You are on page 1of 8

JADWAL KEGIA

K
O
D JAN
E MING
NO DESA NAMA POSYANDU PEMBINA DESA
D I
E
S
1A Melati/Dsn Desa Tini Mulyani,Am.Keb,Warniasih,Siti 6
2 Kemuning/Perum Tini Mulyani,Am.Keb,Warniasih,Siti
3 Mekarbakti/Cikatomas Tini Mulyani,Am.Keb,Warniasih,Siti
4 001 HANDAPHERANG Cempaka 1/Kersikan Tini Mulyani,Am.Keb,Warniasih,Siti
5 Cempaka 2/Rancabodas Tini Mulyani,Am.Keb,Warniasih,Siti
6 Mawar/Ciloa Tini Mulyani,Am.Keb,Warniasih,Siti
7 Sugih Mukti/ Guha Tini Mulyani,Am.Keb,Warniasih,Siti
8 Mawar/Dsn Desa Yati Nurhayati,Am.Keb,Sri s,Ade M 2
9 Cempaka 1/Bojongsari 1 Yati Nurhayati,Am.Keb,Sri s,Ade M 7
10 Cempaka 2/ Bojongsari 2 Yati Nurhayati,Am.Keb,Sri s,Ade M
11 Melati 1/Cidewa 1 Yati Nurhayati,Am.Keb,Sri s,Ade M
12 002 DEWASARI Melati 2/Cidewa 2 Yati Nurhayati,Am.Keb,Sri s,Ade M
13 Nusa Indah/Kandanggajah Yati Nurhayati,Am.Keb,Sri s,Ade M
14 Dahlia/Cijantung Yati Nurhayati,Am.Keb,Sri s,Ade M
15 Anggrek 1/Citutut 1 Yati Nurhayati,Am.Keb,Sri s,Ade M
16 Anggrek 2/Citutut 2 Yati Nurhayati,Am.Keb,Sri s,Ade M
17 Beringin/Pamalayan Kulon Andini Aghnia,SST,Nana H,Mia R 6
18 Gema/Majaparana
Nusa Indah Andini Aghnia,SST,Nana H,Mia R 8
19 1/Timbangwindu
Nusa Indah 1 Andini Aghnia,SST,Nana H,Mia R
003 PAMALAYAN
20 2/Timbangwindu 2 Andini Aghnia,SST,Nana H,Mia R
21 Melati/Pende Andini Aghnia,SST,Nana H,Mia R 4
22 Plamboyan/Dsn Desa Andini Aghnia,SST,Nana H,Mia R
23 Cempaka/Cipeundeuy Imas Kurniawan,SST,Eris,Hj Sri H 6
24 Hegarmanah/Ciragama Imas Kurniawan,SST,Eris,Hj Sri H 8
25 Teratai/Pabrik Imas Kurniawan,SST,Eris,Hj Sri H
26 Dahlia/ Babakan Imas Kurniawan,SST,Eris,Hj Sri H
004 CIHARALANG
27 Mawar/Panyingkiran Imas Kurniawan,SST,Eris,Hj Sri H
28 Sangkan Mukti/Cibaregbeg
Hegarcaringin/Bantarcaringi Imas Kurniawan,SST,Eris,Hj Sri H
29 n Imas Kurniawan,SST,Eris,Hj Sri H
30 Turi/Cibodas Imas Kurniawan,SST,Eris,Hj Sri H
31 Kenanga/dusun Wetan Dede Asmara,SST,Yeni,Dandi 4
32 Mawar/Dusun Kulon Dede Asmara,SST,Yeni,Dandi
005 UTAMA
33 Melati/Cihideung Dede Asmara,SST,Yeni,Dandi 2
34 Cempaka/Bojongnangoh Dede Asmara,SST,Yeni,Dandi

MENGETAHUI,
KEPALA UPTD PUSKESMAS HANDAPHERANG
HAMLAN. SKM.,MM
NIP 19670808 198901 1 002
JADWAL KEGIA
O
D JU
E MING
NO Desa Nama Yandu Pembina Desa
D I
E
1S Melati/Dusn Desa Bd. Tini Mulyani, Am.Keb
2 Kemuning/Perum Bd. Tini Mulyani, Am.Keb
3 Mekarbakti/Cikatomas Bd. Tini Mulyani, Am.Keb
4 001 HANDAPHERANG Cempaka 1/Kersikan Bd. Tini Mulyani, Am.Keb
5 Cempaka 2/Rancabodas Bd. Tini Mulyani, Am.Keb
6 Mawar/Ciloa Bd. Tini Mulyani, Am.Keb
7 Sugih Mukti/Guha Bd. Tini Mulyani, Am.Keb
8 Mawar/Dusun Desa Bd Yati Nurhayati, Am.Keb 2
9 Cempaka 1/Bojongsari 1 Bd Yati Nurhayati, Am.Keb
10 Cempaka 2/Bojongsari 2 Bd Yati Nurhayati, Am.Keb
11 Melati 1/Cidewa 1 Bd Yati Nurhayati, Am.Keb
12 DEWASARI Melati 2/Cidewa 2 Bd Yati Nurhayati, Am.Keb
13 Nusa Indah/Kandanggajah Bd Yati Nurhayati, Am.Keb
14 Dahlia/Cijantung Bd Yati Nurhayati, Am.Keb
15 Anggrek 1/Citutut 1 Bd Yati Nurhayati, Am.Keb
16 Anggrek 2/Citutut 2 Bd Yati Nurhayati, Am.Keb
17 Beringin/Pamalayan Kulon Bd Andini Aghnia, SST
18 Gema/Majaparana
Nusa Indah Bd Andini Aghnia, SST
19 1/Timbangwindu
Nusa Indah 1 Bd Andini Aghnia, SST
PAMALAYAN
20 2/Timbangwindu 2 Bd Andini Aghnia, SST
21 Melati/Pende Bd Andini Aghnia, SST 4
22 Plamboyan/Dsn desa Bd Andini Aghnia, SST
23 Cempaka/Cipeundeuy Bd Imas Kurniawan, SST
24 Hegarmanah/Ciragama Bd Imas Kurniawan, SST
25 Teratai/Pabrik Bd Imas Kurniawan, SST
26 Dahlia/Babakan Bd Imas Kurniawan, SST
CIHARALANG
27 Mawar/Panyingkiran Bd Imas Kurniawan, SST
28 Sangkan Mukti/Cibaregbeg
Hegarcaringin/Bantarcaringi Bd Imas Kurniawan, SST
29 n Bd Imas Kurniawan, SST
30 Turi/Cibodas Bd Imas Kurniawan, SST
31 Kenanga/Dusun Wetan Bd Dede Asmara, SST 4
32 Mawar/Dusun Kulon Bd Dede Asmara, SST
UTAMA
33 Melati/Cihideung Bd Dede Asmara, SST 2
34 Cempaka/Bojongnangoh Bd Dede Asmara, SST
JADWAL KEGIATAN POSYANDU TAHUN 2020

JANUARI PEBERUARI MARET APRIL MEI


MINGGU KE MINGGU KE MINGGU KE MINGGU KE MINGGU KE

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

6 6 6 6
11 8 14 11 9
13 12 12 13 12
16 18 17 16 15
18 19 18 17
20 19 16 20 16
21 21 20 21
3 2 2 2
4 3 7 6
11 12 12 11 11
9 11 10 9 9
23 24 24 23
14 14 14 14 14
15 15 12 15 13
18 18 18 17
22 22 23 22
5 5 6 5
8 7 8 8
15 12 11 15 16
18 15 21 18 15
3 2 4 4
14 14 14 14 14
5 4 6 5
8 7 8 8
9 10 9 9 9
16 15 16 16 16
20 20 19 20
22 22 21 22
21 21 20 21
23 24 24 25
1 7 4 2
13 10 9 13 11
6 5 2 7
7 4 3 7 5

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PEMBUAT DAFTAR KEGIATAN


EUIS SYAMSIAH, SKM NENI HERTIKA
NIP. 19731016 199703 2 004 NIP. 19640501 198502 2 002
JADWAL KEGIATAN POSYANDU TAHUN 2020

JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER


MINGGU KE MINGGU KE MINGGU KE MINGGU KE MINGGU KE
II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2 6 7 6 6
11 8 12 10 14
13 12 11 12 12
16 14 16 15 13
17 18 17 17 17
20 19 21 19 16
21 21 22 20 18
3 2 2 2
7 7 7 7 7
11 10 10 12 11
9 8 9 8 10
23 24 23 22
14 13 12 13 12
15 15 15 14 13
17 18 17 17 17
22 22 22 21 19
6 5 5 5 5
8 8 8 8 9
15 12 16 14 11
18 15 19 17 21
4 3 3 3
14 14 14 13 14
6 5 4 5 4
8 8 8 7 7
9 7 9 10 10
16 15 15 15 16
20 19 19 19 18
22 21 23 21 21
21 22 22 20 19
23 24 24 22
1 5 3 7
13 10 14 12 9
6 3 1 5
7 4 1 6 10
MEI JUNI
NGGU KE MINGGU KE

IV I II III IV

6
13
12
16
18 17
22
20 19
2
6
11
9
22 23
15
13
18 18
23 22
5
8
10
20
3
13
4
8
9
16
20 18
23 23
22 22
26 24
6
8
4
2
OVEMBER DESEMBER
NGGU KE MINGGU KE
IV I II III IV

5
12
11
16
17
21
19
2
7
12
9
23 23
10
15
17
22
5
8
9
19
3
14
4
7
9
15
17
22
21
24 24
5
14
3
8