You are on page 1of 21

10

·0 I It)

nil] •

"U.Unff.rl&1 kiltaD. ·

. . . ~

..

l

17

..

..

AvaU4s, Del» epiUhet I,el pUIllcZt6nz ember} eszen" vagy .~mbe:f misztiku8 m,egJAt68,ain, ·bau,_ ID_ aMt ob'i,pktiv Igaz-

i~ gOD, . ':IY belyesebben ~iiej~<zve. az~kOD az" ~~ ~Z~ !okon ame]yeka bit I _c,milY8 Db~ektl.'vek ... finden v,allAs annak a ·.u~'· jeze.s~ bogy ,3 bit vUaganal' istr .... ~ iRBIl .... a1 mi1t6n.':

~tiik~~io,zo'dn,e!k az lemb·!e:r'j lon'I,udatlJ;a~ll,. A.~ 'aDit'lari,ij's:n,a5 ts :sza'~ mot k,sO. Bld:l3.iI8 iBtr:, ,-61~, .hel·gy· az 01 .:I·e.lf!o·I·la,sv~ba·D :h,I-:Y,8B 'tuk. - '01-"

zo" I . 'k~" V1· ... -.~~J~lz····,<a·::;··- a hi,·;··~t- '~l,~I:IY8:Da'-I, i'l \z·~:ai." 'Eze·1:~ne1:~. "'"JBlm~i uta :4:1D'~

. _ '~'.' ,.DC'"_ . - . =.~~ '._' '. -'., - .' e .:. II! -B _B+ U~;., .· .. 0 l.JiOIU!.

a:z lIni.tdrlU,'~1 hittan fela.d;a.'ts"JI am,i mJBgfihl,an, ~fo,( l;a],:~ " nl~iDda ;' 't:

OI'ilT111'''' O:"'·'!!]!li· "n "D,::]fl' ~ '~'n- ~ k:",Qlr" e~'-' ;,e~e'D' 'v V· '·a"·,III~ie.'~i DH· IA·~"vO; I , .. vD1a,O:e1 - -.' o~'IIi'VO"~'!D .

~. .; 16 I" I .1,;._IL1' B _ V '.~ .. -'~ ~'."_ it! ,I,"'c.· I. a·Oll.·a ·'Ub _' ti .'. I,." I~~.-;~. 11..;,,'&1,,-1.

iii igy jell. z· _ .;_, v'on,as. ·

MindelJ. megismeres _valamire i:rJiDY.UI. bt a re4irlin;vu,.. last ~ in.tlelJicioOBknJ3vezziik. A.mi:re 'iraJ},~ul, az a megism ares j •. tgya. Ha '0 _ It az,tvizP"' a)uk, hQ'R" a hlt t~qY8 mi'J ~~'e · gondolatokat es nl yen erzeJm,eJ[,e1; 'VII ki beJ . Je'm alltppS~ub]~,kii~iF.tak ... v~lg~~uk.·· ulIa·1flltgltt_·.'·' ttrl~·t1t ·~izSgiiilJt-

akkor objektiv mod ~ert .k··ve~nk., Brme;o.uy"r,e ···.··ubjeIUlv 'termI18szls'lii maga 18 bit'" b,p .. r '~~.O i' yiller .mtszti'ku:8, :,~ s 'fJI1:me'D!.,,[8Zler'u,:L,z nem mei;.,t' ~e!) la.tt61.~ hO'I!'Y a ti; rlY at: is "v'~z81','[~11lk~ Nem tn.entife I • e'sosorban liZ, nnn,r1:rhlIValhl&t, ame],~nek:

e';'·p·· pen 1ii,I.1Jvleq·le·· ... r'u'I' ae';~··!'e··~·· 10;)- to :6,''L..,'bl. ····QI~ ,81~1 QJz::-.I[A:~!·u"'~;,cZlalj·D~· e#<li do 11··'·cm·~ "p-,

,.',,:~,:~':,_, ~i~~C~" :_c.' Ie _"~I _ ~<U gnU.· It'l.! C~:111 ~;~;(~~~W "_. ~ . ,I _. _' ., . [a, ~

mentes aUaapontjdllal fogv.elkul'iil eteilen lela,Mts, bO.gy

mln ~id" azokat a .,0' o~;]'·m-i:1,1.,,'i~ID"t·-· 4:~:ll1,gr;&,',~'Ug mD'I-'v'ok:-~'··WlR e'P:"';~'k:",a'.t'g~'~ID' '~'!Q"D:' r.

_ ,,'_ ;lfI;,LJ·_.Aa ' ~ ,Ii-<D.,,' _",a" -lm";lI:le~'I,g,.8,z;a,, .. '~'!f1' ti.,--, ;.1,''13 ,DZiI'O_ rg "~. ,0", _ .'.c·

K-, :;~'A:.~mIQ'·e···r8jOOn a~D·~'1j.~\\mohvOD 0 '-::',1'\"0 Im--···~·'Ol-"7' .,- .~- .. ;', .' I ·-:::18·'· B,D" Ai va:-·n··· "'B'I L:-.e~-le'#~,' '. ,_."~I~,~L eI~i~_ e,~;i~'~~.n lP. J!~" _~JD_I_~_ D,A _ I ,; ""~ . " :'',,)'- ~ ,>~~" 6~;,j' U i~d·"~· . D r

-:8'~' arnl'GI'l me- ,110')- ''",.' do r··'· ~·m- '11'Oi;l'i!i' 'kl, IX it: :e' - t .. , ~:~I,e'l ,.'. ae·:··· 1';',81 ]!]~:~.,Oill!l& ')'l'~ e' '-~1· ·f·:~,u~Q;~,a, .

,. DU.U,'.I . I, ~.v,., .. , Q.;'.'-.' ... p,~ ".g .. '~'" e.Ji:luj!'l···.;s,e>-' lC~e . ··u-~,I.:·D_._,g~ ~."u~a,D .. · ...

:'Ii\'V·_:·,O·t'I··""lo ··-'~""I'~~--"" na .. :'.vA"D····! '~\!Ili ·~···~'n" t 'e~'II!'·:'~1 '~D!D'·· '8v k- hi (··AilJ',;1· ~Q: 1;~'o·-·I::··8·."'m,~':·-··~'1~

V.':;.·,'IJ' '~"lJ~l. ,-F",,-,~'Ul. ,A'D, ' ... ,¥:,~, D" I. ",.',~." .. 'V~~I ,D"i ... ' .1_,DJIIt

~':g, ";,'4~:r'~ '~I_Ji ~' -'91 '8:;· 'lbll'O .. ~· I~" '1l,~,.~'" t ~'I~ o,z,/.rIa ,);jj'g .. '- '~' IZ7,)O~I,~,· •. ' nt"· Ar 1'"'-"110'('. m"'I,A~'l.,.--:·n,'D'~:"'S···. ·a'·-~·~ .

~~~~, £,~II -" •. '.~: Q t· __ ',' .~_~ 'I:ij' £J: .... - I ,'~~II .. _.11.0.-,. LJD .l" ·llI· :.e~~ ';~~I'.I. "~.JtJJ··-, DI'J I..lftJl.l;:., ..• '

. .

A- z,,·,,' U-"1I~l'i!!I't',&f~li~UII. s'. '!I:7':!IE.IIIJ1 OJ,:n.g D·-·-·~q.-r·QI T,.~6t'""wg~Br-:.e',aBln k{:ri,t·:"D'ITo·'~"O"!:GiI GI~lm'I"-p-:"18'1-

_-.: l .' ,0. .!a.J:~ . I, ',< ·"'"oJ" ,a .' :l'U 'D~ y V ~~ '~"'"J-m~ ., . ~'D_· _,;~ ~. ~£ I n ,,_ iml'l:;,_' ,~,~

rlefoLrm:ar'i debet" 18)V'le ,.; Alla.II'd.D;18,n kell tijrele.d,.~',:ie arra hlO:f!. - hi ""e:t: tis"Z,t'i, a ellS: bi'tt,B,'ui k'e;r'des:,e'k'll D. ··~Irleeiz: !:'~~" 1,a::,61 :.ontolt t'lJ'rf,_ io,~ "fog·.·· 1. mint at arYaD e.zt aC.dlJbi p,rate.fds egyhua,~

]:8, la'I,R I ,,0 ',)J8n t:,t1s,zi)t,. .

Ez Bern azt teszi... h .' ytheologmkAt es lultBlJi reD dszerlleJtlet Blk,o'1$8unk ,:. eZlleket: kljjlt"Blezi5nllk ,.flitB'U.k Old,. m,in,d,en.

bl'vo, -' .. ' Amirifl mJ~Bt' ~Qi "" .. um ,,·1I!tl'S'r-·-=liU.,JQ;C·' eln Q~'ftll7,~J~f IC.~laJllajatla,'n.

_ .. -' ., __ - ,. Y.,I.:iII' ,,_ .1. Q .. - ·,.:__;D ~ &-i'¥ ID~I~O _, '.~ ' .. ~,~, ~ . -

kriterinmAt, hanem az,·· hogy itlonk.e _ t .~ 'iudatosJtlmk II

manUi I .~'I!" '''~ ", a"','T,I1a" a·· -mi' '--:·'''''1-' 'k-:-· 1& '01'- 't-,_lit"D"I'F "1'0"'1\-:,"])1 ~·aA"fJ.~ .AJ.nD':&'~'u'·nl l:i::Gt' -e,::iiP'l~

e I I,' A, _! A. ·.IU, _ '_d.'~,_"· ... 'J ---'~ ~:-,,'EI' /:. ti, .. 'fij' ,i, ~,D~'u~' .I~I~ f.vr~JtI1D I, .1;JIU .... I'f

vilagnez'etUnket rllzletejbBD is. Bgy bitt-an Jehetkejl.e.t~lButi! egye:ni. S!'h.sem Jellet 8Zono·an -e.lU'iBi annwiban. 8'm:eDY:n'~bJe'D leJft"lf;.r. 'b'I]'~'t·-;'k,-~o~~'I.'o~;·:al,a.,ADr' :-!e· '1:7'0·' 'n[~t··-;·~lAZ.'····)IIi!·k-, I~ e I'D·' In' IS,. . a iL~ ··f·-· i:·.O~-· IO~!!'I~r-

~'''' ~J'. '.' E,I,. BL1IIt::::~. '.' iV ... , ,0 au .. " .. '~ ,. I~\ n I I. • . • 10

8'~'JOlek .. a hi1fe1fo .. ~ C it 'tkrH~ivjs8m,.~EbbeD a-tek"nteth@D a hii.taon9.kmiDdig ,objektivn ek ell t6rgyilagOSDB·1i ken lenme .. TudJuk, bo,.· II ~vallA.;n11 nem "nJlYI:r~' p .. hitt6telQk e8 ma.ga. a. 11ltreotlsz'er aioDtos,ha.nem a Ize.nt61yeB eh!t Asa gya-

k··tr~a·t:i· me'~--'valt\,s las.. A i'bera,lj:zmu[8 os i'Dd'i"'itlu~,'izmu:_:

dVOB·I• iiJ,'U"1 ",'~-' n "1: ent fe:-:'- a·- . nak '01 l~z-"'k'>'QXf7.~·e'\1 a-~·l-"J.\,l-. b···,o·'~,,·,v .. - .t ~t,~-,,~·-''''"'

0:& . _ I. ., . - I" .' , . -' ". M ~" 'll ' . ~"'e.. - 't.J " _' ". tJ - . ~

zetetnke - tisztdZBuk Kotelz' er e n-e,csak -a r-·,rtID'- mi ,

'nl' ,'-, em" a 1IIi,:f~tlAsu~hn:~k -'Q,-dmi 1" 8Zt 8~a, kifo~ rotts4ga, 31l1ely meUa.n 't,arthat ezima,t minden >.i e' de:," . (j .•.. 'j sere. Az egyei intu'eJ6k, n'~.kilndulese.1 .Iarro g3QK mind

. , I ti II £II Q,: ·1.~A ·~fl'·ek·' I ',. -1m1ii t·· ·t·,-&· ra Aa oi rtos

nyom .R ,8·0.~ I ~;.~_~IIIJ" .·~.H .. /I'·, . itt, . o'g~:", ~~ "11 .. ~8Z, R;.}~~:',: '\'-. '~.Q.I.: -~.j .. ...,

,oa'" a-rlgl nem t·&po)l:'P"r~z~··a·- e'1r. M:t": un ~t·-~&lrI·'U-·-DO· "'k~ ";.' .. ' nv a'~""'-' ':'lol!fleSIlt

al'·.a'·~ ., e·· U""Y~G '~ .--~ .•. "_ [ 1,_1. :iG.c....-' .C ..... 1-'[ .. ~~. 'd' J: 1,'. '_ c_'~"!_"

f,g~lalk[ozunk ,hi·Cfa.ni k~r,de;s~kkel~1 PS:,dil,' :'. ··~.fre ,na['-:)lY SZU, ····fjlel·.'u·U'.

va a mar emlUa' oi.ok~O_: CSB Is.bttunk pozittv tara, ,'4_Bk

-, ',Sb, es nja>,'Jfe'tes,e es megvib1'itasa, teremthat egyse,'et a soJ§f~le8tgben. Hrrea!Z egysitgle pedlg szilks@g vai nemcsak gyalulrlati 8ze'mpontbtll, hallam 8.Rzmei szempont .. 61 is. .

A - It··-·&o,,· nem f'e·-·-'I'\~'A~I·an-1 t· esz ~~~:BJ;a:' 1~;'. h II!',V"--;O'~""'; e'II.!·· I' e- ~:lIR's~,,~g··'·-·li't:"

- ,~,Lul' .,'. '.. . .,. ,L~ Ij ,~. \:),0 ~ '" 'tiIIl, .' ,a;~ L '., . t ..' ~ .. u ~~"

ez ~ mint ahogy" a .IogibJ. ta;ulman,yoz.· ase··'~, tesz valakit ftetleniil . ·.elye ~tJ,b8n;,.oDtio koi6- egyenne de .segC'-,ce'J alJba. Eppe' 'ezAn a. ; lttar alt. amelYelsOsfu-baQlQele., ~le'nD,:ek ellenere is ,dlla'ndo· Jt·outak·-'o'sball. kell Iermle ,lL,Z 61e·tte i, ,._Z 616 ',lotte,. Mlkor egy eltJ es_ ol.Jlzo. kereszteny valIssos 1t6z9Ss.qenek hittsa8P61 van 8z6, akko I' ennek nem - DhA• 8A lEtL . ',Aery ~:r:'B'-II[a' ID';"'l,iIi'I:rO''P m-'-:: Ag'~I'J8'P:l~; ott h-"llj;tCI~k-'" reket ·-o'~-·'·z .. ·vo~H~'l

.. u"- ~ t uti' ''Aal~ .. : -'u~.··t;·a, '... '-,~. ~ '" '.- . 1- iCfe'" _lQ-!~ I,u.,.. . I I, I .. .' :''... ~'" ";'&~ 1_ I'. .,.,:0,. .'

,j~Qn,:8 (fz,sk.·ellloU VB,gy ellen ~'~lI8'Slt .rol.~J;l\ljl0-(."I! A~z unitariu'~1 hOI an ~·.Ja._ata Rz;ho~" az eva- ger .mt '. :etesz' eny hit Igaz&I __ att 8 ). e ·.O'E'~l ~lalak It k".~'~r,e-·lzt'8n,.y vall~asl ~el('yeg:en,ek. 'm' B'gl-'- e'" I' I '118'- e·~ h .. o-zc .,..'· ... U·iII'l·l!~·ol~., .. B"S' 9 ')- o~p vQ'I' 1(' """'0'" ""or}' m- - - n l~··D. 'h~' 0-'" 'Z' "9"a' . efli'e~~' DO:e'" .

'I' .. ,V'i' I ';c..!. I u.···;,: I~,~-I D'~ ~",:v1 -:"~; ,.' 1;:!~Ia:. ~:/. ~ IIUI . I .. ~. ~~I '" _ p,a.s.. ,_'.' __:·-tjLf~.. :':~,!!J[ >'Qb' ; .. ' r •

k,Qzel :8' mi mat ·fe"i-.oga&.fitlkliDZ, E\iZ, leJ)O, ~mi'ndenna,pl lij· .. a m,eg · UiNJ, Iz·'~l,tti,lhe~. Mi tf).Oil' and e ~o hittudatunk ,t meg,

.i, van 12a5 .. e &: kercsz,eny vila.g' ittud" taha alta abaft ,iH6

~.·;·k, ,ll·,a: .. 1: va I'I,:a,a,Jo:::·I·Cl. e~' '~-r·'k:·· o~~~ -,nal,~' Ji1JI'D"':" y~ ·o,Ulr-~IIIT-[&~us··-· .. mak a ·IZ··.' e'" va 0: g·:I·.le~r-

I_J I ~ __ "'I,: .:..:.;.13 '~"~I _. ". ~ •. _, ". ":__ym:J: Q I .'. ~&erQ. " d' !6~ ~'_~'.",_l .::_. - ~~ I. 1'1'- '.' ._ :_:_~: : ', .

Itnl :\1an ]to!liolt tanitasai'V'al, a'rt,az e:gyedLr helyes 0' iaras

~IZ:" - h-,-,oJ' .~, ,'. :.\!i!1 "1 '. e'~'1110~" ~t'.~Hl~f.·"·o·· ·llfI!·Q·.U· "I"J'~IQlt- it;J~ k·; jar' -e ~,?:t"'~nv .. 'fJ""'D,-,'~O~i ko .. ··d:,·la·;f:s·~··

- ~ I, ~ ~ _:__. " ~ ,~: 1[." .' .,1.1 _ ,1'" _. ~ mIUJO~~ . [~B.,._ ~ .'. ~I. :_06i ~IJ I"" - I,ll,.. ~.. . ...1 -c _I

{VI alapveto' bibiBI igazdrJ'H,' c kero'cli'·,) ezs ·.cc s'ellrt8~evel p,ti···.··Alj~lt:·irrc:~~te·,1 ~a·H~t:'.·~ato~,~ta~ t, cB~o· ····~~,r~· ·~~'·'k'·t· selll

1re~8Z b'·v·o ~!··l·:·_,'riR,SSl\ a b,iblia kl_~.el.ent;eJB,etoI 11 altalaban &1

1~1I"f'·' I t II!- "1 I ~ f 11'" ~ lijj btl b . -

:~l'l:"" &'R", ~'~rA V"Qi 10"" '1 >:6 II-'In~m to m·· .. ·'ecr'·I·,a, rgl!' ""0·'- - .. 01 lay. I.' ,.,."~, a'·," o"J~"nl it UI-

':11 ~ .'" .;. . ui311 ,~- ~ - ,U,' \Y[i5~o_m _ . ,- ~: . ..:,0 [0 0, , .... Q ~ , .-__:'" t'J,::1 . a·, [" ~''',-. '~I.' I

:..:a't~O"llHi·-ar·iU,8 I.le.ltY'·-~Jlt' benne .I'ogl&,l'tlfttlik $.Z is~. ho:gy .~-'-I~ a [0; f ... If,ol,g'a~ra It 'ki,jel[eli't~_, ,o-IE ALz elDl.'elet les a gyako iat k-o'zt~I'r'~t ntnes i8,~ nem 18 szabad mi .. ·~rab·:_<t>6· e~s atbi:da- hatatlan 8Z[8, ra-

6lfnak Jenaie. A h~tta\l tebl' !Om Iehet els ult foga. 'mat :-.-·,yujtemenye.,1 aanem -." '~.ntlan,II_p,~ hi;'iink 'tart1alma,D!8,k kezen-

- 1;., "'-t. 1"'1" .. "" - • I

'. -~&V'O exptlAt\c;··Df8., '

Mie' .o"tt e iej8.:z,e'te,_· _le,Z~,:! "~'6k", mez '-~ell, e :c:~ leke,zD.:"n. >, . r -01, 'm'··" j,eleD,t ,a t"rg~~[a8aiD" tol~Lam8bB, ,g',7~-;kran el~~~ford·:. ·t' -e"z~e: ".un"t8rlUa val Dr '0" vila' nez_,t".,R ezt·· kJt'ie:ze .. :

'j

.'

·2'-"2-

< •• -

...

R',. ~c

24

..

• 'I

se

,

;iMmszeg'!)>>ynel:. d:r1i.g'. :klncl a. hit,

.lfinn.i ss :rlt:mdllD~"-; 'gt_D",," .

9 njIii" mi,1 •• "li fa D.8m le:hll~ -

Minditg hl:nnl il~ ,liB:mel:orj kall"~~ ,

[~

...

IV.; nDgmaker'esrat8ayseg 6.S '

Id'.~,&,ll'r'I:T"'e'_'e' :~III'?~I~n~' ,¥a4:x;'~'o t:;I 'I(C!I_\;~~ ... ·",L"~ __ ·~'~'lg_., :ID:U •

- '_