RANCANGAN PENGAJARAN TAHUN 2011 PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 5

Semester 1

Minggu

Tarikh

Bidang / Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Strategi P & P

1

1. 2.

Pengenalan PSV Ting. 5 Penerangan Format Peperiksaan PSV SPM 3. Penghasilan Seni Visual Asas Seni Reka (diaplikasikan secara bersepadu dalam penghasilan Seni Visual)

Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan: Idea dan proses i. mesej / kandungan ii. pengwujudan idea iii. olahan idea b. Olahan karya i. Asas Seni Reka ii. Media iii. Teknik penghasilan

1. Memperkenalkan Kertas 2611 2. Perbincangan tentang Teori seni 3. Ulangkaji Asas Seni Reka

KBKK – Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Kontekstual Kajian Masa Depan Belajar Cara Belajar

2–3

Penghasilan Seni Visual 1.2 Seni Halus b. Catan

Memahami dan menyatakan proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan : a. Idea dan proses i. Mesej / kandungan ii. Pengwujudan idea iii. Olahan idea b. Olahan Karya i. Asas seni reka ii. Media iii. Teknik penghasilan Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. iii. Aras 3 i. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus Menginterpretasi maklumat yang akan digunakan dalam penghasilan kerja Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan Menjalankan aktiviti secara terancang Membanding beza jenis komunikasi visual Menyatakan keindahan, keharmonian alam dan masyarakat serta berusaha memeliharanya melalui pernyataan

Pelajar menghasilkan catan dengan pelbagai media dan teknik Media seperti : i. cat air ii. cat minyak iii. oil pastel iv. cat poster v. akrilik vi. media campuran Teknik : i. Teknik untuk cat air a. basah atas basah b. basah atas kering c. kering atas kering d. kering atas basah ii. Teknik untuk cat minyak a. Impasto b. scumbling c. glazing d. hard-edge e. pointerlisme f. kolaj

KBKK – Kritis dan kreatif

Teori Kecerdasan Pelbagai

Belajar Cara Belajar

Kontekstual Konstruktivisme

Pembelajaran Masteri

Minggu

Tarikh

Bidang / Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
karya yang dihasilkan Menyedari kegiatan dan hasil Seni Visual yang mencerminkan nilai masyarakat Memahami dan menyatakan cara membuat kemasan untuk sesuatu persembahan atau pameran

Aktiviti

Strategi P & P

ii. iii.

4–6

Penghasilan Seni Visual 1.3 Komunikasi Visual a. Reka Bentuk Grafik i. Kulit Buku ii. Risalah

Memahami dan menyatakan reka bentuk : a. Mengenalpasti masalah ( spesifikasi ) b. Kajian dan penyelidikan – idea – cara penyelesaian c. Proses membuat – proses – teknik d. Penilaian semula Aras 1 i. ii. iii. Menggunakan perisian komputer dalam pembelajaran grafik dan multimedia Menggunakan pelbagai jenis muka taip Mengaplikasi Asas Seni Reka secara kritis dan kreatif dalam pencarian idea serta penghasilan kerja seni visual Menginterpretasi maklumat dan memperkembangkan daya imaginasi melalui eksperimen gayaan Menghasilkan karya 2D dan 3D dengan menggunakan alat, bahan dan teknik yang sesuai Mengolah hasil kerja dengan memberi perhatian kepada – kadar bandingan – reka letak – muka taip – warna – satah – imbangan

Pelajar menghasilkan reka bentuk : b. Reka bentuk penerbitan c. Kaligrafi d. Tipografi Pelajar menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui i. Mengenlpasti masalah ( spesifikasi ) ii. Penyelidikan ( idea ) iii. Proses membuat iv. Penilaian semula Alat dan media : i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii. Teknik : i. ii. iii. iv. pensel pensel warna pen pen teknikal pen ruling pen manuskrip cat poster dakwat arang krayon pastel tempera media campuran berus set geometri komputer perisian komputer Lukisan Kecatan ( painterly ) Lipatan Berbantukan komputer

KBKK – Kritis dan kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar

Kontekstual Konstruktivisme

Aras 2 i. ii. iii.

Pembelajaran Masteri

Pembelajaran ICT

Pembelajaran Akses Kendiri

Aras 3 i. ii. iii.

Berkomunikasi melalui aktiviti dan hasil karya Menggunakan kemahiran komputer untuk meningkatkan daya kreativiti dan proses reka bentuk Menyediakan portfolio persembahan serta mendokumentasi pengetahuan secara jujur dan teratur

Kajian Masa Depan

Minggu

Tarikh

Bidang / Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Strategi P & P

7 – 11

Penghasilan Seni Visual 1.5 Kraf Tradisional dan Dimensi Baru ( pilihan berfokus ) – Tenunan – Ukiran kayu – Batik

Mempelajari porses penghasilan kraf untuk menjadikan mata barang ( end Product ) Aras 1

i.
ii.

Mengenalpasti pelbagai motif mereka corak dalam membuat kraf Mengetahui alat, bahan, teknik dan proses penghasilan kraf Mengetahui reka corak kraf dengan memberi perhatian kepada fungsi, niali budaya dan kemasan Mereka corak / mereka bentuk barangan kraf dengan menggunakan alat, bahan dan teknik khusus. Mengenali beberapa tokoh kraf Mereka ganti alat, bahan dan teknik yang sesuai dalam penghasilan barangan kraf Menghasilkan kraf dimensi baru yang berasaskan kraf pilihan Mengetahui perkembangan teknologi pembuatan kraf tradisional dan pribumi serta menghargai sumbangan dan hasil karya tokoh kraf tradisional Menyediakan portfolio proses dan portfolio persembahan Kemasan kerja

Menghasilkan barangan kraf dengan menggunakan bahan, alat dan teknik tertentu: Kajian Bahan Alat Teknik Proses

KBKK – Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme Pembelajaran Masteri Pembelajaran Akses Kendiri

iii.
Aras 2

i.
ii. Aras 3 i. ii. iii. iv. v. vi. 12 2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia a. Seni Visual dan pembentukan Negara dan bangsa i. Kraf Tradisional dan Pribumi – Tokoh kraf tanahair

Mengetahui tokoh kraf dalam sumbangan dan penghasilan serta pengurusan kraf – penglibatan tokoh Aras 1 i. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual berhubung kebudayaan, ritual, sejarah dan semangat patriotisme

Kajian maklumat Perbincangan Dokumentasi maklumat ( portfolio – pilihan berfokus ) Apresiasi seni lawatan

KBKK – Kritis dan kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Kontekstual

Minggu

Tarikh

Bidang / Unit Pembelajaran
Aras 2 i.

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Strategi P & P

13

2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual

i.

2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia a. Seni Visual dan

Membincang sumbangan tokoh kraf , insitusi dan organisasi kraf terhadap Seni Visual Membuat pernyataan berkenaan keaslian dan identiti tentang karya, seni rakyat dalam konteks – sejarah a. bentuk b. pengaruh c. proses d. fungsi e. sumbangan Mendokumentasi maklumat

Kajian Masa Depan Belajar Cara Belajar Pembelajaran Masteri Pembelajaran Akses Kendiri

b. i.
14

pembentukan Negara dan bangsa

Aras 3 ii.

Kraf Tradisional dan Pribumi – Seni Pribumi

2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia a. Seni Visual dan pembentukan Negara dan bangsa i. Kraf Tradisional dan Dimensi baru – Hiasan kepala – Hiasan leher – Hiasan tangan – Hiasan kaki – Hiasan pinggang Penghasilan Seni Visual 1.4 Reka Bentuk a. Reka Bentuk Industri – Perabot – Produk Domestik – Automobil

iii.

15 – 18

Memahami konsep dan proses reka bentuk industri berkaitan a. Mengenalpasti masalah ( spesifikasi ) b. Kajian dan penyelidikan – Idea – Cara penyelesaian c. Proses membuat – Proses – Teknik d. Penilaian semula Aras 1 i. Mengaplikasi maklumat dan membuat interpretasi ii. Menggunakan perisian komputer secara berkesan dalam kerja-kerja mudah iii. Memahami dan mengetahui keperluan konsumer Aras 2 i. Memilih, mengumpul, menyusun dan mempersembahkan maklumat dalam portfolio ii. Membuat reka bentuk 2D berdasarkan trend semasa / masa depan

1. Menghasilkan reka bentuk produk 2D dan 3D berdasarkan a. Masalah b. Kajian dan penyelidikan c. Proses membuat d. Penilaian semula dalam membuat reka bentuk ( model ) seperti – Perabot – Produk domestik – Automobil 2. 3. 4. Apresiasi seni Aktiviti pengayaan Penyediaan portfolio

KBKK – Kritis dan kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme

Pembelajaran Masteri

Minggu

Tarikh

Bidang / Unit Pembelajaran
iii. iv. Aras 3 i. ii. iii.

Hasil Pembelajaran
Menyesuaikan reka bentuk mengikut citarasa dan kehendak semasa / masa depan Menggunakan alat, bahan dan teknik untuk membuat model Membuat reka bentuk 3D berdasarkan trend semasa / masa depan Mengaitkan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain Menyatakan secara berkesan tentang hasil kerja

Aktiviti

Strategi P & P
Pembelajaran ICT

Pembelajaran Akses Kendiri

Kajian Masa Depan

Semester 2

Minggu
21 - 22

Bidang / Unit Pembelajaran
Penghasilan Seni Visual 1.2 Seni Halus b. Catan

Hasil Pembelajaran
Memahami dan menyatakan proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan : a. Idea dan proses i. Mesej / kandungan ii. Pengwujudan idea iii. Olahan idea b. Olahan Karya i. Asas seni reka ii. Media iii Teknik penghasilan Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. iii. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus Menginterpretasi maklumat yang akan digunakan dalam penghasilan kerja Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan Menjalankan aktiviti secara terancang Membanding beza jenis komunikasi visual

Aktiviti
Pelajar menghasilkan catan dengan pelbagai media dan teknik Media seperti : i. cat air ii. cat minyak iii. oil pastel iv. cat poster v. akrilik vi. media campuran Teknik : i. Teknik untuk cat air basah atas basah basah atas kering kering atas kering kering atas basah Teknik untuk cat minyak a. impasto b. scumbling c. glazing d. hard-edge e. pointerlisme f. kolaj

Strategi P & P

KBKK – Kritis dan kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme

ii.

a. b. c. d.

Pembelajaran Masteri

Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran
Aras 3 i.

Hasil Pembelajaran
Menyatakan keindahan, keharmonian alam dan masyarakat serta berusaha memeliharanya melalui pernyataan karya yang dihasilkan Menyedari kegiatan dan hasil Seni Visual yang mencerminkan nilai masyarakat Memahami dan menyatakan cara membuat kemasan untuk sesuatu persembahan atau pameran

Aktiviti

Strategi P & P

ii. iii.

23 - 26

Penghasilan Seni Visual 1.2 Seni Halus d. Cetakan

Memahami dan menyatakan porses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan : a. Idea dan proses i. Mesej / kandungan ii. Pengwujudan idea iii. Olahan idea b. Olahan Karya i. Asas seni reka ii. Media iii Teknik penghasilan Aras 1 i. ii. iii. Aras 2 i. ii. iii. Aras 3 i. ii. iii.

Pelajar menghasilkan kerja seni berdasarkan idea dan proses melalui: mesej / kandungan pengwujudan idea olahan idea Cetakan dengan menggunakan Media seperti: i. kayu ii. media campuran iii. plastik /perspek iv. kepimgan zink v. foto elmusi Teknik: i. timbulan ii. kolagrafi iii. gurisan iv. guris kering cetakan sutera saring (serigrafi)

KBKK – Kritis dan kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme

Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus Membuat karya seni secara kritis dan kreatif Menginterpretasi maklumat yang akan digunakan dalam penghasilan kerja Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan Menjalankan aktiviti secara terancang Membanding beza jenis komunikasi visual Menyedari kegiatan dan hasil Seni Visual yang mencerminkan nilai masyarakat Menggunakan perisian computer dalam aspek pembelajaran Seni Halus Memahami dan menyatakan cara membuat kemasan untuk sesuatu persembahan atau pameran

Pembelajaran Masteri

27 - 30

Penghasilan Seni Visual 1.6 Komunikasi Visual a. Reka Bentuk Grafik i. C

Memahami dan menyatakan reka bentuk : a. Mengenalpasti masalah ( spesifikasi ) b. Kajian dan penyelidikan – idea

Pelajar menghasilkan reka bentuk : b. Reka bentuk penerbitan c. Kaligrafi d. Tipografi

KBKK – Kritis dan kreatif

Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
– cara penyelesaian c. Proses membuat – proses – teknik d. Penilaian semula Aras 1 i. ii. i. ii. Menggunakan perisian computer dalam pembelajaran grafik dan multimedia Menggunakan pelbagai jenis Muka taip Mengaplikasi Asas Seni Reka secara kritis dan kreatif dalam pencarian idea serta penghasilan kerja seni visual Menginterpretasi maklumat dan memperkembangkan daya imaginasi melalui eksperimen gayaan Menghasilkan karya 2D dan 3D dengan menggunakan alat, bahan dan teknik yang sesuai Mengolah hasil kerja dengan memberi perhatian kepada e. kadar bandingan f. reka letak g. muka taip h. warna i. satah j. imbangan Berkomunikasi melalui aktiviti dan hasil karya Menggunakan kemahiran komputer untuk meningkatkan daya kreativiti dan proses reka bentuk Menyediakan portfolio persembahan serta mendokumentasi pengetahuan secara jujur dan teratur

Aktiviti
Pelajar menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui v. Mengenlpasti masalah ( spesifikasi ) vi. Penyelidikan ( idea ) vii. Proses membuat viii. Penilaian semula Alat dan i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii. Teknik : i. ii. iii. iv. media : pensel pensel warna pen pen teknikal pen ruling pen manuskrip cat poster dakwat arang krayon pastel tempera media campuran berus set geometri komputer perisian komputer Lukisan Kecatan ( painterly ) Lipatan Berbantukan komputer

Strategi P & P
Teori Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Kontekstual Konstruktivisme

Aras 2 i.

Pembelajaran Masteri

iv. v.

Pembelajaran ICT

Pembelajaran Akses Kendiri

Kajian Masa Depan

Aras 3 i. ii. iii.

Minggu
31

Bidang / Unit Pembelajaran
2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual a. Perkembangan Seni Visual di Malaysia i. Seni Halus – Seni dan budaya lain

Hasil Pembelajaran
Mengetahui tokoh kraf dalam sumbangan dan penghasilan serta pengurusan kraf – penglibatan tokoh Aras 1 i. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual berhubung kebudayaan, ritual, sejarah dan semangat patriotisme

Aktiviti
Kajian maklumat Perbincangan Dokumentasi maklumat ( portfolio – pilihan berfokus ) Apresiasi seni Lawatan

Strategi P & P

KBKK – Kritis dan kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Kontekstual

Aras 2 i.

Membincang sumbangan artis tempatan , insitusi dan organisasi Seni terhadap Seni Visual Membuat pernyataan berkenaan keaslian dan identity tentang karya, seni rakyat dalam konteks – sejarah – bentuk – pengaruh – proses – fungsi – sumbangan Mendokumentasi maklumat

Kajian Masa Depan Belajar Cara Belajar Pembelajaran Masteri Pembelajaran Akses Kendiri

Aras 3 i.

ii.

32 - 33

Percubaan SPM

34 - 39

Latih tubi seoalan teori

40 - 41

Peperiksaan SPM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful