..

I~

..

..

'~ [ n ~ j'llic
rl J c
U !!L "
-- le
~[ ~
ii Lillil I

... ,

\.-

~

i

tt,

:'u- 1_0---

. ~ J

'I I~~

!;ii. ~I

'l_ - 1111

..

,

..

'b

IZ I"a I .

, .', __: I , "".0 I,

]- QI rn ~ . ,. ~ .. ,t .n ek I:~ ~"'n--r (' te len e k

~ ~Ii..IL i Ill'- ",I I~J.!. ·I.~ •.. .:.. l ..... I\. ~~ .. , 1 :'__I, .': .~ _.... ",

..

, .

I. "

.. i., z

,~.z ....

.'

19 : 'ok ,smelyek a M,e's,t,er djakiiroi "l1a.tlgzanak lelenlt; hGli:Y benne e'! aifajl8 rrllegtala,ltuk ,a,z't" amit IDly mmlhe '1lig:gy.,ml ~evl~tQll,kl megtaliItuk az i,gaz vallast lstep.ne~, a. mi. jd AEYtll'llkka1" laki efiv1f'lenremell'yf.ulk £J'IlQ,ndi.nk l~S boldog8~Unk ~kben a ktiz~

,clei~~~n,~b~~.' ~klnekL ~ohd vi&eles~ ~ezmt'· ,foldil~tlfuk' m,~g~

,1iJt0b81Ha~asai Idlz19,en s m,egn,iijlfl majdan ez of6k elef ,alteU. i.s; 'IOf.~Ltn,ki~ HIlU:n'k,nel~", ezen ,szen,t ma,g~a8Iatfin, is bi.rd,eljitl:'k:11 h,e'I'

. ,Senki sem ",ethel mas fundamentumol stb. i~ es hORY az eg~ · 8 ffild e]m'u,l,htllRa'k.- de az IJ; beszedei soha 81 nern 'm,~ln;ak .. ~,

n~., n n:I'.D;, ':~t4iI;~~il,'i iU~'~ m ,e":-" 8."'. tisaia '9J~kJj:lr:,fJ' leQ'bi:z.to'~'~,,~~,b~'~', '~u· ~d--·~~~"-

D~ '--_ _ ~ lL!l!,I~ IJ.I .. ~,~, ,,~. ,0 (_di....... - - ~.'- - ~ - -_ f) - - LOU U. II' .1:,1,. u

t· i' t' 'Ii

rn S' n! -'U m' " ;' :n~" :II."~:,

'lll'~llll. M I !I!

A Mesl~J' e~6r'le sejtveh' alZ;,t 2 n'a,'gy 'k,u"z,ld,lf!lme1* :mE!~ye,t az

- , t ] k 'ill . ] £. - 'h-l ''-1 . 'I k k ,- '~I

,~~ ,1 ~~ 1:,,~ "~V~TJ~''L~~tf e] !~i vi~a:aO~18"a"an"au:[ as,ot!fl"lf8Ie·g'.I. :'la,l,a, I,"mavft "i ':'le,lill

.. Il~,,~-li;LI, Cl!l;}' ~ ~~.. -a- _J 1 - ~J • - _~~ - -._- .- - ~ • ,,' - • - ~ __ -. -,-= l~. I, __ ~~

allania ";-, I:, ,-t a nehez hareot, me vet BZ aJ t8 la ,k'iJel~f1tel..t igazl~'

-e ~ --

sagQ.kriJiid~-1 hI: ·.atlansaggaJ szem ben. meg ken har,eolnioK." ilyen

'-k";;;';;'·-"'I· " . it "'_, ,,.i"'· tett : :T\.J'I··~·I '~i'F7' '!'~ _,II': ~nll-"'e"" m~--' '14,'n,o ,'- "b-,Ak' essesrel hezzak

~,;~JJte:"e,n,'[eSl lS le, I., '!! J llem tJ",~e'r, Jr~!ILII~I',,: ~ Jl~:s, ,..:~:":I~',,-,.- :0,£' c._,ec'UZ2,il_-,

~ - ~ - .

I~ 'f~Ald~ 'r e-':' .h:; -~i,ne"':m~ i ' 1~'U;l.", 1""[[, 'Ii~ A"? ,; la~z:s~·. ,'~' ~'n-- ak @ ,g ,'~','Z/ ,e' " o[,'e:_' "t':~tn-",o"-k, '.. I~Z<,,'t'-'

~ ,'W' '.- .~::t ' ;,mol~~. ," ."' 11~p'iJ"" ,.11'-" Iii ,.,~ J,~p,._ . ,'I ~,' a Ikil a _. .~. ~ i~, ~ J., ~ .~.

,~ Il.~ n fJrtsl 'iti111'11 '~I ,AfS~'~' A, t· .~. me-,,· . D.liy'" ·1 '0"1: ~'<n" '~'J"'P~' ,;iag '~Il m" ,', '"e-;(Jt-' ~'r-'e' m r-' I ten 'II;;;' V,·"· ',S<:-" n h iv /:~It' ':'FQ _

,g; 1,(j~JLI;~"",,'!Bl!,lJll,u:..:J~ ~" ,,~~1__ J,,~\ Lo"U.Ilf~,L.i!IUt3~IL . ',a"V" . ,IlL ,iL"~" "I" , ,\1,_ ,~ ,Y[14,,,,

D"~·'" .,--', ,~-: ~- S" ~aLI'II~ ~~, - ,~!I"o~'l el y, [1:7"'0'- 'Z' '0' ','" -t- k O'~'"' v'e- '£07'~' 1e:·"7A~!Q.q'a --':I~I n ·t'I'"" 0' rle

'''' ,a,z; g ',:£id,~"l.eln~~,',;' ,11t;~-¥ '~'.,~", , ,<:~I_ -.IJ,(t Q,~,Y~iLlL~rJ. _," - , I~.rl,i~;;!!'!'

l"mb~ n . -ettel{ 8, 'm1eres,z :kif,ej ezest, Va,:k le'~fo"g'ul,t.sa"gu,k'b,lan, a F:fie ,; na " tn k ~I'I' 'l~ '[ '-m,~ ,- ID,~a~'l' '~Al ntl"tO/1 'I t- hi li'n 1& r:7 e Ie . ·'k~'·", L,,~ z ... ""r' ,'A '~ ~ J' &~"U- sn rQI 'k .. r Ie '~I.-

,~O~"I·]'._,~, y,. U, '''. ~fi,'~'~,~",~:,"·, ,_, , ,tl!;:",LU,~ lJ_ "IiJ{~ ," ,(All, -l,~~,trl ',' ~'~I ~ .. ~ ,=~"'_._: ,'- ·;t',1

"',

nen sZHl'lalQ \aUasal. Es azokkal szemben akill az evan-

, '

·g,eli,u,m l.is,zta ,a,lapj'a,n" aJl,~a~, nem 116id,o~lt,a,:k ,H,Z id(j',s~z:eri.i, talal-

m~lnY0knak 51, a zsinati ha~' o zatoknak, a hituld.oz"es minden l~~I!u' 'nd'" o·· .. 111~a· , to''''' ('orn' ,-- -:~';",e"~'\'O'l' hareo indito ,', "t-'~a' ki" 8' ':~r' Islen d:-~ il'~:,of"i!O,o,l,":I~'&M

JK,,£;,~, '-, ,_.' ',l.l_ '_, .: ' ,.I~.,~,·,~,~ ~'A ':C=--'i' It..;., ,,' ',~,I ,:<,y ,_, '~.;JIi,::'i:.;..c,_ ': Il •. ":' . i lIiJ ":U'''"' I Li 1-~JL1I, 1 'b~'):ti'-"': }

-~'e're :S,~ la, J',~"z'u~s neveben fo1 ta,'k a ho,s&z,U sz-a.'zla,d,olk~o:n hle,re,8z:tuj

, -

azok a ke'[fI~'d",etlle'n h,arco]~- b~~·r; ,~ Jezu S,-:, ." le'~ ':"!~, -':,,~I'tL f· ~,Al~':v·,·Q a"z,olkra

_ -0"".' - - . . .- . ~ '-' .,' ');]1 ;--., g;,W; ~".' _:_. _"',_ . _Vb V ~. ':W' c._,-!I( ,LI" '- - " "'.-",

a 'bet . .'tci ~obiOgel'kr,aJ de a, J~e··z.us szellerne la,\I,O') v€llil ·,t,oiiik,~,

N' k ~Y~'1 ~ ['" 'I .~.J' _' 'k f,J .Ji

.1,' .m a ,~~U ,s~o' -"egy~,~!'er'et:t s nem a durva eroszak ,":U'[J'u-!S""

m'inluman 'kivanJta'i Jezus :~"7 isten n."1""~7'&a~,i fl~'a,ll&'Tl'~'t"'e:"n"l'i s emlkor

---' '. ' ,I ',_,. _. "j', ,',.'; r ,"",. _'_; •. _ ", :-_ .1. ,~, •.. I![~I ~~ •• ~~J ~1~J.I'_ '~~l~t~¥'D~ll ;I~.I .. ~I~\II"'·'_:__ "_:~I ", !£-l I q'I_-':-';'V

,a, kle l"e':lzt,e n, y:.' : .'Ie,k 'ml~ :ff'; ,~ '91r~r"'e-' ~h' i - IB·I-y·\'i'i~' ~ ke . d ,',-' te k' ... s- _ a. _ kk l:-"~I ro' '1:,~, I' .. ta .1:~ ~~I' leg-

- - - ,-. .. ~o i~! ~ '. ,~, \ E;;;l-,~~ ."_ .' " .~ 11'1 I .: _. " II ·:-~.10 ~"I~ ~ ,~,A. U [,'lJ..,., ....

ta'J labb a M,e,s,ier sz eHe:cmem I.. OU. aholaz embsrek ellenseikkenlaUanak egymassa] sze-mbe., ott ahol ez ember ig,a,z~

~,-~>[a,' l.~ ~I,a n, ,,~ ;~IOI't: - -',~ lel£ ',zik f; _ ,'I~bJ,G'r~~; ~,i ~\ '~~I' 10' bl.~"-,:--m'-· ~ i D.~ nry' ·'·::J'~l is, h [8 naroz~

:!;) a·. ' . _~ ., "_ '_ . ,~ .' ~'" 'u.IL;J: u_ ~ ii' , __ u"r ,.-'. ,,' "WI~III.",i!i,., -' . '--"" , ,,~! '

,t,,- ,~,,~-",~l,-c J ,~':ZU>-I ne·v··'-!.~'~ d,-:.c 'm" '~,ore';'ni~~1t._····.· "n- '~I't'~~ ~,"I J, .. "!\Z··.·'Ir.'II'.tO<,~e: ·II-'Ie'-m· ·.,ec",_ J:·~'~U.',

- ILA ~ I 1 __ ~.~ ~, U 1 ._ ~. ~ - . . . ~ .'1 t. !.._ _ .". L.>CI!l . I~ .' _ ,_., _ ,. . r _Il • _ [13 I" • ~ _.

···.··,u·,· 'z,rkoL · •. ,5In~pul fGL Az 0 (.rka,lse p1cdt.·.. a .,ze'ff~'t' i ·.nd~~.· .r nlum'n nu\O,.zUc"c b ··.t: '~It ,k ': ti,~ I.~li.·',n ·1

-

~'r.--.I '~~~'-_fg) tole, ::-IZ, .. eres: ~

~';,t..~:,kal" A_li"jl···.t _.",' :··,r:,D'_····,

I Sl~ J.:~ke, ~ jj1etek, masokkal.

-

. 'a'" 'n~' m-·· -

. t·.· (" -.~ r ' I I • " .

'~I g-" - I ~ II )

t: .~-i,'",", . I ~ I

- ~. ~'.

"

"

ml

I --

"

ben, Mi~ltes8:gt;tdb- n as joagodba. A te l'ledbo nil)~s:n::

d NI..,i; '. ,..J. '* ~ ~ ?t 1;,-1:.. ":~In D:d· nss' ne'k[(!tirTlCSO- Iddn-' .1~.. ,Ii., ~ ;"..J'~,-

'-~zten ·Ollii '''.J.eJ.,~:-. I, ,- ~ vea I.e)l", _1:'0"-<. ~·";:-.'.dl.·_. ·Cl.v' ~:. ·IJ'.~IIO"f ... ,.'~ .1\,;", .t.-'\~l "more

es Q1f1tikke·\taldJs:agro, ·eg"Y,8rant kiteri eJd hatalmed, Let~d ¥t',lago'I, mint ill: eltS.". de ·szemeir.tk bee-,rem leki nIb efnek. Ba~ t,lIed. littyok a vilagek tere.m.teseben, g('l)ndvisele<e~e ismeru .. 't~,elm.eszlet .'#~. ·~Je~. m,incl~b valtoEasatban,,~ .h!s,ta'lmad n. ;~omftival

MtlAllt~tU'1k a to,['rcnel m ;" zt:'te$.~ ben; : megis leged me~ ne ..

f l: .. ·.,.t - IG····· -hd'~· ·t·~I;l!!ln··'r BiJ'~a"<r·a· d nak m' ··l~r~··-· h'~~,~~d···"·· ·e·"'~r-:k·e···1ii7."·n·ak·· ."

,.0r;g'cli-11l, ..... ~ ..... IQa;..ll·'\tJ., (I-·d,1 ',. iii kl"I1I.~~"_-'~ ,,:.:,~ I, _ '. .=_u',u~u· I~·.'·:~,a, '~:,,_ :,

)- d'~a' -/ -n·1- Q,I'h', Am;&!IY"'_'fns':'U-' .a \~~.' d-' l·;O-:_'~'~'--.i\,o!I! ae:-::,d·~ ~:ga'y .. ·,ntr;rA i'~e~'n'··'·'~S-··S;le~· .. ~'l:·\e·;'n

~IL ... 1.' '. .,A I;;;il \,;;J\. :...'uJ'.'. -'U ... ' ~ .It:1._~ ._. '.JOIl:I' .. - 0;-: ~ .I"U,;:J ~ ~~u 1. ..,J. ~:_., ._.:_'~ .. D:._: Ill;;;,

.

M.in!d,eN, elmul.'ik, .'.~"8, me;!lv,'jtozJk" am.i 'Y-",n ~~_. en e",.;· foldo_,_.

A c:.jllag~k tuz:zem~'i ·kialudbatnak. A Inl ,k<pe nu~gvaUoz;-

1

h.,:~ltrk., A ,tu,da,s m(iv,ei"'f! el, m ;~veszle·t remek alkot4:_-atit. :melg-

e·mesz~hJi az idaasfq-a. Az-mber" szellem a mull hasyo,m,a.n~a'it :[·~lfor,g,I~ .. :' th",:.:fj,s s, tij m~:zakon keresheli ,et ms 'e'a beldog-

'ag;8:n,ak '(r{ ~·,.it~ :D6 teo an UJ811:1,. ugvanaz rnaradsz a vil,:Jtoz,is0k

~ 1:_ . It·" b 'D 'oP 'il' JI' '8' ,;r_JI:k 'k h

_' ,er,l·l,~·te .ea !n,r,€·r,e.~le'n~ uarmL_Y"n or-a ·ve'R Im.a,I~~.'_€JIZ~18n,a .. _',~ .·_IO'Z-

,ztiGl 6: :£0- d n"~;_-':"@1:!" barrnilYl~n kiil,lso fQr'Bl.ak 'k6zC6tt keresserrek t':'~ge~de:'t fI, t.~~Jj"J~.· '_ef v:it:J: -,' l~-clt6·i;. rnihd"entit.J 'ulgya'na,z~cn, egy l·s,t(e'n, Inin,cI:~"n(}tt 'tlg~ya.[r> ,8 vl\lt'o,Z1ncta'tla,n, ha,t,al€l'ffi I'~'S ·u·gy,anaz a" .kifo;,.·. h"f.atian josagu AtY8 va~.

A ·tni ll,alan~i :I.elt-tink.. is az uillev' kezd ..... 'ten, a te ::-talmad sz.·,rn¥,fIli ala meneMti). Az ida fo,rgata-:ab.a~ az 'aiet. valtoza.sai~

b - . - -!!.,,, 'Ii'. l,., . ~ I' • 11 ,t t- ~.,. I .. , lli? iii' kl- ... h - h-- ~_J 1.-

an nnu .1\ K;arlalva,~" rmnt eros nOSZI',_:':: _8, '-',QZ", rozaaer r:·~,gaszK:O'~'

au '-k. .Nehed mQndunk h"Ja j¢). Aty4nk hogy a mtl)t ev ezer viszon,tagsagai ,kozolf Jobb kezeddel vezereltel. H'o·gYt midon

'm . Iiii' u~'i"n 'k: 0" .... ,- y"~ a' 'n;· , ..... k - '. ,.-,.JI :~·i!I:··l'·( -' t, ~ '. -:. k- !l~_] A~'kl . ,-:-,' .... if' b . :"' .. '1- ". ijiJ n' . k-· . et

-~.' '-- .~NI, ~. . ".~'"" __ ' ,S,'O ;,eln (IIQ ,_e_t, 8.:1 l1·:,UZf;JOJ~:.: s~or'f .. '0" m ,,'" I

meatar I (f)tt~tl. H-" ~,'CIy .. , .. " 'm··:~·· u·-·ln'·';!·8'·' ·nk·, e""" '!ll..e-: r-" 'J':"'16k-o~£s' :·u~·"'n··III.c,,:,~ 1·,:I"tA'n··-: 'm"'~ e' "a' .. adta d .

b - _ ... - - u ~,,~~ . ,_: '..:·~,~'III.,IS:.I_. ·11'1' ',,:_:,: Yo' '- _.... ~ ~, .~.4;!!I\..?' .:..c' ... rl ,.It'i: ~ 'u ".",,;~;W .. ' ,1_ ..

mind2nna:pi kenyeriinket. Ho*¥ hilunkben=t. remenytmkben meg-

,fol'Y·S·t;k.ozini n~mi·~'. ' .. ·'··"n:-·fle·::·d: :i'ie""'1 H-~ ~O' "19"\1' 'IA"'~~~~'F1k-·: '"1fI~~e····',r.;o~f-·~n'u,as~·, R·-Ia ... ,··p;o.::kl·:.a·~ t~

_ - >' _ .• ~ • L. -".0 . . . -" J !!I" e. 'i5!l,g LlI..lt U ,li,I,'·, ''V::.. .. ill', V.Jr .. ,~~. _ .' '._ . : .. _. '--' .~

;!ii' 1: t' !II".. - - 'k ~ .. ...ll .. " - "'. -, .'

,-I,I.Unt· Vluam t5r~kat Hogy a esa~asok suly' mla'i I'e 'Hem rjOS~

ka(Uunk,Acs81~da~o:. ···,:.6zh'fl a 'k~,s~gb~,~s .. ,,<rvenyetal me~-

b d .. ', 1t ";U'

sza 'et: cl'iOI_·BIi!l1 .1.J.O'gy' jiQ s,zan,d6"':cai'k a nemes t.or--kv,e"-elnk·'b,o,1

sok .. t J'e) v'«he~;':r ·J·~I"U-·. t··'·~a:·tA" M-"~d-'-e-~e>kl~1.:!.e·l1i"G···m'·', u-~:l',"- m-··;'·n"-::d·~e-"n-' ·m···--'~s·:·-

. 6.i ~ . _ .. ,' l .~ II .' [1[~;I~j·.··' ·.:_·:~· .. _~"Dl'- ,'[ ,'I, ~ L _",' . 11.1, ' •. :~ I I _~J[ll.··J.

,'~'ld.'~~s,·~'b,a.n Ua"y.: ,8 sze enese ~:,r~'~m-e<l!!!b·l. "_-. m····~1;n-·· t ,~ sC"'~e: 'r' -, -:- .. , .,~!!"',I,aiifiil,~./~a

[~ ~6~ "jl~' V'~I~~ ,'[w'o. ';1 . 'II,I]',LI !1~ •• ~.,~.~.,.:ol.;I,I~,If""cla_'b

re .. ,'r(i·<~"·'~he'n :'~. t. J!o:'~~'l"l'e'''"l"a~i '1': .. "A:~~.JD-t-,a,''''~'!iU ',' J'"'I'O:~' A·~··,ty~gn·~.'k··'.- 111" ert mi

- - - I ,,_ ... ·v;· . .n;:~~I~JJ1.~ ';. J( __ " . - j _ • ~" "~I _ ". " n I,ILdl,

, U _' n rna V: t 'k ~ .gyunk 6Z ,::1, rl "ym~er . de ,"Z aId:

Nil. . I . - '( ~. I . . , ... M' '" =-" - k .- - ~ - ~ I ",,", k . I-I, - -.- _ kl - t k" .e I"l, il~', k ~-

. - I , ,:,~ '= '_',.1 ell. _. '. f .. m.'. _. ~ I. ". " ~·:rY·,_, I ',r: ,- 'I ..-_', ~ ~.: ,II U ,'c_ ,,',_-, • J '-;

..

'21

r·.~ m I ~.j.·,ei.

szirl ~ e k· . I: ~

haladasunk I- .. mel

I:

. '1.

!O

!il

. ,

",,' ",

nik

q~ ~ :l,~~ In ...

h zz

!! II! II!!!! ~ -!i!!t

. r-r :Im·· .. l: "n .'

. ; l_ ~ - __ l.

il1i1!

t·.·. 'r.

1~_rJu " .,~ ozzad

~.' - L.!!u, ._ .~

.~II.:-·l

.0;

'ill' .1 ,~

1, ~

~ if

J. '.

I .....

iii

7

,

iii

v ' .. lm,ul'~

~

ev

t·~

.'

",!. :~lr···

s. 1'1' -;'.:

llunk

_ • I I' 111

ID "Ik'·""

. ····JI·

_. I'

. iI!

"" iii

It

23

-' b'I~I\Z-~' :~~~'Iplle[;( ~'Ie:1 ~Iulrl\"~' I''] '1,ltt.i S,;Z·, - '11~ ink ela,lt,~ A mai n,q"pal egy uj rnagas] ;1,lr8. ,'rk'eztiimk. amei/rlSl viss.za.iekiniumk a muUrtl,

.- - , I '11 M' ,,,.. iul '1',;...· ~l-'~ 't k eseme

, _ITl,el·_ et etl1ag-ylll'n,1(,~. ,_e·,uJu "na,K: e~gy' III ~8na"IB. mnn.'8·····, eseme-

nvel, Mi' g',e'J"eveniitne]( 'vagY8:i,1l_k es r,emen.yeirlk'il ktizd,el,mc'in'k es c'~lal,6,d1a,I:~8jn'li.~ ,:-,. ,In't a,2- okos ;gazldftll' szamot 'velii:,n'lt ·m,ag'\.tll,'k,~ ,kal~ Mi, ~'c]~t celunk s mennyire ko'zelflte:'ttt),:k. mee:(I ,6z,t'1 Mik :-:tll:ll~m]i D, multlD'~n IO.r'i5m,ein,k :f'orra,slfli S mik v'laltozt,ak ,6t ban,a,~1

'. '-I-k··~ ,·.k' ,",,~~u<:,:_-~·_ M···.· '.; se .. ···a~"~e:·,'~'f' 'k':··.Q"-~ zelebh e c-),~lh-.-IOI~"Z ~'. ·m·,·}l, ,'~tl;7"~I~I.&"I"I~~~'t.:'I-

I,UD'!1 __ ilJ y,,~ '," _ ,Il ~'_a.iIllt_ It.'lil. . d .. _ ~_vl3 .."_ . ~._ _. ~ J1 wfiu,Dw,'i,. U,LI'V'I,.

meg halletlcdasun,kb,an l'

Mig I~ mullen jal' ·tel~in'retU'nl(, ft,d,djJJ' i,$"liD,e:r,Q"S ,kti'rbie'R m,QZ,-

'gli "~j Azcnban 8, lel.-,'k nem !el!e,g"s,ztk meg az ecm,I,le,'k,e\ze\f.le:l.~

R - .-.--: .. ~ '. --:. --,' ~".-:-.J!; d::--':QII9' --:. '8- "!"J!:;~'~ Q '~I~JA.'''la'~:l:- ~ ,~, l1-·._Q 1~6F\1 'n'l~ 11 ,gn:---; alra 'V) ·,;o;l-~IS·· !!!]P'QI

erneny ,8ZtiJ, ~im .·-'~o"·:·,·'~~Ju ~lr-J.\IL.u,IL_- __ '~"1 ~ l.u, .~ti!~ pi,_,lu"'!'-.I,,u,: O·_:6U,

is 'ne,z a mtilfh'B. ccS,H'I, a,z}1rt ;I:,€,S,Z,:~,-, 'hg,:R'Y 'u1ju),t er1o¥'let s,z,a.llb,;il,ssLon

szembc 8 j6v:iv.eL Es a jOV:Q mar tHkos konyvbe van beirva,

·A····,~' CI \";'1~1'11~ .~'"7 B·" h-I~m-·,-;~,]Iy'c. I~'-S'_' 'b"'I~~I"""t:1 .. ' ''''~la';'n~'',-c,~~a' ~z':, 'i'?lrJ,a'~'J'~'a'~, ma k\_U,"II~'i!!!!!'

, ,~ U' 1[,1 iL:~K,! ~I;~~.', . ~', I ,~~ J, ~I' , ,_,;~U I,~J, i'Ll, _,. '., ,"~lU,O 'ili y, _ lI:"Q,c- .:. It- ", I. ,,,,' ,!l:;I. d_:_ ._.

, -,

lonplsi~JJ, lelk'u' nke l, Kevese» kerdezik rna onmagu,~k,b;511 ::: mint "" ""'~I'lt? 'Mr,~" '~I "'n' '~I,I :~l~I't·b:·'c. "0"- azt : m-C-I in 't-· lesz ? :~~,~, a mikor ~ J" O~-;:'V'····:'~~ tit-

l_ U _1 !I! .Ub a.J1-!I.~,·l;l· L~ tJ .. ~. ,_', u.,J.L fI ,,' ~ ",'.~_; .. .. '1~'CJ~~ l!l!J ~IO ~ . J .llL. _f'_,~. C~i I', .• ~ ,~I

kairol .~' ]merkedijnk,,~ mindig k:~1 ellentetes erzelem ta:m.l8,ld, lelkij;,:l11i~b,e,n ':: g,z e,g:, ,rl\ la, h:il~1 121 rrrasik ell lem~Q:ncla;s; ez ,egyik,

rleme:ny~ a m:,asik ~,az; Ifj.,g'gQ,d"aloml' .

AZ'II, szerelnern, h,QJiT'Y I~n, ma 1..1, a -:h.it,e't tapla.l.la;m,~ It] remeny]

' .. '\~/i~mll-'ll;,·ts:'~I,-m,-'--:-';- 10. ·8.·.·.1 .~,z···. .oronzo .[-,"-iie· ··"]'m,r.i~1' eloszlessem .... '~ m erl Jezus is,

la:;J - J1111c; ~ I, 0 ~ _' ~I Jl ~~II" ~! '.~ • Lr ~-'l~l _. ~j _ •. _1_._lg. "!-=t ,I I J I.J ._ ~ , ... - -.-

larJfil tanil: nN,e: a,g"g'oda,lm,,~a'skoldj!a'I'0,Ji a, 'bIQJn"aD~i~n,ap~'161~"~ S el~'boj a c;lcTb;gl mle:gl;£is'w~,fl)eftn rna, e lo:~tf,etek,. ,k~in'y,it~lni a jc'v'o tilto'kzato:s konyvet s igy.el{szem ,amuH tapasztalatmbol alszuredo f,ennyel

· br:vU,agilani 'all1J'nak Litl aiba. Mert en ng,hUem,hogy a;z esem·eny .. ··:e'k ecr';J'ma D ~ al I~Z'" -'0" T' 0: .'. S: .": ka p'-: c solatb an . 'V-' 6"~' 'DI n -:-'~rk- !:. bl, Old'y~' 'U'S'Y"'an'iiiil

" "_. . ···',a,:,;w·' " __ '_'@I[a~'y" to':' fir. .• ),_:~,:::'y,"~,1 ;,~.,Imu ._:.I,~ ":",,,,,,,_ I~,_, ", _:,~'.' ... bt'.:._-,fi.~ I. '.-,

- . r .

azon o .•. ko .. I'.k-· u-r_I'(i'f_'\1.·~~n-,Q,~,o-,··n eredmen -Y".: "'e·c··k, ' .. 'I~'t-· id ezik m,I-,o~#:- Usv ... ,· Iato ... ··.m--',

" ',ll;:t,; w· l·iI(:\:~-,._ 11.·,1. ~l;:I~'U 11 _~ :,' .' __ ,[1 .. ~_; I··~···. '~_ "I".~·' ~j .,"_'!I!l ", ~_". ,_·U!.·· ,_1]1,

bo.gy csak az emberek nevezik .etlYik dlO~g6t ifjnakJ, de aJapja-

ban veve itJI"Q~"~1 '. an g bolcsnek hoev n dnes sem .. nnl 'U"~'fJi di"',nlola

LJ.Q. .. .'. :.~_ WI",;if;..l'U,_ ~1:_,lJ I~, •.. ' ~" .... ,..,~, ' 'iJ' ~ ':II' ,', ~ .1 _ "IL_, ..' '_ ' :0' '.' "I" . I ,:____ ._,t(, _:__~,,~,. ~I

a nap alat'·. Az elet le·.,s,e~m',ny',einek orne szores ka,pc:s,ol"B.'i;6,b"ol onkent }(ovelke:zik n.o'a'y aId i,t.mefi ,8: 'muUat i8Z b,ela.lhat a jotsibe is. Es 'ha ~ m~iBn,a;~\~ iJj~bb :meg" uja~,b ~o~eI16111ad

11: 1 ~I ~ /~ ~ I kL.1 " . . . k ...{ d ;#.i' ~ ~ _"._ III 'h _J~_ k ill ~ii l!J rI [~ Ii 1;-. '111l1li - ~·t,

l 'l't\,yn,=>~!LJqe'n a :.'c'fl· es : 'V,B,JIJon rmt J~_.<O'Z ran " la, JIIQIVIQ t ml !A,OV'lel,ooo'

kezik ? AJapigenkhe.n (:)U v:an ria a fel,e'le~. hOR>: .,ami most

'~I~·,~,t't',-'n].k,-, resren rm Ie:' van 'iO~l.im····I'~ '~FO~'~';"I,"': "=k':-,,,,,;'-k' im mar m " e-C::Q' v -'10111 . !#J,~,

I. DI" _,:_; . 10 I.' ~J / I~ ~( . I , 1'1Im ." __ ! 'Y' , .. ,'Il. II 'j'," ,,~ll ':1 I~ I .l __ . lUI' I . j -;_.1 ' .... ~ lll'~ _~.

lsten visszahozza ami elmull. U .Nem aelet1en, nem ill va .. ~

.'

'I~ '!'-P

..

1 I

·1

' .. .1

~,l

. -.I'

. ,'t-· - '

. ..

.~~ I'

mban nagy aldl'.~S, I._r~·_l ne,}_ I~."i' meg ryu :,',a., tuds l, h'·'gy,-z~ erk ·~lc~~ii ~'. ilagrend f6[ilit't nem let .·--arl ~I e ~-~ oer,

h-,·- . ,-- .,- -.- -. . .. - .- -I ~,;< ~I' , 't'l - ,.-. ," rk - ~~ d ,~, ,~ j' U h· ,,-- .. k 'f'· 1 ~I· - . 1 .. ',- -: eh .. k iltt, .. O. t

. , n;-~ m flZ e'ol ,,"', _e,n, 0 ,,1,:',1.' .I. ;,~ ,~~ : . ellL,ne:~" e,~t,-,':' -':' ~,

elverike eteseke l, elsotetitik i,IZ igazsag na.jat. I'rh' I. 1 rl"_·id

id ,"':,"',0' '1'~r·I·'o~·' si] ere .. -·:Jk·~·'~ ,~. b··'u~'n--' a Z," ereny f·"e·]e:·"', h~ ,~. missan

Jl . ~ -Jc,,_,I " ',.1. --",_.,·t ~ ... __ ,' ,",' ", . " .... _'I&" , _I , __ ,II,_ '_.

l'h~I,[I fel "~'I' .01 g'." '~I;l' olet a .. ' tz .r • ,'" rete t Ielett -J~I',a~'I'- Ist ,-·,n 1- .{I' 't-t

..... ,~- li " III ;, ':.::.~ _. '1rJt', _ __:, ', .. J ,,_._ .:, •• "'., .... I~. ,-, ",_~ U ._ :_.IY I, ',' '." _,' .

,if. . ~ -_ 'JI" 1 -'" ~ · "" ,. i!I! iii "."

"':"·~"'[a'.<I,IO: I g'._.y. "." Z':>'i:Jj',-"-ml 'm··'I'. ·g",clll:.:.. l'l -,·1 ':~a.- (_- .. '(.-. a'II'[O"a-· Z:' >a·~ ·-:1 -_

- ~:I 1 '.. ,.' " "'~ . '_-, • " .. . - Jl . I . . .'.' -:.,' ''--'' . I ~ . .... . . ',' I

stene, Le:,9z:',z'er. az uj I .. esztendoben 18 boru

C - '''.- #' .,.. d j; 'iP' ." jI b ~ t ., b-I l" k 'I!

sapaa U'~~'_Ln a I,' .. IB,S is. .,; ... aoru u .an be se is.

111 t- 'b I[ d ill ,~ A II' " '-k ~ , ,;;; ~ .- if!'

mei le_~_--IQI'_:Qj~:Sla,g IS.~ ,,:z l)gllz:a~} xivrvja gycze. mer, 'IZ ererr

-Iv'el.zl jutalm:Jt, megae ,_j-l-o:zolru:_Ea'~7 'J becsul ,~

nvugod! ~ nludet bo 'd·~.I_ ::S,B,':,flftr. I:'. : iszta szen J:et Isler alda -)il't"

-, ~I 'I· - I' S·, .'. It d )..'~: t '. . . .s d -- . ,"i f" -, k ""iii ",", t t, ~ 7' . k '~. I -.. - . -, a"- .' 8'

.'__ _i~ ."':~,: san :,S,.,_1e m.:,<.~~1··1 :.:rJ:_",[l1 ,'."_~' '"ZIOII,u,n_,_:_ ISJ·:n.o :.,Z,:'.6):'1, .. -,

m srt lsten f'()'rl_-latJ::~ aZ.~t'_<ym,,-.-"",,~uJ·"'_n kovetkezo dolsrokat.

Mn1i Jezs e~:.,yk'r nep ~,t8.rr.'.. Ivta a rv valassze-

n'··· k· "=-."'" 'ar. ~k-l nak I' i itenl k"~ 11";1 ,t· ["" ... 'k iii' r ; -.-.' .. -, - .. ~ -'II -k

:,,_' :~ 111· ~ u· :I,',~,," e , . S .' HI,. a,.·· ~~IL IlLlSZI_.---' jl1e', Ie <~ ~ 1-.:, ml" .Elf,,",,. _.'J "r, ~' :"',

llo.gy "YiaLa~:sJsza"e:k ~ V",:~, lesszatek lsten _I~[':I a :··""",'lan k,OZ:'Ott I

-'J

f~~ _ n ~ }," ,I: "y Istent l--Iem, h .. _-~yjat .lk s a . ckor I~~"t.:-II

1 utekt t Am - n. . .

"

II

1 ~,
t
liPi 1

.I

... l

' I'

~ r il. !II

kn

11, ,_:~ un, _' '

lesz. "A ,I,' , ,-,'fl'I,~~'

b,~'kl"

",tt .' I

;ii-It' A

I' i1

II" ""t't",:

I I , "

- -.' J _ ._.

",rlt: ,tl, h

I"

" " ',", I

' ,

iii! !I ;III"l

;"(:j, I,', t, J I" ' '

II

Ii

-

-' J

" .: '~e~· z .~. _' 1_ ' __ ~

0"-

a,:J' ii, ku~

, .I1=en,.,.'_

,.;

-:-. (J"'I," '_

-5J

e ,IOI,~_;e~ ,':I-agga H.} '1_.·lerdl.~.~

szaval erzelmei .l€:,~,-,' I,e-

.eszkle·e,'~~e le'FeZie'.i ',_ e

er ...

kjii '

e l'~:',~,are-:"; I

'Q _., ·,ltl,·JrIV_,·_ .

6:Z-"

.. ;r:,_,

teszi az ilgazs81g en lebuz:Z,fj, 8Z arma -=' leSI glOno:sz:ssI: '~1111~b' '~"'~,n' "11._. -, ~,;; ,~,,",r az·, .... · l'~dt~I?'I~8gsz,olaa'

~ '.~ ~". f~_ ,_I '_ ~. r- ~~:JI" U !. 3~Q .. '. - ,::31

ielen S paplok a bi 'a~;""'1 kik >,:'t.

, '''1- D, C'··I 'O'~'r'de"~'-

, ._1 :"" I~ ..- r-r r[ ~ 10/ :-- -

me ·I-~ale-' ''--bIB ID_, _,,' le'~'

_ ~- t~DI" ".:.... ,

S

benne

if~I;I.~!lj

m J Ii'

, , , . -" - - ,,-, -, I I '

".' t iemoiom IS

. . I I

'~, e ,I' ',. 'Ie~l'~'t· ,,gl - '":18.: 1,-

'1.. w~. It - IdI " j_i

. - . - . - --

b ;1'

ossz -"I

- -

az

I .. ~.: -, "Ie'- : 1"- us eQO' 'J

I I " ~I fl"'!' I " ._" J~ _!

I ;jj

lh .'

I~ t_ ~,ll.'1 ~ . t 1

... 1,

lit \ Il,~, ,l~, 'I~J

, 1 ~

'. 1;'

I, ; ,I ,

• - 1:. "_

\. 1

" '

" .l

, ~, " ,

',"

,",

lernben 'u_:,) jelennek meg, mint inqvizitorok, milyenek voltak : e nade 1- ames. Arbuez P·,:·t:,,-r., I'~',arb- ~~rgi ,_['.: lonr'8ld ''':-':5 IC,al,ha,'-Ia~

, "'c<12o,lg,telke,'", harrnadik cs oPGJ,rtia't~ a lek[~n~ely ima"::'~:k'

. ~ ." ~ 1, b ' . . " '11:- L'_' f' I' I 1..11' -k" t k k - 111

".~I'f ,l" ,,-,.:' I '. ' 'r'" Z,O"~' ~.' 1'"':"'-, ,.- -:_lll_._:~~'( ...• -' r,a,Jllonri'~:_ ·_~,·o~~Ja,~'- I •... 'I, aZOlt~:a,jJl sz,e'_:,:-

ben .:!::-,r·-~Ie'·· ~I~ ar .-' "l':"~r"e~-n": ~'. hala '0' .. ~. aka .Q ~.Z·····:l1'·'I-"I·e' es :;,I·m··:···a·· .....

- .• ,. 1'1., . .{ _ "'lL -oe _:. ... _::,. " L;ll l ", _. ,'. ,,', '_', _l; ,: I." ,~I ' ... [ .• ~.,' .... _.I . ,l~ ',' l' .[. __ • ~ ·1,. _I ': .. ~" . _ . Ir',

L: I B- -. :if' ~. !! jl'd- 'kl ~k kiOk F Id '" 1- - k el ;#!"~t- b 1-

,.i-·~.:(:Jr,,-,I I,.' ml",'C, i. ,:.~a·.·' - '"'a> 1 'Im-',·· a,:··,· ..... O.II: .. I~'~, - ~I··:'l,:-' 'IO'>I! :.- l- lstenek B '0-: 1 ':·Io:'n:·j I"C iO!!! -

__ " • I .1 _I"~ , • ..:, ".1"1 ." _ .. - " ~ '[,1 ~ •• _"".' .~ ••••• I ,:___:,.~l_ :..___ ~_I.· _II . ....:. :- d _'_'

n-·I~IrE:. le l!rnr·'t '-I~' a~~":l1----:-' ~e-"'r·' a'~-' tes ~JI_··e;-'f., 11'1-£1'-',' l'_~IO'"::C'"I'v',"I~"I'i;:~k·' o'~k-} b···gl"v,,'a"'n~-:-·Y·'lq,;-

, • ;~. __:.' ~ 1 •• '.' ~ • , " '-'_ ~.. .' 1 ~. " . .' .Il, '~ . H.. _.' IU _. :.c. " :_. IU 1_ '. .,' _: IU JL

kal addie .... mig ra,"'> raj,_ a h talom napja, OU : aljq'k 6kc 1 I:_i~'a, :~; ,,"'~;ll., 'I'la,'\,ba-' .', 181 f""'le-I;,-: be: , ... ·k :haza.ib1an, amint r UBEt es l - kintetuket uraikra erne] ... -, - "ir,-'~al{ es lesik inteseiket. Jajj an" '~'C':, a>iol. merne szaval .. ' meh i az onzo no "1 e buno ',1,"ne ", .~llen. Oke csak ~6,dola' iller.du·"k csak meghu-

-"J_" .. ~' sz sodni lehe /t.~

;;;

m I~

..

.,

d1k ~ L ~Ig.·

A sZlDlgalelk.ek llgyeoi ..... e o'porlja a:z .··nJJ;ag,"Cf~' .•.•. to ,,'

psn.zl imdd6',e,~h~rek-kii~zul'" ielikkL L~Bfi2lbb .lqvansaguk.hog¥ m~nd6tl. amii megerintenek ~r,8J'lny.a, valt!lzzek. r.szmin'Jiuk ·.'\Z, 6r-:any csiUogis6 8 hOJ~ ez] .elerbe,R,eli> nero vale~a.ti1ak az'sz~ kSZOKoen. Er"'QlQsot, jeUemet, VQlllafiit es h,e:cs,file'te't oFcnnmel hordnak a M2iUlll'Ail9n .Iaba:i}tQz, abban a tudart1::l8n, hogy c5~rag6

. ,J!'fenz,t:e lelui't b~val.ani J.elk,i Jav.ai~at.. Naluk a pen~ nem 'esz,}d)z~ hanoem ,eel. ·Azzal 80m lOf,&dnek, bogy celjukhoz miUi6k v rjt,~-

. - mot kOJ]Jny:,eir:l .as ,elaezesenkeresztul jlltnak !el.K.a.pzsisaguk' °'8

rQS,,~,,~~"gu:k elIllY611lj"fI: a le,lek,mek I.'=nd(jlet.~t, smillt aB~'rnYlifol' tn~!1fkl&zt0.f1mlfjU~af, ,teh~i,efleniilvergod~~k a fold pera.. ban. Eze'k, uok, akikr6.1 Je:zus: ,~t mondette: ",A t~ldon min-

. den julalmakat dvetlek: ~

t)m habit 1'81008.:11'.1\,. II t6rb~:ne).e·m, folyamim .~l szolgalelke,k-

'Fn.5:-·:·D'I"la·t· t 'i'ri'i'f'I'~' 1-:'ti1u,lr;, .,A ~:~hL'-m'd '~'z"'11-·l·-·Il"li'm-[lnl1;'lelt is, kisebb anv,ao';' .'~ r·'J$v······~.]

'_"'~ J:~:. ~.I, ,,~:~II._li. ~, ,1llJ,~,~D-g;. '~-,_~,'~ .~,-.-_, .. ~.J.I '_ .,~~ _ , I,. 'j.,,~,l: ",v. u.-",.

de en Dr'" ~"l 'ft ~,f1:1:."R'L~~,1 ·~,DI~~1:.,~i '~,!htAfr·-s···'~I,I(Ya·~) A 11~,ct:lx,·b- 'Ib-:-"s'z'o'~~;r-' esrvmash ni!!7;

_ '\;...' 10'_ ~ , ,a, l'Iu ~{!r ~.kJl4J J ~ 1.11i:-' laM ~,. _)l.li.fj) o:Q.e'!!I' ~.. "h,,;;;.. 5 I_ V'I,' .. " .. , r ,. ~ a . .J' ~'- ,U"~"_ UI£.J!

k.iz:~l je'leo8ek tn~l" de "Elz,e.:d ~.:Z eft; nern all olyan messze ,6

1j\'I·.J1'·,o·l'1!I 'Rf;l,~1'4'r"~~ '1':~'!DJ., ~-6'''~k'~- l~~~Z~i'f,t l1if1~cm<'on"-' DI" ··.!~~ar'yi"A'b-····b·· Q llente ~'!2"

lU'~,OI!,·, ,: ~. aYZ'~J :Lu, .~], [Q'~ :,1., ':: ~ Jft'L,li ~ 1_,- . - - . ~~.. , U'O"'~ ~-, .' .J ~& ~c'i':~, __ -v tl g,~

,ereRY nem. kQ)anb6.:z1k inltabb a blintcrl. miala. m'i!yenlavol iLll:anak '6!i S2tQlI8~elkek a s:zahadS2eUet'l1,elitOl. ti ,:mbMek ok. i~s.

Icl'l! (8)2 0"' le,'tt'~.cJR.J~'II·tI~~c l~ ~ s· ··!P;.7!.aili bad .. ~,1i rJ' e'" .' ~.~ m-- J5;'n' ~'t'u;·'· k .. ' ·V"·: "'l~ 'l"a~"'r:Jo' .. ··8- S" - : '8'" ,a_

- . ..·_·I :_. -"<~,,,'V ~:~'U' ,~, ~ ." '~~,1J:Ji,U~"U:9~"~""~'z;;,jI', ,j, -.: '~"~'.FJ' :. :,.' _ ~-'~ ,,1,",6 ), __ I :'. 5'~

'M ~i n lrii a' &a't,l R ze b' .'·~I ,~~ 11~: ~~. 'L . ¥:~\,i I, a~l (7~ t· , ~S·~j·~~:·;'- ~:T:rJO''': 11 e ·'11,~ 'i1'1' k:, ~. e ';&1 'I.oJJ~~ .~ r:z.

__ " _,. ,,~, ..• O::t.-'-L"':::__!~I._-.U ~"~ ~luiU,D 'V.IL,I"-":3'~' ,.·~¥"UJ;~,~ .. ~ .. 'e,.t\1,iW·, UI-J'~I) ~ Web

elel.m.eiysegeit esmagaas,QgliU., hogy rnindenekel megpr6ba~a~ 'flak ,s, ami J"o Q-zt 'mD'(~t'~·r·,\~,~Q:I.,~ lC~--:,i&'ll,J~LI-'k·· nem az 1,- O,_"U'I?l ~~Klf·:~i~'rfJ:'a-ls'··iQ·~k:·

, > ~ , •• _ '.' .,',! ,;., . - - ,_ . c.,~5' 1tilI,__.: ,1[~,!t;IlK,., '. '_:_'. ~(':':_. ," " ,I ,," _. ,:_ u.~:t ;~""" 0' jJ_ .IIl!'w' , " '~''';.,~'I .: ,. ii:JIfU , .

a, ki]lro:b<llt ini'teZl:men'jltJs£t s' ke:d6n'ts,e.k ,&Z OSIIO:k, @,It.al emclt 119m, ... QlnmQkat~" merl hi.Si;' meg .,a~- emberll1&k: U8.,u sern a:2letl jott.' noOgy 118 lot ve nyl eltitoUet' hanell~ hQgy azl betolfs,e'~". Celjuk e~p,pen 8Z hIOM'Y' liZ' emmeri le'~ekne~~ a vilag' erne 'legnagyoibib

Iirli~6nek' tfik'61ete~~d e: .• ·;t "es" ;az~~~Qda:~at·· mi~clel1" ····ir.~ '~'~b ..•.... ~

lliztel:sns8i~~ E nagy 'coli -szemelolt t~rtv~, Viz,s.g6)jak· e~"'rtek'~ Uk fa mult:at A regi inte:zm~·¥elu!!t megfo~taljal~ s ·koz"lIJok ' ~. ndos kezzel kiv~L~gatjak ~zt~ ~~i;6' S'~~l~ 'aJlja· U1J't~' llki \'ejladesne~ d~ Jd)Il)lQ,rleleRu~kigYQmlaUak m gyo:mot ~ e.s a kenkoly,t.a~el~ miatt it USIZ,ta b~'Zorl nem f:.~h5dh-·iik. A.bit.,.toc·. keg:el,ettel haladl'l:ak el i!l2i osok a.Ual .ernel! templome k mell _ U

de ha azoknak eblal .. ",~~,10 'b~''A;:""t,,~:· r-;' :nIl ""'I\"'iIi"\J"a . folv .'. dr~ ..

~ , I ,KLlU,l~<l;IV' [ I I ']U' "11; IL.II:1 .~. . c~y I r

arn ·l-y .. 'I ~t( m ia ,'It.1 ,a" -'~ .~,'m,le·.-·-.·.I'·,-l.la,.,·_· "d""_~'~""""'" n ",'.~'" f' .-." -- _ '" '- ii, "1" '_:. '-, 'h t" ·.'Ih-I~"·"'_·I,t-:'·-I," __ ., sk .. .,

_1- 0 I -v ~rl~ ,- ~ iLJ'f~~:r' 1,1, I~) .~~ n: "'m-" .. -::-' "-=ro :. ...

o .- I I .

,<

li

',I,Z

Ii

bl " '\1 ~

- ,I,~

. j

....

I

.. '} -

- ..

\ I,

. '

35

,'/ ..

'. ,_ .. ~(.