KOMUNIKASI KHALAYAK

1. PIDATO/SYARAHAN Pidato atau syarahan adalah aktiviti pengucapan umum yang penting dalam kehidupan. Melalui aktiviti ini, seseorang akan dilatih untuk berfikir secara logik, menaaku;, menganalisis dan berhujah dengan baik. Selain itu, aktiviti berpidato dapat melatih seseorang untuk melahirkan pendapat dengan menggunakan bahasa yang lebih tepat dan menyampaikannya dengan gaya yang menarik dan meyakinkan. DEFINISI PIDATO/SYARAHAN Pidato adalah pengucapan yang disampaikan secara individu kepada khalayak ramai untuk menghuraikan dan menjelaskan sesuatu tajuk. Berpidato atau syarahan merupakan aktiviti bekomunikasi secara sehala, iaitu pemidato akan menjelaskan perkara-perkara tentangsesuatu tajuk dalam masa yang ditentukan untuk mempengaruhi para pendengar supaya bersetuju dengan apa yang dipidatokan. Pidato/syarahan juga bertujuan menerangkan sesuatu maklumat bagi meyakinkan sekumpulan pendengar. TUJUAN PIDATO/SYARAHAN Lazimnya pidato/syarahan dilakukan untuk tujuan-tujuan seperti yang berikut : 1. memberi penerangan tentang sesuatu tajuk dan menjelaskan aspek-aspek penting tentang tajuk tersebut 2. memberitahu audien tentang sesuatu perkara baru seperti peristiwa atau hal-ehwal semas yang menarik hati 3. memberi keyakinan kepada pendengar tentang pendiriannya terhadap sesuatu perkara; dan 4. mempengaruhi audien supaya memberi pehatian yang serius terhadap isu yang penting BINAAN SESUATU TEKS PIDATO/UCAPAN

KOMUNIKASI KHALAYAK
1. PIDATO/SYARAHAN Pidato atau syarahan adalah aktiviti pengucapan umum yang penting dalam kehidupan. Melalui aktiviti ini, seseorang akan dilatih untuk berfikir secara logik, menaaku;, menganalisis dan berhujah dengan baik. Selain itu, aktiviti berpidato dapat melatih seseorang untuk melahirkan pendapat dengan menggunakan bahasa yang lebih tepat dan menyampaikannya dengan gaya yang menarik dan meyakinkan. DEFINISI PIDATO/SYARAHAN Pidato adalah pengucapan yang disampaikan secara individu kepada khalayak ramai untuk menghuraikan dan menjelaskan sesuatu tajuk. Berpidato atau syarahan merupakan aktiviti bekomunikasi secara sehala, iaitu pemidato akan menjelaskan perkara-perkara tentangsesuatu tajuk dalam masa yang ditentukan untuk mempengaruhi para pendengar supaya bersetuju dengan apa yang dipidatokan. Pidato/syarahan juga bertujuan menerangkan sesuatu maklumat bagi meyakinkan sekumpulan pendengar. TUJUAN PIDATO/SYARAHAN Lazimnya pidato/syarahan dilakukan untuk tujuan-tujuan seperti yang berikut : 1. memberi penerangan tentang sesuatu tajuk dan menjelaskan aspek-aspek penting tentang tajuk tersebut 2. memberitahu audien tentang sesuatu perkara baru seperti peristiwa atau hal-ehwal semas yang menarik hati 3. memberi keyakinan kepada pendengar tentang pendiriannya terhadap sesuatu perkara; dan 4. mempengaruhi audien supaya memberi pehatian yang serius terhadap isu yang penting

iaitu sama ada hendak memberi penerangan. pemidato perlu melakukan persediaan seperti yang berikut: 1. pemidato yang cekap harus menguasai kemahiran-kemahiran memulakan pidato/syarahan.BINAAN SESUATU TEKS PIDATO/UCAPAN Dalam pembinaan atau perancangan teks sesuatu pidato/syarahan. Pembuka kata Bahagian ini menyatakan penghargaan kepada para hadirin dan pihak-pihak tertentu yang mengundang pemidato untuk menyampaikan pidato/syarahan yang berkenaan. terdapat bahagianbahagaian yang perlu diambil perhatian itu. takrif atau penjelasan tajuk pidato/ syarahan perlu diberikan dalam bahagian ini. menyampaikan maklumat. 5. Isi atau amanat Isi pidato/syarahan merupakan bahagian terpenting dan perlu diberikan penekanan yang sewajarnya. pemidato perlu merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak penganjur. kelulusan atau kelayakan mereka? (f) Bagaimanakah sikap audien terhadap pidato nanti? (g) Jantina audien. Peringkat Persediaan Peringkat persediaan amat penting dan boleh menentukan kejayaan atau keberkesanan sesuatu pidato/syarahan. penyampaian yang menarik dan menutup pidato/syarahan. 2. Menarik minat dan membina keyakinan pendengar Bahagian ini merupakan permulaan atau pendahuluan kepada isi pidato/syarahan. (h) Umur audien 3. Menyusun maklumat dan mengelaskannya kepada tiga kategori iaitu: (a) fakta yang wajib disampaikan untuk mencapapai tujuan pidato (b) fakta yang harus dimasukkan untuk memantapkan pidato (c) fakta yang boleh dimasukkan jiak perlu dan masa mengizikan . Dari segi penyampaian. 1. 3. Biasanya. Mengetahui tujuan berpidato. melahirkan pendapat. melafazkan ribuan ampun dan maaf serta menyampaikan harapan agar pidato/syarahan tadi akan memanfaatkan para hadirin. 4. Penutup pidato/syarahan Bahagian ini merupakan bahagian terakhir. Menganalisis audien dan majlis dari aspek-aspek seperti yang berikut: (a) Apakah jenis dan tujuan majlis? (b) Siapakah bakal pendengar atau audien majlis? (c) Berapa ramaikah audien?(saiz audien) (d) Apakah minat mereka? (e) Apakah tahap ilmu pengetahuan. Mengumpul maklumat yang sesuai mengikut tujuan majlis dan jenis audien. Di peringkat ini. Dalam bahagian ini. memberi inspirasi atau memujuk/mempengaruhi para pendengar 2. 4. Penutup isi/amanat Penutup isi ialah kesimpulan yang dibuat berdasarkan isi yang terdapat dalam pidato/syarahan tadi. KEMAHIRAN MEMULAKAN PIDATO/SYARAHAN Kemahiran memulakan pidato/syarahan terdiri daripada peringkat persediaan dan peringkat permulaan ucapan.

jem[utan khas. Aspek-aspek penting dalam penyampaian pidato/syarahan yang berkesan termasuklah kelancaran. Menyampaikan kata alu-aluan kepada pengerusi majlis. 3.dif-dif kehormat. (d) Petikan atau data yang memeranjatkan audien. Menyampaikan kata alu-aluan kepada pengerusi majlis. Peringkat Permulaan Ucapan Peringkat pemulaan ucapan amat penting untuk menarik minat audien dan pemidato harus memiliki kemahiran-kemahiran seperti berikut: 1. ³Tahukah anda bahawa«´. Contohnya. pihat penganjur dan para hadirin mengikut susunan protokol. Peringkat Permulaan Ucapan Peringkat pemulaan ucapan amat penting untuk menarik minat audien dan pemidato harus memiliki kemahiran-kemahiran seperti berikut: 1. Menganggarkan jangka masa yang diperlukan untuk menyampaikan pidato yang berkenaan. iaitu sama ada di dewan atau di luar dewan dan mengenalpasti ada kemudahan yang lain. Mengumpul maklumat yang sesuai mengikut tujuan majlis dan jenis audien. Contohnya. Menarik minat dan membina keyakinan audien melalui: (a) pernyataan fakta yang merangsangkan (b) kenyataan yang provokatif (c) soalan yang membangkitkan minat dan perasaan ingin tahu dikalangan audien. pihat penganjur dan para hadirin mengikut susunan protokol. jem[utan khas. Menyampaikan salam mengikut kesesuaian majlis. pemidato biasanya dikehendaki memberi definisi tajuk pidato/syarahan dengan jelas dan mantap dalam peringkat permulaan ucapan. 4. Dalam pertandingan pidato/syarahan. PENYAMPAIAN YANG MENARIK Isi dan susunan pidato/syarahan yang berkualiti harus disampaikan dengan gaya yang menarik.5. 3. ³Tahukah anda bahawa«´. Meneliti tempat berpidato. Menyampaikan salam mengikut kesesuaian majlis. (d) Petikan atau data yang memeranjatkan audien. 2. 4. PENYAMPAIAN YANG MENARIK . Menganggarkan jangka masa yang diperlukan untuk menyampaikan pidato yang berkenaan.kecekapan berbahasa dan gaya. pemidato biasanya dikehendaki memberi definisi tajuk pidato/syarahan dengan jelas dan mantap dalam peringkat permulaan ucapan. iaitu sama ada di dewan atau di luar dewan dan mengenalpasti ada kemudahan yang lain. Menyatakan tajuk pidato/syarahan dan memperkenalkan tajuk keseluruhan dengan mengetengahkan beberapa idea utama yang akan dihuraikan nanti agar audien bersedia untuk mengikuti pidato/syarahan. 4. Dalam pertandingan pidato/syarahan. Menyusun maklumat dan mengelaskannya kepada tiga kategori iaitu: (a) fakta yang wajib disampaikan untuk mencapapai tujuan pidato (b) fakta yang harus dimasukkan untuk memantapkan pidato (c) fakta yang boleh dimasukkan jiak perlu dan masa mengizikan 5.dif-dif kehormat. 3.nada dan intonasi. 6. Menyatakan tajuk pidato/syarahan dan memperkenalkan tajuk keseluruhan dengan mengetengahkan beberapa idea utama yang akan dihuraikan nanti agar audien bersedia untuk mengikuti pidato/syarahan. Menarik minat dan membina keyakinan audien melalui: (a) pernyataan fakta yang merangsangkan (b) kenyataan yang provokatif (c) soalan yang membangkitkan minat dan perasaan ingin tahu dikalangan audien. 6. 2. Meneliti tempat berpidato.

µPause´. nada propaganda apabila hendak mempengaruhi 5.¶em¶. 5. nada tinggi dan suara lantang apabila membakar emosi Kecekapan Berbahasa Pidato/syarahan yang berkesan disampaikan dengan menggunakan bahasa yang tepat dan indah. Pandang tepat ke arah audien semasa menyampaikan pidato. sedih apabila gundah dan marah apabila emosi tinggi 4. 6. nada sederhana tetapi mesra apabila memujuk 4. Pakaian hendaklah kemas dan bersesuaian dengan majlis. Elakkan daripada melakukan gangguan wacana seperti µeh¶. 6. 3. Pengaliran idea secara berterusan tanpa terlalu kerap merujuk kepada nota. Penggunaan bahasa yang bertatasusila dan beradap. iaitu memulakan pidato/syarahan pada waktu yang ditetapkan dan menamatkannya tepat pada waktunya. 5. elakkan penyampaian yang terlalu laju atau perlahan. 3. 1. 2. Nada dan Intonasi Semasa berpidato. pastikan suara sedap didengar dan menarik.berhenti seketika pada akhir pemyampaian sesuatu fakta atau di mana perlu untuk audien memahami atau mengikuti hujah. 4. 2. Penggunaan laras yang sesuai dengan tajuk dan audien. Unsur-unsur keindahan bahasa diselitkan ke dalam pidato unuk menarik minat audien. Jangan kaku dan beraksi berlebihan 3. iaitu senyum apabila gembira. Nada dan intonasi haruslah dipelbagaikan dan dikawal untuk tujuan yang tertentu. Gaya Penyampaian 1. nada tinggi dan bersemangat apabila hendak menarik perhatian 2. 3. peribahasa dan perumpamaan.Isi dan susunan pidato/syarahan yang berkualiti harus disampaikan dengan gaya yang menarik. Penggunaan ayat yang mampu mempengaruhi emosi dan menarik simpati. . Pemilihan perkataan yang tepat dan menggunakan bahasa yang gramatis. atau µya¶ 7. Pemidato perlu menguasai bahasa dengan baik. Misalnya. Kelancaran 1. Menyampaikan pidato/syarahan mengikut tempo yang sederhana.kecekapan berbahasa dan gaya. 4. Pandang tepat ke arah audien untuk mewujudkan eye-contact yang sesuai 5. mata dan gerak badan hendaklah selaras untuk menekankan fakta. Gerak tangan. Menyelitkan unsur humor dalam penyampaian dan jangan menunjukkan wajah yang terlalu serius.bahasa kiasan. Memulakan pidato/syarahan dengan keyakinan tinggi terhadap diri dan pengetahuan yang sedia ada 2. Ciri-ciri penggunaan bahasa yang baik adalah seperti berikut : 1. Mimik muka hendaklah mengikut penekanan suara. 6.nada dan intonasi. Keindahan bahasa yang dimaksudkan ialah pantun. nada perlahan sedikit apabila hendak merayu dan meminta simpati. Aspek-aspek penting dalam penyampaian pidato/syarahan yang berkesan termasuklah kelancaran. kawalan masa. Aras bahasa bersesuaian dengan audien.

sikap dan pandangan yang positif serta penuh dengan keyakinan diri sendiri sebelum berjaya mendapatkan keyakinan audien. Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan. Sebelum mengakhiri pidato/syarahan.dan membersihkan pakaian. Berdasarkan tafsiran tersebut. Mengatakan harapan agar apa yang telah disampaikan boleh memanfaatkan para pendengar. Keluaran ikan air tawar akan meningkat dan ini akan meningkatkan bekalan ikan dan produknya. udang. Memohon maaf daripada para hadirin sekiranya tersilap kata semasa berpidato. Sungai yang bersih menjadi habitat pelbagai jenis hidupan air seperti ikan.Air sungai digunakan untuk minum. ³ Sungai Sumber Rezeki dalam Kehidupan Kita´ Sebelum saya meneruskan pidato saya. Yang Berusaha Tuan Pengetua. Mengakhiri pidato/syarahan dengan meninggalkan suatu pesoalan rangsangan kepada para pendengar untuk renungan dan penilaian bersama. Kawasan sungai yang telah dimajukan dan perindah dapat juga dijadikan tarikan pelancong. Bersyukur saya ke hadrat ilahi kerana dapat kita bertemu pada pagi yang berbahagia ini. guru-guru dan hadirin yang dihormati sekalian. Kegiatan seperti ini akan menambahkan keluaran ikan dan sekali gus mewujudkan peluang pekerjaan. Sungai juga menjadi punca air untuk mengairi tanaman yang banyak memerlukan air seperti padi. Deretan pokok kayu pula sebagai teduhan kepada pengunjungnya.Sungai juga dapat diempang atau dijadikan saliran ke kolam ternakan ikan air tawar. CONTOH PIDATO Yang Dihormati Tuan Pengerusi Majlis. Hadirin yang saya hormati. Apatah lagi jika disediakan bot untuk menyusuri sungai atau untuk memancing. Mengamalkan adab atau tatacara majlis dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan 7. 6. Menurut Kamus Dewan. dan hidupan air yang lain. Oleh itu.Sungai juga berpotensi untuk dimajukan menjadi kawasan rehat dan rekreasi.Pemidato perlu menonjolkan dirinya dahulu sebelum menonjolkan idea-ideanya. 2. jika dibina lorong pejalan kaki di sepanjang kedua-dua belah liku sungai dan dihiasi dengan pokok bunga. sungai juga membekalkan sumber rezeki. Dalam majlis ini. pemidato perlu memperlihatkan perwatakan. Selain sumber air.Sungaai menjadi laluan utama pada waktu itu. Oleh itu. sungai didefinisikan sebagai tali air. pemidato hendaklah membuat rumusan keseluruhan dan menegaskan pendiriannya terhadap tajuk yang disampaikan untuk meyakinkan para pendengar. Yang Arif panel hakim. Sumber pula bermaksud punca dan kehidupan bermaksud perihal hidup.mandi. tajuk pidato ini dapat disimpulkan bahawa sungai memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita Hadirin yang dihormati. 5. sungai sangat penting dalam kehidupan kita. Menggunakan unsur-unsur keindahan bahasa yang menyerikan majlis seperti kata-kata hikmat dan pantun apabila mengakhiri pidato/syarahan 4. 3. Sumber rezeki seperti ini menjadi mata pencarian kepada nelayan. banyak tamadun awal wujud di tepi sungai. Pada zaman dahulu.Bayangkan betapa indahnya kawasan di sekitar sungai itu. Hadirin sekalian.saya akan menyampaikan syarahan yang bertajuk. Menggunakan nada suara yang lantang serta meyakinkan. . izinkan saya menjelaskan tajuk pidato yang akan saya sampaikan. Kawasan sungai boleh dijadikan tempat beriadah yang nyaman. Sungai ialah sumber air kepada semua kehidupan. Kemahiran Menutup Ucapan 1.

sumber rezeki dalam kehidupan kita. TATACARA BERBAHAS Setiap sesi perbahasan dikendalikan oleh pengerusi perbahasan. pencadang kedua akan diberi masa enam minit untuk berhujah dan membidas isi hujah pembangkang pertama. marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan sungai agar tidak tercemar. Pengerusi perbahasan akan dibantu oleh seorang penjaga masa. Yang juga diberi masa tujuh minit untuk tujuan yang sama. sebuah kawasan sungai telah dibangunkan di Pasir Salak. pembahas-pembahas memainkan peranan untuk mendapatkan sokongan dan meyakinkan para penonton serta pihak penghakiman dengan menolak dan membidas hujah-hujah pihak lawan. Kemudian pembangkang kedua pula akan menyampaikan hujah dan membidas pencadang pertama. Selepas itu. Contohnya. Sungai yang bersih dan tidak tercemar menjadi nadi kesejahteraan manusia. Sesungguhnya. Oleh itu. peniaga geri. Setiap pembahas. baik pencadang mahupun pembangkang diberi masa yang ditetapkan untuk mengemukakan hujahhujah. Perak. terima kasih. . menyatakan pendirian dan menyampaikan hujah penyokong. Setiap pembahas akan diberi peluang untuk mengemukakan pendapat atau hujah dalam masa yang ditetapkan mengikut giliran. Ini diikuti oleh pembangkang pertama.gaya dan penggunaan bahasa juga dititikberatkan. Ia merupakan pengucapan yang berbentuk kumpulan iaitu setiap kumpulan terdiri daripada sekuang-kurangnya tiga orang pembahas yang bekerjasama untuk menjelaskan pendirian dengan menyampaikan hujah dan bukti sama ada menyokong atau membangkang sesuatu tajuk yang dikemukakan. Sekian. Pasir Salak sebuah pekan di tepi sungai kini dilengkapkan dengan rumah Kutai yang mempamerkan warisan orang Melayu Perak dan terowong sejarah yang menempatkan pelbagai iluterasi sejarah untuk ditonton oleh pengunjungnya. Akhir sekali.Usaha memajukan kawasan sungai ini juga dapat menyediakan peluang pekerjaan seperti pengusaha bot. Kita seharusnya membuang sikap buruk seperti amalan membuang sampah ke dalam sungai supaya sungai kita sentiasa terjaga kebersihannya. tegas serta berkeupayaan untuk mengawal majlis supaya perbahasan dapat dijalankan dengan licin. 2.intonasi. Hadirin yang saya muliakan. Pengerusi perbahasan haruslah berkeyakinan. dan kerja-kerja yang bersangkutan dengan pelancongan. Pada masa yang sama. Masa yang diperuntukkan adalah tujuh minit. Kawasan tinggalan sejarah yang satu masa dulu merupakan sebuah kawasan sunyi dan tersisih daripada keriuhan manusia telah dimajukan dan dikunjungi oleh ribuan pelancong dari dalam dan luar negara. Kecekapan berbahas bukan saja dinilai dari segi pembentangan hujah-hujah yang bernas dan bidasan-bidasan yang tajam tetapi penyampaian yang menarik dari segi nada. Pencadang pertama akan memulakan sesi perbahasan dengan mendefinisikan tajuk perbahasan. PERBAHASAN Perbahasan adalah aktiviti perdebatan di antara dua pihak yang bertentangan pendapat tentang sesuatu isu. saya memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat kekasaran bahasa dan kata-kata yang menyinggung perasaan para hadirin sekalian sepanjang syarahan saya tadi. Memang tidak dapat dinafikan lagi betapa sungai itu penting dalam kehidupan kita.

Pembangkang pertama akan memulakan penggulungan dengan membidas hujah pencadang ketiga. Jadual berikut merumuskan tatacara berbahas : Pencadang 1 Masa 7 minit Definisi. Pendirian dan Hujah Pembangkang 1 Masa 7 minit Definisi.Pencadangdan pembangkang ketiga juga diberi masa enam minit untuk menjalankan tugas yang sama. pencadang pertama. selaku ketua pasukan akan membidas hujah pembangkang ketiga sebelum menggulung hujah-hujah seluruh pasukannya. Dalam penggulungan hujah seluruh pasukan. Akhirnya. Pendirian dan Hujah Pencadang 2 Masa 6 minit Hujah dan Bidas Isi Hujah Pembangkang 1 Pembangkang 2 Masa 6 minit Hujah dan Bidas Isi Hujah Pencadang 1 Pencadang 3 Masa 6 minit Hujah dan Bidas Isi Hujah Pembangkang 2 Pembangkang . Akan tetapi. Selepas itu. kesimpulan juga harus diberi penegasan. penggulungan hujah akan dilakukan oleh ketua pasukan masing-masing. Kesimpulan dan pendirian pencadang juga boleh ditegaskan semasa penggulungan hujah. Masa yang diperuntukkan adalah tujuh minit. pencadang ketiga akan membidas hujah pencadang kedua manakala pembangkang ketiga akan mengemukakan bidasan terhadap isi hujah pencadang kedua. Masa yang diperuntukan juga selama tujuh minit.

2. 5.3 Penggulungan Masa 7 minit (Pencadang 1) Bidas Hujah Pembangkang 3 Rumah Isi Pencadang 1. orang-orang tertentu.2 . Apabila masa sudah tamat.seorang ketua dan dua orang pembantunya.2 .pengerusi boleh menangguhkan perbahasan selama lima minit. Sekiranya pembahas tidak menghiraukan tegurannya. Pengerusi berhak menegur sesiapa yang melanggar peraturan-peraturan di atas. 8. Selepas tempoh tersebut dan pembahas berkenaan masih tidak dapat meneruskan . Peserta kedua dan ketiga diberikan masa enam minit. Satu minit sebelum masa tamat. Penggulung adalah peserta pertama dalam setiap pasukan 6. 10. Tiap-tiap pasukan biasanya terdiri daripada tiga orang peserta utama. dan kebudayaan. sesuatu kaum tertentu dan mengemukakan isu sensitif. Penggulung diberikan masa selama tujuh minit. Pembahas tidak dibenarkan mengkritik peribadi lawan. Markah tidak akan diberikan kepada sebarang hujah yang akan disampaikan oleh pembahas setelah loceng penamat dibunyikan. Markah akan ditolak jika pembahas melanggar peraturan ini. Jika berlaku gangguan ke atas pembahas-pembahas semasa berbahas seperti pitam. loceng amaran akan dibunyikan sekali. agama. 4. Peserta pertama diberikan masa selama tujuh minit.dan seorang peserta simpanan. Loceng akan dibunyikan dua kali.3 SYARAT-SYARAT PERBAHASAN 1.3 Masa 6 minit Hujah dan Bidas Isi Hujah Pencadang 2 Penggulungan Masa 7 minit (Pembangkang 1) Bidas Hujah Pencadang 3 Rumah Isi Pembangkang 1. 9. 7. pengerusi berhak memberhentikan perbahasan pembahas itu. 3. Pembahas tidak dibenarkan membaca terus daripada nota atau markah ditolak sekiranya peserta melakukannya.

Kesimpulan dan rumusan isi Dalam bahagian penutup. (b) Menegaskan pendirian sebagai pencadang dan menyokong bahawa sistem persekolahan satu sesi wajar dilaksanakan. dan akhirnya memberitahu audien apa yang telah disampaikannya. Bahagian penutup merupakan penamat hujah-hujah. menyatakan tesis utama dan isi-isi penting. perbahasan juga mempunyai bahagian pendahuluan. Pembahas boleh bermula dengan pendahuluan.perbahasan. KEMAHIRAN MENYUSUN IDEA Dalam perbahasan. pembahas perlu merumuskan hujah rakan-rakan sepasukannya dan membuat penegasan terakhir terhadap tajuk perbahasan. Isi Memberikan hujah-hujah yang menyokong tajuk serta bukti-bukti dan data sokongan bahawa sistem persekolahan satu sesi: (a) Membolehkan pelajar mempunyai ³contact hours´ yang lebih panjang dengan guru dan rakan sekolah mereka (b) Membolehkan satu bentuk jadual waktu yang fleksible digunakan di peringkat sekolah. isi dan penutup. pengucapan seluruh pasukan perbahasan akan memperlihatkan satu penyusunan idea yang berpola ³menyatakan kes dan membuktikannya´ Pola penyusunan isi ³menyatakan kes dan membuktikannya´ merupakan satu kaedah perkembangan idea secara terus iaitu pembahas memberitahu audien apa yang akan disampaikan. Markah peserta simpanan akan diambil kira. peserta simpanan akan dibenarkan menggantikan tempat pembahas berkenaan. menarik dan meyakinkan audien. Hujah-hujah yang dicadangkan ialah sistem persekolahan satu sesi boleh : (a) mengukuhkan suasana sekolah penyayang (b) membolehkan pelajar membuat latihan amali dan tugasan di sekolah (c) memperuntukkan lebih banyak masa untuk aktiviti kreatif yang boleh disertai oleh pelajar . idea yang diperolehi perlu disusun dengan teratur supaya buah fikiran pembahas lebih mudah difahami. memgembangkan isi-isi dan membuat rumusan di bahagian akhir. menyampaikan isi dan hujahnya. Seperti dengan bentuk-bentuk wacana yang lain. Contoh pola penyusunan idea ³menyatakan kes dan membuktikannya´ dalam perbahasan. Sains dan Matematik Pencadang 2 Menyambung hujah pencadang 1 dan menegaskan pendirian untuk menyokong tajuk perbahasan. (c) Menyatakan tema dan isi-isi penting yang akan dikemukakan oleh pembahas dan rakan-rakan sepasukan. Pendahuluan (a) Menyatakan tajuk dan memberikan definisi tajuk perbahasan. Pola penyusunan menyatakan kes dan membuktikannya terdiri daripada bahagia-bahagian seperti berikut: 1. Pendahuluan 2. Huraian dan penjelasan setiap isi atau hujah 4. Secara umum. (c) Membolehkan tumpuan yang lebih kepada mata pelajaran Bahasa Inggeris. Pernyataan seluruh tema dan isi-isi penting 3. TAJUK PERBAHASAN : SISTEM PERSEKOLAHAN SATU SESI PATUT DILAKSANAKAN PASUKAN : PENCADANG (Menyokong tajuk perbahasan) Pencadang 1 1. 2.

tegas dan yakin. (c) Menyatakan tema dan isi-isi penting yang akan dikemukakan oleh pembahas dan rakan-rakan sepasukan.2 dan 3 (b) membuat penegasan terakhir tentang tajuk perbahasan. . Bukti merupakan unsur utama yang memperkukuhkan sesuatu hujahan. Isi Memberikan hujah-hujah yang menyokong tajuk serta bukti-bukti dan data sokongan bahawa sistem persekolahan satu sesi: (a) Membolehkan pelajar mempunyai ³contact hours´ yang lebih panjang dengan guru dan rakan sekolah mereka (b) Membolehkan satu bentuk jadual waktu yang fleksible digunakan di peringkat sekolah. jelas dan mudah difahami.misalnya pelajar tidak perlu berulang-alik ke sekolah untuk menyertai aktiviti kokurikulum (b) menentukan keselamatan pelajar lebih terkawal (c) memudahkan penyiaran rancangan radio dan televisyen pendidikan 3. Sains dan Matematik Pencadang 2 Menyambung hujah pencadang 1 dan menegaskan pendirian untuk menyokong tajuk perbahasan. Dua jenis bukti yang lazim dikemukakan ialah bukti yang jitu dan bukti yang sempit. Bukti bagi menyokong sesuatu hujah boleh berdasarkan fakta. Pendahuluan (a) Menyatakan tajuk dan memberikan definisi tajuk perbahasan. Penutup Penggulung : (Pencadang 1) (a) merumuskan isi/hujah pencadang 1. Untuk membidas hujah pihak lawan dengan berkesan. menyusun isi bidasan secara teratur dan menyampaikannya dengan menggunakan bahasa yang tepat. (b) Menegaskan pendirian sebagai pencadang dan menyokong bahawa sistem persekolahan satu sesi wajar dilaksanakan. Hujah-hujah yang dicadangkan ialah sistem persekolahan satu sesi boleh : (a) mengukuhkan suasana sekolah penyayang (b) membolehkan pelajar membuat latihan amali dan tugasan di sekolah (c) memperuntukkan lebih banyak masa untuk aktiviti kreatif yang boleh disertai oleh pelajar Pencadang 3 Menyambung hujah pencadang 2 dan membuat penegasan pendirian bahawa sistem persekolahan satu sesi : (a) menguntungkan penggunaan masa. TAJUK PERBAHASAN : SISTEM PERSEKOLAHAN SATU SESI PATUT DILAKSANAKAN PASUKAN : PENCADANG (Menyokong tajuk perbahasan) Pencadang 1 1. pengalaman dan pendapat yang autoritatif. (c) Membolehkan tumpuan yang lebih kepada mata pelajaran Bahasa Inggeris. pembahas hendaklah mencari idea yang tepat secara spontan. iaitu sistem persekolahan satu sesi wajar dilaksanakan Hujah yang berkesan haruslah menarik minat dan meyakinkan audien.alasan yang dan bukti yang kukuh dan contoh yang meyakinkan. 2. mengandungi idea yang bernas dan logik.Contoh pola penyusunan idea ³menyatakan kes dan membuktikannya´ dalam perbahasan. Pembahas haruslah menyampaikan hujah secara rasional. Unsur logik dan ketetapan dalam hujahan memainkan peranan penting untuk meyakinkan audien.

Zaman ini merupakan zaman teknologi maklumat. dan perkiraan yang berkaitan dengan bintang. . Negara kita tidak terkecuali dalam hal ini. sebaliknya kita mestilah berusaha mencipta peralatan satelit. Sains Angkasa meliputi Astronomi. ilmu tentang Sains Angkasa mesti disuburkan dalam diri pelajar bagi melahirkan lebih banyak tenaga pakar.Bidasan yang baik hendaklah jitu. galaksi. Kita tidak boleh menjadi pembeli. Sesebuah negara yang mahu menjadi maju perlulah memiliki cendekiawan dalam pelbagai bidang.saya sebagai pencadang pertama ingin menjelaskan maksud ³Sains Angkasa´. Hujah saya yang pertama ialah ilmu teknologi maklumat yang berkaitan dengan satelit. dan peralatan yang ada di angkasa. Idea . minat dan asas ilmu dalam bidang ini perlu ditetapkan kepada pelajar sejak di bangku sekolah lagi. Oleh itu. matahari. Para hadirin sekalian. barisan pembangkang. Hujah saya yang terakhir berpaksikan kata kunci. Justeru. seseorang yang mengetahui kemungkinan peningkatan saham sesebua syarikat akan membeli saham tersebut bagi memperoleh keuntungan. serta hadirin sekalian. kepakarang dalam bidang Sains Angkasa menjulang imej negara. bernas. era globalisasi menuntut kepakaran dalam bidang teknologi maklumat. pergerakan.idea yang dirumuskan dalam perbahasan hendaklah memenuhi ciri-ciri seperti yang berikut : (a) ringkas dan berkebolehan memantapkan hujah-hujah yang telah disampaikan (b) mempuyai unsur-unsur kesepaduan koheren dan dan berpautan. Saya menyokong tajuk ini dengan beberapa hujah yang akan saya huraikan. Contohnya. Dalam meniti dunia tanpa sempadan. Tajuk perbahasan pada pagi ini ialah ³ Sains Angkasa Patut Dipelajari di Peringkat Sekolah ´. Dengan demikian. maka sudah pastimereka tertarik untuk mendalami bidang ini sehingga melahirkan pakar yang disegani. logik dan disokong dengan bukti yang jitu dan contoh yang munasabah. Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan.apabila minat pelajar terhadap Sains Angkasa telah dipupuk. negara kita bukan sahaja bertambah maju. iaitu ilmu pengetahuan tentang kedudukan. Hujah saya yang kedua. ³Sains Angkasa´ ialah ilmu yang berkaitan dengan angkasa seperti planet. Sebelum mengemukakan hujah. kita perlu menghasilkan ciptaan baru bagi menyaingi atau mengatasi negeri lain. Mengapakah kita perlu mempelajari ilmu ini di peringkat sekolah? Persoalan inilah yang akan saya huraikan sebentar lagi. kecekapan berbahasa dan gaya penyampaian. Mereka mungkin mula mencipta model satelit yang akhirnya mencipta satelit yang sebenar setelah menguasai ilmu ini. Ciptaan-ciptaan ini pula banyak dipengaruhi oleh pengetahuan seseorang dalam bidang sains angkasa. Pembahas yang baik dapat menunjukkan kemahirannya dalam aspek-aspek keilmuan. malah dihormati oleh negara lain. Hadirin sekalian. para hakim yang arif lagi bijaksana. Sesiapa yang menguasai maklumat dengan cepat dan tepat akan meraih keuntungan. CONTOH DAN TEKS PERBAHASAN Yang Dihormati Tuan Pengerusi Majlis. Pelajar-pelajar yang diberi pengetahuan tentang sains angkasa akan cenderung mencipta peralatan sains angkasa pada peringkat awal lagi.

kita perlu menghasilkan ciptaan baru bagi menyaingi atau mengatasi negeri lain. 3. Dalam meniti dunia tanpa sempadan. Mereka mungkin mula mencipta model satelit yang akhirnya mencipta satelit yang sebenar setelah menguasai ilmu ini. Negara kita tidak terkecuali dalam hal ini. Akhir kata. saya serta rakan pencadang yang lain tetap berpendapat bahawa Sains Angkasa perlu dipelajari sejak bangku sekolah.Tuan-taun dan puan-puan sekalian. jelaslah bahawa Sains Angkasa perlu diajarkan di peringkat sekolah lagi. saya serta rakan pencadang yang lain tetap berpendapat bahawa Sains Angkasa perlu dipelajari sejak bangku sekolah. penceramah mesti mengenal pasti beberapa perkara penting seperti yang berikut: . Sebagai pencadang. Berdasarkan hujah-hujah yang telah saya kemukakan. terima kasih. terima kasih. kepakarang dalam bidang Sains Angkasa menjulang imej negara. sebaliknya kita mestilah berusaha mencipta peralatan satelit. Bahagian akhir ceramah pula akan dibuka untuk para penonton atau audien untuk megemukakan soalan-soalan atau pandangan mereka dan penceramah cuba menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. saya tetap berpegang teguh pada tajuk ini. Sekian. minat dan asas ilmu dalam bidang ini perlu ditetapkan kepada pelajar sejak di bangku sekolah lagi.apabila minat pelajar terhadap Sains Angkasa telah dipupuk. Berdasarkan hujah-hujah yang telah saya kemukakan. Akhir kata. Ciptaanciptaan ini pula banyak dipengaruhi oleh pengetahuan seseorang dalam bidang sains angkasa. jelaslah bahawa Sains Angkasa perlu diajarkan di peringkat sekolah lagi. Hujah saya yang pertama ialah ilmu teknologi maklumat yang berkaitan dengan satelit. Persediaan Ceramah Ceramah yang berkesan perlu disediakan secara rapi oleh penceramah yang berkenaan. malah dihormati oleh negara lain. Hujah saya yang kedua. Bahagian pertama ceramah akan diisi oelh ucapan penceramah yang membentangkan pendapat atau pengalamannya dalam bidang tertentu. era globalisasi menuntut kepakaran dalam bidang teknologi maklumat. CERAMAH Ceramah adalah ucapan yang disampaikan oleh seseorang jemputan yang dianggap berpengalaman dan berkepakaran dalam bidang tertentu dalam majlis yang formal. Justeru. Pelajar-pelajar yang diberi pengetahuan tentang sains angkasa akan cenderung mencipta peralatan sains angkasa pada peringkat awal lagi. Para hadirin sekalian. Hujah saya yang terakhir berpaksikan kata kunci. Sesebuah negara yang mahu menjadi maju perlulah memiliki cendekiawan dalam pelbagai bidang. Kita tidak boleh menjadi pembeli. maka sudah pastimereka tertarik untuk mendalami bidang ini sehingga melahirkan pakar yang disegani. Sebagai pencadang. saya tetap berpegang teguh pada tajuk ini. Sekian. Di peringkat persediaan. Oleh itu. Tuan-taun dan puan-puan sekalian. negara kita bukan sahaja bertambah maju. Saya menyokong tajuk ini dengan beberapa hujah yang akan saya huraikan. ilmu tentang Sains Angkasa mesti disuburkan dalam diri pelajar bagi melahirkan lebih banyak tenaga pakar. Dengan demikian.

penceramah perlu melakukan perkaraperkara penting seperti berikut: (a) mengetahui tajuk ceramah dengan teliti (b) membuat persediaan rapi (c) menyemak setiap ilustrasi (d) meninjau atau melawat tempat ceramah(jika boleh) (e) memakai pakaian yang sesuai Dalam membuat persediaan rapi.(a) Siapakah audiennya? (b) Apakah yang diharapkan dan ingin didengar oleh audien? (c) Dimanakah ceramah itu akan diadakan? (d) Bilakah ceramah itu akan diadakan? Setelah mengenalpasti perkara-perkara tersebut. penceramah hendaklah menulis teks ceramah dan mencatat seberapa banyak topik dan subtopik sebagai panduan dalam proses penulisan teks ceramah. penceramah akan melahirkan pendapat mereka sama ada melalui pembentangan kertas kerja atau memberi tindak balas terhadap soalan-soalan yang dikemukakan. Mencari maklumat terkini amat penting pada tahap ini kerana kemungkinan audien akan bertanya kepada penceramah tentang pendapatnya yang mutakhir yang berkaitan dengan tajuk ceramah tersebut. Apabila sudah megumpul maklumat. seseorang penceramah boleh merancang isi kandungan dan penyampaian ceramahnya. penceramah perlu menguasai kehairan untuk melahirkan pendapat yang meliputi aspek-aspek yang berikut : .membuat rujukan seperti buku. Kemahiran Melahirkan Pendapat Semasa berceramah. Oleh itu. Persediaan yang lengkap boleh mengurangkan perasaan gementar yang mungkin boleh di rasai oleh audien. Di peringkat ini. Penceramah boleh bermula dengan menulis nota tentang tajuk yang berkenaan. penceramah haruslah mengambil masa yang secukupnya untuk membuat persediaan. Penceramah hendaklah melafazkan teks ceramah di depan cermin sebagai latihan. rencana dan kertas kerja terkini tentang tajuk ceramah berkenaan. Latihan ini amat penting bagi membolehkan pencersmah melihat air muka dan aksi-aksi yang kurang sesuai dan seterusnya membetulkannya secara sedar.

penceramah haruslah mengambil masa yang secukupnya untuk membuat persediaan. Persediaan yang lengkap boleh mengurangkan perasaan gementar yang mungkin boleh di rasai oleh audien. cara melahirkan pendapat 2.membuat rujukan seperti buku. Latihan ini amat penting bagi membolehkan pencersmah melihat air muka dan aksi-aksi yang kurang sesuai dan seterusnya membetulkannya secara sedar. Apabila sudah megumpul maklumat. cara melahirkan pendapat 2. cara mempengaruhi audien 3. nada dan intonasi Cara Melahirkan Pendapat Dalam melahirkan pendapat. penceramah perlu melakukan perkara-perkara penting seperti berikut: (a) mengetahui tajuk ceramah dengan teliti (b) membuat persediaan rapi (c) menyemak setiap ilustrasi (d) meninjau atau melawat tempat ceramah(jika boleh) (e) memakai pakaian yang sesuai Dalam membuat persediaan rapi. penceramah hendaklah menulis teks ceramah dan mencatat seberapa banyak topik dan subtopik sebagai panduan dalam proses penulisan teks ceramah. Penceramah boleh bermula dengan menulis nota tentang tajuk yang berkenaan.1. Penceramah hendaklah melafazkan teks ceramah di depan cermin sebagai latihan. Di peringkat ini. penceramah hendaklah mahir bertindak seperti yang berikut: (a) menentukan aspek yang akan dibentangkan supaya perbincangan tidak menyeleweng daripada tajuk dan tujuan ceramah (b) menjawab soalan dan memberi pendapat terhadap kemusykilan daripada penonton dengan meyakinkan . rencana dan kertas kerja terkini tentang tajuk ceramah berkenaan. Mencari maklumat terkini amat penting pada tahap ini kerana kemungkinan audien akan bertanya kepada penceramah tentang pendapatnya yang mutakhir yang berkaitan dengan tajuk ceramah tersebut. penceramah akan melahirkan pendapat mereka sama ada melalui pembentangan kertas kerja atau memberi tindak balas terhadap soalan-soalan yang dikemukakan. cara mempengaruhi audien 3. Oleh itu. Kemahiran Melahirkan Pendapat Semasa berceramah. nada dan intonasi Ceramah yang berkesan perlu disediakan secara rapi oleh penceramah yang berkenaan. Di peringkat persediaan. penceramah mesti mengenal pasti beberapa perkara penting seperti yang berikut: (a) Siapakah audiennya? (b) Apakah yang diharapkan dan ingin didengar oleh audien? (c) Dimanakah ceramah itu akan diadakan? (d) Bilakah ceramah itu akan diadakan? Setelah mengenalpasti perkara-perkara tersebut. seseorang penceramah boleh merancang isi kandungan dan penyampaian ceramahnya. penceramah perlu menguasai kehairan untuk melahirkan pendapat yang meliputi aspek-aspek yang berikut : 1.

taraf sosioekonomi.(c) menggunakan bahasa yang bersesuaian dengan audien dan aras pendapat (d) mengelakkan menggunakan bahasa yang bombastik dan sukar difahami (e) menggunakan bahasa yang jelas. (f) Menunjukkan keyakinan diri. tepat dan tidak meleret-leret. penceramah perlu juga menguasai kemahiran mempengaruhi audien seperti yang berikut : (a) mengkaji dan mengetahui peringkat pemikiran. indah dan tersusun KEMAHIRAN MENUTUP CERAMAH Dalam menutup ceramah. Cara Mempengaruhi Audien Dalam melahirkan pendapat. jantina dan profesion audien (b) menyelitkan ayat-ayat soalan untuk mewujudkan rangsangan dikalangan audien (c) menggunakan bahasa yang sesuai dengan audien termasuk teknik retorik (d) menyelitkan unsur humor (e) memastikan suara anda didengar oleh semua audien (f) menjagka had/batas tumpuan audien Nada dan Intonasi Semasa menyampaikan pendapat.berhenti seketika apabila perlu. ciri-ciri nada dan intonasi yang wajar diberi perhatian adalah seperti berikut : (a) meninggikan nada apabila hendak menarik minat dan perhatian (b) menggunakan nada suara perlahan dan renadah apabila hendak merayu (c) jangan berhujah dengan terlalu laju atau terlalu perlahan (d) pause. penceramah sekali lagi wajar menunjukkan kewibawaannya melalui kemahiran-kemahiran berikut: . (e) Menggunakan bahasa baku (f) Menggunakan bahasa yang jelas. iaitu apabila hendak mendapatkan semula buah fikiran atau memberi masa untuk penonton mengikut dan memahami hujah anda.

Dalam penulisan teks ucapan. mempunyai pendahuluan iaitu kata-kata aluan . Ucapan yang hebat daripada segi bahasa dan retorik tetapi kosong daripada segi idea tidak memberi sebarang makna kerana yang utama adalah isi dan bukan pengolahan. UCAPAN Ucapan ataupun ceramah yang sudah disiapkan sesungguhnya sudah sembilan puluh peratus diucapkan Dale Carnege-. Dalam hal ini. mempunyai penutup iaitu kata-kata bagi mengakhiri sesuatu ucapan Ucapan yang diberi perhatian oleh masyarakat dan media adalah ucapan yang mempunyai idea. hujah dan syor yang bernas. buah fikiran. gaya pertengahan dan gaya tinggi. Dalam hal ini. hadirin sekalian dan sebagainya 4. isi kandungan ucapan yang dikembangkan dengan baik 3. tepat. penceramah perlu membuat kesimpulan dengan menghubungkan idea-idea yang telah dihujahkan dalam ceramah untuk menimbulkan satu kepuasan di kalangan audien (c) menyampaikan kata-kata penutup dengan mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur serta semua yang terlibat (d) memohon maaf dari para penonton atau audien sekiranya terdapat sebarang kesilapan semasa menyampaikan ceramah. Dalam hal ini. Justeru itu dapat difahami penulisan teks ucapan sangat penting sebelum menyampaikannya. Dalam hal ini. betul dan menyeluruh lebih bermakna kepada khalayak daripada pengucapan yang hebat daripada segi kata-kata.(a) membuka majlis kepada penonton untuk mengemukakan soalan atau pandangan. Ciri ciri ucapan adalah 1. . terdapat beberapa gaya yang perlu di ketahui iaitu gaya rendah. pengerusi perlu mewujudkan susana yang kondusif dan menggalakkan penonton untuk melibatkan diri (b) merumuskan keseluruhan idea yang telah diceramahkan. sisipan kata iaitu ketika di tengah-tengah ucapan seperti tuan-tuan. benar. pengerusi perlu mewujudkan susana yang kondusif dan menggalakkan penonton untuk melibatkan diri (b) merumuskan keseluruhan idea yang telah diceramahkan. pandangan. KOMUNIKASI BERTULIS 1. Fakta. 2. isis dan maklumat yang terkini.

akhir sekali . Mewujudkan kredibiliti pengucap 7. salam diikuti dengan dengan pujipujian kepada Allah. permulaan ucapan menjadi sangat yang kritikal sama ada kita berjaya menarik minat perhatian khalayak ataupun tidak. Pada bahagian penutup. Ada yang memulakannya dengan ucapan penghormatan disusuli dengan ucapan salam. pendidikan dan sebagainya.Gaya rendah adalah gaya mudah dan atau pun gaya biasa dan sangat sesuai bagi ucapan yang memerlukan pembuktian ataupun arahan. kewangan. Menjalin hubungan yang baik dan menghubungkan pengucap dengan khalayak 3. penyanpai ucapan perlu mengucapkan selamat jalan . Gaya rendah sesuai bagi mereka yang kurang pendidikan. Pengucap perlu memberikan tanda yang ucapan akan tamat dengan menggunakan rangkai kata dan perkataan secara hormat dan tidak terlalu banyak ataupun bertindan seperti sebelum mengundurkan diri . Gaya sederhana bersifat lebih santai dan berada di antara gaya rendah dan tinggiGaya tinggi bersifat gaya terbina dan sesuai bagi mengungkapkan isu dan persoalan keilmuan seperti politik. Menwujudkan tanggapan awal pada pengucap 6. penutup boleh dianggap sebagai peluang menjarakkan pengucap dengan khalayak. lazimnya ucapan dimulakan dengan menyampaikan salam dan ucapan selamat. Menarik minat khalayak 2. Tujuan utama pendahuluan ucapan adalah 1. Dengan itu. Teks perlu dicetak ataupun dipersembahkan dalam bentuk . membuat kesimpulan ataupun rumusan pada tajuk yang sudah disampaikan. Bagi penganut islam. Menjelaskan idea. sebelum saya akhiri ucapan ini dan sebagainya. Teks juga ditaip dalam jarak langkau dua baris supaya mudah di baca. dalam konteks ucapan di negara kita. selalunya 16 ataupun 18 poin supaya mudah di baca dan sedap dilihat. sosial. Mempersembahkan tajuk Bagaimanapun. fokus ataupun batasan ucapan itu 5. Dalam penyampaian ucapan. kanak-kanak dan pelajar sekolah menengah. sebagai kesimpulan . REKA LETAK TEKS Teks ucapan biasanya dicetak dengan menggunakan tulisan yang mudah dibaca denga saiz besar. sebagai rumusan . Memberi sebab mengapa khalayak perlu mengikuto ucapan itu 4.

Teks yang mempunyai bullet sangat menarik perhatian.d dan sebagainya juga boleh digunakan apabila menyenaraikansesuatu perkara ataupun langkah. nombor 1.2.4 ataupun huruf a. Menomborkan muka surat juga sangat penting dan huruf tebal (bold) adalah bagi menegaskan isi .3.bingkai gambar dengan margin yang mencukupi di atas. Selain bullet. di bawah dan di tepi kertas supaya mudah di baca.c. mudah di baca dan mempermudahkan kesimpulan. Penggunaan bullet sangat praktikal kerana ia memudahkan pembacaan untuk menyenaraikan fakta dan isi.b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful