You are on page 1of 6

Bab 1 : Manusia Perlu Bersyukur (Al An’Am : Ayat 6

)

1. SPM2005

Ayat di atas menjelaskan tentang kaum-kaum terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah
S.W.T .

a) Nyatakan sebab mereka dibinasakan

 Dosa mereka

 Tidak bersyukur / tamak / tidak berterima kasih / menyalahgunakan nikmat

 Melanggar perintah Allah / jahat / mungkar / kesalahan / tidak taat / homoseks /
menuduh Nabi / menolak ajaran Rasul

 Kekufuran mereka / tidak percaya kebesaran Allah / tidak beriman / sembah
berhala

 Keangkuhan mereka / sombong / degil / riak / ego / mengejek Nabi
b) Senaraikan 2 contoh nikmat yang telah Allah S.W.T kurniakan kepada mereka

 Kekuasaan / kedudukan / pangkat

 Kemewahan hidup / hasil tanaman / rezeki melimpah / tanah subur

 Turun hujan dengan banyak

 Sungai mengalir di bawah mereka

 Kebijaksanaan / kesempurnaan akal

 Kekayaan harta

 Kesihatan tubuh badan

 Keamanan / sejahtera
c) Bagaimanakah anda menghargai nikmat yang Allah S.W.T kurniakan ?

 Sentiasa bersyukur/ ucapan alhamdulillah

 Menggunakan nikmat ke arah kebaikan / tidak melakukan pembaziran/
memanfaatkan nikmat Allah/ kongsi nikmat dengan orang yang memerlukan

 Memperbanyakkan ibadat / zikrullah / solat / selawat

a) Dua contoh nikmat Allah S. kedudukan dan kekayaan kita tidak dapat menghalang Allah S.W.  Mendampingi ulama / sahabat dengan orang alim  Menjauhi maksiat / menjauhi perkara yang dilarang  Berakhlak mulia / tidak sombong d) Terangkan dua pengajaran yang boleh diteladani dari ayat di atas  Wajib bersyukur dengan nikmat Allah / menggunakan nikmat dengan cara yang betul / menghargai pemberian  Hendaklah menjauhi dari perbuatan dosa / taat kepada Allah / tidak lakukan kejahatan / tidak ingkar  Hendaklah mengambil iktibar dari sejarah kaum terdahulu  Kita hendaklah mengurus dan mentadbir ala mini berpandukan syariat Allah / keadilan  Pangkat .T ke atas hambanya  Kekayaan / kemewahan  Harta / rezeki / hutan / zuriat / binatang ternakan  Hujan  Sungai  Kesihatan / kekuatan tubuh badan  Kemakmuran  Akal fikiran / cerdik / pintar  Kemerdekaan  Islam  Iman / Aqidah / hidayah . SPM2008.T menurunkan azab / tidak sombong / angkuh / riak 2.W.

W.W.T dengan cara yang betul  Kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan mentaati perintah Allah  Kita akan menerima kerugian sekiranya ingkar dengan nikmat Allah S.T  Kita hendaklah mengambil iktibar daripada sejarah umat-umat Rasul terdahulu  Kita hendaklah menggunakan nikmat Allah S.b) Nyatakan dua cara untuk memelihara nikmat alam sekitar  Menggunakan nikmat Allah S.W.W.T .W.T untuk kebaikan / tidak boros / tidak membazir  Tidak merosakkan alam sekitar/ melakukan pembakaran terbuka  Mentaati suruhan Allah S.T dan meninggalkan larangannya / bersyukur  Meningkatkan ilmu pengetahuan / kempen / ceramah  Menjaga kebersihan alam sekitar / penguatkuasaan undang -undang  Tidak menebang pokok sebarangan  Membuang sampah di tempat yang sesuai  Menggunakan petrol / bahan bakar tanpa plumbum c) Jelaskan dua pengajaran daripada potongan ayat Al-Quran di atas  Kita hendaklah mengurus dan mentadbir alam berpandukan syariat Allah S.

a) Apakah maksud (__________) ?  Khazanah Allah  Alam dan segala isinya  Perbendaharaan Allah b) Jelaskan siapakah yang diumpamakan sebagai orang yang buta dan orang yang celik Buta :  Orang yang tidak berilmu pengetahuan  Orang yang tidak mahu memahami ayat-ayat Allah Celik :  Orang yang berilmu pengetahuan  Orang yang memahami ayat-ayat Allah c) Terangkan dua pengajaran yang boleh diamalkan dalam kehidupan seharian  Manusia wajib mentaati rasul kerana mereka utusan Allah  Manusia hendaklah berfikir berdasarkan wahyu  Manusia hendaklah menuntut ilmu supaya dapat membezakan antara yang baik dengan yang batil SPM 2008 2. .Bab 2 : Rasul Penyampai Wahyu ( Al An’Am : Ayat 50 ) SPM 2006 1.

a) Nyatakan dua contoh khazanah Allah S.T  Alam sekitar  Hidupan laut  Bulan dan bintang  Haiwan  Bahan galian / mineral  Tanah .tanih  Batu permata  Sungai  Bukit -bukau b).W.W.T  Memelihara alam sekitar dengan tidak mencemarkannya  Memulihara alam sekitar dengan melakukan penanaman semula  Menggunakan sumber alam untuk kebaikan manusia / kajian c) Nyatakan dua peranan rasul  Menyampaikan wahyu  Membetulkan akidah umat  Menjelaskan syariat  Menjelaskan peraturan hidup  Mengajar dan menunjuk cara beribadah .Terangkan cara menjaga khazanah Allah S.

Jelaskan sebab rasul dipilih daripada kalangan manusia  Memudahkan komunikasi sesama berdakwah  Manusia memahami naluri manusia untuk memudahkan proses penerimaan dakwah  Manusia dapat mencontohi akhlak rasul dengan mudah .  Mendidik manusia berakhlak mulia  Mengajar cara hidup bermasyarakat  Memberi khabar gembira  Menyampaikan cerita duka  Menjelaskan adanya alam akhirat d).