You are on page 1of 178

VASSULA RYDÉN

Thị Kiến TC-1989

VASSULA RYD ÉN: Nhật Ký Thị Kiến Thiên Chúa Tháng 01 Năm 1989
Ngày 10 tháng 1, 1989 - Lạy Chúa! - Cha đây. Tất cả điều quan trọng mà Cha đòi hỏi nơi các con là các con ãy cầu h nguyện với tâm hồn thánh thiện. Các con hãy cầu nguyện không ngừng! Các con hãy cầu nguyện với trọn tâm hồn mình! Các con hãy cư xử tốt với nhau! Các con hãy phản chiếu lại Hình Ảnh của Cha, Hình Ảnh Thần Thánh của Cha. Các con hãy nên như những tấm gương phản chiếu Sự Thánh Thiện và Tinh Tuyền của Cha! Các con hãy để cho thế gian nhận ra các con là những người thuộc về Cha, là con cái của Chúa Tình Yêu. Nơi đâu có Thần Khí của Thiên Chúa, thì ở đó có Thánh Thiện và Yêu Thương, có Ánh Sáng và Ánh Sáng r ực rỡ. Vậy các con hãy yêu thương nhau, và thương yêu c kẻ thù của các con nữa! Các con hãy nên ả trọn lành như Cha các con ở Trên Trời là Đấng Trọn Lành! Phúc cho tất cả các con! Phúc cho những người mới đến! Cha nói thật với các con điều này: Cha là Cửa dẫn tới Sự Sống Đời Đời. Ai tin vào Cha thì dù có chết, cũng sẽ sống. Cha là Sự Sống Lại. Các con hãy nhận lấy Bình An của Cha! Cha ban Bình An c Cha cho các con. Các con hãy nhận lấy bình an này và ủa mang đi trải rộng cho toàn thế giới. Các con hãy trở nên miêu duệ của Cha! Các con hãy để mọi linh hồn nhận ra Cha nơi các con. (Ngay trước lúc Chúa muốn tôi trình bày công khai Sứ Điệp của Ngài, thì có người đến và tặng tôi một thánh tượng Mẹ Fatima thật đẹp (cao 70cm). Tôi biết rằng Đức Mẹ đến đây đúng lúc, để cùng đồng hành với tôi trong tất cả các buổi hội họp công cộng. Tại một buổi hội họp được chuẩn bị ở ngoài Lausanne, người ta nói với tôi đừng mang theo thánh tượng Mẹ Fatima, vì họ đã xếp đặt xong tất cả rồi. Vào đêm đó, trong giấc mơ tôi nhìn thấy Đức Mẹ Fatima, như bức tượng, đối diện với tôi. Tôi xin Đức Mẹ ban cho tôi một dấu chỉ để tôi hiểu là Đức Mẹ có đồng hành với tôi trong các buổi hội họp của tôi hay không và ngay khi tôi nói những lời này, Đức Mẹ mở rộng vòng tay của Mẹ và ôm chặt lấy tôi và cứ giữ mãi như thế. Tôi thức giấc. Và sáng hôm đó, Đức Mẹ Fatima viết: “Đừng bỏ Mẹ ở lại. Hãy đưa Mẹ đi với con!”) - Vassula ơi, con hãy nhận Bình An của Mẹ! Con hãy đọc các dấu chỉ mà Chúa ban cho con. Con hãy nh ớ nhận thứccho rõ ràng và c ư thế mà làm theo. - Xin giúp con đ ể nhận ra.

- Mẹ đang giúp con. - Xin tạ ơn Mẹ, lạy Mẹ Thánh. Hôm qua con đư biết về phản ứng của một linh mục khi nghe về con, ợc ngài nói: “Hãy tránh xa ch ta! Chị ta là kẻ lừa bịp!” Một cách nào đ ó, thì sự ị nhận xét của ngài làm hài lòng con, vì con đang bị kết án là kẻ mạo danh, cũng như Chúa Giêsu đ bị những người Pharisêu tố cáo là tiên tri giả. Điều này ã nhắc cho con về sứ điệp mà Mẹ đã trao ban cho con (7 tháng 12, 1988) và Chúa Giêsu đã nói với con rất nhiều lần, là con sẽ bị khiển trách, bị ngược đãi và bị tra vấn. Thật đúng như những gì Ngài nói. Con vui sướng bởi vì con cũng bị khiển trách và bị ngược đãi vì Ngài. - Này con của Mẹ ơi, con hãy cầu nguyện cho những người tố cáo con và phê phán con. Con hãy cầu cho họ biết mở lòng mình ra! Con hãy cầu nguyện cho tất cả những linh hồn đó, những người không nhận ra được các Dấu Chỉ của Lòng Thương Xót Thiên Chúa. Con h ãy luôn ở bên Mẹ. Chúng ta, chúng ta? - Vâng, chúng ta, chúng ta.

Ngày 13 tháng 1, 1989 - Chúa Giêsu ơi? Một linh mục lại nói rằng, những Công Việc mà Chúa đang trao cho con thì thu ộc về thuật chiêu hồn, bởi vì dùng qua các chữ viết. Xin Chúa giúp con với! - Vassula ơi, Cha sẽ giúp con. Con hãy vinh danh Thiên Chúa vì đã gi ải thoát con khỏi sự dữ! Con cứ để cho người đời nghi ngờ và tố cáo con bằng mọi loại vu khống. Con hãy nhớ lại lời Cha trong Thánh Kinh: cây tốt sinh quả tốt. Vassula của Cha ơi, bình an cho con! Con hãy vui mừng khi người ta phỉ báng và ngược đãi con, vì phần thưởng của con sẽ lớn lao ở trên Trời. Con yêu dấu, đối với những người khăng khăng nói rằng những Công Việc này không đến từ Cha là Chúa, mà đến qua thuật chiêu hồn hay thuyết huyền bí, Cha muốn hỏi họ câu này: Satan có thể tự chia rẽ và chống lại chính mình không? Nếu nó tự chia rẽ chống lại bản thân nó, thì làm sao nước nó có thể tồn tại được? Này con của Cha ơi, trong con đầy ân sủng của Cha, có điều họ không hiểu mà thôi. - Lạy Chúa, những người tố cáo con và phê phán con trước khi họ đọc hay gặp con cũng chính là những người không muốn tin rằng có nhiều người trở lại nhờ vào Sứ Điệp của Chúa. Họ không tin con! - Thực sự họ có tai mà lại không chịu nghe. Vassula ơi, ngay từ buổi đầu, Cha đã thường xuyên gửi các tiên tri đến, nhưng nhiều sứ ngôn này đã bị tàn sát và bị

bách hại. Bản tính con người thường thì không thay đổi. Cha là Chúa muốn nói điều này: nếu ai công khai tuyên bố mình thuộc về Cha trước mặt người đời, thì Cha cũng sẽ công nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối bỏ Cha trước mặt người đời, thì Cha cũng sẽ chối bỏ người ấy trước mặt các thiên thần của Cha. Những ai không ở cùng với Cha là người chống lại Cha. Những ai không cùng Cha thu gặt chính là người chỉ âm mưu phân rẽ. Cha tuyên bố cho mọi thế hệ đều biết rằng các Công Việc của Cha sẽ không bao giờ chấm dứt. Thật vậy, Thần Khí Cha đang ở giữa các con. Cha thương yêu tất cả các con bằng tình yêu vĩnh cửu, và chính vì tình yêu này, Thánh Tâm Cha sẽ không để các con đổ ngã. Các con hãy nhận ra các C ông Việc của Cha! Con hãy nhận diện cho rõ các thần khí! Thánh Kinh nói: ai nói tiên tri thì nói với dân chúng để cải thiện họ, khích lệ họ và an ủi họ 1. Thánh Tâm Cha tràn đy lòng Thương Xót với Tình ầ Thương Yêu sâu như V ực Thẳm, thế mà bị người ta quá hiểu lầm. Thế hệ các con đã chết rồi, nhưng Cha là Chính Đấng Phục Sinh sẽ làm cho mọi người sống lại. Các con hãy cầu cho những linh mục có tai nhưng lại không muốn nghe. Tình thương yêu của Cha dành cho họ thì Khôn Lường, thế mà họ lại đem đến cho Cha quá nhiều đau đớn và buồn phiền... Này con của Cha ơi, con hãy chia sẻ Thập Giá của Cha. Cuộc chiến đấu chưa chấm dứt. Cha là Chúa ở với con đến cùng. Chúng ta? - Vâng, lạy Chúa. - Chúng ta? - Vâng, lạy Chúa của con, đến muôn đời và muôn muôn đời. Amen. (Ngày 16 tháng Giêng, tôi đư ợc mời tới Hội Đồng Thế Giới các Giáo Hội để gặp Tổng Giám Mục Damascus. Ngài muốn nghe và nghiên cứu về các Sứ Điệp. Chúa Giêsu đ ã gửi tôi đến vào đúng Lễ Kỷ Niệm tuần lễ hiệp nhất. Đó là một dấu chỉ. Ngày Kỷ Niệm được cử hành vào ngày 18 tháng Giêng cũng là Ngày Lễ của Tòa Phêrô và c ũng là ngày sinh nhật của tôi. Tôi vẫn còn nhớ tình trạng của ngày 20 tháng 5 năm 1987 như thế nào, vào lúc ấy chưa có một linh mục nào ủng hộ tôi, và những người biết và nâng đỡ tôi chỉ gồm một vài người bạn. Sau khi Chúa Giêsu đọc cho tôi viết về Giáo Hội và tương lai hi ệp nhất của Giáo Hội, tôi đã bực mình hỏi làm sao Sứ Điệp này có thể tới được đúng nơi đúng chỗ, vì tôi chỉ là người ngoài cuộc, sống tại Á Châu (tôi cũng phải thú nhận rằng, lúc đó tôi không có một khái niệm gì về Hội Đồng Thế Giới các Giáo Hội). Chúa Giêsu chỉ đơn giản nói:

1

1 Co 14,3-4.

“Sẽ xẩy tới !” (sứ điệp 20 tháng Năm, 1987). Tôi đã hiểu rằng câu “sẽ xẩy tới” đã được xẩy ra vào đúng ngày 16 tháng Giêng. Còn việc họ có từ chối Sứ Điệp hay không, đó là chuy ện khác.) Ngày 17 tháng 1,1989 (Tôi cảm thấy đang bị tụt lại phía sau. Cho nên tôi đã cầu xin Chúa Giêsu giúp tôi tiến tới, và nhắc cho tôi nhớ đến những tư tưởng mà Ngài đã dạy tôi, để cảm nhận rõ ra Ngài và nghe rõ Tiếng Ngài nói.) - Chúa Giêsu ơi? - Cha đây. Con gái yêu quý ơi, Cha sẽ nhắc cho con về phương thế chiêm niệm và làm thế nào để nghe được tiếng Cha. Cha là Ngôi Lời, sẽ linh ứng cho con và hướng dẫn con bằng Thần Khôn Ngoan. Con hãy mở lòng ra! Con hãy mở rộng lòng ra và hãy để cho Thần Khí Cha đổ đầy xuống tâm hồn con. Phải, con hãy chiêm niệm, vì đâu còn cách nào khác để con có thể đến được với Cha? Trong thinh lặng và cùng với lòng tin, con hãy nâng hồn con lên tới Cha! Con hãy dâng lên ý chí con cho Cha là Cha của con, và Cha là Đấng biết được các nhu cầu của con, Cha sẽ hướng dẫn con và nuôi dưỡng con. Vậy, này hỡi người con bé mọn, con hảy cố gắng làm việc, hãy làm việc chăm chỉ hơn! - Lạy Chúa, con sẽ cố gắng. - Con hãy làm hài lòng Chaằng cách thưa chuyện với Cha! Con hãy cầu b nguyện cùng Cha! Con hãy cầu nguyện, và cầu nguyện luôn! Tất cả những gì Cha xin nơi con gom l ại một điều là cầu nguyện. - Lạy Chúa, viết với Chúa có phải cũng là một hình thức cầu nguyện không? - Phải đúng là như vậy, bởi vì đó chính là lúc con đang ở trong cuộc đàm đạo với Cha là Thiên Chúa Toàn Năng c ủa con. Cha hài lòng khi Cha ở với con, vì còn gì lớn lao hơn cho con là được liên tục kết hiệp với Cha là Thiên Chúa của con? Giờ đây Cha đã kết hiệp với con. Cha và con, con và Cha , chúng ta cùng hiệp nhất trong tình th ương yêu. Này Vassula con c ủa Cha ơi, bình an cho con! Làm sao mà con có thể nghĩ rằng con có khả năng viết ra tất cả các Sứ Điệp này chỉ dựa vào sức riêng con? Thực ra, một đôi khi Cha muốn ẩn Mặt đi, để làm cho con cảm nhận và hiểu rằng con không th ể nào viết được, và khi không có Cha dù chỉ một chữ về Thần Thông Hiểu Biết con cũng cũng phải bó tay. Cha chính là Đấng Mạc Khải, Đấng đang nói, Đấng ban tặng, Đấng hướng dẫn, Đấng mạc khải, Đấng làm sống lại và nuôi dưỡng những kẻ vô thần.

Này Vassula c Cha ơi, con có cảm thấy hạnh phúc được ở với Cha ủa không? Con có vui sướng khi con biết mình thuộc về Đấng ấy không? Đấng ấy là chính Cha, là Thiên Chúa, Thiên Chúa H Sống, Đấng Tạo Hóa của con. ằng Cha là Chúa Tình Yêu. Cha là Cha của con, là Đấng giờ đây đang nói với con. Cha là Thiên Chúa Ba Ngôi C Thánh. Con hãy phó dâng mình con cho Cha. ực Cho dù con chẳng là gì, nhưng Cha vẫn tìm đến con, như người tình tìm đến người mình yêu. Cha đã thuyết phục được con yêu mến Cha và chia sẻ các Công Việc của Cha. Này hỡi người con bé mọn, Cha không kể gì đến các tài năng mà con không có. Cha là Đấng Toàn Mãn, thế nhưng Cha vui thích có con trong Nguồn Ánh Sáng của Cha. Cha vui thích có con trong Sảnh Đường Cha. Cha vui thích nuôi dưỡng con và làm cho con trở nên tốt lành. Này con của Cha ơi, con có hiểu như vậy không? Con đừng gây đau buồn cho Cha nhé!2 Có người cha nào lại không muốn ở gần luôn bên con cái mình! Con hãy luôn sống thân mật với Cha! Dù ở hoàn cảnh nào, con đừng quên Sự Thánh Thiện của Cha! Cha thương yêu con và Cha mu ốn con yêu mến Cha với tâm hồn thánh thiện. Con hãy tôn trọng Lề Luật của Cha, vì tôn trọng Lề Luật là tôn trọng Cha. Con hãy yêu mến Lề Luật của Cha, vì khi yêu mến Lề Luật, con cũng yêu mến Cha nữa. Con hãy sống theo Lề Luật của Cha, vì khi sống theo Lề Luật, con cũng sống theo Cha nữa. Lề Luật của Cha sẽ dẫn con đến với Cha trong Nhà Cha, và cũng là Nhà của con nữa. Con hãy tìn tưởng nơi Cha, Cha là Đấng Quyền Năng Cao Cả. Chúng ta, Cha con ta? - Đến muôn đời, lạy Chúa. - Con hãy tán t ụng Cha! - Lạy Chúa, xin giúp con tìm trong Thánh Kinh một Chương Tán Tụng, để con đọc cho Chúa. - Được rồi! Con hãy mở Thánh Kinh ra! (Tôi mở Thánh Kinh ra. Đó là chương 3, 52-90 Sách Daniel. Tôi đ đọc cho ã Chúa nghe nh ững câu ấy. Chúa tỏ vẻ hài lòng.) Ngày 17 tháng Giêng, 1989 (Sứ Điệp cho nhóm cầu nguyện. Được viết cho ngày 17 tháng Hai) - Bình an ở cùng các con! Lời Cha là Nguồn Sáng. Lời Cha là Bình An và Yêu Thương. Lời Cha là Hiệp Nhất và Hy Vọng. Các con hãy đến với Cha và hãy đọc Lời Cha thường xuyên hơn.
2 Do bởi sự thân mật và thân tình, cho nên m ột nghi ngờ chợt thoáng đến với tôi. Tôi băn khoăn tự hỏi có phải Thiên Chúa đang nói hay không. Điều này khiến Người đau buồn.

Các con yêu dấu, Cha đây là Chúa Giêsu, là Đấng giầu lòng Thương Xót, là Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế của các con, Đấng hạ mình ngự xuống qua dụng cụ yếu hèn này để Lời Cha ghi khắc trong đó. Tình Yêu Vô Biên và Lòng Thương Xót Rất Mực Dồi Dào của Cha đã thôi thúc Cha ngự xuống trong sa mạc này và cũng là nơi khô cằn này, để tuôn đổ Thần Khí Cha trên mọi người trong các con. Hỡi loài người thụ tạo! Cha ngự xuống để dẫn thủy vào vùng đất cằn cỗi này và khơi nên những dòng sông tuôn chảy ra từ chính mảnh đất đang khô cạn nước này. Cha ngự xuống để đổ tràn trên con Phước Lành của Cha, như những giọt sương mai trong lành. Cha đến để xua tan tất cả sự dữ này và diệt trừ mọi điều trái với luân thường đạo lý, mà thay th vào đó bằng Bình An và Yêu ế Thương. Ngày nay Môi Cha bị khô dộp lên vì khát mong tình thương yêu. Cha cần tình yêu mến của các con. Cha khát mong tình yêu mến. Cha khát tình thương yêu... Thánh Tâm Cha mong muốn các con học biết được cách yêu mến Cha như thế nào! Cha mong muốn làm sao một ngày kia các con đạt tới tột đỉnh của tình yêu mến và tự thốt lên tiếng: “Bố ơi Bố!” Lúc đó... chỉ lúc đó, các Vết Thương của Cha mới bắt đầu được chữa lành… Cha rất mong muốn các linh mục của Cha biết kín múc từ Nguồn Suối Tình Yêu Vô Biên c Cha và đổ đầy vào lòng họ! Tình thương yêu của Cha ủa dành cho họ thì Cao Cả, Cao Cả đến nỗi chỉ khi nào ở trên Thiên Đàng, họ mới thể hiểu được Tình Thương Yêu sung mãn ra sao. Các ngài phải phất cao Ngọn Cờ Hiệu Sùng Mộ của mình, cần giơ cao Ngọn Đuốc Chung Thủy của mình, luôn luôn mặc Áo Lễ Hội Khiết Tịnh của mình, và Tình Thương Yêu phải nên như biểu tượng cho đời sống mình, như vậy các con chiên Cha mới có thể nhận ra Cha ở trong các ngài và nhìn thấy rõ được Hình Ảnh Cha trong các ngài. Cha muốn các mục tử của Cha phải tinh tuyền, để trong sự tinh tuyền, hoa quả của họ sẽ nên vẹn toàn tươi tốt. Các con hãy làm cho Thánh Tâm Cha vui m ừng, và hãy hết lòng vâng theo Giới Răn của Cha. Yêu mến Cha là sống theo các Giới Răn của Cha. Hỡi con cái của Ánh Sáng, các con hãy yêu thương nhau! Các con hãy sống Lời Cha. Các con hãy sống theo Lời Cha... Các con hãy nhận Bình An của Cha, và giữ gìn Bình An ấy trong lòng các con! Con hãy nhận Tình Thương Yêu của Cha và để Tình Thương Yêu ấy đổ ngập đầy tâm hồn các con. Cha sẽ đổi mới các con hoàn toàn, nếu các con biết mở lòng ra và đón nhận Cha. Các con hãy tin tưởng vào Cha. Các con hãy đến với Cha và Cha sẽ biến đổi các con nên một dân tộc mới, một dân tộc tinh tuyền! Các con hãy sống các Sứ Điệp của Cha và hãy suy niệm Sứ Điệp của Cha. Các con hãy đến cùng Cha với tình yêu mến! Các con hãy bước theo các dấu chân Cha! Các dấu chân này sẽ dẫn các con đến với Cha, tiến vào trong Nhà Cha và cũng là Nhà của các con. Các con đừng thẹn thùng, cho dù các con b ất toàn đến thế nào, Cha sẽ mở rộng vòng tay đón nhận các con, cho dù tình yêu của các con có nguội lạnh đến đâu. Con hãy ngả vào vòng tay Cha, rồi Cha là Đấng Chủ Tể của Tình Thương Yêu, sẽ dạy các con biết yêu mến Cha và yêu thương lẫn nhau.

Các con cứ đến với Cha, ngay cả những người chưa hề yêu mến Cha! Cha đã tha thứ cho các con rồi! Các con hãy đến, và Cha sẽ chữa lành các con. Phúc cho các con là những người có lòng tin, mặc dù mình chưa được thấy! Phúc cho những linh hồn bé nhỏ của Cha, những người mà Cha thương yêu riêng biệt. Các con hãy giữ tâm hồn mình bé nhỏ và đơn sơ, và đừng bao giờ muốn trở nên một cái gì đó. Các con hãy sống tinh thần bé nhỏ, để các con có thể len lỏi vào được tận thẩm cung Thánh Tâm Cha. Các con hãy sống như các trẻ thơ, với một Niềm Tin như-trẻ-thơ, vì sống như thế rất đẹp lòng Chúa Cha. Các con đừng bao giờ ngưng cầu nguyện ! Các con hãy làm vui lòng Cha mà cầu nguyện với tất cả tấm lòng! Cha mong muốn các con cầu nguyện cho việc hiệp nhất, Sự Hiệp Nhất của Nhiệm Thể Cha. Cha mong muốn các con cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và Thượng Phụ Giáo Chủ. Cha mong muốn các con cầu nguyện cho tất cả các linh mục, cầu nguyện cho các con chiên vẫn chưa thuộc quyền Phêrô dẫn dắt. Tất cả các con trở hãy về với Phêrô mà giải hòa. Các con hãy cầu nguyện để chỉ có một Đàn Chiên và một chủ chăn. Các con hãy cầu nguyện cho Hoà Bình, Hiệp Nhất và một tình thương yêu rộng lớn hơn giữa các con. Các con hãy c nguyện để các con có thể cùng xum họp quanh một Nhà ầu Tạm đề cùng ngợi khen Cha. Hỡi các con yêu dấu, các con hãy hiệp nhất và hãy nên một với nhau, như Chúa Cha và Cha là Một và như nhau. Cha chúc lành cho t ất cả các con. Ngày 22 tháng 1, 1989 - Chúa ơi? - Này con của Cha ơi, Cha đang ở bên con. Con hãy đi theo phương thức Cha đã đặt sẵn cho con. Con hãy cầu nguyện để Thần thông hiểu và chân lý hằng ngự trên con! Con hãy kiên trì, ngay c ả khi người ta ngược đãi con. Con nhớ hãy chạy đến với Cha và Mẹ Thánh của con. Vassula ơi, hãy gìn giữ tất cả những gì Cha đã ban cho con. Con không phải là tiên tri đầu tiên bị các con cái yêu quí của Cha kết án và đối xử bất công đâu. Không, không phải. Chính các người bạn tâm phúc của Cha đã gây nên những Thương Tích trầm trọng trên Nhiệm Thể Cha. Chính họ không hiểu và cũng không biết việc họ làm. Này con yêu dấu, lòng dạ các bạn tâm phúc của Cha bị bối rối không yên, họ bối rối về việc Cha đã chọn con, họ bối rối vì đâu ngờ Cha lại có thể đoái đến một Người Tồi Tệ, và còn yêu thương người tồi tệ này nữa. Các bạn Cha đã không hiểu Thánh Tâm Cha là Nguồn Thương Xót sâu như Vực Thẳm. Nhiều người trong họ còn mang tâm địa thù hằn. Hằng ngày khi cầu nguyện cùng Chúa Cha, liệu các bạn ấy có đến cùng Ngài với một lương tâm trong sáng để xin Ngài tha thứ cho mình, cũng như họ tha thứ cho người khác không? Làm sao các bạn ấy có thể xin Chúa Cha tha thứ cho mình, trong khi cho

tới nay, họ lại không tha thứ cho con? Họ phán xét con một cách không đắn đo do dự gì cả. Họ lớn tiếng kêu gọi hòa bình, mà hòa bình không tới. Chẳng có người nào trong nhóm họ biết sám hối về tình trạng tồi tệ của riêng mình. Niềm khao khát Hòa Bình nồng nhiệt của các con ở đâu? Niềm khát mong hiệp nhất của các con ở đâu? Cớ sự khiến các con chia rẽ nhau hôm nay chính là do tình trạng tồi bại của các con, cùng với tinh thần Không Biết Tha Thứ của các con. Hỡi loài người thụ tạo, tình thương yêu của các con để đâu rồi? Các con có còn chút tình thương yêu nào không? Các con ch lẽ không còn sót lại chút ẳng khôn ngoan nào nữa sao? Cha là Chúa muốn nói rằng Cha sẽ trao ban ân sủng cho cả những người hèn mọn nhất trong các con, và đồng thời Lời Cha nói cũng đến với mọi dân tộc qua những người biết nói tiếng lạ và qua môi miệng của các dân ngoại nữa. Vậy mà những người ấy vẫn không biết lắng nghe Cha. Này Vassula của Cha ơi, con đừng lo lắng. Sự ngược đãi vẫn luôn xẩy ra. Phần con, hỡi con yêu dấu, con hãy nắm giữ những gì Cha đã ban cho con. Giờ đây con là con gái yêu qu ý của Cha, vì con đã được ơn Thánh Thần Cha tác động trên con. Vậy con hãy bám chặt lấy Cha! Con hãy kiên trì! Cha không bao gi ờ bỏ rơi con. - Vinh danh Thiên Chúa vì Lòng Xót Thương và Tình Yêu Thương của Ngài đã đoái xuống con! - Con hãy tin tưởng! Con đang ở trong Vòng Tay của Bố con mà! Chúng ta, Cha con ta. - Vâng, đến muôn đời. Ngày 27 tháng 1, 1989 - Cha là Chúa thương yêu con. Cha là Nguyên Lý hướng dẫn đời sống con. Con hãy cứ luôn sống như thế, vì Cha thực là Nguyên Lý của đời sống con. Con hãy ở lại trong Nguồn Ánh Sáng Cha. Con hãy làm hài lòng Cha bằng cách dẫn đưa các linh hồn đến với Cha! Con hãy tỏ ra thương mến Cha với những lời thân thưa ngây thơ của con. Con đừng bao giờ ngưng cầu nguyện! Con hãy luôn cảm thức về Sự Hiện Diện của Cha. Giờ đây con hãy cư xử với Cha như một Vị Vua! Con hãy dâng lên Cha những vòng hoa đầy tình yêu mến. Con hãy dâng lên Cha lời nguyện cầu tựa hương trầm bay lên tới Thiên Đàng. Con hãy dâng lên Cha các linh hồn, để Cha cứu rỗi họ. Con hãy dâng mọi người lên Cha, để Cha đem họ vào Lò Luyện Lửa trong Thánh Tâm Cha. Cha muốn biến mỗi người thành Ngọn Đuốc Sống Động của Lò Lửa Tình Yêu. Giờ đây con hãy tôn vinh Cha và con hãy truyền bá Tin Mừng với tình yêu mến dâng lên Chúa Tình Yêu. Con hãy đến và hãy dâng lời chúc tụng Cha.

Xin chúc tụng Chúa vì đã đoái nhìn đến Nỗi Khốn Khổ của con và đã nâng con lên. Xin chúc tụng Chúa vì đã làm cho con được sống lại từ cõi chết. Vinh danh Thiên Chúa vì đã ngự xuống và bằng mọi cách đoái thương xuống chúng con, để cứu chuộc chúng con khỏi tội lỗi. Xin chúc tụng Chúa, vì lòng thương xót Ngài ban cho các con cái c ủa Ngài. Amen. - Con hãy ăn lương thực từ Cha ban xuống. Nào, Chúng ta, Cha con ta? - Vâng, lạy Chúa của con. Ngày 29 tháng 1, 1989 (Tối qua, tôi có một giấc mơ có tính cách biểu trưng: Tôi tiến vào trong một Nhà Thờ chật ních người. Thánh Lễ đang được cử hành. Mhà thờ quá đông người, nên người ta đã phải đứng. Hương trầm tỏa ngợp trong bầu không khí. Vị linh mục mang theo một chiếc hộp và tất cả chúng tôi đều biết chiếc hộp có chứa một Chim Bồ Câu còn sống. Linh mục sẽ thả Bồ Câu ấy ra, để Bồ Câu có thể tự do bay quanh chúng tôi, tạo niềm vui cho mọi người. Khi được thả tự do, Chim Bồ Câu bay lượn quanh chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều vươn cánh tay giơ ra để Bồ Câu có thể đến được với mình. Chúng tôi ai cũng đều biết rằng đó là một Ân Huệ nếu được Bồ Câu đến với mình. Chim Bồ Câu với mầu xanh da trời ấy bay về phía tôi. Tôi cảm thấy mình rất yêu mến Bồ Câu và tôi cũng biết rằng Bồ Câu cũng yêu mến tôi. Tôi giơ tay tôi về hướng Bồ Câu, thì Bồ Câu liền đậu trên các đầu ngón tay của tôi. Một cảm giác vui mừng đến độ kinh ngạc lan rộng chung quanh tôi. Một vài người tỏ ra bỡ ngỡ. Một số người khác hy vọng Bồ Câu cũng đến với họ nữa! Thế nhưng Bồ Câu lại tiếp tục bay vòng vòng không nghỉ, và rồi một lần nữa đến đậu trên các ngón tay của tôi. Tôi cẩn thận giữ Bồ Câu trong tay tôi và trìu mến áp Bồ Câu vào má trái gần tai tôi. Tôi nghe được những nhịp đập nhanh của trái tim Bồ Câu. Trái tim Bồ câu đang rộn ràng đập! Tiếp theo đó tôi thấy mình đang cô đơn bước đi trên một con đường, đó là con đường mòn. Dọc theo bên lề đường mòn ấy tôi thấy nhiều con vật nhỏ lạ đang vồ nuốt nhau ngấu nghiến. Trên đoạn đường tôi đi, có một con chuột, mà mồm còn đang ngoạm một con vật, tiến về phía tôi, có ý làm tôi sợ hãi. Tôi không sợ, và tôi tỏ cho con chuột biết rằng tôi là “chủ nhân” ở đây. Tôi vội vã bước đi. Nó biết thế nên tránh sang một bên, rồi nó tấn công con sóc từ phía sau ở bên cạnh đường và lập tức nuốt chửng con sóc đó. Tiếp đến có con rắn xuất hiện ngay trước mặt tôi cách chừng 7 thước. Nó cũng chặn lối tôi đi, bằng cách nằm chắn ngang con đường mòn từ bên này qua bên kia. Tạ ơn Thiên Chúa đã cho tôi

trông thấy được nó, bởi vì nó trong suốt như giấy bóng kính, khiến người ta không nhìn thấy nó mà dẵm lên, và sẽ bị nó cắn. Tôi không sợ nó, vì tôi đã quyết định tránh nó bằng cách bước qua nó. Thế rồi đột nhiên, từ phía sau tôi, ở bên phải, một con rắn khác trườn đến. Nó khác với con rắn kia, vì đây là một con rắn thích “tấn công”. Nó cũng trong suốt, nhưng có một dấu nhỏ trên lưng nó. Con rắn này nhỏ bằng ngón tay tôi và dài tới 3 thước. Tôi thấy mình bị mắc bẫy, nhưng lập tức tôi được Cha Trên Trời nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Tôi được nhấc lên cao khỏi mặt đất đến 3 thước, nhưng tôi vẫn sợ con rắn dài ấy có thể chồm được lên tới tôi. Cho nên Cha Trên Trời kéo tôi bay về phía trước, lướt trên tất cả những con rắn này và đặt tôi xuống mặt đất bên cạnh một người bạn. Hai chúng tôi đang đứng ở phía cuối đường mòn, nơi có một bức tường, một bức tường chặn ngang cuối đường. Tôi quay đầu về phía bên phải, vì tôi nghe thấy điều gì đó. Tôi thấy con rắn thứ nhất đang tìm kiếm vật gì. Tôi liền bảo người bạn là người không trông thấy con rắn: “Đừng có di động! Hãy đứng yên!” Tôi tránh nói có con r n, để bạn tôi khỏi sợ và có thể cứ di chuyển. Tôi ắ thấy con rắn thứ hai cũng đến nữa. Nó tới gần con rắn kia. Thế rồi con rắn thứ nhất, đang đói, đã tấn tàn bạo công con rắn thứ hai ốm yếu, nuốt chửng nó với một âm thanh đáng sợ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm, vì biết rằng con rắn đó giờ đây chỉ muốn ngủ, cho nên nó để cho chúng tôi được bình an.) - Cha sẽ nuôi dưỡng con ngay trước mắt những người bách hại con. Cha sẽ nâng con lên cùng Cha, đ họ không thể chà đạp lên con. Chính Cha là Đấng sẽ đồ ể mưa Sương Công Chính ủa Cha trên con. Này bông hoa yêu quý ơi, Cha c sẽ không để cho người nào hủy diệt được con. Con được Cha bảo vệ và con được ẩn nấp trong cách tay của Bố mình. Con đừng sợ! Cha ở bên con. Chúa Tình Yêu thương yêu con. Ngày 30 tháng 1, 1989 - Chúa của con ơi? Ôi lạy Đức Giavê, con yêu mến Chúa biết bao!! - Cha đây. Bông hoa yêu quý ơi, Cha thương yêu con. Thần Khí của Cha ở trên con. Con hãy cảm nhận ra Sự Hiện Diện của Cha! Không có Cha thì con vẫn còn nằm chết giữa những kẻ chết! Cha là Chúa đầy Lòng Thương Xót, đã cho con sống lại để qua con Cha dùng Sứ Điệp của Cha mà hồi sinh dân tộc vô thần này. Ngày tháng đang qua đi. Th giờ cũng đang chạy nhanh với một tốc độ ời kinh khủng nữa, và loài người thụ tạo của Cha thì lại điếc! Người ta đang lao mình vào trong t ăm tối. Người ta không để tai lắng nghe, mà cũng chẳng thèm tin vào những Dấu Chỉ Thương Xót của Cha! Với Tình Yêu và Lòng Thương Xót, Cha đã cứu chuộc các con và nâng các con lên cùng Cha, nâng niu đặt các con

vào trong Thánh Tâm Cha. Cha ng xuống từ Thiên Đàng, từ Ngai Tòa T hánh ự của Cha và thương tình đoái xuống thế hệ vô ơn này. Tay các ngươi vẫn còn vấy máu tươi của các con cái Ta. Là máu, bởi vì các ngươi từ chối tin vào Sứ Điệp mà Ta đã ban tại Fatima. Như thế các ngươi đã từ chối tin vào sự cấp bách của Sứ Điệp. Và giờ đây các ngươi lại đang lặp lại những sai lầm của các ngươi. Máu mới sẽ lại tuôn chảy vì sự cố chấp của các ngươi. Này con của Cha ơi, rất nhiều con cái yêu dấu của Cha đang bị lòa mắt vì khói của Satan! Chính những con cái yêu dấu này đang nổi loạn không chút sợ hãi và chẳng chút do dự. Những người này chẳng còn chút lòng thành nào cả. Cha cũng chẳng tìm thấy nơi họ chú gì thánh thiện. Cha muốn tìm kiếm tình thương yêu, th ế mà Cha chẳng tìm thấy. Nơi những người này không còn có công lý, và Khôn Ngoan lại được thay thế bằng Ngu Xuẩn. Đấng Khôn Ngoan ruồng bỏ họ, vì miệng lưỡi họ qúa ư lắt léo, chỉ lảm nhảm những lời giả dối. Những người nổi loạn này đã để Sự Kiêu Căng trở nên vương miện cho mình, và họ lấy Sự Bất Tuân làm châm ngôn sống và còn dùng như gậy quyền cho mình. Nơi họ Cha chẳng tìm thấy chút gì là bình an. Thực sự là không có. Đường lối suy nghĩ của họ không phải là đường lối của Cha. Họ đang đưa dẩy Thành Đô của Cha đến sự tàn phá và đổ nát. Ôi Cain! hỡi Cain? đâu là Thần Khí Ta đã phú ban cho ngươ i? Có phải ngươi lại đang hướng tìm đến chỗ tự hủy diệt nữa hay sao? Ta đã biết ngươi chỉ thích bạo động ngay từ ngày ngươi sinh ra. Chắc hẳn ngươi cũng biết rằng điều này không mới lạ gì đối với Ta, nên ở đây ngươi dùng lối trá hình và ăn mặc như Linh Mục Thượng Phẩm. Ngươi đã lấy y phục của Ta mà hóa trang cho ngươi, đó là y ph của Ta bằng vàng và bạc, để che dấu đi chiếc áo choàng đen bên ục trong của ngươi, chiếc áo mà Con Thú Đen đã trao cho ngươi. Thực sự trong ngươi không còn ánh sáng dẫn đường, nên ngươi muốn che dấu bộ mặt ghê tởm của mình bằng cách đeo mặt nạ để cho dáng vẻ bề ngoài của ngươi đánh lừa được cả những Người Tuyển Chọn của Ta. Mặt nạ của ngươi không thể đánh lừa được Ta, vì Mắt Ta biết rằng ngươi đang che dấu một ý đồ hủy diệt vô cùng t o lớn đằng sau bộ mặt con chiên hiền lành. Ngươi tự trang bị đầy mình bằng những Sự Dữ! Và giờ đây ngươi đang có mưu đồ chinh phục thế giới, để dập tắt nốt chút ánh sáng còn sót lại trong lòng mọi người. Ngươi có mưu đồ làm tăng thêm tình trạng vô kỷ luật và hủy diệt tất cả những gì là Thánh Thiện, truất phế những người có thẩm quyền, để ngươi độc chiếm Thánh Điện của Ta. Này con của Cha ơi, đây là những loài Rắn Độc mà Cha đã cho con thấy trong một thị kiến. Chúng bò lên tất cả các Bí Tích Thánh và bò vào cả trong Nhà Tạm của Cha. Chúng sẽ đánh lừa được nhiều người. Người ta sẽ trở nên mù quáng, mù quáng trước cái mã bên ngoài của những kẻ mạo danh. Những linh hồn đáng thương này dễ tin theo biện luận muốn thuyết phục rằng những gì họ được nhìn thấy tận mắt và ở ngay trong thời đại của họ, là chính Vị Linh Mục Thượng Phẩm kia! Dưới nếp áo ngụy trang hào nhoáng của minh, Vị Này sẽ đem vào trong Giáo Hội Cha cả một Phong Trào Đại Phản Đạo. Người ấy sẽ mang đến sự tàn phá, thế nhưng tất cả tàn phá ấy sẽ được ngụy trang bằng những hiện

tượng lạ, bằng những điềm báo kỳ bí cũng như bằng những dấu chứng trên bầu trời. Họ quăng ném Hy Lễ trường cửu của Cha xuống, dày đạp dưới chân và dẹp bỏ. Tất cả đều được thực hiện dưới hình thức ngụy trang một cách thâm độc. Thành Đô Thánh của Cha sẽ bị đặt dưới quyền lực của Cain, bởi vì họ đã chối bỏ những Cảnh Báo của Cha. Cha, với đôi chân không, đã đến với họ một cách bất ngờ, thế nhưng họ lại chế nhạo Cha. Nhờ có các linh hồn dấu yêu của Cha mà Quyền lực của Cain chỉ kéo dài được một thời gian ngắn mà thôi. Những linh hồn này biết sống đời sống đền tạ, cầu nguyện và hy sinh hãm mình. Cha đã biết tất cả mọi việc này và các hy sinh của các con đã không trở nên vô ích. Lời cầu nguyện của các con có thể chấn áp được Sự độc ác và tội lỗi. - Chúa ơi, điều gì sẽ xẩy ra cho những người thánh thiện của Chúa? - Thật là hết sức đớn đau cho Cha, vì nhiều người sẽ bị lừa bởi dáng vẻ bên ngoài của kẻ ấy. Dưới mặt nạ ngụy trang là con chiên hiền lành, kẻ ấy sẽ lôi kéo được nhiều người đồng lõa ủng hộ mình. Thế nhưng Cha đã cho phép con nhìn thấy sự thật bên trong của kẻ ấy giống những thứ gì. Đó là những thứ thuộc loài Rắn Độc, chết chóc... Vassula con ơi! Cha sẽ dùng sấm sét kinh hoàng và tia Lửa để đạp đổ tên Phản Loạn này cùng với tất cả những kẻ đi theo nó. Cha sẽ đạp nát nơi trú ẩn của họ, vì nơi này dựa vào chính Sự Giả Dối mà xây nên. Cha sẽ biến đổi nơi trú ẩn của họ thành đống rác rưởi, vì nền tảng cơ sở nầy cũng dựa trên Sự Dối Trá. Rồi Cha sẽ triệu tập các Abel của Cha lại. Cha sẽ ôm tất cả vào lòng với tình thương yêu lớn lao. Cha sẽ để tất cả trú ngụ trong Thánh Tâm Cha. Mọi người sẽ như những bồ câu tinh tuyền, và sẽ được nương náu trong Thánh Tâm Cha. Con hãy nhìn chung quanh con mà xem! Con không th ấy gì sao? Con không nhận ra bao nhiêu người anh chị em của Cha đang âm mưu chống lại Cha sao? Này con của Cha ơi, Cha đang bị phản bội bởi chính những người thân yêu nhất của Cha. - Chúa ơi, tại sao họ làm điều này cho Chúa? Phải chăng là họ thực sự không nhận thức được điều họ đang làm sao! - Này con của Cha ơi, chính lòng Kiêu Căng và Bất Tuân của họ đã làm cho họ bị mù quáng. - Hình như họ đơn sơ nghĩ rằng minh đang làm đúng! - Làm sao họ có thể tin điều mình đang làm là đúng khi họ tự phá bỏ Lề Luật Cha? Họ không vâng lời. Cha không bao dung sự bất tuân nào cả! Họ đi theo lề luật của kẻ thù Cha. Họ đang triệt để đi theo vết chân của kẻ thù Cha. Chính kẻ thù Cha đang muốn dẫn họ tới chỗ tự sụp đổ và tàn phá! Như cơn gió Đông thổi, Cha sẽ làm tan tác những kẻ nổi loạn này. Con cứ chờ mà xem!

Con hãy cầu nguyện thay cho họ! Con hãy yêu mến Cha và hãy làm dịu Phép Công Thẳng của Cha! Con hãy vinh danh Cha bằng việc đem các linh hồn đến với Cha, để họ có thể nhận được ơn cứu rỗi. Mắt Cha đặc biệt sẽ lưu tâm tới giới trẻ của thời đại đen tối này. Nào, chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa Cha: “Ôi lạy Cha, xin thương đến các con cái Cha, nhất là các bạn trẻ! Xin hãy nhận lấy các linh hồn này và đặt họ dưới bóng cánh Cha. Xin cứu họ khỏi tay Quỉ Dữ. Xin đưa họ ra khỏi trạng thái hôn mê đang bao quanh h ọ. Xin đổ xuống họ đầy tràn ân sủng Thánh Thần Chân Lý của Cha và đem họ vào trong Ánh Sáng của Cha cho đến muôn muôn đời. Amen”. - Con của Cha ơi, con hãy đến mà nghỉ ngơi! Cha không bao giờ bỏ rơi con. Những thứ người ấy sẽ không thể lấy đi khỏi con Ánh Sáng mà Cha đã ban cho con. Nên con đừng sợ! Cha luôn ở với con. Nào, Chúng ta, Cha con ta? Con cảm nhận Sự Hiện Diện của Cha chứ? - Vâng lạy Chúa, con yêu mến Chúa cho đến chết.

VASSULA RYD ÉN: Nhật Ký Thị Kiến Thiên Chúa Tháng 02 Năm 1989
Ngày 5 tháng 2, 1989 - Vassula con ơi! Bình an cho con! Con hãyđể Cha làm sáng tỏ Sứ Điệp của Cha. Con không nắm giữ bất cứ vai trò nào trong sứ điệp đâu. Nói một cách đơn giản là con không thể nào làm được những việc Cha đang mhờ con làm. Để bắt đầu với “con”, cho dù Cha viết như thế, nhưng thực ra, đó không phải là con! Đã bao nhiêu lần Cha viết “Vassula, hãy khôi phục lại Giáo Hội Cha”; Cha sẽ khôi phục lại Giáo Hội Cha bằng chính Quyền Lực của Cha. Này bông hoa yêu quí ơi, Cha s ẽ chúc phúc cho con cái của Cha ở Garabandal. Cha muốn hiệp nhất Giáo Hội của Cha lại. Hỡi Bông hoa của Cha, Cha đã từng viết: “Vassula, hãy hiệp nhất Giáo Hội của Cha lại!” Trong hoàn cảnh này, con có nghĩ rằng chính con là người sẽ hiệp nhất Giáo Hội của Cha lại không? Ở đây, một lần nữa, Lời Cha nói chỉ mang tính cách biểu tượng. Giờ thì con đã hiểu rồi. vậy thì con đừng lừa dối mình nữa! Cha sẽ làm tất cả mọi Công Việc. Hỡi các thiên sứ của Cha, Cha đã ban cho các con ân sủng của Cha. Các con hãy sử dụng các ân sủng này đi. Các con đừng để mình bị rối trí! Hãy sống Bình An.

Hãy nuôi d ưỡng đàn chiên của Cha bằng Sứ Điệp Thần Linh của Cha và tin tưởng vào Sự Hướng Dẫn của Cha. Cha thương yêu tất cả các con. Ngày 9 tháng 2, 1989 (Chúa đánh th ức tôi dậy vào lúc nửa đêm và bảo tôi viết một sứ điệp) - Cha gọi con đấy, Vassula ơi. Con hãy nghe Cha: Con hãy vững tâm ! Con hãy kiên trì như đá tảng, chứ đừng như cát lún! Cha đã chọn con, cho dù con y đuối thế nào. Tuy nhiên, Cha biết rằng con ếu không muốn để Lời Cha mai một đi và mất đi giống như cát lún. Lời Cha sẽ được đặt nơi con, ghi khắc trên con và tồn tại ở đó, để mọi người được đọc! Vassula ơi, con hãy nghĩ xem, người nông dân sẽ làm việc vất vả lo vun xới cho khu đất tốt để gieo giống, chứ họ đâu có đem đi gieo bừa hạt giống của mình vào nơi đầm lầy hay chỗ cát lún? Vassula của Cha ơi, con còn sợ cái gì nữa? Con hãy cầu nguyện để xin ơn hiểu biết! Vassula ơi, gi ờ đây Cha sẽ viết chương trình của Cha cho ngày hội họp thứ mười bảy, đồng thời Cha cũng viết Sứ Điệp của Cha cho nhóm nữa. Này con của Cha ơi, con hãy thánh hóa Hội Trường bằng trầm hương và nước thánh. Con sẽ nguyện kinh trừ quỉ cùng Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. (Ở đây, Thiên Chúa làm cho tôi hiểu phần còn lại của chương trình sẽ được viết trong cuốn sổ tay riêng của tôi.) - Tốt lắm, Vassula ơi. Như vậy là con đã hiểu. Này con, đây là Sứ Điệp của Cha: Lời Cha là Ánh Sáng. Lời Cha là Bình An và Yêu Thương. Lời Cha là Hiệp Nhất và Hy Vọng. Con hãy đến với Cha và đọc Lời Cha thường xuyên hơn. Các con yêu d Cha đây, Cha là Chúa Giêsu, Đấng Đầy Lòng Thương ấu, Xót, Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế của các con, Đấng ngự xuống qua dụng cụ là người yếu hèn này, để ghi khắc trong người này Lời của Cha. Do Tình Yêu Vô Biên và Lòng Thương Xót, Cha ng ự xuống trong nơi tăm tối này. Cha ngự xuống trong nơi hoang dại và khô cằn này để đổ tràn Thần Khí Cha trên các con. Hỡi Loài Người Thụ Tạo! Cha ngự xuống để dẫn thủy vào trái đất đã quá khô cằn này, đồng thời khơi nguồn cho những dòng sông tuôn chảy ra ngay từ vùng đất khô đầy nứt nẻ ấy. Cha ngự xuống để tuôn đổ các Phước Lành của Cha trên các con như làm cho mưa sương mai xu ống. Cha đến để xua tan mọi Sự Dữ và diệt trừ mọi Độc Ác, để thay thế bằng Bình An và Yêu Th ương. Ngày nay, Môi Cha bị khô dộp vì khát vọng tình thương yêu. Cha cần đến tình yêu thương của họ. Cha đang khao khát tình thương yêu. Cha khát mong tình thương yêu... Thánh Tâm Cha rất mong muốn các con học hỏi để biết yêu mến Cha! Cha mong muốn biết bao một ngày kia các con đạt tới tột đỉnh của tình thương yêu mà thốt lên lời kêu: “Bố ơi!” Lúc đó... chỉ lúc đó, những Vết Thương

của Cha mới bắt đầu dịu đau… Cha khao khát biết bao cho các linh mục của Cha biết kín múc từ Nguồn Tình Thương Yêu Vô Biên của Cha mà đổ đầy vào tâm hồn mình! Tình Thương Yêu Cha dành cho họ thì Khôn Lường, khôn lường đến nỗi chỉ khi nào ở trên Thiên Đàng, người ta mới hiểu thấu được. Các ngài phải phất cao Ngọn Cờ Hiệu Sùng Mộ của mình, cần giơ cao Ngọn Đuốc Chung Thủy của mình, luôn luôn mặc Áo Lễ Hội Khiết Tịnh của mình và Tình Thương Yêu phải nên như biểu tượng cho đời sống mình, như vậy các con chiên Cha mới có thể nhận ra Cha ở trong các ngài và nhìn thấy rõ được Hình Ảnh Cha trong các ngài. Cha muốn các mục tử của Cha phải tinh tuyền, để trong sự tinh tuyền, hoa quả của họ sẽ nên vẹn toàn tươi tốt. Các con hãy làm cho Thánh Tâm Cha vui m ừng và hết lòng vâng theo Giới Răn của Cha. Yêu mến Cha là sống theo các Giới Răn của Cha. Hỡi con cái của Ánh Sáng, các con hãy yêu th ương nhau! Các con h sống Lời Cha. Các con ãy hãy sống theo Lời Cha... Nếu các con lắng nghe Cha, Cha sẽ ban cho các con Bình An làm cờ hiệu của các con và Tình Thương Yêu sẽ làm triều thiên cho các con. Cha sẽ đổi mới các con hoàn toàn, nếu các con biết mở lòng ra và đón nhận Cha. Các con hãy tin t ưởng vào Cha. Các con hãy đến với Cha và Cha sẽ biến đổi các con nên một dân tộc mới, một dân tộc tinh tuyền! Các con hãy sống các Sứ Điệp của Cha và hãy suy niệm Sứ Điệp của Cha. Các con hãy đến cùng Cha với tình yêu mến! Các con hãy bước theo các dấu chân Cha! Các dấu chân này sẽ dẫn các con đến với Cha, tiến vào trong Nhà Cha và cũng là Nhà của các con. Các con đừng e ngại, cho dù các con bất toàn đến thế nào, Cha sẽ mở rộng vòng tay đón nhận các con, cho dù tình yêu của các con có nguội lạnh đến đâu. Con hãy ngả vào vòng tay Cha, rồi Cha là Đấng Chủ Tể của Tình Thương Yêu, sẽ dạy các con biết yêu mến Cha và yêu thương lẫn nhau. Các con cứ đến với Cha, ngay cả những người chưa hề yêu mến Cha! Cha đã tha thứ cho các con rồi! Các con hãy đến và Cha sẽ chữa lành các con. Phúc cho các con là những người có lòng tin, mặc dù mình chưa được thấy! Phúc cho những linh hồn bé nhỏ của Cha, những người Cha thương yêu riêng biệt. Các con hãy giữ tâm hồn mình bé nhỏ và đơn sơ, và đừng bao giờ muốn trở nên một cái gì đó. Các con hãy sống tinh thần bé nhỏ, để các con có thể len lỏi vào được tận thẩm cung Thánh Tâm Cha. Các con hãy sống như các trẻ thơ, với một Niềm Tin như-trẻ-thơ, vì sống như thế rất đẹp lòng Chúa Cha. Các con đừng bao giờ ngưng cầu nguyện! Các con hãy làm vui lòng Cha mà cầu nguyện với tất cả tấm lòng! Cha mong muốn các con cầu nguyện cho việc hiệp nhất, Sự Hiệp Nhất của Nhiệm Thể Cha. Cha mong muốn các con cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và Thượng Phụ Giáo Chủ. Cha mong muốn các con cầu nguyện cho tất cả các linh mục, cầu nguyện cho các con chiên vẫn chưa thuộc quyền Phêrô dẫn dắt. Tất cả các con trở về với Phêrô mà giải hòa. Các con hãy cầu nguyện để chỉ có một Đàn Chiên và một chủ chăn. Các con hãy cầu nguyện cho Hoà Bình, Hiệp Nhất và một tình thương yêu rộng lớn hơn giữa các con. Các con hãy c nguyện để các con có thể cùng xum họp quanh một Nhà ầu

Tạm đề cùng ngợi khen Cha. Hỡi các con yêu dấu, các con hiệp nhất và hãy nên một với nhau, như Chúa Cha và Cha là Một và như nhau. Từ thẳm cung Trái Tim Cha, Cha chúc lành cho tất cả các con. - Hỡi Vassula của Mẹ, con có muốn viết xuống Sứ Điệp của Mẹ không? - Dạ thưa Mẹ Thánh có ạ. - Bình An ở cùng các con! Các con yêu d hôm nay Mẹ xin tất cả các con hãy tăng thêm lời cầu ấu, nguyện cho sự hiệp nhất. Đây là Sự Hiệp Nhất mà Con Mẹ hằng ước ao. Con hãy cầu nguyện cho các linh mục đang bị phân tán để họ trở lại với Đàn Chiên, một đàn chiên duy nhất là chính Đàn Chiên của Phêrô. Con hãy cầu nguyện để tất cả có thể hiệp nhất với tấm lòng chân thành. Con hãy cầu nguyện cho Bình An và cho những con cái chưa làm hòa với Thiên Chúa. Con hãy cầu nguyện cho những vương quốc giả tạo, những vương quốc không lâu bền, để họ hiểu biết được họ đã sai lầm như thế nào. Con hãy đến và ngợi khen Thiên Chúa Hằng Sống, Đấng đang bầy tỏ Mình ra tại nhiều nơi khác nhau trong thời đại này. Con hãy chúc tụng Ngài về Tình Thương Yêu và L òng Thương Xót Vô Biên c ủa Ngài. Ân Sủng của Thiên Chúa sẽ tiếp tục đổ tràn trên toàn thể nhân loại. Những ai đón nhận Ngài, hãy chúc tụng Thánh Danh Ngài. Các con hãy chúc tụng Ngài vì Ngài là Người Cha Nhân Ái. Tất cả những ai có tai, hãy lắng nghe Lời Kêu Gọi lớn tiếng từ Thiên Đình như sau: “Hãy nên thánh vì Cha là Đấng Thánh!” - Hỡi các bông hoa yêu quý của Mẹ, các con hãy sống Sứ Điệp của Chúng Ta. Các con hãy nh sống Sứ Điệp của Chúng Ta. Các con đã nhận được Lòng ớ Thương Xót của Thiên Chúa thì hãy cố gắng mà hiểu Thánh Ý của Ngài. Các con hãy trở nên con cái của Ánh Sáng Chúa. Mẹ chúc lành cho các con: nhân Danh Cha và Con và Thánh Th ần. Amen . Ngày 15 tháng 2, 1989 - Vassula của Cha ơi, con đừng bao giờ mất can đảm, bởi vì có Cha đang ở trước mặt con. Vậy con có thể so sánh Cha với ai đây? Cha là Khởi Thủy và Cùng Tận, là Đấng Hằng Hữu, vì Cha Là Đấng đang có, đã có và hằng có đến muôn đời. Lời Cha sẽ được nghe biết đến ở mọi nơi dưới vòm trời này. Người nào đạp lên Lời Cha là như đạp lên mũi nhọn. Rồi đây sẽ có thêm nhiều người nổi lên bách hại ở khắp các phương trời. Những người này sẽ tạo nên một hàng rào như những khối đá to lớn, để ngăn

chặn Đường Lối của Cha đến với toàn thể nhân loại. Ngay từ đầu, Cha đã biết lòng họ chẳng khác gì một vùng hoang dại điêu tàn, đầy dẫy nhẫn tâm, đầy cao ngạo và phản bội. Các đạo quân của họ sẽ dấy lên, nhưng tất cả đều trở nên vô dụng. Cha sẽ chế ngự chúng và thổi sạch đi chỉ bằng một Hơi Thở của Cha. Cha là Chúa, là Đấng Thánh của các con. Cha được mệnh danh là Đấng đạp đổ được các vua chúa và các vương quốc giả để mọi người biết đến Lời Cha. Với Quyền Năng của Cha, Cha đã lật đổ các ngôi báu và làm cho những kẻ tự cho mình có “quyền lực” phải bẽ bàng. Lần này cũng thế, Cha sẽ phơi bầy mặt thật bọn chúng ra cho mọi người thấy. Thời gian trì hoãn cơn thịnh nộ của Cha đã hết. Hôm nay, Cha là Chúa nghiêm chình yêu cầu họ phải xuống khỏi ngai tòa của mình và ăn năn sám hối! Thần Khí Cha sẽ tiếp tục tuôn đổ trên nhân loại và không người nào có thể áp chế được Thần Khí Cha, cho dù cố gắng cách mấy đi nữa. Khốn cho những ai chà đạp lên Thần Khí Cha! Hơi Thở của Cha sẽ thổi sạch đi mọi sự bất trung và giả hình. Phải chi họ biết được một điều là Cha đã từng khoan dãn việc giáng Phép Công Th ẳng của Cha xuống trên họ như thế nào, biết đâu họ đã biết sám hối và cầu nguyện không ngừng. Phải chi họ cũng hiểu ra được ân sủng Cha đang ban xuống và biết ra được Đấng đang nói với mình rằng: “Hãy hiệp nhất! Hãy hiệp nhất với nhau! Giờ đây các con hãy kết hợp nên một với nhau như Chúa Cha và Cha là Một và Như Nhau!” Thế mà họ lại không biết lắng nghe, nên đã không hiểu lời Cha cảnh báo họ, lại còn không muốn lắng nghe và cũng chẳng muốn tin. Cha nói rất thật với các con rằng, thời điểm đang ở ngay trong tầm tay, đã gần lắm rồi! Lúc này đây thời giờ đang được đếm từng giây từng phút. Không ai có thể tự bào chữa mà nói rằng Cha chưa c ảnh báo cho các con về Ngày Giờ này. Ngay cả người đã chết cũng bị rúng động khi nghe thấy Lời Cha Kêu Gọi… Ngay cả họ3… Cha là Chúa đang làm cho k ẻ chết giữa các con được sống lại. Phải! Cha sẽ làm cho mọi xác chết này trở lại với sự sống, v ì họ đã nghe thấy Lời Cha Kêu Gọi. Cha sẽ biến các xác chết này thành những Cột Ánh Sáng sống động. Cha sẽ chọn một số người để làm thành những cột trụ vững chắc của Giáo Hội Cha. Cha sẽ hướng dẫn từng người thuộc nhóm này bằng cách Cha đặt Cuốn Sách của Cha vào tay phải họ và đặt Chiếc Đèn Sáng của Cha trên tay trái họ. Cha sẽ ban cho họ miệng lưỡi như các tông đồ xưa. Cha sẽ cắt đặt họ làm những thừa tác viên trước mặt các con. Cha sẽ để cho mọi dân tộc nhìn thấy lòng chính trực của họ, và họ sẽ truyền bá Chân Lý cho đ ến tận cùng trái đất. Cha hứa với các con rằng, Cha là Chúa cũng sẽ cải tử hoàn sinh những xác chết này giống như đất làm cho cây tươi lớn lên, giống như thửa vườn làm cho các hạt giống mọc lên. Chính từ Miệng Cha, Cha sẽ ban cho họ Tên Mới của Cha. Con hãy đến với Cha!. Này con ơi, con hãy ở lại với Cha! Con hãy ở lại trong vòng tay Cha là Cha c ủa con. Chúng ta, Cha con ta?
3 Giọng Thiên Chúa rất buồn.

- Vâng, lạy Chúa, đến muôn đời và muôn muôn đời. - Hãy ký Tên Cha. - Dạ Vâng. (Sau đó): - Chúa ơi, hiện nay có khá nhiều người ước muốn Chúa trực tiếp ban cho họ những sứ điệp “riêng tư”. Một số câu hỏi họ đặt ra rất là trần tục. Một số người trong họ coi con như là “văn phòng thông tin” cho Nước Trời. - Vassula ơi, hầu hết những người trong nhóm họ đã được Cha đưa ra câu trả lời rồi! Họ tìm thấy được trong Thánh Kinh cũng như trong Sứ Điệp này. - Tuy vậy, lạy Chúa, xin cho phép con được nói tên họ ra để Chúa biết. - Con cứ việc tự nhiên! (Tôi đã nói.) - Nàng dâu ơi, Cha sẽ không trả lời cho câu hỏi nào không xứng với Sự Thánh Thiện của Cha. Cha sẽ chọn gọi các người có lòng khiêm nhượng. Cha sẽ làm cho người chết sống lại. Cha sẽ nâng đỡ những người yếu đuối. Cha sẽ tìm đến những người tội lỗi. Cha sẽ không ngừng lên tiếng kêu gọi người vô thần. Từ nay trở đi, những câu hỏi loại này sẽ nằm trong các sứ điệp tư riêng, như cách con nói. Con đừng bao giờ chán nản viết. Con hãy cẩn trọng như hiện nay. Con hãy luôn nhớ đến lãnh hội ý kiến Cha trước. - Lạy Chúa, đôi lúc không có ai xin sứ điệp riêng tư như Chúa vừa ban cho như thế này. - Cha sẽ chọn lựa và quyết định. Cha sẽ hướng dẫn con bằng cách nhủ thầm bên tai con tất cả những gì Cha muốn nói. Nào, Chúng ta, Cha con ta. Ngày 20 tháng 2, 1989 (Hôm nay chúng tôi h ọp nhóm để cầu nguyện, đọc Thánh Kinh và Sứ Điệp.) - Chúa Giêsu ơi?

- Cha đây. Con yêu d ấu, con hãy theo chương trình của Cha. Cha luôn ở với con. Nào, chúng ta cùng làm vi ệc. Chúng ta, Cha con ta. (Sau đó): (Sứ Điệp cho buổi họp nhóm.) - Cha là Chúa, là Thiên Chúa c ủa các con. Cha là Đấng Tối Cao và vượt trên hết mọi loài. Cha là Đấng tạo dựng nên các con. Cha là Thiên Chúa khôn sánh ví. Cha là Đ Thánh trên hết mọi Bậc ấng Thánh. Vô số thiên thần của từng cơ binh phủ phục trước Sự Hiện Diện của Cha để không ngừng tôn thờ Cha. Các con có thể so sánh Cha với ai? Cả Thiên Đàng ngợi khen Sự Huy Hoàng của Cha suốt đêm ngày. Các thần sốt mến tôn vinh Cha. Cha là Đấng đầy Uy Nghi và Quyền Lực. Cha là Ngôi Lời, là Sự Sáng Thật. Vậy mà, từ Ngai Uy Quyền Tối Cao đầy Uy Nghi ấy, với lòng xót thương vô biên, Cha đoái thương h mình xuống để đến với các con. Cha đến với các ạ con, một dân tộc rất được Cha ưu đãi. Các con yêu dấu, Cha đến với các con. Cha đang đứng trước mặt các con, với chân không, chẳng khác gì như một người hành khất. Cha đang vươn Tay ra tới các con để ôm lấy các con. Cha xin các con hãy Thương Yêu nhau, sống Hoà Bình và Hiệp Nhất với nhau. Các con có nghe thấy Tiếng Kêu Cầu của Cha không? Cha bị Thương Tích đến mức diện mạo khó mà nhận ra được. Các Thương Tích của Cha mỗi ngày một chồng chất thêm vì những người phản bội lời thề ước, bất lương, có tâm hồn dễ chiều theo tội lỗi. Loài người thụ tạo của Cha sẽ tiếp tục lối sống vô thần và tội ác như vậy cho đến bao giờ? Cha muốn hỏi những người đang coi thường các Giới Răn của Cha rằng: “Các ngươi sẽ làm gì trong Ngày Trừng Phạt? Các ngươi sẽ chạy đến với ai để xin cứu giúp đây? Ngày đó của cải của các ngươi sẽ đem cất ở đâu?” 4 Do Lòng Thương Xót Vô Biên và l ng trắc ẩn bao la, Cha bầy tỏ những ò điềm báo trước đầy dẫy trên các bầu trời. Cha không ngừng tuôn đổ Thần Khí Cha đầy tràn trên toàn thể nhân loại. Cha đang ban cho con trẻ của các con được nhiều thị kiến. Cha làm mưa các Dấu Lạ và Ân Sủng xuống trên các con. Con thấy không? Cha mở Kho Lẫm Thiên Đình ra phân phát cho thế hệ đói khát này. Các con hãy ăn uống thoả thích. Các con hãy ăn cho đến khi no nê. Thánh Kinh đang đư ợc ứng nghiệm. Cha đang ban cho các con nh ững Dấu Chỉ của Thời Viên Mãn. Thế mà có nhiều người trong số các Con Cái Yêu Dấu của Cha lại từ chối công nhận các Dấu Chỉ này... Làm sao các con lại không nhận ra được Thời Điểm?

4

Isaia 10,3.

Tuy thế giờ đây, dù rằng hầu hết con cái của Cha đã quay lưng lại với Cha, Cho dù rằng chúng từ bỏ Cha, còn Cha với tình thương yêu vĩnh cửu, cha để mắt trông chừng chúng mà không biết mệt mỏi. Cha sẽ không ngừng kêu gọi mỗi người. Các con hãy th lòng trở về cùng Cha! Các con hãy sống chay tịnh và ật sám hối! Các con hãy mở rộng tấm lòng ra cho Cha và Cha sẽ chữa lành các con! Các con hãy quay trở về với Cha là Cha của các con! Một người cha nhân từ đối xử với con cái mình thế nào, Cha cũng sẽ đối xử với những ai biết sám hối và trở về cùng Cha như vậy, vì Cha là Đấng Rất Nhân Từ đối với những người yếu đuối, và tỏ lòng Xót Thương vô ngần đối với những kẻ khốn khổ. Cha là Đấng tràn đầy Xót Thương và giầu Lòng Khoan Dung. Các linh hồn yêu dấu ơi, các con hãy nghe Tiếng Kêu Gọi của Cha từ trên cao: “Các con hãy đổ đầy vào lòng các con Tình Yêu Thần Thánh của Cha!” Các con đổ đầy Tình Thương Yêu rồi, các con còn phải học biết cách tha thứ cho nhau, và đừng xét đoán lẫn nhau! Một khi các con tha thứ cho nhau, các con sẽ bắt đầu tiến đến Con Đường Hiệp Nhất. Một khi các con không kết án anh em mình, các con sẽ được kể là Con Cái Đích Thực của Cha. Hỡi các chiên của Cha, các con hãy để Cha là Thiên Chúa của các con, được vui mừng trong các con. Cha đang ban t ặng các con Bình An của Cha. Các con hãy nhận lấy và chia sẻ cho người khác. Các con hãy nhận Tình Thương Yêu của Cha để làm thành vòng hoa mà đeo trên cổ các con! Hỡi các con yêu dấu của Thánh Tâm Cha, Cha rất đau khổ khi phải nói với các con điều này. Dù sao, Cha phải bảo vệ các con trong Chân Lý. Nhi u người vẫn tiếp tục phạm tội mà chẳng quan tâm gì đến ề những lời kêu gọi khẩn thiết của Cha, cũng chẳng nghe theo những cảnh báo của Cha. Chính nh ững người này đang tiến dần đến chỗ tự hủy diệt cả linh hồn mình. Các con đang s ống trong thời đại nổi loạn. Có lời nói về thời đại nhiễu nhương của các con rằn “Những thứ người này sẽ khinh miệt tôn giáo và cười nhạo Giao Ước. Họ sẽ từ chối lắng nghe, bởi lòng dạ họ đã hóa nên chai đá rồi!”. Các con đang sống vào những ngày cuối cùng trước Ngày Thanh Tẩy! Nên các con hãy tỉnh thức ngày đêm. Các con đừng bao giờ ngưng cầu nguyện! Cha thành thật nói rõ ràng cho các con biết rằng: Ngày Thanh Tẩy đã gần kề! Cha thương yêu tất cả các con với tình thương yêu vĩnh cửu. Vì Tình Yêu Vô Biên này, Cha đoái ng ự xuống tại nhiều nơi trên thế giới để cảnh báo các con. Các con đừng hiểu lầm Cha mà nghĩ rằng những cảnh báo này chỉ mang tính cách hù dọa mà thôi. Cha là Đấng Thánh và Cha muốn các con, những người được dựng lên giống Hình Ảnh Cha, cũng phải sống thánh thiện. Vào các thời gian đầu, Cha đã đào tạo nên nhiều vị thánh và tiên tri để nhắc nhở cho các con luôn nhớ rằng Cha là Đấng Thánh. Cha đã chuẩn bị tất cả các con cho Ngày này, Ngày Thanh Tẩy, ngày mà Thần của Lửa Mến sẽ được đổ tràn ân sủng xuống các con để tẩy sạch mọi xấu xa đồi bại. Thần Khí ấy sẽ tẩy sạch mọi điều phản bác thần thánh. Các con hãy sẵn sàng đón nhận Ngày này, và hãy lắng nghe Tiếng Kêu Gọi của Cha! Các con hãy nghe theo lời kêu cầu của Cha! Các con hãy để những người khôn ngoan hiểu được những Lời này: Các con hãy trở về với Cha! Các con hãy quay đầu trở lại! Cha là Nơi Trú Ẩn của các

con. Các con hãy nhận ra các Dấu Chỉ của Thời Viên Mãn! Các con đừng bịt tai lại, cũng đừng nhắm mắt lại! Các con hãy cố gắng mà nhận ra Thời Điểm!... Các con hãy nhớ rằng Cha là Chúa, là Nơi Trú Ẩn của các con. Hỡi các linh hồn yêu dấu, các con hãy kiên trì! Cha chúc lành cho m người trong chúng con. Cha cũng chúc lành cho ỗi những người thân yêu của các con. Ngày 26 tháng 2, 1989 - Chúa ơi? - Cha đây. Hãy nhận Bình An của Cha. Tính ra tới nay, Cha đã dìu dắt con được hơn ba năm rồi, phải không? - Lậy Chúa, phải ạ. - Vậy con hãy vững lòng tin tưởng! Cha sẽ không bỏ rơi con đâu! Mối dây ràng buộc của Cha là Mối Dây Vĩnh Cửu. Con đã được nối kết với Cha. Cha và con, con và Cha, Cha con chúng ta s ẽ mãi mãi kết hiệp trong Tình Yêu Thương. À này phải rồi con ơi! 5 Con hãy khát mong Cha, conđang sống trong Ân Sủng Cha. Con hãy khát mong Cha là Thiên Chúa của con! Con hãy khát mong Cha là Cha của con. Con hãy làm sao để Cha cảm nhận được là con không còn thuộc về thế gian này nữa. Bông hoa yêu quý ơi, con hãy làm vui lòng Cha và hướng về Cha để tìm đến Ánh Sáng Cha. Con hãy khao khát Cha! Các bông hoa cần người coi sóc để duy trì vẻ đẹp của chúng thế nào, thì con cũng thế, con phải cần đến Cha. Con cần đến Ánh Sáng Cha, cần đến Mùa Xuân của Cha. Con yêu dấu! Con hãy vững mạnh lớn lên trong niềm tin của con. Này con ơi, Cha sẽ nhắc thầm bên tai con phần Thánh Kinh mà con sẽ đọc trong buổi họp tới. Con hãy nương tựa vào Cha và Cha sẽ nâng đỡ con. Con hãy nhớ rằng con chỉ là con số không mà thôi! Con hãy để cho Cha là Mọi Sự trong cái hư không của con! Cha sẽ luôn xem chừng đến dầu đèn của con! Cha không bao giờ để đèn của con bị cạn dầu. Cha sẽ luôn giữ cho đèn của con cháy sáng. Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi con trong tối tăm. Sự Hướng Dẫn của Cha sẽ được thực hiện trong Bình An. Vậy Cha mong muốn con đừng bao giờ lìa xa Cha. - Chúa ơi? - Cha đây. - Con có thể hỏi Chúa một điều không?
5 Bất chợt tôi nhớ đến Cha Trên Trời của tôi, một nỗi nhớ nhung mong đợi được ở với Người, gần gũi hơn. Tôi thấy mình như đứa trẻ mồ côi, một góa phụ. Nỗi

khát khao Thiên Chúa này làm cho tôi r ất đau khổ.

- Con cứ việc hỏi tự nhiên! - Chúa ơi, Chúa đ ã cho con s ống lại từ cõi chết, phải không cơ? - Cha đã phục sinh con. Lạy Chúa và Đấng Cứu Độ, Chúa nuôi dư ỡng con thật là dồi dào phong phú. Chúa canh ch ừng con ngày đêm để cất đi sự dữ có thể xẩy đến cho con. Chúa nâng con lên cùng Chúa, khi con s ắp bị những kẻ bách hại chà đạp. Chúa là Đấng Bảo Vệ con, là Vị Hướng Dẫn con, là Sư Phụ, là Đức Lang Quân, là Bạn Đường Thánh của con. Chúa là Thiên Chúa Gi ầu Lòng Nhân Từ. Lạy Chúa, xin cho phép con xin Chúa điều này: Chúa đã đổ Thần Khí Chúa đầy tràn trên con , sao Chúa không đ ổ Thần Khí Chúa trên các anh chị em con nữa? Chúa đã tìm kiếm con giữa những kẻ chết, và làm cho con sống lại. Sao Chúa không làm s ống lại những người chết khác nữa? - Này Vassula của Cha ơi, Cha sẽ làm cho các người chết sống lại. Cha đang ở bên các xác chết, bởi vì họ nhận thấy chung quanh mình điều gì đó chưa bao giờ được ai nói cho mình biết, nên họ sẽ được chứng kiến điều gì đó mà mình chưa bao giờ được nghe. Những ai chưa bao giờ nghe nói về Vẻ Cao Sang của Cha, sẽ được nhìn thấy Cha, Đấng Đầy Ánh Sáng. Những ai chưa bao giờ được nghe nói về Tình Yêu của Cha, sẽ hiểu và sẽ được trở lại. Họ sẽ là những con tầu mới sẵn lòng chuyên chở Lời Cha, hầu giúp đưa giới trẻ của các con trở về với Cha. Đó chính là dân ngoại, những người này sẽ xây dựng lại Giáo Hội Cha. Họ sẽ xây dựng lại những gi đổ nát từ xưa. Họ sẽ phục hồi lại những gì mà giờ đây còn đang bỏ hoang phế. Họ sẽ phục hồi tất cả những gì giờ đây thấy còn đổ nát. Con không thấy như vậy sao? - Lạy Chúa, họ là số người quá ít so với hoang tàn đổ nát của Giáo Hội Chúa. - Cha sẽ làm nhóm nguời này tăng bội lên. Con cứ chờ mà xem! Chúa Tình Yêu sẽ trở lại với tư cách là Chúa Tình Yêu. Cha luôn ở với con. Giờ đây con hãy đến với Cha! Con hãy nghỉ ngơi trong Cha. Chúng ta, Cha con ta? - Đến muôn đời! Ngày 27 tháng 2, 1989 - Bình an ở cùng em (Thánh Micae).

- Xin chúc tụng Chúa (Mẹ Maria). - Này con của Cha ơi, con hãy nghe Cha. Cha là Chúa. Giờ đây con hãy đến mà dâng những linh hồn ấy cho Cha 6. Cha không bao giờ từ chối bất cứ lời cầu xin nào. Ngay c đối với những lời cầu xin thiếu nhiệt thành, Cha cũng vẫn lắng ả nghe. Cha biết con là yếu đuối, nhưng Sức Mạnh của Cha sẽ nâng đỡ con. Con hãy cầu xin cho đức tin của mình được lớn lên vững mạnh. Cha gửi đến con tất cả những linh hồn đó. Con hãy cầu nguyện để cảm thức ra được Ý Cha. Con hãy cầu nguyện không ngừng! Con hãy xin và con sẽ được! Con hãy kiên trì cầu nguyện và cầu nguyện luôn mãi! Cha luôn lắng nghe. Ngay cả khi con muốn dâng lên Cha tiếng thở dài của con, Cha cũng quan tâm đến, miễn là mọi sự đều phát xuất từ tấm lòng thành thật. Vậy con hãy tin vào điều con xin và Cha sẽ ban cho con gấp trăm. Con muốn xin ơn tha thứ? Cha sẽ tha thứ cho con. Con cầu xin ơn trợ giúp? Có người cha nào lại không ban điều ấy cho con mình? - Lạy Chúa, đôi khi cũng có những người cha không giúp đỡ con cái của họ. - Những người cha này không phải do Cha gởi đến. Nếu họ thuộc về Cha, thì chắc chấn đã biết yêu mến Cha, và như thế cũng yêu thương các con cái của họ và giúp đỡ chúng. Cha đang ở đây để giúp đỡ con phát triển về đàng thiêng liêng. Cha không bao gi ờ từ chối ban cho con Lương Thực của Cha. Này, Đấng Khôn Ngoan sẽ dạy bảo con. Ngày 28 tháng 2, 1989 (Tôi cảm thấy khô khan quá đỗi, một sự khô khan và lạnh lẽo đáng sợ!) - Vassula của Cha ơi, làm sao con lại có thể nghi ngờ Tình Thương Yêu của Cha? Con hãy để cho Ngón Tay Cha đặt trên con. Đấng Khôn Ngoan sẽ dạy bảo con. Con hãy nhớ xem ai là người đang hướng dẫn con. Con hãy nghĩ cho kỹ đi! Con hãy để cho Cha sử dụng tình yêu mến tình tế của con để Cha hun nóng những trái tim nguội lạnh chưa biết yêu mến Cha. Cha đã dạy con về những Công Việc Nước Trời này rồi, phải không? - Vâng, lạy Chúa. Chúa đã dạy con, nhưng con vẫn lo lắng khi sự này xẩy ra. - Cha luôn ở gần con. Con gái yêu quý ơi, con không cần phải sợ gì cả. Nào, Chúng ta, Cha con ta? - Vâng, lạy Chúa.
6 Tôi đã đến với Chúa và dâng lên Người những linh hồn đã xin tôi cầu nguyện cho. Tôi cảm thấy khô khan sao đó!

- Vậy tại sao Cha không nghe thấy con nói? Này, Cha sẽ nhắc nhở con về Sỵ Hiện Diện của Cha.

VASSULA RYD ÉN: Nhật Ký Thị Kiến Thiên Chúa Tháng 03 Năm 1989 Ngày 1 tháng 3, 1989
(Sứ Điệp của Thánh Micae cho buổi hội họp): - Vassula ơi, b ạn hãy vinh danh Thiên Chúa! Hãy chúc tụng Chúa! Lòng Thương Xót của Chúa thì Vô Bờ. Ân Sủng Chúa ở cùng các bạn. Các bạn hãy tỉnh thức, hãy luôn tỉnh thức! Hỡi tất cả những ai đã bỏ Chân Lý! Các bạn hãy trở lại cùng Chúa! Các bản hãy trở lại cùng Chúa và ăn năn sám hối! Các bạn hãy cầu nguyện cho mọi người biết nẻo đường trở lại! Các bạn hãy chú tâm đến các cảnh báo của Chúa về hòa bình, và sống an bình! Các bạn hãy đến làm hòa với Thiên Chúa! Tôi là Thánh Micae luôn ở bên các bạn để bảo vệ các bạn. Các bạn hãy nhớ đừng bao giờ ngưng cầu nguyện. Lời cầu nguyện của các bạn cần thiết hơn bao giờ hết trong những ngày của Mùa Chay này. Tôi chúc lành cho các b ạn, nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Ngày 3 tháng 3, 1989
(Sứ Điệp của Mẹ Maria cho buổi hội họp): - Bình an ở cùng các con! Này các con yêu dấu của Mẹ, hôm nay Mẹ xin các con một điều là hãy sống một lòng một dạ với Chúa Tình Yêu. Mẹ muốn khuyến khích tất cả các con về điều này. Các con hãy tôn vinh Thiên Chúa bằng cách sống trung thành với Ngài. Các con hãy trọn vẹn dâng mình cho Thiên Chúa. Các con hãy làm cho ngọn lửa yêu mến hiện đang leo lắt này được bùng cháy lên và trở thành Ngọn Đuốc Sáng trước mặt mọi người. Các con hãy bền vững trong đức tin và mở rộng tâm hồn mình ra cho Chúa, và tiếp đón Ngài với niềm hân hoan! Các con hãy chúc tụng Chúa vì Ng ài đã gửi đến cho các con L ời Kêu Gọi Đầy Tình Thương Xót! Các con đừng mong đợi bất cứ mạc khải mới nào! Lời Kêu Gọi của Ngài chỉ là Nhắc Nhở về Chân Lý Thánh Thiện, một nhắc nhở là phải sống thánh thiện, một nhắc nhở về Thiên Chúa là Nguôn Tình Thương Yêu. Thiên Chúa đang nhắc nhở các con về các Chân Lý Cơ Bản. Vậy các con hãychất chứa vào tâm trí mình cho đầy những gì là chân thật và tinh tuyền. Các con đừng để

khoảng trống nào trong tâm hồn các con, làm dịp cho Tên Cám Dỗ đến và đang tim cách lừa dối các con. Như vậy, Các con hãy đổ vào lòng các con sao cho tràn đầy Tình Thương Yêu Thánh Thiện của Thiên Chúa, vì các con được dựng nên để mà yêu thương. Các con hãy c nguyện cho Hoà Bình, cầu nguyện cho anh chị em các ầu con trở lại cùng Chúa. Các con hãy cầu nguyện cho các con biết thương yêu nhau tha thiết. Mẹ ở bên để giúp các con, bầu cử cho các con. Các con đừng do dự, cứ chạy đến với Mẹ! Mẹ là Mẹ của các con. Mẹ luôn cứu giúp các con. Các con hãy đến cùng Chúa với tâm hồn yêu mến, và Ngài sẽ đổ tràn đầy Bình An cho các con. Các con hãy cầu xin với lòng yêu mến chân thành, và các con sẽ nhận được. Các con sẽ được nhận lời nếu cầu nguyện với tình yêu mến. Các con hãy nh ận Bình An của Mẹ. Các con hãy nhớ sống các Sứ Điệp của Chúng Ta. Mẹ chúc lành cho tất cả các con, nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Tháng 3, 1989
(Các Sứ Điệp ban cho Biarritz tại Pháp: Những sứ điệp này giờ đây được ban cho tôi để đọc trong Tuần Thánh ở đó.) - Bình an ở cùng tất cả các con! Các con yêu dấu, Cha là Chúa đến với các con qua người đầy tớ của Cha và Cha sẽ nói qua người này. Này các con yêu dấu của Cha, Cha ban Bình An của Cha cho căn nhà này. Giờ đây các con hãy đến mà lắng nghe lời Cha. Cha là Thiên Chúa của các con và là Đấng Tạo Hóa của các con, Đấng đã thông ban Sự Sống cho các con. Cha thánh hóa các con với tình thương yêu. Cha là Nguồn Mạch Tình Yêu Siêu Phàm. Cha đã dựng nên các con trong tình thương yêu để các con yêu mến Cha là Thiên Chúa của các con. Này các linh hồn yêu dấu, các con thuộc về Cha. Các con là hạt giống tốt tươi của Cha. Cha mong muốn các con tìm hiểu Lời Cha một cách trọn vẹn. Các con hãy tin tưởng vào các Việc Thánh Thiện của Cha. Các con hãy tin tưởng vào Tình Yêu Vô Biên và Lòng Thương Xót Bao La của Cha. Các con hãy tin tưởng ở nơi Cha. Cha ngự xuống với Lòng Thương Xót để làm cho các con sống lại, để đưa các con ra khỏi cảnh Mê Ngủ này mà giờ đây nó chẳng khác như tấm màn che phủ mắt các con. Cha là Chúa Giêsu và Giêsu có nghĩa là Đấng Cứu Thế. Làm sao khi th các con ngày một lạc sâu hơn trong ối tăm mà Cha ấy t không vội chạy đến để giải cứu các con? Cha là Chúa, Đấng Thánh trên hết mọi Bậc Thánh, là Đấng có muôn vàn thiên thần thuộc mọi phẩm trật bao quanh và phủ phục trước Mặt Cha, không ngừng thờ lạy Cha. Cha rời khỏi Ngai Toà Thiên Quốc và Vinh Quang của Cha mà đoái thương hạ mình xuống để đến với các con và cứu các con khỏi lửa đời đời. Cha đã rời Thiên Đàng, Vương Quốc của Cha để xuống nơi Hoang Dại và Điêu Tàn của các con trên trái đất này. Phải,

Cha đã rời khỏi Ngai Toà là nơi có các thần sốt mến bao quanh để sinh xuống và sống kiếp nghèo khó chỉ mong sao cứu thoát các con. Cha là Đức Minh Vương, Đấng được các Tâng Trời muôn đời chúc tụng, đã chấp nhận để cho loài người sỉ nhục, và bằng lòng giơ lưng cho người đời đánh đập. Cha đã để cho người ta đội mạo gai trên đầu. Cha đã để cho người ta nhạo báng và phỉ nhổ vào Mặt Thánh Cha. Cha đã để cho họ đóng đanh Cha, tất cả chỉ vì Thương Yêu các con! Tất cả các con cái của Đấng bị đóng đanh ơi, làm sao các con lại có thể quên hết những gì Cha đã làm cho các con? Để mang lấy trọn vẹn muôn nỗi khổ đau của các con, Đấng Khôn Ngoan đã tự hạ mình xuống để cho quyền lực và lề luật thế gian bắt bớ, để cho người đời khinh miệt và chối bỏ. Cha đã bị đóng đanh vào Cây Gỗ để giải thoát các con. Cha đã để người đời đâm thâu vào Cha để giải cứu các con. Cha đã chấp nhận cái chết đau đớn nhất để linh hồn các con có thể sống và có thể chia sẻ Vương Quốc của Cha. Cha đã để Máu Cha tuôn chảy thành Sông để các con có thể chiếm được Sự Sống Đời Đời. Chính vì phần rỗi các con mà Cha đ ã để mình bị bắt như một tội nhân. Ngày nay, các V Thương của Cha lại bung ra vì tội ác của thế hệ này. ết Cha luôn kêu gọi các con trở lại. Các con hãy trở về cùng Cha! Cha thương yêu các con với Tình Thương Yêu vĩnh cửu! Các con hãy đến và Làm Hòa với Cha! Cha sẽ không phạt các con. Cha sẽ giải thoát các con. Cha sẽ không còn gọi các con là Vô Đ nữa. Các con sẽ được gọi là Con -Yêu-Dấu-của-Cha. Các con ạo không còn là những kẻ mồ côi nữa. Các con có một Người Cha ở Trên Trời, một Người Cha Hiền Từ nhất. Tất cả những điều Cha đòi hỏi nơi các con tóm lại là nhìn nhận Cha. Các con hãy trở về cùng Cha, và Cha sẽ kết nghĩa với các con đến muôn đời. Cha sẽ đội cho các con triều thiên Chính Trực, Trung Tín, Tinh Tuyền. Cha sẽ hết sức dịu dàng dạy cho các con biết sống trung thành với Cha, và khi dành được tình yêu mến của các con, Cha đặt vào trong Trái Tim Cha để làm cho tốt đẹp hơn. Cũng như Một Phu Quân, Cha sẽ trang điểm cho các con, nhưng đò trang điểm chính là Tình Thương Yêu và Bình An của Cha. Các con yêu dấu, các con đừng sợ Cha! Các con ơi, hãy đến với Cha! các con cứ đến với Cha mà ngả vào Vòng Tay đầy Tình Thương Yêu của Cha. Cha sẽ không khiển trách các con. Cha đến đây để quên và tha thứ. Các con hãy đừng tự ý để mình rơi vào cạm bẫy Satan. Các con hãy mở mắt ra mà nhìn xem. Các con hãy mở tai ra mà lắng nghe Tiếng Kêu của Cha từ trên cao. Các con hãy mở tâm hồn mình ra mà cảm nhận rằng đây là Cha, là Chúa Giêsu, là Đấng đang mời gọi các con. Cha đã dựng nên linh hồn các con để các con được sống muôn đời. Các con có bao gi ờ suy niệm về điều này không? Cha là Đấng Thánh. Phúc cho những linh hồn nào mặc lấy sự thánh thiện, vì Cửa Thiên Đàng sẽ không từ chối họ. Thế nhưng lại khốn thay cho những linh hồn nào không tẩy gội mình sạch sẽ, trái lại để mình vương đầy nhơ bẩn. Những linh hồn này không thể vào được Vương Quốc của Cha. Các con hãy trở lại và đi theo Đường Lối của Cha, bằng cách nghe theo Lời Kêu Gọi Thương Xót của Cha. Các con hãy suy ni ệm Sứ Điệp của Cha và hãy sống theo Sứ Điệp của Cha.

Cha là Chúa Giêsu Kitô yêu thương các con. Cha thương yêu các con v ới cà Trái Tim Cha. Cha chúc lành cho m ỗi người các con.

Tháng 3, 1989
(Sứ điệp sau đây cũng được Mẹ Thánh của Chúng Taban cho Biarritz [Pháp]): - Các con hãy chúc t ụng Chúa! Hãy ngợi khen Chúa! Này các con ơi, hãy lắng nghe Lời của Đấng Khôn Ngoan. Các con đừng bao giờ chối bỏ Chúa! Các con hãy tìm kiếm Chân Lý, chứ đừng chống lại Chân Lý! Các con hãy tự hỏi mình: “Tại sao Chúa lại loan báo chính Ngài cho chúng ta?” Các con yêu dấu, Chúa đã đến với các con là do Tình Thương Yêu và Lòng Thương Xót c Ngài, bởi vì ngày nay rất nhiều người bị lầm đường lạc lối, ủa không biết mình đang đi về đâu. Thế hệ của các con thực sự đã chết rồi, và Chúa Giêsu đến tìm kiếm linh hồn các con để cứu sống trở lại. Các con hãy để tâm hồn mình rộng mở và hãy để cho Chúa ngự vào lòng các con! Còn cách nào khác để Ngài chữa lành các con? Mẹ là Mẹ Thánh của các con, là Người ngày đêm thương khóc cho linh hồn lầm đường lạc lối! Chúa ban cho các con rất nhiều Dấu Lạ trên khắp thế giới để cảnh báo các con. Các con đang sống vào Thời Viên Mãn. Các con ơi, các con hãy trở lại cùng Chúng Ta, và hãy lắng nghe Lời Kêu Gọi của Chúng Ta! Các con cứ cầu xin cùng Mẹ và Mẹ sẽ cầu bầu cho các con! Các con hãy đến cầu nguyện với Chúa Tình Yêu. Mẹ luôn ở với các con, cho dù các con không thấy Mẹ. Mẹ đang đi bên cạnh các con. Các con yêu dấu, Chúng Ta luôn Hiện Diện. Các con hãy làm vui lòng Chúa bằng cách nhớ đến Sự Hiện Diện của Ngài. Mẹ chúc lành cho các con, nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. (Chúa dạy tôi đọc cho họ đoạn Kinh Thánh: 2Tim 3,1-17)

Tháng 3, 1989
Chúa Giêsu ơi? - Cha đây. Con hãy cảm nhận ra Sự Hiện Diện của Cha. Chúa Tình Yêu thương yêu con. Cha s ẽ luôn chuẩn bị tất cả cho con trong những buổi hội họp đó. Con hãy để cho Thần Khí Cha thở trong con. Cha sẽ dạy con có thái độ sẵn sàng. Cha sẽ dạy con không tìm cách tự đưa mình lên. Cha sẽ dạy con biết sống bé mọn. Thần Khí Cha ở vói con. Cha khao khát tình thương yêu: một tình yêu thương biết xóa bỏ bất công, một tình yêu thương biết sửa chữa những hư hỏng trong Giáo Hội Cha, một tình yêu thương biết nuôi dưỡng những con chiên của Cha, đang đói khát, m tình yêu thương biết đáp đền sự dữ, và một tình yêu ột

thương có khả năng làm giãn được cơn khát khôn cùng của Cha. Này con của Cha ơi, biết bao nhiêu việc đền tạ trọng đại cần phải được thực hiện! Phải thực hiện rất nhiều việc đền tạ trọng đại! Thế mà những người thành tâm và biết hoán cải thì lại quá ít. Giờ đây những người thành tâm còn lại trong số các thụ tạo của Cha như các con thực là quá ít ỏi. Có rất nhiều người chậy theo các Dấu Chỉ của Cha chỉ do lòng cảm xúc nhất thời, chứ không vì lý do gì khác! Ngay c chính ả 7 con cũng nhìn thấy được những linh hồn đó. Các Dấu Chỉ của Cha không được ban cho các con như một tin nhằm gây cảm xúc trên trái đất này đâu. Cha nghiêm chỉnh yêu cầu những ai chạy theo cảm xúc hãy đến với Cha trong tinh thần khiêm tốn và cầu nguyện. Các con hãy đến với Cha đừng với mục đích tìm kiếm phép lạ, dấu chỉ hay điều phi thường. Các con hãy đến với Cha trong tinh thần cầu nguyện, với tâm hồn thánh thiện, sám hối và chay tịnh, chứ đừng đến mà linh hồn các con còn chất đầy những ảo vọng hão huyền, để rồi thấy Cha không thỏa mãn ý muốn của các con, các con cùng nhau quay lưng lại với Cha... Đâu là Thần Khí mà Cha đã phú ban cho các con? Các con hãy s ẵn lòng tuân giữ các nguyên tắc của Cha. Các con hãy hạ mình xuống trước Thánh Nhan Cha! Các con hãy quì gối trước Sự Hiện Diện Thánh Thiện của Cha và sám hối về những đồi bại các con đã làm! Cha là Chúa sẽ nâng những người khiêm tốn lên cao. Các con hãy đến với Cha để lắng nghe Tiếng Cha. Các con hãy đến mà khám phá ra Đấng Khôn Ngoan với lòng khiêm tốn và chân thành! Thánh Tâm Cha không hài lòng với những người chỉ tìm kiếm cảm xúc nhất thời, cũng không hài lòng với những người quả quyết làm điều tốt, nhưng làm để thỏa tính tò mò. Những người này họ chẳng học hỏi được bao nhiêu đâu! Này con c Cha ơi, mặc dù con không thể hiểu thấu Khôn Ngoan của ủa Cha, thế nhưng Cha đã và đang là Tôn Sư duy nhất của con. Cha giúp con tiến bộ từng bước một. Cha giáo huấn con biết vững tiến trên Đường Lối của Đấng Khôn Ngoan. Cha hướng dẫn con trên các nẻo đường nhân đức. Các con đừng tìm cách ngó nhìn sang trái hay đưa mắt sang phải! Con hãy trung thành với tất cả những gì Cha đã dậy bảo con. Con của Cha ơi, Cha ban cho con Bình An của Cha. Con có muốn hôn Chân Chúa của con không? - Lạy Chúa, có ạ! - Này con của Cha ơi, Cha đang Hiện Diện.

Ngày 6 tháng 3, 1989
- Bình an cho b Tôi là Daniel là thiên thần bản mệnh của bạn. Tôi luôn ở ạn! bên bạn để hướng dẫn bạn. Tôi thực hiện Thánh Ý Chúa. Tôi không bao giờ
7 Tôi nhận ra được những người đi theo chỉ vì cảm tính mà thôi.

ngừng cầu nguyện cho bạn. Bạn hãy khao khát Chúa, hãy chấp nhận mọi sự Ngài gửi đến cho mình! Hãy đề phòng mọi sự dữ! - Khi sự dữ đến gần tôi, thì xin thiên thần hãy giúp xua đuổi nó đi! - Được rồi, Vassula ơi, bạn hãy cầu nguyện sốt sắng, vì điều này sẽ đẹp lòng Chúa. Bạn hãy cầu nguyện không ngừng. Nào, bây giờ hãy sống trong Bình An!

Ngày 8 tháng 3, 1989
Chúa ơi? - Cha đây. Cha có hư ớng dẫn con đọc sách Giona, vì Cha muốn cho con cũng như con cái của Cha hiểu rằng Cha luôn dễ mủi lòng khi phải Trừng Phạt thế hệ gian ác của các con. Cha không muốn Chén Công Thẳng Cha đầy tràn như bây giờ. Cho nên, Cha nói với các con: các con hãy sám hối, ăn chay và sống thánh thiện! - Chúa ơi! - Cha đây. - Lạy Chúa, một số người đang ăn chay, sám hối và cố gắng sống tốt. Như thế đã đủ chưa? Chúng con không đang đi trên đường công chính đó sao? (Tôi có cảm tưởng chúng ta đã tốt hơn đôi chút trong vài năm nay, và đang đi trên con đường công chính.) - Vassula con của Cha ơi, nhiều người đang đi trên con đường dẫn đến hư hỏng, bởi vì sự dữ mỗi ngày một chồng chất trên họ. Tâm hồn họ giống như đêm đen. Vậy thì tại sao con lại nói thế hệ này đang đi trên đường công chính? - Chúng con phải làm gì để mọi người hiểu rằng, chúng con đang bên bờ tai họa? Một số người chưa có nhận thức gì cả! - Đã quá lâu rồi Thần Khí Cha vẫn còn bị cản trở, và cũng đã quá lâu rồi các Con Yêu Dấu của Cha vẫn còn tiếp tục che dấu những Cảnh Báo của Cha, cản trở Thần Khí Cha, đối xử các lời tiên tri của Cha với thái độ khinh miệt, và mạnh mẽ từ chối Sự Hiện Diện của Chúng Ta qua các lần hiện ra, nên Cha không thể chần chừ lâu hơn được nữa. Phép Công Thẳng của Cha cần phải hành sự... Cho tới ngày hôm nay, Cha đến với các con như Người Bạn rất mực Khoan

Dung. Thế nhưng mai đây, Cha sẽ đến như một Quan Tòa nghiêm thẳng. Họ cản trở Thần Khí Cha, nhạo báng các Ơn Cha. Họ chính là những Cain thời nay. Cha yêu tất cả các con đến điên dại! Các con hãy luôn nhớ điều này. Sự Công Thẳng của Cha chỉ ngưng lại khi việc đền tạ trọng đại được thực hiện. Chúa Tình Yêu thương yêu con. (Thánh Micae): - Hỡi người con bé nhỏ của Thiên Chúa, đối với Thiên Chúa chẳng có gì là không có thể được! Việc đền tạ trọng đại phải được thực hiện. Nếu thế hệ của bạn biết quay trở lại, Ðấng Thánh trên mọi BậcThánh sẽ ngưng lại Hình Phạt. Ai có tai nghe thì hãy nghe! Lòng Thương Xót của Ngài trải rộng từ thế hệ này đến thế hệ kia đối với những ai kính sợ Ngài. Các bạn hãy tỉnh thức, hãy không ngừng làm việc đền tạ! Những ai chế nhạo bạn bây giờ, mai đây sẽ phải nghiến răng. Ta là Thánh Micae cũng hằng cầu nguyện không ngừng cho thế hệ gian ác này. Này bạn ơi, hãy cầu nguyện và vâng phục Chúa. Bạn hãy chúc tụng Chúa vì Ngái hằng đổ Thần Khí Ngài tràn đầy trên tất cả các bạn. - Lạy Thánh Micae, con cám ơn ngài. - Bình an cho con. Vassula ơi! - Dạ, lạy Chúa? - Con hãy thêm vào điều này: làm sao các Con Yêu Dấu cùa Cha lại có thể thản nhiên cầu nguyện trong an bình lời kinh Tin Kính các Tông Ðồ truyền đọc: “Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần”, trong khi đa số họ lại gạt bỏ các công việc của Thánh Thần Cha, chối từ Thánh Thần và cản trở Thánh Thần hoạt động? Cha nói thật với con một điều là Cha chẳng thấy nơi họ có chút thánh thiện nào cả. Hơn nữa sống trong nơi tối tăm như thế, mỗi khi phát hiện ra từ xa một ánh lửa nhỏ nào đó, họ liền hối hả tiến đến như cơn gió mạnh để dập tắt ngọn lửa đó, để cho bản thân mình còn có thể tiếp tục các việc gian ác trong tối tăm, đồng thời để tránh khỏi tình trạng bị phơi bày ra ánh sáng. Không, Vassula ơi, họ có vẻ không thích sống trong Ánh Sáng. - Lạy Chúa, con thờ lạy Chúa. Chúa là Ánh Sáng của con, là Ánh Sáng của thế giới 8.

8 Khi tôi viết “Ánh Sáng của Thế Giới”, tôi bị lưỡng lự, nên đã xóa bỏ chữ “này”, vì nghĩ rằng thế giới hiện nay của chúng ta đang bị bao trùm trong tăm tối. Hành động này của tôi làm Chúa mỉm cười.

- Con làm Cha thật vui. Con ơi, sẽ có ngày con không thấy gì hết, mà chỉ thấy Ánh Sáng, duy chỉ có Ánh Sáng thôi! Con đừng bao giờ mất can đảm, vì có Cha ở với con đến cùng. - Lạy Chúa Giêsu, con xin tạ ơn, chúc tụng và ngượi khen Chúa.

Ngày 20 tháng 3, 1989
(Lộ Đức tại Pháp) - Vassula ơi, Cha là Chúa Giêsu đây. Các con ừng để tên lừa đảo lường gạt đ được con. Tất cả những điều Cha ban cho con đều là từ Cha mà đến. - Tên lừa gạt đang ra sức đưa con vào bẫy nghi ngờ... - Tại sao con lại nghe nó? Cha đã huấn luyện lại con rồi phải không? Cha đã mở mắt con để con có thể thấy Cha. Vậy sao con còn nghi ngờ nữa? Nhiều tôi tớ của Cha đã được Cha ban cho những ơn như con, vậy sao con cứ nghi ngờ? Vassula con ơi, h con chiên bé bỏng của Cha, Cha là Mục Tử Tốt Lành, là ỡi Ðấng dẫn con tới đồng cỏ xanh tốt để con nghỉ ngơi. Cha che chở con trong Cánh Tay Cha. Cha nuôi con bằng Thánh Ðức Cha. Cha đặt con nghỉ ngơi trong Trái Tim Cha. M Cha hằng trông chừng đến con. Vậy tại sao con còn nghi ắt ngờ về các Công Việc Cha làm? - Tại vì con không tốt! - Cha biết, vậy con hãy để Cha làm cho con hoàn thiện! Con có thấy không 9? Cha là Chúa Tình Yêu. Cha và con, gi đây chúng ta hãy c ùng nhau tay trong ờ Tay. Cha s không buông tay con ra, để con luôn nhớ đến Sự Hiện Diện của ẽ Cha. Nào, Chúng ta, Cha con ta? - Vâng, lạy Chúa. - Vậy, hãy để Cha nghe chính con nói ra. (Sau đó, tại Lộ Ðức) (Chúng tôi ới viếng hang đá nơi Ðức Mẹ hiệ n ra v i thánh nữ Benadette. t ớ Chúng tôi vi ng Căn Hầm, nơi ngôi thánh đường đầu tiên được xây lên sau ế những lần hiện ra. Ở đó, tôi được Ðức Mẹ mặc khải trong nội tâm, Mẹ nói):
9 Tôi cảm nhận được một trận mưa ấm áp của Tình Yêu Thiên Chúa đang tuôn đổ trên tôi. Thật là tuyệt vời!

- “Cuối cùng, Trái Tim Chúng Ta sẽ thắng!”

Ngày 26 tháng 3, 1989
(Sau khi tôi viến thăm Garabandal) - Cha đã xin con thánh hóa Garabandal. Cha đã đưa con đi đ ến đó, và bây giờ thì con đã làm việc đó rồi Con hãy nhớ đường lối của Cha không giống đường lối của con. Cha đã dạy con phải từ bỏ mình hoàn toàn vì Cha, để có chỗ cho Thần Khí Cha thở trong con. Con thấy không? Cha không bao giờ bỏ rơi con. Cha muốn sử dụng con để hoàn thành sứ vụ của con. Con hãy để cho Ngón Tay Cha đặt trên con, nghĩa là hãy để cho Thiên Chúa của con khắc ghi trên con.những ước muốn của mình. Này bông hồng của Cha ơi, Cha thương yêu con. Con đến với Cha bằng cách này, tức là con đang tuân giữ các huấn lệnh của Cha. Con đang dâng lên Cha ý mu con. Con hãy dành cho Cha chỗ cao trọng nhất trong con. Con ốn đừng bao giờ tính toán với Cha! Con hãy mong muốn được kết hợp mãi mãi với Cha. Cha là Sự Sống của con. Sống gắn bó vớí Cha sẽ đem lại ơn phúc cho con. Cha sẽ dẫn con vào sâu hơn trong Thánh Tâm Cha, và sẽ làm cho hồn con nên hoàn thiện. Do đó, h làm vui lòng Cha ằng cách hoàn toàn phó thác trong Tay ãy b Cha. Con hãy có lòng tin ưởng. Nào, hãy làm cho Cha được vui mừng và hãy t chúc tụng Cha. Thánh Mẫu Cha và cũng là Mẹ Thánh của con sẽ che chở con, hướng dẫn con, giúp đỡ con. Con gái yêu quý ơi, con hãy chúc tụng Thánh Mẫu và đừng bao giờ ngưng cầu nguyện. - Lạy Thiên Chúa của con, con thờ lạy Chúa. - Con hãy luôn thờ lạy Cha. (Sau đó cùng ngày, tôi thấy đuối sức. Tôi cảm thấy công việc mà Chúa trao cho tôi như đang quá đè n trên tôi. Tất cả những hy sinh này có giúp được gì ặng không, hay cũng sẽ trở nên vô ích? Liệu tôi vẫn còn sức mạnh này để hăng hái tiếp tục, hay một ngày nào đó, tôi cảm thấy quá nặng nề và sẽ bỏ cuộc?) - Con hãy nhận Bình An của Cha! Con hãy lắng nghe Cha, Đấng Khôn Ngoan hướng dẫn con. Con đừng sợ, nhưng hãy vui mừng vì con được chọn để thông phần đau khổ với Cha. Thập Gía rất qúi gía của Cha đang đặt trên vai con. Cha cần nghỉ ngơi. Tất cả những gì con dâng cho Cha sẽ không trở nên vô ích. Tất cả sẽ không trở nên vô ích. Cha đang được Tôn Vinh.

Con hãy tiếp tục là tế vật hy sinh của Cha, tế vật yêu dấu đã được Chúa Cha ưu đãi cho chia sẻ Thập Gía Bình An và Yêu Thương của Cha. Những khổ não của Cha con chúng ta với tư cách là tế vật hy sinh sẽ không nhẹ nhàng trên thế gian này đâu. Con hãy nhận thức rằng con không còn thuộc về thế gian này nữa. Đây là lý do tại sao thế gian quở trách con vì đã không sống giống như họ. Họ quên mất rằng thân xác mình rồi đây sẽ trở về tro bụi như thế nào. Họ sẽ nhạo báng con. Vậy con hãy giữ mình đừng phàn nàn gì cả 10. Tất cả những điều Cha xin nơi con là con hãy chia sẻ, chia sẻ tình thương yêu với Chúa Tình Yêu. Chén Tình Yêu thì đắng đót, thật đắng đót. Con không chia sẻ chén này với Cha được sao? Con đừng cưỡng lại! Có bao giờ Cha từ chối lời van xin của con đâu? Cha bảo đảm với con rằng, không có sự gì trở nên vô ích. Từ đời đời, Cha đã biết con thật là dòn mỏng, giống như bông hồng cần chăm sóc đặc biệt. Con đang được Cha chăm sóc. Cha cắt bỏ các nhánh dư thừa ở nơi con. Mắt Cha hằng trông chừng đến con, cẩn thận trông chừng con, kẻo kẻ lạ có thể lừa đảo được con. Cha sẽ không để ai đụng tới con, kẻo họ làm nhàu nát cánh hoa c con. Cha trông chừng con ngày cũng như đêm. Cha là Ðấng ủa Bảo Vệ con. Con hãy tin tưởng, vì Cha không để ai làm hại được con. (Cũng chiều hôm đó, tôi quá nhọc mệt vì hôm trước tôi có cuộc hành trình dài 12 tiếng bằng xe hơi. Tôi lần chuỗi Mân Côi. Mắt chăm chú nhìn thánh tượng Fatima. Khi tôi đang suy niệm mầu nhiệm thứ bốn, đột nhiên tôi thấy áo choàng và áo dài Ðức Mẹ đổi thành màu bạc sáng láng. Ánh sáng màu bạc chói lọi ấy hình như đang tách ra khỏi thánh tượng. Ðức Mẹ trông sống động như người thật. Hiện tượng này kéo dài phải tới hơn năm giây. Thật tuyệt vời! Nhờ đó tôi cầu nguyện sốt sắng hơn và cảm thấy mình thật hạnh phúc! Hôm sau, trong khi đ kinh Mân Côi, tôi nhì n thánh tượng Fatima. Tôi ọc nhìn vào đôi Mắt Mẹ Thánh, bỗng nhiên tôi thấy điểm sơ sót (điều làm tôi bực bội) trên một con mắt của thánh tượng tự nhiên biết mất. Đôi mắt Mẹ bây giờ trông thật hoàn hảo. Ðó là một thiếu xót nhỏ, vì có lẽ đường sơn nơi một mí mắt của thánh tượng bị mất. Nhiều lần tôi nghĩ rằng, tôi nên tô màu nâu trên chỗ màu trắng này và vẽ lông mi bị thiếu do đường sơn màu trắng này. - Bây giờ điểm sơ sót ấy không còn nữa và cả hai mắt đều hoàn hảo.)

Ngày 27 tháng 3, 1989
- Chúa Giêsu ơi? - Cha đây, con yêu dấu ơi. Vương Quốc Cha sẽ đến. Con hãy để cho Cha dùng con để Vinh Quang Cha. Cha sẽ không bỏ rơi con, cho dù đôi khi tinh thần con có vẻ xa cách Cha là Thiên Chúa của con. Này
10

Khôn Ngoan 1,11.

hỡi người con bé mọn yêu dấu nhất của Cha! Con hãy tin tưởng ở Cha và nương tựa vào Cha! Con hãy để Thần Khí Cha được hoàn toàn tự do hoạt động trong con. Giờ đây, con của Cha ơi, con hãy đền bù Cha bằng cách vâng phục Cha và chỉ chú tâm tới những mong muốn của Cha mà thôi. Cha luôn ở trước mặt con, cho nên đ g sợ khi phải băng qua thung lũng này, một thung lũng khô cằn, ừn không đồng cỏ, không nơi trú ẩn. Cha biết cảnh tượng ảm đạm của nó làm cho linh hồn con sợ hãi, nhưng những ai được Cha dắt băng qua sa mạc sẽ không bị đói khát. Cha ở trước mặt con để Tình Thư ơng Yêu của Cha che chở con khỏi những cơn gió khô nồng nực. Cha nuôi con bằng Lời Cha. Cha dọn đường cho con khi con cất bước. Cha dẹp đi các tảng đá để con khỏi vấp ngã. Cha di chuyển các tảng đá đi để mở lối cho con. Sự Hiện Diện Thánh Thiện của Cha xua đuổi các kẻ thù của Cha, và cũng là kẻ thù của con. Khi con vương mắc vào loài cây dại và gai góc, các Thiên Thần Cha đang vây quanh con liền cắt và đốt chúng đi. Này con ơi, Cha là Ðấng Cứu Ðộ của con sẽ không để cho những gai nhọn này đâm vào con. Này con rất yêu dấu, con hãy nương tựa vào Cha. Cha là Ðấng Quyền Năng, Ðấng Tối Cao. Tất cả những điều Cha mong muốn nơi con chính là tình yêu mến, tình yêu mến, tình yêu mến mà thôi. Vậy con hãy đến mà chia sẻ với Cha. Con hãy để Cha trở nên niềm Vui Sướng của con. Vassula con ơi, con hãy yêu mến Cha và an ủi Cha với tâm hồn trong trắng như trẻ thơ. Con hãy đến và hãy trở thành nơi để Cha dựa đầu. Con hãy trở nên gối đầu của Cha. Hãy trở nên kệ chân của Cha. Con hãy trở nên Thiên Ðàng của Cha. Con hãy để cho Cha dẫn con băng qua thung lũng sự chết này. Con của Cha ơi, chẳng bao lâu nữa Cha sẽ đem con ra khỏi nơi hoang tàn để đưa về Nhà Cha và cũng là Nhà của con. Ôi con yêu dấu nhất của Cha, hãy kết hợp làm một với Cha. Con có muốn yêu ủi Cha, Ðấng Cứu Thế của con không? Chúc tụng Chúa chúng con, Ðấng đã thực hiện những kỳ diệu của tình thương yêu đối với con. Lạy Chúa, Lòng Nhân Từ của Chúa vĩ đại biết bao được dành cho những người kính sợ Chúa, và ban trao cho những người tìm trú ẩn trong Chúa, để toàn thể nhân loại được thấy! Hỡi những người đoan chính, Các bạn hãy hân hoan trong Chúa và Ðấng Cứu Thế chúng ta. Hỡi những tâm hồn ngay thẳng! Các bạn hãy vui mừng, hãy hò reo hoan hỉ! Cha sẽ lột hết mặt nạ các kẻ thù Cha, và Cha sẽ dùng Hơi Thở của Cha để quét sạch cả những ai ngăn cản Ðường dẫn tới Cha. Một lần nữa, Cha sẽ tỏ Thánh Nhan Cha ra, và Cha ẽ bao phủ Vùng Hoang Dại này bằng Sự Tinh Tuyền, s Thánh Thiện và Chính Trực. Tình Thương Yêu và Sự Bình An sẽ ở với các con

và luôn cư ng giữa các con. Con thấ y không? Cha đ chẳng nói rằng Cha sẽ ụ ã sống giữa các con và các con sẽ là Dân Riêng của Cha hay sao? Này con của Cha ơi, con hãy nhắc cho mọi người biết rằng Thần Khí Cha rất ghét những kẻ kiêu căng và cũng nhắc thêm rằng Khôn Ngoan sẽ được ban cho những người có tâm hồn đơn sơ, bé nhỏ mả thôi. Con hãy đến… với Cha!

Ngày 29 tháng 3, 1989
(Sứ Điệp này được Chúa ban cho buổi họp ở Courtelette (Miền Bắc Thụy Sỹ) . - Bình An ở cùng các con. Cha là Chúa. Con hãy ảm nhận Sự Hiện Diện của Cha! Con hãy nhận c thức rõ về Sự Hiện Diện của Cha! Ngày nay Cha đến với các con, nói với các con qua người tôi tớ của Cha. Cha luôn ở bên các con trong mọi giây phút của cuộc đời các con. Thánh Tâm Cha được vui thỏa vì tình yêu mến các con dành cho Cha. Các con chiên c Cha ơi, Cha mong muốn tập họp các con lại trong ủa Vòng Tay Cha và che ch các con khỏi quỉ dữ biết bao! Cha thương yêu các ở con. Cha thương yêu các con với tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu nồng nàn đến nỗi các con chỉ có thể hiểu được khi các con ở trên Thiên Ðàng. Vậy mà than ôi, phần lớn các con của Cha đã quay lưng lại với Cha, họ đền đáp Tình Yêu Thương Khôn Lường của Cha như thế đó, ... Họ đã quên Tình Thương Yêu của Cha. Cứ đà này mà tiến, Thánh Danh Cha rồi đây không còn ý ngh gì đối với họ nữa. Nếu đem n gẫu tượng đến cho họ, thi họ sẽ là ĩa những người đầu tiên tôn thờ ngẫu tượng, còn nếu đem Sự Thánh Thiện đến cho họ sự, họ sẽ nhạo cười Sụ Thánh Thiện ấy. Cha là Ðấng Thánh của các con, thế mà phải đau khổ biết bao! Thân Thể Cha hóa ra tàn tật là do chính tinh thần bất tuân, tâm hồn nhơ bẩn và độc ác của thế giới đen tối này! Hỡi loài người thụ tạo, Tiếng Kêu đau đớn của Cha đang làm rung chuyển toàn cõi Thiên Đình. Các thiên thần run rảy và phục lạy. Hỡi tất cả con gái và con trai của Cha, các con không nghe thấy Cha kêu lớn tiếng sao? Tiếng Kêu của Cha vang lên từ trời cao khiến cho cả qủi dữ cũng phải sững sờ vì sự điếc lác của các con... Những Giọt Nước Mắt đẫm Máu đầm đìa làm nhòa mờ cặp Mắt Cha. Cha vẫn không ngừng chờ đợi các con ngày cũng như đêm, từ giờ này qua giờ khác. Các con đã vĩnh viễn đoạn tuyệt với Thần Khí Cha rồi sao? Tiếng Cha đang còn vang vọng trong vùng hoang dại tiêu điều này là nơi không c gì xót lại dù là một cọng cỏ, cũng không thấy một giòng òn suối chảy ra để các con giãn cơn khát. Từ Ngai Tòa Cao, Cha ngự xuống các Ðồng Cỏ của Cha mà chỉ thấy toàn là khô cằn chẳng có ai săn sóc. Các bông hoa do Cha đích thân ương trồng và do chính Bàn Tay Cha vun ới với tất cả yêu thương hiện đang biến mất dần. s Các luống hoa của Cha đã bị bỏ bê và trở nên khô cằn. Các giếng nước của Cha giờ đây đã khô cạn, ngập đầy bụi bặm, chỉ còn là một hố tối đen, trở thành nơi

cho loài rắn độc đến làm ổ. Các người giữ vườn của Cha đâu rồi? Tại sao họ lại biếng nhác trong việc chăm sóc khu vườn của Cha? Khi Cha trở lại, liệu Cha có còn thấy còn lại bông hoa nào nữa không? Thần Khí Cha đã bị cản trở vì thiếu vắng tình thương yêu, thiếu vắng niềm tin và bình an. Các con của Thánh Tâm Cha ơi, các con hãy nghe Cha lớn Tiếng Kêu giữa nơi hoang dại này. Các con hãy nhận ra Tiếng Cha, ít ra các con tìm hiểu mà nhận ra được Thời Ðiểm. Hỡi những ai chưa làm hòa với Cha, các con bây giờ hãy đến với Cha đi để mà giải hòa với Cha. Hành vi tội lỗi của các con đang đe dọa đến cuộc sống đời đời của các con, lôi kéo các con ngà y càng xa Cha. Các con đừng làm điều dữ thì sự dữ sẽ không xảy ra cho các con . Các con hãy đối xử tốt với nhau, hãy yêu thương nhau! Các con hãy tha thứ cho cả kẻ thù của các con nữa. Cha đang nhắc lại cho các con Lời Cha nói mà tất cả các con đ biết, n hưng có đư bao nhiêu người trong các con đem ra thực ều ợc hành? Các con hãy c nguyện với tất cả tâm hồn. Cha cần đến tình yêu mến. ầu Các con hãy đến đáp lễ Cha bằng lời cầu nguyện phát xuất từ trái tim các con. Các con hãy đến với Thánh Tâm Cha có Lòng Thương Xót sâu như vực thẳm và hãy kín múc từ Nguồn Thương Yêu ấy mà đổ đầy vào hồn các con. Hỡi các con rất yêu dấu, Cha nói thật với các con rằng thời giờ đang qua đi rất mau. Các con hãy trở về với Cha. Hoà bình! Hòa bình! Hòa bình! Các con hãy kêu gọi mọi quốc gia dân tộc sống hòa bình với nhau. Sống hòa bình để hiệp nhất với nhau! Sống hòa bình để yêu thương nhau! Sống hoà bình để cùng tôn vinh Cha! Sắp sửa đến một ngày mà mọi măc khải các sứ giả của Cha đã đón nhận sẽ được ứng nghiệm. Thực sự Cha luôn hoàn tất những gì Cha loan báo. Các con yêu dấu của Cha, các con hãy cầu nguyện cho Phêrô của Cha, hãy cầu nguyện cho Thượng Phụ Giáo Chủ, và hãy cầu nguyện cho các linh mục 11. Các con hãy cầu nguyện để Đàn Chiên Cha trở nên một, như Cha và Chúa Cha là Một và Như Nhau. Các con hãy cầu nguyện để các con chiên của Cha quay trở về cùng một Đàn Chiên duy nhất dưới quyền lãnh đạo của Phêrô cho đến khi Cha Trở Lại. Ôi, giá như các con biết lắng nghe và vâng lời hết lòng! Bây giờ các con sẽ đọc kinh Lạy Cha có phải không? Cha đang l ng nghe (...) và Cha hứa với ắ các con rằng, Nước Cha sẽ đến và Ý Cha sẽ được thể hiện dưới đất cũng như trên Trời. Này các con ơi, các con hãy đón nhận hoa trái của Bình An. Cha là Chúa luôn yêu thương và chúc lành cho t ất cả các con. (Mẹ Thánh của Chúng Ta ban sứ điệp cho cùng buổi hội họp này): - Các con yêu dấu, Các con hãy an ủi Chúa Giêsu. Các con hãy luôn luôn an ủi Chúa Giêsu. Các con hãy sống thuận hòa với nhau và yêu thương nhau. Các con hãy sống trung thành với Thiên Chúa và tự bỏ mình hoàn toàn vì Ngài. Các con đang từ bỏ mình vì Chúa Tình Yêu, và như thế các con hãy để cho Ngài nuôi
11 Khi nói “các linh m ục”, Thánh Tâm Chúa Giêsu biểu lộ một tình yêu đặc biệt đối với các ngài, nhưng đồng thời, một nỗi đau đ ớn cũng đâm thâu Thánh Tâm Nhậy Cảm của Người,
Trái tim tôi cũng cảm thấy đau nhói khi tôi cảm nghiệm được sự đau đớn của Người. Mắt tôi đầm đìa giòng lệ.

dưỡng các con bằng Bình An và Tình Thương Yêu của Ngài. Chúa và Mẹ chúc lành cho tất cả các con. Mẹ yêu thương các con. Chúa và Mẹ làm phép tất cả các ảnh tượng trong căn phòng này. Con gái yêu quý ơi, con hãy nhận Bình An của Mẹ! Các con hãy phó thác linh hồn các con trong Bàn Tay của Chúa Tình Yêu, và Chúa Tình Yêu sẽ luôn dẫn dắt con. Mẹ yêu thương các con. Các con hãy nhận chúc lành của Mẹ.

VASSULA RYD ÉN: Nhật Ký Thị Kiến Thiên Chúa Tháng 04 Năm 1989 Ngày 1 tháng 4, 1989
- Chúa Giêsu ơi? - Cha đây. Con hãy để Chúa Tình Yêu hướng dẫn con. Các con đừng nghe theo những người cho mình là thông thái. Họ cũng giống như các luật sĩ trong thời Cha sống dưới thế. Con hãy loan truyền Tin Mừng với tất cả tình yêu mến đối với Chúa Tình Yêu. Con hãy để mọi người cảm nhận được Tình Thương Yêu Vô Biên của Cha. - Con khao khát Chúa, Chúa ơi! - Này hỡi người con bé mọn, Thánh Tâm Cha hoan hỉ khi cảm nhận con thốt lên lời thân thưa: “Con khao khát Chúa, Chúa ơi!” Đây là hoa trái của lòng sùng mộ. Con hãy phản chiếu trung thực hình ảnh của Cha! Con hãy là hình ảnh của Cha! Con hãy khao khát Chúa Cha! Khi còn sống nơi dương thế, Cha hằng khao khát Chúa Cha. Cha c nguyện không ngừng để Cha với Chúa Cha luôn giao ầu hảo liền hệ bền chặt với nhau trong sự hiệp nhất của Tình Yêu. Này hỡi cô học trò của Cha ơi, Cha là Thày Dạy của con, và dẫn đưa con lên với Đấng Khôn Ngoan. Vậy con hãy làm vui lòng Cha và luôn có sự liên hệ tốt với Cha. Con hãy dành cho Cha chỗ cao nhất trong tâm hồn con và con hãy luôn khao khát Cha! Con hãy đến với Cha với niềm hân hoan như cách thức Cha đã chỉ cho con! Con hãy luôn sống gần gũi bên Cha! Tình Yêu Mến chính là tất cả những điều Cha mà mong muốn nơi con. Chúa ơi, con thấy tội nghiệp cho những linh hồn phải sa hỏa ngục. Xét cho cùng, thì trước kia họ cũng như chúng con, như một người trong chúng con sống trên trần thế. Giá có cách nào đó để đưa họ ra khỏi hỏa ngục để thay đổi họ...

- Cha đã ban cho họ tự do để chọn sự thiện thay vì sự ác, nhưng họ lại ưa thích sự ác hơn sự thiện, bất chấp lời khuyên răn khẩn thiết của Cha cùng lời mời gọi của Chúa Tình Yêu. - Nhưng lạy Chúa, tại sao họ lại không thể có một cơ may nào chứ...? - Này con ơi, con đâu có hi đến việc họ cứ một mực chối từ Cha. Cha đã ểu thương yêu họ đến giờ phút chót, vậy mà họ lại để Satan dẫn dắt và thích đi theo bọn chúng hơn. Ngay cả sau khi chết, lúc Cha còn ở trước mặt họ, thế mà họ cũng vẫn cứ một lòng đi theo Satan mà không hề do dự. Việc này hoàn toàn là do sự lựa chọn của họ. Chính họ đã chọn hỏa ngục. - Ôi lạy Chúa, con muốn luôn chọn Ý Chúa. - Vassula ơi, con đ ừng bao giờ rời khỏ i Tay Cha. Chúng ta, Cha con taến đ muôn đời. Mọi giọt tình yêu đều được dùng tới. Này, Cha cần tình yêu mến để cứu các linh hồn đang lâm vào nguy cơ hư mất đời đời.

Ngày 2 tháng 4, 1989
- Chúa ơi? - Cha đây. Con hãy nhìn lên Cha với niềm tin của tr ẻ thơ và hãy sửa sang Giáo Hội Cha cho tốt đẹp. - Lạy Chúa, làm sao một số người vẫn cảm thấy rất khó để chấp nhận các ngôn sứ của thời nay, cũng như Lời của Chúa phán ra? - Cha nói thật với con rằng, các con chiên của Cha thì nhận ra Tiếng Cha. - Ngoài ra, lạy Chúa, những người hồ nghi ngay cả khi chứng kiến nhiều người rất tội lỗi được ơn trở lại và được cứu chữa thế mà họ vẫn không chịu khuất phục những hoa trái tốt đẹp như vậy . - Vassula của Cha ơi, ngay cả khi có người nào đó từ cõi chết sống lại nhãn tiền trước mắt họ, họ cũng có thể không tin... Đối với những người này thì lời tiên tri Isaia vẫn còn ứng nghiệm 12: “Các ngươi có lắng nghe và để tai mà lắng nghe đi nữa, nhưng các ngươi vẫn không thể hiểu được. Các ngươi có nh xem và tr ố ìn mắt mà nhìn xem đi n ữa, nhưng các ngươi vẫn không thấy… … thôi cứ để cho lòng dạ dân này thành chai đá; cho tai chúng hóa ra điếc; cho mắt chúng mù...
12

Isaia 6, 9-10.

kẻo chúng nhìn thấy, tai chúng nghe được và lòng chúng thông hiểu mà hoán cải, và được Ta chữa lành cho chúng chăng.” Nhiều người quên rằng các tiên tri của Cha cũng là một phần của Thân Thể Cha nữa. Thực ra, Cha ban cho mỗi người một ân sủng riêng, để các con tạo sự hiệp nhất. Này con rất yêu dấu, Cha đã tuyển chọn một số làm tông đồ, một số làm linh mục, làm thày dạy và một số làm tiên tri trong thời kỳ nổi loạn. Vậy tại sao rất nhiều người trong các con lại hồ nghi và chối bỏ các tiên tri của Cha? Làm sao Nhiệm Thể Cha có thể thực sự hoạt động được khi mà một phần nào đó của Nhiệm Thể bị cắt bỏ? Cha đã mệt mỏi với cảnh này rồi. Nhiệm Thể Cha không ngừng bị làm cho ra què quặt và bị xâu xé. Bông hoa yêu quý ơi, con hãy chấp nhận những kẻ bách hại con với tình thương mến. Con đừng đoán xét họ. Các tiên tri của Cha luôn từng bị bách hại, bị xét xử, bị đánh đập, bị đàn áp, bị săn đuổi từ thành này đến thành khác, bị khinh miệt và bị đóng đanh nữa. Như thế, con sẽ phải tiếp nối dòng máu của những người lành đã đổ ra trên mặt đất. Thánh Kinh không bao giờ nói sai. Cha là Ngôi Lời. Này con của Cha ơi, Cha dựng nên co n để đền tạ thay cho các linh h trong luyện tội. Bông hoa yêu quý ơi, con hãy cầu nguyện! ồn Này hỡi người con bé mọn, con có biết lời cầu nguyện có sức cứu giúp các linh hồn trong luyện tội như thế nào không? Lời cầu nguyện dập tắt được ngọn lửa nung đốt họ. Nào, con hãy cứu giúp họ đi!

Ngày 5 tháng 4, 1989
- Chúa Giêsu của con ơi? - Cha đây. Ôi! Lúc này Cha vui sư ớng biết bao khi con đến với Cha, dâng cho Cha ý muốn của con. Con hãy ở lại với Cha, để Cha viết lời nhắn nhủ cho các con cái của Cha. (Chúa Giêsu viết sứ điệp cho buổi hội họp vào ngày 21-4-1989) 13 - Bình an ở cùng các con. Cha là Chúa. Cha là Ngôi L và Cha đang ở giữa ời các con. Này hỡi những người con bé mọn của Cha, các con hãy cảm nghiệm ra Sự Hiện Diện của Cha! Thánh Tâm Cha vui mừng khi thấy tất cả các con tụ họp nhau lại. Tất cả các con hãy kết hợp nên một với nhau 14. Cha muốn hướng dẫn các con đi vào Con Ðường Thánh Thiện. Ngay cả những người vẫn chưa thấm nhuần Ðường Lối của Cha, Cha cũng sẽ không bỏ rơi họ. Cha đi tìm mà đưa tất cả trở về, và Cha sẽ tỏ cho từng người một trong các con thấy Ðường Lối Công Chính và Thánh Thiện. Cha sẽ nâng các con lên và ẵm bồng các con. Như một
13 Chúa bảo tôi đọc cho họ nghe đoạn Kinh Thánh Ephêsô 4,17-32 và 5,1-20. 14 Ở đây Chúa Giêsu có ý ch ỉ tất cả các Kitô hữu, từ Công Giáo Rôma đến Tin Lành và Chính Thống Giáo.

người cha nhân hậu, Cha sẽ vực các con dậy, và dạy dỗ các con về huấn lệnh của Cha. Cha sẽ làm tâm hồn các con ngập tràn Thần Khí Yêu Thương của Cha. Cha là Chúa Cả của Tình Thương Yêu sẽ dạy các con biết yêu mến Cha hết lòng và thương yêu nhau như Cha thương yêu các con. Đây là bước đầu trong tiến trình đến với Cha. Cha sẽ trông chừng các con như những con cái bé bỏng của Cha, những đưa bé chưa thể tự bước đi một mình. Cha sẽ giơ Đôi Tay Cha ra, và các con s đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào trong Bàn Tay Cha. Và ẽ rồi cùng nhau, các con và Cha cùng nhau sẽ tiến bước về phía trước với những bước đi đầu tiên ... Các con có biết Cha đã vui mừng như thế nào rồi không 15? Cha sẽ giúp các con tiến bước thêm và sẽ sửa sang linh hồn các con trở nên tươi đẹp và trở nên hoàn hảo hơn, có điều các con cần phải sẵn sàng mở rộng cửa tâm hồn mình ra cho Cha. Các con hãy để ch o Cha dạy các con lề luật của Cha và giải thích thêm cho các con hi u cách tuân giữ các huấn lệnh của Cha. Cha sẽ mở Kho Tàng ể Nhân Ðức ra cho những ai muốn học hỏi. Đúng vậy, chính Cha, Chính Bàn Tay Cha sẽ cho các con nếm hưởng các Hoa Trái của Cha. Các con hãy gắn bó với Cha và Cha s cứu vớt các con trong thời điểm khó khăn này, lúc mà Hung ẽ Thần được thả ra. Vào thời điểm này, nhiều người sẽ rơi vào tình trạng hoang mang, không phân biệt được trái phải như thế nào nữa. Ngày nay hơn khi nào h ma qủi và ác thần đang rảo khắp nơi trên trái ết, đất để lừa dối tất cả các con, đặt cạm bẫy để hại các con. Đó là lý do tại sao Cha xin các con hãy cầu nguyện không ngừng. Các con đừng để kẻ thù Cha thấy các con đang ngủ mê. Các con hãy tỉnh thức trong những ngày này. Các con cũng đừng để kẻ thù Cha tìm thấy chỗ trống nào trong tâm hồn các con. Các con hãy chất chứa cho đầy Lời của Cha, Tình Thương Yêu của Cha, Bình An của Cha, các Nhân Ð của Cha. Các con hãy năng đến đón nhận Cha qua Tấm Bánh ức Thánh trắng nhỏ với tâm hồn trong sạch, để các con không bị sa chước cám dỗ. Các con hãy c nguyện không ngừng! Cha biết những nhu cầu của các ầu con hơn chính các con bi t. Cha biết ngay trước khi các con cầu xin Cha. Cha ế biết rõ tâm hồn các con. Các con hãy đến với Cha mỗi khi c ó thể đến được để mà cầu nguyện! Các con hãy cầu nguyện để sửa đổi và đền bù cho sự thiếu vắng cầu nguyện của thế giới này. Các con hãy biến lời cầu nguyện của các con trở nên áo giáp cho các con, tr nên khiên thuẫn bảo vệ các con khỏi mọi ác qủi ở đang vây quanh các con! Các con hãy dùng tình th ương yêu mà bắt chúng phải giải giới vô điều kiện. Các con hãy biến lời cầu nguyện thành khí giới của các con và in dấu ấn bình an trên trán các con, để mọi người có thể nhìn thấy . Các con hãy biến mọi phần thân thể các con trở nên khí giới để chiến đấu bên Cha, như vậy tội lỗi sẽ không thống trị trên các con được nữa 16. Các con hãy để Lời Cha trở nên Ðèn soi cho các con. Các con hãy loan truyền Sứ Ðiệp Bình An và Yêu Thương của Cha tới khắp mọi nơi trên thế giới, để l ôi kéo các tâm hồn và
15 Chúa Giêsu tỏ ra rất sung sướng. 16 Rm 6, 13-14.

cải hóa mọi người. Các con hãy để những ai chưa biết Cha, đến và xem Lò Lửa Tình Yêu Thánh Tâm Chađang bừng cháy như thế nào. Con hãy đến mà cảm nghiệm Lò Lửa Tình Yêu Thánh Tâm Cha. Khi các con làm như vậy, thì dù trái tim các con đã trở nên chai đá và khô cằn vì thiếu vắng tình thương yêu, Cha sẽ dùng Lò Lửa Tình Thương Yêu Cha mà làm cho trái tim các con nên như ngọn đuốc cháy sáng. Hỡi con yêu dấu và được chúc phúc của Linh Hồn Cha, Thánh Tâm Cha đau đớn biết bao khi thấy một số người trong các con vẫn còn cưỡng lại Cha... Con hãy xem, Cha có bao ờ tỏ ra là bất tín chưa? Cha là Ð gi ấng Trung Tín Tuyệt Ðối, là Ðấng không bao giờ từ chối hay bỏ rơi các con khi các con lâm cảnh khốn cùng. Cha không bao giờ ruồng bỏ các con. Cha hằng đuổi theo các con, như chàng trai theo đuổi người mình yêu, vì Cha là Thiên Chúa Trung Tín, là Ðấng đoái nhìn xuống các con với tình thương yêu cao cả. Con hãy đến với Cha và dâng lên Cha m đau khổ mà con đang chịu đựng với lòng yêu mến. ọi Cha và con, con và Cha, Cha con chúng ta sẽ cùng chia sẻ những đau khổ này. Hỡi tất cả con trai con gái của Cha, các con có muốn cùng Cha cầu nguyện bằng kinh “Lạy Cha” không? Trước khi cầu nguyện, các con hãy để tâm hồn lắng đọng và cầu nguyện khoan thai chậm rãi với tất cả tâm hồn. Hãy để lời cầu nguyện của các con thấu được tới Chúa Cha. Các con hãy nhớ miệng đọc mà lòng phải suy niệm. Các con hãy cầu nguyện đi! Cha đang lắng nghe... (...) Rồi Nước Cha sẽ đến, và Ý Cha sẽ được thể hiện dưới đất cũng như trên Trời. Cha sẽ thay thế sự tối tăm hiện nay bằng ánh sáng. Cha sẽ thay thế sự độc ác bằng tình yêu thương và thay trạng thái hôn mê này bằng ánh sáng rực rỡ, để hướng dẫn các con tiến bước. Cha sẽ không bỏ quên các con. Cha sẽ chữa lành các vết thương của các con. Cha sẽ hết sức Dịu Dàng khi lau sạch hết các tỳ vết nhơ bẩn của các con. Vậy các con hãy đến với Cha và yêu mến Cha! Các con hãy dập tắt Ngọn Lửa Công Thẳng của Cha bằng tình yêu mến các con. Các con hãy xoa dịu các Vết Thương của Cha bằng lời cầu nguyện phát xuất tự đáy lòng các con. Các con hãy để lời cầu nguyện của các con nên như trầm hương bay tới Thiên Cung, để tôn vinh Cha và chúc tụng Cha. Các con hãy bù đắp vào những sai lầm của các người ban đêm lẻn vào phá hoại Vườn Nho của Cha khiền không còn nẩy si nh được Hoa Trái tốt tươi . Các con hãy làmđiều thiện, tránh điều dữ. Mọi việc các con làm, hãy chỉ làm vì Vinh Quang Cha. Các con yêu d hãy đến và chia sẻ Thập Gía của Cha. Thập Gía của ấu, Cha kêu gọi Tình Yêu Thương, Hòa Bình và Hiệp Nhất. Chúng ta cùng nhau vác Thập Gía. Các con và Cha, Cha và các con, cùng hiệp nhất trong Tình Yêu. Cha là Chúa Giêsu Kytô của các con, chúc lành cho tất cả các con. Các con hãy kết hợp nên Một! (Tiếp theo sau đó): - Bông hoa yêu quý ơi, Cha ban cho con Bình An của Cha . Thần Khí Cha ngự trên con. Trong khi ch đến ngày Cha trở lại, c on hãy phục hồi Giáo Hội Cha ờ

giống như thuở ban đầu thời xa xưa lúc mà Chúa Tình Yêu ở giữa các con, Các con hãy làm cho k chết sống lại trong tình yêu và bình an. Các con hãy làm ẻ cho mảnh đất cằn cỗi này phát sinh ra đời sống mới. Này con yêu dấu ơi, Cha mong mỏi cho tới Ngày Vinh Quang này của Cha biết bao! (Sau đó, Ðức Mẹ ban sứ điệp cho buổi hội họp...) - Hỡi con của Mẹ, hãy chúc tụng Chúa vì Ngài đã ban cho con Khôn Ngoan. - Xin chúc tụng Chúa vì Lòng Thương Xót của Ngài, vì Tình Yêu của Ngài và vì con được chia sẻ các Công Việc của Ngài! - Đây là Sứ Điệp của Mẹ ban cho các tâm hồn bé mọn của Mẹ: Bình an ở cùng các con. Các con yêu d các con hãy đến cùng Thiên ấu, Chúa với tâm tinh đơn sơ. Các con hy sống với tâm hồn như trẻ thơ, vì chỉ ã những ai không thách thức Thiên Chúa mới có thể thấy được Ngài. Ngài tỏ mình ra cho những tâm hồn khiêm tốn và nhất là những ai không ngờ vực Ngài. Hỡi các con của Mẹ, các con thấy đó, Ðấng Toàn Năng đã để sự thử thách làm hoang mang những kẻ điên rồ. Đấng Khôn Ngoan chắc chắn không bao giờ đến với những tâm hồn xảo trá. Vậy các con hãy mở rộng tâm hồn cho Chúa và tiếp nhận Ngài với tâm hồn đơn sơ. Các con hãy nương cậy nơi Ngài, tức là các con nương cậy vào chính Đấng Khôn Ngoan. Các con hãy cầu nguyện để lòng tin của các con được vững mạnh hơn, vì đức tin cũng là một hồng ân được Thiên Chúa trao ban. Hỡi các con yêu dấu của Mẹ, các con hãy đến với Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ và Mẹ sẽ ban cho các con được an binh. Hỡi tất cả những ai đau khổ, hỡi tất cả những ai khó nhọc, hãy đến với Mẹ, và Mẹ là Mẹ của các con, sẽ an ủi các con. Giống như bất cứ người mẹ nào luôn an ủi con cái mình trong lúc sầu khổ, Mẹ cũng sẽ làm như vậy, và còn làm hơn thế nữa. Mẹ sẽ cầu bầu cho các con trước mặt Chúa Cha. Mẹ không bao giờ bỏ rơi các con. Các con hãy đến và hãy trú ẩn trong Trái Tim Chúng Ta. Các con hãy gỡ bỏ các gai nhọn nơi vòng gai đang bóp ngẹt Trái Tim Chúng Ta, rồi gắn vào đó những chồi non làm trổ sinh các bông hoa. Các con hãy tin cậy vào Thiên Chúa. Các con hãy phó thác n Ngài. “Mẹ chúc lành cho tất cả các con, ơi nhân Danh Cha và Con và Thánh Th Amen”. Và Các con hãy hãy nghe ần. Thánh Micae cũng đang ở đây. - Hỡi các con cái của Thiên Chúa, các bạn đừng có nghe và c ũng đừng nói chuyện với Satan. Nói dối là cá mè một lứa với ma qủi. Tích lũy sự giận dữ là để cho ma qủi chỗ đứng trong lòng mình. Các bạn đừng để miệng luỡi mình nên cớ cho mình vấp ngã. Các bạn cầu xin qua Tôi và Tôi sẽ bầu cử cho các bạn! Các bạn hãy tin tưởng vào Thiên Chúa và lòng Thương Xót Vô Biên của Ngài. Tôi chúc lành cho tất cả các bạn .

Ngày 11 tháng 4, 1989
(Hôm nay, ngày bách hại thực sự bắt đầu. Chúa Giêsu đã làm cho tôi hiểu rằng, vào dịp lễ Phục Sinh của Chính Thống Giáo năm nay, tôi sẽ cảm nhận được Khổ Nạn của Ngài. Lễ Phục Sinh đang tới gần.) - Lạy Chúa, nhiều người cho rằng con chỉ là một tiên tri giả. Họ đang tìm kiếm dữ kiện để chống lại con. Tuy nhiên, những điều họ dựa vào để nói sứ điệp không đến từ Thiên Chúa, thì không đúng với sự thật. Có vài người làm chứng gian. Con bị kết tội là đã trở nên khí giới ma qủi dùng để phá hỏng phong trào của những người được ơn đặc sủng. - Con hãy gắn bó với Cha! Này con của Cha, con hãy sống bình an. Con đừng từ chối Cha điều gì! Chúng Ta 17 luôn ở bên con. Con hãy tin vào Cha mà luôn nhớ rằng con bị chống đốii đó là khói mù Satan tung ra mà khói mù này sẽ không bao giờ kéo dài lâu. Nó sẽ tan đi và biến mất. Vassula, Cha là Thiên Chúa c con luôn thương yêu con bằng một tình ủa yêu mà con chỉ hiểu được khi con ở trên Thiên Ðàng! Này con của Cha ơi, phúc cho con vì tất cả những lời vu khống người ta gán ghép cho con, cũng như các bài tường thuật giả dối họ dùng để kết án con. Con hãy vui mừng, vì phần thưởng của con trên Thiên Ðàng thật trọng hậu. Giờ đạy con đã tin Cha chưa? Đã bao lần Cha nói với con rằng con cũng sẽ bị bách hại, như xưa Cha bị bách hại. Sứ điệp của Cha sẽ lôi kéo được các tâm hồn. Cho dù vậy, vẫn có một số người chống đối con. Họ không biết rằng khi kết án Sứ Ðiệp Cha là họ kết án Cha. Cha đã chẳng nói rằng họ sẽ soi mói con để mong tìm thấy một khuyết điểm nào đó nơi con, như họ đã từng làm cho những người được Cha sai đến hay sao? Con hãy chúc phúc cho nh ững người bách hại con ! Hãy cầu nguyện cho những người kết án con! Con hãy thật lòng tha thứ cho họ! Vassula của Cha ơi, Con hãy biết rằng Cha là Chúa Tình Yêu. Con hãy yêu mến Cha! Cha cần tình yêu mến này để có thể trao tặng cho những người khác. Con hãy yêu thương các anh chị em của Cha như Cha yêu thương con. - Nhưng lạy Chúa, một số người đã hoàn toàn mù quáng! - Này hỡi người con bé mọn, con hãy tin tưởng ở nơi Cha. Cha sẽ toả ánh sáng Cha ra để chiếu soi trên nhiều người. Hỡi con là người được chúc phúc của Linh Hồn Cha, 18 con đã quên cuộc Khổ Nạn của Cha rồi sao? Cha đau khổ vì Tình Thương Yêu. Giờ đây con hãy kết hợp nên một với Cha. Chính Cha đã cho phép mọi sự xảy đến theo một tiến trình tự nhiên, để con có thể nếm cùng một Chén mà Cha đã uống trong cuộc
17 Mẹ Thánh của chúng ta và Chúa Giêsu. 18 Khi tôi nghe những lời này từ Miệng Thiên Chúa phán ra, tôi rất xúc động và vẻ Uy Nghi của Người làm tôi cảm thấy rằng, ‘căn lều’ bao phủ thân xác tôi còn chặt chẽ hơn bao giờ. Tôi cảm thấy cuộc lưu đày của tôi kéo dài như vô tận...

Khổ Nạn của Cha 19. Cha thương yêu con. Này h i người con bé mọn, do bởi ỡ tình yêu Cha dành cho con này mà gi đây Cha cho con được uống Chén đắng ờ của Cha. Cha nâng những linh hồn bé mọn lên để rèn luyện họ trở nên những hình ảnh nhỏ bé phàn ánh Cuộc Khổ Nạn Cha. Phúc cho con vìđã vui lòng dâng lên Cha trái tim và linh hồn con, để được Bàn Tay Thần Thánh Cha nhào nặn thành một tượng chịu nạn nhỏ khác. Con hãy vui lên, h linh hồn bé mọn! Con hãy vui mừng hân hoan về ỡi Món Qùa Cha ban! Này hỡi người con bé mọn, con hãy nhớ rằng dưới cùng một bầu trời con sống đây, cũng có những con chó sói đói mồi đội lốt con chiên hiền lành. Đấy là những tiên tri giả mà Cha muốn cảnh giác cho con biết. (Tôi xin Chúa cho tôi bi về những người này, và lần này tôi được biết qua ết Kinh Thánh. Vậy tôi mở Kinh Thánh ra, và ngón tay tôi chạm vào đoạn tiên tri Giêrêmia 23,10. Đoạn này nói về những tiên tri giả.) - Con yêu dấu ơi, con đừng sợ bởi vì Cha đang ở trước mặt con. Con hãy vui mừng về những vu khống họ dành cho con. Mắt Cha đang dõi theo những người đó và đã Cha thấu suốt được tâm can họ. - Vâng, vì Chúa ở với con nên con chẳng sợ chi. - Con hãy can đảm lên! Cha sẽ ban cho con Sức Mạnh để mà chịu đựng. Chúng ta, Cha con ta? - Mãi mãi đến muôn đời. (Như thể tất cả những bách hại này vẫn chưa đủ, căn phòng lớn chúng tôi thuê để họp nhau cầu nguyện cũng bị người ta từ chối. Thật đúng như vậy, mặc dù căn phòng này chúng tôiđã đăng ký t lâu rồi. Họ nói, họ không muốn một ừ phong trào tôn giáo nào sinh ho tại chỗ của mình. Nhóm chúng tôi gồm 200 ạt người mà không có ai muốn đón tiếp chúng tôi cả. Việc này xảy ra chỉ một tuần lễ trước ngày họp của chúng tôi. Nhưng Chúa đ can thi p kịp thời . Người dành cho chúng tôi Thánh ã ệ Đường của Ngài! Ðó là m Nhà Thờ nhỏ của các thày dòng Phanxicô Khó ột Nghèo. Vâng, Quyền Uy của Chúa đã chọn những người khiêm hạ và nghèo khó nhất thuộc Dòng Các Anh Em hèn mọn, như một Dấu Chỉ gởi đến những người đang chống phá Sứ Ðiệp của Chúa Giêsu.)

19 Chúa Giêsu có vẻ như đang chữa trị cho tôi! nên tôi cảm thấy hạnh phúc vì Người đã cho tôi chia xẻ Chén đắng của Người.

Ngày 23 tháng 4, 1989
(Nhà Thờ nhỏ thánh Maurice chất ních những người đến họp nhau cầu nguyện và đọc Các Sứ Ðiệp. Và sau đó) Chúc tụng Chúa của con là Ðấng đã không để chúng con bị mất cơ hội gặp nhau dưới Danh Nghĩa Ngài! Chúa tỏ lòng nhân lành ngay cả với những người chẳng có chút công trạng gì. Lạy Chúa, Chúa đã đáp lời cầu nguyện của chúng con, đã chấp nhận việc chay tịnh và những hy sinh các con yêu dấu của Chúa dâng lên Chúa. Con chúc tụng Danh Chúa. Chúng con chúc tụng Danh Chúa. “Chúa của con thì nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.” 20 Nào, chúng ta hãy phụng sự Chúa. - Cha là Thiên Chúa hằng yêu thương các con. Cha sẽ chăm nuôi các con ngay trước mặt những người bách hại các con. Phúc cho các con vì đã nghe và nhận ra được tiếng nói của Chủ Chăn. Phúc cho hết thảy các con vì đã dâng lên Cha những hy sinh của các con. Cha cứu thoát những ai biết tìm đến nương tựa nơi Cha và Cánh Tay Cha là chiếc nôi an toàn cho các con. Thánh Tâm Cha là Nơi Trú Ẩn của các con. Cha là Thiên Chúa của các con, và các con là dân của Cha. Các con hãy vui lên! Này các con yêu dấu, các con hãy vui mừng! Các con đừng tìm hiểu tại sao Cha lại dùng dụng cụ yếu kém này để phổ biến Lời Cha. Các con hãy vững niềm tin tưởng với một tâm hồn đơn sơ. Các con đừng thử thách Cha! Các con hãy trở nên những trẻ thơ trong trắng và vô tội trước Mắt Cha. Các con hãy nhìn vào Thánh Tâm Cha! Cha đang ở trước mặt các con và bầy tỏ Thánh Tâm Cha cho tất cả các con thấy. Các con hãy cảm nhận ra Tình Thương Yêu nồng nàn của Cha dành cho các con. Các con đừng chống lại Cha. Các con đừng cưỡng lại lời yêu cầu của Cha! Các con hãy đến với Cha và hãy để cho Cha lôi kéo các con vào tận thẳm sâu trong Thánh Tâm Cha! Các con hãy để Thánh Tâm Cha trở nên nơi Trú Ẩn cho các con. Này các con yêu dấu của Cha ơi, làm sao Cha lại có thể chần chờ mà không đến để giải cứu các con chứ? Cha là Đấng Của Nguồn Mạch Tình Yêu Siêu Phàm, đã bỏ quên các con bao giờ chưa? Tiếng kêu khốn cùng của các con đã vang thấu lên các tầng Trời. Cha đã nghe được tiếng kêu xin của các con từ mặt đất vang lên. Này các con yêu dấu. các con đừng sợ! Mắt Cha nhìn thấu suốt tất cả. Cha nghe được mọi sự, nên Cha
20

Thánh Vịnh 100, 5

nói rõ ràng cho các con biết rằng Cha sẽ hướng dẫn và chúc lành cho mỗi bước các con tiến tới. Cha là Đấng Bảo Quản Nhiệt Tâm và chính Tay Cha sẽ tưới bón và chăm sóc Vườn Nho của Cha. Cha sẽ canh chừng Vườn Nho, không để cho ai xâm ph mà lẻn vào lúc đêm khuya. Tất cả những ai muốn đến thăm ạm Vườn Nho của Cha, thì hãy đến vào ban ngày. Chỉ những kẻ xảo quyệt mới đến vào ban đêm. Vậy, các con hãy đến và thăm viếng Vườn Nho Cha ngay từ sáng sớm lúc đang là người tỉnh táo! Cha là Chúa là Ð Bảo Quản Vườn Nho và ấng vvới Tình Thương Yêu Vô Biên cùng Lòng Thương Xót Bao La, Cha sẽ đến để tu sửa lại Vườn Nho của Cha. Các con hãy vui mừng và để các Tầng Trời nghe được tiếng chúc tụng của các con! Các con hãy vui m ừng và hãy để Cả Thiên Đàng nghe được cá lơi tung hô của các con! Các con hãy trở nên những sứ ngôn nhỏ bé loan báo Lời Cha. Các con hãy thức tỉnh những người còn đang mê ngủ. Các con hãy loan truyền Tình Thương Yêu của Cha cho tất cả các dân tộc. Các con hãy đưa những người lầm đường lạc lối rở về cùng Cha! Cha sẽ không ruồng rãy chối từ họ, mặc dù tâm hồn họ đã ra chai đá và tội của họ có chồng chất đến đâu, Cha cũng sẽ tỏ cho họ thấy Lòng Thương Hải Hà của Trái Tim Cha Hằng Tha Thứ. Các con hãy hân hoan và vui ca, vì Cha sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế.

Ngày 28 tháng 4, 1989
- Chúa ơi? - Cha đây! Con tạ ơn Chúa! Con tạ ơn và chúc tụng Chúa vì những điều kỳ diệu Chúa làm cho chúng con. Tâm hồn con hân hoan chúc tụng Thánh Danh Chúa. Chúa là Khiên Thuẫn hằng che chở con. Chúa là Quan Án Chí Công, Con xin dâng lên Chúa ý mu ốn con.

- Vassula của Cha ơi, con hãy luôn dâng lên Cha ý muốn con! Con hãy trở nên dụng cụ của Cha! Các con hãy vui vẻ trở thành bảng viết của Cha. Con hãy cho Cha dùng đôi tay con! Con ừng từ chối Cha điều chi và Cha sẽ hành động đ trong con. Con hãy để cho Cha sở hữu con một cách trọn vẹn! Nàycon rất yêu dấu ơi, con hãy nhớ rằng con là vật vô dụng nếu như không có Cha! Cha là Đấng Khôn Ngoan. Sứ Điệp của Cha sẽ được nhiều người đọc, ngay cả sau khi con qua đời. Nó sẽ lan rộng tới mọi miền trên thế giới để giúp thăng tiến tình thương yêu, nềm tin và hy vọng. Con hãy tin tưởng ở nơi Cha. Cha là Tôn Sư của con, là Ðấng Cứu Chuộc con, là Bình An của con, là Ðấng Tạo Dựng nên con* và là Ðấng-Thương-Yêu-Con-Nhất.

VASSULA RYD ÉN: Nhật Ký Thị Kiến Thiên Chúa Tháng 05 Năm 1989 Ngày 1 tháng 5, 1989
- Chúa ơi, Chúa muốn ban Sứ Điệp cho buổi họp ngày 19 tháng 5 không? - Vậy thì con đã sẵn sàng chưa? - Con chẳng bao giờ sẵn sàng được, nhưng Chúa có thể giúp con sẵn sàng. - Con hãy xin thì sẽ được. - Lạy Chúa, xin Chúa giúp con biết sẵn sàng để nghe Tiếng Chúa mà ghi chép. - Vậy con hãy để tai mà lắng nghe cho cẩn thận, và hãy viết: Bình an ở cùng tất cả các con. Cha là Chúa, là Thiên Chúa ở cùng các con, là Ðấng Thánh trên hết mọi Bậc Thánh, là chính Đấng đang bầy tỏ Mình ra qua dụng cụ bé mọn này. Này hỡi các con bé mọn của Cha, Cha đến với các con, một quốc gia được Cha ưu đãi. Cha đến với các con để bầy tỏ Thánh Tâm Cha ra cho các con. Thánh Tâm Cha thì ất Mực Thánh Thiện, Tinh Tuyền và chan chứa Tình R Thương Yêu. Cho nên, các con hãy luôn ỉnh thức như từ trước đến nay. Các t con hãy bừng tỉnh khỏi cơn ngủ mê. Các con hãy tỉnh thức mà cảm nhận ra Cha. Thần Khí Cha liên tục tràn đổ dồi dào trên các con. Vậy mà nhiều người trong các con vẫn không hiểu... Cha là Chúa, đã đào tạo các tiên tri ngay từ khi Cha tạo dựng nên loài người các con, nhưng Dân Riêng Cha vẫn tái phạm những lỗi lầm mà họ vẫn thường tái phạm xưa kia... Họ vẫn đang bách hại các tiên tri của Cha, săn đuổi các tiên tri từ thành này đến thành khác. Máu Thá nh của Abel vẫn không ngừng chảy. Dân này cầu xin Cha ban xuống giới luật chính trực. Họ mong mỏi có Cha ở bên, nhưng khi Cha gửi Thánh Thần Ân Sủng đến với họ, họ liền nhắm mắt lại, từ chối nghe theo, và để lòng mình ra chai đá. H tụ họp nhau lại để xua đuổi Thánh Thần Ân Sủng của Cha như ọ người ta xua đuổi loài chim ác. Thánh Tâm Cha đau đ ớn... Các con hãy m lòng mình ra! Các con hãy ở 21 mở rộng tâm hồn mình ra! Các con đừng cản Đường Lối của Cha! Các con hãy cất bỏ đi các trở ngại đang ngăn cản dân Cha đ ến với Cha. Đây là những người mà các con đã để chết đói. Cha đến với các con để chữa lành các con, an ủi các con. Cha đến để đem lại cho các con Bình An và Yêu Thương. Cha đến để biến vùng đất của Cha trở nên màu mỡ và vun trồng cho tươi tốt.
21

Chúa Giêsu kêu lớn lên.

Danh Cha là Thánh. Các huấn lệnh và giới luật của Cha cũng là Thánh. Đúng vậy, Cha sẽ tưới cho vùng đất khô cằn này bằng Tình Thương Yêu của Cha, và Chính Cha là Chúa sẽ tiếp tục đổ Thần Khí Cha tràn đầy xuống các con cái của Cha và chúc lành cho tất cả. Các con không thấy sao? Các con không thấy rằng Cha đang chuẩn bị cho các con có thể đón nhận Trời Mới và Đất Mới mà Cha đã hứa cho các con từ lâu sao? Các con vẫn chưa hiểu à? Các con vẫn chưa thấy cách Cha hoạt động như thế nào ư? Cha giang tay mời gọi tất cả các con từ mọi nơi mọi chốn thế giới hãy lắng nghe Tiếng Cha. Này các con yêu dấu của Cha ơi, Cha đến để xoa dịu sự đau đớn của các con, chữa lành các vết thương và nâng đỡ sự yếu đuối của các con, là những thứ đã gây nhiều khổ lụy cho các con giữa chốn tối tăm này. Này các con yêu d ấu, các khổ lụy quá khứ của các con chưa được chữa lành, các vết thương nơi các con có thể chữa lành, vì Cha-Ở-Với-Các-Con và luôn gần bên các con. Vậy các con hãy đến cùng Cha với lòng yêu mến. Các con hãy cầu xin lên Cha với lòng yêu mến, rồi các con sẽ được nhận lời. Các con hãy khẩn cầu Cha với lòng yêu mến và Cha sẽ lắng nghe các con. Cha sẽ bồng các con vào Lòng Cha để nâng niu các con, an ủi các con. Các con hãy lắng nghe Tiếng Gọi đầy Yêu Thương và Bình An của Cha. Chúa Tình Yêu thương yêu các con. Chúa Tình yêu là Cội Rễ của Cây Sự Sống. Vậy hãy để TÌNH THƯƠNG YÊU tỏa chiéu từ trái tim các con. Khi Chúa Tình Yêu tỏ Mình nơi có sự dữ, Chúa Tình Yêu sẽ xóa bỏ mọi độc ác, làm cho sự dữ tan biến như sức nóng ánh mặt trời làm tan lớp sương mù. Vì lòng nhiệt thành của các linh hồn, Cha sẽ làm cho tất cả mọi người chết sống lại. Cha sẽ không im lặng. Cha sẽ làm cho tất cả các con sống lại bằng Lời Cha. Cha sẽ không im lặng cho đến khi Cha làm Vinh Danh Nhiệm Thể Cha, và canh tân lại to àn thể Giáo Hội Cha. Hỡi những kẻ muốn đàn áp Thánh Thần Ân Sủng của Ta và những kẻ muốn bóp nghẹt Tiếng Ta, các ngươi hãy biết rằng: tất cả những cố gắng qủi quyệt và những toan tính ma quái của các ngươi sẽ trở nên vô ích. Cha sẽ vươn Cánh Tay Cha đến tới mọi người, tới cả những kẻ nổi loạn, những kẻ ngày đêm khiêu khích Cha. Các con có hiểu không? Tất cả các con đều là Công Dân của Nước Cha, bất kể màu da hay tín ngưỡng. Các con hãy nhớ Cha là CHÚA TÌNH YÊU và là Ðấng Tạo Dựng nên tất cả các con. Ngày nay, Chương Trnh Cứu Chuộc của Cha bao trùm toàn thể nhân ì loại. Cha đã và đang gửi các sứ gỉa của Cha đến với các con tại mỗi quốc gia, để giúp đức tin của các con được vững mạnh, để giúp các con trở lại với Cha, để tái lập hòa bình và yêu thương, và để hợp nhất các con lại. Vậy, các con đừng tìm cách cản trở Tiếng Cha và Lời Kêu Gọi của Thánh Mẫu Cha. Tiếng nới của

Chúng Ta luôn vang vọng tới các con như tiếng chiếc búa đập bể các tảng đá 22 tiếp tục cho tới Ngày Vinh Hiển của Cha. Các con hãy vui m ừng và reo lên về Vườn Nho Sai Trái của Cha! Chính Bàn Tay Cha đ làm đất vườn trở nên màu mỡ và sinh nhiều hoa trái. Chính ã Bàn Tay Cha đ nhổ và đốt đi các cây gai và cỏ dại. Cha đã dùng Áo Choàng ã của Cha để che chở Vườn Nho khỏi những luồng gió nóng và giông bão do kẻ thù Cha tạo nên. Người Bảo Quản Nhiệt Tình của Vườn Nho luôn để mắt trông chừng Vườn Nho. Vườn Nho này là Món Quà Tặng của Cha cho các con. Nho trong Vườn sẽ được ban tặng dư đầy cho các con và cung cấp để nuôi toàn thế giới. Này con yêu d củ a Linh Hồn Cha, con hãy lắng nghe cho rõ các Lời ấu Cha và cố gắng mà hiểu. Các con đừng nghi ngờ! Các con đừng liên tục thử thách Cha... Cha là Chúa nói thật với các con rằng: Thánh Kinh sẽ được ứng nghiệm . Vậy tại sao nhiều người trong các con lại ngạc nhiên khi thấy Thần Khí Cha tuôn đổ ra? Tại sao các con ngạc nhiên vì nhiều người trong giới trẻ được thấy thị kiến? Cha đến để sửa lại cảm thức về Lời Cha nơi các con. Cha đến để làm hồi sinh xác chết của các con trai và các con gái của Cha. Cha đến để hoán cải các con và nhắc nhở các con về Luật Thánh của Cha. Cha đến để kêu gọi người tội lỗi trở lại. Cha đến để kêu gọi tất cả các linh mục, giám mục, hồng y hãy ăn năn sám hối! Những người này đã tỏ ra quá tàn nhẫn gây thương tích cho Thánh Tâm Cha và phản bội Cha là Người Bạn và là Thiên Chúa của họ. Cha không đn như một Quan Án. Chưa đâu! Cha đến với các con ế như Người Ăn Xin rách rưới, đi chân không, môi nứt nẻ, rên rỉ van xin chút tình yêu và kêu gọi sự đáp trả bằng tình yêu mến. Ngày nay, các con thấy trước mắt mình hình ảnh Người Ăn Xin Rên Rỉ với Cánh Tay không ngừng vươn ra mà van xin các con đáp ại bằng tình yêu: “ Cha xin các con! Các con hãy ở về l tr cùng Cha và yêu mến Cha. Các con hãy học hỏi để yêu mến Cha! Các con hãy học yêu mến Cha và làm hòa với Cha! Các con hãy mau làm hòa v Cha. Cha ới sẽ không từ bỏ các con. Cha Là Chúa Tình Yêu và Cha mãi mãi yêu thương các con ”. Các con hãy đến với Cha khi Thời Giờ Ấy chưa tới. Các con đừng đợi đến lúc Phép Công Thẳng của Cha giáng xuống! Các con đừng để Phép Công Thẳng của Cha giáng xuống vào lúc các con không ngờ và chưa sẵn sàng. Vậy các con hãy nh rằng: Cha sẽ xuất hiện vào Giờ khủng khiếp đáng sợ này! Ở ớ trước mặt các con lúc đó Cha sẽ là vị Quan Án Chí Công, và Tiếng Cha, trước kia là giọng rên rỉ của người ăn xin, lúc ấy sẽ biến thành cái nhìn Đổ Lửa, biến thành cơn mưa lũ bất thần, cơn mưa như trút nước, cơn mưa đá rùng rợn. Hơi Thở của Cha sẽ như luồng diêm sinh đốt cháy mọi nơi, để thanh tẩy và biến đổi tất cả các con, để hiệp nhất các con lại thành Một Dân Thánh Duy Nhất.

22 Những tảng đá = những trái tim chai đá.

Phúc cho những ai đặt hy vọng ở nơi Cha và những ai tiếp đón Thần Khí Ân Sủng của Cha, là Thần Khí mà giờ đây Cha đang tuôn đổ dồi dào trên toàn thể nhân loại, để các con có thể nhận ra Cha là Thiên Chúa của các con. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước Trời là của họ. Phúc cho những ai có đôi tai biết lắng nghe, những ai có tâm hồn đơn sơ, những ai tiếp nhận Thần Khí Ân Sủng của Cha với niềm-tin-như-trẻ-thơ, vì trong những tâm hồn ngây thơ này Lời Cha sẽ bắt rễ sâu. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Hỡi các bồ câu bé nhỏ của Cha, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, Cha sẽ ở với các con. Các con hãy nhận Bình An của Cha! Cha chúc lành cho mỗi người các con. Cha là Chúa Giêsu Kitô chúc lành và tha thứ cho những người bách hại các con, vì họ không biết việc họ làm. Cha là Chúa, thương yêu tất cả các con mãi mãi. (Rồi Chúa chỉ cho tôi biết phải đọc đoạn Kinh Thánh nào cho họ. Ðó là thư gửi tín hữu Do Thái, đoạn 3,7-19 và đoạn 4,1-17). Lạy Đức Giavê, Ba của con ơi, xin hãy nhắc nhở cho con về các giới răn của Ba, để con tuân giữ và được trung thành với Ba. Ba của con ơi, con biết luật pháp của Ba thì công minh, và con hiểu cùng tin tưởng rằng Ba muốn thanh luyện lòng trung thành của con qua đau khổ. Con hân hạnh được nếm và uống Chén đắng của Ba. Giờ đây lạy Chúa, xin Tình Thương Yêu Chúa an ủi con. xin hãy đến và đối xử nhân hậu với con và con sẽ được sống, vì Luật của Chúa là sự sống và là nguồn hoan lạc của con. Xin hướng dẫn bước chân con hướng về Nhà Chúa như Chúa đã hứa với con. Lậy Cha Trên Trời, con khao khát Cha. Con mong đợi Ngài, Lậy Đức Chúa Giavê, Ba của con ơi, con mong đợi Ba. - Này con của Cha ơi, Chúa Tình Yêu thương yêu con, và Cha sẽ không cho phép bất cứ ai tách con lìa ra khỏi Cha. Giờ đây, con là phần thân thể của Cha. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc.

Tháng 5, 1989 (Tôi đã nhìn thấy hình Chúa Giêsu trong một thị kiến qua giấc mơ ban đêm. Tôi thấy Đôi Mắt Chúa đầm đìa giòng lệ. Trước khi những giọt nước mắt của Ngài nhỏ xuống nền nhà, tôi vội đưa tay ra hứng lấy. Khi lòng bàn tay tôi đã đầy

những giọt nước mắt châu báu của Chúa, tôi bước đi và định uống hết những Nước Mắt này.) - Con gái yêu quýơi, con hãy nhận Bình An của Cha. Con hãy đến với Cha! Cha đang ở bên con! Con có vui khi được ở với Cha không? - Ôi! Có ạ, lạy Chúa Giêsu của con! - Và con vẫn vui lòng dâng ý muốn con cho Cha, và làm việc cho Cha chứ? - Vâng, lạy Chúa. Xin Chúa vui lòng nói ra Thánh Danh Chúa cho con một lần nữa. - Cha là Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Thế của con. - Vâng lạy Chúa, phải chăng đây là mong muốn của Chúa! - Cha mong muốn như thế. Vậy con hãy dâng lên Cha ý muốn của con để Cha sử dụng. - Con xin dâng lên Chúa ý muốn con. Xin Chúa nhận và sử dụng theo Thánh Ý Chúa. - Vậy con hãy nắm lấy Tay Cha. Cha và con cùng chung bước. Cha thương yêu con. Con hãy yêu mến Cha thật lòng! (Rồi tôi cố gắng bình tâm trước mặt Chúa. Tôi cố gắng để có thể cảm nhận Sự Hiện Diện Thần Thánh của Ngài, và để kết hiệp với Ngài.) - Này hỡi người con bé mọn, mỗi lần Cha thấy cánh thức con cố gắng, thì Thánh Tâm Cha r vui mừng. Cha Là Ðấng Tối Cao và Cha thương yêu con. ất Con có tập trung tinh thần và cầu nguyện với lòng tin không? - Lạy Chúa, con sẽ cố gắng. Xin giúp con biết cầu nguyện như Chúa muốn. - Vậy con hãy dâng mình cho Cha trọn vẹn. Con hãy làm vui lòng Cha và hãy thân thưa với Cha rằng: “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa”. Con hãy làm Cha vui sướng bằng nh ững lời yêu mến tự phát chân thành, mà phát ra từ đáy lòng! Thánh Tâm Cha là N Trú Ẩn của con. Con hãy nghỉ ngơi trong Cha. ơi Con hãy đến với Cha! Con hãy làm cho tình yêu mến con dành cho Cha được thăng tiên mãi! Cha muốn con nên hoàn hảo!

- Con muốn thực thi thánh ý Chúa và luôn làm vui lòng Chúa. - Này Vassula của Cha ơi, Cha sẽ giúp con! Chúng ta, Cha con ta? - Cho đến muôn đời. - Nào, con hãy nghỉ ngơi trong Thánh Tâm Cha ! - Chúa ơi, xin Chúa cũng nghỉ ngơi trong con! - Tốt lắm!

Ngày 12 tháng 5, 1989
- Chúa Giêsu ơi? - Cha đây. Con hãy cảm nhận ra Cha và hãy chiêm ngưỡng Cha! Cha là Chúa Tình Yêu và là Ðấng Thánh. Con hãy yêu m Cha và sống thánh thiện. Cha sẽ dậy con, vì Cha là ến Đấng Khôn Ngoan. Con hãy đến đây! Thánh Mẫu Cha yêu mến con. Giờ đây Thánh Mẫu sẽ ban cho các con Sứ Điệp. (Sứ Điệp cho ngày 19.5.1989 tại Martigny.) - Hỡi con của Mẹ, Mẹ là Mẹ Thánh của con, Mẹ chúc lành cho con. Đây là Sứ Điệp của Mẹ: Bình an ở cùng tất cả các con. Mẹ yêu thương tất cả các con và chúc lành cho các con. Các con hãyắng nghe và lưu tâm đến những Lời Kêu Gọi của l Chúng Ta gởi đến thời đại này. Các con hãy ý thức thời gian cấp bách lắm rồi! Chúa Giêsu và Mẹ ngày đêm kêu gọi các con trở lại. Lời Kêu Gọi trở lại của Chúng Ta ngày nay không ngừng vang vọng đến khắp mọi nơi trên thế giới và sẽ còn tăng gấp bội. Hỡi các con của Mẹ, thời giờ thật là cấp bách! Trái Tim Mẹ đau đớn vì ngày nay rất nhiều con cái Mẹ có vẻ như không hiểu được sự khẩn cấp của các Lời Kêu Gọi của Chúng Ta. Mẹ xin các con hãy suy nghĩ và tự kiểm điểm. Các con hãy thử xem các con đã trở lại và đang bước đi trong Đường Lối của Thiên Chúa thực sự chưa? Hỡi các con yêu dấu của Mẹ, trở lại là việc luôn làm vui lòng Thiên Chúa, là sống chiêm ngưỡng Ngài cách trọn vẹn, chứ không phải chỉ việc tin vào Thiên Chúa và cầu nguyện mà thôi. Trở lại là trở nên thánh và sống thánh thiện. Trở lại là giải hòa với Thiên Chúa và yêu mến Ngài với tất cả tâm hồn. Các con hãy nghĩ đến tình thương yêu mà Chúa Giêsu đang đ tràn đây xuống các con. Cá c con hãy ống trong Chúa ổ s Kitô! Các con hãy thanh luy chính bản thân mình và mở rộng tâm hồn mình ện

ra để Chúa Giêsu chữa lành cho các con. Trở lại là ước muốn sống với Thiên Chúa, là hết lòng khát mong Ngài. Nhiều người trong các con đã quên rằng quà tặng tinh thần lớn lao nhất chính là tình yêu. Mẹ nhắc lại cho các con một lần nữa giới răn của Chúa Giêsu: “Hãy yêu thương nhau như Thày yêu thương các con”. Các con hãy làm cho Mẹ được hài lòng và sống các Sứ Điệp của Chúng Ta. Các con hãy trở nên những phát ngôn viên khiêm nhượng của Chúng Ta, bằng cách gieo rắc hạt giống của Chúng Ta mọi nơi. Ai có tai nghe thì hãy nghe! Các con hãy nhận thức rõ sự cấp bách các Sứ Điệp của Chúng Ta. Mẹ vui mừng thấy các con ở đây tối nay. Tất cả chúng con cùng quây quần bên nhau! Chúng Ta làm phép các ảnh tượng các con mang theo. Tối nay sẽ là buổi tối đặc biệt để suy niệm, kiểm điểm tâm hồn. Chúa Giêsu và Mẹ luôn ở bên để giúp các con. Cho nên, các con hãy nói chuyện tâm tình với Chúng Ta với tất cả tấm lòng, và Chúng Ta sẽ lắng nghe. Mẹ chúc lành cho các con, nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Ngày 13 tháng 5, 1989
- Chúa Giêsu ơi? - Cha đây. Con hãy nhận thức Cha một cách trọn vẹn và với tất cả khả năng mà Cha đã ban cho con. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Các con hãy nhận sự chúc phúc này! Các con hãy thận trọng đối với qủi dữ, vì nó đang tăng gấp đôi nỗ lực để làm con nản chí. Cha sẽ giúp con để con không bị rơi vào cạm bẫy của nó. Cha san phẳng đường cho con đi. Con có thấy không? - Vâng lạy Chúa của con, con thấy và con xin chúc tụng Chúa. - Hỡi con là linh hồn rất yêu dấu của Cha, con hãy nhớ chính Cha là Ðấng đã làm con thăng tiến. Con đừng bao giờ quên tình trạng vô năng lực của con, vô năng lực đến nỗi con không thể hít thở được nếu không có Cha. Con hãy luôn nhớ cách thức Cha làm việc thế nào. Cha chọn gọi con giữa bao người để nhận Sứ Điệp của Cha. Cha rất vui thích đến với những linh hồn nghèo khó, để chữa lành họ và qua họ mà Lời của Cha được biết đến. - Chúa ơi, con có thể thưa với Chúa vài điều được không? - Chúa Tình Yêu đang lắng nghe! - Lạy Chúa, nhiều lần Lời Chúa được ban ra, nhưng cũng nhiều lần người ta chẳng chịu lắng nghe và cũng chẳng tin theo.

- Cha biết điếu đó. Dù sao đi nữa, chẳng có sự gì qua đi vô ích đâu. Ngay c ả trong trường hợp nhiều người không muốn nghe, thì vẫn còn một số người đón nhận. Do đó, chỉ một hạt giống mọc rễ đâm chồi, thì tất cả những hy sinh này vẫn có giá trị. - Lạy Chúa, nhờ vào Hồng Ân và lòng thương xót lớn lao mà Chúa ban cho chúng con những Sứ Điệp này. Lẽ ra những sứ điệp này được đọc thường xuyên và giúp nhiều người trở lại. Thế nhưng thực tế lại không được vậy, các sứ điệp của Chúa đã bị đàn áp, và nhiều lần bị coi thường bởi chính những người thân yêu nhất của Chúa. - Bông hoa yêu quýơi, đó là ình trạng bội phản trầm trọng trong Giáo Hội t Cha. Giáo H Cha bị tràn ngập bởi những tên Cain. Họ tự phong chức cho ội mình trong đền thánh Cha. Họ đặt nặng vấn đề hình thức hơn là lời dạy đầy Tình Thương Yêu của Cha. C ha uỷ thác cho họ hàng triệu linh hồn, để họ dẫn đến cùng Cha trong tình thương yêu. Thế mà họ đã dục bỏ đi chìa khóa giúp mình tiến vào sự hiểu biết. Họ không muốn biết và họ cũng không muốn để cho nhiều người khác muốn được biết. - Chúa ơi, chúng con còn phải chịu đau khổ bao lâu nữa? - Không còu lâu nữa đâu. Con hãy đặt tin tưởng vào nơi Cha. Này, Cha đọc cho con một đoạn của Lời Cha. (Chúa Giêsu chỉ cho tôi đoạn sách Giêrêmia 4,5-31.) - Hỡi loài người thụ tạo, các con đừng trì hoãn nữa! Các con hãy trở lại và nghe Lời Cha. Nào, Chúng ta, Cha con ta? - Vâng, lạy Chúa của con, và hình như vào những ngày này, con chưa bao giờ nói điều ấy. - Và Cha muốn con nói điều ấy, Vassula... Con hãy nở nụ cười với Cha! - Chúa thực sự muốn thế ạ? - Đúng vậy, Cha muốn thế. Bông hoa yêu quý ơi, Cha phải nói với con bao nhiêu lần nữa đây? - Lạy Chúa Giêsu, con hiểu, nhưng con muốn nghe Chúa xác định lại. - Vậy con nên hiểu là Cha cũng yêu thích nghe con lặp lại Danh Thánh Cha biết bao! Cha không bao giờ thấy mệt khi nghe con nhắc lại Danh Thánh Cha.

Con hãy luôn ghi kh Danh Thánh Cha trong trí con, trong tim con . Con hãy ắc luôn kêu Tên Cha ở mọi nơi. Con hãy nói về Cha. Điều này làm vinh danh Cha lắm! - A! lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho con thật nhiều. Xin chúc tụng Danh Chúa. Vinh danh Thiên Chúa. - Con hãy nhận Bình An của Cha! Con có muốn hôn kình Chân Cha không? - Lạy Chúa của con, có ạ. (Tôi hôn chân Chúa với cảm nghiệm đang hôn trên một tượng chịu nạn). - Con hãy tôn vinh Cha bằng cách luôn trung thành với Cha!

Ngày 15 tháng 5, 1989
- Chúa ơi? - Cha đây. Cha không đến để đem hòa bình cho thế gian: Cha đến không phải để đem hòa bình, nhưng là đem gươm giáo 3…Này thiên thần của Cha ơi, Con hãy loan truyền Tin Mừng với tất cả tình yêu mến dâng lên Chúa Tình Yêu. Cha sẽ giúp con. Cha là Giêsu Kitô đây, Cha thương yêu con.

Ngày 16 tháng 5, 1989
- Chúa Giêsu ơi?! - Cha đây. Con đừng bao giờ quên Cha. Con hãy khao khát Cha hơn khi nào hết! Con hãy trưởng thành trong thử thách. Con hãy giúp họ 4 học hỏi để mà yêu mến Cha là Thiên Chúa của họ. Con hãy để họ học cách phủ phục mà tôn thờ Cha là Ðấng Thánh của họ. Có ích gì đâu những lời cầu nguyện chỉ bằ ng môi miệng? Cha cần tình yêu mến và lòng sùng kính. Này con yêu dấu của Linh Hồn Cha, Con hãy cầu nguyện cho các linh mục, giám mục và hồng y để tất cả các ngài nhận ra được Thành Ý Cha. Cha là Chúa, Chaần TÌNH TH c ƯƠNG YÊU , LÒNG SÙNG KÍNH và HIỆP NHẤT, tất cả các con hãy cùng nhau xum họp quanh một Nhà Tạm duy nhất. Nếu các ngài muốn đáp ứng điều mong mỏi của Cha, các ngài sẽ hiểu Thánh Tâm Cha khao khát sự hiệp nhất dưới quyền lãnh đạo của Phêrô của Cha như thế nào. Phêrô là người mà chính Cha đã ban c ho chìa khóa N ước Trời.

Vậy hỡi tất cả các con, Các con hãy cầu nguyện tha thiết để tất cả các ngài có thể hiểu rằng Cha là Chúa đang kêu gọi các ngài hiệp nhất với nhau. Cha kêu gọi tất cả những người mang Danh Nghĩa Cha hãy trở về hiệp nhất với nhau một cách chân thật, dưới quyền Phêrô-Của-Ðoàn-Chiên-Cha. Sau đó, Cha c ng sẽ kêu gọi tất cả các quốc gia hãy chấp nhận Danh ũ Thánh Cha là Ðấng Ðược Xức Dầu. Cha sẽ nói trong tâm hồn họ.

Ngày 22 tháng 5, 1989
(Medjugorje) - Chúa ơi?! - Cha đây. - Con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu Chí Thánh, con thờ lạy Chúa là Ðấng Thánh trên hết mọi Bậc Thánh. - Con hãy yêu mến Cha và thờ lạy Cha. Con hãy luôn tiếp đón Cha bằng cách như thế này.

Ngày 24 tháng 5, 1989
- Chúa Giêsu ơi? - Cha đây. Con yêu d con hãy yêu mến Cha! Con của Cha ơi, con hãy biến ấu, ngày này trở thành một ngày vui mừng. Con hãy reo mừng bởi vì Cha là ChúaỞ-Với-Con luôn mãi. Con hãy và thờ lạy Cha! Con hãy đến đến mà cảm nghiệm Thánh Tâm Cha. Con hãy đến và kết hợp làm một với các con cái bé mọn của Cha. Cha chúc lành cho m người các con. Chúa Tình Yêu ở cùng các con. ỗi Chúa Tình Yêu thương yêu các con. (Sứ điệp này được ban cho nhóm nhỏ chúng tôi tại Medjugorje. Chúa Giêsu đã bảo chúng tôi đến và thờ lạy Ngài. Lát sau, vào giờ ăn trưa, vị linh mục thông báo chiều nay có giờ Chầu Thánh Thể ở trong Nhà Thờ. – Chúng tôi liền ‘vội vàng’ đến đó vì Chúa Giêsu mời gọi chúng tôi.)

Ngày 25 tháng 5, 1989
- Chúa ơi?! - Cha đây. Con gái yêu qu ơi, con đừng viết quá vội vã! Con hãy lắng nghe ý Cha. Cha là Chúa Tình Yêu, nh Chúa T Yêu l i được yêu mến quá ít. ưng ình ạ Chúa Tình Yêu bị quá nhiều hiểu lầm! Nào, Chúng ta, Cha con ta? - Cho đến muôn đời, lạy Chúa.

VASSULA RYD ÉN: Nhật Ký Thị Kiến Thiên Chúa Tháng 06 Năm 1989 Ngày 1 Tháng 6, 1989
- Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu? - Cha đây. Hôm nay Thánh Tâm Cha kêu g tất cả các dân tộc hãy lắng nghe ọi Tiếng Cha: Cha là Chúa Tình Yêu. Cha là Bình An. Cha là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không có Nơi Trú Ẩn nào an toàn cho sự cứu rỗi linh hồn các con ngoài Thánh Tâm Cha. Con gái yêu quý ơi, hãy cùng Cha vi lời cầu ết nguyện mà năm ngoái Cha đã đọc cho con. Ôi Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin hãy dậy cho con biết đến Đường Lối của Chúa. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin hướng dẫn con đi trên Đường Chính Trực. Xin bảo vệ con khỏi tay qủi dữ, và đừng bỏ mặc con cho ý đồ của nó. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin hãy trở nên Đá Tảng Che Chở con, vì Chúa là Nơi Trú Ẩn của con. Xin Tình Yêu và Bình An của Chúa dẫn đường cho con đi và luôn bảo vệ con. Amen. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, Chúa làm mưa ơn phúc xuống trên chúng con. Ôi Thánh Tâm Chúa Giêsu, Chúa ban cho người cô đơn một Mái Nhà vĩnh cửu. Gia đình Chúa đã tìm ra được một Mái Nhà.

Chúng con xin chúc tụng Chúa mọi ngày, vì Chúa đã cứu chuộc chúng con, và đem từng người chúng con vào trú ẩn trong Thánh Tâm Chúa. Xin chúc tụng Chúa chúng con, Ðấng mang lấy gánh nặng của chúng con, và chia sẻ đau khổ với chúng con. - Chúa ơi? - Cha đây. Con hãy cảm nghiệm Cha Hiện Diện, hãy bình tâm mà nghe Cha! (Sứ điệp cho buổi cầu nguyện.) - Bình an ở cùng tất cả các con. Cha là Chúa là Ð ấng Cứu Thế của các con và Đấng Hằng Hữu, Đấng tìm đến từng tâm hồn các con. Cha là Ðấng Hằng Hữu, Đấng kiên nhẫn đứng ở ngoài mỗi cửa nhà để gọi cửa. Cha là Đấng Hằng Hữu, Ðấng đi tìm các tội nhân và để mặc cho những kẻ tự cho mình là khôn ngoan trở nên u mê. Cha là Ð ấng Hằng Hữu, Đấng tiếp tục đổ tràn đầy ơn phúc và chuẩn bị dần cho các con để tiến vào Thành Jerusalem Mới của Cha 23. Cha là Ba Ngôi Cực Thánh, tất cả trong Một và Như Nhau, Ðấng đang chuẩn bị tất cả các con cho sự hiệp nhấ t của một đoàn chiên duy nhất thánh thiện, theo như Chương Trình Cứu Chuộc của Cha. Cha là Ðấng Hằng Hữu, Đấng làm cho những cây cao lớn phải cằn cỗi, và để cho những cây nhỏ bé vươn lớn lên. Này các con yêu dấu, các con đừng sợ, vì giữa nơi hoang dại này , Cha sẽ ươm trồng những hạt giống mới của Yêu Thương và Bình An. Cha sẽ làm sống lại khu vườn của Cha, để những người gian ác hay không có lòng tin nhận biết rằng Bàn Tay Thần Thánh của Cha luôn ở trên tất cả các con. Những tâm hồn chai đá s hiểu được Lò ng Thương Xót Vô Biên ủa Cha, và cũng nhận biết ẽ c rằng Cha là Ðấng Thánh đang ở giữa các con. Cha đang nắm tay phải các con để dắt các con đi. Các con hãy cảm nhận Sự Hiện Diện của Cha! Cha không bỏ rơi các con đâu! Như v các con đừng sợ hãi! Thật đó, Cha sẽ nắm tay từng ậy người trong các con và đào luyện các con, để các con được gọi là con cái Sự Sáng và phục vụ cho lẽ phải. Cha là Chúa đã nói ngay từ lúc khởi đầu rằng Cha muốn các con nên thánh như Cha là Ðấng Thánh. Cha là Thiên Chúa c các con và các c on là dân Cha, nên các con ph ủa ải tuân giữ các Giới Luật của Cha. Giới Luật Cha là Giới Luật của Tình Thương Yêu. Các con hãy học cách yêu mến Cha và học cách tôn thờ Cha. Cha đang tìm ừng nghe lời thế gian nói, mà lắng nghe tiế ng đến tâm hồn các con. Các con đ gọi Yêu Thương của Cha. Các con hãy lắng nghe nhịp đập của Trái Tim Cha. Mỗi nhịp đập của Trái Tim Cha là một lời mời gọi một linh hồn. Các con hãy ng mình vào trong Vòng Tay đang mở rộng của Cha, để ả Cha ấp ủ các con. Các con hãy cảm nhận Tình Thương Yêu Cha dành cho các
23

Đó là tình trạng mới của chúng ta sau khi được thanh tẩy.

con. Các con hãy cảm nhận Lòng Thương Xót Cha dành cho tất cả các con. Các con hãy trở về cùng Cha và Cha sẽ chữa lành các con. Các con hãy trân qúi và khắc sâu Lời Cha trong lòng các con. Các con đừng để Lời Cha bị gió tứ phương cuốn đi. Các con hãy đến và gắn bó với Cha chứ đừng để bất cứ ai lôi kéo các con ra khỏi Cha. Bông hoa yêu quý ơi, con hãy nhận thức những Ân Phúc Cha đang ban cho con khi Cha là Chúa… “khắc phục được sự thờ ơ của con”. - Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con thoát khỏi tính thờ ơ! - Con hãy làm vui lòng Cha và lắng nghe Cha! - Lạy Chúa của con, xin giúp con biết lắng nghe Chúa… - Cha đang hiện diện bên con 24. Cha nghiêm chỉnh xin tất cả các con hãy thú thật tội lỗi và hãy khát mong Cha! Thần Khí Ân Sủng của Cha đổ tràn trên tất cả các con, để giúp các con dứt bỏ được tính thờ ơ đang đè nặng trên các con, và hồi sinh các con trước khi các con bị hư hỏng. Vậy các con hãy mở tai các con ra mà l ng nghe Cha! Cha biết lúc này hầu hết các con đang chết như thế ắ nào, mặc dù các con v tin rằng mình đang sống, vì các con cứ một mực từ ẫn chối việc phó thác trọn vẹn bản thân mình cho Cha. Các con hãy tin tưởng ở nơi Cha và đừng cưỡng lại Cha nữa. Các con hãy phó thác bản thân mình cho Cha. Các con hãy tuân phục Cha. Các con hãy tuân phục Cha và hãy để cho Thiên Chúa Đầy Tình Thương Yêu chiếm đoạt trái tim bé mọn của các con . Các con đ ừng sợ! Cha là Chúa Tình Yêu, và Chúa Tình Yêu mong mu tô điểm cho trái tim các con nên tốt đẹp . Vậy các con hãy ốn chăm chú đến Lời Cha. Lời Cha xem ra đơn giản đối với các con, bởi vì Cha là Thiên Chúa của Sự Ðơn Giản. Cha là Đấng Hiền Lành và Khiêm Nhượng. Cha biết nhiều người trong các con lúc nào cũng nghĩ tại sao Cha cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Cha làm vậy vì Lời Cha xem chừng chẳng thấm được vào lòng các con chút nào! Lý do Cha c phải nhắc đi nhắc lại, đó là vì sự thờ ơ của các ứ con, vì sự câm điếc của các con, vì nhiều người trong các con đã không đem Lời Cha ra thực hành. Cha mang Trái Tim sẵn trên Tay đến để ban tặng các con. Cha đến để ban cho các con Bình An và Tình Thương Yêu của Cha. Cha đến để hiệp nhất tất cả các con lại trong một Đàn Chiên duy nhất. Cha đến để làm sống lại kỷ nguyên đã chết này mà đưa về cõi sống. Các con hãy đến và ngợi khen Cha là Chúa của các con. Từ Ngai Tòa Thiên Quốc, Cha thương đoái hạ mình xuống với các con, để đưa các con lên cùng Cha và hồi sinh các con. Các con hãy ngợi khen Cha, hỡi tất cả các con là những người đang trông chờ Thần Khí Ân Sủng của Cha xuống trên các con. Các con hãy đi loan truyền Sự Công Chính của Cha cho các
24

Chúa Giêsu tiếp tục đọc.

dân tộc, và phổ biến Sứ Điệp của Cha tới khắp cùng cõi địa cầu. Các con hãy để họ nghe được Tiếng Gọi Yêu Thương của Cha. Giờ đây hỡi tất cả các con là những người hằng đói khát Cha, các con hãy vui mừng và hân hoan vì Cha sẽ làm cho các con được no thỏa. Cha sẽ lau sạch mọi giọt lệ của các con, là những người ngày đêm bị áp bức, vì Cha có mặt nơi đây để an ủi và bảo vệ các con. Thánh Tâm Cha m gọi các con hãy đến với Cha với tâm hồn thánh ời thiện. Các con hãy nương tựa vào Cha và Cha sẽ dẫn các con tới Nhà Trú Tạm của Cha, nơi Cha hằng mong chờ các con ngày đêm. Cha ban Mình Cha cho các con mỗi ngày. Các con hãy đến, hãy đến mà tiếp rước Cha với tâm hồn thánh thiện và trong sạch. Các con đ ng xúc phạm đến Cha. Các con cần có lòng ừ trong sạch và thánh thiện khi tiếp rước Cha. Các con hãy suy tưởng và tin nhận Sự Hiện Diện Sống Động của Cha trong Tấm Bánh Thánh trắng nhỏ bé. Các con hãy để Cha cảm nhận được sự thánh thiện và lòng trong sạch của các con. Mong sao các con hiểu được Ơn Phúc Trọng Đại mà Cha đang ban cho các con! Các con hãy đến, hãy đến làm hài lòng Cha qua việc suy niệm Sứ Điệp của Cha! Các con hãy làm hài lòng Cha và sống Sứ Điệp của Cha! Các con hãy làm hài lòng Cha và thay đổi đời sống của các con. Phúc cho người nào biết suy niệm về những gì mà Cha đang ban cho ngày nay và biết tự hỏi lòng mình cùng kiểm điểm tâm hồn mình, vì sẽ được Cha nâng lên cao. Phúc cho các linh mục, giám mục, hồng y, những người đến với Cha với tâm tình người thu thuế 25 nhìn nhận tội lỗi mình. Chính trong các tâm hồn này, Lời Cha đâm rễ và phát triển tố đẹp. Tiếp đến Cha sẽ mở mắt họ ra để họ có thể thấy, và tự đáy lòng họ hiểu được một điều là tất mọi sự Cha muốn là Tình Thương Yêu. Đúng, chính là Tình Thương Yêu và L ế òng Tôn Thờ . Nhưng than ôi! Bi t bao nhiêu người trong số các thừa tác viên của Cha đã rơi vào những quyến rũ của Satan! Làm sao Cha có thể chịu nổi đời sống hình thức bên ngoài và lòng khiêm nhường gỉa tạo của những người ấy, chỉ vì họ thiếu vắng tình thương yêu? Còn lại ai để mà tôn thờ Ch a đây? Ai trong ố các người này sẽ là người tiên phong trở nên s gương mẫu cho con cái Cha, và đến cùng Cha với tâm hồn đầy lòng yêu mến, phủ phục trước Sự Hiện Diện Thần Thánh của Cha và biết tôn thờ Cha trong thầm lặng? Các con yêu dấu, tất cả điều Cha x in là tình thương yêu thánh thiện. Cha đang tìm đến tâm hồn các con . Các con hãyđến và dâng lên Cha trái tim các con, và Cha s để trái tim các con thấm nhuân nhuần Tình Thương Yêu của ẽ Cha, để tới phiên các con, các con cũng sẽ mang Tình Thương Yêu Cha mà đổ đầy vào trái tim của những người con khác của Cha nữa! Cha là Ðấng Thánh của các con, Cha muốn hỏi các con câu hỏi đơn giản này: đàn chiên đã được ký thác cho các con đâu rồi, đàn chiên mà các con tửng khoe khoang đó? 26 Các con hãy thanh tẩy chính bản t han mình hãy ăn năn sám h hãy vâng phục Vị Đại ối,
25 26

Lc 18, 9-14. Gr 13, 20.

Diện của Giáo Hội Cha là Gioan Phaolô II, ngài không bao giờ chối bỏ các con. Thế mà chính các con đã dẹp ngài sang một bên và phớt lờ ngài đi. Tất cả các con, những người vẫn đang nhạo báng ngài đã xúc phạ m nặng nề đến Thánh Tâm Cha... Cha bị phản bội bởi chính những con yêu dấu của Mình … Các con định sẽ gỉa bộ làm nơi nghỉ ngơi trá hình cho đàn chiên Cha bao lâu nữa? Bao lâu các con còn bám ảo vọng của sa mạc vô tận? Hỡi anh em, tất cả những điều Cha mong muốn nơi anh em là Tình Thương Yêu. Anh em đ và tôn thờ Cha! Anh em đừng phí phạm thời giờ đi ến tìm Cha ở nơi Cha không hiện diện. Anh em hãy trở nên gương mẫu cho đàn chiên Cha! Chúa Tình Yêu đang chờ đợi. Anh em hãy đến mà tôn thờ Cha, hãy đến và tôn thờ Cha là Thiên Chúa và là Vua của anh em! Hỡi các anh em của Cha, anh em hãy tr về với Cha là Chúa Giêsu của các con, Thánh Tâm Cha ở đang đập những nhịp tim của tình thương yêu vĩnh cửu, sẽ thương xót các con và Cha sẽ để cho tội của các con qua đi và không bao giờ nhắc đến tội nào nữa. Hãy tìm đến Cha đang khi Cha còn tỏ ra là Ðấng Thương Xót 27 và Cha sẽ đến để mở mắt cho người mù, mở tai cho người mà Cha đã làm cho ra điếc. Cha sẽ mở dấu niêm phong ra. Cha sẽ cho phép các con thấy được Ánh Sáng Cha và hiểu được Lời Cha, để các con được ơn trở lại. Và từ đáy lòng mình, các con có thể chúc tụng, tán dương và vinh danh Cha là Thiên Chúa của các con. Cha là Chúa đặt Tay trên đầu các con và chúc lành cho các con. các con kết hợp nên một với nhau: - Này con c Cha ơi, Cha chúc lành cho con . Giờ đây con hãy lắng nghe ủa Thánh Mẫu Cha nói với con! - Này bông hoa yêu quý ơi, con hãy cảm nhận ra Mẹ! Mẹ thương mến con. Các con hãy nhớ rằng Mẹ sẽ bảo vệ con như sư tử mẹ bảo vệ đàn con nhỏ của nó. Con hãy nhận sự chúc phúc và lắng nghe Sứ Điệp của Mẹ: Này các con bé m của Mẹ, các con đừng cưỡng lại Lời Mời Gọi của ọn Thiên Chúa, mà hãy tuân ph Các con hãy nương tựa vào Ngài và hãy để ục! Ngài làm chủ tâm hồn các con! Con hãy lắng nghe và làm theo những gì Ngài dạy. Mẹ là Mẹ Thánh của các con. Mẹ muốn nhắc cho tất cả các con biết rằng Lời Chúa là Sự Sống, Lời Thiên Chúa là Sự Sáng. Nhiều người trong các con được nghe Lời Mời Gọi Yêu Thương của Ngài, rồi ngay sau khi rời ngôi nhà này, thế gian lại lôi kéo các con đi theo thế gian. Nên, Lời Mời Gọi Yêu Thương của Chúa biết đâu lại bị lãng quên! Trong Sứ Điệp mới đây nhất của Mẹ, Mẹ đã xin các con hãy suy niệm và kiểm điểm lương tâm mình. Hôm nay Mẹ hỏi các con: tại sao nhiều người trong các con, nh ững người đã từng nghe Sứ Điệp của Mẹ, và hôm nay tới đây để
27

Trước khi Sự Công Thẳng của Người đến.

nghe Sứ Điệp mới, thế nhưng lại chưa suy niệm, cũng chưa đọc lại Sứ Điệp trước? Các con rất yêu dấu, Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ yêu thương tất cả các con và đó là l do tại sao hôm nay Mẹ xin các con hãy đọc lại Sứ Điệp trước đây, ý và đem ra thực hành. Mẹ thương mến tất cả các con. Các con đừng bao giờ quên rằng: Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ là dầu thơm xoa dịu những khổ đau của các con. Mẹ chúc lành cho tất cả các con, nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. (Những đoạn Kinh Thánh được đọc là: 1 Tm 4, 1-16; 1 Tm 6,20-21; 2 Tm 2,1426 và 2 Tm 3,1-17) Ngày 5 tháng 6, 1989 - Chúa của con ơi? - Cha đây. - Vinh danh Thiên Chúa. L Chúa, con phải hoàn tất lời hứa mà con đã th ề ạy với Chúa là trung thành với Chúa, chỉ tìm điều Chúa muốn và những gì làm vinh danh Chúa hơn, vì Chúa đã đến cứu vớt con. Từ Ngai Tòa của Chúa, Chúa đã đoái nhìn xuống con đang trong tình trạng nhơ nhuốc xấu hổ. Chúa đã nâng con dậy, để con bước đi trước Tôn Nhan Chúa trong ánh sáng s ự sống. - Này bông hoa yêu quýơi, hỡi con của riêng Cha ơi, con hãy tôn vinh Cha bằng cách yêu mến Cha! Hãy đến và tôn thờ Cha trong thầm lặng. Con hãy chiêm ngắm Cha trong thinh lặng! Con hãy yêu mến Cha trong thinh lặng. Này con gái yêu quý c a Cha ơi, con hãy nhận Bình An của Cha! Cha sẽ gia tăng ủ thêm các Công Việc Thiên Đình của Cha nơi nhân loại. Nào, con hãy tiến vào trong Thánh Tâm Cha mà nghỉ ngơi trong đó. Ngày 10 tháng 6, 1989 - Chúa Giêsu ơi? - Cha đây. Vassula ơi, con hãy có lòng tin t ởng, vì đây là những Công Việc ư Khôn Ngoan c Cha. Con hãy đáp lại Tiếng Cha và đừng lo lắng về những ủa chuyện còn lại. Bất cứ ai chia sẻ Công Việc này, là chia sẻ Thập Gía Bình An và Yêu Thương của Cha. Con đừng để những người tự nhận là khôn ngoan lừa dối được con. Vậy con hãy tin tưởng ở Cha cho tới cùng. Con hãy tôn thờ Cha. Đó là chình đường dẫn đến Cha. Ngày 12 tháng 6, 1989

- Chúa Giêsu ơi? - Cha đây. - Chúa Giêsu ơi, con thầy khó quá… (Tôi có ý nói, tất cả những sự kiện siêu nhiên này xảy đến mà tôi vẫn không thể nhận thức được...) - Này bông hoa yêu quý ơi, con hãy có lòng tin như trẻ thơ! - Ôi, đẹp quá! - Vây quanh Cha là các thiên thần. Cha đến cùng với các thiên thần của Cha. - Đẹp quá, Chúa ơi! - Con hãy làm vui lòng Cha và luôn tìm đến Thần Thông Hiểu. Con hãy để các Giới Răn Cha làm tâm hồn con hoan lạc, và con sẽ được chúc phúc. Con hãy làm hoan lạc Linh Hồn Cha và thỉnh thoảng cứ gọi Cha là Bố. hỡi con là người được Tay Cha thánh hóa, con hãy phản chiéu trung thực hình ảnh Cha. Con hãy sống thánh thiện! Hãy để trái tim con làm nơi Cha nghỉ ngơi! Cha là Chúa-ỞCùng-Con. Con có nhớ đến Sự Hiện Diện của Cha không? Con hãy để Cha ngự trong tâm trí con, để Cha hướng dẫn mọi hành động, ý nghĩ và lời nói của con. Con hãy nhận Bình An của Cha. Ngày 12 tháng 6, 1989 - Đây là Cha, là Chúa Giêsu. Có cha Piô đến cùng với Cha - Vassula ơi, cha là cha Piô cũng đang ở bên con, con hãy lắng nghe Chúa chúng ta là Đấng nhân tứ! (Sono con te Vassula, ascolta nostro Buono Signore.) (Cha Piô thường xuyên khuyến khích tôi.) Ngày 14 tháng 6, 1989 - Chúa Giêsu ơi? - Cha đây. Ý Cha là muốn giúp con tiến bộ. Ý của con thì cũng như vậy chứ?

- Vâng, lạy Chúa của con. Có điều con thấy thật khó đối với môi trường chung quanh con. - Con hãy chấp nhận môi trường chung quanh con cùng tất cả những gì Cha ban cho con. Ý c Cha là muốn con ở gần bên Cha, nương tựa vào Cha , chứ ủa không nương vào nơi khác. Cha là Thầy Dạy và là Vị Linh Hướng của con. Này Vassula của Cha ơi, con hãy để cho Cha đọc một đoạn Lời Cha. (Chúa Giêsu dùng tôi ể mở Kinh Thánh, Sách Huấn Ca, (Sách của Sirach) đ đoạn 4,11-22, Khôn Ngoan như Thày Dy. Tôi đã mở một cách ngẫu nhiên , ạ không lựa chọn.) - Con thấy không? Cha là Đấng Khôn Ngoan và là Thày Dạy của con. - Chúa ơi, câu 19 làm con khó chịu quá! - Nói như vậy là như con muốn chối bỏ Cha hoàn toàn. Con đừng lo, Cha sẽ nâng đỡ con mỗi khi con sắp ngã. Cha đặt con ở chỗ đặc biệt trong Thánh Tâm Cha. Vassula c Cha ơi, con hãy để cho Cha được toàn quyền dạy dỗ con! ủa Chúa Tình Yêu thương yêu con. Cha rất hài lòng mỗi khi con nhớ đến Cha. Con có suy gẫm về tất cả điều này không? Con hãy nhận Bình An của Cha. - Lạy Thiên Chúa của con, việc Thiên Chúa nói chuyện với con, làm sao các điều này có thể xảy ra được? - Cha Là vậy đó! Này bông hoa yêu quý ơi, con hãy ở với Cha! - Vinh danh Thiên Chúa.

Ngày 15 Tháng 6, 1989 - Thiên Chúa của con ơi? - Cha đây. Con h nhận ra C ha… Con hãy s n sàng để tiếp rước Cha, hỡi ãy ẵ thiên thần của Cha. Con hãy nhắc lại theo Cha những lời này: Ôi Thánh Tâm Chúa Giêsu, Lạy Chúa của con, là Ðấng con tôn thờ, con xin dâng lên Chúa ý muốn con. Xin hãy làm cho con trở nên dụng cụ của Bình An và Tình Yêu Chúa. Xin hãy làm cho con trở nên tế vật hy sinh của Thánh Tâm Chúa đang Khao Khát Nồng Nàn Amen.

- Đúng thế. Và giờ đây con hãy từ bỏ mình hoàn toàn vì Cha. Cha cần những linh hồn biết hy sinh hiến tế. Này Vassula ơi, con hãy dâng lên Cha ý muốn con! Con hãy kết hợp nên một với Cha. Cha là Hy Lễ Tối Cao của Tình Thương Yêu. Hỡi con là người còn sót lại của Cha và là của riêng Cha, mộc dược của Cha, bàn thờ của Cha, Cha sẽ tô điểm linh hồn con bằng cách cho con được dự phần vào Thập Gía Bình An và Yêu Thương của Cha suốt đời con. Cha và con, con và Cha cùng hiệp nhất trong Tình Thương Yêu. Ngày 19 tháng 6, 1989 (Sứ Điệp được ban cho buổi cầu nguyện tại Fribourg, tại Nữ Tu Viện Chúa Chiên Lành.) - Chúa ơi? - Cha đây. Bình an ở cùng các con. Hỡi các linh hồn yêu dấu nhất của Cha, các con hãy c nhận Cha! Các con hãy cảm nhận Sự Hiện Diện của Cha! Cha ảm đang ở giữa tất cả các con. Các con hãy gỡ bỏ màn che mắt các con đi thì mới để có thể nhìn thấy Cha trong Vinh Quang của Cha. Cha biết các con yếu đuối thế nào, chỉ một cám dỗ nhẹ nhất của kẻ thù Cha thôi cũng đủ có thể làm cho các con bị lung lay và ngã qụy. Thế nhưng các con đừng tuyệt vọng trong Thời Nổi Loạn này, vì Cha là Chúa, là nơi Trú Ẩn của các con và là Ðấng An Ủi của các con. Cha ở gần sát bên các con. Cha là Nơi Trú Ẩn cho những người nghèo khổ và tuyệt vọng, là Nơi Ẩn Náu che chở các con khỏi các cơn giông bão do kẻ thù của Cha gây ra, là Suối Trường Sinh cho người khát, là Bóng Mát che chở các con khỏi sức nóng ghê gớm của sa mạc các con đang sống. Thánh Tâm Cha đang rộng mở để chào đón và làm nơi nghỉ ngơi cho tất cả các con. Cha là Chúa Tình yêu, là Đấng đang tìm đến mọi tâm hồn để an ủi và yêu thương. Cha là Chúa Tình Yêu, là Đấng mãi mãi thương yêu các con. Các con có hiểu không? Từ Ngai Tòa Thiên Quốc, Cha đoái thương hạ mình xuống với các con để nâng các con lên cùng Cha, và nuôi dưỡng linh hồn các con trực tiếp với lương thực từ Kho Tàng Nước Trời của Cha. Cha đến với các con, những con chiên đói khát của Cha. Cha đến để tập họp tất cả các con vào trong Vòng Tay ấm áp của Cha. Vì lợi ích các con, Cha sẽ đổ tràn muôn Ân Phúc của Cha xuống trên tất cả các con và sẽ làm cho các con sống lại từ cõi chết bằng Ngọn Lửa Tình Yêu Bừng Cháy của Cha. Cha đến mang theo Trái Tim trên Tay để trao tặng cho các con. Các con có muốn nhận không? Các con yêu dấu của Cha, Thời Điểm đã gần khi mọi thị kiến sẽ trở nên hiện thực. Chẳng bao lâu nữa, mọi thị kiến sẽ được hoàn tất và hoàn tất ngay trong đời các con. Cho nên, các con hãy mở rộng tâm hồn và cố gắng để mà

hiểu tại sao Thần Khí Ân Sủng của Cha lại được đổ tràn đầy xuống trên thế hệ này một cách quảng đại như vậy. Thời Điểm đang tới gần kề, khi mọi thế hệ sẽ nên một, dưới quyền một Chủ Chăn, cùng xum họp quanh một Nhà Tạm Thánh. Và Cha là Chúa, là Chúa Duy Nht của họ. Vậy các con hãy cầu nguyện. Các ấ con yêu dấu, hãy cầu nguyện cho Sự Hiệp Nhất này, sự hiệp nhất mà Cha, là Chúa, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Hiện nay các con đang bị phân tán. Cánh đồng cỏ của các con đã trở nên khô trồi. Tiếng than khóc của vị chủ chăn do Cha cắt đặt 28 đã thấu tới Trời Cao, vì những tên Cain đã bẻ gẫy gậy quyền của ngài thành nhiều khúc. Sự Đoàn Kết trong tình huynh đệ g iữa họ đã bị phân hóa và tan vỡ 29. Thế nhưng Ngày Khải Hoàn của Nhiệm Thể Cha đã gần, và đó sẽ là ngày vui mừng biết bao! Đó sẽ là ngày tuyệt vời và những Vết Thương mà Cha đã phải chịu đựng ngay trong nhà của những người bạn thân nhất của Cha, sẽ được chữa lành. Ngày nay Thánh Tâm Cha mong mu một tình yêu tinh khiết. Tất cả ốn điều Cha mong muốn là sự đáp trả bằng chính tình yêu mến. Phải chăng Cha đã vì tình yêu mà hiến dâng chính Mình làm của lễ thơm ngát và trở thành lễ vật hy sinh đó sao? Li u có quá đán g không khi Cha xin các con hãyừt bỏ mình vì ệ Cha? Cũng có quá đáng không, khi Cha xin các con sự nhận thức sự kiện và việc đáp trả bằng tình yêu mến? Chúa Tình Thương Yêu mong mu tình yêu ốn mến. Chúa Tình Yêu đói khát tình yêu. Chúa Tình yêu đang van xin một sự đáp trả bằng tình yêu mến của các con. Các con đừng nổi loạn chống lại Giới Luật Cha, Giới Luật của Tình Yêu. Này các con yêu dấu ơi, Cha thương yêu các con biết chừng nào! Tại sao nhiều người trong các con lại thôi không muốn tôn thờ Cha nữa? Cha nhắc nhở cho các con nhớ rằng Cha đang hiện diện trong Giờ Thánh này, với các thiên thần Seraphim và Kerubim vây quanh Cha. Cha đang thinh lặng ở trước mặt các con. Cha, là Ðấng Thánh trên hết mọi Bậc Thánh, gọi các con với tên: Các Con Yêu Dấu. Cho dù các con đã từng phạm tội chống lại Cha, Cha vẫn tha thứ cho các con. Các con vẫn là dòng dõi của Cha! Các con yêu dấu, liệu Cha có gặp được các con trong Giờ Chầu Thánh Thể như đã dự trù không? Các con có chỗi dậy để đến với Cha là Ðấng đang chờ các con trong Nhà Tạm không? Các con hãy đến với Cha… Hãy đến với Cha các con ơi!… Các con đưng từ chối những gì Thần Khí đang ban cho các con trong những ngày này! Các con hãy ở lại trong Tình Thương Yêu của Cha và hãy đón nhận Lòng Thương Xót của Cha! Các con hãy nhớ mọi vật sẽ qua đi và không còn để lại một dấu vết nào. Một ngày kia mọi sự sẽ tan biến, duy linh hồn các con thì tồn tại muôn đời. Cha là Chúa chúc lành cho từng người trong các con. Cha ban cho các con Bình An của Cha để các con lại trao tặng cho những người khác.

28 29

Đức Gioan Phaolô II. Ở đây, tôi cảm thấy Thiên Chúa buồn phiền đến chết được.

Ngày 21 tháng 6, 1989 - Chúa ơi? - Cha đây. Con đ ừng bao giờ ngưng cầu nguyện. Con yêu dấu, hãy làm theo những hướng dẫn của Cha, hãy luôn sẵn sàng để Cha là Thiên Chúa của con sử dụng. Cha luôn gần bên con để ban cho linh hồn con những gì con còn thiếu. Ơn Khôn Ngoan ư? Cha ẽ dạy con biết Khôn Ngoan. Ơn Bền Chí ư? s Cha sẽ truyền tràn đầy hồn con sự nhiệt thành. Ơn Kiên Nhẫn ư? Cha sẽ ban cho con lòng kiên nhẫn của Cha. Ơn Nhẫn Nại để đền tội của con và của người khác ư? Con sẽ học nơi Cha. Tình Thương Yêu ư? Cha sẽ đổ đầy hồn con Tình Thương Yêu của Cha. Bình An ư? Bình An của Cha là của con. Này con ơi, tại sao con lại ngưng xin Cha những Ơn này, là những ơn có giúp dinh dưỡng linh hồn con? - Con thực sự không biết … - Con hãy nhớ Cha là Đấng Khôn Ngoan và là Thày Dạy của con. Vậy con hãy nương tựa vào Cha. Cha đã chẳng nuôi dưỡng linh hồn con và những linh hồn khác đó sao? Cha sẽ tiếp tục đổ xuống con những giáo huấn dưới dạng lời tiên tri. Con hãy tin tưởng ở nơi Cha. Con hãy tìm đến Cha, và hãy cùng bước đi bên Cha. Con hãy vâng phục Cha, và hãy yêu mến và tôn thờ Cha! Cha luôn Hiện Diện, vậy con cứ an lòng. Cha là Ðấng Quyền Năng và Qui Luật ngự xuống trên con. Này hỡi con của Cha, Cha yêu con vô hạn. Đừng làm bối rối linh hồn con bằng việc tìm cách hiểu biết Đường Lối của Cha, vì như vậy là con tự để mình lạc vào những con đường quanh co không lối thoát. Con hãy nhớ: Đường Lối của Cha thì không như đường lối của con, và Cha cho con biết, điều khác biệt của vấn đề này là: vô biên! Vậy hãy chấp nhận trong Bình An những gì Cha ban cho con. Con hãy để cho Cha hoạt động trong con. Cha và con, hiệp nhất trong Tình Yêu. Nào Chúng ta, Cha con ta?

Ngày 29 tháng 6, 1989 Chúc tụng Chúa chúng con là Ðấng Toàn Năng! Chỉ có mình Ngài thực hiện được những điều kỳ diệu. Lạy Thiên Chúa của con, Chúa dạy con hiểu Lời Chúa, và con sẽ luôn cao rao những kỳ công của Chúa. Do Lòng Thương Xót, Chúa tha thứ các tội con,

và đã đưa con trở về với lẽ phải. Chúa đã làm cho con hiểu và nhận ra được những Công Việc của Đấng Khôn Ngoan: “Ai ăn Ta sẽ còn đói. Ai uống Ta sẽ còn khát” (Huấn Ca 24, 21). Giống như một phụ nữ đã trở thành góa phụ, cho nên con đang lang thang trong sa m ạc này để tìm đến Nguồn Suối Hằng Sống của Chúa, và những đồng cỏ xanh của Chúa, nơi con có thể dựa đầu và nghỉ ngơi. - Con gái yêu quý ơi, Cha đã làm cho con t cây trơ trụi nên sung túc và si nh ừ nhiều hoa trái. Cha đã làm cho con từ người ngoại đạo thù nghịch nên người thờ phượng sốt mến. Cha biến đổi con từ thờ ơ nguội lạnh trở nên nhiệt thành với Cha là Thiên Chúa của con. Nào, hãy ở lại trong ân tình Cha và kết hợp nên một với Cha. - Chúa ơi, con thật kinh ngạc về buổi họp hôm qua của chúng con… - Cha là Chúa sẽ để cho các người đưa thơ riêng mang tin tức của Cha đi. Con hãy xem, hôm nay Cha đã tháo sợi dây trói buộc tay con. Con được thả tự do!... Nếu con muốn đến và chia xẻ Thập Gía Bình An và Yêu Thương c a Cha thì ủ con cứ việc đến. Cha sẽ chăm sóc con. Con cứ việc tự nhiên!... Con biết rất rõ Cha là Ðấng sung mãn. Cha là Ðấng Tối Cao. Cha mến sự ngây thơ của con và Cha sẽ không đuổi con đi khỏi Thánh Nhan Cha. Cha sẽ ban cho người nghèo khó và thiếu thốn để họ chúc tụng Danh Cha. Con hãy đến cùng Cha với tâm hồn trong sạch. Cha muốn giúp cho con tiến bộ. Con hãy đến mà tán dương, tôn thờ Cha, vì Cha Là Đấng Thánh. Chúa Tình Yêu thương yêu con vô hạn. Con hãy đến vơi Cha! - Chúa ơi? - Cha đây. Con hãy cầu nguyện và hãy để Cha nghe được lời cầu nguyện của con, lời cầu nguyện mà Cha đã đọc cho con: “Lậy Thánh Tâm Chúa Giêsu, Lạy Chúa của con, con tôn thờ Chúa! Con dâng lên Chúa ý muốn con. Xin hãy làm con trở nên dụng cụ Bình An và Yêu Thương của Chúa! Xin hãy làm con trở nên lễ vật hy sinh của niềm mong ước nồng cháy của Thánh Tâm Chúa! Amen.”

- Con hãy sống hèn mọn và chỉ biết lớn mạnh trong Thần Khí Cha mà thôi. Con sẽ không bao giờ bị ruồng bỏ.

VASSULA RYD ÉN: Nhật Ký Thị Kiến Thiên Chúa Tháng 07 Năm 1989
Ngày 4 tháng 7, 1989 - Chúa ơi?! - Cha đây. Con h cầm lòng cầm trí trong mỗi buổi họp. Con nhớ phải cầm ãy lòng cầm trí nhé! Con đừng sợ! Lời dạy dỗ của Cha thì đúng đắn. Con hãy để cho Cha huấn luyện linh hồn con. Con hãy để Cha tiếp tục Chương Trình Thánh Thiện của Cha. Điều quan trọng Cha cần là ý muốn của con 30. Cha ban cho con Bình An của Cha, và Tình Thương Yêu của Cha bền vững đến Muôn Đời. Cha sẽ không bao giờ bỏ con. Con của Cha ơi, con hãy sống bình an! Giờ đây, con hãy nghe Thánh Mẫu Cha nói! - Vâng, lạy Chúa. (Mẹ Maria, Mẹ Thánh của chúng ta): - Vassula ơi, con hãy để hồn con nghỉ ngơi trong Thánh Tâm Chúa Giêsu, và con hãy phó thác mọi sự khác cho Ngài. Giờ đây, Mẹ ban cho các con Sứ Điệp của Mẹ 31: Bình an ở cùng các con! Mẹ hiện diện bên tất cả các con trong buổi hội họp này. Mẹ giơ tay trên các con để chúc lành cho tất cả các con. Các con hãy l ng nghe Lời của Đấng Khôn Ngoan. Tâm hồn chúng con ắ chính là tất cả những gì mà Thiên Chúa muốn. Các con đừng chối từ Ngài! Nếu các con dâng trái tim các con cho Ngài, chính Ngài sẽ ban cho các con Hồng Ân Thương Yêu của Ngài và sẽ dẫn các con vào Thánh Tâm Ngài. Nơi đây là Nhà của các con, là Nhà của linh hồn các con. Các con hãy trở về với Chúa và dâng lên Ngài ý muốn các con. Các con hãy trở về với Ðấng Tối Cao và rồi Ngài sẽ làm cho các con nên tươi đẹp bằng Tình Thương Yêu của Ngài. Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con và khuyến khích tất cả các con . Lời mời gọi của Chúng Ta đang vang vọng trên thế giới tối tăm này, một thế giới trong đó các con đang s ống một kỷ nguyên đầy ắp những tai ương và khốn khổ. Mẹ khẩn thiết kêu gọi mỗi linh hồn hãy bình tâm suy nghĩ xem tại sao Chúa Giêsu
30 Từ nội tâm, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu chỉ của Tay Người về phía tôi khi Người nói: “Tất cả điều Cha cần là ý muốn của con.” 31 Sứ Điệp cho nhóm cầu nguyện của chúng tôi vào ngày 14/7/1989 tại Fribourg.

và Mẹ lại hối thúc các con bằng mọi cách và hối thúc ở nhiều vùng trên thế giới, để kêu gọi các con trở lại? Chúng Ta như bậc Cha Mẹ quá lo lắng đến con cái đang tìm mọi cách để đến với các con và cảnh giác các con, những người con yêu dấu của Chúng Ta. Các con hãy đón nghe những Cảnh Giác và Lời Kêu Gọi của Chúng Ta. Các con hãy ăn năn sám hối, hãy cầu nguyện với tất cả tấm lòng thành. Các con hãy đến cùng Chúa với tình yêu mến! Các con hãy đến thờ lạy Chúa ! Các con hãy chấp nhận Tình Thương Yêu mà Ngài ban tặng các con. Các con hãy làm cho Thánh Tâm Ngài vui thỏa qua việc để Ngài nhìn thấy tất cả các con đến tham dự Giờ Chầu Thánh Thể. Chúa Tình Yêu khao khát tình yêu mến. Chúa Tình Yêu đang tìm đến tâm hồn các con. Vậy chúng con hãy đến với Chúa Tình Yêu. Các con hãy đến v ới Ðấng Thánh, là Ðấng đang kêu gọi các con trở lại với Chúa Tình Yêu. Mẹ là Mẹ Thánh của các con. Mẹ yêu thương các con. Các con đừng nghi ngờ! Mẹ chúc lành cho tất cả các con, nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. (Thánh Micae cũng ban cho chúng ta một sứ điệp). - Ta là Thánh Micae. Ta là Thánh Micae của các bạn, là thánh mà các bạn đang cầu xin ơn che chở và bảo vệ khỏi qủi dữ. Các bạn đừng sợ! Những khó nhọc của các bạn sẽ được đền bù qua lời cầu nguyện này. Vậy các bạn hãy để cho Thần Khí Chúa Tình Yêu nh lại lời mời gọi ắc đầy Ân Phúc của Ngài. Các bạn hãy lắng nghe Thần Khí Ân Sủng, hãy lắng nghe Thần Khí, vì Lòng Thương Xót Ngài thật Khôn Sánh. Các bạn đừng bóp nghẹt các người đón nhận Sứ Điệp của Ðấng Thánh cùng một cung cách như các tiền nhân của các bạn qua việc nói với các thị kiến nhân: “Không có thị kiến” hay với các tiên tri: “Đừng nói tiên tri cho chúng tôi, vì chúng tôi đang sống trong Chân Lý”. Thay vào đó, các bạn hãy thử ngước mắt lên và nhìn chung quanh, tất cả đang tập họp và trở về với Thiên Chúa, các con trai của các bạn đến từ phương xa, cùng với các con gái đang được âu yếm dẫn dắt đi, bởi vì Chúa đã tuyên bố thế này: “Mặc dù đêm đen đang thống trị thế hệ các con, Ánh Sáng của Ta sẽ xuyên thủng bóng đêm để chiếu tỏa trên trái đất này và tất cả các dân tộc sẽ đến với Ta, và Ta sẽ tập họp đàn chiên của Ta lại thành một Đàn Chiên Thánh Thiện dưới Thánh Danh Ta.” Hỡi con cái của Chúa, các bạn hãy cầu nguyện và hãy để cho Chúa khôi phục lại Dân Ngài, vậy các bạn nên chấp nhận những gì đến từ môi miệng các trẻ thơ và người hèn kém! Các bạn đừng sợ! Ơn Cứu Độ đã gần kề và đang ở ngay trước cửa nhà các bạn rồi! Ta chúc lành cho các bạn, nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Vassula ơi, bạn hãy để cho Chúa sử dụng mình! Bạn hãy khao khát Chúa! Bạn hãy yêu mến Ngài vì Ngài là Ðấng Vô Cùng Thương Xót.

(Sau đó, tôi th mình vẫn còn khao khát Thiên Chúa, tôi liền đến với Ngài ấy bằng cách thế đặc biệt mà Ngài đã ban cho tôi, dù chỉ mười giây. Tôi cần một sự trao đổi thân tình, một cuộc đối thoại với Ðấng Cứu Chuộc tôi.) - Lạy Chúa, con yêu mến Chúa… - Cha đây. Bông hoa yêu quý ơi, con hãy yêu mến Cha! Con hãy làm cho Cha vui mừng! Con hãy lại gần Cha, Cha đang ở bên con. Ngày 5 tháng 7, 1989 - Chúa của con ơi?! - Cha đây. Bình an ở cùng con! - Chúa ơi, đôi khi con thấy khó quá! - Vassula của Cha ơi, Cha biết sống trong sa mạc thật là khó, nhưng hãy nhớ rằng Mắt Cha không bao giờ rời xa con! Con hãy nương tựa vào Cha. Lời Cha trước sau như một. Cha không ngừng kêu gọi mọi thế hệ hãy trở lại. Với lòng thương xót và tnh yêu bao la, Cha luônđưa Tay Cha ra cho con. Con có vui ì lòng tiếp tục các Chương Trình Đây Tình Thương Yêu của Cha không? - Lạy Chúa có ạ. Con vui lòng, nếu đó là điều Chúa muốn. - Đó là mong mu của Ch a. Điều mong muốn của Cha là làm cho mọi linh ốn hồn trên trái đất này trở nên tốt đẹp. Điều mong muốn của Cha là cho mọi người nếm hưởng Bánh Thánh của Cha. Cha thương yêu tất cả các con. Điều mong muốn của Cha là làm no thỏa các con một cách nhưng không. Điều mong muốn của Cha là đem những người vô tín ngưỡng trở về với ý thức minh mẫn của họ. Này Vassula c Cha ơi, con hãy đón nhận Thánh Tâm Cha bằng tâm ủa cảm của con! Chưa bao giờ Thánh Tâm Cha bị xâu xé và đau đớn như trong kỷ nguyên đen tối này của các con. - Ôi, lạy Thiên Chúa!… - Thế nhưng sự đau đớn của Cha còn ghê gớm hơn bao nhiêu khi nhìn thấy rất nhiều linh hồn đang hướng tới một biển lửa không hề tắt… Này con của Cha ơi, con nên biết sự đau khổ của con không thể so sánh được với nỗi đau khổ của Cha đâu! Con hãy để cho Cha nghỉ ngơi trong con! Con hãy sống trong Bình An! Ngày 6 tháng 7, 1989

- Lạy Chúa, trong những ngày này, hẳn là Chúa đang che dấu Thánh Nhan Chúa với con. Con không cảm nhận được Ánh Sáng Chúa nhiều như trước. Sao Chúa lại bỏ con? Chúa ơi? - Cha đây. Con đừng bao giờ ngưng cầu nguyện! Cha là Ðấng Cứu Độ của con, là Đấng Thánh. Tình Thương Yêu của Cha dành cho con th là khôn lường và Cha đang dạy cho con biế t điều gì lợi ích ật cho linh hồn con. Chính Cha đang rèn luyện con. Con đừng nghĩ rằng Cha đã bỏ con, con đừng đau buồn nữa! Sự cố gắng và vất vả của con không hoá ra vô ích đâu. Này Vassula c Cha ơi, con hãy lắng nghe đây! Cha thương yêu con và ủa Cha sẽ không bao giờ ngưng nuôi con bằng chính Bánh của Cha. Con hãy nghe Cha. Cha là Đấng đầy lòng thương xót, đang chuẩn bị cho thế hệ này một Vườn Nho tuyệt vời. Cha như Cây Nho nẩy sinh những trồi phong phú 32. Các trồi bông của Cha trổ sinh thành Hoa Trái Tình Yêu và Bình An. Hỡi con là người khao khát Cha, con hãy tiến lại gần bên Cha và hãy mặc sức mà hái Hoa Trái của Cha 33. Ai ăn Cha ẽ còn đói. Ai uống Cha sẽ còn s 34 khát . Con gái yêu quý của Cha ơi, Cha hằng ao ước mọi linh hồn luôn dới và khát tình thương yêu của Cha! Lẽ ra Giáo Hội không bị suy thoái như hiện nay. Nào có ích gì nh ững hình thức và lễ nghi thờ phượng dành cho Cha nếu thiếu vắng tình yêu mến? Một cây không rễ có thể sống được chăng? Cội Rễ của Giáo Hội Cha là Tình Thương Yêu. Vậy nếu Tình Thương Yêu mà thiếu vắng thì làm sao Giáo Hội Cha có thể tồn tại? - Chúa Giêsu ơi, con muốn an ủi Chúa. - Con hãy để tình yêu mến của con trở nên nơi dựa đầu của Cha. Con hãy yêu mến Cha và để cho Cha nghỉ ngơi trong con. Cha rất vui mừng khi thấy tất cả các con xum họp bên Nhà Tạm Trú của Cha 35. Chúa Tình Yêu thương yêu các con. Cha Là Chúa. Vậy, con hãy an tâm!

Ngày 7 tháng 7, 1989 - Xin hãy dạy con biết vâng phục Chúa, vì Chúa là Thiên Chúa của con, và vì Chúa là Thày Dạy của con. Con cảm thấy tinh thần con quá sa sút, và con cảm thấy mình thiếu vắng ủi an ở nơi lưu đầy này. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn. Chúa ơi, Chúa ở đâu?
32 Huấn Ca 24,17. 33 Huấn Ca 24,19. 34 Huấn Ca 24,21. 35 Chúa Giêsu nói về những người tham dự giờ chầu Thánh Thể.

- Bông hoa yêu quý ơi, bình an ở cùng con! Cha đang ở gần bên con. Từ nay trở đi, Cha muốn con phải có niềm tin tưởng nơi Cha hơn. Cha không là Thày Dạy của con sao? Tại sao lại quá lo âu như thế chứ? Con hãy sống trong Bình An. Cha là Ðấng Luôn Thứ Tha. Con hãy giữ lòng trung thành với Cha. Còn mọi sư khác con hãy phó thác cho Cha. Cha s không bao giờ từ chối ban cho con Bánh Thánh của Cha với ẽ Tình Thương Yêu c a Cha. Các con hãy chăm sóc cho nhau. Các con hãy ủ thường xuyên cầu nguyện cùng Cha, dù chỉ là một giây phút thôi. Cha luôn ở trước mặt con và Cha l à Ðấng Duy Nhất dẫn dắt con. Do đó con hãy an tâm, vì tay con đang trong Tay Cha. Cha biết con nghèo khổ, nhưng Cha lại không phải là Ðấng Giầu Có Vô Cùng sao? Con không cần lo lắng, vì chính Cha sẽ cung cấp cho con mọi sự. Con đừng bao giờ - dù chỉ một giây phút – mà nghĩ rằng Cha sẽ bỏ con trong tối tăm. Cha sẽ châm dầu cho đầy đèn của con. Cha sẽ không ngưng nuôi nấng con. Hỡi người con bé mọn của Cha, Cha đang chăm sóc con. Con hãy cầu nguyện không ngừng! Con hãy để cho Cha trở nên Thày Dạy của con đến cùng! Con hãy an ủi Cha bằng tình yêu mến của con! Con hãy đáp lễ Cha bằng lời cầu nguyện của con! Con hãy làm cho Cha say mến sự đơn sơ của con! Hãy tìm kiếm Cha và con sẽ thấy Cha với tâm hồn đơn sơ. Con hãy khát mong Cha! Con hãy khao khát Cha! Conđừn g bao giờ chán nản việc truyền bá Tin Mừng cho Chúa Tình Yêu v i tất cả tình yêu mến của con! Cha là Chúa muốn độc ớ quyền thương yêu con. Con hãy ở lại trong Thánh Tâm Cha. Thánh Tâm Cha sẽ ban cho con tất cả những gì Linh hồn con còn thiếu thốn. Cha mong muốn tình yêu mến như thế, vì Cha là Nguồn Tình Yêu. Chúa Tình Yêu thương yêu tất cả các con. Ngày 8 tháng 7, 1989 - Lạy Chúa, linh hồn con thiếu thốn khôn ngoan, bền chí, nhiệt thành, kiên nhẫn. Con cần Sức Mạnh của Chúa để tiếp tục, thế nhưng con biết rằng con chỉ cần thưa: “Con sắp lãng quên Chúa, con đang dần dần xa Chúa”, và rồi Tình Thương Yêu Chúa lập tức đến giúp con. Tay Chúa sẽ nâng con lên. Chúa ơi? - Cha đây. Con đừng bao giờ nghi ngờ! Cha là Chúa và là Nơi Trú Ẩn của con. Khi cần đến Cha trong những lúc nguy hiểm, con hãy lên tiếng kêu cầu Danh Thánh Cha và Cha sẽ cấp thời đến cứu giúp con. Này con yêu dấu, con hãy gắn bó với Cha, vì Cha là Thiên Chúa, là Ðấng luôn bảo vệ con. Cha sẵn sàng đáp lại lời cầu của tất cả những ai khẩn nguyện lên Cha. Con hãy phó thác nơi Cha, và Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Con hãy nương tựa vào Cha! Con hãy để Vai Cha trở thành gối đầu của con, Thánh Tâm Cha tr thành Nhà củ a con. Như v con sẽ không bao giờ ở ậy

phải cô đơn. Với Lòng Thương Xót Vô Biên, Cha đã không nâng con lên cùng Cha đó sao? Cha đ không làm m ơn phúc xu ã ưa ống con đó sao? Vậy con hãy chỗi dậy và đừng sợ hãi! Cha biết con nhút nhát, nên Cha sẽ ban cho con Sức Mạnh, để con đủ sức đương đầu với những kẻ áp bức con. Rồi chúng sẽ nối đuôi nhau mà chịu thất bại! Không ai có thể đụng tới con được, vì Cha là Nơi Trú Ẩn an toàn của con. Con không cần sợ hãi khi vượt qua nơi lưu đày này. Con hãy nh đến việc Cha đã cứu con khỏi tay quỉ dữ như thế nào. Cha là ớ Nguồn Mạch hy vọng của con. Cha sẽ luôn ở với con tới cùng. Vậy con hãy đến và thố lộ tâm tình với Cha. Cha và con, chúng ta cùng nhau tiến bước. Con gái yêu quý c Cha ơi, con hãy nhận thức ra việcCha đang hướng ủa dẫn linh hồn con như thế nào. Đó không phải do công trạng gì của con đâu. Mọi sự Cha ban đều được ban cách nhưng không. Con hãy kết hợp nên một với Cha! Cha ban cho con Bình An của Cha. Con đừng phạm tội nữa! - Có phải là Đấng Alpha và Omega đấy không? - Cha đây! - Vinh danh Thiên Chúa. Xin chúc tụng Chúa chúng con. - Bông hoa yêu quýơi, con hãy nhớ mỉm cười với Cha mỗi khi con nhìn lên Cha. Cha là Chúa Tình Yêu và Cha hằng ở bên con. Con hãy để cho Cha trở nên Thày Dạy của con! Có lời chép rằng, các con trai và con gái c a Cha sẽ được ủ Cha dạy dỗ và cũng chép rằng Chúa Tình Yêu sẽ là Thày Dạy của các con. Người dậy của các con cũng như tất cả các bài giảng thuyết đều đến từ Đấng Khôn Ngoan. Cha là Đấng sẽ dẫn dắt con tới cùng. Con hãy đến với Cha! Này con là ngư vẫn lang thang giữa nơi hoang ời dại này và nói rằng: “Tôi đi tìm Ðấng Cứu Độ của tôi, nhưng tôi đã không thấy Ngài”. Con yêu dấu, con hãy tìm đến Cha với tâm hồn trong sạch, và yêu mến Cha một cách vô vị lợi. Con hãy tìm đến Cha trong sự thánh thiện, với tinh thần từ bỏ như Cha mong muốn. Con hãy tìm đến Cha bằng cách tuân giữ các Giới Răn Cha. Con hãy tìm đến Cha bằng cách thay thế sự dữ bằng tình thương yêu. Con hãy tìm đến Cha với tâm hồn đơn sơ. Con đừng phạm tội nữa, hãy ngưng làm sự dữ, hãy học làm điều thiện. Con hãy tìm kiếm sự công chính, hãy giúp đỡ người bị áp bức. Con hãy làm cho nơi hoang dại và chốn khô cằn này reo vui! Con hãy biến lòng hững hhờ của con cháy bừng thành ngọn lửa hăng say đầy tâm huyết, và thay thế sự thờ ơ của con bằng lòng sốt mến nhiệt thành. Con hãy làm tất cả những điều ấy để con có thể nói được rằng: “Tôi tìm kiếm Ðấng Cứu Độ của tôi, và tôi đã thấy Ngài. Ngài ở gần bên tôi trong mọi lúc. Có điều tôi đi theo con đường tăm tối của tôi, nên tôi đã không thấy được Ngài. Ôi, Vinh danh Thiên Chúa! Chúc ụng Chúa chúng con! Làm sao tôi có thể hóa ra mù t lòa đến như vậy được?” Rồi Cha sẽ nhắc cho con , giúp con tuân gi và qúi ữ trọng các Nguyên Lý Đạo Đức của Cha cần thiết cho đời sống của con.

- Lạy Chúa của con, con tạ ơn Chúa, vì giờ đây Chúa đang biến miền hoang dại này thành vùng đất phun lên những dòng suối mát trong tuôn chảy dồi dào. - Con hãy nhớ các Giáo Huấn của Cha! Trong mọi nơi mọi lúc, con hãy kuôn nhớ đến Sự Hiện Diện của Cha. Chúa Tình Yêu thương yêu con 36. Cha con chúng ta cùng chia sẻ chứ? - Ôi, vâng lạy Chúa! - Vậy, chúng ta chia sẻ với tình thương mến! Con hãy kết hợp nên một với Cha. Ngày 9 tháng 7, 1989 (Chúa trao cho tôi một đoạn Thánh Kinh để đọc. Đoạn này nói về việc Ngài sẽ xây dựng lại thành Giêrusalem như thế nào.) - Chúa ơi? - Cha đây. T cả những điều con vừa đọc sẽ trở thành sự thực. Cha sẽ xây ất dựng lại Giáo Hội Cha. Giáo Hội Cha ngày nay đã ra đổ nát và bị tàn phá thê thảm lắm rồi. Thế nhưng thời điểm đang tới gần, đó là lúc mà m người sẽ ọi sống theo các Giới Luật Cha. Nhờ những Hạt Giống Thương Yêu Cha gieo sẵn trong lòng, mọi người thật lòng tuân giữ Giới Luật Cha và họ sẽ được gọi là các Chứng Nhân của Ðấng Tối Cao. Họ sẽ là Dân của Cha và Cha sẽ là Chúa của họ và họ sẽ học hỏi Kiến Thức từ Chính Môi Miệng Cha. Cha sẽ là Tôn Sư của họ và họ sẽ là Học Trò của Cha. Rồi Cha sẽ thiết lập Trật Tự vững bền và tất cả họ sẽ biết đến Cha qua Thánh Danh Cha, ngay cả đối với những người không có chút công trạng gì, vì Cha là Ðấng Vô Cùng Thương Xót, đầy Lòng Tha Thứ và Trắc Ẩn. Đúng vậy, các Tường Thành của Đền Thánh Cha sẽ được xây dựng lại. Chính Bàn Tay Cha sẽ xây dựng lại từng nền móng, từng viên gạch một. Rồi Cha sẽ đi tới từng góc đường phố để tìm ra những người chết. Cha sẽ phục sinh từng người một, để họ có thể trở nên các ngôn sứ mới của Cha và Cha sẽ sai họ đi cùng với Thần Khí Cha để họ thi hành tác vụ trước mặt các con. Nếu các con hỏi họ: “Ai ban cho các người quyền bính này?” Họ sẽ trả lời là chính Ðấng có Thẩm Quyền đã ban quyền ấy cho họ. Còn các con, hỡi các con yêu dấu của Cha, các con là những người từng chịu đau khổ giữa nơi hoang địa này, các con s trở nên như khu vườn màu mỡ, như giòng suối không bao giờ ẽ cạn. Chúa Tình Yêu sẽ sống giữa các con và Dân Cha sẽ quây quần quanh Cha,
36

Tôi bỗng nhớ đến công việc nội trợ của tôi.

chúc tụng Cha, tôn vinh Cha. Tất cả sẽ hiệp nhất dưới Thánh Danh Mới của Cha. Cuộc Nổi Loạn sẽ ngưng và tới hồi chấm dứt, sẽ phải bị khai tử và không còn cơ hội nào mà ngóc lên được nữa, bởi vì đã bị chính Lời Cha chinh phục tòan bộ. Cha muốn nói là Cha sẽ giải thoát các con khỏi tay Thần Dữ và củng cố các con trong Ánh Sáng ủa Cha 37. Các con nên nh rằng chính là nhờ vào c ớ những người biết yêu mến Cha và biết hy sinh cho Cha, Cha mới giảm bớt Lửa Thiêu Đốt của Cha. Các con yêu dấu, chính vì các con mà Cánh Tay Cha ẽs không còn giáng xuống nhân loại một cách khốc liệt như đã được báo trước. Tội lỗi thế hệ các con vẫn còn quá nhiều, đến nỗi đếm không xuể. Sự ác độc của thế hệ này quá sức trầm trọng, khiến cho cây cối của các con khó mà sinh được hoa trái. Các con có ngạc nhiên khi thấy cây nho thì không ra trái, cây ăn trái lại không sinh hoa quả, và chẳng còn lá xanh tươi nữa không? Các con có ngạc nhiên khi thấy cây cỏ không còn trổ bông và cũng chẳng còn tỏa hương thơm gì nữa không? Đó là vì kẻ thù của Cha đã bỏ thuốc độc xuống các giếng nước đã từng dùng để tưới cho thửa vườn của Cha, làm khô héo cả mấy hoa trái còn xót lại trên cây. Cha thấy chúng cắt bỏ từ hoa này đến hoa kia. Dối trá và ác độc như loài rắn, ban đêm đã đột nhập ngay vào Đền Thánh Cha, mà còn ngang nhiên để lộ ra xu hướng hèn hạ của mình. Trước nhiều người xấu xúi dục đi vào đường tà như vậy, thế mà không có ai dám đứng lên bác bỏ việc làm gian ác của chúng. - Nhưng lạy Chúa, họ phải hiểu rằng Chúa thông biết mọi sự! - Họ là những kẻ phản loạn, chống lại Giới Luật Cha. Họ là những người mà Thánh Kinh đã nói: “Họ thờ ơ không lo băng bó các vết thương cho dân Ta. Họ nói đi nói lại về hòa bình, mà thực ra không có hòa bình. Họ không biết xấu hổ và thật vô tình. Họ là những kẻ nhẫn tâm.” Cha chỉ cần một Hơi Thở thôi cũng đủ đánh đổ những kẻ phản loạn này. Cha sẽ đánh ngã tất cả những tên Cain đó, những kẻ tự đặt mình trên địa vị cao trong Sự Gian Trá. Các ngai tòa của chúng đem lại cho Cha lợi ích gì? Cha đã cảnh giác chúng. C ó điều Cha càng cảnh giác, họ lại càng từ chối lắng nghe, chẳng lẽ họ lại sợ rằng sẽ phải quay trở về với Cha và được ơn trở lại hay sao? Những tên Cain này đã cố chấp ở lỳ trong tình trạng bội phản từ mấy thập niên qua, chẳng lúc nào chịu từ bỏ những việc gian ác của mình. Họ cứ khăng khăng bám víu vào những ảo tưởng và học thuyết sai lầm. Họ chà đạp trên các tâm hồn nhiệt thành của Cha và trên cả những người vẫn luôn giữ lòng trung thành với Phêrô của Cha. Đúng vậy, họ nhạo báng những người vẫn một lòng tin tưởng ở ngài. Những tên Cain này đã gây nên quá nhiều thiệt hại cho Giáo Hội Cha. Họ thực sự là những người đã biến Mắt Cha trở thành Suối Lệ than khóc ngày đêm … Lạy Thiên Chúa của con, con cũng đau đớn lắm …
37

Tôi chợt nhớ đến việc sự thanh tẩy bằng lửa.

Các mệnh lệnh của Chúa thật là tuyệt vời. Tại sao người ta lại đối xử với Chúa như thế? Các mệnh lệnh của Chúa là gia sản đời đời của con. Ôi lạy Chúa, Chúa quá ư Trìu Mến và Dịu Hiền. Mắt con cũng đầm đìa dòng lệ, vì người ta đã coi thường Giới Luật Chúa. Đó là lý do tại sao Ta gửi đến cho các ngươi 38 những người mà các ngươi cho là yếu kém, vô dụng, đáng khinh, và ngu dốt này. Ta sẽ làm cho tất cả các ngươi phải xấu hổ vi các ngươi tự cho mình là khôn ngoan. Các ngươi sẽ bị tóm bắt vào lúc các ngươi không ng vì Ta muốn làm cho các ngươi rối loạ n tới mức ờ, các ngươi không còn biết đến tên của mình và cũng chẳng biết các ngươi từ đâu mà đến. Này con yêu d giờ đây con hãy nghỉ ngơi! Cha hy vọng sẽ có nhiều ấu, thời giờ hơn để gặp con. Con hãy tự cảnh giác trước mọi nguy hiểm. Con hãy vững vàng trong đức tin, hãy làm mọi việc với lòng yêu mến. Cha chúc lành cho con. Chúng ta, Cha con ta? - Đến muôn đời, lạy Chúa của con. - Con hãy đến mà nghỉ ngơi trong Thánh Tâm Cha là Nhà của con. Ngày 15 tháng 7, 1989 Lạy Chúa của con, xin Chúa hãy đến, xin nâng con lên và cho phép con đư ợc gặp Chúa. Xin hãy để Ánh Sáng Chúa chiếu tỏa trên con. Con gắng để không quên các luật thánh của Chúa, mặc dù dây thòng lọng của những kẻ bách hại con có vẻ không nới lỏng hơn, khi con đang phải sống trong nơi hoang địa này. Nhưng con được vững lòng khi nghĩ đến Sự Hiện Diện của Chúa trong tim con. Hỡi Ðấng Thánh trên mọi Bậc Thánh, con vui sướng trước Sự Hiện Diện của Chúa. - Này Vassula của Thánh Tâm Cha ơi, Con hãy hết lòng yêu mến Cha! Con hãy đền tạ thay cho những ai không yêu mến Cha. Con hãy luôn luôn làm cho Thánh Tâm Cha vui mừng, và học lời cầu nguyện ngắn này: Ôi Thánh Tâm Chúa Giêsu, Xin hồi phục linh hồn con. Xin dấu trái tim con trong Thánh Tâm Chúa, để con có thể sống. Amen.

38

Thế hệ chúng ta, kỷ nguyên chúng ta.

- Con hãy dâng lời cầu nguyện trên đây lên Thánh Tâm Cha. Con gái yêu quý c a Cha ơi, sự khó nhọc của con sẽ không trở nên vô ủ ích. Này con là người còn sót lại của Cha, con đừng bao giờ ngưng cầu nguyện, đừng bao giờ ngưng nhìn lên Cha! Con hãy chăm chú nhìn lên Cha, hãy luôn để Cha Hiện Diện trong tâm trí con, vì Cha là Đấng Thánh, là Đấng Thánh, là Đấng Thánh. Này con ơi, những người bách hại con, cũng là những kẻ bách hại Cha. Họ là những người đột nhập vào Vườn Nho của Cha lúc ban đêm để phá hoại Vườn. Thế nhưng con đừng sợ! Cha chính là người canh gác vườn nho luôn canh chừng những kẻ rình mồi. Cha sẽ không cho phép bất cứ ai đụng tới những hoa trái trong Vườn Nho của Cha. Ngày 17 tháng 7, 1989 - Chúa ơi? - Này con của Cha ơi, con hãy nghe và viết xuống đi! Cha là Mục Tử Tuyệt Vời của đàn chiên Cha. Cha đã huấn luyện nhiều mục tử để chăm sóc đàn chiên Cha, thế nhưng nhiều người trong các bạn đồng hành của Cha đã tỏ ra kém cỏi. Họ chẳng lo lắng gì đến các con chiên bị mất, không chịu tìm chiên bị lạc để đưa trở về đàn. Chính các bạn hữu thân tình nhất của Cha đang làm cho Cha cảm thấy đau buồn nhất, và những Vết Thương chí tử trong Nhiệm Thể Cha là do chiếc gậy quyền mà Cha ban cho họ mà ra. Họ là những bạn thân thiết nhất của Cha, thế mà chính bàn tay họ lại gây nên cho Cha những Thương Tích thê thảm tới mức hình dạng Cha không còn nhận ra được. Họ không ngừng giáng tới tấp xuống lưng Cha nhiều trận đòn. Toàn Thân Cha run rẩy vì đau đớn. Ðôi Môi nứt nẻ của Cha run lập cập. Trong khi đó họ chẳng ngần ngại kêu gào Hòa Bình, nhưng hòa bình không đến, vì họ đã để mình bị chinh phục và dụ dỗ bởi Chủ Nghĩa Duy Lý, bởi Tinh Thần Bất Tuân và Lòng Kiêu Căng. Họ làm Cha đau buồn biết bao và gây nên cho Nhiệm Thể Cha những Thương Tích như thế đó! - Chúa ơi? Tại sao nó lại quá khó đối với một số người như vậy? - Thật ra họ khó mà từ bỏ gậy quyền của Thuyết Sai Lầm một khi họ đã nắm được trong tay. Họ khó mà từ bỏ được các học thuyết và luật lệ loài người của mình. Họ khó mà chịu chết cho các tham vọng riêng tư của mình. Họ khó mà chấp nhận chiếc-áo-tự-hạ. Cha sẽ nói với những người này như sau: “hỡi các mục tử ơi, các bạn cứ gào khóc và thét lên cho thỏa đi! Này hỡi các bạn là những lãnh chúa của đàn chiên, hãy lăn lộn trên mặt đất cho nguôi ngoai đi, vì ngày sát tế của các bạn đã tới rồi, các bạn chẳng khác chi các chú cừu đực béo hung hăng sẽ làm điên đảo hết con chiên này đến con chiên khác.

Trong số các bạn hữu Ta, các bạn là những người được Ta ban cho di sản tốt nhất. Ta đã xếp các bạn vào số những người được tuyển chọn. Ta đã ký thác Nhà Ta cho các bạn. Vậy mà các bạn chẳng đoái hoài gì đến các huấn lệnh của Ta. Các bạn đã bội phản. Các bạn lại làm những điều Ta xếp vào loại tội ác. Ta đã từng kêu gọi các bạn, thế nhưng các bạn chẳng hề lắng nghe. Các bạn thực sự đã không tuân lệnh Ta 39… - Lạy Thiên Chúa của con, xin thương xót chúng con! Xin Chúa tảy sạch tội lỗi của các mục tử này! Xin Chúa thanh tảy mọi người cho sạch tội lỗi! - Này hỡi người bạn đường của Cha, con hãy để Cha chia sẻ với con nỗi sầu khổ của Cha. Con yêu mến Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Chúa quá ư Dịu Hiền và Thương Xót. Con sẽ chỉ sống cho một mình Chúa. Mắt con chỉ ngóng nhìn về Chúa mà thôi, chứ không ai khác. Con tôn thờ Chúa! - Này con ơi, những lời cầu nguỵện thắm dậm tình yêu mến của con dã làm dịu Phép Công Thẳng của Cha biết bao! Mọi cử chỉ yêu mến đều có giá trị! Biết bao nhiêu linh hồn có thể được cứu rỗi nhờ tình yêu mến. Con hãy để cho Cha sử dụng con như tấm bảng viết của Cha. Cha đến để bầy tỏ cho con thấy các Vết Thương của Cha trong tình bạn thân thiết. Cha tâm sự cho con nghe nỗi sầu khổ của Cha. Cha đang bầy tỏ cho con thấy các Vết Thương nơi Thánh Tâm Cha. - Xin chúc tụng Chúa chúng con. - Vassula con c a Cha ơi, bây giờ là Thời Đại Cha dành để bầy tỏ Lòng ủ Thương Xót. Các con không th Thần Khí Ân Sủng của Cha tuôn đổ trên các ấy con như thế nào sao? Đây là lúc các con phải sám hối. Đây là lúc các con phải cải thiện đời sống. Các con hãy cầu nguyện không ngừng, cầu nguyện với tâm tình yêu mến. Các con đừng cố chấp ở trong tình trạng nổi loạn, vì Giờ khủng khiếp của Phép Công Thẳng sắp đến với các con. Do đó, các con hãy sẵn sàng để đối diện với Cha là Ðấng Phán Xét. Hỡi các con gái và con trai của Cha, đã từ lâu Cha giải thoát các con khỏi gông xiềng sự chết và với Lòng Thương Xót bao la, Cha đã đưa các con trở về với Cha. Cha đã cứu các con khỏi tay qủi dữ. Cha đã bầy tỏ Thánh Tâm Cha cho các con để các con được thấy Thánh Tâm Cha đã bị tiền nhân các con đâm thủng như thế nào. Cha đã hy sinh Chính Mình Cha để giải thoát các con.

39 Chúa phán những lời này với nỗi niềm thật đắng cay.

Thế hệ các con không ngừng chọc giận Cha. Thế nhưng cho dù thế nào đi nữa, với lòng thương xót bao la, Cha đã để Thần Khí Ân Sủng của Cha nhắc nhở các con nhớ đến các huấn lệnh của Cha. Ngày nay, Lòng Thương Xót của Cha trải rộng tới tận cùng trái đất. Các con hãy để tai mà lắng nghe tiếng gọi của Cha gởi cho thời nay! Các con hãy chấp nhận Lòng Thương Xót của Cha dành cho thời nay. Cha khẩn thiết xin các con h ãy cầu nguyện với tất cả tấm long! Các con hãy ăn chay, hãy sám hối và hãy yêu thương nhau. Các con hãy cải thiện để biến đổi mình thành những con người hoàn toàn mới, để Cha có thể biểu lộ Vinh Quang Cha ra ngang qua việc các con canh tân chính bản thân mình.

Ngày 19 tháng 7, 1989 Lạy Ðấng Chí Thánh, hồn con khao khát Thánh Tâm Chúa. Phúc cho những ai sống trong Thánh Tâm Cbúa, và có thể tôn thờ Chúa suốt cả ngày dài. Phúc cho những ai tiếp nhận ân sủng của Chúa! Xin Chúa hãy hồi sinh những người vẫn còn nằm trong sự chết, để họ có thể vui mừng trong Chúa. Xin Chúa hãy tỏ Tình Thương Yêu Chúa ra cho họ. Xin tỏ cho họ thấy Thánh Tâm Chúa, để họ có thể hát lên Bài Ca Tình Yêu Mới mà chúc tụng Chúa. - Hỡi con yêu dấu của Linh Hồn Cha, con hãy cầm Tay Cha và trân quí tất cả những điều Đấng Khôn Ngoan đã dạy dỗ con. Cha đã dạy con bằng ngôn ngữ Tình Yêu. Chađã dạy con biết phân biệt khi lắng nghe Tiếng Cha. Cha đã hướng dẫn con cách nhận ra Cha là Chúa của con. Cha đã làm cho tâm hồn con được hân hoan. Cha đã nhắc cho con nhớ đến Vẻ Đẹp Cao Trọng của Cha và Cha là Nguồn Tình Thương Yêu Siêu Phàm. Từ Đời Đời, Cha đã mong muốn ở cùng với con, trong con và con ở trong Cha. Có l giờ đây con đang bắt đầu ẽ hiểu được lòng Thương Yêu nồng nàn của Cha, và Cha là Thiên Chúa của con mong mỏi và khát vọng tình yêu mến như thế nào! Bông hoa yêu quý ơi, Cha luôn ở với con và sẽ luôn ở với con tới cùng, đến muôn đời. Con hãy biến Thánh Tâm Cha trở nên Nhà của con, như chim bồ câu có tổ ấm vậy. Con hãy để Thánh Tâm Cha trở thành Nhà con cư ngụ. Tình Thương Yêu mà Cha dành cho tất cả các con thì vĩnh cửu.

Ngày 25 tháng 7, 1989

(Tại Patmos, thuộc Đảo Apocalypse, nơi thánh Gioan bị lưu đầy) - Cha đã đưa con đến vùng đất mầu mỡ để con thưởng thức những sản phẩm và những điều tốt hảo của nó (Gr 2,7). - Chúa của con ơi, nếu cỏ thể được, xin cho con ơn được “nhận” Lời Chúa tại hang động này, nơi Thánh Gioan cũng đã nh ận Lời Chúa. Lạy Chúa, từ đáy lòng con, con kêu lên cùng Chúa. Xin Chúa th ơng lắng nghe lời con cầu xin! ư Con mong Chúa đáp nhận lời con. Amen. - Khi lời van xin của con cất lên, thì một lời khác cũng được phát ra và Cha đến để nói cho con biết lời đó là gì. Con là người được tuyển đặc biệt (Đn 9,23). - Chúa ơi, thực ra điều đó có nghĩa gì vậy? - Con hãy nghe Cha! Con cứ tới bên Cha bất cứ lúc nào, để người ta có thể hiểu rằng Cha Là Đấng Hằng Hữu. Cha chính là Ngôi Lời ngự xuống giữa các con để tha thứ cho các con và đưa tất cả các con trở về với Cha. (Sứ điệp được Chúa ban cho nhóm đặc sủng người Hy Lạp. Họ đến Patmos để cầu nguyện và học cách cầu nguyện bằng kinh Mân Côi. Một số đến từ Athens, số khác từ Rhodos. Tất cả cùng hành hương tới Patmos.) - Hỡi các con rất yêu dấu, các con hãy tỉnh thức! Cha là Ðấng Cứu Thế, là Ðấng Chịu Đóng Đanh, là Ðấng Cứu Chuộc của các con. Các con hãy cảm nhận Tình Thương Yêu của Cha… Nhằm đem lại lợi ích cho các con, Cha đã đến để làm tăng thêm tình thương yêu và làm giảm đi sự dữ. Cha đến để ban cho các con những điều mà linh hồn các con còn thiếu. Hỡi những người con bé mọn của Cha, Các con đừng sợ! Cha không phải là Ðấng Rộng Lượng sao? Cha không phải là Ðấng Tối Cao ư? Vậy các con hãy tin tưởng nơi Cha, vì các con đang ở trong Vòng Tay Săn Sóc của Cha các con. Cha là Ba Ngôi Cực Thánh, là Một Như Nhau. Các con hãy phó thác hoàn toàn trong Tay Cha và các con hãy cho để Cha đào luyện các con trở nên những Cột Ánh Sáng Sống Động. Các con hãy để cho Cha chia sẻ với các con tất cả những gì Cha có. Cha thương yêu các con! Các con yêu dấu, thế giới tối tăm này chỉ còn lại chút ánh sáng leo lắt. Vậy mà quỉ dữ vẫn đang tâm dập tắt nốt chút ánh sáng còn xót lại đó. Thế hệ các con không thương tiếc khi cứ thích gọi điều xấu là tốt, điều tốt là xấu. Họ không chút động lòng mà cứ liên tục xúc phạm đến Thánh Danh Cha, đồng thời lại sẵn sàng chạy đến với quỉ dữ và phủ phục dưới chân nó. Cha đau khổ biết bao khi phải chứng kiến tất cả cảnh tượng như thế! Các con hãy thử cảm nghiệm xem Thánh Tâm Cha b xé nát như thế nào. Thánh Tâm Cha ị phải chảy máu ra thê thảm khi nhìn thế hệ chết chóc này đang vùng vẫy để cắt

đứt khúc dây rốn còn gắn liền với Cha, chỉ mong sao có thể thoải mái để tự cho mình là Vô Th n, rồi có thể nói: “Chúng ta khỏi cần phải bận tâm suy nghĩ ầ mình thuộc về ai. Này nhé, chúng ta đã được tự do rồi! Giờ đây chúng ta có thể đi xây lại Tháp Babel. Cái Tháp mà trước đây chúng ta chưa làm xong đó? Tại sao chúng ta lại phải gắn bó với Thiên Chúa chứ? Chúng ta sẽ được lợi lộc gì do Giới Luật của Ngài mang lại?” Họ đang bày ra những chuyện này vì bản thân họ có bao giờ biết Chúa Cha hoặc Cha là ai. Hầu hết những người thuộc thế hệ này là người thờ thần Baal. Đúng vậy, tổ tiên họ là những kẻ tôn thờ các thần giả, nên họ là con cháu thì cũng vậy thôi. Mọi việc họ làm đều khiến cho linh hồn mình ra héo tàn, vì chúng đã cắn đứt khúc dây rốn nối liền với Cha, là đường giây chuyển sức sống đến linh hồn họ… Họ đang cố tình lao đầu xuống vực lửa không hế tắt. Họ không ngớt xúc phạm đến Thánh Danh Cha và còn chủ tâm khiêu khích Cha nữa… Các con hãy đến với Cha! Cha mời gọi các con và các con đã nghe Cha. Cha Là Chúa của các con và các con là Dân của Cha. Hỡi Các Con Thuộc Dân Riêng của Cha, các con hãy đón nhận Cha với tâm tình yêu m ến và bình an. Trái đất đã ra dơ bẩn dưới gót chân của thế hệ này. Đây là lý do tại sao Lửa Thanh Tảy của Cha sẽ từ trời đổ xuống trên họ, để làm sạch vùng đất bị dính đầy dầu hắc ín. Các con hãy h ướng tâm hồn lên cùng Cha và kết hợp làm một với Cha. Các con hãy nhận Bình An của Cha! Cha chúc lành cho tất cả các con cùng tất cả những gì các con đem tới để xin được chúc lành. Hơi Thở Cha đang thổi xuống mỗi thánh tượng và vật thánh. Các con hãy kết hợp làm một với Cha.

(Sứ điệp trên được Chúa ban sau “tai nạn tàu bè”. Số là trong khi chúng tôi đang suôi thuyền từ Rhodos tới Patmos, một vài người bắt đầu nói chuyện về tôn giáo. Mười lăm phút sau, nhóm mười hai người chúng tôi bị bao vây bởi một đám đông những người trẻ, đa số là người vô thần, và họ tranh luận với chúng tôi. Họ tấn công Lời Thiên Chúa. Nhưng mặc dầu có cuộc tấn công dữ dội này, một người trong số họ đã tức khắc được ơn trở lại.) - Lạy Chúa của con, xin tỏ cho họ thấy Tình Thương Yêu Tha Thiết của Chúa. Chúa là Bình An và Hy V của chúng con. Chúng con không x ọng ứng đáng với TìnhThương Yêu và Lng Thương Xót Chúa. Xin Chúa với chúng con, vì ò ở chúng con yếu đuối và mỏng manh như loài hoa, và chúng con cần Nhựa Sống của Chúa để nuôi dưỡng chúng con. - Các con hãy trở nên thánh thiện như Cha là Đấng Thánh. Các con hãy đọc Lời Cha, và chỉ sống cho Cha và duy chỉ một mình Cha mà thôi! Các con hãy lấy tình thương yêu mà đáp trả sự dữ. Các con hãy nên như các chồi non trổ sinh từ

Cây Nho. Chẳng bao lâu nữa, các con sẽ đâm chồi trổ bong, và hoa trái của các con các sẽ tràn đầy thế giới. Các con hãy nhận Bình An của Cha, và hãy ở lại bên Lòng Cha! Danh Cha là Thánh, v các con hãy nhớ mà sống thánh thiện! ậy Các con hãy đến với Cha! Ngày 26 tháng 7, 1989 (Trong hang động Apocalypse, nơi có bàn chân của tác giả đã từng đứng để viết, tôi đặt cuốn vở của tôi xuống, và nhận Sứ Điệp của Chúa) - Chúa ơi? - Cha đây. Con đ ừng bao giờ nghi ngờ. Cha bây giờ Ở với con và ở bên con cho đến thời viễn mãn và mãi mãi. - Chúa ơi? - Cha Đây. Chúa T ình Yêu đang ở bên con. Con đừng sợ! Con ơi, chính tình thương yêu là t t cả mọi điều mà Cha xin nơi con, cha muốn một sự đáp trả ấ ủa bằng Tình Thương Yêu. Bình An c Cha là của con. Các con hãy nhận Bình An của Cha, để con có thể ban cho những người khác. Các con hãy ngưng làm điều xấu. Các con hãy Hiệp Nhất với nhau! Các con hãy Hiệp Nhất và kết hợp nên một với nhau, như Cha và Chúa Cha là Một và Như Nhau. Bình an ơi… hỡi bình an con của Cha! Các con hãy đến và làm hòa với Cha. Giờ đây Chúa Tình Yêu đang kêu gọi con. Ngày 28 tháng 7, 1989 - Chúa ơi? - Cha đây. Hỡi người con bé mọn của Cha, con nhận thức việc Cha Hiện Diện như thế nào rồi. - Và Chúa của con ơi, con sẽ lắng nghe Chúa? - Hỡi người con bé mọn của Cha, Cha muốn con lắng nghe Cha và cảm nhận được Cha. Con hãy để cho ngón tay Cha đặt trên con. Con hãy để cho Thần Khí Cha hoạt động trong con. - Ôi lạy Chúa, con thật bất xứng biết bao trước tất cả hồng ân này!

- Các con hãy k hợp nên một với Cha… Cha là Chúa thương yêu con biết ết bao! Con có thấy không? Thánh Tâm Cha mở ra để đón bất cứ ai muốn tiến vào. Các con được hoàn toàn tự do lựa chọn. Nếu các con chọn Thánh Tâm Cha, Cha sẽ đổ xuống tâm hồn các con tràn đầy Tình Thương Yêu của Cha. Cha sẽ để các con sống trong Ánh Sáng Cha. Các con sẽ nhận sức sống từ nơi Cha. Cha sẽ nuôi dưỡng các con. Cha cũng sẽ hỏi các con có sẵn lòng dự phần với Cha không. Cũng giống như Tân Lang và Tân Nương, Cha con ta sẽ chia sẻ, về phần Cha thi Cha sẽ đổi mới các con một cách toàn diện bằngTình Thương Yêu của Cha, - Chúa ơi, xin hãy làm cho mọi người trở về với Chúa. Xin Chúa canh tân lại thế hệ chúng con như xưa. - Vậy các con hãy đến với Cha, hãy trở về với Cha! Cha không chối bỏ các con. Cha là Ðấng Giầu Lòng Thương Xót và đầy Lòng Trắc Ẩn. Các con hãy nhìn nhận tội lỗi mình, hãy sám hối và hãy trở thành con cái Cha! Cha-Là-ÐấngCứu-Chuộc, Cha là Ðấng Cứu Thế của các con. Cha Là Ba Ngôi Cực Thánh, Tất Cả Ba Ngôi trong Một. Cha Là Thần Khí của Ân Sủng và dù thế hệ các con đã tự cho mình là con cái không cha, Cha vẫn sẵn sàng quên và tha thứ tội lỗi, sẵn sàng đưa mọi người bội phản trở về. Thánh Thần Ân Phúc của Cha sẵn sàng nâng các con lên và đ mới tâm hồn các con. Tại sao các con cứ tiếp tục biến ổi đất đai của các con thành sa mạc? Các con không thấy chán chường khi phải sống mãi trong nơi hoang địa ấy hay sao? Các con hãy trở về với Cha! Các con hãy nhập vào đoàn người đã từng tìm kiếm các Giếng Nước của Cha và họ đã tìm thấy. Cha sẽ đổi mới các con với Sự Thiện Hảo của Cha, với Vẻ Đẹp của Cha, với Vinh Quang của Cha. Cha muốn nâng các con lên tới mức hoàn thiện, để linh hồn các con có thể sống an vui. Cha muốn nói chuyện với các con rất yêu dấu này của Cha 40. Cha thương yêu họ và Tình Yêu Thương của Cha dành cho họ thì vĩnh cửu. Cha kêu gọi họ để tỏ cho họ Thánh Tâm Cha và họ đã nghe Cha. Họ đã nghe thấy tiếng kêu của Cha trên Thập Tự Giá. Cha luôn mong muốn lôi kéo linh hồn họ vì họ cũng là con cái của Cha. Cha đã từng khát mong sự thân thiết này ngay từ thuở ban đầu. Và từ thuở đời đời, Cha hằng ao ước họ hết lòng yêu mến Cha và tôn thờ Cha là Thiên Chúa của minh! Này con ơi, Cha muốn nhắc nhở cho họ nhớ rằng Cha có thể bầy tỏ Mình ra bằng nhiều cách khác nhau và bầy tỏ qua các tâm hồn nhiệt thành như thế nào, nhờ đó mà vén mở các bí mật của Cha, vén lộ Đấng Khôn Ngoan của Cha. Cha muốn họ phân biệt được điều gì từ Thần Khí mà đến và điều nào do óc chủ quan của họ mà ra. Ngay từ thuở ban đầu, Cha không ngừng khuyên họ hãy nhìn vào Môi Miệng Cha. Việc họ thiếu nhận thức đã sinh ra các hoa trái còm cõi, ngu xuẩn, tự phụ, đã khiến cho tâm hồn tồi tệ của họ hóa ra trầm trọng hơn. Cha đã đưa họ
40 Nhóm người Athens.

ra khỏi cơn ngủ mê để họ có thể sống và Cha đã rất nôn nóng chờ đợi cho đến Giờ Phút này. Họ sẽ học hởi cùng Cha! Các con hãy hiểu Thần Khí Cha hoạt động như thế nào. Cha thương yêu tất cả các con và Cha không muốn các con lâm vào tình tr ng ngu dại như thế. Cha không muốn các con bị lừa dối bằng ạ chính óc chủ quan của các con. Các con hãy sống khiêm tốn, hãy sống hèn mọn và các con hãy để cho Cha nuôi dưỡng các con theo như ý Cha chọn. Cha sẽ luôn trông chừng các con. Cha là Chúa ban cho các con Phúc Lành của Cha, Tình Thương Yêu của Cha, và cả Bình An của Cha. Ngày 29 tháng 7, 1989 (Tôi muốn chạy đến với Chúa một chút.) - Chúa Tình Yêu đang ở gần bên con. Con hãy sống tinh thần bé mọn để Thần Khí Cha có thể lớn lên trong con. Cha Là Chân Lý, Là Sự Sống và Là Đường. Con hãy Vinh Danh Cha bằng cách yêu mến Cha! Ngày 30 tháng 7, 1989 (Bài đọc hôm nay là Colosê 2,1 -15. Ðoạn này được đọc sau khi tôi gặp một người thuộc phái Giáng Lâm (Penticostians). Ông này nói r ng tất cả các sứ ằ điệp thật hay, nhưng chắc chắn việc này đã bị ma qủi lấy tên Ðức Mẹ để chen vào! Ông ta nói rằng ác qủi là nhân vật sẽ hợp nhất các Giáo Hội lại! Thật kinh ngạc. Làm sao Satan có thể lừa dối được người tốt lành như thế chứ...) - Chúa ơi? - Cha đây. Các con hãy nhận Bình An của Cha! Bình An của Cha là của con. Nhớ đừng để mình bị lừa gạt bởi triết thuyết duy lý và những giáo huấn không lành m ạnh. Hãy hoàn thành sứ vụ của con để làm Vinh Danh Cha và nhắc lại tất cả những điều mà Cha đã dạy con. Cha là Đấng Khôn Ngoan và là Thày Dạy của con. Con đang học từ Chính Miệng Cha. Hãy lặp lại theo Cha những lời này: Lạy Chúa, xin hãy chiếm hữu lấy linh hồn con. Xin hãy chiếm hữu lấy tâm trí con. Lạy Chúa Giêsu của con, xin hãy chiếm hữu cả trái tim con, vì tất cả mọi sự đều thuộc về Chúa. Tình Thương Yêu của Chúa quí hơn chính sự sống. Con đặt hy vọng của con nơi Chúa. Amen.

- Hỡi người con bé mọn của Cha, Chúa Tình Yêu luôn ở gần bên con. Con có nhớ mãi ai chính là Ðấng Cứu Ðộ của con không? Thiên Đình đang than khóc suốt ngày đêm vì các tà thuyết đã xâm nhập vào trong Nhiệm Thể Cha. Các tà thuyết đang xâu xé Nhiệ m Thể Cha. Các tà thuyết này đang lây lan trong Nhiệm Thể Cha chẳng khác gì một chứng ung thư. Chất men của các tà thuyết đã thấm nhập vào cả Bánh của Cha… Cha nói thật với con rằng những người này sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả những sai lầm của mình cũng như của các người đi theo họ. Những sai lầm này cũng nghiêm trọng chẳng khác gì so với tổ tiên họ là những người đã tôn thờ thần Baal. Bông hoa yêu quý ơi, con hãy luôn nhớ đến Sự Hiện Diện Thánh Thiện của Cha. Mắt Cha không bao giờ rời xa con. Nào, Chúng ta, Cha con ta? - Cho đến muôn đời.

VASSULA RYD ÉN: Nhật Ký Thị Kiến Thiên Chúa Tháng 08 Năm 1989
Ngày 4 tháng 8, 1989 (Ðêm qua khi tôi thức dạy vào nửa đêm. Tôi ý thức đ ược là Chúa Thánh Thần đang cầu nguyện bằng kinh Tin Kính cho tôi. Tôi cầu nguyện theo Tiếng của Chúa Thánh Thần từ phần giữa cho tới hết. Sau đó, cũng trong đêm này, lúc tôi thức dạy, tôi lại ý thức được Tiếng của Chúa Thánh Thần đang cầu nguyện bằng kinh của Thánh Micae. Tôi thức giấc vào khoảng giữa kinh. Tôi liền cùng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần cho tới hết. Chúa Thánh Thần không ngừng cầu nguyện trong tôi, ngay cả khi tôi đang ngủ.) - Lạy Chúa của con và là Thiên Chúa của con, lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, có phải Ý của Chúa muốn cho (...) tức là dành cho những người yêu mến Chúa? Xin Chúa ban cho con câu trả lời bằng Lời Chúa. (Sau đó, Chúa chỉ cho tôi đoạn Colossê 3,1-4.) - Cha sẽ viết nó ra: “Vì con đã được đưa trở về với đời sống thật trong Cha, con phải tìm kiếm những sự trên trời, là nơi Cha ngự bên hữu Thiên Chúa. Con hãy chỉ nghĩ đến những sự trên trời mà thôi, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất, vì con đã chết và giờ đây sự sống mà con có được đang ẩn náu trong Cha. Thế nhưng khi Cha bầy tỏ Mình ra - mà Cha là s sống của con - thì cả con nữa ự

cũng sẽ được tỏ lộ ra trong tất cả vinh quang của con với Cha”, vì tất cả những việc thiện con làm vì Danh Cha, sẽ tôn vinh Cha. Cha là Chúa Tình Yêu. Chúng ta, Cha con ta? - Vâng, Chúng ta, Cha con ta. - Chúng ta, chúng ta? - Vâng, chúng ta, chúng ta, lạy Mẹ Thánh. - Chúa ơi, xin Chúa chỉ cho con biết con đang đứng ở đâu, vì giờ đây con cảm thấy như thể mặt đất đang di chuyển. Chúa đã quả quyết rằng, không có ai là Vị Linh Hướng của con và con nhận được các giáo huấn và lời khuyên chân thật chỉ qua Chúa mà thôi. Lúc này đây lòng con đau buồn vì con không hiểu được (chình cái điếu khó khăn lớn lao mà chính con đang phải đương đầu). Chúa đã nói rằng, Chúa sẽ giải nghĩa giới luật thật rõ ràng và công bố sự hiểu biết thật chính xác. Giờ đây con đang bị giằng co đến khổ sở, vì con đang cố gắng cảnh cáo và sửa sai cho một người. Con cần Lời Khuyên của Chúa. Trước hết, xin Chúa cho con bi t con có sai lầm không? Xin làm làm cho lòng con được an ế tâm bằng cách ban cho con câu trả lời rõ ràng qua Lời Chúa cho câu hỏi của con. Rồi xin hãy nói chuyện với con, Chúa của con ơi! - Con hãy giữ như khuôn vàng thước ngọc những lời dạy dỗ tốt lành con nghe được từ nơi Cha, với lòng tin tưởng và yêu thương. Con đã được ký thác để chịu trách nhiệm về điều gì đó thật quí giá. Con hãy canh chừng việc này với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Ðấng đang sống trong tất cả các con. 2 Tm. 1,13-14 Vassula ơi, con hãy để Cha viết cả điều này nữa. Con phải sống trọn đờ i theo như con đã tiếp nhận Cha là Chúa của con. Con phải gắn bó chặt chẽ với Cha, nương cậy trọn vẹn nơi Cha và sống với niềm tìn vững mạnh mà con đã được dạy dỗ, cùng với tâm tình tạ ơn hết lòng. Con đừng để bất cứ ai đánh lừa được con và lấy đi mất tự do của con mà đi theo học thuyết duy lý trống rỗng, cũ rích, một triết thuyết dựa trên những nguyên lý của thế gian này, thay vì dựa vào Cha là Đức Kitô. (Tôi cũng muốn xin sự hướng dẫn của Ðức Mẹ nữa. Ðức Mẹ “Hằng Cứu Giúp” đã đến giúp tôi như trong thời kỳ bách hại. Người can thiệp cho tôi. Tôi cảm thấy thật khổ tâm vì không biết tôi có sai sót gì khi phải sửa lỗi cho người này không. Có thể tôi đã quá gay gắt chăng? hoặc tôi đã sai lầm?) - Xin Mẹ ban cho con lời khuyên phát xuất từ Lời Chúa khi con mở Thánh Kinh. (Tôi mở Thánh Kinh thấy đoạn Pl. 4,4-6. Ðoạn đó như sau):

- Lời khuyên nhủ cuối cùng: “Cha muốn con hạnh phúc, hạnh phúc trong Chúa. Cha nhắc lại về những gì cha muốn là nhằm đến hạnh phúc của con. Con hãy để lòng khoan dung của con tỏ rõ cho mọi người biết: Thiên Chúa ở gần bên.” - Xin cám ơn Mẹ Thánh đã luôn hướng dẫn con. Con thành thật tin tưởng vào Lời Khuyên của Mẹ. (Ðức Mẹ ban cho tôi thêm ba đoạn Thánh Kinh để khuyến khích tôi và ba đoạn đó như sau): “Cho nên phần con, hãy dạy những gì phù hợp với giáo lý lành mạnh.” Tt. 2,1. “Ðừng để người ta coi thường con vì con còn trẻ, nhưng hãy trở nên tấm gương cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, vể đức ái, đức tin và lòng trong sạch của con.” 1Tm 4,12 “… Sự nhiệt thành của con đã khích lệ được nhiều người…” 2 Cr 9,3. - Chúa ơi?! - Cha đây. Giáo huấn của Cha thì chân chính, cho nên con đừng lo lắng về giáo huấn Cha ban, Con hãy lo lắng cho những người thay vì làm điều thiện thì lại làm điều dữ. Họ còn muốn giả bộ như mình đang làm điều tốt, trong khi thực tế họ đang làm điều xấu. Con hãy lo lắng cho Giáo Hội Cha đang bị nhiều phân tán và chia r trầm trọng. Con hãy lo lắng đến những người coi thường Công ẽ Việc của Thần Khí, bởi vì do các tồi tệ này Cha sẽ để bung ra cơn thịnh nộ của Cha. Họ là nguyên nhân gây nên sự suy nhược của các con cái Cha. - Chúa của con ơi, xin Chúa đừng che dấu Nhan Thánh Chúa với các người yêu mến Chúa. Xin Chúa đoái thương chúng con và cứu giúp chúng con. Xin Chúa trở lại với chúng con! Lạy Chúa, xin mau tr lại! Xin để con cái Chúa ở thấy những gì Chúa làm cho họ. Xin cho họ thấy được Vinh Quang Chúa. - Con hãy cầu nguyện và sửa đổi, hãy đền tạ về tội lỗi và độc ác của thế hệ này! Cha cần các linh hồn dâng mình làm hy tế. Con hãy chấn hưng lại thế hệ chết chóc này bằng tình yêu mến. Mặc dù con chẳng là gì, con vẫn có thể làm dịu Phép Công Thẳng Cha bằng cách yêu mến Cha. Con hãy vinh danh Cha bằng cách yêu mến Cha. Con hãy nhớ cách Cha hướng dẫn linh hồn con tới sự thánh thiện. Con yêu dấu, con hãy đến với Cha! Tại sao lại con lại đi tìm ở nơi khác? Con gái yêu quý của Cha ơi, con hãy thận trọng với những lời nói, sự đồn đãi, chỉ chích. Con cứ đáp lại tất cả những sự này bằng thinh lặng, như Cha đã từng Thinh Lặng.

- Cha Piô đây cha đang ở cùng con . Con hãy nhớ luôn điều này nhá! (Sono con te, Padre Pio, recordatelo sempre).

Ngày 7 tháng 8, 1989 - Chúa ơi? - Cha đây. Con hãy nhìn quanh con và sẽ hiểu. Lời Cha được ban cho con. Con hãy nhận ra các Dấu Chỉ của Cha và đừng sợ hãi! Con yêu dấu, Cha lưu ngụ trong con vì con là hư không . Cha đã tháo bỏ xiềng xích cho con. Con đừng để ai 41 gài bẫy được con. Con hãy nhớ Cha đã đổ xuống con sự hiểu biết và nhận thức. Con yêu dấu, đừng để ai lừa gạt được con. Hỡi người con bé mọn của Cha, Cha ban cho ôngấy 42 Bình An và Tình Yêu c Cha. Con hãy chúc lành ủa và tha thứ cho ông ấy như Cha là Chúa đã tha thứ. Vassula ơi, Cha đã nói rằng, tất cả những điều Cha ban cho con là để mưu cầu các lợi ích của Cha. Của ăn trực tiếp từ Cha mà đến sẽ dinh dưỡng hồn con thêm tốt lành. Con hãy ở lại trong ân sủng Cha, trong Vòng Tay Cha. Cha là Chúa bảo đảm với con rằng Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Qua qui luật sống của con, người ta sẽ thấy con là người nghiêm ngặt. Họ sẽ chối từ con, vì Đường Lối của Cha không giống như đường lối của họ 43. Thế mà các người này thực sự lại giống như những kẻ đang cố gắng chống lại giòng sông đang chảy. Con gái yêu quý của Cha ơi, con hãy sống trong Bình An . Cha chúc lành cho con.

Ngày 9 tháng 8, 1989 (Sứ Điệp cho buổi cầu nguyện ngày 18-8-1989 tại Nguyện Đường Công Giáo ở Caux.) - Chúa ơi? - Cha đây. Con hãy lắng nghe Cha! Con yêu dấu, Cha là Ðấng Thánh và Cha đang chuẩn bị để các con đi vào Con Đường Thánh Thiện. Hỡi các con nhỏ bé của Cha, các con hãy nhớ đừng gắn bó với của cải trần thế, mà hãy gắn bó với những sự đến từ Trời cao, tức là các điều thuộc về thiên đàng thánh thiện. Cha là Ðấng Thánh và vì các con là
41 Câu này có ý nói về trường hợp khi tôi hỏi Chúa về một người tôi đã giúp sửa sai. Tôi không biết sự nhận thức của tôi có

phải chỉ là ‘những ảo giác’ như anh ấy nói, hay sự nhận thức này của tôi là đúng. 42 Người mà tôi sửa sai. 43 Điều này là do một quyết định được Thiên Chúa linh ứng, nhưng lại được tiếp nhận trong sợ hãi.

con cái của Cha, nên Cha mong muốn các con sống thánh thiện. Các con hãy tôn vinh Danh Cha là Đấng Thánh. Các con hãy tôn thờ Danh Cha! Hỡi các con thuộc dân riêng của Cha, các con hãy đến với Cha và tìm gặp Cha trong Thinh Lặng. Các con hãy cảm nh ận ra Cha… Các con hãy mở rộng lòng các con ra cho Cha và ồi Cha sẽ bắt đầu dạy dỗ các con trong niềm vui r hân hoan. Cha sẽ đổ trên các con đầy sự hiểu biết và Cha sẽ nâng hồn các con lên cùng Cha và tô điểm cho hồn các con nên tươi đẹp. Cha là Ðấng Luôn Nhắc Nhở các con về Lời Thánh của Cha. Cha là Đấng Khôn Ngoan và Trọng Kỷ Luật. Cha là Một và Duy Nhất, Ðấng nuôi nấng những ai biết bỏ mình hoàn toàn vì Cha. Các con hãy ống trong Ánh Sáng Cha và tìm ẩn náu dưới Bóng s Cánh Cha. Các con hãy ăn lương thực từ Cha mà đến. Các con đừng tìm cách cắn đứt Cuống Nhau quá sớm. Con hãy để cho Cha chuẩn bị các con một cách đầy đủ và nuôi dưỡng linh hồn các con cho đến khi trưởng thành và hoàn hảo, để các con có thể sống lành mạnh. Các con đừng quay mặt đi khỏi Cha, nhưng hãy bước đi bên Cha cả ngày cả đêm. Đã bao nhiêu lần Cha kêu gọi những người vẫn còn lang thang trong nơi hoang địa này hãy tìm đến Cha. ời Con hãy đến với Cha! Này con là ngư vẫn lang thang giữa nơi hoang dại này và nói: “Tôi đi ìm Ðấng Cứu Độ của tôi , nhưng tôi đ không th t ã ấy Ngài”. Con yêu dấu, con hãy tìm đến Cha với tâm hồn trong sạch, và yêu mến Cha một cách vô vị lợi. Con hãy tìm đến Cha trong sự thánh thiện, với tinh thần từ bỏ như Cha mong muốn. Con hãy tìm đến Cha bằng cách tuân giữ các Giới Răn Cha. Con hãy tìm đến Cha bằng cách thay thế sự dữ bằng tình yêu. Con hãy tìm đến Cha với tâm hồn đơn sơ. Con đừng phạm tội nữa, hãy ngưng làm sự dữ, hãy học làm điều thiện. Con hãy tìm kiếm sự công chính, hãy giúp đỡ người bị áp bức.Con hãy làm cho nơi hoang dại và chốn khô cằn này reo vui! Con hãy biến lòng hững hhờ của con cháy bừng thành ngọn lửa hăng say đầy tâm huyết, và thay thế sự thờ ơ của con bằng lòng sốt mến nhiệt thành. Con hãy làm tất cả những điều ấy để con có thể nói được rằng: “Tôi tìm kiếm Ðấng Cứu Độ của tôi, và tôi đã thấy Ngài. Ngài ở gần bên tôi trong mọi lúc. Có điều tôi đi theo con đường tăm tối của tôi, nên tôi đã không thấy được Ngài. Ôi, Vinh danh Thiên Chúa! Chúc ụng Chúa chúng con! Làm sao tôi có t thể hóa ra mù lòa đến như vậy được?” Rồi Cha sẽ nhắc cho con, giúp con tuân giữ và qúi trọng các Nguyên Lý Đạo Đức của Cha cần thiết cho đời sống của con. Tất cả hãy đến với Cha! Hỡi các con là các mục tử, những người đã lạc đường Chân Lý! Làm sao các con có thể nói rằng mình chưa hề rời bỏ luật lệ chỉ đường dẫn lối, hoặc cho rằng mình không gây ra sư tàn phá nào mà chưa ai biết tới? Làm sao các con có thể khoe khoang rằng, các con băng qua sa mạc mà không cần ai vạch đường chỉ lối? Tính khoe khoang và tự kiêu đem lại cho đàn chiên Cha được lợi lộc gì? Phải, đàn chiên mà các con khoe khoang thế này thế nọ hiện giờ ở đâu? Lúc này liệu các con còn có thể nói rằng mình đã chăm sóc đàn chiên theo đúng đư lối không? Có khi nào các con thành thực tự hỏi ờng

lòng mình là các conđã hành sự như Cha là Đ ấng Chăn Chiên Lành hằng kỳ vọng nơi các con không? Vậy hỡi các con, hãy lắng tai mà nghe để mà hiểu những lời Cha muốn cảnh báo: chính các con là những người đang chăn nuôi hàng ngàn con chiên trong tay, thế mà các con lại tự trao đổi gậy chă n chiên để đổi lấy gậy quyền của Phường Giả Dối. Chẳng lẽ Cha đã không cất bớt gánh nặng từng đè trên vai các con hay sao? Không phải chính Cha đã Chuộc Tội cho các con đó sao? Có th nào Cha cứ đang tâm mà đứng nhìn các con ăn bánh ể trong nước mắt? Mọi việc Cha làm là để giúp đỡ và giải cứu các con. Với tất cả sự êm ái dịu dàng, Cha đã từng gọi các con là những mục tử của Cha. Hiện nay, thời gian thì chẳng còn bao lâu nữa. Cha đang ban cho các con những Ơn Kỳ Diệu cùng các Dấu Chỉ, và cho xuất hiện trên bầu trời nhiều Điềm Lạ. Cha loan báo cho các con hết cảnh giác này đến cảnh giác khác. Cha gởi cho các con những Dấu Chỉ Trọng Đại của Tình Thương Yêu và Lòng Thương Xót của Cha, vậy mà các con đã coi thường tất cả… Ngày nay, các con có ẵn sàng mở rộng tâm hồn tiếp nhận Cha không? s Miệng các con có sẵn sàng để lên tiếng xác nhận Thần Khí Ân Sủng mà Cha đổ tràn xuống các con trong những ngày này không? Mắt các con có sẵn sàng để mà nhìn xem không? Tai các con có sẵn sàng để nhận ra Tiếng Gọi Yêu Thương của Cha không? Lòng các con có muốn mở ra và nhận biết những Ân Sủng được ban cho thời nay không? Chân các con có sẵn sàng để bước đi và đến quì phục tôn thờ Cha trong Giờ Chầu Thánh Thể giớng như những mục tử đầu tiên đã đến thờ lạy và vinh danh Cha vào ngày Cha giáng sinh không? Lần này các con có s sàng vinh danh Cha với tất cả tâm hồn, đồng thời bầy tỏ cho đàn ẵn chiên của Cha biết về tình yêu mến và lòng trung thành của các con đối với Cha không? Các con cho rằng mình đang sống chứ không chết. Vậy tại sao Cha không nghe thấy các con nói năng gi? Tại sao Cha không nghe thấy vang lên lời chúc tụng nào? Cha là Ð ấng thường quen quở trách và rèn luyện tất cả mọi người Cha thương yêu. Các con hãy đến và ăn năn sám hối! Giờ đâ y các con hãy làm cho Thánh Tâm Cha được vui mừng và hãy nhìn vào Cha là Đấng Mục Tử của các con, để các con không còn lang thang vô định hướng trong sa mạc này nữa. Cha hiện diện để dẫn các con đi trên Đường Bình An, Yêu Thương và Hiệp Nhất. Thế rồi Cha nài nỉ các con hãy cầm lấy Chìa Khóa Vương Quốc của Cha để mà sử dụng. Chìa Khóa Vương Quốc của Cha chính là TÌNH THƯƠNG YÊU! Tình Th ương Yêu sẽ đem đến mọi Vinh Thắng! Tình Thương Yêu và Đức Khiêm Tốn sẽ là các Chìa Khóa khác cho TÌNH HIỆP NHẤT. Các con hãy giữ lấy các chìa khóa này để mà sử dụng. Các con yêu dấu, các con hãy nhớ sử dụng và hãy liên k vơi nhau nên một ! Các con hãy qui tụ thành Một Dân ết Thánh. Cha chúc lành cho m người các con và in trên trán các con Sinh Khí ỗi Tình Thương Yêu của Cha.

- Cha muốn thêm điều này vào Sứ Điệp của Cha: Bất cứ ai nói mình đang ở trong ánh sáng, nhưng lại ghét anh em mình, thì người đó vẫn còn ở trong tối tăm. Các con hãy tha thứ cho nhau! Các con hãy tha thứ cho nhau như Cha là Chúa hằng luôn tha thứ. Các con hãy nên thánh như Cha là Đấng Thánh. Các con hãy suy niệm Sứ Điệp của Cha! Các con hãy nhớ suy niệm, và hãy thấm nhuần lấy Sứ Điệp của Cha. Chúa Tình Yêu thương yêu tất cả các con. (Giờ đây, Mẹ Thánh ban Sứ Điệp của Mẹ cho chúng ta) - Mẹ chúc lành cho mỗi người các con. Mẹ muốn các con hãy luôn chúc tụng Thiên Chúa, cám ơn Ngài về việc Ngài ban S Điệp. Chính các con có năng lực sống động để tin và số ng Sứ ứ Điệp. Vậy các con hãy vững tin mà tiến đến Ngai Tòa Ân Sủng, vì các con đã chiếm được Lòng Thương Xót và Tình Thương Yêu của Ngài, và Ngài là Đấng vô cùng Xót Thương. Các con hy tuân theo cácđiều Ngài chỉ dẫn, cũng như ã sống Sứ Điệp Ngài ban. Các con đừng chỉ đọc rồi để sang một bên và chờ Sứ Điệp khác, thế nhưng các con hãy đem vào thực hành trong đời sống, như thế rất làm hài lòng Thánh Tâm Ngài. Các con hãy lắng tai mà nghe Tiếng Ngài! Hỡi các con của Mẹ, các con hãy dâng lên Chúa những khó khăn và khổ đau của mình! Ngài sẽ chúc lành cho các con. Các con hãy tôn kính Thánh Danh Ngài! Chúa Tình Yêu ở giữa các con. Các con hãy đến với Ngài! Mẹ chúc lành cho mỗi người các con. Ngày 12 tháng 8, 1989 - Chúa Giêsu ơi? - Cha đây. Bông hoa yêu quý ơi, tình hiệp nhất, thái độ lệ thuộc vào Cha, lòng trung thành và sự nhiệt tâm của con sẽ đưa con lên cùng Cha. Con hãy tôn thờ Cha, vì Cha là Thiên Chúaủa con! Con hãy nương tựa vào Cha, vì Cha là c Ðấng Ðồng Hành Thánh Thiện của con. Con hãy an ủi Cha, vì Cha là Phu Quân của con. Con hãy đặt hết hy vọng vào Cha và chỉ vào Cha mà thôi, vì Cha là Ðấng Cứu Thế. Cha là Chúa Giêsu. Ngày 13 tháng 8, 1989

- Này con của Cha ơi, Thần Khí Cha ngự trên con. Tay Cha đặt trên tay con . Lời Cha trên môi miệng con. Phương Ngôn của Cha là đèn soi của con, hướng dẫn từng bước đi của con. Con hãy luôn yêu mến Cha và tuân theo các lời dạy dỗ của Cha cùng giữ các Giới Răn của Cha. Chúa Tình Yêu và Đấng Trung Thành sẽ không bao giờ bỏ con. Cha sẽ luôn là Niềm Hy Vọng của con, và con sẽ là người con kế thừa của Cha! Này con c Cha ơi, Cha sẽ chế ngự các thần dữ đang vây quanh con. ủa Cha sẽ không đứng một bên để nhìn nỗi bất hạnh của con. Còn con, hỡi con của Cha, con sẽ loan truyền Sự Công Chính của Cha. Quyền Lực Cha sẽ hồi s inh ngay cả những xác chết đã thối rữa. Cha là Đấng Phục Sinh và mọi quốc gia sẽ tôn vinh Cha và chúc tụng Cha. Cha sẽ ở với con tới cùng. Chúng ta ? Này hỡi con có đúng không? Chúng ta đúng không? 44 Con hãy luôn nhớ rằng Mẹ là Mẹ của con luôn ở bên con. Con hãy cầu nguyện không ngừng! Ngày 14 tháng 8, 1989 - Cha là Chúa. Này con c Cha ơi, Cha vừa mới đi qua chốn lưu đày này, và ủa Cha đã tìm được con, người mà Thánh Tâm Cha yêu thương. Cha nắm giữ ngay lấy con và đưa con trở về với đường ngay nẻo chính. Cha không đ con lang ể thang một mình cho đến khi Cha đem con vào Nhà của Mẹ Cha, vào Căn Phòng mà Thánh Mẫu đã cưu mang Cha. Con hãy phó dâng ngày mai cho Cha và hãy trở nên như trầm hương của Cha và con hãy tỏa hương thơm ra chung quanh! Thần Khí Cha ngự trên con. Con hãy can đảm lên! Cha sẽ không bỏ rơi con. Này con của Cha ơi, Cha ban cho con các phúc lành của Cha. Ngày 16 tháng 8, 1989 - Này con của Cha ơi, bình an cho con! Con hãy yêu mến Cha như Cha thương mến con! Con hãy cảm nhận lấy Cha. Con hãy nhận thức Cha cho rõ và hãy chạm vào Cha khi con nhìn thấy Cha. Phải chăng Cha đã không bảo con làm điều này đó sao, có phải không con? - Vâng, có ạ, lạy Chúa. - Con sẽ làm theo ý Cha chứ? Ngay bây giờ được không? Vậy thì con hãy cầm lấy Tay Cha! Hãy nhận ra Cha nhờ Sự Bình An mà Cha đang ban cho con đây… Con hãy nhận ra Cha nhờ Tình Thương Yêu Cha cũng đang ban cho con!

44 Từ “chúng ta” thứ hai này đến từ Mẹ Thánh của chúng ta.

- Tại sao con vẫn phải lang thang trong chốn lưu đày này? Chúa của con ơi, xem chừng như dài vô tận! - Cha biết. Có điều Cha đã ủy thác cho con sứ vụ này, một sứ vụ mà chẳng bao lâu nữa con sẽ hoàn tất. Cha sẽ không bỏ con và Cha biết con sẽ làm vinh danh Cha qua sứ vụ này. Vassula ơi, con hãy ở gần bên Cha. Con có làm điều này cho Cha không? - Lạy Chúa của con, con luôn muốn vâng lời Chúa. - Cha sẽ không bao giờ bỏ quên con. Con hãy gắn bó với Cha! Con hãy nhớ Cha là Tôn Sư của con. Chúng ta, Cha con ta? - Vâng, đến muôn đời, Chúa ơi! Ngày 22 tháng 8, 1989 - Xin chúc tụng Danh Chúa. Mọi loài hãy chúc tụng Chúa, Chúa của con ơi! - Chúa Tình Yêu thương yêu con. Tình Thương Yêu siêu việt và Lòng Thương Xót vô hạn của Cha ở cùng con. Con hãy nương tựa vào Cha! Cha là Ðấng Dẫn Đường của con. Con yêu dấu ơi, con đừng nghi ngờ gì cả! Cha sẽ luôn đổ tràn đầy xuống hồn con: Cha đã chẳng từng chuyển xuống con thác Bình An và Tình Thương Yêu của Cha khác gì giòng sông đó sao? Vậy con hãy vui lên, vì Cha là Chúa-Ở-Cùng-Con. Con hãy nhớ đọc Lời Cha! (Rồi tôi mở sách và tình cờ gặp đoạn Isaia 49,6). (Sau đó…) - Vườn Nho của Cha giờ đây đang được Chính Bàn Tay Cha chăm sóc, vì Cha đã nghe thấy tiếng kêu khốn cùng của người nghèo khổ và người lương thiện. Cha đã nghe được tiếng họ xin trái cây để ăn. Cho nên, Cha là Chúa của Lòng Thương Xót sẽ làm nẩy sinh cho nhiều Hoa Trái t rong vườn của Cha, như xưa Cha đã làm cho bánh và cá hóa ra nhi để đủ nuôi dân chúng đông đảo. Hoa ều Trái này sẽ mang lại vẻ đẹp và là vinh dự của vùng đất này. Cha sẽ xây tường rào quanh Vườn Nho của Cha, để kẻ thù Cha không thể dày xéo lên được. Các con yêu dấu, Cha là Ông Chủ Vườn Nho đang ở giữa các con. Hỡi các con yêu dấu của Cha! Các con hãy can đảm lên! Cha biết các con đã bị mất đi ánh sáng và bị giam cầm trong tối tăm như thế nào. Thế nhưng Cha sẽ ngự xuống để chiếu sự tối tăm này bằng Ngọn Lửa Rực Sáng của Chúa Tình

Yêu. Toàn thể trái đất sẽ được chiếu sáng rực rỡ, và Cha là Chúa Tình Yêu sẽ sống giữa các con.

Ngày 23 tháng 8, 1989 - Vassula ơi, con h giữ thinh lặng. Con hãy tiếp nhận Cha trong bình an. ãy Cách thức Cha đến với con là đến trong thinh lặng. Hãy loan báo Lời Cha ở mọi nơi chứ đừng ngần ngại. Do Lòng Thương Yêu Vô Biên mà Cha đã ban cho con một món quà để con trao lại cho nhân loại. Con hãy chúc tụng Cha, hãy yêu mến Cha! Con hãy luôn tôn kính gi gìn Danh Cha là Danh Thánh. Ân Sủng ữ Cha luôn ở cùng con. Con hãy nghe Cha đây, một khi Vườn Nho đã sẵn sàng, con sẽ đến cùng Cha. Cha sẽ làm con biến dạng hoàn toàn trong Nhiệm Thể Cha . Cha là Ðấng Tối Cao sẽ không bao giờ bỏ rơi con, dù biết con là hư không. Vậy con có biết Cha muốn con trong tình trạng thế nào không? Con cứ duy trì tình trạng hư không của con và con sẽ được tồn tại trong Cha. Con hãy chấp nhận và vâng phục Cha là Thiên Chúa của con, là Ðấng có hàng ngàn các phẩm trật thiên thần vây quanh. Con hãy ảm nhận lấy Sự Thánh Thiện của Cha. Hãy cảm nhận c Thiên Tính của Cha. Con hãy luôn để mắt ngước nhìn lên Cha, nhìn lên Thánh Tâm Cha! Con hãy trở nên bông hoa yêu quý của Cha. Con hãy đến và cúi đầu xuống khi Cha chúc lành cho con. Con có làm điều này bây giờ không? Con hãy chấp nhận cách thức ban ơn mà Cha đã chọn cho con. Con hãy giữ trái tim mình đơn sơ, vì điều này làm vui lòng Cha. Con hãy c xin Cha Ơn Khôn Ngoan và Cha sẽ ban cho con dồi dào. ầu Con hãy xin Ơn Nhận Biết và Cha sẽ đổ tràn ơn đó xuống với con. Con hãy xin các ơn này khi con th lạy Cha. Này con ơi, con hãy lấy làm trân quý tất cả ờ những gì con đã học được từ nơi Cha. Cha là Vị Tôn Sư của con, là Nhà Mô Phạm của con. Con đang học từ chính Môi Miệng của Ðấng Khôn Ngoan. Con có hiểu như thế không? Này Vassula con của Cha, Cha đang nuôi dưỡng con, vậy con có biết Cha nuôi con bằng gì không? bằng Tinh Thần, bằng Hoa Trái của Cha, Hoa Trái Cây Sự Sống của Cha. Con có hiểu như vậy không? Chúa Giavê đối xử rộng lượng với tôi. Tình Thương Yêu của Ngài thì vĩnh cửu. Sự Trung Thành của Ngài tồn tại từ đời này đến đời kia. Ngài đã kéo tôi ra khỏi hầm bẫy, và đã chữa lành các vết thương cho tôi. Ngài đặt chân tôi đứng trên đá tảng và làm bước chân tôi đi vững vàng. Lạy Chúa của con, Chúa đã làm bao nhiêu điều kỳ diệu cho chúng con!

Ngày 24 tháng 8, 1989 - Chúa Giêsu ơi? - Cha đây. Hỡi người con bé mọn của Cha, chỉ một ánh nhìn thân ái của con, một mỉm cười ngây thơ của con cũng làm cho Thánh tâm Cha vui mừng! (Sau đó.) - Vassula con ơi, con hãy chúc tụng và ngượi khen Cha. Bông hoa yêu quý ơi, con có hạnh phúc khi được ở với Cha không? Con nên biết rằng, Danh Cha sẽ lại được vinh hiển. Vâng, lạy Chúa, mọi việc Chúa làm đều làm con vui thỏa, và những thành quả lớn lao của Chúa là nguồn hạnh phúc cho tất cả chúng con. - Vậy, Con hãy tuyên xưng tụng Danh Cha khắp nơi trên địa cầu, để mọi người đều được biết rằng Danh Cha của Cha là CHÚA TÌNH YÊU. - Chúa ơi, xin cho phép con đ c cho Chúa nghe đoạn Thánh Vịnh David (tôi ọ mở một cách tình cờ) có tên là “Bài Thánh Ca Ngư Khen Chúa Giavê là ợi Vua” Tv. 145. - Cha đã chọn Bài Thánh Vịnh này để con đọc cho Cha nghe. Vậy Vassula ơi con đọc đi! Con hãy nhìn vào Cha mà đọc. Cha đang lắng nghe. (Tôi đọc cho Chúa nghe bài thánh vịnh này.) - Này con ơi, con hãy cầu nguyện và ăn chay! Con hãy đọc Lời Cha và hãy tiếp rước Cha trong Bí Tích Thánh Thể! Con hãy cầu nguyện bằng lần chuỗi Mân Côi. Con hãy tôn thờ Cha! Chúng ta, Cha con ta? - Cho đến muôn đời. (Một lúc sau, cũng vào đêm đó.) - Chúa con ơi, chúng ta đi nghỉ chứ? - Được Chứ! Chúng ta hãy đi nghỉ, nhưng với điều kiện là Cha nghỉ trong tâm hồn con và con nghỉ trong Thánh Tâm Cha.

(Lời này của Chúa làm tôi mỉm cười và hân hoan vui sướng) - Vâng, lạy Chúa của con! Lạy Chúa Giêsu, con chúc tụng Chúa. - Bông hoa yêu quý ơi, Cha chúc lành cho con. Ngày 28 tháng 8, 1989 - Chúa của con ơi, xin ban cho con câu trả lời qua Thánh Kinh về câu hỏi này: Chúa muốn Sứ Điệp của Chúa được truyền đạt đi như thế nào, vì Chúa đã chọn tôi tớ Chúa cho công việc này rồi. Chúa muốn Sứ Điệp được tách ra từng phần hay được truyền đạt trọn bộ như khi Chúa đọc cho con? (Câu trả lời trong Sách Tin Mừng theo Thánh Marcô 4, 21-25 ) - Này Vassula của Cha, Lời Cha giống như ngọn đèn soi để mọi linh hồn có thể thấy được Cha, cảm nhận được Cha, và trở về cùng Cha, con có hiểu không? Cha mong muốn xóa tan sự tối tăm đang bao phủ dày đặc trên thế giới này. Cha ban cho các con Đèn Sáng c Cha, để các con đặt nó trên đế, chứ không phải ủa dưới gầm giường của các con. - Lạy Chúa Giêsu của con, con tạ ơn Chúa. - Bông hoa yêu quýơi, Con hãy đến với Cha! Cha chúc lành cho căn nhà đã tiếp nhận các con, và Cha chúc lành cho các con cái của Cha nữa. Cha thương yêu họ vô cùng. Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi họ. Con hãy vác Thập Tự Gía của Cha trên vai con nữa. Con hãy chia xẻ Thập Tự Gía của Cha nữa. Con có muốn chiều Cha mà làm điều này không? Chúa Tình Yêu thương yêu con.

Ngày 29 tháng 8, 1989 Lạy Chúa, xin giúp cho tâm hồn con được sẵn sàng để nghe Lời Chúa. Con cầu xin Chúa, lạy Chúa Tình Yêu, lạy Chúa Thương Xót, với Tình Yêu Bao La của Chúa, xin thương đáp lời con. Lạy Thiên Chúa, xin chiếu sáng trên con và làm hồi sinh con bằng Ánh Sáng của Chúa! Amen. - Cha là Chủ Mùa Gặt . Do việc con đã xin các thợ gặt tới thu hoạch Vụ Mùa phong phú này, Cha sẽ ban cho con các phụ tá. Giờ đây con hãy tiến lại gần Cha hơn nữa. Con cứ đến gần Cha đi!.. Cha 45 là Ðấng Phục Sinh và là Sự Sống. Cha hứa với con rằng, Ngày Dâng Hiến Cho Mùa Gặt ấy giờ đây không còn xa.
45 Sứ Điệp cho buổi cầu nguyện.

Những người chết của các con sẽ lđược hồi sinh trở lại. Cha sẽ làm sống lại tất cả những ai vẫn còn nằm dưới lòng đất và bị chôn vùi bởi tội lỗi. Cha sẽ làm cho Vương Quốc Cha được lan rộng, đồng thời Cha sẽ khôi phục lại vùng đất của các con, vùng đất giờ đây đang bị cằn cỗi, coi thật đáng thương. Cha muốn nhắc lại những Lời trong Thánh Kinh: “Có phụ nữ nào lại bỏ quên đứa con còn ẵm ngửa của mình, hoặc không thương đứa con mà bà đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nếu có đi nữa, thì Ta cũng không bao giờ bỏ quên các con” 46. Cha đang chuẩn bị cho các con một Trời Mới Ðất Mới và Chúa Tình Yêu sẽ trở lại với các con và sống với số người còn xót lại với tình thương yêu. Cha sẽ làm sống lại tất cả những xác chết các con nhìn thấy ở mỗi góc đường. Giống như một luồng gió thoảng, Cha sẽ thổi sinh khí cho các mục tử trở lại những Đồng Cỏ Mới. Với gậy mục tử trong tay, họ sẽ dẫn đàn chiên của Cha tới cánh đồng cỏ như xưa. Cho dù sự gian ác của họ đã đột nhập vào Nhà Riêng Của Cha cùng dụ dỗ được nhiều người, và cho dù chính tội lỗi của họ đã làm tình trạng vô đạo loang rộng trong vùng đất của Cha, Cha cũng sẵn sàng tha thứ và quên hết tất cả, cũng như bỏ cơn giận qua một bên như thể Cha chưa bao giờ nổi giận vậy, nếu giờ đây họ biết nhìn nhận tội lỗi mình. Vậy mà cho tới ngày nay, Thánh Tâm Cha vẫn còn đau đớn vì thế hệ các con đã vi phạm quá nhiều tội lỗi, và thiếu vắng cả tình thương yêu. Tội lỗi các con đã đâm xuyên thủng Thánh Tâm Cha khiến cho cả Thiên Ðàng đỏ mặt sững sờ. Tội lỗi đã làm nhơ bẩn Đền Thánh Cha và phỉ báng Thánh Danh Cha. Tuy vậy, giá mà các con hiểu được Cha sẵn lòng tha thứ tội ác của thế hệ các con như thế nào! Chỉ một cái nhìn âu yếm hướng đến Cha, một giây phút hối lỗi, một thở dài ăn năn, một thoáng suy nghĩ lại, một mỉm cười với Thánh Nhan Cha cũng đủ để Cha tha thứ và quên hết tất cả. Cha cũng chẳng còn nhìn đến các Vết Thương của Cha nữa. Cha sẽ quay mặt làm ngơ tất cả những gian ác và tội lỗi của các con, nếu các con có một giây phút nào đó thật lòng hối hận. Lúc đó, cả Thiên Đàng sẽ ăn mừng vì thái độ như thế của các con, vì chỉ một nụ cười và một cái nhìn thân thương của các con mà thôi cũng sẽ được Cha tiếp nhận như trầm hương, và một giây phút hối hận của các con mà thôi cũng sẽ được Cha lắng nghe như một bài ca mới. Ngày nay, Cha quá Thưong Yêu nên đ ngự xuống cùng các con với tất ã cả Lòng Thương Xót để cứu chuộc các con. Thánh Thần Ân Sủng cùa Cha sẽ ngự xuống như màn sương phủ kín địa cầu này. Cha nói thật lòng với các con rằng, Cha sẽ gia tăng bội phần các Ân Sủng của Cha trên các con. Lời Cha sẽ được bầy tỏ, và có nhiều người lắng nghe, cũng như Cha cũng tăng thêm nhiều thị kiến cho các con. Chính vì vậy, tất cả những ai coi thường Thần Ân Sùng của Cha và còn quyết tâm cản trở Thánh Thần, thì chằng khác gì chính họ đang giơ chân đạp vào mũi nhọn. Mọi nỗ lực của họ sẽ trở nên vô ích, vì Cha là Chúa muốn phục sinh các con, vun xới vùng sa mạc các con đang sống, và biến ảo ảnh mê hoặc của các con thành những ốc đảo phì nhiêu.
46

Is 49,15.

Cha là Thiên Chúa của các con, đang đứng trước mặt các con, muốn hỏi những người đang áp bức Thánh Thần Cha câu này: làm sao các con không thể nhận ra được Thời Ðiểm? Làm sao các con lại nhất quyết không công nhận các Dấu Chỉ và Điềm Lạ của Cha? Tại sao các con cứ mãi bưng bít Tiếng nói của Cha và liên tục bách hại các tiên tri Cha sai đến? Tại sao các con lại sợ hãi và lại còn hối hả dập tắt ngọn lửa sáng nhỏ nhoi mà các con thấy đang chiếu soi vào sự tối tăm của các con? Tại sao các con vội vã dày xéo và hủy hoại các bông hoa đang nh Ân Sủng Cha mà nầy sinh trong vùng đất hoang dại và khô ờ cằn của các con? Tại sao các con lại muốn Cha là Thiên Chúa của các con phải im lặng và chết như vậy? Do đó các con hãy để Cha nói và nhắc cho các con nhớ Cha là Ai: Cha Là Ngôi Lời và Hiện Đang Sống. Cha sẽ Hành Động. Khi còn t i thế, Cha đã làm cho Bánh và Cá hóa ra nhiều để nuôi dân ạ chúng đông đ Và khi Moisen dẫn hàng ngàn người băng qua sa mạc mà ảo. không có gì ăn, thì các Kho Chứa của Nước Trời liền mở ra và nuôi sống tất cả bằng manna. Vậy ngày nay cũng thế, hỡi các con yêu dấu, trái đất này đã hóa ra tiêu điều, không thể sản xuất đủ Bánh nuôi sống các con. Cho nên, Cha với Thần Khí Ân Sủng sẽ gia tăng nhiều Bánh để đủ nuôi sống các con, những người con bị đói khát và bỏ rơi. Trong thời đại các con, điều này được gọi là: sự tuôn trào của Thánh Thần Cha. Các con s được Cha trực tiếp nuôi nấng, vì Cha muốn ẽ tiếp tục biến Bánh của Cha hóa ra nhiều, để không còn ai bị đói nữa. Khốn cho những ai cứ cố cản ngăn con cái Cha đến với Cha vào thời điểm Ân Sủng này! Vậy, hỡi các con là những người còn nghi ngờ, các con hãy mở rộng lòng mình ra, chứ không phải mở trí khôn mà thôi. Các giáo huấn của Cha thì chân chính và có sức cứu chữa. Các con đừng sợ mà hãy tin tưởng với tâm hồn đơn sơ thành thật. Các con đừng có xét đoán hay ngược đãi các thiên thần được Cha gửi đến với Thần Khí Cha. Ngay cả Tổng Lãnh Thiên Thần Micae khi ngài phải tranh luận với qủi dữ về xác của Moisen, cũng không dùng từ ngữ bạc đãi để chống báng. Tổng Lãnh Thiê n Thần chỉ nói: hãy để Thiên Chúa khiển trách ngươi 47. Các con hãy đạt niềm hy vọng vào Cha, hãy Tin Tưởng và Yêu mến Cha! Các con hãy sống Thánh Thiện vì Cha là Ðấng Thánh. Các con hãy ăn chay và làm việc đền tạ! Các con hãy ăn năn sám hối và hàng ngày, hãy dâng lên Cha tâm tình từ bỏ của các con. Các con hãy phó thác toàn than vào Tay Cha, rồi Cha sẽ làm cho các con trở nên những cột ánh sáng sống động. Các con hãy cầu nguyện không ngừng! Hãy cầu nguyện với tất cả tâm hồn. Các con hãy tiếp rước Mình Cha 48 với tấm lòng trong sạch, và Cha sẽ đổ ơn phúc tràn đầy xuống các con. Các con hãyđến thờ lạy Cha trong các giờ chầu Thánh Thể! Các con hãy xưng ra tội lỗi của các con. Các con hãy làm vui lòng Cha là Thiên Chúa
47

Thư của Thánh Giuđa 9. Bí Tích Thánh Thể.

48

của các con, và bước đi bên Cha. Các con hãy tuân theo các huấn lệnh của Cha và đừng nhìn sang trái hay phải nữa! Các con hãy trở nên hòan hảo! Con hãy trở nên Thiên Ðàng của Cha! Ôi hỡi loài người thụ tạo, nếu các con biết được Cha là Thiên Chúa của các con đã từng thương yêu các con như thế nào, thì các con sẽ không ngần ngại bước theo Chân Cha! Tại sao các con tìm đền niềm an ủi ở đâu khác? Thánh Tâm Cha chính là d hoan lạc chữa lành các vết thương của các con. Thánh ầu Tâm Cha là Nhà của các con. Mắt Cha hằng dõi theo tất cả các con. Cha chúc lành cho m người các con. Cha chúc lành cho gia đình các ỗi con. Cha chúc lành cho những ai đọc Sứ Điệp của Cha và Cha để Hơi Thở Đầy Tình Thương Yêu của Cha ở lại trên trán các con. Chúa Tình Yêu thương yêu tất cả các con. Các con hãy kết hợp làm một với nhau! - Lạy Chúa của con, con cám ơn Chú.

VASSULA RYD ÉN: Nhật Ký Thị Kiến Thiên Chúa Tháng 09 Năm 1989
Ngày 4 tháng 9, 1989 Trong thời kỳ bách hại linh hồn con tìm được nơi trú ẩn ấm áp trong Chúa, cho đến khi cơn bão dữ lại ngưng. Con hướng tai lên Trời, để lắng nghe Tiếng Êm Ái của Chúa, và con được tràn đầy an ủi. Con không còn sợ hãi gì nữa, vì Sự Hiện Diện Thần Linh của Chúa hằng ở bên để an ủi con. Không ai có thể sánh được với Sự Trung Thành của Chúa. Giờ đây, Chúa là Vị Tôn Sư của con, là Ðấng Tối Cao, là Chúa trên hết các vua chúa, là Ðấng Cứu Độ của con. Và vì thế, con xin phó thác toàn thân con cho Chúa. Linh hồn con và cả trái tim con, con xin đặt trong Bàn Tay Thần Linh của Chúa. Amen. - Này con của Cha ơi, Đấng Khôn Ngoan là Thày Dạy và Nhà Mô Phạm của con. Con hãy đến mà ngả vào Cánh Tay Người Cha của con để được an ủi, đây là niềm an ủi mà con sẽ không tìm được ở nào khác. Con hãy đặt niềm tin cậy ở nơi Cha. Con hãy dâng lên Cha những nỗi đau buồn của con và Cha sẽ biến tất cả thành hữu dụng. Con cứ đến và hãy để Cha trở thành nơi ẩn náu của con. Cha đã nói: “Cha sẽ trông chừng đến con”. Cha sẽ không để cho hết lớp người này

đến lớp người kia bách hại con, thực ra, họ cũng là những kẻ đã từng bách hại Cha, họ muốn lôi cuốn con theo những cơn sóng hỗn loạn của họ. Con của Cha ơi, họ càng bách hại c on bao nhiêu, thì Cha là Chúa ẽs càng nâng con lên và chúc phúc cho con bấy nhiêu. Con đừng bao giờ quên điều này! Con hãy luôn nương tựa vào Cha! Con hãy để lời cầu nguyện của con tỏa bay lên như tr m hương. Con hãy để cho Cha dùng con như mồi câu, nhờ đó ầ Cha câu nh ững người vô tín ngưỡng. Tất cả những hy sinh này của con sẽ không trở nên vô ích. Con hãy nhớ Thánh Tâm Cha là Nhà của con. Chúng ta, Cha con ta? - Lạy Chúa của con, Chúng ta, Cha con ta. - Con hãy sống tốt lành! (Mẹ Thánh của chúng ta ban Sứ Điệp của Mẹ cho Nhóm Cầu Nguyện) - Bình an ở cùng tất cả các con! Chỉ một mình Thiên Chúa là Ðấng Khôn Ngoan. Các con hãy l ng nghe Tiếng Nói Ðấng Khôn Ngoan đang kêu gọi các ắ con trong sa mạc này! Các con hãy mở tai ra để nhận ra được Tiếng Ngài nó i. Chúa Giêsu đang kêu gọi tất cả các con trở lại với Ngài, kêu gọi từng người một hãy trở lại với Chúa Tình Yêu và bước đi theo dấu chân Ngài. Người Con của Mẹ biết các con yếu đuối và tội lỗi, nên các con không cần phải sợ hãi, nếu các con biết sống phó thác trọn vẹn vào Bàn Tay Thần Linh của Ngài và hết lòng tin tưởng nơi Ngài. Các con hãy đến với Ngài với tâm trạng của các con hiện giờ, và hãy dâng lên Ngài ý muốn các con, tình yêu các con, những đau khổ, sầu muộn, cùng mọi khó khăn của các con! Các con hãy dâng lên Ngài tất cả mọi sự. Các con hãy sống phó thác nơi Ngài. Các con hãy để cho Ngài dẫn các con vào tận thẳm cung Thánh Tâm Ngài, nơi các con sẽ tìm được Bình An, Sự Bình An mà linh hồn các con đang rất cần. Mẹ muốn các con luôn đề phòng chống lại qủi dữ, là bọn chỉ biết khởi động các chia rẽ, trở ngại, hoang mang. Hơn khi nào hết, bọn này đang gây ra cuộc chiến chống lại Chương Trình Cứu Rỗi của Thiên Chúa. Chúng đang lừa gạt cả những thành phần ưu tú đã được tuyển chọn, gây nên nhiều hoang mang bối rối. Thế nhưng bất cứ ai kêu cầu Danh Chúa, người ấy sẽ được Thiên Chúa lắng nghe và cứu giúp. Còn những ai nghe theo tiếng gọi của quỉ dữ, sẽ khó mà nhận ra được chân lý đến từ Thiên Chúa. Những người này sẽ thất bại trong việc nhận ra Tiếng Gọi của Chúa Tình Yêu. Các con hãy luôn nh rằng, tiếng bước chân của những người mangtin ớ mừng đến là một âm thanh nên đón chào. Các con yêu dấu, các con hãy cầu nguyện với tất cả tấm lòng và hãy đón mừng Thần Khí hiện đang đổ tràn xuống nhiều dân tộc. Các con hãy cảm nhận ra thời điểm Trở Lại của Chúa Tình Yêu đang đến gần cũng như Ân Phúc đang được tràn đổ một cách dồi dào xuống rất nhiều người trong các con.

Mẹ sẽ chấm dứt Sứ Điệp của Mẹ bằng việc nhắc nhở các con rằng: các con được tạo dựng nên cho Chúa Tình Yêu với lòng thương yêu của Ngài, để các con yêu m Ðấng Tạo Thành, bởi vì mọi sự từ không thành có đều bởi ến Ngài dựng nên mà có, và được dựng nên cho Ngài. Vậy các con hãy lên tiếng mà ngợi khen Ngài. Các con hãy tôn vinh Ðấng đã tạo dựng nên các con, tức là làm vui lòng M là Mẹ các con, hãy suy niệm các Sứ Điệp của Chúng Ta và ẹ sống các Sứ Điệp của Chúng Ta. Mẹ chúc lành cho tất cả các con. Mẹ chúc lành cho gia đình các con. Mẹ là Mẹ Rất Thánh của các con, Mẹ yêu thương tất cả các con. Ngày 5 tháng 9, 1989 - Chúa của con ơi, con đã dùng hàng giờ để suy tư về cuộc đàm thoại vô ích tối hôm qua. Con quá quẫn trí đến nỗi quên cả việc đến với Chúa ngay sau đó. Con không dám đối diện với Chúa, vì con quá hổ thẹn. Con đã nhân danh Chúa để nói điều gì? Chẳng có gì! Con đã quên Chúa... Con đã không tôn vinh và cũng chẳng ngợi khen Chúa. Nhưng dù thế nào đi nữa, con vẫn chẳng ham muốn điều chi ngoài Chúa là Chúa của con. Chúa ơi, con chỉ khao khát yêu mến Chúa mà thôi. Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin giữ gìn hồn con được tinh khiết và thoát khỏi các cơn cám dỗ. - Này Vassula của Cha ơi, con hãy cảm nghiệm tình thương yêu mà Cha đang dành cho con… Lòng Thương Xót của Cha thì Khôn Sánh và Sự Dịu Dàng của Cha lướt thắng cơn giận của Cha. Con gái yêu quý của Cha ơi, các Ðường Lối Cha thì Thánh Thi n. Vậy con hãy nên thánh vì Cha là Ðấng Thánh. Ước chi ệ những cuộc đối thoại của con nên như bản nhạc để Cha nghe. Con của Cha ơi, Đấng Khôn Ngoan là Thày Dạy và là Nhà Mô Phạm của con. Con hãy tránh những cuộc nói chuyện vô nghĩa, những cuộc đối thoại vô ích, mà tiếp tục với những đối thoại phát sinh ra hoa trái tốt. Các con hãy nói những gì liên quan đến các Giáo Huấn của Cha. Cha là Đấng Cố Vấn của con. Cho nên, con nhớ chỉ nhận lời khuyên bảo đến từ Cha mà thôi. Các học trò của Cha ơi, Cha muốn điều hoàn thiện. Vậy các con hãy nên hoàn thiện! Các con hãy đoạn tuyệt với tất cả những gì có thể kéo các con xuống dốc, chẳng hạn như nói những chuyện tầm phào, những chuyện vô ích. Cha thương yêu các con và muốn các con nên hoàn thiện. Con hãy c nhận Sự Hiện Diện của Cha và hãy vinh danh Cha bằng ảm cách tỏa chiếu trung thực hình ảnh Cha và lên tiếng thay cho Cha. Một học trò trong sự hướng dẫn của Cha thì sống trong sạch và biết lắng nghe Tiếng của Thày mình. Ân Sủng Cha ở cùng con! Cha mong con tuân giữ và sống theo các huấn lệnh của Cha. Ngay từ ban đầu, con biết rằng Cha đã đặt con trong Thánh Tâm Cha như thế nào. Thần Khí Cha ở với con. Cha chúc lành cho con. Con yêu dấu

ơi, con hãy can đảm lên! Tất cả điều này sẽ không trở nên vô ích. Tất cả những điều con phải làm lúc này là: yêu mến Cha, tôn thờ Cha và hãy để cho Cha dùng đôi tay con. Cha muốn con Dội Lại Tiếng Nói của Cha. - Lạy Chúa, Chúa có ý nói gì ạ? - Điều Cha muốn nói là con hãy đọc Sứ Điệp của Cha trong các buổi cầu nguyện. Làm như thế là Cha được vinh danh. Con hãy năng suy niệm và đón nhận những gì Cha ban cho con. Bông hoa yêu quý ơi, Cha đến với con mang theo Thập Tự Giá của Cha. Cha cần nghỉ ngơi một chút. Con có muốn vác Thập Tự Gíá thay thế cho Cha không? - Lạy Chúa, con muốn. - Con hãy nhớ kỹ điều Cha sắp ban cho con. Thập Tự Giá của Cha thì cao quí. Con hãy nâng Th Tự Giá của Cha lên vai mà vác, rồi Cha sẽ trở lại để cất ập khỏi vai con sau. Hỡi con của Cha, Cha vui sướng sống trong những linh hồn sẵn lòng với Cha, những linh hồn không bao giờ từ chối Cha bất cứ điều gì. Con hãy luôn sẵn sàng, để Cha là Thiên Chúa sử dụng con. Ngày 6 tháng 9, 1989 - Chúa ơi?! - Cha đây. Cha đang ở trước mặt con. Này Vasula của Cha ơi, con hãy nhận ra Ân Huệ mà Cha ban cho con. - Chúa ơi, không biết tại sao con vẫn hoàn toàn không nhận thức được gì cả. Con không thể nhận thức được, nhưng con tin tưởng.. - Con hãy tin tưởng. Đúng đấy, con hãy tin với niềm tin của trẻ thơ, vì điều này làm vui lòng Cha và Chúa Cha. Con có muốn viết không? Con bằng lòng chứ? - Con thú nhận là con đã quên không viết. - Về Thập Tự Giá của Cha? - Vâng, lạy Chúa. - Vậy bây giờ con hãy viết đi! - Con tạ ơn Chúa, lạy Thiên Chúa của con.

(Sau đó, bằng một cách thế huyền nhiệm, Chúa Giêsu đã trao ThậpTự Gía của Ngài cho tôi, chẳng khác gì tôi đã tiếp nhận trên tôi một trận mưa sầu khổ cho tới quá khuya đêm đó. Tôi có cảm giác giống như tội lỗi của cả thế giới chồng chất lên tôi, đủ mọi thứ tội. Đột nhiên tôi như bị chìm trong đau đớn, tôi liền nhớ đến Chúa Giêsu trong vườn Giệtsimani, tôi bật khóc một cách cay đắng, nhưng đòng thời tôi cũng cảm thấy sung sướng vì đã giúp đỡ Chúa Giêsu được một thời gian ngắn. Sau đó, Chúa Giêsu trở lại và cất đi Thập Tự Gía ra khỏi vai tôi.) - Con yêu dấu, giờ đây Cha đang chia sẻ Thập Tự Giá với con. - Lạy Chúa, con đang lắng nghe. - Con hãy lắng nghe! Có bao giờ con nghe nói một người luôn cố gắng sống đời dâng hiến cho Cha, mà lại không bao giờ bị tấn công hay bị bách hại không? - Thưa Chúa không ạ! Không những thế, một số người còn chết như những vị tử đạo nữa là khác. - Đúng vậy. Cho nên hỡi người con bé mọn của Cha, giờ đây Cha con chúng ta xác nhận được về điều đã được tiên báo. Cho tới ngày nay, bất cứ ai được Cha sai đến truyền bá Sứ Điệp của Cha, thì chắc chắn người đó sẽ bị bách hại bởi các tên Cain. Cha kêu g họ nhưng họ từ chối lắng nghe. Cha vẫy tay ra hiệu, ọi nhưng không ai thèm để ý. Họ bác bỏ tất cả các cảnh giác của Cha. Họ diễu cợt với lời hứa của Cha. Phải chăng Cha đã không nói là trong thời đại các con, Cha sẽ đổ Thần Khí Cha tràn xuống nhân loại hay sao? Phải chằng Cha cũng không nói sẽ đặt Lề Luật Cha ngay trong lòng các con, và khắc ghi Lề Luật trong tâm trí các con hay sao? Không có lời tiên tri nào được loan báo ra mà lại do sáng kiến loài người. Làm sao có thể xẩy ra do loài người được chứ? Lời Cha được ban ra bởi Thánh Thần Cha để loài người biết mà nói về Cha. Cha là Thiên Chúa đã hứa với các con về Trời Mới Ðất Mới. Này con của Cha ơi, Cha đã chuẩn bị xong cho những chuyện này! Có điều trong thời đại các con, loài người chỉ nghĩ đến mình, sống vô tín ngưỡng, sống thở ơ, và chỉ thích làm thỏa mãn bản thân mình hơn là làm vui lòng Thiên Chúa. Thế nhưng ngày tháng đang qua mau và chẳng còn bao lâu nữa, tất cả điều tệ hại này sẽ tới lúc phải chấm dứt. Ngọn Lửa Tình Yêu của Cha sẽ quét sạch băng đi tất cà. Vậy hỡi người con bé mọn của Cha, con hãy can đảm lên! Con sẽ phải vất vả nhiều, nhưng Sức Mạnh Cha luôn nâng đỡ con. Chẳng bao lâu nữa, các con sẽ được thấy Trời Mới và sống trong Đất Mới, vì lời hứa của Cha sắp nên trọn và sự đổi mới của Giáo Hội Cha sắp thành sự thực. Các con đang sống ở điểm khởi sự của giai đoạn đầu như thời gian chuyển bụng của người mẹ báo hiệu sắp sinh con vậy. Vậy các con yêu dấu, hãy

can đảm lên! Các con là những người mang Danh Nghĩa Cha và là con cái của Cha, nên đừng bao giờ thất vọng chán nản! Lời Cha đang tiến thời điểm hoàn tất. Cha đã nói rằng Cha-sẽ-ở-với-các-con và s ống giữa các con. Cha sẽ trực tiếp nuôi nấng các con, và Cha sẽ ban nhưng không nước từ Suối Sự Sống cho bất cứ ai trong các con đang khát. Ngọn Lửa từ Trời của Cha đang ngự xuống với các con rồi và sẽ nung nấu các con bằng Tình Yêu Cao Cả của Cha. Cha sẽ để Ngọn Lửa nồng nhiệt này lan rộng tới mọi dân tộc, để biến đổi lòng gian ác của các con thành tình yêu thương, thu hút và làm cho trái tim chai đá của các con bùng cháy lên, cùng biến đổi con người lãnh đạm của các con thành người nhiệt thành của Cha là Thiên Chúa của các con. Giờ linh thiêng của Ngọn Lửa Cha sẽ nới rông tới tất cả các con như lò lửa mãnh liệt, và các con sẽ được tràn đầy Lửa Thương Yêu của Cha, Lửa Mến của Thánh Thần Cha nồng cháy như Lễ Hiện Xuống trước kia. Cha sẽ đổi mới các con, làm cho Vương Quốc của Cha lan rộng mãi, một Vương Quốc của Chân Lý, Hiệp Nhất, Công Bằng, Bình An và Yêu Thương. Vậy, các con hãy vui lên! Các con yêu dấu, các con hãy vui mừng hoan hỉ, vì Cha sẽ đến để triệt hạ mọi người khoe khoang tự kiêu trong các con. Họ trở thành một trong các nguyên nhân gây nên cảnh chia rẽ tan nát và suy xụp của các con. Họ là những người bóp nghẹt Thần Khí Cha, nhưng rồi đây họ sẽ bị Hơi Thở của Cha chế ngự. Các con sẽ được Lửa Yêu Thương của Cha thanh tẩy. Con gái yêu quý của Cha ơi, con hãy yêu mến Cha, hãy tôn thờ Cha, và hãy làm vui lòng Cha. Chúa Tình Yêu thương yêu con. Này con của Cha ơi, Cha chúc lành cho con. - Chúng ta, Cha con ta, lạy Chúa? - Chúng ta, Cha con ta. Này con của Cha ơi, con hãy đến với Cha!

Ngày 13 tháng 9, 1989 Lạy Chúa của con, Những người bách hại đang vây quanh con. Họ nhất định muốn thấy con bị nghiền nát. Xin Chúa ghé tai nghe lời con cầu nguyện. Xin canh giữ con khỏi những yêu sách ngạo mạn, và miệng lưỡi gian dối. Lạy Ðấng Bảo Vệ của con, xin cho con được vào trú ẩn trong Thánh Tâm Chúa! - Này con của Cha ơi, con hãy phó mọ i sự tất cả trong Tay Cha! Thực ra, các người cáo buộc con cũng đã từng cáo buộc Cha. Các người kết tội con cũng đã kết tội Cha. Các người bách hại con cũng đã bách hại Cha. Những

người con của Cha héo hon đi vì lòng thao th được hiểu biết . Vậy mà khi ức Thần Thông Hiểu từ trên được gởi xuống một cách nhưng không, thì họ lại từ chối. - Nhưng lạy Chúa, Chúa có thể phổ biến Sứ Điệp Bình An và Yêu Thương của Chúa qua những tâm hồn biết mở lòng ra với Chúa và muốn đón nhận. (Đột nhiên tôi cảm thấy đau nhói trong lòng bàn tay.) - Bông hoa yêu quý ơi, sự đau đớn của con không thể nhìn thấy bằng mắt trần được. Con hãy lắng nghe, các Công Việc Thánh Thiện của Cha sẽ bao trùm trái đất này. Cha sẽ lo liệu để công việc của Cha bao trùm trái đất mà không ai có thể ngăn cản Chương Trình của Cha nổi. Bông hoa yêu quý ơi, con hãy kiên trì, vì đây là Ý Muốn của Cha. Con hãy để cho Cha dùng con như Cha muốn. Cha thương yêu con. Do bởi Tình Thương Yêu cao cả Cha dành cho con, Cha cho phép con được uống Chén Đắng của Cha. Cha càng thương yêu con, thì Cha càng cho phép con uống nhiều hơn. Như người Phu Quân của con, Cha sẽ trao tặng cho con những món trang sức quí giá nhất. Phải chăng Cha đã không trao cho con Thập Tự Gía của Cha, các Đinh Đóng Chân Tay Cha và Tri Thiên Bằn g Gai c Cha rồi đó ều ủa sao? Con hãy hiểu cho rõ tình Cha thương yêu con như thế nào! Ðường Lối của Cha không giống như đường lối của con. Cha đang thanh tẩy linh hồn con, đang dẫn dắt linh hồn con đến sự trọn hảo và đi vào đường nên thánh. Hỡi bạn trăm năm của Cha, con hãy để cho Cha trang điểm con bằng các đồ trang sức riêng của Cha. Con hãy để cho Cha bầy tỏ cho con biết Cuộc Khổ Nạn của Cha. Việc từ bỏ mình sẽ dẫn con đến sự trọn hảo. Vậy, con hãy để Cha tự do làm điều tốt nhất cho linh hồn con, cho dù con không hiểu hết Lời Cha và Ðường Lối của Cha. Con hãy nhớ: Giêsu có nghĩa là Ðấng Cứu Thế. - Chúa ơi, những người chối bỏ toàn bộ các mạc khải tư đã tranh luận rằng, chỉ có một Mạc Khải chân thật là Thánh Kinh. Ðiều này ai cũng đều biết cả. Vậy Chúa sẽ trả lời họ làm sao, lạy Chúa? - Đúng là như v Thánh Kinh là Chân Lý, là Mạc Khải Chân Thật, nhưng ậy! Cha không ngừng hiện hữu. Con hãy lưu ý, Cha là Ngôi Lời và Cha năng động trong Thần Khí. Ðấng Phù Hộ hằng ở với tất cả các con. Thần Chân Lý là Ðấng ngày nay nhi u người có khuynh hướng muốn quên đi hoặc không quan tâm ề đến, cho dù những điều Thần Khí nói với các con đều từ Cha mà đến. Ngài là Ðấng Nhắc Nhở cho các con về Lời Cha, là Đấng Linh Ứng trong tâm trí các con. Này con c a Cha ơi, đó là lý do tạ i sao Cha không ng ủ ừng nhắc nhở các con về cùng một Chân Lý. Con hãy cố mà hiểu lý do tại sao Cha không ngừng khơi dậy trong các con về Ðấng Nhắc Nhở. Con hãy chấp nhận Thần Chân Lý

của Cha. Cha đến để nhắc nhở các con về Lời Cha. Cha đến để kêu gọi các con sám hối trước khi Ngày của Cha đến. Này con của Cha ơi, con hãy rao truyền Tin Mừng với tâm tình yêu mến cho Chúa Tình Yêu. Con đừng sợ! Cha luôn ở bên con. Giáo Hội sẽ hồi sinh, vì Chúa Tình Yêu là Cội Rễ của Cây Sự Sống và đang ở giữa các con. Cha sẽ nuôi nấng thế hệ đang hấp hối này bằng Hoa Trái của Cây Sự Sống. Cha sẽ trực tiếp đưa Hoa Trái ấy vào miệng họ. Con hãy để cho Cha dùng con như tấm bảng viết của Cha. Con hãy ăn l ương thựcc từ Cha mà đến. Nào, Chúng ta, Cha con ta? Phải, Cha luôn ở với Mẹ Thánh Cha. Cha thương yêu con, aghapa me 49. Con hãy năng cầu nguyện! Vassula con ơi, con hãy làm vui lòng Cha và năng nhớ đến với Cha trong khi làm bổn phận hàng ngày của con. (Tôi thường ngưng ngang công việc đang làm ở nhà để đến và ở bên Chúa chúng ta, dù chỉ một hai phút. Nỗi nhớ nhung Thiên Chúa là như thế đó!…) - Con hãy làm vui lòng Cha và hãy ỏ cho Cha biết là con đang có hiệp thông t tốt với Cha. Con hãy nhớ đến cái giá Cha phải trả để chuộc lại con. Cho nên, con hãy đến với Cha bất cứ khi nào có thể và thưa chuyện với Cha. Con hãy sống với tinh thần bé mọn!. Con hãy c tìm hiểu cách thức Cha kêu gọi mỗi linh hồn đến với Cha ố theo Tình Thương Yêu của Cha. Cha muốn con hiểu rằng: sự khôn ngoan loài người các con chỉ đem lại sự thê lương. Người thế gian có xu hướng quên đi điều mình gọi là tầm vóc vĩ đại của Quyền Năng và Thiên Tính của Cha. Tính dễ bị lung lạc của họ làm mù mắt họ, và tạo dịp cho Satan đến cám dỗ mình, bởi vì họ đã đóng cửa lòng lại với Chúa Tình Yêu. Khối óc và con tim của người trần gần gũi với thế giới của lý lẽ chứ không hướng về với Thế Giới Thần Linh của Cha. Điều tệ hại này cũng đã thấm nhập vào trong Giáo Hội Cha. Nhiều chủ chăn của Cha đã trở nên như những con quạ trong dụ ngôn Cha đã ban cho con. Họ là nguyên nhân của biết bao bất hòa trong Giáo Hội Cha. Các bài diễn văn và những bài giảng của họ thiếu vắng phần Tâm Linh và Trung Tín với Lời Cha, cũng như không phù hợp với giáo huấn của Cha. Họ chối bỏ Mầu Nhiệm về Sự Hiện Diện của Cha. Họ miệt thị những người có lòng mộ đạo. Con hãy nhớ lại những hành vi mà tiền nhân họ là Cain đã thực hiện. Họ dùng lại chính ngôn ngữ của tiền nhân họ đã dùng. Họ sống chiều theo thói xấu hơn là nhân đức, sự phóng túng hơn sự trong sạch. Họ sẵn sàng chấp nhận làm nô lệ cho tội lỗi. Những tên Cain này hiện đang sống cho tội lỗi, nhưng đã chết đối với Thần Chân Lý của Cha. Khi Ngày của Cha đến, họ sẽ phải trả lời cho Cha, phải trả lẽ cho Cha về việc họ đã không bảo vệ sự Tông Truyền đối với sứ vụ mục tử của minh. Ngày nay, chính mi lưỡi họ đang lên án h và môi miệng họ sẽ là ệng ọ bằng chứng chống lại họ: đó là hoa trái của việc họ bội phản.
49 Aghapa me: tiếng Hi lạp có nghĩa là: Hãy yêu mến Cha.

- Nhưng lạy Chúa, xin lắng nghe tiếng kêu của Abel. Xin Chúa đừng để chúng con lẻ loi ở đây mà không có ai nâng chúng con lên! Nhà của Chúa đang bị tàn phá. Nhà của Chúa là Nơi Trú Ẩn của chúng con. Chúng con không còn nơi nào khác để đi. Bao nhiêu người đang chết vì thiếu Bánh. Chúng con đang sống giữa những đống gạch đổ nát. Xin Chúa đoái nghe chúng con, và lắng nghe tiếng kêu than của các con cái Chúa. Xin Chúa lắng nghe Abel của Chúa đang kêu cầu! - Con của Cha ơi! Con hãy cầu nguyện, và đừng bao giờ ngưng cầu nguyện! Con gái yêu quý c Cha ơi, Cha hứa với con rằng, Cha sẽ tiến vào Ðền Thờ ủa Cha vào lúc không ai ngờ và Cha sẽ lớn tiếng phán cùng Jerusalem 50: “Hãy xây dựng lại!” và với Ðền Thờ 51: “hãy để nền móng của ngươi được dựng lên! ” và đây sẽ là Thành Đô Mới 52 của Cha, sống động với Thần Khí Cha và Chúa Tình Yêu sẽ ở giữa tất cả các con, những con cái yêu dấu còn sót lại của Cha. Cha sẽ nuôi linh hồn các con bằng Cây Sự Sống của Cha, và các con là con cái yêu dấu của Cha, các con sẽ được ăn uống no thoả. Cha là Ánh Sáng thế gian và Cha sẽ chiếu tỏa trên các con. Các con hãy tỉnh thức và đừng mê ngủ, vì thời gian đang được đếm từng ngày. Này con của Cha ơi, Cha ban cho con B An của Cha . Cha là Giêsu luôn thương yêu con. ình Con hãy để cho Cha nuôi nấng các con cũng như nuôi thế hệ đang đói khát này. Giờ đây, con hãy nghỉ ngơi trong Thánh Tâm Cha! Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Chúa Tình Yêu luôn ở gần bên con. Ngày 14 tháng 9, 1989 (Suy tôn Thánh Giá) - Này Vassula ơi, con h cầu nguyện nhiều hơn nữa. Con đừng bao giờ nghi ãy ngờ về Tình Thương Yêu của Cha. Con hãy luôn tuân giữ Giới Luật Cha. Con hãy dành ch cho Thánh Mẫu của Cha. Con hãy ôm Mẹ vào lòng ỗ con. Cha sẽ chờ con trong Nhà của Mẹ Cha, trong Căn Phòng mà Mẹ đã nhận cưu mang Cha. Con hãy h sức cố gắng làm việc cho Cha với với tinh thần hăng say ết nhiệt thành. Con hãy làm việc với cả tình yêu mến cho Chúa Tình Yêu. Con hãy tôn thờ Cha là Thiên Chúa của con, và hãy để cho Cha huấn luyện con, cho dù bằng cả những đau khổ. Cha sẽ trao cho con Cuộc Khổ Nạn Cha. Từ nay, miệng con chỉ nên thốt ra những lời lành thánh và công chính. Này con yêu d ơi, vì ấu danh Cha, con hãy đáp lễ Cha với những lời phát ra từ đáy lòng con! Con hãy
50, Ý nói: chúng ta. 51 Ý nói: linh hồn chúng ta. 52 Ý nói: chúng ta.

trang điểm Thập Tự Giá của Cha bằng những vòng hoa tình yêu. Con hãy trang điểm Thập Tự Giá của Cha bằng từng hành vi cử chỉ yêu mến của con. Giờ đây, con hãy cố gắng làm vui lòng Cha, vì Cha đã ban cho con quá nhiều! Con hãy dành cho Cha chỗ cao nhất trong tâm hồn! Con hãy để Cha cảm nhận được lòng nhiệt thành và hăng say của con, đó là những điều làm vui lòng Cha. Cha là Thày Dạy của con và con sẽ học từ nơi Cha. Vassula con ơi, con hãy cầu nguyện và xin Cha ban cho con được Sức Mạnh của Cha. Con đừng để Satan lạm dụng sự yếu kém của con để cám dỗ được con. Con đừng bao giờ ngại viết. Con hãy nhớ các huấn dụ của Cha để mà tuân theo. Con hãy đến với Cha, Cha sẽ soi sáng cho con về những điều đang làm tâm hồn con phải bối rối. Cha không phải là Đấng Linh Hướng của con sao? Vậy con hãy tin tưởng vào Cha! Dù con yếu kém thề nào, Cha vẫn có thể hoàn tất được Mạc Khải này. Này con của Cha ơi, con hãy nhớ rằng, chính do việc chọn một thụ tạo nghèo nàn và yếu kém như con, mà Thánh Danh Cha càng được vinh hiển hơn. Cha chúc lành cho con. Nào, con hãy yêu mến Cha. (Hôm nay hỏa ngục có vẻ như được thả lỏng. Tôi bị ma qủi tấn công liên tục. Tôi đang trải qua một thử thách nữa. Linh hồn tôi đang bị hành hạ.) (Sau đó, vào buổi chiều tối) - Chúa Giêsu ơi? - Cha đây. Hỡi thiên thần của Cha, con đừng sợ. Con hãy chờ xem Cha hành động như thế nào. Cha là Chúa Giêsu rất thương yêu con. - Con thờ lạy Chúa, lạy Ðấng Thánh trên hết mọi Bậc Thánh. (Tiếp sau đó: tôi trở lại với Chúa Giêsu để xin Ngài xác nhận lời bảo đảm và an ủi. Tôi cảm thấy bất an và khổ não. Tôi sợ tôi đang ở trong sự sai lầm chăng.) - Lạy Chúa của con, xin canh giữ con khỏi thần dữ đang quấy phá con. Xin Chúa cứu con ra khỏi cạm bẫy Satan, trước khi con gục ngã! Xin đến giúp con! “Xin Chúa lại trở nên Ðấng Cứu Ðộ con. Xin Chúa canh tân niềm vui của con. Xin Chúa gìn giữ tinh thần con luôn được ổn định và sẵn sàng, và con sẽ dẫn dắt cho các người lỗi lầm đường đến với Chúa, và để các tội nhân biết quay trở về cùng Chúa.” Tv 51, 12-13 - Bông hoa yêu quý ơi, con hãy nhận Bình An của Cha ! Hãy cầu nguyện, Này Vassula của Cha ơi, con hãy để ma qủi thấy được là lúc nào con cũng thỉnh

thức! Con hãy cầu nguyện không ngừng 53. Cha thấy tội nghiệp cho con quá!... yêu mến Cha là phải dâng cho Cha mọi sự. Cha muốn tất cả những gì con có. - Lạy Chúa Giêsu, xin hãy lấy tất cả những gì Chúa muốn. - …Con có muốn hy sinh cho Cha thêm nữa không? - Con muốn, cho dù thân xác con yếu đuối. Lạy Chúa của con, con đã xin Chúa lôi kéo con, nếu Chúa thấy cần. Xin Chúa hãy làm. - Vassula ơi, Cha muốn con tự nguyện làm mọi sự vì Cha. Cha thương yêu con. - Lạy Chúa, con sẵn lòng. - Vậy con hãy để cho Cha được như ý... Con đừng cưỡng lại Cha. Con hãy hoàn toàn quên mình vì Cha và đừng sợ hãi. Này con của Cha ơi, con hãy sống bình an. Quỉ dữ đang ghét con và luôn tấn công con. Con đừng bao giờ rời khỏi tay Cha. Con hãy gắn bó với Cha! Ngày 15 tháng 9, 1989 (Thế rồi tôi lên giường nghỉ, lúc đó là quá 11 giờ khuya. Tôi cầu nguyện và cầu nguyện trước khi từ ngữ đáng sợ “ngủ” chiến thắng được tôi. Tôi gắng đọc vài lần KYRIE-ELEISSON, CHRISTE-ELEISSON. Đột nhiên, một Tiếng Nói lớn vang lên trong tôi, làm tôi giật mình: “CHA SẼ GIÚP CON!” Một vài lần trong đêm, TiếngNói đó trong tôi liên tục cầu nguyện cho tôi. Đôi khi tôi lặp lại vài lời theo lời cầu nguyện của Tiếng Nói đó, mặc dù tôi không hiểu gì.) (Sáng hôm sau.) - Này con của Cha ơi, Cha muốn nhận thêm nhiều hơn nữa từ nơi con. Con có vui lòng cho Cha thêm nữa không? - Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy lấy bất cứ sự gì Chúa muốn nơi con. - Ngay cả sự sống con của con cũng được chứ? - Sự sống của con thuộc về Chúa. - Bông hoa yêu quý ơi, Cha sẽ khiến con phải đau khổ vì Chúa Tình Yêu. Con hãy nhớ, sự nên thánh được tiến triển qua đau khổ. Giờ đây con hãy để cho Cha đọc cho con một đoạn Thánh Kinh (Dt 3,1-6). Con hãy duy trì lòng trung thành
53 Tôi tưởng Chúa muốn tôi thức suốt đêm để cầu nguyện. Tôi biết tôi không thể làm được điều này. Khi Chúa Giêsu phán: “Cha thấy tội nghiệp cho con quá”. Giọng Nói của Chúa thật là dịu dàng.

với Cha. Con hãy nhớ Cha là Ðấng Trung Thành Tuyệt Đối. Vậy con hãy tin tưởng vào Cha, đừng bao giờ cưỡng lại Cha! Con hãy hoàn toàn quên mình vì Cha. Cha biết điều gì tốt nhất cho linh hồn con. Cha là Chúa Tình Yêu. Ngày 20 tháng 9, 1989 - Lạy Chúa và Đấng Cứu Độ của con? - Cha đây. Cha ban Bình An c a Cha cho con . Này Vassula của Cha ơi, con ủ hãy nghe và viết xuống đi!. Cha vui sướng có con ở bên. Cha là Chúa chúc lành cho con. Con đ sẵn sàng chưa? Con hãy đến với Cha như một trẻ thơ đi đến ã với cha mình Các con yêu d các con hãy cảm nhận ra Cha là Thiên Chúa của các ấu, con, là Ð ấng Ðồng Hành Thánh Thiện, giầu Lòng Trắc Ẩn, là Ðấng ngự trên Ngai vinh hiển trên Trời. Đ ồng thời bằng mọi cách, với Thiên Tính Cha, Cha đoái thương cúi xu ống các con để làm cho các con cảm nhận được Cha, nghe được Cha, hiểu được Cha, nhờ đó các con biết được Cha là Chúa của các con. Đúng vậy, từ Ngai Tòa của Cha, Cha đoái thương cúi xuống các con để nâng hồn các con lên cùng Cha và chấn chỉnh tinh thần các con trong Ánh Sáng Cha. Các con yêu dấu, các con hãy nhìn nhận Cha như Bạn Trăm Năm của các con, là Ðấng sẽ cung cấp dồi dào cho các con những gì các con thiếu thốn. Cha sẽ cất khỏi các con tấm màn tang tóc cũng như tấm vải niệm bao phủ trên dân tộc các con. Cha sẽ lau khô mọi giọt lệ trên mặt các con, và an ủi các con. Cha thương yêu tất cả các con với tình thương yêu vĩnh cửu và Lòng Thương Xót Hải Hà, Cha sẽ phục hồi các con. Như Phu Quân của các con, Cha sẽ cho các con thông phần tất cả những gì Cha có. Cha có sẵn đây những Đồ Trang Sức Quí Giá Nhất: Cha dùng Thập Tự Giá của Cha, các Đinh Đóng Chân Tay Cha, Triều Thiên Bằng Gai của Cha để trang điểm cho các con, nếu các con muốn. Cha sẵn sàng chia sẻ tất cả với các con. Các con có sẵn lòng và sẵn sàng chia sẻ với Cha về Thập Tự Giá của Bình An, Yêu Thương, và Công Chính của Cha không? Các con hãy nhận ra Cha là Ðấng Cứu Độ của các con. Cha cứu chữa tất cả những ai biết gắn bó với Cha. Cha đáp lai tất cả những ai khẩn cầu Cha. Cha dủ lòng thương nhìn đến tất cả các con, vì Cha biết các con thật yếu đuối và dễ dàng sa ngã do Tên Cám D như thế nào. Cha đã cứu chuộc các con do Tình ỗ Thương Yêu Vô Bờ của Cha. Biết bao nhiêu người đã hiểu lầm về Tình Thương Yêu này. Cha là Chúa Tình Yêu và bất cứ ai sống trong Cha là sống trong Chân Lý. Cha là Cội Rễ của Cây Sự Sống và là Nguồn Mạch Sự Sống. Cha có cả Hoa Quả từ Cây Sự Sống lẫn Nước Sự Sống từ Giếng Trường Sinh của Cha. Vậy các con hãy đến với Cha, hãy đến mà kín múc thỏa thuê. Hỡi tất cả các con là những người đang đói khát! Các con hãy đến mà ăn mà uống Nước Hằng

Sống của Cha! Cha sẽ không bao giờ từ chối các con. Cha là Thiên Chúa sẽ thay thế mọi thức ăn khác bằng Của Ăn chân thật, Của Ăn sẽ tồn tại mãi trong các con, để linh hồn đói khổ của các con có thể sống. Đất đai của các con sao mà đã trở nên hoang phế, và cuống họng các con đang cháy khô vì những cơn gió nóng. Thế nhưng từ trên cao, Cha là Ðấng Cứu Thế của các con, Cha nhìn thấy tất cả những tai ương này. Vậy các con đừng nói rằng: “Chúa đã bỏ quên chúng ta rồi”. Cha là Ðấng-Tuyệt-Đối-Trung-Thành nên Tình Th ương Yêu nồng nàn Cha dành cho các con sẽ cứu các con. Cha không bao giờ quay Mặt đi khỏi các con (one agio omga elneah rima, rima, purdripgara nedro ha unu Amen rima 54). Con hãy vi t xuống đi!. Cha sẽ trải rộng Bình An và Yêu Thương trên ế những vùng đất đầy chết chóc của các con. Cha có ý nói sẽ trải rộng Bình An và Tình Thương Yêu c Cha đến mọi nơi và cả trên các dân tộc Thiếu -Vắngủa Tình-Thương-Yêu. Cha có ý nói s phá đổ mọi Bất Công, rồi thế hệ chết chóc ẽ này sẽ được phục sinh để theo Cha tiến vào vùng Ðất Mới mà Cha đang chuẩn bị cho họ, và họ sẽ làm vinh danh Cha dưới vùng Trời Mới, và ngày đêm sẽ chúc tụng Danh Cha. Chẳng lẽ các con vẫn chưa hiểu việc Thần Ân Sủng của Cha đang chuẩn bị cho các con hết Vườn Nho này đến Vườn Nho kia và với tình yêu dồi dào, từ từ phát triển Các Vườn Nho Ấy đến mọi dân tộc nhu thế nào hay sao? Chẳng lẽ các con cũng vẫn chưa hiểu Mẹ Thánh của các con và Cha đang giang rộng Vòng Tay ra trên các con như thế nào, để bao bọc các con bằng Ơn Phúc của Chúng Ta, và chuẩn bị cho các con những Vườn Nho, những Vườn Nho mà Chúng Ta sẽ tiếp tục làm cho phong phú, những Vườn Nho sẽ phát sinh đầy đủ hoa trái để nuôi dưỡng mọi người hay sao? Thần Ân Sủng của Cha giống như Cây Nho phát sinh chồi ơn phúc. Những bông nụ của Cha trổ sinh thành hoa trái Yêu Thương và Bình An. Hỡi các con là những người mong mỏi Cha! Các con hãy đến với Cha mà ăn no nê hoa trái của Cha, v ì chỉ tưởng nhớ đến Cha thôi thì cũng cảm thấy ngọt ngào hơn mật ong, còn thừa hưởng của cải Cha ban thì th ngọt hơn cả tảng mật ong. Những ai ăn Cha sẽ luôn ước ao ơm được ăn thêm nữa. Những ai uống Cha sẽ còn ước muốn được uống thêm nữa. Ai lắng nghe Cha sẽ không bao giờ phải hổ thẹn. Ai sống theo sự hướng dẫn của Cha sẽ không bao giờ phạm tội 55. Chẳng lẽ Cha đã không nói vào những ngày tới đây, Cha sẽ làm nảy trồi kết nụ, sinh bông, trở thành hoa trái để ban cho toàn thế giới hay sao? Hoa trái này sẽ tăng triển nhờ Ánh Sáng của Cha, và Trời Cao sẽ đổ Sương Trời trên các con để giãn cơn khát cuống họng khô ran của các con. Cha đang tuôn đổ tất cả ơn phúc này xuống Dân của Cha. Hỡi các người con bè mọn của Cha, các con hãy cảm nhận việc Cha yêu thương các con. Chúa Tình Yêu th ương yêu các con và chúc lành choỗim người các con, cùng in trên trán các con Sinh Khí Tình Thương Yêu Cha.
54 Tôi đột nhiên dùng một ngôn ngữ lạ đối với tôi và tôi cho rằng từ ngữ loài người. 55 Hc 24, 17-22.

- Các con hãy kết hợp nên một với nhau! (Sau đó) Lạy Chúa của con, Chúa là Cội Rễ của Cây Sự Sống và là ChúaTình Yêu. Chính Chúa ban cho chúng con S ự Sống Vĩnh Cửu từ Hoa Trái của Chúa. Chúng con xin chúc tụng Chúa. Lá Cây không bao giờ khô héo của Chúa được làm bằng Vàng Ròng tinh khiết, và từ đó phát sinh Ánh Sáng chói lọi. Con thờ lạy, con hy vọng, con tin và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những ai không thờ lạy, không hy vọng, không tin và không yêu mến Chúa. Lậy Ðấng Emmanuel, xin hãy chăm sóc chúng con. Con chúc tụng Chúa. Con chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Đấng Cố Vấn của con trong những đêm dài, xin hãy đổ đầy hồn con bằng những lời cầu nguyện không ngừng. Xin hãy cầu nguyện trên con. Con biết Chúa sẽ không bỏ rơi hồn con, vì Chúa đang tỏ lộ Con Ðường Sống của Chúa cho chúng con. Tay chúng con trong tay Chúa. Vì Tình Thương Yêu của Chúa, xin cứu chúng con. Lạy Chúa, Chúa là Nguồn hy vọng của chúng con, để chúng con thấy được Trời Mới và Ðất Mới.

- Cha là Cội Rễ của Cây Sự Sống và từ Cha sẽ phát sinh ra Sự Sống Vĩnh Cửu. Bông hoa yêu quý ơi, con hãy đọc Thánh Kinh. (Chúa Giêsu có ý nói tôi hãy m bất chợt một đoạn Thánh Kinh và đọc đoạn ở Chúa muốn tôi đọc. Tôi mở ra và thấy đoạn tiên tri Isaiah 40, 9.) - Con hãy đọc và viết xuống: “Hãy l ên đỉnh núi cao, hỡi sứ giả loan báo tin mừng cho Sion. Hãy cất tiếng kêu lớn lên, hỡi sứ giả loan báo tin mừng cho Giêrusalem. Hãy reo lên mà khôngợs hãi. Hãy nói cho các thành miền Juda rằng: ‘Ðây là Thiên Chúa c anh em’ ! Thành Thánh Giêrusalem m củ a các ới ủa con đang ở trong tầm tay… “Cha là Thiên Chúa, đang ngự xuống trên kỷ nguyên này và Cha vấp phải các xác chết. Tất cả những điều Cha kinh hãi đã nên sự thật. Cha ngự xuống và chẳng thấy niềm tin ở đâu, không thấy niềm hy vọng ở đâu, và cũng chẳng thấy tình yêu thương đâu cả. Các con chiên mà Cha thả ra cho chúng ăn cỏ trên Đồng Xanh của Cha, sao Cha thấy chúng đói khát và trông thảm thương quá! Chúng phải sống giữa sỏi đá, muốn đi tìm một nơi trú ngụ và đôi chút thức ăn, mà

chẳng tìm thấy ở đâu. Chúng nhấc từng hòn đá này đến hòn đá kia với hy vọng tìm được mẩu bánh vụn hoặc có lẽ một hạt giống để có thể gieo trồng. Thế nhưng chúng chẳng thấy mẩu bánh vụn hay một hạt giống nào, mà thay vào đó chỉ thấy những bọ cạp sẵn sàng để chích và truyền nọc độc sang chúng mà thôi. Các con chiên của Cha lang thang từ thành này đến thành khác, để mong tìm được những gì còn xót lại ở nơi mà xưa kia được gọi là Thành Đô Vĩ Đại. Đúng thế, Cha đang muốn nói đến Giêrusalem, nhưng chỉ có một số nhỏ biết lắng nghe. Cha gọi tên từng người trong số các mục tử của Cha, nhưng tại đây cũng rất ít người lắng nghe Tiếng của Cha… Cha cảm thấy như ngộp hơi. nghẹt thở khi thấy con người họ chất đầy với những lời trống rỗng. Con gái yêu quý của Cha ơi, con hãy nghe Cha nói! Cha gọi con đến phục vụ cho lẽ phải. Cha đã cầm tay dắt con đi và biến con trở nên chứng nhân. Cha đã bầy tỏ cho con biết về Chân Lý, và Cha cũng mở mắt cho con để biết ai là người Cha đã chọn để ngồi trên Ngai Tòa Phêrô, chính là người mà có lần Cha đã phán: “Con là Phêrô và trên tảng đá này Cha sẽ xây Giáo Hội Cha, và cửa hỏa ngục cũng không thể phá được. Cha ban cho con chìa khóa Nước Trời: bất cứ sự gì con cầm buộc ở dưới đất, thì cũng sẽ bị cầm buộc ở trên trời, và bất cứ sự gì con tháo cởi ở dưới đất, thì cũng được tháo cởi ở trên trời 56”. Cha đã trao Quyền Bính đó cho vị này, nhưng ngày nay các con cố tìm cách truất phế ngài và cướp gậy chủ chăn của ngài để các con cai trị bằng gậy quyền của Tên Gỉa Dối và Hư Hỏng. Phêrô ơi? Hỡi Phêrô-Của-Các-Chiên-CủaCha, hỡi chủ chăn yêu dấu của Cha, Cha biết trái tim con đang bị xé nát và chảy máu thành sông do thế hệ vô ơn và bất trung này gây nên. Cha biết những người ấy đã biến đôi mắt con thành giòng suối nước mắt như thế nào. Cha biết có bao nhiêu anh em con đã quay lưn g lại với con. Con yêu dấu, các mục tử này chẳng biết gì, chẳng cảm nhận thấy gì. Họ đi theo đường lối riêng của họ. Mỗi người chỉ thích làm theo sở thích riêng của mình. Họ phục vụ theo cách Điên Rồ thay vì bẳng Khôn Ngoan. Họ sống Tham Lam thay vì Nghèo Khó, sống với tinh thần Bất Tuân thay vì Tuân Phục. Từ trên Thập Yự Gía, Cha chăm chú theo dõi mọi người sống trên thế giới và Cha nói với các con là những người thuộc nhiều quốc gia rằng, chẳng bao lâu nữa, Thời Giờ sẽ đến với các con. Thời giờ đã rất gần , và thời điểm sẽ không kéo dài được bao lâu trước khi các con phải trải qua những đêm dài than khóc. Các con là những mục tử bất trung, những mục tử phạm tội chống lại Cha vì không có lòng tin tưởng. Các con là những người lớn tiếng kêu gọi Hòa Bình, nhưng lại chẳng có Hòa Bình. Hỡi tất cả các con là những người đang đi lầm đường lạc lối! Các con hãy trở về với Phêrô, hãy phụng sự Cha! Tại sao các con lại phục vụ cho Tên Vô Đạo Đức? Các con hãy trở về và sống lệ thuộc vào Cha. Các con đừng theo Tên Phản Loạn. Tại sao các con cứ muốn phục vụ Tên Phản Loạn? Ngay cả đến dân ngoại là những người cũng còn biết lắng nghe Tiếng Cha và hiểu Lời Cha. Các Nguyên Lý của Cha thì Thánh Thiện và Cha thành
56

Mt 16, 18- 19.

thật mà nói với các con rằng, các Nguyên Lý Thánh Thiện sẽ tồn tạ i đến muôn muôn đời. Con gái yêu quý của Cha ơi, con hãy đọc Lời Cha! (Chúa đã chỉ cho tôi đọc ở đâu. Cũng ở Matthêu 5, 18-19.) Con hãy đọc và viết xuống: “Cha nói thật với các con rằng, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy, hễ ai bãi bỏ dù chỉ một trong số những điều nhỏ nhất trong các điều răn này, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị coi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời, còn ai tuân giữ và dạy người khác làm như vậy, thì sẽ được gọi là kẻ lớn trong Nước Trời”. Này con c Cha ơi, giờ đây con hãy đi nghỉ ngơi! Con hãy làm Linh ủa Hồn Cha say mê với đức tin như-trẻ-thơ của con. Nào, con hãy nghỉ ngơi trong Cha. Cha là Chúa chúc lành cho con. Con hãy yêu mến Cha! - Xin chúc tụng Chúa chúng con! Ngày 22 tháng 9, 1989 (Sứ Điệp của Mẹ Thánh chúng ta.) - Con gái yêu dấu, Bố con yêu thương tất cả các con. - Xin chúc tụng Chúa. - Con hãy nói với con cái Mẹ điều này: Bình an ở cùng anh chị em! Hỡi các con trai con gái của Mẹ, các con hãy mở lòng các con ra để Chúa Giêsu có thể ngự vào và cứu chữa các con. Sứ Điệp của Mẹ hôm nay sẽ nhắc nhở cho các con biết Chúa Giêsu là Ðấng nào. Chúa Giêsu là Nguồn Tình Yêu Siêu Phàm, là Ánh Sáng thế gian. Để cứu chuộc các con, Ngài đã nhẫn nhục ôm lấy Thập Tự Giá, dù có phải nhục nhã thế nào. Ngài là Đấng hiền lành và khiêm nhượng. Các con hãy đến và nhìn nhận Ngài là Thiên Chúa của các con, việc nhìn nhận Ngài thực sự là một nhân đức hoàn thiện. Các con hãy cảm nhận ra Ngài. Các con hãy cảm nhận Sự Hiện Diện Thánh Thiện của Ngài. Các con hãy học cách để nhận ra Ngài sống giữa các con. Các con hãy h c nói từ: “Chúng ta, Cha con ta”. Các con đừng quên ọ Ngài giữa các giờ cầu nguyện của mình. Các con hãy luôn giữ Ngài trong lòng. Các con hãy giữ chắc lấy Ngài trong trái tim các con. Các con đừng bao giờ coi Sứ Điệp của Chúng Ta giống như những lời đe dọa. Sứ Điệp của Chúng Ta là Sứ Điệp Yêu Thương và Bình An, đến từ Lòng Thương Xót Vô Biên của Thiên Chúa.

Các con hãy làm vui lòng Thiên Chúa qua việc phản chiếu trung thực hình ảnh của Ngài trong đời sống trước khi các con mở miệng thốt ra bất cứ điều gì. Các con đừng để môi miệng mình làm cớ cho mình bị lên án. Các con hãy làm sao cho tất cả những gì các con nói ra đều chứng minh rằng các con là con cái Thiên Chúa với lòng thánh thiện, vâng phục và trong sạch. Các con hãy nhiệt thành phục vụ cho chính nghĩa của lẽ phải. Hôm nay có một điều mà Mẹ muốn hỏi các con là những người nghe Mẹ như sau: “các con có thương yêu đ loại như chính mình kh ông?” Mẹ muốn ồng nhắc cho các con biết rằng ngay cả trong tình trạng yếu đuối của các con, các con vẫn có thể đạt tới sự hoàn thiện, nếu các con để cho Chúa dẫn dắt các con. Các con hãy dâng mình cho Ngài m ngày! Các con đừng ngần ngại dâng lên ỗi Ngài ý muốn mình. Ngài dư biết khả năng các con và không bao giờ đòi hỏi các con điều gì có thể làm tổn thương các con. Các con hãy nâng tâm hồn mình lên bằng cầu nguyện, hãy lớn lên trong sự thánh thiện, hãy lớn lên trong Tình Thương Yêu mà Thiên Chúa đang ban cho các con một cách thật phong phú. Các con đừng bao giờ nghe theo Tên Phản Loạn. Các con đừng để lòng mình có khoảng trống nào đó, khiến ma quỉ có thể cám dỗ được các con. Các con luôn sống trong Niềm Tin, Hy Vọng và Yêu Thương. Các con hãy để các đức tin cậy mến này trở nên hoa trái ngập tràn tâm hồn các con. Thiên-Chúa-ởgiữa-các-con để ban cho linh hồn các con những gì các con còn thiếu. Các Vườn Nho của Chúa sẽ tăng triển và sinh nhiều hoa trái để nuôi sống hàng ngàn ngàn người. Ðấng Tạo Hóa đang chuẩn bị các con sẵn sàng tiến vào Kỷ Nguyên Mới của Yêu Thương. Các con hãy coi Ðấng Tạo Hóa của các con như Vị Ðồng Hành Thánh Thiện, như Người Cha, như Vị Phu Quân, như Ðấng Cứu Chuộc và như V Cố Vấn của các con. Các con hãy chúc tụng Chúa vì được Lòng ị Thương Xót của Ngài Mời Gọi. Ngài đã phán: “Cha sẽ tăng thêm Lời Mời Gọi của Cha chứ không giảm bớt. Cha sẽ lôi kéo các con cái Cha lại thật gần bên Mình, để chính Bàn Tay Cha sẽ nuôi nấng chúng. Cha sẽ đặt vào lòng chúng Luật Lệ của Cha và chúng sẽ đón nhận và sẽ được Tình Thương Yêu của Cha che chở. Cha sẽ an ủi chúng khi đưa chúng trở về với Cha, trở lại với Chân Lý. Cha sẽ thay thế các thức ăn khác của chúng bằng Thức Ăn chân thực. Sự chết sẽ đến vào những ngày con người không đớn nhận phúc lành. Cha sẽ tháo bỏ khăn liệm bao phủ kẻ chết và sẽ phục sinh những người này bằng Ánh Sáng của Cha”. Chúa Tình Yêu s trở lại với các con với tư cách là Chúa Tình Yêu và ẽ sống giữa các con. Các con hãy suy ni m và sống các Sứ Điệp của Chúng Ta! Các con hãy ệ an tâm, vì Chúng Ta đang ở giữa tất cả các con. Mẹ chúc lành cho các con và gia đình các con. Các con hãy cầu nguyện và Mẹ sẽ cầu nguyện với các con. (Trong lúc đọc Kinh Mân Côi.) - Con gái yêu quý của Cha ơi, con hãy đến với Cha!

Ngày 24 tháng 9, 1989 Trong Chúa, linh hồn con hãnh diện. Xin Chúa giúp con nghe được tiếng Chúa, cảm nghiệm được Chúa, để linh hồn con có thể hân hoan trong Ánh Sáng Chúa. - Con yêu dấu, con hãy cảm nhận tình Cha thương yêu con. Con đừng phạm tội nữa. Con hãy trân quí tất cả những điều con học được từ Môi Miệng Cha. Con gái yêu quý của Cha ơi, con hãy can đảm lên! Con hãy nhớ rằng Cha luôn ở bên con, và Cha nói thật với con rằng, Lời mà Cha ban cho con sẽ thấm nhập vào con sâu rộng như làn sương ban mai. Con hãy để Cha sử dụng con mỗi ngày! Con hãyđể cho Cha thông chuyển sang con những Mong Muốn Nồng Nàn của Cha. Cha muốn bàn thờ của Cha luôn r ánh sáng cho Cha là Thiên Chúa của con. Con đã được gắn bó ực chặt chẽ với Cha, vậy mà con lại được tự do hơn bao giờ hết. Từ khởi đầu, Cha không bao giờ ép uổng con bất cứ sự gì. Cha luôn tôn trọng sự tự do của con. Con có nhớ Cha đã dẫn dắt con từng bước, để mỗi ngày con được tiến đến gần Cha hơn như thế nào không? Này Vassula của Cha ơi, con hãy cầu nguyện và Cha sẽ ban cho con Sức Mạnh và lòng hăng say để kiên trì mà tiếp tục, bởi vì đôi vai Cha đã rã rời dưới sức nặng của Thập Tự Gía Cha đang vác. Cho nên Cha cần đến các linh hồn hiến bản than làm hy tế cho Tình Thương Yêu của Cha, chia sẻ Thập Gía với Cha để giúp Cha nghỉ ngơi. Cha thương y êu tất cả các con đến điên dại và không muốn thấy bất cứ người nào trong các con phải hư đi. Cha cần đến các tâm hồn quảng đại để chia sẻ Thập Tự Giá với Cha. Này Vassula của Cha ơi, bây giờ con đã hiểu Cha chua? Con đường đến với Cha thì chật hẹp và khổ nhọc mới theo được. Người đi vào con đường này cần phải hy sinh nhiều hơn các hy sinh mà hiện nay con đang dâng lên Cha. Thế nhưng Cha sẽ giúp con, nên con đừng sợ hãi như đôi khi con đã từng sợ! Cha đang dẫn con trên đường nên thánh. Cha luôn ở trước mặt con. Vậy con đừng cưỡng lại ý Cha. Con hãy phó thác toàn thân con cho Cha. Con hãy nhớ Tình Thương Yêu Cha đ thương cứu con như thế nào! Thế nên con chỉ nên khao ã khát mình Cha mà thôi và hãy dành cho Cha ch cao trọng nhất trong tâm hồn. ỗ Con đừng bao giờ ngưng cầu nguyện. Đừng để cho ma quỉ chen chân được vào tâm hồn con, khiến nó có cơ hội cám dỗ được con. Con hãy chấm dứt mọi nghi ngờ, mà thực ra con sẽ còn nghi ngờ bao lâu nữa? Bông hoa yêu quý Cha bi t con là kẻ dòn mỏng và yếu đuối, thế ơi, ế nhưng con hãy tin tưởng ở nơi Cha. Cha vác lấy sự yếu đuối của con trên Vai

Cha. Cha sẽ luôn dẫn con về Nhà Cha. Cha là Thiên Chúa của con, đã nhận con làm con rồi, không phải sao? Vậy có thể nào Cha lại từ bỏ đứa con mà Cha nhận nuôi nấng chỉ vì thấy nó yếu đuối và vẫn còn ở trong tình trạng tồi tệ được sao? Không bao giờ! Cha đã nhận con làm Con Riêng của Cha, và giờ đây con thực là con của Cha. Con hãy cảm nhận niềm vui của Cha! Với tấm lòng ưu ái dịu dàng, Cha đã nâng con lên và ch nhận con với cả hiện trạng của con, với tất ấp cả tội lỗi và sự yếu hèn của con. Để rồi qua con, Cha sẽ bầy tỏ cho mọi con cái trên thế giới biết đến Lòng Thương Xót của Cha trải rộng từ thế hệ này đến thế hệ kia như thế nào. Dù tội lỗi của các con, sự bất toàn của các con thế nào đi nữa, Cha cũng sẽ tha thứ hết và sẵn sàng nhận tất cả các con làm con cái của Cha, để mọi người trong các con đều chia sẻ hạnh phúc Nước Trời của Cha. Tình Thương Yêu Cha trải ra từ thế hệ này đến thế hệ khác và sẽ mãi mãi như vậy. Vậy các con hãy cầm Tay Cha và để Cha dẫn các con đivề Nhà Cha. Giờ đây hãy các con đến với Cha với cả thực trạng của mình. Cha thương yêu các con. Này các con c a Cha ơi, các con hãy đến với Cha với hiện trạng của ủ các con, để rồi, với tình yêu thương, Cha sẽ đặt các con trên Vai Cha mà đưa vào Nhà Cha. Ngày 26 tháng 9, 1989 - Chúa của con ơi? - Cha đây. Con đừng bao giờ nghi ngờ, và hãy nhớ Cha là Ðấng nắm giữ chìa khóa nhiều cửa. Cha sẽ mở ra từng cửa một vào lúc thích hợp. Này con của Cha ơi, con có hiểu không? Con không cần phải lo lắng, cũng không cần phải vội vã. Cha là Chúa sẽ mở các của ra vào lúc thích hợp. Ngày 28 tháng 9, 1989 - Lạy Chúa của con, thật không dễ gì để nắm giữ được các tư tưởng của Chúa. Con muốn làm vừa Mắt Chúa. Thế nhưng đôi khi con có cảm tưởng như Chúa đang ẩn nấp và xa tránh con. Có phải vì tội con khiến Chúa ẩn mặt với con không? - Vassula con củ a Cha ơi,, tnh thương yêu Cha dành cho con không bao gi ì ờ cạn. Con hãy cầu nguyện nhiều hơn nữa! Con hãy để Cha thỉnh thoảng nhắc nhở con lời cầu nguyện mà Cha đã ban cho con. Con hãy cầu nguyện bằng thánh vịnh Cha đã chọn cho con 57. Con hãy để cho Cha thỉn h thoảng sử dụng

57

Tv. 86.

con và s dụng khi nào Cha muốn. Con hãy để cho Cha được tự do và điều ử khiển con. Vậy, con đừng sợ! Giờ đây con hãy hoàn toàn lệ thuộc vào Cha. Cha là Đấng đã nâng con lên cùng Cha, chứ không phải là ai khác. Cha sẽ triệt tận gốc tất cả các đối thủ của Cha, những người tìm đến gần con. Cha sẽ không bao giờ để họ làm cho tâm trí con sao lãng để rồi không nhớ đến Cha. Giờ đây con là Của Cha, vĩnh viễn thuộc về Cha. Con hãy đến với Cha và tôn thờ Cha trong Thầm Lặng. Con hãy hoàn toàn lệ thuộc vào Cha. Đó là điều làm vui lòng Cha. Con hãy lệ thuộc vào Cha như Cha đã dạy con. Con hãy suy niệm trong thầm lặng, hãy khao khát về Cha! Đó là điều Cha muốn! Vật con cứ khao khát về Cha. Con đừng bao giờ ngừng khao khát về Cha là Thiên Chúa của con. Con hãy chấm dứt tình trạng lúc nào cũng nghi ngờ hay thắc mắc! Cha không phải là Chúa các chúa sao? Con đừng bao giờ nghi ngờ về Công Việc của Cha. Cha biết khả năng của con. Con hãy yêu mến Cha hết lòng, sẵn sàng hy sinh cho người khác. Con hãy trung thành với Cha. Thần Khí Cha luôn ở với con và hướng dẫn con. Con hãy nói chuyện với Cha. Tại sao con lơ là với Cha? Các lo lắng của con lại quan trọng hơn cả Sự Hiện Diện của Cha hay sao? Hãy nương cậy vào Cha! Cha để vai Cha cho con dựa đầu bao nhiều lần cũng được! Này con của Cha ơi, Cha muốn thấy con ngước mặt lên và tỏa sáng niềm vui. Con hãy để mắt nhìn những gì Cha đã ban cho con! Con hãy trở nên như hoa hướng dương, luôn hướng mặt về Cha, theo Ánh Sáng Cha. Cha không dấu Thánh Nhan Cha khu khỏi con đ âu! Bông hoa yêu quýơi, nếu con hết còn ất mặc cảm nữa, và chỉ hướng mắt nhìn lên Cha, thì mọi lo lắng của con sẽ biến mất. Con hãy tin tưởng vào Cha, hãy dâng lên Cha mọi sự, rồi Cha sẽ giúp con. Này con ơi, t t cả hy sinh này sẽ không trở nên vô ích. Chúa Giêsu của ấ con thương yêu con! 58 Lúc này con không có gì để thưa với Cha sao? … - Lạy Chúa của con, có ạ. Con muốn thưa với Chúa là Chúa luôn hiện diện trong tâm trí con, suốt ngày cũng như đêm dài. Con hằng suy niệm về Chúa mọi đêm trường. Cùng với Chúa trong tâm trí, con k thúc một ngày sống, và với ết Chúa trong tâm trí, con bắt đầu một ngày sống. Linh hồn con hằng níu bám lấy Chúa. - Vậy con hãy vui lên! Con hãy để linh hồn và trái tim con được hân hoan! Ðức Minh Vưong của con đã đến với con trong khi con sống cảnh xơ xác nghèo hèn. Ðức Minh Vương của con đã phủ xuống cảnh trống trải của con bằng Tình Thương Yêu và B An của Ngài. Cùng với tất cả Sự Dịu Dàng, Ngài đã tô ình điểm cho con nên sang trọng bằng những Đồ Trang Sức quí giá nhất! Cha đã chẳng từng đặt trên đầu con chính Triều Thiên Bằng Gai của Cha sao? Cha đã chẳng từng trao cho con các Đinh của Cha sao? Cha con chúng ta chả lẽ chưa cùng nhau chia sẻ Thập Tự Gía của Cha như chiếc giường thân ái của chúng ta

58

Có một khoảnh khắc yên lặng.

sao? Cha đã từng tiết lộ cho con Vẻ Đẹ p của Cha rồi chứ? Chính Cha đã chấp nhận để con đến với Cha. Con gái yêu quý của Cha ơi, con hãy nói đi! - Lạy Chúa của con, dù con có nói đến thế nào đi nữa cũng không bao giờ đủ! Xin Chúa thương đến sự khốn cùng của con. Con xin phó thác vào tình thương yêu Chúa. Con xin vui lòng hy sinh h ơn nữa. - Vậy con hãy mở lòng con ra mà lắng nghe bài ca giao ước của Cha. Cha biết con bởi đâu mà ra: từ đất bụi và tro tàn. Con hãy ra khỏi nơi tối tăm của con bằng cách ngẩng cao đầu mà nhìn lên Cha… Cha là Ðấng Hằng Hữu, là Ðấng đã nâng con lên và gi cho hồn con được thanh thản và trầm lặng. Con hãy để ữ cánh tay Cha bao b con, vì Cha là Ðấng canh giữ hồn con. Cha đã ban cho ọc con mọi sự để Cha nâng hồn con lên cùng Cha. Cha đã tỏ cho con thấy Lòng Thương Xót Vô Bờ của Cha. Cha đã ưu đãi con bằng việc ban cho con được uống Chén của Cha, không phải sao? Con gái yêu quý c Cha ơi, con hãy lo làm vui lòng Cha! Con hãy nhớ chỉ tìm đến ủa Ðường Lối của Cha. Ðường Lối của Cha thì Thánh Thiện. Vậy, con đừng phàn nàn chi cả! Cha luôn ở bên cạnh để hướng dẫn con. Này Vassula của Cha ơi, con hãy luônđến cùng Cha với tâm hôn đơn sơ của con, vởi vì những ngày tháng con sống trên trái đất này chẳng khác gì bóng mát lướt qua rồi sẽ biến mất. Không có sự gì trên trái đất này tồn tại mãi mãi. Vậy con hãy tuân giữ các huấn lệnh của Cha và sống theo các Giới Răn của Cha! Cha đã trao gởi cho con Những Vật Qúi Báu nhất của Cha. Con hãy trông coi cho c thận! Con hãy ôm vào lòng để giữ cho thật chặt! Thập Giá ẩn Bình An và Yêu Thương của Cha sẽ là nỗi khổ đau ngọt ngào cho linh hồn con. Con hãy biến lòng mong muốn nhiệt thành chia sẻ Thập Gía với Cha trở thành ngọn lửa nồng nàn trong con, như đã từng nồng nàn cháy trong Cha. Con hãy đem lòng khao khát Th Gía Cha ngày một mãnh liệt trong con như đã từng ập mãnh liệt trong Cha. Cho tới nay, con phải nhận thức được rằng Cha muốn biểu lộ Tình thương Yêu của Cha bằng cách cho phép con chịu đau khổ! Linh hồn con ơi! Cha đã biến đổi tình trạng khô cạn của con thành giòng suối chảy, sự thù nghịch của con đối với Cha thành sự dịu dàng, sự thờ ơ với Thập Giá Cha thành niềm hăng say, sự mê ngủ thành nỗi nhớ Nhà của con và nhớ đến Cha của con. Hãy vui lên, hỡi linh hồn! Vị Vua của con đã tháo khăn liệm bao phủ thân xác con và làm cho con sống lại, như Ngài đã làm cho Lazarôsống lại để chiếm hữu con! - Ôi Lậy Chúa Giêsu! Chúa không thật sáng suốt trong việc lựa chọn! - Cha có cách chọn lựa Của Cha. Cha muốn cho con được thừa kế và chia xẻ Vương Quốc trên Trời với Cha. Mọi Chương Trình Cha làm là cho Vinh Quang của Cha. Con nhìn mà coi kìa! Này ồ câu của Cha ơi, giờ đây con đã được giải b thoát. Cha là Minh Sư của con, nên con hãy luôn đến với Cha! Con sẽ luôn nghỉ

ngơi trong Thánh Tâm Cha. Thánh Tâm Cha là nơi nương náu và ẩn cho trú con, con có hiểu không? Cha đã huấn luyện để con nhận ra ai là Vị Minh Sư của con, và Ngài muốn gì ở nơi con. Giờ đây, Vị Minh Sư và Ðức Minh Vương của con muốn con tỏ ra có lòng yêu mến. Con hãy đến và đáp lại Tình Thương Yêu của Cha! Con hãy trở thành tấm gương tỏa chiếu Tình Thương Yêu của Cha. Cha đã dựng nên con với Tình Thương Yêu để con biềt yêu mến Cha. Con đừng bao giờ quên điều này.

29 tháng 9, 1989 Alleluia! Chúa luôn đoái xuống để lắng nghe mỗi khi con kêu cầu. Mắt con gắn chặt vào Chúa là Chúa của con. Con không ngừng chiêm niệm về Chúa. Chúa là Lương Thực, là Bánh Ăn, và là Rượu Uống của con. Con không cần gì hơn trong thế giới thù nghịch này. Hồn con khát khao Chúa. Môi con khô ran muốn kiếm tìm Chúa. Chúa là Thiên Chúa của con, Là Ðấng đã tìm và đã thấy con trong sự tồi tệ của con. Chúa đã cho phép con được trú ngụ nơi Thánh Tâm Chúa. - Cha không bao giờ chối từ con. Thánh Tâm Cha rộn ràng niềm vui mỗi lần con đến tiếp rước Cha. Cha đã tự ép Mình trở nên thật bé nhỏ trong Tấm Bánh Thánh trắng nhỏ. Khi rước Cha vào lòng là chính lúc con đang chấp nhận Cha. Khi chấp nhận Cha bằng cách như thế là chính lúc con chấp nhận Thần Chân Lý. Lúc đó, Cha và con kết hiệp nên một. Con ở trong Sự Hiệp Thông với Cha. Còn gì vui thú h n khi đư hiệp nhất với Cha là Thiên Chúa của con? Còn ơ ợc cuộc gặp gỡ nào tinh khiết và thánh thiện hơn nữa? Cha là Thiên Chúa của con, đến gặp gỡ con là tạo vật của Cha. Cha là Ðấng Cứu Ðộ của con và con là người được Cha cứu độ. Cha là Chúa Giêsu thương yêu con đến điên dại. Làm sao một vài người trong các con lại nghi ngờ Tình Thương Yêu của Cha và dám xúc phạm đến Tình Thương Yêu tinh tuyền và thánh thiện này? Làm sao nhiều người trong các con lại có thể nghi ngờ về Sự Hiện Diện Thánh Thiện của Cha trong Bánh Thánh? Bí Tích Thánh Thể của Cha không thể bị loại bỏ hay bị đối xử như một vật không phải là thánh thiện. Nếu các con hiểu được đầy đủ về những gì Cha đang ban cho các con, cũng như hiểu được Ðấng mà các con đan g lãnh nhận là Ai, thì các con ẽ không bao giờ ngừng chúc tụng Cha. Các con hãy coi kìa! s Ngay cả các Thiên Thần cũng đang chăm chú nhìn xuống các con và cũng khao khát Bữa Tiệc mà các con đang vui hưởng. Vậy mà nhiều người trong các con lại có vẻ không nhận thức được Sự Cao Trọng của Bí Tích này…

Cha là Tù Nhân c Tình Thương Yêu cư ngụ nơi các Nhà Trú Tạm và ủa mong mỏi đợi chờ các con đến với Cha. Hỡi tất cả các con là những người đang lang thang nơi vùng hoang đi ! Các con hãy đến với Cha! Hãy đến cùng C ha ạ với tấm lòng trong sạch. Các con on hãy để cho Cha được vui mừng trong các con. Thế nên, các con hãy làm vui lòng Thánh Tâm Cha hơn nữa bằng cách ăn năn sám hối và nhìn nhận tội lỗi của mình! Các con đừng bao giờ nói: “Tại sao lại phải xưng tội? Tôi chẳng có gì để nói với cha giải tội cả!” Các con đừng để mình ở trong số những người đã đánh mất cảm thức về tội lỗi. Các con còn xa vời với con đường trọn lành. Thế mà một số người trong các con sống như thể mình không có vết nhơ nào và tưởng mình đã đạt tới mức hoàn hảo rồi! Các con hãy tỏ ra khiêm tốn. Các con hãy sống sao cho khiêm tốn, thì các con sẽ nhận ra lầm lỗi mình một cách dễ dàng. Còn đễ dàng hơn nữa nếu các con biết cầu nguyện với lòng chân thành và xin Cha giúp đỡ khám phá ra lỗi làm của mình! Phúc cho những ai vâng giữ Giới Luật Cha và đi theo các huấn lệnh của Cha. Các con hãy tôn kính các Bí Tích Thánh của Cha! Phúc cho tất cả những ai đến với Cha với lòng Tin trọn vẹn để ăn mình Cha và uống máu Cha. Cha là Ðấng Thánh. Vậy các con hãy đón tiếp Cha với lòng Thánh Thiện, để Cha đổ tràn xuống các con các ơn phúc của Cha trong giây phút rất Thánh này, hầu làm sinh động linh hồn các con. Cha không che dấu Sự Giầu Có của Cha. Cha trao ban một cách rộng rãi cho cả những người hèn mọn nhất trong các con. Các con hãy đến với Cha. Cha rất mong muốn ở với các con. Vậy các con đừng cầu nguyện một cách vội vàng, đừng coi thường lòng mộ đạo, hãy suy tưởng và chiêm niệm các huấn thị của Cha. Cho dù không thể nhìn thấy Cha, các con nên bi t rằng: Tay Cha đang đ ặt trên mỗi người các con để chúc lành ế cho các con và lưu ại trên tất cả các con Hơi Thở của Cha. Các con hãy kết l hợp nên một với nhau! (Sau đó): Thật tốt cho con khi phải chịu đau khổ, nhờ đó con mới học biết luật thánh thiện của Chúa được tốt hơn. (Tv 119,71) Con biết rằng, Chúa để con chịu đau khổ vì TìnhThương Yêu. Chúa đang đổ tràn tình thương yêu Chúa trên con, vì Chúa đã làm cho con nên con cái Chúa. Con hiểu rằng, Chúa huấn luyện những người Chúa yêu. Chúa là Chúa, là Ngọn Lửa luôn Nồng Cháy! - Vassula con của Cha ơi, mỗi ngày qua đi là mỗi ngày Cha đem con đến gần Cha hơn. Ngày qua ngày, Cha ban cho con những dấu chứng Tình Thương Yêu của Cha, cũng như chính Cha là Ðấng đã bầy tỏ Mình ra cho con bằng cách như thế này. Có điều thế hệ của con lại làm phiền con. Điểm tai họa cho thế hệ này là Thuyết Duy Lý, một chủ thuyết chết người! Thuyết Duy Lý đến từ Tên Thủ

Lãnh của Tối Tăm và tất cả những ai sống trong Tối Tăm đều mắc chứng bệnh này cùng với nhiều chứng bệnh khác. Thế nhưng tất cả những ai từ Cha mà đến đều đến từ Ánh Sáng. Một khi Cha ngự xuống với những linh hồn Cha tuyển chọn để tỏa chiếu ánh sáng vào thế giới tăm tối mà các con đang sống này, thì qua họ, Ánh Sáng Cha sẽ làm bối rối tất cả những ai thực hành các hành vi gian ác. Ánh Sáng Cha ẽ làm chúng bối rối rất nhiều, nhiều đến nỗi khiến chúng s hăng say đi làm vi c giết chóc, bởi vì lòng gian ác của chúng bị tỏ lộ ra và bộ ệ mặt thật của chúng bị phơi bày ra trước mắt mọi người. Phản ứng của chúng chẳng khác gì mấy với phản ứng của Adong và Eva, khi mà hai người này tìm cách chạy trốn để ẩn nấp khỏi Nhan Thánh Cha. Đúng vậy. Hỡi con cái Ánh Sáng của Cha, các con thuộc về Cha. Đó là lý do tại sao Tên Tối Tăm là kẻ thù và là kẻ muốn bách hại các con. Con cái của Tối Tăm luôn bách hại con cái của Cha. Ánh Sáng Cha sẽ làm cho chúng hóa nên rối loạn. Thời Điểm Ánh Sáng của Cha soi chiếu trên dân tộc các con sẽ trở nên nỗi kinh hoàng khủng khiếp cho những người ấy, vì họ đã dùng cả cuộc đời để nghĩ ra những điều nguy hại và nặn ra chủ thuyết duy lý. Thời Điểm Ánh Sáng của Cha sẽ là sự dày vò lương tâm không ngừng cho những tâm hồn tối tăm này, họ giống như người đang nằm chết trong mồ. Thế nhưng Cha sẽ chiếu tỏa Ánh Sáng xuống tâm hồn họ. Ánh Sáng Cha s xuyên thủng Sự Tối Tăm ẽ này và những Tia Sáng Ấm Áp của Cha sẽ làm sống lại những thứ đã bị tàn phá. Sự Tối Tăm sẽ không còn phun ra bóng tối để bao phủ các dân tộc được nữa. Ánh Sáng Cha s làm phong phú các mầm non tốt của họ. Các Tia Sá ng của ẽ Cha sẽ làm các mầm non trổ bông, và các cây cỏ của trái đất sẽ xanh tươi trở lại. Này con của Cha ơi, con đừng bao giờ ngưng cầu nguyện. Chúa Tình Yêu mãi mãi thương yêu con. Ngày 30 tháng 9, 1989 Lạy Chúa Giêsu của con, con sẽ mãi mãi vui mừng trong Tình Thương Yêu của Chúa. Từng giờ phút của ngày sống, con sẽ không ngừng loan báo về Tình Thương Yêu và Sự Trung Tín của Chúa. Vì TìnhThương Yêu được tạo nên để tồn tại muôn đời, và được đâm rễ vững chắc trên Trời và dưới đất. Sẽ đến lúc không ai có thể chối bỏ được tình thương yêu này! - Này con của Cha ơi, con hãy nương tựa vào Cha và hãy để Cha nếm hưởng tình yêu m con dành cho Cha. Con gái yêu quý của Cha ơi, tình yêu mến ến chính là tất cả những điều Cha xin nơi con. Con hãy nhận ra Tình Thương Yêu của Cha! Con hãy để lời cầu nguyện của con bay lên Cha như trầm hương. Con hãy để trái tim con trở thành bình đốt trầm hương. Con hãy làm vui lòng Cha! Con hãy làm du bớt Phép Công Thẳng Cha xuố ng, và hãy xoa ịd các Vết ị u

Thương mà các bạn thân nhất của Cha gây nên cho Cha! Con hãy cảm nhận ra tình thương yêu Cha dành cho ất cả các con. Các con hãy tin yêu bằng niềm t tin-trẻ-thơ! Các con đ ừng bao giờ tìm cách lý luận này nọ. Làm như vậy, các con đang lấy đi khỏi mắt các con Tấm-Màn-Thời-Ấu-Thơ của mình.. Các Màu Nhiệm của Cha phải được tôn kính là Màu Nhiệm, và Sự Hiện Diện mà Cha đến với các con qua cách này cũng chính là một Màu Nhiệm. Điều mong muốn của Cha nơi con là hãy dành cho Cha m cử chỉ yêu mến từ tận ọi đáy trái tim con. Phần Cha, Cha sẽ đổ xuống trái tim con đầy Tình Thương Yêu của Cha. Giờ đây, con hãy vác đỡ Thập Tự Gía cho Cha ít lâu, để Cha nghỉ ngơi đôi chút!. Cha muốn các con cái Cha biết rằng, tất cả những việc các con hãm dẹp giác quan và thân xác sẽ được Cha dùng vào trong các Chương Trình Trên Trời. Cha dùng các hy sinh ủa các con vào việc giải thoát các linh hồn khỏi nơi c Luyện Tội. Cha sưởi ấm các tâm tồn trên cõi thế để giúp họ ăn năn trở lại. Cha thanh tảy linh hồn các con. Tất cả điều các con dâng lên Cha đều được dùng vào việc đền tạ, làm dịu bớt Phép Công Thẳng Cha xuống và tránh cho việc trừng phạt các con khỏi bung ra. Viẹc đền tạ làm Cha mủi lòng, thực sự đã làm Cha mủi lòng… và Lòng Thương Xót của Cha Thật là Khôn Sánh! - Con cảm thấy qủi dữ đang giận điên lên. Nó đang tấn công con. - Con đừng có sợ! Cha là Chúa đang ở với con. Cha không bao giờ để con một mình, dù là một giây một phút. Quỉ dữ giận điên lên là chuyện bình thường thôi vì con nên hiểu chúng rất ư thù ghét các người được Cha yêu thương một cách đặc biệt. Này con của Cha ơi, con hiểu tại sao nó tấn công con rồi chứ! Dù có thế nào đi nữa Cha sẽ bảo vệ con và để con nương ẩn dưới Áo của Cha. Cha sẽ không cho phép chúng đ ụng được tới con. Chính vì vậy mà chúng ra s xâm ức phạm thâm độc vào những linh hồn nghe theo chúng, và chúng còn đặt những nạn nhân này trên đường con đi để nhử mồi săn lùng và bách hại con 59, làm cho con phải hoàn toàn câm nín. Satan muốn sử dụng các người này làm khí giới, nên đã quyết tâm làm con phải câm nín, bởi vì chúng biết con khác gì chiếc loa trên nóc nhà lớn tiếng loan báo Chân Lý mà con đã nhận được từ Cha. Này con của Cha ơi, con hãy tiếp tục kêu lớn tiếng lên, hãy mãi mãi kêu lớn tiếng lên!. Con hãy là Ti ng Vang của Cha, vì tiếng của con là Tiếng của ế Cha. Lời con nói là lời đến từ Môi Miệng Cha. Vậy con hãy tiếp tục kêu lớn tiếng lên đi! Hãy lớn tiếng loan báo về Chân Lý cho các Dân Tộc! Con không cần phải sợ. Các người bách hại Cha sẽ bị đánh bại. Thực ra, họ là những người bách hại Cha chứ không phải bách hại con. Thần Giả Dối đang cố gắng bách hại Thần Chân Lý. Cõi Tối Tăm muốn ngăn cản Nguồn Ánh Sáng. Thế nhưng cuối cùng, Cha là Chúa sẽ toàn thắng.

59

Điều này nhắc tôi nhớ lại một thị kiến ngày 29.01.1989.

Hỡi người con bé mọn của Cha, con hãy ở lại bên Cha! Con hãy dâng mình con cho Cha! Con hãy để cho Cha thở trong con luôn! Con hãy trở nên nơi cho Cha Tựa -Đầu! Con hãy nhận Bình An của Cha ! Con hãy lớn mạnh trong đức tin của con, vì điều này làm hài lòng Cha. Nào, Chúng ta, Cha con ta? - Vâng, lạy Chúa Giêsu, Chúng ta, Cha con ta.

VASSULA RYD ÉN: Nhật Ký Thị Kiến Thiên Chúa Tháng 10 Năm 1989
Ngày 2 tháng 10, 1989 - Chúa Giêsu ơi? - Cha đây. Này con của Cha ơi, con hãy đến với Cha! Hãy cầm lấy Tay Cha và chúng ta sẽ cùng nhau làm việc . Cha là Đấng Khôn Ngoan, là Tôn Sư của con. Vậy con hãy chỉ nên nương cậy vào Cha mà thôi. Con nên biết rằng, không ai có thể đem đến cho con sự hiểu biết tốt đẹp hơn Cha, vì Cha Là Chúa. Con hãy lắng nghe mà viết xuống:. Hỡi loài người thụ tạo! Hỡi các linh hồn! Các con là những người đang đọc Lời Cha, những người đang nghe Cha, các con hãy lên tiếng chúc tụng Cha! Các con hãy tôn vinh Cha, hãy chúc tụng Cha từ sáng sớm cho đến khi đêm về! Các con đừng bao giờ ngừng chúc tụng tôn vinh Cha! Các con hãy bù đắp cho những người chưa bao giờ chúc tụng Cha và cũng chẳng bao giờ tôn vinh, ngượi khen, thờ lạy và khao khát Cha. Chưa có ai nói cho các con về Bài Ca của Ba Người Thanh Niên Trẻ hay sao? 60 Vậy các con hãy học để mà biết và loan báo điều này đến các dân tộc. Thần Chân Lý ở với tất cả các con. Hỡi các con bé mọn của Cha, Cha muốn nhắc nhở các con rằng: Cha là Thiên Chúa mà các con đến gặp và cầu xin, Cha là Thiên Chúa hằng sống động. Cha cảm nhận được ngay cả khi các con đến với Cha bằng lời cầu nguyện ngoài môi miệng nào đó. Cha muốn các con khao khát Cha… Các con hãy khao khát về Cha, hãy khao khát đến Cha! Các con hãy khát mong Cha! Các con hãy nhiệt thành tìm đến Cha! Các con đừng khao khát điều gì khác ngoài Cha! Các con hãy khao khát luôn đư gắn bó với Cha, làm vui lòng Cha! Hãy khao khát cảm nhận ợc được Cha và nghe được tiếng Cha! Các con hãy khao khát Sự Hiện Diện của Cha. Các con đừng để sự gì trên thế gian này lừa gạt được các con. Nếu thế gian thù ghét các con, thì các con nên biết rằng họ đã thù ghét Cha trước rồi. Các con hãy dành cho Cha ch cao nhất trong tâm h Các con đừng ỗ ồn! gây thương tổn cho Thánh Tâm Cha bằng thái độ thờ ơ của các con. Ở gần bên Cha các con s cảm nhận được Tình Thương Yêu cùng Bình A n của Cha. Sự ẽ
60

Trong sách Đaniel 3, 52- 90.

hòa hợp của Trời Cao mà Cha có với các Thiên Thần cũng có thể là của các con nữa, nếu các con biết đến gần Cha hơn. Cha yêu tất cả các con với tình thương yêu vĩnh cửu, một tình thương yêu các con không thể hiểu được đang khi các con còn sống nơi dương thế này. Các con hãy đến và nếu các con muốn Cha sẽ bầy tỏ cho các con biết Ðời Sống Thật Trong Thiên Chúa có ý nghĩa gì; Cha thành thật nói với các con rằng: bất cứ ai sống trong Tình Thương Yêu là sống trong Cha là Thiên Chúa của các con, và Cha cũng sống trong người ấy. Các con hãy th dạy khỏi giấc ngủ say, hãy thức dậy khỏi cơn mê ngủ ức và đừng tự lừa dối mình bằng cách nói: “Nhưng tôi yêu mến Chúa. Chúa biết điều đó. Tôi luôn yêu mến Chúa, nên lương tâm tôi luôn trong sáng”. Ngày nay, Cha đang khuyên b các con hãy trở về cùng Cha. Nếu như các con hỏi: ảo “Nhưng chúng con tr về bằng cách nào?” thì Cha sẽ trả lời là các con hãy tự ở cải hóa tâm hồn! Nếu các con nói: “Nhưng chúng con đã cải hóa. Chúng con còn cải hóa như thế nào nữa?” vậy thi Ch a sẽ nói cho các con là: bằng cách khao khát Cha, b ằng cách khát mong Cha. Các con hãy tìm đến Cha là Ðấng Thánh. Các con hãyđến và tôn thờ Cha. Các con hãy thuộc về Cha là Ðấng Thánh của các con. Các con hãy để mắt các con chan hòa giòng lệ trong tình yêu mến vì sướng vui được sống với Sự Hiện Diện của Cha. Các con hãy thn trọng, và hãy đề cao cảnh giác! Mong sao con hiểu ậ được sự nguy hiểm sẽ lớn lao hơn như thế nào, một khi các con không biết nguyên nhân gây nên ội của các con, hay không cảm nhận đượ c tội của các t con, cùng việc đánh mất ý thức đâu là sự thiện và đâu là sự dữ! Các con hãy chống phá các ma thuật của quỉ dữ. Các con hãy tỉnh thức cầu nguyện và hãy cầu nguyện cùng Cha luôn! Các con đừng bao giờ ngưng cầu nguyện! Này các con yêu dấu của Ch a, các con hãy để Cha cảm nhận được là các con luôn khát mong đến Cha: như một lời cầu nguyện liên lỷ, một lời cầu nguyện phát xuất từ con tim ch ẳng hạn, đó chính là Điều Thiên Chúa Mong Muốn.. Nếu các con muốn lớn lên trong Tình Thương Yêu Cha, các con hãy thoát ra kh cơn mê ỏi ngủ và hãy loại bỏ những lời cầu nguyện chỉ bằng môi mép. Cầu nguyện liên lỉ có nghĩa là khát mong Cha là Chúa của các con. Các con hãy c gắng mà hiểu ố Sứ Điệp của Cha! Các con hãy khao khát Cha với niềm vui mưng! Các con hãy khao khát Cha bằng con tim chứ không phải bằng môi miệng! Các con hãy để Cha nghe được tiếng gọi lớn của các con : Abba! Bố ơi! Vậy thì các con hãy tiến đến với Cha như các trẻ thơ. Các con hãy trở về với Cha và cầu xin với cả con tim, và tìm đến Cha với cà tâm h ồn. Các con hãy đến và dâng lên Cha con tim các con. Lòng Nhi Thành làm cho linh hồn các con tươi sáng. Các con ệt đừng để mình lạc đường Chân Lý, vì Chân Lý là Tình Thương Yêu. Vậy các con hãy đến với Cha là Đấng tràn đầy Tình Thương Yêu là nguồn mạch phát xuất từ Thánh Tâm Cha. Các con hãy ở trong Chân Lý và hãy sống trong Chân Lý bằng cách không ngừng khao khát Cha. Các con hãy làm tất cả các điều này thì các con mới sống được. Vào những ngày cuối của thời đại này, Cha đang đổ tràn Thần Khí Ân Sủng của Cha xuống toàn thể nhân loại. Các con không thấy rằng, Cha ban cho

cả đến những người kém cỏi nhất hay sao? Thần Khí Ân Sủng của Cha đang đổ tràn xuống thế hệ các con để dạy các con biết yêu mến Cha. Cha đến với tư cách là Đấng Nhắc Nhớ về các Lời Cha dậy. Cha đến để soi sáng nơi tối tăm này bằng Ánh Sáng Cha. Cha đến để cảnh giác các con và đánh thức các con ra khỏi giấc ngủ say. Cha không đến với cơn thịnh nộ. Cha đến với Tình Thương Yêu, Bình An và Lòng Thương Xót, để tháo bỏ khăn liệm sự chết đang bao ph ủ trên dân tộc của loài người các con. Cha đến để nhắc nhở các con rằng Cha là Đấng Thánh nên các con cũng phải sống thánh thiện. Cha đến để nhắc nhở và dạy các con cách cầu nguyện. Cha đã ban cho các con mọi sự để nâng hồn các con lên cùng Cha và dự phần Vương Quốc của Cha. Cha đang đến như Người Ăn Xin van nài các con. Cha đang đến với các con với tư cách là Ðấng Khôn Ngoan, để một lần nữa, dạy tất cả các con hiểu biết về Đấng Thánh Thiện. Cha hằng ao ước mở rộng Thánh Tâm Cha chờ đón các con. Cha c ũng h ạ mình xuống một cánh khiêm nhường để biến Mình Cha làm Bánh nuôi s ống các con hàng ngày. Cha ban cho các con Lương Thực để các con ăn u ống no thỏa. Vậy các con hãy đến với Cha! Các con hãy trở lại cùng Cha và dâng lời ngợi khen Cha là Thiên Chúa của các con. Cha chúc lành cho ất cả các con và in trên trán các con Sinh Khí Tình t thương Yêu của Cha. Chúa Tình Yêu thương yêu tất cả các con. Các con hãy kết hiệp với nhau nên một. Ngày 5 tháng 10, 1989 - Chúa Giêsu của con ơi? - Cha đây. Này con c a Cha ơi, con hãy sống bình an! Cha con chúng ta s ủ ẽ 61 cùng nhau làm việc. Con hãy tiếp nhận Lời Cha và hãy viết xuống. (Tôi mở đúng đoạn Gioan 10, 14-16) - Con hãy viết rằng: “Thày là Mục Tử nhân lành. Thày biết các chiên của Thày và các chiên của Thày cũng biết Thày, cũng như Chúa Cha biết Thày và Thày biết Chúa Cha, và Thày hiến Mạng Sống Thày cho đàn chiên của Thày. Và Thày còn các chiên khác chưa thuộc về Đàn Chiên này. Thày phải dẫn chúng về nữa. Chúng sẽ lắng nghe Tiếng Thày, và sẽ chỉ có môt Đàn Chiên và một Chủ Chăn”. Như thế, trái đất sẽ bừng sống dậy. Cha sẽ làm tỏa rộng Sự Chính Trực và Bình An của Cha để nhờ vậy trái đất sẽ lại trở nên xanh tươi như xưa. (Tôi đứng lên và hôn lên má bên phải Chúa Giêsu. Tôi thực hiện điều này trên tượng Thánh Tâm đặt trước mặt tôi. Bằng tâm hồn, tôi thấy Chúa Giêsu ngồi
61

Chúa Giêsu có ý nói là qua Thánh Kinh.

bên cạnh tôi, và sau khi tôi hôn Ngài rồi, Ngài liền giơ Tay sờ lên Má nơi tôi vừa hôn xong, trông giống như một Em Bé Hạnh Phúc. - Chúa Giêsu bảo tôi viết xuống đoạn này): - Con yêu dấu của Cha, điều này là để tỏ cho con biết Cha cảm nhận được mọi sự như thế nào. Nào, con Cha ơi, Cha con chúng ta hãy cùng nhau sống bên nhau, chứ không thể tách rời ra được. Ngày 7 tháng 10, 1989 - Bình an ở cùng con! Con hãy đọc theo Cha lời này: “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ tội con. Lạy Chúa Giêsu, xin cất khỏi con mọi nghi ngờ. Lạy Chúa Giêsu, xin đừng cho phép ma qủi đến gần được con!” (Mẹ Thánh của chúng ta.) - Này bông hoa yêu quí ơi, nh việc con yêu mến Chúa Giêsu mà Các Vết ờ Thương nơi Ngài được xoa dịu. Chúa Tình Yêu thương yêu con. Ngày 8 tháng 10, 1989 (Ở Turin) (Tôi thăm vi ng Vương Cung Thánh Đường Khăn Liệm Thánh. Sau khi cầu ế nguyện và tâm sự với Chúa Giêsu, chúng tôi đi ra, và một niềm vui lớn lao trào dâng trong tôi. Tôi chúc t ng Chúa vì đã tỏ cho tôi Tình Thương Yêu Lớn Lao ụ của Ngài, một tình thương yêu mà trước đó chưa bao giờ tôi cảm nhận được như thế. Liền sau đó, toàn thân tôi được bao phủ bởi trầm hương thật nồng nàn. Tôi càng vui mừng hơn về Dấu Chỉ này của Ngài. Chúng tôi đi b tới thánh đường San Domenico, nơi cách đây hai năm, ộ một người bà con của tôi được thấy Mẹ Thánh chúng ta hiện ra trên một cánh cửa bên hông nhà thờ như để mời chúng tôi vào. Hôm đó là ngày ễ Ðức Mẹ l Mân Côi, thế mà chúng tôi lại không biết. Chúng tôi tới sớm, nên trong khi ngồi đợi Thánh Lễ, tôi thờ lạy Chúa Giêsu. Tôi tâm sự với Chúa Giêsu bằng tiếng Pháp. Khi nh ra điều này, tôi đổi sang tiếng Anh: “tại sao con lại t hưa ận chuyện với Chúa bằng tiếng Pháp? Con sẽ tâm sự Chúa bằng tiếng Anh!” Chúa Giêsu liền trả lời tôi: “Cha thích con thưa chuyện với Cha bằng tâm hồn hơn.” Và Chúa để Hương Trầm của Ngài lan tỏa xuống tôi.) Ngày 9 tháng 10, 1989

- Bình an ở cùng con. Con hãy cầu nguyện cho những người vẫn tìm cách phá hoại Vườn Nho của Cha vào ban đêm. Này Vassula c Cha ơi, con hãy cầu ủa nguyện để giảm bớt cơn thịnh nộ của Cha giáng xuống các linh hồn này. Các Vết Thương nơi Cha như muốn để cho Phép Công Thẳng của Thân Phụ Cha giáng mạnh trên tội ác của thế hệ này. Khi Thân Phụ Cha nhìn thấy cách họ đối xử với Công Cuộc Cứu Chuộc của Cha và thấy Thân Thể Cha bị bầm tím, bị hành hạ và xé nát đến thê thảm, thì Ngài muốn trừng phạt các dân tộc, biến họ thành đống tro bụi. Ngay cả các thiên thần của Cha cũng phải run rảy khi thấy những gì có thể xảy ra dưới trần gian do hình phạt này. Thân Phụ Cha mủi lòng trước một số linh hồn còn biết hy sinh và yêu mến Cha. Này Vassula của Cha ơi, nỗi đau của Cha thật khôn lường. Linh hồn nhỏ bé ơi, Cha thương yêu con n ng nàn. Cha luyện lọc và thanh tẩy các linh hồn ồ quảng đại, những linh hồn sẵn lòng hối cải và đền tạ thay cho người khác. Cha cần những linh hồn sẵn sàng hiến tế, để trở nên tế vật của Tình Thương Yêu, tế vật của Cuộc Khổ Nạn Cha, tế vật sẵn sàng chết cho cái tôi của mình, tế vật vui lòng chia xẻ Thập Tự Giá với Cha. Cha cần đến các linh hồn quảng đại, những người sẵn lòng để Bàn Tay Cha rèn luyện thành các thập tự giá sống động. Còn cách nào khác để ngăn lại Bàn Tay Thân Phụ Cha khỏi đánh phạt các con? Thế giới phải hoán cải, trở lại và sống thánh thiện. Cha không muốn để Thánh Danh Cha bị xúc phạm thêm nữa. Cuộc Khổ Nạn của Cha đang được tái diễn nơi Nhiệm Thể của Cha và Cha cũng đang chịu đau đớn như Cuộc Khổ Nạn Cha đã chịu. Con gái yêu quý của Cha ơi, Cha phải tái diễn mãi cảnh bước đi trên cùng một Con Đường lên đồi Calvariô. Cha đang bị đóng đanh từng giờ. Cha chính là Chúa Tình Yêu, Cha đáng phải chịu tất cả sự này sao? - Lạy Chúa Giêsu, xin thở hơi trên chúng con, để chúng con trở nên những tế vật của Tình Yêu, và có thể đền tạ thay cho những người khác. - Hỡi con là người được tuyển chọn của Cha, con có thể làm khuây khỏa Cha bằng tình yêu mến của con. Con hãy yêu mến Cha và hối cải! Con hãy ăn chay hãm mình và hy sinh. Tất cả những việc này có thể ngăn lại cơn thịnh nộ của Thân Phụ Cha. Này Vassula của Cha ơi, con hãy để cho Cha chiếm giữ con. Con hãy để cho Cha dùng con. Con gái yêu quý của Cha ơi, những giọt lệ của con đang an ủi được Cha. Bông hoa yêu quí của Cha ơi, con hãy để những giọt lệ của con tan hòa vào trong giòng lệ Cha và nên một với Cha. Khi Thân Phụ Cha thấy nước mắt của con trong giòng lệ của Cha, Ngài sẽ được khuây khỏa. Cha là Chúa Giêsu chúc lành cho con. Cha chúc phúc cho ất cả những t 62 63 vật thánh trong nhà con . Con hãy nhắc lại câu này! - Ôi kậy Chúa, con muốn an ủi Chúa biết bao!
62 Tôi thưa với Chúa Giêsu: ‘Ôi con muốn an ủi Chúa biết bao!’

63 Chúa Giêsu bất chợt thốt ra câu “hãy nhắc lại câu này!” Tôi cảm thấy Thánh Tâm Chúa đập những nhịp rất vui mừng.

- Này Vassula của Cha ơi, con đang an ủi Cha qua việc con mong muốn an ủi Cha. Cha dựng nên con để mà an ủi Cha. Cha dựng nên con để giúp Cha được nghỉ ngơi, để yêu mến Cha và chia xẻ những đau khổ của Cha. Con hãy nhớ Cha sẽ đến sớm với con. Ngày 10 tháng 10, 1989 Giờ đây linh hồn con khát khao Chúa. Con tiến dâng Chúa trái tim và linh hồn con, để kết ước: Chúa của tôi đã đến với tôi với tất cả Sự Huy Hoàng và Uy Nghi, để nâng hồn tôi lên với Ngài, để bầy tỏ cho tôi Tình Thương Yêu và Lòng Thương Xót Bao La của Ngài. Ngưà dịu dàng đưa tôi lên, để tôi loan báo cho các Dân Tộc TìnhThương Yêu và Lòng Thương Xót Vô Biên của Ngài. Tình Thương Yêu của Ngài Bền Vững đến Muôn Đời. - Con yêu dấu, hãy sống bé mọn để con có thể dễ dàng len lỏi vào trong Thánh Tâm Cha. Chúa Tình Yêu thương yêu con. Con hãy nghe và viết xuống: Bình an ở cùng tất cả các con! Cha là Bình An. Cha là Tình Yêu. Cha đến cùng dân tộc dưới thế của các con với Lòng Thương Xót Vô Biên, để mở rộng Vườn Nho của Cha đến các vùng đất khác dưới thế gian của các con nữa, để các vườn này cũng sản xuất đầy đủ hoa trái nuôi sống dân tộc đang chết dần mòn của các con. Công Việc Thánh Thiện của Cha đang lan rộng tới mọi miền trên trái đất, và đã đáp ứng đúng lúc cho mọi nhu cầu. Hỡi các con là những người con nhiệt thành, các con hãy lắng nghe Tiếng Cha, và các con hãy thi nhau trổ bông như muôn cánh hoa đua n k hi mùa xuân t i, những bông hoa được Tia ở ớ Sáng Tinh Tuyền của Cha chiếu soi. Cha đang đ tràn phúc lành xuống đất nước tối tăm của các con. Cha ổ muốn cứu chữa linh hồn chán chường của các con. Cha muốn linh hồn mệt mỏi của các con được nghỉ ngơi. Vậy các con hãy chậy nhanh đến Vòng Tay rộng mở của Cha! Cha là Ðấng Cứu Ðộ của các con, là Ðấng mời gọi các con hãy trở về với Cha. Hỡi các con yêu dấu của Cha! Các con thấy đó: tình trạng hôn mê đang bao phủ nhiều dân tộc và đã làm cho nhiều người rơi vào cơn ngủ mê. Từ trên cao, Cha đau bu n nhìn xuống cảnh đáng thương này. Ngày nay, Cha là ồ Chúa đang kiếm tìm trái tim các con, vì tình yêu mến, sự đáp trả bằng tính mến yêu chính là tất cả những gì mà Cha cần… Các con hãy đến, hãy đến cùng Cha với trái tim đơn sơ, như đứa con thơ mạnh bạo chạy đến với cha mình. Cũng thế, các con hãy đến với Cha và bầy tỏ lên Cha những yếu hèn của các con, hãy thố lộ với Cha những khúc mắc của các con. Các con hãy để Cha Trên Trời nghe tiếng các con kêu xin…

Cha là Chúa Tình Yêu, là Nguồn Yêu Thương Cao Cả, là Đấng khao khát sự đáp trả Tình Thương Yêu. Các con đừng từ chối lời yêu cầu của Cha! Hỡi các con yêu d của Cha, các con hãy cự tuyệt chiều theo những cám dỗ vây ấu quanh các con. Các con đ ừng dành cho Satan chỗ đứng nào trong tâ m hồn các con. Mong sao các con hiểu được Cha đang ở gần bên các con, muốn nâng linh hồn các con lên với Cha và thay thế các thức ăn khác bằng bằng Của Ăn chân thật của Cha! Các con hãy c gằng để hiểu ý Cha nói. Các con hãy cố gắng để cảm ố nhận được điều mong muốn của Cha. Các con đừng đến đây chỉ để thỏa mãn tính tò mò của mình, nhưng đến để mà học hỏi. Các con hãy mở rộng tâm hồn các con ra để đón tiếp một Cha mà thôi, và hãy để cho Cha dùng tâm hồn các con làm Nơi Cha cư ng Các con đừng để Thần Khí Ch a trong các con bị bóp ụ. nghẹt bằng lối sống vô luân, duy lý, ích kỷ và những tội lỗi khác. Các con đừng bóp nghẹt Cha! Các con hãy để Thần Khí Cha hoạt động trong các con! Các con hãy hướng mắt nhìn lên Trời Cao và cầu nguyện thầm lặng, như Cha hằng cầu nguyện cùng Chúa Cha. Các con hãy cầu nguyện với tất cả con tim … và Ngài sẽ lắng nghe các con. Các con hãy cầu nguyện với tình yêu mến… và Ngài sẽ không từ chối các con. Các con hãy cầu nguyện với cà Niềm Tin… và Ngài sẽ đoái nhận lời các con. Mọi việc các con làm, các con hãy làm với tâm tình yêu mến dâng lên cho Chúa Tình Yêu, và như thế làm sao Cha lại im lặng mà không động lòng, không đáp ứng điều các con xin, bởi vì Cha là Đấng giầu Lòng Thương Xót và rất đỗi Nhân Từ. Cha là M Tử Nhân Lành, là Ðấng đang kiếm tìm các chiên con và ục chiên mẹ của Cha giữa cảnh tiêu điều. Cha đến mang theo Trái Tim sẵn trên Tay Cha để trao tặng cho các con. Cha đến để kiếm tìm các con đang lâm cảnh nghèo khổ để lại nhắc cho các con rằng, các con không phải là những đứa con không cha, nhưng tất cả các con đều thuộc về Cha. Này con của Cha ơi 64, Cha đến để nhắc cho con nhớ rằng: trong Nhà của Chúa Cha có sẵn một phòng cho con… một căn phòng được dành riêng cho con… Linh Hồn Cha mòn mỏi chờ con… Linh Hồn Cha đau buồn khôn tả mỗi khi có một phòng mãi mãi còn để trống … Cha là Chúa mang cả Thiên Ðàng trong Tay Cha 65 để đem ban cho các con làm quà tặng. Thế nhưng kẻ thù của Cha muốn ngăn cản không cho các con nhận lấy.
64 Chúa Giêsu rất xúc động khi phán lời này. 65 Trong một thị kiến nội tâm, tôi đã được thấy Chúa Giêsu cầm trên Tay Người quả địa cầu cực lóng lánh và chói lọi. Điều này làm tôi nhớ lại sự sáng láng của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.

Nhiều lần chúng lạm dụng cả những linh hồn yếu kém để làm cớ cho Tiếng Cha không được ai nghe thấy, rồi chúng còn quở trách các Ân Sủng của Chúa Thánh Thần như thế đang gây thương tích cho Nhiệm Thể Cha trầm trọng thê thảm. Ẩn nấp đàng sau Đám Mây Tối Tăm, những linh hồn yếu kêm ấy là các Bậc Thày của Sự Dữ và Kiêu Căng, từ chối tuân theo Ðường Lối của Cha. Chính những người này đang đè nặng lên Trái Tim Cha. Họ đã không chút e dè khi đến cùng Cha với tay không và tâm hồn trống trải . Họ cười nhạo các Lời Hứa. Một lần nữa, họ đang nhét cành lau giả làm gậy quyền vào Tay phải Cha để chế nhạo Cha rồi giật cành lau khỏi Tay Cha để mà đánh lên Đầu Cha. Xong, họ quì gối xuống làm ra vẻ thần phục Cha, để người ngoài Giáo Hội nghĩ tốt về họ. Chính các phạm thánh này đang tái diễn việc đóng đanh Cha từng ngày. Họ đang không ngừng tiếp tục kéo lôi Cha lên đồi Calvary. Này con của Cha ơi, họ thù ghét Cha vô cớ… Những người này đã biến Đôi Mắt Cha và của Thánh Mẫu Cha thành những giòng suối nước mắt chảy không ngừng. Con hãy lắng nghe Tiếng Cha Kêu trên Thập Tự Giá vì thấy bao nhiêu tâm hồn cứ liên lục lao xuống biển lửa không hề tắt. Con hãy lắng nghe Thần Khí là Đấng đem đến sự sống. Các dân các nư đã để tâm hồn mình hóa nên tồi tệ, và còn chối bỏ ớc nguồn mạch Hiểu Biết. Các con hãy ngước mắt nhìn về Cha! Các con hãy ngẩng đầu lên và hướng về Cha! Các con hãy đến để thấm nhuần Ánh Sáng Cha. Các con hãy để cho Cha cất bỏ tấm khăn liệm đang bao phủ trên các dân các nước của các con. Cha là Ðấng Canh Giữ linh hồn và trái tim các con, là Đấng đang xin các con hãy đáp trả lại bằng tình yêu. Tình yêu này phải là tình yêu vô vị lợi, săn sàng chết cho chính mình và hãy để Thần Khí dẫn dắt tâm hồn các con, và rồi Thần Khí sẽ dẫn các con đến với Chân Lý để mà nhận biết Cha. Các con hãy l ng nghe Tiếng Cha, Tiếng Nói của Thần Khí Cha. Các con hãy ắ cầu nguyện nhiều hơn và sống thánh thiện. Các con hãy nên thánh vì Cha là Ðấng Thánh. Nếu ngày nay Nhà Cha bị tàn phá và chủ thuyết vô thần đang thống trị trên nhiều tâm hồn, 66 đó là vì thế hệ của con đã từ chối không dành chỗ nào cho Cha trong tâm hồn họ. Cha đến và thấy nhiều người thiếu vắng tình thương yêu, thiếu vắng niềm tin và cả niềm hy vọng nữa. Nhà Cha đang bị phá hủy, biến thành đống gạch vụn, gây nên bởi Chủ Thuyết Duy Lý, bởi Sự Bất Tuân và Lòng Kiêu Căng. Đồng cỏ xanh tuyệt vời của Cha thuở nào nay trở nên cằn cỗi, bởi vì Sự Bội Phản Trầm Trọng đang thâm nhập vào thánh điện Cha. Đức Vâng Phục đang thiếu vắng. Cha đã trao trọn gậy chủ chăn cho Phêrô để dẫn dắt các chiên của Cha cho đến ngày Cha trở lại. Vậy mà họ chiều theo sự đồi bại và tư lợi hơn là quyền lợi của Cha, nên đã bẻ gẫy gậy chủ chăn ra làm hai và rồi lại bẻ thành nhiều đoạn ngắn vụn… Tình Huynh Đệ tương tàn. Lòng Trung Thành tan bi Mạch Suối Yêu Thương, Bình An và Hiệp Nhất ến. khô cạn: những thứ này đã một thời có dư đầy cho Đàn Chiên Cha. T cả mọi ất
66 Chúa Giêsu rất buồn khi phán những lời này.

điều Cha muốn nơi các chủ chăn đang chống đối Phêrô là hãy cúi đầu nhìn nhận Lầm Lỗi của mình. Cha muốn tất cả họ đến được chỗ nghỉ ngơi mà Cha đã dành sẵn cho họ. Cha không muốn họ bị rớt xuống như những vì sao sa. Nếu họ biết lắng nghe điều Thần Khí nói với họ hôm nay, Cha sẽ bỏ qua không nói đến việc họ bội phản, cũng như các Vết Thương họ đã gây ra cho Cha. Các con hãy cầu nguyện cho những linh mục này. Tình thương yêu Cha dành cho họ thật Bao La. Thế mà ngày nay họ vẫn đang gây nên cho Cha những đau buồn thấm thía. Các con hãy cầu nguyện để họ có thể cúi xuống rửa chân cho nhau với tâm tình khiêm tốn và yêu thương. Cha là Chúa Giêsu Kitô của các con, Cha đóng ấn Sinh Khí Tình Thương Yêu của Cha trên trán các con. Cùng với Tình Thương Yêu Bao La, Cha chúc lành cho m người các con để các con hiệp nhất nên một với nhau, như Ba ỗi Ngôi Chí Thánh là Một Như Nhau. Cả các con nữa, các con hãy nên một trong Thánh Danh Cha.

12 tháng 10, 1989 - Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì đã giải cứu con. Con yêu mến Chúa. Con thờ lạy Chúa và thờ lậy một mình Chúa thôi, lạy Thiên Chúa của con. - Này con của Cha ơi, con hãy để Cha thường xuyên nghe lời cầu nguyện như thế này. Con hãy thân thưa nói chuyện với Cha bằng con tim. Con hãy đến với Cha và suy niệm về Cha. Con hãy suy niệm về Ðấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Con hãy đến để thờ lạy Cha trong tinh thần chiêm niệm, vì điều này làm vui lòng Cha. Cha và con, con và Cha, m đối mặt trong thinh lặng hoàn ặt toàn. Phần Cha, Cha tỏ lộ cho con vẻ Tuyệt Mỹ của Cha. Phần con, con chúc tụng Cha. Con hãy hiểu rằng: Linh Hồn Cha mỏi mòn chờ đợi từng linh hồn. Giờ đây Cha đã đem con trở về với Cha rồi, còn bao nhiêu linh hồn nữa Cha cũng phải đem trở về với Cha! Con hãy đến và nghỉ ngơi trong Thánh Tâm Cha và Con hãy để cho Cha nghỉ ngơi trong trái tim con. Chúa Tình Yêu thương yêu con. Chúa ôi, con yêu Chúa biết bao! Con mong muốn Chúa dường nào! Con khát mong Chúa lắm thay! Con cần đến Chúa làm sao! - Cuối cùng, rồi con sẽ được toại nguyện! 67 (Ở đây, tôi muốn hét lên vì vui sướng!)

67

Chúa Giêsu nói lời này với niềm vui lớn lao!

Ngày 17 tháng 10, 1989 - Chúa của con ơi? - Cha đây. Con h nhớ ai là Đấng đang dẫn dắt con. Con hãy hợp nhất làm ãy một với Cha. Con hãy luôn cầu xin với cả tấm lòng và rồi Cha sẽ ban cho con. Các lời cầu nguyện phát ra từ con tim sẽ giống như điệu nhạc ngọt ngào mê ly rót vào Tai Cha.

22 tháng 10, 1989 (Ðiều bất ngờ là trong một tuần lễ tôi lưu lại ở Rhodos, nhiều người ở đây đã tin theo mạc khải này. Họ cùng với các Linh Mục Công Giáo và Chính Thống Giáo địa phương, tổ chức thành làm hai nhóm cầu nguyện. Chúng tôi tin tưởng thánh Phanxico, Cha Pio và thánh Basil, được sự hướng dẫn của Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, đã sắp xếp cho những buổi cầu nguyện không được trù liệu trước như thế này. Một nhóm tổ chức tại nhà thờ thánh Phanxicô, và nhóm kia tại nhà thờ Chính thống Hy Lạp ở Annalypsis.) - Bố ơi? Con đã lớn tiếng la lên như Bố mong muốn trong sứ điệp ngày 30 tháng Chín. Con đã lớn tiếng loan báo Chân Lý. - Này con của Cha ơi, con hãy nhìn mà xem! Con đừng bối rối, vì Cha là Ðấng Tối Cao và Lời Cha từ trên cao đoái ngự xuống trên con. Cha đến để làm sống lại Giáo Hội Cha. Con hãy luôn nhớ điều này: không có quyền lực nào, dù trên Trời hay dưới đất có thể phá hủy được Giáo Hội Cha. Giáo Hội sẽ được Cha chỉnh đốn lại. Này Vassula của Cha ơi, con là hư không, hoàn toàn hư không. Chính vì thế mà Cha đã dùng con. Qua việc con che khuất đi cái gọi là “tôi”, mà Thần Khí Cha có thể nói và hành động trong con. Thần Khí Cha trong con sẽ không gặp bất cứ một đối thủ nào. Con đừng sợ! Ngay cả khi Thần Khí Cha gặp một đối thủ, chắc chắn Cha sẽ khử tận gốc đối thủ này. Con hãy từ bỏ mình vì Cha mỗi ngày để chấp nhận Thánh Ý Cha. Phần còn lại hãy để Cha là Thiên Chúa của con tự hành động. Ngày 23 tháng 10, 1989 - Chúa ơi? - Cha đây. Con đừng bao giờ nghi ngờ nha! Cha thương yêu con biết bao! Đức tin nhỏ bé con dâng lên Cha này giống như bó hoa con dâng tiến Cha mỗi ngày.

Cha bằng lòng tiếp nhận theo cách này 68. Hỡi người con bé mọn của Cha, con đừng từ chối Cha điều gì. Con khoan giãn chớ vội nóng giận như Cha là Thiên Chúa của con. Con hãy mau mắn làm điều tốt. Con hãy trung thành với Cha. Hỡi con yêu dấu của Linh Hồn Cha, con đã vui lòng dâng lên Cha ý muốn con, linh hồn và trái tim con. Vậy con đừng sợ, vì con đang ở trong Vòng Tay Cha của con. Còn gì tuyệt diệu hơn là Cha con ta liên kết với nhau? Con đừng từ chối Cha điều gì. Con hãy xóa bỏ hoàn toàn con người của con, để người đời nhận ra Cha một cách trọn vẹn. Con hãy sống với tinh thần bé mọn, để Quyền Lực Cha chiếm hữu hoàn toàn con người con. Con hãy chết cho chính mình mỗi ngày, và hãy trở nên hư không để Cha có thể là mọi sự. Con hãy tin tưởng ở Cha với đức-tin-như-trẻ-thơ, để qua đó Cha được tôn vinh và sử dụng con khi Cha muốn. Tình yếu mến, tình yêu mến và chính tình yêu mến là tất cả những sự Cha muốn ở nơi con. Tất cả những điều con Nhân Danh Cha mà làm v tình yêu mến đều tôn vinh Danh Cha, và sẽ giúp thanh ới tẩy tâm hồn con. Con hãy loan truyền Tin Mừng với tình yêu mến cho Chúa Tình Yêu. Con hãy ti vào Thá nh Tâm Cha m ngày và để Cha nghỉ ngơi ến ỗi trong trái tim con. Con hãy s ống trong bình an vì Cha là Bình An. Cha hứa với con rằng: Cha sẽ ban cho con Bánh của Cha mỗi ngày. Cha là Chúa Giêsu thương yêu con, và giờ đây Cha đếm từng giờ từng phút để Cha đem hồn con về với Cha 69. Cha là Chúa chúc lành cho con. - Con cũng chúc tụng Chúa nữa, lạy Chúa của con, là Ðấng Cứu Chuộc con. Ngày 25 tháng 10, 1989 (Mẹ Thánh chúng ta ban Sứ Điệp cho nhóm cầu nguyện): - Bình An của Mẹ ở cùng các con. Giáo Hội sẽ hồi sinh. Các con hãy đến làm vui lòng Chúa và dâng mình cho Ngài mỗi ngày. Các con hãy để cho Ngài biến đổi các con trở nên những người con nhiệt thành, những người con của Ánh Sáng. Các con hãy thay đổi đời sống bằng cách đừng dính bén đến của cải đời này, bởi vì hỡi các con yêu dấu của Mẹ, các con chỉ là những lữ hành trên trần gian này mà thôi. Mẹ hằng luôn nhắc nhở các con rằng: linh hồn các con thì sống đời đời, nên Mẹ sẽ không ngừng cảnh giác các con phải thay đổi đời sống. Thiên Chúa mu gì nơi các con ? Và đi u gì được gọi là hoàn hảo để ốn ề làm? Thiên Chúa muốn các con hãy từ bỏ mình hàng ngày, một sự từ bỏ hoàn toàn, để Ngài uốn nắn các con trở nên hoàn thiện. Điều toàn hảo là sự tuân phục Thánh Ý Thiên Chúa qua việc dâng lên Ngài ý muốn các con. Các con hãy tìm
68 Chúa Giêsu có ý nói, khi tôi đến với Người mỗi ngày và để Người sử dụng bàn tay tôi.
69

Ở đây, Chúa Giêsu có ý ám chỉ Thiên Ðàng.

đến Ngài, mà chỉ tìm đến một mình Ngài mà thôi. Mẹ van xin các con đừng nghe lời rỉ tai xúi gịục của ma quiỉ. Các con hãy nâng hồn các con lên bằng việc cầu nguyện không ngừng. Này các con ơi, Mẹ thương yêu các con lắm: Mắt Mẹ không buông rời các con giây phút nào đâu. Các con hãy th c hành điều thiện như lời dạy trong các Sứ Điệp của ự Chúng Ta. Các con hãy các Sứ Điệp của Chúng Ta nuôi dưỡng linh hồn để nghèo khổ của các con, và dẫn các con trở về với Thần Hiểu Biết. Các con hãy để các Sứ Điệp dẫn các con đến với Thánh Kinh, đến với Chân Lý và đến với Sự Sống. Mẹ muốn cứu các con khỏi sa vào lưới ma qủi. Mẹ muốn nâng hồn các con lên tới trình độ cầu nguyện cao hơn. Hỡi các con của Mẹ, tối nay Mẹ sẽ bầu cử cho tất cả các con trước mặt Chúa Cha một cách rất đặc biệt. Các con nên biết rằng: Ngài là Đấng Vô Cùng Tốt Lành, nên các con sẽ nhận được rất nhiều ân sủng. Các con nên hiểu Ngài là Đấng giầu Ân Sủng vô chừng. Các con hãy khao khát Chúa, hãy luôn khát mong Ngài luôn. Hãy quẳng đi mọi gánh lo âu và hãy dâng lên cho Ngài mọi lo âu đó! Các con hãy tin cậy vào Ngài. Hãy mở rộng Vương Quốc Ngài bằng tình yêu của các con dành cho Ngài và cho tha nhân. Các con hãyđáp trả sự dữ bằng yêu thương. Các con hãy để tình thương yêu trở thành điểm chính của đời s ống của mình. Các con hãy để tình thương yêu trở nên cội rễ đời sống các con. Các con hãy kiểm soát tư tưởng mình. Các conđừng đoán xét nhau, vì đường lối của các con KHÔNG như đường lối của Thiên Chúa. Các con hãy cố gắng làm vui lòng Chúa bằng cách sống khiêm tốn và không đoán xét bất cứ ai. Tình Yêu Thiên Chúa được bầy tỏ cho cả những người hèn mọn nhất trong các con. Các con yêu dấu, các con hãy đi trong bình an . Các con đừng vào nhà ai mà để mặc Chúng Ta ở ngoài. Các con hãy mời Chúng Ta vào nhà cùng với các con. Các con hãy học để biết cảm nghiệm được Sự Hiện Diện của Chúng Ta. Các con hãy tập nói “chúng ta” thay vì “con / tôi”. Mẹ chúc lành cho tất cả các con. Các con hãy hợp nhất nên một như Chúa muốn. Các con đừng chia rẽ, vì ở trên Thiên Đàng các con là một với nhau. Các con hãy sống và ở trong Bình An!

Ngày 26 tháng 10, 1989 - Chúa ơi? Con có cảm giác như chiếc thuyền không mái chèo. - Cha đây. Bông hoa yêu quý ơi, Đường Lối của Cha thì thẳng nhưng lại hẹp và rất ít người tìm ra được. Này con của Cha ơi, con đừng quá cuống cuồng khi Cha muốn cắt tỉa con. Cha cắt tỉa con để con phát triển mạnh hơn và để con có thể sinh nhiều hoa trái hơn. Cha muốn làm tăng nhiều hoa trái nơi con. Cha biết

con sẽ kèo nài rằng: Chúa cắt tỉa con kỹ quá 70. Con của Cha ơi, Cha biết điều gì tốt nhất để làm cho con. Vả lại, con đã chẳng dâng cho Cha sự tự do của con rồi đó sao? - Vâng, con đã vĩnh viễn dâng cho Chúa sự tự do của con. - Hỡi linh hồn yêu dấu của Cha, Cha sử dụng những gì con dâng lên Cha. Cha chỉ sử dụng ý muốn con khi con tình nguyện dâng cho Cha. Con hãy tin tưởng ở Cha. Con hãy luôn có ni m tin nơi Cha, vì Cha là Đấng rất Hiền Từ. Con của ề Cha ơi, con h kiên tâm và h say mà ph vụ cho lẽ phải. Con hãy nhiệt ãy ăng ục thành giúp cải hóa các linh hồn kh ác. Con hãy s ống tinh thần bé mọn và luôn xin ý kiến Cha trước khi con quyết định bất cứ điều gì, vì Cha luôn ban cho con ơn trợ giúp. (Sau đó) - Hỡi Vassula của Cha, hãy vẽ ba thanh sắt ở đầu có tán.

- Ba thanh sắt này đại diện cho Giáo Hội Công Giáo Rôma, Giáo Hội Chính Thống và Giáo Hội Tin Lành. Cha muốn họ hãy cúi xuống để hiệp nhất. Có điều ba thanh sắt này v quá cứng và không thể tự cúi xuống được. Cho ẫn nên Cha phải đem vào Lửa của Cha, và dưới Ngọn Lửa mãnh liệt trên họ, họ sẽ nên rất mềm mại, dễ dàng cong xuống, và uốn thành một thanh sắt cứng chắc và rồi Vinh Quang của Cha sẽ bao trùm toàn thể trái đất. Con hãy năng cầu cùng Chúa Thánh Thần lời kinh này: Lạy Chúa Thánh Thần, nhờ lời cầu bầu thần thế của Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, Bạn Chí Ái của Chúa, xin Ngài hãy đến. Amen 71. - Với lời cầu nguyện này, Thánh Thần Cha sẽ ngự đến ngay với các con. Các con hãy cầu nguyện để Thánh Thần Cha đổ ơn thánh tràn đầy xuống các con. Ngày 30 tháng 10, 1989 - Bông hoa yêu quý ơi, Chúa Tình Yêu ban cho con m Món Quà: C uộc Khổ ột Nạn của Cha! Đúng Cuộc Khổ Nạn của Cha! Con hãy ch nhận và làm vui ấp lòng Chúa Cha như Cha đã làm vui lòng Ngài. Cha thương yêu con tha thiết và
70 Câu nói này của Chúa làm tôi mỉm cười. 71

Lời cầu nguyện này được Chúa ban cho tôi.

đây chính là cách Cha bầy tỏ Tình Thương Yêu của Cha cho các linh hồn. Con hãy để cho Cha dẫn con đi vào Cuộc Khổ Nạn của Cha. Cha dạy các linh hồn biết chấp nhận Cuộc Khổ Nạn và không phàn nàn. Cha sẽ ban thánh giá cho mỗi người tùy khả năng của họ. Này Vassula của Cha ơi, con hãy học điều này: để tiến tới đàng trọn lành, chỉ có một con đường duy nhất đó là Con Ðường Khổ Nạn của Cha, đó là Thập Tự Giá của Cha. Con hãy nhận vác Thập Tự Giá với tình yêu mến. Con hãy đón vác Thập Tự Giá với lòng kiên tâm. Này con của Cha ơi, con hãy ôm vác Thập Tự Giá của Cha! Mọi sự sắp được hoàn tất và rồi con sẽ luôn được ở bên Cha. Con hãy thờ lạy Cha, hãy thờ lạy Cha! Cha chúc lành cho con. (Sau đó): Lạy Chúa, xin cứu chúng con theo như tình thương yêu của Chúa. Xin Thánh Nhan Chúa mỉm cười với những ai yêu mến Chúa. Xin Ðấng Bảo Vệ chúng con đến với các Abel của Chúa. Chúng con rất cần đến Chúa. - Này con của Cha ơi, con hãy đến và ở lại bên Cha. Con h ãy bước theo chân Cha. Con nên hiểu những gì Cha ban cho con. Cha ban cho con Trái Tim Cha và Tình Thương Yêu của Cha. Hãy bước theo chân Cha. Cha sẽ ban cho con tất cả những gì Cha có. Thỉnh thoảng Cha cũng ban con Chén của Cha. Cha ban cho con Bánh đ nu ôi con s ể ống. Cha ban cho con Hương Thơm của Cha để nhắc nhở con về Sự Hiện Diện liên tục của Cha. Con gái yêu quý của Cha ơi, Cha và con sẽ duy trì sự gắn bó với nhau đến muôn đời nhé! Ngày 31 tháng 10, 1989 - Con yêu dấu, bình an ở cùng con! Con hãy nghe Cha: Cha dạy dỗ con với tình thương yêu. Cha đã dạy dỗ con qua Đấng Khôn Ngoan. Cha đã nâng con lên và đã đào luyện con. Con hãy ở lại trong sự ưu đãi và qui luật của Cha. Tất cả đều từ Cha mà đến, nên con hãy gắn bó với các Giáo Huấn của Cha. Này Vassula của Cha ơi, con hãy làm dịu cơn giận của Chúa Cha bằng cách làm vui lòng Ngài. Con hãyđáp trả sự dữ bằng yêu thương. Con hãy làm dịu Cơn Giận của Chúa Cha đối với thế hệ gian ác này bằng tình yêu mến của con. Con hãy bầy tỏ cho người ta biết Cha ở tr ong con, để con loan truyền Tin Mừng của Cha bằng tình yêu mến cho Chúa Tình Yêu. Này con của Cha ơi, Thiên-Chúa-ở-cùng-con. Con được sai đi để loan báo Tin Mừng. Cha chọn sự yếu đuối để bầy tỏ Sức Mạnh của Cha, và chọn sự nghèo túng để bầy tỏ Sự Giầu Có và Khôn Ngoan c Cha . Con đừng bao giờ đòi hỏi điều gì cho bản ủa thân mình, mà hãy duy trì s hư không của con. Giờ đây con hãy thu mình trở ự nên bé mọn hơn nữa để Cha có thể hoàn tất Công Việc của Cha nơi con.

- Lạy Chúa và Ðấng Cứu Độ của con? - Cha đây. Này con của Cha ơi, con hãy sống bình an! Con đừng sợ, đừng bao giờ sợ Sự Hiện Diện của Cha! Con chỉ phải sợ Cha khi con nổi loạn chống lại Cha. Ai không ở với Cha là người chia rẽ. Con hãy nghĩ về điều này. Mạc Khải mà Cha ban cho con không tạo nên sự chia rẽ, nhưng là để qui tụ. Mạc Khải của Cha hợp nhất các con nên một Thân Thể. Này con của Cha ơi, con hãy nhận Bình An của Cha! Con hãy duy trì sự hư không của con. Con hãy ở lại trong Cha. Cha là Chúa chúc lành cho con. (Chúa phán những lời này vì thỉ nh thoảng tôi nghi ngờ là tôi có thể đang làm điều sai lầm…) (Tôi nghiêng mình về phía thánh tượng Ðức Mẹ Fatima mà tôi đặt trên bàn làm việc của tôi. Tôi kề sát vào tai phải Mẹ và thì thầm: “Mẹ biết đó, Chúa Giêsu đã ban cho conđiềut rất qúi gía để mà giữ gìn. Điều này phải thực hiện cho Vinh Quang Nhiệm Thể Ngài, và cho phần rỗi của các linh hồn nữa! Vì thế lạy Mẹ yêu dấu, con đến xin Mẹ gìn giữ và duy tri Bảo Vật này dùm con. Vâng, đó là Mạc Khải của Chúa. Con xin tr n vẹn đặ t trong tay M . Đồ ng thời, con ọ ẹ phải tiếp tục công việc của Thánh Tâm Chúa Giêsu, là Ðấng đã nâng con lên, đã rèn luyện con cho sứ vụ này.” Chẳng bao lâu nữa người chết sẽ ra khỏi mồ theo Tiếng Gọi của Ngài. Tất cả cho Vinh Quang Ngài. Chẳng bao lâu nữa một Quốc Gia sẽ phục sinh. Một Quốc Gia được dâng hiến cho Thánh Danh Ngài, vì điều này đã được cho biết cách đây khá lâu” 72.) - Hỡi con của Mẹ, không gì có thể cản trở được Tình Yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại, ngay cả khi con bị bách hại, phải lo lắng hay bị công kích. Con hãy thận trọng và vâng phục Thiên Chúa. Không ai có quyền buộc tội người được Thiên Chúa tuyển chọn. Mẹ sẽ bảo vệ Mạc Khải này như Mẹ đã bảo vệ các Mạc Khải khác từ Thiên Chúa mà đến. Con hãy tin tưởng nơi Ðấng Thánh. Ngài hằng để mắt nhìn đến các Chương Trình của Ngài Hỡi Vassula của Mẹ, con hãy tỏ bày Tình Thương Yêu Thiên Chúa ra một cách không sợ hãi. Các con đừng bao giờ ngừng cầu nguyện cùng Chúa Cha. - Lạy Mẹ Thánh, con cám ơn Mẹ và con xin chúc tụng Mẹ.

VASSULA RYD ÉN: Nhật Ký Thị Kiến Thiên Chúa
72..(Ghi chú được thêm vào năm 1992) Tôi không ngờ là tôi đã nói tiên tri về sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản ở Liên Xô .

Tháng 11 Năm 1989
Ngày 2 tháng 11, 1989 (Vào những ngày này, Chúa không ngừng tỏ cho tôi về “ba thanh sắt”. Lần này tôi thấy ba thanh sắt có màu vàng sáng chói, vì cả ba có vẻ rất nóng.) - Này Vassula c Cha ơi, Cha không chỉ làm cho ba thanh sắt này mềm ra ủa bằng Lửa của Cha và sức mạnh của Ngọn Lửa, nhưng Cha còn dùng chính Hơi Thở của Cha để làm chúng chảy ra mà tan lẫn vào nhau nữa, rồi Cha sẽ kết hợp lại thành một thanh sắt cứng chắc đến muôn đời. Tiếp sau đó tất cả các con sẽ đạt tới một sự nhận thức trọn vẹn về Thánh Ý Cha và Trí Tuệ Cha. Đây là Món Quà Cha ban tặng cho các con là một Giáo Hội trên trời. Giáo Hội này sẽ chói sáng cùng với vinh quang Cha. Các thánh vịnh sẽ đượ c các con hát lên quanh Một Nhà Tạm Duy Nhất và vùng đất hoang phế của các con sẽ lại được hồi phục, được biến hình và phục sinh. Con gái yêu quý của Cha ơi, con hãy đến với Cha! Đấng Khôn Ngoan sẽ hướng dẫn con. Cha chúc lành cho con! Con hãy hết lòng yêu mến Cha!

Ngày 3 tháng 11, 1989 Lạy Thiên Chúa của con, xin cho chúng con được tham gia vào đoàn rước của các Thiên Thần đang vây quanh Chúa, là Thiên Chúa Duy Nhất trong Ba Ngôi Cực Thánh, và vì các đoàn thiên thần không ngừng chúc tụng Chúa, hát khen Chúa bằng những bài thánh ca. Xin cho chúng con cũng được tuyên xưng các điều kỳ diệu của Chúa quanh Một Nhà Tạm Duy Nhất. Lạy Chúa của con, con yêu mến Nhà Chúa. Xin Chúa mau hiệp nhất tất cả chúng con lại trong Nhà Chúa. Xin các Thiên Thần và các Thánh của Chúa trở nên tấm gương cho chúng con. Xin giúp chúng con biết học từ các đấng này về cách thờ lạy Chúa quanh Một Nhà Tạm Duy Nhất. - Bông hoa yêu quýơi, tất cả sẽ được hoàn tất vào đúng thời điểm của nó. Trong khi đó, các con hy sống sao cho ngoan hiền dưới Mắt Chúa Cha. Các ã con hãy tô điểm sao cho nội tâm các con được tốt đẹp vì Cha chỉ nhìn xem và tỉ mỉ kiếm tìm vẻ đẹp nơi mỗi tâm hồn. Vậy hãy làm cho Cha được vui mừng và sống ngoan hiền dưới Mắt Cha bằng cách tô điểm trang sức cho linh hồn con nên tốt lành. Con hãy kìn múc lấy ân sủng từ nguồn mạch Cha. Mọi sự Cha có đều Quí Giá và là Chính Nguồn Sống. Con hãy múc lấy từ Suối Nguồn của Cha.

Cha luôn ban phát r ng rãi. Con hãy khát mong Sự Giầu Có của Cha, và mặc ộ sức múc lấy từ Thánh Tâm Cha mà đổ đầy vào linh hồn con. Này Vassula c Cha ơi, con hãy tiếp tục làm tất cả các điều con học ủa được từ Cha là Đấng Khôn Ngoan, và các điều con được Bậc Tôn Sư Nhân Từ là chính Cha dạy dỗ, cũng như các điều con nghe được từ Tiếng Nói của Chân Lý. Con hãy sống Bình An. Con hãy nhớ đến Sự Hiện Diện của Cha. - Vâng lạy Chúa của con, con chúc tụng Chúa. - Cha chúc lành cho con và cho mỗi bước con đi. - Chúa ơi? - Cha đây. Con hãy xin ơn có đức tin mạnh mẽ! Con hãy nhớ là Cha có thể ban cho con một đức tin hoàn hảo. - Chúa ơi, con không biết ngay cả cách xin như thế nào để Chúa ban cho một đức tin mạnh mẽ hơn! - Con cứ cố gắng, cho dù con không biết xin thế nào. Lòng Thương Xót Cha thì Khôn Sánh. Bông hoa yêu quýơi, con hãy tin tưởng… Bông hoa của Cha ơi, con hãy làm vui lòng Cha và d tắt bớt lửa nóng trong luyện ngục đang thiêu ập đốt các linh hồn. Tình thương yêu có thể dập tắt được ngọn lửa đang thanh tẩy họ. Con hãy luôn nhớ như thế. Con cũng hãy biết rằng: Cha dùng cái tinh hoa của tình yêu con dâng lên Cha để dập tắt lửa luyện tội và lôi kéo các linh hồn ra khỏ đó. Cuối cùng, một số linh hồn được đến với Cha. Cha, là Chúa, ban cho con Lời Cha. Đây là Lương Thực thiêng liêng của con. Con hãy viết chậm lại mà nghe Cha đã chứ 73. Cho dù con y kém đến ếu tột cùng, Cha vẫn có thể ban cho con các Sứ Điệp. Mặc dù con là hư không và bất năng lực đến nỗi chẳng làm được gì đi nữa, Cha vẫn hoàn tất Công Việc của Cha. Này con c a Cha ơi, con hãy sống với tinh thần bé mọn. Con hãy luôn ủ sống trung thành với Cha. Cha là Chúa thương yêu con với tất cả Trái Tim. Con hãy ca ng và tôn vinh Cha, hãy tiếp nhận Cha, bởi vì như th ế sẽ ợi làm vui lòng Cha. Con hãyđể cho Cha sử dụng con. Con hãy luôn cầu nguyện với tất cả con tim. Nào, Chúng ta, Cha con ta? - Vâng, lạy Chúa của con và lậy Mẹ của con. Ngày 6 tháng 11, 1989
73 Chúa Giêsu có ý nói tôi đừng để tay tôi ‘vận hành’ trước khi nghe được Lời Người.

- Con gái yêu quý của Cha ơi, bình an ở cùng con! Các lin h hồn yêu mến Cha là các linh hồn đang hoán cải lầm lỗi quá khứ của mình. Tình yêu mến và lòng sám hối mà Cha nhận được từ các linh hồn này đã an ủi được Trái Tim Bị Thương Tích của Cha, đã làm dịu bớt Phép Công Thẳng của Chúa Cha và cũng làm Ngài rủ lòng thương. Các con hãy làm cho Ngài rủ lòng thương, bởi vì khi nhìn đến những cố gắng của các con, Ngài thực sự muốn ân thưởng mọi thiện ý của các con. Các con không phải là nhiều người, nhưng ngay cả với một số thật ít ỏi này cũng ngăn lại được Bàn Tay Thân Phụ Cha. Các con hãy có niềm tin. Các con hãy c nguyện và tin vào điều mình ầu cầu xin. Các con hãy đặt hy vọng ở nơi Cha. Cha là Đấng đã Phục Sinh, nên ơn cứu độ của các con xuất phát từ Cha mà đến. Các con hãy luôn khao khát Cha. Cha chúc lành cho con.

Ngày 7 tháng 11, 1989 - Chúa Giêsu của con ơi? - Cha đây. Bình an ở cùng con. Con hãy đón nhận Cha qua cách thức Cha đã dạy con. Bông hoa yêu quýơi, con hãy yêu mến Cha hết lòng. Con hãy thấm nhập vào Cha. Bồ câu của Cha ơi, con hãy tiếp rước Cha và Con hãychiếu tỏa trung thực hình ảnh Cha. - Chúa của con ơi, xin cho con hiểu tại sao lại có nhiều chỗ sai chính tả? - Vassula, những lỗi này là do con chứ không phải do Cha. Cha chọn con vì con là người thật yếu kém và bất toàn. Cha là Thiên Chúa, chọ n con là ngư ời yếu kém làm công cụ của Cha, bởi vì Quyền Lực của Cha được biểu lộ rõ ràng nhất nơi sự yếu kém của con. - Vả lại, thỉnh thoảng Chúa ban cho con những từ mới mà con không biết. - Cha làm như vậy khi cần thiết. Cha đọc cho con viết và thậ t sai lầm khi con nghĩ rằng đây là chữ viết của Cha. - Lạy Chúa, vậy tại sao lại có sự khác biệt trong cách viết? - Cha muốn sự việc diễn tiến bằng cách như thế. Cha sử dụng các dụng cụ của Cha là những người với tất cả các khuyết điểm và yếu kém của họ, để họ nghe Sự Thông Biết của Cha và được Cha nuôi dưỡng cùng với những người khác bằng Lời Cha. Cha biết bao nhiêu người trong số họ tiếp nhận Lời Cha, những Lời Cha nói nhiều khi mang tính cách biểu tượng. Thế nên lại một lần nữa, điều

này cũng phản ảnh sự yếu kém của họ, sự vâng phục của họ, niềm-tin-như-trẻthơ của họ đối với Cha và mong muốn của họ làm vui lòng Cha. Phúc cho những ai đứng vững khi thử thách đến 74. Này con của Cha ơi, con hãy đến! Con hãy để cho Cha dùng con theo như ý Cha muốn . Tất cả những hy sinh của con đều không trở nên vô ích. Con hãy kết hợp nên một với Cha. Chúa Tình Yêu thương yêu con. Ngày 8 tháng 11, 1989 - Này Vassula của Cha ơi, con hãy nương tựa vào Cha. Con hãy làm vui lòng Cha và xác nhận lại lời hứa trung thành của con. Lạy Chúa là Ðấng Cứu Ðộ của con, con xin lập lại lời hứa trung thành của con với Chúa. Xin giúp con giữ lời hứa này. Xin giúp con trung thành với Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã làm cho con những điều trọng đại. Chúa đã nâng hồn con lên cùng Chúa và cho con được sống trong Ánh Sáng Chúa. Chúa đã che dấu sự trống rỗng con bằng những Ân Huệ Lớn Lao của Chúa. Chúa đã đổi mới con. Chúa đã cho con sống lại như Lazarô xưa. Chúa đã giải thoát con, và con yêu mến Chúa, con thờ lạy Chúa. - Con yêu dấu của Trái Tim Cha, con hãy nương tựa vào Cha. Cha và con, con và Cha, chúng ta cùng chia sẻ Thập Gía Bình An và Yêu Thương của Cha. Này Vassula của Cha ơi, giờ đây con thuộc về riêng Cha. Con được giải thoát và được sống! Con hãy lắng nghe và hãy viết: Cha sẽ mở mang các Vườn Nho của Cha cho rộng thêm hơn nữa, bởi vì thế hệ này đã trở nên quá phàm tục, nên không phân bi t được phải trái thế nào nữa, vì mắt họ bị che kín và như ệ đang sống mò mẫm trong tối tăm. Cha đang đến thăm tất cả các con bằng đường lối như thế. Chẳng bao lâu nữa Cha sẽ trở lại và không ai có thể ngăn cản được Cha, ngay cả vào thời điểm những kẻ cậy dựa vào quyền lực kẻ dữ và được nó sai đi như kẻ hủy diệt, để dày xéo trên các Vườn Nho của Cha. Với Quyền Lực Cha, Cha sẽ tiếp tục làm lan rộng hơn nữa các Vườn Nho của Cha. Đây là cuộc Thánh Chiến giữa các Thánh chống lại các thiên thần sa ngã đến từ Vực Thẳm. Trái đất sẽ cảm nhận được sự gay cấn của Cuộc Chiến này. Không ai có thể ngăn cản Cha nuôi nấng các con chiên của Cha.

74

Giacôbê 1, 12.

Cha không ch là Lời, mà C ha còn là Chúa, ỉ Đấng Quyền Năng. Cha không đến với thế hệ các con bằng những đe dọa. Cha đến để kêu gọi các con trở lại. Cha đến để chiếu dọi ánh sáng trên các con. Cha ngự xuống trên các con. Và với tất cả Lòng Thương Xót và Tình Yêu Lớn Lao, Cha đến để đưa các con trở về với Cha. Cha là Chúa, là Thiên Chúa của Tình Yêu và Thương Xót. Các con hãy nhận thấy Cha là Chúa sẽ biến đổi vùng đất khô cằn của các con thành các vườn nho. Giờ đây, chỉ còn một chốc lát nữa thôi, một chốc lát rất ngắn ngủi và Ðấng mà các con mong đến, sẽ đến. Cha sẽ không chậm trễ. Giờ của Cha thì phi thường. Cách đây không lâu, Cha đã ban cho các con Lời Hứa về Lần Trở Lại của Cha và Cha nói thật với các con rằng: Cha đang trên đường trở lại với các con. Chúa Tình Yêu đang trở lại. Chúa Tình Yêu sẽ đến với các con với tư cách là Chúa Tình Yêu. Cha là Chúa, Là Chúa Tình Yêu và Cha sẽ ngự giữa các con. Các con hãy cố gắng mà hiểu. Các con hãy cố gắng nhận ra Thời Ðiểm. Cha nói thật với các con rằng, nếu các con không sám hối, ăn chay hãm mình và siêng năng cầu nguyện, thì các con sẽ không thể thấy được Ánh Sáng của Cha. Các con hãy ăn hoa trái của Cha khi đang còn thời giờ. Các con hãy ăn năn trở lại và sống thánh thiện. Các con đừng bao giờ ngưng cầu nguyện! Thánh Thần Cha sẽ tiếp tục đổ tràn Ân Sủng xuống nhân loại. Các con hãy đọc các dấu chỉ về Thời Điểm của Cha. Cha Hiện Diện ở mọi Thời Điểm. Con gái yêu quý của Cha ơi, Chúa Tình Yêu thương yêu con Vô Hạn. Ngày 9 tháng 11, 1998 (Tôi lại lo sợ có điều sai lầm khi đến với Chúa bằng cách này. Có vẻ như tôi không nắm vững và không hiểu hết được. Tôi lại đang trải qua cơn thử thách. Tuy thế, tôi vẫn đến với Chúa bằng bằng cách này, cách mà Chúa đã dạy tôi.) - Chúa Giêsu ơi? - Cha đây. Con hãy sống bình an! Này Vassula của Cha ơi, con đừng để ai lấy đi mất món quà Cha đã ban tặng cho con. - Chúa của con ơi, xin đừng để điều này xảy ra nữa! - Cha sẽ không cho phép điều này xảy ra nữa. Có điều con phải nhớ các Giáo Huấn của Cha! Con hãy nhớ cách thức mà Cha là Chúa thường đến với con. - Chúa Giêsu ơi, Chúa biết những lo sợ của con! - Cha biết. - Chúa biết những khổ tâm của con!

- Cha biết. - Đôi khi con sợ sẽ có sai xót! - Cha biết. Cha thương cảm con lắm, và Cha càng khao khát ghì con vào gần Trái Tim Cha hơn nữa. Đừng sợ và hãy sống bình an. Hôm nay Cha nói với con rằng, Cha sẽ tỏ cho con biết điều gì con có, đều từ Cha mà đến . Con hãy học sống kiên nhẫn. Con hãy học từ Cha, hãy nghe Cha. Con hãy n ơng tựa vào ư Cha. Con hãy hy sinh th giờ của con cho Cha. Con đừng bao giờ ngưng cầu ời 75 nguyện … Vassula ơi, con yêu mến Cha từ hồi nào? - Con yêu mến Chúa từ lúc “viết”, khi Chúa đến với con bằng cách này, ngay sau khi thiên thần bản mệnh Daniel của con. - Cha đến với con bằng cách “viết” và Cha đưa con lên qua “sự viết”. Cha huấn luyện con qua “sự viết”. Cha dạy bảo cho con về Sự Hiểu Biết của Cha qua “sự viết”. Cha biến đổi con qua “sự viết’. Cha hoán cải nhiều người vô đạo qua “sự viết”. Cha tỏ cho con tình trạng Giáo Hội Cha qua “sự viết”. Cha tỏ cho con Thánh Tâm Cha qua “s viết”. Làm sao con có th nghĩ rằng, sự nhiệt thành ự ể Cha ban cho con là của con hay do con!? Bông hoa hỡi , Cha chọn con chỉ vì con là ngư quá kém cỏi và bởi vì con quá xa v Giáo Hội Cha. Cha chọn ời ới con vì con đã chết, để tỏ cho thế giới biết Cha không cần quyền lực nào của loài người, cũng chẳng phải vì sự thánh thiện của họ, để hoàn tất các kế hoạch của Cha 76. Thánh Kinh nói: “Thiên Chúa ch những người đ ược coi là ngu dại ọn trước mặt người ta, để làm xấu hổ những người khôn ngoan và Thiên Chúa chọn những người yếu đuối để làm bẽ mặt người mạnh mẽ: những người mà thế gian cho là t m thường và đáng khinh bỉ sẽ là những người Thiên Chúa chọn. ầ Thiên Chúa chọn những người chẳng là gì, để lột mặt nạ những kẻ là mọi sự”. Và ngày nay, Cha ngượi khen Chúa Cha vì Ngài đã che dấu những điều này với kẻ thông thái, khôn ngoan và tỏ cho những người bé mọn hay (Mt11, 25). Con của Cha ơi, hãy sống bình an. Thập Giá Bình An và Yêu Thương của Cha kêu gọi thế giới trở lại, yêu thương, sống bình an và hiệp nhất với nhau. Việc Cha làm là đem nhân loại trở về với Thiên Chúa. Việc làm này là do Lòng Thương Xót của Cha. Vassula ơi, con hãy vào ẩn náu nơi Thánh Tâm Cha và nghỉ ngơi. Con được tự do để yêu mến Thiên Chúa. Cha đã giải thoát con. - Tôn vinh Thiên Chúa! Chúc tụng Chúa chúng con!

75 76

Chúa ngừng một chút rồi phán tiếp. Chúa Giesu phán những lời này bằng một hơi dài.

- Cha là Giêsu Nazareth, đangở bên con. Hôm nay Cha sẽ đến với con qua thánh tượng “thăm viếng” của Cha 77. Cha không bao giờ từ chối ban những ơn con xin. H con là người được chúc phúc, Cha sẽ giúp con. Con hãy cầu ỡi nguyện, vì đây là cách để con thưa chuyện với Cha, và rồi Cha sẽ lắng nghe con nói. - Mẹ cũng ở với con nữa, hỡi thiên thần nhỏ của Mẹ 78. Chúng ta, chúng ta? - Đến muôn đời và muôn muôn đời. Ngày 13 tháng 11, 1998 - Này con của Cha ơi, bình an ở cùng con. Con hãy truyền bá Tin Mừng vì tình yêu mến Chúa Tình Yêu. Giáo Hội sẽ hồi sinh, vì Cha là Chúa sẽ lật đồ tất cả những kẻ đột nhập vào trong Giáo Hội Cha và tự đặt mình lên địa vị cao. Con gái yêu quí của Cha ơi, con hãy lấy đi những gai nhọn này, chúng đang đâm vào Đầu Cha. Chúng làm cho đầu Cha chảy quá nhiều máu. Này con gái yêu quí của Cha ơi, con đừng sợ họ, vì Cha ở bên con. Và Cha nói thật với con rằng, bằng Quyền Năng và Lòng Thương Xót Lớn Lao, Cha sẽ lật đổ từng người trong bọn họ. Con của Cha ơi, con thấy đó, đã từ lâu cả Thiên Đàng than khóc cho Người-Chị-Không-Được-Yêu-Thương của con. Chúng Ta phải nuốt những giọt nước mắt đau khổ hàng bao năm… “Ôi hỡi Russia! loài thụ tạo thuần vật chất! Sự dữ đã thấm nhập vào tận lòng dạ ngươi. Hỡi thụ tạo của bụi đất và tro tàn, Ta là Ðấng Tối Cao, sẽ phục sinh ngươi, vì Ta là Đấng Phục Sinh . Ta sẽ đưa ngươi trở lại với sự sống và sẽ đặt Ngón Tay Ta trên ngươi, biến đổi ngươi trở thành một quốc gia huy hoàng như Ta đã được biến hình. Ngươi sẽ được mặc áo choàng trắng lóng lánh, sang trọng và cả Thiên Đàng sẽ vất bỏ áo tang, sẽ thay những Giọt Nước Mắt đau khổ bằng những giọt nước mắt vui mừng. Cả Thiên Đàng sẽ ăn mừng Sự Phục Sinh của ngươi. Và tất cả các thánh tử đạo, những vị đã quì cầu nguyện không ngừng dưới Chân Mẹ Thánh ngươi để xin Mẹ bầu cử cho ngươi, trong ngày đó các ngài cũng sẽ hợp với Thánh Mẫu Ta và vô vàn các thánh cùng thiên thần của Mẹ, ngự xuống trên nhà các con cá i ngươi, sống với các con cái ngươi. Thế rồi, Ta sẽ nuôi chúng bằng Mình Ta và cho chúng uống Máu Ta”. Với lòng yêu mến lớn lao, Russia sẽ ăn Thịt Cha và uống Máu Cha và chúc tụng Cha. Russia của Cha sẽ là tấm gương sống động trong thời đại các con và nhữn g thế hệ tiếp theo, vì Sự Trở Lại Lớn Lao của Russia. Người-ChịRất-Ít-Được-Yêu-Thương bởi nhiều người của con sẽ đoạn tuyệt với mọi hành động gian ác của mình và sẽ hết lòng kêu cầu đến Cha là Thiên Chúa của mình.
77
78

Tượng Thánh Tâm là tượng thánh du. Thánh tượng ngự trong mỗi nhà chín ngày. Đó là Mẹ Thánh của chúng ta.

Vassula, con có nghe thy không? Con hãy lắng nghe… Con hãy lắng ấ nghe những tiếng rên than của các con cái của người chị con 79. Con cái của chị con đang rên ỉr và than khóc. Con cái Russia của Cha đang khóc. Cả Thiên Đàng nghe rõ tiếng kêu than của họ. Thiên Đàng đã mủi lòng trước cảnh khốn cùng của họ. Giờ đây, Cha là Ðấng hằng yêu thương Russia đang ở gần bên xác chết của nàng. Bàn Tay Cha đặt trên trái tim lạnh gía của nàng, và các bộ xương nàng từ mồ mả sẽ hồi sinh, và tên của nàng sẽ được mọi người biết đến. Cha sẽ trang điểm cho nàng cùng các con trai con gái của nàng. Thế rồi, một giao ước Bình An và Yêu Thương sẽ được ký kết và niêm ấn giữa Cha và nàng. Cha yêu thương Russia, cho dù s bất trung của nàng đối với Cha. Cha chúc phúc và ự chúc lành cho Russia, cho dù nh tồi tệ của nàng. Đây sẽ là Phép Lạ Tuyệt ững Vời của Cha. Con cứ chờ xem. Những người đang đắm chìm trong thù hận, và giận ghét Cha vô cớ, cả những người này nữa, Cha cũng sẽ đem trở lại với sự sống, vì họ cũng là con của nàng và vẫn sống trong cung lòng của nàng. Tất cả những điều này sớm muộn gì cũng xẩy ra. Con gái yêu quý của Cha ơi, Cha là Ðấng Thánh, là Ðấng Tối Cao, Cha là Ba Ngôi Cực Thánh. Con hãy làm vui lòng Cha và lắng nghe Cha như con lắng nghe Cha hôm nay. (Thiên Chúa có vẻ hài lòng.) - “Bạn hãy chúc tụng Ðấng Được Sức Dầu của chúng ta! 80 Bạn hãy làm vui lòng Chúa và kiếm tìm Ngài với tâm hồn trong sạch. Bạn hãy tìm đến Ngài với tâm hồn đơn sơ. Chúng ta là các thiên thần của các bạn đây, và không ngừng chăm sóc các bn”. “Thiên Chúa yêu thương bạn, và chính tôi là Đan iel 81sẽ ạ luôn ở bên bạn. Vậy bạn hãy luôn sống bé mọn vì điều này làm hài lòng Chúa!” - A! Hỡi thiên thần Daniel... làm sao con có thể bỏ qua được những buổi hội họp, nơi người ta bắt đầu hiểu mạc khải và hiểu con? Làm sao con có thể sống “bé mọn”? Thiên Thần biết là con không thích phô trương mình ra! - “Vassula ơi, sống bé mọn có nghĩa là sống khiêm tốn và làm vui lòng Chúa. Bạn hãy nhớ rằng, ý Chúa muốn các bạn họp nhau lại 82. Bạn đừng sợ. Sứ Điệp của Ngài sẽ được mọi người biết đến. Thế giới phải đến để gặp Vua Bình An. Thế hệ của bạn phải nhận biết Thiên Chúa và trở lại với Ngài. Bạn hãy cảm tạ Thiên Chúa vì các Công Việc Ngài thực hiện do lòng Thương Xót. Tôi là thiên thần Daniel, không ngừng cầu nguyện cho bạn. Thiên Chúa muốn bạn sống tốt lành. Bạn hãy can đảm loan báo cho mọi người về Tình Thương Yêu của Ngài. Ðấng Tối Cao chúc lành cho bạn cũng như cho tất cả những ai tích cực tham gia
79

Giờ đây tôi bắt đầu khóc, không chỉ vì dân Nga đang đau khổ, mà còn vì giọng nói của Chúa buồn khôn tả. Đây là tiếng nói của thiên thần. Daniel là thiên thần bản mệnh của tôi. Các buổi họp cầu nguyện hàng tháng.

80 81 82

vào việc loan báo Sứ Điệp này đến với các dân tộc”. Chúa Tình Yêu thương yêu tất cả các bạn.

14 tháng 11, 1989 - Chúa của con ơi? Con muốn có một đức tin mạnh mẽ hơn. Con cần lắm. - Vassula của Cha ơi, con đừng bao giờ đòi hỏi, nhưng hãy cầu xin. Con hãy nhận thức Lòng Thương Xót Vô Bờ và Tình Yêu của Cha. Cho nên, con hãy đọc mà hiểu những lời này: “Lạy Ðấng Cứu Ðộ của con, xin Ngài hãy làm cho tình yêu mến của con luôn tiến tới! Xin hãy làm cho đức tin của con vững mạnh! Xin hãy củng cố niềm hy vọng của con. Xin ban cho con những điều này theo như Thánh Ý Chúa. Amen”. - Con đừng có vội vã. Con có vẻ như lúc nào cũng vội vã. Tại sao lại như vậy? 83 Cha đang lắng nghe, nhưng có vẻ như con đang nghĩ rằng Cha sắp bỏ đi, cho nên con phải vội vã. Tại sao thế? Con đừng hấp tấp. Cha lắng nghe con khi Cha ở với con bằng cách thức đặc biệt như thế này. Con hãy cầu nguyện chậm lại và suy niệm từng lời con nguyện cầu. Tại sao phải vội vã? Cha là Tôn Sư của con và con là học trò của Cha. Cha đã dạy con phân biệt. Cha là Thày Dạy của con, là Đấng tạo thành nên con. Thỉnh thoảng Cha sẽ nhắc nhở cho con, khi con có xu hướng quên các huấn lệnh của Cha, và Cha cũng sẽ tiếp tục tuôn đổ một cách dồi dào trên con các mạc khải của Cha. Nào, chúng ta hãy cùng nhau làm việc.

Ngày 15 tháng 11, 1989 (Trước khi tôi đi nghỉ đêm 84, tôi đ xin Chúa Giêsu ban cho tôi ột lời nữa ã m thôi, nhưn g ban qua Thánh Kinh. Tôi mở bất chợt một đoạn, và Chúa Giêsu đã phán với tôi qua Thánh Kinh: “Cha còn nhiều điều để nói với con, nhưng có lẽ sẽ quá nhiều cho con vào lúc này” (Ga16, 12). Khi Chúa phán điều này với tôi, tôi nhận ra một chút Hài Hước Lành Thánh của Chúa…)
83 84

Ðôi khi tôi bị cám dỗ cầu nguyện cách vội vã, để mau đến với cuốn tập và với Chúa Giêsu qua “cách viết”. Tôi dùng từ ‘nghỉ’ thay cho từ ‘ngủ’. Tôi đã bị dị ứng đối với từ ‘ngủ’, vì tôi đã từng ngủ nhiều năm, trước khi Chúa

Giêsu đánh thức tôi dậy.

Ngày 16 tháng 11, 1989 Chúa ơi? Con hướng mắt nhìn lên Chúa. Con nâng hồn con lên cùng Chúa. Con mong mỏi Chúa, lạy Ðấng Cứu Ðộ con. Sự Hiện Diện Thần Thánh của Chúa làm con hoan lạc. Ôi, xin Chúa hãy chiếm lấy con và bảo vệ con! - Hỡi bông hoa yêu quí của Cha, Chúa Tình Yêu đang ở gần bên con, cho dù con chỉ nhìn thấy Cha bằng con mắt của tâm hồn. Con đừng để đức tin của con bị lung lạc. Con hãy mỉm cười với Cha, vì điều này làm vui lòng Cha. Này hỡi con yêu quí của Cha, con hãy đến mà nhận lấy ách của Cha, vì ách của Cha thì êm ái và gánh của Cha thì nhẹ nhàng. Con hãy cầu nguyện như cách Cha đã dạy con: đó là cầu nguyện với tất cả tâm hồn. Điều thiết yếu là hãy cầu nguyện và xin ân sủng của Cha. Đây là qui tắc của Cha. Con hãy tiến vào Thánh Tâm Cha từng giây từng phút. Cha muốn an ủi con. Cha muốn con được nghỉ ngơi. Giờ đây, con hãy để cho Thánh Mẫu Cha dạy dỗ con. (Mẹ Thánh chúng ta.) - Hỡi Vassula của Mẹ, Mẹ ở bên con. Con hãy nhớ kỹ điều này. Con hãy an ủi Con Mẹ bằng cách yêu mến Ngài. Con hãy an ủi Chúa Giêsu của con bằng cách năng thưa chuy với Ngài và đặt Ngài ở Chỗ Nhất trong tâm hồn con. Con ện đừng bao giờ rời khỏi Tay Chúng Ta. Con đừng bao giờ kiếm tìm những gì ngoài Chúa. Con hãy dõi theo vết chân Chúng Ta. Con hãy thờ lạy Ngài và loan truyền Tin Mừng với lòng yêu mến. Con hãy tin tưởng nơi Ngài. Con đừng lo lắng cho ngày mai. Ngày mai, đ mai sẽ lo. Con đừng nhìn sang trái hay sang ể phải. Chúa muốn con từ bỏ mình hoàn toàn, để Ngài làm cho con nên hoàn hảo, ngõ hầu có thể chiếu tỏa Hình Ảnh Thần Thánh của Ngài, là Hình Ảnh Thần Thánh mà thế hệ của con đã đánh mất. Chúa Giêsu và Mẹ không “ngự xuống” qua các Sứ Điệp của Chúng Ta để phán xét các con. Chúng Ta khôngến để phán xét hay luận phạt các con, đ nhưng với Tình Thương Yêu và Lòng Thương Xót bao la, Chúng Ta đến để đem các con trở về với Chúng Ta và làm cho tất cả các con trở nên con cái nước Trời. Mẹ chúc lành cho con. Mẹ ở với con. - Lạy Mẹ Thánh, con cũng chúc tụng Mẹ. Amen. Ngày 20 tháng 11, 1989

NàyVassula! Con hãy nh thức, hãy bình tâm mà nhận thức ra những gì Cha ận đã ban cho con. Này, Cha và con, con và Cha. Con hãy đặt Cha lên ưu tiên hàng đầu. Con gái yêu quý của Cha ơi, tất cả điều Cha mong muốn nơi con là tình yêu mến. Cha, là Chúa Giêsu Kytô, là Con Yêu Dấu của Thiên Chúa và là Ðấng Cứu Độ của các con, cha đang trở lại với các con. Con thấy không? Cha đang trên Đường Trở Lại. Chẳng bao lâu nữa, các con sẽ nghe thấy bước chân Cha mỗi lúc một rõ hơn và càng ngày rõ hơn, vì Cha đang đến bên tất cả các con. Cha yêu thương tất cả các con. - Các con hãy nên một.

Ngày 22 tháng 11, 1989 - Lạy Chúa, xin hãy nói với con qua Thánh Kinh. (Tôi mở bất chợt một đoạn Thánh Kinh và đọc thấy: “Thánh Thần sẽ đến trên các con” (Lc 1,35). - Con gái yêu quý của Cha ơi, con hãy nhắc cho thế giới về Sự Hiện Diện của Cha. Con hãy loan truy Sứ Điệp Cha tới tận cùng trái đất. Con hãy cầu ền nguyện. Cha đang lắng nghe 85… Cha sẽ giúp con: Lạy Cha, xin tỏ Tình Thương Yêu của Cha ra cho con, và khi Cha bầy tỏ Tình Yêu của Cha cho con, có nghĩa là Cha đang tỏ cho con thấy Thánh Nhan Cha. Xin Cha chiếu ánh sáng trên con. Xin Cha đừng để ai cám dỗ được con. Xin Cha luôn là Vị Hướng Dẫn của con, là Tôn Sư và Thày Dạy của con. Xin cho con học hỏi từ Miệng của Đấng Khôn Ngoan. Amen. - Con đã hiểu chưa? Con hãy cầu xin Cha giúp đỡ con, và Cha sẽ không chần chờ. Này, con còn đang tập tành, vậy hãy ở gần bên Cha. Con hãy nhớ đến Sự Hiện Diện của Cha. Đây là điều Cha hằng nhấn mạnh cho mỗi người trong các con. Sự Hiện Diện của Cha cũng là một Mầu Nhiệm. Các con đừng bao giờ quên Cha và Cha sẽ không bao giờ quên các con. Cha còn đang nói mà! 86 Con hãy để Cha làm Ðấng An Ủi của các con. Cha sẽ luôn dẫn dắt các con, ngay cả khi các con không hoàn toàn nh thức được những Ơn Cha ban. Cha là Đấng ận có Lòng Thương Xót Vô Biên , sẽ không ngừng đổ đầy tâm hồn các con Thần
85 86

Tôi lưỡng lự không biết sẽ thưa với Chúa như thế nào, cho nên Chúa đã đến giúp tôi. Tôi muốn ngắt để thưa với Chúa vài điều.

Khí Cha và ban cho các con L Cha và Giới Luật Cha, và Cha sẽ đưa các con ời lên với Cha. Cha là Chúa các chúa s để mắt trông chừng các con. Các con hãy nhận ẽ Bình An và Tình Yêu của Cha. Cha chúc lành cho mỗi người các con. Các con hãy sống tốt lành. Ngày 23 tháng 11, 1989 Lạy Đấng Minh Vương của con, xin Ngài dẫn mọi linh hồn đến với Chân Lý, để mọi người có thể tôn vinh Chúa chung quanh một Nhà Tạm duy nhất. Xin Ngài hãy làm cho những ai nghe đi nghe lại mà vẫn chưa hiểu, thì lần này xin cho họ hiểu được! Và những ai nhìn đi nhìn lại mà vẫn không thấy, thì lần này xin cho họ thấy được, để họ tiến vào tới Màu Nhiệm của Chúa với trái tim hiền hoà, để họ có thể hiểu bằng con tim chứ không bằng lý trí, và như thế họ được ơn trở lại và được chữa lành. Xin chúc tụng Chúa là Đấng Minh Vương của con. Amen. - Con của Cha ơi, Cha sẽ làm cho cả những kẻ chết được sống lại. Con hãy cầu nguyện cho những linh hồn chưa hiểu được Thánh Ý Cha. Con hãy s ống kiên cường với những giáo huấn của Cha. Con hãy nắm vững Ðường Lối Cha và cản ngăn những người gây thương tích cho Nhiệm Thể Cha. Con hãyđối xử tốt với cả kẻ thù của con. Họ cũng là kẻ thù của Cha, nhưng đồng thời phải kiên quyết hướng dẫn họ. Này con của Cha ơi, Cha sẽ hướng dẫn từng bước con đi. Con hãy yêu mến Cha hết lòng, hết linh hồn, và hết trí khôn con, vì như thế con sẽ thấy được Cha, là Thiên Chúa của con. Con gái yêu quý của Cha ơi, như Cha đã dạy con mỗi giây mỗi phút trong ngày sống của con khi đến gặp Cha đều làm vui lòng Cha. Hỡi linh hồn yêu dấu nhất của Cha, con hãy dâng lên Cha tình yêu m của con. Cha đã chẳng ban cho con ến Tình Thương Yêu của Cha rồi đó sao? Cha là Phu Quân của con, là Ðấng nuôi nấng con, yên ủi con, bảo vệ con, chăm sóc con và làÐấng nâng hồn con lên cùng Cha. Hỡi con là linh hồn rất yêu dấu, Cha là Ðấng thương yêu con nhất. Cha biết rõ con 87, nhưng Cha đ ã dạy dỗ và rèn luyện con, để trao cho con sứ mệnh này. Khi con cảm thấy mệt mỏi, hãy đến nương tựa vào Cha. Cha sẽ nâng đỡ con. Bông hoa yêu quý ơi, mọi việc con làm vì Danh Cha là tôn vinh Cha. Con hãy ăn lương thực Cha ban. Cha yêu con và Cha d ựng nên con để con yêu mến Cha. Cha đã dựng nên con để làm cho Cha được nghỉ ngơi. Cha dựng nên con để con được chia sẻ tất cả những gì Cha có. Con hãy cầu nguyện cùng Chúa Cha, để làm dịu Phép Công
87

Tôi thưa vài lời với Chúa Giêsu.

Thẳng của Ngài hiện đang đè nặng trên tất cả các con 88. Con hãy làm d Cơn ịu Giận của Ngài bằng cách yêu mến Ngài, bằng cách cầu nguyện với tất cả trái tim, bằng cách ăn chay, sám hối và xưng ra hết tội lỗi của các con. Con hãy tiến vào thế giới của Bình An và Thánh Thiện. Con hãy sống thánh để chiếu tỏa Thiên Tính Cha. Hỡi Vassula của Cha, giờ đây con có vui mừng vì Cha đã cứu thoát con không? - Vinh danh Chúa. Dạ, thưa có ạ! - Vậy con hãy đền đáp Cha bằng cách để cho Cha sử dụng con cho Vinh Quang của Cha. Con hiểu không? Con phải biết rằng, Cha sẽ đòi hỏi nơi con nhiều hy sinh, đau khổ và sự kiên nhẫn lớn lao, nhưng tất cả sẽ không trở nên vô ích.Con hãy nhớ rằng, Cha đào luyện con để con trở nên một thập giá nhỏ cho Vinh Quang Cha. M thập giá nhỏ sẽ trở nên cột ánh sáng làm giảm đi bóng đen ỗi đang vây quanh con. Gi đây con hãy đối xử với Cha như vị Minh Vương và ờ dâng các linh hồn lên cho Cha. Cha khao khát các linh hồn. Cha sẽ giúp con và Đấng Khôn Ngoan sẽ hướng dẫn con. Con hãy luôn ở bên Cha, và hãy luôn nhớ đến Sự Hiện Diện của Cha. Cha là Chúa Giêsu, chúc lành cho con. Con hãy yêu mến Cha.

Ngày 26 tháng 11, 1989 Này con của Cha ơi, bình an ở cùng con. Con hãy lắng nghe Cha. Con hãy thận trọng. Con đừng nói đến những gì không thuộc về mạc khải này. Con hãy áp dụng Lời Cha trong mạc khải này và trong Thánh Kinh. Cha là Tôn Sư của con. Con hãy thận trọng, và hãy nương tựa vào Cha. Cha Là Ðấng Cứu Độ của con. Cha Là Ðấng Thánh. Cha Là Ðấng Hằng Hữu. Vậy tại sao con không nương tựa vào Cha? Cha vui thích m khi con mỉm cười với Cha. Cha yêu thích đức tin ỗi của trẻ thơ. Con hãy can đảm lên, Vassula ơi!. Cha sẽ xô ngã các kẻ thù của Cha. Con gái yêu quý của Cha ơi, con hãy can đảm lên! Cha biết thật là khó khi phải sống nơi chốn lưu đày và trong thung lũng đầy sự chết choc như thế, nhưng con hãy tin tưởng vào tình yêu thương của Cha. Cha luôn ở bên để giúp đỡcon ngay cả những việc nhỏ mọn nhất. Chúa Tình Yêu thương yêu con. Ngày 27 tháng 11, 1989 - Chúa ơi, xin h là Sức Mạnh của c on. Con sẽ ôm lấy Thập Giá Chúa đến ãy cùng. Con cảm tạ ơn Chúa về tất cả những điều Chúa đã ban cho con.

88

Thế hệ chúng ta.

- Con hãy nhận lấy Bình An của Cha! Này Vassula của Thánh Tâm Cha ơi, con đừng sợ. Những Đặc Sủng Cha ban cho con sẽ tồn tại nơi con cho đến ngày Cha đến đón con về. Con hãy vui mừng vì Cha nuôi nấng con bằng cách thức như thế này! Con hãy vui mừng vì món quà Cha ban cho con sẽ được duy trì trong suốt đời con! Con hãy vui mừng vì Cha đã ưu đãi con một cách rất nồng hậu! Con gái yêu quý của Cha ơi, con hãy vui mừng vì Cha lại ban cho con sự sống! Cha chúc phúc cho con, vì con đã dâng lên Cha đức tin nhỏ bé của con.Con hãy tiếp nhận Thập Giá của Cha. Con hãy ôm lấy Thập Giá của Cha. Thập Giá của Cha là Sự Sống của con. Cha là Giêsu Nazareth chúc lành cho con và cho tất cả những ai tiếp tục truyền bá Sứ Điệp của Cha. Cha chúc lành cho mỗi người trong họ. Nào, Chúng ta, Cha con ta? - Vâng, lạy Chúa. - Chúng ta, chúng ta? - Vâng, lạy Mẹ. Ngày 28 tháng 11, 1989 - Chúa Giêsu của con ơi? - Cha đây. Chúa Tình Yêu ở gần bên con. Này con của Cha ơi, con hãy vác Thập Gía của Cha để Cha nghỉ ngơi. Chúa Tình Yêu đang mệt nhọc và cần có sự nghỉ ngơi. Này con của Cha ơi, xin đừng bỏ Cha. Cha sẽ thông truyền sang con sự hiểu biết và nhận định. Thế nhưng Cha cần con từ bỏ mình hoàn toàn mỗi ngày. Thực ra, Ý Cha sẽ hoạt động trong con bằng cách nào khác nữa chứ? Con hãy đến. Con hãy nhớ đến Sự Hiện Diện của Cha. Chúa Tình Yêu chúc lành cho con.

Ngày 29 tháng 11, 1989 - Lạy Thiên Chúa của con, trái tim con đã sẵn sàng để tiếp đón Chúa. Này con đây, con đang lắng nghe. (Sứ điệp cho nhóm đọc kinh vào tháng Mười Hai.) - Này Vassula của Cha ơi, Cha rất vui mừng vì con để cho Cha sử dụng con. Con hãy nghe và viết đi! Bình an ở cùng các con!

Cha là Ðấng Cứu Độ c ủa các con, là Vua Bình An. Cha là Ðấng An Ủi của các con. Cha là Chúa Tình Yêu và các con biết lắng nghe Chúa Tình đã Yêu. Các con đã từ xa đến để lắng nghe Vua Bình An của các con và hôm nay các con sẽ nghe từ Ðấng Cứu Độ của các con. Các con đến để tìm Bình An, và Cha nói với các con rằng: Cha ban cho các con Bình An của Cha. Hỡi các con yêu dấu của Cha, các con đang tìm kiếm sự an ủi? Vạy các con hãy đến! Cha sẽ tuôn đổ nguồn an ủi xuống trên các con. Các con đang đói khát Tình Yêu? Các con yêu dấu ơi, các con cứ đến! Các con hãy ngã vào Vòng Tay đang rộng mở của Cha. Cha là Nguồn Mạch Tình Thương Yêu! Hỡi các con bé nhỏ của Cha, các con đừng để lòng mình bị xao xuyến. Cha không bao giờ bỏ rơi các con. Cha là Chúa Giêsu luôn ở bên các con. Cho nên, đây chính là lý do Cha đến với các con bằng đường lối này, đó là để an ủi các con và nhắc cho các con về Giới Luật của Cha. Cha muốn kêu gọi các con trở lại với Chúa Tình Yêu, Bình An và Hiệp Nhất. Cha không đến để phán xét các con, cũng không đến để luận tội các con. Cha đ với Lòng ến Thương Xót Vô B để nhắc cho các con rằng Cha là Ðấng Thánh. Do đó, các ờ con cũng phải sống thánh. Cha là Thiên Chúa c a Tình Thương Yêu, chứ không phải Thiên Chúa ủ đẩy đưa các con vào cơn tuyệt vọng. Cha là Thiên Chúa của Hy Vọng. Do đó, Cha đến để ban cho các con niềm hy vọng. Hỡi các con là những người được chúc phúc, Cha là Đấng thương yêu các con nhất. Cha là Đấng đã hy sinh Mạng Sống vì Tình Thương Yêu Cha dành cho các con. Như thế chẳng lẽ Cha lại không dùng mọi phương cách đ ể đến chính nơi tối tăm này, hầu cảnh tỉnh và đưa các con ra khỏi sự dữ và kéo các con tiến lại gần Thánh Tâm Cha, cùng tỏ cho các con bi t rằng: nơi Cư Ngụ của các con chính là Thánh Tâm Cha hay ế sao? Cha đến để kêu gọi những ai vẫn chưa giải hòa với Cha. Các con hãy giải hòa, và Làm Hòa với Cha. Trọn điều Cha xin nơi các con là TÌNH YÊU MẾN. Cha đang tuôn đổ dồi dào Thần Khí Cha trên thế hệ các con, tất cả chỉ vì Lòng Thương Xót Vô B Bến của Cha. Các con không nên lấy làm lạ khi Cha nói ờ bằng cách thức như thế này, vì Cha Là Ðấng Toàn Năng. Sứ Điệp của Cha đang đem nhiều người lầm đường lạc lối trong các con trở lại với sự ổn định tinh thần, đồng thời cũng nhắc nhở cho các con về Chân Lý. Còn đối với những ai vẫn chưa tin tưởng vào các Công Việc Thần Thánh của Lòng Thương Xót này, thì Cha ẽ hỏi họ cùng một câu hỏi mà xưa kia Cha đã hỏi những người s Pharisêu: “Ai trong các ôngở đây, nếu thấy con mình, hoặc con bò rớt xuống giếng trong ngày Sabbath, mà không vội kéo nó lên không?” 89 Các con yêu dấu, Lòng Thương Xót của Cha thì sâu như Vực Thẳm. Cha là Đấng Vô Cùng Sung Túc và Tiếng Cha nói sẽ được nghe thấy ở khắp nơi trên địa cầu, ngay cả trong lòng đất. Trong lòng đất tối tăm là nơi người chết nằm nghỉ, Tiếng Cha cũng sẽ được nghe thấy. Cha sẽ đến với họ và cho họ sống lại,
89

Lc 14, 5.

biến họ nên như những cột ánh sáng. Còn đối với những người vẫn tiếp tục lên án các Công Việc của Cha, Cha nói với họ rằng: hãy tìm kiếm Chúa bằng một tâm hồn đơn sơ. Hỡi các linh mục của Cha, này các linh mục của Cha ơi... tất cả các con, những người là phản ánh Hình Ảnh Thiên Chúa của Cha, các con hãy để cho Cha nhắc cho các con vào những giây phút cuối năm này rằng: các con hãy đến với Cha mà múc lấy nguồn Tình Yêu sâu như Vực Thẳm từ Thánh Tâm Cha để rồi đổ đầy vào tâm hồn các con. Con hãy lắng nghe Lời Cha và đem ra thực hành. Các con hãy đừng giống như căn nhà xây trên cát mà không có nền móng để rồi khi sóng nước tràn tới, liền bị xụp đổ! Con hãy kiên vững và đem thực hành những điều các con đã học từ nơi Cha. Cha sẽ kéo mọi người lại cùng Cha và Thần Khí của Chúa Tình Yêu sẽ bầy tỏ cho tất cả các con Thánh Nhan Cha. Cùng các anh em yêu dấu của Cha, Cha đến để khích lệ các con. Các con hãy ở lại trong Tình Thương Yêu Cha. Các con hãy tiếp tục chăm sóc dân Cha với tình yêu mến đối với Chúa Tình Yêu. Các con hãy bước đi trong Ánh Sáng của Cha và Cha sẽ dẫn dắt các con. Cha là Ánh Sáng th gian và các con là ế những bạn hữu của Cha, những người Cha đã tuyển chọn. Các con hãy tiến vào Thánh Tâm Cha. Các con hãy ến vào Lò Lửa Tình Yêu và h ãy để cho Cha ti nhóm lên ánh lửa tình yêu mến trong trái tim các con, để rồi tới phiên các con, các con cũng ra đi để đốt lửa tình yêu mến ấy trong những trái tim khác. Các con hãy đến cùng Cha với tất cả những khuyét điểm của các con và chia sẻ Tình Thương Yêu Khôn Lư ờng của Cha. Tình yêu m của các con ến không nên chỉ là lời nói suông, nhưng là sự gì đó có thật và sống động. Các con hãy lấy điều lành đáp lại sự dữ… Hãy lấy công bằng đáp lại bất công… Hãy lấy tình yêu đáp trả hận thù… Hãy tha thứ, và luôn th a thứ… Các con hãy để tình yêu luôn hiện diện trong mọi hành động của các con. Hỡi các con của Thánh Tâm Cha, các con đang sống ở thời điểm khó khăn trong thời đại này, thời mà kẻ thù Cha đã vung rộng quyền thống trị của nó như vung mở tấm màn che phủ. Đó là lý do tại sao Cha đến để xin các con hãy cầu nguyện gấp đôi. Lời cầu nguyện phát xuất từ trái tim sẽ được Cha lắng nghe. Các con hãy đến và ăn năn sám hối... Các con của Cha ơi, các con hãy thú nhận tội lỗi mình. Đừng đến lãnh nhận Cha trong Tấm Bánh Trắng Thánh một cách bất xứng. Các con hãy đến mà uống máu Cha. Các con hãy đến mà ăn thịt Cha, và các con ph i hiểu mình đang tiếp rước Ðấng nào trong phép Bí Tích ả này. Các con đang tiếp rước Cha. Các con đang tiếp nhận Sự Sống. Các con hãy tiếp rước Cha với lòng trong sạch. Các con hãy khao khát giây phút thánh thiện này như chưa từng bao giờ có. Các con hãy khao khát tiếp rước Thiên Chúa các con, vì ngay cả các thiên thần của Cha nhìn xuống các con, các ngài cũng khao khát Bữa Tiệc này, ước ao được là một thành phần tham dự cùng với các con! Các con hãy để lòng mình được phấn khởi bởi một chủ đề cao quí. Các con hãy cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, con là một tội nhân, con xin ơn tha thứ. Con không xứng đáng tiếp rước Chúa, nhưng con biết chỉ một lời Chúa phán ra, thì

linh hồn con sẽ được lành mạnh”. Các con hãy năng đọc lại những lời này. Cha rất hài lòng khi nghe lời cầu nguyện này, vì nó có sức khiến Cha là Thiên Chúa của con, phải chạy ngay đến với các con, và khiến Thánh Tâm Cha phải động lòng thương xót. Hãy kêu lên cùng Cha: “Kyríe eleison! Christe eleison! 90 Xin tha thứ cho con là m kẻ tội lỗi!” Các con hãy sống khiêm tốn và rồi Cha sẽ nâng con ột lên… Các con hãy xóa bỏ chính mình, rồi Cha sẽ đưa con lên cùng Cha và dấu con trong Thánh Tâm Cha. Cha xin các con từ nay hãy sống vững mạnh trong đức tin trong tình yêu thương và thánh thiện. Các con hãyđể lời yêu cầu này của Cha nên như phương trâm của các con cho năm tới này. Các con hãy đến và nên một trong Thánh Danh Cha, như Cha và Chúa Cha là Một Như Nhau. Cha là Giêsu Kytô, chúc lành cho ất cả các con, và in trên trán các con t Sinh Khí Tình Yêu Cha. Chúa Tình Yêu thương yêu các con. (Sứ Điệp của Mẹ Thánh chúng ta.) - Hỡi các con cái Thiên Chúa, bình an ở cùng các con. Mẹ là Mẹ Thánh của các con, Mẹ cần lời cầu nguyện của các con để thực hiện Chương Trình Cứu Độ của Thiên Chúa. Mẹ cần lời cầu nguyện cần phải phát xuất từ trái tim. Các con hãy để lời cầu nguyện của các con bay tới trời cao. Các con hãy biến các lời kinh nguyện nên như trầm hương! Các con hãy đổ đầy vào lòng các con Tình Thương Yêu của Thiên Chúa và hãy vui m ừng vì Ðấng Cứu Thế đã sinh ra để cứu chuộc các con, Ngài là Ðấng Cứu Thế khiêm nhượng trong lòng, là Ðấng đã ngự xuống trần gian để phục vụ và kêu gọi những người bị áp bức: “Ngài đến để mở mắt cho người mù, giải phóng kẻ bị giam cầm và những ai đang quằn quại trong ngục tối” 91. Các con yêu dấu, chính Ðấng Cứu Thế đó cũng là Ðấng kêu gọi các con hôm nay. Chính Ðấng Cứu Thế ấy là Ðấng kêu gọi đích danh từng người trong các con hãy trở lại với Ngài. Đó cũng chính là Chúa Giêsu, Ðấng đang nhắc nhở các con về giáo huấn của Ngài. Đó cũng chính là Chúa Giêsu, Ðấng mà Mẹ, với tư cách là Mẹ của Ngài, đã ẵm trong Vòng Tay và bọc trong khăn. Ngài sinh xuống trần để phục vụ. Ngài sinh ra để cứu độ các con. Và giờ đây, đó cũng chính là Chúa Giêsu, Đấng luôn kêu gọi các con hãy đến với ơn cứu độ của các con. Đó cũng chính là Ðấng Cứu Thế, Ðấng đang nhắc nhở các con rằng, tất cả các con đều thuộc về Ngài. Hỡi các con yêu dấu của Mẹ, Ngài đã mặc lấy xác phàm và chịu hiến tế để giải thoát các con. Vậy các con hãy đến mà hân hoan vui mưng! Các con hãy đến để niềm vui tràn ngập vào tâm hồn các con! Các con hãy đến và hãy công bố về sự cao cả của Thánh Danh Ngài! Các con hãy đến và làm sứ gỉa chuyên chở Lời Ngài trong tâm tình hoan hỉ. Mẹ yêu
90 91

Kyríe eleisson! Christé eleisson! Có nghĩa: Xin Chúa thương con con! Xin Chúa Kitô th ương xót con! Is 42, 7.

thương các con và tất cả hãy tin tưởng ở Mẹ. Áo choàng của Mẹ đủ rộng để che chở tất cả các con! 92 Các con hãy đến với Chúa và đừng sợ bầy tỏ cho Ngài biết về những yếu hèn của các con. Các con hãy đến với Chúa và dâng lên Ngài trái tim các con, và Ngài sẽ tiếp nhận lấy như mộc dược, nhũ hương và vàng. Chúng Ta yêu thương các con… Chúng Ta thương yêu các con khôn lường. Các con hãy từ bỏ mình vì Ngài. Chúa Giêsu đến với mỗi người các con. Ngài đến để giải thoát những người đang bị giam cầm trong thế giới này và ban cho họ được tự do, những người bị giam cầm này giống như bồ câu bị quỉ dữ bắt và nhốt trong lồng, nhưng Chúa Giêsu không hề mệt mỏi đi đến từng chiếc lồng để giải thoát từng người một. Hỡi các con của Mẹ, các con hãy s ống theo các Điều Răn và Giới Luật Thiên Đàng của Chúa, vì Giới Luật Thiên Đàng được tóm gọn trong một chữ duy nhất: chữ đó là TÌNH YÊU MẾN. Mẹ là Mẹ Thánh của các con, ngày cũng như đêm Mẹ hằng can thiệp và cầu nguyện cho các con. Mẹ ban cho các con Tình Thương Yêu của Mẹ và Mẹ chúc lành cho tất cả các con, cũng như cho gia đình các con. (Tôi lại nghe thấy Chúa Thánh Thần không ngừng cầu nguyện suốt đêm cho tôi và cuối cùng, đến sáng sớm, Chúa Thánh Thần muốn tôi cầu nguyện theo Ngài lời này: “Père aide-moi, car Ta Puissance est Amour” Lời này bằng tiếng Pháp, có nghĩa: “Lạy Cha, xin giúp con, vì Quyền Năng Cha là Tình Yêu.”) Lạy Chúa, mặc dù nhiều dân tộc đang sa xuống hố sâu do họ tự đào, và chân họ mắc bẫy do chính họ đã gài. Xin Chúa rủ lòng thương xót mọi người! Lạy Chúa, xin ban cho họ ơn biết nghe, Xin biến họ trở nên một mẻ lưới hoàn toàn mới, để tôn vinh Chúa là Đấng Minh Vương của con. Lạy Chúa Tình Yêu, lạy Chúa đày Lòng Thương Xót, con càu xin Chúa thêm lần nữa cho những người nghe đi nghe lại nhưng vẫn chưa bao giờ hiểu, và nhờ vào Tình Thương Yêu của Chúa, lần này xin cho họ nghe và hiểu. cũng như những người đã nhìn đi nhìn lại nhưng vẫn chưa bao giờ thấy, và nhờ Lòng ChúThương Xót Vô Bờ, lần này xin cho họ thấy và hiểu được, để họ tiến vào Màu Nhiệm của Chúa. Xin Chúa hãy làm cho lòng họ ra ngoan ngoãn, để họ có thể hiểu một cách trọn vẹn bằng trái tim chứ không chỉ bằng trí khôn. Và như thế, họ được trở lại và được chữa lành nhờ Thiên Tính Chúa. Để rồi họ có thể nhận thức được các sắc luật của Chúa tuyệt vời như thế nào cũng như linh hồn họ sẽ không còn chống đối mà chấp nhận. Amen.

92

Mẹ Thánh của chúng ta mỉm cười.

- Này con của Cha ơi, Cha sẽ làm cho Danh Cha được tôn vinh trở lại. Con cứ chờ xem. Đây mới chỉ là khởi đầu… Chúa ôi, Chúa giống như Ngọn Lửa bừng cháy, và con biết Chúa đang hoạt động trong nhiều tâm hồn. Lạy Chúa, con sống vì Chúa. Xin Chúa luôn sát kề bên con trong nơi lưu đày này. - Con hãy thấm nhuần on thánh của Cha! Con hãy sống cho Cha, hãy sống dưới Bóng Cánh Cha, và thấm nhuần Tình Thương Yêu của Cha. Giờ đây con hãy sinh sôi nảy nở và toả các nhánh của con ra như cây vân hương. Con hãy thưa với Cha rằng: Cha là Đấng thương yêu con nhất. Hỡi người con bé mọn của Cha, con hãy là bài thánh ca ủa Cha. Con hãy là Thiên Ðàng của Cha và hãy c tiếp tục tôn vinh Thánh Danh Cha. Con hãy nương tựa vào Cha khi con mệt mỏi. Phải đúng như thế, con hãy làm vui lòng Cha và hãy cảm nhận được Sự Hiện Diện của Cha! Đúng vậy, con hãy đói ơn thánh Cha, hãy khát mong Cha. Con hãy nhìn vào Đức Minh Vương của con! Con hãy nhận ra Ðấng đã cứu con! Bông hoa yêu quý ơi, con hãy nhìn ngắm Vẻ Đẹp của Cha! Này hỡi bồ câu được tự do của Cha, con sẽ tự do mãi mãi! Giờ đảy con hãy tiến vào Thánh Tâm Cha và hãy để Thánh Tâm Cha chiếm hữu con một cách trọn vẹn, biến con thành ngọn lửa sống động của Tình Thương Yêu độc quyền của Chúa Tình Yêu. Cha là Ngọn Lửa Tình Yêu Nồng Cháy, và thực ra Tình Yêu của Cha là Ngọn Lửa thiêu đốt. Con hãy khao khát Cha. Cha đang được tôn vinh. Con hãy làm cho tình yêu của Cha lan rộng khắp nơi. Bàn Tay Cha đang ặt trên nhiều dân tộc. Chẳng bao lâu nữa, mọi sự sẽ đ được hoàn tất đúng giờ và đúng lúc. Con hãy yêu mến Cha hết lòng! Hãy khao khát Cha. Nào, Chúng ta, Cha con ta? - Vâng lạy Chúa, cho đến muôn đời. Xin tôn vinh Danh Thiên Chúa.

VASSULA RYD ÉN: Nhật Ký Thị Kiến Thiên Chúa Tháng 12 Năm 1989
Ngày 4 tháng 12, 1989 - Lạy Chúa, xin đừng bỏ mặc con buông trôi theo ý đồ của những kẻ bách hại con. Nhiều nhân chứng gỉa đang nổi lên chống lại con. Từ khi con bầy tỏ cho những người trẻ ngày nay biết về đường lối Chúa, và hướng dẫn họ đi theo con

đường của Chúa, thì Quỉ Dữ càng nổi điên hơn đối với con. Vâng lạy Chúa, kể từ khi con loan báo Sứ Điệp Chúa, cùng tỏ cho mọi người biết sự dịu ngọt của Nhan Thánh Chúa, thì Quỉ Dữ càng càng xúi dục các người bách hại con nhiều hơn, vi họ bị Quỉ dữ lừa dối và che mắt. Họ đang bách hại con. Họ đang truy lùng con. - Này Vassula của Cha ơi, con hãy mạnh mẽ lên! Thánh Tâm Cha là Pháo Đài của con. Này con của Cha ơi, con hãy đến và ẩn nấp trong tận đáy Thánh Tâm Cha. Bàn Tay Cha không giáng xu trên con. Chúa Tình Yêu thương yêu ống con. Con thấy đó, Này con của Cha ơi, những người này không sử dụng ngôn ngữ của Cha. Thực ra, Ngôn ngữ đầy Tình Thương Yêu của Cha chưa bao giờ thấm nhập vào trong họ. Giờ đây con đã hoàn toàn nhận thức được rằng, những ai được Cha nhắc lên cùng Cha, nói ngôn ngữ của Cha và cố gắng sống gần gũi với Cha thì đều bị tấn công. Ngôn ngữ của Cha là ngôn ngữ của Tình Thương Yêu, nhưng họ không hiểu. Nếu họ cho con là người theo dị giáo 93, họ cũng cho Cha và toàn thể Vương Quốc Cha là dị giáo, vì Vương Quốc Cha đặt nền tảng trên Tình Thương Yêu. Những mục tử này cần nhiều lời cầu nguyện kèm theo với hy sinh. Bất cứ ai lên án Sứ Điệp của Cha sẽ phải đối diện với Cha trong Ngày Phán Xét. Họ sẽ phải trả lời Cha về việc họ làm. Con hãy tin Cha, Cha sẽ phán xét họ một cách nghiêm thẳng. Tuy nhiên, con hãy nhớ Cha hằng ở bên con. Vassula con ơi, con hãy luôn nhớ điều này. Nào, chúng ta hãy cầu nguyện: “Lậy Cha! Cha là Đấng đã đưa con lên từ chốn tăm tối lưu đày này, và đã đặt con dưới bóng Cánh Cha. Xin thương xót con. Xin nâng con lên khi con ở lâm vào cảnh sợ hãi. Xin ban cho con Bình An và Tình Thương Yêu của Cha. Xin củng cố Ðức Tin con trở nên mạnh mẽ hơn, để con lại có thể tôn vinh Thánh Danh Cha. Amen”. - Chúa Tình Yêu ở gần bên con. Cha biết những người thuộc về Cha và những người thuộc về Cha biết Cha. Ngoài ra, Cha sẽ cất đi ánh sáng của người sáng mắt và ban ánh sáng cho người mù. Con hãy nên nh trầm hương của Cha, và làm vui lòng Cha bằng cách ư đừng từ chối Cha điều gì. Này con ơi, Đấng Khôn Ngoan sẽ hướng dẫn con. - Chúng ta, Cha con ta. Chúa ơi! - Chúng ta, Cha con ta, hỡi con yêu dấu của Cha.

93 Một linh mục gọi tôi là dị giáo vì Chúa Giêsu đã tỏ thái độ dịu dàng đối với tôi và gọi tôi là “hôn thê”. Ngài đã quên rằng, các nữ tu đều “kết hôn” với Chúa Giêsu và Chúa Giêsu là Phu Quân của họ. Vậy tại sao tôi lại không thể là hôn thê của Chúa Kitô!

(Tôi cảm thấy Chúa Giêsu đang gọi tôi. Tôi liền vội chạy đến với Ngài.) - Con gái yêu quý của Cha ơi, con là con ngươi trong Mắt Cha. Đừng để ai cám dỗ con nghĩ ngược lại. Sự yếu hèn của con luôn thu hút Cha. Sự bất lực của con nhắc cho Cha về những môn đệ đầu tiên của Cha, những người hằng phải lệ thuộc vào Cha. Con gái yêu quý của Cha ơi, con hãy tôn thờ Cha và gắn bó với Cha, vì Cha là Sự Sống. - Vassula con của Cha ơi, con hãy vâng lời Cha là Thiên Chúa của con trước khi vâng lời người ta. Con hãy suy gẫm những lời này. - Chúa ơi, hôm nay con gặp trở ngại trong việc tập trung tinh thần! - Con hãy nâng hồn con lên cùng Cha bằng cách giảm bớt lại những tư tưởng trần tục. Con hãy tĩnh tâm và nhớ đến Sự Hiện Diện của Cha. Con hãy để tâm hồn con vươn lên qua suy niệm để đi tới chiêm niệm. Con hãy đến với Cha là Thiên Chúa c con trong thinh lặng. Con hãy đến với Cha trong tinh thần ủa chiêm niệm với tâm hồn thờ lậy. Con có hiểu không? Giờ đây con hãy cầu nguyện bằng kinh Mân Côi đi! (Chúa Giêsu có ý nói trong thời gian Chúa đọc cho tôi viết sứ điệp…) - Cha đang lắng nghe cùng với Thánh Mẫu Cha. (Tôi cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, bắt đầu từ Mầu Nhiệm thứ nhất. Hôm nay là Mầu Nhiệm Mùa Mừng.) - Cha đã sống lại. Chúng ta sẽ cầu nguyện chứ? Nào, Cha sẽ giúp con suy niệm. (Sau khi xong màu nhiệm thứ nhất) - Con hãy cẩn thận để khỏi bị chia trí. Con hãy suy niệm mầu nhiệm tiếp theo khi Cha lên cùng Chúa Cha. Con yêu dấu, con hãy cầu nguyện. Amen… Bây giờ thì con hãy sang màu nhiệm thứ ba của Cha. Thánh Thần Cha hiện xuống dưới dạng hình Lưỡi Lửa. Con hãy cầu cho lần Hiện Xuống sắp tới. Thế hệ của con đang cảm nhận được sự báo động ló hiện của lần Hiện Xuống này rồi. Bóng đêm hầu như chấm dứt. Chẳng bao lâu sau hừng đông sẽ ló rạng. Điều này một khi xảy đến, thì quỉ dữ là kẻ chỉ quen rình mồi lúc ban đêm, nhưng sẽ phải chạy trốn khi mình minh xuất hiện. Đúng vậy, Thần Ân Sủng của Cha sẽ đổ xuống toàn thể nhân loại dồi dào ơn thánh, và thế hệ của con sẽ được Cha trực tiếp nuôi nấng. Các con sẽ được Cha dạy dỗ và chỉ dẫn. Ngay cả các thánh và các thiên th trên trời của Cha cũng sẽ gặp mặt các con ở mọi nơi. ần Cha sẽ ban cho các con dồi dào Bánh của Cha. Các con hãy hân hoan vui mừng!

Cha là Ánh Sáng th gian. Ai có tai nghe thì hãy nghe. Các con hãy giữ lòng ế can đảm. Hừng đông sắp ló rạng cho các con. Nào, con hãy ti p tục suy niệm! Bây giờ thì đến màu nhiệm thứ tư. Mẹ ế Yêu Dấu của Cha được rước về Trời. Con hãy vui mừng và suy niệm… Hỡi con là người được chúc phúc, giờ đây chúng ta hãy tiến vào màu nhiệm thứ năm, trong đó Cha là Chúa đội triều thiên cho Thánh Mẫu Cha và đặt Mẹ làm Nữ Vương Thiên Ðàng. Con gái yêu quý của Cha ơi, Cha muốn con chiêm niệm màu nh iệm vinh quang đó. Này: mọi hình thức sùng kính Thánh Mẫu Cha đều làm vui thỏa Thánh Tâm Cha. Nào, con hãy tiếp tục viết đi. Cha đang ở gần bên con . Hỡi linh hồn Cha thương mến, con hãy vui lên! Con hãy lấy bút ghi lại tất cả sự này.

Ngày 6 tháng 12, 1989 - Chúa của con ơi, nếu đẹp lòng Chúa thì xin Chúa dạy con biết kiên nhẫn như ông Gióp đã kiên nhẫn và biết nương cậy vào Chúa. - Con hãy tin tưởng ở nơi Cha. Cha sẽ dạy con sự kiên nhẫn của Cha. - Chúa của con ơi, nếu Chúa muốn, xin truyền sang con sự can đảm giống như các môn đệ Chúa. - Bông hoa yêu quý ơi, Cha sẽ nhắc cho con về cách Cha kiên nhẫn chấp nhận Thập Giá của Cha, bất chấp sự nhục nhã của Thập Giá, rồi con sẽ không nản chí trong việc xin ơn can đảm. Con đang được Thần Khí Cha dẫn dắt. Chủ ý của Cha là chấm dứt chủ thuyết vô thần. Này con của Cha ơi, sẽ không có nhiều người lắng nghe Tiếng Cha, vì thế hệ của con thiếu đức khiêm nhượng. Mỗi lần Cha đến với con cái Cha qua những dụng cụ yếu hèn, thì các con riêng Cha, đúng vậy có nhiều người trong các con cái ưu tú c Cha liền bóp nghẹt Tiếng Cha. Con gái yêu quý của Cha ủa ơi, sự khôn ngoan của họ trở nên dại khờ, vì họ không công nhận những hoa trái phát sinh ừ các Công Việc Thần T hánh của Cha và từ chối tin tưởng. Thế t nhưng như Cha đ nói từ trước rằng: họ từ chối tin tưởng vì họ không phải là ã con chiên của Cha. Chiên của Cha thì nghe Tiếng Cha, Cha biết chúng và chúng cũng biết Cha và đi theo Cha. Cho nên, những lời tiên tri sau đây đang trở nên ứng nghiệm cho trường hợp của họ: “Vào thời viên mãn, sẽ có những người cười nhạo tôn giáo và không tuân theo bất cứ điều gì, ngoài việc mơ ước những điều đồi bại. Những người ích kỷ và không thuộc tinh thần này chính là những kẻ gây ra mối bất hòa, hiềm khích 94”.
94

Gđ 1, 18- 19.

Và “các ngươi cho m là đang sống nhưng thực ra các ngươi đã chết”. ình “Hãy chỗi dậy!” Cha nói với các con: “Các con hãy làm sống lại chút gì đó còn xót lại trong các con: cái chút còn lại đó đang chết đi thật nhanh” 95. Họ không chỉ chết mà thôi, nhưng với sự đổ ngã của họ, họ còn muốn lấy đi Bánh Thiên Quốc của Cha đang ban cho các con cái của Cha làm của ăn. Họ quên mất rằng Cha thống trị trên họ và Cha ban Thần Khí Ân Sủng của Cha cho những người Cha muốn và nâng cao những người thấp hèn nhất trong mọi người. Với sự đồi bại của họ, họ đóng cửa lòng lại trước Mặt Cha. Do bởi oán giận các thiên thần Cha, họ thủ tiêu đi mọi niềm hy vọng dành cho thế hệ này. Họ đối xử với Thần Khí Ân Sủng của Cha như thế thì có gì hơn những người Pharis êu đối xử với Cha khi Cha còn tại thế đâu. Này Vassula của Cha ơi, con hãy can đảm lên! Hỡi con yêu dấu của Hồn Cha! Cha nói với con điều này: Cha đã đặt tất cả các con 96 vào con Ðường mà Cha muốn, để chia xẻ Thập Giá Bình An và Yêu Thương của Cha. - Chúa ơi, còn ông X thì sao? - Cả ông ấy nữa cũng là tế vật hy sinh cho Tình Thương Yêu của Cha, một tế vật hy sinh cho Linh Hồn Cha, một tế vật hy sinh cho tình thương độc quyền của Chúa Tình Yêu. Con hãy vui lên, vì con đã cảm nhận được nỗi thống khổ của Cha nơi vườn Gietsimani rồi 97. Ngoài ra, con hãy đặt niềm tin của con ở nơi Cha và tín thác vào Cha, vì Chaở gần con, và cho con được chia sẻ Thập Giá của Cha tới cùng. Hỡi các con yêu dấu của Cha, Cha và các con, các con và Cha, chúng ta cùng nhau phấn đ ấu, và Cha nói thật với các con rằng: núi đồi có thể bị rung chuyển, thung lũng có thể bị biến đổi, thế nhưng Tình Thương Yêu của Cha sẽ không bao giờ làm thất vọng các con. Tình thương Yêu của Cha dành cho các con thì b vững và Lòng Trung Thành của Cha không thay đ Con hiểu ền ổi. không? Các con hãy nương dựa vào Cha và linh hồn các con được nghỉ ngơi bên Cha. Thế nhưng các con cũng để cho Cha được nghỉ ngơi bên các con mỗi khi Linh Hồn Cha mệt mỏi. Các con hãy để Cha đặt Thập Giá nặng nề của Cha trên vai các con, để Cha có thể nghỉ ngơi. Cha, là Chúa, sẽ nhắc nhở các con về Sự Hiện Diện của Cha. Bình an ở cùng các con . Các con hãy khao khát Cha. Chúa Tình Yêu thương yêu các con. Các con hãy yêu m Cha hãy loan truyền Tin Mừng với tình yêu mến ến đối với Chúa Tình Yêu.

95 96

Kh 3, 2. Tất cả những người cùng chí hướng hoặc những người giúp phổ biến các sứ điệp này. Điều này được chỉ về ông ‘x’.

97

Ngày 7 tháng 12, 1989 Lạy Chúa, Chúa là Một, nên xin Chúa hiệp nhất chúng con lại trong Một Ðức Tin và Một Phép Rửa. Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa Duy Nhất, là Cha của tất cả mọi loài là Cha trên mọi sự, qua mọi sự và trong mọi sự, chúng con vô năng lực trong việc đến với nhau để hiểu nhau. Chúng con không chịu cúi xuống... Chúa sẽ để chúng con ở trong tình trạng này sao? - Con hãy cầu nguyện để tất cả chúng con có thể hiểu nhau. Cha dựng nên các con và ban cho các conựs tự do để mà tự quy ết định lấy. Các con có trung thành với Cha và tuân giữ Giới Răn của Cha hay không, tất cả đều thuộc quyền hạn của các con. Cha không bao giờ truyền lệnh cho các con phạm tội! Vậy các con hãy cầu nguyện để Đấng Khôn Ngoan soi sáng cho thế hệ này bắt đầu biết phân biệt được phải trái như thế nào. (Sứ Điệp này được ban cho một nhóm bạn trẻ của tôi): - Các con hãy b tỏ Cha ra cho nhân loại qua cách thức mà Cha đã dạy các ầy con. Cha là Thiên Chúa đầy Tình Thương Yêu và Thương Xót. Cha không phải là một Thiên Chúa phức tạp và Cha không bao giờ truy lùng bất cứ ai cho tới chết đâu. Các con hãy nhận thức rằng Cha ban ơn và Cha cũng yêu cầu sự đáp trả. Cha không bao giờ đòi hỏi linh hồn điều vượt quá khả năng của họ. Cha không xin điều linh hồn không có khả năng làm. Cha xin m linh hồn đáp trả ỗi một chút nào đó bằng tình yêu mến, dù chỉ một nụ cười, một ý nghĩ, một câu nói tốt lành, một lời nói chỉ cần phát ra từ trái tim cũng sẽ được Cha đón nhận như triệu lời cầu nguyện. Đây là điều các con cần phải coi trọng: cho dù chỉ là một ý nghĩ thuần túy thôi… Cha cũng sẽ tiếp nhận một cách trân quí. Cha thương yêu mỗi linh hồn đến điên dại. Cha là Thiên Chúa rất đỗi Dễ Cảm Xúc và Hiền Lành. Cha đối xử Dịu Hiền với các con cái Cha. Bất cứ ai giới thiệu Cha với các con cái Cha rằng Cha là một Thiên Chúa hay đòi hỏi và dễ nổi giận, thì chính người đó đang phá hoại Giáo Hội Cha. Cha kiên nhẫn và chậm bất bình, cũng như Cha dễ tha thứ và dễ quên. Không ai được nói rằng Cha chỉ chăm lo đến những linh hồn thánh thiện. Cha từng nổi danh là Đấng luôn đi tìm đến các người bệnh hoạn và khốn khổ. Sự tồi tệ của họ lôi cuốn Cha. Sự bất năng lực khiến họ không đến được với Cha càng làm cho Cha mau mắn kéo họ lên tới Cha và đặt họ vào Trái Tim Cha. Cha là Chúa Giêsu, và Giêsu có nghĩa là Ðấng Cứu Thế. Cha đến để cứu giúp chứ không để lên án.

- Hỡi con, con có tin rằng chính Cha, là Chúa Giêsu, gặp con bằng đường lối đặc biệt này không? - Thưa Chúa, có ạ. - Con có tin rằng chính là Cha, là Chúa Giêsu, là Ðấng mà con luôn được nhìn thấy không? - Vâng, lạy Chúa, con tin, nhưng lạy Chúa, sao Chúa lại hỏi con như thế? - Này con yêu dấu, Cha muốn nghe chính con trả lời. Vậy, con hãy vui mừng và chúc tụng Cha, vì con được Chúa Cha sủng ái. Tuy thế, con phải hành động và không ngừng nâng hồn lên cùng Cha. Cha đã ban cho con đặc ân nhìn thấy Cha bằng con mắt linh hồn và nhận ra được Tiếng Cha. Con đừng để cho thế gian độc quyền chiếm đoạt con, vì giờ đây con không thuộc về thế gian nữa. Cha là Đấng Khôn Ngoan sẽ mở rộng kiến thức của con. Con hãy đối xử dịu dàng với những người đáng thương như Cha từng đối xử dịu hiền với con. Con hãy bào chữa cho họ. Chẳng có người cha nào lại bỏ rơi con mình trong sa mạc, thế nên con hãy nhẫn nại như Cha từng nhẫn nại với con. Con gái yêu quý c Cha ơi, con đừng cố tìm cách khám phá những điều ủa vượt quá khả năng của con, vì con dễ để cho sự phỏng đoán của riêng mình hướng dẫn sai lạc cho bản thân mình con, và như thế cũng hướng dẫn sai lạc cho cả nhiều người khác nữa. Con hãy tin tưởng ở nơi Cha, rồi Cha sẽ ban cho con sự hiểu biết theo với khả năng lãnh hội của con. Con hãy lắng nghe Lời Cha chứ đừng nghe những người khác. Con hãy dựa đầu vào Vai Cha khi con mệt mỏi. Con hãy để Vai Cha trở nên Gối-Dựa-Ðầu của con và coi Thánh Tâm Cha là Nơi Cư Ngụ của con. (Sau đó): - Con hãy ăn lương thực Cha ban, hãy học hỏi nơi Cha! Con hãy an ủi các con cái của Cha. Giờ đây con có muốn viết không? 98 Cha vui mừng vì thấy con biết bám víu vào Cha. Lòng nhiệt thành sẽ giúp cho mắt con luôn mở ra, và cũng gìn giữ linh hồn con thoát xa cơn mê ngủ. Nào, con hãy vui mừng vì Cha đã đưa con lên từ cõi chết và đưa con ra khỏi nơi những người đã chết từ nhiều năm và đang bị thối rữa. - Lạy Chúa Giêsu, trước đây con đã xin với Chúa, và giờ đây con lại xin Chúa nữa là: nếu đẹp Ý Chúa, xin Chúa hãy cứu những người chết, ngay cả khi họ đã bị thối rữa, như Chúa đã cứu con. Xin Chúa đem họ về với Sự Sống, và cho họ được sống trong Ánh Sáng Chúa.
98

Tôi đang ‘níu chặt’ lấy Chúa Giêsu, vì tôi không muốn giây phút này qua đi và không muốn để Người ‘đi’.

- Sự chết sẽ bị cuốn mất đi trong sự vinh thắng của Ðấng Phục Sinh, vì Cha là Sự Sống. Cha là Sự Sống Lại và là Sự Sống Thật. Bất cứ ai ăn Thịt Cha và uống Máu Cha, người đó sẽ được sống đời đời. Này con yêu dấu, Cha sẽ mạc khải thêm cho con về Bí Tích Thánh Thể. Cha là Chúa chúc phúc cho con vì đã hợp tác với Cha bằng đường lối này và sẵn sàng để cho Cha dùng con để viết ra các Lời Cha. Hỡi Vassula của Cha, con hãy làm việc chăm chỉ, vì tất cả sẽ không trở nên vô ích. Này con ơi, Cha sẽ hướng dẫn con theo như con quyết tâm làm việc. Con hãy kiên cường! (Chúa phán “hãy kiên cường”, vì khi tôi đang viết những điều Chúa đọc, thì ma qủi lại cố gằng xúi dục tôi rằng: tất cả những sự việc này đều do trí tưởng tượng của tôi mà thôi! Và vì vậy Chúa Giêsu đã nói với tôi là “hãy kiên cường”. Satan đích thực là một mối họa, vì đối với những qủi khác, tôi không quá để ý đến chúng. Chúng cũng là những mối đe dọa, nhưng cũng chẳng hơn kém gì l m với lũ ruồi kêu vo ve chung quanh và tỏ vẻ sợ tôi, mặc dù chúng ắ không muốn điều này. Tuy nhiên chúng là loài hiểm độc và chúng ta phải thận trọng. Lũ qủi này trở nên rất đáng sợ khi linh hồn ở trong tình trạng mê ngủ hay yếu đuối hoặc do dự. Lời Cầu Nguyện sẽ “giết” chúng và xua đuổi chúng chạy xa. Tin tưởng vào Tình Thương Yêu và Lòng Thương Xót Chúa sẽ đánh tan lũ quỉ này, một lũ lúc nào cũng “kêu vo ve” quanh tai người ta để “xúi bậy” chúng ta và trá hình như là Chân Lý nhưng lại xa vời với Chúa Tình Yêu. Ðó là lý do tại sao Chúa muốn chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng. Việc không ngừng cầu nguyện sẽ đẩy xa lũ qủi và cả Satan nữa. Lời Cầu Nguyện sẽ trở nên bức tường thành an toàn che trở chúng ta. Ðúng thế, đây là một cuộc chiến đấu không ngừng.)
Ngày 13 tháng 12, 1989

- Lạy Chúa và Ðấng Cứu Độ của con ơi? - Con yêu d con hãy yêu mến C ha hết lòng. Vassula con ơi, con hãy nhớ ấu, rằng Cha đã ưu đãi con hơn nhiều người khác như thế nào. Ơn Cha ban cho con đây là một món quà lớn lao: được biến nhập trong Cha là Thiên Chúa của con. Hỡi cây non nhỏ bé của Cha, con chẳng có công trạng gì. Tuy vậy, Cha nao nức nâng con lên cùng Cha và ể con ở trong Cha đến nỗi Cha không đếm xỉa gì đ đến con người của con, ngay cả tội lỗi con, Cha bỏ qua hết và tha thứ cho con tất cả. Giờ đây con đã hiểu Tình Thương Yêu nồng nàn của Cha như thế nào chưa? Con hãy sống bé nhỏ. Con đừng bao giờ ngưng việc kêu cầu đến Cha. Đừng bao giờ ngưng đói khát Cha. Con hãy nương tựa vào Cha khi con cảm thấy mệt mỏi. Con hãy ở lại trong Cha, vì đây là cách thức mà Cha muốn. Chúa Tình Yêu thương yêu con.

Ngày 14 tháng 12, 1989 - Con hãy tôn vinh Cha bằng cách yêu mến Cha và tôn thờ Cha là Thiên Chúa của con. Con co hiểu không? Giờ đây con đã hiểu thế nào là ở trong Thiên Chúa của con và thế nào là sống trong Cha. Cha là Cha Yêu D của con, là Ðấng ấu luôn ôm con vào lòng, như ngư ời mẹ ẵm con thơ trong lòng để âu yếm và ấp ủ con mình. Cha cũng xử với con như thế. Cha sẽ nuôi dưỡng và an ủi con. Con không cần lo lắng, vì sức sống của con được trực tiếp từ Cha mà đến. Con không cần phải sợ, vì con đang được Chúa Tình Yêu và Cánh Tay Cha bao bọc. Cha là Ðấng Bảo Vệ con, và khi ở gần bên Cha, con sẽ được an toàn. Cha là Ðấng làm cho con lớn lên, giống như người mẹ chăm sóc con thơ mình vậy. Con yêu dấu, Nguồn Mạch Sự Sống phát nguồn từ Cha. Con hãy nhận sự chúc phúc của Cha! Ngày 16 tháng 12, 1989 - Bình an ở cùng con. Sự thánh thiện không thể đạt được trong một sớm một chiều đâu. Cho nên con cần phải kiên nhẫn bước đi từng bước trên con đường đầy trở ngại với nhiều thập giá nhỏ bé. Con đừng rời xa Cha. Con vẫn còn muốn tiếp tục chứ? Con có muốn tiếp tục bước đi với Cha trên con đường này cho tới cùng không? - Lạy Chúa, con sẽ không rời xa Chúa. Xin Chúa giúp con biết luôn níu chặt lấy Tà Áo Chúa, không khi nào rời. - Con hãy bám chặt lấy Thập Gía của Cha, rồi Thập Gía này sẽ dẫn con tới Sự Hoàn Thiện. Cha Ở bên con và Cha Đang kết hợp với con. Này Vassula của Cha ơi, con hãy cầu nguyện, vì lòng mộ mến chủ yếu đến từ tình yêu. Cha là Chúa đã cho con được thấm nhuần Tình Thương Yêu của Cha. Cha kêu gọi tất cả các linh hồn hãy đến mà đắm mình vào Đại Dương Yêu Thương Của Cha, để mọi người cũng có thể được thấm nhuần và cảm nhận được Tình Thương Yêu này. Cha là Chúa Giêsu, Cha thương yêu tất cả các con. Các con hãy ti n vào Thánh Tâm Cha. Cha muốn dấu các con trong tận đáy ế Thánh Tâm Cha. Cha sẽ mãi dấu các con trong đó và giữ các con cho riêng Cha. Bông hoa yêu quýơi, con hãy yêu m Cha hết lòng, hãy luôn yêu mến Cha. ến Con hãy thờ lạy Cha, hãy luôn thờ lạy Cha! Cha sẽ làm những gì còn lại. Con hãy học nói câu này: “Lạy Cúa Giêsu, xin hãy biến trái tim con thành nơi nghỉ ngơi của Chúa. Lạy Chúa, xin hãy đến và nghỉ ngơi trong con”.

Ngày 17 tháng 12, 1989 (Tôi cảm thấy như Chúa thật xa tôi. Tôi rất hoang mang với cảm giác này. Tôi biết đó là hoàn toàn tại lỗi của tôi, và đây lại là một thử thách ghê gớm cho tôi. Trên cuốn tập của riêng tôi toàn là những chữ viết ngoáy với nét chữ nguệch ngoạc do bàn tay tôi viết ra. Lập tức Chúa đến giải cứu tôi và bảo tôi viết: “Có phải Cha đã từng nhắc nhở con là đừng để bàn tay con “phóng túng” không? Cha muốn con luôn lắng nghe. Cha ở bên con, thế mà tinh thần con lại ở xa Cha. Con hãy lắng nghe . Cha, là Chúa, mu con luôn lắng nghe! Con hãy ốn hiệp nhất với Cha, hãy nên một với Cha. Cha và con, con và Cha, thế rồi chúng ta có thể nên một để cùng làm việc. Con có hiều không? Vassula ơi, con phải thận trọng”. “Qua việc hiệp nhất, Chúng Ta có thể hiệp lực để cùng làm việc”. Tôi cảm thấy hoang mang sợ hãi, vì tôi đã nhận được những mạc khải và sự hướng dẫn của Chúa bằng một đường lối thật đặc biệt, cũng như đư nếm ợc hưởng Thiên Ðàng và Sự Hiện Diện của Thiên Chúa, trong khi thấy mình chẳng có chút công trạng gì. Đột nhiên, tôi thấy như thể cửa Thiên Ðàng đang từ từ đóng lại, và tôi mất đi sự cảm nhận được Sự Hiện Diện của Ngài.) - Con đừng sợ. Cha đang nóng lòng chờ đợi cho giây phút này để Cha có thể hiệp nhất với con. Vậy con đừng bao giờ nghĩ rằng, Cha đang muốn ngăn chặn con lại. Cha chỉ đòi con phải bừng tỉnh sau cơn mê ngủ mà thôi, và rồi Cha sẽ cùng con làm việc tới cùng. Con hãy để linh hồn con hân hoan trước sự Sự Hiện Diện của Cha. Cha còn nhiều điều để nói với con, thế nhưng con không thể nào nhận lãnh được hết vào lúc này. Con là kẻ quá dòn mỏng, và Cha biết con cũng là kẻ yếu đuối nữa. Này con yêu dấu, con không cần dùng lời nói để thưa v ới Cha là con yêu mến Cha. Muốn khao khát Cha, yêu mến Cha, chiêm ngưỡng Cha, con hãy thực hiện bằng trái tim: làm như thế là con đang làm theo Ý Cha, vì Ý của Cha là muốn con yêu mến Cha và tôn thờ Cha. Cho nên khi làm việc này, MỌI SỰ con làm, con nên làm trong Âm Thầm. Con hãy dâng lên Cha ý muốn con. Con hãy dâng lên Cha tất cả những gì con có: ý muốn, bản thân, niềm vui, cùng mọi sự khác.. - Lạy Chúa của con, con xin dâng Chúa ý muốn con, bản thân con, niềm vui của con, và tất cả những gì Chúa muốn. Lạy Ðức Minh Vương của con, xin cứ lấy và lấy bất cứ sự gì Chúa muốn nơi con cho THỎA NGUYỆN thánh ý Chúa. - Để đáp lại ý Cha, vậy con vẫn còn muốn Thập Gía Tình Yêu và Bình An của Cha chứ? - Vâng lạy Chúa của con, một cách trọn vẹn. Cho dù con có bị đè bẹp bởi sức nặng của Thập Gía. Con sẽ vác Thập Giá, ngay cả con phải bò bằng hai đầu gối của con.

- Con gái yêu quí của Cha ơi, Thập Gía Bình An và Tình Yêu của Cha sẽ thánh hóa được nhiều con cái Cha. Con hãy để Cha vào nghỉ ngơi trong tâm hồn con. Cha là Chúa, chúc lành cho con. Con yêu dấu, con hãy chờ rồi con sẽ thấy. - Con rất vui khi nghe Chúa nói: “hãy chờ rồi con sẽ thấy!” - Hỡi người con bé mọn của Cha, Chúng ta, Cha con ta? - Vâng, lạy Chúa của con. - Chúng ta, chúng ta? - Vâng, lạy Mẹ Thánh. Ngày 18 tháng 12, 1989 - Vassula của Cha ơi, Cha là Thiên Chúa, Cha sẽ nuôi dưỡng con ở ngay trước mặt những kẻ bách hại con. Này con yêu dấu, con hãy cảm nhận một điều là Cha đau đớn khi thấy con phải sống ở giữa bày sói này… Linh Hồn Cha phiền muộn và Thánh Tâm Cha đau đớn quá đến nỗi Cha phải huy động các đạo binh thiên thần đến yên ủi Cha. Các người bách hại con đã cho con uống nước độc, nhưng Cha sẽ không ngớt chữa lành con bằng Tình Thương Yêu khôn sánh mà Cha ã dành cho con. Cha ẽ hất đổ tất cả những đ s người nhẫn tâm này, những người đã từng khinh thường các thiên thần của Cha 99. Tất cả các con là những người mà Thánh Tâm Cha cảm thấy vui thích và sống cùng, là những người mà Cha tìm được sự an ủi và sự nghỉ ngơi. Hỡi các con chiên của Cha, những người nhận Sứ Điệp của Cha qua Ân Sủng của Cha, hỡi các con chiên của Cha, những người đã làm cho Thánh Tâm Cha được nghỉ ngơi, các con là chính những linh hồn được Cha ưu đãi. Cha sẽ không đứng làm ngơ nhìn các tên Cain này tấn công các con, những tên Cain đầm mình trong tội, cũng không bao giờ ngưng tìm cách xiết cổ các con là những Abel của Cha. - Chúa ơi! những tên Cain này tấn công chúng con không chút thương xót. Họ đã giết các tiên tri của Chúa khi xưa, và ngày nay họ lại muốn tiếp tục tội ác của mình. Chủ đích của họ là phá đổ tất cả các Bàn Thờ Chúa, từ Bàn Thờ này đến Bàn Thờ khác. Họ muốn hủy diệt chúng con khỏi mặt đất lưu đày này! - Hỡi con còn xót lại của Cha… hỡi bàn thờ của Cha… con là người được Cha đưa lên từ bụi đất để được uốn nắn và làm thành bàn thờ sống động của Cha là Ðấng Tối Cao. Con là một trong những bàn thờ của Cha, những bàn thờ Cha đặt
99

Các sứ giả ngày nay.

ở mọi vùng khác nhau trên trái đất, để từ đó, Cha thổ lộ mong ước Nồng Nàn phát ra từ Ngọn Lửa Thương Yêu luôn Bừng Cháy của Cha. Cha nói cho con điều này: Cain sẽ phải đối diện với Cha lần này. Nó là kẻ vẫn thích giết chóc, vì nó vẫn tiếp tục gieo vãi trên mảnh đất nó đã từng vun trồng hạt giống sự dữ của nó. Ngày nay nó sẽ lãnh đủ các kết quả mà mùa gặt của nó mang lại. Nó sẽ phải đối diện với Cha. Con hãy lắng nghe, hỡi bồ câu của Cha: nó sẽ không thể dùng sức mạnh hay gươm giáo mà kéo con tới sa mạc để làm đổ máu con một lần nữa, và Cha sẽ không để nó lấy đi Ngọn Lửa Tình Thương Cha đã ban cho con. Hỡi các bàn thờ nhỏ bé của Cha, các con là những người tạo nên sự vui mừng cho Cha. Các con hãy can đảm lên và đừng sợ. Mọi tội ác của nó sẽ dội lại lên đầu nó… Và lời tiên tri của Isaiah vẫn còn ứng dụng cho những tên Cain của thời nay, ý nói rằng: Cha là Chúa sẽ cho chúng “một tinh thần trì độn, một cặp mắt mù lòa và đôi tai điếc lác và ngày nay chúng vẫn như thế” và sẽ mãi mãi như thế. Cha đã trục xuất tên Cain ra khỏi vùng đất của nó mà đày nó vào trong sa mạc, một vùng không có sự hiện diện của Cha, một vùng chỉ có những đồi bại tuôn chẩy thành các giòng sông, ngập tràn cả lên bờ và dẫn nước vào vùng đất của nó. Đấng Công Chính đã đuổi nó ra khỏi Mắt Cha. Thực ra, ngay cả ngày nay khi Đấng Giầu Lòng Thương Xót đến để cứu vớt nó, và vươn Bàn Tay nhân hậu ra để vén tấm màn che mắt nó, thế mà nó vẫn từ chối… Hỡi Cain, Ta cũng đã xuống và đến tận những vùng dưới lòng đất dành cho người chết để đưa ngươi lên khỏi vực thẳm ấy. Thế nhưng cho tới bây giờ, ngươi vẫn không chịu lắng nghe Ta và cũng chẳng sẵn lòng để nhận ra Ta là Thiên Chúa của ngươi. Này Vassula ơi, này b câu của Cha, con đừng sợ khi phải lên tiếng, vì ồ Cha đã ban cho con Thần Khí của Cha. Thực ra khi phải băng qua chốn lưu đày này là một điều khổ nhọc, nhưng Cha đang Ở bên con. Cha là Đấng Đồng Hành Thánh Thiện của con, bước đi bên con đ ban cho con khả năng ăn nói, tình ể bằng hữu và niềm an ủi. Việc Cha ở bên con sẽ là một đe dọa cho kẻ thù con. Cha ở bên con để làm lắng dịu bất cứ cơn gió lốc nào muốn nổi lên và làm con phải hoảng sợ. Cha ở bên con để xua đuổi những con chó sói đang săn lùng con. Cha ở bên con để che đầu con khỏi mặt trời nóng cháy. Con yêu dấu của Cha ơi, Cha ở bên con, để rồi Cha dùng Ánh Sáng Cha mà xua đuổi đi mọi loài rắn độc và bọ cạp trên đường con đi. Cha dẫn con trên đường con phải đi, và hàng ngày, Cha dùng Hương Thơm c Cha mà xức trên con cùng với tất cả những người ủa đồng hành với chúng ta. Cha chúc lành cho mỗi bước các con đi. Hỡi các bồ câu của Cha, Mắt Cha hằng luôn trông chừng các con. Các con là nh ững người Cha đã tìm kiếm bằng mọi cách từ trong sa m Tình ạc. Thương Yêu Cha dành cho các con là Ng Lửa Sống Động, và lòng thương ọn yêu độc quyền của Cha thì mãnh liệt như chưa bao giờ có. Vậy các con hãy lắng nghe bài ca thương yêu của Cha. Chốn nghỉ ngơi của Cha giờ đây không còn xa các con n ữa. Cha là Ð ấng thương yêu các con nhất, và Cha ban cho các con Món Quà Tình Yêu của Cha.

Hãy đến và lắng nghe giáo huấn của Cha. Giáo huấn của Cha là Ánh Sáng, những giáo huấn mà thế giới đã quên. Những giáo huấn này phải trở nên con ngươi trong mắt họ. Nào, Chúng ta, Cha con ta? - Vâng, cho đến muôn đời, lạy Chúa. - Chúng ta, Cha con ta? - Đến muôn đời, lạy Mẹ Thánh. - Mẹ yêu con. Ngày 19 tháng 12, 1989 - Ôi! lạy Thánh Thần Chỉ Dẫn, xin đừng để hồn con phải lầm lẫn. Chúa là Thày Giáo Thánh Thiện của con, và chính Chúa là Ðấng đã chỉ dẫn con, và con được dạy dỗ từ chính Môi Miệng Chúa. Lạy Chúa là Thày Dạy của con, con ở đây để lắng nghe Chúa. - Hỡi người con bé mọn của Cha, con đừng phản đối khi sự thử thách đến, cũng đừng đưa ra ý kiến gì cả. Tâm hồn phải thế nào để làm cho một điều duy nhất được xuất phát ra đó là Bình An của Cha. Còn việc để những đối đáp tự phát ra trong các cuộc tranh chấp có thể trở nên những sai lầm không thể sửa chữa. Con hãy nhận những gì Thánh Tâm Cha ban cho con, không hơn không kém. Hãy sử dụng những gì Cha đã ban cho con. Giờ đây con hiểu Cha rồi chứ? - Vâng, lạy Chúa của con. Chúa ơi, xin nói lại cho con, Chúa là ai. - Vậy con hãy nghe Cha: đây là Cha, là Chúa là Giêsu, Con Yêu Dấu của Thiên Chúa, là Ngôi Lời N hập Thể đến sống giữa loài người các con. Đây là Cha, là Ðấng Cứu Độ của con, là Đấng đang nói với con 100. Bông hoa yêu quý ơi, con hãy can đảm lên. Con hãy dựa đầu vào Trái Tim Cha và lắng nghe Nhịp Tim của Cha, giống như Chim Bồ Câu mà con thấy trong thị kiến của con. Con hãy lắng nghe, Cha yêu tất cả các con đến điên dại. Giờ đây con đã hiểu hơn về Cha là Đấng Toàn Năng. Cha là Vị Tôn Sư của con và Cha sẽ gìn giữ con trong đức tin… đức tin… và đức tin. Cha thương yêu con. Cha muốn giáo huấn con và đưa con lên bằng chính đức tin và trong đức tin. Con sẽ luôn luôn nhận được mạc khải nội tâm. Để nghe được Cha, con phải tịnh tâm mới có thể đi vào chiêm niệm và mới nhắc nhở mình về Sự Hiện Diện của Cha. Cha cất đi khỏi con khả năng điều khiển bàn tay của con. Con hãy chấp nhận những điều này, vì tất cả đều do Cha mà đến. Cha muốn sự việc diễn tiến như thế. Con không nhận
100

Chúa Giêsu phán những lời này như thể Người đang phán lần thứ nhất với một người nào đó.

ra rằng: tất cả những gì con học được đều từ Cha mà đến hay sao? Cha sẽ hướng dẫn con theo cách này cho đến cùng. Hỡi học trò của Cha ơi, con hãy vui lên! - Lạy Thiên Chúa của con, Chúa làm con lặng người đi không nói được… - Con hãy vui lên, vì con không đáng được bất cứ một ơn huệ nào trong những ơn huệ này. Này con ơi, Chúa Tình Yêu thương yêu con. Ngày 23 tháng 12, 1989 - Con gái yêu quí của Cha ơi, bình an ở cùng con. Con hãy đặt tay vào Trái Tim Cha… và hãy cảm nghiệm Trái Tim Cha bị tan nát như thế nào. (Bằng tâm trí, tôi đã cảm nghiệm được Trái Tim của Chúa chúng ta.) - Con hãy gỡ các gai nhọn đang đâm thâu Trái Tim Cha vào lúc này. - Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết cách gỡ những gai nhọn này ra. - Gai nhọn có thể được gỡ ra bằng tình yêu mến. Con hãy yêu mến Cha! Này Vassula yêu dấu, con hãy hết lòng yêu mến Cha! Hãy là dầu hoan lạc của Cha, hãy an ủi Cha và đem về cho Cha nh ững linh hồn nhỏ bé. Con hãy tỏ cho họ biết về Thánh Tâm Cha. Con hãy nói với họ về Tình Thương Yêu Cha. Hãy tháo gỡ từng gai nhọn ra và thay thế bằng một linh hồn nhỏ… Các việc đền tạ lớn lao phải được thực hiện để cầu nguyện cho Nhà Cha. Thực sự Cha sẽ xây dựng lại Nhà Cha, tu bổ từ viên gạch này đến viên gạch khác, từ lớp này đến lớp khác. Các cuộc tấn công ghê gớm đang nhắm vào Nhà Cha dù đến thế nào đi nữa, thì cuối cùng, Cha là Chúa sẽ thắng. Tiếp đến Cha sẽ đưa vào Nhà Cha cho đầy những linh hồn trong trắng. Như đàn chim câu về đầy chuồng, Nhà Cha cũng sẽ đầy những linh hồn trong trắng như vậy, và Cha sẽ cho phép các tâm h này ăn chính thức ăn do Tay Cha cung cấp để họ có thể ồn thốt lên lời thân tình : “Abba, Cha ơi!”. Thiên Tính Cha sẽ chế ngự các thứ đồi bại, những đồi bại gây nên bởi các hành vi vô đạo đức của thế giới đã biến các con cái Cha trở thành những người vô thần. Cha muốn làm cho những linh hồn trong trắng này trở thành con cái siêu nhiên, chiếu toả Thiên Tính của Cha. Đó là lý do tại sao vào thời buổi này Cha không ngừng nhắc nhở các con về Chân Lý, mà thực sự đây là sự nhắc nhở do ý Cha muốn. Nhiều người trong các con dù cảm thấy bực mình vì sự nhắc nhở của Cha, thì Cha cũng vẫn cứ tiếp tục nhắc nhở các con về cùng những điều như nhau. Đây là cách duy nhất để đánh động một số linh hồn biếng nhác. Ngày nay, có nhi u người thiếu lòng tin đã chối từ Thần Ân Sủng của ề Cha, nhưng họ đâu có biết mình đang từ chối gì, như lời Thánh Kinh nói: …

“Viên đá bị những thợ xây loại bỏ, đã thành viên đá tảng, một viên đá làm cho nhiều người vấp ngã” 101. Những người thiếu lòng tin này bị vấp ngã bởi viên đá góc tường, vì họ đã không tin vào các Hoạt Động của Thánh Thần Cha. Đúng vậy, ngày nay Thần Ân Sủng của Cha là Đấng đang ngự xuống để chỉ dẫn cho các con biết về Đường, Sự Thật và Sự Sống, chính là Đá T , Viên Đá Góc ảng Tường mà các con không nhận ra mà còn chối bỏ toàn bộ. Con gái yêu quí của Cha ơi, với ngay cả sự bất toàn của con, Cha vẫn có thể hoàn thành được các Sứ Điệp của Cha. Con hãy coi những đau khổ con chịu chính là ơn phúc. Con h nghĩ đến những gì Cha phải chịu để hoàn tất Công ãy Việc của Cha và Cha đã chịu đựng các Thương Tích Đau Đớn để cứu chữa tất cả các con. Cha cần những linh hồn biết sống quảng đại, cùng sẵn lòng dâng mình làm lễ vật hiến tế cho người khác và trở thành những thập gía nhỏ. Những hy sinh như th sẽ không bao giờ trở nên vô ích đâu. Các việc đền tạ lớn lao ế phải được thực hiện và thời giờ thì cấp bách. Hỡi người con bé mọn của Cha, do đó con hãy dựa vào Vai Cha khi con mệt mỏi. Con đừng bao giờ để mình ngã quị. Con hãy luôn nương dựa vào Cha! Cha con chúng ta đang hiệp nhất với nhau. Vassula con ơi, con hãy cầu nguyện cho sự cứu rỗi của thời đại con đang sống. Con hãy chiều chuộng Cha là Thiên Chúa của con bằng sự nhỏ bé của con. Con hãy chiều chuộng Cha bằng lời cầu nguyện phát ra tự trái tim con. Cha muốn lòng chân thành. Cha không thích sự ép buộc. Cha muốn tấm lòng của con. Con hãy trở nên hoàn thiện! Này con ơi, Mắt Cha sẽ không khi nào rời xa các con. Tất cả các con 102 là Niềm Vui và Hạnh Phúc của Cha. Ngày 24 tháng 12, 1989 - Chúa Giêsu ơi? - Cha đây. Con hãy tôn vinh Thiên Chúa! - Con xin tôn Vinh Thiên Chúa. - Này con của Cha ơi, con hãy cầu nguyện, hãy dâng mình con cho Cha! Chúa Tình Yêu đang ở gần bên con. Chúa Tình Yêu luôn gần bên con từ khi con còn nằm trong nôi cho tới ngày nay và sẽ ở bên con mãi mãi. Con hãy ở gần Cha và hãy gạt bỏ mọi ý nghĩ lo lắng vẩn vơ. Con hãy chỉ nương tựa vào Cha mà thôi. Con hãy kết hợp nên một với Cha. Con hãy làm thỏa cơn khát tình thương yêu vô bờ của Cha.

101 102

1 Pr 2, 8. Các linh hồn nhỏ.

- Ôi, Lậy Đấng Toàn Năng! (Sự Sụp Đổ của Chủ Nghĩa Cộng Sản ở Romania.) - Bông hoa yêu quýơi, Cha là Ánh Sáng th gian. Con hãy hân hoan ca hát, ế hãy vui mừng lên về việc Cha là Giêsu đang thực hiện những việc lạ lùng này. Thập Gía Cha sẽ lại được dựng lên trên mọi Nhà Thờ. Con có thấy không? 103 Hòa bình thế giới sắp đến rồi. Hòa Bình sắp xuất hiện. Con hãy cầu nguyện cho ngày nhìn thấy Hòa Bình và Yêu Thương. Như người me đau đớn trươc khi sinh con, thế giới cũng cảm nhận những niềm đau đơn báo trước như vậy. Các con yêu d của Cha, đây là những Dấu Chỉ đầu tiên của Chúa Tình ấu 104 Yêu đang đến . Cha là Chủ Tể trên trời dưới đất và với Quyền Lực của Cha, Cha sẽ bày tỏ cho mọi dân tộc biết Cha là Đấng Vạn Năng. Cha đã nói rằng: với Hơi Thở của Cha, Cha sẽ lật đổ tất cả những người đã kéo các con xuống hàng nô lệ. Con hãy để người dân của đất nước các con nhận thức được rằng: không gì nằm ngoài Quyền Phép Cha, và Cha làm vậy là cho Vinh Quang Cha. Không ai có thể xóa bỏ Luật Pháp của Cha được. Con hãy để người dân của đất nước các con nhận thức được rằng: chính Cha là Chúa và là Ðấng đã đến để giải phóng những kẻ bị giam cầm và đưa họ lên cùng Cha. Chính Cha đã làm cho kẻ thù của các con phải muôn đời xấu hổ. Không chỉ có vậy đâu, Cha sẽ còn ký với người chị của con là Russia một giao ước Bình An và Yêu Thương. Cha sẽ tha thứ tội ác của Nàng và lại làm cho nàng trở nên Hôn Thê của Cha. Rồi từ đáy lòng, Russia sẽ cất lên bài ca này: “Con sẽ yêu Ngài mãi mãi và giao ước của con với Thiên Chúa sẽ luôn tồn tại”. - Linh Hồn Cha khao khát giây phút vinh quang này. Cha muốn tỏ sự cả sáng và vinh hiển Cha ra cho mọi dân tộc dưới bầu trời này qua người chị của con là Russia. Cha sẽ trang điểm cho Russia vẻ đẹp và sự trung thực của Cha và Cha sẽ phô bày tỏ Russia ra cho những người anh chị em của con 105, để họ có thể thấy được vẻ đẹp và sự trung thực của Cha qua Russia và trong tâm hồn Russia. Con gái yêu quí của Cha ơi, con, ngày hôn lễ vui mừng về việc chị con cải hóa sắp tới rồi. Cha đã nói rằng: Cha là Ðấng Hằng Hữu, là Đấng ngự xuống với thời đại khốn khổ của con để an ủi những người bị áp bức và giải thoát những người bị giam cầm, và giải thoát cả những ai đang sống trong ngục tối tăm. Chính Cha, là Ðấng Cứu Ðộ của các con, Cha đến để giải cứu các con khỏi nanh vuốt con rồng đỏ. Náy các bồ câu của Cha ơi, chính Cha, là Chúa Giêsu của các con, Cha đến phá vỡ các cũi lồng để giải thoát các con. Chính Cha là Ðấng Thánh, Cha
103 Trong thị kiến, tôi nhìn thấy nóc của một nhà thờ, và có hai ba người trên đó, đang cố để đặt một Thập Giá nặng lại vào đúng vị trí cũ của nó. 104 Ngày 29 tháng Mười Một, một tháng trước khi biến cố Romania xảy ra, Chúa Giêsu và Mẹ Thánh chúng ta ban cho chúng ta một Sứ Điệp Giáng Sinh, để tôi đọc trong buổi cầu nguyện vào ngày 22 tháng Mười Hai. Sứ Điệp của Mẹ ám chỉ về biến cố người dân Romania được tự do (29 tháng Mười Một, 1989). 105 Ở đây Chúa muốn chỉ về người Công Giáo Rôma.

không bao giờ bỏ rơi các con. Cha nói thật với các con rằng: các cổng thành của các con 106 sẽ được mở ra cho Cha. Này Vassula con ơi, Cha sẽ đánh bại hoàn toàn mọi quyền lực độc ác, và làm cho chúng ph nhục nhã, bẽ mặt. Các thứ quyền lực này đã làm suy sụp ải Nhà Cha, làm cho Nhà Cha thành những nấm mồ trống rỗng. Ánh Sáng Cha sẽ hồi sinh người chị của con là Russia cùng với tất cả các nước láng giềng của nàng. Cha sẽ phá vỡ các cũi lồng và giải thoát các con. Con hãy bi t rằng: ơn ế cứu độ và sự giải thoát chỉ đến từ Cha mà thôi. Con hãy c nguyện cho người ầu chị của con. Con hãy cầu nguyện cho các nước láng giềng của Russia nữa. - Lạy Chúa của con, Chúa đã phán rằng: “sự khốn khó sẽ đến với người chất đầy của cải không thuộc về mình, và chất chứa đầy nhà cả những vật cầm cố nữa, vậy chẳng lẽ người chủ nợ lại không bất thần gào lên, hay những người trung gian đòi nợ lại không canh chừng để mà đòi nợ hay sao?” Rồi người nợ sẽ trở nên nạn nhân của họ (Khabacúc 2, 7). Ðiều này đã xảy ra đúng như ở Romania, có điều những người vô tội đã trả giá bằng máu của họ. - Con hãy tin chắc một điều rằng: Cha có bên Cha các thánh t đạo trong thời ử đại của con, những nạn nhân của cơn cuồng giận Satan. Cha có bên Cha t t cả ấ những người bị tiêu diệt chẳng khác gì những nạn nhân. Cha nói cho con biết: Satan nổi cơn cuồng giận như vậy vì nó biết mình đã thất bại trong ý đồ hủy diệt từng bông hoa của Cha. (Rồi Chúa Giêsu từ trên cao nhìn xuống Romania.) - Hỡi người con bé mọn của Cha, con đừng khóc than nữa! 107 Cha là Chúa sẽ xây dựng lại cảnh hoang tàn của các con, và Cha sẽ gia tăng số người như các con để làm chứng nhân cho Danh Cha. Cha sẽ cho các con nhìn thấy những điều trọng đại do Danh Cha mà đến. Sau cùng tất cả được tự do! Tất cả các con được tự do mà đến với Cha là Ðấng Cứu Độ của các con, và các con sẽ sống trong Thánh Tâm Cha. Cha sẽ dùng Ánh Sáng Cha để mà săn đuổi kẻ thù của các con, cũng là những kẻ thù của Cha. Các con đừng khóc thương cho con cái mình nữa, vì hôm nay Cha nói với các con rằng: Cha đã đặt tất cà vào tận đáy Trái Tim Cha rồi. Xin chúc tụng Chúa chúng con, Là Thiên Chúa Giầu Lòng Xót Thương, vì Ngài đã viếng thăm dân Ngài. Ngài đã đến cứu dân Ngài. Ngài đã đến để ban Ánh Sáng cho những ai
106 Các cổng của nước Romania.
107

Chúa Giêsu có ý chỉ người dân Romania.

đang sống trong tối tăm và bóng đêm đầy chết chóc. Xin tôn vinh Ngài là Ðấng đến để hướng dẫn bước chân chúng con trên đường Bình An và Yêu Thương. Amen. Ngày 29 tháng 12, 1989 (Lễ Hiển Linh) Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, Chúa là Ðấng ngày đêm con tôn thờ trong thầm lặng. Lạy Chúa, là Đấng từ trời cao, từ chính nơi Thánh Điện vinh quang Chúa đang đoái nhìn xuống chúng con, Xin thương xót các con cái Chúa bị giam cầm như chim câu trong lồng, đói khổ và yếu nhược, bị kẻ thù áp bức!. Xin chúc tụng Danh Chúa đầy tình lân ái” “Dân chúng đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.
2

Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan Ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt” (Isaia 9, 1-2)

- Ơn cứu độ từ Cha mà đến. Cha là Ðấng-Cứu-Thế.

- Bình an ở cùng con. Con hãy thờ lạy Cha và yêu mến Cha trong Bí Tích Thánh Thể. Con hãy đến tiếp rước Cha trong Hiến Tế của Cha như con chiên tinh tuyền. Các con phải đến tiếp rước Cha với tâm hồn trong trắng. Nếu như các con nhận thức được Cha hiện diện như thế nào trong Mình Máu Thánh, mà nhờ đó Cha đã đem lại ơn cứu độ đời đời cho tất cả các con thế nào, thì các con s đến với Cha với tâm hồn trong sạch và tôn kính. Do Lòng ẽ Thương Yêu Vô Biên, Cha ã ban t ng Mình Cha như Hiến Tế toàn vẹn để đ ặ thanh tẩy tất cả các con khỏi tội lỗi. Cha muốn tất cả các con am hiểu tường tận Hiến Tế này. Đúng vậy, Cha muốn khuyến khích các con nên cố gắng mà hiểu những gì Cha đang ban cho các con, và điều này sẽ khơi dậy được trong các con tâm tình đáp trả bằng tình yêu.

Hiến Tế này có thể dẫn các con tiếp cận với đời sống thánh hoá và thiên tình. Này con yêu dấu, Hiến Tế này có thể hoàn thành mục đích của Cha trong các con và đem các con ới sự thánh thiện viên mãn. Hỡi các con yêu dấu của t Cha, Hiến Tế của Cha là Hiến Tế đời đời, và các con là những người Linh Hồn Cha Thương yêu, sẽ được nhận lãnh mỗi ngày. Trong giây phút Thánh này, thánh đi n Cha tràn ngập các thiên thần của ệ mỗi phẩm trật, sẵn sàng tiếp kiến Cha là Thiên Chúa của mình. Tất cả phủ phục thờ lạy Cha, an ủi Thánh Tâm Cha. Còn các con là những người sắp sửa tiếp rước Cha, các con không tôn thờ Cha sao? Các con không sùng bái Cha sao? Con hãy nh thức Sự Hiện Diện Thánh của Cha. Con đừng ngủ vùi ận trước Sự Hiện Diện của Cha. Các con đừng để đầu óc các con nhởn nhơ đâu đó trước Sự Hiện Diện Cha. Liệu các con có đang tâm để mình đi vào cơn ngủ lịm được chăng nếu như các con được đứng dưới chân Thập Gía Cha trên đồi Golgotha? Các con yêu dấu của Cha, các con sẽ cảm thấy thế nào, nếu như các con lại chính là người đang tham gia vào việc Đóng Đanh Cha vào Thập Giá ở trên núi Sọ ấy? Các con có để tâm hồn mình tràn ngập những biến cố vô bổ của đời nay, hay là các con sẽ phủ phục dưới chân Thập Gía Cha và tôn thờ Cha là Thiên Chúa của các con? Cha đã chết cho các con trên Thập Gía, và bất chấp mọi đau khổ Cha phải chịu. Vậy các con có còn tỏ ra lơ là và vô tâm trước Hy Tế của Cha không? Cha hiện diện trong Nhà Tạm, như xưa Cha hi n diện và ệ chịu đóng đanh trên Thập Gía. Thế nên lần này các con hãy đến với Cha với sự nhận thức tỏ tường về Ðấng mà các con đang lãnh nhận, nhận thức Ai là Ðấng kết hiệp với các con để thanh tảy các con, ban cho các con Sự Sống đời đời. Con gái yêu quí của Cha ơi, con hãy kiên nhẫn như Cha hằng kiên nhẫn. Con hãy đến nghỉ ngơi trong Thánh Tâm Cha và Con hãy để cho Cha nghỉ ngơi trong trái tim con. Chúa Tình Yêu thương yêu con. “Ôi! lạy Chúa Giêsu Kytô, lạy Chúa là Ðấng Cứu Ðộ chúng con, Chúa đã hứa ở với chúng con mãi mãi. Chúa đã mời gọi tất cả các Kytô hữu đến với nhau và chia sẻ Mình và Máu Thánh Chúa. Thế nhưng tội lỗi chúng con đã phân rẽ chúng con, và làm cho chúng con không còn có th ể cùng nhau tham dự tiệc Thánh Thể của Chúa nữa. Chúng con xin thú nhận tội này, và chúng con cầu xin Chúa tha thứ cho chúng con, và giúp chúng con biết chấp nhận con đường hoà giải như Ý Chúa muốn. Xin hãy đốt lên trong chúng con ngọn lửa của Thần Mến. Xin ban cho chúng con thần khí khôn ngoan và đức tin, thần khí dũng cảm và kiên nhẫn, thần khí khiêm nhu và kiên quyết, thần khí yêu thương và sám hối, nhờ lời cầu nguyện của Mẹ rất thánh Chúa và của các thánh. Amen.”

(Lời cầu nguyện của Cha Sergius Bulgakov)