You are on page 1of 1

ADEVĂRATUL

COST AL ANGAJĂRII

UNUI SINGUR
în
DEZVOLTATOR IT

Costul pregătirii procesului de recrutare

(8 ore de muncă)
400 lei
LinkedIn (1,25 USD - 1,50 USD per clic pe

anunț, calculat pentru 400 de vizualizări)


2,160 lei
eJobs (pachete cuprinse între 120 si 850

EUR, la o valoare calculată până la 120 de


1,335 lei
aplicații)

1,500 lei
Costul contactării proactive a candidaților

prin rețelele de socializare, cum ar fi LinkedIn

(30 de ore de muncă)

Costul analizării a 300 de CV-uri depuse

(în medie 2 minute per CV)


500 lei

350 lei
Întocmirea listei scurte de 20 de

candidați si programarea interviurilor cu

acestia (20 de minute per candidat)

750 lei
Interviuri (2 runde, prima cu 10

participanți si a doua cu 5, fiecare

interviu cu o durată de o oră)

Procesul de angajare (control medical,

instrucțiuni privind codul muncii,


300 lei
introducerea în sistemul de salarizare)

2,710 lei
Costul pentru training si job-shadowing,

care include productivitatea pierdută a

altor angajați (40 de ore)

32,520 lei
Costul productivității scăzute a unui

angajat nou (studiile estimează că

angajatul devine productiv după cel puțin

3 luni)

340 lei
Costul vacanțelor prevăzute în contract

în primele 3 luni în care angajatul nu

este productiv (5 zile)

800 lei
Activități administrative desfăsurate de

către departamentul de HR în cadrul

procesului de recrutare (16 ore)

Total costuri 43,665 lei