Iniţiere în afaceri

Planul de Afaceri

PLANUL DE AFACERI PENTRU FIRME NOI

1

Iniţiere în afaceri

Planul de Afaceri

1. INTRODUCERE – Planul de afaceri
Atunci când o persoană se decide să-şi dezvolte propria companie ea trebuie să se informeze cu privire la piaţa vizată, posibilităţile financiare şi fezabilitatea planurilor avute în vedere. Un plan de afaceri bun furnizează aceste informaţii şI aşteptări. Pentru acei care deja şi-au pornit o companie proprie, planul de afaceri poate să fie instrumental potrivit pentru definirea şi pregătirea deciziilor importante. Vă pune în situaţia de a lua în considerare toate aspectele care sunt importante atunci când încercaţi să adaptaţI compania unor noi pieţe , clienţi sau produse. Este de dorit ca pentru început să transmiteţi planul de afaceri către un contabil autorizat sau către un consultant şi să utilizaţi sugestiile acestora pentru adaptarea ulterioară a planului. După finalizare, planul dumneavostră de afaceri poate să fie transmis unei bănci sau unei alte instituţii de credit. Când instituţia respectivă evaluează posibilităţile de finanţare, planul dumneavoastră de afaceri le va furniza date relevante despre riscul financiar şi calităţile antreprenoriale ale companiei dumneavoastră. Acest capitol vă va indica modul în care trebuie să vă prezentaţi ideile cu privire la afacerea viitoare sau existentă pe care doriţI să o dezvoltaţi. Lucrând cu multă atenţie veţI reuşi să scrieţi un plan de afaceri croit pe compania dumneavoastră. În mod corespunzător , şansele dumneavoastră de suces vor creşte aşa cum a fost demonstrate deja de multe organizaţii care au asistat antreprenori începători. Când utilizăm cuvântul antreprenor ne referim, bineînţeles, atât la bărbaţi cât şi la femei.

2

Iniţiere în afaceri

Planul de Afaceri

2. EXPLICAŢII PRIVIND PLANUL DE AFACERI
Un plan de afaceri este un document de planificare, care descrie o afacere şi activităţile sale pe o perioadă determinată de timp. Un plan de afaceri urmăreşte mai multe scopuri. În primul rând asigură o bază în managementul afacerilor. În al doilea rând un plan de afaceri comunică componentele afacerii creditorilor şi altor persoane interesate. În cel de al treilea rând oferă un etalon cu ajutorul căruia se pot aprecia schimbările şi se poate măsura progresul. Formatul planurilor de afaceri poate varia funcţie de ţinta sa dar gama de informaţii cerute este în general aceeaşi. Informaţiile care trebuiesc incluse, în mod obligatoriu, într-un plan de afaceri sunt prezentate mai jos: 1. Informaţii personale. Succesul unei companii este determinat în mare măsură de calităţile personale ale antreprenorului. 2. Descrierea planului. Pentru anumite sectoare antreprenorul trebuie să îndeplinească anumite cerinţe legale. Neîndeplinirea acestora poate conduce la probleme de legalitate ori la alte probleme în raport cu oficialităţile. Va fi totodată imposibil să beneficiaţi de facilităţi guvernamentale sau de anumite posibilităţi de finanţare din surse publice. 3. Abordarea de marketing. Care este piaţa ţintă şi cine sunt potenţialii clienţi? Care sunt criteriile lor de achiziţie? Cum vor deveni ei clienţii dumneavoastră? Va trebui să explicaţi acestă abordare de marketing (produse/servicii, fixarea preţurilor, locul afacerii, competitori, etc.) şi procedând aşa veţi fi în măsură să determinaţI estimările privind cifra de afaceri. 4. Investiţii şi finanţare. Trebuie să furnizaţi o imagine clară asupra investiţiilor în clădiri, renovări sau modernizări, echipamente şi stocuri, a finanţării şi a cheltuielilor iniţiale ( inclusiv costul vieţii de zi cu zi). Trebuie să explicaţi şi modul în care urmează să finanţaţi aceste invesţi: împrumuturi bancare, credit la furnizor sau alte forme de credit. În general trebuie să aveţi în vedere că sunt foarte puţine variante de creditare pentru antreprenorii care încep o afacere. 5. Bugetul operaţional şi capacitatea de rambursare. Bugetul operaţional anual va demonstra dacă planurile dumneavoastră sunt fezabile sau nu. Cifra de afaceri previzionată , profitul brut, costurile de operare şi profitul net trebuie să fie definite cu claritate. Ţine minte: profitul net formează baza pentru a vă asigura costul vieţii, investiţiii diverse şi rezerve. O parte din profitul net va trebui să-l utilizaţi pentru a vă susţine costul vieţii de zi cu zi. Ceea ce vă rămâne susţine baza financiară a companiei. Aceste sume împreună cu banii care provin din amortizare ar trebui să fie suficiente pentru rezolvarea obligaţiilor de rambursare. 6. Specificitatea contului privat . Trebuie să vă formaţi o idée clară a cheltuielii private totale astfel încât aceasta să nu depăşească veniturile nete.

3

trebuie să menţionaţi acest lucru. trebuie să ţineţi seama de pierderile pe care le va avea de suferit afacerea în perioada iniţială.Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri 7. Dacă cifrele prognozate de dumneavoastră sunt bazate pe informaţii de la / despre o anumită ramură. 1.1 Antreprenor * Nume: Adresa: Cod poştal. 1. Ar trebui să fiţi conştienţi de fluctuaţia nevoilor trimestriale de credit. INFORMAŢII PERSONALE 1.2 Situaţia veniturilor Care este situaţia veniturilor dumneavoastră ? salariat/dividende /fără venit Venitul net pe lună: RON: Dacă beneficiaţi de dividende Care este natura acestora ? ________________________ Care este situaţia veniturilor partenerului ? salariat/dividende /fără venit Dacă partenerul beneficiază de dividende Care este natura acestora ? ________________________________ Venitul net pe lună: Ron : Plătiţi dumneavoastră sau Partenerul dumneavoastră pensie alimentară da/nu: Dacă da. localitate: Număr de telefon/Număr de fax: Data naşterii/Naţionalitate : Statut civil : Numele şi data naşterii partenerului/ ei: Copii : da/nu. în ce cuantum? Ron: per Aţi fost vreodată implicat într-o lichidare a unei afaceri sau la nivel privat? da/nu SunteţI în prezent implicat într-o lichidare? da/nu 4 . care sunt prevederile acestuia. De asemenea. vârsta: / / necăsătorit/uniune consensuală/căsătorit/divorţat/ a mai fost căsătorit / Alte informaţii relevante (de exemplu) există un contract între parteneri? Dacă da. Prognoze cu privire la lichiditate.

Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri Dacă da. este planificată? (numele lichidatorului) 1. descrieţi ce anume: 1.3 Asigurări personale Aveţi o asigurare personală de risc? Descrieţi: V-aţi propus şi alte asigurări? Dacă da.4 De la De la De la De la De la Educaţie (după şcoala primară) forma de învăţământ/cursuri Certificare la la la la la da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu 5 .

Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri 1.5 De la De la De la De la De la De la Experienţă practică ( ca angajat sau ca persoană fizică autorizată) Numele companiei / Localitate Poziţie la _ ________________________________________________ la _ ________________________________________________ la _ ________________________________________________ la _ ________________________________________________ la _ ________________________________________________ la _ ________________________________________________ Aţi semnat clauze de concurenţă ? Dacă da. ce conţin aceste clauze ? 1.6 Obiective personale De ce vă doriţi să deveniţi antreprenor? (= care sunt obiectivele dumneavoastră personale)? Ce doriţI să realizaţi cu noua companie? . (= care sunt obiectivele afacerii şi cât de mult doriţi să extindeţi compania)? 6 .

Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri 1.7 Calităţi personale Care din calităţile dumneavoastră vă vor ajuta să deveniţi un bun antreprenor? Care sunt punctele dumneavoastră tari şi care sunt cele slabe ? Vă rugăm să indicaţi: Puncte tari Puncte slabe Cum veţi îmbunătăţi punctele slabe? 7 .

solicitaţI bilanţul şi raportul anual şi solicitaţi un Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului).3 Care va fi forma legală a companiei dumneavoastră? Asociat unic da/nu 8 . ce fel de serviciu veţi furniza)? Planificaţi să: preluaţI parţial sau total o altă companie? da/nu (dacă da.1 Formulaţi planul în linii generale Puteţi furniza o descriere generală a planului ( ce sector. Căutaţi cât mai multe date relevante despre compania pe care doriţi să o achiziţionaţi.2 Informaţii Ce autorităţi sau organizaţii aţi contactat cu privire la planurile dumneavoastră? Camera de Comerţ din_______________________________ Consultant din_______________________________ Bancă din_______________________________ Autoritate locală din_______________________________ Altele. DESCRIEREA PLANULUI 2. vă alăturaţi unei reţele.  preluaţ o filială. ce fel de companie. sau stabiliţi o franciză ? da/nu  stabililiţi nouă companie? da/nu  altele : 2. specificaţi din_______________________________ 2.Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri 2.

altele) Pot clienţii să vă găsească relativ uşor? Pot bunurile să vă fie livrate sau ridicate uşor? Sunt suficiente locuri de parcare (pentru clienţi şi maşina proprie?) Puteţi să indicaţI suprafaţa totală a locaţiei? Există posibilităţi de extindere a spaţiului ? da/nu da/nu m2 da/nu Veţi închiria. să poată fi uşor integrată în materiale de promovare. au devenit un brand.5 Licenţe Aţi verificat la Camera de Comerţ dacă aveţi nevoie de anumite avize şiI autorizaţii? Aţi verificat la Camera de Comerţ dacă îndepliniţi cerinţele profesionale ? Dacă da. sit industrial.  Exerciţiu: daţi câteva exemple de denumiri de firme care. în timp. Disponibilitatea denumirii ca şi a emblemei firmei se verifică la Oficiul Teritorial al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul local. pe ce bază? Dacă nu. care ? 2. un activ intangibil* valoros. de către cine? Sunt înscrise în contract condiţii speciale cum ar fi clause financiare? da/nu Dacă da.Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri Persoană fizică independentă SA SRL Alteler: De ce ai ales această variantă? 2. Obligaţii legale : Înainte de a decide cu privire la denumirea afacerii trebuie să verificaţi dacă aceasta este disponibilă. să fie uşor de reţinut şi. Care va fi locaţia pentru companie? Adresa: Descrieţi în câteva cuvinte zona în care veţi desfăşura afacerea (zonă rezidenţială. Denumirea în sine poate deveni o marcă a afacerii dumneavoastră. cum veţi rezolva această problemă? Este locaţia aleasă adecvată din punct de vedere al planului urbanistic local ? da/nu da/nu da/nu 9 . cumpăra sau lua în locaţie spaţiul? închiriere/cumpărare/leasing închiriere /leasing pe an RON:__________________ preţul de cumpărare RON:__________________ A fost contractul încheiat evaluat de un expert? da/nu Dacă da.4 Denumirea șI sediul social Care va fi denumirea companiei? da/nu da/nu da/nu  ATENŢIE: când vă alegeţi denumirea companiei va trebui să aveţi în vedere că aceasta trebuie să fie suficient de reprezentativă pentru afacerea dumneavoastră.

Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri (verificaţi la autoritatea locală) Aveţi nevoie de un aviz de mediu ? (verificaţi cu Agenţia pentru Protecţia Mediului) da/nu 10 .

) .) Dacă da. va trebui să aveţi în vedere faptul că. de exemplu. specificaţi lunar/anual/semestrial da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu 2. full-time. asigurarea spaţiilor. bilanţ. 11 . pentru siguranţa afacerii dumneavoastră va trebui să iniţiaţi o serie de asigurări care devin costuri şi pe care va trebui să le acoperiţi din veniturile afacerii.7 Administrare Cine va administra firma? Nume: Adresa: Oraş: Telefon/Fax: / Cine se va ocupa de partea financiar contabilă ? Nume: Adresa: Oraş: Telefon/Fax: / Cât de des veţi fi informat despre situaţia financiară a firmei? 2.6 Personalul Cum o să organizaţi personalul la început? (dumneavoastră.administrare . partenerul dumneavoastră. credeţi că veţi fi în măsură să angajaţi personal calificat? da/nu 2. facturi.alte scopuri. oferte. etc) . etc.contabilitate ( baze de date. part-time. ocazional) Cine vă va înlocui în caz de absenţă? V-aţi decis cu privire la organigramă. chitanţe. ce tipuri de asigurare deţineţi şi în ce valoare ? Dacă nu.8 IC&T Veţi utiliza un computer? Dacă da . în ce scop? .9 Asigurări Sunteţi asigurat pentru anumate riscuri standard ? da/nu (asigurare contra incendiilor. număr de salariaţi. la reglementări de mediu ) Dacă da. care ? da/nu 2.procesare word (adrese.Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri De ce alte licenţe aveţi nevoie? Sunt alte reglementări legale sau condiţii pe care ar trebui să le îndepliniţi ? (gândiţi-vă. adică la poziţiile pe care personalul le va ocupa în cadrul companiei? da/nu Planificaţi să vă extindeţi personalul în viitorul apropiat? da/nu Dacă da. situaţii. rapoarte. etc.urmărirea stocurilor .

Veţi lua în considerare: .gama de produse sau servicii pe care o veţi furniza . Cunoaşteţi reglementările legale în vigoare cu privire la aceste obligaţii? da/nu (Dacă nu contactaţI Camera de Comerţ) 2. neacoperirea unei asigurări poate conduce inclusiv la falimentul afacerii.Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri  ATENŢIE: De cele mai multe ori administratorii firmelor neglijază sau evită realizarea de asigurări care sunt privite ca şi costuri ce afectează veniturile firmei.nivelul preţurilor utilizate 3. personal şi/sau responsabilitate privind serviciile) Dacă intenţionaţi să furnizaţi bunuri sau servicii luînd în considerare anumiţi termeni generali va trebui să-i includeţți în planul de afaceri .11 Data de început Când planificaţi să va înregistraţi afacerea? Dacă deja aţi început activitatea când a fost aceasta? 3.10 Răspunderea. (după caz la nivel local.2 Clienţii Piaţa afacerii este foarte importantă. nejustificat. cui vă adresaţi . costurile suplimentare sunt mult mai mari şi. condiţiile de livrare şi condiţiile de plată Aţi stabilit responsabilitatea pentru produs? Intenţionaţi să vă asiguraţi pentru acest lucru? da/nu Cum ? (profesional.1 Conceptul comercial La acest punct ar trebui să formulaţi. atunci când apar probleme.grupul ţintă adică. În această secţiune va trebui să identificaţi segmentele de piaţă / grupurile de clienţi ai afacerii. De cele mai multe ori însă. 2. regional. Marketingul afacerii : 3. national şi internaţional) 12 . în cuvinte simple. din păcate. conceptual comercial al viitoarei companii.

Trebuie să analizaţi cu mare atenţie De ce credeţi că aceste persoane vor cumpăra de la dumneavoastră şi nu de la concurenţă. nevoilor grupurilor ţintă este definitorie pentru întregul plan de afaceri. O identificare clară a cerinţelor. etc) Descrieţi factorii relevanţi care determină modul de cumpărare al clienţilor. cum cheltuiesc. Ele pot fi persoane fizice sau juridice. Pentru a-i putea defini ar trebui să realizaţiI o analiză aprofundată a persoanelor care vor fi interesate de aceste produse sau servicii. 13 . (ex. Care sunt dorinţele şi nevoile clienţilor dumneavoastră? Descrieţi comportamentul clienţilor dumneavoastră potenţiali legat de cheltuieli. Cât de mult ar fi dispuşi să cheltuiască.Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri ATENŢIE : Grupul ţintă sau grupurile ţintă sunt cei care cumpară produsele sau serviciile pe care le veţi vinde. Lista şi segmentele de piaţă/ grupurile de clienţi ai afacerii.   Exerciţiu: realizaţi o analiză a persoanelor interesate.

14 . proprietate? Dacă da. leasing. furnizaţi detalii.Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri Aţi discutat deja planurile dumneavoastră cu potenţiali viitori clienţi? Dacă da care au fost reacţiile lor? da/nu 3.3 Locaţia afacerii Vă rugăm să explicaţi de ce aţi ales locaţia respectivă pentru derularea afacerii proprii? Care este titlul cu care utilizaţi spaţiul respectiv?Închiriere.

Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri 15 .

5 Costul de producţie şi de vânzare Pentru a putea determina preţul de vânzare a bunurilor sau serviciilor trebuie să analizaţi şi să specificaţi care este modul de construcţie al costurilor. Pentru aceasta veţiI lua în considerare: * * * * Produs materialele utilizate ore/om x plata orară echipamente x cost altele Pentru a determina ratele cu care veţi calcula costurile puteţiI să luaţi în considerare informaţii relevante ramurii sau sectorului de activitate sau puteţi utiliza serviciile unui contabil Pentru a putea determina eficacitatea afacerii va trebui să urmăriţi dacă costul previzionat corespunde cu cheltuiala efectivă. 16 .4 Produsul (gama de produse) Observaţii Descrieţi produsele sau serviciile furnizate: 3.Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri Specificaţi care sunt suprafeţele Suprafaţa mp Vânzări Administrare Producţie Depozitare Altele Total spaţii 3.

da/nu 3.6 Promovare Am identificat anterior care sunt nevoile şi dorinţele grupului/lor ţintă.Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri DescrieţiI în continuare cum veţi face acest lucru: Aţi calculat deja preţul de vânzare al produsului / serviciului? Dacă da. vă rugăm să descrieţi metoda pe care aţiI utilizat-o. Sunteţi în măsură să răspundeţi acestor cerinţe? Vă rugăm justificaţi răspunsul. 17 .

F. pentru o afacere de mică sau la început. Identificarea lor se va realiza funcţie de piaţa pe care o ţintim ( nivel local. G. specificaţi: rar/frecvent rar/frecvent rar/frecvent rar/frecvent rar/frecvent Vă rugăm să descrieţi pe care din considerente de cumpărare aveţi de gând să vă concentraţi ? 3. naţional sau internaţional). E. este important să definim competiţia la nivel local. Pentru a identifica cine sunt concurenţii noştri de cele mai multe ori este nevoie de un studiu de piaţă. B. identificănd firmele concurente.Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri Ce mijloace de promovare veţi utiliza pentru a aborda cumpărătorii? * vânzări personale da/nu * tărguri şiI expoziţii da/nu * scrisori directe da/nu * publicitate da/nu * sponsorizare da/nu * publicitate din gură în gură da/nu * altele. Acest lucru se poate realiza apelând la Camera de Comerţ. Dar. regional.  A. D. C.7 Competiţia Este important să ne cunoaştem competitorii atunci când ne propunem să realizăm o afacere nouă sau să extindem o afacere deja existentă. Exerciţiu: identificaţi cine sunt competitorii cei mai importanţi? Listaţi aceşti competitori mai jos. 18 .

ro Evaluaţi punctele tari ale firmei propri în raport cu competiţia. 19 . ((+ = compania proprie este mai bună.mfinante. specificaţi B C D E F G Care este diferenţa între produsele proprii şi ale concurenţei? Ar trebui să specificaţiI pe fiecare firmă concurentă.=compania proprie mai slabă) A Gama de produse extinsă Calitate Preţ Timpul de livrare Service Garanţii Altele. o = la fel . Pentru a putea estima cifra de afaceri a competitorilor puteţi utiliza site-ul ministerului de finanţe www.Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri O evaluare a punctelor tari şi slabe ale afacerii dumneavoastră în raport cu afacerea concurenţei trebuie realizată.

8 Personalul Câte personae.9 Aprovizionarea Cine sunt sau vor fi furnizorii dumneavoastră ? Care sunt termenele de livrare. termeni de decontare. 3. incluzând antreprenorul/îi sunt angajate: * * * * * * aprovizionare procesul de producţie vânzări administraţie alte servicii total persoane persoane persoane persoane persoane persoane Care este proporţia dintre personalul direct productiv şi cel indirect productiv? 3. de livrare etc? 20 .Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri Evaluaţi punctele slabe ale firmei propri în raport cu competiţia.

Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri 3. 21 . aveţi nevoie de susţinere de la o terţă parte? Sub ce formă? da/nu da/nu Descrieţi procesul de producţie : Care este experienţa dumneavoastră privind procesul de producţie? Ce mijloace de producţie veţi utiliza în procesul de producţie? ÎÎn această secţiune ar trebui să indicaţi dacă urmează să cumpăraţi sau să luaţi echipamentele în leasing sau second hand.10 Procesul de producţie Veţi dezvolta noi produse sau metode ? Dacă da.

Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri Descriere Nou/Vechi (vechime) Cumpărare/ Leasing Valoare Ce garanţii deţineţi cu privire la buna funcţionare a echipamentelor? Deţineţi suficiente echipamente pentru a vă realiza previziunile financiare? da/nu Aţi analizat produsul/sele şi procesul de producţie din punct de vedere al impactului asupra mediului ? da/nu Dacă da. există un impact negativ asupra mediului ? da/nu În ce fel: 22 .

Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri Cum veţi preveni eventualele accidente? Ce precauţii trebuie să luaţi? 23 .

echipamente şi piese de schimb Unelte Computere şi birotică Mijloace de transport TOTAL active fixe (A) Active curente Stocul de materii prime Stocul de produse finite Produse pe flux Datorii de încasat Cash TOTAL active curente Costuri iniţiale 1) TOTAL INVESTIŢII + (B) (C) + (A+B+C) 1) Costuri creditelor. consultanŢă. investiȚii Și finanȚare : 4.1 Bugetul investiţiei Vă rugăm redaţi o imagine a investiţiilor necesare la înfinţarea unei firme cât şi pe durata primului an de existenţă(excluzând TVA-ul). Active fixe Active intangibile Teren incusiv costul amenajării Clădiri Îmbunătăţiri ale clădirilor Maşini. notar public. costul vieţii în primele luni 24 .Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri 4.

3 Finanţare cu alt capital Capital pe termen lung şi mediu Împrumut bancar pe termen mediu Granturi (autorităţi) Leasing (automobile. computere) Total long/medium term capital (D) (termen ani) ani) ani) (termen (termen + (E) Capital pe termen scurt Descoperire bancară Conturi de plătit ( furnizori) Factoring Costuri neachitate Provizioane Altele Capital total pe termen scurt (termen ani) (F) Capital privat şi alt capital 1) 2) (D+E+F) Dacă există mai mulţi parteneri fiecare trebuie să completeze acest tabel Cum aţi calculat aceste valori ? 25 .Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri 4.2 Finanţare cu capital privat 1) Ce fonduri veţi investi în companie? Economii Maşina privată 2) Împrumuturi de la familie Alte intrări de capital 2) Total capital privat 4. echipamente.

Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri 26 .

BUGETUL DE OPERARE ŞI CAPACITATEA DE RAMBURSARE 5.Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri 5.1 Buget operaţional (sume exclusive TVA) Acest buget se realizează pe întreaga perioadă previzionată pentru investiţie Anul 1 Venituri produs A Venituri produs B Venituri produs C Venituri produs D Total cifra de afaceri Valoarea de cumpărare /utilizare a materiei prime Discounturi şiI bonusuri primite Discounturi şi bonusuri plătibile Costuri directe de cumpărare Servicii terţe părţi Profit brut/valoare adăugată Profit brut % din cifra de afaceri Costuri Personal Producţie Locaţie Transport Promovare Management general Amortizare Dobânzi şi comisioane Costuri totale Anul n + 0 0 + - (G) 0 ?? 0 ?? (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (H) 0 0 27 .

Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri Rezultate brute Profituri şi cheltuieli excepţionale Rezultate înainte de impozitare Impozit Distribuţia profiturilor Rezultat Net (G-H) + 0 0 0 - 0 28 .

2 Specificarea costurilor de exploatare Anul 1 Anul n Costuri de personal: Salarii brute Contribuţia la asigurările sociale Contribuţia la fondul de pensii Cheltuieli de călătorie şi alte costuri Personal contractual Formare profesională Alte costuri de personal Total costuri de personal Costuri de producţie : Materiale Maşini şiI echipamente de întreţinere Energie Închirierea/leasing echipamente Asigurarea echipamentelor Alte costuri de producţie Costuri de producţie totale Costul locaţiei : Închiriere Utilităţi Imobiliare Asigurări Întreţinere.Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri 5. reparaţii şi curăţenie Alte costuri Minus: chirii primite Costuri totale locaţie Costuri de transport Leasing Autovehicule Combustibil Asigurări Alte costuri Minus: utilizarea în nume propriu Total cheltuieli de transport (d) (c) + (b) (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 29 .

%) (interest ... telefon . %) (h) (perioada. .. poştale Asigurări Cheltuilei de călătorie şi cazare Alte costuri de management Total cheltuieli de management general Amortizare Active intangibile Clădiri Reparaţii la clădiri Echipamente şi instalaţii Mobilier ..... ani) (perioada... .Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri Costuri de promovare : Publicitate Reprezentare Ambalare Promovare Târguri şi expoziţii Alte vânzări promoţionale Costuri totale de promovare Costuri de management general Audit şi consultanţă Administrative. %) (interest . ani) (perioada.. ani) (g) (f) (e) Anul 1 Anul n 0 0 0 0 0 0 0 0 30 . ... .. .. . ani) (perioada. .. ani) (perioada.... . %) (interest . ani) (perioada... unelte Computere Transport Alte active fixe Total costuri de depreciere Costul dobânzilor Împrumuturi de la familie Descoperiri de cont /-împrumuturi Credit furnizor Altele Total costuri cu dobânzi (interest . ani) (perioada. ani) (perioada.

numărul de clienţi.cât de mult doriţiI să extindeţi compania .cum aţi determinat costurile de producţie? .Ce se întâmplă dacă rezultatele nu sunt cele previzionate ? 31 . informaţii pe ramură sau sector.4 Explicarea bugetului operaţional Pentru a putea convinge un eventual finanţator cu privire la modul în care aţiI determinat bugetul este necesar să puteţi descrie : .modul în care aţi stabilit valoarea de achiziţie (experienţă. cheltuieli de personal etc.3 Test privind capacitatea de rambursare Anul 1 Anul n Profituri deduse/câştiguri păstrate Amortizări Înlocuirea investiţiilor Disponibil pentru restituire şi extinderea investiţiilor Obligaţii de restituire * ipoteci pe imobile * credit bancar pe termen mediu * împrumuturi * contracte de leasing * reducerea descoperirii de cont Extinderea investiţiilor Lichiditate 0 0 + 0 0 - 5. media cheltuielilor. calcule)? Cu indicarea surselor acolo unde este cazul . .Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri 5.

1 specificaţii ale contului personal Primul an Cheltuieli private Cheltuilei cu hrana şi îmbrăcămintea Cheltuieli de vacanţă Bunuri de folosinţă îndelungată Chirii Utilităţi Asigurare medicală Alte asigurări Utilizare privată a autoturismului Utilizarea privată a bunurilor Dobânda & restituirea ipotecii private Dobânda & restituirea împrumutului privat Pensie alimentră Alte cheltuieli Impozit pe venit/contribuţia la asigurările sociale Subtotal cheltuieli private Minus: câştiguri private Alocaţia copiilor Venituri din închirieri Venit soţ/soţie/partener Alte câştiguri + Subtotal cheltueili private Total cheltuieli private 0 0 0 0 + 0 0 Al doilea an 32 . CONTUL PERSONAL 6.Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri 6.

Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri 1.LICHIDITATEA PROGNOZATĂ Primul an Cont bancar prima zi Încasări * Din vanzări (cifra de afaceri) * TVA din vânzări * Alte încasări +/Trimestrul 1 2 3 4 Total încasări Plăţi * Achiziţie de bunuri & servicii * Salarii nete/salarii * Alte costuri excluzând dobânda & deprecierea * TVA din achizitii şi costuri * Plata contribuţiilor/asigurări sociale/impozitul pe salarii/ Alte asigurări naţionale * Plata TVA-ului la trezorerie * Dobânzi * Răscumpărări * Retrageri private * Alte plăţi Total plăţi Contul bancar în ultima zi +/- 33 . .

Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri Anul 2 Contul bancar în prima zi Încasări *) Din vanzări (cifra de afaceri) * TVA din vânzări * Alte încasări +/- Trimestrul 1 2 3 4 Total încasări Plăţi * Achiziţie de mărfuri & servicii * Salarii nete/salarii * Alte costuri excluzând. interest & deprecierea * TVA din achizitii şi costuri * Plata contribuţiilor/asigurări sociale/impoyitul pe salarii/ alte asigurari naţionale * Plata TVA-ului la trezorerie * Dobânzi * Răscumpărări * Retrageri private * Alte plăţi Total plăţi Contul bancar în ultima zi +/- 34 .

Iniţiere în afaceri Planul de Afaceri Model plan afaceri 35 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful