KERTAS KONSEP PERTANDINGAN BOLA JARING FORMAT DAN AHLI JAWATANKUASA PENGELOLA

JAWATANKUASA PENGARAH PERTANDINGAN

SENARAI TUGAS 1. Merancang dan menyelaras keperluan kemudahan pertandingan 2. Mengarah dan menyelaras aktiviti bagi memastikan segala keperluan kepegawaian dilaksanakan di venue pertandingan dan venue latihan 3. Menentukan pelaksanaan dan operasi program Kejohanan Bola Jaring MSSMKL ZON / Negeri 4. Menyediakan belanjawan untuk semua perbelanjaan yang akan dibuat 5. Menentukan perbelanjaan dilakukan dengan baik dan dibelanjakan mengikut belanjawan yang telah diluluskan. 6. Memastikan semua kemudahan dan peralatan memenuhi kehendak spesifikasi Persekutuan Antarabangsa 7. Memastikan bilangan Pegawai

KERTAS KONSEP PERTANDINGAN BOLA JARING

Teknikal yang berkebolehan / berpengalaman / berpengetahuan 8. Memastikan semua Pegawai statistik terlatih dalam bidang komputer untuk penyertaan, keputusan, perkiraan masa, statistik serta lain-lain bidang yang memerlukan ( jika guna komputer ) 9. Mendapatkan pengesahan Pegawai Teknikal bagi meluluskan venue latihan dan pertandingan 10. Menyedia dan menerbitkan buku Manual Teknikal dan lain-lain bahan yang diperlukan 11. Menyedia dan melaksanakan jadual pertandingan ( jika dianjur oleh pengelola sendiri ) 12. 13. Merancang dan mengelola Pra Pertandingan Menguruskan dan mengendalikan Mesyuarat Teknikal, Pengurus Pasukan dan lain – lain mesyuarat 14. Meluluskan senarai nama terakhir Pegawai Teknikal dan Pembantu Teknikal.

Mengurus tugas Seksyen Pertandingan ( SP ) bagi memastikan aspek keputusan dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan. Melaksanakan semua arahan dari semasa ke semasa 1. Menguruskan tugas Seksyen Teknikal ( ST ) bagi memastikan aspek latihan. pergerakan pasukan dan pertandingan berjalan dengan lancar . Membimbing dan mamantau tugas Pengurus Pegawai Teknikal 5. Menyediakan dan mengemukakan laporan. Menyelaras bersama dengan Pengurus Venue bagi mendapatkan bekalan dan khidmat Bantu 4. Mengadakan Mesyuarat Harian 6. betul dan tepat 2. Menyelaras tugas Pengurus dan Pegawai Teknikal melaksanakan PENGURUS/PENOLON G PENGURUS PERTANDINGAN tugas dengan teliti.KERTAS KONSEP PERTANDINGAN BOLA JARING 15. cemerlang dan keputusan diperolehi secepat mungkin 3. PENGURUS TEKNIKAL 1.

KERTAS KONSEP PERTANDINGAN BOLA JARING serta aspek kemudahan dan peralatan menepati spesifikasi 2. Memantau tugas Penyelaras Pertandingan 7. Mengurus tugas aliran keputusan 2. Memastikan aspek keputusan dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan . Mengadakan Mesyuarat Harian PENGURUS SISTEM KEPUTUSAN 8. Membantu memeriksa dan menilai semua kemudahan dan peralatan agar menepati spesifikasi yang tepat 5. Menyelaras bersama dengan Pengurus Venue bagi mendapatkan bekalan dan khidmat bantu 4. 1. Menyedia dan kemukakan laporan. Menyelaras tugas Penyelaras Pertandingan bagi menentukan pertandingan berjalan menepati masa dan lancar 3. Memastikan penjadualan masa latihan adalah sesuai dan diagih dengan teliti dan adil 6.

Menghadiri / mengadakan Mesyuarat Harian 7. Menyedia dan mengemukakan laporan PENGURUS ARENA 1. Menyelaras bersama dengan Ketua Pencatat. Memantau penyediaan / penghasilan borang keputusan dan borang statistik adalah lengkap dan tepat 6.KERTAS KONSEP PERTANDINGAN BOLA JARING 3. Membantu mengurus tugas Seksyen Teknikal khasnya pergerakan pasukan dan Pegawai Teknikal dan Pembantu Teknikal . Ketua Pegawai Statistik dan Ketua Penjaga Masa bagi memastikan keputusan adalah betul dan dapat diumumkan secepat mungkin 4. Menyediakan format / carta keputusan dan melengkapkan butiran keputusan selepas setiap perlawanan 5.

Bekerjasama dengan Seksyen / Unit lain bagi memastikan pergerakan pasukan dan pegawai tertib. Menjalin perhubungan yang berkesan dengan Seksyen / Unit lain yang menggunakan arena / kawasan memanaskan badan / latihan 6. Menghadiri Mensyuarat Harian 8. Mengurus tugas Pencatat dan . Menjaga / mengawal keadaan arena pertandingan dan kawasan memanaskan badan 3. Menyelaraskan dengan Penyelaras Alatan bagi memastikan semua peralatan yang diperlukan dalam keadaan baik 5. lancar dan tepat pada masanya 7. Menyedia dan mengemukakan KETUA PENCATAT laporan 1.KERTAS KONSEP PERTANDINGAN BOLA JARING 2. Menyelaras bersama dengan Bahagian Khidmat Bantu bagi mendapatkan bekalan dan khidmat yang diperlukan 4.

Menghadiri Mesyuarat Harian . Membekalkan Bahagian Pertandingan dan Teknikal dengan keputusan yang sah dan terkini 8. Memastikan Borang Pencatat sentiasa ada 5. Memastikan semua tempoh masa memberi maklumat dipatuhi setiap masa 7. Menyelaras bersama dengan Penyelaras Alatan berhubung dengan bekalan bagi memastikan semua peralatan yang diperlukan di Meja Rasmi ada setiap hari dan dalam keadaan baik 4. menentukan tugas. Melantik Pencatat / Pemanggil.KERTAS KONSEP PERTANDINGAN BOLA JARING Pemanggil 2. membimbing dan memantau 3. mengurus latihan. menyediakan jadual tugas. Memastikan semua Pencatat dan Pemanggil melaksanakan prosedur IFNA dengan tepat 6.

Mengurus tugas Penjaga Masa 2. Memastikan Bahagian Pertandingan dan Teknikal dibekalkan dengan Jadual Bertugas 4.menyediakan jadual bertugas - membimbing petugas 3.mengagih tugas . Memastikan semua Penjaga Masa melaksanakan tugas / prosedur IFNA . Memastikan Borang Analisa Masa dan peralatan menjaga masa mencukupi 7. Menyelaras bersama Penyelaras Alatan berhubung dengan bekalan yang diperlukan 5. Memastikan semua keperluan / peralatan sedia ada dan dalam keadaan baik 6.KERTAS KONSEP PERTANDINGAN BOLA JARING Bahagian Pertandingan dan Teknikal 9. Menyediakan dan mengemukakan KETUA PENJAGA MASA laporan 1.mengawas latihan . Melantik penjaga masa .

Membimbing Pegawai Statistik dan memastikan statistik dicatat adalah KETUA PEGAWAI STATISTIK betul dan tepat 4. Memastikan tempat untuk penyesuaian gelanggang lengkap dengan peralatan dan selamat 2. Menghadiri Mesyuarat Harian 9. Menyedia / mengemukakan laporan 1. Dapatkan maklumat pasukan yang bertanding daripada urusetia . Menyedia dan mengemukakan laporan 1. Mengurus tugas Pegawai Statistik ( PS ) 2. Memastikan Borang Analisa Masa / Borang Statistik mencukupi 5.KERTAS KONSEP PERTANDINGAN BOLA JARING dengan tepat 8. Memastikan semua Pegawai Statistik melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan 6. Menghadiri / mengadakan Mesyuarat Harian PENYELARAS PESERTA / PEMANGGIL 7. Melantik Pegawai Statistik. mengagih tugas dan menyediakan jadual tugas 3.

Menjalankan tugas sebagai penjaga masa 2. Memastikan pasukan yang akan bertanding menghantar borang pertandingan 30 minit sebelum pertandingan 4.KERTAS KONSEP PERTANDINGAN BOLA JARING 3. Mengetahui sepenuhnya garis panduan dan arahan sebagai penjaga masa 3. Bersedia bertukar peranan / tugas . Bekerjasama dengan JK lain untuk melancarkan PENJAGA MASA perjalanan perlawanan 1. Memastikan maklumat mengenai Analisa Masa diserahkan kepada Bahagian Pertandingan dan Teknikal secepat mungkin 5. Memastikan pasukan yang akan bertanding bersedia 10 minit sebelum perlawanan bermula 5. Memberi sepenuh perhatian kepada tugas bagi memastikan tahap ketepatan masa yang tinggi 4.

memberi latihan. Memastikan maklumat mengenai statistik diserahkan kepada Bahagian Pertandingan dan Teknikal secepat mungkin 5. Menghadiri Mesyuarat Harian 1. menentukan tanggungjawab. dan . menyediakan jadual tugas.KERTAS KONSEP PERTANDINGAN BOLA JARING apabila diarah / diminta 6. Menyediakan / mengisi statistik / keputusan dengan betul dan tepat 2. Mengagih / melantik Petugas Gelanggang. Mengurus dan menyelaras tugas Petugas Gelanggang (PG) 2. Bersedia bertukar peranan apabila diperlukan / menjadi simpanan PENYELARAS GELANGGANG 6. Mengetahui secara mendalam garis panduan dan arahan bagi Pegawai Statistik 3. Memastikan perhatian sepenuhnya diberi dalam menyediakan borang PEGAWAI STATISTIK keputusan / borang statistiK setiap masa 4. Menghadiri mesyuarat / taklimat 1.

Memastikan jadual tugas diserahkan kepada Bahagian Pertandingan dan Teknikal 4. Menyelaras bersama dengan . Memastikan semua Petugas Gelanggang melaksanakan arahan dan prosedur yang telah ditetapkan 5. Mengagih / melantik Petugas Alatan. Memastikan jadual tugas diserahkan kepada Bahagian Pertandingan dan Teknikal (BPT) 4. Menghadiri Mesyuarat Harian 6. Menyelaras tugas Petugas Alatan ( PA ) 2. Menyedia dan mengemukakan PENYELARAS ALATAN laporan 1. Memastikan semua Petugas Alatan melaksanakan arahan dan prosuder yang telah ditetapkan 5. menyediakan jadual bertugas dan membimbing mereka 3. menentukan tugas.KERTAS KONSEP PERTANDINGAN BOLA JARING membimbing mereka 3.

Mengikut arahan yang dikeluarkan oleh Penyelaras Gelanggang 2. Memastikan pasukan mengosongkan gelanggang / bangku pasukan 5 – 8 minit setelah perlawanan berakhir 7. Menghadiri / mengadakan Mesyuarat Harian 7. Menyedia dan mengemukakan PETUGAS GELANGGANG laporan 1. Memastikan hanya individu yang namanya tersenarai dalam borang pertandingan sebagai pegawai 3. Memudahkan laluan pergerakan pasukan 4. Memastikan pegawai dan pasukan berada di tempat yang ditentukan mengikut jadual pergerakan 5. Memastikan Pencatat / Penjaga Masa .KERTAS KONSEP PERTANDINGAN BOLA JARING Pengurus Venue berhubung dengan keperluan alatan 6. Menyelaras pergerakan pasukan / pegawai keluar masuk ke arena / gelanggang 6.

‘white board’/ marker pen / pemadam 2. Bekerjasama dengan jawatankuasa PAPAN SKOR lain 1. Menyediakan peralatan seperti . Memastikan kemudahan dan peralatan dalam keadaan baik dan teratur sepanjang pertandingan PETUGAS ALATAN 3. Memastikan skor yang dicatat .KERTAS KONSEP PERTANDINGAN BOLA JARING tidak didekati oleh sesiapa kecuali Pengadil yang bertugas 1. Mengambil dan menghantar keputusan pertandingan kepada RUNNER statistik 2. Membantu mengeluar. Mencatat skor semasa pertandingan berlangsung 3. Menampal / menulis keputusan rasmi 3. menyusun dan memasukkan peralatan 4. Menghadiri Mesyuarat / Taklimat 1. Mengikuti arahan yang dikeluarkan oleh Penyelaras Alatan 2. Bersedia untuk memastikan gelanggang sentiasa selamat untuk digunakan 5.

PN.PN. Membantu mengenalpasti pengadil PENGADIL YANG DICADANGKAN PN.CIK NOROSMAWATI ( CON. Mengambil gambar sebelum / semasa pertandingan berlangsung MOHD. SENT. Bekerjasama dengan Ketua Pengadil MSSM untuk 2. MAZANA CHE WIL ( BTS ) . YUNUS . Mendapat senarai pengadil daripada PENGURUS PENGADIL urusetia 3. Memastikan pengadil mencukupi 6. Memastikan bilik taklimat pengadil disediakan 7.KERTAS KONSEP PERTANDINGAN BOLA JARING tepat dan tidak diragui 1. YUSNAH yang berkelayakan untuk mengedalikan kejohanan 4. Pengerusi Jawatankuasa Kepegawaian DOKUMENTASI SEKOLAH PENGELOLA 1. NORAZURA ARIFFIN ( SKPTD ) . Menyusun jadual pengadil sebelum kejohanan Berlangsung 5. 2 ) . Memastikan pengadil menandatangani borang pencatat 8. Memastikan pengadil mendapat bayaran daripada 9.

Menghantar laporan kepada MSSMKL DAN MSS NEGERI .KERTAS KONSEP PERTANDINGAN BOLA JARING 2. Menyediakan laporan lengkap kejohanan 3.

P.P PENGURUS PERTANDINGAN PENGURUS TEKNIKAL PEN.KERTAS KONSEP PERTANDINGAN BOLA JARING CARTA PENGELOLAAN PERTANDINGAN BADMINTON MSSMKL ZON SENTUL KUALA LUMPUR PENGARAH PERTANDINGAN JURI RAYUAN SETIAUSAHA TEKNIK & PERTANDINGAN P. PENGURUS PERTANDINGAN PENYELARAS PERTANDINGAN PENGURUS PENGADIL PENDAFT ARAN PESERTA PENGURUS SISTEM KEPUTUSAN PENGURUS PERTANDINGAN (1 guru) PENGADIL ( 4 orang ) PENGURUS ARENA KETUA PENCATAT KETUA STATISTIK KETUA PENJAGA MASA KETUA PAPAN SKOR PENYELARAS PERALATAN ( 2 orang pelajar ) PENYELARA S GELANGGAN PENCATAT ( 2 guru ) PEGAWAI STATISTIK ( 2 orang guru ) PENJAGA MASA ( 2 guru 2 pelajar ) PAPAN SKOR ( 2 orang pelajar ) PETUGAS GELANGGANG (2 orang pelajar ) RUNNER ( 2 orang pelajar ) .

pencatat. b. b. pertukaran posisi. 2 BIJI ) 1 SET MEJA PELAJAR : 2 MEJA KANTIN : 1 MEJA KANTIN : 1 2 2 1 24 mengikut keperluan 1 1 mengikut keperluan mengikut keperluan 3 1 5 0 5 2 Mengikut keperluan . b. penjaga masa. b. ) STOP WATCH JAM MEJA PAYUNG SPRAY MANILA KAD UNTUK CARTA KEPUTUSAN KLIP FAIL JIKA PERLU ALAS MEJA JADUAL PERTANDINGAN ( Tampal ) HELLER 1 ALATAN GELANGGANG BOLA JARING KEPERLUAN 1 GELANGGANG 1 SET 1 SET 2 SET ( lain warna ) 2 BOLA ( 1 GEL. pemadam. marker.KERTAS KONSEP PERTANDINGAN BOLA JARING KEPERLUAN ALATAN UNTUK 1GELANGGANG BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 NET BOLA JARING TIANG BOLA JARING BIB BOLA JARING BOLA PERTANDINGAN SKOR BOARD MEJA PENCATAT MEJA PENJAGA MASA KERUSI PENCATAT KERUSI PENJAGA MASA KERUSI PENGADIL KERUSI PEMAIN KERTAS KARBON TANDA ARAH HON ALAT TULIS ( pen. pertandingan. pembaris. keputusan rasmi. pensil ) BORANG ( b. b. bantahan.

KEPERLUAN SEBELUM PERTANDINGAN Borang pertandingan mesti diisi dan dihantar kepada urusetia 30 minit sebelum pertandingan dimulakan 2. MASUK DAN KELUAR GELANGGANG Berbaris / berkerjasama dengan semasa pemeriksaan Bersalam dengan pasukan lawan. Pemain mesti membawa bola keluar gelanggang dan menyerahkan bola pada meja urusetia 22 ANALISA JAWATANKUASA KEJOHANAN Pegawai Pembantu Pegawai : Mengikut Pengelola : Mengikut Pengelola .Segala keputusan pengadil adalah muktamad Pemain tidak boleh menunjukkan air muka atau perlakuan yang boleh menyinggung perasaan pengadil Pemain hendaklah sentiasa mendengar dan mematuhi segala arahan yang diberikan oleh pengadil Pemain tidak boleh menunjukkan aksi lucah / buruk kepada pihak lawan. ADAB SOPAN KETIKA BERTANDING Pemain tidak boleh berkasar sesama sendiri mahupun pasukan lawan Pemain tidak boleh mengeluarkan kata-kata kesat sesama sendiri mahupun pasukan lawan Pemain tidak boleh mempertikaikan keputusan pengadil. pengurus dan jurulatih pihak lawan.KERTAS KONSEP PERTANDINGAN BOLA JARING TERTIB DI GELANGGANG / DI KAWASAN PERTANDINGAN 1. pengurus dan jurulatih sendiri serta urusetia Semasa masuk mahupun keluar tidak boleh melengah-lengahkan pergerakan Bib hendaklah dipakai oleh pemain sebelum masuk ke gelanggang Bola tidak boleh ditinggal ditengah gelanggang. pengadil. pengadil dan penonton Pemain tidak boleh beremosi didalm mahupun diluar gelanggang 4. PAKAIAN Pakaian pemain sepasukan hendaklah seragam Pakaian mestilah sentiasa kemas Rambut hendaklah didandan dengan kemas Bib mesti diikat jika bib tersebut bertali Seluar Yang mempunyai zip dikaki hendaklah sentiasa dizip Baju mesti dimasukkan ke dalam seluar Para pemain hendaklah mengikut peraturan bola jaring yang telah ditetapkan Pakaian pemain tidak boleh mencolok mata atau seksi 3.

3 mesyuarat jawatankuasa kerja 1 21.4 Undang-undang Bola Jaring ( MSSM ) .5 membuat persiapan kejohanan 21.1 mengedarkan surat lantikan jawatankuasa kerja 21.2 mengedar surat mesyuarat jawatankuasa kerja 21.10 memastikan kejohanan bola jaring berjalan dengan semangat kesukanan yang tinggi dan sempurna 24 PROSES KRONOLOGI KEJOHANAN BOLA JARING PREMEIR 22.8 memastikan semua persiapan kejohanan sempurna & mengikut spesikasi yang betul 21.2 Pelan gelanggang bola jaring 22.7 mesyuarat jawatankuasa kerja 2 21.KERTAS KONSEP PERTANDINGAN BOLA JARING Pegawai Teknikal : 14 orang Pembantu Teknikal : 08 orang 23 PELAN TINDAKAN KERJA JAWATANKUASA 21.1 Jadual undian pasukan 22.6 mengedarkan surat kepada PTN / Ketua Jurulatih / Ketua Pengadil 21.4 mesyuarat pengurus pasukan dan udian pasukan 21.9 memastikan jawatankuasa kerja berada lebih awal di tempat pertandingan 21.3 Peraturan Am ( MSSM ) 22.

KERTAS KONSEP PERTANDINGAN BOLA JARING CARA PENDAFTARAN 1.05 m Kerusi Pasukan Meja Rasmi             3.05 m (10’) Kerusi Pasukan .9 m 3.05 m (10 *) 4. Borang yang diperlukan : Borang Pendaftaran Pasukan yang diisi dengan lengkap mengikut kad pengenalan dan disahkan oleh pengetua Salinan kad pengenalan hendaklah disahkan dan ditampal dalam satu kertas Pembayaran pengadil dibuat sendiri oleh sekolah yang bertanding GELANGGANG PERTANDINGAN Papan Skor   30.9 m (16’) 0.25 m (50’) 3.5 m 100’ 15.

MARY SMK CONVENT SENTUL SMJK CHONG HWA SMK BANDAR BARU SENTUL BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 PERTANDINGAN LIGA DUA KUMPULAN KUMPULAN KUMPULAN A A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 KUMPULAN B JADUAL PERLAWANAN BOLA JARING PREMIER PUSINGAN AWAL Tarikh : 01 / November / 2010 Masa Pertandingan : 15 / 3 / 15 minit MASA 8.50pg 11.05pg 9.25pg 12.15pg 10.40pg 10.00pm NO. PERLAWANAN 1 2 3 4 5 6 7 A1 B1 A3 B3 A1 B1 A2 PERLAWANAN VS VS VS VS VS VS VS A2 B2 A4 B4 A3 B3 A4 GELANGGANG 1 1 1 1 1 1 1 .30pg 9.KERTAS KONSEP PERTANDINGAN BOLA JARING TENTATIF JADUAL SEKOLAH SMK SERI BINTANG UTARA SMK CONVENT JLN PEEL SMK CONVENT BUKIT NANAS SMK ( P ) METHODIST SMK ST.

JOHAN B JOHAN B PEMENANG 8 KALAH 8 GELANGGANG 1 1 1 1 .KERTAS KONSEP PERTANDINGAN BOLA JARING 12.15pg NO.05pg 9.35pm 1.40pg 10.JOHAN KETIGA KEEMPAT JADUAL PERTANDINGAN SEPARUH AKHIR / AKHIR Tarikh : 02 / November / 2010 Masa Pertandingan : 15 / 3 / 15 minit MASA 8.20pm 2. JOHAN A PEMENANG 7 KALAH 7 PERLAWANAN VS VS VS VS N. PERLAWANAN 13 14 15 16 JOHAN A N.10pm 1.30pg 9.45pm 2.55pm 8 9 10 11 12 B2 A1 B1 A2 B2 VS VS VS VS VS B4 A4 B4 A3 B3 1 1 1 1 1 SEPARUH AKHIR Tarikh : 02 / November / 2010 Masa Pertandingan : 15 / 3 / 15 minit KUMPULAN X JOHAN KUMPULAN A NAIB JOHAN KUMPULAN A PERTANDINGAN ANTARA LAWAN LAWAN KUMPULAN Y NAIB JOHAN KUMPULAN B JOHAN KUMPULAN B AKHIR Masa Pertandingan : 15 / 3 / 15 MENENTUKAN JOHAN & NAIB JOHAN JOHAN X LWN JOHAN Y MENENTUKAN TEMPAT KETGA & KEEMPAT NAIB JOHAN X LWN NAIB JOHAN Y KEPUTUSAN JOHAN N.

KERTAS KONSEP PERTANDINGAN BOLA JARING JADUAL KEPUTUSAN PERTANDINGAN KUMPULAN A PASUKAN 1 2 3 4 KUMPULAN B PASUKAN 1 2 3 4 P M S K MATA P M S K MATA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful