Studii universitare de masterat Nr crt .

Specializari pentru licentiati in baza Legii 288/2004

Admitere 2010 - PROPUNERI Nr. locuri B 15 15 15 15 T 10 10 10 25 Dura ta

Facultatea

Forma de concurs

Psihodiagnoza, psihoterapie experientiala NOU!1. Probă scrisă din tematică unificatoare (PEU) si dezvoltare personala 2 Interviu Evaluarea, consilierea si psihoterapia NOU!1. Probă scrisă din tematică copilului, cuplului si a familiei 2 Interviu Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie NOU!1. Probă scrisă din tematică terapeutică 2 Interviu NOU!1.Examen de cunoştinţe – oral, după Psihologia muncii si transporturilor tematică şi bibliografie dată Psihologia educatiei Facultatea de Psihologie și Științele Psihologie organizaţională şi resurse umane Educației 2.Interviu academic NOU!1.Examen de cunoştinţe – oral, după tematică şi bibliografie dată 2.Interviu academic NOU!1.Susținerea unui proiect de cercetare – oral, după tematică şi bibliografie dată

15

25 4sem

15

35

2.Interviu academic Psihologie aplicată în domeniul securității NOU!1.Examen de cunoştinţe – oral, după tematică şi bibliografie dată naționale Managementul și dezvoltarea carierei Formarea formatorilor 2.Interviu academic Nu se scolarizeza 1. interviu

15

25

15 15

35 35

2.media de la licență Managementul si evaluarea organizatiilor si 1. interviu programelor educationale (MEOPE) 2.media de la licență

media de la licență și media anilor de studii universitare -50% 2.media de la licență 1.interviu dezvoltare.Consiliere școlară și dezvoltarea carierei Master în educație 1. aspirații și interese – 50% TOTAL 15 15 10 35 210 345 . interviu 2.Interviu de motivații. media de la licență Psihopedagogia școlii incluzive Terapia logopedică comunicare în procesele 2.media de la licență Educație presecundară. 2. Politici și strategii de 1.media de la licență și media anilor de studii universitare 1. interviu 15 15 15 35 20 35 2.media anilor de studii universitare de 1.

Terapia Unificării 8. I. I. Mitrofan. dezvoltare personală. Rogers 3. Perls 4. (. transpersonală.. Cine ? Ce ? Cum ? București: Editura SPER. 5. Mitrofan. 2005. (coord. București: Editura SPER . București: Editura SPER. 2.. (2009). 2. Buzducea. Nuță A. București: Editura SPER 4. Dramaterapie Unificatoare 9. 3. Gestalt-Terapia – F.) (2005). Orientarea experiențială în psihoterapie. D. I. (2004). Consilierea psihologică centrată pe traumă. Consilierea centrată pe traumă 7. diferențe. Consilierea psihologică și dezvoltarea personală 6. consiliere. Mitrofan. Mitrofan. Etică și deontologie profesională. Repere metodologice și aplicative. Analiză comparativă – specific. I.TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS ADMITERE MASTER PSIHOLOGIE SEPTEMBRIE 2010 Psihodiagnoză. Mitrofan. I. Introducere în psihoterapie. Prezența terapeutică și abilitățile terapeutului și consilierului Bibliografie: 1. interpersonală. psihoterapie experienţială unificatoare (peu) şi dezvoltare personală Tematică: 1. Terapia Unificării. București: Editura SPER. Analiza existențială 5. (2008). Consilierea psihologică. 2009). Dezvoltare personală. interferențe. Terapia centrată pe persoană – C. Concepte de bază: psihoterapie.

(2009).. Ciupercă Cristian (2009). Iași: Editura Collegium. Psihologie clinică – Evaluare și intervenție terapeutică Tematică: 1. Dezvoltare personală. Mitrofan. caracteristici psihometrice.. I. 5. (2007). N.). psihopatologie și demers clinic 2. I. Mitrofan. Terapii de familie 7. (2003). D. consiliere. (coord. Psihoterapia experiențială a copilului 6. Elemente de terapia cuplului 4. Tulburări nevrotice 5. Armonie și dizarmonie în viața de cuplu 3. psihoterapie 7. București: Editura SPER. Ciupercă. C. Tulburări ale personalității 6. București: Editura SPER. 3. clasificări. analiza itemului. I. Aspecte teoretice și aplicative.Evaluarea. Mitrofan. Mitrofan. Testarea psihologică. Terapii de familie. Mitrofan. I. Tulburări afective 4. Vasile. 4.. Consilierea psihologică și dezvoltarea personală 5. Orientări și metode în psihoterapie . standardizare. Iași: Editura Polirom. București: Editura SPER. consilierea și terapia copilului. Psihologia relației de cuplu. cuplului și familiei Tematică: 1. Bibliografie: 1. Semiologie. Tulburări psihotice 3. Psihologia și terapia cuplului. Testul psihologic: definiții. Elemente de psihologia relației de cuplu 2. (2009). Polirom. 2. Cursa de obstacole a dezvoltării umane.

Repere metodologice și aplicative. Tehnica interviului in psihologia muncii (etapele interviului. Testul psihologic: definiții. Terapii de familie. 2. metode de evaluare a performanţelor: scale de evaluare. București: Editura SPER.. PROBA 2: Interviul academic la care candidaţii vor pregăti şi vor depune în prealabil un dosar (portofoliu) conţinând chestionarul cu răspunsuri şi dovezi (în copie xerox) asupra activităţii profesionale. 7 și 14). 1. Blanchet). Recrutarea şi selecţia personalului (etapele selecţiei de personal în detaliu. M.. (2007). Evaluarea performanţelor (obiective şi conţinut. I. tehnici de comparare a persoanelor. București: Editura Trei (p. N. Testarea psihologică. 7. 8. Rezultatele în note de la 1 la 10. testarea aptitudinilor psihomotorii. observaţia. aparate şi instrumente folosite în testarea percepţiei stimulilor vizuali). Montreuil. ştiinţifice depuse de către candidat în timpul studiilor de licenţă. (2009). 136-189). Tratat de psihologie clinică și psihopatologie. construirea întrebărilor. (2008). Rezultatul final este media aritmetică a celor două note. J. Interviul se finalizează cu o notă între 1 şi 10. Psihoterapii de familie 9. Evaluarea psihologică în transporturi (interviul. Iași: Polirom 4. tematică anume. exemple de întrebări).8. Pentru interviu nu este necesară o bibliografie. testele de personalitate). Analiza psihologică a muncii (Metode de analiză a muncii: analiza centrată pe post şi analiza centrată pe deţinătorul postului de muncă. 5. Comportamentul contraproductiv la locul de muncă şi implicaţiile motivaţiei. rolul fiecărei etape). Evaluarea în selecţia personalului (testarea aptitudinilor cognitive. caracteristici psihometrice. emoţiilor şi satisfacţiei la locul de muncă. clasificări. PSIHOLOGIA MUNCII ŞI TRANSPORTURILOR (PMT): PROBA 1: Examen de cunoştinţe – oral. 6. (sub direcția lui Ș. Mitrofan. D. teste de aptitudini cognitive şi teste de aptitudini psihomotorii). Ionescu și A. I. . Doron. 3. Mitrofan. Vasile. Psihoterapia în toxicodependențe 10. analiza itemului. Procesarea senzorial-perceptivă a informațiilor în conducerea auto (deficienţe de vedere. Mitrofan. Aspecte teoretice și practice. după tematica şi bibliografia ce vor fi anunţate. (2009). Introducere în psihoterapie. 4. București: Editura SPER (cap. Bibliografie: 1. TEMATICA 1. 3. elaborarea fişei postului (structura)). 2. scale cu descrieri comportamentale). 6.

Pânişoară I. 2. Dezvoltarea psihică: plurideterminare şi stadialitate 3. Aniţei. Metoda interviului în psihologia muncii. ştiinţifice depuse de către candidat în timpul studiilor de licenţă.. şi Chraif. Rezultatul final este media aritmetică a celor două note. Pitariu. după tematica şi bibliografia ce vor fi anunţate. cofeina.. PSIHOLOGIA EDUCATIEI PROBA 1: Examen de cunoştinţe – oral. (2010). Polirom. analiză şi prevenire). (2005). PROBA 2: Interviul academic la care candidaţii vor pregăti şi vor depune în prealabil un dosar (portofoliu) conţinând chestionarul cu răspunsuri şi dovezi (în copie xerox) asupra activităţii profesionale. Psihologia aplicată in domeniul educaţiei – perspective si direcţii de dezvoltare 2. Aniţei. Rezultatele în note de la 1 la 10. 9.. Supliment al revistei Psihologia Resurselor Uman.stadiul unei ample dezvoltări a personalităţii 5.D. 4. Factori cognitivi şi noncognitivi ai învăţării şcolare . Ghid de practică psihologică pentru studenţi. Bibliografie genul şi vârsta şi efectele 1. Chraif. Ed Universitară. tematică anume. 10. ed. Adolescenţa. M. substanțelor psihotrope asupra organismului (alcoolul. agresivitatea. Interviul se finalizează cu o notă între 1 şi 10. conduita preventivă. nicotina). H. Selectia personalului si evaluarea psihologica periodica. M. 8. 3. M. Pentru interviu nu este necesară o bibliografie. Editura Universitară. drogurile. (2010). (2004). General. Iaşi 7. Editura Universitară. Psihologia în transporturi. Pitariu. H. Operatorul uman în conducerea autovehiculului: oboseala. M. Poliron. Manual de tehnici si metode in psihologia muncii si organizationala. Radu Ioan. Polirom. II. M (2009). M. şi Chraif. Proiectarea fiselor de post. (2010). Aniţei.) (2007). Analiza muncii. supliment al revistei Psihologia resurselor umane. Constantin T. M. M. Evaluarea psihologică a personalului. (2010).O. Bogathy (coord. 6. M. (2009). şi Chraif. Chraif. Pânişoară G. Diferenţe individuale în dezvoltare şi învăţare 6. Chraif.D. Timpul de reacţie şi accidentele de circulaţie (cauze. Iaşi. Tematică 1. Comportamentul contraproductiv. tipic şi diferenţial în structurile personalităţii 4. Managementul resurselor umane. 5.9. Iaşi.

Psihologie Educaţională. Metode şi tehnici specifice utilizate în consilierea vocaţională 10. Constanţa : Ed. (2006). editia a II-a revăzuta şi adaugită. Creţu. Bucureşti : Ed. Golu. T. Psihologia dezvoltării. Bucureşti: Ed. Introducere în psihologia educaţiei. Metode şi tehnici de cercetare în psihologia educaţiei 8. Psihologia vârstelor. C. Iolanda (Coord. Mitrofan. Rezultatul final este media aritmetică a celor două note. Bucureşti: Ed.) (2003). T. Psihologie organizațională . Negovan. Universitară 7. după tematica şi bibliografia ce vor fi anunţate. 5. tematică anume. 8. V. Creţu. (2010). Bucureşti : Credis. stresul și accidentele de muncă II. Consiliere vocaţională. Golu. Interviul se finalizează cu o notă între 1 şi 10. (2001). Ex Ponto. Psihologia muncii   Selecţia personalului Oboseala. (2010). Birch. P. Rezultatele în note de la 1 la 10. Ioana ( 2002 ). ştiinţifice depuse de către candidat în timpul studiilor de licenţă. Cursa cu obstacole a dezvoltării umane. 3. Mincu. Tehnică. 2.. Ann (2000). (2009). Iasi: Polirom 4. Iaşi : Polirom. Metodologia cercetării psihologice – aplicaţii. Valori şi interese vocaţionale: aspecte teoretice şi modalităţi de evaluare Bibliografie orientativă 1. Pentru interviu nu este necesară o bibliografie. Bucureşti: Editura Credis 6. TEMATICA I. C.7. Adolescenţa şi contextul său de dezvoltare. Elemente de managementul carierei 9. Mincu. PROBA 2: Interviul academic la care candidaţii vor pregăti şi vor depune în prealabil un dosar (portofoliu) conţinând chestionarul cu răspunsuri şi dovezi (în copie xerox) asupra activităţii profesionale. Universitară PSIHOLOGIE APLICATĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII NAŢIONALE PROBA 1: Examen de cunoştinţe – oral.

Polirom (paginile: 67-84) 3. tematică anume. Rezultatul final este media aritmetică a celor două note. (Ed. D. 2. leadership si management III. (2007). Trei (paginile: 9-24) 4. ştiinţifice depuse de către candidat în timpul studiilor de licenţă. Proba scrisa : Prezentarea unui proiect de cercetare Tematica orientativa pentru PROIECTUL DE CERCETARE 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Recrutarea. Polirom (paginile: 179-194) 2. Grupul in organizatie. Comunicarea organizationala. (2004). Zlate. Comportament organizational divers. Iași (paginile: 76-118) 5. Tratat de psihologie organizational-manageriala (vol. Motivatia organizationala. David. Introducere în psihologia muncii.). Conducerea în organizații: stilul de conducere. (2008). evaluarea. Z. aplicat in organizatiile moderne. Holdevici. Pentru interviu nu este necesară o bibliografie. Comportamente manageriale in organizatie. selectia. Psihologie clinică și psihoterapie. Bogathy. I. Diagnoza organizationala. Popa. Interviul se finalizează cu o notă între 1 şi 10. Psihologie clinică   Psihodiagnostic si evaluare clinică Abordarea comportamentală în psihoterapie și consiliere psihologică Bibliografie 1. (2009). M. . Tratat de psihoterapie comportamentala.integrarea individului organizational. Manual de psihologia muncii si organizationala. 214-248) "Psihologie organizationala si resurse umane" PROBA 1: Susţinerea în faţa comisiei – oral – a unui proiect de cercetare în baza unei tematici şi bibliografii. Ed. (2006). paginile: 167-202. Polirom. Rezultatul se finalizează cu o notă între 1 şi 10 PROBA 2: Interviul academic la care candidaţii vor pregăti şi vor depune în prealabil un dosar (portofoliu) conţinând chestionarul cu răspunsuri şi dovezi (în copie xerox) asupra activităţii profesionale. M.

Zlate. vol II.D. (2007). Panisoara I. Polirom. Panisoara. Teorii. All Beck. (2000). G. Psihologie experimentala. Constantin. Chelcea. P. Cluj. Chirica..379-412. Introducere in psihologie. Vlasceanu. (2004). Pitariu. (Metode de cercetare stiintifica a grupurilor. (2007). Managementul resurselor umane. H. Sofia (1996). Poirom. . Comunicarea eficienta. Edit. T (2004). editia a II-a. M. (2004). Polirom. M. "Studiul organizarii". Polirom. Z. Psihologie organizationala. Organizatii si comportament organizational. Curseu. Polirom. Polirom. Modele de diagnoza si interventie. M. (2007). (2008). Bucuresti. (2003). Editia a II-a.107-149). M.O. Polirom. cercetari. I. p. (2004). Panisoara. (2000). Popa. capit X: Cercetarea psihologica. aplicatii. Psihosociologie. (2008). Editia a II-a.O. p. editia a II-a. Manual de psihologia muncii si organizationala. Evaluarea psihologica a personalului. Introducere in psihologia muncii. Polirom. Managementul resurselor umane. S. M.( 2005). Creativitate si inteligenta emotionala. Tratat de psihologie organizational-manageriala. M. Bogathy. Zlate. Grupurile in organizatii. Polirom Roco.Bibliografie orientativa Anitei.Polirom. Polirom. Casa de Editura si Consultanta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful