PROJEKAT UNAPREĐENJA POLJOPRIVREDNIH TRŢIŠTA (FARMA

)
ANALIZA

FEBRUAR 2010

OVA STRANICA JE NAMJERNO OSTAVLJENA PRAZNA

168-C-00-09-00102-00 FARMA . Vlade Sjedinjenih Američkih Država. Stajališta izražena u ovoj publikaciji ne odražavaju nužno stajališta Američke agencije za međunarodni razvoj. Vlade Kraljevine Švedske ili Švedske međunarodne agencije za razvoj. 3▪ FARMA PROJEKT Ova publikacija sačinjena je za Američku agenciju za međunarodni razvoj i Švedsku međunarodnu agenciju za razvoj.PROJEKAT UNAPREĐENJA POLJOPRIVREDNIH TRŢIŠTA (FARMA) Ugovor br.Bosna i Hercegovina (BiH) Američka agencija za meĎunarodni razvoj (USAID)/BiH Ured za ekonomsku rekonstrukciju Švedska meĎunarodna agencija za razvoj (Sida)/Švedska ambasada USAID Tehnički predstavnik projekta: Amira Vejzagić-Ramhorst Sluţbenik projekta Sida: Natasa Miskin Urađena je od strane Chemonics International. .

.........................................................................................................................................................................................22 ANALIZA SEKTORA vol........................................................15 Organizacije u sektoru ljekovitog i aromatičnog bilja ............................................................................................1 (2010) ▪4 ........................10 Standardi i certifikacije............................................................................................................... 6 Lanac vrijednosti ljekovitog i aromatičnog bilja ....................................................14 Regulativa ................16 Mogućnosti i ograničenja u sektoru ...............................................................................................................18 Izvori ................................................................................................................................................................................................................................21 Klijenti sa kojima je obavljen razgovor ..................14 Tehnologija/razvoj proizvoda/upravljanje/organizacija .......................................................................................... 5 Proizvodnja/prerada .................................................Uvod.................17 Zaključak ..................................................................................................16 Saţetak .. 8 Snabdijevanje sirovinom.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 Istorijska pozadina.......................

Ovaj sektor u BiH predstavlja značajan udio u trgovini ljekovitim biljem u svijetu.000 biljnih vrsta (WHO sačinila je listu od preko 21. The World Conservation Union (IUCN) kreće se izmeĎu 40 i 60 milijardi dolara. a nakon nje odmah slijedi Indija (Lambert 1997). naročito u zemljama Jugoistočne i Juţne Evrope (uključujući Bosnu i Hercegovinu). Osim prednosti za zdravlje. Ljudi su sakupljali ljekovito bilje za svoju ličnu upotrebu ili za obezbjeĎenje prihoda svojim porodicama ili članovima svoje zajednice koji se bave liječenjem ljekovitim travama. Bogati izvori ljekovitog i aromatičnog bilja unutar Evrope su u mediteranskim zemljama.000 biljnih vrsta) koje se koriste u tradicionalnoj i savremenoj medicini širom svijeta. Više od polovine lijekova koji se koriste u svijetu pravi se od biljaka ili predstavljaju sintetičke kopije biljnih hemikalija (Lange. Relativno mali broj ljekovitog i aromatičnog bilja se uzgaja (Kala. Samoniklo ljekovito i aromatično bilje je takoĎer usko povezano sa priorodnom biološkom raznovrsnošću i naţalost sve više je pogoĎeno raznim ekološkim. naročito one zemalja u razvoju. iako je vijekovima tradicionalo veoma značajan sektor. Istorijat sakupljanja ljekovitog i aromatičnog bilja u BiH nije dovoljno istraţen i dokumentovan. Foundation for revitalisation of Local Health Traditions . godine (Fondacija za revitalizaciju lokalne tradicije zdravlja – eng.WHO 2002) procjenjuje da se većina svjetske populacije. Vjeruje se da u Bosni i Hercegovini ima preko 700 vrsta ljekovitog i aromatičnog bilja. oslanja na tradicionalan način brige o zdravlju zasnovanom na korištenju ljekovitog bilja. Neke vrste mogle be zauvijek nestati ukoliko se hitno ne poduzmu neophodni koraci za njihov uzgoj i očuvanje. parfema i u mnoge druge svrhe. socioekonomskim i institucionalnim problemima. Baza podataka pod nazivom Natural Products Alert (NAPRALERT) navodi da je u svijetu najmanje 20% ljekovitog bilja ugroţeno (Farnsworth & Soejarto 1991. World Health Organization . od čega se eksploatiše oko 200 (Gatarić. Ljekovite biljne vrste još uvijek se u najvećoj mjeri sakupljaju u prirodi. za proizvodnju sredstava za farbanje. Poznato je izmeĎu 40. Kina je najveći svjetski proizvoĎač ljekovitog bilja i lijekova. čime se ugroţava prirodno nasljeĎe rijetkih vrsta.U svakodnevnom ţivotu koristimo biljke. uraĎene od strane Svjetske udruge za očuvanje prirode (eng. Konzervativna procjena vrijednosti ukupne godišnje trgovine ljekovitim biljem u svijetu. . C. medicini. a procjenjuje se da oko 8% izvoza ljekovitog i aromatičnog bilja potječe sa Balkana. kozmetičkoj industriji. 1988). Leaman 1998). 2000). Uz značajan porast potraţnje za ljekovitim biljem na meĎunarodnom trţištu. a njihovo sakupljanje uglavnom se karakteriše nekontrolisanim i neodrţivim korištenjem biološke raznovrsnosti. P. neke njihove dijelove ili biljne ekstrakte u različite svrhe: u ishrani.. a posebno ţenama. Svjetska zdravstvena organizacija (eng. Đ. prikupljanje i uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja ljudima predstavlja veoma vaţnu alternativu obezbjeĎenja sredstava za ţivot kao i značajan izvor prihoda u ruralnim sredinama. Ovo je veoma vaţan izvor prihoda inače marginaliziranim. Stoga je neophodno početi sa uzgojem ljekovitog i aromatičnog bilja kako bi se obezbijedila sirovinska baza za industriju a i za ljude koji su vezani za tradicionalan sistem liječenja. siromašnim farmerima koji ne posjeduju zemlju.FRLHT. Ova lista sadrţi i nekoliko ugroţenih vrsta koje 5▪ FARMA PROJEKT Bosna i Hercegovina (BiH) je zemlja koja je biološki raznovrsna u svom bogatom i raznolikom ambijentu krajolika. 1998). 1996). Većina ljekovitog bilja sakuplja se u prirodi.000 i 50. deterdţenata. očekuje se da će trgovina ljekovitim biljem porasti na 5 triliona do 2050.

i pored postojećih naprednih poljoprivrednih sistema. Mnoge od ovih firmi se takoĎe bave sakupljanjem. preradom i prodajom samoniklog jagodičastog voća. – kaćun itd.). Čak i danas. Orchis spp. teško je pribaviti detaljne i pouzdane podatke i statistike o sakupljanju i trgovini vezano uz ljekovito i aromatično bilje. Arctostaphyllos uva ursi – uva.) Macina trava (Nepeta cataria) Maslačak (Taraxacum officinale) Iris (Iris germanica) Ruzmarin (Rosmarinus officinalis) Smilje (Helichrysum italicum) Uva (Arctostaphylos uva ursi) Zova (Sambucus nigra) Ljekovito i aromatično bilje ima potencijal da značajno doprinese razvoju nacionalne i lokalne ekonomije u Bosni i Hercegovini. R. Čak i nakon raspada drţave i stvaranja nezavisne BiH. Za vrijeme bivše Socijalističke Republike Jugoslavije.brĎanka. 2002). Bosna i Hercegovina je snabdjevač.lincura. et al.spadaju u one kojima se najviše trguje (Gentiana lutea . ANALIZA SEKTORA vol. Nemoguće je pronaći pouzdane podatke o količinama otkupljenog i prodatog ili izvezenog biljnog materijala koje vodi porijeklo iz BiH. nepreraĎenog ljekovitog i aromatičnog bilja (Donnelly. Velika većina bavi se sakupljanjem i prodajom samoniklog ljekovitog i aromatičnog bilja. Arnica montana. gljiva i ostalih šumskih proizvoda. Najsakupljanije vrste u BiH Majčina dušica (Thymus serpyllum) Matičnjak (Melissa officinalis) Šipak (Rosa canina) Divlji bijeli luk (Alium ursinum) Bršljan (Hedera helix) Divlji kesten (Aesculushippocast anum) Imela (Viscum album) Islandski lišaj (Cetraria islandica) Jagorčevina (Primula veris) Kadulja (Salvia officinalis) Kantarion (Hypericum perforatum) Kleka (Juniperus communis) Kopriva (Urtica dioica) Kunica (Achillea millefolium) Srčanik / lincura (Gentiana lutea) Lipa (Tilia sp. a tako i danas.1 (2010) Glavna mala i srednja preduzeća koja se bave ljekovitim i aromatičnim biljem u BiH ▪6 . uglavnom. Trenutno. sakupljanje biljaka predstavlja još uvijek jedan od glavnih ljudskih aktivnosti u BiH i značajan je ekonomski faktor u ruralnim područjima BiH. oko 50 malih i srednjih preduzeća u BiH posluju u ovom sektoru.

eterična ulja izvoze se na meĎunarodno trţište uglavnom pakovana u aluminijske boce ili burad veličine od 0. upakovana u male bočice (od 10 ml). od čega je 60% kadulja. Samo mali broj firmi u BiH izvozi eterična ulja kao finalni proizvod. uglavnom. povezani su sa ovim firmama u BiH. njih oko 100.) Primjer iz jedne zadruge pokazuje da je kupovna cijena osušenog vrška kadulje 0. Kupovna cijena osušenog lista kadulje je 1. osušena i upakovana u vreće od 25 kg. a prodajna 2.000 (po procjenama GTZ iz 2000.4 Euro/kg. odvojeni cvjetovi itd. Ova zadruga je otkupila 148 t raznih sirovina. kao sirovina. začini i čajevi. Samo mali dio prikuplja se na privatnim posjedima i iz uzgoja. uprkos činjenici da bi domaće firme. razne ljekovite aplikacije i kozmetički proizvodi.2 Euro/kg. Pakuje se i prodaje. mogle u potpunosti snabdjeti domaće trţište sa svojim proizvodima. S obzirom da postoiji velika potražnja za listom kadulje ova firma mogla bi ostvariti značajan prihod kad bi imala neophodnu opremu za odvajanje lista od peteljke.000 tona (ovisno o potraţnji i klimatskim uslovima).500 i 9.Sakupljači. U poslijeratnom periodu značajan broj firmi se počinje baviti proizvodnjom i preradom ljekovitog i aromatičnog bilja u proizvode sa dodanom vrijednošću.75 Euro.1 – 50 kg. Interesantno je da se odreĎene količine ulja uvoze u BiH. godine). uz odgovarajuću reklamu i marketing. dok je prodajna cijena 1. Količine koje se prodaju na ovaj način su neznatne. kao što su na primjer eterična ulja. sakupljaju sirovine uglavnom na zemljištima koja su u vlasništvu drţave. Gljive koje se najviše sakupljaju i prodaju u BiH Vrganj (Boletus edulis) Lisičarka (Cantharellus cibarius) Crna truba (Craterellus cornucopioides) Smrčak (Morchella conica) Blagva (Amanita caesarea) Sirovine-rinfuzno pakovanje u vreće od 25 kg Samoniklo jagodičasto voće koje se najviše sakuplja i prodaje u BiH Borovnica (Vaccinium myrtillus) Brusnica (Vaccinium vitis idaea) Šumska jagoda (Fragaria vesca) Malina (Rubus idaeus) Više vrijednosti moglo bi se dodati čak i na sušeni materijal! U tom slučaju prodajna cijena tih proizvoda bi bila znatno veća (npr. Prema podacima iz Finalnog izvještaja EU (Analiza i prikaz rasprostranjenosti lanca vrijednosti) godišnja količina sakupljenog ljekovitog i aromatičnog bilja u BiH kreće se izmeĎu 1. 7▪ Eterična ulja u malim bočicama Gotovi proizvodi od ljekovitog i aromatičnog bilja FARMA PROJEKT .8 Euro/kg. gdje imaju slobodan pristup. Naţalost. sušeno lišče.

1 (2010) 2. neophodno je pokrenuti/intenzivirati sistematski uzgoj ljekovitog bilja u BiH kako bi se očuvala biološka raznovrsnost i zaštitile ugroţene vrste. upoznate sa tehnologijom i tehnikama uzgoja. uglavnom ţena. nevena. Berači obično pripadaju veoma siromašnim. artičoke (oko 10 vrsta ljekovitog i aromatičnog bilja) bilo na svojim privatnim farmama ili kod farmera sa kojima imaju sklopljene ugovore. NTPF) . a u rijetkim slučajevima i sjeckanje biljnog materijala prije prodaje. Uzgoj matičnjaka Glavni učesnici u tipičnom lancu vrijednosti ljekovitog i aromatičnog bilja i njihovih proizvoda u BiH mobli bi se grupisati u sljedeće kategorije: 1. skr. Berači obično obave ono početno (osnovno) sušenje i čišćenje. Farmeri obično rade uzgoj ljekobilja na osnovu ugovora sklopljenog sa poznatim kupcem. posjećuju travare i koriste tradicionalnu medicine u ▪8 . Travari – Travari su tradicionalno imali veoma značajnu ulogu u liječenju ljudi u Bosni i Hercegovini. ANALIZA SEKTORA vol. Zbog povećane potraţnje za ljekovitim i aromatičnim biljem na meĎunarodnom trţištu. Ljudi. gdje farmeri moraju biti registrovani i moraju dokumentovati cjelokupni proizvodni process (u skladu sa standardima organske proizvodnje). odoljena. socijalno ugroţenim skupinama. nane. uglavnom. Berači – osobe koje sakupljaju samoniklo ljekovito i aromatično bilje i druge sekundarne šumske proizvode (eng. broj ljudi koji su zainteresovani za sakupljanje bilja značajno opada. Pa ipak. heljde. Farmeri – osobe koje uzgajaju bilje i koje su. naročito za najosjetljivijim dijelovima biljaka. matičnjaka. Sakupljanje je sezonski posao koji se odvija samo tokom perioda vegetacije (od maja do septembra). vrlo često i danas. To se naročito dešava sa organskom proizvodnjom. Česta je situacija da u domaćinstvu ne postoji niti jedan drugi izvor prihoda osim onoga koji se dobije od sakupljanja i prodaje bilja.Veoma je vaţno naglasiti da postoji povećan interes kao i sve veći broj firmi ili organizacija koje se zvanično bave uzgojem ljekovitog i aromatičnog bilja u BiH. posebno kamilice. 3.

povezivanjem trţišta (posjeduju objekte za sušenje i opremu). socijalno ugroţene skupine. koje sakupljaju i kupuju manje kolličine ljekovitog i aromatičnog bilja. bez bilo kakve dalje obrade/dorade. PO) – firme koje obavljaju početnu preradu sirovina ili rade kompleksniju preradu ljekovitog i aromatičnog bilja – mješavine biljnih čajeva (rinfuzno ili u filter vrećicama) i čajeve u filter vrećicama. Posrednici – osobe koje kupuju osušeno ljekovito i aromatično bilje ili neke druge proizvode sa dodanom vrijednošću od berača i preraĎivača. dizajniranjem i razvojem proizvoda. Često nemaju drugi izvor prihoda. 8.liječenju bolesti. 6. ali i razne vrste hrane. Iako. prodajom. Ostali – grupa malih “firmi” registrovanih kao samostalno trgovinsko preduzeće (STR). koje potom prodaju ostalim učesnicima u lancu vrijednosti. Farmeri obično uzgajaju bilje na osnovu sklopljenog ugovora za poznatog i sigurnog kupca. Veletrgovci domaće ili meĎunarodno trţište FARMERI Se bave uzgojem bilja. dizajniranjem i razvojem proizvoda. Posrednici često trguju i direktno sa stranim kupcima. kozmetičkih i farmaceutskih proizvoda. Obično obave početno sušenje i čišćenje. proizvoĎači i preraĎivači se bave daljnjom preradom. Veletrgovci – od trgovaca. povezivanjem trţišta (posjeduju objekte i opremu za sušenje). 7. Posrednici domaće ili meĎunarodno trţište Razlike u cijeni na različitim nivoima lanca vrijednosti ljekovitog i aromatičnog bilja su značajne. Ti proizvodi se zatim pakuju u novu ambalaţu i potom isporučuju sljedećem učesniku u lancu vrijednosti. uglavnom ţene. Trgovci na malo domaće trţište BERAČI Se bave sakupljanjem ljekovitog i aromatičnog bilja. U tom slučaju isporučuju se veće i sigurne količine kupcu uz kontroliranu berbu. 4. zelene pijace i supermarketi). pakuju monokomponentne biljne čajeve ili čajne mješavine i prodaju ih na domaćem trţištu (trgovine. PRERAĐIVAČI Se bave početnom preradom sirovina ili obavljaju kompleksniju preradu ljekovitog i aromatičnog bilja – biljnih čajeva. ProizvoĎači/PreraĎivači (proizvodne organizacije. proizvodnju i spravljanje kozmetičkih i farmaceutskih proizvoda. 5. U većini slučajeva. današnja proizvodnja u BiH se obično ograničava na sušenje. Trgovci na malo – nije potrebno objašnjenje. Berači uvijek dobiju najmanju cijenu u lancu vrijednosti – u prosjeku oko 1 . sjeckanje i ekstrakciju eteričnih ulja. proizvodnih organizacija ili ostalih (osim od sakupljača) kupuju nepreraĎeno ili preraĎeno ljekovito i aromatično bilje koje je pakovano u veliku ambalaţu i potom prodaju ostalim učesnicima u lancu vrijednosti ili izvoze. pakovanjem. sjeckanje i ekstrakciju eteričnih ulja. ali i razne vrste hrane. tinkture. Travari spravljaju razne čajne mješavine. sa izuzetkom nekoliko velikih kompanija koje proizvode i već navedene finalne proizvode. Postoje dvije vrste kupaca: oni koji su registrovani i oni „nelegalni‟. Proizvodnja se obično ograničava na sušenje.2 €/kg isporučenog 9▪ FARMA PROJEKT . bave se daljnjom preradom. prepisuju ih i prodaju svojim pacijentima. pakovanjem. obično veoma siromašne. prodajom. U većini slučajeva.

Najčešće se susrećemo sa proizvoĎačima koji imaju vlastiti uzgoj i snabdijevanje sirovinom u kombinaciji a sirovinom koju nabavljaju od berača i farmera. učešća na sajmovima. Društvena pitanja – neorganizovanost sektora. cijenu koja je 2–3 puta veća od one koju dobiju berači. nepostojanje razumijevanja kod domaćih organa vlasti. ANALIZA SEKTORA vol. u prosjeku.1 (2010) Ne postoje precizni statistički podaci niti za proizvodnju niti za izvoz ljekovitog bilja iz BiH. 3. Iako je maloprodajno trţište u BiH ograničeno jer se samo mali dio sirovina ljekovitog i aromatičnog bilja moţe prodati na domaćem trištu.). kvaliteta i dostupnosti. Nabavka sirovina je usko vezana i za dole navedeno:   Ekološka pitanja – suša. poteškoće u nabavci sredstava za zaštitu bilja koja su dozvoljena u organskoj proizvodnji. Glavna ograničenja koja su utvrdili proizvoĎači. Trgovci na malo postiţu najveću cijenu dok je maloprodajna cijena za preko 17 puta veća od cijene koja se plaća beračima. itd. rapidno nestajanje nekih biljnih vrsta u nekim područjima.biljnog materijala. Stoga firme teţe ka izvozu finalnih proizvoda. osim troškova. mnoge firme odlučuju se za proizvodnju polufinalnih ili finalnih proizvoda kao što su biljni čajevi ili kozmetika u maloprodajnom pakovanju. ali i proizvodne organizacije sa kojima je obavljen razgovor tvrde da se u BiH trguje sa samo oko 20. Problemi vezani za proizvodnju. koji se odnose na sljedeće: teškoće u nabavci sirovina uzrokovane organizacijskim problemima na terenu. posebno obrtnog kapitala. naročito organsku proizvodnju. Naplata potraţivanja. Veletrgovci dobiju. su sljedeća: 1. Dok u prethodnim godinama nije bilo problema sa nabavkom sirovina. promjena vegetacije. Nedostatak finansiranja. loša komunikacija izmeĎu domaćih firmi. Ovi problemi se djelimično mogu riješiti investiranjem u vlastitu proizvodnju (ukoliko je tehnologija uzgoja poznata i moguća). Berači samoniklog bilja i farmeri koji se bave uzgojem su glavni dobavljači sirovine. od ukupnog broja najvaţnijih biljaka koje sakupljaju. itd. Poteškoće prilikom pribavljanja vize (u svrhu educiranja. danas. problemi vezani za prevoz i nemogućnost nabavke visokokvalitetnog sjemena i sadnog materijala. globalne klimatske promjene. barem u zemlje iz regiona. većina preraĎivača tvrdi kako ima problema prilikom nabavke sirovina jer su berači sve manje zainteresovani za sakupljanje samoniklih biljaka i ostalih sekundarnih šumskih plodova iz raznih razloga. Oko 85% od ovih ▪ 10 . raznih posjeta. crno trţište. Kvalitet gotovih proizvoda umnogome ovisi o ovom prvom koraku u procesu proizvodnje. Stručnjaci iz ove oblasti. Neki proizvoĎači imaju vlastiti uzgoj te mogu nadgledati proizvodnju i tako obezbijediti dobar kvalitet proizvedenih sirovina. 4. 2. itd.

MeĎunarodno trţište ima velike zahtjeve za značajnim količinama raznog ljekovitog i aromatičnog bilja (ljekovite trave.180 210.).363 1.420 8.206 1.konzervirana Ostale konzervirane gljive Agaricus sušena Ostale sušene gljive Voće iz porodice Vaccinium Šumska brusnica Šumska kupina Ostalo Smrznuta kupina Smrznuta brusnica Čaj Ljekovite trave i njihovi dijelovi Lincura.656. a uglavnom se isporučuju osušene i upakovane rinfuzno u platnene ili papirnate vreće. ili kartonske kutije.322 12.345 450.070 1.552.471 6.259.647.061 3.536 500.685 2.604 361.724 24.959 3.biljaka se izvozi.792. marketing i izgled proizvoda.220 902.634 37. pakovanje.112 20.657 41.544 645.162 Izvoz 2008 Količina (kg) Vrijednost (KM) 12.562 1 Tim projekta FARMA radit će na pronalaţenju mogućnosti pristupa trţištima EU.455 540.663 307.163 105.830 0 989.979 597.328.141.737 12. Lisičarka Ostale svježe gljive Smrznute gljive Agaricus.882 17.943 225.027 171.968 0 6.483 0 40.408 246.364 174.656 118.489 1.582 8.korijen Eterična ulja UKUPNO Izvor –Vanjskotrgovinska komora BiH Izvoz 2007 Količina (kg) Vrijednost (KM) 16. Uprkos činjenici da je većina ljekovitog i aromatičnog bilja koja se sakuplja u BiH namijenjena za izvoz.779.577 15.935 3.053.262 4. Izvoz ljekovitog bilja i šumskih plodova Vrsta Svježe gljive Agaricus – karbolova g.815 118.506 300.955 655.313.930 257.702 979. ostali šumski plodovi.931 41. gljive.369 2.005 5.830 9. itd.648 0 226.208 332.792 65.014.110 259.653 33.175.811 17.088 75. vrlo često domaća proizvodnja ne moţe zadovoljiti zahtjeve stranog trţišta u pogledu količine i kvaliteta/kontrole kvaliteta sirovina ljekovitog i aromatičnog bilja ili bilo kojih drugih proizvoda od ljekovitog i aromatičnog bilja.983 500 99. najviše u evropske zemlje1.601 841.886 52. Srednjeg istoka i Azije i pruţit će pomoć relevantnim lokalnim institucijama i udruţenjima u olakšavanju izvoza za ta trţišta tako što će unaprijediti proizvode i praksu dodane vrijednosti.127 0 1.838 1. 11 ▪ FARMA PROJEKT .502 1.130 1.947 122.280 108.606 0 57.593 81.195.306 148.790 1.

3 1.147.5 1.konzervirana Ostale konzervirane gljive Agaricus sušena Ostale sušene gljive Voće iz porodice Vaccinium Šumska brusnica Šumska kupina Ostalo Smrznuta kupina Smrznuta brusnica Čaj Ljekovite trave i njihovi dijelovi Lincura-korijen Eterična ulja UKUPNO Izvor-Vanjskotrgovinska komora BiH Stvarne cijene organskih proizvoda na EU trţištu Sušeno ljekovito i aromatično bilje/sušene i gljive u salamuri /eterična ulja/ šumsko jagodičasto voće Kopriva Jagorčevina Malina list Malina sušena Kadulja list Kadulja vrhovi Brusnica suha Zova Lipa list Breza list Hajducka trava herba Ljubičica Maslačak cvijet Glog list Bokvica major list Divlji bijeli luk smrznuti Smilje esencijalno ulje Vrganj Vrganj u salamuri Borovnica Kupina Izvor – Razgovor sa proizvodnim organizacijama i internet Cijena / kg (Euro) 2.266 465.Vrsta Svježe gljive Agaricus – karbolova g Uvoz 2007 Količina (kg) 1.495 5.152 508.327 2.787 0 603 929 4.000 19.815 291.255 46.277 0 738.733 31 2.9 35 8 5 4.097 877 0 136 265 1.814 32.5 4 1.328 506 14.3-1.939 4.856 2.403 29.037 321.183 5.194.948 26.193 0 1.947 2.917 2.930 28.3 1.572 Vrijednost (KM) 1.145 Lisičarka Ostale svježe gljive Smrznute gljive Agaricus.946 52 7.4 – 3.6 ANALIZA SEKTORA vol.306 10.6 2 3–4 2 14 2.5 1.413 Uvoz 2008 Količina (kg) 558 0 595 45 4.1 (2010) ▪ 12 .488 136 9.818 Vrijednost (KM) 3.407 17.7 900 – 1100 61.209 4.177 5 735 22.897 564.267 224.18 11 2.449.544 35.825 579 19.161 436.321 4.113 0 14.095 1.002 132.309 27.5 – 1.826 0 326.153 7.261 6.408 40 33.565 631.369.1 1.6 – 4.081 0 47.255 398.

uprkos činjenici da domaće trţište još uvijek nije dovoljno snaţno. Za proizvodnju jedne kutije (50g) čajne mješavine (13 različitih biljaka) troškovi iznose 1.33 KM.5£ (10 ml) Uzorak male boce 5 $ 40 $ (1 dram) 20£ (10 ml) 3. kapsule itd. miloduh Vrijesak Menta Kleka Crni bor Bijeli bor Bor krivulj Kunica Lovor Srebrna jela Nana paprena Kamilica Matičnjak 1 1 700 .30 0. Tendencija je da se sektor sve više razvija.218 KM (Bruto profit je 1.1000 2000 Cijena 1 kg eteričnog ulja (EUR) 70 85 40 – 100 800 – 1000 2000 80 100 500 110 70 45 – 70 70 600 – 1100 80 – 110 70 90 600 Cijena eteričnih ulja u malim bocama * 18 $ (1/2 unca)2 10 $ (1 dram)3 16 $ (1/2 unca)4 1. i pored toga što je ovu vrstu proizvoda.74 ml Ograničavajući faktor za ovu proizvodnju – samo farmaceuti i i osobe koje imaju tradicionalno znanje i recepture mogu spravljati ove vrste čajnih mješavina Zbog skupe i komplikovane procedure registracije ovih proizvoda nije ih moguće izvoziti FARMA PROJEKT 3 5 6 13 ▪ . Jedno od mogućih rješenja za prevazilaţenje krize moglo bi biti uvoĎenje novih tehnologija za nusprozivode koji se dobiju nakon destilacije ljekovitog i aromatičnog bilja (npr.50 – 1 2500 120 300 300 300 2000 300 250 10 $ (1 dram) 3.5£ (10 ml) 1 1.30 0. čajne mješavine. imajući u vidu trend popularnosti aromaterapije i wellness tretmana kako u inostranstvu tako i u zemlji. kapi.5£ (10 ml) 12 $ (1 dram) 14 $ (1 dram) 14 $ (1 dram) 16 £ (10 ml) 30 & (1 dram) Domaće trţište ljekovitog i aromatičnog bilja u BiH još uvijek je u razvoju. u zadnjih 12 mjeseci proizvodnja i prodaja gotovih proizvoda je u blagom opadanju. tinkture. 2 1½ unce je 15 ml 1 dram je.39 KM. (Bruto profit za ovu firmu iznosi 2. za sada. moguće prodati samo na domaćem trţištu.96 KM). potreba educiranja svih učesnika u lancu vrijednosti i potrošača je jako izraţena.30 1.92 KM. a prodajna cijena je 10.20 0. žalfija 1 60 Ruzmarin Lavanda Smilje Kantarion Izop. Zbog finansijske krize. Čini se da je proizvodnja monokomponentnih čajeva i čajnih mješavina najprofitabilnija za pojedine5 firme koje se bave proizvodnjom ljekovitog i aromatičnog bilja.10 0. dok je prodajna cijena 3.6 Primjer jedne firme iz Sarajeva: Proizvodni troškovi za 1 kg čaja od kadulje iznose 5. naročito je potrebno intenzivirati promoviranje eteričnih ulja u malim pakovanjima. Pogodan je trenutak da se započne sa popularizacijom ljekovitog i aromatičnog bilja na domaćem trţištu.420 KM). kozmetika.CIJENE ETERIČNIH ULJA NA EU TRŢIŠTU (UGOVORENE) Cijena Količina plaćena (kg)sušenog/svježeg Samonikle biljke beračima bilja za proizvodnju 1 (BAM po kg) kg ulja Kadulja. Finalni proizvodi koji se prodaju na domaćem trţištu su uglavnom monokomponentni čajevi.30 0.

biljna masa nakon destilacije). razvoj marketinške strategije. Ostaci bilja nakon destilacije mogu se iskoristiti za Ďubrenje zemljišta ili za proizvodnju briketa za loţenje. BIOSUISSE. pa je u tom pogledu neophodno dodatno finansiranje8. Zahtjevi se postavljaju od strane kupaca. kontrole kvaliteta. Zahtjevi organske certifikacije (IMO. koriste iskustva ostalih firmi koje su prošle ove procedure te savjete iz literature. ali danas to za njih predstavlja značajnu sumu novca! ▪ 14 . stručne sluţbe. itd. Uz adekvatnu tehnologiju ovi bi se nus proizvodi mogli doraditi i prodati po visokim cijenama. educiranje osoblja. ANALIZA SEKTORA vol. Skoro 80% proizvodnih organizacija sa kojima je obavljen razgovor posjeduju organski certifikat za svoje proizvode. Nuţno je upoznati domaće firme i proizvoĎače eteričnih ulja sa tehnologijom proizvodnje briketa. U proteklom periodu firme nisu imale značajnih problema u ispunjavanju uvjeta standarda za certificiranje. investirati u mašine. 7 Podrška projekta FARMA je ovdje neophodna kako bi se pronašli regionalni ili inostrani konsultanti koji posjeduju znanja iz ove oblasti 8 Prema saznanjima dobivenim od jedne male firme cijena za HACCP. NVO.000 KM. pa do polufinalnih i finalnih proizvoda koje treba prodati na trţištu. S obzirom da u BiH ne postoji ovlaštena i specijalizovana institucija za kontrolu kvaliteta. Uz adekvatnu tehnologiju7 hidrolati se mogu koristiti u kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji ili u veterinarskoj i ljudskoj medicini. Fair Wild. u razvoj novih proizvoda. ECO-CERT. prerade. Danas to ostaje neiskorišteno.hidrolati. uvoĎenje organske certifikacije (za one koji je nemaju). s jedne strane to je potvrda da poizvod udovoljava odreĎenim standardima. HALAL i organski certifikat u ovom trenutku bila bi oko 6. ISO. MeĎutim. U tom kontekstu firme bi trebale usavršiti postojeću opremu. trţišta (uglavnom za izvoz) ili su zakonski regulisani. TakoĎer je vaţno napraviti odreĎene analize kako bi se obezbijedila kontrola kvaliteta proizvoda.1 (2010) Proizvodne organizacije sa kojima je do sada obavljen razgovor svjesne su da je neophodno usavršavanje svakog aspekta njihovog poslovanja – počevši od opskrbe sirovinama. OK. Global Gap standardi. Svrha certifikacijske šeme je dvojaka. HALAL. KRAV. firme te ostatke uglavnom bacaju ili prodaju vrlo jeftino (1 – 2 KM/litar). koji su često višestruko uvećani. a s druge strane omogućava proizvoĎaču da bude adekvatno plaćen za takav proizvod. Postojanje crnog trţišta je dodatni i veoma ozbiljan problem kojeg vlasti moraju riješiti kako bi podrţale domaću proizvodnju i razvoj domaćih firmi. NOP. firme koriste usluge/savjete koje pruţaju postojeće institucije/organizacije kao što su: poljoprivredni zavodi. većina proizvodnih organizacija sa kojima je obavljen razgovor napominje da je ove godine teţe dobiti certifikate zbog visokih troškova. certifikacijska tijela. meĎunarodne organizacije. Kaţu da prije divje godine za njih ne bi bio problem platiti ovaj iznos.) i HACCP. Standardi i/ili certifikacije kojima bi firme u BiH trebale da se prilagode su sljedeći:    Mikrobiološko i hemijsko testiranje i analize. Kupovina na crno uvijek kreira cijenu koja je nešto veća od one koja je zagarantovana u zakonski registrovanim firmama.

Postoje mnoge vještine upravljanja koje bi proizvoĎači ţeljeli usavršiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje. Pravilnik o sekundarnim šumskim proizvodima. ispitati propise. uključujući i analizu trţišta. Kao primjer moţe posluţiti izvoz lincure. Većina firmi naglašava da loš zakonski okvir u sektorima9. kreme. Imajući u vidu specifičnosti nekih gotovih proizvoda od ljekovitog i aromatičnog bilja. ali se na carinskoj i robnoj dokumentaciji lincura deklariše kao maslačak (koji nije ugroţena vrsta.  Tehnologije uzgoja (sa naglaskom na nove usjeve).  Kontrole kvaliteta/zahtjeva kvaliteta. proizvodnje. Neke firme koriste stručne sluţbe za neke specifične oblasti poput marketinga. dok je u RS-u nadleţna Sprske Šume i Ministarstvo poljoprivrede. kao na primjer marketinško znanje. nepostojanje planova upravljanja koji ureĎuju šumarstvo i sekundarne šumske proizvode – značajno utječu na unaprjeĎenje u proizvodnji i razvoj poslovanja u sektoru ljekovitog i aromatičnog bilja. nelojalna konkurencija. Ministarstvo poljoprivrede. neophodno je izvršiti FARMA PROJEKT 9 Sektor ljekovitog i aromatičnog bilja je u nadleţnosti dva ministarstva (poljoprivrede i zdravstva) ovisno o proizvodu 10 U Federaciji. neregulisan pravni okvir i slaba primjena postojećih propisa u praksi. računovodstva. firme koje se bave ljekovitim i aromatičnim biljem koriste ovu situaciju da sakupljaju ljekovito i aromatično bilje širom BiH bez ikakvog ometanja od strane vlasti. nedostatak baze podataka. itd. nepostojanje povjerenja meĎu proizvoĎačima. nedefinisan interes drţave. na koji način se prilagoditi zahtjevima trţišta.  Skladištenja i čuvanja proizvoda. kupovine. itd. šumarstva i vodoprivrede RS obezbjeĎuje poticaje u iznosu od 200 KM/ha za proizvodnju bilja (bilo koje vrste bilja uključujući i uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja). slabo poznavanje uzgoja ljekovitog i aromatičnog bilja. MeĎutim. razvoj prodajnih vještina.Većinu posla u oblasti osmišljavanja izgleda proizvoda. vodoprivrede i šumarstva FBIH obezbjeĎuje 300 KM/ha za organsku proizvodnju/uzgoj (2008). nepostojanje smjernica. loša primjena zakonskih propisa u praksi. itd. učenje stranih jezika kako bi bili u mogućnosti komunicirati sa stranim kupcima. osmišljavanja izgleda proizvoda i računovodstva. neuključivanje proizvodnih organizacija u kreiranje politike. Zbog njegove slabe primjene10. isporuke.  Zahtjevi trţišta itd. Osnovna slabost ovog sektora jeste neorganizovanost. Nema obučenih carinskih sluţbenika koji su sposobni razlikovati ugroţene vrste od onih koje su dozvoljene za izvoz.  Standarda.  Edukacije berača. nedostatak podrške od strane institucija i organa vlasti. marketinga. nedefinisani meĎuentitetski odnosi. rade sami vlasnici. stalna edukacija. dok Federalno Ministarstvo poljoprivrede. koje se koriste u zdravstvene svrhe. ono što dodatno doprinosi ovako teškoj situaciji svakako je i neprovoĎenje zakona vladinih inspektora. moţe se izvoziti). nepostojanje Zakona o organskoj poljoprivredi u Federaciji BiH. koji uključuje i ljekovito i aromatično bilje. naročito razne čajne mješavine. Uprava za šumarstvo BiH nadleţna je za provedbu ovog pravilnika. šumarstva i vodoprivrede 15 ▪ .. koja je ugroţena vrsta. Na granici ne postoji adekvatna carinska kontrola ugroţenih vrsta. spada pod nadleţnost ministarstava poljoprivrede svakog entiteta. Ljekovito i aromatično bilje koje je ugroţeno zbog prekomjerne berbe često se prodaje na domaćem ali i meĎunarodnom trţištu. Stalna edukacija nedostaje na polju:  Novih proizvodnih tehnologija.

Razlozi su. Ostala udruţenja ljekovitog i aromatičnog bilja su manja i nisu toliko značajna: Udruţenje graĎana FBiH. Udruţenje Zlatnica iz Bihaća itd. slab doprinos i podrška firmi/članova i nesavjestan rad udruţenja. strano tržište izražava veliku potražnju za prirodnim i organskim proizvodima zahtijevajući održivu iskorištenost resursa Velik administrativni aparat i komplikovana i duga procedura izvoza umanjuje konkurentnost proizvođača iz BiH na međunarodnom tržištu Nelegalno tržište stvara velike probleme proizvođačima. izmeĎu ostalog. Firme vrše kontrolu svojih proizvoda u raznim laboratorijama i registruju te proizvode kao dijetetske proizvode. uključujući kriminal i korupciju kao 11 Ne postoji laboratorija koja je akreditovana za to. U ovom trenutku je moguće registrovati te proizvode kao lijekove (što je jako skupo i nije ekonomski odrţivo za firme) ili kao dijetetske proizvode (to je puno jeftinije ali istovremeno nemoguće izvesti u zemlje EU. ali još uvijek ne toliko važno za domaće tržište o o Tehnologija/razvoj proizvoda/ upravljanje/organizacija o o o o Bogati prirodni resursi i veliki broj različitih biljnih vrsta omogućuju proizvođačima da razviju paletu raznih proizvoda Prerađivački kapaciteti proizvođača. Na taj način se ti proizvodi mogu prodati na lokalnom i regionalnom trţištu. Umjesto da imaju neprestane kontakte sa proizvoĎačima (članovima) i da predstavljaju njihove potrebe vlastima. dok s druge strane. ali to zahtijeva nove tehnologije koje su često vrlo skupe o Pristup tržištu o o ANALIZA SEKTORA vol. nije moguće prodati te proizvode na stranom trţištu! 12 Ovo udruţenje nije nezavisno i ono je registrovano pri Vanjsko-trgovinskoj komori.1 (2010) Nacionalno tržište prirodnih proizvoda djelimično zadovoljava domaću ponudu. visokokvalitetna oprema i njihovo ulaganje truda i sredstava u razvoj tehnologije i proizvoda Firme imaju nedovoljne organizacijske i upravljačke vještine Izražena potreba za razvojem marketinške strategije i promoviranjem sektora prirodne i organske proizvodnje unutar i izvan Bosne i Hercegovine Unutarnja organizacija sektora je slaba uz manjak povjerenja među firmama Neke firme imaju interes da koriste ostatke od destilacije ljekovitog i aromatičnog bilja kao što su hidrolati.registraciju prije njihovog stavljanja u promet na trţištu11. Firme/članovi mogli bi imati puno koristi od ovih udruţenja. ali tržište organskih proizvoda još uvijek je s jedne strane nerazvijeno. Od udruţenja se očekuje da ispune one ciljeve i zadatke od kojih će proizvoĎači imati koristi. Sektor ljekovitog i aromatičnog bilja u BiH predstavljaju nacionalna udruţenja (najznačajnije i najveće je Poslovno udruţenje za ljekovito i aromatično bilje u BiH12). Ovakva situacija traje već duţe vrijeme i teško je iznaći rješenje da se ona promijeni. MeĎutim. ▪ 16 . udruţenja su neaktivna. Općenito. o Proizvodnja/prerada o o o o Standardi i certifikacije o Sakupljanje samoniklog bilja još uvijek je jedna od glavnih ljudskih aktivnosti u BiH i predstavlja značajan ekonomski faktor u ruralnim područjima BiH Firme se uglavnom bave sakupljanjem i prodajom sakupljenog samoniklog ljekovitog i aromatičnog bilja /jagodičastog voća/gljiva Interes za uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja kao i za proizvodnju gotovih proizvoda od ljekovitog aromatičnog bilja je u porastu Povećana je potražnja tržišta za certificiranim proizvodima Većina firmi koje se bave proizvodnjom ljekovitog i aromatičnog bilja u BH zainteresovana je za dobivanje organskog/HACCP/HALAL certifikata. ali čini se da to nije slučaj u BiH. primjetno je da proizvoĎači nisu u potpunosti zadovoljni aktivnostima koje provode ova udruţenja. ali njih je teško pribaviti zbog velikih troškova Certifikate je naročito važno imati zbog prodaje na stranom tržištu.

itd.. kontakte sa ostalim sličnim organizacijama širom svijeta. nesigurno trţište.) Firme imaju poteškoće u obezbjeđenju sirovina (zbog klimatskih uslova. nudi posebne i odlične proizvode (npr. visoke kamatne stope. jeftinu radnu snagu. Rizike ili ograničenja sa kojima se proizvoĎači susreću moţemo podijeliti u dvije kategorije:  Rizik u proizvodnji – sama poljoprivredna proizvodnja nosi sa sobom rizik – djelatnost koja se obavlja „pod vedrim nebom“.) o o o o o Organizacije u sektoru ljekovitog i aromatičnog bilja Mnoge proizvodne organizacije okupile su se u sklopu Poslovnog udruženja za ljekovito i aromatično bilje (nažalost samo formalno) Unutrašnji okvir udruženja omogućava efikasnije kontakte sa ministarstvima. prodavaca na malo koji remete cijeli lanac opskrbe. ima kapacitete da obezbijedi sirovine visokog kvaliteta. Finansijski rizici – nedostatak obrtnog kapitala. poteškoće prilikom obezbjeĎenja sirovina. preradi i korištenju biljnih proizvoda Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja raste iz godine u godinu Berači nisu više zainteresovani za sakupljanje – iz raznih razloga (stari berači umiru. Nepostojanje zakona i propisa kao i nedostatak kapaciteta za provođenje predstavlja značajnu prepreku u radnoj sredini BiH Manjak inspekcijske kontrole Nepostojanje planova upravljanja resursima omogućuje manipulacije u pogledu nabavke sirovina Nedefinisani međuentiteski odnosi stvaraju probleme ovom sektoru. nelegalno trţište.jedne od najvećih prepreka navedenih od strane firmi s kojima je obavljen razgovor. kratak rok otplate bez grejs perioda. kako organizovati poslovanje. finansiranja/nedostatka obrtnog kapitala. Bosna i Hercegovina je zemlja koja posjeduje različite genetske resurse. itd. o o o Snabdijevanje sirovinom o Duga tradicija u sakupljanju. nestabilna ekonomska. itd. a mlađi nisu zainteresovani itd. organski certificirane proizvode. politička i poslovna situacija u zemlji i regionu. odgođena otplata daje se ili na vrlo kratak period ili se uopće ne daje. . ljekovite trave iz Hercegovine). dobiju savjetodavne usluge. kao i osiguranje kvaliteta sirovina itd. registrovane proizvodnje. pohađaju edukativne treninge. bolesti. gdje je snabdijevanje sirovinom uvijek pod znakom pitanja. razmjenjuju iskustva. itd. kako naplatiti dugove. Nedostatak obrtnog kapitala je najizraženija potreba koju firme naglašavaju Banke daju nepovoljne kredite uz vrlo visoke kamatne stope.  17 ▪ FARMA PROJEKT Ipak. itd. dobiju tumačenje postjećih zakona i propisa. nedostatak marketinških vještina ili nedostatak opšteg znanja o tome kako prodati proizvod. suša. blizina EU. poticaja. Procedura podnošenja zahtjeva je vrlo komplikovana i duga i zahtijeva obimnu dokumentaciju. klimatske oscilacije. ovaj sektor ima svoje prednosti i mogućnosti na lokalnom i meĎunarodnom nivou. itd. Firme smatraju da udruženja nisu dovoljno aktivna i da ne održavaju redovne kontakte sa svojim članovima Nedovoljno razumijevanje i interes među članovima. promoviranje sektora i mogućnost lobiranja kod vlasti Članovi udruženja (proizvodne organizacije) imaju mogućnost da besplatno učestvuju na sajmovima (ili uz minimalne troškove). o o Regulativa (politika) o o o o o Finansiranje Relevantna ministarstva pružaju finansijku podršku proizvođačima u obliku subvencija. nezagaĎen okoliš.

Stoga sve više i više firmi.Najveći izazovi sa kojima se ova industrija danas suočava su: odrţavanje “zdravih” proizvoda. kako ostati konkurentan na trţištu. a naročito one koje su ugroţene. prepoznaju vaţnost upravljanja odrţivim lancem snabdijevanja. ANALIZA SEKTORA vol. i tako pokušaju ostvarititi konkurentnost ne samo na domaćem nego i na inostranom trţištu. Firme su prepoznale potrebu obezbijeĎenja proizvodnje na odrţiviji način. naročito onih koje se bave izvozom. kako povećati proizvodnju. uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja i pronalaţenje proizvodnih tehnologija za ostale biljne vrste. Takva sigurnost se moţe postići putem odrţivog korištenja. standardi/certifikacije. mogućnosti pronalaţenja novih proizvoda. Iz tog razloga sve više firmi. nastoji uspostaviti dugoročne trgovinske odnose sa dobavljačima. promoviranje zdravog načina ţivota. Uzgoj nekih vrsta ljekovitog i aromatičnog bilja je zastupljen.1 (2010) ▪ 18 . Za proizvoĎače je vaţno da osiguraju odrţivo snabdijevanje najvaţnijih sirovina u svojim firmama. naročito na trţištu izvoza. sušenju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja dominantno je u Bosni i Hercegovini. Tradicionalno znanje o sakupljanju. što se odnosi na sve vrste. preradu i uzgoj ekonomski isplativih usjeva. Projekat FARMA podrţat će proizvodne organizacije u naporima da usklade svoju proizvodnju naspram trţišnih zahtjeva. jer to zahtijeva njihov poslovni model. ali ne u velikom obimu. i radit će (uz podršku projekta FARMA) na pronalaţenju tehničkih rješenja za odrţivo sakupljanje. kako odrţati zadovoljstvo kod kupaca i kako ubuduće obezbijediti sirovine. Velike firme često pokazuju interes za poslovanje na odrţiv način.

Organizovati studijska putovanja i izlaganje na sajmovima Podržati promoviranje autentičnih proizvoda (npr. marketinški plan. kao što su laboratorije. o o Pristup tržištu o o o Nedovoljna povezanost sa velikim kupcima umanjuje potencijal prodaje /izvozni potencijal malih i srednjih preduzeća Nedostatak informacija o standardima umanjuje mogućnost malih i srednjih preduzeća da proizvode u skladu sa specifikacijama kupaca. konsultantske firme. Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja zasnovan je na nekoliko usjeva/biljaka Mali broj firmi ljekovitog i aromatičnog bilja proizvodi gotove i proizvode sa dodanom vrijednošću Kvalitetno čuvanje sirovina Kvalitetna zaštita gotovih i proizvoda sa dodanom vrijednošću Većina malih i srednjih preduzeća (naročito ona koja trguju na domaćem tržištu) smatraju da svi ti certifikati nisu toliko važni za njihovo poslovanje Postoji samo jedno certifikacijsko tijelo za organsku proizvodnju (međutim. strani kupci ne prepoznaju ovaj certifikat zbog njegove nedovoljne promocije na stranom tržištu) Nedostatak tehničkih vještina/znanja o novim tehnologijama kod malih i srednjih preduzeća za proizvodnju proizvoda koji će zadovoljiti evropskog kupca. Vještine marketinga/pakovanja proizvoda malih i srednjih preduzeća treba dodatno usavršiti Visoki troškovi prevoza povećavaju cijenu proizvoda malih i srednjih preduzeća Teškoće u pristupu lokalnom tržištu o o o o Putem projektnih aktivnosti podržati pružaoce usluga sektoru. novih tehnoligja itd. što ograničava njihove mogućnosti pristupa tržištima veće vrijednosti Mali farmeri nemaju pristup odgovarajućim alatima i mašinama (tehnologijama) što smanjuje njihov prinos Mala i srednja preduzeća nemaju neophodne vještine za pravljenje poslovnih planova i vođenje računovodstva Potencijalna rješenja / moguća intervencija projekta FARMA o Podržati i potaknuti proizvodne organizacije da otpočnu sa uzgojem različitog ljekovitog i aromatičnog bilja. poslovni plan itd. standarda. GAP) u sve nivoe lanca vrijednosti) Organizovati treninge i pripremiti edukativne materijale za mala i srednja preduzeća i berače – naglasiti važnost i značaj standarda u proizvodnji ljekovitog i aromatičnog bilja Pomoći i podržati domaća certifikacijska tijela da osnaže i postanu prepoznatljivi na međunarodnom tržištu Proizvodnja/prerada o o o o o o Standardi i certifikacije o o o o o o o Tehnologija/razvoj proizvoda/ upravljanje/organizacija o o o o Promovirati kultivaciju odabranih biljnih vrsta koje su postale ugrožene i rijetke u prirodi Organizovati studijska putovanja /treninge za proizvodne organizacije kako bi osavremenile svoju proizvodnju.Identifikacija ograničenja/rješenja u lancu vrijednosti –intervencija projekta FARMA Vrsta o Ograničenja u lancu vrijednosti Prekomjerno sakupljanje samoniklog ljekovitog i aromatičnog bilja usljed nekontrolisanog i neodrživog korištenja biološke raznovrstnosti. posebno onog koje je ugroženo Podržati proizvodne organizacije da unaprijede svoju proizvodnju i počnu više proizvoditi proizvode sa dodanom vrijednošću Unaprijediti kvalitetno čuvanje proizvoda od ljekovitog i aromatičnog bilja (edukacija i uvođenje dobre poljoprivredne prakse (eng. osposobiti ih da znaju sačiniti plan upravljanja. zahtjeva izvoza. eterična ulja u malim bočicama iz BiH) 19 ▪ FARMA PROJEKT . Potaknuti firme da uvedu poslovne planove i planove upravljanja i da uvedu dobru praksu kako bi bile konkurentinije na tržištu Organizovati kurseve obuke za osoblje firmi na temu kvaliteta. istraživačke institucije kako bi se unaprijedili njihovi uslužni kapaciteti Zajedno sa domaćim i stranim konsultantima raditi na unapređenju marketinga i pakovanja malih i srednjih preduzeća.

naročito sa odjelom za šumarstvo.1 (2010) ▪ 20 . kupovinu mašina i objekata za proizvodnju i sušenje Izvoznici imaju poteškoća u pristupu komercijalnom finansiranju kako bi povećali nabavku od malih proizvođača Nemogućnost malih i srednjih preduzeća da obezbijede adekvatan pristup kreditima namijenjenim za obrtni kapital Korištenje sirovina lošeg kvaliteta od strane malih i srednjih preduzeća rezultira lošijim proizvodima koji ne mogu zadovoljitu potražnju tržišta Korištenjem isključivo sirovina iz prirode ugrožava se prirodna biološka raznovrsnost Visoke cijene inputa ograničava njihovo korištenje od strane malih proizvođača o o Sačiniti finansijske planove za proizvodne organizacije (i farmere sa kojima je sklopljen ugovor) Poboljšati pristup finansiranju proizvodnim organizacijama koje se bave izvozom o o o Opskrba inputa o o Unaprijediti i podržati uzgoj bilja naročito onih vrsta koje su rijetke. ugrožene i zaštićene Podržati očuvanje tradicionalnih znanja i prakse o o Poslovno udruženje za proizvođače ljekovitog i aromatičnog bilja na državnom nivou upućeno je na Vanjskotrgovinsku komoru. a smanjuju globalnu konkurentnost BH proizvoda o o o o o Podržati razvoj državnog zakonodavstva u skladu sa propisima EU Saradnja sa vladinim institucijama. učiniti napore u cilju uključivanja sektora ljekovitog i aromatičnog bilja u vladine razvojne planove i izvještaje Općenito poboljšati poslovno okruženje radeći zajedno sa finansijskim i državnim institucijama u cilju prevazilaženja finansijskih i pravnih prepreka sa kojima se ova djelatnost suočava o o Finansiranje o Mala i srednja preduzeća često nisu u mogućnosti finansirati inpute sirovina. u cilju provođenja relevantnih zakona i propisa Uključiti predstavnike proizvođača i udruženja u kreiranje politike Obezbijediti više pažnje i podrške od strane vlasti. broj ha uzgojenih usjeva itd. interes malih i srednjih preduzeća da postanu članovi je veoma mali (ne vide značaj jedne takve organizacije) Postojanje velikog broja udruženja na svim nivoima koja nemaju značajan utjecaj na prosperitet svojih članova Organizacije u sektoru ljekovitog i aromatičnog bilja o o o Omogućiti studijska putovanja/kontakte sa regionalnim i inostranim udruženjima ljekovitog i aromatičnog bilja kako bi se osnažio rad udruženja tako da postanu atraktivniji svojim članovima i da se stvore konkurentni predstavnici sektora na državnom. vrste usjeva koji se uzgajaju. neophodno je prebaciti se sa tradicionalne proizvodnje Propisi i zakoni koji se odnose na sektor ljekovitog i aromatičnog bilja još uvijek nisu usklađeni sa zakonima i propisima EU Postojeći propisi i zakoni se ne primjenjuju Nemoguće je dobiti podatke vezano za sektor ljekovitog i aromatičnog bilja (domaća i inostrana trgovina. regionalnom i međunarodnom nivou Organizovati treninge i sačiniti razne edukacijske materijale Podržati ih u prikupljanju i distribuiranju tržišnih informacije svojim članovima ANALIZA SEKTORA vol.) Uvozne takse na inpute povećavaju troškove proizvođača Izvozne tarife povećavaju troškove izvoza.o o o Regulativa (politika) o o o Sektor ljekovitog i aromatičnog bilja nije od velikog značaja za BH vlasti.

21 ▪ FARMA PROJEKT .

Rudo Prirodno bilje. Sarajevo Heljda eko. Laktaši Natura Afgan.Proizvodne organizacije ROING.o. Trebinje Mushroom.1 (2010) ▪ 22 . G. Mostar Ministarstva/Institucije Ministarstvo poljoprivrede. Banja Luka Plantago. šumarstva i vodoprivrede RS Federalno Ministarstvo poljoprivrede. Čelinac Neven. Sarajevo Halilović d. Vogošća Ljekobilje.o... Sarajevo Faveda. vodoprivrede i šumarstva FBiH Ured za veterinarstvo Stručna služba Banja Luka Vanjskotrgovinska komora BiH Fakulteti Poljoprivredni fakultet. Sarajevo Agromediteranski fakultet . Mostar MO/NVO-E Organsko u BiH Poslovno udruženje za ljekovitoiI aromatično bilje Asocijacija organskih proizvođača ljekovitog bilja i jagodičastog voća Organska kontrola OK Promocult SIPPO ANALIZA SEKTORA vol. Sarajevo Flores.o. Ljubuški Econ d. Vakuf .o.Uskoplje ZZ Radobolja.

▪ PROJEKAT UNAPREĐENJA POLJOPRIVREDNIH TRŢIŠTA (FARMA) ▪ FARMA Sarajevo Kolodvorska 12 Phone. 035 277 520 Fax.035 277 521 FARMA Banja Luka Krajiskog korpusa bb Phone.051 327 532 FARMA Mostar Buna bb 23 ▪ www. 051 327 530 Fax.ba FARMA PROJEKT .033 661 562 FARMA Tuzla Marsala Tita 34 A Phone.bosniafarma. 033 722 090 Fax.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful