Rancangan Pengajaran Harian Kemahiran Hidup 1 Tanaman Hiasan-Penanaman ( Tahun 4

)

Mata pelajaran Tarikh Kehadiran Masa Kelas Bilangan Murid Tajuk

: Kemahiran Hidup : 2 Ogos 2010 : 12/12 : 10.30 pagi. hingga 11.30 pagi. ( 1 jam) : 4 BESTARI : 12 orang : 1.7 Tanaman Hiasan

Pengetahuan sedia ada

:

1. Murid-murid mengetahui jenis tanaman hiasan 2. Murid-murid telah mengenalpasti kaedah menyedia medium penanaman. Objektif pengajaran ; Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga jenis tanaman hiasan dengan betul setelah mendengar penerangan guru. 2. Melakukan langkah-langkah menyediakan medium penanaman dengan tepat dan betul seperti yang ditunjukkan oleh guru.

Kemahiran berfikir : Membanding beza, mengkategori, menyelesaikan masalah. Bahan bantu mengajar : Buku teks, baldi, sudip tangan, tanah loam, bahan organik, pasir sungai, pasu plastik Penerapan nilai murni : 1. Ketelitian 2. Berdisiplin 3. Memberi perhatian 4. Kerjasama 5. tekun

Murid memberikan contoh-contoh tanaman hiasan /pokok bunga BBM: slide Power Point Nilai: Memberi perhatian. Guru menyanyi bersama pelajar lagu ³Bunga Di Halaman Rumahku´ 2. pemikira n kreatif Nilai: Memberi perhatian. Perkembangan Langkah 1 ( 10 minit) Tanaman hiasan ditanam untuk mencantikkan dan mengindahkan halaman rumah 1. konstruktif dan komunikatif. Guru bersoalajawab dengan pelajar mengenai lagu dan bersoal jawab dengan pelajar. demonstrasi. Strategi: Kemah iran Berfikir .Guru menerangkan maksud tanaman hiasan 2. Catatan Guru mengajak murid menyanyi lagu ³Bunga duhalaman Rumah ku´ KBKK: menjan a idea. soal jawab. Induktif. 3. tekun .2 Strategi P&P : Deduktif. Guru menghubungkaitkan jawapan murid dengan topik pengajaran & pembelajaran. konstektual. Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran : Langkah Masa Set Induksi ( 5 minit) Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1.

Memasukkan medium ke dalam bekas penanaman 4. Kontekstual .2:1 3. 6. serampang tangan. Slide Power Point. penyiram. Menyukat bahan mengikut nisbah 3. yang boleh mencantikkan halaman rumah. KBKK : Banding beza & mengkategori Nilai: Ketelitian Strategi: kemahiran berfikir. 7. medium penanam. 2. Guru memberi peluang kepada murid untuk menanyakan soalan aktiviti menyedia BBM :. Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan langkahlangkahmenyediakan medium penanaman. KBKK : menyelesaikan Contoh jawapan: Bunga raya Bunga Ros Bunga kertas Bunga kekwa Strategi: Deduktif & soal jawab masalah. kemahiran . Langkah 2 (15 minit) Guru menunjukkan langkah menyediakan medium penanaman: 1.3 atau sesuatu tempat. Menyediakan bahan-bahan dan alatan tangan. Guru menunjukan demonstrasi langkahlangkah menyediakan medium penanaman di hadapan murid . Murid menyaksikan langkah-langkah menyediakan medium penanaman tanaman hiasan dengan menggunakan slide Power Point 5. dan sekateur.

bahan organik . Guru bertindak sebagai pemerhati dan membetulkan setiap kesilapan yang dilakukan oleh murid. pasu plastik KBKK: Mengkategori & Menyelesai masalah. Guru menyediakan set alatan dan bahan yang lengkap kepada murid. pasir sungai. Guru membuka peluang kepada murid untuk mencuba kaedah menyediakan medium penanaman. mendengar dan demonstrasi. . murid berada dalam kumpulan iaitu seramai 4 orang bagi setiap kumpulan. Langkah 3 (15 minit) Amali langkah-langkah menyediakan medium penanaman oleh murid : 1. 5. 2. tanah loam. 3. Nilai Murni: Kerjasama Strategi: Konstruktif & demonstrasi. Murid bekerjasama dalam kumpulan melakukan langkah- ABM: pokok hiasan.4 medium penanaman. Penilaian. 4. baldi. .murid dapat menyatakan 3 bahan yang digunakan untuk menyedia medium penanaman dengan tepat setelah mendengar penerangan guru.

Murid diberi lembaran kerja berkaitan penanaman tanaman hiasan.5 langkah menyedia medium semaian mengikut penerangan dan demonstrasi yang telah diberikan oleh guru. BBM: Lembaran soalan Nilai: Memberi perhatian. 1. Guru membuat rumusan tentang pelajaran hari ini kepada murid 2. Pengukuhan (10 minit) Penilaian / pengukuhan .kerjas ama dan ketelitian Strategi: Kemahiran berfikir kritis dan kreatif. 3. guru menyoal murid secara rambang mengenai konsep dan BBM : Nota ringkas Nilai : Perhatian dan kerjasama Strategi : Membuat rumusan. Murid menjawab dan mengisi tempat kosong pada lembaran yang diberikan. . 2. Penutup ( 5 minit ) Rumusan isi pelajaran:  Kepentingan penanaman tanaman hiasan. Guru membuka sesi soal jawab dengan memberi peluang kepada murid untuk mengemukakan soalan atau menyuarakan pendapat.rujuk lampiran 1 & 2 1. soal jawab.

. 4. Guru mengedarkan nota ringkas dan meminta murid mengulang kaji di rumah serta menyimpan nota.Murid-murid diminta mengumpulkan gambargambar tanaman hiasan yang berkaitan topik pelajaran hari ini. Aktiviti susulan.6 Melakukan langkahlangkah menyediakan medium penanaman tanaman hiasan. kepentingan penjagaan tanaman hiasan. guru meminta murid merumuskan isi pelajaran. 3.  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful