VISOKA POSLOVNO-TEHNICKA SKOLA STRUKOVNIH STUDIJA – Uzice

Osnovne strukovne studije

Adamović Srđan TT 181-06

Izrada procedure za poboljsani proces poslovnog sistema (prakticni seminarski rad iz Menadzment kvaliteta)

Predmetni nastavnik: Prof. dr Milutin R. Đuričić

U Užicu,2009 god

SADRŽAJ

Naslovna strana Sadrzaj Popis slika i Popis tabela 1.0 Sazetak 2.0 Uvod 3.0 Opis posla 3.1 Sistemi upravljanja 4.0 Strategija 5.0 Politika 6.0 Planiranje 7.0 Sprovodjenje 7.1 Bazni proizvodi 7.2 Polimeri 7.3 Gotovi proizvodi 8.0 Pracenje i merenje 9.0 Poboljsanje 10.0 Zakljucak 11.0 Procedura upravljanja dokumentima QMS-a 12.0 Literatura

1 2 3 4 5 7 7 11 12 15 15 15 15 15 18 20 21 22 24

2

9.1 Postavka menadzmenta u QMS-u 23 14 6 3 .3 Certificate ISO 9001:2000 10 Sl. 11.1.1 Certificate Environmental management system ISO 14001:2004 9 Sl.0.POPIS SLIKA I POPIS TABELA POPIS SLIKA Sl.4 Certificate ISO 14001:2004 10 Sl.1 Logo HIP Petrohemija Sl. 5. 2.1. 3.0 HIP Petrohemija 5 Sl.0 Prikaz sistema poboljsanja 21 Sl. Politika kvaliteta i zastita zivotne sredine Sl.0 HIP-Petrohemija.0 Principi QMS-a 22 Sl. 11. 3.1.1. 3. 3. 2.0 Certificate QMS ISO 9001:2000 8 Sl.

Prva sertifikacija Sistema kvaliteta u HIPPetrohemiji je izvršena 1998. Bazni prozvodi Tabela 2. Poboljšanje. uvođenjem procesnog modela prema ISO 9001:2000.0 SAŽETAK Sažetak: Posvećenost kvalitetu i očuvanju životne sredine. Polimeri Tabela 3. od strane ocenjivačke kuće OQS/IQNet Austrija.godine HIP-Petrohemija je implementirala Sistem upravljanja zaštitom životne sredine i dobila sertifikat EMS-a. 11. prema standardu ISO 9002:1996.2 Dokumentacija QMS-a 23 POPIS TABELA Tabela 1. u skladu sa ISO 14001:2004. Zaštita životne sredine. Tada je Sistem upravljanja integrisan u Sistem upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine.godine. Propisi. Gotovi proizvodi 17 16 16 1. Liderstvo Abstract: HIP-Petrohemija proves its devotion to the quality and the environmental.godine. HIP-Petrohemija dokazuje skladu sa standardima ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004 i obezbeđuje uspešnu reputaciju u odnosu na kvalitet i pouzdanost koju primenjuje. U maju 2005. a zatim je izvršena resertifikacija 2001. by its certified integrated model of 4 . Ključne reči: Kvalitet.Sl. a on se uspešno potvrđuje kroz redovne godišnje eksterne nadzore.

towards ISO 9002:1996. and later on in 2001. HIPPetrohemija implemented Enviromental Management System and acquired the certificate EMS in accordance with ISO 14001:2004. Regulations.Quality Management System and Environmental Management System . and it is being successfully confirmed through regular annual external supervisions. in accordance with the standards ISO 9001 and ISO 14001. Elemira i Crepaje. by the OQS/IQNet Austria.0 UVOD Sl. 2. Environmental. At that time the managing system was integrated into the QMS/EMS System. a 5 . Leadership 2. Improvement. the recertification was carried out. and it also provides a successful reputation towards the quality and the reliability which it applies. Key words: Quality. In May 2005.0 HIP Petrohemija HIP-Petrohemija Pančevo je smeštena na površini od 255 hektara u industrijskoj zoni Pančeva. by bringing in the processing model towards ISO 9001:2000. The first certification in HIP-Petrohemija was executed in 1998.

pirolitičko ulje . „HIP-Petrohemija“. pirolitički benzin . uz poštovanje svih normi pouzdanog i bezbednog rada. Od tada HIP-Petrohemija proizvodi smanjenim kapacitetom. dipl. a iz razloga uništenja tri proizvodne fabrike za vreme bombardovanja 1999. „HIP-Petrohemija“. Obezbeđujući sirovinsku osnovu za pogone polimera.3-butadien ).el. god. Pančevo. Pančevo 4) Dragana Videnović.d. 1) Mitra Milićević. C4-frakcija . Sada se godišnje prerađuje preko 450. „HIP-Petrohemija“.teh.000 tona sirovog benzina i proizvede oko 700. Naši stručni timovi neprestano rade na proširivanju granica primene. Pančevo.d. 3) Svetlana Trivković. istraživanjima i unapređenju proizvodnog procesa i kvaliteta proizvoda.god. a. dipl. Pančevo 2) Biljana Suslov. Pančevo.tokom tri decenije1 rada je izrasla u vodećeg proizvođača petrohemikalija na ovim prostorima.ing. Sve fabrike u HIP-Petrohemiji su startovale 1982. Spoljnostarčevačka 82. iskusan i obrazovan kadar predstavljaju najznačajne vrednosti HIP-Petrohemije. sa oko 2400 zaposlenih. predstavlja značajnog snabdevača domaćeg i stranog tržišta.d. dipl. a. Jedini periodi zastoja proizvodnje u fabrikama su periodi sankcija UN prema SRJ i NATO bombardovanja. Visoki kvalitet proizvoda. a.god.teh. i jednog od najvećih izvoznika u Srbiji. mail: kvalitet@hip-petrohemija.ing.ing. u svojim fabrikama baznih proizvoda istovremeno obezbeđujemo sirovine za različite oblasti industrije ( etilen . metil-tercijarni-butil-etar (MTBE) i 1.d. „HIP-Petrohemija“.co. a proizvodilo se i preko milion tona petrohemijskih proizvoda godišnje. osvojena i pouzdana tehnologija.000 tona petrohemijskih proizvoda najvišeg kvaliteta. proizvodni kapaciteti su maksimalno korišćeni do 1992. HIP-Petrohemija je jedini proizvođač polietilena i sintetičkog kaučuka u Srbiji. a.yu 1 6 . propilen .

Fabrika hloralkalne elektrolize FOV . čineći ga kvalitetnijim i udobnijim.1 SISTEMI UPRAVLJANJA 7 .Fabrika za proizvodnju kompaunda PETROPLAST .Fabrika polietilena visoke gustine PENG . Fabrike u Petrohemiji: ETILEN .Fabrika za obradu voda ENERGETIKA . te stiren-butadien kaučuk HIPREN®. ugrađeni su u bezbroj proizvoda koji su deo svakodnevnog života.Fabrika polietilena niske gustine FSK .Fabrika za proizvodnju i distribuciju energetskih fluida Sl.Naši polimeri – polietilen visoke gustine HIPLEX® i polietilen niske gustine HIPTEN® .Fabrika etilena PEVG .Fabrika za proizvodnju pe cevi i fitinga ELEKTROLIZA .0.Fabrika sintetičkog kaučuka PANONIJAPLAST .1 Logo HIP Petrohemija 3.0 OPIS POSLA 3. 2.

smanjenje i uklanjanje generisanog otpada iz svih procesa u skladu sa zakonskom regulativom. HIPPetrohemija dokazuje sertifikovanim Integrisanim modelom Sistema upravljanja kvalitetom i zaštite životne sredine. Ciljevi kvaliteta i zaštite životne sredine: • • • • • • Proizvodnja u skladu sa filozofijom . Tada su Sistemi upravljanja integrisani u Sistem upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine. jer je zadovoljstvo naših korisnika najvažnije merilo kvaliteta. uvođenje procesnog modela prema ISO 9001:2000. a u cilju efektivne i efikasne međusobne komunikacije. Isporuka proizvoda korisnicima u pravom kvalitetu. Unapređivanje korporativne društvene odgovornosti prema lokalnoj zajednici i društvu u celini. Stalna težnja ka poboljšavanju učinaka naših procesa u zaštiti životne sredine uz poštovanje važećih zakona i propisa – optimalna potrošnja energije.godine HIP-Petrohemija je implementirala Sistem upravljanja zaštitom životne sredine i dobila sertifikat EMS-a. bezbednost i zdravlje na radu. u pravo vreme i u pravoj količini. Poboljšavanje znanja i svesti svih zaposlenih o kvalitetu i zaštiti životne sredine kroz odgovarajuću obuku. a on se uspešno potvrđuje kroz redovne godišnje eksterne nadzore.najviši kvalitet i sigurnost uz održivi razvoj.godine je izvršena prva sertifikacija Sistema kvaliteta prema standardu ISO 9002:2004. U maju 2005. Minimalan rizik od potencijalnih uticaja na životnu sredinu. u skladu sa standardima ISO 9001 i ISO 14001 i obezbeđuje uspešnu reputaciju u odnosu na kvalitet i pouzdanost koju primenjuje. 1998. smanjenje emisija u vazduh. kroz uspostavljanje partnerstva sa svim zainteresovanim stranama.Posvećenost kvalitetu i očuvanju životne sredine. a zatim je izvršena resertifikacija 2001. vodu i zemljište. od strane međunarodne ocenjivačke kuće OQS/IQNet Austrija. motivaciju za rad i povećavanje životnog standarda zaposlenih. 8 . u skladu sa ISO 14001:2004.

1. 3.0 Certificate QMS ISO 9001:2000 9 .• Kontinualno unapređivanje kvaliteta svih naših procesa i proizvoda u skladu sa najboljim raspoloživim tehnikama. Sl.

1. 3.1 Certificate Environmental management system ISO 14001:2004 10 .Sl.

4 Certificate ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004 11 . 3. 3.3 i Sl.1.1.Sl.

kao i mehanizme kojima se do nje stiže. kao i buđenje ekološke svesti industrije. mora da postane ključan elemenat strategije. VIZIJA „HIP-Petrohemija“ a. interese svojih vlasnika i zaposlenih kao i društvene zajednice u celini. 2 HIP-Petrohemija definiše svoju strategiju kroz misiju. Pančevo. Takođe. viziju i strateške ciljeve. Kvalitet procesa i proizvoda treba da bude jedan od ključnih ciljeva svake kompanije koja želi da opstane u “ljutoj” tržišnoj utakmici. kao regionalni proizvođač baznih i polimernih petrohemijskih proizvoda. Inkorporiranje Sistema upravljanja kvalitetom u strateški menadžment daje dodatnu vrednost samom Sistemu.d. zadovoljava zahteve kupaca. Strategija se analizira i preispituje periodično. SZS [8] JUS ISO 14004. poštovanje zaštite životne sredine.4. snabdeva tržište proizvodima vrhunskog kvaliteta. Pančevo treba da postane i ostane kompanija od regionalnog značaja u oblasti proizvodnje baznih i polimernih 2 [5] JUS ISO 9001. SZS 12 . a sada je aktuelna sledeća: MISIJA „HIP-Petrohemija“ a. kako bi utvrdila i unapredila svoju posvećenost kvalitetu i zaštiti životne sredine. poboljšava svoj uticaj na životnu sredinu i tako obezbeđuje očekivanja svih zainteresovanih strana. SZS [6] JUS ISO 9004.d. SZS [7] JUS ISO 14001.0 STRATEGIJA Strateško planiranje svake kompanije je proces kojim najviše rukovodstvo planira i projektuje željenu budućnost. čiji uticaj na životnu sredinu jeste značajan.

najviši kvalitet i sigurnost uz održivi razvoj.0 POLITIKA Standardi serije ISO zahtevaju da najviše rukovodstvo zvanično dokumentuje svoju politiku kvaliteta i zaštite životne sredine. Kontinualno unapređivanje kvaliteta svih naših procesa i proizvoda u skladu sa najboljim raspoloživim tehnikama. smanjenje emisija u vazduh. bezbednost i zdravlje na radu. u pravo vreme i u pravoj količini. i da obezbedi 13 . kroz uspostavljanje partnerstva sa svim zainteresovanim stranama. a u cilju efektivne i efikasne međusobne komunikacije. smanjenje i uklanjanje generisanog otpada iz svih procesa u skladu sa zakonskom regulativom. Unapređivanje korporativne društvene odgovornosti prema lokalnoj zajednici i društvu u celini. Nastavak procesa investiranja realizacijom investicionih programa. jer je zadovoljstvo naših korisnika najvažnije merilo kvaliteta.petrohemijskih proizvoda i da ima vodeću ulogu pokretača održivog razvoja petrohemijske industrije u Srbiji. Proizvodnja u skladu sa filozofijom . vodu i zemljište. STRATEGIJA • • • • • • • • Optimizacija procesa poslovanja i stvaranje uslova za profitabilno poslovanje. motivaciju za rad i povećavanje životnog standarda zaposlenih. Minimalan rizik od potencijalnih uticaja na životnu sredinu. 5. Stalna težnja ka poboljšavanju učinaka naših procesa u zaštiti životne sredine uz poštovanje važećih zakona i propisa – optimalna potrošnja energije. Poboljšavanje znanja i svesti svih zaposlenih o kvalitetu i zaštiti životne sredine kroz odgovarajuću obuku. Isporuka proizvoda korisnicima u pravom kvalitetu.

[10] Izveštaj o učinku u zaštiti životne sredine HIPPetrohemija. kao alat za poboljšavanje interne i eksterne komunikacije.resurse i postupke za njeno sprovođenje. kao i potrebnu komunikaciju posvećenost prevenciji zagađenja i održivom razvoju zadovoljenje svih zakonskih propisa i drugih specificiranih zahteva. i obezbeđivanje potrebnih resursa promociju posvećenosti kvalitetu i zaštiti životne sredine u celoj kompaniji dostupnost politike i ciljeva. Politika3 3 [9] Razvoj sistema upravljanja zaštitom životne sredine.godina 14 . 2000. dr Nikola M. 2005. Politika kvaliteta i zaštite životne sredine treba da bude dostupna svim zainteresovanim stranama. Najviše rukovodstvo HIP-Petrohemije je uspostavilo i redovno preispituje Politiku kvaliteta i zaštite životne sredine u skladu sa svojim dokumentima Sistema. Novi Sad. kao i uključivanje svih zaposlenih u njihovo sprovođenje zadovoljenje specifičnih zahteva korisnika i svih zainteresovanih strana. Politika kvaliteta i zaštite životne sredine HIP Petrohemije pokazuje: usklađenost sa stretigijom kompanije usklađenost sa osnovnim principima standarda obavezu najvišeg rukovodstva u sistemu upravljanja. Aćamović.

se istačinje u prostorijama kompanije. prikazuje se kroz web-site i razne biltene. Objavljuje se povremeno u sredstvima javnog informisanja i tako se čini dostupnom svim zainteresovanim stranama. 15 . predmet je interne komunikacije.

Sl. Politika kvaliteta i zastita zivotne sredine 16 . 5.0 HIP-Petrohemija.

Planiranje kvaliteta (QP) je deo podsistema upravljanja kvalitetom (QMS) koji je usmeren na: postizanje ciljeva kvaliteta. na osnovu kojih se formulišu ciljevi kvaliteta i utvrđuju rezultati procesa kao i njihovi planovi kvaliteta.0 PLANIRANJE Planiranje kvaliteta i zaštite životne sredine je sledeća aktivnost u okviru strateškog menadžmenta i prvi korak u ostvarivanju PDCA ciklusa i stalnog poboljšavanja. proces ili ugovor. Definiše opšti Plan ciljeva kvaliteta i zaštite životne sredine HIP-Petrohemije. za specifični projekat. kao i monitoring i kontrola svih značajnih aspekata životne sredine. rezultat procesa. određuje Generalni direktor HIP-Petrohemije. kao i preispitivanje učinaka procesa. najviše rukovodstvo HIP Petrohemije bar jednom godišnje preispituje učinak svojih procesa i utvrđuje Program realizacije QMS/EMS-a za naredni period. Proces definisanja ciljeva.6. za ispunjavanje ciljeva kvaliteta [5]. Plan kvaliteta je jedan od 17 . Cilj kvaliteta je traženi rezultat koji se želi postići u pogledu kvaliteta a koji se u principu zasniva na politici kvaliteta organizacije i propisuje odgovarajućim funkcijama i nivoima organizacije. Kroz Planove ciljeve procesa i Planove akcija.[6]. Na osnovu misije. a prema važećoj zakonskoj regulativi u ovoj oblasti. definisani su identifikacija i analiza. vizije i Politike kvaliteta i zaštite životne sredine. Plan kvaliteta je dokumenat koji opisuje bitne procese podsistema upravljanja kvalitetom ili realizovanja proizvoda odnosno koji utvrđuje ko i kada treba da primeni potrebne postupke i odgovarajuća sredstva. Redosled prioriteta u sprovođenju aktivnosti realizacije Programa. primenu neophodnih operativnih procesa i odgovarajućih potrebnih sredstava.[8]. tok njihove realizacije. Planiranje kvaliteta omogućava izradu planova kvaliteta. Proces planiranja kvaliteta omogućava izradu dokumentacije projekta jer se polazi od iskazanih ili podrazumevanih zahteva korisnika. definisan je Procedurom realizacije ciljeva.

PEVG) HIPTEN® (polietilen niske gustine 45.000 t/g 85.000 t/g 38.800 t/g 11. Bazni prozvodi 7.0 SPROVODJENJE Osnovna delatnost HIP-Petrohemije je proizvodnja petrohemijskih proizvoda.000 t/g 138.rezultata planiranja kvaliteta koji se često se poziva na delove Priručnika za upravljanje kvalitetom ili na primenjene postupke.1 Bazni proizvodi Projektovani kapaciteti su: Etilen Propilen C4-frakcija (do 60% butadiena) Pirolitičko ulje Pirolitički benzin NaOH (100% lužina) NaClO (natrijum hipohlorit) HCL (hlorovodonična kiselina) Tabela 1. Polimeri 7.300 t/g 1. 7.000 t/g .3. 7.000 t/g .000 t/g PENG) HIPREN® (stiren butadien kaučuk 40.000 t/g SBR) Tabela 2.000 t/g 45. Gotovi proizvodi 18 200. sirovina i hemikalija.000 t/g 4.2 Polimeri Projektovani kapaciteti su: HIPLEX® (polietilen visoke gustine 60.

T-račve sa reducirom. prečnika 20-250 mm ELEKTROIZOLACIONE REBRASTE CEVI • Polietilenske cevi. definisanim dokumentima sistema i svim drugim potrebnim resursima.000 t/g • Cevi za gas. prečnika 25250mm (do 10 bara) Cevi za telekomunikacije. završne kape. 19 . kolena. Gotovi proizvodi Aktivnosti u pojedinim procesima se sprovode i prate. Tkomadi. prečnika 25250mm (do 4 bara) Cevi za vodovod. reduciri.Projektovani kapaciteti su: POLIETILENSKE CEVI • 5.sedla i sedla sa reducirom. prečnika 20-250 mm 6. planovima rada. tuljci. reducir spojnice. a u skladu sa projektnom dokumentacijom. a prema Procesnom modelu HIP-Petrohemije. završne kape. kolena. prečnika 1663 mm • 250 t/g Tabela 3. X-račve.00 0 kom/g • ELEKTROFUZIONI FITINZI • Spojnice.000 kom/g FABRIKOVANI FITINZI T-račve. prečnika 32-110 mm 200.

Isporuka kupcu . a radi dokazivanja usaglašenosti procesa.. Razvoj proizvoda . stepen zadovoljstva zaposlenih i krajnjih kupaca. učinak u zaštiti životne sredine. Prati se i mere sledeći pokazatelji: realizacija ciljeva kvaliteta i zaštite životne sredine... Nabavka repromaterijala . kritican proces . obezbeđenje zadovoljstva kupca. Proizvodnja . odredjeni su kljucni procesi u matrici prioriteta. Na osnovu opstih ciljeva HIPPetrohemije i znacaja pojedinih procesa. Stratesko planiranje . osiguranja usaglašenosti sistema i stalno poboljšavanje QMS/EMS-a. Kljucni procesi u HIP-Petrohemiji su: .. Istra.Odredjen je redosled i medjusobno delovanje svih procesa u procesnom modelu. proizvoda i učinka u zaštiti životne sredine.. Operativno planiranje proizvodnje 8. i vrednovanja učinka QMS/EMS-a. monitoringa. Za kljucne procese odredjeni su vlasnici procesa i definisane su Procesne liste...0 PRACENJE I MERENJE HIP-Petrohemija planira i realizuje procese merenja.. Upravljanje troskovima . Prodaja .ivanje trzista . U Procesnim listama su dati osnovni podaci o procesu.. 20 .

i čineći ga javnim dokumentom. HIP-Petrohemija je definisala i održava procedure za praćenje i merenje svih značajnih aspekata životne sredine i to: emisija u atmosferu ispuštanja u vodu generisanja opasnog otpada generisanja industrijskog neopasnog otpada potrošnje energenata. Oni se distribuiraju interno i eksterno. Vlasnici procesa sa procesnim timovima preispituju ostvareni učinak procesa. HIPPetrohemija dokazuje svoju posvećenost svetskim 21 . Izradom Izveštaja o učinku u zaštiti životne sredine. a u skladu sa definisanim dokumentima Sistema. komunikacija sa eksternim stranama u oblasti zaštite životne sredine. Učinak QMS/EMS-a se predstavlja periodičnim Izveštajima o realizaciji ciljeva kvaliteta i zaštite životne sredine i Izveštajima o učinku HIPPetrohemije. kvalitet proizvoda neusaglašen proizvod status internih provera status korektivnih i preventivnih mera učinak poboljšanja procesa.

utvrđuje se i otklanja osnovni uzrok nastanka i analiziraju se mogućnosti sprečavanja ponavljanja. Proces stalnog poboljšanja je opisan Procedurom realizacije ciljeva i Procedurom preispitivanja od strane rukovodstva. Na osnovu Politike i ciljeva kvaliteta. Sve utvrđene neusaglašenosti u procesima se prikupljaju i evidentiraju. domaćim zakonskim zahtevima i propisima i eksterno komunicira sa svim zainteresovanim stranama. Opštinom Pančevo i interno. Republičkom inspekcijom za zaštitu životne sredine. analizira se uticaj svih procesa na životnu sredinu i prati se trend učinka QMS/EMS22 . za sve procese u HIPPetrohemiji. Prati se realizacija ciljeva i preispituje učinak procesa u kvalitetu i zaštiti životne sredine. a kao izlaz se definišu ciljevi kvaliteta i zaštite životne sredine za naredni period. 9. Pokreću se korektivne i preventivne mere o kojima se vode zapisi i prati njihova efektivnost.standardima.0 POBOLJSANJE Proces planiranja i praćenja poboljšanja u HIPPetrohemiji je definisan Procedurom poboljšanja procesa. sa svim zaposlenima u kompaniji. Cilj ovih aktivnosti je da se neusaglašenosti VIŠE NIKAD NE PONOVE. Poboljšanja se odobravaju i primenjuju. prati njihova efektivnost i efikasnost. Vlasnici procesa i timovi za poboljšanje prate efektivnost i efikasnost procesa i predlažu poboljšanja. Standardizuju se njihova rešenja u procesnim listama. To je dokument pomoću koga HIP Petrohemija komunicira sa: Ministarstvom za nauku. svake godine se sistem bar jednom preispituje. Upravom za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

9. kao i sve druge akcije koje dovode do poboljšanja učinaka kvaliteta i zaštite životne sredine. PRIKAZ SISTE Sl. a u skladu sa osnovnim ciljevima i politikom: 23 SIST . Planiraju se i sprovode tehničko-tehnološke mere. kao i težnju za postizanjem liderstva u ovoj branši.0 Prikaz sistema poboljsanja ANALIZE PODATAKA 10.a. Periodičnim preispitivanjem od strane rukovodstva – vrši se vrednovanje planiranih akcija i postignutih poboljšanja i dokazuje opredeljenost ka poštovanju ciljeva HIPPetrohemije i obaveza zakonske regulative.0 ZAKLJUCAK Sertifikovani integrisani Sistem upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine u HIPPetrohemiji dokazuje uređenost i sistemski pristup u rukovođenju kompanijom. Svim ovim aktivnostima se postiže stalno poboljšavanje – korak po korak.

.visoko kvalitetni proizvodi .tržišna orijentisanost uz zadovoljenje svih zahteva kupca .stalni razvoj kompanije u skladu sa najboljim raspoloživim tehnikama. 11. KVALITETETNO. KORAK PO KORAK NAPRED – SVE BLIŽE CILJU – PROIZVODITI DOBRO. A ŽIVETI I RADITI U BEZBEDNOJ I ZDRAVOJ ŽIVOTNOJ SREDINI.pouzdanost i bezebdnost uz očuvanje životne sredine .0 PROCEDURA UPRAVLJANJA DOKUMENTIMA QMS 24 .pozicija lidera na tržištu . PROFITABILNO.

11.PRI Sl.0 Principi QMS-a      Usmerenje na Liderstvo Uključivanje o Procesni prist Sistemski pris 25 .

POSTAVKA ME M M PO POL DOKUMENTACIJA  26 STR STRA OPE OPER C CIL Politika kv PL PLA .

1 i 11. „HIP-Petrohemija“.yu 5) JUS ISO 9001. 3) Svetlana Trivković. dipl.d. SZS 9) Razvoj sistema upravljanja zaštitom životne sredine. 2005. mail: kvalitet@hippetrohemija. dipl. a.Sl.d. Aćamović.d. a. Pančevo.godina 27 .ing.co. a.ing. dipl. 11.teh. Novi Sad. dr Nikola M. Spoljnostarčevačka 82. „HIP-Petrohemija“. Pančevo.2 Postavka menadzmenta u QMS-u i Dokumentacija QMS-a 12.d.el. 2000. SZS 7) JUS ISO 14001. Pančevo. 10) Izveštaj o učinku u zaštiti životne sredine HIPPetrohemija. „HIP-Petrohemija“. „HIP-Petrohemija“.teh. SZS 6) JUS ISO 9004. a.ing. SZS 8) JUS ISO 14004. Pančevo 4) Dragana Videnović. Pančevo 2) Biljana Suslov.0 LITERATURA 1) Mitra Milićević.

28 .

29 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful