You are on page 1of 2

Leadership Liderii sunt facuti mai degraba decat nascuti.

In timp ce dorinta de a conduce este o conditie obligatorie in leadership, abilitatile necesare pentru a conduce pot fi invatate. Leadershipul are mai multe fa ete i nici o defini ie simpl : este capacitatea de a inspira i de a încuraja pe al ii s faca fata provocarilor, s accepte schimbarea continu , i atinga scopuri, este de capacitatea de a construi echipe puternice si eficiente, este procesul de convigere si indrumare. Lideri dau un exemplu puternic si prin propriile principii de viata, ei acumuleaza rezultatele dar isi asuma si responsabilitatile in caz de esec. Leadership-ul este diferit de management. Un lider este cineva care ia decizii si comunica message importante, in timp ce un manager implementeaza strategii, masuri de performanta si ruleaza sisteme. Tu probabil aspiri sa fie numit lider mai mult decat, manager. A fi lider este interesant, a fi manager este lumesc. Bineinteles, ca toate stereotipurile, descrierile de mai sus contin adevaruri,insa pentru o buna gestionare este nevoie de leadership, iar lideri stiu sa fie buni manageri. Pentru a fi incredibil ca lider, trebuie sa cunosti trecutul si ce se intampla in prezent si in aceelasi timp sa te concentrezi asupra viitorului. Obiectivul unui lider este de a oferi celorlalti sensul scopului si al auto-valorii Acesta este impossibil de realizat daca nu-ti cunosti propriile puncte forte si slabiciunile, sau esti nesigur in privita directiei pe care vrei sa-ti indrepti viata profesionala si personala. Imbunatatirea gradului de autocunoastere este o parte esentiala pentru a deveni un lider eficient si atent la influentele tale asupra celorlalti. Oamenii respecta liderii care detin valori puternice si care isi asuma responsabilitatea pentru alegerile pe care le fac. Pentru a demonstra aceasta putere interioara trebuie sa fii vazut conducand. Aratai echipei tale ca ai increderea necesara pentru a-ti asuma riscurile, ca poti face fata acestora in perioade dificile, ca esti pregatit sa inveti, sa te adaptezi si sa crezi noi oportunitati de afaceri. Problematica complex a leadership-ului reprezint un punct de interes de câteva decenii, speciali tii fiind interesa i s afle cine sunt cei care au capacitatea de a- i imprima viziunea lor organiza iilor i de a influen a activit i importante ale acestora, i dac aceste calit i sunt naturale sau pot fi dezvoltate. Pentru identificarea caracteristicilor liderilor au fost analiza i mari conduc tori, dar înc nu au putut fi descoperite tipare în care s se încadreze to i cei care au calit i de lider. Într-una din cercet rile sale, W. Bennis a intervievat 60 de lideri ai unor corpora ii importante, având o vârst medie de 56 de ani. Din acest e antion, 48 erau b rba i albi, numai 6 erau femei i 6 b rba i negri. To i erau c s tori i, la prima c snicie, i erau sus in tori ai institu iei Leadership familiei. Bennis a descoperit existen a a patru competen e comune tuturor celor intervieva i, respectiv: managementul aten iei; managementul semnifica iei; managementul încrederii; managementul propriei personae Managementul aten iei se refer la capacitatea liderului de: a atrage oamenii prin crearea unei viziuni; a comunica aceast viziune celorlal i; a-i determina pe oameni, prin puterea propriului exemplu, s încerce s împlineasc împreun aceast viziune. Managementul semnifica iei reprezint capacitatea liderului de a le comunica celorlal i propria viziune în a a fel încât ace tia s poat în elege semnifica ia obiectivelor, direc iilor sau aspectelor pe care aceasta le implic . Liderii au abilitatea de a integra fapte, concepte i anecdote în semnifica ii pe care al ii le în eleg cu u urin . Managementul încrederii se refer la capacitatea liderilor de a inspira încrederecelorlali. Un element fundamental al construirii încrederii îl reprezint soliditatea, tr inicia i consisten a acestui sentiment. Oamenilor le place s urmeze lideri pe care se pot baza, chiar dac nu le împ rt esc punctele de vedere, i nu lideri cu care sunt de acord, dar care î i schimb pozi ia. Încrederea are în vedere i capacitatea liderului de a- i respecta cuvântul dat, de a p stra secretul confiden elor încredin ate i de a men ine sistemul de valori instituit. Managementul propriei persoane porne te de la concep ia potrivit c reia liderii eficien i se în eleg pe ei în i i (î i cunosc punctele tari i punctele slabe) i ac ioneaz în limitele capacit ilor lor. Datorit acestui fapt, liderii au încredere în propria persoan i nu privesc gre elile drept e ecuri. În opinia lui Bennis, în prezen a liderilor, oamenii: se simt importan i; se simt competen i i au încredere în ei în i i; se simt parte a unui întreg, a unei echipe; consider munca drept o provocare interesant . În trecut, studiul leadership-ului a fost dominat de patru abord ri principale. În opinia lui C.G.Browne i T.S. Coltor se disting: teoria omului mare; abordarea situa ional ;

Leadership

abordarea liderului carismatic; abordarea comportamental .

Teoria omului mare reprezint o abordare a leadership-ului bazat pe presupozi ia conform c reia unii oameni s-au n scut pentru a conduce sau c liderii apar în anumite momente istorice prielnice, atunci când evenimentele fac posibil plasarea lor în pozi ii de conducere. De aici, ia na tere urm toarea întrebare: istoria creeaz lideri sau liderii creeaz istoria ?Exemplele sunt numeroase, precum V. I. Lenin sau A. Hitler. Abordarea situa ional , spre deosebire de teoria omului mare, consider c cerin ele situa iei

determin cine va conduce. Unind cele dou abord ri, reiese c liderul este acea persoan înzestrat cu atribute care îi permit s profite de apari ia unei anumite situa ii. De exemplu, I. Gandhi. Abordarea liderului carismatic este asem n toare teoriei omului mare, bazându-se pe ideea c anumi i oameni sunt înzestra i cu unele atribute deosebite- chiar selectate de interven ia Divinit iiastfel încât ceilal i îi urmeaz . De exemplu, Moise sau Isus Hristos. În perioada modern , conceptul de carism este legat mai mult de atributele de personalitate, precum: farmec, clarviziune, entuziasm, energie i inteligen . i mai pu in de gra ia divin . Exemplele sunt numeroase, precum J.F. Kennedy sau R. Reagan. Abordarea comportamental a fost des folosit în cercetarea leadership-ului, pornind de la încercarea de a observa: ce fac liderii eficien i; ce func ii îndeplinesc ei pentru a asigura atingerea obiectivelor; cum îi motiveaz pe ceilal i. Astfel, accentul nu mai cade pe caracteristicile personale, ci pe comportamentele adoptate de lideri în desf urarea unor activit i, ac iuni sau func ii. Avantajul acestei abord ri este acela c sunt considerate drept irelevante caracteristicile înn scute, fiind în schimb importante comportamentele observabile. Prin urmare, dac poate fi identificat comportamentul care asigur eficien a în leadership, atunci acesta poate fi înv at, iar dac este nevoie de calit i înn scute, atunci vor fi selecta i oamenii care le posed , instruirea devenind irelevant . Abordarea prin prisma trasaturilor leaderului Inceputul studiilor consacrate leadershipului s-au facut pe coordonatele acestei abordari, axata pe ideea ca diferentele intre performantele subordonatilir se datorasc trasaturilor leaderului. Studiile efectuate in cadrul acestei abordari se bazau pe metodologia compararii unor esantioane reprezentative de leaderi si de nonleaderi, in scopul evidentierii trasaturilor fizice si de personalitate care ii diferentiaza sensibil pe primii de secunzi. Principalele trasaturi luate in considerare au fost urmatoarele: -caracteristici fizice- varsta, inaltime, greutate, infatisare; Leadership -caracteristici de baza- clasa sociala, educatie, experienta, mobilitate profesionala; -personalitate- spirit introvertit/extravertit, independenta, incredere in sine, caracter hotarat, tendinta de autoritarism, spirit amiabil/agresiv, inclinatii de domonare/subordonare; -inteligenta- cunostinte, judecati, mobilitate intelectuala; -caracteristici sociale- prestigiu, tact, diplomatie, spirit de cooperare, charisma, popularitate, abilitate manageriala; - spiritul muncii - responsabilitate, initiativa, spirit finalizator, tenacitate. In cadrul altor investigatii de referinta, E. Ghiselli a studiat opt trasaturi de personalitate (inteligenta, initiativa, abilitatea de supraveghere, siguranta de sine, afinitatea pentru lucratori, spiritul decis, masculinitatea-feminitatea, maturitatea) si cinci trasaturi de motivatie (nevoia de securitate a locului de munca, nevoia de recompensa baneasca, nevoia de putere asupra altora, nevoia de autoactualizare, nevoia de implinire ocupationala). In baza cercetarilor efectuate, autorul citat a ierarhizat trasaturile mentionate in urmatoarele grupe: -caracteristici foarte importante, in ordine: abilitatea de supraveghere, nevoia de implinire ocupationala, inteligenta, autoactualizarea, siguranta de sine, spiritul decis; -caracteristici de importanta moderata, in ordine: lipsa nevoii de securitate, afinitate pentru lucratori, initiativa, lipsa nevoii de recompense banesti, maturitatea; -carateristici lipsite de importanta: masculinitatea- feminitatea Exemple de lideri Povestea lui Leach Walesa. In 1980, cand muncitorii de la Santiere Navale Lenin din Gdansk au intrat in greva cerand conditii mai bune de lucru, guvernul comunist a luat masuri drastice. Walesa era unul dintre muncitorii electricieni de pe santier si, totodata, unul dintre liderii Solidaritatii, o organizatie sindicala independenta. Nu avea un inalt nivel de educatie si niciodata nu s-a considerat mai mult decat un simplu muncitor. Dar, atunci cand colegii lui au avut nevoie de un lider, el a intervenit pentru muncitorii grevisti. In ciuda arestarilor si a intemnitarilor, calitatea lui de lider a inspirat poporul polonez sa lupte pentru rasturnarea regimului comunist. In 1983, i s-a acordat Premiul Nobel pentru Pace si in 1990 a fost ales presedintele Poloniei. Leadership Carolyn McCarthy este un excelent exemplu de persoana care a invins nesansa de a deveni lider. Casnica si asistenta medicala part-time, dna McCarthy traise toata viata in cartierul Long Island (New York) impreuna cu familia sa, pana in ziua de 7 decembrie 1993, cand lumea ei a fost distrusa. Un pistolar dement i-a impuscat mortal sotul si i-a ranit grav fiul, intr-un acces de furie venit din senin, pe cand se gaseau intr-un tren de navetisti in Manhattan. In urma acestei experiente ingrozitoare, Carolyn si-a descoperit o putere pe care niciodata nu realizase ca o are. Ea a demonstrat un curaj extraordinar pe toata perioada investigatiilor efectuate de politie, a anchetei si a procesului care a urmat, incheiat cu condamnarea criminalului. A devenit o sustinatoare pasionata a drepturilor victimelor si a facut lobby intens pentru promulgarea unor legi care sa controleze mai bine armele. La sfarsitul anului 1996, Carolyn McCarthy, cea care se autodefinea ca fiind o casnica linistita din Mineola, a lfost aleasa candidat pentru Congresul Statelor Unite in cadrul uneia dintre cele mai emotionante si mai impresionante emisiuni de suport bilateral din istoria Statelor Unite.Leadership Bibliografie: 1. Christina Osborne Leadership , Ed. Essential Leadership, 2008 2. Fiona Elsa Dent The Leadership Pocketbook Ed. Management Pocketbooks, 2005