You are on page 1of 30

A [~a;p i,ge t M:,EU;f:i( 16,,~ r, 19 ~ V,~: 'j i A,z 0 r a, nn ~--JI D ~;(,a,~

,

....

Ie r'~" ,m:,i nek u1ha'n ne 9\z,6 :r, o'tit vel n '_K I n, eki k,

. 'f- 11 ':~',a c· ,10 -~ k ' - A - - - b- -'-: . 'le~,V~,lell,.'.~: m,'~·n'n,y_ -'Ie:.~

Regi i,laasag., holY az el~l, ;- lermeszet s ezeknek minden egyieisl jj(~,~.·en,8:-'g~le' .oly'afl",1 lit'mi,lye,n, lelkiallapottal fQ'II'~Jdj'uk",[ amilyen

'~'~e·' 'm" -.--. 'U~i;~~", ~e' al "nl"~ -Ik· I~'r- =, \s-:;-:~~1.u~i!','1 n·II.&'i7~Z··'--'" UI~'~ ·k··:R1 d o····I,CJo.--·· ka ", ti es J'~ ele 'n- ~. '~~Q'~'-kl i,l, ,I ', ..... (7 .•.. r ... ---:

Q'~, . I,. ,,'_-_ 'Y'~ '_ -o~ _ -'" , ,~." '. ,~l ~. ,,~6-"" ~< 01·"· -~" ' , _.~ l\:j;'iilr'65, ',,_ t.,1 ~

la,:i am relv m ,~l',~t-,~t; 'k· O'~'~',Z-~~~,~,I~· ·,·:"a'e-' "s" Ii AI' k·~U!!llil; Ii e---·'·,t,i;.'~,; ern 'b-e- "'r' m - ~ n d' en n 8:-Itt\lO.-:-I-b'L 'b-·.··.

lu.,~", 'U_, "':_:'_,~ -,_,_ .. _~._J~.:._ L,_·.···.· __ ,'\:;I.l1llLa- ,~,"C ._' ...... ' '''' __ ..... _u, ". ,-- -'.:_' ,1.".:.._,_ ,. __ .... ~" ..... _ .. _.

me;gi,nlduJa~snerkul halad el~, [B :m(iv~,szi lelket rnegihleti s alkalmat ed .• 1 eev sl{ltta'I(,fJ['l ~·Y'···-·'o'~;~~n- 'Y'",'-:o''"'''"'r--'-k~~7~',d-~ te "*'o'~I'; Ie :C!:t--Pi-I;: k:,,~-P·. m esteremh ... Q~,

" . '-- '-'-'.' '-_. - ,':!J;:i1 --- _,1 , __ "- ,05.·' ',L. <-_ ' . _." ,t" ... : '_"'. ~._~,!L. "_~', -- u.· .--,,~_~. - ,_-, __

sere A ~r~r',::'orO'I-:··t ~! durva lelk u-~':' ;~m'-- -',-. b-' '-'e', ,Ii'" : .... dz··-··ei" ltanoss» .:01 'n'" I-'·m:' : 'e's-,Q· -

'.',-_"'-"!! ,-'':'_ :¥~'<Ji.' u,~,_, ILl .J, _-_ .' l:..I .. ,'. ,~!__ __ ~, ,,'_',~:.iII, ,' ... :_-lLluv.·a,,',, 'I'~ ,~, ,,-',.' ,ib-. __

<~'-:,Z,O 9,2:11.'\1 ,,-:be'ldjg' keblere ifizi Ile~, ,~~Y!O',f1,yorijseg'e,'t t ~fiIj,~J benne.

Egy E!"gyszeriI varrorn, amelyben 1ft rnindennapi I. her nem Jat

e'~y' rebet - min't e~p:. ;<l~s,fi anva a~o·· .. rI! a z a h -, '1:. 0'-:-:· Z,:,-' ,\e~~-r·'I" .. ~ I'e"~~g·rl'i'C!!_ .a'~u''''' .. : a-~ I'~ ~ .. 1Il;;I'ffi-

5._ . - - '~' _"- - '-' - "._11 'l... ,J! LIi", 4: '- ,~;::).,.,. I~",.. .' _ ,J ,--,'~ ',., l,. ,,' ',-,,-.0 51!Ji.,,, ',. J~ .'

reg mult idoklanusa.gaH rejU ma:~aban s akarhanysaer I-g.>

kor 'k U ltu Ill" i;s' hie 'a.",f!J'y~. ---:'k m .. ,. ,'& n vai r··~1 n '-y.'. 'U~' J'··I '''I' a'~"J~J e'-<!'" k o ,-/z'C·A, d a:~J p [I. E' ;-1,.--: -Y-:;-' Z".:,/ en ('" ,:;

- '1' .. - I _. l l -··-'c~.} U,_! Uu" '!Jf'J~ JilA '.:.__,'", _~I l Ill_.I, ' .... ~_ ..... _"~" 'J~._,I~'L~ .I _._~ .... '_ Ii •. ~

m,u' arme'ly,~:-~"b'~'n a 'J"~;r,a:(t~ign-:II n em l;a~''''1 I-'OY" ·e:' bet mint kelle "m~---_--:O:Q' va igr,;-

'\ - - _ - - ~ '_ u. " I.~, U,. " . 'b,·, 1\ "t .. , . ~I i _ > .. .... 't, I, I·· ." • ,< _ . .. . i ,,', ~'!13 .. _.~

keUemeUen hangek vegy'edelel! aa @hhoz~do elott '. gy f,on("~g~e,s, :h'iarm"o,ni.,a- mely a maVeS? '1Ie[~~'n(- ',-.,,' h"a:'liIi·'b-,Ar,·u,n ind ulatait vaay-,.'.:-

- - - -,'~ - JI . ,. '::_:,- " '- "'/I, ""~,, . ·.;;ii;.;;I1 l, _ . .:.__?____: ~"" , .. - .I ,.-,1_, " '_ V' 5 Q' ,11., ., -_ ';., .' _ .It.[~,iL, _ '_- [_._'l[~ __

neman 11iv6 es megado fajclslnu:I:U .iuttalia kifeJezesr. ,. Szov!l

olyan ez el~l~ a,m,'ily"e~n szemmel 'ne""z'·z:-<'u~'~ -kl:::= A "'!It' s IO';---'I·t,1I! :Q,b'I'11 I-'Z

• - - l I l J j _ _ ~), • I 1,; ,. _ j l, '1: u,~ " . I .. _ il!11! I~ ~ '. I ••

egyik szem semmit semlal. amasik ,- szlnek az alak kaz arnyalatok oS8zbangjfllfede~ -L.I's·.a _h~J~tl~ak'l~l·z~·:'~H~~h"l

e:,--'y'" eg'··e.,sz t~-o·~~·r-'t;~ nelm - a ,ill' n1v-"'·C!D le

. '311~' . I! ,'.-' '- . - ".'. ,', .. ~ .,1 .. If.,. l ~:Il fu'J ", u'~ ,I~.·, iill

Oly: n a bibU,a: is. ..mil_,\,_-,J I::=--,n--,-" lell ,"

.~ ,3. 1/··. . . ,I, ~,,~

",",

(:

k

.. t,~~,-

I~- '~I

I 'n'

L'· r

h

I - ,

, I

h ~'" I

ennus,

m, h

ii

"~ ...

-'

II

1-

I t,·~ I. i "'n"

ki h,

rnl

- ,

,. t ~
. . 1 zt
I.
,.
JIll! ,~ k ~. .J~
1 ' I
I
~
)1.
~
- t~-
n,
JI 'u I: to
~ 1'M
I ! -. - II. ~
'n
.1
II
ill!
I ',y
~ t J ..
'. E -
:Ii
, r
'lli
.,
'_ :'. Ii k' ii'I'}'_ '~; ,.ril·~'a·n'~· ': erozze b,,'''r _,Z 1'!:!Iii'-'f~ntt· ,'I. r'." ,.J'A

;-,8' renn : ",~Iz:_r' OCSl V'JU5_&_~""'iOJ -'·:.U,.I~~ '...:_,', ~,' ~··'...."tJUI UUv'"

--an; az ernbert az allalok '.~ ilallaba, en megis allom 'es hi-

detem h'oJ~ .n->ie va" B:'~ mas felsobb lelki -.;aga. Banne.c;".

-£nl ... '{! :e ,~.ze~e,·:·. ze leki· tete .', a 'ell_I e,- [ ,bel -:~, e. ' .. ,~, eglSJ

hirde em. hogy ne unk felsob,b magaslaio'.< fele,el tekillle-

- I-"~~ Id - "'I ~. _ '!i ,;0,,... iii.. ...' ...I'

.·',ar~:~I~'eh~ _r'i'e'·ID,~·~za e -='0 __ · a,_"I_Jlagt c"'-··on·'_~. '~~._~",~:·n .(j,O·_

z6: 6t: ,on megi, hirdeten I. hog)" -e'-"un It- ,elkedn~· nk kel '. ~ s barmenm lI-eoeteli a test '_or'e~ ye it vila,·;hoz '-aI6 alb maz- - .odas", a te-_,ti ,agyak es _ndul to ',,- kieleg°tese :.-~e egy e- so,b

to r ::-n.' ar ,al h-_LromLi8_b.n kialtja: r Tags d meg ij- ,- age, ... dat :Ie.;.,·· Ie os e',s til'b,ats los"

Ime kereszte I !"'--~';." I' ,8, ~ "ZOI I "an '~;an' ,- a - ',,' O"~~I'O'.\ 8.-c e _ . ,-

beri elekben. ,a'mel~'"-Iek e·g)' .;els:~b'b -,-~lag'a ~"eze~-,,'Ie:',~; ~-Ua-t:- t jeilik,T'eg. r 'an . <iJ u_ am] ez a (~~·ld ne ,:,< egit

~ t- ri, -, an rle~·~,I_en·.-,~~e'g'~'·'~ nk, 8,-:- il·:_'·z; a ,I':,blld nern '~~l"I,d,sil . r eg': an --.: :u~~·kfl.'nk- arm i'tf Ju·'r,,'lmat' nern t,aJ6!,-, van h,mjl"unl:. i ami e;s.·' i, as

'. ·="I·;"O"b·-"'·'·c ""',-~:::__:__ e .. , ..... ·s.-'··, . 'a--':;I" ·s,:,-,z·:··A,78··:'t ',e"n"" '."Tn~I,-'·"-r, e····· t,_-,,;,. ,-II:' IA1··,···

___ '.___:_!', . ,.ra ftL __ e__c _._ I,.n '_"U&'" ._. I_I '_._u.£JI i'~', ~, .. ·~l.· ,1:0'W ~"el_

xe '0 -j:j'satok el e f;e'~so;b'b

rem '., e~'n'l .... r~:;"~ ···e- ·,t~ e:s"~ !"'e,

',' JI [' ", ..-._.! " ""'IL~[_ ~ .. _' ',' ,,_. 1 . .1 .:

..

szozatio,i.

a'::""'lo'-""[' e~J,

._ - "'.' .!' ..... .-., I .. .-:_ I

.

Mlnden enjn.'k egy€tL.~n. kia13mdhatatian lorra,sa. j6 ,AtJran'k'

.A t, igereteid he~lj;sedneK.s:zandlekaid megval6sulfl, It s 8ka~ I?B,tQdat semmi[ele fr;;ltdi hatalom fie I nem tartciz't.tj,a. Eat latjuk a mull bi)rt~,Hel'eb,en, tie killdn6sert a mat seenl ijmne~ emli-

':-1 ·'Il._ A' M' ~ c> It·~ -m---A~"t· A t'Qn:'I'va~'n·y,nl ... :~,- ~n ~,~ '~~ ..Ji

keiben. ,~~-eSI[er e _ J!t,VvlJ;w.l[,~ ~,LIY.~~ !L"_I' ,~"vft arvar es CS\J,g.g@,lB-

ten aJ.I,a·ftak,,~ Min,ltha ,a tie olrs.l,agoid, '(]~gy'le i,'s m'egaJ:lctt velna. MinU .. a a 'kev,asz nem m.Uk.6d.n~k.b»YAb,b IS ~ kias,irlY rRlfstarmag gy8nge esir,6j,amak szarba s:z6kkene,sEl'it megalliloUa volna legy . 6fhatatlan hatelorn I Ie a nema cSGndben ~egiAdul a te lelkedinek zugasa.. t hletssere, -mint _ lavaszi ssel enybet fUViIJJ,~ Inar-a,~ titkos e'r6'k. e..'b,eld~zn:>'k, ,m.e['le--slz elh~tarlol,z"~ ;sl,p,k .. 'famB:d,~na,k:l s,zep CIS elekede tek s.z(i"le-:nek"i O,[',sza~oldl. te'~ji·esl.zt!6.8Iere 'h,O'ISfik ta~ madnak, apl'o~9:fol()1~ emelik magasra ez 19a~sa.g z8sz[,lojiAl s hizes

" ~ ,i, "-. 'k- 'k t k L. !I' 1" t ~~.J t .~,

nvervu ,g,tt'!u,fim,"f)··· '. e·s,21.n1e·~>~ D\~zfJ.nysa.,iDlrl_ a re ug.ye1ti, szen _se,g'e

mellett, ,Oh. csodas iddk lelkesH~ emlekek, a!'melyek a le ~rok hatal'mad,al'es dicso.se:gedet hidi,etik nektmk egyedtil valo Isten 'lj.n·,---· It_,-- tl

oiL~·~· I~_"l I] _ JI

M ~"t· ,;ill t -I k Ii, ~ t It c#' k I 111 'I! t- I, - mt azote o yan ,S,Q,;,S,zaJr:1-' ma rsrnet PU,S'Z'B es kret enlett

l~' 1 ~·:rki ~l·t mezeie. Mintl~,a a."zB'nJl6le,lt 'l,ms6Itti,ol szele nem fU,jn,fl v~lg'ig a te IGt9i,Zyagodon~Mli,n,'t:,nl~l az apoatcli la.R,g:n,Y1el,v'ek, tettre k('~lQ beszede ~ehret a.z aggO.daflipreAg,es s a j6zan .szarnjtas -f'o~la.l'ta VOI],h~ le •• ···.·l M'··.l.I'~'n····'h-al.~ ''"'d.-··.·~·f1 k':·O':'"~Z~':~'~--:--- es ~ tetlen nemtord-

~. ~~ -'~ .. It . ~~ ~ TI. .~' f!;b' . '.' ~ on,:¥,_ .... ~ (,_. '_ - . .. - ,=1, .. ~

darns' g neh~ .kode sz.alUa voh'ta meg a Ielkekel f Nincsen,aki biz.tmys.ag'Qt legy1 n az igazseg.,61. A vallas vilalaban nern .. ,-8"onld 'ura~ka·:-,d··:'i'-:-k:. ~~I~'t·~ 'PS--"111i"A!~il'm az esvm '~r,c' ellen fo .. I-'·-y·,·'---:t' ,~t'o~,tt ki-

- j, '. ' -' '1' -' '~I ~~I. b" U, ~ U,!I,;.I ' . ""~ . ',~.i1'" ___:,_ !g~:.:_ ,~,,~,~Icl. _, ~ " . u' . . ,I., ,

c sinyes harcok zaja s a "helii'b61 MI:p141R0Zlo 8p .. 6 verseo:ge,sek la'm6ja zavada· meg. Varjuk Uram, in,a is varjukazt a pu.n..OIStl sz~lzug4st arne)y meg'ti8ztUsa eld ,ft f19,jt6Ieveg8t s i~ld::8,0.1 -tav'I"~' ~!z.i le,s5t 'h,lsz,z,lon, 8. '1,~-ere~s,ztenLyi ,:~'az's,a~gQ:k l~"_,.:nk,,a,dozl:~' vir-g.jra. Vajuk azekat a fuz .... nyelveket, amelvek ,.Je,e.ss "k

f"l",,\'p'·odot! kOflkolyt h;(i)§Y alis.z'b! buza annaljohban f' j-

1",'1 essek. Va j.uk " z a szentlelket, e mely "., pusst ' "iv,"'lr

~~------------~-------- ..

-

me k 'ali 8/ I r;sul1!g"btt kalen "s jlnsr:<en 51 hnn Isennek

~. zt a h'il·talIu,a,t ('t.N.it); _·l'~,ely a term .. ~·sze:1 .re,nlaje·t is ~y .Dilla-

na T. .•. " m"T D,w'v,mltQzfa·IJ_'~a ... ho'gy felsrobb, js'snl celjti~t megv',alQ,sit"Il:C!sa

:___ -el ._"j ~ .;J _I I,' I ) ~~ ~ -c, _ '... . - _. J • ~ • _~_ ~

Ma mar ·tu.eiJuh,, htDIY Iste,n esudak altai Diem, sz61. sver-

mekeil1·-z. Tl%tdjuk, hogw Be _ iermw4t re:.· dje ofek toni'eny~ken nyuaszik, amel·.·ek a wgbolcsebb kez Mfal vannak irva g aza;k mes .. vE\1toztahis4 lehetetle:H,:\e sziiks egtel en. i$_. Aat is tudjuk

. 1 ,;0' .~ k '1" k ill OJ '1: " f" ,. 'll a k1.~

hO,gc~ -. a sz~:·nt.efe~~'~ __ rem V'3 "amI ::'3U, SQU'va~Dm, Vla,BY' $zeme! .. ·6:\el

ialbato £en- esses. .hanem bennt a lil~beI titkas melys,egeiben

- ~ - - k- ji ~ ..J~ ~ iii! t- 1111 _I I[ ~J ~ .1 .,. I~~

mukOQIQ s onnan .. ;·_JBr'aI2l0s,~rn,] le'r .. _'·, ame y sze ..... es lOI csele-

~ .

k, .. tt. tekben .nyilviinluJ meg,

v'"" .... 1 , I -'1 -'. d ~',I.. - .:I.;" . - .. ;.:. ·k-·-·"" .. 11' rl . k ~ t - '1- ~;F ,~ot •

. :., IftJilpa ezanei Ie. ,.': esz rene leClltl,;· nezve er ',' . se az ~<'.:SIIO pun-

kost ',elm:Bs",-< I ~'f SI(J·t, e.llen··::·:·.z,ol€lg Min,e,.__ melye'Jg:bl bel6ta,s"sal leS,.

o"~' A"U d (;li "n' :-,~·bl. ib I ", ~ lek kel :nll-, ···Q,S:-S· ~-' ~'/:~ ~Zi·t an 01 al ~~,b·j··b·· j" ~,I'O~~ 'rEII"10 ... ·I'11I'1!iU~~-~I~· ,U'eAP

1:ljt.} .!la _,"". IU .' .'. . ," L : .. >.~~ ~.. 'U".I . .I: A.. U'.· '-.! ~I : - [L'ILI ... ·· O,;.'f_I/'J,g .. iI!. '_:.~-' ;5:" L

f, ·,.--Ja] unk a .1 -\zle·bJ~ne.l-s·ze'bh kOlt .o'·j k~:pl_' :,k,ben es, ~·~asl~lla.tl@kblafl :5

an-:f1-.I~I~ in 11~~b!b:1 i~.'I~I'J~ll~~·k'- ~izt· la, 'L;QjS" ".t51, le···~·l -:; ~Im-;·· '~n: 'y·-t arne ·y· .. · .. en a ta-

'_ ~,4, _ .1\,'~A~il _' e- a:IL~~ .!_I~" ~~ I ~ :UIt.J!,_. '._ V '_.' ~ (II ~, '': ~ I • . ~ I J' _, _ ._ II" _ ~

. - . -

nit, I. arl",'Q,'k az e).slo irunkcll' alkaJm:avallatme :.=·t·e:kil aminek {18Z; lett

a· ko:·~,'· etkesese h," -nOt! ~I~ le-Oi1.:Tm'z~'~r·u~:~· ha a':: .... szo] .. es '" &m .. '''-8:z····,,~d-o:''rl~ e" '1-1

._ . '. - _ .. ,., ~V~· . I. 'Ul'E) ,J' IU,.£;;I . 5. J ~_~ ~. ~I I~J!",·.~:_:_ ·._.,lA ". . 1[..1. '_,: .. ' - \.:;0,1 ... ,:It',i"

::.zan..t rB,I)IQstiQlo':, ka 51 a ,: ezusi igftz,si~gol'k -h!os b1ajA1C)k!aiV\s 1 ettekil ' .. '_ .indenik 'k.e_p, e.lra,g:.ad6,_, nYndenik. hasonlal talalo, leS, je~l~ernz'0"

'D' ':'. . t' '-1:- k I if' • , Ii .- iI"'~" t :.4 h t- '" .... " .iI'~" ill' -,.

~,Ie ,8 szent eie .~e·nyege'lj mun .~'J.a:, csaaSlail ·m~l:.S 'ILa ,lin iet

I gmelyebben az alapigl"ul felolvasott monda' fejezi ki : "Es megjele nek lela '_ul, ··kl~~Ho,s· tirzes nvelvek .. ,,_:,' .ert ·~ .. a'IQI·bl,an t{iz III

~',c-I'J n -t'lnl,iO~ ~

. I~ '. ~ ,~fti

"

'liz a.. s.zenle. ek, m-iv'el eget,~,

Jeruzsam mellell, a hagnmanyok szerint, egy nagy melyse~ aUaU. _ linden romet fOfm'e~eket es szemetet, ami a nagyaro8b'al1 os,,~~egyijt· 51 ami az eg(~'szsme arialmas s az elei :., ,= nete re kato~, lehe'tJett volna, ]. le h€f ·d,Q·tfa.~ es itt el~:g·le.tf·,ek~1 Ez.

\/1011. 8 gyi"-e'h;n' 1"'1·g '···IP7'~e:. AI'--- 6]'\J',a' k .. eii'!·.s-)o:;-~b~-··b···· s '1:~~br··'-'·~~~le~'n~·y~··e:·k·re·<·]. ;~ol.o:a.·~·s- :.m

• - . 17 ,_. '.,' ••• I..J!.~.- ~I '"+ ... ~; :J ~II!.,_:_ ._,"." _. ' .. ' I~ 11:.5 , .. ~,~l . ._., .. '." " Ii, 1,1'.0.'1 .. - '_.U

a bLinos leUu~k gyi5-trelmer: - a pokolha .• elyezett, Enfl.ek a; orokke ego ;'iiznek nagy hivatasa\olt s ba megszunt-k volna iem'~slz10 hsngja':j a. szent v8,~o8b,al1 az e.le~l·, at fo!.r~g-a.lom, beleful-

. . I 11

",a.-,· .. vema a sze m le.ot'~b·le"'_·

_I.. "," . 11.,_ '_. ' !II

~ ,.z' -~~·I=.~,g sa;al szemeitekkel is lal";atlt~atGk., hQ'i'Y ,8 gondos ke rtesz minden tav aS8z1":ss.ze'g·~y:""(f~·li 18: elszarad: lio'r6L~:-at ]-~

- , ,

, .0, .. ' i 8,J<1 e '~, 'szirmoket arnelv ... 'k az uJe esnel

..

Jl

., 1

, 1,,1, .

. - ·ii . ~jl

. I:"l,' 1,1 ,~,

I

51

,..

'-lkt{O'f,. h a: na~ fCizszeme Ida,bjdflek" ha:smlBFai tebb" Rm itt:a&zrauik ftZ el'(e1tet adm, e. ~h:omrqerj~s:;z~6 V.iI'8QSsago'fi. 11 r1e'meny.t.elen ejsKs,wa va$~C $l0t:et&.ige: bJ@fl1tina m; teJilmJis~eb;e.

Am,j a tenEes3et ,eleler,e ~ nap vili;ila, ultya\R'u~ a l·el.l\i ~]et

meze§eJI a 1 . .ii5entlilek IUz.m. Ebblal jonn.ek a~ok 8 fenys:~ar"ak. ar.rH~I)!'ek litlegwa,glljaa 8 h~l;adn~ ."'S li;keledesedni v~~fij ,ber elal ilI:~~J.et iguz.J utj:ail EIZ arlll!ssm aziavii:BlOss·8;IG)f, am:eI,).II meg,le,m:ek,elq"-iti a sz,e:llenr.t. e-]et me'i.!:iI~:et. ]t;~ az ~ k.ijelemlms, ,a~m.~l'Y' I·sten aktJPQ,wt 1(,oKli S fi h6iZzave~etou18,htm·ee:m~t8itjtt ' 6, $'z~mJru:h:Qz6 leIkelim e:k. Ok mUy.~f'l ~mmQrt:t az enes embw

"

:let~.s mi-l¥en if;.emj·nJfte~rl it. 1,ID,r.renel'e·m liZ loLyD'A ~otSZfAkokhlil'l1l

·_mel}l'·~kbefl eza szelll tUlZ kiaJll'.m hi:· ZQ·t;t 5 al! embeEis~!, h#m-is hm,[ygtj~ ki~teties,mel1y:e tdan ind!ll!.dt. Tip.r,enge es 3Ij'0- .d,~S,V(iUf is- k.oanY,.PJuszttw b.iLhHD'ruJt e,,' ki~simlyesvl~rs~ekl

,

'me.dd~Q; flJ,~ad,(D~jsv:lt. es{ hj,a'b;a~8.t.oL :feRllelnylt~e~de:,sek"f 'toi~r't s2,iv'ek,

bA· ... ';, ·t;fu'!l; " 0, .itN~ .,-~:-. ~"=:-"'". l'~ 11,.~, l-=-,~ 1~'~~"'rv7ii;~:& ~'U~ ·t,,~t-~i:'&,k'-:-, l~'l"~rn' ··k·nr' .~. "·~l'~~-

m.·.a .. >Q I ,S~.O]ttDr1J. ,'@,.~Iel Sl~i'tUiJ.I[~~~I~~~~' 1~'1 .. ·• 'D-JU ..... "J.~ .. ' ',~, U I~~. tS-

~~s~l~t.t: mt~ gyoltte}ill~~J~1 Sena,1 sfe:mmi ten d OJ;e't,t !amJely~ f'olem'ftlne

,d 1;,~"b···~l,~~,t·.;t ~~DJ~,~l~~~~ ~lom"~'~'I~ M~,'6'J' :~.l~rg·r:~~,jt9~ ,&~ ;b'-e6"1'~r- n;~J'I~k::1;~'~l;~~~,,, am ~'~'lu

lat, "b. OJ.t:wl ~l J\e,j ~:~~i:t, ,~~ . 1:\11.,,) ,1·.I~,t3...r iU.t1[~ Ll~ 'U!l:,a " ~" ~!. ~~, J>._'1,a,&L.!I'~1 g,. '" ,'b, 'J.~

rern ,;0 nll4l! i~;:J{J ~,o .~ J!\"'!II.4~'IU':~ rrg:m·~t·-e- "d ·~'!7~l·~i'liJl".t'!""ne-T: p.a'~~rn'L- sem 'm:; ·f.Q·n':'ws.·.r'l~D&!IP ,II.'-~" _ 'J : l~I.:J, .. t uti 1 '. ~ ~ ~c' _ la"5~~' . _ 3t '~:D. ~Y' ~ .ilLt.(J;' .~' S~I ~ ~,.,. 1"1 W _ ')'~i~'&\ II ~1,'1!'1 iL 'b' '~.i}{' - W-j1b}~lt ,

&l<~~IJ:,¥ 1-"71-t'm,'l,~rg,a 'lin' 'l:Q'na .~' etit.".;t:LD'AI L.~.t-o·r'I~·'~·I- ~ 'iI~~l~n,~liA'rl' :£'01)'£ II i:,Al~_I!Il

(jt'I\\lLf~:':l' 11D;'!L\e';_I~a;'\6;J;:~~, ,1-:, ,'~ClL;'I~ Q ~(~I£i~ ,U~'i~ fau .:~. Jtu"~ 'v,;u.,I~~J1'EhJ!.. 1'0~_~ I Jiil\t_-

lu·g'IJ~·· m;~a~1 .~ 1~N~;rnll~ ml'[~'n'k'n"i~l~ 1:~I.? ·l,'.Jj~lii"nQilk· -, a'~~I':\ia'k·'r.D a- el,~g,n't·lrd.;:-I·e·:-·t".

"I~; ~p4 - I.."",[u::;,~~ ~Ii\..~.jf,!~ ~Q~U,' IU,," 1~..9 ,tdhl;~I,~I.>:I,,~·' ' t. " IUt!.lli:,I'jifj;~, ~~~.~, .:.I~~· I.' ~1~1~ . .I,",1' __:~.~ .' ,Ii

v'leiiii ki :tiJnai']~Jo ~Jhiga'~'ait [I It I m:e:graga.djIEt ,a,g ern DIJe;feb' lc.J.1I,e·'t

-. . - -

aa igu$a;g: .1egyo.zh~le'le:Q ~ie. E:z .a~ eRS ftll@'Siroiokka maea~-

t~srtdi~ a e3lQ\ftge gmbere.ket., aKill nern is·!,eJi,tnel aka1aill.srukat, aJMel~J urt~k'L'~~1 ·~I'~;lh··~·tn":,a.·· -,A~, am--:-"--;- =b- .t::i;'J::1 tu ~all.t.~rA~ ~,L-r-'D~,_] ~'nn~·I... h;-In~.r

-..._ '» '. ,Il u, ,,_,IO l;!l. ~~-' ,'a~ '~:._t'l M~ I~.. . '~~ . .J;~Q,~'I~Lw.:.l"'~ I~~~ .~Q ~1".I.1K;U;,.:I,J\;, "_, )\:: •• t~,)1'

#':~ '-I '''''~b I t 1:, ... ~ L... - h _"1,.,. -. ~' -

(]I '~a )(6I .. :·'an_ .. I:S'e~ .m::yefwre·~g ,S l'1,iva;t4:BJa. ,az~ ,.' o;g'Y 1tu\81f',flttt."t te.l:je,~

'.. -

S-J'~V!e,~ ,g1,2 .6 (!j'rSizB:0an·H ]~d:~o.'~1 'b'"C'n9';~O" ''-', '1'" h '~~r-,~r~,,~'"a" I, ,~ 'h~' ~~~:~ t····&',~rg tud 'J~l'_

~ - . :fi' - - - - .. , ~~ ~~ '!IIi,,;,> ,Jl!'!Ij, . ~'"' ~.iIL .. ..:. ~~ ,q . ~.~'~I. _;:. ~ ~ ,___ ~V'U;', ~~ u. I~y w.

tara .§,brj3,dt ember mUiJl)hajll m.y.·omaban heke,. ilo.m~ a1d,-asl re-

rneny,ail ~s s.E~relBff.ketd. Itt ~,s van esalo'Qas lelkeklbBn.

C' ~ ] I 'k t .. ' ,"'- -

~lJ QdRm,:; a,o"trn-~'\c'Fle:''- k·d ~~ ~~-,~".~,ll'_"b··· Bn"A ~'~'If!II'."'DJ,;.J:a&'i~ 'o~~'~··~I"IQ.6rl'~i'~1 'V~"~'f-';:''''

~ -.~- "_i ',' '[ h 'IL;1:-; :=:'1. ~.~ ~~~ ·il_.l.£i·~11~1~1~K "~ ~If~, .•. ~ 'Q~~tI'1JILI"~I~I[l.~€1' It·, _.' r,~. ~~C, 'I~( .-" I~ -

Zi__c-.D1ek :a S·'7::'~·'i~"a~7 'r.~g: ~. l~Ji,'~ftl'_ ,~~!~ll'~~)a'r,;li l'''':Q'r'-;~~·~t·'IQ;L is ~~; ~~I~.iD, ~"~'~ 1~;:tjiill

- ~J!.l't~a.\!!, ,LI~ u. rkWl,ll,ilJ61,~ ~,!f,f£~JI:/'''' ~~ I~,a~'~ I, ~'.' U .li.JU-~b- ~~ ,bI, nil!

engescEtelld6'S SiZi'V'~vanya ltils:zik s th-eg a vi!rrfaRu:sag homlo .. kill is adics:ose~::lo"r.i:~.i.g ~.<: '0 "I "1m" ~O"Agl~k- .' : t"A"'t···~,~.·e'····I!·£iml I~en-A'

. • I -_ .... - .... ', 0 .. ,~,1,j,~ I;,I!.UJ'~ I.:~~. _~,.ii ....• ""._~r 'I;;;.-~~," CI. I VlL 1_~JI;'Ji;,.'-~,p.,, __ \, 9 -' ,~

h,alad,fis, crtm.at.a.t,tN]~' 8 .• ·.· ~.~ 1~'~:L..ue·,·r'i;Q·bg "~!e·.·,~·l~,Qi;)c,"t'~ ·n'l:ir.'~'~ -, 'ui:,~ l,"""neltJ~'A!!_

- _W ~~ ~Jl.r,~),W· _,.~,~~ ,tt iJit.~~1( ,u. ~.,iIV~O!· - '1;\I,R,u~_u "

- Imadkoz,Eatok e~ dolg0z~.at01i:, bogy eltl!dekbem min .• ~ I 16bb

ily.en punklQ.st6t hft's.s,estn@k l:u~lemeHek. Hogy Ie ketekb .. ,I aradjon ~, ~ m .nnyel to-z, amely a $'(I'u]'o.k'I' Lutherek, ,~-.'tiv!.d I~e~. meek

J j~. ~ d ol!!

Vtt~,.···~,m,Jn'L a l'U ••• ·_,Qln,~.:I:}y

'.,', -;:':';-- ';'~ ~. ~. ····0··· Ql;i!'~;a' ··'I-·'t; . LO" i'O'~'y'

m.:gvll~_ .. g ar, m . .1 ."" ,~~,l· '~'=

... ~ t' I I'~ "'~ iI". b

" .. I . :',".-: 'v·-·! .". '" ,0_"1""" '111' . ~ "'~'in: -

" l' . ....:. '_' ,_,~ ,I~. t III I _.~J

,1. -8 ein J( I _',Z ~1'II,l'~lll

'y~'n" -',II. ~W l[~~i t

'k-~ ."

i _ ,

m .. ·

'. -

-, ,~l

I, I. I~,

_. ~ m-···· . sse ;-. C·· s'" "')11 sk ~ Ini" lea'l:; nit ar- ",

nl- . ~ '._ . . .. -' ". I. ~ - -' I - - -. --

·~·;-;un,k,a,s __ ·.k le:gy'un,k a I,e_~~,l. let~_t ~"ezeje" ~ aho I '. un ~8r'kc__ . '0-

J •• -_ - •• -

',sabanifemnek az elet igaz ertekei a hit es a szerete draga

gyOngyel. Azed aITa kerle'· az apostolla •• -c:Ogy .' ste __ H " ezt a l:1kel magatok "an soha lei " e oltsato 'e, •.. Amen,

...

- :~ E-'f 111

"IIIQ,PI'19'e: L·~,',Z,~ "

A,z:t a h,ajl,ek,o', ~ a _'-Ia, la,s,os 'buzgcr~t%g ~~.: lelkes .. _ I~ _'

lste ,i_ dicsoite,see emelt, amelv mar kiil:"o a, clkj,an,A:1 fo"~,,,. a is,

kU'iil~"~O!'-'·' m b-l··'O''''~'~'l;o;'k;·'' 0':·· t·O'~·L'l-:'l e~·'A'u~i']e~·'t-·e" k'-~~l amelve 'I' az im -;- ,s~d' s .',g ... ~ "5';:-: ·~Z} 8""'1 -;- "I-II. I

, ._ 1",. I, _ _,: .,.- .. IZ::iI" , , ' . -, 'p.'.}O-:V' __: .....,. .'" .I: r, '. C' _.,,_'_ Ii,v.· " . ~ 1 !.. I~ .. " . ,_c I.., , ,,-' lUi . " I. " ,'~', '\,..,," 1 U,_" ._ '._

ta to: ~le·ds··'z,·,··e···n·lt-e,·11( "'-"r'z"-':'e":::'lm--I~'le' ~l" kl');Z:~'O'~""~I~ 'k'::le:""-'re:-;'s-:c" 10..)- ~. h, "l~'" o~' )1-~'J'le'-' ',. ~ k"_'IO~:Z',--;o~'lIn:'"

.. "' ".~ 1"'.l~.I,:~'· I___:__'~ _; :_._. "'l\:,J.I '.:..:" ." " _ ,--' _ _:_ v .IL L ,.,.' '. II~, U :.___. I . t _ r,.,... '__"" _ ._. -, .

:Sl~ge" en '·emp~I,(Jm'nak",.,agy' lsten hazanak szoklul ne --:ezniL Azonban n,e'-"'m,--'" ,8.-···: .. , k u,.. .. l-:c'o·~~ ala "". n-Ie""ml"'-''''-' 8'···Z': le~"a f"','e~"~'~ -n"'~"'u~-Io:~' lorom nerr

, ....:. "~ ''. ~,_,_ .Il1J ': _.', '_,"': ,.a... 1 •• : _, .• ". "II , _,' -:s I:....I.'\..,. " ,-_V" 't.,· ~,_; ,~. . I__ ,_

a r e J:"'i't: a l,.;;.,t'h· A,~A, m-'-' 'u-M - ~~:Z'·-'Itii d"~ ':lJQ,DII~'~,e""k'" nem l"'ie B'·· b '·;:-',.,),eo,·, ' .. e re n-'-, :-" e Z/·- "': '8-.":' .,

I _:_c~ ._1_...:, ,_Y - __ 'u'L..I~ '.,'-:_, . ...:. '~,a",· :J,;~J'iit;.m~t 1 "lJi , ... ':'_;", '.0 ,_'!"' .. ~ll:. "~ .... ' " ..... _:_'_I_.-. ,~

~IZ"'/ el ~'~'r a··=·" S·,~I:iI7#'O·':'·s,c,z-.:·, e .... k az .... · nr'llIo'-" n:·~ "., "a: '.-( 1 " o· IZ'"'' Uf' ~'8-\Z" ta ~ ~ 'Sge-' ,n' . tel f(: ' .. 1-

&II . U .I~IU,,-, .. - - ,6, , .. 1., ':_ u... ~"5. , .. l;I. ' __ ,. " I.' '_:" U,I ... _" .... }clIIUl r ,- _tii!J ... I "._ '.!____:. . . .:__' ~ I

I I h ii"I"" " I - 1" : h ,-

'.' fl amery -Ja~, ekot az Isten tenlIl,loma' ·:'8- nanem azo ',:' a tenn-

k "'''1-' ill' '-1' --- k . .f#._ d L I. k-' I k t ~ Ii - _~;!I d'l

, or erze rnex es nemes gondo .ato I~;, Bille, ,'~' ,.;.,~I_:_.' rm ':!,]S,ZUi-:' > 1.:1'-6

8: !~;\mIDly···" ek ,'k·eI'·'·' m - 'e-: ,I:' ferm ·A'I:,;o:e··': ":C-l~_il" ,ceo Ani' "'a-:' ,. ·lla~'·" "n,PJ!!"un-: k , .... ,. h I~J"-'" ani

.~ a, ~,_," .. - .. ,,,::·_:I- , .. ,-,:...,.- . .--,~ ., :.,Ic_:,'bK, . ...:,_,:_:, 111.;.1, 'VI,,I,.· .',' .. 1_·.· __ IU'~, c_:, __ .1@ ~--; .. "",,:_ .. _,u :'_.

!I!' "' '1-1 ...' 1 k ') - d .

,Je,ru,z,sa 'erm ': emniomcn a xe leti .--'_,_,fiV',B',S:Z,t!:. rni .u, en s,zlep.cleg'e 'C "I

gazdag&aga pompazott I'emcsak a cherubok kiterje_szteU sz:rn'y-"al,~h'8,nem az .eg-'·;:I"·O:~ BS:':' ·~u~'"-Qt'n-l·'rr;tl o·,I'~ir·' az aranv i,.·· erl "s,it"fto;-',

'- t -. , , ", .. ~ .. , '.,~ .\:;I.la'vlIL'u :11:"-' ' __ . '. '" r- .. '1_ "-, ' •. u' '--- ..

a lizenltet erookor aJlta~ tartott :oriasi., izes medence eg ·arant hirdeUek a belepo,ek" hogy sze: t az a hely. '_ '-egis Jezus ,rab16k b,rlaAgjaQak' nevezte, I ier .. ? Azerf me! I nem .e 'IlII its os melegseg. nem az il-,idsag nem a lelki. folemelked ~s meg szenL.o erzelmeit vittek oda, haaer - ,8 h61koznapi kuf,j_rkodc"s_

az trzer cedes hangos "armBjaval tijItottek meg.

Nsm a I,:. mnlom .' szenteli m e" ",'BZ' ern ibert h a,DIB·'m''''I. I',Z ember

., , ,t-" ,I ~ :....:. _;" . 1 " ,~ . ~.. ..' ". 0' ~c_ ~". ,...., 11.:r _, l __ • , _ I ,- - '- - -

ze,ct ,het templomma minden he} et, ahel lelke 'II'. szar-

nvatn Lte,h~zeme~ked.ik. 1: rv avalta Iemplo mma a tanil '." nc: ok

1 :.IU,Z/', ~,:s:_',.,I.'a 8,L. ..el.;, ben 8Z 1,'1.-:- .. ~ pirn

-

'Ii!

10'

III

..,;

_!

I

..

kerset t·leJ!'·I~+: de .S·, ·.m ... ' la.)- 'tel k-I t. ·~r'7'7:I~' 'a k'·· ~ r-::B~i,[I' .

1"",,,,,_,D~IL.-)- ,ti,., '. V, .. ' 1l.::il"'J' _ ,~L,~I~, W I, ", ,W~[~t···

k - 'I Iil" I I, J:f ,,,. 1"_ 'II iN' ,",. I~ ... ~I ii t' k ~ 11 iii' I .~' ~ I" M'- , '-.'

ezzel ereszret ,e!li,' ,Z Ell.,SO pU"n,KO~"I:n~,,~ p1:r'l 81,0 ,~~n,,~~J "JL'~I 1,'_It I"' rt

Herodesnek ZS,S'fl19ki ,fe:J.._,1'~ken,ykr-d ~~ 91--?! M:il:~~:rt ;N-,r6~, sk :,: -,~, 'l~"bbi

h - )- ---. [ . .-.~.' " '4 1'-,-, ·Ik·· .. ' .-'~.-, _: L .... d--' iIll A'~" I· - ~",ct.[ ·z'··' ,t!' 1.-1(' f)'" . , .. '.'- -- ik '. -. II

. a ~,<.,ma.l· c,s "delr,n,la_, SZf.llga,~I,' '_"'_,'- . l ~-;"Z 1,o;.~-''1-;-:I:~I'~ ,- ·,',-yv -'.rl - 1. ·r', -:J:~'

u"ftll. na'rn, tt~r'h,ette, :1, a:zf a verte nuk 'h181~, m,~-'I ,:~~yt"ZII"cJ lm ,', -

tette, Nem 8" .. lom-:::ek. nern ," k'1_1s~ hat J,·m., n m ii,' , ..

- 't· t' f-I t k~;II h ~ k I j;

.... I'lon tartotta enn let rni "I,I,!C:Slny Igy-~ _-·~unu,," __ 'I. ts

I .--i!!rh.~ araiban 11-';··9'n- iem '~I~ 1~€f ''7'- 1&,·£1 ," reie :-··n-n-=,'k"··

VI, I _,fItrul >YI,.:II"1 ""_,IY,_,,'-'_',,, U,'~ ·al'~"Cl,O . ·._~~:I" .'. -" ... ,I

haUuk meg "rank k··vetke&~ au yo:

Legyetek 826rt Istennek han" ka ·gyen-egy.'n~lj>'gedJtek be

f7 ,n"~', "t·I~. ~.g- . tev ;.-~ I'~n-l- . k .. -: I': 1- .'.- 1~' k·"!" e"::-:, 1- 'hiL.- '-, '-y .... -: h .... b ..... ~ fe' k- J ~V .. I. ~ 1'.:'"

l~l ~.I Jl.G~I ... _.!I.~~- ... l~ .~l. .•.. .~.' I:'___:_' t,' ~ ltl [~l <_ 'I~ ': "',' . _11, ' _L .. t. . _

h-· 'I~ rd A)' ;k'·' liIi'.. I·.·~<.·.~,I ~:.~-"J'': .,~ .. t-:~,JI[" 1-' ,I\.n' - ,['-" - ·,k-" ~·1[_!ii ..

t-- _" ,_. ·.-_,'I'i;,,:j,: ._,I_'. '. I I" u:~ ,ill I ':::._' ,I 'I U,~, ... ' ,;11,., - ._.'::_, II

"

I l

~I

Y-' .

, I'

. I,i< I

II ,if.o!iil .~ I' J

- -,

I

Co: ~

"if' ~

,

~ i"

r -'

[II f

i-' r f

I ' II~'" I I

..

.,

. -Oonclvbteli ' ,atWlI, Menn;g,e.i j6 Aly,cink ~ I '-'~ lad-ilsun,,'bc_n rmIad emle1tezflnk ;'C;,ermeki hiU I read tekin,tu" k. Onnp':,z:11 ledesYn'ltbe,m tegedet dics6itunk. Te v,agyaz_,gyeHn l."ny, , akitol

m--tnaenek 'fi,g;Bek, a'lUben "V',~,gyunk. ,~lUnk es mozgunk. U Szi~

'. .

v,Onk m,ind:en dobbanasil,ajRtUlk mlnden so.hejt,~" 't~g:d,' t

ke:res.Es YflIlUasos bUlinK vilaganal mindenekben t"gd ~':Junk resedel lil:nk a re~n.eny~,kben. m,ei¥k hebl.unkl-n tIn,_' lnak a 19C)liD,oolaiokbe:., .fl.~melyel(ef"'rilmun:k .z61:, ,:, szere .• tb:n,;mly

S:'i7'~'~;;':'I~I'!'ll"~k· .:' m-'~' ,,~,t'~'e~.'b-:· o'~l- :r~ kad Teeed XI~''t 1!~trIU. n l .. l~ '.-; v· . ,~'Ii ,~;~.~ If, I'm··'· ,~: 'Y' .·z~,"'-~'r~""~ 0i3

',~~Y"~.;J;'I '... t__:, I_ ~~,JLJ;$ ., '. _ Ji;~;t\:U' _,,~, ,J '~I; _. _ .. ~. I (u c' ,.1. J:tt ". . . iW ", - K: .. ~. ' ,1- " ' •. ' ,- ~., -

b h- I t' 4"~ ,,- ,;I' iI' • ~.. -le" t d int

~M ~I:' t'Jo' 1~1'~1 .,9'. -Gi:'llt~ i2!'!"1. .c- mly··,·;Qf' I"e·-'·s·· ,- ~ 0" "S'-,:'!f7I' .' :: .. -,-: 'r-~~::- '10"':-' I~ : '~ jr--1i'nl'

. g,',t,J'l II:.J.' ~;~(, l;:;l ,'~'~~, V~. U l.iY: V Cl~~"_ - JI:,~,./ U .' ' __ ~'.", ,~I '. " - .. " '~ , _,._ ~ }t;"j- _;I ~'1Ii ,

. ··-v;,o'li\~,:#l'~I .. , ,t~'~I- '.-. ···'-':-""~'(k-·· ~- ,-··-,~·,'1i IIO-'-·Q'.- '_·d·_":-·-;-'~'8"··' "'~"""""dr- kari ~.:~ .' .lhatn ak ,~ 'f"!'~"'I'

\i.:,a,~a~ lIJOj~, ,egy t~: 1m. rRB;8 ,L,~ ." .1' : n,_; ~ 1" .': I, ': : e_; _ .... . JiJ - J . ._;, _ _ . _. L' - e ,~, " ._ , .•.. 1-'

e.gy: Ve.l,ei6,1 amasikig S oltalma - s:zarnYi:j ,Jail .(liyan§n.l ve-

d~~'lm··;-t- ':i'g'I~,'1 ,~~ 'nnr~bLQln-":"1 G'-"!Js""U-if-S-"Z"'/IO~" kis :t:__'_'r.:,~·, ~"s-: ~ terern ,t,"" Ie k 0" ··r·-""n···· ,- J'!j' ,_ .... , ii'

1\;;,: _} ..... 'J..;('I"~, y ~,vW, Il<:..:!~ , ',~ ''".: '.' ' . ...._::I ~I ,_'" ,1::11' 1\". - ,~ :.: U .. ' ""~ '_' ,- ,;0 _, .... ",,", ,I' ',-' ,

az ·embler~

,

KoszomHik j6 islmunk, hOlY ,~Z ....• 8z1:nd':b'n is boles kor-

m·' ~~n·<c. y. i~'&th~Hlil'd':"';' 'f,-·",t,a I·t·' A,t-II.- J:'- , I~'l··if! .:;-:- I "A"~' d ~ /'"',1 h "-" a-' _}O,~ __ 'O·Ii'~I. k ,t"o~'jlr"'.il!"~'" ,\,1. - ,ii .

. 'a ,,;:~Q~V'-. ,1,_·'1"JlI!.a,u la, 16 V.l,~.g r~'n:_.J"', ,Ial,~y lor':·, '_;··(·";'-~'=:_i" J,

:s,~e·r;ia;t .fulfl~ J! a fold, es ,8 csillagok 1810,ka\-;~l,g'a', :m' ,g-.. _,I~,'~Jy~_ji;_~l~

Ak'ik read .: pileUe!ll, aaok m'ging-,' Jh.,lt,.tlan k ~sz_",L",n~ UU.,k ~aklk 'be~ll!'n,e;d bllzta'k, azok meg nem eselatkozte k, [_,'~,r ,,!·)t·i-- mi. ' __ :_"

'Yla'lasulflmk m-;'~'- i;n~~~"~ a,-' ~,Olr' m'~'s~?':e"'1t- ;Ii ;m':: in d r • '~~ r ···r--.'k-··· ~I,i lcsi V'·' :ii '11,-"'[, ,'-b:" '.- n Aki

--- - ,. -'~'-' ,_,,,_,-,,,lI ,_~, ~l~" ,'_' __ ,:,~"I".i"~ , . ,it." ','. ,._~ -~_ ,.1, ,~:Ii;), .' ,I,i' _, .'. _" 'il ,.~

vete,tl-. a,z ~L'f'a~Oltt, Is <,A, ;~~~~~"'~',,iKt elnyert .,' '. -'% ... >."'; .,G~,11_ t k':'· , Ir' -'O~.'·· .'" ~ .if! t!: A:~'i.·· 'II!~ ~

~ w _ _ ~ ~ ,A, .rl ~,,~ '. Q' " . ." l~ '_ . ~, ~ _ . 'z' , _. _. I" 1 _! ,,~,

za",~s'l felmaga':-":zla,ltad.,, Az ig,az~~a~'1 i~, ' •. 'y~~zll~ rnhez JiLl'tt I' tad. ,A

tlszl'ba 's~~a:A 'ekot~ ,i3 ,A,e~,'m .'8:.:' '~.·,I,,· .. '~'''' n 'nii!"'I' ,.' ,'. .!Y' " Ya,f~'1!! ~. k·' -" r' r'" t I~;~ I:"..

'1 ,-, . .., . ' ' " ' ", L~ , ,. , . ' .. I' , " : , Zo.i "iii,.,' -' ,.., -;'" _: , ,~ '" . I IL I" " ' . I

h,o,!; se~i letted I

- - - _. .-:BI ,_,~;l_ :111;.... '. I.

"~T'e' . Nil . - ," ... - - - . I] !I~L !II d l~j L!i k ~ k ~ ~ b ' t II!JI!l 1- ~liIi I t- !JIll [~.ri;;ll-

jI l"_)IJM ra,gy():g'O~f mlrl.-l·g' ~- m,vg\:~l 'tl-.z,~-: ", ..... '. :-I~:., -: -- ~".~'n ,'1-', IL ~ '~" nil\.

HZ ego A nap 6Jl1 fa 'sttgan-lil s,~\Ft {'-II ',' ,k z'_rb",k ,-'~ sokszor '~-m·eif1ltk _ eUiU. Mert a le tonl'I"nyd az i .Jran .• h ,y~y y,'Il'I, n J

r mliO' •. - n- . k h ~L Ik k ~ t·t .. ., !~.;. 'I - ]1 ..

~-'"I~' _(~,' '~~:" nogy VI 1'],' ,,"_i' ,·,'ll'-;,K.i·~·,Zi' n k, . ,'~",y .•. ',~ ~:,,-u,~l-"" 1" _, ~I,I' ....

h" ,t'-_"I'_,'~ A d _ itl #'." l b r"u~ - . ." I' ,"'''','~ -I n'r. " f :n'" .' , ~'v",~,· g .... 11'$ .. !!. -

- , ',. ,! _ ' " '~. '., I, "'" ._ , I I " .', 1;.,7 ,~ . , l' " I "", I ,I .

- 1- ~ !F ~I . I_I I' . _' ...

Ima" S I' _ Iolc I'~ v'g"sg S /,,' nfis"iJv,'~ ........• 'y,iHl",'- ,I r

. ,:. I'~ .• d:'::' : '~J ,_, I.~ .. 'li I i.- 'I .. - m I' kl , ,~,-",-,.IIL....

volt rnh r _ig . ' .. U ."',' Ln. Rerneny Ink ., -JJ~U v'

"

..

.'

'\ i

II ",

I,IUI~I d.

,

t-

...

II, ., il 1

,I

I~ II

I .

~

':1,'1 I ,II ,I

,~~ k

',~Un'i~

Iii

) - "

I~, '

t

~J

II -I

~I

'fi .. ~'

, ~' I
1 . ~
. I
If
v -

,,'

a ~UkQ8S2llalje,m~~hu:ni fim.el¥ekkel, henepe;sUlit l1:l\Z exd.Qkel es berkeket.; azokban a S:ZQ br'r)kban , .amel~el~ef tisztelete targyiu:l v&la~zIOns aZQkba·n a: bliivanyold~)fal1, melyekbe h.iza.lmat

]1 J i .,

lle,j:ye~le"if '

}J;lfl- m.iRi et· na,pl f,elj~ft·e"e' ~Ih~rIVB,tlyullJ,rI,'k, 16'3 ~·:DtQ csi,lla,,~

g~k, uity t'unt~k el az €:mhu:~ris~;g g~ermekkQranak kep)ze.U is'l~nei ;az e.~ i·te.llls,eg hilenel~a tn,eijelefn:~se·re. Eil" fAa lateI'll Ez Ma . la, mib,it'unk:.:" !0;r,iil~Ulq'k, es b,o'tlQgs,~ fIuln"k,~Vil,&g'Qsslag'e.:8 sot~:tsle:9~ e],~t es h8It~iI-, !aJ~ld'as, Ie,s C$8JllB,S em:fl,e'k ,@lZ egy' :iste'Rn,ek a k,eze~, bal j®nn~k.. Lenye alhaJa 13 viJi§!!Jat. deaUgl megi$ kUl6nbtlzik. Erejeel!etet lehe iii hQU '8l"lyagb'B:" de otQlijl all az, anysg kor .. l~jaill. j.\Jli~rata haMlrh~.lan. ,c],~ ftzert. hil rta'm ·h:!pj boles, '~gel

~"r-:-.m~~'f' ~'r:~lc;' J~~'r'~l'i'i'~n'\~~Q'l~l~ ~I m','-~n,..Jil~f1- ra;~'~,b,_eltil '''~I ~1~'o,,'I~I'a,I-~lt'~IS='~" n·"ag"'y'", V::-:";;:_

~ un" I~ ~;J:;\ ~~:,V~, I J'r ~" L~ U n ".I(,,~,:JrU_U_., L. itl . .:..__rl U ~~ O~'-'~ U'; ,'l#lI,,_.' ,~, .1,

la~"-'(fb"~ID" de le",~"nl"'t;e'~,"~ f'IO~ nem ,oJ'v.~a·cl Brnnal-t ,a'~'f'6 J~',eltln'slelQteib,etl Kaze

~1,;-aJ"I~ t~ .. ,".~ ..... ,_.J 't ~~£ll,::.r"' . .,..'_." J • , •• 'f' .. "_' • -I,', 11':1' P .. :J.t._._ .• , . -01," .~ J_l~ ... _l ._:_:'

rnb~·rile~rrilv,e· e~r~ (~;,,(j·mdvis,:Jej,e,s:e mirld,le'rlre kitefjedL JEz,t, az' isteni mi,lJclle·n,ul~~' jeten'v,aJgf8la'~,ot~ ·f~jezi ki at gS~Cj)lt:i,;jr'GI ~gyar],jl'Or'u: hi.mfrll~;

. - "~ 'II: , ' i '-',~ 1_..;1!, II', ',' <,' '''','',' I~' ,t., ,a'l l", .'11' .lk" ....11. 'I] ~~ j;,~r s~b--:" ~I_,

,~:,Zef.D,an ~ u. lIl'O'V8 ;me'fl~e:K-' ~!e 'le.I"!~'Wi e~gflJL ,L_,t, -

Val~ba,n ,a~ni- le~y lSr:teniin"at ,mitlrlrelJiitl je'I,~!,nfJal6 len~fJ:

,f l"~f~I~',r ·~in---t ,m VC1il,A:,(fJ ;.·i1,n~ri'A~,~;;A ~' ,n7J' ;ni:~~"~'AJ~~ nd: 01;,{"l

J"'~f IU~{,~ .M1'~.'ll..,~ ., u ,',' I. 'L~'~ lI,t1 U,~,itlf~U,It~J' L~, ill u~, UU;,l,iLl,icn •. JR 1M ,_,_I'.I,J y,,,

11. Q§J1:J is, mint imfidaml'RR td.r'f!Jl1Jt/:.

MiJyen m,a~asz{os rendet es qto,jerheieUen6sszhangD,t Ie" 6. gQn,rdOl,k,oz~CJ ert:e~em ,H, yjlagbi6rltl', .A latsz,6lag sz.etfglYID j'e'len~ s,e',ge,k, egy 'njSl,gy~ eg~~{Sle~ias villig"re'nlP[lleo, egyeailln,e,k,~, A ,kiiltll1~ an6 ,e!sem€tn:y,~k ~~Z:; erk. es '0mgza1 :mr~k tGrvenytnek egy-egy ltin.c:szemei, Az eeen es a f:'O'i'~'ld~:iO'··"f'i1 ~~'nid'· en ,e,:·,~t' c~-'~lt·'-u'I'~I,~t'o"-~I'~' :~I·kl' ~fii'".a,~f L:~;_l

,5,' - - , - -' , , " JL .' . )!l,j.Jj, JJ,i~_I?_,i~JJ.;~·" "" _'" '..:. ib ~' .~ ~ " UJ(;.I._,> . ~, u_ -. )[~il,' ,IL IJ, t-;I\

talmanak van E~irt?I."ll~l~v·',:e"". Rf.'; '~:~'·.~I·:l,...]'i' S'"H7',hj' cz' ;~r"~a'i az ,t4~~n'l ~I ,Fi;Q;'~'~'~'!i!!l

. , ., ,y'.", ~ _C'" :: ~ I~'\.d~. I~,£ , uK,., ,~~ ¢'J' r~ ~LI, ILL ~ '''''b,,~,I~ !~ ~;a~J.\~!I,'D

gok rnillieit ? f{i az, ak' t(:)~\fenyt szabou a fold elebe, ~~ul'leiy szerint futia' palyaj~l? Ki ~z. allkm J6HeviS k,tafjsiva }t"ij·rilloleli ~ nagy . l1'linGieJlseget 8'm,elyb:en .·I.au., 'f1>e~ miUim !lel'iJ'Y szamara

,Q, .j 1 t' n " t h '111 d [- '~ ,..: II k L~ - ,r~ , ~I.~, ~

asztau :letr S' anoi meg ,el~'y 'E:P,a-.,ar.', i~Kaj. sern !EU~lIl,~ti ,t' ki t,~·sz,~,e-'

bot HZ :01 ludtan es a·k;aratan kivuI. Eglyed.u,~ az Isten az.' aki

'~1' Q,' .. ,'. ' ,,1 'I, ' "h d ,- l'" ","' 1 _ ,I :iN' '1l: ""'J!! Il-. 'IJ'~' #i

~ emceaa le.re.:mtet'I", nanem ,g'0'f1-~:'v~i8e4'C',SleVe1j Qlt'l Q,'tti()QJlK a V,I,I.i18!1'

,lre'n'die·~ at term,,6i~~~e~ ,t' '1;~~,tt'RI~~,i!"I,pel ijS'~'~ ~'11,.~ es 1~'I~~~'¥e<-~· f~I']~lj It' ,,?,tllt.', ...

1_, ~ -' '_' ,_", ~~ltl:.l, .. _- \'V; Qli_I~~_., ',~~J1 . ' .. ~.L.i ~··L~l \J{. 5t\1,1~1-:'~,J' . .' .. 'IL_~lu~, -' ~oJ

. rant. Dic.sos~·genek a ["nye: beragvogja HZ I®g:et e~a fc!lldet,8 multa't ,"G!. Ielent, az eJeiet·s a t,ihdenehnet

f)ie Lalfn igen lJiagy,' h2v@lsa,g. .ami rih1tdJ,' t\a~u'delmfink " 1st nn k va·.gJkat korrne nyz~' bolcse 8',g,' k.oztU: '. T L"fI

"

-'C. • I" oi, d" , i ~~, t·b I ~ ,j .~, ,N .:.

~;~AA ~,.B'l A ·f'6;nri~m.\si", ~a.,me"y 6 rmnt ·,eO&e:ge_" ,_ c_1c_~a, '0 a~IG;SJ'Q'8f!:!\-

;::;tU .:U~~'::~I'I~-k~·.· "r·a;Ak:···;·~t ~ ~~'JJlba ne·zo~~,. ami szctmeink is .

iDo'_. l~·. ~~'~~.I~I _~' . ~I .. -' -,.Ii "._) - -, -oJ - '_' 'I"Ij ~ :. _,.... •

el'i1o,mliiY(J,s(rl.Mlii. he lizele:sz vila,g' UrsJat t~kj;l'tIQAk' OhI 6ltk~r

jQjjl~teh htj~lt:b0slekintsDQh csali ~y e!!t~lm:n;di~s. annak val-

DZ,iimif AmiI'd 'e:g~ clleppv4l~beft vis.'SZattiwo.!:odik a tenger

k~~.' '.i~y 1l:J~~t, Us," e'l¥' ., 'lel:adi !f'ziJtQz.uai O~ Qrok llb~nn.ek vi 1~~OhFi.'~'-':,Q~ ~l~'~,r--"~l~(~'13~AI tlli·A<8Dsetfet·. Ki az. ,a'ifi a tel 1,a.lli'l.aJn,crl te-

~ ~.) ,LI,;5'Ua;g{11 ,.~ "Alli,ltiUl!~7"oiClli'~ ,0 ~, . -.or- "'0" . -,,1 '- • -- "', _ : ~.: c :

remtd' IZalvltvlI),eleite hi2'ja a ku~es,z(det ':l ~iaz a.k~ft~k:'fleJ

.s11. ~ r.~ r.l~ 111 , -; . k - ill'l I' ,- - . '-. ~.i!' 1Il~'" ";;.'L: " - ". d··,··· e" :r7t..~~ . '1" Ii;- c: ~;~ ~ 'lk. - . I'll

'me.glllft8DUj a,' '~~~a.sz_n.~~:i m ,~IIO me·g 1,!,~.,r~JI() 'e!Dfe'.·i -.··',~O' c:fllr,a~:8,u~a·"~ t

Kine-Ii }6s~ rtlQSalYDI f~k '8 lavasz_ hhn:espaz .. silj.ar6] 'es a &iebbJl~1"s:2e·hb viia~o~ izfneibo17 Az 'U, 3~ aki kibClesalJ~ :.Z

s: ~I:~ I.~:.··~·'*' .~. ~~,,qra;l'~~'~:l"I";'~';';q ~~, .'f:_o~:~ ldnek ''!lz;t-n::e~:1 o \I,.~ c_:,~ e~, ~~ \I;I"'~.~ar'U'~~II~, Llfj, ~III ,...,Illl b: ." ~ -.;- ~ '" -,-, ~

Maid 8 '&ivrBSZ en" he fu¥alma i~.2l6, hGs.egg:e ·vaHo!Zik., A

virag,@1i in ,;termeis:ot'lyGIja,ek •. A t"V2.\82 relJJefly~eg·e ltozeledlk a Rlegval~*tZdal fele:. A 'h~g~ek le$ 'll0Igye·k m glelnek 8: lelt\$sa I. A

~~ '&' 'j';~,f!7...J'~1 'k-· ,- 'n' 'm '.~- 1f\i;r' 'III' of' ·k·~) ,~r 1 a"" ,trt. Z' '1,& ~ U~f~1i-'e' ", n b .'. :m ~I oJ n 01~ 'n'" f-:-''''U~li ~I~. ~ ':0 'V' ;--:-,~,\F;;a··> ,,' k 01""

r1JjQ.ltU,Ei,U.Q, . ,,~I.oA1 ,p.,~" U ,'j i ;.~.I_ :~'. l~~JI;I51~ ~[!LJ' ,1,'1, - ... "' ~~\tJ.Y~IU" ,:_ I·,i--'·U~ft .... ~.I~·ji t._I.'~.-

z:Bssai tcUes lelkiirik. Ki ;ati!:, aId' it' tavBBZt. n:yana .. vaU0zta~j8! 7 .

I;' ,; ''Q'<-~ ·s·· kl ,gn)~IJ'li1'·;~,Cj:.·:I"~~n'~;k·-:-· lE·QI;'·~'~·~l~·1.~'~I- ~k,·r,;.~'~'}2'~'t-';; A. -m--~ .1';1 mlffi-'~,~ Ji' 1'[,·~~I'm··· ~··~·,t-:

~ , :' ";1\ W"rili'.;ii,. ,.:_.I, 'I, Iii B Ull:~~,tJ"V~iI!j~~' ',~~~;I'JI,~' l$~pl·~I~r . '~,.~ _. --i~:~~.~_.II. ~ ._ ,_ Li!l1,-II\,y.t3 ,J I~~ !~~., ... ' ,1Li,l _,

SO)rE,,· 8Z ·~r~d.s, lDtv.~nye,? Ki az\ akr meg:lerme-k~nyifi a sae-

gp,.,rfV, ,l1c if:t:4Silz>'I,J·~a C\l:;p;I'.".I~i&'t, l!lt!' B.!D'O,;!I~~t- ~ d .,' g,!7' jft"~'~·~··k·· '~l~ b,' Q"~III!i,Q;_~I.k~'.· .lfAl·-J,_,

~~~J:"" •.. .1" .~~a' ·5,'!Lr4'~~'W~u.,~ ¥'~. ~O'~~ ~' ~ .... ~'"' J ~ ",L q~ ,~'fj'~~,Q,"', ~[a y IU:!l~.;':I',fQ.;~',"- .:)~"Q

jere? I~tefl v~n ott rnindeniltt.Miiooh s!rsltaf haUjuk fjlZ ,erddk 'll~l;k'~' .. · ;~',U' ~'~,o'li~~'at.~··g·n' ,~ ~~' ~'D ,1'&')'If:!i.J: 'm" l' etes ·~-c~,n' ·g.,~,~i'",',~"a,M

.-~- _0. ~. ·~;9,ti~€'t. qy"" ~ la~ ,\o.,i..,~, ,I\~, "~'i':'_ ,_ .. ltl:h~1 Zi.i}e .... ,,:c__:,~,o~lJ·~l.,.'1

A·· .. --,i, n a· .. · A ~,.~I,Qf~"~, ";,:~ -L ''I;"c.J!' (:t!'~·~I~ ~I: 'm·t :i·",~ .~- 'I,' .'~' ~ ~'I I"'t' ~ "" -11~~b" ","~ I-I ~ '~' ....

- - _.-'.~ .'iuU~;~fil~O ltlu~BJ8rg,1 ,~"J"na, ,a,;~)~W::lJ u:S JflLom_~ SZCl,,~ ~u

.tifilli b6gya.cltabb:aD' "lekl~tenek. \ faldii.~k!fe.· Ereje mlndalaDb hanYiJtlik" ,mint ftldt~eJ:o lit ptiJya 'Y:egeJeJe. Dea fald m'at

m' -:~FJ>d"':' ··t-o~t&:IC'.J~'Q&I't·- A :-.~~,"~';; ,A·,." 1,~, '-'." t···· 'Ii:--:::- -~ ~A, I~:-- unke '-~'i' f·'-~'-

"""-; -'c·<'·- - '-A ~.JaY'~U'·"I' A, lOS-UP ~,s !~·fjmra. "e,~ve vaR~ " ,mU,A·)ijj, e,s .1_1;6;-

lS.tfts;q 'n:e,m 'volt h,ftiaa. vale. ]~j 321 .. ak.,j' megallofltta 8. mUA.kas verejb~ke,zeset '1 Iti.az~r a;~i ·od '611oH £i' Yl;e·res.lOI ag ~~tafa..~ig s a ·f.'en~ee~ErtD 'v'es,zeok ep i"'l'~'~~~i~ml,~, ·~l'~'~'ff7r:;;..t· ·,t· arl.:ta, ,,,~j'~(lr--~"lli~·n:'I~ ~ ~ *'8""-.- ·)-m· .~·,IH'I'·n· i, o,e

r_, R_ .Jt:.. ,I._~, •• ~._~_. ~ ~.~ '{.[~~~,l;/v·;n; J\~~IU., ~-,,,~u'a .. ~~~_ ~,Ij~.!I;~I~:t-:; '~',~IIliJ-,., I~. n. ~~

P8iz,B~U,'nk ,,:0]1? N'em~:~', ~~"'t..\iI";: hi st -'9I:~rm- ;~_ 4;';;Q,nv ~·m-I-' A (Ji'Y-" .... J!'"~:m,~,,r,a.·· .• ,,~

. '"i - '~I~J:I.U~\lIIdl" r , Ifil' til ~ . ,'" llw,- _,.~'" ~,o" . JI1411~t;;:.I" ' .. "~

igten.tk~z &kGdiill :f-e"leUutI~ slarklft 1'i1¥liillo·iqI'lK mindn rL ~

.'llnLL ...J'J t'

:~;it.i'~IUB' ·v'eSizeue.,m"'--;~', ~

... _. ,I ~ Ii

A2;,1 his:dteklaJa:n, 'nGl;I5' Iste;rlHu~~k ,e"Z.8 JQ,.tag.· ,_~s at,i .szeretete csak.ana a. kts k'orte te~jetll., ameddig bit'ci.B.'€I1~,keI·r Vtlg'¥ ismeretetek eIkat? Vacy' I.al,in s.zt hiszitek. hogy'sln egyfbl~ zonyos ner~,e.t V8:gy valamely vaUasfedekezlelt Idvalm~zt. hIt.

'_ ,zl~ 'Id,a " :' ~ 'Ib'l an ku'~~~ 1- O';~i: n-:- Ol!-!'i sk e~"- 'n An'· tr" ""' ·s·¥ ,~r i',I'~, '~.... 0' '~: h·· m~"',",_" en n "',, " ,!i!f.,I\" __ " e .. '. - m a.-· )-,:-_-_,

__ "U ',' 1[1 ._' -".J, .,_1, 1··, •• ,,_.1 .... ) ."".~,,, __ fll-'l~,I;ll LI' : ... ~.,. D'II!lj~DI_ 1 'J. . ... .> , _I - • 1fJ" I __ ~ )

..

I ,'.

I~

J'

I

(,

r

. <ill

II -]11 __

II ,., 1'., I~

~J

.J

mg i1BgO.SnO~8t. midcin ,'zor,ok :l.:L:le::oiil.t •... e mec -ez · ,Ti azl mondJalk -logy lstent csak ezen a heave L het imwn. " j "'Belig azt ho~ '" csah:e. 2;8, ~emb.n. D elion az Id() am ~ -or' az igaz imacl6~ l.-iterl~,'-jnd; Jh UJ': glal.alj.ak mer HZ Isten

Mlel s akik tilet i-," a,dj-lik.,zuk·, b,hoo _ lelekber; e ig 'za~'-

.,an~ma_cllj6.k.·' ,'rofe til' '. ava] '..... ~ >ari8 izlos iste nJ kijelent~ st

'~ -.' I k ~L~ .. ii l ~ r II 'h 1 t" I. 11'''' _ k'b 1

"tar_BlJ,mlaz:na .. k,,, ~ ~J ,~.··U. _-' --.;r--,~ ne·mz, .,"] IS ~> ~' 1 _. I '.,) ~lle It eJlonl7: ~e" 11-

ldjak az ernb ri:e, 1,"c'ZO··_, ,'8. aki I,;' ail az igaz i'ad··, mindenut! roegialal. " nnek a lUI szerfi gond Iatnak .' i Ienve-

]111 I }I II" I t :I' I ,,-

bien a vallas ns rn .-, og'~, le~ '6 as·z·; 10,"101_ '18 ", '.' na em ~",·.,r I··'S , moe r

kozot. he nern ,::,~ szenl kap-o'cs"g- Istent azovelseg, '. c ')1· le/,t,~ r's"" o,Qzo:'s;·.·:b@ £G,I ossze a '!iIl'~,nbo ~~. [eju · nyelvii

-

n :p,"ket akikne] Ub' anaz,,-<." .stenuk ",' " ·

egl:S a. Si0n es IG.6_,-izi·,'.. ellentete nem SZI'~~'.1 meg aZ',~I' ", ·,-:'em .. Az a rle~~li ,slz;(ik,~~.ebli~s<·,b· es l~:izlar"QJ,a,go·ss,.a.,~, lassankin al~ :sz~.~·_ar.gott. la ker .. ~ sztenyseg ]el-J~_'e is, . lstenl, a '. egt" Iensea I._·: ra,

ismel az emberi ertelern koriIlha:s c ~azta hitcikk kkel T emplorno "16't ep'ilett tisztelete re. .. [em e IZ '~'rt'l 11Ior._I~"' bel', fr :'. az I, rnbe r' 1, e,:rfY te .. stveri ~,olz61:s,sle~~be.n. ·e:g~ 'e, 'uljeni' k ham rm azer! 11101::" el. alasszak eg~ iket a masiktol. _!, ,a.8",ul~"lki' _ rt a. ernplom Iontose b'bl.a 1_'11 az 'ti:d",OS,gl.,""":.g tekinteteben, rninl az erzelem ~c:'mlell~ )',.,1 azt

f',e:··l' ke re "s,'~'~'e',·:' az e·' mb 'e"-" A:,I.' k-~,o~'~lz:'-'I'o';~'s:") .' t' "'8.'.'1 hi, I el s elt ·'e····IIIQ;l.r; eze ~111' .~>- '.' ne k

,I I _' (l. . .,~ ' _ _:._ .. ~~_'.""" ,~! "') " .. 1 ••.. , .. I· _:I . -.~. .. ,' .... ]. '_.Il. I, I~~~~I .. :_., I, ·;IiJ!. .I~ _ .... ,,_ .. ' .

,_, I

fO<.'Ia1AI; el III te: nplomekal a.-l~i':': 8':· .. r u> vossesel a~I~-I''''ir'-: szer-

lartasok > eg~e":e szerinl osztogaltak. A Sion ~.,,>, ,'J' ~ -'~Zil' ellen-

'tlet,~, tSl11le;t fe.:,uj'ult - B, ,tillav a Ielel ezeli h 1,[,ICQlk f',1 ~<'Sl":~~'t

': -c;a .. tOIZL[)'.t~

~.,', I.,ennl~ .i;rlemle,~s"zeg~. enfti £l zsolteriro az a]apjgl~.l< ben aze ~ kat. akik lsii!nfol rna is elva .'. gyermekese gondolko ... n . k minlha lo;tre'i csak 'bliz,on.'~'ol<: helveken leh,e'trJle ~ .. rnadni, ,":,r', ·,R lalluk. hr(l~' ,a:~ 10 munkaJ~ a az eze ~.~,iil~'U·I>- kiteried ~ . 0' I 'ry.~ I .in-

I , _ =. -'- _ _ ; _ "3 ~I~ • JLJ.,~~ '_ . ilL '..J'_ '_ l_· , ~ _ J!. ..

d.~:fl.{i.'tt e' ~" {r:-::rma t..~'.lr',·-~'·n",··I;:,· '- 11 in t }'JO' 'rl -,ni .. ~' . , .. , I . Z:·~·' ~' '. 1~ !a"" I" ,-,. i '~1 ~ .. ,

, , - -', o_' ,c I· ., .ii, _ c'. ':1,.,.11" " ".'::,,;,.:, L.lJ,.' I 1".0; . _ I ~ ~. _

alda.':ainak osziog,c tAsahan ner alkalmazkodik a .aj' aemzeli ....'.' epp,_ n a feJekezeti. iszon- okhoz : u..; imadasunkkal i m galalj .~ ~"." otet mindenOU.lol lelekben e.s iQO·6zsag-,al. k resuk. 01 an a cselad! ollhon szent .. , ben abo·~. rmekeidel lm#dk,zn·lanitod. On an a mG11 eL ben.:, 0) neoonta urco ~ -eJ'jl~k:e I' l'~e,f"S:"ld ker redet 101 t ',\' Ian. b 'ra.z,d~ "~ ,:' ahol

'11

z_,fdbiros, hl,ngw.latbcn, dLs"r;ed ReVet. oU van ITliRd'enuU.

aha) a meg,'-rlfes es as;:!;eret~,tkgU ass" ill SZiV'fi~:ket. De nin~el'l " Q,tl a legren~'Cslebb&~ntlegyhazbifln, ~ho,nnanaz,lfQguUs8g, ,It gyliileI~t es az ember!elenug id6:,l; induhda Hf!;acl szet.

Mi unitarill,oo,k nem hatalmas :s~eke'sely.hil'zftkba~n" nem Is fekl1s,zHett h,ul'u!dQ,I1'lGJklJ,an i'ma<d,jlll,M. az Istent, Egysmrfiek templo .. m1AliR.k is, arnil{eo,'i vallfts,'u~.nlt~ ])'8 8;.:~ I,sten, nern-ezeket nezi, .. Nem a templQm ":lzenbd m<eg minket, hanem m.i szen1@:!jilk- meg a. templomat. Megszenieljul<: iJl2io]li.kal a ha,his en:" Imekk-el~ am6iyekk:e,i ma me:gkIBszijnjerk lstennek ez ,'vi"6te'temenye,it s "zokkal liZ imadsaSGB ~D-ndn.latgkl~ial, amelye,kkel s,egUsegul hivjuk a jovbre is. 0.11 B,n ~r:z~<A1,,~ h.olY I:~-" vila.q,~i,l<,al ,k,ortn,ein'yzQ,! or,o,'k Isten" ak!, velunk velt a verejte .. zes n~hez IlapjaibeiA. velumk van most s ald.e k~zd.tt~rj';S25.(i ki mindazck (blott, akik lelekben es iga'z~ sa:gbap ifna~jak iStet. Dh m:ontdjal{i)lt s mondjuk hat mindnvajlar~: Ald'Q;t,t l:eg'v,e'n ,HZI lstennek szenl neve, ~ki :fOtgaij,El 8·Z idla~ I,re, es es.zitel1ddk,e.t a krim,~ .c;legileU minlud is jaV'aival.Amen.

-

20" .,'. I' ~ 'fI' .!! .

I I _ 1 - .' .... "_1 ' ~. .".... .' .

. ~., ~~mB ,S8,g.

A t- .sl .. '~ rt 'yo a'l,o''''~ s 7. AI~(JT\)~r:~ m'; " .. ~' :lr",oJ 'k,,~:~J ~.Q l.;.,Sl 'n- '"":",'1 1·f-:·91~"!fai·,j'v,' ,~I . '~g-""l 'h'l~:t

- !-- - -"'. . . Icl! 0';,,;11,'>-' 1';10 ~;;. •• a J J ... lt lu.~ ~_ IUla 1LI.~~,.tJIU,-, ~'- u..1 "-u, . U~'I' ~ .. -~ ,:1" ,,_.

"rnunkas napjai utan a te Il.Sizau;ilJ,,&ln ~ke[eshl:nk "m:,ku.lftt~t j6 Aty.ank,!JondviselO, Iste;JIlul11d rud~k", hQg¥ az efj'ef$~ viM;i a

Ic~' ,,,", d !#' - '1 ., ,- ~. r h

u .. ·~·_ ,S megassag es m- :.- 4: .'fi~J4~' d ~·P'~Jrt,I~.:b~g~ .. t'I~~~ h·l~I'~~·~··~!l· ·l~.'~ t u- ·d:l.ll,'III'"k···.i .~. 0a,.,r '"

fa 'I"" c, /3" D'~~ .... ~~.~~I,DdL.:a;-.btJlbt ~ ,.ill,.(l~, 01 c., I,. ,. -'J' w, , ,j ... f!J1I

: rnuoka. mezejeben, h011 hiiseggel ~ol'go2;unl(j a barBzdakbath-, 'rnlyeket j6 remenY,f:l(~ggel hasQgafunk amijhB:br:ekben hol a lit .~. a biza]om f,~ledt.~tl:~"· f···~.~·~d.·····$r:lm·:'~'a::li·,~,t< e·· ~y'~:'~n'·,- J.~cl~n'-·~ va,(t·~~'·

-~ -_ ... ". ~- ~ JL.,JL,Jj,I!b.II:;-~~ll .. ·"._,A~~, .··.b,::: !U.iL-l·U ... ,.Il, ,~. b_ .. a.7·,

tlUdjuk* h8gy a lars,as eletet, a.hol a szerete] rnutJ.kai folYflsk s ,2) 18~\ter1s.-eg saent elzes,e fl1z.i egysegJje az -emhereket~ ill te lej~ ked hatjra ;a,t i, tudiuk he <'\r i~r'~'~~'~n·-··k···m't··. arnelvek k-"'Ii!!e.~··'~'le· 'lk'-:::adn'Jk'

'. J ~ -il '11' _. ~<"il V '-:'"lrl]I~~" .'1;...0 'iii IUl,lI:i'bl·~. .'. , •. ~~r."'. -;," . ~ .. ~. .... ,

.. z ~~Jn,z ~·,s Slz,u.k ltf],irtlal kl0zuJ es Iblan~.tai:n'~'8t, a.me),Jy'=·;k nem .:_

S- ~. :ma'~l ,t k O'~Jiil, - 111- lll~' J..~! ii~l kL. F'~ ;if ,'I-I~ ~~ Id '

... ~ '~~' ,.'~'rI,n·y"elmu,segU·ll:j~Qt ~SJla'rm~az,·I,a"K." 'ie szentem ,me:g ,S Jle\<

.'

..

seb, c:rmel~t bekot~iiR.k" m'nden iti. cselelt.~del; 1111l,eHyp. a sZ6genyi as ii' ,A'U'kalk5d6t folsAdtjuk, e:mr.~qy ~ep I'm aeis8;s , aim'~ly m,egnrtt:"8, 6: te k~gyei.med-.it~'i:1 elmttlink. A,d;,Q! - ed~-

k h t - -_ _.~ .~ ..J . t. till L - - , .. ~. ~ iI!':,!' '1._ ~i d ,,'"!'1 k..-

sun re, .'-rgg·y1e!: nem liZ 8,.u:aO,Z,ft'liDK,u·.:n, 8yon\y'O[,K,O~J~)lt 1'1 eae IIJ,. II

tiS21tet S'zDJniiekick, aneme~ ,cselekedete,lc, az ig,a~ ulak kedve~ sek elott"ed, la,me~ly~e,k, j'llaJ n:-··~at..flI'cl, vlilos'ul 'g1~~ ~, re:lia.,o~n~ .,IIf,A,B en,' d~lme$s,e,g jC!,bb ae ilildoza: ,'ar~" 'Tllrts€lfthr.n 8zed lelkunkben a val1aso$ efzesl ~$a le hazadn,akszerehju~l, holY f'o,ldi elBliink vanm:or lbilailifaFl ,ltlW-egy s:ze,n' pinenil ta;ftharssurik. ho'!nl1.~n ujuli etllvei. s"zehb kilal;ftsokkat nem'8seb11JlJ ,elnararoza-

~

S'B It:,k a), inld~uluflk. a eel felot ~mlelYfe ,m,in,d;:n,Y'14j:LJtl.lia'l elhlvt~J ,J[~zws.

aUal. Ai. ,15 n~:v,ebef1l fter~nltJ halbrtlsts meg .. Am~n:.

• ,.

..

_,

21. Lelki eie,t 'az igazi 'eel.

-

-

_ el me myire : .: ~ ,dJ~~ "!. "~>' d'i cs ~rj il~( . _. b~ ~IC.'IU "-~~ 5

de met, 1:~Pl)en lan.rn:, ira e,litelj'uk azl at, kalmar 'S' · .. ellemet rnt Iy' a

- '. - ~

mega If!ll{,~,t "i"~~1 ,a piacra d1o"bja- amel a maga eszmen eil is :.

asZOL tengerebe fullesztla m trz emberi becsu elet es [el-

- . . t JI!' k Ji' """Ct" .- '"

Ie me.: is' - J'.~ f),Z :·':f· ~!2 rre ·Sl,a rm ,J ". _ a:t~

_ p."~d,i~ u':-; t€:h',zif'. hogy ~ mi korunk ,-rll~o,Lc"'I~' ,-jl.',_"a' .. ep-

en 'c' ka ""'z·:~~,;,::,,~'9n,:gI'k' .~ "':~~lllm-"Q(·r';-···m,d:1 as nak ez a'~ kereszter '1.1' e::···11e···-,

~ :_ ~ J I t" '. ,,~, . .,;JI-J,~, .. 1~, ,-,-, '~ , :IUr~. ~,_ U ._:, v.I_'. ' ". ,'I~ 1,_. "., . _' ,,':'l. .". _ .. ' I ". ,Ji! ~'_ 1 c.'

nes :Iolb~,l-,jianzasa i,-lle'~ zi a legiobbai i ~".:,j,l1de!,::~,k·, g,;-·.,.:r-"fjlic_kar

~'8g~a,z,la"'.JJ3ui1nii S ezert I·~.g'·""fllas vagyonara U .aznaa B,G emberek,

'I ':-- .. hl~l. ····:~,a-n ,8 'i kineseb __ li ott van 18 'Z/\ '.:, f· 1{ ia" ~, -" ~ ._:1 dla

- Ii- A~ b t tt b" 'I, .. -'I!'", 1-' " '~ '"''' .".' ti" lk ,",iO' ill I

I" ~Zy·s.,,· .,Z ·,an'-·f,.- ~,a ~-",a \ _,-:,_'Jir'-':: 1 _IZ errnun ~ H, '01 ~ fJ.',- Z .~.'. _ I ," 1 -'. ;n'~ ret

- -- ' -

I. ezert halt , j, belole minden rnegas. '_bb :fe_[l~' ',:gol,a;:'::" a b :'ls!I~'

ia -~ 'I'-n" ik mczbecsi I:",: :'1 ,.~!~·1~J'oi,6ni -. i:~' .-~.~~ ZZI el r:!·' il.~ gnt ,., kiha -:-'!,.,',

nalni. Sl~~t kiuzso azni minden li,CI. __ vezd alkalma! ~ ,

~ in, ·,~I· II-IIIO'~~ b b"", -'t ~ e n .'". fJ\ 1 ·b-:,,··]'b-I ,}i~~I't: m' e'· I' • od I=- II aru .: ~ -:'. 'J;;;;' ihm k'r -,~ t'· enni 'If

If, I. .. ,~. ,'_ ..... ". .'. ~J [~~ ••.• "~."." _"·"I·_:-:il...r.I J J_:_',' 01 ". I ... I_~.,.I: J. "_ . .':_ ~ ' .... ~ ...... ,.1 __ .. __ ':.... I -. ',.- .~ J _' _ I [!I!

~':..~ ]]}I': .. a, l,·-,~ki,~,'B.n~ltl·"s&b'~ .. lrt ""1 ,ft ~e~jOlbb el~ .bolcsesseg. Lelki

" ill -k OJ •• ) b -,.. It· d <if' d- ~ J ifii! <!l: i

--'ID·iC",·li.:.,'" '" ~e~ e·":~m·· ':I·-C:'~S:Ui 'I' i 'm·'· .. ·]n~I·· m-'-:'a" .:..o·!·:r·a',··· -._.'"";-UI' a·:z</·' (J'~~'"O'I' Bjn'- ·-··c·'·-:··

,,, _I, - .• ":Ii ,J:" ' .. " ,1'1 ' " ,-, ,I ._';'- 1 -' . c·_:· .~ :- -':':'- ""'-O" ,. .::-' . 3,J! ~,!II,.....', . ". '. ,'.

Jn~·11_'I,., EI!e-:'~'l minden "1 egindulas nelkul k1o' .'. ,_', ii ,-.' zi',_ ". 'el dob-

j_-k Od'ICt 1~~,~ldoIZ'·:u'I a haszon, a .->~J1Z ,Jo.oehjla,n"a'~\1 merl 'it'S,en].[,

, I JIl}l - I ~ II;: ~ k ., FJ; '" I" '~: 1 ha I d-;- ..... "'i, bb

"~'.".' '(\1. :_'ZIQ I_,a ,11a_,~·,_'IL urna I, Ii rsizonv ,_ .lg '. OJ. r, a a l!~_ l-'_IOSZ~-' _'-U=~" ".'.

_', j '\zusl komolv intelern : ain me : ,~,-, - ita~:,z"al az ember __ ,I'~~i.

11~.~,. mind ,~,' ". i ,a:·.-o't '!! ~ ,'~.,Z 10 t,- '.'kr,-'bl[-' n k!art .: ,all l'

ran a ,d

,

arne, "-::__!'i

d "" ~

• ..' - ~'I !

_-" - - 1

- ..

,,"'

,

·.Z .u 1 lki

~.

h eszile .tek a Ienyeget, i J ~ t k' ~m8k n m .' t sZQt.alni.

, J,~ . _ ~l 'L l-d'f'~' -~ -l~' .. ". -, ~,;~,~,.' Irn ~~'kl .~~ .. "'} ,·Jr'·1 1 ,',[ -,~ .. :Irif!k'~1fl ,..J ~ .. "I,,". I ~J

:,'_'-~,SZl J;J'ld,IIElS B,I I.S· &I.'U"~_· .'~,I,I 1_,. osszerm .. loC,"seV'lecc .... '::,y' me-

"'Z 'ze~ es maga~to' ,.ZQhO -~'_szijlt az '-'II"hazi hitr,e~c;l>zerkbn arnelyn, k- csak az veil azegy, Men 'Riba,jc". bOIL nagy

lk- ~. 1 lk "- - - - t- - . 11& k 'b . - 11 ~' [!I! !fijI!. _. ',.. .ill ....!!I!~ ~ t rii ~ k llill'i! 1- ..

a "'. '~rG.l1 .:. "1.1: .. ··",t ne > .,: It.8_,e.lIJ'i olin. tern s eaert mn nen cu so

-~-zep-<~e mellett i < e. eszi .ette - z ernbert m-qn~ugbd6 meegs~-

it' t " k tt ~ kiO d It I 7.!.J d

.,' az erte ern, ,i .'ICIpIO le:c <y szeac n ';·]g'ol'n:_'o, _, e :m~l-l: ,e

-', .

.• -- rnelletl -,---- lelek elveszilelte azt ez al~L.t Leg_'I, : rot falabo,.

ro.it.' t Ur "arba1} .' .. im ' ~a.s' a", ll. lert v '. nr al :iioYO~ zelrnek arnel ., -ek n. '_.' ~ "'.": '- ·~,ztle,s. ~,'et Ie I ",JJI' n." . '.- riO,

" ~.- Iek . e-· .. · '1~' "1 v.', ··u·'· ~·'~It·,· ·I,t-· ·m·'I~g .. n·la· . . p-s··""·· ",0',.'" o:e'l~i'l . n' s·' "m" .'.

::. .', .Il. ,II.. .' ".:. _ .. J! I I, "0 ." u. . I·, ,I'v:_ ~ . I . I . . ' "" " .'.~ 1i:l' ~ '- _ . :I. '. ,', " _ '"

t. "'.,.'7t' .' ... ". 'g- ~:~, ,- -;,··b,"~··r-··to"~·n-~,o-'''·.z··-5~'1 sze le .. -I' '1'" - ... :",._. j-I - .","'" ~.(. 'Ilt .. ] ~r·~'·,kl .. r'(

1,\, -I '_ ~"b ' ,,.. .. I a'.' .. '" _. ; '.' 'V':t. ,(, ,. ....' . ~ , .~... I .1 U I I. ,__: I" .' ,

'-"'.;_B,_'· ". tl b ~ 'II 1~.~Z,e_.L t bb '-.~" ,ata )1'" olt azok ~ak az i:/.zba,_·iol{'n·~ 'k,

ar elveket a c':lzar:eli kije~enlet.,·'j for adalrna "I. ~dih,l _-ibn-

~. I ~ I' b If ' ~ - - ~ II . "~1 , ~!] I ~-, A"~' b - l ~l!!! !!i iil 1:- I-I i" I - ,ill

'IL01[' 1101 pogojan ez a jetrno 1t:r8[ 16 IOILl: ,,';'- netu Q _ I:~' ex az, am'

mez 'le-c;;"e"'" '-: 'I[t·'· "I?, ~~,.' 'kl..", arazss z.a·· .-:- c:-a"· '.,' .. ' a 1!~ '~k'·'·.·I·· .', ·:-··'1 ;?~~ n 'to .. ··'u"" .. zd le,,11_,

, .)~ .:. ."',' J ['- iIIl _. ~ ,~." I. _~' .. ':_ QlI . ~., . ' " .... ., . 1: ~, '. ~, __ ' _ _ _ . . ,~; _ . ,I

mere rnegnyilt k a 'b~·\lt~'~.ln.lok ailoi, Isme :sza'b,[l,d:dii I, .. It a ke-

r,:I,~·:,ztle'-~~ls·g szelleme, 1.:~m,I-~, ha'ogcfan hirdetle, bos , a, 111' l~i':d"~I(j,zit !€'Ullan~, ,_',z I sicn 1::.-1'.1:· azert, akik Icrt't imadiak

-.'ZU_~Si~'gl hog l,~Jk'-11 es imadja~~U~

':t ~ (:~, k ere ,,' ,zt,.,·. ':.:~. ~ '.~ Ielki ~ r,~ ,n> z ~ tal' lak i'" L -, ~ t :uj~ tt ~ '.]1', -'. ".:~

I' ... ,.dtcmel· me, hatarz,·tabb c~llal's 'r~seb tg erea L_I k zd,. 1 oZZ'a annal; ostrornlesauoz. Ez az uj eL·. n.'g volt '1- meaizmoso .• ott err ieszettudoman .. r. '. ·,iut,o.p afkU.·lal" '_ az le,:~;et

~:"\'" '8 _nId", ~[' ~ .. ,'Ii {'~!!,n'" fin "10,' m 'm·······'u~""I. .zere !:,. 'e·11 a~·p·To··"':l&llr-'Als~'a·· n m ezvizs-

- eee- IW ~ 1 I "~ _ <" • ! ". 'r I. _ _ _ . I.' - . \,. "" _" ' .. ,- I .' . 1 .. 1.1:. '. j ~. ~ ~ : ' " _ J, • ~~J ry'-. .'

zalta ,HZ ernberi szen eze et: ur: .~, ,let'l flO ,oltt'e a - ~~tsegT' hatalrna. " . ~i dent a '_" rmeszeti tIOr:~.- · ..... el .b n"} akart me~dm.a·gya-a_.,ni, ':' arnit

. I II! P' ,r. b .1" t-I':J!II iiil 1 lii!'li 11 b !~ k r~ '!l [b . 1 ,~ s: -1]- [~, ,[~

':_' o,a 1 rnuszerervet rnegrnern - ag._,· lO~LI,-=:,]_c.'}a.I.~·an 1.'J,QIWJILJanl

nlem tud:', 1'- annek e~ Ib.·'?~e~·"e~· -Ql: . .'a~·ti';Q C' g" habona ~. k,e~nlz:·I~,r ... ·.,':,':s

, . , __ • [ ' .• j .... ~. ., ~~._ .,:._:. -, I ~:::J!~Q .l~[_ [a [J"" I, ItJu: .. ~_. ~ ~r _ II ~ ,~. _ .. -

b~, oda maba U '8'i'0 '.' a. Szal'lakoz:' mqsol ),4'11 tkin,e'.t azokra. a ik me~ leI .~. rGil beszeltek S 6 lelek jQga~" ,6 - e:~ i,ge·~. eiro') ,al mad ztak. Csak az it valo-:,ag, H,_'{,e2!el meg lehe fognl.

'j ezen ki ul_'zln vagy sejt az embe az m'l1d e' nero l,tez": abr· ... 'nd.,-·i.a, ~IOZ a t_,Z:_:~~1 :110'1 '. mt~-,a, ,flol~' .. '.-e,~ elfi:g_J .'.~- ...

,,' ban,~' _~n ~_rI~1 ',~ lent -~o· n ":ilt,an h,j:rdette: e -. ~eJ d,o':' ni a

#"

··:'····-IU

I,

"n,

, .1·

f,'il~ l~,

I I

. J

1!Ii

min

- .-. ..... I

I.

*

'"

i'~'<m,~~, "u1y,os, v'~lsl'-~' F-'-,:~jJCrlk,'- "f,eK< . dett

iii 't-· . ,t,l,

J u- ~ .. ~. l I .~ I

'II II i' l··~t,t]

' ..

<I.fj'1"

'II "

L .

~

Neb!Dg~ febe a"ds¢te·:.1 keres.fell~-kl E szavak Ilem· a. viIgr~1 vale lemon(M,.tj Qf@Jtl ~. vU4;ge7Li151e1et h&r,dletik ,es:ki~in-·

jag. N.~m kO¥ef~,i" a. h~uilt S8!fl18'rl:atiisiLt V~IY ,11 "l14&tol ,·l\!'lJ~ nti16 Femet'f!.i waRY ~efzet~si iletel. As; ez,t k~Uene k~ohl'-al:nl'l

'b"'1 .. ,.']. ~']1 ~~, li... a ~11,~ 'I;,.., A'T' I&~ Dn" m~ -, 'f~,~l ~ I k;() ~n,~'~m- ~ '.,Jie·· .. ··: (I ,;;r.'I:~ . ~I 'Ik:;' ~r~'A r '&"0) _ ,1,0' :>",-.;' t

'.-,"e. OI,(JI.\, ¥nK)I.'~. ~,I"I a~~l_ -' '- ~,m" ~, "", , " ~'- ,', ~W:'J."".~,K,~, u -"~u,, b ". ~1'~' ~~~

. - -.,_.~~I~·~D&m:-· bm'B'~jf:! Q flay;'C"U,Q!; 1a~IF:7"fm",,~b,.t Ma;m~"~' ,0, V' '<I'"I,Ab:Lo"l- '.' ' .... ],~ ~

:(1l\gn:O,a~~J ~~ 1\',. ._,4. ,~~~: ~r . ~l ~I ~.,~ ~ :~~ J!, ~,~~ . I , :.e\f"J,~' I .I;,~- _~ ~~:' ~'-'~51 g~, V'I2l, Q~. ,bI 'B

eze,kb~l a je~usi s,zav;ak:m,ol flzt kioliva:·sfli flem leh~t nern sza,., ,'l;J,a,£I"I" ,Nett'unk e. Yi~6g:bl"[ml:n kell,,~ ilnu'i:lk~ ,Nes;~1 'ke11 V£fl110R,K a le[~1 l~~'" ·'t1W'[~·I~~ 'Ar-:-'o'~~:'~I:~Jit!~ h'~fi['r'CmalfJ-;:' emlb,fariatscslnlt if8m[8:'~~n~' ,4:.~ \'.'/~!~rn,g'''~bl:;:··4'_''n'

~~I": '¥\)~r ,l\.Jt U, <::.. I\,~~ . '- '_' _' .. ~, . '_" '.' .-" . _. ." "- ,. ,. ,. _ U'l...'r.1 , L~ :1dI'",~!,!L,~,'U,~ L~i' "~'i!

A'~m,fi,a ;;~,t· ·e#':'I~;o_~~·"_II.' a d ·d·[~'Qo;'AI"A'!tl,g·g·-; a~lh~d·.'~-J~~I/;·n; k es 'I.\,~')';11,RI6j;i' :llOa~n,-'l,;-p'~n·l~,,":, '~., i

n II~I .I,~I. ",c-,Y,J{',~ ~ I. ~,._'_ _ \!tfj U\I,~~~U'.:I 5~'I~,:L::, ,~!I-, . ',- .: ~~ }V ,1W-m[!A,\ '.,fj:~., ,"}J~J.f.'it:t\. 1.5

vannak. Lelki:lnk is, CsaK iii) 'lEst reI 8ffyutt erb,,! ,e8, ve.ezheti'

hiv:tl~:n[at~ '.

·A····~·······~i !~I~·~Al"({J'e, _ ~':~'9\'·~ ~;?tl 'k<'I"·",,)t:~·nl·~I. l~,~.O'1 "~i~: ,~m'~ ~~r·- ,~,l' DO~':'"'r. :6AI'r:-'L~r-n"

'- .~;jifd .I~$II'\'~,~ ~ Q' ~~~,:Ii, a:llU _ '_<. ,¥,\I4i,IU1 ~,~. l,.I!UO~ U,I'"~ V ,IJ~, ~ O. ilJi~, Du.. _

leiyen ember, h~'li~ a vilig min,d,enkul.sii j,EiYian81 U>Q·pre _b~,. esillJe onmagat; a '$ajat le:lket, jenetJl'~t ,as' b'~ddiletet.H'fJ! ezek tn@gllr~,'se~~l es g'8,zdagi'tass\ial kiilso, ja~al{b'a:n ia '.'YlIra,poa·

h·Al~,;ki·.,,~ a:llI'!Z-t i~e"-,,"m"~: }·~'~'r'"b· n1i7,·t· :~,t' '~;gl De l'~,,,ajn,;S-· .l,,~,t~·r:·o-C-}~.t·t-Qn :A~1l~~-,ntIO" 'V-:::~I'n--:-

i u,t)l ,. "I I[ ~j _' R,iIj, .'"" _ ,', 1\10. '_ \~~>I, ItA ~ U ~ ,. ~ . ~~, ~ ~r.J," ;,.: El~ Ii~ _ .. ~ ~I~' ,[~ I-I ~JJ ilC;I,"~,~ . ,. '~I_. ~

8· k.illPZl'llsQgiji8,·k1, a pefi2ifn·~dasnak', ,!~U'nd~t a lelek kilr.iivat:

~

'be:csu: et k)j".n:o\zlalas8vaJ 's' 8,. Jelle:m ICBD,r'b1jl·tasa"~181 akarrra ,an'~g{gi ~

e}.onyokh6z j lll'llli. Ati$~daJ nemea, R,_ J6. Ielek b'ecset~d ',a fiJldi j~vttkn,a;k s mel&zenteli e vibigot.

Q 'a'" r-'" m-'::'- A"I 'n 1:.1'; ~'e' ::c'. l'i! ~~ t, ·l:(ll~\k· ~ Irz::.Q' ,&l~ 1::~.8r'l 'T''''k- ,_' 'M J~,:lC'", n~1 7~ ej!',~e ~Q 'n y ...... al ,o~ <~ ~

m~, ) ,~I,,! _:..c, ~,u,;)1~ ,!I,~~;}" ,1,,1 .. ' , ;0 -JlFCJ~ _' 'w 6:;(.:.1 ~,A ft,~ ) !~)I\I . ·1 "ruiA u·:I,· ,~~j~ • .., .• :: ~I 1m '~\'" ,:,;~s:a;~1 ~ fa

iranyz.,ta a l~ek maB~sabb rendu jaVtli -e,s ig~h.yeielIen; ba.rm;erift,ire is hiMes&e it f,)!eft'2: minde'fllia.ttis,ag€d s a vilt\gi'g'udal'- , sag fo'le.nyet: en me.gis hirdetem, bogy mindez nem haszDol

'se.m:mit; AB, 16Z emb,et lelke,bleh~ k'f1~:r 'va':~]'i' N',em· Jszdlmk 'II harnis,an s2erz~.tt j~V,&.M szeg3fefl~r61. at ,osaJis s21tullord! ld:hleUtezme~ Ilyeiril. vagy a: f61iilholz, raga~t s,:Z&nv:ed.eiylttitairol. De ani;! 19,en is hividkczom,. kU}i¥ ~ t!let llj.we.pyEt., a f,dl6des~ na.la:da.~ (r.fj,a. folJ@ie: a lelki bikelem~sieg felemlltat Amj ,e:il e1l.isf!gUi. 8.2 liZ i~ui aIel, ami ]);e,dig e,zl kliftatlatja., DZ a k:arbQzat~a. roml's es i~ halel Csa 8 lelki EHe.l az 19.Q\~i·Jet. Ba~-mil¥en g,otf§lek letryJ:" nekmostanl kil ;'titsainrlt. en. megi~ hiszek ,~fkD,I'C' j lorv,'nyk fJI~:madisi1b-Jl.r . e. l.·lek f·ls~bb rendd hiv.J!',~<:bn s az igzi '~'l 'I .. Ij. dalaban l Am,'in i

,