Amsterdam Cycling to Sustainability

verslag van een marketing trip naar • Portland (OR) USA • Los Angeles (CA) USA • Tokyo, Japan • Deajeon, South Korea • Cork, Ireland
18 juni 2008 • 15 juli 2008

brains travel on bikes
amsterdam cycling to sustainability
Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S 1

MARKETING VAN AC2S
Marketing van Amsterdam Cycling to Sustainability; Verslag van een promotie tour naar Portland, Los Angeles, Tokyo, Daejeon, Cork.

Een van de programma’s van AC2S is het uitvoeren van een internationaal marketing plan Duurzame Mobiliteit. Velo Mondial zag de gelegenheid een aantal kansen te combineren en en gaf namens ‘Amsterdam Cycing to Sustainability’ speeches in Portland, Los Angeles, Tokyo, Daejeon and Cork in juni en juli 2008. De gastheren tijdens deze tour waren de Universiteit van Portland, het Eco Village in Los Angeles, de Universiteit van Utsunomyia Tokyo, het gemeentebestuur van Daejeon, de Regering van Zuid Korea en het Gemeentebestuur en de Universiteit van Cork. De speeches en de overleggen vonden plaats in een periode waarin de prijs van benzine in de USA het psychologisch belangrijke punt van $4 per gallon oversteeg en de economie zich negatief ontwikkelde. De steeds hogere prijs van benzine, de bestrijding van luchtverontreiniging en andere klimaat maatregelen en de strijd tegen obesitas en geluidsverontreiniging maken maken dat de tijd voor duurzame mobiliteit meer dan rijp is. Amsterdam is bij uitstek geschikt om een centrale rol te spelen en AC2S is daarvoor het geëigende platform. Dit alles gaf de boodschap van duurzame mobiliteit veel wind in de zeilen hetgeen de reputatie van Amsterdam op gebied van duurzame mobiliteit versterkte.

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

2

Ook was het een comfortabele bijkomstigheid dat de vorming van de ‘ Amsterdam International Academy for Sustainable Mobility en het project Benchmarks of Excellence for Sustainable Mobile Cities vormen begon aan te nemen tijdens de trip. Het bezoek aan de vier steden heeft voldoende opgeleverd om te kunnen constateren dat het marketingprogramma voor AC2S een grote bijdrage levert aan haar doelstellingen. • • • • • • • Ruime aandacht voor duurzame mobiliteit en voor Amsterdam als duurzaam mobiele stad Aandacht voor de Amsterdam International Academy on Sustainable Mobility Aandacht voor Benchmarks of Excellence on Sustainable Mobile Cities Werving voor de Master Classes, Summer School en de Amsterdam International Academy for Sustainable Mobility Bezoek van meerdere delegaties eind 2008 aan Amsterdam geïnitieerd Leiderspositie van Amsterdam op gebied van duurzame mobiliteit geaccentueerd Toekomstige internationale conferenties geëntameerd

De AC2S brochure werd beperkt verspreid en de AC2S broek-beschermer vond gretig aftrek. Het was niet mogelijk de AC2S tentoonstelling te tonen en ook in ander opzicht ruimer publicitair aanwezig te zijn in de betreffende steden. Voor toekomstige trips moet daarvoor externe financiering worden gezocht. De financiering werd dit maal door Velo Mondial en haar internationale partners gedragen. Hier vindt u per stad een kort verslag met foto’s alsmede de uiteindelijke versie van ‘Mobility & The City; where most people live’. Zie ook Velo Mondia’s blogspot

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

3

Portland

In Portland vond de Car-free Cities Conferentie plaats. Van deze mondiale conferentie die de grenzen van de automobiliteit onderzoekt is Velo Mondial adviseur. De conferentie werd vooral bezocht door enkele honderden vooral jongere mensen die duurzame mobiliteit een warm hard toedragen. Ook wetenschappers, ambtenaren en consultants droegen bij aan de conferentie. De toespraak die ik namens AC2S gaf werd door een vijftigtal geïnteresseerden bezocht en werd zeer goed ontvangen. Het gaf aan de aanwezigen een geïntegreerd kader voor duurzame mobiliteit waar aanvankelijk de fiets als belangrijkste inspiratiebron werd gezien. Met Alta Planning, een consultancy de over heel de USA werkt zijn afspraken gemaakt over de werving van studenten voor de Master Classes eind 2008, voor de Amsterdam Summer School on Sustainable Mobility in augustus 2009 en voor de Academy vanaf 2010. Ook zijn afspraken gemaakt voor samenwerking bij de organisatie van de New York Conferentie in juli 2009 in het kader va Hudson 400. Een planmatige marketing van AC2S in de USA wordt in een later stadium besproken.

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

4

Los Angeles

In Los Angeles was Eco Village de gastheer en de bijeenkomst was een extra bijeenkomst die plaats vond in de context van een fundraiser voor hun jaarlijkse conferentie over duurzame mobiliteit later in 2008. Zo’n 50 mensen namen deel waaronder wetenschappers, gemeente ambtenaren, consultants en de lokale fietsersbonden. De uitdaging dat er voldoende ruimte is op de grote boulevards van Los Angeles voor het creëren van een volledig netwerk werd aangenomen. Een lobby probeert het gemeentebestuur van Los Angeles er nu toe te brengen in contact te treden met het Gemeentebestuur van Amsterdam om een ‘block and 2 intersections’ van Willshire Boulevard op een hedendaagse manier te ontwerpen als voorbeeldproject. Marketing van duurzame mobiliteit werd als innovatief ervaren en positief gewaardeerd.

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

5

Tokyo

De bijeenkomst in Tokyo was georganiseerd door de Universiteit van Utsunomyia in samenwerking met Oriental Consultants Co., Ltd. International H.Q. Aanvankelijk was een kleine bijeenkomst van key decision makers in Tokyo gepland, maar de bijeenkomst zou ‘mushroomen’ tot 140 deelemers. Ambtebaren, consultants, wetenschappers en de fietsersbonden waren in de bijeenkomst vertegenwoordigd. Een mooie conferentie bundel werd geproduceerd. De bijeenkomst leverde een enorme hoeveelheid positieve respons op. Deze toespraak zal veel bezoek aan Amsterdam opleveren, al dit najaar. Naar verwachting zullen 3 tot 5 delegaties van 10 - 15 experts Amsterdam bezoeken. AC2S zal ze van harte ontvangen. Ook wil ‘Tokyo komen tot een vervolg en een Velo Mondial Conferentie Japan editie;AC2S kan daar goed aan bijdragen.

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

6

Daejeon

De bijeenkomst in Daejeon was georganizeerd door het Urban Transportation Team van het Gemeentebestuur van Daejeon en de Onderminister van Administrative Affairs van de Zuid Koreaanse regering. Het programma bestond uit een Nationaal evenement - toespraken door de Onderminister, de burgemeester en de lokale fietsorganisatie - en een fietstocht over het nieuw geplande fietsnetwerk, waaraan zo’n 1.000 mensen aan deelnamen en daarna een symposium met ruim 130 deelnemers. Ook vanuit Korea is een groot aantal bezoekers aan Amsterdam te verwachten. Men ziet ook veel deelname aan de Amsterdam International Academy for Sustainable Mobility. In Daejon werd het plan gemaakt om de eerste Aziatische Conference on Sustainable Mobility te organiseren; wellicht valt aansluiting te vinden met de plannen van de RAI om in mei 2009 een conferentie in Shanghai te organiseren. Dan kan ook China deelnemen. In Zuid Korea zijn 4 kranteninterviews en 3 TV interviews gegeven. Een mooie conferentie bundel werd geproduceerd.

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

7

Cork

De Gemeente en de University van Cork en de Cork Cycling Campaign organiseerden het Cork Cycling Arts Festival dat geopend van 21 juli tot 17 jui 2008. Het festival werd geopend met een symposium waarin de AC2S lezing ‘Mission Possible; Visions of a Cycling City’ centraal stond. De bijeenkomst werd bezocht door ruim 60 mensen van allerlei groepen stakeholders: gemeente, politiek, consultancies, gezondheidszorg, fietsersgoepen, universiteit. Algemene conclusie was dat groeperingen in Cork willen samenwerken om te komen tot betere voorzieningen voor fietsen en andere vormen van duurzame mobiliteit. Het festival belooft en jaarlijks moment te worden waarin de voortgang wordt gemeten.

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

8

BIJLAGEN Abstract: Mobility & the City the place where most people live. By: Pascal J.W. van den Noort Velo Mondial Amsterdam, July 2008

Cities are changing and a few arguments are showing that already: Car sales have dropped in Europe with 8 % in the last month; Car industry disassociates with SUV; Car companies focus on electric cars; Petrol price has passed $4 per gallon in USA; $10 in Europe; Congestion on the rise, infrastructure overheated; Public Bike systems in over 140 cities now ; Waiting list for bikes in New York; Overbooked trains in the USA; Price of donkeys in Turkey on the rise

Local arguments become more compelling: obesity, diabetis, noise, asthma, sleep disorders

Global arguments are felt: climate change, air polution, CO2 emission,

Economic arguments for change emerge like Emission Rights trade; New ways of energy generation: solar/wind/tidal/sweet & salt waterBuilding permits; Floods / nature disasters; Cradle to Cradle; ʻDump the pumpʼ behaviour all over the world ; New modes of transport are out there.

Better understand Sustainable Mobility A political choice for a level of long term balance between: emission rich modes emission poor modes emission free modes Aiming at a mix of mobility modes together ʻgoodʼ in: economic terms environmental terms social justice terms

Adapt to sustainable Mobility Sustainable Mobility Plan: Objectives and planning of reaching objectives; New rules and regulations/ adapting to new modes; Definition of standards for new infrastructure; RedePascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S 9

signing street profiles;; Providing parking options; Electric power provision; Hydro energy provision; Natural gas provision Campaigning Campaigns are elementary aiming at seven stages of change.

Amsterdam Cycling to Sustainability • Global Marketing Campaign • Amsterdam International Academy for Sustainable Mobility • Benchmarks of Excellence on Sustainable Mobility • European Research on Urban Mobility • Amsterdam Improvement Program on Sustainable Mobility

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

10

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

11

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

12

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

13

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

14

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

15

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

16

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

17

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

18

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

19

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

20

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

21

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

22

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

23

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

24

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

25

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

26

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

27

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

28

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

29

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

30

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

31

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

32

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

33

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

34

Pascal van den Noort • email: operations@velomondial.net • AC2S

35

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful