DIAGRAMA GANTT Privind produsul turistic „Sejurul de vis„

EURO
Program

2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

2007
6 7 8

Buget 2006
9 10 11 12 Trim I Trim II Trim III Trim IV
2006 Trim I

Buget 2007
Trim II Trim III Trim IV 2007

A. C ulegerea, prelucrarea s i analiza inform atiilor cu privire la produs ul turis tic B. C onceperea s i editarea s uporturilor Publicitare B1. Analiza num arului s i s tructurii canalelor D e dis tributie C . Sus tinerea unei ca m panii publicitare in R evis tele d e turis m , interne s i internationale D . Participarea la targ uri de turis m E. C onceperea unui s pot publicitar E1. D ifuzarea s potului publicitar pe pos tul TV pentru tineret, Prim a TV E2. Publicarea de anunturi pu blicitare in R evis tele cu circuit univers itar F. C ons truirea unui s ite propriu s i Prezentarea ofertei F1. Prezentarea ofertei s i pe s ite-urile Agentilor de turis m s i a altor dis tribuitori G. Invitarea pers oanelor reprezentante ale D is tribuitorilor pentru cunoas terea pe viu a C alitatii s erviciilor oferite TOTAL

400 375 400 500 1000 1500 1000 1000 250 150 50 250 375 375

400 375 1500 400 500 1000 1000 2000 1500 2000 500 150 50

200 750

200 750 0 500 1000 500 1000 1000 2000

1000 1000 250 250

2000 500 0

100

100

1000

1000

1000

1000

1375 4875 2125 2125 10500 200 4600 1750 1000 7550

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful