EN Operator's Manual, 6-23 SE Bruksanvisning, 44-61 FI Käyttöohje, 62-79 DK Brugsanvisning, 80-97 NO Bruksanvisning, 98-115 IT Istruzioni per l’uso, 116-135 PT Instruções para o uso

, 136-156 GR ∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÃÚ‹Û˘, 157-179 CZ Návod k použití, 180-197 SK Operátorská príručka, 198-215 SI Navodila za uporabo, 216-233 HU Használati utasítás, 234-252

PL Instrukcja obsługi, 253-273 LV Lietošanas pamācība, 292-309 LT Naudojimosi instrukcijos, 310-327 HR Priručnik, 328-345 BG úêîâîäñòâî çà åêñïëîàòàöèß, 346-368 FR Manuel d'utilisation, 369-387 DE Bedienungsanweisung, 388-407 NL Gebruiksaanwijzing, 408-427 TR Kullaním kílavuzu, 428-445 RO Instrucöiuni de utilizare, 446-463

ES Manual de instrucciones, 24-43 EE Käsitsemisõpetus, 274-291

235e 240e

1
15
26

24 23 22 21 20 17 18 19
8

1 16

11

25

3 2

4

5 6 7

9

10

11

12

13 14
29 28 27

11

12

13

18

19

20

24

25

26

2

5451676-47 Rev. 4 2008-08-08

2

3

4

5

6

A

7

8

9

10

14

15

17

16 21 22
OFF HALF FULL

23

27

28

29

5451676-47 Rev. 4 2008-08-08

3

30

31

32

34

35

36

37

38

41

42

45

46

49

A

50

3

2

1

4

5451676-47 Rev. 4 2008-08-08

33

5 4 7 6, 8

3

10

2
39
Da ng er zo ne Retreat path
g llin on Fe irecti D
1 3 2 1 1 2

9
40

Retreat path

ne zo er ng Da

Da ng er zo ne

43

44

47

48

51

5451676-47 Rev. 4 2008-08-08

5

INTRODUCTION
Dear Customer,
Congratulations on your choice to buy a Husqvarna product! Husqvarna is based on a tradition that dates back to 1689, when the Swedish King Karl XI ordered the construction of a factory on the banks of the Husqvarna River, for production of muskets. The location was logical, since water power was harnessed from the Huskvarna River to create the water-powered plant. During the more than 300 years of beeing, the Husqvarna factory has produced a lot of different products, from wood stoves to modern kitchen appliances, sewing machines, bicycles, motorcycles etc. In 1956, the first motor driven lawn mowers appeared, followed by chain saws in 1959, and it is within this area Husqvarna is working today. Today Husqvarna is one of the leading manufacturers in the world of forest and garden products, with quality as our highest priority. The business concept is to develop, manufacture and market motor driven products for forestry and gardening as well as for building and construction industry. Husqvarna′s aim is also to be in the front edge according to ergonomics, usability, security and environmental protection. That is the reason why we have developed many different features to provide our products within these areas. We are convinced that you will appreciate with great satisfaction the quality and performance of our product for a very long time to come. The purchase of one of our products gives you access to professional help with repairs and service whenever this may be necessary. If the retailer who sells your machine is not one of our authorised dealers, ask for the address of your nearest service workshop. It is our wish that you will be satisfied with your product and that it will be your companion for a long time. Think of this operator′s manual as a valuable document. By following its′ content (using, service, maintenance etc) the life span and the second-hand value of the machine can be extended. If you will sell this machine, make sure that the buyer will get the operator′s manual. Thank you for using a Husqvarna product.

Symbols on the machine:
WARNING! Chain saws can be dangerous! Careless or incorrect use can result in serious or fatal injury to the operator or others. Please read the operator’s manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine. Always wear: • Approved protective helmet • Approved hearing protection • Protective goggles or a visor This product is in accordance with applicable EC directives.

Noise emission to the environment according to the European Community’s Directive. The machine’s emission is specified in chapter Technical data and on label.

Both of the operator′s hands must be used to operate the chain saw.

Never operate a chain saw holding it with one hand only.

Contact of the guide bar tip with any object must be avoided. WARNING! Kickback may occur when the nose or tip of the guide bar touches an object, and cause a lightning fast reverse reaction, kicking the guide bar up and towards the operator. May cause serious personal injury.

Husqvarna AB has a policy of continuous product development and therefore reserves the right to modify the design and appearance of products without prior notice.

Other symbols/decals on the machine refer to special certification requirements for certain markets.

6 – English

5451676-47 Rev. 4 2008-08-08

INTRODUCTION / CONTENTS
What is what on the chain saw? (1)
1 Product and serial number plate 2 Throttle lockout (Prevents accidental operation of throttle control.) 3 Front handle 4 Cylinder cover 5 Front hand guard 6 Muffler 7 Spike bumper 8 Bar tip sprocket 9 Rear handle with right hand guard 10 Throttle control 11 Clutch cover 12 Chain catcher 13 Guide bar 14 Saw chain 15 Starter handle 16 Chain oil tank 17 Starter 18 Fuel tank 19 Choke control/Start throttle lock 20 Rear handle 21 Stop switch (Ignition on/off switch.) 22 Adjuster screws carburettor 23 Air purge 24 Information and warning decal 25 Chain tensioner wheel 26 Knob 27 Guide bar cover 28 Combination spanner 29 Operator′s manual

Contents
INTRODUCTION Dear Customer, .......................................................... Symbols on the machine: .......................................... What is what on the chain saw? ................................ CONTENTS Contents .................................................................... GENERAL SAFETY PRECAUTIONS Before using a new chain saw .................................... Important .................................................................... Always use common sense ........................................ Personal protective equipment ................................... Machine′s safety equipment ...................................... Cutting equipment ...................................................... ASSEMBLY Fitting the bar and chain ............................................ FUEL HANDLING Fuel ............................................................................ Fuelling ...................................................................... Fuel safety .................................................................. STARTING AND STOPPING Starting and stopping ................................................. WORKING TECHNIQUES Before use: ................................................................. General working instructions ...................................... How to avoid kickback ................................................ MAINTENANCE General ...................................................................... Carburettor adjustment .............................................. Checking, maintaining and servicing chain saw safety equipment .................................................................. Muffler ........................................................................ Air filter ....................................................................... Spark plug .................................................................. Maintenance schedule ............................................... TECHNICAL DATA Technical data ............................................................ Bar and chain combinations ....................................... EC-declaration of conformity ...................................... 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 13 14 14 14 15 16 16 19 19 19 20 20 20 20 21 22 23 23

5451676-47 Rev. 4 2008-08-08

English – 7

GENERAL SAFETY PRECAUTIONS
Before using a new chain saw
• Please read this manual carefully. • (1) - (51) refer to figures on p. 2-5. • Check that the cutting equipment is correctly fitted and adjusted. See instructions under the heading Assembly. • Refuel and start the chain saw. See the instructions under the headings Fuel Handling and Starting and Stopping. • Do not use the chain saw until sufficient chain oil has reached the chain. See instructions under the heading Lubricating cutting equipment. • Long-term exposure to noise can result in permanent hearing impairment. So always use approved hearing protection.

Important
IMPORTANT! The machine is only designed for cutting wood. You should only use the saw with the bar and chain combinations we recommend in the chapter Technical data. Never use the machine if you are fatigued, while under the influence of alcohol or drugs, medication or anything that could affect your vision, alertness, coordination or judgement. Wear personal protective equipment. See instructions under the heading Personal protective equipment. Do not modify this product or use it if it appears to have been modified by others. Never use a machine that is faulty. Carry out the checks, maintenance and service instructions described in this manual. Some maintenance and service measures must be carried out by trained and qualified specialists. See instructions under the heading Maintenance. Never use any accessories other than those recommended in this manual. See instructions under the headings Cutting equipment and Technical data. CAUTION! Always wear protective glasses or a face visor to reduce the risk of injury from thrown objects. A chain saw is capable of throwing objects, such as wood chips, small pieces of wood, etc, at great force. This can result in serious injury, especially to the eyes. WARNING! Running an engine in a confined or badly ventilated area can result in death due to asphyxiation or carbon monoxide poisoning. WARNING! Faulty cutting equipment or the wrong combination of bar and saw chain increases the risk of kickback! Only use the bar/saw chain combinations we recommend, and follow the filing instructions. See instructions under the heading Technical data.

!

WARNING! Under no circumstances may the design of the machine be modified without the permission of the manufacturer. Always use genuine accessories. Non-authorized modifications and/or accessories can result in serious personal injury or the death of the operator or others. WARNING! A chain saw is a dangerous tool if used carelessly or incorrectly and can cause serious, even fatal injuries. It is very important that you read and understand the contents of this operator’s manual. WARNING! The inside of the muffler contain chemicals that may be carcinogenic. Avoid contact with these elements in the event of a damaged muffler. WARNING! Long term inhalation of the engine’s exhaust fumes, chain oil mist and dust from sawdust can represent a health risk. WARNING! The ignition system of this machine produces an electromagnetic field during operation. This field may under some circumstances interfere with pacemakers. To reduce the risk of serious or fatal injury, we recommend persons with pacemakers to consult their physician and the pacemaker manufacturer before operating this machine.

!

! ! !

! !

Always use common sense (2)
It is not possible to cover every conceivable situation you can face when using a chain saw. Always exercise care and use your common sense. Avoid all situations which you consider to be beyond your capability. If you still feel uncertain about operating procedures after reading these instructions, you should consult an expert before continuing. Do not hesitate to contact your dealer or us if you have any questions about the use of the chain saw. We will willingly be of service and provide you with advice as well as help you to use your chain saw both efficiently and safely. Attend a training course in chain saw usage if possible. Your dealer, forestry school or your library can provide information about which training materials and courses are available. Work is constantly in progress to improve the design and technology - improvements that

8 – English

5451676-47 Rev. 4 2008-08-08

GENERAL SAFETY PRECAUTIONS
increase your safety and efficiency. Visit your dealer regularly to see whether you can benefit from new features that have been introduced. brake reduces the risk of accidents, but only you can prevent them. Take care when using your saw and make sure the kickback zone of the bar never touches any object. • The chain brake (A) can either be activated manually (by your left hand) or automatically by the inertia release mechanism.(3) • The brake is applied when the front hand guard (B) is pushed forwards. (3) • This movement activates a spring-loaded mechanism that tightens the brake band (C) around the engine drive system (D) (clutch drum). (4) • The front hand guard is not designed solely to activate the chain brake. Another important feature is that it reduces the risk of your left hand hitting the chain if you lose grip of the front handle. • The chain brake must be engaged when the chain saw is started to prevent the saw chain from rotating. • Use the chain brake as a ”parking brake” when starting and when moving over short distances, to reduce the risk of moving chain accidentally hitting your leg or anyone or anything close by. • To release the chain brake pull the front hand guard backwards, towards the front handle. • Kickback can be very sudden and violent. Most kickbacks are minor and do not always activate the chain brake. If this happens you should hold the chain saw firmly and not let go. • The way the chain brake is activated, either manually or automatically by the inertia release mechanism, depends on the force of the kickback and the position of the chain saw in relation to the object that the kickback zone of the bar strikes. If you get a violent kickback while the kickback zone of the bar is farthest away from you the chain brake is designed to be activated by the inertia in the kickback direction. If the kickback is less violent or the kickback zone of the bar is closer to you the chain brake will be activated manually by the movement of your left hand. • In the felling position the left hand is in a position that makes manual activation of the chain brake impossible. With this type of grip, that is when the left hand is placed so that it cannot affect the movement of the front hand guard, the chain brake can only be activated by the inertia action.

Personal protective equipment

!

WARNING! Most chain saw accidents happen when the chain touches the operator. You must use approved personal protective equipment whenever you use the machine. Personal protective equipment cannot eliminate the risk of injury but it will reduce the degree of injury if an accident does happen. Ask your dealer for help in choosing the right equipment.

• Approved protective helmet • Hearing protection • Protective goggles or a visor • Gloves with saw protection • Trousers with saw protection • Boots with saw protection, steel toe-cap and non-slip sole • Always have a first aid kit nearby. • Fire Extinguisher and Shovel Generally clothes should be close-fitting without restricting your freedom of movement. IMPORTANT! Sparks can come from the muffler, the bar and chain or other sources. Always have fire extinguishing tools available if you should need them. Help prevent forest fires.

Machine′s safety equipment
In this section the machine’s safety features and their function are explained. For inspection and maintenance see instructions under the heading Checking, maintaining and servicing chain saw safety equipment. See instructions under the heading, What is what?, to find where these parts are located on your machine. The life span of the machine can be reduced and the risk of accidents can increase if machine maintenance is not carried out correctly and if service and/or repairs are not carried out professionally. If you need further information please contact your nearest service workshop.

Will my hand always activate the chain brake during a kickback?
No. It takes a certain force to move the hand guard forward. If your hand only lightly touches the front guard or slips over it, the force may not be enough to trigger the chain brake. You should also maintain a firm grip of the chain saw handles while working. If you do and experience a kickback, your hand may never leave the front handle and will not activate the chain brake, or the chain brake will only activate after the saw has swung around a considerable distance. In such instances, the chain brake might not have enough time to stop the saw chain before it touches you. There are also certain positions in which your hand cannot reach the front hand guard to activate the chain brake; for example, when the saw chain is held in felling position.

!

WARNING! Never use a machine with defective safety components. Safety equipment must be inspected and maintained. See instructions under the heading Checking, maintaining and servicing chain saw safety equipment. If your machine does not pass all the checks, take the saw to a servicing dealer for repair.

Chain brake and front hand guard
Your chain saw is equipped with a chain brake that is designed to stop the chain if you get a kickback. The chain

5451676-47 Rev. 4 2008-08-08

English – 9

Testing the brake is simple. changes in skin colour or condition. hands or wrists. • Obtain optimal cutting performance. tingling. The machine′s vibration damping system reduces the transfer of vibration between the engine unit/cutting equipment and the machine′s handle unit. A damaged muffler may substantially increase the noise level and the fire hazard. • Extend the life of cutting equipment. Such symptoms include numbness. Second the kickback must be strong enough to activate the chain brake. Never start the machine indoors or near combustible material! In areas with a hot. the chain brake may be activated but if the bar is too close to you the brake might not have enough time to slow down and stop the chain before the chain saw hits you. Cutting hardwoods (most broadleaf trees) creates more vibration than cutting softwoods (most conifers). is insulated from the handles by vibration damping units. never use the saw without or with a broken spark arrestor screen. 4 2008-08-08 . This should not happen if the chain is properly tensioned (see instructions under the heading Assembly) and if the bar and chain are properly serviced and maintained (see instructions under the heading General working instructions).e. maintaining and servicing chain saw safety equipment. the chain brake must be in working order to provide the intended protection. loss of strength. • Avoid increasing vibration levels. The body of the chain saw. see instructions under the heading Checking. pain. pricking. Chain catcher The chain catcher is designed to catch the chain if it snaps or jumps off. Right hand guard Apart from protecting your hand if the chain jumps or snaps. When you release the handle the throttle control and the throttle lockout both move back to their original positions. Throttle lockout The throttle lockout is designed to prevent accidental operation of the throttle control. loss of feeling. First. Cutting Cutting equipment This section describes how to choose and maintain your cutting equipment in order to: • Reduce the risk of kickback. with cutting equipment that is blunt or faulty (wrong type or badly sharpened) will increase the vibration level. Only you and proper working technique can eliminate kickback and its danger. the right hand guard stops branches and twigs from interfering with your grip on the rear handle. Be aware of the fire hazard. it must be activated during the kickback as described above to stop the saw chain. including the cutting equipment. ! Will my chain brake always protect me from injury in the event of a kickback? No. ! Vibration damping system Your machine is equipped with a vibration damping system that is designed to minimize vibration and make operation easier. WARNING! Never use a saw without a muffler. We recommend you do before you begin each work session. especially when working near flammable substances and/or vapours. If the chain brake is too sensitive it would activate all the time which would be a nuisance.GENERAL SAFETY PRECAUTIONS Will my inertia activated chain brake always activate during kickback in the event of a kickback? No. when you grasp the handle) it releases the throttle control (B). Contact your doctor if you experience symptoms of overexposure to vibration. These symptoms may be increased in cold temperatures. (5) ! WARNING! The exhaust fumes from the engine are hot and may contain sparks which can start a fire. If a spark arrestor screen is required in your area. Stop switch Use the stop switch to switch off the engine. These areas are sometimes subject to government rules requiring among other things the muffler must be equipped with an approved type of spark arrestor mesh (A). Muffler The muffler is designed to reduce noise levels and to direct exhaust fumes away from the user. dry climate there is a high risk of fires. Keep fire fighting equipment handy. • Reduce the risk of the saw chain breaking or jumping off the bar. 10 – English 5451676-47 Rev. WARNING! Overexposure to vibration can lead to circulatory damage or nerve damage in people who have impaired circulation. or with a damaged muffler. This arrangement means that the throttle control is automatically locked at the idle setting. These symptoms normally appear in the fingers. Third. Second. This also applies during idling. (6) CAUTION! The muffler gets very hot during and after use. When you press the lock (A) (i. First your brake must be in working order.

you should replace a worn or damaged bar or chain with a bar and chain combinations recommended by Husqvarna. The cutters cutting depth is determined by the difference in height between the two (depth gauge setting). A slack chain will move sideways. The spacing between the drive links of the chain must match the spacing of the teeth on the bar tip sprocket and drive sprocket. Too large a clearance increases the risk of kickback. • Check that the chain is correctly tensioned. the chain pitch and the number of teeth on the bar tip sprocket. 1 Filing angle 2 Cutting angle 3 File position 4 Round file diameter It is very difficult to sharpen a chain correctly without the right equipment. and follow the filing instructions. • Maintain the correct depth gauge setting! Follow our instructions and use the recommended depth gauge clearance. The groove in the bar must match the width of the chain drive links. Chain A chain is made up of a number of links. • Keep the chain properly tensioned! If the chain is slack it is more likely to jump off and lead to increased wear on the bar. • Bar groove width (inches/mm). chain and drive sprocket. Some terms that describe the bar and chain To maintain the safety features of the cutting equipment. General information on sharpening cutting teeth • Never use a blunt chain. • Keep cutting equipment well lubricated and properly maintained! A poorly lubricated chain is more likely to break and lead to increased wear on the bar.GENERAL SAFETY PRECAUTIONS General rules • Only use cutting equipment recommended by us! See instructions under the heading Technical data. (7) When you sharpen a cutting tooth there are four important factors to remember. See instructions under the heading Technical data for information about sharpening your chain. • Keep the chain’s cutting teeth properly sharpened! Follow our instructions and use the recommended file gauge. The number of drive links is determined by the length of the bar. Bar The smaller the tip radius the lower the chance of kickback. Chain • Chain pitch (inches) • Drive link width (mm/inches) • Number of drive links. making it more difficult to sharpen correctly. Bar • Length (inches/cm) • Number of teeth on bar tip sprocket (T). in order to protect your hands from injury. • Chain oil hole and hole for chain tensioner. 4 2008-08-08 English – 11 . Reduce the pressure on the return stroke. The bar must be matched to the chain saw design. • A sharp chain eats its way through the wood and produces long. chain and drive sprocket. Sharpening cutting teeth To sharpen cutting teeth you will need a round file and a file gauge. See instructions under the heading Technical Data for a list of replacement bar and chain combinations we recommend. thick chips or shavings. This will help you obtain the maximum kickback reduction and cutting performance from your chain. • The cutting part of the chain is called the cutter and consists of a cutting tooth (A) and the depth gauge (B). See instructions under the heading Technical data for information on the size of file and gauge that are recommended for the chain fitted to your chain saw. ! WARNING! Faulty cutting equipment or the wrong combination of bar and saw chain increases the risk of kickback! Only use the bar/saw chain combinations we recommend. See instructions under the heading Technical data. When the chain is blunt you have to exert more pressure to force the bar through the wood and the chips will be very small. IMPORTANT! No saw chain design eliminates the danger of kickback. The only way to avoid kickback is to make sure that the kickback zone of the bar never touches anything. • Chain pitch (inches). By using cutting equipment with ”built-in” kickback reduction and keeping the chain sharp and wellmaintained you can reduce the effects of kickback. If the chain is very blunt it will produce wood powder and no chips or shavings. • Always file cutting teeth from the inside face. which are available in standard and low-kickback versions. A damaged or badly sharpened chain increases the risk of accidents. when working with the chain. Number of drive links. WARNING! Any contact with a rotating saw chain can cause extremely serious injuries. ! ! WARNING! Departure from the sharpening instructions considerably increases the risk of kickback. We recommend that you use our file gauge. Sharpening your chain and adjusting depth gauge setting Cutting equipment designed to reduce kickback ! WARNING! Always wear gloves. File all the teeth on 5451676-47 Rev.

• File all the teeth to the same length. We recommend that you use our depth gauge tool to acheive the correct depth gauge setting and bevel for the depth gauge. If the chain lubrication is not working: • Check that the oil channel in the bar is not obstructed. WARNING! Always wear approved protective gloves. The more you use a chain the longer it becomes. Detailed information regarding the use of the depth gauge tool. Tension the chain as tightly as possible.16") the chain is worn out and should be replaced. We recommend the use of our own oil for both maximum chain life and to minimise environmental damage. then turn the chain saw over and file the teeth on the other side. but not so tight that you cannot pull it round freely by hand. (11) 12 – English 5451676-47 Rev. (8) General advice on adjusting depth gauge setting • When you sharpen the cutting tooth (A) the depth gauge setting (C) will decrease. To maintain optimal cutting performance the depth gauge (B) has to be filed down to achieve the recommended depth gauge setting. See instructions under the heading Technical data to find the correct depth gauge setting for your particular chain. Aim the tip of the bar at a light coloured surface about 20 cm (8 inches) away. ! WARNING! The risk of kickback is increased if the depth gauge setting is too large! Adjustment of depth gauge setting • The cutting teeth should be newly sharpened before adjusting the depth gauge setting. Tensioning the chain ! ! WARNING! A slack chain may jump off and cause serious or even fatal injury. • Adjust the tension on the chain by turning the wheel down (+) for tighter tension and up (-) to loosen the tension. We recommend that you adjust the depth gauge setting every third time you sharpen the cutting teeth. Checking chain lubrication • Check the chain lubrication each time you refuel. • Place the depth gauge tool over the chain. will be found on the package for the depth gauge tool. Otherwise there is a risk of the saw chain oil oxidizing. If our own chain oil is not available. IMPORTANT! When using vegetable based saw chain oil. The depth gauge setting is correct when you no longer feel resistance as you draw the file along the depth gauge tool. (12) • Tighten the clutch cover by turning the knob clockwise while lifting tip of bar. Check the chain tension every time you refuel. Chain oil must demonstrate good adhesion to the chain and also maintain its flow characteristics regardless of whether it is warm summer or cold winter weather. 4 2008-08-08 . As a chain saw manufacturer we have developed an optimal chain oil which. and that you adjust the carburetor as recommended (a lean mixture may mean that the fuel lasts longer than the oil) and that you also use the recommended cutting equipment (a bar that is too long will use more chain oil). is also biodegradable. (14) Lubricating cutting equipment ! Chain oil WARNING! Poor lubrication of cutting equipment may cause the chain to snap. Clean if necessary. even fatal injuries.GENERAL SAFETY PRECAUTIONS one side first. It is therefore important to adjust the chain regularly to take up the slack. (10) • Turn the knob anti clockwise to loosen the bar cover. (9) • Release the knob by folding it out. When the length of the cutting teeth is reduced to 4 mm (0. Never use waste oil! Using waste oil can be dangerous to you and damage the machine and environment. After 1 minute running at 3/4 throttle you should see a distinct line of oil on the light surface. • The saw chain oil tank and the fuel tank are designed so that the fuel runs out before the saw chain oil. with its vegetable oil base. which will result in the saw chain becoming stiff and the bar tip sprocket jamming. NOTE! This recommendation assumes that the length of the cutting teeth is not reduced excessively. dismantle and clean the groove in the bar and saw chain before long-term storage. Filling with chain oil • All our chain saws have an automatic chain lubrication system. (13) • Fold the knob back in to lock the tensioning. which could lead to serious. Lift tip of guide bar while adjusting tension. • You will need a flat file and a depth gauge tool. Clean if necessary. On some models the oil flow is also adjustable. Use the flat file to file off the tip of the depth gauge that protrudes through the depth gauge tool. standard chain oil is recommended. • Check that the groove in the edge of the bar is clean. Even a non-moving chain can cause serious cuts to yourself or persons you bump into with an exposed chain. However. See instructions under the heading Lubricating the bar tip sprocket. this safety feature requires that you use the right sort of chain oil (if the oil is too thin it will run out before the fuel). NOTE! A new chain has a running-in period during which you should check the tension more frequently.

Check that all the chain saw safety features are working. Replace the saw chain if it exhibits any of the points above. Do not tackle any job that you feel you are not adequately trained for. Replace the bar if necessary. checking and/or performing maintenance. Begin on the top edge of the bar. Remove the knob and remove the clutch cover (chain brake).GENERAL SAFETY PRECAUTIONS / ASSEMBLY • Check that the bar tip sprocket turns freely and that the lubricating hole in the tip sprocket is not blocked. (19) Tension the chain by turning the wheel down (+). See instructions under the heading Personal protective equipment. In order to prevent unintentional starting. 4 2008-08-08 English – 13 . Check that the drive links of the chain fit correctly on the drive sprocket and that the chain is in the groove on the bar. • Whether rivets and links are badly worn. A correctly tensioned chain ensures good cutting performance and long life. See instructions under the headings Personal protective equipment. the spark plug cap must be removed from the spark plug when assembling. Always wear gloves. See instructions under the headings General working instructions and General safety precautions. See instructions under the heading Machine′s safety equipment. Check that the chain brake is in disengaged position by moving the front hand guard towards the front handle. but can still be turned easily by hand. Hold up the bar tip and tighten the bar knob by turning the knob clockwise. Place the chain over the drive sprocket locate it in the groove on the bar. Bar Check regularly: • Whether there are burrs on the edges of the bar. in order to protect your hands from injury. If the chain lubrication system is still not working after carrying out the above checks and associated measures you should contact your service agent. (18) Make sure that the edges of the cutting links are facing forward on the top edge of the bar. See instructions under the heading General working instructions. (20) Fitting the bar and chain ! WARNING! Switch off the engine before carrying out any checks or maintenance. Cutting equipment and General working instructions. Replace if wear is excessive. when working with the chain. • Whether the chain is stiff. Regularly check the degree of wear on the drive sprocket. Fitting a spike bumper To fit a spike bumper – contact your service agent. The chain should be tensioned until it does not sag from the underside of the bar. If a hollow forms on the underside of the bar tip this is due to running with a slack chain. Place the bar in its rearmost position. Avoid situations where there is a risk of kickback. 5451676-47 Rev. Check the chain tension regularly. Replace the drive sprocket whenever you replace the chain. ! WARNING! Most chain saw accidents happen when the chain touches the operator. • To prolong the life of the bar you should turn it over daily. Checking wear on cutting equipment Check the chain daily for: • Visible cracks in rivets and links. (17) Fit the bar over the bar bolts. (15) • Whether the groove in the bar has become badly worn. Chain drive sprocket The clutch drum is fitted with a Spur sprocket (the chain sprocket is welded on the drum). Remove these with a file if necessary. (16) • Whether the tip of the bar is uneven or badly worn. The stop switch automatically returns to the start position. Wear personal protective equipment. Use the recommended protective equipment and check its condition. Clean and lubricate if necessary. We recommend you compare the existing chain with a new chain to decide how badly the existing chain is worn. How to avoid kickback. Fit the clutch cover (chain brake) and locate the chain adjuster pin in the cut-out in the bar. Take off the transportation ring. (12) The chain is correctly tensioned when it does not sag from the underside of the bar. When the length of the cutting teeth has worn down to only 4 mm the chain must be replaced. (13) When fitting a new chain. the chain tension has to be checked frequently until the chain is run-in.

2 If you have spilt fuel on yourself or your clothes. Wipe off the spillage and allow remaining fuel to evaporate. even small inaccuracies can drastically affect the ratio of the mixture. • A poor oil quality and/or too high oil/fuel ratio may jeopardise function and decrease the life time of catalytic converters. • Always start by filling half the amount of the petrol to be used. • Never use two-stroke oil intended for water-cooled engines. the bar and the chain. • In temperatures below 0°C (32°F) some oils become too viscous. This results in damage to the oil pump. Contamination in the tanks causes malfunction. • It is important to use oil of the right grade (suitable viscosity range) to suit the air temperature. • Never start the machine: 1 If you have spilt fuel or chain oil on the machine. 4 2008-08-08 . • Move the machine at least 3 m from the refuelling point before starting it. two-stroke engines. • Mix (shake) the fuel mixture thoroughly before filling the machine’s fuel tank. • When working with continuous high revs (e. • If the machine is not used for some time the fuel tank should be emptied and cleaned. The capacities of the chain oil tank and fuel tank are carefully matched.30 0. You should therefore always fill the chain oil tank and fuel tank at the same time.g. • Never use oil intended for four-stroke engines.30 0. The fuel filter must be replaced at least once a year. • Do not mix more than one month’s supply of fuel at a time. will lessen the risk of fire: Do not smoke and do not place any hot objects in the vicinity of fuel.FUEL HANDLING Fuel Note! The machine is equipped with a two-stroke engine and must always be run using a mixture of petrol and twostroke oil. which can result in serious engine damage. 1:33 (3%) with oils class JASO FB or ISO EGB formulated for air-cooled. Then add the entire amount of oil. Add the remaining amount of petrol. This can overload the oil pump and result in damage to the oil pump components. It is important to accurately measure the amount of oil to be mixed to ensure that the correct mixture is obtained. which is specially formulated for our air-cooled two-stroke engines. Fuel safety • Never refuel the machine while the engine is running. This gives rise to a high engine temperature and increased bearing load. explosion and those associated with inhalation. When refuelling. • Make sure there is plenty of ventilation when refuelling or mixing fuel (petrol and 2-stroke oil). Use soap and water. Mixing • Always mix the petrol and oil in a clean container intended for fuel.10 0. Mixing ratio 1:50 (2%) with HUSQVARNA two-stroke oil. Wash any part of your body that has come in contact with fuel. When mixing small amounts of fuel. change your clothes. Tighten the fuel cap carefully after refuelling. • Contact your service agent when choosing chain oil. litre 2% (1:50) 5 10 15 20 0. Be aware of the risks of fire. ! WARNING! Fuel and fuel vapour are highly flammable.20 0. Make sure the fuel is well mixed by shaking the container before refuelling.40 3% (1:33) 0. litre Two-stroke oil. 14 – English 5451676-47 Rev. sometimes referred to as outboard oil (rated TCW). Running-in Avoid running at a too high speed for extended periods during the first 10 hours. open the fuel cap slowly so that any excess pressure is released gently. Two-stroke oil • For best results and performance use HUSQVARNA two-stroke engine oil. If you run the engine on a lower octane grade than 90 socalled knocking can occur. limbing) a higher octane is recommended.60 Clean the area around the fuel cap. Always stop the engine and let it cool for a few minutes before refuelling. Always move the machine away from the refuelling area before starting. • Use good quality unleaded or leaded petrol. Clean the fuel and chain oil tanks regularly. Fuelling ! WARNING! Taking the following precautions.15 0. • Never use waste oil. • The lowest recommended octane grade is 90 (RON).45 0. Mix (shake) the fuel mixture. Chain oil • We recommend the use of special oil (chain oil) with good adhesion characteristics. Petrol. Take care when handling fuel and chain oil. ! Petrol WARNING! Always ensure there is adequate ventilation when handling fuel.

relays/switches. Otherwise the clutch can come loose and cause personal injuries. Keep people and animals well away from the working area. (21) Choke: Pull the blue choke/fast idle lever out to the full extent (to the FULL CHOKE position). The chain saw is now ready for use. The right hand should be on the rear handle. Hold the chain saw on the ground by placing your right foot through the rear handle. Activate the brake by moving the front hand guard forwards. boilers and the like. Start throttle: The correct choke/start throttle setting is obtained by moving the control to the choke position. • For longer periods of storage or for transport of the chain saw. Exhaust fumes can be dangerous if inhaled. This method is very dangerous because you may lose control of the saw. Cold engine Starting: The chain brake must be engaged when the chain saw is started. Warm engine Use the same procedure as for starting a cold engine but without setting the choke control in the choke position. (22) • Never start a chain saw unless the bar. Keep on pulling the cord powerfully until the engine starts. (32) 5451676-47 Rev. Ask where you can dispose of waste fuel and chain oil at your local petrol station. Store the fuel in approved cans in a safe place. Pull the starter handle with your right hand and pull out the starter cord slowly until you feel a resistance (as the starter pawls engage) then pull firmly and rapidly. Note! Reactivate the chain brake by pushing the front hand guard back (marked ”PULL BACK TO RESET”) towards the front handle. • The bar guard must always be fitted to the cutting attachment when the machine is being transported or in storage. Never twist the starter cord around your hand. Se instructions under the heading Start and stop. Set the throttle to the start position by pulling out the blue choke control to the choke position and then pushing it in again. (30) • Never start the machine indoors. Make sure you have a secure footing and that the chain cannot touch anything. Never start a chain saw unless the bar. whether right or left handed. This can damage the machine. (29) • The chain brake should be activated when starting. Starting Grip the front handle with your left hand.FUEL HANDLING / STARTING AND STOPPING 3 If the machine is leaking fuel. in order to prevent accident contact with the sharp chain. Without a bar and chain attached to the chain saw the clutch can come loose and cause serious injury. the correct throttle setting is set automatically. should use this grip. The bulb need not be completely filled. ! WARNING! Long term inhalation of the engine’s exhaust fumes. (31) Stopping Stop the engine by pressing down the stop button. (24) ! WARNING! Never use a machine with visible damage to the spark plug guard and ignition cable. 4 2008-08-08 English – 15 . • Always hold the saw with both hands. chain and all covers are fitted correctly. Clean the machine. electric motors. See instructions under the heading Maintenance schedule. (26) CAUTION! Do not pull the starter cord all the way out and do not let go of the starter handle when the cord is fully extended. Do not drop start. clutch drum and brake band. Use a firm grip with thumbs and fingers encircling the chain saw handles. • Observe your surroundings and make sure that there is no risk of people or animals coming into contact with the cutting equipment. (25) Transport and storage • Always store the chain saw and fuel so that there is no risk of leakages or fumes coming into contact with sparks or naked flames from electrical equipment. • Ensure the machine is cleaned and that a complete service is carried out before long-term storage. the fuel and chain oil tanks should be emptied. Push in the choke control as soon as the engine fires which can be heard through a "puff" sound. When the choke/fast idle lever is pulled out to the full extent. See instructions under the heading Assembly. This prevents unnecessary wear to the clutch. (27) As the chain brake is still engaged the speed of the engine must be set to idling as soon as possible. Fit the bar guard. All people. chain oil mist and dust from sawdust can represent a health risk.There is a simplified start reminder with illustrations to describe each step on the rear edge of the saw (A). (23) Air purge: Press the air purge repeatedly until fuel begins to fill the bulb. chain and all covers are fitted correctly. Even a non-moving chain can cause serious cuts to yourself or persons you bump into with an exposed chain. Starting and stopping ! WARNING! Note the following before starting: The chain brake must be engaged when the chain saw is started to reduce the chance of contact with the moving chain during starting. Check regularly for leaks from the fuel cap and fuel lines. A risk of sparking arises. (28) Long-term storage Empty the fuel/oil tanks in a well ventilated area. Place the machine on firm ground. which can cause a fire. and the left hand on the front handle. • Always store fuel in an approved container designed for that purpose. this is achieved by quickly pressing the throttle trigger once.

Both situations can cause serious personal injury. (35) 6 Always use a fast cutting speed. Check the area around you for possible obstacles (roots. ditches. nearby tree or some other object.e. such as icy ground. If the saw chain is jamming. Contact your chain saw dealer. General rules 1 If you understand what kickback is and how it happens then you can reduce or eliminate the element of surprise. 2 Check that the rear right hand guard is not damaged. • To make sure that none of the above might come within reach of your saw or be injured by falling trees. 4 2008-08-08 . but you may be surprised and lose control of the saw. By being prepared you reduce the risk. rocks. This is not necessarily dangerous in itself. but do not use a chain saw in a situation where you cannot call for help in case of an accident. If you get into a situation where you feel unsafe. when cutting from the underside of the object. causing serious injury. Never work standing on a ladder.e. See instructions under the heading How to avoid kickback. You should use this grip whether you are right-handed or left-handed. Never use the chain saw one-handed! (34) 5 You must have a steady stance in order to have full control over the chain saw. See instructions under the heading Personal protective equipment. branches.e. 8 Unless the user resists this pushing force there is a risk that the chain saw will move so far backwards that only the kickback zone of the bar is in contact with the tree. This is known as cutting on the push stroke. which will lead to a kickback. 9 Check that the chain catcher is in place and not damaged. Have control over the workpiece. 5 Take great care when cutting a tree that is in tension. cutting many small branches at the same time). Do not let go of the handles! 3 Most kickback accidents happen during limbing. 4 Never use the chain saw above shoulder height and try not to cut with the tip of the bar. etc. 3 Take great care when removing small branches and avoid cutting bushes (i. 5 Check that all handles are free from oil. 2 Do not use the machine in bad weather. If the pieces you intend to cut are small and light. Kickback is usually quite mild. Wear personal protective equipment. Fit a guard to the bar before transporting the chain saw or carrying it for any distance. Only saw one log or one piece at a time. Working in bad weather is tiring and often brings added risks. lock the saw chain using the chain brake and ensure you have a constant view of the machine. The chain tries to push the chain saw back towards the user. 8 Check that all parts of the chain saw are tightened correctly and that they are not damaged or missing. heavy rain. 7 Take great care when you cut with the top edge of the bar. A tree that is in tension may spring back to its normal position before or after being cut. 10 Check the chain tension. in a tree or where you do not have firm ground to stand on. Switch the engine off before leaving your chain saw for any length of time. Remove the cut pieces to keep your working area safe. such as dense fog. etc. 3 Check that the throttle lockout works correctly and is not damaged. Take great care when working on sloping ground. the saw may be pushed back at you. but it can sometimes be very sudden and violent. animals or other things cannot affect your control of the machine. Make sure you are standing firmly and that there is nothing in the way that might make you trip or lose your balance. i. Basic safety rules 1 Look around you: • To ensure that people. 7 Check that the muffler is securely attached and not damaged. See instructions under the headings How to avoid kickback and Machine’s safety equipment. 2 Always hold the chain saw firmly with your right hand on the rear handle and your left hand on the front handle. 4 Make sure you can move and stand safely. suddenly. 6 Check that the anti vibration system works and is not damaged. Never saw stacked logs or branches without first separating them. Do not attempt any task that you feel unsure of! Before using a chain saw you must understand the effects of kickback and how to avoid them. 6 Before moving your chain saw switch off the engine and lock the chain using the chain brake. 7 When you put the chain saw on the ground. 4 Check that the stop switch works correctly and is not damaged. Before using a chain saw you must understand the difference between cutting with the top and bottom edges of the bar. Lack of concentration can lead to kickback if the kickback zone of the bar accidentally touches a branch. This information is never a substitute for professional skills and experience. This grip minimises the effect of kickback and lets you keep the chain saw under control. i. stop and seek expert advice.) in case you have to move 16 – English 5451676-47 Rev. full throttle.WORKING TECHNIQUES Before use: (33) 1 Check that the chain brake works correctly and is not damaged. Carry the chain saw with the bar and chain pointing backwards. (36) General working instructions IMPORTANT! This section describes basic safety rules for using a chain saw. service agent or an experienced chain saw user. Wrap your fingers and thumbs around the handles. CAUTION! Follow the instructions above. unpredictable felling direction. Small branches can be grabbed by the chain and thrown back at you. If you position yourself incorrectly or make the cut in the wrong place the tree may hit you or the machine and cause you to lose control. strong wind. they can jam in the saw chain and be thrown towards you. etc. intense cold.

WORKING TECHNIQUES Cutting with the bottom edge of the bar. and the second is whether it is in tension. Cutting Basic cutting technique ! ! WARNING! Never use a chain saw by holding it with one hand. In this case the chain saw pulls itself towards the tree and the front edge of the chain saw body rests naturally on the trunk when cutting. Cutting on the pull stroke gives the operator better control over the chain saw and the position of the kickback zone. placed on a saw horse or runners and cut individually. without any resistance from the chain during cutting. you increase the risk for inadvertently getting a kickback. Turn the log and finish the cut from the opposite side. Cutting on the push stroke increases the risk of kickback. Tree felling technique IMPORTANT! It takes a lot of experience to fell a tree.e. In most cases you can avoid these problems by cutting in two stages. The log is lying on the ground. Make sure that no-one else is in this ”risk zone” before or during felling. • Cutting from above = Cutting on the pull stroke. A chain saw is not safely controlled with one hand. There is a high risk that it will split. Such procedures drastically increase the risk of kickback which can result in a serious or fatal injury. There are five important factors you should consider before making a cut: 1 Make sure the cutting equipment will not jam in the cut. Start by cutting from below (about 1/3 of the way through). is known as cutting on the pull stroke. Limbing When limbing thick branches you should use the same approach as for cutting. Maintain full throttle but be prepared for what might happen. See instructions under the heading How to avoid kickback. The log is supported at both ends. Remove the cut pieces from the cutting area. 5451676-47 Rev. By leaving them in the cutting area. Cut difficult branches piece by piece. Finish by cutting from above so that the two cuts meet. However there is a risk that the chain will touch the ground when you finish the cut. i. 4 2008-08-08 English – 17 . General • Always use full throttle when cutting! • Reduce the speed to idle after every cut (running the engine for too long at full throttle without any load. 9 Follow the instructions on sharpening and maintaining your bar and chain. When you replace the bar and chain use only combinations that are recommended by us. IMPORTANT! If the chain jams in the cut: stop the engine! Don’t try to pull the chain saw free. as well as increasing the risk of losing your balance while working.e. (37) If it is possible (can you turn the log?) stop cutting about 2/ 3 of the way through the log. The following instructions describe how to handle the commonest situations you are likely to encounter when using a chain saw. Avoid letting the chain touch the ground as you finish the cut. (38) Felling direction The aim is to fell the tree in a position where you can limb and cross-cut the log as easily as possible. from the top and from the bottom. See instructions under the headings Cutting equipment and Technical data. There is a high risk that the chain will jam. Do not attempt any task that you feel unsure of! Safe distance The safe distance between a tree that is to be felled and anyone else working nearby is at least 2 1/2 tree lengths. each log you attempt to cut should be removed from the pile. i. 4 Is there a risk of kickback? 5 Do the conditions and surrounding terrain affect how safely you can stand and move about? Two factors decide whether the chain will jam or the object that you are cutting will split: the first is how the object is supported before and after cutting. Inexperienced users of chain saws should not fell trees. If you have a pile of logs. WARNING! Never attempt to cut logs while they are in a pile or when a couple of logs are lying together. Terms Cutting = General term for cutting through wood. from the top of the object downwards. 2 Make sure the object you are cutting will not split. You want it to fall in a location where you can stand and move about safely. Finish by cutting from below so that the two cuts meet. Use a lever to open up the cut and free the chain saw. Limbing = Cutting branches off a felled tree. You need to support the object so that it will not trap the chain or split during cutting. can lead to serious engine damage). Start by cutting from above (about 1/3 of the way through). Always have a secure. The log is supported at one end. • Cutting from below = Cutting on the push stroke. There is little risk of the chain jamming or the object splitting. Splitting = When the object you are cutting breaks off before the cut is complete. If you do you may be injured by the chain when the chain saw suddenly breaks free. 3 Make sure the chain will not strike the ground or any other object during or after cutting. Cut all the way through the log from above. firm grip around the handles with both hands.

See instructions under the heading Freeing a tree that has fallen badly. Never try to fell the tree that is trapped. (42) Finish the felling cut parallel with the directional cut line so that the distance between them is at least 1/10 of the trunk diameter. Another very important factor. Set the spike bumper (if one is fitted) just behind the felling hinge. (43) All control over the felling direction is lost if the felling hinge is too narrow or non-existent. Directional cuts To make the directional cuts you begin with the top cut. By placing these cuts correctly you can control the felling direction very accurately. ! WARNING! Unless you have special training we advise you not to fell trees with a diameter larger than the bar length of your saw! Felling is done using three cuts. other trees. holes. this makes it more probably that the tree will break and start to fall before you expect it to. Never work in the risk zone of the hanging trapped tree. Decide which is the safest way to release the tension and whether you are able to do it safely. Clearing the trunk and preparing your retreat Delimb the stem up to shoulder height. See instructions under the heading Technical data section to find out which lengths of bar are recommended for your saw. IMPORTANT! During critical felling operations. Use full throttle and advance the chain/bar slowly into the tree. This line should be perfectly horizontal and at right angles (90°) to the chosen felling direction.WORKING TECHNIQUES Once you have decided which way you want the tree to fall you must judge which way the tree would fall naturally. (40) 18 – English 5451676-47 Rev. (39) 1 Danger zone 2 Retreat path 3 Felling direction Felling The directional cuts should run 1/4 of the diameter through the trunk and the angle between the top cut and bottom cut should be 45°. • Tractor-mounted • Portable Cutting trees and branches that are in tension Preparations: Work out which side is in tension and where the point of maximum tension is (i. which does not affect the felling direction but does affect your safety. You may find you are forced to let the tree fall in its natural direction because it is impossible or dangerous to try to make it fall in the direction you first intended. It is safer to work from the top down and to have the tree between you and the saw. First you make the directional cuts. In complicated situations the only safe method is to put aside your chain saw and use a winch. We recommend that you use a bar that is longer than the diameter of the tree. Freeing a tree that has fallen badly Freeing a ”trapped tree” It is very dangerous to remove a trapped tree and there is high accident risk. which consist of the top cut and the bottom cut. roads and buildings. etc. • Look for signs of damage and rot in the stem. Stand on the left side of the tree and cut on the pull stroke. The uncut section of the trunk is called the felling hinge. Several factors affect this: • Lean of the tree • Bend • Wind direction • Arrangement of branches • Weight of snow • Obstacles within the reach of the tree: for example. then you finish with the felling cut. Make the felling cut about 3-5 cm (1. It is very dangerous to remove a trapped tree and there is high accident risk. The line where the two cuts meet is called the directional cut line. Stand to the right of the tree and cut on the pull stroke. Drive a wedge or breaking bar into the cut as soon as it is deep enough. Make sure the tree does not start to move in the opposite direction to your intended felling direction. The safest method is to use a winch. hearing protectors should be lifted immediately when sawing is completed so that sounds and warning signals can be heard. There are methods for felling trees with a diameter larger than the bar length. Your path of retreat should be roughly 135 degrees away from the intended felling direction. branches. (41) Felling cut The felling cut is made from the opposite side of the tree and it must be perfectly horizontal. The felling hinge controls the direction that the tree falls in. 4 2008-08-08 . However these methods involve a much greater risk that the kickback zone of the bar will come into contact with the tree.e. or if the directional cuts and felling cut are badly placed. Next make the bottom cut so that it finishes exactly at the end of the top cut.5-2 inches) above the bottom directional cut. When the felling cut and directional cut are complete the tree should start to fall by itself or with the aid of a felling wedge or breaking bar.) so that you have a clear path of retreat when the tree starts to fall. The main point to avoid is letting the tree fall onto another tree. so that you can make the felling cut and directional cuts with single cutting strokes. power lines. Remove any undergrowth from the base of the tree and check the area for obstacles (stones. where it would break if it was bent even more). is to make sure the tree has no damaged or dead branches that might break off and hit you during felling.

known as the kickback zone. Correct adjustment is essential to get the best performance from the machine. Cut tree/limb from outside the bend. Kickback only occurs if the kickback zone of the bar touches an object. More extensive work must be carried out by an authorised service workshop. the chain saw may move in a different direction depending on the way it was being used when the kickback zone of the bar touched the object. make two to three cuts. Make one or more cuts at or near the point of maximum tension. other limbs or objects with the nose of the guide bar. Then turn anticlockwise until the chain stops. However. If the T-screw is turned clockwise this gives a higher idle speed. Rec. if the idle speed setting cannot be adjusted so that the chain stops. 4 2008-08-08 English – 19 . Be extremely cautious of limbs under tension. If this happens when the chain is moving it can cause very serious. Never cut straight through a tree or branch that is in tension! If you must cut across tree/limb. Do not use the chain saw until it has been properly adjusted or repaired. ! WARNING! Contact your servicing dealer. turn the T-screw clockwise while the engine is running. kicking the chain saw. Work on the left side of the trunk. Cutting the trunk into logs See instructions under the heading Basic cutting technique. Work as close as possible to the chain saw for maximum control. bar and chain back at the user. ! WARNING! Kickback can happen very suddenly and violently. (44) Kickback always occurs in the cutting plane of the bar. until the chain starts to rotate. Fine adjustment of the idle speed T Adjust the idle speed with the T-screw. How to avoid kickback Function • The carburettor governs the engine’s speed via the throttle control. It is vital you understand what causes kickback and that you can avoid it by taking care and using the right working technique. • The T-screw regulates the throttle setting at idle speed. idle speed: See the Technical data section. Continue to cut deeper until tree/limb bends and tension is released. even fatal injuries. If possible. 5451676-47 Rev. turning it anti-clockwise gives a lower idle speed. General The user must only carry out the maintenance and service work described in this Operator’s Manual. Be extremely cautious and avoid contacting the log. Air and fuel are mixed in the carburettor.WORKING TECHNIQUES / MAINTENANCE General advice: Position yourself so that you will be clear of the tree or branch when the tension is released. Make as many cuts of sufficient depth as necessary to reduce the tension and make the tree or branch break at the point of maximum tension. touches an object. Carburettor adjustment Your Husqvarna product has been designed and manufactured to specifications that reduce harmful emissions. one inch apart. Normally the chain saw and bar are thrown backwards and upwards towards the user. one to two inches deep. They can spring back toward you and cause loss of control resulting in injury. Basic settings and running in The basic carburettor settings are adjusted during testing at the factory. Make sure that you can stand and move about safely. Keep the trunk between you and the chain saw as you move along the trunk. after tension has been released. The air/fuel mixture is adjustable. When the idle speed is correctly adjusted the engine should run smoothly in every position and the engine speed should be safely below the speed at which the chain starts to rotate. Do not use the kickback zone of the guide bar. (45) Limbing ! WARNING! A majority of kickback accidents occur during limbing. Fine adjustment should be carried out by a skilled technician. let the weight of the chain saw rest on the trunk. If it is necessary to re-adjust. What is kickback? The word kickback is used to describe the sudden reaction that causes the chain saw and bar to jump off an object when the upper quadrant of the tip of the bar.

4 2008-08-08 . resin and dirt from the chain brake and clutch drum. If the chain rotates when the throttle control is in the idle position you should check the carburettor idle adjustment. • Check that the throttle control and throttle lockout move freely and that the return springs work properly. Checking the front hand guard Make sure the front hand guard is not damaged and that there are no visible defects such as cracks. These factors cause deposits on the spark plug electrodes. season. Note! Always use the recommended spark plug type! Use of the wrong spark plug can damage the piston/cylinder. Dirt and wear can impair operation of the brake. If the spark plug is dirty. Never use a machine with a muffler that is in poor condition. See the instructions under the heading Start and stop. • An incorrect fuel mixture (too much or incorrect type of oil). Apply full throttle and activate the chain brake by tilting your left wrist forward onto the front hand guard. When refitting make sure that the air filter seals tightly against the filter holder. • A dirty air filter.MAINTENANCE Checking. Switch off the engine and take off the ignition cable before repairs or maintenance Right hand guard Check that the right hand guard is not damaged and that there are no visible defects. • Start the chain saw and apply full throttle. wrapping your fingers and thumbs around the handles. For normal homeowner use. Throttle lockout • Make sure the throttle control is locked at the idle setting when the throttle lockout is released. on a stump or other stable surface. After 75 hours of use. (49) The mesh must be replaced if it is damaged. Stop switch Start the engine and make sure the engine stops when you move the stop switch to the stop setting. weather. Spark plug The spark plug condition is influenced by: • Incorrect carburettor adjustment. The filter must therefore be replaced with a new one at regular intervals. • Remove the air filter (3) after taking off the cylinder cover. the muffler and spark arresting screen will not require replacement. Make sure the vibration damping units are securely attached to the engine unit and handle unit. (48) Checking the brake trigger Place the chain saw on firm ground and start it. 20 – English 5451676-47 Rev. If your machine fails any of the checks described below we recommend that you take it to your service workshop. we recommend that your muffler be replaced by your authorized Husqvarna service dealer. The spark plug should be replaced after about a month in operation or earlier if necessary. Grasp the chain saw firmly. clean it and check that the electrode gap is 0. Release the throttle control and check that the chain stops and remains stationary. Air filter The air filter must be regularly cleaned to remove dust and dirt in order to avoid: • Carburettor malfunctions • Starting problems • Loss of engine power • Unnecessary wear to engine parts. When the bar hits the stump the brake should be applied. Regularly check that the muffler is securely attached to the machine. • Excessive fuel consumption. • Press the throttle lockout and make sure it returns to its original position when you release it. Clean the filter by brushing or shaking it. with the engine switched off. If the mesh is blocked the machine will overheat and this will cause damage to the cylinder and piston. Release the front handle and let the saw fall by its own weight. rotating around the rear handle towards the stump. Do not let go of the front handle. (46) Regularly check that the brake band is at least 0. A damaged air filter must always be replaced. A HUSQVARNA chain saw can be equipped with different types of air filter according to working conditions. Never use a muffler if the spark arrestor mesh is missing or defective. Muffler Never use a machine that has a faulty muffler. This is especially true of the machine’s safety equipment. difficult to start or runs poorly at idle speed: always check the spark plug first before taking any further action.6 mm thick at its thinnest point. Make sure the chain does not touch the ground or any other object. Check that the spark plug is fitted with a suppressor. (47) Checking the inertia brake release Place the chain saw. Chain catcher Check that the chain catcher is not damaged and is firmly attached to the body of the chain saw. Vibration damping system Regularly check the vibration damping units for cracks or deformation. such as cracks. If the machine is low on power. Any maintenance other than that described in this manual must be carried out by your servicing dealer (retailer). which may result in operating problems and starting difficulties. The chain should stop immediately. Note: The spark arrestor screen (A) on this machine is serviceable. etc.5 mm. Chain brake and front hand guard Checking brake band wear Brush off any wood dust. maintaining and servicing chain saw safety equipment Note! All service and repair work on the machine demands special training. screw (1) and filter cover (2). Move the front hand guard forwards and back to make sure it moves freely and that it is securely anchored to the clutch cover. An air filter that has been in use for a long time cannot be cleaned completely. (50) The filter can be cleaned more thoroughly by washing it in water and detergent. Contact your dealer for advice.

the starter cord and the recoil spring. Check that there are no fuel leaks from the engine. and replace it if necessary. File off any burrs from the edges of the bar. tank or fuel lines. to be sure it is not clogged. Check the fuel filter and the fuel hose.) Clean the chain brake and check that it operates safely. Daily maintenance(Every 5-10 h) Weekly maintenance(Every 10-25 h) Monthly maintenance(Every 25-40 h) Check the brake band on the chain brake for wear. Most of the items are described in the Maintenance section. Clean the bar groove. Empty the oil tank and clean the inside. Check the saw chain with regard to visible cracks in the rivets and links. Clean the air filter. Replace if necessary. 4 2008-08-08 English – 21 . Replace if necessary. (Throttle lockout and throttle control. Empty the fuel tank and clean the inside. 5451676-47 Rev. Check the drive sprocket for excessive wear and replace if necessary. Check all cables and connections. Check the clutch centre. Check that the bar and chain are getting sufficient oil. Clean the spark plug. Clean the outside of the machine. If the bar has a sprocket tip. clutch drum and clutch spring for wear. Check the lubrication hole in the bar. Replace when less than 0. The bar should be turned daily for more even wear.5 mm. whether the saw chain is stiff or whether the rivets and links are abnormally worn.024 inch) remains at the most worn point. Check the starter. Check that the stop switch works correctly. Clean the outside of the carburettor.6 mm (0. Clean the starter units air intake. Make sure that the chain catcher is undamaged. Check that the vibration damping elements are not damaged. Replace if necessary. Clean the carburettor compartment. this should be lubricated. Check that the components of the throttle control work safely.MAINTENANCE Maintenance schedule The following is a list of the maintenance that must be performed on the machine. Check that the electrode gap is 0. Check that nuts and screws are tight. Sharpen the chain and check its tension and condition.

dB(A) (Australia) Vibration levels (see note 3) Front handle. inch/mm Thickness of drive links. 4 2008-08-08 .3 / 9000 38 32 3000 1. dB(A) (Europe) Equivalent sound pressure level at operator’s ear. according to ISO 22868.7 79 112 118 113 118 4. inch/mm Type of drive sprocket/number of teeth Chain speed at max. litre Type of oil pump Weight Chain saw without bar or chain. kW (Australia) Ignition system Manufacturer of ignition system Type of ignition system Spark plug Electrode gap.6 4.6 78 100.3 7 0. speed.050/1. measured dB(A) Sound power level. inch/cm Pitch.9 2.20 Automatic Zama W-33 0. m/s2 Rear handle.3 / 9000 1..5 IIDA CD Champion RCJ 7Y 0. empty tanks.7 98. mm Idle speed.5/39 0. mm Fuel and lubrication system Manufacturer of carburettor Carburettor type Fuel tank capacity. litre Oil pump capacity at 8.3 7 20.5 34 32 3000 1.325/8. rpm Power. m/sec 16/40 13-15 / 33-38 15. power. 1/3 max. kW (Europe) Power.500 rpm. 1/3 max.4 3.1 2.3 0. ml/min Oil tank capacity. measured according to relevant international standards. 22 – English 5451676-47 Rev.5 / 9000 240e Note 1: Noise emissions in the environment measured as sound power (LWA) in conformity with EC directive 2000/14/EC.3 7 20. m/s2 Chain/bar Standard bar length. load. load. speed.5 / 9000 1. inch/cm Recommended bar lengths. is calculated as the time-weighted energy total for noise pressure levels under various working conditions with the following time distribution: 1/3 idling.325/8.20 Automatic IIDA CD Champion RCJ 7Y 0.3 7 0.5/39 0.0 16/40 13-15 / 33-38 15.050/1. 1/3 max. Note 3: Equivalent vibration level.3 0. guaranteed LWA dB(A) Sound levels (see note 2) Equivalent sound pressure level at operator’s ear. 1/3 max. measured according to NSW 2000.TECHNICAL DATA Technical data 235e Engine Cylinder displacement.0 2. Note 2: Equivalent sound pressure level. cm3 Stroke. inch/cm Usable cutting length.7 Zama W-33 0. kg Noise emissions (see note 1) Sound power level. according to ISO 22867. is calculated as the time-weighted energy total for vibration levels under various working conditions with the following time distribution: 1/3 idling.

.235.of December 15. Sweden.325 0. SMP Svensk Maskinprovning AB. Sweden. Sweden. nose radius 10T 10T 10T 10T Husqvarna H30 Type Chain Length. inch 0. 2000 ”relating to the noise emissions in the environment” 2000/14/EC.325 0.8 60° 30° 10° 0. annex IIA. inch 13 15 16 18 Pitch. Fyrisborgsgatan 3. SMP. The certificates have the numbers: 26/161/001 . see the chapter Technical data. mm Max. and applicable supplements. SE-754 50 Uppsala. 4 2008-08-08 English – 23 . drive links (no. EN ISO 11681-1:2004 Notified body: 0404. Development director chainsaw R&D 5451676-47 Rev. declares under sole responsibility that the chain saws Husqvarna 235 and 240 from 2007’s serial numbers and onwards (the year is clearly stated in plain text on the type plate with subsequent serial number). In addition. The following standards have been applied: EN ISO 12100-2:2003. The supplied chain saw conforms to the example that underwent EC type examination.) 56 64 66 72 H30 3/16” /4.TECHNICAL DATA Bar and chain combinations The following combinations are CE approved. are in conformity with the requirements of the COUNCIL’S DIRECTIVES: . SE-754 50 Uppsala. For information relating to noise emissions. . 2004 ”relating to electromagnetic compatibility” 2004/108/EC. Svensk Maskinprovning AB.3 Gauge. CISPR 12:2001. tel: +46-36-146500. 2007 Bengt Frögelius. point 2c. has carried out EC type examination in accordance with the machinery directive’s (98/37/EC) article 8.65 EC-declaration of conformity (Applies to Europe only) Husqvarna AB. has certified conformity with annex V of the Council’s Directive of May 8.240. Bar Length. 1998 ”relating to machinery” 98/37/EC.325 0. has the number: 404/07/1189. SE-561 82 Huskvarna. 2000 ”relating to the noise emissions in the environment” 2000/14/EC.of May 8. The certificate for EC type examination in accordance with annex VI. 26/161/002 .325 1.025”/0. Fyrisborgsgatan 3.of June 22. Huskvarna October 23.

4 2008-08-08 . desde estufas de leña hasta modernas máquinas de cocina. Las emisiones de la máquina se indican en el capítulo Datos técnicos y en la etiqueta. Utilice siempre: • Casco protector homologado • Protectores auriculares homologados • Gafas protectoras o visor Este producto cumple con la directiva CE vigente. el derecho a introducir modificaciones en la construcción y el diseño sin previo aviso. motocicletas. Si vende su máquina. facilidad de empleo. Esperamos que su máquina le proporcione plena satisfacción y le sirva de ayuda por mucho tiempo en adelante. etcétera) puede alargar considerablemente la vida útil de la máquina e incrementar su valor de reventa. Símbolos en la máquina: ¡ATENCIÓN! ¡Las motosierras pueden ser peligrosas! Su uso descuidado o erróneo puede provocar heridas graves o mortales al operador o terceros. Durante los más de 300 años de existencia de la fábrica Husqvarna. Siguiendo sus instrucciones (de uso. Husqvarna AB trabaja constantemente para perfeccionar sus productos y se reserva. mantenimiento. seguido de la motosierra en 1959. Husqvarna tiene como objetivo estar en la vanguardia por lo que respecta a ergonomía. En 1956 se introdujo el primer cortacésped motorizado. seguridad y consideración ambiental. entregue el manual de instrucciones al nuevo propietario. Estamos convencidos de que usted apreciará con satisfacción la calidad y prestaciones de nuestro producto por mucho tiempo en adelante. Con la adquisición de alguno de nuestros productos. Lea detenidamente el manual de instrucciones y asegúrese de entender su contenido antes de utilizar la máquina. Husqvarna es hoy uno de los principales fabricantes del mundo de productos de bosque y jardín. pregúnteles por el taller de servicio más cercano. máquinas de coser. Ello puede causar daños personales graves. El operador debe manejar la motosierra con ambas manos. Debe evitarse que la punta de la espada entre en contacto con ningún objeto. Los demás símbolos/etiquetas que aparecen en la máquina corresponden a requisitos de homologación específicos en determinados mercados.INTRODUCCIÓN Apreciado cliente: ¡Felicidades por haber adquirido un producto Husqvarna! La historia de Husqvarna data del año 1689. Si ha adquirido el producto en un punto de compra que no es uno de nuestros concesionarios autorizados. se han fabricado productos innumerables. Las emisiones sonoras en el entorno según la directiva de la Comunidad Europea. servicio. por lo tanto. motivo por el cual ha desarrollado una serie de detalles para mejorar los productos en estas áreas. 24 – Spanish 5451676-47 Rev. Tenga en cuenta que este manual de instrucciones es un documento de valor. No manejar nunca una motosierra sujetándola sólo con una mano. fabricar y comercializar productos motorizados para silvicultura y jardinería. y es en este segmento en el que actualmente trabaja Husqvarna. cuando el Rey Karl XI encargó la construcción de una fábrica en la ribera del río Huskvarna para la fabricación de mosquetes. así como para las industrias de construcción y obras públicas. con la calidad y las prestaciones como principal prioridad. ¡Gracias por utilizar un producto Husqvarna! ¡ATENCIÓN! Si la punta de la espada toca en un objeto se puede producir reculada que lanza la espada hacia arriba y atrás contra el usuario. La idea de negocio es desarrollar. usted dispone de asistencia profesional con reparaciones y servicio en caso de ocurrir algo. etc. La ubicación junto al río Huskvarna era lógica dado que el río se utilizaba para generar energía hidráulica. bicicletas.

.. MANIPULACION DEL COMBUSTIBLE Carburante .......................... INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Medidas a tomar antes de utilizar una motosierra nueva .................... Bujía ....................................... MONTAJE Montaje de la espada y la cadena ........... Símbolos en la máquina: ............................ Medidas preventivas de las reculadas .................................................... DATOS TECNICOS Datos técnicos ............ Equipo de corte ..... Emplee siempre el sentido común......... Repostaje ............................... Programa de mantenimiento ......INTRODUCCIÓN / ÌNDICE ¿Qué es qué en la motosierra? (1) 1 Placa de identificación 2 Fiador del acelerador (Impide las aceleraciones involuntarias..... 24 24 25 25 26 26 26 27 27 29 32 32 33 33 34 35 35 38 39 39 39 40 40 40 41 42 43 43 5451676-47 Rev........ Importante ....................................................................................................... mantenimiento y servicio del equipo de seguridad de la motosierra ....................................... Equipo de protección personal ............. Ajuste del carburador ........................................................................................... Declaración CE de conformidad ...........................................................................) 22 Tornillos de reglaje del carburador 23 Bomba de combustible 24 Etiqueta adhesiva de información y advertencia 25 Rueda de tensor de cadena 26 Manija 27 Protección de la espada 28 Llave combinada 29 Manual de instrucciones Índice INTRODUCCIÓN Apreciado cliente: ............................................................................................................................................................................................................. Silenciador ......................... 4 2008-08-08 Spanish – 25 ..... Seguridad en el uso del combustible ........................................ Instrucciones generales de trabajo .... ÍNDICE Índice ............................................ ................. ARRANQUE Y PARADA Arranque y parada ........................................................... MANTENIMIENTO Generalidades ........................................ Equipo de seguridad de la máquina ..................................................... Filtro de aire .. TÉCNICA DE TRABAJO Antes de utilizar la máquina: ................................................................................. ¿Qué es qué en la motosierra? ....................................) 3 Mango delantero 4 Cubierta del cilindro 5 Protección contra reculadas 6 Silenciador 7 Apoyo de corteza 8 Cabezal de rueda 9 Empuñadura trasera con protección para la mano derecha 10 Acelerador 11 Cubierta del embrague 12 Captor de cadena 13 Espada 14 Cadena 15 Empuñadura de arranque 16 Depósito de aceite de cadena 17 Mecanismo de arranque 18 Depósito de combustible 19 Estrangulador/Bloqueo del acelerador de arranque 20 Mango trasero 21 Botón de parada (Conexión y desconexión del encendido................................................... Control............................................. Combinaciones de espada y cadena ..................................................

¡NOTA! Utilice siempre gafas protectoras o visera para reducir el riesgo de daños causados por objetos lanzados. Proceda con cuidado y emplee el sentido común. control y servicio de este manual. Evitar el contacto con estas sustancias si se daña el silenciador. consulte con un experto antes de proseguir. Vea las instrucciones bajo el título Equipo de protección personal. ¡ATENCIÓN! La utilización errónea o descuidada de una motosierra puede convertirla en una herramienta peligrosa que puede causar accidentes graves e incluso mortales. Utilice solamente las combinaciones de espada/cadena de sierra recomendadas y siga las instrucciones. 4 2008-08-08 . su capacidad de discernimiento o el control del cuerpo. • Ponga combustible y arranque la motosierra.(51) refiérase a las figuras en p. las personas que utilizan marcapasos deben consultar con su médico y con el fabricante del marcapasos antes de emplear esta máquina. (2) Es imposible abarcar todas las situaciones imaginables que se pueden producir al utilizar una motosierra. Utilizar siempre recambios originales. Vea las instrucciones bajo el título Montaje. Las modificaciones y/o la utilización de accesorios no autorizadas pueden ocasionar accidentes graves o incluso la muerte del operador o de terceros. ¡ATENCIÓN! El sistema de encendido de esta máquina genera un campo electromagnético durante el funcionamiento. interferir con marcapasos. Nunca utilice otros accesorios que los recomendados en este manual. especialmente en los ojos. Evite todo uso para el cual no se sienta suficientemente calificado. 2-5. trozos de madera pequeños. Utilice solamente las combinaciones de espada/ cadena de sierra recomendadas en el capítulo Datos técnicos. Algunas medidas de mantenimiento y servicio deben ser efectuadas por especialistas formados y cualificados. Vea las instrucciones bajo el título Mantenimiento. Nunca utilice la máquina si está cansado. • Compruebe el montaje y ajuste del equipo de corte. ¡ATENCIÓN! Si se hace funcionar el motor en un local cerrado o mal ventilado. Le 26 – Spanish 5451676-47 Rev. Este campo magnético puede. Siga las instrucciones de mantenimiento. Importante ¡IMPORTANTE! La máquina sólo está diseñada para aserrar madera. Vea las instrucciones bajo los títulos Equipo de corte y Datos técnicos. No dude en ponerse en contacto con el distribuidor o con nosotros si tiene alguna duda en cuanto al empleo de la motosierra. • No utilice la motosierra hasta que haya llegado suficiente aceite lubricante a la cadena. Es muy importante que lea y comprenda el contenido de este manual de instrucciones. • La exposición prolongada al ruido puede causar daños crónicos en el oído Por consiguiente. Estamos a su disposición para darle consejos que le ayuden a emplear su motosierra de forma mejor y más segura. ¡ATENCIÓN! La inhalación prolongada de los gases de escape del motor. No modifique nunca esta máquina de forma que se desvíe de la versión original. la neblina de aceite de cadena y el polvo de serrín puede poner en riesgo la salud. en determinadas circunstancias. No utilice nunca una máquina defectuosa. Utilice el equipo de protección personal.INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Medidas a tomar antes de utilizar una motosierra nueva • Lea detenidamente el manual de instrucciones. Una motosierra puede lanzar con gran fuerza objetos como virutas. etc. ! ¡ATENCIÓN! Bajo ninguna circunstancia debe modificarse la configuración original de la máquina sin autorización del fabricante. use siempre protectores auriculares homologados. y no la utilice si parece haber sido modificada por otras personas. Vea las instrucciones en los capítulos Manipulación del combustible y Arranque y parada. Si después de leer estas instrucciones todavía se siente inseguro en cuanto al procedimiento de uso. Para reducir el riesgo de lesiones graves o letales. Lea las instrucciones bajo el título Lubricación del equipo de corte. ¡ATENCIÓN! En el interior del silenciador hay sustancias químicas que pueden ser cancerígenas. ! ! ! ! ! ! Emplee siempre el sentido común. Vea las instrucciones bajo el titular Datos técnicos. ¡ATENCIÓN! Un equipo de corte defectuoso o una combinación errónea de espada/cadena de sierre aumentan el riesgo de reculadas. si ha ingerido alcohol o si toma medicamentos que puedan afectarle la vista. se corre riesgo de muerte por asfixia o intoxicación con monóxido de carbono. • (1) . Ello comporta riesgo de daños personales graves.

Si el control de su máquina no da resultado satisfactorio. La vida útil de la máquina puede acortarse y el riesgo de accidentes puede aumentar si el mantenimiento de la máquina no se hace de forma adecuada y si los trabajos de servicio y/o reparación no se efectúan de forma profesional. • En posición de tala. En reculadas fuertes y con el sector de riesgo de reculada de la espada lo más lejos posible del usuario. Vea las instrucciones del capítulo Control. En estos casos debe sujetarse la motosierra con fuerza. procurando que el sector de riesgo de reculada de la espada nunca toque ningún objeto. Con este agarre. 4 2008-08-08 Spanish – 27 . El equipo de seguridad se debe controlar y mantener. la mano izquierda está en una posición que permite la activación manual del freno de cadena. vea las instrucciones del capítulo Control. por tanto. para impedir que la cadena gire. el freno de cadena está diseñado para ser activado por su propio contrapeso (inercia) en el sentido de reculada. mantenimiento y servicio del equipo de seguridad de la motosierra. el freno de cadena sólo se puede activar mediante la función de inercia. Equipo de seguridad de la máquina En este capítulo se explican los componentes de seguridad de la máquina y sus funciones. pero sólo es usted. hay que acudir a un taller de servicio para la reparación. el freno de cadena se activa manualmente con la mano izquierda. Freno de cadena con protección contra reculadas Su motosierra está equipada con un freno de cadena diseñado para detener la cadena de sierra en caso de reculada. una escuela de silvicultura o una biblioteca pueden informarle acerca del material de formación y los cursos disponibles. Un freno de cadena reduce el riesgo de accidentes. Hace falta una fuerza determinada para mover la protección contra reculada hacia adelante. (4) • La protección contra reculadas no sólo activa el freno de cadena. • Extintor de incendios y pala Utilice prendas ajustadas que no limiten su movilidad. • El freno de cadena se desacopla empujando la protección contra reculadas hacia atrás. Vea el capítulo Componentes de la máquina para ver dónde están situados estos componentes en su máquina. • Utilice el freno de cadena como 'freno de estacionamiento' al arrancar y para los traslados cortos a fin de prevenir accidentes por contacto involuntario de usted o el entorno con la cadena de sierra en movimiento. • El freno de cadena (A) se activa bien manualmente (con la mano izquierda) o por efecto de la inercia. Se realiza un trabajo constante de mejoras del diseño y la técnica. no siempre activan el freno de cadena. Tenga siempre a mano herramientas para extinguir incendios. (3) • La activación se produce al empujar hacia delante la protección contra reculadas (B). Proceda con cuidado en la utilización de la sierra. puntera de acero y suela antideslizante • Tenga siempre a mano el equipo de primeros auxilios. Equipo de protección personal ! ¡ATENCIÓN! La mayoría de los accidentes con la motosierra se producen cuando la cadena toca al usuario. Para el control y mantenimiento. cuando la mano izquierda está colocada de forma que no puede influir en el movimiento de la protección contra reculada. ! ¡ATENCIÓN! No emplee nunca una máquina con equipo de seguridad defectuoso. Visite al distribuidor local regularmente para averiguar qué provecho pueden proporcionarle las novedades que se introducen. (3) • El movimiento activa un mecanismo de muelle que tensa la cinta del freno (C) alrededor del sistema de arrastre de la cadena (D) en el motor (tambor de embrague). El distribuidor local. o al trabajar con el sector de riesgo de reculada cerca del usuario. • Las reculadas pueden ser rapidísimas y muy violentas.INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD recomendamos hacer un cursillo sobre empleo de motosierras. • El modo de activación del freno de cadena. Si su mano 5451676-47 Rev. ¡IMPORTANTE! Pueden producirse chispas en el silenciador. El equipo de protección personal no elimina el riesgo de lesiones. Para más información. por si fueran necesarias. que aumentan su seguridad y eficacia. Así ayudará a prevenir incendios forestales. • El freno de cadena debe estar activado cuando se arranca la motosierra. sin soltarla. la espada y la cadena o en otra fuente. contra el mango delantero. La mayoría de las reculadas son pequeñas y. pero reduce su efecto en caso de accidente. En las reculadas poco violentas. Pida a su distribuidor que le asesore en la elección del equipo. el usuario. consulte con el taller de servicio oficial más cercano. Para trabajar con la máquina debe utilizarse un equipo de protección personal homologado. mantenimiento y servicio del equipo de seguridad de la motosierra. También cumple otra función importante: reduce el riesgo de que la mano izquierda toque la cadena si el usuario suelta el mango delantero. depende de la fuerza de la reculada y de la posición de la motosierra en relación al objeto con el que toca el sector de riesgo de reculada de la espada. quien puede impedirlos. • • • • • • Casco protector homologado Protectores auriculares Gafas protectoras o visor Guantes con protección anticorte Pantalones con protección contra sierra Botas con protección anticorte. ¿Activará siempre mi mano el freno de cadena en caso de reculada? No. manual o por inercia.

su freno debe funcionar para proporcionar la protección prevista. ¿Se activa siempre por inercia el freno de cadena cuando se produce una reculada? No. el acelerador y el bloqueador del acelerador vuelven a sus posiciones iniciales respectivas. manos y muñecas. Recomendamos que haga esta prueba antes de empezar cada turno de trabajo. las 'punzadas'. equipar el silenciador con una red apagachispas homologada (A). se activaría constantemente. (5) ! ¡ATENCIÓN! Los gases de escape del motor están calientes y pueden contener chispas que pueden provocar incendio. la pérdida o reducción de la fuerza normal o los cambios en el color y la superficie de la piel. Son ejemplos de tales síntomas la pérdida de sensibilidad. Normalmente esto se evita con el tensado correcto de la cadena (vea las instrucciones bajo el título Montaje) y con un mantenimiento adecuado de la espada y la cadena (vea las instrucciones bajo el título Instrucciones generales de trabajo). El sistema amortiguador de vibraciones de la máquina reduce la transmisión de vibraciones entre la parte del motor/equipo de corte y la parte de los mangos de la máquina. Ello ocurre también en determinadas posturas de trabajo que impiden que su mano llegue a la protección contra reculada para activar el freno de cadena. (6) ¡NOTA! El silenciador está muy caliente durante el funcionamiento y después de parar. Silenciador El silenciador está diseñado para reducir el nivel sonoro y para apartar los gases de escape del usuario. Los síntomas pueden aumentar en temperaturas frías.INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD sólo roza la protección contra reculada o resbala sobre ella. el freno de cadena se puede activar. el dolor. especialmente al emplear la máquina cerca de sustancias y/o gases inflamables. su freno debe funcionar. el 'cosquilleo'. 4 2008-08-08 . Por esa razón. Cuando se suelta la empuñadura. Acuda a un médico si nota síntomas corporales que puedan relacionarse con la sobreexposición a las vibraciones. lo que sería molesto. puede ocurrir que la fuerza no sea suficiente para activar el freno de cadena. Si lo hace y se produce una reculada. En segundo lugar. va suspendido de la parte de los mangos con un elemento antivibratorio. por ejemplo. impide que las ramas perjudiquen el agarre del mango posterior. Protección de la mano derecha La protección de la mano derecha. incluyendo el equipo de corte. ¡nunca arranque la máquina en interiores o cerca de material inflamable! Captor de cadena El captor de cadena está diseñado para captar las cadenas que se sueltan o se rompen. Es fácil probar el freno. vea las instrucciones del capítulo Control. el freno se debe activar tal como se describe arriba para detener la cadena de sierra en una reculada. puede ocurrir que no suelte el agarre de la empuñadura delantera y que no active el freno de cadena. Fiador del acelerador El bloqueador del acelerador está diseñado para impedir la activación involuntaria del acelerador. El acelerador (B) se libera cuando se presiona el bloqueador (A) en la empuñadura (= cuando se agarra la empuñadura). Estos síntomas se presentan normalmente en dedos. En tercer lugar. En países de estas regiones hay normativas y requisitos legales de. ¡ATENCIÓN! La sobreexposición a las vibraciones puede provocar problemas circulatorios y dolencias de carácter nervioso. mantenimiento y servicio del equipo de seguridad de la motosierra. Preste atención al riesgo de incendio. o que el freno de cadena no se active hasta que la sierra haya girado bastante. la reculada debe tener la fuerza suficiente para activar el freno de cadena. El cuerpo de la motosierra. además de proteger la mano cuando una cadena se suelta o se rompe. cuando se sujeta la sierra en posición de tala. Solamente usted y empleando una técnica de trabajo correcta puede eliminar el efecto de reculada y los riesgos que comporta. especialmente en personas con patologías circulatorias. En primer lugar. El corte de maderas duras (la mayoría de los árboles caducifolios) produce más vibraciones que el de maderas blandas (la mayoría de las coníferas). En casos así puede suceder que el freno de cadena no tenga tiempo de detener la cadena antes de que le toque a usted. En regiones de clima cálido y seco puede haber un riesgo de incendio considerable. Botón de parada El botón de parada se utiliza para parar el motor. Sistema amortiguador de vibraciones Su máquina incorpora un sistema amortiguador diseñado para reducir al máximo posible las vibraciones y optimizar la comodidad de uso. ! ¿Me protegerá siempre el freno de cadena contra daños si se produce una reculada? No. 28 – Spanish 5451676-47 Rev. pero si la espada está demasiado cerca de usted puede ocurrir que el freno no tenga tiempo de reducir la velocidad y parar la cadena antes de que la motosierra le toque. Esto también es aplicable al funcionamiento en ralentí. En primer lugar. por ejemplo. También debe agarrar con firmeza la empuñadura de la motosierra cuando trabaja. En segundo lugar. Si el freno de cadena fuera demasiado sensible. El corte con un equipo de corte desafilado o incorrecto (modelo incorrecto o mal afilado) incrementa el nivel de vibraciones. En esta posición el acelerador es bloqueado automáticamente en ralentí.

4 2008-08-08 Spanish – 29 . No utilice nunca una motosierra sin red apagachispas o con red apagachispas defectuosa si la normativa del país exige este equipo. podrá: • Reducir la propensión a las reculadas de la máquina. ¡ATENCIÓN! Cualquier contacto con una sierra de cadena en girando puede causar daños muy graves. el usuario. Una cadena mal afilada o defectuosa aumenta el riesgo de accidentes. debe sustituir las combinaciones de espada/cadena de sierra gastadas o dañadas por una espada y una cadena recomendadas por Husqvarna. Un silenciador defectuoso puede incrementar considerablemente el nivel de ruido y el riesgo de incendio. le corresponde un número determinado de eslabones de arrastre.. utilice siempre guantes para proteger las manos contra lesiones. ! Expresiones características de la espada y cadena Para conservar la eficacia de todos los componentes de seguridad del equipo de corte. la cadena y el piñón de arrastre. Es señal de sierra roma cuando es necesario presionar el equipo de corte a través de la madera y el que las virutas son muy 5451676-47 Rev. ¡IMPORTANTE! Ninguna cadena de sierra elimina el riesgo de reculada. menor es la propensión a la reculada. Tenga a mano herramientas para la extinción de incendios. • Ancho de la guía de la espada (pulgadas/mm).INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD ! ¡ATENCIÓN! No utilice nunca una motosierra sin silenciador o con el silenciador defectuoso. • Evita el aumento de los niveles de vibraciones. • Proporciona un resultado de corte óptimo. Espada • Longitud (pulgadas/cm) • Número de dientes en el cabezal de rueda (T). • ¡Mantenga el equipo de corte bien lubricado y efectúe el mantenimiento adecuado! Con una lubricación insuficiente se incrementa el riesgo de roturas de cadena y se aumenta el desgaste de la espada. Las reculadas sólo puede evitarlas Ud. Una profundidad de corte demasiado grande aumenta el riesgo de reculada. A cada combinación de longitud de cadena. • ¡Mantenga los dientes cortantes de la cadena bien y correctamente afilados! Siga nuestras instrucciones y utilice el calibrador de limado recomendado. así como con un afilado y mantenimiento correctos de la cadena. • ¡Mantenga la cadena correctamente tensada! Con un tensado insuficiente se incrementa el riesgo de solturas de la cadena y se aumenta el desgaste de la espada. Vea las instrucciones bajo el titular Datos técnicos. Equipo de corte reductor de reculadas ! ¡ATENCIÓN! Un equipo de corte defectuoso o una combinación errónea de espada/cadena de sierre aumentan el riesgo de reculadas. Cadena Una cadena de sierra consta de distintos eslabones que se presentan en versión estándar y en versión reductora de reculada. Número de eslabones de arrastre (unidades). El ancho de la guía de la espada debe estar adaptado al ancho del eslabón de arrastre de la cadena. impidiendo que el sector de riesgo de reculada de la espada toque algún objeto. la cadena y el piñón de arrastre. Generalidades sobre el afilado de los dientes cortantes • No corte nunca con una sierra roma. Afilado y ajuste del talón de profundidad de una cadena de sierra ! ¡ATENCIÓN! Para trabajar con la cadena. • Paso de cadena (=pitch) (pulgadas). • Orificio para aceite de cadena y orificio para pasador tensor de cadena. • ¡Mantenga la profundidad de corte correcta! Siga nuestras instrucciones y utilice el calibrador de profundidad recomendado. Utilice solamente las combinaciones de espada/cadena de sierra recomendadas y siga las instrucciones. • Aumentar la duración del equipo de corte. Equipo de corte Este capítulo describe cómo Ud. Cadena • Paso de cadena (=pitch) (pulgadas) • Ancho del eslabón de arrastre (mm/pulgadas) • Número de eslabones de arrastre (unidades) Reglas básicas • ¡Utilice solamente el equipo de corte recomendado por nosotros! Vea las instrucciones bajo el titular Datos técnicos. paso de cadena y número de dientes del cabezal de rueda. Vea las instrucciones del capítulo Datos técnicos para información sobre las combinaciones de espada/cadena de sierra que recomendamos. • Reduce la ocurrencia de salidas y roturas de la cadena de sierra. Espada Cuanto más pequeño es el radio de punta. El efecto de las reculadas puede reducirse utilizando un equipo de corte con reducción de reculada ”incorporada”. El cabezal de rueda de la espada y el piñón de arrastre de la cadena de la motosierra deben adaptarse a la distancia entre los eslabones de arrastre. con un mantenimiento correcto y utilizando el equipo de corte adecuado. La espada debe estar adaptada al diseño de la motosierra.

• Ponga el calibrador de afilado sobre la cadena de sierra. la cadena está desgastada y debe cambiarse. con el riesgo consiguiente de accidentes graves e incluso mortales. 30 – Spanish 5451676-47 Rev. aunque debe ser posible girarla fácilmente con la mano.INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD pequeñas. (8) Generalidades sobre el ajuste de la profundidad de corte • Al afilar el diente de corte se reduce la altura del talón de profundidad (= profundidad de corte). (12) • Apriete el acoplamiento de la espada girando la rueda tensora de cadena a derechas. Utilice la lima plana para limar el sobrante de la parte sobresaliente del talón de profundidad. afile todos los dientes de un lado y. • Compruebe que la cadena esté bien tensada. (13) • Cerrar la manija para fijar el tensado. ¡NOTA! Las cadenas nuevas requieren un período de rodaje. El tensado de la cadena debe controlarse cada vez que se reposte combustible. Una cadena de sierra muy roma no produce virutas. Vea las instrucciones del capítulo Datos técnicos en lo referente a los datos para el afilado de la cadena de su motosierra. incluso mortales. afilado de la cadena de sierra.16") de la longitud de diente. Para mantener una capacidad máxima de corte hay que bajar el talón de profundidad al nivel recomendado. • Afile todos los dientes a la misma longitud. La distancia en altura entre ellos determina la profundidad de corte. Tensado de la cadena ! ! ¡ATENCIÓN! Una cadena insuficientemente tensada puede soltarse y ocasionar accidentes graves. (7) Hay tres medidas a considerar para el afilado del diente de corte. la cadena tiene inestabilidad lateral. ! ¡ATENCIÓN! La negligencia en seguir las instrucciones de afilado aumenta considerablemente la propensión a la reculada de la cadena de sierra. Vea las instrucciones del capítulo Datos técnicos en lo referente al diámetro de fila redonda y el calibrador de afilado recomendados para la cadena de su motosierra. luego. En lo referente a la profundidad de corte de la cadena de su motosierra. vuelva la motosierra y afile los dientes del otro lado. • Para ajustar la profundidad de corte se necesita una lima plana y un calibrador de profundidad de corte. suavice la presión de la lima. Aceite para cadena de motosierra Ajuste de la profundidad de corte • El ajuste de la profundidad de corte debe hacerse con los dientes cortantes recién afilados. Levante la punta de la espada al ajustar el tensado de la cadena. Una cadena inmóvil también puede causar daños graves al usuario u otras personas que llegan a la cadena. (11) • Ajustar la tensión de la cadena. La plantilla garantiza un afilado de la cadena de sierra para una reducción de la reculada y una capacidad de corte óptimas. girando la rueda hacia abajo (+) para aumentar la tensión y hacia arriba (-) para reducirla. Con un tensado insificiente. Por consiguiente. es importante ajustar el equipo de corte para compensar este cambio. Cuando sólo queden 4 mm (0. • La parte cortante de una cadena de sierra se denomina eslabón de corte. Recomendamos ajustar la profundidad de corte después de cada tercer Un aceite para cadena de motosierra ha de tener buena adhesión a la cadena. (14) Lubricación del equipo de corte ! ! ¡ATENCIÓN! ¡Una profundidad de corte excesiva aumenta la propensión a las reculadas de la cadena! ¡ATENCIÓN! La lubricación insuficiente del equipo de corte puede ocasionar roturas de cadena. 4 2008-08-08 . ¡ATENCIÓN! Esta recomendación presupone que la longitud de los dientes de corte no se ha reducido anormalmente. así como buena fluidez tanto en climas cálidos como fríos. (10) • Girar la manija a izquierdas para soltar la cubierta de la espada. (9) • Aflojar la manija abriéndola. vea el capítulo Datos técnicos. En general. la cadena debe tensarse tanto como sea posible. • Una sierra de cadena bien afilada atraviesa por sí sola la madera y produce virutas grandes y largas. Por ello le recomendamos que utilice nuestro calibrador de afilado. En el envase del calibrador hay instrucciones sobre su empleo. El único resultado es polvo de madera. En el retorno. • Afile siempre desde el interior del diente hacia fuera. Primero. manteniendo la punta de la espada elevada. La cadena se alarga con la utilización. Recomendamos utilizar nuestro calibrador de afilado de profundidad para obtener la medida de profundidad correcta y el ángulo correcto del talón de profundidad. formado por un diente de corte (A) y un talón de profundidad (B). durante el que debe controlarse el tensado con mayor frecuencia. 1 Ángulo de afilado 2 Ángulo de corte 3 Posición de la lima 4 Diámetro de la lima redonda Es muy difícil afilar correctamente una cadena de sierra sin los accesorios adecuados. La profundidad de corte es correcta cuando no se nota resistencia alguna al pasar la lima sobre el calibrador. lo cual dificulta el afilado correcto. ¡ATENCIÓN! Utilice siempre guantes protectores homologados. Afilado de dientes cortantes Para afilar dientes de corte se requiere una lima redonda y un calibrador de afilado.

contacte a su taller de servicio. Para comprobar el desgaste de la cadena que utiliza. la espada debe girarse cada día. ¡IMPORTANTE! Si utiliza aceite vegetal para cadena de sierra. tanto de la cadena de sierra como del medio ambiente. Limpie y lubrique si es necesario. la cadena está gastada y debe cambiarse. • Los remaches y eslabones presentan un desgaste anormal. 5451676-47 Rev. Vea las instrucciones bajo los títulos Instrucciones generales de trabajo e Instrucciones generales de seguridad. Deseche la cadena de sierra si concuerda con alguno o varios de los puntos anteriores. Compruebe regularmente el nivel de desgaste del piñón de arrastre de la cadena y cámbielo si presenta un desgaste anormal. Vea las instrucciones bajo el título Instrucciones generales de trabajo. Piñón de arrastre de la cadena El tambor del embrague lleva uno Piñón Spur (piñón soldado en el tambor). No obstante. Recomendamos el uso de nuestro aceite para obtener la mayor conservación. para que esta función de seguridad sea efectiva debe utilizarse el aceite de cadena de sierra correcto (un aceite demasiado claro se termina antes de que se termine el combustible). recomendamos usar aceite para cadena común. Vea las instrucciones bajo el título Equipo de protección personal. Lime si es necesario. Si la lubricación de la cadena no funciona después de efectuar los controles y medidas anteriores. Compruebe el funcionamiento de las piezas de seguridad de la motosierra. De no hacerlo. es señal de que Ud. • Para obtener una duración óptima. 4 2008-08-08 Spanish – 31 . Cuando sólo queden 4 mm de longitud de diente cortante. Si nuestro aceite para cadena de motosierra no es accesible. Repostaje de aceite para cadena de motosierra • Todos nuestros modelos de motosierra tienen lubricación automática de la cadena. Medidas preventivas de reculadas. la máquina y el medio ambiente. Apunte la punta de la espada a unos 20 cm (8 pulgadas) de un objeto fijo y claro. Utilice el equipo de corte recomendado y controle su estado. Límpiela si es necesario. con lo que la cadena se vuelve rígida y el cabezal de rueda se atasca. • Compruebe que la guía de la espada esté limpia. • El depósito de aceite de cadena y el depósito de combustible están dimensionados para que se termine el combustible antes de terminarse el aceite de cadena. • La cadena está rígida. ! ¡ATENCIÓN! La mayoría de los accidentes con la motosierra se producen cuando la cadena toca al usuario. Si no funciona la lubricación de la cadena: • Compruebe que el canal de aceite de cadena en la espada esté abierto. debe seguirse nuestra recomendación de reglaje del carburador (una mezcla demasiado pobre hace que el combustible dure más que el aceite de cadena). en la parte inferior de la espada. desmonte y limpie la ranura de la espada y la cadena de sierra antes del almacenamiento prolongado. (16) • Si la punta de la espada presenta un desgaste anormal o irregular. ¡No utilizar nunca aceite residual! Es nocivo para usted. Vea las instrucciones del capítulo Lubricación del cabezal de rueda de la espada. El piñón de arrastre de la cadena debe cambiarse cada vez que se cambie la cadena. le recomendamos que la compare con una cadena nueva. Límpielo si es necesario. y deben seguirse nuestras recomendaciones de equipo de corte (una espada demasiado larga requiere más aceite lubricante). hay riesgo de que se oxide el aceite de la cadena de sierra. Control del desgaste del equipo de corte Controle diariamente la cadena para comprobar si: • Hay grietas visibles en los remaches y eslabones. Si se ha formado una ”cavidad” al final del radio de la punta.INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Como fabricantes de motosierras hemos desarrollado un aceite para cadena óptimo que. Evite los trabajos para los que no se sienta suficientemente capacitado. es también biodegradable. ha utilizado la máquina con un tensado de cadena insuficiente. Espada Controle a intervalos regulares: • Si se han formado rebabas en los lados de la espada. Equipo de corte e Instrucciones generales de trabajo. • Compruebe que el cabezal de rueda de la espada gire con facilidad y que su orificio de lubricación esté abierto. Evite situaciones con riesgo de reculada. Utilice el equipo de protección personal. Control de la lubricación de la cadena • Controle la lubricación de la cadena cada vez que reposte. Cambie la espada si es necesario. (15) • Si la guía de la espada presenta un desgaste anormal. gracias a su origen vegetal. Algunos modelos pueden obtenerse también con flujo de aceite regulable. Vea las instrucciones bajo el título Equipo de seguridad de la máquina. Después de 1 minuto de funcionamiento a 3/4 de aceleración debe verse una línea de aceite clara en el objeto. Vea las instrucciones bajo los títulos Equipo de protección personal.

(12) La cadena está correctamente tensada cuando no tiene deflexión en la parte inferior de la espada y se puede girar fácilmente a mano. hasta que se haya hecho el rodaje. Monte la cadena en el piñón de arrastre y la guía de la espada. 4 2008-08-08 . Sitúela en la posición posterior extrema. ! ¡ATENCIÓN! Los trabajos de control y/o mantenimiento deben efectuarse con el motor desconectado.20 0. El contacto de parada retorna automáticamente a la posición de arranque.15 0. (17) Monte la espada en los pernos. Aceite para motores de dos tiempos • Para un resultado y prestaciones óptimos. Por consiguiente. con designación TCW. ! ¡ATENCIÓN! Para hacer la mezcla.30 0. Gasolina Compruebe que no esté activado el freno de cadena empujando la protección contra reculadas del freno de cadena hacia el mango delantero. Empiece con la parte superior de la cadena. (18) Compruebe que los filos de los eslabones de corte estén orientados hacia delante en la parte superior de la espada. Esto produce un aumento de la temperatura del motor y de la carga sobre los cojinetes. consulte a su taller de servicio local. Gasolina. Al mezclar pequeñas cantidades de combustible. Desmontar la manija y la cubierta del embrague (freno de cadena). La cadena se debe tensar hasta que no tenga deflexión en la parte inferior de la espada.30 0. antes de realizar trabajos de montaje. se recomienda un octanaje más alto.40 3% (1:33) 0. Monte la cubierta del embrague (el freno de cadena) y ubique el vástago de tensado de cadena en la muesca de la espada. • Un aceite de calidad deficiente o una mezcla de aceite/ combustible demasiado rica puede perjudicar el funcionamiento del catalizador y reducir su vida útil. litros Aceite para motores de dos tiempos.45 0. Mezcla 1:50 (2%) con aceite para motores de dos tiempos HUSQVARNA. (13) El tensado de una cadena nueva debe controlarse con frecuencia. Rodaje No manejar la máquina a revoluciones demasiado altas por periodos prolongados durante las primeras diez horas. Es importante medir con precisión la cantidad de aceite que se mezcla para conseguir la proporción de mezcla adecuada. Para trabajar con la cadena. por lo que debe utilizarse siempre una mezcla de gasolina con aceite para motores de 2 tiempos. especialmente fabricado para motores de dos tiempos refrigerados por aire. utilice aceite para motores de dos tiempos HUSQVARNA. incluso los pequeños errores en la cantidad de aceite tienen una gran incidencia en la proporción de mezcla. control y/o mantenimiento se debe quitar el capuchón de encendido de la bujía para evitar el arranque imprevisto. utilice siempre guantes para proteger las manos contra lesiones. litros 2% (1:50) 5 10 15 20 0. • No utilice nunca aceite para motores de dos tiempos fuera borda refrigerados por agua (llamado outboard oil). fenómenos que pueden causar averías graves del motor. 32 – Spanish 5451676-47 Rev. compruebe que haya buena ventilación. Compruebe que los eslabones de arrastre de la cadena encajen en el piñón de arrastre de la cadena y que la cadena esté bien colocada en la guía de la espada. para desramar). (20) • Utilice gasolina sin plomo o gasolina con plomo de alta calidad. Si se utiliza gasolina de octanaje inferior a 90. • El octanaje mínimo recomendado es 90 (RON). Sujetar la punta de la espada y apretar el embrague de la espada girando la manija a derechas. Controle el tensado regularmente.60 Montaje del apoyo de corteza Para montar el apoyo de corteza. 1:33 (3 %) con otros aceites para motores de dos tiempos refrigerados por aire y clasificados para JASO FB/ISO EGB.10 0. Quitar el anillo de transporte. Una cadena correcta significa buena capacidad de corte y larga duración. (19) Tensar la cadena girando la rueda hacia abajo (+). • No utilice nunca aceite para motores de cuatro tiempos. • Para trabajos con régimen alto continuado (por ejemplo. se puede producir el efecto “clavazón”.MONTAJE / MANIPULACION DEL COMBUSTIBLE Montaje de la espada y la cadena Carburante Aclaración! La máquina tiene motor de dos tiempos.

algunos aceites se espesan. • Con temperaturas bajo cero. Hay riesgo de generación de chispas. • Agite bien la mezcla de combustible antes de ponerla en el depósito de combustible de la máquina. añada todo el aceite y agite la mezcla. • La protección de transporte del equipo de corte debe estar siempre montada para el transporte y almacenamiento de la máquina. Antes de arrancar. Repostaje Transporte y almacenamiento • Almacene la motosierra y el combustible de forma que no haya riesgo de que los eventuales vapores y fugas entren en contacto con chispas o llamas.MANIPULACION DEL COMBUSTIBLE Mezcla • Siempre haga la mezcla de gasolina y aceite en un recipiente limpio. Cambie el filtro de combustible una vez al año como mínimo. 4 2008-08-08 Spanish – 33 . Para repostar. explosión e inhalación. Apague el motor y deje que se enfríe unos minutos antes de repostar. Ello puede causar sobrecargas en la bomba de aceite. Vea las instrucciones del capítulo Esquema de mantenimiento. limpie bien la máquina y haga el servicio completo. Asegúrese de que el combustible esté bien mezclado. que pueden causar incendios. • No mezcle más combustible que el necesario para utilizar un mes como máximo. • En caso de almacenamiento o transporte de la motosierra por tiempo prolongado. con averías subsiguientes de las piezas de la bomba. Use agua y jabón. Consulte con la gasolinera más cercana sobre qué hacer con el combustible y aceite de cadena sobrantes. • Para la selección de aceite lubricante de cadena. A continuación. motores eléctricos. ! ¡ATENCIÓN! No utilice nunca una máquina con daños visibles en la protección de bujía y el cable de encendido. Una cadena inmóvil también puede causar daños graves al usuario u otras personas que llegan a la cadena. Tenga en cuenta el riesgo de incendio. homologado para gasolina. • Primero. 2 Si se salpicó el cuerpo o las ropas. Guarde el combustible en bidones homologados y en un lugar seguro. agitando el recipiente antes de repostar. añada el resto de la gasolina. deberán vaciarse los depósitos de combustible y aceite para cadena. • Nunca arranque la máquina: 1 Si ha derramado sobre la máquina combustible o aceite para cadena. Monte la protección de la espada. • No utilice nunca aceite residual. ponga la mitad de la gasolina que se va a mezclar. aparte la máquina a 3 m como mínimo del lugar de repostaje. Por consiguiente. cerca de máquinas eléctricas. 3 Si hay fugas de combustible en la máquina. Lave las partes del cuerpo que han entrado en contacto con el combustible. Seque cualquier residuo y espere a que se evaporen los restos de combustible. Seguridad en el uso del combustible • No reposte nunca la máquina con el motor en marcha. aparte siempre la máquina del lugar de repostaje. consulte con su taller de servicio. • Para el almacenamiento del combustible deben utilizarse recipientes especiales homologados. • Es importante utilizar un aceite adecuado para la temperatura ambiente (con la viscosidad correcta). abra despacio la tapa del depósito de combustible para evacuar lentamente la eventual sobrepresión. ! ¡ATENCIÓN! El combustible y los vapores de combustible son muy inflamables. Puede ocasionar averías en la bomba de aceite. Seque minuciosamente alrededor de las tapas de los depósitos. Las capacidades de los depósitos de combustible y aceite para cadena están adaptadas entre sí. • Antes del almacenaje prolongado. • Si no se ha utilizado la máquina por un tiempo prolongado. Aceite para cadena • Para lubricar se recomienda un aceite especial (aceite para lubricar cadenas) con buena aptitud adherente. apriete bien la tapa del depósito de combustible. • Antes de arrancar. 5451676-47 Rev. Compruebe regularmente si hay fugas en la tapa del depósito o en los conductos de combustible. cambie de ropas. Luego. • Procure que haya buena ventilación durante el repostaje y la mezcla de combustible (gasolina y aceite para motores de 2 tiempos). a fin de evitar el contacto fortuito con la cadena aguda. contactos/interruptores eléctricos. Limpie la máquina. Limpie regularmente los depósitos de combustible y de aceite para cadena. Por ejemplo. calderas de calefacción o similares. haga el repostaje de ambos al mismo tiempo. la espada y la cadena. Después de repostar. La suciedad en los depósitos produce perturbaciones del funcionamiento. vacíe el depósito de combustible y límpielo. ! ¡ATENCIÓN! Las siguientes medidas preventivas reducen el riesgo de incendio: No fume ni ponga objetos calientes cerca del combustible. Proceda con cuidado en la manipulación del combustible y el aceite de cadena. Almacenamiento prolongado Vacíe los depósitos de combustible y aceite en un lugar bien ventilado.

Vea las instrucciones del capítulo Arranque y parada. Este método es muy peligroso porque se pierde fácilmente el control de la motosierra. el embrague puede zafar y ocasionar daños personales. Motor frío Arranque: El freno de cadena debe estar activado al poner en marcha la motosierra. Todos los usuarios. Para iniciar el estrangulamiento. De otro modo. observe lo siguiente: El freno de cadena debe estar aplicado cuando se arranca la motosierra. Agarre con firmeza. la motosierra está lista para funcionar. Ahora. Cuando el mando de estrangulador está totalmente extraído.ARRANQUE Y PARADA Arranque y parada Cuando el motor encienda. 34 – Spanish 5451676-47 Rev. la cadena y todas las cubiertas. Agarre la empuñadura trasera con la mano derecha y la empuñadura delantera con la mano izquierda. 4 2008-08-08 . (21) Estrangulador: Extraiga completamente el estrangulador azul hasta que alcance la posici n ESTRANGULAMIENTO TOTAL. el embrague se puede soltar y causar daños graves. se evita un desgaste innecesario del embrague. y no suelte la empuñadura de arranque si ha extraido todo el cordón. la cadena y todas las cubiertas. Aclaración! Para poner el freno de cadena en su posición inicial. (32) Arranque Agarre el mango delantero con la mano izquierda. deben usar este agarre. Pise la parte inferior del mango trasero con el pie derecho y presione la motosierra contra el suelo. Vea las instrucciones bajo el título Montaje. ! ¡ATENCIÓN! La inhalación prolongada de los gases de escape del motor. (24) • Nunca ponga en marcha la motosierra sin haber montado antes correctamente la espada. a continuaci n. Reponga con firmeza el estrangulador a su posici n inicial y repita el intento hasta que el motor arranque. con figuras que describen cada paso. Sin la espada y la cadena montadas en la motosierra. Ello puede ocasionar averías en la máquina. Nunca enrosque el cordón de arranque alrededor de la mano. Asegúrese de tener buena estabilidad y de que la cadena no pueda tocar ningún objeto. (28) ! ¡ATENCIÓN! Antes de arrancar. No es necesario llenarla totalmente. Luego. la neblina de aceite de cadena y el polvo de serrín puede poner en riesgo la salud. oir una especie de soplido y entonces deber oprimir inmediatamente el estrangulador. diestros o zurdos. (31) Motor caliente Utilice el mismo procedimiento de arranque que para el motor fr o. se ajusta automáticamente una posición de aceleración de arranque correcta. No ponga en marcha la motosierra sin haber montado antes la espada. • Observe el entorno y asegúrese de que no haya riesgo de tocar a personas o animales con el equipo de corte. con todos los dedos alrededor de las empuñaduras de la motosierra. (22) Aceleración de arranque: Para la función combinada de estrangulamiento/aceleración de arranque ponga el estrangulador en la posición de estrangulamiento. (30) • No ponga nunca en marcha la máquina en interiores. Asegúrese de que no haya terceros desautorizados en la zona de trabajo. • Sujete siempre la motosierra con ambas manos. pero no coloque el estrangulador en la posici n de estrangulamiento. sit e el estrangulador azul en la posici n de estrangulamiento y. Ponga la máquina sobre una superficie estable. y esto se logra pulsando r pidamente una vez el accionador del estrangulador. Tenga en cuenta el riesgo de inhalación de los gases de escape del motor. del tambor del embrague y de la cinta de freno.(27) Dado que el freno de cadena todav a est activado. No arranque nunca la motosierra agarrando el cordón de arranque y soltando la máquina. (26) ¡NOTA! No extraiga el cordón de arranque al máximo. para reducir el riesgo de contacto con la cadena en movimiento al ponerse en marcha. Agarre la empuñadura de arranque con la mano derecha y tire lentamente del cordón hasta que advierta una resistencia (agarran los ganchos de arranque). pulse el bot n de parada. (29) • El freno de cadena debe estar aplicado cuando se arranca la motosierra. En la parte trasera (A) de la motosierra hay un recordatorio de arranque simplificado. De ese modo. Active el freno moviendo la protección contra reculadas hacia delante. se deben bajar las revoluciones del motor lo antes posible a ralent . (25) Parada Para parar el motor. (23) Bomba de combustible: Presione varias veces la burbuja de goma de la bomba de combustible hasta que comience a llenarse de combustible. mueva la protección contra reculadas (marcada ”PULL BACK TO RESET”) hacia la empuñadura del mango. vuelva a empujarlo hacia dentro. dé tirones rápidos y fuertes.

etc. Un árbol en tensión puede.. o el corte están mal ubicados. no presenten daños y estén presentes. ramas. zanjas. • Impedir que eventuales personas o animales puedan entrar en contacto con la cadena o sean alcanzadas o lesionadas por un árbol derribado. Para el 'estacionamiento prolongado'. piedras. volver a su posición normal. En ningún caso. Después del corte. bloquee la cadena con el freno de cadena y pare el motor. 7 Compruebe que el silenciador esté firmemente montado y en buenas condiciones. Ud. puede reducir o eliminar sorpresas que incrementen el riesgo de accidente. 7 Cuando ponga la motosierra en el suelo. fosos. formación y experiencia práctica de un profesional. ¡No suelte los mangos! 3 La mayoría de los accidentes por reculada se producen al desramar. bloquee la cadena de sierra con el freno de cadena y no pierda de vista la motosierra. frío intenso. 4 Compruebe que el botón de parada funciona bien y está en buen estado. Por consiguiente. 2 Sujete siempre la motosierra con firmeza. ¡Evite los trabajos para los que no se sienta suficientemente cualificado! No utilice la motosierra hasta que haya comprendido el significado de las reculadas y la forma de evitarlas. Vea las instrucciones de los capítulos Medidas preventivas de las reculadas y Equipo de seguridad de la máquina. como terreno resbaladizo. Controle la pieza de trabajo. Sierre solamente los troncos de Reglas básicas de seguridad 1 Observe el entorno para: • Comprobar que no hayan personas. 5 Compruebe que todos los mangos estén libres de aceite. el árbol puede golpearlo a Ud. No utilice la motosierra hasta que haya comprendido la diferencia entre las técnicas de corte con la parte superior y la parte inferior de la espada. 2 Compruebe que la protección trasera de la mano derecha no esté dañada. pueden atascarse en la cadena de sierra y ser lanzadas contra usted. al taller de servicio o a un usuario de motosierras experto. con la mano derecha en el mango trasero y la mano izquierda en el mango delantero. agarrando los mangos con todos los dedos. Las dos situaciones pueden ocasionar daños personales graves. Vea las instrucciones bajo el título Equipo de protección personal. Para los desplazamientos largos y los transportes utilice siempre la protección de la espada. ser lanzadas hacia Ud. El trabajo con mal tiempo es fatigoso y puede crear circunstancias peligrosas. 3 Proceda con sumo cuidado en el corte de ramas pequeñas y evite cortar arbustos (= varias ramas al mismo tiempo). incluso los zurdos. 8 Compruebe que todas las piezas de la motosierra estén bien apretadas. su contenido podrá sustituir a los conocimientos. Esto. las ramas pequeñas pueden atascarse en la cadena. 4 Compruebe que pueda caminar y mantenerse de pie con seguridad. el sector de riesgo de reculada de la espada puede tocar involuntariamente una rama.TÉCNICA DE TRABAJO Antes de utilizar la máquina: (33) 1 Compruebe que el freno de cadena funcione correctamente y no esté dañado. lluvia intensa. Vea las instrucciones bajo el título Medidas preventivas de las reculadas. 2 No trabaje en condiciones atmosféricas desfavorables como niebla. aunque algunas son rapidísimas y muy violentas. cambio imprevisto de la dirección de derribo de los árboles. animales. ¡NOTA! Siga las instrucciones mencionadas arriba y no utilice la motosierra sin que haya alguien a quien recurrir en caso de accidente. consulte a un experto. o a la máquina y hacerle perder el control. 6 Compruebe que el sistema de amortiguación de vibraciones funcione y no esté dañado. Procure trabajar con una postura estable y que en el suelo no hayan objetos que puedan hacerle tropezar y perder el equilibrio. Utilice el equipo de protección personal. aunque no es necesariamente peligroso. 3 Compruebe que el fiador contra aceleraciones involuntarias funcione correctamente y no esté dañado. tanto antes como después de terminar de cortar. Este agarre deben utilizarlo todos los usuarios. cuando no esté seguro de cómo utilizar la máquina. Proceda con sumo cuidado al trabajar en terreno inclinado. etc. 4 2008-08-08 Spanish – 35 . tempestad. etc. Diríjase a la tienda donde compró la motosierra. Si se trabaja con negligencia. mantener el control de la motosierra. 9 Compruebe que el retén de cadena esté montado y en buenas condiciones. que puedan influir en su control de la máquina. y herirle de gravedad. Si las piezas de trabajo que sierra son pequeñas y ligeras. al mismo tiempo. un árbol u otro objeto y producir una reculada. Lleve la motosierra con la espada y cadena orientadas hacia atrás. puede sorprenderle y hacerle perder el control de la motosierra. 10 Controle el tensado de la cadena. etc. La mayoría de reculadas son pequeñas. No sierre nunca troncos apilados ni ramas sin separarlos antes. Vea si hay eventuales impedimentos para desplazamientos imprevistos (raíces. 5451676-47 Rev. se debe parar el motor. Instrucciones generales de trabajo ¡IMPORTANTE! Este capítulo se refiere a las reglas de seguridad básicas para el trabajo con una motosierra. 5 Sea sumamente cuidadoso al cortar en árboles en tensión. Este agarre es la mejor forma de reducir el efecto de una reculada y. 6 Para los desplazamientos.). Reglas básicas 1 Entendiendo las implicaciones y causas de la reculada. Si Ud.

¡ATENCIÓN! No intente nunca serrar troncos apilados ni dos troncos que están muy juntos. el usuario controla mejor la motosierra y la situación del sector de riesgo de reculada de la espada. llamada de cadena impelente. Partición = rotura del objeto que se corta antes de concluir el corte. El tronco en el suelo. 2 El objeto que se corta no debe partirse. hacia el usuario. estos factores pueden evitarse efectuando el tronzado en dos etapas: por arriba y por abajo. Aparte los trozos aserrados para mantener segura su zona de trabajo. puede accidentarse con la cadena cuando se suelta repentinamente la motosierra. ¡IMPORTANTE! Si la cadena se atasca en el surco: ¡Pare el motor! No intente sacar la motosierra por la fuerza. A continuación. colocarlo en un soporte para serrar guiadera y cortarlo por separado. se indica un listado teórico de la forma de tratar las situaciones más comunes con que puede enfrentarse un usuario de motosierra. No trabaje nunca subido a una escalera. Al trabajar con esta técnica. En la mayoría de casos. Mantenga la aceleración máxima y esté alerta a lo que va a pasar. Tronzado Técnica básica de corte ! ¡ATENCIÓN! No utilice nunca una motosierra agarrándola solamente con una mano. Si hay una pila de troncos. Vea las instrucciones bajo los títulos Equipo de corte y Datos técnicos. la cadena de la sierra no debe tocar el suelo ni objeto alguno. suelte el acelerador y deje el motor en vacío (la aceleración máxima prolongada sin carga. Si la cadena de sierra se atasca. Así se neutraliza la propensión del objeto a cortar a apretar la cadena o a partirse. No hay riesgo de atasco de la cadena o de partición del objeto de corte. produce avería grave del motor). Agarre con fuerza y firmeza las empuñaduras con ambas manos. utilice una palanca. en sentido ascendente desde la parte inferior del objeto a cortar. y si el objeto a cortar está tenso. 8 Si el usuario no resiste la fuerza de la motosierra. es decir sin que el motor tenga la resistencia de la cadena en el aserrado. Aparte los trozos cortados de la zona de trabajo. Corte desde arriba todo el tronco. Para los trabajos de tronzado deben tenerse en cuenta cinco factores muy importantes: 1 El equipo de corte no debe quedar apretado en el surco. 9 Siga las instrucciones de afilado y mantenimiento de la espada y la cadena. Corte las ramas difíciles por partes. Para soltar la motosierra. 7 Para cortar con la parte superior de la espada.TÉCNICA DE TRABAJO trozo en trozo. (36) El corte con la parte inferior de la espada. la cadena empuja la motosierra hacia atrás. aumenta el riesgo de reculada por equivocación y el riesgo de perder el equilibrio cuando trabaja. Vea las instrucciones bajo el título Medidas preventivas de las reculadas. trepado a un árbol o en una posición que carezca de una base firme. que comportan riesgo de daños personales graves y peligro de muerte. 4 ¿Hay riesgo de reculada? 5 ¿Puede la configuración del terreno y el entorno influir en su estabilidad y seguridad para caminar y mantenerse de pie? El atasco de la cadena y la partición del objeto de corte pueden deberse a dos factores: el apoyo del objeto antes y después del tronzado. (35) 6 Corte con velocidad de cadena alta. proceda con muchísimo cuidado. ! Generalidades • ¡Para cortar. Designaciones Tronzado = denominación genérica del corte transversal de la madera. Al final del corte. (37) 36 – Spanish 5451676-47 Rev. 3 Durante el tronzado y después del mismo. Desramado = corte de las ramas de un árbol talado. acelerando al máximo. Si los deja en la zona de trabajo. proceda con cuidado para evitar que la cadena toque el suelo. hay un riesgo considerable de que la cadena toque el suelo después del corte. utilice siempre la aceleración máxima! • Después de cada corte de sierra. se denomina de corte con cadena tirante. puede ocurrir que ésta retroceda tanto que el sector de riesgo de reculada de la espada toque el árbol y se produzca una reculada. Una motosierra no se controla con seguridad con una mano. • Corte ascendente = con cadena ”impelente”. ¡No utilice nunca la motosierra con una sola mano! (34) 5 Para obtener máximo control de la motosierra. Desramado Para cortar ramas gruesas deben aplicarse los mismos principios que para el tronzado. Estos métodos incrementan drásticamente el riesgo de reculada. La técnica con cadena ”impelente” supone un mayor riesgo de reculada. Si lo hace. La motosierra es tirada hacia el árbol y el canto delantero del cuerpo se apoya contra el tronco. Sin embargo. • Corte descendente = con cadena ”tirante”. en sentido descendente desde la parte superior del objeto a cortar. Al cambiar la espada y la cadena sólo deben utilizarse las combinaciones recomendadas por nosotros. 4 No utilice nunca la motosierra por encima de los hombros y evite cortar con la punta de la motosierra. se debe separar de ella cada tronco que se va a cortar. es necesario adoptar una posición estable. 4 2008-08-08 . Con esta técnica de cadena tirante. la motosierra puede ser lanzada hacia atrás contra usted.

intentar colocarlo en la dirección decidida en un principio. hasta que se encuentren los dos surcos. Termine el corte desde arriba. debe considerar la dirección natural de caída del mismo. Coloque el apoyo de corteza (si ha sido montado) detrás de la faja de desgaje. Luego. a fin de poder advertir ruidos y señales de advertencia. Tan pronto lo permita 5451676-47 Rev. efectúe el corte inferior.5-2 pulgadas) por encima del plano horizontal del corte de indicación. La línea de corte de indicación debe ser perfectamente horizontal y formar un ángulo recto (90°) con la dirección de derribo elegida. y se termina con el corte de derribo. Una vez considerados estos factores. ¡IMPORTANTE! En momentos críticos de la tala deberán levantarse los protectores auriculares apenas termine el aserrado. paredes y edificios. oblicuamente hacia atrás. Sitúe el corte de derribo a unos 3-5 cm (1. Gran riesgo de atasco de la cadena. etc. El tronco está apoyado en ambos extremos. Gire el tronco para cortar el tercio restante desde arriba. • Compruebe si el tronco tiene daños o podredumbre. (40) La profundidad del corte de indicación debe ser igual a 1/ 4 del diámetro del tronco. Es más seguro trabajar de arriba a abajo y tener el tronco entre usted y la motosierra. (39) 1 Zona de riesgo 2 Vía de retirada 3 Dirección de derribo Tala Técnica de tala ¡IMPORTANTE! La tala de árboles requiere mucha experiencia. La convergencia de ambos cortes se denomina línea de corte de indicación. Se empieza con el corte de indicación. Ante todo. Gran riesgo de partición. ramas. Ésta depende de varios factores: • Inclinación • Torcimiento • Dirección del viento • Concentración de las ramas • Peso de la nieve. puede verse obligado a dejar que el árbol caiga en su dirección natural. El camino de retirada debe estar a unos 135°. de la dirección de derribo prevista. que no afecta a la dirección de derribo pero sí a su seguridad personal. ¡Evite los trabajos para los que no se considere suficientemente capacitado! Distancia de seguridad La distancia de seguridad entre el árbol a talar y el lugar de trabajo más cercano debe ser de 2. cables eléctricos. Es muy peligroso retirar un árbol atascado y hay un elevado riesgo de accidente. si la hay • Obstáculos dentro del alcance del árbol: como otros árboles. Un usuario de motosierra inexperto no debe talar árboles. Termine el corte desde abajo. Corte de indicación El corte de indicación se inicia con el corte superior. (38) Dirección de derribo El derribo tiene por objeto la colocación del árbol de forma que el desramado y tronzado subsiguientes puedan efectuarse en un terreno lo más ”fácil” posible. (41) Corte de derribo El corte de derribo se hace en el lado opuesto del árbol y debe ser perfectamente horizontal. huecos.) para tener preparado un camino de retirada cuando empiece a caer el árbol. ! ¡ATENCIÓN! ¡Desaconsejamos a los usuarios insuficientemente cualificados que talen árboles con espada de longitud más pequeña que el diámetro del tronco a cortar! La tala se hace con tres cortes. termine el corte a 2/3 del diámetro del tronco. Cuando haya decidido en qué dirección quiere derribar el árbol. es el control de que el árbol no tenga ramas dañadas o ”muertas” que puedan romperse por sí solas y dañarle a Ud. ya que es imposible.5 longitudes de árbol. que aumentan la probabilidad de que el árbol se rompa y empiece a caer antes de lo previsto. durante la tala. Vea las instrucciones bajo el título Tratamiento de una tala fallida. Sitúese a la derecha del árbol y corte con cadena tirante. Asegúrese de que no haya nadie en esta ”zona de riesgo” antes de la tala y durante la misma. El talador debe poder caminar y mantenerse de pie con seguridad. Otro factor muy importante. Empiece cortando desde abajo (aproximadamente 1/3 del diámetro del tronco). Corte con aceleración máxima introduciendo lentamente la cadena/espada en el tronco. Empiece cortando desde arriba (aproximadamente 1/3 del diámetro del tronco). El tronco está apoyado en un extremo. Sitúese a la izquierda del árbol y corte con cadena tirante.TÉCNICA DE TRABAJO Si es posible (¿puede girarse el tronco?). 4 2008-08-08 Spanish – 37 . Corte de ramas bajas y camino de retirada Desrame el ronco hasta la altura del hombro. o demasiado arriesgado. que debe terminar exactamente donde terminó el corte superior. y el ángulo entre los cortes superior e inferior debe ser de 45° como mínimo. Con la ubicación correcta de estos cortes puede controlarse con gran exactitud la dirección de derribo. Preste atención a si el árbol se mueve en dirección opuesta a la elegida para el derribo. debe evitarse que el árbol derribado se atasque en otro árbol. compuesto por un corte superior y un corte inferior. hasta que se encuentren los dos surcos. Limpie la vegetación que hay alrededor del árbol y elimine los eventuales obstáculos (piedras.

En situaciones muy complicadas. Estas técnicas conllevan un riesgo considerable de que el sector de riesgo de reculada de la espada toque un objeto. Proceda con sumo cuidado con las ramas que están tensadas. Corte a la profundidad requerida y con el número de cortes necesarios para que la tensión del tronco/la rama se suelte lo suficiente para que el tronco/la rama se ”parta” en el punto de ruptura. Desplácese solamente cuando el tronco esté situado entre Ud. (45) Desramado Tratamiento de una tala fallida Derribo de un árbol ”atascado” Es muy peligroso retirar un árbol atascado y hay un elevado riesgo de accidente. puede hacerlo. con una distancia mínima entre ambos de 1/10 del diámetro del tronco. Continúe serrando a más profundidad hasta que soltar la fuerza y la tensión del árbol/rama. ¡No corte nunca del todo un objeto en tensión! Si necesita cortar a través del árbol/rama. Es necesario comprender las causas de las reculadas y que pueden evitarse procediendo con cuidado y trabajando con la técnica correcta. También hay otros sentidos de reculada dependiendo de la posición de la motosierra en el momento en que el sector de riesgo de reculada de la espada toca un objeto. La faja de desgaje funciona como una bisagra que dirige la dirección de derribo del árbol. (43) Se pierde completamente el control de la dirección de derribo del árbol si la faja de desgaje es demasiado pequeña o se atraviesa al cortar. Haga uno o varios cortes en el punto de ruptura o cerca del mismo. No trabaje nunca dentro de la zona de riesgo de árboles talados atascados y suspendidos. 38 – Spanish 5451676-47 Rev. ¿Qué es la reculada? Reculada es la denominación de una reacción repentina por la que la motosierra y la espada salen despedidas de un objeto que ha entrado en contacto con el cuadrante superior de la punta de la espada. en otras ramas o en objetos. lanzando la motosierra. No intente nunca cortar árboles talados apoyados sobre otros. o si los cortes de indicación y derribo están mal situados. el único método seguro consiste en utilizar un torno en vez de la motosierra. Determine la forma más segura de soltar la tensión y también. el punto en el que se rompería si se siguiera tensando).TÉCNICA DE TRABAJO la profundidad de corte. ! ¡ATENCIÓN! La mayoría de accidentes por reculada ocurren al desramar. ponga una cuña de derribo o una barra desgajadora en el corte de derribo. bien por sí solo. si Ud. o con ayuda de la cuña de derribo o de la barra desgajadora. Medidas preventivas de las reculadas ! ¡ATENCIÓN! Las reculadas pueden ser rapidísimas. repentinas y violentas. 4 2008-08-08 . Vea las instrucciones del capítulo Datos técnicos en lo referente a las longitudes de espada recomendadas para su modelo de motosierra. Tronzado del tronco Vea las instrucciones bajo el título Técnica básica de corte. y la motosierra. El método más seguro es utilizar un torno. Lo más común es que la motosierra y la espada reboten hacia atrás en sentido ascendente. ¡Cerciórese de que pueda caminar y mantenerse de pie con seguridad! Trabaje desde el lado izquierdo del tronco. denominado sector de riesgo de reculada. (44) La reculada sigue siempre el sentido del plano de la espada. el árbol debe empezar a caer. • Montado en un tractor • Portátil Corte de árboles y ramas tensos Preparativos: Estime el sentido de la tensión y dónde tiene su punto de ruptura (es decir. Cuando sea posible. No use el sector de riesgo de reculada de la espada. Cuando están terminados los cortes de indicación y de derribo. Hay técnicas para la tala de árboles con diámetros de tronco más grandes que la longitud de la espada. la espada y la cadena contra el usuario. Trabaje lo más cerca posible de la motosierra para máximo control. con el riesgo consiguiente de daños. La parte del tronco sin cortar se denomina faja de desgaje. Proceda con sumo cuidado y evite que la punta de la espada entre toque en el tronco. descargue el peso de la motosierra apoyándola en el tronco. (42) El corte de derribo debe quedar paralelo con la línea de corte de indicación. Sierre el árbol/rama desde el lado opuesto después de soltar la tensión. Pueden ser despedidas contra usted y hacerle perder el control. pueden producirse lesiones muy graves e incluso mortales. Generalidades: Sitúese de modo que no haya riesgo de que sea alcanzado por el tronco/la rama cuando se suelte. Recomendamos emplear una longitud de espada mayor que el diámetro del tronco para que los cortes de derribo e indicación se puedan hacer con un 'corte sencillo'. hacia el usuario. Si la cadena en movimiento toca al usuario. La reculada sólo puede producirse cuando el sector de riesgo de reculada de la espada toca un objeto. haga dos o tres cortes con una separación de 3 cm y una profundidad de 3 a 5 cm.

Todas las medidas de mantenimiento que no estén indicadas en este manual deben ser efectuadas por una tienda autorizada con servicio (distribuidor). Fiador del acelerador • Compruebe que el acelerador esté bloqueado en la posición de ralentí cuando el fiador está en su posición inicial. resina y suciedad. por ejemplo. Régimen recomendado en ralentí: Vea el capítulo Datos técnicos. ! ¡ATENCIÓN! Si el régimen de ralentí no puede ajustarse para que se pare la cadena. • Con el tornillo T se regula la posición del acelerador en ralentí. La cadena debe detenerse inmediatamente. le recomendamos que acuda a un taller de servicio. Consulte las instrucciones bajo el título Arranque y parada.6 mm de grosor. Control. A continuación. desenrosque (en sentido contrario a las agujas del reloj) hasta que la cadena se pare. con el motor parado. El reglaje del régimen de ralentí es correcto cuando el motor funciona regularmente en todas las posiciones. No suelte el mango delantero. (48) Control del efecto de frenado Coloque la motosierra sobre una base firme y arránquela. Sostenga la motosierra con firmeza. Los trabajos de mayor envergadura debe efectuarlos un taller de servicio oficial.MANTENIMIENTO Generalidades El usuario sólo puede efectuar los trabajos de mantenimiento y servicio descritos en este manual. Esta mezcla es regulable. Para regular. sin defectos visibles como. Acelere al máximo y active el freno de cadena girando la muñeca izquierda hacia la protección contra reculadas. • Apriete el fiador del acelerador y compruebe que vuelva a su posición de partida al soltarlo. Fíjese que la cadena no entre en contacto con el suelo u otro objeto. En el carburador se efectúa la dosificación de la mezcla de aire y combustible. el reglaje de la dosificación debe ser correcto. 4 2008-08-08 Spanish – 39 . No utilice la motosierra hasta que esté correctamente regulada o reparada. Suelte la empuñadura delantera y deje caer la motosierra por su propio peso. enrosque (en el sentido de las agujas del reloj) el tornillo T con el motor en marcha hasta que empiece a girar la cadena. Reglaje preciso del ralentí. (46) Controle regularmente que el punto más desgastado de la cinta de freno tenga un mínimo de 0. Freno de cadena con protección contra reculadas Control del desgaste de la cinta de freno Limpie el freno de cadena y el tambor de embrague de serrín. El ralentí se aumenta girando el tornillo T en el sentido de las agujas del reloj y se reduce girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj. agarrando los mangos con todos los dedos. Control de la protección contra reculadas Compruebe que la protección contra reculadas esté intacta. grietas. El freno de cadena debe activarse cuando la punta de la espada toca el tocón. 5451676-47 Rev. mantenimiento y servicio del equipo de seguridad de la motosierra Aclaración! Para todos los trabajos de servicio y reparación de la máquina es necesaria una capacitación especial. (47) Control de la función de inercia Mantenga la motosierra. acuda a un taller de servicio. tornillo T El ralentí se regula con el tornillo marcado con una T. Para obtener la potencia máxima de la máquina. Si la máquina no da resultados satisfactorios en alguno de los controles de la lista abajo. El ajuste fino debe efectuarlo un técnico capacitado. Reglaje básico y rodaje El reglaje básico del carburador se lleva a cabo en las pruebas que se hacen en fábrica. La suciedad y el desgaste perjudican la función de frenado. Empuje la protección contra reculadas adelante y atrás para comprobar que se mueve con facilidad y que está firmemente anclada a su articulación en la cubierta del embrague. contra el tocón. sobre un tocón u otro objeto estable. Esto es especialmente aplicable al equipo de seguridad. habiendo un buen margen hasta el régimen en que empieza a girar la cadena. Funcionamiento • El régimen del motor se controla mediante el acelerador y el carburador. rotando en la empuñadura trasera. Pare el motor y quite el cable de encendido antes de una reparación o mantenimiento Ajuste del carburador Su producto Husqvarna ha sido construido y fabricado conforme a especificaciones que reducen los gases de escape tóxicos.

La bujía debe cambiarse aproximadamente después de un mes de funcionamiento o más a menudo si es necesario. • Filtro de aire sucio. Suelte el acelerador y compruebe que la cadena se pare y permanezca inmóvil. • Mezcla de aceite inadecuada en el combustible (demasiado aceite o aceite inadecuado).MANTENIMIENTO • Compruebe que el acelerador y el fiador se muevan con facilidad y que funcionen sus muelles de retorno. Por tanto. Con una rejilla obturada. Después de 75 horas de uso. por ejemplo. Una motosierra HUSQVARNA puede equiparse con varios tipos de filtro de aire. sin defectos visibles como. Al montar el filtro de aire. 40 – Spanish 5451676-47 Rev. Un filtro utilizado durante mucho tiempo no puede limpiarse del todo. 4 2008-08-08 . Un filtro de aire averiado debe cambiarse. Aclaración: El apagachispas (A) de esta máquina se puede cambiar. Filtro de aire El filtro de aire debe limpiarse regularmente de polvo y suciedad para evitar: • Fallos del carburador • Problemas de arranque • Reducción de la potencia • Desgaste innecesario de las piezas del motor. Aclaración! ¡Utilice siempre el tipo de bujía recomendado! Una bujía incorrecta puede arruinar el pistón y el cilindro. la estación del año. (50) Para una limpieza a fondo del filtro. Asegúrese de que la bujía tenga supresión de perturbaciones radioeléctricas. la máquina se sobrecalienta y se averían el cilindro y el pistón. Limpiar el filtro cepillándolo o agitándolo. límpiela y compruebe que la separación de los electrodos sea de 0. • Un consumo de combustible excesivo. según el medio de trabajo. No utilice nunca la máquina si el silenciador está en mal estado. Protección de la mano derecha Compruebe que la protección de la mano derecha esté intacta. el clima. lávelo en agua jabonosa. hay que cambiarlo a intervalos regulares. si es difícil arrancar la máquina o si el ralentí es irregular: revise primero la bujía antes de tomar otras medidas. Los usuarios particulares normales no necesitan cambiar el silenciador ni el apagachispas. Compruebe que los elementos antivibraciones estén bien anclados entre la parte del motor y la parte de los mangos. • Arranque la motosierra y acelere al máximo. Sistema amortiguador de vibraciones Compruebe regularmente que los elementos antivibraciones no estén agrietados o deformados. comprobar que las juntas quedan bien apretadas contra el soporte del filtro. etc. Bujía Los factores siguientes afectan al estado de la bujía: • Carburador mal regulado.5 mm. Si la bujía está muy sucia. cámbiela. Si la cadena gira con el acelerador en la posición de ralentí debe controlarse el reglaje de ralentí del carburador. Botón de parada Arranque el motor y compruebe que se pare cuando se mueve el botón de parada a la posición de parada. Captor de cadena Compruebe que el captor de cadena esté intacto y que esté firmemente montado al cuerpo de la motosierra. Estos factores producen revestimientos en los electrodos de la bujía que pueden ocasionar perturbaciones del funcionamiento y dificultades de arranque. el tornillo (1) y la cubierta del filtro de aire (2). Consulte a su distribuidor para mayor información. grietas. Silenciador Nunca utilice una máquina que tenga un silenciador defectuoso. Si la potencia de la máquina es demasiado baja. se recomienda cambiar el silenciador en un distribuidor oficial de Hisqvarna. respectivamente. Compruebe regularmente que el silenciador esté firmemente montado en la máquina. • Desmontar el filtro de aire (3) después de quitar la cubierta del cilindro. Nunca utilice un silenciador sin una rejilla apagachispas o con una rejilla apagachispas defectuosa. (49) Si la rejilla tiene desperfectos.

Controle que no haya fugas de combustible del motor.MANTENIMIENTO Programa de mantenimiento A continuación incluimos una lista con los puntos de mantenimiento a efectuar en la máquina. Compruebe que el orificio de lubricación de la espada no esté obturado. Limpie el filtro de aire. Verifique que el captor de cadena esté intacto y cámbielo si es necesario. Verifique que el píñón de arrastre de la cadena no esté demasiado desgastado. la cuerda y el muelle de retorno. Si la espada lleva cabezal de rueda. Revise todos los cables y conexiones.) Limpie el freno de cadena y compruebe que funcione con seguridad. Dé vuelta la espada cada día para que el desgaste sea regular. Vacíe el depósito de combustible y límpielo interiormente. Limpie el exterior del carburador. 4 2008-08-08 Spanish – 41 . Compruebe si están desgastados el centro. Cámbiela cuando quede menos de 0. (Fiador y acelerador. Compruebe que estén intactos los aisladores de vibraciones. Limpie la bujía. La mayoría de los puntos se describen en el capítulo “Mantenimiento”. 5451676-47 Rev. Mantenimiento diario (Todos los 5-10 h) Mantenimiento semanal (Todos los 10-25 h) Controle el mecanismo de arranque. Compruebe que la separación de los electrodos sea de 0. Revise el filtro y el conducto de combustible. rigidez de la cadena o desgaste anormal de remaches y eslabones. cámbielo si es necesario. Revise la cadena de sierra en lo referente a grietas en remaches y eslabones. Cambie las piezas gastadas. Limpie la toma de aire del mecanismo de arranque. Limpie la parte exterior de la máquina.5 mm. del depósito o de los conductos de combustible. Controle que el mando de detención funcione. Compruebe que los tornillos y las tuercas estén apretados. Limpie la guía de la cadena. Compruebe que los componentes del acelerador funcionen con seguridad. Limpie el compartimento del carburador. Cámbielos si es necesario. engráselo.6 mm en el punto más gastado. Vacíe el depósito de aceite y límpielo interiormente. el tambor y el muelle de embrague. Mantenimiento mensual (Todos los 25-40 h) Compruebe si está desgastada la cinta del freno de cadena. Cámbielo si es necesario. Lime las eventuales rebabas en los lados de la espada. Compruebe que la espada y la cadena reciban aceite suficiente. Afile la cadena y compruebe su tensado y su estado.

pulgadas/cm Longitudes de espada recomendadas. con la siguiente división temporal: 1/3 en vacío. pulgadas/cm Longitud efectiva de corte.3 7 0.7 112 118 113 118 4. litros Caudal de la bomba de aceite a 8.3 7 20.3 0.500 r. m/s2 Mango trasero. Nota 3: El nivel equivalente de vibraciones. 1/3 a plena carga. 1/3 a plena carga.7 Zama W-33 0. 1/3 a régimen máximo.6 4. kW Sistema de encendido Fabricante de sistema de encendido Tipo de sistema de encendido Bujía Distancia de electrodos. Potencia. m/s 16/40 13-15 / 33-38 15.6 100.0 16/40 13-15 / 33-38 15.3 / 9000 38 32 3000 1. con depósitos vacíos.4 3. pulgadas/cm Paso.9 2. se calcula como la suma de energía.20 Automática Zama W-33 0. m/s2 Cadena/espada Longitud de espada estándar. según ISO 22868.5/39 0. ponderada en el tiempo. ml/min. de los niveles de presión acústica en diferentes estados de funcionamiento. kg Emisiones de ruido (ver la nota 1) Nivel de potencia acústica medido dB(A) Nivel de potencia acústica garantizado LWA dB(A) Niveles acústicos (vea la nota 2) Nivel equivalente de presión acústica en el oído del usuario.p.5 34 32 3000 1.m. mm Sistema de combustible y lubricación Fabricante de carburador Tipo de carburador Capacidad del depósito de gasolina. medido según las normas internacionales aplicables.325/8.5 IIDA CD Champion RCJ 7Y 0. r. pulgadas/mm Grosor del eslabón de arrastre. de los niveles de vibraciones en diferentes estados de funcionamiento.5/39 0.050/1. con la siguiente división temporal: 1/ 3 en vacío. Nota 2: El nivel equivalente de presión acústica. litros Tipo de bomba de aceite Peso Motosierra sin espada ni cadena.. Capacidad del depósito de aceite.20 Automática IIDA CD Champion RCJ 7Y 0. ponderada en el tiempo. cm3 Carrera.3 0.050/1.5 / 9000 240e Nota 1: Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia acústica (LWA) según la directiva CE 2000/14/CE. se calcula como la suma de energía.325/8.DATOS TECNICOS Datos técnicos 235e Motor Cilindrada.3 7 20.7 98. 42 – Spanish 5451676-47 Rev.3 7 0.p.1 2. 4 2008-08-08 . según ISO 22867. mm Régimen de ralentí. dB(A) Niveles de vibraciones (vea la nota 3) Mango delantero.0 2. pulgadas/mm Tipo de piñón de arrastre/número de dientes Velocidad de la cadena a potencia máxima.m. 1/3 a régimen máximo.

Svensk Maskinprovning AB. mm Máximo número de dientes.2004/108/CEE.3 Anchura de ranura.240.325 1. pulgadas 0. Suecia. Para más información sobre las emisiones sonoras. ”referente a máquinas”.DATOS TECNICOS Combinaciones de espada y cadena Las combinaciones siguientes tienen la homologación CE. Anexo IIA. 26/161/002 . Suecia. SE-754 50 Uppsala. Fyrisborgsgatan 3. +46-36-146500. ”referente a compatibilidad electromagnética”. SMP. tel. ha certificado la conformidad con el Anexo V de la Directiva del Consejo del 8 de mayo de 2000 ”sobre emisiones sonoras en el entorno”. SE-561 82 Huskvarna. CISPR 12:2001. Svensk Maskinprovning AB.325 0. . SE-754 50 Uppsala. Asimismo. La motosierra entregada coincide con el ejemplar que fue sometido al examen CE de tipo.325 0. 15 de diciembre de 2004. artículo 8. y los suplementos válidos a la fecha.2000/14/CE. 4 2008-08-08 Spanish – 43 . cumplen con las siguientes disposiciones en la DIRECTIVA DEL CONSEJO: .025”/0. a partir del número de serie del año 2007 en adelante (el año se indica claramente en la placa de identificación. 2000/14/CE. Jefe de Desarrollo Motosierra 5451676-47 Rev. eslabones de arrastre (unidad) 56 64 66 72 H30 3/16” /4. pulgadas 13 15 16 18 Paso.325 0.65 Declaración CE de conformidad (Rige sólo para Europa) Nosotros. cabezal de rueda 10T 10T 10T 10T Husqvarna H30 Tipo Cadena Longitud. Los certificados tienen el número: 26/161/001 . consulte el capítulo Datos técnicos. apartado 2c. 23 de octubre de 2007 Bengt Frögelius. Suecia. . declaramos que las motosierras Husqvarna 235 y 240. Husqvarna AB. seguido del número de serie). El certificado sobre el examen CE de tipo conforme al Anexo VI tiene el número: 404/07/1189. Fyrisborgsgatan 3. del 22 de junio de 1998. SMP.8 60° 30° 10° 0.98/37/CE. Espada Longitud. ”sobre emisiones sonoras en el entorno” del 8 de mayo de 2000. Huskvarna. ha efectuado el examen CE de tipo conforme a la Directiva sobre máquinas (98/37/CE). Se han aplicado las siguientes normas: EN ISO 12100-2:2003. EN ISO 11681-1:2004 Organismo inscripto: 0404.235.

Vi är övertygade om att ni med tillfredsställelse kommer att uppskatta vår produkts kvalitet och prestanda under en lång tid framöver. Använd alltid: • Godkänd skyddshjälm • Godkända hörselskydd • Skyddsglasögon eller visir Denna produkt överensstämmer med gällande EG-direktiv. Tänk på att denna bruksanvisning är en värdehandling. Använd aldrig motorsågen med endast en hand. underhåll etc) kan Du väsentligt höja maskinens livslängd och även dess andrahandsvärde. se till att överlåta bruksanvisningen till den nya ägaren. Om inköpsstället för maskinen inte var någon av våra auktoriserade återförsäljare. 4 2008-08-08 . fråga dem efter närmaste serviceverkstad. Detta kan orsaka allvarlig personlig skada.och trädgårdsbruk samt bygg.och anläggningsindustrin. Under de mer än 300 år som Husqvarna-fabriken funnits har otaliga produkter tillverkats. Affärsidén är att utveckla. användarvänlighet. Maskinens emission anges i kapitel Tekniska data och på dekal. Vi hoppas att Du kommer att vara nöjd med Din maskin och att den ska få vara Din följeslagare under en lång tid framöver. Husqvarna är idag en av världens ledande tillverkare av skogs. 1956 lanserades den första motorgräsklipparen som följdes av motorsågen 1959 och det är inom detta område Husqvarna idag verkar. VARNING! Kast kan uppstå när svärdsspetsen kommer i kontakt med ett föremål och orsakar en reaktion som kastar svärdet uppåt och bakåt mot användaren. cyklar. form och utseende utan föregående meddelande. Husqvarna AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl. Tack för att du använder en Husqvarna-produkt! Symboler på maskinen: VARNING! Motorsågar kan vara farliga! Slarvigt eller felaktigt användande kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall för föraren eller andra. eftersom ån användes för att alstra vattenkraft och på så sätt utgjorde ett vattenkraftverk. motorcyklar mm.a. Husqvarnas mål är också att vara i framkant vad gäller ergonomi. Om Du säljer Din maskin. Övriga på maskinen angivna symboler/dekaler avser specifika krav för certifieringar på vissa marknader. symaskiner. 44 – Svenska 5451676-47 Rev. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. varför en mängd olika finesser tagits fram för att förbättra produkterna inom dessa områden. Genom att följa dess innehåll (användning. allt från vedspisar till moderna köksmaskiner.och trädgårdsprodukter med kvalitet och prestanda som högsta prioritet. Ett köp av någon av våra produkter ger dig tillgång till proffessionell hjälp med reparationer och service om något ändå skulle hända.INLEDNING Bäste kund! Gratulerar till Ditt val att köpa en Husqvarna-produkt! Husqvarna har anor som går tillbaka till 1689 då kung Karl XI lät uppföra en fabrik på stranden av Huskvarnaån för tillverkning av musköter. tillverka och marknadsföra motordrivna produkter för skogs. Tillåt aldrig svärdsspetsen att komma i kontakt med ett föremål. Placeringen vid Huskvarnaån var logisk. service. säkerhet och miljötänkande. Bulleremissioner till omgivningen enligt Europeiska Gemenskapens direktiv. Håll alltid motorsågen med båda händerna.

................................................................... Ljuddämpare ..och varningsdekal 25 Kedjespännarhjul 26 Vred 27 Svärdsskydd 28 Kombinyckel 29 Bruksanvisning Innehåll INLEDNING Bäste kund! ................................................................................................ Symboler på maskinen: ..................... Personlig skyddsutrustning .......................................................................................... TEKNISKA DATA Tekniska data ...................................................................................... Svärd och kedjekombinationer ..................... Skärutrustning ... Viktigt ................. BRÄNSLEHANTERING Drivmedel ..................................................................................... Tankning ........................................... ARBETSTEKNIK Före varje användning: .............................. Underhållsschema ............................. START OCH STOPP Start och stopp . EG-försäkran om överensstämmelse . Kastförebyggande åtgärder ...... Kontroll.................................................... INNEHÅLL Innehåll .............................................) 3 Främre handtag 4 Cylinderkåpa 5 Kastskydd 6 Ljuddämpare 7 Barkstöd 8 Noshjul 9 Bakre handtag med högerhandsskydd 10 Gasreglage 11 Kopplingskåpa 12 Kedjefångare 13 Sågsvärd 14 Sågkedja 15 Starthandtag 16 Kedjeoljetank 17 Startapparat 18 Bränsletank 19 Chokereglage/Startgasspärr 20 Bakre handtag 21 Stoppkontakt (Till.................................... ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Åtgärder före användning av ny motorsåg ..............................och serienummerskylt 2 Gasreglagespärr (Förhindrar ofriviligt gaspådrag... 44 44 45 45 46 46 46 47 47 48 51 52 52 52 53 54 54 57 57 57 57 58 58 58 59 60 61 61 5451676-47 Rev.................................... Luftfilter ......... UNDERHÅLL Allmänt .......................................................................... Vad är vad på motorsågen? ...................... Allmänna arbetsinstruktioner .......... Använd alltid sunt förnuft ........... Bränslesäkerhet .................................... underhåll och service av motorsågens säkerhetsutrustning ................................................... Tändstift .........) 22 Justerskruvar förgasare 23 Bränslepump 24 Informations.......................................och frånslagning av tändning..........................................................................................................INLEDNING / INNEHÅLL Vad är vad på motorsågen? (1) 1 Produkt................. Maskinens säkerhetsutrustning .... Förgasarjustering ............................................................................................................................................................................................. MONTERING Montering av svärd och kedja . 4 2008-08-08 Svenska – 45 ...............................................................................

Gå gärna en utbildning i motorsågsanvändning. som kan påverka din syn.ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Åtgärder före användning av ny motorsåg • Läs igenom bruksanvisningen noggrant. VARNING! Ljuddämparen innehåller kemikalier som kan vara cancerframkallande. • (1) . ! VARNING! Under inga förhållanden får maskinens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd från tillverkaren. Om du efter att ha läst dessa instruktioner fortfarande känner dig osäker angående tillvägagångssätt. Var alltid försiktig och använd sunt förnuft. Vi står gärna till tjänst och ger dig råd som hjälper dig att använda din motorsåg på ett bättre och säkrare sätt. 46 – Svenska 5451676-47 Rev. • Långvarig exponering för buller kan ge bestående hörselskador. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra allvarliga skador eller dödsfall för föraren eller andra. VARNING! En felaktig skärutrustning eller en felaktig svärd/ sågkedjekombination ökar risken för kast! Använd endast de svärd/ sågkedjekombinationer vi rekommenderar. Se anvisningar under rubrik Underhåll. VARNING! Att köra en motorsåg i ett instängt eller dåligt ventilerat utrymme kan orsaka dödsfall genom kvävning eller kolmonoxidförgiftning. Vissa underhålls. Se anvisningar under rubrikerna Bränslehantering och Start och Stopp.förbättringar som ökar din säkerhet och effektivitet. Se anvisningar under rubrik Smörjning av skärutrustningen. En motorsåg är kapabel till att slunga iväg föremål. skada. Du bör endast använda de svärd/ sågkedjekombinationer vi rekommenderar i kapitel Tekniska data. samt följ filningsinstruktionen. Använd alltid originaltillbehör. Undvik situationer som du anser dig otillräckligt kvalificerad för. För att reducera risken för allvarliga eller livshotande skador rekommenderar vi därför pacemakeranvändare att rådgöra med läkare samt tillverkaren av pacemakern innan denna maskin används.och serviceåtgärder skall utföras av tränade och kvalificerade specialister. Använd aldrig maskinen om du är trött. som kan orsaka allvarlig. ditt omdöme eller din kroppskontroll. skall du rådfråga en expert innan du fortsätter. 2-5. VARNING! Långvarig inandning av motorns avgaser. små trästycken. och använd den inte om den verkar ha blivit modifierad av andra. Använd därför alltid godkända hörselskydd. ! ! ! ! ! ! Använd alltid sunt förnuft (2) Det är omöjligt att täcka alla tänkbara situationer du kan ställas inför vid användande av motorsåg. Modifiera aldrig denna maskin så att den ej längre överensstämmer med originalutförandet. Tveka inte att kontakta din återförsäljare eller oss om du har frågor angående användning av motorsåg. VARNING! Tändsystemet i denna maskin alstrar under drift ett elektromagnetiskt fält. kontroll. Se anvisningar under rubrik Tekniska data. • Tanka och starta motorsågen. Det är mycket viktigt att du läser och förstår innehållet i denna bruksanvisning. etc. VARNING! En motorsåg kan felaktigt eller slarvigt använd vara ett farligt redskap.(51) hänvisar till illustrationer på sid. Undvik kontakt med dessa kemikalier ifall ljuddämparen skulle gå sönder. med stor kraft. om du har druckit alkohol eller om du tar mediciner. Se anvisningar under rubrikerna Skärutrustning och Tekniska data. Detta fält kan under vissa omständigheter ge påverkan på pacemakerfunktionen. • Använd inte motorsågen förrän tillräckligt med kedjesmörjolja har nått sågkedjan. Se anvisningar under rubrik Personlig skyddsutrustning. kedjeoljedimma och damm från sågspån kan utgöra en hälsorisk. Använd aldrig andra än i denna bruksanvisning rekommenderade tillbehör. Detta kan orsaka allvarlig skada. Använd aldrig en maskin som är felaktig. speciellt på ögonen. skogsvårdskola eller ditt bibliotek kan upplysa dig om vilket utbildningsmaterial och vilka kurser som finns tillgängliga. OBS! Använd alltid skyddsglasögon eller ansiktsvisir för att minska risken för skador från slungande föremål. 4 2008-08-08 . Det pågår ett ständigt arbete med att förbättra design och teknik .och serviceinstruktioner i denna bruksanvisning. • Kontrollera skärutrustningens montering och justering. Din återförsäljare. Se anvisningar under rubrik Montering. Följ underhålls-. till och med livshotande. Använd personlig skyddsutrustning. Viktigt VIKTIGT! Maskinen är endast konstruerad för sågning i trä. såsom sågspån.

• Hur kedjebromsen aktiveras.ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Besök din återförsäljare regelbundet för att se vilken nytta du kan ha av de nyheter som introduceras. vilken är konstruerad att stoppa sågkedjan vid kast. svärdet och kedjan eller annan källa. Personlig skyddsutrustning eliminerar inte skaderisken. reducerar risken för olyckor. Maskinens livslängd kan förkortas och risken för olyckor kan öka om underhåll av maskinen inte utförs på rätt sätt och om service och/eller reparationer inte utförs fackmannamässigt. kan kedjebromsen endast aktiveras via tröghetsfunktionen. Om din hand endast lätt snuddar vid kastskyddet eller slinter över det. • Använd kedjebroms som ”parkeringsbroms” vid start samt vid kortare förflyttning. Be din återförsäljare om hjälp vid val av utrustning. För kontroll och underhåll se anvisningar under rubrik Kontroll. Se anvisningar under rubrik Kontroll. dvs när vänsterhanden är placerad så den ej kan påverka kastskyddets rörelse. Vid sådana kast gäller att hålla motorsågen i ett stadigt grepp och att inte släppa det. Säkerhetsutrustningen ska kontrolleras och underhållas. underhåll och service av motorsågens säkerhetsutrustning. En annan mycket viktig funktion är att det reducerar risken för att vänsterhanden skall träffa sågkedjan om man tappar greppet om främre handtaget. för att förhindra olyckor där användare eller omgivning ofrivilligt kan komma i kontakt med sågkedjan i rörelse. men det är endast Du som användare som kan förhindra dem. • Kast kan vara blixtsnabba och mycket våldsamma. Du skall även hålla ett stadigt grepp om motorsågens handtag när du arbetar. Vid mindre våldsamma kast eller under arbetssituationer där kastrisksektorn befinner sig nära användaren. är kedjebromsen konstruerad så att den aktiveras via kedjebromsens motvikt (tröghet) i kastriktningen. (3) • Aktivering sker när kastskyddet (B) förs framåt. stålhätta och halkfri sula • Första förband ska alltid finnas till hands. Var försiktig vid användning och se till att svärdets kastrisksektor aldrig kommer i kontakt med ett föremål. (3) • Den rörelsen aktiverar en fjäderspänd mekanism som spänner bromsbandet (C) runt motorns kedjedrivningssystem (D) (kopplingstrumman). Ha alltid verktyg för brandsläckning tillgängliga ifall du skulle behöva dem. släpper du kanske aldrig handen om det främre handtaget och aktiverar inte kedjebromsen. för att hitta var dessa detaljer är placerade på din maskin. ! VARNING! Använd aldrig en maskin med defekt säkerhetsutrustning. • Kedjebromsen (A) aktiveras antingen manuellt (via vänsterhanden) eller med tröghetsfunktionen. • Godkänd skyddshjälm • Hörselskydd • Skyddsglasögon eller visir • Handskar med sågskydd • Byxor med sågskydd • Stövlar med sågskydd. samt deras funktion. • Vid fälläge är vänsterhanden i ett läge som omöjliggör manuell aktivering av kedjebromsen. Vid all användning av maskinen skall godkänd personlig skyddsutrustning användas. Om du behöver ytterligare upplysningar kontakta närmaste serviceverkstad. Se anvisningar under rubrik Vad är vad?. Kedjebroms med kastskydd Din motorsåg är utrustad med kedjebroms. I en sådan situation kan det hända att kedjebromsen inte hinner stoppa kedjan innan den träffar dig. eller också aktiveras kedjebromsen först när sågen har hunnit svänga runt en bra bit. Vid denna typ av grepp. På så sätt hjälper du till att förhindra skogsbränder. men den reducerar effekten av en skada vid ett olyckstillbud. aktiveras kedjebromsen manuellt via vänsterhanden. • Kedjebromsen frikopplas genom att kastskyddet förs bakåt. styrs av hur våldsamt kastet är samt motorsågens position i förhållande till det föremål svärdets kastrisksektor kommit i kontakt med. Kommer min hand alltid att aktivera kedjebromsen vid kast? Nej. Om din maskin inte klarar alla kontrollerna ska serviceverkstad uppsökas för reparation. manuellt eller via tröghetsfunktionen. De flesta kast är små och resulterar inte alltid i att kedjebromsen aktiveras. 4 2008-08-08 Svenska – 47 . Vid våldsamma kast och där svärdets kastrisksektor befinner sig så långt bort från användaren som möjligt. mot främre handtaget. • Kedjebromsen skall vara tillslagen när motorsågen startas för att förhindra kedjan från att rotera. Maskinens säkerhetsutrustning I detta avsnitt förklaras vilka maskinens säkerhetsdetaljer är. Personlig skyddsutrustning ! VARNING! Merparten av olyckor med motorsåg inträffar när sågkedjan träffar användaren. VIKTIGT! Gnistor kan komma från ljuddämparen. En kedjebroms 5451676-47 Rev. (4) • Kastskyddet är inte enbart konstruerat för att aktivera kedjebromsen. • Brandsläckare och spade Klädseln i övrigt bör vara åtsittande utan att begränsa dina rörelsemöjligheter. Om du gör det och får ett kast. Det krävs en viss kraft för att föra kastskyddet framåt. underhåll och service av motorsågens säkerhetsutrustning. kan det hända att kraften inte är tillräckligt stark för att utlösa kedjebromsen.

Dessa symptom uppträder vanligtvis i fingrar. (6) OBS! Ljuddämparen blir mycket het såväl vid användning som efter stopp. vilket skulle vara besvärande. En defekt ljuddämpare kan öka ljudnivån och brandrisken avsevärt. smärta. • Erhåller optimal skärprestanda. När spärren (A) trycks ner i handtaget (= när man håller om handtaget) frikopplas gasreglaget (B). 48 – Svenska 5451676-47 Rev. Det förekommer att dessa områden regleras med lagstiftning och krav på att ljuddämparen bland annat skall vara utrustad med godkänt gnistfångarnät (A). Dessa händelser undvikes i de flesta fall genom en korrekt kedjespänning (se anvisningar under rubrik Montering) samt korrekt underhåll och service av svärd och kedja (se anvisningar under rubrik Allmänna arbetsinstruktioner). se till att grenar och kvistar inte påverkar greppet om bakre handtaget. händer eller handleder.eller nervskador hos personer som har blodcirkulationsstörningar. ! Kommer kedjebromsen alltid att skydda mig från skador om ett kast inträffar? Nej. Skärutrustning Detta avsnitt behandlar hur du genom korrekt underhåll samt genom användning av korrekt typ av skärutrustning: • Reducerar maskinens kastbenägenhet. hänger i handtagsenheten via s. ! Avvibreringssystem Din maskin är utrustad med ett avvibreringssystem. Vi rekommenderar att du gör detta innan du påbörjar varje arbetspass.k. För det tredje kan kedjebromsen aktiveras. För det första måste din broms fungera för att ge det avsedda skyddet. Endast du själv och en korrekt arbetsteknik kan eliminera kast och dess risker. när sågen hålls i fällningsposition. För det andra måste den aktiveras så som beskrivs ovan för att stoppa sågkedjan vid ett kast. • Undviker ökning av vibrationsnivåer. Sågning i ett hårt trädslag (de flesta lövträd) ger mer vibrationer än sågning i ett mjukt (de flesta barrträd). Ha verktyg för brandsläckning tillgängliga. men om svärdet är för nära dig kan det hända att bromsen inte hinner sakta ner och stoppa kedjan innan motorsågen träffar dig. Ljuddämpare Ljuddämparen är konstruerad för att reducera ljudnivån samt för att leda bort motorns avgaser från användaren. ”stickningar”. Sågning med en oskärpt eller felaktig (fel typ eller felaktigt filad) skärutrustning ökar vibrationsnivån. För det första måste din broms fungera. Exempel på sådana symptom är domningar. t. underhåll och service av motorsågens säkerhetsutrustning. Maskinens avvibreringssystem reducerar överföringen av vibrationer mellan motorenhet/skärutrustning och maskinens handtagsenhet. inklusive skärutrustning. se anvisningar under rubrik Kontroll. När greppet om handtaget släpps återställes både gasreglaget samt gasreglagespärren till sina respektive ursprungslägen. • Ökar skärutrustningens livslängd. avsaknad eller reducering av normal styrka. Detta gäller även vid tomgångskörning. Var uppmärksam på brandfaran. Dessa symptom kan öka vid kalla temperaturer. Högerhandsskydd Högerhandsskyddet skall förutom att skydda handen vid ett kedjeavhopp eller när en kedja går av. vilket är konstruerat att ge en så vibrationsfri och behaglig användning som möjligt.ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Det förekommer också vissa arbetsställningar som gör att din hand inte kan nå kastskyddet för att aktivera kedjebromsen. Kedjefångare Kedjefångaren är konstruerad att fånga upp en avhoppad eller brusten kedja. Att testa bromsen är lätt. För det andra måste kastet vara tillräckligt kraftigt för att aktivera kedjebromsen. avsaknad av känsel. VARNING! Överexponering av vibrationer kan leda till blodkärls. Kommer tröghetsaktivering av kedjebromsen alltid ske om ett kast inträffar? Nej. Använd aldrig en motorsåg utan eller med defekt gnistfångarnät om gnistfångarnät är obligatoriskt i ditt arbetsområde. Starta därför aldrig maskinen inomhus eller nära eldfängt material! I områden med varmt och torrt klimat kan risken för bränder vara påtaglig. Om kedjebromsen vore för känslig skulle den ständigt aktiveras. 4 2008-08-08 . ! Gasreglagespärr Gasreglagespärren är konstruerad att förhindra ofrivillig aktivering av gasreglaget. (5) VARNING! Motorns avgaser är heta och kan innehålla gnistor vilka kan orsaka brand. ”kittlingar”. Motorsågkroppen. VARNING! Använd aldrig en motorsåg utan eller med defekt ljuddämpare. speciellt vid hantering nära brandfarliga ämnen och/ eller gaser. förändringar i hudens färg eller dess yta. avvibreringselement. Detta läge innebär att gasreglaget automatiskt låses på tomgång. • Minskar förekomsten av sågkedjeavhopp samt sågkedjebrott. Stoppkontakt Stoppkontakten ska användas för att stänga av motorn.ex. Uppsök läkare om ni upplever kroppsliga symptom som kan relateras till överexponering av vibrationer.

• Håll sågkedjan sträckt! En otillräckligt sträckt sågkedja ökar risken för sågkedjeavhopp samt ökar slitage på svärd. Varje svärdslängd ger i kombination med sågkedjedelning samt antal tänder i noshjulet ett bestämt antal drivlänkar. VARNING! Varje kontakt med en roterande sågkedja kan orsaka mycket svåra skador. Svärd • Längd (tum/cm) • Antal tänder i noshjulet (T). • Sågkedjeoljehål och hål för kedjesträckartapp. Avståndet i höjd mellan dessa avgör skärdjupet. • Håll sågkedjans skärtänder väl och korrekt skärpta! Följ våra instruktioner och använd rekommenderad filmall. sågkedja och sågkedjedrivhjul. bör du ersätta slitna och skadade svärd/kedjekombinationer mot ett svärd och en kedja som Husqvarna rekommenderar. sågkedja och sågkedjedrivhjul. 5451676-47 Rev. Fila alla tänderna på ena sidan först. Svärdspårets bredd måste vara anpassad till sågkedjans drivlänksbredd. Lätta filen på returdraget. Svärdets noshjul och motorsågens kedjedrivhjul måste vara anpassad till avståndet mellan drivlänkarna. En felskärpt eller skadad sågkedja ökar risken för olyckor. samt följ filningsinstruktionen. ! ! VARNING! Avsteg från skärpningsinstruktionen ökar sågkedjans kastbenägenhet avsevärt. • Kontrollera att sågkedjan är sträckt. • Sågkedjedelning (=pitch) (tum). Svärd Ju mindre nosradie desto lägre kastbenägenhet.ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Grundregler • Använd endast den skärutrustning vi rekommenderar! Se anvisningar under rubrik Tekniska data. Se anvisningar under rubrik Tekniska data angående vilka data som gäller vid skärpning av din motorsågs sågkedja. Antal drivlänkar (st). Det enda resultatet blir träpuder. En otillräcklig sträckning gör sågkedjan instabil i sidled vilket försvårar en korrekt skärpning. Se anvisningar under rubrik Tekniska data för information om vilka svärd-/ kedjekombinationer vi rekommenderar. • Håll skärutrustningen välsmord och korrekt underhållen! En otillräcklig smörjning av sågkedja ökar risken för sågkedjebrott samt ökar slitaget på svärd. Den säkerställer att sågkedjan skärps för optimal kastreduktion och skärkapacitet. Sågkedja • Sågkedjedelning (=pitch) (tum) • Drivlänksbredd (mm/tum) • Antal drivlänkar (st) Skärpning och justering av underställning hos sågkedja Kastreducerande skärutrustning ! VARNING! Bär alltid handskar när du arbetar med kedjan så att du skyddar dina händer från skador. 4 2008-08-08 Svenska – 49 . vänd därefter motorsågen och fila den återstående sidans tänder. Några uttryck som specificerar svärd och sågkedja För att bibehålla alla säkerhetsdetaljer på skärutrustningen. • Den sågande delen hos en sågkedja kallas skärlänk och består av en skärtand (A) och en underställningsklack (B). • Håll korrekt underställning! Följ våra instruktioner och använd rekommenderad underställningsmall. Därför rekommenderar vi att du använder vår filmall. Skärpning av skärtand För skärpning av skärtand behövs en rundfil och en filmall. • En välskärpt sågkedja äter sig själv ner genom träet och ger träspånor som är stora och långa. Sågkedja En sågkedja är uppbyggd av ett antal olika länkar vilka finns både i standard och i kastreducerat utförande. ! VARNING! En felaktig skärutrustning eller en felaktig svärd/ sågkedjekombination ökar risken för kast! Använd endast de svärd/ sågkedjekombinationer vi rekommenderar. Se anvisningar under rubrik Tekniska data. • Svärdsspårbredd (tum/mm). Tecken på att sågkedjan är slö är att du måste pressa skärutrustningen genom träet och att träspånorna är mycket små. (7) Vid skärpning av skärtand finns fyra mått att ta hänsyn till. Allmänt angående skärpning av skärtand • Såga aldrig med en slö sågkedja. Genom att använda skärutrustning med ”inbyggd” kastreduktion och genom att skärpa och underhålla sågkedjan korrekt kan effekten av ett kast reduceras. En för stor underställning ökar risken för kast. Se anvisningar under rubrik Tekniska data angående vilken rundfilsdiameter samt vilken filmall som rekommenderas till din motorsågs sågkedja. VIKTIGT! Inga sågkedjor eliminerar risken för kast. En mycket slö sågkedja ger inga träspånor alls. • Fila alltid från skärtandens insida och utåt. 1 Filningsvinkel 2 Stötvinkel 3 Filläge 4 Rundfilsdiameter Det är mycket svårt att skärpa en sågkedja korrekt utan hjälpmedel. Svärdet måste vara anpassat till motorsågens konstruktion. Kast kan endast undvikas genom att du som användare ser till att svärdets kastrisksektor aldrig kommer i kontakt med ett föremål.

maskinen och miljön. (13) • Fäll in vredet igen för att låsa spänningen. OBS! En ny sågkedja kräver en inkörningsperiod under vilken man skall kontrollera sågkedjesträckningen oftare. 4 2008-08-08 . Lyft svärdsspetsen när du justerar kedjespänningen. Använd aldrig spillolja! Den är skadlig både för dig. Se anvisningar under rubrik Smörjning av svärdets noshjul. VARNING! Använd alltid godkända skyddshandskar. Om sågkedjesmörjningen inte fungerar: • Kontrollera att svärdets sågkedjeoljekanal är öppen. Dock förutsätter denna säkerhetsfunktion att man använder korrekt sågkedjeolja (en för tunn och lättflytande olja tömmer sågkedjeoljetanken innan bränslet tar slut). Kontroll av sågkedjesmörjning • Kontrollera sågkedjesmörjningen vid varje tankningstillfälle. men inte hårdare än att den lätt kan dras runt för hand. • Kontrollera att svärdspåret är rent. Påfyllning av sågkedjeolja • Samtliga våra motorsågsmodeller har automatisk sågkedjesmörjning. spänningen. Se anvisningar under rubrik Tekniska data angående hur stor underställningen skall vara på din motorsågs sågkedja. Generellt gäller att man skall sträcka sågkedjan så hårt som möjligt. En sågkedjeolja skall ha god vidhäftning vid sågkedjan samt ha goda flytegenskaper oavsett om det är varm sommar eller kall vinter. demontera och rengör svärdsspår och sågkedja innan långtidsförvaring. (12) • Dra åt svärdskopplingen genom att vrida kedjespännarhjulet medurs medan du håller upp svärdsspetsen. Ju mer du använder en sågkedja desto längre blir den. Rikta på ca 20 cm (8 tum) avstånd svärdsspetsen mot ett fast ljust föremål. Även en kedja som inte rör sig kan orsaka allvarliga skador på användaren eller andra personer som kommer åt kedjan. Vi rekommenderar att underställningen justeras efter var tredje sågkedjeskärpning. Efter 1 minuts körning på 3/4 gas ska en tydlig oljerand synas på det ljusa föremålet. När endast 4 mm (0. till och med livshotande skada. att man följer vår rekommendation angående förgasarinställning (en för ”mager” inställning gör att bränslet räcker längre än sågkedjeoljan) samt att man följer våra rekommendationer när det gäller skärutrustning (ett för långt svärd kräver mer kedjeolja). måste skärtänderna vara nyskärpta. Vi rekommenderar att du använder vår filmall för underställning. (8) Allmänt angående justering av underställning • Vid skärpning av skärtanden minskar underställningen (=skärdjupet). Använd flatfilen för att fila bort överskottet på den överskjutande delen av underställningsklacken. Som motorsågstillverkare har vi utvecklat en optimal sågkedjeolja som genom sin vegetabiliska bas dessutom är biologiskt nedbrytbar. Vi rekommenderar användande av vår olja för maximal livslängd såväl för sågkedjan som för miljön. • Sågkedjeoljetanken och bränsletanken är dimensionerade så att bränslet ska ta slut innan sågkedjeoljan tar slut.16") återstår av skärtandens längd är sågkedjan utsliten och skall slängas. för att få rätt underställningsmått och rätt vinkel på underställningsklacken. Sågkedjesträckningen skall kontrolleras vid varje tankningstillfälle. (11) • Justera kedjespänningen genom att vrida hjulet nedåt (+) för att öka spänningen och uppåt (-) för att minska 50 – Svenska 5451676-47 Rev. till och med livshotande skada. vilket medför att sågkedjan blir stel och svärdets noshjul kärvar. • För justering av underställningen behövs en flatfil och en underställningsmall. OBS! Denna rekommendation förutsätter att skärtändernas längd inte filats ner onormalt. (14) Smörjning av skärutrustningen ! VARNING! För stor underställning ökar sågkedjans kastbenägenhet! ! VARNING! Otillräcklig smörjning av skärutrustningen kan resultera i sågkedjebrott vilket kan orsaka allvarlig. (10) • Vrid vredet moturs för att lossa svärdsskyddet. • Lägg filmallen över sågkedjan. Information om användning av filmallen finns på förpackningen. Underställningen är korrekt då inget motstånd känns när du drar filen över mallen. Rengör vid behov. Det är viktigt att man justerar skärutrustningen efter denna förändring. Sågkedjeolja Justering av underställning • När justering av underställningen görs. Är vår sågkedjeolja ej tillgänglig rekommenderas vanlig sågkedjeolja. En del av modellerna kan även fås med justerbart oljeflöde. (9) • Frigör vredet genom att vika ut det. Risk finns annars att sågkedjeoljan oxiderar. För att behålla maximal skärkapacitet måste underställningsklacken sänkas till rekommenderad nivå. Sträckning av sågkedjan ! ! VARNING! En otillräckligt sträckt sågkedja kan resultera i sågkedjeavhopp vilket kan orsaka allvarlig.ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER • Fila så att alla tänder blir lika långa. Rengör vid behov. VIKTIGT! Vid användning av vegetabilisk sågkedjeolja.

5451676-47 Rev. • För maximal livslängd bör svärdet vändas dagligen.ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER / MONTERING • Kontrollera att svärdets noshjul går lätt samt att noshjulets smörjhål är öppet. Kontrollera kedjespänningen regelbundet. Bär alltid handskar när du arbetar med kedjan så att du skyddar dina händer från skador. (13) På en ny kedja måste kedjespänningen kontrolleras ofta tills kedjan är inkörd. (17) Montera svärdet över svärdsbultarna. Skärutrustning och Allmänna arbetsinstruktioner. För att undvika ofrivillig start. Använd personlig skyddsutrustning. Rätt kedja betyder bra skärkapacitet och lång livslängd. Om en ”grop” bildats där svärdsnosens radie slutar på svärdets undersida. Undvik situationer där kastrisk föreligger. Montering av svärd och kedja ! VARNING! Kontroll och/eller underhåll skall utföras med motorn frånslagen. Kontrollera funktionen hos motorsågens säkerhetsdetaljer. Kontrollera att kedjebromsen ej är i utlöst läge genom att föra kedjebromsens kastskydd mot främre handtagsbygeln. Byt svärd vid behov. Montera kopplingskåpan (kedjebromsen) och lokalisera kedjespännartappen i svärdets urtag. Håll upp svärdspetsen och dra åt svärdskopplingen genom att vrida vredet medurs. Placera svärdet i sitt bakersta läge. Om sågkedjesmörjningen inte fungerar efter genomgång av ovan listade kontroller och tillhörande åtgärder ska du uppsöka din serviceverkstad. Undvik all användning du anser dig otillräckligt kvalificerad för. Se anvisningar under rubrik Allmänna arbetsinstruktioner. Fila bort vid behov. kontroll och/eller underhåll. Vi rekommenderar att ni använder en ny sågkedja som mått på hur sliten den sågkedja ni använder är. Slitagekontroll av skärutrustningen Kontrollera sågkedjan dagligen med avseende på: • Synliga sprickor i nitar och länkar. • Om sågkedjan är stel. • Om nitar och länkar är onormalt slitna. Plocka av transportringen. Kontrollera regelbundet slitagenivån hos kedjedrivhjulet. När endast 4 mm återstår av skärtandens längd är sågkedjan utsliten och ska slängas. Byt om det är onormalt slitet. Se anvisningar under rubrikerna Personlig skyddsutrustning. (20) ! VARNING! Merparten av olyckor med motorsåg inträffar när sågkedjan träffar användaren. Stoppkontakten återgår automatiskt till startläge. Rengör och smörj vid behov. Kedjedrivhjul ska bytas vid varje sågkedjebyte. (18) Kontrollera att eggen på skärlänkarna är riktade framåt på ovansidan av svärdet. Kedjedrivhjul Kopplingstrumman är försedd med ett Spur-drivhjul (kedjedrivhjulet fastlött på trumman). Börja på svärdets ovansida. (16) • Om svärdsnosen är onormalt eller ojämnt slitet. Se anvisningar under rubrik Personlig skyddsutrustning. Kastförebyggande åtgärder. (12) Kedjan är korrekt spänd när den inte hänger ned under svärdet. Placera kedjan över kedjedrivhjulet och i svärdsspåret. Kassera sågkedjan om den uppvisar någon eller några av ovanstående punkter. (19) Spänn kedjan genom att vrida hjulet nedåt (+). Lossa kedjespännarhjulet och ta av kopplingskåpan (kedjebromsen). Se anvisningar under rubrikerna Allmänna arbetsinstruktioner och Allmänna säkerhetsinstruktioner. Svärd Kontrollera regelbundet: • Om grader bildats på svärdsbommarnas utsidor. men samtidigt är lätt att vrida för hand. Kontrollera att kedjans drivlänkar passar på kedjedrivhjulet och att kedjan ligger rätt i svärdsspåret. Montering av barkstöd För att montera ett barkstöd – kontakta er serviceverkstad. har du kört med otillräckligt sträckt sågkedja. Se anvisningar under rubrik Maskinens säkerhetsutrustning. måste därför alltid tändhatten avlägsnas från tändstiftet vid montering. 4 2008-08-08 Svenska – 51 . (15) • Om svärdsspåret är onormalt slitet. Använd rekommenderad skärutrustning och kontrollera dess skick. Kedjan ska spännas åt så att den inte hänger ned under svärdet.

• Blanda inte bränsle för mer än max 1 månads behov. outboardoil (benämnd TCW). Blanda (skaka) bränsleblandningen. ! VARNING! Använd aldrig en maskin med synliga skador på tändstiftsskydd och tändkabel. • Lufttemperaturer under 0°C gör en del oljor trögflytande.och bränsletanken samtidigt. Torka av allt spill och låt bensinresterna avdunsta.10 0. För att säkerställa rätt blandningsförhållande är det viktigt att noggrant mäta den oljemängd som skall blandas. Blandning • Blanda alltid bensin och olja i en ren behållare godkänd för bensin. byt kläder.30 0. Rengör bränsle. svärdet och kedjan. vilka kan orsaka brand. • Använd aldrig tvåtaktsolja avsedd för vattenkylda utombordsmotorer. Vid tillblandning av små bränslemängder inverkar även små felaktigheter i oljemängden kraftigt på blandningsförhållandet.20 0. 1:33 (3%) med andra oljor gjorda för luftkylda tvåtaktsmotorer klassade för JASO FB/ISO EGB.k. ! VARNING! Bränsle och bränsleångor är mycket brandfarliga. Fyll därför alltid kedjeolje. Kedjeolja • Som smörjning rekommenderas en speciell olja (kedjesmörjolja) med god vidhäftningsförmåga. • En låg oljekvalitet eller för fet olje/bränsle blandning kan äventyra katalysatorns funktion och minska dess livstid.och kedjeoljetanken regelbundet. • Rekommenderat lägsta oktantal är 90 (RON). Inkörning Körning på alltför högt varvtal under längre perioder skall undvikas under de första 10 timmarna. • Använd aldrig spillolja. Detta medför skador på oljepumpen.BRÄNSLEHANTERING Drivmedel Notera! Maskinen är försedd med en tvåtaktsmotor och måste alltid köras på en blandning av bensin och tvåtaktsolja.40 3% (1:33) 0. 4 2008-08-08 . Fyll återstående mängd bensin. • Sörj för god ventilation vid tankning och blandning av bränsle (bensin och 2-taktsolja). Tvåtaktsolja • För bästa resultat och funktion använd HUSQVARNA tvåtakts motorolja. Drag åt tanklocket noga efter tankning. Bränslesäkerhet • Tanka aldrig maskinen när motorn är i drift. Kontrollera regelbundet efter läckage från tanklock och bränsleledningar. ! VARNING! Följande försiktighetsåtgärder minskar brandrisken: Rök inte och placera heller inte något varmt föremål i närheten av bränsle. • Starta aldrig maskinen: 1 Om du spillt bränsle eller kedjeolja på maskinen.och inandningsrisker. 2 Om du spillt bränsle på dig själv eller dina kläder.15 0. som kan orsaka svåra motorhaverier. 3 Om maskinen läcker bränsle. liter 2% (1:50) 5 10 15 20 0. Var försiktig vid hantering av bränsle och kedjeolja. Detta kan orsaka överbelastning av oljepumpen med skador på pumpdelar som följd. Använd tvål och vatten.45 0. • Om maskinen inte används under en längre tid skall bränsletanken tömmas och rengöras. • Flytta maskinen minst 3 m från tankningsstället innan du startar. Detta leder till ökad motortemperatur och ökad lagerbelastning. • Blanda (skaka) bränsleblandningen omsorgsfullt innan maskinens bränsletank fylls. Öppna tanklocket sakta vid bränslepåfyllning så att eventuellt övertryck sakta försvinner. Risk för gnistbildning förekommer.30 0. Tankning • Använd blyfri eller blyad kvalitetsbensin. Blandningsförhållande 1:50 (2%) med HUSQVARNA tvåtaktsolja. • Börja alltid med att fylla i hälften av bensinen som skall tillblandas. som är speciellt tillverkad för våra luftkylda tvåtaktsmotorer. Flytta alltid maskinen från tankningsplatsen före start. Bensin. Volymen av kedjeoljeoch bränsletanken är väl avpassade till varandra. • Vid arbete med kontinuerligt höga varvtal (t ex kvistning) rekommenderas högre oktantal. ! Bensin VARNING! Sörj för god luftventilation vid bränslehantering. explosions. Se till att bränslet är väl blandat genom att skaka behållaren innan tanken fylls. Fyll därefter i hela oljemängden. liter Tvåtaktsolja. Föroreningar i tankarna orsakar driftstörningar. • Använd aldrig olja avsedd för fyrtaktsmotorer. • Det är viktigt att använda rätt oljetyp i förhållanden till lufttemperaturen (lämplig viskositet). • Kontakta din serviceverkstad vid val av kedjesmörjolja. Tvätta de kroppsdelar som varit i kontakt med bränsle. Bränslefiltret skall bytas minst en gång per år. 52 – Svenska 5451676-47 Rev. Stanna motorn och låt den svalna några minuter före tankning.60 Torka rent runt tanklocken. s. Tänk på brand-. Om man kör motorn på bensin med ett lägre oktantal än 90 kan så kallad spikning uppträda.

Montera svärdsskyddet. Blåsan behöver ej fyllas helt. Placera höger fot på underdelen av bakre handtaget och tryck motorsågen mot marken. Varm motor Använd samma startförfarande som för kall motor men utan att ställa chokereglaget i chokeläge. Rengör maskinen. Notera! Återställ kedjebromsen genom att föra kastskyddet (markerat ”PULL BACK TO RESET”) mot handtagsbygeln.och vänsterhänta. Därigenom undviker du onödigt slitage på koppling. Starta ej motorsågen utan att svärd. På sågens bakkant (A) finns en förenklad startpåminnelse med bilder som beskriver respektive steg. Motorsågen är härmed klar för användning. värmepannor eller liknande. • Vid förvaring av bränsle skall för ändamålet speciellt avsedda och godkända behållare användas. (23) Bränslepump: Tryck på bränslepumpens gummiblåsa upprepade gånger tills bränsle börjar fylla blåsan. Även en kedja som inte rör sig kan orsaka allvarliga skador på användaren eller andra personer som kommer åt kedjan.BRÄNSLEHANTERING / START OCH STOPP Transport och förvaring • Förvara motorsågen och bränslet så att eventuellt läckage och ångor inte riskerar att komma i kontakt med gnistor eller öppen låga. vilket uppnås genom att snabbt trycka till på gasreglaget en gång. Var medveten om faran med inandning av motorns avgaser. (28) Långtidsförvaring Töm bränsle. (24) Stopp Motorn stannas genom att stoppknappen trycks nedåt. 4 2008-08-08 Svenska – 53 . ! VARNING! Långvarig inandning av motorns avgaser. • Se till att maskinen är väl rengjord och att fullständig service är utförd innan långtidsförvaring. Se anvisningar under rubrik Underhållsschema. Tryck in chokereglaget omedelbart när motorn tänder vilket hörs genom att en “puff” ljuder. (25) Start Fatta om främre handtaget med vänster hand. • Håll alltid motorsågen med båda händerna. Se anvisningar under rubrik Start och stopp.och sågkedjeoljetankarna tömmas. Alla användare. (27) Eftersom kedjebromsen fortfarande är tillslagen måste motorns varvtal så snart som möjligt ner till tomgång. Håll ett stadigt grepp så att tummarna och fingrarna omsluter motorsågens handtag. • Vid längre tids förvaring och transport av motorsåg skall bränsle. sågkedja och samtliga kåpor är korrekt monterade. både höger. Detta kan orsaka skador på maskinen. När chokereglaget är fullt utdraget. • Skärutrustningens transportskydd ska alltid vara monterat under transport eller förvaring av maskinen. kedjeoljedimma och damm från sågspån kan utgöra en hälsorisk. (29) • Kedjebromsen skall vara tillslagen när motorsågen startas. elmotorer. Håll den högra handen på det bakre handtaget och den vänstra handen på det främre handtaget. Utan svärd och kedja monterad på motorsågen. Startgasläge erhålles genom att dra ut de blå chokereglaget i chokeläge och åter skjuta in det. Kopplingen kan annars lossna och orsaka personskador. kan kopplingen lossna och orsaka allvarliga skador. • Starta aldrig motorsågen utan att svärd. (30) • Starta aldrig maskinen inomhus. Vira aldrig startlinan runt handen. skall använda detta grepp. drag med höger hand långsamt ut startlinan tills ett motstånd känns (starthakarna griper in) och gör därefter snabba och kraftfulla ryck. för att undvika kontakt med den vassa kedjan av misstag. (31) Kall motor Start: Kedjebromsen skall vara tillslagen när motorsågen startas. Se till att du står stadigt och att kedjan ej kan ta i något föremål. för att minska risken för kontakt med den roterande kedjan vid start. elkontakter/strömbrytare. Hör med närmaste bensinstation var du kan göra dig av med bränsle och sågkedjeoljeöverskott. (26) OBS! Drag inte ut startlinan helt och släpp inte heller starthandtaget från helt utdraget läge. (32) 5451676-47 Rev. ställs automatisk ett korrekt startgasläge in. Denna metod är mycket farlig eftersom det är lätt att tappa kontrollen över motorsågen. Droppstarta aldrig motorsågen. (22) Startgas: Kombinerat choke/startgasläge erhålls när reglaget ställs i chokeläge. Exempelvis elmaskiner. Placera maskinen på ett fast underlag. kopplingstrumma och bromsband. (21) Choke: Drag ut det blå choke-/startgasreglaget helt (till läge FULL CHOKE). kedja och samtliga kåpor är monterade. Aktivera bromsen genom att föra kastskyddet framåt.och oljetankarna på ett väl ventilerat ställe. Fortsätt att dra med snabba ryck i linan tills motorn startar. • Iaktta omgivningen och var säker på att det inte finns risk att människor eller djur kan komma i kontakt med skärutrustningen. Se anvisningar under rubrik Montering. Se till att inga obehöriga finns inom arbetsområdet. Förvara bränslet i godkända dunkar på ett säkert ställe. Start och stopp ! VARNING! Innan start måste följande observeras: Kedjebromsen skall vara tillslagen när motorsågen startas. Grip starthandtaget.

uppe i ett träd eller där du inte har ett stabilt underlag att stå på.ARBETSTEKNIK Före varje användning: (33) 1 Kontrollera att kedjebromsen fungerar ordentligt och är oskadad. osv. Ta bort de avsågade styckena för att hålla ditt arbetsområde säkert. Sågkedjan skjuter då motorsågen bakåt mot anvädaren. Se till att du står stadigt och att inga föremål på marken kan få dig att snubbla eller att tappa balansen. ska använda detta grepp. lås sågkedjan med kedjebromsen och se till att ha uppsikt över maskinen. 6 Kontrollera att avvibreringssystemet fungerar och är oskadat. Vid förflyttning skall sågkedjan låsas med kedjebromsen och motorn stängas av. 9 Kontrollera att kedjefångaren sitter på plats och är oskadad. Ha kontroll över arbetsstycket. finns det en risk att motorsågen skjuts så långt bakåt att Grundläggande säkerhetsregler 1 Iaktta omgivningen: • För att säkerställa att inte människor. med fullgas. Överraskning ökar olycksrisken. 4 Använd aldrig motorsågen över skulderhöjd och undvik att såga med svärdsspetsen. osv. dvs. Se anvisningar under rubrik Kastförebyggande åtgärder. Såga endast en stock eller ett stycke åt gången. ett närliggande träd eller ett annat föremål. OBS! Följ ovannämnda punkter men använd aldrig en motorsåg utan möjlighet att kunna påkalla hjälp i händelse av olycka. Given information kan aldrig ersätta den kunskap en yrkesman besitter i form av utbildning och praktisk erfarenhet. Såga aldrig staplade stockar eller grenar utan att först dra isär dem. gropar. kan de fastna i sågkedjan och slungas mot dig. Arbeta aldrig stående på en stege. Även om detta i sig inte behöver vara farligt. Om sågkedjan kläms fast kan motorsågen kastas bakåt mot dig. Felaktig placering av dig och sågsnittet kan leda till att trädet träffar dig eller maskinen så att du tappar kontrollen. Detta kallas att såga med skjutande sågkedja. Bär motorsågen med svärd och sågkedja bakåt. men en del är blixtsnabba och mycket våldsamma. Om styckena du sågar är små och lätta. Vid längre tids ”parkering” skall motorn stängas av. Se anvisningar under rubrik Kastförebyggande åtgärder och Maskinens säkerhetsutrustning. Före användning av motorsågen måste du förstå skillnaden i att såga med svärdets undersida respektive dess översida. och framkalla ett kast. 7 Kontrollera att ljuddämparen sitter fast och är oskadad. dvs. Ett spänt träd kan både före och efter genomsågning sprätta tillbaka till sitt normalläge.eller högerfattade. Släpp inte handtagen! 3 De flesta kastolyckor inträffar vid kvistning. 7 Var ytterst försiktig när du sågar med svärdets översida. diken.). djur eller annat kan påverka din kontroll över maskinen. 3 Var ytterst försiktig vid avsågning av smågrenar och undvik att såga i buskar (= många smågrenar samtidigt). Undvik all användning du anser dig otillräckligt kvalificerad för! Före användning av motorsågen måste du förstå vad kast innebär och hur de kan undvikas. 4 sågkedjan. stenar. • För att förhindra att de förutnämnda inte riskerar att komma i kontakt med sågkedjan eller träffas av ett fallande träd och skadas. slungas mot dig och orsaka allvarlig personskada. grenar. Titta efter eventuella hinder vid en oväntad förflyttning (rötter. 2 Håll alltid motorsågen i ett stadigt grepp med höger hand på bakre handtaget och vänster hand på främre handtaget. Genom detta grepp kan du bäst reducera effekten av ett kast och samtidigt behålla kontrollen över motorsågen. Vänd dig till din motorsågsaffär. Att arbeta i dåligt väder är tröttsamt och kan skapa farliga omständigheter. din serviceverkstad eller en erfaren motorsågsanvändare. Använd personlig skyddsutrustning. 8 Kontrollera att motorsågens samtliga detaljer är åtdragna och att de inte är skadade eller saknas. Iaktta stor försiktighet vid arbete i sluttande terräng. Båda omständigheterna kan orsaka allvarlig personskada. Använd aldrig motorsågen med enhandsfattning! (34) 5 För att ha full kontroll över din motorsåg krävs att du står stabilt. 4 2008-08-08 . kan du bli överraskad och tappa kontrollen över sågen. påverkande på trädets fallriktning. Grundregler 1 Genom att förstå vad kast innebär och hur det uppkommer. När du ställer ner motorsågen på marken. 5 Kontrollera att samtliga handtag är fria från olja. stark kyla. kan du reducera eller eliminera överraskningsmomentet. Tummar och fingrar skall omsluta handtagen. när du sågar från sågobjektets undersida. De flesta kast är små. Alla användare oavsett vänster. Smågrenar kan efter avsågning fastna i 54 – Svenska 5451676-47 Rev. 2 Undvik användning vid ogynnsamma väderleksförhållanden. Vid längre förflyttningar samt transporter skall svärdsskyddet användas. Exempelvis tät dimma. 3 Kontrollera att gasreglagespärren fungerar ordentligt och är oskadad. 10 Kontrollera kedjespänningen. 4 Kontrollera att stoppkontakten fungerar ordentligt och är oskadad. Se till att du kan gå och stå säkert. Se anvisningar under rubrik Personlig skyddsutrustning.m. (35) 6 Såga med hög kedjehastighet. 8 Om inte användaren håller emot motorsågens strävan. m. Genom oaktsamhet kan svärdets kastrisksektor oavsiktligt träffa en gren. 2 Kontrollera att bakre högerhandsskyddet inte är skadat. Var ytterst försiktig vid sågning i träd som är spända. hård vind. exempelvis halt underlag. 5 6 7 Allmänna arbetsinstruktioner VIKTIGT! Detta avsnitt behandlar grundläggande säkerhetsregler för arbete med motorsåg. När du råkar ut för en situation som gör dig osäker angående fortsatt användning skall du rådfråga en expert. kraftigt regn.

Ta bort de kapade styckena från arbetsområdet. (36) Att såga med svärdets undersida. En motorsåg är inte säkert kontrollerad med en hand. Om du gör det kan du skada dig på sågkedjan när motorsågen plötsligt lossnar. att såga från sågobjektets ovansida och ner.resp. Stor risk för fastklämning av sågkedjan. • Att såga underifrån = Att såga med ”skjutande” sågkedja. • Att såga ovanifrån = Att såga med ”dragande” sågkedja. Stor risk för spjälkning. både från över. Se anvisningar under rubrik Kastförebyggande åtgärder. och risken för att tappa balansen när du arbetar. Ingen risk för fastklämning av sågkedjan eller spjälkning av sågobjektet föreligger. (37) Om möjlighet finns (= kan stocken roteras?) bör sågsnittet avslutas 2/3 in i stocken. Vid byte av svärd och sågkedja får endast av oss rekommenderade kombinationer användas. utan motståndet som motorn upplever via sågkedjan vid sågning. ökar du både risken för att av misstag få ett kast. Då dras motorsågen mot trädet och motorsågkroppens framkant blir ett naturligt stöd mot stammen. Börja med att såga ovanifrån (ca 1/3 av stockdiametern). undersidan. Trädfällningsteknik VIKTIGT! Det krävs mycket erfarenhet för att fälla ett träd. Risken är dock stor att sågkedjan träffar marken efter genomsågning. Undvik all användning du anser dig otillräckligt kvalificerad för! Säkerhetsavstånd Säkerhetsavståndet mellan trädet som skall fällas och närmsta arbetsplats skall vara 2 1/2 trädlängder. 3 Sågkedjan får inte träffa marken eller annat föremål under och efter genomsågningen. En oerfaren motorsågsanvändare skall inte fälla träd. (38) Fällriktning Målsättningen vid trädfällning är att placera trädet på ett sådant sätt att efterföljande kvistning samt uppkapning av stock kan utföras i så ”enkel” terräng som möjligt. Rotera stocken så att resterande 1/3 kan avslutas ovanifrån. Se till att ingen befinner sig inom denna ”riskzon” före och under fällning. Spjälkning = När det objekt som du skall kapa bryts av innan sågsnittet är fullbordat. placeras på en sågbock eller löpare och kapas för sig. Kvistning = Kapa av grenar från ett fällt träd. Sådana tillvägagångssätt ökar drastiskt risken för kast som kan resultera i en allvarlig eller livshotande skada. dvs. 5451676-47 Rev. Allmänt • Ha alltid fullgas vid all sågning! • Släpp ner motorn på tomgångsvarvtal efter varje sågsnitt (längre tids fullvarv utan att motorn belastas. Avsluta ovanifrån så att sågskären möts. Ha alltid ett fast. Stocken har stöd i båda ändar. Var försiktig under slutet av sågsnittet för att undvika att sågkedjan träffar marken. Avsluta underifrån så att sågskären möts. Stocken ligger på marken.och underhållsinstruktioner för svärd och sågkedja.ARBETSTEKNIK svärdets kastrisksektor är den enda kontakten med trädet. Det gäller att neutralisera sågobjektets ”vilja” att klämma fast sågkedjan eller att spjälkas. Börja med att såga underifrån (ca 1/3 av stockdiametern). Använd en hävarm för att få loss motorsågen. Se anvisningar under rubrikerna Skärutrustning och Tekniska data. VIKTIGT! Om sågkedjan klämts fast i sågsnittet: stanna motorn! Försök inte rycka loss motorsågen. 4 2008-08-08 Svenska – 55 . Kapa besvärliga grenar bit för bit. 4 Föreligger kastrisk? 5 Kan terrängen och omgivnings utseende påverka hur stabilt och säkert du kan gå och stå? Att sågkedjan kläms fast eller att sågobjektet spjälkas orsakas av två faktorer: Vilket stöd sågobjektet har före och efter kapning samt om sågobjektet befinner sig i spänning. 2 Sågningsobjektet får inte spjälkas. Förutnämnda oönskade företeelser kan i de flesta fall undvikas genom att utföra kapningen i två steg. Kapning ! Grundläggande sågningsteknik VARNING! Försök aldrig såga stockar när de är travade eller när ett par stockar ligger tätt ihop. ! VARNING! Använd aldrig en motorsåg genom att hålla den med ena handen. kallas att såga med dragande sågkedja. 9 Följ filnings. Såga ovanifrån genom hela stocken. Kvistning Vid kvistning av tjockare grenar skall samma principer som för kapning tillämpas. Benämningar Kapning = Generell benämning för genomsågning av trä. dvs. Behåll fullgas men var beredd på vad som kommer att hända. Genom att lämna dem i arbetsområdet. Sågning med dragande sågkedja ger användaren bättre kontroll över motorsågen samt över var svärdets kastrisksektor befinner sig. skall varje stock som du tänker kapa tas bort från traven. vilket leder till ett kast. Man skall kunna gå och stå säkert. ger allvarlig motorskada). Inför varje kapning finns det fem mycket viktiga faktorer att ta hänsyn till: 1 Skärutrustningen får inte klämmas fast i sågsnittet. stadigt grepp om handtagen med båda händerna. Den listning som nu följer är en teoretisk genomgång av hur de vanligaste situationerna en motorsågsanvändare kan råka ut för skall hanteras. Sågning med ”skjutande” sågkedja innebär ökad kastrisk. Om du har en trave stockar. Stocken har stöd i ena änden.

(42) Fällskäret skall avslutas parallellt med riktskärslinjen så att avståndet mellan de båda är minst 1/10 av stamdiametern. Dessa metoder medför en mycket stor risk att svärdets kastrisksektor kommer i kontakt med ett föremål. kraftledningar. Se anvisningar under rubrik Hantering av ett misslyckat fällningsresultat. Riktskärslinjen skall ligga exakt horisontalt och samtidigt bilda en rät vinkel (90°) mot vald fallriktning. är att kontrollera så att trädet inte har några skadade eller ”döda” grenar som kan brytas av och skada dig under fällningsarbetet. Stå på vänster sida om trädet och såga med dragande sågkedja. ”enkelt sågsnitt”. 4 2008-08-08 . Den icke genomsågade delen av stammen kallas brytmån. och sedan avslutas fällningen med fällskäret. Efter denna bedömning kan man vara tvungen att låta trädet falla i sin naturliga fallriktning eftersom det är omöjligt eller för riskfyllt att försöka placera det i den riktning man planerat från början. men din personliga säkerhet. Det är säkrast att arbeta uppifrån och ned och att ha stammen mellan dig och motorsågen. Arbeta aldrig inom riskområdet för hängande fastfällda träd. Sätt i barkstödet (om något är påmonterat) bakom brytmånen. (43) All kontroll över trädets fallriktning förloras om brytmånen är för liten eller genomsågad eller om riktskär och fällskär är felplacerade. En annan mycket viktig faktor. det ställe där den skulle brytas av om den spändes ytterligare). Brytmånen fungerar som ett gångjärn som styr riktningen av det fallande trädet. vägar och byggnader. Var observant på om trädet rör sig i motsatt riktning till vald fallriktning. som inte påverkar fallriktningen. • Traktormonterad • Bärbar Sågning i träd och grenar som befinner sig i spänning Förberedelser: Bedöm i vilken riktning spänningen strävar samt var den har sin brytpunkt (dvs. Placera fällskäret ca 3-5 cm (1. De båda skärens möte kallas riktskärslinje. osv. Den säkraste metoden är att använda en vinsch.och underskär minst 45°. (40) Riktskärsdjupet skall vara 1/4 av stamdiametern och vinkeln mellan över.ex. Försök aldrig att såga ner det påfällda trädet. 56 – Svenska 5451676-47 Rev. • Titta efter skador och röta i stammen. Såga med fullgas och för sågkedjan/svärdet sakta in i trädet. vilket gör det mer troligt att trädet går av och börjar falla innan du förväntar dig detta. De faktorer som styr detta är: • Lutning • Krokighet • Vindriktning • Koncentration av grenar • Eventuell snötyngd • Hinder inom trädets räckvidd: t. andra träd. Hantering av ett misslyckat fällningsresultat Nedtagning av ett ”fastfällt träd” Att ta ner ett fastfällt träd är mycket farligt och innebär en mycket stor olycksrisk. grenar. Reträttvägen bör ligga ca 135° snett bakåt från trädets planerade fallriktning. VIKTIGT! Vid kritiska fällningsmoment bör hörselskydden vara uppfällda så snart sågningen upphört. (39) 1 Riskzon 2 Reträttväg 3 Fällriktning Fällning Riktskär Vid utsågning av riktskäret börjar man med överskäret. gropar.och riktskär kan utföras med ett s. så att fäll. Stå på höger sida om trädet och såga med dragande sågkedja. Vi rekommenderar användande av en svärdslängd som överstiger trädets stamdiameter. Sätt i en fällkil eller ett brytjärn i fällskäret så snart skärdjupet tillåter. Det som främst skall undvikas är att det fallande trädet fastnar i ett annat. Rensa upp undervegetationen runt trädet och ge akt på eventuella hinder (stenar. Genom korrekt placering av dessa sågskär kan man styra fallriktningen mycket exakt. När fällskäret och riktskäret är fullbordade skall trädet börja falla av sig själv eller med hjälp av fällkilen eller brytjärnet. Såga sedan underskäret så att det avslutas exakt där överskäret avslutats.ARBETSTEKNIK Efter att ha fattat beslut angående i vilken riktning du vill att trädet skall falla måste du göra en bedömning angående trädets naturliga fallriktning. så att ljud och varningssignaler kan uppmärksammas. Först görs riktskäret. (41) Fällskär Fällskäret sågas från andra sidan av trädet och måste ligga absolut horisontalt.5-2 tum) över riktskärets horisontalplan.) så att du har en lättframkomlig reträttväg när trädet börjar falla. som består av ett överskär och ett underskär. ! VARNING! Vi avråder otillräckligt kvalificerade användare från att fälla ett träd med en svärdslängd som är mindre än stamdiametern! Fällningen utförs med tre sågsnitt. Att ta ner ett fastfällt träd är mycket farligt och innebär en mycket stor olycksrisk.k. Se anvisningar under rubrik Tekniska data angående vilka svärdslängder som rekommenderas för din motorsågsmodell. Underkvistning och reträttväg Kvista av stammen upp till axelhöjd. Det finns metoder för fällning av träd med stamdiametrar större än svärdslängden.

Öppna (moturs) därefter tills kedjan står stilla. Såga aldrig helt igenom ett objekt som befinner sig i spänning! Om du måste såga igenom trädet/kvisten. Vid extra komplicerade situationer är den enda säkra metoden att avstå från motorsågsanvändning och använda en vinsch. Allmänt Användaren får endast utföra sådana underhålls. Rek. Är justering nödvändig skruva in (medurs) tomgångsskruv T med motorn igång tills kedjan börjar rotera. 4 2008-08-08 Svenska – 57 . I förgasaren blandas luft/bränsle. tomgångsvarvtal: Se kapitel Tekniska data. vilket kan resultera i skador. Detta gäller särskilt maskinens säkerhetsutrustning. andra grenar eller föremål. Vanligast är att motorsåg och svärd kastas uppåt och bakåt mot användaren. Generellt gäller: Placera dig så att du inte riskerar att träffas av trädet/ grenen när spänningen frigörs. Är sågkedjan i rörelse när och om den träffar användaren kan mycket allvarlig. Denna luft/ bränsleblandning är justerbar. Det är nödvändigt att förstå vad som orsakar kast och att de kan undvikas genom försiktighet och rätt arbetsteknik. Allt underhåll utöver vad som nämnts i denna bok ska åtgärdas av servande fackhandel (återförsäljare). Mer omfattande ingrepp skall utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Var ytterst försiktig och undvik att svärdsspetsen kommer i kontakt med stocken. De kan fjädra tillbaka mot dig och orsaka att du tappar kontrollen. Finjustering skall utföras av utbildad kunnig person. Förgasarjustering Din Husqvarna-produkt har konstruerats och tillverkats enligt specifikationer som reducerar de skadliga avgaserna. kastrisksektorn.k. (44) Kast färdas alltid i svärdsplanets riktning. plötsliga och våldsamma och kan kasta motorsåg. Om maskinen inte klarar någon av nedan listade kontroller rekommenderar vi dig att uppsöka din serviceverkstad. till och med livshotande skada uppstå. Förflytta dig endast då du har stammen mellan dig och motorsågen. Skruvas T-skruven medurs fås högre tomgångsvarvtal och skruvas den moturs fås lägre tomgångsvarvtal.ARBETSTEKNIK / UNDERHÅLL Avgör hur du säkrast frigör spänningen och om du klarar av att göra det. • T-skruven reglerar gasreglagets läge vid tomgång. Såga så djupt in i och med så många sågsnitt som krävs för att spänningen i trädet/grenen skall frigöras så lagom att trädet/grenen ”bryts” av vid brytpunkten. Kast kan endast inträffa när svärdets kastrisksektor kommer i kontakt med ett föremål. Grundinställning och inkörning Vid provkörning på fabrik grundinställes förgasaren. Stäng av motorn och ta av tändkabeln före reparation eller underhåll Se till att du kan gå och stå säkert! Arbeta från den vänstra sidan av stammen. Gör ett eller flera sågsnitt på eller i närheten av brytpunkten. Funktion • Via gasreglaget styr förgasaren motorns varvtal. underhåll och service av motorsågens säkerhetsutrustning Notera! All service och reparation av maskinen kräver specialutbildning. svärd och sågkedja mot användaren. Dock förekommer andra kastriktningar beroende på vilket läge motorsågen har i det ögonblick svärdets kastrisksektor kommer i kontakt med ett föremål. Kastförebyggande åtgärder ! VARNING! Kast kan vara blixtsnabba. För att utnyttja maskinens maximala effekt måste justeringen vara korrekt. Arbeta så nära motorsågen som möjligt för bästa kontroll. ! VARNING! De flesta kastolyckor inträffar vid kvistning. 5451676-47 Rev. Finjustering av tomgång T Vad är kast? Kast är benämningen på en plötslig reaktion där motorsåg och svärd kastas från ett föremål som kommit i kontakt med svärdsspetsens övre kvadrant. Såga trädet/kvisten från den motsatta sidan. När så tillåtes skall du låta sågens tyngd vila på stammen. Var ytterst försiktig med grenar som befinner sig i spänning. Använd inte motorsågen förrän den är korrekt inställd eller reparerad. Kontroll. kontakta serviceverkstad. efter att spänningen har frigjorts. Använd inte svärdets kastrisksektor. gör två eller tre skär med 3 cm mellanrum och 3-5 cm djup. Fortsätt att såga djupare tills trädets/kvistens bändning och spänning frigörs. Uppkapning av stammen till stock Se anvisningar under rubrik Grundläggande sågningsteknik. (45) Kvistning Inställning av tomgång göres med skruven märkt T. Korrekt inställt tomgångsvarvtal är när motorn arbetar jämnt i alla positioner med god marginal till det varvtal där kedjan börjar rotera.och servicearbeten som beskrivs i denna bruksanvisning. ! VARNING! Kan tomgångsvarvtalet ej justeras så att kedjan står stilla. den s.

t ex materialsprickor. mot stubben. behöver inte ljuddämparen och gnistfångarnätet bytas. Tändstiftet bör bytas efter ungefär en månad i drift eller om nödvändigt tidigare. En HUSQVARNA motorsåg kan utrustas med olika typer av luftfilter beroende på arbetsmiljö. kåda och smuts. För den normale hemanvändaren.5 mm. Om maskinens effekt är låg. Med ett igensatt nät överhettas maskinen med skador på cylinder och kolv som följd. • Tryck in gasreglagespärren och kontrollera att den återgår till sitt ursprungsläge när den släpps. (49) Vid eventuella skador på nätet skall detta bytas. (48) Kontroll av bromsverkan Placera motorsågen på ett stabilt underlag och starta den. väderlek. Efter 75 timmars användning. om den är svår att starta eller om tomgången är orolig: kontrollera alltid först tändstiftet innan ytterligare åtgärder vidtages. 58 – Svenska 5451676-47 Rev. Då svärdsspetsen träffar stubben ska bromsen lösa ut.6 mm av bromsbandets tjocklek återstår på det mest slitna stället. Se till att sågkedjan ej kan komma i kontakt med marken eller annat föremål. Se till att tändstiftet har s.UNDERHÅLL Kedjebroms med kastskydd Kontroll av bromsbandsslitage Rengör kedjebroms och kopplingstrumma från spån. • En felaktig oljeblandning i bränslet (för mycket eller felaktig olja). (50) En mer genomgående rengöring erhålls genom att tvätta luftfiltret i tvålvatten. Kedjan ska omedelbart stoppas. roterande runt bakre handtaget. Kedjefångare Kontrollera att kedjefångaren är hel och att den sitter fast i motorsågkroppen. t ex materialsprickor. • Onormalt hög bränsleförbrukning. Använd aldrig en ljuddämpare utan eller med defekt gnistfångarnät. Håll motorsågen i ett stadigt grepp med tummar och fingrar slutna om handtagen. med motorn avstängd. Kontroll av kastskydd Kontrollera att kastskyddet är helt och utan synbara defekter. Ljuddämpare Använd aldrig en maskin som har en defekt ljuddämpare. Notera! Använd alltid rekommenderad tändstiftstyp! Felaktigt tändstift kan förstöra kolv/cylinder. (47) Kontroll av tröghetsfunktionen Håll motorsågen. Kontrollera regelbundet att ljuddämparen sitter fast på motorn. Luftfilter Luftfiltret skall regelbundet rengöras från damm och smuts för att undvika: • Förgasarstörningar • Startproblem • Sämre effekt • Onödigt slitage på motorns delar. Om tändstiftet är igensatt. Ett länge använt luftfilter kan aldrig bli fullständigt rent. Se anvisningar under rubrik Start och stopp. Avvibreringssystem Kontrollera regelbundet avvibreringselementen efter materialsprickor och deformationer. Dessa faktorer orsakar beläggningar på tändstiftets elektroder och kan förorsaka driftstörningar och startsvårigheter. Släpp främre handtaget och låt motorsågen falla av egen tyngd. Släpp gasreglaget och kontrollera att kedjan stannar och att den förblir stillastående. se till att luftfiltret sluter helt tätt mot filterhållaren. rengör det och kontrollera samtidigt att elektrodgapet är 0. Nedsmutsning och slitage påverkar bromsfunktionen. årstid etc. radioavstörning. Vid montering.k. Tändstift Tändstiftets kondition påverkas av: • En felaktigt inställd förgasare. Stoppkontakt Starta motorn och kontrollera att motorn stängs av när stoppkontakten förs till stoppläget. • Kontrollera att gasreglaget och gasreglagespärren går lätt samt att deras returfjädersystem fungerar. Därför måste filtret med jämna mellanrum ersättas med ett nytt. • Starta motorsågen och ge fullgas. (46) Kontrollera regelbundet att minst 0. För kastskyddet fram och åter för att kontrollera att det går lätt samt att det är stabilt förankrat vid dess led i kopplingskåpan. över en stubbe eller över ett annat stabilt föremål. Kontrollera att avvibreringselementen är fast förankrade mellan motorenhet respektive handtagsenhet. Högerhandsskydd Kontrollera att högerhandsskyddet är helt och utan synbara defekter. Om kedjan roterar med gasreglaget i tomgångsläge skall förgasarens tomgångsjustering kontrolleras. 4 2008-08-08 . Använd aldrig maskinen med en ljuddämpare som är i dåligt skick. Skaka eller borsta rent filtret. Ett skadat luftfilter måste alltid bytas ut. skruven (1) och luftfilterkåpan (2) tagits bort. Släpp inte främre handtaget. rekommenderar vi att ljuddämparen byts av en auktoriserad Husqvarna återförsäljare. • Luftfiltret (3) demonteras efter att cylinderkåpan. • Ett smutsigt luftfilter. Ge fullgas och aktivera kedjebromsen genom att vrida vänster handled mot kastskyddet. Notera: Gnistfångarnätet (A) på denna maskin är utbytbart. Kontakta er återförsäljare för rådgivning. Gasreglagespärr • Kontrollera att gasreglaget är låst i tomgångsläge när gasreglagespärren är i sitt ursprungsläge.

Kontrollera att kedjefångaren är oskadad. Kontrollera att stoppkontakten fungerar. Kontrollera att elektrodavståndet är 0. dess lina och returfjäder. Rengör luftfiltret. Kontrollera att hålet för smörjningen i svärdet inte är igensatt. Kontrollera att svärd och kedja får tillräckligt med olja. De flesta av punkterna finns beskrivna i avsnittet Underhåll. Rengör förgasaren utvändigt.UNDERHÅLL Underhållsschema Nedan följer en lista över den skötsel som skall utföras på maskinen. Svärdet skall dagligen vändas för jämnare slitage.5 mm. 4 2008-08-08 Svenska – 59 . Kontrollera alla kablar och anslutningar. Töm bränsletanken och rengör den invändigt. Kontrollera att kedjedrivhjulet inte är onormalt slitet. Kontrollera bränslefiltret och bränsleslangen. tank eller bränsleledningar. Byt om det behövs. Kontrollera kopplingscentrumet. Är svärdet försett med nostrissa smörjes denna. byt om erforderligt. Byt om det behövs. Rengör förgasarutrymmet. Rengör maskinen utvändigt.6 mm återstår på det mest slitna stället. om sågkedjan är stel eller om nitar och länkar är onormalt slitna. byt om erforderligt. Töm oljetanken och rengör den invändigt. Rengör kedjespåret. Kontrollera sågkedjan med avseende på synliga sprickor i nitar och länkar. Skärp kedjan och kontrollera dess spänning och kondition. Kontrollera att vibrations-isolatorerna inte är skadade. Byt om det behövs. Fila bort eventuella grader på svärdets sidor. Kontrollera att skruvar och muttrar är åtdragna. Rengör startapparatens luftintag. 5451676-47 Rev. Rengör tändstiftet. Daglig tillsyn (Varje 5-10 h) Veckotillsyn (Varje 10-25 h) Kontrollera startapparaten. Byt när mindre än 0. Kontrollera att inget bränsleläckage finns från motor. Månadstillsyn (Varje 25-40 h) Kontrollera bromsbandet på kedjebromsen med avseende på slitage. Kontrollera att gasreglagets ingående delar fungerar säkerhetsmässigt. (Gasreglagespärr och gasreglage. kopplingstrumman och kopplingsfjädern med avseende på slitage.) Rengör kedjebromsen och kontrollera dess funktion ur säkerhetssynpunkt.

1: Emission av buller till omgivningen uppmätt som ljudeffekt (LWA) enligt EG-direktiv 2000/14/EG. dB(A) Vibrationsnivåer (se anm. 1/3 max varvtal.325/8. Anm.4 3. 2) Ekvivalent ljudtrycksnivå vid användarens öra. tum/cm Delning.9 2. mm Tomgångsvarvtal.050/1.6 100. kW Tändsystem Tillverkare av tändsystem Typ av tändsystem Tändstift Elektrodgap. tum/cm Rekommenderade svärdslängder.5/39 0.050/1.3 0.3 7 20. 1) Ljudeffektnivå. r/min Effekt. 2: Ekvivalent ljudtrycksnivå. tum/mm Typ av drivhjul/antal tänder Kedjehastighet vid max-effekt. m/s2 Kedja/svärd Standard svärdslängd. 1/3 max varvtal.TEKNISKA DATA Tekniska data 235e Motor Cylindervolym.6 4. liter Kapacitet oljepump vid 8500 r/min.0 2.3 7 20. 4 2008-08-08 . beräknas som den tidsviktade energisumman för ljudtrycksnivåerna vid olika driftstillstånd under följande tidsindelning: 1/3 tomgång.7 98.0 16/40 13-15 / 33-38 15.325/8.3 0. enligt ISO 22867.5 34 32 3000 1.1 2.7 Zama W-33 0. tum/cm Effektiv skärlängd. m/sek 16/40 13-15 / 33-38 15.3 7 0. 3: Ekvivalent vibrationsnivå.5 IIDA CD Champion RCJ 7Y 0. enligt ISO 22868. garanterad LWA dB(A) Ljudnivåer (se anm. liter Typ av oljepump Vikt Motorsåg utan svärd. tum/mm Tjocklek på drivlänk. Anm.20 Automatisk IIDA CD Champion RCJ 7Y 0. mm Bränsle-/smörjsystem Tillverkare av förgasare Typ av förgasare Volym bensintank.5/39 0. ml/min Volym oljetank. cm3 Slaglängd.20 Automatisk Zama W-33 0. 60 – Svenska 5451676-47 Rev.5 / 9000 240e Anm. 1/3 max belastning. 3) Främre handtag.3 7 0. m/s2 Bakre handtag.3 / 9000 38 32 3000 1. kedja samt med tomma tankar.7 112 118 113 118 4. kg Bulleremissioner (se anm. beräknas som den tidsviktade energisumman för vibrationsnivåerna vid olika driftstillstånd under följande tidsindelning: 1/3 tomgång. uppmätt dB(A) Ljudeffektnivå. 1/3 max belastning. uppmätt enligt tillämpliga internationella normer.

försäkrar härmed att motorsågarna Husqvarna 235 och 240 från 2007 års serienummer och framåt (året anges i klartext på typskylten plus ett efterföljande serienummer) motsvarar föreskrifterna i RÅDETS DIREKTIV: . Följande standarder har tillämpats: EN ISO 121002:2003. EN ISO 11681-1:2004 Anmält organ: 0404. se kapitel Tekniska data. Sverige.av den 22 juni 1998 ”angående maskiner” 98/37/EG. har nummer: 404/07/1189. Sverige. Vidare har SMP. Huskvarna 23 oktober 2007 Bengt Frögelius.325 1. Fyrisborgsgatan 3. tel: +46-36-146500. Intyget om EG-typkontroll enligt bilaga VI.TEKNISKA DATA Svärd och kedjekombinationer Nedanstående kombinationer är CE–typgodkända.3 Spårbredd. Den levererade motorsågen överensstämmer med det exemplar som genomgick EG-typkontroll. bilaga IIA. . 26/161/002 . SE-561 82 Huskvarna. 4 2008-08-08 Svenska – 61 . Utvecklingschef Motorsåg 5451676-47 Rev. noshjul 10T 10T 10T 10T Husqvarna H30 Typ Sågkedja Längd. Certifikaten har nummer: 26/161/001 . För information angående bulleremissionerna. har utfört EGtypkontroll enligt maskindirektivets (98/37/EG) artikel 8. Fyrisborgsgatan 3. SE-754 50 Uppsala.65 EG-försäkran om överensstämmelse (Gäller endast Europa) Husqvarna AB. SMP Svensk Maskinprovning AB. Svensk Maskinprovning AB.av den 8 maj 2000 ”angående emission av buller till omgivningen” 2000/14/EG. drivlänkar (st) 56 64 66 72 H30 3/16” /4. Sverige.025”/0. mm Max antal tänder. tum 0.av den 15 december 2004”angående elektromagnetisk kompatibilitet” 2004/108/EEC.235.325 0.325 0. tum 13 15 16 18 Delning. intygat överensstämmelse med bilaga V till rådets direktiv av den 8 maj 2000 ”angående emission av buller till omgivningen” 2000/14/EG. samt nu gällande tillägg. . punkt 2c. CISPR 12:2001.240.325 0.8 60° 30° 10° 0. Svärd Längd. SE-754 50 Uppsala.

Käytä aina: • Hyväksyttyä suojakypärää • Hyväksyttyjä kuulonsuojaimia • Suojalasit tai visiiri Tämä tuote täyttää voimassa olevan CE-direktiivin vaatimukset. Jos myyt koneesi. Olemme vakuuttuneita. koska jokea käytettiin vesivoiman tuottamiseen ja se toimi siten vesivoimalana. ompelukoneisiin. ja sillä alalla Husqvarna nykyisin toimii. Husqvarnan tavoitteena on myös olla eturivissä ergonomiassa. huolto.JOHDANTO Hyvä asiakas! Onnittelemme Husqvarna-tuotteen valinnan johdosta! Husqvarnan perinteet ulottuvat vuoteen 1689 saakka. ennen kuin alat käyttää konetta. 62 – Finnish 5451676-47 Rev.ja puutarhanhoitoon sekä rakennus. Näiden yli 300 vuoden ajan. jonka tärkeimpänä kriteerinä on laatu ja suorituskyky. Husqvarna AB kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi itselleen oikeuden mm. minkä vuoksi olemme kehittäneet lukuisia onnistuneita yksityiskohtia tuotteiden parantamiseksi näillä alueilla. moottoripyöriin jne.ja huoltoapua. Vältä terälevyn kärjen osumista mihinkään esineeseen. Käyttäjän on käytettävä moottorisahaa molemmin käsin. Muista. jolloin kuningas Kaarle XI antoi pystyttää Huskvarna-joen rannalle tehtaan muskettien valmistukseen. siellä on valmistettu lukemattomia tuotteita. pyydä myyjää neuvomaan lähin huoltoliike. Jos ostat koneen muualta kuin valtuutetulta jälleenmyyjältämme. 4 2008-08-08 . Älä koskaan käytä moottorisahaa pitämällä sitä vain yhdellä kädellä.ja muita ohjeita voit huomattavasti pidentää koneen elinikää ja lisätä myös sen jälleenmyyntiarvoa. Kiitämme Husqvarna-tuotteen valitsemisesta! Koneessa esiintyvät tunnukset: VAROITUS! Moottorisahat saattavat olla vaarallisia! Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia vammoja tai kuoleman. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö. jota seurasi vuonna 1959 moottorisaha. Noudattamalla sen käyttö-. aina puuliesistä moderneihin keittiökoneisiin. Sijoitus Huskvarna-joen rannalle oli looginen. joina Husqvarnan tehdas on ollut toiminnassa.ja kunnossapito. 1956 lanseerattiin ensimmäinen moottoriruohonleikkuri. VAROITUS! Terälevyn kärjen osuminen esineeseen voi synnyttää takapotkun ja aiheuttaa terälevyn sinkoutumisen ylöspäin ja kohti käyttäjää. Se voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. että olet tyytyväinen koneeseesi. Toivomme. että tämä käyttöohje on arvokas asiakirja. Husqvarna tänä päivänä yksi maailman johtavista metsäja puutarhatuotteiden valmistajista. Ostaessasi jonkin tuotteistamme saat ammattitaitoista korjaus. muotoa ja ulkonäköä koskeviin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. valmistaa ja markkinoida moottorikäyttöisiä tuotteita metsän. Melupäästöt ympäristöön Euroopan yhteisön direktiivin mukaisesti. Liikeideana on kehittää. polkupyöriin. muista luovuttaa käyttöohje uudelle omistajalle. ja että se saa olla seuralaisenasi pitkän aikaa eteenpäin. käyttäjäystävällisyydessä. jos jotakin kaikesta huolimatta tapahtuu. Muita koneen tunnuksia/tarroja tarvitaan tietyillä markkina-alueilla ilmaisemaan erityisiä sertifiointivaatimuksia.ja laitosteollisuudelle. turvallisuudessa ja ympäristöajattelussa. että tulette tyytyväisenä arvostamaan tuotteemme laatua ja suorituskykyä vielä pitkälle tulevaisuudessa. Koneen päästöt ilmoitetaan luvussa Tekniset tiedot ja arvokilvessä.

................................................................................................................... TEKNISET TIEDOT Tekniset tiedot .......................................................................................... Koneessa esiintyvät tunnukset: ......... Takapotkua ehkäisevät toimenpiteet ...................................................................................... KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS Käynnistys ja pysäytys .... Terälevy.......................................................................................... SISÄLTÖ Sisältö .........................................................................................) 3 Etukahva 4 Sylinterikotelo 5 Takapotkusuojus 6 Äänenvaimennin 7 Kuorituki 8 Kärkipyörä 9 Takakahva oikean käden suojuksella 10 Kaasuliipasin 11 Kytkinkotelo 12 Ketjusieppo 13 Terälevy 14 Teräketju 15 Käynnistyskahva 16 Ketjuöljysäiliö 17 Käynnistin 18 Polttoainesäiliö 19 Rikastin/Puolikaasun lukitsin 20 Takakahva 21 Pysäytin (Sytytyksen päälle.......................................................) 22 Kaasuttimen säätöruuvit 23 Polttoainepumppu 24 Huomio.. Henkilökohtainen suojavarustus ........................ Kaasuttimen säätö ........ Koneen turvalaitteet ............... Polttoaineturvallisuus .............. POLTTOAINEEN KÄSITTELY Polttoaine ............................................................. Moottorisahan turvalaitteiden tarkastus............................................................................ja sarjanumerokilpi 2 Kaasuliipasimen varmistin (Estää tahattoman kaasutuksen............................. Terälaite .............................. 4 2008-08-08 Finnish – 63 .................... PERUSTEKNIIKKA Aina ennen käyttöä: ................ja ketjuyhdistelmät .. Sytytystulppa ... YLEISET TURVAOHJEET Toimenpiteet ennen uuden moottorisahan käyttöä .......................................................... ASENNUS Terälevyn ja ketjun asennus . Huoltokaavio ........ Tankkaus ................. Käytä aina tervettä järkeä ................................ kunnossapito ja huolto ........................ Yleiset työohjeet .......................................................................................................................................................................................................................................... Ilmansuodatin ................ja varoitustarra 25 Ketjun kiristyspyörä 26 Väänni 27 Teräsuojus 28 Yhdistelmäavain 29 Käyttöohje Sisältö JOHDANTO Hyvä asiakas! ........................ Tärkeää . Moottorisahan osat ............................................................ KUNNOSSAPITO Yleistä .........................................ja päältäkytkentä...........................................JOHDANTO / SISÄLTÖ Moottorisahan osat (1) 1 Tuote..... 62 62 63 63 64 64 64 65 65 66 69 70 70 70 71 72 72 75 75 75 75 76 76 76 77 78 79 79 5451676-47 Rev........................ EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ......... Äänenvaimennin ..........................

Katso otsikon Kunnossapito alla annetut ohjeet. • Lisää polttoainetta ja käynnistä moottorisaha. Jälleenmyyjäsi. On erittäin tärkeää. Vältä tilanteita. Katso otsikoiden Polttoaineen käsittely. ! VAROITUS! Koneen alkuperäistä rakennetta ei missään tapauksessa saa muuttaa ilman valmistajan lupaa. Katso otsikon Terälaitteen voitelu alla annetut ohjeet. jotka voivat vaikuttaa näkökykyysi.(51) viittaa kuviin sivulla 2-5. Älä koskaan käytä muita kuin tässä käyttöohjeessa suositeltuja lisävarusteita. • Pitkäaikainen altistuminen melulle saattaa aiheuttaa pysyviä kuulovammoja. jotka saattavat olla karsinogeenisiä. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. VAROITUS! Moottorin käyttäminen suljetussa tai huonosti ilmastoidussa tilassa voi aiheuttaa tukehtumisesta tai hiilimonoksidimyrkytyksestä johtuvan kuoleman. Tärkeää TÄRKEÄÄ! Kone on tarkoitettu ainoastaan puun sahaukseen. Käynnistys ja Pysäytys alla annetut ohjeet. Vältä kosketusta näihin osiin. Katso ohjeita kappaleessa Tekniset tiedot. pienien puunpalojen ja vastaavan kaltaisia kappaleita. Hyväksymättömien muutosten ja/tai lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa käyttäjälle tai muille vakavia vahinkoja tai kuoleman. VAROITUS! Koneen sytytysjärjestelmä tuottaa sähkömagneettisen kentän käynnin aikana. mikäli sinulla on kysyttävää moottorisahan käytöstä. Työ rakenteiden ja tekniikan parantamiseksi on jatkuvasti 64 – Finnish 5451676-47 Rev. Älä tee tähän koneeseen koskaan sellaisia muutoksia. Olemme mielellämme avuksi ja annamme neuvoja. etenkin silmille. VAROITUS! Moottorisaha voi huolimattomasti tai virheellisesti käytettynä olla vaarallinen työväline. Moottorisahan käyttöön kannattaa hankkia opetusta. VAROITUS! Väärä terälaite tai väärä terälevy/teräketjuyhdistelmä lisää takapotkun vaaraa! Käytä vain suosittelemiamme terälevy/ teräketjuyhdistelmiä ja noudata teroitusohjeita. Moottorisaha voi singota suurella voimalla liikkeelle sahanpurun. HUOM! Käytä aina suojalaseja tai kasvovisiiriä. jos olet väsynyt tai nauttinut alkoholia. joka voi aiheuttaa vakavan tai jopa hengenvaarallisen tapaturman. Katso otsikon Asennus alla annetut ohjeet. • Tarkasta terälaitteen asennus ja säätö. jotka muuttavat sen alkuperäistä rakennetta. Käytä siksi aina hyväksyttyjä kuulonsuojaimia. Älä epäröi ottaa yhteyttä jälleenmyyjääsi tai meihin.ja huolto-ohjeita. Kenttä saattaa joissakin tapauksissa häiritä sydämentahdistimen toimintaa. Ne voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja. mikäli käsittelet vaurioitunutta äänenvaimenninta. Katso otsikoiden Terälaite ja Tekniset tiedot alla annetut ohjeet. VAROITUS! Äänenvaimennin sisältää kemikaaleja. ketjuöljysumun ja sahanpurupölyn pitkäaikainen sisäänhengittäminen voi olla terveydelle vaarallista. Tietyt kunnossapito. 4 2008-08-08 . tarkastus. mikäli epäilet jonkun muun muuttaneen konetta. joiden avulla voit käyttää moottorisahaasi paremmin ja turvallisemmin. jotta sinkoavien kappaleiden aiheuttamia vahinkoriski olisi pienempi. Vakavien tai kohtalokkaiden onnettomuuksien ehkäisemiseksi kehotamme sydämentahdistinta käyttäviä henkilöitä neuvottelemaan lääkärin ja tahdistimen valmistajan kanssa ennen koneen käyttämistä.ja huoltotyöt on annettava koulutettujen ja pätevien asiantuntijoiden tehtäviksi.YLEISET TURVAOHJEET Toimenpiteet ennen uuden moottorisahan käyttöä • Lue käyttöohje huolellisesti. Katso otsikon Henkilökohtainen suojavarustus alla annetut ohjeet. • Älä käytä moottorisahaa. Mikäli olet vielä näiden ohjeiden lukemisen jälkeen epävarma menettelytavoista. että luet ja ymmärrät tämän käyttöohjeen sisällön. Sahassa tulee käyttää ainoastaan kappaleessa Tekniset tiedot suositeltuja terälevy/ teräketjuyhdistelmiä. Käytä aina alkuperäisiä varaosia. VAROITUS! Moottorin pakokaasujen. ennen kuin teräketjuun on päässyt riittävästi ketjuöljyä. • (1) . Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja kunnossapito-. metsäopistot tai kirjastot voi antaa tietoja saatavilla olevista koulutusmateriaaleista ja kursseista. äläkä käytä sitä. mihin et katso taitosi riittävän. joita moottorisahan käytössä voi ilmetä. sinun on kysyttävä neuvoa asiantuntijalta ennen jatkamista. harkintakykyysi tai kehosi hallintaan. Älä koskaan käytä konetta. Ole aina varovainen ja käytä tervettä järkeä. Älä koskaan käytä viallista konetta. ! ! ! ! ! ! Käytä aina tervettä järkeä (2) On mahdotonta kuvata kaikkia mahdollisia tilanteita. tai käytät lääkkeitä.

! VAROITUS! Älä koskaan käytä konetta. jos ote irtoaa etukahvasta. jonka ketjujarrun vastavoima (hitaus) aktivoi takapotkun suunnassa. (4) • Takapotkusuojusta ei ole tarkoitettu vain ketjujarrun laukaisemiseen. 4 2008-08-08 Finnish – 65 . eivätkä ne aina laukaise ketjujarrua. missä nämä laitteet koneessasi sijaitsevat. joka kiristää jarruhihnan (C) moottorin ketjupyörän (D) (kytkinrummun) ympärille. Henkilökohtaiset suojavarusteet eivät poista tapaturmien vaaraa. Henkilökohtainen suojavarustus ! VAROITUS! Suurin osa moottorisahaonnettomuuksista tapahtuu niin. • Takapotkut voivat olla salamannopeita ja erittäin voimakkaita. Jos tarvitset lisäohjeita. Käy jälleenmyyjäsi luona säännöllisesti kuulemassa. voi ketjujarru laueta vain automaattisen pysäytystoiminnon vaikutuksesta. • Ketjujarru (A) laukaistaan joko käsin (vasemmalla kädellä) tai automaattisella pysäytystoiminnolla. jotta käyttäjä tai ympäristö ei joutuisi tekemisiin liikkuvan teräketjun kanssa. Pidä palonsammutuskalusto aina saatavilla mahdollista tarvetta varten. riippuu takapotkun voimakkuudesta ja moottorisahan asennosta siihen esineeseen nähden. Jos kätesi hipaisee vain kevyesti takapotkusuojaa tai luiskahtaa sen yli.YLEISET TURVAOHJEET käynnissä . Takapotkusuojan viemiseksi eteen tarvitaan tietyn suuruista voimaa. Moottorisahan kahvasta on myös pidettävä tukevasti kiinni työskentelyn aikana. kun sahaa pidetään kaatoasennossa.ja kunnossapito-ohjeet otsikon Koneen turvalaitteiden tarkastus. joka pysäyttää teräketjun takapotkun sattuessa. Katso ohjeet otsikon Koneen turvalaitteiden tarkastus. laukeaa ketjujarru vasemman käden vaikutuksesta. • Ketjujarru vapautetaan työntämällä takapotkusuojus taaksepäin etukahvaan päin. saattaa voima olla liian pieni ketjujarrun laukaisuun. Turvalaitteet on tarkastettava ja huollettava. Katso luvusta Koneen osat. Jos koneessasi ilmenee tarkastettaessa puutteita. jos sen turvalaitteet ovat rikki. ketjujarru laukeaa automaattisella pysäytystoiminnolla. kun vasen käsi on asetettu niin. Käytä sahaa varovasti äläkä koskaan päästä terälevyn takapotkuille altista aluetta osumaan esineisiin. johon terälevyn takapotkusektori on osunut. Konetta käytettäessä on aina pidettävä hyväksyttyjä henkilökohtaisia suojavarusteita. laukaistaanko ketjujarru käsin vai automaattisella pysäytystoiminnolla. Useimmat takapotkut ovat heikkoja. kun takapotkusuojusta (B) työnnetään eteenpäin. kunnossapito ja huolto alta. ettei se pysty vaikuttamaan takapotkusuojuksen liikkeeseen. ota yhteys huoltokorjaamoon. Ketjujarru vähentää onnettomuusriskiä. Rajuissa takapotkuissa ja kun terälevyn takapotkusektori on mahdollisimman kaukana käyttäjästä. terälevystä ja ketjusta tai muista lähteistä saattaa syntyä kipinöitä. Koneen turvalaitteet Tässä luvussa selvitetään koneen turvalaitteet ja niiden toiminta. Pyydä jälleenmyyjältä apua varusteiden valinnassa. jos koneen kunnossapitoa ei suoriteta oikealla tavalla ja jos huoltoa ja/tai korjauksia ei tehdä ammattitaitoisesti. tai ketjujarru voi mennä päälle vasta kun saha on ehtinyt liikkua melkoisen matkan. Takapotkusuojuksella varustettu ketjujarru Moottorisahasi on varustettu ketjujarrulla. • Palonsammutin ja lapio Vaatteiden pitää olla ihonmyötäisiä. (3) • Liike käynnistää jousikuormitteisen koneiston. millaista hyötyä voit saada kulloinkin esitteillä olevista uutuuksista. • Ketjujarrun on oltava kytkettynä estämässä ketjun pyöriminen. esim. Katso tarkastus. TÄRKEÄÄ! Äänenvaimentimesta. mutta ne eivät saa vaikeuttaa liikkumista. Koneen käyttöikä voi lyhentyä ja onnettomuusriski kasvaa. 5451676-47 Rev. Pidettäessä sahasta tällaisella otteella. Niin voit olla avuksi metsäpalojen ehkäisemisessä. Aktivoiko käteni aina ketjujarrun takapotkun yhteydessä? Ei. • Kaatoasennossa vasen käsi on sellaisessa asennossa. että vasen käsi osuu teräketjuun. ettei ketjujarru ehdi pysäyttää ketjua ennen kuin se osuu sinuun.parannuksilla halutaan lisätä sinun turvallisuuttasi ja tehokkuuttasi. • • • • • • Hyväksyttyä suojakypärää Kuulonsuojaimet Suojalasit tai visiiri Viiltosuojalla varustetut käsineet Viiltosuojalla varustetut housut Viiltosuojalla. kunnossapito ja huolto alta. (3) • Ketjujarru laukeaa. ts. että ketjujarrun aktivointi käsin on mahdotonta. • Se. et ehkä koskaan irrota otetta etukahvasta ja aktivoi ketjujarrua. Sen toinen erittäin tärkeä tehtävä on vähentää vaaraa. että teräketju osuu käyttäjään. mutta vain sinä käyttäjänä voit estää ne. Lievemmissä takapotkuissa. Myös tietyissä työasennoissa kätesi ei ylety takapotkusuojaan ketjujarrun aktivoimiseksi. mutta lieventävät vaurioita onnettomuustilanteessa. Näissä tilanteissa moottorisaha on pidettävä tukevassa otteessa eikä sitä saa päästää käsistä. teräksisellä varvassuojalla ja luistamattomalla pohjalla varustetut saappaat • Ensiapulaukun on aina oltava lähellä. Kun teet niin. tai kun takapotkusektori on lähellä käyttäjää. se on toimitettava huoltoliikkeeseen korjattavaksi. kun moottorisaha käynnistetään • Käytä ketjujarrua "seisontajarruna" käynnistyksessä sekä lyhyiden siirtymien aikana. Tällaisessa tapauksessa saattaa käydä niin.

etteivät oksat ja risut vaikuta käden otteeseen takakahvasta. tai jos kipinänsammutusverkko on rikki. mikäli kipinänsammutusverkko on pakollinen varuste työskentelyalueellasi. pistelyt. Alueilla. käsissä tai ranteissa. miten oikealla kunnossapidolla ja oikeantyyppisiä terälaitteita käyttämällä: • Vähennät koneen takapotkualttiutta. mutta jos terälevy on liian lähellä sinua. • Estää tärinätason kasvamista. otsikon Asennus alla annetut ohjeet) sekä terälevyn ja ketjun oikealla kunnossapidolla ja huollolla (ks.ja katkeamisvaaraa. väärällä (väärä tyyppi tai väärä viilaus) terälaitteella sahaaminen lisää tärinää. jos takapotku tapahtuu? Ei. jotta se aktivoisi ketjujarrun. että teet sen ennen jokaista työrupeamaa. jotka tekevät sen käytöstä mahdollisimman tärinätöntä ja miellyttävää. Älä koskaan käytä moottorisahaa ilman kipinänsammutusverkkoa. erityisesti palonarkojen aineiden ja/tai kaasujen läheisyydessä. tai jos kipinänsammutusverkko on rikki. Äänenvaimennin Äänenvaimennin on suunniteltu alentamaan äänitasoa ja ohjaamaan moottorin pakokaasut käyttäjästä poispäin. Esimerkkejä tällaisista oireista ovat puutumiset. Pidä palonsammutuskalusto saatavilla. • Pidennät terälaitteen kestoikää. kunnossapito ja huolto alta. Kovat puulajit (useimmat lehtipuut) aiheuttavat enemmän tärinöitä kuin pehmeät (useimmat havupuut). • Saavuttaa parhaan sahaustehon. 66 – Finnish 5451676-47 Rev. kutinat. Koneen tärinänvaimennus vähentää tärinöiden siirtymistä moottoriyksiköstä/terälaitteesta koneen kahvoihin. Pysäytin Moottori on pysäytettävä pysäyttimellä. myös varmistettava. ihon värin tai pinnan muutokset. jos takapotku tapahtuu? Ei. Nämä tilanteet voidaan useimmiten välttää kiristämällä ketju oikein (ks. Kun varmistin (A) painetaan kahvan sisään (= kun kahvasta tartutaan kiinni). katso ohjeet otsikon Koneen turvalaitteiden tarkastus. Näitä oireita esiintyy tavallisesti sormissa. Tämä koskee myös joutokäyntiä. Moottorisahan runko ja terälaite on eristetty kahvaosista nk. voi tulipalovaara olla ilmeinen. Toiseksi se on aktivoitava yllä kuvatulla tavalla. voi käydä niin ettei jarru ehdi hidastamaan ja pysäyttämään ketjua ennen kuin moottorisaha osuu sinuun. ! Tärinänvaimennus Koneesi on varustettu tärinänvaimentimilla. vaimennuselementeillä. Rystyssuojus Rystyssuojuksen on paitsi suojattava kättä ketjun irrotessa tai katketessa. joissa on lämmin ja kuiva ilmasto. jotta se pysäyttäisi teräketjun takapotkun yhteydessä. Hakeudu lääkäriin. Jarrun testaaminen on helppoa. palautuvat sekä kaasuliipaisin että varmistin lähtöasentoonsa. se aktivoituisi tämän tästä. • Vähentää ketjun irtoamis.tai hermovaurioita verenkiertohäiriöistä kärsiville henkilöille. VAROITUS! Älä koskaan käytä äänenvaimenninta ilman kipinänsammutusverkkoa. Kaasuliipasimen varmistin Varmistin on suunniteltu estämään tahaton kaasuliipaisimen käyttäminen. 4 2008-08-08 . että äänenvaimentimessa on oltava muun muassa hyväksytty kipinänsammutusverkko (A). ja se olisi melko vaivalloista. tunnottomuus. Nämä oireet voivat voimistua alhaisissa lämpötiloissa. jotta se suojaisi tarkoitetulla tavalla. ! Suojaako ketjujarru minua vahingoilta aina. otsikon Yleiset työohjeet alla annetut ohjeet). Kolmanneksi ketjujarru voi kyllä aktivoitua. Lähtöasennossa kaasuliipaisin on siis aina lukittuna joutokäynnille. Tylsällä tai Terälaite Tässä osassa kerrotaan.YLEISET TURVAOHJEET Pysäyttääkö automaattinen pysäytystoiminto ketjun aina. Rikkoutunut äänenvaimennin voi nostaa äänitasoa ja palonvaaraa merkittävästi. VAROITUS! Liiallinen altistuminen tärinöille saattaa aiheuttaa verisuoni. Ensinnäkin jarrun on toimittava. Toiseksi takapotkun on oltava riittävän voimakas. Näillä alueilla lait ja säädökset voivat määrätä. kipu. Suosittelemme. Kun ote kahvasta irrotetaan. (6) HUOM! Äänenvaimennin kuumentuu erittäin voimakkaasti sekä käytön aikana että pysäyttämisen jälkeen. jotka voivat liittyä liialliseen tärinöille altistumiseen. kaasuliipaisin (B) vapautuu. (5) ! VAROITUS! Moottorin pakokaasut ovat kuumia ja voivat sisältää kipinöitä jotka voivat aiheuttaa tulipalon. Ota palonvaara huomioon. Vain sinä itse ja oikea työtekniikka voitte eliminoida takapotkun ja sen aiheuttamat vaaratilanteet. Ensinnäkin jarrun on toimittava. Jos ketjujarru olisi hyvin herkkä. voimattomuus tai heikkous. jos havaitset oireita. Älä koskaan käynnistä konetta sisätiloissa tai lähellä tulenarkaa materiaalia! Ketjusieppo Ketjusieppo pyydystää terälevystä irronneen tai katkenneen ketjun.

Teräketju Teräketju koostuu erilaisista lenkeistä. TÄRKEÄÄ! Yksikään teräketju ei eliminoi takapotkuvaraa. teräketjun ja ketjupyörän kulumista. Katso ohjeita kappaleessa Tekniset tiedot. että sinä käyttäjänä huolehdit siitä. jossa on ”sisäänrakennettu” takapotkusuoja. Viilaa kaikki 5451676-47 Rev. • Hyvin teroitettu teräketju painuu itsestään puun läpi ja tekee suuria ja pitkiä lastuja. • Pidä teräketjun leikkuuhampaat hyvin ja oikein teroitettuina! Noudata ohjeitamme ja käytä suositeltua viilausohjainta. ! ! VAROITUS! Teroitusohjeista poikkeaminen lisää teräketjun takapotkualttiutta merkittävästi. että se ehkäisee mahdollisimman hyvin takapotkuja ja antaa mahdollisimman hyvän sahaustehon. että teräketju teroitetaan niin. mitkä arvot pätevät sinun moottorisahasi teräketjun teroittamiseen. sitä pienempi takapotkualttius. Vetolenkkien lukumäärä riippuu terälevyn pituudesta. Näiden korkeusero ratkaisee leikkuusyvyyden. • Pidä kouru. kun käsittelet ketjua. VAROITUS! Jokainen pyörivän teräketjun kosketus voi aiheuttaa erittäin vakavia vahinkoja. Tuloksena on vain sahajauhoa. • Teräketjun leikkaavaa osaa kutsutaan hammaslenkiksi ja sen osat ovat kouruhammas (A) ja säätöhammas (B). Riittämätön kiristys tekee teräketjusta epävakaan sivusuunnassa. Yleistä kouruhampaan teroittamisesta • Älä koskaan sahaa tylsällä teräketjulla. Käyttämällä terälaitetta. Kouruhampaan teroitus Kouruhampaan teroitusta varten tarvitaan pyöröviila ja viilausohjain. Katso tiedot suosittelemistamme terälevy/ ketjuyhdistelmistä otsikon Tekniset tiedot alta. • Pidä teräketju kireällä! Liian löysä teräketju lisää teräketjun irtoamisvaaraa sekä lisää terälevyn. Liian suuri korkeusero lisää takapotkun vaaraa. Terälevyn on oltava sovitettu moottorisahan rakenteen mukaan. ketjujaosta ja kärkipyörän hampaiden lukumäärästä. että terälevyn takapotkusektori ei koskaan osu mihinkään esineeseen.YLEISET TURVAOHJEET Perussäännöt • Käytä vain suosittelemiamme terälaitteita! Katso ohjeita kappaleessa Tekniset tiedot. Katso luvusta Tekniset tiedot. Jos teräketju on erittäin tylsä. Katso luvusta Tekniset tiedot. • Voitele terälaite hyvin ja huolla se oikein! Riittämättömästi voideltu teräketju lisää teräketjun katkeamisvaaraa sekä lisää terälevyn. Ohjain varmistaa. Siksi suosittelemme viilausohjaimemme käyttöä. Vetolenkkien lukumäärä (kpl). että teräketju on kireällä. mikä vaikeuttaa oikeaa teroitusta. • Teräketjun öljyreikä ja ketjunkiristystapin reikä. Terälevy • Pituus (tuumaa/cm) • Kärkipyörän hampaiden lukumäärä (T). (7) Kouruhampaan teroituksessa on otettava huomioon neljä mittaa. joiden rakenne voi olla joko vakio tai takapotkuja ehkäisevä. Väärin teroitettu tai vaurioitunut teräketju lisää onnettomuuksien vaaraa. Terälevy Mitä pienempi kärkisäde. • Viilaa aina kouruhampaan sisäsivulta ulospäin. Ohjausuran leveyden on oltava sovitettu teräketjun vetolenkkien vahvuuden mukaan. mitä pyöröviilan halkaisijaa ja viilausohjainta suositellaan moottorisahasi teräketjulle. Kevennä otetta paluuvedon ajaksi. sekä teroittamalla ja huoltamalla teräketjun oikein voidaan takapotkun voimakkuutta vähentää. 4 2008-08-08 Finnish – 67 . Teräketju • Teräketjun jako (=pitch) (tuumaa) • Vetolenkin vahvuus (mm/tuumaa) • Vetolenkkien lukumäärä (kpl) Teräketjun teroitus ja kouru. Takapotkut voidaan välttää vain siten. Teräketju on tylsä. ei lastuja synny lainkaan.ja säätöhampaan korkeuseron säätö Takapotkuja ehkäisevä terälaite ! ! VAROITUS! Väärä terälaite tai väärä terälevy/teräketjuyhdistelmä lisää takapotkun vaaraa! Käytä vain suosittelemiamme terälevy/ teräketjuyhdistelmiä ja noudata teroitusohjeita. VAROITUS! Suojaa kätesi vahingoilta käyttämällä aina käsineitä. jos sinun täytyy painaa terälaitetta puuhun ja jos sahanpuru on erittäin hienoa. 1 Viilauskulma 2 Etukulma 3 Viilan asento 4 Pyöröviilan halkaisija Teräketjua on erittäin vaikea teroittaa oikein ilman apuvälineitä. Terälevyn kärkipyörän ja moottorisahan ketjupyörän on oltava sovitettu vetolenkkien välisen etäisyyden mukaan.ja säätöhampaan korkeusero oikeana! Noudata ohjeitamme ja käytä suositeltua säätöhampaan viilausohjainta. että kuluneet ja vaurioituneet terälevy/teräketjuyhdistelmät vaihdetaan Husqvarnan suosittelemiin terälevyihin ja teräketjuihin. • Teräketjun jako (=pitch) (tuumaa). • Tarkasta. teräketjun ja ketjupyörän kulumista. Terälevyn ja teräketjun määritteleviä käsitteitä Kaikkien terälaitteen turvalaitteiden pitäminen toimintakelpoisena edellyttää. • Terälevyn ohjausuran leveys (tuumaa/mm).

(8) Yleistä kouru. Kun kouruhampaan pituudesta on jäljellä enää 4 mm (0. (11) • Lisää (+) ketjun kireyttä kääntämällä pyörää alas tai vähennä (-) sitä kääntämällä pyörää ylös. Jos teräketjuvoitelu ei toimi: • Tarkasta. TÄRKEÄÄ! Kun käytät kasvipohjaista teräketjuöljyä. (9) • Vapauta väännin kääntämällä se ulos (10) • Löysää laipan suojusta kääntämällä väännintä vastapäivään. kaasuttimen säätösuositustemme noudattamista (liian "laihalla" säädöllä polttoaine kestää pitempään kuin teräketjuöljy) ja terälaitetta koskevien suositustemme noudattamista (liian pitkä terälevy vaatii enemmän ketjuöljyä). • Tarkasta. kun viilaa ohjaimen yli vedettäessä ei tunnu lainkaan vastusta. Teräketjuöljy Teräketjuöljyn ketjuun tarttuvuuden ja juoksevuusominaisuuksien on oltava hyvät huolimatta siitä. jopa hengenvaarallisen tapaturman. että terälevyn teräketjuöljykanava on auki. Jos teräketjuöljyämme ei ole saatavissa. jonka aikana teräketjun kireys on tarkastettava useammin. koneelle että ympäristölle. Puhdista tarvittaessa. Katso otsikon Terälevyn kärkipyörän voitelu alla annetut ohjeet. • Kiristä laipan liitos kääntämällä ketjunkiristyspyörää myötäpäivään samalla. Hio lattaviilalla pois liika materiaali säätöhampaan ylityöntyvästä osasta. ei kuitenkaan niin kireälle. • Viilaa kaikki hampaat yhtä pitkiksi. ettei kouruhampaita ole viilattu poikkeuksellisen lyhyiksi. jopa hengenvaarallisen tapaturman. suosittelemme tavallista teräketjuöljyä. • Tarkasta. on vaaleaan esineeseen jäätävä selvästi erottuva öljyvana. VAROITUS! Käytä aina hyväksyttyjä suojakäsineitä. Myös liikkumaton ketju voi aiheuttaa vakavia vammoja käyttäjälle tai henkilöille. (12) 68 – Finnish 5451676-47 Rev. että terälevyn kärkipyörä pyörii kevyesti ja että kärkipyörän voitelureikä on auki. Puhdista tarvittaessa. Teräketjuöljyn lisääminen • Kaikissa moottorisahamalleissamme on automaattinen teräketjuvoitelu. (13) • Lukitse kireys kääntämällä väännin takaisin sisään. Suosittelemme. mikä voi aiheuttaa vakavan. Teräketjun kireys tulee tarkastaa aina tankkauksen yhteydessä. onko lämmin kesä tai kylmä talvi. sillä se pidentää niin teräketjun kuin ympäristönkin elinikää. Moottorisahan valmistajana olemme kehittäneet optimaalisen teräketjuöljyn.YLEISET TURVAOHJEET hampaat ensin toiselta sivulta.ja säätöhampaan säätöä varten tarvitaan lattaviila ja säätöhampaan viilausohjain. HUOM! Tämä suositus edellyttää. Suosittelemme öljymme käyttämistä. ettei se pyöri kevyesti käsin pyöritettäessä. kun pidät terälaipan kärkeä ylhäällä. • Kouru. käännä sen jälkeen moottorisaha ja viilaa hampaat myös toiselta sivulta. Teräketju on kiristettävä mahdollisimman tiukalle. 4 2008-08-08 .16"). Suosittelemme. Mitä enemmän käytät teräketjua. (14) Terälaitteen voitelu ! VAROITUS! Riittämätön terälaitteen voitelu voi aiheuttaa teräketjun katkeamisen. että korkeusero säädetään joka kolmannella teräketjun teroituskerralla.ja säätöhampaan korkeuseroa säädetään.ja säätöhampaan korkeuseron säätäminen • Kun kouru. täytyy kouruhampaiden olla vastateroitetut. Muuten teräketjuöljy voi hapettua. jotta säätöhampaan mitta ja kulma tulevat oikeiksi. Katso luvusta Tekniset tiedot. HUOM! Uusi teräketju vaatii sisäänajon. ! VAROITUS! Liian suuri korkeusero lisää teräketjun takapotkualttiutta! Kouru. Aseta terän kärki noin 20 cm:n (8 tuuman) päähän kiinteästä vaaleapintaisesta esineestä. • Teräketjuöljysäiliö ja polttoainesäiliö on mitoitettu niin. kuinka suuri korkeusero sinun moottorisahasi teräketjussa tarvitaan. on teräketju loppuunkulunut ja se on vaihdettava. Tämä turvatoiminto edellyttää kuitenkin oikealaatuisen teräketjuöljyn käyttämistä (liian ohut ja juokseva öljy loppuu ennen polttoainesäiliön tyhjentymistä). Puhdista ja voitele tarvittaessa. jotka koskevat ketjuun.ja säätöhampaan korkeuseron säädöstä • Kouruhammasta teroitettaessa pienenee kouru. kun säädät ketjun kireyttä. joka kasviöljypohjaisena on lisäksi biologisesti hajoavaa. jolloin teräketju jäykistyy ja terälevyn kärkipyörä ei toimi kunnolla. Osaan malleista on saatavana myös öljynvirtauksen säätö. Parhaimman leikkuutehon säilyttämiseksi täytyy säätöhammas alentaa suositellulle tasolle. että polttoaine loppuu ennen teräketjuöljyä. On tärkeää säätää terälaitetta ketjun pituusmuutoksen mukaan. Nosta terälaipan kärkeä. pura ja puhdista terälevyn ohjausura ja teräketju ennen kuin siirrät sahan pitkäaikaissäilytykseen. • Paina viilausohjain teräketjun päälle. sitä pitemmäksi se venyy. Teräketjun kiristäminen ! ! VAROITUS! Riittämätön kiristys voi aiheuttaa teräketjun irtoamisen. Älä koskaan käytä jäteöljyä! Se on vahingollista sekä sinulle. Korkeusero on oikea. Teräketjuvoitelun tarkastus • Tarkasta teräketjuvoitelu aina tankkauksen yhteydessä. Kun moottorisahaa käytetään 3/4-kaasulla 1 minuutin ajan. mikä voi aiheuttaa vakavan. Ohjeita viilausohjaimen käytöstä löytyy pakkauksesta. että ohjausura on puhdas. että käytät säätämisessä viilausohjaintamme.ja säätöhampaan korkeusero (= leikkuusyvyys).

Takapotkua ehkäisevät toimenpiteet. Asenna kytkinkotelo (ketjujarru) ja katso ketjun kiristystapin paikka terälevyn lovesta. Katso otsikon Yleiset työohjeet alla annetut ohjeet. tahattoman käynnistyksen estämiseksi. Tarkasta ketjun kireys säännöllisesti. Ketjupyörä on vaihdettava aina teräketjun vaihdon yhteydessä. Vaihda.ja/tai huoltotöiden aikana moottorin on oltava sammutettuna. Aloita terälevyn yläpuolelta. Tarkasta moottorisahan turvalaitteiden toiminta. jos se on epätavallisen kulunut. (20) ! VAROITUS! Suurin osa moottorisahaonnettomuuksista tapahtuu niin. (17) Asenna terälevy teräpultteihin. Kun kouruhampaan pituudesta on jäljellä enää 4 mm. Katso otsikoiden Yleiset työohjeet ja Yleiset turvaohjeet alla annetut ohjeet. on teräketju loppuunkulunut ja se on vaihdettava. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. (16) • Onko terälevyn kärki kulunut epätavallisesti tai epätasaisesti. Poista tarvittaessa viilaamalla. Terälevy Tarkasta säännöllisesti: • Onko ohjauskiskojen ulkosivuilla kierrettä. • Terälevyn maksimaalisen kestoiän varmistamiseksi se on käännettävä päivittäin. Kuorituen asennus Ota yhteys huoltoliikkeeseen kuorituen asentamiseksi. Terälaitteen kulumisen tarkastus Tarkasta teräketjusta päivittäin: • Onko niiteissä ja lenkeissä näkyviä säröjä. että tarkastat teräketjun kuluneisuuden vertaamalla sitä uuteen teräketjuun. Pysäytyskosketin palautuu automaattisesti käynnistysasentoon. Katso otsikon Koneen turvalaitteet alla annetut ohjeet. on sinun otettava yhteys huoltoliikkeeseen. ettei se roiku laipan alapuolella. että teräketju osuu käyttäjään. Aseta terälevy takimmaiseen asentoonsa. Tarkasta säännöllisesti ketjupyörän kuluneisuus. Ota kuljetusrengas pois. • Ovatko niitit ja lenkit epätavallisen kuluneet. Aseta ketju ketjupyörälle ja terälevyn ohjausuraan. 4 2008-08-08 Finnish – 69 . että hammaslenkkien teräsärmät ovat eteenpäin terälevyn yläpuolella. (19) Kiristä ketjua kääntämällä pyörää alas (+). Vältä tilanteita. Tarkasta. kun se ei roiku laipan alapuolella. 5451676-47 Rev. sytytystulpan suojus on aina irrotettava sytytystulpasta asennuksen. Suojaa kätesi vahingoilta käyttämällä aina käsineitä. Katso otsikon Henkilökohtainen suojavarustus alla annetut ohjeet. mikäli siinä on havaittavissa yksi tai useampi yllä mainituista kohdista. että ketjun vetolenkit sopivat ketjupyörään ja että ketju on oikein terälevyn ohjausurassa. (13) Uuden ketjun kireys on tarkastettava usein ketjun sisäänajon aikana. olet sahannut liian löysällä teräketjulla. Poista teräketju käytöstä. tarkastuksen ja/tai huollon ajaksi. joihin liittyy takapotkuvaara. Käytä suositeltua terälaitetta ja tarkasta sen kunto. Pidä laipan kärkeä ylhäällä ja kiristä laipan kiinnitys kääntämällä väännintä myötäpäivään. että ketjujarru ei ole lauenneessa asennossa siirtämällä ketjujarrun takapotkusuojusta etukahvaan päin. mutta liikkuu kuitenkin helposti kädellä siirrettäessä. Älä tee mitään sellaista.YLEISET TURVAOHJEET / ASENNUS Jos teräketjuvoitelu ei toimi edellä lueteltujen tarkastusten ja korjaustoimenpiteiden jälkeenkään. (15) • Onko ohjausura epätavallisen kulunut. Suosittelemme. Irrota väännin ja irrota terälaipan suojus (ketjujarru). Ketju tulee kiristää niin. (12) Ketju on oikein kiristetty silloin. Oikein kiristetty ketju takaa hyvän leikkuutehon ja pitkän kestoiän. Ketjupyörä Kytkinrummussa on Spur-ketjupyörä (ketjupyörä valettu kiinni rumpuun). Jos terälevyn kärkisäteen päähän terälevyn alapuolelle on tullut ”kuoppa”. Terälevyn ja ketjun asennus ! VAROITUS! Tarkastus. Sen vuoksi. mihin et katso taitosi riittävän Katso otsikoiden Henkilökohtainen suojavarustus. (18) Tarkasta. • Onko teräketju jäykkä. Vaihda terälevy tarvittaessa. Tarkasta. Terälaite ja Yleiset työohjeet alla annetut ohjeet. kun käsittelet ketjua.

luokitus JASO FB/ISO EGB. • Älä koskaan käytä kaksitahtiöljyä.40 3% (1:33) 0. • Siirrä kone vähintään 3 metrin päähän tankkauspaikalta ennen käynnistämistä. • Sekoita polttoainetta enintään 1 kuukauden tarvetta vastaava määrä. mistä voi seurata vakavia moottorivaurioita. Käytä saippua ja vettä. Käsittele polttoainetta ja ketjuöljyä varovasti. Muista palo-. Pese ne ruumiinosat.ja sisäänhengitysvaarat. • Jos konetta ei käytetä pitkään aikaan. terälevyä ja ketjua. Sekoitus • Sekoita bensiini ja öljy aina puhtaassa bensiinille hyväksytyssä astiassa. Polttoainesuodatin on vaihdettava vähintään kerran vuodessa. suositellaan suurempaa oktaanilukua.10 0. 70 – Finnish 5451676-47 Rev. Jos moottoria käytetään bensiinillä. Se vaurioittaa öljypumppua. • Sekoita (ravista) polttoaineseos huolellisesti ennen koneen polttoainesäiliön täyttämistä. Ketjuöljy • Voiteluun suositellaan erikoisöljyä (ketjuvoiteluöljyä). Sekoita (ravista) polttoaineseosta. • On tärkeää käyttää ilman lämpötilaan sopivaa öljytyyppiä (oikea viskositeetti). Tästä voi aiheutua öljypumpun ylikuormittuminen ja pumpun osien vaurioituminen.45 0. Tämä nostaa moottorin lämpötilaa ja lisää laakereiden kuormitusta. Lisää sen jälkeen koko öljymäärä. räjähdys. Sisäänajo Pitkäaikaista käyttämistä liian korkeilla kierrosnopeuksilla tulee välttää ensimmäisten 10 tunnin aikana. Puhdista polttoaine. • Älä koskaan käynnistä konetta: 1 Jos koneen päälle on roiskunut polttoainetta tai teräketjuöljyä. 4 2008-08-08 . • Älä koskaan käytä nelitahtimottoreille tarkoitetta öljyä. Tankkaus ! VAROITUS! Seuraavat turvatoimet vähentävät tulipalon vaaraa: Älä tupakoi tankattaessa äläkä aseta kuumia esineitä polttoaineen lähelle.60 Pyyhi polttoainesäiliön korkin ympäristö puhtaaksi. Kaksitahtiöljy • Parhaan tuloksen ja suorituskyvyn saavuttamiseksi suositellaan HUSQVARNAn kaksitahtiöljyä. litraa 2% (1:50) 0. Polttoaineturvallisuus • Älä koskaan tankkaa konetta moottorin käydessä. eli nk. Seossuhde 1:50 (2 %) HUSQVARNAn kaksitahtiöljy. Varmista. Kiristä polttoainesäiliön korkki huolellisesti tankkauksen jälkeen.30 0. • Kysy huoltoliikkeestäsi neuvoa ketjuvoiteluöljyn valinnassa. • Älä koskaan käytä jäteöljyä. litraa 5 10 15 20 Kaksitahtiöljy. Lisää loput bensiinistä.POLTTOAINEEN KÄSITTELY Polttoaine Huom! Kone on varustettu kaksitahtimoottorilla. Pysäytä moottori ja anna sen jäähtyä muutamia minuutteja ennen tankkausta. ravistamalla astiaa ennen tankkausta. Poista kaikki roiskeet ja anna bensiinin jäännösten haihtua. 1:33 (3 %) muut ilmajäähdytteisille kaksitahtimoottoreille tarkoitetut öljyt. Säiliöissä olevat epäpuhtaudet aiheuttavat käyntihäiriöitä. • Osa öljyistä menettää juoksevuuttaan.ja polttoainesäiliö samanaikaisesti. • Suositeltu alin oktaaniluku on 90 (RON). jossa sahaa käytetään jatkuvasti suurella pyörimisnopeudella (esim.ja ketjuöljysäiliö säännöllisesti. on polttoainesäiliö tyhjennettävä ja puhdistettava. • Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta tankattaessa ja polttoainetta sekoitettaessa (bensiini ja 2-tahtiöljy). outboardoil-öljyä (nimitetään TCW:ksi). jota on aina käytettävä bensiinin ja kaksitahtimoottoriöljyn sekoituksella.ja polttoainesäiliön tilavuudet on sovitettu huolellisesti toisiinsa. • Käytä lyijytöntä tai lyijyllistä laatubensiiniä. • Lisää aina ensin puolet sekoitettavasta bensiinistä. kun ilman lämpötila laskee alle 0°C:n. Pieniä polttoainemääriä sekoitettaessa öljymäärän pienetkin virheellisyydet vaikuttavat voimakkaasti seossuhteeseen. Oikean seossuhteen varmistamiseksi on tärkeää mitata sekoitettava öljymäärä tarkasti. jotka ovat olleet kosketuksissa polttoaineeseen. niin että mahdollinen ylipaine häviää hitaasti.15 0. että polttoaine on sekoittunut hyvin. joka on suunniteltu erityisesti meidän ilmajäähdytteisille kaksitahtimoottoreillemme.20 0. 2 Jos olet läikyttänyt polttoainetta itsesi päälle tai vaatteillesi. karsinta). voi seurauksena olla nk. vaihda vaatteet. Bensiini.30 0. jonka oktaaniluku on pienempi kuin 90. ! VAROITUS! Polttoaine ja polttoainehöyryt ovat erittäin tulenarkoja. ! Bensiini VAROITUS! Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta polttoaineita käsiteltäessä. joka on tarkoitettu vesijäähdytteisille ulkolaitamoottoreille. Ketjuöljy. Siirrä aina kone tankkauspaikalta ennen käynnistämistä. jolla on hyvä tarttuvuus. Avaa polttoainesäiliön korkki hitaasti tankkauksen yhteydessä. • Alhainen öljynlaatu tai liian rasvainen öljy/ polttoainesekoitus voivat vaarantaa katalysaattorin toiminnan ja lyhentää sen käyttöikää. Täytä siksi aina ketjuöljy. • Työhön. nakutus.

kun moottorisaha käynnistetään.POLTTOAINEEN KÄSITTELY / KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS 3 Jos koneesta vuotaa polttoainetta. 4 2008-08-08 Finnish – 71 . Kysy lähimmältä bensiiniasemalta. kun moottorisaha käynnistetään. Asenna terälevyn suojus. sahaketju ja kaikki kotelot on asennettu. Katso otsikon Kunnossapitokaavio alla annetut ohjeet. Pidä tukeva ote niin. että terälevy. • Varmista. • Tarkkaile ympäristöä ja varmista. (21) Rikastin: Vedä kokonaan ulos sininen kuristin-/ käynnistyskaasusäädin (asentoon FULL CHOKE). Älä koskaan käynnistä moottorisahaa ilman. Pidä oikea käsi takakahvalla ja vasen käsi etukahvalla. (29) • Ketjujarrun on oltava kytkettynä. Siten vältät tarpeetonta kytkimen. joka voi johtaa tulipaloon. Seiso tukevasti ja varmista. Käynnistyskaasu saadaan vetämällä sininen kuristinsäädin kuristinasentoon ja työntämällä sitten takaisin sisään. Käynnistyskaasu: Yhdistetty rikastus/ käynnistyskaasuasento saadaan siirtämällä säädin rikastusasentoon. • Moottorisahan pitkäaikaisen säilytyksen tai kuljetuksen aikana on sekä polttoaine. sähkömoottorit. kun moottori syttyy. ketjuöljysumun ja sahanpurupölyn pitkäaikainen sisäänhengittäminen voi olla terveydelle vaarallista. Paina kuristinsäädin sisään välittömästi. minkä merkkinä kuulet pamauksen. että mahdolliset vuodot ja höyryt eivät pääse kosketuksiin kipinöiden tai avotulen kanssa. ettei terälaite pääse osumaan ihmisiin tai eläimiin. • Terälaitteen kuljetussuojuksen on aina oltava asennettuna koneen kuljetuksen tai säilytyksen aikana. • Pidä moottorisahasta aina kiinni molemmilla käsillä. täytyy moottorin kierrosluku saada mahdollisimman nopeasti tyhjäkäynnille. jotka koskevat ketjuun. (26) HUOM! Älä vedä käynnistysnarua täysin ulos äläkä irrota otetta käynnistyskahvasta. Katso otsikon Asennus alla annetut ohjeet. Myös liikkumaton ketju voi aiheuttaa vakavia vammoja käyttäjälle tai henkilöille.ja öljysäiliöt hyvin ilmastoidussa paikassa. Lämmin moottori Käytä samaa käynnistysmenettelyä kuin kylmän moottorin kanssa mutta asettamatta kuristinsäädintä kuristinasentoon. Sahan takareunassa (A) on yksinkertaistettu käynnistysmuistutus. Aktivoi jarru työntämällä takapotkusuojus eteenpäin. (25) Kuljetus ja säilytys • Säilytä moottorisahaa ja polttoainetta niin. ettei työalueella ole asiaankuulumattomia. kytkin saattaa irrota ja aiheuttaa vakavia vahinkoja. lämpökattilat tai vastaavat. jonka sytytystulpan suojuksessa tai sytytyskaapelissa on näkyviä vikoja. kunnes moottori käynnistyy. Kaikkien käyttäjien. Älä koskaan käynnistä moottorisahaa pudottamalla.että vasenkätisten. oikea käynnistyskaasuasento säädetään automaattisesti. (28) Pitkäaikaissäilytys Tyhjennä polttoaine. Jatka vetämällä köydestä nopeilla nykäyksillä. Tarkasta säännöllisesti. Muussa tapauksessa kytkin saattaa irrota ja aiheuttaa henkilövahinkoja. Tiedosta moottorin pakokaasujen sisäänhengittämiseen liittyvä vaara. (23) Polttoainepumppu: Painele polttoainepumpun kumirakkoa useita kertoja. kunnes tunnet vastuksen (kytkentäkynnet tarttuvat) ja vedä sen jälkeen nopein ja voimakkain vedoin. kun moottorisaha käynnistetään. Käynnistys Tartu etukahvasta vasemmalla kädellä. (31) Pysäytys Moottori pysäytetään painamalla pysäytyspainike alas. että terälevy. Esimerkiksi sähkökoneet. kunnes polttoainetta alkaa valua rakkoon. (24) ! VAROITUS! Älä käytä koskaan konetta. Rakon ei tarvitse olla aivan täynnä. Tämä voi vaurioittaa konetta. mihin voit hävittää polttoaineen ja ylimääräisen teräketjuöljyn. jotta pyörivään teräketjuun kosketuksen riski käynnistyksen aikana pienentyy. Työnnä vasen jalkaterä takakahvan sisään ja paina moottorisahaa maata vasten. (30) • Älä koskaan käynnistä konetta sisätiloissa. kun naru on täysin ulkona. Aseta kone tukevalle alustalle. jonka kuvat kuvaavat kutakin vaihetta. Tämä menetelmä on erittäin vaarallinen. ettei terälevy pääse koskettamaan esineisiin. ! VAROITUS! Moottorin pakokaasujen. Kylmä moottori Käynnistys: Ketjujarrun on oltava kytkettynä. • Polttoaine on säilytettävä siihen erityisesti tarkoitetuissa ja hyväksytyissä astioissa. sekä oikea. sähkökytkimet/ virtakatkaisimet. Käynnistys ja pysäytys ! VAROITUS! Ennen käynnistystä on huomioitava seuraavaa: Ketjujarrun on oltava kytkettynä. että peukalot ja sormet ovat moottorisahan kahvan ympärillä. Älä koskaan kiedo käynnistysnarua kätesi ympärille. sillä moottorisahan hallinta on helppo menettää.että teräketjuöljysäiliö tyhjennettävä. (22) • Älä koskaan käynnistä moottorisahaa ilman. Huom! Palauta ketjujarru siirtämällä takapotkusuojus (merkintä ”PULL BACK TO RESET”) etusankaa vasten. jotta terävä teräketju ei vahingossa osu mihinkään. sahaketju ja kaikki kotelot on asennettu oikein. kytkinrummun ja jarrunauhan kulumista. Katso otsikon Käynnistys ja pysäytys alla annetut ohjeet. Moottorisaha on tällöin käyttövalmis. (32) 5451676-47 Rev. Varmista. (27) Koska ketjujarru on yhä kytketty. Tartu käynnistyskahvasta oikealla kädellä ja vedä käynnistysnarusta. etteivät säiliön korkki ja polttoainejohdot vuoda. Ne saattavat aiheuttaa kipinöintiä. Kun rikastussäädin on vedetty kokonaan ulos. että kone on puhdistettu hyvin ja että täydellinen huolto on tehty ennen pitkäaikaissäilytystä. Säilytä polttoaineet hyväksytyissä astioissa turvallisessa paikassa. Jos moottorisahaan ei ole asennettu terälevyä ja ketjua. Puhdista kone. mikä tapahtuu painamalla nopeasti kaasusäädintä yhden kerran. tulee käyttää tätä otetta.

Pitempään "pysäköitäessä" moottori on sammutettava. Älä koskaan sahaa pinottuja pöllejä tai oksia ottamatta niitä ensin erilleen. etteivät ihmiset. 4 Älä koskaan pidä moottorisahaa olkapäittesi yläpuolella ja vältä sahaamasta terälevyn kärjellä. sahattavan alapuolelta. 3 Tarkasta. onko äkilliselle siirtymiselle esteitä (juuria. Tällä otteella pystyt parhaiten pienentämään takapotkun vaikutusta ja samalla pitämään moottorisahan hallinnassasi. ts. että menetät koneen hallinnan. että pysäytyskosketin toimii kunnolla ja että se on ehjä. Molemmat tilanteet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman. Jos sahattavat kappaleet ovat pieniä ja kevyitä. Jännittynyt puu voi sekä ennen läpisahausta että sen jälkeen sinkoutua takaisin normaaliasentoonsa. saatat yllättyä ja menettää sahan hallinnan. Katkotut pikkuoksat voivat tarttua teräketjuun. 4 2008-08-08 . että ketjujarru toimii kunnolla ja että se on ehjä. pystyt vähentämään yllättäviä tilanteita tai kokonaan poistamaan ne. pakkasessa jne. Teräketju työntää tällöin moottorisahaa taaksepäin käyttäjään päin. jossa et voi seisoa tukevalla alustalla. ettet pääse kompastumaan tai menettämään tasapainoasi maassa olevien esteiden vuoksi. 4 Varmista. Älä koskaan käytä moottorisahaa vain yhdellä kädellä! (34) 5 Voidaksesi täysin hallita moottorisahaasi sinun on seisottava tukevassa asennossa. että kaasuliipasimen varmistin toimii kunnolla ja että se on ehjä. mutta osa on salamannopeita ja erittäin rajuja. Esimerkiksi tiheässä sumussa. etteivät edellämainitut pääse koskemaan teräketjuun tai jää kaatuvan puun alle. 4 Tarkasta. • Estääksesi. oksia. puussa tai paikassa. esimerkiksi tehdä alustasta liukkaan. että terälevy ja teräketju ovat taaksepäin. Noudata suurta varovaisuutta viettävässä maastossa työskennellessäsi. 8 Tarkasta. kuoppia. että ketjusieppo on paikallaan ja että se on ehjä. eläimet tai muut tekijät pääse vaikuttamaan koneen hallintaan. olivatpa he oikea. 7 Ole erittäin varovainen. Valvo työkappaletta.). Useimmat takapotkut ovat pieniä. Tätä kutsutaan työntävällä teräketjulla sahaamiseksi. että tärinänvaimennus toimii kunnolla ja että se on ehjä. on käytettävä tätä otetta. ojia jne. Yleiset työohjeet TÄRKEÄÄ! Tässä osassa käsitellään moottorisahan käyttöön liittyviä yleisiä turvamääräyksiä. 7 Tarkasta. on sinun kysyttävä neuvoa asiantuntijalta. 6 Tarkasta. kiviä. täydellä kaasulla. mitä takapotku tarkoittaa ja miten se voidaan välttää. kun sahaat terälevyn yläosalla. 5 Ole erittäin varovainen jännityksessä olevia puita sahatessasi. Katso. Yllättävä tilanne lisää onnettomuusvaaraa. Ennen moottorisahan käyttöä sinun täytyy ymmärtää terälevyn ala. Käänny moottorisahaliikkeen. 2 Vältä käyttöä epäsuotuisissa sääoloissa. rankkasateessa. kovassa tuulessa. Pitempiä matkoja siirryttäessä ja kuljetuksen aikana on käytettävä teräsuojusta. sinkoutua itseäsi päin ja aiheuttaa vakavan tapaturman.ja yläosalla sahaamisen ero. ts. 5 Tarkasta. lukitse teräketju ketjujarrulla ja varmista. se voi osua sinuun tai koneeseen niin.PERUSTEKNIIKKA Aina ennen käyttöä: (33) 1 Tarkasta. Kun joudut tilanteeseen. Älä koskaan työskentele seisoen tikkailla. Älä tee mitään sellaista. Katso otsikon Henkilökohtainen suojavarustus alla annetut ohjeet. Perussäännöt 1 Ymmärtämällä. Jos olet väärin sijoittunut tai sahaat puun väärästä kohdasta. jotta työalue pysyy turvallisena. Peukaloiden ja sormien on oltava kahvan ympärillä. Kanna moottorisahaa niin. että voit siirtyä ja seisoa turvallisesti. Annetut tiedot eivät voi koskaan korvata osaamista. että moottorisahan kaikki osat on kiristetty ja etteivät ne ole vioittuneet tai puutu. ettei sinulla onnettomuustapauksissa ole mahdollisuutta kutsua apua. mutta älä koskaan käytä moottorisahaa niin. huoltoliikkeen tai kokeneen moottorisahan käyttäjän puoleen. Vaikka se ei itsessään olisikaan vaarallista. että kaikki kahvat ovat öljyttömät. että takimmainen rystyssuojus on ehjä. Seiso tukevasti ja varmista. 9 Tarkasta. HUOM! Noudata edellä annettuja määräyksiä. mitä takapotku tarkoittaa ja miten se syntyy. Älä irrota käsiä kahvoista! 3 Useimmat takapotkuonnettomuudet sattuvat karsinnassa. 3 Ole erittäin varovainen pieniä oksia katkoessasi ja vältä sahaamasta pensaita (= paljon pikkuoksia yhdellä kertaa). 2 Pidä moottorisaha aina tukevassa otteessa oikea käsi takakahvassa ja vasen käsi etukahvassa. Katso otsikon Takapotkua ehkäisevät toimenpiteet alla annetut ohjeet. 10 Tarkasta ketjun kireys. 6 Siirtymisen ajaksi on teräketju lukittava ketjujarrulla ja moottori sammutettava. Katso otsikoiden Takapotkua ehkäisevät toimenpiteet ja Koneen turvalaitteet alla annetut ohjeet. 7 Kun asetat moottorisahan maahan. että kone on valvonnassasi koko ajan. ne voivat juuttua teräketjuun ja sinkoutua sinua kohti. Kaikkien käyttäjien.tai vasenkätisiä. vaikuttaa puun kaatosuuntaan ym. jossa moottorisahan käytön jatkaminen tuntuu epävarmalta. Jos teräketju Yleiset turvamääräykset 1 Tarkkaile ympäristöä: • Varmistaaksesi. mihin et katso taitosi riittävän! Ennen moottorisahan käyttöä sinun täytyy ymmärtää. että äänenvaimennin on kiinni ja että se on ehjä. Huonossa säässä työskentely on väsyttävää ja voi aiheuttaa vaaratekijöitä. Siirrä sahatut kappaleet pois. Sahaa vain yksi pölli tai kappale kerrallaan. (35) 6 Sahaa suurella ketjunopeudella. jonka ammattimies on hankkinut koulutuksessa ja käytännön työssä. 72 – Finnish 5451676-47 Rev. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. 2 Tarkasta. Huolimattomasti toimittaessa takapotkusektori voi osua tahattomasti esimerkiksi oksaan tai lähellä olevaan puuhun ja aiheuttaa takapotkun.

• Sahaus päältä = Sahaus ”vetävällä” teräketjulla. Sahaa ensin alapuolelta (noin 1/3 tukin läpimitasta). Repeäminen = Katkaistava puu repeää poikki. Käytä vääntörautaa moottorisahan irrottamiseen. Puunkaatotekniikka TÄRKEÄÄ! Puun kaatamiseen tarvitaan paljon kokemusta. on vaara. ettei tällä ”vaaravyöhykkeellä” ole ketään ennen kaatoa ja sen jälkeen. on kuitenkin suuri. (37) Jos mahdollista (= voiko tukkia pyörittää?). Katkonta Sahauksen perustekniikka ! VAROITUS! Älä koskaan käytä moottorisahaa pitämällä sitä yhdellä kädellä. Tukki on tuettu toisesta päästään. Vaara. On pystyttävä Jos pöllit ovat pinossa. Repeämisvaara on suuri. Tällöin teräketju vetää moottorisahaa puuta kohti ja moottorisahan rungon etureuna tukee luonnollisella tavalla runkoon. aiheuttaa vakavan moottorivaurion). Sahaa täydellä kaasulla. 4 Onko olemassa takapotkun vaara? 5 Voivatko maasto ja ympäristöolosuhteet vaikuttaa siihen. Sahaa päältä tukin läpi. Sahaus ”työntävällä” teräketjulla lisää takapotkuvaaraa. Teräketjun juuttumisen vaara on suuri. Karsinta = Oksien katkonta kaadetusta puusta.5 x puun pituus. (38) 5451676-47 Rev. ilman vastusta. Aloita sahaamalla päältä (noin 1/3 tukin läpimitasta). Tukki on maassa. että loput 1/3 voidaan sahata päältä. • Sahaus alta = Sahaus ”työntävällä” teräketjulla. kutsutaan vetävällä teräketjulla sahaamiseksi. Yleistä • Sahaa aina täydellä kaasulla! • Päästä kaasu joutokäynnille aina sahauksen jälkeen (pitkäaikainen käyttö täydellä kaasulla moottoria kuormittamatta. TÄRKEÄÄ! Jos teräketju on juuttunut sahausrakoon: pysäytä moottori! Älä yritä nykäistä moottorisahaa irti.ja teräketjuyhdistelmiä. kasvatat sekä vahingossa tapahtuvan takapotkun vaaraa että tasapainosi menettämisen vaaraa työskentelyn aikana. Katso otsikoiden Terälaite ja Tekniset tiedot alla annetut ohjeet. kun moottorisaha yhtäkkiä irtoaa. ! VAROITUS! Älä yritä koskaan sahata pinossa olevia pöllejä. Jos teet niin.ja kunnossapitoohjeita. sijoitettava sahapukille tai juoksuttimelle ja katkaistava erikseen. mihin et katso taitosi riittävän! Turvaetäisyys Kaadettavan puun ja lähimmän työskentelypaikan välille on jätettävä turvaväliksi 2. Sahassa saa käyttää vain suosittelemiamme terälevy. mistä seuraa takapotku. Vetävällä teräketjulla sahattaessa käyttäjä pystyy paremmin hallitsemaan moottorisahaa ja näkee paremmin. jotta työalue pysyy turvallisena. saattaa moottorisaha lennähtää taaksepäin sinua kohti. että terästä osuu puuhun vain takapotkusektori. sahaa tukin läpimitasta vain 2/3. Pyöräytä tukkia niin. josta voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vahinkoja.että alapuolelta. Nimitykset Katkonta = Puun läpisahauksen yleisnimitys. Älä tee mitään sellaista. 2 Sahattava puu ei saa revetä. ts. Sellainen menettely lisää dramaattisesti takapotkun vaaraa. Sahaa loppuosa varovasti estääksesi teräketjua osumasta maahan. Karsinta Paksujen oksien karsintaan on sovellettava samaa periaatetta kuin katkontaan. voit loukata itsesi teräketjuun. Pidä aina kahvoista molemmin käsin lujalla ja tukevalla otteella. mutta ole varuillasi. sekä ylä. 9 Noudata terälevyn ja teräketjun viilaus. että teräketju osuu maahan läpisahauksen jälkeen. Edellä mainitut epätoivotut ilmiöt voidaan useimmissa tapauksissa välttää suorittamalla katkonta kahdessa vaiheessa. Sahaa lopuksi alapuolelta tarkasti yläsahauksen kohdalle. kuinka vakaasti pystyt kävelemään ja seisomaan? Teräketjun kiinnijuuttuminen tai sahattavan puun repeäminen johtuu kahdesta tekijästä: Miten sahattava puu on tuettu ennen ja jälkeen katkaisun.PERUSTEKNIIKKA juuttuu kiinni. on jokainen sahattavaksi tarkoitettu pölli otettava pois pinosta. ts. missä terälevyn takapotkusektori kulloinkin on. että moottorisaha työntyy niin kauas taaksepäin. (36) Terälevyn alaosalla sahaamista. Moottorisahaa ei voi hallita turvallisesti yhdellä kädellä. Vaaraa teräketjun juuttumisesta tai puun repeämisestä ei ole. Tukki on tuettu molemmista päistään. Katko hankalat oksat osissa. Sahaa lopuksi päältä tarkasti alasahauksen kohdalle. 4 2008-08-08 Finnish – 73 . sahattavan yläpuolelta sahaamista. jonka moottori sahattaessa saa teräketjun välityksellä. Kokemattoman moottorisahankäyttäjän ei tule kaataa puita. Jos jätät ne työalueelle. estämään sahattavan puun ”taipumus” tarttua teräketjuun tai haljeta. Siirrä katkaistut kappaleet pois. Seuraavassa on annettu teoreettiset toimintaohjeet tavallisimpien moottorisahan käytössä eteen tulevien tilanteiden varalta. ja onko sahattava puu jännityksessä. 8 Jos käyttäjä ei pidä paina moottorisahaa työntösuuntaa vastaan. ennen kuin sahaus on lävistänyt sen. tai kun useampi pölli on tiiviisti yhdessä. Varmista. 3 Teräketju ei saa osua maahan tai mihinkään esineeseen läpisahauksen aikana tai sen jälkeen. Ennen katkontaa on aina otettava huomioon viisi erittäin tärkeätä seikkaa: 1 Terälaite ei saa juuttua kiinni sahausrakoon. Katso otsikon Takapotkua ehkäisevät toimenpiteet alla annetut ohjeet.

Sahaa sen jälkeen alasahaus tarkasti yläsahauksen kärkeen. oksat. jotka saattavat aiheuttaa puun murtumisen ja ennenaikaisen putoamisen. jotta äänet ja varoitussignaalit voidaan huomioida. Tämän arvioinnin jälkeen saattaa olla pakko kaataa puu luonnolliseen kaatosuuntaansa. Katso otsikon Epäonnistuneiden kaatojen käsittely alla annetut ohjeet. kun se on riittävän syvä. jos pitopuu on liian pieni tai jos kaatolovi ja kaatosahaus on tehty väärään paikkaan. jotka saattavat katketa ja vahingoittaa sinua kaadon aikana. Käytössä on menetelmiä. Tekemällä nämä sahaukset oikeisiin kohtiin voidaan puun kaatosuunta ohjata erittäin tarkasti. Tilanteessa on erittäin suuri onnettomuusvaara. Älä yritä koskaan sahata toisen puun alle jäänyttä puuta. Seiso puun oikealla puolella ja sahaa vetävällä teräketjulla. "yksinkertaisella pistosahauksella". (43) Puun kaatosuunta ei pysy hallinnassa. onko rungossa vaurioita tai lahoja kohtia. jolloin kaatosahaus ja -lovi voidaan tehdä nk. jossa puu katkeaisi. (39) 1 Vaaravyöhyke 2 Väistämistie 3 Kaatosuunta Kaato Kaatolovi Kaatoloven sahaus aloitetaan tekemällä tyveen yläsahaus. 74 – Finnish 5451676-47 Rev. Epäonnistuneiden kaatojen käsittely ”Kiinni kaadetun” puun pudottaminen Kiinni kaadetun puun pudottaminen on erittäin vaarallista. Kävelyn ja seisomisen on oltava turvallista. TÄRKEÄÄ! Kriittisen kaatovaiheen aikana on kuulonsuojaimet käännettävä ylös heti sahauksen jälkeen.ja alasahauksen kohtaamispistettä kutsutaan kaatolovilinjaksi. koska voi olla mahdotonta tai liian vaarallista yrittää kaataa se alunpitäen suunniteltuun suuntaan.PERUSTEKNIIKKA Kaatosuunta Puunkaadossa pyritään puu saamaan sellaiseen paikkaan. Turvallisin tapa on käyttää vinssiä. Näitä menetelmiä käytettäessä on erittäin suuri vaara. joka ei vaikuta kaatosuuntaan. Suosittelemme rungon läpimittaa pitemmän terälevyn käyttämistä. mutta kylläkin henkilökohtaiseen turvallisuuteesi. (42) Kaatosahauksen on päätyttävä samansuuntaisesti kaatolovilinjaan nähden. jos terälevyn pituus on pienempi kuin kaadettavan rungon läpimitta! Kaato tehdään kolmella sahauksella. Ylä. Ennen kaikkea on vältettävä kaatuvan puun tarttuminen toiseen puuhun. Pitopuu toimii saranana. jos se jännittyisi vielä enemmän). mitä terälevypituutta suositellaan sinun moottorisahamallillesi. on puun kaaduttava itsestään tai kaatokiilan tai kaatoraudan avulla. että terälevyn takapotkusektori osuu johonkin. miten parhaiten laukaiset jännityksen ja pystytkö tekemään sen. Raivaa alakasvillisuus ja huomioi mahdolliset esteet (kivet. mihin suuntaan jännitys vaikuttaa ja missä katkaisupiste on (ts. Alaoksien karsinta ja väistämistie Karsi runko hartiatasoon asti.ja alasahauksen välisen kulman vähintään 45°. Kaatolovilinjan on oltava tarkasti vaakasuorassa ja muodostettava samalla suora kulma (90°) valittuun kaatosuuntaan nähden. minkä jälkeen tehdään lopullinen kaato kaatosahauksella. Pane kaatokiila tai kaatorauta kaatosahausrakoon heti. • Tarkasta.). Kun kaatolovi ja kaatosahaus on tehty. joka ohjaa puun oikeaan kaatosuuntaan. (41) Kaatosahaus Kaatosahaus tehdään puun toiselta puolelta ja ehdottomasti vaakasuoraan. Ensin sahataan kaatolovi. 4 2008-08-08 . niin että sinulla on esteetön väistämistie. joilla ei ole riittävää pätevyyttä. Turvallisinta on työskennellä ylhäältä alaspäin ja niin. (40) Kaatoloven syvyyden tulee olla 1/4 rungon läpimitasta ja ylä. kuopat jne. Ole varuillasi siltä varalta. Toinen hyvin tärkeä tekijä. Tilanteessa on erittäin suuri onnettomuusvaara. tiet ja rakennukset. Kiinni kaadetun puun pudottaminen on erittäin vaarallista. mihin suuntaan haluat kaataa puun. että puu liikkuu valitun kaatosuunnan päinvastaiseen suuntaan. on tarkastaa. Väistämistie on tehtävä noin 135° takaviistoon puun suunniteltuun kaatosuuntaan nähden. ettei puussa ole vaurioituneita tai ”kuolleita” oksia. ! VAROITUS! Kehotamme käyttäjiä. sinun on arvioitava puun luonnollinen kaatosuunta. • Traktoriin asennettu • Siirrettävä Jännityksessä olevien puiden ja oksien sahaus Valmistelut: Arvioi. luopumaan kaadosta. Älä työskentele koskaan toisen puun päälle riippumaan jääneen puun vaara-alueella. että tukin karsinta ja katkonta voidaan tehdä niin ”helpossa” maastossa kuin mahdollista. Kun olet päättänyt. se kohta. Tee kaatosahaus noin 3-5 cm (1. että runko on aina itsesi ja moottorisahan välissä. Läpisahaamatonta rungon osaa kutsutaan pitopuuksi. voimajohdot. Erittäin vaikeissa tilanteissa ainoa turvallinen menetelmä on luopua moottorisahan käytöstä ja käyttää vinssiä. Sahaa täydellä kaasulla ja työnnä teräketju/ terälevy hitaasti puuhun. Päätä. joka käsittää yläsahauksen ja alasahauksen. kun puu alkaa kaatua. Seiso puun vasemmalla puolella ja sahaa vetävällä teräketjulla.5-2 tuumaa) vaakasuoraan kaatoloven pohjatason yläpuolelle. joilla voidaan kaataa terälevyn pituutta paksumpia puita. Tähän vaikuttavat: • Puun kaltevuus • Puun vääryys • Tuulen suunta • Oksisto • Mahdollinen lumikuorma • Puun ulottuman alueella olevat esteet: esim. niin että niiden väliin jää vähintään 1/10 rungon läpimitasta. Katso luvusta Tekniset tiedot. Työnnä kuorituki (jos sellainen on asennettu) pitopuun taakse. muut puut.

Älä koskaan sahaa jännityksessä olevaa puuta kokonaan poikki! Jos sahaat puun/oksan läpi. johon terälevyn kärjen ylin neljännes. Tätä ilman ja polttoaineen seosta voidaan säätää. (46) 5451676-47 Rev. Ne voivat joustaa takaisin sinuun päin ja aiheuttaa kontrollin menettämisen. 4 2008-08-08 Finnish – 75 . kun jännitys on vapautunut. Älä käytä moottorisahaa.ja kunnostustehtäviä. että puu/oksa osuu sinuun. yllättäviä ja rajuja ja voivat singota moottorisahan. Mikä takapotku on? Takapotkuksi kutsutaan äkillistä ilmiötä. • T-ruuvi säätelee kaasuläpän perusasentoa joutokäynnillä. Ole äärimmäisen varovainen ja vältä terälevyn kärjen osumista pölliin. Tämä koskee erityisesti koneen turvalaitteita.PERUSTEKNIIKKA / KUNNOSSAPITO Yleissääntö: Sijoitu niin. Jatka sahaamista syvemmälle kunnes puun/oksan vääntyminen ja jännitys vapautuvat. joka on merkitty Tkirjaimella. jopa hengenvaarallinen tapaturma. kierrä T-ruuvia myötäpäivään moottorin käydessä. kun terälevyn takapotkusektori osuu johonkin esineeseen. Perussäätö ja sisäänajo Kaasuttimelle tehdään perussäätö tehtaalla koekäytön yhteydessä. Takapotkusuojuksella varustettu ketjujarru Jarruhihnan kuluneisuuden tarkastus Puhdista ketjujarru ja kytkinrumpu sahanpurusta. ota yhteys huoltoliikkeeseen. Siirry vain silloin. Kaikki muu kuin tässä kirjassa mainittu kunnossapito on annettava huoltoliikkeen (jälleenmyyjän) suoritettavaksi. Kaasuttimessa ilma ja polttoaine sekoittuvat keskenään. mikä aiheuttaa takapotkut ja että ne voidaan välttää varovaisuudella ja oikealla työtekniikalla. Laajemmat toimenpiteet tulee antaa valtuutetun huoltokorjaamon tehtäväksi. Pysäytä moottori ja irrota sytytyskaapeli ennen korjausta tai huoltoa Varmista. ettei ole vaaraa. Kuitenkin takapotku voi suuntautua myös muihin suuntiin riippuen siitä. kun jännitys laukeaa.ja korjaustyöt vaativat erikoiskoulutusta. on osunut. saattaa seurauksena olla erittäin vakava. Rungon katkonta Katso otsikon Sahauksen perustekniikka alla annetut ohjeet. kun terälevyn takapotkusektori osuu esineeseen. että voit liikkua ja seisoa turvallisesti! Seiso rungon vasemmalla puolella. Kaasuttimen säätö Husqvarna-tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu niin. kun moottori käy tasaisesti kaikissa asennoissa ja säädössä on hyvä marginaali siihen kierroslukuun. Sahaa niin syvälle ja niin monta viiltoa. Sahaa puu/oksa vastakkaiselta puolelta. Jos teräketju pyörii osuessaan käyttäjään. jolloin seurauksena voi olla vahinkoja. että puun/oksan jännitys laukeaa ja puu/oksa ”katkeaa” katkaisupisteestä. (44) Takapotkut suuntautuvat aina terätason suuntaan. ennen kuin se on säädetty oikein tai korjattu. ! VAROITUS! Useimmat takapotkuonnettomuudet sattuvat karsinnassa. Joutokäynnin hienosäätö T Joutokäynnin säätö suoritetaan ruuvilla. nk. jossa moottorisaha ja terälevy sinkoutuvat esineestä. Tavallisimmin moottorisaha ja terälevy sinkoutuvat ylös taaksepäin käyttäjää kohti. Älä käytä terälevyn takapotkusektoria. Hienosäätö on annettava pätevän henkilön suoritettavaksi. Moottorisahan turvalaitteiden tarkastus. Jos koneessa havaitaan puutteita alla luetelluissa tarkastuksissa. Ole mahdollisimman lähellä moottorisahaa voidaksesi hallita sitä mahdollisimman hyvin. Kiertämällä T-ruuvia myötäpäivään saadaan suurempi joutokäyntinopeus ja kiertämällä sitä vastapäivään saadaan hitaampi joutokäyntinopeus. muihin oksiin tai esineisiin. jolla ketju alkaa pyöriä. säädön on oltava oikea. kunnes ketju alkaa pyöriä. Yleistä Käyttäjä saa tehdä ainoastaan sellaisia huolto. takapotkusektori. Jotta koneen suurin teho saataisiin hyödynnetyksi. tee kaksi tai kolme sahausrakoa 3 cm välein. Takapotkua ehkäisevät toimenpiteet ! VAROITUS! Takapotkut voivat olla salamannopeita. kunnes ketju pysähtyy. kunnossapito ja huolto Huom! Kaikki koneen huolto. Lika ja kuluminen vaikuttavat jarrun toimintaan. Kierrä T-ruuvia sen jälkeen vastapäivään. Suositeltu joutokäyntinopeus: Katso luku Tekniset tiedot. Toiminta • Kaasutin ohjaa kaasuliipasimen välityksellä moottorin pyörimisnopeutta. terälevyn ja teräketjun päin käyttäjää. Tee yksi tai useampia sahausviiltoja lähelle katkaisupistettä. kun runko on sinun ja moottorisahan välissä. suosittelemme että otat yhteyttä huoltoliikkeeseen. Jos säätö on tarpeen. Ole äärimmäisen varovainen jännitteessä olevien oksien kohdalla. (45) Karsinta ! VAROITUS! Jos joutokäyntiä ei voi säätää niin. Joutokäyntipyörimisnopeus on oikea. pihkasta ja liasta. että se vähentää haitallisia pakokaasuja. syvyys 3-5 cm. jotka on kuvattu tässä käyttöohjeessa. On tärkeää ymmärtää. ettei ketju pyöri. Takapotku voi tapahtua vain. Aina kun mahdollista tulee sahan painon antaa levätä runkoa vasten. missä asennossa moottorisaha on sillä hetkellä.

Sytytystulppa on vaihdettava suunnilleen kuukauden käytön jälkeen. kun pysäytin siirretään pysäytysasentoon. että sytytystulppa on varustettu nk. että moottori pysähtyy. kannon tai muun kiinteän esineen päällä. että kaasuliipasin on lukittu joutokäyntiasentoon. ettei vaimentimissa ole halkeamia tai vääntymiä. puhdista se ja tarkasta samalla. (50) Perinpohjaisempi puhdistus tehdään pesemällä ilmansuodatin saippuavedessä. Pidä moottorisahasta tukevalla otteella peukalot ja sormet kierrettyinä kahvojen ympärille. Äänenvaimennin Älä koskaan käytä konetta. Kaasuliipasimen varmistin • Tarkasta. kun kaasuliipasimen varmistin on lähtöasennossaan. Katso ohjeet otsikon Käynnistys ja pysäytys alla annetut ohjeet. Rystyssuojus Tarkasta. jos sitä on vaikea käynnistää. Tukkeutunut verkko aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen. • Polttoaineen öljymäärä virheellinen (liian paljon tai väärää öljyä). Huom! Käytä aina suositeltua sytytystulppaa! Väärä sytytystulppa voi tuhota männän/sylinterin. • Ilmansuodatin (3) irrotetaan. Siirrä takapotkusuojusta edestakaisin tarkastaaksesi. Takapotkusuojuksen tarkastus Tarkasta.5 mm. • Käynnistä moottorisaha ja anna täyskaasu. • Epätavallisen korkea polttoaineenkulutus. että ilmansuodatin asettuu ee täysin tiiviisti suodattimen pidintä vasten. ruuvi (1) ja ilmansuodattimen kotelo (2) on otettu pois. se on vaihdettava. (47) Automaattisen pysäytystoiminnon tarkastus Pidä moottorisahaa. säätilan. (48) Jarrutustehon tarkastus Aseta moottorisaha tukevalle alustalle ja käynnistä se. että annatte valtuutetun Husqvarnajälleenmyyjän vaihtaa äänenvaimentajan 75 tunnin käytön jälkeen. Normaalissa kotikäytössä äänenvaimentajaa ja kipinänsammutusverkkoa ei tarvitse vaihtaa. että vaimentimet ovat tukevasti kiinni moottoriyksikön ja kahvaosan välissä. että se palautuu lähtöasentoonsa. että rystyssuojus on ehjä ja ettei siinä ole näkyviä vikoja. mukaan. että teräketju ei pääse osumaan maahan tai mihinkään esineeseen. Huom! Tämän koneen kipinänsammutusverkko (A) voidaan vaihtaa. Jos koneen teho on heikko. että äänenvaimennin on kunnolla kiinni koneessa. esim. • Likainen ilmansuodatin. tai jos joutokäynti on levotonta: tarkasta aina ennen muita toimenpiteitä sytytystulppa. Pysäytin Käynnistä moottori ja tarkasta. jonka äänenvaimennin on rikki. jonka äänenvaimennin on huonossa kunnossa. Irrota ote etukahvasta ja anna moottorisahan pyörähtää takakahvan ympäri omalla painollaan alas kantoa kohden. Vapauta kaasuliipasin ja tarkasta. Ravistele tai harjaa suodatin puhtaaksi. että takapotkusuojus on ehjä eikä siinä ole näkyviä vikoja. Älä koskaan käytä äänenvaimenninta ilman kipinänsammutusverkkoa. kun sylinterikotelo. Siksi ilmansuodatin on vaihdettava säännöllisin väliajoin. Tarkasta säännöllisesti. tai jos kipinänsammutusverkko on rikki. Suosittelemme. (49) Jos verkko on vioittunut. vuodenajan yms. radiohäiriöiden poistolla. Nämä tekijät aiheuttavat sytytystulpan kärkien karstoittumisen. moottori sammutettuna. Kysy neuvoa jälleenmyyjältäsi. Vaurioitunut ilmansuodatin on aina vaihdettava. Tärinänvaimennus Tarkasta säännöllisesti. Tarkasta. HUSQVARNA-moottorisaha voidaan varustaa erityyppisillä ilmansuodattimilla työympäristön. Ketjun on pysähdyttävä välittömästi. Sytytystulppa Sytytystulpan kuntoa heikentävät: • Väärin säädetty kaasutin. Varmista takaisin asennettaessa. Ketjusieppo Tarkasta. halkeamia. Kun terälevyn kärki osuu kantoon.6 mm. Jos sytytystulppa on karstoittunut. esim. Pitkään käytössä ollutta ilmansuodatinta ei saa koskaan täysin puhtaaksi. mistä seuraa sylinteri. on jarrun lauettava. Varmista. 76 – Finnish 5451676-47 Rev. että se liikkuu kevyesti ja että se on tukevasti kiinni nivelessään kytkinkotelossa. on kaasuttimen joutokäyntisäätö tarkastettava. Jos ketju pyörii. että jarruhihnan paksuus sen kuluneimmassa kohdassa on vähintään 0. Älä päästä otetta irti etukahvasta. kun kaasuliipasin on joutokäyntiasennossa. että kärkiväli on 0. • Paina varmistin sisään ja tarkasta. Ilmansuodatin Puhdistamalla ilmansuodatin säännöllisesti pölystä ja liasta vältetään seuraavat ongelmat: • Kaasutinhäiriöt • Käynnistysongelmat • Tehon heikkeneminen • Moottorin osien turha kuluminen. että ketjusieppo on ehjä ja että se on kiinni moottorisahan rungossa. kun se vapautetaan. 4 2008-08-08 . tarvittaessa aikaisemmin.ja mäntävaurioita. että kaasuliipasin ja varmistin liikkuvat kevyesti ja että niiden palautusjouset toimivat. • Tarkasta. materiaalihalkeamia. mistä voi seurata käyntihäiriöitä ja käynnistysongelmia. että ketju pysähtyy ja pysyy liikkumattomana. Varmista. Anna täyskaasu ja laukaise ketjujarru kääntämällä vasen ranne takapotkusuojusta vasten.KUNNOSSAPITO Tarkasta säännöllisesti. Älä koskaan käytä konetta.

käynnistysnaru ja palautusjousi. että terälevy ja ketju saavat riittävästi öljyä. 5451676-47 Rev. että ruuvit ja mutterit ovat kireällä. Tyhjennä öljysäiliö ja puhdista se sisäpuolelta. ettei teräketju ole jäykkä tai etteivät niitit ja lenkit ole epänormaalisti kuluneet. Puhdista ketjun ohjausura. että kaasuliipasimen osat (liipasin ja varmistin) ovat turvallisessa käyttökunnossa. Puhdista ketjujarru ja tarkasta. etteivät tärinänvaimentimet ole vioittuneet. Puhdista ilmansuodatin. Tarkasta. jotta se kuluu tasaisesti. Teroita ketju ja tarkasta sen kireys ja kunto. Päivittäiset toimenpiteet(5-10 t välein) Puhdista kone ulkopuolelta. Tarkasta. Vaihda. Tarkasta. kytkinrummun ja kytkinjousen kuluminen. Tyhjennä polttoainesäiliö ja puhdista se sisäpuolelta. vaihda tarvittaessa. että se toimii turvallisesti. 4 2008-08-08 Finnish – 77 . Jos terälevyssä on kärkipyörä. Puhdista sytytystulppa. Terälevy on käännettävä päivittäin. Tarkasta. ettei ketjupyörä ole epätavallisen kulunut. Tarkasta. Tarkasta. Kuukausittaiset toimenpiteet(25-40 t välein) Tarkasta ketjujarrun jarruhihnan kuluminen. Viilaa mahdollinen kierre pois terälevyn sivuilta. Tarkasta. Vaihda tarvittaessa. vaihda tarvittaessa. voitele se.5 mm. Tarkasta kaikki kaapelit ja liitännät. Tarkasta polttoainesuodatin ja polttoaineletku. Puhdista käynnistimen ilmanottoaukot. Viikoittaiset toimenpiteet(10-25 t välein) Tarkasta käynnistinlaite. että pysäytin toimii. että kärkiväli on 0. Tarkasta. säiliössä tai polttoaineputkissa ole vuotoja. Tarkasta kytkinkeskiön. Vaihda tarvittaessa. Tarkasta. että terälevyn voitelureikä ei ole tukossa. Tarkasta.Useimmat kohdista on kuvattu kappaleessa Huolto. Puhdista kaasuttimen ulkopuoli. Vaihda tarvittaessa. Tarkasta.6 mm. Puhdista kaasuttimen tila. ettei teräketjun niiteissä tai lenkeissä ole näkyviä halkeamia. ettei moottorissa. että ketjusieppo on ehjä. kun kuluneimman kohdan paksuus on alle 0.KUNNOSSAPITO Huoltokaavio Seuraavassa on esitetty luettelo koneelle suoritettavista huoltotoimista.

taattu LWA dB(A) Äänitasot (ks.5 34 32 3000 1. Huom. ml/min Öljysäiliön tilavuus. dB(A) Tärinätasot (ks. tuumaa/mm Ketjupyörän tyyppi/hampaiden lkm Ketjunopeus maks. cm3 Iskunpituus. 1: Melupäästö ympäristöön äänentehona (LWA) EY-direktiivin 2000/14/EG mukaisesti mitattuna. kg Melupäästöt (ks.TEKNISET TIEDOT Tekniset tiedot 235e Moottori Sylinteritilavuus.3 7 20. 1/3 maks.4 3. 2) Ekvivalentti äänenpainetaso käyttäjän korvan tasalla. litraa Öljypumpun tyyppi Paino Moottorisaha ilman terälaitetta ja säiliöt tyhjinä.6 100.20 Automaattinen Zama W-33 0. 1/3 maks.20 Automaattinen IIDA CD Champion RCJ 7Y 0.0 16/40 13-15 / 33-38 15. kW Sytytysjärjestelmä Sytytysjärjestelmän valmistaja Sytytysjärjestelmän tyyppi Sytytystulppa Kärkiväli. huom. mitattuna sovellettavien kansainvälisten normien mukaan.5 IIDA CD Champion RCJ 7Y 0. mitattu dB(A) Äänentehotaso.teholla.1 2.6 4.050/1.0 2. Huom.7 98. r/min Teho.325/8.325/8. m/s2 Ketju/terälevy Vakio terälevypituus.5 / 9000 240e Huom.3 0.3 7 0.3 7 20. mm Polttoaine-/voitelujärjestelmä Kaasuttimen valmistaja Kaasuttimen tyyppi Polttoainesäiliön tilavuus. tuumaa/cm Jako. kuormitus. 1/3 maks. kuormitus. pyörimisnopeus. 1) Äänentehotaso. huom. mm Joutokäyntinopeus. m/sek 16/40 13-15 / 33-38 15. pyörimisnopeus. 4 2008-08-08 .7 112 118 113 118 4.5/39 0.5/39 0. 3: Standardin ISO 22867 mukainen ekvivalentti tärinätaso lasketaan tärinätasojen aikapainotteisena energiasummana eri käyttötiloissa seuraavilla aikajaoilla: 1/3 joutokäynti. huom.3 0. 78 – Finnish 5451676-47 Rev. tuumaa/mm Vetolenkin vahvuus. 3) Etukahva. litraa Öljypumpun tuotto/8 500 r/min.050/1.9 2. 1/3 maks.7 Zama W-33 0. 2: Standardin ISO 22868 mukainen ekvivalentti äänenpainetaso lasketaan äänenpainetasojen aikapainotteisena energiasummana eri käyttötiloissa seuraavilla aikajaoilla: 1/3 joutokäynti.3 / 9000 38 32 3000 1. tuumaa/cm Suositeltavat terälevypituudet. tuumaa/cm Tehokas leikkuupituus. m/s2 Takakahva.3 7 0.

Tyyppi lkm 10T 10T 10T 10T Husqvarna H30 Teräketju Pituus. kohdan 2c mukaisesti.025”/0. mm Kärkipyörän hampaiden maks. . että moottorisahat Husqvarna 235 ja 240 alkaen vuoden 2007 sarjanumeroista (vuosi on ilmoitettu arvokilvessä ennen sarjanumeroa) on valmistettu noudattaen seuraavaa NEUVOSTON DIREKTIIVIÄ: . . on todistanut vaatimustenmukaisuuden 8. Fyrisborgsgatan 3. kesäkuuta 1998 ”koskien koneita” 98/37/EG. Svensk Maskinprovning AB. Toimitettu moottorisaha vastaa EY-tyyppitarkastettua sahaa.TEKNISET TIEDOT Terälevy.15. 4 2008-08-08 Finnish – 79 . Moottorisahat 5451676-47 Rev. Ruotsi. SMP Svensk Maskinprovning AB. Terälevy Pituus. liite IIA.65 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Koskee ainoastaan Eurooppaa) Husqvarna AB. SE-754 50 Uppsala. joulukuuta 2004 ”sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva” direktiivi 2004/108/EEC. Lisäksi SMP. toukokuuta 2000 ”koskien melupäästöä ympäristöön” 2000/14/EG. sekä sen nyt voimassa olevat lisäykset.8 60° 30° 10° 0.325 0. tuumaa 13 15 16 18 Jako. lokakuuta 2007 Bengt Frögelius. CISPR 12:2001.8. puh: +46-36-146500.22.235.3 Ohjausuran leveys. on suorittanut EY-tyyppitarkastuksen konedirektiivin (98/37/EY) artiklan 8. vakuuttaa täten. SE-754 50 Uppsala. Liitteen VI mukaisen EYtyyppitarkastuksen todistusten numerot ovat:: 404/07/1189. SE-561 82 Huskvarna. Fyrisborgsgatan 3. Ruotsi. toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin liitteen V ”koskien melupäästöä ympäristöön” 2000/14/EG kanssa.325 0. Kehityspäällikkö. vetolenkit (kpl) 56 64 66 72 H30 3/16” /4.ja ketjuyhdistelmät Alla olevat yhdistelmät ovat CE-tyyppihyväksyttyjä. Huskvarna 23. Ruotsi. 26/161/002 .325 1.240. EN ISO 11681-1:2004 Ilmoitettu elin: 0404. Seuraavia standardeja on sovellettu: EN ISO 12100-2:2003.325 0. tuumaa 0. Sertifikaattien numerot ovat: 26/161/001 . Katso melupäästöjä koskevat tiedot luvusta Tekniset tiedot.

4 2008-08-08 . Maskinens emission fremgår af kapitlet Tekniske data og af en mærkat.og havebrug samt til bygge. sikkerhed og miljøtænkning. brugervenlighed. og det er inden for dette område. at denne brugsanvisning er et værdifuldt dokument. at du vil komme til at sætte pris på vores produkts kvalitet og ydeevne i lang tid fremover. Husk. Husqvarna AB forsøger hele tiden at videreudvikle sine produkter og forbeholder sig derfor ret til ændringer af bl.og anlægsindustrien. fremstille og markedsføre motordrevne produkter til skov. inden du bruger maskinen. Andre symboler/etiketter på maskinen gælder specifikke krav for certificering på visse markeder. at sværdspidsen kommer i kontakt med andre genstande. skal du spørge efter nærmeste serviceværksted. hvis der skulle ske noget. Ved at følge brugsanvisningen (brug. der går tilbage til 1689. Tak. Operatøren skal bruge begge hænder til at håndtere motorsaven.INDLEDNING Til vore kunder! Til lykke med dit Husqvarna-produkt! Husqvarna har en historie. er utallige produkter blevet produceret her – lige fra brændekomfurer til moderne køkkenmaskiner. 80 – Danish 5451676-47 Rev. I de mere end 300 år.m. og at den bliver din ledsager i lang tid fremover. Vi håber. symaskiner. Støjemissioner til omgivelserne i henhold til EF-direktiv. Anvend aldrig en motorsav med én hånd. Husqvarna er i dag en af verdens førende producenter af skov. Husqvarnas mål er også at være på forkant hvad gælder ergonomi. Vi er overbeviste om. Hvis du ikke har købt maskinen hos en af vores autoriserede forhandlere. så sværdet kastes opad og tilbage mod brugeren. får du samtidig adgang til professionel hjælp med reparationer og service. ADVARSEL! Der kan opstå kast. Husqvarna i dag gør sig gældende. da kong Karl XI lod opføre en fabrik på bredden af Huskvarna-åen til fremstilling af musketter. skal du huske at overdrage brugsanvisningen til den nye ejer. form og udseende uden forudgående varsel. cykler.a. den blev efterfulgt af motorsaven i 1959. Placeringen ved Huskvarna-åen var logisk. da åens vandkraft dermed kunne udnyttes og således fungerede som vandkraftværk.og haveprodukter med kvalitet og ydeevne som højeste prioritet.) kan du forlænge maskinens levetid væsentligt og endda forøge dens værdi ved videresalg. Brug altid: • Godkendt beskyttelseshjelm • Godkendt høreværn • Beskyttelsesbriller eller ansigtsværn Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE-direktiv. motorcykler m. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet. Hvis du sælger din maskine. service. vedligeholdelse osv. og vi har udviklet mange forskellige finesser for at forbedre produkterne på disse områder. fordi du har valgt at bruge et produkt fra Husqvarna! Symboler på maskinen: ADVARSEL! Motorsave kan være farlige! Skødesløs eller forkert brug kan resultere i alvorlige skader eller medføre døden for brugeren eller andre. at du vil blive tilfreds med din maskine. Dette kan medføre alvorlig personskade. I 1956 blev den første motorplæneklipper lanceret. Husqvarna-fabrikken har eksisteret. Forretningsideen er at udvikle. Undgå. Når du køber vores produkter. hvis sværdspidsen kommer i kontakt med genstande og forårsager en reaktion.

........ Vigtigt ............................................. Luftfilter ................................................................................................................ Maskinens sikkerhedsudstyr ....... INDHOLD Indhold ...................... Personligt beskyttelsesudstyr ..INDLEDNING / INHOLD Hvad er hvad på motorsaven? (1) 1 Produkt.. MONTERING Montering af sværd og kæde .................................................................) 3 Forreste håndtag 4 Cylinderdæksel 5 Kastbeskyttelse 6 Lyddæmper 7 Barkstøtte 8 Næsehjul 9 Bageste håndtag med højrehåndsbeskyttelse 10 Gasregulering 11 Koblingsdæksel 12 Kædefanger 13 Savsværd 14 Savkæde 15 Starthåndtag 16 Kædeolietank 17 Startaggregat 18 Brændstoftank 19 Choker/Startgaslås 20 Bageste håndtag 21 Stopkontakt........................ 80 80 81 81 82 82 82 83 83 84 87 88 88 88 89 90 90 93 93 93 93 94 94 94 95 96 97 97 5451676-47 Rev. ARBEJDSTEKNIK Før hver anvendelse: .......................................... Generelle arbejdsinstruktioner ............................................................... EF-overensstemmelseserklæring ............... START OG STOP Start og stop .... TEKNISKE DATA Tekniske data ............... Karburatorjustering ... vedligeholdelse og service af motorsavens sikkerhedsudstyr ...................... inden en ny motorsav tages i brug .. Skæreudstyr ....... Vedligeholdelsesskema ..) 22 Justeringsskruer karburator 23 Brændstofpumpe 24 Informations....................................................................................................................... VEDLIGEHOLDELSE Generelt ....... ........................................ Symboler på maskinen: ..................... Brug altid din sunde fornuft.......... BRÆNDSTOFHÅNDTERING Drivmiddel ....................................................og serienummerskilt 2 Gasreguleringslås (Forhindrer uhensigtsmæssig gas.............................................................................................................. Sværd...... Brændstofsikkerhed ...................................................................... Tændrør ..........................og advarselsmærkat 25 Kædestramningshjul 26 Greb 27 Sværdbeskyttelse 28 Kombinøgle 29 Brugsanvisning Indhold INDLEDNING Til vore kunder! . 4 2008-08-08 Danish – 81 ................. Tankning .................................................................................................. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Forberedelser............ (Til at tænde og slukke for tændingen................................................................... Hvad er hvad på motorsaven? ...................................... Lyddæmper ........................................................................................ Kastforebyggende foranstaltninger ........................................................................ Kontrol..................................................og kædekombinationer ............................................................

Se instruktionerne i afsnittet Personligt beskyttelsesudstyr. hvis den ser ud til at være blevet ændret af andre. ADVARSEL! At køre en motor i et lukket eller dårligt udluftet rum kan medføre døden som følge af kvælning eller kulilteforgiftning. og følg filningsanvisningerne. efter at du har læst disse anvisninger. hvis lyddæmperen bliver beskadiget. ja endog livsfarlige skader. som kan hjælpe dig med at anvende motorsaven på en bedre og mere sikker måde. hvis den bruges forkert eller uforsigtigt. Du kan også tage et kursus i brug af motorsav. En motorsav kan slynge genstande såsom savspåner. • Kontrollér skæreudstyrets montering og justering. Undgå situationer. og brug din sunde fornuft. der er anbefalet. skovbrugsskolen eller det lokale bibliotek kan give dig yderligere oplysninger om tilgængelige kurser og kursusmaterialer. For at reducere risikoen for alvorlige eller endda dødbringende skader anbefaler vi. BEMÆRK! Anvend altid sikkerhedsbriller og ansigtsværn for at reducere risikoen for skader fra genstande. Følg vedligeholdelses-. som er behæftet med fejl. og undlad at bruge maskinen. før en tilstrækkelig mængde kædesmøreolie har nået savkæden. Se instruktionerne i afsnittet Montering. især på øjnene. Brug aldrig andet tilbehør end det. 82 – Danish 5451676-47 Rev. Se anvisningerne i afsnittene Brændstofhåndtering og Start og stop. der slynges ud. Undgå kontakt med disse elementer. Besøg din forhandler jævnligt for at se de nyheder. ADVARSEL! Langvarig indånding af motorens udstødningsgas. når du bruger en motorsav. før de tager maskinen i brug.og serviceinstruktionerne i denne brugsanvisning. Din forhandler. Brug aldrig maskinen. Det er meget vigtigt.GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Forberedelser. der er anbefalet i afsnittet Tekniske data. Se instruktionerne i afsnittet Vedligeholdelse. hvis du er træt. og begynd. inden en ny motorsav tages i brug • Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem. (2) Det er ikke muligt at tage højde for alle de situationer. Foretag aldrig ændringer på maskinen. som kan påvirke dit syn.forbedringer. som du ikke synes. Vigtigt VIGTIGT! Maskinen er kun konstrueret til savning i træ. hvis du har spørgsmål til brugen af motorsaven. du kan tænkes at komme ud for. Brug aldrig en maskine. Se instruktionerne i afsnittet Smøring af skæreudstyr.(51) henviser til illustrationer på side 2-5. ADVARSEL! En motorsav kan være et farligt redskab. skal du kontakte en ekspert. Hvis du stadig føler dig usikker med hensyn til fremgangsmåden. du er tilstrækkeligt kvalificeret til. ud med stor kraft. kædeolietåge og støv fra savspåner kan være sundhedsskadelig. Dette felt kan i nogle tilfælde påvirke pacemakere. Udvis derfor altid forsigtighed. 4 2008-08-08 . som øger sikkerheden og effektiviteten. ADVARSEL! Forkert skæreudstyr eller et forkert sværd/en forkert kædekombination øger risikoen for kast! Brug kun det sværd/den savkædekombination. som kan forårsage alvorlige. • Brug ikke motorsaven. at personer med pacemakere kontakter deres læge og producenten af pacemakeren. små træstykker etc. Brug kun det sværd/den savkædekombination. kontrol. Brug altid originaltilbehør. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Se anvisningerne i afsnittet Tekniske data. Visse vedligeholdelses. som kan være kræftfremkaldende. før du fortsætter. Du er velkommen til at kontakte din forhandler eller os. at du læser og forstår indholdet i denne brugsanvisning. som er anbefalet i denne brugsanvisning. • Langvarig eksponering for støj kan medføre permanente høreskader. Se instruktionerne i afsnittene Skæreudstyr og Tekniske data. så den ikke længere svarer til originaludførelsen. ! ADVARSEL! Maskinens oprindelige udformning må under ingen omstændigheder ændres uden producentens samtykke. eller hvis du tager medicin. Dette kan medføre alvorlig skade. ! ! ! ! ! ! Brug altid din sunde fornuft. dit overblik eller din kropskontrol. • Tank motorsaven op. Ikke-autoriserede ændringer og/eller ikke-godkendt tilbehør kan medføre alvorlige skader eller døden for brugeren eller andre. Brug derfor altid godkendt høreværn. • (1) . som du kan få glæde af. Vi står altid til disposition og giver gerne gode råd.og serviceforanstaltninger må kun udføres af erfarne og kvalificerede specialister. ADVARSEL! Maskinens tændingssystem skaber et elektromagnetisk felt under brug. Der udføres løbende arbejde med henblik på at forbedre design og teknik . hvis du har drukket alkohol. ADVARSEL! Lyddæmperen indeholder kemikalier.

er venstre hånd anbragt. Hvis du gør det og oplever et kast. vedligeholdelse og service af motorsavens sikkerhedsudstyr. • Brandslukker og spade Beklædningen bør i øvrigt være tætsiddende. dvs. når du starter saven eller flytter den over kortere afstand. På den måde er du med til at forebygge skovbrand. når venstre hånd er placeret. • Kast kan være lynhurtige og meget voldsomme. aktiveres kædebremsen af via kædebremsens modvægt (træghed) i kastretningen. • Om kædebremsen aktiveres manuelt eller via træghedsfunktionen. at din hånd ikke kan nå kastbeskyttelsen og dermed aktivere kædebremsen. så der ikke opstår ulykker. og sørg for. når du arbejder. • Kædebremsen frikobles ved at kastbeskyttelsen føres bagud. Se anvisningerne i afsnittet Kontrol. Du skal altid holde godt fast om motorsavens håndtag. så kæden ikke roterer. mod det forreste håndtag. sværdets kastrisikoområde er kommet i kontakt med. Se anvisningerne i afsnittet Hvad er hvad? for at se. • Når motorsaven er i fældestilling. og hvis service og/eller reparation ikke udføres fagligt korrekt. og risikoen for ulykker kan øges. I en sådan situation kan det forekomme. når savkæden rammer brugeren. Maskinens levetid kan forkortes. sværdet. som gør. dog uden at hæmme din bevægelsesfrihed. at venstre hånd skal ramme savkæden. at sværdets kastrisikoområde aldrig kommer i kontakt med et objekt.GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Personligt beskyttelsesudstyr Vær forsigtig ved anvendelse. Hvis din hånd kun lige rører ved kastbeskyttelsen eller glider hen over den.(3) • Kastbeskyttelsen (B) aktiveres. hvor kastrisikoområdet befinder sig nærmere brugeren. ! ADVARSEL! De fleste ulykker med motorsave sker. (4) • Kastbeskyttelsen er ikke kun konstrueret med henblik på en aktivering af kædebremsen. kan kædebremsen kun aktiveres via træghedsfunktionen. En anden meget vigtig funktion er. Kædebremse med kastbeskyttelse Motorsaven er forsynet med en kædebremse. Det personlige beskyttelsesudstyr udelukker ikke risikoen for skader. VIGTIGT! Der kan komme gnister ud af lyddæmperen. når motorsaven startes. at kædebremsen aktiveres. hvor sværdet kasterisikoområde befinder sig så langt væk fra brugeren som muligt. er det muligvis ikke tilstrækkeligt til at udløse kædebremsen. eller også aktiveres kædebremsen først. slipper du muligvis aldrig hånden om det forreste håndtag og aktiverer dermed ikke kædebremsen. så du ikke kan aktivere kædebremsen manuelt. Ved mindre voldsomme kast eller i arbejdssituationer. • Godkendt beskyttelseshjelm • Høreværn • Beskyttelsesbriller eller ansigtsværn • Handsker med gennemsavningsbeskyttelse • Bukser med gennemsavningsbeskyttelse • Støvler med gennemsavningsbeskyttelse. Vil min hånd altid aktivere kædebremsen i tilfælde af kast? Nej. kæden og andre kilder. bestemmes af. Når du bruger dette greb. Hvis maskinen ikke klarer alle kontroller. • Kædebremsen (A) aktiveres enten manuelt (med venstre hånd) eller ved hjælp af træghedsfunktionen. Ved sådanne kast gælder det om at holde motorsaven i et fast greb og ikke slippe det. men det er kun dig som bruger. 5451676-47 Rev. at den reducerer risikoen for. når du bruger saven. Der forekommer også visse arbejdsstillinger. De fleste kast er små og resulterer ikke altid i. der er konstrueret til at standse savkæden i tilfælde af kast. aktiveres kædebremsen manuelt via venstre hånd. ! ADVARSEL! Brug aldrig en maskine med defekt sikkerhedsudstyr. 4 2008-08-08 Danish – 83 . stålnæser og skridsikre såler • Forbindingskasse skal altid findes i nærheden. Der kræves en vis kraft for at føre kastbeskyttelsen fremad. at kædebremsen ikke kan stoppe kæden. skal du kontakte serviceværkstedet for at få den repareret. • Brug kædebremsen som 'parkeringsbremse'. Bed din forhandler om hjælp ved valg af udstyr. vedligeholdelse og service af motorsavens sikkerhedsudstyr. så den ikke kan påvirke kastebeskyttelsens bevægelse. Hav altid værktøj til brandslukning inden for rækkevidde. hvor voldsomt kastet er. når saven har kørt rundt et stykke tid. før den rammer dig. hvor brugeren og omgivelserne kan komme i kontakt med savkæden. hvis maskinen ikke vedligeholdes korrekt. hvis man mister grebet om det forreste håndtag. (3) • Denne bevægelse aktiverer en fjederspændt mekanisme. En kædebremse reducerer risikoen for ulykker. Sikkerhedsudstyret skal kontrolleres og vedligeholdes. Maskinens sikkerhedsudstyr I dette afsnit kan du læse om maskinens sikkerhedsdele og deres funktion. som spænder bremsebåndet (C) rundt om motorens kædedrivsystem (D) (koblingstromlen). Du kan finde oplysninger om kontrol og vedligeholdelse i afsnittet Kontrol. Hvis du har brug for yderligere oplysninger. Ved enhver anvendelse af maskinen skal der bruges godkendt personligt beskyttelsesudstyr. Ved voldsomme kast og i tilfælde. hvor disse dele sidder på din maskine. kan du kontakte nærmeste serviceværksted. der kan forhindre dem. men det mindsker effekten af en skade ved en ulykke. mens den kører. for eksempel når saven holdes i fældestilling. • Kædebremsen skal være aktiveret. samt hvor motorsaven befinder sig i forhold til det objekt. når den føres fremad.

hvordan du med korrekt vedligeholdelse og ved brug af korrekt type skæreudstyr: • Reducerer maskinens kasttilbøjelighed. Disse symptomer opleves almindeligvis i fingre. Skæreudstyr Dette afsnit behandler. • Reducerer forekomsten af savkædeafhop samt savkædebrud. kan det forekomme. Savning i en hård træsort (de fleste løvtræer) giver flere vibrationer end savning i en blød træsort (de fleste nåletræer). ! Beskytter kædebremsen mig konstant mod skader i tilfælde af kast? Nej. specielt ved håndtering i nærheden af brandfarlige emner og/eller gasser. • Forebygger forøgelse af vibrationsniveauet. Savning med sløvt eller forkert skæreudstyr (forkert type eller forkert filet) øger vibrationsniveauet. For det andet skal bremsen aktiveres som beskrevet ovenfor. skal du straks søge læge. Start derfor aldrig maskinen indendørs eller i nærheden af brandfarligt materiale! Kædefanger Kædefangeren er konstrueret til at opfange en afhoppet eller knækket kæde. at lyddæmperen skal være forsynet med godkendt gnistfangernet (A). Hvis kædebremsen er for følsom. hvis der indtræder et kast? Nej. der kan eliminere kast og tilsvarende risici ved at anvende en korrekt arbejdsteknik. 'stikken'. Vær opmærksom på brandfaren. Som eksempler på sådanne symptomer kan nævnes følelsesløshed. Hav altid brandslukningsudstyr inden for rækkevidde. (5) ! ADVARSEL! Motorens udstødningsgasser er varme og kan indeholde gnister. hænger i håndtagsenheden via de såkaldte vibrationsdæmpningselementer. 'kildren'. mangel på følesans. Når du slipper grebet om håndtaget. 4 2008-08-08 . • Bevarer en optimal skarphed. Når du trykker låsen (A) ned i håndtaget (= når du holder om håndtaget). Gasreguleringslås Gasreguleringslåsen er beregnet til at forhindre ufrivillig aktivering af gasreguleringen. hvilket besværer arbejdet. For det første skal bremsen fungere. ADVARSEL! Brug aldrig en motorsav uden lyddæmper eller med defekt lyddæmper. smerte. ! Vibrationsdæmpningssystem Din maskine er udstyret med et vibrationsdæmpningssystem. at du gør dette. forandringer i hudens farve eller i dens overflade. Stopkontakt Stopkontakten skal bruges til at slukke for motoren. (6) BEMÆRK! Lyddæmperen bliver meget varm både under og efter brug. frigøres gasreguleringen (B). som er konstrueret med henblik på at give en så vibrationsfri og behagelig brug som muligt.GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Vil træghedsaktiveringen af kædebremsen altid forekomme. Dette gælder også ved kørsel i tomgang. så savkæden standses i tilfælde af kast. Vi anbefaler. stilles både gasreguleringen og gasreguleringslåsen tilbage til deres udgangspositioner. For det andet skal kastet være tilstrækkeligt kraftigt til at aktivere kædebremsen. før du begynder hver arbejdsopgave. aktiveres den konstant. hænder eller håndled. ADVARSEL! Overeksponering af vibrationer kan medføre kredsløbsforstyrrelser eller skader på nervesystemet hos personer med kredsløbsforstyrrelser. sørge for at grene eller kviste ikke påvirker grebet om det bageste håndtag. at bremsen ikke tager farten af kæden og standser den. Maskinens vibrationsdæmpningssystem reducerer overførslen af vibrationer mellem motorenheden/ skæreudstyret og maskinens håndtagsenhed. Hvis du oplever fysiske symptomer. manglende eller reduceret styrke. Lyddæmper Lyddæmperen er konstrueret med henblik på at mindske lydniveauet og lede motorens udstødningsgasser væk fra brugeren. Højrehåndsbeskyttelse Højrehåndsbeskyttelsen skal ud over at beskytte hånden ved et kædeafhop. se anvisningerne under afsnittet Kontrol. 84 – Danish 5451676-47 Rev. vedligeholdelse og service af motorsavens sikkerhedsudstyr. I områder med varmt og tørt klima kan risikoen for antændelse af brandbart materiale være overhængende. før motorsaven rammer dig. eller når en kæde knækker. En defekt lyddæmper kan forøge lydniveauet og brandrisikoen markant. Disse områder kan være reguleret ved lov med krav om. Motorsavens krop. som kan forårsage brand. Brug aldrig en motorsav uden gnistfangernet eller med defekt gnistfangernet. inklusive skæreudstyr. Disse hændelser undgås i de fleste tilfælde ved en korrekt kædespænding (se instruktionerne i afsnittet Montering) samt en korrekt vedligeholdelse og service af sværd og kæde (se instruktionerne i afsnittet Generelle arbejdsinstruktioner). • Øger skæreudstyrets levetid. hvis gnistfangernet er påbudt i dit arbejdsområde. som kan relateres til overeksponering af vibrationer. Det er kun dig. I udgangspositionen låses gasreguleringen automatisk i tomgang. Symptomerne kan forværres i koldt vejr. men hvis sværdet befinder sig for tæt på dig. For det tredje kan kædebremsen aktiveres. For det første skal bremsen fungere for at give den tilsigtede beskyttelse. Det er let at teste bremsen.

for at beskytte hænderne. Fil altid tænderne på den ene side først. og brug det anbefalede ryttermål. Hver sværdlængde giver i kombination med Til filning af skæretand kræves en rundfil og en fileholder. Derfor anbefaler vi. Se i afsnittet Tekniske data for at få oplysninger om. at du er nødt til at trykke skæreudstyret ned gennem træet.16") tilbage af skæretandens længde. som fås både i standard og i kastreduceret udførelse. • Savkædeoliehul og hul til kædestrammertap. Sværdsporets bredde skal være tilpasset savkædens drivledsbredde. • Sværdsporsbredde (tommer/mm). som Husqvarna anbefaler. • Savkædedeling (=pitch) (tommer). hvilke data der gælder ved filning af din motorsavs savkæde. VIGTIGT! Ingen savkæder eliminerer risikoen for kast. som specificerer sværd og savkæde For at bevare alle sikkerhedsdele på skæreudstyret bør du udskifte slidte og defekte sværd. ! ! ADVARSEL! Følgende fejl ved filningen øger savkædens kasttilbøjelighed i betydelig grad. • Fil altid fra skæretandens inderside og udad. hvilket gør en korrekt filning svær. vi anbefaler.GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Grundregler • Brug kun det skæreudstyr vi anbefaler! Se anvisningerne i afsnittet Tekniske data. der er anbefalet. savkæde og savkædedrivhjul. og følg filningsanvisningerne. • Den savende del af en savkæde kaldes et skæreled og består af en skæretand (A) og en rytter (B). En utilstrækkelig stramning medfører. En forkert filet eller beskadiget savkæde øger risikoen for ulykker. at du som bruger passer på. Højdeafstanden mellem disse bestemmer skæredybden. Tryk ikke hårdt på filen på returtrækket. Sværd • Længde (tommer/cm) • Antal tænder i næsehjulet (T). Kastreducerende skæreudstyr ! ADVARSEL! Forkert skæreudstyr eller et forkert sværd/en forkert kædekombination øger risikoen for kast! Brug kun det sværd/den savkædekombination. og brug anbefalet fileholder. og fil den anden sides tænder.). er savkæden slidt ned og skal smides væk. (8) 5451676-47 Rev. Se anvisningerne under afsnittet Tekniske data for at få yderligere oplysninger om de sværd. som er store og lange. Se anvisningerne i afsnittet Tekniske data for at få oplysninger om. at alle tænder bliver lige lange. • Hold skæreudstyret velsmurt og korrekt vedligeholdt! En utilstrækkelig smøring af savkæden øger risikoen for savkædebrud og øger slitagen på sværd. Antal drivled (stk. Når der kun er 4 mm (0. savkædedelingen og antallet af tænder i næsehjulet et bestemt antal drivled. Sværdets og motorsavens kædedrivhjul skal være tilpasset afstanden mellem drivleddene. at savkæden files. og vend derefter motorsaven. ADVARSEL! Enhver berøring af en roterende savkæde kan forårsage meget alvorlige skader. øges risikoen for kast! • Hold kæden stram! En utilstrækkeligt strammet kæde øger risikoen for kædeafhop og øger slitagen på sværd. Det eneste resultat bliver savsmuld.) Filning og justering af ryttermål på savkæde ! ADVARSEL! Brug altid handsker. at sværdet kastrisikoområde aldrig kommer i kontakt med et objekt. at savkæden bliver ustabil i sideled. Filning af skæretand Nogle udtryk. når du arbejder med kæden. desto mindre kastrisiko. • En skarp savkæde æder sig selv gennem træet og giver træspåner. og at træspånerne er meget små.og kædekombinationer med et sværd og en kæde. Sværd Jo mindre næseradius. Kast kan kun undgås ved. • Fil på en sådan måde. at du bruger vores fileholder. Generelt angående filning af en skæretand • Sav aldrig med en sløv savkæde. Savkæde • Savkædedeling (=pitch) (tommer) • Drivledsbredde (mm/tommer) • Antal drivled (stk. savkæde og savkædedrivhjul.og kædekombinationer. så den giver optimal kastreduktion og skærekapacitet. Ved at bruge skæreudstyr med en ”indbygget” kastreduktion og ved at file og vedligeholde savkæden korrekt. 4 2008-08-08 Danish – 85 . hvilken rundfilsdiameter og hvilken fileholder der anbefales til din motorsavs savkæde. (7) Ved filning af en skæretand er der fire mål at tage hensyn til 1 Filevinkel 2 Støttevinkel 3 Filestilling 4 Rundfilsdiameter Det er meget svært at file en savkæde korrekt uden hjælpemidler. Savkæde En savkæde er opbygget af et antal forskellige led. Se anvisningerne i afsnittet Tekniske data. kan effekten af et kast reduceres. at savkæden er stram. Sværdet skal være tilpasset motorsavens konstruktion. Tegn på en sløv savkæde er. Den sikrer. Hvis ryttermålet er for stort. En meget sløv savkæde giver slet ingen træspåner. • Kontrollér. • Hold korrekt rytterhøjde! Følg vores instruktioner. • Hold savkædens skæretænder godt og korrekt filede! Følg vores instruktioner.

(9) • Udløs grebet ved at folde det ud. Løft sværdspidsen. at man skal stramme savkæden så meget som muligt. Se instruktionerne i afsnittet Smøring af sværdets næsehjul. at sværdets savkædeoliekanal er åben. når du justerer kædespændingen. • Ved justering af rytterhøjden kræves en fladfil og et ryttermål. kan forårsage alvorlige skader på brugeren eller andre personer. • Kontrollér. når filen trækkes over slibeskalaen. lyst objekt i en afstand af ca. men ikke mere end. For at bevare en maksimal skærekapacitet skal ryttermålet sænkes til anbefalet niveau. inden brændstoffet slipper op). BEMÆRK! Denne anbefaling forudsætter. Hvis savkædesmøringen ikke fungerer: • Kontrollér. • Savkædeolietanken og brændstoftanken er dimensionerede. Denne sikkerhedsfunktion forudsætter dog. der ikke er i bevægelse. Rytterhøjden er korrekt. ja endog livsfarlige personskader. Som motorsavsproducent har vi udviklet en optimal savkædeolie. at man følger vores anbefalede karburatorindstilling (en for 'sparsom' indstilling bevirker. (10) • Drej grebet mod uret for at løsne afskærmningen over sværdet. og sværdets næsehjul går trægt. Jo mere du bruger en savkæde. • Kontrollér. at man justerer skæreudstyret i takt med denne forandring. mens du holder sværdspidsen op. skal skæretænderne være nyfilede. Vi anbefaler. Vi anbefaler. • Spænd sværdkoblingen ved at dreje kædespænderhjulet med uret. ADVARSEL! Brug altid godkendte beskyttelseshandsker. at brændstoffet varer længere end savkædeolien). Kontrol af savkædesmøring • Kontrollér savkædesmøringen ved hver tankning. Ret sværdspidsen mod et fast. Rens det om nødvendigt. Se anvisningerne i afsnittet Tekniske data for at få oplysninger om. når der ikke føles nogen modstand. (11) • Juster kædespændingen ved at dreje hjulet ned (+) for strammere spænding og op (-) for løsere spænding. Du kan finde yderligere oplysninger om brug af slibeskalaen på pakken. uanset om det er varm sommer eller kold vinter. så savkæden bliver sløv. 4 2008-08-08 . hvor stort ryttermålet skal være på din motorsavs savkæde. • Læg slibeskalaen over savkæden. at man bruger korrekt savkædeolie (en for tynd og letflydende olie tømmer savkædeolietanken. En del af modellerne kan også fås med justerbar olietilførsel. Justering af ryttermål • Når ryttermålet justeres. hvilket kan forårsage alvorlige. BEMÆRK! En ny savkæde kræver en indkøringsperiode. Hvis du ikke kan få fat i vores savkædeolie. at den let kan trækkes rundt med hånden. at du anvender vores slibeskala. så brændstoffet slipper op før savkædeolien. maskinen og miljøet. som kommer i kontakt med den. Stramning af savkæden ! ! ADVARSEL! En utilstrækkeligt strammet savkæde kan resultere i savkædeafhop. hvilket kan medføre alvorlige. Savkædestramningen skal kontrolleres efter hver tankning. anbefales almindelig savkædeolie. at du bruger vores olie for at opnå en maksimal levetid både for savkæden og for miljøet. at sværdets næsehjul går let. Det er vigtigt. 20 cm (8 tommer). Læg fladfilen over den overskydende del af rytteren. og at næsehjulets smørehul er åbent. (13) • Fold grebet tilbage for at låse stramningen. at ryttermålet justeres efter hver tredje savkædefilning.GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Generelt angående justering af ryttermål • Ved filning af skæretanden mindskes rytterhøjden (=skæredybden). VIGTIGT! Hvis du anvender vegetabilsk savkædeolie. Brug aldrig spildolie! Den er skadelig både for dig. hvor man skal kontrollere savkædestramningen oftere. skal du afmontere og rengøre sværdbeskyttelsen og savkæden inden langtidsopbevaring. at skæretændernes længde ikke er blevet filet unormalt ned. Savkædeolie En savkædeolie skal have en god vedhæftning til savkæden samt en god flydeevne. så du er sikker på at få de korrekte ryttermål og den rigtige vinkel på rytteren. samt at man følger vores anbefalinger vedrørende skæreudstyr (et for langt sværd kræver mere kædeolie). Generelt gælder det. ja endog livsfarlige personskader. Vi anbefaler. øges savkædens kasttilbøjelighed! ! ADVARSEL! Utilstrækkelig smøring af skæreudstyret kan resultere i savkædebrud. (14) Smøring af skæreudstyr ! ADVARSEL! Hvis ryttermålet er for stort. (12) 86 – Danish 5451676-47 Rev. at savkædeolien oxiderer. Påfyldning af savkædeolie • Alle vores motorsavsmodeller har automatisk savkædesmøring. som i kraft af dens vegetabilske basis desuden er biologisk nedbrydelig. Rens og smør om nødvendigt. I modsat fald er der risiko for. at sværdsporet er rent. desto længere bliver den. Efter 1 minuts kørsel på 3/4 gas skal man kunne se et tydeligt oliespor på det lyse objekt. Også en kæde. og fil overskuddet væk. Rens den om nødvendigt.

5451676-47 Rev. efter at ovennævnte kontroller og tilhørende foranstaltninger er gennemført. når den ikke svinger ud fra undersiden af sværdet. at æggen på skæreleddene er peger fremad på sværdets overside. og kontrollér dets tilstand. og find kædestrammertappen i sværdets udtag. Se instruktionerne i afsnittet Personligt beskyttelsesudstyr. Undgå situationer. Montér koblingsdækslet (kædebremsen). hvor slidt din savkæde er. (16) • Hvis sværdnæsen er unormalt eller ujævnt slidt. Kædedrivhjulet skal udskiftes ved hver savkædeudskiftning. Skæreudstyr og Generelle arbejdsinstruktioner. er savkæden slidt og skal kasseres. når savkæden rammer brugeren. Placér kæden over kædedrivhjulet og i sværdsporet. skal du kontakte dit serviceværksted. og at kæden ligger lige i sværdsporet. Montering af sværd og kæde ! ADVARSEL! Kontrol og/eller vedligeholdelse skal udføres med slukket motor. indtil den ikke svinger ud fra undersiden af sværdet. Kædedrivhjul Koblingstromlen er forsynet med et Spur-drivhjul (kædedrivhjulet er fastloddet på tromlen). Slitagekontrol af skæreudstyr Kontrollér dagligt savkæden for: • Synlige revner i nitter og led. Når der kun er 4 mm tilbage af skæretandens højde. Korrekt kæde betyder god skærekapacitet og lang levetid. Kontrollér funktionen af motorsavens sikkerhedsdetaljer. Se instruktionerne i afsnittet Maskinens sikkerhedsudstyr. 4 2008-08-08 Danish – 87 . Begynd på sværdets overside. Kastforebyggende foranstaltninger. at kædens drivled passer på kædedrivhjulet. For at undgå utilsigtet start skal tændhætten derfor altid tages af tændrøret ved montering. Kontrollér. Kontrollér kædestramningen regelmæssigt. Brug anbefalet skæreudstyr. • For at opnå en maksimal levetid bør sværdet vendes dagligt. Sværd Kontrollér regelmæssigt: • Hvis der dannes ujævnheder på sværdbommenes ydre sider. Fjern transportringen).GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER / MONTERING Hvis savkædesmøringen ikke fungerer. (20) ! ADVARSEL! De fleste ulykker med motorsave sker. • Om nitter og led er unormalt slidte. hvor der foreligger kastrisiko. Vi anbefaler. Montering af barkstøtte Kontakt nærmeste serviceværksted for at få monteret en barkstøtte. Se instruktionerne i afsnittet Generelle arbejdsinstruktioner. Kontrollér regelmæssigt slitageniveauet for kædedrivhjulet. og fjern koblingsdækslet (kædebremse). Stopkontakten skifter automatisk til startposition. Kontrollér. hvor sværdnæsens radius slutter på sværdets underside. indtil kæden er kørt til. hvis det er unormalt slidt. Fjern grebet. (12) Kæden er korrekt strammet. Kassér savkæden. Hold sværdspidsen opad. • Om savkæden er stiv. og stram sværdkoblingen ved at dreje grebet med uret. kontrol og/eller vedligeholdelse. Kæden skal strammes. Se instruktionerne i afsnittene Personligt beskyttelsesudstyr. (18) Kontrollér. som du ikke føler dig tilstrækkeligt kvalificeret til. (19) Stram kæden ved at dreje hjulet ned (+). Udskift det. men stadig kan drejes frit manuelt. (17) Montér sværdet over sværdboltene. (13) På en ny kæde skal kædestramningen kontrolleres ofte. at du bruger en ny savkæde til at måle. Brug altid handsker. Hvis der er dannet en ”fordybning”. har du kørt med utilstrækkeligt opstrammet savkæde. når du arbejder med kæden. for at beskytte hænderne. Placér sværdet i dets bagerste stilling. Sværdet udskiftes om nødvendigt. hvis den viser et eller flere af ovenstående tegn. at kædebremsen ikke er i udløst stilling ved at føre kædebremsens kastbeskyttelse mod den forreste håndtagsbøjle. (15) • Hvis sværdsporet er unormalt slidt. Undgå at udføre opgaver. Brug personligt beskyttelsesudstyr. File væk om nødvendigt. Se instruktionerne i afsnittet Generelle arbejdsinstruktioner og Generelle sikkerhedsinstruktioner.

Indkøring Kørsel ved alt for høj hastighed i længere perioder ad gangen skal undgås i løbet af de første 10 driftstimer.og kædeolietanken regelmæssigt.eks.og indåndningsrisici. • Brug aldrig totaktsolie beregnet til vandafkølede udenbordsmotorer.15 0. • Flyt maskinen mindst 3 m væk fra tankningsstedet. der er godkendt til benzin. • Bland ikke brændstof til mere end maks. 1 måneds behov. liter 5 10 15 20 Totaktsolie. Dette medfører en højere motortemperatur og en øget lejebelastning. • Bland (ryst) brændstofblandingen omhyggeligt. Blanding • Bland altid benzin og olie i en ren beholder. Åbn tankdækslet langsomt ved brændstofpåfyldning. Dette kan give overbelastning af oliepumpen med skader på pumpedele til følge. Hæld derefter al olien i. sværdet og kæden. der er beregnet til luftafkølede totaktsmotorer i klasserne JASO FB/ISO EGB. så et eventuelt overtryk langsomt forsvinder. • Sørg for god ventilation ved tankning og blanding af brændstof (benzin og totaktsolie). • Det er vigtigt at bruge korrekt olietype i forhold til lufttemperaturen (passende viskositet). • En lav oliekvalitet eller en for fed olie/brændstofblanding kan forværre katalysatorens funktion og reducere dens levetid. og lad den afkøle nogle minutter før tankning. 1:33 (3 %) med andre olier. skift tøj.60 Tør rent rundt om tankdækslet.45 0. Bland (ryst) brændstofblandingen. og anbring aldrig varme genstande i nærheden af brændstoffet. ! Benzin ADVARSEL! Sørg for god luftventilation ved al brændstofhåndtering. Det er vigtigt. Hæld den resterende mængde benzin i.og benzintankens volumen er tilpasset efter hinanden. Blandingsforhold 1:50 (2 %) med HUSQVARNA totaktsolie. som kan forårsage alvorlige motorhaverier. liter 2% (1:50) 0. Benzin. 2 Hvis du har spildt brændstof på dig selv eller dit tøj. inden du starter. Hvis motoren køres på benzin med et lavere oktantal end oktan 90. • Begynd altid med at hælde halvdelen af benzinen i. Ved blanding af små brændstofmængder påvirker selv små unøjagtigheder i oliemængden blandingsforholdet kraftigt. Brændstofsikkerhed • Fyld aldrig brændstof på maskinen.10 0. 4 2008-08-08 . ! ADVARSEL! Brændstof og brændstofdampe er meget brandfarlige.30 0. • Hvis maskinen ikke bruges i længere tid. kan der forekomme bankning. Brændstoffilteret skal udskiftes mindst en gang årligt. Totaktsolie • For at opnå det bedste resultat og en optimal funktion skal HUSQVARNAS totaktsolie. • Start aldrig maskinen: 1 Hvis du har spildt brændstof eller kædeolie på maskinen. der skal blandes. inden tanken fyldes. Tænk på brand-. anvendes.30 0. Tankning • Brug blyfri eller blyholdig kvalitetsbenzin.og brændstoftanken op samtidigt. • Det lavest anbefalede oktantal er oktan 90 (RON). og lad benzinresterne fordampe. som har været i kontakt med brændstoffet. • Brug aldrig olie beregnet til firetaktsmotorer. Kædeolie • Til smøring anbefales en speciel olie (kædesmøreolie) med god vedhæftningsevne. når motoren kører. • Lufttemperaturer under 0° C gør en del olier trægt flydende. • Brug aldrig spildolie. inden maskinens brændstoftank fyldes. Flyt altid maskinen væk fra tankningsstedet inden start. 88 – Danish 5451676-47 Rev.BRÆNDSTOFHÅNDTERING Drivmiddel Bemærk! Maskinen er forsynet med en totaktsmotor og skal altid anvendes med en blanding af benzin og totaktsolie.40 3% (1:33) 0. • Ved arbejde med kontinuerligt høje omdrejningstal (f. Spænd tankdækslet omhyggeligt efter tankning. eksplosions. såkaldt outboardolie (kaldes TCW). Kædeolie. skal brændstoftanken tømmes og rengøres.20 0. for at sikre et korrekt blandingsforhold. at brændstoffet er godt blandet ved at ryste beholderen. Vask de legemsdele. Stands motoren. Dette medfører skader på oliepumpen. Forureninger i tankene forårsager driftsforstyrrelser. Aftør alt det spildte brændstof. • Kontakt dit serviceværksted ved valg af kædesmøreolie. ! ADVARSEL! Følgende sikkerhedsforskrifter mindsker risikoen for brand: Ryg ikke. Brug vand og sæbe. Vær forsigtig ved håndtering af brændstof og kædeolie. ved kvistning) anbefales højere oktantal. Rens brændstof. Sørg for. som er specielt udviklet til vores luftafkølede totaktsmotorer. at du nøje afmåler den oliemængde. Fyld derfor altid kædeolie.

(24) ! ADVARSEL! Anvend aldrig en maskine med synlige skader på tændrørshætten og tændkablet. (32) 5451676-47 Rev. kædeolietåge og støv fra savspåner kan være sundhedsskadelig.og savkædeolietankene tømmes. Alle brugere. (31) Stop Motoren standes ved at trykke stopknappen ned. Grib starthåndtaget.og venstrehåndede. (22) Startgas: Kombineret choker/startgasstilling opnås. Dette kan give skader på maskinen. Koblingen kan i modsat fald løsne sig og forårsage personskader. skal motorens omdrejningstal hurtigst muligt bringes ned på tomgang. Opbevar brændstoffet i godkendte dunke på en sikker måde. og tryk motorsaven mod jorden. Placér højre fod på den nederste del af det bageste håndtag. Når chokerreguleringen er • Start aldrig motorsaven. både højre. Varm motor Anvend samme startmetode som ved kold motor. Startgasposition opnås ved at trække den blå chokerregulator ud til chokeposition og skubbe den ind igen. trukket helt ud. Der er risiko for gnistdannelse. at ingen uvedkommende opholder sig inden for arbejdsområdet. at maskinen er ordentligt rengjort.BRÆNDSTOFHÅNDTERING / START OG STOP 3 Hvis maskinen lækker brændstof. kæde og alle dæksler er monteret korrekt. varmeapparater eller lignende. hvilket kan høres ved. indtil der mærkes en modstand (starthagerne griber fat). Start og stop ! ADVARSEL! Inden start skal du være opmærksom på følgende: Kædebremsen skal være aktiveret. så tommelfingrene og de øvrige fingre griber om håndtaget på motorsaven. Motorsaven er dermed klar til brug. hvad du skal gøre med overskydende brændstof og savkædeolie. Vær bevidst om faren ved indånding af motorens udstødningsgasser. Transport og opbevaring • Opbevar motorsaven og brændstoffet. og at kæden ikke kan gribe fat i noget. inden langtidsopbevaring. og at der er udført fuldstændig service. Sørg for. Tryk chokerregulatoren ind med det samme. (29) • Kædebremsen skal være aktiveret.Hold godt fast om motorsaven. at mennesker eller dyr kan komme i kontakt med skæreudstyret. (26) BEMÆRK! Træk ikke startsnoren helt ud. Kontrollere regelmæssigt for lækage fra tankdæksel og brændstofslanger. kan forårsage alvorlige skader på brugeren eller andre personer. uden at sværd. og slip heller ikke starthåndtaget fra udstrakt stilling. så du ikke kommer til at røre ved den skarpe kæde ved et uheld. • Sørg for. Rengør maskinen. så en eventuel lækage og eventuelle dampe ikke risikerer at komme i nærheden af gnister og åben ild. Sørg for. at du står stabilt. (23) Brændstofpumpe: Tryk flere gange på brændstofpumpens gummiblære. • Hold øje med omgivelserne. koblingstromle og bremsebånd. Derved undgår du unødig slitage på kobling. når håndtaget stilles i chokerstilling. (27) Da kædebremsen stadig er slået til. • Hold altid fast om motorsaven med begge hænder. når motorsaven startes. (30) • Start aldrig maskinen indendørs. når motorsaven startes. F. og kontrollér. så kæden ikke roterer og forårsager skade. (21) Choker: Træk den blå choker-/startgasregulator helt ud (til positionen FULL CHOKE). Start ikke motorsaven. Hvis sværd og kæde ikke er monteret på motorsaven. som beskriver de forskellige trin. Også en kæde. Se instruktionerne i afsnittet Montering. Kold motor Start: Kædebremsen skal være aktiveret. fordi det er let at miste kontrollen over motorsaven. Hold højre hånd på det bageste håndtag og venstre hånd på det forreste håndtag. når motoren tænder. uden at sværd. (28) Langtidsopbevaring Tøm brændstof. elmaskiner. som kommer i kontakt med den. at der ikke er nogen risiko for. ! ADVARSEL! Langvarig indånding af motorens udstødningsgas. På savens bagkant (A) findes en forenklet startbeskrivelse med billeder. Dropstart aldrig motorsaven. elkontakter/afbrydere. og brug højre hånd til at trække startsnoren langsomt ud. indstilles den korrekte startgasposition automatisk. Se anvisningerne i afsnittet Vedligeholdelsesskema. når motorsaven startes. Bemærk! Sæt kædebremsen tilbage ved at føre kastbeskyttelsen (markeret ”PULL BACK TO RESET”) mod håndtagsbøjlen. indtil motoren starter. 4 2008-08-08 Danish – 89 . kan koblingen løsnes og forårsage alvorlige skader. • Skæreudstyrets transportbeskyttelse skal altid være monteret under transport og opbevaring af maskinen. savkæde og alle dæksler er monteret korrekt. og foretag derefter nogle hurtige og kraftige ryk. hvilket opnås ved hurtigt at trykke én gang på gasregulatoren. • Ved opbevaring af brændstof skal særligt egnede og godkendte beholdere bruges. Det er ikke nødvendigt at fylde blæren helt. at der lyder et ”puf”. elmotorer. der kan forårsage brand. Fortsæt med at trække med hurtige ryk i snoren.eks. Vikl aldrig startsnoren rundt om hånden. der ikke er i bevægelse. • Ved længere tids opbevaring og transport af motorsaven skal brændstof. (25) Start Tag fat i det forreste håndtag med venstre hånd. Denne metode er meget farlig. Se anvisningerne i afsnittet Start og stop. Monter sværdbeskyttelsen. Spørg på den nærmeste benzinstation. men uden at sætte chokerregulatoren i choke-position. Aktivér bremsen ved at føre kastbeskyttelsen fremad.og olietankene på et sted med god udluftning. Placér maskinen på et stabilt underlag. indtil blæren fyldes med brændstof. skal bruge dette håndgreb.

og hvordan det kan undgås. ved glat underlag. er der risiko for. at kædebremsen fungerer ordentligt og er intakt. med fuld gas. når du saver med sværdets overside. Ved længere transporter skal sværdbeskyttelsen bruges.uanset om man er venstre.eks. Dette kaldes at save med skubbende savkæde. 3 Vær yderst forsigtig ved afsavning af smågrene. hård vind og kraftig kulde osv. Smågrene kan efter afsavning sætte sig fast i savkæden. og hvordan det opstår. du saver. Slip ikke håndtagene! 3 De fleste kastulykker sker ved kvistning. Henvend dig i din motorsavsforretning. og man ved. 7 Vær yderst forsigtig. skal du forstå forskellen mellem at save med sværdets underside og dets overside. at motorsaven slår så langt bagud. 4 2008-08-08 . eller når du ikke står på et stabilt underlag. grøfter osv. Generelle arbejdsinstruktioner VIGTIGT! Dette afsnit behandler grundlæggende sikkerhedsregler for arbejde med motorsave. Arbejd aldrig stående på en stige. at alle motorsavens detaljer er fastspændte. 4 Brug aldrig motorsaven over skulderhøjde. Ved at anvende dette greb kan du bedst reducere effekten af et kast og samtidigt bevare kontrollen over motorsaven. 2 Hold altid motorsaven i et fast greb med højre hånd på det bageste håndtag og venstre hånd på det forreste håndtag.). Informationen kan aldrig erstatte den kundskab. 4 Kontrollér. kan du blive overrasket og miste kontrollen over saven. huller. De fleste kast er små. dvs. Brug aldrig motorsaven kun med én hånd. (36) At save med sværdets underside. sten. at førnævnte ikke risikerer at komme i kontakt med savkæden eller blive ramt af et faldende træ og derved komme til skade. kan det betyde. skal du forstå. 90 – Danish 5451676-47 Rev. hvad et kast er for noget. at stopknappen fungerer korrekt og er intakt. (35) 6 Sav med høj kædehastighed. og lægger savsnittet forkert. f. Grundlæggende sikkerhedsregler 1 Hold øje med omgivelserne: • For at du kan være sikker på. kan de gå fast i savkæden og slynges mod dig. Se instruktionerne i afsnittet Kastforebyggende foranstaltninger. som du er usikker på. dvs. Fjern de afsavede stykker. 5 Kontrollér. at vibrationsdæmpningssystemet fungerer og er intakt. og undgå at save i buske (= mange smågrene samtidigt). Savkæden skubber da motorsaven bagud mod brugeren. 7 Når du anbringer motorsaven på jorden. (34) 5 For at have fuld kontrol over din motorsav skal du stå stabilt. Begge omstændigheder kan forårsage alvorlig personskade. Et spændt træ kan efter gennemsavning svippe tilbage til sin normale stilling. Ved uagtsomhed kan sværdets kastrisikoområde utilsigtet ramme en gren. og motoren slukkes. som ligger i spænd. at hverken mennesker. Kig efter eventuelle forhindringer ved en uventet retræte (rødder. hvad et kast kan medføre. Se instruktionerne i afsnittet Personligt beskyttelsesudstyr. F. Sav kun en pind eller gren ad gangen. At arbejde i dårligt vejr er trættende og kan skabe farlige situationer. slynges mod dig og forårsage alvorlig personskade. 5 Vær yderst forsigtig ved savning i træer. og at ingen genstande på jorden kan få dig til at snuble eller miste balancen.eks. Inden motorsaven tages i brug. 10 Kontrollér kædespændingen. at alle håndtag er fri for olie. et nærliggende træ eller noget andet og fremkalde et kast. når du saver fra saveobjektets underside. 3 Kontrollér. Savning med trækkende savkæde giver brugeren bedre kontrol over motorsaven. hvis det ikke er muligt at tilkalde hjælp i tilfælde af en ulykke. at du står stabilt. så du mister kontrollen. men en del er lynhurtige og meget voldsomme. 6 Kontrollér. Når du kommer ud for en situation. Vær meget forsigtig ved arbejde i skrånende terræn. Hvis de emner. i tæt tåge. 9 Kontrollér. at sværdets kastrisikoområde er den eneste kontakt med træet. 2 Kontrollér. 4 Sørg for. at kædefangeren er på plads og er intakt. kan motorsaven kastes bagud mod dig. skal du låse savkæden med kædebremsen og holde øje med maskinen. Brug personligt beskyttelsesudstyr. på dit serviceværksted eller til en erfaren motorsavsbruger.eller højrehåndet . save fra objektets overside og ned. grene. men brug aldrig en motorsav. at lyddæmperen sidder godt fast og er intakt. som du ikke føler dig tilstrækkeligt kvalificeret til! Inden motorsaven tages i brug. Selvom dette ikke i sig selv behøver at være farligt. at du kan gå og stå sikkert. 2 Undgå anvendelse i dårligt vejr.skal bruge dette greb. kaldes at save med trækkende savkæde. at gasreguleringslåsen fungerer ordentligt og er intakt. dvs. at bageste højrehåndsbeskyttelse ikke er beskadiget. Alle brugere . og at de ikke er beskadigede eller mangler. Sørg for at have god kontrol over arbejdsemnet.m. skal du spørge en ekspert til råds. oppe i et træ. 8 Kontrollér. hvilket medfører til et kast. dyr eller andet kan påvirke din kontrol over maskinen. BEMÆRK! Følg ovennævnte punkter. Sav aldrig stablede pinde eller grene uden at skille dem ad. Overraskelsen øger ulykkesrisikoen. Undgå at udføre opgaver. og undgå at save med sværdspidsen. 7 Kontrollér.ARBEJDSTEKNIK Før hver anvendelse: (33) 1 Kontrollér. hvor sværdets kastrisikoområde befinder sig. Se anvisningerne i afsnittene Kastforebyggende foranstaltninger og Maskinens sikkerhedsudstyr. Sørg derfor for. kraftig regn. at træet rammer dig eller maskinen. Bær motorsaven med sværd og savkæde bagudvendt. • For at forhindre. Ved længere tids 'opbevaring' skal motoren slukkes. Tommelfingrene og de andre fingre skal omslutte håndtagene. Da trækkes motorsaven mod træet og motorsavskroppens forkant bliver en naturlig støtte mod stammen. en faguddannet bruger har i form af uddannelse og praktisk erfaring. Hvis savkæden klemmes fast. 6 Ved kortere transporter skal savkæden låses med kædebremsen. Grundregler 1 Ved at forstå. er små og lette. 8 Hvis brugeren ikke holder imod motorsavens kraft. Hvis du placerer dig forkert. påvirkning af træets faldretning m. så arbejdsområdet forbliver sikkert. kan du reducere eller eliminere overraskelsesmomentet.

ARBEJDSTEKNIK
9 Følg file- og vedligeholdelsesinstruktionerne for sværd og savkæde. Ved udskiftning af sværd og savkæde må kun de af os anbefalede kombinationer benyttes. Se instruktionerne i afsnittet Skæreudstyr og i afsnittet Tekniske data. Kapning

!

Grundlæggende saveteknik

!

ADVARSEL! Anvend aldrig en motorsav ved at holde den i én hånd. Du kan ikke håndtere motorsaven sikkert med én hånd. Hav altid et fast, sikkert greb om håndtagene med begge hænder.

ADVARSEL! Forsøg aldrig at save pinde, når de er stablede eller ligger tæt sammen. Sådanne fremgangsmåder forøger risikoen for kast markant, hvorved der kan opstå alvorlig eller livstruende skade.

Hvis du har en stabel pinde, skal hver enkelt af de pinde, du vil save, fjernes fra stablen, placeres på en savbuk og saves for sig. Fjern de afsavede pinde fra arbejdsområdet. Hvis du lader dem ligge i arbejdsområdet, forøger du både risikoen for kast og for at miste balancen, når du arbejder. Stammen ligger på jorden. Der er ingen risiko for fastklemning af savkæden eller spaltning af savobjekt. Der er dog stor risiko for, at savkæden rammer jorden efter gennemsavning. Sav oppefra og ned gennem hele stammen. Vær forsigtig ved slutningen af savsnittet for at undgå at savkæden rammer jorden. Behold fuld gas, men vær forberedt på det, der kan ske. (37) Hvis det er muligt (= kan stammen drejes?), bør savsnittet afsluttes 2/3 ned i stammen. Drej stammen, så den resterende 1/3 kan afsluttes oppefra. Stammen har støtte i den ene ende. Stor risiko for spaltning. Begynd med at save nedefra og op (ca. 1/3 af stammens diameter). Afslut oppefra, så savsporene mødes. Stammen har støtte i begge ender. Stor risiko for fastklemning af savkæden. Begynd med at save oppefra (ca. 1/3 af stammens diameter). Afslut savningen nedefra, så savsporene mødes.

Generelt • Brug altid fuld gas ved al savning! • Lad motoren gå ned på tomgangsomdrejninger efter hvert savsnit (længere tid med fulde omdrejninger, uden at motoren belastes, dvs. uden den modstand, som motoren arbejder med via savkæden ved savning, kan give alvorlige motorskader). • At save oppefra og ned = At save med ”trækkende” savkæde. • At save nedefra og op = At save med ”skubbende” savkæde. Savning med ”skubbende” savkæde medfører en øget kastrisiko. Se instruktionerne i afsnittet Kastforebyggende foranstaltninger. Betegnelser Kapning = Generel betegnelse for gennemsavning af træ. Kvistning = Kapning af grene fra fældet træ. Spaltning = Når det objekt, som du skal kappe, brækkes af, inden gennemsavningen er færdig. Inden hver kapning er der fem meget vigtige faktorer at tage hensyn til: 1 Skæreudstyret må ikke klemmes fast i savsnittet. 2 Savobjektet må ikke spaltes. 3 Savkæden må ikke slå ned i jorden eller andet under og efter gennemsavningen. 4 Foreligger der kastrisiko? 5 Kan terrænet og omgivelsernes udseende påvirke, hvor stabilt og sikkert du kan gå og stå? At savkæden klemmes fast, eller at savobjektet spaltes skyldes to faktorer: Hvilken støtte savobjektet har før og under kapning, og om objektet er i spænd. Førnævnte uønskede foreteelser kan i de fleste tilfælde undgås ved at udføre kapningen i to trin, både fra over- og undersiden. Det gælder om at neutralisere saveobjektets ”vilje” til at klemme savkæden fast eller til at spaltes. VIGTIGT! Hvis savkæden bliver klemt fast i savsnittet, skal motoren standses! Prøv ikke at rykke motorsaven løs. Hvis du gør det, kan du komme til skade på savkæden, når motorsaven pludselig løsnes. Brug en løftestang til at få motorsaven fri. Følgende punkter er en teoretisk gennemgang af, hvordan man håndterer de mest almindelige situationer, som en motorsavsbruger kan komme ud for. Kvistning Ved kvistning af tykkere grene skal man følge de samme principper som ved kapning. Afkap besværlige grene stykke for stykke.

Træfældningsteknik
VIGTIGT! Det kræver stor erfaring at fælde et træ. En uerfaren motorsavsbruger skal ikke fælde træer. Undgå at udføre opgaver, som du ikke er tilstrækkelig kvalificeret til! Sikkerhedsafstand Sikkerhedsafstanden mellem det træ, der skal fældes, og den nærmeste arbejdsplads skal være 2 1/2 trælængde. Sørg for, at der ikke befinder sig nogen inden for denne ”risikozone” før og under fældning. (38) Faldretning Hensigten ved træfældning er at placere træet på en sådan måde, at den efterfølgende kvistning samt afkapning af stammen kan udføres i så ”enkelt” terræn som muligt. Man skal kunne gå og stå sikkert. Når du har besluttet, i hvilken retning du vil fælde træet, skal du vurdere, hvad træets naturlige faldretning er. De faktorer, som styrer dette, er: • Hældning • Krogethed

5451676-47 Rev. 4 2008-08-08

Danish – 91

ARBEJDSTEKNIK
• • • • Vindretning Koncentration af grene Eventuel snetyngde Forhindringer i nærheden af træet: f.eks. andre træer, kraftkabler, veje og bygninger. • Kig efter skader og råd i stammen, da det øger risikoen for, at træet knækker og begynder at falde, når du ikke regner med det. Efter denne vurdering kan man være tvunget til at lade træet falde i sin naturlige faldretning, da det er umuligt eller for farligt at placere det i den retning, man havde planlagt fra begyndelsen. En anden vigtig faktor, som ikke påvirker faldretningen, men har med din personlige sikkerhed at gøre, er at kontrollere, at træet ikke har nogle beskadigede eller ”døde” grene, som kan falde ned og skade dig under fældningsarbejdet. Først og fremmest skal det undgås, at det faldende træ sætter sig fast i et andet. At tage et fastfældet træ ned er meget farligt og er forbundet med meget stor ulykkesrisiko. Se instruktionerne i afsnittet Håndtering af et mislykket fældningsforsøg. VIGTIGT! Ved kritiske fældningsmomenter bør høreværnet fældes op, så snart savningen er ophørt, så lyde og advarselssignaler kan høres. Underkvistning og retrætevej Afgren stammen op til skulderhøjde. Det er sikrest at arbejde oppefra og ned og at have stammen mellem dig og motorsaven. Ryd undervegetationen rundt om træet, og vær opmærksom på eventuelle forhindringer (sten, grene, huller osv.), så du får en let fremkommelig retrætevej, når træet begynder at falde. Retrætevejen bør ligge ca. 135° skråt tilbage fra træets planlagte faldretning. (39) 1 Risikoområde 2 Retrætevej 3 Faldretning Fældning De to snit mødes i den såkaldte retningssnitlinje. Retningssnitlinjen skal ligge præcist horisontalt og samtidig danne en ret vinkel (90°) i forhold til den valgte faldretning. (41) Fældesnit Fældesnittet saves fra den anden side af træet og skal ligge absolut horisontalt. Stå på venstre side af træet og sav med trækkende savkæde. Placér fældesnittet ca. 3-5 cm (1,5-2 tommer) over retningssnittets horisontalplan. Placer barkstøtten (hvis den er monteret) bag brudpunktet. Sav med fuld gas, og før savkæden/sværdet langsomt ind i træet. Vær opmærksom på, om træet bevæger sig i modsat retning i forhold til den valgte faldretning. Sæt en fældekile i eller et brækjern i fældesnittet, så snart snitdybden tillader det. (42) Fældesnittet skal afsluttes parallelt med retningssnitlinjen, så afstanden mellem de to er mindst 1/10 af stammens diameter. Den ikke gennemsavede del af stammen kaldes brudpunktet. Brudpunktet fungerer som et hængsel, som styrer retningen af det faldende træ. (43) Al kontrol over træets faldretning mistes, hvis brudpunktet er for lille eller gennemsavet, eller hvis retningssnit og fældesnit er forkert placeret. Når fældesnittet og retningssnittet er færdigsavet, skal træet begynde at falde af sig selv eller ved hjælp af fældekilen eller brækjernet. Vi anbefaler at bruge en sværdlængde, som er længere end træets diameter, så fælde- og retningssnit kan udføres med et såkaldt 'enkelt savsnit'. Se anvisningerne i afsnittet Tekniske data for at få oplysninger om, hvilke sværdlængder der anbefales til din motorsavsmodel. Der findes metoder til fældning af træer med en stammediameter, der er større end sværdlængden. Disse metoder medfører en meget stor risiko for, at sværdets kastrisikoområde kommer i nærheden af et objekt.

Håndtering af et mislykket fældningsforsøg
Nedtagning af et ”fastfældet træ” At tage et fastfældet træ ned er meget farligt og er forbundet med meget stor ulykkesrisiko. Forsøg aldrig at save det fældede træ ned. Undgå at arbejde inden for risikoområdet af det hængende og næsten fældede træ. Den sikreste metode er at bruge et spil. • Traktormonteret • Bærbar Savning i træer og grene, som befinder sig i spænd Forberedelser: Bedøm, i hvilken retning spændingen er rettet, samt hvor den har sit brudpunkt (dvs. det sted, hvor den ville brække over, hvis den blev spændt endnu mere). Afgør, hvordan du på den sikreste måde kan frigøre spændingen, og om du kan klare det. Ved særligt komplicerede situationer er den eneste sikre metode helt at undlade at bruge motorsaven og i stedet bruge et spil.

!

ADVARSEL! Vi fraråder utilstrækkeligt kvalificerede brugere at fælde et træ med en sværdlængde, som er kortere end stammediameteren!

Fældningen udføres med tre savsnit. Først laves retningssnittet, som består af et oversnit og et undersnit, og derefter afsluttes fældningen med fældesnittet. Ved korrekt placering af disse savsnit, kan man styre faldretningen meget præcist. Retningssnit Ved udsavningen af retningssnittet begynder man med oversnittet. Stå til højre for træet, og sav med trækkende savkæde. Sav derefter undersnittet, så det afsluttes præcis, hvor oversnittet slutter. (40) Retningssnitdybden skal være 1/4 af stammens diameter, og vinklen mellem over- og undersnit skal være mindst 45°.

92 – Danish

5451676-47 Rev. 4 2008-08-08

ARBEJDSTEKNIK / VEDLIGEHOLDELSE
Generelt gælder: Placér dig, så du ikke risikerer at blive ramt af træet /grene, når spændingen udløses. Lav et eller flere savsnit på eller i nærheden af brudpunktet. Sav så dybt ind og med så mange snit, som der kræves, for at spændingen i træet/grenen skal udløses så meget, at træet ”brækker af” ved brudpunktet. Sav aldrig helt igennem et objekt, der er i spænd! Hvis du skal save igennem træet/grenen, skal du lave to eller tre snit med en afstand på 3 cm og en dybde på 3-5 cm. Fortsæt med at save dybere, indtil spændingen i træet/ grenen fjernes. Sav træet/grenen fra den modsatte side, når spændingen er fjernet.

Generelt
Brugeren må kun udføre den form for vedligeholdelses- og servicearbejde, der beskrives i denne brugsanvisning. Mere omfattende arbejde skal udføres af et autoriseret serviceværksted.

Karburatorjustering
Dit Husqvarna-produkt er konstrueret og fremstillet i henhold til specifikationer, som reducerer de skadelige udstødningsgasser.

Funktion
• Via gasreguleringen styrer karburatoren motorens omdrejningstal. I karburatoren blandes luft/brændstof. Denne luft/brændstofblanding er justerbar. For at udnytte maskinens maksimale effekt, skal justeringen være korrekt. • T-skruen regulerer gasreguleringens stilling ved tomgang. Skrues T-skruen med uret fås et højere tomgangsomdrejningstal, og skrues den mod uret fås lavere tomgangsomdrejningstal.

Kastforebyggende foranstaltninger

!

ADVARSEL! Kast kan være lynhurtige, pludselige og voldsomme og kan kaste motorsav, sværd og savkæde mod brugeren. Er savkæden i bevægelse, når og hvis den rammer brugeren, kan der opstå meget alvorlige, ja endog livsfarlige personskader. Det er nødvendigt at forstå, hvad der forårsager kast, og at de kan undgås ved forsigtighed og korrekt arbejdsteknik.

Grundindstilling og tilkøring
Ved tilkøring på fabrikken foretages en grundindstilling af karburatoren. Finjustering skal udføres af en fagmand. Anbefalet omdrejningstal i tomgang: Se kapitlet Tekniske data. Finjustering af tomgang T Indstilling af tomgang gøres med skruen, der er afmærket T. Hvis justering er nødvendig, skrues tomgangsskruen T ind (med uret) med motoren i gang, indtil kæden begynder at rotere. Skru derefter ud (mod uret) igen, indtil kæden står stille. Korrekt indstillet tomgangsomdrejningstal er, når motoren arbejder jævnt i alle positioner med god marginal til det omdrejningstal, hvor kæden begynder at rotere.

Hvad er kast?
Kast er betegnelsen på en pludselig reaktion, hvor motorsav og sværd kastes fra et objekt, som er kommet i kontakt med sværdspidsens øverste kvadrant, det såkaldte kastrisikoområde. (44) Kast slår altid i sværdplanets retning. Det mest almindelige er, at motorsav og sværd kastes opad og bagud mod brugeren. Dog forekommer der andre kastretninger afhængigt af, hvor motorsaven befandt sig i det øjeblik, sværdets kastrisikoområde var i kontakt med et objekt. Kast kan kun ske, når sværdets kastrisikoområde kommer i kontakt med et objekt. (45) Kvistning

!

ADVARSEL! Hvis tomgangsomdrejningstallet ikke kan justeres, så kæden står stille, skal du kontakte serviceværkstedet. Brug ikke motorsaven, før den er korrekt indstillet eller repareret.

!

ADVARSEL! De fleste kastulykker sker ved afgrening. Anvend aldrig sværdet i kastrisikoområdet. Vær yderst forsigtig, og undgå, at sværdspidsen kommer i kontakt med pinden samt andre grene og genstande. Vær yderst forsigtig ved savning af grene, som befinder sig i spænd. De kan fjedre tilbage mod dig og resultere i, at du mister kontrollen, så der opstår skade.

Kontrol, vedligeholdelse og service af motorsavens sikkerhedsudstyr
Bemærk! Al service og alle reparationer af maskinen kræver specialuddannelse. Dette gælder især maskinens sikkerhedsudstyr. Hvis maskinen ikke klarer nogen af følgende kontroller, anbefaler vi, at du kontakter dit serviceværksted. Al vedligeholdelse ud over det, som tidligere er nævnt i denne bog, skal foretages af servicepartneren (forhandleren). Sluk motoren og fjern tændkablet før reparation eller vedligeholdelse

Sørg for, at du kan gå og stå sikkert! Arbejd fra venstre side af stammen. Arbejd så tæt ved motorsaven som muligt for at få den bedste kontrol. Når det er muligt, skal du lade savens vægt hvile på stammen. Flyt dig kun, når du har stammen mellem dig og motorsaven. Kapning af stammen til tømmerstokke Se instruktionerne i afsnittet Grundlæggende saveteknik.

5451676-47 Rev. 4 2008-08-08

Danish – 93

VEDLIGEHOLDELSE
Kædebremse med kastbeskyttelse
Kontrol af bremsebåndsslitage Rens kædebremsen og koblingstromlen for spåner, harpiks og snavs. Snavs og slitage påvirker bremsefunktionen. (46) Kontrollér regelmæssigt, at der er mindst 0,6 mm af bremsebåndets tykkelse tilbage på det mest slidte sted. Kontrol af kastbeskyttelse Kontrollér, at kastbeskyttelsen er hel og uden synlige defekter, f.eks. materialerevner. Før kastbeskyttelsen frem og tilbage for at kontrollere, at den går let, og at den er stabilt forankret ved dens led i koblingsdækslet. (47) Kontrol af træghedsfunktionen Sluk motoren, og hold motorsaven over en stub eller over et andet stabilt underlag. Slip det forreste håndtag, og lad motorsaven falde ned af sig selv mod stubben, mens det bageste håndtag drejer rundt. Når sværdspidsen rammer stubben, skal bremsen udløses. (48) Kontrol af bremsevirkning Anbring motorsaven på et stabilt underlag, og start den. Sørg for, at savkæden ikke kan komme i kontakt med jorden eller noget andet. Se anvisningerne under overskriften Start og stop. Hold motorsaven i et fast greb med tommelfingre og fingre rundt om håndtagene. Giv fuld gas, og aktivér kædebremsen ved at dreje venstre håndled mod kastbeskyttelsen. Slip ikke det forreste håndtag. Kæden skal stoppe øjeblikkeligt.

Stopkontakt
Start motoren, og kontrollér, at motoren slukkes, når stopkontakten sættes i stopposition.

Lyddæmper
Brug aldrig en maskine med en defekt lyddæmper. Kontrollér regelmæssigt, at lyddæmperen sidder fast i maskinen. Bemærk: Gnistfangernettet (A) på denne maskine kan udskiftes. (49) Ved eventuelle skader på nettet skal dette udskiftes. Ved et tilstoppet net overopvarmes maskinen med skader på cylinder og stempel til følge. Brug aldrig maskinen med en lyddæmper, der er i dårlig stand. Brug aldrig en lyddæmper uden eller med defekt gnistfangernet. For almindelige hjemmebrugere er det ikke nødvendigt at skifte lyddæmperen og gnistfangernettet. Efter 75 timers brug anbefaler vi, at lyddæmperen skiftes af en autoriseret Husqvarna-forhandler.

Luftfilter
Luftfilteret skal rengøres regelmæssigt for støv og snavs for at undgå: • Karburatorforstyrrelser • Startproblemer • Dårlig effekt • Unødvendig slitage på motorens dele. • Unormalt højt brændstofforbrug. • Luftfilteret (3) demonteres, når cylinderdækslet, skruen (1) og luftfilterdækslet (2) er afmonteret. Ved montering skal du sørge for, at luftfilteret kommer til at slutte helt tæt mod filterholderen. Ryst eller børst filteret rent. (50) En mere omhyggelig rengøring opnås ved at vaske luftfilteret i sæbevand. Et længe brugt luftfilter kan aldrig blive helt rent. Derfor skal filteret regelmæssigt udskiftes med et nyt. Et beskadiget luftfilter skal altid udskiftes. En HUSQVARNA motorsav kan forsynes med forskellige typer luftfilter afhængigt af arbejdsmiljø, vejrforhold, årstid etc. Spørg din forhandler til råds.

Gasreguleringslås
• Kontrollér, at gasreguleringen er låst i tomgangsstilling, når gasreguleringslåsen befinder sig i udgangsstilling. • Tryk gasreguleringslåsen ind, og kontrollér, at den vender tilbage til udgangsstillingen, når den slippes. • Kontrollér, at gasreguleringen og gasreguleringslåsen går let, og at returfjedersystemet fungerer. • Start motorsaven, og giv fuld gas. Slip gasreguleringen, og kontrollér, at kæden standser, og at den bliver stående stille. Hvis kæden roterer med gasreguleringen i tomgangsstilling skal karburatorens tomgangsjustering kontrolleres.

Tændrør
Tændrørets tilstand påvirkes af: • En forkert indstillet karburator. • En forkert olieblanding i brændstoffet (for meget eller forkert olie). • Et snavset luftfilter. Disse faktorer forårsager belægninger på tændrørets elektroder og kan forårsage driftsforstyrrelser og startproblemer. Hvis maskinens effekt er for lav, hvis den er svær at starte, eller hvis tomgangen er urolig, skal du altid først kontrollere tændrøret, inden der gøres noget andet. Hvis tændrøret er tilstoppet, skal det renses, og samtidig skal det kontrolleres, at elektrodeafstanden er 0,5 mm. Tændrøret bør udskiftes efter ca. en måneds drift, eller hvis det er nødvendigt, endnu tidligere. Bemærk! Brug altid anbefalet tændrørstype! Forkert tændrør kan ødelægge stempel/cylinder. Kontrollér, at tændrøret har såkaldt radiostøjdæmpning.

Kædefanger
Kontrollér, at kædefangeren er intakt, og at den er fastmonteret på motorsavens krop.

Højrehåndsbeskyttelse
Kontrollér, at højrehåndsbeskyttelsen er intakt og uden synlige defekter, f.eks. materialerevner.

Vibrationsdæmpningssystem
Kontrollér regelmæssigt vibrationsdæmpningselementerne for materialerevner og deformationer Kontrollér, at vibrationsdæmpningselementerne er fast forankrede mellem henholdsvis motorenhed og håndtagsenhed.

94 – Danish

5451676-47 Rev. 4 2008-08-08

VEDLIGEHOLDELSE
Vedligeholdelsesskema
Nedenfor vises en oversigt over det vedligeholdelsesarbejde, der skal udføres på maskinen. De fleste af punkterne er beskrevet i afsnittet Vedligeholdelse. Dagligt eftersyn(hver 5-10 t.) Ugentligt eftersyn(hver 10-25 t.) Månedligt eftersyn(hver 25-40 t.) Kontrollér bremsebåndet på kædebremsen med hensyn til slitage. Udskift bremsebåndet, når der er mindre end 0,6 mm tilbage på det mest slidte sted. Kontrollér koblingscentrumet, koblingstromlen og koblingsfjederen med hensyn til slitage.

Rengør maskinen udvendigt.

Kontrollér startmotoren, startsnoren og returfjederen.

Kontrollér, at gasreguleringens indgående dele fungerer Kontrollér, at vibrationsisolatorerne sikkerhedsmæssigt korrekt ikke er beskadigede. (Gasreguleringslås og gasregulering.) Rens kædebremsen, og kontrollér dens funktion ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Kontrollér, at kædefangeren ikke er defekt, og udskift om nødvendigt. Sværdet skal vendes dagligt for at få en mere jævn slitage. Kontrollér, at smørehullet i sværdet ikke er tilstoppet. Rens kædesporet. Har sværdet en næsetrisse, skal denne smøres. Kontrollér, at sværd og kæde får tilstrækkelig med olie. Kontrollér savkæden for synlige revner i nitter og led, hvis savkæden er sløv, eller nitter og led er unormalt slidte. Skift dem om nødvendigt. Fil kæden, og kontrollér dens stramning og tilstand. Kontrollér, at kædedrivhjulet ikke er unormalt slidt, udskift i nødvendige tilfælde. Rengør luftindtaget i startaggregatet. Kontrollér, at skruer og møtrikker er spændte. Kontrollér, at stopkontakten fungerer. Kontrollér, at hverken motor, tank eller brændstofrør lækker brændstof.

Fil eventuelle ujævnheder væk på sværdets sider.

Rens tændrøret. Kontrollér, at elektrodeafstanden er 0,5 mm.

Rengør karburatorrummet.

Rengør karburatoren udvendigt.

Rens luftfilteret. Udskift om nødvendigt.

Kontrollér brændstoffilteret og brændstofslangen. Udskift om nødvendigt. Tøm brændstoftanken, og rengør den indvendigt.

Tøm olietanken, og rengør den indvendigt. Kontrollér alle kabler og tilslutninger.

5451676-47 Rev. 4 2008-08-08

Danish – 95

TEKNISKE DATA
Tekniske data
235e Motor Cylindervolumen, cm3 Slaglængde, mm Tomgangsomdrejninger, o/min. Effekt, kW Tændingssystem Producent af tændingssystem Type af tændingssystem Tændrør Elektrodeafstand, mm Brændstof-/smøresystem Producent af karburator Type af karburator Volumen benzintank, liter Kapacitet oliepumpe ved 8500 o/min., ml/min. Volumen olietank, liter Type af oliepumpe Vægt Motorsav uden sværd, kæde samt med tomme tanke, kg Støjemissioner (se anm. 1) Lydeffektniveau, målt dB(A) Lydeffektniveau, garanteret LWA dB(A) Lydniveauer (se anm. 2) Ækvivalent lydtrykniveau ved brugerens øre, målt i henhold til gældende internationale normer, dB(A) Vibrationsniveauer (se anm. 3) Forreste håndtag, m/s2 Bageste håndtag, m/s2 Kæde/sværd Standard sværdlængde, tommer/cm Anbefalede sværdlængder, tommer/cm Effektiv skærelængde, tommer/cm Deling, tommer/mm Tykkelse på drivled, tommer/mm Type af drivhjul/antal tænder Kædehastighed ved maks. effekt, m/sek. 16/40 13-15 / 33-38 15,5/39 0,325/8,3 0,050/1,3 7 20,0 16/40 13-15 / 33-38 15,5/39 0,325/8,3 0,050/1,3 7 20,0 2,4 3,9 2,1 2,7 98,6 100,7 112 118 113 118 4,6 4,7 Zama W-33 0,3 7 0,20 Automatisk Zama W-33 0,3 7 0,20 Automatisk IIDA CD Champion RCJ 7Y 0,5 IIDA CD Champion RCJ 7Y 0,5 34 32 3000 1,3 / 9000 38 32 3000 1,5 / 9000 240e

Anm.1: Emission af støj til omgivelserne målt som lydeffekt (LWA) i henhold til Rådets direktiv 2000/14/EF. Anm. 2: Ækvivalent lydtrykniveau, i henhold til ISO 22868, beregnes som den tidsvægtede energisum for lydtrykniveauerne ved forskellige driftstilstande med følgende tidsinddeling: 1/3 tomgang, 1/3 maks. belastning, 1/3 maks. omdrejningstal. Anm. 3: Ækvivalent vibrationsniveau, i henhold til ISO 22867, beregnes som den tidsvægtede energisum for vibrationsniveauerne ved forskellige driftstilstande med følgende tidsinddeling: 1/3 tomgang, 1/3 maks. belastning, 1/3 maks. omdrejningstal.

96 – Danish

5451676-47 Rev. 4 2008-08-08

TEKNISKE DATA
Sværd- og kædekombinationer
Følgende kombinationer er CE-typegodkendte. Sværd Længde, tommer 13 15 16 18 Deling, tommer 0,325 0,325 0,325 0,325 1,3 Sporbredde (mm) Maks. antal tænder, næsehjul 10T 10T 10T 10T Husqvarna H30 Type Savkæde Længde, drivled (stk.) 56 64 66 72

H30

3/16” /4,8

60°

30°

10°

0,025”/0,65

EF-overensstemmelseserklæring
(Gælder kun Europa)
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf. +46-36-146500, erklærer hermed og påtager sig det fulde ansvar for, at motorsavene Husqvarna 235 og 240 fra 2007 årgangsserienummer og fremad (året er angivet i klartekst på typeskiltet plus et efterfølgende serienummer) opfylder forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV: - af den 22. juni 1998 ”angående maskiner” 98/37/EF, bilag IIA. - af den 15. december 2004 ”angående elektromagnetisk kompatibilitet” 2004/108/EØF samt gældende tillæg. - af den 8. maj 2000 ”angående emission af støj til omgivelserne” 2000/14/EF. Oplysninger om støjemissioner fremgår af kapitlet Tekniske data. Følgende standarder er opfyldt: EN ISO 12100-2:2003, CISPR 12:2001, EN ISO 11681-1:2004 Udpeget organ: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Sverige, har foretaget EF-typegodkendelse i henhold til maskindirektivets (98/37/EF) artikel 8, punkt 2c. Attester vedrørende EFtypegodkendelse i henhold til bilag VI har nummer: 404/07/1189. Endvidere har SMP, Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Sverige, bekræftet, at bestemmelserne i bilag V til Rådets direktiv af den 8. maj 2000 ”angående emission af støj til omgivelserne” 2000/14/EF opfyldes. Certifikaterne har nummer: 26/161/001 - 240, 26/161/002 - 235. Den leverede motorsav er i overensstemmelse med det produkt, der er godkendt i henhold til EF-typegodkendelse. Huskvarna, den 23. oktober 2007

Bengt Frögelius, Udviklingschef Motorsav

5451676-47 Rev. 4 2008-08-08

Danish – 97

INNLEDNING
Kjære kunde
Gratulerer med ditt valg om å kjøpe et Husqvarna-produkt! Husqvarna har aner som går tilbake til 1689, da kong Karl XI fikk oppført en fabrikk ved kanten av Huskvarnaelven for produksjon av musketter. Plasseringen ved Huskvarnaelven var logisk, ettersom elven ble benyttet til å produsere vannkraft og på den måten utgjorde et vannkraftverk. I de mer enn 300 år Husqvarna-fabrikken har eksistert er det blitt produsert utallige produkter, alt fra vedovner til moderne kjøkkenmaskiner, symaskiner, sykler, motorsykler m.m. I 1956 ble den første motorgressklipperen lansert, fulgt av motorsagen i 1959, og det er på dette området Husqvarna arbeider i dag. Husqvarna er i dag en av verdens ledende produsenter av skogs- og hageprodukter med kvalitet og yteevne som høyeste prioritet. Forretningsidéen er å utvikle, produsere og markedsføre produkter til skogs- og hagebruk samt bygg- og anleggsindustrien. Husqvarnas mål er også å være i forkant når det gjelder ergonomi, brukervennlighet, sikkerhet og miljøtenkning, og det er derfor det er utviklet en rekke finesser for å forbedre produktene på disse områdene. Vi er overbevist om at du vil sette pris på vårt produkts kvalitet og yteevne i lang tid fremover. Et kjøp av et av våre produkter gir deg tilgang til profesjonell hjelp med reparasjoner og service dersom noe tross alt skulle skje. Hvis maskinen ikke er kjøpt hos en av våre autoriserte forhandlere, så spør dem etter nærmeste serviceverksted. Vi håper du vil bli fornøyd med maskinen din og at den vil være din følgesvenn i lang tid fremover. Husk at denne bruksanvisningen er et verdipapir. Ved å følge dens innhold (bruk, service, vedlikehold osv.) kan du vesentlig forlenge maskinens levetid og også øke dens bruktverdi. Sørg for å overlate bruksanvisningen til den nye eieren hvis du selger maskinen din. Takk for at du bruker et Husqvarna-produkt! Sverdspissen må ikke komme i kontakt med noen gjenstander.

Symboler på maskinen:
ADVARSEL! Motorsager kan være farlige! Uforsiktig eller feilaktig bruk kan resultere i alvorlige skader eller dødsfall for brukeren eller andre. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruk alltid: • Godkjent vernehjelm • Godkjent hørselsvern • Vernebriller eller visir

Dette produktet er i overensstemmelse med gjeldende CE-direktiv.

Støyutslipp til omgivelsene ifølge EFs direktiv. Maskinens utslipp angis i kapitlet Tekniske data og på klistremerke.

Brukeren må alltid bruke begge hendene til å betjene motorsagen.

Bruk aldri en motorsag ved å holde den bare med én hånd.

Husqvarna AB arbeider løpende med å videreutvikle sine produkter, og forbeholder seg derfor retten til endringer vedrørende bl.a. form og utseende uten varsel.

ADVARSEL! Kast kan oppstå når sverdspissen kommer i kontakt med en gjenstand og forårsaker en reaksjon som kaster sverdet oppover og bakover mot brukeren. Dette kan forårsake alvorlig personskade.

Øvrige symboler/klistremerker angitt på maskinen gjelder spesifikke krav for sertifiseringer på visse markeder.

98 – Norwegian

5451676-47 Rev. 4 2008-08-08

INNLEDNING / INNHOLD
Hva er hva på motorsagen? (1)
1 Produkt- og serienummerskilt 2 Gassregulatorsperre (Hindrer ufrivillig gasspådrag.) 3 Fremre håndtak 4 Sylinderdeksel 5 Kastbeskyttelse 6 Lyddemper 7 Barkstøtte 8 Nesehjul 9 Bakre håndtak med høyrehåndsbeskyttelse 10 Gassregulator 11 Koplingsdeksel 12 Kjedefanger 13 Sagsverd 14 Sagkjede 15 Starthåndtak 16 Kjedeoljetank 17 Startmotor 18 Brennstofftank 19 Chokespak/Startgassperre 20 Bakre håndtak 21 Stoppbryter (På- og avslagning av tenning.) 22 Justeringsskruer forgasser 23 Brennstoffpumpe 24 Informasjons- og advarselsetikett 25 Kjedestrammerhjul 26 Knott 27 Sverdbeskyttelse 28 Kombinøkkel 29 Bruksanvisning

Innhold
INNLEDNING Kjære kunde .............................................................. Symboler på maskinen: ............................................. Hva er hva på motorsagen? ...................................... INNHOLD Innhold ...................................................................... GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Tiltak før bruk av en ny motorsag .............................. Viktig ......................................................................... Bruk alltid sunn fornuft .............................................. Personlig verneutstyr ................................................ Maskinens sikkerhetsutstyr ....................................... Skjæreutstyr .............................................................. MONTERING Montering av sverd og kjede .................................... BRENNSTOFFHÅNDTERING Brennstoff ................................................................. Fylling av brennstoff ................................................. Brennstoffsikkerhet .................................................. START OG STOPP Start og stopp ........................................................... ARBEIDSTEKNIKK Før hver gangs bruk: ................................................ Generelle arbeidsinstruksjoner ................................ Kastforebyggende tiltak ............................................ VEDLIKEHOLD Generelt ................................................................... Forgasserjustering ................................................... Kontroll, vedlikehold og service på motorsagens sikkerhetsutstyr ........................................................ Lyddemper ............................................................... Luftfilter .................................................................... Tennplugg ................................................................. Vedlikeholdsskjema .................................................. TEKNISKE DATA Tekniske data ........................................................... Sverd og kjedekombinasjoner ................................... EF-erklæring om samsvar ......................................... 98 98 99 99 100 100 100 101 101 102 105 106 106 106 107 108 108 111 111 111 111 112 112 112 113 114 115 115

5451676-47 Rev. 4 2008-08-08

Norwegian – 99

! ADVARSEL! Maskinens opprinnelige konstruksjon må ikke under noen omstendighet endres uten produsentens tillatelse.GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Tiltak før bruk av en ny motorsag • Les nøye gjennom bruksanvisningen. spesielt på øynene. Se anvisninger under overskriften Montering • Fyll bensin og start motorsagen. ADVARSEL! Lyddemperen inneholder kjemikalier som kan være kreftfremkallende.og servicetiltak må utføres av erfarne og kvalifiserte spesialister. Hvis du etter å ha lest disse instruksjonene fortsatt føler deg usikker vedrørende bruken. • Langvarig eksponering overfor støy kan gi varige hørselsskader. Se avnvisninger under ovrskriftene Skjæreutstyr og Tekniske data. ADVARSEL! En motorsag som brukes skjødesløst eller galt kan være et farlig redskap som kan forårsake alvorlige. Din forhandler. og bruk den ikke hvis den synes å ha blitt modifisert av andre. Vi står gjerne til tjeneste og gir deg råd som hjelper deg å bruke din motorsag på en bedre og sikrere måte. kjedeoljetåke og støv fra sagspon kan utgjøre en helsefare. OBS! Bruk alltid vernebriller eller ansiktsvisir for å redusere risikoen for skader fra gjenstander som slynges ut. Besøk din forhandler jevnlig for å se hvilken nytte du kan ha av de nyhetene som lanseres. ADVARSEL! Feil skjæreutstyr eller feil sverd/sagkjedekombinasjon øker risikoen for kast! Bruk bare de sverd/ sagkjedekombinasjonene vi anbefaler. Dette feltet kan under visse omstendigheter forstyrre pacemakere. små trebiter osv. ADVARSEL! Å kjøre en motor i et innestengt eller dårlig ventilert rom kan forårsake dødsfall ved kveling eller karbonmonoksidforgiftning. har drukket alkohol eller bruker medisiner som kan påvirke syn. Bruk aldri maskinen hvis du er trett. Bruk derfor alltid godkjent hørselsvern.(51) viser til illustrasjoner på side 2-5. • Kontroller skjæreutstyrets montering og justering. Det pågår et løpende arbeid med å forbedre design og teknikk . 4 2008-08-08 . Viktig VIGTIG! Maskinen er bare konstruert for saging i tre. med stor kraft. anbefaler vi at personer mde pacemaker rådfører seg med sin lege og pacemakerfabrikanten før denne maskinen tas i bruk. Se anvisninger under overskriften Tekniske data. Vær alltid forsiktig og bruk sunn fornuft. For å redusere risikoen for alvorlig eller livstruende skade. skogpleieskole eller ditt bibliotek kan opplyse deg om hvilket opplæringsmateriell og hvilke kurs som er tilgjengelige. Bruk aldri en maskin som det er noe galt med.forbedringer som øker din sikkerhet og efefktivitet. Unngå kontakt med disse elementene dersom lyddemperen blir skadd. ADVARSEL! Langvarig innånding av motorens avgasser. ! ! ! ! ! ! Bruk alltid sunn fornuft (2) Det er umulig å dekke alle tenkelige situasjoner du kan stilles overfor ved bruk av motorsag. vurderingsevne eller kroppskontroll. Følg vedlikeholds-. ADVARSEL! Denne maskinens tenningssystem genererer et elektromagnetisk felt under bruk. Bruk alltid originalt tilleggsutstyr. skal du rådføre deg med en ekstert før du fortsetter. 100 – Norwegian 5451676-47 Rev. Du bør kun bruke de sverd/sagkjedekombinasjoner vi anbefaler i kapitlet Tekniske data. Bruk aldri annet tilleggsutstyr enn det som er anbefalt i denne bruksanvisningen. til og med livstruende skader. Se anvisninger under overskriften Personlig verneutstyr. Ikke nøl med å kontakte din forhandler eller oss dersom du har spørsmål vedørende bruk av motorsag. kontroll. Uautoriserte endringer og/ eller tilleggsutstyr kan medføre alvorlige skader eller dødsfall for brukeren eller andre. Det er meget viktig at du leser og forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Dette kan forårsake alvorlig skade. En motorsag kan slynge i vei gjenstander som sagspon. Se anvisninger under overskriftene Håndtyering av brennstoff og Satrt og Stopp. Noen vedlikeholds. Bruk personlig verneutstyr. Se anvisninger under overskriften Vedlikehold. • Bruk ikke motorsagen før nok kjedesmøreolje har nådd sagkjedet. Ta gjerne opplæring i bruk av motorsag. og følg instruksjonene for filing. • (1) .og serviceinstruksjonene i denne bruksanvisningen. Unngå situasjoner du ikke føler deg tilstrekkelig kvalifisert for. Modifiser aldri denne maskinen slik at den ikke lenger stemmer overens med originalutførelsen. Se anvisninger under overskriften Smøring av skjæreutstyret.

Personlig verneutstyr eliminerer ikke skaderisikoen. Hvis hånden din bare streifer lett borti kastbeskyttelsen eller glir over den. men det reduserer virkningen av en skade hvis ulykken skulle være ute. vedlikehold og service av motorsagens sikkerhetsutstyr. må serviceverksted oppsøkes for reparasjon. For kontroll og vedlikehold. Hvis maskinen ikke består alle kontrollene. Hvis du gjør det og får et kast. dvs. De fleste kast er små og fører ikke alltid til at kjedebremsen aktiveres. En annen meget viktig funksjon er at den reduserer faren for at venstrehånden skal treffe sagkjedet hvis man mister taket rundt det fremste håndtaket. Kontakt nærmeste serviceverksted dersom du trenger ytterligere opplysninger. og av motorsagen posisjon i forhold til det som kastrisikosektoren på sverdet har kommet i kontakt med. ! ADVARSEL! De fleste motorsagsulykker inntreffer når sagkjedet treffer brukeren. når sagen holdes i fellingsstilling. • Kjedebremsen skal alltid være på når motorsagen startes for å hindre kejdet i å rotere. Ha alltid verktøy for brannslokking for hånden i tilfelle du skulle trenge det. eller så aktiveres kjedebremsen først når sagen har rukket å svinge et godt stykke rundt. VIGTIG! Det kan kome gnister fra lyddemperen. ! ADVARSEL! Bruk aldri en maskin med defekt sikkerhetsutstyr. men det er bare du som bruker som kan hindre at de oppstår. kan det hende at kraften ikke er tilstrekkelig sterk til å utløse kjedebremsen. • Godkjent vernehjelm • Hørselsvern • Vernebriller eller visir • Hansker med sagvern • Bukser med sagvern • Støvler med sagvern. Be forhandleren om hjelp ved valg av utstyr. Kjedebrems med kastbeskyttelse Din motorsag er utstyrt med kjedebrems som er konstruert slik at den stanser sagkjedet ved kast. • Brannslokkingsapparat og spade Klærne bør ellers være ettersittende uten å begrense bevegelsesfriheten. samt deres funksjon. Ved mindre voldsomme kast eller i arbeidssituasjoner hvor kastrisikosektoren befinner seg nær brukeren. (3) • Aktivering skjer når kastbeskyttelsen (B) føres fremover. slipper du kanskje taket i det fremre håndtaket og aktiverer ikke kjedebremsen. 4 2008-08-08 Norwegian – 101 . Du skal også ha et fast grep om motorsagens håndtak når du arbeider. Ved denne typen grep. • Bruk kjedebrems som 'parkeringsbrems' ved start samt ved kortere fortlytting for å hindre ulykker der bruker eller omgivelser ufrivillig kan komme i kontakt med sagkjedet i bevegelse. Se anvisninger under overskriften Kontroll. Det kreves en viss kraft for å føre kastbeskyttelsen forover. (3) • Denne bevegelsen aktiverer en fjærspent mekanisme som spenner bremsebåndet (C) rundt motorens kjededriftssystem (D) (koplingstrommelen). Ved voldsomme kast og når sverdets kastrisikosektor befinner seg så langt borte fra brukeren som mulig. Det forekommer også visse arbeidsstillinger som gjør at hånden din ikke kan nå kastbeskyttelsen for å aktivere kjedebremsen. Maskinens levetid kan forkortes og risikoen for ulykker kan øke dersom vedlikehold av maskinen ikke utføres på riktig måte og dersom service og/eller reparasjoner ikke er fagmessig utført. f. når venstre hånd er plassert slik at den ikke kan utløse kastbeskyttelsen. I en slik situasjon kan det hende at kjedebremsen ikke rekker å stanse kjedet før det treffer deg.eks. se anvisninger under overskriften Kontroll. Vær forsiktig ved bruk og påse at sverdets kastrisikosektor aldri kommer i berøring med noe. Sikkerhetsutstyret skal kontrolleres og vedlikeholdes. er kjedebremsen konstruert slik at den aktiveres av kjedebremsens motvekt (treghet) i kastretningen. vedlikehold og service av motorsagens sikkerhetsutstyr. På den måten hjelper du til å forhindre skogbrann. • Ved felling er venstrehånden i en stilling som umuliggjør aktivering av kjedebremsen. • Kast skje lynraskt og meget voldsomt. Ved slike kast gjelder det å holde motorsagen i et fast grep og ikke slippe den. Maskinens sikkerhetsutstyr I dette avsnittet forklares hva maskinens sikkerhetsdetaljer er. aktiveres kjedebremsen manuelt med venstre hånd. Se anvisninger under overskriften Hva er hva? for å se hvor disse detaljene er plassert på din maskin. • Om kjedebremsen aktiveres manuelt eller via treghetsfunksjonen styres av hvor voldsomt kastet er. 5451676-47 Rev. Vil min hånd alltid aktivere kjedebresmen ved kast? Nei. kan kjedebremsen bare aktiveres via treghetsfunksjonen. (4) • Kastbeskyttelsen er ikke bare konstruert for å aktivere kjedebremsen. ståltupp og sklisikker såle • Førstehjelpsutstyr må alltid finnes for hånden. sverdet og kjedet eller annen kilde. En kjedebrems reduserer faren for ulykker. mot det fremste håndtaket. Ved all bruk av maskinen skal det brukes godkjent personlig verneutstyr. • Kjedebremsen frikoples ved at kastbeskyttelsen føres bakover.GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Personlig verneutstyr • Kjedebremsen (A) aktiveres enten manuelt (via vendtrehånden) eller med treghetsfunksjonen.

Saging i harde treslag (de fleste løvtrær) gir mer vibrasjoner enn saging i myke treslag (de fleste bartrær). spesielt ved håndtering nær brannfarlige stoffer og/eller gasser.eller nerveskader hos personer som har blodsirkulasjonsforstyrrelser. men hvis sverdet er for nær deg. • Øker skjæreutstyrets levetid. Når sperren (A) trykkes ned i håndtaket (= når man holder rundt håndtaket). inklusive skjæreutstyr. ! Vil kjedebremsen alltid beskytte meg mot skader hvis et kast inntreffer? Nei. forandringer i hudens farge eller overflate. øker vibrasjonsnivået. tilbakestilles både gassregulatoren og sperren til sin opprinnelige posisjon. • Gir optimal skjæreytelse. • Reduserer forekomsten av sagkjedeavhopp og sagkjedebrudd. Disse symptomene kan øke ved lave temperaturer. For det tredje kan kjedebremsen aktiveres. Gassregulatorsperre Gassregulatorsperren er konstruert for å hindre at gassregulatoren aktiveres ufrivillig. Hvis kjedebremsen hadde vært for følsom. ADVARSEL! Overeksponering for vibrasjoner kan føre til blodkar. Stoppbryter Stoppbryteren skal brukes for å slå av motoren. For det andre må kastet være tilstrekkelig kraftig for å aktivere kjedebremsen. Vi anbefaler at du gjør dette før du påbegynner hver arbeidsøkt. ”stikk”. vedlikehold og service av motorsagens sikkerhetsutstyr. For det første må bremsen din fungere. I områder med varmt og tørt klima kan faren for brann være stor. Ha verktøy for brannslokking tilgjengelig. • Unngår økning av vibrasjonsnivåer. Skjæreutstyr Dette avsnittet omhandler hvordan du ved korrekt vedlikehold og bruk av riktig type skjæreutstyr: • Gjør maskinen mindre utsatt for kast. Høyrehåndsvern Høyrehåndsvernet skal beskytte hånden hvis kjedet hopper av eller ryker. (5) ! ADVARSEL! Motorens avgasser er varme og kan inneholde gnister som kan forårsake brann. En defekt lyddemper kan øke lydnivået og brannfaren betraktelig. hender eller håndledd. ville den aktiveres stadig vekk. For det første må bremsen din fungere for å gi den tiltenkte beskyttelsen. For det andre må den aktiveres som beskrevet over for å stanse sagkjedet ved et kast.GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vil treghetsaktivering av kjedebremsen alltid skjer hvis det inntreffer et kast? Nei. manglende følelse. ”kiling”. Start derfor aldri maskinen innendørs eller i nærheten av lettantennelig materiale! Kjedefanger Kjedefangeren er konstruert for å fange opp et avhoppet eller avslitt kjede. Motorsagkroppen. og det ville være tungvint. Bruk aldri en motorsag uten eller med defekt gnistfangernett dersom gnistfangernett er påbudt i ditt arbeidsområde. 4 2008-08-08 . frikoples gassregulatoren (B). smerte. se anvisninger under overskriften Kontroll. Maskinens avvibreringssystem reduserer overføringen av vibrasjoner mellom motorenhet/skjæreutstyr og maskinens håndtak. ! Avvibreringssystem Din maskin er utstyrt med et avvibreringssystem som er konstruert for å gi en mest mulig vibrasjonsfri og behagelig bruk. manglende eller redusert styrke. Disse symptomene opptrer vanligvis i fingrer. Vær oppmerksom på brannfaren. Oppsøk lege hvis du opplever fysiske symptomer som kan relateres til overeksponering for vibrasjoner. Det er bare du selv og en korrekt arbeidsteknikk som kan eliminere kast og dets farer. Det forekommer at disse områdene er regulert ved lovgivning og forskrifter om at lyddemperen blant annet skal være utstyrt med godkjent gnistfangernett (A). Denne posisjonen innebærer at gassregulatoren automatisk låses på tomgang. ADVARSEL! Bruk aldri en motorsag uten eller med defekt lyddemper. og sørge for at greiner og kvister ikke påvirker grepet rundt det bakerste håndtaket. kan det hende at bremsen ikke rekker å bremse og stanse kjedet før motorsagen treffer deg. (6) OBS! Lyddemperen blir meget varm både under bruk og etter stopp. Saging med uskarpt eller feil skjæreutstyr (feil type eller feil filt). Eksempel på slike symptomer er dovning. er opphengt i håndtaksdelen med såkalte avvibreringselementer. Lyddemper Lyddemperen er konstruert for å redusere lydnivået samt for å lede bort motorens avgasser fra brukeren. Dette gjelder også tomgangskjøring. 102 – Norwegian 5451676-47 Rev. Det er lett å teste bremsen. Når grepet rundt håndtaket slippes. Dette unngås i de fleste tilfeller ved korrekt kjedespenning (se anvisninger under overskriften Montering) og korrekt vedlikehold og service på sverd og kjede (se anvisninger under overskriften Generelle arbeidsinstruksjoner).

• Kontroller at sagkjedet er stramt. desto lavere risiko for kast. Sverdet må være tilpasset motorsagens konstruksjon. Høydeavstanden mellom disse avgjør skjæredybden. Sverd • Lengde (tommer/cm) • Antall tenner i nesehjulet (T).GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Grunnregler • Bruk bare det skjæreutstyret vi anbefaler! Se anvisninger under overskriften Tekniske data. • Fil alltid fra skjærtannens innside og utover. For dårlig stramming gjør sagkjedet ustabilt i sideretningen. Se anvisninger under overskriften Tekniske data for informasjon om hvilke sverd-/ kjedekombinasjoner vi anbefaler. noe som gjør det vanskelig å file korrekt. et bestemt antall drivlenker.og kastredusert utførelse. • Sagkjededeling (=pitch) (tommer). Sverdets nesehjul og motorsagens kjededrivhjul må være tilpasset til Filing av skjærtenner Til filing av skjærtenner trengs en rundfil og en filmal. deretter snus motorsagen og tennene på den andre siden files. Fil alle tennene på den ene siden først. (7) Ved filing av skjærtenner er det fire mål som må tas hensyn til. Se anvisninger under overskriften Tekniske data angående hvilken rundfildiameter og hvilken filmal som anbefales til sagkjedet på din motorsag. Sverdsporets bredde må være tilpasset til bredden på sagkjedets drivlenke. Derfor anbefaler vi at du bruker vår filmal. kan effekten av et kast reduseres. VIGTIG! Ingen sagkjeder eliminerer risikoen for kast. avstanden mellom drivlenkene. Det gir bare sagflis. • Sørg for god smøring og korrekt vedlikehold av skjæreutstyret! Utilstrekkelig smøring av sagkjedet øker risikoen for sagkjedebrudd og øker slitasjen på sverd. Ved å bruke skjæreutstyr med ”innebygd” kastreduksjon og å file og vedlikeholde sagkjedet korrekt. Den sikrer at sagkjedet files med optimal kastreduksjon og skjærekapasitet. og følg instruksjonene for filing. ! ! ADVARSEL! Avvik fra filingsinstruksjonen gir en betydelig større fare for kast. Noen uttrykk som spesifiserer sverd og sagkjede For å opprettholde alle sikkerhetsdetaljer på skjæreutstyret. Løft filen når den føres tilbake. Sagkjede • Sagkjededeling (=pitch) (tommer) • Drivlenkebredde (mm/tommer) • Drivlenkeantall (stk. • Sagkjedehull og hull for kjedestrammertapp. Et sagkjede som er slipt feil eller skadet øker risikoen for ulykker. • Hold sagkjedets tenner godt og korrekt filt! Følg våre instruksjoner og bruk anbefalt filmal. • Sverdsporbredde (tommer/mm). Sagkjede Et sagkjede er oppbygd av et antall ulike lenker som leveres både i standard. Kast kan bare unngås ved at du som bruker sørger for at sverdets kastrisikosektor aldri kommer i kontakt med en gjenstand. 5451676-47 Rev. Hver sverdlengde gir. sagkjede og sagkjedets drivhjul. sagkjede og sagkjedets drivhjul. Et meget sløvt sagkjede gir ikke trespon i hele tatt. 1 Fiilingsvinkel 2 Støtvinkel 3 Filstilling 4 Rundfildiameter Det er meget vanskelig å file sagkjedet korrekt uten hjelpemiddel. • Hold sagkjedet stramt! Et kjede som er for slakt øker risikoen for sagkjedeavhopp og gir større slitasje på sverd. ADVARSEL! Enhver kontakt med en roterende sagkjede kan forårsake svært alvorlige skader. Se anvisninger under overskriften Tekniske data.) Filing og justering av understilling for sagkjede Kastreduserende skjæreutstyr ! ADVARSEL! Bruk alltid hansker når du arbeider med kjedet for å beskytte hendene mot skade. • Hold korrekt understilling! Følg våre instruksjoner og bruk anbefalt understillingsmal. Antall drivlenker (stk). • Et godt skjerpet sagkjede eter seg gjennom treet selv og gir trespon som er store og lange. For stor understilling øker risikoen for kast. • Den sagende delen av et sagkjede kalles tannlenke og består av en skjærtann (A) og en rytter (B). Sverd Jo mindre neseradius. 4 2008-08-08 Norwegian – 103 . Et tegn på at sagkjedet er sløvt er at du må presse skjæreutstyret gjennom treet og at tresponene er meget små. bør du erstatte slitte og skadde sverd-/ kjedekombinasjoner med et sverd og et kjede som Husqvarna anbefaler. Se anvisninger under oevrskriften Tekniske data angående hvilke data som gjelder ved filing av din motorsags sagkjede. Generelt angående filing av skjærtenner • Sag aldri med sløvt sagkjede. i kombinasjon med sagkjededeling og antall tenner i nesehjulet. ! ADVARSEL! Feil skjæreutstyr eller feil sverd/sagkjedekombinasjon øker risikoen for kast! Bruk bare de sverd/ sagkjedekombinasjonene vi anbefaler.

Hvis sagkjedesmøringen ikke fungerer: • Kontroller at sverdets sagkjedeoljekanal er åpen. Bruk flatfilen for å file vekk overskuddet på den overskytende delen av rytteren. (12) 104 – Norwegian 5451676-47 Rev. Hvis sagkjedesmøringen ikke fungerer etter gjennomgang av de kontrollene og tiltakene som er nevnt ovenfor. Rett sverdspissen mot noe fast og lyst i en avstand på ca 20 cm (8 tum). demonter og rengjør sverdspor og sagkjede før lengre tids oppbevaring. Etter 1 minutts kjøring på 3/4 gass skal det vises en tydelig oljestripe på den lyse flaten.GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER • Fil slik at alle tennene blir like lange.16") av skjærtennenes lengde. Vi anbefaler at du bruker vår filmal for understilling for å få riktig understillingsmål og riktig vinkel på rytteren. at man følger vår anbefalte forgasserinnstilling (en for ”mager” innstilling gjør at bensinen holder lenger enn kjedeoljen) og at man følger våre anbefalinger når det gjelder skjæreutstyr (et sverd som er for langt krever mer kjedeolje). • Kontroller at sverdets nesehjul går lett og at nesehjulets smørehull er åpent. Vi anbefaler at understillingen justeres hver tredje gang sagkjedet files. VIGTIG! Ved bruk av vegetabilsk sagkjedeolje. ! ADVARSEL! For stor understilling øker sagkjedets risiko for kast! Sagkjedeolje En sagkjedeolje må ha god vedheft til kjedet samt ha gode flyteegenskaper uansett om det er varmt eller kaldt. Generelt skal sagkjedet strammes så hardt som mulig. jo lengre blir det. Løft sverdspissen når du justerer kjedestrammingen. Rengjør og smør ved behov. • Legg filmalen over sagkjedet. Påfylling av sagkjedeolje • Alle motorsagsmodellene våre har automatisk smøring av sagkjedet. Når det bare gjenstår 4 mm (0. Kontroll av sagkjedesmøring • Kontroller sagkjedesmøringen hver gang du fyller brennstoff. Stramming av sagkjedet ! ! ADVARSEL! Et for slakt sagkjede kan føre til at kjedet hopper av. Selv et kjede som ikke beveger seg kan forårsake alvorlige skader åp brukeren eller andre som kommer til kjedet. For å beholde maksimal skjærekapasitet må rytteren senkes til anbefalt nivå. (11) • Juster kjedestrammingen ved å dreie hjulet ned (+) for økt stramming og opp (-) for å slippe opp strammingen. Understillingen er korrekt når det ikke merkes motstand når du drar filen over malen. Informasjon om bruk av filmalen er å finne på emballasjen. Ellers er det fare for at sagkjedeoljen oksiderer. ADVARSEL! Bruk alltid godkjente vernehansker. (13) • Fold inn knotten igjen for å låse strammingen. (9) • Løs ut knotten ved å folde den ut. En del av modellene kan også fås med justerbar oljetilførsel. Som motorsagsprodusent har vi utviklet en optimal sagkjedeolje som gjennom sin vegetabilske base dessuten er biologisk nedbrytbar. Se anvisninger under overskriften Smøring av sverdets nesehjul. noe som kan forårsake alvorlig. anbefales vanlig sagkjedeolje. hvilket medfører at sagkjedet blir stivt og sverdets nesehjul setter seg fast. Jo mer du bruker et sagkjede. Denne sikkerhetsfunksjonen forutsetter imidlertid at man bruker korrekt sagkjedeolje (en olje som er for tynn og lettflytende tømmer oljetanken før bensinen tar slutt). er sagkjedet utslitt og må kastes. Strammingen av sagkjedet skal kontrolleres hver gang du fyller bensin. Bruk aldri spillolje! Den er skadelig både for deg. Rengjør ved behov. til og med livstruende skade. • Til justering av understillingen trengs en flatfil og en understillingsmal. OBS! Et nytt sagkjede trenger en innkjøringsperiode der man kontrollerer sagkjedestrammingen oftere. • Trekk til sverdkoplingen ved å vri kjedestrammerhjulet med urviseren mens du holder opp sverdspissen. maskinen og miljøet. (10) • Drei knotten mot urviseren for å løsne stangdekselet. (8) Generelt angående justering av understilling • Ved filing av skjærtennene reduseres understillingen (=skjæredybden). til og med livstruende skade. Se anvisninger under overskriften Tekniske data angående hvor stor understillingen skal være på ditt din motorsags sagkjede. Dersom vår sagkjedeolje ikke er tilgjengelig. Justering av understilling • Når understillingen justeres. men ikke hardere enn at det lett kan dras rundt for hånd. OBS! Denne anbefalingen forutsetter at skjærtennenes lengde ikke er filt unormalt langt ned. • Sagkjedeoljetanken og bensintanken er dimensjonert slik at bensinen skal ta slutt før sagkjedeoljen tar slutt. • Kontroller at sverdsporet er rent. Rengjør ved behov. Det er viktig at skjæreutstyret justeres etter denne forandringen. Vi anbefaler deg å bruke vår olje for å maksimere både sagkjedets og miljøets levetid. 4 2008-08-08 . (14) Smøring av skjæreutstyret ! ADVARSEL! For dårlig smøring av skjæreutstyret kan resultere i sagkjedebrudd som kan medføre alvorlig. må skjærtennene være nyfilt. må du oppsøke serviceverksted.

Se anvisninger under overskriften Generelle arbeidsinstruksjoner. • Om sagkjedet er stivt. kontakt ditt serviceverksted. 4 2008-08-08 Norwegian – 105 . men fortsatt kan dreies lett for hånd. Plasser sverdet i bakerste stilling. Kontroller at motorsagens sikkerhetsutstyr fungerer. (18) Kontroller at eggen på tannlenkene er vendt forover på oversiden av sverdet. Legg kjedet over drivhjulet og i sverdsporet. Kontroll av slitasje på skjæreutstyret Kontroller sagkjedet hver dag med tanke på: • Synlige sprekker i nagler og lenker.GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER / MONTERING Kjededrivhjul Koplingstrommelen er utstyrt med et Spur-drivhjul (kjededrivhjulet loddet fast på trommelen). Hold opp spissen av stangen og trekk til stangkoplingen ved å dreie knotten med urviseren. • Om nagler og lenker er unormalt kraftig slitt. (15) • Om sverdsporet er unormalt slitt. (16) • Om sverdnesen er unormalt eller ujevnt slitt. Se anvisninger under overskriftene Personlig verneutstyr. 5451676-47 Rev. Skjæreutstyr og Generelle arbeidsinstruksjoner. Bruk anbefalt skjæreutstyr og kontroller at det er i god stand. Skift sagkjedet hvis det oppviser ett eller flere av ovennevnte punkter. Fjern knotten og ta av koplingsdekselet (kjedebrems). Når det gjenstår bare 4 mm av lengden på skjærtannen. (17) Monter sverdet over sverdboltene. er sagkjedet utslitt og må kastes. Kastforebyggende tiltak. Kjedet skal strammes til det ikke henger ned fra undersiden av stangen. kontroll og/eller vedlikehold. Ta av transportringen. (19) Stram kjedet ved å dreie hjulet ned (+). (20) ! ADVARSEL! De fleste motorsagsulykker inntreffer når sagkjedet treffer brukeren. Kjededrivhjul skal skiftes hver gang sagkjedet skiftes. Kontroller slitasjenivået på kjededrivhjulet regelmessig. Montering av sverd og kjede ! ADVARSEL! Kontroll og/eller vedlikehold skal utføres med avslått motor. har du kjørt med for slakt sagkjede. (12) Kjedet er riktig strammet når det ikke henger ned fra undersiden av stangen. Monter koplingsdekselet (kjedebremsen) og lokaliser kjedestrammertappen i hullet i sverdet. Fil bort ved behov. For å unngå ufrivillig start. Bruk personlig verneutstyr. Unngå all bruk som du ikke føler deg tilstrekkelig kvalifisert for. må derfor tennplugghetten alltid tas av tennpluggen ved montering. Skift det hvis det er unormalt slitt. Sverd Kontroller regelmessig: • Om det har dannet seg grader på utsidene av sverdbommene. Se anvisninger under overskriften Personlig verneutstyr. Kontroller at kjedets drivlenker passer på drivhjulet og at kjedet ligger riktig i sverdsporet. • For maksimal levetid bør sverdet snus hver dag. Skift sverd ved behov. Vi anbefaler at det brukes et nytt sagkjede som mål på hvor slitt det sagkjedet du nå bruker er. Stoppekontakten går automatisk tilbake til startstilling. Montering av barkstøtte For montering av barkstøtte. Begynn på oversiden av sverdet. Se anvisninger under overskriften Maskinens sikkerhetsutstyr. Bruk alltid hansker når du arbeider med kjedet for å beskytte hendene mot skade. Unngå situasjoner der det er risiko for kast. (13) På et nytt kjede må kjedespenningen kontrolleres ofte til kjedet er kjørt inn. Kontroller kjedespenningen regelmessig. Riktig kjede betyr god skjærekapasitet og lang levetid. Se anvisninger under Generelle arbeidsinstruksjoner og Generelle sikkerhetsinstruksjoner. Kontroller at kjedebremsen ikke er i utløst stilling ved å føre kjedebremsens kastbeskyttelse mot den fremre håndtaksbøylen. Hvis det har dannet seg en ”grop” der sverdnesens radius slutter på sverdets underside.

• Lav oljekvalitet eller for fet olje/bensinblanding kan svekke katalysatorens funksjon og forkorte dens levetid. liter Totaktsolje. skift klær. ! ADVARSEL! Brennstoff og brennstoffdamp er meget brannfarlig. For å sikre riktig blandingsforhold. Vask de kroppsdeler som har vært i kontakt med brennstoff. Vær forsiktig ved håndtering av brennstoff og kjedeolje. • Lufttemperaturer under 0°C gjør en del oljer tregtflytende. • Bland ikke drivstoff for mer enn maks. • Bruk aldri spillolje. Blanding • Bensin og olje må alltid blandes i en ren beholder som er godkjent for bensin. • Sørg for god ventilasjon ved tanking og blanding av brennstoff (bensin og totaktsolje). Innkjøring Kjøring på altfor høyt turtall i lengre perioder skal unngås de første 10 timene.eks. • Flytt maskinen minst 3 m fra tankingsstedet før du starter den. som kan resultere i alvorlige motorhavarier. 4 2008-08-08 . sverd og kjede. Rengjør brennstoff. Tørk av maskinen og la bensinrestene fordampe. Fylling av brennstoff ! ADVARSEL! Følgende forholdsregler reduserer brannfaren: Det må ikke røykes og heller ikke plasseres varme gjenstander i nærheten av brennstoffet. Stans motoren og la den avkjöles noen minutter för brennstoff fylles på.40 3% (1:33) 0. Fyll derfor alltid begge tankene samtidig. Hell deretter i hele oljemengden. • Bruk aldri totaktsolje beregnet til vannkjølte påhengsmotorer. Flytt alltid maskinen fra tankingsstedet før start. • Hvis maskinen ikke brukes over en lengre periode.og innåndingsfare. Bland (rist) brennstoffblandingen. Åpne tanklokket sakte ved påfylling av brennstoff slik at et eventuelt overtrykk forsvinner sakte. 106 – Norwegian 5451676-47 Rev. Påse at brennstoffet er godt blandet ved å riste beholderen før tanken fylles. bruk HUSQVARNA totakts motorolje som er lagd spesielt for våre luftkjølte totaktsmotorer. • Begynn alltid med å helle i halvparten av bensinen som skal blandes. • Bruk aldri olje beregnet på firetaktsmotorer. Hvis man kjører motoren på bensin med lavere oktantall enn 90. er det viktig at oljemengden som skal blandes måles nøyaktig. kan det medføre banking. såkalt outboardoil (med betegnelsen TCW). 1 måneds behov.30 0. Ved blanding av små mengder brennstoff vil selv små feil i oljemengden virke kraftig inn på blandingsforholdet. Kjedeolje • Til smøring anbefaler en spesiell olje (kjedesmøreolje) med god hefteevne. ! Bensin ADVARSEL! Sørg for god luftventilasjon ved håndtering av brennstoff. • Ved arbeid med kontinuerlig høye turtall (f. liter 2% (1:50) 5 10 15 20 0.10 0. • Start aldri maskinen: 1 Hvis du har sølt brennstoff eller kjedeolje på maskinen. 1:33 (3 %) med andre oljer lags for luftkjølte totaktsmotorer klassifisert for JASO FB/ISO EGB.45 0. • Bruk blyfri eller blyholdig kvalitetsbensin. med skader på pumpens deler som følge.60 Tørk rent rundt tanklokket. • Bland (rist) brennstoffblandingen omhyggelig før den fylles over på maskinens brennstofftank. Dette medfører økt motortemperatur og økt lagerbelastning. Husk brann-.15 0. Dette medfører skader på oljepumpe. Brennstoffsikkerhet • Fyll aldri brennstoff på maskinen når motoren er i drift.BRENNSTOFFHÅNDTERING Brennstoff Bemerk! Maskinen er utstyrt med totaktsmotor og må alltid kjøres på en blanding av bensin og totaktsolje. skal brennstofftanken tømmes og rengjøres. Dette kan medføre overbelastning av oljepumpen. Fyll på resten av bensinen. Bensin.30 0. Totaktsolje • For beste resultat og yteevne. 2 Hvis du har sølt brennstoff på deg selv eller klærne dine. kvisting).20 0. Volumet på kjedeoljeog brennstofftank er vel avpasset til hverandre. • Anbefalt laveste oktantall er 90 (RON). Forurensninger i tankene fører til driftsforstyrrelser. Trekk tanklokket godt til etter bruk. • Det er viktig å bruke riktig oljetype i forhold til lufttemperaturen (riktig viskositet). Bruk såpe og vann. Brennstoffilteret skal skiftes minst en gang årlig. anbefales høyere oktantall. Blandingsforhold 1:50 (2 %) med HUSQVARNA totaktsolje.og kjedeoljetanken regelmessig. • Kontakt serviceverkstedet ved valg av kjedesmøreolje. eksplosjons.

• Påse at maskinen er ordentlig rengjort og at fullstendig service er utført før langtids oppbevaring. På denne måten unngår du unødig slitasje på kopling. men uten å stille chokeregulatoren i chokestilling. Når chokehendelen er trukket helt ut. Motorsagen må aldri fallstartes. Blæren behøver ikke å fylles helt. (24) ! ADVARSEL! Bruk aldri en maskin med synlige skader på tennplugghette og tenningskabel. sagkjede og samtlige deksler er korrekt montert. Vær bevisst på faren ved innånding av motorens avgasser. sagkjede og samtlige deksler er montert. Rengjør maskinen.motorer. Selv et kjede som ikke beveger seg kan forårsake alvorlige skader åp brukeren eller andre som kommer til kjedet. Monter sverdbeskyttelsen. (27) Fordi kjedebremsen fremdeles er innkoplet må motorens turtall ned til tomgang så raskt som mulig. (25) Transport og oppbevaring • Oppbevar motorsagen og brennstoffet slik at eventuelle lekkasjer og damper ikke står i fare for å komme i kontakt med gnister eller åpen ild. varmekjeler eller lignende. Start Grip rundt det fremre håndtaket med venstre hånd. På sagens bakkant (A) er det en forenklet startpåminnelse med bilder som beskriver respektive steg. hvilket kan forårsake brann. (28) Langtids oppbevaring Tøm bensin. Hold et fast grep slik at tomlene og fingrene lukker om motorsagens håndtak. el. (30) • Start aldri maskinen innendørs. koplingstrommel og bremsebånd. trekk startsnoren langsomt ut med høyre hånd til du merker motstand (starthakene griper inn) og trekk deretter raskt og kraftig til. og skyve den inn igjen.og venstrehendte. skal bruke dette grepet. Oppbevar bensinen i godkjente kanner på et sikkert sted. • Brennstoff skal alltid oppbevares i beholdere som er spesielt beregnet og godkjent for dette. Surr aldri startlinen rundt hånden. (22) Startgass: Kombinert choke/startgass-stilling oppnås når hendelen stilles i choke-stilling. Se anvisninger under overskriften Vedlikeholdsskjema. Hør med nærmeste bensinstasjon hvor du kan bli kvitt overflødig brennstoff og sagkjedeolje. både høyre. Se anvisninger under overskriften Montering Uten sverd og kjede montert på motorsagen kan koplingen løsne og forårsake alvorlige skader. Grip starthåndtaket. Plasser maskinen på et fast underlag. (29) • Kjedebremsen skal alltid være på når motorsagen startes. Plasser høyre fot på underdelen av det bakre håndtaket og press motorsagen mot bakken. noe som høres ved en "poff"-lyd.og oljetankene på et godt ventilert sted. Aktiver bremsen ved å føre kastbeskyttelsen forover. Alle brukere.og sagkjedeoljetanken tømmes. el. Ellers kan koplingen løsne og forårsake personskade. Det er risiko for gnistdannelse. Bemerk! Still kjedebremsen tilbake ved å føre kastbeskyttelsen (markert ”PULL BACK TO RESET”) mot håndtaksbøylen. Dette kan skade maskinen. • Ved lengre tids oppbevaring og transport av motorsag må brennstoff. • Pass på omgivelsene og forviss deg om at det ikke er fare for at mennesker eller dyr kan komme i kontakt med skjæreutstyr. Trykk inn chokeregulatoren umiddelbart når motoren tenner.kontakter/strømbrytere. (21) • Start aldri motorsagen uten at sverd. (32) 5451676-47 Rev. • Hold alltid motorsagen med begge hender. noe som oppnås ved å trykke raskt på gassregulatoren én gang. (23) Brennstoffpumpe: Trykk på brennstoffpumpens gummiblære gjentatte ganger til brennstoff begynner å fylle blæren. Ikke start motorsagen uten at sverd. Choke: Trekk den blå choke-/startregulatoren helt ut (til stillingen FULL CHOKE). kjedeoljetåke og støv fra sagspon kan utgjøre en helsefare. Hold høyre hånd på det bakre håndtaket og venstre hånd på det fremre håndtaket. Kontroller regelmessig med tanke på lekkasje fra tanklokk og brennstoffledninger. Se anvisninger under overskriften Start og stopp. stilles det automatisk inn korrekt startgasstilling. Sørg for at ikke uvedkommende oppholder seg i arbeidsområdet. Kald motor Start: Kjedebremsen skal være satt på når motorsagen startes. (26) OBS! Dra ikke startsnoren helt ut og slipp heller ikke håndtaket fra helt utdratt stilling. Start og stopp ! ! ADVARSEL! Før start må man legge merke til følgende: Kjedebremsen skal alltid være på når motorsagen startes for å redusere risikoen for kontakt med det roterende kjedet ved start.BRENNSTOFFHÅNDTERING / START OG STOPP 3 Hvis maskijen lekker brennstoff. Dermed er motorsagen klar til bruk. Denne metoden er svært farlig. Fortsett å dra med hurtige rykk i linen til motoren starter.motorsager. ADVARSEL! Langvarig innånding av motorens avgasser. Startgass oppnås inn ved å trekke ut den blå chokeregulatoren til chokestilling. Varm motor Bruk samme fremgangsmåte som for start av kald motor. Sørg for at du står stødig og at kjedet ikke kan hekte seg opp i noe. • Skjæreutstyrets transportbeskyttelse slaø aøøtid være montert under transport eller oppbevaring av maskinen for å unngå kontakt med det skarpe kjedet i vanvare. (31) Stopp Motoren stoppes ved å trykke ned stoppknappen. ettersom det er lett å miste kontrollen over motorsagen. 4 2008-08-08 Norwegian – 107 . For eksempel el.

men bruk aldri en motorsag uten mulighet til å kunne påkalle hjelp ved en ulykke. 108 – Norwegian 5451676-47 Rev. 2 Unngå bruk i dårlig vær. Bær motorsagen med sverd og sagkjede bakover. for eksempel glatt underlag. Alle brukere. Unngå all bruk som du ikke føler deg tilstrekkelig kvalifisert til! Før bruk av motorsagen må du forstå hva kast innebærer og hvordan de kan unngås. Selv om dette som sådan ikke behøver å være farlig. kan sverdets kastrisikosektor treffe en grein. 4 2008-08-08 . I begge tilfeller kan det medføre alvorlig personskade. Sagkjedet skyver da motorsagen bakover mot brukeren. kan de sette seg fast i sagkjedet og slynges mot deg. er det fare for at motorsagen skyves så langt bakover at Grunnleggende sikkerhetsregler 1 Pass på omgivelsene: • For å være sikker på at ikke mennesker. dvs. Fjern de avsagde stykkene for å holde arbeidsområdet sikkert. Sag bare én stokk eller ett stykke av gangen. slynges mot deg og forårsake alvorlig personskade. 4 Sørg for at du kan gå og stå sikkert. Se anvisninger under overskriften Personlig verneutstyr. Tomler og fingrer skal omslutte håndtakene. 3 Kontroller at gassregulatorsperren fungerer ordentlig og er uskadd. forhøyninger osv). kraftig kulde osv. Vær meget forsiktig ved arbeid i skrånende terreng. dvs. Se anvisninger under overskriften Kastforebyggende tiltak og Maskinens sikkerhetsutstyr. Smågreiner kan etter avsaging feste seg i sagkjedet. Å arbeide i dårlig vær er slitsomt og kan skape farlige omstendigheter. Slipp ikke håndtakene! 3 De fleste kastulykker inntreffer ved kvisting. De fleste kast er små. Er du uaktsom. 2 Hold alltid motorsagen i et stødig grep med høyre hånd på det bakerste håndtaket og venstre hånd på det fremste håndtaket. 8 Hvis brukeren ikke holder imot kreftene i motorsagen. uansett om de er høyre. Slik som tett tåke. på full gass. Bruk personlig verneutstyr. 6 Kontroller at avvibreringssystemet fungerer og er uskadd. når du sager fra objektets underside. Hvis stykkene du sager er små og lette. Denne informasjonen kan aldri erstatte den kunnskap en profesjonell bruker besitter i form av opplæring og praktisk erfaring. greiner. Henvend deg til din motorsagforhandler. Ved lengre tids ”parkering” skal motoren slås av. kraftig regn. 5 Kontroller at samtlige håndtak er frie for olje. groper. Med dette grepet kan du best redusere effekten av et kast og samtidig beholde kontrollen over motorsagen. Arbeid aldri stående på en stige. Sørg for at du står stødig og at ingenting på bakken kan få deg til å snuble eller miste balansen. Grunnregler 1 Ved å forstå hva kast innebærer og hvordan det oppstår. Se anvisninger under overskriften Kastforebyggende tiltak. sterk vind. kan motorsagen kastes bakover mot deg. kan du bli overrasket og miste kontrollen over sagen. 5 Vær ytterst forsiktig ved saging i trær som står i spenn. Ved lengre forflyttinger og transport skal sverdbeskyttelsen brukes. 7 Vær ytterst forsiktig når du sager med oversiden av sverdet. skal du rådføre deg med en ekspert. 9 Kontroller at kjedefangeren sitter på plass og er uskadd. Overraskelser øker ulykkesrisikoen. dyr eller annet kan påvirke din kontroll over maskinen. kreves det at du står stabilt. Generelle arbeidsinstruksjoner VIGTIG! Dette avsnittet behandler grunnleggende sikkerhetsregler for arbeid med motorsag. 4 Kontroller at stoppebryteren fungerer ordentlig og er uskadd. Se etter eventuelle hinder ved uventet forflytting (røtter. Hvis sagkjedet klemmes fast. oppe i et tre eller der du ikke har et stabilt underlag å stå på. Sag aldri stablede stokker eller greiner uten å trekke dem fra hverandre først. steiner. 7 Kontroller at lyddemperen sitter fast og er uskadd. Ha kontroll over arbeidsstykket. men en del er lynraske og meget voldsomme. Før bruk av motorsagen må du forstå forskjellen på å sage med sverdets underside og overside. et tre som ligger i nærheten eller et annet objekt og fremkalle et kast. 2 Kontroller at bakre høyrehåndsvern ikke er skadd. OBS! Følg de ovennevnte punktene. Dette kalles å sage med skyvende sagkjede. Bruk aldri motorsagen med etthåndsgrep! (34) 5 For å ha full kontroll over motorsagen. 10 Kontroller kjedestrammingen. (35) 6 Sag med høy kjedehastighet. ditt serviceverksted eller en erfaren motorsagbruker. Når du kommer ut for en situasjon som gjør deg usikker på fortsatt bruk. skal bruke dette grepet. 4 Bruk aldri motorsagen over skulderhøyde og unngå å sage med sverdspissen.eller venstrehendte. kan du redusere eller eliminere overraskelsesmomentet. 3 Vær ytterst forsiktig ved avsaging av smågreiner og unngå å sage i busker (= mange smågreiner samtidig). 8 Kontroller at motorsagens samtlige detaljer er trukket til og at de ikke er skadd eller mangler. 6 Ved flytting skal sagkjedet låses med kjedebremsen og motoren slås av. • For å hindre at de ovennevnte risikerer å komme i kontakt med sagkjedet eller treffes av et fallende tre og bli skadet.ARBEIDSTEKNIKK Før hver gangs bruk: (33) 1 Kontroller at kjedebremsen fungerer ordentlig og er uskadd. Et spent tre kan både før og etter gjennomsaging sprette tilbake til normalstilling. 7 Når du setter motorsagen ned på bakken. Feil plassering av deg og sagskåret kan føre til at treet treffer deg eller maskinen slik at du mister kontrollen. påvirkning av treets fallretning osv. lås sagkjedet med kjedebremsen og sørg for å ha tilsyn med maskinen.

Disse uønskede situasjonene kan i de fleste tilfeller unngås ved at kappingen gjøres i to trinn.ARBEIDSTEKNIKK sverdets kastrisikosektor er den eneste kontakten med treet. • Å sage ovenfra = Å sage med ”dragende” sagkjede. Betegnelser Kapping = Generell betegnelse for gjennomsaging av tre. VIGTIG! Hvis sagkjedet har klemt seg fast i sagsnittet: stans motoren! Forsøk ikke å rykke løs motorsagen. Begynn med å sage nedenfra (ca 1/3 av stokkens diameter). Det er imidlertid stor fare for at sagkjedet treffer bakken etter gjennomsaging. Stokken ligger på bakken. • Å sage nedenfra = Å sage med ”skyvende” sagkjede. (37) Hvis det er mulig (= kan stokken roteres?) bør sagsnittet avsluttes 2/3 inn i stokken. Kvisting = Kappe av greiner fra et felt tre. Ved hver kapping er det fem meget viktige faktorer å ta hensyn til: 1 Skjæreutstyret må ikke klemmes fast i sagsnittet. En uerfaren motorsagsbruker skal ikke felle trær. Vær forsiktig på slutten av sagsnittet for å unngå at sagkjedet treffer bakken. Stokken har støtte i begge ender. Behold full gass. Nedenfor følger en teoretisk gjennomgang av hvordan de vanligste situasjonene en motorsagsbruker kan komme ut for skal håndteres. Saging med skyvende sagkjede innebærer økt kastrisiko. Trefellingsteknikk VIGTIG! Det kreves mye erfaring for å felle et tre. 4 2008-08-08 Norwegian – 109 . Ved skifte av sverd og sagkjede må det bare brukes kombinasjoner anbefalt av oss. ! Generelt ADVARSEL! Bruk aldri en motorsag vde å holde den med én hånd. Det er ingen fare for at sagkjedet skal klemmes fast eller at sagobjektet skal splintres. Da dras motorsagen mot treet. • Bruk alltid full gass ved saging! • Slipp motoren ned på tomgangsturtall etter hvert sagskår (lengre tids full gass uten at motoren belastes. 2 Sageobjektet må ikke splintres. og motorsagkroppens forkant blir en naturlig støtte mot stammen. 3 Sagkjedet må ikke treffe bakken eller andre gjenstander under og etter gjennomsagingen. Vanskelige greiner kappes bit for bit. (36) Å sage med sverdets underside. Sag ovenfra gjennom hele stokken. Stokken har støtte i den ene enden. Avslutt ovenfra slik at sagskårene møtes. Begynn med å sage ovenfra (ca 1/3 av stokkens diameter). og om sagobjektet står i spenn.og undersiden. Kapping ! Grunnleggende sageteknikk ADVARSEL! Forsøk aldri å sage stokker når de er stablet eller når et par stokker ligger tett sammen. Påse at ingen befinner seg i denne ”faresonen” før og under fellingen. Se avsnitt Skjæreutstyr og kapitlet Tekniske data. Stor fare for splintring. som kan føre til alvorlig eller livstruende skade. Kvisting Ved kvisting av tykkere greiner følges samme prinsipp som ved kapping. Slik fremgangsmåte øker drastisk risikoen for kast. plasseres på en sagkrakk og kappes for seg. øker du både risikoen for å få et kast i vanvare og risikoen for å miste balansen når du arbeider. men vær forberedt på hva som vil skje. Bruk hevarm for å få løs motorsagen. skal hver stokk du vil kappe tas bort fra stabelen. å sage fra sagobjektets overside og ned. kan du skade deg på sagkjedet når motorsagen plutselig løsner. 4 Foreligger det risiko for kast? 5 Kan terrenget og omgivelsenes utseende påvirke hvor stabilt og sikkert du kan gå og stå? Det er to grunner til at sagkjedet klemmes fast eller at sagobjektet splintres: Hva slags støtte sagobjektet har før og etter kapping. Avslutt nedenfra slik at sagskårene møtes. noe som utløser et kast. Ha alltid et fast. (38) Fallretning Målsettingen ved felling av trær er å plassere treet på en slik måte at etterfølgende kvisting og kapping av stokken 5451676-47 Rev. Det gjelder å nøytralisere sagobjektets ”vilje” til å klemme fast sagkjedet eller splintres.og vedlikeholdsinstruksjonene for sverd og sagkjede. dvs. Hvis du har en stabel stokker. både fra over. En motorsag er ikke sikkert kontrollert med én hånd. gir alvorlig motorskade). Lar du dem bli værende i arbeidsområdet. uten den motstanden motoren får fra sagkjedet under saging. Hvis du gjør dette. Unngå all bruk du ikke føler deg kvalifisert til! Sikkerhetsavstand Sikkerhetsavstanden mellom treet som skal felles og nærmeste arbeidsplass skal være 2 1/2 trelengde. Stor fare for fastklemming av sagkjedet. kalles å sage med dragende sagkjede. Se anvisninger under overskriften Kastforebyggende tiltak. stabilt brep om håndtakene mde begge hender. Fjern de kappede stykkene fra arbeidsområdet. Saging med dragende sagkjede gir brukeren bedre kontroll over motorsagen og over hvor sverdets kastrisikosektor befinner seg. Splintring = Når objektet du skal kappe brytes av før sagsnittet er fullført. Roter stokken slik at den resterende 1/3 kan avsluttes ovenfra. 9 Følg file. dvs.

og det innebærer meget stor ulykkesrisiko. Se anvisninger under overskriften Håndtering av mislykket felling. Denne linjen skal ligge nøyaktig horisontalt og samtidig danne en rett vinkel (90°) mot valgt fallretning. Når hovedskåret og styreskåret er ferdig. Plasser hovedskåret ca. Først sages styreskåret. Se anvisninger under overskriften Tekniske data ang. Fellingen utføres med tre sagskår. Sett i en fellekile eller et brytejern i hovedskåret så snart skjæredybden tillater det. Retrettveien bør ligge ca 135° på skrå bakover fra treets planlagte fallretning. Den delen av stammen som ikke er gjennomsagd. veier og bygninger. hvilke sverdlengder som anbefales for din motorsagsmodell. groper osv). skal treet begynne å falle. Ved korrekt plassering av disse kan man styre fallretningen meget nøyaktig. andre trær. Vi anbefaler bruk av en sverdlengde som er større enn treets diameter. Underkvisting og retrettvei Kvist stammen opp til skulderhøyde. Det finnes metoder for felling av trær med en stammediameter som er større enn sverdlengden.og styreskår kan utføres med et såkalt ”enkelt sagskår”. det stedet hvor den ville brekke hvis den ble spent ytterligere). Etter å ha bestemt hvilken retning du vil at treet skal falle i. 4 2008-08-08 . enten av seg selv eller ved hjelp av fellekilen eller brytejernet. kalles brytekant. 110 – Norwegian 5451676-47 Rev. De faktorene som styrer dette er: • Helling • Krokethet • Vindretning • Konsentrasjon av greiner • Eventuell snøtyngde • Hindringer innen treets rekkevidde: f. er å kontrollere at treet ikke har skadde eller ”døde” greiner som kan brytes av og skade deg under fellingsarbeidet. (41) Hovedskår Hovedskåret sages fra den andre siden av treet og må ligge helt horisontalt. deretter avsluttes fellingen med hovedskåret. Det som først og fremst må unngås er at det fallende treet blir sittende fast i et annet. mister man all kontroll over treets fallretning. Å ta ned et fastfelt tre er meget farlig. En annen meget viktig faktor som ikke påvirker fallretningen men din personlige sikkerhet. (40) Dybden på styreskåret skal være 1/4 av stammens diameter og vinkelen mellom over. som består av et overskjær og et underskjær. fordi det er umulig eller for farlig å forsøke å plassere det i den retningen man i utgangspunktet hadde tenkt. Sett i barkstøtten (hvis en slik er montert) bak brytekanten. Man skal kunne gå og stå sikkert. ! ADVARSEL! Vi fraråder brukere som ikke er tilstrekkelig kvalifisert å felle et tre med en sverdlengde som er mindre enn stammens diameter! Forsøk aldri å sage ned det treet det andre treet har falt mot. Styreskår Ved utsaging av styreskåret begynner man med overskjæret.eks. og det innebærer meget stor ulykkesrisiko. Etter denne vurderingen kan man bli nødt til å la treet falle i sin naturlige fallretning. Arbeid aldri innenfor risikoområdet for hengende fastfelte trær. Stå på venstre side av treet og sag med dragende sagkjede. må du gjøre en vurdering av treets naturlige fallretning.5-2 tommer) over styreskårets horisontalplan. slik at du har en lett tilgjengelig rettrettvei når treet begynner å falle. Håndtering av mislykket felling Nedtaking av et ”fastfelt tre” Å ta ned et fastfelt tre er meget farlig.ARBEIDSTEKNIKK kan utføres i et mest mulig ”enkelt” terreng. Sag med full gass og før sagkjedet/sverdet sakte inn i treet. greiner. • Traktormontert • Bærbar Saging i trær og greiner som står i spenn Forberedelser: Vurder hvilken retning spenningen går i og hvor den har sitt brytepunkt (dvs.og underskjær minst 45°. (43) Hvis brytekanten er for liten eller gjennomsaget eller hvis styreskår og hovedskår er feil plassert. hvilket gjkør det mer trolig at treet ryker og begynner å falle før du forventer dette. Disse medfører meget stor risiko for at sverdets kastrisikosektor kommer i kontakt med et objekt. slik at hoved. VIGTIG! I kritiske fellingsøyeblikk må hørselsvernet felles opp med en gang sagingen har opphørt slik at det er mulig å fange opp lyder og varselsignaler. Brytekanten fungerer som et hengsel som styrer retningen til det fallende treet. Det er sikrest å arbeide ovenfra og ned og ha stammen mellom deg og motorsagen. Vær på vakt mot at treet beveger seg i motsatt retning av det som er valgt som fallretning. • Se etter skader og råte i stammen. 3-5 cm (1. Rensk opp i vegetasjonen rundt treet og legg merke til eventuelle hinder (steiner. Stå på høyre side av treet og sag med dragende sagkjede. Den sikreste metoden er å bruke vinsj. (39) 1 Faresone 2 Retrettvei 3 Fallretning Felling Sag deretter underskjæret slik at det slutter på nøyaktig samme sted som overskjæret. Stedet hvor de to skjærene møtes kalles styreskårlinje. (42) Hovedskåret skal avsluttes parallelt med styreskårlinjen slik at avstanden mellom dem er minst 1/10 av stammens diameter. kraftledninger.

Anbefalt tomgangsturtall: Se kapitlet Tekniske data. anbefaler vi at du oppsøker ditt serviceverksted. Vær ytterst forsiktig og unngå at sverdspissen kommer i kontakt med stokken. Andre kastretninger kan imidlertid forekomme. Lag ett eller flere sagskår på eller i nærheten av brytepunktet. Tomgangsturtallet er korrekt innstilt når motoren arbeider jevnt i alle posisjoner med god margin til det turtallet hvor kjedet begynner å rotere. (46) 5451676-47 Rev. De kan fjære tilbake mot deg og gjøre at du mister kontrollen. og skrus den mot klokken. I forgasseren blandes luft/brennstoff. Denne luft/ brennstoffblandingen er justerbar. Slå av motoren og ta ut tenningskabelen før reparasjon eller vedlikehold ! ADVARSEL! De fleste kastulykker inntreffer ved kvisting. Arbeid så nær motorsagen som mulig for beste kontroll. og kan kaste motorsag. Hvis sagkjedet er i bevegelse når og hvis det treffer brukeren. Det mest vanlige er at motorsag og sverd kastes opp. Når det er mulig skal du la tyngden av sagen hvile på stammen.ARBEIDSTEKNIKK / VEDLIKEHOLD Avgjør hvordan du frigjør spenningen på sikreste måte og om du klarer å gjøre det. For å utnytte maskinens effekt maksimalt. • T-skruen regulerer gassregulatorens stilling på tomgang. den såkalte kastrisikosektoren. Sørg for at du kan gå og stå sikkert! Arbeid fra venstre side av stammen. Funksjon • Via gassregulatoren styrer forgasseren motorens turtall. Generelt gjelder: Plasser deg slik at du ikke risikerer å bli truffet av treet/ greinen når spenningen blir frigjort. Hvis T-skruen skrus med klokken. Tilsmussing og slitasje påvirker bremsefunksjonen. kan det oppstå meget alvorlige og til og med livstruende skader. Hvis maskinen ikke består alle kontrollene som er oppgitt nedenfor. 4 2008-08-08 Norwegian – 111 . kontaktes et serviceverksted. Sag så dypt inn og med så mange sagsnitt som er nødvendig for at spenningen i treet/grenen skal bli frigjort slik at treet/grenen ”brytes” av ved brytepunktet. Forgasserjustering Ditt Husqvarna-produkt er konstruert og produsert ifølge spesifikasjoner som reduserer de skadelige avgassene. (44) Kast skjer alltid i samme retning som sverdplanet. Finjustering av tomgang T Tomgangen justeres med skruen merket T. Kast kan bare inntreffe når sverdets kastrisikosektor kommer i kontakt med et objekt. vedlikehold og service på motorsagens sikkerhetsutstyr Bemerk! All service og reparasjon av maskinen krever spesialutdanning. Mer omfattende inngrep skal utføres av et autorisert serviceverksted.og bakover mot brukeren. Ikke bruk sverdets kastrisikosektor. avhengig av hvilken stilling motorsagen har i det øyeblikket sverdets kastrisikosektor kommer i kontakt med et objekt. Kastforebyggende tiltak ! ADVARSEL! Kast kan forekomme lynraskt og være plutselige og voldsomme. Generelt Brukeren må kun utføre det vedlikeholds. andre greiner eller gjenstander. får man høyere tomgangsturtall. Bruk ikke motorsagen før den er korrekt innstilt eller reparert. Hvis justering er nødvendig. Grunninnstilling og innkjøring Ved prøvekjøring på fabrikk grunninnstilles forgasseren. Oppkapping av stammen til stokk Se anvisninger under overskriften Generelle sageteknikk. Hva er kast? Kast er betegnelsen på en plutselig reaksjon der motorsag og sverd kastes fra et objekt som har kommet i kontakt med den øvre kvadranten av sverdspissen. lag to eller tre skjær mde 3 cm mellomrom og 3-5 cm dybde. skrus tomgangsskruen T inn (med klokken) med motoren i gang til kjedet begynner å rotere. Fortsett å sage dypere til treets/kvistens bending og spenning frigjøres. Flytt deg bare når du har stammen mellom deg og motorsagen. sverd og sagkjede mot brukeren. Åpne deretter (mot klokken) til kjedet står stille. Alt vedlikehold utover det som er nevnt i denne boken skal utføres av servicefaghandler (forhandler).og servicearbeidet som beskrives i denne bruksanvisningen. (45) Kvisting ! ADVARSEL! Hvis tomgangsturtallet ikke kan justeres slik at kjedet står stille. Sag aldri helt gjennom et objekt som står i spenn! Hvis du må sage gjennom treet/kvisten. hvilket kan medføre skader. Kontroll. får man lavere tomgangsturtall. Dette gjelder særlig maskinens sikkerhetsutstyr. Ved ekstra kompliserte situasjoner er den eneste sikre metoden å avstå fra bruk av motorsag og bruke vinsj. Finjustering må foretas av en fagkyndig person. Vær ytterst forsiktig med greiner som står i spenn. kvae og smuss. må justeringen være korrekt. Det er nødvendig å forstå hva som forårsaker kast og at de kan unngås ved forsiktighet og riktig arbeidsteknikk. Sag treet/kvisten fra motsatt side etter at spenningen er frigjort. Kjedebrems med kastbeskyttelse Kontroll av bremsebåndslitasje Rengjør kjedebrems og koplingstrommel for spon.

Påse at tennpluggen har såkalt radiostøyfilter. Kjedet skal stanse umiddelbart. (49) Ved eventuelle skader på nettet må det skiftes. Se anvisninger under overskriften Start og stopp. Tennpluggen bør skiftes etter omtrent en måneds drift eller om nødvendig tidligere. • En feilaktig oljeblanding i brenselet (for mye. Hold motorsagen i et stødig grep med tomler og fingrer lukket om håndtakene. materialsprekker. slik som materialsprekker.VEDLIKEHOLD Kontroller jevnlig at bremsebåndet er minst 0. rengjøres den. Slipp det fremste håndtaket og la motorsagen falle av egen tyngde. Rist eller børst filteret rent. (50) En mer gjennomgående rengjøring oppnås ved å vaske filteret i såpevann. blir maskinen overopphetet med skader på sylinder og stempel som følge.eks. • Kontroller at gassregulatoren og gassregulatorsperren går lett og at returfjærsystemet fungerer. Et skadet luftfilter må alltid skiftes. (47) Kontroll av treghetsfunksjonen Hold motorsagen. • Start motorsagen og gi full gass. med motoren slått av.6 mm tykt på det mest slitte stedet. Tennplugg Tennpluggens stand påvirkes av: • Feil innstilt forgasser. Påse at sagkjedet ikke kan komme i kontakt med bakken eller andre gjenstander. roterende rundt det bakre håndtaket.og håndtaksenhet. Gi full gass og aktiver kjedebremsen ved å vri venstre håndledd mot kastbeskyttelsen. maskinen er vanskelig å starte eller tomgangen er urolig: kontroller alltid tennpluggen først før andre tiltak iverksettes. Bemerk: Gnistfangernettet (A) på denne maskinen kan byttes ut. 4 2008-08-08 . Hvis maskinens effekt er for lav. Luftfilter Luftfilteret må rengjøres regelmessig for støv og smuss for å unngå: • Forgasserforstyrrelser • Startproblemer • Dårligere effekt • Unødvendig slitasje på motorens deler. Bemerk! Bruk alltid anbefalt type tennplugg! Feil tennplugg kan ødelegge stempel/sylinder. Kontroll av kastbeskyttelse Kontroller at kastbeskyttelsen er hel og uten synlige defekter. Etter 75 timers bruk anbefaler vi at lyddemperen byttes av en autorisert Husqvarna-forhandler. Disse faktorene gir belegg på tennpluggenes elektroder og kan forårsake driftsforstyrrelser og startvansker. Kjedefanger Kontroller at kjedefangeren er hel og at den sitter fast i motorsagkroppen. (48) Kontroll av bremsevirkning Plasser motorsagen på et stabilt underlag og start den. • Luftfilteret (3) demonteres etter at sylinderdekselet. Ved montering må det påses at luftfilteret slutter helt tett mot filterholderen.5 mm. mot stubben. Hvis nettet tilstoppes. Kontroller regelmessig at lyddemperen sitter fast i maskinen. Avvibreringssystem Kontroller regelmessig avvibreringselementene med tanke på materialsprekker og deformering. Bruk aldri maskinen med en lyddemper som er i dårlig stand. • Trykk inn gassregulatorsperren og kontroller at den går tilbake til sin opprinnelige stilling når den slippes. skruen (1) og luftfilterdekselet (2) er fjernet. • Unormalt høyt brennstofforbruk. Kontroller at avvibreringselementene er fast forankret mellom motor. Hvis kjedet roterer med gassregulatoren i tomgangsstilling må forgasserens tomgangsjustering kontrolleres. Før kastbeskyttelsen fram og tilbake for å kontrollere at den går lett og at den er stabilt forankret ved leddet i koplingsdekselet. over en stubbe eller over en annen stabil gjenstand. eller feilaktig olje). • Tilsmusset luftfilter. skal bremsen løse ut. Lyddemper Bruk aldri en maskin som har defekt lyddemper. Rådfør deg med nærmeste forhandler. Bruk aldri lyddemper uten eller med defekt gnistfangernett. 112 – Norwegian 5451676-47 Rev. værforhold. årstid osv. Slipp gassregulatoren og kontroller at kjedet stanser og at det blir stående stille. Når sverdspissen treffer stubben. Et filter som har vært mye brukt kan aldri bli fullstendig rent. f. En HUSQVARNA motorsag kan utstyres med forskjellige typer luftfilter avhengig av arbeidsmiljø. For den normale hjemmebrukeren er det ikke nødvendig å bytte lyddemperen og gnistfangernettet. Ikke slipp det fremste håndtaket. Høyrehåndsvern Kontroller at høyrehåndsvernet er helt og uten synlige defekter. og kontroller samtidig at elektrodeavstanden er 0. Derfor må det skiftes med jevne mellomrom. Gassregulatorsperre • Kontroller at gassregulatoren er låst i tomgangsstilling når gassregulatorsperren er i sin utgangsposisjon. Stoppbryter Start motoren og kontroller at motoren blir slått av når stoppbryteren føres til stoppstilling. Hvis tennpluggen har mye belegg.

Rengjør startmotorens luftinntak. Kontroller at kjededrivhjulet ikke er unormalt slitt. Fil bort eventuelle grader på sidene av sverdet. Rengjør forgasseren utvendig.-40. 5451676-47 Rev. Kontroller brennstoffilteret og brennstoffslangen. skift om nødvendig. Rengjør luftfilteret. Skift om nødvendig. Skift om nødvendig.VEDLIKEHOLD Vedlikeholdsskjema Under følger en liste over det vedlikehold som skal utføres på maskinen. Skift om nødvendig. Kontroller at det ikke er noen brennstofflekkasje fra motor. (Gassregulatorsperre og gassregulator. Skift når det er mindre enn 0. Kontroller at sverd og kjede får nok olje. Kontroller at stoppbryteren fungerer. 4 2008-08-08 Norwegian – 113 . Rengjør kjedesporet. Kontroller at gassregulatorens deler fungerer sikkert. smøres dette. Kontroller sagkjedet med henblikk på synlige sprekker i nagler og ledd. Kontroller koplingssenteret. Rengjør maskinen utvendig. Tøm bensintanken og rengjør den innvendig. Kontroller at kjedefangeren er uskadet. Rengjør forgasserrommet. skift om nødvendig.-10.5 mm. h) Kontroller startapparat. Kontroller at smørehullet i sverdet ikke er tett. Hvis sverdet har nesehjul. Kontroller at elektrodeavstanden er 0. Kontroller at skruer og mutre er trukket til. om sagkjedet er stivt eller hvis nagler og ledd er unormalt slitt. De fleste av punktene er beskrevet i avsnittet Vedlikehold. Månedlig ettersyn (Hver 25. Kontroller at vibrasjonsisolatorene ikke er skadet. h) Ukentlig ettersyn (Hver 10.-25. Rengjør tennpluggen. tank eller brennstoffledninger. Sverdet skal snus daglig for jevnere slitasje. h) Kontroller bremsebåndet på kjedebremsen med henblikk på slitasje. Tøm oljetanken og rengjør den innvendig.) Rengjør kjedebremsen og kontroller at den fungerer sikkert. Kontroller alle kabler og forbindelser. Fil kjedet og kontroller stramming og tilstand. snor og returfjær.6 mm på det mest slitte stedet. koplingstrommelen og koplingsfjæren med henblikk på slitasje. Daglig ettersyn (Hver 5.

m/s 16/40 13-15 / 33-38 15. tommer/cm Anbefalte sverdlengder. 1/3 maks. 1/3 maks.6 100.5 IIDA CD Champion RCJ 7Y 0.TEKNISKE DATA Tekniske data 235e Motor Sylindervolum. kW Tenningssystem Produsent av tenningssystem Type tenningssystem Tennplugg Elektrodeavstand. ml/min Volum oljetank. effekt.4 3. 3) Fremre håndtak. liter Kapasitet oljepumpe ved 8500 o/min. belastning. 114 – Norwegian 5451676-47 Rev.1 2.3 / 9000 38 32 3000 1. målt etter gjeldende internasjonale normer.050/1. 1/3 maks.20 Automatisk Zama W-33 0. Anm.7 112 118 113 118 4. turtall.7 Zama W-33 0.5 / 9000 240e Anm. kg Støyutslipp (se anm. 4 2008-08-08 .325/8. beregnes som den tidsvektede energisummen for lydtrykknivåene ved ulike driftsforhold under følgende tidsinndeling: 1/3 tomgang. o/min Effekt.9 2. 1) Lydeffektnivå. mm Tomgangsturtall. garantert LWA dB(A) Ljudnivåer (se anm.3 7 20.3 7 20.050/1. mål dB(A) Lydeffektnivå. tommer/mm Tykkelse på drivlenke. tommer/mm Type drivhjul/antall tenner Kjedehastighet ved maks.5/39 0.3 7 0. turtall. 3: Ekvivalent vibrasjonsnivå. cm3: Slaglengde.3 0.6 4.325/8.20 Automatisk IIDA CD Champion RCJ 7Y 0.3 7 0.5 34 32 3000 1.3 0. m/s2 Bakre håndtak. mm Brennstoff-/smøresystem Produsent av forgasser Type forgasser Volum bensintank. liter Type av oljepumpe Vekt Motorsag uten sverd. tommer/cm Effektiv skjærelengde. m/s2 Kjede/sverd Standard sverdlengde. 2: Ekvivalent lydtrykknivå. Anm. tommer/cm Deling. beregnes som den tidsvektede energisummen for vibrasjonsnivåene ved ulike driftsforhold under følgende tidsinndeling: 1/3 tomgang.0 16/40 13-15 / 33-38 15. ifølge ISO 22867. dB(A) Vibrasjonsnivåer (se anm. kjede og med tomme tanker. 1/3 maks.5/39 0. ifølge ISO 22868.1: Utslipp av støy til omgivelsene målt som lydeffekt (LWA) ifølge EF-direktiv 2000/14/EC. belastning.7 98. 2) Ekvivalent lydtrykknivå ved brukerens øre.0 2.

Sertifikatene har nummer: 26/161/001 . 4 2008-08-08 Norwegian – 115 . Bekreftelsen om EF-typekontroll ifølge vedlegg VI.325 0.325 1. samt nå gjeldende tillegg. Fyrisborgsgatan 3. tommer 0. mai 2000 ”angående utslipp av støy til omgivelsene” 2000/14/EC. Videre har SMP. SE-561 82 Huskvarna. antall tenner nesehjul 10T 10T 10T 10T Husqvarna H30 Type Sagkjede Lengde.TEKNISKE DATA Sverd og kjedekombinasjoner Nedenstående kombinasjoner er CE-typegodkjent. tommer 13 15 16 18 Deling. drivlenke (stk. Sverige. For informasjon angående støyutslippene. bekreftet overensstemmelse med tillegg V til rådets direktiv av 8.) 56 64 66 72 H30 3/16” /4. Sverd Lengde. tlf. Den leverte motorsagen samsvarer med det eksemplaret som gjennomgikk EF-typeprøving. juni 1998 "angående maskiner" 98/37/EC.3 Sporbredde. oktober 2007 Bengt Frögelius. mm Maks.av 8. 26/161/002 . Sverige. Fyrisborgsgatan 3. punkt 2c. SMP Svensk Maskinprovning AB. EN ISO 11681-1:2004 Kontrollorgan: 0404. CISPR 12:2001. tillegg IIA. se kapitlet Tekniske data.235.av 15. Huskvarna 23. Sverige. SE-754 50 Uppsala. desember2004 "angående elektromagnetisk kompatibilitet" 2004/108/EC.240. SE-754 50 Uppsala.65 EF-erklæring om samsvar (Gjelder kun Europa) Husqvarna AB. forsikrer hermed at motorsagene Husqvarna 235 og 240 fra år 2007s serienummer og fremover (året oppgis i klartekst på typeskiltet pluss et etterfølgende serienummer) tilsvarer forskriftene i RÅDSDIREKTIV: . . mai 2000 "angående utslipp av støy til omgivelsene" 2000/14/EC.325 0. .av 22. har utført EFtypeprøving ifølge maskindirektivets (98/37/EC) artikkel 8.8 60° 30° 10° 0.: +46-36-146500. Utviklingssjef Motorsag 5451676-47 Rev. Svensk Maskinprovning AB.025”/0. Følgende standarder er blitt tillempet: EN ISO 121002:2003.325 0. har nummer: 404/07/1189.

116 – Italian 5451676-47 Rev. 4 2008-08-08 . manutenzione ecc. La posizione sul fiume Huskvarnaån è spiegata dal fatto che il fiume veniva usato per produrre energia. L'acquisto di uno dei nostri prodotti vi garantisce l'accesso alla competenza di personale qualificato per l'assistenza e le riparazioni in caso di necessità. leggere per intero le istruzioni per l’uso e accertarsi di averne compreso il contenuto. la sicurezza e il rispetto dell'ambiente. dalle macchine da cucire alle biciclette e alle motociclette. È necessario evitare che la punta della lama venga a contatto con altri oggetti. Usare sempre: • Elmetto protettivo omologato • Protezioni acustiche omologate • Occhiali o visiera di protezione Il presente prodotto è conforme alle vigenti direttive CEE. Se non avete acquistato la macchina presso uno dei nostri rivenditori autorizzati. Durante gli oltre 300 anni della sua esistenza. La ringraziamo per aver scelto un prodotto Husqvarna. Se vendete la macchina. l'azienda Husqvarna ha fabbricato innumerevoli prodotti. provocando una reazione che scaglia la lama verso l’alto e all’indietro. assistenza. Siamo convinti che sarete pienamente soddisfatti della qualità e delle prestazioni del nostro prodotto per un lungo tempo a venire. con qualità e prestazioni come priorità assoluta. Nel 1956 venne lanciato il primo rasaerba a motore. ricordate di consegnare il manuale delle istruzioni al nuovo proprietario. I restanti simboli/decalcomanie riguardano particolari requisiti necessari per ottenere la certificazione in alcuni mercati. L’emissione della macchina è indicata al capitolo Dati tecnici e sulla decalcomania. La Husqvarna AB procede costantemente allo sviluppo dei propri prodotti e si riserva quindi il diritto di apportare. La Husqvarna vuole inoltre essere all'avanguardia per quanto concerne l'ergonomia. AVVERTENZA! Il contatto fra punta della lama e corpi estranei può dare origine a sobbalzo. Prima di usare la macchina. Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti della vostra macchina e speriamo di potervi servire per molto tempo in futuro. modifiche riguardanti fra l’altro la forma e l’aspetto esteriore. la produzione e la commercializzazione di prodotti a motore destinati a giardinaggio e silvicultura ed anche al settore edilizio e a quello dell'installazione di impianti. senza alcun preavviso. Non deve mai usare la motosega tenendola con una sola mano.) potrete aumentare notevolmente la durata della vostra macchina e anche il suo valore di usato.INTRODUZIONE Alla gentile clientela Congratulazioni per aver scelto di acquistare un prodotto Husqvarna! Le origini della Husqvarna risalgono al 1689 quando il re Karl XI fece costruire una fabbrica sulle rive del fiume Huskvarnaån per la produzione di moschetti. Seguendone il contenuto (uso. I simboli sulla macchina: AVVERTENZA! La motosega può essere pericolosa! L’uso improprio del mezzo può provocare lesioni anche mortali all’operatore o a terzi. Possono insorgere gravi lesioni personali. L'operatore deve usare la motosega afferrandola con entrambe le mani. L'idea commerciale si basa sullo sviluppo. Emissioni di rumore nell’ambiente in base alla direttiva della Comunità Europea. motivi per cui sono state introdotte una serie di innovazioni tecnologiche al fine di migliorare i prodotti da questi punti di vista. La Husqvarna è oggi uno dei leader mondiali nella produzione di articoli per giardinaggio e silvicultura. le esigenze dell'operatore. rivolgetevi alla più vicina officina di assistenza. rappresentando così una vera e propria centrale idroelettrica. seguito dalla motosega nel 1959 ed è proprio questo il settore di competenza odierno della Husqvarna. in direzione dell’utente. dalle stufe a legna fino ai moderni elettrodomestici. Non dimenticate che questo manuale delle istruzioni è un documento di valore.

............................ 3 Impugnatura anteriore 4 Coperchio del cilindro 5 Protezione anticontraccolpo 6 Marmitta 7 Appoggio per la corteccia 8 Rotella di punta della catena 9 Impugnatura posteriore con paramani destro 10 Comando del gas 11 Coperchio della frizione 12 Fermo della catena 13 Lama 14 Catena 15 Maniglia di avviamento 16 Serbatoio olio catena 17 Dispositivo di avviamento 18 Serbatoio carburante 19 Comando dello starter/fermo gas di avviamento 20 Impugnatura posteriore 21 Interruttore di arresto.................................................... OPERAZIONI CON IL CARBURANTE Carburante ............................ Marmitta .. Importante ..................................................................................... 116 116 117 117 118 118 118 119 119 121 124 124 125 125 126 127 127 130 131 131 131 132 132 132 133 134 135 135 5451676-47 Rev.................. Istruzioni generali di lavoro ................ TECNICA DI LAVORO Ad ogni utilizzo: ........................................... CARATTERISTICHE TECNICHE Caratteristiche tecniche .... Prevenzione del contraccolpo ................ Combinazioni di lama e catena ......................................................... ..................... Carburante ................................................................................. 22 Viti di regolazione carburatore 23 Pompa carburante 24 Decalcomania di informazioni e avvertenza 25 Ruota tendicatena 26 Manopola 27 Coprilama 28 Chiave combinata 29 Istruzioni per l’uso Indice INTRODUZIONE Alla gentile clientela ............................................................................................................................ Dispositivi di sicurezza della macchina .............................................. INDICE Indice ..............INTRODUZIONE / INDICE Che cosa c’è nella motosega? (1) 1 Targhetta prodotto e numero di serie 2 Fermo del gas (impedisce accelerazioni involontarie).............. Attrezzatura di taglio .......... I simboli sulla macchina: ........................................ 4 2008-08-08 Italian – 117 ........... Inserimento/disinserimento accensione.. Dichiarazione di conformità CE .......... AVVIAMENTO E ARRESTO Avviamento e arresto ............... Schema di manutenzione ............ MONTAGGIO Montaggio di lama e catena .................................. Abbigliamento protettivo ....................................................... Impiegare sempre il buon senso..................................................... Rifornimento ............................................................................................................. Filtro dell’aria ............................... Controllo......................................... manutenzione e servizio dei dispositivi di sicurezza della motosega ................................................................................................................................ Che cosa c’è nella motosega? ........................ MANUTENZIONE Generalità ............................ NORME GENERALI DI SICUREZZA Interventi prima di usare una nuova motosega ............................................................ Regolazione del carburatore ..... Candela ........

AVVERTENZA! Un motore acceso in un ambiente chiuso o mal ventilato può essere causa di morte per soffocamento o avvelenamento da monossido di carbonio. la motosega può essere un attrezzo pericoloso. ! ! ! ! ! ! Impiegare sempre il buon senso. Evitare il contatto con queste sostanze in caso di marmitta danneggiata. Usare sempre abbigliamento protettivo. AVVERTENZA! Il rischio di sobbalzo è maggiore in caso di gruppo di taglio errato o combinazione lama/catena errata! Utilizzare esclusivamente le combinazioni lama/catena raccomandate e attenersi alle istruzioni per l’affilatura. rivolgersi a un esperto prima di continuare. Agire sempre con cautela e impiegare il buon senso. Importante IMPORTANTE! Questa macchina è progettata esclusivamente per segare il legno. 2-5. dei vapori dell’olio della catena e della polvere di segatura può essere dannosa per la salute. Vedi istruzioni alla voce Montaggio. 4 2008-08-08 . Vi consigliamo di frequentare un corso sull’utilizzo delle 118 – Italian 5451676-47 Rev. • Controllare il montaggio e la messa a punto dell’attrezzatura di taglio.NORME GENERALI DI SICUREZZA Interventi prima di usare una nuova motosega • Leggere attentamente le istruzioni per l’uso. AVVERTENZA! L’impianto di accensione di questa macchina genera un campo elettromagnetico durante il funzionamento che in determinate circostanze può interferire con alcuni pacemaker. Usare solo i ricambi e gli accessori consigliati nel presente manuale. Vedi istruzioni alla voce Lubrificazione dell’attrezzatura di taglio • Una lunga esposizione al rumore può comportare lesioni permanenti all'udito. (2) È impossibile prevedere tutte le situazioni che possono insorgere durante l’utilizzo di una motosega. AVVERTENZA! Se usata in modo improprio o non attento. Vedi istruzioni alle voci Attrezzatura di taglio e Caratteristiche tecniche. Vedere le istruzioni alla sezione Dati tecnici. Vedi istruzioni alla voce Manutenzione. Possono insorgere seri danni. Evitare situazioni per le quali non si ritiene di essere sufficientemente qualificati. È di estrema importanza leggere e comprendere il contenuto di questo manuale di istruzioni. Modifiche e/o accessori non autorizzati possono causare lesioni gravi o mortali all’operatore o a terzi. • Non usare la motosega prima che la catena sia stata raggiunta da una quantità sufficiente di olio. Alcuni interventi devono essere eseguiti da personale specializzato. Usare quindi sempre cuffie di protezione omologate. Per ridurre il rischio di gravi lesioni personali o morte. AVVERTENZA! L’inalazione prolungata dei gas di scarico del motore. in particolare agli occhi. Siamo a vostra disposizione per fornirvi consigli che vi permettono di utilizzare la motosega in modo migliore e più sicuro. la capacità di valutazione o la coordinazione. • (1) . Una motosega è in grado di proiettare con elevata violenza oggetti quali segatura. • Effettuare il rifornimento e accendere la motosega. Se restano dubbi in merito alle procedure di lavoro anche dopo aver letto le presenti istruzioni.B! Indossare sempre occhiali protettivi o una visiera per ridurre il rischio di danni legati alla proiezione di oggetti. Vedi istruzioni alla voce Abbigliamento protettivo. trucioli ecc. Non utilizzare mai la macchina in condizioni di stanchezza oppure sotto l’effetto di alcolici.(51) si riferiscono alle illustrazioni a pag. Non usare mai una macchina difettosa Seguire le istruzioni per l’uso e la manutenzione indicate nel presente manuale. AVVERTENZA! L’interno della marmitta contiene sostanze chimiche che potrebbero essere cancerogene. i portatori di pacemaker devono consultare il proprio medico e il produttore del pacemaker prima di utilizzare la macchina. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente le combinazioni lama/catena indicate nel capitolo Dati tecnici. Non modificare mai la macchina né utilizzarla se sembra essere stata modificata da altri. stupefacenti o farmaci in grado di alterare la vista. ! AVVERTENZA! Evitare assolutamente di modificare la versione originale della macchina senza l’autorizzazione del fabbricante. Usare sempre accessori originali. Non esitare a contattare il rivenditore o il produttore per qualsiasi domanda sull’utilizzo della motosega. in grado di causare lesioni gravi o addirittura mortali. N. Vedere le istruzioni alle sezioni Movimentazione del carburante e Avviamento e arresto.

rivolgersi a un centro di assistenza per le necessarie riparazioni. Lavorate con cautela e fate in modo che il settore ”a rischio di contraccolpo” non venga mai in contatto con nessun oggetto. manutenzione e assistenza dei dispositivi di sicurezza della motosega. L’uso di abbigliamento protettivo non elimina i rischi di lesioni. Tenere sempre a portata di mano un estintore o altri attrezzi per spegnere le fiamme. • Utilizzare il freno della catena come 'freno di stazionamento' all’avviamento e durante i brevi spostamenti per prevenire incidenti dovuti al contatto involontario fra utente o altri e catena in movimento. • Il freno della catena (A) si attiva manualmente (con la mano sinistra) o tramite la funzione di inerzia. IMPORTANTE! Marmitta. ma solamente l’utente può prevenirli con il suo operato. Dispositivi di sicurezza della macchina Questa sezione descrive i dispositivi di sicurezza della macchina e la loro funzione. Lavoriamo continuamente al miglioramento di design e tecnologia. manutenzione e assistenza dei dispositivi di sicurezza della motosega. In caso di sobbalzo violento e laddove il settore a rischio di sobbalzo della lama è più distante possibile dall’utente.NORME GENERALI DI SICUREZZA motoseghe. calotta di acciaio e suola antiscivolo. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla più vicina officina di assistenza. Vedere le istruzioni alla sezione Identificazione delle parti per localizzare questi dispositivi sulla macchina. un istituto professionale o la biblioteca possono consigliarvi il materiale didattico disponibile oppure informarvi sui corsi di addestramento. dipende dalla violenza del contraccolpo e dalla posizione della motosega rispetto all’oggetto venuto in contatto con il settore ”a rischio”. ma riduce gli effetti del danno in caso di incidente. In questo modo potete contribuire alla prevenzione degli incendi boschivi. • Il freno della catenaviene disattivato portando indietro la protezione anticontraccolpo verso l’impugnatura anteriore. • Tenere sempre a portata di mano la cassetta di pronto soccorso. lama. vedere le istruzioni alla sezione Controllo. Freno della catena con protezione anticontraccolpo La motosega è dotata di freno della catena progettato per fermare la catena in caso di sobbalzo. • Il contraccolpo è improvviso e può essere molto violento. Vedere le istruzioni alla sezione Controllo. vengono effettuate da personale qualificato. • Elmetto protettivo omologato • Cuffie auricolari protettive • Occhiali o visiera di protezione • Guanti con protezione antitaglio • Pantaloni con protezione antitaglio • Stivali con protezione antitaglio. 4 2008-08-08 Italian – 119 . La durata della macchina può ridursi e il rischio di incidenti aumentare se la manutenzione non viene eseguita correttamente e se l'assistenza e/o le riparazioni non 5451676-47 Rev. il freno della catena è progettato in modo da attivarsi per effetto del relativo contrappeso (inerzia) nel senso di sobbalzo. • Il freno della catena deve essere inserito all’avviamento della motosega per prevenire la rotazione della catena. catena o altre fonti possono originare scintille. Nella maggior parte dei casi questi fenomeni sono leggeri e non provocano l’arresto della catena.(3) • Il freno si attiva quando la protezione (B) viene spinta in avanti. Il rivenditore. ! Abbigliamento protettivo ! AVVERTENZA! La maggior parte degli incidenti si verifica quando la catena colpisce l’operatore. (4) • La protezione anticontraccolpo non serve solo ad attivare il freno della catena: Riduce anche ad un minimo il rischio che la mano sinistra entri in contatto con la catena qualora si perda la presa dell’impugnatura. queste migliorie aumentano la vostra sicurezza e la vostra efficienza. Recatevi regolarmente dal vostro rivenditore. AVVERTENZA! Non utilizzare mai una macchina con dispositivi di sicurezza difettosi. Se la macchina non supera anche uno solo dei controlli. • Estintore e vanga L’abbigliamento in generale deve essere tale da non ostacolare la libertà di movimento. che sarà lieto di illustrarvi le novità più utili. Consigliatevi con il vostro rivenditore di fiducia per la scelta dell’attrezzatura adeguata. Un freno della catena riduce il rischio di incidenti. Per i controlli e gli interventi di manutenzione. I dispositivi di sicurezza devono essere controllati e sottoposti a manutenzione. • Il modo di attivazione del freno. In queste situazioni basta tenere ben salda la motosega e non lasciarla andare. Lavorando con la macchina usare sempre abbigliamento protettivo omologato. manuale o inerziale. (3) • Il movimento attiva un dispositivo a molla che agisce sul nastro del freno (C) intorno al sistema di trazione della catena del motore (D) (tamburo della frizione).

Durante il lavoro è necessario mantenere inoltre una presa sicura dell’impugnatura della motosega. ma se la lama è troppo vicina all’utente. Il sistema di smorzamento delle vibrazioni della macchina ne riduce la propagazione tra gruppo motore/gruppo di taglio e impugnature. 4 2008-08-08 . per esempio quando si tiene la motosega in posizione di abbattimento. Questi sintomi si manifestano solitamente a dita. Vedere le istruzioni alla sezione Controllo. Vi sono anche posizioni di lavoro nelle quali la mano non può raggiungere la protezione dal sobbalzo e attivare il freno della catena. compreso il gruppo di taglio. Il taglio in un legno duro (la maggior parte delle latifoglie) produce più vibrazioni del taglio in un legno tenero (gran parte delle conifere). Solamente l’utente e una corretta tecnica di lavoro possono eliminare sobbalzi e relativi rischi. In terzo luogo il freno della catena potrebbe attivarsi. Rivolgersi a un medico se si provano sintomi ricollegabili alla sovraesposizione a vibrazioni. Questi fenomeni si evitano normalmente con un tensionamento corretto della catena (vedi istruzioni alla voce Montaggio) e con la corretta manutenzione di lama e catena (vedi istruzioni alla voce Istruzioni generali di lavoro). il freno della catena può essere attivato solo tramite la funzione di inerzia. può darsi che la forza non sia sufficiente ad attivare il freno della catena. In primo luogo il freno deve essere funzionante. Interruttore di arresto L’interruttore di arresto serve a spegnere il motore. I sintomi possono accentuarsi a temperature rigide. è sospeso alle impugnature tramite elementi smorzatori. ! Fermo del gas Il fermo dell’acceleratore ha il compito di prevenire l’attivazione involontaria dell’acceleratore. mancanza di forza o riduzione delle forze normali. il freno della catena viene azionato dalla mano sinistra. Premendo il fermo (A) all’interno dell’impugnatura (= tenendo l’impugnatura) si sblocca l’acceleratore (B). per dare la protezione prevista.NORME GENERALI DI SICUREZZA In caso di movimenti meno violenti o in quelle situazioni in cui il settore ”a rischio” è vicino all’operatore. In primo luogo il freno deve essere funzionante. l’impugnatura. manutenzione e assistenza dei dispositivi di sicurezza della motosega. In secondo luogo il sobbalzo deve essere di forza sufficiente ad attivare il freno della catena. l’acceleratore è automaticamente bloccato sul minimo. Sistema di smorzamento delle vibrazioni Il sistema di smorzamento delle vibrazioni adottato. mani o polsi. cioè quando la mano sinistra per la sua posizione non è in grado di agire sulla protezione dal sobbalzo. ”torpore”. Protezione della mano destra Oltre a proteggere la mano in caso di salto o rottura della catena. Si raccomanda di eseguire questa operazione all’inizio di ogni turno. alterazioni di colore o aspetto della pelle. in caso di sobbalzo potreste non rilasciare la mano dall’impugnatura anteriore e non attivare il freno della catena oppure il freno della catena potrebbe attivarsi dopo che la motosega ha continuato a girare un altro po’. Marmitta La marmitta è progettata per ridurre il livello acustico e allontanare dall’operatore i gas di scarico del motore. perdita di sensibilità. • In posizione di abbattimento. Durante questo tipo di interventi. Il corpo della motosega. può darsi che il freno non abbia il tempo di rallentare e fermare la catena prima che la motosega venga a contatto con l’utente. Rilasciando AVVERTENZA! I gas di scarico del motore sono molto caldi e possono contenere scintille in grado di provocare incendi. Le vibrazioni aumentano se l’attrezzatura di taglio non è ben affilata o se è di tipo non adeguato . affinché la catena si fermi in caso di sobbalzo. Se la mano sfiora solamente la protezione dal sobbalzo oppure ci scivola sopra. In questa situazione il freno della catena potrebbe non fermare la catena in tempo e la catena potrebbe colpirvi. ”formicolio”. Così facendo. Non avviare mai la macchina in ambienti chiusi o vicino a materiale infiammabile! 120 – Italian 5451676-47 Rev. Il freno della catena è sempre attivato dalla funzione di inerzia in caso di sobbalzo? No. Se il freno della catena fosse troppo sensibile. assicura la presa sull’impugnatura posteriore nonostante la presenza d rami o frasche. AVVERTENZA! La sovraesposizione a vibrazioni può provocare lesioni vascolari o nervose in soggetti che soffrono di disfunzioni circolatorie. elimina la maggior parte delle vibrazioni che si sviluppano durante l’uso della macchina. la mano sinistra si trova in una posizione che non permette l’attivazione manuale del freno della catena. (5) Fermo della catena È costruito in modo da bloccare la catena qualora questa salti o si strappi. sia l’acceleratore che il relativo fermo ritornano nelle posizioni originarie. Esempi di questi sintomi: intorpidimento. È necessaria una certa forza per spingere in avanti la protezione dal sobbalzo. ! Il freno della catena protegge sempre l’utente da danni in caso di sobbalzo? No. In questa posizione. È sufficiente il contatto con la mano per attivare sempre il freno della catena in caso di sobbalzo? No. dolore. In secondo luogo deve attivarsi come descritto in precedenza. È facile provare il freno. si attiverebbe continuamente causando inutili interruzioni del lavoro.

con la corretta manutenzione e l’uso del tipo di attrezzatura di taglio. ! Il contraccolpo si può prevenire solo evitando di toccare un qualsiasi oggetto con la parte superiore della punta della lama. Una marmitta difettosa può aumentare sensibilmente il livello acustico e il pericolo di incendio. Quanto detto vale anche se la macchina funziona al minimo. Ogni lunghezza di lama. come: • Ridurre la tendenza al contraccolpo della macchina. aumenta il rischio di incidenti. • Previene l’aumento dei livelli di vibrazioni. Catena La catena è costituita da una serie di maglie disponibili in versione standard o a riduzione del contraccolpo. 4 2008-08-08 Italian – 121 . Vedere le istruzioni alla sezione Dati tecnici. In alcune di queste aree la legislazione può prevedere. La larghezza della guida della lama deve essere adeguata alla larghezza delle maglie di trascinamento. che la marmitta sia dotata di rete parascintille omologata (A). La rotella di punta della lama e l’ingranaggio di trascinamento della catena devono essere adeguati alla distanza tra le maglie di trascinamento. Tenere a portata di mano un estintore o altri attrezzi per spegnere le fiamme. Numero di maglie di trascinamento (pz). • Aumentare la durata dell’attrezzatura di taglio. IMPORTANTE! Nessuna catena è in grado di eliminare completamente il rischio di sobbalzo. Considerare il pericolo di incendio. Catena • Partitura (=pitch) (pollici) • Larghezza della maglia di trascinamento (mm/pollici) • Numero di maglie di trascinamento (pz) 5451676-47 Rev. • Foro di lubrificazione della catena e foro del perno tendicatena. La lama dev’essere adeguata alla costruzione della motosega. • Tenere sempre ben affilati i denti della catena! Seguire le istruzioni e usare i riscontri raccomandati. utilizzando l’affilatore raccomandato per l’angolo di spoglia. ! Regole basilari • Usare solo attrezzatura di taglio da noi consigliata! Vedere le istruzioni alla sezione Dati tecnici. lama e catena. • Controllare la tensione della catena! Una catena troppo lenta salta facilmente e aumenta l’usura di ruota di rinvio. Lama Minore è il raggio del puntale. Gruppo di taglio a sobbalzo ridotto ! AVVERTENZA! Il rischio di sobbalzo è maggiore in caso di gruppo di taglio errato o combinazione lama/catena errata! Utilizzare esclusivamente le combinazioni lama/catena raccomandate e attenersi alle istruzioni per l’affilatura.NORME GENERALI DI SICUREZZA In aree dal clima caldo e asciutto può sussistere un grosso pericolo di incendi. Alcuni termini relativi a lama e catena Per mantenere tutti i dispositivi di sicurezza del gruppo di taglio. • Larghezza della guida della lama (pollici/mm). (6) N. lama e catena. minore è la propensione al sobbalzo. • Mantenere un angolo di spoglia corretto! Seguire le nostre istruzioni. • Curare la lubrificazione e la manutenzione dell’attrezzatura di taglio! Una lubrificazione insufficiente aumenta il rischio di rottura della catena e di usura di ruota di rinvio. Se la catena non è ben affilata. si raccomanda di sostituire le combinazioni lama/ catena usurate o danneggiate con ricambi raccomandati da Husqvarna. risulta in un preciso numero di maglie di trascinamento. • Fornisce prestazioni di taglio ottimali. Attrezzatura di taglio Questa parte vi indica. per esempio. il così detto settore ”a rischio”. Adottando attrezzatura di taglio con riduzione del contraccolpo ”incorporata” e mantenendo sempre ben affilata la catena è possibile ridurre gli effetti del contraccolpo. Vedere le istruzioni alla sezione Dati tecnici in merito alle combinazioni lama/catena raccomandate. AVVERTENZA! Il contatto con una catena in rotazione può provocare danni molto seri. unita alla partitura della catena e ai denti della rotella di punta. Non utilizzare mai una motosega se è difettosa o manca la rete parascintille obbligatoria per legge nella vostra area.B! La marmitta è molto calda durante l’uso e per un po’ di tempo dopo. specialmente quando si movimentano sostanze e/o gas infiammabili. Un angolo di spoglia troppo grande aumenta il rischio di sobbalzo. Lama • Lunghezza (pollici/cm) • Numero di denti nella rotella di punta (T). • Riduce il pericolo di caduta o rottura della catena. • Partitura della catena (=pitch) (pollici). AVVERTENZA! Non utilizzare mai una motosega se la marmitta è difettosa o mancante.

• Se la catena è affilata correttamente.B! Se la catena è nuova. Affilare prima tutti i denti di un lato. Si raccomanda di regolare l’angolo di spoglia ogni tre affilature della catena. Affilando la catena con esso. • Per la regolazione dell’angolo di spoglia occorrono una lima piatta e un affilatore. La distanza in altezza fra queste parti rappresenta la profondità di taglio. si otterranno la massima riduzione del sobbalzo e le migliori prestazioni di taglio. Quando il dente di taglio è di soli 4 mm (0. Sollevare la punta della lama durante la regolazione della tensione della catena. In caso contrario la catena si muove lateralmente ed è più difficile ottenere una corretta affilatura. (12) • Serrare l’attacco della lama girando la puleggia tendicatena in senso orario e tenendo ferma la punta della lama. ! AVVERTENZA! Un angolo di spoglia troppo grande aumenta la propensione al sobbalzo della catena! Generalità sull’affilatura della catena • Non segare mai con una catena usurata. facendo passare la lima sull’affilatore. ! AVVERTENZA! Indossare sempre i guanti durante i lavori sulla catena per prevenire lesioni alle mani. Si raccomanda l’utilizzo del nostro affilatore per l’angolo di spoglia.16"). (8) Generalità sulla regolazione dell’angolo di spoglia • Affilando il dente di taglio si riduce l’angolo di spoglia (= profondità di taglio). NB . asportare l’eccedenza della sporgenza dell’aggetto di spoglia. (11) • Regolare la tensione della catena girando la ruota verso il basso (+) per aumentarla o verso l’alto (-) per diminuirla. • Appoggiare l’affilatore sulla catena. (10) • Girare la manopola in senso antiorario per allentare il coperchio della barra. • Controllare che la catena sia ben tesa. in caso di contatto. che garantisce un angolo di spoglia corretto e un angolazione corretta dell’aggetto di spoglia.Questa raccomandazione presuppone che i denti di taglio non siano stati affilati a una lunghezza anomala. Vedere le istruzioni alla sezione Dati tecnici in merito all’angolo di spoglia adatto alla catena della motosega. Anche una catena immobile può provocare serie lesioni all'utente o altri. N. 1 Angolo di affilatura 2 Angolo di appoggio 3 Posizione della lima 4 Diametro della lima tonda È estremamente difficile affilare correttamente una catena senza gli attrezzi adatti. richiede un periodo di rodaggio durante il quale va controllata più spesso. 4 2008-08-08 . non produce alcun truciolo. L’angolo di spoglia è corretto quando. l’aggetto di spoglia deve essere La lunghezza della catena aumenta con l’uso. • Affilare facendo in modo che tutti i denti siano di uguale lunghezza.NORME GENERALI DI SICUREZZA Affilatura e regolazione dell’angolo di spoglia della catena abbassato al livello raccomandato. e rappresenta motivo di pericolo in quanto può provocare lesioni gravi o mortali. Per questo consigliamo il nostro affilatore. Tensionamento della catena ! ! AVVERTENZA! Una catena troppo lente salta facilmente. Regolazione dell’angolo di spoglia • Prima di regolare l’angolo di spoglia. Si produce solamente segatura. verificare che i denti di taglio siano stati affilati di recente. Vedere le istruzioni alla sezione Dati tecnici in merito ai fattori da osservare per l’affilatura della catena della motosega. (7) Per l’affilatura del dente di taglio occorre considerare quattro misure. Affilatura dei denti Per l’affilatura del dente di taglio occorrono una lima tonda e un affilatore. È importante quindi regolare l’attrezzatura di taglio in seguito a cambiamenti del genere. Vedere le istruzioni alla sezione Dati tecnici in merito al diametro della lima tonda e all’affilatore raccomandato per la catena della motosega. (9) • Rilasciare la manopola tirandola all’esterno. (14) 122 – Italian 5451676-47 Rev. La catena è usurata quando è necessario forzare il gruppo di taglio nel legno e i trucioli sono molto piccoli. AVVERTENZA! Utilizzare sempre guanti protettivi omologati. non si incontra alcuna resistenza. girare poi la motosega e ripetere l’operazione. la catena è usurata e va rottamata. meglio se ad ogni occasione di rifornimento. Allentare la pressione sulla lima in fase di ritorno. Per mantenere le migliori prestazioni di taglio. Se la catena è molto usurata. (13) • Ripiegare la manopola all’interno per bloccare il tensionamento. • La parte tagliente di una catena è definita anello tagliente e si compone di un dente di taglio (A) e un aggetto di spoglia (B). ! AVVERTENZA! Il mancato rispetto delle istruzioni di affilatura aumenta sensibilmente la propensione al sobbalzo della catena. Le informazioni per l’uso dell’affilatore sono riportate sulla confezione. Tendere la catena il più possibile. Utilizzando la lima piatta. penetra nel legno e produce trucioli grandi e lunghi. Controllare spesso la tensione della catena. • Affilare sempre il dente di taglio dall’interno verso l’esterno. ma in modo che possa essere facilmente fatta girare con la mano.

Usare attrezzatura di taglio raccomandata e controllarne lo stato. Pulire e lubrificare se necessario. Questa funzione di sicurezza prevede tuttavia l’utilizzo di un olio della catena corretto (se l’olio è troppo fluido. Controllo della lubrificazione della catena • Controllare il funzionamento della lubrificazione ad ogni rifornimento. a 3/4 di gas. In caso contrario sussiste il rischio di ossidazione della catena. IMPORTANTE! Utilizzando un olio della catena vegetale. sostituire la catena con una nuova. il carburante dura più dell’olio della catena) e il rispetto delle nostre raccomandazioni sulla scelta del gruppo di taglio (una lama troppo lunga richiede più olio della catena). Gettare la catena se mostra uno o più dei suddetti difetti. Evitare situazioni con rischio di contraccolpo. • Elasticità della catena. la catena non è correttamente tesa. utilizzare un comune olio per catene. Olio per catena L’olio per catena deve presentare una buona aderenza e buone proprietà di scorrimento. Dopo un minuto circa. • Usura inconsueta di maglie e denti. Pulire se necessario. Sostituire se necessario. Vedi istruzioni alle voci Dispositivi di sicurezza sulla macchina. rimuovere e pulire scanalatura della lama e catena prima di lunghi periodi di rimessaggio. biodegradabile. • Per la massima durata girare la lama giornalmente. nonostante i controlli e gli interventi relativi. grazie alla base vegetale. Vedi istruzioni alla voce Abbigliamento protettivo. (15) • Se la scanalatura della lama è usurata oltre il normale. • Controllare che la rotella di punta giri liberamente e che il foro di lubrificazione sia pulito. Consigliamo l’utilizzo del nostro olio per assicurare la massima durata della motosega e tutelare l’ambiente. Vedi istruzioni allle voci Abbigliamento protettivo.NORME GENERALI DI SICUREZZA Lubrificazione dell’attrezzatura di taglio Se la lubrificazione non funziona. Sostituire la lama se necessario. In caso di formazione di un ”affossamento” alla fine della curvatura della punta. la macchina e l’ambiente. Qualora il nostro olio per catena non fosse disponibile. il relativo serbatoio si svuota prima dell’esaurimento del carburante). Eliminare con una lima se necessario. • Controllare che la scanalatura sulla lama sia pulita. Per riferimento usare una catena nuova. Lama Controllare con regolarità: • La presenza di graffi sui lati della lama. In qualità di produttori di motoseghe abbiamo messo a punto un olio per catena ottimale e. Rotella di trascinamento della catena Il tamburo della frizione è dotato di una puleggia Spur (la puleggia della catena saldata al tamburo). ed in particolare: • Presenza di fratture o lesioni sui perni o sulle maglie. Controllare regolarmente il livello di usura della rotella di trascinamento. con conseguente irrigidimento della catena e grippaggio del puntale a rocchetto della lama. Se la lubrificazione non funziona: • Controllare che il canale di lubrificazione della lama non sia ostruito. Prevenzione del contraccolpo. Vedere le istruzioni alla sezione Ingrassaggio del puntale a rocchetto della lama. (16) • Se la punta della lama è usurata irregolarmente. Evitare operazioni per le quali non vi sentite qualificati. Controllare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza della motosega. Quando la lunghezza del dente di taglio è di soli 4 mm. Attrezzatura di taglio e Istruzioni generali di lavoro. da una ventina di centimetri (8 pollici) di distanza. Vedi istruzioni alle voci Istruzioni generali di lavoro. Vedi istruzioni alle voci Istruzioni generali di lavoro e Norme generali di sicurezza. ! AVVERTENZA! La maggior parte degli incidenti si verifica quando la catena colpisce l’operatore. Rifornimento dell’olio per catena • Tutti le nostre motoseghe sono dotate di lubrificazione automatica della catena. 5451676-47 Rev. Su alcuni modelli il flusso dell’olio è regolabile. il rispetto delle nostre raccomandazioni sulla registrazione del carburatore (se la miscela è troppo 'magra'. la superficie dovrà presentare evidenti tracce d’olio. ! AVVERTENZA! Una lubrificazione insufficiente dell’attrezzatura di taglio provoca la rottura della catena con gravi rischi di lesioni personali anche mortali. Usare sempre abbigliamento protettivo. Controllo dell’usura dell’attrezzatura di taglio Controllare giornalmente la catena. • Serbatoio dell’olio della catena e serbatoio del carburante sono dimensionati in modo che il carburante si esaurisca prima dell’olio. La rotella va sostituita ogni volta che si cambia la catena. Puntare la lama contro una superficie chiara. contattare immediatamente un’officina autorizzata. sia d’estate che d’inverno. Pulire se necessario. 4 2008-08-08 Italian – 123 . Non utilizzare mai oli esausti! È nocivo per voi.

20 0. litri 2% (1:50) 5 10 15 20 0. con la possibilità di gravi danni al motore. controllo e/o manutenzione. Versare la benzina rimanente. (13) Controllare spesso la tensione di una nuova catena fino al termine del rodaggio. sul lato superiore della lama. Rodaggio Evitare regimi eccessivi per periodi prolungati durante le prime 10 ore di esercizio. • Il numero minimo di ottani consigliato è 90 (RON). Cominciare dalla parte superiore.40 3% (1:33) 0. 124 – Italian 5451676-47 Rev. (19) Tendere la catena girando la ruota verso il basso (+).30 0. Montare il carter della frizione (freno della catena) e localizzare il perno tendicatena nella presa della lama. usare una benzina con un più alto tenore di ottani. Sistemare la catena sopra la ruota motrice e farla passare nella scanalatura. • Iniziare con il versare metà della benzina da usare. studiato appositamente per i nostri motori a due tempi con raffreddamento ad aria. ! AVVERTENZA! Controllo e/o manutenzione devono essere effettuati a motore spento. • Non utilizzare mai olio per motori a due tempi formulato per motori fuoribordo con raffreddamento ad acqua (outboardoil . Spingere la lama indietro al massimo. utilizzare l’olio per motori a due tempi HUSQVARNA.15 0. Controllare che i giunti di azionamento della catena siano allineati alla puleggia della catena e che la catena sia posizionata correttamente nella scanalatura della lama. • Un olio di qualità scadente o una miscela carburante/ olio troppo ricca può pregiudicare il corretto funzionamento della marmitta e ridurne la vita utile.MONTAGGIO / OPERAZIONI CON IL CARBURANTE Montaggio di lama e catena Carburante Osservare! La macchina è dotata di motore a due tempi e deve sempre funzionare con una miscela di benzina e olio per motori a due tempi. (18) Controllare che il taglio dei denti sia rivolto in avanti. misurare accuratamente la quantità di olio da miscelare. 4 2008-08-08 .30 0. (17) Montare la lama sui perni di fissaggio.45 0. • Lavorando spesso ai massimi regimi del motore. Mescolare agitando. Indossare sempre i guanti durante i lavori sulla catena per prevenire lesioni alle mani. (20) • Usare benzina di buona qualità. Rimuovere la manopola e il coperchio della frizione (freno della catena). 1:33 (3%) con altri oli per motori a due tempi con raffreddamento ad aria classificati a norma JASO FB/ISO EGB. Preparando piccole quantità di carburante. omologato per la benzina.TCW). Per garantire il corretto rapporto di miscelazione. con o senza piombo. Benzina. La catena deve essere tesa in modo che non penda sotto la barra. Preparazione della miscela • Preparare la miscela in recipiente pulito e a parte. Controllare che il freno della catena non sia attivato tirando la protezione anticontraccolpo verso l’impugnatura anteriore. Olio per motori a due tempi • Per un risultato ottimale. Prevenire l’avviamento involontario staccando sempre il cappuccio dalla candela prima di effettuare operazioni di montaggio. Estrarre l’anello di trasporto. Aggiungere tutto l’olio. Un esercizio con numero di ottani inferiore a 90 può far sì che il motore "si inchiodi". Una catena correttamente tesa significa migliori caratteristiche di taglio e lunga durata.10 0. Ciò comporta un aumento della temperatura e del carico. come in caso della diramatura. anche un minimo errore nella quantità di olio può influenzare notevolmente il rapporto di miscelazione. Eseguire il controllo regolarmente. (12) La catena è tesa correttamente se non pende sotto la barra. ! Benzina AVVERTENZA! Durante il rifornimento assicurare la massima ventilazione. Sollevare la punta della barra e serrare la frizione della barra girando la manopola in senso orario. Il contatto di arresto torna automaticamente in posizione di avviamento. • Non usare mai olio per motori a quattro tempi.60 Montaggio dell’appoggio per la corteccia Per il montaggio dell’appoggio della corteccia contattare il rivenditore autorizzato. Miscela 1:50 (2%) con olio per motori a due tempi HUSQVARNA. litri Olio per motori a due tempi. ma può comunque essere girata facilmente con una mano.

Sussiste il rischio di formazione di scintille. Trasporto e rimessaggio • Conservare motosega e carburante in luogo ben ventilato e lontano da fiamme o sorgenti di calore. Rifornire quindi di olio e di carburante contemporaneamente. L’entrata di impurità nel serbatoio provoca disturbi di funzionamento. Maneggiare con cura olio della catena e carburante. con conseguente pericolo di incendio. • Per la conservazione del carburante usare solo recipienti omologati. Eliminare ogni traccia di sporco e lasciare evaporare i resti di benzina. ! AVVERTENZA! Non utilizzare mai una macchina che presenta danni visibili a protezione e cavo della candela. ! AVVERTENZA! Il carburante ed i relativi vapori sono particolarmente infiammabili. Agitare la miscela prima del rifornimento. connettori/interruttori. 2 Se avete versato del carburante su voi stessi o sui vostri abiti. • Non usare mai olio di recupero. Contattare la stazione di rifornimento più vicina per lo smaltimento del carburante e dell’olio in eccesso. per eliminare eventuali sovrappressioni. la protezione per il trasporto del gruppo di taglio deve essere sempre montata durante il trasferimento o il rimessaggio della macchina. Conservare il carburante in taniche omologate e in un luogo sicuro. Usare acqua e sapone. Pulire la macchina. Pulire regolarmente il serbatoio carburante e quello dell’olio della catena. Lavare le parti del corpo che sono venute a contatto con il carburante. Lunghi periodi di rimessaggio Svuotare i serbatoi di carburante e olio in un luogo sufficientemente ventilato. • Durante il rifornimento e la preparazione della miscela (benzina e olio per motori a due tempi) assicurare la massima ventilazione. Aprire il tappo del serbatoio con cautela. • Accertarsi che la macchina sia ben pulita e che sia stata sottoposta a tutte le operazioni di assistenza prima di ogni rimessaggio a lungo termine. • Prima di avviare la macchina spostarla di almeno 3 metri dal luogo del rifornimento. Rifornimento ! AVVERTENZA! I seguenti accorgimenti diminuiscono il pericolo di incendio: Non fumare né collocare oggetti caldi nelle vicinanze del carburante. Spegnere il motore e lasciarlo raffreddare alcuni minuti prima del rifornimento. • Per la scelta dell’olio contattare l’officina di servizio. Vedere le istruzioni alla sezione Schema di manutenzione. • Non accendere mai la macchina: 1 Se vi sono gocce di carburante oppure olio della catena sulla macchina. Questo può sovraccaricare la pompa danneggiandone i componenti. 3 Se vi sono perdite di carburante nella macchina. vuotare e pulire il serbatoio del carburante. caldaie eccetera. • E’ importante usare olio adatto alla temperatura dell’aria (corretta viscosità). motori elettrici. in caso di contatto. Carburante • Effettuare sempre il rifornimento a motore spento. vuotare sempre i serbatoi del carburante e dell’olio della catena di taglio. Sostituire il filtro del carburante almeno una volta l’anno. 5451676-47 Rev. • Per prevenire il contatto involontario con le parti affilate della catena. Il volume del serbatoio del carburante è adeguato a quello del serbatoio dell’olio della catena. • Con temperature inferiori a 0°C alcuni olio diventano più densi. Montare la protezione della lama. cambiare abiti. Spostare sempre la macchina dal luogo del rifornimento prima della messa in moto. alla lama e alla catena. • In caso di rimessaggio prolungato.OPERAZIONI CON IL CARBURANTE • Mescolare (agitare) accuratamente prima di procedere al rifornimento. Ciò comporterebbe danni alla pompa. Olio della catena • Per la lubrificazione si consiglia un olio speciale (olio per catene) dalle buone proprietà di adesione. Dopo il rifornimento chiudere bene il tappo. Attenzione al pericolo di incendio ed esplosione. 4 2008-08-08 Italian – 125 . Ad esempio: macchine elettriche. Pulire intorno al tappo del serbatoio carburante. • Preparare una quantità di miscela necessaria al massimo per un mese. Controllare con regolarità la presenza di eventuali perdite dal tappo del serbatoio o dai tubi di alimentazione. • In caso di lungo rimessaggio e trasporto della motosega. Anche una catena immobile può provocare serie lesioni all’utente o altri.

dei vapori dell’olio della catena e della polvere di segatura può essere dannosa per la salute. Vedi istruzioni alla voce Montaggio. • Tenere sempre saldamente la motosega con entrambe le mani. (28) ! AVVERTENZA! Prima dell’avviamento osservare quanto segue: Il freno della catena deve essere inserito all’avviamento della motosega per ridurre il rischio di contatto con la catena in rotazione. Situare la macchina su una superficie fissa. A questo punto. fino a quando fa resistenza (entra in presa il dispositivo di avviamento) e tirare quindi con strappi decisi e veloci. Osservare che non vi siano non addetti ai lavori nelle vicinanze. ! AVVERTENZA! L’inalazione prolungata dei gas di scarico del motore. 4 2008-08-08 . Porre il piede destro sulla parte inferiore della maniglia posteriore e premere la motosega contro il terreno. (29) • Il freno della catena deve essere inserito all’avviamento della motosega. (24) • Non avviare mai la motosega prima che la lama. (21) Aria: Estrarre completamente lo starter blu/acceleratore (alla posizione FULL CHOKE). Non avviare mai la motosega prima che la lama. Non è necessario che la sacca sia completamente piena.B! Non estrarre completamente la cordicella e non lasciare la maniglia di avviamento con la cordicella estratta. Sul bordo posteriore (A) della motosega è presente un’indicazione di avviamento semplificata che descrive per immagini le singole fasi. (30) • Non accendere mai la macchina in ambienti chiusi. Quando il comando dell’aria è completamente estratto. il tamburo della frizione e il nastro del freno. devono utilizzare questa presa. Regolare l'acceleratore sulla posizione di avviamento tirando in fuori il comando blu dello starter e quindi reinserendolo completamente.AVVIAMENTO E ARRESTO Avviamento e arresto Dato che il freno della catena è ancora inserito. Attivare il freno spingendo avanti la protezione anticontraccolpo. La frizione potrebbe staccarsi e causare danni alle persone. la catena e tutti i carter siano correttamente montati. (27) 126 – Italian 5451676-47 Rev. Tutti gli utenti. il regime del motore deve scendere al minimo il più presto possibile. (32) Avviamento Afferrare saldamente l’impugnatura anteriore con la sinistra. Tenere la mano destra sull’impugnatura posteriore e la mano sinistra su quella anteriore. Continuare a toirare con forza la corda fino all'avviamento del motore. Motore freddo Avviamento: Il freno della catena dev’essere inserito all’avviamento della motosega. Questo metodo è estremamente pericoloso. • Osservare l’ambiente circostante per escludere il rischio che persone o animali vengano a contatto con gli attrezzi di taglio. si imposta automaticamente una posizione di gas all’avviamento corretta. (31) Motore caldo Procedere come per il motore a freddo. destri o mancini che siano. la frizione può staccarsi e provocare seri danni. Mantenere una presa stabile. il che si ottiene premendo velocemente sulla leva dell'acceleratore. Quando lama e catena sono smontate dalla motosega. la catena e tutti i carter siano correttamente montati. (26) N. (25) Arresto Arrestare il motore premendo il pulsante di arresto. Vedere le istruzioni alla sezione Avviamento e arresto. (23) Pompa carburante: Premere più volte sulla sacca in gomma della pompa fino a quando la sacca comincia a riempirsi di carburante. Premere immediatamente lo starter non appena il motore dà segno di accendersi. perché si perde facilmente il controllo della motosega. Non avviare mai la motosega facendola cadere e tenendola per la fune. la motosega è pronta per l’uso. Osservare! Ripristinare il freno della catena portando la protezione dal sobbalzo (contrassegnata con ”PULL BACK TO RESET”) verso la staffa dell’impugnatura. (22) Gas di avviamento: Si ottiene automaticamente con il comando in posizione di starter. in modo che pollici e dita circondino le impugnature della motosega. ma senza agire sullo starter. Accertarsi di avere una posizione stabile e che la catena non venga a contatto con corpi estranei. In questo modo si evita di usurare inutilmente la frizione. Non avvolgere mai la cordicella di avviamento intorno alla mano. cioè si ode sbuffare. Non dimenticate che i gas di scarico sono velenosi. Questo potrebbe danneggiare la macchina. Tirare lentamente la cordicella con la destra.

sia prima che dopo l’operazione. controllare che non vi siano ostacoli (ceppi. Tenere d’occhio il pezzo. come ad esempio il 5451676-47 Rev.TECNICA DI LAVORO Ad ogni utilizzo: (33) 1 Controllare che il freno della catena funzioni adeguatamente e che non sia danneggiato. Il lavorare con tempo cattivo è spesso stancante e comporta situazioni di rischio. In entrambi i casi vi è rischio di gravi danni personali. Vedi istruzioni alla voce Prevenzione del contraccolpo. Segare un solo tronco o pezzo alla volta. Ad esempio nebbia. 9 Controllare che il perno fermacatena sia al suo posto e che non sia danneggiato. fossati ecc. 3 Prestare la massima cautela durante il taglio di rametti sottili ed evitare di segare i cespugli (più rametti in una volta). Non usare mai la motosega con una sola mano! (34) Norme basilari di sicurezza 1 Osservare l’ambiente circostante: • Per escludere la presenza di persone. ma possono verificarsi anche fenomeni improvvisi e molto violenti. bloccare la catena con il relativo freno e tenere d’occhio la macchina. potrebbe cogliervi di sorpresa e farvi perdere il controllo della motosega. Queste informazioni non possono assolutamente sostituire l’esperienza e la professionalità di un professionista. cambio di direzione di caduta dell’albero ecc. Rimuovere i pezzi segati. Non segare con la punta della lama. 4 Controllare che il contatto di arresto funzioni correttamente e sia integro. Vedi istruzioni alla voce Abbigliamento protettivo. vento forte ecc. animali o altro che possa interferire sul vostro controllo della macchina. N. 4 Accertarsi di poter camminare e lavorare in posizione sicura. La maggior parte dei contraccolpi sono di entità limitata. Questa presa vale per tutti gli operatori. 2 Impugnare saldamente la motosega con la mano destra sull’impugnatura posteriore e quella sinistra sull’anteriore. 6 Controllare che il sistema antivibrazioni funzioni e che non sia danneggiato. Per soste più lunghe.) Fare particolare attenzione lavorando su terreni in pendenza.B! Osservare quanto sopra e non lavorare mai con la motosega se non potete chiedere aiuto in caso di incidente. Separarli prima del taglio. possono restare impigliati alla catena ed essere proiettati con violenza. Anche se questa situazione non è necessariamente pericolosa. 4 2008-08-08 Italian – 127 . Accertarsi di avere una posizione stabile e che non vi siano corpi estranei sul terreno che possano farvi inciampare o perdere l’equilibrio. posti i rotazione e causare lesioni. Vedere le istruzioni alle sezioni Provvedimenti di prevenzione del sobbalzo e Dispositivi di sicurezza della macchina. Regole basilari 1 Conoscendo il fenomeno del contraccolpo e i motivi che lo causano. ad un officina autorizzata o un operatore competente. 10 Controllare la tensione della catena. 5 Controllare che tutte le impugnature siano prive di olio. In caso di trasporti lunghi usare il coprilama. un albero abbattuto o altri oggetti che potrebbero causare il contraccolpo. Rivolgetevi al vostro rivenditore. Una mancanza cautela può far sì che il settore a rischio della lama incontri inavvertitamente un ramo. Non segare mai cataste di tronchi o rami. 2 Controllare che la protezione posteriore della mano destra non sia danneggiata. 5 Usare la massima prudenza segando alberi in tensione. In caso di spostamenti. Istruzioni generali di lavoro IMPORTANTE! Questo capitolo affronta le regole di sicurezza basilari per lavorare con una motosega. In questo modo si riduce al massimo l’effetto del contraccolpo e si mantiene il controllo della motosega. è possibile eliminare il fattore ”sorpresa”. Portare la motosega con lama e catena rivolte all’indietro. 8 Controllare che tutti i componenti della motosega siano serrati e che non siano danneggiati o mancanti. Se i pezzi da segare sono piccoli e leggeri. pioggia intensa. Una posizione sbagliata dell’operatore o del taglio può far sì che l’albero colpisca l’operatore o la macchina in modo da fargli perdere il controllo. anche se mancini. In caso di dubbi o insicurezza consultatevi con un esperto. 4 Non usare la motosega ad un’altezza superiore alle spalle. radici. 3 Controllare che il fermo dell’acceleratore funzioni adeguatamente e che non sia danneggiato. terreno scivoloso. spegnere il motore. Un albero in tensione può scattare indietro per riassumere la sua posizione originaria. 2 Evitare di lavorare in condizioni di tempo sfavorevoli. La sorpresa aumenta il rischio di incidenti. rami. I rametti possono essere afferrati dalla catena. Evitare qualsiasi operazione per la quale non vi riteniate sufficientemente qualificati! Prima di usare la motosega è necessario comprendere cos’è il contraccolpo e come può essere evitato. Non abbandonare ma le impugnature! 3 La maggior parte degli incidenti causati da contraccolpo si verifica durante la diramatura. • Per evitare che i suddetti non vengano a contatto con la catena o siano colpiti dall’albero in caduta. Tutte le dita devono essere ben chiuse intorno alle impugnature. Usare sempre abbigliamento protettivo. Prima di usare la motosega assicurarsi di avere capito la differenza tra il taglio con la parte inferiore e superiore della lama. 6 Fermare la catena agendo sul freno della catena e spegnere il motore prima di trasferirsi da un luogo ad un altro. 7 Controllare che la marmitta sia ben fissa e che non sia danneggiata. in modo da mantenere sicura l’area di lavoro. 7 Quando si appoggia la motosega a terra.

Potreste ferirvi con la catena. IMPORTANTE! Se la motosega si blocca nel taglio: spegnere il motore! Non provare a liberare la motosega scuotendola o tirandola. da sopra e da sotto. Queste procedure aumentano sensibilmente il rischio di sobbalzo. Il tronco è per terra. Tagliare dall’alto verso il basso attraverso tutto il tronco. Taglio Tecnica basilare di taglio ! AVVERTENZA! Non utilizzare mai una motosega tenendola con una mano sola. La tecnica di taglio con catena a spingere implica un maggior rischio di contraccolpo Vedi istruzioni alla voce Prevenzione del contraccolpo. c’è il rischio che questa si sposti all’indietro di modo che il settore a rischio della lama incontra il tronco. provocando gravi lesioni o morte. cioè dalla sezione inferiore dell’oggetto. Questa tecnica assicura il massimo controllo della motosega e della posizione del settore a rischio. contro l’operatore. Si tratta di neutralizzare la tendenza naturale del tronco a bloccare lama e catena o a rompersi. Mantenere una presa sicura e stabile delle impugnature. Quanto sopra può essere evitato eseguendo il taglio in due fasi successive.cioè dalla parte superiore dell’oggetto verso il basso. Procedere con cautela alla fine del taglio per evitare che la catena incontri il terreno. Diramatura Per la diramatura di rami più spessi valgono gli stessi principi del taglio comune. 2 L’oggetto da tagliare non deve separarsi per rottura. Terminologia Taglio = Il comune taglio di un legno. Nessun rischio di bloccaggio della catena o di rottura del tronco. Ruotare il tronco e tagliare la parte rimanente dall’alto verso il basso. 3 La catena non deve andare a batter sul terreno o altri oggetti durante e alla conclusione del taglio. 4 2008-08-08 . Non lavorare mai in piedi su una scala. Se si dispone di una catasta di tronchi. Mantenere la massima velocità della catena ma essere pronti ad affrontare eventuali sorprese. Vedi istruzioni alle voci Attrezzatura di taglio e Caratteristiche tecniche. provocando un contraccolpo improvviso. Eliminare i rami più difficili successivamente. 9 Seguire le istruzioni di affilatura e manutenzione di lama e catena. • Tagliare dal basso verso l’alto = con la catena a spingere. vale a dire se la catena gira a vuoto. si chiama taglio con catena a tirare. L’elenco che segue è una descrizione teorica delle situazioni più comuni che l’operatore può essere costretto ad affrontare lavorando con una motosega. (37) Se è possibile (si può girare il tronco?) terminare a 2/3 dello spessore del tronco. Se la catena resta impigliata. Sostituendo la lama e la catena. 4 Sussiste il rischio di contraccolpo? 5 Il terreno e altri fattori circostanti possono compromettere l’equilibrio della vostra posizione? Il blocco della motosega nel taglio e la rottura del tronco da tagliare dipendono da due fattori: il sostegno dato al tronco da tagliare durante e dopo il taglio e l’eventuale tensione a cui è sottoposto. cioè con il motore al massimo. 7 Fare particolare attenzione lavorando con la parte superiore della lama. provoca gravi avarie). 128 – Italian 5451676-47 Rev. • Tagliare dall’alto verso il basso = con la catena a tirare. sistemarlo su un cavalletto o simile e quindi segarlo. Lasciandoli nell’area di lavoro si corre sia un maggior rischio di sobbalzo involontario. sia il rischio di inciampare e perdere l’equilibrio durante il lavoro. pezzo per pezzo. è necessario prendere un tronco alla volta. Questa tecnica è definita con catena a spingere. Rimuovere i pezzi segati dall’area di lavoro. La motosega viene tirata verso il tronco e il bordo anteriore del corpo della motosega diventa un appoggio naturale. (36) Il taglio con la parte inferiore della lama. ! AVVERTENZA! Non segare mai tronchi accatastati o vicini fra loro. Per liberare la motosega servitevi di una leva. la motosega può essere scagliata all’indietro verso l’utente. La catena ha la tendenza a spingere la motosega all’indietro. 8 Se l’operatore non tiene ben salda la motosega. Generalità • Tagliare sempre con il motore al massimo! • Dopo ogni taglio decelerare il motore (l’esercizio prolungato del motore ad alti regimi senza essere sotto carico. su un albero o senza un piano stabile su cui stare. Taglio con rottura = Quando il tronco da tagliare si rompe prima di aver completato il taglio. Una mano non è sufficiente per il controllo sicuro di una motosega. con entrambe le mani. Esiste il rischio che la catena vada a colpire il terreno alla conclusione del taglio. utilizzare solo le combinazioni raccomandate. Prima di apprestarsi al taglio considerare cinque fattori di estrema importanza: 1 L’attrezzatura di taglio non deve bloccarsi nel taglio stesso. Diramatura = Si intende il taglio dei rami da un tronco abbattuto.TECNICA DI LAVORO 5 Per avere il pieno controllo della motosega è necessario assumere una posizione stabile. (35) 6 Tagliare sempre con un’elevata velocità della catena.

Stare a destra dell’albero e tagliare con la catena a tirare. Evitare che un albero in caduta vada ad impigliarsi in un’altro. Controllare che l’albero non si muova in direzione opposta a quella prevista per la caduta. in quanto cercare di farlo cadere in un’altra direzione potrebbe essere impossibile o troppo pericoloso. La linea deve essere perfettamente orizzontale e ad angolo retto (90°) rispetto alla direzione di caduta. Il percorso dovrebbe essere a circa 135° all’indietro rispetto alla direzione di caduta del tronco. 4 2008-08-08 Italian – 129 .TECNICA DI LAVORO Il tronco appoggia da una parte sola. Prima di tutto il taglio direzionale che si compone di taglio superiore e taglio inferiore. Può darsi che risulti necessario far cadere l’albero lungo la sua direzione naturale di caduta. Dopo aver deciso in quale direzione far cadere l’albero. valutare la direzione naturale di caduta dell’albero.) in modo da avere un percorso di ritirata senza ostacoli. Tecnica di abbattimento IMPORTANTE! L’abbattimento di un albero richiede molta esperienza ed è un operazione che un principiante deve evitare. Terminare il taglio dal di sotto andando ad incontrare il taglio già eseguito. Dev’essere possibile camminare e sostare senza pericolo. Diramatura prima del taglio e percorso di ritirata Sramare il tronco fino all’altezza delle spalle. Inserire l’appoggio per la corteccia dietro il fulcro (se è stato montato l’apposito dispositivo). La posizione corretta di questi tre tagli assicura un perfetto controllo della direzione di caduta. Stare sulla sinistra dell’albero e tagliare con la catena a tirare. radici. sollevare immediatamente le protezioni acustiche dopo il taglio. con un angolo tra il taglio superiore e quello inferiore di almeno 45°. Inserire un cuneo di abbattimento o un grimaldello non appena possibile. IMPORTANTE! Durante operazioni di abbattimento critiche.5-2") sopra il piano della linea del taglio direzionale. fosse ecc. Cominciare il taglio dal di sotto (circa 1/3 del diametro). Non eseguire alcuna operazione per la quale non vi ritenete sufficientemente qualificati! ! AVVERTENZA! Sconsigliamo agli operatori meno esperti di abbattere un albero con una lama più corta del diametro del tronco! Per l’abbattimento eseguire tre tagli. I fattori decisivi sono: • L’inclinazione dell’albero • La sua curvatura • La direzione del vento • La concentrazione di rami • Il peso della neve eventualmente accumulata • Ostacoli nel raggio di azione dell’albero: per esempio altri alberi. (40) La profondità del taglio direzionale deve essere di 1/4 del diametro del tronco. in modo da poter percepire rumori insoliti ed eventuali segnali di avvertimento. Un altro fattore importante da non trascurare. Rischio elevato di rottura durante il taglio. è la presenza di rami morti o spezzati che potrebbero staccarsi durante l’abbattimento e rappresentare un pericolo. Posizionare il taglio di abbattimento 3-5 cm (1. Vedi istruzioni alla voce Movimentazione di un abbattimento mal riuscito. strade ed edifici. Il tronco appoggia alle due estremità. Cominciare il taglio dal di sopra (circa 1/3 del diametro). (41) Taglio di abbattimento Sull’altro lato effettuare il taglio di abbattimento. appena al di sopra della linea del taglio direzionale. con una distanza tra i due di almeno 1/ 5451676-47 Rev. (39) 1 Zona di rischio 2 Via di fuga Distanza di sicurezza La distanza di sicurezza dall’albero da abbattere è di 2. Eliminare la vegetazione bassa intorno all’albero e osservare eventuali ostacoli (pietre. e quindi il taglio di abbattimento.5 volte l’altezza dell’albero stesso. linee elettriche. Osservare che non vi siano nessuno nella zona di pericolo prima e durante l’abbattimento. L’incontro tra i due tagli è chiamato linea del taglio direzionale. tenendo il tronco fra se stessi e la motosega. Far cadere un albero che si è impigliato è un'operazione molto pericolosa sussiste un grave pericolo 3 Direzione di abbattimento Abbattimento di incidenti. Lavorare a pieno gas e far avanzare la catena/lama lentamente nel tronco. che non influisce sulla direzione di caduta ma che riguarda la vostra sicurezza personale. (42) Il taglio di abbattimento deve finire parallelo alla linea del taglio direzionale. Terminare il taglio dal di sopra andando ad incontrare il taglio già eseguito. Taglio direzionale Eseguire prima la parte superiore del taglio direzionale. • Controllare se il tronco presenta danni o segni di decomposizione per i quali l’albero potrebbe cedere e cadere prima del previsto. Rischio elevato che la catena si incastri. Eseguire poi la parte inferiore del taglio direzionale che deve andare a finire esattamente alla fine della parte superiore. La tecnica più sicura è lavorare dall’alto verso il basso. (38) Direzione di abbattimento Scopo dell’abbattimento è di far cadere l’albero nella migliore posizione per la successiva diramatura e il sezionamento del tronco.

130 – Italian 5451676-47 Rev. Non appena il taglio direzionale e quello di abbattimento sono completati. Di solito il movimento di motosega e lama è verso l’alto e verso l’operatore. l’albero deve cominciare a cadere. (43) Se il fulcro è insufficiente. dopo aver tolto la tensione. Si raccomanda l’utilizzo di una lama di lunghezza superiore al diametro del tronco. Vi sono metodi per abbattere alberi con lame più corte del diametro del tronco. Il contraccolpo può verificarsi solo quando il settore ”a rischio” della lama incontra un oggetto. eseguire due o tre tagli di profondità di 3-5 cm a intervalli di 3 cm. non è possibile controllare la caduta dell’albero. Prevenzione del contraccolpo ! AVVERTENZA! Il contraccolpo è un fenomeno improvviso e violento che fa impennare motosega. Non appena possibile appoggiare tutto il peso del corpo al tronco. Non segare mai un albero su cui sia caduto un altro albero. Non lavorare mai nell’area di pericolo intorno ad alberi semicaduti e rimasti in sospeso. lama e catena contro l’operatore. provocando la perdita del controllo della macchina e gravi danni. altri rami o corpi estranei. Il metodo più sicuro è di usare un argano. Far cadere un albero che si è impigliato è un'operazione molto pericolosa sussiste un grave pericolo di incidenti. (45) Diramatura Movimentazione di un abbattimento mal riuscito Abbattimento di un albero impigliatosi in un altro. È importante capire come si verifica il contraccolpo e come sia possibile evitarlo con una corretta tecnica di lavoro e un’adeguata prudenza. Se la catena è in movimento e colpisce l’operatore può provocare lesioni anche mortali. (44) Il contraccolpo avviene sempre lungo il piano di taglio della lama. ! AVVERTENZA! La maggioranza degli incidenti per sobbalzo si verifica durante la sramatura. Valutare come alleggerire la tensione e se pensate di riuscirci. il settore a rischio di contraccolpo. con il corpo vicino alla motosega. In generale: Mettetevi in modo tale da non essere colpiti dall’albero/ ramo quando si libera dalla tensione. Non utilizzare il settore a rischio di sobbalzo della lama. 4 2008-08-08 . Spostarsi solo con il tronco tra voi e la motosega. La parte di tronco non tagliata è il fulcro. da solo o con l’aiuto di un cuneo di abbattimento o di un grimaldello. Possono rimbalzare in direzione dell’utente. Non tagliare mai completamente un ramo o un tronco in tensione! Se è necessario praticare un taglio passante nell’albero/ ramo. in modo che tagli di abbattimento e direzionali possano essere eseguiti in un’unica operazione. Prestare la massima cautela a rami in tensione. • Montato sul trattore • Manuale Taglio di tronchi e rami in tensione Preparativi: Giudicare verso quale direzione tende a muoversi la tensione e dove si trova il punto di rottura (vale a dire il punto dove si romperebbe se aumentasse la tensione). Accertarsi di avere una posizione stabile! Lavorare dal lato sinistro del tronco. Il fulcro è la cerniera che guida l’albero nella sua caduta. Prestare la massima cautela ed evitare che la punta della lama venga a contatto con tronco. quando la lama incontra un oggetto con la parte superiore della punta. Questi metodi aumentano però in modo considerevole il rischio di contraccolpo. Taglio di un tronco in sezioni Vedi istruzioni alla voce Tecnica basilare di taglio. Eseguire uno o più tagli su o in prossimità del punto di rottura. se è stato segato completamente o se il taglio direzionale è male eseguito. Vedere le istruzioni alla sezione Dati tecnici in merito alla lunghezza della lama raccomandata per la motosega. Praticare tagli sempre più profondi finché non si allenta la tensione dell’albero/ramo. Segare l’albero/ramo dal lato opposto. Che cos’e il contraccolpo? Il contraccolpo è un movimento violento che fa impennarela la motosega e la lama verso l’operatore. I tagli devono essere di profondità tale da liberare la tensione e ottenere la rottura proprio nel punto di rottura.TECNICA DI LAVORO 10 del diametro del tronco. Possono tuttavia verificarsi altre situazioni a seconda della posizione della motosega nel momento in cui il settore a rischio viene a contatto con un corpo estraneo. In casi più complessi la soluzione migliore è di rinunciare al taglio e di lavorare con un argano.

Controllo. avvitare la vite T in senso orario e a motore in moto fino a quando la catena comincia a girare. Tale miscela è regolabile. su un ceppo o altro oggetto stabile. manutenzione e servizio dei dispositivi di sicurezza della motosega Osservare! Per l’assistenza e la riparazione della macchina occorre una formazione specifica. Funzionamento • Attraverso l’acceleratore. Freno della catena con protezione anticontraccolpo Controllo dell’usura del nastro del freno Pulire il freno e il tamburo della frizione eliminando segatura. (48) Controllo dell’effetto frenante Mettere in moto e appoggiare la motosega su una base stabile. La punta della lama battendo contro il ceppo deve far scattare il freno della catena. a motore spento. si raccomanda di rivolgersi al centro di assistenza. Se la macchina non supera anche uno solo dei seguenti controlli. Regime consigliato con motore al minimo: Vedi istruzioni alla voce Caratteristiche tecniche. Accelerare al massimo e attivare il freno della catena girando il polso sinistro verso la protezione anticontraccolpo. Non usare la motosega prima di aver eseguito le necessarie riparazioni. la regolazione del carburatore deve essere corretta. Non lasciare l’impugnatura anteriore. • La vite T regola la posizione dell’acceleratore al minimo. Quanto detto vale in particolare per i dispositivi di sicurezza della macchina. Evitare che la catena venga a contatto con il terreno o con corpi estranei. il carburatore regola il regime del motore. Reggere l’impugnatura con entrambe le mani. resina e sporco. Per poter sfruttare al meglio la potenza della macchina. mentre agendo in senso antiorario il regime di giri del motore al minimo si abbassa.6 mm nel punto di maggiore usura. Avvitando in senso orario il regime del minimo si alza. Rilasciare l’impugnatura anteriore e lasciare cadere la motosega per gravità. Vedi indicazioni alla voce Avviamento e arresto. Tutta la manutenzione e gli interventi non previsti nel presente manuale devono essere eseguiti da personale specializzato (il rivenditore).MANUTENZIONE Generalità L'utilizzatore può eseguire solo le operazioni di manutenzione e assistenza descritte in questo manuale delle istruzioni. ! AVVERTENZA! Se il minimo non può essere regolato in modo da avere la catena ferma contattare l’officina per l’assistenza. Svitare poi in senso antiorario fino a che la catena non si fermi. in rotazione attorno all’impugnatura posteriore. 5451676-47 Rev. secondo quanto indicato in figura. Lo sporco e l’usura influiscono sul funzionamento del freno. in direzione del ceppo. come lesioni del materiale. (47) Controllo dell’automatismo ad inerzia Tenere la motosega. Se necessario. Controllo della protezione anticontraccolpo Controllare che la protezione sia integra e senza difetti evidenti. Il minimo è correttamente regolato quando il motore gira regolarmente in ogni posizione e con buon marginale prima che la catena cominci a girare. Spostare la protezione avanti e indietro per verificare che si muova liberamente e che sia ben ancorata nel coperchio della frizione. Regolazione finale del minimo T La regolazione del minimo viene eseguita con la vite T. Spegnere il motore e staccare il cavo della candela prima di riparazioni o manutenzione Regolazione del carburatore Il vostro prodotto Husqvarna è stato fabbricato e prodotto in base a norme che permettono di ridurre le emissioni di scarico dannose. • Premere sul fermo del gas e controllare che ritorni in posizione di riposo non appena viene rilasciato. La registrazione definitiva dev'essere eseguita da una persona competente. Fermo del gas • Controllare che l’acceleratore sia bloccato sul minimo quando il fermo è in posizione di riposo. La miscela aria/benzina avviene nel carburatore. 4 2008-08-08 Italian – 131 . (46) Controllare con regolarità che la fascia frenante abbia almeno uno spessore di 0. Regolazione primaria del carburatore e rodaggio Il carburatore è messo a punto al collaudo in fabbrica. Per operazioni di maggiore entità rivolgersi ad un'officina autorizzata. La catena deve bloccarsi immediatamente.

della stagione ecc. Generalmente. Marmitta Non usare mai la macchina se la marmitta è in cattive condizioni.5 mm. • Filtro dell’aria ostruito . Se questa è incrostata. • Rimuovere il carter del cilindro. Non usare mai una marmitta con la retina danneggiata o senza retina. a seconda dell’ambiente di lavoro. Fermo della catena Controllare che il fermo della catena sia integro e ben montato nel corpo della motosega. Interruttore di arresto Mettere in moto e controllare che il motore si spenga portando l’interruttore in posizione di arresto.MANUTENZIONE • Controllare che acceleratore e fermo del gas si muovano liberamente e che le molle di richiamo funzionino a dovere. Candela Lo stato della candela dipende da: • Carburatore non tarato. 4 2008-08-08 . Non usare la macchina se la marmitta è in cattive condizioni. controllare innanzitutto la candela. Consigliatevi con il vostro rivenditore. Se la retina è ostruita la macchina si surriscalda. non occorre sostituire la marmitta e la rete parascintille. verificare che il filtro dell’aria sia perfettamente a tenuta sul portafiltro. pulirla e controllare la distanza tra gli elettrodi. Controllare con regolarità che la marmitta sia ben fissa nella macchina. Filtro dell’aria Pulire regolarmente il filtro dell’aria per evitare : • Disturbi di carburazione • Problemi di messa in moto • Riduzione della potenza sviluppata • Inutile usura dei componenti del motore • Consumi più elevati. In sede di montaggio. Se la catena si muove con l’acceleratore al minimo controllare la regolazione del minimo del carburatore. in caso di uso privato. che deve essere 0. Rilasciare l’acceleratore e controllare che la catena si fermi e rimanga ferma. 132 – Italian 5451676-47 Rev. • Mettere in moto e accelerare al massimo. la vite (1) e il carter del filtro dell’aria (2). Sistema di smorzamento delle vibrazioni Controllare con regolarità che gli smorzatori non siano deformati o lesi. Questi fattori causano depositi sull’elettrodo della candela. si raccomanda di fare sostituire la marmitta presso un rivenditore autorizzato Husqvarna. Controllare che gli smorzatori siano correttamente ancorati tra gruppo motore e gruppo impugnature. Protezione della mano destra Controllare che la protezione della mano destra sia integra e senza difetti apparenti. Un filtro danneggiato va sostituito immediatamente. delle condizioni climatiche. Dopo 75 ore di utilizzo. va sostituita immediatamente. La candela andrebbe cambiata di regola dopo circa un mese di esercizio o prima se necessario. (50) Per una pulizia più accurata lavare il filtro in acqua saponata. danneggiando cilindro e pistone. (49) Se la retina è danneggiata. Pertanto va sostituito periodicamente con uno nuovo. difficoltà di messa in moto o il minimo irregolare. Se la macchina ha potenza insoddisfacente. • Miscela carburante/olio non corretta (quantità eccessiva di olio oppure olio non idoneo). quindi smontare il filtro dell’aria (3). Pulire il filtro scuotendolo o spazzolandolo. e conseguenti disturbi di funzionamento e di messa in moto. quali lesioni del materiale. Controllare che la candela sia munita di dispositivo di soppressione interferenze radio. Osservare! Usare candele originali o di tipo raccomandato! Altre candele possono danneggiare cilindro e pistone. Una motosega HUSQVARNA può venir dotata di filtri dell’aria di diverso tipo. Osservare: La rete parascintille (A) di questa macchina è sostituibile. Il filtro non ritorna mai completamente pulito.

nel serbatoio o nei flessibili carburante. Controllare il filtro del carburante e il tubo di alimentazione. Pulire il filtro dell’aria. Sostituire se necessario. Controllare che lama e catena siano sufficientemente lubrificate. Pulire il freno della catena e controllarne il funzionamento dal punto di vista della sicurezza. Affilare la catena e controllarne lo stato e la tensione. Se la lama è dotata di ruota di rinvio terminale. Controllare che il fermo della catena sia integro e sostituire se necessario. Svuotare e pulire internamente il serbatoio dell’olio. Sostituire quando il punto più usurato presenta uno spessore inferiore a 0. 5451676-47 Rev. Controllare che dadi e viti siano ben serrati.MANUTENZIONE Schema di manutenzione Qui di seguito troverete una lista delle operazioni di manutenzione da eseguire sulla macchina. Controllare tutti i cavi e i collegamenti. la relativa cordicella e la molla di ritorno. Sostituire se necessario. Limare eventuali irregolarità sui lati della lama. Controllare che il foro per la lubrificazione della lama sia libero. Controllare che i componenti del comando del gas funzionino in modo sicuro (fermo del gas e acceleratore). Girare la lama giornalmente per ottenere un’usura uniforme. Controllare che l’elettrodo abbia una distanza di 0. La maggior parte dei punti è descritta al capitolo Manutenzione. Controllare se rivetti e anelli della catena presentano crepe superficiali. Pulire esternamente il carburatore. sostituire se necessario. Controllare che non ci siano perdite di carburante nel motore. Pulire la guida della catena. se la catena è rigida oppure se rivetti e anelli sono usurati in modo anomalo. 4 2008-08-08 Italian – 133 . avviamento. Controllare l’usura del centro. pulirla e lubrificarla. Controllare il dispositivo di Pulire le parti esterne della macchina. Controllare l’integrità degli smorzatori di vibrazioni. Controllare che l’interruttore d’arresto funzioni. Pulire la candela. Sostituire all’occorrenza. Controllare che la ruota motrice della catena non sia particolarmente consumata. Pulire la presa d’aria del dispositivo di avviamento. Svuotare e pulire internamente il serbatoio del carburante.6 mm. Pulire la zona del carburatore.5 mm. della molla e del tamburo della frizione. Manutenzione giornaliera(Ogni 5-10 ore) Manutenzione settimanale(Ogni 1025 ore) Manutenzione mensile(Ogni 25-40 ore) Controllare l’usura del nastro del freno della catena.

4 3.3 0. pollici/mm Tipo di puleggia/numero di denti Velocità della catena alla potenza massima.5 IIDA CD Champion RCJ 7Y 0. 1/3 al massimo regime. mm Carburante.5/39 0. a secco.6 100. pollici/mm Spessore della maglia di trazione. 1/3 al massimo regime.3 7 20.6 4. pollici/cm Partitura.5/39 0. è calcolato come la quantità di energia media ponderata dei livelli di vibrazioni a diverse condizioni di esercizio nel rispetto della seguente ripartizione temporale: 1/3 al minimo. litri Tipo di pompa dell’olio Peso Motosega senza lama e catena. 1/3 a pieno carico.7 Zama W-33 0. giri/min Potenza. garantito LWAdB(A) Livelli di rumorosità (vedi nota 2) Pressione acustica equivalente all’orecchio dell’operatore. 1/3 a pieno carico. 4 2008-08-08 . m/s2 Lama/catena Lama di lunghezza standard.3 7 0.3 0.7 112 118 113 118 4. litri Capacità pompa dell’olio a 8500 giri/min. lubrificazione Marca del carburatore Tipo di carburatore Capacità serbatoio carburante. è calcolato come la quantità di energia media ponderata dei livelli di pressione acustica a diverse condizioni di esercizio nel rispetto della seguente ripartizione temporale: 1/3 al minimo. kg Emissioni di rumore (vedere annot. ai sensi della norma ISO 22867.1 2.050/1. Nota 3: Il livello di vibrazioni equivalente.CARATTERISTICHE TECNICHE Caratteristiche tecniche 235e Motore Cilindrata.3 / 9000 38 32 3000 1. m/secondo 16/40 13-15 / 33-38 15. misurata secondo le vigenti norme internazionali. pollici/cm Lunghezze raccomandate della lama. pollici/cm Lunghezza di taglio effettiva. cm3 Corsa. mm Regime del motore al minimo.325/8.5 34 32 3000 1.5 / 9000 240e Nota 1: Emissione di rumore nell’ambiente misurato come potenza acustica (LWA) in base alla direttiva CE 2000/14/CE.9 2. 1) Livello potenza acustica. misurato dB(A) Livello potenza acustica. m/s2 Impugnatura posteriore.0 16/40 13-15 / 33-38 15.0 2. KW Sistema di accensione Marca del sistema di accensione Tipo dell’accensione Candela Distanza all’elettrodo. ai sensi della norma ISO 22868. 134 – Italian 5451676-47 Rev.3 7 20.3 7 0.7 98. in dB(A) Livelli di vibrazioni (vedi nota 3) Impugnatura anteriore.325/8.20 Automatico IIDA CD Champion RCJ 7Y 0.050/1. Nota 2: Il livello di pressione acustica equivalente. ml/min Capacità serbatoio olio.20 Automatico Zama W-33 0.

del 22 giugno 1998 ”sulle macchine” 98/37/CE. punto 2c. vedi capitolo Dati tecnici. ha eseguito il controllo-tipo CE in base alla direttiva sulle macchine (98/37/CE) articolo 8. tel.: +46-36-146500. SE-754 50 Uppsala.CARATTERISTICHE TECNICHE Combinazioni di lama e catena Combinazioni omologate CE.325 0. Fyrisborgsgatan 3. pollici 0. 4 2008-08-08 Italian – 135 .del 15 dicembre 2004 ”sulla compatibilità elettromagnetica” 2004/108/CE. Il certificato-tipo CE in base all’allegato VI. mm Numero max di denti sul puntale a rocchetto 10T 10T 10T 10T Husqvarna H30 Tipo Catena Lunghezza dei giunti di azionamento (pz) 56 64 66 72 H30 3/16” /4.325 0. . allegato IIA.240. SE-561 82 Huskvarna. svensk Maskinprovning AB. La motosega consegnata è conforme all’esemplare sottoposto al controllo-tipo CE. pollici 13 15 16 18 Partitura. 26/161/002 . l’SMP Svensk Maskinprovning AB.65 Dichiarazione di conformità CE (Solo per l’Europa) La Husqvarna AB.025”/0. EN ISO 11681-1:2004 Organo competente: 0404. Svezia. Sono state applicate le seguenti norme: EN ISO 12100-2:2003. portano i numero: 404/07/1189. SE-754 50 Uppsala. Inoltre l’SMP. Svezia.3 Larghezza della scanalatura.325 0.. Huskvarna 23 ottobre 2007 Bengt Frögelius.325 1.dell’8 maggio 2000 ”sull’emissione di rumore nell’ambiente” 2000/14/CE. CISPR 12:2001. Responsabile ricerca e sviluppo Motosega 5451676-47 Rev.235. ha confermato la dichiarazione di conformità all’allegato V della direttiva del consiglio dell’8 maggio 2000 ”sull’emissione di rumore nell’ambiente” 2000/ 14/CE. I certificati portano il numero: 26/161/001 . dichiara con la presente che le motoseghe Husqvarna 235 e 240 a partire dai numeri di serie del 2007 (l’anno viene evidenziato nel marchio di fabbrica ed è seguito da un numero di serie) sono conformi alle disposizioni della DIRETTIVA DEL CONSIGLIO: . e disposizioni aggiuntive ora vigenti. . Lama Lunghezza. Fyrisborgsgatan 3.8 60° 30° 10° 0. Per informazioni relative alle emissioni di rumore. Svezia.

fabricar e comercializar produtos motorizados para uso florestal e de jardinagem. pode causar uma reacção de retrocesso. pergunte-lhes aonde fica a oficina especializada mais próxima.INTRODUÇÃO Prezado cliente! Parabéns pela sua prefência na compra de um produto Husqvarna ! A história da Husqvarna recua no tempo até 1689. A meta da Husqvarna é também ser ponta de lança no que diz respeito a ergonomia. etc. máquinas de coser. ATENÇÃO! Quando a ponta da lâmina entra em contacto com um objecto. Estamos convencidos de que será com satisfação que apreciará a qualidade e desempenho dos nossos produtos durante muito tempo no futuro. contra o utilizador. Lembre-se de que estas instruções de utilização são um documento valioso. Nunca opere a moto-serra pegando nela apenas com uma mão. etc) aumentará consideravelmente a vida útil da máquina bem como o preço de venda em segunda mão da mesma. ao aspecto e forma dos mesmos sem aviso prévio. Os restantes símbolos e autocolantes existentes na máquina dizem respeito a exigências específicas para homologação em alguns países. Leia as instruções para o uso com toda a atenção e compreenda o seu conteúdo antes de fazer uso da máquina. Em 1956 foi lançada a primeira máquina de cortar relva motorizada que em 1959 foi seguida da motosserra. entregue as instruções de utilização ao novo proprietário. 136 – Portuguese 5451676-47 Rev. dado que as água da ribeira eram usadas para gerar energia e desta forma se tinha acesso a uma hidrogeradora de energia. Isso pode causar graves ferimentos. razão pela qual foram criados vários aperfeiçoamentos para melhorar os produtos nessas áreas. A emissão da máquina é indicada no capítulo Especificações técnicas e no autocolante. reservando-se o direito de introduzir modificacões referentes. segurança e consciência ambiental. Muito obrigado por usar um produto Husqvarna! Símbolos na máquina: ATENÇÃO! Moto-serras podem ser perigosas! O uso indevido ou incorrecto poderá causar sérios ferimentos ou até mesmo a morte do utilizador ou outras pessoas. entre outros. acontecer qualquer coisa. Durante os mais de 300 anos de existência da fábrica Husqvarna foram fabricados inúmeros produtos. Emissões sonoras para o meio ambiente conforme directiva da Comunidade Europeia. e é neste sector que a Husqvarna actualmente actua. com a qualidade e o desempenho como prioridade máxima. Seguindo o seu conteúdo (utilização. assistência técnica. apesar de tudo. No caso do local de compra da máquina não ter sido nenhum dos nossos revendedores autorizados. quando o rei Karl XI mandou construir uma fábrica na margem da ribeira Huskvarna para fabricar mosquetes. manutenção. bem como para a indústria da construção e a indústria fabril. A localização junto à ribeira Huskvarna era lógica. A ideia comercial é projectar. Husqvarna AB efectua o desenvolvimento contínuo dos seus produtos. 4 2008-08-08 . em que a lâmina é atirada para cima e para trás. desde os antigos fogões a lenha às modernas máquinas de cozinha. Esperamos que ficará satisfeito com a sua nova máquina e que ela o acompanhará durante muito tempo. As duas mãos do operador têm de ser utilizadas para operar a moto-serra. bicicletas. facilidade de utilização. Use sempre: • Capacete protector aprovado • Protectores acústicos aprovados • Óculos ou viseira de protecção Este produto está conforme as directivas em validade da CE. motocicletas. A Husqvarna é actualmente um dos maiores fabricantes mundiais de produtos florestais e para jardinagem. Se vender a sua máquina. Deve evitar-se que a ponta da lâmina toque em qualquer objecto. na eventualidade de. A compra de qualquer dos nossos produtos dá-lhe acesso a ajuda profissional com reparações e assistência técnica.

................... Medidas de prevenção contra retrocessos ...... antes de usar: .......................................... Use sempre o seu bom senso ............. Filtro de ar .. Abastecimento ...........................) 3 Punho dianteiro 4 Cobertura do cilindro 5 Protecção anti-retrocesso 6 Silenciador 7 Apoio para casca 8 Roleto 9 Punho traseiro com protecção para a mão direita 10 Acelerador 11 Cobertura do acoplamento 12 Retentor de corrente 13 Lâmina 14 Corrente 15 Pega do arranque 16 Depósito de óleo da corrente 17 Dispositivo de arranque 18 Depósito de combustível 19 Estrangulador/Bloqueio da aceleração de arranque 20 Punho traseiro 21 Contacto de paragem (Ligar/desligar a ignição.. Certificado CE de conformidade .................................................................... INTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA Precauções antes de usar a nova moto-serra ....................................................................... Vela de ignição ............................. 4 2008-08-08 Portuguese – 137 . MANEJO DE COMBUSTÍVEL Combustível ......................................................................... Equipamento de segurança da máquina ......... na moto-serra? (1) 1 Placa de tipo e número de série 2 Bloqueio de acelerador (Evita acelerações involuntárias....INTRODUÇÃO / ÍNDICE Como se chama.................................................................... ARRANQUE E PARAGEM Arranque e paragem ................................. ÍNDICE Índice ................................................................ Equipamento de protecção pessoal ......................... ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Especificações técnicas ....................................................................................... Como se chama.......................... Afinação do carburador ............................................ MONTAGEM Montagem da lâmina e corrente .............. Equipamento de corte ...... Importante ............ Segurança no manejo de combustível ................................................................................................... Combinações de lâmina e corrente .......................................................... manutenção e assistência ao equipamento de segurança da moto-serra ....... MANUTENÇÃO Noções gerais .... Controlo... Silenciador ........................... TÉCNICA DE TRABALHO Sempre.........................................) 22 Parafusos de afinação carburador 23 Bomba de combustível 24 Autocolante de informação e aviso 25 Roda tensora da corrente 26 Manípulo 27 Protector de lâmina 28 Chave universal 29 Instruções para o uso Índice INTRODUÇÃO Prezado cliente! ................................ Esquema de manutenção ................................ 136 136 137 137 138 138 138 139 139 141 144 145 145 146 146 147 147 151 152 152 152 153 153 153 154 155 156 156 5451676-47 Rev...... Símbolos na máquina: ............. na moto-serra? .................................................................. Instruções gerais de trabalho ...................................................................

Ver as instruções na secção Lubrificação do equipamento de corte. use sempre protectores acústicos aprovados. tais como serradura. É muito importante que você leia e compreenda o conteúdo destas instruções para o uso. ATENÇÃO! A utilização dum motor em ambiente fechado ou mal ventilado pode causar a morte por asfixia ou envenenamento por gás carbónico. ATENÇÃO! A inspiração prolongada dos gases de escape do motor. especialmente nos olhos.INTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA Precauções antes de usar a nova moto-serra • Leia atentamente as instruções para o uso. Nunca use a máquina quando estiver cansado. Estamos ao seu dispor e dar-lhe-emos 138 – Portuguese 5451676-47 Rev. este campo pode interferir com o funcionamento de estimuladores cardíacos. Por isso. • Abastecer combustível e pôr a motosserra a funcionar. ! ATENÇÃO! Sob nenhumas circunstâncias é permitido modificar a configuração original da máquina sem a autorização expressa do fabricante. Para reduzir o risco de lesões graves ou mortais. Nunca use uma máquina defeituosa. Uma motosserra pode projectar objectos. ! ! ! ! ! ! Use sempre o seu bom senso (2) É impossível cobrir todas as possíveis situações que se lhe podem deparar ao usar uma motosserra. pequenos pedaços de madeira etc. Evite o contacto directo com esses produtos se tiver um silenciador danificado. Consulte as instruções na secção Especificações técnicas. Só deverão ser usadas as combinações de lâmina/ corrente por nós recomendadas no capítulo Especificações técnicas. Em determinadas circunstâncias. • Não use a moto-serra antes de haver penetrado suficiente óleo lubrificante na corrente. • A exposição prolongada a ruídos pode provocar danos auditivos permanentes. a sua capacidade de discernimento ou o seu controlo físico. Ver as instruções nas secções Equipamento de corte e Especificações técnicas. Importante IMPORTANTE! A máquina está projectada para cortar apenas madeira. Isso pode causar ferimentos graves. • (1) . Por isso. Evite todas as situações para as quais se sinta insuficientemente capacitado! Se após ter lido estas instruções ainda se sentir inseguro quanto ao modo de proceder. controlo e assistência técnica destas instruções para o uso. • Controle a montagem e o ajuste do equipamento de corte. ATENÇÃO! Um equipamento de corte defeituoso ou uma combinação lâmina/ corrente incorrecta. Ver instruções nas secções Manuseamento de combustível e Arranque e paragem. Ver as instruções na secção Montagem. 4 2008-08-08 . ATENÇÃO! O sistema de ignição desta máquina produz um campo electromagnético durante o funcionamento. Nunca use outros acessórios além dos recomendados nestas instruções para o uso. tiver bebido álcool ou tomado remédios que possam afectar a sua vista. causando sérias lesões. Ver as instruções na secção Equipamento de protecção pessoal. antes de utilizar a máquina. tenha cuidado e use o seu bom senso. recomendamos que portadores de estimuladores cardíacos consultem o seu médico e o fabricante do estimulador cardíaco. Ver as instruções na secção Manutenção. Modificações e/ou acessórios não autorizados podem acarretar em sérias lesões ou perigo de vida para o utilizador ou outros. ATENÇÃO! O interior do silenciador contém produtos químicos potencialmente cancerígenos. Devem usar-se sempre acessórios originais. não hesite em entrar em contacto com o seu revendedor ou connosco. com muita força. de névoa do óleo da corrente ou de serrim pode ser um risco para a saúde. Não modifique nunca esta máquina de forma a deixar de corresponder à versão original e não a use caso pareça ter sido modificada por outros. ATENÇÃO! Uma moto-serra usada inadvertida ou erradamente pode transformar-se numa ferramenta perigosa. aconselhese com um especialista antes de prosseguir. No caso de ter dúvidas sobre a forma de utilizar a motosserra. Use equipamento de protecção pessoal. até mesmo mortais. Alguns serviços de manutenção e de assistência técnica deverão ser executados por especialistas qualificados. NOTA! Use sempre óculos de protecção ou viseira para reduzir o risco de danos causados por objectos arremessados.(51) refere a ilustrações na página 2-5. aumentam o perigo de retrocesso! Use apenas as combinações lâmina/corrente por nós recomendadas e siga as instruções de afiação. Siga as instruções de manutenção.

4 2008-08-08 Portuguese – 139 . • Capacete protector aprovado • Protectores acústicos • Óculos ou viseira de protecção • Luvas com protecção anti-serra • Calças com protecção contra serra • Botas com protecção anti-serra. ! Equipamento de protecção pessoal ATENÇÃO! Nunca use uma máquina com equipamento de segurança defeituoso. Veja as indicações na secção Como se chama?. Se necessitar de mais esclarecimentos. consultar as instruções na secção Inspecção. em direcção ao punho dianteiro. (3) • Este movimento activa um mecanismo de mola que comprime a cinta de travagem (C) à volta do sistema de propulsão da corrente (D) (tambor de fricção). O equipamento de segurança deve ser verificado e mantido em bom estado. Se a sua máquina não cumprir todos os pontos de verificação. para impedir que a corrente rode. A maior parte dos retrocessos é pequena e nem sempre activa o travão de corrente. biqueira de aço e sola anti-deslizante • Os primeiros socorros devem sempre estar à mão. • O travão da corrente deve estar aplicado quando se dá o arranque à motosserra. Visite regularmente o seu revendedor para ver que proveito pode tirar das novidades lançadas. O equipamento de protecção pessoal não elimina o risco de lesão mas reduz os seus efeitos em caso de acidente. Decorre um trabalho constante para aperfeiçoar o design e a técnica. Para inspecção. entre em contacto com uma oficina sutorizada. melhoramentos esses que aumentam a sua segurança e eficiência. Tenha cuidado ao usar e controle para que o sector de risco de retrocesso da lâmina nunca entre em contacto com algum objecto. para localizar esses componentes na sua máquina. • Os retrocessos podem ocorrer subitamente e ser muito violentos.INTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA conselhos que o ajudarão a usar a sua motosserra de uma forma melhor e mais segura. Equipamento de segurança da máquina Nesta secção são apresentados os componentes de segurança da máquina e explicadas as respectivas funções. Na ocorrência de retrocessos violentos ou quando o sector de risco de retrocesso se encontra o mais longe possível do utilizador. Travão de corrente com protector antiretrocesso A sua motosserra está equipada com travão de corrente. Consulte o seu concessionário na escolha do equipamento. ! ATENÇÃO! A maioria dos acidentes com moto-serras ocorrem quando a corrente da serra atinge o utilizador. Uma outra função muito importante é a de reduzir o risco de que a mão esquerda seja atingida pela corrente. A duração da máquina pode ser afectada e o perigo de acidentes pode aumentar se a manutenção da máquina não for correcta e se as revisões e reparações não forem executadas de forma profissional. Em quaisquer circunstâncias de utilização da máquina deve ser utilizado equipamento de protecção pessoal aprovado. mas só Você como utilizador os poderá evitar. manutenção e serviço do equipamento de segurança da motosserra. caso não consiga fixar-se no punho dianteiro. (4) • O protector anti-retrocesso não é somente construído para activar o travão de corrente. 5451676-47 Rev. ou manualmente (com a mão esquerda) ou pela função de inércia. • O que determina como o travão de corrente é accionado. deverá ser enviada a uma oficina para reparação. para o caso de serem necessários. é a violência do retrocesso e também a posição da moto-serra em relação ao objecto com o qual o sector de risco de retrocesso da lâmina entrou em contacto. a lâmina e a corrente ou qualquer outra fonte podem emitir chispas. O seu revendedor. • Use o travão da corrente como 'travão de estacionamento' durante o arranque e ao deslocar-se por distâncias curtas. Veja instruções na secção Inspecção. manutenção e serviço do equipamento de segurança da motosserra. para impedir acidentes em que o utilizador ou circundantes entrem em contacto involuntário com a corrente da serra em movimento. o travão da corrente está construído de modo a ser activado através do contrapeso do travão (inércia) na direcção do retrocesso. manualmente ou por inércia. No caso de tais retrocessos é importante segurar a moto-serra bem firme sem a soltar. • O travão de corrente é libertado movendo-se o protector anti-retrocesso para trás. o qual está projectado para parar a corrente em caso de retrocesso. O travão da corrente reduz o risco de acidentes. • O travão da corrente é activado. IMPORTANTE! O silenciador. Tenha sempre utensílios de extinção de incêndios à mão. escola de silvicultura ou a sua biblioteca poderão informá-lo sobre o material de instrução e cursos disponíveis. (3) • A activação ocorre quando o protector anti-retrocesso (B) é impulsionado para a frente. Desse modo contribuirá para impedir incêndios florestais. • Extintor de incêndios e pá As roupas de um modo geral devem assentar bem e não limitar a sua liberdade de movimentos. manutenção e serviço. Considere frequentar um curso de silvicultura.

poderá eliminar os retrocessos e os perigos inerentes aos mesmos. você deve agarrar a motosserra firmemente pelos punhos. por exemplo quando a serra é empunhada na posição de abate. falta ou redução de força normal. Neste tipo de situação. o travão da corrente só pode ser activado através da função de inércia. Serrar com um equipamento de corte não afiado ou errado (tipo errado ou erradamente afiado). Em segundo lugar tem que ser activado como descrito acima para parar a corrente na ocorrência de um retrocesso. No caso de sentir sintomas físicos que o façam suspeitar de sobreexposição a vibrações. inclusive o equipamento de corte. Se a sua mão apenas tocar ligeiramente na protecção anti-retrocesso ou resvalar por cima da mesma. Nesta posição o acelerador fica bloqueado na marcha em vazio. Estes sintomas podem manifestar-se como torpor. (5) Retentor de corrente O retentor de corrente é construído para captar a corrente se esta saltar ou se romper. ou seja. 'picadelas'. estas ocorrências são evitadas por uma tensão de corrente correcta (ver as instruções na secção Montagem). a sua mão talvez não chegue nunca a soltar o punho dianteiro e não activará o travão da corrente. A activação do travão da corrente por inércia funcionará sempre na ocorrência de um retrocesso? Não. Se o fizer e ocorrer um retrocesso. está suspenso pela parte dos punhos por meio de elementos anti-vibração. É necessária uma certa força para empurrar para a frente a protecção anti-retrocesso. construído de forma a propiciar uma utilização tão confortável e isenta de vibrações quanto possível. Serrar um tipo de madeira duro (geralmente árvores de folhas caducas) provoca vibrações maiores do que serrar um tipo macio (geralmente coníferas). Nesta forma de segurar. Se o travão da corrente fosse demasiado sensível. aumenta o nível de vibrações. activa-se o travão de corrente manualmente através da mão esquerda. O corpo da moto-serra. o acelerador (B) é libertado. pode acontecer que o travão não tenha tempo de fazer parar a corrente antes dela lhe tocar. Testar o travão é fácil. bem como por manutenção e assistência adequadas à lâmina e corrente (ver as instruções na secção Instruções gerais de trabalho). manutenção e serviço do equipamento de segurança da motosserra. quando a mão esquerda está colocada de forma que não pode influenciar o movimento da protecção contra retrocesso. alterações de cor da pele ou da sua superfície. • Na posição de abate. veja as instruções na secção Inspecção.INTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA Em casos de retrocessos menos violentos ou durante situações de trabalho onde o sector de risco de retrocesso se encontra próximo ao utilizador.. Existem também certas posições de trabalho que fazem com que a sua mão não alcance a protecção antiretrocesso para activar o travão. seria activado constantemente estorvando o trabalho. tanto o acelerador como o bloqueio do acelerador retornam às suas posições originais. 140 – Portuguese 5451676-47 Rev. Em terceiro lugar. ausência de sensibilidade. Quando o bloqueio (A) é apertado no punho (= quando se agarra o punho). a mão esquerda está numa posição que impossibilita a activação manual do travão. O sistema de amortecimento de vibrações da máquina reduz a transmissão das vibrações entre a parte do motor/ equipamento de corte e a parte dos punhos. Geralmente. com uma técnica de trabalho correcta. Estes sintomas manifestamse normalmente nos dedos. A minha mão activará sempre o travão da corrente na ocorrência de um retrocesso? Não. Bloqueio do acelerador O bloqueio do acelerador tem como função impedir a activação involuntária do acelerador. 4 2008-08-08 . Quando se solta o punho. Só você mesmo. 'cócegas'. consulte um médico. nas mãos e nos punhos. mas se a lâmina se encontrar muito perto de si. Em primeiro lugar o travão tem que estar em bom estado de funcionamento para proporcionar a protecção prevista. ATENÇÃO! A sobreexposição a vibrações pode causar lesões cardiovasculares e nervosas a pessoas com problemas de circulação sanguínea. Durante o trabalho. além de proteger a mão se a corrente saltar ou se romper. evitar que galhos e ramos interfiram na operação do punho traseiro. pode acontecer que o travão não tenha tempo de abrandar e fazer parar a corrente antes da motosserra lhe acertar. ou então o travão só é activado após a serra ter girado uma distância considerável. Protector da mão direita O protector da mão direita deverá. dor. Recomendamos que o faça antes de começar cada turno de trabalho. pode a força não ser suficiente para fazer disparar o travão da corrente. o travão da corrente pode ser activado. Sistema anti-vibração A máquina está equipada com um sistema de amortecimento de vibrações. Estes sintomas são mais evidentes a temperaturas baixas. Em segundo lugar o retrocesso tem que ser suficientemente forte para activar o travão da corrente. Contacto de paragem O contacto de paragem é usado para desligar o motor. ! O travão da corrente proteger-me-á sempre de ferimentos na ocorrência de um retrocesso? Não. Em primeiro lugar o travão tem que estar em boas condições de funcionamento.

nunca use uma motosserra sem rede retentora de faíscas ou com a mesma defeituosa. • Conserve o equipamento de corte bem lubrificado e com a manutenção correcta! Uma lubrificação deficiente da corrente aumenta os riscos desta romperse bem como aumenta o desgaste da lâmina. evitar sempre que o sector de risco de retrocesso da lâmina entre em contacto com qualquer objecto. Consulte as instruções na secção Especificações técnicas. Tenha á mão utensílios para extinção de incêndios.INTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA Silenciador O silenciador está projectado para reduzir o nível sonoro e afastar os gases de escape do utilizador. Isto aplica-se também quando a motosserra na marcha em vazio. (6) NOTA! O silenciador fica muito quente tanto durante o funcionamento como após se desligar a máquina. ATENÇÃO! Todo e qualquer contacto com a corrente da serra pode causar ferimentos graves. nunca arranque com a máquina em interiores ou nas proximidades de material inflamável! Equipamento de corte que reduz a ocorrência de retrocesso Em zonas geográficas com clima seco. Uma abertura de corte grande demais aumenta o risco de retrocesso da serra. aumenta o risco de saltar a corrente bem como o desgaste da lâmina. 4 2008-08-08 Portuguese – 141 . • Reduz a ocorrência de saltos e ruptura da corrente. o perigo de incêndio é maior. • Passo da corrente (=pitch) (pol). O roleto da lâmina e o pinhão da moto-serra devem estar adequados à distância entre os elos de condução. entre outras coisas. especialmente ao manusear substâncias inflamáveis e/ou gases. poderá: • Reduzir as tendências da máquina a retrocesso. da corrente e do pinhão. pode-se reduzir o efeito de retrocesso. O retrocesso só se pode evitar se você. • Aumentar a vida útil do equipamento de corte. • Mantenha a corrente esticada! Se estiver mal esticada. Esteja consciente do perigo de incêndio. Se no seu local de trabalho for obrigatório o uso de rede retentora de faíscas. ATENÇÃO! Nunca use uma motosserra sem silenciador ou com o silenciador defeituoso. ! Algumas expressões que especificam a lâmina e a corrente Para conservar em bom estado todos os componentes de segurança do equipamento de corte. • Evita o aumento de níveis de vibração. Portanto. aumentam o perigo de retrocesso! Use apenas as combinações lâmina/corrente por nós recomendadas e siga as instruções de afiação. como utilizador. 5451676-47 Rev. • Mantenha os dentes de corte da corrente bem e correctamente afiados! Siga as nossas instruções e use o calibrador de lima recomendado. é importante substituir combinações de lâmina/corrente gastas ou danificadas por uma lâmina e uma corrente recomendadas pela Husqvarna. através de uma correcta manutenção e uso do equipamento de corte correcto. IMPORTANTE! Nenhuma corrente de serra elimina o risco de retrocesso. • Mantenha a abertura de corte correcta! Siga as nossas instruções e use a matriz de abertura de corte correcta. Usando o equipamento de corte com redução de retrocesso ”incorporada” e afiando e mantendo a corrente da serra correctamente. ! Equipamento de corte Esta secção mostra como você. Para informação sobre as combinações de lâmina/corrente por nós recomendadas. Total de elos de condução (unid). Cada comprimento de lâmina fornece. ! ATENÇÃO! Um equipamento de corte defeituoso ou uma combinação lâmina/ corrente incorrecta. rede retentora de faíscas aprovada (A). • Obtém o melhor rendimento de corte. da corrente e do pinhão. Nessas zonas por vezes há regulamentos que exigem que o silenciador esteja equipado com. Lâmina Quanto menor for o raio da ponta da lâmina. em combinação com o passo da corrente e com o total Regras básicas • Use somente o equipamento de corte por nós recomendado! Consulte as instruções na secção Especificações técnicas. menor será a tendência de retrocesso. ! ATENÇÃO! Os gases de escape do motor são quentes e podem conter faíscas causadoras de incêndios. Lâmina • Comprimento (pol/cm) • Número de dentes no roleto (T). veja as instruções na secção Especificações técnicas. Uma corrente mal afiada ou danificada aumenta os riscos de acidente. Um silenciador defeituoso pode aumentar consideravelmente o nível de ruído e o perigo de incêndio. Corrente A corrente é composta por elos que existem tanto no modelo standard como no modelo redutor de retrocesso.

INTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA de dentes no roleto da lâmina um número determinado de elos de condução. ! ATENÇÃO! Uma abertura de corte demasiado grande aumenta a tendência da corrente da serra a provocar retrocessos! Ajuste da abertura de corte • Para se poder ajustar a abertura de corte. há quatro medidas a considerar. veja as instruções na secção Especificações técnicas. ! ATENÇÃO! A não observância das instruções de afiação aumenta consideravelmente a tendência da motosserra a retrocessos. é ser necessário forçar o equipamento de corte através da madeira e as aparas produzidas serem muito pequenas. As instruções de utilização do calibrador de lima encontram-se na embalagem respectiva. use sempre luvas para proteger as mãos de ferimentos. Pressione menos a lima no movimento de retorno. Desse modo assegura-se que a corrente da serra é afiada de modo a reduzir ao máximo a ocorrência de retrocessos e a maximizar a capacidade de corte. os dentes têm que estar recém-afiados. Quando restarem apenas 4 mm (0. ! ATENÇÃO! Ao trabalhar com a corrente. veja as instruções na secção Especificações técnicas. Uma corrente de serra muito romba não produz aparas nenhumas. 4 2008-08-08 . Para obter a dimensão correcta de abertura de corte e o ângulo correcto do salto da abertura de corte. Um dos sintomas de que a corrente está romba. • Coloque o calibrador de lima sobre a corrente da serra. a abertura de corte (=profundidade de corte) diminui. NOTA! Esta recomendação pressupõe que o comprimento dos dentes de corte não foi limado demais. Uma corrente insuficientemente esticada. Lime todos os dentes de um lado primeiro e depois vire a moto-serra e lima os dentes do outro lado. o salto da abertura de corte tem que ser reduzido para o nível recomendado. • Verifique se a corrente está esticada. Para informação sobre a dimensão da abertura de corte da corrente da sua motosserra. considera-se a corrente desgastada e deve-se a deitar fora. 1 Ângulo de afiação 2 Ângulo de ataque 3 Posição da lima 4 Diâmetro da lima redonda É muito difícil afiar correctamente uma corrente de serra sem os instrumentos auxiliares apropriados. • Para ajustar a abertura de corte é preciso uma lima plana e uma matriz de abertura de corte. veja as instruções na secção Especificações técnicas. A largura da ranhura da lâmina deve estar ajustada à largura dos elos de condução da corrente. Recomendamos que a abertura de corte seja ajustada a cada três afiações da corrente da serra. A distância em altura entre os dois determina a profundidade de corte. • Largura da ranhura da lâmina (pol/mm). • Orifício de lubrificação da corrente e orifício da cavilha do esticador da corrente. Para informação sobre o diâmetro 142 – Portuguese 5451676-47 Rev. torna-se instável no sentido transversal. Noções gerais sobre afiação dos dentes de corte • Não use nunca uma corrente romba. • O componente cortante duma corrente de serra chamase elo de corte e consiste de um dente de corte (A) e dum salto de abertura de corte (B). recomendamos que use o nosso calibrador de lima para ajuste da abertura de corte. Use a lima plana para eliminar a parte excedente do salto da abertura de corte. A lâmina deverá estar ajustada à construção da moto-serra.16") do comprimento dos dentes de corte. • Uma corrente de serra bem afiada avança facilmente através da madeira e produz aparas grandes e compridas. O único resultado é pó de madeira. (8) Generalidades sobre o ajuste da abertura de corte. Afiação do dente de corte Para afiar os dentes de corte requer-se uma lima redonda e um calibrador de lima. o que dificulta a sua afiação correcta. • Quando se afia o dente de corte. A abertura de corte será correcta quando não se sentir resistência ao passar a lima sobre o calibrador. • Lime sempre começando do interior para o exterior do dente de corte. • Lime de modo que todos os dentes tenham o mesmo tamanho. Corrente • Passo da corrente (=pitch) (pol) • Largura dos elos de condução (mm/pol) • Total de elos de condução (unid) da lima redonda e o calibrador de lima recomendados para a corrente da sua motosserra. (7) Ao afiar o dente de corte. Para informação sobre os dados específicos para afiação da corrente da sua motosserra. Por isso aconselhamos que use o nosso calibrador de lima. Para manter a capacidade máxima de corte. Afiação e ajuste da abertura de corte da corrente de serra.

(12) • Aperte o acoplamento da lâmina rodando a roda esticadora da corrente para a direita e mantendo simultaneamente a ponta da lâmina para cima. No entanto. Nunca empregue óleo usado! É perigoso para tanto para si como para o meio ambiente. pode causar ferimentos graves ao utilizador ou outras pessoas que entrem em contacto com a mesma. ATENÇÃO! Use sempre luvas de protecção aprovadas. mesmo estando parada. Caso o nosso óleo de corrente não esteja disponível. Se a lubrificação da corrente não funcionar após a verificação e execução dos pontos acima. • Verifique se o roleto da lâmina gira facilmente e se o orifício de lubrificação do roleto está aberto. Substitua-o caso apresente desgaste anormal. procure a sua oficina autorizada. aponte para um objecto sólido e claro. verificando se: • Há rachaduras visíveis em rebites e elos. (14) Lubrificação do equipamento de corte ! ATENÇÃO! Lubrificação insuficiente do equipamento de corte pode ocasionar um rompimento da corrente que por sua vez pode causar sérias lesões. recomendamos óleo de corrente comum. NOTA! Uma corrente nova requer um período de rodagem durante o qual se deve controlar a tensão da corrente mais frequentemente. Se a corrente da serra apresentar algum dos sintomas nos pontos acima. (11) • Ajuste a tensão da corrente rodando a roda para baixo (+) para aumentar a tensão e para cima (-) para diminuir a tensão. O pinhão deverá ser trocado a cada substituição de corrente. deverá aparecer uma nítida faixa de óleo sobre o objecto claro. Limpe e lubrifique se necessário. Limpe-o se for necessário. mais comprida ela fica. 4 2008-08-08 Portuguese – 143 . Pinhão da corrente O tambor da embraiagem está equipado com um pinhão Spur (pinhão da corrente soldado ao tambor). até mesmo mortais. (13) • Dobre o manípulo para dentro para fixar a tensão. de as nossas recomendações respeitantes à afinação do carburador serem seguidas (uma afinação demasiado 'pobre' faz com que o combustível dure mais do que o óleo da corrente) e de as nossas recomendações respeitantes ao equipamento de corte serem seguidas (uma lâmina demasiado comprida requer mais óleo de corrente). Controlo de desgaste no equipamento de corte Controle diariamente a corrente. esta função de segurança só é eficaz sob a condição de ser usado o óleo para corrente correcto (um óleo demasiado fino e fluído termina antes do combustível). • A corrente está rija. Como fabricantes de moto-serras. Caso contrário o óleo de corrente pode oxidar-se fazendo com que a corrente fique rígida e o rolete da ponta da lâmina emperre.INTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA Esticamento da corrente IMPORTANTE! Caso seja usado óleo vegetal para corrente de serra. • Os rebites e elos apresentam desgaste anormal. É importante que ajuste o equipamento de corte após essa modificação. deite-a fora. Com a ponta da lâmina a uma distância de aprox. A corrente. • Todos os nossos modelos de moto-serra possuem lubrificação de corrente automática. Limpe se necessário. Óleo de corrente O óleo de corrente deve aderir bem à mesma e possuir boas características de fluidez. além da sua base vegetal. 20 cm (8 pol. • O depósito do óleo da corrente e o depósito de combustível estão dimensionados de modo ao combustível acabar antes do óleo de corrente. levante a ponta da lâmina. • Verifique se a ranhura da lâmina está limpa. Recomendamos o uso do nosso óleo para um máximo de vida útil. Verifique regularmente o nível de desgaste do pinhão da corrente. (9) • Abra o manípulo dobrando-o para fora. 5451676-47 Rev. é biodegradável. Quanto mais usar uma corrente de serra. Em geral é recomendável esticar-se a corrente ao máximo possível. desmonte e limpe o sulco da lâmina e a corrente antes de armazenamento por tempo prolongado. Controlo da lubrificação da corrente • Verifique a lubrificação da corrente a cada abastecimento de combustível. Alguns deles podem até ser fornecidos com fluxo de óleo regulável. Ao ajustar a tensão da corrente. até mesmo mortais. (10) • Rode o manípulo para a esquerda para libertar a tampa da lâmina. Se a lubrificação da corrente não funciona: • Verifique se o canal do óleo de corrente na lâmina está aberto. Após 1 minuto de funcionamento com 3/4 de aceleração. independentemente de um verão muito quente ou inverno de frio intenso. A tensão da corrente deverá ser controlada a cada abastecimento de combustível. desenvolvemos um óleo de corrente optimizado que.). Ver instruções na secção Lubrificação do rolete da ponta da lâmina. beneficiando a corrente e o meio ambiente. Abastecimento do óleo de corrente ! ! ATENÇÃO! Uma corrente de serra insuficientemente esticada pode provocar um salto da corrente. o que pode acarretar em sérias lesões. mas não deve estar tão tensa que não se possa girar a corrente facilmente à mão.

Se ocorrer a formação de uma depressão onde o raio da extremidade termina. Ver as instruções na secção Instruções gerais de trabalho. Ver as instruções nas secções Instruções gerais de trabalho e Instruções gerais de segurança. Lâmina Verifique regularmente: • Se ocorreu a formação de rebarbas nos bordos externos da lâmina. Ver as instruções na secção Equipamento de protecção pessoal. Verifique se os elos de accionamento da corrente se adaptam no pinhão da corrente e se a corrente está correctamente posicionada no sulco da lâmina. 144 – Portuguese 5451676-47 Rev. (20) ! ATENÇÃO! A maioria dos acidentes com moto-serras ocorrem quando a corrente da serra atinge o utilizador. Ponha a corrente sobre o pinhão e a ranhura da lâmina. Ver as instruções nas secções Equipamento de protecção pessoal. Desmonte o anel de transporte. Controle o funcionamento dos detalhes de segurança da moto-serra. a lâmina deve ser virada diariamente. (12) A corrente está correctamente esticada quando não pende na parte inferior da lâmina. Evite qualquer forma de uso para a qual não se sinta suficientemente qualificado. movendo o protector anti-retrocesso do travão de corrente no sentido do punho dianteiro. A corrente deve ser esticada até não pender na parte inferior da lâmina. Use o equipamento de corte recomendado e verifique o seu estado. use sempre luvas para proteger as mãos de ferimentos. mas pode ainda ser rodada facilmente à mão. para impedir o arranque acidental da máquina. Medidas de prevenção contra retrocessos. na parte superior da lâmina. inspecção e/ou manutenção. Montagem da lâmina e corrente ! ATENÇÃO! A inspecção e/ou manutenção devem ser efectuadas com o motor desligado. deve-se sempre remover a protecção da vela de ignição durante todos os trabalhos de montagem. O contacto de paragem retorna automaticamente à posição de arranque. Substitua a lâmina quando necessário. Desmonte o manípulo e a tampa da embraiagem (travão da corrente). Coloque a lâmina na sua posição mais atrás. Remova com a lima se necessário. Comece pela parte superior da lâmina. Evite situações em que exista o risco de retrocesso. (19) Estique a corrente rodando a roda para baixo (+). • Para obter vida útil máxima. Verifique se o travão de corrente não está activado. Quando restarem apenas 4 mm do comprimento do dente de corte. (15) • Se a ranhura da lâmina está com desgaste anormal. Segure a ponta da lâmina e aperte a embraiagem da lâmina rodando o manípulo para a direita. Ver as instruções na secção Equipamento de segurança da máquina. a corrente está completamente gasta e deverá ser deitada fora. Montagem do apoio para casca Para montar um apoio para casca. Equipamento de corte e Instruções gerais de trabalho. Por isso. Ao trabalhar com a corrente. (13) Numa corrente nova.INTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA / MONTAGEM Recomendamos o uso de uma corrente nova para poder avaliar o desgaste da sua corrente. Verifique a tensão da corrente regularmente. Uma corrente correcta significa boa capacidade de corte e longa vida útil. a tensão deverá ser controlada constantemente até concluir a rodagem. na parte inferior da lâmina. significa que você operou com a corrente insuficientemente esticada. (18) Verifique se o fio dos elos de corte está voltado para a frente. 4 2008-08-08 . Monte a cobertura da embraiagem (travão da corrente) e localize o pino do esticador da corrente no entalhe da lâmina. Use equipamento de protecção pessoal. (17) Monte a lâmina nos seus parafusos. contacte uma oficina autorizada. (16) • Se a extremidade da lâmina apresenta desgaste anormal ou irregular.

Pare o motor e deixe arrefecer alguns minutos antes de abastecer.30 0. • O índice de octano mínimo recomendado é 90 (RON) No caso do motor funcionar com gasolina com um índice de octano inferior a 90. • Nunca aplique óleo usado. na desrama). recomenda-se um óleo especial (óleo para lubrificação de correntes de serra) com boa capacidade de aderência. O filtro de combustível deve trocar-se no mínimo uma vez por ano. Óleo de corrente • Para lubrificação. é importante que se meça cuidadosamente a quantidade de óleo a misturar. 1:33 (3%) com outros óleos para motores de dois tempos arrefecidos a ar. com ou sem chumbo. abasteça sempre o depósito de combustível e de óleo de corrente ao mesmo tempo. litros Óleo de dois tempos.MANEJO DE COMBUSTÍVEL Combustível Observe! A máquina está equipada com um motor de dois tempos e deve sempre funcionar com uma mistura de gasolina e óleo para motores de dois tempos. Abastecimento ! ATENÇÃO! As medidas de precaução abaixo diminuem os riscos de incêndio: Não fume nem ponha objectos quentes na proximidade de combustível. • Comece sempre por juntar metade da gasolina a ser misturada. 5451676-47 Rev. ex. Isto acarreta sobrecarga na bomba de óleo. Isso pode provocar um aumento de temperatura no motor e uma maior sobrecarga nos rolamentos. • É importante o uso do tipo de óleo correcto em relação à temperatura do ar (viscosidade adequada). Rodagem Durante as primeiras 10 horas de funcionamento. Agite bem a mistura.60 Limpe bem à volta da tampa do depósito. Gasolina • Use gasolina de qualidade. • Temperaturas abaixo de 0°C conferem a determinados óleos uma baixa fluidez. junte o restante da gasolina. até mesmo pequenos erros na quantidade de óleo podem afectar fortemente a proporção da mistura. Para garantir a mistura correcta. • Consulte a sua oficina autorizada ao escolher óleo de lubrificação de corrente. Limpe com regularidade os depósitos de combustível e óleo de corrente. litros 2% (1:50) 5 10 15 20 0. Junte depois todo o óleo. Aperte bem a tampa do depósito após abastecer. Gasolina. o motor pode “grilar”. Afaste sempre a máquina do local de abastecimento ao arrancar. Sujidades nos depósitos acarretam distúrbios no funcionamento. danificando suas peças. Abra a tampa do depósito devagar. agitando o recipiente antes de encher o depósito. Ao misturar pequenas quantidades de combustível. use óleo para motores a dois tempos HUSQVARNA. para dar saída lenta aos gases se houver um excesso de pressão.10 0. Verifique se o combustível está bem misturado. ! ATENÇÃO! O combustível e os seus vapores são altamente inflamáveis. • Se a máquina não for usada por um longo período. ao abastecer. também chamado 'óleo para foras de borda' (designado TCW). produzido especialmente para os nossos motores a dois tempos arrefecidos a ar. Isto acarreta danos à bomba de óleo.30 0. 4 2008-08-08 Portuguese – 145 . • Um óleo de baixa qualidade ou uma mistura de óleo/ combustível demasiado rica podem aventurar o funcionamento do catalizador e reduzir-lhe a vida útil. Por fim. ! ATENÇÃO! Tenha sempre boa ventilação ao manusear combustível.40 3% (1:33) 0. no máximo. Pense nos riscos de incêndio. lâmina e corrente.20 0. Cuidado ao manusear combustível e óleo de corrente. Óleo de dois tempos • Para obter o melhor resultado e rendimento. O volume dos depósitos de óleo de corrente e de combustível mantém uma proporção entre si. • Não use nunca óleo para motores fora de borda a dois tempos e arrefecidos a água.45 0. • Não misture combustível além do necessário para se consumir durante um mês. com homologação JASO FB/ISO EGB. • Nunca use óleo para motores a quatro tempos. explosão e aspiração. Mistura • Misture sempre gasolina e óleo num recipiente limpo e aprovado para gasolina. Por essa razão. esvazie o depósito de combustível e limpe-o. • Ao trabalhar com rotaçãos altas continuamente (p. deve-se evitar regimes de rotação demasiado altos. que podem causar graves avarias no motor. • Agite a mistura cuidadosamente antes de a despejar no depósito de combustível da máquina.15 0. recomenda-se um índice de octano mais elevado. Proporção de mistura 1:50 (2%) com óleo para motores a dois tempos HUSQVARNA.

MANEJO DE COMBUSTÍVEL / ARRANQUE E PARAGEM Segurança no manejo de combustível • Nunca abasteça uma máquina com o motor em funcionamento. Esta prática pode danificar a máquina. a corrente da serra e todas as coberturas estejam montadas. até que o combustível comece a encher a bolha. obtém-se automaticamente a posição correcta de aceleração de arranque. Regule o acelerador para a posição de arranque puxando o estrangulador azul para a posição de aceleração e empurrando-o de novo para dentro. (23) Bomba de combustível: Premir a bolha de borracha da bomba de combustível repetidas vezes. para evitar o perigo de contacto com a corrente em rotação durante o arranque. Conserve o combustível em reservatórios aprovados e em lugar seguro. contactos/interruptores eléctricos. A corrente. Não arranque a moto-serra sem que a lâmina. • A protecção de transporte do equipamento de corte deve sempre ser montada durante o transporte ou armazenamento da máquina. Por exemplo. (22) Aceleração de arranque: A posição combinada estrangulador/aceleração de arranque obtém-se ao colocar o comando na posição de estrangular. esvazie os depósitos do óleo e do combustível. 3 Se a máquina tiver fuga de combustível. 146 – Portuguese 5451676-47 Rev. • Durante longos períodos de armazenagem ou transporte da moto-serra. Controle regularmente se há fugas na tampa do depósito e nos tubos de combustível. Ponha o pé direito na parte inferior do punho traseiro e pressione a moto-serra contra o solo. Certifique-se de que nenhuma pessoa estranha se encontra na zona de trabalho. pode causar ferimentos graves ao utilizador ou outras pessoas que entrem em contacto com a mesma. • Zele por uma boa ventilação ao abastecer e misturar combustível (gasolina e óleo de dois tempos). deve-se esvaziar os depósitos de combustível e óleo de corrente. Motor frio Arranque: O travão da corrente deve estar activado no arranque da moto-serra. Consulte as instruções na secção 'Programa de manutenção'. (21) Estrangulador: Puxe o estrangulador azul/acelerador de arranque totalmente para fora (para a posição ACELERAÇÃO TOTAL) Quando o comando do estrangulador é puxado totalmente para fora. ! ATENÇÃO! Não use nunca uma máquina com danos visíveis no cachimbo de protecção da vela de ignição e no cabo de ignição. • Afaste a máquina pelo menos 3 metros do lugar onde abasteceu. A embraiagem pode soltar-se e causar acidentes pessoais. Não é necessário encher a bolha completamente. observe o seguinte: O travão da corrente deve estar aplicado quando se dá o arranque à motosserra. máquinas e motores eléctricos. mesmo estando parada. (25) Arranque Segure no punho dianteiro com a mão esquerda. caldeiras de aquecimento ou similares. Consulte o posto de abastecimento de combustível mais próximo sobre o destino a dar ao excedente de combustível e óleo de corrente. 2 Se derramou combustível sobre si próprio ou na sua roupa. Lave com água e sabonete. Agarre na pega do arranque e puxe devagar a corda de arranque com a mão direita até encontrar resistência (os prendedores do arranque actuam) e a partir de então dê puxões rápidos e fortes. Active o travão levando a protecção contra o retrocesso para a frente. Nunca enrole a corda de arranque na mão. • Certifique-se de que a máquina foi cuidadosamente limpa e submetida a uma revisão completa antes de ser armazenada por tempo prolongado. Lave as partes do corpo que estiveram em contacto com o combustível. • Nunca arranque com a máquina: 1 Se derramou combustível ou óleo de corrente sobre a máquina. 4 2008-08-08 . Limpe a máquina. (24) Transporte e armazenagem • Guarde a moto-serra e o combustível de modo que uma eventual fuga ou vapores não corram o risco de entrar em contacto com faíscas ou chama viva. Certifique-se de que está numa posição estável e que a corrente não entra em contacto com nenhum objecto. Motor quente Use o mesmo procedimento que para o motor frio mas sem accionar o estrangulador. Armazenamento por tempo prolongado Em local bem ventilado. Coloque a máquina sobre uma superfície firme. Arranque e paragem ! ATENÇÃO! Antes de arrancar. antes de arrancar. Perigo de formação de faíscas que podem causar incêndio. Monte a protecção da lâmina. • Ao armazenar combustível deverá usar-se um recipiente especialmente destinado e aprovado para esse fim. troque de roupa. (26) NOTA! Não puxe inteiramente a corda de arranque nem solte a pega do arranque se estiver em posição totalmente distendida. Remova todo o líquido derramado e deixe que os restos de gasolina se evaporem. de modo a evitar contacto involuntário com a corrente afiada.

Se você se sentir inseguro sobre a melhor maneira de continuar a trabalhar. ! ATENÇÃO! A inspiração prolongada dos gases de escape do motor. Dirija-se ao seu revendedor de moto-serras. à sua oficina autorizada ou a um utilizador de moto-serras experiente. 5 Verifique se todos os punhos estão isentos de óleo. com imagens descrevendo cada passo. com os polegares e os dedos em volta dos punhos da motosserra. Antes de usar a moto-serra. • Segure sempre a motosserra com as duas mãos. Ver instruções nas secções 'Medidas de prevenção contra retrocesso' e 'Equipamento de segurança da máquina'. Continue a puxar a corda de arranque até o motor arrancar. em denso nevoeiro. Por exemplo. Ver as instruções na secção Montagem. solo escorregadio. etc. • Nunca arranque a moto-serra sem que a lâmina. quer os que usam a mão direita quer os canhotos. (30) • Nunca ponha a máquina a trabalhar dentro de casa. Evite qualquer forma de uso para a qual não se sinta suficientemente qualificado! Antes de usar a moto-serra. • Para evitar o risco dos acima citados entrarem em contacto com a corrente da serra ou serem atingidos por uma árvore em queda e se ferirem. ser projectados contra si e causar sérios acidentes pessoais. 3 Seja extremamente cauteloso ao serrar pequenos galhos e evite serrar em arbustos (= muitos pequenos ramos ao mesmo tempo). 4 2008-08-08 Portuguese – 147 . deverão usar esta forma de agarrar. você deve compreender a diferença em serrar com a parte inferior da lâmina e com a superior. você deve entender o que significa retrocesso e como o pode evitar.ARRANQUE E PARAGEM / TÉCNICA DE TRABALHO Empurre o estrangulador para dentro logo que o motor dispare. do tambor da embraiagem e da faixa do travão. 7 Verifique se o silenciador está bem preso e em bom estado. Nunca dê o arranque à motosserra segurando a corda do arranque e deixando cair a máquina. NOTA! Siga os pontos acima mas nunca use uma motoserra sem ter a possibilidade de pedir ajuda em caso de acidente.(27) Uma vez que o travão da corrente continua activado. • Observe a vizinhança e certifique-se de que não há risco de pessoas ou animais entrarem em contacto com o equipamento de corte. etc. Deste modo. 5451676-47 Rev. Observe! Reponha o travão de corrente dirigindo a protecção anti-retrocesso (marcada ”PULL BACK TO RESET”) contra o arco do punho. (32) Sempre. (31) Regras básicas de segurança 1 Observe a vizinhança: • Para assegurar-se de que pessoas. a rotação do motor deve ser baixada logo que possível para a marcha em vazio. após o corte. 10 Verifique o esticamento da corrente. Paragem Pare o motor premindo o botão de paragem. por exemplo. respectivamente. o que pode ser detectado ouvindo um som "puff". Agarre com firmeza. 4 Verifique se o contacto de paragem funciona e está em bom estado. prender-se à corrente da serra. 9 Verifique se a protecção da corrente está no seu lugar e em bom estado. Trabalhar com mau tempo é cansativo e pode ocasionar situações perigosas. 8 Verifique se todos os componentes da moto-serra estão apertados e se não estão danificados ou em falta. a embraiagem pode soltar-se e causar ferimentos graves. antes de usar: (33) 1 Verifique se o travão da corrente funciona devidamente e se está em bom estado. Ver instruções na secção Arranque e paragem. 2 Verifique se a protecção traseira da mão direita está em bom estado. Pequenos galhos podem. (29) • O travão da corrente deverá estar aplicado quando se dá o arranque à motosserra. pergunte a um especialista. Use equipamento de protecção pessoal. A informação fornecida nunca poderá substituir os conhecimentos adquiridos de forma teórica e prática por um profissional. pode evitar o desgaste desnecessário da embraiagem. Conscientize-se do perigo que representa inspirar os gases de escape do motor. chuva e vento fortes. A motosserra estará então pronta a ser usada Na extremidade traseira da serra (A) há uma advertência simplificada para o arranque. Ver as instruções na secção Equipamento de protecção pessoal. Esse método é muito perigoso. pois pode-se facilmente perder o controlo sobre a motosserra. 2 Evite o uso em condições meteorológicas desfavoráveis. 3 Verifique se o bloqueio do acelerador funciona devidamente e se está em bom estado. animais ou outro factor não possam interferir no seu controlo sobre a máquina. influência na direcção de abate das árvores. (28) 6 Verifique se o sistema anti-vibração funciona devidamente e se está em bom estado. a corrente e todas as coberturas estejam devidamente montadas. frio intenso. o que se consegue premindo o gatilho do acelerador uma vez. Instruções gerais de trabalho IMPORTANTE! Esta secção aborda regras básicas de segurança para o trabalho com a moto-serra. Todos os utilizadores. Quando a motosserra não tem a lâmina e a corrente montadas. de névoa do óleo da corrente ou de serrim pode ser um risco para a saúde. Ver as instruções na secção Medidas de prevenção contra retrocessos. Mantenha a mão direita no punho traseiro e a mão esquerda no punho dianteiro.

podem prender-se na corrente da serra e ser atirados contra si. só é permitido o uso das nossas combinações recomendadas. ao serrar pela parte inferior do objecto a ser serrado. Nunca use a moto-serra se estiver numa escada. Assuma uma postura firme e verifique se nenhum objecto no solo pode fazê-lo tropeçar ou perder o equilíbrio. Se a corrente da serra ficar entalada. com as duas mãos nos punhos. Por decuido.TÉCNICA DE TRABALHO 4 Certifique-se de que pode andar e estar de pé com segurança. 8 Se o utilizador não aparar o esforço da moto-serra. Ambas as situações podem causar sérias lesões pessoais. com a mão direita no punho traseiro e a esquerda no punho dianteiro. e para baixo. com aceleração total. numa árvore ou em local em que não esteja apoiado numa base firme e segura. Isto é chamado de serrar com a corrente a empurrar. você poderá reduzir ou eliminar o efeito de surpresa. retornar à sua posição normal. isto é. 7 Seja extremamente cuidadoso ao serrar com a parte superior da lâmina. deve-se desligar o motor. Não solte os punhos! 3 A maioria dos acidentes de retrocesso ocorrem na poda de ramos. 6 Ao deslocar-se. você pode assustar-se e perder o controlo sobre a motosserra. • Serrar de cima para baixo = Serrar com a corrente ”a puxar”. buracos. Desrama = Serrar os galhos de uma árvore abatida. (36) Serrar com a parte inferior da lâmina. A maioria dos retrocessos é pequena mas alguns deles são extremamente rápidos e muito violentos. isto é. independentemente de serem direitos ou canhotos deverão usar esta posição. ou seja. Mantenha a peça de trabalho sob controlo. ou seja. Use de extrema precaução ao trabalhar em terreno inclinado. Tenha cuidado com eventuais obstáculos em caso de um deslocamento inesperado (raízes. uma árvore próxima ou outro objecto. Regras básicas 1 Compreendendo o que significa retrocesso e como este ocorre. Serrar com a corrente ”a empurrar” representa um aumento do risco de retrocesso. a corrente deverá ser travada com o travão de corrente e o motor desligado. Denominações Traçagem = Denominação geral da serração de fora a fora da árvore. Fendilhamento = Quando o objecto que você irá traçar. Em deslocamentos mais longos bem como ao transportar. Serre apenas uma tora ou um pedaço de cada vez. o sector de risco de retrocesso da lâmina pode atingir um ramo. causam sérios danos ao motor). Mesmo que isso não seja necessariamente perigoso. Ver as instruções na secção Medidas de prevenção contra retrocessos. 4 2008-08-08 . Nunca use a moto-serra segurando-a apenas com uma das mãos! (34) 5 É necessário que esteja em equilíbrio estável para que possa dominar totalmente a moto-serra. Remova os pedaços serrados para manter o local de trabalho seguro. se parte antes de se completar o corte com a serra. Leve a motoserra com a lâmina e corrente voltadas para trás. sem a resistência que o motor experimenta na serração. É impossível controlar uma motosserra com segurança com apenas uma mão. contra o utilizador. há um risco de que a moto-serra seja empurrada de tal modo para trás que o sector de risco de retrocesso da lâmina será o único contacto com a árvore. trave a corrente da serra com o travão da corrente e mantenha a máquina sob vigilância. tanto antes como após a serração.). Agarre sempre a motosserra firmemente. Todos os utilizadores. (35) Técnica básica de serração ! ATENÇÃO! Não use nunca uma motosserra empunhando-a com uma mão apenas. 5 Tenha a máxima cautela ao serrar árvores que estejam entesadas. a motosserra pode ser atirada para trás contra si. O inesperado aumenta o risco de acidente. pedras. Serração com a corrente a puxar possibilita ao utilizador um melhor controlo sobre a moto-serra bem como sobre onde o sector de risco de retrocesso da lâmina está localizado. fazendo com que perca o controlo. 4 Nunca use a moto-serra acima da altura dos ombros e evite serrar com a ponta da lâmina. o que conduz a um retrocesso. Para 'estacionamento' mais prolongado. A corrente empurra a moto-serra de volta. Ver as instruções nas secções Equipamento de corte e Especificações técnicas. 7 Quando deixar a motosserra no solo. etc. galhos. Noções gerais • Mantenha sempre aceleração total em todos trabalhos de serração! • Deixe o motor retornar à marcha em vazio após cada corte de serra (períodos longos de aceleração total sem sobrecarga para o motor. • Serrar de baixo para cima = Serrar com a corrente ”a empurrar”. Não serre nunca toras ou ramos empilhados sem primeiro os separar. 2 Empunhe sempre a moto-serra numa posição firme. valas. 148 – Portuguese 5451676-47 Rev. Com esta posição você poderá reduzir mais facilmente o efeito de retrocesso e simultaneamente manter o controlo sobre a moto-serra. Então a moto-serra é puxada contra a árvore e o canto anterior do corpo da moto-serra forma um apoio natural contra o tronco. 6 Serre com a corrente em alta velocidade. 9 Siga as instruções de limagem e manutenção da lâmina e corrente. Uma postura incorrecta da sua parte ou do corte da serra poderão levar a árvore a atingi-lo a si ou à máquina. serrar a partir do lado superior do objecto a ser serrado. use o protector de lâmina. Se os pedaços que está a serrar forem pequenos e leves. Uma árvore entesada pode. Ao trocar de lâmina e corrente. provocando um retrocesso. chama-se serrar com a corrente a puxar. Polegares e dedos devem envolver os punhos.

Técnica de abate de árvores IMPORTANTE! Muita experiência é exigida para abater uma árvore. durante ou após uma serração de fora a fora. O tronco está apoiado em ambas as extremidades. Esse tipo de procedimento aumenta drasticamente o perigo de retrocesso e pode causar ferimentos graves e até mesmo mortais. cada tora que quiser cortar deverá ser colocada num cavalete ou sobre travessas e ser cortada individualmente. (37) Se possível (= pode-se girar o tronco?) deve o corte de serra terminar a 2/3 do diâmetro do tronco. que não influi na direcção de queda. pela parte superior e pela inferior. ! ATENÇÃO! Não tente nunca serrar toras empilhadas ou juntas. bem como a traçagem do tronco possam realizar-se num terreno tão ”simples” quanto possível. Trata-se de neutralizar a tendência do objecto a serrar em prender a corrente da serra ou em fender-se. Corte galhos difíceis por partes. Após decidir sobre a direcção de abate que desjada. aumenta o risco de retrocesso da máquina e também o risco de você se desequilibrar durante o trabalho. o que aumenta a probabilidade da árvore se quebrar e começar a cair antes do previsto. 5451676-47 Rev. Tenha cuidado durante o final do corte para evitar que a corrente toque no solo. 4 Há risco de retrocesso? 5 Pode o aspecto do terreno e das zonas vizinhas influir na sua estabilidade e segurança ao andar ou estar de pé? Os motivos da corrente se prender ou do objecto a serrar se fender podem ser dois: O apoio que o objecto a serrar tem antes e depois da traçagem e a tensão sob a qual se encontre se o objecto a serrar. • Verifique se há sinais de danos ou podridão no tronco. Grande risco de fendilhamento. Remova os pedaços cortados do local de trabalho. Um utilizador de moto-serra inexperiente não deverá abater árvores. Controle para que ninguém se encontre dentro desta ”área de risco” antes ou durante o abate. Os factos indesejáveis acima mencionados podem. IMPORTANTE! Se a corrente se prender durante o corte: páre o motor! Não tente arrancar a moto-serra para fora do corte. Se os deixar no local de trabalho. O tronco tem apoio numa extremidade. Começa a serrar de baixo para cima (cerca de 1/3 do diâmetro do tronco). caminhos e construções. Após essa avaliação pode-se ser obrigado a deixar a árvore cair na sua direcção natural de queda. Serre de cima para baixo através de todo o tronco. grande de que a corrente toque o solo após a serração de fora a fora. Mantenha aceleração total mas prepare-se para o que possa acontecer. (38) Direcção de abate O objectivo no abate é colocar a árvore de um modo tal que a desrama a seguir. já que é impossível ou demasiado arriscado tentar colocá-la na direcção que se tinha planeado no início. Caso estejam empilhadas. A listagem a seguir é uma exposição teórica de como proceder nas situações mais comuns que podem ocorrer a um utilizador de moto-serras. 4 2008-08-08 Portuguese – 149 . Desrama Na desrama de galhos mais grossos. Não há nenhum risco da corrente se prender ou de fendilhamento do objecto a serrar. Evite qualquer forma de uso para a qual não se sinta suficientemente qualificado! Distância de segurança A distância de segurança entre a árvore a abater e o próximo local de trabalho deverá ser de 2 1/2 vezes o comprimento da árvore. Comece a serrar de cima para baixo (cerca de 1/3 do diâmetro do tronco). serão aplicados os mesmos princípios da traçagem.TÈCNICA DE TRABALHO Antes de cada traçagem há cinco factores muito importantes a considerar: 1 O equipamento de corte não pode ficar entalado no corte de serra. Grande risco da corrente se prender. serrando de cima para baixo. Deve-se poder andar e estar de pé com segurança. mas na sua segurança pessoal é verificar se a árvore não tem galhos partidos ou ”mortos” que se podem romper e ferí-lo durante o trabalho de abate. 3 A corrente da serra não pode tocar o solo ou outro objecto. O risco é. Se o fizer pode ferir-se na corrente se a moto-serra se desprender repentinamente. 2 O objecto a serrar não pode fender-se. Termine de baixo para cima de modo que os dois cortes se encontrem. Os factores determinantes são: • Inclinação • Sinuosidade • Direcção do vento • Concentração de galhos • Eventual peso da neve • Obstáculos ao alcance da árvore: por exemplo outras árvores. O tronco está deitado sobre o solo. cabos de alta tensão. evitar-se através da traçagem em duas etapas. Traçagem Gire o tronco de modo a poder completar o restante 1/3. Um outro factor importante. entretanto. na maioria dos casos. Termine de cima para baixo de modo que os dois cortes se encontrem. você deverá fazer uma avaliação sobre a direcção natural de queda da árvore. Use uma alavanca para desprender a moto-serra.

O encontro de ambos os cortes chama-se linha do corte direccional. A linha de ruptura funciona como uma dobradiça que comanda a direcção da queda da árvore. Primeiro faz-se o corte direccional que se compõe dum corte superior e dum corte inferior e depois finaliza-se o abate com o corte de abate. a árvore deverá começar a cair por si própria ou com a ajuda da cunha de abate ou barra extractora. 4 2008-08-08 . buracos. o ponto onde se partiria se fosse ainda mais entesado). ou se o corte direccional e o corte de abate estiverem incorrectamente posicionados. Observe se a árvore se move no sentido contrário ao da direcção de queda pretendida. o único método seguro é abster-se de usar a moto-serra e usar um guincho. galhos. IMPORTANTE! Em situações de abate críticas. pode-se determinar a direcção da queda com grande exactidão. O mais seguro é trabalhar de cima para baixo e ter o tronco entre si e a motosserra. O método mais seguro é usar um guincho.) de modo que possa fugir facilmente quando a árvore começar a cair. Recomendamos o uso de um comprimento de lâmina superior ao diâmetro do tronco na copa da árvore. Desrama da parte inferior e caminho de fuga Desrame o tronco até à altura dos ombros. Ver o capítulo Especificações técnicas com relação ao comprimento de lâmina adequado ao seu modelo de motosserra. serre o corte inferior de modo que este termine exactamente onde termina o corte superior. Esta linha deverá situar-se em posição rigorosamente horizontal e ao mesmo tempo formar um ângulo recto (90°) com a direcção de queda escolhida. os protectores acústicos devem ser levantados assim que cessar a serração. Não tente nunca cortar uma árvore caída sobre outra. Quando o corte de abate e o corte direccional estiverem concluídos. Depois. Aplica-se em geral: Posicione-se de modo tal que não se arrisque a ser atingido pela árvore/galho quando se desfizer o entesamento. Localize o corte de abate a cerca de 3-5 cm (1. • Montado num tractor • Transportável Serração em árvores ou galhos que se encontram entesados Preparativos: Avalie em que direcção o entesamento ocorre e também onde está o seu ponto de ruptura (ou seja. Decida qual o modo mais seguro de aliviar o entesamento e se você é capaz de o fazer. Corte direccional Ao fazer o corte direccional. 150 – Portuguese 5451676-47 Rev. (41) Corte de abate O corte de abate é feito do outro lado da árvore e deve estar em posição rigoroasamente horizontal. Há métodos para abate de árvores com os diâmetros do tronco maiores do que o comprimento da lâmina. Em situações extremamente complicadas. (40) A profundidade do corte direccional deve ser de 1/4 do diâmetro do tronco e o ângulo entre o corte superior e o inferior. Introduza uma cunha de abate ou barra extractora logo que a profundidade de corte o permita. (43) Perde-se todo o controlo sobre a direcção de queda da árvore se a linha de ruptura for demasiado pequena ou muito serrada. (39) 1 Zona de risco 2 Linha de retirada 3 Direcção de abate Abate Coloque o apoio para casca (se estiver montado) atrás da linha de ruptura. Ponha-se do lado esquerdo da árvore e serre com a corrente a puxar. O caminho de fuga deve estar situada a cerca de 135° diagonalmente para trás da direcção de abate planeada para a árvore. Nunca trabalhe dentro da zona de perigo de uma árvore presa noutra. de modo que o corte de abate e o corte direccional possam ser executados com o chamado 'corte simples'. Consulte as instruções na secção Libertar uma árvore que tombou mal. ! ATENÇÃO! Desaconselhamos os utilizadores insuficientemente qualificados a abater uma árvore com comprimento de lâmina menor que o diâmetro do tronco! O abate é executado com três cortes de serra. começa-se pelo corte superior.TÉCNICA DE TRABALHO O que se deve evitar principalmente é que a árvore abatida se prenda a outra. afim de se poderem perceber os sons e sinais de perigo. Esses métodos acarretam o grande perigo de que o sector de risco de retrocesso da lâmina entre em contacto com algum objecto. Tratamento de um resultado de abate mal-sucedido Remoção de uma ”árvore presa no abate” Retirar uma árvore abatida que se prendeu é muito perigoso e existe um risco muito elevado de acidente. Posicionando-se correctamente estes cortes. Remova a vegetação do solo em volta da árvore e prepare-se para eventuais obstáculos (pedras. (42) O corte de abate deverá terminar paralelamente à linha de corte direccional de modo que a distância entre ambos seja no mínimo de 1/10 do diâmetro do tronco.5-2 pol) sobre o plano horizontal do corte direccional. Coloque-se do lado direito da árvore e serre com a corrente a puxar. Serre com aceleração total e deixea corrente/lâmina penetrar devagar na árvore. no mínimo de 45°. A parte não serrada no tronco é designada de linha de ruptura. Retirar uma árvore abatida que se prendeu é muito perigoso e existe um risco muito elevado de acidente. etc.

TÈCNICA DE TRABALHO Faça um ou vários cortes no ponto de ruptura ou nas suas proximidades. 4 2008-08-08 Portuguese – 151 . Eles podem desprender-se e rebater contra si. repentinos e violentos e podem arremessar a motoserra. Entretanto. Nunca serre de fora a fora um objecto que se encontra entesado! Se for necessário serrar através da árvore/ramo. Desloque-se somente quando o tronco estiber entre si e a moto-serra. Serre com profundidade suficiente e com tantos cortes quantos forem necessários para que o entesamento da árvore/galho se dissipe. Mais comum é que a moto-serra e a lâmina sejam arremessadas para cima e para trás. poderão ocorrer lesões muito graves. Desrama ! ATENÇÃO! A maioria dos acidentes por retrocesso ocorrem durante o desrame. Se a corrente estiver em movimento quando ou se atingir o utilizador. É necessário compreender o que provoca retrocessos e que é possível evitá-los através de cautela e técnicas de trabalho correctas. Corte do tronco em toros Ver as instruções na secção Técnica básica de serração. Trabalhe o mais próximo possível da moto-serra para um melhor controlo. e em proporções suficientes para que a árvore/galho ”se rompam” no ponto de ruptura. Que e retrocesso? Retrocesso é a denominação de uma reacção repentina. e com 3-5 cm de profundidade. cortar a árvore/ramo pelo lado oposto. faça dois ou três golpes espaçados 3 cm. Tenha muito cuidado com ramos vergados e sob tensão. Medidas de prevenção contra retrocessos Certifique-se de que pode andar e estar de pé com segurança! Trabalhe a partir do lado esquerdo do tronco. fazendo com que perca o controlo sobre a máquina e causando ferimentos. ocorrem outras direcções de retrocesso. Não use o sector de risco de retrocesso da lâmina. dependendo da posição da moto-serra no momento em que o sector de risco de retrocesso a lâmina entrou em contacto com um objecto. até mesmo mortais. onde a moto-serra e a lâmina são expelidas de um objecto que entrou em contacto com o quadrante superior da extremidade da lâmina. (45) 5451676-47 Rev. (44) O retrocesso desloca-se sempre na direcção do plano da lâmina. contra o utilizador. lâmina e corrente contra o utilizador. Após a tensão ter sido eliminada. Retrocesso somente pode ocorrer quando o sector de risco de retrocesso da lâmina entrar em contacto com um objecto. outros ramos ou objectos. o chamado sector de risco de retrocesso. Tenha o máximo cuidado e evite que a ponta da lâmina entre em contacto com o tronco. ! ATENÇÃO! Retrocessos podem ser extremamente rápidos. Quando possível deixe o peso da serra apoiar-se sobre o tronco. Continue a serrar mais fundo até a tensão da árvore/ramo vergado desaparecer.

de encontro ao toco. Quando a ponta da lâmina encontrar o cepo.6 mm da espessura da cinta nas partes de maior desgaste. Se for necessária uma regulação. ex. Funcionamento • Através do acelerador. desligue o motor e desmonte o cabo de ignição. resina e sujidades. Isto aplica-se especialmente ao equipamento de segurança da máquina. (47) Controlo da função de accionamento por inércia Segure a motosserra. Solte o punho dianteiro e deixe a motosserra cair com o próprio peso. removendo serragem. 4 2008-08-08 . Afinação da marcha em vazio T A regulagem da marcha em vazio faz-se com o parafuso com a marca T. Mova a protecção anti-retrocesso para a frente e para trás. Se a máquina não satisfizer os controlos abaixo relacionados. com o motor desligado. ! ATENÇÃO! Se a rotação da marcha em vazio não puder ser ajustada de modo que a corrente fique parada. A afinação final tem que ser efectuada por um profissional competente. girando sobre o punho traseiro. • O parafuso T regula a posição do acelerador na marcha em vazio. com os polegares e dedos à volta do punho. Não solte o punho dianteiro. Regulação básica e rodagem No banco de provas da fábrica faz-se uma regulação básica do carburador. Para aproveitar a máxima potência da máquina. Antes de efectuar serviços de reparação e manutenção. Bloqueio do acelerador • Verifique se o acelerador está fixo na posição marcha em vazio quando o bloqueio de acelerador estiver na sua posição original. Afinação do carburador O seu produto Husqvarna foi construído e fabricado seguindo especificações que reduzem a emissão de gases prejudiciais. Mantenha a corrente afastada do solo ou outro objecto. Toda a manunteção além da mencionada neste livro deve ser feita pelo serviço de assistência técnica autorizada (concessionários). Esta mistura ar/combustível é ajustável. a regulagem deverá estar correcta. Excesso de sujidades e desgaste prejudicam a função de travagem. controlando assim se esta funciona a contento e também se está solidamente fixa à sua articulação na cobertura de acoplamento. manutenção e assistência ao equipamento de segurança da moto-serra Observe! Todas as reparações e assistência técnica à máquina requerem formação especializada. A regulação correcta da rotação da marcha em vazio é atingida quando o motor trabalhar uniformemente em todas as posições com boa folga para a rotação em que a corrente começa a girar. No carburador mistura-se ar/combustível.MANUTENÇÃO Noções gerais O utente só pode efectuar trabalhos de manutenção e assistência do tipo descrito nestas instruções. Intervenções maiores devem ser efectuadas por uma oficina autorizada. Não use a moto-serra antes de correctamente regulada ou reparada. Rotação em vazio recomendada: Ver o capítulo Especificações técnicas. (46) Controle periodicamente se restam pelo menos 0. Controlo da protecção anti-retrocesso Verifique se a protecção anti-retrocesso está completa e sem defeitos aparentes. Rodando o parafuso T no sentido horário. diminui a rotação da marcha em vazio. (48) Controlo da acção de travagem Coloque a moto-serra numa base sólida e ponha-a a trabalhar. aparafuse (no sentido horário) o parafuso da marcha em vazio T com o motor em funcionamento até que a corrente comece a girar. o carburador comanda a rotação do motor. consulte o serviço de assistência técnica. até que a corrente esteja parada. aumenta a rotação da marcha em vazio e rodando no sentido anti-horário. rachaduras no material. A corrente deverá parar imediatamente. p. Travão de corrente com protector antiretrocesso Controlo do desgaste da cinta de travagem Limpe o travão de corrente e o tambor de fricção.. consulte a sua oficina especializada. • Comprima o bloqueio do acelerador e verifique se este retorna à sua posição original quando libertado. virando o pulso esquerdo contra a protecção anti-retrocesso. sobre um toco ou outro objecto estável. Acelere ao máximo e active o travão de corrente. Ver instruções no capítulo Arranque e paragem. o travão deverá entrar em funcionamento. 152 – Portuguese 5451676-47 Rev. Depois abra (no sentido anti-horário). Controlo. Segure a moto-serra numa posição firme.

a intervalos regulares. Se a potência da máquina for baixa. o ajuste da marcha em vazio do carburador deverá ser controlado. Por isso o filtro deve. rachaduras no material. • Filtro de ar sujo. ex. Uma moto-serra HUSQVARNA pode-se equipar com distintos tipos de filtro de ar. Silenciador Nunca use uma máquina com silenciador defeituoso. Após 75 horas de uso. ser trocado por um novo. o silenciador e a rede retentora de faíscas não requerem substituição. condições de tempo. parafuso (1) e a cobertura do filtro de ar (2) terem sido desmontadas. se for difícil de arrancar ou a marcha em vazio for inconstante: verifique sempre a vela de ignição. Um filtro danificado deve sempre ser substituído. Limpar o filtro sacudindo-o ou com uma escova. Observe: A rede retentora de faíscas (A) desta máquina pode ser substituída. Protector da mão direita Verifique se o protector da mão direita está completo e sem defeitos aparentes. p. estações do ano. Solte o acelerador e verifique se a corrente pára e se continua imóvel. Um filtro de ar usado por longo tempo nunca pode ficar completamente limpo. Nunca use um silenciador sem abafachamas ou com abafa-chamas defeituoso. Sistema anti-vibração Verifique periodicamente os elementos anti-vibração quanto a rachaduras no material e deformações.MANUTENÇÃO • Verifique se o acelerador e o bloqueio do acelerador funcionam com facilidade e se os seus respectivos sistemas de mola de retorno funcionam. recomendamos a substituição do silenciador por um concessionário da Husqvarna. 4 2008-08-08 Portuguese – 153 .5 mm. Verifique regularmente se o silenciador está fixo à máquina.. Esses factores causam a formação de crostas nos eléctrodos da vela de ignição e podem ocasionar problemas no funcionamento e dificuldades em arrancar. (50) Uma limpeza mais completa obtém-se ao lavar o filtro com água e sabão. Se a corrente girar com o acelerador na posição marcha em vazio. • Uma mistura incorrecta de óleo no combustível (óleo a mais ou de tipo errado). limpe-a e verifique se a folga entre os eléctrodos é de 0. Filtro de ar O filtro de ar deve ser limpo regularmente. Observe! Use sempre o tipo de vela de ignição recomendado! Uma vela de ignição incorrecta pode danificar o pistão/cilindro. Procure o seu concessionário para aconselhamento. dependendo do ambiente de trabalho. Nunca use a máquina se tiver um silenciador em mau estado. • Arranque com a moto-serra e acelere ao máximo. etc. Se a vela estiver suja. antes de tomar outras providências. Contacto de paragem Arranque o motor e verifique se este se desliga quando o contacto de paragem é levado à posição de paragem. verificar se o filtro de ar veda bem contra o suporte de filtro. 5451676-47 Rev. A vela de ignição deve ser trocada após um funcionamento de cerca de um mês ou mais cedo se necessário. (49) No caso de eventuais danos na rede. Verifique se a vela de ignição não produz interferências de rádio. removendo-se poeira e sujidades de modo a evitar: • Distúrbios no carburador • Problemas de arranque • Diminuição de potência • Desgaste inútil das peças do motor. Uma rede obstruída causa sobreaquecimento na máquina danificando o cilindro e o pistão. • O filtro de ar (3) é desmontado após a cobertura do cilindro. Vela de ignição O funcionamento da vela de ignição é sensível a: • Carburador incorrectamente regulado. esta deverá ser trocada. Para o utilizador amador. Verifique se os elementos anti-vibração estão fixos entre a parte do motor e a parte dos punhos. • Consumo de combustível fora do normal. Retentor de corrente Verifique se o retentor de corrente está completo e se está fixo ao corpo da moto-serra. Ao montar.

4 2008-08-08 .MANUTENÇÃO Esquema de manutenção Abaixo segue uma lista dos cuidados a ter com a máquina. (Bloqueio de acelerador e acelerador. Verifique se todos os componentes do Verifique se os isoladores de vibração acelerador funcionam em segurança. Controle mensal (Cada 25-40 h) Verificar a lona de freio do travão da corrente com vista a desgaste. troque se necessário. Verifique todos os cabos e conexões. Limpe a máquina externamente. Substituir quando a espessura for inferior a 0. estão danificados. substituir. Verifique se a lâmina e a corrente recebem óleo suficiente. Limpe a vela de ignição.) Limpe o travão de corrente e controle o seu funcionamento em segurança. Verifique se não há fuga de combustível do motor. Limpe a entrada de ar do dispositivo de arranque. Troque se necessário. Se necessário. A lâmina deverá ser virada diariamente para um desgaste mais homogéneo. 154 – Portuguese 5451676-47 Rev. A maioria dos pontos encontram-se descritos na secção Manutenção.5 mm. Verifique se o contacto de paragem funciona. tambor e mola de acoplamento. Verificar se a corrente da serra tem fissuras visíveis nos rebites e elos. Limpe a ranhura da lâmina. Se a lâmina estiver equipada com um roleto na extremidade.6 mm no sítio mais gasto. Verifique se o pinhão da corrente não está com desgaste anormal e troque se necessário. Verifique se os parafusos e porcas estão apertados. Esvaziar o depósito de óleo e lavá-lo por dentro. Afie a corrente e verifique a sua tensão e estado. Limpe o compartimento do carburador. lubrifique-o. 0. Verifique se o retentor de corrente está intacto. Controle diário (Cada 5-10 h) Controle semanal (Cada 10-25 h) Verifique o dispositivo de arranque. se a corrente está rígida e se os rebites e elos estão muito gastos. Verifique o desgaste no centro. Verifique a folga entre os eléctrodos. Esvaziar o depósito de combustível e lavá-lo por dentro. a sua corda e mola de retorno. Remova com a lima eventuais rebarbas nas laterais da lâmina. depósito ou tubagem de combustível. Limpe o filtro de ar. Verifique se o orifício de lubrificação da lâmina está obstruído. Troque se necessário. Limpe o carburador exteriormente. Verifique o filtro e o tubo de combustível.

500 r/min.20 Automática IIDA CD Champion RCJ 7Y 0.3 7 0. kW Sistema de ignição Fabricante do sistema de ignição Tipo de sistema de ignição Vela de ignição Folga dos eléctrodos.º de dentes Velocidade da corrente a potência máx. rotação.050/1. junto ao ouvido do utilizador.5/39 0.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Especificações técnicas 235e Motor Cilindrada. pol/mm Tipo de pinhão/n.0 2. 1/3 máx. sob a seguinte divisão de tempo: 1/3 marcha em vazio. 4 2008-08-08 Portuguese – 155 .3 0. pol/cm Comprimento de corte efectivo. litros Tipo de bomba de óleo Peso Moto-serra sem lâmina e corrente. ml/min Volume do depósito de óleo.3 7 20. m/s2 Punho traseiro.5/39 0. LWA garantido dB(A) Níveis acústicos (ver obs. 1/3 máx. m/s 16/40 13-15 / 33-38 15. litros Capacidade da bomba de óleo a 8. 2) Nível de pressão sonora equivalente. pol/cm Comprimentos de lâmina recomendados. calculado como a soma energética dos níveis de pressão sonora ponderados no tempo.4 3. m/s2 Corrente/lâmina Comprimento de lâmina standard.7 Zama W-33 0. segundo ISO 22867. em diferentes condições de funcionamento.0 16/40 13-15 / 33-38 15.5 IIDA CD Champion RCJ 7Y 0. 1/3 máx. medido em dB(A) Nível de potência sonora.9 2. segundo ISO 22868. carga. kg Emissões de ruído (ver nota 1) Nível de potência sonora. em diferentes condições de funcionamento. 3) Punho dianteiro. 5451676-47 Rev. medidas sob forma de potência sonora (LWA) conforme a directiva da CE 2000/14/CE. pol/mm Espessura do elo de condução. medido conforme as normas internacionais em vigor.7 98. Potência. Obs.1 2.3 / 9000 38 32 3000 1.6 4. carga. r/min. rotação. mm Rotação em vazio.20 Automática Zama W-33 0. sob a seguinte divisão de tempo: 1/3 marcha em vazio.3 7 0. pol/cm Passo.050/1.1: Emissões sonoras para as imediações. depósitos vazios. e calculado como a soma energética dos níveis de vibração ponderados no tempo. 1/3 máx. Obs. 3: Nível de vibrações equivalente. dB(A) Níveis de vibração (ver obs.7 112 118 113 118 4.325/8.3 7 20.3 0. 2: Nível de pressão sonora equivalente.5 34 32 3000 1.5 / 9000 240e Obs.325/8. cm3 Curso do pistão.6 100. mm Sistema de combustível/lubrificação Fabricante do carburador Tipo de carburador Capacidade do depósito.

de 15 de Dezembro de 2004 ”referente a compatibilidade electromagnética” 2004/108/CEE. Huskvarna.325 0.de 8 de Maio de 2000 ”referente à emissões sonoras para as imediações” 2000/14/CE. Suécia. SMP.8 60° 30° 10° 0.240.025”/0. Svensk Maskinprovning AB. SE-561 82 Huskvarna.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Combinações de lâmina e corrente As combinações abaixo têm a aprovação da CE. A moto-serra fornecida está em conformidade com a que foi apresentada para controle de tipo da CE. com números de série do ano de 2007 e seguintes (o ano é claramente identificado na etiqueta de tipo. Fyrisborgsgatan 3.325 H30 3/16” /4. ver o capítulo Especificações técnicas.235. Os certificados têm os números: 26/161/001 . Suécia. SE-754 50 Uppsala. de dentes no rolete da ponta da lâmina 10T 1. O certificado do controle de tipo da CE conforme anexo VI têm o número: 404/07/1189. CISPR 12:2001. pol 13 15 16 18 Largura do sulco. telefone n°: +46-36-146500. Além disso. emitiu certificado de conformidade com o anexo V da directiva do conselho de 8 de Maio de 2000 ”referente a emissões sonoras para as imediações” 2000/14/CE. SE-754 50 Uppsala. declaramos ser de nossa inteira responsabilidade que os produtos moto-serra Husqvarna 235 e 240 a que se refere esta declaração.3 10T 10T 10T Husqvarna H30 Corrente Comprimento. Husqvarna AB.º máx.65 Certificado CE de conformidade (Válido unicamente na Europa) Nós. mm N.325 0.de 22 de Junho de 1998 ”referente a máquinas” 98/37/CE. Suécia. Para informações referentes às emissões sonoras. . EN ISO 11681-1:2004 Entidade competente: 0404.) 56 64 66 72 Passo. anexo IIA. . 4 2008-08-08 . Chefe de Desenvolvimento Moto-serra 156 – Portuguese 5451676-47 Rev. Foram respeitadas as normas seguintes: EN ISO 12100-2:2003. Fyrisborgsgatan 3. 23 de Outubro de 2007 Bengt Frögelius. elementos de accionamento (qtd. Lâmina Comprimento. executou o controle de tipo da CE segundo a directiva de máquina (98/37/CE) artigo 8. seguido de um número de série) estão conforme os requisitos dai DIRECTRIZ DO CONSELHO: . pol Tipo 0. e seus apêndices válidos actualmente.325 0. SMP Svensk Maskinprovning AB. 26/161/002 . alínea 2c.

·fi ÛfiÌ˜ η˘ÛfiÍ˘ÏˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜. ÙfiÙ Ô˘ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜ Ô 11Ô˜ ¤ÛÙËÛ ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Huskvarna ¤Ó· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ˘ÚÔ‚fiÏˆÓ fiψÓ. ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› ·Ì¤ÙÚËÙ· ÚÔ˚fiÓÙ·. ∏ Â·Ê‹ Ù˘ ¿ÎÚ˘ Ù˘ Ï¿Ì·˜ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÙ·È. √È ÂÎÔÌ¤˜ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È Û ÈӷΛ‰·. Ù˜ ÎÂÔ˘ÚÈ΋˜ ηıÒ˜ Î·È ÛÙÂÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ Î·È Î·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋ ßÈÔ̯·Ó›·. ÎÏ. Ú·ÙÔÌ˯·Ó¤˜. ÂÈÛ΢‹.∂π™∞°ø°∏ ∞Á·ËÙ¤ ÂÏ¿ÙË! ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ Ù˘ Husqvarna! √È Ú›˙˜ Ù˘ ∏usqvarna ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1689. ªËÓ ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÔÙ¤ ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ. Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ÌÈ· ÏÂÈ¿‰· ¤Í˘ÓˆÓ Ï‡ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù ßÂÏÙ›ˆÛ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∂ÎÔÌ¤˜ ıÔÚ‡ßˆÓ ÛÙÔ ÂÚÈß¿ÏÏÔÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ √‰ËÁ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ (∂K). ªÂ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ ·fi Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÚÔ¯‹˜ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï·‚ÒÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ÙÔ˘˜. ∆· ˘fiÏÔÈ· Û‡ÌßÔÏ·/ÂÈÁڷʤ˜ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ÂȉÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ¤ÁÎÚÈÛ˘ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜. ∆ËÚÒÓÙ·˜ fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi (¯Ú‹ÛË. ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ‰ÒÛÂÙ ÛÙÔÓ Ó¤Ô Î¿ÙÔ¯Ô Î·È ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ. ∞Ó Ô˘Ï‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ¿ Û·˜. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÔß·Úfi ·ÙÔÌÈÎfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi. ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ. ¢È·ß¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ Î·È Î·Ù·ÓÔ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·. ∆Ô 1956 ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ¯ÔÚÙÔÎÔÙÈÎfi Î·È ÙÔ 1959 ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Î·È ˆ˜ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ˘‰·ÙfiÙˆÛË. ηıÒ˜ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ¯ÚË̢ۛ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÎÈÓËÙ‹ÚÈ·˜ ‰‡Ó·Ì˘. Î·È ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Ë Husqvarna ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Û ·˘Ù¿ Ù· Ï·›ÛÈ·. ∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ›¯Â ÏÔÁÈ΋ ‚¿ÛË. √ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˜ Husqvarna Â›Ó·È Ó· ßÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÂÓ ÎÔÚ˘„‹ fiÛÔ ·„ÔÚ¿ ÙÂÓ ÂÚÁÔÓÔÌ›·. ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. 4 2008-08-08 Greek – 157 . H Husqvarna AB ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Û˘Ó¯Ҙ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ¯. 5451676-47 Rev. ÙfiÙ ڈًÛÙ ÙË Ô‡ ı· ‚Ú›Ù ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘. ∂ ÂȯÂÈÚÂÌ·ÙÈ΋ Ì·˜ „ÈÏÔÛÔ„›· Â›Ó·È Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘ÌÂ. ∂Ï›˙Ô˘Ì ӷ Ì›ÓÂÙ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ¿ Û·˜ Î·È fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ô ‚ÔËıfi˜ Û·˜ Ô˘ ı· Û·˜ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¤Ó· ÚÔ˚fiÓ Ù˘ Husqvarna! ™‡ÌßÔÏ· ¿Óˆ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·: ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ∆· ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓ· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÈΛӉ˘Ó·! ∏ ·ÚfiÛ¯ÙË ‹ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ¯Ú‹ÛË ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÔß·Úfi ‹ ı·Ó¿ÛÈÌÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ‹ ¿ÏÏˆÓ ·ÙfïÓ. ∂›Ì·ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ ı· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÙÂ Î·È ı· ÈηÓÔÔÈËı›Ù ·fi ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ì·˜ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. £ÂˆÚ‹ÛÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ Û·Ó ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ ‚Ô‹ıËÌ·. ∞Ó Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ô˘ ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁ›Ô. Ù „ÈÏÈÎfiÙÂÙ· ÚÔ˜ ÙÔ ¯Ú‹ÛÙÂ. ¯ˆÚ›˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË.) ÌÔÚ›Ù ·ÈÛıËÙ¿ Ó· ÂÈÌË·ÓÂÙ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÌÂÙ·ˆÏËÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Í›·. Ó· ·Ú¿ÁÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÚÔÛ„¤ÚÔ˘Ì ÛÙÂÓ ·ÁÔÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙ· Ì ÎÈÓÂÙ‹Ú˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙȘ ‰·ÛÔÎÔÌ›·˜. ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙÔÙÂ: • ∂ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÎÚ¿ÓÔ˜ • ∂ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔÛٷ٢ÙÈο ̤۷ ·ÎÔ‹˜ • ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿ ‹ ‰ÈÎÙ˘ˆÙ‹ Ì¿Ûη ∞˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Â›Ó·È Û‡ÌʈÓÔ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘ ∂K. ÙÂÓ ·Û„¿ÏÂÈ· Î·È ÙÂÓ „ÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈß¿ÏÏÔÓ. Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ÎÏ. ™  ·˘Ù¿ Ù· 300 Î·È ¿Óˆ ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ Husqvarna. Ô‰‹Ï·Ù·. ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ªÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı› ÎÏÒÙÛËÌ· fiÙ·Ó Ë Ì‡ÙË Ù˘ Ï¿Ì·˜ ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È Ó· Â¤ÏıÂÈ ÌÈ· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ô˘ ÙÈÓ¿˙ÂÈ ÙË Ï¿Ì· ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Î·È ›Ûˆ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹. H ∂usqvarna Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· ‰·ÛÔÎÔÌ›·˜ Î·È ÎÂÔ˘ÚÈ΋˜ ß¿˙ÔÓÙ·˜ ‡„ÈÛÙ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙÂÙ· ÙÂÓ ÔÈfiÙÂÙ· Î·È ÙÂÓ ·fi‰ÔÛÂ. ∫·È Ù· ‰‡Ô ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ˘.

............) 22 ƒ˘ıÌÈÛÙÈΤ˜ ß›‰Â˜............ ºƒ√¡∆π¢∞ ∫∞À™πMø¡ M›ÁÌ· η˘Û›ÌÔ˘ ..................................................................... ™ÈÁ·ÛÙ‹Ú·˜ ..................................... °ÂÓÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ......................... ηÚÌÈÚ·Ù¤Ú 23 ∞ÓÙÏ›· η˘Û›ÌÔ˘ 24 ∞˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Î·È ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈÎfi Û‹Ì· 25 ∆ÚÔ¯fi˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù¿Ó˘Û˘ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ 26 §·ß‹ 27 £‹ÎË ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ô‰ËÁÔ‡ 28 ™‡ÓıÂÙÔ ÎÏÂȉ› 29 √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ∂π™∞°ø°∏ ∞Á·ËÙ¤ ÂÏ¿ÙË! ..... 4 2008-08-08 ....... ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙÔÙ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋ ...................................... °¤ÌÈÛÌ· ÚÂ˙ÂÚßÔ˘¿Ú ....... ¶∂ƒπ∂Ã√M∂¡∞ ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ........... ∂K–µÂß·›ˆÛË Û˘Ìʈӛ·˜ ............. ∆∂áπ∫∞ ™∆√πÃ∂π∞ ∆¯ÓÈο ÛÙÔȯ›· ................................................................................................................ °∂¡π∫∂™ √¢∏°π∂™ ∞™º∞§∂π∞™ ∂Ó¤ÚÁÂȘ ÚÈÓ ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÚÈfiÓÈ ................................ ∞ÙÔÌÈÎfi˜ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ................ ™À¡∆∏ƒ∏™∏ °ÂÓÈο ................. º›ÏÙÚÔ ·¤Ú· ................................. ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· η˘Û›ÌˆÓ ............................... ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ .................................. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ................................. ™À¡∞ƒM√§√°∏™∏ MÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· Ô‰ËÁÔ‡ Î·È ·Ï˘Û›‰·˜ .......................................................... ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ .............. ∆È Â›Ó·È ÙÈ ÛÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ.............................. ™‡ÌßÔÏ· ¿Óˆ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·: ............................ •∂∫π¡∏M∞ ∫∞π ™∆∞M∞∆∏M∞ •ÂΛÓËÌ· Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· ................................................................................ ™˘Ó‰˘·ÛÌÔ› Ô‰ËÁÔ‡ Î·È ·Ï˘Û›‰·˜ .......................................................... ∆∂áπ∫∏ ∂ƒ°∞™π∞™ ¶ÚÈÓ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË: .......................................................................................................................... Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Û¤ÚßȘ ÙÔ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ˘ ..........∂π™∞°ø°∏ / ¶∂ƒπ∂Ã√M∂¡∞ ∆È Â›Ó·È ÙÈ ÛÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ.............................. (1) 1 ¶ÈӷΛ‰· ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Î·È ·‡ÍÔÓÙÔ˜ ·ÚÈıÌÔ‡ 2 ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Áη˙ÈÔ‡ (∂ÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔ ·ı¤ÏËÙÔ Ì·ÚÛ¿ÚÈÛÌ·....) 3 MÚÔÛÙÈÓ‹ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ 4 ∫·¿ÎÈ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ 5 ¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 6 ™ÈÁ·ÛÙ‹Ú·˜ 7 √‰ÔÓÙˆÙfi˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ 8 ∞ÎÚ·›Ô˜ ÙÚÔ¯fi˜ Ô‰ËÁÔ‡ 9 ¶›Ûˆ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ Ì ‰ÂÍÈfi¯ÂÈÚË ÚÔÛÙ·Û›· 10 ƒ˘ıÌÈÛÙ‹˜ Áη˙ÈÔ‡ 11 ∫·¿ÎÈ Û˘ÌϤÎÙË 12 ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ·Ï˘Û›‰·˜ 13 √‰ËÁfi˜ 14 ∞Ï˘Û›‰· ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ 15 §·ß‹ Û¯ÔÈÓÈÔ‡ ÂÎΛÓËÛ˘ 16 ƒÂ˙ÂÚßÔ˘¿Ú Ï·‰ÈÔ‡ ·Ï˘Û›‰·˜ 17 M˯·ÓÈÛÌfi˜ ÂÎΛÓËÛ˘ 18 ƒÂ˙ÂÚßÔ˘¿Ú η˘Û›ÌÔ˘ 19 ƒ˘ıÌÈÛÙ‹˜ ÙÛÔÎ/·ÛÊ¿ÏÂÈ· Áη˙ÈÔ‡ 20 ¶›Ûˆ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ 21 ¢È·ÎfiÙ˘ ™ÙÔ (∞ÓÔÈÁÌ·/ÎÏ›ÛÈÌÔ ·Ó¿ÊÏÂ͢... ................................................. MÔ˘˙› ... ∂Ó¤ÚÁÂȘ ÚfiÏ˄˘ ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜ . 157 157 158 158 159 159 159 160 160 162 166 167 167 168 169 170 170 174 175 175 175 176 176 176 177 178 179 179 158 – Greek 5451676-47 Rev............................................. ∫ÔÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ...................................... ƒ‡ıÌÈÛË Î·ÚÌÈÚ·Ù¤Ú ............................... ∂ÏÂÁ¯Ô˜........................................................................................................

ȉ›ˆ˜ ÛÙ· Ì¿ÙÈ·. µÏ. fiˆ˜ ÚÈÔÓ›‰È·. ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ∫ÔÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ∆¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·. ¶ƒ√™√Ã∏! ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙÔÙ ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿ ‹ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÚÔÛÒÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÂÙ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ·fi ÂÎÙÔÍÂ˘Ì¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. MËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÔÙ¤ ¿ÏÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ·’ ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ì ے ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi. • ∏ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ¤ÎıÂÛË Û ıfiÚ˘‚Ô ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÌfiÓÈÌË ‚Ï¿‚Ë ÛÙËÓ ·ÎÔ‹. ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Ô‰ËÁ›· ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜. 4 2008-08-08 Greek – 159 . µÏ. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ·. ™ÙËÓ Âp›ÙˆÛË k·ÙÂÛÙp·Ì̤ÓÔu ÛÈÁ·ÛÙ‹p·.°∂¡π∫∂™ √¢∏°π∂™ ∞™º∞§∂π∞™ ∂Ó¤ÚÁÂȘ ÚÈÓ ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÚÈfiÓÈ • ¢È·ß¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο fiϘ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ! ! ! ! ! ! ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙÔÙ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋ (2) ∂›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ηχ„Ô˘Ì fiϘ ÙȘ Èı·Ó¤˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ ηٿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ˘. £· Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜. ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË. ! ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! Èڛ˜ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÔß·Úfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi. ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ∞ÙÔÌÈÎfi˜ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜. Û˘ÓÈÛÙԇ̠۠¿ÙÔÌ· Ì ßËÌ·ÙÔ‰fiÙË Ó· Û˘ÌßÔ˘Ï¢ÙÔ‡Ó ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹ ÙÔ˘ ßËÌ·ÙÔ‰fiÙË. ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ §¿‰ˆÌ· ÎÔÙÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. ÔÌ›¯Ï˘ Ï·‰ÈÒÓ ·Ï˘Û›‰·˜ Î·È ÛÎfiÓ˘ ÚÈÔÓȉÈÒÓ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ßÏ¿ßË ÛÙËÓ ˘Á›· Û·˜. µÏ¤ ԉËÁ›Â˜ οو ·fi ÙȘ ÂÈÎÂÊ·Ï›‰Â˜ ÃÂÈÚÈÛÌfi˜ η˘Û›ÌÔ˘ Î·È ∂ÎΛÓËÛË Î·È ™Ù·Ì¿ÙËÌ·. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ‰Ô˘Ï‡ÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜. ªËÓ Î¿ÓÂÙ ÔÙ¤ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ¤Î‰ÔÛË. ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ™˘ÓÙ‹ÚËÛË. • MË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ Ì¤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ë ·Ï˘Û›‰· Î·Ï˘Êı› Ì ÙÔ ÏÈ·ÓÙÈÎfi Ù˘ Ï¿‰È. ∞ÔʇÁÂÙ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ fiÔ˘ ıˆÚ›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ Â·Ú΋ 5451676-47 Rev. µÏ¤ ԉËÁ›Â˜ οو ·fi ÙËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï›‰· ∆¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·. ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ŒÓ·˜ Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ˜ ÎÔÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ‹ ¤Ó·˜ Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ï¿Ì·˜/·Ï˘Û›‰·˜ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜! ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ï¿Ì·˜/ ·Ï˘Û›‰·˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ. µÏ. ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙÔÙ ÁÓ‹ÛÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο.(51) ·Ú·¤ÌÂÈ Û ÂÈÎfiÓ˜ ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜. ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ∂Ó· ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·ÚfiÛ¯ٷ ‹ Ï·ıÂ̤ӷ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÂÚÁ·Ï›Ô. Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË. MË ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ ηÈ/‹ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÔß·Úfi ‹ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ‹ ¿ÏÏˆÓ ·ÙfïÓ. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ùfi ÙÔ ‰›Ô ÌÔÚ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·ÚÂÌßÔϤ˜ Û ßËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜. ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ͇ÏÔ˘. √ÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È Û¤ÚßȘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi. 2-5. µÏ. • µ¿ÏÙ η‡ÛÈÌÔ Î·È ÍÂÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ. ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ™ÙÔ ÂÛˆÙÂpÈÎfi ÙÔu ÛÈÁ·ÛÙ‹p· ÂpȤ¯ÔÓÙ·È ¯ËÌÈk¿ Ôu ÌÔp› Ó· Â›Ó·È k·pkÈÓÔÁfiÓ·. ÎÏ. Î·È ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÔß·Úfi ‹ ·ÎfiÌË Î·È ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi.. ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ·Ó¿ÊÏÂ͢ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú¿ÁÂÈ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ∂ÈÛÓÔ‹ η˘Û·ÂÚ›ˆÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·. Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ηٷÛ΢‹. ÚÔÙÔ‡ ¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ·˘Ùfi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·. ¶Ú¤ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ï¿Ì·˜/·Ï˘Û›‰·˜ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙԇ̠ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ∆¯ÓÈο ™ÙÔȯ›·. • (1) . ÃÚËÛÈÌÔÔț٠·ÙÔÌÈÎfi ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi. ·ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ·uÙ¿ Ù· ÛÙÔȯ›·. ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋. ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ∞Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ÎÏÂÈÛÙfi ‹ ηο ·ÂÚÈ˙fiÌÂÓÔ ¯ÒÚÔ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÙ ı¿Ó·ÙÔ ·fi ·ÛÊ˘Í›· ‹ ‰ËÏËÙËÚ›·ÛË ·fi ÌÔÓÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. Î·È ÌËÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ·Ó Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ ·fi ÙÚ›ÙÔ˘˜. ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È Û¤ÚßȘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ßÈßÏ›Ô˘. µÏ. ¤¯ÂÙ ÈÂÈ ·ÏÎÔfiÏ ‹ ·›ÚÓÂÙ ʿÚ̷η Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ fiÚ·Û‹ Û·˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ™∏M∞¡∆π∫√! ∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· Îfi„ÈÌÔ Û ͇Ϸ. ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙÂ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ¯Ú‹Ûˆ˜. ŒÓ· ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ Â›Ó·È ÈηÓfi Ó· ÂÎÙÔ͇ÛÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. • ∂ϤÁÍÙ ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÙÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. ÙËÓ ÎÚ›ÛË Û·˜ ‹ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Û·˜. °È· Ó· ÂÏ·ÙÙÒÛÂÙ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÛÔß·ÚÔ‡ ‹ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.

°∂¡π∫∂™ √¢∏°π∂™ ∞™º∞§∂π∞™ ÚÔÛfiÓÙ·. ÚÔ˜ ÙËÓ ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹. ∂›Ó·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÓ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ Ë ÂÚÁ·Û›· ۯ‰ȷÛÙÈÎÒÓ Î·È Ù¯ÓÈÎÒÓ ßÂÏÙÈÒÛÂˆÓ Ô˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ Û·˜. • ∆Ô ÊÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ fiÙ·Ó Ì·›ÓÂÈ Û ÂÎΛÓËÛË ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰ÈÛÙ› Ë ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜. ÌÂÙ·ÏÏÈο „›‰È· Î·È ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈ΋ ÛfiÏ· • ∂¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ̷˙› Û·˜ ÎÈßÒÙÈÔ ÚÒÙˆÓ ßÔËıÂÈÒÓ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Û˘ÓÂÚÁ›Ô. ¡· ›ÛÙ ÚÔÛ¯ÙÈÎfi˜ ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi Î·È Ó· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÙ ÒÛÙÂ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Ó· ÌËÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÔÙ¤ Û Â·Ê‹ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÙ ‰È·ß¿ÛÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜. ∞Ó ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ¿ Û·˜ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ¿Ù ÛÂ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÂÈÛ΢‹˜. (4) • √ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ï˘ÛfiÊÚÂÓÔ˘. ∂˘¯·Ú›ÛÙˆ˜ Ó· οÓÂÙ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙË ¯Ú‹ÛË ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ˘. • ¶˘ÚÔÛßÂÛÙ‹Ú·˜ Î·È ÊÙ˘¿ÚÈ T· Úo‡¯· ÁÂÓÈÎÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÊ·ÚÌÔÛÙ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÎÈÓ‹ÛˆÓ.(3) • ∏ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È fiÙ·Ó Ô ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ (µ) ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜. ! ∞ÙÔÌÈÎfi˜ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ! ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ì ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓ· Û˘Ìß·›ÓÔ˘Ó fiÙ·Ó Ë ·Ï˘Û›‰· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹. ∑ËÙ‹ÛÙ ·fi ÙÔÓ ¤ÌÔÚÔ Ó· Û·˜ ßÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. • ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜ ˆ˜ ”¯ÂÈÚfiÊÚÂÓÔ” ηٿ ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË ‹ ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ. µÏ¤ ԉËÁ›Â˜ οو ·fi ÙËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï›‰· ŒÏÂÁ¯Ô˜. ∂›Ì·ÛÙ ¢¯·Ú›ÛÙˆ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ Î·È Û·˜ ·Ú¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÌßÔ˘Ï¤˜ Ô˘ Û·˜ ßÔËıÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ· ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓfi Û·˜. ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÙ ·Ù˘¯‹Ì·Ù· fiÔ˘ Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ‹ Ô ÂÚ›Á˘ÚÔ˜ ÌÔÚÔ‡Ó ¿ıÂÏ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· Û ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÂÈÛ΢‹ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ˘. ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ∂Û›˜ ˆ˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ Ù· ÂÌÔ‰›ÛÂÙÂ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÍËÁÂ›Ù·È ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ηıÒ˜ Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘˜. ÌÈ· ‰·ÛÔÎÔÌÈ΋ Û¯ÔÏ‹ ‹ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ßÈßÏÈÔı‹ÎË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ‹ Ì ٷ Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ·. ·Ú¿ ÌÂÈÒÓÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÓfi˜ ÙÚ·‡Ì·ÙÔ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ªËÓ ‰ÈÛÙ¿ÛÂÙ ӷ ¤ÚıÂÙ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ Â›ÛËÌÔ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ‹ Ì ÂÌ¿˜ ·Ó ¤¯ÂÙ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ˘. ∂Ó· ¿ÏÏÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ Ë ·Ï˘Û›‰· ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯¤ÚÈ. √ ·ÙÔÌÈÎfi˜ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ™Â ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi. ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌßÔ˘Ï¢Ù›Ù ¤Ó·Ó ÂȉÈÎfi ÚÈÓ Û˘Ó¯›ÛÂÙÂ. ŒÓ· ÊÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. √ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·È Î·È Ó· Û˘ÓÙËÚ›ٷÈ. • ∂ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÎÚ¿ÓÔ˜ • ¶ÚÔÛÙ·Û›· ·ÎÔ‹˜ • ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿ ‹ ‰ÈÎÙ˘ˆÙ‹ Ì¿Ûη • °¿ÓÙÈ· Ì ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÚÈfiÓÈ • ¶·ÓÙÂÏfiÓÈ· Ì ÚÔÛÙ·Û›· ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ • MfiÙ˜ Ì ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÚÈfiÓÈ. ¡· ¤¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÚÔÛÈÙ¿ ÂÚÁ·Ï›· ˘ÚfiÛßÂÛ˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ù· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›ÙÂ. ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ Ô˘ ·ÎÚÈßÒ˜ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ¿ Û·˜ ·˘Ù¿ Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·. °È· ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ßϤ ԉËÁ›Â˜ οو ·fi ÙËÓ 160 – Greek 5451676-47 Rev. Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÊ›ÁÁÂÈ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÊÚ¤ÓÔ˘ (C) Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ΛÓËÛ˘ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ (D) (Ù·ÌÔ‡ÚÔ Û˘ÌϤÎÙË). Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÂÈÛ΢‹ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ˘. ∞Ó Â›ÛÙ ·ÎfiÌË ·ß¤ß·ÈÔÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡. ∞Ï˘ÛfiÊÚÂÓÔ Ì ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ∆Ô ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì ÊÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜. (3) • ∞˘Ù‹ Ë Î›ÓËÛË ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ¤Ó·Ó Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÊÈÁ̤ÓÔ Ì ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ. ŒÙÛÈ ßÔËı¿Ù ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ. • ∆Ô ÊÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜(A) ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È Â›Ù Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ (̤ۈ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡) ›Ù Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜. ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¤Ó· Ì˯¿ÓËÌ· Ì ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi ·ÛÊ·Ï›·˜. √ Â›ÛËÌÔ˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂȈı› ÂÓÒ Î·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÛˆÛÙ‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ ηıÒ˜ Î·È Â¿Ó Ë ÂÈÛ΢‹ ‰Â Á›ÓÂÙ·È Ì Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. Ô˘ Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ÁÈ· Ó· ·ÎÈÓËÙÔÔÈ› ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· Û ÎÏÒÙÛËÌ·. ¡· ÂÈÛΤÙÂÛÙ ٷÎÙÈο ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆfi Û·˜ ÁÈ· Ó· ßϤÂÙ ÙÈ ÔʤÏË ¤¯ÂÙ ·fi ÙÔ˘˜ ÓˆÙÂÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È. ÙË Ï¿Ì· Î·È ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ‹ ·fi ¿ÏÏË ËÁ‹. ™∏M∞¡∆π∫√! ™ÈÓı‹Ú˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÛÈÁ·ÛÙ‹Ú·. • ∆Ô ·Ï˘ÛfiÊÚÂÓÔ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È ÙÚ·ßÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ›Ûˆ. ÂÈÎÂÊ·Ï›‰· ŒÏÂÁ¯Ô˜. µÏ¤ ԉËÁ›Â˜ οو ·fi ÙËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï›‰· ¶ˆ˜ ϤÁÂÙ·È ·˘Ùfi. Â¿Ó ÙÔ ‰ÂÍ› ¯¤ÚÈ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙËÌ· Ù˘ ÌÚÔÛÙÈÓ‹˜ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹˜. 4 2008-08-08 .

ßϤ ԉËÁ›Â˜ οو ·fi ÙËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï›‰· ŒÏÂÁ¯Ô˜. ¶ÚÈfiÓÈÛÌ· Ì ÛÙÔ̤̈ÓË ‹ Ï·ıÂ̤ÓÔ˘ Ù‡Ô˘ £· ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ¿ÓÙÔÙÂ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÊÚ¤ÓÔ˘ ·Ï˘Û›‰·˜ fiÙ·Ó Ï·Ìß¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ¤Ó· ÎÏÒÙÛËÌ·. ™Â Ù¤ÙÔÈ· ÙÈÓ¿ÁÌ·Ù· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Îڷٿ٠ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔ ·Ê‹ÓÂÙÂ. ÌÔÚ› Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÈÓ¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿ Î·È ‰ÂÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡Ó ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ·Ï˘ÛfiÊÚÂÓÔ. ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ‰‡Ó·ÌË Ó· Â›Ó·È ·ÓÂ·Ú΋˜ ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÈ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜. • ∆Ô Ò˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ·Ï˘ÛfiÊÚÂÓÔ. ŸÙ·Ó ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÙË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Ë ÛηӉ¿ÏË Áη˙ÈÔ‡ Î·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛηӉ¿Ï˘ Áη˙ÈÔ‡ ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·Ú¯ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ı¤ÛÂȘ. Ì ۈÛÙfi Ù¤Óو̷ ·Ï˘Û›‰·˜ (ßÏ. ™·˜ Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÙ ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ¿Ù οı ߿ډȷ ÂÚÁ·Û›·˜. ÌÔÚ› Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜ ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜. ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ·fi Ù· ÎÏ·‰È¿. ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó ı· Ú¤ÂÈ ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ Û·˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÁÈ· Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÚÔÛÙ·Û›·. ™‡ÛÙËÌ· ·fiÛßÂÛ˘ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ ∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ·fiÛßÂÛ˘ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ. ¶ÚÈfiÓÈÛÌ· Û ÛÎÏËÚfi ͇ÏÔ (Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ê˘ÏÏÔßfiÏ· ‰¤ÓÙÚ·) ÚÔηÏ› ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ ÚÈfiÓÈÛÌ· Û ̷ϷÎfi ͇ÏÔ (Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ΈÓÔÊfiÚ· ‰¤ÓÙÚ·). ÙÔ ·Ï˘ÛfiÊÚÂÓÔ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯¤ÚÈ. ∫·È ÙÚ›ÙÔÓ. fiÙ·Ó ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÎÚ·ÙÈ¤Ù·È Û ı¤ÛË ÚÈ̷͛ÙÔ˜. Ÿ¯È. ∞Ó ÙÔ Î¿ÓÂÙÂ Î·È Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÎÏÒÙÛËÌ·. ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Áη˙ÈÔ‡ ∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛηӉ¿Ï˘ Áη˙ÈÔ‡ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ·ı¤ÏËÙË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ Áη˙ÈÔ‡. ηıÒ˜ Î·È Ì ۈÛÙ‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Û¤ÚßȘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Î·È Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ (ßÏ. Â›Ó·È ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ ·fi ÙȘ ¯ÂÈÚÔϷߤ˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÔÛßÂÛÙ‹Ú˜ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ. Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ‹ ÙËÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ·. ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜. Ÿ¯È. 4 2008-08-08 Greek – 161 . £· Ì ÚÔÛٷهÂÈ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜ ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Û˘Ìß› ÎÏÒÙÛËÌ·. ‰ËÏ·‰‹ fiÙ·Ó ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯¤ÚÈ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜. • ™Â ı¤ÛË ÚÈ̷͛ÙÔ˜ ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯¤ÚÈ Â›Ó·È Û ٤ÙÔÈ· ı¤ÛË Ô˘ οÓÂÈ ·‰‡Ó·ÙË ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÊÚ¤ÓÔ˘ ·Ï˘Û›‰·˜ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó. ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ÔÙ¤ ÙÔ ¯¤ÚÈ ·fi ÙË ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜. ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Úı Û Â·Ê‹ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. ∫·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏfiÁÔ Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ ·ÚÎÂÙ¿ ‰˘Ó·ÙÔ› ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜. ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Û˘Ó¯Ҙ. Ú¿ÁÌ· ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎfi. ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ °ÂÓÈΤ˜ √‰ËÁ›Â˜ ∂ÚÁ·Û›·˜). ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ·Ï˘Û›‰·˜ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓË ÁÈ· Ó· È¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· Ô˘ ÂÙ¿¯ÙËΠ‹ ¤Û·ÛÂ. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ ·fi ·Ó·‹‰ËÛË ‹ Û¿ÛÈÌÔ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜. . ∞Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜ ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ ÂÏ·ÊÚÈ¿ ‹ ÁÏÈÛÙÚ‹ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙË ÚÔÛÙ·Û›· ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜. ™Â ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ù¿ ÙÈÓ¿ÁÌ·Ù· ‹ fiÙ·Ó Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ßÚ›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹. ŸÙ·Ó Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· (A) ·ÙÈ¤Ù·È Ì¤Û· ÛÙË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ (= fiÙ·Ó ÎÚ·Ù¿Ì ÙË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹) ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È Ë ÛηӉ¿ÏË Áη˙ÈÔ‡ (B). ‹ ·ÎfiÌË ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜ ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÙÔ ÚÈfiÓÈ ¤¯ÂÈ ÚÔÏ¿ßÂÈ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË. ∞˘Ù‹ Ë ı¤ÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÛηӉ¿ÏË Áη˙ÈÔ‡ ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔ ÚÂÏ·ÓÙ›.¯. ∂›Ó·È ‡ÎÔÏÔ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ. Ô˘ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ› ÙÔ˘˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜ Î·È Ó· οÓÂÈ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·. ∫·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏfiÁÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ ÁÈ· Ó· ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛÂÈ ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· Û ¤Ó· ÎÏÒÙÛËÌ·. ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜ ‹Ù·Ó Ôχ ¢·›ÛıËÙÔ. ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó Ú¤ÂÈ ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ Û·˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. À¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜.°∂¡π∫∂™ √¢∏°π∂™ ∞™º∞§∂π∞™ • ∆· ÙÈÓ¿ÁÌ·Ù· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÛÙÚ·È·›· Î·È Ôχ ß›·È·. ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ÒÛÙ ӷ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ·Óٛ߷ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÊÚ¤ÓÔ˘ ·Ï˘Û›‰·˜ (·‰Ú¿ÓÂÈ·) ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜. ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ™Â ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ÌÔÚ› Ó· Û˘Ìß› ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜ Ó· ÌËÓ ÚÔÏ¿ßÂÈ Ó· ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ÚÈÓ Û·˜ ¯Ù˘‹ÛÂÈ. ·ÏÏ¿ ·Ó Ë Ï¿Ì· Â›Ó·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ Û·˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ìß› ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ Ó· ÌËÓ ÚÔÏ¿ßÂÈ Ó· ÊÚÂÓ¿ÚÂÈ Î·È Ó· ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ÚÈÓ Û·˜ ßÚÂÈ ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ. ªfiÓÔ ÂÛ›˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÌÈ· ÛˆÛÙ‹ Ù¯ÓÈ΋ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·Ï›„ÂÈ Ù· ÎψÙÛ‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜. Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÂÈÛ΢‹ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ˘. Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÎÔÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi. ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË). (5) £· ÌÔÚ› ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜ Û ÎψÙÛ‹Ì·Ù·. £· Ú¤ÂÈ ß¤ß·È· Î·È Ó· Îڷٿ٠ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙȘ ¯ÂÈÚÔϷߤ˜ ÙÔ˘ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ˘ fiÙ·Ó ‰Ô˘Ï‡ÂÙÂ. ¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ‰ÂÍÈÔ‡ ¯ÂÚÈÔ‡ √ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ‰ÂÍÈÔ‡ ¯ÂÚÈÔ‡. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ·fiÛßÂÛ˘ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ ·fi ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·/Î·È ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ÛÙȘ ¯ÂÈÚÔϷߤ˜ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜. Ÿ¯È. ™Â ß›·È· ÎψÙÛ‹Ì·Ù· Î·È fiÔ˘ Ô ÙÔ̤·˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Ï¿Ì·˜ ßÚ›ÛÎÂÙ·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË. ™Â ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙȘ Ϸߤ˜. ∞Ó 5451676-47 Rev. ∆Ô ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.

• ∏ ·Ï˘Û›‰· Ó· Â›Ó·È ÙÂÓو̤ÓË! MÈ· ¯·Ï·Ú‹ ·Ï˘Û›‰· ÍÂʇÁÂÈ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· Î·È Ë ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. ¤ÏÏÂÈ„Ë ‹ Ì›ˆÛË Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘. §¿ıÔ˜ ·ÎÔÓÈṲ̂ÓË ‹ ¯·Ï·Ṳ̂ÓË ·Ï˘Û›‰· ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∞˘Ù¿ Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï·. ¤ÏÏÂÈ„Ë ·›ÛıËÛ˘. µÏ¤ ԉËÁ›Â˜ οو ·fi ÙËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï›‰· ∆¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·. 4 2008-08-08 . µ·ÛÈÎÔ› ηÓfiÓ˜ • ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÎÔÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡ÌÂ! µÏ¤ ԉËÁ›Â˜ οو ·fi ÙËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï›‰· ∆¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·. √‰ËÁfi˜ ŸÛÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·ÎÙ›Ó· ̇Ù˘ ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ù¿ÛË ÁÈ· ÎÏÒÛÙËÌ·. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÍÂÎÈÓ¿Ù ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ‹ ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÏÈο! ™Â ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ıÂÚÌfi Î·È ÍÂÚfi Îϛ̷ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈÒÓ. ! ∆Ô Ù›Ó·ÁÌ· ÌÔÚ› Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÊÚÔÓÙ›˙ÂÙ ӷ ÌËÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÔÙ¤ Û Â·Ê‹ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÚfiÎÏËÛ˘ ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜. ¢È·ÎfiÙ˘ ™ÙÔ √ ‰È·ÎfiÙ˘ ™ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ Ûß‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·. ™˘Ìß·›ÓÂÈ Ù¤ÙÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÓÔÌÔıÂۛ˜ Ô˘ Ó· ··ÈÙÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ÛÈÁ·ÛÙ‹Ú·˜ Ó· Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ˜ Ì ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰›¯Ù˘ ·Ú·ÎÚ¿ÙÂÛ˜ÛÈÓı‹ÚˆÓ (A). (6) ¶ƒ√™√Ã∏! √ ÛÈÁ·ÛÙ‹Ú·˜ ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È Ôχ ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙË ¯Ú‹ÛË fiÛÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÙ·Ì¿ÙËÌ·. ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ. • ¡· ¤¯ÂÙ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÎÔÙÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. fiÓÔ˜. 162 – Greek 5451676-47 Rev. ∞Ó ÙÔ ‰È¿ÎÂÓÔ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi. ∫ÔÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ™ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ·˘Ùfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÛˆÛÙÔ‡ Ù‡Ô˘ ÎÔÙÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ: • ¡· ÌÂȈı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜. Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ΛÓËÛ˘ ÛÙËÓ ·Ï˘Û›‰· Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. ¡· ¤¯ÂÙ ÛÙÔ ÓÔ˘ Û·˜ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ˘ÚηÁÈ¿˜. ∞˘Ù¿ Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Û ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. ! ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ÀÂÚßÔÏÈ΋ ¤ÎıÂÛË Û ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÚÔßÏ‹Ì·Ù· Û ·ÁÁ›· Î·È Ó‡ڷ Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÚfißÏËÌ·. • MÂÈÒÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ßÁ·Ï̷ۛÙÔ˜ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ηıÒ˜ Î·È Û·Û›Ì·Ùfi˜ Ù˘. ∞¢ı˘Óı›Ù Û ÁÈ·ÙÚfi Â¿Ó ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ˘ÂÚßÔÏÈ΋ ¤ÎıÂÛË Û ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜. ™ÈÁ·ÛÙ‹Ú·˜ √ ÛÈÁ·ÛÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ıÔÚ‡ßÔ˘ ηıÒ˜ Î·È Ó· ηÙ¢ı‡ÓÂÈ Ù· η˘Û·¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹. ¡· ¤¯ÂÙ ÚÔÛÈÙ¿ ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· ˘ÚfiÛßÂÛË. ”Ì˘ÚÌËΛ·ÛË”. KÔÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ô˘ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÎÏÒÙÛËÌ· ! ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ŒÓ·˜ Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ˜ ÎÔÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ‹ ¤Ó·˜ Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ï¿Ì·˜/·Ï˘Û›‰·˜ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜! ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ï¿Ì·˜/ ·Ï˘Û›‰·˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ Ì ”ÂÓۈ̷و̤ÓË” ÈηÓfiÙËÙ· Ì›ˆÛ˘ ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÛˆÛÙ¿ ·ÎÔÓÈṲ̂Ó˜ Î·È Û˘ÓÙËÚË̤Ó˜ ·Ï˘Û›‰Â˜. ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Ô‰ËÁ›· ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜. ”ÙÛÈÌ›Ì·Ù·”. ! ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ∆· ·¤ÚÈ· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ·fi ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Â›Ó·È Î·˘Ù¿ Î·È Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÛÈÓı‹Ú˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÊˆÙÈ¿. ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ÛÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜. ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜. • ∆· ‰fiÓÙÈ· Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ηϿ Î·È ÛˆÛÙ¿ ·ÎÔÓÈṲ̂ӷ! AÎoÏo˘ı›Ù ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ۈÛÙfi Ù‡Ô Ï›Ì·˜. • ∞ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙˆÓ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù¤ÙÔÈˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÌÔ˘‰È¿ÛÌ·Ù·. • ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÔ ÛˆÛÙfi ‰È¿ÎÂÓÔ! ∆ËÚ‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ô‰ËÁfi ‰È¿ÎÂÓÔ˘. • ¡· ¤¯ÂÙ ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ηϿ Ï·‰ˆÌ¤ÓË Î·È ÛˆÛÙ¿ Û˘ÓÙËÚË̤ÓË! ∞ÓÂ·ÚΤ˜ Ï¿‰ˆÌ· Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Û·Û›Ì·Ùfi˜ Ù˘ Î·È ÂÈϤÔÓ Ë ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. ÌÔÚ›Ù ӷ ÌÂÈÒÛÂÙ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÓfi˜ ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ÂȉÈο ηٿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ˜ Ô˘Û›Â˜ ‹/Î·È ·¤ÚÈ·. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ¤Ó· ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ ¯ˆÚ›˜ ‹ Ì ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi ‰›¯Ù˘ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÛÈÓı‹ÚˆÓ ·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ‰›¯Ù˘ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ŒÓ·˜ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi˜ ÛÈÁ·ÛÙ‹Ú·˜ ÌÔÚ› Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ·ÈÛıËÙ¿ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ıÔÚ‡ßÔ˘ Î·È ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ˘ÚηÁÈ¿˜. ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜. Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ΛÓËÛ˘ ÛÙËÓ ·Ï˘Û›‰· Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È fiÙ·Ó Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÛÙÔ ÚÂÏ·ÓÙ›. • ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ß¤ÏÙÈÛÙË ·fi‰ÔÛË ÎÔ‹˜.°∂¡π∫∂™ √¢∏°π∂™ ∞™º∞§∂π∞™ ·Ï˘Û›‰· (Ï¿ıÔ˜ Ù‡Ô˜ ‹ Ï¿ıÔ˜ ·ÎfiÓÈÛÌ·). ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ¤Ó· ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ ¯ˆÚ›˜ ‹ Ì ÂÏϷو̷ÙÈÎfi ÛÈÁ·ÛÙ‹Ú·.

°È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Û·˜ Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ. • ∆Ô ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ Ô˘ ÎfißÂÈ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÎÔ‹˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ‰fiÓÙÈ ÎÔ‹˜ (A) Î·È ·fi ¤Ó· Ô‰ËÁfi ‰È¿ÎÂÓÔ˘ (B). • ªÈ· ηÏÔÙÚÔ¯ÈṲ̂ÓË ·Ï˘Û›‰· ߢı›˙ÂÙ·È ÌfiÓË Ù˘ ÚÈÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ú· ÁÈ· ¤Ú· ÙÔ Í‡ÏÔ Î·È ·Ú¿ÁÂÈ ÌÂÁ¿Ï· Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ÚÈÔÓ›‰È·. ªÈ· Ôχ ÛÙÔ̤̈ÓË ·Ï˘Û›‰· ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ÚÈÔÓ›‰È·. ∞ÎÔÓ›ÛÙ ÚÒÙ· fiÏ· Ù· ‰fiÓÙÈ· Ù˘ ÌÈ·˜ ÏÂ˘Ú¿˜. • √‹ Ï›·ÓÛ˘ Î·È Ô‹ ÙÂÓÙÒÌ·ÙÔ˜ ·Ï˘Û›‰·˜. °È· Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ë ß¤ÏÙÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÎÔ‹˜ Ú¤ÂÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ ‰È¿ÎÂÓÔ˘ Ó· η٤ßÂÈ ÛÙÔ Û˘ÓÈÛÙÒÌÂÓÔ Â›‰Ô. ™∏M∞¡∆π∫√! ∫·ÌÈ¿ ·Ï˘Û›‰· ‰ÂÓ ÂÍ·Ï›ÊÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÁÈ· ÎÏÒÙÛËÌ·. ! ! ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ¶·ÚÂÎÎÏ›ÛÂȘ ·fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜. √Ù·Ó ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ 4 mm (0. 1 ∏ ÁˆÓ›· ·ÎÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ 2 ∏ ÁˆÓ›· ÎÔ‹˜ MÂÚÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Î·È ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· °È· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÙ fiϘ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÎÔÙÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. • ∞ÎÔÓ›˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÔÓÙÈÔ‡ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ. ! ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÎÔ‡ ‰È¿ÎÂÓÔ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ Ù¿ÛË ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜! 5451676-47 Rev. Á˘Ú›ÛÙ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ Î·È ·ÎÔÓ›ÛÙ ٷ ‰fiÓÙÈ· Ù˘ ¿ÏÏ˘ ÏÂ˘Ú¿˜. ∞ÎfiÓÈÛÌ· ‰ÔÓÙÈÔ‡ ÎÔ‹˜ °È· ÙÚfi¯ÈÛÌ· ÙÔ˘ ‰ÔÓÙÈÔ‡ ÎÔ‹˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ϛ̷ Î·È ¤Ó·˜ Ô‰ËÁfi˜ ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜. ∆Ô Ï¿ÙÔ˜ ·˘Ï¿ÎˆÛ˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÔÓÙÈÔ‡ ΛÓËÛ˘. ∆Ô ÌfiÓÔ Ô˘ ßϤÂÙÂ Â›Ó·È Í˘ÏfiÛÎÔÓË. • µ‹Ì· ·Ï˘Û›‰·˜ (=›ÓÙÛ˜) (›ÓÙÛ˜). ∆Úfi¯ÈÛÌ· Î·È Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È¿ÎÂÓÔ˘ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ! ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ¶¿ÓÙ· Ó· ÊÔÚ¿Ù Á¿ÓÙÈ· fiÙ·Ó ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙËÓ ·Ï˘Û›‰·. µÏ¤ ԉËÁ›Â˜ οو ·fi ÙËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï›‰· ∆¯ÓÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ï¿Ì·˜/·Ï˘Û›‰·˜ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡ÌÂ. µÏ¤ ԉËÁ›Â˜ οو ·fi ÙËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï›‰· ∆¯ÓÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ÔÈ· ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹˜ ϛ̷˜ ηıÒ˜ Î·È ÔÈÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Û·˜. ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ∫¿ı Â·Ê‹ Ì ÌÈ· ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË ·Ï˘Û›‰· ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Ôχ ÛÔß·Úfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi. µÏ¤ ԉËÁ›Â˜ οو ·fi ÙËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï›‰· ∆¯ÓÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ÔÈ· ÛÙÔȯ›· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÙÚfi¯ÈÛÌ· Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Û·˜. ∏ ·Ï˘Û›‰· Â›Ó·È ÛÙÔ̤̈ÓË fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ȤÛÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÁÈ· Ó· Îfi„ÂÙ ÙÔ Í‡ÏÔ Î·È Ù· ÚÈÔÓ›‰È· Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ¿. (8) °ÂÓÈο Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È¿ÎÂÓÔ˘ • ∫·Ù¿ ÙÔ ÙÚfi¯ÈÛÌ· ÙÔ˘ ‰ÔÓÙÈÔ‡ ÎÔ‹˜ ÌÈÎÚ·›ÓÂÈ ÙÔ ‰È¿ÎÂÓÔ (=ß¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜). MÈ· ¯·Ï·ÚˆÌ¤ÓË ·Ï˘Û›‰· ‰˘ÛÎÔχÂÈ ÙÔ ÛˆÛÙfi ·ÎfiÓÈÛÌ·. °ÂÓÈο ÁÈ· ÙÔ ·ÎfiÓÈÛÌ· ‰ÔÓÙÈÔ‡ ·Ï˘Û›‰·˜ • ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÚÈÔÓ›˙ÂÙ Ì ÛÙÔ̤̈ÓË ·Ï˘Û›‰·.°∂¡π∫∂™ √¢∏°π∂™ ∞™º∞§∂π∞™ ∞Ï˘Û›‰· ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ OÈ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ‰fiÓÙÈ· ηÓÔÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ‹ Ù‡Ô˘ Ì ÈηÓfiÙËÙ· Ì›ˆÛ˘ ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∞Ï˘Û›‰· ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ • µ‹Ì· ·Ï˘Û›‰·˜ (›ÓÙÛ˜) • ¶Ï¿ÙÔ˜ ‰ÔÓÙÈÒÓ Î›ÓËÛ˘ (mm/›ÓÙÛ˜) • ∞ÚÈıÌfi˜ ‰ÔÓÙÈÒÓ Î›ÓËÛ˘ 3 ∏ ı¤ÛË Ù˘ ϛ̷˜ 4 ∏ ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ Ù˘ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹˜ ϛ̷˜ ∂›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙÚÔ¯ÈÛÙ› ÌÈ· ·Ï˘Û›‰· ¯ˆÚ›˜ ÙË ¯Ú‹ÛË ÂȉÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ. ∏ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ Î›ÓËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ›‰È· Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ ÙÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡ ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡. ÙÔ ß‹Ì· Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ ÙÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡ ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ • ¶Ï¿ÙÔ˜ ·˘Ï¿ÎˆÛ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (›ÓÙÛ˜/mm). ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ‡„Ô˘˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ß¿ıÔ˜ ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜.16'’) ÙfiÙÂ Ë ·Ï˘Û›‰· Â›Ó·È Êı·Ṳ́ÓË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÂÙ·¯Ù›. ∂Í·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ ÙÚfi¯ÈÛÌ· Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ÁÈ· ߤÏÙÈÛÙË Ì›ˆÛË ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÎÔ‹˜. (7) ∫·Ù¿ ÙÔ ÙÚfi¯ÈÛÌ· ÙÔ˘ ‰ÔÓÙÈÔ‡ ÎÔ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë Ù¤ÛÛÂÚ· ̤ÙÚ·. • µÂ߷Ȉı›Ù fiÙÈ Ë ·Ï˘Û›‰· Â›Ó·È ÙÂÓو̤ÓË. ™ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÂÏ·ÊÚÒÛÙ ÙËÓ ›ÂÛË Ù˘ ϛ̷˜. 4 2008-08-08 Greek – 163 . • ∞ÎÔÓ›˙ÂÙ ¤ÙÛÈ Ô˘ fiÏ· Ù· ‰fiÓÙÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜. ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜. µÏ¤ ԉËÁ›Â˜ οو ·fi ÙËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï›‰· ∆¯ÓÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÎÂÓÔ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ë ·Ï˘Û›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Û·˜. ∞ÚÈıÌfi˜ ‰ÔÓÙÈÒÓ Î›ÓËÛ˘. ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ˘˜ Êı·Ṳ́ÓÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ï¿Ì·˜/·Ï˘Û›‰·˜ Ì Ͽ̷ Î·È ·Ï˘Û›‰· Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ Ë Husqvarna. √ Ô‰ËÁfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ Î›ÓËÛ˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. √‰ËÁfi˜ • M‹ÎÔ˜ (›ÓÙÛ˜/cm) • ™‡ÓÔÏÔ ‰ÔÓÙÈÒÓ ·ÎÚ·›Ô˘ ÙÚÔ¯Ô‡ Ô‰ËÁÔ‡ (∆).

ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙË ϷΤ ϛ̷ ÁÈ· Ó· ÙÚÔ¯›ÛÂÙ ٷ ÏÂÔÓ¿˙ÔÓÙ· ÁÚ¤˙È· ·fi ÙÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ß¿ıÔ˘˜ ÎÔ‹˜. °¤ÌÈÛÌ· Ï·‰ÈÔ‡ ·Ï˘Û›‰·˜ • √Ï· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÒÓ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÙfiÌ·ÙË Ï›·ÓÛË ·Ï˘Û›‰·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Óˆ ÛÙË Û˘Û΢·Û›·. ¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ Ï¿‰È! ∂›Ó·È ÂÈßϷߤ˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÂÛ¿˜. ¶ƒ√™∂•∆∂! MÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ï˘Û›‰· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÚÒÛÈÌÔ. Â›Ó·È Î·È ßÈÔÏÔÁÈο ‰È·ÛÒÌÂÓÔ. • ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·Ï˘Û›‰·. ∂¿Ó ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ï›·ÓÛ˘: ∆¤Óو̷ ·Ï˘Û›‰·˜ ! ! ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ∞Ï˘Û›‰· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÂÓو̤ÓË ÛˆÛÙ¿ ÌÔÚ› Ó· ÂÙ·¯Ù› ·’ ÙË ı¤ÛË Ù˘ Î·È Ó· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÂÈ ÛÔß·Ú¿. ™˘ÓÈÛÙԇ̠ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È¿ÎÂÓÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi οı ÙÚ›ÙÔ ÙÚfi¯ÈÛÌ· Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÔÍ›‰ˆÛ˘ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜. ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ Ô‰ËÁ›·˜ Ì·˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ηÚÌÈÚ·Ù¤Ú (ÌÈ· Èfi ”ÊÙˆ¯‹” Ú‡ıÌÈÛË Î¿ÓÂÈ ÙÔ Î·‡ÛÈÌÔ Ó· ‰È·ÚΛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Ï¿‰È ·Ï˘Û›‰·˜) fiˆ˜ Î·È Ë Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Û˘ÛÙ¿ÛÂÒÓ Ì·˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÎÔÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi (ÌÈ· Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ Ï¿Ì· ··ÈÙ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ï¿‰È ·Ï˘Û›‰·˜). ø˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ·Ï˘ÛÔÚÈfiÓˆÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ¤Ó· ߤÏÙÈÛÙÔ Ï¿‰È ·Ï˘Û›‰·˜. ∞Ó·ÛËÎÒÛÙ ÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ Ï¿Ì·˜ fiÙ·Ó Ú˘ıÌ›˙ÂÙ ÙÔ Ù¤Óو̷ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜. ∂¿Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Ï¿‰È ·Ï˘Û›‰·˜. (10) • ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙË Ï·ß‹ ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ· ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Ù˘ Ú¿ß‰Ô˘. • ∆Ô ÚÂ˙ÂÚßÔ˘¿Ú Ï·‰ÈÔ‡ ·Ï˘Û›‰·˜ Î·È ÙÔ ÚÂ˙ÂÚßÔ˘¿Ú η˘Û›ÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÒÛÙ ӷ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙÔ Î·‡ÛÈÌÔ ÚÈÓ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ Ï¿‰È. ∆Ô ‰È¿ÎÂÓÔ Â›Ó·È ÙÔ ÛˆÛÙfi fiÙ·Ó ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÂÛÙ ηÌÈ¿ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË fiÙ·Ó ÂÚÓ¿Ù ÙË Ï›Ì· ¿Óˆ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi. Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÂÈ ÛÔß·Ú¿. √ÛÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙËÓ ·Ï˘Û›‰·. ¶ƒ√™∂•∆∂! ∞˘Ù‹ Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ ÎÔ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÚÔ¯ÈÛÙ› ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi. ™˘ÓÈÛÙԇ̠ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜ Ï·‰ÈÔ‡ ÙfiÛÔ ÁÈ· ̤ÁÈÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈß¿ÏÏÔÓ. (13) • ™ÙÚ¤„Ù ͷӿ ÚÔ˜ Ù· ̤۷ ÙË Ï·ß‹ ÁÈ· Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙËÓ Ù¿Ó˘ÛË (14) 164 – Greek 5451676-47 Rev. • °È· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È¿ÎÂÓÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ϷΤ ϛ̷ Î·È ¤Ó·˜ Ô‰ËÁfi˜ ‰È¿ÎÂÓÔ˘. fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈß¿ÏÏÔÓ. ÏfiÁˆ Ù˘ Ê˘ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ß¿Û˘. ™˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Ô‰ËÁfi ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÎÂÓÔ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙ ۈÛÙ¿ ̤ÙÚ· ‰È·Î¤ÓÔ˘ Î·È ÛˆÛÙ‹ ÁˆÓ›· Ô‰ËÁÔ‡ ß¿ıÔ˘˜ ÎÔ‹˜. ∞ÎfiÌÂ Î·È ÌÈ· ·Ï˘Û›‰· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÔß·Úfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÛÙÔ ¯Ú‹ÛÙ ‹ Û ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Ì·˙› Ù˜. 4 2008-08-08 . °ÂÓÈο ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ fiÙÈ Ë ·Ï˘Û›‰· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂÓÙˆı› fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜.°∂¡π∫∂™ √¢∏°π∂™ ∞™º∞§∂π∞™ ƒ‡ıÌÈÛË ‰È¿ÎÂÓÔ˘ • ŸÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È Ú‡ıÌÈÛË ‰È¿ÎÂÓÔ˘ Ú¤ÂÈ ÙÔ ‰fiÓÙÈ· ÎÔ‹˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔ¯ÈÛÙ›. ∆Ô Ù¤Óو̷ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÂϤÁ¯ÂÙ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÁÂÌ›˙ÂÙ η‡ÛÈÌÔ. MÂÙ¿ ·fi 1 ÏÂÙfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ì Áο˙È ÛÙ· 3/4 ı· Ê·Ó› ÌÈ· ÍÂοı·ÚË ˙ÒÓË Ï·‰ÈÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ ÊˆÙÂÈÓfi ÛËÌ›Ô. ∞˘Ù‹ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ÛˆÛÙÔ‡ Ï·‰ÈÔ‡ ·Ï˘Û›‰·˜ (¤Ó· Ôχ ÏÂÙfi Î·È Ôχ Ú¢ÛÙfi Ï¿‰È ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÚÂ˙ÂÚßÔ˘¿Ú ÚÈÓ ÚÔÏ¿ßÂÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ Î·‡ÛÈÌÔ). √ÚÈṲ̂ӷ ÌÔÓ٤Ϸ ÌÔÚ›Ù ӷ Ù· ·Ú·Ï¿ßÂÙ Ì ڢıÌÈ˙fiÌÂÓË ÚÔ‹ Ï·‰ÈÔ‡. µÏ¤ ԉËÁ›Â˜ οو ·fi ÙËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï›‰· §›·ÓÛË Ì‡Ù˘ Ù˘ Ï¿Ì·˜. ÙÔ ÔÔ›Ô. ·ÎfiÌË Î·È ı·Ó·ÙËÊfiÚ·. ÁÈ’·˘Ùfi Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ ÙÔ Ù¤Óو̿ Ù˘ Û˘¯ÓfiÙÂÚ·. ÙfiÛÔ ·˘Ù‹ Ì·ÎÚ·›ÓÂÈ. (12) • ™Ê›ÍÙ ÙÔ Û˘ÌϤÎÙË Ù˘ Ï¿Ì·˜ ÛÙÚ›ßÔÓÙ·˜ ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi ÙÂÓÙÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ηıÒ˜ Îڷٿ٠·Ó·ÛËΈ̤ÓË ÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ Ï¿Ì·˜. fi¯È fï˜ Î·È ÙfiÛÔ Ô˘ Ó· ÌË ÌÔÚ›Ù ӷ ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚ¤„ÂÙ ‡ÎÔÏ· Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ. (11) • ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ Ù¿Ó˘ÛË Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi ÚÔ˜ Ù· οو (+) ÁÈ· ·‡ÍËÛË Ù˘ Ù¿Ó˘Û˘ Î·È ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ (-) ÁÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ Ù¿Ó˘Û˘. Ô˘ ı· ÂÈʤÚÂÈ ·Î·Ì„›· ÛÙËÓ ·Ï˘Û›‰· Î·È Î·Î‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ̇Ù˘ Ù˘ Ï¿Ì·˜. ™ÙÚ¤„Ù ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÚÔ˜ ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi ʈÙÂÈÓfi ÛËÌÂ›Ô Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË 20 cm (8 ›ÓÙÛ˜) ·’ ·˘Ùfi. (9) • ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙË Ï·ß‹ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙË ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ. Ó· ·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÂÙÂ Î·È Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ·˘Ï¿ÎˆÌ· Ù˘ Ï¿Ì·˜ Î·È ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ÚÈÓ ·fi Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ·Ôı‹Î¢ÛË. §¿‰ˆÌ· ÎÔÙÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ! ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ∞ÓÂ·ÚΤ˜ Ï¿‰ˆÌ· ÙÔ˘ ÎÔÙÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Û¿ÛÈÌÔ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜. ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙÔÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á¿ÓÙÈ·. Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ÙÔ Ù˘ÔÔÈË̤ÓÔ Ï¿‰È ·Ï˘Û›‰·˜. ™∏M∞¡∆π∫√! ∫·Ù¿ ÙË ¯Ú‹ÛË Ê˘ÙÈÎÔ‡ Ï·‰ÈÔ‡ ·Ï˘Û›‰·˜. ·ÎfiÌË Î·È ı·Ó·ÙËÊfiÚ·. ∂ÏÂÁ¯Ô˜ Ï›·ÓÛ˘ ·Ï˘Û›‰·˜ • ∂ϤÁ¯ÂÙ ÙË Ï›·ÓÛË Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÁÂÌ›˙ÂÙ η‡ÛÈÌÔ. ∂Ó· Ï¿‰È ÚÈÔÓÈÔ‡ ∆Ô Ï¿‰È Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ ÚfiÛÊ˘ÛË ÛÙËÓ ·Ï˘Û›‰· Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ› Â›Û˘ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó ÂÈÎÚ·Ù› ˙ÂÛÙfi ηÏÔη›ÚÈ ‹ ÎÚ‡Ô˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜.

ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜. ÃÚËÛÈÌÔÔț٠·ÙÔÌÈÎfi ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi. ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Â¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. • ∞Ó Ù· ÂÚÙÛ›ÓÈ· Î·È Ù· ‰fiÓÙÈ· Â›Ó·È Êı·Ṳ́ӷ. ∫·ı·Ú›ÛÙÂ Î·È Ï·‰ÒÛÙ ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ¯·Ï·Ú‹ ·Ï˘Û›‰·. ∫ÔÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Î·È °ÂÓÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ·Ó Ë ÊıÔÚ¿ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Â›‰Ô. (15) • ∞Ó ÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ¤¯ÂÈ Êı·Ú›. 5451676-47 Rev. µÏ. √‰ÔÓÙˆÙfi˜ ÙÚÔ¯fi˜ ΛÓËÛ˘ ·Ï˘Û›‰·˜ √ ı¿Ï·ÌÔ˜ Û˘ÌϤÎÙË Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ˜ Ì ÙÚÔ¯fi ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ΛÓËÛ˘ Ù‡Ô˘ Spur (ÙÚÔ¯fi˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ΛÓËÛ˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ÎÔÏÏË̤ÓÔ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ı¿Ï·ÌÔ). µÏ. ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙ· ÎÂÊ¿Ï·È· ∞ÙÔÌÈÎfi˜ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜. ÙfiÙÂ Ë ·Ï˘Û›‰· Â›Ó·È Êı·Ṳ́ÓË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÙ¿ÍÂÙÂ. ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ °ÂÓÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜. 4 2008-08-08 Greek – 165 . µÏ. µÏ. ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÎÔÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡ÌÂ Î·È ÂϤÁÍÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘. ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ∞ÙÔÌÈÎfi˜ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜. √ Ô‰ÔÓÙˆÙfi˜ ÙÚÔ¯fi˜ ΛÓËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿Ù·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÙ ·Ï˘Û›‰·. ∞Ó ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë Ï›·ÓÛË ·Ï˘Û›‰·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ¤ÏÂÁ¯Ô˘˜ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂȘ ˙ËÙ‹ÛÙ ÙË ßÔ‹ıÂÈ· Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ. ∂ÏÂÁ¯Ô˜ ÊıÔÚ¿˜ ÎÔÙÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ∂ϤÁ¯ÂÙ ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ·: • √Ú·Ù¿ Ú·Á›ÛÌ·Ù· ÛÙ· ÂÚÙÛ›ÓÈ· Î·È ÛÙ· ‰fiÓÙÈ·.°∂¡π∫∂™ √¢∏°π∂™ ∞™º∞§∂π∞™ • µÂ߷Ȉı›Ù fiÙÈ ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ï›·ÓÛ˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi. ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ °ÂÓÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È °ÂÓÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∂ϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÊıÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡. ∞Ó ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ”Îԛψ̷” ÛÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. • µÂ߷Ȉı›Ù fiÙÈ ÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Â›Ó·È Î·ı·Úfi. ∫·ı·Ú›ÛÙ ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. °È· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Û·˜ Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ì ӷ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· Û·˜ Ì ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ fiÛÔ Êı·Ṳ́ÓË Â›Ó·È. ∞ÔʇÁÂÙ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÙÈÓ¿ÁÌ·Ù· ÚÈÔÓÈÔ‡. ! ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ì ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓ· Û˘Ìß·›ÓÔ˘Ó fiÙ·Ó Ë ·Ï˘Û›‰· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹. • °È· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÚÈÔ ˙ˆ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó·ÏÏ¿˙ÂÙ ÏÂ˘Ú¿. √‰ËÁfi˜ ∂ϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο: • ∞Ó ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·ÓˆÌ·Ï›Â˜ ÛÙȘ Ï·˚Ó¤˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. (16) • ∞Ó ÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Â›Ó·È ·ÓÒÌ·ÏÔ ‹ Ôχ Êı·Ṳ́ÓÔ. µÏ. ∞Ó Ù· ‰fiÓÙÈ· ÎÔ‹˜ ¤¯Ô˘Ó Êı·Ú› Î·È ¤¯Ô˘Ó ‡„Ô˜ ÌfiÓÔ 4 mm. • ∞Ó Ë ·Ï˘Û›‰· Â›Ó·È ¿Î·ÌÙË. ÙËÓ ¿Óˆ Ì ÙËÓ Î¿Ùˆ. ∫·ı·Ú›ÛÙ ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ∂Ó¤ÚÁÂȘ ·ÔÊ˘Á‹˜ ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∞ÔʇÁÂÙ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ıˆÚ›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ Â·Ú΋ ÂÌÂÈÚ›·. οı ̤ڷ ÂÚÁ·Û›·˜. ¶ÂÙ¿ÍÙ ˆ˜ ¿¯ÚËÛÙË ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ ‹ οÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÛËÌ›·. ∂ϤÁ¯ÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ˘. • µÂ߷Ȉı›Ù fiÙÈ Ô ·ÎÚ·›Ô˜ ÙÚÔ¯fi˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÎÈÓÂ›Ù·È Â‡ÎÔÏ· Î·È fiÙÈ Ë Ô‹ Ï›·ÓÛ‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ Ì ϛ̷ Â¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.

ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. ¶¿ÓÙ· Ó· ÊÔÚ¿Ù Á¿ÓÙÈ· fiÙ·Ó ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙËÓ ·Ï˘Û›‰·. °È· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ·ÎÔ‡ÛÈ· ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·. (18) µÂ߷Ȉı›Ù fiÙÈ ÔÈ Îfi„ÂȘ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ ßϤÔ˘Ó ÚÔ˜ Ù· ÌÚÔ˜. µÁ¿ÏÙ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. 166 – Greek 5451676-47 Rev.™À¡∞ƒM√§√°∏™∏ MÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· Ô‰ËÁÔ‡ Î·È ·Ï˘Û›‰·˜ ! ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÚÔÙÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙÂ Ù˘¯fiÓ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. ∞Ú¯›ÛÙ ·fi ÙËÓ ¿Óˆ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. (13) ∆Ô Ù¤Óو̷ ÌÈ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ·Ï˘Û›‰·˜ Ó· ÙÔ ÂϤÁ¯ÂÙÂ Û˘¯ÓfiÙÂÚ·. Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ ßÁ¿˙ÂÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÙÔ˘ ÌÔ˘˙ÈÔ‡ ηٿ ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ‹/Î·È ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. ̤¯ÚÈ Ô˘ Ó· ÛÙÚÒÛÂÈ. ∞Ê·ÈÚ¤Û٠٠Ϸߋ Î·È ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÙÔ˘ Û˘ÌϤÎÙ (ÊÚ¤ÓÔ Ù˜ ·Ï˘Û›‰·˜). º¤ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙË ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹. ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜. (20) ∆ÔÔı¤ÙËÛË Ô‰ÔÓÙˆÙÔ‡ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· °È· ÙÔÔı¤ÙËÛË Ô‰ÔÓÙˆÙÔ‡ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ô˘ Û·˜ Â͢ËÚÂÙ›. ™ˆÛÙfi Ù¤Óو̷ ·Ï˘Û›‰·˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·Ï‹ ·fi‰ÔÛË ÎÔ‹˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜. ™ÚÒÍÙ ÙÔÓ fiÛÔ ›Ûˆ Á›ÓÂÙ·È. ßÂ߷Ȉı›Ù fiÙÈ ÙÔ ·Ï˘ÛfiÊÚÂÓÔ Â›Ó·È Û ı¤ÛË ÂχıÂÚË. (19) ™Ê›ÍÙ ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi ÚÔ˜ Ù· οو (+). ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘Ì· Û˘ÌϤÎÙË (ÊÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜) Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙ ÙËÓ Ù¿· ÙÂÓÙÒÌ·ÙÔ˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ÛÙËÓ ÂÛÔ¯‹ Ù˘ Ï¿Ì·˜. 4 2008-08-08 . µÂ߷Ȉı›Ù fiÙÈ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÙÚÔ¯fi ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ΛÓËÛ˘ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ Î·È fiÙÈ Ë ·Ï˘Û›‰· ·ÎÔ˘Ì¿ÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÛÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ Ù˘ Ï¿Ì·˜. ∏ ·Ï˘Û›‰· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÊ›ÍÂÈ Ì¤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÈ ÎÔÈÏÈ¿ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ú¿ß‰Ô˘. (17) MÔÓÙ¿ÚÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙ· ÌÔ˘ÏfiÓÈ· ÙÔ˘. ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÚÔ˜ ¿Óˆ ÙÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ Ú¿ß‰Ô˘ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙË Ì¿Ú· ÙÔ˘ Û˘ÌϤÎÙË ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙË Ï·ß‹ ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·. √ ‰È·ÎfiÙ˘ ÛÙÔ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙË ı¤ÛË ÂÎΛÓËÛ˘. ·ÏÏ¿ ÌÔÚ›Ù ·ÎfiÌ· Ó· ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ Ì ¢ÎÔÏ›· Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ. µ¿ÏÙ ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÙÚÔ¯fi Ô˘ ÙËÓ ÎÈÓ› Î·È ÛÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. ∂ϤÁ¯ÂÙ ÙÔ Ù¤Óو̿ Ù˘ Ù·¯ÙÈο. (12) ∏ ·Ï˘Û›‰· ¤¯ÂÈ ÙË ÛˆÛÙ‹ Ù¿Ó˘ÛË fiÙ·Ó ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ÎÔÈÏÈ¿ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ú¿ß‰Ô˘.

ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÔß·Ú¤˜ ßϿߘ. ∞ηı·Úۛ˜ ÛÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÚÔηÏÔ‡Ó Î·Î‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. Ï›ÙÚ· 2% (1:50) 5 10 15 20 0. ¢È·ÙÚ¤¯ÂÙ ÌÂÁ¿ÏÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ¿ıÂÙ ßϿߘ ÛÙËÓ ·ÓÙÏ›· Ï·‰ÈÔ‡. 4 2008-08-08 Greek – 167 . Ï›ÙÚ· §¿‰È ÁÈ· ‰›¯ÚÔÓÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÙÔ Î·‡ÛÈÌÔ Ó· Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ ·Ó·ÌÈÁ̤ÓÔ ÎÔ˘ÓÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙÔ ‰Ô¯Â›Ô fiÔ˘ ÙÔ Ê˘Ï¿ÁÂÙÂ. • ∞Ó ‰ÂÓ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. • •ÂÎÈÓ‹ÛÙ ¿ÓÙÔÙ Ì ÙË ÌÈÛ‹ ÔÛfiÙËÙ· ßÂÓ˙›Ó˘ ÚÔ˜ ·Ó¿ÌÈÍË. • ™˘ÓÈÛÙԇ̠ˆ˜ ηÙÒÙÂÚÔ fiÚÈÔ Ù· 90 (RON) ÔÎÙ¿ÓÈ·. ¶ÚÔÛı¤ÛÙ ÌÂÙ¿ fiÏË ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Ï·‰ÈÔ‡ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜. ¶ÚÔÛı¤ÛÙ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÌÈÛfi Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ßÂÓ˙›Ó˘. • ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·ÌfiÏ˘ß‰Ë ‹ ÌÔÏ˘ß‰Ô‡¯Ô ßÂÓ˙›ÓË Î·Ï‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. µÈ‰ÒÛÙ ÙÔ Ù¿· ÚÔÛÂÎÙÈο ÌÂÙ¿ ·fi οı Á¤ÌÈÛÌ· ÙÔ˘ ÚÂ˙ÂÚßÔ˘¿Ú. • ªÈ· ¯·ÌËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· Ï·‰ÈÔ‡ ‹ Ôχ ·¯È¿ ÚfiÛÌÈÍË Ï·‰ÈÔ‡/η˘Û›ÌÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ηٷχÙË. ÒÛÙ ӷ ‰È·Ê‡ÁÂÈ Ë ›ÂÛË ·fi ÂÍ·ÙÌÈṲ̂ÓÔ Î·‡ÛÈÌÔ. ÎÏ¿‰ÂÌ·) Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ßÂÓ˙›ÓË Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÔÎÙ¿ÓÈ·. ŸÙ·Ó ·Ó·Î·Ù‡ÂÙ ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜ η˘Û›ÌÔ˘. ∞Ó¿ÌÈÍË • ∏ ·Ó¿ÌÈÍË ßÂÓ˙›Ó˘–Ï·‰ÈÔ‡ Ó· Á›ÓÂÙ·È Û ηı·Úfi ‰Ô¯Â›Ô ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· η‡ÛÈÌ·. ¡· Ûß‹ÓÂÙ ¿ÓÙ· ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Î·È Ó· ÙÔÓ ·Ê‹ÓÂÙ ӷ ÎÚ˘ÒÛÂÈ ÁÈ· Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Â·Ó·Ï‹ÚˆÛË. • ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ۈÛÙfi Ù‡Ô Ï·‰ÈÔ‡ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· (ηٿÏÏËÏË Ú¢ÛÙfiÙËÙ·). • ¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ Ï¿‰È. ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ÔÛfiÙËÙ· Ï·‰ÈÔ‡ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ÚfiÛÌÈ͢.20 0. ¶ÚÈÓ ß¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙÔ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ÁÂ̛۷Ù ßÂÓ˙›ÓË. ∫·ı·Ú›˙ÂÙ ٷÎÙÈο Ù· ÚÂ˙ÂÚßÔ˘¿Ú ßÂÓ˙›Ó˘ Î·È Ï·‰ÈÔ‡ ·Ï˘Û›‰·˜. Ó· ·‰ÂÈ¿ÛÂÙÂ Î·È Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ÚÂ˙ÂÚßÔ˘¿Ú. °È· ÙÔ Á¤ÌÈÛÌ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙÔ Ù¿· Ì ·ÚÁ¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. §¿‰È ·Ï˘Û›‰·˜ • ™·Ó Ï›·ÓÛË ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ¤Ó· ÂȉÈÎfi Ï¿‰È (Ï¿‰È Ï›·ÓÛ˘ ·Ï˘Û›‰·˜) Ì ηϋ ÈηÓfiÙËÙ· ÚfiÛÊ˘Û˘. ∞Ó Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ η›ÂÈ ßÂÓ˙›ÓË Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ÔÎÙ¿ÓÈ· ·fi 90 ÌÔÚ› Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ¯Ù˘¿ÂÈ. 1:33 (3%) Ì ¿ÏÏ· Ï¿‰È· ÊÙÈ·Á̤ӷ ÁÈ· ‰›¯ÚÔÓÔ˘˜ ·ÂÚfi„˘ÎÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÁÈ· ÎÏ¿ÛË JASO FB/ISO EGB. ∞ӷη٤„Ù (·Ó·ÎÈÓ‹ÛÙÂ) ÙÔ Ì›ÁÌ·.45 0. • ∞ӷη٤„Ù (·Ó·ÎÈÓ‹ÛÙÂ) ÙÔ Ì›ÁÌ· ÚÔÛ¯ÙÈο ÚÈÓ ÁÂÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÂ˙ÂÚßÔ˘¿Ú ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.15 0. ∞Ó·ÏÔÁ›· ÚfiÛÌÈ͢ 1:50 (2%) Ì ‰›¯ÚÔÓÔ Ï¿‰È HUSQVARNA. µÂÓ˙›ÓË. • ™Â ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ οو ÙˆÓ 0 oC (32 oF) ÔÚÈṲ̂ӷ Ï¿‰È· Á›ÓÔÓÙ·È ·¯‡ÚÚ¢ÛÙ·.10 0. • MËÓ ·Ó·ÌÈÁÓ‡ÂÙ η‡ÛÈÌÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓfi˜ ÌËÓfi˜ ÙÔ Ôχ. ∆Ô Ê›ÏÙÚÔ ßÂÓ˙›Ó˘ Ó· ÙÔ ·ÏÏ¿˙ÂÙ ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. outboardoil (Ì ÔÓÔÌ·Û›· TCW). • ƒˆÙ‹ÛÙ ÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ηٿÏÏËÏÔ˘ Ï·‰ÈÔ‡ ·Ï˘Û›‰·˜. ÚÈÓ Ó· 5451676-47 Rev. §¿‰È ÁÈ· ‰›¯ÚÔÓÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ • °È· ߤÏÙÈÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÂȉfiÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ‰›¯ÚÔÓÔ Ï¿‰È ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ Ù˘ HUSQVARNA Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·Û΢·ÛÙ› ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÂÚfi„˘ÎÙÔ˘˜ ‰›¯ÚÔÓÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ì·˜.ºƒ√¡∆π¢∞ ∫∞À™πMø¡ M›ÁÌ· η˘Û›ÌÔ˘ ™ËÌ›ˆÛË! ∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì ¤Ó· ‰›¯ÚÔÓÔ ÎÈÓËÙ‹Ú· Î·È Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ¤Ó· Ì›ÁÌ· ßÂÓ˙›Ó˘ Î·È ‰›¯ÚÔÓÔ˘ Ï·‰ÈÔ‡. • MË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÙ¤ Ï¿‰È ÚÔÔÚÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· ÙÂÙÚ¿¯ÚÔÓÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜. °È· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙËÓ ·ÎÚÈß‹ ÚfiÛÌÈÍË ßÂÓ˙›Ó˘ Î·È Ï·‰ÈÔ‡ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÌÂÙÚ¿Ù Ì ·ÎÚ›ßÂÈ· ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Ï·‰ÈÔ‡. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚÊoÚÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÏ›· Ï·‰ÈÔ‡ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ßϿߘ Û ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜.30 0. • ™Â ÂÚÁ·Û›· ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ ˘„ËϤ˜ ÛÙÚÔʤ˜ (¯.60 °¤ÌÈÛÌ· ÚÂ˙ÂÚßÔ˘¿Ú ! ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! √È ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÚÔʇϷ͢ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ˘ÚηÁÈ¿˜: ªËÓ Î·Ó›˙ÂÙÂ Î·È ÌËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù οÔÈÔ ıÂÚÌfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÎÔÓÙ¿ Û η‡ÛÈÌÔ. • ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ‰›¯ÚÔÓÔ Ï¿‰È ÁÈ· ˘‰Úfi„˘ÎÙÔ˘˜ Â͈ϤÌßÈÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜. ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ. ™ÙÚÒÛÈÌÔ ∫·Ù¿ ÙȘ 10 ÚÒÙ˜ ÒÚ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û Ôχ ˘„ËϤ˜ ÛÙÚÔʤ˜. ! µÂÓ˙›ÓË ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ºÚÔÓÙ›˙ÂÙ Â›Û˘ Ó· ¤¯ÂÙ ηÏfi ÂÍ·ÂÚÈÛÌfi ηٿ ÙËÓ ÚfiÛÌÈÍË. ∞˘Ùfi ÂÈʤÚÂÈ ·‡ÍËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·. ∫·ı·Ú›ÛÙ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Î·¿ÎÈ.40 3% (1:33) 0. ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Î·È ÙËÓ ·Ï˘Û›‰·.30 0.

ÌÈ· ·Ï˘Û›‰· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÔß·Úfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÛÙÔ ¯Ú‹ÛÙË ‹ Û ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Ì·˙› Ù˘. Ù· ÚÂ˙ÂÚßÔ˘¿Ú η˘Û›ÌÔ˘ Î·È Ï·‰ÈÔ‡ ·Ï˘Û›‰·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·‰ÂÈ¿˙ÔÓÙ·È.ºƒ√¡∆π¢∞ ∫∞À™πMø¡ ÁÂÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÂ˙ÂÚßÔ˘¿Ú. 2 ∂¿Ó ¤¯ÂÙ ¯‡ÛÂÈ Î·‡ÛÈÌÔ Â¿Óˆ Û·˜ ‹ ÛÙ· ÚÔ‡¯· Û·˜. ∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·. ∞ÎfiÌË Î·È 168 – Greek 5451676-47 Rev. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi fiÙ·Ó ÁÂÌ›˙ÂÙ Ͽ‰È ·Ï˘Û›‰·˜ Ó· ÁÂÌ›˙ÂÙ ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È ßÂÓ˙›ÓË. ! ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ∆Ô Î·‡ÛÈÌÔ Î·È ÔÈ ·ÙÌÔ› η˘Û›ÌÔ˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‡ÊÏÂÎÙ·. • ÚÈÓ ·ÔıË·ÛÂÙ ÙË Ì˯·Ó‹ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. 4 2008-08-08 . ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· η˘Û›ÌˆÓ • MË ÁÂÌ›˙ÂÙ ÔÙ¤ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ì η‡ÛÈÌ· fiÙ·Ó Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ™ÎÔ˘›ÛÙ ٷ Î·È ·Ê‹ÛÙ ӷ ÂÍ·ÙÌÈÛÙ› ÙÔ Î·‡ÛÈÌÔ Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ. • ºÚÔÓÙ›˙ÂÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ·ÂÚÈÛÌfi ηٿ ÙÔ Á¤ÌÈÛÌ· η˘Û›ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÌÈÍ‹ ÙÔ˘ (ßÂÓ˙›ÓË Ì Ͽ‰È ‰›¯ÚÔÓ˘ Ì˯·Ó‹˜). ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú˜. µÏ¤ ԉËÁ›Â˜ οو ·fi ÙËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï›‰· ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. • MË ß¿ÏÂÙ ÔÙ¤ ÂÌÚfi˜ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·: 1 ∞Ó ¤¯ÂÙ ¯‡ÛÂÈ Î·‡ÛÈÌÔ ‹ Ï¿‰È ·Ï˘Û›‰·˜ ¿Óˆ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·. º‡Ï·ÍË Ì·ÎÚ¿˜ ‰È·ÚΛ·˜ ∞‰ÂÈ¿ÛÙ ٷ ÚÂ˙ÂÚßÔ˘¿Ú η˘Û›ÌÔ˘ Î·È Ï·‰ÈÔ‡ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘ ·ÂÚ›˙ÂÙ·È Î·Ï¿. ¶ÚÔÛ¤¯ÂÙ fiÙ·Ó ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ η‡ÛÈÌ· ‹ Ï¿‰È ·Ï˘Û›‰·˜. ∏ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰Ô¯Â›ˆÓ Ï·‰ÈÔ‡ ·Ï˘Û›‰·˜ Î·È Î·˘Û›ÌÔ˘ Â›Ó·È Û ÌÈ· ۯ‰ȷṲ̂ÓË ·Ó·ÏÔÁ›· Ë Ì›· Ì ÙËÓ ¿ÏÏË. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ۷Ô‡ÓÈ Î·È ÓÂÚfi. ÚÂϤ/‰È·ÎfiÙ˜. Ì˯·Ó¤˜. • ¶ÚÈÓ Í·Ó·ß¿ÏÂÙ ÌÚÔ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3 m ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÁÂ̛۷Ù ßÂÓ˙›ÓË. º˘Ï¿ÍÙ ÙÔ Î·‡ÛÈÌÔ Û ÂÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÓÙÂfi˙ÈÙ· Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜. η˘ÛÙ‹Ú˜ ÎÏ. ·ÏÏ¿ÍÙ ÚÔ‡¯·. ¤ÎÚËÍË Î·È ÂÈÛÓÔ‹ ·ÂÚ›ˆÓ. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ıËοÚÈ Ù˘ Ï¿Ì·˜. ¶Ï‡ÓÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Û·˜ ¤¯ÂÈ ¤ÏıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ Î·‡ÛÈÌÔ. ßÂ߷Ȉı›Ù ¤¯ÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ηı·ÚÈÛÙ› Î·È fiÙÈ Ï‹Ú˜ Û¤ÚßȘ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›. ! ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ¶ÔÙ¤ ÌËÓ Î¿ÓÂÙ ¯Ú‹ÛË Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÂÌÊ·Ó›˜ ÊıÔÚ¤˜ ÛÙÔ Î¿Ï˘Ì· ÌÔ˘˙ÈÔ‡ Î·È ÛÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·Ó¿ÊÏÂ͢. ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·fi ‰È·ÚÚÔ¤˜ ‹ ·ÙÌÔ‡˜. • °È· ʇϷÍË Î·˘Û›ÌˆÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂȉÈο ‰Ô¯Â›· Ô˘ Â›Ó·È ÂÁÎÚÈ̤ӷ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÎÔfi. ¡· ÛΤÊÙÂÛÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ·fi ʈÙÈ¿. ªÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ·Ôı‹Î¢ÛË • ∞ÔıË·ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ Î·È Ù· η‡ÛÈÌ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ËÁ¤˜ ÛÈÓı‹ÚˆÓ ‹ Á˘ÌÓ¤˜ ÊÏfiÁ˜ .¯. 3 ∞Ó ¤¯ÂÙ ‰È·ÚÚÔ‹ η˘Û›ÌÔ˘: ÂϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÁÈ· ‰È·ÚÚÔ¤˜ ·fi ÙÔ Î·¿ÎÈ Î·˘Û›ÌÔ˘ Î·È ÙȘ ÛˆÏËÓÒÛÂȘ η˘Û›ÌˆÓ. À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÈÓı‹ÚˆÓ Î·È ÚfiÎÏËÛË ˘ÚηÁÈ¿˜. • ∆Ô ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ıËοÚÈ ÙÔ˘ ÎÔÙÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ Î·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ‹ ʇϷÍË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ηٿ Ï¿ıÔ˜ Â·Ê‹˜ Ì ÙËÓ ·ÎÔÓÈṲ̂ÓË ·Ï˘Û›‰·. • °È· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ ‹ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ˘. ƒˆÙ‹ÛÙ ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ßÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ ÙÈ Ó· οÓÂÙ ÙÔ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ Î·‡ÛÈÌÔ Î·È Ï¿‰È ·Ï˘Û›‰·˜.

À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·ÏÔÔÈË̤ÓË ˘ÂÓı‡ÌÈÛË ÂÎΛÓËÛ˘ Ì ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ Î¿ı ߋ̷ ÛÙÔ ›Ûˆ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (A). ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÛÔÎ ÛÙË ı¤ÛË Choke (∆ÛÔÎ). ¶È¿ÛÙ ÙË Ï·ß‹ ÙÔ˘ ÛÎÔÈÓÈÔ‡ ÂÎΛÓËÛ˘. ̤¯ÚÈ Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Ó· ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. µ¿ÏÙ ÙÔ ‰ÂÍ› Û·˜ fi‰È ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ›Ûˆ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹˜ Î·È ȤÛÙ ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ∞˘Ùfi ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÂÚÈÙÙ‹ ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ Û˘ÌϤÎÙË. ™˘Ó¯›ÛÙ ӷ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿. ∞˘Ùfi ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÁÚ‹ÁÔÚÔ ¿ÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈËÙ‹ Áη˙ÈÔ‡ Ì›· ÊÔÚ¿. ! ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ∂ÈÛÓÔ‹ η˘Û·ÂÚ›ˆÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·. • ∫ÔÈÙ¿ÍÙ ÚÔÛÂÎÙÈο Á‡Úˆ Û·˜ Î·È ßÂ߷Ȉı›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÙ ¿ÓıÚˆÔ. (22) °Ú‹ÁÔÚÔ ÚÂÏ·ÓÙ›: ™ˆÛÙfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÛÔÎ/ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘ ÚÂÏ·ÓÙ› Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ÙÔ ÙÛÔÎ Â›Ó·È ÙÚ·ßËÁ̤ÓÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÛÔÎ. Î·È ‰ÂÍÈfi¯ÂÈÚ˜ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚfi¯ÂÈÚ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙË Ï·ß‹. ∫Ú‡Ô˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ∂ÎΛÓËÛË: ∆Ô ·Ï˘ÛfiÊÚÂÓÔ Ó· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â̤ÓÔ fiÙ·Ó Ì·›ÓÂÈ ÌÚÔ˜ ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ. ¶È¿ÛÙ ÛÙ·ıÂÚ¿ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ٷ ‰¿ÎÙ˘Ï· Î·È ÔÈ ·ÓÙ›¯ÂÈÚ˜ Ó· È¿ÓÔ˘Ó Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ¯ÂÈÚÔϷߤ˜. ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÛÙ·Ì·Ù‹Ì·ÙÔ˜. • ¡· Îڷٿ٠¿ÓÙ· ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ Î·È Ì ٷ ‰˘fi Û·˜ ¯¤ÚÈ·.(27) ∫·ıÒ˜ Ë ¤‰ËÛË Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ÂÌÏÂÁ̤ÓË. ÙÚ·ß‹ÍÙ ·ÚÁ¿ ÙÔ ÛÎÔÈÓ› Ì ÙÔ ‰ÂÍ› ¯¤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ·ÈÛı·Óı›Ù ÂÌfi‰ÈÔ (Ù· ‰fiÓÙÈ· ÂÎΛÓËÛ˘ È¿ÓÔ˘Ó) Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÚ·ß‹ÍÙ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο. 4 2008-08-08 Greek – 169 . (26) ¶ƒ√™√Ã∏! MËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÂχıÂÚË ÙË Ï·ß‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÈÓÈÔ‡ ÂÎΛÓËÛ˘ fiÙ·Ó Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÚ·ßËÁ̤ÓÔ. fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ·. (29) • ∆Ô ÊÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ fiÙ·Ó ß¿˙ÂÙ ÂÌÚfi˜ ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ. ÁÈ· Ó· ÌÂȈı› ¤ÙÛÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Â·Ê‹˜ Ì ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË ·Ï˘Û›‰· ηٿ ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË. Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· Ë ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË ÂÎΛÓËÛ˘. £¤ÛÙ ÙÔ Áο˙È ÛÙË ı¤ÛË ÂÎΛÓËÛ˘. ∞˘Ù‹ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ Â›Ó·È Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓË Î·ıÒ˜ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ¯¿ÛÂÙ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ˘. ªËÓ ß¿˙ÂÙ ÌÚÔ˜ ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ ·Ó Ë Ï¿Ì·. ÔÈ ÛÙÚÔʤ˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÚÂÏ·ÓÙ›. ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË. ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ Ê¤ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÂÎÙ›Ó·Í˘ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜. ÙÔ˘ Ù˘Ì¿ÓÔ˘ Û˘ÌϤÎÙË Î·È Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÊÚ¤ÓÔ˘. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÔÚ› Ô Û˘ÌϤÎÙ˘ Ó· ÍÂʇÁÂÈ Î·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi. ¶È¿ÛÙ Ì ÙÔ ‰ÂÍ› Û·˜ ¯¤ÚÈ ÙËÓ ›Ûˆ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ Î·È Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Û·˜ ¯¤ÚÈ ÙËÓ ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹. ∆Ô ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ Â›Ó·È ÙÒÚ· ¤ÙÔÈÌÔ ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË. (30) • MËÓ ß¿˙ÂÙ ÌÚÔ˜ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ̤۷ Û ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ. ˆıÒÓÙ·˜ ÙÔ Í·Ó¿ ÚÔ˜ Ù· ̤۷ (25) ∂ÎΛÓËÛË ¶È¿ÛÙ ÙËÓ ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯¤ÚÈ. Ë ·Ï˘Û›‰· Î·È fiÏ· Ù· ηχÌÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ӷ. ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÏ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÛÔÎ ÛÙË ı¤ÛË Choke (∆ÛÔÎ) Î·È ¤ÂÈÙ·. ÌfiÏȘ Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∫Ú·Ù‹ÛÙ ¿Û¯ÂÙ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ¿ÙÔÌ· ‹ ˙Ò· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÚÁ·Û›·˜. (21) ∆ÛÔÎ: ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ ÌÏ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÛÔÎ / Áη˙ÈÔ‡ ÂÎΛÓËÛ˘ Ï‹Úˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ (ÛÙË ı¤ÛË FULL CHOKE (¶Ï‹Ú˜ ÙÛÔÎ)). ÔÌ›¯Ï˘ Ï·‰ÈÒÓ ·Ï˘Û›‰·˜ Î·È ÛÎfiÓ˘ ÚÈÔÓȉÈÒÓ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ßÏ¿ßË ÛÙËÓ ˘Á›· Û·˜. Ë ·Ï˘Û›‰· Î·È fiÏ· Ù· ηχÌÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ӷ.•∂∫π¡∏M∞ ∫∞π ™∆∞M∞∆∏M∞ •ÂΛÓËÌ· Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· ¶È¤ÛÙ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÛÔÎ ÚÔ˜ Ù· ̤۷. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·. ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÎÔ˘ÛÙ› ˆ˜ ¤Ó·˜ ‹¯Ô˜ Ê˘Û‹Ì·ÙÔ˜. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÛÙ¤ÎÂÛÙ ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È Ë ·Ï˘Û›‰· Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ßÚÂÈ Û οÔÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ŸÏÔÈ ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜. (23) ∞ÓÙÏ›· η˘Û›ÌÔ˘: ¶·Ù‹ÛÙ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ‰È¿ÊÚ·ÁÌ· Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜ η˘Û›ÌÔ˘ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÁÂÌ›˙ÂÈ Ì η‡ÛÈÌÔ. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ Ù˘Ï›ÁÂÙ ÙÔ ÎÔÚ‰fiÓÈ ÂÎΛÓËÛ˘ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. µÏ¤ ԉËÁ›Â˜ οو ·fi ÙËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï›‰· •ÂΛÓËÌ· Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÌ·. µÏ. ªËÓ ß¿˙ÂÙ ÔÙ¤ ÂÌÚfi˜ ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ ·Ê‹ÓˆÓÙ¿˜ ÙÔ Ó· ¤ÛÂÈ ÚÔ˜ Ù· οو. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜. ™ËÌ›ˆÛË! ∂·Ó·Ê¤Ú·Ù ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜ (Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ”PULL BACK TO RESET”) ÚÔ˜ ÙË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹. ™Ù·Ì¿ÙËÌ· ™Ù·Ì·Ù‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·. (32) 5451676-47 Rev. Èڛ˜ ÙÔÔıÂÙË̤ÓË Ï¿Ì· Î·È ·Ï˘Û›‰· ÛÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÔÏ‹ÛÂÈ Ô Û˘ÌϤÎÙ˘ Î·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÔß·Úfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi. (28) ! ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ¶ÚÈÓ ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·: ∆Ô ÊÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÙ·Ó Ì·›ÓÂÈ ÂÌÚfi˜ ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ. (31) ∑ÂÛÙfi˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· Ì ·˘Ù‹Ó Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË ÎÚ‡Ô˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ÛÙ·ıÂÚfi ˘fiß·ıÚÔ. ‹ ˙ÒÔ Ì ÙÔÓ ÎÔÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi. ŸÙ·Ó Ô Ú˘ıÌÈÛÙ‹˜ ÙÛÔÎ Â›Ó·È ÙÚ·ßËÁ̤ÓÔ˜ ÂÓÙÂÏÒ˜. ¡· ͤÚÂÙ fiÙÈ Ë ÂÈÛÓÔ‹ ÙˆÓ Î·˘Û·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË. (24) • ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ß¿˙ÂÙ ÌÚÔ˜ ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ ·Ó Ë Ï¿Ì·.

8 ∂ϤÁÍÙ fiÙÈ fiÏ· Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ˘ Â›Ó·È ÛÊȯٿ ßȉˆÌ¤Ó· Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ßϿߘ ‹ Ï›Ô˘Ó. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÈÓ¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿. ¯·ÓÙ¿ÎÈ· ÎÏ. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÏËÚÔÊÔÚ›· ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ Ú¿ÍË.) ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı›Ù ·ÚfiÛÌÂÓ·. ÛÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ‹ Û ¤Ó·Ó ¤ÌÂÈÚÔ ¯Ú‹ÛÙË ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ˘. 7 ∂ϤÁÍÙ fiÙÈ Ô ÛÈÁ·ÛÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÌÔÓÙ·ÚÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ßϿߘ. ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿ÓÂÌÔ˜. ÁÏ›ÛÙÚ·. ¶ÚÔÛ¤¯ÂÙ ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÌfi‰È· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Û·˜ (Ú›˙˜. 3 ¡· ›ÛÙ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÛÙÔ ÚÈfiÓÈÛÌ· ÌÈÎÚÒÓ ÎÏ·‰ÈÒÓ Î·È ·ÔʇÁÂÙ ӷ ÚÈÔÓ›˙ÂÙ ı¿ÌÓÔ˘˜ (‰ËÏ·‰‹ ÔÏÏ¿ ÌÈÎÚfiÎÏ·‰· Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜). ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı› ÛÔß·Úfi˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜. fiÛÔ Î·È ·fi ‰¤ÓÙÚ· Ô˘ Ú›¯ÓÂÙÂ. ™Â ”·ÚοÚÈÛÌ·” ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏ›ÓÂÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·. 170 – Greek 5451676-47 Rev. ¯. √È ·ÓÙ›¯ÂÈÚ˜ Î·È Ù· ‰¿ÎÙ˘Ï· Ó· ·ÁηÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹. ‰˘Ó·Ù‹ ßÚÔ¯‹. ÌÔÚ›Ù ӷ ÌÂÈÒÛÂÙ ‹ Î·È Ó· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ·ÈÊÓȉȷÛÌfi˜. µÏ¤ ԉËÁ›Â˜ οو ·fi ÙËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï›‰· ∂Ó¤ÚÁÂȘ ·ÔÙÚÔ‹˜ ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜. 2 ∫ڷٿ٠¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÛÙ·ıÂÚ¿. ∂Ó· ÙÂÓو̤ÓÔ ‰¤Ó‰ÚÔ ÌÔÚ› Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË ÚÈÓ ‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÔ‹ ÙÔ˘. M ·˘Ùfi ÙÔ ÎÚ¿ÙËÌ· ÌÂÈÒÓÂÙ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜. Ï·ÎÎԇߘ. ¤ÙÚ˜. 4 ∂ϤÁÍÙ fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÛÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ßÏ¿ßË. ¶ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ¿Óˆ ‹ ÙËÓ Î¿Ùˆ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. 4 µÂ߷Ȉı›Ù fiÙÈ ÌÔÚ›Ù ӷ ÌÂÙ·ÎÈÓËı›ÙÂ Î·È Ó· ÛÙ·ı›Ù Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÙ ÙË Û˘ÌßÔ˘Ï‹ ÂÓfi˜ ÂȉÈÎÔ‡. ÌÂÁ¿ÏË ·ÁˆÓÈ¿ ÎÏ. fiÙ·Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÈÎÚ·Ù› ˘ÎÓ‹ ÔÌ›¯ÏË. °È· ÌÂٷΛÓËÛË Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·fiÛÙ·ÛË ÚÔÛٷ٤„Ù ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Ì ÙË ı‹ÎË. Ó· ÙÚ·ß˯ÙÔ‡Ó ÚÔ˜ ÂÛ¿˜ Î·È Ó· Û·˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÔ˘Ó ÛÔß·Ú¿. • °È· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙˆÓ. 2 ∞ÔʇÁÂÙ ¯Ú‹ÛË fiÙ·Ó ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È ·Î·Ù¿ÏÏËϘ. √Ù·Ó Ô Î·ÈÚfi˜ Â›Ó·È Î·Îfi˜ ÙfiÙÂ Ë ÎÔ‡Ú·ÛË ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· Î·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ÃÚËÛÈÌÔÔț٠·ÙÔÌÈÎfi ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi. ∞Ó Û˘Ìß› Ó· ›ÛÙ ·ß¤ß·ÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÙ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜. µ·ÛÈÎÔ› ηÓfiÓ˜ 1 °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù›Ó·ÁÌ· Î·È Ò˜ ÚÔηÏ›ٷÈ. ÂËÚ·ÛÌfi˜ Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÊÙÂÈ ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ ÎÏ. ÎÏ·‰È¿. ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· Ì ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ¤¯ÂÙ Â›ßÏÂ„Ë ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜. 2 ∂ϤÁÍÙ fiÙÈ ÙÔ ›Ûˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰ÂÍÈÔ‡ ¯ÂÚÈÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ßϿߘ. ∏ ÂÛÊ·Ï̤ÓË ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ·fi ̤ÚÔ˘˜ Û·˜ ‹ Ë ÙÔÌ‹ Û ϿıÔ˜ ÛËÌÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ‰¤Ó‰ÚÔ Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÂÛ¿˜ ‹ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È Ó· ¯¿ÛÂÙ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô. ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ∞ÙÔÌÈÎfi˜ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜. 5 ∂ϤÁÍÙ fiÙÈ fiϘ ÔÈ ¯ÂÈÚÔϷߤ˜ Â›Ó·È Î·ı·Ú¤˜ ·fi Ï¿‰È·. µÏ. Ì ÙÔ ‰ÂÍ› ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ›Ûˆ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ Î·È ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÛÙËÓ ÌÚÔÛÙÈÓ‹. ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ·Ï˘Û›‰·. √ ·ÈÊÓȉȷÛÌfi˜ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. °ÂÓÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ™∏M∞¡∆π∫√! ∞˘Ùfi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÚȤ¯ÂÈ ß·ÛÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Û ÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ. 6 ∂ϤÁÍÙ fiÙÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·fiÛßÂÛ˘ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ßϿߘ. ∞¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ˘. ∞ÔʇÁÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ·ÈÛı¿ÓÂÛÙ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ηٿÏÏËϘ ÁÓÒÛÂȘ! ¶ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù›Ó·ÁÌ· Î·È Ò˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ·ÔʇÁÂÙÂ. ˙Ò· ‹ ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ¤¯ÂÙ ¿Óˆ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·. ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ¤¯ÂÙ ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi Û·˜. 3 ∂ϤÁÍÙ fiÙÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Áη˙ÈÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηϿ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ßϿߘ. ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ∂Ó¤ÚÁÂȘ ·ÔÊ˘Á‹˜ ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηϤÛÂÙ ßÔ‹ıÂÈ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. 6 ¶ÚÔÙÔ‡ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ. 9 ∂ϤÁÍÙ fiÙÈ Ë ·Ú¿ÁË Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ßÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ßϿߘ. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó ›ÛÙ ·ÚÈÛÙÂÚfi¯ÂÈÚ·˜ ‹ ‰ÂÍÈfi¯ÂÈÚ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Ï·ß‹.∆∂áπ∫∏ ∂ƒ°∞™π∞™ ¶ÚÈÓ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË: (33) 1 ∂ϤÁÍÙ fiÙÈ ÙÔ ·Ï˘ÛfiÊÚÂÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηϿ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ßϿߘ. 5 ¶ÚÔÛ¤ÍÙ Ôχ fiÙ·Ó ÎfißÂÙ ‰¤Ó‰ÚÔ Ô˘ Â›Ó·È ÙÂÓو̤ÓÔ. ¢Â›ÍÙ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ ·Ó Ë ÂÚÁ·Û›· Á›ÓÂÙ·È Û ηÙËÊÔÚÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜. ¶ƒ√™√Ã∏! ∂Ê·ÚÌfiÛÙ ߤ߷ȷ ÙȘ ·Ú·¿Óˆ Û˘ÌßÔ˘Ï¤˜. MÂٷʤÚÂÙ ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Î·È ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ÛÙÚ·Ì̤ӷ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ. 10 ∂ϤÁÍÙ ÙÔ Ù¤Óو̷ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜. 4 2008-08-08 . MËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙȘ ¯ÂÈÚÔϷߤ˜! µ·ÛÈÎÔ› ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ 1 ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙÔÓ ÂÚ›Á˘Úfi Û·˜: • °È· Ó· ßÂ߷Ȉı›Ù fiÙÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. µÏ. ·ÏÏ¿ ÌÂÚÈο Â›Ó·È ·ÛÙÚ·È·›· Î·È Ôχ ß›·È·. MÈÎÚ¿ ÎÏ·‰È¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ Îfi„ÈÌÔ ÌÔÚ› Ó· Ì·ÁÎÒÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ï˘Û›‰·. Ûß‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· Ì ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ. 7 ŸÙ·Ó ·ÎÔ˘Ì¿Ù ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜.

ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÌÔ¯Ïfi ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙËÓ ÙÔÌ‹ Î·È Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ. √ÓÔ̷ۛ˜ ∫Ô‹ = °ÂÓÈ΋ ÔÓÔÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ Îfi„ÈÌÔ Í‡ÏÔ˘. M ÙÔ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÂÙ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· Ì·ÁÎÒÛÂÈ Ë ·Ï˘Û›‰· ™∏M∞¡∆π∫√! ∞Ó Ë ·Ï˘Û›‰· Ì·ÁÎÒÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÔÌ‹: Ûß‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·! MËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ÙËÓ ÍÂÌ·ÁÎÒÛÂÙ ÙÚ·ßÒÓÙ·˜ ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ. ÚÔ˜ ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹. ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÔß·Ú‹ ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·). 9 ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÎÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ٷ ÎÔÌ̤ӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ·ÛÊ·Ï‹ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ Ô˘ ßÚ›ÛÎÂÙ·È ÂΛ ÎÔÓÙ¿ ‹ οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È Ó· ÚÔÎÏËı› Ù›Ó·ÁÌ·.∆Ô ÚÈfiÓÈÛÌ· Ì ÙÚ¿ßËÁÌ· Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÁÂÓÈο ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ηχÙÂÚÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ˘ Î·È ÂȉÈο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô‰ËÁÔ‡ fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı› ¤Ó· Ù›Ó·ÁÌ·. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·ÁÎÒÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ï˘Û›‰· Î·È Ó· ÙÈÓ·¯ÙÔ‡Ó ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Û·˜. 4 À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜? 5 MÔÚ› Ë ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È Ù˘ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ Û·˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·? ∏ ·Ï˘Û›‰· ÌÔÚ› Ó· Ì·ÁÎÒÛÂÈ Î·È ÙÔ Í‡ÏÔ ÌÔÚ› Ó· Ù۷ΛÛÂÈ ÁÈ· ‰˘Ô ÏfiÁÔ˘˜: ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ò˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Í‡ÏÔ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Îfi„ÈÌfi ÙÔ˘ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ù¤Óو̷ Ô˘ ¤¯ÂÈ. ÌÔÚ› Ó· ·ÈÊÓȉȷÛÙ›ÙÂ Î·È Ó· ¯¿ÛÂÙ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡. ‰ËÏ. ÙfiÛÔ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ fiÛÔ Î·È Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜. ¡· ÂϤÁ¯ÂÙ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. 4 2008-08-08 Greek – 171 . 4 ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÚÈÔÓ›˙ÂÙ Ì ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ „ËÏfiÙÂÚ· ·’ ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ Û·˜ Î·È ·ÔʇÁÂÙ ӷ ÚÈÔÓ›˙ÂÙ Ì ÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. (35) 6 ¶ÚÈÔÓ›˙ÂÙ Ì ˘„ËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÛÙ¤ÎÂÛÙ ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚ›Ù ӷ ÛÎÔÓÙ¿„ÂÙ ‹ Ó· ¯¿ÛÂÙ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜. ∞Ó Î·È Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÔÙÂÏ› ΛӉ˘ÓÔ. ¡· ÚÈÔÓ›˙ÂÙ ÌfiÓÔ ¤Ó·Ó ÎÔÚÌfi ‹ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙËÓ ÊÔÚ¿. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÚÈÔÓ›ÛÂÙ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Ì ¤Ó· ¯¤ÚÈ! (34) 5 °È· Ó· ¤¯ÂÙ Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÛÙ¤ÎÂÛÙ ÛÙ·ıÂÚ¿. ŒÓ· ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ ‰ÂÓ ÂϤÁ¯ÂÙ·È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ¤Ó· ÌfiÓÔ ¯¤ÚÈ. 2 ∆Ô ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ ÎfißÂÙ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ù۷ΛÛÂÈ. Ì ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Û ÊÔ˘Ï ÛÙÚÔʤ˜. ∏ ·Ï˘Û›‰· ÛÚÒ¯ÓÂÈ ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ. fiÙ·Ó ÚÈÔÓ›˙ÂÙ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·fi οو ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ. ∏ ÎÔ‹ ·fi οو ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜. 8 ∞Ó Ô ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÎfiÓÙÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘Óo˜ ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ Ó· ÔÈÛıÔ‰ÚÔÌ‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÒÛÙ ÌfiÓÔ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ó· ßÚ›ÛÎÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Î·È Ó· ÚÔÎÏËı› ¤ÙÛÈ Ù›Ó·ÁÌ· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ ÙÚ·ßÈ¤Ù·È ÚÔ˜ ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Î·È ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ÛÙÔ ÎÔÚÌfi ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹. ™Â ·ÏÏ·Á‹ Ô‰ËÁÔ‡ Î·È ·Ï˘Û›‰·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ Û·˜ Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘ÌÂ. ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È Ì ٷ ‰˘fi Û·˜ ¯¤ÚÈ·. °ÂÓÈο • ¶ÚÈÔÓ›˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ Ì ÊÔ˘Ï Áο˙È! • ∞Ê‹ÓÂÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÛÙÔ ÚÂÏ·ÓÙ› ÌÂÙ¿ ·fi οı ÚÈÔÓÈ¿ (ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· Ì Ï‹ÚÂȘ ÛÙÚÔʤ˜ ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô. ∫Ï¿‰ÂÌ· = ∫fi„ÈÌÔ ÎÏ·‰ÈÒÓ ·fi ÂṲ̂ÓÔ ‰¤ÓÙÚÔ. 5451676-47 Rev. ∞˘Ùfi˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÚÈfiÓÈÛÌ· Ì ÛÚÒÍÈÌÔ ·Ï˘Û›‰·˜. ∞Ó ÙÔ Î¿ÓÂÙ ÌÔÚ› Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ›Ù ·fi ÙËÓ ·Ï˘Û›‰·. • √Ù·Ó ÎfißÂÙ ·fi ¿Óˆ ÚÔ˜ Ù· οو = Ë ·Ï˘Û›‰· ”ÙÚ·ß¿ÂÈ”. ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ∂Ó¤ÚÁÂȘ ·ÔÊ˘Á‹˜ ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜. µ·ÛÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ! ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ¤Ó· ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ì ¤Ó· ÌfiÓÔ ¯¤ÚÈ. (36) √Ù·Ó ÚÈÔÓ›˙ÂÙ Ì ÙËÓ Î¿Ùˆ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜. 7 ¡· ›ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› fiÙ·Ó ÚÈÔÓ›˙ÂÙ Ì ÙËÓ ¿Óˆ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛÔ¯‹˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ Ù˘¯·›· Û οÔÈÔ ÎÏ·‰›. ∆Û¿ÎÈÛÌ· = √Ù·Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û¿˙ÂÈ ÚÈÓ ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ ÙËÓ ÚÈÔÓÈ¿. µÏ. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÚÈÔÓ›˙ÂÙ ÛÙÔÈß·Á̤ÓÔ˘˜ ÎÔÚÌÔ‡˜ ‹ ÎÏ·‰È¿ ¯ˆÚ›˜ ÚÒÙ· Ó· Ù· ¤¯Â٠ͯˆÚ›ÛÂÈ. Û ‰¤ÓÙÚÔ ‹ Û ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ÙÔ ‰¿Â‰Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi. • √Ù·Ó ÎfißÂÙ ·fi οو ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ = Ë ·Ï˘Û›‰· ”ÛÚÒ¯ÓÂÈ”. ·Ó ÍÂÌ·ÁÎÒÛÂÈ Í·ÊÓÈο. °È· οı ÎÔ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÓÙ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÙÂ: 1 √ ÎÔÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·ÁÎÒÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÈÔÓÔÙÔÌ‹. MÈ· ÚÈÔÓÈ¿ ·fi ¿Óˆ Î·È ÌÈ· ·fi οو. ‰ËÏ·‰‹ ¯ˆÚ›˜ ηıfiÏÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹. ‰ËÏ. ∞Ó Ì·ÁÎÒÛÂÈ Ë ·Ï˘Û›‰· ÌÔÚ› ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ Ó· ÂÙ·¯Ù› ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ Î·È ¿Óˆ Û·˜. ∞Ó Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ÎfißÂÙÂ Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿ Î·È ÂÏ·ÊÚÈ¿. ‰ËÏ. µÏ. 3 ∏ ·Ï˘Û›‰· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ‹ ¿ÏÏÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·Ù¿ ÙÔ ÚÈfiÓÈÛÌ· ‹ ÌÂÙ¿ ·’ ·˘Ùfi. ¡· Îڷٿ٠¿ÓÙÔÙ ÙȘ ¯ÂÈÚÔϷߤ˜. Ô ÙÚfiÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÚÈfiÓÈÛÌ· Ì ÙÚ¿ßËÁÌ· Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜. ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙ· ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ∫ÔÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Î·È ∆¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·.∆∂áπ∫∏ ∂ƒ°∞™π∞™ 3 ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ·fi Ù›Ó·ÁÌ· Û˘Ìß·›ÓÔ˘Ó Û Îfi„ÈÌÔ ÎÏ·‰ÈÒÓ. ÎfißÔÓÙ·˜ ·fi ¿Óˆ ÚÔ˜ Ù· οو ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. √È ·ÓÂÈı‡ÌËÙ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ·Ó Ë ÎÔ‹ Á›ÓÂÙ·È Û ‰‡Ô ÛÙ¿‰È·. ¶ÔÙ¤ Ó· ÌËÓ ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ·ÓÂß·Ṳ̂ÓÔ˜ Û ÛοϷ.

√ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ì·ÁÎÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ‹ Ù۷ΛÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi˜. ™∏M∞¡∆π∫√! ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÎÔ‹˜. (38) ∫·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÒÛ˘ √ ÛÙfi¯Ô˜ Ì ÙÔ Ú›ÍÈÌÔ ‰¤ÓÙÚÔ˘ Â›Ó·È Ó· ¤ÛÂÈ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÎÏ¿‰ÂÌ· Î·È ÙÔ Îfi„ÈÌÔ ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡ Ó· Á›ÓÂÈ fiÛÔ ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Á›ÓÂÙ·È. ·ÏÏ¿ Ó· ›ÛÙ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ı· È·ÛÙ› Ë ·Ï˘Û›‰·. • ∂ϤÁÍÙ ÁÈ· ÊıÔÚ¤˜ ‹ Û·›Ï· ÛÙÔÓ ÎÔÚÌfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÔ˘Ó ÈÔ Èı·Ó‹ ÌÈ· ÙÒÛË ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ ÚÈÓ Ó· ÙÔ ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ. ∆Ș Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ Ô˘ ¤ÂÛ ·ÓÙÈηÓÔÓÈο. ‰ÚfiÌÔÈ Î·È ÎÙ›ÚÈ·. (37) ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· (ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÛÙÚ·Ê› Ô ÎÔÚÌfi˜. Ó· ·Ê·ÈÚÂı› ·fi ÙË ÛÙԛ߷. À¿Ú¯ÂÈ fï˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÙ Ì ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ÙÔ ¯ÒÌ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÎÔ‹˜. Î·È ·˘Í¿ÓÂÙ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi Ï¿ıÔ˜. 172 – Greek 5451676-47 Rev. £¤ÏÂÙ ӷ ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ›Ù ӷ ÛÙ¤ÎÂÛÙÂ Î·È Ó· ÎÈÓ›ÛÙ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ı· Ú¤ÂÈ Ô Î¿ı ÎÔÚÌfi˜ Ô˘ ÛΤÊÙÂÛÙ ӷ Îfi„ÂÙÂ. µÂ߷Ȉı›Ù fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ßÚ›ÛÎÂÙ·È Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ”˙ÒÓË ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘” ÚÈÓ ‹ ηٿ ÙÔ Ú›ÍÈÌÔ. Ù· ÚÔÛٷ٢ÙÈο ·ÎÔ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÛËÎÒÓÔÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÎÔ‹ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÔÈ ‹¯ÔÈ Î·È Ù· ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈο Û‹Ì·Ù·. √ ÎÔÚÌfi˜ ßÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ∆ÂÏÂÈÒÛÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈÛÌ· ·fi ¿Óˆ ̤¯ÚÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÙÔ̤˜. ∫Ï¿‰ÂÌ· ∫·Ù¿ ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ· ¯ÔÓÙÚÒÓ ÎÏ·‰ÈÒÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·ÓfiÓ˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹. ∂Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜.5 Ùo˘Ï¿¯ÈÛÙoÓ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘. Î·È ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ¯¿ÛÂÙ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· fiÙ·Ó ‰Ô˘Ï‡ÂÙÂ. ∂›Ó·È Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ¤Ó· ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ ‰¤ÓÙÚÔ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ∫fißÂÙ ٷ ‰‡ÛÎÔÏ· ÎÏ·‰È¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ì ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ ‹ Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ó· ÙÔ Ú›ÍÂÙ Û ¿ÏÏË Î·Ù‡ı˘ÓÛË. MÂÁ¿ÏÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ù۷ΛÛÌ·ÙÔ˜. MÂÁ¿ÏÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ì·ÁÎÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜. ∂Ó·˜ ¿ÂÈÚÔ˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ú›¯ÓÂÈ ‰¤ÓÙÚ·. 4 2008-08-08 . ÂÎÙÈÌ‹ÛÙ Ò˜ ı· ¤ÂÊÙ ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ ·Ó ¤ÂÊÙ ÌfiÓÔ ÙÔ˘.¯.) ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈÛÌ· ÛÙ· 2/3. ! ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ÚÈÔÓ›ÛÂÙ ÛÙÔÈß·Á̤ÓÔ˘˜ ÎÔÚÌÔ‡˜ ‹ fiÙ·Ó ßÚ›ÛÎÔÓÙ·È ‰›Ï·-‰›Ï·. ∫fi„Ù ·fi ¿Óˆ ÚÔ˜ Ù· οو Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ∞ÊÔ‡ ¿ÚÂÙ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Û·˜ ÁÈ· ÙÔ Ô‡ ı¤ÏÂÙ ӷ ¤ÛÂÈ ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ. ∆¤ÙÔÈÔÈ ÙÚfiÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ‰Ú·ÛÙÈο ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ηٷϋÍÂÈ Û ÛÔß·Úfi ‹ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi. ∫Ô‹ ∆¯ÓÈ΋ ÎÔ‹˜ ‰¤ÓÙÚˆÓ ™∏M∞¡∆π∫√! ∞·ÈÙÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· Ó· Ú›ÍÂÙ ۈÛÙ¿ ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ. ËÏÂÎÙÚÔÊfiÚ· ηÏ҉ȷ. Ô˘ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÒÛ˘. ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∞Ê‹ÓˆÓÙ¿˜ Ù· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞ÊÔ‡ οÓÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ›ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ·Ê‹ÛÂÙ ӷ ¤ÛÂÈ ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ fiˆ˜ ı· ¤ÂÊÙ ÌfiÓÔ ÙÔ˘. 1/3 Ù˘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡). ∆ÂÏÂÈÒÛÙ ÎfißÔÓÙ·˜ ·fi οو ̤¯ÚÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÙÔ̤˜. ∞˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ó· ·ÔʇÁÂÙÂ Â›Ó·È Ó· ¤ÛÂÈ ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ ¿Óˆ Û ¿ÏÏÔ. √ ÎÔÚÌfi˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ. ∞ÔʇÁÂÙ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Â›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ¤¯ÂÙ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÂÌÂÈÚ›·! ∞fiÛÙ·ÛË ·ÛÊ·Ï›·˜ ∏ ·fiÛÙ·ÛË ·ÛÊ·Ï›·˜ ÌÂٷ͇ ‰¤ÓÙÚÔ˘ Ô˘ ı· ÎÔ› Î·È ÏËÛȤÛÙÂÚÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ÂÚÁ·Û›·˜ ¿ÏψÓ.∆∂áπ∫∏ ∂ƒ°∞™π∞™ √È ·ÎfiÏÔ˘ı˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ıˆÚËÙÈο Ò˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ ÙȘ ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Û˘ÌßÔ‡Ó Û ¤Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ˘. Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÛ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· Û·˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÎÔ‹˜. Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È 2. √È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Â›Ó·È: • ∫Ï›ÛË • ∫·Ì‡ÏˆÛË • ∫·Ù‡ı˘ÓÛË ·¤Ú· • ¶Ô‡ Â›Ó·È Ì·˙Â̤ӷ ÔÏÏ¿ ÎÏ·‰È¿ • ¶Èı·Ófi ß¿ÚÔ˜ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ¿Óˆ ÛÙ· ÎÏ·‰È¿ • ∂Ìfi‰È· ÂÓÙfi˜ Ù˘ ·ÎÙ›Ó·˜ ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘: . ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ÎÔÚÌfi Î·È Îfi„Ù ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 1/3 ·fi ¿Óˆ. ∞Ú¯›ÛÙ ӷ ÎfißÂÙ ·fi ¿Óˆ (ÂÚ. ¿ÏÏ· ‰¤ÓÙÚ·. ∞Ó ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÛÙԛ߷ ÎÔÚÌÒÓ. ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÊÔ˘Ï Áο˙È. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ٷ ÎÔÌ̤ӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜. 1/3 Ù˘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘). Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Û ߿ÛË Î·È Ó· ÎÔ› ͯˆÚÈÛÙ¿. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÙ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÎÔ‹˜. ∞Ú¯›ÛÙ ӷ ÎfißÂÙ ·fi οو (ÂÚ. Â›Ó·È Ó· ÂϤÁÍÂÙ ·Ó ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ ¤¯ÂÈ Û·Ṳ̂ӷ ‹ ”ÓÂÎÚ¿” ÎÏ·‰È¿. √ ÎÔÚÌfi˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙ· ‰˘Ô ¿ÎÚ· ÙÔ˘.

ÎÏ·‰È¿. ∏ ÈÔ Û›ÁÔ˘ÚË Ì¤ıÔ‰Ô˜ Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ߛÓÙÛÈ. ∞Ú¯›ÛÙ ÙËÓ ÙÔÌ‹ ÙÒÛ˘ ÂÚ. ¶ÚÈÔÓ›ÛÙ ÙfiÛÔ ß·ıÈ¿ Î·È Ì fiÛ˜ ÚÈÔÓȤ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÏ¢ıÂÚˆı› ÙÔ Ù¤Óو̷ ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡/ÎÏ·‰ÈÔ‡ Î·È Ô ÎÔÚÌfi˜/ÙÔ ÎÏ·‰› Ó· Û¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ì¤ÁÈÛÙÔ˘ ÙÂÓÙÒÌ·ÙÔ˜. (43) ¢ÂÓ ¤¯ÂÙÂ Î·Ó¤Ó·Ó ¤ÏÂÁ¯Ô ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ÙÒÛ˘ Â¿Ó Ë ÏˆÚ›‰· Â›Ó·È Ôχ ÏÂÙ‹ ‹ ·Ó‡·ÚÎÙË ‹ ÔÈ ÙÔ̤˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ Î·È ÙÒÛ˘ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤Ó˜ Ï¿ıÔ˜. ¢ÒÛÙ ÊÔ˘Ï Áο˙È Î·È ÚÈÔÓ›ÛÙ Ì ·ÚÁ‹ ΛÓËÛË. οÓÙ ‰‡Ô ‹ ÙÚ›˜ ÙÔ̤˜ Ì 3 ÂηÙÔÛÙ¿ ÎÂÓfi Î·È 3-5 ÂηÙÔÛÙ¿ ß¿ıÔ˜. ÒÛÙ ӷ ¤¯ÂÙ ¤Ó·Ó ‰È¿‰ÚÔÌÔ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ó· ÙÚ·ß˯Ù›Ù ηıÒ˜ ¤ÊÙÂÈ ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ. µ¿ÏÙ ÌÈ· ÛÊ‹Ó· ‹ ÌÈ· Ì¿Ú· ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÛÙËÓ ÙÔÌ‹ ÙÒÛ˘ ÌfiÏȘ ÚÈÔÓ›ÛÂÙ ÛÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ß¿ıÔ˜. µÏ¤ ԉËÁ›Â˜ οو ·fi ÙËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï›‰· ∆¯ÓÈο ÛÙÔȯ›· fiÛÔ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ Ï¿Ì·˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓfi Û·˜. ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¤Û·˙ ÌfiÓÔ ÙÔ˘. 4 2008-08-08 Greek – 173 . ¶ÚÈÔÓ›ÛÙ ηÙfiÈÓ ·ÚfiÌÔÈ· ÙËÓ Î¿Ùˆ ÙÔÌ‹. (40) ∏ ÙÔÌ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ß¿ıÔ˜ 1/4 Ù˘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡ Î·È Ë ÁˆÓ›· ¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ ÙÔÌ‹˜ Ó· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 45°. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÌÈ·˜ Ï¿Ì·˜ Ì ̋ÎÔ˜ Ô˘ Ó· ˘ÂÚß·›ÓÂÈ ÙË ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÎÔÚÌÔ‡ ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ Îfi„ÂÙ ÙÔ ÂṲ̂ÓÔ ‰¤ÓÙÚÔ. ∆Ô̤˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ °È· Ó· οÓÂÙ ÙȘ ÙÔ̤˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ·Ú¯›˙ÂÙ Ì ÙËÓ ¿Óˆ ÙÔÌ‹.∆∂áπ∫∏ ∂ƒ°∞™π∞™ ∫Ï¿‰ÂÌ· ¯·ÌËÏÒÓ ÎÏ·‰ÈÒÓ Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ‰È·‰ÚfiÌÔ˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ •ÂÎÏ·Ú›ÛÙ ÙÔÓ ÎÔÚÌfi ˆ˜ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Ò̈Ó. (42) ∏ ÙÔÌ‹ ÙÒÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔÌ‹˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ÒÛÙÂ Ë ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÁÚ·ÌÌÒÓ Ó· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔ fiÛÔ ÙÔ 1/10 Ù˘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 5451676-47 Rev. ¶ÚÒÙ· οÓÂÙ ÙȘ ÙÔ̤˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¿Óˆ ÙÔÌ‹ Î·È ÙËÓ Î¿Ùˆ ÙÔÌ‹ Î·È ·ÔÙÂÏÂÈÒÓÂÙ Ì ÙËÓ ÙÔÌ‹ ÙÒÛ˘. ∫·ı·Ú›ÛÙ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ·Ú·Ê˘¿‰Â˜. √ ‰È¿‰ÚÔÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηχÙÂÈ ÂÚ› ÙȘ 135° ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ fiÙÈ ı· ¤ÛÂÈ ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ. Ï·ÎÎԇߘ ÎÏ). ªËÓ ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ÔÙ¤ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂÈΛӉ˘Ó˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÚÈÁÌ¤ÓˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ÔÓÙˆÙfi ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (·Ó ¤¯ÂÈ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·) ›Ûˆ ·fi ÙË ÏˆÚ›‰· ·Ó·ÙÚÔ‹˜. M’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÙ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ¤ÚıÂÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÚfiÎÏËÛ˘ ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ. °ÂÓÈο ÈÛ¯‡ÂÈ: ¶¿ÚÙ ٤ÙÔÈ· ı¤ÛË. • MÔÓÙ·ÚÈṲ̂ÓÔ Û ÙÚ·ÎÙ¤Ú • ºÔÚËÙfi ¶ÚÈfiÓÈÛÌ· ÙÂÓÙˆÌ¤ÓˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ Î·È ÎÏ·‰ÈÒÓ ¶ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜: ÀÔÏÔÁ›ÛÙ ÚÔ˜ ÔÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË ı· ÎÈÓËı› ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ ‹ ÙÔ ÎÏ·‰› Â¿Ó ÂÏ¢ıÂÚˆı› Î·È Ô‡ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Û·Û›Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘ (‰ËÏ. ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÙ ӷ ¯Ù˘Ëı›Ù ·fi ÙÔÓ ÎÔÚÌfi/ÎÏ·‰› fiÙ·Ó ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È ÙÔ Ù¤Óو̷. ∏ ·Ó·ÙÚÔ‹ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÚÂȘ ÚÈÔÓÔÙÔ̤˜. ∞Ó Á›ÓÔ˘Ó ÛˆÛÙ¿ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÚÈÔÓÔÙÔ̤˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂϤÁÍÂÙ Ì ·ÚÎÂÙ‹ ·ÎÚ›ßÂÈ· ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÒÛ˘. Á‡Úˆ ·’ ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Î·È ÚÔÛ¤ÍÙ ٷ ÂӉ¯fiÌÂÓ· ÂÌfi‰È· (¤ÙÚ˜. ÒÛÙ ÙÔ Ú›ÍÈÌÔ Î·È Ë Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÎÔ‹˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ”·Ï‹ ÙÔÌ‹”. À¿Ú¯Ô˘Ó ̤ıÔ‰ÔÈ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ‰¤ÓÙÚˆÓ Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ô‰ËÁÔ‡. MËÓ ÚÈÔÓ›˙ÂÙ ÔÙ¤ ¤Ú· ÁÈ· ¤Ú· ÎÔÚÌfi ‹ ÎÏ·‰› Ô˘ Â›Ó·È ÙÂÓو̤ÓÔ! ∞Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÚÈÔÓ›ÛÂÙ ¤Ú· ˆ˜ ¤Ú· ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ/ÎÏ·‰›. (41) ∆ÔÌ‹ ÙÒÛ˘ ∞˘Ù‹ Ë ÙÔÌ‹ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ôχو˜ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·. 3-5 cm (1. ∆Ô ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÔÌÒÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔÌ‹˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘. ∏ ÁÚ·ÌÌ‹ ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÎÚÈßÒ˜ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÔÚı‹ ÁˆÓ›· (90°) ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÒÛ˘. ı¿ÌÓÔ˘˜ ÎÏ. ™Â ÂÚ›ÏÔΘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚÔ Ó· ·Ê‹ÛÂÙ ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ß›ÓÙÛÈ. ¶ÚÔÛ¤¯ÂÙÂ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ì‹ˆ˜ Ùo ‰¤ÓÙÚÔ ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜ ·ÓÙ›ıÂÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·’ ·˘Ù‹Ó Ô˘ ‰È·Ï¤Í·ÙÂ. (39) 1 ∑ÒÓË ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ 2 √‰fi˜ ‰È·Ê˘Á‹˜ 3 ∫·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÒÛ˘ ∞Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡. Ë ÔÔ›· Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ·ÎÚÈßÒ˜ ÂΛ Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ¿Óˆ ÙÔÌ‹. √Ù·Ó ÔÈ ÙÔ̤˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ Î·È ÙÒÛ˘ Â›Ó·È ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜. ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Á¤ÚÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ‹ ÙÔ ßÔËı¿Ù Ì ÙË ÛÊ‹Ó· ‹ ÙË Ì¿Ú· ·Ó·ÙÚÔ‹˜.5-2 ›ÓÙÛ˜) ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ Â›Â‰Ô Ù˘ οو ÙÔÌ‹˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘. ™Ù·ı›Ù ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ Ó·È ÚÈÔÓ›ÛÙ Ì ÙËÓ Î¿Ùˆ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜. ·Ó χÁÈ˙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ). ∏ ψڛ‰· ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó ÛÊ‹Ó· Î·È ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÒÛ˘. ∂›Ó·È ÈÔ ·ÛʷϤ˜ Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÙ ·fi ¿Óˆ ÚÔ˜ Ù· οو Î·È Ó· ·ÚÂÌß¿ÏÂÙ·È Ô ÎÔÚÌfi˜ ÌÂٷ͇ ÂÛ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡. ™Ù·ı›Ù ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ Î·È ÚÈÔÓ›ÛÙ ÚÔ˜ Ù· οو ÏÔÍ¿. ! ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ™˘ÌßÔ˘Ï‡ԢÌ fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ó· ÌËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó Ú›ÍÈÌÔ ‰¤Ó‰ÚˆÓ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÌÂÙÚÔ ·fi ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÙÔ˘˜! ∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ‰¤ÓÙÚÔ˘ Ô˘ ¤ÂÛ ·ÓÙÈηÓÔÓÈο ∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ”·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘” ∂›Ó·È Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ¤Ó· ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ ‰¤ÓÙÚÔ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÔÊ·Û›ÛÙ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ·ÛʷϤÛÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÙ ÙÔ Ù¤Óو̷ Î·È ·Ó ÂÛ›˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÙ ·ÛÊ·ÏÒ˜. ∫¿ÓÙ ÌÈ· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙÔ̤˜ ¿Óˆ ‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ì¤ÁÈÛÙÔ˘ ÙÂÓÙÒÌ·ÙÔ˜. ∆Ô ¿ÎÔÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÏˆÚ›‰· ·Ó·ÙÚÔ‹˜.

ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Î·È ÙËÓ ·Ï˘Û›‰·. ªÔÚ› Ó· ÙÈÓ·¯ÙÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Û·˜ Î·È Ó· Û·˜ οÓÔ˘Ó Ó· ¯¿ÛÂÙ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›·. ∂Ó¤ÚÁÂȘ ÚfiÏ˄˘ ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ! ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ∆· ÙÈÓ¿ÁÌ·Ù· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Í·ÊÓÈο Î·È ß›·È·. ·ÎfiÌË Î·È ı·Ó·ÙËÊfiÚ·. ∫ÔÌÌ¿ÙÈ·ÛÌ· ÎÔÚÌÔ‡ µÏ. √Ù·Ó ÎÈÓÂ›Ù·È Ë ·Ï˘Û›‰· Î·È ¯Ù˘‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÂÈ ÛÔß·Ú¿.∆∂áπ∫∏ ∂ƒ°∞™π∞™ ™˘Ó¯›ÛÙ ӷ ÎfißÂÙ ÈÔ ß·ıÈ¿ ̤¯ÚÈ Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚˆı› ‹ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÙÔ ‰¤ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘/ÎÏ·‰ÈÔ‡. øÛÙfiÛÔ Û˘Ìß·›ÓÔ˘Ó ÙÈÓ¿ÁÌ·Ù· Î·È ÚÔ˜ ¿ÏϘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ. ∂ÚÁ¿˙ÂÛÙ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡. ¡· ·ÏÏ¿˙ÂÙ ı¤ÛË ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ¤¯ÂÙ ÙÔÓ ÎÔÚÌfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ Î·È Û ÂÛ¿˜. ∂›Ó·È ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ ÙÈ ÚÔηÏ› Ù· ÙÈÓ¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Î·È Ò˜ ÌÔÚ›Ù ӷ Ù· ·ÔʇÁÂÙ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÛˆÛÙ‹ Ù¯ÓÈ΋ ÂÚÁ·Û›·˜. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. 174 – Greek 5451676-47 Rev. ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ µ·ÛÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. Ë ÏÂÁfiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ ÚfiÎÏËÛ˘ ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. 4 2008-08-08 . ∆È Â›Ó·È Ù›Ó·ÁÌ·? ∆›Ó·ÁÌ· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· Í·ÊÓÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ Î·È Ô Ô‰ËÁfi˜ ·Ó·Ë‰Ô‡Ó ·fi ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ηٷϋÍÂÈ Û ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi. (45) ∫Ï¿‰ÂÌ· ! ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ì ÎψÙÛ‹Ì·Ù· Û˘Ìß·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÍÂÎÏ¿ÚÈÛÌ·. ÚÔ˜ ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹. ∞Ó Á›ÓÂÙ·È. Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Úı Û Â·Ê‹ ÙÔ ¿Óˆ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. ¡· ›ÛÙ Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Î·È Ó· ·ÔʇÁÂÙ ӷ ʤÚÓÂÙ Û Â·Ê‹ ÙË Ì‡ÙË Ù˘ Ï¿Ì·˜ Ì ÙÔ ÎÔÚÌfi. µÂ߷Ȉı›Ù fiÙÈ ÌÔÚ›Ù ӷ ÛÙ¤ÎÂÛÙÂ Î·È Ó· ÎÈÓ›ÛÙ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∆›Ó·ÁÌ· ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı› ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì οÔÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ.ÎÏ·‰› ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÏÂ˘Ú¿ ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ ·ÂÏ¢ıÂÚˆı› Ë ¤ÓÙ·Û‹ ÙÔ˘. ¡· ›ÛÙ Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Ì ÎÏ·‰È¿ Ô˘ Â›Ó·È ÙÂÓو̤ӷ. Ì ¿ÏÏ· ÎÏ·‰È¿ ‹ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÙÈÓ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ Î·È Ô Ô‰ËÁfi˜ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Î·È ›Ûˆ. (44) ∆Ô Ù›Ó·ÁÌ· Û˘Ìß·›ÓÂÈ ¿ÓÙÔÙ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡. ·Ê‹ÓÂÙ ÙÔ ß¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ó· ·ÎÔ˘Ì¿ÂÈ ÛÙÔÓ ÎÔÚÌfi. ÁÈ· ηχÙÂÚÔ ¤ÏÂÁ¯Ô. ∫ڷٿ٠ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÏËÛȤÛÙÂÚ· ÛÙÔ ÛÒÌ· Û·˜. ªËÓ Î¿ÓÂÙ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Ï¿Ì·˜ Ô˘ ÚÔηÏ› ΛӉ˘ÓÔ ÎψÙÛ‹Ì·ÙÔ˜. MÔÚ› Ó· ÙÈÓ¿ÍÔ˘Ó ¿Óˆ Û·˜ ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ. ∫fi„Ù ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ.

Ì ·ÚÎÂÙfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ¤ˆ˜ ÙȘ ÛÙÚÔʤ˜ Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó Û ΛÓËÛË ÙËÓ ·Ï˘Û›‰·. √ÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÂÎÙfi˜ ·˘Ù‹˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ·˘Ùfi. ÚÂÙÛ›ÓÈ Î·È ¿ÏϘ ßÚˆÌȤ˜. ¢Â›Ù ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ∂ÎΛÓËÛË Î·È ™Ù·Ì¿ÙËÌ·. Ì ·ÓÙ›¯ÂÈÚ˜ Î·È ‰¿¯Ù˘Ï· ÎÏÂÈÛÙ¿ ¿Óˆ ÛÙȘ ¯ÂÈÚÔϷߤ˜. ™ß‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Î·È ßÁ¿ÏÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·Ó¿ÊÏÂ͢ ÙÔ˘ ÌÔ˘˙› ÚÈÓ ·fi οı ۤÚßȘ ‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ƒ‡ıÌÈÛË Î·ÚÌÈÚ·Ù¤Ú ∆Ô ÚÔ˚fiÓ Husqvarna Ô˘ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Î·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÚԉȷÁڷʤ˜ Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ßÏ·ßÂÚÒÓ Î·˘Û·ÂÚ›ˆÓ. Ì ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Ì¤¯ÚÈ Ó’ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Ë ·Ï˘Û›‰·.6 mm ÛÙÔ ÈÔ Êı·Ṳ́ÓÔ Ì¤ÚÔ˜. ∏ ·Ï˘Û›‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÂÓ¿ÚÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜. ∞Ï˘ÛfiÊÚÂÓÔ Ì ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÂÁ¯Ô˜ ÊıÔÚ¿˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÊÚ¤ÓÔ˘ ∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ ·Ï˘ÛfiÊÚÂÓÔ Î·È ÙÔ Ù·ÌÔ‡ÚÔ Û‡ÌÏÂ͢ ·fi ÚÈÔÓ›‰È·. ¯. ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô (·ÓÙÈÚÔÛˆ›·). ∂ÏÂÁ¯Ô˜. ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Áη˙ÈÔ‡ • µÂ߷Ȉı›Ù fiÙÈ ÙÔ Áο˙È Â›Ó·È ÎÏÂȉˆÌ¤ÓÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÂÏ·ÓÙ›. MËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ÙËÓ ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹. ∏ ·Ï˘Û›‰· Ó· ÌËÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ¯ÒÌ· ‹ ¿ÏÏÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ¢ÒÛÙ ÊÔ˘Ï Áο˙È Î·È ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ·Ï˘ÛfiÊÚÂÓÔ ÛÙÚ›ßÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ηÚfi ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ! ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ∞Ó ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÙ ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÂÏ·ÓÙ› ÒÛÙ ӷ ¤¯ÂÙ ·Î›ÓËÙË ·Ï˘Û›‰·. 5451676-47 Rev. ∫ڷٿ٠ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ ÛÙ·ıÂÚ¿. ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ∆¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·. 4 2008-08-08 Greek – 175 . Û·˜ Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÂÈÛ΢‹˜ Û·˜. (46) ∂ϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο fiÙÈ ÙÔ ¿¯Ô˜ Ù˘ ÊÚÂÓÔÙ·ÈÓ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 0. ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÎÔ‡ÙÛÔ˘ÚÔ ‹ ¿Óˆ ·fi οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÛÙ·ıÂÚfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ∆ÂÏÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚÂÏ·ÓÙ› ∆ ∏ ÙÂÏÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚÂÏ·ÓÙ› Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ß›‰· ∆. ™˘ÓÈÛÙ. M ÛÙÚ›„ÈÌÔ Ù˘ ß›‰·˜ ∆ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ¤¯ÂÙ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÛÙÚÔʤ˜ ÚÂÏ·ÓÙ›. ∞Ó ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ÂÈ Î¿ÔÈÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂϤÁ¯Ô˘˜. ƒ˘ıÌ›ÛÙ ۈÛÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÌÈÍ‹ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Î·ÚÌ˘Ú·Ù¤Ú ·Ó·ÌÈÁÓ‡ÔÓÙ·È ·¤Ú·˜/η‡ÛÈÌÔ. Ú·Á›ÛÌ·Ù·. º¤ÚÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÚÔ˜ Ù· ÌÚÔ˜ Î·È ›Ûˆ Î·È ßÂ߷Ȉı›Ù fiÙÈ ÎÈÓÂ›Ù·È ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙ·. ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È fiÙÈ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙÂÚˆ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÙÔ˘ Û˘ÌϤÎÙË. • ∏ ß›‰· ∆ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Áη˙ÈÔ‡ ÛÙÔ ÚÂÏ·ÓÙ›. ∞Ê‹ÛÙ ÙË ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ Ó· ¤ÛÂÈ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ß¿ÚÔ˜ ÙÔ˘. ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi‰ÔÛË. Ì ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÎÏÂÈÛÙfi. √È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·ÎÚÈß›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ¤ÌÂÈÚÔ Ù¯ÓÈÎfi. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· • M ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ÙÔ˘ Áη˙ÈÔ‡ ÙÔ Î·ÚÌ˘Ú·Ù¤Ú ÂϤÁ¯ÂÈ ÙȘ ÛÙÚÔʤ˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·.™À¡∆∏ƒ∏™∏ °ÂÓÈο √ ¯Ú‹ÛÙ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ÌfiÓÔ fiÛ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÈÛ΢‹˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘. ÂÏ¿Ù Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û·˜. MË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ ÚÈÓ ÙÔ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ۈÛÙ¿ ‹ ÚÈÓ ÙÔ ÂÈÛ΢¿ÛÂÙÂ. ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ›Ûˆ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔ‡ÙÛÔ˘ÚÔ. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜. Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Û¤ÚßȘ ÙÔ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ˘ ™ËÌ›ˆÛË! √ÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÂÈÛ΢‹ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ··ÈÙ› ÂȉÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. MfiÏȘ Ë ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÔ‡ÙÛÔ˘ÚÔ. M ÛÙÚ›„ÈÌÔ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ¤¯ÂÙ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÛÙÚÔʤ˜ ÚÂÏ·ÓÙ›. ™ˆÛÙ‹ Ú‡ıÌÈÛË ¤¯ÂÙ fiÙ·Ó Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÔÌ·Ï¿ Û fiϘ ÙȘ ı¤ÛÂȘ. µ·ÛÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Î·È ÛÙÚÒÛÈÌÔ ∆Ô Î·ÚÌ˘Ú·Ù¤Ú Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ÛÙË ß·ÛÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ÛÙÚÔʤ˜ ÚÂÏ·ÓÙ›: µÏ. ∞Ó ··ÈÙÂ›Ù·È Ú‡ıÌÈÛË. ∞ÓÔ›ÍÙ (ÍÂßȉÒÛÙ ÚÔ˜ Ù’ ·ÚÈÛÙÂÚ¿) ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë Î›ÓËÛË Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜. ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÂÓ¿ÚÂÈ Ë ·Ï˘Û›‰·. √È ·Î·ı·Úۛ˜ Î·È Ë ÊıÔÚ¿ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÊÚÂÓ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜. ßȉÒÛÙ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÙË ß›‰· ∆ ÙÔ˘ ÚÂÏ·ÓÙ›. fiÙ·Ó Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Áη˙ÈÔ‡ ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È. ∆Ô Ì›ÁÌ· ·¤Ú·/ η˘Û›ÌÔ˘ Â›Ó·È Ú˘ıÌ›ÛÈÌÔ. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÂÈÛ΢ÒÓ. (47) ∂ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÊÚ¤ÓÔ˘ ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ. (48) ∂ÏÂÁ¯Ô˜ ÊÚÂÓ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ ¿Óˆ Û ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi ˘fiß·ıÚÔ Î·È ß¿ÏÙ ÙÔ ÌÚÔÛÙ¿. ∂ÏÂÁ¯Ô˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ∂ϤÁÍÙ fiÙÈ Ô ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ˙ËÌȤ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÔÚ·Ù¿ ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù·.

ηı·Ú›ÛÙ ÙÔ Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰È¿ÎÂÓÔ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔ‰›Ô˘ ÛÙ· 0. ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ßϿߘ ÛÙÔÓ Î‡ÏÈÓ‰ÚÔ Î·È ÙÔ ¤ÌßÔÏÔ. Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ·ÓˆÌ·Ï›Â˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÂÓÈο Î·È ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ÂÎΛÓËÛË. ∂Ó· ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ Ù˘ HUSQVARNA ÌÔÚ› Ó· ›Ó·È ÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ‰È·ÊÔÚÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ Ê›ÏÙÚÔ˘ ·¤Ú· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÚÁ·ÛȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∞Ó ÙÔ ÌÔ˘˙› Â›Ó·È ÊÚ·Á̤ÓÔ ·fi ·Î·ı·Úۛ˜. µÂ߷Ȉı›Ù fiÙÈ ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·fiÛßÂÛ˘ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ Â›Ó·È ÛÙÂÚˆ̤Ó˜ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Î·È ÙȘ ¯ÂÈÚÔϷߤ˜. • ∆Ô Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú· (3) ßÁ·›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ηχ̷ÙÔ˜ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘. ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηı·ÚÈÛÙ› ÂÓÙÂÏÒ˜.5 mm. (50) ∫·Ï‡ÙÂÚÔ Î·ı¿ÚÈÛÌ· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Â¿Ó ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú· Ï˘ı› Û ۷Ô˘ÓfiÓÂÚÔ. º›ÏÙÚÔ ·¤Ú· ∆Ô Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú· Ú¤ÂÈ Ó· ηı·Ú›˙ÂÙ·È Ù·ÎÙÈο ·fi ÛÎfiÓË Î·È ·Î·ı·Úۛ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙÂ: • ∫·Î‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ηÚÌ˘Ú·Ù¤Ú • ¶ÚÔßÏ‹Ì·Ù· ÂÎΛÓËÛ˘ • M›ˆÛË ÈÛ¯‡Ô˜ ÎÈÓËÙ‹Ú· • ¶ÂÚÈÙÙ‹ ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· • ∞ʇÛÈη ˘„ËÏ‹ ηٷӿψÛË Î·˘Û›ÌˆÓ. • §·Óı·Ṳ̂ÓÔ Ì›ÁÌ· η˘Û›ÌÔ˘ (˘ÂÚßÔÏÈ΋ ÔÛfiÙËÙ· ‹ ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ Ù‡Ô˜ Ï·‰ÈÔ‡). ªÂÙ¿ ·fi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 75 ˆÚÒÓ. µÂß·ÈÒÓÂÛÙ ٷÎÙÈο fiÙÈ Ô ÛÈÁ·ÛÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È ÁÂÚ¿ ÛÙÂÚˆ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·. ¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ‰ÂÍÈÔ‡ ¯ÂÚÈÔ‡ µÂ߷Ȉı›Ù fiÙÈ Ô ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ‰ÂÍÈÔ‡ ¯ÂÚÈÔ‡ Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ˙ËÌȤ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÔÚ·Ù¿ ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù·. ™ÈÁ·ÛÙ‹Ú·˜ MË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÙ¤ ¤Ó· Ì˯¿ÓËÌ· Ì ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi ÛÈÁ·ÛÙ‹Ú·. ∞˘ı˘Óı›Ù ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆfi Û·˜ ÁÈ· Û˘ÌßÔ˘Ï¤˜. MË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÙ¤ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ì ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi ÛÈÁ·ÛÙ‹Ú·.™À¡∆∏ƒ∏™∏ • ¶È¤ÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Áη˙ÈÔ‡ Î·È ßÂ߷Ȉı›Ù fiÙÈ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ Ù˘ ı¤ÛË fiÙ·Ó ÙËÓ ·Ê‹ÓÂÙÂ. ŒÓ·˜ ·Ïfi˜ ȉÈÒÙ˘ ¯Ú‹ÛÙ˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÛÈÁ·ÛÙ‹Ú· Î·È ÙÔ ‰›¯Ù˘ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÛÈÓı‹ÚˆÓ. ¢È·ÎfiÙ˘ ™ÙÔ •ÂÎÈÓ‹ÛÙ ÙË Ì˯·Ó‹ Î·È ßÂ߷Ȉı›Ù fiÙÈ Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÌfiÏȘ ʤÚÓÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÛÙË ı¤ÛË ÛÙÔ. • µÚÒÌÈÎÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú·. ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜ ÁÈ· Ú·Á›ÛÌ·Ù· ‹ ·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂȘ. ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ∂ϤÁÍÙ fiÙÈ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˙ËÌȤ˜ Î·È Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙÂÚˆ̤ÓË ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡. ∆Ô ÌÔ˘˙› Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·ÏÏ¿˙ÂÙ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ·Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Û˘¯ÓfiÙÂÚ·. ™ËÌ›ˆÛË! ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙÔÙ ÙÔÓ Ù‡Ô ÌÔ˘˙ÈÔ‡ Ô˘ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È! §¿ıÔ˜ Ù‡Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔ ¤ÌßÔÏÔ/·ÏÈÓ‰ÚÔ. ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∞Ó Ë ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏ‹. ¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÛÈÁ·ÛÙ‹Ú· ¯ˆÚ›˜ ‹ Ì ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi ‰ÈÎÙ˘ˆÙfi Ê›ÏÙÚÔ ÛÈÓı‹ÚˆÓ. Ù˘ ß›‰·˜ (1) Î·È ÙÔ˘ ηχ̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ ·¤Ú· (2).Ùȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ. • µÂ߷Ȉı›Ù fiÙÈ ÙÔ Áο˙È Î·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Áη˙ÈÔ‡ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙ· Î·È fiÙÈ Ù· ÂÏ·Ù‹ÚÈ· Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó fiˆ˜ Ú¤ÂÈ. 4 2008-08-08 . ™ËÌ›ˆÛË: ∆Ô ‰›¯Ù˘ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÛÈÓı‹ÚˆÓ (A) Û ·˘Ùfi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ·¯Ù›. 176 – Greek 5451676-47 Rev. ∞Ó Ë ·Ï˘Û›‰· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ì ÙÔ Áο˙È Û ı¤ÛË ÚÂÏ·ÓÙ› Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁÍÂÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚÂÏ·ÓÙ› ÛÙÔ Î·ÚÌÈÚ·Ù¤Ú. ÙËÓ Ô¯‹ ÎÏ. ¯. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ÂÚÈÔ‰Èο Ì ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ Áο˙È Î·È ÂϤÁÍÙ fiÙÈ Ë ·Ï˘Û›‰· ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ·Î›ÓËÙË. ∂Ó· ÊÚ·Á̤ÓÔ ·fi ·Î·ı·Úۛ˜ ‰ÈÎÙ˘ˆÙfi Ê›ÏÙÚÔ ÚÔηÏ› ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË ÎÈÓËÙ‹Ú·. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË. ∆ÈÓ¿ÍÙ ‹ ηı·Ú›ÛÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ Ì ßÔ‡ÚÙÛ·. º›ÏÙÚÔ ·¤Ú· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi. Û˘ÓÈÛÙԇ̠·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛÈÁ·ÛÙ‹Ú· ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ Husqvarna. Ú·Á›ÛÌ·Ù·. ·Ó Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ‹ ÙÔ ÚÂÏ·ÓÙ› Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ: ÚÒÙ·ÚÒÙ· Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ ÙÔ ÌÔ˘˙› ÚÈÓ Î¿ÓÂÙ Ô. • µ¿ÏÙ ÌÚÔ˜ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Î·È ‰ÒÛÙ ÊÔ˘Ï Áο˙È. ∂ϤÁÍÙ ·Ó ÙÔ ÌÔ˘˙› Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ ÌÂ Û˘ÌÈÂÛÙ‹. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÚÒÌ·Ù· ·Î·ı·ÚÛÈÒÓ ÛÙ· ËÏÂÎÙÚfi‰È·. ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú· Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿Óˆ ÛÙË ı‹ÎË. (49) ∞Ó ÙÔ ‰ÈÎÙ˘ˆÙfi Ê›ÏÙÚÔ ¤¯ÂÈ Ù˘¯fiÓ ßϿߘ Ó· ÙÔ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÙÂ. ™‡ÛÙËÌ· ·fiÛßÂÛ˘ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ ∂ϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fiÛßÂÛ˘ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ. º›ÏÙÚÔ ·¤Ú· Ô˘ ¤¯ÂÈ ßϿߘ Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ ·ÓÙÈηı›ÛٷٷÈ. MÔ˘˙› ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÌÔ˘˙ÈÔ‡ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi: • ∂Ï·Ùو̷ÙÈο Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ Î·ÚÌ˘Ú·Ù¤Ú.

6 ¯ÈÏ. µÂ߷Ȉı›Ù fiÙÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ·Ï˘Û›‰·˜ Â›Ó·È ·Î¤Ú·È·. ∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·¤Ú·. ∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÙÔ ÚÂ˙ÂÚßÔ˘¿Ú η˘Û›ÌÔ˘ Î·È Î·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈο. ∞ÏÏ¿ÍÙ ٷ ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÙÔ ÚÂ˙ÂÚßÔ˘¿Ú η˘Û›ÌÔ˘ Î·È Î·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈο. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÏÈÌ¿ÚÔÓÙ·˜. ·ÏÏÈÒ˜ ·ÏÏ¿ÍÙ ÙËÓ. ÁÚ·Ì̤˜ η˘Û›ÌÔ˘ ÛÙÔ ÚÂ˙ÂÚßÔ˘¿Ú ‹ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ÙÔ˘ Ù·ÌÔ‡ÚÔ˘ Û˘ÌϤÎÙË Î·È ÙÔ˘ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ˘ Û‡ÌÏÂ͢. (∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Áη˙ÈÔ‡ Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Áη˙ÈÔ‡. ∫·ı·Ú›ÛÙ Â͈ÙÂÚÈο ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·. ∞ÎÔÓ›ÛÙ ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· Î·È ÂϤÁÍÙ ÙÔ Ù¤Óو̷ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ Ù˘. ∞ÏÏ¿ÍÙ ÙÔ ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ∫·ı·Ú›ÛÙ Â͈ÙÂÚÈο ÙÔ Î·ÚÌÈÚ·Ù¤Ú. ∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. Ù· ÁÚ¤˙È· ÛÙ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. ÛÙÔ ÈÔ Êı·Ṳ́ÓÔ Ì¤ÚÔ˜. ∂ϤÁÍÙ fiÏ· Ù· ηÏ҉ȷ Î·È ÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘˜. µÂ߷Ȉı›Ù fiÙÈ Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ Áη˙ÈÔ‡. ∂ϤÁÍÙ ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· fiÛÔ ·ÊÔÚ¿ ÂÌÊ·Ó›˜ ÚˆÁ̤˜ Û ÚÈÙÛ›ÓÈ· Î·È Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜. ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ fiÙ·Ó ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi 0. ∫·ı·Ú›ÛÙ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ηÚÌ˘Ú·Ù¤Ú. ·Ó Ë ·Ï˘Û›‰· Â›Ó·È ¿Î·ÌÙË ‹ ·Ó ¤¯Ô˘Ó Êı·Ú› ÚÈÙÛ›ÓÈ· Î·È Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi. MËÓÈ·›· ÊÚÔÓÙ›‰·(∫¿ı 25-40 ÒÚ˜) ∂ϤÁÍÙ ÙÔÓ ÈÌ¿ÓÙ· ÊÚ¤ÓÔ˘ ÛÙÔ ÊÚ¤ÓÔ ·Ï˘Û›‰·˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÊıÔÚ¿. ∂ϤÁ¯ÂÙ ÙË ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Û‡ÌÏÂ͢. ∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÂÚ·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÂÎΛÓËÛ˘. ÙÔ ÎÔÚ‰fiÓÈ ÂÎΛÓËÛ˘ Î·È ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜. ∂ϤÁÍÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ Î·È ÙÔ ÛˆÏ‹Ó· η˘Û›ÌÔ˘. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛËÌ›· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ™˘ÓÙ‹ÚËÛË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÊÚÔÓÙ›‰·(∫¿ı 5-10 ÒÚ˜) ∂߉ÔÌ·‰È·›· ÊÚÔÓÙ›‰·(∫¿ı 10-25 ÒÚ˜) ∂ϤÁÍÙ ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÂÎΛÓËÛ˘. ∂ϤÁÍÙ fiÙÈ Ô ÙÚÔ¯fi˜ Û‡ÌÏÂ͢ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙÈηÓÔÓÈο Êı·Ṳ́ÓÔ˜. ∞ÏÏ¿ÍÙ ÙÔ ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÌ·Ï¿. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÙ ‰È·‰Ô¯Èο ÙËÓ ¿Óˆ Ì ÙËÓ Î¿Ùˆ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. ∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ ÌÔ˘˙›.) ∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ ·Ï˘ÛfiÊÚÂÓÔ Î·È ÂϤÁÍÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·fi ¿Ô„Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜.5 mm. ∞Ó Ô Ô‰ËÁfi˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÙÚÔ¯fi ¿ÎÚÔ˘. ∂ϤÁ¯ÂÙ fiÙÈ ÔÈ ·ÔÛßÂÛÙ‹Ú˜ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ßϿߘ.™À¡∆∏ƒ∏™∏ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ¶·Ú·Î¿Ùˆ ·ÎÔÏÔ˘ı› ¤Ó·˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·. ÎÈ ·ÏÏ¿ÍÙ ÙÔÓ ·Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ. ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó. Ó· ÙÔÓ Ï·‰ÒÓÂÙÂ. µÂ߷Ȉı›Ù fiÙÈ Ë Ô‹ Ï·‰ÒÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÚ·Á̤ÓË. µÂ߷Ȉı›Ù fiÙÈ Ù· ÌÔ˘ÏfiÓÈ· Î·È Ù· ·ÍÈÌ¿‰È· Â›Ó·È ÛÊÈÁ̤ӷ. 5451676-47 Rev. 4 2008-08-08 Greek – 177 . µÂ߷Ȉı›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÚÚÔ¤˜ η˘Û›ÌÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·. ∂ϤÁÍÙ ·Ó ÙÔ ‰È¿ÎÂÓÔ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔ‰›Ô˘ Â›Ó·È 0. ∂ϤÁÍÙ ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ‰È·ÎÔ‹˜. µÂ߷Ȉı›Ù fiÙÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ Î·È Ë ·Ï˘Û›‰· Ï·‰ÒÓÔÓÙ·È ÈηÓÔÔÈËÙÈο. ÒÛÙÂ Ë ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ·.

4 2008-08-08 .9 2.7 112 118 113 118 4. ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ·Ó¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Û‡ÓÔÏÔ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÂÈ¤‰Ô˘ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙȘ ÂÍ‹˜ ηٷÓÔ̤˜ ¯ÚfiÓÔ˘: 1/3 ÚÂÏ·ÓÙ›.·.050/1.20 A˘ÙfiÌ·ÙÔ IIDA CD Champion RCJ 7Y 0..3 7 0.2: ∆Ô ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ Â›Â‰Ô ›ÂÛ˘ ‹¯Ô˘.·.5 34 32 3000 1. ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ·Ó¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Û‡ÓÔÏÔ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ›ÂÛ˘ ‹¯ˆÓ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙȘ ÂÍ‹˜ ηٷÓÔ̤˜ ¯ÚfiÓÔ˘: 1/3 ÚÂÏ·ÓÙ›. 1) ªÂÙÚË̤ÓË Ë¯ËÙÈ΋ ÛÙ¿ıÌË Û dB(A) ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Ë¯ËÙÈ΋ ÛÙ¿ıÌË LWA dB(A) ™Ù¿ı̘ ıÔÚ‡‚Ô˘ (ßÏ. mm ™ÙÚÔʤ˜ ÚÂÏ·ÓÙ›. m/s2 ¶›Ûˆ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹. 178 – Greek 5451676-47 Rev.5/39 0.4 3.Ï.5/39 0.20 A˘ÙfiÌ·ÙÔ Zama W-33 0.6 4. ›ÓÙÛ˜/cm µ‹Ì· ·Ï˘Û›‰·˜. ›ÓÙÛ˜/mm ∆‡Ô˜ ÙÚÔ¯Ô‡ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ΛÓËÛ˘/·ÚÈıÌfi˜ ‰ÔÓÙÈÒÓ ∆·¯‡ÙËÙ· ·Ï˘Û›‰·˜ ÛÙÔ ÊÔ˘Ï. 1/3 Ï‹Ú˘ ÂÈß¿Ú˘ÓÛË. Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ISO 22867. Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ISO 22868. ÛËÌ. Û. ∞fi‰ÔÛË.0 16/40 13-15 / 33-38 15. m/s2 ∞Ï˘Û›‰·/Ô‰ËÁfi˜ µ·ÛÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ Ô‰ËÁÔ‡. ™ËÌ.ÛËÌ. ›ÓÙÛ˜/cm ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔÌ‹˜. Ï›ÙÚ· ¶·ÚÔ¯‹ ·ÓÙÏ›·˜ Ï·‰ÈÔ‡ ÛÙȘ 8.5 / 9000 240e ™ËÌ. 3) MÚÔÛÙÈÓ‹ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹. mm ™‡ÛÙËÌ· η˘Û›ÌÔ˘ Î·È Ï›·ÓÛ˘ ∫·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ηÚÌÈÚ·Ù¤Ú ∆‡Ô˜ ηÚÌÈÚ·Ù¤Ú ÃˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÚÂ˙ÂÚ‚Ô˘¿Ú ‚ÂÓ˙›Ó˘. kW ™‡ÛÙËÌ· ·Ó¿ÊÏÂ͢ ∫·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜/Ù‡Ô˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó¿ÊÏÂ͢ T‡Ô˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó¿ÊÏÂ͢ MÔ˘˙› ¢È¿ÎÂÓÔ ËÏÂÎÙÚÔ‰›ˆÓ. ml/min ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÚÂ˙ÂÚßÔ˘¿Ú Ï·‰ÈÔ‡.∆∂áπ∫∞ ™∆√πÃ∂π∞ ∆¯ÓÈο ÛÙÔȯ›· 235e ∫ÈÓËÙ‹Ú·˜ ∫˘‚ÈÛÌfi˜ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘.3 7 20. 1/3 Ï‹ÚÂȘ ÛÙÚÔʤ˜.3 0.1 2. ›ÓÙÛ˜/cm ™˘ÓÈÛÙÒÌÂÓ· Ì‹ÎË Ô‰ËÁÔ‡.3: ∆Ô ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ Â›Â‰Ô ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ. dB(A) ™Ù¿ı̘ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ (ßÏ.7 98. ÛËÌ. 1/3 Ï‹ÚÂȘ ÛÙÚÔʤ˜. kg ∂ÎÔÌ¤˜ ıÔÚ‡‚Ô˘ (‚Ï.500 Û. ÌÂÙÚË̤ÓË Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓÒ˜ ηıÈÂڈ̤ÓÔ˘˜ ηÓfiÓ˜.Ï. ™ËÌ.325/8. cm3 ¢È·‰ÚÔÌ‹ ÂÌ‚fiÏÔ˘. 1/3 Ï‹Ú˘ ÂÈß¿Ú˘ÓÛË.3 0.1: ∂ÎÔÌ‹ ıÔÚ‡ßÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈß¿ÏÏÔÓ ÌÂÙÚ‹ıËΠˆ˜ ÈÛ¯‡˜ ‹¯Ô˘ (LWA) Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∫ 2000/14/∂∫. ›ÓÙÛ˜/mm ¶¿¯Ô˜ ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ˘ ÎÚ›ÎÔ˘.050/1.7 Zama W-33 0.325/8. ·Ï˘Û›‰· Î·È Ì ¿‰ÂȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜.6 100. 2) πÛÔ‰‡Ó·ÌË Ë¯ËÙÈ΋ ›ÂÛË ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹. Ï›ÙÚ· ∆‡Ô˜ ·ÓÙÏ›·˜ Ï·‰ÈÔ‡ µ¿ÚÔ˜ ∞Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ ¯ˆÚ›˜ Ô‰ËÁfi.3 / 9000 38 32 3000 1. m/sec 16/40 13-15 / 33-38 15.5 IIDA CD Champion RCJ 7Y 0.3 7 20.3 7 0.0 2.

. EN ISO 11681-1:2004 √ÚÁ·ÓÔ Ô˘ ‰ËÏÒıËÎÂ: 0404. ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ˘ 5451676-47 Rev.240.325 0. ∂Ê·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜ ÚfiÙ˘·: EN ISO 12100-2:2003. . Huskvarna 23 √ÎÙˆßÚ›Ô˘ 2007 Bengt Frögelius. ™Ô˘Â‰›·. 4 2008-08-08 Greek – 179 . SE-561 82 Huskvarna. 26/161/002 . ∂›Û˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· SMP. Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ΛÓËÛ˘ (·Ú.325 1. ™Ô˘Ë‰›·.325 0. ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÚÔÛı‹Î˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙÒÚ·. . SMP Svensk Maskinprovning AB. Fyrisborgsgatan 3.65 ∂K–µÂß·›ˆÛË Û˘Ìʈӛ·˜ (πÛ¯‡ÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË) ∂ ∂usqvarna AB.235. Svensk Maskinprovning AB. SE-754 50 Uppsala.3 ¶Ï¿ÙÔ˜ ·˘Ï·ÎÒÌ·ÙÔ˜. √È ßÂß·ÈÒÛÂȘ ∂∫–¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÚÔÙ‡Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· VI. Fyrisborgsgatan 3.8 60° 30° 10° 0. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ ıÔڇ߈Ó. SE-754 50 Uppsala. ∆Ô ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ Ô˘ ·Ú·‰fiıËΠ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ ‰Â›ÁÌ· Ô˘ ˘ÔßÏ‹ıËΠ۠∂∫–¤ÏÂÁ¯Ô ÚÔÙ‡Ô˘.Ù˘ 8˘ ª·˚Ô˘ 2000 "Û¯ÂÙÈο Ì ÂÎÔÌ‹ ıÔÚ‡ßÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈß¿ÏÏÔÓ" 2000/14/∂∫. CISPR 12:2001. ª¤ÁÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰ÔÓÙÈÒÓ ÙÚÔ¯Ô‡ ̇Ù˘ 10T 10T 10T 10T Husqvarna H30 ∞Ï˘Û›‰· ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ª‹ÎÔ˜. ∆· ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜: 26/161/001 .Ù˜ 15˜ ¢ÂÎÂÌßÚ›Ô˘ 2004 "Û¯ÂÙÈο Ì ÂÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓÂÙÈ΋ Û˘Ìß·ÙfiÙÂÙ·" 2004/108/∂√∫. ÙÂÏ: +46-36-146500. ™Ô˘Ë‰›·. √‰ËÁfi˜ µ‹Ì· ·Ï˘Û›‰·˜. ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌfi : 404/07/1189. ›ÓÙÛ˜ 0. 2c. ›ÓÙÛ˜ ∆‡Ô˜ 13 15 16 18 H30 3/16” /4.325 0. ‰Â›Ù ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ÛËÌ.) 56 64 66 72 M‹ÎÔ˜.∆∂áπ∫∞ ™∆√πÃ∂π∞ ™˘Ó‰˘·ÛÌÔ› Ô‰ËÁÔ‡ Î·È ·Ï˘Û›‰·˜ √È ·Ú·Î¿Ùˆ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› Â›Ó·È ÂÁÎÚÈ̤ÓÔÈ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚfiÙ˘· ∂∂.025”/0. ¯ÈÏ. ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÚfiÙ˘Ô ¤ÏÂÁ¯Ô ∂∫ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ù˘ Ô‰ËÁ›·˜ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ (98/37/∂∫) ¿ÚıÚÔ 8. ·Ú¿ÚÙËÌ· ππ∞.Ù˘ 22·˜ πÔ˘Ó›Ô˘ 1998 "Û¯ÂÙÈο Ì Ì˯·Ó‹Ì·Ù·" 98/37/∂∫. ßÂß·ÈÒÓÂÈ ÙË Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· V Ù˘ √‰ËÁ›·˜ ÙÔ˘ ™˘ÌßÔ˘Ï›Ô˘ Ù˘ 8˘ ª·˚Ô˘ 2000 "Û¯ÂÙÈο Ì ÂÎÔÌ‹ ıÔÚ‡ßˆÓ ÛÙÔ ÂÚÈß¿ÏÏÔÓ" 2000/14/∂∫. ßÂß·ÈÒÓÂÈ Ì ÙÔ ·ÚfiÓ fiÙÈ Ù· ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓ· Husqvarna 235 Î·È 240 ÛÂÈÚ¿˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007 Î·È ÂÌÚfi˜ (ÙÔ ¤ÙÔ˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÔÏfiÎÏÂÚÔ ÛÙÂÓ ÈӷΛ‰· Ù‡Ô˘ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÛÂÈÚ¿˜) ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ù˜ √¢∂°π∞™ ∆√À ™Àªµ√À§π√À.

Dal‰í symboly/‰títky na zafiízení se t˘kají zvlá‰tních certifikaãních poÏadavkÛ pro urãité obchodní trhy. Spoleãnost Husqvarna AB se fiídí strategií neustálého v˘voje v˘robku a proto si vyhrazuje právo mûnit konstrukci a vzhled v˘robkÛ bez pfiedchozího upozornûní. mÛÏete znaãnû prodlouÏit Ïivotnost stroje a jeho hodnotu pfii dal‰ím prodeji. od kamen na dfievo aÏ k moderním kuchyÀsk˘m spotfiebiãÛm. V roce 1956 byla uvedena na trh první motorová sekaãka na trávu. peãlivû návod k pouÏití a ubezpeãte se.). proto jsme vyvinuli rÛzné finesy ke zlep‰ení vyrobkÛ v tûchto oborech. Cílem firmy Husqvarna je také b˘t pfiední co do ergonomie. kdy král Karl XI nechal na bfiehu potoka Husqvarna postavit továrnu na v˘robu mu‰ket.ÚVOD VáÏen˘ zákazníku. Bûhem tûch více neÏ 300 let existence továrny Husqvarna v ní bylo vyrábûno mnoho v˘robkÛ. servis. Kdybyste zakoupili vበstroj jinde neÏ u na‰ich autorizovanych prodejcÛ. bezpeãnosti a úspory Ïivotního prostfiedí. Ïe budete spokojeni a oceníte kvalitu a v˘konnost na‰ich v˘robkÛ po dlouhou dobu. neboÈ byl potok pouÏíván k v˘robû vodní síly a tím fungoval jako v˘robna vodní síly. ‰icím strojÛm. Gratulujeme k va‰í koupi v˘robku firmy Husqvarna! Minulost firmy Husqvarna zasahuje aÏ do roku 1689. NeÏ zaãnete stroj pouÏívat. Budete-li vበstroj prodávat. Obchodní ideou je vyvíjet. jízdním kolÛm. pfiíjemného pouÏívání. aby se hrot li‰ty dostal do kontaktu s jin˘mi pfiedmûty. mÛÏe dojít ke zpûtnému odrazu. Emise hluku do okolí dle direktivy Evropského spoleãenství. Jsme pfiesvûdãeni o tom. coÏ zpÛsobí reakci. Pfii práci se motorová pila musí drÏet obûma rukama Nikdy nedrÏte motorovou pilu pfii práci jen v jedné ruce. abyste pfiedali novému vlastníkovi i návod k pouÏití. Ïe tento návod k pouÏití je cenn˘ doklad. Koupû nûkterého z na‰ich v˘robkÛ vám v pfiípadû potfieby dává pfiístup k profesionální pomoci ohlednû oprav a servisu. To mÛÏe mít za následek váÏné poranûní osob. Ïe budete s na‰ím strojem spokojeni a Ïe s ním budete pracovat nerozluãnû po dlouhou dobu. Ïe budete sledovat jeho obsah (pouÏití. vyrábût a uvádût na trh motorem pohánûné v˘robky k práci v lese a parcích/ zahradách a v oboru stavebním a inÏen˘rsk˘ch sítí. 4 2008-08-08 . Umístûní u potoka Husqvarna bylo logické. po ní následovala motorová pila v roce 1959 a to je v tomto oboru dnes firma Husqvarna pÛsobí. zeptejte se jich na nejbliωí autorizovanou servisní dílnu. Husqvarna je dnes jedním z nejpfiednûj‰ích svûtov˘ch v˘robcÛ lesních a parkov˘ch v˘robkÛ s kvalitou a v˘konností jako nejvy‰‰í priorita. prostudujte si. Tím. VÏdy pouÏívejte: • Schválenou ochrannou pfiilbu • Schválenou ochranu sluchu • Ochranné br˘le ãi ‰tít Tento v˘robek vyhovuje platn˘m pfiedpisÛm CE. Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Doufáme. prosím. V¯STRAHA! KdyÏ se hrot li‰ty dotkne nûjakého pfiedmûtu. pamatujte i na to. 180 – Czech 5451676-47 Rev. Myslete na to. Dûkujeme Vám. Emise stroje je udána v kapitole Technické údaje a na nálepce. která vyhodí li‰tu nahoru a dozadu proti uÏivateli. Nedovolte. údrÏbu atd. Ïe vÏdy pouÏíváte v˘robky Husqvarna! Symboly vyobrazené na tûlese stroje: V¯STRAHA! Motorové pily mohou b˘t nebezpeãné! Neopatrné ãi nesprávné pouÏívání mÛÏe vést k váÏnému nebo smrtelnému zranûní obsluhy nebo jin˘ch osob. motocyklÛm a jiné.

......... ¤ezn˘ mechanismus ............. Plnûní paliva . Bezpeãnost pfii manipulaci s palivem ................................ OBSAH Obsah ...... Tlumiã v˘fuku ......................... OBECNÁ BEZPEâNOSTNÍ OPAT¤ENÍ Pfied zahájením práce s novou motorovou pilou .... Osobní ochranné pomÛcky ............................................... Kontrola a údrÏba bezpeãnostního vybavení motorové pily ......... . TECHNICKÉ ÚDAJE Technické údaje ..................................................... karburátor 23 Benzínové ãerpadlo 24 Informaãní a v˘straÏn˘ ‰títek 25 Kolo napínání fietûzu 26 Knoflík 27 Kryt fiezné li‰ty 28 Kombinovan˘ klíã 29 Návod k pouÏití Obsah ÚVOD VáÏen˘ zákazníku......................................................................... Vzduchov˘ filtr ........................ Symboly vyobrazené na tûlese stroje: ...................................................................................................................................................... Co je co na motorové pile? ................................... Nastavení karburátoru . 180 180 181 181 182 182 182 183 183 184 187 188 188 188 189 190 190 193 193 193 193 194 194 194 195 196 197 197 5451676-47 Rev........................................... Obecné pracovní pokyny .......................................................................................................................... Kombinace li‰ty a fietûzu ........................................................................................................................................................ Upozornûní . ES Prohlá‰ení o shodû .................................................................................................................. ÚDRÎBA V‰eobecnû .............ÚVOD / OBSAH Co je co na motorové pile? (1) 1 ·títek s v˘robním ãíslem 2 Pojistka páãky plynu (zabraÀuje neúmyslnému pfiidání plynu) 3 Pfiední rukojeÈ 4 Kryt válce 5 Chrániã levé ruky 6 Tlumiã v˘fuku 7 Zubová opûrka 8 ¤etûzové koleãko ‰piãky li‰ty 9 Zadní rukojeÈ s krytem pravé ruky 10 Páãka plynu 11 Kryt spojky 12 Zachycovaã fietûzu 13 Li‰ta 14 ¤etûz 15 Startovací madlo 16 NádrÏ oleje na mazání fietûzu 17 Startér 18 Palivová nádrÏ 19 Páãka sytiãe/Pojistka páãky plynu pfii startování 20 Zadní rukojeÈ 21 Stop spínaã (vypínaã zapalování) 22 Sefiizovací ‰rouby................................ Jak zabránit zpûtnému rázu .............................................................. Schema technické údrÏby ......... Zapalovací svíãka ................................ 4 2008-08-08 Czech – 181 .................................................................................................. STARTOVÁNÍ A VYPÍNÁNÍ Startování a vypínání ....... Bezpeãnostní vybavení stroje ....................................................................................................... MANIPULACE S PALIVEM Palivo ............................................................. VÏdy pouÏívejte zdrav˘ rozum ........... PRACOVNÍ POSTUP Pfied kaÏd˘m pouÏitím: ..................................... MONTÁÎ MontáÏ fiezné li‰ty a fietûzu ......................................................................................................................

odhad nebo koordinaci pohybÛ. Velmi rádi vám poskytneme na‰e sluÏby a pomoc a také vám poradíme. abyste sníÏili nebezpeãí zranûní vymr‰tûn˘mi pfiedmûty.OBECNÁ BEZPEâNOSTNÍ OPAT¤ENÍ Pfied zahájením práce s novou motorovou pilou • Peãlivû si pfieãtûte tento návod k pouÏití. • NepouÏívejte motorovou pilu. V¯STRAHA! Dlouhodobé vdechování v˘fukÛ motoru. ! V¯STRAHA! Konstrukce zafiízení nesmí b˘t za Ïádn˘ch okolností upravována bez svolení v˘robce.(51) viz obrázky na str. Konstrukce a technologie jsou neustále vylep‰ovány. Budete-li mít nûjaké dotazy ohlednû pouÏívání této motorové fietûzové pily. absolvujte ‰kolicí kurz pouÏívání motorové fietûzové pily. Nikdy neupravujte stroj tak. a dodrÏujte pokyny pro pilování. a nepouÏívejte jej ani v pfiípadû. kdyÏ jste unaveni. PouÏívejte pouze takové kombinace li‰ty a pilového fietûzu. Vበprodejce. ! ! ! ! ! ! VÏdy pouÏívejte zdrav˘ rozum (2) Není moÏné zde popsat kaÏdou pfiípadnou situaci. Proto vÏdy pouÏívejte schválenou ochranu sluchu. dfievûné ‰tûpky. jak va‰i motorovou pilu pouÏívat efektivnû a bezpeãnû. Viz pokyny v ãásti MontáÏ • NaplÀte a nastartujte motorovou fietûzovou pilu. pfiedev‰ím oãí. Upozornûní UPOZORNùNÍ! Tento stroj je urãen pouze k fiezání dfieva. Viz pokyny v ãásti ¤ezn˘ mechanismus a Technické údaje. mlha od fietûzového oleje a pilinn˘ prach mohou mít nepfiízniv˘ vliv na zdraví. které mohou zpÛsobit rakovinu. v takovém pfiípadû mÛÏe zpÛsobit váÏná nebo i smrtelná zranûní. abyste si prostudovali tento návod k pouÏití a abyste porozumûli jeho obsahu. Nav‰tûvujte pravidelnû va‰eho prodejce. Viz pokyny v kapitolách Manipulace s palivem a Spou‰tûní a zastavování. kter˘ není zcela v pofiádku. Toto pole mÛÏe za urãit˘ch okolností naru‰ovat funkci kardiostimulátoru. Nikdy stroj nepouÏívejte. Viz pokyny v ãásti Osobní ochranné pomÛcky. zda fiezn˘ mechanismus je správnû upevnûn a sefiízen.. kontaktujte va‰eho prodejce nebo nás. které doporuãujeme. jako napfi. VÏdy dávejte pozor a pouÏívejte zdrav˘ rozum Vyvarujte se ve‰ker˘ch situací. Motorová fietûzová pila je schopna vymr‰tit rÛzné pfiedmûty. se kterou byste se mohli pfii pouÏívání fietûzové pily setkat. velkou silou. lesnická ‰kola nebo knihovna ve va‰í obci vám mohou poskytnout informace o tom. Viz pokyny v kapitole Technické údaje. Ïe byste zmûnili trvale jeho pÛvodní konstrukci. Pokud je to moÏné. Nikdy nepouÏívejte Ïádné pfiíslu‰enství. • Zkontrolujte. V°pfiípadû po‰kození tlumiãe v˘fuku se vyvarujte se kontaktu s°tûmito ãástmi. Ïe ji upravil nûkdo jin˘. abyste byli informováni. kdy se domníváte. Nûkteré úkony údrÏby a opravy mohou provádût pouze vy‰kolení a kvalifikovaní odborníci. 2-5. které doporuãujeme v kapitole Technické údaje. jak pilu správnû pouÏívat. • Dlouhodobé vystavování pÛsobení hluku mÛÏe vést k trvalému po‰kození sluchu. VÏdy pouÏívejte originální pfiíslu‰enství. které mohou ovlivnit vበzrak. které není doporuãeno v˘robcem v této pfiíruãce. po poÏití alkoholu nebo kdyÏ uÏíváte léky. jaké ‰kolicí materiály a kurzy jsou k dispozici. Je velmi dÛleÏité. kdy se vám bude zdát. aby se zv˘‰ila va‰e bezpeãnost a efektivita stroje. V¯STRAHA! Provoz motoru v uzavfien˘ch nebo ‰patnû vûtran˘ch prostorách mÛÏe zpÛsobit smrt udu‰ením nebo otravu kysliãníkem uhelnat˘m. V¯STRAHA! Motorová pila je nebezpeãn˘ nástroj. Pravidelnû provádûjte kontroly a údrÏbu podle servisních pokynÛ popsan˘ch v této pfiíruãce. Nepovolené úpravy a/nebo pfiíslu‰enství mÛÏe vést k váÏnému nebo smrtelnému zranûní obsluhy nebo jin˘ch osob. Viz pokyny v ãásti Mazání fiezného mechanismu. neÏ zaãnou stroj pouÏívat. kontaktujte pfied dal‰ím postupem odborníka. Pokud si ani po pfieãtení tohoto návodu nebudete jisti. malé kousky dfieva atd. dokud na fietûz neproniklo dostateãné mnoÏství oleje. V¯STRAHA! Vadné fiezací zafiízení nebo ‰patná kombinace li‰ty a pilového fietûzu zvy‰ují nebezpeãí zpûtného odrazu! PouÏívejte pouze takové kombinace li‰ty a pilového fietûzu. V¯STRAHA! Systém zapalování tohoto stroje vytváfií bûhem provozu elektromagnetické pole. PouÏívejte osobní ochranné pomÛcky. V¯STRAHA! Vnitfiní prostor tlumiãe v˘fuku obsahuje chemikálie. zda 182 – Czech 5451676-47 Rev. Viz pokyny v ãásti ÚdrÏba. Ïe práce s pilou je nad va‰e schopnosti. • (1) . 4 2008-08-08 . Nikdy nepouÏívejte stroj. VAROVÁNÍ! VÏdy pouÏívejte ochranné br˘le nebo ochrann˘ ‰tít na obliãej. pokud je pouÏívána neopatrnû ãi nesprávnû. Pro sníÏení rizika váÏného poranûní doporuãujeme osobám s kardiostimulátorem konzultaci s lékafiem a v˘robcem kardiostimulátoru pfiedtím. To mÛÏe zpÛsobit váÏné zranûní.

Pokud k takovému zpûtnému rázu dojde. • ZpÛsob spu‰tûní brzdy fietûzu. Pfii kaÏdém pouÏití stroje je nutné pouÏívat schválené osobní ochranné pomÛcky. abyste pfiede‰li nehodám. Pokud tak ãiníte a dojde k zpûtnému odrazu. mÛÏe se stát. K posunutí ochranného prvku zpûtného odrazu dopfiedu je zapotfiebí urãité síly. Pfii tomto druhu uchopení. aÈ jiÏ ruãnû nebo automaticky mechanismem uvolÀovan˘m pÛsobením setrvaãnosti. Îivotnost stroje se mÛÏe zkracovat a riziko úrazÛ zvy‰ovat. ! V¯STRAHA! Nikdy stroj nepouÏívejte s vadn˘mi bezpeãnostními souãástmi. jestliÏe se údrÏba stroje neprovádí správnû anebo se opravy neprovádûjí odbornû. Ïe se aktivuje pohybem protizávaÏí (je aktivována setrvaãností) ve smûru zpûtného odrazu.(3) • Brzda se uvádí v ãinnost tehdy. musí uÏivatel drÏet motorovou pilu tak pevnû. obraÈte se na nejbliωí servisní dílnu. aby mu nevyklouzla. • Zpûtn˘ ráz mÛÏe b˘t zcela neãekan˘ a velmi prudk˘. údrÏba a servis bezpeãnostního vybavení motorové pily. Vût‰ina zpûtn˘ch rázÛ je v‰ak slab‰ích a neuvede vÏdy brzdu fietûzu v ãinnost. Ïe není moÏné aktivovat brzdu fietûzu ruãnû. mÛÏe b˘t brzda fietûzu aktivována pouze setrvaãností. nebo se moÏná brzda fietûzu bude aktivovat aÏ poté. kter˘ stáhne pásek brzdy (C) kolem hnacího systému motoru (D) (buben spojky). Ïe nemÛÏe ovlivnit pohyb pfiedního krytu ruky. VÏdy mûjte hasicí vybavení po ruce pro pfiípad. JestliÏe není zpûtn˘ ráz tak prudk˘ nebo pokud je oblast zpûtného rázu li‰ty blíÏe k uÏivateli. MÛÏete tím pomoci zabránit lesnímu poÏáru. brzda fietûzu je konstruována tak. • Brzda fietûzu musí b˘t pfii startování motorové pily aktivovaná. Bude moje ruka aktivovat brzdu fietûzu vÏdy v pfiípadû zpûtného odrazu? Ne. • Hasicí pfiístroj a lopata Obecnû by mûl b˘t odûv pfiiléhav˘. o kter˘ oblast zpûtného rázu zavadí. PoÏádejte svého prodejce o pomoc pfii v˘bûru správného vybavení. Viz pokyny v kapitole Kontrola. Bezpeãnostní zafiízení je nutno kontrolovat a udrÏovat. Informace o prohlídkách a údrÏbû najdete v kapitole Kontrola. Umístûní tûchto komponentÛ na stroji naleznete v pokynech v kapitole ”Co je co?”. V takov˘ch situacích se mÛÏe stát. Ïe va‰e ruka nemÛÏe dosáhnout na ochrann˘ prvek zpûtného odrazu. ale sníÏí míru poranûní v pfiípadû. • Schválenou ochrannou pfiilbu • Ochrana sluchu • Ochranné br˘le ãi ‰tít • Rukavice s ochranou proti profiíznutí • Kalhoty s ochranou proti fiíznutí • Holiny s ochranou proti profiíznutí. Tato brzda sniÏuje nebezpeãí nehod. kdyÏ se obsluha dostane do kontaktu s fietûzem. Ïe byste je potfiebovali. aby Brzda fietûzu a chrániã levé ruky Va‰e motorová fietûzová pila je vybavena brzdou fietûzu. odneste jej do servisní dílny k opravû. Pfii práci byste také mûli pevnû drÏet drÏadlo va‰í motorové fietûzové pily. zvlá‰tû zabezpeãte. KdyÏ dojde k silnému zpûtnému odrazu. Ïe brzda fietûzu nezvládne fietûz zastavit dfiíve. Pokud se va‰e ruka ochranného prvku zpûtného odrazu pouze lehce dotkne nebo po nûm pouze sklouzne. Dal‰í jeho dÛleÏitou bezpeãnostní funkcí je sníÏení nebezpeãí zasaÏení levé ruky fietûzem. od li‰ty a fietûzu nebo z jiného zdroje. údrÏba a servis bezpeãnostního vybavení motorové pily. ale pouze vy jim mÛÏete zabránit. • Brzda fietûzu (A) mÛÏe b˘t aktivována buì ruãnû (va‰í levou rukou) nebo setrvaãníkov˘m rozpojovacím mechanismem. pokud existuje nebezpeãí. která je urãena k zastavení fietûzu v pfiípadû. moÏná ani neuvolníte ruku z pfiední rukojeti a nebudete aktivovat brzdu fietûzu. Bezpeãnostní vybavení stroje V této ãásti jsou vysvûtleny bezpeãnostní prvky stroje a jejich funkce. co uÏ pila udûlá docela velk˘ skok. 5451676-47 Rev.OBECNÁ BEZPEâNOSTNÍ OPAT¤ENÍ nemÛÏete vyuÏít nûjak˘ch nov˘ch vlastností nebo funkcí. neÏ vás fietûz zasáhne. Ïe by fietûz mohl náhodnû zasáhnout nûkoho nebo nûco v blízkosti vás. • Pfii kácení stromu je levá ruka v takové poloze. Ïe dojde k nehodû. ocelovou ‰piãkou a nesmekavou podráÏkou • VÏdy mûjte po ruce soupravu pro poskytování první pomoci. Ïe dojde ke zpûtnému odrazu. Pokud vበstroj nevyhoví v‰em kontrolám. aniÏ by omezoval volnost pohybu. (3) • Tento pohyb uvolní pruÏinu mechanismu. Pfii práci dbejte nejvy‰‰í opatrnosti. kdyby uÏivateli vyklouzla z ruky pfiední rukojeÈ. Ïe síla nebude dostateãnû velká. kdy levá ruka je umístûna tak. závisí na síle zpûtného rázu a poloze motorové pily vzhledem k pfiedmûtu. zatímco je zóna zpûtného odrazu li‰ty nejdále od vás. aby uvolnila brzdu fietûzu. Osobní ochranné pomÛcky ! V¯STRAHA! K vût‰inû nehod pfii pouÏití fietûzové pily dochází tehdy. které byly mezitím zavedeny. aby se fiezn˘ mechanismu v pfiípadû zpûtného rázu nikdy nemohl dotknout Ïádného pfiedmûtu. aby se zabránilo otáãení fietûzu. kdyÏ je chrániã levé ruky (B) zatlaãen dopfiedu. bude brzda fietûzu uvedena v ãinnost ruãnû pohybem levé ruky uÏivatele. 4 2008-08-08 Czech – 183 . Pokud potfiebujete dal‰í informace. V nûkter˘ch pracovních polohách se mÛÏe stát. UPOZORNùNÍ! Jiskry mohou vylétávat z tlumiãe v˘fuku. Osobní ochranné pomÛcky nemohou vylouãit nebezpeãí úrazu. • Uvolnûní brzdy fietûzu se provádí zataÏením chrániãe ruky zpût aÏ k pfiední rukojeti. • Pfii startování a pfii pfiesunu na krátké vzdálenosti pouÏívejte fietûzovou brzdu jako ”parkovací brzdu”. (4) • Spou‰tûní brzdy fietûzu není jedin˘ úãel. pro kter˘ je chrániã ruky konstruován.

abyste jej provádûli pfied zaãátkem kaÏdé smûny. je-li pouÏití lapaãe jisker ve va‰em pracovním prostoru povinné. kter˘ je konstruován tak. Za prvé a pfiedev‰ím musí va‰e brzda fungovat. mravenãení. kdyÏ je tlumiã vadn˘ nebo chybí. ztráta citu. aby minimalizoval vibrace a usnadÀoval práci se strojem. napfiíklad kdyÏ je pila drÏena v poloze pro kácení. • Dosáhnûte optimálního fiezacího v˘konu. (6) VAROVÁNÍ! Tlumiã v˘fuku je bûhem provozu i po zastavení velmi hork˘. byla by aktivována neustále. kromû jiného. • ProdlouÏit Ïivotnost fiezného mechanismu. jak ovládání ‰krticí klapky. 4 2008-08-08 . Ïe ‰krticí klapka je pfii volnobûhu automaticky zablokována. vãetnû fiezného mechanismu. viz pokyny v kapitole Kontrola. které by mohly zaÏehnout poÏár. Pojistka páãky plynu Pojistka plynové páãky má za úkol zabránit neúmyslné manipulaci s ovládáním ‰krticí klapky. brzda fietûzu mÛÏe b˘t aktivována. uvolní se ovládání ‰krticí klapky (B). Vadn˘ tlumiã mÛÏe znaãnû zv˘‰it hladinu hluku a nebezpeãí poÏáru. Spustí se aktivace brzdy fietûzu setrvaãností vÏdy. Pfii fiezání tvrdého dfieva (vût‰ina listnat˘ch stromÛ) vznikají silnûj‰í vibrace neÏ pfii fiezání mûkkého dfieva (vût‰ina ¤ezn˘ mechanismus Tato ãást popisuje zpÛsob volby fiezného mechanismu a jeho údrÏby s tûmito cíli: • SníÏit nebezpeãí zpûtného rázu. Antivibraãní systém stroje sniÏuje pfienos chvûní mezi jednotkou motoru/fiezn˘m mechanismem a rukojetí stroje. To platí i pfii volnobûhu. aby sniÏoval hladinu hluku a odvádûl v˘fukové plyny smûrem od uÏivatele. To by se nemûlo stát. Za druhé musí b˘t zpûtn˘ odraz dostateãnû siln˘. kdyÏ uchopíte rukojeÈ). je izolováno od rukojetí pomocí antivibraãních blokÛ. V¯STRAHA! Nikdy motorovou fietûzovou pilu nepouÏívejte. Nikdy nestartujte zafiízení uvnitfi budovy nebo v blízkosti hofilav˘ch materiálÛ! V zemích s tepl˘m a such˘m podnebím hrozí velké nebezpeãí vzniku lesních poÏárÛ. Tûlo motorové pily. coÏ by bylo nepfiíjemné. Doporuãujeme vám. tak pojistka plynové páãky se pfiesunou zpût do své pÛvodní polohy. Za prvé musí va‰e brzda fungovat. Za druhé musí b˘t aktivována podle v˘‰e uvedeného popisu. A za tfietí. na rukou nebo v zápûstí. MÛÏe se stát. Mezi tyto pfiíznaky patfií ztrnulost konãetin. bolest. Ïe byste pocítili pfiíznaky obtíÏí zpÛsoben˘ch nadmûrn˘m vystavením vibracím. Ïe se pfietrhne nebo sesmekne z li‰ty. zmûna barvy nebo vzhledu pokoÏky. Pokud by brzda fietûzu byla pfiíli‰ citlivá. Toto opatfiení znamená. ! Ochrání mû brzda fietûzu v pfiípadû zpûtného odrazu vÏdy pfied zranûním? Ne. jehliãnat˘ch dfievin). kdyÏ je síÈkov˘ lapaã jisker vadn˘ nebo úplnû chybí. Ïe vûtve nebudou pfiekáÏet bezpeãnému uchopení zadní rukojeti. Dejte pozor na nebezpeãí poÏáru. ¤ezání s tup˘m ãi ‰patn˘m fietûzem (nevhodn˘ typ ãi nesprávnû nabrou‰en˘) zv˘‰í úroveÀ vibrací. V¯STRAHA! Nadmûrné vystavení vibracím mÛÏe u osob se zhor‰enou funkcí krevního obûhu vést k poruchám obûhového nebo nervového systému. ! Antivibraãní systém Stroj je vybaven antivibraãním systémem. Tyto pfiíznaky se mohou zhor‰it pfii nízk˘ch teplotách. 184 – Czech 5451676-47 Rev. Nikdy motorovou pilu nepouÏívejte. • Redukujte nebezpeãí pfietrÏení nebo vyskoãení fietûzu pily. Testování brzdy je jednoduché. aby v pfiípadû zpûtného odrazu zastavila pilov˘ fietûz. mÛÏe se stát. V pfiípadû. VÏdy mûjte protipoÏární vybavení blízko po ruce. aby vám zajistila zam˘‰lenou ochranu. zvlá‰tû pfii manipulaci v blízkosti hofilav˘ch látek nebo plynÛ. neÏ vás motorová pila zasáhne. kdyÏ dojde ke zpûtnému odrazu? Ne. • ZabraÀte zvy‰ování úrovnû vibrací. Ïe legislativa v tûchto zemích vyÏaduje. Tlumiã v˘fuku Tlumiã v˘fuku je navrÏen tak. vybaven lapaãem jisker v podobû síÈky (A). Zachycovaã fietûzu Úãelem zachycovaãe fietûzu je zachytit fietûz v pfiípadû. aby aktivoval brzdu fietûzu. Pustíte-li rukojeÈ. pokud je fietûz správnû napnut (viz pokyny v ãásti MontáÏ) a jestliÏe uÏivatel fiádnû provádí kontrolu a údrÏbu li‰ty a fietûzu (viz text v ãásti Obecné pracovní pokyny).OBECNÁ BEZPEâNOSTNÍ OPAT¤ENÍ aktivovala brzdu fietûzu. zeslábnutí. (5) ! V¯STRAHA! V˘fukové plyny z motoru jsou horké a mohou obsahovat jiskry. Stop spínaã (vypínaã zapalování) Pomocí vypínaãe zapalování se vypíná motor. Ïe brzda nestihne zpomalit a zastavit fietûz dfiíve. Tyto pfiíznaky se obvykle objevují v prstech. Pouze vy a správná pracovní technika mohou eliminovat zpûtn˘ odraz a jeho nebezpeãí. údrÏba a servis bezpeãnostního vybavení motorové pily. píchání. Chrániã pravé ruky Kromû ochrany ruky v pfiípadû pfietrÏení fietûzu nebo jeho sesmeknutí z li‰ty zabezpeãuje chrániã pravé ruky. KdyÏ stisknete pojistku (A) (tzn. Ïe tlumiã v˘fuku musí b˘t. spojte se se sv˘m lékafiem. ale kdyÏ je li‰ta pfiíli‰ blízko vás.

Informace o velikostech pilníku a vodítka. jak zcela zabránit zpûtnému rázu. Obecné informace o brou‰ení fiezacích zubÛ • Nikdy nepouÏívejte tup˘ fietûz. aby se oblast zpûtného rázu li‰ty nikdy niãeho nedotkla. Pfiíli‰ velká vÛle zvy‰uje nebezpeãí zpûtného odrazu. 5451676-47 Rev. Vzdálenost mezi uná‰ecími ãlánky fietûzu musí odpovídat vzdálenostem mezi zuby na fietûzovém koleãku ‰piãky li‰ty i na hnacím fietûzovém koleãku. fietûzu a hnacího fietûzového koleãka. je zabezpeãit. musíte vymûÀovat opotfiebené a po‰kozené kombinace li‰ty a fietûzu za li‰tu a fietûz doporuãen˘ spoleãností Husqvarna. • UdrÏujte fiezn˘ mechanismu fiádnû namazan˘ a v dobrém stavu! U ‰patnû namazaného fietûzu je pravdûpodobnûj‰í jeho pfietrÏení a kromû toho to vede ke zv˘‰enému opotfiebení li‰ty. Úãinky zpûtného rázu mÛÏete sníÏit pouÏitím fiezného mechanismu se zabudovanou redukcí zpûtného rázu a pouÏíváním nabrou‰eného a dobfie udrÏovaného fietûzu. tím je men‰í i nebezpeãí zpûtného odrazu. zda je fietûz správnû napnut˘. a dodrÏujte pokyny pro pilování. které jsou doporuãeny pro vበpilov˘ fietûz. 4 2008-08-08 Czech – 185 . které se dodávají ve standardní verzi i ve verzi se sníÏen˘m rizikem zpûtného rázu. Poãet uná‰ecích ãlánkÛ je urãen délkou li‰ty. Brou‰ení fiezacích zubÛ K brou‰ení fiezacích zubÛ budete potfiebovat kruhov˘ pilník a vodítko pilníku. Viz pokyny v kapitole Technické údaje. • Ostr˘ fietûz si dobfie profiízne cestu dfievem a produkuje dlouhé silné tfiísky. Informace o ostfiení fietûzu naleznete v ãásti Technické údaje. • UdrÏujte správnou vÛli omezovacích zubÛ! DodrÏujte na‰e pokyny a pouÏívejte doporuãenou mûrku omezovacích zubÛ. • ·ífika dráÏky li‰ty (palce/mm). Uvolnûn˘ fietûz se uh˘bá do stran. naleznete v ãásti Technické údaje. musíte vyvinout mnohem vût‰í sílu. Li‰ta âím je polomûr hrotu men‰í. abyste pouÏívali na‰e vodítko pilníku. Jedin˘m v˘sledkem bude dfievûn˘ prach. Jedin˘ zpÛsob. rozteãí fietûzu a poãtem zubÛ fietûzového koleãka ‰piãky li‰ty. které popisují li‰tu a fietûz Aby byla udrÏena bezpeãnostní funkce fietûzového zafiízení. • Otvor pro mazání fietûzu a otvor pro napínaã fietûzu. UPOZORNùNÍ! Îádn˘ pilov˘ fietûz nesniÏuje nebezpeãí zpûtného odrazu. Po‰kozen˘ nebo ‰patnû nabrou‰en˘ fietûz zvy‰uje nebezpeãí nehody. Ïe je fietûz povolen˘. je pravdûpodobnûj‰í jeho sesmeknutí. Li‰ta musí odpovídat konstrukci fietûzové pily. ¤etûz ¤etûz se skládá z urãitého poãtu ãlánkÛ. kromû toho to vede ke zv˘‰enému opotfiebení li‰ty. Velmi tup˘ pilov˘ fietûz nebere tfiísky vÛbec. fietûzu a hnacího fietûzového koleãka. Poãet uná‰ecích ãlánkÛ (ks). coÏ znesnadÀuje jeho správné nabrou‰ení. • Rozteã fietûzu (=pitch) (v palcích). V¯STRAHA! Jak˘koliv kontakt s rotujícím pilov˘m fietûzem mÛÏe zpÛsobit velmi váÏná zranûní. • Zkontrolujte. To vám pomÛÏe u va‰eho fietûzu dosáhnout sníÏení zpûtného odrazu a maximální fiezací v˘kon.OBECNÁ BEZPEâNOSTNÍ OPAT¤ENÍ Obecná pravidla • PouÏívejte pouze fiezn˘ mechanismus doporuãen˘ v˘robcem! Viz pokyny v kapitole Technické údaje. Doporuãujeme vám. 1 Úhel brou‰ení 2 Úhel bfiitu 3 Poloha pilníku 4 PrÛmûr pilníku Bez správného vybavení je velice tûÏké fietûz správnû nabrousit. Nûkteré v˘razy. • UdrÏujte fiezací zuby fietûzu fiádnû nabrou‰ené! Postupujte podle na‰ich pokynÛ a pouÏívejte doporuãené vodítko pilníku. ·ífika dráÏky li‰ty musí odpovídat tlou‰Èce uná‰ecích ãlánkÛ fietûzu. Hloubka fiezu je urãena rozdílem v˘‰ek tûchto dvou souãástí. abyste protlaãili li‰tu skrz dfievo a braní tfiísky bude velmi malé. • ¤ezná ãást fietûzu se naz˘vá fiezací ãlánek a skládá se z fiezacího zubu (A) a bfiitu omezovacího zubu (B). (7) Pfii brou‰ení fiezacího zubu musíte mít na pamûti ãtyfii dÛleÏité faktory. • UdrÏujte správné napnutí fietûzu! V pfiípadû. ! ! V¯STRAHA! Odch˘lení od pokynÛ k ostfiení v˘raznû zvy‰uje nebezpeãí zpûtného odrazu. Ostfiení fietûzu a nastavování vÛle omezovacích zubÛ ¤ezací zafiízení urãené pro minimalizaci zpûtného odrazu ! V¯STRAHA! Pfii práci s fietûzem vÏdy noste rukavice k ochranû rukou pfied zranûním. Li‰ta • Délka (palce/cm) • Poãet zubÛ na fietûzovém koleãku ‰piãky li‰ty (T). KdyÏ je fietûz tup˘. které doporuãujeme. Informace o doporuãen˘ch kombinacích li‰ty a fietûzu naleznete v ãásti Technické údaje. ¤etûz • Rozteã fietûzu (=pitch) (v palcích) • Tlou‰Èka uná‰ecího ãlánku (mm/palce) • Poãet uná‰ecích ãlánkÛ (ks). ! V¯STRAHA! Vadné fiezací zafiízení nebo ‰patná kombinace li‰ty a pilového fietûzu zvy‰ují nebezpeãí zpûtného odrazu! PouÏívejte pouze takové kombinace li‰ty a pilového fietûzu.

Doporuãujeme pouÏívat tento olej. Pomocí plochého pilníku odpilujte nadmûrnû pfiesahující ãást bfiitu omezovacích zubÛ. VÛle omezovacích zubÛ je správná. bude potfiebovat více oleje pro mazání fietûzu). Kontrola mazání fietûzu • Kontrolujte mazání fietûzu pfii kaÏdém doplÀování paliva. tím více se zvût‰uje jeho délka. Ïe olej pro mazání fietûzu zoxiduje. V pfiípadû potfieby koleãko namaÏte a otvor vyãistûte. fietûz je opotfiebovan˘ a je nutno jej vymûnit. jestliÏe je vÛle omezovacích zubÛ pfiíli‰ velká! Sefiízení vÛle omezovacích zubÛ • Pfied sefiízením vÛle omezovacích zubÛ je nutno novû naostfiit fiezací zuby. Ïe délka fiezacích zubÛ není nadmûrnû zmen‰ena. kter˘ se nepohybuje. V pfiípadû potfieby ji vyãistûte. Abyste udrÏeli fiezn˘ v˘kon musíte vypilovat omezovací zuby na doporuãenou v˘‰ku. (8) Obecné informace o nastavování vÛle omezovacích zubÛ • Pfii ostfiení fiezacích zubÛ zmen‰ujete vÛli omezovacích zubÛ (hloubku fiezu). ale tak. Napnutí fietûzu kontrolujte pfii kaÏdém doplÀování paliva. coÏ by mûlo za následek. • Nasaìte vodítko pilníku na fietûz pily. V rámci v˘voje a v˘roby motorov˘ch pil jsme vyvinuli i optimální olej na mazání fietûzÛ. Tato bezpeãnostní funkce ale vyÏaduje. Informace o pouÏívání vodítka pilníku naleznete na obalu. která je pfiíli‰ dlouhá. zda je horké léto ãi chladná zima. Zvednûte hrot vodicí li‰ty a nastavte pfiitom pnutí. • Dotahujte kryt spojky otáãením knoflíku po smûru hodinov˘ch ruãiãek a zvedejte pfiitom hrot li‰ty. • Zkontrolujte. abyste pro vÛli omezovacích zubÛ pouÏívali na‰e vodítko pilníku. (11) • Nastavte napnutí fietûzu otoãením kola smûrem dolÛ (+) pro zv˘‰ení napnutí a nahoru (-) pro sníÏení napnutí. Doporuãujeme. UPOZORNùNÍ! Pokud maÏete pilov˘ fietûz rostlinn˘m olejem. Ïe ani po provedení v˘‰e uveden˘ch kontrol a pfiíslu‰n˘ch opatfiení systém mazání fietûzu stále nefunguje. ! V¯STRAHA! Nebezpeãí zpûtného odrazu se zvy‰uje. • NádrÏka oleje pro mazání fietûzu a nádrÏka s palivem jsou konstruovány tak. zda se fietûzové koleãko ‰piãky li‰ty volnû otáãí a zda není mazací otvor v fietûzovém koleãku ucpan˘. zda není ucpan˘ mazací kanálek li‰ty. • Zkontrolujte.OBECNÁ BEZPEâNOSTNÍ OPAT¤ENÍ • ¤ezací zuby vÏdy bruste zevnitfi smûrem ven a pfii zpûtném tahu sniÏte tlak na pilník. doporuãujeme standardní olej na fietûzy. pfied dlouhodob˘m uskladnûním rozeberte a vyãistûte dráÏku li‰ty a pilov˘ fietûz. I fietûz. • Nabruste v‰echny zuby na stejnou délku. Ïe palivo vytéká pfied olejem pro mazání fietûzu. (13) • Pro zaji‰tûní napnutí zastrãte knoflík zpût. kter˘ zabezpeãuje maximální Ïivotnost fietûzu a zá V pfiípadû. mÛÏe zpÛsobit váÏné poranûní uÏivateli nebo jin˘m osobám. abyste vÛli omezovacích zubÛ sefiizovali pfii kaÏdém tfietím ostfiení fietûzu. Viz pokyny v kapitole Mazání hrotu li‰ty. abyste získali správnou hodnotu vÛle omezovacích zubÛ a správn˘ úhel bfiitu omezovacích zubÛ. UPOZORNùNÍ! Toto doporuãení pfiedpokládá. je nutno vyhledat servisní opravnu. KdyÏ je délka fiezacích zubÛ men‰í neÏ 4 mm (0. abyste pouÏívali správn˘ typ oleje pro mazání fietûzu (kdyby byl olej pfiíli‰ fiídk˘. V¯STRAHA! VÏdy pouÏívejte schválené ochranné rukavice. Doporuãujeme. Napnûte fietûz co moÏná nejvíce. vytékal by pfied palivem). Ze vzdálenosti asi 20 cm (8 palcÛ) namifite ‰piãku fiezné li‰ty na svûtlou plochu. Proto je dÛleÏité pravidelnû fietûz napínat a vymezovat vÛli. kter˘ je zaloÏen na rostlinném oleji a je díky tomu biologicky snadno rozloÏiteln˘.16 palce). Ïe pilov˘ fietûz zatuhne a fietûzka na hrotu li‰ty se zadfie. pro stroj i pro Ïivotní prostfiedí. potom otoãte pilu a nabruste zuby na druhé stranû. • K sefiízení vÛle omezovacích zubÛ budete potfiebovat ploch˘ pilník a mûrku omezovacích zubÛ. Ïe nበolej na mazání fietûzÛ není k dispozici. U nûkter˘ch modelÛ je rovnûÏ nastaviteln˘ prÛtok oleje. Informace o vÛli omezovacích zubÛ pro vበkonkrétní fietûz naleznete v ãásti Technické údaje. Ïe palivo vydrÏí déle neÏ olej). Jinak hrozí nebezpeãí. zda je dráÏka fiezné li‰ty ãistá. V‰echny zuby nabruste nejprve na jedné stranû. (12) 186 – Czech 5451676-47 Rev. (14) Mazání fiezného mechanismu ! V¯STRAHA! ·patné mazání fiezného mechanismu mÛÏe zpÛsobit pfietrÏení fietûzu. Napínání fietûzu ! ! V¯STRAHA! Uvolnûn˘ fietûz se mÛÏe sesmeknout a zpÛsobit váÏné nebo dokonce smrtelné zranûní. které mají pfiístup k fietûzu. UPOZORNùNÍ! Bûhem doby zábûhu nového fietûzu by se mûlo jeho napnutí kontrolovat ãastûji. a abyste sefiídili karburátor podle doporuãení (slabá smûs mÛÏe znamenat. Plnûní oleje na mazání fietûzÛ • V‰echny námi vyrábûné motorové pily jsou vybaveny systémem automatického mazání fietûzu. Po 1 minutû bûhu pily pfii úrovni plynu na 3/4 by se mûla na této plo‰e objevit zfietelná stopa nastfiíkaného oleje. Olej na mazání fietûzu Olej na mazání fietûzu musí mít dobrou pfiilnavost k fietûzu a musí si uchovávat viskozitu bez ohledu na to. âím déle se fietûz pouÏívá. coÏ by mohlo vést k váÏn˘m nebo dokonce smrteln˘m zranûním. Také musíte pouÏívat doporuãené fiezací vybavení (li‰ta. Nikdy nepouÏívejte vyjet˘ olej! Je to nebezpeãné pro vás. V pfiípadû. V pfiípadû potfieby jej vyãistûte. (9) • Uvolnûte knoflík jeho vytaÏením. aby bylo je‰tû moÏno jej rukou volnû posouvat po li‰tû. Pokud mazání fietûzu nefunguje: • Zkontrolujte. 4 2008-08-08 . kdyÏ pfii protahování pilníku pfies vodítko nebudete cítit Ïádn˘ odpor. (10) • Pro uvolnûní krytu li‰ty otoãte knoflíkem proti smûru hodinov˘ch ruãiãek.

Pokud je délka fiezacích zubÛ men‰í neÏ 4 mm. (18) Zkontrolujte. Pokud se na spodní stranû ‰piãky li‰ty vytváfiejí prohlubnû. VymûÀte hnací fietûzové koleãko pfii kaÏdé v˘mûnû fietûzu. Nepou‰tûjte se do Ïádné práce. zda v‰echny bezpeãnostní funkce fietûzové pily fungují.OBECNÁ BEZPEâNOSTNÍ OPAT¤ENÍ / MONTÁÎ Hnací koleãko fietûzu Buben spojky je vybaven ãelním fietûzov˘m koleãkem (fietûzové koleãko je pfiivafieno k bubnu). jak je stávající fietûz opotfieben˘. Pravidelnû kontrolujte úroveÀ opotfiebení hnacího fietûzového koleãka. 4 2008-08-08 Czech – 187 . Abyste se pfii montáÏi. Zaãnûte na horní stranû li‰ty. ale pfiesto jím lze lehce otoãit rukou. ¤etûz by mûl b˘t napnut˘ tak. V pfiípadû potfieby tyto otfiepy obruste pilníkem. Zkontrolujte. Vyvarujte se situací. aby nebyl provû‰en˘ pod spodní ãástí li‰ty. Zkontrolujte. zda bfiity fiezacích ãlánkÛ smûfiují na horní hranû li‰ty dopfiedu. • Zda nejsou n˘ty a ãlánky silnû opotfiebené. Sejmûte dopravní krouÏek. Pfievléknûte fietûz pfies hnací fietûzové koleãko a usaìte jej do dráÏky v li‰tû. Li‰ta Pravidelnû kontrolujte: • Zda se na hranách fiezné li‰ty netvofií otfiepy. Ïe je fietûz pfiíli‰ voln˘. Kontrolujte napûtí fietûzu pravidelnû. OdstraÀte knoflík a vyjmûte kryt spojky (brzdu fietûzu). (17) Nasaìte li‰tu na upevÀovací ‰rouby. PfiidrÏte hrot li‰ty a otoãením knoflíku ve smûru hodinov˘ch ruãiãek upevnûte spojku li‰ty. kdyÏ není provû‰en˘ pod spodní ãástí li‰ty. • JestliÏe chcete prodlouÏit Ïivotnost li‰ty. pokud je nadmûrnû opotfiebené. (15) • Zda není dráÏka li‰ty silnû opotfiebená. pokud vykazuje nûkter˘ z v˘‰e uveden˘ch bodÛ. na niÏ nejste podle svého mínûní náleÏitû zacviãeni. Viz pokyny v ãásti Osobní ochranné pomÛcky. Pfii práci s fietûzem vÏdy noste rukavice k ochranû rukou pfied zranûním. Zkontrolujte. kdyÏ se obsluha dostane do kontaktu s fietûzem. VymûÀte pilov˘ fietûz. Prostudujte si pokyny v ãástech Obecné pracovní pokyny a Obecná bezpeãnostní opatfiení. V pfiípadû potfieby li‰tu vymûÀte. MontáÏ zubové opûrky Pokud chcete namontovat zubovou opûrku. Vypínaã se automaticky vrátí do v˘chozí polohy. Jak zabránit zpûtnému rázu. MontáÏ fiezné li‰ty a fietûzu ! V¯STRAHA! Pfied provádûním kontroly ãi údrÏby vypnûte motor. obraÈte se na servisní opravnu. PouÏívejte osobní ochranné pomÛcky. kontrole a/nebo údrÏbû vyhnuli nezam˘‰lenému nastartování je nutno vÏdy odejmout rozbu‰ku od zapalovací svíãky. (19) Napnûte fietûz otoãením kola smûrem dolÛ (+). • Zda není fietûz zatuhl˘. mûli byste ji dennû obracet. zda hnací ãlánky fietûzu správnû zapadají do hnacího fietûzového koleãka a je-li fietûz v dráÏce li‰ty. pfiiãemÏ se zamûfite na: • Viditelné praskliny n˘tÛ a ãlánkÛ. Kontrola opotfiebení fiezného mechanismu Dennû provádûjte kontrolu fietûzu. VymûÀte jej. 5451676-47 Rev. ZasuÀte ji co nejvíce dozadu. PouÏívejte doporuãené ochranné pomÛcky a pravidelnû kontrolujte jejich stav. (16) • Zda není ‰piãka li‰ty nerovnomûrnû ãi silnû opotfiebená. znamená to. (12) ¤etûz je správnû napnut˘ tehdy. fietûz je nutno vymûnit. (13) Bûhem doby zábûhu po nasazení nového fietûzu je zapotfiebí ãasto kontrolovat jeho napûtí. Prostudujte si pokyny v ãástech Osobní ochranné pomÛcky. ¤ezn˘ mechanismus a Obecné bezpeãnostní pokyny. zda je brzda fietûzu v neaktivované poloze pfiesunutím chrániãe levé ruky k pfiední rukojeti. Namontujte kryt spojky (brzdu fietûzu) a stavûcí ãep fietûzu umístûte do v˘fiezu v li‰tû. Správnû napnut˘ fietûz zaruãuje dobr˘ fiezn˘ v˘kon a dlouhou Ïivotnost. V˘robce doporuãuje porovnávat stávající fietûz s nov˘m fietûzem a tak zjistit. Viz pokyny v ãásti Bezpeãnostní vybavení zafiízení. kde hrozí nebezpeãí zpûtného rázu. Prostudujte si pokyny uvedené v ãásti Obecné pracovní pokyny. (20) ! V¯STRAHA! K vût‰inû nehod pfii pouÏití fietûzové pily dochází tehdy.

ZajíÏdûní Bûhem prvních 10 hodin se vyhnûte chodu na pfiíli‰ vysoké otáãky. Potom pfiidejte celou dávku oleje. Pfied doplÀováním paliva zajistûte dobré promíchání smûsi protfiepáním nádoby. • Nikdy nepouÏívejte vyjet˘ olej. • Smûs paliva pfied nalitím do palivové nádrÏe zafiízení dÛkladnû promíchejte (protfiepejte). • Míchání zaãnûte vÏdy nalitím poloviny dávky benzínu. Pomûr smûsi 1:50 (2%) s olejem pro dvoudobé motory HUSQVARNA. Pfiidejte zb˘vající polovinu dávky benzínu. • Nikdy nepouÏívejte olej pro dvoudobé motory chlazené vodou. NádrÏky paliva a oleje na mazání fietûzu by se proto mûly vÏdy plnit zároveÀ.30 0. • PouÏívejte vÏdy kvalitní olovnat˘ ãi bezolovnat˘ benzín. kde jste doplÀovali palivo. TCW). odvûtvování) se doporuãuje vy‰‰í oktanové ãíslo. li‰ty a fietûzu. • Pfii doplÀování paliva ãi míchání smûsi (benzín a olej pro dvoudobé motory) zajistûte dostateãné vûtrání. 188 – Czech 5451676-47 Rev. • Pokud po del‰í dobu stroj nepouÏíváte. vyprázdnûte a vyãistûte palivovou nádrÏ. v˘buchu a nad˘chání v˘parÛ. 2 JestliÏe jste potfiísnili palivem sebe nebo odûv.60 Oãistûte plochu kolem uzávûru palivové nádrÏe. Smûs paliva dobfie promíchejte (protfiepejte). Nezapomínejte na nebezpeãí poÏáru. Olej pro dvoudobé motory • Abyste dosáhli co nejlep‰ích v˘sledkÛ a v˘konu. Zneãi‰tûní v nádrÏkách zpÛsobuje poruchy. nûkdy také naz˘van˘ olej pro lodní motory (tzv. • Nikdy nepouÏívejte olej urãen˘ pro ãtyfidobé motory. aby se zaruãilo. Nikdy nestartujte motor stroje v prostoru doplÀování paliva. mÛÏe dojít k tluãení v motoru. Omyjte ty ãásti tûla. • Nemíchejte vût‰í dávku paliva neÏ na jeden mûsíc dopfiedu.15 0. pfievléknûte se.45 0. KdyÏ smícháváte malá mnoÏství paliva s olejem. pouÏívejte olej pro dvoudobé motory HUSQVARNA. kter˘ odpovídá teplotû vzduchu. coÏ mÛÏe zpÛsobit tûÏké havárie motoru.20 0.40 3% (1:33) 0. Benzín. Pfied doplÀováním paliva otvírejte uzávûr nádrÏe pomalu. i velmi malé nepfiesnosti mohou v˘raznû ovlivnit pomûr sloÏek smûsi. Bezpeãnost pfii manipulaci s palivem • Nikdy nedoplÀujte palivo do stroje za chodu motoru.10 0. • Pfii v˘bûru oleje na mazání fietûzÛ se obraÈte na nejbliωí servisní opravnu. Je dÛleÏité pfiesnû odmûfiit mnoÏství pfiimíchávaného oleje. • Je dÛleÏité pouÏívat olej správné tfiídy (s vhodn˘m rozsahem viskozity). • Za teplot pod 0 °C (32 °F) se u nûkter˘ch olejÛ zvy‰uje nadmûrnû viskozita (tuhnou). Pfied doplnûním paliva motor vypnûte a nechte jej po nûkolik minut zchladnout. 4 2008-08-08 . Po doplnûní paliva peãlivû uzavfiete uzávûr palivové nádrÏe. Obsah nádrÏek paliva a oleje na mazání fietûzu je peãlivû sladûn. To by mûlo za následek po‰kození olejového ãerpadla. Provozujete-li motor na benzin s niωím poãtem oktanÛ neÏ 90. Olej na mazání fietûzu • Jako mazivo doporuãujeme pouÏívat speciální olej (fietûzov˘ olej) s dobr˘mi adhezívními vlastnostmi. kdyÏ budete dodrÏovat následující opatfiení: V blízkosti paliva nekufite ani neumisÈujte Ïádné horké pfiedmûty. • Pfied zahájením startování se s motorov˘m foukaãem pfiemístûte alespoÀ 3 m od místa. Filtr paliva je nutno vymûÀovat alespoÀ jednou za rok. Pravidelnû ãistûte nádrÏky paliva a oleje na mazání fietûzu. ! V¯STRAHA! Palivo a jeho v˘pary jsou velmi vznûtlivé. Pfii manipulaci s palivem a olejem na mazání fietûzu dbejte nejvy‰‰í opatrnosti. kter˘ je vyrábûn speciálnû pro na‰e vzduchem chlazené dvoudobé motory. Toto vede ke zv˘‰ené teplotû motoru a zv˘‰enému zatíÏení loÏisek. klasifikovan˘mi pro JASO FB/ISO EGB. aby se mohl zvolna uvolnit pfietlak. Míchání smûsi • VÏdy míchejte benzín a olej v ãisté nádobû urãené na pohonné hmoty. litrÛ 5 10 15 20 Olej pro dvoudobé motory. PouÏijte m˘dlo a vodu. • Doporuãen˘ nejniωí poãet oktanÛ je 90 (RON).MANIPULACE S PALIVEM Palivo Pamatujte si! Stroj je vybaven dvoudob˘m motorem a pfii jeho provozu se musí vÏdy pouÏít smûs benzínu a oleje pro dvoudobé motory. • Olej nízké kvality nebo pfiíli‰ bohatá smûs oleje a paliva mÛÏe ohrozit funkãnost katalyzátoru a zkrátit jeho Ïivotnost. To mÛÏe pfietûÏovat olejové ãerpadlo a vést k po‰kození jeho nûkter˘ch souãástí. • Pfii souvislé práci pfii vysok˘ch otáãkách (napfi. • Stroj nikdy nestartujte: 1 JestliÏe vám na zafiízení pfieteklo palivo nebo olej na mazání fietûzÛ. které byly v kontaktu s palivem. DÛkladnû otfiete vylitou kapalinu a nechte zafiízení oschnout.30 0. 1:33 (3%) s ostatními oleji urãen˘mi pro dvoudobé motory chlazené vzduchem. litrÛ 2% (1:50) 0. Ïe se dosáhne správné smûsi. ! Benzín V¯STRAHA! Pfii manipulaci s palivem vÏdy zajistûte dostateãné vûtrání. Plnûní paliva ! V¯STRAHA! Pfii této ãinnosti hrozí nebezpeãí poÏáru. které mÛÏete sníÏit.

• Pfied odstavením na del‰í dobu se ujistûte. (31) Studen˘ motor Startování: Pfii startování je nutné. které mÛÏe zpÛsobit poÏár. • Nikdy nestartujte motorovou pilu aniÏ by byla li‰ta. (32) 5451676-47 Rev. Pravou ruku mûjte na zadní rukojeti a levou ruku na pfiední rukojeti. relé/spínaãÛ. • Pfii pfiepravû nebo skladování stroje musí b˘t pfiepravní kryt vÏdy nasazen na fiezacím zafiízení. ¤etûzová pila je nyní pfiipravena k pouÏití. I fietûz. aÏ dojde k naplÀování prostoru pod membránou palivem. kter˘ má viditelnû po‰kozen˘ kryt zapalovacích svíãek a zapalovací kabel. Startování Levou rukou uchopte pfiední rukojeÈ. automaticky se nastaví správné nastavení ‰krticí klapky. To by mohlo stroj po‰kodit. 4 2008-08-08 Czech – 189 . Tepl˘ motor Startujte stejnû jako v pfiípadû chladného motoru. ! V¯STRAHA! Dlouhodobé vdechování v˘fukÛ motoru. aby se sníÏilo nebezpeãí kontaktu s rotujícím fietûzem. Zajistûte. aby se v pracovní oblasti a jejím okolí nezdrÏovaly nepovolané osoby ãi zvífiata. • Sledujte své okolí a pfiesvûdãte se. bubnu spojky a brzdného pásu. Ïe rychle vypojíte drÏák ‰krtící klapky plynu. fietûz a v‰echny kryty správnû namontovány. aby nehrozilo nebezpeãí. mlha od fietûzového oleje a pilinn˘ prach mohou mít nepfiízniv˘ vliv na zdraví. Pravou nohu zasuÀte do zadní rukojeti a pfii‰lápnûte motorovou pilu pevnû k zemi. Nikdy motorovou fietûzovou pilu nestartujte tak. nepou‰tûjte startovací madlo a nenechávejte plnû vytaÏené lanko samovolnû navíjet. pouze bez nastavení reguláÏe sytiãe do polohy sycení. Vdechování v˘fukov˘ch zplodin je nebezpeãné. Viz pokyny v kapitole âasov˘ plán údrÏby.praváci i leváci. aby brzda fietûzu byla zapojena. Nikdy nemotejte startovací lanko kolem ruky. • Palivo vÏdy skladujte ve schválen˘ch nádobách urãen˘ch k tomuto úãelu. které mají pfiístup k fietûzu. Ïe pfiípadné úniky nebo v˘pary pfiijdou do styku s jiskrami ãi otevfien˘m ohnûm z elektrick˘ch zafiízení. Tato metoda je extrémnû nebezpeãná. potom prudce a pevenû zatáhnûte za startovaci rukojeÈ. Zvy‰uje se zde nebezpeãí jiskfiení. ãehoÏ dosáhnete tím. Skladujte palivo ve schválen˘ch nádobách na bezpeãném místû. (23) Benzínové ãerpadlo: Zmáãnûte nûkolikrát gumovou membránu benzínového ãerpadla. Na zadním okraji pily je zjednodu‰ená navádûcí pomÛcka ke startování s obrázky popisujícími jednotlivé kroky (A). Oãistûte stroj. zasuÀte páãku sytiãe. bojlerÛ a podobnû. (28) Pfieprava a pfiechovávání • Motorovou pilu a palivo vÏdy uchovávejte tak. Membrána nemusí b˘t plná. elektromotorÛ. Pravou rukou uchopte startovací madlo a pomalu vytahujte lanko startéru. Postavte stroj na pevnou podloÏku. Ïe palce a ostatní prsty obtoãíte okolo rukojeti motorové fietûzové pily. Ïe byste ji pustili na zem. Startování a vypínání ! V¯STRAHA! Pfied startováním nezapomínejte na následující: Brzda fietûzu musí b˘t pfii startování motorové pily aktivovaná. Ïe stojíte bezpeãnû a Ïe se fietûz nemÛÏe niãeho dotknout. Aktivujte brzdu posunutím krytu ruky proti zpûtnému odrazu vpfied.MANIPULACE S PALIVEM / STARTOVÁNÍ A VYPÍNÁNÍ 3 JestliÏe ze stroje uniká palivo. Jakmile motor naskoãí (usly‰íte „bafnutí“). Ujistûte se. (24) Vypínání Motor zastavíte stisknutím tlaãítka stop. je nutno co nejdfiíve sníÏit poãet otáãek motoru na volnobûh. spojka mÛÏe volnû fungovat a zpÛsobit váÏné zranûní. Viz pokyny v ãásti MontáÏ KdyÏ není na motorové pile namontována li‰ta ani fietûz. (22) Startovací plyn: Správného nastavení sytiãe/startovacího plynu se dosáhne vysunutím páãky sytiãe do polohy zapnuto. (26) VAROVÁNÍ! Nevytahujte celou délku lanka startéru. Viz pokyny v kapitole Spu‰tûní a zastavení. Informace o likvidaci paliva a oleje na mazání fietûzÛ získáte u nejbliωí benzínové pumpy. Toto uchycení musí pouÏívat v‰ichni uÏivatelé . (25) ! V¯STRAHA! Nikdy nepouÏívejte stroj. Ïe by mohly nûjaké osoby nebo zvífiata pfiijít do styku s fiezn˘m mechanismem . Pravidelnû kontrolujte tûsnost uzávûru palivové nádrÏe a pfiívodÛ paliva. protoÏe mÛÏete nad motorovou pilou lehce ztratit kontrolu. Nikdy nestartujte motorovou pilu aniÏ by byla li‰ta. kter˘ se nepohybuje. (30) • Nikdy nestartujte stroj v uzavfieném prostoru. (27) JelikoÏ je brzda fietûzu stále je‰tû zapojena. dokud neucítíte odpor (kdyÏ zapadnou západky startéru). Tím se vyhnete zbyteãnému opotfiebování spojky. mÛÏe zpÛsobit váÏné poranûní uÏivateli nebo jin˘m osobám. • VÏdy drÏte motorovou pilu obûma rukama. Nasaìte kryt li‰ty. dokud motor nenastartuje. (21) Sytiã: Zcela vytáhnûte modrou páãku sytiãe/startéru (na pozici FULL CHOKE . • Pfii skladování po del‰í dobu nebo pfii pfiepravû motorové pily je nutné nádrÏe paliva a mazacího oleje vyprázdnit. (29) • Brzda fietûzu musí b˘t pfii startování motorové pily aktivovaná. Ïe nehrozí Ïádné nebezpeãí. aby se zabránilo neúmyslnému kontaktu s ostr˘m fietûzem.KdyÏ je páãka sytiãe/ volnobûhu zcela pfiitaÏená. fietûz a v‰echny kryty správnû namontovány. Nastavte plyn na startovací pozici vytaÏením modré páãky sytiãe do polohy sycení a pak ji znovu zatlaãte dovnitfi. Spojka se jinak mÛÏe uvolnit a zavinit úraz. DÛraznû tahejte za startovací ‰ÀÛru. Dlouhodobé uskladnûní V dobfie vûtraném prostoru vyprázdnûte nádrÏky s benzínem a olejem. Ïe je stroj ãist˘ a je zaji‰tûn kompletním servisem. RukojeÈ drÏte pevnû tak.PLN¯ SYTIâ). Pamatujte si! Znovu aktivujte brzdu fietûzu zatlaãením pfiedního krytu ruky zpût (oznaãeno ”PULL BACK TO RESET”) smûrem k pfiední rukojeti.

kameny. nasaìte na fieznou li‰tu ochrann˘ kryt. Nikdy pilou nefiezejte na sobû narovnané klády nebo vûtve. na stromû nebo tam. sníÏíte jeho riziko. Správné uchopení je takové. které chcete fiezat.). (35) 6 Pfii fiezání vÏdy vyuÏívejte vysokou rychlost. v husté mlze. Odklízejte nafiezané kusy pryã. Rukojeti nepou‰tûjte! 3 Vût‰ina úrazÛ vypl˘vajících ze zpûtného rázu vzniká pfii odvûtvování. zda jsou v‰echny díly na motorové pile dotaÏeny a nejsou po‰kozeny nebo chybí. servisní opravnu nebo na zku‰eného uÏivatele motorov˘ch pil. kde byste se nemohli dovolat pomoci v pfiípadû nehody. Obecná pravidla 1 KdyÏ pochopíte. zda drÏák ‰krtící klapky plynu fiádnû funguje a není po‰kozen. Ïe se dostanete do situace. pfiíkopy apod. 4 Zkontrolujte. kluzkou pÛdu. ale nepouÏívejte motorovou pilu v takov˘ch situacích. 7 Dbejte velké opatrnosti pfii fiezání horní stranou li‰ty. Tyto informace nikdy nemohou nahradit profesionální zruãnost a zku‰enost. pro pfiípad. Ïe Ïádní lidé. Zpûtn˘ ráz je obvykle pomûrnû slab˘. Nikdy nepracujte ve stoje na Ïebfiíku. Napnut˘ kmen mÛÏe neãekanû odpruÏit a navrátit se do své pfiirozené polohy. je nutno stát pevnû. kdyÏ v okamÏiku momentálního nesoustfiedûní uÏivatele oblast zpûtného rázu li‰ty zavadí o vûtev. blízk˘ kmen nebo jin˘ pfiedmût. Tím. PouÏívejte osobní ochranné pomÛcky. tj. Toto drÏení minimalizuje úãinek zpûtného rázu a pomáhá udrÏet motorovou pilu pod kontrolou. zda zadní kryt pravé ruky není po‰kozen. 8 Zkontrolujte. Ïe palce a prsty obemknou rukojeti. zda není nûkterá z rukojetí zneãi‰tûna olejem. Ïe cokoli z v˘‰e uvedeného je mimo dosah pily a Ïe nikdo nemÛÏe b˘t zranûn padajícím stromem. 9 Zkontrolujte. Obecné pracovní pokyny UPOZORNùNÍ! Tato ãást popisuje základní bezpeãnostní pravidla pfii pouÏití motorové pily. Pokud jsou pfiedmûty. co by mohlo zpÛsobit klop˘tnutí ãi ztrátu rovnováhy. 10 Zkontrolujte napnutí fietûzu 4 Ujistûte se. 190 – Czech 5451676-47 Rev. 2 Zkontrolujte. zda systém tlumení vibrací fiádnû funguje a není po‰kozen. Malé vûtviãky se mohou zachytit do fietûzu. aniÏ byste je nejprve od sebe oddûlili. jak mu pfiedcházet. kdyÏ fieÏete kmen zespodu. UÏivatel musí stát pevnû obûma nohama na pevném podkladu a musí zabezpeãit. Takto by mûl uchopit rukojeti kaÏd˘ uÏivatel. Obû okolnosti mohou zpÛsobit váÏnou nehodu. Pfied zahájením práce s motorovou pilou musíte pochopit rozdíl mezi fiezáním horní a spodní stranou li‰ty. MÛÏete se obrátit na prodejce motorov˘ch pil. KdyÏ od va‰í motorové pily odejdete na jakkoliv dlouhou dobu. 5 Poãínejte si obzvlá‰tû opatrnû pfii fiezání napnut˘ch kmenÛ. zda vypínaã funguje správnû a zda není po‰kozen. Viz pokyny v kapitolách Jak zabránit zpûtnému odrazu pily a Bezpeãnostní zafiízení stroje. tzn. VÏdy fiezejte pouze jednu kládu nebo jeden kus. 7 Zkontrolujte. mÛÏete omezit nebo vylouãit moment pfiekvapení. Ke zpûtnému rázu velmi ãasto dochází tehdy. silném mrazu apod. Ïe se budete na jeho moÏnost pfiipraveni. silném vûtru. 5 Zkontrolunjte. 7 KdyÏ poloÏíte motorovou fietûzovou pilu na zem. 6 Zkontrolujte. kdy se necítíte bezpeãnû. ¤etûz se snaÏí tlaãit pilu dozadu smûrem k uÏivateli. Pokud se fietûz zaklíní. Nesprávná poloha vás nebo fiezu mÛÏe vést k tomu. Ïe se mÛÏete volnû pohybovat a bezpeãnû stát. mohou se zaklínit do fietûzu pily a b˘t vymr‰tûny smûrem k vám. ukonãete práci a poÏádejte o radu odborníka. VAROVÁNÍ! DodrÏujte v˘‰e uvedené pokyny. V pfiípadû. To se oznaãuje jako fiezání odbíhajícím fietûzem. prudkém de‰ti. Základní bezpeãnostní pravidla 1 Sledujte své okolí: • Abyste zabezpeãili. aÈ je pravák nebo levák. vûtve. zda je tlumiã zvuku fiádnû pfiipevnûn a není po‰kozen. mohlo by vás to pfiekvapit a mohli byste ztratit kontrolu nad pilou. 3 Zkontrolujte. Pokud pilu pfiepravujete ãi pfiená‰íte na del‰í vzdálenost. • Abyste se ujistili. zvífiata ani nic jiného nemÛÏe ovlivnit va‰i kontrolu nad strojem. Nepou‰tûjte se do Ïádné práce. jako napfi. malé a lehké. zablokujte pilov˘ fietûz pomocí brzdy fietûzu a zajistûte. abyste mûli plnou kontrolu nad motorovou pilou. 4 2008-08-08 . pln˘ plyn. jak pfied tak i po fiezání. I kdyÏ to pro vás nemusí b˘t nebezpeãné. na kterou se cítíte nedostateãnû kvalifikováni! Pfied zahájením práce s motorovou pilou je nutné pochopit princip a úãinky zpûtného rázu a to. 3 Zvlá‰tní opatrnosti dbejte pfii odstraÀování mal˘ch vûtví. vyvarujte se fiezání kfioví (tj. zda je lapaã fietûzu na svém místû a není po‰kozen. Zvlá‰tní pozornost vûnujte práci ve svaÏitém terénu. kter˘ je potom mÛÏe vymr‰tit proti uÏivateli a zpÛsobit mu váÏné zranûní. zda brzda fietûzu fiádnû funguje a není po‰kozená. Ïe strom udefii vás nebo stroj a vy ztratíte kontrolu. 2 NepouÏívejte motorov˘ foukaã za ‰patného poãasí.PRACOVNÍ POSTUP Pfied kaÏd˘m pouÏitím: (33) 1 Zkontrolujte. kde nemáte pod nohama pevnou pÛdu. zda ve va‰em bezprostfiedním okolí nejsou nûjaké pfiekáÏky (kofieny. aby se v jeho bezprostfiedním okolí nenacházelo nic. Mûjte neustále pfiehled o fiezaném pfiedmûtu. aby byl vበpracovní prostor stále bezpeãn˘. 2 Je zapotfiebí pilu vÏdy drÏet pevnû pravou rukou za zadní rukojeÈ a levou rukou za pfiední rukojeÈ.jámy. Ïe by bylo nutné se rychle pfiesunout. ale nûkdy mÛÏe b˘t velmi neãekan˘ a velmi prudk˘. 6 Pfii pfiená‰ení motorové pily vypnûte motor a zajistûte fietûz pomocí brzdy fietûzu. Práce za chladného poãasí je únavná a ãasto s sebou nese zv˘‰ené nebezpeãí. jako napfi. Zkontrolujte. Pilu vÏdy pfiená‰ejte tak. vypnûte motor. aby li‰ta a fietûz smûfiovaly dozadu. Viz pokyny v ãásti Jak zabránit zpûtnému rázu. fiezání mnoha mal˘ch vûtviãek najednou). abyste na stroj neustále vidûli. Pilu pfii práci nikdy nedrÏte pouze jednou rukou! (34) 5 K tomu. 4 UÏivatel by nikdy nemûl pracovat s motorovou pilou nad úrovní ramen a fiezat pouze ‰piãkou li‰ty. co zpûtn˘ ráz je a jak k nûmu dochází. Viz pokyny v ãásti Osobní ochranné pomÛcky. nepfiedvídateln˘ smûr pádu poraÏeného stromu apod. motorová fietûzová pila se mÛÏe vymr‰tit dozadu smûrem k vám.

Pfii dokonãování fiezu se vyvarujte dotyku fietûzu se zemí. Ïe nedojde k sevfiení fiezného mechanismu v fiezu. u kter˘ch hrozí nûjaké nebezpeãí. kter˘m je kmen podepfien pfied a za fiezem. Kmen je podepfien na obou koncích. Pilu mÛÏete vyprostit tak. tak. Hrozí velké nebezpeãí zlomení kmene. Ïe je moÏné kmen obrátit. Nepou‰tûjte se do Ïádné práce. Dva faktory rozhodují o tom. 3 Ujistit se. Vûtve. Ïe ztratíte pfii práci rovnováhu. tzn. Pokud máte hromadu klád. V tomto pfiípadû fietûz pfiitahuje pilu smûrem ke stromu a pfiední ãást tûla pily se pfii fiezání bezprostfiednû opírá o kmen. Kmen je podepfien na jednom konci. UdrÏujte plné otáãky. zda nehrozí nebezpeãí zpûtného rázu. V¯STRAHA! Nikdy nezkou‰ejte klády fiezat. VÏdy drÏte motorovou pilu pevnû obûma rukama za rukojeti. zda podmínky a okolní terén neovlivÀují bezpeãnost pohybu ãi stabilitu. z této hromady vytáhnout. Zaãnûte fiezat seshora (pfiibliÏnû do 1/3 prÛmûru). Je zapotfiebí podepfiít kmen tak. Pokud byste je ponechali v pracovním prostoru. odfiezávejte kus po kuse. Prostudujte si pokyny v ãásti _ezn˘ mechanismus a Technické údaje. se oznaãuje jako fiezání nabíhajícím fietûzem. (37) V pfiípadû. je-li drÏena pouze jednou rukou. zvy‰uje se nebezpeãí. kter˘ mÛÏe mít za následek tûÏké nebo smrtelné zranûní. praskne je‰tû pfied dokonãením fiezu.PRACOVNÍ POSTUP 8 Pokud uÏivatel neklade této tlaãné síle odpor. které by mûl uÏivatel provést pfiedtím. seshora a zespoda. kde by jeho kmen mohl b˘t co nejsnadnûji odvûtven a rozfiezán. Dokonãete fiez seshora. shora dolÛ. ¤ezání nabíhajícím fietûzem poskytuje uÏivateli lep‰í kontrolu nad motorovou pilou a polohou oblasti zpûtného rázu. která pracuje poblíÏ. (38) Smûr kácení Cílem je porazit strom do takového místa. Terminologie ¤ezání = obecn˘ v˘raz pro fiezání dfieva. profiíznûte kmen pfiibliÏnû do 2/3 prÛmûru. co se mÛÏe stát. 5 ZváÏit. Je pût dÛleÏit˘ch faktorÛ. Ïe pomocí páky rozevfiete Postup pfii kácení stromÛ UPOZORNùNÍ! PoráÏení stromÛ vyÏaduje velkou zku‰enost. Profiíznûte cel˘ kmen seshora. aby se oba fiezy setkaly. Dokonãete fiez zespoda. Terén na tomto 5451676-47 Rev. Nezku‰ení uÏivatelé motorové pily by nemûli poráÏet stromy. Tento zpÛsob práce dramaticky zvy‰uje nebezpeãí zpûtného odrazu. Nehrozí pfiíli‰ velké nebezpeãí sevfiení fietûzu a zlomení kmene. Odkliìte nafiezané kusy z pracovního prostoru. aby se oba fiezy setkaly. jak postupovat v nejobvyklej‰ích situacích. Ïe se pila posune tak daleko dozadu. musíte kaÏdou kládu. • ¤ezání seshora = fiezání nabíhajícím fietûzem. kter˘ se má kácet. Hrozí velké nebezpeãí sevfiení fietûzu. zda nedojde k sevfiení fietûzu nebo zda se fiezan˘ kmen nerozlomí: první je zpÛsob. Pfii v˘mûnû li‰ty a fietûzu pouÏívejte v˘hradnû kombinace doporuãené v˘robcem. 9 Brou‰ení a údrÏbu fietûzu a li‰ty provádûjte vÏdy podle pfiíslu‰n˘ch pokynÛ. • Pfii fiezání vÏdy pouÏívejte maximálních otáãek! • Po kaÏdém fiezu nechte otáãky motorové pily klesnout na volnobûÏné (pfiíli‰ dlouh˘ bûh motoru na pln˘ plyn bez zatíÏení. 4 ZváÏit. kter˘ fieÏete. aniÏ by pohybu fietûzu pfii fiezání nûco kladlo odpor. neÏ zaãne fiezat: 1 Ujistit se. Ïe ve styku s fiezan˘m kmenem zÛstane pouze ‰piãka li‰ty a dojde ke zpûtnému rázu. poloÏit na kozu nebo na opûru a fiezat ji samostatnû. 4 2008-08-08 Czech – 191 . Kmen leÏí na zemi. mohli byste se o ni zranit. Ïe se fiezan˘ pfiedmût nerozlomí. Rozlomení = pfiípad. Následující pokyny popisují. Ïe by z dÛvodu chyby mohlo dojít ke zpûtnému odrazu. • ¤ezání zespoda = fiezání odbíhajícím fietûzem. ¤ezání odbíhajícím fietûzem zvy‰uje riziko zpûtného rázu. ObraÈte kmen a dokonãete fiez z opaãné strany. (36) ¤ezání spodní stranou li‰ty. aby bûhem fiezání nesevfiel fietûz ani se nezlomil. Odvûtvování Pfii odfiezávání siln˘ch vûtví by uÏivatel mûl postupovat stejnû jako pfii fiezání. je alespoÀ 2 1/2 délky tohoto stromu. ale buìte pfiipraveni na to. do kter˘ch se pfii práci s motorovou pilou mÛÏe uÏivatel dostat. Hrozí v‰ak nebezpeãí. mÛÏe mít za následek váÏné po‰kození motoru). a jakoukoli osobou. zda je ãi není tento pfiedmût napruÏen tlakem. UPOZORNùNÍ! JestliÏe dojde k sevfiení fietûzu v fiezu: Vypnûte motor! Nepokou‰ejte se vytáhnout motorovou pilu z fiezu. a nebezpeãí. Ïe fietûz bûhem fiezání ãi po nûm ne‰krtne o zem nebo nûjak˘ jin˘ pfiedmût. 2 Ujistit se. druh˘ je to. Viz pokyny v ãásti Jak zabránit zpûtnému rázu. pfii níÏ si nejste jisti! Bezpeãná vzdálenost Bezpeãná vzdálenost mezi stromem. Ïe se fietûz dotkne zemû pfii dokonãování fiezu. Motorovou fietûzovou pilu není moÏné bezpeãnû ovládat. kterou chcete fiezat. kdyby se náhle uvolnila. tak. Ve vût‰inû pfiípadÛ mÛÏete zabránit tûmto neÏádan˘m problémÛm fiezáním ve dvou etapách. Pfied kácením i bûhem nûj kontrolujte. Ïe v této rizikové zónû není Ïádná jiná osoba. je nebezpeãí. kdyÏ jsou narovnané na sobû nebo kdyÏ dvû klády leÏí blízko sebe. Odvûtvování = odfiezávání vûtví z poraÏeného stromu. Pokud byste se snaÏili pilu násilím vytrhnout. kdy kmen. tzn. ¤ezání ! Základní techniky fiezání ! V‰eobecnû V¯STRAHA! Nikdy pilu pfii práci nedrÏte pouze jednou rukou. Zaãnûte fiezat zespoda (pfiibliÏnû do 1/3 prÛmûru).

). (41) Hlavní fiez Hlavní fiez se provádí z opaãné strany stromu a musí b˘t dokonale vodorovn˘. MoÏná zjistíte. kter˘ neovlivÀuje smûr kácení. ale má vliv na va‰i bezpeãnost. vûtve. Nejbezpeãnûj‰í metoda je pouÏít naviják.PRACOVNÍ POSTUP místû by rovnûÏ mûl b˘t takov˘. jámy apod. Její linie by mûla b˘t dokonale vodorovná a mûla by b˘t kolmá (90°) ke zvolenému smûru pádu. (43) V pfiípadû. zda ve va‰em bezprostfiedním okolí nejsou nûjaké pfiekáÏky (kameny. tak. jak˘ je nejbezpeãnûj‰í zpÛsob uvolnûní napûtí a zda je moÏné to provést bezpeãnû. Kolem kofiene stromu odstraÀte v‰echen porost a zkontrolujte. I pro kácení stromÛ o prÛmûru vût‰ím neÏ je délka li‰ty existují urãité metody. zda se strom nezaãne sklánût opaãn˘m smûrem. silnice a budovy. Tato ústupová cesta by mûla s (39) 1 Oblast rizik 2 Úniková cesta 3 Smûr kácení Kácení Jako dal‰í proveìte spodní fiez. potom kácení dokonãíte hlavním fiezem Správn˘m umístûním tûchto fiezÛ mÛÏete velmi pfiesnû urãit smûr pádu stromu. Smûrov˘ záfiez Jako první se u smûrového záfiezu provádí vÏdy horní fiez. kter˘ si pfiejete. kter˘ sestává z horního fiezu a spodního fiezu. Jakmile je fiez dostateãnû hlubok˘. Ïe by byl dfievorubeck˘ kloub pfiíli‰ úzk˘. Rozhodnûte. které zpÛsobují. PrÛseãík obou fiezÛ se oznaãuje jako hrana smûrového záfiezu. Jakmile se rozhodnete. Ïe byste pfiefiízli kmen úplnû nebo Ïe by smûrov˘ záfiez a hlavní fiez byly ‰patnû umístûny. Tyto metody v‰ak pfiedstavují mnohem vût‰í nebezpeãí kontaktu oblasti zpûtného rázu li‰ty se stromem. StÛjte pfiitom vpravo od stromu a fieÏte nabíhajícím fietûzem. âi‰tûní kmene a pfiíprava ústupové cesty OdstraÀte z kmenu vûtve do v˘‰ky ramen. kter˘ padl ‰patnû. Hlavní fiez proveìte pfiibliÏnû 3-5 cm (1. abyste mohli provést hlavní fiez a smûrové fiezy ”jedním fiezn˘m zdvihem”. • Podívejte se. musíte posoudit. neÏ je zam˘‰len˘ smûr kácení. neÏ je délka li‰ty va‰í pily! Kácení se provádí tfiemi fiezy. Dal‰ím velmi dÛleÏit˘m faktorem. Ïe se strom zlomí a zaãne padat dfiíve neÏ to budete ãekat. ! V¯STRAHA! Pokud jste nebyli speciálnû za‰koleni. protoÏe po‰kozené nebo suché vûtve by se mohly bûhem kácení odlomit a zranit vás. • Namontovan˘ na traktoru • Pfienosn˘ ¤ezání stromÛ a vûtví. doporuãujeme vám. kter˘m bude strom padat. je stav jeho vûtví. kter˘m smûrem chcete strom porazit. (tzn. jaké délky li‰ty jsou doporuãeny pro vበmodel motorové fietûzové pily. které jsou napruÏené pod tlakem Pfiíprava: UvaÏte. Vypro‰Èování stromu. (42) Dokonãete hlavní fiez rovnobûÏnû s hranou smûrového záfiezu. Kontrolujte. Informace o tom. Nikdy nezkou‰ejte fiezat strom. zarazte do nûj klín nebo páãidlo. Pfii kácení stromu se snaÏte pfiedejít tomu. kde by se kmen zlomil. Doporuãujeme. protoÏe je nemoÏné nebo nebezpeãné pokou‰et se porazit jej do smûru. Ïe je mnohem pravdûpodobnûj‰í. 4 2008-08-08 . která bude del‰í neÏ je prÛmûr stromu. StÛjte pfiitom na levé stranû stromu a fieÏte nabíhajícím fietûzem. abyste pouÏívali li‰tu. Ïe budete nuceni porazit strom do smûru jeho pfiirozeného pádu. (40) Smûrov˘ záfiez by mûl b˘t veden do hloubky 1/4 prÛmûru kmene a úhel mezi horním a spodním fiezem by mûl b˘t nejménû 45°. Rozbûhnûte motor na pln˘ plyn a zafiezávejte fietûz/li‰tu pomalu do stromu. Ve sloÏit˘ch situacích je jedinou bezpeãnou metodou odloÏit pilu a pouÏít naviják. která oblast je napruÏená tlakem a kde je místo maximálního napûtí. abyste nekáceli stromy o prÛmûru vût‰ím. Dfievorubeck˘ kloub urãuje smûr. ztratíte kontrolu nad smûrem kácení. Viz pokyny v ãásti Vypro‰Èování stromu. abyste mûli vyklizenou ústupovou cestu pro okamÏik. Vypro‰Èování uvûznûného stromu je velmi nebezpeãné a pfiedstavuje vysoké riziko úrazu. aby sly‰el v‰echny zvuky a pfiípadné varovné signály. kdyby byl ohnut je‰tû více). naleznete v ãásti Technické údaje. UPOZORNùNÍ! Pfii nûkter˘ch nebezpeãn˘ch situacích bûhem kácení by mûl uÏivatel bezprostfiednû po vypnutí motoru pily sejmout chrániãe sluchu. 192 – Czech 5451676-47 Rev. ale tak. Je bezpeãnûj‰í pracovat shora dolÛ a mít strom mezi vámi a pilou. na kter˘ spadnul jin˘ strom. elektrické vedení. aÏ strom zaãne padat. aby se pfiesnû setkal s koncem horního fiezu. Toto ovlivÀuje nûkolik faktorÛ: • Náklon stromu • Zakfiivení • Smûr vûtru • Uspofiádání vûtví • Hmotnost eventuálního snûhu • PfiekáÏky v dosahu stromu: napfiíklad ostatní stromy. Nikdy nepracujte v nebezpeãné zónû u visícího zachyceného stromu. zda na kmeni nenajdete známky po‰kození a hniloby. aby se zde dalo bezpeãnû stát a pohybovat. aby mezi nimi zÛstal nedofiez o tlou‰Èce alespoÀ 1/10 prÛmûru kmene. Nasaìte zubovou opûrku (pokud je jí pila vybavena) tûsnû za “dfievorubeck˘ kloub“ (viz dále). a to tak.5-2 palce) nad spodním smûrov˘m fiezem. Po dokonãení smûrového záfiezu a hlavního fiezu by se strom mûl zaãít kácet samovolnû nebo pomocí dfievorubeckého klínu ãi páãidla. kter˘m smûrem by tento strom padl pfiirozenû. Tento nedofiez kmene b˘vá oznaãován jako dfievorubeck˘ kloub. kter˘ padl ‰patnû Vypro‰Èování "uvûznûného stromu" Vypro‰Èování uvûznûného stromu je velmi nebezpeãné a pfiedstavuje vysoké riziko úrazu. aby se jeho kmen opfiel o jin˘ strom. Nejprve provedete smûrov˘ záfiez.

Pfied opravou nebo údrÏbou stroje vypnûte motor a odpojte kabel zapalování Ujistûte se. Maximální kontrolu nad pilou si udrÏíte jen tehdy. Funkce • Otáãky motoru jsou fiízeny páãkou plynu prostfiednictvím karburátoru. Ke zpûtnému rázu dochází pouze tehdy. které sniÏují obsah ‰kodlivin ve v˘fukov˘ch plynech. Dejte velk˘ pozor u vûtví. V¯STRAHA! V pfiípadû. Ïe je nutné je znovu sefiídit. Brzda fietûzu a chrániã levé ruky Kontrola opotfiebení pásku brzdy 5451676-47 Rev. abyste pochopili. Jak zabránit zpûtnému rázu ! V¯STRAHA! Ke zpûtnému rázu mÛÏe dojít velmi neãekanû a prudce. NepouÏívejte zónu zpûtného odrazu li‰ty. To platí zvlá‰tû u bezpeãnostního zafiízení stroje. Doporuãen˘ poãet otáãek pfii volnobûhu je: Viz ãást Technické údaje. V‰eobecnû UÏivatel smí provádût pouze takové údrÏbáfiské a servisní úkoly. které jsou napruÏené. dal‰ími vûtvemi nebo pfiedmûty. (45) Odvûtvování ! ! V¯STRAHA! Vût‰ina nehod se zpûtn˘m odrazem se stane pfii odvûtvování. musí provádût pracovník servisní opravny (prodejce). udûlejte dva nebo tfii fiezy o hloubce 3-5 cm ve vzdálenosti 3 cm od sebe. Po správném sefiízení by mûl motor bûÏet hladce v kaÏdé poloze a otáãky motoru by mûly zÛstávat bezpeãnû niωí neÏ jsou otáãky. Pfii pfiesouvání podél kmene dbejte na to. Dejte velk˘ pozor. Mohou se vymr‰tit smûrem k vám a zpÛsobit ztrátu kontroly.PRACOVNÍ POSTUP / ÚDRÎBA Obecná rada: Postavte se na místo. Ïe motorová pila a li‰ta odskoãí od pfiedmûtu. Pokud vበstroj nevyhoví kterékoliv z níÏe popsan˘ch kontrol. (44) Ke zpûtnému rázu vÏdy dochází v fiezné rovinû li‰ty. dokud nebyla správnû sefiízena nebo opravena. která není popsána v této pfiíruãce. V karburátoru se mísí palivo se vzduchem. coÏ by mohlo mít za následek zranûní. Jemné nastavení by mûl provádût odbornû kvalifikovan˘ mechanik. co zpûtn˘ ráz zpÛsobuje a Ïe mu mÛÏete pfiedejít opatrností a pouÏíváním správn˘ch pracovních postupÛ. dokud se neuvolní napûtí a ohnutí stromu a vûtví. jeho otáãením proti smûru hodinov˘ch ruãiãek se dosahuje niωích volnobûÏn˘ch otáãek. Jakmile se napûtí uvolní. Pohyb motorové pily v‰ak mÛÏe mít i jin˘ smûr. 4 2008-08-08 Czech – 193 . nechte ji spoãívat svou vahou na kmeni. dokud se fietûz nezastaví. mÛÏe zpÛsobit velmi váÏné nebo i smrtelné zranûní. Nejãastûji je pila s li‰tou vrÏena dozadu a vzhÛru smûrem k uÏivateli. Správné sefiízení je zásadnû dÛleÏité pro dosaÏení maximálního v˘konu stroje. Rozsáhlej‰í zásahy je nutno nechat provést autorizované servisní dílnû. Pokud se tak stane v dobû. znám˘ jako oblast zpûtného rázu. fiezejte strom a vûtve z druhé strany. za bûhu motoru otáãejte ‰roubem T po smûru hodinov˘ch ruãiãek. Pokraãujte v fiezání. Jemné sefiízení volnobûÏn˘ch otáãek T VolnobûÏné otáãky se sefiizují pomocí ‰roubu T. Pokud je to moÏné. kter˘ je napruÏen tlakem! KdyÏ se musíte profiezat skrz stromy (vûtve). Nikdy se nepokou‰ejte pfiefiíznout najednou vûtev nebo strom. kdyÏ se fietûz pohybuje. aby jej odnesli do servisu. kde by vás neohrozil strom nebo vûtve pfii uvolnûní napûtí. Proveìte jeden nebo více fiezÛ v bodû maximálního napûtí nebo v jeho blízkosti. Kontrola a údrÏba bezpeãnostního vybavení motorové pily Pamatujte si! V‰echny servisní práce a opravy na stroji vyÏadují speciální ‰kolení. kter˘m se s ní pracovalo v okamÏiku. pfii nichÏ zaãíná obíhat fietûz. Pomûr palivo/vzduch ve smûsi je nastaviteln˘. Poãet a hloubka proveden˘ch záfiezÛ by mûly b˘t dostateãné na sníÏení napûtí a zlomení stromu nebo vûtve v bodû maximálního napûtí. Rozfiezávání kmene na polena Viz pokyny v ãásti Základní techniky fiezání. V pfiípadû. doporuãujeme. zda mÛÏete bezpeãnû stát a zda nic nebrání va‰emu pohybu! Pracujte na levé stranû kmene. kterého se dotkl horní ãtvrtkruh ‰piãky li‰ty. která zpÛsobí. kdyÏ jí budete co nejblíÏe. Ïe nelze nastavit takovou hodnotu volnobûÏn˘ch otáãek. Je zásadnû dÛleÏité. vyhledejte servisní opravnu. kdyÏ se oblast zpûtného rázu li‰ty dotkne nûjakého pfiedmûtu. pila. Nastavení karburátoru Ve‰keré v˘robky Husqvarna jsou konstruovány a vyrobeny dle specifikací. li‰ta a fietûz se pfii nûm vymr‰tí dozadu smûrem k uÏivateli. aby tento kmen byl stále mezi vámi a pilou. Potom ‰roubem otáãejte proti smûru hodinov˘ch ruãiãek. které jsou popsány v tomto návodu k pouÏití. Otáãením ‰roubu T po smûru hodinov˘ch ruãiãek se volnobûÏné otáãky zvy‰ují. Co je to zpûtn˘ ráz? V˘raz zpûtn˘ ráz se pouÏívá pro popis náhlé reakce. v závislosti na zpÛsobu. Jakoukoli dal‰í údrÏbu. NepouÏívejte motorovou pilu. aby hrot vodicí li‰ty nepfii‰el do styku s kládou. pfii které by byl fietûz v klidu. Základní nastavení hodnot a zábûh Základní hodnoty karburátoru jsou nastaveny bûhem zkou‰ek ve v˘robû. dokud se fietûz nezaãne pohybovat. • ·roubem T se sefiizuje nastavení ‰krticí klapky pfii volnobûÏn˘ch otáãkách. kdy se oblast zpûtného rázu dotkla pfiíslu‰ného pfiedmûtu.

Vyãistûte filtr pomocí kartáãe nebo vyklepáním. Zapalovací svíãka by se mûla vymûÀovat po jednom mûsíci provozu nebo i ãastûji. Dbejte na to. Nepou‰tûjte pfiední rukojeÈ. pryskyfiice a neãistot. Pojistka páãky plynu • Zkontrolujte. zda se páãka plynu a její pojistka volnû pohybují a zda jejich vratné pruÏiny fungují správnû. zda je tlou‰Èka pásku brzdy v nejslab‰ím místû alespoÀ 0. • Nastartujte motorovou pilu a pfiidejte plyn. aby se fietûz nedot˘kal zemû nebo jakéhokoli pfiedmûtu. roãní období atd. pfii které je motor ve volnobûÏn˘ch otáãkách.6 mm. zda se volnû pohybuje a zda je bezpeãnû upevnûn na krytu spojky. otáãeje se okolo zadní rukojeti smûrem k pafiezu. jestliÏe sítko lapaãe jisker chybí nebo je vadné. • OdstraÀte vzduchov˘ filtr (3) po vyjmutí krytu válce. mûli byste zkontrolovat nastaven Zapalovací svíãka Na stav zapalovací svíãky má nepfiízniv˘ vliv: • Nesprávné sefiízení karburátoru. Nikdy nepouÏívejte stroj. zda se na blocích antivibraãního systému neobjevují trhliny ãi deformace. Pfii dopadu li‰ty na pafiez by se mûla brzda uvést v ãinnost. Zkontrolujte. Ïe je vzduchov˘ filtr pevnû utûsnûn k drÏáku filtru. aÏ motorová pila dosáhne pln˘ch otáãek. Pov‰imnûte si: Obrazovka lapaãe jisker (A) na tomto stroji je pfiipravená k provozu.5 mm. jestliÏe je tlumiã v˘fuku ve ‰patném stavu. zda není chrániã levé ruky po‰kozen a zda se na nûm neobjevují viditelné vady. • Stisknûte pojistku páãky plynu a zkontrolujte. trhliny. Viz pokyny pod rubrikou Startování a vypínání. coÏ vede k po‰kození válce a pístu. zda se motor zastaví pfii pfiesunutí vypínaãe zapalování do vypnuté polohy. Zachycovaã fietûzu Zkontrolujte. jako napfi. Pokud se sniÏuje v˘kon zafiízení. RovnûÏ po‰kozen˘ filtr je nutno vÏdy vymûnit. • Zneãi‰tûn˘ vzduchov˘ filtr. pokud je to nutné. Tyto faktory pfiispívají k tvorbû usazenin na elektrodách zapalovací svíãky. Chrániã pravé ruky Zkontrolujte. Pevnû motorovou pilu uchopte tak. je obtíÏné jej nastartovat ãi dochází k problémÛm pfii volnobûÏn˘ch otáãkách. (49) Po‰kozené sítko se musí vymûnit. Stop spínaã (vypínaã zapalování) Nastartujte motor a zkontrolujte. ‰roubu (1) a krytu filtru (2). Zajistûte. Pokud se po uvolnûní páãky plynu do volnobûÏné polohy fietûz pohybuje. Uvolnûte páãku plynu a zkontrolujte. kter˘ má po‰kozen˘ tlumiã v˘fuku. a uveìte v ãinnost brzdu fietûzu tlakem levého zápûstí dopfiedu na chrániã ruky. Vzduchov˘ filtr. ¤etûz by se mûl okamÏitû zastavit. abyste zjistili. 4 2008-08-08 . aÏ pila dosáhne pln˘ch otáãek. PfiesuÀte chrániã levé ruky dopfiedu a zpût. stroj se bude pfiehfiívat. • Zkontrolujte. Uvolnûte pfiední rukojeÈ a nechejte pilu spadnout vlastní vahou. radiové odru‰ení. 194 – Czech 5451676-47 Rev. zda není zachycovaã po‰kozen a zda je pevnû upevnûn k tûlu motorové pily. Dal‰í informace získáte u prodejce. Kontrola chrániãe levé ruky Zkontrolujte. aby palce a prsty obemknuly obû rukojeti. Antivibraãní systém Pravidelnû kontrolujte. zda je tlumiã v˘fuku bezpeãnû upevnûn k zafiízení. Pamatujte si! VÏdy pouÏívejte doporuãen˘ typ zapalovacích svíãek! PouÏití jiného typu zapalovacích svíãek by mohlo po‰kodit píst ãi válec. Po 75 hodinách pouÏití doporuãujeme nechat vymûnit tlumiã v˘fuku autorizovan˘m servisem Husqvarna. aby svíãka mûla tzv. Nikdy nepouÏívejte tlumiã v˘fuku. Tlumiã v˘fuku Nikdy nepouÏívejte stroj. • SníÏení v˘konu motoru • Zbyteãné opotfiebení souãástí motoru.ÚDRÎBA Oãistûte brzdu fietûzu a buben spojky od ve‰ker˘ch pilin. Pravidelnû kontrolujte. Filtr se proto musí v pravideln˘ch intervalech mûnit za nov˘. Vzduchov˘ filtr Vzduchov˘ filtr je nutno pravidelnû ãistit od prachu a neãistot. zda je vzdálenost elektrod zapalovací svíãky 0. JestliÏe je zapalovací svíãka zneãi‰tûná. • Nesprávná palivová smûs (pfiíli‰ mnoho nebo ‰patn˘ olej). neÏ pfiikroãíte k dal‰ím opatfiením. které mohou následnû vést k provozním problémÛm a obtíÏím pfii startování. zda není chrániã pravé ruky po‰kozen a zda se na nûm neobjevují viditelné vady. • Nadmûrnou spotfiebu paliva. zda se fietûz zastaví a zÛstane nehybn˘. (50) DÛkladnûj‰ího vyãi‰tûní filtru dosáhnete jeho vypráním ve vodû se saponátem. jedinû tak je moÏno odstranit: • Poruchy karburátoru. poãasí. vÏdy. (46) Pravidelnû kontrolujte. jiÏ nelze dokonale vyãistit. Pfiidejte plyn. JestliÏe je sítko ucpané. (47) Kontrola aktivace brzdy vlivem setrvaãnosti PoloÏte motorovou fietûzovou pilu s vypnut˘m motorem na pafiez nebo na jinou stabilní plochu. zda pfii uvolnûní pojistky páãky plynu zapadne páãka plynu do polohy. nejprve zkontrolujte stav zapalovací svíãky. (48) Kontrola spou‰tûní brzdy Postavte motorovou pilu na pevnou podloÏku a nastartujte ji. kter˘ byl pouÏíván po del‰í dobu. vyãistûte ji a zkontrolujte. • Problémy pfii startování. zda se po uvolnûní vrátí do své v˘chozí polohy. trhliny. V pfiípadû normálního domácího pouÏití nebude tlumiã v˘fuku ani obrazovka lapaãe jisker vyÏadovat v˘mûnu. Pfii opûtovném nasazování se ujistûte. zda jsou antivibraãní bloky pevnû uchyceny k jednotce motoru i k rukojetím. Neãistoty a opotfiebení sníÏí úãinnost brzdy. Motorová pila HUSQVARNA mÛÏe b˘t vybavena rÛzn˘mi typy vzduchov˘ch filtrÛ vhodn˘ch pro rÛzné pracovní podmínky. jako napfi.

V pfiípadû potfieby je vymûÀte. 4 2008-08-08 Czech – 195 . zda neuniká palivo z motoru. Ovûfite.) Vyãistûte brzdu fietûzu a zkontrolujte. Vyprázdnûte palivovou nádrÏku a vyãistûte ji uvnitfi. Pfiesvûdãte se. JestliÏe je li‰ta opatfiena ‰piãkou s fietûzov˘m koleãkem. bubnu spojky a pruÏiny spojky.6 mm. Pfiekontrolujte v‰echny elektrické kabely a konektory. Oãistûte vnûj‰í povrch karburátoru. zda není ucpan˘ mazací otvor v li‰tû. Provûfite. toto koleãko by se mûlo namazat. zda souãásti ovládání plynu fungují bezpeãnû. Ujistûte se. v pfiípadû potfieby ho vymûÀte. Vyãistûte vzduchov˘ filtr. Zkontrolujte.ÚDRÎBA Schema technické údrÏby NíÏe je uveden seznam tûch úkolÛ údrÏby. zda pilov˘ fietûz není ztuhl˘ nebo zda n˘ty a ãlánky nejsou nadmûrnû opotfiebené. Zkontrolujte pilov˘ fietûz. Zkontrolujte brzdov˘ pás na brzdû fietûzu. (Pojistka páãky plynu a páãka plynu. 5451676-47 Rev. aby se dosáhlo rovnomûrnûj‰ího opotfiebení. Li‰ta by se mûla dennû obracet. Vyãistûte dráÏku li‰ty. zda je vzdálenost elektrod zapalovací svíãky 0. zda nejsou po‰kozeny antivibraãní bloky. Vyprázdnûte olejovou nádrÏku a vyãistûte ji uvnitfi. nádrÏe nebo palivov˘ch hadiãek. Provûfite ãinnost vypínaãe. VymûÀte jej. zda bezpeãnû pracuje. V pfiípadû potfieby ho vymûÀte. jeho lanko a vratnou pruÏinu. Vût‰ina bodÛ je popsaná v kapitole ÚdrÏba. a v pfiípadû potfieby ho vymûÀte. Ïe zachycovaã fietûzu je nepo‰kozen˘. Oãistûte stroj zvenku. Zkontrolujte stav filtru paliva a hadice pfiívodu paliva. zda jsou matice a ‰rouby utaÏené. Zkontrolujte opotfiebení hfiídele spojky. Opilujte v‰echny eventuální otfiepy na hranách li‰ty. které je nutno provést na stroji. jestliÏe v nejvíce opotfiebeném bodû je jeho tlou‰Èka men‰í neÏ 0. Zkontrolujte. zda li‰ta a fietûz jsou mazány dostateãn˘m mnoÏstvím oleje. zda není opotfieben˘. Vyãistûte zapalovací svíãku. zda na n˘tech a ãláncích nejsou viditelné praskliny. Denní údrÏba(kaÏd˘ch 5-10 hodin) T˘denní údrÏba(kaÏd˘ch 10-25 hodin) Mûsíãní údrÏba(kaÏd˘ch 25-40 hodin) Zkontrolujte startér.5 mm. V pfiípadû potfieby je vymûÀte. Vyãistûte komoru karburátoru. Nabruste fietûz a zkontrolujte jeho napnutí a stav. zda není hnací fietûzové koleãko nadmûrnû opotfiebené. Zkontrolujte. Oãistûte sání vzduchu startovací jednotky. Zkontrolujte. Ovûfite.

5 / 9000 240e Poznámka 1: Emise hluku do okolí namûfiená jako efekt zvuku (L WA) dle direktivy ES 2000/14/ES. se podle normy ISO 22868 poãítá jako ãasovû váÏená celková energie pro hladiny tlaku zvuku za rÛzn˘ch pracovních podmínek s následujícím ãasov˘m rozdûlením: 1/3 volnobûÏné otáãky.0 16/40 13-15 / 33-38 15. 196 – Czech 5451676-47 Rev.TECHNICKÉ ÚDAJE Technické údaje 235e Motor Obsah válce. 4 2008-08-08 . m/s2 Zadní rukojeÈ.3 7 0.5 34 32 3000 1.6 4.3 0.3 / 9000 38 32 3000 1.3 7 20.5/39 0.5 IIDA CD Champion RCJ 7Y 0. Poznámka 2: Ekvivalentní hladina tlaku zvuku. mm Otáãky chodu naprázdno. palce/mm Typ hnací fietûzky/poãet zubÛ Rychlost fietûzu pfii maximálním v˘konu. mm Palivov˘ a mazací systém V˘robce karburátoru Typ karburátoru Objem palivové nádrÏe. mûfieno podle pfiíslu‰n˘ch mezinárodních norem.325/8. 1/3 maximální poãet otáãek.325/8.1 2. kg Emise hluku (viz poznámka 1) Hladina akustického v˘konu. m/s2 ¤etûz/li‰ta Standardní délka li‰ty. Poznámka 3: Ekvivalentní hladina vibrací se podle normy ISO 22867 poãítá jako ãasovû váÏená celková energie pro hladiny vibrací za rÛzn˘ch pracovních podmínek s následujícím ãasov˘m rozloÏením: 1/3 volnobûÏné otáãky. 1/3 maximální zatíÏení.050/1.20 Automatika Zama W-33 0. zaruãená LWAdB(A) Hladiny hluku (viz poznámka 2) Ekvivalentní úroveÀ akustického tlaku v místû ucha uÏivatele.3 7 0. litr Kapacita olejového ãerpadla pfii 8500 ot/min.7 98. ml/min Objem nádrÏe oleje. litrÛ Typ olejového ãerpadla Hmotnost ¤etûzová pila bez li‰ty a fietûzu.0 2. 1/3 maximální poãet otáãek. kW Systém zapalování V˘robce systému zapalování Typ zapalování Zapalovací svíãka Vzdálenost elektrod. m/s 16/40 13-15 / 33-38 15.9 2. palce/mm Tlou‰Èka uná‰ecích ãlánkÛ.3 7 20.050/1. 1/3 maximální zatíÏení.20 Automatika IIDA CD Champion RCJ 7Y 0. prázdné nádrÏe. ot/min V˘kon.5/39 0. palce/cm Rozteã. zmûfiená dB(A) Hladina akustického v˘konu. palce/cm PouÏitelná fiezná délka.7 Zama W-33 0.7 112 118 113 118 4.3 0.4 3. dB(A) Hladiny vibrací (viz poznámka 3) Pfiední rukojeÈ.6 100. palce/cm Doporuãené délky li‰t. cm3 Zdvih.

240. pfiíloha IIA. EN ISO 11681-1:2004 Registraãní orgán: 0404.65 ES Prohlá‰ení o shodû (Platí pouze pro Evropu) Spoleãnost Husqvarna AB. palce 0.235. ·védsko. 4 2008-08-08 Czech – 197 .ze dne 8. tel: +46-36-146 500. ·védsko. SE-561 82 Huskvarna.ze dne 15. Huskvarna. prosince 2004 "t˘kající se elektromagnetické kompatibility" 2004/108/EEC. shodu s pfiílohou ke smûrnici rady ze dne 8.TECHNICKÉ ÚDAJE Kombinace li‰ty a fietûzu Pro CE jsou schváleny následující kombinace: Li‰ta Délka. paragraf 8. . âísla certifikátÛ jsou: 26/161/001 . 26/161/002 .325 0.325 0.8 60° 30° 10° 0.025”/0.325 1. Dále potvrzuje Svensk Maskinprovning AB. SMP Svensk Maskinprovning AB. Pro informaci ohlednû emisí hluku viz kapitolu Technické údaje. Byly uplatnûny následující standardní normy: EN ISO 121002:2003. Fyrisborgsgatan 3. provedl schválení typu pro ES dle direktivy o strojích (98/37/ES). SE-754 50 Uppsala.ãervna 1998 "t˘kající se strojÛ" 98/37/ES. poãet zubÛ na fietûzce na hrotu li‰ty 10T 10T 10T 10T Husqvarna H30 Typ ¤etûz Délka. SE-754 50 Uppsala. kter˘ pro‰el schvalováním typu pro ES. odstavec 2c. mm Max.325 0.3 ·ífika dráÏky. prohla‰uje se v‰í zodpovûdností. vodicí ãlánky (poãet) 56 64 66 72 H30 3/16” /4. CISPR 12:2001. palce 13 15 16 18 Rozteã. ¤editel v˘voje pro motorové pily 5451676-47 Rev. kvûtna 2000 "o emisi hluku do okolí" 2000/14/ES.ze dne 22. Dodaná motorová pila se shoduje se vzorkem. Fyrisborgsgatan 3. ·védsko . a platn˘ch dodatkÛ. 23. Ïe motorové pily Husqvarna 235 a 240 série z roku 2007 a dále (rok je zfietelnû uveden na typovém ‰títku spolu s následujícím sériov˘m ãíslem) jsou v souladu se SMùRNICÍ RADY: . . kvûtna 2000 "t˘kající se emise hluku do okolí" 2000/14/ES. Certifikát schválení typu pro kontrolu ES dle pfiílohy VI má ãíslo: 404/07/1189. fiíjna 2007 Bengt Frögelius.

′ Ak stroj predávate. BlahoÏeláme vám. Ostatné symboly/emblémy na stroji odkazujú na zvlá‰tne poÏiadavky certifikácie pre urãité trhy 198 – Slovak 5451676-47 Rev. 4 2008-08-08 . Sme presvedãení.) môÏete predæÏiÈ ÏivotnosÈ stroja a zv˘‰iÈ jeho hodnotu pri ìal‰om predaji. rovnako ako v˘robky v oblasti stavebného priemyslu. Obchodná koncepcia je vyvíjaÈ. ãi pokynom pred pouÏívaním stroja rozumiete. kedykoºvek ich budete potrebovaÈ. skontrolujte. Prosím. pretoÏe vodná elektráreÀ získavala energiu z vody rieky Huskvarna. ktorá siaha aÏ do roku 1689. ktor˘ spôsobí. priãom najvy‰‰ou prioritou je kvalita. Nikdy nedrÏte motorovú pílu pri práci len jednou rukou. pouÏiteºnosti. ãi ste kupujúcemu poskytli aj tento návod na obsluhu. ktor˘ vám predáva stroj. poÏiadajte o adresu najbliz‰eho autorizovaného servisu. môÏe dôjsÈ k spätnému nárazu. V súãasnosti je spoloãnosÈ Husqvarna jedn˘m z popredn˘ch svetov˘ch v˘robcov lesn˘ch a záhradníckych v˘robkov. Nedovoºte. motocykle atì. V˘ber polohy bol logick˘. servisu. keì ‰védsky krẠKarl XI.′ Preto sme vyvinuli mnoÏstvo rozliãn˘ch funkcií pre na‰e v˘robky v rámci t˘chto oblastí. ‰ijacie stroje. Ïe ste sa rozhodli pre kúpu v˘robku spoloãnosti Husqvarna! SpoloãnosÈ Husqvarna je zaloÏená na tradícii. Symboly na stroji: VAROVANIE! ReÈazové píly môÏu byÈ nebezpeãné! Neopatrné alebo nesprávne pouÏitie môÏe spôsobiÈ váÏne aÏ smrteºné zranenie pouÏívateºovi a in˘m osobám. Hlukové emisie do okolia sú v súlade so smernicou Európskej únie. Pri práci sa motorová píla musí drÏaÈ obidvomi rukami. ëakujeme. nariadil postaviÈ továreÀ na v˘robu mu‰kiet na brehoch rieky Huskvarna. údrÏby a pod. nie je jedn˘m z autorizovan˘ch predajcov. VÏdy majte na sebe: • Schválenú ochrannú prilbu • Schválené chrániãe sluchu • Ochranné okuliare alebo ‰tít Tento v˘robok spæÀa platné smernice EÚ. Emisie stroja sú stanovené v kapitole Technické údaje a na nálepke. aby sa hrot li‰ty dostal do kontaktu s in˘mi predmetmi. vyrábaÈ a uvádzaÈ na trh motorové lesné a záhradnícke v˘robky. V roku 1956 boli na trh uvedené prvé elektrické kosaãky na trávu a za nimi v roku 1959 nasledovali reÈazové píly a v tomto odvetví spoloãnosÈ Husqvarna pracuje dodnes. Ïe tento návod na oblsuhu je cenn˘ dokument! DodrÏiavaním v Àom uveden˘ch pokynov (t˘kajúcich sa pouÏívania. Ak maloobchodn˘ predajca. bezpeãnosti a ochrany Ïivotného prostredia. Cieºom spoloãnosti Husqvarna je tieÏ zastávaÈ popredné miesto v oblasti ergonómie. Ïe sa vodiaca li‰ta odrazí dozadu a nahor smerom k pouÏívateºovi. Ïe pouÏívate produkt Husqvarna. Va‰a spokojnosÈ s na‰ím v˘robkom a jeho dlhoroãná funkãnosÈ sú na‰ím prianím. Kúpou jedného z na‰ich v˘robkov ste získali prístup k odbornej pomoci pri opravách a servise. bicykle. MôÏe dôjsÈ k váÏnemu poraneniu pouÏívateºa. Firma Husqvarna neustále vyvíja svoje v˘robky a preto si vyhradzuje právo modifikovaÈ dizajn a vzhºad v˘robkov bez predchádzajúceho upozornenia. Ïe vysoko oceníte kvalitu a v˘kon ná‰ho v˘robku aj o mnoho rokov neskôr. V priebehu viac ako 300 rokov svojej existencie vyprodukovala továreÀ Husqvarna veºké mnoÏstvo v˘robkov od pecí na drevo po moderné kuchynské spotrebiãe. VAROVANIE! Ak koniec vodiacej li‰ty príde do kontaktu s nejak˘m predmetom. preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu a presvedãte sa.ÚVOD VáÏen˘ zákazník. Nezabudnite.

............................. ·TART A STOP ·tart a stop ...................................................... Zapaºovacia svieãka ...................... Tlmiã v˘fuku ............................................................................. údrÏba a servis bezpeãnostného vybavenia reÈazovej píly ......... OBSAH Obsah ......................................... TECHNICKÉ ÚDAJE Technické údaje ................................. BezpeãnosÈ práce s palivom ......................................................................................................................................................... Kombinovanie vodiacej li‰ty a reÈaze ..) 22 Nastavovacie skrutky karburátora 23 Palivová pumpa 24 ·títok s v˘straÏn˘mi piktogramami 25 Kotúã napínaãa reÈaze 26 Gombík 27 Prepravn˘ kryt vodiacej li‰ty 28 Kombinovan˘ kºúã 29 Návod na obsluhu Obsah ÚVOD VáÏen˘ zákazník............) 3 Predná rukovät’ 4 Kryt valca 5 Predn˘ chrániã ruky.................................................................................... VÏdy sa riaìte zdrav˘m rozumom .............................................................................................................. PRACOVNÉ TECHNIKY Pred pouÏitím: .............................................. Symboly na stroji: ................................ Rezacia ãasÈ ...... V‰eobecné pracovné pokyny ....... DôleÏité ........... ......................................... MONTÁÎ Namontovanie vodiacej li‰ty a reÈaze .... Vzduchov˘ filter ........................................... âo je ão na reÈazovej píle? ........ DopæÀanie paliva ..................... EÚ vyhlásenie o zhode .................................... V·EOBECNÉ BEZPEâNOSTNÉ OPATRENIA Pred pouÏitím novej reÈazovej píly .............................ÚVOD / OBSAH âo je ão na reÈazovej píle? (1) 1 ·títok produktu s v˘robn˘m ãíslom 2 Poistná páãka (ZabraÀuje náhodnej manipulácii s plynom....................................................................................................................................................................................................... 4 2008-08-08 Slovak – 199 ... 198 198 199 199 200 200 200 201 201 202 205 206 206 206 207 208 208 211 211 211 211 212 212 212 213 214 215 215 5451676-47 Rev....................................................................... Osobné ochranné prostriedky ...................................................... Ako sa vyhnúÈ spätnému nárazu .............................................................................. Plán údrÏby ............................. NARÁBANIE S PALIVOM Palivo ............ Nastavenie karburátora ................ ÚDRÎBA V‰eobecné .................................................................... Bezpeãnostné vybavenie stroja .................................................. Kontrola...................... 6 Tlmiã v˘fuku 7 Opierka rezania 8 Vodiace ozubené koliesko li‰ty 9 Ochann˘ kryt pravej ruky 10 Páãka 11 Kryt spojky 12 Zachytávaã reÈaze 13 Vodiaca li‰ta 14 ReÈaz 15 ·tartovacia rukoväÈ 16 Olejová nádrÏ 17 Kryt ‰tartovania 18 Palivová nádrÏ 19 Ovládanie s˘tiãa/·tartovací blokovací kohútk plynu 20 Zadná rukoväÈ 21 Vypínaã zapaºovania (zapaºovanie zapnuté/vypnuté......

Pravidelne sa informujte u svojho predajcu o novinkách. MôÏe dôjsÈ k váÏnemu poraneniu. • NaplÀte a na‰tartujte reÈazovú pílu. VÏdy konajte opatrne a riaìte sa zdrav˘m rozumom. Vykonávajte kontroly. Ak máte akékoºvek otázky ohºadom reÈazovej píly. Urãité opatrenia t˘kajúce sa servisu a údrÏby stroj musia vykonávaÈ iba odborníci. dokonca aÏ smrteºné úrazy. Preãítajte si in‰trukcie v ãasti Rezacia ãasÈ a Technické údaje. Neustále pracujeme na vylep‰ení dizajnu a technológie . Nikdy nepouÏívajte po‰kodenú stroj. VÏdy preto pouÏívajte schválené chrániãe sluchu. Na zníÏenie rizika váÏneho alebo smrteºného zranenia odporúãame osobám s kardiostimulátorom. • Skontrolujte. Preãítajte si in‰trukcie v ãasti Mazanie rezacieho príslu‰enstva. Vyvarujte sa kaÏdej situácie.V·EOBECNÉ BEZPEâNOSTNÉ OPATRENIA Pred pouÏitím novej reÈazovej píly • Starostlivo si preãítajte pokyny. Nikdy nepouÏívajte pílu pri únave. • Dlhodobé vystavenie hluku môÏe spôsobiÈ trvalé po‰kodenie sluchu. PouÏívaÈ sa môÏu iba kombinácie vodiacej li‰ty a reÈaze odporúãané v kapitole Technické údaje. VAROVANIE! ReÈazová píla sa stáva nebezpeãn˘m nástrojom. ktorá podºa vás presahuje va‰e moÏnosti. Vyh˘bajte sa kontaktu s t˘mito chemick˘mi látkami v prípade. 200 – Slovak 5451676-47 Rev. Je veºmi dôleÏité. v lesníckej ‰kole alebo kniÏnici. VÏdy noste vhodn˘ ochrann˘ odev. prihláste sa do ‰koliaceho kurzu o pouÏívaní reÈazovej píly. k˘m nebude reÈaz dostatoãne naolejovaná. 4 2008-08-08 . ak sa pouÏíva neopatrne alebo nesprávne a môÏe spôsobiÈ váÏne. Ïe sa tlmiã v˘fuku pokazí. najmä poraneniu oãí. DôleÏité DÔLEÎITÉ! Stroj je urãen˘ v˘luãne na rezanie dreva. ktorá môÏe pri pouÏívaní reÈazovej píly nastaÈ. ktoré zvy‰ujú bezpeãnosÈ a v˘konnosÈ. ako pouÏívaÈ reÈazovú pílu úãinne a zároveÀ bezpeãne. VAROVANIE! Chybná rezacia ãasÈ alebo zlá kombinácia vodiacej li‰ty a reÈazovej píly zvy‰ujú riziko spätného nárazu! PouÏívajte iba odporúãané kombinácie vodiacej li‰ty a reÈaze a dodrÏiavajte pokyny pri brúsení. pretoÏe to môÏe viesÈ k zníÏeniu zrakovej schopnosti. ak sa zdá. po poÏití alkoholu alebo liekov. Nepovolené zmeny alebo príslu‰enstvo môÏu viesÈ k váÏnemu zraneniu alebo smrti obsluhy alebo ostatn˘ch osôb. aby sa pred pouÏívaním tohto stroja poradili so svojím lekárom a v˘robcom kardiostimulátora.(51) pozri obrázky na str. v˘parov reÈazového oleja a prachu z pilín ohrozuje va‰e zdravie. Pozrite si pokyny v ãasti ÚdrÏba. Nikdy nepouÏívajte iné príslu‰enstvo. ! VAROVANIE! Za Ïiadnych okolností nemeÀte pôvodnú kon‰trukciu stroja bez schválenia od v˘robcu. VAROVANIE! Zapaºovací systém tohto stroja vytvára poãas prevádzky elektromagnetické pole. obráÈte sa na odborníka. Toto pole môÏe za urãit˘ch okolností spôsobovaÈ ru‰enie kardiostimulátorov. schopnosti usudzovania alebo telesnej rovnováhy. VAROVANIE! Dlhodobé vdychovanie v˘fukov˘ch splodín. VÏdy pouÏívajte originálne náhradné diely. Pozrite pokyny v rámci kapitoly Osobné ochranné prostriedky.na vylep‰eniach. Ak si ani po preãítaní t˘chto pokynov nie ste istí. ãi je rezacie príslu‰enstvo správne upevnené a nastavené. napríklad triesky. VAROVANIE! Tlmiã v˘fuku obsahuje chemické látky. • NepouÏívajte reÈazovú pílu. kúsky dreva a pod. aby ste si preãítali tento návod na obsluhu a aby ste rozumeli jeho obsahu. Pozrite si pokyny v ãasti Narábanie s palivom a ·tartovanie a zastavenie. 2-5. ako zaobchádzaÈ so strojom. Ïe ju zmenil niekto in˘. Radi vám poskytneme radu ãi pomoc. Ak je to moÏné. neváhajte kontaktovaÈ svojho predajcu alebo na‰u spoloãnosÈ. Informácie o dostupn˘ch ‰koliacich materiáloch a kurzoch získate u svojho predajcu. NEZABUDNITE! VÏdy noste ochranné rukavice alebo ochrann˘ ‰tít na tvár. údrÏbu a dodrÏiavajte servisné pokyny uvedené v tomto návode. ktoré môÏu maÈ karcinogénne úãinky. aby ste zníÏili riziko poranenia spôsobeného odrazen˘mi predmetmi. • (1) . ako odporúãa tento návod na obsluhu. ! ! ! ! ! ! VÏdy sa riaìte zdrav˘m rozumom (2) Nie je moÏné predvídaÈ kaÏdú situáciu. ktoré môÏete vyuÏiÈ vo svoj prospech. Preãítajte si in‰trukcie v ãasti MontáÏ. Pri vysokej r˘chlosti môÏu pri pouÏívaní reÈazovej píly odletovaÈ predmety. Nikdy nemeÀte pôvodnú kon‰trukciu stroja a nepouÏívajte ho. Preãítajte si in‰trukcie v ãasti Technické údaje. VAROVANIE! PouÏívanie píly v zle vetran˘ch alebo uzavret˘ch priestoroch môÏe spôsobiÈ smrÈ v dôsledku zadusenia alebo otravou CO.

keì zóna spätného nárazu li‰ty je veºmi ìaleko od vás. moÏno brzdu reÈaze spustiÈ iba zotrvaãnosÈou. 4 2008-08-08 Slovak – 201 . Pri práci tieÏ musíte pevne drÏaÈ rukoväÈ reÈazovej píly. • Schválenú ochrannú prilbu • Ochrana sluchu • Ochranné okuliare alebo ‰tít • Rukavice s ochranou rúk pri pílení • Nohavice s protiporezovou ochranou nôh • Ochranné topánky s oceºovou ‰piãkou. Ak sa tak stane. aby zabránila otáãaniu reÈaze. Ak chcete získaÈ viac informácií. Pozrite si pokyny v rámci kapitoly In‰pekcia. Brzda reÈaze a predn˘ chrániã ruky Va‰a reÈazová píla má brzdu. • Spätn˘ náraz môÏe byÈ veºmi neãakan˘ a siln˘. alebo pomocou zotrvaãn˘ch síl. údrÏba a servis bezpeãnostného vybavenia reÈazovej píly. ak˘m sa brzda reÈaze aktivuje. ak sa vám vy‰mykne predná rukoväÈ. Po druhé. ako vás zasiahne. spú‰Èala by sa stále a spôsobovala by tak problémy. Pri akomkoºvek pouÏívaní stroja musíte pouÏívaÈ schválené osobné ochranné prostriedky. potiahnite predn˘ chrániã ruky dozadu. 5451676-47 Rev. Jeho iná dôleÏitá vlastnosÈ je. alebo sa brzda reÈaze nespustí. • Spôsob. (4) • Predn˘ chrániã ruky nie je urãen˘ v˘luãne na aktiváciu brzdy reÈaze. • Brzdu reÈaze pouÏívajte ako ”ruãnú brzdu” pri ‰tartovaní a premiestÀovaní píly na krátke vzdialenosti. Ak vás spätn˘ náraz silno zasiahne vtedy. spätn˘ náraz musí by dostatoãne siln˘. doneste ho do autorizovaného servisu na opravu. Ïe nedosiahnete na chrániã proti spätnému nárazu a nespustíte brzdu reÈaze. vodiacej li‰ty. alebo zóna nárazu vodiacej li‰ty je bliωie ku vám. Odporúãa sa pred kaÏd˘m ‰tartovaním. • Ak chcete reÈaz odbrzdiÈ. ktor˘ napne pásovú brzdu (C) okolo pohonného systému reÈaze (D) (bubna spojky). aby ste zabránili nehodám spôsoben˘m náhodn˘m zasiahnutím osoby ãi predmetu v blízkosti píly. Pri tomto type uchopenia. v ktorej nemôÏe ovplyvniÈ pohyb predného chrániãa ruky. Ak stroj neprejde v‰etk˘mi kontrolami. Buìte opatrní pri pouÏívaní píly a vÏdy sa presvedãte. treba drÏaÈ reÈazovú pílu pevne a nepustiÈ ju. buì manuálne alebo automaticky zotrvaãnosÈou. Pozrite si ãasÈ ”âo je ão?”. keì sa predn˘ chrániã ruky (B) potlaãí dopredu. aby sa spustila brzda reÈaze. Brzda reÈaze zmen‰uje riziko úrazov.V·EOBECNÉ BEZPEâNOSTNÉ OPATRENIA Osobné ochranné prostriedky • Brzda sa uvedie do ãinnosti po tom. Ïe zóna spätného nárazu vodiacej li‰ty sa nedot˘ka Ïiadneho predmetu. MôÏete tak zabrániÈ lesnému poÏiaru. • Hasiaci prístroj a lopata Odev má byÈ priliehav˘. proti‰myková podráÏka • Majte vÏdy po ruke lekárniãku. kde nájdete umiestnenie t˘chto súãastí na stoji. Pri v˘bere správnych ochrann˘ch prostriedkov sa poraìte so svojím predajcom. na ktor˘ nárazová zóna vodiacej li‰ty narazí. Niekedy sa vám pri práci môÏe staÈ. napríklad vtedy. nemusíte vyvinúÈ dostatoãnú silu na spustenie brzdy reÈaze. Ïe ho budete potrebovaÈ. Keby bola brzda reÈaze príli‰ citlivá. (3) • Tento pohyb aktivuje pruÏinov˘ mechanizmus. závisí od sily spätného nárazu a polohy reÈazovej píly k objektu. • Pri pílení je ºavá ruka v polohe. DÔLEÎITÉ! Z tlmiãa v˘fuku. údrÏba a servis bezpeãnostného vybavenia reÈazovej píly. Najskôr musí fungovaÈ brzda. údrÏba a servis bezpeãnostného vybavenia reÈazovej píly. Hasiaci prístroj majte vÏdy po ruke pre prípad. Ak stroj drÏíte pevne a dôjde k spätnému nárazu. ale iba vy im môÏete zabrániÈ. keì drÏíte pílu pri pílení. smerom ku prednej rukoväti. Spustím brzdu reÈaze rukou vÏdy v prípade spätného nárazu? Nie. keì reÈaz zasiahne pouÏívateºa. ktor˘ má chybné bezpeãnostné súãasti. Testovanie brzdy je jednoduché. Bezpeãnostné vybavenie stroja V tejto ãasti sú vysvetlené bezpeãnostné funkcie stroja a ako fungujú. ktorá znemoÏÀuje manuálne spustenie brzdy reÈaze. • Brzda reÈaze musí byÈ spustená pri ‰tartovaní reÈazovej píly. brzda reÈaze sa aktivuje pohybom protizávaÏia (zotrvaãnosÈou) v smere spätného nárazu. nemusí sa vám podariÈ uvoºniÈ ruku z prednej rukoväte a nespustíte brzdu reÈaze. kontaktujte najbliωi autorizovan˘ servis. V takom prípade nemusí brzda reÈaze zastaviÈ reÈaz skôr. zmen‰enie rizika zásahu va‰ej lavej ruky reÈazou. píly alebo z iného zdroja môÏu vyletúvaÈ iskry. ale nemá vám brániÈ vo voºnom pohybe. Ak údrÏbu stroja nevykonávate správnym spôsobom a servis alebo opravy nevykonáva profesionál. ºavá ruka je v polohe. ktorá pri spätnom náraze reÈaz zastaví.(3) Spustí zotrvaãnosÈ brzdu reÈaze vÏdy v prípade spätného nárazu? Nie. Pokyny t˘kajúce sa in‰pekcie a údrÏby nájdete v ãasti In‰pekcia. môÏe sa skrátiÈ ÏivotnosÈ stroja a zv˘‰iÈ riziko nehôd. ! VAROVANIE! Nikdy nepouÏívajte stroj. Bezpeãnostné vybavenie sa musí kontrolovaÈ a udrÏiavaÈ. Pokyny na testovanie nájdete v ãasti In‰pekcia. Na posunutie ochranného krytu proti spätnému nárazu dopredu je potrebná urãitá sila. Osobné ochranné prostriedky nevyluãujú riziko nehôd. Ak je náraz miernej‰í. j. Väã‰ina nárazov je men‰ích a nie vÏdy aktivujú brzdu reÈaze. t. • Brzdu reÈaze (A) môÏete spustiÈ buì manuálne (ºavou rukou). ale môÏe zníÏiÈ úãinky zranenia v prípade nehody. ! VAROVANIE! Väã‰ina úrazov pri práci s reÈazovou pílou sa stáva. Ak sa ochranného krytu proti spätnému nárazu dotknete rukou iba jemne alebo sa po Àom ruka iba skæzne. brzdu budete aktivovaÈ manuálne ºavou rukou. aÏ k˘m sa píla neroztoãí vo veºkej vzdialenosti.

Málo namazaná reÈaz sa ºah‰ie pretrhne a spôsobuje r˘chlej‰ie opotrebenie li‰ty a hnacieho ozubeného kolieska. ktoré môÏu vyvolaÈ poÏiar. • DodrÏujte spávne nastavenie hæbky rezu! DodrÏujte pokyny a pouÏívajte odporúãané meradlo nastavenia hæbky rezu. rukách alebo zápästiach. Príli‰ veºká hæbka rezu zvy‰uje riziko spätného nárazu. zmeny vo farbe a stave pleti. • ZabráÀilo zvy‰ovaniu hladiny vibrácií. Ïe ovládanie plynu automaticky zablokuje. alebo je po‰koden˘. aby sa: • ZniÏilo riziko spätného nárazu. aby zabezpeãila potrebnú ochranu. strata citu. uvol’níte páãku plynu (B). najmä pri manipulácii v blízkosti horºav˘ch látok alebo plynov. aby sa konáre a vetviãky zachytávali na va‰e ruky na zadnej rukoväti. • PredæÏila ÏivotnosÈ rezacej ãasti. Rezanie s rezacou ãasÈou. ! Ochrann˘ kryt pravej ruky Ochrann˘ kryt pravej ruky chráni va‰u ruku v prípade. • ZníÏilo riziko pretrhnutia a vyskoãenia reÈaze. Platí to aj pri voºnobehu motora. Ak sa u vás objavia príznaky nadmerného vystavenia sa vibráciám. ale ak máte vodiacu li‰tu príli‰ blízko pri tele. vãítane rezacej ãasti. Ïe reÈaz skæzne alebo sa pretrhne a zároveÀ nedovoºuje. ako vás zasiahne. ktor˘ je urãen˘ na minimalizovanie vibrácií a uºahãuje jeho prevádzku. ak sa pretrhne alebo skæzne dolu. Keì uvol’níte drÏadlo. ako si vybraÈ a ako udrÏiavaÈ rezaciu ãasÈ. • Dbajte na to. bolesÈ. AÏ potom môÏe byÈ brzda spustená. Systém na tlmenie vibrácií Stroj je vybaven˘ systémom na tlmenie vibrácií. Nikdy ne‰tartujte stroj vo vnútri alebo v blízkosti horºavého materiálu! Poistná páãka plynu Poistná páãka plynu je skon‰truovaná na zabránenie náhodnému stlaãeniu plynu. Telo reÈazovej píly. • Rezacia ãasÈ musí byÈ vÏdy dobre mazaná a udrÏiavaná. Rezacia ãasÈ Táto ãasÈ popisuje. • Dosiahol optimálny v˘kon rezania. ak ch˘ba alebo je chybn˘ tlmiã v˘fuku. je pravdepodobnej‰ie. pichanie. Tlmiã v˘fuku Tlmiã v˘fuku je kon‰truovan˘ na zníÏenie úrovní hluku a na smerovanie v˘fukov˘ch plynov od pouÏívateºa. (5) V krajinách s horúcim a such˘m podnebím hrozí veºké nebezpeãenstvo lesn˘ch poÏiarov. ktorá je tupá alebo chybná ( zl˘ typ alebo zle nabrúsená reÈaz) zväã‰í vibrácie. Toto usporiadanie znamená. Ïe vyskoãí a dochádza k väã‰iemu opotrebeniu vodiacej li‰ty. Predov‰etk˘m musí brzda fungovaÈ. Príznaky sa môÏu zhor‰iÈ pri nízkych teplotách. Po‰kodená alebo zlé naostrená reÈaz zvy‰uje riziko nehôd. Vypínaã Vypínaã sa pouÏíva na vypnutie motora 202 – Slovak 5451676-47 Rev. a taktieÏ môÏe spôsobiÈ po‰kodenie nervov. aby rezacie zuby reÈaze boli dobre naostrené! DodrÏujte na‰e odporúãania a pouÏívajte doporuãené vodítko pilníka. Hasiaci prístroj majte vÏdy po ruke. Toto by sa nemalo staÈ. keì uchopíte drÏadlo). kontaktujte svojho lekára. kde je povinn˘ zachytávaã iskier. Ïe brzda nespomalí a nezastaví reÈaz skôr. Systém na tlmenie vibrácií zniÏuje prenos vibrácií medzi motorovou jednotkou/rezn˘m zariadením a rukoväÈami stroja. Chybn˘ tlmiã v˘fuku môÏe v˘razne zv˘‰iÈ hladinu hluku a riziko poÏiaru. ak je reÈaz riadne napnutá (viì in‰trukcie v ãasti MontáÏ) a ak sa vodiaca li‰ta a reÈaz správne obsluhujú a udrÏujú podºa návodu (viì in‰trukcie v ãasti V‰eobecné pracovné predpisy). aby zastavila reÈaz v prípade spätného nárazu. (6) NEZABUDNITE! Tlmiã v˘fuku je poãas pouÏívania a po zastavení veºmi horúci.V·EOBECNÉ BEZPEâNOSTNÉ OPATRENIA Zabráni brzda poraneniu vÏdy v prípade spätného nárazu? Nie. ktoré vám odporúãame! Preãítajte si in‰trukcie v ãasti Technické údaje. chvenie. 4 2008-08-08 . Zachytávaã reÈaze Zachytávaã reÈaze je urãen˘ na zachytenie reÈaze píly. je odizolované od rukovätí tlmiãmi vibrácií. Platná legislatíva vyÏaduje niekedy v t˘chto krajinách aj povinné vybavenie tlmiãa v˘fuku ”zachytávaãom iskier” (A). môÏe sa staÈ. Príznaky sa beÏne pociÈujú v prstoch. Rezanie tvrdého dreva (väã‰ina listnat˘ch stromov) spôsobuje viac vibrácií ako rezanie mäkkého dreva (väã‰inou ihliãnany). Ak stlaãíte poistnú páãku (A) (napr. ! VAROVANIE! Nadmerné vystavovanie sa vibráciám môÏe spôsobiÈ problém u ºudí so zhor‰en˘m krvn˘m obehom. Tieto príznaky sú t⁄pnutie. Dávajte pozor na nebezpeãenstvo poÏiaru. ak zachytávaã ch˘ba. • ReÈaz musí byÈ správne napnutá! Ak je reÈaz povolená. vtedy. vrátane ìal‰ieho vybavenia. páãku plynu a poistnú páãku plynu sa spoloãne vrátia späÈ do svojej pôvodnej polohy. Základné pravidlá • PouÏívajte iba rezacie ãasti. VAROVANIE! Nikdy nepouÏívajte reÈazovú pílu. Spätn˘ náraz a s ním spojené riziká môÏete zníÏiÈ iba vy a správne pracovné techniky. reÈaze a hnacieho ozubeného kolieska. strata sily. ! VAROVANIE! V˘fukové plyny z motora sú horúce a môÏu obsahovaÈ iskry. Následne musí byÈ aktivovaná podºa popisu vy‰‰ie. Nikdy nepouÏívajte reÈazovú pílu v pracovnom prostredí.

Pozrite si pokyny v ãasti Technické údaje. (8) V‰eobecné rady na nastavenie hæbky rezu • Keì ostríte rezacie zuby. aby sa zóna nárazu vodiacej li‰ty nikdy niãoho nedot˘kala. • Brúste zuby vÏdy z vnútornej strany. Poãet hnacích ãlánkov. delenie reÈaze a poãet zubov na ãelnom ozubenom koliesku vodiacej li‰ty. aby minimalizovala spätn˘ náraz. VAROVANIE! Ak˘koºvek kontakt s rotujúcou reÈazou môÏe spôsobiÈ veºmi váÏne poranenie. musíte vymeniÈ opotrebovanú a po‰kodenú vodiacu li‰tu a reÈaz za nové odporúãané spoloãnosÈou Husqvarna. • ·írka hnacieho ãlánku (mm/palce) • Poãet hnacích ãlánkov. Aby ste dosiahli optimálny v˘kon rezania. Veºmi tupá reÈaz netvorí Ïiadne odrezky. Ïe budete pouÏívaÈ rezaciu ãasÈ so "zabudovanou" redukciou spätného nárazu a t˘m. VzdialenosÈ medzi hnacími ãlánkami reÈaze sa musí zhodovaÈ so vzdialenosÈami zubov na ozubenom koliesku vodiacej li‰ty a hnacom ozubenom koliesku. Ïe reÈaz bude ostrá a dobre udrÏiavaná. • Delenie reÈaze (palce). potom otoãte pílu a nabrúste zuby na druhej strane. V ãasti Technické údaje si pozrite informácie o priemere pilníka a o vodítku pilníka. Prí spätnom pohybe zmen‰ite tlak na pilník. ãi je reÈaz správne napnutá. • ·írka vodiacej dráÏky li‰ty (palce/mm). ktoré sa odporúãajú pre vበtyp reÈazovej píly. aby ste si neporanili ruky. Ak je reÈaz tupá. • Rezacia ãasÈ reÈaze sa volá rezací ãlánok a skladá sa z rezacieho zuba (A) a obmedzovacieho zubu (B). ·írka dráÏky vo vodiacej li‰te musí byÈ zhodná s hrúbkou hnacích ãlánkov reÈaze. aby li‰ta pre‰la cez drevo a odrezky budú veºmi tenké. je oveºa väã‰ie aj riziko spätného nárazu! Slovak – 203 . • Ostrá reÈaz si vytvorí cestu a tvorí dlhé. musíte vyvinúÈ väã‰í tlak. Vodiaca li‰ta âím men‰í je polomer zaoblenia. Odporúãame vám pouÏívaÈ na‰e vodítko pilníka.16"). kde nájdete informácie o ostrení reÈaze. Nenapnutá reÈaz sa bude posúvaÈ nabok. DÔLEÎITÉ! PouÏitie správnej reÈaze zniÏuje riziko spätného nárazu. • Otvor mazania reÈaze a otvor pre napínaã reÈaze. V˘sledkom bude len drevn˘ prach. Vodiaca li‰ta • DæÏka (palce/cm) • Poãet zubov na ozubenom koliesku vodiacej li‰ty (T). ktorá zniÏuje moÏnosÈ spätného nárazu. 1 Uhol brúsenia 2 Uhol rezu 3 Poloha pilníka 4 Priemer okrúhleho pilníka Je veºmi ÈaÏké správne nabrúsiÈ reÈaz bez správneho vybavenia.V·EOBECNÉ BEZPEâNOSTNÉ OPATRENIA Rezacia ãasÈ je navrhnutá tak. zmen‰ujete vzdialenosÈ medzi reznou a obmedzovacou hranou (=hæbka rezu). ! Niektoré v˘razy. Následky spätného nárazu môÏete zmierniÈ t˘m. UmoÏní vám to dosiahnuÈ maximálne zmen‰enie spätného nárazu a najlep‰í v˘kon píly. keì pracujete s reÈazou si obleãte rukavice. Poãet hnacích ãlánkov urãuje dæÏku vodiacej li‰ty. Naostrenie reÈaze a nastavenie hæbky rezu ! VAROVANIE! Chybná rezacia ãasÈ alebo zlá kombinácia vodiacej li‰ty a reÈazovej píly zvy‰ujú riziko spätného nárazu! PouÏívajte iba odporúãané kombinácie vodiacej li‰ty a reÈaze a dodrÏiavajte pokyny pri brúsení. ktoré sú buì ‰tandardné alebo vo verzii. Hæbka rezu je daná v˘‰kov˘m rozdielom medzu rezacím zubom a obmedzovacím zubom. Preãítajte si in‰trukcie v ãasti Technické údaje. Pre danú reÈaz musí byÈ zvolená príslu‰ná vodiaca li‰ta. ktoré popisujú vodiacu li‰tu a reÈaz Aby ste zabezpeãili v‰etky bezpeãnostné funkcie vybavenia reÈaze. ! VAROVANIE! NedodrÏanie pokynov o ostrení v˘razne zvy‰uje riziko spätného nárazu. • Brúste v‰etky zuby na rovnakú dæÏku. Nabrúste v‰etky zuby najprv na jednej strane. V‰eobecné informácie o ostrení rezacích zubov • Nikdy nepouÏívajte tupú reÈaz. ReÈaz • Delenie reÈaze (palce). a bude ju Èaωie správne naostriÈ. (7) Pri ostrení rezacieho zuba pamätajte na ‰tyri dôleÏité faktory. Jedin˘ spôsob ako sa vyhnúÈ spätnému nárazu je dávaÈ pozor. • Skontrolujte. reÈaz je opotrebovaná a treba ju vymeniÈ. V ãasti Technické údaje nájdete informácie o hæbke rezu odporúãanej pre danú reÈaz. Viac informácií o odporúãan˘ch kombináciách vodiacej li‰ty a reÈaze nájdete v ãasti Technické údaje. musíte zbrúsiÈ aj obmedzovacie zuby na odporúãanú v˘‰ku. ReÈaz ReÈaz je zloÏená z mnoÏstva ãlánkov. ! VAROVANIE! VÏdy. Keì sa dæÏka rezacích zubov zmen‰í na 4 mm (0. 4 2008-08-08 VAROVANIE! Ak je hæbka rezu príli‰ veºká. t˘m men‰ie je riziko spätného nárazu. Ostrenie rezacích zubov Na naostrenie zubov budete potrebovaÈ okrúhly pilník a vodítko pilníka. ! 5451676-47 Rev. hrubé triesky.

ktoré k nej majú prístup. Odporúãame vám porovnaÈ reÈaz. aby ste mohli posúdiÈ opotrebovanie va‰ej reÈaze. Treba tieÏ pouÏívaÈ odporúãanú rezaciu ãasÈ (príli‰ dlhá vodiaca li‰ta spotrebuje viac reÈazového oleja). VÏdy pri dopæÀaní paliva skontrolujte napnutie reÈaze. ãi sa vodiace ozubené koliesko li‰ty voºne otáãa. • Umiestnite mierku na obmedzovacie zuby na reÈaz. ão spôsobí. poãas ktorej by ste napnutie reÈaze mali kontrolovaÈ ãastej‰ie. Na niektor˘ch modeloch je tok oleja tieÏ nastaviteºn˘. Odporúãame. • NádrÏe na olej na mazanie reÈaze a palivo sú skon‰truované tak. (11) • Nastavte napnutie reÈaze – otoãením kotúãa nadol (+) ju pritiahnite a otoãením nahor (-) ju uvoºnite. aby sa palivo minulo skôr ako olej na mazanie reÈaze. Ïe reÈaz stvrdne a ozubené koliesko vodiacej li‰ty sa zasekne. aby ste ju nemohli voºne rukou otáãaÈ. vymeÀte ju. 4 2008-08-08 . Ak nedostanete nበolej. vymeÀte aj hnacie koliesko reÈaze. Napnite reÈaz ão najpevnej‰ie. âím viac reÈaz pouÏívate. Pozrite si pokyny v ãasti Mazanie ozubeného kolieska vodiacej li‰ty. VAROVANIE! VÏdy pouÏívajte schválené ochranné rukavice. ãi je ãistá dráÏka vodiacej li‰ty. aby ste pri meraní hæbky rezu pouÏívali na‰u mierku na obmedzovacie zuby. Kontrola opotrebovania rezacej ãasti KaÏd˘ deÀ kontrolujte reÈaz. Napnutie reÈaze ! ! VAROVANIE! Nenapnutá reÈaz môÏe spadnúÈ a spôsobiÈ váÏne aÏ smrteºné zranenie. keì pri Èahaní pilníka po meradle necítite Ïiaden odpor. Ak je to potrebné. Ako v˘robca reÈazov˘ch píl sme vyvinuli aj optimálny olej na mazanie reÈaze. Ïe ho vyklopíte. ão môÏe zapríãiniÈ váÏne aÏ smrteºné zranenie. Informácie o pouÏívaní mierky pilníka nájdete na balení. pri chode na 3/4 plynu. Ïe palivo vydrÏí dlh‰ie ako olej). mali by ste vyhºadaÈ servis. Preto je dôleÏité pravidelne reÈaz napínaÈ. vyãistite ju. vyãistite ho. ãi je v poriadku mazanie reÈaze. Zdvihnite hrot vodiacej li‰ty a nastavte pritom pnutie. Aj keì reÈaz nie je v pohybe. t˘m viac sa predlÏuje. V opaãnom prípade hrozí riziko oxidovania oleja na mazanie reÈaze. • Je reÈaz pevná. ReÈazov˘ olej ReÈazov˘ olej musí maÈ dobrú priºnavosÈ. musí maÈ charakteristickú viskozitu v lete aj v zime. ! VAROVANIE! Zlé mazanie rezacej ãasti môÏe spôsobiÈ pretrhnutie reÈaze. DopæÀanie reÈazového oleja • V‰etky na‰e reÈazové píly majú automatick˘ systém mazania reÈaze. VÏdy. odporúãa sa pouÏívaÈ ‰tandardn˘ motorov˘ olej. ak je to nutné. Ak je to potrebné. pretoÏe je vyvinut˘ na rastlinnom olejovom základe.V·EOBECNÉ BEZPEâNOSTNÉ OPATRENIA Prispôsobenie hæbky rezu • E‰te pred nastavením hæbky rezu treba rezacie zuby nanovo naostriÈ. V·IMNITE SI! Nová reÈaz má dobu zábehu. • Skontrolujte. aby sa zaistila správna hæbka rezu a správny uhol na vodiacej ploche. Ak systém mazania ani po t˘chto kontrolách nie je funkãn˘. prostredia. (10) • Otoãením gombíka proti smeru hodinov˘ch ruãiãiek uvoºnite kryt li‰ty. ale nie aÏ tak. Asi po 1 minúte. ak je nadmerne opotrebené. ãi nie je upchat˘ olejov˘ kanálik na vodiacej li‰te. • Skontrolujte. pretoÏe zaruãuje jednak maximálnu ÏivotnosÈ reÈaze a minimalizuje zneãisÈovanie Ïivotného 204 – Slovak 5451676-47 Rev. Toto bezpeãnostné opatrenie si v‰ak vyÏaduje pouÏívaÈ správny druh oleja (ak je olej príli‰ riedky. Kontrolujte pravidelne opotrebovanie na hnacom ozubenom koliesku. pre vበstroj a pre Ïivotné prostredie. môÏe spôsobiÈ váÏne poranenie pouÏívateºovi alebo in˘m osobám. VymeÀte ho. pred dlhodob˘m skladovaním odmontujte a vyãistite dráÏku vodiacej li‰ty a reÈaz. (14) Mazanie rezacej ãasti. (9) • Gombík uvoºníte tak. V·IMNITE SI! Toto odporúãanie predpokladá. Hæbka rezu je správna. by ste mali vidieÈ zreteºnú ãiaru oleja na svetlej plocheAk mazanie reÈaze nie je v poriadku: • Skontrolujte. Nikdy nepouÏívajte pouÏit˘ olej! Je to nebezpeãné pre vás samotn˘ch. ktorú práve pouÏívate s celkom novou reÈazou. ktor˘ je biologicky odbúrateºn˘. a tieÏ je nutné nastaviÈ karburátor presne podºa odporúãaní (chudobná zmes môÏe spôsobiÈ. DÔLEÎITÉ! Ak na mazanie reÈazovej píly pouÏívate olej na rastlinnom základe. Odporúãame nastaviÈ hæbku rezu po kaÏdom treÈom ostrení reÈaze. Ak sa na reÈazi prejaví ktorákoºvek zo skutoãností uveden˘ch vy‰‰ie. Kontrola mazania reÈaze • VÏdy keì plníte palivo skontrolujte. • Nity a ãlánky nie sú veºmi opotrebované. Na zbrúsenie vyãnievajúcej ãasti obmedzovacieho zubu pouÏívajte ploch˘ pilník. (13) • Napnutie reÈaze zaistite zatlaãením gombíka späÈ dovnútra. (12) • DoÈahujte kryt spojky otáãaním gombíka v smere hodinov˘ch ruãiãiek a zdvíhajte pritom hrot li‰ty. Vyãistite a namaÏte. a ãi otvor na mazanie na koliesku nie je upchat˘. ãi: • V nitoch a ãlánkoch nie sú viditeºné praskliny. • Na nastavenie hæbky rezu budete potrebovaÈ ploch˘ pilník a mierku hæbky rezu. Odporúãame vám pouÏívaÈ nበvlastn˘ olej. minie sa skôr ako palivo). Hnacie koliesko reÈaze Spojkov˘ valec je namontovan˘ pomocou súkolia (reÈazové koliesko je privarené k valcu). Ïe dæÏka rezacieho zuba nie je nadmerne skrátená. keì vymieÀate reÈaz. Nasmerujte ãelo vodiacej li‰ty na svetlo sfarben˘ povrch vzdialen˘ asi 20 cm (8 inches) .

• Ak chcete predæÏiÈ ÏivotnosÈ vodiacej li‰ty. umiestnite ju do dráÏky na vodiacej li‰te. Pozrite si in‰trukcie v ãastiach Osobné ochranné prostriedky. reÈaz treba vymeniÈ. Rezacia ãasÈ a V‰eobecné pracovné predpisy. aby sa zabránilo náhodnému na‰tartovaniu. Nasaìte vodiacu li‰tu na vodiace kolíky. Správne napnutá reÈaz vám zaistí dobr˘ v˘kon píly a jej dlhú ÏivotnosÈ. ãi nie je brzda reÈaze aktivovaná. a to tak. aÏ k˘m sa reÈaz nezabehne. VÏdy. ak budete chcieÈ namontovaÈ opierku rezania. Namontovanie vodiacej li‰ty a reÈaze ! VAROVANIE! Skôr.V·EOBECNÉ BEZPEâNOSTNÉ OPATRENIA / MONTÁÎ Keì sa dæÏka rezacích zubov opotrebuje na 4 mm. (20) ! VAROVANIE! Väã‰ina úrazov pri práci s reÈazovou pílou sa stáva. aby ste si neporanili ruky. Ïe sa pílilo s voºnou reÈazou. vymente vodiacu li‰tu. pre ktorú nemáte dostatoãnú kvalifikáciu. Nepú‰Èajte sa do práce. Skontrolujte. Kryt zapaºovacej svieãky treba pri montáÏi. Pozrite pokyny v rámci kapitoly Osobné ochranné prostriedky. keì pracujete s reÈazou si obleãte rukavice. PouÏívajte odporúãané ochranné vybavenie a kontrolujte jeho stav. kontrole a údrÏbe odmontovaÈ zo svieãky. (17) 5451676-47 Rev. VÏdy noste vhodn˘ ochrann˘ odev. Skontrolujte funkãnosÈ bezpeãnostného vybavenia píly. Skontrolujte. pri ktor˘ch dochádza k spätnému nárazu. Umiestnite reÈaz na hnacie reÈazové koliesko. keì reÈaz zasiahne pouÏívateºa. 4 2008-08-08 Slovak – 205 . vypnite motor. Odbrúste ich. (19) Otoãením kotúãa nadol (+) napnite reÈaz. Namontujte kryt spojky (brzdu reÈaze) a nastavovací ãap reÈaze umiestnite do v˘rezu v li‰te. Pevne uchopte vodiacu li‰tu a otoãením gombíka v smere hodinov˘ch ruãiãiek zatiahnite spojku li‰ty. Ak je to nutné. k˘m neprestane voºne visieÈ na spodnej ãasti li‰ty. ak je to potrebné. Ïe pohnete predn˘ chrániã ruky smerom ku prednej rukoväti. Ak sa na spodnej strane ãela vodiacej li‰ty tvoria priehlbinky. MontaÏ opierky rezania Spojte sa so servisn˘m technikom. Zaãnite na hornom okraji vodiacej li‰ty. Vyh˘bajte sa situáciám. Vyberte gombík a kryt spojky (brzda reÈaze). Kontrolujte napnutie reÈaze pravidelne. ako vykonáte akúkoºvek kontrolu alebo údrÏbu. Ïe ostré hrany rezacích ãlánkov sú obrátené smerom dopredu k hornému okraju li‰ty. (13) Keì dáte novú reÈaz. keì zospodu neprevísa a dá sa rukou ºahko posúvaÈ. (18) Presvedãte sa. Vodiaca li‰ta Kontrolujte pravidelne: • âi nie sú na vonkaj‰ích stranách vodiacej li‰ty v˘tlky. mali by ste ju denne otáãaÈ. Dajte dolu prepravn˘ krúÏok. (16) • âi nie je ãelo vodiacej li‰ty nerovnomerne alebo nadmerne opotrebované. Preventívne opatrenia proti spätnému nárazu. ãi hnacie ãlánky reÈaze správne zapadajú do hnacieho reÈazového kolieska a ãi je reÈaz v dráÏke li‰ty. Vypínaã sa automaticky vráti do polohy ‰tartovania. ReÈaz treba napínaÈ tak dlho. je treba ãasto kontrolovaÈ jej napnutie. (12) ReÈaz je správne napnutá vtedy. Pozrite si in‰trukcie v ãastiach V‰eobecné pracovné predpisy. Pozrite si in‰trukcie v ãasti Bezpeãnostné vybavenie píly. Umiestnite li‰tu do jej najzadnej‰ej polohy. znamená to. Pozrite si in‰trukcie v ãasti V‰eobecné pracovné predpisy a V‰eobecné bezpeãnostné opatrenia. (15) • âi dráÏka vodiacej li‰ty nie je nadmerne opotrebovaná.

Benzín. aby vyhovoval teplote vzduchu.10 0. Pravidelne kontrolujte. Mie‰anie • Benzín a olej vÏdy mie‰ajte v ãistej nádobe urãenej na palivo. ReÈazov˘ olej • Na mazanie odporúãame pouÏívaÈ ‰peciálny olej (reÈazov˘ olej) s dobrou priºnavosÈou. Palivová a olejová nádrÏ sú kapacitne vzájomne prispôsobené. • Palivovú zmes pred naplnením do palivovej nádrÏe stroja dobre premie‰ajte (pretraste).60 Vyãistite priestor okolo palivového veka. Pred naliatím do nádrÏe píly palivovú zmes dobre premie‰ajte. Pred na‰tartovaním sa vÏdy vzdiaºte so strojom od miesta dopæÀania paliva. • Keì budete meniÈ reÈazov˘ olej. Preto by ste mali vÏdy plniÈ nádrÏ reÈazového oleja a palivovú nádrÏ súãasne. Pridajte zvy‰né mnoÏstvo benzínu. • Nikdy nepouÏívajte pouÏit˘ olej. DopæÀanie paliva ! VAROVANIE! Ak budete dodrÏiavaÈ nasledovné opatrenia. ! Benzín VAROVANIE! Pri narábaní s palivom vÏdy zabezpeãte adekvátne vetranie. BezpeãnosÈ práce s palivom • Nikdy nedopæÀajte palivo poãas chodu motora. 3 Ak zo stroja presakuje palivo. Potom pridajte celé mnoÏstvo oleja. Pomer zmie‰avania Zmes 1:50 (2%) dvojtaktného oleja HUSQVARNA. Utrite v‰etko a nechajte vypariÈ zvy‰ky rozliateho paliva. ktoré sa má zmie‰aÈ. Pri dopæÀaní paliva pomaly otvorte palivov˘ uzáver. tak aby sa pozvoºna uvolnil ak˘koºvek nadmern˘ tlak. Dvojtaktn˘ olej • PouÏívajte olej pre dvojtaktné motory HUSQVARNA. ! VAROVANIE! Palivo a v˘pary paliva sú veºmi horºavé.15 0. MôÏe to preÈaÏiÈ olejovú pumpu a následne po‰kodiÈ jej komponenty. odporúãa sa pouÏiÈ benzín s vy‰‰ím oktánov˘m ãíslom. • PouÏívajte bezolovnat˘ alebo olovnat˘ benzín dobrej kvality.30 0.40 3% (1:33) 0. 4 2008-08-08 . Toto spôsobí vysokú teplotu motora a zväã‰enú záÈaÏ loÏiska. 1:33 (3%) s in˘mi olejmi urãen˘mi pre vzduchom chladené dvojtaktné motory zaradené do triedy JASO FB/ISO EGB. • Nikdy stroj ne‰tartujte: 1 Ak ste vyliali palivo alebo reÈazov˘ olej na motor. zmen‰íte t˘m riziko poÏiaru: Nefajãite ani neklaìte horúce predmety do blízkosti paliva. niekedy naz˘van˘ aj olej pre lodné motory (TCW). Poum˘vajte si v‰etky ãasti tela. Pri manipulácii s palivom a reÈazov˘m olejom buìte opatrní. ão môÏe motor váÏne po‰kodiÈ. Palivovú zmes premie‰ajte (pretraste). Neãistoty v nádrÏiach spôsobujú poruchy. môÏe nastaÈ tzv. • Najniωie odporúãané oktánové ãíslo je 90 (RON). liter 2% (1:50) 0. Pri mie‰aní mal˘ch mnoÏstiev paliva môÏu aj malé nepresnosti znaãne ovplyvniÈ pomer zmesi. • Ak sa stroj dlh‰iu dobu nepouÏíva. Ïe vylejete palivo na seba alebo na svoje ‰aty. Zábeh Poãas prv˘ch desiatich hodín nenechávajte stroj dlh‰í ãas beÏaÈ na vysoké otáãky. Uvedomte si riziko poÏiaru. v˘buchu a vd˘chnutia nebezpeãn˘ch pár. • Keì pracujete dlhodobo s pln˘m plynom (npr. 206 – Slovak 5451676-47 Rev. Po‰kodili by ste olejové ãerpadlo.NARÁBANIE S PALIVOM Palivo Poznámka! Stroj je vybaven˘ dvojtaktn˘m motorom a vÏdy sa musí prevádzkovaÈ s pouÏitím zmesi benzínu a dvojtaktného motorového oleja.20 0. aby sa zabezpeãilo dosiahnutie správnej zmesi. klepanie. • Pri teplotách pod 0°C (32°F) môÏu niektoré oleje tuhnúÈ. aby ste tak dosiahli najlep‰í v˘sledok a v˘kon.45 0. âistite pravidelne palivovú nádrÏ a nádrÏ pre reÈazov˘ olej. liter 5 10 15 20 Dvojtaktn˘ olej. • Je dôleÏité pouÏívaÈ olej správnej viskozity. • Nikdy nepouÏívajte olej urãen˘ pre ‰tvortaktné motory. Je dôleÏité presne nameraÈ mnoÏstvo oleja. • Pred na‰tartovaním sa vzdiaºte so strojom najmenej 3 metre od miesta dopæÀania paliva. • Nízkokvalitn˘ olej alebo príli‰ obohatená zmes oleja a paliva môÏu ohroziÈ funkciu katalyzátora a zníÏiÈ jeho ÏivotnosÈ. vodiacu li‰tu a reÈaz. ktoré pri‰li do kontaktu s palivom. Palivov˘ filter sa musí meniÈ aspoÀ raz za rok. ktor˘ sa má pouÏiÈ. • Nikdy nepouÏívajte dvojtaktn˘ olej urãen˘ pre vodou chladené závesné motory. ktor˘ sa ‰peciálne vyrába pre vzduchom chladené dvojtaktné motory. odvetvovanie). PouÏite mydlo a vodu. palivová nádrÏ by sa mala vyprázdniÈ a oãistiÈ. • Nenamie‰avajte viac ako maximálne jednomesaãnú zásobu paliva. Po naplnení paliva starostlivo zatiahnite palivov˘ uzáver. Ak budete pouÏívaÈ niωí stupeÀ ako 90. ãi z uzáveru nádrÏe alebo palivov˘ch vedení nepresakuje.30 0. spojte sa so svojim servisom. 2 V prípade. Pred doplnením paliva motor vÏdy zastavte a nechajte ho na niekoºko minút vychladnúÈ. vymeÀte si ich. • VÏdy zaãínajte tak. • Pri doplÀovaní alebo mie‰aní paliva (benzín a dvojtaktn˘ olej) zabezpeãte ão najlep‰ie vetranie. Ïe nalejete poloviãné mnoÏstvo benzínu.

(28) Dlhodobé skladovanie Vyprázdnite nádrÏe paliva a oleja na dobre vetranom mieste. reÈaz a v‰etky kryty. spojka sa môÏe uvoºniÈ a spôsobiÈ váÏne poranenie. aÏ k˘m nebudete cítíÈ odpor (západky ‰tartéra sa uvádzajú do ãinnosti). k˘m sa nenaplní palivom. ·tartovanie Uchopte ºavou rukou prednú rukoväÈ. DrÏte reÈazovú pílu na zemi t˘m. Tento spôsob je veºmi nebezpeãn˘. Ne‰tartujte pílu. Preãítajte si in‰trukcie v ãasti MontáÏ. Keì je páãka s˘tiãa/ vysokého voºnobehu vytiahnutá naplno. Nastavte plyn na ‰tartovaciu pozíciu vytiahnutím modrej páãky s˘tiãa do polohy s˘tenia a potom ju znovu zatlaãte dovnútra. (22) ·tartovací plyn: Správne nastavenie s˘tiãa/‰tartovacieho plynu dosiahnete posunutím ovládania do polohy zapnutého s˘tiãa.(25) Preprava a uchovávanie • Skladujete pohonné hmoty a pílu vÏdy tak. Dôrazne Èahajte za ‰tartovaciu ‰núru. Palivová pumpa nemusí byÈ naplnená úplne. V opaãnom prípade sa môÏe uvoºniÈ spojka a zapríãinÈ zranenia osôb. Preãítajte si in‰trukcie v ãasti ·tartovanie a zastavenie. DrÏte nepovolané osoby mimo pracovnej oblasti. (30) • Nikdy stroj ne‰tartujte v uzavretom priestore. • Pred dlhodob˘m skladovaním vykonajte kompletn˘ servis a vyãistite stroj. Aktivujte brzdu posunutím predného chrániãa ruky dopredu.(27) PretoÏe je brzda reÈaze e‰te stále zapojená. motorov. MôÏe to po‰kodiÈ stroj. 4 2008-08-08 Slovak – 207 . Zvy‰uje sa riziko iskrenia. (26) NEZABUDNITE! ·núru ‰tartéra nevyÈahujte naplno a nepú‰Èajte drÏadlo ‰tartéra pri plnom vytiahnutí ‰núry. aby sa zníÏilo riziko kontaktu s rotujúcou reÈazou. ak nie je pevne uchytená. T˘m sa vyhnete zbytoãnému opotrebovaniu spojky. kde je moÏné zlikvidovaÈ odpadov˘ olej a palivo. Palivová pumpa: Opakovane stláãajte klobúãik palivovej pumpy. Poznámka! Vypnite brzdu reÈaze pritiahnutím predného chrániãa ruky (oznaãeného 'PULL BACK TO RESET') smerom ku prednej rukoväti. Aj keì reÈaz nie je v pohybe. Pravou rukou uchopte zadnú rukoväÈ a ºavou rukou prednú rukoväÈ. • Ochrann˘ kryt rezacej ãasti musí byÈ nasaden˘ vÏdy pred prepravou alebo skladovaním píly. Palivo skladujte vo schválen˘ch nádobách a na bezpeãnom mieste. RukoväÈ drÏte pevne tak. Ïe v blízkosti nie sú ºudia alebo zvieratá. Ak nie je na reÈazovej píle upevnená vodiaca li‰ta a reÈaz. • Presvedãte sa. • Palivo vÏdy uchovávajte v schválenej nádobe urãenej na uveden˘ úãel. (29) • Brzda reÈaze musí byÈ spustená pri ‰tartovaní píly. Potiahnite ‰tartovaciu rukoväÈ pravou rukou a vyÈahujte pomaly ‰tartovaciu ‰núru. • Pri dlh‰om skladovaní.NARÁBANIE S PALIVOM / ·TART A STOP ! VAROVANIE! Nikdy nepouÏívajte stroj s viditeºne po‰koden˘m chrániãom zapaºovacej svieãky a káblom zapaºovania. Ïe pravú nohu zasuniete do zadnej rukoväte.PLN¯ S¯TIâ). ãoho dosiahnete t˘m. je nutné ão najskôr zníÏiÈ poãet otáãok motora na voºnobeh. Ïe máte bezpeãnú oporu nôh a Ïe reÈaz sa nemôÏe niãoho dotknúÈ. Nikdy ne‰tartujte reÈazovú pílu skôr ako dôkladne namontujete vodiacu li‰tu. bubna spojky a brzdného pásu. • ReÈazovú pílu drÏte vÏdy oboma rukami. a potom potiahnite pevne a r˘chlo. (24) Tepl˘ motor ·tartujte rovnako ako v prípade studeného motora. ! VAROVANIE! Dlhodobé vdychovanie v˘fukov˘ch splodín. ‰krtiaca klapka sa správne nastaví automaticky. pretoÏe sa vám píla môÏe veºmi ºahko vymknúÈ spod kontroly. ReÈazová píla je teraz pripravená na pouÏívanie. môÏe spôsobiÈ váÏne poranenie pouÏívateºovi alebo in˘m osobám. Ïe vypojíte drÏiak ‰krtiacej klapky plynu. v˘parov reÈazového oleja a prachu z pilín ohrozuje va‰e zdravie. k˘m motor nena‰tartuje. Studen˘ motor ·tartovanie: Brzda reÈaze musí byÈ aktivovaná pri ‰tartovaní píly. ·tartovaciu ‰núru si nikdy neomotávajte okolo ruky. Informujte sa na ãerpacej stanici. ·tart a stop ! VAROVANIE! Pred na‰tartovaním dbajte na nasledovné: Brzda reÈaze sa musí spustiÈ pri ‰tartovaní reÈazovej píly. reÈaz a v‰etky kryty. aby nepri‰li do styku s iskrami alebo s otvoren˘m ohÀom z elektrick˘ch zariadení. Jednotlivé kroky sú opísané aj na zadnom okraji píly v zjednodu‰enom r˘chlom ‰tarte s ilustráciami (A). alebo transporte píly musia byÈ nádrÏe na olej a palivo vyprázdnené.(32) 5451676-47 Rev. Len ão motor naskoãí (budete poãuÈ „bafnutie“). Pozrite si pokyny v ãasti Plán údrÏby. (31) Zastavenie Motor zastavíte stlaãením tlaãidla stop. zasuÀte páãku s˘tiãa. aby ste predi‰li neúmyselnému kontaktu s ostrou reÈazou. V˘fukové plyny môÏu byÈ pri vd˘chnutí nebezpeãné. ktor˘ch by mohla reÈaz zasiahnuÈ. vypínaãov. relé. ktoré môÏe spôsobiÈ poÏiar. len bez nastavenia regulácie s˘tiãa do polohy s˘tenia. (21) S˘tiã: Úplne vytiahnite modrú páãku s˘tiãa/‰tartéra (na pozíciu FULL CHOKE . Vyãistite stroj. praváci aj ºaváci. (23) • Nikdy ne‰tartujte reÈazovú pílu skôr ako dôkladne namontujete vodiacu li‰tu. ZaloÏte preparavn˘ kryt vodiacej li‰ty. ktoré k nej majú prístup. Pílu by takto mali pouÏívaÈ v‰etci uÏívatelia. bojlerov a podobne. Presvedãte sa. PoloÏte stroj na pevnú zem. aby ste palcami a prstami obopli rukoväÈ reÈazovej píly.

T˘m. môÏe strom zasiahnuÈ vás alebo va‰u reÈazovú stroj. zmen‰íte riziko. Ak sú kusy. 2 Skontrolujte. 6 Skontrolujte funkãnosÈ a stav antivibraãného systému. Ïe by ste sa muselí náhle pohnúÈ. Dávajte si pozor pri práci na svahu. 2 NepouÏívajte stroj v nepriazniv˘ch podmienkach. VÏdy noste vhodn˘ ochrann˘ odev. ak sa zóna spätného nárazu vodiacej li‰ty náhodne dotkne konára. OdstráÀte odrezky. 208 – Slovak 5451676-47 Rev. reÈazová píla sa môÏe odraziÈ dozadu smerom k vám. Pozrite si in‰trukcie v ãasti Ako sa vyhnúÈ spätnému nárazu. vyletieÈ na pouÏívateºa a spôsobiÈ mu váÏne zranenie. 5 Venujte maximálnu pozornosÈ píleniu stromov pri prerezávke. ãi je zachytávaã reÈaze na svojom mieste a ãi nie je po‰koden˘. nepredvídateºn˘ smer pádu ap. servisn˘m zástupcom alebo skúsen˘m pouÏívateºom reÈazovej píly. 10 Skontrolujte napnutie reÈaze. Napnut˘ strom sa môÏe náhle vymr‰tiÈ späÈ do pôvodnej polohy pred t˘m alebo po tom. keì nemáte pevnú pôdu pod nohami. Pílenie nabiehajúcou reÈazou poskytuje uÏívateºovi lep‰iu kontrolu nad pílou a zónou spätného nárazu vodiacej li‰ty. 2 VÏdy drÏte reÈazovú pílu silno pravou rukou za zadnú rukoväÈ a ºavou rukou za prednú rukoväÈ. ale môÏe byÈ niekedy aj náhly a siln˘. krutá zima a podobne. ãi rukoväte nie sú zaolejované. zvieratá alebo ostatné veci nemôÏu ovplyvniÈ va‰e ovládanie stroja. Následne môÏete nad strojum stratiÈ kontrolu a spôsobiÈ si váÏne poranenie. skaly. v ktorej si sami nebudete vedieÈ rady. Ïe nikto nie je v dosahu píly a nemoÏe byÈ zranen˘ pílou alebo padajúcimi stromami. ktoré sa chystáte opracovávaÈ. Ïe reÈazová píla sa posunie tak ìaleko dozadu. 4 2008-08-08 . sa naz˘va rezanie nabiehajúcou reÈazou. Nepokú‰ajte sa vykonávaÈ ãinnosti. Pílu neste tak. Ak sa dostanete do situácie.PRACOVNÉ TECHNIKY Pred pouÏitím: (33) 1 Skontrolujte funkãnosÈ a stav brzdy reÈaze. 7 Keì kladiete reÈazovú pílu na zem. v ktor˘ch je napätie. Hoci to nemusí byÈ nebezpeãné. Majte pod kontrolou opracovávan˘ kus.z. aby zastavil tento pohyb. 3 Dávajte pozor pri odvetvovaní mal˘ch vetviãiek a vyh˘bajte sa píleniu krovia (teda píleniu mnoÏstva mal˘ch vetiev naraz). Ak sa reÈaz zasekne. 3 Skontrolujte funkãnosÈ a stav páãky plynu. alebo aby ste nemuseli náhle zmeniÈ polohu. 7 Dávajte pozor. keì pílite zospodu objektu. ak nemôÏete privolaÈ pomoc v prípade úrazu. aby bolo va‰e pracovné prostredie bezpeãné. jamy a podobne) pre prípad. budete môcÈ redukovaÈ alebo eliminovaÈ moment prekvapenia. Malé vetviãky sa môÏu zachytiÈ do reÈaze. Pri takomto rezaní sa píla posúva smerom od uÏívateºa ku stromu a predn˘ okraj tela píly sa oprie o kmeÀ. Toto sa naz˘va rezanie odbiehajúcou reÈazou. aby ste mali plnú kontrolu nad pílou. 4 ReÈazová píla sa nesmie pouÏívaÈ nad úrovÀou ramien. Píºte vÏdy len jeden kmeÀ alebo kus dreva. (36) Pílenie dolnou stranou li‰ty. zabrzdite reÈaz brzdou a skontrolujte. Základné bezpeãnostné pravidlá 1 Pozrite sa okolo seba: • aby ste sa presvedãili. Spojte sa so svojím predajcom. Pred presunom píly na akúkoºvek vzdialenosÈ nasaìte na vodiacu li‰tu a reÈaz prepravn˘ kryt. v ktor˘ch nemáte istotu! Pred pouÏitím reÈazovej píly musíte poznaÈ úãinok spätného nárazu a ako mu predchádzaÈ. ako sú hustá hmla. ako sú ‰mykºav˘ povrch. 9 Skontrolujte. aby ste nestratili rovnováhu. vÏdy vypnite motor. Skontrolujte. vzniká riziko. 8 Ak uÏívateº nemá dostatok sily. ãi je tlmiã v˘fuku pevne prichyten˘ a nie je po‰koden˘. Nikdy nepracujte len jednou rukou! (34) 5 VÏdy musíte maÈ pevnú pozíciu. aÏ potom ich píºte. Práca v zlom poãasí je únavná a ãasto priná‰a ìal‰ie riziká. Nedostatok koncentrácie môÏe zapríãiniÈ spätn˘ náraz. môÏe vás to prekvapiÈ a píla sa vám môÏe vymknúÈ spod kontroly. Pred pouÏítím motorovej reÈazovej píly sa musíte zoznámiÈ s rozdielmi medzi pílením hornou a dolnou stranou vodiacej li‰ty. zhora nadol. vetvy. ãi nie je po‰koden˘ zadn˘ ochrann˘ kryt pravej ruky. • Presvedãte sa. Kmene alebo konáre najskôr oddeºte. 8 Skontrolujte. Ak stojíte na nesprávnej strane. aby vodiaca li‰ta a reÈaz smerovali dozadu. Nepustite rukoväte! 3 Väã‰ina nehôd zapíãinen˘ch spätn˘m nárazom sa stane pri odvetvovaní. keì reÏete hornou hranou vodiacej li‰ty. 6 Pred premiestnením píly vypnite motor a reÈaz zabrzdite brzdou. Spätn˘ náraz je obyãajne mierny. blízkeho stromu. Ïe dobre a pevne stojíte. NEZABUDNITE! DodrÏujte vy‰‰ie uvedené pokyny. ale nikdy nepouÏívajte pílu. konári stromu alebo v pozícii. malé a ºahké. 7 Skontrolujte. Ïe zóna spätného nárazu na vodiacej li‰te príde do styku so stromom a vyvolá spätn˘ náraz. 5 Skontrolujte. (35) 6 VÏdy píºte na pln˘ plyn. ãi ju budete maÈ stále v dohºade. V‰eobecné pracovné pokyny DÔLEÎITÉ! Táto ãasÈ popisuje základné bezpeãnostné predpisy pre pouÏívanie reÈazovej píly. Tieto informácie nikdy nenahrádzajú odborné zruãnosti a skúsenosti. alebo iného predmetu.z. ãi sú v‰etky ãasti píly dobre dotiahnuté. ãi okolo vás nie sú prekáÏky (korene. Pozrite si pokyny v ãastiach Preventívne opatrenia proti spätnému nárazu a Bezpeãnostné vybavenie stoja. siln˘ dáÏì a vietor. Základné pravidlá 1 Ak porozumiete ão je spätn˘ náraz a ako vzniká. Stojte pevne a dávajte pozor. Pílu by mali takto drÏaÈ ºaváci aj praváci. Nikdy nepracujte stojac na rebríku. Pozrite pokyny v rámci kapitoly Osobné ochranné prostriedky. t. alebo zaãnete rezaÈ na nesprávnom mieste. ãi nie sú po‰kodené a ãi sú kompletné. Pomocou tohto pevného drÏania minimalizujete efekt spätného nárazu a udrÏíte pílu pod kontrolou. môÏu sa zaseknúÈ v píle a môÏu odskakovaÈ smerom na vás. obráÈte sa na odborníka. Vyh˘bajte sa rezaniu ‰piãkou vodiacej li‰ty. ãi ºudia. 4 Presvedãte sa. Ak odloÏíte pílu na akúkoºvek dobu. Rukoväte obopnite palcom a prstami. ako ho spílite. ReÈaz tlaãí pílu dozadu smerom k pouÏívateºovi. Ïe budete pripravení. t. 4 Skontrolujte funkãnosÈ a stav vypínaãa.

(38) Smer pádu stromu po spílení Cieºom je spíliÈ strom tak. ak ju drÏíte iba jednou rukou. KmeÀ leÏí na zemi. • Pílenie zhora = Pílenie nabiehajúcou reÈazou. ani poãas spiºovania nie je nikto v tejto oblasti. Zlom = Ak sa rezan˘ strom zlomí pred dokonãením rezu. Nasmerujte ho tak. Nehrozí nebezpeãie. poloÏiÈ na kozu na rezanie dreva alebo na rozperu a píliÈ samostatne. Pozrite si in‰trukcie v ãasti Ako sa vyhnúÈ spätnému nárazu. zvy‰uje sa riziko spätného nárazu. v ktor˘ch nemáte istotu! Bezpeãná vzdialenosÈ Bezpeãná vzdialenosÈ medzi spiºovan˘m stromom a najbliωím pracoviskom má byÈ aspoÀ 2 1/2 dæÏky stromu. Ale je riziko. napríklad ìal‰ie stromy. OdstráÀte odrezky z pracovného prostredia. v ktorom môÏete bezpeãne stáÈ a pohybovaÈ sa. PouÏite pretláãaciu lopatku na otvorenie rezu a uvoºnenie píly. Mohli by ste sa o Àu zraniÈ. ão sa rozhodnete pre smer pádu stromu. Musíte podoprieÈ objekt tak. Pri v˘mene vodiacej li‰ty a reÈaze pouÏívajte len nami odporuãené kombinácie. aby padol do terénu. musíte odhadnúÈ prirodzen˘ smer pádu. 4 Existuje riziko spätného nárazu? 5 Majú podmienky v teréne a okolí vplyv na to. (37) Ak je moÏné kmeÀ obrátiÈ. • VÏdy pílte na pln˘ plyn! • Po kaÏdom pilení nechajte motor beÏaÈ na voºnobeh (chod motora na plné otáãky dlh‰iu dobu bez zaÈaÏenia môÏe spôsobiÈ jeho váÏne po‰kodenie). Ïe pouÏijete dva pracovné postupy. Otoãte kmeÀ a reÏte z opaãnej strany. cesty a budovy. ReÏte cel˘ kmeÀ zhora.PRACOVNÉ TECHNIKY 9 DodrÏujte pokyny na ostrenie a údrÏbu vodiacej li‰ty a reÈaze. Nepokú‰ajte sa vykonávaÈ ãinnosti. aby nezovrel reÈaz. Preãítajte si in‰trukcie v ãasti Rezacia ãasÈ a Technické údaje. do ktor˘ch sa môÏete dostaÈ. Ïe píla sa po prerezaní dotkne zeme. ak by sa náhle uvoºnila. 5451676-47 Rev. Pracujte na pln˘ plyn. KmeÀ je na jednej strane podopret˘. Pritom treba braÈ do úvahy nasledujúce faktory: • Sklon stromu • Zakrivenie stromu • Smer vetra • Usporiadanie konárov • Váha snehu • PrekáÏky v blízkosti stromu. ãi bude píla zovretá a ãi pílen˘ objekt praskne: prv˘ je ako bol objekt podopret˘ pred a po pílení a druh˘. alebo aby nepraskol. 2 Pílen˘ objekt nesmie prasknúÈ. ak urobíte chybu. aÏ sa oba rezy stretnú. Odvetvovanie = Odstránenie konárov zo spíleného stromu. najskôr rezom zhora a potom zdola. ZabráÀte. ReÈazovú pílu nemoÏno bezpeãne ovládaÈ. Pred kaÏd˘m rezom musíte maÈ na zreteli 5 dôleÏit˘ch faktorov: 1 Nesmie dôjsÈ k zovretiu píly v reze. Odvetvovanie Pri odvetvovaní hrub˘ch konárov postupujte ako pri pílení kmeÀov. aby po páde bolo moÏné strom odvetviÈ a rozrezaÈ kmeÀ ão moÏno najºah‰ie. prereÏte ho do 2/3. Rukoväte drÏte vÏdy pevne oboma rukami. Termíny Pílenie = V‰eobecné oznaãenie pre rezanie dreva. • Pílenie zdola = Pílenie odbiehajúcou reÈazou. Nasledujúce in‰trukcie popisujú ako zvládnuÈ najbeÏnej‰ie situácie. Technika spiºovania stromov DÔLEÎITÉ! Pílenie stromov si vyÏaduje veºa skúsenosti. ËaÏké konáre píºte kus po kuse. elektrické vedenie. Potom. DÔLEÎITÉ! Ak dôjde k zovretiu píly: zastavte motor! Nepokú‰ajte sa pílu silou vytrhnúÈ. Tak˘to postup v˘razne zvy‰uje riziko spätného nárazu. a riziko straty rovnováhy pri práci. ãi je v objekte pnutie. Pílenie odbiehajúcou reÈazou zvy‰uje riziko spätného nárazu. Zaãnite rezaÈ zdola asi do 1/3. VAROVANIE! Nikdy sa nepokú‰ajte píliÈ kmene uloÏené na kope alebo kmene leÏiace blízko seba. Ak sa chystáte píliÈ hromadu kmeÀov. Presvedãte sa. Zaãnite rezaÈ zhora asi do 1/3. Ïe pred. 4 2008-08-08 Slovak – 209 . ktor˘ môÏe spôsobiÈ váÏne alebo smrteºné poranenie. Ïe praskne. Je veºmi pravdepodobné. ako bezpeãne sa pohybujete alebo stojíte? Dva faktory rozhodujú o tom. Ak ich neodstránite. Vo väã‰ine prípadov sa dá t˘mto faktorom vyhnúÈ a to tak. 3 ReÈaz sa nesmie dotknúÈ zeme ani iného predmetu poãas pílenia a po Àom. Dokonãite rez zhora aÏ sa oba rezy stretnú. ani Ïe kmeÀ praskne. ale opatrne. kaÏd˘ kmeÀ musíte vybraÈ z kopy. Pílenie ! Základné techniky pilenia ! V‰eobecné VAROVANIE! Nikdy nepouÏívate pílu len jednou rukou. Ïe sa píla zovrie. KmeÀ je podopret˘ na oboch stranách. Dokonãite rez zdola. Existuje riziko. aby sa reÈaz po prerezaní dotkla zeme. Neskúsen˘ uÏívateº reÈazovej píly by nemal spiºovaÈ stromy. Ïe dôjde k zovretiu píly.

aby ste nestáli v ceste stromu alebo konáru. Umiestnite do rezu klin alebo páãidlo ihneì. ako v predpokladanom smere pádu. Postavte sa vºavo od stromu a pílte nabiehajúcou reÈazou. • Pripevnen˘ na traktor • Prenosn˘ Rezanie stromov a konárov.) tak. Okolo celého stromu odstráÀte porast a dávajte pozor na moÏné prekáÏky (kamene. Ak spávne urobíte tieto rezy. ktorá strana je tlaãená a kde je bod najväã‰ieho pnutia ( to znamená. Stojte vpravo od kmeÀa a píºte nabiehajúcou reÈazou.PRACOVNÉ TECHNIKY • Zistite. keby sa ohli e‰te viac). aby sa presne spojil s horn˘m rezom. Ak sú klinov˘ rez a hlavn˘ rez dokonãené. ako je to moÏné. alebo páãidla. Hlavn˘ rez umiestnite asi 3-5 cm (1. keì zaãne strom padaÈ. aby sa strom nezaãal 210 – Slovak 5451676-47 Rev. v prípade visiaceho. diery atì. ak˘ si prajete. (41) Hlavn˘ rez Hlavn˘ rez je veden˘ z opaãnej strany stromu a musí prebiehaÈ úplne vodorovne.5-2 palcov) nad spodnou ãasÈ klinového rezu. v ktor˘ch je pnutie Prípravy: Zistite. (39) 1 Zóna rizika 2 Cesta ústupu 3 Smer pádu stromu po spílení Pílenie pohybovaÈ opaãn˘m smerom. zvy‰uje to totiÏ pravdepodobnosÈ. urobte dva alebo tri zárezy vo vzdialenosti 3 cm a 3-5 cm hlboko. ktor˘ch priemer je väã‰í ako dæÏka vodiacej li‰ty píly. Keì sa uÏ napätie uvoºnilo. Opierka rezania (ak je na píle) musí byÈ za "závesom" (nedorezom). pretoÏe je nemoÏné alebo príli‰ nebezpeãné pokú‰aÈ sa nechaÈ ho padnúÈ v smere. (40) Klin má zasahovaÈ asi do 1/4 priemeru kmeÀa a má zvieraÈ uhol 45°. ktoré by sa mohli odlomiÈ a zraniÈ vás. k˘m sa strom/konár neohne a k˘m sa neuvoºní napätie. konáre. Uvoºnenie zle spadnutého stromu Uvoºnenie zakliesneného stromu Uvoºnenie uviaznutého stromu je veºmi nebezpeãné a predstavuje vysoké riziko úrazu. Je neprípusté. Ak musíte prepíliÈ strom/konár. ak je nedorez príli‰ úzky alebo ak neexistuje. ãi je kmeÀ po‰koden˘ alebo spráchniven˘. Najprv sa vytvorí klin. dá sa urãiÈ celkom presne smer pádu stromu. (42) Skonãite hlavn˘ rez veden˘ súbeÏne s klinov˘m rezom tak. Uvoºnenie uviaznutého stromu je veºmi nebezpeãné a predstavuje vysoké riziko úrazu. potom dokonãíte pílenie hlavn˘m rezom. Potom urobte spodn˘ rez tak. V‰eobecne platná rada: Postavte sa tak. Pozrite si pokyny v ãasti Uvoºnenie zle spadnutého stromu. In˘ dôleÏit˘ faktor. je preskúmanie stromu ãi nemá po‰kodené alebo suché konáre. Ïe sa strom zlomí a zaãne padaÈ skôr. keì sa pnutie uvoºní. Pozrite si pokyny v ãasti Technické údaje t˘kajúce sa odporúãanej dæÏky vodiacej li‰ty pre vበmodel reÈazovej píly. napr. ktor˘ neopvplyvÀuje smer pádu ale va‰u bezpeãnosÈ. koºko bude potrebn˘ch na zmen‰enie pnutia a reÏte tak. prepíºte strom/konár z druhej strany. Nikdy nereÏte priamo cez strom alebo konár. Sú spôsoby. ! VAROVANIE! Neskúsen˘ch ÈaÏbárov odrádzame od pílenia stromov. Urobte toºko rezov v dostatoãnej hæbke. ktorá je dlh‰ia ako priemer kmeÀa. ReÏte na pln˘ plyn a tlaãte vodiacu li‰tu/reÈaz pomaly do kmeÀa stromu. aby medzi nimi ostala vzdialenosÈ minimálne 1/10 priemeru kmeÀa. strom spadne sám. MoÏno bude nutné nechaÈ strom padnúÈ v prirodzenom smere. alebo pomocou klina. aby ste poãuli varovné signály a zvuky. Pílenie sa robí tromi rezmi. kde by sa strom alebo konár prelomili. aby sa padajúci stroj zachytil na in˘ strom. Nikdy nepracujte v rizikovej zóne. ktor˘ má jeden rez zhora a jeden zospodu. aby sa strom alebo konár zlomil v bode maximálneho pnutia. ako rezaÈ stromy. aby ste mali voºnú ústupovú cestu. (43) Kontrolu nad smerom pádu stromu stratíte. ak je na Àom spadnut˘ in˘ strom. 4 2008-08-08 . Ïe sa zóna spätného nárazu vodiacej li‰ty dotkne stromu a vyvolá spätn˘ náraz. Klinov˘ rez Ak budete robiÈ klinov˘ rez. Prieseãník oboch rezov sa naz˘va hrana zárezu. ktor˘ch priemer je väã‰í ako dæÏka vodiacej li‰ty! Najbezpeãnej‰ia metóda je pouÏitie navijáka. ktoré sú pod pnutím. âistenie kmeÀa a príprava ústupovej cesty OdstráÀte zo stromu vetvy do v˘‰ky ramien. V komplikovan˘ch prípadoch je jedinou bezpeãnou metódoch odloÏiÈ reÈazovú pílu a pouÏiÈ navijak. zaãnite vÏdy horn˘m rezom. Odporúãame pouÏiÈ vodiacu li‰tu. ãi to dokáÏete bezpeãne urobiÈ. Ústupová cesta by mala byÈ asi v 135 stupÀovom uhle k plánovanému smeru pádu stromu. Urobte jeden alebo viac rezov na alebo blízko bodu maximálneho pnutia. takÏe je moÏné urobiÈ klinov˘ rez a hlavn˘ rez takzvan˘m “jednoduch˘m rezom“. Táto hrana rezu má prebiehaÈ presne vodorovne a zároveÀ tvoriÈ prav˘ uhol (90°) k smeru pádu stromu. Nedorez urãuje smer pádu stromu. DÔLEÎITÉ! Pri nebezpeãn˘ch pracovn˘ch ãinnostiach by ste mali zloÏiÈ chrániãe sluchu ihneì po skonãení pílenia. Píºte dovtedy. Nikdy sa nepokú‰ajte spíliÈ strom. priãom strom je medzi vami a pílou. Bezpeãnej‰ie je píliÈ smerom zhora nadol. ako by ste oãakávali. Premyslite si najbezpeãnej‰í spôsob uvoºnenia pnutia a zváÏte. Dávajte pozor. Neprerezaná ãasÈ kmeÀa medzi hlavn˘m rezom a klinom sa naz˘va nedorez. zakliesneného stromu. alebo ak sú hlavn˘ rez a klinov˘ rez zle umiestnené. Pri pouÏití t˘chto metód vzniká riziko.

Ïe predn˘ chrániã ruky nie je po‰koden˘ a Ïe nie sú na Àom Ïiadne viditeºné po‰kodenia. Vypnite motor a vyberte kábel zapaºovania pred vykonaním opráv a údrÏby Postarajte sa o to. ktorá nie je uvedená a popísaná v tomto návode. aby ste ho doniesli do servisnej dielne. aby ste mohli stáÈ a pohybovaÈ sa bezpeãne. MôÏu sa vymr‰tiÈ smerom k vám a spôsobiÈ stratu kontroly a následné poranenie. Obyãajne je reÈazová píla a vodiaca li‰ta odrazená dozadu a nahor smerom k uÏívateºovi. (46) Kontrolujte pravidelne. Rozrezávanie kmeÀov na kusy Pozrite si ãasÈ Základné techniky pilenia. ·pina a opotrebenie môÏu zhor‰iÈ funkãnosÈ brzdy. budete maÈ lep‰iu kontrolu nad pílou. Základe nastavenia a zábeh Základné nastavenia karburátora sa upravujú poãas testovania v továrni. ktorá spôsobuje odhodenie reÈazovej píly a vodiacej li‰ty od predmetu. môÏe to spôsobiÈ váÏne poranenie. známy ako oblasÈ spätného nárazu. zatiaº ão otoãenie proti smeru hodinov˘ch ruãiãiek otáãky voºnobehu zniÏuje. Ak sa toto stane keì je reÈaz v pohybe. âo je to spätn˘ náraz? Termín spätn˘ náraz sa pouÏíva na popísanie náhlej reakcie.PRACOVNÉ TECHNIKY / ÚDRÎBA Ako sa vyhnúÈ spätnému nárazu • T-skrutka reguluje polohu klapky plynu pri chode motora na voºnobeh. ktoré sú napnuté. Buìte zvlá‰È opatrní pri práci s konármi. ! VAROVANIE! Náhle môÏe dôjsÈ k veºmi silnému spätnému nárazu. Kontrola.6 mm na svojom najten‰om mieste. nechaje pílu rezaÈ len vlastnou váhou. pri ktorom je píla a vodiaca li‰ta odrazená späÈ na pouÏívateºa. 4 2008-08-08 Slovak – 211 . Posúvajte predn˘ chrániã dopredu a dozadu. Buìte zvlá‰È opatrní a vyhnite sa kontaktu ãela vodiacej li‰ty s kmeÀom. v prípade ak sa nastavenie voºnobehu nedá nastaviÈ tak. (44) Spätn˘ náraz vÏdy vzniká v reznej ãasti vodiacej li‰ty. ìal‰ími konármi alebo predmetmi. k˘m reÈaz nezastane. odporúãame. Pustite prednú rukoväÈ a nechajte pílu spadnúÈ otáãajúc sa okolo zadnej rukoväte smerom k pÀu. Ïe sa pohybuje voºne a Ïe je bezpeãne upevnen˘ na kryte spojky. dokonca smrteºné. Ak je to moÏné. Otoãenie skrutky v smere hodinov˘ch ruãiãiek zvy‰uje otáãky voºnobehu. praskliny. aby ste porozumeli tomu. Kontrola predného chrániãa ruky Presvedãte sa. KmeÀ musí byÈ vÏdy medzi vami a pílou. Pracujte pílou ão najbliωie pri tele. Brzda reÈaze a predn˘ chrániã ruky Kontrola opotrebovania brzdového pásu Vyãistite kefou brzdu reÈaze a bubon spojky tak. Ïe zniÏuje ‰kodlivé emisie. napr. Keì je voºnobeh správne nastaven˘. toãte skrutkou T v smere hodinov˘ch ruãiãiek za chodu motora. motor beÏí hladko v kaÏdej polohe a otáãky motora by mali byÈ dostatoãne niωie ako otáãky. Ak stroj neprejde niektorou z kontrol popísan˘ch niωie. ak sa zóna spätného nárazu vodiacej li‰ty dotkne objektu. Akákoºvek údrÏba. hrdza a ‰pina. aby na nich neboli zbytky dreva. Ïe reÈaz stojí. Jemné nastavenie by mal vykonaÈ skúsen˘ technik. Odporúãané otáãky pri voºnobehu: Pozrite si ãasÈ Technické údaje. Jemné vyregulovanie voºnobehu T Nastavte voºnobeh so skrutkou T. keì sa horn˘ segment ãela vodiacej li‰ty. dotkne predmetu. Ja nanajv˘‰ dôleÏité. Zmes vzduchu a paliva je nastaviteºná. údrÏba a servis bezpeãnostného vybavenia reÈazovej píly Poznámka! V‰etky servisné a opravné práce na stroji si vyÏadujú ‰peciálne ‰kolenie. ak nebola správne nastavená alebo opravená. 5451676-47 Rev. Toto zvlá‰È platí o bezpeãnostnom vybavení stroja. Spätn˘ náraz vznikne len vtedy. Ak je nutné opätovné nastavenie. (47) Kontrola aktivácie brzdy zotrvaãnou silou Umiestnite reÈazovú pílu s vypnut˘m motorom na peÀ alebo in˘ stabiln˘ povrch. Potom toãte proti smeru ruãiãiek. NepouÏívajte reÈazovú pílu. ãi má brzdov˘ pás hrúbku aspoÀ 0. Funkcia • Karburátor reguluje otáãky motora pomocou plynovej páãky. sa musí robiÈ v servise alebo u predajcu (dodávateºa). ! VAROVANIE! Väã‰ina nehôd zapríãinen˘ch spätn˘m nárazom sa stane pri odvetvovaní. Správne nastavenie zmesi je podstatné pre dosiahnutie najlep‰ieho v˘konu píly. aby ste sa presvedãili. pri ktor˘ch zaãína rotovaÈ reÈaz. Pracujte na ºavej strane kmeÀa. (45) Odvetvovanie ! VAROVANIE! Spojte sa so servisn˘m technikom. ão spôsobuje spätn˘ náraz a aby ste sa mu mohli vyh˘baÈ a pouÏívaÈ správnu pracovnú techniku. MôÏe sa v‰ak staÈ. Nároãnej‰ie práce sa musia vykonávaÈ v autorizovanej servisnej dielni. Nastavenie karburátora Vበv˘robok znaãky Husqvarna bol vyvinut˘ a vyroben˘ tak. V‰eobecné PouÏívateº môÏe vykonávaÈ iba údrÏbu a servis popísané v návode na obsluhu. NepouÏívajte zónu spätného nárazu vodiacej li‰ty. Ïe po spätnom náraze sa píla bude pohybovaÈ in˘m smerom v závislosti od spôsobu jej pouÏitia. k˘m sa nezaãne toãiÈ reÈaz. Vzduch a palivo sa zmie‰ajú v karburátore.

Pridajte pln˘ plyn a aktivujte brzdu reÈaze t˘m. Ak sa reÈaz otáãa. (49) Ak je sieÈka po‰kodená. Po‰koden˘ filter sa musí vÏdy vymeniÈ. ãi sú tlmiace jednotky pevne uchytené k motorovej jednotke a jednotke rukovätí. keì ju uvoºníte. Po 75 hodinách pouÏitia odporúãame. Presvedãte sa. Pre obyãajné domáce pouÏitie nebude tlmiã a obrazovka obmedzenia iskry vyÏadovaÈ v˘menu. ktor˘ sa pouÏíva nejakú dobu. Zachytávaã reÈaze Skontrolujte. ãi je ovládanie plynu zablokované pri nastavení na voºnobeh. ãi sa vracia do svojej pôvodnej polohy. Nepustite prednú rukoväÈ. ReÈazová píla HUSQVARNA môÏe maÈ rôzne typy vzduchového filtra. (48) Kontrola aktivácie brzdy PoloÏte pílu na pevnú zem a na‰tartujte ju. roãné obdobie. Zapaºovacia svieãka Stav zapaºovacej svieãky je ovplyvnen˘: • Nesprávnym nastavením karburátora. ãi je tlmiã v˘fuku pevne pripevnen˘ k motoru. nemoÏno celkom oãistiÈ. Ïe skloníte ºavé zápästie dopredu na predn˘ chrániã. Ïe sa reÈaz nedot˘ka zeme alebo iného predmetu. ãi medzera medzi elektródami je 0. 4 2008-08-08 . ãi sa motor zastaví. oãistite ju a skontrolujte. ãi nie je po‰koden˘ zachytávaã reÈaze a ãi je pevne upevnen˘ na reÈazovej píle. Poznámka: Obrazovku obmedzovaãa iskry (A) na tomto stroji je moÏné servisovaÈ. problémy pri na‰tartovaní alebo prajuce nedostatoãne: pred podniknutím ìal‰ích krokov vÏdy skontrolujte zapaºovaciu svieãku. Ak je sieÈka zanesená. poãasie. Presvedãte sa. Preãítajte si in‰trukcie v ãasti ·tartovanie a zastavenie. treba ju vymeniÈ. Poznámka! VÏdy pouÏívajte odporúãan˘ typ zapaºovacej svieãky! Nesprávna zapaºovacia svieãka môÏe váÏne po‰kodiÈ piest/valec. • OdstráÀte uzáver vzduchového filtra (3) po stiahnutí krytu valca. ak je zachytávaã iskier po‰koden˘. Ak má stroj nízky v˘kon. alebo vykefujte.5 mm. ReÈaz by sa mala ihneì zastaviÈ. npr. presvedãte sa. aby tesne priliehal na drÏiak filtra. Tieto ãinitele spôsobujú povlaky na elektródach zapaºovacej svieãky. mali by ste skontrolovaÈ nastavenie voºnobehu na karburátore. Ochrann˘ kryt pravej ruky Skontrolujte ochrann˘ kryt pravej ruky. (50) Dôkladnej‰ie vyãistíte filter umytím vo vode. • Nesprávnou zmesou paliva (príli‰ veºa alebo nesprávny druh oleja). ãi nie sú prasknuté alebo deformované. • Zneãisten˘m filtrom. Tlmiã v˘fuku Nikdy nepouÏívajte stroj. píla sa bude prehrievaÈ a môÏe dôjsÈ k po‰kodeniu valca alebo piesta. • Na‰tartujte pílu na pln˘ plyn. Filter vyprá‰te. Pustite ovládaã plynu a skontrolujte. alebo ak ch˘ba. Vzduchov˘ filter Vzduchov˘ filter treba pravidelne ãistiÈ. Vzduchov˘ filter. Ak je zapaºovacia svieãka ‰pinavá. • Nadmerne vysokej spotrebe paliva. keì je poistná páãka plynu uvoºnená. ãi sa páãka plynu a poistná páãka plynu voºne pohybujú a ãi vratné pruÏiny náleÏite fungujú. ãi sa reÈaz zastaví a zostane stáÈ. 212 – Slovak 5451676-47 Rev.aby sa tlmiã v˘fuku vymenil v autorizovanom servise Husqvarna. aby sa odstránili prach a ‰pina a vyhlo sa tak: • Poruche karburátora • Problémom so ‰tartovaním • Zhor‰enému v˘konu • Zbytoãnému opotrebovaniu ãastí motora. Nikdy nepouÏívajte pílu so zl˘m tlmiãom v˘fuku. ãi je zapaºovacia svieãka správne nasadená. ktoré môÏu maÈ za následok prevádzkové problémy a ‰tartovacie ÈaÏkosti. Skontrolujte. Vypínaã Na‰tartujte motor a presvedãte sa. skrutky (1) a krytu filtra (2). Poradí vám vበdodávateº. keì pohnete vypínaãom do polohy stop. ktoré sú vhodné pre rôzne pracovné podmienky. Preto sa musí v pravideln˘ch intervaloch nahrádzaÈ nov˘m. mala by sa aktivovaÈ brzda. praskliny. Zapaºovacia svieãka by sa mala vymeniÈ po pribliÏne mesaãnej prevádzke. ktor˘ má chybn˘ tlmiã v˘fuku! Pravidelne kontrolujte. aj keì regulátor plynu je na voºnobehu. • Stlaãte páãku plynu a presvedãte sa. Systém na tlmenie vibrácií Pravidelne kontrolujte tlmiãe vibrácií. alebo ak treba aj skôr. Pri nasadzovaní filtra naspäÈ dávajte pozor. Pevne uchopte reÈazovú pílu.ÚDRÎBA Keì li‰ta narazí na peÀ. alebo vodou s pracím prostriedkom. Ïe nie sú na Àom Ïiadne viditeºné po‰kodenia. • Skontrolujte. Poistná páãka plynu • Presvedãte sa. NepouÏívajte nikdy tlmiã v˘fuku.

Skontrolujte hnacie reÈazové koliesko. Vyãistite nasávanie vzduchu na jednotke ‰tartéra. Skontrolujte. Vyãistite dráÏku vodiacej li‰ty. ak je to nutné. ãi nie je opotrebovan˘ brzdov˘ pás na brzde reÈaze. Naostrite reÈaz.) Vyãistite brzdu reÈaze a skontrolujte. Vodiacu li‰tu treba denne otáãaÈ. ãi nie je nadmerne opotrebené a vymeÀte ho. ãi otvor na mazanie na vodiacej li‰te nie je upchat˘. Vyãistite priestor karburátora. skontrolujte jej napnutie a stav. Skontrolujte. ãi nie sú na reÈazovej píle viditeºné praskliny v nitoch a ãlánkoch. nádrÏe na palivo alebo palivov˘ch vedení nepresakuje palivo. Skontrolujte. ãi pracuje bezpeãne. ãi li‰ta a reÈaz dostávajú dostatoãné mnoÏstvo oleja. ak je na najviac opotrebovanom mieste ten‰í ako 0. VymeÀte ich. ak je to nutné. Skontrolujte. Vyprázdnite nádrÏ na palivo a zvnútra ju vyãistite. Ak má vodiaca li‰ta ozubené koliesko. Denná údrÏba (KaÏd˘ch 5-10 h) T˘Ïdenná údrÏba (KaÏd˘ch 10-25 h) Skontrolujte ‰tartér. ak je to potrebné. ãi nie sú po‰kodené ãasti na tlmenie vibrácií. Obrúste v‰etky v˘ãnelky na okrajoch vodiacej li‰ty. 4 2008-08-08 Slovak – 213 . treba ho namazaÈ. VymeÀte ho. Väã‰ina z nich je opísaná v ãasti ÚdrÏba. Mesaãná údrÏba (KaÏd˘ch 25-40 h) Skontrolujte. Skontrolujte. Skontrolujte. ãi sú matice a skrutky dotiahnuté. ãi je reÈaz pevná alebo ãi nie sú nity a ãlánky nadmerne opotrebované. Skontrolujte v‰etky káble a pripojenia. ãi ãasti ovládania plynu pracujú bezpeãne. Vyãistite vonkaj‰ok stroja. Skontrolujte palivov˘ filter a hadiãku paliva. Skontrolujte. ãi z motora. (Uzáver a regulácia ovládania plynu. VymeÀte ho. aby sa rovnomernej‰ie opotrebovávala. ‰tartovaciu ‰núru a pruÏinu navíjania. ãi vypínaã funguje správne.6 mm. ãi je medzera medzi elektródami 0.ÚDRÎBA Plán údrÏby Nasleduje zoznam postupov údrÏby. ktoré musíte vykonaÈ. ak je to potrebné.5 mm. vymeÀte ho. ãi nie sú opotrebované spojka. Oãistite zapaºovaciu svieãku. Vyãistite vzduchov˘ filter. Skontrolujte. ãi zachytávaã reÈaze nie je po‰koden˘. Skontrolujte. Vyãistite vonkaj‰ok karburátora. Skontrolujte. V prípade potreby vymeÀte. 5451676-47 Rev. Skontrolujte. Vyprázdnite nádrÏ na olej a zvnútra ju vyãistite. bubon spojky a pruÏina spojky.

3 7 20./min. cm3 Zdvih. Poznámka 2: Podºa ISO 22868 sa vypoãíta ekvivalentná hladina akustického tlaku ako celková energia úrovne akustického laku za rôznych podmienok za dan˘ ãas s nasledovn˘m ãasov˘m vyuÏitím: 1/3 voºnobeh.325/8. 1/3 max. litre Typ olejovej pumpy HmotnosÈ ReÈazová píla bez vodiacej li‰ty alebo reÈaze.20 Automatika IIDA CD Champion RCJ 7Y 0.5/39 0.5/39 0. r˘chlosÈ.5 34 32 3000 1.325/8. 1/3 max. meraná podºa medzinárodn˘ch ‰tandardov. 1/3 max.7 112 118 113 118 4.6 4.0 16/40 13-15 / 33-38 15. kg Emisie hluku (pozri poznámku 1) Hladina akustického v˘konu.050/1.0 2.3 / 9000 38 32 3000 1.3 7 20. kW Zapaºovací systém V˘robca zapaºovacieho systému Typ zapaºovacieho systému Zapaºovacia svieãka Medzera medzi elektródami. Poznámka 3: Ekvivalentná hladina vibrácií sa podºa ISO 22867 vypoãíta ako celková energia úrovní vibrácií za rôznych pracovn˘ch podmienok za dan˘ ãas s nasledovn˘m ãasov˘m rozdelením: 1/3 voºnobeh.9 2. inch/cm Odporúãaná dæÏka vodiacej li‰ty. 214 – Slovak 5451676-47 Rev. dB(A) Hladiny vibrácií (viì poznámka 3) Predná rukoväÈ. V˘kon.3 0.4 3. ot. záÈaÏ.6 100. mm Otáãky pri voºnobehu. meraná v dB(A) Hladina akustického v˘konu. inch/cm Delenie. 1/3 max. m/sec 16/40 13-15 / 33-38 15. m/s2 ReÈaz/vodiaca li‰ta ·tandardná dæÏka vodiacej li‰ty.050/1.7 Zama W-33 0.5 / 9000 240e Poznámka 1: Emisie hluku do okolia sa merajú ako akustick˘ v˘kon (L WA) v súlade so smernicou EÚ 2000/14/ES. záÈaÏ.7 98. r˘chlosÈ. inch/cm PouÏiteºná rezná dæÏka.3 7 0. prázdne nádrÏe. garantovaná LWAdB(A) Hladiny hluku (viì poznámka 2) Ekvivalentná hladina akustického tlaku v uchu pouÏívateºa. mm Palivov˘ a mazací systém V˘robca karburátora Typ karburátora Kapacita palivovej nádrÏe. ml/min Kapacita olejovej nádrÏe.3 7 0.TECHNICKÉ ÚDAJE Technické údaje 235e Motor Objem valca. litre Kapacita olejovej pumpy pri 8 500 otáãkach/min.3 0. m/s2 Zadná rukoväÈ.20 Automatika Zama W-33 0.1 2. 4 2008-08-08 . inch/mm Hrúbka hnacích ãlánkov. inch/mm Typ hnacieho ozubeného kolieska/poãet zubov R˘chlosÈ reÈaze pri maximálnom v˘kone.5 IIDA CD Champion RCJ 7Y 0.

26/161/002 .325 0. Svensk Maskinprovning AB.5. . inch ·írka dráÏky. SE-561 82 Huskvarna. Development manager motorové píly 5451676-47 Rev. 5. SMP. hnacie ãlánky (ã. Navy‰e. inches Delenie. Fyrisborgsgatan 3. Ïe reÈazové píly Husqvarna 235 a 240 od sériov˘ch ãísel z roku 2007 a vy‰‰ie (rok je vyznaãen˘ na typovom ‰títku spolu so sériov˘m ãíslom).) 56 64 66 72 DæÏka.8 60° 30° 10° 0. EN ISO 11681-1:2004 Skú‰obn˘ úrad: 0404. vykonali typovú skú‰ku EC v súlade so smernicou strojárenstva (98/37/EC) ãlánok 8. Sweden.65 EÚ vyhlásenie o zhode (UplatÀuje sa iba na Európu) Husqvarna AB. Dodávaná reÈazová píla zodpovedá vzoru. Sweden. Sweden.z 22. ktor˘ pre‰iel EC typovou skú‰kou. sú v zhode s poÏiadavkami COUNCIL’S DIRECTIVES: .325 0. tel: +46-36-146500. príloha IIA. 4 2008-08-08 Slovak – 215 .z 15.235.025”/0. Osvedãenie o skú‰ke typu EC majú podºa dodatku VI ãíslo: 404/07/1189. poãet zubov na ozubenom koliesku vodiacej li‰ty 10T 1. Boli uplatnené nasledovné normy: EN ISO 12100-2:2003. CISPR 12:2001. vyhlasuje s plnou zodpovednosÈou. Huskvarna 23. Vodiaca li‰ta Max. SE-754 50 Uppsala. júna 1998 „ohºadom strojov”98/37/EC. Certifikáty majú ãísla: 26/161/001 240. . 2000 „ohºadom emisií hluku do okolia”2000/14/EG.2000 ”t˘kajúceho sa vplyvu hluku na Ïivotné prostredie” 2000/14/EC. Fyrisborgsgatan 3.z 8. osvedãil zhodu s dodatkom V Council's Directive z 8.325 H30 3/16” /4. októbra 2007 Bengt Frögelius. bod 2c. Informácie o emisiách hluku nájdete v kapitole Technické údaje. decembra 2004 „ohºadom elektromagnetickej kompatibility"2004/108/EEC a príslu‰n˘ch dodatkov.325 0.TECHNICKÉ ÚDAJE Kombinovanie vodiacej li‰ty a reÈaze Nasledovné kombinácie sú schválené CE.3 10T 10T 10T Husqvarna H30 ReÈaz DæÏka. SMP Svensk Maskinprovning AB. SE-754 50 Uppsala. mm Typ 13 15 16 18 0.

kakovost in uãinkovitost izdelkov pa imajo prvo prioriteto. Zahvaljujemo se Vam. 4 2008-08-08 . ni ena od na‰ih poobla‰ãenih prodajaln. ker ste izbrali Husqvarna-izdelek! Husqvarna ima zgodovinski izvor Ïe v letu 1689. V obdobju veã kot 300 let. âe boste stroj prodali. Upamo. Husqvarna je danes eden od vodilnih svetovnih proizvajalcev izdelkov za delo v gozdu in na vrtu. saj je reka ustvarjala vodno silo. poskrbite. Med delovanjem motorne Ïage mora uporabnik drÏati Ïago z obema rokama. kakor tudi ceno rabljenega stroja. Îage med obratovanjem nikoli ne drÏite samo z eno roko. Natanãno preberite navodila za uporabo in se prepriãajte. 216 – Slovene 5451676-47 Rev. âe prodajalna. ‰ivalnih strojev. da je dajala vodno energijo. OPOZORILO! Do odsunka lahko pride. da bo novi lastnik dobil pripadajoãa navodila za uporabo. je bilo izdelano neskonãno veliko ‰tevilo razliãnih izdelkov. servis.UVOD Spo‰tovani kupec! âestitamo Vam. izdelava in trÏenje izdelkov na motorni pogon. na primer. ki ji je leta 1959 sledila prva motorna Ïaga in na tem podroãju deluje Husqvarna ‰e danes. kjer so izdelovali mu‰kete. od kar obstaja tovarna Husqvarna. ki sune meã naprej in nazaj proti uporabniku. da boste z zadovoljstvom cenili kakovost in uãinkovitost na‰ega izdelka mnogo prihodnjih let. boste pomembno podalj‰ali Ïivljenjsko dobo stroja. Simboli na stroju: OPOZORILO! Motorna Ïaga je lahko nevarna! Povr‰na ali napaãna uporaba lahko povzroãi resne telesne po‰kodbe in celo smrt uporabnika ali navzoãih oseb. Emisija hrupa v okolico v skladu z direktivo Evropske skupnosti. Prepriãani smo. Ostali simboli in oznake na stroju se nana‰ajo na specifiãne zahteve za certifikacijo. koles. vzdrÏevanje itd. Pride do reakcije. varnosti in varstvu okolja. Prepreãite dotik konice meãa s katerim koli predmetom. vse od ‰tedilnikov na drva do modernih gospodinjskih strojev. Posledica tega je lahko resna osebna po‰kodba. da so ta navodila za uporabo vrednostni papir.). Pomnite. Pri delu vedno uporabljajte: • Atestirano za‰ãitno ãelado • Atestirane za‰ãitne slu‰alke • Za‰ãitna oãala ali vezir Izdelek je v skladu z veljavnimi CE predpisi. namenjenih delu v gozdu in na vrtu ter izdelkov za gradbeno in strojno industrijo. Husqvarna AB nenehno razvija in izpopolnjuje svoje izdelke in si zato pridrÏuje pravico sprememb v. Izbor mesta ob reki Huskvarna je bil logiãen. Emisija stroja je podana v poglavju Tehniãni podatki in na nalepki. Leta 1956 je bila lansirana prva motorna kosilnica. Cilj Husqvarne je tudi. Nakup enega od na‰ih izdelkov vam daje dostop do profesionalne pomoãi kar se tiãe popravil in servisa. motornih koles itd. ko je kralj Karl XI dal postaviti tovarno na bregu reke Huskvarna. prilagojenosti uporabniku. kar pomeni. kjer ste stroj kupili. da izbolj‰amo izdelke prav na teh podroãjih. zaradi ãesar smo uvedli dolgo vrsto fines z namenom. ko vrh meãa pride v stik s predmetom. da je vodilna na podroãju ergonomije. da boste zadovoljni z Va‰im strojem in da bo stroj Va‰ spremljevalec mnogo prihodnjih let. da ste jih razumeli. âe boste sledili vsebini navodil (uporaba. vpra‰ajte. ki veljajo na nekaterih trÏi‰ãih. TrÏna ideja je razvoj. kje je najbliÏja poobla‰ãena delavnica. da uporabljate Husqvarna izdelek. obliki in izgledu brez predhodnega opozorila. predno zaãnete z uporabo stroja. ãe bi se vseeno kaj pripetilo.

.................................................................UVOD / VSEBINA Kaj je kaj na motorni Ïagi? (1) 1 Plo‰ãica s serijsko ‰tevilko izdelka 2 Zapora plina...................... TEHNIâNI PODATKI Tehniãni podatki ............................................. SPLO·NA NAVODILA ZA VAMOST Postopek pred prvo uporabo nove motorne Ïage ....................................................................................................................................................... 4 2008-08-08 Slovene – 217 .......................... Kaj je kaj na motorni Ïagi? ............................................ Zraãni filter .......................................... uplinjaã 23 ârpalka za gorivo 24 Informacije in varnostna opozorila 25 Kole‰ãek za napenjanje verige 26 Gumb 27 ·ãitnik meãa 28 Kombinirani kljuã 29 Navodila za uporabo Vsebina UVOD Spo‰tovani kupec! . Splo‰na navodila za delo ............................................ Rezila ................. Toãenje goriva .................................... Pomembno ... Zmeraj uporabljajte zdrav razum ............................................................... (Stikalo za vklop/izklop vÏiga......................... Urnik vzdrÏevanja ...................................................................................................... VÎIG IN IZKLOP VÏig in izklop .. VZDRÎEVANJE Splo‰no ................................................................................................................. Varnostna oprema stroja ................................. Osebna za‰ãitna oprema ............................ Simboli na stroju: ......................... RAVNANJE Z GORIVOM Pogonsko gorivo ............................. Kombinacije meãa in verige ................... Du‰ilec .............................. Sveãka ....................... Prepreãevanje odsunka ...........................................) 3 Sprednji roãaj 4 Ohi‰je cilindra 5 ·ãitnik odsunka 6 Du‰ilec 7 Opora 8 Sprednji zobnik 9 Zadnja roãica z varovalom za desno roko 10 Uravnavanje plina 11 Ohi‰je sklopke 12 Lovilec verige 13 Meã 14 Veriga 15 Startna roãica 16 Posoda za olje verige 17 Zaganjalnik 18 Posoda za gorivo 19 Uravnavanje ãoka/Zapora plina 20 Zadnji roãaj 21 Izklopno stikalo........................................................................................................................................................................................................................) 22 Vijaki za nastavitev................. Nastavitev uplinjaãa ......................................... Varna uporaba goriva ................................................... (Prepreãi nenamerno zvi‰anje plina....................................... DELOVNA TEHNIKA Pred vsako uporabo: ......... EU-zagotovilo o ujemanju ......... VSEBINA Vsebina .............. Kontrola.................................... MONTAÎA MontaÏa meãa in verige ........................................................................... vzdrÏevanje in servis varnostne opreme motorne Ïage ..................... 216 216 217 217 218 218 218 219 219 220 223 223 224 224 225 226 226 229 229 229 229 230 230 230 231 232 233 233 5451676-47 Rev.................................

VeriÏna Ïaga lahko z veliko hitrostjo izvrÏe predmete kot so lesni opilki. Da bi zmanj‰ali nevarnost resne ali smrtne po‰kodbe priporoãamo. pod vplivom alkohola ali jemljete druge droge ali zdravila. OPOZORILO! Pokvarjena rezalna oprema ali nepravilna kombinacija meãa in verige lahko poveãa nevarnost odsunka! Sledite navodilom in uporabite le tiste kombinacije meãa/verige. Glejte navodila v poglavju Mazanje rezilnega pribora. To lahko pomeni resne po‰kodbe. da natanãno preberete vsa navodila za uporabo in se poglobite v njih. Va‰ prodajalec. se izogibajte stiku z njegovimi deli. da jo je spremenil nekdo drug. • Îage ne uporabljajte. V vsakem primeru kontaktirajte va‰ega prodajalca. ! OPOZORILO! Brez predhodnega dovoljenja proizvajalca ne smete nikoli spreminjati prvotne izvedbe stroja. To polje lahko v nekaterih pogojih interferira z vzpodbujevalniki srca. âe ste po branju teh navodil ‰e vedno negotovi o delovnih postopkih se pred nadaljevanjem posvetujte z izvedencem. Glejte navodila v poglavju Oseba za‰ãitna oprema. Zmeraj bodite pazljivi in uporabljajte zdrav razum. ki ne deluje pravilno. âe je du‰ilec po‰kodovan. Glej navodila pod naslovom Rokovanje z gorivom ter Zagon in zaustavitev. delãki lesa. ki jih priporoãamo. Nikoli ne spreminjajte naprave tako. OPOZORILO! Motorna Ïaga je ob napaãni in malomarni uporabi nevarno orodje. ãe imate ‰e kakr‰nakoli vpra‰anja glede uporabe Ïag. da boste veriÏno Ïago uporabljali uãinkovito in varno. • Dolgotrajna izpostavljenost hrupu lahko povzroãi trajne okvare sluha. • (1) . Zato je zelo pomembno. ki ga priporoãamo. lesna ‰ola ali knjiÏnica vam lahko posredujejo informacije o usposabljanjih in literaturi. Nekatere vrste vzdrÏevalnih del in popravil lahko opravi samo za to usposobljeno strokovno osebje. Pomembno POMEMBNO! Naprava je narejena za Ïaganje lesa. Glejte navodila v poglavju VzdrÏevanje. OPOZORILO! âe je motor v pogonu v zaprtem ali slabo zraãenem prostoru. ãe ste utrujeni. 218 – Slovene 5451676-47 Rev. ki poveãajo va‰o varnost in uãinek. Uporabite lahko samo kombinacije meãa/verige. Ne uporabljajte stroja. Pri delu vedno uporabljajte osebno za‰ãitno opremo. da se pred uporabo stroja osebe s srãnimi vzpodbujevalniki posvetujejo s svojim zdravnikom in s proizvajalcem vzpodbujevalnika. Redno obiskujte va‰ega prodajalca. ‰e posebej za oãi. OPOZORILO! Zaganjalni sistem stroja med delovanjem proizvaja elektromagnetsko polje. ki bile vpeljane.(51) glejte skice na strani 2-5. ki jih priporoãamo v razdelku Tehniãni podatki. da preverite kak‰no korist lahko imate od novih prednosti. POZOR! Zmeraj uporabljajte za‰ãitna oãala ali za‰ãito za obraz. Glejte navodila v poglavju MontaÏa. Sledite navodilom za pregled. 4 2008-08-08 . Glej navodila pod naslovom VzdrÏevanje.SPLO·NA NAVODILA ZA VAMOST Postopek pred prvo uporabo nove motorne Ïage • Natanãno preberite navodila. meglice olja za verigo in prahu Ïagovine v dalj‰em ãasovnem razdobju je lahko zdravju nevarno. Nikoli ne uporabljajte stroja. OPOZORILO! Notranjost du‰ilca vsebuje snovi. Uporabljajte izkljuãno pribor. dokler veriga ni dovolj naoljena. itd. âe je moÏno se udeleÏite usposabljanja za uporabo Ïage. da so izven va‰ih zmoÏnosti. • Preglejte. da zmanj‰ate tveganje za po‰kodbe od leteãih predmetov. presojo in koordinacijo. Nenehno delamo na izbolj‰avah zgradbe in tehnologije – izbolj‰ave. ãe mislite. Zmeraj uporabljajte zdrav razum (2) Ni moÏno opisati vseh situacij. kako so rezila montirana in nastavljena. Vedno uporabljajte izkljuãno originalne dele. ki so na voljo. ki povzroãa resne ali celo smrtno nevarne po‰kodbe. Izogibajte se situacijam za katere menite. ki lahko vplivajo na va‰ vid. Spremembe brez pooblastila in/ali neoriginalni deli lahko povzroãijo resne po‰kodbe ali smrt uporabnika in drugih. lahko le to povzroãi smrt z zadu‰itvijo ali z zastrupitvijo z ogljikovim monoksidom. ki se lahko zgodijo pri uporabi veriÏne Ïage. • Napolnite in zaÏenite veriÏno Ïago. Z veseljem vam bomo pomagali in svetovali ter pomagali. vzdrÏevanje in servis v skladu z napotki v teh navodilih. Glejte navodila v poglavjih Rezila in Tehniãni podatki. ! ! ! ! ! ! OPOZORILO! Vdihovanje izpu‰nih plinov motorja. da ni v skladu z izvirno zgradbo in je ne uporabljajte. ki so lahko rakotvorne. Zato vedno nosite odobreno za‰ãitno opremo za u‰esa.

âe bi zavora za Ïago bila preveã obãutljiva bi se zmeraj aktivirala. da usmernik odbojnega dela meãa ne pride v stik s kak‰nim predmetom. (4) • ·ãitnik odsunka ne sluÏi le za aktiviranje zavore verige. (3) • Ta premik sproÏi vzmetni mehanizem. da aktivira zavoro za Ïago. ampak nesreãe lahko prepreãite samo vi. V nekaterih delovnih poloÏajih se lahko zgodi. da aktivira zavoro za Ïago. da roka ne doseÏe varovala za odsunek. V veãini primerov je povratni udarec ‰ibek in ne sproÏi zavore verige. roãno ali samodejno. ki udari uporabnika. ki ne vpliva na premikanje varovala za roko. se zavora za Ïago lahko aktivira samo z vztrajnostnim uãinkom. ki napne zavorni trak (C) okoli motorjevega pogonskega sistema verige (D) (boben sklopke). Opremo za ga‰enje imejte zmeraj pri roki v primeru. Pri tej drÏi. Opustitev pravilnega vzdrÏevanja stroja in nestrokovno servisiranje/popravila lahko skraj‰ajo Ïivljenjsko dobo stroja in poveãajo nevarnost nesreã. odsunek mora biti dovolj moãan. da izveste kje se nahajajo komponente na napravi. âe v tem primeru pride do odsunka mogoãe ne boste spustili roke iz sprednjega roãaja in ne boste aktivirali zavore za Ïago ali se pa zavora ne bo aktivirala. Priporoãamo vam. 4 2008-08-08 Slovene – 219 . vendar ne toliko. Osebna za‰ãitna oprema ne izkljuãuje nevarnosti po‰kodb. ki bi se lahko zgodile. ! OPOZORILO! Nikoli ne uporabljajte naprave s pokvarjenimi varnostnimi komponentami. da prepreãite nesreãe. dokler se Ïaga ne obrne okoli. da zmanj‰uje nevarnost po‰kodb leve roke. vzdrÏevanje in popravljanje varnostne opreme Ïage. ki je narejena tako. da zavora ne uspe zaustaviti verige preden se ta dotakne vas. Ali bo moja roka v primeru odsunka zmeraj aktivirala zavoro za Ïago? Ne. verige ali drugega izvora lahko pride do iskrenja. da se varovalo za odsunek premakne naprej. • Odsunek meãa je lahko bliskovito nenaden in izredno moãan. Prviã. âe stroj ne prestane vseh testov ga odnesite na servis na popravilo.(3) Ali se bo zavora zmeraj vztrajnostno aktivirala. kar pa bi bilo teÏavno. kako se bo zavora verige sproÏila. âe pride do hudega odsunka medtem ko je obmoãje odsunka meãa najdalje od vas se bo aktivirala zavora Ïage s premikom protiteÏe (vztrajnostno aktiviranje) v smeri odsunka. Njegova druga pomembna varnostna naloga je. Varnostna oprema mora biti pregledana in vzdrÏevana. Drugiã. ! OPOZORILO! Veãino nesreã z motornimi Ïagami povzroãi veriga. V tak‰ni situaciji se lahko zgodi. da ‰ãitnik odsunka potegnemo nazaj proti sprednjemu roãaju. âe je odsunek ‰ibkej‰i. je odvisen od sile odsunka in od poloÏaja Ïage glede na predmet. glej navodila pod naslovom Pregledovanje. Ob vsaki uporabi stroja uporabljajte vedno atestirano osebno za‰ãitno opremo. da ‰ãitnik odsunka (B) potisnemo naprej. zavora mora delovati. • Zavoro za Ïago (A) lahko aktivirate roãno (z levo roko) ali pa z vztrajnostnim sprostilnim mehanizmom. • Zavoro verige sprostimo tako. • Naãin. vzdrÏevanje in popravljanje varnostne opreme Ïage. Pri delu z Ïago bodite previdni in poskrbite. da sila ni dovolj moãna. • Zavoro za Ïago uporabljajte kot »parkirno zavoro«. ki se ga dotakne usmernik odboja meãa. da Ïago ãvrsto drÏite in da je ne izpustite. ko Ïago drÏite v poloÏaju podiranja. ko se leva roka nahaja v poloÏaju. da bi jo potrebovali. V zvezi s pregledovanjem in vzdrÏevanjem. 5451676-47 Rev. Dodatne informacije lahko dobite v najbliÏji servisni delavnici. da se prepreãi rotiranje. tj. ali ãe je odbojno obmoãje meãa blizu uporabnika. glejte navodila pod naslovom Pregledovanje. Varnostna oprema stroja V tem razdelku so razloÏene varnostne prednosti in funkcije naprave. âe se roka samo narahlo dotakne varovala za odsunek se lahko zgodi. ãe bi se veriga po nesreãi dotaknila neãesa ali nekoga v bliÏini. Pri izbiri za‰ãitne opreme se posvetujte z va‰im trgovcem. da bi aktivirala zavoro. • Zavora za Ïago mora biti pred zagonom naprave aktivirana. je potrebno zavoro verige sproÏiti roãno z levo roko. • Gasilni aparat in lopata Oblaãila naj bodo oprijeta. • Atestirano za‰ãitno ãelado • Za‰ãitne slu‰alke • Za‰ãitna oãala ali vezir • Za‰ãitne rokavice za Ïaganje • Za‰ãitne hlaãe • Za‰ãitni ‰kornji za Ïaganje z jeklenimi konicami in nedrseãimi podplati • Pri delu imejte vedno pri sebi pribor za prvo pomoã. da vas bodo ovirala pri gibanju. • V poloÏaju podiranja se leva roka nahaja v poloÏaju iz katerega je nemogoãe roãno aktiviranje zavore. da v primeru odsunka zaustavi verigo. na primer. V tak‰nih primerih je pomembno. Zavora za Ïago zmanj‰a nevarnost nesreã. ko pride do odsunka? Ne. da to zmeraj izvedete preden zaãnete delati.SPLO·NA NAVODILA ZA VAMOST Osebna za‰ãitna oprema • Zavoro aktiviramo s tem. Potrebna je doloãena sila. ãe nehote izpustite prednji roãaj. Glej navodila pod naslovom Pregledovanje. vzdrÏevanje in popravljanje varnostne opreme Ïage. Pri delu morate moãno drÏati roãaj veriÏne Ïage. Preizku‰anje zavore je enostavno. Tako lahko prepreãite gozdne poÏare. Zavora verige s ‰ãitnikom VeriÏna Ïaga je opremljena z zavoro. POMEMBNO! Iz du‰ilca. vendar pa v primeru nesreãe omili posledice. ko zaãenjate ali ko se premikate. meãa. Glej navodila pod naslovom ”Kaj je kaj? ”.

(6) POZOR! Med uporabo postane du‰ilec zelo vroã. Ko pritisnete zaporo (A) (ko drÏite roãaj). oslabelost ter spremembe v barvi ali na povr‰ini koÏe. Izklopno stikalo Izklopno stikalo uporabljamo za izklop motorja. Nekatere zakonodaje in zahteve v teh deÏelah zahtevajo. • Oprema za rezanje mora biti dobro namazana in pravilno vzdrÏevana! Slabo mazana veriga se hitreje strga in obrabi. Uporaba tope ali neprimerne verige (nepravi tip ali nepravilno nabru‰ena veriga) tresljaje ‰e okrepi.SPLO·NA NAVODILA ZA VAMOST Ali bo me zavora za Ïago v primeru odsunka zmeraj varovala pred po‰kodbami? Ne. ãe je njena uporaba obvezna. (5) V deÏelah z vroãim in suhim podnebjem je velika nevarnost gozdnih poÏarov. ãe se veriga strga ali sname in obenem zagotavlja. da ujame verigo. je povezano z roãaji preko tako imenovanega elementa za du‰enje vibracij. 4 2008-08-08 . da tresljaje ublaÏi na najmanj‰o moÏno stopnjo in vam s tem olaj‰a delo. Zavora mora delovati. To pomeni. Bodite pozorni na nevarnost poÏarov. Tak‰na znamenja so: odrevenelost udov. Tretjiã. zavora se lahko aktivira. Opremo za ga‰enje imejte pri roki. se temu lahko izognemo (glejte navodila v poglavju MontaÏa). Samo vi in pravilna delovna tehnika lahko izniãite odsunek in njegove posledice. ãe je du‰ilec po‰kodovan ali ga pa ni. ki jo priporoãamo! Glej navodila pod naslovom VzdrÏevanje. OPOZORILO! Nikoli ne uporabljajte Ïage. Splo‰na pravila • Uporabljajte samo rezila. povzroãa pa tudi veãjo obrabo meãa in pogonskega zobnika. Obiãajno se pojavijo v prstih. lahko pretirana izpostavljenost tresljajem povzroãi po‰kodbe oÏilja ali Ïivãevja. ‰e posebej. ! OPOZORILO! Izpu‰ni plini so vroãi in lahko vsebujejo iskre. ampak ãe je meã preblizu vas se lahko zgodi. 220 – Slovene 5451676-47 Rev. ki je zasnovan tako. Du‰ilec Du‰ilec je narejen. ! OPOZORILO! Pri ljudeh. da mora biti med drugim du‰ilec opremljen z ”mreÏico za lovljenje isker” (A). • DoseÏite optimalen uãinek Ïaganja. ki jo priporoãamo. ki imajo teÏave s krvnim obtokom. • Rezni zobje verige naj bodo dobro in pravilno nabru‰eni! Upo‰tevajte navodila za bru‰enje in uporabljajte brusilno ‰ablono. da plinske roãice ni mogoãe neprostovoljno aktivirati. vkljuãno z rezno opremo. Po‰kodovana ali napaãno nabru‰ena veriga poveãuje nevarnost nesreã. da je plinska roãica v prostem teku samodejno zaprta. boleãina. Pokvarjen du‰ilec poveãa glasnost in nevarnost poÏara. Nevarnost sprememb je veãja ob delu pri nizkih temperaturah. Sistem du‰enja tresljajev Va‰ stroj je opremljen s sistemom du‰enja vibracij. • Podalj‰ate Ïivljenjsko dobo rezil. se posvetujte z zdravnikom. To velja tudi v primeru prostega teka. povzroãa pa tudi veãjo obrabo meãa in pogonskega zobnika. • Zmanj‰ajte nevarnost zaustavljanja ali poskakovanja Ïage. ãe se veriga strga ali sname. Rezila To poglavje obravnava kako s pravilno izbiro in vzdrÏevanjem rezil doseÏete: • Zmanj‰ate nevarnost odsunkov. izguba obãutka za dotik. da zaustavi Ïago v primeru odsunka. Drugiã. Pri Ïaganju trdega lesa (veãina listavcev) so tresljaji moãnej‰i kot pri Ïaganju mehkega lesa (veãina iglavcev). Nikoli ne uporabljajte Ïage brez ali s po‰kodovano mreÏico za lovljenje isker. da zmanj‰a hrup in usmeri izpu‰ne pline vstran od uporabnika. Ko sprostite roãico se plinska roãica in zapora za plinsko roãico pomakneta v svoj izvirni poloÏaj. da bi lahko nudila za‰ãito. Lovilec verige Lovilec verige je zasnovan tako. • Izogibajte se poveãanim nivojem vibracij. da zavora ne uspe upoãasniti in ustaviti verigo prede se le-ta dotakne vas. Telo Ïage. da vejevje ne ovira prijema zadnjega roãaja. ki se z motorja in verige prena‰ajo na roãaja stroja. ãe verigo in meã pravilno vzdrÏujemo (glejte poglavje Splo‰na navodila za delo). ! ·ãitnik desne roke ·ãitnik desne roke varuje roko v primeru. ki lahko povzroãijo poÏar. Zato stroja nikoli ne vÏigajte v zaprtih prostorih ali v bliÏini vnetljivih snovi! Zapora plina Varnostna zapora plinske roãice je zasnovana tako. Prevelik razmik poveãa nevarnost odsunka. se sprosti plinska roãica (B). âe je veriga pravilno napeta. Temu se izognemo tudi. Sistem za du‰enje vibracij ublaÏi tresljaje. ko delate v bliÏini vnetljivih substanc in/ali plinov. »zbadanje«. • VzdrÏujte pravilen razmik! Sledite na‰im navodilom in uporabite priporoãeno ‰ablono. »‰ãemenje«. na rokah ali na zapestjih. • Veriga naj bo pravilno napeta! Ohlapna veriga se rada sname in se hitreje obrabi. âe opazite znamenja pretirane izpostavljenosti tresljajem. mora biti aktivirana kot je opisano zgoraj.

! OPOZORILO! Pokvarjena rezalna oprema ali nepravilna kombinacija meãa in verige lahko poveãa nevarnost odsunka! Sledite navodilom in uporabite le tiste kombinacije meãa/verige. ki imajo "vgrajeno" za‰ãito pred odsunkom. Splo‰no o bru‰enju reznih zob • Nikoli ne uporabljajte tope verige.SPLO·NA NAVODILA ZA VAMOST Rezalna oprema. • Odprtina za olje za verigo in odprtina za napenjalnik verige. ·tevilo pogonskih ãlenov (kos). Tako boste vzdrÏevali najveãje zmanj‰anje odsunka in uãinek rezanja va‰e Ïage. Za pravilen razmik za va‰o Ïago poglejte navodila v razdelku Tehniãni podatki. • ·irina Ïleba (cole/mm). da zmanj‰a odsunek bodo zelo majhne. • Poskrbite. ko veã ne ãutite odpora. Priporoãamo vam. da potisnete meã skozi les in vreznine 5451676-47 Rev. da uporabite na‰o ‰ablono za bru‰enje. • Rezalni del Ïage se imenuje rezalni ãlen in je sestavljen iz rezalnega zoba (A) in stene (B). korakom verige in ‰tevilom zob prednjega zobnika. narejena.16"). ki zmanj‰uje odsunek. Ohlapno verigo je teÏko pravilno nabrusiti. ! Nekaj izrazov. ki opisujejo meã in verigo Da bi vzdrÏevali vse varnostne prednosti rezalne opreme morate obrabljene ali po‰kodovane kombinacije meãa/verige zamenjati z meãem ali verigo. ko povleãete pilo preko ‰ablone. da zbrusite preseÏek. POMEMBNO! Nobena Ïaga ne odstrani nevarnosti odsunka. Za informacije o velikosti pile in ‰ablone. Glej navodila pod naslovom VzdrÏevanje. tem manj‰a je nevarnost odsunka. (8) Splo‰ni napotki za nastavljanje razmika • Z bru‰enjem rezalnega zoba zmanj‰ate razmik (globino reza). Globina reza je doloãena z razliko med vi‰ino obeh. OPOZORILO! Kakr‰enkoli stik z rotirajoão se Ïago lahko povzroãi resne po‰kodbe. ·tevilo pogonskih ãlenov je doloãeno z dolÏino meãa. Najprej nabrusite vse zobe na eni strani. Uporabite ravno pilo. da odbojni del meãa ne zadene ob kak‰en predmet. Glejte navodila v razdelku Tehniãni podatki o kombinacijah meãa/ verige. da za razmik uporabite na‰o ‰ablono. • Korak verige (=pitch) (v colah). Meã mora ustrezati konstrukciji motorne Ïage. âe je veriga topa morate uporabiti veã pritiska. 4 2008-08-08 Slovene – 221 . ki jih priporoãa Husqvarna. • Za nastavitev razmika boste potrebovali ravno pilo in ‰ablono. Informacije o uporabi ‰ablone lahko najdete na embalaÏi. Priporoãamo vam. Veriga Veriga je sestavljena iz ãlenov v standardni izvedbi in v izvedbi. Pri povratnem potegu pile zmanj‰ajte pritisk nanjo. Za informacije o bru‰enju Ïage poglejte navodila v razdelku Tehniãni podatki. • Rezne zobe vedno pilite od notranje strani navzven. ! OPOZORILO! âe se ne drÏite navodil za bru‰enje se lahko poveãa nevarnost odsunka. ·irina Ïleba na meãu mora ustrezati ‰irini pogonskih ãlenov verige. ãe pri delu pazimo. da uporabljamo samo dobro nabru‰eno in vzdrÏevano verigo. Bru‰enje verige in nastavljanje razmika ‰ablone ! OPOZORILO! Pri delu z verigo zmeraj uporabljajte rokavice. nato obrnite Ïago in nabrusite tudi zobe na nasprotni strani. ki so priporoãljive za va‰o Ïago poglejte navodila v razdelku Tehniãni podatki. Razmik je pravilen. Priporoãamo vam. da za‰ãitite roke pred po‰kodbami. da je dolÏina rezalnega zoba ni preveã zmanj‰ana. kot tudi tako. (7) Pri ostrenju rezalnega zoba si morate zapomniti ‰tiri pomembne faktorje. ki jih priporoãamo. da je veriga pravilno napeta. 1 Kot bru‰enja 2 Kot rezanja 3 PoloÏaj pile 4 Premer okrogle pile Z nepravilno opremo je zelo teÏko pravilno zbrusiti verigo. Za vzdrÏevanje uãinka rezanja morate zbrusiti zob do priporoãene vi‰ine. Ko se dolÏina reznih zob zmanj‰a na 4 mm (0. OPOMBA! Priporoãilo sklepa. saj s tem vzdrÏujete pravilen razmik in pravilen kot. je veriga izrabljena in jo je potrebno zamenjati. • Vse zobe spilite na isto dolÏino. Meã âim manj‰i je premer vrha. Meã • DolÏina (cole/cm) • ·tevilo zob na sprednjem zobniku (T). ki jih priporoãamo. Presledek med pogonskimi ãleni verige se mora ujemati z razmikom zob na sprednjem in pogonskem zobniku. • Ostra veriga zdrsne skozi les in dela dolge in tanke vreznine. da razmik nastavite pri vsakem tretjem bru‰enju verige. Z zelo topo veriÏno Ïago sploh ne morete Ïagati. • PoloÏite ‰ablono na veriÏno Ïago. Veriga • Korak verige (=pitch) (cole) • ·irina pogonskega ãlena (mm/cole) • ·tevilo pogonskih ãlenov (kos) ! OPOZORILO! âe je razmik prevelik se poveãa nevarnost odsunka! Nastavitev razmika • Pred nastavljanjem ramika morajo biti rezalni zobje nabru‰eni. Bru‰enje reznega zoba Za bru‰enje rezalnega zoba potrebujete okroglo pilo in ‰ablono za bru‰enje. Odsunku se izognemo samo. Rezultat tega bo le Ïagovina. Moã odsunka lahko zmanj‰amo z uporabo rezil.

ki je izdelano na rastlinski osnovi. POZOR! Zavedajte se. Drugaãe obstaja nevarnost. Verigo preglejte vsak dan in bodite pozorni na: • Morebitne razpoke v zakovicah in ãlenih. Po potrebi meã zamenjate. • Da bo Ïivljenjska doba meãa kar se da dolga. ãe je oljni kanal v meãu zama‰en. Svetujemo. Pogonski zobnik zamenjajte vsakokrat. Napetost verige preverite po vsakem dolivanju goriva. (11) • Napetost na verigi prilagodite z obraãanjem kolesca proti dol (+) za veãjo napetost in proti gor (-). da bo gorivo trajalo dlje ãasa kot olje). (9) • Sprostite gumb tako. Po potrebi odpilite ‰trleãi srh. ta varnostna prednost zahteva. vam svetujemo uporabo standardnega olja za mazanje verig. Po potrebi ga oãistite. • Moãno obrabljenost zakovic in ãlenov. da olje oksidira. da sprostite napetost. priporoãamo uporabo âe na‰ega olja ne dobite. da uporabljate pravilno vrsto olja za verigo (ãe je olje preredko bo ga prej zmanjkalo kot goriva) in da nastavite uplinjaã kot je priporoãeno (slaba me‰anica lahko pomeni. ki jo uporabljate. ocenite tako. âe se je na katerem od robov konice meãa pojavila vdolbina. Redno preverjajte stopnjo obrabljenosti pogonskega zobnika. Nikoli ne uporabljajte odpadnega olja! To je nevarno za vas. da se nova veriga nekaj ãasa "uvaja" zato je potrebno napetost nove verige preverjati pogosteje. Veriga. ki je rastlinskega izvora. Olje za verigo Olje za mazanje verige se mora dobro vpiti v verigo in ostati primerno tekoãe tako v poletni vroãini kot v zimskem mrazu. da se veriga pretrga in povzroãi hude ali celo smrtne po‰kodbe. ko zamenjate verigo. da je ni mogoãe premikati z roko.SPLO·NA NAVODILA ZA VAMOST Napenjanje verige Vendarle. (14) Mazanje rezil ! OPOZORILO! Slaba nama‰ãenost rezil lahko vodi do tega. Konico meãa usmerite proti svetli podlagi. medtem ko je vrh droga dvignjen. da v smeri urinega kazalca obrnete gumb. Po potrebi ga oãistite. 4 2008-08-08 . ju oãistite in namastite. • Togost verige. Pri nastavljanju napetosti dvignite vrh vodilnega droga. zobniki pa se zatikajo. ãe ni v skladu z zgoraj napisanim. ãe se je v Ïlebu meãa nabrala nesnaga. ga zamenjajte. Verigo za Ïago zamenjajte. (12) • Pokrov sklopke zatesnite tako. ga je potrebno vsak dan obrniti. âe je potrebno. da sprostite pokrov droga. da jo redno napenjate in tako odpravite ohlapnost. ki miruje lahko pravtako povzroãi resne po‰kodbe uporabniku ali osebam. 222 – Slovene 5451676-47 Rev. Pogonski zobnik verige Boben sklopke je name‰ãen s podpornim zobnikom (zobnik verige je zavarjen na boben). • Preverite. Kot proizvajalec motornih Ïag smo razvili vrhunsko olje za verige. • Preverite. OPOZORILO! Vedno uporabljajte atestirane za‰ãitne rokavice. Dolivanje olja za verigo • Vse na‰e motorne Ïage imajo sistem za samodejno mazanje verige. Pravtako morate uporabljati priporoãeno rezalno opremo (predlogi meã bo porabil veã olja). da ga obrnete. POMEMBNO! âe za Ïago uporabljate olje. vendar ne tako moãno. Po eni minuti teka s 3/4 plina se mora na svetli povr‰ini pokazati razloãna oljna ãrta. da verigo primerjate z novo verigo. Verigo morate zamenjati. âe Ïelite zagotoviti kar najdalj‰o Ïivljenjsko dobo verige in pri tem kar najmanj ‰kodovati okolju. da zaklenete napetost. se obrnite na poobla‰ãeno servisno delavnico. zato je pomembno. (16) • âe je konica meãa neenakomerno ali preveã obrabljena. Pregled obrabljenosti rezil ! ! OPOZORILO! Ohlapna veriga se lahko sname in povzroãi resno po‰kodbo. da obrabljenost verige. • Rezervoarja za olje in gorivo sta narejena tako. je to posledica dela s preveã ohlapno verigo. Glejte navodila pod naslovom Mazanje vrha meãa. (13) • Gumb obrnite navznoter. Napnite verigo kolikor se da. stroj in okolje. Zaradi tega postane veriga trda. âe mazanje verige ne deluje: • Preverite. (10) • Gumb obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca. ki imajo dostop do nje. Kontrola mazanja verige • Mazanje verige preverite ob vsakem toãenju goriva. (15) • âe je Ïleb meãa preveã obrabljen. âe sistem za mazanje verige tudi po zgornjih ukrepih ne deluje zadovoljivo. da najprej zmanjka goriva in nato olja. zato je biolo‰ko razgradljivo. âe je zobnik preveã obrabljen. Meã Redno pregledujte: • âe je kovina na robovih meãa nacefrana. tako da je od nje oddaljena pribliÏno 20 cm (8 col). Veriga se z uporabo nateguje in postaja vse dalj‰a. ãe se sprednji zobnik meãa premika neovirano in ãe je mazalna odprtina na konici meãa morebiti zama‰ena. Na nekaterih modelih je mogoãe dotok olja uravnavati tudi poljubno. ki je lahko celo smrtno nevarna. odprite in oãistite Ïleb v meãu in verigi pred dolgotrajnim shranjevanjem. ko se dolÏina reznih zob obrabi na 4 mm.

ki ga zmeraj mora poganjati me‰anica benzina in dvotaktnega olja. • Pri dolgotrajnej‰em delu z visokim ‰tevilom vrtljajev (npr. • Uporabljajte kvaliteten neosvinãen ali osvinãen bencin. (19) Verigo zatesnite z obraãanjem kolesca proti dol (+). Verigo zatesnjujte tako. Pomembno je. ki udari uporabnika. Namestite pokrov sklopke (zavora verige) in v izrezu poi‰ãite zatiã za nastavitev verige. Bencin. da imate pravilno me‰anico. Odstranite obroã za prenos. l Olje za dvotaktne motorje. Izogibajte se delu v okoli‰ãinah. klasificirani za JASO FB/ISO EGB. Pri me‰anju majhnih koliãin goriva lahko Ïe majhna nenatanãnost zelo vpliva na faktor me‰anice.45 0. hlajene z vodo. ko ne visi izpod droga. Pogonsko gorivo Opomba! Stroj je opremljem z dvotaktnim motorjem. je potrebno njeno napetost preverjati pogosteje. ãe je zavora verige spro‰ãena.20 0. Rezila in Splo‰na navodila za delo. ! Bencin OPOZORILO! Pri rokovanju z gorivom vedno skrbite za dobro prezraãevanje. Pravilno napeta veriga zagotavlja dober rez in ima dolgo Ïivljenjsko dobo. ki je posebej narejeno za na‰e zraãno hlajene. Ko je veriga nova. Glejte navodila v poglavjih Splo‰na navodila za delo in Splo‰na navodila za varnost pri delu. preverjanju in/ ali vzdrÏevanju pokrivalo za sveãko odstraniti iz sveãke. • Slaba kakovost olja ali prebogata me‰anica olja/benzina lahko ogrozi delovanje katalizatorja in zmanj‰a njegovo Ïivljenjsko dobo. Kako prepreãimo odsunek. • Nikoli ne uporabljajte olja za ‰tiritaktne motorje. (17) Nataknite meã na vijaka. da natanãno ocenite koliãino olja za me‰anico ter s tem zagotovite. âe motor deluje pri stopnji. da ne bo visela izpod droga.10 0. tako da je v skrajnem zadnjem poloÏaju. l 2% (1:50) 5 10 15 20 0.15 0. Napetost verige preverjajte redno. ampak jo ‰e vedno lahko z roko enostavno obrnete. Zaãnite na zgornjem robu meãa. kar pa lahko povzroãi resno po‰kodbo motorja. v kak‰nem stanju so. (20) Namestitev opore Namestitev opore naj opravi poobla‰ãena servisna delavnica. 4 2008-08-08 Slovene – 223 .60 Preverite.40 3% (1:33) 0. Odstranite gumb in porkrov sklopke (zavoro verige). da so ostrine reznih zob verige na zgornjem robu meãa obrnjeni naprej. Glejte navodila v poglavjih Osebna za‰ãitna oprema. da vsi deli varnostne opreme delujejo brezhibno. Olje za dvotaktne motorje • Za najbolj‰e rezultate in uãinek uporabljajte HUSQVARNA olje za dvotaktne motorje.SPLO·NA NAVODILA ZA VAMOST / MONTAÎA / RAVNANJE Z GORIVOM ! OPOZORILO! Veãino nesreã z motornimi Ïagami povzroãi veriga. ki jim tudi pravijo zunajkrmno olje (imenovano TCW). Stikalo za zaustavitev se samodejno vrne v zaãeten poloÏaj. Glejte navodila v poglavju Varnostna oprema stroja. • NajniÏja priporoãljiva stopnja oktanov je 90 (RON).30 0. v katerih obstaja nevarnost odsunka. ãe se poãutite negotovi. (13) 5451676-47 Rev. da obraãate gumb v smeri urinega kazalca. dokler se veriga ne uteãe. Nadenite verigo na pogonski zobnik in v Ïleb meãa.30 0. ki je namenjeno za zunajkrmne motorje. Pri delu z verigo zmeraj uporabljajte rokavice. Ïaganje vej) svetujemo uporabo bencina vi‰je oktanske vrednosti. Preverite. Pri delu vedno uporabljajte osebno za‰ãitno opremo. (12) Veriga je pravilno napeta. Me‰alno razmerje 1:50 (2%) z HUSQVARNA dvotaktnim oljem. Glejte navodila v poglavju Splo‰na navodila za delo. Preverite ali se pogonske vezi verige pravilno prilegajo pogonskemu zobniku in da je veriga v utoru na meãu. (18) Poskrbite. Uporabljajte predpisana rezila in redno preverjajte. dvotaktne motorje. • Nikoli ne uporabljajte dvotaktnega olja. Glejte navodila v poglavju Oseba za‰ãitna oprema. Utekanje Med delovanjem v prvih desetih urah ne smete delati s preveliko hitrostjo dlje ãasa. lahko pride do ropotanja motorja. Ne lotevajte se dela. Zaradi tega lahko pride do visoke temperature motorja in poveãane obrabe leÏajev. Dvignite vrh droga in zatesnite sklopko tako. narejenimi za zraãno hlajenje. Da prepreãite nenamerni zagon morate pri sestavljanju. MontaÏa meãa in verige ! OPOZORILO! Pred preverjanjem ali vzdrÏevanjem izkljuãite motor. da za‰ãitite roke pred po‰kodbami. s tem da ‰ãitnik odsunka potegnete proti prednjemu roãaju. 1:33 (3%) z olji. dvotaktni motorji. niÏji od oktanske stopnje 90.

Na najbliÏji bencinski ãrpalki se pozanimajte. Prostornina obeh posod za gorivo in olje za verigo je medsebojno usklajena. Pokrovãek posode za gorivo odvijte poãasi. Poveãa se nevarnost isker. 224 – Slovene 5451676-47 Rev. ãe je motor vÏgan. Redno ãistite posodi za gorivo in za olje za verigo. eksplozije in vdihovanja strupenih hlapov. • Pri izbiranju olja za verigo se posvetujte s poobla‰ãeno servisno delavnico. Redno preverjajte tesnost pokrova posode za gorivo in dovode goriva. Varna uporaba goriva • Stroju ne dolivajte goriva. da v posodo najprej natoãite polovico potrebne koliãine bencina. • Predno vÏgete motor. • Gorivo vedno hranite v temu namenjenih in atestiranih posodah. kje lahko varno zavrÏete odpadno gorivo in olje. Prevoz in shranjevanje • Motorno Ïago in gorivo vedno hranite na kraju. kajti v posodi je lahko nadpritisk. da je gorivo dobro zme‰ano tako. izpraznite posodo za gorivo in jo oãistite. ! OPOZORILO! Gorivo in hlapi so zelo vnetljivi. ga obvezno oãistite in dajte na popoln servis. Obri‰ite Ïago in poãakajte. predno zaãnete z natakanjem. Umijte tiste telesne dele. 3 âe gorivo uhaja. Filter za gorivo zamenjajte najmanj enkrat letno. Nato dodajte celotno koliãino olja. Poskrbite. prestavite stroj najmanj 3 metre proã od mesta. Po konãanem toãenju goriva pokrovãek trdno privijte. • âe stroja dalj ãasa ne boste uporabljali. ki miruje lahko pravtako povzroãi resne po‰kodbe uporabniku ali osebam. • Vedno zaãnite tako. kolikor jo porabite v enem mesecu. • Preden stroj shranite za dalj ãasa. Na primer daleã proã od elektriãnih strojev. Namestite varovalo za meã. na katerem ste ga polnili z gorivom. da je vrsta olja prilagojena temperaturi ozraãja (primerna viskoznost). 4 2008-08-08 . Dolgotrajno shranjevanje V dobro prezraãevanem prostoru izpraznite rezervoarja za gorivo in olje. • Pri toãenju ali pripravi goriva (me‰anica za 2-taktne motorje) skrbite za dobro prezraãevanje. da ostanki goriva izhlapijo. Uporabljajte milo in vodo. jo (s tresenjem) temeljito preme‰ajte. Glej navodila pod naslovom VzdrÏevanje. peãi za ogrevanje in podobno. Veriga. meã in verigo. ki so bili v stiku z gorivom. Toãenje goriva ! OPOZORILO! Naslednji varnostni ukrepi zmanj‰ujejo nevarnosti poÏara: V bliÏini goriva ne kadite in ne postavljajte vroãih predmetov. elektriãnih stikal. • Nikoli ne uporabljajte odpadnega olja. ki imajo dostop do nje. • Nikoli ne vÏigajte stroja: 1 âe ste gorivo ali olje za verigo polili po Ïagi. 2 âe ste gorivo polili po sebi ali po va‰i obleki. To lahko preobremeni oljno ãrpalko in po‰koduje njene sestavne dele. Pred vÏigom stroj vedno umaknite s kraja. • Predno vlijete me‰anico v posodo za gorivo. Zavedajte se nevarnosti poÏara. Okolico pokrovãka posode za gorivo natanãno obri‰ite. Posodi za gorivo in olje za verigo zato vedno polnite istoãasno. Olje za verigo • Kot mazivo priporoãamo uporabo posebnega olja (veriÏno olje) z dobrim stikom. kjer ni nevarnosti iskrenja ali odprtega plamena. se preoblecite. • Da bi se izognili nenamernemu dotiku z ostro verigo mora med transportom in pri shranjevanju biti zmeraj name‰ãeno varovalo za stroj. Ugasnite motor in ga pustite nekaj minut hladiti. • Pri temperaturah ozraãja pod 0°C nekatera olja postanejo preveã trda. na katerem ste toãili gorivo. Odpadno olje po‰koduje oljno ãrpalko. atestirani za gorivo. Stroj oãistite. Nesnaga v posodah za gorivo in olje lahko povzroãi okvare in slabo delovanje motorja. Gorivo shranjujte v primernem zabojniku in na varnem mestu. Pri delu z gorivom in oljem za verigo bodite previdni. Dodajte preostalo koliãino bencina. da pred polnjenjem temeljito pretresete posodo z me‰anico. ki lahko povzroãijo poÏar. • Pred dolgotrajnej‰im skladi‰ãenjem ali prevozom motorne Ïage iztoãite gorivo in olje. Dobro preme‰ajte (s tresenjem). • Pripravite samo toliko me‰anice. • Pomembno je.RAVNANJE Z GORIVOM Me‰anje • Me‰anico bencina in olja vedno pripravljajte v ãisti posodi. elektromotorjev. ! OPOZORILO! Stroja z vidno po‰kodbo varovala vÏigalne sveãke in vÏigalnega kabla ne uporabljajte.

(22) Zagonski plin: Kombinirana lega ãok/zagonski plin deluje. ko je roãica v poloÏaju ãok. (30) • Stroja ne vÏigajte v zaprtem prostoru. ãe niso meã. Zavoro aktivirajte tako. Prepriãajte se. (31) Hladen motor VÏig: Zavora verige mora biti vklopljena.1 (32) Topel motor Uporabite isti postopek kot pri zagonu hladnega motorja. 4 2008-08-08 Slovene – 225 . Poskrbite tudi. • Pred vÏigom se prepriãajte. da povleãete modri regulator lopute v poloÏaj za hladen zagon in ga ponovno potisnete navzgor. dokler motor ne vÏge. Glejte navodila v poglavju MontaÏa. Sklopka lahko odpade in povzroãi osebne po‰kodbe. takoj ko motor vÏge in se zasli‰i zvok "puf". Tako prepreãite nepotrebno obrabo sklopke. (26) POZOR! VÏigalne vrvice nikoli ne izvlecite do konca in tudi vÏigalne roãice nikoli ne potisnite v skrajno lego. (23) ârpalka za gorivo: Veãkrat pritisnite na gumijasti gumb ãrpalke. dokler ne zaãutite odpora (zaskoãne kljukice zaganjalnika zgrabijo) in nat VÏigalne vrvice nikoli ne navijajte okoli zapestja. da se meã in veriga niãesar ne dotikata. meglice olja za verigo in prahu Ïagovine v dalj‰em ãasovnem razdobju je lahko zdravju nevarno. Îage ne zaÏenite tako. Brez name‰ãenega meãa in verige na Ïagi se lahko sprosti zaklopka in povzroãi resne po‰kodbe. da imate trdno oporo nog. vendar brez nastavitve regulatorja v poloÏaj zagona. ! OPOZORILO! Vdihovanje izpu‰nih plinov motorja. Vsi uporabniki. tako da se gumb zaãne polniti z gorivom. Ta metoda je izredno nevarna in zelo hitro lahko izgubite nadzor nad Ïago. meglice olja za verigo in prahu Ïagovine v dalj‰em ãasovnem razdobju je lahko zdravju nevarno. tako desniãarji kot leviãarji. Zgrabite startno roãico. (28) ! OPOZORILO! Pred vÏigom bodite pozorni na naslednje: Zavora za Ïago mora biti pred zagonom naprave aktivirana. Nikoli ne vÏigajte motorne Ïage. Trdno drÏite roãico tako. tako da hitro enkrat pritisnete zaporo du‰ilne lopute. Îaga je sedaj pripravljena za uporabo. Ni potrebno. ·e naprej moãno vlecite vrvico. ko vÏgete motorno Ïago. (24) Izklop Zaustavite motor s pritiskom na gumb za ustavitev. Z desno nogo stopite na spodnji del zadnjega roãaja in ga pritisnite k tlom. ki opisujejo vsak korak na zadnjem robu Ïage (A). da ‰ãitnik odsunka prestavite naprej. (25) VÏig Z levico primite prednji roãaj. Vdihovanje izpu‰nih plinov je lahko nevarno. Stroj poloÏite na trdna tla in se prepriãajte. Glej navodila pod naslovom Zaganjanje in zaustavitev. Du‰ilno loputo nastavite v poloÏaj za zagon tako. da se prepreãi rotiranje. da je gumb popolnoma poln. da v bliÏini ni ljudi ali Ïivali. Desno roko poloÏite na zadnjo roãico in levo roko na sprednjo roãico. 5451676-47 Rev. • Îago zmeraj drÏite z obema rokama. (21) âok: Moder regulator zagonske/du‰ilne lopute potegnite do konca ven (v poloÏaj POLNA MOâ) Ko v celoti izvleãete du‰ilko/roãico za hiter prosti tek se pravilna nastavitev du‰ilke samodejno nastavi. Opomba! Zavoro verige ponovno aktivirate tako. (27) Medtem ko je zavora verige ‰e vedno pritegnjena. ohi‰ja sklopke in zavornega traku. da na kraju kjer delate.VÎIG IN IZKLOP VÏig in izklop RESET') proti sprednji roãici. Potisnite noter regulator lopute za hladen zagon. veriga in vsa ohi‰ja pravilno pritrjeni. Obstaja poenostavljen opomnik za zagon z ilustracijami. • Vdihovanje izpu‰nih plinov motorja. Tak‰no ravnanje lahko po‰koduje stroj. ki bi jih med delom lahko ogrozili. (29) • Pred zagonom Ïage mora biti aktivirana zavora. da pritisnete sprednje varovalo za roko nazaj (oznaãeno s 'PULL BACK TO 1. ãim prej nastavite hitrost motorja za prosti tek. da jo vrÏete ob tla. naj bi uporabljali enak prijem. ni nepoklicanih. z desno roko poãasi izvlecite vÏigalno vrvico. da se palci in prsti oklenejo okoli roãice.

kot so poledica. to se pravi od zgoraj navzdol. moãen deÏ ali veter. Pri Ïaganju potiska veriga Ïago nazaj proti uporabniku. kaj je odsunek in kako nastane. itd). 2 Îago vedno trdno drÏite z desnico na zadnjem in levico na sprednjem roãaju. âe niste dovolj pozorni. 4 Nikoli ne Ïagajte nad vi‰ino ramen. da bo delovno obmoãje varno. ali zaradi ãesar bi lahko izgubili ravnoteÏje. ki mu pravimo tudi potisno Ïaganje. morate poznati vzroke odsunka in kako ga prepreãujemo. ki bi lahko vplivali na va‰o kontrolo stroja pri delu. zmanj‰ate ali celo popolnoma odpravite nevarnost preseneãenja. ali pa ãe je smer Ïaganja napaãna. Poskrbite za trdno oporo nog in odstranite vse. ãe posebej pazite na morebitne ovire (korenine. 7 Pri Ïaganju z zgornjim robom meãa. V tem primeru Ïago Splo‰na navodila za delo POMEMBNO! V tem poglavju so opisana osnovna pravila za varno delo z motorno Ïago. da na nobenem roãaju ni olja. 4 Poskrbite. na kateri stojite. da zadnji ‰ãitnik desne roke ni po‰kodovan. Splo‰na pravila 1 âe razumete. Pri Ïaganju vedno drÏite Ïago z obema rokama! (34) 5 Za popolni nadzor nad motorno Ïago. oziroma ãe podlaga. da lahko na obmoãju dela varno stojite in hodite. bliÏnjega debla ali kakega drugega predmeta. (35) 6 Vedno Ïagajte pri najvi‰jih vrtljajih. POZOR! Upo‰tevajte zgornja navodila. da ohranite nadzor nad Ïago. 7 Ko postavite Ïago na tla. V obeh primerih se lahko nevarno po‰kodujete. da zapora plinske roãice deluje brezhibno in da je nepo‰kodovana. nihãe ne more priti v stik z verigo Ïage. 6 Preverite. da bo drevo zadelo vas ali pa stroj. Glej navodila pod naslovom Kako se izogniti odsunku in Varnostna oprema stroja. servisna delavnica. Odstranite odÏagane dele. Nikoli ne Ïagajte naloÏenega lesa ali vej brez. morate poznati razliko med Ïaganjem z zgornjim in spodnjim robom meãa. 4 2008-08-08 . Pri delu vedno uporabljajte osebno za‰ãitno opremo. da sistem du‰enja tresljajev deluje in da je nepo‰kodovan. 3 ·e posebno previdni bodite pri Ïaganju tanj‰ih vej. Glejte navodila v poglavju Oseba za‰ãitna oprema. Ne lotevajte se opravil. izogibajte se Ïaganju grmov (= veã tanj‰ih vej hkrati). vãasih pa je bliskovit in silovit. zaradi ãesar jo vrÏe v vas. ki je enak tako za leviãarje kot desniãarje. da bi jih loãili. jarke. morate stati stabilno. Strokovno pomoã vam lahko nudi va‰ trgovec. ali pa izku‰en uporabnik motorne Ïage. obstaja nevarnost.j. Delo v slabem vremenu utruja bolj kot sicer. se imenuje Ïaganje na vlek. Ne izpustite roãajev! 3 Veãina nesreã z odsunjeno Ïago se zgodi pri Ïaganju vej. ob kar bi se med delom lahko spotaknili. prenehajte z delom in poi‰ãite strokovno pomoã. Veriga lahko tanj‰e veje zgrabi. âe se veriga zagozdi lahko Ïago vrÏe nazaj proti vam. 9 Preverite. âeprav to ne pomeni nevarnosti se lahko presenetite in izgubite nadzor nad Ïago. da boste lahko v primeru nesreãe vedno priklicali pomoã. Ïivali ali predmetov. najprej ugasnite motor in z zavoro blokirajte verigo. Pri delu na nagnjenih tleh bodite ‰e posebej previdni. da sta meã in veriga obrnjen nazaj. da jo imate zmeraj pod nadzorom. 5 Preverite. ali pa na obmoãje padajoãega drevesa in se pri tem po‰kodovati. se lahko zgodi. 5 Bodite ‰e posebno previdni. kamenje. 8 Preverite. (36) Îaganje s spodnjim robom meãa. ipd. âe stojite na napaãnem mestu. 10 Preverite napetost verige. Ukle‰ãeno drevo se lahko pred in po Ïaganju povrne v svojo normalno lego. âe ste v doloãenih okoli‰ãinah negotovi. Glejte navodila v poglavju Kako prepreãimo odsunek. 2 Ne uporabljajte Ïage v slabih vremenskih razmerah. Zaustavite motor. obenem pa je povezano z dodatnimi nevarnostmi. drevesu. da se bo Ïaga premaknila tako daleã nazaj. ki jih ima poklicni delavec. da so vsi detajli na motorni Ïagi dobro pritrjeni. kadar Ïagate ukle‰ãena drevesa. itd. da je lovilec verige pritrjen na svoje mesto in nepo‰kodovan. pri tem pa vas lahko hudo po‰koduje. bodite ‰e posebej previdni. nepredvidljiva smer padca dreves. da zavora verige deluje brezhibno in da je nepo‰kodovana. 7 Preverite.DELOVNA TEHNIKA Pred vsako uporabo: (33) 1 Preverite. Tak‰ne razmere so gosta megla. ki jih Ïelite rezati majhni in lahki se lahko zagozdijo v verigo in jih vrÏe proti vam. ko zapustite Ïago za dalj ãasa. Tak‰en prijem. ko se z odbojnim obmoãjem meãa nehote dotaknete veje. zmanj‰a uãinek odsunka in vam omogoãi. vam utegne Ïago odsuniti takoj. Med dalj‰im prena‰anjem in ob prevozih na meã vedno nataknite ‰ãitnik. Îago nosite tako. da je du‰ilec dobro pritrjen in da je nepo‰kodovan. ko delate. Ta navodila ne morejo nadomestiti strokovnega znanja in izku‰enj. kar bo povzroãilo odsunek. ali samo s konico meãa. âe morate nepriãakovano spremeniti delovni poloÏaj. da se bo debla dotikala samo ‰e z odbojnim obmoãjem meãa. Osnovna varnostna pravila 1 Oglejte si okolico in se prepriãajte: • Da v bliÏini ni ljudi. Zmeraj Ïagajte le en hlod naenkrat. t. • Da medtem. Preseneãenje poveãa nevarnost nesreãe. ni stabilna. Temu naãinu Ïaganja. 226 – Slovene 5451676-47 Rev. 3 Preverite. Nikoli ne delajte stoje na lestvi. to se pravi pri Ïaganju od spodaj navzgor. Odsunek je obiãajno ‰ibak. hud mraz. 6 Ko Ïelite Ïago prenesti na drugo mesto. 2 Preverite. vendar pa poskrbite tudi. jo s pomoãjo zavore zaklenite in se prepriãajte. za katera nimate dovolj strokovnega znanja! Predno zaãnete z uporabo motorne Ïage. 4 Preverite ali stikalo za ustavitev deluje pravilno in da ni po‰kodovano. 8 âe se uporabnik tej potisni sili ne upira dovolj. âe so delãki. tako da boste izgubili nadzor nad njim. da niso po‰kodovani in da niã ne manjka. veje. Roãaja objemite s palcema in prsti. s polnim plinom. Predno zaãnete z uporabo motorne Ïage. Nadzorujte delovni predmet.

da se razcepi. kaj se lahko primeri. Obstaja velika nevarnost. Iz delovnega obmoãja odstranite odÏagane dele. Nadaljujte z Ïaganjem z zgornje strani. 5451676-47 Rev. konãajte z rezom. in ljudmi. ga postaviti na rezalno mizo in ga posebej odÏagati. lahko to povzroãi hudo okvaro motorja). Razcep = deblo ali veja se razcepita. Motor naj teãe s polnim plinom.5 krat dalj‰a od dolÏine drevesa. Deblo je podprto na obeh koncih. Zmeraj z obema rokama na roãajih trdno drÏite Ïago. Ko imate les zloÏen morate vsak del posebej vzeti. se lahko pri tem po‰kodujete na verigi. da se deblo razkolje. Prepreãite. Poskrbite. Nikoli se ne lotite dela. OPOZORILO! Nikoli ne posku‰ajte Ïagati hlodov. Obrnite deblo in preÏagajte zadnjo 1/3 z vrha. Îage ne morete varno obvladovati. • Îagajte vedno s polnim plinom! • Po vsakem rezu prestavite plin v prosti tek (ãe neobremenjen motor predolgo teãe s polnim plinom in brez obremenitve verige. dokler se reza ne sreãata. doloãenim za podiranje. V veãini primerov se lahko izognete tem teÏavam tako. Tak‰en postopek neverjetno poveãa nevarnost odsunka. (37) âe imate moÏnost (lahko deblo obrnete?). Îaganje vej Pri odstranjevanju debelih vej ravnajte enako kot pri Ïaganju debel. Obstaja pa velika nevarnost. da med podiranjem na "nevarnem" obmoãju ne bo nikogar razen vas. da se rezilo ne bo zagozdilo v rezu. (38) Smer podiranja Drevo naj pade na tak‰no mesto in na tak‰en naãin. ki so naloÏeni en na drugega ali pa so postavljeni skupaj. pomeni veãjo nevarnost odsunka. 3 Poskrbite. se tega ne lotite. Nadaljujte z Ïaganjem z spodnje strani. • Îaganje od spodaj = Ïaganje v poloÏaju. Deblo je podprto na enem koncu. pazite. Izrazi Îaganje = splo‰en izraz za Ïaganje lesa. njeno teÏo pa nosi spodnji rob meãa. Ko Ïaga "spusti". Nobene nevarnosti ni. Navodila spodaj so teoretiãen opis najbolj obiãajnih situacij. predno ju preÏagamo.