You are on page 1of 52

TEMA DE PROIECTARE CADRU

Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare)

Pag. 1 din 49 Revizia 0 1 2 3 4

Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00

Revizia: 0 Exemplar nr.:1 August 2010 Prezentul document este proprietatea CNTEE Transelectrica SA. Multiplicarea sau utilizarea totală sau parţială a acestui document este permisă numai cu acordul scris al conducerii CNTEE Transelectrica SA.

TEMA DE PROIECTARE CADRU
Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare)

Pag. 2 din 49 Revizia 0 1 2 3 4

Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 CUPRINS

pag 1. Date generale:. ……………………………………………………………………….. 4

1.1 Denumirea obiectivului: 1.2 Operator de Transport si de Sistem / Beneficiar: 1.3 Utilizator: 1.4 Sursa de finanţare: 1.5 Amplasamentul (judeţ, localitate, stradă, număr şi/sau alte date de identificare): 1.6 Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului care urmează să fie ocupat de lucrare sau pe care se amplasează obiectivul (extras de carte funciară) 2. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei: …………………………………………….. 4 3. Documente care au stat la baza elaborării temei………………………………….. 5 4. Situaţia existentă……………………………………………………………………….. 5 5. Situaţia propusă……………………………………………………………………….. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 Schema de conexiuni (Auto)Transformatoare Echipament primar Conductoare / cabluri Servicii interne de c.a si c.c. Sistemul de comanda-control-protectie si automatizare, Instalatii de telecomunicatii Sistemul de masurare/gestiune a energiei electrice Instalatia de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice Instalatia de legare la pamant Constructii si instalatii aferente constructiilor Amenajarea terenului Sistemul de detecţie, semnalizare, alarmare şi antiefracţie Dotari 18 20 5

6. Racord LEA 400(220) kV………………………………………………………….. 7. Fazele de proiectare si receptia ………………………………………………

8. Continutul Studiului de Fezabilitate………………………………………………… 22 9. Continutul Proiectului Tehnic………………………………………………………… 25

TEMA DE PROIECTARE CADRU
Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare)

Pag. 3 din 49 Revizia 0 1 2 3 4

Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00

10. Cerinte minimale ce vor fi cuprinse in proiectul tehnic privind responsabilitatile contractantului (Executant / Furnizor) ………………… 36 11. Alte precizări…………………………………………………………………….. 12. Legislatie…………………………………………………………………………….. 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 Legislatie generala Legislatie Securitate si sanatate ocupationala Legislatie Situatii de Urgenta Legislatie Mediu Legislatie calitate Proceduri/ Normative interne Transelectrica Prescriptii energetice 39 40

TEMA DE PROIECTARE CADRU
Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare)

Pag. 4 din 49 Revizia 0 1 2 3 4

Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 1.Date generale: 1.1

Denumirea obiectivului: (se va completa pentru fiecare obiectiv in parte) (Staţia electrică de 400(220) kV ……… şi racord LEA 400(220) kV – Se va completa denumirea statiei in conformitate cu studiul de solutie avizat si ATR emis) Operator de Transport si de Sistem / Beneficiar: CNTEE Transelectrica SA Utilizator: (se va completa pentru fiecare obiectiv in parte) Sursa de finanţare: - tarif de racordare

1.2 1.3 1.4 1.5

Amplasamentul (judeţ, localitate, stradă, număr şi/sau alte date de identificare): (Se vor completa urmatoarele: Zona comunei ……., sat ……, judeţul …….. Staţia 400 (220)kV……. se află în zona climato – meteorologică …, la o altitudine …………………………………., având temperatura aerului: - Maximă = …. 0C ; - Minimă = …. 0C ; - Medie =…… 0C ; - De formare a chiciurei = - 5 0C.
Zona de poluare în care se află staţia este: (Se va indica zona de poluare specifica zonei) Gradul de agresivitate al atmosferei: (Se va indica gradul de agresivitate specific zonei)

Lungimea liniei de fugă specifică nominală este de minim ….. cm/kV) Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului care urmează să fie ocupat de lucrare sau pe care se amplasează obiectivul (extras de carte funciară) Terenurile achizitionate de utilizator pentru realizarea statiei 400(220) kV, aflata in gestiunea CNTEE Transelectrica SA, cat si pentru realizarea racordului LEA (fundatii, stalpi LEA) trec in proprietatea CNTEE Transelectrica S.A. insotite de documente legale de proprietate, contravaloarea acestora fiind suportata de utilizator. 2. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei: (Se va completa pentru fiecare obiectiv in parte. In cazul lucrarilor pe tarif de racordare acestea vor fi preluate din studiul/studiile de solutie avizate de CN Transelectrica SA) 1.6

TEMA DE PROIECTARE CADRU
Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare)

Pag. 5 din 49 Revizia 0 1 2 3 4

Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00

3. Documente care au stat la baza elaborării temei (se va completa pentru fiecare obiectiv in parte) Documentele care au stat la baza promovarii temei de proiectare: - Studiul de soluţie elaborat de .......................la data ...........................: „Studiu de soluţie pentru racordarea ........................................” nr. .................................................. -Aviz CTES CN Transelectrica SA nr. ............................ pentru „Studiu de soluţie pentru racordarea ...................................” -Aviz tehnic de racordare emis de CN Transelectrica SA - nr. ......................................... referitor la solicitarea ..................................... pentru racordarea la RET a ................................... cu o putere instalată de ............ MW; (In cazul in care sunt mai multe studii de solutie elaborate pentru racordarea in aceeasi statie de transformare se vor specifica toate avizele eliberate. Avizele se anexeaza la tema in copie) 4. Situaţia existentă Racordarea statiei noi la RET se va realiza: - prin printr-o schema intrare - iesire în LEA 400 (220) kV ………., sau - prin racord…… în statia….. (Se va completa pentru fiecare obiectiv in parte pentru: Linia in care se face racordarea – Se va prezenta pe scurt:nr circuite, tip stalpi, conductoare active si de protectie etc Statia in care se face racordarea - Se va prezenta pe scurt: schema, configuratia barelor, tipul constructiv, serviciile interne curent alternativ si curent continuu, sistemele de comanda, control si protectii, unitatile de transformare, nivelul curenţilor de scurtcircuit calculat la barele staţie, cai de acces etc) 5. Situaţia propusă Se va prezenta pe scurt solutia tehnica avizata la studiile de racordare la RET. Scopul proiectului este subordonat concepţiei Transelectrica prevăzută in "Concepţia generala privind strategia conducerii la distanta a statiilor electrice retehnologizate". In acest sens statia noua va fi telecondusă 100% (avand asigurate telecomanda, telesemnalizarea, telemasurarea) de la sediul DEN/DET/CTSI. Lucrările de constructie a staţiei se vor desfasura in conformitate cu Licenţa nr. 161/2000, revizia 2/2005 pentru transportul de energie electrica si furnizarea serviciului de sistem cat si in conformitate cu avizul tehnic/avizele de racordare emise de către CN Transelectrica SA cu nr. ............................. Delimitările fizice ale lucrării de investiţii. (se stabilesc in functie de avizul/avizele tehnice de racordare) Punctele de delimitare dintre instalaţiile producătorului/(investitorului) şi instalaţiile CNTEE Transelectrica SA vor fi: - la bornele de 400(220) kV ale transformatoarelor/autotransformatoarelor de putere de …… MVA 400/110/20kV sau 220/110kV (transformatoarele/autotransformatoarele de

aferent statiei de 400 kV (220 kV) spre intreruptorul automat de 0. . in cazul in care sunt mai multi investitori. 6 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 putere. Sistemele de comandă ...bornele de joasa tensiune ale transformatoarelor de servicii interne (aflate in gestiunea producatorului) racordate la terţiarului transformatoarele/ autotransformatoarelor de putere (aflate în gestiunea producătorului). automatizări şi serviciile proprii de c.1 Schema de conexiuni Solutia adoptata va fi de tip Gas Insulate Substation (GIS). de regula va fi realizata constructiv pentru tensiunea de 400kV (gabarit si izolatie). protecţii. de tip interior sau exterior. . comunicatii etc. In urma analizei CNTEE Transelectrica SA va alege o varianta in vederea continuarii proiectarii. In cazul in care statia va functiona la tensiunea de 220kV.4 kV -pe partea de Medie Tensiune. -linia de 400(220) kV si celula/celulele din statia de racord vor fi ale CNTEE Transelectrica SA.. la clemele de prindere ale cablului de 0. descărcătoarele pentru protecţia la supratensiuni.celule de 400 (220) kV.. masura.... Toate celelalte puncte de delimitare a instalatiilor (circuite secundare. delimitarea dintre instalaţiile Operatorului de Distribuţie din zonă şi instalaţiile CNTEE Transelectrica SA se va face la bornele de Medie Tensiune ale celulei de racord TSI. Delimitarea fizică a proprietăţii se va realiza prin împrejmuirea staţiei electrice de 400(220) kV.c. sa fie sub valorile maxim admise de legislaţia si prevederile europene si romaneşti in vigoare.control. de regula.. incheiata intre cele doua parti ……………………. (Numarul de celule va fi in conformitate cu studiul/studiile pentru racordarea la sistem avizate) Schema de conexiuni a statiilor de 400 kV si 220 kV va fi. Proiectantul va face o alocare a costurilor pe investitori. statia va fi realizata din . Se vor adopta echipamente de 220 kV in cazul in care din studiile de perspective ale CNTEE Transelectrica SA rezulta ca trecerea la 400 kV nu va fi oportuna mai devreme de 15 ani.. si CNTEE Transelectrica SA. cadrele de prindere a racordurilor aeriene şi staţia de 110 kV.a. iar dacă valorile obtinute sunt superioare celor din normative (proiectate) lucrarea nu se va recepţiona. Racordarea tuturor liniilor de 400(220)kV la celulele statiei se va face in cablu. pentru serviciile interne de curent alternativ din sistem. sistem dublu de bare cu celula de cupla transversala si celule de masura pe fiecare bara. Prin soluţiile constructive adoptate se va avea in vedere ca./c..4 kV c.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. Proiectantul va evidenţia separat costul lucrărilor aferente CNTEE Transelectrica SA ce se vor realiza pe taxa de racordare. ţinând cont de puterea solicitată a fi racordată de fiecare (inclusiv transformatoarele/autotransformatoarele de putere). valorile câmpului electric si magnetic. Variantele de realizare a GIS vor fi monofazat sau trifazat.... La recepţia lucrărilor se vor efectua măsurători de câmp electric şi magnetic. 5.. vor fi separate.) se vor stabili prin proiectul tehnic si vor fi precizate in Conventia de exploatare..a. sunt în gestiunea producătorului).

... Cablurile uitilizate in statie vor fi tip uscat. Instalatiile avand mediul de izolatie cu SF6 vor fi prevazute dispozitive de urmărire vizuala a presiunii pentru fiecare compartiment de gaz. .. vor fi cu reglaj inclus.. Toate dispozitivele de actionare ale echipamentelor primare de comutatie. în concordanta cu standardele europene... si c..) Serviciile interne c. atat din sistemul de control al statiei cat si din EMS-SCADA de la DEC/DET..c.... Din terţiarul transformatoarelor se va asigura alimentarea serviciilor interne de c.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. independente de cele ale Utilizatorului.. Furnitura va fi prevăzută si cu un aparat de detectie/monitorizare a scăpărilor de gaze (SF6) ce va functiona in regim automatizat.. în număr de ..a..) si de curent continuu (c.. (Auto)Transformatoare (Auto)Transformatoarele ..2.a. racordurile la echipamente vor fi din funie otel aluminiu / aliaj de aluminiu / compozit sau bare rigide (ţeava) din aluminiu . Celulele liniilor prin care se racordează centralele la reţea vor fi echipate cu întrerupătoare cu declanşare monofazată....... in scopul asigurarii sigurantei in functionare a statiei respective racordata la SEN. 5..a. si c. bucati.... 5. kV... 5. Statia 400 (220) kV care urmeaza a intra in proprietatea si exploatarea CNTEE Transelectrica SA va dispune de servicii interne c.c... MVA .... cu posibilitatea stabilirii unor niveluri de alarmare si declanşare ). 5. Transformatoarele pe partea de 110 kV vor fi prevazute cu posibilitati de functionare si cu neutrul izolat si instalatie de monitorizare conform NTI-TEL-E-002-2007-00 si NTITEL-E-003-2007-00. inclusiv CLP-urile. cu protectie la propagarea focului. in sistemul de control..c.. Servicii interne de de curent alternativ (c... pentru a crea condiţii de acţionare RAR monofazat. 5. vor fi telecomandate de la distanta.4 Conductoare / cabluri Conductoarele barelor./.. trebuie sa asigure continuitatea in alimentare pentru toti consumatorii vitali din statie. (Auto)Transformatoarele vor fi prevăzute cu sistem de prevenire a exploziei si incendiului prin injecţie de azot....a.... Toate echipamentele primare vor avea posibilitatea de monitorizare a starii de functionalitate cu transmitere a informatiilor respective la distanta.... 7 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 Statia va fi prevazuta cu posibilitati de extindere utilizand acelas tip de echipamente..3 Echipament primar Toate echipamentele care urmează să fie montate în instalaţiile staţiei trebuie să corespundă prevederilor legislaţiei în vigoare şi nivelului de securitate prevăzut de standardele aplicabile din ţara de origine şi din România..

Schema de alimentare va fi prevazută cu două cai de alimentare.c. va fi asigurata de catre un grup electrogen. cu posibilitatea de comutare manuala de pe o baterie pe cealalta si cu blocarea punerii in paralel a celor doua baterii.c. Se va analiza posibilitatea ca întreg consumul staţiei pentru Serviciile Interne să fie asigurat din surse regenerabile amplasate pe teritoriul staţiei (panouri fotovoltaice şi generatoare eoliene de mici dimensiuni). 8 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 Serviciile interne de curent alternativ şi curent continuu se vor proiecta şi realiza în conformitate cu NTI-TEL-S-011-2010-00 şi NTI-TEL-S-012-2010-00.4 kV.a. Serviciile interne de curent continuu Tensiunea nominală pentru alimentarea consumatorilor in c. Grupul electrogen va deservii numai si va fi in proprietatea CNTEE Transelectrica SA. Amplasarea dulapurilor de distribuţie principală a serviciilor interne c.a. dimensionat conform consumatorilor vitali. 5. O sursa de alimentare (de lucru). instalatia realizandu-se cu neutrul legat direct la pământ.c.5. cu posibilitatea de racordare pe oricare din secţiile de bare de 0.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. Amplasarea dulapurilor de distribuţie secundară pentru alimentarea dulapurilor de control-protecţie se va realiza. Sursa de alimentare de sigurantă. .2. va fi realizată dintr-un transformator de servicii proprii alimentat din reţeaua de medie tensiune din zonă. se va realiza cu un sistem simplu de bare secţionat cu cuplă longitudinală. realizate prin două transformatoare de servicii interne de medie tensiune/ 0. Dulapurile de distributie secundara Vca vor fi racordate radial de la fiecare sectie de bare Vca a distributiei principale. A doua sursa de alimentare (de rezervă). va fi 220 V c. cu posibilitatea de comutare manuala de pe o sectie pe cealalta si cu blocarea punerii in paralel a celor doua alimentari. va fi într-o camera separată din cladirea corp-comadă.1.5. Transformatorul de servicii proprii alimentat din tertiarul transformatorului de putere va fi in proprietatea Utilizatorului. în camera de protecţii din cladirea corp-comandă. pentru maxim 2 celule 400 kV. Dulapurile de distributie secundara Vcc vor fi racordate radial de la fiecare baterie de acumulatoare.a. Serviciile interne de curent alternativ Tensiunea nominală pentru alimentarea consumatorilor in c. la 50 Hz. Amplasarea grupului electrogen se va face cu respectarea normelor în vigoare. 5. cu schemă AAR economic care să includă şi comanda pentru pornirea automată a grupului electrogen. Distributia secundara se va realiza in dulapuri separate de curent alternativ. Transformatorul de servicii proprii alimentat din reţeaua de distribuţie se va afla în proprietatea CNTEE Transelectrica.4 kV. şi c. racordate la două secţii de bare distincte secţionate printr-o cuplă şi o alimentare de siguranţă realizata cu un grup electrogen. va fi realizată dintr-un transformator de servicii proprii alimentat din terţiarul unui transformator de putere. va fi 400/230 V. Distributia principală in c.

NTI-TEL-S-007-2009-00. Subsistemul va indeplini toate functiile tipice de supraveghere. respectiv pentru telecomanda de la nivelul CTSI. Pentru încărcarea permanentă şi ocazională. Pentru asigurarea continuităţii alimentării sistemului de telecomunicaţii al staţiei electrice.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. capsulate. Dulapurile de control si protectie pentru statia 400(220) kV se vor amplasa in camera de protectii a cladirii corp-comanda. realizat cu două baterii de acumulatoare 220 V c.6. cu cuplă longitudinală. achizitie de date si control din statia 400 kV. va fi complet redundant. alcatuit din grupa de control 1 si grupa de protectie 1 montate intr-un dulap de control si protectie si respectiv. de regula. redundant şi deschis. de tip staţionar. 9 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 Schema de alimentare principala in c. La cele două baterii de acumulatoare vor fi conectate şi sursele regenerabile. protecţii şi automatizări va fi un sistem integrat. NTI-TEL-S-008-2009-00. amplasate în corpul de comandă al staţiei. cu gel şi prevăzute cu sistem de susţinere antiseismic. Pentru asigurarea rezervei se va prevedea un al treilea redresor care va putea prelua oricare din cele doua redresoare principale. intr-o structura complet redundanta atat la nivel de echipamente cat si la nivel de comunicatie. Subsistemul de control Subsistemul de control trebuie sa fie realizat intr-o configuratie distribuita. Sistemul de control. protecţii şi automatizări se va realiza separat pentru statia de 400 (220) kV. Sistemul de control. ierarhizata. etanşe.c. grupa de control 2 si grupa de protectie 2 montate in al II-lea dulap de control si protectie. Se va instala un sistem de monitorizare on-line pe fiecare element al bateriei. 5. se va realiza cu doua secţii de bare c.c. cu amplasare descentralizata. protectie si automatizare Sistemul de control. Sistemul de alimentare şi distribuţie in c. Pentru asigurarea rezervei se va prevedea un al treilea invertor care va putea prelua oricare din cele doua invertoare principale. Sistemul de control. se vor prevedea 2 invertoare. cele două baterii de acumulatoare se vor rezerva reciproc şi se vor amplasa. realizat in tehnologie numerica. Sistemul de control si protectie trebuie sa utilizeze protocolul IEC 61850 pentru comunicatia la nivel de statie si.c. avand o arhitectura descentralizata.6. NTI-TEL-S-009-2010-00. Subsistemul va fi deschis atat hardware cat si software. Sistemul de control. Se vor prevedea câte doua redresoare automate care vor funcţiona în tampon cu bateriile de acumulatoare. 5. redresoarele vor fi prevăzute cu reglaj automat de tensiune şi curent.protectie aferent fiecarei celule de 400 kV va fi redundand. iar pentru comunicatia si teleconducerea statiei de la DEC/DET trebuie asigurat protocolul IEC 60870-5-101. . cu posibilitatea pentru IEC 60870-104.1. Dulapurile de control si protectie pentru transformatoare se vor amplasa functie de punctul de delimitare al instalatiilor de circuite secundare. protecţii şi automatizări va respecta NTI-TEL-S-003-2009-00.c. în camere distincte în corpul de comandă.

• înregistrarea evenimentelor si arhivarea informaţiilor. Subsistemul de control va asigura teleconducerea statiei de la urmatoarele nivele de comanda : . atat din camera de comanda a statiei. • elaborarea automată de rapoarte periodice (zilnice / săptămânale / lunare / anuale). contacte de semnalizare aferente etc. prelucrarea. etc). atât de la cabinele de relee (dacă va fi cazul). din camera de comandă a statiei cat şi de la distanţă a aparatajului primar. • automatizarea sincronizării conectărilor. Operarea echipamentelor primare se va realiza de la dispozitivele proprii de actionare prin comenzi electrice. prezentarea şi stocarea în sistemul central a evenimentelor energetice din staţie. respectiv din dulapul de control si protectie al celulei respective . cu facilităţi de filtrare şi stocare. prin intermediul ecranelor mimice de control. cu grad mic de eroare. cat si de la nivel de CTSI . pentru marimile analogice prestabilite. binare: stările aparatajului primar de comutaţie. . tensiuni s.a. prin intermediul ecranelor mimice de control. . Subsistemul de control al statiei 400 (220) kV va fi integrat in sistemul EMS-SCADA al DEC/DET. • comanda in timp real. . 10 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 Subsistemul de control va îndeplini funcţiile principale necesare pentru siguranţa exploatării staţiei electrice fără personal: • interblocaje la nivel de celulă şi la nivel de staţie.nivel 1 : nivel de comanda locala realizata de la unitatea de control locala (BCU) a celulei. • vizualizarea marimilor achiziţionate şi sintetizate la statia de lucru din camera de comandă. frecvenţă. pentru teleconducere/ telecomanda. cu posibilităţi de editare a documentelor.nivel 2 – nivel de conducere de la distanta.) • procesarea valorilor mărimilor primare şi elaborarea mărimilor derivate (putere. • contorizarea mărimilor măsurate prin intermediul echipamentelor energetice disponibile în staţie • monitorizarea stărilor funcţionale ale echipamentelor primare si secundare. cu asigurarea anulării interblocajelor şi automatizărilor. • achiziţia tuturor valorilor mărimilor de proces (analogice: curenţi. vizualizabile din camere de comandă locală şi de la distanţă.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. cos φ. telecomanda realizandu-se prin intermediul statiilor de lucru operator.nivel 0 : nivel de comanda locala de la echipamentul primar de comutatie pentru modurile de operare de avarie si mentenanta. • comunicaţia redundantă cu UNO-DEN. • achiziţia.nivel 3 – nivel de teleconducere de la distanta de la treapta de dispecer cu autoritate de decizie (DEC/DET) .

a Trafo/autotrafo. a protectiilor liniilor de 110 kV.statie de lucru operator (SLO) redundanta. . imprimante. a TSI racordate in tertiarul transformatoarelor/ autotransformatoarelor de …………MVA inclusiv a intrerupatoarelor de 0. pozitia si comanda . CT 110 kV. etc. amplasate fiecare in dulapul de control si protectii aferent grupei de control si protectie 1.comanda a statiei. Deoarece (auto)transformatoarele de putere 400 (220)/110 kV vor fi in proprietatea si exploatarea Utilizatorului. in topologie inel. . se va urmari in principal asigurarea următoarelor date: . subsistemul de control aferent celulei de 110 kV al T/AT-ului va fi proiectat si realizat in conformitate cu normele tehnice interne ale CNTEE Transelectrica si va fi de acelasi tip constructiv cu cele din statia 400(220) kV.proprietate Utilizator . frecventa pe barele 110 kV. respectiv grupei de control si protectie 2. redundante. switch-uri). pompelor. Perifericele lor. ambele amplasate. inclusiv puterea P si Q bruta totala a generatoarelor eoliene.informatii privind functionare PDB si DRRI 110 kV. se vor amplasa in camera de comanda. de regula. tastatura. Statia 110 kV. . mouse. in camera de echipamente de telecomunicatii din cladirea corp-comanda. respectiv monitoarele.unitatile de control celula (BCU).unitatea centrala control statie (UCCS) redundante.reteaua de comunicatie la nivel de statie redundanta.4 kV TSI. . . alte monitorizari ale AT-ului se vor monta intr-un dulap de control si protectie amplasat in statia 110 kV a Utilizatorului Unitătile de control pentru celula 400(220) kV a T/AT-ului vor fi cuprinse ca parte integranta in subsistemul de control aferent statiei 400(220) kV – proprietate Transelectrica.va permite vizualizarea schemei de functionare din sistemul SCADA si EMS – SCADA al CNTEE Transelectrica SA si de asemenea. amplasate de regula in camera de echipamente de telecomunicatii din cladirea corp.informatii asupra plotului de functionare a Trafo/autotrafo.pozitiile tuturor echipamentelor primare de comutaţie 110 kV.. statia 400 (220) kV. 11 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 Structura subsistemului de control va cuprinde : . montandu-se intr-un dulap de control si protectie (impreuna cu unitatea de celula a PDB+DRRI – 400 kV) amplasat in camera de protectii din cladirea corp-comanda a statiei CNTEE Transelectrica. precum si controlul ventilatoarelor. masuri ale P si Q pentru toate celulele 110 kV.proprietate CNTEE Transelectrica.a 3-a statie de lucru operator care se va amplasa la CTSI si va fi similara cu cele 2 statii de lucru operator existente in camera de comanda din statie.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. separate pe celula. Conectarea echipamentelor sistemului de control la reteaua de comunicatie trebuie sa se realizeze prin intermediul unor echipamente dedicate (de ex. . Unitatile de control celula pentru comanda celulei 110 kV a AT-ului. Ca informaţii vizualizate în SCADA – Transelectrica din statia Utilizatorului.proprietate CNTEE Transelectrica SA va permite vizualizarea schemei de functionare din sistemul SCADA – Utilizator . tensiunile. realizata pe suport de fibra optica. Subsistemul de control se va realiza în conformitate cu normele tehnice interne NTITEL-S-003-2009-00 si NTI-TEL-S-009-2010-00.

Pentru celula de cuplă trebuie prevazut comutator hard pentru comutarea pe două seturi de reglaje: unul pentru funcţionare în regim de cuplă de bare. automonitorizate. dedicate ansamblurilor funcţionale (LEA. care să ţină cont de caracteristicile echipamentelor primare protejate.2. 5. Subsistemul de protecţie Subsistemul de protectie si automatizare va realiza funcţiunile dedicate protejării sistemului energetic impotriva defectelor care apar in interiorul statiei si pe legaturile exterioare statiei si va fi structurat in conformitate cu normele tehnice interne aplicabile in CNTEE Transelectrica SA. (NTI-TEL-S-004-2009-00) NTI-TEL-S-007-2009-00. NTI-TEL-S-008-2009-00.6. Subsistemul de protectie pentru liniile si cupla de 400 (220) kV : Fiecare RMFP aferent grupei de protectie 1. RMFP-urile aferente celor doua grupe de protectie vor fi de acelasi tip constructiv ca si cele din statia Transelectrica. se vor monta in dulapuri de . bare). cu posibilitate de transmitere la distanta. respectiv 2. Configurarea / Parametrizarea subsistemului de protecţie se va realiza local de la nivelul RMFP-ului respectiv si de la distanţă din camera de protectii prin intermediul unităţilor de parametrizare protecţii (UPP). Subsistemul de protectie al transformatoarelor/autotransformatoarele de putere Avand in vedere ca (auto)transformatoarele raman in proprietatea Utilizatorului. echipamentele fiecărei grupe de protecţie se vor monta în dulapuri separate împreună cu grupa de control respectivă. de cele ale transformatoarelor curent şi ale celor de tensiune. Trafo. a inregistrarilor de osciloperturbograme si liste de evenimente. performante. 12 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 intrerupatoarelor de 0.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag.4 kV TSI aferente serviciilor interne statie 400(220) kV. În cazul celulei de cuplă.calculatorul de protectii cat si la DEN. pentru celulele de linie si cupla. Subsistemul de protectie se va realiza cu echipamente numerice. de tip Relee MultiFunctionale de Protectie (RMFP). grupa 1 este considerată a fi protecţia diferenţială de bare iar grupa de protectie 2 este considerata releul multifuctional de protectie care asigura in principal functia de protectie de distanta. respectiv NTI-TEL-S-003-2009-00. Subsistemul de protectie si automatizare trebuie să fie proiectat si realizat sub forma unor scheme complete. de regula bara dubla colectoare. Subsistemul de control al statiei 110 kV a Utilizatorului va fi integrat in sistemul EMSSCADA de la DEC/DET. care vor include facilitati de înregistrare si stocare a formelor de unda analogice si binare asociate evenimentelor energetice. al doilea pentru funcţionare în regim de încercare bare. atat la Sucursala de Transport. va avea implementate functiile de protectie specificate in norma NTI-TEL-S-0032009-00 (NTI-TEL-S-004-2009-00) conform categoriei de tip de linie conectata la schema primara realizata in statia de 400 (220) kV. de schemele dispozitivelor de acţionare ale întreruptorului si de schemele de alimentare din serviciile interne cc si ca. subsistemul de protectie aferent acestora se va proiecta si realiza in conformitate cu normele tehnice interne ale Transelectricii (NTI-TEL-S-007-2009-00) si va fi in proprietarea si exploatarea Utilizatorului. Subsistemul de protecţie si automatizare pentru celulele de 400(220)kV va fi realizat cu două grupe de protecţie.

va fi proiectat si realizat conform normelor tehnice interne ale Transelectrica (NTI-TEL-S-007-2009-00). Subsistemul de protectie si automatizare aferente transformatorului de servicii interne racordat la reteaua de distributie de medie tensiune va fi proiectat si realizat conform NTITEL-S-007-2009-00. recomandabil cu acelasi tip constructiv de RMFP ca si cel prevazut pentru subsistemul de protectie al TSI racordat din reteaua de distributie. Toate funcţiile de protecţie care sunt prevazute cu teledeclanşare pe canale de comunicaţie cu capătul opus al staţiei electrice trebuie să corespundă NTI-TEL-S-0032009-00 (NTI-TEL-S-004-2009-00). 13 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 control si protectie si vor fi amplasate in statia 110 kV – proprietate Utilizator. temperatura in incinta va fi monitorizata si inchisa ermetic pentru impiedicarea accesului rozatoarelor.6. subsistemul de protectie aferent TSI .TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. Subsistemul de teleprotecţie Subsistemul de teleprotectie va fi realizat in structura redundanta. Se vor prevedea lucrarile necesare pentru implementarea teleprotectiilor in subsistemele de protectie din statiile adiacente. . pe medii de comunicatie diferite. 5.3. Subsistemul de teleprotectii se va realiza in conformitate cu norma NTI-TEL-S-014-201000.7 Instalaţii de telecomunicaţii Sistemul de telecomunicatii va fi instalat intr-o incinta separata care va asigura urmatoarele: o va fi climatizata. realizarea modificarilor necesare si punerea in functiune a acestora in capete. 5. pentru supravegherea si reglementarea accesului in acest spatiu. cat si precizarilor cuprinse in NTI-TEL-S-003-2009-00 (NTI-TEL-S-004-2009-00) si NTI-TEL-S007-2009-00. Subsistemul de protectie al barelor colectoare: Structura si functionalitatile subsistemului de protectie aferent barelor colectoare se vor proiecta si realiza conform cerintele tehnice din norma NTI-TEL-S-008-2009-00. fiind amplasat in statia utilizatorului. se vor folosi sisteme de climatizare destinate salilor de echipamente o va avea sistem dublu de alimentare din cele doua sectii servicii interne o va fi prevazuta cu sistem de securitate acces inclusiv video. propunandu-se solutii similare si pentru statia noua 400(220)kV. Se va analiza solutia existenta pentru subsistemului de teleprotectii din zona respectiva.racordat in tertiarul Transformatorului/autotransformatorului de putere. Amplasarea echipamentele de teleprotectie va fi fie in dulapurile de control si protectie aferente liniei 400(220) kV respective. Subsistemul de protectie al TSI: Pentru functionarea intregului ansamblu al subsistemului de protectie pentru intreaga statie 400 (220)/ 110 kV. fie intr-un dulap separat montat cât mai aproape de cel de protectie.

al doilea sistem. inclusiv pentru transformatorul de putere pe partea de 220 kV.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. la serverul din staţie. 5.puncte de masurare aferente punctelor de schimb dintre Sucursalele de transport ale Transelectrica . Contoarele de balanţă de pe punctele de decontare vor avea aceleaşi caracteristici ca şi contoarele de decontare şi vor fi montate pe aceeaşi infăşurare (de metering) pentru a putea fi utilizate ca şi contoare martor. Sistemul de masurare/gestiune a energiei electrice Se vor prevedea sisteme de măsurare a energiei electrice (e.e. Sistemul de transmisiuni va asigura securitatea telecomunicaţiilor. cât şi la MMS OMEPA Bucureşti.8 .puncte de masurare de categoria A aferente punctelor de schimb intre Companie si participantii la piata angro de energie electrica . 14 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 o va fi prevazuta cu unu sistem de avertizare sonora in caz de pericol de incendiu si de acces neautorizat. Sistemul de contorizare de decontare va transmite datele contorizate la Metering Management System (MMS) de la DM OMEPA. care va transmite datele atat local. Astfel se va asigura transmiterea acestor date atat prin intermediul retelei de fibra optica existent in statie. cat si prin intermediul retelei GSM (pentru redundanta). aferente punctelor de schimb pentru alimentarea serviciilor interne din statiile Transelectrica . independent de primul. va fi un sistem de balanţă.puncte de masurare aferente mijloacelor de compensare din statiile de transformare ale Transelectrica . .e. In acest scop se va avea in vedere montarea unor 5. Sistemul de balanţă va transmite datele măsurate atât la serverul din staţie.un sistem de contorizare de decontare a e. compus din contoarele de decontare a energiei electrice.e. din staţie.1 Sistemul de contorizare de decontare Sistemul de contorizare de decontare va asigura contorizarea energiei electrice tranzitate prin: . Contoarele de energie electrica care se vor monta in punctele de decontare a energiei energiei electrice vor respecta cerintele Codului de masurare a energiei electrice functie de categoria punctului de masurare Transformatoarele de masura si contoarele de energie electrica vor avea Aprobare de model si Buletine de verificare metrologica recunoscute de Biroul Roman de Metrologie legala.) independente: . prin care se vor realiza toate canalele de voce şi date necesare pentru conducerea prin dispecer a staţiei.puncte de masurare redundante Transformatoarele de masura care se vor monta in punctele de decontare a energiei electrice vor respecta cerintele Codului de masurare a energiei electrice functie de categoria punctului de masurare. care va cuprinde toate punctele de măsurare a e. cât şi la MMS OMEPA Bucureşti.puncte de masurare de categoria B.8. Sistemul de telecomunicaţie trebuie să fie inclus în sistemul de transmisiuni al DEN. prin intermediul retelelor de fibra optică şi GSM.

De asemenea. sub forma de indecsi sau energii pe un palier reglabil intre 15 si 60 minute • va asigura memorarea datelor pe o perioada de minim 45 zile . va fi integrată în sistemul de metering local existent in staţie.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. sau dupa cum se solicita in Caietul de Sarcini.8.2 s pentru energie activa si 1 pentru energie reactiva.5 pentru energie activa si 1 pentru energie reactiva. contorul de balanta va avea aceleasi caracteristici tehnice si constructive cu contorul de decontare si va fi montat pe aceleasi infasurari ale transformatoarelor de masura pe care este montat si contorul de decontare ( masura necesara pentru a fi recunoscut ca si contor martor. sistemul local de contorizareva fi echipat din punct de vedere al comunicatiei astfel incat datele din contoarele aferente sistemului local sa poata fi citite si de catre sistemul MMS al DM OMEPA. 15 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 contoare compatibili cu acest sistem de achizitiedate. 5. Postul de lucru local aferent Sistemului de contorizare locala: • va achizitiona local si va furniza datele masurate.5 Contoarele de energie electrica care se vor monta in punctele de balanta vor avea cel putin clasa de precizie 0. Se vor asigura doua cai distincte pentru transmiterea datelor la MMS Omepa Bucuresti (reteaua de fibra optica a Transelectrica si reteaua GSM) Celula 400(220) kV montată in staţia de racord existenta. cat si efectuarii raportarilor. In vederea respectarii prescriptiilor codului de masurare. inclusiv prin cele de decontare. Serverul local va fi echipat cu dispozitive hardware si software necesare atat achizitiei de date. care va putea fi accesat si de la distanta de catre centrul de Exploatare Sisteme de Masurarea OMEPA aferent respectivei statii. Contoarele vor masura si stoca datele masurate la un interval de 15 minute respectiv orare (energii si indecsi). pe saptamana. pentru celelalte puncte de decontare se vor instala contoare cu clasa de precizie 0. TT si contoarelor de energie din punctele de balanta rezulta din necesitatea ca eroarea de calcul a balantei de energie activa pe barele statiei de transformare sa nu depaseasca 1% din energia vehiculata Datele masurate de contoarele aferente sistemului local vor fi achizitionate la nivelul unui server local. pentru punctele de masurare aferente pietei angro de energie se vor instala contoare cu clasa de exactitate 0.2 Sistemul de contorizare local Sistemul de contorizare local va asigura masurarea energiei electrice tranzitate prin toate celulele din statie. Codului de masurare a energiei electrice) Transformatoarele de masura care se vor monta in punctele de balanta vor avea cel putin clasa de precizie 0. se va monta contor de balanta si in punctele de masurare pe care au fost montate contoare de decontare. aflata in gestiunea CNTEE Transelectrica SA. Cu scopul de a asigura redundanta masuratorii sin in vederea asigurarii existentei unui contor martor.0 pentru energie reactiva si vor asigura masurarea energiei electrice in ambele sensuri Valorile precizate mai sus pentru clasa de precizie a TC. Contoarele aferente sistemului local de contorizare vor fi montate in toate punctele de masurare si pentru toate plecarile din statie. respectiv 1. In acest caz. efectuarii balantei zilnice. Contoarele vor memora datele pentru o perioada de minim 45 zile.5 pentru energie activa. conf. pe luna.

16 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 • • stocarea pe suport extern se va face pe o perioada de un an utilizarea aplicatiei de colectare si prelucrare date va fi protejata prin drepturi si parole de acces • softul instalat la postul de lucru local din statie va avea functii de calcul.prizele de pamant ale stâlpilor terminali ai LEA. La instalatia de legare la pământ a statiei se vor racorda toate echipamentele. 5. precum si toate elementele conductoare care nu fac parte din circuitele curenţilor de lucru. se vor prezenta verificări (breviare de calcul) conform reglementărilor tehnice.căile de rulare ale transformatoarelor. Se va verifica prin calcul rezistenta de dispersie a prizei. grafice. etc. la instalatia de legare la pământ a statiei se racordeaza si urmatoarele: . . Stabilirea exactă a caracteristicilor se va face prin colaborarea cu Direcţia de Masurare OMEPA – CNTEE Transelectrica SA.8. . balanta. vor fi prevazute echipamente de monitorizare a calităţii energiei electrice de clasă A cu posibilitatea accesării şi transmisiei datelor la distanţă.3 Monitorizarea calităţii energiei electrice Pentru urmărirea parametrilor energiei electrice. Pe trafo/AT se vor monta echipamente de monitorizare a calitatii energiei electrice de clasa A si certificate PSL.9 . sau pentru a asigura o cale mai buna de exploatare a acestor echipamente Instalatia de protectie impotriva supratensiunilor Protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva loviturilor directe de trăsnet se va dimensiona în concordanţă cu schema de conexiuni adoptată. rapoarte. alarme tiparire. • sistemul de contorizare locala va fi sincronizat astfel incat abaterea de timp fata de ora oficiala a Romaniei sa fie de maxim 3 secunde • forma rapoartelor se va stabili in cadrul etapei de ingineri Calculatorul de la postul local aferent Sistemului de contorizare locala va putea fi accesat de la distanta de catre CESM Omepa si de catre CTSI 5.instalatia de paratraznete a statiei. prin defect de izolaţie sau prin intermediul unui arc electric. Ua si Upas. 5. Se va solicita participarea reprezentantilor DM – OMEPA la toate fazele de executie a lucrarii Se va asigura scolarizarea reprezentantilor DM – OMEPA in cazul in care vor fi instalate echipamente sau programe software cu care personalul OMEPA nu este familiarizat.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. arhivare.export date. De asemenea. dar care in mod accidental ar putea intra sub tensiune printr-un contact direct.10 Instalatia de legare la pamant Instalaţia de legare la pământ va fi proiectata de furnizorul instalatiei GIS. conform NTE 001/03/00 şi se va prezenta instalaţia de protecţie la supratensiuni atmosferice şi de comutaţie şi lovituri directe de trăsnet în grafică 3D.

5.va fi rezervat si din instalatii panouri solare.cel puţin iluminatul de siguranţa .a. dimensionate corespunzator. In cazul alegerii unei instalatii GIS de tip interior se va prevedea pentru acesta o cladire separata.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. Proiectarea trebuie efectuata de catre o firma specializata. Cladirile se vor realiza din materiale adecvate scopului pentru care este construit obiectivul electroenergetic cat si a unei durate reduse de constructie si o uşoara intretinere pentru perioada de exploatare. asfaltare. rezervor esapare ulei din instalatia de prevenire si stingere incendiu. iluminat interior exterior. dispozitive de tragere la poziţie. Pentru incalzirea / racirea cladirilor. 5.11 Constructii si instalatii aferente constructiilor Pentru amplasarea construcţiilor se vor întocmi studii: geotehnice. 17 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 5.). Pentru montarea autotransformatorului se vor proiecta fundaţii. prin pavare. De asemenea pentru protectia împotriva incendiilor se va prevede un sistem de detectie/alarmare de incendii cat si de stingere automata a incendiilor in incaperile vitale. separatoare de ulei. construita din materiale usoare. cuve de retentie. apa. semnalizare. nu printr-un contractor general nelicentiat. legea 333/2003 si HG 1010/2004. cu care beneficiarul are o relatie contractual directa.13 Sistemul de detecţie. si ridicări topografice. cai de rulare. ventilatii climatizari etc. Va fi prevăzuta reţea de colectare ape pluviale şi evacuare în afara staţiei. vor fi folosite surse regenerabile. alarmare şi antiefracţie Referitor la sistemul perimetral antiefractie. cu eventuala realizare a unor şanţuri betonate (betonarea se va realiza in mod continuu si nu din placi) in conformitate cu cerintele legale in vigoare Se vor executa lucrări de nivelare si combaterea creşterii vegetatiei pe toata suprafaţa statiei. Se va construi o clădire in regim parter pentru adapostirea corpului de comanda si a serviciilor interne. Pentru clădiri cat si pentru statie se vor prevede toate instalaţiile aferente construcţiilor conform normelor (cablaj date-voce la sistemele aferente constructiei. cai de acces etc. termice. Se vor realiza alei si drumuri dimensionate corespunzator traficului. Pentru protectia statiei împotriva efracţiilor se va instala un sistem complex de supraveghere si acces ce va avea posibilitatea de transmitere a alarmelor si la distanta. protectii. hidrogeologice s. . in conformitate cu legislatia in vigoare. Se va utiliza pompa de caldura. canalizare. platforme de descarcare/depozitare etc. betonare si realizare alei de acces.. precum si pentru apa calda. sanitare. . trebuie respectate urmatoarele conditii: a. telecomunicaţii etc. Incinta statiei se va imprejmui cu un gard din placi din beton prefabricate continuu si prevăzut la parte superioara cu sarma ghimpata zincata in dispoziţie '"încolăcită tip NATO".12 Amenajarea terenului La terminarea lucrărilor vor fi prevăzute lucrări de reamenajare a terenului astfel incât apele pluviale căzute pe amplasamentul statiei sa nu stagneze in vecinatatea elementelor de constructie.

HG 585/2002).si realizarea unui racord intrare – ieşire. * capacitate …. aviz care se da de IJP.) OlAlS ………. In cazul in care tensiunea de functionare a statiei este de 220kV atat racordul cat si linia se va construi.Situaţia existentă În prezent LEA 400(220) kV …….) OLAl ……….. în lungime de circa………km.400(220)/110 kV la SEN este necesară secţionarea LEA 400(220) kV …………. 6. * stalpi ………. In acest sens. HG 781/2002.2. 5. Se vor prevedea si alte dotari pe care proiectantul le considera necesare. stâlpi. Proiectele (forma as-built) se vor proteja prin declararea lor secret de serviciu (legislatie aplicabila – Legea 182/2002. calculatoare etc. Caracteristici constructive ( principale ): * nr. De asemenea se vor prevedea dotări de natura mobilierului de birou si accesorii (fax. Se vor adopta echipamente de 220 kV in cazul in care din studiile de perspectiva ale CNTEE Transelectrica rezulta ca trecerea la 400 kV nu va fi oportuna mai devreme de 15 ani.14 Dotari Statia fi va dotată cu instalatii de indepartare a pasarilor (impotriva formarii cuiburilor pe cadre. PSI necesare funcţionarii si exploatarii in condiţii optime a statiei. între staţia noua şi LEA. firma de proiectare trebuie sa aiba Program de Prevenire a Scurgerii de Informatii Clasificate avizate de SRI. 6 RACORD LEA 400(220) kV 6. Sistemele antiefractie (denumirea din legislatia specifica) se fundamenteaza printr-o analiza de risc facuta prin grija beneficiarului. LEA 400(220) kV…….de regula.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. aparataj) si a rozătoarelor. circuite …. Situaţia propusă În vederea racordării staţiei …………. c.... 18 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 b.. se află la o distanţă de circa………km faţă de amplasamentul viitoarei staţii 400(220)/110 kV ………. în lungime de………km.1. * izolatie…….. Furnitura va fi prevăzută si cu un aparat de detectie/monitorizare a scăpărilor de gaze (SF6) si cu instalatie de umplere cu SF6. la care se va racorda statia. dotări de securitate şi sănătate ocupaţională.). a fost pusă în funcţiune în anul ……. având un numar de……. care se va anexa la documentatia de solicitare a avizului pentru proiect. Camera de comandă-control va fi dotată cu pupitru complet pentru amplasarea tuturor echipamentelor staţiei. * conductoare active (tip/nr. cu gabarit de 400 kV.MVA. . * conductor protectie (tip/nr.

( tensiunea maxima a retelei. tensiunea de ţinere la impuls de trăsnet în stare uscată. LEA va fi dotata cu un conductor tip OPGW. tensiunea de ţinere la încercarea de frecvenţă industrială sub ploaie. al configuratiei fazei. • reducerea la maxim posibil a suprafeţelor de teren ocupate definitiv/temporar • utilizarea unor solutii de conductorare pentru reducerea pierderilor prin Corona • (se vor prezenta si alte cerinte pentru unele cazuri particulare) Functie de solutiile contructive propuse se accepta modificarea configuratiei fazelor prin utilizarea unor conductoare de mare capacitate. • asigurarea protecţiei anticorozive prin zincare termică. • asigurarea unui traseu prin care să se efctueze cât mai puţine modificări în linia actuală. OLALS/FO) – prin folosirea OPGW cel putin pana la statiile adiacente. prize. gabarite. nivel RIV. Functie de traseul racordului LEA vor fi analizate variante si din punct de vedere al tipului de stalp folosit (stalpi standardizati. etc. • asigurarea protecţiei contra loviturilor directe de trăznet (cond. stalpi. Corona. (In cazul in care statia noua se va racorda intr-o statie de 400(220) kV existenta se va indica lungimea racordului si statia de record si eventual alte date specifice pentru cazurile particulare) La proiectarea racordului la LEA se vor avea in vedere urmatoarele: • conductoarele active utilizate vor fi tip funie din oţel/alumiu sau aliaj de aluminiu/compozit care să menţină capacitatea de transport a actualei liniii. • asigurarea legăturii la pamânt a stâlpilor. • asigurarea balizajului de zi / noapte în conformitate cu normativele în vigoare. etc. Se va utiliza un OPGW cu 36 fibre de acelasi tip si anume G655NZDSF. etc. 19 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 Caracteristicile tehnice ale racordului – conductoare.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. In functie de necesitati vor fi prevazute si amplificatoare pe reteaua de fibra optica. tensiunea de ţinere la impuls de comutaţie sub ploaie. normativelor în vigoare. tensiunea de 50% conturnări la impuls de trăsnet în stare uscată. protectii. • asigurarea coexistenţei cu obiectivele din culuar conf. • utilizarea unor tipuri de stâlpi care să otimizeze deschiderile în panouri. • izolatoarele utilizate vor fi de tip compozit. Conductoarele de protectie vor asigura stabilitatea din punct de vedere termic. al protectiei anticorozive (functie de zona de agresivitate). iar conductoarele se vor alege astfel incat sa nu fie diminuata capacitatea de transport a LEA in care se realizeaza racordul. – vor corespunde liniei de 400 kV. stalpi noi din teava sau profile laminate. coronamente noi.). • clemele şi armăturile din componenţa lanţurilor şi lanţurile de izolatoare vor asigura cerinţele normativelor specifice tensiunii de 400 kV (tensiunea maximă a reţelei. Clemele si armaturile din componenta lanturilor si lanturile de izolatoare vor asigura cerintele normativelor specifice tensiunii de 400 kV.). . Din punct de vedere al stalpilor vor fi utilizate coronamente care permit executarea lucrarilor de mentenanta pastrand circuitele sub tensiune (LST). Al doilea conductor de protectie va fi de tipul clasic. al solutiei pentru realizarea izolatiei (functie de zona poluare).

echipamentele si materialele. şcolarizare. . materialelor. deşeurilor recepurabile şi nerecuperabile rezultate în urma lucrărilor de retehnologizare. Excel. antivibratoare. acordurile necesare pentru realizarea investitiei. integrare. parametrizare. documentaţii pentru obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor legale în vigoare. in 6 (sase) exemplare pe suport de hartie si 1 (un) exemplar in format electronic (format Word. instalaţiilor.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. Se vor elabora. Ordin MTCT nr. servicii (configurare.documentatia pentru Certificatul de Urbanism . Fazele de proiectare si receptia Prezenta tema de proiectare nu este limitativa. alte acte normative aplicabile . daca este cazul. Elaboratorul va evalua toate lucrările. balize de zi. care va cuprinde si caietele de sarcini. toate tabelele vor fi în format Excel). etc. sisteme de monitorizare.propuse de proiectant se vor ageea de catre CN Transelectrica. AutoCad. Documentaţia se va preda în limba română.1430/2005. Corona. Documentaţia de proiectare se va întocmi astfel încât orice potenţial Contractant să poată evalua necesarul de echipamente. Ordin ISC nr. tensiunea de tinere la incercarea de frecventa industriala sub ploaie. etc. . nivel RIV. MS Project.documentaţia necesară obţinerii altor avizelor şi acorduri cerute de legislaţia aplicabilă: Ordin MAPM nr.Avizul CTS al Proiectantului care emite şi „Procesul Verbal de constatare a terminării lucrării”. Avize necesare pentru recepţia serviciului de proiectare: . Poiect tehnic (PT). sisteme de balizare de noapte. proiectare.860/2002.documentaţia pentru Autorizaţia de Demolare si Autorizatia de Construire (DT – Documentatia Tehnica).documentatie pentru obtinerea tuturor avizelor legale cerute prin Certificatul de Urbanism. tensiunea de 50% conturnari la impuls de trasnet in stare uscata. 20 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 tensiunea de tinere la impuls de trasnet instare uscata.documentaţia pentru Acord de mediu (Studiu de Impact).identificarea acestor acte este obligaţia proiectantului.13/2007 .Aviz CTES CNTEE Transelectrica SA.74/2007. ca si taxele.distantiere. Documentatia de proiectare a obiectivului va cuprinde următoarele faze: a. . . 7. avizele. si asigura inclusiv certificarea . Studiul de fezabilitate (SF) b.) şi lucrări de C + M. .studiul de postutilizare-recuperare-valorificare-neutralizare a echipamentelor. verificări şi PIF aferente lucrărilor.). probe. în acord cu prevederile Legii Energiei nr.documentaţie pentru solicitarea Autorizaţiei de Înfiinţare. . din care nu vor lipsi următoarele: . tensiunea de tinere la impuls de comutatie sub ploaie. testare. materiale. etc. Accesorile .

s. documentaţiile aferente se vor intocmi in regim de urgenta si fara extracosturi.daca va fi cazul . echipamentele. Se vor evalua costurile implicate. daca se vor identifica si / sau solicita de către executanti lucrări suplimentare.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. asigurandu-se o rezerva adecvata. Proiectantul va intocmi specificaţia conţinând masurile adecvate pentru limitarea/ evitarea întreruperilor in alimentarea cu energie electrica.95/1999.Reglementări ANRE şi Norme Metodologice privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj pentru utilaje. etc.). cu modificările si completările in vigoare si in condiţiile OG nr.documentele necesare (scheme. . macaragii. astfel incat o lucrare de amploarea unei reparaţii capitale (mentenanta majora) sa nu fie necesara mai devreme de 20 ani. Proiectantul se angajeaza ca va asista beneficiarul pe parcursul execuţiei lucrărilor. acorduri. Toate lucrările vor cuprinde si materialele aferente. cu modificările si completările in vigoare . Pentru clarificarea detaliilor proiectantul va încheia minute cu toti factorii implicaţi (beneficiar CNTEE Transelectrica. fara costuri suplimentare de proiectare. Se vor trata integral interfetele cu statiile adiacente. echipamente şi instalaţii industriale pentru evitarea accidentelor tehnice de muncă. serviciile si lucrările necesare. condiţii) pentru a conveni cu utilizatorii ca aceştia '"nu sunt afectati in perioada realizarii lucrărilor ce urmeaza a se executa". Acordul de Mediu si toate celelate avize. alte masuri). obiectivul de investitii va fi realizat la o stare tehnica ce va corespunde cel puţin cerinţelor de performanta formulate in Tema de proiectare.) pentru a nu fi afectata siguranţa in funcţionare a statiei si / sau a SEN pe parcursul derulării investiţiei si toate costurile asociate (lucrări. consumatorii semnificativi etc.verificarea documentaţiilor de proiectare este in sarcina proiectantului. sudori. aplicabile la data predării documentaţiei.) si va obţine avizul acestora pentru toate variantele de Program de execuţie a lucrărilor propuse. privind calitatea in constructii. provizorate. a altor incidente care pot perturba activitatea utilizatorilor de reţea pe durata lucrărilor de retehnologizare a statiei si . schelari. . privind calitatea lucrărilor de montaj echipamente si instalatii tehnologice industriale. prevazandu-se toate materialele. In cazul in care respectivele lucrări suplimentare se datoreaza unor scăpări ale proiectantului. in vederea stabilirii cauzelor apariţiei si necesitatii lucrărilor respective. Proiectantul va obţine in numele beneficiarului Certificatul de Urbanism. daca va fi cazul. Proiectul va fi elaborat in asa fel incat sa garanteze beneficiarului ca. Se vor indica masurile necesare (etapizarea execuţiei. autorizati necesare punerii in opera a lucrărilor.a. Producatori. prin lucrările propuse. 10/1995.Reglementări privind securitatea şi sănătatea în muncă.Cerinţe privind autorizarea persoanelor juridice şi a personalului acestora (electricieni. documentaţii. . ultima ediţie. La întocmirea documentaţiei de proiectare se va ţine cont de următoarele: . în exploatarea instalaţiilor. 21 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 documentaţiei de către un verificatori de proiecte atestati in condiţiile Legii nr.

Cerinţe privind nivelul de dotare cu utilaje. 22 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 . anterior primelor puneri în funcţiune a instalaţiilor.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare. Intomirea documentatiei topocadastrale se va realiza in conformitate cu normele interne CNTEE Transelectrica SA : . precum şi dotarea personalului cu echipamente individuale de protecţie potrivit factorilor de risc. truse şi dispozitive specializate. panourilor şi dulapurilor din furnitură în limba română. Se va intocmi si aviza la O. cu precizarea răspunderii Contractorului solidar cu toţi subcontractanţii săi.Cerinţe privind instruirea personalului operativ asupra noilor sisteme de operare şi de funcţionare/exploatare a noilor echipamente/instalaţii. constructive şi economice ce urmează a fi supuse aprobării. precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii .Cerinţe privind obligativitatea încheierii Convenţiilor de Lucrări. inclusiv suficienţa acestora în vederea încadrării în graficele de lucrări stabilite. operatorilor de distribuţie a energiei electrice şi consumatorilor deserviţi.Cerinţe privind inscripţionarea echipamentelor. tablourilor. anexe la contract. documente care se perfectează anterior începerii lucrărilor în staţie. . iar valoarea acestora va fi cuprinsă în devizul general. Continutul Studiului de Fezabilitate În cadrul „Studiului de fezabilitate” proiectantul va întocmi documentaţia tehnicoeconomică prin care va stabili principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza necesităţii şi oportunităţii realizării acestuia şi care va cuprinde soluţiile funcţionale. cuprinzand: Statia nou realizata Racordurile statiei la LEA.C. Se vor realiza măsurători topo-cadastrale în coordonate STEREO 70 pentru noile instalaţii. ."Proceduri pentru receptia datelor provenite din masuratori topografice" 8.P. documentatia tehnică topocadastrala pentru atribuirea numarului cadastral si inscrierea corpului de proprietate in Cartea funciara cu extras de carte funciara pentru terenuri şi construcţii. . .I. a carui pozitie nu se modifica.privind aprobarea conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice.Condiţiile de siguranţă impuse pentru SEN de autorităţile abilitate. Elaboratorul documentaţiei va întocmi schemele electrice monofilare cu localizarea punctelor de delimitare între reţeaua electrică de transport şi instalaţiile utilizatorilor.Programul de retrageri din exploatare. tehnologice. . respectiv. atat stalpii noi cat si ultimul stalp din LEA.„Standard pentru datele geospaţiale ale obiectivelor Transelectrica” . între Contractant şi Subcontractanţii săi. încheiate între Achizitor şi Contractant. Studiul de fezabilitate se va intocmi conform HG 28/2008 .

strada. liste cu repere în sistem de referinţă naţional. b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat. 5. specifice domeniului de activitate. g) concluziile evaluării impactului asupra mediului. 3. d) studii de teren: . denumirea obiectivului de investiţii. c) descrierea constructivă. cu posibilitatea de vizionare a acestora din diverse sectiuni. f) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum: .alte studii de specialitate necesare. . elaboratorul studiului.scenarii propuse (minimum două). . 23 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 CONŢINUTUL-CADRU al studiului de fezabilitate A. . (in coordonate STEREO 70) . descrierea investiţiei: a) situaţia actuală. 2.studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor. precum şi scenariul tehnico-economic. titularul investiţiei. Piese scrise Date generale: 1. beneficiarul investiţiei. 2. e) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii. după caz. 3. b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse : . situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului. Informaţii generale privind proiectul 1. amplasamentul (judeţul.studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor. după caz.studiu fotogrametric pentru racordul LEA.necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării. Variantele vor fi prezentate intr-un program 3D.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. 4. date tehnice ale investiţiei: a) zona şi amplasamentul. c) situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală. raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări. . şi variantele constructive de realizare a investiţiei.avantajele scenariului recomandat. necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei. . cu recomandarea variantei optime pentru aprobare. .scenariul recomandat de către elaborator. analiza apei subterane. localitatea. funcţională şi tehnologică. fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator. numărul). reprezentând terenuri din intravilan/extravilan.soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi.

rezistenţă. 24 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 h) Se vor efectua calcule de scurtcircuit mono si trifazat. va fi stabilita varianta optima tehnic si economic. Proiectantul. trebuie sa propuna varianta (variante de traseu) care sa tina seama de acest deziderat. certificatul de urbanism. 4. gaz metan. profile longitudinale. pentru determinarea plafonului maxim in vederea alegerii corespunzatoare a echipamentului primar ce urmeaza a fi montat. număr de locuri de muncă create în faza de operare. plan general (1: 2000 . Nu se impune o ierarhizare a criteriilor de alegere a traseului. durata de realizare şi etapele principale. La faza SF se vor elabora si analiza mai multe variante de traseu pentru racordul LEA. B. avand in vedere constrangerile legislatiei actuale privind exproprierile. Piese desenate: 1. In cursul discutiilor care se vor desfasura pe parcursul elaborarii SF cat si in procesul de avizare. urmand ca CN TEE Transelectrica sa aleaga din variantele propuse. acordul de mediu. instalaţii. profile transversale. inclusiv din punct de vedere al posibilitatilor de obtinere a acordurilor cu detinatorii de terenuri . număr de locuri de muncă create în faza de execuţie. pe baza experientei din proiectele anterioare. alte avize şi acorduri de principiu specifice. fiecare cu avantaje si dezavantaje.1:5000). telecomunicaţii etc. SF se verifică pentru cerinţele de calitate de specialişti atestaţi de Ministerul Dezvoltării. planuri speciale. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general. apă-canal. inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului. 2. 2. planuri şi secţiuni generale de arhitectură. plan de amplasare în zonă (1:25000 . Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în condiţiile legii si de catre specialisti atestati conform Ordonantei 95/1999 modificata prin legea 440/2002. Sursele de finanţare a investiţiei : tarif de racordare Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei 1. Avize şi acorduri de principiu 1. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică. inclusiv din punctul de vedere al posibilitatilor de obtinere a acceptului proprietarilor de teren. 2. Costurile estimative ale investiţiei 1. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei. graficul de realizare a investiţiei. 3. 3. 4. 2.). după caz. 4.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag.1:500). .

. Proiectul tehnic se verifică pentru cerinţele de calitate de specialişti atestaţi de Ministerul Dezvoltării.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. condiţiile de calitate pentru produsele care . Caietele de sarcini Sunt documentele care reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor. în conformitate cu prevederile legale. 2. adresa poştală şi/sau alte date de identificare). Conţinutul-cadru al proiectului tehnic este următorul: A. precum şi cerinţele. fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări şi fără a se depăşi costul lucrării stabilit în faza de studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare. . . elementele şi soluţiile principale ale lucrării şi în care au fost obţinute toate avizele şi acordurile de principiu. căile de comunicaţii şi altele asemenea. 2.elaboratorul proiectului. Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă. Descrierea generală a lucrărilor 2. telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii. Continutul proiectului tehnic Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar. g) sursele de apă.amplasamentul (judeţul. f) devierile şi protejările de utilităţi afectate. economice şi tehnologice ale beneficiarului. b) topografia. . să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice. Memorii tehnice pe specialităţi. Proiectul tehnic se elaborează pe baza studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare. j) antemăsurătoarea. Părţile scrise 1. seismicitatea.2. e) prezentarea proiectului pe specialităţi. c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei. Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în condiţiile legii si de catre specialisti atestati conform Ordonantei 95/1999 modificata prin legea 440/2002. d) geologia. energie electrică. gaze. condiţiile tehnice şi tehnologice. h) căile de acces permanente. Date generale: .beneficiarul investiţiei. În cadrul secţiunii "Descrierea lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente: a) amplasamentul.denumirea obiectivului de investiţii. 25 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 9. 3. i) trasarea lucrărilor. etapă în care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici.titularul investiţiei.1. cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic. localitatea.

care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate. teste. probe. g) stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste. notele explicative înscrise în planşe sunt scurte şi cu caracter general. pe baza lor. inclusiv cele tehnologice. verificări şi puneri în funcţiune. testele şi probele acestora. c) planşele. c) caiete de sarcini pentru recepţii. utilaje. modul de realizare. b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale. care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare .2. În funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii. vizând în special explicitarea desenelor.2. costurile lucrărilor şi utilajelor. probe. Rolul şi scopul caietelor de sarcini: a) fac parte integrantă din proiectul tehnic. 3.1. d) detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite. trebuie să fie astfel concepute încât. 3. încercările. f) elaborarea caietelor de sarcini se face de către proiectanţi . caietele de sarcini pot fi: a) caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor.3. j) prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea).2. nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. caietele de sarcini pot fi: a) caiete de sarcini generale. 26 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 urmează a fi încorporate în lucrare. echipamente tehnologice şi confecţii diverse. 3. să se poată determina cantităţile de lucrări. testele. breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare. calitatea. Conţinutul caietelor de sarcini Caietele de sarcini trebuie să cuprindă: a) breviarele de calcul. verificări. care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care se elaborează pentru toate obiectivele de investiţii. ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final. care se referă la lucrări specifice şi care se elaborează independent pentru fiecare lucrare. d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice. În funcţie de destinaţie. pentru fiecare categorie de lucrare. Tipuri de caiete de sarcini 3. i) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei. testele. b) reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă informaţii.2. 3. e) împreună cu planşele.1.arhitecţi şi ingineri specialişti. h) redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată. verificările şi probele acestor lucrări. b) caiete de sarcini speciale. Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant pe specialităţi. forţa de muncă şi dotarea necesară execuţiei lucrărilor. precizări şi prescripţii complementare planşelor. descriu lucrările care se execută. semifabricate.

de calitate. cu înscrierea condiţiilor şi a recomandărilor privind lucrările de fundare.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. b) nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea. toleranţe. cu indicarea standardelor. d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice. forma. montaj. utilaje. 27 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 element de construcţie în parte. completate cu preţuri unitare şi valori. se compun din: 1. devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate. aspectul şi descrierea execuţiei lucrării. probe. de regulă. e) ordinea de execuţie. teste şi altele asemenea. normativele şi alte prescripţii. 1. care trebuie respectate la materiale. Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6) Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de investiţii/intervenţii. confecţii. NOTĂ: Formularele F1-F5. verificări ale lucrării. • planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice. precum şi tipurile de programe utilizate. b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări. Planşe generale: Sunt planşe informative de ansamblu şi cuprind: • planşa de încadrare în zonă. • planşele topografice principale. B. d) dimensiunea. pe obiecte (formularul F2). • planşele principale de amplasare a obiectelor. chimice. f) standardele. Părţile desenate Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale acestuia.). probe. prezentate sintetic. NOTĂ: Formularele F1-F6 fac obiectul anexei nr. cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi care. toleranţe şi altele asemenea. 4. c) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3). Breviarele de calcul. pentru materialele componente ale lucrării. e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice (formularul F5). în vederea decontării. f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) (Se poate utiliza formularul F3. aspect. execuţie. pe obiectiv (formularul F1). 5. probe. vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul. Listele cu cantităţile de lucrări Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice şi a duratei de execuţie a lucrărilor şi conţine: a) centralizatorul cheltuielilor. teste. care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni. inclusiv dotări (formularul F4). c) proprietăţile fizice. de aspect. teste. • planşele de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice. g) condiţiile de recepţie. verificări. cu înscrierea cotelor de nivel. a . măsurători. culori.

dimensiuni. dimensiuni. a coroziunii şi altele asemenea. inclusiv cote. suprafeţe. . Va cuprinde planşe principale privind arhitectura fiecărui obiect.2.3. cu înscrierea volumelor de terasamente. reperelor de nivelment şi planimetrice. • planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare. protecţii şi izolaţii hidrofuge.tablouri de prefabricate. Planşele principale se elaborează pe obiecte şi. inclusiv cote. cote de nivel. a lucrărilor privind stratul vegetal. a cotei ± 0. săpături-umpluturi. coordonatelor. • descrierea soluţiilor constructive.00. confecţii. Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi denumire proprii. arii. aleilor pietonale. cu precizări privind materialele. arii.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. trotuarelor. axelor. • planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate. cuprind: 2. a cotelor trotuarelor. precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii de această natură. descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj (numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie). Planşe de instalaţii . cotate etc. precizări privind finisajele şi calitatea acestora etc. Planşele principale ale obiectelor Sunt planşe cu caracter tehnic..secţiuni. 28 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 distanţelor de amplasare. a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a drumurilor. secţiuni. funcţiuni tehnologice. dimensiuni. funcţiuni. ariile şi marca secţiunilor din oţel. faţade. care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei. manipularea. dintre care: . cofraj şi armare. distanţe. ale teraselor. 2.planul individual de amplasare. precum şi a altor informaţii şi elemente tehnice şi tehnologice. cu toate caracteristicile acesteia. marca betoanelor. volumul pământului transportat (excedent şi deficit). protecţii împotriva agresivităţii solului.. confecţiile etc. recomandări privind transportul. cuprinzând amplasarea lor. Planşe de structură Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă. tolerante. dimensiuni.tablouri de tâmplării şi tablouri de finisaje interioare şi exterioare.. • planşele principale privind construcţiile subterane. • planşele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului. a precizărilor privind utilajele şi echipamentele de lucru. . platformelor şi altele asemenea. distanţe. dimensiuni. Planşele vor conţine cote. detalii importante. profiluri longitudinale/transversale.planurile de arhitectura ale nivelurilor subterane şi supraterane. funcţiuni. 2. acoperişurilor etc. Planşe de arhitectură Definesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect. 2. în general. . depozitarea şi montajul. . inclusiv cote. depozite de pământ. şi cuprind: • planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate. orientărilor.1.

• planşe de montaj. • dotări necesare securităţii muncii. tablouri de dotări şi altele asemenea. detalii montaj. reţele de combustibil. vederi. protecţii anticorosive şi parametrii principali ai instalaţiilor. dimensiuni. • scheme cinematice. izolaţii termice. apă. Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist. dimensiunilor de amplasare.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării. inclusiv cote. tolerante etc. calităţile materialelor. planşele vor conţine cote. calcule inginereşti. în principal.scheme principale ale instalaţiilor.planurile principale de amplasare a utilajelor: . . dimensiuni. pentru: • piese de mobilier. ♦ In cadrul proiectului tehnic se vor detalia cel putin urmatoarele: se vor detalia funcţiile şi principiile de funcţionare ale fiecărui echipament/sistem. • alte dotări necesare în funcţie de specific. verificările şi probele necesare. inclusiv fişe cuprinzând parametrii. vederi. inclusiv cote. şi anume: • planşe de ansamblu.secţiuni. 2. cu indicarea principalilor parametri. • diagrame. iluminat şi altele asemenea. detalii principale. producători ori comercianţi sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa. . 2. • dotări PSI.4.. planşele principale de tehnologie şi montaj. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice Vor cuprinde. acustice. sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură. dimensiuni. performanţele şi caracteristicile acestora. Planşe de dotări Cuprind planşe de amplasare şi montaj. toleranţe. vederi. • scheme ale instalaţiilor hidraulice. de automatizare. secţiuni. şi anume: . comunicaţii.5. • liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice. prestaţiilor. NOTĂ: Confecţiile. cu indicarea geometriilor. • elemente de inventar gospodăresc. inclusiv a schemelor tehnologice de montaj. dimensiuni. tehnologice şi de montaj. nomograme. precum şi ale instalaţiilor tehnologice. secţiuni. Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică. în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător sau comerciant). performanţe şi caracteristici. 29 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 Vor cuprinde planşele principale privind execuţia instalaţiilor fiecărui obiect. utilajele tehnologice şi echipamentele vor fi definite prin parametri. pneumatice. inclusiv cote. detalii. • scheme ale fluxului tehnologic. electrice.

verificarea instalaţiilor prin termoviziune şi măsurători ale nivelului descărcărilor corona. ♦ Proiectantul va întocmi instrucţiunile tehnice privind exploatarea. ♦ sistemul central de comandă-control-protecţii va permite modificarea în întregime a configurării parametrilor şi reglajelor tuturor echipamentelor conduse (unităţi de comandă control celulă şi protecţii/automatizări). ♦ pe racordurile electrice ale echipamentelor se vor monta cleme pentru fixarea scurtcircuitoarelor. protecţie la nivel de celulă. măsurare-înregistrare. interfaţă om-maşină a sistemului central de comandăcontrol va permite efectuarea comenzilor numai prin intermediul ecranelor personalizate pentru fiecare element în parte.) acest lucru nu va afecta în nici un fel interblocajele generale ale staţiei aferente celulelor rămase în funcţiune. cu interblocajele generale de la nivel de staţie şi cu cele de la nivel de celulă în funcţiune. ♦ în caz de întrerupere a comunicaţiei între sistemul central de comandă. ♦ se vor prezenta separat lucrările de provizorat pentru toate tipurile de lucrări/servicii care se vor executa. ♦ se va realiza integrarea echipamentelor/sistemelor furnizate in sistemele existente şi/sau ale staţiilor adiacente. control. toate aceste acţiuni vor fi transmise către o adresă specificată printr-un semnal vizual şi sonor. se va realiza posibilitatea înregistrării/stocării tuturor acţiunilor de încercare de pătrundere în sistem. automatizare. ♦ pe lângă informaţiile generale oferite prin ecranele care conţin schemele monofilare aferente fiecărui nivel de tensiune. se va putea realiza comanda celorlalte celule în condiţii de siguranţă şi securitate. monitorizare. teleprotecţii. de la nivel de staţie. În acest caz. din diferite motive (defectă. 10/1995 privind calitatea în construcţii. acest lucru nu va afecta comanda echipamentelor primare la nivel de celulă. cu includerea informaţiilor necesare şi suficiente despre stările echipamentelor de protecţie. etc. vor respecta codul stabilit la sistemul central EMS/SCADA de la DET/DEN. unitar şi redundant. ♦ se vor realiza scheme bloc funcţionale privind interfeţele dintre echipamentele/ sistemele acestui contract. zgomot şi câmp electromagnetic . la nivel de CT şi de la nivel de dispecer. 30 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 ♦ se vor realiza schemele bloc funcţionale ale fiecărui sistem. după punerea în funcţie. protecţie şi sistemul de comandă. cu interblocajele generale de la nivel de staţie şi cu cele de la nivel de celulă în funcţiune. se va putea realiza comanda tuturor celulelor în condiţii de siguranţă şi securitate.I ♦ In cantitatile de lucrari se vor prevedea. ♦ culorile asociate prin interfaţa om-maşină. precum şi documentaţia de post-utilizare a instalaţiilor proiectate în conformitate cu Legea nr. În acest caz. stărilor operative la nivel de tensiune ale elementelor. ♦ în caz că o unitate de control a unei celule nu va fi în funcţiune.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. etc. control. întreţinerea. ♦ se vor menţiona măsurile de securitate aferente sistemului de comandă – control – protecţii. retrasă din exploatare pentru teste. reuşite sau nereuşite. ♦ echipamentele trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale de securitate a muncii şi să fie însoţite de documente doveditoare.

Valori preluate din SR-uri. în responsabilitatea proiectantului. In cadrul proiectului tehnic. . Caracteristicile respective vor fi prezentate sintetic într-o Anexă.A. Proiectantul va identifica lucrările care modifică actualele caracteristici ale staţiei electrice. Specificaţiile tehnice aferente sistemelor şi echipamentelor incluse în lucrare vor cuprinde cel puţin următoarele: . inclusiv retrageri din exploatare pentru conditii NPM. Acceptarea riscului. comparativ cu situaţia actuală. Vor fi evaluate costurile pe care le presupune luarea unor asemenea măsuri.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. IEC-uri. Identificarea riscului. reducerea probabilităţii producerii riscului. pentru care proiectantul poate prezenta oricând Note sau Breviar de calcule. • Reducerea riscului: reducerea impactului.) în vederea obţinerii acceptului utilizatorilor pentru realizarea lucrărilor. atat pentru partea de circuite primare. norme. normative. dacă va fi cazul. etc. prescripţii. sau a altor incidente care pot perturba activitatea utilizatorilor RET pe durata lucrărilor de retehnologizare a staţiei şi să elaboreze (dacă va fi cazul) documentele necesare (scheme. respectiv instalatiile care apartin operatorului de retea CNTEE Transelectrica S. Proiectantul va intocmi specificaţia conţinînd măsurile pentru limitarea/evitarea întreruperilor în alimentarea cu energie electrică. norme. operatori de distribuţie a energiei electrice sau consumatori deserviţi). performanţei. normative generale şi specifice. Programele vor fi insotite de scheme monofilare de functionare pe durata de timp necesara realizarii.Valori rezultate din calcule. Proiectantul va întocmi schemele electrice monofilare pe care să fie localizate punctele de delimitare între RET şi instalaţiile utilizatorilor terţi (producători. si instalatiile utilizatorului. ♦ Legislaţie aplicabilă. . ♦ toate provizoratele necesare. • Probabilitatea producerii riscului în timpul desfăşurării proiectului. proiectantul va stabili numarul si componenta mijloacelor fixe rezultate in urma realizarii investitiei astfel incat la finalizarea lucrarilor investitorul sa poata stabili clar carui mijloc fix atribuie anumite cheltuieli cumulate in exploatare. • Transferarea riscului. cat si pentru partea de circuite secundare ♦ Riscuri / gestionarea riscurilor (Analiza de risc). Standarde aplicabile. In cadrul proiectului tehnic vor fi preluate din studiul/studiile de solutie si avizul/avizele tehnice de racordare: delimitările investitiei realizata pe tarif de racordare. planuri etc. 31 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 ♦ programul de retrageri din exploatare cu indicarea duratelor necesare executiei. Evaluarea riscului: • Impactul asupra calităţii lucrărilor. costurilor programării lucrărilor. Managementul riscului: • Evitarea riscului.

cel puţin: • fazele determinante (critice) specifice lucrării. • Costurile asociate masurilor pentru protectia mediului (se vor prezenta intrun deviz separat sau intr-un extras de deviz) In anexa la PT va fi atasata documentatia pentru obtinerea avizului de mediu. certificare. • Masurile pentru prevenirea. Capitolul referitor la Protectia mediului va cuprinde urmatoarele: • Legislatia de mediu aplicabila aspectelor de mediu. in care se vor trata aspectele specifice acestor domenii. etc. Capitolul referitor la asigurarea calitatii va cuprinde cel putin: • Legislatia aplicabila pentru asigurarea calitatii. • caracteristicile importante care trebuie măsurate : • pentru recepţia echipamentelor/produselor/materialelor • pe parcursul fazelor de execuţie • la recepţia lucrării • criteriile de acceptare. • situatii de urgenta si PSI. In anexa la PT va fi atasat „Planul de asigurarea calitatii specific lucrarii”. cu precizarea necesitatii aplicarii prevederilor Ordinului comun MEF / MT / MDLPL nr. dupa cum urmeaza: 1. sanatatea . • elaborarea şi aprobarea Planului Calităţii specific lucrării. 32 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 Proiectul Tehnic va cuprinde capitole distincte privind: • asigurarea calitati. securitatea muncii si protectia mediului.). . reducerea. înainte de începerea activităţilor. declararea conformitatii. eliminarea si monitorizarea impacutrilor semnificative asupra mediului.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. in cazul proiectului. • utilizarea de personal calificat şi instruit corespunzător. 915/465/415 din 2008 referitor la aplicarea conditiilor contractuale generale si speciale la incheierea contractelor de lucrari si a HG nr 1022/2002 privind regimul produselor si servicilor care pot pune in pericol viata. • Identificarea aspectelor de mediu si impacturile asociate acestora (estimare calitativa si cantitativa). • asigurarea calităţii lucrărilor şi materialelor. • securitate si sanatate ocupaţională. tehnologii şi calificarea personalului. • protectia mediului. • Cerinte legale in domeniul calitatii (conformitate cu cerintele legale. • erinţe pentru metode. 2. Proiectantul va întocmi Programul de asigurare şi control al calităţii care va cuprinde.

Evaluarea costurilor asociate măsurilor pentru protecţia mediului (se vor cuantifica şi se vor prezenta în capitolul referitor la protecţia mediului din devizul general sau într-un extras de deviz). legători de sarcină etc. care să-i dea dreptul să execute lucrări în SEN.Contractantul să aibă personal autorizat potrivit reglementărilor în vigoare (electricieni. . . .TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag.Planul de management de mediu (A. funcţionare şi dezafectare.Contractantul să dispună de dotarea tehnică corespunzătoare complexităţii şi specificului lucărilor pe care le va efectua.1. • Cerinte SSM pentru contractor si subcontractantii sai. Planul de monitorizare) pentru toate fazele proiectului: demolare. . ţinând cont de aspectele de mediu cu impact semnificativ. sudori.) şi dotat corespunzător factorilor de risc cumulaţi. reducerea sau eliminarea impacturilor semnificative asupra mediului.Identificarea aspectelor de mediu semnificative şi impacturile asociate acestora (estimare calitativă şi cantitativă) pentru toate fazele proiectului: demolare. 33 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 Se va solicita Planul de Management de Mediu care va trebui să prezinte: .Plan de gestionare a deşeurilor. . . .Contractantul trebuie să facă dovada autorizării sale din punct de vedere al protecţiei muncii şi dovada înştiiţării Inspectoratelor Teritoriale de Muncă pe raza cărora îşi vor desfăşura activităţile pentru realizarea contractelor. după caz pentru LST. inclusiv pentru personalul acestora.Reglementările legale şi cerinţele aplicabile aspectelor de mediu semnificativ identificate. Capitolul referitor la Securitatea si Sanatate in Munca (SSM) va cuprinde: • Legislatia SSM aplicabila (reglementari legale si instructiuni proprii). 3. .Cerinţe de securitate a muncii pentru contractant şi personalul acestuia: . pe care îi prezintă fiecare gen de lucrări. • Cerinte SSM pentru solutiile constructive prevazute pentru realizarea instalatiilor. Planul cu măsurile de reducere a impactului asupre mediului şi B.Măsurile pentru prevenirea. .Contractantul trebuie să fie posesorul unei licenţe ANRE.Planul de situaţie cu lucrările de mediu care urmează a fi executate. funcţionare şi dezafectare. pentru a putea proba capacitatea de încadrare în graficele de lucrări stabilite prin documentaţiile tehnico-economice. In anexa la PT va fi atasat „Planul de securitate si sanatate in munca” potrivit prevederilor HG nr 300/2006. . construcţie. 3. . construcţie. macaragii. • Cerintele SSM pentru continutul documentatiilor elaborate de contractor sau la comanda acestuia si cerinte pentru echipamentele si instalatiile prevazute a face obiectul contractului.Planul reţelelor de canalizare şi schema de flux a apelor pe amplasament.

mergând până la scoaterea formaţiilor de lucru din instalaţiile RET. în colaborare cu sucursala de distribuţie a energiei electrice sau gestionarul reţelelor în discuţie.3. nr. fiind însoţite de documentele legale de calitate. cu întocmirea documentelor legale corespunzătoare.Toate lucrările de provizorat necesare pentru realizarea lucrărilor se vor face potrivit unor soluţii care să respecte în totalitate cerinţele de securitate a muncii. din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. . . pentru cazul intersectărilor cu alte reţele. 1029/2008. siguranţă şi accesibilitate a personalului operativ şi după caz a personalului de mentenanţă. tablouri electrice. panouri de distribuţie. cofrete. ci vor enunţa destinaţii concrete. .În timpul lucrărilor. 34 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 . se vor utiliza forme organizatorice de lucru potrivit normelor în vigoare. 3.Toate echipamentele tehnice care urmează să fie montate în instalaţiile staţiei trebuie să fie omologate şi să îndeplinească cerinţele esenţiale de securitate a muncii şi implicit să corespunda prevederilor HG. .Furnizorul echipamentelor va pune la dispoziţia achizitorului instrucţiunile tehnice şi instrucţiunile de securitate a muncii redactate în limba română si in limba de origine. 3. Aceleaşi condiţii se impun atât pentru realizarea lucrărilor de provizorat cât şi pentru lucrările de revenire la schemele normale de funcţionare.. respectiv Contractorul va încheia cu subcontractanţii săi ”Convenţii de lucrări” prin care se vor stabili atribuţiile şi responsabilităţile părţilor contractante.Toate inscripţionările pe echipamente. pentru a putea fi utilizate în timp util în procesul de reinstruire a personalului operativ care va avea legatura cu noile instalatii. .Pentru retragerea din exploatare a Liniilor Electrice Aeriene se vor elabora programe de retrageri din exploatare a liniilor respective şi la nevoie. adaptate situaţiilor existente (cu retragere din exploatare sau sub tensiune) şi convenite între părţile semnatare. vor fi în limba română şi nu vor fi sub aspectul unor codificări.Cerinţe de securitate a muncii pentru lucrări şi organizarea de şantier: . . Cerinţe de securitate a muncii pentru echipamente .Anterior începerii lucrărilor la instalaţiile staţiei Contractorul va încheia cu Achizitorul.2. normelor comunitare/internaţionale. . tot personalul participant la lucrări va fi dotat şi va utiliza necondiţionat EIP electroizolante verificate ori de câte ori condiţiile concrete din şantier impun verificări. dispozitive de acţionare etc. .Amplasarea echipamentelor va respecta cerinţele de securitate. sau după caz.Pentru organizarea de şantier şi pentru zonele de lucru se vor asigura condiţii de acces conform normelor în vigoare. dulapuri.Beneficiarul este legal îndreptăţit să efectueze controale asupra modului de respectare de către personalul delegat a normelor de securitate a muncii şi după caz să aplice măsuri pentru evitarea accidentării oricăror persoane participante la procesul muncii indiferent de apartenenţă. .Pentru desfăşurarea lucrărilor într-o zonă de lucru care se pune la dispoziţia contractorului.

etc.4 Alte cerinţe: . Cerinţele prezentate nu sunt limitative. aprobată prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. Se va identifica şi evalua riscul de incendiu conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta. pe zone. 63). încăperi. referitor la noile echipamente/instalatii. Instalaţiile aferente construcţiilor (electrice. de climatizare. 38). mentenanta si de securitate a muncii. 46). 40). .Anterior primului termen de punere in functiune a noilor instalatii. tipului şi categoriei de importanta a construcţiei.Prin documentatiile ulterioare se vor solicita si instructiuni de montaj. inclusiv retrageri din exploatare pentru conditii NPM. 35 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 3.). Capitolul referitor la situatii de urgenta si Prevenire si stingerea incendiilor Se va asigura cerinta esenţială "securitate la incendiu" prin măsuri şi reguli specifice privind amplasarea şi execuţia construcţiilor. compartimente. instalaţiilor aferente construcţiilor şi ale instalaţiilor de protecţie la incendiu. de încălzire. . conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta şi aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor (OMAI 163/2008 – art. Acestea vor corespunde destinaţiei.Prezentarea programului de retrageri din exploatare cu indicarea duratelor necesare executiei. de canalizare. precum şi privind performanţele şi nivelurile de performanta în condiţii de incendiu ale structurilor de construcţii. riscuri si masuri de securitate a muncii. precum şi instalaţiile tehnologice vor fi proiectate şi executate potrivit reglementărilor tehnice şi măsurilor specifice de apărare impotriva incendiilor. clădiri şi instalaţii (OMAI 163/2008 – art. ele putând fi completate cu orice alte cerinţe sau prevederi necesare pentru realizarea contractelor. Condiţiile ce trebuie asigurate conform reglementărilor tehnice specifice. probe. precum şi nivelului de risc de incendiu.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. vor avea nivelul de protecţie corespunzător mediului în care sunt amplasate şi vor respecta prevederile din normele specifice de apărare impotriva incendiilor (OMAI 163/2008 – art. (OMAI 163/2008 – art. precum şi acţiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu vor fi stabilite prin întocmirea scenariului de securitate la incendiu. Riscul de incendiu va fi stabilit şi precizeazat prin niveluri de risc. exploatare si operare. Programele vor fi insotite de scheme monofilare de functionare pe durata de timp necesara realizarii. tot personalul achizitorului va avea asigurata documentatia pentru instruire. produselor pentru construcţii. 4. de ventilare. corespunzatoare echipamentelor care fac obiectul contractului. astfel încât acestea sa nu constituie surse de iniţiere şi/sau de propagare a incendiilor. sisteme de operare. Proiectul tehnic va cuprinde si Scenariul de siguranţă şi securitate la foc . de apa. instalaţiilor şi amenajărilor.

sa asigure protecţia celor din vecinatatea (din afara) obiectivului energetic. în baza avizului emis de beneficiar. asigurarea cu certificate de calitate ale produselor. . c. Cerinte minimale ce vor fi cuprinse in proiectul tehnic privind responsabilitatile contractantului (Executant / Furnizor) . 13/2007 pe durata lucrărilor de realizare si punere in funcţiune a obiectivului. d. zona de protectie . .TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. executantul identifică şi solicită schimbări de soluţii ce necesită sau nu costuri suplimentare. ca la execuţia lucrărilor se vor respecta toate cerinţele de calitate impuse de standardele în vigoare. respectiv costurilor pentru marcarea zonelor de protectie si de siguranţa. iar deşeurile valorificabile le va transporta la firma cu care achizitorul are în derulare contract. . proiectantul va asista beneficiarul. 20 din Legea Energiei nr. precizarea drepturilor solicitate in temeiul art. extinsă în spaţiu. 2. notificarea (daca este cazul) persoanelor fizice si juridice ale căror bunuri. în care se instituie restricţii şi interdicţii în scopul asigurării funcţionării normale şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor. planul de amplasare a statiei pe care sunt reprezentate zonele de protectie si de siguranţa.Contractantul va introduce în echipamente valorile reglajelor comunicate de Beneficiar. 4./2007. 36 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 Cerinţe pentru asigurarea documentelor necesare delimitarii zonelor de protectie si de siguranta ale statiei Proiectantul va stabili zonele de protectie si siguranţa ale instalaţiilor.714.. .Contractantul va avea întreaga răspundere privind implementarea contractului în condiţii de siguranţă a Sistemului Energetic National .Dacă pe parcursul lucrărilor de execuţie. 20 din Legea Energiei nr.Contractantul lucrării va obţine acceptul de la gestionarii de platforme de depozitare definite. definite astfel:zona adiacentă capacităţilor energetice. in conformitate cu Legea Energiei nr. bunurilor şi mediului. etc.Contractantul va asigura beneficiarul. includerea lucrărilor. extinsă în spaţiu. astfel ca: 1. 13/2007 si cu Norma Tehnica aprobata prin Ordinul ANRE nr. prin urmărirea lucrărilor. . 10. e. . stabilite in conformitate cu normele tehnice in vigoare. zona de siguranţa .Contractantul va obtine toate avizele şi autorizaţiile necesare implementării contractului şi care nu sunt obţinute în fazele de proiectare. normele şi normativele aplicabile. in conformitate cu cerinţele Ordinului ANRE nr. 4. 13/2007. declaraţii de conformitate. zona de siguranţă cuprinde şi zona de protecţie Proiectantul va elabora / asigura: a./ 2007. definite asfel: zona adiacentă capacităţii energetice. terenuri sau activitati urmeaza a fi afectate pe durata lucrărilor de realizare si punere in funcţiune a instalaţiilor statiei prin exercitarea legala a unor drepturi prevăzute la art. limitele determinate in conformitate cu normele tehnice in vigoare pentru zonele de protectie si de siguranţa. 19 si art. b.sa asigure protectia obiectivului energetic dinspre exterior. unde va transporta deşeurile care se elimină.714. în care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor şi regimul construcţiilor. 19 si la art.

• Detalierea etapelor de şcolarizare (organizare. conform HGR 856/2002 cu documentele de transport aferente. SAT. condiţii. instrucţiunile şi măsurile de securitate şi sănătate în muncă pentru prevenirea accidentelor care ar putea rezulta în toate fazele lucrărilor (demontări. transformatoare de curent. kV ………MVA.). precum şi măsurile de prim ajutor eficace. o Plan de gestionare deşeuri. . servicii proprii de c. inclusiv instalaţii de stins incendiu cu azot. 37 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 pentru stabilirea soluţiilor şi a lucrărilor suplimentare necesare.Contractantul care furnizează echipamente ce conţin substanţe chimice trebuie să facă dovada că au depus documentele pentru preînregistrare la Agentia Europeana pentru produse chimice de la Helsinki.c.a. etc.Contractantul va prezenta modalitatea şi timpul maxim de remediere a defecţiunilor apărute în perioada de garanţie . • Detalierea interfeţelor contractului. transformatoare servicii interne. cu încadrarea costurilor în valoarea aprobată a devizului general la faza SF. separatoare. etc. probe funcţionale. şi c. conform legislaţiei în vigoare. documentaţiile pentru lucrările respective se vor întocmi fără a se solicita costuri suplimentare de proiectare..reparare). întreţinere . conform HG 882/2001. demolări. cabluri şi anexe. • Detalierea soluţiilor tehnice propuse a fi implementate. sisteme de monitorizare etc. exploatare. etc. o Evidenţa gestiunii deşeurilor.Contractantul va asigura specificaţiile tehnice pentru : Echipamentele/aparatajele/materialele care se vor monta în staţie (GIS.La recepţia lucrărilor contractantul va preda Documentatia . o Evidenţa gestiunii ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. transformatoare ………kV ……….Contractantul va intocmi rapoartele/procesere verbale de terminare lucrări şi PIF. • Planul detaliat de implementare a contractului. control./…. montaj. . • Detalierea etapelor de inginerie pentru SCP. nivel. transmisii de date.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag.) Autotransformatoare ……. • Detalierea etapelor de testare (procedura de FAT. conţinut.MVA. . protecţii.. descărcătoare. măsură-înregistrare a energie electrice. suport material.AS Build şi următoarele documente de mediu completate: o Planul de management de mediu. . În cazul în care aceste lucrări suplimentare se datorează unor scăpări ale elaboratorului. echipamentelor. iluminat..Contractantul va intocmi „ Manualului de implementare a contractului” ce va cuprinde cel puţin: • Programul de management al calităţii. transformatoare de tensiune.). . lanţuri de izolatoare. . întreruptoare. terminale numerice aferente sistemului de comandă.

pe parcursul executiei lucrarilor si in perioada de garantie (specificata in contract). Contractantul va livra pentru fiecare echipament şi sistem documentaţia/instrucţiunile de montaj. la termenul si in conditiile stabilite cu ocazia analizei neconformitatii. . in termen de 2 ore de la primirea Notei de instiintare privind aparitia unui incident in instalatiile care fac obiectul contractului. In cazul in care lucrarile de remediere sunt incredintate unui agent economic diferit de contractantl. parametrizare. astfel: o Contractantul va comunica Achizitorului. reprezentantul Contractantului va evalua starea instalatiei si va consemna concluziile in Nota de Constatare / Rezolvare. confirmarea prezentei reprezentantului Contractantului la sediul Achizitorului pentru analiza neconformitatii la data si ora solicitate de Achizitor . Contractantul va transmite achizitorului dovezi obiective ale evaluarii si selectarii agentului economic. acesta va transmite achizitorului contractul in baza caruia se vor executa lucrarile. o Contractantul va asigura corectarea neconformitatii. MS Project. Contractantul va preda toată documentaţia referitoare la: configurare. 38 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 • Toate schemele monofilare. -termenul de remediere (avand ca baza timpii de referinta mentionati anterior).confirmarea respectarii termenului de raspuns solicitat . trebuie sa indeplineasca cerintele de capabilitate tehnica aplicabile la volumul si complexitatea lucrarilor care i se incredinteaza. AutoCad). Toate informaţiile afişte in ecranele sistemului de comanda . urmatoarele: numele reprezentantului autorizat al Contractantului pentru analiza si coordonarea lucrarilor de corectare a neconformitatii .persoana resonsabila din partea contractantului general cu coordonarea lucrarilor de remediere. utilizare. EXCEL. urmatoarele: . şcolarizare şi manualul de implementare al contractulu în limba română şi limba engleză. FAT. care se afişează pe ecran şi care se folosesc la retragerea din exploatare a echipamentelor primare. Agentul Economic desemnat . Toată documentaţia va fi predată pe suport de hârtie (3 exemplare) şi pe CD-ROM (format Word. in termen de 24 ore de la primirea instiintarii privind aparitia neconformitatii . Contractantul se angajeaza ca . preSAT.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. in perioada de garantie (specificata in contract). interfaţă. proiectare. SAT). -cine va executa remedierea . La termenul de raspuns stabilit. sa raspunda solicitarii achizitorului privind solutionare a neconformitatilor constatate . . care vor fi în limba română.control vor fi în limba română. teste (preFAT. exploatare şi service. o Contractantul va transmite Achizitorului toate inregistrarile rezultate in urma realizarii corectiilor stabilite. vor respecta ordinea amplasării fizice în teren. Contractantul se angajeaza ca. sa comunice achizitorului . Contractantul General si Achizitorul stabilesc de comun acord : -solutia de remediere.

parametrizare. necesare pentru realizarea investiţiei. instalaţia de protecţie la supratensiuni atmosferice şi de comutaţie şi lovituri directe de trăsnet. valorile limită ale nivelului de expunere la zgomot. cu firme specializate. Achizitorul va încheia cu Contractantul „Convenţii de lucrări”. Contractantul General nu poate indeplini obligatiile mentionate la articolele anterioare . pentru: iluminatul perimetral al staţiei. in scris. 11. HGR nr. . teste (preFAT.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. 1193/2006 privind limitarea expunerii populaţiei la cîmpurile electromagnetice de la 0 Hz la 300GHz şi HGR nr. integrare etc. şi volumul de lucrări de C+M necesare montajului echipamentelor şi/sau sistemelor prevăzute. E2). FAT. vor lua măsurile necesare. coroborat cu STAS nr. proiectare lucrări. Proiectul Tehnic va cuprinde şi verificări (breviare de calcul). da dreptul Achizitorului de a incredinta remedierea incidentului ALTUI AGENT ECONOMIC si de a retine costurile asociate din garantia de buna executie. valoarea câmpului electric şi magnetic care să ateste că sunt respectate prevederile ordin nr. ii. cu Achizitorul noi termene si conditii. documentaţii. magnetic şi zgomot. şcolarizare. . contractantul lucrării trebuie să efectueaze măsurători. preSAT.04. 39 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 In cazul in care. pe cheltuiala proprie.10009/1988. 1193/2006. instalaţia de legare la pământ.Anterior începerii lucrării. Neindeplinirea nejustificata a obligatiilor mentionate la articolele anterioare.Contractantul/subcontractanţii trebuie să fie posesorii unui atestat ANRE. conform reglementări tehnice. calcule de compatibilitate pentru secundarele transformatoarelor de masura de curent cu protectiile numerice Proiectul Tehnic va stabili volumul de servicii necesare implementării proiectului: configurare.Contractantul trebuie să aibă personal autorizat şi dotat corespunzător factorilor de risc. . înainte de efectuarea recepţiei.2006.1136/2006 şi HG nr. se convin. inclusiv verificarea documentaţiei de proiectare de către un verificator de proiecte atestat de către organismele în drept (pentru partea de construcţii. Nu se face recepţia lucrărilor până când contractantul nu face dovada respectării prevederilor Ordinului nr. Alte precizari Tema de proiectare nu este limitativă. Proiectantul va cuprinde în documentaţie toate lucrările. 493/12. in mod justificat. privind : i. La finalizarea lucrărilor inainte de efectuarea recepţiei obiectivului. contractului împreună cu proiectantul. SAT). instalaţii şi pentru partea de montaj instalaţii tehnologice). în conformitate cu prevederile HG 493/2006. referitor la acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot. echipamentele şi materialele. PT va contine si un breviar de calcul al reglajelor echipamentelor de protectie-control numerice. conform cerinţelor în vigoare (E1. În cazul în care se constată depăşiri ale valorilor normate pentru câmpul electric. proiectare echipamente noi. . 1136/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrărilor la riscuri geneate de zgomot. pentru încadrarea în limitele legale.

Documentaţia de proiectare va cuprinde capitole distincte privind protecţia mediului pentru toţi factorii de mediu şi pentru toate etapele lucrării. Legislatia si normele tehnice nu sunt limitative. 24/2007din 20/07/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează. 524 din 11/07/2008 . La întocmirea documentaţiei de proiectare se va ţine cont de următoarele: • reglementări privind securitatea şi sănătatea în muncă. execută. verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic Cod ANRE: 54.HG 28/2008 – privind aprobarea conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice. • cerinţe privind nivelul de dotare cu utilaje.Regulamentul pentru acordarea Licenţelor şi Autorizaţiilor în sectorul energiei electrice. prezentare a ofertelor.2004. dacă este cazul. panourilor şi dulapurilor din furnitură. adjudecare.01. modificat şi completat prin HGR 553/06. echipamente şi instalaţii industriale pentru evitarea accidentelor tehnice de muncă.207. în exploatarea instalaţiilor. 40 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 Pentru clarificarea şi alegerea soluţiilor de proiectare. managementul deşeurilor.Legea Energiei nr. 12. precum şi dotarea personalului cu echipamente individuale de protecţie potrivit factorilor de risc. la data elaborarii documentatiei. securităţii muncii şi PSI.Legea No. contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor .Ordin nr.1. inclusiv suficienţa acestora în vederea încadrării în graficele de lucrări stabilite. • reglementări ANRE şi Norme Metodologice privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj pentru utilaje. • cerinţe privind inscripţionarea echipamentelor.2007 . 34/1998 din 13/04/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor. 47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare.04.1 Legislatie generala . tablourilor. precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii si instrucţiunile sale de aplicare publicate in Monitorul Oficial. Legislatie In toate fazele de proiectare. documentatiile se va elabora in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si normele tehnice specifice aplicabile. aplicabile.22/12/05 .13/2007 .TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag.06. proiectantul va încheia minute cu factorii implicaţi. aprobat prin HGR nr.0. 540/ 07. truse şi dispozitive specializate. Proiectantul are obligatia de a respecta legislatia si normele tehnice in vigoare. Partea I nr. 12. ultima ediţie. a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale – Ministerul transporturilor .Ordin nr.Ordin nr. aplicabilă la data predării documentaţiei. 350/2001 – privind amenajarea teritoriului si urbanismului . procedurile si normele tehnice interne CN Transelectrica SA.

. 12. .Ordinul ANRE nr. . 897/798/2005 – pentru aprobarea regulamentului privind conţinutul documentaţiilor pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol Legea No. . 583/1994 – aproba regulamentul privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice Ordin MAP 535/2001 – aproba regulament verificare lucrari de cadastru si geodezie Ordin MAP 536/2001 – aproba regulament receptie lucrari de cadastru si geodezie Ordin MAP 539/2001 – aproba regulament avizare lucrari de cadastru si geodezie Ordin comun MAP – MAAP No. Legea energiei.HG nr.Legea 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă . . . la locul de muncă. . .HG nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare – privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu norme metodologice de aplicare aprobate prin Ordin MTCT No.1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă. 1193/2006 – pentru aprobarea normelor privind limitarea expunerii populaţiei la câmpuri electromagnetice .HGR 1136/2006 – privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice . sănătatea. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă. .HG nr. 1430/2005 HG No.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag.1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie.Legea nr. 18/91 Legea fondului funciar. securitatea muncii şi protecţia mediului.Ordinul MIR 344/2001 privind reducerea riscurilor .Legea nr.Ordin MSP nr.HG nr. pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 4/2007 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice – Revizia I .HG nr. cu modificările şi completările ulterioare.HG 457/2003 – privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune . 319/2006.2 Legislatie Securitate si sanatate ocupationala . 13/2007. 41 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 - Legea No. 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa.1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale.1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă.HG 300/2006 – privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantiere . 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă. cu modificari si completari ulterioare.HG nr.HG nr.HG nr. . în special de afecţiuni dorsolombare. 1425 / 2006.

valorilor şi protecţia persoanelor .Ordonanţa de urgenţă nr. 252 din 19 iulie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor care proiectează.OMAI Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă *Republicată* .12. întreţinere şi reparare a autospecialelor şi/sau a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor .1218/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru asigurarea protecţiei împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi chimici în muncă. bunurilor. 1.Legea privind apărarea împotriva incendiilor.OMAI Nr. 12. de verificare. nr.P118/1999 – normativ de siguranţă la foc a construcţiilor . privind „Executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţiile de înaltă tensiune ale „TRANSELECTRICA”.HG 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu .R. bunurilor. valorilor şi protecţia persoanelor modificata prin legea 40/2010 .LEGE Nr. 69 din Legea nr.legea 333/2003 privind paza obiectivelor. evaluarea şi controlul riscului de incendiu .OMI 1234/2006 – privind clasificarea şi încadrarea produselor pe baza performanţelor de rezistenţă la foc . 1739 din 06/12/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajãri care se supun avizãrii/autorizãrii privind securitatea la incendiu .OMI 210/2007 – metodologia privind identificarea . efectuează lucrări de termoprotecţie şi ignifugare.HG 1010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 163 din 28/02/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apãrare impotriva incendiilor . completat prin legea 268/2007 .OMAI Nr.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag.G.Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.OMAI nr. 333/2003 privind paza obiectivelor. 535 din 7 iulie 2008 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.OMAI Nr. 42 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 - HG nr.435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă .H.3 Legislatie Situatii de Urgenta . 21 din 15/04/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă . execută. întreţin şi/sau repară sisteme şi instalaţii de apărare împotriva incendiilor. verifică. 130 din 25 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu . Procedura Operaţională Cod: TEL-07. Instructiune Internă de Securitate a Muncii pentru Instalaţii Electrice în Exploatare ( IPSM – IEE / 2007).HG 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România .1435 din 18 septembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă . 307 din 12 iulie 2006 . nr.

aprobata de Legea nr. 36.138/2006 . 1. OUG nr. 65.465/2001. 426/2001.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag.Ordin nr.HGR nr. Legea nr.349/2005 privind Depozitarea deseurilor . OUG nr. 1076 / 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe . 195/2005. 63. 265/2006 si de OUG nr.HGR nr.1364/1499/2006.OMDD nr. Legea nr.HGR nr. 27/2007.HGR nr.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor Anexa 1 modificata de art. cu modificările şi completările ulterioare Abrogat partial de OUG nr. 210/2007 . 621 / 2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje .Ordin MMP nr. aprobată prin Legea 265/2006. modificata prin HGR nr. 184/ 1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu . aprobare a planurilor regionale de gestionare a deseurilor. 114/2007 pentru modificarea si completarea OUG nr.4 Legislatie Mediu . 448 / 2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice. 57/ 2007 . 164 /2008 _ Art. 57/ 2007 _ Completat si modificat de OUG nr.OUG 195/2005 privind protecţia mediului.OUG nr.518 / 2009 . Legea nr. modificata prin legea nr. modificata si completata prin OUG nr. 1 din Ordinul nr.Ordin nr. 152 / 2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori . inclusiv deseurile periculoase . completata Hotararea nr.ORDONANTA DE URGENTA nr. 64. 863 / 2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului .OMAPPM nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private .164 /2008. 114 / 2007 . 12. OUG nr. 756 / 1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului . 265/2006 si de OUG nr.15/2009 . 103 abrogate de art.OUG nr. aprobata prin Legea nr. 61/2006.OMAPPM nr.OMAPPM nr. modificata prin ORDONANTA DE URGENTA nr.230/2005 . executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiului Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei din clădiri indicativ I8/2 – 2002.78/2000 privind regimul deseurilor. 68 / 2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu .164/2008.19/2008. 57 din OUG nr. 43 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 - NP 086/2005 – normativ pentru proiectarea. 37. 1.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile . 50. . completata si modificata de Legea nr.HGR nr.337/2007 privind clasificarea activitatilor din economia nationala .Ordin nr. 62.HGR nr. 40 / 2010 .

modificată de Legea 587 din 2002 .Norme tehnice interne pentru solutii tehnice: • NTI-TEL-S-001-2008-00 .Regulamentul CE nr. 110kV.Hotărâre nr. protecţie si automatizare pentru nivelul 220 kV LEA / LES / cuple din staţiile electrice modernizate. pe tipuri de scheme primare • NTI-TEL-S-004-2009-00 Detalii si specificaţii de echipamente pentru realizarea sistemului de control. 1399 / 2009.Legea nr. pe tipuri de scheme primare • NTI-TEL-S-005-2009-00 .1. în conformitate cu Regulamentul CE nr.Detalii şi specificaţii de echipamente pentru realizarea sistemului de control. 12.6 Proceduri/ Normative interne Transelectrica 12. a formatului raportului care trebuie transmis de producatorii. 1493/2007 al Comisiei de stabilire. protecţie şi automatizare pentru nivelul 110 kV LEA/LES/Cuple sin staţiile electrice modernizate. 2032/2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenta si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deseurile de baterii si acumulatori . . 400. pe tipuri de scheme primare. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului.OMM nr. 1494/2007 al Comisiei de stabilire. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului. importatorii si exportatorii de anumite gaze fluorurate cu efect de sera . 10 din 1995 privind calitatea în construcţii.Regulamentul CE nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. a formei etichetelor si a cerintelor de etichetare suplimentare privind produsele si echipamentele care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera 12. 842/2006 privind anumite gaze floururate cu efect de sera . • NTI-TEL-S-008-2009-00 – Detalii si specificatii de echipamente privind realizarea protectiei diferentiale de bare.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate .HGR nr.Regulamentul CE nr.Condiţii Tehnice privin alegerea şi montarea Instalaţiilor de legare la Pamânt (ILP) din cupru. • NTI-TEL-S-003-2009-00 Detalii si specificaţii de echipamente pentru realizarea sistemului de control.Ordonanta 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje. protecłie si automatizare pentru transformatoare. 44 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 . bobine de compensare. protecţie si automatizare pentru nivelul 400kV LEA / LEA / cuple din staţiile electrice modernizate. pe tipuri de scheme primare . a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor. OME nr. autotransformatoare.6. protectiei la refuz declansare intrerupator si automatizari la nivel de statie. 220. echipamente şi instalaţii tehnologice industriale modificata prin legea 440/2002 . • NTI-TEL-S-002-2008-00 – Specificatie tehnica pentru paratrasnete – 750.Detalii si specificałii de echipamente pentru realizarea sistemului de control.5 Legislatie calitate . în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. • NTI-TEL-S-007-2009-00 .

. cu izolatie in SF6. 12.6.NTI-TEL-R-002-2007-00 50/2007( inlocuieste PE 116/94).00 – Specificatie tehnica pentru AT 200/200/60 MVA. inclusiv cerinte pentru realizarea AAR-ului 0.00-8 – Descărcătoare. • NTI-TEL-E-024-2008-00 – Specificatie tehnica pentru uleiuri-transformatoare de putere.6.2 Norme tehnice interne pentru echipamente: • NTI-TEL.00-9 – Celule prefabricate si celule capsulate. • NTI-TEL-E-032-2009-00 . • NTI-TEL. si c.E-003-2007.Specificatie tehnica pentru descarcatoare cu oxizi metalici destinate retelelor de 400 kV.00 – Specificatie tehnica pentru transformator 250/250/80 MVA.a. 45 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 • • • • • • NTI-TEL-S-009-2010-00 – Detalii si specificatii de echipamente pentru sisteme de control si protectii la nivel de statie electrica retehnologizata/modernizata . Sistemul de electroalimentare NTI-TEL-S-013-2010-00 Cerinte pentru asigurarea compatibilitatii electromagnetice a circuitelor si echipamentelor secundare NTI-TEL-S-014-2010-00 Cerinte pentru realizarea teleprotectiilor cu specificatii de echipamente pe tipuri de medii de comunicatii NTI-TEL-S-015-2010-00 Cerinte de realizare a containerelor destinate amplasarii dulapurilor de control. cu reglaj inclus.4 kV. • NTI-TEL-E-021-2008-00 .Regulament de mentenanta preventiva la instalatiile si echipamentele din RET. inclusiv specificatii de echipament 12.Transformatoare de putere.00-1 .E-002-2007. 400/121/20 kV.c. • NTI-TEL-E-033-2009-00 .Specificatie tehnica pentru izolatoare compozite si lanturile de izolatoare de 110 – 400 kV. cu urmatoarele capitole: NTI-TEL-R-002-2007. 231/121/10.c si c.Încercarile si masuratorile la echipamentele electrice din cadrul RET . la nivelul celulelor /ansamblurilor functionale. cu reglaj inclus.Specificatie tehnica pentru descarcatoare cu oxizi metalici destinate retelelor de 220 kV. • NTI-TEL-E-040-2009-00 – Norma Tehnice Interne pentru transformatoare de servicii interne 20(10)(6)/0.6.4 Normă Tehnică Internă .4kV si a integrarii acestuia in sistemul de comanda control al statiei.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. protectie si automatizare.3 NTI-TEL-R-001-2007.5 kV.a la nivel de statie. 250-1600 kVA uscate. NTI-TEL-R-002-2007. NTI-TEL-S-012-2010-00 Cerinte de realizare a dulapurilor de servicii proprii de distributie secundara de c. NTI-TEL-R-002-2007.Specificatie tehnica pentru izolatoare capa tija si lanturi de izolatoare de 110 – 400 kV. NTI-TEL-S-011-2011-00 – Detalii si specificatii de echipamente pentru dulapuri de servicii proprii de distributie principala c. 12. • NTI-TEL-E-022-2008-00 .

Norma europeana de linii EN 50341-1 / 2001: “Overhead electric lines exceeding AC 45 kV – Part 1: General requirements – Common specifications” .Instalaţii de legare la pămân. 12. 1125.00-17 – Bobine de blocaj si condensatoare pentru telecomunicatii pe LEA.00-18 . 9393.00-22 – Hexafluorura de sulf. 4071. PE 111-7/85. 424. .00-20 – Motoare electrice de curent alternative. new edition: EN-50341-3-4:2001 NNA for Germany . 1 Li – Ip 38. 11028. pentru fibra optica si echipamentele optice . last edition: 1985. PE 111-8/88. 500. 3622. PE 101 A/85. PE 111-6/75. PE 111-2/92. PE 501/85. NTI-TEL-R-002-2007. .IEC 60826 Loading and strength of overhead transmission line. PE 125/1989 Pentru linie . PE 111-9/86. 2700.Standarde romanesti: STAS Nr. de comanda – control. pentru stalpi si fundatii. 6 “Visual aids for denoting obstacles” . PE 105/1990. NTI-TEL-R-002-2007. PE 111-4/93. Cap.“Design of Latticed Steel Transmission Structures". Digital Systems and Networks”. Standarde internaţionale de referinţă Stâlpi şi fundaţii STANDARD ASCE 10-1997 VDE 0210 TITLUL American Society of Civil Engineers Standard . PE 112/93. PE 504/1996. 437.STAS 6290-80 Incrucisari intre linii de energie electrica si LTc.00-16 .Baterii de acumulatoare. PE 111-1/92. 3349.t NTI-TEL-R-002-2007. 46 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 NTI-TEL-R-002-2007-00-10 – Treceri izolate. NTI-TEL-R-002-2007. NTI-TEL-R-002-2007-00-13 . 7221. Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000 V indicativ NTE 003/2004. RE-Ip 30/90. 483.Instalaţii de comandă-control. NTI-TEL-R-002-2007. NTI-TEL-R-002-2007.Regulament international ICAO privind aviatia civila. PE 111-5/92.00-15 . PE 102/86. PE 152/1990. de telemecanica. NTI-TEL-R-002-2007-00-11 – Izolatoare pentru tensiuni peste 1 kV. Ip 28/1982.7 Prescriptii energetice Pentru statie RE-Ip 41/92. 438. 7222. Planning and design of overhead power lines with rated voltages above 1kV.ITU-T G-series Recommendations.M34/80 Norme tehnice privind limitele zonelor de siguranta ale terenurilor de aeronautica .00-14 – Bare colectoare/Capsulate.Cabluri de energie. PE 101/85. “Transmission Systems and Media.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. NTI-TEL-R-002-2007. PE 134/95.

systems .TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag.c. technical terms of delivery Round washers for high-strength structural steel bolting Loading tests on overhead line towers Standard specification for zinc (hot-dip galvanized) coating on iron and steel products Standard recommended practice for safeguarding against embitterment of hot-dip galvanized structural steel products and procedure for detecting embitterment Test method for locating the thinnest spot in a zinc (galvanized) coating on iron or steel articles by the Preece Test (copper sulphate dip) Specification for hot-dip galvanized coatings on iron and steel articles Specification for Portland cement Structural use of concrete Testing concrete Concrete curing compounds on ferrous article Specification for carbon steel bars for the reinforcement of concrete Specification for scheduling. nuts and similar parts. systems– Definitions.Part 2: Insulator strings and insulator sets for a. systems – Definitions. 47 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 EN 1002 ISO 630 EN 20898 DIN 267 DIN 6916 IEC 60652 ASTM A-123 ASTMA-143 ASTM A-239 BS 729 BS 12 BS 8110 BS 1881 ASTM C31 BS 4449 BS 4466 BS 4482 BS 5930 BS 8004 Izolatoare şi armături STANDARD IEC 60372 IEC 60120 IEC 60305 IEC 60383-1 IEC 60383-2 IEC 60071-2 Hot rolled products of not alloy structural steels – Technical delivery conditions Structural steels (Former ISO 898): Mechanical properties of fasteners Bolts.c. bending and cutting of steel reinforcement for concrete Specification for cold reduced steel wire for the reinforcement of concrete Code of practice for site investigations Code of practice for foundations TITLUL Locking devices for ball and socket couplings of string insulator units: Dimensions and tests Ball and socket coupling of string insulator units Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1 kV – Ceramic or glass insulators for a. test methods and acceptance criteria Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000 V .Characteristics of insulator units of the cap and pin type Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000 V Part 1: Ceramic or glass insulator units for a. dimensioning.c. test methods and acceptance criteria Insulation co-ordination Part 2: Application Guide .

c. testing Fittings for overhead power lines and switchgear installations. Methods of measurement and procedure for determining limits. hot-dip galvanising Electrical power insulators.1 CISPR 18-2 Sampling rules and acceptance criteria when applying statistical control methods for mechanical and electromechanical tests on insulators of ceramic material or glass for overhead lines with a nominal voltage Radio interference test on high-voltage insulators Artificial pollution tests on high-voltage insulators to be used on a. Part 2.TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag.Creep test procedures for stranded conductors Standard Construction of Composite Fibre Optic Overhead Ground Wire (OPGW) for Use on Electric Utility Power Lines Optical fibre cable. Part 53 DIN VDE 0212. Amendment 1 (1993) Conductoare. systems Thermal-mechanical performance test and mechanical performance test on string insulator units Partial discharge measurements Methods of test for insulators Requirements for insulators Performance and general requirements for insulators and conductor fittings for overhead power lines Fittings for overhead power lines and switchgear installations. Conductoare de protecţie şi conductoare cu fibră optică înglobată STANDARD IEC 61089 IEC 60889 IEC 60888 IEC 60104 IEC 61395 IEEE Std 1138 IEC 60794 IEC 60793 IEC 60304 EIA/TIA-455-81A EIA/TIA-455-82B ITU-T G652 EIA/TIA RS-598 TITLUL Round wire concentric lay overhead electrical stranded conductors Hard-drawn aluminium wire for overhead line conductors Galvanized steel wires for overhead line conductors Aluminium-magnesium-silicon alloy wire for overhead line conductors Overhead electrical conductors . testing the static-mechanical behaviour of fittings Fittings for overhead power lines and switchgear installations. 48 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 IEC 60591 IEC 60437 IEC 60507 IEC 60575 IEC 60270 BS 137 Part 1 BS 137 Part 2 BS 3288 Part 1 DIN VDE 0212. Part 54 ANSI C29. Part 50 DIN VDE 0212. Test methods Radio interference characteristics of overhead power lines and highvoltage equipment. partical discharge behaviour. electrical contact behaviour of fittings which are live in operation. Optical fibres Standard colours for insulation for low-frequency cables and wires Compound (flow) test for filled fibre optic cable Water penetration test for fluid blocked fibre optic cable Characteristics of a single-mode optical fibre cable Color coding of fiber optical cables . Part 52 DIN VDE 0212. requirements testing Fittings for overhead power lines and switchgear installations.

installation and servicing Specification for testing zinc coatings on steel wire and for quality requirements Specification for ingot zinc Guide to the installation of overhead transmission line conductors .Tests for determining the mechanical properties Fibre optic cables for telecommunication purposes Quality systems. production.Part 1-1: Methods for general application Measurement of thickness and overall dimensions .TEMA DE PROIECTARE CADRU Racordare la RET a unei statii noi 400(220) / 110 kV Izolatie GIS (Lucrări pe tarif de racordare) Pag. 49 din 49 Revizia 0 1 2 3 4 Cod: NTI-TEL-DT-002-2010-00 IEC 60811-1-1 VDE 0888 ISO 9001 BS 443 BS 3436 IEEE 524 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables and optical cables . Model for quality assurance in design/development.