You are on page 1of 80

c 

 

  

c  


 


  
c 

  .

  .

    .

 .

 .

   !  .

   "    c.

   # .

  .

 $  .

 %    c  !   &  .

.

    ' (.

.

 cc .

 & & &)*+.  ." ./ 0   1 .

    2    &  /   .

  .

  3   &.

 455657589515:  .

  1 cc ..

 0     c. .

  ..

 .

%   0 <  = <..

  0  .

 c  .

.

 .

 .

  .

1 >*  ?.

 . < ë  .

Šunys loja prie namų. Karieta kaip auksas švyti. Nes važiuoja te n - Saulytė! Oi. striuku pagiry. Jo batukai keturi- Striuku... Tuo jis pyškins per laukus. dun.   Dun. dun Tra ta ta - Dunda rieda Karieta. turbūt labai karšta Ta saulytės Karieta! .. Kiškiui piškiui neramu. Turi kiškis batukus. Strykt kiškiukas į miškus Ir .. nuspyrė batukus.

Du sparneliai. - Blynų bus labai gardžių! Tuščiagalvis kopūstas Išsipuošęs. Opa pa. o ne ropoti. du taškuoti Noriu skris.ð   Samanotas miškas ūžia: . Bulvė kalbina buroką Bulvė kalbina buroką: . Ji įmes tave į sriuba. kas čia blogo. brolyti. opa pa. O švelnumas tos spalvos o puošnumas tos galvos Aš darželyje gražiausias . bloga - Šeiminikė bėga skuba. - Bus labai skani sriuba. ar ne? Mezginėliai išraityti Ant juodo žiemelės švyti. aš jaučiu.Kam gi tau sparnai boruže? -Be sparnų su ryto vėju Aš keliauti nesuspėju.Tau visai. O burokas tiktai juokias: . Nutarkuos virtuvėj nosį - Va tada ir tu žinosi! Aš jaučiu. išsipustęs Lysvėj maivosi kopūstas: -Pažiūrėkyt į mane: Juk esu gražus.kas čia tokio.

palauk. išsipustęs Lysvėj maivosi kopūstas Tik nežino jis. . kas tada bus. SUPAVIMAS Upa upa Ka cia supa Ar cia zirni Ar cia pupa Neicia zirni Nei cia pupa Tik mazyti Mus Jonuka DAINA Maža mergaitė kai buvau. Šoko polką jos tada Kol išaušo rytas. Atskubėjęs takeliu Žiogas apsistojo Su žaliuoju smuikeliu Ėmė ir užgrojo. Į mėnulį vakare Jos liūdnai žiūrėjo. Vos išgirdo jį staiga Žaliosios varlytės. kas bus.Aš . O viskas. kas bus. pamatysi tada. sakydavo man mama. palauk.daržely protingiausias. Dažnai aš klausdavau savo mamos: Kai aš užaugsiu. Oi. Man pasakykit jūs. kad va - Jo visai tuščia galva! DVI VARLYTĖS Dvi varlytės lankoje Tarp žolių tupėjo. išsipuošęs.

kas tada bus. O viskas. kas bus. sakydavo man mama. Kai mergina šauni tapau. pamatysi tada. sakydavo man mama. . palauk.Pamatysi tada. kas bus. Ir štai tapau pati mama. Oi. pamatysi tada. palauk. kas bus. kas tada bus. Pamatysi tada. pamatysi tada. sakydavo man mama. Man pasakykit jūs. Dažnai aš klausdavau savo mamos: Kai aš užaugsiu. ë As mergyte kaip pupa. palauk. Man pasakykit jūs. palauk. Kai mergina šauni tapau. O viskas. Oi. kas bus. palauk. kas bus. Oi. Kai mes užaugsim. palauk. palauk. kas bus. Pamatysi tada. pamatysi tada. Oi. palauk. palauk. kas tada bus. sakydavo man mama. kas tada bus. kas bus. kas bus. kas bus. Oi. O viskas. Man pasakykit jūs. Oi. kas bus. Man pasakykit jūs. Pamatysi tada. Jauną vaikiną aš sutikau. kas bus. pamatysi tada. Maža mergaitė kai buvau. palauk. Kai mes užaugsim. palauk. sakydavo man mama. palauk. O viskas. sakydavo man mama. pamatysi tada. O viskas. Jauną vaikiną aš sutikau. kas bus. Maža dukrelė klausia manęs: Kai aš užaugsiu. O viskas.

Avizeles sveikas lesk.Po kiemeli opa pa! Zasineli sutikau. Tai bus kose. Man soneliu negnaibyk. kai isvirs! Kas ja valgys . Zasineli tu nepyk. Tik plunksneliu nepamesk!  Mes darzely verdam kose: Dirbam. plusam issijuose. . Labas rytas jam sakau. Spindulius saulute zeria- Kursto saugo ji ugnele.tas ja girs. Pilam tyro vandenelio. Dedam sauksta balto smelio.

ë  Jeigu nori. Kad nuo siandien batukus Pats nusivalysiu. kur po eglės šaknim Gyvena nykštukų šeimyna. - Kas ryteli batukus Valo man mamyte! As vyrukas jau smarkus.eik su manim Į tamsiai žalią eglyną. Kas man valo batukus? Geda pasakyti. Aš žinau. . Mamai pasakysiu.

Tu miegojai ir neatsikėlei. kada sniego gilu.. Ant ragų iškilmingai kabina... kur jie skina gėles Ir vainiką kvepiantį pina. Jau padėtas spyglys juos susiuvęs. Jie ... Gatavi marškinėliai balti. O paskui. kai sutemsta visai. pakėlę mažas rankeles. Aidi jų plonutėliai balsai.. Lyg varpeliai linguotų ant plauko. Pavedžioja žolėj peliukus. Žiemomis.Aš žinau. Ir eglynas vis gaudžia ir gaudžia. įsėdę į uosio stakles.. Kai šakelės sušalusios braška. Po šaknim.. O mėnulis pačioj pilnaty Sako . būna nykštukų vestuvės..- Vargšei pelei jėgų neužtenka. o popiet į žalius puodukus Ligi vakaro žemuoges renka. Aš eglynan ėjau viena. Minkštą baltą audimą audžia. Kad žinotum-gera naujiena: Gimė du maži nykštukėliai. Vėjas supa ir supa egles.. Žvakeles jie lipina iš vaško. Kam .kur jauku ir tylu. Kai jau žvaigždės upelyje plauko.(Ramutė Skučaitė) Salomėja Neris Senelės pasaka  .

 / 0  .

   .

  " .

.

 .

 .

  .

  
/ 
" 

 

 
 
/ 
c

.  

 

 .

 0     .

 .

    !.% c.

 .

  ? !  &   .

!  0 . .  . c    -.

 .   @ .

.

   .

 0     ..

   / .

 A 0 A /  .

    V. Giedra Sniego senis *  *  "  "./ B @ .

 0.

 .

.B 2 .

 .

".

  B 0..

      .  C.

 .

    * *!. *.

  @ ..

  .     .

 .

   .

 .

Pranskus ± Žalionis Žiema miške c  . 0  0  2  "   B.

<  .

 ".

   C   3 .

 .. .  @    3 .

 "     .

 .

 D. .

 *  .

 / .

 .

 .

/ &  .

 .     '  &.

    "   .

 &  .

 -   *.

 . .

 .

 @   ( .

 '  .

  .

! " .

  .

  .! .

  .

  .

B * . 0  .

  "  .

 3 .

  %.

  .

 .

 (.

 .

B @ . .

. Degėsys Sidabrinė žiema 0.   L.!  .

  .  *    1 @    0..

 .  /.

 @ .

/.

 .  '.

   . @ .

.

   @ .

 .

      *. .    V. Valsiūnienė .

 Su rogutėm " .

 $ !  D .

 .

  -   *.

  *  *    "  / @ ' .

 @ .

 D.

 .

  .

 0  ." " . M.  " 0  1  . Vainilaiti Sniego senis &  " " .

 " < &  " " c " 0    " 0   / .

  &   .

  /.

Morkūnaitė  Ledo pilis . N.

$ .

 $  c C .

 D D  @.   &   . .

   .

.  . .

  . c.

.

 .

 0 .

 .

 B "  @ ..

Didžiulienė Tai buvo žiemą D  .  &     @ /  @   %   V.

 .

 *    E .

  ".

 .

.

/   / .

  .

   .

 ( .

 .. .

   .

  %  .

 !      K. Kubilinskas Sausis 0    0 /  .

 / 1 . B.

 c .. .

.

.

.

 * .B  ! < 3. <   < @ .

  c .

   %D  .

  0 ! .

!  ! c   .

 ( .C .

   %  ' .

  '  .

  BC  c   .

   .

     .

  %  B .

Selelionis Besmegeniai 0    .  .  E. 2  .

 .

 c/   B 2   *.

 .

 .

 @ .

.    .

 ( .

.

 @  .

    % B.

 .

  " .

 .  c  . ".

 ! $ . . . &.

 .

Degutytė Naujieji metai &   $  .!  J.

 "    .  @ . .

!   "  c.

 .

 ( .

  .

 "  . "   0  .

 .  .

 .

 . .

 J. Janonis  Žiema c   . .

  .

 ! c   !  .

   .

 c  .

 . &  . <  .  . D !  2 .

 .

 -. .

 0  .

 %  .

 0 .

 .

 .

     < @   0    C.       J. Degutytė Vakaras prie lango @!   "    $.

   .

.   .

 .

 &.     .

! !  .

.

   *.

   .

(.  /.

Matutis Zuikelis gruodžio pūgoje @/ @  @. "    A.

'.

    c .

 c.

  . C    *  *.

 .

 #   .! "    .

 .

 . c.

 (    .   Justinas Marcinkevičius Kam pasiskųsti? @ ..

 (     0 .

 1 % .

.

 C   # .

.

 + ./ 0.

 .

 & .

 .

%.

  1 -..

 ..

 B @ .

.

 !  c      @   ! 1 "  ..

Palčinskaitė Gražuolė eglutė -  C. @ . !  V. .

   ( . c  @  <  2  2   .

! @.

 .

 ?. D .

  .

  *  @ .  ?.

 ( .

!   &  .

1 .

 .

 & .

  * .

 .

< c  .

 0 .

 ".

.

 .

! 3   .

  0  & B        . V.B D. Palčinskaitė Eglutė c  c  c   @    c . %.

  .

.

 ( .

 C .

  -  L. Šepkus Eglė pusny &   0   ?   .

  c  C .

1 c  ! .   ? . 2 .  c  ".

c   c ! $ .

Griciūtė Sveika. žiemuže " .  c .!  $   V.

   " .

  " .

     % .

.  ( .

 @ .

  @   .

 &  .

! &   .

 C  ! &  .

 @ .

 2  1 " .

/.

Kubilinskas Žila žiemužė C . /1 $<$<$< 0      .  C    K.

! .

 " .

 $  /.

 @ .

. 1? <  .

 %  .

 .

  @ .   2      $  ( .

Marcinkevičius Mes piešiam žiemą    C  ! ( . . J.

! .

! " .

 !  %  3 !.

 ! 1 ?.

   &      ..

/   C   Justinas Marcinkevičius Žiema (    . .  1 0.

 . < -  .  "   .

  #.

   . ( .

 .

  #    .

@. L.Žitkevičius Sniego senis & .

 / C ' .

 % .

!  ' % .

  (  ..

  "    .

 &/  .

< 4ūkas rudenėlio auksaspalvio r  .

 .

 .

.

 .

 .

.

.

.

 .

.

.

 .

  r.

   .

.

 r .

   .

  !.

"# " $  "% & .

.

  .

  'r    $.

 .

.

 ".

 (.

.

 .

 ".

%  Robertas Gustaitis ã ü   .

 ".

 " .

.

.

 "  .

  ) .

 * .

 ".

) ".

.

 .

 ' +.

.

   # r  . .

.

".

 - .

.

  ..

) .

/ .

* .

% & .

 ".

%0 *.

.

 %0  Nijolė Morkūnaitė Snaigė @ .

  .

 c   .

  @ .

  .

  .

 .

! .

..

    .

 @.  D     Šalna c   .

  .

./  $       % .

 " .

  .

  Nijolė Morkūnaitė Ledo pilis $ .

 $  c C .

 D D  @.   &   . .

   .

. . .

  . c.

.

 .

 0 .

 .

. B "  @ .

  &   .

  @ /  @   %    Svetainės lankytoja Rita Mus užpuolė kosuliai & .

 .

  c ! .

.

 ( .

  (   &  .

.

 c ! &  .

 (   * .

 c .

    °onas Lapašinskas r  ' .

# * .

 .

ü .

 ".

 ( .

  1 +  + ! 2ü .

 *   ! .

.

 .

 1 2 .

.

.

.

 .

 .

 - #3.

.

  Justinas Marcinkevičius .

ëš buvau pipiras    . D .

 c      . *   B @ .

   Sapnas "   .

  c & . & . *  .

/ ".

 .

!   Mano laivelis &   "/   (.1 @.  0   . .  B ( B< @ .

   &  /      Salomėja Nėris Senelės pasaka  .

 / 0  .

   .

  " .

.

 .

  .

  / .

" .

 .

   / c.

.   .

 .

 0    .

 .

% c.    !.

 .

 ? !  &   .

!  0 . c    -.  . .

 .  < @ .

.

  .

. 0     .

   / .

 A 0 A /  .

   Janina Degutytė Laiškas & .

 ! .

  *.

  .

 .

    ! .

 .

/ .

 .

 ! .

. c  .

 .

 .

 .

 c  .

/ .

    Jonas Strielkūnas Šakar makar .

 .

 .

 ( .

 .

 .

 C .

 .

B .

 .

 c   .

 ? .

/  3 .

    D  .

  .

  Juta Liutkevičiūtė Močiutė Savo mylimai ir vienintelei močiutei  & !  <    <  .

  .

 .

 2   @. .

 .

.

 <  .

  <  !   .

  .

 ..

 .

 .

 ! * .

 /.

 .

 *.

 .

/.

  c .

  .

   .

 .

  .

  <  Juta Liutkevičiūtė rie knygos senos "   . . &  !  <  '    0  .

  # .

'. %  .

  .   & .

  .   % .

.

 .   D .

.

 .

"     *.

 . @ .

. c.

  %       Robertas Gustaitis ë    (  .

 r.

 .

.

/ (  * . .

  " 4 # * ) .

 .

.

  .# .

.

  3) 1 ".

 .

 ! " * # ü .

 r.

 .

  Robertas Gustaitis   r   .

 $".

 .

 .

 5.

.

)) ".

 .

.

. 6 . .

 .  ") r.

/ .

  r.

  7 ) (.

 / * .

' r ).

 # " .

 . 8r 9  .

1988 ëkytės tau ± kad verktumei . Giunteris Zalmanas. iš knygos ÄŽaidimų skrynelė³.

 B..

 .

 .

 ! B.

.

 ! * .

 B.

 @.

B.

.

B. ! .

 .

 D B.B c . .

 B !  $ .

B.

 B.! .  #  .

1938 Stebuklai c . Kaunas.  c   !   @š knygos ÄKalėdų žvaigždė³. &  0 .

 c  C .

  .

 . @  #.  "/ .  c .

! "  ( .

  @ .

 0   Petras Panavas ëpie Zuikį ir Zuikienę c F.

F.

 c/ .

.

   .

".

 .

/  B / < $. .

'1 * B.

 .

 '  c ./.

.

< ( .

  ( .

 @ .

.

 F.

  .

 .

 c/ F.

 .

  c .

 .

  . F.

F.

  Lietuvių liaudies Šarkelė varnelė C .

  / ( .

  (  .

.

 & .

  2  G2  2    C .

 & .

  / /    c .

/  " .

 .

 B  H    Dalia Gerasimavičienė Logopediniai eilėraščiai iš knygos ÄVaikučiai šnekučiai³ .

 .4adinys "C .

 .

 " .

  . . .

 C .

  "  .

 C .

 .

   Sigutė ir Cibutė"= *".

= =.

  .

 .

B "=  .

 ".

.=B." "=  .

 = .

.

 %/ .   iktas vėjas.

 .

  .  /  " .

 . .     Kazys Boruta Garnys .  < *     @   &  .

 c .

B  @  .

 .

$ .

 .

  < *   @  . . .  .

 C .

/.

 *   * .

.

< *   *  .

 .  < 0    Rimantas Klusas Lakas c  . . .

 .

 . .

 * I .

.

 * .

.

 . .

.

  . (    C  .

 .

 & .

 .

 D+D)*+"" @ " &.

  &.

  < @/.

  *  &.

  " .

/  *  .< .

 @ .

 &  . *   0 . .

   cc .

 J.

 K%  KL  cCc0 *#c  *. .

.

 0 .

 *..

 @ .

 % .

 c ".

.

 @ . C . @  c.

.

   ".

.

.

.

 3 .

 . 0 .

 &. & @?-&*M /   c  -  & .

 .

 c . c .

   (   %  .

  #   ..-    & Kostas Kubilinskas Tau. mamyte * . .

 ( D   "  .

 * . ( . (. @ (  E .

 .

  * . ".

  &   * .

.  1 0/.

  /.

 .

 Kostas Kubilinskas Motulės rūpestėliai "   D  .

 *.

.

  @ .

  *   " ..

/ * /  @  .

 .

 .

 c .

 .

 .

 .

 "  # / c .

  % .

B   Kostas Kubilinskas Tik motulės širdyje C  . @ .

.

 $  .

 . *.

  .

. &    C   D .

    C  .

 c    .  &      0  .

  @  .

 .

 .

!  *.

 " .% . .

  ëš bėgu. mamyte c .

  c . . C.  . .

 2 .. .  . @   c .

 "  .

$ B .

  c . & .

 . * .

 < & < & < C . . .   .  Violeta Palčinskaitė Mama & .

  C    . ?     Anzelmas Matutis Mamytei * .  -   * .  * . (  @   "  .

  #  . -    * .  c .

 " !  2 .  .

 &    .< *  *  Anzelmas Matutis .   . ! .

.Mamytei c .

 * .   * . &    2  .

 $   @   &   &   * .

  .

 .

 &/   Janina Degutytė Motulei &  *.

   2   &  *   @.  & .

   &    &  * ! .

 & .

.

.

 .

 .

  (.  Mamytė c  . $.

 . &  .

 c    . .

 . &  B& .< c    0.

 @   .  .

 .

 .< . B%B .

c   .

 c . &  .

   . @ .

< Salomėja Nėris Motinai %.  B%B .

.

   %.

  .

B -  .

.

  .

 3.

 .

 *.

 . .

 *..

.

 1 c !  . ". @  (.

.

  @   2.  Kelias c .  c.

.

     3 . c     .

 Kostas Kubilinskas Motinai  .

 .

    * .

  *B    *.

    1 c  / * !  " . .% .

  Mamyte mano miela .

&    .

  @   C .

  ?  /.

 .  *      & .

  C ! 1  .

  *. B * .

 .

 "  B @ . .

 *.

 & !  asikalbėjimas su mama  *  . /  (.

 . ** . ! c  *  . & . .  .

     .

! .

 &     "      ..

.

  * .

 H 2   !   ( .    & 1G"/ .

.  c     2  ! *  .  .

 c..

.  . .

  . ".. c  & .

!  Mamytė ir aš .

c  .

 & .

 .

  c   .

    . @  /  B*.  .  & .

 B (.

   c .

 . @ .

.  c .

.  *.

  ( ( B & .  B*. .  .  & .

   Giesmininkai (   .

   .

1  . .

    /$     .

. .

    .

*  1  .

. .

 .

 0 .

  .

 .

 .

 .c .

  .

 .

 . *   .

 c   ..

.  .

 "   .

 .

 .

.

 .

  .

 .

 .

 ..

/ #  c  .

 .!  .

 *   .

 D  .

% .

.  .

  @ B .

 . .

 .

      $/.

./  1G.

 H@ . . .

 .

 ..

  ..

1 " .

.   *  ?       *.

 .

.

     .

  .

 .

  .

 c.

.

 .

 !   .

 .B$      @ .

. %  /NO .

D .

  B  .  1G    <H .

 .

 .   . ! .* !  .

! !  * !.!.

/  .

 .

. D   .

 Lietaus pramoga 2. .

* 0     .

 * ! .

 .  / .

. .

 C    . .

.

 * B$/.

   .

 .    .

.     .

  0     /.

  .

 B%.

      D .

.

B   .   .

  0 .

  .

.    *   . .

.  %  ! .

 .

  .

.! . .

 .

 @ /.

..   0  .

.

  Bc .

 . !  .

$/.

.

  .

.

.

.

 " <$ .

 .

   *   ..

 .

 .

.

 . .

. %   .

 .

    .

.

  .

0 . .

.

 /.

!     .

 .

.

.

.

< * ! . .

   .

. .

 .

0 .

    . .

 .

.

 .

!<"  .

  0 * .    .

  &   eštukai voveriukai Vėja ir Striksas @ .

  .

 . .  .

 .

  .

! .

<B . .

(   <B.

".

  " .

 .

. .

   .

 .

   I( ..

 .

.

.

. ".

. .

 .

 .    .

.

  .

 .

A .

% !  .

  ".

 . .

 .

N<   (  .

 .. .

. <   .

 .

".

<  . /.  .

 ( .

 .  < %  .

  .

.

".

  .

 .

 .<    (   <  /  .

  .

      .

 ( *  .

 .

. .

  .

   . N. !.

.

 .  .

 .   % .

  . .

 B .  .

/.

 / * ! .

.

! .

    .

 .

 .    .  .

  .  pelis pabudo @  %   1 #   @ . .

  @  .

    <. @  .

  .

  $ .

     <B  .

  2' ' ' .

    .     .

   * .

 .

 .

<B .

 .

c . .

   .

1 c .

 .

/<c .

@  c .

 .

/< C   B .

  .

 .  ./!   .

 (  " .

   "   .

    1   . / .

 .

 .

.

  ( 0.

  .

sichoterapinė pasaka " .

.

.

cc . .

   O    & .

 &   .

 *  . .

 . .

  .

  .  I .

 . .

 .

*!  % .

.

.

     .

     .

 *. .

 .   c .

  .

 %  . .

. .

 .

 .

   .* ! & &    .

  . . *  / .

    .

  c .

    . .

.

% . .

 /& c .

0 .  .

*. .

..

.

 .

. .

.

 %  .

  .

 . .   .   .

 . ".  .

  . .

.

 .

.

  .  "  .

  c .

 .

 .

 "  .

.

.

  .

  .

 - % .

  .

 .

 .

 .

 C ...

 .

.

!.

 .

  <  %.

  .. .

 / .

. @  -  D .

.

   .

 *.

.

 .

    ..

 * .

  0  .

.  .

 . .

.

 *.

 .

 .

.

   /   .

 .

  .   .

  &   .

  .

  c .

 .

.

% .

. *    &  % . .

 . - !  .

/ . .

.  . .

.  .

  .

  .

  %.

 c  .

 c .

 .

   . .

 .C.

*!.

  &   c .

 .

& %  /.

 ! *! . .

 c .

  & .

.

   ' .

%    $ .

.

. .

 . .

.

*  .

  .  . .

 .* % .

  D./  * c ..

 .  .

 .

 .  .

.  .

   .

 .

.

  .

    /.

 <(  .   .

& *! .

D/  .

 .

 . .

.

 .<%  . .NO .

. . .

 .c / . %   0 .  .

 .

.

 c .

 .

 .

& ..*. .& %    .

. .

.

%      .

.

-  .

  .

 . .

 .

 *  *  /   .

    c .

 .

. .

.

 ..   0  .

  c .

  /.

. *.   .&  .

 ..

. .

.

 E c .

  .

  .

 .

  <.

 . .

  .

.

 c   .

.

.

  % .

! (.

 .

1    .

.

// - . .. .

 c .

 . .

%  .

 *.

 .

.

 .

 . ' .

.c .

.

       .  (.

c .

 . .

..

  2 **     @ .

 .

c .

  .

 *  &  &  .

* ./  .

 . *  ../ &   .

 &!- .

.

  2  . c .

 .

 ..

&  .

*    c . & . .   .

 .

 . %.  .

 c .  .

.

 .

 .

 .

.    *.

 c .

 .

.

  .

  .* .

    .  @ .

 .

 .

.

  .

 c .

 .

& .

 *! .

.

 .c .

 c  c c .

  .   * ! .

  .

  ..

  @  .& *!.

 .

  c .

 .

 <*.

..

  .

 * .

.   .

 ..

 ( *(    *!&    .

. c .

 '.

 %  .  .

 .

%.

.

c ..  I  .

  .

&  c .

   ! &!& *.& #  .

 c .  .  (/..

<* c .

 /.     .    c .

.

 <c .

  .  .

  .

 (  .

  . .

                #cD%&"*D#" ' .

 .

 .

 .

 .

 %1  .

  .

  P  .

 .

 . .

 .

 .

  .

 .

P   .

   .

  .

J .

 .  L  . . .

 I N P .

 .

.

 .

   .

  .

 P .

 .

 .

  .

  P .

  .

    .

 P .

   ..

 .

  .

  P .

 .

.

.

 .

   .

  .

P .   .

 .

.     .

.   .

 .

P  .'.   .

    .

  .

 .   .

.

   .

O .

 .P .

.

 .

.  .

 .

   .

 .  .

.

 $  .

NO .

. .  .

 .

 .

 .

   I'   N   .

.& " ".   c%#2?" c?". c"(?c&2?.

. I' . .

 .

  .  .

 .

   .

 .

  .

  .   .

 %   .

   .

  0  .

P .

    .

P  .

P .

  P   .

P  .

. .  .

 .

 P .

  P .

 98N .

P .

  P  .

 .

.

D c"#(c& "     .2(". QF"?.

P .

 .

  .

  .

P .

   .

I I  . P   .

 .

 P  .

     .

 P  .

.

.

 P P .

 .

1   J   .

.

 L " ((c     . .

  .

  G H  .

 .

G H@  .

 .    .

.

  I  .

.

 G H .

.

 .

 G HP  . .

..

.

  . .

 .

 .P    J  .

L   P .

 .P  .

  P .

 . P    .

 P  .

  P   .

 P .

     P .

 c D0". (&-2$ 94 #.0?2. .

 .

   .

.

 .

  .

 .

  .

   1 .

  .

  .

   .

 .

 .. .

.  .

.  2 P'   .

 .

J .

.  755LP ..

   .

 .

 P .

 I '  .

P  .

.   .

 .

 P   .

 .

  .

. P .

    P  .

 .

 c  1  P   .

 P   .

 P   .

 P   .

  P  .

 .P     .

         .

    P c D0"#-2)&02 D .

.

 P .

 P  .

  P .

 1 .

  .

. P .

   .  2&%& ""c* " .

  . .

 .

    .    .   .

  .

  .

 .

 .

.  .

 .

 .

 .  .  .

    P .

 P   .

  P   .

      .

  P       P       . .

P  .

   . P    P .

 .  .

 895 P    &#Fc .

 ..

  ..

  '.

  .

  '.

 1  '.

  .

  .

   '.

   I .

N ( .

 .

 .

  '.

 .

 .

 J.

 .

 .

.

.

 .LP . .

 .

 .

    .

 P   .

 .

  .

 .

   '.

P 97 C   . .

    1  .

.

       P   .

 1  .

    P'   .

    .

.

  P '.

 .   .

.

 .

    .

  P %    C  .

1  .

  .

 .

  .

.

      .

   '.

NO .

 .

   '.

 P .     .

 .

   .

 P  .

   .

 .

 2 D & .  .

  .

  .

 "  .

 N   2 . .

     .

        .

 ( . . .

 .

 .    .   .

 .

.

 .

.

 @   .

.

  .

 .

.   .

. .

  ( .

1 G.

 ' H .

O' .

  P   .

   P    P    .

   P    P .

  P .  .

 P  .

    P .

 .

  ..

 .

c* (?cD . "#@ $2& ""# @Dc .

@ .

 .

  P N  .

  .

  .

.

 .

  J .

  .

    .

 .

  . '.

 .

 I  .

 .    .

 .

.  .. .

      .

  LP .

  P        . ' I    P   .

 P    P   .

 .

  .

.

.

.. .

P    .

  9R (?cD "#@.?&&" ".

 .

 .

 .

 .

    .

 .. " .  .   .

 ( .

 .

 P  .

 .

   .

P  .

I  .  .

P .

 .

   P  .

 S P .

 .

 . 1.

  .

 .

P .

  .

 1    P  ' J .

  C(?*" C   .

 .

     .

 .

"  .

 .

 .

  .

 .   . .

 C..

  .

  P N   ..   . .

 .

LP . J   .

 N '  .

 N .  .

   J.

 .

 LP      .

 J.

 .

    .

  L $ 2& "B( c-)(?&02 " -  . .

. .

  $  .

   $  .

   N  # . I '.

..

  .  N .

.

 .

   $   .

.

 .

  .

    .  $ B  .

    .

 $ B .I '.

 .%   .

 .

 .

 I ' .

 .

 .

    $  .

   N "    .

 $  .   .

 I.

  .

  .

 .

  ( .

        . I ' .

.

 .

  .  $ .

  .

  .

 ..

. .

 N    .

  .

 .

   .

 .

 .

 J .

.

 .

 .

  L.

    $   .

   .

  ..

  .

( ..NO  I' .

 1   .

 P      P   .

   .   .

    P  .

    P 98  ..

 .

  N  .

 .

 .

P    ..  N $ 1 N   .

 .

     N  P .

    .  .    ..

    ' N  P . .

   N  .

 .

.  .   .

 &.

     ..

   N  .

 N.

 .

 .

 N    .

 @  .

  .

  .

 .  $  .       '  .

  $ .     N .

  .

  .

 .

 .

.  .

 ( .

   .

 1  .

     .

. -    .

 2  .

 .

  $  .

 .

  .

 .

 .

 .

 ( .

 .

 .

 .

   .

 .

. ( .

          N  .

 .  N     @    .

 .

 .

    $  .

  .

 .   .

 .

   .

 ..

  .

 2 .

   .

 .

.

 .

 .

     N '  %   .

 .

.

 .

 I'   .

  N $  .

    .

.

  . .

   .

  . .

 I    ' J .

 .

.

I  L   . .

.

  .

  O     *  .

 N.

  .

  .

 $ .  .

 .

. I .

   .

 .

 $    .

  .

 .

   ( .

   .

  .

 N.1 . .

  .

. .

 1 .

  . .

     P .

    .

  .

 .

 .

 P .

 .

       .

P I  .

.

   .

  P  . .

 N  N .  1   .

    .

.

.

 .  ..

 ' P 96  NO  . 1   P   .

.   .

.  O     P    .

    .

 .

 .

     .

0 #" -)(?&(?.*)0 " . "(?c *"" #-%&c&@?*?=% "(?c * B"( .

  I'  N    .  . .

 ( .

  .

 N   .

 ( . .

  .

 N .

 .  .

 .

  .

 . . .

.

 .

. I'    N  . " .

.  I  .

 ..

.  .

 N .

 .

 . .

  ..

.  .  .

   I' NO  .

 .

 .   .

  ' .

 * .

  ..

 .

 .

 .

  . 1..

     . .

 ( .

.

  .

.

 .

 .

   % .

 .

.

 .

 .

  N ..

 .

J.N .

 .

 .

 ..

L( .

 .

 .

  % .

  .

  I'    .   .

  $  .

   .

  .

  I  .

 .

   .

    .

*     . .

   .

 .

   . "(?c * * "% *)"(?c" 1 -  P  O .

1. .

   .

 .

  .

    .

  . P    .

 ' I .

 P .

  .

 .

   .

 .

 .

 . P    .

 P .

   B P .

 .

     .

 J.

   LP .

 .

   .

  . .

 . .

 P .

 ..

 .

  I'  P .. .

 P .

 .

 .

  P .

.  .

 .

    .

   .

 BO  I  .

 J .

  I  . N  L 2 .

.   N     9: "= D" #-#&-2$ #-2)& " '     P .

 .

 J       I'  .

 L  P       P .

 .. .

 .

 .

  .

 . 1 .  I P .

P    N  .

  .  P .

  .

    .

  .

 N    P .

 .

  .

 .

   .

 .

 P  .

   .

   . P .

 .

 ..P     .

    P  .

   ..

P  .

 . .

  P .

 .

  P . .

 .

 .

 . .

  .

G?H ..

.

 '.

  .

. '.

  P .

  .

  .

 P .

.

 . .

.

 .

 P    .

..  @ ." #.   .&* .&*%?#-2)& " #.#"?D-?".0".

 1  J. . J. .L..

'  .

LP  .

 ' .

.

P   .'.

.

P  .

 P   .

 .

 P  .

.

P .  .

   ?D-?"* ")cD 2 .$?D)%?#-2)& " $  .

   1 .  .

. .

 P   B .P     B .

 P .

 B .

 ..

 1 B .

 B ..

 .B .P   .

 P    P  .

 .

  J L .

  P   P   P    .

 . ..

#"?D-?""#0#*&"B*?=T&"@. 9S " #.?&&" -2$ Q.& (& " &.

   ..

 .   P .

  .

P  .

  '  .

*(%?-2$ #-2)& " $ .#"?D-?".  " #.

 .

     P .

 .

.

   P I .

  .

 .

 P  .

G@  HJ    LG& N .

 H G@  HG2  .

HG@  .

HG2   H ." #.". .

 .

  J   .

  .

   .

 .

L .

 .

 .

  I P  .

  .

  P    P .

  ..

  .

    .

 .

 c#D*. T-? -2$ ' @  .

 . .1 .

  .

 P . .

  B  P .

 . P .

 .

 P .  .

   .

 .

.P  .

.

 .

 .

    P .

 .

  .

.

 .

O .

 P    .

 P   .

 .

P  ..

 .  .

 P .

.

 .

 .

P .

 . .

   P .

 '. .

 "(?c &*)0 ' ( . .

 P .

.    P ..

 ' 9U c .  .  cc#D*.

 B  .

  .

 .

 .  .

 c .

 . .

      .

   . I'  .

 .

 .

 I'   .

 $        N   .

N  .

 .

.  .

 . " .

 .

.    D  .

  .

I' . .$   .

  . .   .

 @  . .

  J B L  N   .

 .

  .

P .

 .

  .

 P'  .

 .

 P .

.

     .

 .

 . @ .      .

  ..

P G H   .

.

P   .

   .

 .

 .

.

  .

   .

.

 .

 J  .

.

 .

LP   .

 .

P   P .

  P .

B J  .  .

LP  . ..

  P % .

 .

 N  C P .

 .

.P   .

 .

 .

 .

 P .

 J .  LP ..

.

 . .

 P G.

 H.

 .

P .

 .

.

  .

 .

"= D c&@?*?=% ' ( .

N  .

  N .

 .  .

 ( .

 .

  .

  % .

 .

 .

        ( . .

 .       .

     ( .

     .

.

         ( .

  .   .   . .   .

 .

  ..

P   . .

 .

P   .

. .

 -  -.  .

 .

 .  .

  .

  .

  .

 *cD"D .#$2 ( ' 45 ".  .

   .

     .

 .

  ".

 .

.

 .

  .

 .   .

 .  .

 .

 . .  B      *.          " . .

     .

  .

  .

 c " C ' $ .

   . JG . HG...

   HL $ .

 . . .

 .

. .

.

 $ .

  .

  B  . HL $ .JGc  .  .

.

  B.

 $ .

 .  .

 .

 $ .

   .

  .

    .

   $ .

 .

 JG   HL $ .

 .

 JGc .

 HL $ ..

. .

.

JG     . .

.

 .

 HL $ .

 B.

 $ .

 .

.

 . JG.

 .

 HL $ .

 .

 .

  JGc .

 .

HL $ .

 .

 1  . .

 .   .

 $ .

.

   $ .

.

    $ .

  .

.

 JG& .. .

B.

HL $ .

     JGC HL .

$ .

 .

 ' $ .

 . .

 .

  .

 " (& @ .  .

   ".

  .

   .  .

 .

   .

     . .

   - .

 .

.

. .  .

 .

 . .

   ".

     N .

  -   .

 .  .

  - .

  '.

  N       .

 .

  ".

  '.

 @ .2. #.    49 C.

   .

 -  .

   .

 .  -   .

 -   .

  .

.

 - .

 . . .

 - .

.

.

 .

  .

 . .

 .

 .

 2   " .

   .

  ".

  .

 .

  -   . .

   .

 -  .

 N    ".

 .

. .  -   .

 - .. .

.

 -     . .

 -    ..

. .

. -  .

.

 .

   -  . .

  ..

  " .

.  . .

 .

  -  .

 .

 .  " . .

 . -  .  .

 .

  .

    -  .

.

 .

   .

 .

    .

  J.

  .

L -   .1.

   .

   -  .

G H ..

 .

 '.

     .

 .

    .

  .

 .

 "@..?2& .

' -   N .

  .

   " . .

.

 .

  .

 .

 .

 I.

  N .

 .

 N.

 .

 . .

  - .

  '.

  N      .

 .

  ".

 '.

    " .

 '..

  @ '.

  .

 @ .

     " .

.    #    .

 c   .

 " .

.

 .   .

  .

 .

 44 C.c*$&" .

 .

   .

 .

   .

   .

   .        ( .  ...

.

   J   .

LP .

 .

 .  .

J  .

  .

LP    J    LP .

  .   P . .

.  J LP   G HP  .

 .

  B. .

 . P .

 .  .

  .

 LP . J ' .

   .

 J  .

  LP . .

 .

   P .

  .   .

  . (  G-. H .

   .

  C. @Dc"2 c* 0?.?Cc *   . .  .

  .

  P  .

.   .

 .

  .

     P .

    .

   .

.

.

 .

 1  .

 P .

.

.  .

 .

   .

  .

 .

P    .

.

 .

    P   .

 .

   .

  .

    P   1   .   .

 2 c* 2)2" ( .

 .

  .  .

.

 1  .

P .

 .

 .

 .

 .   .

  .

 .

. .

 P .

 . 1    .

.

  I  P .

  1 .

 ' ' .

   ' .

 .

 P .  .

  .

1  .

   .

   .

P  .  .

1  .

 .

.

.

&" ( . 2 c* Q.

 .

 .

   I 1   .

 .

 .    P  .

 I   1 .

.

  .

 .

.

P  I   . .

   '  .

P  .

   I I .  P   I  .

 .

 P I  I  J   L .

 .P I   .

 "@ D( $     .

 .

   .

       P .

    P  .

  P     1    .  P .

 .

.

 1 .

 .

 .

 2 c* @ (.C #"" ()0"  .

 .

P  . .

   I .

         . .

   .

  .

.

 1    . P     P   .

. .

 .

  .

 .

.

.

% -.#@&"  . (?c"& "#2 c* ".

    P  .

.

  ' .

    .

 .

   .

    .

    P .

   P .

.

   I ..

  .

 I1.

.

 .  ' P  .

 .

  . P .

  . .

 ' .

P  .

 .

 .

  .

 .

P   .

   .

  .

   .

P . .

 .

  .

. .

..

 .

 .

  .

  .

   P  . .

   .

 . P 4R  . .

  .

 .

.  .J .

       .

 .

 .  .

 . .  LP   .

 .

  P  .1    . .

.

P   .

1    J  ' .

 .

 .

  .  .

LP I .

1     .N .

P .

  .

 .1  .

 J N.

 L   .

   .

 JN.

 L . L  .   J..

 P .

   .

 .1    . .

 .

.

 .

 . .

 .

    c    .

 c?c"."c #" " .

 .

.  . .

 P   .

 J  .

 .

.

 .   .  L .

 .

 .

  P     .

1 . . .

   .

 .

   .

P  .

 .  P .

. . .  .

     .

P  .

1 .

 .   .

 .

 .

P .

 .

.

95   .

 .

 .

 5 .

  .P .

 .   .

  .

 .

  .

 P.

 .

 .

 .

   18 99999   .

18 4V7P .

  .

  N J.

95N  L .

 .

 .

  P  .

 9.

UP .

 ..

 5.

95P  .

.

P   .

 R8    J  .1 .

. .

LP . .

  .

    P .

 .

.

 .

 .

 .

 .

 P ..

 .

.

   .

 P  .

 .  .

 1 .

 .   .

 .

  1   .

   .  .

P .

 .

  9.

95 .

 .

 P .  . P  . .

  .

 .

 .

 .

  .

 .

 1.

  c .

 . P .

  N .

  P    P   .

   .

    .

      . .

 .

. . .

. 47R.   .

2(%? D  .  48 .?* (& ""?.

  1 J    L  J  G. . .

L  . H  . .

P .

  .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

.

 .

   P   ..

  ..

  . 1 .

   .

. P . .

 .

   ..

 1.N  .

  J    . ..

  .

.

 . .

 .

LP  .

 .

  .

.

  .

    P .

  .

  .

 P  .

    .  .

.

P     1     .

P .

 I .

N   J   L1    .

 .

   .

  .

     @ . @ *.*"#-2)& " & *.  B .

. .

.( .

 .

  N.

 .

    *. ( .

 .

 . LP .  J B .  B .

 D P .  .

 . D .

 .  P    .

  D .

 J O O LP'    D  .

J .

 .

 LP .

.  J .

  LP   D  P   F  P  .

  D   ?.

N   .

 .

 ' .

  .   .

   D  "     * N D . .

 . .

      .

   N J.

   .

     L @ $&c&@?*?=% @ $&2$ #-"& " ( .

   .

   ( .  ..

  .

  . .

  % .

.  .  .

   .

 %   .

  .

  ' @      .

 .

 I  N " .

 .

 .  .

  .  N  46 '   I "  ' . '  " .

  .

 . ( .  I '  . .

.

      ..

 .

.  @  B  .

  ( .

 .   .

      @    .  .

  .

   ( ..

  .   .

   ' . .

 .

 .

  .

 .  1.  .

 ( .

   I   .

  .

  ( .

  .   .

.

 ( .

 .

 ..

   .

 .

   .

    @   . .

 .

.

 . .

 I N     .

 .

   .

  .

. C.&* *.

 . 1 .

.

. P     P .

 .

. .

  . .

  #  1 .

 .

 .  .   P .   .  ' .  P .

N      P .

 .

.

 .

  I ' ' .

..

  .

 ( . .

. .   .

  ..

 .

 . .

 "   .

. .

  *     .

  .

. .

.

 .    .

  ( .

 .  ..

  "   . .  .

.

        .

 .

  I N   .

.  .

 '  .  .

.

       .

   .

 $    .

 . .

 .

   @  . .

  .

 . .

 P . .  B. I    1 . '  .

 P   .

 '    P   @     1 .

  .

  .  P 4:  . .

 P .  P     . .

 P  . .

 .

.

 P  .

  .

  P  .

N   J   LP  .

 .

  P . @ $&?&=%"@2$ "#*?c& "1 - 1   .

 P ..

 J .

L . P    J    .  .

  .

  J . 1 . .  LP .

 LP .

 .

Permerkė lietus Kas iš klevo lapo Man pasiūs batus? Read more: http://ltvirtove.lt/eilerasciai.php?lt=uti_titi_salta#ixzz16DRRrVO8 SAUSIS Autorius: Kostas Kubilinskas . . skundžiasi ruduo Kas pasiūs man paltą? Kas kepurę duos? Kojos jau sušlapo. .    Uti ti ti šalta.

lt/eilerasciai. kiški skeltanosi.po ledu.Nesušalsiu. dėde sausi! Pusnys ʹ patalai šilčiausi! Įsikasęs po sniegu..lt/eilerasciai..php?lt=kostas_kubilinskas_vasaris#ixzz16DSnMqhZ KOVAS Autorius: Kostas Kubilinskas Vaikšto pempė su kuodu: Visos balos ... ar gyvi? Dar varlytės nepabudę. Palikęs ledo tiltą. Kaip karalius aš miegu. Jei nuo saulutės nusisuks. Ir senis Šaltis greitai spruks. Read more: http://ltvirtove. Klausia pempė pagriovy: .Ei varliukai. Ir nustebęs žiūri sausis: Iš pusnyno ʹ kyšo ausys. O gėlytės jau atkutę.Brenda sausis su veltiniais Balto vėjo vėpūtiniais.. . Žinok . Ir snaigės kris lyg pūkas.barsukui šilta. Ant kito šono apsivers Miegodamas barsukas. .php?lt=kostas_kubilinskas_sausis#ixzz16DSfgl1Z VASARIS Autorius: Kostas Kubilinskas Vasaris sniegą bers ir bers. Read more: http://ltvirtove.. Tu pusnyne suragosi! .Kelkis.

Read more: http://ltvirtove. gandrai! . Duos karvutė pieno Sklidiną ąsotį.. . Gaus karvutė šieno.Gandrai. Bus karvutė soti.lt/eilerasciai.. ga ga ga! Lopiniuota uodega.Gandrai. - Tavo kojos jau raudonos.šaukia Jonas. gandrai. Nebraidyki po balas. Ko tu ieškai vandeny. Kviečia iškylauti.php?lt=kostas_kubilinskas_birzelis#ixzz16DT7yg4W LIEPA Autorius: Kostas Kubilinskas Kvepia vasara žalia.lt/eilerasciai..Mes gyvi! Read more: http://ltvirtove.lt/eilerasciai.php?lt=kostas_kubilinskas_balandis#ixzz16DT1Y3IY BIRŽELIS Autorius: Kostas Kubilinskas Pūpso šieno kaugės Šiltą. Nes nušalsi kojeles.php?lt=kostas_kubilinskas_kovas#ixzz16DSv67d4 BALANDIS Autorius: Kostas Kubilinskas . Aš ir mano draugės Griebiam pievoj šieną. Read more: http://ltvirtove. Ko dantukais kaleni? .. ramią dieną.Pūpso jų žiedai gelsvi Ir atsako: .

Per laukus. Read more: http://ltvirtove. O aš ir nemačiau.php?lt=kostas_kubilinskas_spalis#ixzz16DTJtrd1 GRUODIS Autorius: Kostas Kubilinskas Bėga vakaro šešėliai Vis tolyn.Su žilvičio kraitele Aš einu grybauti. Atėjo rudenėlis. Baravykai kepures Man iš tolo kelia Read more: http://ltvirtove. Šarka rėkia .. Lekia Šaltis su rogutėm pas vaikus.php?lt=kostas_kubilinskas_gruodis#ixzz16DTTrGji ŽILA ŽIEMUŽĖ .php?lt=kostas_kubilinskas_liepa#ixzz16DTDfNTy SPALIS Autorius: Kostas Kubilinskas Vėlai saulutė kėlės Ir leidosi anksčiau. Ji vaikščioja nakčia Read more: http://ltvirtove.lt/eilerasciai.krės krės krės! Lėkdama per kelią. Žiūriu . ten pakriūtėm....šalna jau čia! Kad niekas nematytų. Atsikeliu iš ryto. Skamba rogių skambalėliai - Din dilin! Čia kalneliais.lt/eilerasciai.lt/eilerasciai.

sena Buvo meškinas Rudnosis. Po pušim sena. ir žaisti jie galės. Ir turėjo jie meškiuką. Vakare. Žiemužę baltą baltą visi vaikai mylės. Ir veidukus.. gera ir smagu. ir delnus patrynė ji sniegu. Kai visa šeima namuos.- Rudnosiuką.Autorius: Kostas Kubilinskas Šiaurys už lango ūžė: Žu žu! Žu žu! Žu žu!ʹ Balta žiemužė atėjo pamažu.. O jos vaikučiai laukė su slidėmis kieme. Žiemužė baltaplaukė pasakė jiems: ͣEime!͞ Nusivedė į kalnus ji daug mažų draugų. - Buvo jis dar be kelnyčių Ir bėgiojo tik namie. šliumpu-pumpu Rudanosis takeliu ʹ Reiks miške jam apžiūrėti Šimtas bičių avilių. kur ėglės ošia. kaip ir jie.lt/eilerasciai. kai tėtis grįžta. - Rudnosiukui su tėveliais Šilta. Šliumpu-pumpu. Nors už durų švilpia vėjas.php?lt=kostas_kubilinskas_zila_ziemuze#ixzz16DTh6ZGb MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS Autorius: Vytė Nemunėlis (Bernardo Brazdžionio slapyvardis) Ten miške. Sėdi jis šiltam namely.. . Staugia vilkas už langų. Rudnosienė ʹ jo žmona. Klauso pasakų mamos. Kad linksmiau būt iškeliauti.. Dabar tai bus nešalta. Read more: http://ltvirtove.

Bitė jei norės įgelti.- Nesuspėjo Rudanosis Nė ͣlabryt͞ jam pasakyt. . - Daug medaus prikopinėk. Rudnosiuką linksmučiuką Sau ant rankų nešdama. Pavaišinsim. Bus saldainių daug skanių. bėk ir rėk ! -Kam man bėgti. Vos įlindo jis į drevę. Nepasisekė Rudnosiui Pas pilkąsias biteles: Pusė žando jam sukando Ir subadė rankeles..Palydės jį ir mama. ͣTuk-tuk-tuk͞ kažin koks kalvis Kad pradės akin kapot.. žvirbliukus. Kad pradės kažkas į žandą Kaip su adatom badyt. ten įsivels. Daug žvėrelių giminių.- Pavaišinsim saug svetelių. Man bitelė neįgels: Stori mano kailinėliai ʹ Kur tik lįs.sako Rudnosiukas. Iš medučio bus midučio. Nesuspėjo Rudanosis Nė ͣsudie͞ gerai ištart Kaip jį šimtas bitinėlių Ant šakos pradėjo kart. . Pavaišinsim vilką-Pilką. apdalinsim Ir gerus žmonių vaikus.. . Šok iš medžio.. Šarką-Tarką.Tėti. Vos tik ims medaus ieškot. kam man rėkti.

Mat. Ranką.Ačiū. -Iš medaus nevirsi košės. Iš medaus nebus dešros. O Rudnosis tarė : . Cukrumi apibarstytais. Voverytės atneštais. Piene verda baravykai Ir košelė avižų. Išsikapstęs iš ligos. Jodu patepė storai. žandą jam aprišo..- Tarė meškinas Rudnosis. Tris savaites išgulėjo.Bet kiškelis daktarėlis Bėgo gydyt žvirbliukus ʹ Ir pamatė jis Rudnosį Kabalduojant ant šakos.. be ragų͙ O ožkelė!. Raiščių raiščiai ant akių. O kiek karščio jis turėjo! Šimtą dešimt be penkių! Riešutėliais tik maitinos. visas bites pardavęs. blogo žodžio Negali žmogus sakyt: Duoda pieno Rudnosienei Po du puslitrius kasryt. Susikrapštęa pinigų. Pirko ožką jis iš vilko ʹ Seną. žilą. Net žiūrėt į jį gražu! Pažadėjo Rudnosiukui Kartą grybų košės duot ʹ . Pieną maukia Rudnosiukas.. Ačiū šimtąkart tikrai. Saldžiam piene išvirtais.

͞Eik͟.- Taip. vanagų.- Jei nenori. -Ne. Kas ten rauda vidur girios.neik tu. man pagrybuot. Šieną pjauna. vanagai teskraido. taip kalbėk. Jį pažįstam mes visi. Tu krepšelin kiškį-piškį. ar vilkai. vanagą pagauk. Ar kokie šeši sustoję Kaukia negeri vaikai?. Nekišk nosies iš namų! -Tai mamyte..Rudnosiukas Tarė.͞Eik͟. Varną. mamyt. Tai meškiukas taip dūduoja Ant storųjų: .- Varnos.͞Hu-hu-hu͙͟ Net zylelės nusiminę Ir geneliui net graudu͙ Ar ten briedžiai taip vaitoja..- Tai meškiukas Rudnosiukas. Pilnas varnų. jis prašo Rudnosienę. Kas ten verkia: . negrybauk. Ne ͚grybuoja͛. Niekur neik. niekų neplepėk. . ne briedžiai.- Mums ir grybai bus geri. kaip reikia. namus dabok! Pilnas miškas kiškių-piškių. kad pagriebtų. morkas rauna. Ne kokie vaikai šeši.tai žinok͙ O kol aš iš miško grįšiu. . Ar ten lapės. kalbėjo Rudnosienė. Dar sustojus tarpdury. Bulves kasa͙ . ne vilkeliai.͟ Ir atsakė jam mamytė: -Vaike.Hu-hu-hū͙ . Ne. o ͚grybauja͛.

kur kankina Daug neklaužadų vaikų.- Tarė sūnui ji linksma. Oi. Aš žinau. .Ai. Kai pabliaus jie ͞me-ke-ke͟.- Cit. pakaks. Kiek tik kojos neša. dar gali būt baisiau͙ -Meškiau. Na. Tie ͚ožiukai͛.. .ne! Kumpai.. dešros ir ožiukai Tegu smilksta kamine.tarė voverytė. kur gyveni tu. eime.- Gal pernakt išaugs iš vieno Man baravykiukai du͙ Ėmė juoktis Rudnosienė: -Pats grybukas tu esi!. maus jie Pasislėps kur nors miške.. Man meškiukai Rudnosiukai Gal išaugs kokie šeši?. baugu͙ ͞Niekur neik͟. O meškiukas Rudnosiukas: -Nedžiovinkim.Rudnosiukas aimanuoja Ant laibųjų:. Baravyką pasodinkim Kur kamputy ant grindų. Kur bėgioja be ragų. Kai tave aš pasodinsiu. Kai pasvils jų ilgos barzdos.sako: . . tik ranką duok! Pilną krepšį baravykų Rado girioje mama. nebedūduok. -Visai žiemai pridžiovinsim.mamytė sakė. Tie ͚ožiukai͛. O aš jos nepaklausiau͙ Jei namo nebesugrįšiu. kur dviem kojom.

. girdėt: ͣKur gyvena ta Rudnosių Meškinų visa šeima..- . Atsisėdo pailsėt. Tai pradėjo Rudnosiukas Į mokyklą bėgt kasryt. Ką snape čionai neši? -Laba diena. -Iš tikrųjų! Ką galėtų Man tame laiške rašyt?. Tamstai laišką jo nešu.͞ -O iš kur atkeliavai tu Ir koks paukštis tu esi? Prašom sėst kur nors ant lango.- O už lango kažkas kranksi. Kas ten skuba takučiu? Šviečia mėlynos kelnytės Ir krepšelis ant pečių. Kažkas burba sau. .- Tas meškiukas Rudnosiukas Ir jo tėtis su mama?.tarė varnas Jau nudžiugusiu balsu͞ -Esu mokytojo tarnas. Su kitais draugais meškiukais A B C rimtai skaityt. Su draugais vilkais nestaugs.Grįžo meškinas iš girios. Niekad klasėj nesibels jis. ʹ Ir pradėjo Rudanosis Pamažu šiaip taip skaityt: ͞Nuo pir-mos die-nos rugsėjo Pir-mą sky-rių atdarau. Savo sūnų Rudnosiuką Man atvežti įsakau!͟ Dar visi viščiukai miega.

Kai visa šeima namuos. kalba Mano skyriaus mokiniai. Aš su vienu batuku Niekur eiti negaliu.lt/eilerasciai.ne! Vakare. Vienas dingo . . Sako: .nerandu. Nešdami vaikams sapnus͙ Read more: http://ltvirtove.php?lt=vyte_nemunelis_meskiukas_rudnosiukas#ixzz16DWOUskG Mano batai buvo du. Eina gult ir Rudnosiukas ʹ Ir šiltoj. minkštoj lovelėj Klauso pasakų mamos.Iš meškiuko Rudnosiuko Tikras meškinas išaugs! O gerumas! O gudrumas! Negali atsistebėt. kai tėtis miega.Mokytojau. Dvi rankytės ieško bato. Dvi akytės jį pamato. Apsiausiu batukus Ir keliausiu pas vaikus. Klauso pasakų ausytės. Mato akys pro miegus: Skrenda skrenda angelėliai. Ar skaitytų už mane? -Kol raidžių dar nepažįsti. Kad skaityti jums nereikia ʹ Skaito jūsų akiniai͙ Bet jei aš juos užsidėčiau.- Tarė mokytojas: . Ir su mokytoju moka Jis gražiai pasikalbėt.

 .   .  .

 /.

..   .     .

  .

 . .

 .

 .

   .

.

.  .

Ir auk. Tarė žiemkentys: aš tau nešu Duonos kąsnį su rasos lašu. Mano vaisiuj . Kriaušė tarė: aš visa tava. Ir dainuok. / J. Žvaigždės . .vasaros gaiva. Tarė šaltinėlis: gerk mane. Žaisk ir juokis.  . Žemė tarė: aš tave laikau.mano šaltame dugne. Degutytės ͣRytas": Saulė tarė: šildau ir šviečiu Tavo kaktą spinduliu skaisčiu. c   .

 c   .

1 &.

.  "  .

 < - .

 & . c  . .

 c .

  c     (  .

 *.

  .

 &.

  "  ..

 JKD  .

KR7L .

 *W   & . W  *W  . .4 Skučaitė Mamyte mylima & .

 Just Marcinkevičius Ką aš veiksiu žiemą ( .  " .   . & . 0  ( /   @ .  *W   -. -   # .W & . D/    .!  *  .

!    & /   .

  .

 D .

  .

 @  V Giedra Kačiukai Wc /.

!.

 ! * .

 %.

  !.

 %.

 2 . .

!  2/.< @ .

  A W- .

 W &    < .

 / .

! c  .

 .

* @.

  .

 . 2 < D.! . . . .. D. & / . . / c  .

 *  & .

 D. / . .

. . 4 Skučaitė Močiutė c  . . D.

 W ! c .

 W ! &!W  .

!  A &!W . &!W  E Selelionis Mano dienos &  W " .    -  .

 . * .

. W .  .

 2 .

  & ! .

 W.

W.

 &  .

 D   .

 D .

 . / W C  .

 &  ë Matutis Dvi šalnos 2   D .

  . .

 C.

/  .

  ! CA  ! W  C  A ë Matutis ëpie mamą * . *  " . A "     & ..0    C B C ! .

 0  .

 .

.

  D  c . %   W.

   W -  (.   W. 1 W%  ( .

!  &  .

  .

< .

J Degutytė &  .

& ! !.    %2 .  .

      !.

 ! .

     .

.

  !/  .

.  .

.

  .

  Širvys Linksmas vėjas "   .

 C/ D .

   .

 . & .1 W  D .

 < ..

W  < EW ".

..

 &  (/ < * ".

 ..

 (/ V alčinskaitė Lietučio pasaka c  .

 .

 c  .

!  =.

N .

.

.

  . 2 .

.

 .

 .

 $...

.

 =. .

N .

.

.

. $.

 .

 .

 .

 .

 =.  @ .

N .

.

.

 2 ! .

 c ! . @  ..

  =.

N .

P.

.

 ".

   .

.

 c. M Vainilaitis Varlytės gripas @  .

  . c.

 .

  .

    .

.

 + .

  .

 (  " .

 . . 0 .

  @ .

 .

 @ .

 .

 2   W-.

  "  2 . .

 A .

.

 < asakėlė apie metų laikus 1 dalis " .

.   .

      ..

 B .

 . E  .

.

 2 .

. .  .      C   /       .

  ( .

 .

   .

 .

  .

  "    c.

 .

 & .

  B /  .

 .

  * .

   &  .

 D .

       .

  .

 .

 .

B ..

 .

.

 3   .  .

  .

 . .

  .

  ..

 . .

/ .

 3 .  .

  .

 . *.

 /.

.

 @ .

.

. .

 c .

" @    .