internationale ontwikkelingsstudies

grenzeloos uitdagend

2011 - 2012
Internationale Ontwikkelingsstudies richt zich op levensomstandigheden van mensen wereldwijd. Je bestudeert actuele ontwikkelingsvraagstukken zoals armoede, migratie, voedselzekerheid en duurzame productie. Hoe reageren mensen op veranderingen? Wat ondernemen mensen om hun situatie te verbeteren? Hoe kunnen organisaties en overheden beleid ontwikkelen om hen te ondersteunen? Ontwikkelingsvraagstukken benader je vanuit verschillende invalshoeken. Je leert samenwerken in multidisciplinaire teams. Je houdt je bezig met ontwikkelingslanden en met Europa. De problemen verschillen maar je doel is steeds hetzelfde: een duurzaam perspectief voor mensen en hun leefomgeving.

Project: ontbossing voor zeeP?
Palmolie is een belangrijk ingrediënt in onder andere zeep en voeding. Het wordt ook gebruikt als bio-brandstof. Veel tropisch regenwoud in Indonesië en Maleisië wordt gekapt en omgevormd tot palmolieplantages. Unilever, een van de belangrijke inkopers van palmolie, is samen met andere bedrijven bezig om in de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) afspraken te maken om de hele palmoliesector te verduurzamen. Ook Oxfam Novib is actief in deze RSPO. Zij hebben Otto Hospes, rechtsantropoloog en senior onderzoeker/docent, gevraagd het effect van hun werk in kaart te brengen en advies te geven over hoe ze nog meer kunnen bijdragen aan duurzame palmolieproductie. De komende jaren zullen hieraan naast onderzoekers ook studenten meewerken. Ben jij er daar één van? Lees meer op wuni.nl/a17.

‘dit gaat over 80% van de Palmolie ter wereld, dus hier iets veranderen heeft veel effect.’ Dr. Otto Hospes

• met welk profiel?
Met een vwo-diploma nieuwe tweede fase (vanaf 2010) ben je met elk profiel toelaatbaar tot de Bachelor Internationale Ontwikkelingsstudies, mits je wiskunde A of B in je pakket hebt. Voor informatie over inhaalmogelijkheden voor wiskunde, overige toelatingsmogelijkheden, aanmelding en studiefinanciering: kijk op www.wageningenuniversity.nl/studiekiezer.

• Pas jij bij wageningen university?
Sms ‘ontdek WU’ naar 3010 en ontdek Wageningen University op je mobiel (0 ct p.o.b.) of kijk voor de download op www.watvoorsoortbenjij.nl/wu/trailer.

Informatie over de studievereniging Ipso Facto vind je op www.ipso-facto.nl.

Je bekijkt hoe die processen kunnen worden beïnvloed om situaties te verbeteren. • maak je studie op maat met een minor In het derde jaar heeft elke bacheloropleiding van Wageningen University 30 studiepunten aaneengesloten vrijekeuzeruimte. Aan het eind van je 2e jaar maak je een keuze uit één van de volgende majors (specialisaties): Sociologie van ontwikkeling. Zo kun je je minor gebruiken om een uitstapje te maken naar een ander vakgebied of juist om je te verdiepen binnen je eigen opleiding. economie. verdiePend Het 1e jaar is inleidend en oriënterend. oriënterend. Vanaf je 3e jaar heb je vakken samen met studenten uit het buitenland. milieu. Deze kun je invullen met zelfgekozen vakken of een minor (een aantal vakken binnen een bepaald onderwerp). Een aantal vakken volg je met studenten van andere maatschappijopleidingen. Dit kan ook bij een andere universiteit.en taalgebied. Economie van ontwikkeling. technologie en beleid. irrigatie. Je sluit je bachelor af met een scriptie over een zelfgekozen onderwerp op het terrein van je major. Je hebt ook vrije keuzeruimte. Hier kies je zelf vakken die jij interessant vindt.nl/studiekiezer of neem contact op met Studievoorlichting (0317) 48 48 48 of studievoorlichting@wur. zowel in Nederland als in het buitenland. • onderzoekspracticum in engeland of ierland Aan het einde van het 2e jaar ga je naar Devon (UK) of Ierland. zoals bijvoorbeeld rampenstudies. Je oefent je onderzoeksvaardigheden door mensen te interviewen en leert werken in een ander cultuur. globalisering. Communicatie. . Vanaf je 2e jaar is het onderwijs gedeeltelijk in het Engels. Je ontrafelt problemen door de achtergronden en gevolgen van veranderingsprocessen te bestuderen.nl. internationaal recht. onder andere over internationaal beleid & instituties. inleidend. wat kun je verwachten van de opleiding? de oPleiding in het kort Internationale Ontwikkelingsstudies is veelzijdig. In het 2e jaar krijg je verbredende en verdiepende vakken. Het samenbrengen van deze maatschappijwetenschappen in één opleiding maakt Internationale Ontwikkelingsstudies in Wageningen uniek. Je benadert ontwikkelingsvraagstukken vanuit verschillende invalshoeken: sociologie. natuurbeheer of Arabische cultuur. Het onderwijs is internationaal georiënteerd. communicatiestudies en recht & bestuur.wageningenuniversity. In het 3e jaar ga je verder met je major. en strategieën van levensonderhoud. Meer weten? Ga naar www. Overstappen tussen deze opleidingen is daardoor nog vrij eenvoudig.

vaak in een ander dorp. in Nederland of elders in de wereld. Na je afstuderen hoef je niet lang stil te zitten: 85% van de Wageningers heeft binnen drie maanden een baan. . Ze ontdekte dat veel voormalige kindsoldaten niet via officiële programma’s en niet in hun eigen dorp re-integreerden. Met je profielwerkstuk bezig? Kijk dan eens op wuni. bedrijven als Fair Trade Original of belangenorganisaties zoals het Wereld Natuur Fonds.nl/mcs • MSc Leisure. Zo kon ze toch een helder beeld vormen. een non-gouvernementele organisatie. wat kun je worden? De opleiding traint je in het gestructureerd aanpakken van problemen. ‘veel kindsoldaten vonden hun eigen manier om terug te keren in de samenleving. veel voorkomende functies • Ontwikkelingsdeskundige/-adviseur: bij Nederlandse of buitenlandse overheden. Hier was nog weinig onderzoek naar gedaan.nl/a18. maar het lukte haar om de resultaten uit allerlei verschillende onderzoeken te combineren met de kennis van twee experts.nl/mle Afhankelijk van je vakkenpakket zijn er nog meer masteropleidingen interessant in Wageningen. een bedrijf of een belangenorganisatie. In de Wageningse tweejarige masteropleidingen combineer je verdiepende vakken met een half jaar stage en een half jaar afstudeeronderzoek. bij internationale organisaties zoals de FAO en de VN of bij non-gouvernementele organisaties zoals Oxfam Novib. • Communicatieadviseur/voorlichter: bij de overheid. Soms moet je wel aanvullende vakken doen. Lees meer op wuni.nl/mid • MSc Applied Communication Science www. Zij bouwden op een meer zelfstandige manier een nieuw leven op.wageningenuniversity.’ Hanna Gooren bachelorscriPtie: re-integratie kindsoldaten in sierra leone Hanna wilde in haar bachelorscriptie uitzoeken hoe kindsoldaten na een oorlog weer terugkeerden in de maatschappij. het vervolg: master of science opleidingen Met een Bachelor Internationale Ontwikkelingsstudies kun je onvoorwaardelijk doorstromen naar: • MSc International Development Studies www. • Onderzoeker/docent: bij een (buitenlandse) universiteit. • Beleidsmedewerker: bij de overheid zoals de EU of semi-overheid. Met een Master Internationale Ontwikkelingsstudies kun je terecht bij een overheid. een internationale organisatie. Onze docenten en masterstudenten doen overal ter wereld onderzoek. Wageningen University heeft goede contacten in het buitenland. Tourism and Environment www. Je ontwikkelt jezelf tot een allrounder die in binnen.nl/pws voor suggesties en experimenten.en buitenland terecht kan.wageningenuniversity.wageningenuniversity.

Combineer economische kennis met beleid en toegepaste natuurwetenschappen. milieu. Je leert over effectieve communicatiestrategieën. BSc Economie en Beleid BSc Toegepaste Communicatiewetenschap Sla een brug tussen wetenschap en samenleving en begeleid onderhandelingen over ruimtegebruik. BSc Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie – diverse universiteiten Deze opleidingen zijn vooral opgezet rondom de disciplines antropologie en ontwikkelingssociologie. loop een dag mee. klimaatverandering en de groene ruimte.nl. Daarmee zorg je voor een efficiënt gebruik en eerlijkere verdeling van land en water. natuur. BSc Gezondheid en Maatschappij Zet je in voor een gezonde maatschappij vanuit een sociaal-wetenschappelijke invalshoek. verschil met de Bachelor Internationale Ontwikkelingsstudies is dat deze meer disciplines combineert. water en gezondheid.en Waterbeheer Je krijgt kennis van landbouw.nl/bin Wil je Wageningen persoonlijk leren kennen? Kom dan naar een voorlichtingsdag op 13 november of 9 april. . bij andere universiteiten Hieronder vind je enkele verwante richtingen en daarbij wat volgens ons een belangrijk verschil is. internationale handel. Bekijk ons kanaal youtube. of neem contact op met onze studiekeuzecoaches. Kijk voor meer informatie op hun eigen websites of neem contact op met de studieadviseur. Maria Smetsers. media en voorwaarden om effectieve boodschappen te ontwikkelen. juist omdat onze natuurlijke hulpbronnen steeds schaarser worden. die te combineren is met de Bachelor Sociale Geografie of Planologie.com/wageningenuniversity en word vriend van wageningenuniversity.wageningenuniversity. Voor persoonlijk advies kun je contact opnemen met studieadviseur drs. maar een minor (een combinatie van vakken) van een half jaar. Een belangrijk Internationale Ontwikkelingsstudies – Universiteit van Amsterdam Dit is geen volledige bacheloropleiding.nl. • meer weten? ga naar www. Je leert dat gezondheid van mensen veel te maken heeft met hun leefstijl en leefomgeving. (0317) 48 47 37. in internationale context. Je richt je op uitdagende thema’s als energie. En dat is belangrijk. ontwikkeling en bodemen waterbeheer. bin@wur. 1op1 of in een groep.vergelijk opleidingen binnen wageningen university BSc Internationaal Land. studenten die je kunnen helpen bij je studiekeuze.hyves.