You are on page 1of 2

Managementul carierei - studiu de caz OTP Bank

CUPRINS

ARGUMENT CAPITOLUL I. Introducere în managementul resurselor umane 1.1. Rolul şi particularităţile resurselor umane în cadrul organizaţiei 1.2 Conţinutul actual şi obiectivele managementului resurselor umane 1.3 Elemente cu influenţă asupra managementului resurselor umane din organizaţie 1.4 Gestiunea resurselor umane CAPITOLUL II. Prezentarea companiei OTP BANK ROMÂNIA S.A. şi a politicilor de instruire şi dezvoltare, managementul performanţei şi salarizare şi beneficii 2.1. Cadrul general de funcţionare a sistemului bancar în România 2.2 Date esenţiale, statutul legal şi responsabilităţile OTP Bank România S.A. 2.3 Organele de conducere ale băncii 2.4 Organizarea băncii 2.5 Reţeaua de unităţi teritoriale 2.6 Politica de instruire şi dezvoltare 2.7 Politica şi procedura de management al performanţei 2.7.1 Principii 2.7.2 Abordarea managementului performanţei ca proces 2.7.3 Abordarea performanţei nesatisfăcătoare 2.7.4 Recunoaştere şi recompensă 2.8 Politica de salarizare şi beneficii 2.8.1 Scopul 2.8.2 Principii 2.8.3 Structura de salarizare şi beneficii 2.8.4 Sistemul special de bonusare

Studiu de caz privind managementul carierei în cadrul OTP Bank România S.4.2 Consideraţii privind elaborarea chestionarului 3.5 Analiza şi interpretarea datelor 3.1 Tipul cercetării şi metoda de obţinere a datelor primare 3. 3.3 Eşantionarea 3.3 Obiectivele cercetării 3.4.A.student10.4 Proiectarea cercetării 3.com Lucrari diploma | licenta | disertatie .1 Scopul cercetării 3.6 Testarea ipotezelor statistice CAPITOLUL IV.4.CAPITOLUL III. Concluzii şi propuneri BIBLIOGRAFIE ANEXE © www.2 Ipotezele cercetării 3.ro @ diplome@mail.go.