RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN PERALIHAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU ABDUL RAHMAN NIBONG

TEBAL
BULAN /MINGGU
1

TEMA/TAJUK
Cetakan

HASIL PEMBELAJARAN

STRATEGI P&P, NILAI DAN ABM
STRATEGI Pembelajaran Masteri, Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif NILAI Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar. ABM Contoh hasil seni visual, ubi kentang, sayur-sayuran dll, warna dan kertas lukisan. STRATEGI Pembelajaran Masteri, Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif NILAI Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar. ABM Contoh hasil seni visual, kertas warna, gam, gunting dan kertas lukisan. STRATEGI Pembelajaran Masteri, Kajian Masa Depan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif NILAI Kitar semula, Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar. ABM Contoh hasil seni visual, kertas warna, gam, gunting dan kertas lukisan. STRATEGI Pembelajaran Masteri, Pembelajaran konstruktivisme Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif NILAI Tekun dan sabar ABM Contoh hasil seni visual, gam dan pisau. STRATEGI Kajian Masa depan, pembelajaran secara konstrucktivisme. NILAI Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar. ABM Contoh hasil seni visual, kertas tebal, gunting, warna poster,

Aras 1 Membuat gambar secara cetakan daripada
pelbagai bahan. Aras 2 Mengetahui pelbagai bahan boleh dijadikan alat-alat cetakan Aras 3 Memperkayakan penggunaan bahan untuk menghasilkan gambar

2

Corak terancang

Aras 1 Membuat rekaan dan corak dengan
menggunakan kertas warna. Aras 2 Merancang penghasilan seni visual dengan teliti. Aras 3 Menggunakan garisan grid dalam menghasilkan corak

3-4

Tenunan

Aras 1 Membuat tenunan asas dengan
menggunakan perca kain atau benang bulu kambing. Aras 2 Menggunakan bahan-bahan yang terbuang dalam menghasilkan hasil tenunan Aras 3 Merancang penggunaan bahan-bahan terbuang dalam menentukan corak tenunan

5-6

Arca

Aras 1 Mengenali dan mengetahui arca dan fungsinya

Aras 2 Membuat arca daripada sabun atau lilin.
Aras 3 Merancang kaedah untuk meluakkan arca tersebut agar mendapat bentuk yang diingini.

7-8

Gambar teknik stensil

Aras 1 Memahami makna stensil dan teknik penghasilannya. Aras 2 Membuat gambar dengan teknik stensil Aras 3 Merancang dan menebuk kertas stensil dengan betul

1

BULAN /MINGGU
9-10

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

STRATEGI P&P, NILAI DAN ABM
berus, kertas lukisan

Model bangunan

Aras 1 Membuat model bangunan daripada kertas tebal. Aras 2 Menentukan reka bentuk bangunan Aras 3 Merancang dan menentukan teknik untuk menghasilkan bangunan tersebut.

STRATEGI Pembelajaran Masteri, Kajian Masa Depan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif NILAI Kitar semula, Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar, Teliti. ABM Contoh hasil seni visual, kertas kotak tebal, gam, gunting dan warna. STRATEGI Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif, Pembelajaran secara konstuktivisme. NILAI Tekun dan sabar dan menghargai hasil kerja. ABM Contoh hasil seni visual, pen dan kertas lukisan. STRATEGI Pembelajaran Masteri, Kajian Masa Depan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif NILAI Menghargai dan menghayati, tekun dan sabar. ABM Contoh hasil seni visual, kain, benang, jarum dll. STRATEGI Pembelajaran Masteri, Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif NILAI Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar. ABM Contoh hasil seni visual, blok, warna dll. STRATEGI Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif, Kajian Masa depan. NILAI Tekun dan sabar, menghargai hasil karya. ABM Contoh hasil seni visual, dawai, benang, kertas dll. STRATEGI Kajian Masa depan, pembelajaran masteri. NILAI Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar. ABM Contoh hasil seni visual, warna air, berus, kertas lukisan dll. STRATEGI

11

Lukisan menggunakan dakwat.

Aras 1 Membuat gambar dengan menggunakan
dakwat pen.

Aras 2 Menghasilkan jalinan yang pelbagai dalam
mencipta gambar Aras 3 Mempelbagaikan kaedah melakar dalam menampakkan bentuk sesuatu objek.

12

Corak jahitan

Aras 1 Menghasilkan corak dengan jahitan yang
mudah. Aras 2 Membuat rekaan dan corak daripada teknik jahitan Aras 3 Mempelbagaikan jenis-jenis jahitan dalam menghasilkan organisasi rekaan

13-14

Batik blok

Aras 1 Mengenal idea batik blok yang mudah Aras 2 Menghasilkan motif batik

Aras 3 Mencetak ke permukaan kain/kertas.

15-16

Mobail

Aras 1 Mengenal mobail merupakan salah satu arca hiasan.

Aras 2 Membuat mobail dari dawai dan kertas
yang dibentuk. Aras 3 Menghasilkan mobail yang mempunyai ciriciri imbangan. 17 Catan (cat air) Aras 1 Melukis dan membuat gambar. Aras 2 Membuat gambar dengan teknik catan cat air. Aras 3 Menghasilkan catan dengan kadar banding yang betul. Aras 1 Menghasilkan gubahan corak bebas.

18

Gubahan corak

2

BULAN /MINGGU

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 2 Menghasilkan corak bermotifkan flora dan fauna dengan menggunakan warna poster.

STRATEGI P&P, NILAI DAN ABM
Kajian Masa depan, pembelajaran secara konstrucktivisme. NILAI Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar. ABM Contoh hasil seni visual, warna poster, berus, kertas lukisan dll. STRATEGI Kajian Masa depan, pembelajaran secara konstrucktivisme. NILAI Tekun dan sabar. Menghargai alam sekitar, ABM Contoh hasil seni visual, kertas majalah, benang dll.

Aras 3 Mendalami teknik mewarna corak dengan
betul

19

Seni manik

Aras 1 Menghasilkan manik untuk hiasan diri daripada pelbagai bahan.

Aras 2 Mencipta rekaan hiasan diri dengan
menggunakan pelbagai bentuk dan jenis manik; Aras 3 Mempelbagaikan rekaan hiasan diri dengan menggunakan pelbagai jenis manik. 20-21 Asemblaj Aras 1 Membuat binaan asemblaj daripada pelbagai bahan. Aras 2 Menghasilkan hasil assemblaj yang mempunyai nilai estetika. Aras 3 Merancang kedudukan bahan yang sesuai dalam menentukan hasil assemblaj. Aras 1 Membuat gambar dengan cara kolaj.

STRATEGI Aksess kendiri, teori kecerdasan pelbagai. NILAI Kirat semula, Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar. ABM Contoh hasil seni visual, bahan terbuang, gam, gunting dll. STRATEGI Kajian Masa depan, pembelajaran secara konstrucktivisme. NILAI Kitar semula, Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar. ABM Contoh hasil seni visual, kain perca, tali, kertas-kertas dari majalah, kapas, gam dan gunting dll. STRATEGI Pembelajaran Masteri, Kajian Masa depan, pembelajaran secara konstrucktivisme. NILAI Kitar semula, Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar. ABM Contoh hasil seni visual, warna poster, sayur-sayuran, kertas lukisan dll. STRATEGI Kajian Masa depan, pembelajaran secara konstrucktivisme. Pembelajaran masteri. NILAI Teliti, tekun dan sabar. ABM Contoh hasil seni visualkertas warna, gam, gunting dll. STRATEGI Kajian Masa depan, pembelajaran secara konstrucktivisme. NILAI

22

Kolaj

Aras 2 Mendalami teknik penghasilan kolaj serta
pelbagai kaedah perlaksanaannya. Aras 3 Mempelbagaikan penggunaan bahan dalam mencipta gambar kolaj.

23

Capan

Aras 1 Membuat rekaan corak secara capan menggunakan sayur-sayuran. Aras 2 Mendalami teknik menghasilkan capan dengan berkesan. Aras 3 Menghasilkan gambar dengan menggunakan teknik capan Aras 1 Mengenali beberapa jenis kelarai. Aras 2 Menghasilkan kelarai dengan menggunakan kertas warna Aras 3 Merancang untuk menghasilkan kelarai dengan struktur grid yang tepat.

24-25

Kelarai

26-27

Model (kenderaan)

Aras 1 Membuat model kenderaan mainan yang tidak bergerak dengan menggunakan polisterin dan kertas.

3

BULAN /MINGGU

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 2 Mendalami teknik penghasilan paper mache Aras 3 Merancang kaedah yang berkesan untuk menghasilkan model kenderaan .

STRATEGI P&P, NILAI DAN ABM
Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar. ABM Contoh hasil seni visual, warna poster, berus, kertas lukisan dll. STRATEGI Kajian Masa depan, pembelajaran masteri. NILAI Sayang kepada diri sendiri. Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar. ABM Contoh hasil seni visual, warna poster, berus, kertas lukisan dll. STRATEGI Pembelajaran masteri, Kajin masa depan. NILAI Kitar semula, menghargai hasil karya. ABM Contoh hasil seni visual, warna air, straw, berus, kertas lukisan dll. STRATEGI Kajian Masa depan, pembelajaran secara konstrucktivisme. Pembelajaran masteri NILAI Teliti, tekun dan sabar. ABM Contoh hasil seni visual, kotak-kotak pembungkusan, warna poster, berus, dll. STRATEGI Kajian Masa depan, pembelajaran secara konstrucktivisme. NILAI Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar. ABM Contoh hasil seni visual, kertas majalah atau kertas warna, gam, guting, kertas lukisan dll. STRATEGI Pembelajaran secara konstrucktivisme. Kajian Masa depan NILAI Tekun dan sabar. ABM Contoh hasil seni visual, warna poster, berus, kertas lukisan, gam, gunting, dll. STRATEGI Pembelajaran masteri, Kajian Masa depan, pembelajaran secara konstrucktivisme.

28

Cetakan jari

Aras 1 Membuat gambar dengan cetakan jari Aras 2 Merancang dan menentukan cetakan yang sesuai untuk menghasilkan sesuatu gambar. Aras 3 Manghasilkan gambar daripada cetakan jari yang berlandaskan keseimbangan.

29

Tiupan warna

Aras 1 Membuat gambar secara tiupan warna Aras 2 Mempelbagaikan teknik tiupan dalam menghasilkan pelbagai gambar. Aras 3 Menentukan kedudukan tiupan dalam menghasilkan senuatu gambar.

30

Bekas simpanan perhiasan

Aras 1 Membuat bekas simpanan perhiasan daripada kotak Aras 2 Menghias kotak dengan warna dan corak yang indah. Aras 3 Menghasilkan kotak dengan reka bentuk yang menarik

31-32

Anyaman

Aras 1 Membuat anyaman daripada kertas warna atau kertas majalah. Aras 2 Mendalami teknik penghasilan anyaman. Aras 3 menghasilkan anyaman dengan penggunaan bahan yang sesuai

33

Topeng

Aras 1 Membuat topeng dengan meggunakan kad manila. Aras 2 Menghasilkan reka bentuk topeng yang menarik; Aras 3 Memastikan keseimbangan reka bentuk.

34

Gambar mudah

Aras 1 Membuat gambar mudah dengan menggunakan campuran warna cat air. Aras 2 Mendalami teknik mewarna dengan

4

BULAN /MINGGU

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
penekanan kepada ton dan warna. Aras 3 Menghasilkan gambar dengan prinsip rekaan yang betul

STRATEGI P&P, NILAI DAN ABM
NILAI Tekun dan sabar. ABM Contoh hasil seni visual, warna air, berus, kertas lukisan dll. STRATEGI Pembelajaran masteri, Kajian Masa depan. NILAI Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar. ABM Contoh hasil seni visual, warna poster, berus, pelbagai bahan (pastel, arang, barang kolaj dll) dan kertas lukisan. STRATEGI Kajian Masa depan, pembelajaran secara konstrucktivisme. NILAI Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar. ABM Contoh hasil seni visual, warna poster, berus, kertas lukisan dll. STRATEGI Teori kecerdasan pelbagai, Kajian Masa depan. NILAI Tekun dan sabar. Menghargai hasil karya. ABM Contoh hasil seni visual, warna poster, berus, kertas lukisan dll.

35

Catan (mix media)

Aras 1 Melukis dan mewarna gambar dengan cara
mix media. Aras 2 Menggunakan pelbagai bahan dalam menggambarkan sesuatu penghasilan karya. Aras 3 Menentukan bahan-bahan yang sesuai untuk kedudukan tertentu

36-37

Rekaan corak

Aras 1 Menghasilkan rekacorak organik berunsurkan alam semula jadi. Aras 2 Menyusun corak mengikut garisan grid. Aras 3 Merancang susunan corak.

38-41

Poster

Aras 1 Menghasilkan poster. Aras 2 Menggunakan warna yang sesuai dalam menggubah sesuatu rekaan.

Aras 3 Menyampaikan

mesej yang sesuai dalam sesebuah poster.

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful