Komponimet e Kaliumit: Oksidi i kaliumit:: K²O fitohet ne menyr te ngjashme si oksid i natriumit eshte substanc e bardh kristalore e cila

gjat nxehjes merr ngjyr te verdh gjat ftohjes ajo serish kalon ne ngjyr te bardh . Oksidi i kaliumit reagon vrullshem me ujtin duhke formuar hidroksidin e kaliumit me q`rast lirohet nxehtsia K²O + H²O --> 2KOH Hidroksidi i kaliumit : KOH me se shumti perfitohet me elektrolizen e klorurit te kaliumit KCl me vprim te ngjashem si te perfitim i hidroksidit te natriumit ai po ashtu mund te perditohet me veprimin e qumshtit gerqelor Ca (OH)² ose nga hi droksidi i bariumit Ba(OH)² ne tretsir te karbonatit te kaliumit K²CO3 k²co3+Ba(OH)² --> 2KOH + BaCO3 . Hidroksili eshte subbstanc kristalore e cila tretet leht ne uje . Ky reakson zhvillohet me lirim te nxehtsis hidroksisi i kaliumit eshte baz e fo rt kjo substanc perdoret per pergatitjen e sapubnce te but pastaj si elektrolit per bateri Ni-Cd oe per baterit Zn-MnO² Kloruri i kaliumit: KCl ne natyr gjendet si mineral silvin ose si perbers i krip rave te tjer te kaliumit lendet kryesore per perfitimin e tij eshte minerali i karnalit KCl x MgCl² x 6H²O kloruri i kaliumit eshte substanc kristalore me shije te njelmet. shkrihet ne 776grad ndersa vlon ne 1411grad celciuzz. Nitrati i na : KNO3 : formihet me nitrifikim te komponimeve organike ne prani te kriprave tekaliumit . Nitrati i kaliumit fitohet me veprim te shalitres se kilit me klorur te kaliumit . NaNO3 + KCl --> KNO3 + NaCl . Nitrati i kaliumit perdoret per prodhimin te barutit te zi duke e perzier me squ fur dhe thengjill druri perdoret edhe si pleh mineral dhe per konservim te mishit . Karbonati i kaluumit (potasa) K2CO3 - eshte substanc e bardh me veti higroskopik e e cila shkrihet ne 891grad c . eshte shum i me i tretshem ne uje se karbonati i natriumit . tretet miree edhe ne alkool. perfitohet nga hidroksidi i kaliumit per fabrikimin e sapunve te lengt dhe qelqi t .