You are on page 1of 4

1.

DEFINISI ARKITEK ARKITEK ADALAH KERJAYA PROFFESSIONAL YG BERTANGGUNGJAWAB MEREKABENTUK BANGUNAN DAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP REKABENTUK BANGUNAN DIBAWAH PENGUASSANNYA SERTA MEMATUHI UNDANG-UNDANG YANG DITETAPKAN. 2. 5 KOD ETIKA SESEORANG ARKITEK: • ARKITEK BOLEH MENUBUHKAN FIRMA/CAWANGAN FIRMA ATAU APA-APA BENTUK PERNIAGAAN LAIN (YG BERKAITAN DGN PEMBINAAN ) HANYA DENGAN KEBENARAN LEMBAGA. ARKITEK HENDAKLAH MENJAGA TATALAKU,ETIKA PROFESSIONAL,HAK-HAK KLIEN KE ATAS BANGUNAN(YG TDK BLH DIDEDAHKAN KPD UMUM TANPA KEIZINAN KLIEN.) ARKITEK HENDAKLAH SENTIASA MEMBERIKAN PERKHIDMATAN TERBAIK KEPADA KLIEN DAN MENJAGA PROFESIONALISME. ARKITEK TDK BLH MELULUSKAN PELAN BANGUNAN ATAU LUKISAN YG DIBUAT /DIREKA/DILUKIS OLEH ORANG LAIN YG BUKAN BERADA DI BAWAH SELIANNYA. ARKITEK TDK BLH MEMBUAT PROMOSI PERKHIDMATAN SEPERTI PERNIAGAAN RUNCIT/SUPERMARKET ATAU PERKHIDMATAN TDK PROFESSIONAL.

• •

3. 10 PERKARA YG PERLU DITENTUKAN UNTUK MENDAPATKAN PERKHIDMATAN DRPD KONTRAKTOR. • • • • • • • • • CIRI PROJEK MASA KEHENDAK KHUSUS BAGI PROJEK ORGANISASI PERUNDINGAN REKABENTUK KEWANGAN KEMAJUAN KERJASAMA DIKALANGAN KONTRAKTOR

5. KONTRAKTOR MENGEMUKAKAN POLISI-POLISI INSURAN SERTA RESIT-RESIT BAYARAN PREMIUM BAGI KONTRAK-KONTRAK KERJA. NAMA PERTENDER DAN HARGA TENDER DICATAT DALAM JADUAL TENDER. • TAWARAN =ARKITEK MEMBUAT CADANGAN KEPADA KLIEN TENTANG HASRATNYA DENGAN TUJUAN UNTUK MENDAPAT PERSETUJUAN DRPD KONTRAKTOR. APAKAH MAKSUD MEMPROSES TENDER? • • TEMPOH SAH LAKU TENDER =60 HARI TENDER ADALAH SULIT DAN BOLEH DITARIK BALIK OLEH PERTENDER DALAM 60 HARI.ARKITEK ATAU QS UNTUK DIPROSES IAITU MENILAI DAN MEMBUAT PERAKUAN. MENGEMUKAKAN JAMINAN BANK SEBAGAI GERENTI PERLAKSANAAN BAGI KONTRAK MELEBIHI RM25 K. AJK MEREKOD DLM BORANG/JADUAL TENDER MASA . 4. TIAP-TIAP TENDER DIBERI NOMBOR SIRI SERTA DITANDATANGANI RINGKAS OLEH AJK. MENGEMUKAKAN JAMINAN BANK MENGIKUT BORANG PWD Q4/79 SEBAGAI CAGARAN UNTUK NILAI WANG PENDAHULUAN YG DIKENDAKI. • • 7. APAKAH MAKSUD MEMBUKA TENDER? • • • • TENDER HENDAKLAH DIBUKA OLEH AJK MEMBUKA TENDER. SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPAT WANG PENDAHULUAN: • • • • MENGEMBALIKAN LETTER OF ACCEPTANCE (SURAT SETUJUTERIMA) SETELAH DITANDATANGANI. TENDER-TENDER DIKEMUKAKAN KEPADA LEMBAGA TENDER UNTUK DISETUJUTERIMA. . PRINSIP-PRINSIP DALAM KONTRAK.• KERJA YG PERLU DILAKSANAKAN. 6. JADUAL. PEGAWAI TERSEBUT BOLEH MENYOKONG SATU DARI MANA-MANA PERTENDER YG TELAH DINILAI JIKA BERPUASHATI.TENDER DIBUKA DAN MENANDATANGANI BORANG TERSEBUT KEMUDIANNYA.BORANG DAN DOKUMEN TENDER DIKEMUKAKAN KEPADA ENGINEER.

NIAT=MEWUJUDKAN PERHUBUNGAN DIANTARA DUA-DUA PIHAK .• PENERIMAAN=KONTRAKTOR MENERIMA DGN DIKENAKAN SYARAT TERTENTU .AMANAH DAN TDK MELANGGARI AMANAH DAN SYARAT DLM PERJANJIAN KONTRAK.TDK MENEPATI PERJANJIAN MELEBIHI TEMPOH HAD MASA YG TLH DITETAPKAN DAN LAIN-LAIN LAGI ADALAH SEBAHAGIAN DRPD KECACATAN YG DIMAKSUDKAN. IKATAN KONTRAK BLH DILAKSANAKAN = IKATAN PERJANJIAN TDK BLH MEMBEBANKAN ATAU MEMBAWA MASALAH KPD MANA-MANA PIHAK. IKLAN TENDER • • • • • • NAMA PROJEK NAMA PEMBORONG KEPALA+SUB KEPALA TARIKH-TEMPAT PETI TENDER WANG CAGARAN/DOKUMEN .JUJUR. PERSETUJUAN YD SAH DARI SEGI UNDANG-UNDANG =TDK BLH MENYALAHI DARI SEGI UNDANG-UNDANG MENGIKUT AKTA KONTRAK 1950.IKHLAS. • • • • • 8. 5 KETERANGAN SEMASA MENGAMBIL BORANG TENDER • • • • • KENYATAN TAWARAN SYARAT-SYARAT KONTRAK BORANG TAWARAN SENARAI BAHAN PENENTUAN. 9. TIADA KECACATAN BAGI DUA-DUA PIHAK=TIADA REKOD ATAU PRESTASI BURUK.PENERIMAAN BERSYARAT TDK BLH DIKUATKUASAKAN MENGIKUT UNDANG-UNDANG KONTRAK.KELALAIAN KERJA. BALASAN=TINDAKAN YG DILAKUKAN OLEH KONTRAKTOR YG MENERIMA TAWARAN.

.• • • • TARIKH TUTUP FASAL PENGECUAIAN PERKARA-PERKARA LAIN LOGO.