You are on page 1of 21

TAJUK: ANALISIS PERSAMPELAN BUNYI

PENGENALAN

Apa itu bunyi ?

Istilah bunyi bising dan kebisingan sering disalah ertikan. Tafsiran yang betul untuk
kedua-duanya adalah perkara yang penting di dalam kajian akustik. Bunyi yang diterima oleh
telinga manusia merupakan hasil perpindahan tenaga bunyi dari sumbernya kepada penerima
di dalam bentuk gelombang.

Selain itu, bunyi juga boleh diklasifikasi sebagai bunyi yang tidak diingini atau tidak
selesa bagi seseorang. Secara saintifiknya pula, ia didefinisikan sebagai sebarang bunyi yang
melebihi 80 dB(A). Definisi secara saintifik ini akan berubah dari masa ke semasa kerana
manusia sentiasa mencuba mendapatkan aras bunyi yang lebih baik untuk kebaikan manusia.

Ia berkaitan dengan psikologi seseorang dan bersifat subjektif ke atas individu. Bunyi
boleh didapati dalam bentuk getaran yang boleh dialirkan melalui media seperti pepejal,
cecair ataupun gas. Tafsiran senyap bunyi adalah 80 dB(A). Bunyi bising yang melampau
boleh memudaratkan kesihatan seseorang (Noise Hazard).

Bunyi juga mempunyai frekuensi dan intensiti. Frekuensi ialah bilangan kitar
gelombang lengkap dalam masa satu saat. Unit untuk frekuensi ialah Hertz (Hz). Intensiti
bunyi pula ialah tenaga yang dihasilkan oleh bunyi dengan menggunakan 20 mikropascal
sebagai aras rujukan. Intensiti menyatakan dalam unit desibel (dB).

Terdapat 3 faktor yang berkaitan dengan fenomena bunyi iaitu melalui punca sesuatu
objek atau benda yang bergetar, penghantaran getaran yang biasanya melalui udara sama ada
melalui pepejal atau cecair dan kesan tanggapan terhadap getaran termasuk reaksi fisiologi
dan emosi.

Bunyi bising merupakan keadaan biasa di dunia sekarang. Manusia boleh terdedah
kepada bunyi bising semasa berada di tempat kediaman, di dalam kereta, atau di tempat kerja.
Pencemaran bunyi boleh berlaku akibat bunyi yang terlalu bising di sesuatu kawasan.

1

Pengenalan kebisingan

Untuk memahami bunyi, kita mestilah memahami beberapa istilah yang berkaitan dengan
bunyi. Di antara istilah ialah:
a. Bunyi
Bunyi ialah mekanikal yang terbentuk dari perubahan tekanan di dalam udara atau air
atau lain-lain yang dapat dikesan oleh telinga manusia.
b. Bunyi Tonus Tulin
Bunyi Tonus Tulin ialah bunyi yang dihasilkan dariapda satu frekkuensi sahaja
c. Bunyi Komplek
Semasa bunyi kebayakkannya bukan tonus tulis. Ia adalah kombinasi daripada bunyi
tonus dan dikenali sebagai bunyi komplek.
d. Jarak Gelombang ( λ )
Jarak gelombang ialah jarak di antara dua punca gelombang bunyi yang membuat satu
pusingan.
e. Halaju Bunyi
Halaju bunyi bergantung kepada bahantara yang dilaluinya. Halaju bunyi di udara
ialah 344 m/s manakala halaju pada bahantara logam ialah 5179 m/s.
Hubungan di antara frekuensi (f), jarak gelombang ( λ ) dan halaju (C) ialah:

F = c/λ
f. Amplitud, Puncaganda, Purata Gandadua Amplitud Gelombang
Amplitud ialah magnitud punca atau maksima pergeraka gelombang, ia dikenali
dengan kekuatan bunyi.

Bunyi berterusan setara, Leq t

Kebisingan daripada sesuatu punca bunyi selalunya terdiri daripada berbagai-bagai
intensiti yang berlainan di dalam sesuatu jangkamasa. Paras purata tekanan bunyi dikenali
sebagai paras tekanan bunyi setara (Leq t )

2

ketukan atau lagaan daripada benda yang keras. Contoh: bunyi kenderaan. Kebisingan selanjar Ini adalah kebisingan yang selar dan kurang daripada 3 desibel dan kurang daripada 3 desibel (dB). maka perlu diketahui jenis frekuensi yang menyebabkan kebisingan tersebut. Kebisingan selang-seli Kebisingan ini berlaku secara selang-seli. Ianya dihasilkan apabila bunyi bising apabila menjadi perlahan dan kuat dalam jangka masa yang pendek. Ini berlaku apabila seseorang sedang berbisik kerana gelombang bunyi bergetar dengan lebih perlahan. Analisis frekuensi ini boleh dilakukan dengan menggunakan penganalisis jalur oktav (Contoh kebisingan di mesin pemecah batu di mana intensiti maksimum pada 3000 Hz . Klasifikasi Pencemaran Bunyi Pencemaran bunyi boleh dilkasifikasikan kepada beberapa jenis. Contoh: tembakan.Analisis Frekuensi Di dalam bindang industri. Contoh: Ketika seseorang sedang menggergaji kayu. tahap ini getaran gelombang akan memuncak dan menurun dengan cepat. Oleh itu untuk tujuan mengawal kebisingan. Pada kebiasaannya. Pada tahap ini itensiti bunyi adalah melebihi 80 dB kemudian gelombang bunyi akan menurun. ii. 3 . orang sedang bercakap. intensitinya akan meninggi pada kadar tertentu dan menurun apabila gergaji tidak disorongkan. iv. kebisingan dibentuk oleh berbagai-bagai frekuensi. Semasa gergaji sedang ditarik. iii. Getaran gelombang pula adalah sekitar 3dB sahaja. i. Akan tetapi itensiti akan menunjukkan tahap yang tinggi kerana bunyi yang kuat akan memberi kesan yang lama terhadap getaran. Pada tahap ini getaran gelombang bunyi akan bergetar dengan lebih cepat daripada kebisingan selenjar. getaran akan berlaku ketika gergaji itu bergerak dan getaran tidak akan berlaku apabila gergaji kayu diberhentikan. Kebisingan fluktasi Kebisingan fruktasi pula adalah kebisingan yang terletak antara puncak yang tinggi dan rendah. Hentakan impuls Ini merupakan bunyi yang lebih intensiti dalam tempoh yang singkat.

Satu rangkaian pemberat A. Manakala pemberat B dan C masing-masing mengikut kontor 70 dan 100 Phon Pemberat A selalu digunakan di dalam pengukuran bunyi di tempat kerja kerana ia memberi lebih ketepatan untuk intensiti bunyi difrekuensi yang tinggi manakala pemberat C selalu digunakan untuk mengukur intensiti bunyi dipersekitaran. Oleh itu perlu direka satu alat mengukut bunyi yang mempunyai satu litar elektronik yang berbeza-beza frekuensinya hampir menyerupai telinga manusia.Pemberat Paras Bunyi A (A weighted Sound Level) Tindakbalas telinga manusia kepada kebisingan adalah faktor yang perlu diambil kira di dalam penilaian tahap kebisingan yang membahayakan pendengaran. Pengukuran Kebisingan Pengukuran paras pendedahan kebisingan adalah penting untuk menentukan tahap pendedahan kebisingan pekerja. Pemberat C memberi ketepatan bacaan pada frekuensi yang rendah. Bagi rangkaian pemberat A ia bersamaan dengan lengkuk rangkaian kekuatan bunyi 40 Phon dan ia hampir bersamaan dengan pendengaran telinga mnausia. B dan C dibentuk. 4 .

Jenis bunyi Bunyi boleh didapati dalam dua jenis iaitu melalui bunyi Tonus Tulin dan bunyi Komplek. Meter Paras Bunyi Alat ini mengukur paras intensiti bunyi di sesuatu tempat. ii. 5 . Dosimeter akan mengintegrasikan semua bising di antara 80 – 130 dB(A). Alat ini dipakai kepada pekerja semasa tersebut. i. Meter paras Bunyi jenis I lebih tepat pengukurannya jika dibandingkan dengan Meter Paras Bunyi jenis II. Dosimeter Dosimeter digunakan untuk mengukur dos pendedahan pekerja di dalam jangkamasa terentu. Bunyi Tonus Tulin bermaksud bunyi yang dihasilkan daripada satu frekuensi sahaja manakala bunyi Komplek membawa maksud bunyi yang dihasilkan daripada banyak frekuensi. Ia sangat berguna untuk mengukur kebisingan yang sangat berkfluktuasi (tidak tetap). Penganalisa Jalur Oktav dan Dosimeter untuk mengukur padas bunyi berterusan dan bunyi impuls .Terdapat 3 alat yang digunakan untuk mengukur paras kebisingan iaitu Meter Paras Bunyi (Sound Level Meter). Oleh itu langkah penurunan bising senang dilakukan. Penganalisa Jalur Oktav Alat ini mempunyai penapis elektronik yang boleh mengukur intensiti bunyi pada jalur berkuensi yang dikehendaki. Dos yang diterima boleh ditukarkan kepada kebisingan berterusan setara. Alat ini membolehkan kita mengetahui jalur frekuensi yang intensiti bunyi mencapai maksima. iii. Ia merupakan kombinasi daripada banyak tonus tulin.

Objek yang bergetar dengan lambat mempunyai frekuensi yang rendah. Selain itu. sifat yang lain pula ialah kelajuan bunyi bertambah dan berkurang dengan peningkatan atau penurunan sesuatu suhu dan altitud. Satu bunyi berintensiti 30 dB(A) berfrekuensi 100 Hz mempunyai kekuatan bunyi sama dengan bunyi berintensiti 10 dB(A) berfrekuensi 1000 KHz. Kelangsingan bunyi ( pitch ) Kelangsingan bunyi boleh didapati dalam keadaan yang tinggi atau rendah sesuatu bunyi. Paras kekuatan bunyi diukur di dalam unit Phon. Selain itu. Kekuatan ( keamatan ) Bunyi Kekuatan bunyi adalah tindakbalas yang subjektif. Telinga manusia lebih sensitif kepada frekuensi 250 KHz hingga 2000 KHz. Jika lebih tinggi kebisingan maka lebih besar amplitud. getaran yang lambat mempunyai frekuensi serta kelangsingan yang rendah. Punca dan tahap bunyi bising ARAS BUNYI PUNCA BUNYI JANGKAAN ARAS SUARA dB(A) UNTUK BERKOMUNIKASI SECARA LISAN 140--------. Ia berbeza-beza berdasarkan tekanan bunyi dan frekuensi bunyi. Jika lebih tinggi frekuensi maka lebih tinggi kelangsingan ( pitch ). Kebisingan iaitu kekuatan bunyi bergantung kepada amplitud gelombang bunyi. Antaranya ialah bunyi tidak boleh bergerak melalui ruang vakum.Sifat bunyi Terdapat beberapa sifat bunyi yang boleh dikenalpasti. Pelancaran roket Tidak boleh berkomunikasi 130--------. Kelangsingan ( pitch ) bergantung kepada frekuensi. Manakala getaran yang cepat pula mempunyai frekuensi serta kelangsingan yang tinggi. Pemotong pneumatik Hampir tidak boleh berkomunikasi 6 .

enjin kereta. Pejabat tidak ramai menaip. gergaji Hampir tidak boleh mesin (1m) berkomunikasi 110--------. Ambang pendengaran Meninggikan suara pada jarak 4m Punca bunyi bising Punca atau sumber bunyi bising boleh dipecahkan kepada tiga iaitu. Ini disebabkan selain aras bunyi yang tinggi.5m 70--------. Berbisik-bisik Meninggikan suara pada jarak 4m 0--------. Meninggikan suara pada penyedut vakum jarak 1. Skim kadaran dibentuk untuk memperlihatkan perkaitan antara bunyi bising yang diukur dengan masa pengukurannya. Sumber daripada pengangkutan ii. Isyarat keretapi (jarak 150m). Meninggikan suara pada jarak 4m 50--------. tempoh 7 . Suara yang kuat pada jarak pengisar makanan. Jed terbang (300m). i. trak berat (jarak 13m) 90--------. Muzik rock atau disko. Gerudi tukul (jarak 7m). jam loceng. Sumber daripada manusia atau kejiranan Skim Kadaran Terdapat beberapa skim kadaran yang diwujudkan dan digunakan dalam pengukuran bunyi bising. Jalan raya kurang kenderaan Meninggikan suara pada jarak 4m 60--------. Sumber daripada industri dan pembinaan iii. Ramai menaip. Menjerit pada jarak 15 cm motorsikal (jarak 8 m). 1m mesin pembasuh pakaian 80--------. traktor ladang Menjerit pada jarak 15cm 100--------.120--------.

Terdapat 5 skim kadaran yang digunakan bagi tujuan analisis dan penggunaannya adalah berbeza mengikut situasi. Kebisingan alam sekitar biasanya diukur menggunakan kadaran ini. Untuk jangka waktu kebisingan yang berlaku antara jam 2200 hingga 0700. Dalam melaporkan Leq. purata 24 jam boleh digantikan dengan purata 18 jam seperti di tempat kerja atau pejabat dan sekolah. nilai L(24) untuk satu hari boleh digunakan selain daripada purata untuk setahun. skim kadaran ini menggunakan rangkaian pemberat ’A’. Dalam sesetengah keadaan. khususnya untuk menilai kesan kebisingan kapal terbang terhadap kawasan kejiranan yang berhampiran pada tahun 1965. Disini 2 skim kadaran dijelaskan iaitu. 10 dB ditambah dengan tujuan untuk menyimbani kesan kebisingan sewaktu ’masa tidur’. Kemudiannya ia digunakan dalam ujian piawaian kebangasaan Jerman untuk kadaran kesan subjektif bagi semua jenis perubahan bunyi bising seperti dari jalanraya dan lalulintas. Untuk meramalkan kesan jangkamasa panjang ke atas kesihatan. 5 hingga 10 minit dan sebagainya. Leq juga digunakan untuk meramalkan gangguan-gangguan yang mungkin terjadi terhadap masyrakat. kecuali apabila dinyatakan. Bagi mengukur paras kebisingan yang berterusan. misalnya pengukuran 18 jam. stadium. pengangkutan air. Nilai ini boleh diterima sebagai tepat untuk menjelaskan kesan bunyi bising ke atas manusia bagi tempat tersebut. Kadaran ini diguna pakai sebagai alat pengukuran kebisingan untuk sebagai dijadikan garis panduan piawaian perancangan bandar di Jerman (Schultz 1982). keretapi. taman reakreasi dan sebagainya. a) Skim kadaran Leq (Equivalent Continuous Sound Pressure Level) Skim ini mula diperkenalkan di Jerman sebagai kadaran.masa sesuatu bunyi yang wujud boleh mempengaruhi tindakbalas manusia. Ini adalah kerana nilai 24 jam purata bunyi sudah memadai. industri (bunyi bising dari mesin). kapal terbang. jangkamasa pengamatan ialah 24jam/hari yang ditandakan sebagai L(24). Kemudiannya Austria menerima dan mengguna pakai kadaran ini untuk membuat penilaian kesan bunyi bising lalulintas bagi kawasan kediaman dan sekolah. sukan. b) Skim Kadaran Ldn (day-night average Sound Level) Kadaran ini adalah hasil perubahan yang dibuat terhadap Leq oleh ’United States Environmental Protection Agency’ bagi menunjukkan purata paras bunyi bising 24 jam. 8 .

iaitu pekak dan pengurangan keupayaan pendengaran. sel-sel rambut dalam telinga akan mendapat balik kepekaannya. iaitu kehilangan pendengaran sementara. ‘presbycusis’ dan ‘sociocusis’. Kehilangan pendengaran sementara biasanya terjadi kerana terdedah secara langsung kepada sumber bunyi yang terlalu tinggi pada jangkamasa yang singkat. Presbycusis pula adalah kehilangan pendengaran yang disebabkan oleh peningkatan umur. Ia akan memberi impak kepada pendengaran manusia. Selepas suatu jangkamasa tertentu. Contohnya. Ia berlaku kerana kematian sel-sel mengikut jangka hayat seseorang. apabila mendengar bunyi tembakan yang kuat pada jarak yang dekat. Terdapat 3 bentuk kehilangan pendengaran. Walaupun ianya satu 9 .Kesan kepada Kesihatan Kebisingan yang melampau dari segi intensiti dan jangkamasa yang panjang dapat memberi kesan negatif kepada kesihatan manusia.

usus kejang dan kerosakan buah pinggang. KAJIAN ANALISIS BUNYI ARAS 3 BLOK C ( MAHSA UNIVERSITY COLLEGE ) OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian analisis bunyi dilakukan adalah untuk menentukan jumlah semua bunyi bising yang dihasilkan di aras 3 blok C. Ada kemungkinan juga kaitan antara dedahan bunyi melampau dengan penyakit jantung (seperti jantung dan pembuluh darah tidak berfungsi). pertumbuhan kanak-kanak terganggu misalnya kulit menjadi pucat.fenomena semulajadi. ramai yang mendakwa ianya adalah kesan daripada bunyi bising yang tinggi dalam kegiatan seharian masyrakat. misalnya bunyi bising 75 dBA boleh menyebabkan peningkatan tekanan darah. Bunyi bising juga boleh meninggalkan kesan kepada sistem saraf. Selain itu. Aras bunyi pada tahap maksimum dan minimum yang dibenarkan di sekitar tempat kajian diukur untuk dicatatkan ke dalam jadual yang telah disediakan. Kesannya. Sementara itu sebarang kebisingan yang melebihi 105 dBA akan mengakibatkan pekak sekiranya didedahkan setiap hari untuk suatu jangkamasa yang lama. 10 . Sebarang bunyi bising yang normal yang melebihi 80 dBA boleh menyebabkan beberapa perubahan kepada pendengaran. migrain. TUJUAN KAJIAN Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk meninjau dan mengkaji secara langsung berkenaan tahap pengukuran bunyi serta faktor sebenar yang menjadi penyebab berlakunya bunyi bising. Keadaan ini terjadi ke atas golongan yang sentiasa berdamping dengan bunyi bising seperti pekerja industri atau ahli muzik yang sentiasa memainkan alat muzik dengan nada yang ekstrim. sistem pernafasan dan ketegangan. Pendedahan kepada bunyi bising yang melampau juga boleh memberi kesan kepada tubuh badan manusia. beberapa cadangan diberi bagi mengatasi masalah-masalah bunyi yang berlaku di sekitar kawasan kajian. ketidakteraturan usus basar. selaput lendir menjadi kering. Perubahan keupayaan mendengar akibat pendedahan dalam jangkamasa yang panjang dikenali sebagai ‘sosiocusis’. alahan dan lain-lain kesan metabolik.

ANALISIS TAHAP BUNYI BISING Group : 3 Date : Location : Aras 3 Blok C Time start : 6.30 PM 51.15-6.45-8.3 101.9 -bunyi residen bersiul 7.00-6.0 81.00 pm Time end : 2.8 -bunyi lif -suara orang menjerit 6.5 -pelajar asrama berbual dengan kuat.00 PM 51.3 -bunyi orang menjerit 6.15 PM 55. 11 .30 PM 39.15-7. -bunyi orang bercakap -bunyi orang ketawa -bunyi orang ketawa 6.3 79.3 78.45-7.30-7.00-7.6 -Bunyi orang sedang berkerja.00 PM 53.45 PM 49.1 -bunyi jentera -perkerja kontraktor menjerit 7.6 82.45 PM 53.15 PM 53.30-6.9(Low) 102.00 am Total hours : 8 jam Fast / slow : Slow A/C:A Masa Bacaan minimum(dB) Bacaan Maksimum(dB) Catatan 6.1 87.1 -bunyi bola ditendang 7.0 -bunyi jentera pembinaan 7.0 102.

0 -kerusi jatuh -bunyi besi dari tapak pembinaan -bunyi tapak kaki 12 .00-9.15-11.30 PM 51.1 106.15 PM 52.15 PM 52.6 -bunyi angin dan suara orang -bunyi lif -bunyi sampah jatuh dari tingkap 10.00 PM 51.30 PM 39.0 87.5 -bunyi telefon pelajar -pelajar asrama meletupkan kotak minuman 9.9(Low) 88.1 -bunyi lif -bunyi pelajar ketuk pintu -pelajar asrama bermain badminton -bunyi jatuhan papan dari tapak pembinaan 10. -perkerja kontraktor berbual -pelajar mahsa menjerit dekat lif 8.30-10.15 PM 49.30-8.45 PM 51.0 85.7 -bunyi ekzos motor -residen bermain badminton 10.00 PM 52.7 60.45 PM 52.1 105.6 86. 9.2 -bunyi alarm kereta -suara pelajar perempuan ketawa -bunyi lif 9.30-1145 PM 49.30 PM 50.15-8.15-9.15-1030 PM 52.1 84.9 82.45-11.6 -pelajar asrama bermain gitar -bunyi ekzos kereta -bunyi lif 9.0 -bunyi tapak kaki pelajar berjalan -pelajar asrama menjerit -perljar sedang berbual 8.9 103.00-8.2 77.6 82.4 78.00-11.00-10.15 PM 49.4 -bunyi lif 11.3 -bunyi tapak kaki -suara percakapan -bunyi hempasan pintu -buny ketukan pintu 11.2 -bunyi ekzos motor -bunyi telefon -azan isak 8.45-9.0 82.1 -bunyi kerusi -bunyi kerusi jatuh -bunyi lif 11.7 -bunyi lif -pelajar mahsa menyanyi -safuan sedang berbual dengan fajar 8.1 -bunyi bersin -bunyi percakapan -bunyi tapak kaki 10.8 86.00 PM 51.30-9.7 -bunyi lif -pelajar asrama ketuk pintu bilik kawan -pelajar asrama menyanyi dekat tangga.45 PM 52.45-10.

9 GROUP MEMBERS MASA NAMA 6.00 PM – 8.3 61.bunyi tapak kaki dan suara percakapan 12.45 AM 50.1 62.7 -bunyi pelajar menjerit -bunyi residen ketawa -bunyi lif 01.00 PM – 10.00 AM 51.15-01.4 58.6 58.30-01.45-01.6 01.6 61.45 AM 39.9 01.00 PM – 12.11.00-01.00 PM ➢ AHMAD DZAIDAN BIN DAHLAN ➢ AKMAL HAKIM BIN ISMAIL 12.00 PM ➢ MOHD FAJAR HATTA ➢ JACKSON BIN MODI 10.5 -gantian bertugas.00-12.30 AM 49.45-02.9 -bunyi hempasan pintu -bunyi lif -bunyi percakapan 12.4 01.15-12.4 -bunyi pelajar menjerit -bunyi residen ketawa -bunyi lif 12.00 AM ➢ MOHD RHAZZIN BIN KHAMSHAH ➢ ISKANDAR ZULKARNAIN 13 .15 AM 49.15 AM 50.00 AM – 2.9(Low) 59.2 55.00 AM 49.30-12.45-12.9 -bunyi tapak kaki -bunyi suara bersembang -residen baru balik tengok bola -bunyi residen ketuk pintu 12.30 AM 50.00 AM 39.9 102.9(Low) 59.00 PM ➢ IDERUS ➢ FAYRICKSON 8.

30-12.95 6.7 52.9 10.1 105.6 61.45 14 .5 56.7 68.45 PM 53.65 12.1 106.30-10.30-9.6 64.15 PM 53.2 7.15-11.6 7.4 54.25 12.3 71.6 65.9 54.5 76.9 103.6 66.30 PM 39.45-12.15-7.0 7.9 102.0 11.15 PM 52.00 PM 51.3 61.4 8.8 86.45-11.75 01.30 PM 51.6 58.15 PM 52.2 9.15-1030 PM 52.15 PM 49.7 56.1 62.4 12.15-6.0 67.3 79.45-10.55 10.3 78.30 PM 39.4 10.3 101.4 58.7 76.1 9.1 84.0 82.4 11.2 6.1 64.00-6.15 PM 55.05 10.4 56.45 AM 50.0 81.30-6.30-8.9 75.00 PM 51.0 01.8 68.3 9.00-11.9 55.0 67.1 67.15-12.15-9.0 87.45-01.6 82.45-8.30 PM 50.2 55.30 AM 50.6 86.1 6.00 AM 51.00 PM 53.9 82.00-7.1 7.45-7.8 11.15 AM 49.1 9.1 87.9 76.45 PM 52.9(Low) 102.4 78.1 69.3 67.1 11.30-7.15 PM 49.6 82.9 12.0 102.9(Low) 88.00-9.30 PM 51.30-1145 PM 49.00-10.45 PM 52.2 77.00-8.8 8.00-12.15 8.30 AM 49. PURATA KESELURUHAN MASA BACAAN BACAAN PURATA(db) MINIMUM(db) MAKSIMUM(db) 6.1 69.45-9.45 PM 49.7 60.00 PM 51.0 68.0 85.15-8.2 79.75 8.15-01.5 78.4 65.1 67.00-01.00 AM 49.15 AM 50.2 68.45 PM 51.00 PM 52.

9(Low) 59.8 01.8 Analisis dan Keputusan Kajian GRAF MIN ( dB ) GRAF MAX ( dB ) PURATA (Leq) 15 . 01.30-01.9(Low) 59.00 AM 39.45 AM 39.45-02.6 49.9 49.

alat tersebut perlu disetkan pada Wajaran A dan ‘fast response’ (ISO Recommendation R-1996) 16 .Alat Untuk Mencerap Data Alat yang digunakan untuk mencerap data adalah alat Sound Level Meter (SLM).

EXTECH SOUND LEVEL METER 17 .

kaedah ini dilakukan secara amali di tapak pengukuran yang dibuat iaitu di Pos Kawalan. langkah berjaga-jaga perlu diambil.00pg-1ptg. Oleh itu.5 m dari aras lantai.00mlm). waktu cerapan yang telah ditetapkan ialah pada waktu pagi (10. Ia bertujuan supaya kebisingan yang berpunca dari dari dalam dan luar premis yang dicerap. Menurut piawaian ISO Recommendation R-1996 semasa melakukan cerapan data di luar bilik alat SLM perlulah berada pada ketinggian 1.2 m hingga 1.5 m dinding. 18 . Cerapan dilakukan pada hari Jumaat menggunakan julat masa yang sama. Cerapan data fizikal diambil menggunakan satu alat khas iaitu Sound Level Meter. Cerapan dilakukan dalam masa sehari iaitu dilakukan selama 12 jam. 7mlm- 10.5 m dari aras tanah dan 3.2 hingga 1. 4ptg-7mlm. Oleh itu. gangguan daripada bunyi luaran perlu dielakkan. Cerapan data yang dilakukan di dalam perlu dibuat pada sekurang-kurangnya pada jarak 1 m dari dinding dan alat SLM perlu berada pada ketinggian 1. Langkah-langkah tersebut telah dinyatakan di dalam piawaian ISO Recommendation R-1996. Julat masa yang ditetapkan ialah 30 minit. Keadaan Persekitaran Ketika mencerap Semasa proses cerapan dilakukan. bagi kajian ini lokasi cerapan data adalah ditetapkan di luar kawasan pos kawalan/premis yang paling hampir dengan jalanraya dan dengan jarak jarak yang paling dekat dengan bangunan Blok Utama (A). bangunan atau sebarang obkek yang boleh menyebabkan pantulan. 1ptg-4ptg. Polisi dimana cerapan data dilakukan akan member kesan kepada keputusan yang bakal diperolehi. Cerapan data di dalam premis kediaman tidak akan dilakukan bagi mengelakkan gangguan daripada kebisingan aktiviti yang dilakukan oleh penghuni premis itu sendiri.Kaedah Pengukuran Kaedah pengukuran yang digunakan ialah cerapan data fizikal.

Walaubagaimanapun. tahap kebisingan yang dialami pada waktu tengahari adalah dalam linkungan 79. Kehadiran bas menunggu di bahagian luar dan masuk ke dalam kawasan kolej.. bersebelahan dengan Kolej Universiti Mahsa ialah Institut Tadbir Negara (INTAN).9 seperti di Graf minimum. Selain itu. Pada keseluruhannya .9 dBA hingga 83. Pada keseluruhannya . Pemerhatian kami mendapati ramai pelawat terutama keluarga. Didapati ramai pelajar keluar dan masuk dari beriadah di kawasan sekitar terutamanya dari um dan gelanggang futsal berkenaan. kawan-kawan dan sahabat handai datang melawat rakan mereka di asrama. Kebisingan di waktu puncak turut turut disumbang oleh penggunaan jalan yang semakin meningkat. Pada pemerhatian kami. tengahari dan petang. Jadi kebisingan hanya berpunca daripada kebisingan kenderaan yang memasuki Kolej. Semasa di awal cerapan dilakukan. aktiviti pergerakan trafik adalah rendah. Dicatatkan terdapat bacaan minimum sebanyak 71. lori pengangkut sampah dan juga van-van yang membawa pelajar.5 dBA. bas banyak menunggu di kawasan luar dan dalan kolej.8 dba hingga 86. Bunyi bising pada waktu petang banyak didorong oleh pertukaran jadual kelas atau pelajar pulang dari kelas.3 dba. kebisingan maksimum ini selalunya disumbangkan oleh kenderaan berat seperti bas. tahap kebisingan yang dialami pada awal pagi adalah dalam linkungan 73. bacaan minimum ialah 59.9 dBA dan maksimum 110. Kadar bunyi yang dicerap dari kawasan ini adalah kesan daripada bunyi dari kawasan pembinaan. Pemerhatian kami mendapati semakin banyak kenderaan persendirian keluar masuk ke dalam Intan disamping Bas INTAN melintasi sekali-sekala. Berdasarkan kadar maksimum untuk kawasan perumahan 60dBA dan institusi pengajian iaitu 55 dBA. Faktor-faktor kebisingan ditempat kajian 19 .Proses Menganalisa Data Alat yang digunakan untuk mencerap tahap kebisingan di tapak kajian adalah Sound Level Meter (SLM). ini menunjukkan bahawa nilai maksimum yang diperolehi dalam cerapan tersebut telah melebihi tahap kebisingan yang dibenarkan. pada waktu petang ramai pelajar PPUM yang tinggal di Kolej Universiti Mahsa pulang dari kuliah. nilai maksimum ini hanya berlaku pada waktu puncak seperti pagi.4 dBA. suara residen dan juga bunyi lif. Tahap bunyi dicerap keputusan diplotkan dalam bentuk graf aras tekanan bunyi (dBA) melawan masa.

tabiat pemandu yang kerap membunyikan ‘hon’ mengundang kepada bunyi bising. Selain itu. Kehadiran pelawat pada waktu sesi pembelajaran dan masuk ke dalam kawasan kolej untuk berjumpa.1. melawat dan mengambil rakan/kekasih/anak-anak. Cadangan Kumpulan 20 . Kehadiran orang luar/pelajar mahsa melepak di luar kawasan kolej sambil memperagakan sistem bunyi. Kehadiran penjaja nasi dan makanan di luar menyebabkan ramai pelajar yang keluar masuk untuk membeli makanan terutamanya di waktu tengahari dan petang. 2. 6. Walaupun mempunyai perkhidmatan bas. 8. ada sebilangan pelajar menggunakan kenderaan sendiri untuk pergi ke Pusat Bandar Damansara dan menjalani praktikal di hospital. Bunyi bising daripada bas yang keluar dan masuk untuk mengambil dan menghantar pelajar. Ketiadaan kawasan reakreasi dalam kawasan kolej menyebabkan kebanyakan pelajar keluar dengan kenderaan sendiri untuk pergi ke tempat tempat reakreasi di luar menyumbang kepada masalah ini. 4. 3. Kekerapan kenderaan keluar masuk ke dalam kolej semakin meningkat di waktu puncak dan kewujudan satu pintu pagar utama hanya untuk masuk ke dalam kawasan kolej. 7. Kebanyakan pelajar menggunakan kenderaan persendirian contohnya motosikal dan kereta. Kedudukan kolej yang bersebelahan dan begitu hampir dengan jalan raya utama menyumbang kepada bunyi bising terutama diwaktu puncak dan diwaktu petang. 5.

kenderaan yang mempunyai paras bunyi yang tidak mematuhi standart dan bunyi bising daripada jalan raya bersebelahan. Kadar bunyi bising semakin berkurangan apabila kesesakan jalanraya semakin berkurangan. Di syorkan bahawa bas hanya menunggu di kawasan luar kolej untuk mengambil dan menurunkan pelajar. e. Dicadangkan bahawa pihak kolej perlu membina satu jalan berasingan diantara pejalan kaki dengan laluan kenderaan dan bukannya bersebelahan. Kesimpulan Kadar bunyi bising yang terlalu tinggi berlaku apabila berlaku kombinasi kenderaan berat seperti bas. memberi amaran atau denda kepada pemilik kenderaan (kereta dan motosikal) yang mempunyai ekzos tidak menepati standart yang dibenarkan/telah diubahsuai. Ini kerana keadaan sekarang tidak dalam keadaan kondusif kerana para pelajar didedahkan secara terus dengan bunyi kenderaan yang keluar masuk. d. pelawat ini hanya dibenarkan menunggu di luar kawasan kolej dan dibenarkan masuk apabila cuti hujung minggu. c. Kenderaan berat seperti bas Mahsa dan kereta tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan kolej. Ini adalah kerana didapati pelajar terpaksa keluar menuju ke KFC Jalan Elmu dan Pusat Perubatan Universiti Malaya dimana terpaksa berjalan kaki bersebelahan dengan jalan besar. a. Pada hari sesi pembelajaran berlaku. Pihak kolej perlu memantau. Pihak kolej wajar menetapkan hari untuk masuk ke dalam kawasan kolej bagi orang luar untuk tujuan melawat saudara/teman/rakan. Disyorkan mesin-mesin ATM seperti Maybank dan CIMB dibina dalam kawasan kolej. 21 . b. berakhirnya sesi pembelajaran dan kemasukan kenderaan ke dalam kawasan kolej semakin berkurangan.