DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PROGRAM

AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA U RIJECI Slavka Krautzeka bb, Rijeka NAZIV PREDMETA NOSITELJ KOLEGIJA ASISTENT Sem. VI ECTS bodovi: 2 Keramika I Mag. Lucija Gudlin, umjetnički suradnik / Broj sati po semestru P 1 V 0 S 0 Vrijeme konzultacija: e-mail: lucija.gudlin@ufg.ac.at e-mail: / Petak 14.00-14.30 Kabinet br.: Akad. god.: 2009./2010. Studijski program: Primijenjene umjetnost Likovna pedagogija

OPIS PREDMETA * Razvijanje općih i specifičnih kompetencija: Sustavno razvijanje spoznaje o stvaranju u glini. Uz individualno vodstvo profesora stječu se osnovna znanja o obradi gline te se razvija senzibilitet kreativnog likovnog izražavanja u glini. Razvijanje spoznaje o estetskom u keramici i utilitarnosti keramike. Korelativnost i korespondentnost programa: Kolegij Keramika u korelativnoj i korespondentoj je vezi sa kolegijima prve i druge godine, Modeliranje i Kiparstvo, tako što omogućuje studentu produbljivanje stečenih znanja o glini uz stjecanje specifičnih teoretskih i praktičnih znanja i vještina o oblikovanju keramike. Okvirni sadržaj predmeta: Program kolegija Keramika zamišljen je kao uvod u keramiku što podrazumijeva upoznavanje umjetničkih dijela realiziranih u keramici, umjetnika- keramičara, keramičkih sirovina i upoznavanje sa zakonitostima modeliranja šupljeg volumena kroz zadane vježbe. Literatura: Kučina, Vladimir: Oblikovanje keramike. Zagreb: 1989. Mattison, Steve: The Complete Potter. The complete reference to tools, materials, and techniques for all potters and ceramicists. NY: Barron's 2003. Weiß, Gustav: Keramik Lexikon. Praktisches Wissen griffbereit. Bern; Stuttgart; Wien: Haupt 1998. Dopunska literatura: Weiß, Gustav: Abenteuer Erde und Feue. Das ist Keramik. Bern; Stuttgart; Wien: Haupt 2000. Weiß, Gustav: Keramik Die Kunst der Erde. Kulturgeschichte und Techniken. Bern; Stuttgart; Wien: Haupt 2004. Frotscher, Sven: Keramik und Porzellan. München: Deutscher Tascenbuch Verlag 2003. Peterson, Susan: The Craft and Art of Clay. London: Laurence King Publishing Ltd, 2003.

The complete reference to tools. Studentima je potreban vlastiti pribor za modeliranje od min. vježbe): Radionica za keramiku Opis predavanja 12.14.03. 26. materials. Pregled idejnih rješenja.. Pregled radova iz zimskog semestra.. 04. Praktisches Wissen griffbereit.05.03. neophodno predznanje i vještine Glina.30 . Oblikovanje prema vlastitim idejnim rješenjima.00 (2. Vrijeme održavanja: 11. Mattison. 2-3 komada koji studenti kupuju prema savjetu profesora. Dopunski zadatak Čitanje literature.03. 26.05. Završiti formu i oblikovati pločicu (dz). 09.30 (1. Pregled radova. napinjanja volumena i obrade površine. Potreban materijal. Crtanje vlastitih idejnih rješenja za uporabnu formu (šuplji volumen). Oblikovanje i dekoriranje prema vlastitim idejnim rješenjima. posjećivanje izložbi i Internet portala koji se bave keramikom. 21. Oblikovanje uporabne forme prema vlastitim idejnim rješenjima.. 23.05. Neophodna priprema Priprema gline i stalaka za modeliranje. Konačna idjena rješenja (dz). Gustav: Keramik Lexikon.05. seminara. . 12. 23.04. grupa) 21. 04.TJEDNI IZVEDBENI PLAN Naziv predavanja: Keramika I (ljetni semestar 2010. Zagreb: 1989. Crtanje idejnih rješenja forme i dekora (slobodna tema) (dz). Dekoriranje uporabne forme. Dekoriranje pločice. Uvodno predavanje o planu i programu provođenja nastave u ljetnom semestru.) Datum: 12. stalci za modeliranje. Pregled idejnih rješenja (slobodna tema). oprema. Preporučena literatura za predavanje Kučina. tehnikama oblikovanja i alatima kroz proučavanje umjetničkih djela ostvarenih u keramici i realizacijom zadanih vježbi. Steve: The Complete Potter. Oblikovanje uporabne forme prema vlastitim idejnim rješenjima.. Stuttgart. Dopunski zadatak Crtanje idejnih rješenja prema kojima će se modelirati radovi. Pregled radova (uporabna forma i pločica). Bern. Pregled gotovih radova i skica za dekor za uporabnu formu. 07.06. NY: Barron's 2003.. Razvijanje vještina korištenja pribora kod oblikovanja forme. Domaći zadatak Završavanje modeliranja i završna obrada površine. grupa) Mjesto izvođenja nastave (predavanja. alatke za modeliranje.06. Znanja i vještine o radu sa keramičkim sirovinama nisu uvjet za upis kolegija. and techniques for all potters and ceramicists.. Vladimir: Oblikovanje keramike. 09.04.12.03. Završiti dekoriranje pločice i nacrtati idejna rješenja dekora za uporabnu formu (dz). 07. predavanja: 7 x 2 sata Znanja i vještine koje će se savladati na predavanju Stjecanje znanja o keramičkim sirovinama.04.04. Br.00 . Wien: Haupt 1998. Weiß.