You are on page 1of 12

ODSJEK - SMJER Javna uprava

-SEMINARSKI RAD–

IZ PREDMETA IFORMATIKA I RAČUNOVODSTVENE
TEHNOLOGIJE

T E M A: RAČUNARSKI HARDVER
-SEMINARSKI RAD-
IZ PREDMETA MATEMATIKA
T E M E:

1. RJEŠAVANJE SISTEMA LINEARNIH JEDNAČINA POMOĆU MATRICA
2. EKSTREMNE VRIJEDNOSTI FUNKCIJE SA DVA ARGUMENTA
3. OSNOVNI METODI INTEGRACIJE
4. PRAVILA ZA IZRAČUNAV

Predmetni nastavnik : Student:
PP R O F E S O R STUDENT :
Prof.dr yyyyyyy Yyyyyyyyy xxx xxxxxxx
Broj indeksa xx – xx / xxx

Grad, mjeseca 2009

.................1......... ZVUČNE KARTICE................................... ULAZNI UREĐAJI .......................................... 5..................................................... ULAZNO/IZLAZNI (Input/Output) UREĐAJI ........................................ 9 2...... GRAFIČKE KARTICE........2.................2 SKENER ..... .......... ................................. 2....1.............1............................................6 MONITORI ........................... 8 2. 6 1........ 1...........................1 ŠTAMPAČI (PRINTERI ...... . ROM (Read Only Memory) ... 7 2... 9 2........................................... OPTIČKI DISKOVI .... 9 2.. 3 1....... IZLAZNI UREĐAJI .........1 TASTATURA .................................................1............... ...............2....................... 7 2........ 4.... 5 1...................2........ 10 ........ 9 2. 5 1.... POJAM HARDVERA ..............2....... ....... 6........Central proccesing memory . HARD DISKOVI (Tvrdi disk) ...... PROCESOR (CPU.......................1.................2..................2 ŠTAMPAČI SA UDAROM ................ ............................... 4 1...2............... 6 1. 8......... 7 2. 5 1....... 9 2...................... ................... 7 2... 10 2.2..... 9............................................4 MIŠ ..... ..... ................. 2 S A D R Ž A J Stranica U V O D .................. 5 MODEMI.............7 INTERNET TEHNOLOGIJE ........................ TV KARTICE . .4 INK-JET ŠTAMPAČI ........3 GLASOVNI ULAZNI UREĐAJI .......5 OSTALI ULAZNI UREĐAJI ................................. 4 1............... 8 2. 7............. ........................................................................................... ............ RAM (Random Acces Memory ....... 6 2................ 8 2............3 ŠTAMPAČI BEZ UDARA ............................. SASTAVNI DIJELOVI RAČUNARA ............................ 1........... 3................................. 8 2........... 4 1....................................................................................................2.1...5 LASERSKI ŠTAMPAČI ..1.... 9 2.. MAGNETNE DISKETE ILI FLOPPY DISKETE ............1 TASTATURA . ... EKSTERNI MAGNETNI MEDIJI .....................

........unutrašnje PCI...... ....Ulazno-izlazni uređaji Ulazni uredjaji omogućavaju unos podataka i programa u računar a izlazni pretvaraju podatke iz računara u oblik prihvatljiv okolini. Računarsku opremu (hardware) sačinjavaju svi električni.. AGP..... ..... itd...... .... Hrdver mozemo posmatrati u smislu satavnih dijelova racunara i ulazno-izlaznih uredjaja.. 11 LITERATURA . 3 ZAKLJUČAK ....... Ulazni uređaji su: Tastatura Miš Grafička ploča (tablet) Palica (joystick) Zaslon osjetljiv na dodir (touch screen) Osjetljiva površina (touch pad. a Izlazni uređaji su: Monitor LCD projektor Grafička kartica Pisač ....... vanjski ili (periferna konfiguracija) su: . elektronički i mehanički dijelovi od kojih je napravljen računar i svi njegovi priključci.Centralna jedinica za obradu (procesor) ....vanjske USB..... Ako za unutrasnje satavne dijelove racunara (konfiguraciju) uzmemo da su osnovni : ........ zaštitu........... pretvaranje i prijenos informacija...Sabirnica (veza za razmjenu podataka između dva ili više uređaja) i .. 12 UVOD Informacijska tehnologija (IT) je tehnologija koja se sastoji od računarske opreme i računarskih programa a koristi se za snimanje......................... Računarski programi (software) su skup programa koji se može izvršavati na računaru........ track pad) Skener Digitalni fotoaparat Web kamera Čitač barkoda (barcode reader) Mikrofon .... PCIexpress. FireWire i ...... obradu.......................Memorija (RAM i ROM) ...

Osnovne komponente jedne takve PC konfiguracije su: Osnovna jedinica Monitor Tastatura Miš Komunikacijski kablovi Osnovna jedinica sadrži: matičnu ploču na kojoj su locirane glavne komponente potrebne za obradu podataka: glavna memorija (RAM). Poznavanjem osnovnih elemenata računarskog hardvera i načina njihovog rada je neophodno za razumjevanje kompleksne problematike savremenih računarskih sistema. SASTAVNI DIJELOVI RAČUNARA Svaki računar se sastoji od: hardvera: fizičke opreme. Posmatran izolirano od softvera. POJAM HARDVERA Hardver predstavlja «opipljivi» dio računarskog sistema. softvera (sistemskog i aplikativnog): skupa instrukcija koje upravljaju hardverom. procesor. eksterne memorijske uređaje (medije) kao što su: hard disk drajv. jadinicu za napajanje koja osigurava električnu energiju za rad računara 3.godina 20. ROM memorija. ne predstavlja ništa drugo. slotovi za proširenje itd. . uređaja za input.1. output i pohranjivanje podataka. floppy drajv. vijeka pa do danas. Hardver i softver koji sačinjavaju računarski sistem predstavljaju jednu cjelinu čiji je osnovni zadatak obrada i pohranjivanje podataka.. Strukturu najnovijeg računarskog sistema najlakše je prestaviti koristeći standardnu PC konfiguraciju koja se i najčešće koristi. dakle sve one kompomenente koje se mogu vidjeti i fizički dodirnuti. nego skup raznih elektroničkih komponenti koje kao takve ne mogu funkcionisati. 1. Računarska tehnologija se razvijala ubrzano i doživjela velike promjene od prvih elektronskih računara koji su se pojavili 50.. 4 Uređaji za stvaranje zvuka Zaslon osjetljiv na dodir (touch screen) Modem ISDN adapter ADSL modem/router RAČUNARSKI HARDVER 1.

PROCESOR (CPU. odnosno umrežavanje.. Veličina memorije određuje i veličinu programa koji mogu biti pohranjeni i izvršavani. To je oblik memorije koji sadrži programe koji se ne mjenjaju.godini. grafičkoj kartici ili zvučnoj kartici koji su se našli u prodaji sa nekim novim karakteristikama. 1. prenosi ih u instrukcijske registre u kontrolnoj jedinici. 2. boljim nego predhodna izdanja. oduzimanje. memorijskih modula. a kontrolna jedinica regulira računarske operacije. U okviru procesora. koji se ugrađuju u mikroračunare (PC) kreće se od 1. a cijena jednog takvog procesora se kreće oko 1000 KM. 1. ZVUČNE KARTICE. a neke čak i do 512 MB. 3. ALU izvodi četiri glavne artimetičke operacije: sabiranje. a prodaja je počela u 2003.Central proccesing memory) Procesor izvršava instrukcije koje dobija iz RAM-a. RAM memorija se u fizičkom smislu proizvodi u formi tzv. Ona interpretira i prenosi instrukcije sadržane u računarskim programima. Ovi uređaji . 5. RAM (Random Acces Memory) Glavna memorija čuva podatke i programske elemente za CPU. RAM je memorija gdje procesor smješta instrukcije i podatke koje obrađuje. Snaga današnjih procesora. 1. EKSTERNI MAGNETNI MEDIJI Eksterni mediji su uređaji koji služe za memorisanje veće količine podataka i programa nazivaju se eksterni magnetni mediji. odnosno u kilobajtima i megabajtima. kartica sa paralelnim portom za priključak na štampač. «boot» programi). Danas su najveći proizvođači iz ove vrste informacijske tehnologije firme AMD i intel. množenje i dijeljenje kao i logičke operacije kompariranja između dva podatka . modemska kartica. TV KARTICE. kartica sa serijskim portom (COM). Slotovi za proširenje služe za povečanje mogućnosti računara. na kojima se nalazi eksterna ili pomočna (sekundarna) memorija. MODEMI. da bi povezali dva računara ili se konektovali na internet. video grafička kartica. Računari koriste uglavnom SiMM i DiMM module koji su ustvari male ploče koje sadrže memorijske RAM čipove. ROM (Read Only Memory) ROM memorija je u konfiguraciji računara prestavljena memorijskim čipom.. 4. ali olakšavaju korisniku sam rad na računaru. TV kartica i sl. a to su: mrežna kartica koja služi za povezivanje računara u mrežu. Danas tipične PC konfiguracije imaju od 128 MB do 256 MB RAM memorije.7 GHz do oko 3 GHz. Danas je tržište preplavljeno sa ovom vrstom uređaja i skoro svakodnevno se može čuti o modemu. 6. selektira dijelove za glavnu memoriju. RAM se može podijeliti na : glavni RAM koji memoriše sve podatke neophodne za rad procesora i dijeli se na statički (SRAM) i dinamički (DRAM) i video RAM koji je namjenjen efikasnijem prikazivanju grafike na monitoru. Intel je nedavno plasirao na tržište svoj novi P4 3 GHz procesor. Sljedeća karakteristika ROM memorije je da njen sadržaj ne nestaje ni kada se računar isključi. Svi ovi uređaji ne utiču direktno na sam rad računara. GRAFIČKE KARTICE. PROM i EPROM su dva specijalna tipa ROM-a koji mogu biti programirani i od strane korisnika računara i njihov sadržaj se na određeni način može mijenjati. Memorijski kapacitet RAM-a se mjeri u bajtima. odnosno obradu podataka. 5 1. imali što bolju sliku na monitoru ili pak spajali centralnu jedinicu na TV prijemnik ili slušali muziku. Klasičan primjer takvih programa su rutine koje se izvršavaju kad se računar uključi (tzv. artimetičko-logička jedinica i kontrolna jedinica rade zajedno na izvršavanju svake instrukcije. npr. 1.

APPLE. 8. Najprije su u upotrebi bile 8” (inčne) diskete. eksterna memorija se može nalaziti na različitim medijima. na koje se podaci pohranjuju. Seagate. fajlovi mogu slati preko e- maila. 1. a rijetko i do 160 GB. za prenošenje i razmjenu podataka i programa sa jednog na drugi PC. u drugom slučaju se radi o uređaJu koji sadrži komponente za čitanje i upisivanje podataka na te medije. nosiocu podataka npr. kao i svaka druga komponenta informacijske tehnologije. Značaj disketa je opao i zbog umrežavanja računara pa je prestala potreba za prenosivim disketama. Hard disk je formatiran u određen broj staza i sektora koje predstavljaju fizičke lokacije za podatke. Za razliku od medija. Dosadašnji maksimalni kapacitet hard diskova koje je bilo moguće naći na tržištu kretao se uglavnom oko 120 GB. zip mediji. Ovi uređaji služe kako za odlaganje (izlaz) podataka. tako i za učitavanje podataka od strane programa koji se obrađuju te se mogu smatrati ulazno – izlaznim uređajima. Danas se ulgavnom koriste sljedeći tipovi eksternih magnetnih medija: Diskovi Diskete Optički diskovi 1.. cijenama itd. Ovaj medij je. Svaka staza je podijeljanja u devet sektora. odnosno diskete. doživio velike promjene u veličini.2 MB podataka. 6 su u fizičkom smislu odvojeni od glavne memorije i procesora. gdje se npr. a cijena jednog takvog diska kreće se oko 800 KM.iomega. a posebno je na uticala pojava internet tehnologija. što pokazuje da će vrlo skoro klasične diskete izići iz upotrebe. odnosno 1. ali su direktno s njima povezani. koji su najprije na tržište plasirani prije nekoliko godina od strane firme Iomega (www.44 MB i cijenom od 1 KM. ali u novije vrijeme. oni su skoro po pravilu smješteni unutar osnovne jedinice. disketa. Mediji magnetnog diska su najčešće korištene forme sekundarnog skladištenja podataka kod modernih računarskih sistema. Radi se o posebnom tipu drajva i diskete . disk. koja je na eksternoj memoriji znatno manja.com) . i još uvijek se koriste. 7. zatim 5. Pored prenosa podataka i programa floppy diskete su se dugo koristile i kao mediji na kojima se isporučivao sistemski i aplikativni softver za PC računare. ili direktno kopirati sa Web adresa. Najveći proizvođači hard diskova u svijetu danas su: IBM. HARD DISKOVI (Tvrdi disk) Uređaji magnetnog diska se često nazivaju i uređaji za pohranjivanje sa direktnim pristupom. Posebna kategorija disketa su tzv. kapacitetu. isporučuju računare bez disketnog drajv. Ovdje treba razlikovati dva pojma: Mediji za pohranjivanje podataka (storage media) Uređaji za pohranjivanje podataka (storage device) U prvom slučaju se radi o tzv.5-inčne diskete sa kapacitetom od 1. i na kraju 3. Western Digital. Danas čak i neki proizvođači npr. traka. Oni osiguravaju brz pristup i visoke mogučnosti pohranjivanja podataka. MAGNETNE DISKETE ILI FLOPPY DISKETE To su magnetni mediji koji su se uglavnom koristili.. Največa razlika između glavne memorije i eksterne memorije sa aspekta obrade podataka je brzina pristupa podacima. zbog toga što danas večina softverskih paketa ima 10-ak ili nekoliko desetina MB. u tu svrhu se isključivo koriste kompakt diskovi.25-inčne diskete koje su mogle pohraniti 360 KB. Također trba imati u vidu i ako se nazivaju eksterni uređaji. Za razliku od glavne memorije (RAM i ROM) koja je sadržana u memorijskim čipovima. Maxtor. Kompanija Western Digital nedavno je prestavila svoj novi disk kapaciteta čak od 200 GB.

2. Dakle. «izbrisivi» CD – RW može se ponovo upisivati do 1000 puta i ima predpostavljeni prosječni vijek trajanja od 20-30 godina. Najveće svjetske kompanije kao što su: Sony. Philips. Na blue-ray disk (nazvan tako zbog plavog lasera koji radi na višim frekvencijama nego današnji «obični» laser). 7 koja može pohranjivati oko 100 i 250 MB podataka i služi za osiguranje podataka u slučaju kvara ili pada sistema na hard disku. magnetski mediji za skladištenje podataka 3. za razliku od današnjih 133 minute. Na svakom disku može se pohraniti od 500 do 700 MB svih mogućih vrsta podataka uključujući multimedijalne datoteke..godine.godine. uređaji za skeniranje. Prve verzije ovih uređaja bile su isključivo «read- only» što znači da su se podaci sa tih medija mogli samo čitati. Najčešće korišteni I/O uređaji su: 1. moći će pohraniti 12 sati filmskog zapisa. Osim što je jeftin. štampač (printer) 4. Glavna razlika između klasičnog CD- ROM-a i DVD je u tome što DVD može da pohrani od 4. Cyberdrive. ULAZNO/IZLAZNI (Input/Output) UREĐAJI Ulazno/izlazni uređaji računara nisu dijelovi centralne procesne jedinice. Cijene DVD diskova za razliku od klasičnih CD-ROM su znatno veće i kreču se u zavisnosti od karakteristika od 300 KM pa čak i do 1000 KM. Ricoh. a to postiže zbog toga što spirala na kojoj se pohranjuju podaci gušća i udubljenja na kojoj se pakuju podaci manja.37 GB podataka ili dva sata videa do 17 GB ili preko 8 sati videa. Matsushita i Sharp našli su zajednički jezik oko standarda buduće generacije DVD-a. MSi. Pioneer. Smatra se da na tzv. Thomson. ULAZNI UREĐAJI . OPTIČKI DISKOVI To su relativno novi masovni mediji za pohranjivanje. LG. odnosno monitor 2. Prvi blue-ray DVD može se očekivati na tržištu između 2003. Samsung. 1. a ne i upisivati. «CD-rewriteri». tastatura 5. dok se rezultati obrade osiguravaju kroz izlazne uređaje. Gore navedene firme najavljuju razvijanje i novih tehnologija koje će omogućiti stavljanje i do 50 GB na DVD disk. 9. a širina traga i razmak redova je smanjen u odnosu na klasični CD-ROM.7 i 17 GB memorijskog prostora. Novi standard omogućit će da se na DVD stavi još više podataka. sigurno će nadživjeti vaše računalo a možda i vas same. Jedna verzija koja se koristi sa mikroračunarima zove se CD. CD je i trajan.. i 2004. CRT ili displej. a cijene im nisu visoke i kreću se oko 100 KM. 1. 2. oni prestavljaju sredstva za komuniciranje između vanjskog okruženja i CPU-a. a pušteni na tržište 1995. Danas su najveći proizvođači optički diskova firme kao što su: Asus.. Oni su razvijeni od strane velikih elektroničkih i filmskih kompanija ranih 90-tih godina. miš 6. zvučne i videosignale a sve za manje od 1 KM prava je bagatela. Podaci i instrukcije se unose u računar kroz ulazne uređaje. Samsung. kao poseban tip uređaja koji omogučuje i upisivanje na kompakt diskove. DVD (Digital Versatile Disc) optički diskovi su novi tipovi read-only kompakt diska koji imaju između 4. Hitachi. Novi DVD disk će moći pohraniti do 27 GB podataka. U novije vrijeme. uvedeni su i tzv.

2. 2. a sve u zavisnosti od karakteristika samog skenera. Kada se prenosi duž kabla koji veže tastaturu za računar ili terminala. Danas se najčešće koriste sljedeći uređaji: 1. računar prihvata ovaj uzorak kao dio svog standardnog "riječnika".3. Danas su u upotrebi razni tipovi i vrste tastatura tako da imamo tastature koje se vežu sa centralnom jedinicom preko tankog kabla sa klasičnim ili USB priključkom i tastature koje se povezuju sa centralnom jedinicom preko senzora koji su ugrađeni u samoj tastaturi.1. tako da najveće informacijske kompanije vrše istraživanja u programiranju prepoznavanja glasa. Ovi sistemi omogućuju korisniku da konvertira (digitalizira) sliku ili dokument u posebni (soft) format koji se može pohraniti na hard disku i koji će biti razumljiv određenim programima za obradu teksta. Ne-tastaturni ili direktni sistemi za ulaz podataka minimiziraju potrebnu aktivnost za unos podataka u računaru razumljivoj formi. 2. 2. uređaji za skeniranje koji "čitaju" podatke 2. Glasovni ulazni uređaji ili sistemi za prepoznavanje glasa konvertuju izgovorene riječi u kod razumljiv računaru . odnosno miševi 2.1. ili integriranim programima za stono izdavaštvo. Selektiranjem odgovarajuće ikone i odgovarajućim pritiskom na tipku miša moguće . SKENER Skener prestavlja komponentu sistema skeniranja koji se sastoji od: PC. gdje se dolazeći kod. slike.1. Cijene tastatura se relativno male i kreću se od 20 KM proizvođača Chicony do 50 KM firme IiBM. tzv. glasovni ulazni uređaji (voice-input devices) 3. Ne-tastaturni ulazni uređaji.1. postale su izvodive jednostavnim pokretanjem miša po maloj površini koja se naziva notepad. MIŠ Ulazni uređaj koji je najviše doprinio uvođenju grafičkog interfejsa je svakako miš.1. odnosno tzv. Mnoge operacije nad podacima koje su bile moguće isključivo na osnovu unesenih komandi direktno sa tastature. kompariranjem električnih uzoraka proizvedenih od "vlasnika" glasa sa setom predhodno unesenih uzoraka. Epson i HP danas drže primat u proizvodnji skenera. skenera i softvera za skeniranje. analizira i kenvertira u odgovarajući računaru razumljiv kod.4. a na tržištu se mogu naći po cijenama od 200 KM pa do 1000 KM. čime bi računar prepoznavao izgovorene komande. Ako je odgovarajuči uzorak nađen. "pointing" ulazni uređaji . Tastatura 2. nastoji se da u što većoj mjeri poveča produktivnost i komunikacija korisnika računara sa samim računarom. 8 Ulazni uređaji se mogu klasificirati na dvije skupine: 1. pointer po ekranu.TASTATURA Računarska tastatura je elektro mehanička komponenta dizajnirana za kreiranje specijalnih standardiziranih elektronskih kodova u momentu kada je određena tipka pritisnuta. GLASOVNI ULAZNI UREĐAJI U današnjoj galopirajućoj industriji informacijskih tehnologija.

tako da npr. 2.5. ali dvije najpoznatoje i sigurno najkvalitetnije su svakako EPSON i HP.2.3. ali vodeće svjetske firme. odnosno optičkog prepoznavanja karaktera. Miš je uređaj koji se drži u ruci i povezan je sa računarom malim kablom. ŠTAMPAČI (PRINTERI) Među različitim izlaznim uređajima korištenih na računarima. . 2. trgovačkoj djelatnosti i bankarskim poslovima. a koji spajanjem na određeni računar umnogome olakšavaju rad u npr. Takvi miševi sadrže i dvije nove tipke kojima korisnik sam može zadati funkciju kako bi olakšao korištenje određene operacije npr.1. štampači i ploteri su najčešće u upotrebi. IZLAZNI UREĐAJI U razvijenom svijetu računarske opreme izlaz može biti smješten na hard disku. pa na osnovu toga štampači se dijele na štampače sa "udarom" i štampače bez "udara". 9 je računaru izdati određenu naredbu i izvršiti određenu operaciju. 2.1. platnih izvještaja i raznih drugih dokumenata gdje je potrebno osigurati više kopija. štampa u boji itd. 2. koji rade na principu OCR. On koristi optičke senzore i poseban procesor za obradu signala umjesto pokretnih dijelova. Ploteri su uglavnom koriste za štampanje grafike u večim formatima.2. pokretanje internet explorera.. 2. na BiH računarskom tržištu može da se kupi HP 656C ink-jet štampač po cijeni ispod 100 KM. Danas je ova vrsta štampača najviše u upotrebi jer ih odlikuju karakteristike kao što su: manja buka pri štampanju.2. ŠTAMPAČI SA UDAROM Ova vrsta štampača i pored toga što se smatra zastarjelom tehnologijom i dalje se koristi u poslovanju. i odnosi se na izlaz koji se nalazi na ekranu i izlaz koji zabilježen na "opipljivom" mediju kao što je papir ili mikrofilm 2.2. Laserski štampači. OSTALI ULAZNI UREĐAJI Razvojem informacijske tehnologije i industije došlo je i do razvoja ostalih ulaznih uređaja kao što su: Bar-code čitać. Cijene ink-jet štampača svakako zavise od proizvedene kvalitete i karakteristika samog štampača. odnosno na soft formatu. brža štampa.. isporučuju na tržište optičke i senzorske miševe. ali primjetan je pad cijena ove vrste štampača na svejtskom tržištu zbog masovne proizvodnje. a firma EPSON je važila za največeg proizvođača ove vrste štampača. Kod optičkih miševa svi mehanički dijelovi su u potpunosti izbačeni. koji su do sada bili najčešći uzrok kvara i smetnji u radu. čitać magnetnih kartica.2. kvalitet ispisa.2. kao što je Microsoft.4. Najveće elektroničke svjetske firme se bave proizvodnjom štampača. ink-jet štampači 2. ŠTAMPAČI BEZ UDARA Glavne kategorije ove vrste štampača su: 1. INK-JET ŠTAMPAČI Ink-jet štampači rade na sličan način kao i matrčni štampači s tim da štampu (tekst ili grafiku) proizvode sa malim tačkicama koje se formiraju ne sa udarnim iglicama već sa sitnim kapljicama tinte. Najpoznatiji štampači ovog tipa su matrični štampači. Štampači su kategorizirani prema tome da li je izlaz proizveden fizičkim kontaktom mehanizma za štampanje sa papirim ili nije. prije svega za ispis faktura.Štampači sa udarom formiraju štampu pritiskom odgovarajučeg ribona na papir sa mehanizmom nalik na čekić...

zbog cijene koja dostiže čak i od 10 000 KM.2.7 GHz.6. 128 RAM-a. a u sebi sadrže bateriju.. sa rezolucijama 1600x1200 piksela i 85 Hz. Hiljade preduzeća proučava naćine kako na mreži ponuditi proizvode imajuči na umu veliki broj mogućih kupaca kojima mogu pristupiti.. Neke procjene govore da je samo do 2000.godine bilo čak 250 miliona korisnika interneta u svijetu. Odlikuje ih mala težina. Proces štampanja pomoču laserskog dosta nalikuje operaciji fotokopiranja. Grafički kolor monitori ili displeji. informativnosti ili ekonomiji. a isporučuju se na tržište sa sličnim karakteristikama kao CRT displeji. odnosno standardni terminali zasnovani na unosu podataka putem komandi. NEC itd.To su maleni. Največa svjetska firma koja drži primat u proizvodnji ove vrste štampača je svakako HP i cijene ima se kreču od 500 KM do čak 3000 KM u zavisnosti od karakteristika samog štampača. Bolje karakteristike laserskih štampača u odnosu na ink-jet štampače su svakako brzina i kvalitet štampe. Dva glavna tipa video displeja ili terminala su: Ne-gafički. Što se tiće laserskih štampača treba reči da postoje i kolor laserski štampači. isporučuju se uglavnom u ravnom CRT modelu sa dijagonalnom veličinom od 17 i 19 inča. DEC VT100. odosno napajanje. Glavna razlika između standardnih CRT monitora i LCD je u tome što LCD monitori zauzimaju puno manje prostora.2. INTERNET TEHNOLOGIJE Danas bez obzira da li je riječ od komunikaciji. koji uglavnom dolaze u standardnim PC ili Apple Macintosh konfiguracijama i danas su najviše u upotrebi. MONITORI Pored štampača drugi značajani izlazni uređaj je video displej (monitor ili terminal). već i po broju osoba koje im pristupaju. U savremenoj informatičkoj industriji današnjice sve više mjesta zauzimaju mobilni računari (LAP TOP) koji su prije svega namjenjeni za one vrste korisnika kojima su računarkse usluge potrebne na svakom mjestu i u svako vrijeme.7. internet prestavlja top temu u svijetu. a takve rezultate u svojoj ekonomiji mogu prvenstveno zahvaliti informatičkoj industriji i inetrnetu. ne samo u količini stalno dostupnih informacija i usluga. i koji su danas skoro izbačeni iz upotrebe. 10 2. a rezultat toga je mnogo veča brzina štampanja i mirniji rad. sa hard diskom od 15 GB. ravni displeji. 2. ali je mala potražnja za ovom vrstom štampača. koja je nedavno izbacila svoj novi model po cijeni od 2 650 KM u kojem se nalazi processor od 1. LASERSKI ŠTAMPAČI Tehnologija laserskih štampača je mnogo manje mehanička nego što je to udarno štampanje. s tim da im je cijena mnogo veća i kreče se oko 1200 KM. Čak je nedavno i američka administracija objavila svoj budžetski suficit od 100 milijardi $. Philips. Hyundai. Internet opsjedaju reklamni agenti i poduzetnici koji nude zabavu. Jedna od večih kompanija koja se bavi proizvodnjom notebook (Lap Top) računara je svakako japanska elektronička firma Toshiba. U današnjoj računarskoj tehnologiji zastupljeni su i LCD monitori ili tzv. Samsung. koja ima omogučuju da budu prenosivi sa jednog mjesta na drugo. Među proizvođačima koji danas prednjače u proizvodnji monitora su svakako kompanije kao što su: ADI. 2. mobilni računari sa istim karakteristikama rada kao i klasični PC računari.2.5. . Najčešće su u upotrebi sljedeči tipovi ovih terminala: IBM 3270. Cijena jednog prosječnog monitora na informatičkom tržištu se kreće oko 400 KM. internet je danas jedna od najbrže rastućih grana. DEC VT320 itd. Sony. Internet je posljednjih nekoliko godina doživio izvanredan rast.

tako da neki podaci govore da internet u BiH koristi tek nekih 3% do 4% stanovništva ili oko 100 000 ljudi. uticale su na veliki rast značaja kvalitetne i blagovremene informacije. Osnovni razlog za ovako poražavajuče činjenice je svakako ekonomski. uvođenje novih proizvoda i usluga i stalno poboljšanje kvaliteta postojećih itd. ZAKLJUČAK Korištenje računara nije samo sebi svrha. iz navedenog može se zaključiti da je savremena informaciona tehnologija odgovor na stalno rastuče zahtjeve za efikasnijom obradom podataka u svim područjima ljudskog djelovanja. 11 Poslovni ljudi širom svijeta svjesni su nebrojenih mogućnosti što ih internet pruža pa davatelji usluga interneta niču kao gljive poslije kiše. ali što ne može biti izgovor ljudima koji već posjeduju računar ili pak poslovnim ljudima koji jednostavno nemaju povjerenja u ovu vrstu usluga i prestavljanja svoje firme. već da je uvijek u funkciji poboljšanja efikasnosti i efektivnosti procesa i aktivnosti vezanih za obrade podataka koje. odnosno internet Service Providera. koliko ima primjera radi jedan stambena četvrt u Beču. u principu. U BiH postoji tek nekoliko desetina davaoca usluga interneta. čovjek može obavljati. U Bosni i Hercegovini korištenje internet usluga je veoma mala.. . Promjene u svjetskoj privredi koje se ogledaju u njenoj globalizaciji i sve većoj konkurenciji na svjetskom tržištu. pri čemu se nalazimo na dnu ljestvice europskih zemalja po iskorištenosti ove vrste informatičke usluge. ali sporije i neefikasnije. a samim time i veliko napredovanje informacionih tehnologija.

..Prof...... OSNOVE INFORMATIKE .Dr Slobodan Popov 3......... 12 LITERATURA 1.....dr Branko Latinović 2.... Internet stranice . INFORMACIONE TEHNOLOGIJE .. vise stranica ...