You are on page 1of 17

47

•.

..

,.

.. f)

A. hagyom4nl"OS, lliUIl;JI, ~ 'bildilra, t~8szkodva" l~te, t _ illt a vHag ter,emttij.e1 mlltatjft _be,. AltaI alul n meg szoktak k'ul,on'boztertn:i Isten b,EfI8ij,,~ kti~8m 'te~'~,ke~n,y~se~g~e~ _A, te'rlemte$ a ktils([kh~OiZ ·tB·ptozili, (Qpera ad e"t,va)~~ Sze,ntllb"r'oha,mi, a kOr~

vekez~,ket .... 0 cdiao Ali isteni ~:lba!d.roz'slultk elsa, V'~~.bRf~· ·t~,s~!a t" r ·6R,ameiy~ llRII1 egJ6bt m,~nt ,BIZ e ,1of)lbrunn, 16te-

zett valQsignak. e .t :a.lIf18,s-', ~etreho.t~~a;c, mint az "Oldet, it IO,I,(I .. nes, ~leltgiElrnelE il mfu1den ,i_ zo~kban '"~v(lltne1i. Mtn-' '

(len do]gokllllE rend· ··Ieres il ·ealJf:6taRtvi~8·gnak 8zoktak·

neveznl. ,

A k e·-:'·"'·r-·l.e·:::··.c~z-:-,t':·,A:D'1:jf; t_"D~;B:m"'I~t,A,;C1 b' l:i!I~~'';:'kl!liZ'< ~1114.~ '-'/ 'k_n'l li~'n'·z'· .. '·' -' "A":t~'O,]""'DI:-

r:<,,~,_.~I, )[~,J -,.,-,~,,&;~~,, "~~ -~L~U,V - ~"-" JJ~. .~" ~J}m{~~ g"

V·J_I~,;t·',·,~ik· r m,"~"A:d~JDI,Fr."1 p"'e~""~'IlD d.-'·O·'····iDm-~~·~:l~ t"nt~&.1ml·"u" f-'·'t;lIDI,c~li,k tg,nl',.~:A"t1~L: az .. ,>-

. ,·A"',.,, . ,,_,aMi", ·~~-V:. ", ,_.Qi! ,e' ... , "'~il . ,~ - ~r' _.1. - '.,' ,.o,.,v.g'P~'Ui'~D~. . ",

ldnk 'ffll)'1tman~ MiJH1"zle.k~!ol elt~ .itdve lJ:u~g311&Dflh8.t6.s' 110gy abiblianak .spl.& f61fog4B,8~':a.~,. ame17 a 1eremte$: munlti.tl!

~Isf cnD6' tulajdja:Ditj:a~~eD.ttld.yiil m"'ly beld.;,t es biUcseB-

sAget J,a~Qnk,. l!'" .v',~n ~.lam~· .11 _ vU6;gon".ami f~t~~:I". JaOJo.~", ~ alt:kior a te-re~~e9 bizomy'r~ ilieD. Az, G~mbe'l gou~ollto~,l$"

a fUozeUiai ~szme)e~· ,6vezredeli 6t:a - fOg}8]~J1zik a· yilth,- teremte~en~'k>ke;de~~df. ... A·'nJug.ti.'fil~~o,ria '~Kiin~(l~14Bio p,~~~ijit.

l."'l'"Ii'ri7;m·'- ',.' o"""IO'~'!fl1',a:l:1Il lJ~(~·r,ril'.m,lQI',~k:: a ~'l·ar 1:"., -T" ":'b"oj. es m-"~~'r'~' I'Ail ,'\' o.l ,a. V·t'l~IiIi'll~"a t-l-e~"~1FI'~m"';",a,;v~ .. 1, .. , ,6i ,~gc_. c~c.' U,~,D1~ '. .', ,LI,. ' .. ,D.,. ~ ""~~ " D- - I·.ID, l:~J .. 1 ~.'1_ Eli r> _:~~ _ ' .• ~ It~ -~,'

'''Dnell proble~.A:j't 8 utanaKiantigJ Lapl:D.c,eig, RBeek~eJ:'IJ ktilOnbO'ZrO oldalr61 pI'ob4Ij411 a k"rd.,~· _:t 'me:.k6zeltteni, d" ~~ kielegfteJ feleT,e,tet. nem adatt seD.~ ,em. A.-eremfel', -OIY

- l'ttszik, memafad mtndm6kre a IdIJll'~·i·J{)blJ as" a le~mlsztt-

~, Kllsab'b kerd~snek wldomll1Y Plm4 > ~ Megmara.,d yala.~· l

IstenDek", &mit az 'amberi elm,: mQlt~Jent nam kep,~> A

'tud,n';'~'" "~·'n,,,~~ le~-I'-'~m' ~A~ifj elme ,\ " 08;1-)1' b~····;;;lt'7~An·v· "-00 'no, -,t'~j.' a nt 'f', !l''';;i''r,r~jk

I, - . ,~.,G~Il' VD":_ ~~, _. ··~L.iJ"'m ~, ". 0: _ ~~id 1.,J"i(JUAIIi'I!_ . ec .:.0, _illUJ ~u :\1. Ji~,,~, ~' .'

'~eiZ'8b61 a 'fooa.l, m ... !J"-" ·tovabb Vele, ·:lI;etn6~~9:ak aa Istsli

. , ~ :i/' _ ,~\, _.

tercmthet, esalt az 191eo: alkothat lll"a;'t ez ·az 0 prlVilA,gium&.

A l~."ge1.me ·Ilen ibleleseu.ok mq'B8ztQS pillanat,atfJan fiUf·e.de,zliet uj8tfiU'~hat· ismemt en igaz· 'rff,o&a1: B ez:zel > a ~udom4nY~ '~),6bbt,- ·.lbetf_.-S(St . ·1D.lai&'8Jk~t~t' s ~ii~esZi

!~,rlt1tb~ ~I1~~.~ ~ ~~IlD. ~eg.'zjUet(lttIQilJ~Ohl.t~t: ,tZe.:m;r.,er ,1,yeUa.or vBloball ,erllltkezlJt_s, .··nnel:",. ··d"~ telemlt8Jj'VeJ ..

~~O,~~b~ll, ~ "}~g~!'k~.B:~t.- ... ;hl& em~Jj'eri a,llwt'!& .b,; ~Il~ ... hal_yj ... ''J!' ==-~ ... ~nie • 'V'.SZBtll.~Orli'JS'" HZ, lateD. ter,mtt) mu~luiJln.lt_ Az

~ ~!bl,:'. ';_ '~' .. ,,11,_,' :ev:6t f~leiz,e 1 Ie;, Bl"lev_lfk alkR1maz-a·na-'8.'1l)S. a: B"ltisltbaJ;f: eU ki. m'.·· .• ,I. Csai '. Ii a·'ealerem.t es 1e-r.'em,tb\Jr ~\l]~ - t,~ ~ .~···l'~-'~:~'.'D~;- '~:J'iIi!, Ult'- --. QI' ","c:I··m---~~·· ,a~,~ .. ~ '-''''1 .'--n'- Q: ". 01.' ,&:,'t~' 'III' 'olr',~,

" '., LJ -0 1/;.i.n;l'J~ _ U, II~ ~.. ~ a~.I..I!Ii c I I~ ~,L I ~ I'" I .~ • It,

. 1alm'iJt~BZ em,bre'f.' Iti-' '_-.0;2 8 m,'~~17'I- .·~~~1t)~~~1 f' -,Ji1~A~.e'-~··o 0 ~~Y;l""-I" ~'b··· :8~"n' ~r~,~~~. ','j

.- - '"' ',- ¥~~~ ,Vi l¥ u.IUIlJ" ,u:11G,ll m !~ ¥<. ,g.s- .'" . ,'I!)rBt!'I~

aa,lifm •• . ... .. ,_ I.Z (ire,A ulbvll;, tabl1t -e- viszony,tag·OMn - uj,d,e

~ ......... nem abs'QIQ,t "irtele:mb'e,D. . .~) , .

I

A, ter.emtea m.lflftkl\l'a te,-' ,it v;,aloba.n iste.ni s eire nem~,f3llk a; bi V'ezet lea" ha ·em az emberi lutl"'; ro'lya.6kos-:lga e~, 1I~1J,latozoft',8'ga '~s' Izu,ks1eg," ep~~.:·eD utul, A serem .es misz-

tikatat ·.sten DelkiUelk~pz~IDi le:hetetleD.Ez • ,.~ mely belMafJ ..

:Vl"'I,o,:4f:I'ol"; 11.' ','" 0.'0' a b "1-"11- ,-'~I'Ir.a:'BI·D··· Aa ~O, Ire'" ~r- ftl£!tl!7't~ An~~' U' "~"~·16 "1" ~l-.e A",

n."" IO;:L~··. 8' .• ~ .-~'~~'" =.,.l.I" : .. ,aD';~L ,', '~g 'M' ,1\., .. , ~~,a:z., .'~ "·I'."~l, -G'f( Ie·, i.O·g·.'HYRB,

._~k"orl .~ I'm~kor Is:teD a 'y[Iarg ter'e'mtajenek, ,--_!·.ou;d;jai

. IstoDnet 'lJ~ere~~, a~a~eut 'Y.~.·16. ,feUog'sa a kefe8z:~ny ~8' n~,.,~,I.~·'.: '~'.~ '~~1]~: ~~llz~te,~~:'~ ·aI~~~~[-esze .. ,:Mi:_tyank ~8 .,BZ Ideo 8z.ere.·e~epteD-nromon V:J.8SzlUmgzll£ az evange-

Jiu.mgkbap e~ Pal aposio n.al. Az 11 . dArius val18s08 gondol-

,;:za,,, JifiloD08 S 'YielyeRi eree lima. \1inonYBsJ'ogv "aliog 'an 8,.; Ist-e_'. es ez ellDbe_ k9zotl fennall6 VODBikozt\s,i Iel-

",ngl'~ao" - 0 .'

t;:;U'tit: ~ ..

. - .' . HOlgy Iste:n neldink, ember.eknek 8z.ereto at~'Bk" OZ, liZ 1 .jl{len i., b9~ Iste Ize.ret mt .fit; ahogyJa)lOB IV. r. 10. v.

~,ndfQ: ,;N.'em abb~u Vi8Jl· asaeFele;, hogy ~ szeretjiik

.Istent, -_'auem kogy .. _.. .'eNt minket"" Hz a. 8zepetet vegtelen, klj,·,·eritketetel1l esirgq.IQmm,al pa·.o8ult. Rgyet8mes, amely};'oi ,senkf k,izlir¥:a Dem I 'eli at. ,Atf61, ~ ;og~ letel ·zel'c·seJl . bell-

IE .:.nket, aem tu' u'k eI6z~ak&d,ni"r m,leg ali~k~r' sam tia .. sllene clleEBztink Isfan Blemti a -.skat fgazabf its a b~nosoket .~,,&;'t~ 'EbheDaU~~ (j. 5Ze~et~te.nek me~hei'e'lle.n,·e~b~ri-

Is'O, 181;'~"\aD'A "··~I'I D~e- ,m ·B,gh'~ Q.~'~ :&a. 0' em '," m~'I"" e'~'lti" ·.n~10< .. 111(91",'1 .. 0' nag VS··:",Olg':., a

~e, ~ Cle~:I!I~U I- .. ~, 1..,1 .' ,l!Ul~,e -', 6ii:I!'G;,Q'B . --JZfi" '. .. ~ ~ .~a;u._,- .. : ,~~ .:_... 'P:~_ .. II1_'OL _ .. " ".

EtJb,en. J',~ilatkiordkf m' .>, . eginklbb " sl,Dek minden emberi ·ell;ondmI6s ht4rn.i', meghaladj 'erkfilcsi-eus.ige as, ereje.

Hem hi4ba akaTta Kitsebt ·.sten _eH tefiy~t as minden teve-

~'lp'aftiV'D·A.&,~ a alP7:.·a'r·B,~,'1,.4. "B~:r.a_"o*~n-·::-·'I· A- ... ·~' ll tBD"I.j 8'·--"'O·f'·e:-:·t a:-··' e····m'· ·b~··B:r····t'

.Diu~ laUoG,1,i "ql,6\\~' ~.~~~LU1ei'. {~~'yJ~;a;';I;~ .. 0i1, .' ,_. , 'D' ~~' .. ~.. _~zI~~, .. ~. _': .. _I!J ,~. I._ .... '~_;

,S~ . asem tekillU Qsz~G/znei:;, 'ole Dim . liz embePt mag8C;QZ sz:ttmMycs kMolsegibes hiV:atUa- ,ak betolMs~i~Z seglve

'~ ,:: en "Q\rsz'gAnak BlunkaSiva. .vAt~a. Ez D'e'-' ,smaze y, ha. ,e~ 1B:tea. Ill1yinek IOFmlsaetesk;ovefiezmen,e EbbeD an az (5 I -ar~i ,.~t~'~t~~H(),J;ri~J;o~- 'i~ bl 'szl!l' Z<eu'~r61,,' tnlJRf'az' . i~tenek

Is az ambenk a~,arol, itt 'a8ollban u a~Y8 fogalma.Wl'.:. nlncs melyeb', ~ti~IItiJD1.'L, mig ,A. kerlfszt"Jly~hen erkolcsi

-ta:tiJ!llcnnmlitl te1111 meg. · ,

IsteR .H'ty-ai ;szt3re·t"le;t;~aek k8¥et~J::··":-·Z.eRr'le liZ, a:m~t' gondvieelisDak (pPQvld,eD.'eia) lileVQ~fiilk. Afeg," grote_tins felfogas 8, ;go'Dlttvi:sele8n~ek It,D'1 .o!z~tLn~~t.t k1;i1 onbozte I. tft meg: a i.' '~'I eg-

-tat's 6sua viM, ko,miuJ'"y,t €1_oDze:rv:Rc'U' is gu.e~rna6·oJ.

~a!'!~J~I*QlInkl~~~Bt a:l8:t0"_ .~~D~y'ft~,I~~. ~!ll' ~.k,"~~~~~1 V:l ,tig, ·ezetqek egflli I~ll, t08 alkQI6~sZQ. Megkii_o.bozte.t]uk

-sz elye" 6s az ";ltallios qo"t1v,·S.'It\st. Az eIs~ azt jele~~t1,

hogy' hislz'~k ~s :~r_"~k, hagy-" i sien '.~ .' mlegy6Dfsorsuo.kat

r,_.ig',yelemmel ,ki.sejri,. ir6.,ttja,~' 8:81 ro_s,z ,sorsnnk. '"¥'SD, nem

,

I

IstenDo:k ezt a kit tuI8jdonis._d:tn:omo'Sak ItZ~ liel" kieme.inii~k'i c nt~ Ii bi_bli~baD i~Q:.akm~~ t .. uliko~Jri~B'k ~elikt

"Lii in _, A·m~' ',', m- ,I '~'r". "'I'~g ~ '011 hOD' ", j,t~ft··, 0" ii' '~"'1:"I'1 ~'~JJ!!ic~ld~ : 10 n 061"0 B:l7."' "~FI, @TIlI'be"O"'P .;ra l'D~~,~!.S;t', ,Dlllkl.l~'~~ ,1"", ell,I 'V,&:,,:l.Iu' .... D·\~l"n.i!1, ti'UJ~'ai' "'\:InQ.~I,ga.," ~~ ~~, ",,'~.' Ji8 _~U'G':.

il.zsagos is irgalm" uoollBn. - e11,-'~uhtnsn lipDilago,s .. _gnaltesa miDflen! mlgboG,atani lodO fR'r~t "pai olpA Bb!'rtMu~ SI,'Ue:q,es bDZZ'4~.m.elp,ket 'cslJ;k a Iegitk«bb' e.eiben. ta~ I - .tuDk meg liZ .emberel l~dzijtt· 8 _ Jilt." is minClM{ gtilt~r a ke's:"~, h~' ;",'~ 'va16b8D ol'Ma-n'm,k~ B BBI'k a ID"D~,~iil8tIi0l~i&tJi,

amny~ilekIie.Ii:; lat~lI~k.~"<··~·"' ,'"~ . .:,>_ '-" .' ." '" ':'

A Ujrillle.lemb,9nr ~lf81ftn _ f6lm"tiil a.. 'biJilot mez&j:tin. 'E\Z 18~en ,.~, .,M ···.,I·l)ss*g~m vale, b:i:Via't~o";, mi1d az Ip.sigDalt

'~_ ':If~tb~D osalJralaUan '~8 :me~elle.bt.eBheilell.m,.or.lun"a~ ~rajD~,l p,!t'18Z~QIt llizldi;saliop, .' Dj~ .. j$'teni I_-a _. m;eg:wI!~Rtj-,

Bat klJ~'lt",elto el bD'-II:'-'m'Jr[J!!': t, '1"ldp~~nl}~t6.'" Ir;l:JI!:",'- '~" ,--li~s· t' .,~~~>;.: ·;-l!lLLR~B·ow~~.'i'~_ '"C.' ;_-> .... '.,-'.' ~.D. ti I~I" 'U~ ." .,OQi¥.I!'I" ~.ll~:ei ~;~:Z~ ~,~J;~~ m,_.tlli~~~~ Jl:illi~ .

,l~e$r:er~ J1J~tatv:a._ _&I' a feUQIBsat, nBg, aBz~r.etm 1I'ln. ,ttllbul" " .. ~geDtl6 a f6ldi alet vti'I01:lf8ill3k takil~teaeb b6 '. !Ow,lbez,

aZ'rUlc81_K:8S a:kb~z B,Z ,~iteni ii~&ZiS8g~ a .~

,. . _ A~ JII'teni 'j' "'Z'e.lgrt\1 va]' hi tIt, .is, _ az lS'1IDi .is:pr.el;:t ~. kOt'rekttvlilma Ikarl l,e,tl~Di a fei16d'. lolyam4n. Az ~mb~i varl{)fjltg DftlD i¥QJt, kipes az~,allz'mmt :1JetwJ, hOll' B .. 'eretmt

, ---

..

·~

..

~ .

,I . iJ Ilen16~:beA ad:j.a

f'1P'h !';;1!~' _ ,~-·.J'~li ?I:~J~' ~~,:a~~

.L ~eb~a~ ~··I .ruul)~~~ I:(ytil •.

. Az ~mtu~~'Jl' 'IBultamFi elat,e Jla'DOm iilt-on j~ut kifejez'este, ~f;ek a tnl"I..er~&~.8es. a ilit, E;YmI,tls,en a11t10,~t\k a sz,eJlemi

lei,.; e.e&~jt,j /

_ .' ~ tuClis ¥'Utga a. val~slg: v,iIa(l&" a;ml~IJ' tllD,-ekke fogo. l:tlil!t0flik. AI ~1.1"lglJ,k~· ,tlttl,elYeliet az "ember R:en.a t;e:ren

I'fe~~' e~&}'JI. ~. Q'nl~ S~:l~ .. · -t~'~;A11I., ' ',rzD',:.t.nd :M!m~'la,~~;lliiU1P~"~'~I!~ _rJ~:~:n]·,a~'r;1 Il:'~-'y:--:u~' •. ~

, , 'r .~Zi.tI JJ,,~, ",1 'eli g,u, ,~,VlfA, ,~'J!:~_, 1 "ZJ~I~,D' w,Di'aa~:I'~~~;~Q~'C_' mll~r- II~H. ,I," ,

,~~~~~~. ~z·a~ ~-az~ e.~~~~ok~, .m,~llfJkS .:~:~lt~~gieVell!;~~~~~~t~

'J,1l:tUI:l .. a dOlgdk l_e'IlNele,lJ,eZ'It ~z "rt,f:lem ~sa tRlulls~ILala:l

.~elyQk :s~.itJ: '~ge"@I' .. ,-_ .,ilmerjiik a dalg_ fI[,e,or,etikns

GII~~'fNt ~

., ,.,~_:Q ..• '

- ~

,Artfj erro,IM teriLls:,t6n. "a.z, e1mh~er Bze/m,tIQl,,, ,s:z~eJl1lle ,lee'lIDl

nlagtval Viagy belye.IDblul·., U \turkfi10si to r,i Ii!l!ye I, amely

..

iii

ss

••

'.

517

..

..

ss

. .

> :. ",'1.

,0

,.

..

"T.~~n,'a· k:" b~-' .:niB-'. Jj 'villi 6,m.d,u_ , -, a·Z·' ,~~'Al., ta "'I&'l'~Q' ."I""k··· H"amn-ift 'bon-'D'D ~ ..

1i,~-.pU_Ud : ~I_ ~ . ~~ I 'N'. -,' i . '.' .:. ,~'gi.!1!3: '. , ..,.' C;:,I;':L,EtB 'I ' "al~.\" ~', "c, U'_~Ug~l~ Ui~ _ . r , D, ... ,

Kijelllm..mind.ig_'a le~.ga~iaijb ar,te.1i szul'el.inek aI.ot.,i'lanata. II' szel~mitart&lma megJs:iUontJo;zteten.dts az elm~Dftol, ,a fOirm~t,0t, amelJb8Dc megJtd"Bi.,. _ Ez ame.lkiiltin .. bht -, •. -'~'.'c _wlld·en _ ne]U~!;rls~ _.uel.ulvl!o. Mehez dolo'it .~l-liWiillff .. ,tutni .. a IQ:i Jnd4s'O;nldJ&JI ,88,_' --lltJ11~eli,ti:v el~mlet, li.~ y",6sagtcfl" ldiU'BOBeD dko!, ha az ontuCllBtrfJl Y:B.D ,azo, aito,l

,.-., - 'n' 'W AcQ ,aL "&r'--OV' g m--:-:--A.Dj,e'm~·- 8:.,1( ,A:.Q B 'm··-:·81'1'lie'm···· AiDit·-- Ra,ol'7'o·

__ ,I~' n I· J' Cu' 'UI, . ,"" ,6:#" Q~ . II~b1o"G" . ,_J:'~ ~,~~ D ,-,-u;-< 'D~ I '~~'~.' U':D:D&.r~;-

.. ... .- -

·D:Di'nl&l~!f"' 1~'Df!u'EjjA •

A Idie]ent~s a.z a.yet 0 'm; megva.l"· Ul'6S'R az egyesb&n a ma~: ~~cI~ ta;t'alom6,~ 1.~llli8C,tiiD6ft)tmij4ba.~ Maru~ -_ ~ i,Iqen 'megkiuQD~a.tft1tl- '8 Wj l~Dt~,C j'I~~~-~po ;aH,ti-

Itns, like,lst. Azelsa i., em Jl&ZsBg, ,am~ly QnDl.agAt,. igazol;t,.. az utoblrtisielli d,lg t semle.lleU kepe ~a·z ClYSIS l"lektu.~D,.

~D~-m-~ el m" DAII;""'J'gg":I~gZ:' 1·:·D~gi,g.'lnl"&m'fA :~. ,~uc-t_'4'L.~:'~1~r' :01 '~l~£n,~a~le·~,'t·c., 8···gn~~\I· 01

.:,-q,' _I\,~.K_;., "-_ ~I:i, .... '. ',V;B,.:, IU:_ l~a:a.~',' .g:JII!!' n,~ __ .··wIlD, '., ~a! .~'r·~al~J~:"1 .'-'O:_ 1;f-

m,A:n:"'Y' ... ~ m···::-·'I~fI. ,g,z ,e~··II .. ·a 'OIZ j'a,'DL~~d'i1i~~ ~.t~-'BD'·· ",.Q,lI:"'TD, J.'gc Qla'Y"':',':l~:- .,1

" ~",,! 1:1" . l-im, 'BI-_;;' ···_'~"m·._, ." 1~'~~1' LOI.'" _. - . JU·"¥"P,., no "~\miJ"" f. Q

egyi'Ji! mQ ~elAs,. . .' . me. ill e_, tn4J it milikez- Isten..:

nel YlIl.,6 ~os.z·er.ilge.~ . 'a~b'A 'oDIs:, ~.' se,

· ~,: .~~ I\t m8'1'JJapitisis mutatj_, 'host -3 ldjelent .. es m'.~ mint mi'~tikt .)j v~zilj" tart!Q.lmft e~lfi6sorb$n va.I'MIGI 8e;, erkolesf.' ig:u.6g'o,kd iOllal ma,lab~an,. tim.elyel. i~D,fit(jl" .~ •. hat:oak 'Q~:tiin', Ie.· Ml6T't:,·eJ;lpea ~l''B.)tltQlcsi~lazSltgo.? ~zert, mert

,a 'szJ'Hsm .ile,in.ek ··len:regB. ezelc ben IYOk;~li~zfk" ·yanaso·8 'e:s-

o~)~M]1 '-Iail' m'" -'··I.m;rra~':B,,~~of " 1~b····I!)I.;n·'·- '}""qez-> 1':~;f~L,r&, 4y.;~;;',,,, _ '~v-j~~·~k;aT1' l'Ap"'l-Qz:~I~i,:r' :-. ~)I;a\#\ ,.)D,1 " .~~~ .. IBI<'I •. _,.e.,A~·~. ~D,I : ·QJ,II~IU'T9. ,ll\~·~ • .lP'~~.'r:: '- ~, __ lJ~,

Ie a, iel.e1t v810Jil jl···.·, ,' •• ~_z, a t3rt8.J~m ,kiemoU II; ki},elenie:st ,II eg,:eni -tq8sztelat :~Elika& hatami 'ozii flS egyetem'es jelllet~- :'.0110':' n:ek:i. "Kiju:ieD;los: ai. anrleJe.letefad arra,

a ,k.rlestJl. bOD,I': mitkiQU hlD1tttuk" OS· mit keU- cseleked~

~ i """ ,'l t ~]. W r;

DJll'l\lI';p ,_ -

~ I "l~'Il ..

. ' A ,-l:jelellt~Bre nez,""',., no,m le1te,t Ju1t6:rium az,. hogy vll\j-

,iDa .at ctbib bibaa talalhRt6,~em~ • h;QIl-l1a;;imni tei.iD,teJy ,tl-lia.tlarDBHk ID'lnli:ldtet·te-o vagI" sem . A tilllUa itt, enftl,eil

lilt 8 a~ q,"Di~ Ualieri· ~lk~t~S. Ni~Qs-· ~i8AgI~ 11 .. ~ijet~n-

t6sneksemmlle"ft kif'ls,' t.'killt,ibfB" ,csupJbl 1.,:P1:8., hogya,gok

ll&' n '~II~ Y1:1i I.~~ I~i,e'.~' aril~;~,IG .'~ ,"~, ~,IUQ~I~' ~DJJ~~'IYi1:'~~V'I~~, 1~;J·:~t~U!li,~I'1 ~n: :. " 1;-~' 0t III' ~,~v]I"~i':a 1~~ _ ~-.-_ -' ~R ";~oa,~'ulD1~;:Q;H_"., H\:J..:!UQ,';i;T".u;It, m~II~"'J;"'-t1I,ilt ED' ~,.!J: •. __ .AJ~_ - '~_U'il'- ]~jiC,A,

._ · ",.'. _IN -itz iste1li erf), m·~n~U3ti1tQ,zas4t.~y a \tijelent,es klterj8szti,. tap l.ztal···CBi_.~4' 101 iorIAtllif s megnyjtj'a tlZ utat

olyanbe s6 I' 'l'gyoz6dl6!eke~linu1rit amelJ!':ekn~lktil elettink

6'telmJ,,·:e~lle -j6'~!I. ," · - .... ;." -' .';' .3.'" ....• .... - .

V'S', 0-'- w,an'·· ".11·, O'OI~Q' .~,~ em ~ e,1'~7' m!!Il'7:~ITA"n'~' ~ kl"l~;1C41.DtRs kere .....

. !, cd'J~,_ -"u I, ,1::'II!5QIO' .?:II,e, "" ~XJ':J ,D~~It,.~i ~,~ ,~.-1ti" ... ~- .

te~-:.Il'~~ .... c.lakv·allt8et'iiJ~si~i~IZis~~kta11~z~a~,.~~le~, !1~~~m a .. u!so vta, V8,gy a termeszet III. HZi a lelfo:g.st valJ.a pl,

ChD.Bin:-- e .. , .. ' D'T'be.. 'SeDkisemtagadjB ~annAk lehetose-et, lto.iY a -, .,_ so V:~lf,g ·"·"S8 alatt is fe1t.aIllad-i t bennunk Iste ....

I!' " e

"

!l!1i':I. e-'

:.~iI.,S,···~

_I-~ -. - al~.i".

j,