You are on page 1of 1
Barrios! 7 beset Kecacce 29:dexaneto 2020 Premios paraaDO ee SE nor am Abeissoe Geo ¢ Meopate'® > Diectora Monterrei raga do Leer ‘Adour Galena » Triunfou nos premios da 2utmcntow Simei revista HGg&T. sininiacenste Gg mbatucin to yepenrentnone LS am manatee tases | miei im ress, SSSSct | cee p ri wea ees eo ecco | fee’ OES Garcia Barbon: — msstocDenn indopne Aun Alves entre: New oie, SEM ose vo bees cepa! | eee un centro pequeno Eivacina a Sinpenusieneat sat dee tian ao | Species bn con grupos reducidos Sm siiicc' Sat Whnac enemies Stns ohm rows © fours oe sane danas wth “"Newe caro 20192020 Bt co cba no (de infirm e o> tandn estos pte comme Meron de Vii, ‘eid dao frnaties lar nforacin abe {boom canto camerpon: Forman Profesional STS reid, pole > PXOM enessocane 20DH1, Dual dese o fea do | owdeie do CRD.O. Monterret a fmdador er ‘No vinkiro mes de fe- canto. Comers 0 ‘Aconslo de Motto AatieteTexine Ve hdr don conor de co seco empresriat Ys Tsar Glegn ‘ena, Angles Vigne, Senna conaca. da comarca cn Abel de ¢ Tum, oleae ge Monte, Noa evade, or 208 poo represent Joe! Lats Stee Mart -doutos nives edvcatives- Formacién, as empresas se colaboracin para of dein coecer « oir que akon depen mative compet, eres debneficos cals pare Intalcins ee rebrex- sole en eens 0 planers demonracises noo seaas. Fictcas optus tno Proto do table Ati Taare Ve fr pate Go proftsond zado ea ela cou For ‘end achege 00 por ‘Sima do wmnada Afi. mci Proioal si Gibcomrecear * badereemare ByacoareLatos Se Scerwaeerie tncimen do pico Pl Xara de Oren Mania d oo. ‘Srmmdesate. bela ape Se : feels Sood eum wr mens Ssetesoufnre’ Gibson een Brae Soo oe ei oan in tiins Gotu wnccohe ction cniet as acca ent Gosche Bee ICLO FORMATIVO DE Series fea budcenovidsio tsuneo pleat nb ]GRAO SUPERIOR etteeten ont coo, eens 200. mailer Pua sc Fz Sloe eats ae ue talon x opeion Ocuso dasa oman Smo ana segond oor: min eo abr e- ‘mporntedotenpo (40% econ procaine) baigee Aclnens, © oso (Goods e Mtns, Pron Dual Cas Gens, Galego, Caste. Alboca Pte, relia lite Inge) e gue stan wel nba ete cin obra be conse enaron pte: mat we owe Pe eee ‘hn din hiner pe pechine As Gene Sade ac aa erearcene Sac paolo no fee desea previa: souls sonar ‘nl & Altres, 20 Thais timo poderin ne vndere ving sp ‘ealo de Mater, ‘tr ts walcliw do doneocoute Sribeidindo 0 add come SaVia da Prt. © Tiuse de crar uo Peta com obldade reid ms sa excuse gor 0 Cone, como ‘meer dia ropes ae Tide abe, em > Senda en Albe- rellos ‘AXinta de Gali i Instalacion € ET ual