Prof.

dr Aleksandar Krstić

HOMEOPATIJA I ZDRAVLJE
Priručnik za samopomoć i uzajamnu pomoć u lečenju ljudi

Novi Sad, 2000.

Homeopatija i zdravlje

Ovaj priručnik je za samopomoć i uzajamnu pomoć i nema nameru da zameni stručno mišljenje vašeg lekara. Tekst je namenjen onima koji aktivno učestvuju u održavanju svoga zdravlja i uklanjanju bola i bolesti kod ljudi. Autor

- 2-

Homeopatija i zdravlje SADRŽAJ UVODNA REČ AUTORA...................................................................................................................7 ZAHVALNICE.....................................................................................................................................8 UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE PRIRUČNIKA..................................................................................9 1. UVOD.............................................................................................................................................10 1.2 Istorijat homeopatije kod nas....................................................................................................11 1.3 Istorijat našeg udruženja............................................................................................................11 1.3.1. Ciljevi Udruženja...............................................................................................................11 2. ŠTA JE HOMEOPATIJA................................................................................................................12 3. HOMEOPATSKI PRINCIPI ILI ZAKONI...........................................................................................13 3.1 Homeopatski zakon...................................................................................................................13 3.2 Zakon eksperimentalnog ispitivanja ili pruvinga......................................................................14 3.3 Zakon primene jednog leka.......................................................................................................14 3.4 Zakon primene minimalne doze (homeopatska doza) i teorija dinamizacije homeopatskog leka (potenciranje)...........................................................................................................................14 3.5 Zakon pravca i smera izlečenja (Heringov zakon).....................................................................................................................15 3.5.1 Odozgo-nadole...................................................................................................................15 3.5.2 Iznutra-spolja......................................................................................................................15 3.5.3 Isceljivanje ide unazad........................................................................................................15 3.5.4 Od značajnijih ka vitalno manje značajnim organima........................................................15 3.6 Doktrina mijazmi......................................................................................................................15 3.7 Princip vitalne ili životne sile....................................................................................................15 4. PRIMENA.............................................................................................................................................16 4.1 Homeopatija u pedijatriji...........................................................................................................16 4.2 Homeopatija u stomatologiji.....................................................................................................17 4.2.1 Uvod...................................................................................................................................17 4.2.2 Amalgamska punjenja – nesuglasice po tom pitanju..........................................................18 4.2.3 Homeopatski lekovi za osobe sa zubnim problemima........................................................19 5. HOMEOPATIJA ZA SVAKOG U VIDU PITANJA I ODGOVORA..................................................21 5.1 Šta je homeopatija?...................................................................................................................21 5.2 Kakve supstance se koriste u homeopatiji?...............................................................................21 5.3 Kako deluje homeopatija?.........................................................................................................21 5.4 U čemu se homeopatija razlikuje od klasične medicine?..........................................................21 5.5 Klasični lekovi mogu imati neželjena dejstva. da li ih imaju i homeopatski lekovi?................21 5.6 Da li se pogoršanje javlja kod svakog slučaja?.........................................................................22 5.7 Od kada postoji homeopatija?...................................................................................................22 5.8 Šta je pokrenulo razvoj homeopatije?.......................................................................................22 5.9 Da li se puno toga izmenilo od tada?........................................................................................22 5.10 Da li su homeopatske supstance korisne kod svih vrsta bolesti i (za sve bolesnike)?.............23 5.11 Da li homeopatija može pomoći u slučaju alergije?................................................................23 5.12 Da li homeopatija može pomoći hroničnim bolesnicima?.......................................................23 5.13 Da li homeopatija pomaže u slučajevima kada postoje po život opasna oboljenja (kao što je rak)?.........................................................................................................................................23 5.14 Da li homeopatija pomaže da se izbegne hirurška intervencija?..............................................23 5.15 Ako je neko bio podvrgnut hirurškoj intervenciji, da li homeopatija može da pomogne?......23 5.16 Da li je homeopatija sigurna za bebe i decu?..........................................................................23 5.17 Šta se može desiti ukoliko dete slučajno proguta gomilu homeopatskih lekova?...................24 5.18 Da li lekari homeopate prepisuju antibiotike?.........................................................................24 5.19 Da li homeopatija može pomoći ljudima da duže ostanu mentalno i fizički aktivni?..............24 5.20 Da li mogu biti tretiran homeopatski iako sam već tretiran alopatski?....................................24 6. ILUSTRACIJA HOMEOPATSKOG LEČENJA..................................................................................25 6.1 Kako lečiti prehladu!!................................................................................................................25 6.2 Predisponirajući faktori za prehladu i odgovarajuća terapija.....................................................25 - 3-

Homeopatija i zdravlje 6.3 Specifična dejstva lekova i indikacije za njihovu upotrebu kod obične prehlade......................28 6.3.1 Aconitum napellus..............................................................................................................28 6.3.2 Allium cepa........................................................................................................................28 6.3.3 Arsenicum album................................................................................................................28 6.3.4 Belladonna..........................................................................................................................28 6.3.5 Bryonia...............................................................................................................................28 6.3.6 Dulcamara...........................................................................................................................29 6.3.7 Euphrasia............................................................................................................................29 6.3.8 Gelsemium.........................................................................................................................29 6.3.9 Hepar sulphuris...................................................................................................................29 6.3.10 Ipecacuanha......................................................................................................................29 6.3.11 Kali bichromium...............................................................................................................29 6.3.12 Kali iodatum.....................................................................................................................29 6.3.13 Mercurius solubis.............................................................................................................29 6.3.14 Natrum carbonicum..........................................................................................................29 6.3.15 Natrum muriaticum..........................................................................................................30 6.3.16 Nux vomica......................................................................................................................30 6.4 Lekovi koji se primenjuju u poslednjem stadijumu prehlade................................................30 6.4.1 Calcarea carbonica..............................................................................................................30 6.4.2 Sulphur...............................................................................................................................30 6.4.3 Tuberculinum.....................................................................................................................30 6.5 Prevencija obične prehlade....................................................................................................30 7. OPŠTI HOMEOPATSKI PRIRUČNIK ZA SAMOPOMOĆ I UZAJAMNU POMOĆ.......................31 7.1 Šta treba da znate pre nego što počete da uzimate i prepisujete lekove.....................................31 7.1.1 Zakon sličnosti...................................................................................................................31 7.1.2 Zakon minimalnih doza......................................................................................................31 7.2 Drugi faktori koje treba uzeti u obzir........................................................................................31 7.2.1 Antidoti..............................................................................................................................31 7.3 Uzimanje lekova........................................................................................................................31 7.4 Sigurnost je na prvom mestu.....................................................................................................32 7.5 Tegobe koje možete lečiti..........................................................................................................32 7.5.1 Nesrećni slučajevi (videti i prelome kostiju, frakture, povrede i rane)...............................32 7.5.2 Uznemirenost......................................................................................................................32 7.5.3 Napad (atak).......................................................................................................................32 7.5.4 Ujedi i ubodi.......................................................................................................................32 7.5.5 Krvavi plikovi.....................................................................................................................32 7.5.6 Čirevi..................................................................................................................................32 7.5.7 Problemi kod dojenja..........................................................................................................33 7.5.8 Prelomi kostiju ili frakture..................................................................................................33 7.5.9 Modrice..............................................................................................................................33 7.5.10 Opekotine.........................................................................................................................33 7.5.11 Ovčije boginje..................................................................................................................34 7.5.12 Plikovi..............................................................................................................................34 7.5.13 Promrzline........................................................................................................................34 7.5.14 Ragade..............................................................................................................................34 7.5.15 Kolike...............................................................................................................................34 7.5.16 Opstipacija........................................................................................................................35 7.5.17 Kašalj................................................................................................................................35 7.5.18 Krup (laringealni kašalj sa čujnim i otežanim udisajem)..................................................35 7.5.19 Posekotine – videti pod Rane...........................................................................................35 7.5.20 Cistitis..............................................................................................................................35 7.5.21 Dijareja.............................................................................................................................35 7.5.22 Tretmani na zubima..........................................................................................................36 7.5.23 Nervne tegobe (videti i pod Uznemirenost)......................................................................36 7.5.24 Zapaljenjski procesi na očima...........................................................................................36 7.5.25 Povrede oka......................................................................................................................36 7.5.26 Zamor oka.........................................................................................................................36 7.5.27 Iscrpljenost.......................................................................................................................36 - 4-

Homeopatija i zdravlje 7.5.28 Trovanje hranom...............................................................................................................37 7.5.29 Grip..................................................................................................................................37 7.5.30 Trbušni grip......................................................................................................................37 7.5.31 Hemoroidi.........................................................................................................................37 7.5.32 Mamurluk.........................................................................................................................37 7.5.33 Glavobolja........................................................................................................................37 7.5.34 Povrede glave...................................................................................................................38 7.5.35 Koprivnjača......................................................................................................................38 7.5.36 Povrede.............................................................................................................................38 7.5.37 Povrede praćene................................................................................................................38 7.5.38 Prodiranje u tkiva (inokulacije, ubodi).............................................................................38 7.5.39 Jet-lag (poremećaji spavanja pri prelasku iz jedne vremenske zone u drugu)...................38 7.5.40 Male boginje.....................................................................................................................39 7.5.41 Menstruacioni problemi....................................................................................................39 7.5.42 Ranice (ulceri) u usnoj duplji...........................................................................................39 7.5.43 Zauške..............................................................................................................................39 7.5.44 Krvarenja iz nosa..............................................................................................................39 7.5.45 Porođajni bolovi (videti MMM).......................................................................................39 7.5.46 Postnatalna nega...............................................................................................................39 7.5.47 Opekotine.........................................................................................................................40 7.5.48 Šok (videti u MMM)........................................................................................................40 7.5.49 Bolno ždrelo.....................................................................................................................40 7.5.50 Strana tela (komadići).......................................................................................................41 7.5.51 Iščašenje zglobova i istezanje tetiva.................................................................................41 7.5.52 Trema pri javnim nastupima.............................................................................................41 7.5.53 Ukočenost vrata................................................................................................................41 7.5.54 Hordeolum (lokalni otok sa zapaljenjem lojnih žlezda kapka) vidi i pod Zapaljenje očiju ...........................................................................................................................................................41 7.5.55 Opekotine od sunca..........................................................................................................41 7.5.56 Toplotni udar....................................................................................................................41 7.5.57 Hirurške intervencije........................................................................................................41 7.5.58 Problemi sa izrastanjem zuba (denticijom).......................................................................42 7.5.59 Bolest putovanja...............................................................................................................42 7.5.60 Povraćanje........................................................................................................................42 7.5.61 Povreda vratne kičme.......................................................................................................42 7.5.62 Rane..................................................................................................................................42 8. MALA MATERIJA MEDIKA..............................................................................................................43 8.1 Uputstvo za primenu male materije medike..............................................................................43 8.2 Aconite......................................................................................................................................43 8.3 Apis...........................................................................................................................................43 8.4 Ant tart......................................................................................................................................44 8.5 Arg nit.......................................................................................................................................44 8.6 Arnica........................................................................................................................................44 8.7 Arsenicum.................................................................................................................................44 8.8 Belladonna................................................................................................................................45 8.9 Bryonia......................................................................................................................................45 8.10 Calc carb.................................................................................................................................46 8.11 Calendula................................................................................................................................46 8.12 Cantharis.................................................................................................................................46 8.13 Carbo veg................................................................................................................................46 8.14 Chamomilla.............................................................................................................................47 8.15 China ili Cinchona..................................................................................................................47 8.16 Drosera....................................................................................................................................48 8.17 Gelsemium..............................................................................................................................48 8.18 Hepar sulph.............................................................................................................................48 8.19 Hypericum...............................................................................................................................48 8.20 Ignatia.....................................................................................................................................49 8.21 Ipecac......................................................................................................................................49 - 5-

........51 8.............................49 8.....................................51 8....................................................................................................................................................................................................................................................................... ZAKLJUČCI....................................................................................................54 8................33 Ruta................................6- .....23 Lachesis............34 Sepia..................................................................26 Mag phos.................................................................................25 Lycopodium.......................24 Ledum........................................................................................................................................................................................50 8.......30 Phosphorus..................................................................................................................................57 LITERATURA..............................................51 8.............................................................................................................35 Silica...........................................................................................28 Nat mur.......................53 8.........................22 Kali bich....................................52 8...............................50 8............................................................Homeopatija i zdravlje 8..............................53 8............................................................................................................................................................................................36 Staphisagria........1 Kreme ili masti................29 Nux vom............51 8.................................................... DRUGI KORISNI PROIZVODI...............................................................................................................................32 Rhus tox.......................................52 8.....................56 9...........................................53 8....27 Merc viv..............................................................54 9.........................................................37 Sulphur................................................................................53 8.56 10...............................50 8....................................................................................................................................58 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................31 Pulsatilla............

u svojoj porodici. herbalistike. čak se i jednojajni blizanci razlikuju između sebe. hipnoze i homeopatije. Zato sam tragao za što većim znanjem u okviru klasične medicine. dužu tradiciju i vrhunske stručnjake. U Novom Sadu. bio sam poznat po velikim dozama lekova koje sam često sa uspehom primenjivao. Primetio sam da su žalbe bolesnika bile veoma različite i neobične. Trogodišnji boravak u zemljama zapadne Evrope. godine). nasuprot “maksimalnim dozama” (tamo gde treba i dalje ih dajem!) sa isto tako dobrim uspehom upotrebljavam minimalne (infinitezimalne) količine isceljujuće supstance. došao sam do nekih zapažanja koja su se uklopila u naknadno stečeno znanje iz homeopatske medicine. uklonim uzrok njegove bolesti. u 2 000 000 stanovnika dve osobe koje imaju iste šare na prstima ruku i nogu. SAD-u i Rusiji pokazao mi je da se i njihovi lekari. Ipak sam. Oduševljen sam time da sada.7- . primenjujući klasičnu terapiju. Oduševljen uspesima homeopatske medicine na ličnom primeru. odlučio sam da što pre napišem priručnik za samolečenje i uzajamno lečenje homeopatskim preparatima. tegobe ili simptome. klinički genetičar i supspecijalista razvojne neurologije. Prof. Fascinirala me je činjenica da su apoteke često bile podjednako snabdevene galenskim lekovima i homeopatskim preparatima. Zainteresovana osoba moći će sebi i najbližima da pruži pomoć dok ne dođe do lekara ili lekara homeopate. akupunkture. kako bi se pojedincu pružila pomoć da savlada svoje tegobe. dlanovima i stopalima: svaka humana jedinka je neponovljiva. ipak suočavaju sa istim ili sličnim problemima u lečenju pacijenata i nekada ne nalaze rešenja za obolele. dolazio u situacije da ne mogu da pomognem pacijentu. a moje znanje iz savremene medicine je često bilo nedovoljno da te probleme reši. U toku rada i genetskih ispitivanja došao sam do saznanja da nema. širokom krugu prijatelja i posebno primenjujući je u toku bombardovanja (mart–juni 1999. na dan Svetoga Save. 2000. i pored toga što imaju bolju tehniku. Video sam i to da nije sramota primeniti znanje iz narodne medicine. dr Aleksandar Krstić . 27. radeći kao pedijatar. Imajući u vidu to da je svaka osoba jedinstvena i neponovljiva. 01. kada sam uspevao efikasno da uklonim strah kod sebe i kod oko 300 osoba. na primer. Finskoj.Homeopatija i zdravlje UVODNA REČ AUTORA Dugo godina.

koji je podsticajima. Saradnicima.Homeopatija i zdravlje ZAHVALNICE Zahvaljujem se svim svojim učiteljima klasične homeopatije. dečjem kardiologu. dugujem zahvalnost za višestruku pomoć u pripremanju ovog teksta. godine Autor . dr Aleksandru Popoviću. kao i profesoru srpskog jezika Gordani Šušnjar. Prvenstveno profesoru Peteru Chapelu. strpljenje i dobronamernu kritiku. prof.8- . 01. dr Jeleni Popadić. dr Bojani Petrovački. 27. dr Neveni Jelovac. dr Jelisaveti Krstić. zahvaljujem za podršku. dr Vladislavu Kovačeviću (sa Elektrotehničkog fakulteta u Novom Sadu). 2000. Svojoj supruzi. prihvatanjem. koji nas je uveo u svet homeopatije i organizovao dvogodišnju školu klasične homeopatije u Novom Sadu. razumevanjem i konkretnom pomoći doprineo da se na adekvatan način bavim homeopatijom. Posebno se zahvaljujem svome drugu. prim. ali i prihvatanje moga angažovanja u oblasti homeopatske medicine.

bližnjima i onima sa kojima dolazite u socijalne kontakte. Moto: “Within every patient there resides a doctor and we as physicians are at our best when we put our patients in touch with the doctor inside themselves. Priručnik homeopatskih lekova. Tu je novi medicinski sistem definisan.Homeopatija i zdravlje UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE PRIRUČNIKA Priručnik Homeopatija i zdravlje nastao je kao osnovni materijal za održavanje četvoročasovnog kursa iz homeopatije za građane. bolesna stanja ili simptome. ako želite da se upoznate sa homeopatijom. Zato prvih šest poglavlja govore o homeopatiji uopšte. Osmo poglavlje.” Albert Schweitzer (1875-1965). čitajte prvih šest poglavlja ovog priručnika. opisuje 37 homeopatskih lekova. pokazano je kakve su njegove zakonitosti i kako i koliko se on može primeniti u zaštiti zdravlja. lekar i filozof Prevod: Unutar svakog čoveka postoji lekariscelitelj i mi kao lekari najuspešniji smo kada naše pacijente spojimo sa lekarem unutar njih samih.9- . Iz ovih opisa možete saznati da li vam lek predložen u prethodnom poglavlju odgovara. . Ovo poglavlje služi vam da pružite zdravstvenu pomoć sebi. Sedmo poglavlje vam omogućava da upotrebite homeopatske lekove za različite tegobe. Prema tome.

.1 Istorijat homeopatije uopšte Poreklo homeopatske misli datira još iz V veka p.000 bolesnika može se obaviti homeopatskim lekovima u vrednosti od 1. Drezden). 1811–1821. Francuskoj. treba da imaju mogućnost da koriste narodnu medicinu. gde postoje dve škole: moskovska i petrogradska. u Nemačkoj. Njegovo najznačajnije delo. . Lečenje 100. izdato 1810. 1..1755–2. Galenske medicine). na univerzitetu u Erlangenu. Razlozi za uvođenje homeopatije su sledeći: Uspešnost lečenja bolesnika kojima klasična medicina nije pomogla. Prvo dokazivanje dejstva leka izveo je sam Hahnemann 1790. visoka efikasnost i izrazito niski troškovi lečenja navode nas da i u našem društvu ljudima ponudimo ovaj način lečenja. začetnik homeopatije. odojčadi i dece. Lečenje supstancama koje su razblažene do te mere (više od Avogadrovog broja: 6 x l0 –23) da je u leku prisutan jedna ili nijedna čestica aktivne supstance. UVOD Ljudi u savremenom demokratskom društvu.10 - . Živeo je i radio u Lajpcigu do 1835. Ostala značajnija dela su mu: Materia medica pura (6 vol. imaju puno pravo kompletnog izbora prilikom odlučivanja o svemu što se odnosi na njihovu ličnost.7.Homeopatija i zdravlje 1. priznata je od Evropske zajednice (tamo postoji i homeopatska farmakopeja) i u Ruskoj federaciji. koji u svojim radovima iznosi da postoje dva načina lečenja: suprotnim i sličnim načinom delovanja lekova. tradicionalnu kinesku medicinu i jedan njen deo akupunkturu. Moguća primena kod novorođenčadi. Šri Lanci.1843) – nemački lekar i farmaceut. uzevši malu dozu kore kininovca. U XV veku Paracelzus prihvata ideju lečenja sličnim i podržava korišćenje narodne medicine. U većini tih zemalja socijalno osiguranje priznaje troškove lečenja homeopatskim preparatima ili lekovima. kao i. posle koga je stekao veliki broj sledbenika. Pored ortodoksnog načina lečenja (tzv. Drezden/Lajpcig). Diplomirao je 1779. Svoje teorije je razvio i prvi put objavio u časopisu Hufeland' s Journal. Uzimajući u obzir sve navedeno. godine. otvorenosti prema društvu i maksimalne tolerancije prema drugima. Samuel Christian Friedrich (10. jeste Organon racionalnog izlečenja (Organon der Rationellen Heilkunde). nemački lekar i farmaceut Samuel Hahnemann (1755–1843) postavlja temelje homeopatije.000 DM. nakon čega je dobio simptome koji postoje kod čoveka obolelog od malarije. Die Chronishen Krankheiten (1828–1830. da se naše građanstvo upozna sa njim i da ga građani koriste sami ili uz pomoć edukovanih homeopata. Hahnemann je uočio da preparat kore kininovca dat zdravom čoveku izaziva simptome koje 1 Hahneman. Drezden).e. Jedan od najrasprostranjenijih komplementarnih ili alternativnih načina lečenja u svetu jeste homeopatija (tzv. naše Udruženje za klasičnu homeopatiju “Hahnemann” je imalo za cilj da naučimo taj. Svi homeopatski lekovi mogu se bez opasnosti koristiti za lečenje dece i starih ljudi. Rad homeopate u zdravstvenoj ustanovi smanjuje cenu lečenja za 30%. Drugim rečima. u Drezdenu.4. Medicina po Hahnemannu1).n. za nas novi način lečenja. Tri veka kasnije. na primer. Lesser Writings (1829–1834. Ovo je velika prednost u odnosu na alopatsku medicinu. koja je od strane OUN-a zvanično prihvaćena i kao takva dobila pravo građanstva i na našim prostorima. od oca medicine Hipokrata. kada se seli u Pariz. Engleskoj. Tu spada i veći izbor načina lečenja koji društvena zajednica treba da obezbedi. gde su deca “siročad” u pogledu primene lekova (mali broj lekova je ispitan za dečiji uzrast). Kompletna bezopasnost. pored kosmopolitizma. Homeopatija se uveliko primenjuje u Indiji. gde provodi ostatak života podučavajući sledbenike i radeći na praktičnoj primeni homeopatije.

Putne troškove dolaska predavača iz Londona u Beograd i Novi Sad snose polaznici Škole. a predsednik Skupštine Udruženja prof. Krstićem na ostvarivanju projekta Homeopatskog koledža i Homeopatskog udruženja u Novom Sadu jesu: dr Nevena Jelovac. godine. asistent na Odeljenju za bolesti usta. 1. dr Radoslav Borota. stomatohirurg.1. pod mentorstvom Petera Chappella (njegova knjiga-priručnik za samopomoć pod nazivom emocionalno lečenje homeopatijom izašla je iz štampe i kod nas).3 Istorijat našeg udruženja U Novom Sadu je u oktobru 1997. Za sada zasigurno znamo da se jedan centar homeopatske misli širi oko ličnosti prof. . Pokrenuo je prvo homeopatsko društvo i održao više kratkih. Prvi predsednik Upravnog odbora Udruženja za klasičnu homeopatiju Hahnemann u Novom Sadu je dr Stojan Primović. Pokretači ideje o edukaciji iz homeopatije su dr Aleksandar Krstić. Broj polaznika Škole je 52.Homeopatija i zdravlje može da izleči. tj. Ima svoje učenike koji rade u različitim mestima Srbije. hirurga iz Beograda. Materijalnu podršku za organizovanje Škole Udruženje je dobilo od Fonda za otvoreno društvo. a u taj broj su uračunate i dve letnje Škole od po sedam dana. Licenca za rad u svetu dobija se nakon godine dana rada i dodatne edukacije posle dobijanja diplome. u trajanju od šest meseci. Škola se završava u januaru (zbog rata verovatno u junu) 2000. lekar opšte medicine i dr Tanja Brkanić. Prema nekim informacijama. Novi dvogodišnji koledž najverovatnije će se organizovati u oktobru 2000. Vojvodine i Crne Gore. U januaru 1998. on je završio jednogodišnji koledž u Engleskoj. stomatolog. pedijatar sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i dr Vuk Stambolović. Hahnemann tada postavlja prvi princip homeopatije similia similibus curentur. a oni koji nisu lekari treba da pohađaju nastavu iz anatomije. otpočela je sa radom Škola za klasičnu homeopatiju. četvorodnevnih kurseva pod nazivom Škola homeopatije. godine. fiziologije i medicine. slično se leči sličnim. Udruženje za klasičnu homeopatiju Hahnemann u Novom Sadu broji oko 100 članova (od kojih 52 pohađa nastavu). Škola ima ukupno 900 teoretskih predavanja i praktičnih vežbi. Ciljevi Udruženja • • službe. patofiziolog. Prvi lekari koji su radili sa dr A.3. 1. osnovano Udruženje za klasičnu homeopatiju “Hahnemann”. Da se ovaj vid medicinskog lečenja uvede u postojeću organizaciju zdravstvene • Da se građanstvo upozna sa ovim načinom lečenja i počne da koristi homeopatske preparate u svakodnevnom lečenju. specijalista za socijalnu medicinu i predstavnik Fonda za otvoreno društvo. koju je organizovao Institut za klasičnu homeopatiju iz Londona. od toga je 35 lekara.11 - . Da se edukuju kadrovi za klasičnu homeopatiju. 1. devet sati rada dnevno. dr Miloša Popovića. Posle dvogodišnjeg kursa polaže se ispit za diplomu homeopate.2 Istorijat homeopatije kod nas Ispitivanja istorijata homeopatije kod nas tek slede.

a ako su ukupni simptomi (totalitet) slični. potpun). holistički – sistem verovanja baziran na učenju da se pojedinac mora proučavati ili posmatrati kao celina fizičkih. a. povišenje krvnog pritiska. tako i u mentalnoj. Homeopatski lekovi su spravljeni od prirodnih sastojaka biljnog. Homeopatija prepoznaje da su svi simptomi bolesnog stanja u stvari izraz disharmonije koja je zahvatila celo biće i da je pacijent taj koji zahteva tretman.12 - . homeopatski tretman će automatski doneti dobrobit bebi. . Sama doktrina homeopatije zahteva da se čovek posmatra kao celina fizičkih. Osnovni pristup u homeopatskoj medicini jeste HOLISTIČKI PRISTUP. Mnoge fizičke i emotivne promene koje se javljaju kod žena u trudnoći mogu prouzrokovati zdravstvene probleme. emotivnoj i duhovnoj sferi osobe. Homeopatija je efikasan naučni sistem lečenja koji podržava prirodnu tendenciju tela da se izleči. Ako je ona ista. chólos. kao i mnogi drugi. čitav. anemija. paralelno sa zvaničnom. nastanak proširenih vena. i tretman bolesne osobe mora se zasnivati na ovim pretpostavkama. tada je to idealno i naziva se similimum. edemi (otoci). emotivnih. hiperpireksija (povišena temperatura). tako i za decu i stare. odraslih i starih na koje klasična medicina nije mogla adekvatno da odgovori. mentalnih i duhovnih karakteristika i da se kao univerzalna jedinka i leči. tada je to similar. emocionalnih. homeopatija je izuzetno bezbedan način lečenja kako za odrasle. Svi ovi problemi. Važna je ukupnost simptoma koje daje lek i koje ima pacijent. 2 holizam (grč. Takođe. životinjskog i mineralnog (čak i metalnog) porekla. Dokazivanje dejstva leka je osnovni metod testiranja homeopatskog preparata. Biti što je moguće zdravija trudnica jeste potreba koja bebi pruža idealne uslove za pravilan rast i razvoj. koji se koristi u mnogim zemljama sveta kao komplementarni vid zdravstvene zaštite. Homeopatski lekovi deluju na taj način što stimulišu sopstvenu isceliteljsku moć organizma. kao što su: urinarni problemi. pokazalo se da je homeopatski način lečenja doprineo rešavanju zdravstvenih problema kod dece. bolovi u leđima. leukoreja (belo pranje) ili distres emotivne prirode. a zatim posmatranjem i preciznim beleženjem promena koje se javljaju kako u fizičkoj. mogu biti uspešno tretirani homeopatskim lekovima. dijareja. ŠTA JE HOMEOPATIJA Homeopatija predstavlja holistički2 medicinski sistem prevencije i lečenja bolesti (bolje rečeno bolesnika). a ne bolest. u skladu sa osnovnim zakonom homeopatije. Stimulišući vitalnost trudnice. Zbog toga je homeopatija preporučljiva i za trudnice i za novorođenčad i odojčad. Uzimajući u obzir da se primenjuju izuzetno velika razređenja lekova i da ne postoji opasnost od nuzefekata.Homeopatija i zdravlje 2. konvencionalnom medicinom. izvodi se davanjem supstance zdravim dobrovoljcima. mentalnih i duhovnih osobina. Poštujući osnovne zakone i principe homeopatije u zemljama u kojima se ova medicina primenjuje duži niz godina.

koja je izražena u svakoj osobi. u najboljem slučaju.1 Homeopatski zakon Svi simptomi. 3.7 Princip vitalne ili životne sile U daljem tekstu dat je detaljan opis ovih zakonitosti i principa. Homeopata ne treba da ih uklanja. emocionalnih i fizičkih čine totalitet simptoma. HOMEOPATSKI PRINCIPI ILI ZAKONI Hahnemann je suštinu svog kompletnog terapeutskog metoda lečenja izneo u vidu sledećih zakona i principa: 3. Ona se naziva vitalnom silom. može da pomogne vitalnoj energiji da uspostavi normalnu funkciju. 2. Potiskivanje simptoma je suština alopatske medicine sa paradigmom contraria contrariis4.1800–23. U zdravlju je još neobjašnjena životna sila (lat.Homeopatija i zdravlje 3.4 Zakon primene minimalne doze (Homeopatska doza) i teorija dinamizacije homeopatskog leka (potenciranje) 3. Oni nisu bolest per se.3 Zakon primene jednog leka 3. već odbrana organizma koji je mobilisao snage protiv štetnog delovanja stresa.6 Doktrina mijazmi 3.1880) – otac američke homeopatije i prvi predsednik AIH (American Institute of Homeopathy). od duhovnih preko mentalnih.2 Zakon eksperimentalnog ispitivanja ili pruvinga 3. Bolest za homeopatu jeste stanje disharmonije.5 Zakon pravca i smera izlečenja (Heringov3 zakon) 3. Nema leka koji može da izleči bolest.1. virusa. Simptomi ne čine oboljenje. nespecifičnog stresa (klimatske promene. Cilj lečenja. osetljivost organizma osobe koja je obolela i 3.1 Zakon sličnosti (Homeopatski zakon) 3. što utiče na različito ispoljavanje bolesti. mentalnih i emocionalnih poremećaja itd. simptom-kompleks ili sindrom. bakterija. homeostazu. individualnost pacijenta. Lek izbora je ona supstanca koja kod zdravih ljudi izaziva specifične simptome koje ima bolesnik. Davanje lekova služi da stimuliše vitalnu silu. dejstvo štetnog činioca. dobro odabran lek u rezonanci je sa bolesnim stanjem (u biološkom smislu). jeste da ukloni blokade ove energije. a ne suprimirati ih. Poslednja dva činioca predstavljaju podlogu za oboljevanje pojedine osobe. Zdravlje za homeopatu jeste stanje harmonije između delova tela i organizma kao celine i kosmosa. Princip similia similibus curentur može se objasniti na sledeći način: ista supstanca koja proizvodi specifične simptome kod zdrave individue može da izleči bolesnika od bolesti koja ima iste ili slične simptome. već su pozitivne reakcije kojima organizam odgovara na stresore i pokušava da ponovo uspostavi ravnotežu ili tzv. Da bi se uspostavila ravnoteža organizma treba potpomagati te reakcije.13 - . suprotno se suprotnim leči (vidi pod 6) . lat. koja uključuje: 1.7. već da svojim lekovima pomaže taj odgovor organizma i omogući adaptaciju i izlečenje. Constantin (1. higijene. vigor). 3 4 Hering. ekološke katastrofe).

neograničeno mali Alopatsko (palijativno) lečenje (grč. onaj lek koji kod zdrave osobe izaziva najsličniji totalitet simptoma. može se desiti da se to s vremenom promeni. Postoje škole koje primenjuju kombinaciju lekova. Cilj je da se nađe kompletna slika delovanja leka. dajući infinitezimalne6 ili mikrokoličine supstance. koji kaže: male doze stimuliraju. on se mora upoznati detaljno sa svim svojim simptomima i reakcijama i pomoĆu repetitorijuma i materije medike10 odrediti supstancu koja je similimum. Davanje ovakvih.3 Zakon primene jednog leka Svaki put pacijentu treba dati samo jedan specifičan lek. srednje paralizuju.14 - . teško da postoje dve stvari koje su potpuno jednake trećoj. to ne znači da Ćemo davati uvek isti lek. potencirano delovanje leka. U prirodi imamo fenomen alergije izazvan minimalnim količinama supstance (primer polena koji izaziva kaskadu veoma jake alergijske reakcije). C30. Kako su količine jako male. Objašnjenje koje se među homeopatama prihvata. treba ga dati u minimalnoj dozi koja će delovati. Alopatska7 medicina primenjuje ovaj princip u lečenju alergije metodom desenzibilizacije. otežanje. aggravare otežati) – otežavanje. infinitezimalnih doza rukovodi se Arndt-Schultzovim zakonom. M. ali naučna javnost ga još ne prihvata. već ga. koje su bile delotvorne. U okviru ovog zakona govori se o individualizaciji: svaka osoba je posebna. infinitesimalis) – beskrajno mali. Dešavalo se. állos drugi. da bi se izbegle. 8 9 lek čije testiranje i klinička primena pokazuju njegov širok spektar delovanja Svaka osoba po totalitetu simptoma odgovara jednoj od 2000 supstanci ili lekova koji su do danas ispitani. homeopatska farmakopeja 10 . kako bi se ovaj upotrebio kod bolesnika sa sličnom (similar) ili istom slikom bolesti (similimum). 3. jeste da ova dinamizacija nastaje povećanjem energije molekula vode na kojima je zapis koji je prenela supstanca-lek. pojačava. Uspeo je da skoro potpuno ukloni agravaciju. páthos bolest) podrazumeva tretman bolesnika korišćenjem lekova čiji su efekti suprotni od efekata koje izaziva bolest (npr. Princip suprotan homeopatiji. daje se lek za njeno snižavanje). Kod svake osobe supstanca je izazivala specifične simptome za tu osobu (pruvings) i simptome koje su bili zajednički sa drugim supstancama. To će dovesti do izlečenja osobe. i njenom totalitetu simptoma odgovara jedan lek. Daju se kada je simptomatologija nejasna. Konstitucionalni lekovi su oni koji kod određene grupe zdravih ljudi izazivaju istu simptomatologiju kao u bolesnika. počeo je da smanjuje doze.2 Zakon eksperimentalnog ispitivanja ili pruvinga Pruving je testiranje supstance na zdravim volonterima. veĆ u svakoj prilici jedan lek. da bismo posle delovanja te supstance otkrili pravu konstitucionalnu supstancu.4 Zakon primene minimalne doze (homeopatska doza) i teorija dinamizacije homeopatskog leka (potenciranje) Pošto smo odredili pravi lek. što je zbunjivalo i danas zbunjuje mnoge naučnike. LM od 1 do 10. 3. da se simptomi bolesti pojačaju (agravacija). govorimo o razblaženjima: Dl2. ali ne uvek. Ovakav stav ima klasična homeopatija. C200. kao i da se izbegne toksičnost supstance. Daje se mala doza alergena i razblaženje se postepeno smanjuje. kada se odredi koja je supstanca neka osoba9.Homeopatija i zdravlje 3. Primetio je da značajno smanjenje doze ne smanjuje efekat. Suprotno je dejstvo malih i velikih doza iste supstance. Najteže i najznačajnije je ustanoviti tu supstancu. pogoršanje infinitezimalan (nlat. Dajući supstancu bolesniku sa istim simptomima kao kod zdravih u eksperimentu. Supstance koje imaju širok spektar simptoma nazivaju se polikresti8. a zatim nastaje izlečenje. Kako su te agravacije5 ponekad bile jake. dobija pojačano. Haneman je primetio da ako vrši sukusiju (udaranje rastvora 10 do 100 puta o elastično-čvrstu podlogu) između svakog razblaženja. Ovo se može pokazati elektrohomeopatskim aparatom (prinošenjem odgovarajućeg leka bolesniku poboljšava se 5 6 7 agravacija (lat. 10M. ako bolest izaziva povišenu temperaturu. neponovljiva. pojačavala se njegova odbrana i on je bio izlečen. Često jedna osoba deluje kao polikrest. Hahnemann je sakupio simptome trovanja pojedinim supstancama ili lekovima i na grupi zdravih volontera i sebi samom ispitivao uzimanje na usta supstanci u dovoljnim količinama da proizvedu simptome koje je on nalazio kod svojih akutnih ili hroničnih bolesnika. a velike ubijaju. nasuprot tome. Osim po izuzetku. imajuĆi za cilj dugotrajno dobro stanje svakog naŠeg pacijenta.

Otkrio je neke od osnovnih zakona u genetici. sifilis i tuberkulinizam12. predviđanjem događaja i sposobnošću da se zaštiti i reprodukuje. Osnovne mijazme. Osnov svega toga je vitalna energija. rezultat prisustva parnih elementarnih jedinica nasledstva. 3. po Hahnemannu.1 Odozgo-nadole Simptomi idu od glave ka nogama (primer simptomatologije malih boginja). smanjenje ili povećanje njene količine predstavlja bolest.5. Mendel. koji podležu jednostavnim zakonima statistike. poznatih kao Mendelovi zakoni. a kada ovo nestane. koje u zdravom organizmu ima u dovoljnoj količini i ekvilibrijumu.2 Iznutra-spolja Mentalni. Po ovoj teoriji. sikoza. infektivni elemenat ili virus koji kada uđe u organizam može izazvati specifičnu bolest.5. osećanjima. primer bolova prvo u ramenu. postoji institut u Moskvi koji se bavi ovim načinom lečenja).6 Doktrina mijazmi Ovo je teoretska pretpostavka (hipoteza) Hahnemanna da objasni porodično-nasledno pojavljivanje nekih simptoma i znakova. III zakon dominacije: pošto jedan od članova para dominira nad drugim u ekspresiji. ustima. sikozis.. jesu: psora. Sada to objašnjavamo hromozomskim i mitohondrijalnim načinom nasleđivanja. Blokiranje tokova. učenik Hanemanna i njegov sledbenik. 12 13 Sada se govori i o karcinozinskoj mijazmi. 3. gena. austrijski botaničar i genetičar. posle u kuku. emocionalni simptomi i simptomi unutrašnjih organa se gube i pojavljuju se promene na koži. .7 Princip vitalne ili životne sile Živo biće u odnosu na mrtvo telo razlikuje funkcijom. na kraju skočni zglob. Normalan je tok te energije kroz organizam.5. crevima. ne treba suprimirati pojedine pojavne oblike. osobine se nasleđuju na bazi “sve ili ništa”. jer je ovo prirodni proces izlečenja. osećajima (senzacijama). kužno isparavanje. Mijazme mogu biti nasledne. med. serozama (sluzokožama). Gregor Johann (1822-1884). Mendelovi zakoni: I zakon segregacije: geni se javljaju u parovima koji se razdvajaju u toku stvaranja gameta. II zakon slučajne raspodele: različiti parovi gena se raspoređuju u gametima nezavisno jedan od drugog.3 Isceljivanje ide unazad Prvo nestaju poslednji simptomi koji su se u toku bolesti javili.4 Od značajnijih ka vitalno manje značajnim organima Prirodno izlečenje ide na sledeći način: mentalna depresija nestaje. javlja se osip na koži. u njihovim stalnim varijacijama i kod potomaka. stečene i akutne.15 - . On je tako pre Mendela13 ustanovio uticaj nasleđa i spoljnih činilaca koji deluju pre rođenja deteta. svesnošću. nosu. 3. vagini.Homeopatija i zdravlje energija na meridijanima – ovo se radi po metodu Hahnemann-Folj-Lupičov. formulisao je sled izlečenja u toku homeopatskog tretmana: 3. zarazna klica u vazduhu. po Hahnemannu. miasma opoganjenje). koji je kombinacija psore i sifilisa. Isti pravac. Smatrao je da je pojava nekih osobina kod biljaka. tako da svaki gamet dobija jednog člana para. javljaju se palpitacije (jako i ubrzano udaranje srca). gameti se kombinuju nasumice i različite kombinacije gena se javljaju u zigotima po zakonu slučajnosti. 3. 3. rak je kombinacija svih mijazmi. 11 mijazma (grč.5 Zakon pravca i smera izlečenja (Heringov zakon) Constantin Hering. On je definisao četiri mijazme11: psoru.5. ali suprotan smer od pojavljivanja simptomatologije. 3. sifilis i tuberkulinizam.

šoka i porođaja. nosa i ždrela. uz čvrstu povezanost sa metodama klasične medicine. kao što je visoka temperatura. a može olakšati i emocionalne traume nakon zlostavljanja. dok “Phosphorus16 zahteva društvo i mnogo vode koju često pije”. kao što su epilepsija. Aleksandar Krstić. ždrela i nosa. usporen razvoj. veliki kašalj i u slučajevima kada dete ne može biti vakcinisano. Homeopatija je veoma efikasna u lečenju dečijih bolesti kao što su male boginje. Uvođenjem homeopatske medicine u naš postojeći zdravstveni sistem. distres. odnosno zdravog potomstva. žutica. 14 15 16 lek na bazi biljke Atropa belladonna (narod. zauške. konjunktivitis. kongestija (infektom povećana prokrvlenost) uha. posledice povrede glave i kod ozbiljnih problema. noćnih mora. tvrdoglavosti i autizma. Kasno nicanje zuba. Srđana Bulbudžievska Homeopatija je efikasna u stimulaciji imunog sistema da omogući detetu da se oporavi i razreši mnoge probleme koji nastaju u detinjstvu. divlja tikva) lek na bazi fosfora . cerebralna paraliza i neka skoro neizlečiva stanja. što je osnova za razvoj zdrave ličnosti. velebilje) lek na bazi biljke Bryonia dioica (narod. doprinećemo razvitku i unapređenju zdravlja dece. Homeopatija može pomoći i kod ekcema. Može efikasno delovati na akutne probleme uha. ima nezainteresovan stav i pije mnogo tečnosti u dugim intervalima”.1 Homeopatija u pedijatriji Peter Chappell. pluća. agresivnog i antisocijalnog ponašanja. Simptom inflamatornog stanja. PRIMENA 4. ispucale bradavice. Može razrešiti razvojne poremećaje bilo kog porekla i pomoći deci sa Downovim sindromom da brže napreduju.Homeopatija i zdravlje 4.16 - . reaguje skoro momentalno nakon davanja homeopatskog leka kao što je Belladonna14. Nevena Jelovac-Pavelić. povraćanje kod novorođenčadi. a inflamacije u predelu grudnog koša reaguju brzo na Bryoniu15. Na primer kod pleuritisa. Dobro deluje i na krup. problemi sa hranjenjem. problema u učenju. odbijanje majčinog mleka. “dete Bryonia leži kao klada. digestivnog trakta itd. prepisanu prema principu sličnosti. Može biti od pomoći kod enuresis nocturna (noćno umokravanje). hiperaktivnost i hipoaktivnost mogu se efikasno lečiti uz pomoć homeopatije. kao što su gušenje prilikom rođenja. Homeopatija može pomoći kod fizičkih i mentalnih trauma. nepodnošenje mleka (intolerancija prema mleku). dobro će reagovati na homeopatiju. kao i osip od pelena. kod suparništva između braće i sestara. astme i drugih hroničnih problema. Kolike. preterane stidljivosti. slabo napredovanje. nesanica.

ali ističu činjenicu da se zubni karijes smanjuje i u onim gradovima gde nije sprovedena fluorizacija. postavlja se pitanje odgovarajuće doze radi sprečavanja karijesa. veze koje drže zubni koren za alveolu i desni oslabe. menstruacije. Protivnici fluorizacije dovode u pitanje vrednost ove preventivne mere. Takvi zubi mogu biti i podložniji karijesu i drugim patološkim promenama. Američka stomatolološka asocijacija (ADA) potvrdila je da fluorizacija vode za piće reducira karijes za 50–70%. odnosno toksične doze koja prouzrokuje neželjene efekte. pa će. Zbog toga žene često imaju pogoršano stanje zdravlja zuba u periodu puberteta. ali je činjenica i da deluje protektivno na karijes. Fluor je efektan lek za sprečavanje karijesa. jedan od lidera pokreta protiv fluorizacije vode. Hormoni takođe imaju veliku ulogu u održavanju zdravog stanja desni. Istaknuto je da 28% dece između 11 i 13 godina. Fluor deluje kao otrov za enzime. Čovekovo ukupno zdravstveno stanje isto tako može uticati na zdravlje njegovih zuba i paradoncijuma. biohemičar. Ako je prokrvljenost i ishrana paradoncijuma takođe kompromitovana hormonskom neravnotežom. koji se obično dodaje vodi. prema tome. koja žive u zajednici gde se fluoriše voda. navodeći mnogobrojne studije koje ukazuju na toksično dejstvo odnosno toksične efekte fluorizacije. Poremećaj lučenja seksualnih hormona takođe može učiniti osobu podložnom bolestima desni i zuba. Zubni karijes i problemi sa desnima su najčešće posledica loše brige o higijeni usne duplje. Protivnici fluorizacije priznaju da je zaista došlo do značajne redukcije karijesa uvođenjem flourizacije vode. Anemije koje dovode do smanjenja količine kiseonika koja krvlju dolazi do desni takođe mogu povećati podložnost bolestima desni. održavajući homeostatki balans razmene jona. tiroidna žlezda proizvodi previše ili premalo tiroidnog hormona. Naspram tvdnji . recimo. Nepravilnosti. trudnoće i menopauze. ali može prouzrokovati išaranost tj. Novija naučna istraživanja počinju da potvrđuju i opravdavaju zabrinutost protivnika fluorizacije. Normalno funkcionisanje endokrinih. Homeopatsko je stanovište da fluor može biti koristan u sprečavanju zubnog karijesa. Dakle. utvrđeno je da odgovarajuće količine kalcijuma i fluora u periodu dentinogeneze utiču na kvalitet i zdravlje zuba.” Aleksandar Popović i Aleksandar Krstić 4. Ljudi imaju različite potrebe i ono što može biti od pomoći jednoj osobi drugoj može da škodi. zbog neželjenih efekata na enzime koji su neophodni za ljudsko zdravlje. a s druge neutrališu kiseline koje one proizvode svojom metaboličkom aktivnošću. Međutim. Znači. Dr Jon Jamojanis. koja ponekad predstavlja veliki estetski nedostatak.2 Homeopatija u stomatologiji “Do sad još nije bilo filozofa koji je mogao strpljivo izdržati zubobolju. ali postoji opšta saglasnost da kod određenih osoba u populaciji postoji povećana osetljivost na fluor. To se objašnjava osnovnim homeopatskim principom da supstanca u mikrodozi pomaže u lečenju simptoma koje bi izazvala u većim dozama.1 Uvod Pitanje na koje želimo da odgovorimo jeste kakav je i koliki doprinos homeopatske medicine u stomatologiji.Homeopatija i zdravlje 4. može biti i previše. kao i pljuvačnih žlezda zavisi zapravo od ukupnog zdravlja čoveka. Međutim. Pitanje je mnogo teže nego što se na prvi pogled čini. Homeopatske organizacije nemaju usaglašen stav po pitanju fluorizacije. Čak i stres može uticati na snagu vezivnih vlakana u paradoncijumu. ali može izazvati sistemske zdravstvene probleme i lokalne probleme na zubima. Na primer. Ukoliko. pogodovaće razvoju paradontopatije. čovekovo ukupno zdravlje utiče na stanje desni. postoje veoma velike nesuglasice po pitanju količine fluora koju bi ljudi trebalo da dobijaju. pegavost zuba. čak i ista doza fluora može dovesti do različitih simptoma. U naučnom časopisu “Science” je 1982. odnosno poremećaji u njenom funkcionisanju mogu dovesti do raznih patoloških stanja. tako što lučeći pljuvačku sprečavaju razvoj bakterija s jedne strane.17 - . boluju od išaranih i pegavih zuba. sprečavajući demineralizaciju zuba tako što učestvuje u složenim biohemijskim procesima dinamičke ravnoteže kao katalizator razmene jona kalcijuma i fosfora između površine zuba i pljuvačke u usnoj duplji. i zdravlje zuba i paradoncijuma takođe zavisiti od kvaliteta i načina ishrane. Paratiroidna žlezda reguliše nivo kalcijuma u telu. Utvrđeno je da pljuvačne žlezde u usnoj duplji imaju veoma važnu ulogu u borbi protiv karijesa. Pljuvačka ima veoma važnu ulogu u održavanju dinamičke ravnoteže jona kalcijuma i fosfora. istakao je da je pegavost i išaranost zuba posledica metaboličke poremećenosti u ćelijama tkiva koja je uzrokovana prekomernom dozom fluora. godine objavljeno da jedan milioniti deo fluora. Čovekovo zdravlje je uslovljeno i njegovom ishranom.2.

što može dovesti do “kratkog spoja” u dejstvu homeopatskog leka. koji stvaraju električno punjenje. odnosno oslobađanje žive. pa je značajno da istaknemo važnost mogućih posledica po opšte zdravstveno stanje. Ag. ističući da je ironično što zvaničnici koji vode brigu o javnom zdravlju zahtevaju od stomatologa i njihovog osoblja da živu drže u zatvorenim ormanima. S obzirom na hemijsko okruženje u ustima. profesor dentalne hirurgije na homeopatskom medicinskom koledžu u Čikagu. Iako još nema konkretnog zaključka o uzrocima oslobađanja žive. od navodnjavanja voća i povrća. Dalja istraživanja ovog fenomena svakako će biti veoma korisna. T-limfociti su veoma značajna komponenta imunog sistema. Kao i kod fluorizacije. čije se meso koristi za ljudsku ishranu. jedan broj lekara homeopata je isticao da amalgamske plombe imaju određenog uticaja na zdravlje čoveka. Stomatolozi generalno zauzimaju sličan stav.18 - . Oni brinu i zbog toga što nikad nije urađeno adekvatno testiranje biokompatibilnosti ovih materijala. Stalno raste grupa lekara stomatologa koji ponovo aktuelizuju ovaj problem i izražavaju zabrinutost u vezi sa korišćenjem amalgama. Iako većina homeopata nije upoznata sa nesuglasicama koje su vezane za amalgamske plombe. Kod nekih stomatologa postoji zabrinutost po pitanju amalgama. preko njegovog pranja u vodi koja je najčešće fluorizovana.2. homeopate smatraju da su pojedini ljudi više osetljivi na određene metale. sa druge strane. za koje akunpunkturisti smatraju da određuju hipersenzitivnost. Početkom XIX veka. ali su oni skupi. Pošto je svaki zub smešten na datom akupunkturnom meridijanu. Oni su zabrinuti zbog posledica dugotrajnog izlaganja čak i malim dozama fluora. Novija istraživanja su potvrdila i dokazala da je koncentracija žive u krvi kod pacijenata sa amalgamskim plombama znatno veća nego kod ljudi koji ih nemaju. Parče metala izgleda nepropustljivo. preko 85% stanovništva koje ide kod stomatologa ima amalgamske plombe u ustima. Cu). 4. srebra. zbog oslobađanja žive prouzrokovanog korozijom.2 Amalgamska punjenja – nesuglasice po tom pitanju Kroz čitavu istoriju stomatološkog rada. da ne bacaju višak žive u smeće i da njome rukuju na posebno pažljiv način. Ustanovili su da potencirane doze žive pomažu nekim ljudima. ali ipak merljive promene u energiji meridijana. Neki stomatolozi su utvrdili da nove elektroakupunkturne mašine mogu da detektuju tanane. Amalgamska punjenja su primarno sastavljena od žive. Ljudi koji koriste flaširanu vodu dobijaju povećanu količinu fluora. Stomatolozi protivnici amalgama navode da je usna duplja jedino mesto u ljudskom telu gde često stavljamo nebiološke materijale. ali ono ipak podleže koroziji.2mg/l. Činjenica da akupunkturne tačke leže ispod zuba objašnjava da dejstvo homeopatskog leka može biti prekinuto radom stomatologa. tvrdio je da su amalgamska punjenja odgovorna za reakciju na homeopatske lekove kod nekih pacijenata sa hroničnim bolestima. Sn. Dr Charles Taft. što je posledica povećane količine fluora u čitavom lancu ishrane. . pa do ishrane i pojenja životinja fluorizovanom vodom. mnogi lekari su primenu amalgama kao ispuna u zbrinjavanju karijesa zuba. Pretpostavlja se da rad stomatologa stimuliše veoma veliki broj akupunkturnih tačaka u malom vremenskom periodu. a. punjenje vrši dodatni stres koji može da prouzrokuje akutne ili hronične simptome kod osetljivih osoba. dozvoljavaju da se ista toksična supstanca stavlja u ljudska usta. ali većina homeopata ističe važnost 17 U Novom Sadu koncentracija fluora u vodi iznosi 0. Ovo navodimo jer je i kod nas sredinom osamdesetih godina uvedena fluorizacija vode u nekim gradovima (Užice i Čačak)17.Homeopatija i zdravlje Američke stomatološke asocijacije da povećana osetljivost postoji kod veoma malog broja Amerikanaca. uključujući i čišćenje zuba i stavljanje plombi. odnosno živinih isparenja. Prema jednoj studiji. Oni ističu da su zubi gornje vilice manje od deset centimetara udaljeni od mozga i da je visoka koncentracija žive pronađena posle smrti u tesnoj vezi sa brojem i površinom amalgamskih punjenja. pa je za stomatologa najsigurniji pristup ovom problemu prethodno testiranje biokompatibilnosti različitih tipova plombi pre upotrebe u lečenju. Postoje različiti imunološki testovi koji se mogu koristiti. Studije su pokazale da ljudi sa amalgamskim punjenjima imaju u dahu primetan nivo žive. kalaja i bakra (Hg. mnogobrojna istraživanja pokazuju da kod ljudi sa amalgamskim plombama postoji značajno smanjenje broja T-limfocita. On je utvrdio da su lekovi počeli da deluju po uklanjanju ovih plombi i da se hronično stanje ili ublažava ili potpuno nestaje. Zbog kumulativnog unošenje fluora raste zabrinutost homeopata. uključujući konstantno oblivanje pljuvačkom koje dovodi do razgradnje kalaja. homeopate misle da je ona prisutna kod znatno većeg broja ljudi. Savremena tehnologija omogućila je detekciju oslobađanja žive. Akupunkturolozi ističu da metalna punjenja imaju potencijal da se ponašaju kao baterije i kondenzatori. Homeopate takođe zabrinjava neizbežno i dugotrajno izlaganje metalima koji ulaze u sastav plombi. amalgam u kontaktu sa drugim metalima stvara minijaturno elektrohemijsko kolo koje za posledicu ima samorazgradnju. Fluorizacija se ne vrši. dovodili u pitanje u pogledu njegove moguće štetnosti.

Za bolove i upale oko zuba homeopate preporučuju belladonna-u za kuckajuće i lupkajuće bolove. On se daje osobama koje osećaju izuzetan strah. Neki od problema vezanih za stomatološke intervencije. Bez obzira na to da li su ove emocije racionalne ili ne. uzdrhtali. homeopatija takođe nudi specifične lekove koji mogu biti od neprocenjive koristi za ublažavanje bola i u prevenciji zubnih bolesti. nego se apsces mora lečiti. Oni kojima se daje gelsemium su hipokinetički. mrvljenjem (usitnjavanjem) jednog dela lekovite supstance sa devet (decimalno) ili devedeset devet (centezimalno) delova mlečnog šećera. hepar sulphuris22. odnosno na 18 19 20 21 22 lek na bazi biljke Aconitum napellus (narod. protiv straha od zubara. hepar sulphuris za evakuaciju i isključenje gnoja. kao i SILICA23. i kada postoji crvenilo desni iznad korena zuba. dok su ljudi kojima treba argentum nitricum20 hiperkinetički. ukoliko se pojavi bol prouzrokovan formiranjem apscesa. obično je neophodno da se apsces izdrenira uobičajenim stomatološkim metodama. ali su bolovi u vidu kljucanja sinhroni sa lupanjem srca. a deca često pokušavaju da šutiraju pratioca i stomatologa. nije dovoljno samo ublažiti bol. usporeni i uspavani. Homeopate su posmatranjem utvrdile.Homeopatija i zdravlje striktne individualizacije pacijenata. kamilica) . preterano su pričljivi. Drugi homeopatski lek koji se daje radi otklanjanja treme i straha jeste gelsemium19 ili žuti jasmin. trituratio mrvljenje. a osobe kojima treba mercurius obično imaju pojačanu i salivaciju i impresiju zuba na ivicama jezika. a njihovi simptomi su izraženiji noću. mercurius za tretiranje pulsirajućih bolova koji se šire i iradiraju ka uhu. radi pomoći ljudima koji boluju od problema nastalih usled nošenja amalgamskih plombi. Homeopate takođe kažu da ovaj lek pomaže eliminaciju gnoja iz apscesa. jesu strah. nalep) lek na bazi biljke Gelsemium sempervirens (narod. užurbani u svojim akcijama i imaju unutrašnju nervozu koja se odražava na bešiku i ubrzava perilstaltiku creva. Osobe kojima treba chamomilla obično su izuzetno osetljive na toplu hranu i pića. Uglavnom ispoljavaju izuzetnu osetljivost. odnosno plombe. žalfija) lek na bazi biljke Chamomilla retitia Rousebert (narod.19 - . Homeopatski lekovi mogu biti veoma efikasni u ublažavanju zubobolja. homeopatija nudi tri leka za lako rešavanje ovih problema. Bolestan zub je preosetljiv na dodir kao i na hladno. koje homeopatija može veoma efektno rešiti. nemirni i razdražljivi. ali isto tako je neophodno otkriti uzrok zubobolje da bi se ona izlečila. Jedan je aconit18. kao i u određenim slučajevima u lečenju. 4. odnosno tretirati na odgovarajući način. naročito u stomaku. silica se koristi kada se gnoj iz apscesa počinje drenirati i u tom stadijumu ovaj lek ubrzava drenažu apscesa. mercurius je od pomoći kada osoba ima pulsirajuće bolove koji se pogoršaju noću ili prilikom izlaganja zuba jačoj toploti ili hladnoći. kao i stomatolog-homeopata Taft. slabost. najčešće deci. jedić. hepar sulphur je od pomoći u kasnijim stadijumima apscesa kada se formira gnoj. preterano pokretni.2. 23 24 25 lek na bazi silicijum-dioksida lek na bazi biljke Salvia officinalis (narod. imaju gubitak memorije i dijareju. naročito noću. U tom slučaju ispiranje usta tinkturom salvia-e 24 takođe može biti od pomoći. Najpre treba napomenuti da homeopatski lekovi ne mogu zameniti dobar tretman zuba. Pacijenti kojima bi trebalo dati ovaj lek su furiozni. sa drhtanjem celog tela. Iako homeopatski lekovi mogu biti od pomoći u savlađivanju i ublažavanju bola. belladonna se daje kada nema mnogo oticanja. Neuralgične zubobolje često zahtevaju chamomilla-u 25 kada osoba ima toliko jak bol da više ne može izdržati. moraju biti uklonjene da bi uopšte došlo do poboljšanja zdravlja. od velike pomoći je uočavanje izvora problema. najčešće se primenjuje belladonna. ali ih treba pridružiti tretmanu. Ukoliko se želi odrediti odgovarajući homeopatski lek protiv zubobolje. u homeopatskoj farmakologiji termin trituracija označava spravljanje leka u obliku praška. čak i na dodir.3 Homeopatski lekovi za osobe sa zubnim problemima Pored toga što nudi alternativne stavove po pitanju fluorizacije i amalgamskih plombi. da punjenja. pospani su. a desni veoma lako krvare. mercurius21. Za one osobe koje bol toliko muči da ne mogu da zaspe. Ukoliko je zubobolja rezultat zubnog apscesa. sa pojačanim lučenjem pljuvačke i neprijatnim zadahom. skoro paralisani od straha. sitnjenje) pročišćenog kalcijum– -sulfida. jasmin) lek na bazi srebro-nitrata lek na bazi žive trituracija (nlat. kojima se bolovi ublažavaju tako što drže hladnu vodu ili led u ustima. Tako na primer. anksioznost i opšta uznemirenost koji su vezani za posetu stomatologu. čime se umnogome olakšava i ubrzava proces zaceljenja i izlečenja. koji se daje pacijentima. naročito toplu kafu.

Ako je već došlo do infekcije. Svakako je ohrabrujuća činjenica da sve više i više stomatologa koristi homeopatske lekove u svojoj svakodnevnoj praksi. homeopatski lekovi. sedef) lek na bazi biljke Ipecacua lek napravljen od otrova Sukuruku zmije lek na bazi biljke Ledum palustre (narod. Jedan od stomatoloških problema koji su u poslednje vreme u porastu i koji pričinjava veoma velike nevolje pacijentima. pružaju mogućnost posrednog delovanja na njihovo izlečenje. ledum33 ublažava bol i pomaže da se rana zaleči. Ispitivanja su pokazala da kada je pacijentima nakon vađenja zuba dat hipericum naizmenično sa arnica-om29 došlo do značajnog ublažavanja bola. calendula35 u formi tinkture takođe može biti delotvorna kada se daje zajedno sa nekim od navedenih lekova. Ukoliko ona nije dostupna. jer daju najbolje rezultate. Pošto su mnoga hronična dentalna oboljenja uslovljena ukupnim zdravstvenim stanjem pacijenta. teško je odmah odrediti pravi homeopatski lek od mnogobrojnih supstanci koje se koriste u tretmanu ovog oboljenja. kantarion) lek na bazi biljke Arnica montana (narod. vrtoglavica. često je efikasan phosphorus. a prilično teško se leči na zadovoljavajući način. Ukoliko posle operacije ubodna rana na desnima i mekim tkivima zadaje bol. a kako je zub u periostalnom okruženju. neven) . bolovi u sinusima. Ispiranje usta žalfijom (salvia) u velikoj meri ublažava bol. Ukoliko se krvarenje nastavi. ali se ovi lekovi nikada ne koriste u tinkturama. hipericum 28 je lek koji se daje ljudima za neuralgične bolove nakon vađenja zuba. kao i male potencije. žilovlak) lek na bazi biljke Hypericum perforatum (narod. Za bol koji se širi prema ušima preporučuju se mecurius i sulphur. kao i kod dekubitalnih ulkusa prouzrokovanih neadekvatnim protetskim radovima. nije čudno što ovaj lek daje takve rezultate. Za sprečavanje krvarenja posle ekstrakcije. neophodno je simultano sprovesti adaptaciju protetskih radova i ukloniti mesta koja vrše dekubitalnu iritaciju. homeopatski pristup lečenju zahteva proučavanje i procenjivanje svih simptoma koje pacijent navodi. Međutim.Homeopatija i zdravlje obrazima. često se preporučuje ipecacuanha31. Dr George Boldvin. Ostali lekovi za ovu vrstu komplikacija navedeni su ranije. a krv je svetlocrvene boje. facijalnom neuralgijom i glavoboljom. jeste sindrom temporomandibularnog (viličnog) zgloba. calendula je korisna ne samo za ubrzavanje zarastanja ubodnih rana. Dr Harold Gelb procenjuje da preko dvadeset miliona Amerikanaca u većem ili manjem stepenu boluje od ovog sindroma. Pored tretiranja i lečenja akutnih stomatoloških oboljenja. prijavili su impresivne rezultate u primeni ruta-e30 kod ljudi koji imaju bol posle ekstrakcije ili hirurške intervencije. Od pomoći je i kod dece čije proteze i ortodontski aparati iritiraju desni ili meko tkivo usta. Sindrom karakterišu glavobolja. depresija i tick dolorosa. zujanje u ušima. Homeopate najčešće koriste i preporučuju tinkture. plantago27 je homeopatski lek koji se često daje kada je zubobolja jaka i širi se prema ušima. Opekotine koje su nastale kao posledica unošenja izuzetno vruće hrane ili pića takođe se veoma uspešno ublažavaju i leče primenom tinkture calendula-e. kao i dr Richard Fisher iz Andeila. efikasan je i čaj od iste biljke. onda se preporučuje konstitucionalni homeopatski lek. preporučuje se pyrogenum34. Alveolit je često uzrok mnogih postekstrakcionih bolova i patnji pacijenata. eliminišući čestu i prekomernu upotrebu alopatskih lekova i njihove neželjene sporedne efekte na organizam. Kao i u slučaju drugih hroničnih bolesti. U retkim slučajevima kada phosphorus ne deluje brzo. brđanka) lek na bazi biljke Ruta graveolens (narod. i dr Philip Parsons. Procenjuje se da preko 38% od svih impulsa koji idu u mozak prolazi ovom regijom. Naravno. Zbog velikog broja različitih simptoma sa kojima se pacijenti koji boluju od temporomandibularnog sindroma suočavaju. posle operacija i u slučaju dentalnih trauma prouzrokovanih nekom nesrećom homeopate veoma često preporučuju arnica-u. već i za ubrzavanje zarastanja rana koje su posledice trauma u usnoj duplji. Kistonhaits. Florida. preporučuje se cofea26. a lachesis32 je delotvoran ukoliko je krv prilikom krvarenja tamna. i kojima ne pomaže chamomilla. barska trava) nozoda od obolelog. ruta je u homeopatiji poznata kao veoma značajan i uspešan lek za povrede kostiju i pokosnice.20 - . raspadom zahvaćenog tkiva (izaziva povišenu temperaturu) lek na bazi biljke Calendula officinalis (narod. a upravo u ovakvim slučajevima profesionalnost homeopate dolazi do izražaja. Procenjeno je da preko 50% svih glavobolja vodi poreklo od ovog sindroma. stomatolog iz Ouklenda u Kaliforniji. Virdžinija. Ovi bolovi često su praćeni salivacijom. homeopatski lekovi omogućavaju lečenje različitih hroničnih dentalnih bolesti. koji imaju sposobnost i moć jačanja celokupnog zdravlja čoveka. ukoliko osoba ima česte probleme sa krvarenjem. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 lek na bazi biljke Coffea arabica (kafa) lek na bazi biljke Plantago major (narod. gubitak sluha.

HOMEOPATIJA ZA SVAKOG U VIDU PITANJA I ODGOVORA Homeopatija je nepoznata ogromnoj većini naših ljudi. Ređe se koriste produkti specifičnih bolesti. uklanja uzrok nastajanja bolesti). ako je pacijent alergičan na njih. Pretpostavlja se da se ovi lekovi uključuju u bazalni metabolizam organizma. sifilis. rak itd. 5. Lekovi prema tome nemaju neželjena dejstva u prihvaćenom značenju te reči. drugačije rečeno. Prema tome. a značenje mu je lečenje sličnog sličnim. U nekim situacijama lekovi se mogu napraviti i od specifičnih antigena. biljnog i životinjskog sveta. a u njih uključujemo i većinu lekara.21 - . Dejstvo zavisi od sposobnosti leka da stimuliše telo na isceljenje ili. kao što su hormoni i vitamini. Iako su mnogi homeopatski lekovi otrovi u svom sirovom obliku. gonoreja. Oni.2 Kakve supstance se koriste u homeopatiji? Lekovi koji se koriste u homeopatiji uglavnom se dobijaju iz mineralnog. ili ako su njegove reaktivne snage suprimirane (potisnute) dugom upotrebom steroida (lekovi dobijeni iz nadbubrežne žlezde). Penicilin i Kortizon. 5. 5. homeopatske supstance nisu efektivne. od sposobnosti tela da izlečenjem odgovori.3 Kako deluje homeopatija? Kratak odgovor na ovo pitanje jeste da mi ne znamo više o načinu delovanja homeopatskih lekova nego što znamo o načinu delovanja većine klasičnih lekova. páthos). u toku svog boravka u inostranstvu: 5. verovatno harmonizujući imune reakcije i ublažujući teškoće u osnovnim mehanizmima koji kontrolišu telesne funkcije. veliki kašalj. njena primena može zaista dovesti do izlečenja.5 Klasični lekovi mogu imati neželjena dejstva. neželjenim dejstvima. nego uklanja simptome).4 U čemu se homeopatija razlikuje od klasične medicine? Klasična medicina je uglavnom palijativna (ne leči uzrok. očigledno je da ta dva sistema imaju potpuno različite pristupe. Kasnije je potrebno da se uklone ili posledice ovih infekcija ili urođene osobine koje su prenete sa zaraženih predaka pre nego što bi neki drugi lek mogao da reši slučaj. proces potenciranja kojim se homeopatske supstance pripremaju izdvaja isceljujuću moć – kvalitet leka. ili od nekih ortodoksnih lekova. 5. Naziv potiče od dve grčke reči (hómoios. podstiče organizam da se sam izleči. Ona pomaže pacijentu ublažavajući simptome ili nadoknađujući supstance koje nedostaju u organizmu. To znači da supstanca koja je potrebna pacijentu data zdravoj osobi prouzrokuje iste simptome i znake koji su prisutni kod tog pacijenta. ako tog leka još nema u materiji mediki.. mogu dovesti do jedne vrste . kao što su male boginje. od toksičnih efekata koji su vezani za kvantitet.1 Šta je homeopatija? Homeopatija je proces prirodnog isceljenja u kojem se lekovi koriste da bi podstakli prirodne moći organizma za samoisceljenje. Homeopatija. Samo jedan manji broj njih se sreo sa homeopatijom. Ako je vitalnost organizma niska. da bi se stvorila odgovarajuća lekovita supstanca (nozoda). ovčije boginje. a retko kurativna (leči. Primeri za to su Hloroform. nasuprot tome. da li ih imaju i homeopatski lekovi? Ne. homeopatija nije praćena toksičnim.Homeopatija i zdravlje 5. međutim.

Prevodeći deo koji se bavio upotrebom kore kininovog drveta – cinchone36. kako je sve više i više lekova ispitano. on je proglasio princip da se slično leči sličnim. verbalizuje ga. ali je ovo neophodno ako se stremi ka dugoročnom izlečenju. godine. Kada se razvije pogoršanje. tj.8 Šta je pokrenulo razvoj homeopatije? Smatra se da je sve počelo kada je Hahnemann prevodio štivo materije medike. To se dešava ako se daje previsoka (tj. otkrio je da su simptomi i znaci koje je ona u njemu izazvala isti kao kod bolesti malarije (tzv. što praktično znači da u rastvoru nema nijedne čestice supstance tj. 5. Razvili su se različiti teorijski pristupi. Pravljene su i tzv. homeopatskog leka. Previsoka potencija sa prevelikom energijom mogla bi se uporediti sa čekićem kojim se razbija orah umesto da se primeni mnogo pogodnija. eksperimentom.Homeopatija i zdravlje pogoršanja intenziviranjem pacijentovih simptoma i znakova. Hahnemann je nastavio sa ispitivanjem i drugih supstanci i njihovih efekata na zdrave ljude. Idealno se izlečenje postiže bez nastanka pogoršanja. godine. Paracelzus je prihvatio i ovaj način lečenja ljudi. ali je to tokom narednih vekova palo u zaborav. ali tek Hahnemann ponovo otkriva princip homeopatskog lečenja. Sam je uzeo tu supstancu da bi se uverio u efekat koji ona izaziva. to znači da nije data optimalna potencija i simptomi se javljaju previše brzo za taj organizam da bi ih harmonično obradio. nozode i posebni lekovi od specifičnih antigena i toksičnih materija i pridodati homeopatskoj farmakopeji. kao što je Hughova škola koja prihvata niske potencije i Kentova škola koja prihvata visoke potencije. 36 37 Chinchona succirubra. Formulisao ju je nemački lekar Samuel Hahnemann 1796. krajnji je rezultat obično povoljan. Ovde napominjemo da razblaženje C12 već ima manje čestica nego Avogadrov broj ili 6 x l023. 5. čak nekada i alarmantno. razblaženja 1 prema 50000. homeopatska materija medika se znatno proširila. kojom se sa manje energije uspešno može slomiti ljuska oraha. raste u istočnom i srednjem delu Južne Amerike centezimalan (nlat. da bi ih posle koristio u lečenju ljudi sa istom slikom simptoma i znakova. Hahnemann se nije složio sa Cullenovom hipotezom u vezi sa načinom delovanja cinchone. 5. intermitentna groznica).6 Da li se pogoršanje javlja kod svakog slučaja? Ne. Navodimo da je u ranijim izdanjima favorizovao centezimalna37 razblaženja i to posebno C30 (jedna kap supstance i 99 kapi 90% alkohola i tako 30 puta). iz 1921. što može biti za njega neprijatno. tj. centesimalis) – podeljen na 100 jednakih delova. Na osnovu rezultata ovih studija. Simptomi se kreću u suprotnom smeru nego kod supresije (potiskivanja).7 Od kada postoji homeopatija? Homeopatija postoji već oko dvesto godina. prejaka) potencija i simptomi se ispoljavaju brže no što bi organizam mogao da se sa njima izbori u svom tempu. budući da posle pogoršanja sledi izlečenje. ličnoj brzini izlečenja. 5. tj. Ono je obično praćeno značajnim poboljšanjem pacijentovog stanja.22 - . Međutim. čak. Pogoršanje je uglavnom kratkog trajanja.9 Da li se puno toga izmenilo od tada? Od tada. jednostavna krckalica. za čije lečenje se kininova kora upotrebljava. šestom izdanju Organona racionalnog izlečenja. Princip lečenja sličnog sličnim zagovarao je još Hipokrat. dovodi u ravnopravan odnos sa galenskom medicinom. Hahnemann se u svom poslednjem. i naučnim metodom. Na njegovo iznenađenje. Principi homeopatije kao što ih je opisao Hahnemann isto su toliko vredni danas kao i u njegovo vreme. koju je napisao škotski lekar William Cullen. ako je i prisutno. posthumno založio za jako visoke potencije. petsto godina pre naše ere. stotiniti . pacijenti se često osećaju bolje. iz koje se dobija kinin za lečenje malarije.

da li homeopatija može da pomogne? Da. 5. Veći deo ovog uspeha se pripisuje homeopatskim lekovima. terapija je više specifično usmerena na razvijanje duhovnih aspekata ljudskog bića. rezultati homeopatskog tretmana mogu se kretati od minimalnih do spektakularnih. Kada se već razvije karcinom. mogu biti korisne u uklanjanju bola. Za dublje izlečenje nakon ovoga može da se da konstitucionalni lek (neophodna konsultacija edukovanog i licenciranog homeopate). Iako homeopatija deluje duboko na organizam i može da utiče na duboke mentalne. koji imaju sposobnost da utiču na precipitirajuće faktore (okidači bolesti). Uopšteno. kako u daljoj medicinskoj istoriji pacijenta (dalji tok bolesti). Lekovi se mogu davati i preoperativno i postoperativno.23 - . 5. Upotreba potenciranog (jako razblaženog i dinamiziranog) alergena može u većini slučajeva biti veoma uspešna u otklanjanju simptoma alergije.Homeopatija i zdravlje 5. 5. U mnogim slučajevima. kao što su stanja šoka. on se ne sme odlagati. stresa. homeopatske supstance mogu biti veoma korisne. šoka i anestezije. Pošto bebe (novorođenčad i odojčad) i mala deca često imaju visok nivo vitalnosti.11 Da li homeopatija može pomoći u slučaju alergije? Da.12 Da li homeopatija može pomoći hroničnim bolesnicima? Ponovo. uspešno se leče homeopatijom.14 Da li homeopatija pomaže da se izbegne hirurška intervencija? Odgovor na ovo pitanje umnogome zavisi od toga koliko je bolest odmakla. sasvim sigurno. naravno da može. ako je izbor leka pravilan. tako i na nasleđene predispozicije. mogu se postići odlični rezultati. hirurška intervencija se može izbeći. Međutim. 5. Nema grupe bolesti ili bolesnika kod kojih se homeopatija ne bi mogla primeniti. 5. U zavisnosti od postojanja i stepena nepovratnih (ireverzibilnih) promena. Kreativne meditativne tehnike ovde mogu biti od izuzetnog značaja. odgovor je da.15 Ako je neko bio podvrgnut hirurškoj intervenciji. homeopatski tretman je daleko uspešniji nego klasični i postiže rezultate koji se mogu smatrati nedostižnim za klasični tretman. . Idealno bi bilo da se slučaj tretira pre nego što dospe do tog stadijuma. multidisciplinarni pristup je često najuspešniji.13 Da li homeopatija pomaže u slučajevima kada postoje po život opasna oboljenja (kao što je rak)? Kancer (rak) nije jedino po život opasno oboljenje. emotivne i duhovne nivoe.10 Da li su homeopatske supstance korisne kod svih vrsta bolesti i (za sve bolesnike)? Da. da ubrzaju izlečenje i da ublaže efekte zabrinutosti. skraćenju postoperativnog perioda i ubrzanju oporavka. u određenim granicama. Čak i u slučaju da je indikovan hirurški tretman. pacijent koji je tretiran homeopatski mnogo se brže oporavlja u postoperativnom periodu u odnosu na pacijenta koji nije lečen homeopatski. 5. pošto koren problema kancera često leži baš na ovom nivou. Tada. s obzirom na to da nema štetnih efekata. hirurška intervencija ne bi trebalo da se odlaže. koje može biti potrebno kao pomoćna metoda. ako je stanje pacijenta dostiglo stadijum u kojem je potreban hirurški tretman. Kod povreda i nesreća. sa posebnim naglaskom na dijeti. Treba da su uključeni svi faktori sredine.16 Da li je homeopatija sigurna za bebe i decu? Da. Mnoga akutna stanja koja su opasna po život. Ako se radi o poodmakloj bolesti.

5. Osobe koje potraže homeopatski tretman uglavnom teže da da budu otvorenog uma.20 Da li mogu biti tretiran homeopatski iako sam već tretiran alopatski? Da. pruving38). ukoliko je dat pravi lek. isprobati) – procedura kojom se utvrđuju efekti supstanci njihovim davanjem zdravim pojedicima. Pruvingom se izaziva bolest nazvana patogeneza ili patopoeza. nije etički da ih lekar ne prepiše. organizam će ga ignorisati i neće imati efekta. uz uputstvo da ukoliko lek ne deluje u narednih sat-dva treba uzeti antibiotik. antibiotik neće biti potreban. lekovi nemaju moćI da izleče. U takvim situacijama organizam se ponaša kao da je primio samo jednu dozu leka. pokazati. to je još diskutabilno pitanje. ona nestaje. U ispitivanjima reumatoloških pacijenata koja su sprovedena. Homeopati koji nisu lekari će u takvim situacijama zatražiti konsultaciju lekara opšte medicine. zbog njihove aktivne zainteresovanosti i stanja uma. želeći da saznaju odnose između prirode i čoveka.Homeopatija i zdravlje 5. Jedini stvarno težak zadatak postoji u slučajevima kada pacijent duže vreme koristi steroide i lekove koji utiču na imuni sistem i na taj način otežavaju sposobnost tela da reaguje. Takve osobe. žive duže nego drugi koji nisu toliko aktivni i svesni. Do izlečenja dolazi zato što je veštački izazvana bolest koja zamenjuje prirodnu jača. prouve. 38 pruving (engl. Dakako. ali kraće traje i kada je organizam prepozna (počne razlikovati od prirodne).18 Da li lekari homeopate prepisuju antibiotike? Da. koji sa njima sarađuje u timu. na početku ispitivanja. Kada su antibiotici indikovani.24 - .17 Šta se može desiti ukoliko dete slučajno proguta gomilu homeopatskih lekova? Ništa značajno. dokazati. . nije još jasno ili. 5. Ako lek nije indikovan. može samo biti od koristi za dete. Po Hahnemannovom mišljenju. Jedino ukoliko se lek uzima duže vreme moguće je da će se pojaviti simptomi dokazivanja leka (tzv. U mnogim slučajevima. kako bi se posmatrali i beležili simptomi (testiranje dejstva leka na zdravom organizmu i beleženje izazvanih neobičnih senzacija/simptoma i/ili promena zdravstvenog stanja ispitanika). već su impulsi bolesti. lekar homeopata će takođe prepisati i homeopatski lek uz antibiotik. 5. otežavajući time i dalji homeopatski tretman. svi pacijenti su bili na ortodoksnom tretmanu antiinflamatornim lekovima prvog reda. bolje rečeno. Većina pacijenata bili su vanbolnički pacijenti koji već koriste neke od lekova.19 Da li homeopatija može pomoći ljudima da duže ostanu mentalno i fizički aktivni? Na ovo pitanje je teško odgovoriti. veliki broj pacijenata više nije morao da koristi antiinflamatorne lekove. a ako je lek indikovan. uglavnom ne postoje konflikti između ova dva pristupa. Nakon homeopatskog tretmana. da li se to može pripisati homeopatskom tretmanu ili je to zbog njihovog stanja uma.

Ako nema znakova poboljšanja posle 36 sati od uzimanja prvog leka. zatim nastaviti davanje leka u potenciji 6C. i to u razblaženju C30. Lekari zapadne medicine predložiće odmor. Važno je utvrditi postojanje predisponirajućih faktora koji potpomažu nastanak prehlade. ILUSTRACIJA HOMEOPATSKOG LEČENJA 6. C. zavisno od toga da li pacijent ima predispoziciju za jednu od ove dve bolesti. Nasuprot konzervativnom lečenju koje samo ublažava simptome (Paracetamol). četiri puta dnevno u toku naredna dva dana. dok ne počne povlačenje simptoma. 6. Za svaku indikaciju. koji je isti i za decu i za odrasle: • • Uzeti jednu dozu dva puta dnevno tokom dva dana. Za svaku osobu možemo izabrati poseban lek da bismo izlečili prehladu.Homeopatija i zdravlje 6. lekovi su navedeni prema pretpostavljenom redosledu prednosti. Koristeći 30C potenciju. nos koji curi. kako bi se adekvatno uklopili fizički simptomi prehlade sa određenim lekom. Prehladu izazivaju određeni virusi i ne postoji konvencionalni tretman. onda primenjujemo raspored doza po pravilu A. daje se u potenciji C30 dva puta dnevno.25 - . i to: A pri pojavi prvih simptoma prehlade. B. preći na: dati jednu dozu belladonna-e. uzimanje veće količine tečnosti i paracetamol u cilju uklanjanja tegoba (bolova).2 Predisponirajući faktori za prehladu i odgovarajuća terapija Što je uzrok bolesti – predisponirajući faktor – poznatiji. a može da se uzme i Paracetamol ako postoji potreba da se njime uklone simptomi. što bi trebalo da zaustavi prehladu. Ako nema poboljšanja. a zatim se prelazi na 3 puta dnevno u potenciji 6C.1 Kako lečiti prehladu!! Poznato je da su simptomi prehlade (Common cold): zapušen nos. sprovesti sledeći raspored doza. to će naredna lista lekova biti od veće pomoći. kašalj. kada se prekida tretman. ili da preraste u opštu slabost i malaksalost. Individualizacija terapije se ogleda u izboru supstance prema fizičkim znakovima i simptomima za svaku pojedinu osobu. a ako nam oni nisu poznati. Postoji uzrečica da lečio ovu boljku ili ne. razmotriti uvođenje novog leka čije delovanje odgovara simptomima bolesti. preći na: calcarea-u carbonica-u (kalcijum-karbonat). maksimalno u šest doza (vidi MMM). Prehlada može da preraste u napad bronhita ili astme. To zavisi od predisponirajućih faktorta. Ako je uzrok prehlade hladno i suvo vreme: • • Aconitum napellus Bryonia . ona traje nedelju do dve. dati aconitum napellus. homeopatsko lečenje ne samo da uklanja simptome. U toku homeopatskog lečenja važi režim odmora. Smanjiti na jednu dozu dnevno narednih pet dana najviše. lek dati svaki sat koristeći 6C potenciju. Ako se simptomi ne povlače. i to C30. uzimanja puno tečnosti. već i leči bolesnika. bol u ždrelu i glavobolja.. Slediti isti raspored doza kao kod prvog leka. ali je potrebno proveriti specifične efekte svakog pojedinačnog leka. Ako nema poboljšanja. Ističemo da kada se upotrebljava homeopatski tretman brže nestaju simptomi. B C Sve navedeno je veoma slično alopatskom tretmanu. vodeći računa o primeni principa slično se sličnim leči.

crveni luk) lek na bazi kalijum-jodida lek na bazi biljke Euphrasia officinalis (narod.Homeopatija i zdravlje • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Hepar sulphuris Nux vomica39 Calcarea carbonica40 Dulcamara41 Rhus toxicodendron42 Arsenicum album43 Belladonna Hepar sulphuris Natrum carbonicum44 Nux vomica Sulphur45 Dulcamara Mercurius solubis Allium cepa46 Arsenicum album Gelsemium Kali iodatum47 Mercurius solubis Nux vomica Sulphur Euphrasia48 Allium cepa Arsenicum album Belladonna Hepar sulphuris Phosphorus Ako je uzrok prehlade hladno i vlažno vreme: Ako je uzrok prehlade sedenje na promaji: Ako nazalni sekret uzrokuje crvenilo oko nosa: Ako je pojava sekreta u nosu udružena sa suznim i crvenim očima: Ako je sekret iz nosa sukrvičav: lek na bazi biljke Nux vomica (narod. otrovni bršljan) lek na bazi belog arsena lek na bazi natrijum-karbonata lek na bazi sumpora lek na bazi biljke Alium cepa (narod.26 - . oraščić) lek na bazi kalcijum-karbonata lek na bazi biljke Dulcamara lek na bazi biljke Rhus toxicodendron (narod. vidac) .

trituracija osušenog tuberkuloznog ispljuvka .Homeopatija i zdravlje • Pulsatilla49 Ako sekret iz nosa sadrži kruste lepljive sluzi: Calcarea carbonica • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 49 50 51 Kali bichromium50 Phosphorus Tuberculinum51 Ako je sekret iz nosa zelenkast: Kali bichromium Kali iodatum Mercurius solubis Pulsatilla Hepar sulphuris Mercurius solubis Calcarea carbonica Kali bichromium Natrum carbonicum Pulsatilla Calcarea carbonica Hepar sulphuris Kali bichromium Kali iodatum Mercurius solubis Phosphorus Pulsatilla Tuberculinum Ipecacuanha Pulsatilla Gelsemium Pulsatilla Tuberculinum Allium cepa Mercurius solubis Ako sekret iz nosa ima neprijatan miris: Ako je sekret iz nosa žućkast: Ako je sekret iz nosa udružen sa povraćanjem: Ako je sekret iz nosa povezan sa nedostatkom osećaja žeđi: Ako se simptomi koji prate sekreciju iz nosa pogoršavaju boravkom u toploj sobi: lek na bazi biljke Pulsatilla nigricans lek na bazi kalijum-bihromata nozoda tuberkuloze.27 - .

Prija im visoko uzglavlje i uzimanje veće količine toplih napitaka.28 - . suvim vetrovima. Žali se na bol i golicanje u predelu ždrela. a simptom se pogoršava sa udisanjem hladnog vazduha.3. sa mogućnošću razvoja plućne infekcije. bolom i suzenjem očiju.5 Bryonia Počinje kao prehlada sa kijanjem. ulaskom u toplu sobu ili posle dubokog udaha. obično se pojačava noću. Klinički simptomi se tako mogu bliže povezati sa dejstvom leka. može biti prisutan laringealni stridor. kao i prilikom boravka u toploj sobi. Prisutno je pogoršanje simptoma u toku noći. Pacijent je žedan. 6.3. ali se ne preznojavaju. Kašalj je suv i izaziva grebanje u grlu.3 Arsenicum album Sekret iz nosa je redak i vodenast. a kašalj suv. ne zaboravljajući osnovni princip homeopatije da se slično leči sličnim. Kašalj izaziva iritaciju larinksa. Osećaju se zapušeno i imaju pulsirajuće glavobolje. sekrecijom iz nosa. hladnim. Pacijent je uznemiren. 6. osećaj teskobe) upadljivo pogoršavaju ulaskom u toplu prostoriju: • • • • Bryonia Mercurius solubis Nux vomica Phosphorus Ako su simptomi udruženi sa bolovima u ždrelu: 6. Pacijenti se žale da im je hladno i da se ne mogu ugrejati. disanje je čujno. Stanje mu se pogoršava u večernjim časovima. Količina ispljuvka je mala.4 Belladonna Bolesnici su crveni. posle jela i pića.3. Nos je stalno zapušen. 6. glasan i spazmodičan. . vrući. a noću može doći do pogoršanja simptoma. i glavoboljom. 6. Ždrelo je bolno. Ždrelo je bolno i crveno. a usne su ispucale. Glas je promukao. Suze su obilne i bezbojne.2 Allium cepa Prehlada je udružena sa suzenjem očiju i sekrecijom iz nosa. uz vrlo povišenu telesnu temperaturu. a postoji i opasnost od gušenja.3. koje se spušta sa ždrela do larinksa. Pacijent je vreo i žedan. Deluje zapaljeno i otečeno. Sve to vodi ka promuklosti i zapaljenju. glatko i sjajno. razdražljiv i ima potrebu da bude sam. kao posledica izloženosti hladnoći – posebno. a larinks je bolno suv.3 Specifična dejstva lekova i indikacije za njihovu upotrebu kod obične prehlade Gore navedeni lekovi biće u nastavku detaljnije opisani. Uznemireni su. a moguć je i bol u uhu. Kijanje je učestalo. Kašalj je suv i spazmodičan. 6. veoma crveno.1 Aconitum napellus Nagli početak simptoma. a prija mu boravak na otvorenom. sa glavoboljom ili bez nje.3. Glas je hrapav.Homeopatija i zdravlje • Nux vomica Ako se simptomi koji prate sekreciju iz nosa (zapušen nos.

želatinozan.3. bol. a prija im umereno. vlažno vreme. Povremeno je prisutno znojenje. sekrecija iz nosa i suzenje se noću pojačavaju. izazivajući kašalj koji se pojačava danju. Simptomi se pogoršavaju prelaskom iz toplog u hladno ili na otvoreno.13 Mercurius solubis Nosna sekrecija je intenzivna i izaziva osetljivost nosa. Sekrecija iz nosa i očiju je obilna i vodenasta. žut ili zelen. Prateći simptomi su ukočen vrat i bolovi u grlu. 6. 6. Jezik je obložen.3. promaju i/ili hladnoću.3. vlažnim i mirnim vremenom. a prisutno je i obilno žeđanje. Smenjuje se osećaj toplote i suvoće sa znojenjem. žut i smrdljiv.3. Paradoksalno.7 Euphrasia Prehladu karakterišu bezbojan nosni sekret i suzenje. a smiruje noću prilikom mirovanja.14 Natrum carbonicum Prisutno je stalno curenje iz nosa. Nos postaje crven i otečen zbog nadražaja sekretom. Jezik je hrapav.3. žale se na čeonu glavobolju i nisu žedni. 6. Prisutan je bol u grlu. Bolesnici su hipersenzitivni na dodir.6 Dulcamara Ovaj lek je indikovan kada je prehlada posledica kvašenja. Bolesnik ima čeonu (frontalnu) glavobolju zbog zapaljenja frontalnih sinusa. . praćeno pogoršanjem simptoma. sekret je vodenast.3.3. brzog rashlađivanja (posle pregrevanja) ili hladnog i vlažnog vremena. grlo i pluća.29 - . Ako se pojave simptomi zahvatanja pluća. otežali. Povišena temperatura je udružena sa drhtavicom. koji se može izvlačiti iz nosa kao vrpca. a kasnije postaje gust.9 Hepar sulphuris Sekreciju iz nosa prati učestalo kijanje. kao opečene. Simptomi se iz dana u dan pogoršavaju. 6. U početku.12 Kali iodatum Prehlada nastaje nakon izlaganja vlažnom vremenu. leđima i ekstremitetima. sa otiscima zuba po ivicama. 6. beo. prekinuti uzimanje ovog leka i preći na Phosphorus. Inflamacija se može proširiti na oči. Zapaljenje se iz nosa spušta do larinksa. izazvano i najblažom promajom. Oči su osetljive i lako zasuze. 6. Prisutan je bolan pritisak u predelu korena nosa.10 Ipecacuanha Prehlada je udružena sa mučninom i/ili povraćanjem. Zadah iz usta je intenzivan.Homeopatija i zdravlje 6. 6. Nos je crven i otečen od nagrizajućeg sekreta. ali popuštaju prilikom znojenja. Simptomi se poboljšavaju utopljavanjem.3. nozdrve su osetljive i bolne.11 Kali bichromium Sekret iz nosa je gust.8 Gelsemium Zapaljenje nosa se javlja sa toplim. Bolesnici su umorni.3. 6. Zbog nosne sekrecije.

6. Međutim. primećeno je da se uzimanjem velikih doza (najmanje 1g) vitamina C dnevno.30 - . 6. jedne kapsule belog luka.3. grlo je hrapavo (kao izgrebano) i učestalo je kijanje. Celo telo je hladno. . Stalno su prehlađeni i osećaju se umorno.15 Natrum muriaticum Bolesnici imaju izraženu potrebu za slanim i ne prija im buka i galama.4. Stanje im se pogoršava u toploj sobi. 6.Homeopatija i zdravlje 6.1 Calcarea carbonica Ovaj lek se daje pacijentima koji se mnogo znoje (lobanja) i žale se da im je jako hladno.4. posebno kod starijih ljudi. Prisutan je kašalj sa glavoboljom koju karakteriše izražen osećaj pritiska i stezanja.4 Lekovi koji se primenjuju u poslednjem stadijumu prehlade Ovi lekovi se daju u jednoj dnevnoj dozi od 30C.16 Nux vomica Ovaj lek se primenjuje ako su pacijenti razdraženi. Može se javiti nekontrolisano mokrenje pri napadu kašlja. kao i obezbeđivanjem pravilne ishrane i adekvatnog odmora – prehlada može izbeći.2 Sulphur Bolesnici su veoma vreli i lako se znoje. Na početku nos je zapušen i suv.4. čak ni u krevetu. 6. 6. a bolesnici se žale da ne mogu da se ugreju.5 Prevencija obične prehlade Nije poznat tretman za prevenciju obične prehlade. a prija im rashlađivanje. izbegavanjem stresa. 6. Prisutna je drhtavica posle pijenja tečnosti i pri kontaktu sa spoljašnjim vazduhom.3 Tuberculinum Ovaj lek odgovara osobama koje u porodičnoj istoriji imaju tuberkulozu. dok se simptomi u potpunosti ne povuku.3.

Možete izdrobiti lek i rastvoriti ga u vodi. pića. 7. a zatim ga popiti. 7. 7. Ukoliko se simptomi bolesti znatno promene.1 Zakon sličnosti Povezuje kliničku sliku bolesti ili povrede sa kliničkom slikom leka. Praćenjem ovih zakona. sačekajte. homeopatija omogućava potpuno individualno prepisivanje i doziranje leka. daleko od jakih mirisa (i male dece). ponoviti davanje leka. Pre prepisivanja leka. lek treba dati pola sata pre ili posle jela.1 Šta treba da znate pre nego što počete da uzimate i prepisujete lekove Postoje dva važna zakona kojih se treba pridržavati da bi se homeopatska medicina mogla uspešno koristiti: 7.1.Homeopatija i zdravlje 7. eukaliptus. Ovako shvaćeni simptomi predstavljaju upozoravajuće znake koji ukazuju na poremećaj ravnoteže u organizmu bolesnika. okrenite deo priručnika sa objašnjenjem kakva terapija najviše odgovara vašem pacijentu. pažljivo proučite gore pomenuti Zakon minimalnih doza. Pacijent mora da stavi lek direktno u usta i rastvori ga ispod jezika. pranja zuba ili pušenja. izaberite novi lek koji će odgovarati novoj kliničkoj slici.1 Antidoti Za određene supstance se zna da su antidoti specifičnim homeopatskim lekovima kod nekih ljudi.2. Ako ne dođe do poboljšanja ili ako se simptomi ponovo pojave. Davanje veće doze leka nego što je neophodno neće poboljšati ili ubrzati efekat leka (efekat leka može biti čak i zaustavljen). Ukoliko dođe do poboljšanja. Krenite sa traženjem tegobe koju hoćete da lečite i ustanovite koji lek može pomoći.2 Drugi faktori koje treba uzeti u obzir 7. ali nemojte gutati celu pilulu sa vodom. Ukoliko je moguće. Pre ponavljanja doze. ne ponavljajte dozu. kamfor. . Naravno. Ivicom bočice spustite jednu pilulu na dlan osobi koja uzima lek. Zato se savetuje da se ove supstance izbegavaju kad god je moguće: kafa (uključujući i dekofeinizovanu). koji leči svakog bolesnika ponaosob. čajem ili kafom. gde se lek mora dati što pre.2 Zakon minimalnih doza Karakteriše se korišćenjem što manjih doza leka da bi se stimulisao sopstveni mehanizam isceljenja organizma.31 - . Držite preparate u hladnom i mrečnom prostoru. nana (uključujući i pastu za zube).3 Uzimanje lekova Homeopatski lekovi su delikatni i zahtevaju pažljivo korišćenje. Ako sumnjate na nešto.1. mentol. Uspostavljajući ravnotežu u organizmu. ovo se ne primenjuje u hitnim slučajevima. OPŠTI HOMEOPATSKI PRIRUČNIK ZA SAMOPOMOĆ I UZAJAMNU POMOĆ 7. homeopatija uklanja simptome. Dajte jednu dozu (u ovom slučaju jednu malu pilulu) i sačekajte da vidite u kojoj meri je došlo do poboljšanja. Dodirujte ih što je moguće manje.

cijanotično. 7. U slučajevima koji nisu toliko ozbiljni ili hitni. uvek zatražite stručnu pomoć. sa dijarejom Arg nit 30c 7.5.Homeopatija i zdravlje 7.3 Napad (atak) • • Kod šoka Arnica 30c Kod straha Aconite 30c 7.2 Uznemirenost • Anticipatorna (koja prethodi nečemu. sa dijarejom Gelsemium 30c • • • • Pre javnih govora Gelsemium 30c Sa groznicom Aconite 30c ili Arsenicum 30c Sa paralizom ili drhtavicom Gelsemium 30c Videti takođe: anticipatorna. Pratite svoje instinkte i zdrav razum. prvo tražite pomoć. npr. povrede i rane) • Dati odmah – Arnica 30c 7. bolni Arnica 30c . pogoršavaju se pri dodiru Staphisagria 30c 7. Ukoliko već odlazite kod lekara homeopate. Ukoliko ste zabrinuti.32 - . Za izlečenje određene konstitucionalne slabosti kod bolesnika često je neophodan kvalifikovani lekar-homeopata.5.5. a zatim uzmite odgovarajući lek dok čekate da pomoć stigne.5. razgovarajte sa njim o samodoziranju leka. važno je da u delu priručnika Homeopatski lekovi pročitate objašnjenje za svaki lek pre odlučivanja koji ćete od njih prepisati pacijentu. frakture. crveno.1 Nesrećni slučajevi (videti i prelome kostiju.6 Čirevi • Mali. 7.4 Sigurnost je na prvom mestu Ozbiljne povrede i bolesti nikad ne treba lečiti pre savetovanja sa stručnjakom homeopatom. važno je da pročitate objašnjenje za svaki lek. Molimo vas da zapamtite – ukoliko je predloženo više od jednog leka. ako se simptomi ne poboljšavaju ili se vraćaju. veoma bolni.5. mnogobrojni.4 Ujedi i ubodi • • • Mesto je toplo. otečeno Ledum 30c (bolje sa hladnim oblogom) Ujedi životinja praćeni bolom Hypericum 30c • Videti: okolina ujeda plava Lachesis 30c.5 Krvavi plikovi • Arnica 30c 7. ispitu ili nekom važnom događaju).5. otečeno Apis 30c (ako je bolesniku bolje sa hladnim oblogom) Mesto je hladno.5 Tegobe koje možete lečiti Molimo vas da zapamtite – ukoliko je predloženo više od jednog leka.

korozivnim gnojem Merc viv 30c Apsces koji slabo zarasta Silica 30c Preobilna produkcija mleka Pulsatilla 30c Beba povraća majčino mleko Silica 30c Videti: kod apscesa sa gnojem koji je veoma bolan Hepar sulph 30c Ukoliko produkcija mleka znatno varira Urtica urens 30c Kod bolnih.7 Problemi kod dojenja • • • • • • • • • • Grudi su tvrde. u periodu od sedam dana • • Kod teškog bola i otoka Arnica 30c Sa jakim bolovima (koji prate odgovarajuće nerve) Hypericum 30c 7. kontuzija dojke) Bellis perennis 30c 7. . tople i crvene Belladonna 30c Grudi su tvrde.10 Opekotine • • • • Kod šoka Arnica 30c Ako opekotina zahteva hladan oblog Cantharis 30c Ako opekotina zahteva topli oblog Arsenicum 30c Takođe videti: za duboke opekotine koje sporo zarastaju Kali bich 30c • Takođe se preporučuje: Urtica urens krem spolja da umiri blaže opekotine.9 Modrice • • Mekog tkiva Arnica 30c (videti: Arnica krem) Takođe se preporučuje: za duboka tkiva (npr. uvećane. inficirana rana sa gnojem Hepar sulph 30c Zagnojeni plikovi kod opekotina Arsenicum 30c Tople i pulsirajuće rane Belladonna 30c 7.5.5.33 - . sa oštrim bolovima Bryonia 30c • Takođe se predlaže: samo posle tretmana (nameštanja kosti) zajedno Symphytum 6c (jedna večernja doza) i Calc phos (jedna jutarnja doza). sa otežanom pokretljivošću Bryonia 30c Apsces sa smrdljivim.8 Prelomi kostiju ili frakture • • Pre tretmana(nameštanja) kosti Arnica 30c Kod pogoršanja pri najmanjim pokretima. uvećane.5. ispucalih bradavica. sa bolom koji zrači Phytolacca 30c Kod produkcije male količine mleka Dulcamara 30c Takođe se predlaže: 7.5. kod težih opekotina tražite hitnu medicinsku pomoć.Homeopatija i zdravlje • • Videti: • • Kod svraba Sulphur 30c Bezbolna. tople i blede.

ali sačekajte da osip potpuno izbije 7. pogoršava se na hladnoći i vlazi Rhus tox 30c • Takođe se preporučuje: Agaricus 30c. vodenastim sadržajem Arsenicum 30c Kod bule sa obilnim. gustim sadržajem Pulsatilla 30c Kod bolova sličnih onima kod gripa Gelsemium30c Kod promrzlina koje sporo prolaze Silica 30c 7.5. ili talk spolja).5.5. u slučaju da plikovi puknu 7. pogoršavaju se na toploti Pulsatilla 30c Tamnocrveno zapaljenje.11 Ovčije boginje • • • • • • Osip praćen svrabom.13 Promrzline • • • • • Takođe videti: • • Kod obilnog. u ustima.12 Plikovi • • Topli.5.Homeopatija i zdravlje 7. pojačane žeđi Pulsatilla 30c Kod pojave plikova koji su puni gnoja i smrde Merc viv 30c Videti takođe: osip koji sporo izbija praćen kašljem Ant tart 30c • Takođe se preporučuje: Calendula (krema ili mast. Tamus (krema ili mast).14 Ragade • • Na usnama Rhus tox 30c ili Sepia 30c Na usnama. praćeni svrabom.34 - .5. velika uznemirenost Rhus tox 30c Kod groznice i straha Aconite 30c Kod groznice i pulsiranja u glavi Belladonna 30c Kod kašlja. Calendula (krema ili mast) spolja.15 Kolike • • • • • Takođe videti: • • Za smanjenje bolova Mag phos 30c Ako se tegobe javljaju posle poniženja Staphisagria 30c Ako se poboljšavaju naginjanjem u položaj kolena-grudi Belladonna 30c Sa groznicom i grčevima Nux vomica 30c Ako se poboljšavaju ležanjem mirno sa savijenim kolenima Bryonia 30c Kod naduvenosti iznad pupka China 30c Kod naduvenosti ispod pupka Carbo veg 30c . žućkastog sadržaja Kali bich 30c Kod osoba koje kijaju i curi im nos Natrum mur 30c U ranim stadijumima Aconite 30c Kod bule sa retkim. izazvane suncem Natrum mur 30c 7.

ponekad s glavoboljom Bryonia 30c Sa stolicom koja se vraća nazad Silica 30c 7. neefektivna potreba za defekacijom Nux vom 30c Dehidracija s pojačanom žeđi.35 - .5. hladnom vetru Aconite 30c Suv kašalj sa bolovima u grudnom košu i glavoboljom Bryonia 30c Suv kašalj noću. zatražite stručnu pomoć 7.5.5. sa osećajem grudve u grlu Lachesis 30c Napadi u ranim jutarnjim časovima Hepar sulph 30c Takođe videti: • Takođe se preporučuje: ukoliko Aconite ne deluje.16 Opstipacija • • • Takođe videti: • • • Tvrda stolica.19 Posekotine – videti pod Rane 7.Homeopatija i zdravlje 7.5. za vreme i posle mokrenja Cantharis 30c Peckanje pri mokrenju Apis 30c Peckanje za vreme i posle mokrenja.18 Krup (laringealni kašalj sa čujnim i otežanim udisajem) • • • Pre svega. koja se teško izbacuje Lycopodium 30c Stolica u obliku sitnih kuglica Natrum mur 30c Posle defekacije.17 Kašalj • • • Takođe videti: • Kod promuklosti i bolova u grlu Hepar sulph 30c • Kod glasnog. povraćanjem i krvarenjem iz nosa Drosera 30c ili Ipecac 30c Posle izlaganja suvom.5. mukom. kao kod velikog kašlja) praćenog povraćanjem Ant tart 30c • Sa cijanotičnim (plavim) licem i povraćanjem mukusa (sluzi) Drosera 30c • Sa cijanozom. ukočenošću. promuklog kašlja (poput laveža psa. a napadi se javljaju oko ponoći Spongia 30c 7.5.21 Dijareja • Sa uznemirenošću koja prethodi nekom događaju (anticipatorna uznemirenost) Gelsemium 30c ili Arg nit 30c . produktivan ujutru Pulsatilla 30c 7.20 Cistitis • • • Probadajući. pogoršava se ležanjem u krevetu Pulsatilla 30c • Takođe dati ako se tegobe javljaju posle koitusa Staphisagria 30c. umanjiti prateći strah Aconite 30c Krup pri buđenju. ukoliko simptomi perzistiraju. osećaj zaostale stolice Sepia 30c Stalna. jaki bolovi sa peckanjem pre.

24 Zapaljenjski procesi na očima • • • • • Gornji i donji kapak su crveni i otečeni.5.5. suze su tople Apis 30c Oči su crvene. zaudarajućim sekretom Pulsatilla 30c Pojačano suzenje zbog blokade lakrimalnog duktusa Silica 30c Takođe se preporučuje: ispiranje rastvorom tinkture Euphasia-e ili Hypercal-a 7.25 Povrede oka • • • Modrice i/ ili šok Arnica 30c Zbog straha posle povrede Aconite 30c Hematom u vidu naočara (black eye) Ledum 30c • Ukoliko Arnica ne deluje. zbog straha Aconite 30c Posle tretmana (uklanjanje bola) Arnica 30c Protiv bolova (posle procedure) Hypericum 30c Simptomi prehlade ili kijavice posle punjenja živom Merc viv 30c Krvarenje desni (posle procedure) Arnica 30c Videti: kod rana na desnima Calendula 30c ili Staphisagria 30c 7. izazvanim trovanjem hranom Arsenicum 30c 7.22 Tretmani na zubima • • • • • • • Pre punjenja zuba plombom ili pre vađenja (sprečavanje pojave bola) Arnica 30c Pre procedure.36 - . i kod povrede same očne jabučice Symphytum 30c.Homeopatija i zdravlje • Videti: • • Samo posle buđenja Sulphur 30c. sa prisutnim žućkastim.5.5.5. gustim.27 Iscrpljenost • • • Posle fizičkog naprezanja Arnica 30c Posle dehidracije China 30c Kod nervnih zamaranja predlaže se Kali phos 6x .23 Nervne tegobe (videti i pod Uznemirenost) • • Sa dijarejom/ drhtavicom/ paralizom Gelsemium 30c Sa dijarejom/ čestom potrebom za defekacijom Arg nit 30c 7. Posle napora China 30c Sa povraćanjem. zaudarajućim sekretom Arg nit 30c Sa hladnim. kod prisutnog osećaja besa Staphisagria 30c 7.26 Zamor oka • Ruta 30c 7.5. žućkastim.

Proverite u Mini materia medica da li su navedeni lekovi odgovarajući: Arsenicum 30c. Nux vomica 30c • Videti i Ipecac 30c 7.29 Grip • Može se koristiti veliki broj lekova.5.28 Trovanje hranom • • • Posle trovanja zaraženim mesom Arsenicum 30c Posle trovanja pokvarenom ribom Pulsatilla 30c Kod trovanja školjkama Lycopodium 30c 7. izazvana sinuzitom Kali bich 30c Posle konzumiranja alkohola ili velikih količina hrane Nux vomica 30c Kod promene vremena.Homeopatija i zdravlje 7. Nux vomica 30c.31 Hemoroidi • • Izazvani trudnoćom Nux vomica 30c Preporučuje se: Hamamelis 30c.5. posebno pri povećanoj vlažnosti vazduha Rhus tox 30c Nakon što ste pokisli Rhus tox 30c Posle rada pod veštačkim svetlom Silica 30c Zbog promaje Silica 30c U toku putovanja Silica 30c .33 Glavobolja • • • • • • • • • • • • • • • Od prehlade Aconite 30c Od šoka/ straha Aconite 30c Sa iznenadnim.5. Gelsemium 30c. naglim pojavljivanjem Aconite 30c ili Belladonna 30c Posle preteranog uzbuđenja ili napora Arsenicum 30c Posle pranja kose Belladonna 30c Pulsirajuća glavobolja za vreme menstruacije Belladonna 30c Pulsirajuća glavobolja kod preteranog izlaganja suncu Belladonna 30c Kod promene vremena Bryonia 30c U određenim tačkama.5. Bryonia 30c.32 Mamurluk • • Sa glavoboljom. Rhus tox 30c • Videti i Ipecac 30c 7. sa mučninom ili bez nje Nux vomica 30c Izazvan dimom cigareta Ignatia 30c 7. Pulsatilla 30c.37 - . Nit ac 30c 7.30 Trbušni grip • Moguće korišćenje više lekova.5. Gelsemium 30c. Kali Carb 30c. Proverite u Mini materia medica da li su navedeni lekovi odgovarajući: Arsenicum 30c. Bryonia 30c.5.

5.5. povreda trtične kosti Hypericum 30c Glave (videti Povrede glave).5. uvek tražite stručnu pomoć 7. mišića Arnica 30c • Dobro inervisanih područja (npr.Homeopatija i zdravlje • Usled poremećaja sna Cocculus 30c. pečenjem i svrabom Rhus tox 30c 7.38 - .35 Koprivnjača • • Sa groznicom Apis 30c Sa bolom. kičma Hypericum 30c.5. Ledum 30c Za tretiranje ubodne rane Ledum 30c Protiv bolova Hypericum 30c Kod svih kontraefekata što pre zatražite stručni savet homeopate 7.36 Povrede • • Kostiju Ruta 30c (videti i prelomi kosti/frakture). U toku rada uz veštačko svetlo Sepia 30c 7.37 Povrede praćene • • • • Strahom Aconite 30c Dugotrajnim posttraumatskim efektima Arnica 30c Šokom Arnica 30c Rascepima Silica 30c 7. savetujte se sa kvalifikovanim homeopatom ili lekarom Takođe videti: • • • Pre grmljavine Phosphorus 30c. radi smanjenja lokalne reakcije Hyper 30c. dlan Ledum 30c. prsti na rukama i nogama) Hypericum 30c.5. stopala Ledum 30c.34 Povrede glave • Odmah dati Arnica 30c • Takođe se preporučuje: ukoliko bol i simptomi perzistiraju Natrum sulphuricum 30c. Posle zamora oka Lycopodium 30c ili Natrum mur 30c.38 Prodiranje u tkiva (inokulacije.5. meka tkiva Arnica 30c. brada i kosti blizu površine Ruta 30c. tetive/ligamenti Rhus tox 30c • Kod povreda grudi/dubokih tkiva Bellis perennis 30c 7. ubodi) • • • • Pre.39 Jet-lag (poremećaji spavanja pri prelasku iz jedne vremenske zone u drugu) • • • Arnica 30c Kod osećaja paralize Gelsemium 30c Kod poremećaja spavanja Cocculus 30c . ukoliko simptomi perzistiraju.

Pulsatilla 30c • Videti: Carbo veg 30c.5. peckajući bolovi.44 Krvarenja iz nosa • • Posle šoka ili povrede Arnica 30c Kad postoji kašalj Ipecac 30c 7. neugodan dah Merc viv 30c 7. Natrum mur 30c. sa glavoboljom Bryonia 30c ili Gelsemium 30c 7. Lycopodium 30c 7. sa bolovima u leđima Kali carb 30c ili Gelsemium 30c Kada se porodilja plaši da će umreti na porođaju Aconite 30c • U homeopatskim apotekama možete kupiti lekove koji se koriste pre. brzog i teškog porođaja Aconite 30c Kod nemogućnosti mokrenja (retencije urina) Aconite 30c Kod začepljenja suznog kanala (lakrimalnog duktusa) Silica 30c U slučajevima gušenja (asfiksije) bebe Ant tart 30c.43 Zauške • Mnogi se lekovi mogu koristiti.5.5.5. za vreme i posle porođaja. 7.Homeopatija i zdravlje 7. Kod menstruacionih grčeva Mag phos 30c Takođe se preporučuje: Lachesis 30c.5.5. Silica 30c.40 Male boginje • • očiju) • Iznenadno pojavljivanje osipa praćenog svrabom Aconite 30c ili Belladonna 30c Sporo pojavljivanje. posle šoka. Proverite u Mini materia medica i vidite da li su navedeni lekovi odgovarajući: Merc viv 30c. sa zapaljenjem očiju Apis 30c ili Pulsatilla 30c (vidi kod zapaljenja Sporo pojavljivanje. Lachesis 30c.45 Porođajni bolovi (videti MMM) • • • • Kod neefektivnih trudova. Carbo veg 30c .46 Postnatalna nega • • • • Bebe.39 - .41 Menstruacioni problemi • • • • • • Menstruacija kasni ili je retka usled straha ili prehlade Aconite 30c Menstruacija kasni nakon kvašenja nogu Pulsatilla 30c Povećano krvarenje usled toplote Belladonna 30c Mučnina pre i posle perioda Ipecac 30c. Sepia 30c 7. hipersalivacija. Rhus tox 30c.42 Ranice (ulceri) u usnoj duplji • Pulsirajući. kada porodilja plačući traži pomoć Pulsatilla 30c Kod nesnošljivih bolova Chamomilla 30c Kod slabih kontrakcija.5.

unutrašnjih modrica (hematoma) Bellis perennis 30c 30c • Posle epiziotomije (rasecanja spoljnog otvora porođajnog kanala usnice) Staphisagria 7.40 - . otečeno ždrelo Apis 30c Sa osećajem prisutnosti dlake sa donje strane jezika Silica 30c Sa pojačanom salivacijom i neprijatnim dahom Merc viv 30c Sa uvećanim limfnim žlezdama Belladonna 30c ili Silica 30c Gubljenje glasa usled preterane upotrebe Arg nit 30c Bol se pojačava gutanjem pljuvačke. Arnica 30c Emotivni Ignatia 30c Kod straha Aconite 30c Posle primanja loših vesti Gelsemium 30c 7. nezgoda itd. nego gutanjem čvrste hrane Lachesis 30c • Oboljenje ždrela se prvo javlja sa leve strane (kasnije se može prebaciti i na desnu) Lachesis 30c • • Prvo se javlja sa desne strane (može se prebaciti i na levu) Lycopodium 30c Sa osećajem prisutnosti riblje kosti/ trna/ mrve hleba Hepar sulph 30c . ali konsultovati odmah lekara) • • • Gnoj sa primesama krvi koji jako nadražuje kožu Merc viv 30c Kod sporog zarastanja Silica 30c Kod drenaže u ranim stadijumima Hepar sulph 30c 7. svetlocrvene boje) Ipecac 30c • Posle porođaja forcepsom/ carskim rezom ili kod dubokih. pulsirajuća Belladonna 30c (može zaustaviti sepsu. u svim slučajevima radi savlađivanja napora i posledica porođaja Arnica 30c (može se ponavljati doza) • • • • • Protiv bolova usled povrede međice (perineuma) Hypericum 30c Posle povrede trtične kosti Hypericum 30c Kod posekotina. razderotina Calendula 30c Kod slabosti usled gubljenja velike količine krvi China 30c Kod obilnog krvarenja (krv je topla.Homeopatija i zdravlje • Kod majke.47 Opekotine • Cantharis 30c • Aficirana površina je topla.5. crvena.48 Šok (videti u MMM) • • • • Posle traume. crveno i upaljeno ždrelo Aconite 30c Suvo.5. crveno.49 Bolno ždrelo • • • • • • • • • • Suvo. bolno. toplo ždrelo sa bolovima pri gutanju Belladonna 30c Oboljenje sporo nastaje i praćeno je simptomima gripa (slabost i bolovi) Gelsemium 30c Suva usta i ždrelo sa osećajem žeđi Bryonia 30c Upaljeno.5.

5.5. uvek potražite stručnu pomoć.5. slepljeni kapci. žućkasto-zelenkastog sekreta Puslatilla 30c Kod prisutnog gnoja videti pod Sepsa 7.57 Hirurške intervencije • • • • • Kod pripreme za operaciju Arnica 30c Protiv posledica operacije Arnica 30c Kod hirurških rana/ amputacija sa prisutnim bolovima Hypericum 30c Za hirurške rane Calendula 30c. sa sumnjom na meningitis.52 Trema pri javnim nastupima • • Praćena osećajem paralize Gelsemium 30c Videti i: Arg nit 30c ili Lycopodium 30c 7.5.54 Hordeolum (lokalni otok sa zapaljenjem lojnih žlezda kapka) vidi i pod Zapaljenje očiju • • • Oko je crveno.56 Toplotni udar • • • Groznica i / ili glavobolja Belladonna 30c Ako se simptomi pogoršavaju pri kretanju Bryonia 30c Preporučuje se: Glonoin 30c 7. topla.5.51 Iščašenje zglobova i istezanje tetiva • • • • Za smanjivanje otoka Arnica 30c Kod pogoršanja pri najmanjim pokretima Bryonia 30c Težak prvi pokret.41 - .5. crvena.5. kapak je bolan i otečen Apis 30c Svrab oka. uzeti što pre Cantharis 30c 7. pulsirajuća i bolna na dodir Belladonna 30c Ukoliko su opekotine teške. prisutnost gustog.55 Opekotine od sunca • • Koža je suva. Staphisagria 30c Posle klizmi i stavljanja katetera Staphisagria 30c .Homeopatija i zdravlje • Ulcerisane tonzile sa končastim sekretom Kali bich 30c 7. poboljšanje sa nastavljanjem pokreta Rhus tox 30c Pogoršava se ležanjem na strani povrede Ruta 30c 7.53 Ukočenost vrata • Rhus tox 30c • Ukoliko je ukočenost vrata praćena povišenom temperaturom.5. 7.50 Strana tela (komadići) • Radi njihovog lakšeg odstranjivanja Silica 30c 7.

Belladonna 30c.Homeopatija i zdravlje • • Kod loše reakcije na anestetik Phoshporus 30c Ukoliko su i duboka tkiva aficirana Bellis perennis 30c 7.5. poderotine Calendula 30c Čist rez/ posekotina Hypericum 30c Laceracije Hypericum 30c Kod hirurških rana Staphisagria 30c .58 Problemi sa izrastanjem zuba (denticijom) • • • Aconite 30c.5.42 - . Drosera 30c. Ipecac 30c (videti pod kašalj) Posle povraćanja zbog iscrpljenosti izazvane dehidracijom (gubitkom tečnosti) China Kod stalno prisutne mučnine koja ne prolazi posle povraćanja Ipecac 30c 7.60 Povraćanje • • • • 30c • • Usled preterane osetljivosti Nux vomica 30c Sa dijarejom Arsenicum 30c Ukoliko nastaje 15 min posle unosa hladne tečnosti Phosporus 30c Sa kašljem Ant tart 30c. Chamomilla 30c.5.59 Bolest putovanja • • Poboljšava se povraćanjem Nux vomica 30c Takođe se preporučuje: Cocculus 30c.5.62 Rane • • • • Posekotine. Petroleum 30c ili Tabacum 30c 7.61 Povreda vratne kičme • • Protiv bolova Hypericum 30c Duboke povrede ligamenata i tetiva sa njihovim mogućim kidanjem Ruta 30c 7. Pulsatilla 30c Ako izrastanje zuba kasni Calc carb 30c Bolno izrastanje zuba Mag phos 30c 7.5.

Mogu se žaliti da im sve. inflamacija (upala). a pogoršava primenom toplih obloga. homeopatski lekovi traju večno. osim vode. Stanje im se poboljšava na svežem vazduhu.3 Apis Lek broj 1 za ujede i ubode Da bi lek bio efikasan. Kako bi prepisivanje leka bilo najtačnije moguće. ali bi bilo poželjno konsultovati lekara homeopatu. držati van domašaja dece. trudite se da simptomi pacijenta najbliže odgovaraju opisu datom uz određeni lek. mračnom mestu. Koža je suva i topla. groznice. ima gorak ukus.Homeopatija i zdravlje 8. vetrovitom vremenu ili promaji – krup – bol u uhu – zubobolja – emocionalna i fizička napetost – neuralgija lica – retencija urina – febrilna stanja – glavobolja – palpitacije 8.2 Aconite Lek broj 1 za inicijalno lečenje prehlade (u ranom stadijumu) Koristan u ranim stadijumima kod prehlade. crvenilo. Mogući uzroci: hladan/suv vetar. Sve ove lekove možete i sami koristiti. Karakteristike su izražen nemir i strah. a pogoršava na dodir. odsustvo osećaja žeđi. Neki mogu imati nedefinisan osećaj straha od smrti. Prisutna je žeđ (potreba za hladnim pićem). Ukoliko se pravilno čuvaju. Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – angina – hemoroidi – anksioznost. mentola ili eukaliptusa. Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – alergijski osipi – bolne menstruacije (dismenoreja) – konjunktivitis i čmičak – reumatizam – problemi sa zubima – otoci usled retencije tečnosti (edemi) – erizipel# infekcije (upale) grla – groznice koje nisu praćene osećajem žeđi – infekcije (upalni procesi) genitalija . Držati ih na hladnom. uplašenost/šok. Lekove ne izlagati rtg-zracima. Stanje se poboljšava primenom hladnih. Odgovara zdravim ljudima kod kojih tegobe počinju naglo. kafe. daleko od jakih mirisa. obično od 16 do 18 časova. nemir. strah. suvom. MALA MATERIJA MEDIKA 8. Simptomi se pogoršavaju uveče/oko ponoći. nemir – reumatizam – prehlada – posttraumatski i postoperativni šok – konjunktivitis – nagla rashlađivanja posle boravka na hladnom. posebno kamfora. 8. simptomi se moraju uklopiti u sledeću sliku: edematozni tumor. Kao i sve druge lekove.1 Uputstvo za primenu male materije medike Napomena: lek broj 1 = onaj koji se najčešće prepisuje.43 - . zatezajući i gorući bol.

slabi su i pospani. Njegovo blagovremeno davanje smanjuje otok i modrice. Mogu imati strah od neuspeha kod javnih nastupa. Mogu biti iritabilni. pijenjem hladne tečnosti. u društvu i u 16h. Mnogo zevaju i znoje se. Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – posle psihičke ili fizičke traume – modrice – agorafobija (strah od velikih slobodnih prostora) – dijareja – angina – bolovi u kostima – zadah iz usta (fetor ex ore) – septična stanja – pre porođaja. uspravnim sedenjem.6 Arnica Lek broj 1 kod nesreća. Razdirujući bolovi. Pomaže ljudima “vrele krvi”. a donja hladna. iako je evidentno da nije. Stanje se poboljšava iskašljavanjem. Pacijent se boji dodira zbog bolova i može želeti da ga ostave samog.4 Ant tart Značajan lek za kašalj. Pamćenje može biti slabo. Klasičan odgovor nekog ko je u šoku.Homeopatija i zdravlje – ujedi insekata koji izazivaju pojavu plikova – vrtoglavica (vertigo) 8. u slučajevima kad pacijenti ne mogu da iskašljavaju (vidi Ipecac) i “dave se u sekretu”. Imaju osećaj gušenja.7 Arsenicum Lek broj 1 kod trovanja hranom . ležanjem. šoka. Gornja polovina tela je topla. Stanje se pogoršava udarcem ili ležanjem na povređenom delu tela. hirurške intervencije ili popravke – tinitus sa vrtoglavicom zuba – magareći kašalj 8. fizičkog napora Trebalo bi da bude pravi izbor posle mnogih nesreća. Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – zebnja pre ispita ili intervjua (npr. povreda ili fizičkih napora. Stalno žure i uleću u nevolje (vidi Gelsemium i Lycopodium). Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – akne – dispepsija (poremećaj varenja) – astma – gubitak čula ukusa i mirisa – akutni i hronični bronhitis – izbijanje gnojnih promena na koži – emfizem – tresenje glavom (trembling head# jedan od simptoma parkinsonizma) – glavobolja 8. impulsivnim i užurbanim ljudima. a pogoršavaju se u prisustvu gomile ljudi i konzumiranjem slatkiša (izazivaju dijareju). Tegobe se ublažavaju na otvorenom prostoru i kod brzog hodanja.5 Arg nit Lek broj 1 za strah od letenja Koristan kod uznemirenosti koja prethodi nekom događaju i kod gastrointestinalnih problema (podrigivanje/nadimanje/flatulencija). Mogu tvrditi da im je dobro. Jezik je obložen i beo. važan – glavobolja razgovor u vezi sa poslom) – konjunktivitis i infekcije oka# palpitacije – hijatus hernija – dijareja usled stresa i emocionalnog nemira – laringitis – neuralgija lica – peptički ulkus – flatulencija (gasovi) – faringitis – vrtoglavica pri pogledu na dole sa visine – tinitus (zujanje u ušima) 8.44 - . a pogoršava zagrevanjem.

Homeopatija i zdravlje Trovanje hranom se karakteriše izraženom fizičkom slabošću. Pogoršanje nastaje posle 21h. a zenice proširene (postoji midrijaza). pacijent oseća jezu i drhtavicu. Bolovi su žestoki i pulsirajući. bolan kašalj Suvoća svih mukoznih membrana (sluzokoža).8 Belladonna Lek broj 1 za veoma visoke temperature Inflamirano područje (područje pod upalom) ili celo telo pacijenta gori. Pogoršava sa na dodir. Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – artritis – dispepsija (poremećaji varenja) – bronhitis sa pleuritisom ili bez njega – laringitis – prehlada – mastitis – opstipacija – krvarenje iz nosa – bolesti praćene groznicom – sinuzitis (posebno frontalnih sinusa) – glavobolja – tinitus – vrtoglavica (vertigo) . Pogoršava se u periodu od ponoći do tri ujutro. Izražena potreba za velikim količinama tečnosti u dužim vremenskim intervalima (suprotno od Arsenicuma).45 - . sa psihičkom uznemirenošću. Oči su staklaste. Poboljšava se stalnim pritiskom. Mogući uzrok: rashlađivanje glave. Iako usled bolova gori. Poboljšava se ležanjem. crveno je i toplo. Bolovi su probadajući. Osećaj žeđi prija mu limunada. Tegobe počinju naglo. Pacijent ne želi da ga ostavljaju samog. Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – anksioznost i depresija – veoma visoka temperatura – akutna astma – glavobolja – konjunktivitis – upala srednjeg i unutrašnjeg uha – perut – migrena – dijareja – ranice u ustima – suvo oko – muka i povraćanje – ekcem – psorijaza – trovanje hranom (akutni gastroenteritis) – pojačan vaginalni sekret (belo pranje) 8. Pacijent leži potpuno miran: simptomi se pogoršavaju na najmanji pokret. ublažavaju se na toploti. posle obroka koji sadrži kupus ili mahunarke. Pacijent je ljut. Javlja se osećaj žeđi i želja za čestim gutljajima toplih napitaka. može biti u delirijumu. a svi simptomi. osim glavobolje. Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – acnae rosaceae – neuralgija lica – akutne groznice sa naglim početkom akutne – febrilne konvulzije kod dece bolesti kao što su infekcija srednjeg uha mastitis (infekcija dojke) i tonzilitis – čirevi – laringitis – grudne infekcije – krvarenje iz nosa (epistaxsis) – kongestivne glavobolje – erizipel – delirijum i halucinacije – nemiran i poremećen san – dentalni apsce – infekcije urinarnog trakta – ishijalgija (išijas) – šarlah (scarlatina) – vrtoglavica 8. čak i halucinirati. Ubrzan puls.9 Bryonia Lek broj 1 za suv. Može biti prisutan strah od smrti. pri kretanju i u određeno doba dana (15 h). Poboljšava se utopljavanjem i ležanjem.

ulja ili tinktura. Pogoršava se: na dodir. povreda lobanje. Unutrašnja upotreba samo ukoliko postoji izražena nelagodnost ili pojava gnojenja (videti Hepar Sulph). Lako se umaraju i mnogo se znoje (posebno u predelu potiljka). na suvom vremenu. kada postoje bolovi u vidu pečenja. Pogoršava se: na visinama. Intenzivna psihička i fizička razdražljivost. Deca koja se sporo razvijaju. Želja za kuvanim jajima. Mogu se bojati više stvari (npr. ranica. posebno ona koja slabo jedu. svetlije i mlitave dece. Zimogrožljivost prisutna je drhtavica. Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – anksioznost i nervozni strah – poremećaj rasta – mokrenje u krevet – kamenje i bolovi u bubrezima – poremećaji cirkulacije – infekcija srednjeg uha – prehlada – hemoroidi – ulkusi na kornei – polipi (u nosu# ušima# materici# itd. tmurnom vremenu.13 Carbo veg Lek broj 1 za resuscitaciju (oživljavanje) . posle ekstrakcije (vađenja) zuba ili porođaja. u večernjim satima. insekata). denticijom. Pogoršava se: pri vlažnom. Stanje se poboljšava: pri opstipaciji. Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – kožne erupcije u vidu plikova – gastrične tegobe u toku trudnoće – goruće senzacije po telu – ranice u ustima – opekotine i opekline – opekotine od sunca – cistitis – sklonost ka onesvešćivanju – dizenterija 8. Bolovi su probadajući. mraka.Homeopatija i zdravlje 8.46 - . mogu imati probleme u formiranju kostiju i zuba. Pacijenti imaju snažnu. Spoljna upotreba u vidu krema.) – dijareja kod dece – prevremena ejakulacija – poremećaji pri varenju – reumatizam – uvećanje limfnih žlezda – odloženo izbijanje zuba – zamor (psihički ili fizički) usled – tonzilitis prekomernog rada – žučne kolike usled holelitijaze (kamenje u – pojačan vaginalni sekret žučnoj kesici) 8.11 Calendula Lek broj 1 za zarastanje rana Veoma koristan u prvoj pomoći kod posekotina. mada im se stanje pogoršava nakon unošenja tečnosti (posebno hladnih pića). gorući. čudovišta. konzumiranjem mleka. životinja. Miris na kiselo. Stanje se poboljšava: utopljavanjem. na hladnoći i kiši. Usporena denticija po pravilu se javlja kod deblje. pre.10 Calc carb Lek broj 1 kod spore i teške denticije Obično je potreban u periodu rasta ili prolaska kroz glavne razvojne promene.12 Cantharis Lek broj 1 za snažan bol u vidu pečenja Često je efikasan u lečenju cistitisa. Početak je nagao i žestok. u toku i posle uriniranja. površnih opekotina ili opeklina. goruću žeđ. Stimuliše formiranje zdravog ožiljnog tkiva (bez neravnina). Poboljšava se: stavljanjem hladnih obloga. Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – krvarenje nakon ekstrakcije zuba – laceracije# posebno na lobanji – erizipel – površinske opekotine i opekline – inficirani ulkusi – razne rane 8. hodanjem ili potpunim mirovanjem.

pre spavanja. Gornje partije abdomena/ želuca su veoma naduvene. usled “gladi” za kiseonikom. kada se izloži vetru ili ventilatoru/fenu. Ovaj lek je spasao mnogo života. Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – analne fisure – izbijanje zuba kod dece – besni# netolerantni odrasli – tinitus – kolike – nepodnošljivi bol – dijareja – nesanica (insomnija) – groznica – hemoroidi – glavobolja 8. Pogoršava se: od 21 h do ponoći. koja su mirna samo kada ih nose u naručju i stalno traže. nošenjem komotne odeće. kod kojih simptomi postaju suviše jaki. postom. Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – slabost nakon bolesti praćenih groznicom – glavobolja – slabost praćena gubitkom tečnosti (npr.14 Chamomilla Lek broj 1 kod denticije (izbijanja zuba) Posebno ako je detetu jedan obraz crven. Javljaju se kod dece nezgodne naravi. Bolovi su nepodnošljivi i nisu proporcionalni težini bolesti/povrede. Vrela su i znojava (posebno u predelu glave). Karakteriše se hipersenzitivnošću. bledo ili cijanotično. Poboljšava se: na hladnom vazduhu. Poboljšava se: kada nisu pokrivena. posle groznice ili dijareje). Abdomen je nadut. – problemi sa sluhom krvarenje# dijareja) – distenzija (nadutost trbuha) – dispepsija – žučne kolike usled holelitijaze – noćno znojenje – hronični bolovi u kostima – krvarenje iz nosa – tinitus . Pogoršava se: utopljavanjem. Tegobe se obično javljaju posle gubitka tečnosti/teške dehidracije (npr. a zatim odbijaju stvari. mlitavo. Telo (čak i dah) je hladno. Najjače izraženi simptomi podrazumevaju: stanje potpunog kolapsa.15 China ili Cinchona Lek broj 1 kod dehidracije Delikatni. ležanjem.Homeopatija i zdravlje “Homeopatic corpse reviver” homeopatski lek za oživljavanje. Poboljšava se: snažanim pritiskom. previše osećajni ljudi. Tegobe mogu nastati usled preterane iscrpljenosti. Lakši slučajevi imaju izraženu tromost. Pogoršava se: na blag dodir. Prisustvo digestivnih poremećaja. nošenjem tesne odeće. ali bez poboljšanja posle podrigivanja (vidi Carbo veg). Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – astma# posebno kod starijih – krvarenje iz desni prilikom pranja zuba – dekubitus – promuklost – smrzotine – promuklost – kolaps (plava i hladna koža# orošena – ranice u ustima hladnim znojem) – ekstremna slabost kao posledica bolesti – krvarenje iz nosa – gubitak kose – hemoroidi – glavobolja usled prekomernog uživanja u – spazmodični kašalj hrani ili piću – dispepsija – peptički ulkus – flatulencija – proširene (varikozne) vene – magareći kašalj (rani stadijum) 8. posebno flatulencija (Lycopodium).47 - . dehidracijom.

sumnjičavost. Tvrdoglavost. Bolovi su jaki i prostiru se duž živaca.Homeopatija i zdravlje 8. osećaj težine. vlazi. dodir. Stanje se poboljšava se: na toploti. Osećaj golicanja u grlu. Poboljšava se: pridržavanjem za grudi.17 Gelsemium Lek broj 1 za grip Posebno ako se javljaju žmarci uz kičmu.18 Hepar sulph Lek broj 1 za bolne. posebno u glavi i očima čak i kapci padaju.. pričanjem. Karakteriše se oduzetošću. spazmodičan i vodi do gušenja (krkljanja)/povraćanja ili krvarenja iz nosa (cf. ležanjem u toplom krevetu. Mogućnost stvaranja gnoja. na hladnoći. Pacijent drhti. Probadajući i razdirući bolovi (vidi Arg Nit). utopljavanjem. Pacijent može da bude nasilan i napet. Lek je poznat kao “stakleni kovčeg”. napor. Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – apscesi# posebno dentalni – ekcem – akne – erizipel – čirevi – zapaljenje kapka – bronhitis – neuralgija lica – hronični katar – dispepsija – prehlade – laringitis – konjunktivitis – ranice u ustima – kornealni ulkusi – faringitis – krup – kožni ulkusi – infekcije uha – tonzilitis 8. gde je kašalj žestok. Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – kašalj – osteoartritis# posebno kuka i članka – laringitis – vrtoglavica – krvarenje iz nosa – magareći kašalj 8.48 - . inficirane rane Karakteriše se opštom osetljivošću: na bol. sedenjem. Ipecac). na vazduhu. Pogoršava se: ležanjem.19 Hypericum Lek broj 1 kod povreda nerava Koristan u prvoj pomoći kod laceracija izazvanih oštrim instrumentima ili bilo koje povrede bogato inervisanih regija (npr. Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – zebnja – influenca (grip) – dijareja – morbili – duple slike – paraliza – nervoza pred ispit – bolna guša – bolesti praćene groznicom – vrtoglavica – glavobolje i migrena – slabost i drhtavica 8. ima bolove u mišićima.16 Drosera Lek broj 1 kod magarećeg kašlja Lek za veliki (magareći) kašalj (videti takođe Ant tart & Ipecac). buku. Svi simptomi se poboljšavaju posle ponoći. zato što je opšta fizička slabost udružena sa mentalnom razdražljivošću. Smatra se da ima antitetanusne osobine. Nemir. hladnoću. Jedan od najhladnijih lekova (lek koji odgovara osobama koje su po prirodi fizički hladne gledaju da se utople). . priklještenje prstiju vratima ili padom na trtičnu kost). Pogoršava se: kad nisu pokriveni.

žuto-zelenog sekreta. žalosti ili razočaranja u ljubavi. Bolovi su lokalizovani na maloj tačkastoj površini. Pogoršava se: kada se prejedu. Može se koristiti u tretmanu nesvestice i histerije. Poboljšava se: utopljavanjem.49 - .20 Ignatia Lek broj 1 kod skorog gubitka voljene osobe/emocionalnog šoka Koristan za tretman simptoma koji se javljaju nakon gubitka. Nagla. teškoće pri iskašljavanju (vidi Ant Tart). Suv kašalj sa davljenjem/ gušenjem (krkljanjem). Pogoršava se: buđenjem. Pacijent nije u stanju da prihvati ono što mu se desilo i reaguje sa osećanjem neverice.22 Kali bich Lek broj 1 za bolne sinuse Odličan lek za prehlade i sinuzitis. posle jela.Homeopatija i zdravlje Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – astma – prekomerno znojenje – osećaj pečenja# bockanja i utrnutosti – neuralgija lica ekstremiteta (neuritis) – cerebrospinalne povrede – dugotrajni efekti straha/šoka – kokcigealne povrede (povrede trtične kosti) – ubodne rane# posekotine ili laceracije koje zahvataju nerve ili nervne završetke – lomovi i nagnječenja prstiju – zubobolja – ekcem 8.21 Ipecac Lek broj 1 za konstantnu i jaku mučninu Povraćanje ne dovodi do olakšanja. ali mogu “šetati”. hemoroida. Stalna salivacija (balavljenje ili velika količina pljuvačke). Ne osećaju žeđ. svetlocrvena krvarenja (iz nosa. stanje im se pogoršava leti. iako hronični sinuzitis najbolje leči profesionalni homeopata. Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – astma – dijareja – krvarenje (svetlocrveno i masivno) – jutarnja mučnina u trudnoći – bronhitis – muka i povraćanje – krup – magareći kašalj 8. gustog. Drugi znaci mogu uključiti psihogeni kašalj. Pogoršava se: pušenjem. jezik nije obložen. na čistom vazduhu. menstrualna). Glavna karakteristika sinuzitisa je prisustvo končastog. Poboljšava se: na otvorenom vazduhu. Uprkos ovoj jezi i osećaju hladnoće. koji ima neprijatan miris (cf Pulsatilla). Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – bronhitis – sinuzitis – sklonost ka kataralnim promenama – šmrkanje (nazalno disanje usled opstrukcije praćeno curenjem iz nosa) – konjunktivitis – uleracije na mukoznim membranama infekcije urinarnog trakta . Spastične respiratorne tegobe. Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – alergijski osip – hemoroidi – prolaps anusa – ishialgija (išijas) – depresija – osećaj knedle u grlu – emocionalni šok – bolest izazvana stresom – frigidnost – tonzilitis – jutarnja mučnina u trudnoći – retencija urina nakon porođaja – paradoksni simptomi – gubitak glasa (histerični) 8. noću. Pogodan je za one koji su se razboleli posle prehlađivanja i imaju jezu u toku bolesti. nesvesno uzdisanje ili zevanje. lepljivog.

kao i uboda insekata. Stanje se poboljšava stavljanjem hladnih obloga. Nedostatak samopouzdanja. S vremenom se opuštaju (cf Arg Nit kod onih koji mnogo žure.24 Ledum Lek broj 1 za ubodne rane i modrice oko oka u obliku naočara (fenomen naočara). Pogoršava se na toploti. Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – akne – povrede oka# posebno modrice oko oka u obliku naočara – analne fisure – ujedi insekata – karbunkuli – ubodne rane – hronični bronhitis/emfizem – reumatizam – ekcem – bolovi u kostima 8. posle spavanja. zabavni. Flatulencija. u toku i posle menstruacije. a zatim se premeštaju udesno (posebno kod gušobolje odn. Poboljšava se: pijenjem toplih napitaka. Koristi se u lečenju dubokih rana (npr. Tegobe se javljaju sa leve strane ili se premeštaju s leva na desno (suprotno od Lachesisa).23 Lachesis Indikovan je kod tegoba na levoj strani tela. na otvorenom. jedenjem slatkiša. Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – akne – bolesti jetre – alergijski osip – poremećaj vida noću (kokošije slepilo) – čirevi – palpitacije – prehlade – hemoroidi – aftozne ulceracije – shialgija – opstipacija – idisanje na nos usled opstrukcije# sa curenjem iz nosa – ekcem – čmičak – flatulencija – tonzilitis .Homeopatija i zdravlje – krup – dijareja – zapaljenje kapka – dispepsija – pojačan vaginalni sekret – varikozne ulceracije – reumatizam – ishialgija (išijas) 8. na toploti. unošenjem hladnih pića. začudo. Pogoršava se: na otvorenom. Okolina rane je otečena. Bolovi su probadajući. onih izazvanih ubodom eksera) i rana od životinjskih ugriza. Osobe “vrele krvi” (tim osobama je uvek toplo). Smatra se da. posebno u novim situacijama/javnim nastupima. Pričljivi. Pogoršava se: u periodu od 16 do 20 h. ili tegoba koje počinju levo. zapaljenja ždrela). puštanjem vetrova gasova. razdirući i pulsirajući. ali sa preterano aktivnom psihom. Napeti su. pacijent oseća toplinu. Mogu biti sumnjičavi i ljubomorni. na teškom vremenu. Mogu biti šarmantni. ali zahtevni kod kuće.50 - . pri pokretima.25 Lycopodium Pacijenti su anksiozni. a Lyc nema efekta). stezanjem vrata. cijanotična i hladna. ali. konzumiranjem alkohola. naduvan želudac i abdomen. ima antitetanusne osobine. Pogoršava se: u menopauzi. Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – apscesi – glavobolja – astma – problemi u menopauzi – dekubitus – ranice u ustima – karbunkuli – tonzilitis – krup – zubobolja – erizipel – hemoroidi – neuralgija lica 8. kao i Hypericum.

Traže so. Poboljšava se: na toploti. Pate od digestivnih tegoba i teško im je da povrate. posebno na suncu. izuzetno osetljivi i na toplotu i na hladnoću. ako su promene na usnama (bez drugih jakih simptoma) Osetljivi ljudi koji se dugo sećaju i najmanjih sitnica. Naporno rade.26 Mag phos Poznat kao homeopatski Aspirin. grčeva i shooting bolova. Najbolji rezultati se postižu kada se lek .Homeopatija i zdravlje – kamenje u žučnoj kesi – hronični bolovi u kostima – gubitak kose – glavobolja – impotencija – zubobolja – pojačan vaginalni sekret – varikozne vene – grčevi u nogama 8.51 - . kada nisu pokriveni. Sredina donje usne može biti duboko ispucala. Pošto sve osećaju suviše intenzivno. posebno noću.28 Nat mur Lek broj 1 kod aftoznih promena u usnoj duplji. alkoholu i cigaretama. iako se posle toga osećaju mnogo bolje. Pogoršava se: na toploti. Ljudi kojima je potreban ovaj lek su veoma hladni (fizički često osećaju hladnoću). stalnim pritiskom. uvek tražite profesionalno homeopatsko lečenje. Veoma je efikasan ako se izdrobi u toploj vodi i pije gutljaj po gutljaj. Pogoršava se: noću. uprkos njihovom negativnom efektu. Mogu biti vrlo napeti. Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – alergijski osip – zanoktice – katar – polenska kijavica – prehlade – glavobolja – opstipacija – migrena – slabost – psorijaza – depresija – sinuzitis – ekcem 8. Podložni su oticanju žlezda/prehladama i profuzno (jako) se znoje. iritabilni i preterano senzitivni. Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – kolike – zubobolja – grčevi u trudnoći – menstrualni bolovi – glavobolja – magareći kašalj – štucanje – grč u prva tri prsta šake usled dugotrajnog pisanja – laringitis 8. ali su ekstremno žedni.27 Merc viv Lek broj 1 za ranice u ustima Odgovara ljudima koji su “prirodni termometri”. Važan lek kod tihe patnje (ukočena gornja usna). Sekret je kao belance. zubobolju i menstrualne bolove. Može da ih uteši samo nekoliko najbližih osoba. Na ovaj lek dobro reaguju osetljive i nervozne osobe. Ukoliko simptomi perzistiraju. Koristan kod neuralgije glave i lica.29 Nux vom Lek broj 1 za mamurluk i prekomerno unošenje teške hrane. štite se isključivanjem. ublažava glavobolju. koje često pričaju o svojim bolovima. Imaju veoma neprijatan zadah i sekrete (koji mogu biti prošarani krvlju). u krevetu. dodirom. preživljavajući samo na kafi. 8. Pojačano je lučenje pljuvačke. Pogoršava se: na hladnoći. Bolje podešavaju svoju temperaturu.

Groznica i bolovi. Pogoršava se na vlažnom i vetrovitom vremenu. Poboljšava se: uzimanjem hladnih napitaka. ležanjem na levoj strani. Vole začinjenu hranu.Homeopatija i zdravlje uzima nekoliko sati pre spavanja. Poboljšava se: kupanjem. Tegobe se mogu javiti posle kvašenja ili rashlađivanja nogu. Deca se stalno privijaju uz druge i ječe. saosećajni ljudi. kao i sladoled. Lako se mogu fascinirati. bez mirisa. žuto-zelene boje. plačljivi i žude za društvom.30 Phosphorus Ljupki. maštoviti. Pogoršava se: na nagle promene vremena (posebno oluje). Poboljšava se: mirovanjem.52 - . Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – alergijski osip – izostajanje menstruacije – mokrenje u krevet – morbili – hronični bronhitis – zauške – akutni i hronični katar – bolne menstruacije – smrzotine – hemoroidi – prehlade – reumatizam – dijareja – smanjen osećaj za ukus i miris – infekcije uha – stres-inkontinencija (curenje urina u toku kašlja i smeha) – bolesti oka (konjunktivitis# zapaljenje – upala semene vrpce (epididimitis) zubobolja kapka# granulacije na kapku# upala suznog kanala# čmičak) – neuralgija lica – pojačan vaginalni sekret – rubela – varikozne vene i ulceracija .31 Pulsatilla Lek broj 1 za infekcije uha kod dece Upotrebom ovog leka menja se simptomatologija kod pacijenata. Pulsatilla tipovi ljudi ne osećaju žeđ i ne prija im boravak u zagušljivim prostorijama. na pritisak. Raspoloženje se značajno poboljšava kada izađu na svež vazduh. Sekreti su gusti. plačem. Nažalost. Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – opstipacija – migrena – zloupotreba lekova (droga) – krvarenje iz nosa – dispepsija sa flatulencijom – hemoroidi – mamurluk – disanje na nos usled opstrukcije sa curenjem iz nosa – glavobolja – stres usled prekomernog rada – hipohondrija – vrtoglavica savremenog načina života i – nesanica i san koji ne dovodi do odmora odgovornosti – lumbago – upala nazalne sluznice 8. kada preskoče obrok. pri pokretima. Puni su strahova i anksioznosti. utopljavanjem. privlačni. Zlovoljni su. pijenjem toplih napitaka. Pogoršava se: u jutarnjim časovima. pri jelu i spavanju (čak i posle dremanja). mogu postati opsednuti problemima drugih. Lako krvare. Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – astma – dispepsija – bronhitis – laringitis – perut – nazalni polipi – hronična dijareja – peptički ulkus – gastritis – ulcerativni faringitis – bolesti desni – vrtoglavica – hepatitis 8.

ali popušta sa daljim. Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – agitacija i nemir – lumbago – alergijski osip – istezanje mišića – plikovi na koži – reumatizam – celulitis (difuzna inflamacija kože) – ishijalgija (išijas) – aftozne ulceracije – herpes zoster – ekcem – iščašenja sa istezanjem mišića – erizipel – oticanje usled retencije tečnosti – influenca (grip) 8.35 Silica Lek broj 1 za uklanjanja stranih tela itd . preskakanjem obroka. Pogoršava se ležanjem na povređenom mestu. Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – opstipacija – ishijalgija (išijas) – zamor očiju – istezanje tetiva – ganglija (cistični otok oko tetive) – teniski lakat – mamurluk – mehaničke povrede kostiju koje dovode do bolnih modrica – isčašenje i šepanje 8. sa osećajem kidanja ili probadanja. groznica. sa osećajem težine i mučenja. ali klinička slika je manje upadljiva nego kod primene Rhus Tox-a. jelom. Poboljšava se: energičnim vežbama. Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – mokrenje u krevet – tegobe u menopauzi – opstipacija u trudnoći – jutarnja mučnina – depresija – nazalni polipi – genitalni svrab – bolne menstruacije – glavobolja – premenstrualni sindrom (PMS) – masivna menstrualna krvarenja – prolaps (organa) – izostanak menstruacije – znojava stopala 8. Pacijenti su manje nemirni. Bol se pogoršava prilikom prvog pokreta. u trudnoći.53 - .34 Sepia Koristan lek za stanja koja nastaju usled hormonskih promena kod žena.32 Rhus tox Lek broj 1 za ugnječenja i nagnječenja Ukočenost udružena sa izrazitim nemirom. hladno vreme. Bolovi su obično oko zglobova. Trouglasto crvenilo na vrhu jezika je odličan simptom za potvrdu dijagnoze. vole da su same. plačljive su. Hladno im je. Indifererentne su prema voljenim osobama. Prija im kiselo i čokolada. Pacijenti kojima je potreban Rhus Tox mrze vlažno. kontinuiranim pokretima (pod uslovom da oni nisu suviše naporni). Ne prija im društvo. koji su osetljivi i sa modricama. Deca kojoj odgovara ovaj lek imaju potrebu za hladnim mlekom. belog pranja kod žena. utopljavanjem. Imaju osećaj da je kost oštećena.33 Ruta Lek broj 1 za povrede tetiva i površine kostiju (periosta) Dejstvo Rute je dublje. Može se koristiti u toku prehlada. Pogoršava se: tokom menstruacije.Homeopatija i zdravlje – dispepsija i flatulencija 8. na otvorenom. Odgovara ženama koje su iscrpljene.

posle doručka. Želja za slatkom i začinjenom hranom. odličan lek za odstranjivanje stranih tela. pri naporu. Osećaj praznine u želucu u 11h. odgovara fizički hladnim tipovima ljudi. Ne žele da ih bilo ko dodiruje. kuku. Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – deformacije nokta – apcesi – nazalni katar – analne fisure – bol u vratu. Kod akutnih bolesti. vole da su vrata i prozori otvoreni.37 Sulphur Osobe “vrele krvi” (fizički tople). kupanjem. Poboljšava se na toploti. Vrlo koristan lek posle rezova oštrim instrumentima. Pogoršava se: propuštanjem obroka. cevčicu u uhu (za ventilaciju. korozivni. Poboljšava se na svežem vazduhu.36 Staphisagria Lek broj 1 nakon epiziotomije Osobe izgledaju prijatno i smireno. vlažnom. Svrab. Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – opstipacija – neurogena mokraćna bešika – cistitis – protiv bolova posle operacije abdomena – dentalni problemi – hemoroidi – ekcem – uvećanje prostate – ciste na kapcima – seksualni poremećaji – oboljenja desni – čmičak – povrede izazvane oštrim predmetima – papilomi (izazvani humanim papiloma – virusom) – posekotine 8. pušenjem. Lako se znoje. ali je potreban oprez ako pacijent ima pace-maker. odmorom. Žedni su. Neugodni. Poboljšava se: utopljavanjem. Ovaj lek se može koristiti kod sledećih stanja i bolesti: – astma – bolovi u kostima – mokrenje u krevet – valunge (topli talasi) – konjunktivitis – nesanica – opstipacija – izostanak menstruacije – dijareja – hronični nazalni katar – erizipel – bolne menstruacije – zapaljenje kapka – promene na koži – gastritis – pojačana vaginalna sekrecija . lumbalnom i – astma kokcigealnom delu kičme – intenzivno znojenje – čirevi – hemoroidi – karbunkuli – mesečarenje – opstipacija – čmičak – prisustvo gnojnog sekreta – opstrukcija suznog kanala – ekcem – pojačana vaginalna sekrecija – oboljenja desni (pioreja) – vrtoglavica – glavobolja – urasli nokti na nogama 8. koja se postavlja kroz prorez na bubnoj opni). ali mogu biti ljute. Pogoršava se na hladnom. maglovitom vremenu. nadražujući sekreti.Homeopatija i zdravlje U prvoj pomoći. već uvek tražiti savet profesionalnog homeopate. Ne koristiti ga rutinski kod promena na koži. hirurgiji) itd. osećati se uvređeno i poniženo. Pogoršava se: utopljavanjem. koji stalno dobijaju infekcije koje vrlo sporo prolaze. Osećaju se kao da su drugi prešli njihove granice tolerancije.54 - . Gorući bolovi. u periodu između 10 i 11 h. metalne žice (u stomatologiji.

55 - .Homeopatija i zdravlje .

Koristi se kod posekotina. Calendula – “homeopatski antiseptik”.1 Kreme ili masti Arnica – može se koristiti spolja na neoštećenoj koži. oštećene (popucale) ili bolne kože.56 - . Smanjuje modrice i otok. . opekotinama od sunca. kao i u slučaju alergijskih reakcija na ugrize i ujede insekata.Homeopatija i zdravlje 9. Urtica Urens – ima vrlo ublažavajuće dejstvo na kožu koja svrbi i topla je. DRUGI KORISNI PROIZVODI 9. Koristi se kod promena na koži koje su izazvane manjim opekotinama. odličan balzam za zarastanje.

brz. Homeopatija je blag. Treba ga širiti među lekarima i nelekarima. Što veći broj građana treba da se upozna sa ovim načinom lečenja i da ga primenjuje u svakodnevnom životu.Homeopatija i zdravlje 10. 2. koji treba uvesti na našim prostorima. jeftin i efikasan način lečenja. Što veći broj građana treba da postane član našeg homeopatskog društva i tako se uključi u nastojanja za širenje homeopatije kod nas. . 4. ZAKLJUČCI 1.57 - . 3.

Borota. B. Udruženje za homeopatiju Hahnemann. P. F. India.: Homeopatija. London. 6: 45-52 8.: Emocionalno lečenje homeopatijom. 1991. India. Tyler. 10. 1996 20. Popović. New Delhi. Berkeley. Sarajevo. volume 302. Box 925. B. Vithoulkas.. G. Homeopathic Book Publishers. 16125 9. 1998 16.: The Principles and Art of Cure By Homoeopathy. Allen. Robinson.: Synthesis. Rose. Jain Pub. Nature.: Human basophil degranulation triggered by very delute antiserum against IgE. 1995.: Prvi homeopatski priručnik. “RĐJ”. R.: Fibrositis. New Delhi. Chappell. New Delhi. 1999. 3. Lupičev. 1991 14. Collins and Brown. New Delhi. Benveniste. P. N. et al. India. PA. Schroyens. J. British Medical Journal. N. Jain Pub. J. 1988. 1997 22. 299. B. New Delhi. Beograd. C. Julian: A Dictionary of Homeopathic medical terminology.: The Essence of Materia Medica. Kleijnen. Novi Sad.: Lectures On Homeopathic Philosophy. 12. B. Van Hoy Publishers. Fisher. ter Gerben: Clinical trials of homeopathy. 7.58 - . Jonathan Stallick. Taylor. 2 (8512). Jain Pub. (P) Ltd. Stallick. North Yorkshire. A. North Atlantic Books. Jain Pub. Ltd. The Lancet.: AIDS. 1997 17. Ltd.H. 333. Medicinski pregled (editorijalni članak u štampi) 5. Raković-Savčić Lj. 11. India. 4.: The Family Encyclopedia of Homoeopathic remedies. London. A. Hersen.: Children's types. Udruženje homeopata B i H. Riet. (P) Ltd.T. Chappell. California. 1986. Greenville. 816-18. London. Bovland. 1998 21. Jain Pub. 881-6. 1998 18. 2. D. L. M. P.L.H. J.M.: Nauka homeopatije (prevod Mile Malešević). P. J. Winston. New Delhi. 1994 . 1921 13. P. Knipschild.: Homoeopathic Drug Pictures.D.O. Jain Pub. M. (P) Ltd. and Reilly.T. Roberts. Moskva. Savremena administracija.Homeopatija i zdravlje LITERATURA 1. Webb.: Is homeopathy a placebo effect? Hay fever trial.: Gomeopatiq i energoinformatika. Kent. The Homoeopathic Challenge. 1996 15. B.: The Homeopathic Treatment of Children.: Allen Key Notes. G. P. Lamberts. (P) Ltd. 6.: The Family Health Guide to Homoeopathy. 365-6.. 1997 19. jun-avgust 1998. B. BMJ. India. 1989. B. Repertorium Homeopathcum Syntheticum. Vithoulkas. P. “ Profilaksa”.: Homeopatija – medicina o kojoj se malo zna. 1999. 1997 23.: Skripta za homeopatiju Škole za homeopatiju u Novom Sadu (1998–1999).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful