You are on page 1of 3

Data: _______________

Numele:
Prenumele:
Clasa :

Fişă de lucru
Punctuaţie şi ortografie

1.Uneşte forma corectă cu propoziţia corespunzătoare:

S-a/sa L-a/la Ne-a/nea Ne-am/neam

Maria__ Un fulg
_ vazut de ___ a
El ___ dus pe Noi___
zburat. întâlnit cu
la piată. Mihai.
Georgiana
ieri.

2. Ordonaţi cuvintele pentru a obţine propoziţii la sfîrşitul cărora să puneţi semnul exclamării sau
semnul întrebării.

Noastră, Gradină,
se, tară, un, în,
cum, Minunat ghiocel, a
numeşte. ă, avem, apărut
natură,
ce.

Ştiaţi că. virgula.. iar apoi scrie cate o propoziţie cu fiecare în care sa foloseşti punctul.  Kiwi este o pasăre nezburătoare pe cale de dispariţie care duce o viaţă de noapte?  Walt Disney este „părintele” desenelor animate?  New York este un oraş american? Data: _______________ Numele: Prenumele: Clasa : Fişă de lucru Punctuaţie şi ortografie 1.. (La sfârşit colorează imaginile) 1 2 3 4 5 6 1. semnul întrebarii._____________________________________________________________________________ .Scrie numele personajelor/obiectelor din imagine în buline. semnul exclamării.

Ştiaţi că. _____________________________________________________________________________ 3._____________________________________________________________________________ 2._____________________________________________________________________________ 4._____________________________________________________________________________ 6. demult._____________________________________________________________________________ 5.de mult . altfel-alt fel . decât. 2.. numai-nu mai .de cât . odată-o dată..Alcătuieşte o compunere pe o temă la alegere al cărei text să fie format din opt-zece propoziţii şi în care să foloseşti şi următoarele ortograme : altădată-altă dată . ☺ Un crocodil nu-şi poate mişca limba şi nici mesteca? ☺ Un pahar cu apă fierbinte îngheaţă mai repede în frigider decât unul cu apă rece ? ☺ Simţul de miros al unei furnici este la fel de puternic ca al unui câine? .