You are on page 1of 5

BANCA UNIVERSALA - BANCA SPECIALIZATA

RATIUNI

În contextul procesului actual de globalizare financiară se manifestă o tendință de
uniformizare a sistemului bancare in majoritatea țărilor dezvoltate. În cadrul unui astfel de sistem,
modern si performant, opereaza o diversitate de bănci, fiind clasificate dupa o serie de criterii.
In literatura de specialitate si în practica bancara internationala întâlnim, in principal,
urmatoarele tipuri de banci:
-banca centrala
-bancile comerciale – denumire generica data celorlalte banci (altele decat banca centrala).
Bancile comerciale sunt foarte diversificate, ele putand fi diferentiate dupa tipul operatiunilor sau
sfera teritoriala de cuprindere, din acest motiv adesea denumirea de banca comerciala este asociata
unui termen care ii defineste specificul. Astfel sunt banci universale si banci specializate.
Banca universala efectueaza multiple tipuri de operatiuni bancare, presteaza diverse servicii
bancare si se adreseaza tuturor categoriilor de clienti si nu isi limiteaza activitatea la anumite
sectoare (in România, societatile bancare sunt prin lege banci universale).
Banca universala ofera o gama larga si completa de servicii financiare :
-acorda credite ;
- colecteaza depozite ;
- gestioneaza mijloacele de plata ;
- realizeaza plasamente in titluri si participatii la capitalul intreprinderii
Într-un cuvânt, o bancă universală este supermagazinul pentru produse financiare sub un
singur acoperiş. Corporativele pot obţine împrumuturi şi beneficia de alte servicii la îndemână, pot
sa faca împrumuturi sau depozite. Ea include nu doar servicii legate de economii şi împrumuturi, dar,
de asemenea si servicii legate de investiţii.
Intrarea băncilor în domeniul serviciilor financiare a fost urmat la scurt timp dupa
introducerea de liberalizare în economie. De la începutul anilor 1990 schimbările structurale
profunde au fost martori în sistemele bancare globale. Fuziuni la scară mare, uniuni şi achiziţii între
bănci şi instituţii financiare a dus la creşterea în mărime şi avantaje competitive ale entitatilor
fuzionate. Astfel, a apărut conglomeratele financiare noi care ar putea maximiza economiile la scară
şi domeniul de aplicare prin construirea producţie de servicii financiare bancare a organizatiei numita
banca universala.
Modelul bancii universale s-a impus in a doua jumatate a secolului al XIX-lea, perioada in
care bancherii au angajat bancile in activitati diverse si in special in operatiuni internationale.Bancile
universale sau dezvoltat initial in Germania si Japonia Principiul bancii universale s-a raspandit cu
ușurinta, cazul cel mai relevant fiind al Germaniei unde a fost instituit cel mai complet si dezvoltat
model de banca universala.

Banca specializata este denumirea generica pentru a desemna bancile comerciale sau institutiile de
tip bancar, care, de regula, alaturi de operatiuni bancare de baza, dezvolta preponderent operatiuni
bancare de un anumit tip sau un anumit domeniu.
Băncile specializate, societăţi bancare sau instituţii de tip bancar au aparut in urma necesitatii
specializarii bancilor pe anumite domenii de activitate, acestea dezvoltă operaţiuni bancare de un
anumit tip (leasing, factoring, acordarea şi garantarea de credite pe termen mijlociu şi lung pentru

5

În prezent. bănci agricole . Huverneers aflăm că « structurile financiare sunt determinate. poate să sprijine unele ramuri sau întreprinderi. bănci cooperatiste.întreprinderi. credite pe termen lung. uneori chiar firmele mici şi mijlocii. banci de investitii etc. s-a produs o separare a activitatii bancare. casele de economii. industrie. antrenând în acest proces atât resursele provenite de la buget. etc. cât şi alte resurse reciclate prin sistemul bancar. bănci de trezorerie. rolul economic al guvernului şi al sectorului public. nu se constrâng la operaţiuni de creditare atât pe termen mediu cât și pe termen lung în ceea ce privește industria și investițiie. • banca agricola • banca de investitii • banca ipotecara • banca de export-import • case de emisiune • bancile de leasing • bancile de factorin Argumente pro si contra aduse bancii universale si bancii specializate În ultima perioadă observăm că predomină tendința universalizării operaţiunilor bancare și anume spre exemplu marile bănci de afaceri. Potrivit politicii economice pe care o promovează statul. Locul pieţei financiare. iar bancile comerciale si-au delimitat activitatea fata de bancile de afaceri sau investitii. Acestea acordă. Din punctul de vedere a unor mari autori cum ar fi A. unde in urma reformelor bancare introduse dupa criza din anii ’30. precum şi nivelul de dezvoltare economică influenţează poziţia băncilor universale sau specializate în cadrul sistemului financiar « 5 .) sau un anumit domeniu (agricultura. în condiţiile când activitatea acestora prezintă un anumit interes şi se încadrează în strategia dezvoltării macroeconomice. bănci ipotecare. ca formă specifică a circulaţiei capitalurilor. Steinherr sau Ch. Obiectivul principal al băncilor universale este finanţarea echilibrată a tuturor agenţilor economici. atât prin natura activității lor cât și prin natura lor. prin intermediul acestor operaţiuni de creditare. bănci de trezorerie. Astfel că în prezent. Un exemplu semnificativ il constituie Statele Unite ale Americii. de regulă. ca intermediare în cadrul operaţiunilor de transfer a disponibilităţilor băneşti. Principalele tipuri de bănci cu activitate specifică sunt : băncile mutuale şi cooperativele de credit. băncile de export-import. în primul rând de reglemtările naţionale. comerţ exterior etc. Cele mai des întâlnite variante de bănci specializate sunt: bănci de investiţii. Prezentăm in continuare cateva tipuri de banci comerciale specializate. concurează casele de economii în scopul atragerii de disponibilităţilor băneşti ale populaţiei. în unele ţări. antiteza dintre banca universală şi banca specializată se justifică prin avantajul atât al serviciilor cât și al activităţiilor propuse. prin care se exercită activ politica statului de a sprijini unele activităţi economice. ci mai degrabă emit şi cumpără acţiuni.). funcţionează o serie de instituţii financiare şi de credit specializate. Băncile şi instituţiile de credit specializate. Banca specializată dorește să iși concentreze atenția asupra unui pachet de operațiuni care să acopere o multitudine de instituții. constituie principalii participanţi la piaţa creditului pe termen mijlociu şi lung.

Trebuie subliniat faptul că mai multe bănci americane specializate în economii si în acordarea de credite au dat faliment. implicarea băncilor universale în companii a fost asociata cu un grad mai mult de profitabilitate a acestora din urmă. Ca motive am putea mentiona: abilitatea băncilor universale de a monitoriza si sprijini firmele. astfel s-a pus in discutie că. în trecut. riscul stabilitătii financiare nu trebuie înfruntat restrângând dimensiunile si obiectul de activitate al băncilor ci permitând o mai mare diversificare a serviciilor si nivele mai ridicate ale capitalului. mai calitative. unde băncile universale au primit responsabilitatea specială de a salva companiile cu probleme financiare. Principala cauză este faptul că. dacă una sau mai multe bănci universale ar da faliment. Bancile universale pot exploata o economie la scara sau economie de gama. acest lucru ar putea conduce la o criza financiară de sistem si cu un grad posibil de risc privind sistemul de plăti al economie. si o ieşire mai mare. pentru că activele. companiile afiliate băncilor universale sunt cele cu o mai mare flexibilitate investitională Am putea considera un avantaj al bancii universale rezultatul mai mare al eficienţei economice. Atunci când guvernele reusesc să reglementeze băncile universale. Posesiunea simultană a capitalului si a unor pasive de o banca universala înseamnă de fapt că. exprimat prin costuri mai mici. spre exemplu în Germania. pasivele si operatiunile lor nu erau destul de diversificate. participarea la capitalul social si reorganizarea conducerii acestora. fuziuni si achizitii este mai mare pe pietele de capital decât prin sistemul bancar. căci legăturile lor cu lumea afacerilor sunt complexe si de mare anvergură. băncile universale pot oferi companiilor o asistentă mai eficientă decât băncile specializate. insa s-a dovedit dificil pentru guverne să închidă institutii specializate (infinitate cu un scop precis) sau să le reducă substantial fondurile. ele nu pot fi niciodată sigure că împrumutatii vor folosi liniile de credit în scopul dorit de guvern. a demonstrat că activitatea băncilor specializate da guvernelor mai multa bătaie de cap decât cea a băncilor universale. băncile universale au anumite avantaje în restructurarea companiilor. ca si volum de produse mai bune. Am putea afirma ca efectul expansiunii băncilor universale asupra numărului total de institutii financiare se 5 . atunci când se hotărăsc să-si schimbe politica si chiar si în cazul în care guvernul îsi directionează resursele pentru cresterea economica spre o serie de institutii specializate. costurile tranzactiilor de preluări. Cea mai mare parte a activitătilor băncilor universale sunt mai putin riscante decât activitătile obisnuite ale unei bănci comerciale specializate. de exemplu pentru sustinerea anumitor scopuri în zone geografice ce trebuiau dezvoltate. Acest lucru s-a dovedit adevărat. intr-un mod mai eficient decat bancile specializate. Avand în considerare tările în care activitatea de universal banking nu se utilizează pe scara largă. mai stricte decât băncile specializateacestea din urma îsi pot asuma un grad mai mare de risc decât băncile universale. în vremuri de criză financiară. O prima problema avuta in vedere este stabilitatea financiara a bancilor. Bancile universale pot juca rol important in cresterea economica. în ultimii zece ani. exista temerea caci băncile universale sunt mai greu de reglementat decât cele specializate. În consecintă. prin acordarea unor credite. în Germania si în Japonia. Nici teoria si nici practica nu au demonstrat că limitarea activităcii bancare(ca de exemplu separarea activitătii comerciale de cea de investitii ) ar reduce în vreun fel expunerea lor la risc. Comparativ cu sistemul pietelor de capital. guvernele înfiintau institutii specializate bugetare.

Astfel instituțiile de credit desemnează portofoliile de participare la diferitele societăți. Aceste economii sunt deosebit de importantă pentru băncile care funcţionează pe o scară globală şi de catering pentru clienţii care au nevoie de servicii financiare foarte sofisticate. Unii critici afirma ca daca băncile universale se extind considerabil. capacitate superioară celei suportate de o instituţie de credit specializată. Două argumente contrare acestor păreri sunt: experienta germană indică faptul că activitatea de universal banking nu duce la dominarea pietei de către un număr restrâns de bănci si chiar daca băncile universale ar domina piata.ele pot contribui la obţinerea unor performanţe sporite în următoarele moduri : prin costuri de administraţie mai scăzute. Această tendinţă de universalizare va continua. dar din punctul de vedere al profiturilor obținute de către băncile specializate în comparație cu băncile universale. De si studiul practicilor internationale nu a demonstrat nici o diferentă relevantă între băncile specializate si cele universale referitoare la eficientă. Cei doi mari autori A. institutiile mai mici si mai scumpe oferă clientilor lor produsele si serviciile dorite ( poate la un pret mai mare). o alta pentru un altul. etc Se mai observă că băncile universale mai au și capacitatea de a obţine informaţii cu privire la o corectă evaluare a riscurilor de lichiditate şi solvabilitate. acest lucru realizându-se in ciuda integrării monetare-europene.Steinherr şi CH. Dar privite din punct de vedere al dimensiunilor. băncile universale. prin sporirea tehnicilor de intermediere permise de căutarea unor inovaţii mai importante şi prin costuri de comercializare mai reduse. consumatorul va putea alege o banca pentru un anume serviciu. nu s-a depistat o diferență mare care să susțină faptul că băncile universale ar fi mai superioare.  În primul rând. 5 . Institutii de dimensiuni diferite concurează între ele si supravietuiesc. Ele deţine o serie de avantaje faţă de instituţii specializate. aceste diferente datorându-se mai degrabă practicilor contabile care diferă de la o tară la alta. insa intrebarea este. Exista opinii pro si contra aupra extinderii bancilor universale. eficienta nu se măsoară doar în cifre. dar o literatură financiară analizează aceste bănci universale prin prisma contribuției lor la diversificarea riscului.datoreaza existentei unor astfel de economii în cadrul activitătii de universal banking. aparent. în scolul de a minimiza riscul la care se asumă. În sistemele bancare naționale persistă o multitudine de diferențieri ca o consecință a faptului că atât băncile specializate cât și cele universale sunt la fel de concurențiale și de competitive. fără îndoială vor continua să joace un rol important. făcând referire la obținerea unui profit cât mai mare. Huveneers au scos în evidență faptul că nu dimensiunea băncilor este importantă pentru obținerea unui profit mare. În special. iar băncile universale sunt beneficiarele unui sporit grad de diversificare a portofoliuliu lor în scopul atingerii unei stabilități mai sporite. vor exista mai putine institutii independente si consumatorii vor avea o gamă mai restrânsă de alegere. ceea ce oferă băncilor universale un avantaj în fata băncilor specializate. sunt capabile să exploateze economiile de scară şi domeniul de aplicare în sectorul bancar. Acest lucru înseamnă că. dar motivul tendinței de universalizare a operațiunilor bancare este unul cert. Totusi. Daca băncile universale ar putea copleşi complet instituţii specializate în viitor? sau Sunt băncile specializate sortite să dispară?.

nu se bucură de un avantaj comparativ în toate domeniile bancar. deşi băncile universale au extins sfera lor de influenţă. instituţiile specializate sunt ferm înrădăcinate în domenii cum ar fi împrumuturile imobiliare. precum şi management de portofoliu. Germania şi Elveţia. instituţiile mai mici au dobândit universalitate prin cooperare. În Germania. tranzacţionarea valorilor mobiliare. fără creşterea semnificativă a cotelor de piaţă ale marilor bănci.Sistemele germane şi elveţiene de banci universale diferă în mod substanţial în acest sens. În ambele. de exemplu. În Elveţia. ele sunt coexistente cu succes şi în concurenţă cu marile bănci. 5 . În schimb.. universalitatea bancara poate fi realizata în diferite moduri. instituţii specializate mai mici nu au dispărut. . Nu exista un singur tip de sistem bancar universal . Continuarea performantelor puternice a multor instituţii de specialitate sugerează că băncile universale.  În al treilea rând.În al doilea rând. Rămâne de văzut dacă aceasta abordare bazată pe cooperare va determina supravieţuirea lor într-un mediu bancar extrem de competitiv şi globalizat. universalitate a fost consolidată.