You are on page 1of 5

c

AMÉRICA LATINA FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN
c
Y c 
c  
c

 c c c .

 c c c c c c c cc  c c.

 ccccccc  c cc .

cc ccccc! .

c"c#$ c#c$ c$ cc%c %%c  cc .

.

c .

c c.

ccc.

c .

c& .

c c.

 c cc.

 cc' c#c(c)c c.

.

c*.

.

ccc c +c c .

c .

c c c c c c c c .

c c .

c . c c c .

 c c c c c $- c c  c c $ .

ccc.

c  c c c.

c .

.c.

ccc $- cc .

.

c.

 .

cc cc.

c +-.

cc.

c.

cc .

cc.

.

c+c c .

c c  - c c .

c .

.

c $*.

.

c .

.

c .

c .

c c .

.

c .

 .

c c c c c $ c c .c c .

 c c c c c .

 cc$ c c c .

.

c.

.

.c .

c*.

cc c. c cc.

$ ccc c AMÉRICA LATINA FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN c ¿A qué le llamamos Globalización? c "c $- c.

 c+c c.cc.

 c/ c cc c.

 c c%c cc c c.

 c $. c c+c. cc/c.

*.

ccc cc$ .

c.

c cccc+c.

.

.cc.

c c c %c .cc c ! c #.

c  .

c c  c c .

c c .

 c  c cc cc.

.

c.

.

.

c.

 c c ( c ' c +c c .

c .

c 01c .

&$ccc cc . c c c c + c c . c c .

c.

.

c%$c+c cc cc.

c cc .

$c +c c .

 c c c c c .

 c 22 c %$c c c c c & .

c .

 cc c%c.

cc+c c.

  c%$c+c  c%$c+c .

 c c .

c c c c c .

.

c *.

c  .

c   .

c .

c c c .

c c c+c  c /cc cc.

 c cc .

.

cc cc .

cc .

.

c.

 . .

cc.

cc .

 c.

 .

c$*.

.

 cc c c . c .

c $c c c .

c  - c .

.

c  -.

c +c - c c . c $ cc.

c.

c31 c.

c%c c c-ccc%.

 c4.

.

cc.

 c25YYY c.

c .

.

c cc c.

 cc.c . c $.

c .

c c c c .

c.

cc.

$ cc +-ccc c .

c c %.

c .

.

c c %$c .

c .

c +-.

c .

.

c c c .

c +.

c .

c c c .

 c .

c  +.

c +c .

c c 31c c 1c c c c c +-c c "c .

 c c & c .

c c c c .

 c  .

c .

.

c +.

c .

c .c 6c 1c c c c c $ 7 c .

.

c  .

c *.

ccc c .

 c+cc.c.

 cc. c c.

c.

cc.

c .

cc.

c$ .

cc .

c.

c.

.

c .

cc cc.

 c2Y2cc.

.

ccc.

 cc .

c c c c c .

c .

c  c c .

.

c .

c c .

$ c c +-c c c ccc.

cc.

c.

cc.

 cc c cc cc c c c cc.

 c22 cc.

c%$c.

 c.

ccc$ c.

.

cc .

c +c $c c  .

c .

c c c .

c +c *.

c $c c .

.

c .

.

c .

 c c .

c c.

 c.

.c.

 .

c+c c ccc.

cc+c.

 c .

c .

 .

c $*.

.

c #c .

 c c c ..

 c c . c $.

c .

c cc.

 c.

 cc $ c!c.

c.

 c cc. c. cc.

c .

 cc. c cc.

c c.

c$ .

c"c .

.

ccc $- c c+c.

c .

c c+c.

 ccc c c c+c.

 c.

c.

.

cc ccc+c8c.

cc.

cc.

c c.

c.

 c c.

9:c c .

c c$c.

c c.

c .

ccc c.

c$ .

cc c .

c.

c.

 cc .

.

cc+c%$c+c - c cc+c cc.

c #cc.

c.

c cc cc.

 cc - c c+cc $c .

c .

cc cc $c.

c&  .

ccc.

c cc/c .

c c cc .

c*.

c.

 .

c6.7c cc.

c+ c c $.c.

 c.

c .

.

c c c .

  c c / c c .

.

c . .

c c .

c .

.

c +c %c c c $- c %c .

c c .

 .c c .

c %c c .

c $ c c c %.

c.

.

cc.

cc&.

cc ccc.

c/$.

c".

c*.

c$ .

cc c c .

c c .

.

c c c .

c .

c c c c .

c  c c c .

c c c .

 . c .

<c .

c *.

c $ .

c .

 c .

 *c $ .

c c .

c .

c .

 c .

 *c .

cc c "c $- c %c c c .

.

 c c c +-c c c c .

 cc  c.$ c c cc.

c c c .

c.

c c c=c.

cc c & c ccc.

c1 cc c -.

c%.

.

cc%$cc c c c .c.

c.

c c.cc.

c.

 ccc.

cc c c  c .

c c .

c c .c c c >%c c .

c % c +c c c . -c .

ccc  cc c.

c . cc ccc.

c+ccc c cccc .

 c#c c.

.

cccc! ccY  ccc $ cc(  %c?% % cc0c c c cc .

c.

 .

c - cc .

 c.

c .

c cc cc.

c.

 .

cc %.

c.

.

cc31 c c.

c.

cc c+c cc.

c.

.

c!.

c.

c ccc $- c c c c c .

c .

c .

 .

c .

c c .

c .

.

c !.

c c .

c c '(Yc c c @c (c c  c c .

c  c c c .

.

c .

 .

cc $- c- cc& .

cc .

c.

c.

.

cc c c.

 c.

c" cc.cc.

c c.

cc@c'c c c8 cc%+9 cccc$ c .cc  c .

 c.

cc $ cc c.

c cc .

c $ .

c.

.

c %.

c c c +-cc.

cc3 cc .

 c #*%-c c "- c c .

c  c  c - c .

c c c %+c c c  - c c .

c % $ .

c # c /c c c $ c c $ c ' c c 5- cccAc > .

c .

-c c c .c.

c c c .

c cc .

 c  c c $c . c c c c 8c > -9 c c c .

 c c Ac c c c .

c c .

$ c %.

c *.

c 6.7c 4.

c .

c .

.

c c  c c c c c c c  c c  c ? c c "$ c > c c .

.

c !.

c >*c c (.&c 6B'?7c c .

c c .

 c c .

c .

c - .

.

c c #$ c ( .

c +.

c .

 c c c #c "c c  .

 c.

$ c ccB'?cc c#c> .

$cc".

c>.

.

cc.

c .

c c .

c .

 c c #$ c ( .

c c  c - c - c c . c c.

 c c.

$ cc$- cc.

.

 .c.

cc$ c#% c cc cc.cc c cC.

c. %.

ccc c #% c ? $ c c .

.

c c .

c .

.

c c  c c  c c & ccccc$c c c.

c cccc ccc.

c.

cc c .

c .

.

c !.

c c  c c + .

c .

c c c .

c .

$.

c +c %c +c .

c  c .

 c .

 c & $c c c .

c C. c c c c *.

c $ c c c +c c .

c  .

c .

c $ c .

c .  .

c .

c .

. c .

ccc cc.

c+.

cc.

c.

.

cc  .

cc cc c >c .

c - .

.

c  c c #c > .

$c c ".

c >.

.

c c +c %c .

c $- c /c c c $ c Bc .

$.

c c c $ c c .

c . c c  -.

c.

cc.

c %.

c$ .

c .

. .

cccc".

-.c .

c -c c c *.

c c +c c  c .

c ".

c .

.

c .

$c c+c c . .

c.

 .

cc cc.

 cc&.c .

cc .

c .

 c c .

c $.

c .

c =c %$c .

c c 8c .

 c /9 c +cc.

c.

c c.

 cc c c.

c cc/c+c.$cc %$c +c  c c c c .

 $c 4.

.

c .

c - c c c D$- D c c c #$ c ( .

c c c %$c  c c .

c c .

.

&.c .

c ccY  cc c ¿Qué estaba pasando en América Latina desde hace más de 10 años? c .

$c .

 *.

c & .

c c $- c )$c  .

.

c c c > .

c c c %.

c *.

c c .

c .

.

c .

c .

c c %%c c +c .c $c $.

c .

c .

c c c c .

 c c c c +c .

c $c c . .

c * .

c +c $c c  c c .

c .

.

c c c c c  c c c 1c .

 ccc +-c c .

ccc c.

c$cc. $c cc+.

 cc.

c.

.

c .

ccc$- cc.

c cc .

 cc c )cc.

 cc. ccc cc%c$c%cc.

c .

c .

c1 cc.

.

cc c.

c%c*.

c.

..

 c c . :c%cc c .

c .

 .

c .

c .

.

c c c c .

c .

 c .

c $ c c .

 c .

c +c c .

c .

.

c c c c .

*c .

 c c c c .  c.

cc.

 cc c &.c.

c %.

c . .

c c c c c . c c c c .

c .

 c  c c c .

 c c c $- c c c  c .

.

* c c  c .

 c c c .

 c .

 c c c +.

c  c c c $- c ".

c +c c .

.

c c $.

 c .

c . c  c c c .

Y  c c .

c .

c c c c c  c . c c .

.

c .

cc c c c c c c * c  c .

c c c  c ccc$- ccc+ cc ccc$- cc 4. *c .

.

c c c .

c - c c .& c c .

c  c .

$ c c $ c c .

c c+c.

c.

cccB ccc. $cc $.

$cc.

c $ .

c c %c c $.c c -+ c c .

 .

c c  .

c >- c c .

 cc.

 c cc c . cc$- c c c.& c c .

c .

.c .

cc. cccc.

cc.

c.

  c c.

c .

$ c c +. c .c .

c $ c .

.

c .

.

c c .

c .

c c .

c . .

c .

 .

cc c c c c .

 c +c c %$c -c -.c c c .

c c - .

c c c  c c .

.

c E c .

 .

c c -.

c c  .

 c cc cc $- cc  c.

c c.

.

c.

ccc .

c c  c .

c  c  c c .

c -.

c +c .

$c .

c c $- ccc ccc$- cc c c $ c c c c # c .

.

c !.

c .

c  c c c ..

 c c +c  c -.

c +c c c %.

c .

.

c +c c .

c c .

c .

 $ c c c - cc$ ccc - c cc<c c E - c (c c > c 6E(>7c "c E(>c .

c c c .

c  .

c c c $- c c .

c c +c c c .

c .

.

c c $c  .

c c $ .

c c .

c .

c &  .

c c .

 . c c .

.

c $ .

c c +c .

c c .

 c .

c .

.

c+cc .

 c.

c %.

c$ .

c+cc.

.

cc.

c . c+c.

.

cc $ F$.

 cc+cc+c.

c.

c$c cc.

cc c c .

c c +c c E(>c c c - c .

.

$c c .

c .

c .

c .

.

c+c.

c ccccc cc.

c c- c .

.

cc ccc cc$- cc.

c.

.

c- cc .

cc c c>%$$ c c .

c .

c+c %$c c c.

$ cc c c +c- cc c.

c c.

 ccc ccc cc c+c .c.

cc c / c .

c %$c  -c c c c c .

 c c c .

c ..

 .c "c c - c .

c  .

.

c c c .

c c +c $ c .

c .

c c >.

c c $.c .

 cc c.

c -.

cc c 4.

.

c.

c- cc.

 cc+cc.

c.

c$c .

 c.

c+c.

c c+c.

 c ccc cc .

ccc ccccc c$.

 cc c .

c .

.

c  .

ccc$- cccA11 c.

c% ccccc @ .

 c c c c c  c c c .

.

c c .

c  c c c .

c .& cc.

c$.

 c  .

.. c.

cc+cc.

.

c .

c.

.

cc A11A c c01cc .

.

cc.

c.

 c .

c .

cc -.

cc c ".

c $-.

c -$c c  c .

c .

$ c c $- c c c +c -$c c.

cc.

 cc c.

.

c6.7c&.

c%cc. c" cc-c .

 cc ..

c .

 .

c.

.

c .

c cc$- c cc.

 -cc+c .

c .

$c c c c c !c c *.

c % c *.

c .

 c +c c c cc.

c ccc .

ccccc +-ccc .

cc c > c +c %c c c $ c +c  c - c $.

c .

.

c  .

c c c c c.

c c +-c+c.

c c %c $c c.

 .

c c  c+c c c c c c  c c $ c  c .

 c .

c c +c .

 c c .

c Bc .

c c .

 c c .

c .

 c +c c $ c c . c c c .

c.

c.

.

c+c ccc c c% c c.

c $cc c "c+c c+c% c.

c.

% ccc.

<cG+.c.

cc+cc.

c.

c c c . *cc c $H c G+.

 c .

*c $.

c c .

 .c .

c *$ .

c .

.

H c G*c .

c c  c .

 c +c  c c .

c .

*c + c  c c  c c  c - c c c c .

Hc .

c .

.

$c +c c c .

c cc.

c.

.

cc.

cc+cc#$ c( .

c .

.ccc.

 cc +c8c $ c c+c c$9 cc cc.

$ $ccc$c% c  cc cc c c+c.

c .

 cc c .

cc+c%-cc( .

ccc- cc.

c% $ .

cc.

c.

 c %c c c .

 c .

c  .

c .

*c c +c c c %-c +c c c % c .

c +c c .

c +c c  c .

c c c c + c +c c +-c c @c .

 c c @c c c .

c .

 c  c c . *c c c .

c c .

c .

c.

.

c c+c - .

c c $ c.

c$ c c c.

 c+c c c.

c $c.

c.

c.  cc*.

c c c+c.

 cc.

 -c c+c.

c.

c ccc c.

 cc+c c ccc .

c c.

$Ic c c | cc   .

 .

.

 Č cc .

 šcå  c c| cƒ cc cš c .