You are on page 1of 3

ISJ VASLUI GSA MURGENI Anul şcolar 2009-2010

Raport de activitate Subsemnata, Cojocaru Lucica, profesor titular pe catedra de limbă şi literatură română, din cadrul Grupului Şcolar Agricol Murgeni, prezint activitatea mea didactică, desfăşurată pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2009-2010 după cum urmează: Ca profesor de limba şi literatura română mi-am întocmit la timp planificările calendaristice în conformitate cu prevederile Programelor şcolare în vigoare; - am dat teste de evaluare iniţială la toate clasele şi le-am interpretat şi am stabilit un plan se acţiune; - am prezentat elevilor Programa pentru examenul de bacalaureat şi Metodologia de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, am lucrat modele de subiecte pentru examenul de competenţe; - am participat la toate activităţile Comisiei metodice şi am făcut aprecieri asupra activităţilor desfăşurate; - am organizat Olimpiada de limba şi literatura română, faza pe şcoală, în urma căreia două eleve s-au calificat la faza locală, care s-a desfăşurat la Colegiul Gh. R. Codreanu Bârlad şi au obţinut ambele nota 7,25. - am participat la Cercul pedagogic al profesorilor de limba şi literatura română care s-a desfăşurat la Liceul Mihai Eminescu Bârlad. - am evaluat un număr de 63 elevi la examenul de competenţe lingvistice de comunicare orală în limba română; - am făcut ore de pregătire suplimentară cu elevii claselor a XII-a; - la Comisia metodică am susţinut referatul cu tema: Proiectarea didactică; Ca profesor diriginte al clasei a XII-a B, am întocmit planificarea orelor de Consiliere şi orientare în conformitate cu reglementările în vigoare şi graficul activităţilor extraşcolare. - am organizat activitatea Crăciunul- bucuria naşterii Mântuitorului, ocazie cu care am prezentat un program de poezii şi colinde autentice, pluguşor şi teatru

folcloric de Anul Nou: Capra şi Ursul. Activitatea a fost promovată pe postul local de televiziune. Am coordonat o serie de activităţi extraşcolare: - am organizat un scurt moment artistic dedicat Zilei de 8 Martie, program prezentat de trupa de teatru a şcolii; - am organizat Balul mărţişorului, ediţia a II-a; Ca responsabil al Comisiei metodice Consiliere şi orientare am întocmit Planul managerial şi am repartizat activităţile în cadrul comisiei. Am făcut aprecieri asupra tuturor activităţilor desfăşurate şi am încheiat procesele verbale. Am prezentat în cadrul Comisiei o informare ştiinţifică de specialitate. În cadrul lectoratului cu părinţii pe şcoală am prezentat referatul cu tema: Interferenţa dintre educaţia în şcoală şi educaţia în familie. Am participat la Cercul pedagogic al directorilor educativi care s-a desfăşurat la Şcoala nr. 11 Bârlad, respectiv Liceul Pedagogic Al. Vlahuţă; Ca responsabil cu activităţile extraşcolare am întocmit Planul managerial al comisiei, am participat la toate activităţile desfăşurate, am întocmit şi rapoarte de activitate cu toate activităţile desfăşurate pe care l-am înaintat la ISJ Vaslui. Sunt coordonatorul Proiectului educaţional Visând la marea scenă… şi colaborez în alte proiecte cum ar fi: Tinereţe fără violenţă şi Învăţând vei reuşi! Sub denumirea Investeşte în oameni! m-am implicat în activităţile proiectului Primul pas e important: Fii orientat!, proiect implementat de Fundaţia Naţională pentru Dezvoltare Comunitară filiala Iaşi şi finanţat prin POS DRU. De asemenea am coordonat elevii la Concursul de creaţie cu tematică ecologică Impactul antropic asupra orizontului local, ocazie cu care am obţinut locul I pe judeţ. Pe 15 ianuarie 2010 am organizat medalionul literar Gânduri despre Eminescu…ocazie cu care au fost recitate poezii din opera marelui poet, au fost interpretate melodii pe versurile poetului, elevii au audiat poezii în lectura unor mari actori şi au vizionat un fragment din filmul Un bulgăre de humă în care era ilustrată prietenia dintre Ion Creangă şi Mihai Eminescu. Cu această ocazie atât elevii participanţi la activitate cât şi cadrele didactice au purtat în piept ecusoane cu chipul poetului, iar elevii care au prezentat activitatea au fost răsplătiţi cu diplome de participare. Am făcut parte din Comisia de primire a dosarelor în vederea acordării ajutorului financiar Bani de liceu. Am însoţit elevii la spectacole de teatru care au avut loc la Teatrul V. I. Popa din Bârlad. Am urmat cursul de Management educaţional actualizat (modulul iniţiere 20 ore şi modulul dezvoltare 20 ore) organizat de CCD Vaslui.

Sunt membru în Consiliul de administraţie, am participat la toate şedinţele la care am fost convocată. Ca responsabil al Comisiei de violenţă am întocmit Planul operaţional minimal privind reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar, am păstrat o legătură strânsă cu Poliţia de proximitate, am intermediat o întâlnire cu poliţiştii Serviciului de Ordine Publică Vaslui şi psihologi în cadrul Proiectului de Prevenire şi Combatere a Abuzurilor Sexuale asupra minorilor. Sunt responsabilul Comisiei de redactare a revistei şcolii şi în această calitate sunt preocupată de publicarea unor materiale de actualitate, promovez astfel activităţile desfăşurate în şcoală şi înafara ei. Reprezint imaginea şcolii şi în această calitate sunt preocupată de realizarea unor activităţi care să fie promovate în cât mai multe medii, pentru a ne face cunoscuţi şi apreciaţi. Profesor, Cojocaru Lucica