You are on page 1of 203

Dziękujemy za nabycie aparatu firmy Minolta. Dynax 7, doskonałe narzędzie dla fotografów, został precyzyjnie zaprojektowany z myślą o pomocy w uchwyceniu twojej fotograficznej wizji. Używając Dynaxa 7, stwierdzisz, iż jego możliwości i niezawodność, łącząc się z twoim doświadczeniem fotograficznym, podnoszą twoje umiejętności na wyższy poziom. Dynax 7 dysponuje nowo zaprojektowanym, 9-polowym systemem automatycznego nastawiania ostrości z centralnym układem podwójnych czujników krzyżowych, dającym wielką swobodę przy komponowaniu ujęcia oraz możliwością szybkiego przełączania pomiędzy automatycznym (AF) i ręcznym (MF) sposobem nastawiania ostrości, wykorzystując przycisk sterujący AF/MF, bez zmiany sposobu trzymania aparatu. Jest to pierwszy aparat na świecie wykorzystujący graficzny wyświetlacz nawigacyjny do prezentacji informacji o działaniu i funkcjach własnych aparatu, dostępnych w pięciu językach. W połączeniu z przejrzystym układem przełączników i pokręteł sterujących, wyświetlacz nawigacyjny zapewnia prostą i logiczną obsługę. Instrukcja ta powstała, aby pomóc w zrozumieniu działania twojego aparatu i poznaniu jego funkcji. Prosimy o zapoznanie się z nazwami poszczególnych części i ich umiejscowieniem w aparacie, a następnie o przeczytanie rozdziału „Podstawy obsługi”. Po opanowaniu podstawowych czynności, przejdź do rozdziału „Szczegóły obsługi” poszerzającego twoje umiejętności.

Aparat ten zaprojektowany został do współdziałania z obiektywami i akcesoriami wyprodukowanymi i rozprowadzanymi przez koncern Minolta. Używanie niedostosowanych akcesoriów z tym aparatem, może spowodować niezadowalające działanie lub uszkodzenie aparatu i akcesoriów.

2

BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z APARATU
Przeczytaj i zrozum wszystkie ostrzeżenia i uwagi zanim zaczniesz używać aparatu.

OSTRZEŻENIE
Niewłaściwe obchodzenie się z bateriami może doprowadzić do ich rozgrzania lub eksplozji. • Stosuj wyłącznie baterie wymienione w instrukcji obsługi. • Nie zakładaj baterii w odwróconej biegunowości (+/-). • Nie wrzucaj baterii do ognia i nie poddawaj ich działaniu wysokiej temperatury. • Nie próbuj ich ładować, zwierać lub demontować. • Nie mieszaj baterii różnych typów, marek i o różnym stopniu rozładowania. • Przestrzegaj miejscowych przepisów o usuwaniu zużytych baterii. Zaklej styki baterii litowych przed wyrzuceniem. Przechowuj baterie oraz inne rzeczy, które mogą być połknięte, z dala od małych dzieci. W przypadku połknięcia natychmiast wezwij na pomoc lekarza. Natychmiast wyjmij baterie i przestań używać aparatu, jeżeli: • po upadku lub uderzeniu nastąpiło pęknięcie korpusu. • zaczął wydzielać dziwny zapach, dym lub ciepło. Nie demontuj aparatu. Dotknięcie obwodów elektrycznych o wysokim napięciu może spowodować porażenie prądem. W przypadku konieczności naprawy przekaż swój aparat do autoryzowanego serwisu Minolty. Nie patrz bezpośrednio na słońce przez celownik.

UWAGA
Nie kieruj obiektywu aparatu w kierunku słońca. Jeżeli promienie słoneczne zogniskują się na łatwopalnym materiale może dojść do pożaru. Jeśli nie używasz aparatu załóż na obiektyw pokrywkę.

3

SPIS TREŚCI
Spis treści..........................................................................................4 Nazwy części ....................................................................................8 Szybka obsługa...............................................................................14 PODSTAWY OBSŁUGI Baterie .............................................................................................17 Zakładanie filmu ..............................................................................20 Trzymanie aparatu ..........................................................................23 Wykonywanie zdjęć w pełnej automatyce.......................................24 Nastawianie ostrości .......................................................................28 Używanie wbudowanej lampy błyskowej ........................................31 Zwijanie filmu ..................................................................................33 SZCZEGÓŁY OBSŁUGI Wyświetlacz nawigacyjny................................................................36 Wybór wskazań....................................................................37 Gdy górna część robi się czarna .........................................43 Jasność i kontrast wyświetlacza ..........................................44 Nastawianie ostrości Tryb nastawiania ostrości ....................................................46 Przycisk sterujący AF/MF ....................................................50 Pole ostrości ........................................................................53 Oświetlacz wspomagający...................................................59 Naświetlanie Tryb P ..................................................................................61 Tryb A ..................................................................................63 Tryb S ..................................................................................66 Tryb M..................................................................................69

4

....................................102 Korekcja błysku.......131 5 ............................100 Synchronizacja przed zamknięciem migawki ......................................................112 Gniazdo synchronizacyjne ..............................................125 Wykonywanie zdjęć „na czas” .....................103 Automatyczna seria zmiennych błysków .....86 Przesuw filmu Ciągły przesuw filmu ............................................................110 Bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową.......107 Pomiar błysku ...........................74 Korekcja naświetlenia ............................................77 Pamięć pomiaru (AEL).....................................................................................................................................118 Funkcje dodatkowe Naświetlanie daty i godziny ......................88 Samowyzwalacz .........................120 Układ Eye-start .....................................................................................................130 Włączanie/wyłączanie dźwięku...96 Lampa błyskowa Przełącznik trybów błysku..................................................................104 Zewnętrzna lampa błyskowa ..............................99 Redukcja czerwonych oczu ..................................................................108 Synchronizacja z krótkimi czasami otwarcia migawki.Pomiar światła Wybór pomiaru światła ..........................................................92 Wielokrotne naświetlanie .................................101 Synchronizacja z długim czasem otwarcia migawki ......128 Korekcja optyczna okularu...............................126 Podgląd głębi ostrości....................................................................................................................................90 Automatyczna seria zmiennych naświetleń ..................................................81 Ręczne nastawianie czułości filmu ...................................

........135 Wywoływanie ustawień z pamięci.......................................SPIS TREŚCI Pamięć Zapisywanie ustawień w pamięci .....137 Pamięć danych naświetlania Zapisywanie danych ......................................................................................141 Obszar danych filmu i numer własny.............................................................................146 Kasowanie danych.................................................143 Odczytywanie danych .....151 Funkcje własne 1 Priorytet ostrości / wyzwolenia migawki 2 Rozpoczęcie zwijania filmu 3 Końcówka filmu 4 Pamięć DX 5 Blokada wyzwolenia migawki (bez filmu) 6 Przycisk blokady ostrości (obiektyw) 7 Aktywacja czujnika wizjera 8 Licznik zdjęć 9 Przycisk sterujący AF/MF 10 Przycisk AEL 11 Kolejność automatycznej serii zmiennych naświetleń 12 Prędkość zwijania filmu 13 Czas wyświetlania parametrów naświetlenia 14 Podświetlanie pól ustawiania ostrości 15 Blokada pokręteł sterujących 16 Blokada wyzwolenia migawki (bez obiektywu) 17 Prędkość układu AF 6 ................

........................................................................................202 7 .............................................189 Rozwiązywanie problemów .........................................192 Troska o aparat......................................................................196 Dane techniczne ........................................18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Korekcja naświetlenia przy użyciu tylnego pokrętła sterującego Pokrętła sterujące-zamiana sterowania Pomiar światła błyskowego Oświetlacz wspomagający AF Działanie alternatywnego trybu AF-A Uruchamianie układu AF spustem migawki Działanie pokrętła trybu naświetlania w trybie pełnej automatyki Działanie pamięci nr 3 Uwzględnianie korekcji naświetlenia przy obliczaniu siły błysku Wskazania szczegółowe Wskazania operacyjne Wskazania powiększone Wskazania światłomierza Wskazania historii naświetleń Wskazania w pionie Intensywność naświetlania danych Numer ID korpusu naświetlany na filmie Język DODATEK Informacje o akcesoriach........................198 Indeks .

NAZWY CZĘŚCI Informacji o konkretnych częściach. szukaj na stronach podanych w nawiasach. Korpus Oświetlacz wspomagający (59)/ Lampa samowyzwalacza (90) Spust migawki Przednie pokrętło sterujące Wbudowana lampa Blokada pokrętła korekcji naświbłyskowa(31) etlenia (77) Pokrętło korekcji naświetlenia (77) Pokrętło korekcji błysku (103)) Gniazdo synchronizacyjne (118) Uchwyt do paska (16) Czujnik uchwytu (125) Przycisk podglądu głębi ostrości (128) Styki obiektywu* Zwalniacz zamka tylnej ścianki (20) Zwalniacz mocowania obiektywu (19) Gniazdo wężyka spustowego (127) Lustro* Przełącznik sposobu nastawiania ostrości (46) Bagnet mocowania obiektywu Zwalniacz pokrywy komory na baterie (17) Pokrywa komory na baterie Styki uchwytu do pionowego kadrowania* (189) Gniazdo statywowe * Nie dotykać 8 .

Pokrętło korekcji dioptrycznej (130) Muszla oczna (15) Sanki do akcesoriów (107) Przełącznik sposobu pomiaru światła (75) Przycisk pamięci pomiaru AEL (81) Zwalniacz blokady pokrętła trybu naświetlania (24) Pokrętło trybu naświetlania (60) Pokrętło trybu przesuwu filmu (87) Przycisk sterujący AF/MF (50) Górny ekran danych (10) Uchwyt do paska (16) Tylne pokrętło sterujące Przełącznik trybu pracy lampy błyskowej (99) Przycisk punktowego nastawiania ostrości AF (52) Wybierak pola ostrości (55) Przełącznik szerokiego/pojedynczego pola ostrości (54) Wizjer* (12) Czujnik wizjera* (125) Przełącznik zasilania (13) Przycisk wyboru wskazań wyświetlacza (37) Okno podglądu filmu (20) Podświetlacz wyświetlacza nawigacyjnego (44) Przycisk zwijania powrotnego (34) Przełącznik układu Eyestart (125) Klapka panelu sterującego (120) Wyświetlacz nawigacyjny (36) 9 .

NAZWY CZĘŚCI Panel sterujący Przycisk funkcji własnych (154) Przycisk pamięci danych (141) Przycisk zatwierdzenia (135) Przycisk czułości filmu (86) Przycisk regulacji Przycisk daty (120) Górny ekran danych Czas otwarcia migawki Licznik zdjęć / Liczba przysłony Znacznik kasety z filmem Wskaźnik przesuwu filmu 10 .

Wyświetlacz nawigacyjny Czas otwarcia migawki Wskaźnik pierwszeństwa wyzwolenia migawki (158) Wskaźnik trybu naświetlania (60) Wskaźniki trybu przesuwu filmu (87) Wskaźnik dźwięku (131) Liczba przysłony Wartość korekcji naświetlenia (77) Wskaźniki trybu lampy błyskowej (99) Wskaźnik trybu AF (46) Wskaźnik trybu pomiaru światła (74) Wskaźnik pola ostrości (46) Wskaźnik włączonej pamięci danych (141) Wskaźnik stanu baterii (18) Wartość korekcji błysku (103) Wskaźniki przesuwu filmu Licznik zdjęć Znak obecności kasety z filmem Wskaźnik naświetlania daty(120) Wskaźnik wyboru wyświetlania (147) Wskaźnik wybieraka pola ostrości (142) 11 .

NAZWY CZĘŚCI Wizjer Pole punktowego pomiaru światła (75) Pojedyncze pole ostrości (56) Pole punktowego ustawiania ostrości (55.56) Ramka szerokiego pola ostrości Wskaźnik korekcji błysku (103) Wskaźnik bezprzewodowego sterowania lampą błyskową (114) Wskaźnik ręcznego nastawiania ostrości (48) Wskaźnik ręcznego nastawiania ostrości (48) Wskaźnik trybu naświetlania Licznik pozostałych klatek filmu (26) Wskaźnik naładowania lampy błyskowej (31) Sygnalizacja ustawienia ostrości (28) Liczba przysłony Czas otwarcia migawki Analogowa skala światłomierza Wskaźnik trybu pomiaru światła (75) 12 Wskaźnik synchronizacji z krótkimi czasami otwarcia migawki (110) .

SZYBKA OBSŁUGA
1. Włóż baterie.
• Aparat wykorzystuje dwie baterie CR123A

2. Załóż obiektyw.
• Zgraj czerwone znaczniki, a następnie obróć obiektyw w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż zaczep zatrzaśnie się w gnieździe.

3. Włącz zasilanie aparatu.
• Przesuń przełącznik w pozycję ON.

4. Załóż film.
• Doprowadź końcówkę filmu do czerwonego znacznika, następnie zamknij tylną ściankę.

13

SZYBKA OBSŁUGA
5. Wybierz tryb całkowitej automatyki.
• Trzymając wciśnięty zwalniacz blokady pokrętła trybu naświetlania, ustaw pokrętło w pozycji .

6. Jeżeli używasz obiektywu zmiennoogniskowego, obracaj pierścieniem zmiany ogniskowej, aby skomponować kadr w żądany sposób.

7. Skieruj ramkę ustawiania ostrości na obiekt zdjęcia, następnie lekko naciśnij spust migawki.
• Ostrość zostanie automatycznie nastawiona.

8. Zrób zdjęcie.
• Delikatnie wciśnij do końca spust migawki.

14

Jeżeli aparat jest włączony, a data i godzina nie zostały ustawione, pojawia się ten komunikat. Na stronie 121 znajdziesz instrukcje o ustawianiu daty i godziny.

Wyświetlacz nawigacyjny może dostarczać informacji w jednym z pięciu języków (japońskim, angielskim, niemieckim, francuskim lub hiszpańskim). Jak wybrać żądany język, czytaj w opisie funkcji własnej 35 (str.187).

Załóż muszlę oczną dla wygodnej obserwacji.

15

PODSTAWY OBSŁUGI

Załóż pasek w sposób pokazany na rysunku.

Jeżeli posiadasz wężyk spustowy RC-1000S lub RC-1000L, możesz użyć uchwytu na wężyk znajdującego się na pasku. Załóż pasek w taki sposób, aby uchwyt znalazł się po stronie z gniazdem wężyka spustowego (str.191).

16

1. 3. Jak ustawić datę i godzinę. czytaj na stronie121.BATERIE Zakładanie baterii Twój aparat wykorzystuje dwie baterie litowe 3V typu CR123A do zasilania wszystkich funkcji aparatu. Włóż baterie zgodnie z oznaczeniami "+" i "-". 2. a następnie otwórz pokrywę. wskazania daty i godziny zostaną utracone. Jeżeli baterie zostaną wyjęte z aparatu na dłuższy czas. Gdy to nastąpi. a data i godzina nie zostaną naświetlone. Przesuń zwalniacz pokrywy komory na baterie w ukazany sposób. pojawi się ten komunikat. 17 PODSTAWY OBSŁUGI . Zamknij pokrywę komory na baterie.

Wymień baterie lub upewnij się. czy zostały prawidłowo założone. Czas ładowania lampy błyskowej ulega wydłużeniu. Wskaźnik słabej baterii Moc baterii jest bardzo niska. Wskaźnik niepełnej baterii Moc baterii jest niska. Miej świeże baterie w pogotowiu. moc baterii jest zbyt niska do uruchomienia aparatu. Baterie są wyczerpane Moc baterii jest niewystarczająca do funkcjonowania aparatu. 18 . Wskaźnik pełnej baterii Moc baterii jest wystarczająca do działania wszystkich funkcji aparatu. Wymień baterie. • Jeżeli nie ma żadnych wskazań.BATERIE Wskaźniki stanu baterii Wskaźnik stanu baterii pokazuje stan naładowania baterii po przestawieniu włącznika zasilania na pozycję ON. lecz wszystkie funkcje działają. Baterie muszą być wkrótce wymienione.

• Nie dotykaj wnętrza aparatu. • Podczas zakładania obiektywu nie naciskaj zwalniacza mocowania obiektywu. Zgraj czerwone znaczniki na obiektywie i na korpusie. aż zaczep zatrzaśnie się w gnieździe. 2. Zdejmowanie obiektywu 1. jeżeli obiektyw nie daje się gładko obrócić. Wyjmij obiektyw i załóż na niego pokrywki lub zamontuj inny obiektyw. Obiektyw nie sprzęgnie się prawidłowo. zwłaszcza styków obiektywu oraz lustra. 19 PODSTAWY OBSŁUGI .OBIEKTYW Zakładanie obiektywu 1. Włóż obiektyw w gniazdo zaczepu bagnetowego i obróć go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Zdejmij pokrywki z korpusu i tylną z obiektywu. 2. Naciskając zwalniacz mocowania obiektywu. Uwaga • Nie używaj siły. obróć do oporu obiektyw w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Jeżeli w aparacie już znajduje się film. 20 . Zakładaj filmu w cieniu. 1. 2. • O zakładaniu częściowo naświetlonego filmu czytaj na stronie 159. aby zmniejszyć możliwość jego zaświetlenia.ZAKŁADANIE FILMU Przed pierwszym założeniem filmu wyjmij i wyrzuć papierowy ochraniacz prowadnic filmu. Przesuń zwalniacz zamka tylnej ścianki i otwórz tylną ściankę. o wyjmowaniu częściowo naświetlonego filmu czytaj na stronie 34. Włóż kasetę z filmem do komory. Przed założeniem filmu sprawdź okno podglądu filmu.

4. na wyświetlaczu nawigacyjnym przez 5 sekund pokazywana jest czułość filmu ISO.3. wprowadź nadmiar filmu ponownie do kasety. na wyświetlaczu nawigacyjnym pojawia się ten komunikat. Precyzyjnie wykonane lamelki migawki są wyjątkowo wrażliwe na nacisk. • Jeżeli film został założony nieprawidłowo. Prowadząc wyciągniętą końcówkę filmu pomiędzy prowadnicami. Nigdy nie dotykaj ich palcami ani końcówką filmu. • Jeżeli końcówka filmu wykracza poza znacznik. Powtórz kroki 1-4. lamelki migawki 21 PODSTAWY OBSŁUGI . Na liczniku zdjęć pojawi się 1. Zamknij tylną ściankę i przesuń przełącznik zasilania w pozycję ON. • Po założeniu filmu. doprowadź jej brzeg do znacznika. • Aparat automatycznie przesuwa film do pierwszej klatki.

tylna ścianka zostanie zablokowana do momentu zakończenia zwijania powrotnego. 22 . • Nie stosuj w tym aparacie filmów uczulonych na podczerwień. • Po założeniu filmu z kodem DX. chroniąc film przed przypadkowym zaświetleniem. • Dla filmu bez kodu DX wprowadzana jest czułość poprzednio założonego filmu. • Nie używaj natychmiastowych filmów małoobrazkowych Polaroid. Czujnik perforacji licznika zdjęć zaświetli film. • Film bez kodu DX jest automatycznie zwijany do kasety po osiągnięciu końca rolki lub po wykonaniu 36 zdjęć. Mogą wystąpić kłopoty z przesuwem filmu.ZAKŁADANIE FILMU • Po założeniu filmu. O ręcznym ustawianiu czułości filmu czytaj na stronie 86. czułość filmu zostaje automatycznie ustawiona. O ręcznym ustawianiu czułości filmu czytaj na stronie 86.

• Używaj statywu podczas fotografowania teleobiektywem lub przy długim czasie otwarcia migawki. Aparat noś na pasku zawieszonym na szyi lub okręconym wokół nadgarstka. • Nie zasłaniaj oświetlacza wspomagającego. używaj uchwytu pionowego VC-7.TRZYMANIE APARATU Trzymanie aparatu Trzymaj mocno aparat prawą dłonią za uchwyt. aby uruchomić automatyczne nastawianie ostrości oraz światłomierz. Naciskanie spustu migawki Naciśnij lekko spust migawki. • Przy wykonywaniu zdjęć w pionie. Łokcie trzymaj blisko ciała i stawaj z jedną nogą wysuniętą trochę do przodu dla lepszej równowagi ciała. pozwalającego na łatwy dostęp do wszystkich funkcji aparatu. Wciśnij do końca spust migawki. 23 PODSTAWY OBSŁUGI . aby zabezpieczyć go przed upadkiem. aby zrobić zdjęcie. • Nie dotykaj przedniej części obiektywu podczas robienia zdjęcia. lewą dłonią podtrzymując obiektyw.

Gdy górna część jest czarna.WYKONYWANIE ZDJĘĆ W PEŁNEJ AUTOMATYCE 1. Trzymając wciśnięty zwalniacz blokady pokrętła trybu naświetlania. ustaw pokrętło w pozycji pełnej automatyki [P]. czytaj na stronie 31. 2. • Gdy lampa jest podniesiona. Przesuń przełącznik zasilania w pozycję ON. 24 . Tryb pełnej automatyki pokazywany jest na wyświetlaczu. Podnieś wbudowaną lampę błyskową. położenie pokręteł i dźwigni może nie odpowiadać rzeczywistym ustawieniom aparatu. jak pokazano. błyśnie automatycznie w razie potrzeby. 3. • O szczegółach używania wbudowanej lampy błyskowej.

4. • Ostrość zostanie automatycznie nastawiona. obracaj pierścieniem zmiany ogniskowej. Po pojawieniu się w wizjerze symbolu lub wciśnij do końca spust migawki. Jeżeli używasz obiektywu zmiennoogniskowego. • Jeżeli obiekt zdjęcia znajduje się poza ramką ostrości. 25 PODSTAWY OBSŁUGI . 5. 7. aby zrobić zdjęcie.29). 6. aby skomponować kadr w żądany sposób. • Pole ostrości wybrane przez aparat zostaje podświetlone na czerwono. Wciśnij lekko spust migawki. zastosuj blokadę ostrości (str. Skieruj ramkę ustawiania ostrości na obiekt zdjęcia. towarzyszy temu sygnał dźwiękowy.

• Sygnał dźwiękowy można wyłączyć (str. Funkcja Tryb naświetlania Tryb pomiaru światła Ustawienie w trybie pełnej automatyki Program (P) 14-segmentowy o wzorze plastra miodu Błysk automatyczny.WYKONYWANIE ZDJĘĆ W PEŁNEJ AUTOMATYCE • Liczba pozostałych klatek pokazywana jest w wizjerze dla ostatnich 19 klatek filmu. aby nie mogły być zmienione. Ustawienia aparatu w trybie pełnej automatyki Gdy pokrętło trybu naświetlania ustawione jest w pozycji [P]. 61 74 Tryb lampy błyskowej 99 46 54 87 Tryb nastawu ostrości Pole ostrości Tryb przesuwu filmu 26 . licznik zdjęć znika z górnego ekranu danych.131). z pierwszeństwem nastawienia ostrości Szerokie Zdjęcia pojedyncze Str. • Po włączeniu aparatu. licznik zdjęć pozostaje wyświetlany jedynie na górnym ekranie danych. Licznik ten nie pokazuje się w przypadku filmów bez kodu DX. funkcje podane w poniższej tabeli przywracane są do wartości najprzydatniejszych dla pełnej automatyki i blokowane. wyłącz aparat. • Nie możesz zrobić więcej zdjęć niż podano na kasetce filmu. gdy wbudowana lampa jest podniesiona. • Po zakończeniu fotografowania. (Błysk wstępny dla redukcji czerwonych oczu wyzwalany jest w zależności od wybranego trybu pracy lampy błyskowej) AF-A. • Po wyłączeniu aparatu.

Naświetlanie daty i godziny .Automatyka Eye-start .Redukcja czerwonych oczu . Blokadę można jednak znieść. 27 PODSTAWY OBSŁUGI . • Następujące ustawienia nie zostaną zmienione po ustawieniu pokrętła trybu naświetlania w pozycji [P] i mogą być dowolnie wybierane. funkcje podane w poniższej tabeli przywracane są do wartości najprzydatniejszych dla pełnej automatyki i blokowane. 21.0.0. nr 77 Korekcja błysku +/.Funkcja Korekcja naświetlenia Ustawienie w trybie pełnej automatyki +/.Ustawienia funkcji własnych.Czułość filmu . . . 20.178). czy nie . za wyjątkiem funkcji 1.Pamięć danych . aby nie mogły być zmienione. po wybraniu funkcji własnej 24 i wartości 2 (str.0EV Str.0EV 103 Programy elastyczne PA/PS Nieaktywne 62 Tryb pomiaru błysku ADI (Advanced Distance Integration) 4-segmentowy 108 • Gdy pokrętło trybu naświetlania ustawione jest w pozycji [P].Czy wbudowana lampa błyskowa błyśnie. 22 i 23.Ustawienie sygnału dźwiękowego .

• W powyższych przypadkach. gdy trwa nastawianie ostrości lub nie jest możliwe jej nastawienie. wybierz funkcję własną 1-2. • Gdy włączona jest automatyka eye-start. Spust migawki jest zablokowany.Spust migawki jest zablokowany. 28 . spust migawki jest zablokowany. Aby to zmienić tak. możliwe jest uruchomienie nastawiania ostrości po podniesieniu aparatu do oka. O funkcji eyestart możesz przeczytać więcej na stronie 125.Potwierdzenie ustawienia ostrości. po lekkim naciśnięciu spustu migawki. aby można było wyzwolić migawkę.Trwa ustawianie ostrości. nawet gdy ostrość nie została potwierdzona. Ciągłe nastawianie ostrości . Ciągłe nastawianie ostrości . pojawiają się następujące wskaźniki sygnalizujące status ustawienia ostrości: Potwierdzenie ustawienia ostrości. (Miga) Niemożność ustawienia ostrości .NASTAWIANIE OSTROŚCI Sygnalizacja nastawienia ostrości Na wyświetlaczu danych w wizjerze. Obiekt jest zbyt blisko lub wystąpiła jedna ze szczególnych sytuacji nastawiania ostrości opisanych na stronie 30.

• Opisana metoda blokady ostrości. • Jeżeli wybrano 14-segmentowy pomiar światła. • Ustawienie ostrości potwierdzone jest pojawieniem się w wizjerze wskaźnika . Nakieruj ramkę ustawiania ostrości na obiekt i lekko naciśnij spust migawki. 2. gdy obiekt znajduje się poza ramką ostrości lub gdy nie można uzyskać sygnału potwierdzającego automatyczne nastawienie ostrości. blokada ostrości nie zostanie wyłączona.74). dopóki w wizjerze nie pojawi się wskaźnik . • Dopóki palec nie zostanie zdjęty ze spustu migawki. O poruszających się obiektach. zdejmij palec ze spustu migawki. stosowana jest dla obiektów stacjonarnych. Wciśnij do końca spust migawki. aby zrobić zdjęcie. 29 PODSTAWY OBSŁUGI .BLOKADA OSTROŚCI Blokadę ostrości stosuje się. zmień kompozycję kadru. Nie zdejmując palca z lekko wciśniętego spustu migawki. 1. czytaj na stronie 47. lekkie naciśnięcie spustu migawki blokuje jednocześnie parametry naświetlenia (str. Aby ustawić ponownie ostrość. 3. • Blokada ostrości nie jest możliwa.

Jeżeli ramkę ustawiania ostrości wypełnia całkowicie obiekt złożony z ułożonych naprzemiennie jasnych i ciemnych linii. Jeżeli w obrębie ramki ustawiania ostrości znajdują się dwa obiekty położone w różnych odległościach od aparatu.48). zastosuj blokadę ostrości (str. Jeżeli wskaźnik ustawienia ostrości miga.29) lub nastaw ostrość ręcznie (str. Jeżeli obiekt znajduje się blisko bardzo jasnego obiektu lub tła. 30 .NASTAWIANIE OSTROŚCI Szczególne przypadki nastawiania ostrości W opisanych poniżej sytuacjach aparat może mieć kłopoty z nastawieniem ostrości. Objaśnienie wskaźników ustawienia ostrości znajdziesz na stronie 28. Jeżeli obiekt znajdujący się w obrębie ramki ostrości jest bardzo jasny lub o niskim kontraście.

a pokrętło trybu naświetlania w pozycję [P]. Podnieś wbudowaną lampę błyskową. aby zrobić zdjęcie. • Gdy pokrętło trybu naświetlania ustawione jest w pozycji [P]. 31 PODSTAWY OBSŁUGI . • Aby wyłączyć błysk. Lampa błyskowa jest naładowana. wbudowana lampa błyska tylko w razie potrzeby. (Miga) Poprzednie naświetlenie z błyskiem było prawidłowe. Sygnalizacja pracy lampy błyskowej O stanie lampy błyskowej informują następujące wskaźniki pokazujące się na wyświetlaczu w wizjerze po lekkim naciśnięciu spustu migawki. opuść lampę. przesuń przełącznik trybu pracy lampy błyskowej w pozycję redukcji czerwonych oczu. Naciśnij spust migawki. Przesuń przełącznik zasilania aparatu w pozycję ON. 2. 3. 1.UŻYWANIE WBUDOWANEJ LAMPY BŁYSKOWEJ Wbudowana lampa błyskowa kryje swym zasięgiem kąt widzenia obiektywu o ogniskowej 24 mm. • Dla zredukowania efektu czerwonych oczu.

• Upewnij się.8 f/3. Przysłona f/2.0 ~ 6.5G AF Zoom 28-70mm f/2. gdy obiektyw lub osłona przeciwsłoneczna obiektywu zasłaniają częściowo strumień światła wychodzący z wbudowanej lampy błyskowej.0 ~ 4.4m 1.1m 1.0 ~ 2.0 ~ 3.5 • Wbudowana lampa błyskowa nie może być stosowana z następującymi obiektywami: AF 300mm f/2.3m 1.0 ~ 3.5 AF Zoom 28-135mm f/4-4. czy jesteś przynajmniej 1 m od obiektu podczas używania wbudowanej lampy błyskowej.8m 1.0m 1.5 f/4 f/5.6 ISO 100 1.5-4. •Winietowanie może wystąpić podczas fotografowania poniższymi obiektywami przy krótszych ogniskowych: AF Zoom 17-35mm f/3.0 ~ 6. czy obiekt znajduje się w zasięgu lampy błyskowej podanym w tabeli poniżej.0 ~ 4.0 ~ 6. • Zdejmij osłonę przeciwsłoneczną przed używaniem wbudowanej lampy błyskowej.8 (APO tele) AF 600mm f/4 (APO tele) AF 300mm f/4 (APO tele) 32 .6m 1.0m 1. Winietowanie objawia się półkolistym cieniem na dole lub z boku zdjęcia.UŻYWANIE WBUDOWANEJ LAMPY BŁYSKOWEJ Zasięg lampy błyskowej Zasięg wbudowanej lampy błyskowej zależy od czułości filmu i zastosowanej przysłony.3m Winietowanie Winietowanie występuje.2m 1.0 ~ 8.0m ISO 400 1. Upewnij się.1m ISO 200 1.0 ~ 4.0 ~ 4.0 ~ 3.8G AF Zoom 28-85mm f/3.8m 1.

• Nie otwieraj tylnej ścianki. Po całkowitym zwinięciu filmu. • Jeżeli podczas zwijania powrotnego filmu. 33 PODSTAWY OBSŁUGI .ZWIJANIE FILMU Automatyczne zwijanie filmu Film jest automatycznie zwijany po naświetleniu ostatniej klatki. zostanie naciśnięty przycisk ręcznego zwijania. Nigdy nie stosuj siły. dopóki na wyświetlaczu nawigacyjnym nie pojawi się ten komunikat. prędkość zwijania ulegnie zmianie. Zaczekaj na całkowite zwinięcie filmu. otwórz tylną ściankę i wyjmij film. 1. 2.

Custom 2 . Wciśnij delikatnie przycisk ręcznego zwijania powrotnego. Stosowanie do tego celu ostrego przedmiotu. Uwagi o funkcjach własnych Custom 2. 3 i 12 związane są ze zwijaniem powrotnym filmu.Automatyczne (1) lub ręczne (2) włączenie zwijania filmu. Custom 12 .Wciąganie końcówki filmu do kasety (1) lub pozostawianie jej na zewnątrz (2).ZWIJANIE FILMU Ręczne zwijanie filmu Aby zwinąć film przed ukończeniem rolki uruchom ręczne zwijanie filmu. Custom 3 .Szybkie (1) lub wolne/ ciche (2) zwijanie filmu. 34 . może spowodować uszkodzenie.

................ poszerzając swoją wiedzę.....87 Lampa błyskowa .................................................... SZCZEGÓŁY OBSŁUGI Wyświetlacz nawigacyjny ............... możesz przejść do obsługi szczegółowej.........98 Cechy dodatkowe ....................................SZCZEGÓŁY OBSŁUGI Po opanowaniu podstaw obsługi aparatu........................................................73 Przesuw filmu ..............140 Funkcje własne ................153 35 SZCZEGÓŁY OBSŁUGI ..119 Pamięć ustawień ........45 Naświetlanie ............132 Pamięć danych naświetlania.................60 Pomiar światła ...........................................................36 Nastawianie ostrości .........

• Wyświetlacz w niskich temperaturach działa wolniej. wskazania z wyświetlacza znikną. 36 . • W rozdziale tym omówiono jedynie podstawowe informacje. lecz powraca do zwykłego stanu po powrocie do normalnej temperatury. Dla ponownego pojawienia się wskazań. Dokładniejszych informacji szukaj w odpowiednich sekcjach tego podręcznika.WYŚWIETLACZ NAWIGACYJNY Twój aparat wykorzystuje wyświetlacz nawigacyjny (ciekłokrystaliczny ekran graficzny umieszczony na tylnej ściance) do prezentacji użytecznych informacji fotograficznych. naciśnij lekko spust migawki lub wyłącz i włącz ponownie aparat. z włączonym zasilaniem. • Jeżeli aparat nie jest używany przez ponad godzinę.

ukazywane są wskazania szczegółowe. Naciskanie przycisku wyboru wskazań powoduje zmianę wskazań w następującej kolejności: Wskazania szczegółowe Przycisk wyboru wskazań Wskazania powiększone Wskazania skali światłomierza Wskazania historii naświetleń • W dalszej części tego podręcznika pokazywane są poziome wskazania szczegółowe. NAWIGACYJNY .WYBÓR WSKAZAŃ Przy pierwszym włączeniu aparatu. 37 WYŚW.

WYBÓR WSKAZAŃ Wskazania szczegółowe Wskazania szczegółowe Przestawienie poziom/pion Przycisk wyboru Wskazania powiększone Przycisk wyboru Wskazania powiększone Przycisk wyboru Przycisk wyboru Przycisk wyboru Przycisk wyboru Wskazania historii naświetleń Wskazania skali światłomierza Przycisk wyboru Wskazania historii naświetleń Przycisk wyboru Przestawienie poziom/pion Wskazania skali światłomierza 38 .

które różnią się od standardowych. • Po wybraniu funkcji własnej 27-2 (str. informacje pokazywane są w postaci łatwiejszych w obserwacji.Wskazania szczegółowe Wskazania szczegółowe pokazują wszystkie ustawienia. wybierz funkcję własną 29-2 (str. Czas migawki Tryb naświetlania Wskaźnik sygnalizacji dźwiękowej Wskaźnik stanu baterii Przysłona Korekcja naświetlenia Licznik zdjęć • Aby skasować te wskazania. mogą być pokazywane tylko te ustawienia. 39 WYŚW. NAWIGACYJNY . większych znaków. Wskazania powiększone W trybie wskazań powiększonych.182).184).

• Aby skasować te wskazania.WYBÓR WSKAZAŃ Wskazania skali światłomierza Wskazania skali światłomierza ukazują wybrane przez Ciebie wartości korekcji i automatycznej serii zmiennych naświetleń. wybierz funkcję własną 30-2 (str.185). 40 .3.103) Wartość zmierzoną ręcznie (str.77) Korekcję błysku (str. Aktualna informacja o ustawionych parametrach Wskazania skali światłomierza ukazują następujące informacje: Korekcję naświetlenia (str. jak i w wizjerze.92) Serię zmiennych błysków (str. po wciśnięciu przycisku AEL (str.71) Serię zmiennych naświetleń (str. Górna część wskazań pokazywana jest zarówno na wyświetlaczu nawigacyjnym. jeżeli wartość przekracza +/.0 EV.104) Różnicę EV pomiędzy zablokowaną wartością a aktualną wartością naświetlenia.83) • lub pojawiają się. Dolna część ukazuje korekcję i serię zmiennych naświetleń światła błyskowego.

wybierz funkcję własną 31-2 (str. jeżeli nastąpi wyzwolenie migawki. . • Aby skasować te wskazania.: w trybie wielokrotnego naświetlenia klatki : w trybie STF Czas migawki Przysłona Korekcja naświetlenia Parametry naświetlenia ostatniej klatki Parametry naświetlenia poprzednich pięciu klatek • Wyświetlany jest aktualny stan licznika zdjęć. NAWIGACYJNY . 41 WYŚW.185). pod nimi znajdują się parametry naświetlenia poprzednich pięciu klatek.Wskazania historii naświetleń Na górze wyświetlacza pojawiają się parametry ostatnio naświetlonej klatki. nie będzie żadnych wskazań. • W tym trybie wyświetlania. ulega to zmianie. • W trybie wielokrotnego naświetlenia klatki.. • Historia naświetleń jest kasowana przy wymianie baterii. są kasowane. • Po pięciu klatkach. parametry naświetlenia ostatniej w kolejności klatki. wskaźnik naświetlania . wskaźnik włączonej pamięci danych oraz wskaźnik sygnalizacji dźwiękowej nie pojawiają się. gdy wybrany jest tryb wielokrotnego naświetlenia klatki lub STF: . pokazywane są parametry poszczególnych naświetleń. • Gdy w aparacie nie ma filmu. Górna lewa część pokazuje zwykle licznik zdjęć.

• Aby skasować te wskazania. automatycznie zmienia orientację wskazań na wyświetlaczu nawigacyjnym. niezależnie od położenia aparatu. Przykład poniżej ukazuje wskazania powiększone. Nowe ustawienia pojawiają się na 5 sekund. Gdy wybrano wskazania szczegółowe. Po wybraniu ciągłego przesuwu filmu. Wskazania operacyjne Wskazania operacyjne pojawiają się. Wszystkie inne pozostają w orientacji poziomej. 42 .WYBÓR WSKAZAŃ Wskazania pionowe Zmiana położenia aparatu z poziomego na pionowe lub odwrotnie. wybierz funkcję własną 28-2 (str. aby wskazania były przez cały czas w orientacji poziomej. następnie wraca do wskazań powiększonych po upływie pięciu sekund. wybierz funkcję własną 32-2 (str. wyświetlacz zmienia się na wskazania operacyjne pokazujące wprowadzoną zmianę. • W trakcie pięciosekundowego okresu wyświetlania. wskazania operacyjne nie pojawią się.186). • Pionowo mogą być ukazane jedynie wskazania szczegółowe oraz powiększone. • Jeżeli chcesz.184). gdy używasz pokrętła lub funkcji nie pokazywanych aktualnie na wyświetlaczu. lekkie naciśnięcie spustu migawki przywróci wyświetlacz do poprzednich wskazań.

A. Przykład 1: Pokrętło trybu naświetlania ustawione jest na P. górna część wyświetlacza robi się czarna i pozycje pokręteł i dźwigni mogą nie odpowiadać rzeczywistym ustawieniom aparatu. górna część wyświetlacza pozostaje normalna. Górna część wyświetlacza robi się czarna. Aparat stosuje ustawienia pełnej automatyki lub ustawienia przechowywane w pamięci . pamięci numer 1. S lub M. trybie pełnej automatyki. Po wybraniu pozycji [P]. Górna część wyświetlacza robi się czarna. Przykład 3: Pokrętło trybu naświetlania ustawione jest na 1. 1. NAWIGACYJNY . Gdy pokrętło znajduje się w pozycji pełnej automatyki [P] lub jednej z trzech pamięci. 2 lub 3. Przykład 2: Pokrętło trybu naświetlania ustawione jest na [P].są one pokazywane prawidłowo na wyświetlaczu nawigacyjnym.WYŚWIETLACZ (GDY GÓRNA CZĘŚĆ ROBI SIĘ CZARNA) Gdy pokrętło trybu naświetlania ustawione jest w pozycji P. górna część wyświetlacza robi się czarna. 43 WYŚW.

44 . • Pojawia się wskazanie ustawienia kontrastu. podświetlanie zostanie wyłączone. 2. aby wybrać wskazanie ustawienia kontrastu. • Jeżeli przycisk podświetlania zostanie ponownie naciśnięty przed upływem pięciu sekund. 1. • Obracanie pokrętłem w kierunku + zwiększa kontrast wyświetlacza. • Wskazanie ustawienia kontrastu zniknie po lekkim naciśnięciu spustu migawki. Naciśnij podświetlacz wyświetlacza nawigacyjnego. • Podświetlanie wyłącza się po pięciu sekundach od ostatniej operacji aparatu.JASNOŚĆ I KONTRAST WYŚWIETLACZA Podświetlanie wyświetlacza W razie potrzeby. wyświetlacz nawigacyjny może być podświetlony. aby zmienić kontrast wyświetlacza. Obracaj przednim lub tylnym pokrętłem sterującym. Kontrast wyświetlacza Kontrast wyświetlacza może być regulowany. Naciskaj przycisk wyboru wskazań wyświetlacza przez 3 sekundy.

wykorzystując przycisk sterujący AF/MF.NASTAWIANIE OSTROŚCI Twój aparat dysponuje nowo zaprojektowanym systemem pełnego sterowania nastawianiem ostrości. Położenie płaszczyzny filmu ukazane jest strzałką. wykorzystującym 9-polowy układ automatycznego nastawiania ostrości z centralnym układem podwójnych czujników krzyżowych. dającym wielką swobodę przy komponowaniu ujęcia oraz możliwością szybkiego przełączania pomiędzy automatycznym (AF) i ręcznym (MF) sposobem nastawiania ostrości. OSTROŚCI . bez zmiany sposobu trzymania aparatu. 45 NASTAW.

176). gdy obiekt zatrzyma się. które nagle się zatrzymują. gdy przełącznik trybu nastawiania ostrości jest w pozycji A (str. Gdy ustawiony jest dowolny tryb naświetlenia. wybierane jest ciągłe nastawianie ostrości. działające skutecznie niemal w każdej sytuacji. jest najbardziej przydatne przy fotografowaniu ruchomych obiektów. • Na wyświetlaczu pojawia się . Gdy obiekt nie porusza się. 2. możesz wybrać jeden z poniższych trybów. a następnie zablokuje ostrość. Alternatywne nastawianie ostrości (A) Ciągłe nastawianie ostrości (C) Pojedyncze nastawianie ostrości (S) Ręczne nastawianie ostrości (MF) Alternatywne nastawianie ostrości (A) Alternatywne nastawianie ostrości. • Alternatywne nastawianie ostrości jest wybierane.TRYBY NASTAWIANIA OSTROŚCI Twój aparat posiada 3 tryby automatycznego nastawiania ostrości (AF) oraz tryb ręcznego nastawiania ostrości (MF). • Wybierając funkcje własne. 1. Przestaw przełącznik trybu nastawiania ostrości w pozycję A. Wciśnij lekko spust migawki. 46 . Gdy obiekt porusza się. wybierane jest pojedyncze nastawianie ostrości. gdy pokrętło trybu naświetlania ustawione jest w pozycji [P]. możesz wybrać bezpośrednie ręczne nastawianie ostrości (DMF). aby uruchomić automatyczne nastawianie ostrości. poza [P]. • Aparat będzie kontynuował nastawianie ostrości podczas ruchu obiektu.

• Na wyświetlaczu pojawia się .Ciągłe nastawianie ostrości (C) Używaj ciągłego sposobu nastawiania ostrości podczas fotografowania wydarzeń sportowych lub gdy wiesz. OSTROŚCI 1. dopóki spust migawki pozostaje lekko wciśnięty. • Aparat nastawia ostrość. że obiekt będzie stale w ruchu. Pojedyncze nastawianie ostrości (S) Używaj pojedynczego sposobu nastawiania ostrości podczas fotografowania nieruchomych obiektów lub gdy chcesz zablokować ostrość na obiektach znajdujących się poza ramką ostrości. Przestaw przełącznik trybu nastawiania ostrości w pozycję C. 2. 47 NASTAW. Wciśnij lekko spust migawki. . aby uruchomić automatyczne nastawianie ostrości. • W trybie tym nie ma sygnalizacji dźwiękowej oraz podświetlania aktywnego pola ostrości w wizjerze.

Ręczne nastawianie ostrości (MF) Jeżeli aparat nie może automatycznie nastawić ostrości a blokada ostrości jest niemożliwa. Wciśnij lekko spust migawki. • Na wyświetlaczu i w wizjerze pojawia się .TRYBY NASTAWIANIA OSTROŚCI 1. nastaw ostrość ręcznie. pozostaje ona zablokowana. się • Po potwierdzeniu ustawienia ostrości. Przestaw przełącznik trybu nastawiania ostrości w pozycję S. w którym obraz obiektu znajdującego się wewnątrz ramki będzie ostry. dopóki nie zdejmiesz palca ze spustu migawki. 2. 48 . wskazując moment. aby uruchomić automatyczne nastawianie ostrości. System automatycznego nastawiania ostrości pozostaje aktywny. • Na wyświetlaczu pojawia . 1. Przestaw przełącznik trybu nastawiania ostrości w pozycję M.

49 NASTAW.51). .2. dopóki obraz obiektu nie stanie się ostry. przeczytaj na stronie 52. • Nawet. OSTROŚCI •Gdy obraz obiektu znajdującego się wewnątrz ramki stanie się ostry. • Co robić gdy pierścień nastawiania ostrości nie obraca się gładko (na przykład podczas korzystania z telekonwertera). możliwe jest wykorzystanie automatycznego nastawiania ostrości przez naciśnięcie przycisku sterującego AF/MF (str. Obracaj pierścień nastawiania ostrości dopóty. Obiektywy AF Power Zoom i serii xi Pociągnij do siebie i obracaj pierścieniem zmiany ogniskowej dopóki obraz obiektu nie stanie się ostry. na wyświetlaczu w wizjerze pojawia się symbol . gdy wybrano ręczne nastawianie ostrości.

pozostanie ona zablokowana podczas naciskania przycisku sterującego AF/MF. 50 .167). • Przycisk sterujący AF/MF nie może być stosowany z obiektywami serii xi oraz AF Power Zoom. tryb AF zmieniany jest na tryb MF po wciśnięciu przycisku sterującego AF/MF. Przełączanie z AF na MF W trybach automatycznego nastawiania ostrości (przełącznik trybów nastawiania ostrości ustawiony w pozycji C. • Obróć pierścieniem ostrości podczas naciskania przycisku sterującego AF/MF. • Gdy wybrano funkcję własną 9-2. bezpośrednio pod kciukiem fotografa. bez konieczności zmiany położenia dłoni. AF-C lub AF-S) nie zmieni się. • Podczas naciskania przycisku sterującego AF/MF. Wskaźnik trybu AF na wyświetlaczu nawigacyjnym (AF-A. tryby AF oraz MF są automatycznie przełączane za każdym naciśnięciem przycisku sterującego AF/MF. zamiast ciągłego wciskania przycisku sterującego AF/MF (str.PRZYCISK STERUJĄCY AF/MF Przycisk sterujący AF/MF umieszczony jest z tyłu. umożliwiając łatwe przełączanie trybów nastawiania ostrości. A lub S). w wizjerze pojawi się . • Jeżeli nie zmienisz ostrości.

a ponowne nastawienie ostrości możliwe jest za pomocą pierścienia ostrości. • Gdy naciskasz przycisk sterujący AF/MF. aparat wraca do trybu MF. OSTROŚCI . symbol znika z wizjera. uruchamiane jest automatyczne nastawianie ostrości. tryb MF przełączany jest na AFS.167). 51 NASTAW. a następnie ostrość jest blokowana. zamiast ciągłego wciskania przycisku sterującego AF/MF (str. ale pozostaje na wyświetlaczu nawigacyjnym.Przełączanie z MF na AF W trybie MF (przełącznik trybów nastawiania ostrości ustawiony w pozycji MF). tryby AF oraz MF są automatycznie przełączane za każdym naciśnięciem przycisku sterującego AF/MF. • Gdy zwalniasz przycisk sterujący AF/MF. gdy naciskany jest przycisk sterujący AF/MF. • Gdy wybrano funkcję własną 9-2.

pojawi się • Zamiast zwykłego • Gdy na wyświetlaczu nawigacyjnym pojawia się przycisk sterujący AF/MF jest nieaktywny. A lub S. • W tym trybie ręcznego nastawiania ostrości. Wciśnij jednocześnie przycisk punktowego nastawiania ostrości AF i zwalniacz mocowania obiektywu. Jednak. 2.Płynne nastawianie ostrości System pełnego sterowania nastawianiem ostrości ma wiele zalet w stosunku do systemu konwencjonalnego. będą teraz takie same jak w aparacie konwencjonalnym. 52 . 1. 3. W razie potrzeby. Najpierw zdejmij palec ze zwalniacza mocowania obiektywu. pewne zalety. 14-segmentowy pomiar światła o wzorze plastra miodu (str. • Aby wrócić do zwykłego działania aparatu. użytkownicy mogą wybrać czasowo konwencjonalne nastawianie ostrości. następnie z przycisku punktowego nastawiania ostrości AF. ustaw przełącznik trybów nastawiania ostrości na C. • Po wybraniu tej opcji.74) zmieniany jest na uśredniający pomiar skoncentrowany. Ustaw przełącznik trybów nastawiania ostrości w pozycję MF. gdy używany jest on z takimi układami jak telekonwerter. ręczne nastawianie ostrości może przebiegać z większym oporem niż normalnie. ewentualnie ustaw pokrętło trybów naświetlania na pełną automatykę P • Nie można stosować obiektywów serii xi oraz AF Power Zoom. takie jak udoskonalony pomiar światła i dokładniejszy pomiar błysku.

aparat automatycznie decyduje. szerokie pole ostrości. Na szerokim polu znajduje się dziewięć czujników. OSTROŚCI . Tryb pojedynczego pola ostrości również wykorzystuje 9 czujników punktowych. znacznie ułatwia i przyspiesza nastawianie ostrości na obiekty znajdujące się w ruchu. odpowiedni czujnik zostanie pokazany w wizjerze. pokrywające centralny obszar kadru.POLE OSTROŚCI Standardowe. ukazanych w postaci pojedynczych pól ostrości w wizjerze. Gdy wybierzesz dowolne pole pojedyncze.170). Szerokie pole ostrości Pojedyncze pole ostrości • Gdy wybrano ciągłe nastawianie ostrości (C) lub alternatywne (A) znajduje się w trybie ciągłego nastawiania ostrości. zapewniając większą elastyczność przy fotografowaniu obiektów stacjonarnych. 53 NASTAW. • Czas podświetlania pola ostrości można zmienić przy pomocy funkcji własnej 14 (str. który czujnik zostanie użyty. w wizjerze odpowiednie pole ostrości nie będzie podświetlone. Gdy naciskasz lekko spust migawki. a w wizjerze odpowiednie pole zostanie podświetlone diodami LED.

1. punktowego pola ostrości. 54 . • Na wyświetlaczu nawigacyjnym pojawia się szerokie pole ostrości. Szerokie pole ostrości Aparat sam decyduje. Wciśnięcie przycisku AF powoduje wybranie centralnego. Nastaw przełącznik szerokiego/pojedynczego pola ostrości w położenie „szerokie”.POLE OSTROŚCI Możesz wybrać szerokie lub pojedyncze pole ostrości. którego czujnika użyć.

ostrość pozostaje zablokowana i można wykonać następne zdjęcia. • Gdy pokrętło trybu naświetlania znajduje się w pozycji [P]. tak długo jak przycisk AF lub wybierak pola ostrości pozostają wciśnięte. • Pole ostrości wybrane do nastawienia ostrości zostaje podświetlone w wizjerze. OSTROŚCI . 55 NASTAW. • Jeżeli wybrano 14-segmentowy pomiar światła o wzorze plastra miodu.2. • Po zrobieniu zdjęcia. Trzymając wciśnięty wybierak pola ostrości albo przycisk AF. ustawione zostaje szerokie pole ostrości. wraz z zablokowaniem ostrości zostają zablokowane parametry naświetlenia. punktowego pola ostrości. • Po naciśnięciu przycisku AF lub wybieraka pola ostrości. ostrość zostaje zablokowana. naciśnięcie przycisku AF lub wybieraka pola ostrości nie uruchamia automatycznego nastawiania ostrości. Naciśnij wybierak pola ostrości dla nastawienia ostrości przy użyciu szerokiego pola ostrości. Naciśnij przycisk AF dla nastawienia ostrości przy użyciu centralnego. • Gdy wybrano [P]. 3. wciśnij spust migawki i zrób zdjęcie.

Nastaw przełącznik szerokiego/pojedynczego pola ostrości w położenie „pojedyncze”. • Na wyświetlaczu nawigacyjnym pojawia się pojedyncze pole ostrości. 56 . 1. Naciśnij wybierak pola ostrości dla wybrania żądanego pola ostrości.POLE OSTROŚCI Pojedyncze pole ostrości Można wybrać jedno z dziewięciu pojedynczych pól ostrości. Naciśnij przycisk AF dla nastawienia ostrości przy użyciu centralnego. 2. punktowego pola ostrości.

3. 57 NASTAW. • Po zrobieniu zdjęcia.6. • To samo pojedyncze pole ostrości może być wykorzystane do skorygowania ostrości (str. można użyć jedynie centralnego. tak długo jak przycisk AF lub wybierak pola ostrości pozostają wciśnięte. punktowego pola ostrości.• Wybrane pole ostrości zostaje podświetlone w wizjerze. • Jeżeli zdejmiesz palec z przycisku AF lub wybieraka pola ostrości. wraz z zablokowaniem ostrości zostają zablokowane parametry naświetlenia. ostrość pozostaje zablokowana i można wykonać następne zdjęcia. • Po naciśnięciu przycisku AF lub wybieraka pola ostrości. 58). ale pozostaje wybrane pole ostrości. Trzymając wciśnięty wybierak pola ostrości albo przycisk AF. • Jeżeli wybrano 14-segmentowy pomiar światła o wzorze plastra miodu. zablokowanie ostrości zostaje wyłączone. ostrość zostaje zablokowana. • Jeżeli założony jest obiektyw AF 500 mm f/8 RF lub AF Power Zoom 35-80 mm f/4-5. OSTROŚCI . wciśnij spust migawki i zrób zdjęcie.

Jak zablokować szerokie pole ostrości 1. pole ostrości zostaje zablokowane. 2. Nastaw przełącznik szerokiego/pojedynczego pola ostrości w położenie „szerokie”. Nastaw przełącznik szerokiego/pojedynczego pola ostrości w położenie „pojedyncze” i wybierz pole. 58 . • Po zrobieniu zdjęcia. naciskanie przycisku AF lub wybieraka pola ostrości nie uruchamia automatycznego nastawiania ostrości. • Gdy przełącznik szerokiego/pojedynczego pola ostrości jest zablokowany.POLE OSTROŚCI Jak zablokować pojedyncze/punktowe pole ostrości 1. Przestaw przełącznik szerokiego/pojedynczego pola ostrości w położenie „LOCK”. 2. które chcesz zablokować. Przestaw przełącznik szerokiego/pojedynczego pola ostrości w położenie „LOCK”.

176). .OŚWIETLACZ WSPOMAGAJĄCY W sytuacjach. Oświetlacz wspomagający działa jedynie dla centralnego pola ostrości. Zasięg działania oświetlacza wynosi od 0. umożliwiający działanie czujnikom nastawiania ostrości. OSTROŚCI • • • • Nie zasłaniaj oświetlacza wspomagającego. zamiast oświetlacza wspomagającego aparatu. Oświetlacz wspomagający można wyłączyć funkcją własną 21-2 (str. Oświetlacz wspomagający nie działa w trybie ciągłego nastawiania ostrości.7 m do 7 m. • • • • 59 NASTAW. Po założeniu dodatkowej lampy błyskowej. wykorzystywany jest oświetlacz lampy. Oświetlacz wspomagający może nie działać z obiektywami o ogniskowej 300 mm lub dłuższej. Oświetlacz wspomagający nie działa z obiektywem AF 3x-1x Macro Zoom. oświetlacz wspomagający rzutuje na niego ciemnoczerwony wzór liniowy. gdy fotografowany obiekt jest zbyt ciemny lub zbyt mało kontrastowy.

czytaj na stronach 24-27. • O trybie pełnej automatyki [P]. A. 60 . S oraz M Pamięci 1. 2 i 3 Ten rozdział podręcznika dotyczy trybów P.NAŚWIETLANIE Pokrętło trybów naświetlania Twojego aparatu posiada 8 pozycji: [P] całkowita automatyka Tryby P. A. czytaj na stronie 132. O pamięci. S i M.

1. Trzymając wciśnięty zwalniacz blokady pokrętła trybu naświetlania. 2. jego ruch i powiększenie. jeżeli chcesz całkowicie skupić się na temacie zdjęcia i jego kompozycji. Gdy spust migawki jest lekko wciśnięty. ale można zmieniać wszystkie pozostałe ustawienia. jak również ogniskową obiektywu. górnym oraz w wizjerze. ustaw pokrętło trybu naświetlenia na P.TRYB P Wybierz tryb P (program automatyczny). aparat wybiera czas migawki i przysłonę. nastaw ostrość i zrób zdjęcie. 61 NAŚWIETLANIE . dobierając czas otwarcia migawki i wielkość przysłony do warunków oświetleniowych. Skomponuj zdjęcie. mierzone jest światło a czas otwarcia migawki i liczba przysłony ukazywane są na wyświetlaczach nawigacyjnym. Porównanie trybu pełnej automatyki [P] oraz programu P: W trybie [P] (tryb pełnej automatyki). Automatyczny program sterowania naświetleniem analizuje zarówno wielkość obiektu. wszystkie ustawienia aparatu dokonywane są automatycznie. W trybie P (tryb programowy).

• W trybie PA/PS nie można użyć lampy błyskowej. • Przysłona i czas migawki zmieniają się w odstępach 1/2 lub 1/3 EV. Tryb PA/PS Po uruchomieniu automatycznego pomiaru światła. • Czas migawki zostaje dobrany automatycznie. gdy aktywny jest tryb PA/PS. gdy wbudowana lampa błyskowa jest podniesiona lub założona lampa błyskowa jest włączona.32). Zostanie on również wyłączony 5 sekund po wygaśnięciu wyświetlacza lub po podniesieniu wbudowanej lampy błyskowej. możesz zmieniać czas migawki oraz przysłonę wybrane przez aparat. nie wyzwolą błysku.. naciśnij zwalniacz blokady pokrętła trybu naświetlania. Obróć przednim pokrętłem sterującym. Gdy przysłona/czas migawki wyświetlane są w trybie P. • Aby wyłączyć tryb PA/PS. w zależności od pozycji pokrętła korekcji naświetlenia. aby zmienić czas migawki. Program twórczy pozostaje aktywny do momentu wygaśnięcia wyświetlacza. 62 . wbudowana i założona. błysk następuje za każdym wyzwoleniem migawki. Automatyczny pomiar światła błyskowego przez obiektyw zapewni prawidłowe naświetlenie..TRYB P Tryb P lampy błyskowej Gdy wbudowana lampa błyskowa jest podniesiona lub założona lampa błyskowa jest włączona. • Upewnij się. • Przysłona zostaje dobrana automatycznie. czy obiekt zdjęcia znajduje się w zasięgu lampy (str. Obróć tylnym pokrętłem sterującym. -Nie można wybrać trybu PA/PS. aby zmienić przysłonę. -Lampy błyskowe.

. Wybierz tryb A. ustaw pokrętło trybu naświetlenia na A. jeżeli chcesz wpływać na głębię ostrości obrazu. 2. • Liczba przysłony zmienia się w odstępach 1/2 lub 1/3 EV. że przysłona może być zmieniana. Trzymając wciśnięty zwalniacz blokady pokrętła trybu naświetlania. w zależności od pozycji pokrętła korekcji naświetlenia. pojawia się . aby wybrać przysłonę. Obróć dowolnym pokrętłem sterującym.TRYB A W trybie A (automatyczny dobór czasu otwarcia migawki). • Na wyświetlaczu nawigacyjnym pojawia się A. obok liczby przysłony. wskazując. 1. 63 NAŚWIETLANIE • Na wyświetlaczu w wizjerze. Patrz na stronę 77. wybierasz przysłonę. do której aparat automatycznie dobiera czas otwarcia migawki wymagany do prawidłowego naświetlenia.

Tryb A lampy błyskowej 1. zmieniając przysłonę. oznacza to. zmieniając przysłonę.TRYB A Jeżeli po lekkim naciśnięciu spustu migawki. Obracaj pokrętłem sterującym. Podnieś wbudowaną lub włącz założoną lampę błyskową. Postępuj zgodnie z krokami na poprzedniej stronie. Automatyczny pomiar światła błyskowego przez obiektyw zapewni prawidłowe naświetlenie. • Dla zwiększenia zasięgu błysku zalecane jest stosowanie większego otworu przysłony. • Jeżeli wbudowana lampa błyskowa jest podniesiona lub założona lampa błyskowa jest włączona. • Czas otwarcia migawki automatycznie ustawiany jest na 1/200 s lub dłuższy. 64 . oznacza to. w wizjerze pojawia się symbol . 2. wartość 200 miga lub też wyświetlana jest w negatywie. że wymagany czas otwarcia migawki jest zbyt krótki do synchronizacji z lampą błyskową. aż do ustania migania/wyświetlania w negatywie. • Jeżeli po lekkim naciśnięciu spustu migawki. że wymagany czas otwarcia migawki znajduje się poza zakresem aparatu. błysk następuje za każdym wyzwoleniem migawki. Obracaj pokrętłem sterującym. • Gdy lampa błyskowa jest naładowana. aż do ustania migania/wyświetlania w negatywie. wartość 8000 lub 30’’ miga lub też wyświetlana jest w negatywie.

• Obiektywy o krótszej ogniskowej zapewniają większą głębię ostrości. gdy obiekt znajduje się blisko obiektywu. podczas gdy obiektywy o dłuższej ogniskowej (teleobiektywy) . jak również ilość światła padającą na film. przedstawiający się ostro na zdjęciu. Duże otwory przysłony (małe liczby przysłony) ograniczają głębię ostrości do wąskiego zakresu. • Głębia ostrości jest mniejsza.Sterowanie przysłoną Duży otwór przysłony (mała liczba przysłony) Mały otwór przysłony (duża liczba przysłony) Wielkość otworu przysłony (otwarcie obiektywu) determinuje głębię ostrości na obrazie końcowym. gdy chcesz uzyskać jak największą głębię ostrości (na przykład w fotografii krajobrazowej). na który nastawiono ostrość. Wybierz mały otwór przysłony. Małe otwory przysłony (duże liczby przysłony) zapewniają większą głębię ostrości.mniejszą. Wybierz duży otwór przysłony. 65 NAŚWIETLANIE . wydobywając w ten sposób główny obiekt zdjęcia na pierwszy plan (na przykład w portrecie). Głębia ostrości to obszar znajdujący się przed i za punktem. gdy chcesz rozmyć obraz tła.

że wymagana przysłona znajduje się poza zakresem aparatu.TRYB S W trybie S (automatyczny dobór przysłony). • Czas otwarcia migawki zmienia się w odstępach 1/2 lub 1/3 EV. aby wybrać czas migawki. • Na wyświetlaczu nawigacyjnym pojawia się S. ustaw pokrętło trybu naświetlenia na S. Obracaj pokrętłem sterującym. Wybierz tryb S. obok czasu migawki. wymaganą do prawidłowego naświetlenia. Trzymając wciśnięty zwalniacz blokady pokrętła trybu naświetlania. wybierasz czas otwarcia migawki. oznacza to. w zależności od pozycji pokrętła korekcji naświetlenia. liczba przysłony miga lub też wyświetlana jest w negatywie. zmieniając czas migawki. Patrz na stronę 77. 66 . pojawia się wskazując. że czas otwarcia migawki może być zmieniany. 1. Obróć dowolnym pokrętłem sterującym. • Jeżeli po lekkim naciśnięciu spustu migawki. aż do ustania migania/wyświetlania w negatywie. • Na wyświetlaczu w wizjerze. jeżeli chcesz wpływać na rozmycie spowodowane przez ruch obiektu. 2. do którego aparat automatycznie dobiera przysłonę.

2. 3600HS(D) lub 5400HS. Postępuj zgodnie z krokami na poprzedniej stronie. błysk następuje za każdym wyzwoleniem migawki. • Jeżeli wbudowana lampa błyskowa jest podniesiona lub założona lampa błyskowa jest włączona.• Czas B (naświetlanie na czas) może być stosowany wyłącznie w trybie M. Automatyczny pomiar światła błyskowego przez obiektyw zapewni prawidłowe naświetlenie. Przy korzystaniu z lamp błyskowych 5600HS(D).110). Podnieś wbudowaną lub włącz założoną lampę błyskową. dzięki trybowi HSS (str. Tryb S lampy błyskowej 1. • Gdy lampa błyskowa jest naładowana. w wizjerze pojawia się symbol . 67 NAŚWIETLANIE . można stosować czasy migawki krótsze niż 1/200 s. • Można wybrać czas otwarcia migawki 1/200 s lub dłuższy.

Użyj krótkiego czasu otwarcia migawki dla zamrożenia ruchu obiektu. determinuje również sposób.TRYB S Sterowanie czasem migawki Krótki czas otwarcia migawki Długi czas otwarcia migawki Ponieważ czas otwarcia migawki kontroluje trwanie naświetlenia. 68 . Użyj długiego czasu otwarcia migawki dla rozmycia ruchu obiektu. poza zamrażaniem ruchu. pomagają uniknąć rozmycia obrazu spowodowanego poruszeniem aparatu w trakcie naświetlania. w jaki ruchome obiekty zostaną odwzorowane ma końcowym obrazie. Krótkie czasy migawki.

Trzymając wciśnięty zwalniacz blokady pokrętła trybu naświetlania. 69 NAŚWIETLANIE . Skala światłomierza aparatu pokazuje odchylenie ustawionych parametrów naświetlania od naświetlenia zmierzonego przez system pomiaru światła aparatu. aby wybrać przysłonę. Obróć tylnym pokrętłem sterującym. 3. Obróć przednim pokrętłem sterującym.TRYB M Tryb M daje ci pełną kontrolę nad naświetleniem. ustaw pokrętło trybu naświetlenia na M. aby wybrać czas otwarcia migawki. 1. 2.

błysk następuje za każdym wyzwoleniem migawki. • Gdy lampa błyskowa jest naładowana. że oba parametry mogą być zmieniane. 70 . • Liczba przysłony i czas migawki zmieniają się w odstępach 1/2 lub 1/3 EV. • Jeżeli wbudowana lampa błyskowa jest podniesiona lub założona lampa błyskowa jest włączona. pojawia się wskazując. dzięki trybowi HSS (str. 2. Przy korzystaniu z lamp błyskowych 5600HS(D). można stosować czasy migawki krótsze niż 1/200 s.TRYB M • Na wyświetlaczu w wizjerze. w zależności od pozycji pokrętła korekcji naświetlenia. Tryb M lampy błyskowej 1. w wizjerze pojawia się symbol . • Można wybrać czas otwarcia migawki 1/200 s lub dłuższy. obok liczby przysłony i czasu otwarcia migawki. Postępuj zgodnie z krokami na poprzedniej stronie.110). Automatyczny pomiar światła błyskowego przez obiektyw zapewni prawidłowe naświetlenie. 3600HS(D) lub 5400HS. Podnieś wbudowaną lub włącz założoną lampę błyskową.

na wyświetlaczu nawigacyjnym pojawia się skala światłomierza. w zależności od aktualnej pozycji pokrętła korekcji naświetlenia (str. 71 NAŚWIETLANIE . • Gdy naciśniesz przycisk wyboru wskazań wyświetlacza (DISP).3 EV powyżej zalecanego naświetlenia (prześwietlenie). Twoje ustawienia są o 1. Twoje ustawienia są zgodne z zalecanym naświetleniem. Wskaźnik skali w trybie M pokazywany jest w górnej części środka wyświetlacza jako .Pomiar światła w trybie ręcznym Skala światłomierza pokazuje różnicę EV pomiędzy twoimi ustawieniami a „właściwym” naświetleniem zmierzonym przez aparat.5 EV poniżej zalecanego naświetlenia (niedoświetlenie). Pozycja 0 (punkt zerowy) odpowiada naświetleniu zalecanemu przez aktualnie wybrany system pomiaru światła (str.82-83). Twoje ustawienia są o 1 EV powyżej zalecanego naświetlenia (prześwietlenie). • Jeżeli ustawienia będą przekraczać zalecane naświetlenie o ponad 3 EV. Twoje ustawienia są o 1.77). • Skala światłomierza oznaczona jest co 1/2 lub 1/3 EV. na skali światłomierza będzie migać lub .

• Podczas naciskania przycisku AEL. 2. pojawia się . na wyświetlaczach nawigacyjnym oraz w wizjerze. jeżeli zostanie wybrana największa liczba przysłony o przyroście 1/2 EV. 72 . • Gdy wybierzesz przyrost wartości 1/3 EV. zablokowana wartość naświetlenia może się zmienić.TRYB M Elastyczny tryb ręczny Elastyczny tryb ręczny pozwala zmienić kombinację czas otwarcia migawki/ przysłona bez zmiany wartości świetlnej EV. 1. • Działanie przycisku AEL może być zmienione przez funkcję własną 10 (str.168). Wciśnij przycisk pamięci pomiaru AEL i obracaj przednim pokrętłem sterującym aż do ukazania się na wyświetlaczu żądanej kombinacji przysłony i czasu otwarcia migawki. Wybierz żądane czas otwarcia migawki i przysłonę.

POMIAR ŚWIATŁA 73 POMIAR ŚWIATŁA .

do analizy oświetlenia wykorzystuje informację z systemu automatycznego nastawiania ostrości dla określenia położenia głównego obiektu zdjęcia. w celu wykrycia stopnia udziału punktowego lub tylnego oświetlenia w fotografowanej scenie. Obiekt położony centralnie Obiekt położony po prawej stronie 74 . natychmiast podświetlane jest aktywne pole ustawiania ostrości. 14-segmentowy pomiar o wzorze plastra miodu Czternastosegmentowy pomiar o wzorze plastra miodu. Wybierz sposób najbardziej odpowiedni dla Twojego obiektu. Po lekkim naciśnięciu spustu migawki.WYBÓR SPOSOBU POMIARU Twój aparat dokonuje pomiaru światła fotografowanej sceny dla określenia właściwego naświetlenia. Czternastosegmentowy pomiar o wzorze plastra miodu jest w tym aparacie standardowym sposobem pomiaru światła i najbardziej przydatnym w większości sytuacji zdjęciowych. Masz do dyspozycji trzy sposoby pomiaru światła. Rozkład pomiaru światła zmierzonego w poszczególnych segmentach jest analizowany.

Obróć przełącznik sposobu pomiaru światła w pozycję . • W wizjerze i na wyświetlaczu nawigacyjnym pojawia się . Punktowy pomiar światła POMIAR ŚWIATŁA Do punktowego pomiaru światła wykorzystywany jest tylko centralny segment pomiarowy. Obróć przełącznik sposobu pomiaru światła w pozycję . 75 . • W wizjerze i na wyświetlaczu nawigacyjnym pojawia się . Centralny segment pomiarowy wskazywany jest w wizjerze przez pole punktowego pomiaru światła.

Obróć przełącznik sposobu pomiaru światła w pozycję . Podczas fotografowania obiektów silnie oświetlonych. należy wziąć pod uwagę.PUNKTOWY POMIAR ŚWIATłA Skoncentrowany pomiar światła Skoncentrowany pomiar światła opiera się na średniej pomiarów światła z poszczególnych segmentów plastra miodu. iż obszary nie będące tematem zdjęcia również mogą zostać uwzględnione w kalkulacji oświetlenia. z uwypukleniem pomiarów ze środka obrazu. • W wizjerze i na wyświetlaczu nawigacyjnym pojawia się . oświetlonych od tyłu lub położonych poza centrum kadru. 76 .

A i S wartość korekcji naświetlenia zmieniać za pomocą tylnego pokrętła sterującego. gdy znajduje się w pozycji 0. obróć pokrętło korekcji naświetlenia na żądaną wartość korekcji.173).0. Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy fotografowaniu na materiałach odwracalnych. •Wybrana wartość korekcji pokazywana jest na wyświetlaczu nawigacyjnym. wybierz funkcję własną 18 (str. • Aby w trybach P. charakteryzujących się małą tolerancją na błędy naświetlenia. pozwalającą na ręczne wprowadzenie poprawki do pomiaru światła w zakresie od +/-3 EV w odstępie 1/2 EV lub w zakresie +/-2 EV w odstępie 1/3 EV.KOREKCJA NAŚWIETLENIA Niedoświetlenie Naświetlenie właściwe Prześwietlenie Trzymając wciśniętą blokadę pokrętła korekcji naświetlenia. • Pokrętło jest zablokowane tylko wtedy. . 77 POMIAR ŚWIATŁA Korekcja naświetlenia jest techniką przydatną zwłaszcza przy punktowym i skoncentrowanym pomiarze światła.

ale aparat ustawi je właściwie. czasu migawki i pomiaru światła. • Gdy wybierzesz odstępy 1/3 EV. z przejściem na stronę białą pokrętła. minimalne i maksymalne wartości liczby przysłony mogą być pokazywane niedokładnie. zastosuj analogiczny sposób postępowania. 78 .KOREKCJA NAŚWIETLENIA Zmiana korekcji na odstępy 1/3 EV Odstęp 1/3 EV Odstęp 1/2 EV Poniższy przykład ukazuje zmianę odstępu z 1/2 EV na 1/3 EV. będą się zmieniać w odstępach 1/3 EV. obróć pokrętło korekcji naświetlenia na żądaną pozycję po stronie odstępów 1/3 EV (strona pomarańczowa). Trzymając wciśniętą blokadę pokrętła korekcji naświetlenia. • Jeżeli chcesz zmienić odstępy 1/3 EV na 1/2 EV. wartości przysłony. • Gdy wybrane są odstępy 1/3 EV.

Wartość korekcji -1. Wskaźnik korekcji naświetlenia pokazywany jest w górnej części z symbolem . . na wyświetlaczu nawigacyjnym pojawia się analogowa skala światłomierza.5 EV (odstępy 1/2 EV) Wartość korekcji +1.3 EV (odstępy 1/3 EV) 79 POMIAR ŚWIATŁA • Gdy naciśniesz przycisk wyboru wskazań wyświetlacza.Wskazania światłomierza Analogowy wskaźnik światłomierza pokazuje wybraną wartość korekcji naświetlenia.

zmieniany jest tylko czas migawki. • Dodatkowe informacje o korekcji błysku znajdziesz na stronie 103. Dla korekcji naświetlenia. dla punktów 1 i 2: Tryb P . wybierz funkcję własną 26-2 (str. przysłony oraz mocy błysku. Tryb S . 3. 1. • Dokładniej. gdy lampa błyskowa nie błyska. wykorzystywane są zmiany czasu otwarcia migawki.KOREKCJA NAŚWIETLENIA Porównanie korekcji naświetlenia i korekcji błysku. 80 . Dla korekcji naświetlenia.181).zmieniane są czasy migawki i przysłona. • Jeżeli chcesz stałą moc błysku dla korekcji naświetlenia z wykorzystaniem błysku. gdy lampa błyskowa błyska. 2. wykorzystywane są zmiany zarówno czasu otwarcia migawki. Dla korekcji błysku wykorzystywane są tylko zmiany mocy błysku. Tryb A . jak i przysłony.zmieniana jest tylko przysłona.

nie zdejmując palca z przycisku AEL. bez blokowania ostrości. 3. Wybierz żądany sposób pomiaru światła (str.PAMIĘĆ POMIARU (AEL) Naciśnij przycisku pamięci pomiaru (AEL) dla zablokowania parametrów naświetlenia dla wybranego sposobu pomiaru światła. Naciśnij i przytrzymaj przycisk AEL. Trzymając wciśnięty przycisk AEL.74-76) i nastaw ostrość. • Na wyświetlaczu nawigacyjnym oraz w wizjerze pojawia się napis . zmień kompozycję kadru. • W wizjerze pojawia się również skala światłomierza (str. 81 POMIAR ŚWIATŁA . Zrób zdjęcie. 4. 2. Poziom naświetlenia pozostaje zablokowany aż do zwolnienia przycisku AEL. naciskając do końca spust migawki. 1.83).

• Wciśnięcie przycisku AEL przestawia lampę błyskową na synchronizację z długim czasem otwarcia migawki (str. Dzięki temu. możesz porównywać różnicę pomiędzy zablokowanym (aktualnym) poziomem naświetlenia a poziomem oświetlenia w każdej części obrazu. bez naświetlania filmu. ta część zdjęcia będzie bardzo jasna i pozbawiona szczegółów. w zależności od typu filmu).PAMIĘĆ POMIARU (AEL) • Jeżeli po zrobieniu zdjęcia nadal trzymasz wciśnięty przycisk AEL. trzymając wciśnięty przycisk AEL. Skala światłomierza po wciśnięciu przycisku AEL Analogowa skala światłomierza pokazuje różnicę EV pomiędzy zablokowanym poziomem naświetlenia a poziomem oświetlenia obiektu znajdującego się aktualnie w obszarze punktowego pomiaru światła.3 EV. Przykład: Zmień kompozycję zdjęcia z 1 na 2.7 EV. Powtórne wciśnięcie wyłącza blokadę. jednokrotne naciśnięcie przycisku AEL powoduje zablokowanie pomiaru światła. Gdy różnica jest większa niż -2. poziom naświetlenia pozostaje zablokowany. Używając funkcji pamięci pomiaru. Gdy różnica ta jest większa niż +2. 1 2 82 .102). część zdjęcia będzie ciemna i szczegóły zanikną (podane wartości mogą się zmienić. możesz mierzyć jasność w różnych punktach obrazu i przewidzieć wynik zdjęcia. • Gdy wybrana jest funkcja własna 10-2.

trzymaj wciśnięty przycisk AEL 2 . Naciśnij przycisk AEL 1 . Pomiar punktowy Naciśnij przycisk AEL 1 . Poziom naświetlenia w polu punktowego pomiaru światła Zablokowany poziom naświetlenia (0 EV)* 83 POMIAR ŚWIATŁA . Podczas zmiany kompozycji zdjęcia.14-segmentowy pomiar o wzorze plastra miodu oraz pomiar skoncentrowany. Podczas rekompozycji zdjęcia. trzymaj wciśnięty przycisk 2 . Aktualny poziom naświetlenia w polu punktowego pomiaru światła Zablokowany poziom naświetlenia (0 EV)* *Zablokowany poziom naświetlenia zawsze będzie wynosić 0 EV. dopóki nie zostanie wprowadzona korekcja naświetlenia.

w zależności od aktualnego ustawienia na pokrętle korekcji naświetlenia (str. Trzymając wciśnięty przycisk pamięci pomiaru AEL.0 EV. skala pokazuje różnicę pomiędzy zablokowanym poziomem naświetlenia a poziomem oświetlenia obiektu znajdującego się aktualnie w obszarze punktowego pomiaru światła.77). (Nie są podawane żadne wartości) Czarny : -1 EV lub mniej. • Jeżeli obiekt jest prześwietlony lub niedoświetlony o więcej niż 3. Każdy segment przybierze odpowiedni stopień szarości i pokaże wartość różnicy. na wyświetlaczu nawigacyjnym pojawi się skala światłomierza.PAMIĘĆ POMIARU (AEL) • Znaczniki na skali EV pojawiają się w odstępie 1/2 lub 1/3 EV. • Gdy naciśniesz przycisk wyboru wskazań wyświetlacza. Szary : pomiędzy -1 EV a +1 EV. wciśnij przycisk wyboru wskazań wyświetlacza DISP. na skali światłomierza będą migać symbole lub . 84 . • Pojawiające się stopnie szarości: Biały : +1 EV lub więcej. Wskazania rozkładu jasności Wyświetlacz pokazuje różnice pomiędzy zablokowaną wartością “0” a jasnością w poszczególnych trzynastu segmentach plastra miodu. Gdy naciskasz przycisk AEL.

• Funkcja ta jest przydatna do monitorowania.0) serii naświetleń. • Znaczniki na skali EV pojawiają się w odstępie 1/2 lub 1/3 EV. wyświetlane wartości mogą być nieco niższe.77-78). • Czas migawki. Gdy lampa błyskowa błyśnie. przysłona oraz korekcja naświetlenia pojawiają się w górnej części wyświetlacza. • Gdy wybrana jest funkcja zmiennej serii naświetleń. na rozkładzie jasności zostanie pokazana normalna pozycja (+/. • Aby wyłączyć rozkład jasności nie zdejmując palca z przycisku AEL.Czas migawki 3 EV powyżej zablokowanej wartości 2 EV poniżej Przysłona Korekcja naświetlenia Różnica pomiędzy -1 EV a +1 EV • Jeżeli różnica jest większa niż 3 EV. naciśnij ponownie przycisk wyboru wskazań wyświetlacza DISP. pozwalając również obserwować zmiany rozkładu jasności przy kręceniu pokrętłem korekcji naświetlenia. zamiast wartości pojawiają się znaki + lub -. 85 POMIAR ŚWIATŁA . • Wskazania rozkładu jasności pokazują wartości bez użycia lampy błyskowej. • Jeżeli zdejmiesz palec z przycisku AEL.. rozkład jasności oraz zablokowana wartość zostaną skasowane. które obszary zdjęcia będą niedoświetlone lub prześwietlone. w zależności od aktualnego ustawienia na pokrętle korekcji naświetlenia (str.

• W przypadku filmu bez kodu DX. Przy zmianie czułości filmu posiadającego kod DX. Naciśnij lekko spust migawki. • Czułość może być zmieniana ręcznie od ISO 6 do ISO 6400 w odstępach co 1/3 EV. • Przed zmianą czułości należy założyć film do aparatu. aby wprowadzić nową czułość filmu. Obracaj dowolnym pokrętłem sterującym do ustawienia żądanej czułości filmu w jednostkach ISO. 1. nowa wartość zostaje zapamiętana i będzie automatycznie wprowadzana przy zakładaniu filmów o tej samej czułości nominalnej. nastaw czułość ręcznie. 2. aparat nastawia czułość ostatnio stosowanego filmu. Otwórz klapkę panelu sterującego i wciśnij przycisk ISO. 3. Funkcja własna 4-2: Włączona pamięć DX (str.164). 86 .RĘCZNE NASTAWIANIE CZUŁOŚCI FILMU Aby pominąć automatyczne ustawienie zakodowanej czułości filmu lub ustawić czułość filmu bez kodu DX. • Zostanie pokazana aktual- na czułość ISO filmu.

PRZESUW FILMU Przy użyciu pokrętła trybu przesuwu filmu można wybrać zdjęcia pojedyncze. gdzie po wykonaniu zdjęcia następuje przesuw filmu o jedną klatkę (dźwignia trybu przesuwu w pozycji ). Można wybrać następujące tryby: ( Pojedynczy przesuw filmu) ( Ciągły przesuw filmu) Seria zmiennych naświetleń S (pojedynczy przesuw filmu) C (ciągły przesuw filmu) Samowyzwalacz Wielokrotne naświetlenie klatki • Tryb przesuwu filmu nie może być zmieniany przy wciśniętym zwalniaczu blokady pokrętła trybu naświetlania. ciągły przesuw filmu. serię zmiennych naświetleń lub wielokrotne naświetlenie klatki. Standardowym trybem jest pojedynczy przesuw filmu. 87 PRZESUW FILMU .

.zdjęcia seryjne wolne.Pojedynczy przesuw filmu . 88 ..7 klatki na sekundę przy śledzeniu ostrości) lub 2 klatek na sekundę w trybie wolnego przesuwu filmu.zdjęcia seryjne szybkie lub LO .Ciągły przesuw filmu Po wybraniu ciągłego sposobu przesuwu filmu. 2. 3. gdzie po naświetleniu filmu następuje przesuw filmu o jedną klatkę. Przełącz na ciągły przesuw filmu. • Wyświetlacz przełączy się na wskazania ustawień. Wybierz pojedynczy przesuw filmu. jeśli chcesz fotografować dynamiczną akcję z prędkością do 4 klatek na sekundę (3. Ustaw dźwignię trybu przesuwu filmu na żądaną pozycję..CIĄGŁY PRZESUW FILMU Aparat Dynax 7 dysponuje zarówno pojedynczym jak i ciągłym przesuwem filmu. 1. Otwórz klapkę panelu sterującego i naciśnij przycisk regulacji ADJ. Obracając dowolnym pokrętłem sterującym wybierz HI .

• Nie można wyzwolić migawki dopóki nie nastąpi nastawienie ostrości.• Naciśnij lekko spust migawki. Dalsze wykonywanie serii zdjęć może spowodować zatrzymanie działania aparatu. • Nie można zmieniać ogniskowej w obiektywach AF Zoom xi oraz AF Power Zoom. aby zrobić serię zdjęć. Na wyświetlaczu pojawia się HI przy szybkim przesuwie filmu lub LO przy wolnym przesuwie filmu. • Gdy moc baterii jest słaba lub temperatura powietrza jest niska. aby zatwierdzić wybór. • Aby wyłączyć ciągły przesuw filmu. Wciśnij spust migawki. • Gdy jest wybrany tryb AF-S (pojedyncze nastawianie ostrości). 4. • Jeżeli wbudowana lampa błyskowa jest podniesiona lub założona lampa błyskowa jest włączona. przestaw dźwignię przesuwu na pozycję . jeżeli wybrano ciągły przesuw filmu. maksymalna prędkość przesuwu filmu może czasowo się zmniejszyć. Wybrana szybkość pozostaje do czasu jej zmienienia. ostrość zostanie zablokowana do zakończenia serii zdjęć. nie można wyzwolić migawki dopóki lampa nie jest naładowana. 89 PRZESUW FILMU .

3.SAMOWYZWALACZ Dla opóźnienia wyzwolenia migawki o 2 lub 10 sekund. następuje podniesienie lustra na dwie sekundy przed otwarciem migawki. użyj samowyzwalacza.127). Obracaj dowolnym pokrętłem sterującym do ukazania się na wyświetlaczu nawigacyjnym żądanego opóźnienia. • Na wyświetlaczu pojawia się ustawienie samowyzwalacza. 1. mogącego zafałszować wyniki pomiaru. zmniejszające możliwość poruszenia zdjęcia wywołanego drganiami aparatu. Dodatkowo. • Zastosuj zasłonę okularu wizjera (str. 2. Otwórz klapkę panelu sterującego i naciśnij przycisk regulacji ADJ. po wybraniu 2-sekundowego opóźnienia. Zamocuj aparat na statywie i ustaw dźwignię trybu przesuwu filmu na pozycję . 90 . 1. aby nie wpuścić światła.

10s oznacza 10sekundowe opóźnienie. • Po wybraniu 2-sekundowego opóźnienia. aby zatwierdzić wybór. 5. 4. Wyzwolenie migawki następuje dwie sekundy później. • 2 sekundy . aby nastawić ostrość. • 10 sekund . Skieruj ramkę ustawiania ostrości na obiekt zdjęcia.131). a bezpośrednio przed wyzwoleniem migawki . • Działania 2-sekundowego samowyzwalacza nie można przerwać. 91 PRZESUW FILMU .Lustro podnosi się po naciśnięciu spustu migawki.szybko. Wciśnij do końca spust migawki uruchamiając samowyzwalacz. a następnie naciśnij lekko spust migawki. • Aby przerwać działanie 10-sekundowego samowyzwalacza.Lampa samowyzwalacza z przodu aparatu miga powoli. • W czasie 10-sekundowego odliczania będzie słyszalny sygnał dźwiękowy. funkcja redukcji czerwonych oczu jest nieskuteczna. Można go również wyłączyć (str. 2s oznaczają 2-sekundowe opóźnienie i wstępne podniesienie lustra. wybierz inny tryb przesuwu filmu lub wyłącz aparat.• Naciśnij lekko spust migawki.

1. • Aparat może wykonać serię 3.7 lub 1 EV. Ustaw dźwignię trybu przesuwu filmu na żądany tryb automatycznej serii zmiennych naświetleń.Pojedynczy przesuw filmu C . 0. 0.AUTOMATYCZNA SERIA ZMIENNYCH NAŚWIETLEŃ . Stosuj to podczas fotografowania na materiałach odwracalnych i innych filmach posiadających małą tolerancję na błędy naświetlania. niedoświetlając i prześwietlając je o wybraną wartość. 5 lub 7 zdjęć. S .Ciągły przesuw filmu 2. w odstępach 0. Wskaźnik serii zmiennych naświetleń Wskaźnik przedniego pokrętła sterującego Wskaźnik tylnego pokrętła sterującego Skala światłomierza 92 . Podczas fotografowania na materiałach negatywowych zaleca się większe odstępy EV. • Na wyświetlaczu ukaże się aktualna liczba zdjęć w serii oraz odstęp EV.BRACKETING Seria zmiennych naświetleń dokonuje automatycznej sekwencji zdjęć. Otwórz klapkę panelu sterującego i naciśnij przycisk regulacji ADJ.5.3.

6.3. Obracając tylnym pokrętłem sterującym wybierz liczbę zdjęć w serii naświetleń (3. 93 PRZESUW FILMU 4. a następnie wciśnij do końca spust migawki. 1. • S oznacza pojedynczy przesuw filmu.ciągłego przesuwu filmu. przytrzymaj spust migawki do zakończenia serii zdjęć.0 EV). 0. 5 lub 7 klatek). aby zatwierdzić wybór. . 0. • Naciśnij lekko spust migawki. aby rozpocząć serię zmiennych naświetleń.7.pojedynczego przesuwu filmu. C oznacza ciągły przesuw filmu. Obracając przednim pokrętłem sterującym nastaw odstęp w serii naświetleń (0. Skomponuj kadr (i zmierz światło). • W trybie C . naciskaj spust migawki dla wykonania każdego zdjęcia.3. • W trybie S .5.

• Seria zdjęć z przesuwem ciągłym jest wyłączana po osiągnięciu końca filmu. należy wyłączyć aparat lub wybrać inny tryb przesuwu filmu. W wizjerze wzrasta natomiast numer kolejnego zdjęcia w serii (br 1. 94 . • Normalna sekwencja (dla serii 5 zdjęć w odstępach 1/2 EV) wygląda następująco: Normalnie -› . przestaw dźwignię trybu przesuwu w inne położenie. Ciągły przesuw filmu • Zdjęcie palca ze spustu migawki przed zakończeniem serii zdjęć.1. różny poziom naświetlenia dokonywany jest przez zmianę czasu otwarcia migawki. • Aby wyłączyć serię zmiennych naświetleń z przesuwem pojedynczym filmu.0 EV -› .0 EV -› + 1. trzymaj wciśnięty przycisk AEL podczas wyzwalania migawki. powoduje powrót do pierwszej klatki z serii. różny poziom naświetlenia ma być dokonywany poprzez zmianę przysłony. • W trybach automatycznego doboru przysłony (S) i PS.BRACKETING • Aby wyłączyć serię zmiennych naświetleń. • W trybach ręcznym (M) i automatycznym doborze czasu otwarcia migawki (A) i PA. sekwencja jest następujaca (str.0 EV • Poziom naświetlenia blokowany jest na pierwszej klatce z serii. na wyświetlaczu nawigacyjnym liczba nad wskaźnikiem serii zmiennych naświetleń wzrasta. • W trakcie serii zdjęć można wymienić film.5 EV -› Normalnie -› + 0.AUTOMATYCZNA SERIA ZMIENNYCH NAŚWIETLEŃ .0.169): 1.5 EV -› + 0.0. Pojedynczy przesuw filmu • Po każdym naświetleniu klatki. • Jeżeli w serii zmiennych naświetleń w trybie ręcznym (M).). różny poziom naświetlenia dokonywany jest przez zmianę przysłony.5 EV -› .5 EV -› + 1. • W trybie programu (P). itp. br 2.0 EV Po wybraniu funkcji własnej 11-2. różny poziom naświetlenia dokonywany jest poprzez zmianę przysłony i czasu migawki.

. przy wybraniu odstępu w serii zdjęć 0.3 lub 0. jak ustawiono. gdy wybrany jest odstęp naświetlenia 1/3 EV. skala światłomierza w wizjerze nie pojawia się. znad skali znika odpowiednia kreska. że ustawienia aparatu są inne. Rzeczywiste parametry naświetlenia będą jednak takie.7 EV albo.0 EV • Gdy wybrany jest odstęp naświetlenia 1/2 EV. Wybranie serii zmiennych naświetleń ukazywane jest w górnej lewej części segmentu środkowego . wówczas pozycja kreski na skali światłomierza pokazywanej w wizjerze będzie lekko przesunięta. parametry naświetlenia całej serii zdjęć również zostaną skorygowane.5 EV Liczba zdjęć w serii: 5 Korekcja naświetlenia: +1. Odstęp w serii: -0.5 EV. 95 PRZESUW FILMU Odstęp w serii: -0. Aktualna wartość może się różnić od wartości podanej w negatywie.Skala światłomierza Po wybraniu serii zmiennych naświetleń. • Po zrobieniu kolejnego zdjęcia. przy wybraniu odstępu w serii zdjęć 0. parametry naświetlenia następnej klatki podane są w negatywie dla przypomnienia.7 EV Liczba zdjęć w serii: 3 • Gdy naciśniesz przycisk wyboru wskazań wyświetlacza. • Gdy wybrana jest korekcja naświetlenia. wyświetlacza poprzez symbol Przy wyświetlaniu historii naświetleń. Aktualne wartości naświetlenia dla poprzednich pięciu klatek. na wyświetlaczu nawigacyjnym pojawia się skala światłomierza. • W trakcie ustawiania liczby i odstępu zdjęć w serii. Tylko ustawienie pokrętła. w wizjerze pojawia się skala światłomierza.

Aby wyłączyć tryb wielokrotnego naświetlania i przesunąć film do następnej klatki. 1. a następnie wciśnij do końca spust migawki. że następne naświetlenie odbędzie się na tej samej klatce. w polu licznika zdjęć pojawia się . • Dodatkowe naświetlenia zliczane są tylko do . wybierz inny tryb przesuwu filmu. • Zrób dowolną liczbę dodatkowych naświetleń. 96 . • Na wyświetlaczu. Ustaw pokrętło trybu przesuwu filmu na . ale można wykonać nieograniczoną ich liczbę. • Po wykonaniu pierwszego naświetlenia. mówiące.WIELOKROTNE NAŚWIETLANIE Funkcja wielokrotnego naświetlania umożliwia wykonanie dwóch lub więcej naświetleń na tej samej klatce. aby wykonać pierwsze naświetlenie. na wyświetlaczu pojawia się pokazane w negatywie. 2. Skomponuj kadr. • Wartość pokazywana nad symbolem również wzrasta tylko do 9. 3.

że na filmie znajdują się klatki wielokrotnie naświetlane. Wykonując wielokrotne naświetlanie. • Aparat w trakcie wielokrotnego naświetlania może być wyłączony i włączony ponownie.Światłomierz w twoim aparacie oblicza poziom naświetlenia (EV) w oparciu o założenie. a obiekty poszczególnych naświetleń nie nakładają się. możesz cofnąć film do wybranej klatki i wykonać na niej następne naświetlenie (str. inaczej może nastąpić prześwietlenie klatki. że na jednej klatce dokonywane jest tylko jedno naświetlenie.77). • Jeżeli wybrana jest funkcja własna 3-2. Niektóre laboratoria automatycznie nie kopiują takich klatek. jeżeli dokonuje się wszystkich naświetleń na ciemnym tle. naświetlona zostanie data/czas w chwili przesunięcia filmu do następnej klatki. konieczne może być zmniejszenie wartości EV dla każdego naświetlenia. uprzedź obsługę laboratorium. Dla osiągnięcia pożądanych wyników niezbędne jest przeprowadzenie zdjęć testowych. 97 PRZESUW FILMU .161-163). Skoryguj naświetlenia w następujący sposób: Liczba naświetleń Korekcja naświetlenia 1 0 2 -1 3 -1 1/2 4 -2 6 -2 1/2 8 -3 • Powyższe korekcje podano orientacyjnie. • Korekcja nie jest konieczna. • Gdy wybrano naświetlanie daty/czasu. • Naświetlenie można korygować w odstępach 1/2 lub 1/3 EV wykorzystując funkcję korekcji naświetlenia (str. • Jeżeli używasz filmu negatywowego.

Zaawansowany pomiar błysku ADI Konwencjonalny pomiar błysku TTL 98 . W porównaniu z konwencjonalnym pomiarem błysku TTL. kryje błyskiem pole widzenia obiektywu o ogniskowej 24 mm i posiada liczbę przewodnią 12. jak i dodatkowej lampy błyskowej. Lampa błyskowa wbudowana w Twój aparat. gwarantując optymalne naświetlenie.LAMPA BŁYSKOWA Ten rozdział podręcznika omawia działanie zarówno wbudowanej. Wysoka dokładność pomiaru błysku dokonywanego przez Twój aparat jest możliwa dzięki zaawansowanemu systemowi pomiaru błysku ADI (Advanced Distance Integration) oraz nowym lampom błyskowym i obiektywom z oznaczeniem D. Pomiar błysku oprócz przedbłysku kontrolnego wykorzystuje informację o liczbie przewodniej lampy. w systemie ADI siła błysku w znacznie mniejszym stopniu zakłócana jest rodzajem tła oraz stopniem odbijania światła przez obiekt.

100) Lampa Program Flash Błysk normalny Błysk normalny (p.112)* Błysk normalny Jeżeli używasz tylko wbudowanej lampy błyskowej.podnieś wbudowaną lampę. Na wyświetlaczu nawigacyjnym pojawia się . Lampa dodatkowa . Lampa wbudowana Redukcja czerwonych oczu (str. lampa błyśnie automatycznie w razie potrzeby. Lampa wbudowana . 99 LAMPA BŁYSKOWA . naświetlenie może być nieprawidłowe. z przełącznikiem trybów w pozycji WL. 31) REAR WL * Synchronizacja przed zamknięciem migawki (str. • W trybie pełnej automatyki P.włącz zasilanie dodatkowej lampy.PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY LAMPY BŁYSKOWEJ Zdjęcia wykorzystujące światło błyskowe mogą być wykonywane z użyciem wbudowanej lub dodatkowej lampy błyskowej. • Jeżeli nie jesteś w trybie pełnej automatyki P. Na wyświetlaczu nawigacyjnym pojawi się . • Przełącznik trybu pracy lampy błyskowej posiada cztery pozycje. lampa będzie błyskać za każdym razem.101) Praca bezprzewodowa (str.

W takich warunkach jest to wyraźnie widoczne z powodu szeroko otwartych źrenic. że lampa błyśnie kilka razy przed wykonaniem zdjęcia. • Przed wykonaniem zdjęcia ostrzeż fotografowaną osobę. Powoduje to zwężenie źrenic. z wstępnym podniesienia lustra (str. • Redukcja czerwonych oczu jest nieskuteczna przy stosowaniu samowyzwalacza o 2-sekundowym opóźnieniu. • Na wyświetlaczu nawigacyjnym pojawia się . Podnieś wbudowaną lampę błyskową i przestaw przełącznik trybów pracy lampy błyskowej w pozycję. 100 . Aby zmniejszyć to zjawisko. 2. . 1. spowodowane odbijaniem się światła lampy błyskowej od bogato ukrwionej siatkówki oka. • Redukcja czerwonych oczu może być zastosowana wyłącznie z wbudowaną lampą błyskową.REDUKCJA CZERWONYCH OCZU Podczas fotografowania ludzi lub zwierząt w nocy lub w słabym oświetleniu. często występuje zjawisko czerwonych oczu. lampa wysyła kilka krótkich błysków przed wyzwoleniem błysku głównego. aby zrobić zdjęcie. znacznie zmniejszając ilość światła odbijającą się do dna oka. Wciśnij do końca spust migawki.90).

zamieniając zastane światło w smugi świetlne ciągnące się za obiektem. Podnieś wbudowaną lampę błyskową lub włącz dodatkową lampę błyskową. Zastosowanie synchronizacji przed zamknięciem migawki tworzy obrazy bardziej naturalne. • Synchronizacja przed zamknięciem migawki nie może być stosowana razem z redukcją czerwonych oczu lub bezprzewodowym sterowaniem błyskiem. gdyż przy długich czasach błysk następuje pod koniec naświetlenia. • Na wyświetlaczu nawigacyjnym pojawia się . aby zrobić zdjęcie.SYNCHRONIZACJA PRZED ZAMKNIĘCIEM MIGAWKI 1. ponieważ smugi świetlne powstałe w wyniku ruchu znajdują się z przodu obiektu. • Czas synchronizacji wraca do standardowego po wybraniu czasów krótszych od 1/60 s. 101 LAMPA BŁYSKOWA Synchronizacja przed Synchronizacja standardowa zamknięciem migawki Zdjęcia wykonane przy synchronizacji błysku z długim czasem otwarcia migawki mogą wyjść nienaturalnie. następnie przestaw przełącznik trybów pracy lampy błyskowej w pozycję REAR . Wciśnij do końca spust migawki. 2. .

Moc błysku jest automatycznie zmniejszona dla zachowania właściwego oświetlenia obiektu.SYNCHRONIZACJA Z DŁUGIM CZASEM OTWARCIA MIGAWKI Synchronizacja z długim czasem otwarcia migawki Synchronizacja standardowa W trybach P i A. nie poruszonych zdjęć. 1. aby zrobić zdjęcie. użyj statywu pozwalającego na uzyskanie ostrych. 2. synchronizacja z długim czasem otwarcia migawki wymusza stosowanie dłuższych czasów migawki. Podnieś wbudowaną lampę błyskową lub włącz dodatkową lampę błyskową.168). • Na wyświetlaczu nawigacyjnym oraz w wizjerze pokażą się oznaczenie AEL oraz zablokowane parametry naświetlenia. naciśnij do końca spust migawki. jeżeli tło jest jasne lub ustawiony jest duży otwór przysłony (w trybie A). co powoduje lepsze naświetlenie tła i wykorzystanie oświetlenia zastanego przy zdjęciach z błyskiem. Drugie naciśnięcie wyłącza ją (str. • Funkcja własna 10-2 pozwala na włączenie synchronizacji z długim czasem otwarcia migawki po jednokrotnym naciśnięciu przycisku AEL. • Czas migawki może nie być wydłużony. • Jeżeli czas otwarcia migawki jest bardzo długi. 102 . Trzymając wciśnięty przycisk AEL.

Obracaj pokrętłem korekcji błysku dla wybrania żądanej wartości korekcji. przy zastosowaniu korekcji błysku lampy wbudowanej. w odstępach 1/2 EV. • Korekcja błysku nie ma wpływu na naświetlenie przy świetle zastanym. w zakresie 2 EV. • W wizjerze pojawia się . Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy fotografowaniu na materiałach odwracalnych. •Korekcja błysku i korekcja naświetlenia mogą być stosowane jednocześnie. • Wybrana wartość korekcji błysku pojawia się na wyświetlaczu nawigacyjnym. z racji ich małej tolerancji na błędy naświetlenia. Korekcja błysku zmienia naświetlenie światłem błyskowym. •Prześwietlenie. •Gdy naciśniesz przycisk wyboru wskazań wyświetlacza. aby przyciemnić lub rozjaśnić obiekt oświetlony światłem błyskowym. Wybranie korekcji błysku ukazywane jest w dolnej lewej części segmentu środkowego wyświetlacza poprzez symbol . na wyświetlaczu nawigacyjnym pojawia się skala światłomierza. • Korekcja błysku nie zmienia mocy błysku lampy ustawionej na ręczny tryb sterowania lub podłączonej do standardowego gniazda synchronizacyjnego w aparacie. Porównanie znajdziesz na stronie 80. może być niemożliwe. 103 LAMPA BŁYSKOWA .KOREKCJA BŁYSKU Korekcję błysku stosuje się w celu zmniejszenia lub zwiększenia mocy błysku lampy wbudowanej lub dodatkowej.

3. Ustaw pokrętło trybu przesuwu filmu na żądany tryb automatycznej serii zmiennych błysków (S dla pojedynczego przesuwu filmu lub C dla przesuwu ciągłego). Poziom naświetlenia regulowany jest mocą błysku. 0. Podnieś wbudowaną lampę błyskową lub włącz dodatkową lampę błyskową. • Spust migawki musi być naciskany dla każdego naświetlenia klatki.AUTOMATYCZNA SERIA ZMIENNYCH BŁYSKÓW Automatyczna seria zmiennych błysków pozwala wykonać serię zdjęć. • Podczas fotografowania na materiałach negatywowych zaleca się większe odstępy EV. Otwórz klapkę panelu sterującego i naciśnij przycisk regulacji ADJ. 0.7 lub 1.3. 2. niezależnie od trybu przesuwu filmu. Możesz wybrać serię 3. Wskaźnik serii zmiennych błysków Przednie pokrętło sterujące Tylne pokrętło sterujące Skala światłomierza 104 . przy zastosowaniu lampy błyskowej. 1. prześwietlonych i niedoświetlonych w stosunku do naświetlenia prawidłowego.5.0 EV. 5 lub 7 klatek naświetlanych w odstępach 0. • Na wyświetlaczu ukaże się ustawienie liczby zdjęć w serii oraz odstępu EV.

5 lub 7 klatek).5. 105 LAMPA BŁYSKOWA 5. 6. • Aby wyłączyć serię zmiennych błysków. nastaw odstęp w serii błysków (0. 0. pozostają symbole S lub C. Obracając tylnym pokrętłem sterującym. 0. opuścić wbudowaną lampę lub wyłączyć lampę dodatkową. 7. aby zatwierdzić wybór. aby zrobić zdjęcie. należy wyłączyć aparat.0 EV).7 lub 1. Skomponuj kadr i wciśnij do końca spust migawki. wybrać inny tryb przesuwu filmu. Obracając przednim pokrętłem sterującym. . Na wyświetlaczu. • Naciśnij lekko spust migawki. w trakcie ustawiania.4. wybierz liczbę zdjęć w serii błysków (3.3. Powtarzaj krok 6 aż do zakończenia serii zdjęć.

na wyświetlaczu nawigacyjnym pojawia się skala światłomierza.0 EV • Po każdym wykonaniu zdjęcia.0 EV -› + 1.) • W trakcie serii zdjęć można wymienić film. w odstępach 1/2 EV) wygląda następująco: Normalnie -› .5 EV -› + 0.AUTOMATYCZNA SERIA ZMIENNYCH BŁYSKÓW • Normalna sekwencja (dla serii 5 zdjęć.0. w wizjerze wzrasta natomiast numer kolejnego zdjęcia w serii (Fbr 1. 106 . Fbr 2. na wyświetlaczu nawigacyjnym liczba nad wskaźnikiem serii zmiennych błysków wzrasta. Wybranie automatycznej serii zmiennych błysków ukazywane jest w dolnej lewej części segmentu środkowego wyświetlacza poprzez symbol .1. przy serii zmiennych błysków przy zastosowaniu lampy wbudowanej.169): .5 EV -› + 1.0 EV Po wybraniu funkcji własnej 11-2.0. itp. • Prześwietlenie. • Gdy naciśniesz przycisk wyboru wskazań wyświetlacza.5 EV -› Normalnie -› + 0.1. sekwencja jest następująca (str.5 EV -› . może być niemożliwe.0 EV -› .

takiej jak 5600HS(D). W przypadku lamp 5600HS(D). chroniącą styki elektryczne. 107 LAMPA BŁYSKOWA . • Szczegółowe informacje o zasięgu błysku znajdziesz w instrukcjach obsługi odpowiednich lamp. Lampę dodatkową mocuje się w specjalne sanki umieszczone na górze Twojego aparatu.31). 5400HS i 5400xi.ZEWNĘTRZNA LAMPA BŁYSKOWA Przez zastosowanie opcjonalnej. • Sygnalizacja pracy zewnętrznej lampy błyskowej jest taka sama jak w przypadku lampy wbudowanej (str. 1 2 •Twój aparat dostarczany jest z zaślepką na sanki lampy błyskowej. zasięg błysku pojawi się również na ich ekranach LCD. możesz znacznie rozszerzyć techniki oświetlenia błyskowego w stosunku do lampy wbudowanej. zewnętrznej lampy błyskowej. Przed zamocowaniem dodatkowej lampy błyskowej lub innego urządzenia. zdejmij zaślepkę z sanek (1) i załóż ją na zasłonę wizjera zamocowaną na dostarczonym pasku do aparatu (2).

Światło odbite od obiektu mierzone jest przy użyciu 14-segmentowego czujnika o wzorze plastra miodu. z przedbłyskiem) Inne obiektywy Pomiar przedbłysku (HSS włączony) Pomiar przedbłysku (HSS włączony) Pomiar TTL Pomiar przedbłysku (HSS włączony) Pomiar TTL Pomiar ADI (bez przedbłysku) Pomiar TTL • Gdy czas otwarcia migawki będzie krótszy niż 1/200 s. Pomiar z przedbłyskiem: Bezpośrednio przed naświetleniem wyzwalany jest przedbłysk. Obiektywy typu D 5600HS(D) 3600HS(D) 5400HS Inne lampy dedykowane Lampa wbudowana Pomiar ADI (HSS włączony. Jeżeli ustawione jest bezprzewodowe sterowanie błyskiem.przez obiektyw): System pomiaru błysku TTL automatycznie określa potrzebną ilość światła błyskowego. a wyniki przesyłane są do systemu sterowania błyskiem. Pomiar TTL (TTL-Though The Lens .POMIAR BŁYSKU Sposób pomiaru błysku zmienia się w zależności od typu lampy błyskowej i obiektywu. sposobem pomiaru błysku będzie HSS-TTL. Pomiar ADI: Pomiar błysku ADI oprócz przedbłysku kontrolnego wykorzystuje informację o liczbie przewodniej lampy. w celu dokładniejszego obliczenia parametrów naświetlenia światłem błyskowym. 108 . sposobem pomiaru będzie bezprzewodowy pomiar TTL. Siła błysku w znacznie mniejszym stopniu zakłócana jest rodzajem tła oraz stopniem odbijania światła przez obiekt.

pomiar ADI jest dokonywany również z wbudowaną lampą błyskową (obszar ). Gdy używasz wwbudowanej lampy • Funkcja własna 20 daje ci możliwość wyboru: (1) 4-segmentowego pomiaru błysku ADI. Gdy stosuje się obiektyw typu D. niektórych filtrów i obiektywów ci powyżej 1 (np. W takich sytuacjach zaznaczonych obszarem błyskowej . w tabeli (str. filtrów szarych ND). zostanie użyty czterosegmentowy pomiar błysku TTL.175). ogranicznika nastawiania ostrości lub pozycji makro na Przy stosowaniu dyfuzora do zdjęć z bliskich odległości CD-1000. 108). zamiast pomiaru ADI z przedbłyskiem. Wynika to z faktu. nie jest natomiast źródłem oświetlenia dla zdjęcia. Sytuacje wykorzystujące przedbłysk zaznaczone są obszarem w tabeli na stronie 108. musisz wybrać funkcję własną 20-2/3.). • Jeżeli tryb HSS jest wyłączony. Jeżeli jednak użyjesz przycisku testowego na lampie błyskowej. Stosowanie dyfuzora do zdjęć z bliskich odległości. Czterosegmentowy pomiar błysku przełączany jest na pomiar uśredniony po ustawieniu funkcji wstępnego podniesienia lustra lub synchronizacji przed zamknięciem migawki. przedbłysk nie zostanie wyzwolony. (2) 4-segmentowego pomiaru błysku i (3) uśrednionego pomiaru TTL (str.175). światłomierze Flashmeter i Color Meter nie mogą dokonać dokładnego pomiaru. filtrów o współczynniku krotnośniektórych obiektywach. nie będzie można uzyskać poprawnego naświetlenia przy pomiarze ADI i pomiarze z przedbłyskiem. że przedbłysk towarzyszy zaawansowanemu pomiarowi ADI. zostaje wyzwolony przedbłysk kontrolny i następuje pomiar ADI z przedbłyskiem (obszar ). wyłącz tryb HSS lub skorzystaj z funkcji własnej 20-2/3.Gdy stosuje się dodatkową lampę błyskową z funkcją HSS i gdy tryb HSS jest włączony. 109 LAMPA BŁYSKOWA Używanie Flashmetera i Color Metera przy włączonej funkcji przedbłysku . Należy wyłączyć tryb HSS (szczegóły w instrukcji lampy błyskowej) lub wyeliminować jego wpływ na pomiar błysku korzystając z funkcji własnej 20-2/3 (str. Po wyzwoleniu przedbłysku. głowica lampy jest w innym położeniu niż normalne lub używane są kable TTL do połączenia z dodatkowymi lampami błyskowymi.

Tryb HSS pozwala ci stosować kombinacje duży otwór przysłony/krótki czas naświetlania dla wyodrębnienia obiektu z tła. 110 . Załóż lampę błyskową 5600HS(D). przy błysku rozjaśniającym stosowanym w terenie wobec poruszających się obiektów. • Przy założonej lampie 5600HS(D). Synchronizacja z krótkimi czasami otwarcia migawki (HSS) pozwala na stosowanie krótszych czasów otwarcia migawki.SYNCHRONIZACJA Z KRÓTKIMI CZASAMI OTWARCIA MIGAWKI Synchronizacja z krótkim czasem otwarcia migawki Standardowy błysk rozjaśniający Najkrótszy czas synchronizacji z lampą błyskową w tym aparacie wynosi 1/200 s. 5400HS lub 3600HS(D). 5400HS i 3600HS(D) możliwa jest synchronizacja z czasami do 1/8000 s. poprzez zmniejszenie głębi ostrości. Jednak z dodatkowymi lampami 5600HS(D). 5400HS lub 3600HS(D) i ustaw ją w tryb pracy HSS. na wyświetlaczu nawigacyjnym oraz w wizjerze. przy czasach krótszych od 1/200 s automatycznie pojawia się symbol .

111 LAMPA BŁYSKOWA .• Włączona synchronizacja z krótkimi czasami otwarcia migawki wyklucza zastosowanie do pomiaru błysku światłomierzy Flashmeter i Color Meter. po wybraniu 2-sekundowego opóźnienia samowyzwalacza lub synchronizacji przed zamknięciem migawki. Wyłącz w lampie tryb HSS lub zastosuj czas otwarcia migawki 1/200 s lub dłuższy. • Tryb HSS jest niedostępny podczas trybu bezprzewodowego sterowania błyskiem.

lampa umieszczona poza aparatem wyzwalana jest kodowanym sygnałem pochodzącym z lampy wbudowanej. Błysk normalny Podczas sterowania bezprzewodowego. 5400HS. Błysk sterowany bezprzewodowo Błysk sterowany bezprzewodowo z proporcją oświetlenia 112 . W trybie tym. Gdy zostanie osiągnięty prawidłowy poziom naświetlenia. 5400xi i 3500xi. lampa dodatkowa zapewnia 2/3 całkowitego oświetlenia. Funkcja ta pozwala ci na twórcze sterowanie światłem dodatkowej lampy błyskowej.BEZPRZEWODOWE STEROWANIE LAMPĄ BŁYSKOWĄ Sterowanie bezprzewodowe możliwe jest z dodatkowymi lampami błyskowymi 5600HS(D). następny sygnał wyłącza lampę dodatkową. a lampa wbudowana pozostałą 1/3. 3600HS(D). Możesz uzyskać automatycznie proporcję oświetlenia 2:1 pomiędzy lampą zewnętrzną i wbudowaną.

1. Załóż dodatkową lampę błyskową na aparat, a następnie włącz zasilanie lampy błyskowej i aparatu.

2. Przesuń przełącznik trybu pracy lampy błyskowej na WL.
• Na wyświetlaczu nawigacyjnym pojawi się ustawienie trybu bezprzewodowego.

3. Obracając dowolnym pokrętłem sterującym, wybierz sterowanie bezprzewodowe normalne lub proporcjonalne.

• Sterowanie normalne: Gdy jest wybrane, błyska tylko lampa dodatkowa. • Sterowanie proporcjonalne: Gdy jest wybrane, lampa dodatkowa zapewnia 2/3 całkowitego oświetlenia, a lampa wbudowana pozostałą 1/3.

113

LAMPA BŁYSKOWA

BEZPRZEWODOWE STEROWANIE LAMPĄ BŁYSKOWĄ
4. Wciśnij do końca spust migawki.
•Wyświetlacz nawigacyjny powraca do normalnego trybu wyświetlania. • Na wyświetlaczu pojawia się WL.

5. Zdejmij lampę dodatkową, następnie podnieś wbudowaną lampę błyskową.

• W wizjerze pojawia się WL.

114

6. Ustaw aparat i lampę błyskową według wskazówek umieszczonych na tej stronie.
• Bezprzewodowe sterowanie błyskiem jest najbardziej efektywne w ciemnych lub słabo oświetlonych miejscach. • Dokładniejsze wskazówki dotyczące poprawnego rozmieszczenia lampy błyskowej i aparatu znajdziesz w instrukcji obsługi lampy błyskowej.

Odległość aparat-obiekt

Odległość lampa błyskowa-obiekt
Lampa umieszczona poza aparatem może nie wykryć sygnałów sterujących, jeżeli zostanie uieszczona za obiektem.

Maksymalna odległość lampy od obiektu to 5 m.
Odległość lampa błyskowa-obiekt HSS wyłączony - 1/60 1/60 - 1/200 1/250

Odległość aparat-obiekt Czas migawki Przysłona Wszystkie czasy otwarcia migawki

HSS
1/1000

2.8 4 5.6

1.4 - 5m 1 - 5m 1 - 5m.

1.4 - 5 m 1-5m 1-5m

1- 5 m 1-5m 1-5m

1-5m 1 - 3.5m 1 - 2.5m

1 - 2.5 m 1 - 1.7m 1 - 1.2 m

• Dane dotyczą filmu o czułości ISO 100. Odległości będą podwojone, jeżeli zastosujesz film ISO 400 (maksymalnie 5 m). • Tryb HSS możliwy jest tylko z lampami błyskowymi typu D.

115

LAMPA BŁYSKOWA

BEZPRZEWODOWE STEROWANIE LAMPĄ BŁYSKOWĄ
7. Poczekaj, aż obie lampy błyskowe naładują się.
• Gdy wbudowana lampa błyskowa jest naładowana, w wizjerze pojawia się symbol . • Gdy zewnętrzna lampa błyskowa jest naładowana, jej oświetlacz wspomagający zaczyna migać.

8. Naciśnij przycisk pamięci pomiaru AEL, aby wyzwolić błysk próbny zewnętrznej lampy błyskowej.
• Uwaga: Wciśnięcie przycisku AEL spowoduje przejście na synchronizację przed zamknięciem migawki (str.102), jeżeli została wybrana funkcja własna 10-2 (str.168). Zalecane jest ustawienie 10-1. • Jeżeli nie nastąpi próbne wyzwolenie błysku, zmień ustawienie aparatu lub lampy błyskowej.

9. Wciśnij do końca spust migawki, aby zrobić zdjęcie.
• Przy używaniu lampy 5600HS(D)/3600HS(D) w trybie bezprzewodowym, nie ma ograniczeń, co do stosowanego czasu otwarcia migawki w trybie sterowania normalnego, gdyż lampy te dysponują możliwością bezprzewodowej synchronizacji z krótkimi czasami otwarcia migawki. Natomiast w trybie sterowania proporcjonalnego lub przy używaniu lampy 5400HS, 5400xi lub 3500xi w trybie bezprzewodowym, czas otwarcia migawki powinien wynosić 1/60 sekundy lub dłużej.

Przełączanie pomiędzy sterowaniem normalnym a proporcjonalnym

1. Ustaw przełącznik trybów pracy lampy błyskowej w pozycję inną niż WL, następnie wróć do pozycji WL. 2. Na wyświetlaczu nawigacyjnym pojawi się ustawienie trybu bezprzewodowego. Wybierz tryb normalny lub proporcjonalny, obracając tylnym lub przednim pokrętłem sterującym.

116

a następnie włącz zasilanie lampy i aparatu. W innym przypadku. istnieją jeszcze dwa sposoby zastosowania sterowania bezprzewodowego: Użycie dwóch lamp błyskowych z jedną (5600HS(D). 5400HS lub 5400xi) założoną na aparat i działającą jako sterownik oraz drugą działającą jako lampa dodatkowa. gdzie wbudowana lampa błyskowa pełni rolę sterownika. Załóż dodatkową lampę błyskową na aparat.Wyłączanie bezprzewodowego sterowania lampą błyskową 1. 2. załóż zwykłą lampę na aparat i nastaw tryb bezprzewodowy. Gdy używasz lamp błyskowych zarówno typu D jak i zwykłych. Bezprzewodowe sterowanie więcej niż jedną lampą błyskową Możliwe jest również bezprzewodowe sterowanie dwoma lub więcej lampami błyskowymi. 117 LAMPA BŁYSKOWA . Ustaw przełącznik trybów pracy lampy błyskowej w pozycje inną niż WL. Dodatkowe możliwości sterowania bezprzewodowego Oprócz technik opisanych na stronach 112-116. lampa błyskowa zwykłego typu nie błyśnie. Użycie dodatkowego sterownika bezprzewodowego oraz jednej lub więcej dodatkowych lamp błyskowych.

gdy naciśniesz przycisk AEL w momencie wyzwalania migawki. • Gdy lampa błyskowa podłączona jest do gniazda synchronizacji PC. nie działa pomiar błysku przez obiektyw.GNIAZDO SYNCHRONIZACYJNE Lampy błyskowe. które nie mogą być założone bezpośrednio na sanki. • Korekcja błysku jest niemożliwa. jeżeli w chwili wkładania wtyczki do gniazda lampa błyskowa będzie włączona. • Ustaw pokrętło trybu naświetlania na M. • Może dojść do wyzwolenia błysku. Możliwa jest jednak automatyczna seria zmiennych błysków. • Wybierz czas otwarcia migawki 1/200 s lub dłuższy. można połączyć z aparatem przez standardowe gniazdo synchronizacji PC. • Przy korzystaniu z gniazda synchronizacji. 118 . nie można stosować synchronizacji przed zamknięciem migawki. • Włóż wtyczkę kabla lampy błyskowej do gniazda synchronizacji PC w aparacie.

FUNKCJE DODATKOWE 119 .

NAŚWIETLANIE DATY I GODZINY Funkcja datownika pozwala Ci zapisać datę lub godzinę wykonania zdjęcia w lewym. aby ustawić odpowiednią datę. Otwórz klapkę panelu sterującego i wciśnij przycisk DATE. 2. Obracaj dowolnym pokrętłem sterującym. Automatyczny kalendarz zaprogramowany jest do roku 2039. Przybliżone miejsce naświetlenia 1. • Wyświetlacz zmienia się w następującej kolejności: Bez naświetlania Naświetlanie daty Naświetlanie godziny 120 . dolnym rogu klatki.

• Naświetlona data może być trudna do odczytania. • Kolejność wyświetlania: brak naświetlania daty. dolny obszar zdjęcia jest jasny lub niejednorodny. na wyświetlaczu nawigacyjnym pojawia się lub • Nad miesiącem pojawia się “M”.• Gdy naciśniesz lekko spust migawki. • Na wyświetlaczu nawigacyjnym pojawia się okno naświetlania daty. 121 FUNKCJE DODATKOWE .186). Ustawianie daty i godziny Jeżeli baterie zostaną wyjęte z aparatu na dłuższy czas. • Na ostatniej klatce filmu znaki naświetlenia mogą zachodzić na siebie lub może nie być ich wcale. data i godzina muszą być ponownie nastawione. jeżeli lewy. • Po wybraniu funkcji naświetlenia. 1. wyświetlacz wraca do trybu wyjściowego. naświetlanie daty i naświetlanie godziny może być zmieniane także przy wykorzystaniu wybieraka pola ostrości. Otwórz klapkę panelu sterującego i wciśnij przycisk DATE. • Intensywność naświetlenia można zmienić przy użyciu funkcji własnej 33 (str.

4. 122 . Powtarzaj kroki 3 oraz 4. • przycisk ADJ. Obracaj przednim pokrętłem sterującym dla wybrania jednostki. Wyświetlacz wraca do normalnego trybu. Po ustawieniu wszystkich jednostek. Obracaj tylnym pokrętłem sterującym dla zmiany wartości jednostki. dopóki nie zostanie ustawiona dokładna data. 3. Naciśnij przycisk ADJ. naciśnij lekko spust migawki. 6. Na wyświetlaczu nawigacyjnym pojawia się okno regulacji daty a rok zostaje podświetlony.NAŚWIETLANIE DATY I GODZINY 2. 5. którą chcesz zmienić.

pojawia się poniższy komunikat. data i godzina nie będą naświetlane i muszą być ustawione ponownie. druga bateria (niedostępna) zostaje naładowana. Gdy naciskasz prawą lub lewą stronę wybieraka. • Wyświetlacz wróci do normalnego trybu. Po tym okresie.Gdy w górnej prawej części pojawia się symbol zamiast pokrętła można używać wybieraka pola ostrości. podświetlony obszar przesuwa się. Bateria ta będzie dostarczać energii dla podtrzymania ustawień daty i czasu przez około 6 miesięcy po wyjęciu baterii z aparatu. 123 FUNKCJE DODATKOWE . podświetlona wartość zmienia się. Instrukcje dotyczące ustawiania daty i godziny znajdziesz na stronach 121-122. gdy naciśniesz lekko spust migawki. Gdy naciskasz górną lub dolną stronę wybieraka. Po dwóch dniach od założenia nowych baterii.

miesiąc i dzień zostaną podświetlone. 3. Obracając dowolnym pokrętłem sterującym wybierz żądany format daty. 4. aby zapisać żądany format. • Na wyświetlaczu nawigacyjnym pojawia się okno naświetlania daty. Naciśnij lekko spust migawki. 1. Rok.NAŚWIETLANIE DATY I GODZINY Zmiana formatu daty Kolejność rok/miesiąc/dzień może być zmieniona. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ADJ przez 3 sekundy. Otwórz klapkę panelu sterującego i wciśnij przycisk DATE. 124 . 2.

• Okulary przeciwsłoneczne absorbujące podczerwień mogą mieć wpływ na działanie układu eye-start. • Wybierz funkcję własną 7-2 dla aktywowania czujnika wizjera po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji ON (tzn. systemy aparatu uruchamiają nastawianie ostrości i pomiar oświetlenia. Dotknięcie czujnika uchwytu aktywuje czujnik wizjera. już w momencie kierowania aparatu w stronę obiektu. Przesuń przełącznik Eye-start na pozycję ON. Używanie funkcji eye-start FUNKCJE DODATKOWE 1. Gdy zostanie wykryty obiekt obok wizjera.UKŁAD EYE-START Czujnik wizjera Czujnik uchwytu Układ Eye-start automatycznie uruchamia układ nastawiania ostrości i pomiar oświetlenia z chwilą przyłożenia aparatu do oka. czujnik uchwytu nie jest używany) (str. 4. Przesuń przełącznik zasilania aparatu na pozycję ON. 3. naciśnij lekko spust migawki dla uruchomienia nastawiania ostrości i pomiaru światła. • Układ automatycznego nastawiania ostrości i pomiar oświetlenia wyłączają się po około pięciu sekundach od chwili odsunięcia oka od wizjera lub puszczenia uchwytu aparatu. rękawiczek i gdy Twoje dłonie są suche. już w trakcie komponowania kadru następuje uruchomienie systemów nastawiania ostrości i pomiaru światła. W takich przypadkach. 2. Gdy blisko wizjera zostanie wykryty obiekt. • Układ Eye-start może nie działać prawidłowo przy używaniu statywu.166). 125 . • Uruchomiony zostaje czujnik uchwytu.

W tym ustawieniu. jak długo trzymasz spust migawki wciśnięty. • Umieść aparat na statywie. migawka pozostaje otwarta tak długo. 1. ustaw dowolny czas otwarcia migawki B. 126 . 2.ZDJĘCIA “NA CZAS” Jeżeli chcesz zrobić zdjęcia z długim czasem naświetlania. ustaw pokrętło w pozycji M. Trzymając wciśnięty zwalniacz blokady pokrętła trybu naświetlania. Obracaj przednim pokrętłem sterującym do ukazania się na wyświetlaczu nawigacyjnym wyrazu BULB.

użyj wężyka spustowego (str. . 5.191). Naciśnij i przytrzymaj spust migawki przez cały czas naświetlania. fałszowałoby pomiar oświetlenia. • Aby zmniejszyć poruszenie aparatu. na wyświetlaczu nawigacyjnym pokazywany jest upływający czas. 6. Obracając tylnym pokrętłem sterującym. które wpadając przez okular. wybierz przysłonę. • Zasłona okularu nie wpuszcza światła. • W trakcie naświetlania. 4. 127 FUNKCJE DODATKOWE • Jeżeli jest zbyt ciemno dla działania automatycznego nastawiania ostrości. Skomponuj kadr i nastaw ostrość. przestaw przełącznik sposobu nastawiania ostrości na MF i nastaw ostrość ręcznie (str. Zasłoń okular wizjera dołączoną do aparatu pokrywką.3.48).

Zastosowanie mniejszej przysłony (większej liczby przysłony). Nosi on nazwę głębi ostrości. Wciśnij przycisk podglądu głębi ostrości. • Obiektyw zostanie przymknięty do aktualnie ustawionej przysłony. naciśnij przycisk podglądu głębi ostrości. migawka nadal może być wyzwolona. • Wyłączenie podglądu następuje po zdjęciu palca z przycisku podglądu głębi ostrości. pewien obszar znajdujący się przed i za obiektem wydaje się ostry.PODGLĄD GŁĘBI OSTROŚCI Po nastawieniu ostrości na wybrany obiekt. 128 . • Podczas naciskania przycisku podglądu głębi ostrości przysłona może być zmieniana. • Gdy naciśniesz przycisk podglądu głębi ostrości po lekkim naciśnięciu spustu migawki. Otwór przysłony Duży Ostry obszar Mały Głębia ostrości może być zwiększona przez: 1. Zastosowanie obiektywu o krótszej ogniskowej (o szerszym kącie). • Obraz w wizjerze będzie tym ciemniejszy. jaka część twojego kadru będzie odwzorowana ostro. Odsunięcie się od obiektu. 3. 2. Obiektyw zostanie przymknięty do aktualnie ustawionej przysłony. im większa będzie liczba przysłony (mniejszy otwór przysłony). Aby sprawdzić.

wówczas skala odwzorowania wynosi 1:2. pojawia się . Jeżeli głębia ostrości jest mniejsza niż 0. skala odwzorowania jest większa niż 1:10. Gdy obiekt ma wielkość 12 mm a jego obraz na filmie również 12 mm. wówczas skala odwzorowania wynosi 1:1. nastawienie ostrości nie jest potwierdzone).• Gdy w wizjerze miga lub (tzn. Skala odwzorowania jest stosunkiem wielkości obrazu obiektu na powierzchni filmu do jego wielkości rzeczywistej. gdy przy stosowaniu obiektywu makro typu D. Gdy używasz obiektywu typu D i wciśnięty jest przycisk podglądu głębi ostrości.01 m. pojawia się . Gdy obraz na filmie ma 6 mm. na wyświetlaczu nawigacyjnym pojawiają się następujące informacje: Czas migawki. 129 FUNKCJE DODATKOWE . migawki nie można wyzwolić. Jeżeli głębia ostrości jest większa niż 20 m. korekcja naświetlenia Przednia granica ostrości Tylna granica ostrości Zostanie pokazane. Gdy punkt nastawienia ostrości jest bliski nieskończoności. Jeżeli jest ona bliska nieskończoności. pojawia się . przysłona.

obracaj pokrętłem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. • Jeżeli istnieje potrzeba dodatkowej korekcji optycznej. Dla dalekowidzów .obracaj pokrętłem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. • Łatwiej korygować ostrość po zdjęciu muszli ocznej. • Dla łatwiejszej regulacji. spójrz przez wizjer na dobrze oświetloną białą ścianę lub bezchmurne niebo.5 do +0. Zakres regulacji wynosi od -2.KOREKCJA OPTYCZNA OKULARU Obróć pokrętło regulacji dioptrycznej. Dla krótkowidzów . 130 .5 dioptrii. aby dopasować korekcję optyczną okularu do potrzeb krótko. załóż soczewkę korekcyjną firmy Minolta (wyposażenie dodatkowe) na okular wizjera. przed założeniem obiektywu. Są 4 typy soczewek dla krótkowidzów i 5 typów dla dalekowidzów. Obracaj pokrętłem regulacji dioptrycznej aż ramka ustawiania ostrości będzie najostrzejsza.lub dalekowidzów.

• Po wybraniu ustawienia ON. 1. Otwórz klapkę panelu sterującego i wciśnij jednocześnie przyciski ADJ i CUSTOM. sygnał dźwiękowy rozlega się. • Wyświetlacz nawigacyjny powraca do normalnych ustawień po lekkim naciśnięciu spustu migawki. z wyjątkiem sytuacji.WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE DŹWIĘKU Twój aparat może sygnalizować dźwiękiem potwierdzenie nastawienia ostrości i pracę samowyzwalacza. Obracając dowolnym pokrętłem sterującym wybierz włączenie (ON) lub wyłączenie (OFF) dźwięku. potem szy bkie. 131 FUNKCJE DODATKOWE . gdy: ostrość jest potwierdzona .na początku wolne pipanie. na końcu ciągły sygnał tuż przed wyzwoleniem migawki. gdy obiekt porusza się lub ustawiono pozycję AF-C.2 krótkie dźwięki. Po włączeniu dźwięku pojawia się symbol . 2. pracuje samowyzwalacz . • Na wyświetlaczu nawigacyjnym pojawia się ustawienie dźwięku.

Zapoznaj się z odpowiednim rozdziałem.Korekcja naświetlenia / Korekcja błysku . • Każdy poniższy element może być przechowany w pamięci.Tryb pomiaru światła . .Tryb przesuwu filmu .Tryb nastawiania ostrości / Pole ostrości .Tryb naświetlania .PAMIĘĆ Funkcja pamięci pozwala Ci zapisać różne ustawienia aparatu w jednym zestawie i przywołać je w dowolnym czasie. Możesz przechować trzy różne zestawy ustawień.Tryb lampy błyskowej -Priorytet ustawienia ostrości / Priorytet wyzwolenia migawki 132 .

bracketing. nie możesz wybrać do zapisania tylko części ustawień. itp. skoncentrowany. kontrast wyświetlacza. A. wielokrotne naświetlenie klatki) • Dodatkowe ustawienia przesuwu filmu (ciągły i bracketing). czas migawki i przysłonę w trybie M. AF-C.PAMIĘĆ Przy stosowaniu funkcji pamięci. 133 PAMIĘĆ . •Priorytet ustawienia ostrości / Priorytet wyzwolenia migawki (Funkcja własna 1) • Działanie pokrętła trybu nastawiania ostrości w pozycji AF-A (Funkcja własna 22) Gdy używasz funkcji pamięci. takie jak naświetlanie daty. punktowy) • Wartość korekcji naświetlenia • Wartość korekcji błysku • Tryb przesuwu filmu (zdjęcia pojedyncze. w Twoim aparacie możesz przechować następujące ustawienia: • Tryb naświetlania (P. ręczny) •Pole ostrości (szerokie. • Tryb wbudowanej lampy błyskowej (zwykła.włączona lub wyłączona. synchronizacja przed zamknięciem migawki. AF-S. pojedyncze) • Tryb pomiaru światła (14-segmentowy o wzorze plastra miodu. Wszystkie ustawienia zostaną zapisane automatycznie. przysłonę w trybie A. Nie zapisywany jest stan wbudowanej lampy błyskowej . Odstęp i wielkość przechowywane są niezależnie dla zmiennych naświetleń i zmiennych błysków. ustawienia funkcji własnych (poza funkcjami 1 i 22). Nie są zapisywane żadne inne ustawienia. zdjęcia seryjne. sterowanie bezprzewodowe). samowyzwalacz. M) • Czas migawki w trybie S. redukcja czerwonych oczu. • Tryb nastawiania ostrości (AF-A. S.

Dla powiadomienia o tym fakcie. który może być użyty zamiast pamięci 3. gdy będziesz powtarzać te same warunki zdjęciowe i chcesz za każdym razem stosować te same ustawienia. • Doskonale rozogniskowane obrazy można uzyskać korzystając z trybu STF (Smooth Trans Focus). Jest to wygodne. Pełna automatyka Pamięć 1 Pamięć 2 Pamięć 3 Tryb P Tryb A Tryb S Tryb M Po wybraniu pozycji 1.PAMIĘĆ Twój aparat może przechować trzy różne zestawy ustawień. 2 3 lub pełnej automatyki. 134 . Szczegóły na stronie 180. górna część wyświetlacza staje się czarna. ustawienia pokręteł mogą nie odpowiadać aktualnym ustawieniom aparatu.

. • Na zapisane ustawienia nie ma wpływu wyłączenie aparatu lub wyjęcie baterii. 135 PAMIĘĆ 2.Obróć pokrętło. • Po zdjęciu palca z przycisku ENTER. • W trakcie naciskania przycisku ENTER. pojawia się ten komunikat (ZAPISYWANIE W PAMIĘCI .ZAPISYWANIE W PAMIĘCI Po zakupie aparatu.2 i 3 zapisane są standardowe ustawienia. aby wybrać pamięć [1]. które chcesz zapisać w pamięci. Otwórz klapkę panelu sterującego i naciśnij przycisk ENTER. Zapisywanie nowych ustawień w pamięci 1. [2] lub [3]). jak zapisać w pamięci nowe ustawienia. wyświetlacz pokazuje jedynie zapisywane ustawienia. • Nie jest konieczne używanie wszystkich trzech ustawień. Szczegóły na stronie 133. Ten rozdział pokaże Ci. • Nie można zapisać ustawień trybu pełnej automatyki. Nastaw w aparacie wszystkie funkcje. w pamięciach 1.

4.ZAPISYWANIE W PAMIĘCI 3. • Pamięć 3 nie jest dostępna. ustaw pokrętło w pozycji 1. pojawia się ten komunikat. Ustawienia są zapisane. Trzymając wciśnięty zwalniacz blokady pokrętła trybu naświetlania. gdy został wybrany tryb STF (funkcja własna 25-2 . 136 .strona 180). Naciśnij ponownie przycisk ENTER. 2 lub 3. • Ten komunikat widoczny jest przez 5 sekund. • Gdy pokrętło trybu naświetlenia znajduje się w pozycji 1.

PRZYWOŁYWANIE USTAWIEŃ Z PAMIĘCI 1. 137 PAMIĘĆ . Przykład: Zmiana ustawienia trybu przesuwu filmu na zdjęcia ciągłe. • Naciśnięcie przycisku ENTER po wprowadzonych zmianach aktualizuje na nowo ustawienia w pamięci. że ustawienia pokręteł mogą nie odpowiadać aktualnym ustawieniom aparatu. • Górna część wyświetlacza staje się czarna wskazując. Trzymając wciśnięty zwalniacz blokady pokrętła trybu naświetlania. Po przywołaniu ustawień możliwe są dodatkowe zmiany. gdy pokrętło trybu naświetlenia zostanie przesunięte lub przełącznik zasilania znajdzie się w pozycji OFF. ustaw pokrętło w pozycji 1. • Dodatkowe zmiany zostaną skasowane. • Zapisane ustawienia będą wyświetlane przez 5 sekund. 2 lub 3.

ZMIANA ZAPISANYCH USTAWIEŃ
1. Trzymając wciśnięty zwalniacz blokady pokrętła trybu naświetlania, ustaw pokrętło w pozycji 1, 2 lub 3.

2. Zmień ustawienia aparatu przy użyciu pokręteł i dźwigni.
Przykład: Przejście z 14-segmentowego pomiaru o wzorze plastra miodu na pomiar punktowy.
•W tym momencie możliwe jest wykonanie zdjęcia.

3. Naciśnij ponownie przycisk ENTER.

• Ten komunikat widoczny jest przez 5 sekund. Ustawienia są zapisane.

138

Jeżeli zmieniony zostaje jedynie tryb naświetlania, postępuj według następujących punktów:

1. Obróć pokrętło trybu naświetlania na pozycję 1, 2 lub 3. 2. Trzymając wciśnięty zwalniacz blokady pokrętła trybu naświetlania, obracaj dowolnym pokrętłem sterującym do pojawienia się żądanego trybu. 3. Naciśnij ponownie przycisk ENTER.

Powrót do ustawień standardowych
Oczyszczenie pamięci 1, 2 i 3 spowoduje powrót do standardowych ustawień.

1. Przestaw przełącznik zasilania w pozycję OFF. 2. Trzymając wciśnięty przycisk ENTER, przesuń przełącznik zasilania w pozycję ON.
• Wyświetlacz pokazuje, że ustawienia zostały przywrócone do wartości standardowych. • Gdy dla pamięci 3 wybrany został tryb STF (funkcja własna 25-2), nie zostanie on skasowany.

139

PAMIĘĆ

PAMIĘĆ DANYCH NAŚWIETLANIA
Po uaktywnieniu, pamięci danych naświetlania przechowuje następujące dane o naświetleniu każdej klatki z siedmiu 36klatkowych filmów: Numer własny* (łącznie z numerem identyfikacyjnym korpusu) Czułość filmu ISO* Czas otwarcia migawki Liczba przysłony Nastawiona ogniskowa obiektywu Najmniejsza liczba przysłony zastosowanego obiektywu Tryb naświetlenia Tryb pomiaru światła Wartość korekcji naświetlenia (łącznie z wartością bracketingu) Wartość korekcji błysku (łącznie z wartością bracketingu) Rok/miesiąc/dzień/godzina/minuta wykonania zdjęcia Dane zapisywane są dla każdej klatki, z wyjątkiem (*) zapisywanych dla każdej rolki.

140

ZAPISYWANIE DANYCH
1. Otwórz klapkę panelu sterującego i naciśnij przycisk DATA.
• Wyświetlacz pokazuje aktualne ustawienia pamięci danych.

Obszar filmu Numer własny Czułość filmu

3. Naciśnij lekko spust migawki, aby wybrać funkcję pamięci danych naświetlania.
• Wyświetlacz pokazuje wskaźnik pamięci danych naświetlania. • Jeżeli nie chcesz zapisywać danych, powtórz powyższe kroki i wybierz OFF w punkcie 2. • Na zapisane dane naświetlania nie wpływa wyłączenie aparatu i wyjęcie baterii.

141

PAMIĘĆ DANYCH

2. Obracając dowolnym pokrętłem sterującym wybierz ON.

Gdy pojawia się symbol do przemieszczania pomiędzy obszarami można używać pokręteł sterujących lub wybieraka pola ostrości. zapisane zostaną dane jedynie z ostatniego naświetlenia. Wybierak pola ostrości Naciskanie prawej lub górnej strony wybieraka. powoduje przesuwanie się obszarów w następującej kolejności: OFF OFF On Obszar 1 Obszar 2 ••• Obszar 7 Naciskanie lewej lub dolnej strony wybieraka. powoduje przesuwanie się obszarów w następującej kolejności: OFF OFF Obszar 7 Obszar 6 • • • Obszar 1 ON 142 . • Przy wielokrotnym naświetlaniu klatki. dopóki film nie zostanie założony.ZAPISYWANIE DANYCH • Dane nie są magazynowane.

kasując dane poprzednie. Gdy wszystkie obszary danych zostaną wypełnione. po założeniu nowej rolki filmu. i tak dalej. 143 PAMIĘĆ DANYCH •Gdy naciśniesz przycisk pamięci danych. . dane z następnej rolki filmu zapisywane są do pierwszego obszaru. Dane z pierwszej rolki filmu zapisywane są w obszarze 1. na 5 sekund pojawia się ten komunikat. zwanych obszarami danych filmu. • Gdy pamięć danych jest włączona. Obszary danych filmu Dane każdej z siedmiu rolek filmu przechowywane są w siedmiu oddzielnych obszarach pamięci.OBSZAR DANYCH FILMU I NUMER WŁASNY Obszar danych filmu i numer własny są przydatne dla zidentyfikowania rolki filmu i odpowiadających jej danych. nowe rolki będą zapisywane od obszaru 1. z drugiej rolki filmu w obszarze 2. 1Rolka 2 Rolka 3Rolka • Nie ma możliwości wybrania obszaru zapisywania danych. możesz sprawdzić aktualny obszar danych filmu. • Po skasowaniu danych.

Możesz wybrać numer od 1do 9.187). na klatce “0” naświetlany jest numer własny (umożliwiając zastosowanie funkcji pamięci danych). 144 . • O kasowaniu numeru własnego. numer własny zwiększa się o 1. czytaj na stronie 152. ale licznik zlicza kolejno zakładane rolki filmu. korzystając z funkcji własnej 34 (str. po założeniu filmu do aparatu. Początek filmu Numer własny • Jeżeli pamięć danych jest wyłączona. • Trzeci znak w numerze własnym (tj.OBSZAR DANYCH FILMU I NUMER WŁASNY Numer własny filmu W celu powiązania danych naświetlania z wywołanym filmem. Po każdym założeniu rolki filmu. numer własny nie zostanie naświetlony. 1 w “dn1”) może być zmieniany i użyty do identyfikacji korpusu aparatu.

kupowany oddzielnie. Kasowane są dane klatki pomiędzy starym a nowym zapisem. tworząc jedną klatkę czystą. Rejestrator ten. gdy obszar danych filmu zmienia się z 7 na 1. Numer własny jest wykorzystywany do dopasowania danych z odpowiednią rolką filmu. • Stary zapis w obszarze danych jest zapisywany ponownie klatka po klatce. ile rolek filmu jest zapisanych w pamięci aparatu. Ponowne zapisywanie obszarów danych PAMIĘĆ DANYCH Gdy siedem obszarów danych zostanie wypełnionych.Porównanie obszaru danych filmu z numerem własnym filmu Numer obszaru danych wskazuje. Ostrzeżenie znika po wykonaniu pierwszego zdjęcia. kasując dane poprzednie. dane rolki ósmej zapisywane są do pierwszego obszaru. mocuje się do gniazda bagnetowego aparatu dla skopiowania danych. Jest on naświetlany automatycznie po założeniu nowej rolki filmu. gdzie dane są zapisywane oraz informuje. • Dane naświetlenia mogą być przenoszone do urządzenia zewnętrznego przy pomocy rejestratora danych Data Saver DS-100. • Ostrzeżenie to [Pamięć jest pełna i zostanie zapisana ponownie] pojawia się tylko wtedy. 145 .

150). 2. Otwórz klapkę panelu sterującego i naciśnij przycisk DATA. •Gdy pojawia się symbol do wybierania obszaru danych można również używać wybieraka pola ostrości i przycisku punktowego nastawiania ostrości AF (str. 146 . Obracaj dowolnym pokrętłem sterującym do ukazania się oznaczenia READ. • Na wyświetlaczu pojawiają się aktualne ustawienia pamięci danych. Odczyt danych 1. Obszar danych Numer własny Czułość filmu Naciśnij przycisk ADJ dla odczytu danych.ODCZYTYWANIE DANYCH Zapisane dane pokazywane są na wyświetlaczu nawigacyjnym. a następnie żądanego obszaru danych i numeru własnego.

Naciśnij przycisk wyboru wskazań wyświetlacza. Wybieranie trybu wyświetlania i żądanej klatki 4. Naciśnij przycisk ADJ. aby wybrać pomiędzy pokazywaniem danych pojedynczej klatki a danymi czterech klatek. Wyświetlanie danych jednej klatki Wyświetlanie danych czterech klatek 147 PAMIĘĆ DANYCH . • Gdy pojawia się symbol przełączania pomiędzy danymi poszczególnych klatek można dokonywać również wybierakiem pola ostrości.3. • Zostaną pokazane dane pierwszej klatki.

Obracaj dowolnym pokrętłem sterującym dla wybrania żądanej klatki.ODCZYTYWANIE DANYCH 5. lampa nie błysnęła) Tryb pomiaru światła Data i godzina Czas migawki i przysłona Największy otwór przysłony Numer klatki Wyświetlanie danych czterech klatek będzie wyglądać następująco: Film data number Numer klatki Korekcja naświetlenia Czas migawki Przysłona • Na każdą wartość korekcji naświetlenia i korekcji błysku składają się wartość korekcji i odstęp EV w serii zmiennych naświetleń. Wyświetlanie danych jednej klatki będzie wyglądać następująco: Numer własny filmu Tryb naświetlania Ogniskowa obiektywu Korekcja naświetlenia Korekcja błysku(jeżeli nie jest pokazana. • Tryby PA. PS oraz STF zapisane będą jako tryb P. 148 .

po czym powtórz krok 2 ze strony 146.Wyłączanie odczytu danych Aby odczytać dane innych filmów. 149 PAMIĘĆ DANYCH . naciśnij lekko spust migawki. naciśnij przycisk DATA lub ADJ. Aby zakończyć odczyt danych. • Wyświetlacz powraca do standardowego trybu.

ODCZYTYWANIE DANYCH Używanie wybieraka pola ostrości i przycisku punktowego AF Gdy pojawia się symbol wyboru obszaru filmu i numeru własnego można dokonywać również wybierakiem pola ostrości i przyciskiem punktowego AF. 150 . możliwy jest odczyt danych. wybierak pola ostrości nie działa. • Gdy przełącznik szerokiego/pojedynczego pola ostrości znajduje się w pozycji zablokowanej (LOCK). Wybierak pola ostrości Naciskanie we wskazanych kierunkach powoduje: • Przesuwanie się obszarów w następującej kolejności: OFF ON Obszar 1 Obszar 2 • • • Obszar 7 OFF OFF Obszar 7 Obszar 6 ••• Obszar 1 ON OFF • Gdy naciśniesz przycisk AF po pojawieniu się “READ”. Dla wyświetlania danych jednej klatki: • Wzrasta numer klatki • Zmniejsza się numer klatki. Odpowiada to naciśnięciu przycisku ADJ. Dla wyświetlania danych czterech klatek: • Dane przesuwają się klatka po klatce. • Wyświetlacz powraca do ekranu wyboru danych. • Dane przesuwają się co 4 klatki.

KASOWANIE DANYCH
Zostaną skasowane dane ze wszystkich obszarów. Nie można skasować wybranego obszaru danych.

1. Otwórz klapkę panelu sterującego i naciśnij jednocześnie przyciski DATA oraz ADJ.
• Pojawia się ten komunikat [Naciśnij DATA, aby skasować wszystkie dane].

2. Naciśnij ponownie przycisk DATA.

• Podczas kasowania danych pojawia się ten ekran [Wszystkie dane są kasowane]. • Nie obsługuj aparatu podczas kasowania danych. • Po skasowaniu wszystkich obszarów, wyświetlacz powraca do standardowego wyświetlania informacji.

151

PAMIĘĆ DANYCH

KASOWANIE DANYCH
Zerowanie obszaru danych i numeru własnego
Po każdym założeniu filmu, zarówno numer obszaru danych, jak i numer własny zwiększają się o 1. W chwili nabycia aparatu, oba numery są ustawione na 1. Zerowanie numeru obszaru danych: Po skasowaniu danych (str.151), numer obszaru danych wynosi ponownie 1. Gdy zerowany jest numer obszaru danych, nie jest zerowany numer własny.
Zerowanie numeru własnego:

1. Przesuń przełącznik zasilania w pozycję OFF. 2. Trzymając wciśnięty przycisk DATA, przesuń przełącznik zasilania w pozycję ON.
• Ostatnie cztery cyfry są zerowane na 0001. • Nie można wyzerować numeru własnego, gdy w aparacie znajduje się film. • Wyzerowanie numeru własnego nie kasuje danych i nie zeruje obszaru danych.

152

FUNKCJE WŁASNE
Funkcje własne pozwalają Ci dopasować aparat do indywidualnych potrzeb i upodobań. Jest 35 funkcji własnych. Opis funkcji własnych znajdziesz na stronach 158-187.

153

FUNKCJE WŁASNE

FUNKCJE WŁASNE
1. Otwórz klapkę panelu sterującego i naciśnij przycisk CUSTOM.
• Na wyświetlaczu pojawia się ustawienie funkcji własnej.

Gdy pojawia się symbol można używać zarówno obu pokręteł sterujących, jak również wybieraka pola ostrości (str.156). Gdy pojawia się DISP, wyświetlacz może być przełączony.

2. Obracając przednim pokrętłem sterującym wybierz żądaną funkcję własną (CUSTOM 1-35).

3. Obracając tylnym pokrętłem sterującym wybierz żądane ustawienie.

154

Wybieranie sposobu wyświetlania • Gdy pojawia się symbol DISP. z wyjątkiem funkcji 33 i 35. • Wszystkie wyjaśnienia w tym podręczniku zakładają. aby zatwierdzić wybrane ustawienia. żądaną funkcję własną (CUSTOM 135) wybierasz przy pomocy przedniego pokrętła sterującego.4. • Na ustawienia funkcji własnych nie mają wpływu wyłączenie aparatu i wyjęcie z niego baterii. 155 FUNKCJE WŁASNE . wszystkie funkcje własne są ustawione na wartość 1. Wybierz żądane ustawienie funkcji przy pomocy tylnego pokrętła sterującego. Naciśnij lekko spust migawki. • W dowolnym trybie wyświetlania. przełączania pomiędzy pokazywaniem ustawienia jednej funkcji własnej a ustawieniami piętnastu funkcji można dokonywać przyciskiem wyboru wskazań wyświetlacza. • W chwili nabycia aparatu. że ustawienia te nie zostały zmienione.

aby zatwierdzić wprowadzone zmiany. Przy wyświetlaniu jednej funkcji własnej: Naciśnij lekko spust migawki. wybierak pola ostrości nie działa. 156 . • Gdy przełącznik szerokiego/pojedynczego pola ostrości znajduje się w pozycji zablokowanej (LOCK).FUNKCJE WŁASNE Używanie wybieraka pola ostrości i przycisku punktowego AF Wybierak pola ostrości Gdy pojawia się symbol wyboru funkcji własnej i jej ustawienia można dokonywać wybierakiem pola ostrości i przyciskiem punktowego AF.

Przy wyświetlaniu piętnastu funkcji własnych: Naciśnij wybierak pola ostrości Naciśnij lekko spust migawki. 157 FUNKCJE WŁASNE Naciśnij przycisk AF . aby zatwierdzić wprowadzone zmiany. przesuń przełącznik zasilania w pozycję ON. Przesuń przełącznik zasilania w pozycję OFF. 1. 2. • Funkcje własne 33. Zerowanie funkcji własnych do ustawień fabrycznych Ta procedura wyzeruje funkcje własne od 1 do 32 do wartości 1. Trzymając wciśnięty przycisk CUSTOM. 34 i 35 nie zostaną wyzerowane.

Priorytet ostrości Nie można wyzwolić migawki. 2. 1. • Gdy wybrany jest tryb pełnej automatyki P. dopóki w wizjerze nie pojawi się . ustawiony jest zawsze priorytet ostrości. 2.FUNKCJE WŁASNE 1. lub 2. 158 . Custom 2 . Priorytet wyzwolenia migawki Można wyzwolić migawkę nawet wtedy. Uruchamiane automatycznie Film jest zwijany automatycznie po osiągnięciu końca rolki. gdy nie ma potwierdzenia ustawienia ostrości. nawet jeżeli wybrano ustawienie 1-2.Rozpoczęcie zwijania filmu 1. 3 Custom 1 . • Na wyświetlaczu pojawia się RP. Uruchamiane ręcznie W celu zwinięcia filmu trzeba nacisnąć przycisk zwijania powrotnego. gdy korzystasz z funkcji pamięci.Priorytet ostrości / wyzwolenia migawki • Funkcja 1 zostanie zapisana w pamięci.Stosuj przy fotografowaniu poruszających się obiektów.

Aby zmienić ustawienie funkcji własnej: 1. 4. Po zwinięciu filmu. Custom 3 . Film jest całkowicie wciągany do kasety. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronach 154-157. 159 FUNKCJE WŁASNE . Naciśnij lekko spust migawki. • Aby uniknąć nałożenia się klatek. 2. aby zatwierdzić wybrane ustawienia. o czym musisz pamiętać. • Aparat nie może wykryć pierwszej nienaświetlonej klatki. Obracając przednim pokrętłem sterującym wybierz żądaną funkcję własną. Obracając tylnym pokrętłem sterującym wybierz żądane ustawienie. a film znajdujący się w aparacie nie został jeszcze ukończony. Aparat jest przygotowany do założenia częściowo naświetlonego filmu Zakładanie częściowo naświetlonego filmu Funkcja ta pozwala Ci założyć częściowo naświetlony film i przewinąć go do wybranej klatki. Otwórz klapkę panelu sterującego i naciśnij przycisk CUSTOM. końcówka pozostaje na zewnątrz kasety. •Jest to wygodne. gdy chcesz założyć inny rodzaj filmu. 2. wybierz dwie klatki po ostatnio naświetlonej. 3.Końcówka filmu 1.

Ustaw funkcję własną 3 na wartość 2. wskazując. na wyświetlaczu pojawi się [+13]. 1. film zostanie przewinięty do klatki numer 14. 3. • Film jest automatycznie przewijany do klatki 14. • Po założeniu. a teraz fotografujący chce go ponownie założyć i kontynuować robienie zdjęć. Pojawia się ustawienie przewijania filmu do wybranej klatki. 5. Obracaj dowolnym pokrętłem sterującym. 4. • Po wybraniu 14. film jest automatycznie przewijany do pierwszej klatki. aż do ukazania się wartości 14. Naciśnij przycisk ADJ. spowodowanego pyłem i piaskiem. W tym przykładzie. numer własny filmu zostanie ponownie naświetlony. a licznik pokaże 1. Film został zwinięty. jeżeli funkcja pamięci danych zostanie wyłączona przed założeniem filmu.FUNKCJA WŁASNA 3 Poniższy przykład dotyczy rolki filmu naświetlonej do klatki numer 12. że film zostanie przewinięty o 13 klatek. Załóż rolkę filmu. która uprzednio została naświetlona do klatki 12. Numer ten nie zostanie naświetlony. Otwórz klapkę panelu sterującego. 160 . • Gdy zostawisz włączoną pamięć danych naświetlania. • Ponowne zakładanie częściowo naświetlonego filmu zwiększa ryzyko uszkodzenia (zarysowania) filmu. 2. następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk ADJ przez 3 sekundy.

• Licznik zdjęć zostanie zaczerniony dla wskazania. następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk ADJ przez 3 sekundy. 2. że wybrałeś naświetloną uprzednio klatkę. 161 FUNKCJE WŁASNE . Otwórz klapkę panelu sterującego. Pojawia się ustawienie przewijania filmu do wybranej klatki. Przykład ukazuje film naświetlony do klatki 11 i przewinięty do klatki 12. Korzystając z funkcji przewijania do wybranej klatki. że film zostanie cofnięty o dwie klatki. Obracaj dowolnym pokrętłem sterującym do ukazania się wartości 10. Ustaw funkcję własną 3 na wartość 2. Potrzebujesz naświetlić wielokrotnie klatkę numer 10. wskazując.Przewijanie do wybranej klatki przy wielokrotnym naświetlaniu Funkcja ta jest użyteczna podczas wielokrotnego naświetlania klatki ze zmienną serią naświetleń. • Po wybraniu 10. 3. film zostanie zwinięty do klatki 10 i ponownie naświetlony. na wyświetlaczu pojawi się [2]. 1.

7. 5. Ponieważ klatka 12 nie została naświetlona. • Pojawia się ustawienie przewijania filmu do wybranej klatki. Obracaj dowolnym pokrętłem sterującym do ukazania się wartości 12. Wciśnij i przytrzymaj przycisk ADJ przez 3 sekundy. 8.FUNKCJA WŁASNA 3 Przewijanie do wybranej klatki przy wielokrotnym naświetlaniu (ciąg dalszy) 4. • Aparat automatycznie przesunie film do klatki 12. Film przesunie się o jedną klatkę a licznik zdjęć pozostanie zaczerniony dla wskazania. że film zostanie przesunięty o jedną klatkę. 6. że klatka 11 również jest naświetlona. wskazując. Naciśnij przycisk ADJ. 162 . licznik zdjęć przestanie być zaczerniany. Na wyświetlaczu pojawi się [+1]. Naciśnij przycisk ADJ. Wykonaj zdjęcie na klatce 10. • Film zostanie cofnięty do klatki 10.

przed przesunięciem do klatki 12.• Po przewinięciu. • Funkcja naświetlania danych powinna być wyłączona. ponieważ klatka może być przesunięta maksymalnie o 1/2 odstępu pomiędzy otworami perforacji. nie jest możliwe przewinięcie filmu do wybranej klatki po naświetleniu ostatniej klatki na filmie. dla uniknięcia nałożenia się naświetlonych danych. wielokrotne naświetlenie mogło być również dokonane na klatce 11. • W powyższym przykładzie. 163 FUNKCJE WŁASNE . umiejscowienie obiektów na klatce może nie odpowiadać poprzedniej pozycji. • Gdy wybrana jest funkcja 2-2.

• Gdy tylna ścianka jest otwarta. • Przed zmianą czułości. 2. Wyłączona pamięć DX Czułość filmu zawsze nastawiana jest według kodu DX na kasecie filmu. zapisana wartość ISO zostanie skasowana. 5. 6 Custom 4 . Włączona pamięć DX Zmiany czułości filmu z kodem DX są zapisywane i będą stosowane w przyszłości w przypadku zakładania filmów z tym samym kodem DX.Blokada wyzwolenia migawki (bez filmu) 1. • Po założeniu filmu o innej czułości ISO. gdy w aparacie nie ma filmu. Używaj tego ustawienia przy stałym prześwietlaniu / niedoświetlaniu określonego typu filmu. 2. Wyłączona blokada wyzwolenia migawki Migawkę można wyzwolić nawet wtedy. film musi być założony. można wyzwolić migawkę. 164 . nastawiana jest czułość poprzedniej rolki filmu.Pamięć DX 1. jeżeli film nie jest założony. a na wyświetlaczu pojawia się ten komunikat [Film nie jest założony]. to podczas naciskania spustu migawki w wizjerze miga 0. • Jeżeli film nie jest założony.FUNKCJE WŁASNE 4. Custom 5 . Gdy film jest bez kodu DX. Włączona blokada wyzwolenia migawki Nie można wyzwolić migawki.

(Założony obiektyw musi posiadać przycisk blokady ostrości). Automatyczna seria zmiennych naświetleń z ciągłym przesuwem filmu Wciśnięcie przycisku blokady ostrości podczas robienia zdjęcia powoduje wybranie serii zmiennych naświetleń z ciągłym przesuwem filmu. spust migawki. 165 FUNKCJE WŁASNE 1. Blokada ostrości . Obracając przednim pokrętłem sterującym wybierz żądaną funkcję własną.92). aby zatwierdzić wybrane ustawienia. Naciśnij lekko spust migawki. 3. • Lampa błyskowa nie błyśnie. 2. •Jeżeli wybrano tryb samowyzwalacza lub wielokrotnego naświetlania. • Ilość zdjęć w serii i odstęp będą takie same jak w Przycisk blokady ostrości ustawieniach zmiennych naświetleń (str. 4.Aby zmienić ustawienie funkcji własnej: 1. ciągły przesuw filmu nie zadziała. Obracając tylnym pokrętłem sterującym wybierz żądane ustawienie.Przycisk blokady ostrości (obiektyw) Funkcja ta zmienia działanie przycisku blokady ostrości na obiektywie. Podgląd głębi ostrości Możesz sprawdzić głębię ostrości wciskając przycisk blokady ostrości. Wciśnięcie przycisku blokady ostrości na obiektywie blokuje nastawioną ostrość. Custom 6 . dla sprawdzenia głębi ostrości musisz wcisnąć jednocześnie przycisk blokady ostrości oraz lekko. Otwórz klapkę panelu sterującego i naciśnij przycisk CUSTOM. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronach 154-157. • Gdy używasz obiektywu typu D. 3. 2.

Uaktywnienie tylko przełącznikiem głównym Czujnik wizjera zostaje uaktywniony po włączeniu zasilania aparatu. • Licznik zdjęć pokazuje ilość pozostałych do zrobienia klatek. Używaj tego ustawienia. • Jeżeli nie używasz aparatu. 9 Custom 7 . Uaktywnienie przełącznikiem zasilania i czujnikiem uchwytu Czujnik wizjera zostaje uaktywniony dotknięciem czujnika uchwytu. po założeniu filmu bez kodu DX. gdy czujnik uchwytu nie może być uaktywniony (założone rękawiczki).125).Licznik zdjęć 1. Czujnik wizjera Custom 8 . już w momencie kierowania aparatu w stronę obiektu. Licznik zdjęć na ekranie danych pokazuje ilość pozostałych klatek. • Funkcja eye-start musi być włączona (str. wyłącz jego zasilanie. 2. Licznik zdjęć na ekranie danych pokazuje ilość zrobionych klatek. 2. 8.Aktywacja czujnika wizjera Gdy zostanie wykryty obiekt obok wizjera. 166 . systemy aparatu uruchamiają nastawianie ostrości i pomiar oświetlenia. Czujnik uchwytu 1.FUNKCJE WŁASNE 7.

Custom 9 . Otwórz klapkę panelu sterującego i naciśnij przycisk CUSTOM. Ponowne naciśnięcie przywraca tryb AF. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronach 154-157. W trybie AF. 4. • Zmiana trybu nastawiania ostrości lub ponowne włączenie aparatu. wyłącza czasową zmianę trybu nastawiania ostrości. po naciśnięciu przycisku AF/MF ustawiany jest tryb ręcznego nastawiania ostrości. 1. 2. . jedno naciśnięcie przycisku AF/MF włącza ręczne nastawianie ostrości. Obracając przednim pokrętłem sterującym wybierz żądaną funkcję własną. Naciśnij dla włączenia.Aby zmienić ustawienie funkcji własnej: 1. zwolnij dla wyłączenia. w wizjerze pojawia się . W trybie AF. Ponowne naciśnięcie przywraca tryb AF. 167 FUNKCJE WŁASNE • Gdy aparat znajduje się w trybie ręcznego nastawiania ostrości. 3. Przycisk sterujący AF/MF 2. jedno naciśnięcie przycisku AF/MF włącza ręczne nastawianie ostrości. aby zatwierdzić wybrane ustawienia. naciśnij ponownie dla wyłączenia. po naciśnięciu przycisku AF/MF ustawiany jest tryb automatycznego nastawiania ostrości AF. Naciśnij lekko spust migawki. W trybie ręcznego nastawiania ostrości.Przycisk sterujący AF/MF Funkcja ta zmienia sposób działania przycisku sterującego AF/MF. Naciśnij raz dla włączenia. Obracając tylnym pokrętłem sterującym wybierz żądane ustawienie. W trybie AF.

Przycisk AE 1. naciśnięcie przycisku AEL powoduje wybranie elastycznego trybu ręcznego. Custom 10 .FUNKCJE WŁASNE 10. • Jeżeli wbudowana lampa błyskowa jest podniesiona lub włączona jest lampa dodatkowa. naciśnięcie przycisku AEL przełącza na synchronizację z długim czasem otwarcia migawki. zwolnienie wyłącza. kasuje blokadę AEL. 2. 12. 11. 168 . na wyświetlaczu nawigacyjnym oraz w wizjerze pojawia się . Naciśnięcie włącza. Pierwsze naciśnięcie włącza. • Włączenie lub wyłączenie wbudowanej lampy błyskowej.Przycisk AEL • Przy naciśniętym przycisku AEL. ponowne naciśnięcie wyłącza. • Jeżeli nastawiony jest ręczny tryb naświetlania.

Naciśnij lekko spust migawki. Zwijanie wolne (ciche) Zwija 36-klatkowy film w ciągu około 15. Custom 11 .5EV-> Normalnie-> +0.5EV -> +1.Prędkość zwijania filmu 1. • Pięcioklatkowa seria zmiennych naświetleń w odstępach 1/2 EV wykonywana jest następująco: -1.0EV 2. niedoświetlenie. Zwijanie szybkie Zwija 36-klatkowy film w ciągu około 7 sekund. • Pięcioklatkowa seria zmiennych naświetleń w odstępach 1/2 EV wykonywana jest następująco: Normalnie -> -0.5EV -> -1. prześwietlenie. Otwórz klapkę panelu sterującego i naciśnij przycisk CUSTOM.5 sekundy.0EV -> +1.0EV Custom 12 . 169 FUNKCJE WŁASNE . wartość zmierzona. 3. 4. 2. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronach 154-157. Obracając tylnym pokrętłem sterującym wybierz żądane ustawienie. Wartość zmierzona.0EV -> -0. 2.Kolejność automatycznej serii zmiennych naświetleń 1. niedoświetlenie.Aby zmienić ustawienie funkcji własnej: 1. Obracając przednim pokrętłem sterującym wybierz żądaną funkcję własną.5EV -> +0. aby zatwierdzić wybrane ustawienia. Niedoświetlenie.

Aktywne pole ustawiania ostrości nie jest podświetlane po lekkim naciśnięciu spustu migawki.FUNKCJE WŁASNE 13. 5 sekund 2. 30 sekund Custom 14 . Aktywne pole ustawiania ostrości podświetlane jest na czerwono przez 0.6 sekundy po zablokowaniu ostrości. 14.3 sekundy po zablokowaniu ostrości. • Aktywne pole jest podświetlane jedynie po naciśnięciu przycisku AF lub wybieraka pola ostrości.Podświetlanie pól ustawiania ostrości Wciśnięcie przycisku blokady ostrości na obiektywie nie powoduje podświetlenia pola.Czas wyświetlania parametrów naświetlenia Wybranie dłuższego czasu zmniejsza żywotność baterii. 170 . 1. 10 sekund 3. 15 Custom 13 . 2. Aktywne pole ustawiania ostrości podświetlane jest na czerwono przez 0. 1. 3.

• Wyjaśnienia dotyczące układu pomiarowego podano powyżej. odczyt danych. •Gdy układ pomiarowy jest aktywny. aby zatwierdzić wybrane ustawienia. Obracając przednim pokrętłem sterującym wybierz żądaną funkcję własną. 2. 171 FUNKCJE WŁASNE . Dodatkowe informacje znajdziesz na stronach 154-157.). 2. 4. Naciśnij lekko spust migawki. funkcje własne. Custom 15 . przy włączonej blokadzie pojawia się ten komunikat. itd. Pokrętła nie są funkcjonalne. 1. 3. Pokrętła nie są funkcjonalne. • Gdy obracasz którymkolwiek pokrętłem sterującym. oba pokrętła stają się funkcjonalne.Blokada pokręteł sterujących Użyj blokady pokręteł dla zabezpieczenia ustawień przed przypadkowym obróceniem pokrętła w czasie przenoszenia aparatu. Gdy pokrętła są zablokowane. Otwórz klapkę panelu sterującego i naciśnij przycisk CUSTOM. Obracając tylnym pokrętłem sterującym wybierz żądane ustawienie. • W trakcie dokonywania pomiaru (pojawiają się czas otwarcia migawki i przysłona) lub dotykania czujnika uchwytu. pokrętła są funkcjonalne. zmienianie daty. 3. ustawienia nie mogą być zmienione przez obrót przedniego lub tylnego pokrętła sterującego. gdy układ pomiarowy jest nieaktywny. Wyłączona • Oba pokrętła sterujące są funkcjonalne.Aby zmienić ustawienie funkcji własnej: 1. gdy układ pomiarowy i czujnik uchwytu są nieaktywne. • Oba pokrętła są funkcjonalne przy operacjach wykorzystujących przyciski pod klapką sterującą (np.

po wciśnięciu do końca spustu migawki pojawia się ten komunikat [Obiektyw nie jest założony. • Stosuj to ustawienie przy zakładaniu obiektywu lub adaptera (teleskopowego. 17. Custom 17 . Duża • Układ AF będzie działać z maksymalną prędkością. 2. gdy w aparacie znajduje się film.Prędkość układu AF 1. mikroskopowego) nie sprzęgającego się elektrycznie z aparatem.FUNKCJE WŁASNE 16. 18 Custom 16 . na wyświetlaczu pojawia się . jeżeli nie jest założony obiektyw.-.Blokada wyzwolenia migawki (bez obiektywu) 1. Zmień ustawienie funkcji nr.16]. Nie można wyzwolić migawki. 2. • Blokada działa. • Przy lekkim naciskaniu spustu migawki. Mała • Stosowana przy zdjęciach z bliska lub w słabych warunkach oświetleniowych. Można wyzwolić migawkę bez założonego obiektywu. 172 .

173 FUNKCJE WŁASNE Tryb Naświetlania Działanie pokręteł sterujących Przednie pokrętło sterujące Tylne pokrętło sterujące . P .Mode PS . Działanie standardowe Nie jest możliwa korekcja naświetlenia przy wykorzystaniu tylnego pokrętła sterującego. Korekcja naświetlenia przy wykorzystaniu tylnego pokrętła sterującego (PA .Mode A . A i S Możesz korygować naświetlenie wykorzystując tylne pokrętło sterujące.przysłona w trybie P).Korekcja naświetlenia przy użyciu tylnego pokrętła sterującego w trybach P.przysłona Przysłona Czas migawki Korekcja naświetlenia • Wartość korekcji naświetlenia pokazywana jest na skali światłomierza na wyświetlaczu i w wizjerze.Mode Działanie pokręteł sterujących Przednie pokrętło sterujące Tylne pokrętło sterujące PA . • Pokrętło korekcji naświetlenia musi być ustawione na 0. gdy używasz ciężkiego obiektywu i potrzebujesz lewej ręki do jego podtrzymania. Jest to wygodne. 1. jest możliwa korekcja naświetlenia przy wykorzystaniu tylnego pokrętła sterującego.Mode S . zarówno dla odstępów 1/2 EV.przysłona Przysłona Czas migawki 2. W trybach P/ A/ S.czas migawki Przysłona Czas migawki PA . jak i 1/3 EV. możesz wybrać przysłonę. Tryb Naświetlania P . • Zakres korekcji wynosi od -3 EV do +3 EV. • Obracając przednim pokrętłem sterującym w trybie P.Mode S .Custom 18 .Mode A .

Prosimy zapoznać się z uwagami przy ustawieniu 2.Mode Działanie pokręteł sterujących Przednie pokrętło sterujące Tylne pokrętło sterujące PA . Tryb naświetlania P . Custom 19 .przysłona Przysłona Czas migawki Korekcja naświetlenia • Korekcja naświetlenia. Działanie przedniego i tylnego pokrętła sterującego zamienione. jest możliwa korekcja naświetlenia przy wykorzystaniu tylnego pokrętła sterującego. 2. przy wykorzystaniu tylnego pokrętła sterującego.Mode S . możesz wybrać czas migawki. • Nie ulega zmianie działanie poszczególnych pokręteł w automatycznej serii zmiennych naświetleń. jest taka sama jak w ustawieniu 2. 20 3.czas migawki w trybie P). 174 . W trybach P/ A/ S. • Obracając tylnym pokrętłem sterującym w trybie [P]. 1.FUNKCJE WŁASNE 19. pamięci danych i sterowaniu funkcjami własnymi.Mode A . Identycznie jak w Custom 18. Korekcja naświetlenia przy wykorzystaniu tylnego pokrętła sterującego (PS .Pokrętła sterujące-zamiana sterowania Ta funkcja pozwala na zamianę działania przedniego i tylnego pokrętła sterującego.

3. lecz może być to zmienione. Uśredniony pomiar TTL Po wyzwoleniu błysku. Custom 20 . Gdy wybrany jest tryb pełnej automatyki P. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronach 154-157. jak i dodatkowej lampy błyskowej. 2. Naciśnij lekko spust migawki.Aby zmienić ustawienie funkcji własnej: 1. 175 FUNKCJE WŁASNE . aby zatwierdzić wybrane ustawienia. 4. Gdy jest to niemożliwe z powodu kombinacji lampa/obiektyw. • Pomiar zalecany przy stosowaniu światłomierzy błysku i temperatury barwowej. Dotyczy to zarówno wbudowanej. 3. pomiar błysku jest zawsze typu ADI (jeżeli jest to możliwe). Otwórz klapkę panelu sterującego i naciśnij przycisk CUSTOM. Obracając przednim pokrętłem sterującym wybierz żądaną funkcję własną. Pomiar 4-segmentowy 1. Pomiar 4-segmentowy TTL • Po wyzwoleniu błysku. Więcej informacji znajdziesz na stronie 108. zostanie użyty uśredniony pomiar błysku. Obracając tylnym pokrętłem sterującym wybierz żądane ustawienie. zostanie zastosowany 4-segmentowy pomiar TTL.Pomiar światła błyskowego Twój aparat wykorzystuje zaawansowany pomiar ADI jako standardowy pomiar błysku. nawet. dyfuzorów do zdjęć z bliska lub filtrów. gdy wybrano funkcję własną 20-2/3. zostanie użyty 4-segmentowy pomiar ADI lub 4-segmentowy pomiar ADI z przedbłyskiem. Pomiar 4-segmentowy ADI Po wyzwoleniu błysku. 2. zostanie użyty 4-segmentowy TTL.

Działanie alternatywnego trybu AF-A Dzięki tej funkcji pozycja A (alternatywne nastawianie ostrości) na przełączniku sposobu nastawiania ostrości. może być zmieniona na tryb DMF (bezpośrednie nastawianie ostrości) • Gdy wybrany jest tryb pełnej automatyki P. nawet przy wybranej funkcji 21-2. umożliwiający działanie czujnikom nastawiania ostrości. nawet przy wybranej funkcji 22-2. Wyłączony • Zarówno oświetlacz wspomagający aparatu. nastawienie ostrości bez oświetlacza wspomagającego może być trudne.FUNKCJE WŁASNE 21. 22 Custom 21 .Oświetlacz wspomagający AF W sytuacjach. • Gdy wybrany jest tryb pełnej automatyki P. • W sytuacjach słabego oświetlenia lub małego kontrastu obiektu. Aktywowany w razie potrzeby. jak i dodatkowej lampy błyskowej nie zostaną użyte w żadnej sytuacji. oświetlacz wspomagający AF jest zawsze aktywny. oświetlacz wspomagający rzutuje na niego ciemnoczerwony wzór liniowy. Custom 22 . 1. 2. pozycja ta odpowiada zawsze alternatywnemu nastawianiu ostrości. gdy fotografowany obiekt jest zbyt ciemny lub zbyt mało kontrastowy. Przełącznik sposobu nastawiania ostrości 176 .

3. • Aby wyłączyć tryb DMF. automatyczne nastawianie ostrości może być ponownie uruchomione po lekkim naciśnięciu spustu migawki. możesz ręcznie skorygować ostrość obracając pierścień nastawiania ostrości na obiektywie. obracaj pierścieniem nastawiania ostrości. • Tryb DMF może być również wybrany. Naciśnij lekko spust migawki. 1. • Tryb DMF nie jest możliwy z obiektywami serii xi oraz AF Power Zoom. aby skorygować ostrość. Przesuń przełącznik sposobu nastawiania ostrości w pozycję A. Ustaw funkcję własną 22 na wartość 2. Wciśnij do końca spust migawki. przesuń przełącznik sposobu nastawiania ostrości w pozycję inną niż A. gdy ostrość jest nastawiana wybierakiem pola ostrości lub przyciskiem sterującym AF/MF. 177 FUNKCJE WŁASNE . 5. Tryb DMF (bezpośrednie nastawianie ostrości) • Po potwierdzeniu nastawienia ostrości. Trzymając wciśnięty spust migawki. • Na wyświetlaczu pojawia się DMF. Jak używać trybu DMF. • W wizjerze pojawiają się i . aby nastawić ostrość. Tryb AF-A (alternatywne nastawianie ostrości) Pozycje przełącznika nastawiania ostrości: S Pojedyncze nastawianie ostrości A Alternatywne nastawianie ostrości C Ciągłe nastawianie ostrości M Ręczne nastawianie ostrości 2. • Jeżeli zdejmiesz palec ze spustu migawki. 2. 4. aby zrobić zdjęcie.Tryb AF/A (alternatywne nastawianie ostrosci) 1.

20.Uruchamianie układu AF przy użyciu spustu migawki 1. naciśnij wybierak pola ostrości lub przycisk AF. 2. 22 i 23. Układ AF uruchamiany jest po lekkim naciśnięciu spustu migawki •Układ AF nie działa. 2.Działanie pokrętła trybu naświetlania w trybie pełnej automatyki 1. gdy wybrany jest tryb MF. 2. 21.FUNKCJE WŁASNE 23. nawet przy wybranej funkcji 23-2. 24. Nawet po wybraniu trybu pełnej automatyki P. zmiany funkcji aparatu są możliwe. • Nie jest możliwa funkcja błysku automatycznego • Lampa zawsze błyska. zmiany funkcji aparatu nie są możliwe. Custom 24 . • Aktywne są ustawienia funkcji 1. 178 . gdy jest podniesiona (wbudowana) lub włączona (dodatkowa). • Gdy wybrana jest funkcja 24-2. Gdy ustawiony jest tryb pełnej automatyki P. • Aby uruchomić układ AF. 25 Custom 23 . zmiany funkcji aparatu zostaną skasowane. • Gdy aparat zostanie wyłączony. • Gdy wybrany jest tryb pełnej automatyki P . napis “Full Auto” nie pojawia się na wyświetlaczu. Układ AF nie jest uruchamiany po lekkim naciśnięciu spustu migawki. układ AF uruchamiany jest lekkim naciśnięciem spustu migawki. O ustawieniach w trybie pełnej automatyki czytaj na stronie 26.

Pamięć nr 3 W ustawieniu tym pozycji 3 oznacza pamięć nr 3. 2. Obracając przednim pokrętłem sterującym wybierz żądaną funkcję własną. 3.Działanie pamięci nr 3 FUNKCJE WŁASNE Pokrętło trybu naświetlenia posiada trzy pozycje pamięci. Obracając tylnym pokrętłem sterującym wybierz żądane ustawienie. Custom 25 . 179 . Możesz przydzielić pamięci nr 3 działanie w trybie STF. aby zatwierdzić wybrane ustawienia. 1. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronach 154-157. Naciśnij lekko spust migawki. Otwórz klapkę panelu sterującego i naciśnij przycisk CUSTOM. 4.Aby zmienić ustawienie funkcji własnej: 1.

z wykorzystaniem statywu. 26 2. Efekt w trybie STF Bez STF • Ponieważ w trybie STF przesuw filmu przestawiany jest na wielokrotne naświetlanie klatki. 2. • Lampa błyskowa nie błyśnie. 3. Otrzymane obrazy są wiernie oddane.FUNKCJE WŁASNE 25. • Czas migawki oraz przysłona zostaną dobrane automatycznie. • Na wyświetlaczu pojawia się STF. Wybierz funkcję Custom 25-2. 1. Tryb STF • Tryb płynnego rozogniskowania STF (Smooth Trans Focus) umożliwia otrzymywanie pięknego efektu rozmytego obrazu. • Aby wyłączyć tryb STF. aby zrobić zdjęcie. obróć pokrętło trybów naświetlenia w pozycję inną niż 3 lub wybierz ustawienie Custom 25-1. 180 . Obróć pokrętło trybów naświetlenia w pozycję 3. • Następuje 7 naświetleń klatki. Wciśnij do końca spust migawki. ze zmiękczonymi krawędziami. powinien być on stosowany wobec obiektów nieruchomych. • Możliwa jest korekcja naświetlenia.

Dodatkowe informacje znajdziesz na stronach 154-157. 2. Obracając przednim pokrętłem sterującym wybierz żądaną funkcję własną. nie dla korekcji błysku.Uwzględnianie korekcji naświetlenia przy obliczaniu siły błysku Możesz kontrolować moc błysku po wybraniu korekcji naświetlenia. a nie liczb f. Używaj ich zamiast liczb f dla określania naświetlenia. Wyjaśnienie różnicy znajdziesz na stronie 80. • W trybie STF. Custom 26 . 4. • Stosuje się to tylko dla korekcji naświetlenia. możesz uzyskać efekt STF pojedynczym naświetleniem klatki. spowodowanych pochłanianiem w układzie optycznym. • Jeżeli używasz obiektywu 135 mm f/2. W tym przypadku.5]. W tym przypadku. Otwórz klapkę panelu sterującego i naciśnij przycisk CUSTOM. 181 FUNKCJE WŁASNE . wskazują one przysłonę pojedynczego naświetlenia.8 [T4. nie używaj ustawienia 25-2. będącymi uwzględnionymi liczbami przysłon f w przypadku strat światła. Naciśnij lekko spust migawki. 3. • Jeżeli obiekt jest jasny. przysłona będzie wyświetlana w postaci liczb T. tryb STF jest niemożliwy. • Tryb STF nie jest możliwy przy używaniu obiektywu lustrzanego AF Reflex 500 mm f/8. aby zatwierdzić wybrane ustawienia.Aby zmienić ustawienie funkcji własnej: 1. Obracając tylnym pokrętłem sterującym wybierz żądane ustawienie. Liczby T są praktycznymi wartościami przysłon.

2. Wybierz to ustawienie.FUNKCJE WŁASNE 26. Stała siła błysku Gdy lampa wyzwala błysk i ustawiona jest korekcja naświetlenia. Pokazywane są wszystkie ustawienia Wybierz to ustawienie. Naświetlenie w zasięgu błysku pozostaje niemal takie same. gdy czujesz. Pokazywane są tylko ustawienia odbiegające od standardowych. Zmienna siła błysku Gdy lampa wyzwala błysk i ustawiona jest korekcja naświetlenia. do skorygowania naświetlenia zmieniane są zarówno moc błysku. aby na wyświetlaczu pokazywane były wszystkie ustawienia aparatu. 27 1. 182 . jak i kombinacja czas migawki/przysłona. lecz tylko ustawienia zmienione. do skorygowania naświetlenia zmieniana jest tylko kombinacja czas migawki/przysłona. jeżeli chcesz. że wyświetlacz jest przeładowany informacjami. jak i poza zasięgiem. • Nie będą pokazywane ustawienia standardowe. • Korekcja naświetlenia dotyczy zarówno obiektów znajdujących się w zasięgu błysku. Custom 27 . 2.Wskazania szczegółowe 1. • Na następnej stronie pokazane są ustawienia standardowe. Moc błysku jest stała.

Naciśnij lekko spust migawki. aby zatwierdzić wybrane ustawienia.Aby zmienić ustawienie funkcji własnej: 1. • Wskaźniki trybu naświetlenia i stanu baterii widoczne są przez cały czas. Obracając przednim pokrętłem sterującym wybierz żądaną funkcję własną. z pomiarem punktowym i korekcją naświetlenia To samo. 3. Otwórz klapkę panelu sterującego i naciśnij przycisk CUSTOM.0 Pojedynczy 183 FUNKCJE WŁASNE . 4. 2.0 nie pojawi się na wskazaniach powiększonych. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronach 154-157. Ustawienia standardowe Tryb A. korekcja naświetlenia 0. Standardowe ustawienia aparatu pokazano w poniższej tabeli: Funkcja Tryb nastawiania ostrości Pole ostrości Pomiar światła Korekcja naświetlenia Korekcja błysku Przesuw filmu Ustawienie standardowe AF-A (priorytet ostrości) Szerokie 14-segmentowy o wzorze plastra miodu +/.0 +/. Obracając tylnym pokrętłem sterującym wybierz żądane ustawienie. z podniesioną lampą błyskową i wybranym bracketingiem • Gdy wybrano ustawienie 27-2.

Szczegóły znajdziesz na stronie 39. 29. ilekroć używane są pokrętło lub funkcja.Wskazania powiększone Dla łatwiejszej obserwacji. Wyłączone 184 . naciśnięciem przycisku wyboru wskazań wyświetlacza możesz wybrać wskazania powiększone. 30. 31 Custom 28 . 1. Włączone 2. Wyłączone Custom 29 .FUNKCJE WŁASNE 28.Wskazania operacyjne Wskazania operacyjne pojawiają się. 1. Nowe ustawienie pokazywane jest przez 5 sekund. Włączone 2. nie będące aktualnie na wyświetlaczu. Szczegóły znajdziesz na stronie 42.

1. 1.Aby zmienić ustawienie funkcji własnej: 1. Więcej informacji znajdziesz na stronie 40. Custom 30 . Dodatkowe informacje znajdziesz na stronach 154-157. jeżeli chcesz mieć skalę światłomierza wyświetlaną tylko w wizjerze. Włączona • Skala światłomierza będzie pokazywana na wyświetlaczu nawigacyjnym oraz w wizjerze. Włączone 2. Obracając tylnym pokrętłem sterującym wybierz żądane ustawienie. 3. Wybierz ustawienie 30-2.Wskazania historii naświetleń Po naciśnięciu przycisku wyboru wskazań wyświetlacza. aby zatwierdzić wybrane ustawienia. Otwórz klapkę panelu sterującego i naciśnij przycisk CUSTOM. Custom 31 . Naciśnij lekko spust migawki. 4. Obracając przednim pokrętłem sterującym wybierz żądaną funkcję własną. a poniżej parametry poprzednich pięciu klatek. Więcej informacji znajdziesz na stronie 41. Wyłączona •Skala światłomierza będzie pokazywana tylko w wizjerze. 2. w górnej części ekranu pokazywane są aktualne parametry naświetlenia. Wyłączone 185 FUNKCJE WŁASNE .Wskazania światłomierza Skala światłomierza pokazuje wybrane wartości korekcji naświetlenia i serii zmiennych naświetleń. 2.

Custom 33 . 1-3 .Intensywność naświetlania danych Intensywność naświetlania daty i godziny może być zmieniona. wszystkie ustawienia intensywności nie zawsze są skuteczne.Naświetlanie danych jest wyłączone.Słaba 4 . • Jeżeli czułość filmu jest niższa od ISO 100 lub wyższa od ISO 800. poziomo lub pionowo.FUNKCJE WŁASNE. 186 .Duża 0 . 35 Custom 32 . Wyłączone Wyświetlacz pokazuje dane jedynie w poziomie. Obracaj tylnym pokrętłem sterującym dla wybrania żądanego poziomu intensywności naświetlenia. w zależności od sposobu trzymania aparatu. niezależnie od pozycji aparatu. 34.Standardowa 5-7 . • Zmiana kierunku następuje po lekkim naciśnięciu spustu migawki. Włączone Wyświetlacz nawigacyjny automatycznie zmienia kierunek wyświetlania.Wskazania w pionie 1. 33. Vertical display 2. 32.

1 w “dn1”).Aby zmienić ustawienie funkcji własnej: 1. aby zatwierdzić wybrane ustawienia. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronach 154-157. wykorzystywany do identyfikacji konkretnego korpusu. Obracaj tylnym pokrętłem sterującym.Język Wyświetlacz może prezentować informacje w jednym z pięciu następujących języków 1. 4. 3. Ta funkcja własna pozwala Ci zmienić trzeci znak (tj. • Zmiana numeru ID następuje po założeniu następnej rolki filmu. Otwórz klapkę panelu sterującego i naciśnij przycisk CUSTOM. 2. 5. Custom 35 . Naciśnij lekko spust migawki.Numer ID korpusu naświetlany na filmie Numer własny zaczyna się od dn1-0001 i wzrasta po każdym założeniu rolki filmu. Custom 34 . Obracając przednim pokrętłem sterującym wybierz żądaną funkcję własną. 3. 2. aby wybrać liczbę pomiędzy 1 a 9. 4. Japoński (Jpn) Angielski (Eng) Niemiecki (Deu) Francuski (Fra) Hiszpański (Esp) 187 FUNKCJE WŁASNE . Obracając tylnym pokrętłem sterującym wybierz żądane ustawienie.

DODATEK 188 .

Włączona lampa błyskowa zawsze wyzwala błysk. • Przy założonym FS-1100 nie uaktywnia się oświetlacz wspomagający. • W niniejszym podręczniku “obiektyw D” oznacza obiektywy. 2800AF. Dla uzyskania informacji o produktach wyprodukowanych po tej dacie. • Do zamontowania lamp błyskowych serii AF (4000AF. 189 DODATEK . skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym firmy Minolta. • W aparacie tym nie można stosować obiektywów z ręcznym ustawianiem ostrości serii MD i MC. Uchwyt do kadrów pionowych VC-7 Uchwyt do kadrów pionowych VC-7 zapewnia ten sam komfort obsługi jak aparat obsługiwany w poziomie. „si” oraz „HS” oraz lampę Vectis SF-1. Lampy błyskowe •Można stosować wszystkie lampy błyskowe serii „i”. w których oznaczeniu jest litera “D”. Można korzystać z trzech typów baterii. • Nie można stosować lamp błyskowych serii X. • W niniejszym podręczniku “lampa błyskowa D” oznacza lampy. Posiada on zdublowane podstawowe pokrętła sterujące (spust migawki.) ułatwiające obsługę aparatu w pionie. czujnik uchwytu. wydłużając czas pracy pomiędzy wymianami baterii. oba pokrętła sterujące. itd. w których oznaczeniu jest litera “D”. Obiektywy • W aparacie tym można stosować wszystkie obiektywy Minolta AF. 1800AF oraz lampy makro 1200AF) wymagany jest adapter FS-1100.INFORMACJE O AKCESORIACH Informacje zawarte w tym podręczniku odnoszą się do produktów wprowadzonych przed sierpniem 2000 roku.

S i L. Opracowana dla użytkowników jasnych obiektywów. matówka typu M posiada odmienną strukturę powierzchni drobnosferycznej. Nie ma to wpływu na obraz końcowy. przy używaniu pewnych teleobiektywów z matówkami typu G.3V o pojemnościach 2-32 MB można zapisać dane z 400~1900 rolek 36-klatkowych filmów. Typ G/M Typ S Typ L/ML 190 . zapewniającą większe rozproszenie światła i zwiększenie nieostrości tła. Na wymienialnych kartach SmartMedia 3. Dane te mogą być przeglądane na wyświetlaczu nawigacyjnym lub odczytywane za pośrednictwem adaptera w komputerze PC. • Matówki mogą być wymieniane jedynie w autoryzowanym serwisie firmy Minolta. Matówki typu 7 Do aparatu Dynax 7 zaprojektowano cztery nowe matówki.INFORMACJE O AKCESORIACH Rejestrator danych DS-100 Rejestrator danych DS-100 zapisuje dane o naświetlonych klatkach na karcie SmartMedia. • Krawędzie obrazu widoczne w wizjerze mogą być ciemniejsze.

1. wizjer kątowy). pchnij ją do góry. Aby zdjąć muszlę. podłącz wężyk spustowy RC-1000S lub RC-1000L (wyposażenie dodatkowe).Wężyk spustowy Aby zmniejszyć nieostrość podczas długiego naświetlania. Inne Następujące akcesoria nie mogą być stosowane w tym aparacie: • Uchwyt sterujący CG-1000 • Odbiornik danych DR-1000 191 DODATEK Przed założeniem akcesoriów do wizjera (np. Włóż wtyczkę wężyka do gniazda. Odsuń pokrywę gniazda wężyka spustowego. • Dla zabezpieczenia wężyka spustowego użyj uchwytu. . zdejmij muszlę oczną. 2.

Niski Poziom oświetlenia jest poniżej zakresu pomiarowego aparatu. pozycje pokręteł mogą nie odpowiadać rzeczywistym ustawieniom aparatu. pulsuje. aż wyświetlacz wróci do normy.ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (WYSWIETLACZ) Wyświetlacz Przyczyna Po wybraniu trybu pełnej automatyki P lub jednej z pozycji pamięci. Czas migawki i przysłona stają się czarne lub migają. szarego filtra lub zmniejsz poziom oświetlenia otoczenia. 192 . poziom oświetlenia Użyj filmu o wyższej czułości lub lampy błyskowej. Wymagany czas otwarcia migawki przekracza możliwości aparatu (tylko w trybie A). Górna część wyświetlacza staje się czarna Poziom oświetlenia przekracza zakres pomiarowy aparatu. Wysoki poziom oświetlenia Użyj filmu o niższej czułości. Postępowanie Zrób zdjęcie korzystając z informacji pokazywanych na wyświetlaczu nawigacyjnym. Czas migawki staje się czarny lub miga Wybierz większy lub mniejszy otwór przysłony.

skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Minolta. Liczba przysłony staje się czarna lub miga.Wyświetlacz Przyczyna Postępowanie Wymagana przysłona przekracza możliwości aparatu (tylko w trybie S). klatki. albo film został częściowo zwinięty. Jeżeli aparat nadal nie działa prawidłowo. aż wyświetlacz wróci do normy. Wyjmij baterie i załóż je ponownie. że dokonywane jest wielokrotne naświetlenie klatki. Wskazuje to. Wybierz dłuższy lub krótszy czas migawki. Wystąpiła kombinacja przyczyn. 193 DODATEK . Albo wybrano na pokrętle trybu przesuwu filmu wielokrotne naświetlenie klatki. przy użyciu funkcji transportu filmu do wybranej Licznik zdjęć staje się czarny.

ostrości. 29/ 48 46 – 178 29/ 48 172 Ustawiono funkcję 5-2 Lampa nie błysnęła lub czas migawki był zbyt długi. Nie można wyzwolić migawki. 164 Zdjęcie jest poruszone. Wybierz ustawienie 16-2. Wybierz ustawienie 23-1. – 194 . Użyj lampy błyskowej lub statywu. Sprawdź minimalną odległość fotografowania dla obiektywu. Obiekt jest zbyt blisko. Przesuń przełącznik sposobu nastawiania ostrości na AF.ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (RÓŻNYCH) Problem Brak wskazań na ekranie po włączeniu zasilania aparatu. Ustawiono funkcję 23-2 Ustawienie ostrości nie zostało potwierdzone. Wybierz ustawienie 5-1. Przyczyna Postępowanie Str. Sytuacja uniemożliwiająca automatyczne nastawianie Po lekkim naciśnięciu spustu migawki nie działa automatyczne nastawianie ostrości. Użyj blokady ostrości lub nastaw ostrość ręcznie. Jeżeli baterie są wyczerpane. załóż nowe. Nieprawidłowo założone lub wyczerpane baterie. 17 Użyj blokady ostrości lub nastaw ostrość ręcznie. Ustawiono ręczne nastawianie ostrości. Aparat zamontowany jest do mikroskopu lub teleskopu.

powtórz kroki 1 i 2. Jeżeli Str. 195 DODATEK synchronizacji. Nie można otworzyć tylnej ścianki • Jeżeli zmienisz zdanie i nie chcesz otwierać tylnej ścianki. – Aparat posiada blokadę bezpieczeństwa i nie możesz otworzyć tylnej ścianki. aby otworzyć tylną ściankę. 3. W przypadku kłopotów. Jeżeli tylnej ścianki nadal nie można otworzyć. można ją otworzyć w następujący sposób: 1. Ciemna. Odkręć śrubkę i zdejmij małą płytkę.. przesuń przełącznik zasilania na ON. Umieść aparat w całkowicie ciemnym miejscu. umieszczoną nad gniazdem 2. 3. Przesuń przełącznik zasilania na OFF. Pojawi się ten komunikat i można teraz otworzyć tylną ściankę. Trzymając wciśnięte przyciski ISO oraz AEL. Przyczyna Obiekt poza zasięgiem lampy błyskowej. dolna część zdjęcia wykonanego z użyciem lampy. używasz wbudowanej lampy błyskowej. Nie pojawi się żaden komunikat i możesz kontynuować robienie zdjęć. 32 Założona osłona przeciwsłoneczna.. czy obiekt znajduje się w zasięgu lampy błyskowej Zdejmij osłonę przeciwsłoneczną. . gdy założony jest film. Przesuń dźwignię w dół. 1. Postępowanie Upewnij się. odległość pomiędzy aparatem a obiektem musi wynosić przynajmniej 1 m. 2.Problem Ciemne zdjęcie z użyciem lampy.

wskaźnik rozładowania baterii może pojawić się nawet przy świeżych bateriach. • Wyświetlacze LCD w niskich temperaturach działają wolniej. umieść aparat w szczelnie zamkniętej torbie plastykowej w czasie przenoszenia z zimnego do ciepłego otoczenia. • Nie wystawiaj aparatu na działanie wysokiej wilgotności. Aby przywrócić zasilanie aparatu. W wysokich temperaturach wyświetlacz ciemnieje.TROSKA O APARAT Warunki i temperatura pracy • Aparat przeznaczony jest do pracy w zakresie temperatur od -20oC do 50oC. • Zależnie od warunków przechowywania. • Nigdy nie zostawiaj aparatu w miejscach gdzie byłby narażony na skrajne temperatury. doprowadź aparat do temperatury otoczenia. • Aparat nie jest wodoszczelny ani bryzgoszczelny. • Pojemność baterii zmniejsza się w niższych temperaturach. Baterie odzyskają część swojej energii po osiągnięciu normalnej temperatury. 196 . wewnętrznej kieszeni. Przed ważnymi wydarzeniami • Sprawdź dokładnie działanie aparatu lub wykonaj zdjęcia próbne. lecz powraca do zwykłego stanu po powrocie do normalnej temperatury. wyłącz i włącz ponownie aparat. W czasie fotografowania w niskich temperaturach przechowuj aparat i zapasowe baterie w ciepłej. • Minolta nie może być obciążana odpowiedzialnością za straty poniesione z powodu nieprawidłowego działania aparatu. takich jak schowek podręczny w samochodzie. • Aby zapobiec kondensacji pary wodnej. Przed wyjęciem z torby.

Przy długim okresie. Pytania i serwis • Jeżeli masz pytania dotyczące aparatu. wycieraj soczewkę kolistym ruchem od środka ku brzegom.wycieranie może porysować powierzchnię. suchym i przewiewnym miejscu. szczególnie migawki i lustra. • Po długim okresie przechowywania należy sprawdzić funkcje aparatu. czystą. • Nigdy nie używaj sprężonego powietrza do czyszczenie wnętrza aparatu. • Przechowywać go w chłodnym.Czyszczenie • Jeżeli aparat lub oprawa obiektywu są brudne. zapewniając jej właściwe działanie. • Nigdy nie dotykaj wewnętrznych części aparatu. naftaliny. • Nigdy nie nalewaj płynu do czyszczenia szkieł optycznych bezpośrednio na soczewki. z dala od chemikaliów. • Aby oczyścić powierzchnię soczewek. aby upewnić się. umieść aparat w hermetycznym pojemniku razem ze środkiem wysuszającym. gdyż może to spowodować uszkodzenie delikatnych części wewnątrz aparatu. Przechowywanie Przechowując aparat przez dłuższy czas należy: • Zawsze zakładać pokrywki ochronne. • Nigdy nie używaj rozpuszczalników organicznych do czyszczenia aparatu. delikatnie zdmuchnij pozostałe ziarna . Jeżeli aparat lub obiektyw zetknęły się z piaskiem. w razie potrzeby. np. • Co pewien czas wyzwalać migawkę. co do jego prawidłowego działania. a następnie. • Nigdy nie dotykaj powierzchni soczewek palcami. 197 DODATEK . • Pyłek na lustrze nie ma wpływu na ostrość zdjęć. wytrzyj je delikatnie miękką. • Przed odesłaniem aparatu do naprawy prosimy o skontaktowanie się z autoryzowanym serwisem firmy Minolta. suchą tkaniną. ale może utrudnić nastawianie ostrości. tkaniną zwilżoną płynem do czyszczenia szkieł optycznych. skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub napisz do regionalnego dystrybutora Minolty. gdyż może to spowodować pogorszenie ich kalibracji i możliwości ruchu. Do usunięcia pyłu z lustra i jego okolicy użyj gruszki z pędzelkiem. najpierw usuń pył i ziarna piasku za pomocą gruszki.

DANE TECHNICZNE Typ aparatu: Lustrzanka jednoobiektywowa małoobrazkowa z wbudowaną lampą błyskową.20 EV Pomiar skoncentrowany: 0 EV .4) Zakres czułości filmu: Migawka Typ: Czasy otwarcia: Czas synchronizacji: 198 . M.ISO 1000 Elektronicznie sterowana migawka szczelinowa o pionowym przebiegu 30 s .ISO 6400 w odstępach 1/3 EV Dla lampy błyskowej: ISO 25 . czas B (do siedmiu godzin ze świeżymi bateriami) 1/200 s lub dłuższy (ze wszystkimi czasami w trybie HSS) Nastawianie ostrości Typ: Zakres działania: Oświetlacz wspomagający: Tryby AF: Naświetlanie Tryby: Typ: Element pomiarowy: Zakres pomiaru światła (ISO 100. z przewidywaniem położenia obiektu poruszającego się w dowolnym kierunku.20 EV Ustawiana automatycznie: ISO 25 . bezpośredni pomiar błysku TTL 14-segmentowy pomiar o wzorze plastra miodu za pomocą fotodiody krzemowej. S.1/8000 s. typu wielopunktowego z centralnym układem podwójnych czujników krzyżowych CCD. Automatycznie aktywowany w warunkach słabego oświetlenia lub niskiego kontrastu.7 -7 m (ze standardowym obiektywem 50 mm). Zasięg: 0. P. Od -1 EV do +18 EV (przy ISO 100) Wbudowany. obiektyw f/1.20 EV Pomiar punktowy: 3 EV .ISO 5000 dla filmów z kodem DX Ustawienia reczne SIO 6 .STF (dostępny program elastyczny PA / PS) Pomiar przez obiektyw TTL. automatycznym nastawianiem ostrości (AF) i automatycznym doborem parametrów naświetlenia (AE) 9-polowy pomiar ostrości przez obiektyw na zasadzie detekcji fazowej. Możliwy tryb DMF. A. diody LED. ciągły i alternatywny. Pojedynczy. 4-segmentowa fotodioda krzemowa do pomiaru błysku Pomiar 14-segmentowy: 0 EV .

8x (z obiektywem 50 mm f/1. Automatyczne przewinięcie do pierwszej klatki Uruchamiane automatycznie lub włączane ręcznie Czas zwijania filmu 24-klatkowego: szybkie . 0.Wbudowana lampa błyskowa Liczba przewodnia: 12 (ISO 100.4 ustawionym na nieskończoność) Drobnosferyczna Acute Matte.92% x 94% (z obiektywem 50 mm f/1. wielokrotne naświetlanie klatki.5. wymienialna na 4 inne -1D. Celownik Typ: Pole widzenia: Powiększenie: Matówka: Korekcja dioptryczna: Transport filmu Tryby: Zdjęcia pojedyncze. bez błysku.7 klatki/s w trybie AF). automatyczna seria zmiennych naświetleń (zdjęcia pojedyncze lub seryjne). wolne-12 s Niewymienny pryzmat pentagonalny.5 s. błysk rozjaśniający z redukcją czerwonych oczu. samowyzwalacz (z opóźnieniem 10 lub 2 sekund). zdjęcia seryjne 2 lub 4 klatki/s (3.4 ustawionym na nieskończoność). z zakresem regulacji od -2. m) Kąt krycia: Czas ładowania: Odpowiadający kątowi widzenia obiektywu 24 mm Około 2 sekund (3.5 sekundy.5 do +0. typu high-eyepoint Ok. Błysk automatyczny w trybie pełnej automatyki. bezprzewodowe sterowanie błyskiem. gdy wybrano tryb redukcji czerwonych oczu lub synchronizację bezprzewodową) (według metod testowych Minolty) Błysk rozjaśniający.5 Sposoby pracy: Zakładanie filmu: Zwijanie powrotne: 199 DODATEK . synchronizacja z długim czasem otwarcia migawki i synchronizacja przed zamknięciem migawki.

x g.) 143. •Wydajność baterii zmienia się w zależności od warunków użytkowania.5. spust migawki lekko naciskany przez 10 sekund przed każdym zdjęciem. ostrość nastawiana trzy razy od nieskończoności do 2 m.5-4.DANE TECHNICZNE Zasilanie: Wydajność baterii: Dwie baterie litowe typu CR123A Film 24-klatkowy Film 36-klatkowy Użycie lampy (%) 20o C -20o C 20o C -20o C 0 45 rolek 13 rolek 30 rolek 9 rolek 50 21 rolek 6 rolek 14 rolek 4 rolki 100 13 rolek 4 rolki 9 rolek 2 rolki Warunki testu: Obiektyw AF 24-105/3. 2 rolek /miesiąc dla filmów 36klatkowych (rozpoczęcie ze świeżymi bateriami) Wymiary (sz.5 x65. x w.5 97. 200 .5 mm Masa: 575 g (bez baterii) Dane techniczne oparte są na najnowszych informacjach dostępnych w momencie drukowania i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. • Zdjęcia wykonywane z częstością 3 rolek /miesiąc dla filmów 24-klatkowych.

201 DODATEK .

..........44 Pojedyncze nastawianie ostrości (S) ..126-127 Dodatkowa lampa błyskowa .................29 Ciągłe nastawianie ostrości (C)....................................................................................................................................................................................................108 Przewijanie do wybranej klatki ..........................................77-80 Metody pomiaru światła ...................53-58 Pomiar błysku ..............47 Ciągły przesuw filmu ..........................................................................................................47-48 Pola ostrości.......107 Dźwięk ......................................................................................................108 Pomiar przedbłysku ..81 Podgląd głębi ostrości ................................................................................................................................................................................................................................................46 Baterie .................50 202 ............................................................................................................................................................................................................................................................17 Bezprzewodowe sterowanie błyskiem .................................132-139 Pamięć danych.............................................................................................................................131 Elastyczny tryb ręczny...............................................153-187 Gniazdo synchronizacyjne..................................................................................................................................................................................................................125 Funkcje własne.......................118 Kompatybilność lamp błyskowych .................................................112-118 Blokada ostrości ............................................................................INDEKS Temat Strona ADI pomiar błysku ............................................130 Korekcja naświetlenia.........................128 Podświetlanie wyświetlacza ...........88 Długi czas naświetlania (B) ..............................................................................................................................................................189 Kontrast wyświetlacza .............................................................................162 Przycisk sterujący AF/MF ..............................72 Eye-start ............................................................................................................................74-76 Oświetlacz wspomagający AF..................................................................................................................................................103 Korekcja dioptryczna ...........................................................................................................................................................................98 Alternatywny tryb AF (A) ..................................44 Korekcja błysku .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................108 Pomiar TTL...........................................................................................................................................................................59 Pamięć ...................................140-152 Pamięć pomiaru AEL......

..................................191 Wielokrotne naświetlanie................................................................................................................................................................................20-22 Zakładanie obiektywu .............................................................................................................102 Tryb pełnej automatyki ........................................16 Zasięg błysku................................................................................................................................................................90 Seria zmiennych błysków ..................42 203 DODATEK ..................................85 Wskazania szczegółowe .............................................................................................................................................................................101 Synchronizacja z długimi czasami migawki ..................................32 Zwijanie filmu.........................................................................................................................96 Wskazania historii naświetleń .............................................................................28 Synchronizacja HSS ....................................................................................189 Wbudowana lampa błyskowa ........................60-69 Uchwyt pionowy....................................................................................40 Specjalne sytuacje nastawiania ostrości ..................................36 Zakładanie filmu ........................................................................................31 Wężyk spustowy..............................39 Wskazania w pionie..100 Rejestrator danych DS-100 ................................................................................................................................................................................................19 Zakładanie paska ..........30 Sygnały ostrości ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................104-106 Seria zmiennych naświetleń.................................................................39 Wskazania rozkładu jasności ...........................................................................................110 Synchronizacja przed zamknięciem migawki .....................................................................................................................................................................................................................................................33-34 Wskazania w pionie..24-27 Tryb STF.........................................................................................................42 Wyświetlacz ...............................................................................................................92-95 Skala światłomierza..........................................................42 Wskazania powiększone .........................................................................................................................................................................48 Samowyzwalacz ..........43 Wyświetlacz nawigacyjny ........86 Ręczne nastawianie ostrości ........................................................................................180 Tryby naświetlania.....................................41 Wskazania operacyjne ..................................................gdy górna część robi się czarna ......................190 Ręczne nastawianie czułości filmu............Temat Strona Redukcja czerwonych oczu ..................