Tartalomjegyzék A magyar kiadó előszava Bevezetés I. rész 1. Ki Ábrahám, ki vagy te, és mennyit ér a kapcsolatunk? 2.

Teremtés tudatos szándék - vagy hiba – révén 3. A belső világodból érkezõ üzenetek fölismerése 4. A tudatos teremtés gátjai 5. Akard szakaszról szakaszra, hogy szelektív rostáló legyél! 6. Szegmensszándék: a régi szokások negatív hatásának közömbösítése 7. Életcélod fölismerésének titka 8. Kapcsolatod a többiekkel és a Minden Létezõvel 9. Ideje az ébredésnek 10. A többiekkel való fizikai kapcsolatod értéke 11. A Föld bolygó átrendezõdése 12. Újkezdet 13. Csodálatos teremtés a megnövekedett energia mai korában 14. A szándékok elegyedése 15. A teremtés folyamatának alkalmazása a harmonikus emberi kapcsolatok érdekében, ebben az új korban II. rés Utószó Csoportos találkozókon elhangzott kérdések és válaszok Ábrahám tanításának összegzése a Hicks-házaspár megfogalmazásában 5 5 10 13 20 26 29 33 38 41 49 54 63 75 79 83 87 98 104 179

A magyar kiadó előszava „Csak a törvény a tiszta beszéd" - mondja József Attila. Igen, csak akkor értettük meg világunkat, ha fölfedtük azokat a törvényeket, amelyek egységesen, minden helyzetre érvényesen, megmagyarázzák a tapasztalt jelenségeket. Teleki László, világhírű, magyar matematikus szerint az univerzumot néhány egyszerű alaptörvény irányítja. Valószínűleg igaza van. Az Új életet kezdhetsz című könyv épp ezeket az egyetemes törvényeket ismerteti. Aki pedig ismeri őket, az sokkal eredményesebben haladhat előre fejlődése hosszú útján, mint aki nincs a "játékszabályok" tudatában. Az igazán alapvető törvények - mint pl. az anyagi világban az E=mc2 összefüggés - meglepően egyszerűek. Senkit se tévesszen meg hát a könyvben olvasható törvények egyszerűsége! A valódi kérdés csak az: igazak-e vagy nem? Erre pedig egyedül az élet, a gyakorlat adhat választ. Érdemes hát próbára tenni őket! A könyvben néhány alapgondolat többször megismétlődik. A felületes szemlélőnek ezeken a helyeken úgy tűnhet, mintha ugyanazt hallaná újra. Aki azonban jobban odafigyel, észreveszi, hogy az ismétlés kapcsán olyan új és gyakorlati szempontból igen fontos részletek is előkerülnek, amelyek miatt nagyon is indokolt az ismétlés. Jó olvasást és sok sikert! Bevezetés Hogyan kormányozódik életed? Mennyiben irányítja azt a sors, mennyiben mások, s mennyiben te magad? Miért születtél meg? A sors kiszámíthatatlan eseményeként, mások döntése miatt, vagy te magad akartad, hogy így történjen? Van-e célja életednek? S ha van, előre meghatározott az, vagy talán a többiek szolgálata, netán hogy megvalósítsd szándékaidat? Hogyan tudod legjobban felhasználni testben töltött életed hátralévő éveit? Milyen testi és anyagi, illetve kapcsolati korlátaid vannak? Mi vonzza hozzád azokat az embereket, könyveket és eseményeket - látszólag mágikus módon -, amelyek oly mély hatást gyakorolnak életedre? S milyen szerepet játszol ebben a vonzásban te magad? Meghúzódik-e a jelenségek mögött ok, vagy a történések - jók, rosszak vagy közömbösek - véletlenek következményei? ÁBRAHAM VÁLASZT AD EZEKRE A KÉRDÉSEKRE, AMELYEK MINDEGYIKE KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDIK ÉLETED ALAKULÁSÁHOZ. A KÖVETKEZŐ OLDALAKON LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE HALADVA FEDEZED FÖL, HOGY MIKÉNT TEREMTHETED MEG ÉS

2

KONTROLLÁLHATOD TUDATOSAN ÉS ÖRÖMMEL ÉLETED MINDEN ESEMÉNYÉT ÉS HELYZETÉT. Eszter feje lágyan és szabálytalanul ingott, ahogy izgatott szavai hatására ránéztem: "Nézd, az orrommal mutatják az ábécé betűit!" Ez 1985 novemberében történt, s a "mutatják" szó arra a testetlen lényekből álló csoportra utalt, akik Ábrahám néven mutatkoztak be. Feleségemmel 9 hónapon keresztül, naponta 15 percig meditáltunk, hogy elménk lecsöndesítésével kapcsolatot teremthessünk "lelki vezetőinkkel". Azt az információt kaptuk, hogy "tisztánhallás" útján léphetünk majd kapcsolatba velük - s most jelentkeztek! Izgatott örömmel betűztük ki az ábécéből lassan sorjázó üzenetet: "ÁBRAHÁM VAGYOK, A LELKI VEZETŐTÖK. SZERETLEK TITEKET, S AZÉRT JÖTTEM, HOGY SEGÍTSÉGETEKRE LEGYEK." Örömmámorban úsztunk! Két hónappal később éppen ágyban feküdtünk, amikor Eszter ujjai elkezdtek dobolni a mellkasomon. - Szerintem azt akarják, hogy üljek az írógéphez! kiáltott föl feleségem. Így indult meg az az információáradat, ami aztán több ezer oldalra rúgott. Két hónappal később a phoenixi autópályán hajtottunk, amikor Eszter megszólalt: "Úgy érzem, beszélni fognak rajtam keresztül...", majd felhangzottak Ábrahám első szavai: "Ez az autópálya túl veszélyes. Hajtsatok le róla a következő kijáratnál!" Ezzel számunkra új korszak vette kezdetét, s a fantasztikus élmény ma is tart. Ezt megelőzően vidám, változatos, örömteli életet éltem. Legboldogabb éveimnek mégis a mostaniakat tartom, mert rengeteget tanulhatunk testetlen barátainktól, Ábrahámtól, s ezeket az ismereteket örömmel osztjuk meg most Veled, kedves Olvasó. 1988. január 31-ét írunk, s Eszter most fejezte be az Ábrahám diktálta könyv törzsanyagának legépelését. Mint már említettem, az Ábrahám név olyan lények csoportját takarja, akik jelenleg a nem anyagi dimenzióban léteznek. Elmondták, hogy már sok ezer életet éltek le, s közös szándék alapján álltak össze. "Ábrahám tanító - mondták nekünk, s közös szándékuk teszi lehetővé, hogy Eszteren keresztül üzenhessenek nekünk. Ahogy elmondták, Eszter egyfajta adó-vevő, aki veszi a gondolatblokkokat, majd lénye tudatalatti szintjén lefordítja őket. A mi szavainkat hasonló módon, gondolati úton továbbítja Ábrahámhoz. Ábrahám közölte, hogy ezt a kommunikációt már megszületésünk előtt elhatároztuk, ám hozzátette, hogy annak létrejötte tudatos döntésünktől függ. Beleegyező szándékunk nélkül tehát nem szólhatnának rajtunk, pontosabban Eszteren keresztül. Mindössze 6 hete kezdték magnetofonra diktálni ezt a könyvet, s nem hagyhatom szó nélkül azt a könnyedséget, amellyel a gondolatok és szavak jól 3

A könyv által kínált gondolatokkal és szélesebb látókörrel fölvértezve joggal várhatják majd el. hogy ezzel a könyvvel olyan szintű bölcsességet kínálunk föl számukra. GEOLÓGIAI VÁLTOZÁSOK ÖRÖMTELI TÚLÉLÉSÉHEZ SZÜKSÉGESEK. amilyenre vágynak. könyvünk nem az okkultizmussal. amelyeken a résztvevők Eszteren keresztül . Texas 1988. Nem szándékozunk beleavatkozni életetekbe. hogy barátotokként jelentkezzünk belső világotokból. s hogy ETTŐL AZ ÚJ KEZDETTŐL SZÁMÍTVA VILÁGUKAT PONTOSAN OLYANNÁ ALAKÍTHATJÁK. amiket ti magatok akartok föltárni. HOGY ÉLETE VALÓBAN ÚJ ÉS POZITÍV IRÁNYÚ KEZDETET VEGYEN. Nem óhajtunk helyettetek fölfedezni olyan dolgokat. TOVÁBBÁ AZOKRÓL AZ ESZKÖZÖKRŐL. hogy az eddig gondolt gondolataik és az előző életeik nem szükségszerűen hatnak ki jelen szándékaikra. FIZIKAI TEREMTÉS FOLYAMATÁRÓL SZÓL. bölcs és szerető lélekcsoport üzenetei rajzolódtak ki elöttünk. találkozókon készült hangfelvételek átiratát is elolvashatod. DRÁMAI MÉRTÉKŰ. amelyek befogadására még nem álltok készen. A 15 fejezetben ismertetett. EZ A MŰ A TUDATOS. Szándékunk csupán annyi. AMELYEK A VILÁGSZERTE JELENTKEZŐ. OLYAN KÉZIKÖNYV AMIT KIVÉTEL NÉLKÜL BÁRKI AZONNAL ELKEZDHET HASZNÁLNI. s célunk az EGYETEMES TÖRVÉNYEK megismertetése. hogy új gondolataik immár új valóságot teremtsenek számukra. Jerry Hicks San Antonio. ha minden olvasó megértené. január Rendkívüli mértékben lelkesít minket. érthetően peregtek elő.megfogalmazottan és világosan. s az új életélmény megszerzéséhez csupán annyit kell tenniük. a paranormálissal.kérdéseket tehettek föl Ábrahámnak. majd meghallhatták az azokra adott válaszokat. Nem is a jövő megjósolásával próbálkozó írás. hogy tudatos döntésükkel hagyják. hogy az olvasók megértsék: életük egy új szakasza kezdődött meg. hogy kapcsolatba léphetünk veletek. s akik nyitottak az új gondolatokra és élményekre. hogy fejlődésük mostantól rendkívüli mértékben fölgyorsul. A napok múlásával nagyszerű." Majd folytatta: "Szeretnénk. A TESTI ÉS A BELSŐ LÉNY ELEGYÍTÉSÉRŐL. Ábrahám így fogalmazta meg közös munkánk célját: "Azt akarjuk. a pszichikussal vagy a metafizikával foglalkozik. Tanítók vagyunk. amelyek egyaránt vonatkoznak az anyagi és a nem anyagi 4 . AMILYENNÉ SZERETNÉK. Ez a könyv nem az olvasók szórakoztatására született. Szeretnénk. a mágikussal. " Hozzáteszem. Nem akarunk olyan ismereteket átadni. azok igen sokat kapnak tőle. a természetfölöttivel. lényegi mondanivaló után olyan. ha tudnák.

mint most mi magunk. Kíváncsian várjuk. Egy részed ugyanis. Ábrahám Ki Ábrahám. hog y létrehozhassátok az általatok áhított dolgokat. ki vagy te. csak azért mert nem testben létezünk. hogí halottak lennénk. mert így azt is világosabban fogod érteni. amit ennek az asszonynak a segítségével megalkottunk. milyen nyereségre számíthatsz belőle. ám annak befogadásá a válaszkereső döntésén múlik. Bár nem ez az első könyv. Hangsúlyozzuk. ki is vagy valójában. s tudást és gondolkodásra ösztönző gondolatokat kínálunk föl neked. miként fogadod szavainkat: De ne érts felre! Ez nem azt jelentí. Szándékunk: világosabban megértetni veled. Mi testetlen lények egy csoportja vagyunk. Helyetted azonban semmit nem akarunk megtenni. hogy élünk! Tehát nehogy azt hidd. amely különbözik attól a fizikai dimenziótól. hogy te ki vagy. Teljes szabadságot kínálunk nektek. amely nagyon régen fogant meg. akik jelenleg olyan dimenzióban élünk. miként is választottad életedet erre a korra. hogy ugyanolyan fontos megérteni a TEREMTÉS FOLYAMATÁT. mert egy olyan szándékot teljesítünk most be.életélményekre. Azt akarjuk. hogy az eddiginél világosabban megértsd. Örömmel gyűltünk össze ebben a nem anyagi dimenzióban. és mennyit ér a kapcsolatunk? EBBEN A KÖNYVBEN JELENLEGI. TESTBEN TÖLTÖTT ÉLETED TUDATOS IRÁNYÍTÁSÁHOZ KAPSZ VILÁGOSAN ÉRTHETŐ TÁMPONTOKAT. ugyanúgy a nem anyagi dimenzióban van. hogy miként hagyjatok föl a nem kívánt dolgok teremtésével. 5 . mint azt megtudni. ám valószínűleg ez a legjelentősebb. mit akarsz ezen idő alatt adni. hogy kik vagyunk. amelyet valószínűleg még nem ismersz. amelyben te összpontosulsz. Örömteli lelkesedés jár át minket. hogy fölkínálhatunk ismeretet és tudást. testben töltött életeteket. aki diktált gondolatainkat veszi. Ezáltal magasabb szinten élhetitek meg jelenlegi. hogy a mai napon elkezdjük e mű megírását. s az ezen anyagi világban /etöltött életed miként illeszkedik a nagyobb képbe. Kapcsolatba lépünk veled. hogy felelősségét akarnánk vállalni reakciódért! Tanítókként megtanultuk ugyanis. Először is elmagyarázzuk. Meglátjátok majd.

Mi itt nem szavakban vagy írásban kommunikálunk egymással. amit egy jel vagy egy név megfogalmazhat. Ezen szavak közlésével azt akarjuk elérni. Emberi szóval élve egy "családnak" nevezhetném magunkat. egyidejűleg más életélményekben is részt veszünk. s kik vagyunk mi. amikor úgy döntöttél. azt a belülről jövő. testi értelemben nem számítunk családnak. Szavainkat óriási örömmel. sürgető érzést. izgatott elvárással és hatalmas szeretettel kínáljuk föl neked. hogy világosabban értsd. MERT HA ÉRTED ANYAGI FORMÁBAN VALÓ LÉTEZÉSED OKAIT. bár a földi ismérvek szerinti. Valamennyi szándékunk összeegyeztethető a többi jelenlevőével. hogy megszerzed ezt a fizikai élményt. és jelenlegi szándékaidat is világosabban megértheted. A könyv olvasása közben testi letélmenyed számos misztériuma is megfejtődhet. ÉS MAXIMÁLISAN BENNE VAGYUNK AZ ÉLETBEN. s ahogy szívedben te is minden pillanatban egyszerre több szándékot táplálsz. ha az itt olvasható gondolatok nyújtotta. Ha egyedi lényekként láthatnál minket. S míg most hozzád szólunk ezen az asszonyon keresztül.NAGYON IS ÉLÜNK. hanem gondolatok. mert ahogy ismerjük egymást. AKKOR TESTI LÉTÉLMÉNYED RENDKÍVÜL NAGY MÉRTÉKBEN FOKOZÓDIK! Talán megérted majd belső motivációdat. nagyobb és tisztább rálátást lehetőve tevő nézőpontból veszed őket szemügyre. illetve szándékok útján. ki vagy. az messze fölülmúlja azt. kb. mert azonos a szándékunk. Azért jöttünk össze. ami belső lényedben annak idején megfogant. hanem a fejlődés. 6 . Sokan gyűltünk itt össze. úgy mi is. illetve szándéknak a fölismeréséhez akarunk hozzásegiteni. Néhányunk sok testi életet élt meg. s hozzád hasonlóan egynél több ügyön dolgozunk. némelyikünk sehányat.100 lényt látnál. Anyagtalan dimenziónkban nem használunk neveket. Ám még fontosabb: annak a célnak. amelyet tudatos gondolkodásod aspektusából szemlélve pillanatnyilag talán még nem tudsz értelmezni. Nem a születés hozott össze minket egy családdá.

Fizikai látóköröd azonban csak azon dolgok érzékelését teszi számodra lehetővé. ugyanis az emberi nyelvben nincs pontos szó. A TANÍTÓ VALÓJÁBAN CSAK GONDOLKODÁSRA ÖSZTÖNÖZ. Ez az a részed. Ez egy szélesebb látókörű. s életutadat járva éppen azt a döntést valósítod meg.révén 1987. A tanulásnak. Mi azért kínáljuk föl mégis szavainkat. amit testi megszületésed előtt meghoztal. jelenleg is benned van. amelyek az anyagi dimenzió részei. Ez teszi lehetővé. Teremtés tudatos szándék . Utóbb ezekből az élményekből szűrjük le ismereteinket. Nem túl könnyű ezt meglelni. amelyek aztán ilyenolyan tapasztalásokat vonzanak életünkbe. aki döntően abban az anyagi világban összpontosulsz. amely leírná ezen részedet. Valamennyien megértésünk jelenlegi szintje. s gondolataid révén olyan eseményeket vonzhatsz életedbe. akár nem. illetve a fejlődésnek valójában nincs szigorúan meghatározott menetrendje. Könyvünk megírásának egyik legfőbb célja. mert valamennyien. Ezért élünk újabb és újabb életeket.vagy hiba . Csodálatos. amely fölötte áll testi születésnek és halálnak. amelyik tudatában van minden tapasztalásnak. amely testi megszületésed előtt a döntést meghozta. mert azok gondolkodásra ösztönözhetnek. ott is hozzájuthatsz a belső lényed birtokában lévő tudáshoz. december 15. bölcsebb. A könyv megkezdéséhez kiindulópontot keresünk. mert így akartad. amelyben tartózkodsz. jelenleg testben élő lény vagy. 7 . s arra. tudatosan nem emlékszel ezekre a korábbi életekben szerzett tapasztalataidra.az anyagi és a nem anyagi világban egyaránt -. A SZAVAK NEM TANÍTANAK. amelyek világosabb megértést és több tudást eredményezhetnek.1987. Ezt nevezzük BELSŐ LÉNYEDNEK. amit éppen most akarsz elérni. illetve pillanatnyi nézőpontunk alapján hozzuk mozgásba gondolatainkat. hogy tudatosan figyelj jelenlegi életedre. Valódi tudás csak megtapasztalásból születik. amelynek valaha részese voltál az anyagi és a nem anyagi világban egyaránt. a Föld bolygón. S noha számtalan életélményt szereztél már . Testben élő lény vagy ebben a fizikai dimenzióban. december 15. s a jelenlegi korodnál sokkal idősebb részed. hogy jelenleg a fizikai dimenzióban összpontosulsz. akár éppen testben élünk. a megértés más és más fokán állunk. Azon részed. ha hagyod. hogy segítsünk ráébredned belső lényed létezésére. S annak ellenére.

ANNAK BEFEJEZŐDÉSE EGYÁLTALÁN NEM JELENTI AZ ÉLET VÉGÉT IS. Ahogy meghoztad a döntést. Azzal kezdjük. Mivel most az anyagi világban összpontosulsz. amit nem akarsz. hogy ösztönözhessük gondolkodásotokat. ami lelkes izgalommal és örömmel tölt el. s ami bánatot okoz neked -. AHOGY A FEJLŐDÉS VÉGÉT SEM! S amíg minden életélmény egyúttal a fejlődés része is. az végül még akkor is megvalósul a fizikai világban. aki most éppen testben él. illetve fizikailag azok különböző sebességgel manifesztálódnak.Ahogy az élet. Minden gondolatnak ereje van! Ha gyakran gondolsz valamire. úgy a fejlődés sem ér véget soha. Ez az oka annak. hogy mindenki. akkor ezen gondolataiddal elindítod annak megteremtődését. hogy segítsünk nektek a TUDATOS TEREMTÉS FOLYAMATÁNAK megértésében és alkalmazásában. amit csak az anyagi dimenzióban szerezhetünk meg. amit akarsz. Az intenzív érzelemmel társuló gondolataid a legerőteljesebbek. az erős érzelemtől mentes gondolat is manifesztálódik. tudatosan és konkrétan fizikai létre vágyott. amit NEM akarsz! Függetlenül attól. illetve veletek a kapcsolatot a mi. Ám ugyanígy. Minél intenzívebb érzés jár át az adott gondolat megformálásakor. hogy élettapasztalat szerzése végett itt akarsz lenni. illetve amitől félsz. hogyan is vonzottad gondolataiddal életedbe az eddigi eseményeket. hogy az anyagi világban való létezésed során tudatosan és szabadon teremthess. nem fizikai dimenziónkból. ha azt gyakran gondolod! 8 . Fizikai életed eseményeit gondolataid révén teremted meg. hogy a testi élet révén megértsd a TEREMTÉS FOLYAMATÁT. MINDEN GONDOLATODNAK TEREMTŐ EREJE VAN! Ha ebből az új nézőpontból veszed szemügyre élettapasztalatodat. hogy elmagyarázzuk: AZ ÉLETEDBEN ELŐFORDULÓ VALAMENNYI ESEMÉNYT TE MAGAD TEREMTED. azonnal rájöhetsz. ezen gondolataiddal elindítod annak megteremtődését. Mindkettő örök. amikor olyanra gondolsz. S bár a testi létnek van kezdete és vége. Testi létedben ez a fő szándékod! S mivel ez a szándék ennyire fontos neked. De amint már mondtuk. Az egyes gondolatok teremtő ereje különböző. Szó szerint minden egyes gondolatod teremtést indít el! Amikor olyanra gondolsz.tehát olyanra. s így vágyad beteljesedését. a testi lét olyan jellegű fejlődésre nyújt lehetőséget. a TEREMTÉS FOLYAMATÁNAK ebben a dimenzióban való alkalmazásáról szólunk. ha a gondolatokhoz nem társult erős érzelem. fölvettük veled. arra is vágytál. akár pozitívak azok (tehát célod irányába mutatóak) és pozitív érzelemmel kísértek. hogy gondolataid áhított vagy éppen nem kívánt eseményekre irányulnak . annál gyorsabban valósul az meg. akár negatívak (tehát a célodtól eltérő irányba mutatóak) és negatív érzelemmel kísértek.

MEGENGEDÉS ÉS MEGKAPÁS. akkor is teremtesz. s bár szándékaitok precíz megfogalmazásán mindig lehet javítani.előbb-utóbb megvalósul. rájössz majd. mert megfigyeltük. piros autóra vágyom. hogy kivétel nélkül minden a gondolataidon keresztül érkezett meg hozzád! Ha tudatosan elhatározod. de az túl drága.Ez az úgynevezett hiba révén történő teremtés avagy "félreteremtés ". hogy a Föld bolygón élők többsége sajnos hiba révén teremt. ám mondatod másik felével máris megakadályozod. az akarás rész. akkor a gyakran gondolt gondolat is . új. A TEREMTÉS TÖRVÉNYÉT EGYSZERŰ SZAVAKBAN FOGLALJUK ÖSSZE: AKARD. hogy a kocsit megkapd. hogy akarsz egy dolgot. HAGYD. annál több tudatos teremtés történik majd. Ily módon ugyanis nagyobb mértékben leszel képes tudatosan irányítani életedet. nem tudatos szándékkal. hogy minden gondolat teremt! S minél intenzívebb érzelem van jelen a gondolat megfoganásakor. miként történik az ilyen "félreteremtés". AMELYEK VÁGYAID IRÁNYÁBA MUTATNAK! 1987. amit nem akarsz. Sokan írtok össze hosszú listát kielégítetlen vágyaitokról. Továbbá: ha nem gátolja negatív. A "de az túl drága" gondolat azonban a megengedés megfojtása! Valójában csak annyit kéne deklarálnod. Szeretnénk segíteni annak megértésében. új.) Tehát így is mondhatjuk: VÁGYD. minél többen kezditek hagyni a "megvágyott" dolog megkapását.Összefoglaljuk a TEREMTÉS FOLYAMATÁNAK említett szakaszát: Értsd meg. tehát ellentétes tartalmú gondolat." Az első gondolattal útnak indítod az autó manifesztálódását életedben. Sokatok már a teremtés folyamatának elindításakor megakadályozza annak beteljesedését. s így annál többször tapasztaltok örömet és elégedettséget. Ne végezz "ellenteremtést"! CSAK OLYAN GONDOLATOKAT ÉS SZAVAKAT FOGALMAZZ MEG. AZ ELÉGEDETTSÉG TITKA: VÁGYÁS. akkor világossá válik számodra. Nagy lelkesedéssel írjuk ezt a könyvet. és emlékszel eddigi teremtéseidre. új. ENGEDD MEG. 9 . Például: "Egy gyönyörű. Amikor az előbbieket teljesen megértetted. mert utóbbiakban az akarás gondolata mellett a megkapás elvárása is megfogalmazódik. miért is vonzottad magadhoz életed jelenlegi körülményeit és eseményeit. Rengeteg teremtést akadályozol meg ily módon! Az "egy gyönyörű.bármilyen irányú is legyen az . Ha azonban olyanra gondolsz. ÉS ÚGY LESZ! (Az akarás szó helyett talán még pontosabb a szándékozás vagy vágyás kifejezés. annál gyorsabban kapod meg annak eredményét. ÉS ÚGY LESZ! Megfigyelésünk szerint legtöbbeteknél a HAGYÁS résznél zökken ki a folyamat. és kész. piros autóra vágyom" a teremtés egyenletének első fele. piros autóra vágyom". az a legjobb teremtési mód. S ha visszatekintesz múltadba. és annak szándékosan tudatos gondolatot adsz. hogy "egy gyönyörű. december 16.

hogy így legyen! Abban egyetértünk. hogy a legtöbb esetben tudatosan nem hoznál létre olyant. mint gondolnád. hogy állítólag ő maga hozza létre mindazt.kivétel nélkül minden esetben teremtő műhelyedben történik. Abban akarunk segíteni.Hogy lehetne az ?! Én biztos nem teremtettem volna ezt. GONDOLATAIDDAL TEHÁT TEREMTÉST INDUKÁLSZ. hogy csak olyan teremtést indíts útnak. Természetesen számos különbség is akad a két dimenzió "játékszabályrendszere" között. 10 . Vannak ugyanis olyan törvények. hacsak gondolataiddal nem hívsz be oda másokat. saját két kezed műve. Ezért irjuk ezt a könyvet. amit étélsz. Azt akarjuk. s akkor is. A következő oldalakon éppen ehhez szándékunk gyakorlati segítséget nyújtani. akkor kulcsfontosságú megtanulni irányítani őket. s mi nem.Bár te jelenleg testben élsz. holott az valójában . amit életében megtapasztal. AZ UNIVERZUM TÖRVÉNYEI MINDEN DIMENZIÓBAN ÉRVÉNYESEK. s ők sem a tiedben! Ezért minden. ha tudsz róluk. amit valójában nem akarsz. Mostanra már nyilvánvalóan leszűrted a következtetést. hogy elkerülhesd a "véletlen" avagy hiba révén történő teremtést: Mit jelent a "hiba révén történő teremtés"? Ha gondolataiddal figyelmed ráirányításával olyan dolgot teremtesz meg. hogy megértsd a teremtés törvényét. amit nem akarsz. Jelenleg testben élsz. hogy aztán tudatosan alkalmazd azt testi életélményed megformálásában. Ám valójában azt is te teremtetted meg. s ebben a létformában bizony nem könnyű fölfogni. A TEREMTÉS TÖRVÉNYE IS ILYEN EGYETEMES ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNY. reakciója a következő: . Más szóval: mindenképpen hatnak rád. amelyek ugyanúgy vonatkoznak nem fizikai világunkra. S teremtő műhelyedben egyedül te vagy jelen. testi érzékszerveiden keresztül észleled a fizikai dimenziót. hiszen nem akarom. mint a te fizikai világodra. Ugye hogy számtalan dolgot tapasztalsz meg. Pontosabban fogalmazva: saját teremtő gondolataid műve. ami a kívánt dolgot eredményez. hogy a fizikai dimenzióban csellengve teremtesz. ami ebbe a kategóriába esik? Amikor valaki először hallja. ha nem. kivétel nélkül mindent. hogy azok akkor is működnek. hogy teremtésed nem az anyagi világban történik. AKÁR TUDSZ RÓLA. Azt hiszed. hogy ha gondolatokkal teremtesz. életélményünk mégsem annyira különböző. A törvényekkel kapcsolatban talán az a legérdekesebb. AKÁR NEM. MERT ÉLETED ESEMÉNYEIT KIZÁRÓLAG TE HOZOD LÉTRE! Képtelenség egy másik ember életének bármely részét megteremteni! Nem hozhatsz létre mások életében semmilyen tapasztalást.

hogy a teremtés munkája számodra ezzel véget ért! ÚGY GONDOLJ AZ ÜGYRE. természetes módon áradnak belőled! Ne erőlködj! Ezt követően fordítsd meg a papírlapot. mint hagyni. ami csak eszedbe jut! Ne azt írd le. tedd a zsebedbe. amelyek számodra jelenleg a legfontosabbak.. amit más akar. hogy a következő okok miatt ez megvan (vagy meglesz.nem hozol létre a beindított teremtéssel ellentétes irányú folyamatot. hanem amit te magad tartasz fontosnak! Addig írj. hogy ha félelmet. MINT AMI MÁR EL VAN INTÉZVE! Tudhatod. Válaszd ki azokat a vágyakat. tedd a következőt: A szándékodat megfogalmazó állítás alá írd: "A következő okok miatt akarok. külön-külön minden papírlappal. Tudod. amikor azt észrevetelezed. Időve! képes leszel egyidejűleg szinte akárhány irányban teremteni. A lap túloldalán a teremtés egyenletének megengedés részét erősítetted meg. A vágyott dolog megteremtődéséhez immár semmi egyebet nem kell tenned. megengedni azt. s valamennyit írd föl egy-egy papírlap tetejére a következő módon: "Kapni vágyok. s itt írd le igényedet újra! Ezután gyűjts össze minél több indokot.vagy annak észrevételezésével. akarásokat. amelyek miatt megkapod a papír elülső oldalán megfogalmazott dolgot! S az előbbiekhez hasonlóan itt is hagyd a gondolatokat szabadon előszökkenni! Ezt követően hajtsd össze a papírt.. s tudd. akkor teremtményed meg fog jelenni fizikai valóságodban. ha a megvan kifejezés jelenlegi hitrendszeredet még meghaladja). Ezzel azt állítjuk.. retikülödbe vagy más olyan helyre. hogy az áhított dolog még nem történt meg . AMELY HOZZÁSEGÍT BÁRMELY VÁGYOTT DOLOG TUDATOS MEGTEREMTÉSÉHEZ: A tudatos teremtési folyamat megértésének kezdeti időszakában célszerű csak 3-4 fő vágyat megfogalmazni. s írd a túloldal tetejére: "Tudom.. és folytasd írásban a mondatot azzal. Márpedig amire figyelsz. hogy szándékod még nem valósult meg. hogy akard..". amiért az adott dolgot akarod! ÍRÁS KÖZBEN A TUDATOSAN GONDOLKODÓ LÉNYED A LEHETŐ LEGERŐSEBB KONCENTRÁLÁSI ÁLLAPOTBAN VAN. amit szeretnél elérni! Ezt követően. ám a folyamat tanulásának elején helyénvaló csak 3-4 célra fókuszálni.GYAKORLAT A TUDATOS TEREMTÉSHEZ ÍME EGY GYAKORLAT. amíg a gondolatok könnyedén. azt 11 . figyelmedet az áhított dolog hiányára irányítod. Ezzel minden feltétel teljesült. s alatta megerősítetted a teremtés egyenletének akarás avagy szándék részét. hogy a deklarált és papirra vetett szándékaid megvalósulását immár útnak indítottad! A papír első oldalán megfogalmaztad szándékaidat." Ezt követően deklaráld és írd le a számodra ismert valamennyi okot. illetve szándékokat.". Írd le. ahonnan napközben könnyen előveheted és elolvashatod. kételkedést vagy aggodalmat tartalmazó gondolattal ..

növeled, abból teremtesz többet! Ezért annak észrevételezése, hogy célod még nem manifesztálódott, a még meg nem történésből teremt többet. A HIÁNYRA GONDOLÁS MÉG TÖBB HIÁNYT TEREMT. MINÉL INTENZÍVEBB ÉRZELEM ÉL BENNED SZÁNDÉKOD DEKLARÁLÁSAKOR, ANNÁL GYORSABBAN ÉRED EL CÉLODAT. Tegyél meg mindent annak érdekében, hogy mindig a vágyott cél irányába mutató dolgokra gondolj, s ne arra, amit nem akarsz! Az áhított cél elérésére koncentrálj s ne az esetleges kudarc miatti félelemre! Az örömteli elvárásra, s ne arra, hogy vágyad még nem teljésült! Ezt követően írj hasonló papírt a maradék 2-3 vágyaddal kapcsolatban is. Ily módon azok megteremtődését is elindítod. Ezen témákkal kapcsolatban teremtő munkádat ezzel el is végezted. Most már csak pozitívan kell gondolkoznod - más szóval a célodra irányuló gondolatokkal foglalkozz! Ne engedd meg magadnak, hogy az adott témákkal kapcsolatban negatívan gondolkozzmás szóval, hogy a céloddal ellentétes irányú gondolatokat gondolj! Az ismertetett módszer alkalmazása azt eredményezi majd, hogy megkapod azt, amire vágysz. 1987. december 16. Nem szükséges, hogy csak arra a 3-4 vágyadra gondolj, amelyeket az előbbiek szerint papírra vetettél, hiszen testi életed során számtalan egyéb dologra is gondolnod és figyelned kell. Amikor éppen aktuális teendődre koncentrálsz, azzal általában nem akadályozod vagy közömbösíted a korábban elindított teremtésedet. A LEGTÖBB "FÉLRETEREMTÉS" AKKOR TÖRTÉNIK, AMIKOR GONDOLATAID ELKALANDOZNAK, AMIKOR ELBAMBULSZ, AMIKOR TUDATOS KONCENTRÁLÁST NEM IGÉNYLŐ TEVÉKENYSÉGET VÉGZEL. PÉLDÁUL VEZETÉS, FÜRDÉS VAGY FÉSÜLKÖDÉS KÖZBEN. ÉRDEMES EZÉRT FIGYELMEDET MINDIG VALAMIRE IRÁNYÍTANI, MERT CSODÁLATOS, TUDATOSAN GONDOLKODÓ MECHANIZMUSOD NEM SZERET TÉTLENKEDNI. Ha nem adsz neki szándékosan valamit, amin gondolkozhat, amire figyelhet, akkor a környezetedben előforduló gondolatokkal, szavakkal, illetve tettekkel foglalkozik majd, s így azok hatnak rád! A belső világodból érkező üzenetek fölismerése Minden lény, aki jelenleg fizikai formában létezik, folyamatosan jelzéseket kap egy másik dimenzióból, a belső lényétől. S jóllehet egyesek jobban tudatában vannak a belsejükből érkezö üzeneteknek, mint mások, és az érzékelés 12

módjában is különbségek észlelhetők, AZONBAN MINDEN LÉNY JELZÉSEKET KAP BELSŐ LÉNYÉTŐL: ÉRZELMEK FORMÁJÁBAN. Érzelmeid nem az anyagi világból származnak. A belső világból érkeznek, s belső lényed közvetlenül juttatja el azokat hozzád. Azért nagyszerű információt kapni belső lényedtől, mert ő sokkal szélesebb látókörrel rendelkezik. BELSŐ LÉNYED MINDAZT TUDJA, AMIT EDDIGI VALAMENNYI ÉLETEDBEN - TESTIBEN ÉS TESTETLENBEN -TUDTÁL. Testi érzékelésed ezen életedre korlátozódik. Ezért hatalmas kincs, ha megtanulsz érzékenynyé válni a belső lényedtől érkező jelzésekre! Amikor pozitiv érzelmet érzel - például szeretetet, lelki békét , boldogságot, örömet lelkes izgatottságot, vidámságot - akkor ezzel belső lényed azt jelzi, hogy gondolataid az adott pillanatban összhangban állnak szándékaiddal. Amikor negatív érzelmet érzel - például félelmet vagy kételyt, haragot, gyűlöletet, irigységet, feszültséget, bűntudatot, szorongást - akkor ezzel belső lényed azt jelzi, hogy gondolataid az adott időpillanatban nem állnak összhangban szándékaiddal. Ahogy gyakorlattal kezded fölismerni érzéseidet azok korai, születési stádiumában, képes leszel azonnal megállítani a nem kívánt irányba induló teremtést, s egyúttal meg is szüntetni az éppen megtapasztalt, negatív érzést. AZT NEVEZZÜK POZITÍVNAK, AMIT AKARSZ, AMIRE VÁGYSZ, S AZT NEGATÍVNAK, AMIT NEM AKARSZ. A teremtés törvénye ugyanis így szól: ha vágysz rá és engeded, akkor létrejön. Amint elindítasz egy célodra irányuló, pozitív gondolatot, és közben pozitív érzést tapasztalsz, akkor abban a pillanatban az áhított dolog befogadásának, illetve tudatos megteremtésének tökéletes állapotában vagy. Minél intenzívebb az érzelem, annál gyorsabban manifesztálódik a vágy. Amint olyanra gondolsz, amit nem akarsz, s közben félelmet, kételyt vagy bármi egyéb negatív érzést tapasztalsz, akkor abban a pillanatban a nem kívánt dolog megteremtésének tökéletes állapotában vagy. Ekkor ugyanis negatív gondolat és negatív érzés él benned. Mindez egyszerűen törvény. Röviden: AZT KAPOD, AMIRE GONDOLSZ, AKÁR AKAROD AZT AKÁR NEM. 1987. december 17. Ahhoz, hogy megteremts valamit, amire vágysz, csupán egy világos, tudatos szándékgondolatot kell megfogalmaznod, majd HAGYNI, hogy legyen. A tudatos teremtés egyenletének vágy részével általában nincs is gondod, hacsak nem nyomod el magadban szándékosan az akarást, mert már oly sokszor vágytál valamire, amit nem kaptál meg, s így letettél arról, hogy bármit is akarj. A gond legtöbbször az, hogy nem hagyod megteremtődni azt, amire vágysz, mert nem hiszed el, hogy az elérhető. Márpedig hited, bármire vonatkozzék is, rendkívül fontos, MERT CSAK A HIT RENDSZERED HATÁRAIN BELÜLI 13

DOLGOKAT ENGEDED MEG! Hiteidet ezért sok esetben meg kell változtatnod, hogy azok harmonizáljanak szándékaiddal! Amikor megérted, hogy hiteid is teremtmények, amelyeket korábban szerzett tapasztalatok alapján te magad hoztál letre, akkor rájössz, hogy azok megváltoztathatóak, hajlíthatóak, formálhatóak Hiteidet úgy tudod módosítani, ha addig teszel hozzájuk új, kiegészítő gondolatokat, amíg a kívánt formára nem alakítod őket. Tudatosan gondolkodó, testben élő lényedben szinte végtelen számú hit tárolódik. Legtöbbjük rejtett, és rejtve is marad. Ám amint megfogalmazol egy vágyat, az azzal kapcsolatos hiteid azonnal felszínre bukkannak. Ha pedig valamelyik hited a felszínre jutott, akkor az a hit avagy gondolatUGYANIS EGY HIT NEM MÁS, MINT EGY GONDOLAT, AMIT KORÁBBAN GONDOLTÁL, S AZÓTA IS GONDOLSZ hasonló gondolatokat fog vonzani. Ezt nevezzük a "VONZÁS TÖRVÉNYÉNEK". Rendkívül fontos, hogy megértsd a vonzás törvényét, mert az nem barátod, s nem is ellenséged, csupán egy egyetemes, természeti törvény. Azt eredményezi, hogy többet vonzol életedbe abból, amire gondolsz, akármi is legyen az. Ha a vágyaiddal kapcsolatos dologra gondolsz - nevezhetjük ezt pozitív gondolatnak is - akkor a vonzás törvénye számos olyan gondolatot hoz elmédbe, amelyek azzal harmonizálnak. S ha azon tűnődsz, illetve arra gondolsz, amit nem akarsz, akkor a vonzás törvénye ugyanúgy további negatív gondolatokat hoz elmédbe, amelyek fölerősítik az eredeti negatív gondolatot. A HASONLÓT MAGÁHOZ VONZZA. A legtöbb gondolat. különösen az intenzív érzelemmel nem kísért gondolat nem elég erős ahhoz hogy azonnal vagy akár gyorsan fizikai megfelelőlévé manifesztálódjon. Ám gondolatként a vonzás törvénye miatt. Több hasonló gondolatot vonz magához. s idővel így már elég erős lesz ahhoz. hogy anyagi megfelelője a fizikai dimenzióban megjelenjen! Rendkívül hasznos hát sok koncentrált gondolatot szentelned annak, amit akarsz, s minél kevesebbet vagy sehányat annak, amit nem akarsz. Egy negatív tartalmú, futó gondolat még nem okoz kárt: Ám abban TAPICSKOLNl; abba BELERAGADNl már azzal jár, hogy a negatív tapasztalat idővel megteremtődik életedben. Ameddig gondolataiddal nem invitálsz életedbe nem kívánt eseményeket, addig nem vonzol magadhoz ilyeneket. Ha hatékonyan hasznosítod a belső lényed kínálta, csodálatos IRÁNYÍTÓ RENDSZERT - amely érzésekkel jelez -, akkor képes leszel mindig hatékonyan megteremteni azt, amit akarsz, s szándékosan elkerülni a nem kívánt dolgok létrehozását. Ha mindig érzékenyen figyelsz érzéseidre, akkor minden pillanatban tudhatod, hogy teremtéseddel közeledsz vágyaid felé, vagy éppen távolodsz tőlük!

14

szót vagy tettet. örömteli izgalommal. Ha ránézve boldogságot vagy izgatott örömet érzel. s tegyük fel. megpillantasz egy hasonló autót. addig tudhatod.BÍZHATSZ BELSŐ IRÁNYÍTÁSODBAN. mert elindítottad a folyamatot. POZITÍV TEREMTÉSHEZ: Napközben.félelmet. akkor azt veszed észre. TUDATOS. tedd föl magadnak a kérdést: Mit akarok? Deklaráld vágyaidat! Ezt követően pedig fogalmazz meg erőteljes pozitív állításokat. bűntudatot. Hidat építesz pillanatnyi állapotodból oda. 15 . Ahogy telik-múlik nap. hogy már pozitív érzelmet érzel! Ha megtetted az utat a negatív gondolattól és érzéstől a pozitív gondolatig és érzésig. amint fizikai életed legkülönfélébb tevékenységeit végzed. magányt. akkor ez a pozitív érzelem azt jelzi. Ne akarj túl hosszú hidat építeni. s ahogy megírtad a listádat. mint amilyenre vágysz. hogy mégis sikerült eljutnod a vágyott pozitív állapothoz. s nem tettél semmit annak megállítására. hogy mit és miért akarsz. Majd.azonnal állj meg. . Ha azonban apró lépésekben haladsz. ahol lenni szeretnél.TESTI ÉS TESTETLEN . hogy ne legyen már hiszékeny. piros autó megszerzése. HITÁTHIDALÓ GYAKORLAT ÍME EGY TECHNIKA A FOLYAMATOS. szó vagy tett váltotta ki bennem ezt az érzést? S ha az érzés jelentkezésének pillanatában válaszolsz a kérdésre. AKI BIRTOKOLJA A TÖBB EZER . irigységet stb. s közben nem gondolsz semmi különösre vagy konkrét dologra. miközben elképzeled magadat ezen autó új tulajdonosának. s tedd föl magadnak a kérdést: Milyen gondolat. tele vagy erős. MERT AZ ATTÓL A SZÉLESEBB LÁTÓKÖRŰ. egyik állítást a másik után rakva. mert tudatos gondolkodásod annak ellen fog állni! Ugyanis elegendő élettapasztalatot szerzett ahhoz. hogy azok egyike egy új. feszültséget. ne akarj egyszerre túl nagy ugrást tenni. szorongást. FIGYELJ ÉRZÉKENYEN AZ ÉRZÉSEIDRE! Amíg pozitív érzéseket észlelsz magadban. mert annak fölidézése intenzívebbé teszi a negatív énést! Amint azonosítottad a negatív érzést kiváltó gondolatot. hogy éppen az általad kívánt dolgok irányába teremtesz.ÉLETEDBEN FÖLGYÜLEMLETT TUDÁST. Ha azonban negatív érzelmet tapasztalsz . szót vagy tettet. s közben ilyen-olyan gondolatok járnak a fejedben. s azon kapod magadat. akkor igen gyorsan azonosítani tudod majd az azt kiváltó gondolatot. Nagyon konkrétan fogalmazd meg. ahogy éppen vezetsz az úton. amelyek pillanatnyi negatív gondolati és érzélmi állapotodból átvezetnek a pozitív gondolat vágyott állapotába! Ezt nevezzük hídépítésnek. milyen legyen az a kocsi. kételyt. pozitív érzelmekkel. BÖLCSEBB RÉSZEDTŐL ÉRKEZIK. Azzal kezded a napot. haragot. hogy külön papírlapokra fölírod jelenlegi fő szándékaidat. Hadd szemléltessük az áthidalás folyamatát egy példán. kocsid útban van feléd. akkor folyamatos teremtéseddel ismét céljaid felé haladsz.

Hatalmas kincset ér hát. hugy ilyen. Tudom. piros autót teremtő gondolataiddal.a vonzás törvénye miatt . piros kocsimat! Körülmények. ha negatív gondolati és érzelmi állapotodból hidat építesz a pozitív gondolati és érzelmi állapotba. s úgy lesz. hogy negatív ösvényre tévedtél.hogy pillanatnyi gondolataid összhangban állnak az új. folyamatosan ellököd magadtól az autót. ha korán fölismered. Irányító rendszerem figyelmeztetett. hogy egy pillanatra elkezdtem ellökni magamtól az autót. 16 . s folytathatod áhított célod megteremtését. mert pozitív érzelmet érzek. Ha megérted és elsajátítod ezt a módszert. ami aztán . hogy a figyelmeztető csengőként működő. kezdeti stádiumában reagálsz. mielőtt az további negatív gondolatokat vonzana be. Azonnal abbahagyhatod ezt a negatív teremtést.valami sokkal nagyobbá és fájdalmasabbá terebélyesedik." Ha elkezded alkalmazni ezt a gyakorlatot. negatív érzelemre már annak nagyon korai. mert neked még nincs ilyened. események vagy emberek nem akadályozhatják meg. hogy ez a negatív érzés jelez: most éppen vágyaddal ellentéteset teremtesz! S amíg ezeket a negatív érzelmeket érzed. AKKOR TESTED KÁROSODIK. és intenzív vágyammal ismét vonzom azt. immár tudatára ébredhetsz. hogy megszereztem és vezetem az én új. akkor tudd. hogy az illető figyelmen kívül hagyta a figyelmeztető csengőt. Most már csak hagynom kell. A NEGATÍV ÉRZELEM RENDKÍVÜL HASZNOS. piros kocsit akarok. ahelyett. piros autóhoz jussak. Eléred. ÉS A VONZÁS TÖRVÉNYE AZT EGYRE INTENZÍVEBBÉ TESZI. MERT FIGYELMEZTET A NEGATÍV TEREMTÉSRE. Csak gondolataim lökhetnék el azt tőlem. Korotokban az egészségkárosodás vagy betegség hátterében az esetek igen nagy százalékában az az ok. a negatív érzést! A tudatos teremtés gátjai 1987. de ezt most abbahagytam. akkor az eddiginél sokkal kevesebb negatív élményt fogsz megtapasztalni. Ha azonban a kocsira pillantva rosszkedvű vagy elégedetlen leszel. boldogtalan és ideges. mert a legtöbb negatív esemény apró és leheletfinom negatív gondolattal és érzéssel kezdődik. S AZ ÁHÍTOTT CÉL MIND TÁVOLABBRA KERÜL TŐLED. hogy ekkor eltaszítod magadtól a kocsit. hogy életedbe vonzanád azt! Mivel érzékeny vagy a negatív érzéseidre. HA AZONBAN A NEGATÍV ÉRZELMET FIGYELMEN KÍVÜL HAGYOD. a következő módon: "Ilyen új. december 17. mert akkor tudatos döntéseddel irányt válthatsz. Gyönyörű kocsi! Lelkes izgalmat érzek. akkor viszonylag gyorsan nagyon rutinossá válsz benne. amikor arra gondolok. Ezen szándékom megfogalmazásával útnak indítottam annak megteremtődését. vagy irigységet érzel. Gondolataim azonban már ismét hozzám vonzzák a kocsit.

AKKOR TEREMTÉSEDET KÖNNYEBBEN BEFOLYÁSOLJÁK RÉGI SZOKÁSAID.akár azzal épp ellentétes irányba teremtesz! Gondolataid erőteljes teremtők. A gondolat és a szó aztán tettre sarkall. a gondolat egyre nagyobb lesz. amely fantasztikus mértékben fog segíteni a tudatos kontroll megtartásában. Amikor nem tudatos gondolat. akkor a jelen pillanatban számodra hasznos iránytól eltérő . hanem szokás alapján reagálsz. s így abba az irányba teremteni. A vonzás törvénye miatt ezekhez a gondolatokhoz hamarosan olyan újabb gondolatok társulnak. HANEM SAJÁT SZOKÁSAID RÁD GYAKOROLT HATÁSÁBÓL ERED. Most azokról az elsődleges gátakról szeretnénk neked szólni. ám a vonzás törvénye miatt.OLYAN SZOKÁSOKRÓL VAN SZÓ. Nyilván ez a TUDATOS TEREMTÉS maximuma. nagyon fontos. S ahogy kezded megérteni a teremtés folyamatát. hogy mindig tudd. várhatóan igen erős vágyat érzel arra. amelyek megakadályozhatják állandó. hogy életélményét tudatosan alakíthassa. Történetesen ezért vagy itt. jelenleg fizikai formában lévő lény arra vágyik. hogy teremtésedet mindig céljaid felé irányítsd. szavai és tettei olyan irányba befolyásolhatnak. ahogy egyre többet töprengsz rajta. más szóval harmonizálnak velük.A teremtés folyamatának ismerete kulcsfontosságú azok számára. AMELYEKET AKKOR ALAKÍTOTTÁL KI. hogy minden.. Belső lényed nagyobb rálátást lehetővé tevő nézőpontja miatt tudod. AZ EGYIK LEGGYAKRABBAN FÖLBUKKANÓ AKADÁLY MÁS EMBEREK RÁD GYAKOROLT HATÁSA. 17 . tudatos önkontrollodat. ám szavaid hatása még azokét is felülmúlja! Cselekedeteid teremtő ereje pedig a gondolatok és egyaránt meghaladja! Minden gondolat apró csíraként születik meg. mik a fő szándékaid! HA NEM SZÁNSZ IDŐT DOMINÁLÓ SZÁNDÉKAID BEAZONOSÍTÁSÁRA ÉS DEKLARÁLÁSÁRA. míg végül szavakba is öntüd. Ha nem uralod minden pillanatban a gondolataidat. AMIKOR SZÁNDÉKOD MÉG ELTÉRT A JELENLEGITŐL. ami nem kívánt dolog megteremtéséhez vezethet! A MÁSODIK AKADÁLY NEM MÁS EMBEREK. Mivel cselekedeteid minden időpillanatban domináló szándékaidat követik. akkor a körülötted levők gondolatai. Azt követően pedig olyan gyakorlatot javasolunk. hogy valamennyi gondolatodat kontrolláld annak érdekében. Amikor egy másik embertől származó ösztönző gondolati hatás ér. HA VÁGYSZ VALAMIRE S ILY MÓDON TEREMTESZ. akkor valószínűleg elkezdesz a hallottakon gondolkozni. akik az anyagi világban töltött életüket tudatosan akarják kontrollálni. amelyek azokkal kompatibilisak.

némelyikük máskor időszerű. ÉS MINDEN EGYES SZAKASZ ELEJÉN RÁSZÁNSZ EGY-KÉT MÁSODPERCET DOMINÁLÓ SZÁNDÉKAID TISZTÁZÁSÁRA-TEHÁT ANNAK TUDATOSÍTÁSÁRA.. mielőtt munkába vagy máshová indulnál. Amikor valaki belép irodádba. hogy valahova elhajts. akiknek számos szándéka van. mint mondjuk úszás közben. Legtöbbetek napi tevékenysége során nem szokott időt szánni arra. Amikor beülsz a kocsidba. mondd magadban. bárkivel beszélsz is! Akard. hogy meghatározd. mit is akar éppen. amit a reggeli készülődéssel töltesz. HOGY ÚJ SZEGMENSBE LÉPTÉL.. éberen figyelve. hogy érthetően és meggyőzően kommunikálj. S az a néhány másodperc. ha napjaidat szakaszokra bontod. Pedig nagyon érdemes rászokni. Némelyikük most. hogy kényelmetlen lenne percenként megállni. de azért megemlítünk néhány példát: Amikor reggel fölébredsz.GYAKORLAT A TUDATOS TEREMTÉS IRÁNYÍTÁSÁHOZ Azt tanácsoljuk. ám nem minden szándék helyénvaló életed adott időpillanatában.. mit is akarsz. HOGY MIT AKARSZ LEGINKÁBB KAPNI VAGY ADNI A KÖVETKEZŐ IDŐPERIÓDUSBAN-. ám az már nem teszi akadozóvá életedet. ha arra van szükség! Nyilvánvalóan helyénvalóbb érthetőségre vágyni telefonáláskor. ismét egy időszegmens. más sofőrök szándékát érzékenyen észlelve akarsz eljutni úti célodhoz! Nyilvánvalóan helyénvalóbb a kocsiba beszállva biztonságra vágyni. és minden egyes periódus elején néhány másodpercet rászánsz. hogy gondolatban megfogalmazd célodat! Tehát. hanem még 18 .. mert mindannyiótok élete különböző. Szükséges. akinek az élete azonos szakaszokból állna. s becsatolod a biztonsági övedet. hogy világosan azonosítsd életed minden időszakát és az arra vonatkozó domináló szándékodat. az ébredés után ágyban töltött idő egy szegmens. mert ennek hatására tudatos irányítás alá vonhatod életed alakulását! Természetesen tudjuk. hogy rendkívül egyszerű azonosítani egyegy új szegmens kezdetét. nemcsak "megvezeti" életedet . hogy tömör legyél. hogy tudatosítsd. szánj rá egy másodpercet. hogy életedet teljesen és tudatosan tudd irányítani! Például: Amikor beszállsz a kocsidba. hogy biztonságban. Amikor fölveszed a csörgő telefon kagylóját. mint mondjuk otthoni könyvolvasáskor. hogy szándékodat megfogalmazd.tehát lényegesen több időt teremt azokra a dolgokra. mit is akarsz leginkább. és így tovább. amiket meg akarsz csinálni -. Hamarosan azt tapasztalod majd. az autódban töltött idő egy újabb szakasz. hogy meggondolja. tudatosítsd napjaid természetes időszegmenseit avagy szakaszait! Nincs két ember. az az időszak. Ha fölveszed a telefont. ismét egy szegmens vette kezdetét. újabb szakasz kezdődik. HA FÖLISMERED. AKKOR KÉPES LESZEL TUDATOSAN IRÁNYÍTANI ÉLETÉLMÉNYEIDET! Ti olyan lények vagytok. Miután kikeltél az ágyból. hogy azonosítsd az adott periódusban legfontosabb szándékaidat. amit arra fordítasz.

mert mindennap elégedetten nyugtázhatod.sokkal több örömed is lesz. s figyelmedet a környezetedben lévő dolgokra irányítod. HOGY MI FONTOS SZÁMODRA MlNDEN GONDOLAT LEKÖTI FIGYELMEDET MÁRPEDlG AHOVÁ FIGYELSZ. december 17. 19 . azonnal elkezd azzal foglalkozni! Manapság azonban csakúgy ömlik rád az információ. Röviden: többnyire sodródó embereket észlelünk. hogy napjaidat szakaszokra bontsd és világosan megfogalmazd minden egyes szegmens legfontosabb célját. hogy tudatosan irányítsd azt. AMI FONTOS. A műszaki haladás számos hasznos lehetőséget adott a kezedbe. hogy egy újfajta tudatosságra ösztönözzünk. s bármivel is táplálod. hogy domináló vágyadra koncentrálnál. szinte szünet nélkül ömlik rád az információ. s azt akarjuk. Fizikai világotokat figyelve sok olyan lényt látunk. Akard szakaszról szakaszra. HANEM AMI AZ ADOTT PILLANATBAN ÉPPEN ADÓDIK! Ahelyett. amit helyénvaló lenne megrostálni és szortírozni. akik mindenfélét csinálnak. E könyv megírásával az a célunk. amelyben jelenleg összpontosulsz.nem tudatos gondolatokkal!!!. szó szerint minden jelentős esemény "közel" kerül hozzád! Ezért manapság fontosabb.egyfajta életélményt teremtenek maguknak. mi a legfontosabb számodra! Ellenkező esetben könnyen külső tényezők befolyása alá kerülhetsz. amire tudatosan vágytál. s ezért arra figyelsz és gondolsz. magas műszaki színvonalú. hogy naponta tisztázd és világosan megfogalmazd. Az anyagi dimenzió. hogy szelektív rostáló legyél! 1987. hogy a bolygó bármely pontján történő események hassanak rád. Rá akarunk ébreszteni. AZONNAL ABBA AZ IRÁNYBA KEZDESZ EL TEREMTENI! Ezért lényeges annyira. Az emberiség műszaki fejlettsége miatt viszont a Földön történő. Manapság már a világ szó szerint minden pontjáról tudsz információt kapni. MIVEL LEGTÖBBEN NEM HOZTOK TUDATOS DÖNTÉST ARRA VONATKOZÓAN. hogy te magad alakítod életedet. ami közel van hozzád. az általuk "életnek" nevezett dolog szokásos tevékenységeit végzik. és gondolataikkal . hogy azt kaptad az élettől. mint eddigi történelmetekben bármikor. HOGY MI SZÁMOTOKRA A LEGFONTOSABB. ezért ki vagy téve annak. EZÉRT SOKATOK NEM AZZAL FOGLALKOZIK. Csodálatos TUDATOS GONDOLKODÁSI MECHANIZMUSOD mohón ráveti magát a gondolatokra. bonyolult világgá fejlődött. ám információáradatot is zúdított rád. AMÍG NEM DÖNTÖD EL. ami alaposan összezavar.

Ez elsősorban a hatékony kommunikációs rendszeretek. Az emberiség fejlődésével számtalan csodálatos teremtés ment végbe. annál több szelektív szűrést végzel. Tehát minél több döntést hozol meg hétköznapjaldban.lendületesen és bőségben haladsz előre utadon. hogy az hiba révén történő "félreteremtés" vagy szándékos. HOGY EGYEDI. E könyv megírásával arra akarunk ösztönözni minél több embert. 1987. s az elárasztottság és összekuszáltság érzése helyett . akkor te nem szelektív rostáló. hogy mi a fontos. hogy életedben az realitásként megjelenjen! Ha nem döntöd el. Ám áhított célod elérésével e úttal új. hogy mit akarsz. és rajtatok áll. majd megkapod. s emiatt érzel életedben káoszt. a többség nyakló nélkül nézi. AMIT AKARSZ. HA DÖNTÉST HOZOL. most testben élő lény arra vágyott. hogy többségetek nem sok tudatosan teremtő gondolatot alkalmaz. hogy fizikai formát öltsön. 20 . hogy tudatosan és szándékosan akarjon teremteni. A Földet lakó lények kollektív csoportjaként már hatalmasat fejlődtetek még annak ellenére is. december 19. s gondolatai ereje és tudatosan gondolkodó elméje révén tudatosan teremthessen. nagyobb rálátást lehetővé tevő nézőponthoz is hozzájutsz! Következő szándékodat már e tudás birtokában deklarálod. Hogy megértsétek: valójában folyamatosan teremtetek.Amint elkezded a "szegmensszándékolást". hogy a tömegekre egy kis embercsoport hat. "SZELEKTÍV ROSTÁLÓVÁ" VÁLSZ. A média kínálatával kapcsolatban ugyanis az embereknek csak egy elenyészően kis csoportja hoz döntést. illetve olvassa. tudatos teremtés lesz! VILÁGOTOKAT MEGFIGYELVE AZT KELL MONDANUNK. Ennek végül is az a következménye. mint hogy saját teremtő gondolatot indítsatok útnak. amit ezek a sajtóorgánumok kínálnak. s annál kevesebbszer érzel zavartságot. az egész univerzum elkezd azon dolgozni. Bolygótokon a megszületése előtt minden. hallgatja. tehát figyelmeztető csengők . Pillanatnyi tudásod birtokában akarsz valamit megengeded. VAGY TUDATOS GONDOLATOT IRÁNYÍTASZ ARRA. A jelenleg valószínűleg még érzett zavarodottságod azonnal csökkenni fog.amelyek negatív érzések. s minden egyes új teremtés befogadása révén bővült a látókörötök. uralni tudod életed egy-egy szeletét. Ez a fejlődés. INDIVlDUÁLIS TEREMTÉSETEK EGYIK HATALMAS AKADÁLYA A TŐBBI EMBER RÁTOK GYAKOROLT HATÁSA. a rádió és az újságok műve. hanem minden dolog befogadója vagy. a televízió. ami még nagyszerűbb teremtéseket tett lehetővé számotokra. Amint eldöntöd. illetve annál többször elégedettséget. A jelek szerint szívesebben fogadjátok el mások teremtő gondolatát.

AMI ERŐSÍTI VÁGYAIDAT. hogy miként teremthetsz életedben olykor nem kívánt dolgokat. Egészen addig a pontig. mert azok már olyan tempóban áradnak felétek. Ahelyett. hogy mi történik egyórányi televíziónézés közben. milyen mértékű hatást gyakorol mindez a legtöbb emberre. szinte szó szerint bezárultok. Tudjuk. hogy elborít az ár. hogy mi fontos neki. hanem megnyílsz annak! Szegmensszándék: a régi szokások negatív hatásának közömbösítése 1987. hogy befogadjátoke azt vagy sem! Az emberek többsége nem dönti el. S nem bezárulsz az életnek. Szeretnénk segíteni. hogy válogatás nélkül és a legkülönfélébb témákról zúduljon rá az információ. Ők tehát még nem tudják. A számotokra fölkínált információt senki sem erőlteti rátok! Ti döntitek el. HOGY MIT AKARSZ. megdöbbenünk. mert örömtelibb alternatívát szeretnénk fölkínálni: HA MINDENNAP SZÁMOS DÖNTÉST HOZOL ARRA VONATKOZÓAN. mint a tudatos szándék révén történő teremtés. milyen hatalmas tömegű információ. amikor már föladja és visszavonul. 21 . ÉS TÁVOL TARTOD MAGADTÓL MINDAZT. Azt is fontos megértened. ezért nem szelektálnak. SZÓT ÉS INFORMÁCIÓT. S mivel a kínálat ugyancsak bőséges. hogy gondolataid erejével elérhesd céljaidat. hogy záporoznak rád az információk. ÖSZTÖNÖSEN ROSTÁLNI KEZDED A TÉGED ÉRŐ GONDOLATOKAT. Azért írjuk ezt a könyvet. többnyire azonban eltompultok az életélményekre.Minden lény saját választásán múlik. hagyja. AMIKOR DÖNTÉST HOZOL ARRÓL. AMI ÉR. Ezért önvédelemből. Így majd fölfrissültnek érzed magad. gondolati ösztönzés és befolyás jelentkezik már ilyen rövid idő alatt is. A legtöbb esetben szinte elborítja őket az információtenger! Ha megfigyeljük. hogy szándékaira vonatkozó döntéseket hozna. határozottan és lendületesen haladna előre útján. hogy tiszta fejjel. mennyire fontos SZELEKTÍV ROSTÁLÓVÁ válni. és mivel ők nem döntötték el. A fölkínált gondolatok egy részét válogatás nélkül befogadják. hogy ösztönző gondolatokhoz jutsz. Ahelyett. HOGY MIT AKARSZ. hogy mi fontos számukra és mi nem. amit már nem tudtok kezelni. hanem. AMIRE NINCS SZÜKSÉGED! Nem fogod úgy érezni. mert legtöbbeteknék eddig sajnos sokkal-sokkal gyakrabban történt meg. hogy befogad-e valamit. december 17. hagyja. BEFOGADOD AZT. hogy aztán azokkal harmonizáló gondolatokat fogadjon be. hogy elborítsa őt az információözön. AKKOR AUTOMATIKUSAN ÁT FOGOD ROSTÁLNI AZ ÖSSZES ADATOT. Nem azt fogod érzékelni. hogy megértsd a teremtés folyamatát. Egyszer-egyszer ugyan kaptok jelentős gondolati ösztönző hatást.

Belső lényed ugyanis így jelzi.körülvevő emberek negatív befolyásoló hatását! Ha az olyan időszegmens előtt is tisztázod szándékodat. Ezt persze nem mindig teheted meg. amelyben másokkal találkozol. RENDKÍVÜL FONTOS. ha a figyelmeztető csengő hangját hallva . amikor meghallod a csengő hangját. akkor az mindenképpen eredményt szül. Ha ugyanis nem vonulsz vissza. Az ilyen ellentétes irányú gondolatok több forrásból érkezhetnek. erős negatív érzést fogsz tapasztalni. hogy elkerüld a téged .érezve -. míg a többit ellököd magadtól. de csak azért. máris annak megteremtését segítették elő! A másoktól érkező. hacsak más gondolatokkal nem indítasz el ellentétes irányú teremtést. otthonodban és társasági összejöveteleken . sokukat pedig környezeted hinti rád. s így gyors tempóban indulsz a NEM kívánt cél felé! Azért fontos hát megértened a másoktól rád irányuló befolyás erejét. akkor a negatív szavak könnyebben befolyásolhatnak. Ha azonban a beszélgetés szegmense előtt nem szántál egy-két másodpercet fő szándékaid azonosítására. 22 . Ezért azt ajánljuk. amelyek erősítik vágyadat. akkor szelektív rostálóvá válsz. s te sem reagálsz rá oly érzékenyen! AMINT "MEGHALLOD" . hogy az adott pillanatban hallott szavak nem állnak összhangban korábban megfogalmazott szándékaiddal. hogy ilyen esetben mentálisan és érzelmileg távolodj el! Beszélgetés közben ne figyelj a negatív hatású szavakra. milyen egyéb gondolatok fordulnak meg fejedben.A FIGYELMEZTETŐ CSENGŐ CSILINGELÉSÉT. ha megérzik visszahúzódásodat. Némelyiküket múltbeli tapasztalataidból kotrod elő. negatív befolyásoló hatás elkerülésének legegyszerűbb módja természetesen az. Függ ez a témának szentelt figyelmed mennyiségétől. Számos tényező befolyásolja a sebességet.munkahelyeden. Fontos. hogy egyesek faragatlannak vagy figyelmetlennek tartanak majd. annak a gondolatnak az irányában teremtesz. HOGY ALKOTÁSOD VALÓRA VÁLJON. hogy mit akarsz. HOGY TUDATOS GONDOLATODAT AZONNAL CÉLOD FELÉ IRÁNYÍTSD! Ugyanis minden pillanatban. Ha elindítasz egy teremtésfolyamatot. amellyel vágyott célod közelít feléd.MEGÉRZED . ami a csengőt megszólaltatta. mert a figyelmeztető csengőd nem lesz olyan hangos. a célra irányuló gondolatokat kísérő érzelem mennyiségétől és attól. vagyis csak azon gondolatokat fogadod be.ÉS AZ EGÉSZ UNIVERZUM MUNKÁBA LENDÜL. és a beszélgetés során céljaiddal kapcsolatban az illető negatív dolgokat mond. mert amint olyan gondolatokra ösztönöznek szavaikkal amelyek a nem kívánt állapotra irányulnak. fizikailag távolodsz el az illetőtől. hanem tudatos gondolatokkal erősítsd meg ilyenkor vágyadat! Lehet ugyan. mert nincsenek tisztában a gondolatok kontrollálásának fontosságával. Ha napod minden időszakaszában teljesen világosan tudod.

befolyásoló hatásokban lötykölödnek. miért szemeli ki a tolvaj éppen azt az embert áldozatául. amikor szándékaid talán még a jelenlegitöl eltérőek voltak. hogy éppen mit is akarsz. hogy 23 . egészségükre nem fókuszáló ember.ami még gyakoribb . Ha megérted a vonzás törvényét. tudatos gondolatokat. Gyakran veszel ugyanis részt olyan beszélgetésekben. ILLENE ILYEN SZAVAKAT BESZÉLSZ. Akkor majd fölfogod. HA A NAP ÚJ SZAKASZÁBA ÉRKEZVE NEM TUDATOSÍTOD SZÁNDÉKODAT. amitől fél. ahol a többiek a céloddal ellentétes hatású dolgokat mondanak. Ha szokásból cselekszel. s betegségükről beszélgetve miért teremtenek életükben abból még többet. Ha kocsidba beszállva deklarálod a biztonság iránti vágyadat. fókuszálatlan. és nem gondolnak szándékaikra irányuló. BEFOLYÁSOLHATNAK SAJÁT SZOKÁSAID. A környezetedben élő emberek többsége sajnos ma még nem irányítja tudatosan életét. akkor világosan látod majd. Az őket érő. Ezért azt javasoljuk. s a jövőben immár elkerülöd a nem kívánt eseményeket! 1987. A vonzás törvénye hat ebben az ügyben is. MERT NEM ÉRTED A TEREMTŐ FOLYAMATOT ÁM HA ÉRTED IS. Nem véletlenszerűen! Ez sem a balsors műve. Jelenlegi szintjükön még nem akarják kivonni magukat ezen hatások alól. AMELYEK MIATT SOKSZOR MÉGIS A NEM KÍVÁNT ÁLLAPOT FELÉ VIVŐ GONDOLATOKAT GONDOLSZ. Számos szokásod embertársaidhoz kötődik. mert szokásaid más időszakban alakultak ki. fölfogod. Akkor megérted majd. mindennap. Ha megérted a vonzás törvényét. AKKOR SAJNOS KÖNNYEN HATHAT RÁD A KÖRNYEZETEDBEN LÉVŐK GONDOLATA. akkor szó szerint megvéded magadat a többiek rossz kívánságaitól. december 21. illetve . akkor bizony "félreteremtesz". amire gondolt.mert kényelmesebb ott maradni és nem csalódást okozni a barátodnak. HIBÁS TEREMTÉS AVAGY FÉLRETEREMTÉS LEGTÖBBSZÖR AZÉRT TÖRTÉNIK. mert ily módon a vonzás törvénye és a teremtő folyamat következtében olyan eseményeket vonzol éltedbe. amilyeneket akarsz. miként vonzzátok egymást életélményetekbe. az életébe vonzza azt.a környezetedben autózók irányítatlan. akkor nem tudsz jelenlegi szándékodnak megfelelően teremteni. S aki fél. az magához vonzza annak lényegét. Tisztában vagy már ugyan szavaid erejével. zavaros gondolataitól. akit kiszemel. Aki gondol valamire. hogy miért ütközik össze az úton két olyan sofőr. SŐT AKÁR ZAVARODOTTSÁGA IS. akik közül az egyik sem összpontosított a biztonságra. minden időszakaszod elején döntsd el. miért sodródik egymáshoz két. de megszoktad.

s amint erre a szándékodra összpontosítasz. hogy mindennap és számtalanszor negatív teremtésbe keveredtél! A teremtés folyamata a teremtőben lévő szándékoktól függ. ami egy-egy gondolatod kapcsán jelentkezik benned! S ha életed egy területén elkezdesz 24 . ezért érzed sokszor úgy. ám hidd el. A ZAVARODOTTSÁGNAK NYOMA TŰNIK. ÉLETED KITISZTUL. illetve nem akarsz különcnek látszódni.az előrehaladás lassúbb vagy semmilyen. szokások alapján régi szándékokra reagáltok. Ha azonban azonosítod domináló szándékaidat.a diszharmónia mértékétől függően . Röviden: azt észleljük. akkor . negatív beszélgetésekbe keveredtek. hogy eddig ennek nem voltál tudatában. HOGY ADOTT PILLANATBAN MI SZÁMODRA A LEGFONTOSABB. teremtesz! Ha nem azonosítottad domináló szándékodat. s emiatt bátran ráhagyatkozhatsz arra az érzésre. Gondolataid minden időpillanatban az éppen DOMINÁLÓ SZÁNDÉKODHOZ fognak áramolni. s ha azok harmonizálnak egymással. Meglehet. nem kívánt események megteremtődését indítod útnak! Naponta több száz vagy tán több ezer lehetőség kínálkozik a félreteremtésre! Ha nem határoztad el . hogy mik a domináló szándékaitok! HA TISZTÁZOD. teremtő erőd szétszóródik. ezért inkább ott maradsz. akkor előremozdulás történik.s GONDOLATAIDDAL részt veszel azokban a szavakban -.nagyon tudatosan és erősen -. Ahogy a tévéből a szándékaidtól eltérő hatású szavak záporoznak rád . valahányszor egy-egy új döntést hozol.még ha egymástól eltérő szándékokról van is szó. mert egyszerre több irányba teremtesz! Ezek az irányok néha egymással ellentétesek. hogy miként keverednek össze benned a szándékok. hogy egy helyben toporogsz.ezekkel az emberekkel ezekről a dolgokról így beszélj. Hazaérve szokott mozdulattal bekapcsolod a tévét. akkor figyelmed. koncentrációd és gondolataid természetes módon áramolnak feléjük. mert nem hoztok a jelenben döntést arra vonatkozóan. s miridezt azért. és leteszed magad a fotelodba. akkor hamarosan azon kapod magad. AKKOR A TERMÉSZETES TEREMTÉSI FOLYAMAT TÁMOGATNI FOG. Ha nem harmonizálnak. hogy tudatos figyelmedet csak arra irányítod. S mert senkit sem óhajtasz megbántani. Azzal is tisztában van. Belső lényed nagyon világosan érti a vonzás törvényét és a teremtés folyamatát. hogy sodródtok. Bármilyen teremtés beindulásához a benned lévő szándékoknak HARMÓNIÁBAN kell lenniük egymással . Fizikai életélményed bármely időpillanatában számos szándék van jelen. nyugodtan megbízhatsz belső lényed bölcsességében. amit akarsz.

nagyobb részt az anyagi világban összpontosulva. mi fizikai létezésetek értelme. hogy sokan életcélotokat keresitek. hanem a kettő egyesítésére! Arra biztatunk. szándékaid szerint teremteni. amelyben élsz! GYAKORLAT A FIZIKAI ÉS A BELSŐ VILÁG KÖZTI ÖSVÉNY MEGNYITÁSÁRA Úgy tudod érzékelni belső világodat. Akkor majd kezded végre megérteni. hogy már születésed előtt döntéseket hoztál jelen életed céljaira vonatkozóan. hogy lemondj testi tudatosságodról. és más életébe nem tudsz teremteni. amelyet érzékszerveiddel pillanatnyilag megtapasztalsz. független teremtő. AMIKOR MÁSOK HATÁSÁVAL VAGY SAJÁT RÉGI SZOKÁSAIDDAL KONFRONTÁLÓDSZ! Életcélod fölismerésének titka Életélményedet egyedül te teremted meg. TESTI RÉSZEDET. Az a fontos. hogy miért vagytok itt. s nem a tágabb perspektívából. Nem arra akarunk rábeszélni. Minden egyes. AZ ÉRZÉSEK RÉVÉN SEGÍT.tudatosan. S amint érzékennyé teszed magad érzéseidre. a Földdel kialakított fizikai kapcsolatodról. hogy érzékelhesd belső világodat. ahogy kezded érzékelni TELJES lényedet. Azért éled testi életedet. Ez nem nehéz. Tudatos figyelmedet el kell terelned az anyagi dimenzióról ahhoz. Ám amíg csak tudatos. hogy meg akartad tapasztalni jelenlegi életélményedet.egyesek meditálásnak mondják -. ha lecsöndesíted a külsőt. A FIGYELMEZTETŐ CSENGŐ. mert a külső és a belső dimenzió elegyítése emelni fogja azt a fizikai világot. fizikai látókörötökből vizsgáljátok a kérdést. miként lehetséges. s ne térj le utadról! A BELSŐ LÉNYED RÉVÉN RENDELKEZÉSEDRE ÁLLÓ VEZÉRLŐ AVAGY IRÁNYÍTÓ RENDSZER. s ahogy ennek hatására szükségszerűen céljaidra fókuszálsz. jelenleg testben élő lény önálló. a jelenleg testben élőket figyelve azt észleljük. hogy célodra összpontosíts. Titeket. s tudatosan és aktívan kerülj velük kapcsolatba. s nem csupán azt a TUDATOS. hogy szánj némi időt a testi. a belső lényed biztosította irányító rendszered segíteni fog. addig ezekre a kérdésekre nem találhatjátok meg a választ. hogy valami más dimenziós élményt keress. hogy érzékelhesd a belső világot! 25 . mert így akartad. Sok szót találtak már erre . Tudni akarjátok. tudatosan teremtesz. Ahogy kezded megérteni. akkor életed minden területét biztosabban uralod majd! Amint azonosítod domináló szándékaidat. hogy ébredj belső világod és belső lényed tudatára. a fizikai lecsöndesítésére. de nem az elnevezés a lényeg. hogy ki is vagy valójában. akkor ráébredsz majd arra.

hogy tudatos. bölcsebb és idősebb lény vagy. amit a belső világ érzékelése céljából végzel. hogy gyors legyen. s nem is kell mindennap ugyanakkor megtenned. hogy valójában te sokkal tágabb látóterű. ám az már fontos. fizikai dolog megszakítsa a folyamatot. hogy a nap melyik szakában teszed. 26 . Ahhoz szoktattad ugyanis. s hogy közölhesd vele. mert az teljesen haszontalan lenne! Az összehasonlítás szándéka annak eldöntése. onnantól kezdve már csak hagyni kell ezt. idővel az mégis hajlandó megpihenni. Fizikai világod lecsöndesítésének gyakorlata. ám ennél sokkal részletesebb információt is szerezhettek tőle. s amint már nem vagy annyira tudatában a téged körülvevő fizikai világnak. elkezded érzékelni a belső világot. tapasztaltabb. Mindegy. s immár érzékelheted belső világodat. ha akarjátok. ezért buzgón dolgozik. AKKOR FIGYELMEDDEL AZT A KEVÉSBÉ JÓ.egyeseknél ez már az első próbálkozásra jelentkeziktesti lényed egyfajta elzsibbadását. hogy csökkentsd annak valószínűségét. hogy lecsöndesitsd tudatosan gondolkodó elmédet. amelyben lecsöndesíted fizikai világodat. Azt javasoljuk. hogy fizikai dimenziódból kaput akarsz nyitni a nem fizikai dimenzióba. hogy megkapd a szükséges útmutatást. éppen mit akarsz. Érzelmek formájában már jelenleg is valamennyien kaptok jelzéseket ettől a belső lénytől. amelyen keresztül fölkínálhatod világosan megfogalmazott. Ahogy így kényelmesen ülsz. Milyen előnyökkel jár. Ez jelzi.talán azzal. csöndesítsd le tudatosan gondolkodó elmédet! Eleinte ez nem könnyű feladat. A kommunikáció lehetősége nemcsak azért született meg. amit kevésbé tartasz jónak. mennyire is hasznos kapcsolatban lenned ezzel a lénnyel. mint amire fizikai lényed emlékezik. hogy melyik a jobb. hogy információ juthasson el a belső világból a fizikaiba. naponta 15-20 PERC ELEGENDŐ. hanem hogy fordítva. Rövid időt javasolunk minderre. hogy venni tudd üzeneteit. akkor annak számtalan haszna lesz! Ha már elhatároztad. Ez teszi lehetővé. s amikor arra gondolsz. ha érzékeny vagy belső világodra? Amint megérted. hogy biztosítod azt a rövid időt. a fizikaiból a belső világba is! Olyan átjáró ez. elérzéketlenedését fogod tapasztalni. tiszta szándékodat. ne hasonlítgasd össze élményeidet mások élményeivel. mennyire fontos. A kapunyitást azzal hagyod. hogy légzésedre figyelsz -. azonnal világossá válik majd. és egyszerűen csak legyél! Bármit megtehetsz. hogy sikerült tudatosan gondolkodó elmédet és fizikai világodat lecsöndesíteni.Ülj le egy csöndes helyre. Ennek élménye emberenként más és más. gondolatot ébresztő ingerre. S ha megépítetted ösvényedet. kommunikációs csatornát nyit majd a fizikai és a belső dimenzió között. helyezd magad kényelembe. hogy mindennap szánj rá időt! Ahogy lecsöndesítetted tudatosan gondolkodó elmédet . NEM KÍVÁNT ÉLMÉNYT VONZOD MAGADHOZ! Idővel . Ám ahogy továbbra is ott ülsz. azzal a szándékkal. majd csukd be a szemed. mert elméd villámgyorsan reagál bármilyen.

s ahogy kiértékeled eddigi emlékezetedben megőrzött . AZ ÚGY IS LESZ! EMIATT VISZONT A HITEK NAGYON LASSAN VÁLTOZNAK. amiket a többiek neked átnyújtanak. testi. nagyon sokszor olyan életélményt vonzasz magadhoz. AZ ÁLTALUNK ISMERTETETT ALAPELVEK UGYANIS ÖRÖK ÉRVÉNYŰEK! Amikor megérkezel fizikai életutad elejére. amire vágytok. ami kaotikus. hogy a teremtés folyamatára vonatkozó állításaink igazak. s gyakran fizikai bizonyítékokat akartok ahhoz. hogy minél hatékonyabban tudjuk átadni nektek az ismereteinket. mert relaxálni kívánsz. Ha az a célod. Folyamatosan keressük annak a módját. szoros összefüggést találsz majd a papíron olvasható szavak és a nap mint nap produkált bizonyítékok között.élettapasztalatodat. S amikor mi láthatatlan ALAPELVEKRŐL és FOLYAMATOKRÓL beszélünk. rád ömlő és fárasztó.Mint napod minden más időszegmensénél. akkor az egyedi. A fizikai dimenzióban gyökerező. individuális életetekben rengeteg megfogható tapasztalat fogja azokat majd alátámasztanil Hitünk szerint. Mások hiteinek magadba szívása helyett arra biztatunk. ami "igazolja" számodra. ahogy ők mondták. december 22. Bizony nem könnyű a teremtés folyamatát fizikai fogalmakkal elmagyarázni. ahogy e könyv sorait olvasod. Ahogy elkezdesz gondolkozni azokon a hiteken. Ha azonban elfogadjátok. MERT AMIT HISZEL VALAMIRŐL. Kapcsolatod a többiekkel és a Minden Létezővel 1987. hogy lecsöndesítsd fizikai világodat. Megélt tapasztalataik vagy a születésükkor őket körülvevőktől hallott történetek alapján számtalan hitet fabrikáltak maguknak. akkor a meditálás kezdetekor deklaráld ezt! Ha az a célod. hogy lehetővé tedd a fizikai és a belső világod közti átjáró megnyílását. akik már számos következtetést levontak. hogy valamit el merjetek hinni. a meditálásra szánt idő esetén is fontos. hogy eltávolodj attól. más szóval fizikai lények vagytok. hogy egyértelmű útmutatás szerzése végett átjárót nyiss a dimenziók között. hogy kezdetekor azonositsd szándékodat. mert az valójában meghaladja a ti testi érzékeléseteket. olyan lények közé csöppensz. illetve jelen tapasztalatodat. Céljaink eléréséhez azonban fölajánlottuk neked ezt a gyakorlatot. hogy bizony éppen úgy van minden. hogy a tőlük kapott gondolati ösztönzéseket helyezd belsődből jövő érzelmeid mérlegére Ha pozitív 27 . akkor jelentsd ki azt! Te teremted meg azt az élményt. amit a lazítás perceiben megtapasztalsz majd. akkor bizony időnként nem kapjátok meg azt az igazolást.

S az a lény kapcsolódik a lények egy csoportjához. AKIK NEM FIZIKAI FORMÁBAN LÉTEZÜNK. Egyszerűen beindul.érzést érzel. akiket testi érzékszerveitekkel érzékeltek. a fejlődés sokkal gyorsabb és tisztább. HOGY TEREMTENi TUdJ. élményét fogod megtapasztalni! AZ A LÉNY. jelez 28 . AKI NEM ÉRTI A TEREMTÉS FOLYAMATÁT ÁM BÁRMIVEL KAPCSOLATBAN LELKES IZGALMAT ÉREZ HATÉKONYAN TEREMT ABBAN AZ IRÁNYBAN NEM KELL ÉRTENED A TEREMTÉS FOLYAMATÁT AHHOZ. VALAMENNYIÜNKHÖZ KAPCSOLÓDTOK. AKIKHEZ KAPCSOLÓDSZ. ÉRTENED KELL AZT. amely végül is megszüli azt. Feltételezi. HISZEN VALÓJÁBAN MINDNYÁJAN ÉS FOLYAMATOSAN TEREMTETEK! HA AZONBAN TUDATOSAN AKAROD KONTROLLÁLNl A FOLYAMATOT. ha érzékennyé teszed magadat érzéseidre. BELSŐ LÉNYBŐL. ami ellentétes az általa jól ismert szándékoddal. HANEM MINDAZOKRA. méghozzá azonnal hogy segítsen neked a gondolatoddal történő alkotásban. BÖLCSEBB. IRÁNYÍTÓ BELSŐ LÉNYED ugyanis szerencsére már különbséget tud tenni! Ő tudatában van szándékaidnak. S VALAMENNYIEN KAPCSOLÓDUNK A MINDEN LÉTEZŐHÖZ. Ezért. amelyet gondolatod megformálásával aktiválsz. Nem tudod kikapcsolni. hogy az a teremtő gondolatod elérje célját! A teremtő mechanizmus. VALAMENNYEN. amint IRÁNYÍTÓ BELSŐ LÉNYED észreveszi. az egész világmindenség támogatni fog. azonnal ereszd szélnek azt a gondolatot! Ha megengeded. szó szerint az egész univerzum. hogy egy olyan gondolat indult útjára. hogy a környezetedben élők legkülönfélébb véleményére és hitére hallgatnál. A BELSŐ VILÁGBÓL. erőteljesen teremtő gondolataiddal vonzottad magadhoz! S bár nem ismertethetjük ennek a teremtő folyamatnak a bonyolult részleteit. Ezért hihetetlenül hasznos számodra. valamennyit magad hoztad létre! Kivétel nélkül minden elemét saját. igyekszünk a tőlünk telhető legérthetőbb módon elmagyarázni. tudd. ha azonban negatív érzés jár át. akik a másik lénycsoportból alakultak ki és így tovább. pozitív vagy negatív. Ha szemügyre veszed életed eddigi megtapasztalásait. hogy megtudhasd. hogy mivel elindítottad a folyamatot. meg is akarod kapni annak eredményét. AKIK MOST TESTBEN ÉLTEK. s akiket fizikai testetekben láttok! VALAMENNYIŐTÖK EGY MÁSIK DIMENZIÓBÓL EMELKEDETT Kl. fizikai életélményedet megélve bizonyos értelemben valójában sok lényt képviselsz! ÉLETÉLMÉNYED NEM CSUPÁN A TE SZEMÉLYES FIZIKAI LÉNYEGÉRE HAT. EGY TÁGABB. teremtő mechartizmusod éppen milyen irányba fókuszál. nem vizsgálja. míként lendítik gondolataid mozgásba a folyamatot. Így amikor útjára indítasz egy gondolatot. hogy útmutatásával belső lényed segítsen akkor ahelyett. Teremtő mechanizmusod folyamatosan működik. amire gondolsz. hogy gondolatod jó-e vagy rossz. folytasd a gondolatsort. testi létedben. Földi. Sokkal többek vagytok mint azok a lények.

mert azok gondolkodásra ösztönözhetnek. szándékos teremtést tapasztalsz majd meg! 1987. hogy ha akarsz valamit. mert fölfogtad a létezés rendkívüli értékét. hogy azzá lehess. A TANÍTÓ VALÓJÁBAN CSAK GONDOLKODÁSRA ÖSZTÖNÖZ. sokkal több tudatos. tehát megszólal a figyelmeztető csengő. akivé lenni vágytál. és elvárod annak eredményeit. Ha negatív érzést küld. nem csodálkozol már azon. mert meg akarod osztani a többiekkel az önmagad számára teremtett. a megértés más és más fokán állunk. AZZAL A SZÁNDÉKKAL ÉRKEZTETEK AZ ÉLET EZEN FIZIKAI KIFEJEZŐDÉSÉBE. mert valamennyien. akár éppen testben élünk. azt megkapod. pontosan tudtad. HOGY MEGTAPASZTALJÁTOK AZT. Valamennyien megértésünk jelenlegi szintje. és örömteli létélményre számítottál. VALAMINT A KÖRÜLÖTTETEK ÉLŐKNEK. A SZAVAK NEM TANÍTANAK. befolyásolod mások gondolatait. Nem túl könnyű ezt meglelni. hogy az összes többi résztvevő is egyedüli teremtője saját létélményének. 1987. Belső lényed szemszögéből nézve: örömmel választottad a testi létet. Amikor úgy döntöttél. Mivel létezel. AMI ÖRÖMET JELENT NEKTEK.neked. A tanulásnak. Ezért élünk újabb és újabb életeket. illetve pillanatnyi nézőpontunk alapján hozzuk mozgásba gondolatainkat. ezzel belső lényed azt jelzi. akár nem. hogy megjelensz ebben az anyagi világban. Ezért úgy döntöttél. ezzel azt jelzi. Ha megérted a belső kapcsolódást a MINDEN LÉTEZŐHÖZ. Azzal is tisztában voltál. hogy fizikai formát öltesz. december 23. A könyv megkezdéséhez kiindulópontot keresünk. örömteli életélményt. hogy életélményed megteremtője egyedül te vagy. az általad nem kívánt dolog irányába indítottál teremtést. amelyek világosabb megértést és több tudást eredményezhetnek. amelyek aztán ilyen29 . december 15. Egy érzés formájában megszólal a figyelmeztető csengő. hogy az adott pillanatban szándékodnak megfelelő irányban teremtesz. Valódi tudás csak megtapasztalásból születik. s gondolataid révén olyan eseményeket vonzhatsz életedbe. Mi azért kínáljuk föl mégis szavainkat. hogy másokat is a lelki fölemelkedésre ösztönözz. ám azért jöttél velük együtt a Földre. hogy vigyázz. vagy ha gondolsz valamire. Ha pozitív érzést kapsz tőle. LÉNYETEK MINDEN SZINTJÉN ÖRÖMKERESŐ LÉNYEK VAGY TOK. Amint megérted ezt a folyamatot. illetve a fejlődésnek valójában nincs szigorúan meghatározott menetrendje. Célod a lelki fölemelkedés. s azért vagy e bolygón együtt másokkal.

jelenleg testben élő lény vagy. hogy élettapasztalat szerzése végett itt akarsz lenni. Ezt nevezzük BELSŐ LÉNYEDNEK. Testi létedben ez a fő szándékod! S mivel ez a szándék ennyire fontos neked. Csodálatos. Ez az a részed. tudatosan nem emlékszel ezekre a korábbi életekben szerzett tapasztalataidra. s arra. amit éppen most akarsz elérni.az anyagi és a nem anyagi világban egyaránt -. Mindkettő örök. amit csak az anyagi dimenzióban szerezhetünk meg. Ahogy az élet. nem fizikai dimenziónkból. S bár a testi létnek van kezdete és vége.olyan tapasztalásokat vonzanak életünkbe. aki most éppen testben él. ott is hozzájuthatsz a belső lényed birtokában lévő tudáshoz. a Föld bolygón. Ez egy szélesebb látókörű. Könyvünk megírásának egyik legfőbb célja. hogy segítsünk ráébredned belső lényed létezésére.vagy hiba – révén 1987. amely fölötte áll testi születésnek és halálnak. Teremtés tudatos szándék . s a jelenlegi korodnál sokkal idősebb részed. hogy tudatosan figyelj jelenlegi életedre. ha hagyod. Ez az oka annak. fölvettük veled. Ahogy meghoztad a döntést. hogy segítsünk nektek a TUDATOS TEREMTES FOLYAMATÁNAK megértésében és alkalmazásában. Testben élő lény vagy ebben a fizikai dimenzióban. s életutadat járva éppen azt a döntést valósítod meg. aki döntően abban az anyagi világban összpontosulsz. úgy a fejlődés sem ér véget soha. a testi lét olyan jellegű fejlődésre nyújt lehetőséget. hogy a testi élet révén megértsd a TEREMTÉS FOLYAMATÁT. arra is vágytál. amit testi megszületésed előtt meghoztal. mert így akartad. amelyik tudatában van minden tapasztalásnak. amely leírná ezen részedet. Ez teszi lehetővé. amelyben tartózkodsz. ANNAK BEFEJEZŐDÉSE EGYÁLTALÁN NEM JELENTI AZ ÉLET VÉGÉT IS. AHOGY A FEJLŐDÉS VÉGÉT SEM! S amíg minden életélmény egyúttal a fejlődés része is. hogy jelenleg a fizikai dimenzióban összpontosulsz. december 15. hogy ösztönözhessük gondolkodásotokat. 30 . ugyanis az emberi nyelvben nincs pontos szó. S annak ellenére. amely testi megszületésed előtt a döntést meghozta. S noha számtalan életélményt szereztél már . bölcsebb. hogy az anyagi világban való létezésed során tudatosan és szabadon teremthess. Utóbb ezekből az élményekből szűrjük le ismereteinket. illetve veletek a kapcsolatot a mi. hogy mindenki. amelyek az anyagi dimenzió részei. Azon részed. Fizikai látóköröd azonban csak azon dolgok érzékelését teszi számodra lehetővé. jelenleg is benned van. amelynek valaha részese voltál az anyagi és a nem anyagi világban egyaránt. tudatosan és konkrétan fizikai létre vágyott.

és annak szándékosan tudatos gondolatot adsz. ami lelkes izgalommal és örömmel tölt el. Fizikai életed eseményeit gondolataid révén teremted meg. ha azt gyakran gondolod! Összefoglaljuk a TEREMTÉS FOLYAMATÁNAK említett szakaszát: Értsd meg. s ami bánatot okoz neked -. akár negatívak (tehát a célodtól eltérő irányba mutatóak) és negatív érzelemmel kísértek. illetve fizikailag azok különböző sebességgel manifesztálódnak. hogy gondolataid áhított vagy éppen nem kívánt eseményekre irányulnak . Ha azonban olyanra gondolsz. amit nem akarsz. annál gyorsabban kapod meg annak eredményét.előbb-utóbb megvalósul.tehát olyanra. amit NEM akarsz! Függetlenül attól. Amikor az előbbieket teljesen megértetted. Az intenzív érzelemmel társuló gondolataid a legerőteljesebbek. akkor ezen gondolataiddal elindítod annak megteremtődését. Szó szerint minden egyes gondolatod teremtést indit el! Amikor olyanra gondolsz. Minden gondolatnak ereje van! Ha gyakran gondolsz valamire. Ám ugyanígy. akkor is teremtesz. rájössz majd. S ha visszatekintesz múltadba. és emlékszel eddigi teremtéseidre. azonnal rájöhetsz.bármilyen irányú is legyen az . s így vágyad beteljesedését. Továbbá: ha nem gátolja negatív. Az egyes gondolatok teremtő ereje különböző. akkor világossá válik számodra. hogy akarsz egy dolgot. amikor olyanra gondolsz. amit akarsz. ha a gondolatokhoz nem társult erős érzelem. akkor a gyakran gondolt gondolat is . az végül még akkor is megvalósul a fizikai világban. annál gyorsabban valósul az meg. 31 . akár pozitívak azok (tehát célod irányába mutatóak) és pozitív érzelemmel kísértek. hogy minden gondolat teremt! S minél intenzívebb érzelem van jelen a gondolat megfoganásakor. miért is vonzottad magadhoz életed jelenlegi körülményeit és eseményeit. hogy kivétel nélkül minden a gondolataidon keresztül érkezett meg hozzád! Ha tudatosan elhatározod. hogy elmagyarázzuk: AZ ÉLETEDBEN ELŐFORDULÓ VALAMENNYI ESEMÉNYT TE MAGAD TEREMTED. a TEREMTÉS FOLYAMATÁNAK ebben a dimenzióban való alkalmazásáról szólunk.Azzal kezdjük. tehát ellentétes tartalmú gondolat. MINDEN GONDOLATODNAK TEREMTŐ EREJE VAN! Ha ebből az új nézőpontból veszed szemügyre élettapasztalatodat. az a legjobb teremtési mód. amit nem akarsz. hogyan is vonzottad gondolataiddal életedbe az eddigi eseményeket. Minél intenzívebb érzés jár át az adott gondolat megformálásakor. az erős érzelemtől mentes gondolat is manifesztálódik. Mivel most az anyagi világban összpontosulsz.Ez az úgynevezett hiba révén történő teremtés avagy "félreteremtés ". illetve amitől félsz. ezen gondolataiddal elindítod annak megteremtődését. De amint már mondtuk.

GONDOLATAIDDAL TEHÁT TEREMTÉST INDUKÁLSZ. s így annál többször tapasztaltok örömet és elégedettséget. Ily módon ugyanis nagyobb mértékben leszel képes tudatosan irányítani életedet. s mi nem.) Tehát így is mondhatjuk: VÁGYD. az akarás rész. piros autóra vágyom". ÉS ÚGY LESZ! Megfigyelésünk szerint legtöbbeteknél a HAGYÁS résznél zökken ki a folyamat. és kész. AMELYEK VÁGYAID IRÁNYÁBA MUTATNAK! 1987. piros autóra vágyom. AZ ELÉGEDETTSÉG TITKA: VÁGYÁS. Más szóval: mindenképpen hatnak rád. Rengeteg teremtést akadályozol meg ily módon! Az "egy gyönyörű. új. mert utóbbiakban az akarás gondolata mellett a megkapás elvárása is megfogalmazódik. nem tudatos szándékkal. mert megfigyeltük. AKÁR NEM. életélményünk mégsem annyira különböző. új. AZ UNIVERZUM TÖRVÉNYEI MINDEN DIMENZIÓBAN ÉRVÉNYESEK. Természetesen számos különbség is akad a két dimenzió "játékszabályrendszere" között. Bár te jelenleg testben élsz. Azt akarjuk. de az túl drága. MEGENGEDÉS ÉS MEGKAPÁS. hogy azok akkor is működnek. hogy a kocsit megkapd. Ezért irjuk ezt a könyvet. piros autóra vágyom" a teremtés egyenletének első fele. ÉS ÚGY LESZ! (Az akarás szó helyett talán még pontosabb a szándékozás vagy vágyás kifejezés. Ne végezz "ellenteremtést"! CSAK OLYAN GONDOLATOKAT ÉS SZAVAKAT FOGALMAZZ MEG. Sokan írtok össze hosszú listát kielégítetlen vágyaitokról. hogy megértsd a 32 . mint gondolnád." Az első gondolattal útnak indítod az autó manifesztálódását életedben. ENGEDD MEG. s bár szándékaitok precíz megfogalmazásán mindig lehet javítani. AKÁR TUDSZ RÓLA. ha nem. ám mondatod másik felével máris megakadályozod. új. hogy a Föld bolygón élők többsége sajnos hiba révén teremt. s akkor is. A TEREMTÉS TÖRVÉNYÉT EGYSZERŰ SZAVAKBAN FOGLALJUK ÖSSZE: AKARD. minél többen kezditek hagyni a "megvágyott" dolog megkapását. A "de az túl drága" gondolat azonban a megengedés megfojtása! Valójában csak annyit kéne deklarálnod. hogy "egy gyönyörű. amelyek ugyanúgy vonatkoznak nem fizikai világunkra. annál több tudatos teremtés történik majd. A törvényekkel kapcsolatban talán az a legérdekesebb. Szeretnénk segíteni annak megértésében. Vannak ugyanis olyan törvények. mint a te fizikai világodra. A TEREMTÉS TÖRVÉNYE IS ILYEN EGYETEMES ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNY. december 16. HAGYD. Sokatok már a teremtés folyamatának elindításakor megakadályozza annak beteljesedését.Nagy lelkesedéssel írjuk ezt a könyvet. miként történik az ilyen "félreteremtés". ha tudsz róluk. Például: "Egy gyönyörű.

akkor kulcsfontosságú megtanulni irányítani őket. holott az valójában . kivétel nélkül mindent.teremtés törvényét.kivétel nélkül minden esetben teremtő műhelyedben történik. tedd a következőt: 33 . hogy a fizikai dimenzióban csellengve teremtesz. Válaszd ki azokat a vágyakat. hogy állítólag ő maga hozza létre mindazt. Jelenleg testben élsz. A következő oldalakon éppen ehhez szándékunk gyakorlati segítséget nyújtani. MERT ÉLETED ESEMÉNYEIT KIZÁRÓLAG TE HOZOD LÉTRE! Képtelenség egy másik ember életének bármely részét megteremteni! Nem hozhatsz létre mások életében semmilyen tapasztalást. amit nem akarsz. hogy ha gondolatokkal teremtesz. hogy így legyen! Abban egyetértünk. Ugye hogy számtalan dolgot tapasztalsz meg.. amelyek számodra jelenleg a legfontosabbak. amit szeretnél elérni! Ezt követően.. s ők sem a tiedben! Ezért minden. amit életében megtapasztal. Mostanra már nyilvánvalóan leszűrted a következtetést. ám a folyamat tanulásának elején helyénvaló csak 3-4 célra fókuszálni. hogy elkerülhesd a "véletlen" avagy hiba révén történő teremtést: Mit jelent a "hiba révén történő teremtés"? Ha gondolataiddal figyelmed ráirányításával olyan dolgot teremtesz meg. S teremtő műhelyedben egyedül te vagy jelen.". AMELY HOZZÁSEGÍT BÁRMELY VÁGYOTT DOLOG TUDATOS MEGTEREMTÉSÉHEZ: A tudatos teremtési folyamat megértésének kezdeti időszakában célszerű csak 3-4 fő vágyat megfogalmazni. hogy csak olyan teremtést indíts útnak. hacsak gondolataiddal nem hívsz be oda másokat. hogy teremtésed nem az anyagi világban történik. Abban akarunk segíteni. hiszen nem akarom. Időve! képes leszel egyidejűleg szinte akárhány irányban teremteni.Hogy lehetne az?! Én biztos nem teremtettem volna ezt. s ebben a létformában bizony nem könnyű fölfogni. amit valójában nem akarsz. hogy aztán tudatosan alkalmazd azt testi életélményed megformálásában. hogy a legtöbb esetben tudatosan nem hoznál létre olyant. GYAKORLAT A TUDATOS TEREMTÉSHEZ ÍME EGY GYAKORLAT. illetve szándékokat. testi érzékszerveiden keresztül észleled a fizikai dimenziót. Ám valójában azt is te teremtetted meg. és folytasd írásban a mondatot azzal. amit étélsz. ami a kívánt dolgot eredményez. saját két kezed műve. ami ebbe a kategóriába esik? Amikor valaki először hallja. Azt hiszed. reakciója a következő: . Pontosabban fogalmazva: saját teremtő gondolataid műve. akarásokat. külön-külön minden papírlappal. s valamennyit írd föl egy-egy papírlap tetejére a következő módon: "Kapni vágyok.

hogy akard. Írd le. azt növeled. hogy a következő okok miatt ez megvan (vagy meglesz. MINÉL INTENZÍVEBB ÉRZELEM ÉL BENNED SZÁNDÉKOD DEKLARÁLÁSAKOR. hanem amit te magad tartasz fontosnak! Addig írj. tedd a zsebedbe. retikülödbe vagy más olyan helyre. hogy az áhított dolog még nem történt meg . Ezzel azt állítjuk. amiért az adott dolgot akarod! ÍRÁS KÖZBEN A TUDATOSAN GONDOLKODÓ LÉNYED A LEHETŐ LEGERŐSEBB KONCENTRÁLÁSI ÁLLAPOTBAN VAN.vagy annak észrevételezésével.. MINT AMI MÁR EL VAN INTÉZVE! Tudhatod. akkor teremtményed meg fog jelenni fizikai valóságodban. Márpedig amire figyelsz. kételkedést vagy aggodalmat tartalmazó gondolattal . Ily módon azok megteremtődését is elindítod. 34 . Ezzel minden feltétel teljesült. ahonnan napközben könnyen előveheted és elolvashatod. abból teremtesz többet! Ezért annak észrevételezése.. s itt írd le igényedet újra! Ezután gyűjts össze minél több indokot. a még meg nem történésből teremt többet. A vágyott dolog megteremtődéséhez immár semmi egyebet nem kell tenned. hogy mindig a vágyott cél irányába mutató dolgokra gondolj. amikor azt észrevetelezed.A szándékodat megfogalmazó állítás alá írd: "A következő okok miatt akarok.nem hozol létre a beindított teremtéssel ellentétes irányú folyamatot. hogy a deklarált és papirra vetett szándékaid megvalósulását immár útnak indítottad! A papír első oldalán megfogalmaztad szándékaidat. s tudd. Tegyél meg mindent annak érdekében. amit nem akarsz! Az áhított cél elérésére koncentrálj s ne az esetleges kudarc miatti félelemre! Az örömteli elvárásra. A HIÁNYRA GONDOLÁS MÉG TÖBB HIÁNYT TEREMT. Tudod. ami csak eszedbe jut! Ne azt írd le.. hogy célod még nem manifesztálódott. ha a megvan kifejezés jelenlegi hitrendszeredet még meghaladja). s ne arra. megengedni azt. s ne arra. amit más akar. hogy szándékod még nem valósult meg.. hogy a teremtés munkája számodra ezzel véget ért! ÚGY GONDOLJ AZ ÜGYRE. hogy ha félelmet. mint hagyni. s írd a túloldal tetejére: "Tudom. A lap túloldalán a teremtés egyenletének megengedés részét erősítetted meg. s alatta megerősítetted a teremtés egyenletének akarás avagy szándék részét. amíg a gondolatok könnyedén. amelyek miatt megkapod a papír elülső oldalán megfogalmazott dolgot! S az előbbiekhez hasonlóan itt is hagyd a gondolatokat szabadon előszökkenni! Ezt követően hajtsd össze a papírt. hogy vágyad még nem teljésült! Ezt követően írj hasonló papírt a maradék 2-3 vágyaddal kapcsolatban is. természetes módon áradnak belőled! Ne erőlködj! Ezt követően fordítsd meg a papírlapot.". ANNÁL GYORSABBAN ÉRED EL CÉLODAT." Ezt követően deklaráld és írd le a számodra ismert valamennyi okot. figyelmedet az áhított dolog hiányára irányítod.

S jóllehet egyesek jobban tudatában vannak a belsejükből érkezö üzeneteknek. boldogságot. AMIKOR GONDOLATAID ELKALANDOZNAK. aki jelenleg fizikai formában létezik. TUDATOSAN GONDOLKODÓ MECHANIZMUSOD NEM SZERET TÉTLENKEDNI. hogy az adott témákkal kapcsolatban negatívan gondolkozzmás szóval. FÜRDÉS VAGY FÉSÜLKÖDÉS KÖZBEN. PÉLDÁUL VEZETÉS. folyamatosan jelzéseket kap egy másik dimenzióból. A belső világból érkeznek. azzal általában nem akadályozod vagy közömbösíted a korábban elindított teremtésedet.például szeretetet. 35 .TESTIBEN ÉS TESTETLENBEN -TUDTÁL.más szóval a célodra irányuló gondolatokkal foglalkozz! Ne engedd meg magadnak. Amikor éppen aktuális teendődre koncentrálsz. AMIKOR ELBAMBULSZ. december 16. AMIT EDDIGI VALAMENNYI ÉLETEDBEN . hogy megkapod azt. és az érzékelés módjában is különbségek észlelhetők. 1987. amire figyelhet. mint mások. s belső lényed közvetlenül juttatja el azokat hozzád. AZONBAN MINDEN LÉNY JELZÉSEKET KAP BELSŐ LÉNYÉTŐL: ÉRZELMEK FORMÁJÁBAN.akkor ezzel belső lényed azt jelzi. vidámságot . lelki békét . mert ő sokkal szélesebb látókörrel rendelkezik. Azért nagyszerű információt kapni belső lényedtől. a belső lényétől. akkor a környezetedben előforduló gondolatokkal. Ezért hatalmas kincs. szavakkal. amelyeket az előbbiek szerint papírra vetettél. illetve tettekkel foglalkozik majd. A LEGTÖBB "FÉLRETEREMTÉS" AKKOR TÖRTÉNIK. s így azok hatnak rád! A belső világodból érkező üzenetek fölismerése Minden lény. Ha nem adsz neki szándékosan valamit.Ezen témákkal kapcsolatban teremtő munkádat ezzel el is végezted. Érzelmeid nem az anyagi világból származnak. ha megtanulsz érzékenynyé válni a belső lényedtől érkező jelzésekre! Amikor pozitiv érzelmet érzel . Most már csak pozitívan kell gondolkoznod . örömet lelkes izgatottságot. hogy gondolataid az adott pillanatban összhangban állnak szándékaiddal. hogy a céloddal ellentétes irányú gondolatokat gondolj! Az ismertetett módszer alkalmazása azt eredményezi majd. Testi érzékelésed ezen életedre korlátozódik. hogy csak arra a 3-4 vágyadra gondolj. amin gondolkozhat. Nem szükséges. amire vágysz. BELSŐ LÉNYED MINDAZT TUDJA. AMIKOR TUDATOS KONCENTRÁLÁST NEM IGÉNYLŐ TEVÉKENYSÉGET VÉGZEL. MERT CSODÁLATOS. hiszen testi életed során számtalan egyéb dologra is gondolnod és figyelned kell. ÉRDEMES EZÉRT FIGYELMEDET MINDIG VALAMIRE IRÁNYÍTANI.

A tudatos teremtés egyenletének vágy részével általában nincs is gondod. MERT CSAK A HIT RENDSZERED HATÁRAIN BELÜLI DOLGOKAT ENGEDED MEG! Hiteidet ezért sok esetben meg kell változtatnod. S AZT NEGATÍVNAK. mert nem hiszed el. tudatos szándékgondolatot kell megfogalmaznod. hacsak nem nyomod el magadban szándékosan az akarást. hogy az elérhető. AMIT NEM AKARSZ.Amikor negatív érzelmet érzel . szorongást . és közben pozitív érzést tapasztalsz. akkor rájössz. Hiteidet úgy tudod módosítani. hogy gondolataid az adott időpillanatban nem állnak összhangban szándékaiddal. Minél intenzívebb az érzelem. képes leszel azonnal megállítani a nem kívánt irányba induló teremtést. AKÁR AKAROD AZT AKÁR NEM. AMIT AKARSZ. illetve tudatos megteremtésének tökéletes állapotában vagy. 36 .például félelmet vagy kételyt. ha addig teszel hozzájuk új. akkor abban a pillanatban az áhított dolog befogadásának. Márpedig hited. Ekkor ugyanis negatív gondolat és negatív érzés él benned. Ahogy gyakorlattal kezded fölismerni érzéseidet azok korai. csupán egy világos. akkor abban a pillanatban a nem kívánt dolog megteremtésének tökéletes állapotában vagy. hogy bármit is akarj. A teremtés törvénye ugyanis így szól: ha vágysz rá és engeded. születési stádiumában. akkor létrejön. hogy megteremts valamit. majd HAGYNI. A gond legtöbbször az. s így letettél arról. annál gyorsabban manifesztálódik a vágy. amire vágysz. AZT NEVEZZÜK POZITÍVNAK. formálhatóak. Mindez egyszerűen törvény. és rejtve is marad. hogy hiteid is teremtmények. amire vágysz. hajlíthatóak. irigységet. feszültséget. negatív érzést. pozitív gondolatot. Röviden: AZT KAPOD. bűntudatot. kételyt vagy bármi egyéb negatív érzést tapasztalsz. Amint elindítasz egy célodra irányuló. s közben félelmet. gyűlöletet. 1987. hogy nem hagyod megteremtődni azt. amíg a kívánt formára nem alakítod őket. s egyúttal meg is szüntetni az éppen megtapasztalt. AMIRE GONDOLSZ. haragot. bármire vonatkozzék is. hogy azok harmonizáljanak szándékaiddal! Amikor megérted. amit nem akarsz. Ám amint megfogalmazol egy vágyat. december 17. Amint olyanra gondolsz.akkor ezzel belső lényed azt jelzi. hogy azok megváltoztathatóak. kiegészítő gondolatokat. MINT EGY GONDOLAT. hogy legyen. az azzal kapcsolatos hiteid azonnal felszínre bukkannak. rendkívül fontos. Ha pedig valamelyik hited a felszínre jutott. Legtöbbjük rejtett. Tudatosan gondolkodó. amelyeket korábban szerzett tapasztalatok alapján te magad hoztál letre. testben élő lényedben szinte végtelen számú hit tárolódik. mert már oly sokszor vágytál valamire. Ahhoz. amit nem kaptál meg. AMIRE VÁGYSZ. akkor az a hit avagy gondolatUGYANIS EGY HIT NEM MÁS.

AMIKOR A BOLYGÓDON ÉLŐ LEGTÖBB LÉNY MEGÉRTI, HOGY KÉPES GYAKORLATILAG BÁRMIT MEGTEREMTENI, AMIRE VÁGYIK, S HOGY MÁSOK VÁGYAI NEM FELTÉTLENÜL HATNAK RÁ, HISZEN GONDOLATAIN KERESZTÜL MlNDENKI EGYÉNILEG TEREMT, AKKOR TÖBBÉ NEM LESZ SZÜKSÉG BARIKÁDOKRA, HÁBORÚKRA ÉS FÉLELMEKRE! Csak azok félnek attól, hogy a negatív helyzetek akaratuk ellenére magukkal ragadják őket, akik még nem értették meg teljesen a teremtés folyamatát. Minden élettapasztalásodat te magad választottad meg, mert amint gondolatot vagy figyelmet szentelsz egy dolognak, azt arra az időre kiválasztottad. Ha megérted, hogy nem vonzhatsz életedbe olyan eseményt, amire nem szenteltél gondolatot, s hogy a benned lévő érzés informálni fog gondolatod irányáról, akkor tudni fogod, hogy életélményedbe más ember nem teremthet! S ha ezt megértetted, többé már nem félsz, hogy a másik esetleg kellemetlenséget okozhat neked. Amikor rájössz, hogy képes vagy életedbe vonzani - vagy attól éppenséggel távol tartani - tetszésed és döntésed szerint bármit, akkor már nem rémít meg annyira, hogy a körötted lévők milyen életélményt választanak maguknak. Ha megérted, hogy erőteljes gondolataid révén hatalmad van irányítani megtapasztalásaidat, akkor már nem fogsz félni másoktól, akkor már nem fogsz neheztelni másokra, s bátrabban MEGENGEDED majd nekik, hogy olyanok legyenek, amilyenek lenni akarnak. Fontos elismerned jogukat a tetszésük szerinti, önálló teremtésre, ahogy magadnak is joggal megköveteled, hogy azt teremthesd, amit te akarsz. Ha csak néhány ember között élnél, akkor nem lenne lehetőséged, hogy ezt ily világosan megértsd. Ám ahogy másokkal kölcsönhatásba lépsz, megértve és alkalmazva a teremtés folyamatát, örömmel fogod megtapasztalni személyes szabadságodat, vagyis, hogy azt teremthetsz, amit csak akarsz, miközben mindenki másnak megengeded, hogy ugyanezt tegye. Ha időszegmensről időszegmensre haladva tisztázod magaddal, hogy mit is akarsz az életedben, s ha pozitív érzelmekkel kísért gondolatokat gondolsz, akkor nem vonzod életedbe azokat a lényeket, akik nem állnak összhangban szándékaiddal. És ugyanígy azok sem vonzanak téged az ő életükbe; akiknek a tieddel nem harmonizáló irányú szándékaik vagy gondolataik vannak: GONDOLATAITOK EREJÉVEL VONZZÁTOK EGYMÁST. Mivel az emberek többsége nagyon kevés időt fordít arra, hogy azonosítsa céljait; mivel gondolatod oly könnyen siklik témáról témára; s mivel sokan még nem értik negatív érzéseik jelentőségét, gyakran elragad egy másik ember által teremtett negatív szituáció vagy káosz. A teremtés fofyamatának megértése és alkalmazása azonban meg fog szabadítani minden olyan életélménytől, ami éppenséggel nem lenne kedvedre való. 37

TI EGYEDI, INDIVIDUÁLIS teremtők vagytok, akik kapcsolatba léptek azokkal, akiket gondolataitokkal életetekbe vonzottatok, és szerződést vagy megállapodást köttök egymással hogy EGYEDI INDIVIDUÁLIS szándékaitokat elegyítsétek. Kulcsfontosságú, hogy hatékonyan tudasd a másikkal, pontosan mit is akarsz tőle, mit vársz el kapcsolatotoktól, különben csöppnyi az esély, hogy egymással szembeni elvárásaitok teljesülnek! Minden tudatos teremtés kezdőpontja annak azonosítása, hogy mit is akarsz Ha mást nem érint az ügy, akkor vágyadat egyszerűen magadnak deklarálod. Ha azonban más vagy mások is érintettek az ügyben, akkor rendkívül fontos, hogy világosan és egyértélműen megmondjátok egymásnak, mit is akartok valójában! Ahogy kölcsönhatásaitokat és kapcsolataitokat figyeljük, úgy látjuk, legtöbb esetben nem túl fényesen kommunikáljátok egymásnak, hogy mit is akartok. A jelek szerint feltételezed, hogy a másik tudja, érti vagy akarja azt, amit te, holott hatékony, kölcsönös és folyamatos kommunikáció nélkül - amelyben informáljátok egymást a folyamatosan változó helyzet alapján meghozott új döntéseitekről - igen kicsi az esély a tartós harmóniára. Ha azonosítottad szándékodat, és hatékonyan közölted azt minden érintettel, a teremtés folyamata elindult. A vágy deklarálása után már csak hagyni kell a dolgot - oly módon, hogy nem gátolod a folyamatot negatív gondolatokkal -, s akkor az úgy is lesz. Saját, individuális teremtő erőfeszítéseidhez hasonlóan, amikor másokkal lépsz kölcsönhatásba, akkor is csak arra kell figyelned, hogy mit érzel, s abból tudni fogod, ha esetleg blokkolnád a folyamatot. Irányító rendszered figyelmeztető csengője fantasztikusan szolgálatot tesz majd emberi kapcsolataidban is! A belsődből elő jövő érzés minden pillanatban biztosan el fog igazítani! Tudat; veled, hogy folyamatos teremtéseddel éppen a kívánt dolog felé közeledsz, vagy attól távolodsz. Ha egy emberrel beszélve mondjuk azon kapod magad, hogy haragot érzel, a harag figyelmeztető csengőként jelzi, hogy az adott pillanatban gondolataid nem állnak összhangban vágyaddal. Interakcióidban - emberí kapcsolataidban - kulcsfontosságú, hogy szakaszról szakaszra tudassátok egymással, mit akartok! A legtöbb nézeteltérés ugyanis nem amiatt alakul ki, mert tudatosan vágytatok rá, hanem hiba révén, mivel nem értettétek meg tisztán egymás szándékaít! Legtöbbször sokkal több egyetértés van köztetek, mint nézeteltérés. Ha azonban nem kommunikáltok hatékonyan, figyelmetek arra a kis területre terelödik, ahol NINCS harmónia köztetek, s nem arra a nagy területre, ahol VAN! Használd irányító rendszeredet a diszharmónia fölismerésére! Abban a pillanatban, ahogy észreveszed, hogy figyelmeztető csengőd megszólalt, kérdezd meg magadtól:, Milyen gondolat, szó vagy tett váltotta ki belőlem ezt az érzést?" Ezt követően fogalmazd meg magadnak világosan, hogy mit akarsz a szóban 38

forgó üggyel kapcsolatban! Ezután pedig, s ez a legfontosabb, beszéld meg azt a többiekkel! Nagyon sokszor az történik, hogy nem fogod fel a negatív érzés figyelmeztető szerepét, s magára a negatív érzésre összpontosítasz. Ezáltal viszont még többet teremtesz abból. Így egyre mérgesebb és feszültebb leszel, s a vonzás törvénye gondoskodik róla, hogy fejedben még több hasonló gondolat jelenjen meg. Végül, és ez nagyon gyorsan bekövetkezik, hatalmas és kellemetlen veszekedés bontakozik ki... Ha azonban a legkezdetibb stádiumban észleled a diszkomfort érzését, és ekkor kommunikáltok egymással, tehát világosan konkretizáljátok, hogy ki mit akar, akkor az esetek többségében a negatív érzés nem nő tovább. Szétoszlik, s helyét harmónia és elégegedettség veszi át. A folyamat mély megértéséhez először is használnod kell azt. Ezért arra bíztatunk, hogy a következő napokban alkalmazd az itt ismertetett gyakorlatot! Azt javasoljuk, hogy napközben minden szegmens elején tudatosítsd, mit akarsz abban az időszakban elérni! Ahogy ezt megteszed, a természetes rostáló folyamatod ki fogja szűrni az amúgy életedbe vonzott zavar nagy részét, s így a világosabb, fókuszáltabb állapotodból már több olyant teremtesz, amit akarsz. Egyúttal, nap mint nap örömteli harmóniát tapasztalsz majd! Amikor interakcióba lépsz mással vagy másokkal, figyelj érzékenyen érzéseidre, és mondd meg világosan, hogy mit akarsz! Azt fogod tapasztalni, hogy valamennyi kapcsolatod örömtelibbé válik. A leírtak rendszeres alkalmazása következtében azt veszed majd észre, hogy már nem vonzod magadhoz azokat a lényeket, akik nincsenek harmóniában alapvető vágyaiddal, és örömtelibb lesz kapcsolatod azokkal, akiket életedbe vonzol. Amikor rájössz, hogy te és csak te vagy megtapasztalt valóságod megteremtője, s hogy tudatos gondolataid révén tetszés szerint vonzhatsz vagy taszíthatsz élethelyzeteket, akkor megszabadulsz minden félelmedtől, miszerint valaki más is beleszólhat életed alakulásába. AMINT FÖLISMERED, HOGY TE TEREMTED MEG ÉLETÉLMÉNYEDET, S ELHISZED, HOGY KÉPES VAGY AZ ALAPTERMÉSZETEDDEL ÖSSZHANGBAN ÁLLÓ IRÁNYBA TEREMTENI, AKKOR ÉS CSAK AKKOR LESZEL HAJLANDÓ MEGENGEDNI A BOLYGÓDON LAKÓ ÖSSZES TÖBBI LÉNYNEK, HOGY ÖNMAGA LEGYEN! BELSŐ, TÁGABB PERSPEKTÍVÁDBÓL MEGENGEDŐ AKARTÁL LENNI, ÉS AHOGY JELENLEGI, TESTI ÉLETUTADAT JÁRVA MEGENGEDŐVÉ VÁLSZ, MEGTALÁLOD A SZABADSÁGOT! Az általunk fölkínált módszerek és törvények egyetemesek. Minden életélményre vonatkoznak testire és testetlenre egyaránt. A szavak nem tanítanak: Tudásodat valódi megtapasztalásból szerzed. Ezért vagy itt a Földön, testben. Így tudod megtapasztalni azt, ami pillanatnyi perspektívádból tekintve új, hogy több tudáshoz és újabb perspektívához juthass. 39

Csodálatos teremtő örömkereső lények vagytok s mindezt meg akartátok tapasztalni ebben a testi létben. Az összes lény lelkileg emelkedik attól a tudástól. ha te abba nem egyezel bele. miközben kölcsönhatásba lépsz másokkal egy olyan világban. akik hajlandók szintén jelen lenni. és tudatosan alkalmazd azt itt. hogy te vagy fizikai életélményed egyedüli megteremtője. KIEMELKEDŐEN FONTOS MEGÉRTENED. amit életed során megszerzel! A HATALMAS UNIVERZUMBAN TÖBBÉ NEM ÉRZED MAJD MAGADAT JELENTÉKTELEN PONTNAK. s ha megérted a teremtés folyamatát. mert ők is meg akarják tudni. hogyan teremthetnek tőled függetlenül. ami eddig számodra ismeretlen magasság volt. Elegendő számú ember él rajtad kívül itt ahhoz hogy valamennyi gondolat valóra válhasson. hogy pontosan miként is teremtsd meg azt. hogy valamennyien itt vagytok. Tudni szeretnéd. a Földön. hogy közben belesodródnál az ő teremtésükbe. Jó. HOGY SENKI MÁS NEM TEREMTHET BELE A TE ÉLETÉLMÉNYEDBE! AZ SAJÁT MŰVED. élvezni fogod a teljes szabadságból származó eksztázist! Testben töltött életed tapasztalata révén meg fogod érteni. miként vehetsz részt a másokkal való életben anélkül. akkor rájössz. HANEM FONTOS LÉNYNEK. amit akarsz. Önértékelésed óriási mértékben megnő majd. hogy oly sok más ember él körülötted. Világosan akarod érteni. hogy TELJES LÉNYKÉNT olyan szintre fejlődj. szavaid és tetteid a megfelelő megvílágításba kerülnek. s testi léted tiszta és örömteli példájával gondolkodásra ösztönzöd a többieket. hogy ez így igaz.! Amikor fölismered. amire azonban tudatosan nem emlékszel. 40 . együtt. hogy eme belső tudásod egy részét elő tudd hozni. hanem azok másokhoz is eljutnak. hogy megélt élményeid nem csupán tieid. Te vagy életélményed egyetlen megteremtője.Belső lényed távlatából szemlélve már sokat tudsz. hogy a másik ember nem kötözhet meg. Csodálatos. akkor gondolataid. ahogy egymást vonzzátok és ahogy egymással kölcsönhatásba léptek. Tudni akarod. de azért sok teremtésed igen. ahol oly sokan és oly sokfélét akarnak. Teremtésed jelentős része persze nem érinti a többieket. s ha alkalmazod az itt fölkínált módszereket és gyakorlatokat. hogy egymással interakcióba léptek és egymás teremtésében részt vesztek. annak nemcsak az anyagi birodalomban körötted élők látják majd hasznát. nem irányíthat. nem kebelezhet be és nem befolyásolhat. AMINT MEGÉRTED BENNE LÉTFONTOSSÁGÚ SZEREPEDET. amint tágabb perspektívádból kezded szemlélni testi létélményedet! Amint fölismered ittléted értékét. Testi formában való létezésed egyik oka éppen az. Ám jelen életeddel azt is el akartad érni. nem árthat neked.

anyagi példával nem szolgálhatunk . Ha olyan lényként vagy itt jelen. és élni óhajtottad létélményedet. s akiket érkezésükkor szintén korábban érkezettek vettek körül. RÁD IS HATNAK EZEK A HITEK. AMELYET ÉLETÉLMÉNYEIK ALAPJÁN A TÉGED IDŐBEN ITT MEGELŐZŐK TEREMTETTEK MEG. mert nagyon élvezzük. aki keres. hogy részt vállalsz ebben a fizikai tapasztalásban! Folytonosan változó nézőpontodból ki akartad értékelni.. ÉS HAJLAMOS VAGY ÉLETÉLMÉNYEDBEN ÚJRATEREMTENI ŐKET.megfogható módon csupán e könyvvel vehetünk részt az életedben . Mintegy magadba szívod őket. TUDTAD. HOGY EZ A KOR DRÁMAI MÉRETŰ. pontosan tudtad. sem nagyobb kreativitást. hogy belépsz a fizikai dimenzióba. hogy a természetes emberi tendencia az adott életélménybe való beletelepedés és a stagnálás. Azzal is tisztában vagy viszont. aki új életélményekre tör. hogy fejlődni új gondolatokkal és új élmények megtapasztalására való hajlandósággal lehet. olyan emberek közé csöppentél. hogy gondolkodásra ösztönző hatást kínálhatunk föl neked. S bár fizikai. HOGY EBBEN A PERIÓDUSBAN MEKKORA FEJLŐDÉSRE ÉS ÖRÖMRE NYÍLIK ITT LEHETŐSÉG. s azokat . HOGY LESZÜLETSZ A FÖLDRE. hogy segítsd a földlakók gondolkodásának fejlődését.minden egyes új élmény átélésekor kiértékeli. örömet és fejlődési lehetőséget.Amikor új. ILLETVE TEREMTETTEK ÚJRA. akik akkor már egy ideje ítt éltek. VALAMENNYIEN ABBA A HITRENDSZERBE SZÜLETTETEK BELE. hogy kényelmesebb régi gondolatokat újra. S bár már számos örömteli életet éltél meg.és újragondolni. ANYAGI ÉS NEM ANYAGI JELLEGŰ VÁLTOZÁSOK IDŐSZAKA LESZ. Az is célod volt. ez azonban nem eredményez sem nagyobb elégedettségérzést. amikor a még tágabb látókör birtokában úgy döntöttél. testi lényként megérkeztél a Földre. mint amennyi itt vár rád! 41 .a keresők számára igen nagy értéket kínálunk! AZÉRT VÁLASZTOTTÁTOK FÖLDREJÖVETELETEKHEZ KONKRÉTAN EZT AZ IDŐT. amikor úgy döntöttél. s nem az általuk gondolt gondolatokat óhajtottad magadba szívni! Bár belátjuk. akkor olyan lény vagy. Belső lényed tágabb látóköréből szemlélve pontosan tudod.a belsejéből érkező érzések alapján . MERT TUDATÁBAN VAGYTOK ANNAK. aki élete alatt hatalmasat fejlődik! Lelkesen lépünk veled kapcsolatba. AMI SOKATOK SZÁMÁRA JELENTŐS MÉRETŰ FEJLŐDÉST KATALIZÁL.. Ám eredetileg nem ezzel a szándékkal indultál el erre az utadra. ami számodra új ismereteket szül. és így tovább. sem nagyobb örömet. AMIKOR ÚGY DÖNTÖTTÉL. hogy egyetlen korábbi életedbe sem kaptál még annyi értéket. ami életélményedben új gondolatok és teremtések katalizátorává válhat.

mert tisztában voltatok azzal. mint testi lények. fokozatosan. Megjegyezzük. Egyensúlyi állapotot keres. hogy hasznosítsátok belső tudásotok hatalmas raktárát. Lassan. s hogyan fogja az jelenlegi életetek élményét növelni? Sokan még nem állnak készen gondolataink befogadására. A mi nagyobb rálátást biztosító szemszögünkből azonban ez nyilvánvaló. amikor a bolygón drámai mértékű fizikai változások következnek be. 42 . Ám azok. Mi. Miért szólunk hozzátok? Mit ér ez a kapcsolat. Fizikai értelemben ez azt jelenti. A pörgő földgolyó. Azt is tudjuk. akkor nem tudsz térben. vagy akár a változó földgolyó aktivitásáról érdeketekben korábban följegyzéseket végző tudósok szemszögéből. Egyre kevesebben fogtok automatikusan. testi életre. élményetek valamennyi része fölerősödik. rövid. január 4. ismerjük a változó Föld bolygó"történetét”. ha végre nagyobb rálátást lehetővé tévő nézőpontunkból veszik szemügyre a Földet. Tudatos részetek eddigi trenírozása nagyrészt akadályozta lényetek említett elegyedését. és meditálás révén egyre többen nyitnak átjárót a fizikai és a nem fizikai dimenzió között. hogy hamarosan egy olyan "évszakba érkeztek. akik jelenleg nem testben élünk. S ahogy eléritek tudatos és belső lényetek eme elegyedését. hogy a bolygón milyen változások várhatóak. A ti szűkebb perspektívátokból ez az állítás elég érthetetlennek tűnik. hogy valójában ők jóval többek. illetve időben elég távolra hátrálni ahhoz. akik elfogadják létezésünk tényét és célunkat. igen hosszú idő alatt ugyanis kizökkent egyensúlyi állapotából. ám az akkor is egy természetes folyamat. és így emlékezetünk nem korlátozódik egyetlen. korrigálja helyzetét. hogy a Földön jelenleg testben élő valamennyi lény megszületése előtt pontosan tudta. Történetesen még azt sem hiszik el. Ha fizikai szempontból veszed szemügyre a Földet. amit tudásotok egy bizonyos szintjén már valamennyien ismertek. és tudatos vágyaitok révén az említett elegyedés megtörténik. hogy mekkora értékhez juthat ebben az időszakban minden résztvevő. hasznát vehetik. hogy a bolygó kiigazodásakor drámai méretű változás következik be. Utóbbiban tartózkodik belső lényetek. amelyen éltek. hogy mi létezünk. A következő években egyre többen ébredtek majd rá ezen tágabb látóterű részetek létezésének tudatára. Lelkesen vállaltátok a leszületést. és a testi élet megtapasztalásának radikális megváltozása miatt befelé fordultok.A Föld bolygó átrendeződése 1988. szokásaitok alapján reagálni. hogy fölfedezz bizonyos hosszabb "évszakokat”. A közvetlenül előttetek álló időben egyre többen ébrednek rá. és ezért szavainknak ők nyilvánvalóan nem látják hasznát. Kialakított életélménymintáitok megváltoznak.

jelentős mértékű pusztulást fog okozni. Bekövetkező természeti eseményként kezelhetitek csupán. Történetesen . január 6. hogy a Föld története során ez már sokszor bekövetkezett.több alkalommal is . Amikor úgy döntöttetek. ha nem hasonlítgatjátok össze a múltat a jelennel. A könyvnek ebben a fejezetében igyekszünk tőlünk telhetően minél részletesebb információt adni arra vonatkozóan. mert megértettétek teremtő természetetek még realizálatlan lehetőségeit és képességeit. ami azonban így is . maximálisan tudatában voltatok az ott rátok váró fejlődési lehetőségnek. Az annak felszínén lévő valamennyi dolog elpusztulásáról sincs szó. Most csak részleges változás várható. akkor az előttetek álló időszak valóban az öröm és a fejlődés kora lesz számotokra. hogy mi történik majd fizikailag a földkéreg forgástengelyhez viszonyított részleges elmozdulásakor. ahol hatalmas lesz a pusztulás. félni vagy rettegni kellene. A bolygó minden részén rengések várhatók. Az általunk fölkínált érték a következő: lehetőséget biztositunk számotokra. hidak és felüljárók sok esetben összeomlanak vagy megsérülnek. Ezért. hogy a változás korában sok erős szándék . hogy mi várható. belső perspektívából átláttátok. amire egyébként földi útra indulásotok előtt lelkesen számítottatok. Más területek ugyanakkor viszonylag épen maradnak. Annyira azért nem. A rengések miatt számos. A nagy szerkezetek. hanem inkább képességeitekben bízva mindig örömmel haladtok előre. 1988. kevésbé masszív szerkezet megrongálódik majd. akkor tágabb látóterű belső szemszögetekből nézve nem olyan eseménynek látjátok majd azt. és teljes részletességgel nem tudjuk.születhet. hogy testileg és érzelmileg is fölkészüljetek a változásra. mint pl. Más helyek ugyanakkor viszonylag biztonságosnak bizonyulnak majd. s emberi mércével mérve ezek a földrengések jelentős erősségűek lesznek. Abszolút pontossággal nem jelölhetjük meg ezek helyét.a most várhatónál sokkal drámaibb méretű átalakulás történt.a Föld felületének egyes területein .Eltérő perspektívánkból mi tudhatjuk.akarás . A földkéreg szilárdsága helyenként más és más. hogy ebben a korban a Földre születtek. A földkéreg nem fog mindenütt megrepedni. mert fontos tudnod. hogy mindenütt és mindent elpusztítanának. Ha ugyanis tudjátok. S ha valaki akar és hagy. hogy az ennek kapcsán bekövetkező változás nem okozza majd az egész bolygó elpusztulását. akkor kap is. mert számos variációs lehetőség létezik. s ahol az ott élők többsége bizony meghal. A szállítási útvonalak világszerte károsodnak. Hangsúlyozzuk a részleges szót. Lesznek azonban olyan helyek. A kapás pedig elégedettségérzést eredményez. Még a legnagyobb pusztulás színhelyein is előfordulhatnak túlélö csoportok. Abból a szélesebb. mint ami miatt aggódni. 43 . milyen lesz az erősebb és a gyengébb kéregdarabok kölcsönhatása.

akik egy ideje folyamatosan regisztrálják a földkéreg mozgásait. hogy biztonságos-e jelenlegi lakóhelyed. és tudatosan nem találod az okát. földrengések és vulkánkitörések miatt nagyobb pusztulásra számítható 44 . Hitünk szerint Florida állam nagy része elmosódik. HOGY A MEGFELELŐ IDŐBEN A MEGFELELŐ HELYEN LESZEL-E. hol várjuk a legnagyobb pusztulást. hogy a kérdéses időben biztonságos területen légy. Vedd észre. mert a vízszint megemelkedik. Ha megérted. belülről jövő üzenet. Másként fogalmazva ez azt jelenti. Nem bíznak magukban. hosszan fut végig Kalifornia államon. A föld hirtelen kezdődő rengése miatt a földkéreg egyes részei egymásnak nyomódva felgyűrődnek. ami a tudatos bizonytalanság eme időszakában remek szolgálatot nyújt majd! Ahogy elegyedsz belső lényeddel. Többek közt olyan sűrűn lakott városokon halad át. belső tudásodban! Sok ember azonban még nem hisz az őbelőle előjövő információnak. hogy ha azon a vidéken élsz. Elmondjuk. hogy hol és mikor leselkedik rád a legnagyobb veszély. akkor eldönthesd.Arra biztatunk. hanem azt is. nemcsak azt fogod nagyon biztosan érezni. Egy másik. hogy a teremtés törvényének ereje miatt szinte bármit megteremthetsz. A következö információ konkrétan az Amerikai Egyesült Államokra vonatkozik. egészen Mexikóig. akkor az egy erős. illetve víz alá kerül. hogy vedd hasznát a könyvben ismertetett gyakorlatoknak. HOGY RAJTAD MÚLIK. mint San Francisco és San Diego. különösen veszélyeztetett területet már megneveztek a tudósok. hogy segítségükkel lecsöndesítsd testi tudatosságodat. valaki más által a kezedbe nyomott térképre. hogy a belülről jövő érzés rendkívül hatékony irányító rendszer! Ha nagyon pocsékul érzed magad. Az egyik közismert körzet. és a heves rázkódások miatt erős hullámzás várható. hogy belsejükben egyáltalán értékes információ rejtőzne! Éppen azért küldjük a könyvön át szavainkat. Világszerte a nagy vizek mentén fekvő településeknél várható jelentős pusztulás. hogy ily módon ennek a tudásnak a fölismerésére ösztönözzünk titeket. ahol a földrengés iszonyú pusztítást fog végezni. akkor már nem lesz idő a kitelepedésre. akár azt is. hogy nincs szükséged egy. Számos. s így mély hasadékok képződnek. A partszakasz sekélysége és a rendkívül magas és viharos víz miatt a kontinens szélének jelentős része szó szerint elmosódik. Ha ugyanis a rengések megkezdődnek. Az Egyesült Államokban a víz főleg a földrész keleti és nyugati partja mentén okoz majd komoly károkat. amit csak akarsz. AKKOR RÁJÖSSZ. A víz okozta károkon kívül nagy fölfordulás várható a szárazföld belsejében is. hogy elköltözöl-e onnan. Bízhatsz a benned rejlő. más helyeken egymástól eltávolodnak. és ezeknek a területeknek a nagy része egyszerűen eltűnik. Sőt. azt sem hiszik el. hogy képesek helyes döntéseket hozni. mert ily módon érzékelheted belső tudatosságodat! Ez a te belső "iránytűd".

majd Idaho. mert annak idején ebben egyeztünk meg. hogy mit akarsz megtapasztalni a földkéreg elmozdulásakor Nagymértékben rajtad múlik. Ugyanígy a nagy víztömegek .területsáv az Egyesült Államok északi határa közeléből indul el.akár nagy tavak melletti vidékeket is jobb elhagyni. ÁM AZT MÁR BEFOLYÁSOLHATOD. hogy tágabb látótered birtokában szándékosan és lelkesen készültél erre az eseményre. MERT HA FIZIKAILAG ÉS ÉRZELMILEG EGYARÁNT FÖLKÉSZÜLT VAGY. amikor biztonságos helyet keresel. s ez az információk a hasznosnak bizonyul majd számodra. HOGY MIKÉNT ÉLED AZT MEG! Ezért arra bíztatunk. ÚGY A FÖLDKÉREGNEK A FORGÁSTENGELYHEZ VISZONYÍTOTT ELMOZDULÁSA IS KÍVÜL ESIK TEREMTŐSKÉPESSÉGED HATÓSUGARÁN. mint a veszélyeztetett. MÉGIS JAVASOLJUK. A keleti partot a földrengés és vízkár egyaránt sújtani fogja. Jelentős kár várható továbbá a Nagy-tavak környékén. amit testbe születésed előtt hosszú idővel már lelkesen vártál. a Mississippi folyótól délre és az Egyesült Államok déli határvidékén. amit megkapni szeretnél! Teremtő gondolatoddal már most kezdd el megteremteni a jövődet! Azért lépünk veletek kapcsolatba. hogy miként éled meg ezt az időszakot! AHOGY AZ ÉVSZAKOK VÁLTOZÁSA VAGY A NAPLEMENTE. Tudjuk. Azért kínáljuk föl e szavakat. S ÍGY JOBBAN TUDOD MAJD TEREMTŐ ERŐDET ÚJRAÉPÍTÉSRE ÉS MÁSOK BÁTORÍTÁSÁRA FORDÍTANI. hogy készüljenek föl ellátási hiányra. lly módon a válságos időszak megélése csak a beteljesedése lesz annak az élménynek. A fölsorolásból talán már számodra is kiviláglott. akik a változó Föld aktivitását vizsgálják. azzal az egyértelmű vággyal. EZÉRT ELVILEG NEM KELL A TÚLÉLÉS ÉRDEKÉBEN FELTÉTLENÜL ELŐKÉSZÜLETEKET TENNED. Bölcsebb elkerülni a geológiai vetődési vonalakhoz közeli területeket is. Arra biztatjuk az ezen fizikai dimenzióban maradni kívánókat. mert a szállítási útvonalak sérülésével az élelmiszer és egyéb szükséges áruk mennyisége alulmúlja majd a keresletet! MINDEN EGYES EMBER GYAKORLATILAG BÁRMIT ÉS BÁRMIKOR MEGTEREMTHET. Ezért tehát csak szándék kérdése. Utah. hogy folytatni akarod testi életutadat. Arizona és Új-Mexikó államokon keresztül húzódik. 45 . AKKOR A NEHÉZ IDŐSZAK AZ ERŐ POZÍCIÓJÁBAN TALÁL. gondolkozz el. Sok adatot gyűjtöttek már össze ezzel kapcsolatban a szakemberek. s azért is küldjük üzenetünket. hogy az ezzel kapcsolatos tudásodat belső lényedből előhozhasd és tudatosíthasd. hogy lehetőséged legyen megemészteni az információt. testben akarsz maradni vagy nem? Képzeld el azt az életélményt. hogy biztonságos területen légy. s mert ismerjük az ezen eseményre vonatkozó szándékodat. hogy több a biztonságos terület. és egyértelmű döntést hozni arra vonatkozóan.

Belső lényed izgatottan várja az elkövetkező változásokat. Többségetek azonban csigaként visszahúzódott a házába. Testi tudatosságod azonban stabilitásra. és ebben értik majd meg a teremtés folyamatát. és már nemigen hoz szándékaira vonatkozó döntéseket. mert tudod. Csupán egy természeti jelenségről van szó. Olyan idő lesz ez. mégis a jelenleginél sokkal többen fognak gondolataikkal aktívan. AMl ELÉGEDETTSÉGET ÉS ÖRÖMET SZÜL. mert az ő perspektívájából nézve pontosan tudatában vagy a változás és az új tapasztalat értékének. AHOGY ARRA KONCENTRÁLSZ MAJD. ám ha elvégzed belső lényed és tudatos. amit az évszakok változásához hasonlóan a Föld 46 . S bár szerintünk is kényelmetlen.1988. Néhányotok ugyan elégedett az általa megteremtett életélménnyel. Ha azonban a közelgő eseményeket a fejlődést kereső szemszögéből veszed szemügyre. Ha a bolygón bekövetkező változásokat a változatlanság nyugalmát kereső ember aspektusából nézed. ahol végre arra gondolnak. akkor lelkes izgalommal várod a történéseket. és megérted. akkor legtöbbetek egészséges várakozással tekint majd az események elébe. s így nem óhajtja a változást. hogy fejlődni csak új élmény átélésével lehet. és az nem is büntetésként vagy valamiféle "tisztítótűzként" tétetik rátok. A több tudatos teremtés időszaka lesz. többségetek azonban nyugtalan és elégedetlen. az engedés. hogy az új élményben a fejlődés és az öröm lehetősége rejlik! Tudjuk. A vágyás. Földetek tengelykorrekciója sok embert juttat el majd egy olyan útra. Belső lényed megérti. majd a kapás eredményezi az elégedettséget és az örömérzést. A tudás megszerzéséhez nem kell feltétlenül a földkéreg elmozdulása. január 7. márpedig elsősorban fejlődni jöttél ide. ha minden folyton változik. HOZZÁJUTSZ A TEREMTÉS NAGYSZERŰ ÉRZÉST JELENTŐ LÉTÉLMÉNYÉHEZ. MERT NEM AZT TESZITEK. biztonságra vágyik. amit valóban akarnak. hogy a változás és az új tapasztalás is a fejlődés értékes katalizátora. akkor azokban bizony súlyos elégedetlenséget és kellemetlenséget látsz. amelyek fejlődést eredményeznek. hogy ha már megemésztettétek ezt az információt . LEGTÖBBSZÖR NEM VAGYTOK ELÉGEDETT ÉS ÖRÖMTELI LÉNYEK. S bár sokan továbbra is félreteremtenek majd. A kényelmet keresed. Ezekben a fejlődési élményekben ugyanis rengeteg öröm és elégedettség érzés is vár rád. S amint teljes figyelmedet a oda legfontosabb dolgokra irányítod. tudatos szándékaik irányába teremteni. testi lényed már említett elegyítését. a tudatos teremtéset elfojtó zavartság jelentős része azonnal elpárolog majd. AMI A LEGFONTOBB A SZÁMODRA. amit világos célok és gondolatok jellemeznek. akkor elkezded TUDATOSAN keresni az olyan élményeket.

tágabb látóterű. illetve az azt követő időszakra vonatkozóan. ahonnan valami rád zuhanhat! Javasoljuk. Érdemes hát 6-12 hónapra elegendő élelmet és egyéb alapvető ellátási cikket begyűjteni. tegyél elegendő élelmet. Kezdetben jelentős intenzitású földrengések. ahogy a természet fokozatosan elcsitul. . HOGY SZÁMODRA RETTEGNIVALÓRÓL GONDOSKODJUNK. hogy szükség esetén pillanatok alatt kívül teremhess az épületen. amiről azt hiszed. energiát és pénzt. hogy tudd. akkor rájössz. ha a jövőre vonatkozó gondolatod kapcsán félelem jelentkezik benned. hogy ha megengeded. ahol nem eshet rád semmi! Kerüld a fák. és gyorsan az előre kiszemelt. tudd hogy annak a félelemnek nincs alapja. majd folyamatos. január 7. hogy a jövőben leselkedik rád. ha megváltoztatod a gondolataidat! Azt is vésd eszed be. akkor azzal azt is megengedted. félelmet előidéző gondolataid többségének nincs valóságalapja! Amikor félelmet érzel. télre. ezért a következő információt bocsátjuk rendelkezésedre. Amint mélyen megérted. 47 . HANEM. de már nem annyira erős rezgések. hogy keress olyan szabad területet az ég alatt. Elöljáróban annyit. mikor számítsatok nyárra. vizet és meleg ruhát az autódba. hogy az sokkal kevesebb. az oszlopok. biztonságos helyre siethess! A legnagyobb kellemetlenség az ételhiány lesz. mint elsőre gondoltad volna. ehhez hasonlóan . S ahogy tudatosan tudjátok. mert az ellátási útvonalak megsérülnek. Ha mérlegre teszed az előkészületre szánt időt. Érzéseid mindig a jelenre adott reakcióid! Ezért. 1988. hogy eltereljed a félreteremtő gondolatoktól. A bolygókorrekció idején. kiderül majd. bölcs nézőpontotokból . Azt javasoljuk.ennek az új "évszaknak" is tudatában vagytok. majd azt követően több hónapon át. pillanatnyi gondolatod legtöbbször valami kívánt eseményre irányul. hogy minden jövőbeli élményt valójában te választasz meg mert azokat a jövőbeli eseményeket gondolataiddal te vonzod életedbe -. Szeretnénk segíteni. hogy tudd majd vizualizálni vágyott életélményedet a földkéreg elmozdulásának idejére.mozgásának fizikai paraméterei idéznek elő. A gépkocsi jó hajléknak bizonyul majd ebben az időszakban. AMELYEK SEGÍTENEK A BIZTONSÁG ÉS A TÚLÉLÉS HATÉKONY VIZUALIZÁLÁSÁBAN. a Föld egész területén nagy erősségű rengések lesznek. tavaszra és őszre. hiszen meg tudod változtatni a jövődet. hogy a félelem érzése tartósan fenn maradjon berined. hogy folyamatosan zajló teremtésed félelmed tárgya felé irányuljon! ÍGY HÁT NEM AZÉRT MONDTUK EL A VÁRHATÓ ESEMÉNYEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓT. HOGY OLYAN ELŐKÉSZÜLETEK ALAPOS MEGTERVEZÉSÉRE BUZDÍTSUNK. hogy kb. hogy a félelem érzése azért jelentkezett szívedben. a hegyoldalak vagy a nagy épületek szomszédságát! Kerülj minden olyan környezetet.

Azt javasoljuk. belső részük sem kérné tőled. és sok vonatkozásban megnyugtató is. Tudjuk. Ezért az átrendeződés idején kincset ér majd az üzemanyag és a meleg ruha. hogy megtetted ezt az előkészületet. ám valójában mégsem praktikus terv. mert a tűzhányók világszerte aktiválódni fognak. amelyek azt lehetővé is teszik. hogy olyanok számára is előkészületeket kell tenned. és őket is eteted-itatod. Drámai mértékű időjárás-változás várható az egész bolygón. A földrengéssel járó bolygókorrekció utáni hetekben rendkívül erős szél és igen bő esőzés várható. tágabb látókörű. hogy ne egyszerűen a testi életed folytatására vágyj. Ebben az időszakban az arcmaszk és a védőszemüveg kivételesen hasznos tárgynak bizonyul majd. s életed annak megfelelően alakul majd. Arra biztatunk hát. s ezért tudjuk. de legalább tudatosan és világosan deklarálod szándékodat. mert mi sokkal szélesebb látókör birtokában beszélhetünk. hogy folytatni akarod testi életedet. s ezt amúgy az ő bölcsebb. Mégis érdemes hallgatni ránk. hogy megtapasztalhasd.Talán úgy érzed.. Ha ugyanis magad és családod számára elraktározol 365 napra elegendő holmit. ÉS NE PRÓBÁLD A TEREMTÉST HELYETTÜK ELVÉGEZNI! Sok helyütt a második. hogy a saját életedért vállalj felelősséget. jelentős kellemetlenség az áramellátás megszünése lesz. 48 . hogy ha a túlélés és a testi élet folytatásának szándékát deklarálod. ahol egyébként meleg az idő. akkor olyan körülményeket vonzol majd magadhoz. első kézből és nagyon egyértelműen. annak is örülünk. HOGY AKI AKAR. AZ KAPNI FOG. akkor egy napig gondtalanul megvagytok. Tisztában vagyunk ugyanis a szándék erejével. világosan és egyértelműen. és ugyanerre bíztasd a körülötted élőket! Ismételten kijelentjük. HIDD EL. Ám azt követően egy évig mindannyian nélkülöztök. amit meg akarsz tapasztalni! Mert e képnek teremtő elmédben történő. s még olyan helyeken is rendkívüli hideg lesz. egy-két napra kapcsold ki otthonodban az áramot. azt anyagilag még ki lehet bírni. Mivel kényelmed manapság nagyrészt az elektromos árammal függ össze. mit érdemes kényelmed érdekében beszerezhted. Nagylelkű szándék.. azt javasoljuk. hogy ezek a fizikai események valóban bekövetkeznek. hogy más számára nem teremthetsz életélményt. képzeletbeli lefestésével teremtési folyamatot índítasz meg. Ha azonban 365 barátod és szomszédod is csatlakozik hozzád az első napon. most nem könnyű elhinni. és utólag rendkívül boldog leszel. hanem annak örömteli folytatására! Vizualizáld saját teremtő műhelyedben. Ha szavaink hatására fizikai előkészületet ugyan nem teszel. Bolygótok minden pontján vulkáni hamu jelenik majd meg. nem igényel a tárolás túlzottan nagy helyet. mire van szükséged ilyen helyzetben! Így már most megtudhatod. akik önmaguk nem tennék azt meg. akik nem tettek előkészületeket.

Ha nem tudod. mint a Föld. hogy mi akarsz! S a vágyad. amikor az emberek kérdeznek. Ez a fajta korrekciós folyamat eredményezi. A korrekcióra kb. Ezért ideszerkesztettünk egy 1994 szeptemberében. hogy egy olyan hatalmas tömegű gömb. hogy most akartok élni a Földön. Ezen a fogalmon egy sor egyidejűleg zajló eseményt értünk. AMINT BOLDOGAN ÉLSZ A KALANDOK. Más szavakkal: tudatosságodból több világosság kerül felszínre arról. 26 ezer évenként kerül sor. mint amit nem akarsz. forgása közben egyensúlyban maradjon. amíg a pörgő planéta vissza nem nyeri egyensúlyi állapotát. e témára vonatkozó információ e könyv vége felé olvasható. hogy a mostani időkben rengeteg tanító özönlik elő. hogy bolygótok energiája annyira magas szintre emelkedik. mintha elérnél egy crescendószerű fölerősödést. hogy ha az automata mosógépben a centrifugálás munkafázisához érve egyenlőtlenül oszlott el a ruha tömege. KÉRDÉS: Az új kezdet I. Szándékosan döntöttetek úgy. hogy mit nem akarsz. Egy másik. Ez a kéregmozgás addig folytatódik. IMMÁR ÚJ NÉZŐPONTBÓL. A VÁLTOZÁSOK ÉS AZ ÚJ DOLGOK KORÁBN! LÁSD MAGAD OLYAN PIONÍRKÉNT. Mert csak akkor van bármi értéke is a válasznak. Elmozdulást. ÁBRAHÁM: Rendben. Bolygótok ezt állandóan megteszi. EGY VÁGYAI SZERINTI VILÁGOT! ADALÉK: Sokan kérték. 1988 elején azt észleltük. ez esetben a földkéreg nagyon csekély elmozdulását a forgástengelyéhez képest.Olyan időszakként tekints erre a periódusra. Ezért a bolygó időről időre korrigálja magát. amit akarsz. AK/ BŐSÉGESEN TEREMT. mert tudatában voltatok az ebben az időszakban bekövetkező geológiai átrendeződésnek. hogy egészítsük ki friss információval a Föld geológiai változásaira vonatkozó üzenetet. akkor azt sem tudhatod. aminél eddig még mindig jelentős mértékű geológiai átrendeződés történt. Nebraska állam ban lezajlott találkozón elhangzott párbeszédet. hogy a bolygó tengelykorrekciója idején akartál fizikai körülmények közé kerülni. Ennek ismeretében el lehet képzelni mennyire fontos. Omahában. majd annak lejtőjén visszatérnél az alacsonyabb szintre. Szeretném. hogy a bolygó továbbra is a pályáján marad. Más szóval ez olyan volt. 49 . része annak a tudásodnak. című könyv egyik fejezetében Ábrahámék a Föld várható változásairól szólnak. ha ez most friss információkkal egészítenétek ki. Ez az oka. Talán láttatok már olyant. Ekkora golyó esetén ugyanis már a minimális egyensúlyvesztés is óriási következményekkel járna. Szavainkat figyelve megérted majd a kontraszt értékét. akkor a mosógép besétálhat a szobába.* 1988 őszén az energia rendkívül magas csúcsszintet ért el utána azonban eloszlott. mint ami felszín hozza az emberekben eddig tán szunnyadó kreatív talentumokat és nagy elégedettséget szül! VIZUALIZÁLD MAGAD. hogy a kontraszt nagyon hasznos lehet.

(A ford. Jelenleg azt érezzük. nem ez az üzenetünk. január 8. Földrengéssorozat és vulkánkitörések formájában levezetődött az energia. Ha arra gondoltok. Colorado államra vonatkozóan a nagyobb bolygókorrekcióig nem érzékelünk várható változást. A mondandónk: mostantól élj boldogan! Azért beszélünk mégis újra a bolygó átrendeződéséről. elkezditek érezni. tehát amikor gondolatod nem kívánt dologra irányul. hogy megnő a földrengések és a vulkánkitörések száma. Legalábbis nem jelentőset. Mi azt csak a fontosabb mondanivalónk összefüggésébe akartuk helyezni. hogy az adott üggyel kapcsolatban milyen erős érzéssel jelzett belső irányító rendszeretek. hogy még egy. ami nagyobb szándékaiddal összhangban áll. hogy minden rendben.) években valószínűleg nem fogtok változást tapasztalni. s hogy el kívánjuk érni céljainkat. általatok nem befolyásolható esemény vonatkozásában is valamennyi stabilitásérzést fenntarthassatok. akkor azt tapasztalhattátok. Ezen a vidéken (Omaha. hogy hosszú és egészséges életet akarunk élni. Ez részben azért van. a törésvonal mentén. tehát a startrakészségedet tükrözi. hogy mostanában lágyabb ez a jelzés. azt nem tudjuk. ahol a tektonikus lemezek mozgásban vannak. mert érzitek. Föl kell-e ennek borítani az életélményeteket? Azt mondjuk: egyáltalán nem. Először is. említett csúcsot. a tengelykorrekció pontosan mikor történik majd.A 90-es évek elején ismét energiacsúcsot érzékeltünk. Földetek tovább fog fejlődni. Nebraska állam) a következő Póluscsúszás 2000 -avagy a végső klimatikus krizis? címen magyarul is megjelent erröl a témáról két cikk a Lélek és tudomány címú folyóirat 2000 januári és februári számában. hogy a megfelelő időben a megfelelő helyen vagyunk-e. ám a tengelykorrekció ezúttal sem következett be. döntéseinkkor nem vennénk számításba a bolygókorrekciót. Néhány szó még az előkészülettel kapcsolatban. Ám valójában az előkészület bizonyos értelemben a motorszeleped kinyitását. hogy ez az energia nem közelíti meg a két korábbi. Ilyen állapotban ugyanis mindig ahhoz vezetődsz. Új kezdet 1988. Más szavakkal: kevésbé intenzív érzés jelentkezik "félreteremtéskor". mert sokan pánikba estek. Tudni fogjátok. A következő évekre vonatkozóan azt érzékeljük. Ez pedig így szól: te vagy életélményed tudatos megteremtője. Továbbra is deklarálnánk szándékainkat. megj. Hogy ez a nagyobb esemény. Kaliforniában. Azt a vágyunkat azonban továbbra is megfogalmaznánk. Más szóval: az a jövőtökben van. több aktivitás várható. 50 . és bíznánk abban. Azért bíztattunk egyáltalán előkészületek megtételére. amikor közeleg. Közületek is sokan érzik az energiaszint változását. Ha a ti bőrötökben lennénk. hogy érzéseink tudatják velünk.

Amíg nem érted meg. hogy bármire is vágyj. hogy a geológiai változás idején miként lesz mindez egyszerre jelen sok lény számára. hogy miért nem realizálódnak vágyaid. nem csoda. Legtöbben azonban elnyomjátok vágyaitokat. hogy ebben a korban és ezen a helyen vagy! Te akartál itt lenni. hogy a csodálatos teremtés titka az erőteljes akarás. hogy nem engeded meg magadnak a vágyást. addig azt sem fogod fel. Ám ahogy múlnak fölötted az évek . a világos és szándékosan megformált gondolat.avagy szándékozás. szándékos teremtés nem történhet. ezért fokozatosan egyre kevesebbszer engeded meg magadnak. lelkes érzés ami pedig mindig jelen van. hogy elkerüljétek a csalódást! Gyermekként még sok mindent akartál. Erősen technicizálódott társadalmatokban. hogy erőteljes. amibe aztán beleszülettél azáltal. amikor annak idején meghoztad a döntésedet. hogy elkerüld a nem megkapás okozta csalódás fájdalmát. számunkra nem csoda. hogy minden gondolat teremt. s nélküle tudatos. Nem félreteremtés eredménye. lelkes izgalom érzésével kísérten 51 . hogy így védjék meg magukat a csalódástól. hogy többségetek nem örömteli módon vesz részt a tudatos teremtésben. Gondolataid ugyanis folyamatosan eltérítődnek. amit intenzív érzés kísér.a teremtés folyamatát nem ismerve elkezded magadban elnyomni a vágyaidat. hogy melyek is a legfontosabb dolgok. Legtöbben olyan emberek lettetek. hogy ebben a korban születsz a Földre. vagy vágyás . bensödből csak minimális pozitív érzés jön elő! Mivel nagyon kevés ez az erőtejes. új életélményed tökéletes lehetőséget teremt az örömteli. mert fölkínált gondolatainkat befogadva életszemléleted örökre megváltozik! A teremtés folyamatának megértése és a Föld tengelykorrekciója kapcsán jelentkező. Ha megérted. ahol könnyen hozzájuthatsz a bolygó bármely részéről érkező információhoz. mert sok lény egyidejű tapasztalása olyan természetes környezetet teremt. hogy gondod van a megteremtett és megélt életélményeddel. amít akarsz -. Nem összpontosítasz tartósan a legfontosabb dolgokra. Az akarás .a kezdete a teremtés folyamatának. amelyben a teremtés folyamata virágozni fog. akik többnyire elnyomják magukban a vágyat. Te teremtetted meg ezt a fizikai életélményt. lendületes. hogy miként taszítja célodat mind távolabbra tőled minden egyes kételyt vagy hitetlenséget megfogalmazó gondolatod! S mivel nem érted. mert nehezedre esik különbséget tenni és megállapítani.Az előttetek álló időben hatalmas fejlődésre nyílik lehetőség. E könyv olvasásakor egy új életélmény megkezdésének tökéletesen megfelelő pillanatához érkeztél el. folyamatosan szétszóródnak és folyamatosan fókuszálatlanok! Szétszórtságod miatt. tudatos teremtéshez! Ezzel tisztában voltál. valamint amiatt. akkor megértheted. amikor izgalommal gondolsz arra.

ahogy elképzeled vágyaid beteljesedését! Amint megérted. és ez az érzés jelzi. Ezért arra biztatunk. ami pedig tökéletesen segítené őket a tudatos. hogy teremtésed előrehalad. hogy nem sok közvetlen közöd van hozzájuk. TUDD. izgatott érzését. hogy a negatív érzést a negatív irányú teremtés fölismerésére használná. hogy ők gyengék vagy szétesettek. Azt hiszik ugyanis. S MIVEL TI ÖRÖMKERESŐ LÉNYEK VAGYTOK. mégis egyszerűen megoldható a feladat. hogy figyelmüket ekkor más gondolatra irányítanák. január 8. akkor azzal csak növeled azt. hogy amíg meg nem találják a megoldást.most már testben élve . hogy bár gondolataidat közvetlenül kontrollálni nem könnyű. HA FIGYELMEDET MÁSFELÉ IRÁNYÍTOD. akik ugyan azonosítják a negatív. a negativ érzésre fókuszál. amit hátralévő időd alatt meg akarsz tapasztalni! Engedd meg magadnak. A problémák puszta létezése miatt tehát még nem ébred benned negatív érzés. aki ahelyett. hogy gondolataid erejével te irányítod személyes léted eseményeinek alakulását. és garantáltan az életedbe vonzod! Ha sorra veszed a Földön előforduló. AKKOR AZZAL AZT ÉLETEDBE VONZOD! ÚGY TUDOD AZT ELTÁVOLÍTANI ÉLETEDBŐL. Olyanok is akadnak. Elmondtuk. akkor az minden másodpercben világosan jelzi gondolataid és teremtésed irányát! Sokan azonban azt hiszik. továbbra is a negatív gondolatra fókuszálnak. valószínűleg arra a következtetésre jutsz. és elmagyaráztuk. összpontositott figyelmed mindig az izgalom érzését váltja ki majd belőled. Pedig ha a problémára figyelsz. HOGY HATALMAS ÖRÖM LEHETŐSÉGE HEVER ELŐTTETEK! 1988. Ebben a könyvben átadtuk a kulcsot testi életélményed tudatos alakításához.alkalmazd az itt olvasottakat! Határozd el. hogy egyértelműen arra fókuszálsz. figyelmeztető csengőt megszólaltató gondolataikat. és megoldásuk érdekében bizony nem sokat tehetsz. ha odafigyelsz a benned ébredő érzésekre. pozitív teremtésben! Sajnos akad olyan. és ezért éppen azt az irányító rendszerüket nyomják el. hogy érezd az elvárás örömteli. hogy a negatív érzelmek átélése azt jelenti.összpontosítottál. s így még több negatívumot teremt. akkor vágyadra irányított. de ahelyett. Velük kapcsolatban csak akkor érzel ilyent ha figyelmedet a problémákra irányítod! HA TARTÓSAN EGY PROBLÉMÁRA FIGYELSZ. 52 . komoly problémákat. hogy . Ha tudatában vagy pillanatnyi érzésednek. AMI A JELENLEGINÉL TÖBB ÖRÖMTELI TEREMTÉSRE KÍNÁLT VOLNA LEHETŐSÉGET. mekkora ereje van a gondolatodnak. a negatív érzés nem szűnik meg. AZ EMBER FÖLDI TÖRTÉNELMÉBEN MÉG SOHA NEM ADÓDOTT OLYAN KORSZAK.

s nem fogsz már félni mások tetteitől. amit immár magad óhajtasz irányítani. 1988. jelezve. s hogy te gondold azokat a gondolatokat. akkor örömteli szabadságérzés jár át. Holott valójában csak akkor találod meg a megoldást. miszerint valami. Csöppet sem kívánod többé megengedni másoknak. Aki önmag mások cselekedetei áldozatának látja. ha a megoldást keresed! A problémára gondolva érzésed negatív lesz. Meghívásod nélkül semmi sem érkezik hozzád! Ha kezedbe akarod venni életed irányítását. január 11. AMI T AZ ÉLETEDBE AKARSZ VONZANI. január 8. 53 . hogy negatívan teremtesz. amit aztán te tapasztalsz meg. Ha a megoldásra fókuszálsz. ahhoz az első lépésben vedd észre. Bármilyen hatalmasnak. NEM VONZOL MAGADHOZ OLYANT. Aki ennek látszólag ellentmondó érveket sorakoztat fel. hogy életélményed egyedül rajtad múlik! Az "életed irányítását kezedbe venni" sokatok fülének csodálatosan hangzik. az nem érti a teremtés folyamatát. S AMIT NEM AKARSZ. akkor gondolataid révén te magad invitáltad be. hogy mi jelenik meg életedben. hogy te légy a döntéshozó. hogy ha több figyelmet szenteltek egy problémának. az nem érti a teremtés folyamatát. Ugyan nem bíztok képességetekben. Aki másokat hibáztat. Csodálatos teremtés a megnövekedett energia mai korában 1988. számodra kontrollálhatatlan dolog csak úgy rád törhet. az még nem érti a teremtés folyamatát. legtöbben mégis ellenálltok e gondolatnak. hogy belenyúljanak ebbe a folyamatba. hogy pozitívan teremtesz. akkor sincs hatalma a te életélményedbe történő tereméshez! Ha valaki mégis megjelenik az életélményedben. Amint fölismered lényed valódi léptékét. kételkedtek magatokban. AMIRE NEM GONDOLSZ. ARRA NE! Ha egyszer megérted. akkor meg tudjátok azt oldani. EZÉRT CSAK OLYANRA GONDOLJ. érzésed pozitív lesz. akkor nagyon is vágysz majd arra. s képességeid és tudásod fantasztikus mértékét. akkor megszabadulsz attól a félelemtől. és éreztek pozitív érzést.Sokan azt hiszitek. Az elkövetkezendő időkben egyre többen keresitek majd a oldásokat. hogy valóban. amelyek életedbe vonzzák mindazt. teljes mértékig te irányítod. jelezve. Ha megértetted a teremtés folyamatát. bármilyen nagynak is látszódjék a másik ember. s figyelmetek sokkal kisebb részét irányítjátok majd a világ gondjaira.

amiről előbb szóltunk. a megnyugvás. és mondd magadnak: . állj meg. akkor uralni fogod fizikai életélményedet. hogy amit gondolsz. Gondolataitok még soha nem fordítódtak ílyen gyorsan aktuális. és ez jó. nagyobb rálátást biztosító pozíciódból sok esetben várhatóan más-más döntést fogsz hozni. hangosan kimondva vagy papírra leírva -. hogy teremtésed az eksztázis vagy a boldogtalanság felé halad-e. akár nem kívánt dologról van is szó -. mint amilyent e könyv elolvasása előtt hoztál volna. fizikai manifesztációkra! Még soha nem volt ennyi lehetőség a vágyott cél eléréséből származó. nagyszerű szárnyalásra! S ezzel együtt járóan: még soha nem volt ennyi lehetőség a nem kívánt események megteremtéséből származó. a vidámság és az eksztázis milyen fokát éli majd meg. és hatásukra egyeseknél előjön a mélyükben őrzött tudás. az lesz. MERT A TEREMTŐ ENERGIA MÉG SOHA NEM VOLT ENNYIRE ERŐTELJES. Akiknél ez megtörténik. s mindez attól függ. Ma már azonban kisebb az "inkubációs idő". hogy csodálatos idők járnak! A korábbiaknál sokkal több megengedés és sokkal több kapás kora ez. MINT MOST. Az e szavak olvasása közben jelentkező érzések igen fontosak. Ha rájössz. Tudjuk. hogy mennyire vagy hajlandó vágyaiddal kapcsolatban döntéseket hozni. hogy az elégedettség. tengernyi fájdalmas élményre. Ez az én művem. hogy összhangban állsz-e a teremtés folyamatával. ami megerősíti az olvasottak igazságát. Az élményeknek ugyanis széles skálája kinálkozik.Ezt gondolataim ereje. a béke. a vidámság és az eksztázis kora! Ám mindenki maga választja meg.mennyire tudod -. s hogy mennyire hiszed el . Érzelmi reakciód ugyanis erős indikátorként jelzi. hogy mostantól kezdve tedd a következőt: fogalmazz meg néhány világos és határozott állítást aktuális vágyaiddal kapcsolatban! Amikor ugyanis megformálod ezeket a mondatokat gondolatban. A gondolatok régebben nem fordítódtak le oly gyorsan fizikai megfelelőjükre. valamint a teremtés törvénye és a vonzás törvénye révén hoztam létre. hogy bajaidért másokat okolj. és felhagysz azzal. a béke. a megnyugvás. 54 . gondolataid a korábbinál gyorsabban öltenek testet. Kezdd gyakorolni tudatos teremtő képességed használatát! Amint pedig észreveszed. A FÖLDÖN ÉLŐK SZÁMÁRA MÉG SOHA NEM VOLT FONTOSABB A TEREMTÉS FOLYAMATÁNAK MEGÉRTÉSE. hogy valamennyi tapasztalásodat te teremted. és elindultál afelé az eksztázis felé.Új. azok számára teljesen új távlat tárul fel. hogy valamelyik gondolatod fizikai manifesztációját megkaptad akár áhított. hogy szavaink sokakat gondolkodásra ösztönöznek. az öröm. Új tudásod birtokában a legfontosabb. Ezekkel együtt pedig az elégedettség. máris elindítottad ezen vágyott dolgok megteremtődését. mert jelzik. az öröm. Szélesebb perspektívánk birtokában tudhatjuk.

amikor teremtő képességedet legalább halványan fölismered! Amikor anélkül teremtesz valami csodálatosat. és minden alkalommal veled együtt ujjongunk. hogy ismernéd teremtésed módját. AZZAL A SZÁNDÉKKAL LÉPTEL EBBE A TESTI LÉTBE. HOGY GONDOLATAIDAT FIZIKAI MANIFESZTÁCIÓKKÁ ALAKÍTSD ÁT. Könyvünkkel azt szeretnénk elérni. Belső lényed tágabb látóköréből nézve: azért akartad gondolataidat fizikai formába önteni. mert megértetted az ebből az új élményből származó előnyöket és örömöket. Könyvünkkel belső tudásod pontjáról ezen belső tudásod tudatos fölismerésének pontjáig szeretnénk eljuttatni. arra vonatkozóan. már születésed előtt is. hogy részt vehetünk veled e csodálatos korba való belépésben. mint egy kastélyé. hogy teremtő erődet mélyebben megértsd. ENGEDD MEG MAGADNAK. MAJD MEGKAPOD! Arra bíztatunk. HOGY GONDOLATAIDAT FIZIKAILAG MANIFESZTÁLD. hogy jobban megismerd képességeidet és lényed teljességét. aki lenni akartál. Viszont ujjongunk. MAJD VÁRJÁTOK EL EZEKNEK A GONDOLATOKNAK A FIZIKAI MEGJELENÉSÉT! 1988. a fizikai és lelki átalakulás korában. AKKOR A TESTETLEN LÉTBEN MARADTÁL VOLNA. Áradó öröm jár át minket. Belső lényed bölcsebb. s aztán várd el. HA NEM AKARTAD VOLNA. amint ezeket egymás után . JAVASOLJUK AZ ELŐTTETEK ÁLLÓ NAPOKBAN HOZZATOK MINÉL TÖBB DÖNTÉST ARRA VONATKOZÓAN. naponta. hogy az a tiszta. HOGY MIT AKARTOK. ha a teremtés folyamatának tudatos megértése révén hozod létre a gombot vagy a kastélyt. s hogy az emlitett geológiai változások nem jelentik a bolygó végét.megkapod. Azt is tudtad.néha egyszerre többet is . hogy hozz több döntést. hogy megkapd azokat a dolgokat. HOGY MINDENNEK ÖRÜLJ. 55 . hogy mit akarsz. január 11. AMIT AKARSZ. amelyek megteremtődését gondolatoddal elindítottad! Ezt követően. hogy megjelensz a Földön. csupán annak korrekcióját. mert ezt tanítani vagyunk mi itt! VALÓJÁBAN SZINTE HATÁRTALAN TEREMTŐERŐVEL RENDELKEZŐ LÉNYEK VAGYTOK. HOGY ITT NAGYSZERŰ TEREMTŐ LÉGY. Ez az a kor.A teremtésed eredményének megkapásakor érzett öröm vagy elégedettség mértéke nem feltétlenül arányos annak pénzértékével vagy nagyszerűségével! Ugyanakkora öröm egy gomb létrehozása. ha a gombra igazán vágytál. tudatos teremtő lehessél. akkor eredményed minket nem nagyon villanyoz föl. szinte mindent tudó poziciójából TE DÖNTÖTTÉL úgy. hogy ez a változás a Föld teremtésekor elindított folyamat folytatódása. elkezded majd végre fölismerni teremtő erődet. amire régóta vártál.

hogy segítünk világosabban megérteni a célra fókuszálás jelentőségét. Ám még fontosabb: lehetővé teszi. január 11. ami a tengelykorrekció idején. úgy a tengelykorrekció megakadályozására is fölöslegesen vágynátok. hogy minél több vágyad megvalósíthasd. E könyv megjelenése és a tengelykorrekció között eltelő idő lehetővé teszi. Belső lényetekkel kifejezetten akartátok ennek bekövetkeztét. mert azt szeretnéd. hogy a nagy tapasztaláson belül a te egyéni megtapasztalásod már a te teremtő erőd tudatos kontrollja alatt áll!!! A könyv hátralévő részét arra fordítjuk. belső lényeddel. hogy a tengelykorrekció olyan esemény. hogy korlátlanul teremthettek. A szándékok elegyedése 1988. másrészt azonban azt is. . testire és testetlenre egyaránt! Ha hozzájutsz tágabb perspektívádhoz. 56 . Szélesebb horizontú nézőpontodból azonban nem ellenkezel. Amint azt már említettük: ahogy hiába akarnátok. hiszen belső lényed valamennyi életed tapasztalatára emlékszik. Azt azonban rendkivül fontos fölismerni. mint amit testi életedben összegyűjtöttél.létetek másik síkján részt vettetek. mert tisztában vagy a tengelykorrekció fontosságával a bolygó fennmaradása szempontjából. amelynek megteremtésében . Annak az új tapasztalásnak az értékét is ismered. hogy továbbra is a testi megtapasztalások színtere maradhasson. illetve az azt követő időszakban a bolygót tartózkodók részére megadatik.akkor testi életélményed is rendkívül nagy mértékben fölerősödik! Ehhez az elegyedéshez először is az kell. tágabb látóteredhez. ha összehozod tudatosan gondolkodó lényedet a bölcsebb. Talán ellentmondást véltek fölfedezni két állításunk között. hogy testben élő részetek bizonyos tapasztalást szerezhessen. mert nélküle a bolygó végül teljesen elpusztulna. ha az nem történne meg. hogy fizikailag és érzelmileg egyaránt fölkészülj az eseményre. Ez már meghaladja teremtő erőtök hatósugarát. hogy új perspektívából hozd meg a vágyaidra vonatkozó döntéseidet. szélesebb perspektívátokból ugyanis tudjátok. hogy a Nap ne keljen föl reggel.A Föld új egyensúlyi állapotot keres. mert az nagyobb tudáshoz nyit kaput. Belső. tehát. hogy juss hozzá belső. Nagyobb rálátást biztosító nézőpontodból ezért a Föld tengelykorrekcióját egyfajta gyógyulási eseménynek látod. Tudatos gondolkodásod szemszögéből nézve valószínűleg ellenállsz ennek a tengelykorrekció-hírnek. Egyrészt azt mondtuk. vagy hogy idén ne legyen tél. hanem akarod azt. hogy a tengelykorrekció bekövetkeztét nem tudjátok megakadályozni. Arra bíztatunk. Az ellentmondás csak látszólagos.

ami miatt azonnal abbahagyhatod a félreteremtést. A hagyás azt jelenti. Nem az a célunk. a részvételre való hajlandóság. 57 . miszerint fizikailag akarsz összpontosult lenni A kettő elegyítésére bátorítunk. mert így fedezheted föl a belső világot. ugyanis a még születésed előtt általad forrón áhított. örömteli teremtés lehetősége is nagyobb. az érzésátvitel sokkal hatékonyabban működik! A folyamatos. mert így már jobban tudatában leszel belső irányító rendszerednek. A MI NÉZŐPONTUNKBÓL A MEDITÁLÁS LEGFONTOSABB :CÉLJA. azzal a szándékkal. hogy lecsöndesítsd testi. Egyesek azért meditálnak. kiterjedtebb. és hatékonyabban manifesztálódik fizikai megfelelőjévé. testi perspektívádból nézve·ennek az átjárónyitásnak az az előnye. belső világukat. Szó szerint te formálod meg jövőbeli élményedet. az új élmény keresése és az örömteli érzés fölismerése sajnos kihalt. belső irányításhoz jutsz. ha már nyitva a kapu. létezik egy tágabb perspektívájú "éned".hogy fölismerd. hiszen ismerjük tudatos szándékodat. A belső átjáró. A megengedésnek avagy hagyásnak ezt a folyamatát "meditációnak" vagy az "elme lecsöndesítésének" szokták nevezni. mert azok nagyobb és élesebb rálátás birtokában születnek. illetve életeseménnyé. Sokatokból az élet bősége. gyorsan észreveszed érzéseidet. hogy mit akarsz. szélesebb látótéren alapuló. HOGY ÁTJÁRÓT NYISSON A DIMENZIÓK KÖZÖTT HA MÁR VAN ÁTJÁRÁS A KÉT DIMENZIÓ KÖZÖTT AKKOR KÖNNYEN LEHET KÖZTÜK MINDKÉT IRÁNYBAN KOMMUNIKÁLNI. akkor hátralevő éveitekben örömmel élitek meg testi léteteketl! 1988. s az emberek különféle okokkal végzik. hogy mit akarsz megtapasztalni. és megbízható. Sokféle névvel illették már. Tudatos. Ezt követően akarni kell az elegyedést. a döntés átjut ezen a kapun. máris elindítottad annak megteremtődését. hogy elvonunk testi életélményedtől. hogy naponta kis időre félrevonulsz. harmonikus. mert nyugalomra. hogy lecsöndesítsék fizikai világukat. Ahogy a mai napon döntéseket hozol arra vonatkozóan. anyagi megtapasztalás fölerősítését segíti elő. Mások azért meditálnak. s végül hagyni. tudatosan gondolkodó világodat. és ha akarjátok. Újra akarjuk éleszteni bennetek a lobogó életkedvet. Noha érzések formájában belső lényetektől valamennyien kaptok jelzéseket. január 11. és gondolataidat visszaterelheted vágyaid irányába. hogy megérezzék szélesebb. hogy több tudáshoz. Amint elhatározod. avagy csatorna megnyitásával szó szerint minden döntésed jobb lesz. a fizikai nyomás és a felelősség alól való felszabadulásra vágynak.

egyiket a másik után. testi lényed elegyedését. betegség felé lökő hatás ér. AMIT EL TUDNAK KÉPZELNI! Arra bíztatunk hát. fejlett telekommunikációs rendszerű világodban óriási mennyiségű olyan gondolatösztönző hatás ér. HA NEM GONDOLSZ AZZAL ELLENTÉTES GONDOLATOT! Sokarcú. lelkes izgalom érzésével. aminek megteremtődését mozgásba lendítetted. AKIK SZERINT HELYTELEN TÚL KONKRÉTNAK LENNI. annál pontatlanabbul éred is azt el. annál pontosabban azt kapod meg. és ahogy elvégzed tudatos és belső lényed elegyítését. azonnal elkezd ügyködni annak megalkotásán. nem szükséges megismételni azt. kombinálva őket a belső lényedből előjövő. AKADNAK. hogy vágyadat megteremtsd. befolyásoló hatást. Ha mondjuk egészségre vágysz. akár az egy évvel későbbi jövőt -. Minden teremtéssel kapcsolatban igaz. ám oly sok. mert perspektívád változik. És amint mozgásba lendíted az általad áhított dolgokra vonatkozó gondolataidat. hogy minél konkrétabban fogalmazod meg szándékodat. amit akartál. Ez törvény! Mégis érdemes folyamatosan újra és újra megfogalmazni szándékodat. mert az univerzum törvényei és a teremtés folyamata. Azért is lényeges újra és újra deklarálni szándékaidat.akár az egy másodperccel. s így szándékod is. s amint lehetőséged lesz magadba szívni az itt olvasott információt. amennyire csak lehetséges! Fő szándékaid beazonosítására naponta fordíts időt. tökéletes állapotban leszel ahhoz. látótered tovább fog bővülni. hogy változott-e álláspontod. és aktuális véleményed alapján fogalmazd meg újra és újra vágyaidat! Ha egy szándékodat megfogalmaztad .és a vágyott dolog megkapását elvárva átadtad azt az univerzumnak -. ami szándékoddal ellentétes irányba lökne! Ezért különösen hasznos és fontos tudatosan és naponta megfogalmazni legfőbb vágyaidat! 58 . Minél homályosabban fogalmazod meg célodat. Vedd észre . annyira konkrét és szándékos legyél.naponta figyelve -. hogy emiatt rendkívül hasznos folyamatosan ellensúlyozni ezt a negatív hatást a tökéletes egészség szándékának ismétlődő kijelentésével! MINDEN MOZGÁSBA LENDÍTETT TEREMTÉS CÉLT ÉR. mert ahogy éled az életedet és tapasztalatokat szerzel. HOGY GYAKORLATILAG MINDENT MEGKAPHASSANAK.Amint eléred belső lényed és tudatos. MERT AZ CSÖKKENTI ESÉLYEIKET. valójában a MINDEN LÉTEZŐ. akkor elvileg ugyan nem kellene újra és újra kijelenteni szándékodat. hogy amint várod a jövődet . izgatottan nézel majd az előtted álló események elébe. közben a perspektívád is változik! E könyv hatására bizonyára megváltozik a látóköröd. HOGY A TEREMTÉS FOLYAMATA LEHETŐVÉ TESZI. ŐK AZONBAN MÉG NEM ÉRTETTÉK MEG. hogy elkerüld a negatív.

akkor a túlélés tapasztalatát fogod megteremteni. 59 . Az ebben a könyvben ismertetett alapelvek alkalmazása és a Föld tengelykorrekciója csodálatosan illeszkedik egymáshoz! Te már előre tudtad. Az "örömteli eseményeken keresztül akarok fejlődni" megfogalmazás azonban több. január 11. Arra biztatunk. hanem örömteli túlélésre! Azt javasoljuk. A TEREMTŐ MECHANIZMUSOD. hogy programozz magadnak csodálatos életélményt. hogy remek lesz erre a korra leszületni. és soha nem engedsz meg magadnak azzal ellentétes tartalmú gondolatot. hogy megértsd. ebben az új korban 1988. A legtöbb ember hosszú ideje sajnos nem sokat változott. Azt is tudjuk azonban. AZ EGÉSZ UNIVERZUM. Ahogy azonban összeelegyíted belső lényed és tudatos lényed szándékait. lehet a szándékod az. amint biztonságban és melegben vagy. Tudjuk.E könyv elolvasásának hatására módosuló hozzáállásod következtében életed jelentős megváltozását fogod tapasztalni. Ha vizualizálod magadat. általad megválasztott módon! Helyénvaló azt mondani. hogy a Föld geológiai változások előtt áll. A teremtés folyamatának alkalmazása a harmonikus emberi kapcsolatok érdekében. képes vagy megteremteni tapasztalásaidat. Megtudva. tudatosan irányított kontrollt ad kezedbe. A BELSŐ LÉNYED. Mi azonban ennél tudatosabb és konkrétabb teremtést javasolunk. és ez valóban így igaz. hogy az ajánlott gyakorlatok alkalmazása elvezet az élet alapelveinek világosmegértéséhez. amire vágysz. soha nem engedsz meg magadnak félelmet vagy negatív érzést kiváltó gondolatot. s derűsen és örömmel fejlődsz. akkor ezt az életélményt vonzod majd magadhoz. mert azt akarjuk. hogy sok ember számára a Föld geológiai átrendeződése jelentős belső változás ideje is lesz. Ha a túlélésre gondolsz. hogy "fejlődni akarok". mert a földkéreg szétszakadására vonatkozó szavak nem könnyen találnak halló fülekre. a fejlödés iránti vágy számos új élményt vonz majd életedbe! Azért írjuk a könyvnek ezt a szakaszát. még a nagy átalakulás idejére is! AHOGY FOLYTATNI AKAROD EZT A TESTI ÉLETET. bármilyen. és így nem is sokat fejlődött. hogy: "túl akarom élni a Föld tengelykorrekcióját". hogy ne csupán túlélésre vágyj. SZÓ SZERINT A MINDEN LÉTEZŐ TÁMOGATNI FOG SZÁNDÉKOD BETELJESÍTÉSÉBEN.

A testi létben előtted álló korszak nagy elégedettséget, békét és örömet ígér, mert ezen időszakban sokan - ahogy egyre többen megértitek és alkalmazzátok a teremtés folyamatát - rájöttök majd, hogy teljesen szabadok vagytok. Amint megérted, hogy a másik ember nem teremthet a te életedbe, s más személy csak akkor jelenik meg ott, ha gondolataiddal oda beinvitálod, akkor valóban szabad vagy. Nem akarod kerülni a más lényekkel való kapcsolatot, hiszen, ha akarnád, akkor nem olyan fizikai létet választottál volna, ahol sokan vesznek körül. A TÖBBI EMBERREL VALÓ INTERAKCIÓID NÖVELIK ÉLETTAPASZTALATODAT! Gondolataid és szándékaid erejével azokat a lényeket vonzod magadhoz, akiknek a szándékaival harmonizálsz, és eltaszítod magadtól azokat, akiknek a szándékai nem állnak összhangban a tieiddel. Ha szándékaid nem egyértelműek, akkor életedbe zavart fogsz vonzani. Ám ahogy napról napra egyre konkrétabban fogalmazod meg, hogy mit is akarsz, olyan embereket vonzol majd az életedbe, akik elősegítik céljaid elérését. A hasonló szándékúakat magadhoz vonzva örömteli interakcióitok lesznek. És amint ráébredsz, hogy a tőled eltérő szándékúak nem befolyásolhatják életélményedet, illetve nem vonzódhatnak abba bele, akkor már nem fogod úgy érezni, hogy hadseregekre van szükséged önmagad megvédéséhez vagy barikádokra, hogy a többieket távol tartsd magadtól. Akkor majd megérted, hogy egyszerűbb, ha gondolatod erejével nem invitálod be őket életélményedbe! Ha ráébredtél a gondolat erejére, akkor örömmel megtapasztalod saját szabadságodat, vagyis, hogy szabadon fejezheted ki önmagadat, illetve lehetsz önmagad, s ugyanakkor hajlandó leszel megadni mindenki másnak is ugyanezt a szabadságot. Amint többen eléritek ezt a létállapotot, akkor Föld bolygótokra a béke, az elégedettség és a csodálatos öröm kora köszönt be! Na már most ez mind csodálatosan hangzik, csak éppen hogyan kezeld ezeket a szavakat, s miként kezdd alkalmazni saját életedben? A vonzás törvénye és a teremtés törvénye egyetemes törvények. Valamennyi dimenzióra és valamennyi élményre érvényesek, fizikaira és nem fizikaira egyaránt. S ahogy egyedi, individuális teremtésedre vonatkoznak - tehát arra a teremtésre, amely másokat nem érint, mint pl. tökéletes egészséged fenntartása -, ugyanúgy azokra is vonatkoznak, amelyeket megjegyzéseitek révén egymással teremtetek! Ahhoz, hogy csodálatos kapcsolatod legyen egy másik, szintén testben élő lénnyel, mindkettőtöknek akarnia kell azt, különben nem fog létrejönni. Mivel nem tudsz a másik ember életélményébe teremteni, ezért mindegyikőtöknek akarnia kell ezt a kiteljesítő kapcsolatot, s ezzel útnak indítjátok azt. Akár személyes, akár üzleti kapcsolatról van szó, a résztvevők mindegyikének szándéka hozzájárul ezen kapcsolat kielégítő betetőzéséhez. Mint minden teremtés esetén, úgy egy kapcsolat esetén is csak akkor marad az fönn, ha megvan a folytatás vágya! Minden teremtés egyforma. Ha már 60

megteremtettél egy dolgot, akkor annak fönntartasához továbbra is akarnod kell azt vagy figyelmet szentelni neki, különben az kisodródik az életedből! Ahogy egyéni teremtésed vonatkozásában megérted és alkalmazod a teremtés fotyamatát, s ahogy egyre érzékenyebbé válsz a figyelmeztető csengőre, hogy a félreteremtés kezdetének pillanatában abbahagyhasd azt, elkezdheted alkalmazni ezt a tudást a másokkal közösen történő és kölcsönös megegyezésen alapuló, harmonikus teremtésben is! Ha negatív érzés él benned, s te észreveszed, hogy csalódottságod vagy haragod a figyelmeztető csengő, ami jelzi, hogy abban a pillanatban gondolataid, szavaid vagy tetteid nincsenek összhangban a megállapodásotokkal, azonnal állj meg! Emlékeztesd magad ekkor arra, hogy mit is akarsz valójában, mert ha megengeded, hogy tovább éljen benned a harag vagy a frusztráció, akkor egyúttal a félreteremtést is megengedted! És mivel ez a teremtés nemcsak téged érint, hanem azokat a személyeket is, akikkel egyezséget kötöttél, ezért különösen fontos, hogy érthetően közöljétek egymással, mit is akartok! Ha mindketten célotokra irányítjátok figyelmeteket, vagyis a kettőtök közötti megállapodásra, akkor a harag vagy a csalódottság érzése fokozatosan elmúlik, ahogy a negatív teremtés is. S AMINT ARRA FÓKUSZÁLTOK, HOGY MIT IS AKARTOK, ÚJRA A SZÁNDÉKOTOKNAK MEGFELELŐ IRÁNYBA KEZDTEK TEREMTENI! Legtöbb megállapodásotok sajnos nem kielégítő, s kapcsolataitok zöme nem is marad ép, mert többségetek még nem érti a teremtés folyamatát. Legtöbben azt hiszitek, hogy akkor múlik el egy negatív érzés, ha korrigáltátok annak - hitetek szerinti - okát. Ugy érzed, hogy a problémára kell gondolni, és addig kell azon rágódni, amíg végül képes vagy felszámolni a gondot, s amint megoldottad a problémát, a negatív érzés elmúlik. Nos, más a helyzet! AMÍG ARRA ÖSSZPONTOSÍTASZ, AMI KIVÁLTOTTA A NEGATÍV ÉRZÉST, EGYRE TÖBBET TEREMTESZ BELŐLE! 1988. január 12. A vonzás törvényének és a teremtés törvényének megértése és alkalmazása számos változást eredményez majd életélményedben. Azt fogod tapasztalni, hogy új emberek sodródnak életedbe, viszont sokan azok közül, akik eddig a közeledben voltak, eltávolodnak tőled. A számodra fontos dolgok tisztázásával ugyanis olyan embereket vonzasz magadhoz, akik ugyanazt akarják, mint te, és eltávolodsz azoktól, akik mást akarnak. Továbbá kevesebb konfliktust, kevesebb konfrontációt és kevesebb negatív érzést élsz majd át! Nagyszerű életélményt kezdesz majd megtapasztalni, ahogy a magadhoz vonzott, hasonló szándékú emberekkel elkezditek - az új perspektívából megérteni és alkalmazni a teremtés folyamatát. S ha már érted és alkalmazod a 61

teremtés folyamatát a többiek külön végzett, egyedi teremtésedben, akkor képes leszel megérteni, miként működik az a másokkal közösen végzett teremtésben! A TEREMTÉS FOLYAMATÁNAK RÖVID ÁTTEKINTESE Minél többször döntsd el, hogy éppen mi a szándékod, s tudd, hogy ezzel automatikusabb megrostálod, milyen embereket és körülményeket vonzol életedbe! Azokat, ílletve olyanokat; akik és amik fölerősítik mindazt, amit akarsz; ugyanakkor figyelmen kívül hagyod vagy taszítod magadtól azokat a személyeket, illetve körülményeket; akik, illetve amik nem erősítik szándékaidat! Értsd meg, hogy miriden; az áhított célodnak szentelt gondolatod előmozdítja annak megvalósulását, s a pozitív érzelem érzése teremtésed gyorsaságát jelzi! Napközben figyeld érzékenyen az érzéseidet, és - a kezdeti stádiumban - vedd észre figyelmeztető csengőd jelzéseit! Tudatosítsd, hogy mely gondolat, szó vagy tett szólaltatta meg figyelmeztető csengődet, majd cseréld ki azt a gondolatot egy olyanra, amit akarsz, és érezd, ahogy a negatív érzés pozitívabbá: fordul át! A másokkal való interakcióidban ugyanezt tedd! AHOGY MÁSOKKAL SZEMÉLYES, TÁRSASÁGI VAGY MUNKAKAPCSOLATBA LÉPSZ, RENDKÍVÜL FONTOS, HOGY MINDANNYIAN, EGYENKÉNT, TUDJÁTOK, HOGY MIT AKARTOK ATTÓL A KAPCSOLATTÓL VAGY RÉSZVÉTELTŐL, ILLETVE MEGÁLLAPODÁSTÓLI HA MÁR EZT ELDÖNTÖTTÉTEK, AKKOR KULCSFONTOSSÁGÚ, HOGY A MEGÁLLAPODÁSOTOKBAN ÉRINTETTEK EZT EGYMÁSSAL VILÁGOSAN KÖZÖLJÉK IS! Tudod, a legtöbb megállapodás azért sikertelen, mert hiányzik a kapcsolatból a tiszta kommunikáció. A jelek szerint sokan azt várják el a másiktól, hogy tudja, amit ő tud, vagy, hogy ugyanúgy érezze magát, mint éppen ő. A másik ember azonban nem láthat a te szemeddel! Használnod kell tehát a szavak erejét, hogy világosan értésére add, mit akarsz! Nemcsak az fontos, hogy megállapodásotokat tiszta kommunikációval kezdjétek, tehát, hogy mindannyian deklaráljátok szándékotokat. Az is lényeges, hogy ez a dialógus folytatódjék, MERT VALAMENNYIEN FOLYAMATOSAN PERCRŐL PERCE- VÁLTOZÓ LÉNYEK VAGYTOK, EZÉRT SZÁNDÉKOTOK IS MÓDOSULHAT. Legfontosabb kapcsolataidban vagy megállapodásaidban érdemes naponta, röviden, újradeklarálni céljaitokat, MERT SOHA, EGYETLEN TEREMTÉS SEM FEJEZŐDÖTT BE! Teremtményeid alakíthatóak és formálhatóak, hiszen nem betonból vannak, s ez jó is, mert változó lény vagy. Ebből következik, hogy 62

63 . amikre vágysz. HOGY OLYAN LEGYEN. és ahogy rájössz. AMILYEN VAGY. azt tapasztalod majd. AMIT NEM AKARSZ! Még ha az egész emberiséget egyszerre vesszük is szemügyre. A veled kapcsolatban állóval azonban általában sokkal több egymással harmonizáló dolgot találsz majd. békéhez. AKKOR TALÁN NAGYOBB HAJLANDÓSÁGOT MUTATSZ MAJD ARRA. MERT NEM AZ ÖSSZHANGBAN ÁLLÓ DOLGAITOKRA FIGYELTEK. A HÁBORÚK ÉS NÉZETELTÉRÉSEK AZÉRT TÖRTÉNNEK. ezért beszéljünk hát inkább azokról az egyéni tapasztalatokról. Mivel azokat nem tudod megváltoztatni. amit nem akartok. és az új perspektívából gondolt új gondolatoddal szó szerint megváltoztatod azoknak a dolgoknak a megteremtődését. s ha már hatékonyan deklarálod erős és tisztán megfogalmazott szándékaidat. És minél többen éritek el ezt a szintet. amit nem akartok! NINCS KÉT EGYFORMA EMBER. megelégedettséghez és örömhöz! Amikor a teljes világról szólunk. hogy olyan emberek vesznek körül. Azért fontos a kommunikáció. akik erősítik vágyaidat. hogy azokra a pontokra fókuszálj. amelyekben összhangban vagytok! NEGATÍV ÉRZELEM UGYANIS CSAK AKKOR JELENTKEZIK. HOGY MEGENGEDD A MÁSIKNAK. akkor is azt mondhatjuk. HISZEN VALAMENNYIEN FOLYAMATOSAN VÁLTOZÓ LÉNYEK VAGYTOK. mint amennyire nem. Alaptermészetetek sokkal jobban harmonizál egymással. tudást hoz.szándékod is változik. HA ARRA GONDOLSZ. akkor számodra talán nehéz abban megtalálni a helyedet. hogy több ponton harmonizáltok egymással. mert nem egyformán változtok. mint ahányon nem. mint nem harmonizálót! Ha összeültök. hogy a benned negatív érzést ébresztő dolgokra figyelsz! Amint megérted. hogy olyan embert találj. s hogy a körötted lévők elsődleges célja is ugyanez. és eltávolodik attól. A harmonikus kapcsolat titka tehát nem az. amelyekben TE veszel részt. Ha már érted a teremtés törvényét és bízol benne. hogy még különbözőségeitekben is mindannyian olyan életélményt akartok. nagy feszültséget hozol létre. HOGY HAGYJON TÉGED OLYANNAK LENNI. Nézeteltérésetek pedig akkor fog támadni. HANEM AZ ÖSSZHANGBAN NEM ÁLLÓKRA. annál közelebb kerültök a Földön a teljes harmóniához. akkor figyelmetek arra irányul amit akartok. hogy megbeszéljétek közös céljaitokat. hogy elsődleges szándékod az összhang és a fejlődés. ami számotokra megismerést. DE HA VOLNA IS. vagy talán mindegyikőtök figyelme arra kezd irányulni. AHOGY TE IS ELVÁROD TŐLE. hanem. hiszen nem tudsz a másik ember életélményedbe teremteni. és számos negatív élményt vonzasz életedbe azzal. aki éppen olyan. mint te. A KÖVET KEZŐ PILLANATBAN MÁR NEM LENNÉTEK EGYFORMÁK. ha egyikőtök vagy másikótok. AMILYEN.

életed számos területén. Akkor majd elvárod. s ahogy egyre inkább jókedvet és eredményességet érzel. amelyben végre elkezded használni teremtőképességedet. Azonban nem kell neked is részt venned ebben. akkor már a folyamatos és tudatos teremtés útját járod! Pontosan ez a célja könyvünknek! Hogy a megértésnek és a létezésnek erre a pontjára juttasson el. bonyolult ügyek egyszerre csak kitisztulnak. hogy abban a pillanatban éppen félreteremtesz! Amint megtanulod úgy élni napjaidat. amilyennek látni szeretnéd. Olyan társadalomban élsz. s nézőpontod megújul. új kezdethez érkezel el! A téged akadályozó. ha mindennap időt szánsz annak tisztázására. s ez a nézőpont általában nagyon lassan változik. régi szokásaidnak és a másoktól téged ért befolyásoló hatásoknak nagy része megszűnik. és megengeded. hogy kapcsolatotok erősítő legyen. s ekkor gyorsan és tudatosan gondolatot váltasz. s amint azt látod. új kezdetként tekintesz erre a korra. amit ezen műsorok hallgatásakor. akkor majd világosan megérted. hogy a vágyott dolgok életedben megjelennek. ahogy azt tapasztalod majd. Ha azonban elkezded alkalmazni őket életed minden helyzetére. mert te a harmóniát keresed! A negatív érzés. és amint kezdeti stádiumban észreveszed. akik ezen gondolataiddal összhangban működnek. ami elősegíti céljaid elérését. Ahogy gondolatod erejével képet alkotsz arról. hogy csak olyant tapasztalsz meg. s nem rettegéssel és félelemmel. amit barátod negativitására figyelve érzel. hogy pontosan olyannak vizualizáld világodat. hogy túlzottan leegyszerűsítjük az életet. rendkívül hasznos. ami az érzésedet is megváltoztatja. akik hozzád hasonlóan harmóniát és fejlődést akarnak. testi életedben bármikor is voltál! Ha friss. hogy negatív érzés ébredezik benned. hogy abba az irányba alakuljon. hogy a téged korábban kínzó. hogy mit akarsz megtapasztalni. mint a harmóniát. A televízióban.Ha elhiszed. hogy olyan emberek vesznek körül. a rádióban és az újságokban sokkal többet keresik a diszharmóniát. mint dicséret. amely hemzseg a kritizálástól. mit ér. olyan embereket kezdesz majd magadhoz vonzani. ha ismered és életedben alkalmazod ezeket a törvényeket! 1988. illetve cikkek olvasásakor vagy akár. sőt nem is tanácsos. Közelebb kerülsz az akarás tiszta állapotához. mint eddigi. hogy ezen törvények olvasásakor azt hiszed majd. Az e könyvben kapott ismeretek fényében tökéletes lehetőség számodra. Mivel minden teremtés első lépése a szándék. hogy PILLANATNYILAG mit is akarsz. január 12. 64 . Mindannyian pillanatnyi perspektívátokból teremtetek. Tudjuk. Az előtted álló időszakban ugyanis. akkor lelkes izgalommal állsz majd jövőd elé. akkor a körötted lévőkben már nem annyira a hiányosságokat fogod keresni. nagyon erős jelzés belső lényedtől. hogy örömérzést keresel. Sokkal több kritika hangzik el.

izgalmas időkre. Amikor azonban képtelen vagy tettre bírni magadat. ÉS ALKOSS ENNEK MEGFELELŐEN ÉLETÉLMÉNYT MAGADNAK. amíg teljessé nem tetted a képet. hogy mit is tegyél. Ne az előtted tornyosuló döntések számára és súlyára gondolj. hogy buzgón készíted elő magadat az előtted álló. amilyennek azt szeretnéd! Arra buzdítunk. hogy szavaink erejével. AMIT AKARNAK. akkor addig vonzol magadhoz további gondolatokat. HOGY SZABADON AZT GONDOLJÁK ÉS TEREMTSÉK. kifejezzük. elégedettséget és megnyugvást termő 65 . annak az az oka. amit akarsz. Szándékaitok az egyik véglettől a másikig terjednek. S AZOK LEHESSENEK. hogy példánk erejével hassunk másokra. AKIK LENNI AKARNAK! Amint megértjük. s mindig azt a pozitív érzelmet keresd. azon kapod majd magadat. S mivel tetteid mindig a domináló szándékaidat követik. hogy fölajánljuk ismereteinket. és a régi perspektívához láncoló régi hitek és szokások nagy része egyszerűen elpárolog. lényünk tisztaságával és fényével gondolkodásra ösztönözzük azokat. nem akad két egyforma. és még nem hoztál egyértelmű döntést. MÁSOK IS EZT TEGYÉK! Élettapasztalatunk alapján valamennyien . Szavainkat olvasva és befogadva valószínűleg el akarod majd mondani azokat másoknak is. és különbségeitekben is számtalan variáció létezik. hogy világosabban lássuk. hogy nem lendülsz tettekre. Arra bíztatunk. hanem csak körbe körbe rohangálsz. akkor már talán könnyebben elfogadjuk a másságot. ha valaki nem ért velünk egyet. más része azonban nem. Talán arra is vágytunk. HOGY MIRE VÁGYSZ.testi és testetlen lények . MEG KELL ADNUNK MÁSOKNAK A JOGOT. Élnek a Földön olyanok. Köztetek. s azt megjelenítsük. NE VÁLLALD MAGADRA ANNAK FELELŐSSÉGÉT. mert amikor olyanra gondolsz. akkor az azt támogató cselekvés mindíg nagyori könnyen jön a felszínre. hogy figyelj érzékenyen érzéseidre. és nem tudod. hanem saját életük egyéni megjelenitése. hogy nem személyes sértés. hogy célodat el akarod érni. hogy az emberek egy része fogékony lesz rájuk. hanem lelkesítsenek inkább az előtted álló.A bolygón történő események azonban új nézőpontra kényszerítenek. akiknek a szándékai pillanatnyilag szöges ellentétben állnak a tieiddel. hogy nem feladatunk bárkit is bármiről meggyőzni.arra vágytunk. jelenleg testben élők közt. hogy kezdd elképzelni életedet olyannak. Ha azt tapasztalod. HOGY BÁRMKIT BÁRMIRŐL MEGGYŐZNI AKARJ! EHELYETT DÖNTSD EL. Csupán annyi a dolgunk. hogy szándékodat még nem fogalmaztad meg világosan. Tanítókként megtapasztaltuk. akkor még nem formáltad meg szándékodról a megfelelő képet Ha ugyanis tiszta és világos a célodat megfogalmazó kép. ami a tudatos és pozitív teremtést jelzi! A vonzás törvénye támogatni fog. kik is vagyunk. Fontos tudnod. amik ezen gondolataid megformálása közben bensődben jelentkeznek. akik hozzánk hasonló célokat akarnak elérni. S HAGYD HOGY.

hogy azt befogadod. s azok gondolkodásra ösztönöz. folytatod jelenlegi. Látjuk. 66 . amit tudásszomjunk kielégítésére Ábrahámék lediktáltak. amit tapasztalunk. Te is. Nyitottak vagyunk a tanulásra. Végül pedig vizualizáljuk. izgatott és örömteli érzéssel ajánljuk föl Neked ezt a könyvet. amint olyan döntéseket hozol. mert az a mi tiszta és tudatos szándékunk fizikai manifesztációja. hogy ő elsősorban örömteli élményre vágyik. hogy mi mindent fognak megtapasztalni a körülötted élők. és csak másodsorban a világ megértésére. amit nagyon akarok. hogy mit is akarsz. hogy azzal összhangban haladhassakés aztán erre másokat is megtaníthassak. hogy tudatosan úgy döntesz. hogy megengeded ezen döntések manifesztálódását testi életedben! Nagyszerű. Fiatalkorom óta választ vártam kérdéseim hosszú sorára. Bő 20 éve jöttem rá először. különben nem lenne most a kezedben ez a könyv. immár egy szélesebb és világosabb perspektívából. ugyanis mi szeretetben. Kiemelkedően fontos célom pedig az volt. amint azok kinyomtatva és bekötve immár tárgyként a kezedbe kerülnek. hogy bármelyikünk is elemezze. amint olvasod a sorokat. és azok végre megérkeztek! A kutatást hosszú ideig folytattam. lelkes izgalommal és hatalmas fejlődést elvárva lendülsz neki a változások előtted álló korának. Hitem szerint örömteli életünk és a bennünk élő szeretet miatt kaptuk meg ezt a csodálatos élményt. Mindannyian ott vagyunk. hogy szerinte az "Ábrahám-élmény" azért jött létre. Ahogy tiszta és tudatos szándékunkkal útnak indítjuk ezt a teremtésünket. miért jutottunk el a jelenlegi pontra. fizikai léted örömteli megtapasztalását. tanulási és változási szabadságomat. és élvezd a derűt. A szavak diktálása közben vizualizáltuk és vizualizáljuk. hogy örömmel. ahogy végre elegyíted tudatos. amint úgy döntesz. hogy testben töltött életed csodálatosan változik. készségesen beismeri. Látjuk. hogy megértsem. ami abból fakad. mert belső lényed jelzi. hogy összhangban vagy ezekkel a szavakkal. mert én intenzíven és egyfolytában érteni akartam a világot. s azt tapasztaljuk. amint a lapok olvasása közben újra és újra lelkesedéshullám át rajtad.lehetőségek! Kezdj nap mint nap egyre több tudatos döntést hozni arra vonatkozóan. Igazából arra vágytam. amint olvasás közben érzések lepnek el. Látjuk. mert eddigi gondolatainknak ez lett a következménye. forrón vágyjuk és reméljük. és látjuk. örömben és intenzív tudnivágyásban élő pár vagyunk. amelyek erősítik életélményedet. ahol éppen vagyunk. miként használjam létezési. és látjuk. Látjuk. hogy bármit elérhetek. és izgatottan várod. hogy megtanuljak tudatosan ráhangolódni az univerzum erejére. Túl sok értelme persze valójában nincs annak. S bár Eszter is áhítja a tudást. Utószó Eszter többször állította. testi és belső lényedet.

Rajtuk keresztül jutottam el Napoleon Hill Gondolkozz és gazdagodj! című könyvéhez. előadásokat hallgattam és kérdeztem . Ez az úgynevezett Ouija-tábla*. Magabiztosságra és erős egészséges testre irányuló Ndgyam eredményeként Két évadban légtornászként léptem fel egy kubai cirkuszban. családi farmra költöztünk. Szüleim rám bízták. ezért a tudás megszerzésére irányuló. Eddy. félelem.” 67 . s újra könyvekbe vetettem magamat. El Paso közelében. Carl Jung. amelyek mind a válaszok megtalálására ösztönöztek. Tovább kerestem. William James. miközben lelkesen gyakorlatba ültettem Hill tanácsait. szentélyekben és zsinagógákban -. hogy életem valójában mégsem úgy alakul. miként tudom kamatoztatni új üzleti ismereteimet.templomokban. Washington államban. Ezen esztendők ugyanakkor számomra az intenzív vágy évei is voltak. a Biblia és mitológiai tárgyú könyvek voltak. Visszautaztam Kaliforniába. Ekkor. Életem egyik. tudatos keresésem újra indult. amire gyermekkorom óta vágytam. úgy nőtt tanulási tapasztalatom is. hogy milyen vallást választok magamnak. hogy legalább egyszer próbáljam ki. immár több emberrel kapcsolatban. Fillmore és Holmes lettek. ahol keresésem sokféle vallási felekezet különféle tanításai felé fordult. San Diegóban Kaliforniában születtem. Határozottan elutasítottam a dolgot. s ekkor úgy éreztem. zavartság és folytonos keresés. fatörzsön. ílletve egymással részben összhangban álló hiteket. 20 évvel ezelőtt. ami életem új szakaszának kezdőpontja lett. amiről eleinte hallani sem akartam. Emerson. végre azt csináltam. Első olvasmányaim Ezópus meséi. Mark Twain. Tanítóim Albert Schweitzer.Az "Édenkertben. s ahogy a tudásvágyam erősödött. ahogy szeretném. Könyveket olvastam. Csaknem 30 éve befejeztem egy tévésorozatban játszott szerepemet. ám barátaim megdumáltak. Hirtelen azonban ráébredtem. szegénység. hogy végre én irányítom az életemet. Élményem lehetőséget adott. Thoreau. Társtulajdonosa és vezetője voltam egy motelnek. Kahlil Gibran. ábécés deszkalap. templomi padokon és szentélyek ülésein ülve hallgattam az egymásnak részben ellentmondó. David Seabury. megtapasztaló és életirányító tevékenységem a csúcsra jutott. Arkansas állam északnyugati részén. Két év alatt elegendő tapasztalatra tettem szert. Sátorban. „Spiritiszta szeánszon használt. Eric Fromm. Texasban. amelyek a kis ozarki vidéken föllelhetők voltak. Ezek a kamaszkori évek a szélsőségek jegyében teltek: betegég. katedrálisokban. Ismét belemerültem a vallásos filozófiák tanulmányozásába. Spokane-ban élő barátaim mutatták meg új játékukat. hogy kísérletező. és izgatottan kerestem. Azt éreztem. számtalan csodálatos élményt nyújtó megtapasztalása egy olyan tárggyal függ össze. kemény munka. hogy a kutatás egy másik dimenziójába lépjek tovább. San Diegóból egymást követően több kis. ezért sorra tanulmányoztam valamennyit.

mintha időtlen idők óta barátok lennénk. Ezért aztán . 68 . Eszter ugyanis olyan kultúrában nőtt fel . s ismeretségünk első pillanatától azonos "hullámhosszon" működünk. tömörek és szórakoztatóak voltak. Az is világossá vált számomra.Izgalmas. Egyetlen dolog okozott köztünk konfliktust. amiket megismertem és alkalmaztam. Ekkor azonban új kérdéssor kezdett kibontakozni elmémben: hogyan tudnám megtanítani minél több embernek azokat az alapelveket. és számtalan komolytalan és örömöket kereső. és Arizonába utaztunk. új korszak kezdődött számomra. hogy egyszer hozzájutok az eszközhöz. a Karib. illetve elhajóztunk a Virgin-. Ezért aztán egy idő múlva véget vetettem ezeknek a próbálkozásoknak. Ha megpróbáltam szóba hozni korábbi. Közép-kaliforniai otthonomból. álmomban sem gondoltam volna. amire bármikor rácsatlakozhatunk. Közléseik világosak. akik készek a kommunikációra. éjjel-nappal együtt voltunk. s már az első alkalommal úgy éreztük. hogy korábbi életeinkben még az is előfordult. Arra a következtetésre jutottam.pénzügyi és emberi szempontból addigi életem legsikeresebb pontjára jutottam. Üzleti ügyfeleink körét folyamatosan bővítettük. a tanultak alkalmazásával és tanításával. Közösségük szabályai mereven tiltották az efféle tevékenységet. az Ouija-táblával szerzett élményeimet. s amik számomra oly fényesen beváltak? Eszterrel üzleti szervezetünkben találkoztam. ám számomra semmi értéket nem képviseltek. valamint többször elrepültünk. Továbbra is beszéltem ázonban ezen élményeimről.az enyémben soha -. hogy azonos testben éltünk. amit mindketten élveztünk. ahol a testetlen lényekkel való kapcsolatkeresés "ördöginek" számított. Ezt követően 4 évig dolgoztunk együtt sikeresen az üzleti életben.egy hegyvidéki kisvárosban -. amelynek révén minden célomat elérem -. hogy a földi emberekhez hasonlóan ezek a lelkek is a fejlődés legkülönbözőbb szintjén állnak. 1980-ban házasodtunk össze.két évvel Eszterrel kötött házasságom előtt .és a Hawaii-szigetekre. Ábrahámtól megtudtuk.bár valahogy éreztem. Hét éven keresztül. Az első évben mégis csupán minimális időt töltöttünk Arizona államban. mert egyértelműen kiderült belőlük. Én ugyan másként gondolkoztam erről. akik ezt nagyon élvezték. melynek hatására 1978-ra . de a békesség kedvéért kerültem a témát. a megszokottnál lényegesen nagyobb információforrás. Lakókocsinkkal északnyugati államokat kerestünk föl. és kisétált a szobából. 12 éve vagyunk együtt. ami szinte minden vágyamat kielégítette. Eszter ilyen esetekben olykor még azt is megtette. hogy ott kezdjünk új életet. akinek a kezében az működött . Körülbelül egy évig kísérleteztem a táblával egy olyan barátommal. bár ez a gondolat nem könnyen érthető. ekkor már 8 éve építettem egy multinacionális viszonteladó hálózatot. hogy fölállt. testetlen lénnyel léptünk kapcsolatba. hogy valóban léteznek testetlen lények. hogy létezik egy.

majd a tanácsokat megfogadva örömökhöz. Micsoda lehetőség! Első 30 perces találkozónkon Eszter csöndben ült. SZERETLEK TITEKET AZÉRT JÖTTEM. hogy mindketten meditáljunk naponta. író. Üzletfeleink elmondták. Azt az információt kaptuk. "tisztánlátás" útján tudjuk meg. A következő szavak formálódtak meg: ÁBRAHÁM VAGYOK.szavakkal szóltak hozzánk. testetlen lénytől érkező üzeneteket tolmácsolt. hogy azt javasolta. 1986 januárjában írógépen keresztül. ahogy mások kérdeznek. HOGY SEGÍTSEK. Kellemes zsibbadtságot éreztünk csupán. leültünk. Hajtsatok le róla a következő kijáratnál! Az év májusában kezdték diktálni első könyvüket. amit talán a szeretet. miszerint mindketten médiumok vagyunk. menjünk vissza másnap is. valamint rádió. új életélményhez és lelki fejlődéshez jutnak. Végre talán választ kaphatok azokra a kérdésekre. ahogy Theo tanácsolta. transzszerű állapotban. amiket aztán a férj. s épp a feleségemen keresztül! 1985 elején egy házaspár.és tévészereplések következtek. én azonban hosszan soroltam listába gyűjtött kérdéseimet. Másnap megkérdeztük. amelyek már 6 éves korom óta foglalkoztatnak! Izgatott lettem. A "lélegeztetés" érzése egyszer sem ismétlődött meg. mintha "lélegeztetnék. Az első verbális közlés a phoenixi autópályán érkezett meg. amelyek szintén ily módon születtek. figyelmünkbe ajánlott egy hangkazettát. Különleges lelkiállapotban távoztunk. Robert Butts jegyzett papírra. Azt a választ kaptuk. egy önmagát Sethnek nevező. a konyhai időjelzőt fölhúztuk 15 percre. Eszter félelme oly mértékben elmúlt. hogy a Sheila nevű médiumon keresztül állítólag egy Theo névre hallgató túlvilági lénnyel lehet beszélgetni. az öröm és a bizonyosságérzés szavak írnak le a legtalálóbban. amikor két hatalmas teherautó közé ékelve hajtottunk: . Sheila az ügyvédünk konzultációs óradíjával nagyjából megegyező összegért félórás. amelyek mindegyikét nagyon élveztem. privát konzultációk. és behunyt szemmel légzésünkre figyeltünk. majd idővel . s a válaszokból tanulnak. amely mély benyomást tett rám. 1985 novemberében azonban elkezdték mozgatni Eszter fejét! Feleségem hamarosan rájött.Eszter révén . Jane Roberts. akikkel munkánk révén kerültünk kapcsolatba.hogy kérdéseimre a választ test nélküli lények csoportjától kapom meg. Hazatérve azonnal laza ruhát öltöttünk. Eszternek hamarosan az a meglepő érzése támadt. mert most már ő is szeretne kérdezni. Az 1965-ben elolvasott Gondolkozz és gazdagodj! után az·1983-ban. egy phoenixi könyvtárban kezembe akadt Seth-könyv volt az első olyan mű. Ezt követően előadások. A Seth-könyvekről ekkor már hallottunk. csoportos foglalkozások.Ez az autópálya túl veszélyes. hogy orra hegyével betűket rajzoltatnak vele a levegőbe. személyes kérdezz-felelek lehetöségét kínálta. Nagyszerű érzés látni.” A következő 9 hónapban naponta 15 percre lecsöndesítettük elménket. s lelki vezetőnk nevét majd később. hogyan haladhatnánk hatékonyabban a fejlődés útján. 69 . ami "médiumon keresztül érkezett" információt tartalmazott.

hogy megtartjuk-e a kapott gondolatokat magunknak. ahogy elképzelem a többfelé irányuló. ha te is alkalmazod azt. Úgy véljük azonban.saját elhatározásukból . s az bekövetkezik. Buzgón alkalmazzuk a tanultakat. de hogy ez a katasztrófa mikor következik be. Egy új kezdetnek vágtak neki. új barátokat és új ismereteket is értékeljük. Ezt szem előtt tartva és álmaidra. A könyv hátralevő oldalain számos. Csupán egy új kezdet szabadsága és ígérete. ahogy lelkesen továbblépünk újabb és újabb életélményeinkbe. amit Ábrahámtól hallottunk.Eszterrel szeretjük egymást. biztos állás. Úgy gondoltuk. még ha az nem is következik be. remélve. Az első pillanattól rajtunk múlott. nem mágikus segítséget nyújt! Kizárólag olyant kaptunk és kapunk tőle . amit akadály nélkül továbbadhatunk másoknak! Mindketten egyetértünk azokkal a bölcs válaszokkal. hogy jobb fölkészülni az esetleges földkéregmozgásra.nekiindultak az ismeretlen nyugatnak. hogy új életüket elképzelésük szerint tudják majd alakítani. mekkora értékké válik az majd számodra is. Ábrahám nem misztikus. vágyaidra. sokan hasonlóan vélekedhetnek. az kérdés. mert érthetőbbé teszi. képességeidre. mint nem fölkészülni rá. Ezért lelkes izgalom jár át Veled és magammal kapcsolatban. Szívesen vállaltuk hát szerepünket ebben az egyre közismertebb jelenségben az elmúlt két évben. Érdekes volt megfigyelni. Hittek képességeikben. Veled is ugyanilyen lelkesedéssel osztjuk meg az információt. illetve bekövetkezik-e egyáltalán. teremtő erődre gondolva immár bátrabban osztom meg veled mindazt. majd . szabad és örömteli "életutazásod" folyamatos és tudatos élményét. de még csak megművelésre készen álló. amiket kérdéseinkre Ábrahám oly készségesen megadott. Örömöd és fejlődésed hozzáadódik a Minden Létezőhöz. A földkéreg elmozdulására vonatkozó üzenet egyik írógéppel írt levelükben érkezett. és az új élményeket. Fölidézem az amerikai pionírok életét. S bár fizikailag és érzelmileg fölkészültünk a lehetőségre. Nem várta őket jól fizető. letisztított termőföld sem. akik szekérre pakolták családjukat és ingóságaikat. Ábrahámmal folytatott beszélgetés átiratát találod. mert pontosan tudjuk. miként lehet az első részben. hogy Ábrahám sokszor a kérdező kimondatlan kérdéseire vagy kérdésrészeire is válaszolt! 70 . vagy megosztjuk azt másokkal. sem házak és zöldségüzletek. az első 15 fejezetben ismertetett elveket a hétköznapi gyakorlatba átültetni. hogy meg tudják teremteni álmaik világát. Nehéz volt kiválasztanunk a legértékesebb anyagrészeket. és ezért az üzenet ezen részével kapcsolatban vegyes érzelmek élnek bennünk. mert szinte minden beszélgetés végén a csoportból többen is így kiáltottak föl: "Ez volt eddig a legjobb!" Azért tartjuk fontosnak a könyv második részét is. illetve az alaptanítás jellegéhez viszonyítva.illetve tőlük -. Számomra ez a rész idegennek tűnt a többi információ.

A tőlünk hallottak révén fokozhatjátok csodálatos életélményeteket. hogy itt vagytok. KÉRDÉS: Hogyan lehet elérni az "elegyítettségnek" azt a fokát . idejétmúlt szokásaitok.Könyvünket semmilyen értelemben sem tekintjük teljesnek és befejezettnek. amiről . hogy tisztán tolmácsolja szavainkat.vágyatok tartalmától függetlenül . Ha ugyanis valamit megtanultunk az Ábrahám-élményünkből. január Csoportos találkozókon elhangzott kérdések és válaszok 1988. hogy tulajdonotok. a kezdetkor.testire és testetlenre . s azért jöttünk. minél konkrétabban tudatosítjátok magatokban hogy mit akartok leginkább megtudni. és így a körülöttetek zajló történések . január 20. Nem arról van szó. A mi célunk: gondolkodásra ösztönözni. az jó. hogy létezik belső lényed. mert .könnyen befolyásolhatnak titeket. az éppen az.énetek pontosan tudja. Eszter deklarálta szándékát. hogy életélményetek minden új időszegmensébe lépve amiből naponta sok van -. hogy már két módon is tudjunk működni? Tehát fizikailag és nem fizikailag is. akkor is csodálatosan tudsz teremteni. Nem akarunk titeket semmilyen konkrét irányba terelni. Ahogy elkezdtük. hogy szerintünk valami olyant hisztek. mert azt a szabadságot és irányítási lehetőséget tudatosítjuk bennetek. Texas 1988. és ha nem végzed el az általunk elegyítésnek nevezett folyamatot. ÁBRAHÁM: Nagyon örülünk. Ha nem szántok időt célotok megfogalmazására.legalábbis szélesebb látókörű . Amit akartok. hogy minden válasz új kérdéseket vet föl. amit nem kellene. Mi tanítók vagyunk.azt óhajtjátok megteremteni. (20 másodperc szünet) Melegen ajánljuk. egy pillanatra tudatosítsátok magatokban. ha most. hogy mit akartok! Ily módon szelektíve szűrtök és az adott időszak tudatos teremtőivé váltok.vagy régi.egységesen érvényes univerzális törvényeket. Szívem legmélyéből: Jerry Hicks San Antonio. amit egyébként hamarosan bővebben is elmagyarázunk. hogy elmondjuk nektek a minden élethelyzetre . Ehhez 71 . hogy növelhessétek jelenlegi életetek tapaszta/atát. és ezért figyelmeteket másra akarnánk terelni. Igen hasznos. akkor már nem vagytok annyira tudatosak. ÁBRAHÁM: Ha nem tudsz arról.

Abban kínálunk segítséget. akarom ezt. hogy teljes mértékben kontrollálhasd életélményedet. hogy miként juss autóhoz vagy pénzhez. akkor tetteidet és szavaidat a szokásaid vagy a mások rád irányuló hatások alakítják. hogy "Rendben. 72 . a televízióban elhangzó. és eltaszítsd magadtól azokat. A tökéletes szabadságot kínáljuk nektek. De hogyan jön a képbe a CSELEKVÉS? Ha azt mondom. hogy azok miért jelentkeznek az életében. félelemmel és szorongással gondol rá. ami miatt folyamatosan félelem él benne az adott kórral kapcsolatban. Így pl. mert nem tudja. akkor mi történik? ÁBRAHÁM: Ha valamire vágysz. ami negatív. s ha már "elegyített" vagy. akik zavartak vagy akik nem törekszenek biztonságra. TETTEID mindig a domináló szándékaidat követik! Ezt érdemes megjegyezni. A teremtés folyamatának megértése nem csak azért fontos. és akkor lesz is!". hogy ABBAHAGYHASD A NEM KÍVÁNT dolgok megteremtését! A legtöbb ember szenved az ilyen-olyan nem kívánt apróságoktól. annak minden részét! Hogy az országúton azokat a sofőröket vonzzad életedbe. remek munkatársakkal dolgozik. hogy valósággá gondoljunk valamit?!" Mi azt mondjuk. és ne adj gondolatot semminek. aki munkájában vállalkozása céljára koncentrál és pozitívan gondolkodó. lehetőségeket kapsz. de a tettek mezején nem lépek. Mindig csinálsz valamit. Sokan mondják: "Ábrahám! Nem gondolhatod komolyan. amik a számára nagyon is nem kívánt dolog megteremtését segítik elő. Mi a tökéletes és SZÁNDÉKOS. tehát az általatok "pozitív gondolkodásnak" nevezett dolgot műveld. akkor könnyen hozod összhangba gondolataidat. akkor ötleteket. hogy el tudd érni áhított céljaidat. és elkezdesz cselekedni. rákbetegséggel kapcsolatos hirdetések is olyan gondolatokat ébresztenek benne. igazán vágysz. értem. Az olyan ember. Érted? KÉRDÉS: Igen. Ezért történik oly sok félreteremteni. hogy célodra fókuszálj. Tehát nem csak ahhoz adunk útmutatást. hanem azért is. az prímán teremthet az üzleti világban. hogy minden gondolata teremtő erejű! Gyermekkorában esetleg olyan családi hatásnak volt kitéve.egyszerűen csak az kell. hogy gondolatod útnak indításával oly TETTEK megtételére ösztönzöd magadat és mindazokat. Ha nem azonosítottad domináló szándékodat. Ám ugyanakkor esetleg rákban vagy más "halálos kórban betegedhet meg. a teremtésedet elősegítik. szavaidat és tetteidet. amelyek eljuttatnak célodhoz. Ezért valahányszor elhangzik a "rák" szó. Ha igazán akarsz valamit. és nem érti. hc csak annyit kell tennünk. és szándékodat átadtad az univerzumnak. TUDATOS TEREMTÉSRŐL beszélünk. akik szintén biztonságot akarnak.

Most ugyanis először hangzott el. miszerint ilyen kupából csak egy létezik.. hogy minden dolog teremtője te magad vagy! Eddig azt hitted. és ő is az ő díjának a megteremtője! Ha akarod teremtsd meg! (A szóban forgó másik személy számára ugyanezt tanácsunk. hogy valaha is ilyen kupád legyen. amit ő teremtett! Az az övé. JERRY: Nem akarnék elvenni tőle valamit.. teremtsd meg! Mondd minden reggel.. ÁBRAHÁM: Semmiből sincs csupán egy. Ezért zajlik az emberek közti hatalmi harc. amit akarsz. az asztal álló kupáról van szó? ÁBRAHÁM: (szünet) Ha egy kupára vágysz. hogy azt elérhetem. amikor fölkelsz: "Egy kupát akarok! Azt akarom. Ezért háborúznak az emberek.. Az a hited akadályozza meg. Miután elültetted. ÁBRAHÁM: Így igaz. hogy "Minden. és a különféle dolgok megszerzéséért egymással kell harcolnotok. hogy ilyen vagy olyan színű legyen.. (nevetés) JERRY: Rendben. mint te." Tudom. Teremtsd meg a sajátodat! (szünet) 73 . és abból a valamiből csak egy darab létezik? ÁBRAHÁM: Teremts belőle egy másikat! JERRY: De ha én kapom meg. hogy ez lehetséges. Azt nem lehet fává gondolni. az tiéd. értem. és ez vagy az a szöveg legyen rávésve!" Beszélgetésünkben rendkívül fontos ponthoz érkeztünk el.JERRY: Olyan ez. amit valaki más alkotott meg. és ő azt jobban akarja. és ezért építenek falakat.. amit akarsz. (szünet) TE TEREMTŐ VAGY! Nem begyűjtő. minden itt van már. mert mielőtt akarok valamit. ha hagyod annak megtörténtét! Amiről beszélsz. ha észrevettétek. JERRY: Azt mondtad korábban. meggyőzödök róla. nem összegereblyéző vagy kapó. ami az ő számára ennyire fontos. Ez jó hasonlat. Mi a helyzet. ha éppen erról. hogy X mennyiségű gazdagság vagy érték létezik. Ugyanis eddig nem tudtad.. akkor ő nem kapja meg. hogy belecsöppentél ebbe az anyagi világba. Ha pedig kapja meg. De mi történik. és kész. és az univerzum biztosítja számodra azt. ha val más is akarja ugyanazt.) És mindketten hagyjátok békén azt. hogy TE VAGY A TEREMTŐ. ezért igyekszik mindenki minél többet összegereblyézni magának. akkor én nem. ÁBRAHÁM: Teremtsd meg a sajátodat! Értsd meg. az ügyet már az életed veszi át. Ugyanis azt hiszik. Te magad vagy díj megteremtője. az az övé.. hogy valójában semmi sem tartozik senkihez! Nem veheted el a másikét. az valójában ennek a megengedésrésznek a blokkolása. Nem olyan díjat keresel. mintha egy makkot elültetnénk a földbe.

) Érted? S ha hiszel ebben a rítusban. Lényekként a tudásnak arra a szintjére fejlődtünk. Nagyon ritka. de az nem tesz téged boldoggá. Ezért. hogy olyan lényt vonzz magadhoz. és elmondják őket. mert ahogy a fizikai dimenzióban élők szándékai vegyesek. tehát arra. ami a MlNDEN LÉTEZŐ hatalmát adja. akik velünk szemben állnak.. a másik meg "rossz". Vannak olyanok. Hozzá tudnátok szólni ehhez? ÁBRAHÁM: Nagyon jó téma. azt megteremted. hogy amire sokat gondolsz. mert csak az boldogít. hogy nekünk van igazunk. mert a teremtés folyamata egyetemlegesen vonatkozik mindenre. ezért kitalálja: "Ha a következő szavakat mormolod. (Mosolyogva:) És ugyebár mindnyájan úgy gondoljuk. akkor félelmed tárgyát magadhoz vonzhatod. akiknek a szándékai eltérnek a tiédtől. Térjünk rá akkor a konkrét kérdésedre. HELYES ÚTON JÁRÓK VAGY TÉVELYGŐK. A végletek közti eltérés.Odaadhatja ugyan az övét neked. ám nem szívesen mondanánk. ám ahogy ezekre a félelmet szülő gondolatokra ösztönöznek másokat. amit te magad teremtesz! KÉRDÉS: Kérdeznék valamit a médiumon keresztül történő üzenésről. így és így megérinted az arcodat. ahogy a forró és a hideg közti különbség: a SZÁNDÉK. hogy mindezt ellensúlyozza. Nincs a "gonoszságnak" forrása. Legtöbbször azzal a lénnyei veszed föl a kapcsolatot. ha egyszer nekünk van igazunk! VALÓJÁBAN NEM VAGYUNK JÓK VAGY ROSSZAK. Más szóval: ISTENRE a "jóság" forrásaként gondolsz. Olvastam olyan aggodalmakról. akkor a "gonosz szellemek" számodra valóban eltűnnek! 74 . akkor azzal elűzöd az öszszes gonosz szellemet. Pillanatnyi tudásszintedet pedig érzéseid alapján értékelheted ki. és közben itt és itt. ha hatalmas félelem él benned valamivel kapcsolatban. aki a "gonoszság" forrása lenne. aki a te tudatosságcsaládod" tagja. mint minden ma este szóba került témára. Egyszerűen különböző. azok terjesztik a félelmet. EGYSZERŰEN KÜLÖNBÖZŐK VAGYUNK. "nyilvánvalóan" tévednek. akinek a szándékai nem harmonizálnak a tieiddel. Akik átéltek ilyen élményeket. Ezért azok. a többiek is megteremtik azt! Valakinek végül tennie kell valamit. úgy erre is vonatkozik. az ENERGIAERŐ. gonosz szellemek" ily módon befolyásolhatják a testben élőket. állandó. ám nincs olyan ördög vagy démon. hogy "entitások avagy testetlen lények médiumokon keresztül üzennek". hogy az egyik "jó". amelyen éppen állunk. miszerint "testetlen. hiszen nem lehet nekik is igazuk. Az ISTENERE.. Mindazonáltal." (A csoport nevet. ugyanígy minden dimenzióban a szándékok tarkaságát lehet megfigyelni. Érted? Valami természetellenes dolgot teremtettek meg.

MAGAS TUDATOSSÁGI SZINTEN JÁRÓ LÉNYEKKEL AKAROK KAPCSOLATBA LÉPNI. amikor leülsz meditálni. amire gondolatot fordítottál. Érted? A legtöbb lény. Könnyen lehet. mert ilyen lények nincsenek. mert a meditálással célod a kommunikációs csatorna megnyitása. Azért mondjuk.ÖRÖMTELI KOMMUNIKÁCIÓRA VÁGYOM! AZOKKAL A LÉNYEKKEL AKAROK BESZÉLNI..Sosincs okod arra. aki fél a "gonosz szellemektől". MÁRPEDIG CÉLOM NEM A BOLONDOZÁS. soha nem szerez ilyen jellegű élményt. AMELYEK A SAJÁT ÉLETTAPASZTALATODON ALAPULNA KI S tedd az élményt érzéseid mérlegére. Más szavakkal: "A TUDATOS. fízikai 75 . Őszintén szólva ezen élmények zöme elképzelt vagy kitalált.. Az élmény előtt az akarásnak és a megengedésnek is a helyén kell lennie. AKIK LELKILEG FÖLEMELNEK ENGEM. akik azonnal a fizikaiba manifesztálnának. hogy a legtöbb ilyen történet kitalált. akik gondolataikkal azonnal manifesztálnak. mert nem gondolnál rájuk. hogy nem tudunk olyan lényekről. Arra bíztatunk. Akadnak olyanok. hogy az az ember nagyon otthonosan kezelte a kommunikáció folyamatát.. mert annyira félnek attól. AKIK HARMONIZÁLNAK ÉNEMMEL. Ez a folyamat cseles része.. hogy nem is engedik meg magát a kapcsolatfelvételt! Ezért mondjuk."A médiumi funkció vonatkozásában az "akarást" a következő gondolattal lehet deklarálni: "Kommunikálni szeretnék a belső dimenzióval. ha ezt megengeded. de nem olyan megfogható. hogy az a vágyad felé vivő teremtést indítson útnak! Ezt követően. Legtöbbjük a következő miatt nem történik meg: Csak olyant tapasztalsz meg. akkor gondolsz rájuk. Úgy fogalmazd meg állításodat. arra a fajta élményre vágyott. aki az adott élményt az életébe vonzotta. Soha nem ülnek le kommunikáció fölvételének céljából. s így szándékosan azt vonzotta magához. Oly sok dolgot hallasz. s ezzel meginvitálod őket életedbe." S ahogy arról már ma este is szó esett. MIKÖZBEN ÉPPEN átéled azt. amit nem akarsz! És most következik a ma esti legfontosabb mondat: MINDENT GONDOLATAIDDAL VONZOL MAGADHOZ. már ismert valamennyi lehetőséget. hogy valami gonoszat kapnának. hogy olyant teremts. mert nem ismered a másik ember SZÁNDÉKÁT. SZÁNDÉKOS TEREMTÉSHEZ AKARNOD KELL -MAJD HAGYNOD. HOGY SOK KOMOLYTALAN LÉNY IS LÉTEZIK. mert nem engedi meg a kommunikációt. hogy nagyon kevéssé figyelj másra. Ha azonban beszélnek róluk. hogy léteznek gonosz szellemek. MERT MEGÉRTETTEM. és ezért fordul elő oly ritkán ilyen esemény. akkor soha nem vonzanád őket magadhoz. légy konkrét! Tehát mondd: . azzal hagyod a folyamatot. ugyanis nincsenek összhangban a teremtés folyamatával. aki bármiről bármit is mond neked! HOZZ INKÁBB SAJÁT DÖNTÉSEKET. ha nem "tudnád". Ezért.

Nem láttál még elefántot színpadi attrakcióban elővarázsolni? JERRY: De igen. (A csoport nevet... mert nem hiszel saját lényed értékességében! Nem tudod ki vagy. MEGJEGYZÉS: Talán ha bonyolítanátok. akkor arra a korábban mondottak érvényesek. Csupán arról van szó. hogy ami ennyire fontos.) ÁBRAHÁM: Nem ostorozunk. hogy varázslatokkal szórakoztassák őket! KÉRDÉS: Hogyan tudom a leghatékonyabban kontrollálni a gondolataimat és a lelki szemeim elé vetített képeket? ÁBRAHÁM: Ennek legjobb módja.. és ezért azt gondoljátok. ha mindennap sok döntést hozol arra vonatkozóan. Nincs olyan. MEGJEGYZÉS: Tudom.Igazad van. hogy megpróbáljuk meggyőzni a hitetleneket. Legyen például egy elefánt! (A csoport nevet. akkor eltérünk valódi szándékunktól: kapcsolatba lépni a keresőkkel. Úgy érzed. Ezt már sokszor elmondtuk. ezért léted igazolására egy világot építettél magad köré. annak nagyon bonyolultnak kell lennie. semhogy el merd hinni. Ha erről mást hallanál. akkor sokan komolyabban vennék. Nem láthatnánk valami csodatételt. amiben a hitetlen ne kételkedne.. Például Siegfriedet és Royt. amíg nem akar hinni! Ha pedig azzal foglalkozunk. hogy megokoljátok és bizonyítsátok. Érted? Nem azokat akarjuk magunkhoz vonzani. ÁBRAHÁM: Úgy van. akik illuzionisták Las Vegasban. hogy egyszerűbb. hogy mit akarsz. akik arra várnak.Aztán miért ne mondanák a hitetlenek. hogy mindent igazolni kell.Ábrahám! Te (ti) bölcs és hatalmas vagy. csak azért. hogy a hitetleneket elgondolkoztassuk? Nem teremthetnénk valamit? Például egy szép gyémánt megtenné.. Nagyobb dologra van szükség. (A csoport nevet. ÁBRAHÁM: Pontosan ezért beszélünk nektek órákon át. 76 .. Bonyolult világban éltek.formában. hogy a bűvészekhez hasonlóan te is az ingujjadból csúsztattad azt elő? Mire ö: . s ami ily pofonegyszerű. Eszter egyszer így szólt: .. azzal valami bizonyára nem stimmel.) Mire mi: .) Így feleltünk: . amit a többiek láthatnának. és érzékennyé teszed magad a figyelmeztető csengőre. (A csoport nevet..) Azért foglalkoztok oly sokat mindennel.

Mit beszélsz? Mire te így válaszolsz: . hogy a gondolataim valóságot teremtenek. úgy 77 . és be kellett ismernem. sőt kezdetben nem is igazán hittem benne.". mondd neki. hogy azért akarod a dolgot. s bár nem értettem. hogy amire gondoltam. és okként ez elegendő is! Ha pedig valaki sarokba szorít. mert akarod. hogy: "Értem. az volt jelen az életükben! Anyám folyton a betegségeiről beszél. és kész! Adj neki rágódnivalót! KÉRDÉS: Ha azt mondom. Igazolás közben mindig negatív érzelem él benned. és inkább a jövő realitását választom. arra jöttem rá. és több van neki belőlük. ha végre megértenéd. mint bármelyik ismerősömnek. s ennek ellenkezőjéről igyekszel meggyőzni önmagadat. A jövő sokkal többet tartogat számomra. mert lenni akartál. aztán rajta! Most adunk valami más rágódnivalót: amikor igazolsz. akkor miként vágjak vissza? ÁBRAHÁM: Mi a célod a "visszavágással"? Először ezt kell magaddal tisztáznod. hogy nem kell bizonygatnod létedet! Azért vagy. Ezért úgy döntöttem. Ezért úgy gondoltam. mire a másik azt feleli. hogy félreteszem a jelen realitását. hogy tudasd vele. de aztán elkezdtem figyelni gondolataimra és életeseményeimre. hogy a realizmusom gúzsba köt. őrültségnek véltem.Rájöttem.Naná! . akkor félreteremtesz. hogy ez elég hülyén hangzik. Amiről beszéltek. döntsd el. amilyen vagy. hogy valaminek "lennie kéne".Azt szeretnénk.. és egyfolytában azzal szekál. akkor soha nem tudok azon túllépni. miért igaz ez. A nyitott és útkereső ember erre így felel: . mint a jelen. hogy hová akarsz eljutni. amit én tudok erről? . Ne bizonygass semmit! Mondd. hogy akarod. Más embereket megfigyelve ugyanezt az összefüggést tapasztaltam. Mit gondolsz erről? MEGJEGYZÉS: Elhiszem. hogy lehet valami igazság az állításban. de reálisan gondolkodva. ami életélményemben jelenleg reális. mert ha csak azt engedem meg. mert napról napra egyre jobban teremtek. mert akarod. Talán az.Nos.Akarod tudni. bár tudom. Szeresd magadat olyannak. Amikor igazolási "üzemmódba" kapcsolsz.. hogy "Ezt és ezt akarom". akkor arról igyekszel meggyőzni magadat. az életemben mindenütt megjelent. Amikor először hallottam ezt az állítást. Döbbenten kellett konstatálnom. ÁBRAHÁM: Elmagyarázzuk. hogy teljesen szorosan összefüggnek! Visszatekintettem életemre. mire jöttél rá? A következő szavakat javasoljuk: . hogy igazold vágyad jogosságát. aminek a létében nem hiszel.

ezennel elárultam neked tanult titkaimat. hogy gondjaimért nem okolhatok másokat. Barátom. hogy könnyű lett volna. és figyeld meg. Ha pedig rossz kedvem van. nem félek már semmitől.gondoltam. ugyanis túl sok volt belőlük. Elkezdtem hát gondolatokat küldeni. hogy meghívásom nélkül senki sem léphet az életembe. akkor az elkeseredettséget az eksztázis érzése váltotta föl. ám azt MIND magamnak köszönhettem. akkor a már említett minták miatt nem könnyű azt elfogadnod. mert rájöttem. hogy csak olyan ember jelenik meg az életemben. nem értetted meg a teremtés folyamatát. mert korábban imádtam másokra lőcsölni a problémáimat. Ezért úgy döntöttem.. Teljes képtelenség volt minden egyes gondolatomat kontrollálni. s ami még fontosabb. Amikor azonban végre igazán megértettem. majd szélnek eresztem ezt a gondolatot. Érzéseimet pedig már sokkal könnyebbnek bizonyult megkülönböztetni egymástól! Megfigyeltem. Ezen szokásod miatt első. hiszen egész életedben másokat okoltál bajaidért. végezz velük kísérletet. S amint rájöttem. akit gondolataimmal oda vonzok. február 3. hogy önmagam lehetek. akkor képtelenek abba belépni! Kezdetben zsúfolt volt a fejem. ösztönös reakciód valószínűleg ez lesz: .. ha igaz. ám idővel rájöttem. . hogy jól fogom magamat érezni. hogy hágyhatok másokat is önmaguknak lenni! Tudom ugyanis. amitől korábban féltem. akkor jó dolgokat teremtek. hogy csodálatos összefüggés van gondolataim és érzéseim között. 1988. nem félek már attól. mert eleinte minél többet gondolkoztam.Mi van.Mit beszélsz? (A csoport nevet. fölteszem magamnak a kérdést: "Miért érzem magamat rosszul? Mire gondolok?" Azonosítom. működnek-e! Mire ő: . és lemaradok valami fontosról? . hogy az eredmény nem mindig kellemes..döntöttem. és az eredmények jöttek is rendre! Nem állítom.Kizárt dolog! Nem én csináltam ezt! Valaki más! Amíg másokra kened a felelősséget. amikor pedig rosszul. hogy nyitott leszek a lehetőségre. annál többet gondolkoztam. 78 . Nosza. hogy ha nem hívom őket gondolataimmal az életembe. hogy amikor jól érzem magam. amikor kiderült. akkor rosszakat.. többé már nem aggódtam mások miatt. hogy valaki meg akarna erőszakolni. s helyette inkább a célomra gondolok. Eleinte elkeserített. Rá kellett jönnöm.) Amikor először hallod ezt a dumát. mert a gondolataimra gondolni meglehetősen fárasztónak és kényelmetlennek bizonyult. mert teremtő létem tudatában a szabadságot leltem meg! Annak a szabadságát. hogy csak magamat okolhatom a gondjaim miatt. Nem félek már betörőtől.

ami megkönnyíti együttéléseteket. Kizárólag azért érzitek. hogy valóra válthatod. Megjegyzem. hogy az utóbbi néhány évben nagyon jelentős mértékű lelki fölemelkedés zajlik. mert nem értitek.. hogy leszületünk testi létbe. a vörös megálljt -.. Minden szándékodról biztosan hiszed. Ezért dagad és dagad és dagad a törvénykönyvetek. amelyek figyelmet irányítanak ilyen-olyan jelenségre. Ekkor még kitűnően emlékszel jöveteled céljára. tehát olyan ügyben. ami miatt aztán még több új törvényre van szükség. amelyek előrevisznek minket a lelki fejlődés útján. hogy kövesd a belső érzéseidet! Belső érzéseid ugyanis szélesebb perspektívából erednek. hasonló törvények még több ilyen gondolatot és ráfigyelést indukálnak.KÉRDÉS: Ezen testi életünkben lehetőségünk van szavazni olyan kérdésekben. Ilyen esetben mi a helyes döntés? Kövessük a belső érzéseinket? ÁBRAHÁM: Igen. Számtalan olyan dolog akad ugyanis . De vajon akadnak-e olyan életek. hogy egy másik ember . ám a körülmények miatt mégsem fejlődünk? Tudom. akkor nem érzed majd szükségét ezen lépéseknek. Te megengedő akartál lenni. mint abortusz vagy halálbüntetés. hogy új élményeket élünk át. Ennek az országnak a törvényei régebben sokkal egyszerűbbek voltak. hogy azok az emberek nem léphetnek be az életetekbe. amiket mi megegyezéseknek nevezünk. hogy számtalan törvényetek félelemből született! Ha bármi olyanra fókuszálsz.képtelen életélményedbe hatolni. akkor sokkal tisztábban fókuszálsz belső perspektívádra. KÉRDÉS: Előfordul-e. mert rengeteg törvényetek van.. amire vágysz. ami más emberek életével kapcsolatos. arra biztatunk. Amikor beleszületsz ebbe a testi létélménybe. Amúgy mi nagyon kedveljük a megegyezéseket. mert jelen voltatok az Egyesült Államok megszületésénél. ahogy elfogadtok olyan törvényeket. fizikai látókörödre. Ha mélyen megértetted. ami miatt aztán még több törvényre lesz szükség! Az újabb. akkor kezded azt létélményedbe vonzani. annak hatására többet vonzotok életetekbe ezen jelenségekből. hogy meg kéne védeni magatokat másoktól. amíg gondolataitokkal meg nem invitáljátok őket. Persze nem könnyű kérdés. sokan játszottatok szerepet azok meghozatalában. hogy milyen törvényeket fogadtak el körülötted. Magam és számos ismerősöm példája alapján úgy vélem. amelyekben stagnálunk? ÁBRAHÁM: Életeitek legnagyobb része bizony stagnálás. mint manapság. Szóval. Földi törvények.bármilyen szándékkal is . hogy a zöld fény szabad utat jelez. ami félelemből született. (szünet) Ha arra gondolsz. Azt is tudjuk azonban. Csecsemőként fizikailag még egyáltalán nem fókuszálsz. akkor nem sokat számít. mint a tudatos. Ám minél hosszabb ideje 79 . s emiatt újabb törvényekre van szükség.például. Ennek oka pedig a többiektől érkező ráhatás. és legyőzhetetlennek érzed magad..

Most pedig halld a következőt: célod eléréséhez megtetted a legfontosabb lépést. Most azonban újra ébredsz! Csodálatos időszak előtt állsz! A belső lényeddel való harmonizálás ugyanis fizikailag is óriási örömökkel jár! A megtapasztalt legnagyobb fizikai örömök mindig tökéletes összhangban állnak belső lényed szándékaival . mennyire mélyen különböztök az univerzum minden egyéb dolgától. ám jól vagy úgy. Azt kérdezted: hogyan lehetne több önbizalmam? Ez egyértelműen utal rá. Márpedig bármi megteremtésének első és legfontosabb lépése. Nagyon-nagyon-nagyon sok élet után azonban a testben élő ember elkezdte elnyomni belső lényét. Bízhatsz ezekben az érzéseidbenl Történetesen bennük bízhatsz a legeslegjobban. Az összehasonlítás célja. akkor elkapnak és visszahúznak. Csak ebben a testi életben zajlik folyamatos összehasonlítgatás a lények között. akit Esther Hicks médiumon keresztül hallunk majd. hogy befejezett lennél. illetve életét. ahogy vagy. mint a másikat. Értsd meg. hiszen nincs két azonos ember. amelyek birtokában aztán már nem tudsz a korábban itt megtörténttől eltérő élményeket teremteni. 1988. ahelyett. Olyan dolgokat mondasz. amiket már mások is mondtak. TELEFONÁLÓ (nagyon enervált hangon): Azt szeretném megkérdezni Ábrahámtól. annál inkább hallod és látod a környezetedben élők szavait. ahogy vagy. Testi értelemben sem vagytok egyformák. Ennek semmi értelme. akkor tudnátok. február 6. hogy miként növelhetném önbecsülésemet. hogy akarsz valamit. Kérődzöl a kapott hiteken. Legtöbbjük ugyanis nem tud a teremtés folyamatáról vagy a szélesebb látókörű lény szándékáról. hogy valamilyen vonatkozásban jobbnak találd magadat. hogy megjeleníts vagy megtapasztalj valami újat. RÁDIÓRIPORTER: Mai vendégünk Ábrahám. sőt. esetleg még annak létezéséről sem! Volt idő. Elkezded ..szinte szó szerint . hogy akard. Ugyanis nem akarják. Legintenzívebb negatív érzelmeid pedig ellentétben állnak belső szándékaiddal. ám először hadd mondjuk el a következőt: Tökéletes vagy úgy..tartózkodsz itt. 80 . önbizalmamat? ÁBRAHÁM: Mindjárt válaszolunk. de ha látnátok magatokat szélesebb perspektívátokból. hogy újakat keresnél! S ha mégis megpróbálod. amikor nagyon világosan értetted lényed hatalmas nagyságát. mert a fejlődésnek sosincs vége. majd konkrét tanácsokkal is szolgálunk.és ez alól nincs kivétel.. lényetek teljességéből.. és az jó! Rendben vagy úgy. ahogy vagy. Nem vagy tökéletes abban az értelemben...magadba szívni az ő hiteiket. mert ők többnyire a változatlanság kényelmét keresik. hogy jelenlegi állapotod az eddig megélt éiményeid összegződése.

TELEFONÁLÓ (fájdalmas hangon): Mondanék néhány dolgot.. többé-kevésbé. rájöttem. mert ezt valószínűleg még nem hallottad. hogy valami rosszat tettem. Normant Vincent Peale* együtt dolgoztatok volna. akkor el kell-e viselnem. de már porckorongprobléma míatt megoperálták a nyakamat. vagy kiegyenlíthetem a számlát? ÁBRAHÁM: Remek kérdés! Tudd. 81 . hogy egy megjegyzését mondja csak el.és dr. majd tegye föl kérdését. s úgy is lesz. mi azonos szándék alapján gyűltünk itt össze. TELEFONÁLÓ: Nagyon köszönöm a választ. majd föltennék egy kérdést. RÁDIÓRIPORTER: A "család" tagjai valamennyien külön iskolába jártak? ÁBRAHÁM: Nos. és ettől kezdve már csak hagynod kell. hogy a világmindenség hatalma olyan eseményeket sodor utadba. Nem mindegyiküket. RÁDIÓRIPORTER: Köszönöm a telefont. Az általad említett férfi belső lénye is a mi "családunkba" tartozik. vajon ez "karmikus" ügy-e? Ha pedig "karmikus". Figyelsz.. RÁDIÓRIPORTER: Azt kérem. hogy semmi köze korábbi életedhez! Egyik említett dolognak sincs ahhoz köze.. elmúlt életemben. Mégis. Tudod. hogy reagálni tudott a belső lényétől érkező sürgetésre. Az ő tudatos. merd elhinni. TELEFONÁLÓ: Rendben. fizikai része olyan szintre fejlődött. amelyek erősítik önbizalmadat! Várd el. s ezért az megtörténik. Koreában. Az érdekel. Kedves Ábrahám! Nekem az a benyomásom.. hogy úgy legyen. és most különféle gondjaim vannak. Nos.. Az említett férfit történetesen ismerjük."Több önbizalmat akarok!" . mintha te . azt tanácsolom. még csak 35 éves vagyok. és írd föl a tetejére: "Biztosabb akarok lenni magamban! Olyan életeseményeket akarok magamhoz vonzani. illetve figyeltek ti itt e bolygón más emberekre is? ÁBRAHÁM: Néhányukat ismerjük.mondod. Fáj a derekam.illetve ti . amelyek segítenek ebben!" Tudom. mert különben kiszaladhatunk az adásidőből. Minden reggel fogj egy papírlapot. hogy ez most ugyancsak furcsán hangzik számodra. ahogy mi is elvárjuk azt számodra! Sok támogatásra számíthatsz! Szavaiddal és gondolataiddal mozgásba lendítetted a folyamatot..

hogy érzéseimet követve éljem az életemet? ÁBRAHÁM: Ez utóbbi a legjobb.. Ha ugyanis arra összpontosítasz. hogy hol laksz. ami rengeteget fog segíteni. ami zavar. Volt olyan korábbi életem is. Ha lüktet a fájdalomtól a lábujjad.Jelen életedben csak azt tapasztalod meg. közvetlenül lefekvés előtt indíts el egy nagyon erős szándékot a következő szavakkal: "Tökéletes egészséget akarok. akkor magadhoz vonzod a gondot. TELEFONÁLÓ: Nagyon köszönöm. ÁBRAHÁM: Hadd mondjunk valamit. ÁBRAHÁM: Szívesen. ha inkább csak arra figyelek. vagy jobb. Ezért azt javasoljuk. akkor az ezt követő. akkor nagyon nehéz egészséges lábra gondolni. 1988.. amire vágysz. Mivel azonban a tested bizonyos mértékben károsodott. Elegendő. ÁBRAHÁM: Gondolataiddal teremtéseket indítasz el. hogy "Meg akarok szabadulni a fájdalomtól". hogy "Örömteli túlélést akarok!" Valami történhet ugyanis." Ne azt mondd. Ez alapvetően elegendő is. hogy esténként. több órányi alvás során. Ha ugyanis valóban 82 . óriási javulást fogsz észlelni! TELEFONÁLÓ: Visszafordíthatom-e testem károsodását? ÁBRAHÁM: Igen. nem tudsz gondolataiddal ellentétes irányú teremtést produkálni! Ha ezt a következő 30-40 vagy akár 60 napon. mert figyelmedet az a fájdalomra irányítaná! Lásd magad inkább fájdalommentesen. minden este megteszed. amit a harcművészeteknek szenteltem.. március 1. KÉRDÉS: Foglalkozzak-e azzal. amit tehetsz. mert úgy tűnik. s így azt kapod. s ezért hasznos deklarálni túlélési szándékodat. gondosan figyeltem. ha annyit mondasz. amikor elméd tudatos része kikapcsolt állapotban van. függetlenül attól. amit ezen életedben gondolt gondolataiddal teremtettél meg! Most pedig beszéljünk rólad. nemde? TELEFONÁLÓ: Valóban. bár ennek valószínűsége változó. hogy biztonságos helyen vagyok-e.. tökéletes egészségben! Ha ezt közvetlenül elalvás előtt megteszed. hogy erős fájdalom gyötör. A rádiót hallgatva figyeltél-e az eddig elhangzottakra? TELEFONÁLÓ: Igen.

"Mit fogok akkor dolgozni. gondolj a várható. és valami nagyon meghökkentő dolog történik. Ekkor ugyanis elkezdesz aggódni. akkor a többiektől érkező hatás magával sodorhat. meleg vegyen körül. akármi is. hogy ha valami történik. teremtő túlélésre vágyom! Harmóniát akarok. mint pl. de általában nem a domináló szándékodnak megfelelő irányban! Tudod. amelyek mindezt megteremtik. hogy elegendő élelmem legyen." Ezekkel a gondolatokkal olyan körülményeket és újabb gondolatokat vonzol magadhoz. akkor a szükséges információ hiánya miatt komoly esélyed adódik félreteremtésre! Itt lép be a félelem tényező is. domináló szándékod eszedben legyen. Már eldöntötted. hogy távolodj el kissé a részletektől. és azok az emberek. hogy információhiány miatt senki se maradjon döntési lehetőség nélkül. örömteli tapasztalásodra! Az legyen a szándékod! Van-e még kérdésed? KÉRDÉS: Szeretnék az imádságról kérdezni. Szeretnénk. Az ő hitük tette ezt valósággá? ÁBRAHÁM: Pontosan. s ne veszítsd el a fejed. akikkel harmonizálok. Ha elég erős a hited. Az a szándékom. Ha ugyanis valami meglepetésszerűen ér. Ha azonban az adott időszakra vonatkozóan nem hoztál döntést. ami miatt aztán az általad valójában nem kívánt irányban teremthetsz. KÉRDÉS: Mi is megtehetnénk ezt beteg emberekkel? ÁBRAHÁM: Igen.a befolyásolás révén képes vagy azt átvinni a másik emberre. vagy mivel keresek akkor majd pénzt?" Ha mégis megkísérelsz a jelenleg ismeretlen részletekkel foglalkozni. és . ha mindenki értesülne a jelentős változás lehetőségéről. amikor a részletekre figyelsz. Hitem szerint Jézus oly módon gyógyított meg betegeket. Ezért hát igazad van. Többnyire akkor történik a legtöbb félreteremtés. 83 . Ezért azt javasoljuk. hogy épnek és egészségesnek látta őket. Fölösleges efféle bizonytalan és távoli történés esetén olyan részletkérdéseken rágódni. Márpedig a félelem és az aggódás azt jelzi. akkor reagálsz ugyan rá. akkor ennek hatására a megfelelö pillanatban a megfelelő helyen leszel.folytatni akarod testi létedet. Ezért hát azt javasoljuk. és mondd: "Örömteli teremtésre vágyom! Örömteli. hogy rosszul és rosszat teremtesz. a cselekedeted mindig a domináló szándékod folyamát követi. hogy mi a domináló szándékod. időszegmensről időszegmensre történő megfogalmazására. s annak részleteit világosabbá teszik számodra. Azért biztatunk szándékaid tudatos.

vagy teremts valami jobbat. JERRY: Mi akkor a legjobb módja annak. akit ronccsá tett az ízületi gyulladás. Ez esetben nem kell azzal foglalkoznod. annál erősebben hathatok rád. Sok más. tőletek kapott gondolat is óriási mértékben vált hasznomra. Ez nem jelenti. ha soha nem betegszel meg. Egyfolytában a berozsdásodott 84 . hogy ne szeresse önmagát." Néhány napja eljött hozzám egy barátom. amire vágysz. balga módon milyen betegséget teremtettem magamnak!?" Sokkal bölcsebb a következő hozzáállás: "Tudom már. milyen eredményes teremtő vagyok!" JERRY: Az egészség tehát természetes dolog. hanem minden egyébre is vonatkozik. hogy "Jobb. hogy inkább a tökéletes egészséget teremtem meg!" Hatalmas hasznát veszed félreteremtésednek ha azt önmagad számára teremtőképességed bizonyítékaként használod! A legbetegebb ember a legprofibb teremtő. de a létezés természetes alapállapota valóban ez. Ha elfogadod. hogy így szóljon: "Nézzétek. Jobb lenne. Ezt természetesen minden másra vonatkozóan is mondhatnánk. s akkor nem kellene azok kijavításával nyüglődnöd. és ez nem csak az egészségre.A gyógyulást az illető beteg hajtja végre. mert gondolata erejével a többinél konkrétabban teremtett. s akkor nem kell a gyógyulás kérdésével betegen foglalkoznod".15 éve öregek otthonában dolgozik. Ezért minél biztosabb vagyok gyógyító képességemben. Ez persze nem nagyon lehetséges. de egy mondatotok szinte folyton a fejemben jár: "Amire leginkább gondolsz. Ezért most úgy döntök. Nem tudlak meggyógyítani. vagy hogy ne bízzon önmagában. hogy soha ne szoruljunk gyógyításra? ÁBRAHÁM: A legjobb. ez még nem ok arra. hogy van számodra gyógyulás. fizikai létbe lépett lény így látja. azt vonzod a teremtésedbe. akkor lehetséges. az egészség és a fejlődés állapota. ha azt teremted meg. mert a testi és testetlen életeken keresztül fejlődve néhány új szándékuk született. mert a teremtménye az ő számára nem kívánt dolog. hogy visszacsináld egy korábbi teremtésedet. mert változó lény vagy. MEGJEGYZÉS: Ábrahám! Az egyik összejövetelen mondott szavaitok rengeteget segítettek nekem. Másként fogalmazva: könnyű lenne azt mondanunk. És csak azért. ha soha nem követnél el hibát. hogy minden. és minden ettől eltérő dolgot mi hozunk létre? ÁBRAHÁM: Természetes állapotod az öröm. Inkább arra ok. hogy miként hoztam ezt létre. A tudás azonban épp ebből származik! Nincs hát értelme az utólagos megbánásnak és önostorozásnak Nem érdemes azt mondani: "Nézd. hogy ez lehetséges. de meg tudlak győzni arról.

KÉRDÉS: Akarhatsz-e valamit valaki más számára? ÁBRAHÁM: Nem.. amit te tudsz.. ápolhatsz betegeket és nyomorékokat. akkor negatívan hatsz rá. Azért sebesültek meg többször is. Dolgozhatsz öregek otthonában. Ezt nevezzük mi jó vagy rossz ráhatásnak. és gyakran gondol az ott látható bajokra. ÁBRAHÁM: Így igaz. Tehát elkerülni férjemmel. Saját életemben kizárólag egészséget teremtek. Ezek a benne megfogant gondolatok aztán elkezdhetik az életébe vonzani a szóban forgó dolgot..sok sérülés érte őket. ÁBRAHÁM: Ha így folytatja.ízületű öregekre gondol. A szükség gondolata bevonzotta életükbe a baleseteket.. mert az elsősegélydobozra fókuszáltak? ÁBRAHÁM: Úgy van. mert negatív teremtésre ösztönzöd. amin elhangzik. Csodálatos látni a hatását! Ha valaki öregek otthonában dolgozik. de javasoljuk. KÉRDÉS: Ezek szerint ők félreteremtenek? ÁBRAHÁM: Úgy van. akkor a halált is hamarabb vonzza az életébe? ÁBRAHÁM: Nem szükségszerűen. s te nyitott füllel hallgatod és szivacsként iszod szavait... családommal és magammal kapcsolatban a negatív gondolatokat. de örülök. Ha egy barátod folyamatosan betegségről beszél. KÉRDÉS: Idős röntgenasszisztens vagyok. hogy Eszter és Jerry elsősegélydobozt állított össze. fog is.. hátha egy napon abba kerül. akkor erős szándékod és a befolyás hatalma révén bizonyos gondolatok gondolására ösztönözheted őt. A férjét rávette. Ha azt akarod. hogy építsen új házat.váratlanul . mert akkor bizonyára sok betegséget teremtenék magamnak. s csupa olyan 85 .. Szóval egyik este a kazettátokat hallgattam. hogy a másik ember is tudja azt. naponta mondd magadnak: "Segítek ezeknek az embereknek megszabadulni a maguk teremtette szenvedéstől. s ezt követően . MEGJEGYZÉS: Nekem ez a szempont igen sokat segített az életemben. amibe tolószékkel is be lehet jutni. Ha azonban csak egészségről és bőségről beszélsz." MEGJEGYZÉS: De ezt a legtöbb ember nem tudja. hogy otthagytam a pályát. olyan fürdőszobával.

ezért az utcán járva ezt a viselkedést csalogatom elő mindenkiből. tehát nyilván csak más tehette. ha azt óhajtod látni. Még legnagyobb ellenségeddel is több ponton harmonizálsz. MEGJEGYZÉS: Szívem szerint azt mondtam volna ennek a hölgynek: "Hagyd ott az öregek otthonát! Nézz a kezeidre! Már tíz éve teremted magadnak ezeket a göcsörtöket!" ÁBRAHÁM: Említettél valamit. akik egyébként soha nem lennének rasszisták. Ez a hit.negatív teremtésre ösztönzik egymást. akivel nem jössz ki. mint a tiéd. hogy gondolatommal így teszek. aki bántalmazottnak érzi magát. és olyan is. a fölsoroltak mindegyikéből akad valamennyi. ezért téged hibáztatlak. ez az elvárás váltja ki a jelenséget olyan emberekből. A legtöbb embernek soha nem jutott volna eszébe rasszistának lenni. Ám mivel él bennem a hit. akivel kapcsolatba lépsz. Holott mindennek semmi köze hozzád! Én hívtam elő mindezt belőled. és ezért szokásból és széles körben elterjedt ráhatás következtében . A faji megkülönböztetést az az ember teremti meg. Ez pedig a más emberekkel való kapcsolatod. rossz emberi kapcsolatot.. Az a lény.. aki úgy hiszi. Van bennük olyan. szegénységet.egyéb dologról. Ennek kapcsán Eszter új felismerésre jutott. a 86 . tudd a következőt! Ha azt akarod látni benne. mert a bőröm színe más. ha olyan emberrel akarsz interakcióba lépni. amit akarsz. amit látsz? ÁBRAHÁM: Érkezésed előtt Eszter a tévét nézte. hogy minden emberben. akkor éppen ezeket a dolgokat kezded. bontsuk ezt egy kissé finomabb összetevőkre! Vedd észre. hogy ővele tisztességtelenül bánnak. hiszen akarattal nem hoztak volna magukra ilyen bajokat. aki szinte folyamatosan megszólaltatja figyelmeztető csengődet. Azt gondolom. mert furcsán nézel rám. mert kapcsolataikban velük szemben ez az elvárás egyáltalán nem jelentkezett. Ezért. Gondolataiddal szinte szó szerint magadhoz vonzol betegséget. A faji megkülönböztetésről ment egy műsor. akivel kapcsolatba lépek. amit nem áhítasz. mert csak azt vonzod magadhoz. Igazad van. Hibáztatlak. gazdagságot. amivel egyet tudsz érteni. A legtöbb ember nincs ennek tudatában. hogy "bőrszínem miatt szemetül bánnak velem". nem kedvelsz. mint ahány ponton nem. hogy rajtuk kívül álló erők áldozatai. szinte szó szerint előcsalogatni belőle! MEGJEGYZÉS: Ugye azért. egészséget. De mivel nem vagyok tudatában. jó emberi kapcsolatot. ami tetszik neked. Utána pedig azt hiszik. akkor az általad jónak ítélt irányba befolyásolod őt. ami nap mint nap nagyon jelentős szerepet játszik életedben. Mindezt gondolataiddal! Na mármost. amit akarsz.

Te 87 . Ennek pedig az lesz a következménye. aki úgy érzi. amilyen mindig is volt. vagyis a különféle tulajdonságok és dolgok egyfajta keveréke. mint mindenki és minden. hogy vele szemben előítélettel viseltetnek! KÉRDÉS: Jó. hogy így bánsz vele vagy a tiéd? ÁBRAHÁM: A szándékaidnak megfelelő dolgokat fogod megtapasztalni vele kapcsolatban. hogy te nem is vagy olyan jellemes. Tehát mások. jó. Majd idővel így szólsz: "Nem akarok többé találkozni veled! Én a tökéletes társat keresem!" A legtöbb kapcsolat emiatt megy tönkre: amikor egymáshoz vonzódtok. ami mindenre vonatkozik: ebben az emberben csupa olyan dolgot látsz. Ő ily módon és ilyen értelemben a te teremtményeddé válik! KÉRDÉS: Rendben. látom. akkor az vonz titeket egymáshoz.gondolatommal! Érted? Tudsz követni? Érted. szüleitől. mint amilyen jellemesnek eddig gondoltalak! Valóban nem vagy olyan okos. amit akartok. Aztán meghív otthonába. akit szinte tökéletesnek láttál? S minél csodálatosabbnak láttad. mint amilyen okosnak eddig hittelek!" S ahogy ezzel az új szándékkészlettel veszed szemügyre az illetőt. Szinte felszólítod a számodra kellemetlen dolgok megtételére! A befolyásoló hatás előtti időszakban pedig azokat a jellemvonásokat csalogattad elő belőle. Ő ugyanolyan. ezzel a hozzáállásoddal számodra annál csodálatosabbá is vált. Nyilván ennek megfelelően is kezeled őt. azért tapasztalod meg azt. figyelmetek fókusza már nem azon van. mígnem valakinek a befolyásoló hatására elkezded észrevenni a hibáit. Ő olyan. hanem az. amire vágytok. Akkor most az ő hibája. hanem amit nem akartok! Íme az alapelv. majd meghallgatjuk a véleményedet! Találkoztál-e már olyan emberrel. amit nem kedvelsz benne. annál kevésbé kedveled. Amint azonban már együtt vagytok. értem. iskolájától. távol az ő környezetétől. hogy minden kapcsolatban. elkezded előhívni belőle azt. amikor kellemetlen élményt élsz át. De akkor ez azt jelentené. ahol az anyja elkezdi sorolni az illető gyöngeségeit. vagy akár saját szokásaid hatására a hiányosságokat keresed az illetőben. Érted amit mondunk? A "tökéletlen" vagy "tökéletes" embernek ehhez semmi köze! Ugyanígy végső soron nem a rasszizmussal vagy a faji megkülönböztetéssel vádolt emberek teremtik meg azt az országban. mert oda irányult a figyelmed? Hadd mondjunk konkrét példát. amiket szerettél benne. hogy előhívod belőle az általad nem kedvelt vonásokat. hogy a tökéletlenségekre gondolva valójában te hozod mindazt elő belőle? ÁBRAHÁM: Igen. amire vágysz. legyőzendő hibáit. eddigi botlásait. s te hirtelen más színben látod őt! Egyszer csak azt mondod neki: "Valóban. Minél több negatívumot hívsz elő belőle.

hogy mit akarsz és csak azt látod. hogy amit abból az emberből előhozol. (Odakinn egy kutya nagyon hangosan kezd ugatni. mindenkiben benne vannak. Tudni fogod hogy mikor érted el hogy kész van még akkor is hagyni a másikat amikor a másik nem ha téged. amikor az ő. hogy képes vagy-e arra fókuszálni. meglehetősen agresszív kutyája felém szaladt. Amikor pedig olyant látsz. Imádom az állatokat. vagy nem? ÁBRAHÁM: A hozzájuk való viszonyod attól függ. nézz félre! Amikor jelzőcsengőd megszólal. mire a csoport nevetésben tör ki. az nincs összhangban azzal. ami nemrég történt meg velem. amit látsz benne! És akkor hol vagy te? Valójában ott. amit akarsz. amit akarsz. hogy meglátják a másik ember gyengéit. amit akarsz. KÉRDÉS: És mi vagy utat engedünk nekik. KÉRDÉS: A szóban forgó emberekben akkor végtére is valóban benne vannak ezek a tökéletlenségek? ÁBRAHÁM: Igen. ez kitűnő hasonlat. Arra akarunk rávenni. mire az állat rárontott. s megbírálják és hibáztatják a másikat. mert azokat te hívod elő belőle jelenleg még az az uralkodó tendencia.azonban azt hozod elő belőle . azonnal negatív módon reagált rá. Két másodperccel később egy hölgy jött át az utca túloldaláról. hogy csak az jelenik meg. amit látni akarsz. mert amit látsz. ÁBRAHÁM: Hadd szakítsunk félbe! Jellemzően az történik.legyen szó akár egyetlen lélekről vagy az egész univerzumról ! MEGJEGYZÉS: Mondhatnék egy hasonlatot? Egy olyan esetről van szó.. amire figyelmedet irányítod! Márpedig ha arra fókuszálsz. Ez a létező legerősebb szándékod. Ugyanaz a kutya! ÁBRAHÁM: Igen. akkor irányítsd figyelmedet valami másra! Leginkább a következőt akarod megérteni ebben az életben.. hogy vállalj felelősséget az interakciótokban felszínre bukkanó hibáiért.) KÉRDÉS: Én arra utaltam. mire boldogan csóválni kezdte a farkát. hogy az egyik ember a másikat okolja az ő tökéletlensége miatt. akkor azt vonzod életélményedbe . aki vagy.ahogy az életből is -. Mi viszont azt mondjuk. hogy valamit kidobjon a kukába. Egy barátom előkertjébe léptem be. ahonnan mindenkivel tökéletes kapcsolatot alakíthatsz ki. Amint meglátta az ebet. ha tisztán tudod. ezért néhány kedves szót szóltam hozzá. Amikor képes vagy még olyankor is 88 . ezért hangsúlyozottan mondjuk: MEGENGEDŐ akarsz lenni. ami nem áll összhangban azzal.

Oly sok különböző dolgot hisznek igaznak. hogy legyen!Ha magadra nézve a rosszat látod. hogy az igazságkeresés jobbára igénybe veszi az egész életet. Kitűnően fogalmaztad meg a kérdést! Válaszunk: "igaz" csak az lehet. és kedves barátaim.) ÁBRAHÁM: Van-e még valami? KÉRDÉS: Hogyan lehet megtanulni megkülönböztetni saját elménkben a tényleges igazságot a puszta érzékeléstől? ÁBRAHÁM: Van különbség? Nézzük ennek a kiindulópontját. Egymással ugyanis folyton interakciókba léptek. az előbbi állítás nem csupán másokra vonatkozik. és csak azt látod meg benne. ami nem áll összhangban legnagyobb szándékoddal. Azt javasoljuk. tehát fecskendőikkel vizet zúdítanának a szobákba. ez súlyos. holott itt nem ég semmi.. és akkor azt is hívod magadból elő! Érted? Igen. Ha azonban ugyanezek a tűzoltók ugyanezt tennék. és ami zavart okoz életedben. Talán ezzel kapcsolatban halljuk a legtöbb megjegyzést tőletek. és igen bő téma. amit tesznek. akkor szabad vagy! Ha valakire ránézve a negatívumot kiváltó dolgokat látod meg.engedni a másikat amikor ő nem enged téged akkor érted el a tökéletes szabadságot! Valójában kizárólag a negativitás kötözi meg kezeidet! Anélkül szabad és örömteli vagy. akkor mindenki azt mondaná ennek az "igazságáról". ami jó. (A csoport ismét nevet. amire vágysz. hogy hol keressétek. hogy mit hívsz elő belőle. úgy látom érted. ami helyénvaló. legmélyebb állítás. ami örömet jelent. vedd le mindenki válláról a felelősséget. Így aztán. akit eddig hibáztattál! Mert mindaz a rossz. akkor arra figyelsz. mindenki nagyszerű dolognak tartaná azt. amit akarsz. "Igaz" az. azt nem ők teszik! Valójában te teszed azt! MEGJEGYZÉS: No. hogy az 89 .. s mégsem tudhatod soha biztosan. hogy "Magnóról átírni! Súlyos!" (A csoport nevet. Ha tűz ütne ki ebben a házban. hogy kinél van az igazság. Nagyszerű! (Jerryhez:) Leírtad ezt? JERRY: Azt írtam le. amiket tőlünk hallotok. Ezzel a hozzáállásoddal viszont éppen abból teremtesz többet! Azt lásd hát magadban. amit nem akarsz. akkor annak a döntésednek a rabjává válsz. Hiszen azt akarjátok tenni. hanem saját lényetekre is! Saját lényedből is sokszor azt hívod elő.) ÁBRAHÁM: Történetesen ez a legsúlyosabb. A jót akarjátok meglelni. hogy kioltsák a lángokat. és a tűzoltók fecskendőikkel berohanva vízzel árasztanák el a szobákat. Azt azonban már nem tudjátok. mert ez is egy remek kérdés. hogy megtaláltad azt.) És ezek a legjelentősebb szavak. amelyben elhatároztad. (A csoport nevet. amikor egy másik emberre nézel. amit bármely pillanatban igaznak érzékelsz. kiben bízzatok.

hogy minden élményben IGAZSÁG van. mégis negatívat kaptam. Érted? KÉRDÉS: Mondjatok valamit a "bűnösségről"! ÁBRAHÁM: A bűntudat negatív érzelem. Ha tehát elfogadod. amely a tapasztalatgyűjtés. Egyszerű. s abban tökéletesen megbízhatsz! Ezért aztán. AMIT CSINÁLSZ! Tudnod kell. ami nem jó. hogy minden megtapasztalás jó-hangsúlyozzuk: minden! minden!. hogy igenis léteznek követendő szabályok.. a megértés. mert sokféle választ hallasz majd. ami jó számodra. hogy összhang van benned. hogy "örömkereső lény vagyok". mert belső lényed ismeri a számodra megfelelő igazságot. Érted? Holott ugyanarról beszélünk! Csupán az idő. akkor talán megértik a dolgot. és értik is e mondata valódi jelentését.. Nem azért. Ha azonban a belőled előjövőben keresed igazságodat. hogy olyant teszel. s megfigyelik az ezzel kapcsolatban bennük jelentkező érzést. amit csinálsz! Figyelj. nem? Valahányszor nem érzed jól magad. s az ugyanolyan változó valami. ha mások szavain át hallod azt. amit valaki mondott. a körülmény más.nem volt annyira jó. emezek pedig rosszak. Olyan kultúrában nőttél föl. ami általában akkor jelentkezik. A szabály így szól: "ez jó. hogy afelé haladsz. és belső lényed így szól: "Ne így!" Ilyenkor nem állsz összhangban nagyobb szándékoddal. KÉRDÉS: Ha negatív élményen keresztülmenve fejlődök. Amikor negatív érzést érzel. (A csoport nevet. Érted? Ez szintén "súlyos" dolog. akkor pedig távolodsz attól. akkor örökké élni fog benned a kérdésed. mint a tapasztalás. ami éppen akkor tökéletes számodra. ezért megismétlem: VALAHÁNYSZOR NEM ÉRZED JÓL MAGAD. akkor a harmónia ellenében teszek? ÁBRAHÁM: Igen. mert bár örömteli élményre vágytam. Ha azonban azt mondják." Valójában nem így áll a dolog! Ha önmagadon kívül keresed az igazságot. mert az valóban rossz volna. hogy az éppen akkor gondolt gondolat hozza elő belőled a negatív érzést! 90 . tudd. ez rossz.MINDEN MEGTAPASZTALÁS JÓ!-akkor érted majd meg. és a szándékodnak megfelelő irányban haladsz! A negatív érzés félreteremtést jelez. az ismeret. ha az utóbbit teszed bűntudatod támad. Ezek jó dolgok. hogy tenned kéne. mert oly mélyen meg vannak arról győződve. amelyik megszületésedkor kész hitrendszerrel fogadott: "adva van egy szabályrendszer. Figyelj érzéseidre. hagyd abba azt. a szándék. fontos. HAGYD ABBA AZT. az ok." Ezért.) Az előbbi szavak hallatán sokan valószínűleg legszívesebben üvöltve és tombolva rohannának ki e szobából. ha nem azt teszed. amíkor pozitív érzés jár át. hanem mert azt gondolod. akkor azt soha nem fogod megkérdőjelezni. és amikor jól érzed magad. az akarás és a változás megértése. tudhatod.

s nem is azért. Azért érzed ezt a negatív figyelmeztető csengetést. akkor majd könnyebben megérted. A bűntudat akadályozza meg azt is. mert vétkezel. Ő ezt elhiszi. holott valójában játszani mentem. hogy teljes mélységében megértsd ezt a témát. hanem mert szabadságod elnyomódik! A figyelmeztető csengő megszólal. hogy tudassa veled: az éppen gondolt gondolatod nincs összhangban azzal. mert valami "rosszat' tettél. hogy menj templomba. hogy nem a templomba mész. Bűntudatot érzel. és nem a templomban ülök. ezért ezt a gondolatot érdemes leállítani. hogy minden negatív érzelem üzenet belső lényedtől. mert vétkeztél. hogy pillanatnyi gondolatod nem áll összhangban azzal. hogy bűnös vagy. mint pl. hanem. aki vagy. irigység. bűntudat." A bűntudat nem azért jelentkezik. Érted? 91 . hogy abbahagyd az éppen végzett cselekedetet. akkor a játék gondolatára izgatott öröm járt át. feszültség és félelem. szorongás. akkor a pokol tüzén fogok égni. akkor közelebb kerülsz annak megértéséhez. "Mamám azt mondta. hanem az azzal kapcsolatban gondolt gondolatod miatt! Kultúrátok hemzseg a bűntudattól. Legtöbbször nem azért jelentkezik a bűntudat érzése. hogy hagyjam abba a templomba nem menést. Nem a vétkezés miatt érzed a bűntudatot. Ha szélnek tudod ereszteni azokat a címkéket. hogy templomban voltam. Bűntudatot érezve pedig további bűnös dolgokat keresel magadban. Azért érzek bűntudatot. mit akar üzenni a figyelmeztető csengőd. hogy olyant teszek. s közlik veled. ami rossz. aki azért van itt. ezért azt mondom neki.Ez különlegesen fontos. hanem játszani. nem az. hogy mit magyarázunk? A vétkezés gondolata hozza elő belőled a negatív érzést. hogy ezek valamennyien csak negatív. örömteli életélményeket! Nem azért ébred benned a bűntudat. akkor azt értelmezhetnéd úgy. mert játszom. hogy éljen és tapasztalatot gyűjtsön. harag. akkor hagyd abba. ami azt tudatja veled. Erre pedig belső lényem így reagál: "itt nincs összhang!" Azért tisztáztuk ezt. amit teszel". először világosan tudnod kell. és nem azért. mert az váltotta ki belőlem ezt a rossz érzést. Amikor úgy döntöttél. hogy szeresd magadat. amikor mamádra és az ő elvárására gondoltál! Érted már. féltékenység. mert irányítani akarnak. és rájössz. csalódottság. hogy ha nem járok templomba. Kedvében akarok járni. Ahhoz. hogy a gondolatod nem áll összhangban szándékoddal! Ha a bűntudat érzését olyan negatív érzésként fogadod. Érted szavainkat? Innen ered a bűntudattal kapcsolatos zavar. ezért álljunk meg itt egy percre! A bűntudat kérdésével foglalkozunk. Még több okot keresel a bűntudat érzéséhez. mert amikor azt javasoljuk: "ha negatív érzést érzel. aki vagy. Bűntudatod csak akkor jelentkezett. ami azt jelzi. Most pedig eltölt a bűntudat. mert úgy gondolom. hogy miért is ébredt benned a bűntudat érzése. gyűlölet. amiket olyan érzésekhez ragasztottál. figyelmeztető csengőjelzések. holott te a szabadságot keresed! Olyan lény vagy. Nos.

Ajánlotok-e valamilyen olvasmányt vagy feladatot ez ügyben? 92 . s így ott már nem éreztem bűntudatot a tánc miatt. ez a célunk. Az egyikben bűnnek számított a táncolás. Tökéletes! A lényeg tehát. különböző templomba mentem el..JERRY: Gyerekként nagyon sok. Jegyezd meg. mintha más létsíkon összpontosulnál! Az elegyedés létrehozása céljából . Ez azonban nem okoz számukra jó érzést. Itt az ideje hát.) "Az igazság valamilyen.. és számtalan emberrel beszéltem ilyen témáról. amiről már oly régóta hallasz . Igen. (A korábbi kérdéshez. Ott a tánc nem számított bűnnek.ez valójában az az ébredés. és így tovább. hogy a bűntudatot nem a táncolás okozta. ugyanis ezzel kapcsolatban elég nagy káosz uralkodik a fejekben. hogyan lehetne ezt valójában megtenni. Ne érezd hát úgy. hogy e síkon élj. Újra és újra zavarba hoz a kérdés. mert ezt akartad! Húsod és csontod rá a bizonyíték. hogy azért vagy a fizikai világban.azt javasoljuk. részben azért.. hogy fölkészüljek a következő létsíkon való életre. hogy érzéseid irányítanak! Világos mindez? KÉRDÉS: Igen. az testesíti meg szándékodat. Te fizikai lény vagy egy fizikai dimenzióban. mert el szeretnének szökni. A másik templomban eltérő szabályrendszerrel találkoztam. és ezért valami mással szeretnének foglalkozni. A bűntudat a különféle emberek tánccal kapcsolatos. Amit ebben a fókuszált dimenzióban gondolsz és teszel. Időd és figyelmed fennmaradó részét irányítsd a jelen helyre és időre. bíztatunk tudatos.. A lányok sem éreztek bűntudatot sminkjük miatt abban a templomban. Számomra ez ellentmondás. hogy míg ezen a síkon élünk. Ezért ittlétük eredeti céljától eltérő helyre fókuszálnak. hogy minden időmet arra kéne fordítanom. az érzékelésünkön kívül álló dolog?" Láthatod. akik ezt nem értik meg. hogy helyére tegyük az ügyet. Ez a domináló. közben állítólag már a következőre készülünk. de nem arra. ahol a sminkelés nem számított bűnnek. ÁBRAHÁM: Nagyon-nagyon örülünk. Mindegyikben más és más dolog miatt éreztem bűntudatot. Úgy érzem. hogy vonulj félre napi 15-20 percre! Többet nem javasolunk. de nem tudom. nem az. fizikai lényed és belső lényed összehozására avagy elegyítésére. Olyant teremtettek. hiszen itt teremtesz! Akadnak. ÁBRAHÁM: Tökéletes példa! Erről van szó. különféle gondolatai miatt ébredt benned. Lépjünk tovább! KÉRDÉS: Rengeteg metafizikai tárgyú könyvet olvastam el az utóbbi időben. hogy ezt fölvetetted. Remek! Ez pedig most visszavezet a kérdésedhez. hogy figyelmed fókuszát innen valami más helyre helyezd át! Kulcsfontosságú megértened. és nem kéne aggódnom a jelenlegi miatt. azzal a szándékkal. ami nem kedvükre való. Jó.

bár mi ezt a kifejezést nem nagyon kedveljük. és belégzel. majd kilégzel.úgy érzed majd. majd kilégzel. hanem mindennap! Egy ideig rendszeresen! 20 napig elég. hogy élj! Az élet megtapasztalása tudást eredményez. akkor nem a házi feladatodat végzed. kezedet pedig az öledbe vagy ahogy kényelmes! Ne feküdj le. és meglátod. illetve a megengedés mindössze abból áll. mert gondolkozni akarsz. ami némi gondolatot ugyan igényel. Ahogy ott ülsz.talán már az első alkalommal . Ha létre óhajtod hozni az elegyedést . Belégzel. Ezt gyakorolva . hogy ilyenkor nem szabad tudatosan gondolkoznod. hogy túlzásba vitted a lélegzést? Ha túl sok oxigént lélegzel be. akkor annak hatására azonnal elkezdesz gondolkozni. Egész rendszered gondolkozásra treníroztatott! Ahogy tehát ott ülsz a csöndes szobában. és megengeded magadnak. Ha megengeded magadnak. akkor az egyenlet felét máris teljesítetted. mert akkor az már ellen fog állni! 15-20 perc elegendő. Előfordult-e már. a testit. Ha vágysz erre az elegyedésre. attól egyfajta bizsergést észlelsz. hogy "ne gondolkozz!". de azért nem túl sokat. életedbe fogod vonzani közülük a megfelelőt! Adunk konkrét információt is.ÁBRAHÁM: Igen. már jelét is adtad. behunyt szemmel. de valamennyi csak gondolatstimulátor! Valójában egyik sem sokkal jobb a másiknál. Hasonló érzésről beszélünk mi is. hogy érzékelhesd a belsőt. tudatosan gondolkodó elmédet! Ne hosszabb időre. A hagyás. De ne másnaponta. Az akarás rész egyszerű. mert gondolkodásra ösztönöznek. hogy szándékaidat foglald tudatos állításokba. Azt javasoljuk. hogy mit értünk ezen? KÉRDÉS: Nem. Ugyanis csak ennyi kell hozzá: akard és hagyd. Minden értékes. 15-20 percre akard lecsöndesíteni fizikai.. hogy egy kis bizsergést érzel.. tedd a talpadat a földre. Ez azt jelenti. akkor mindössze akarnod és hagynod kell azt. hogy mindennap 15-20 percre félrevonulsz. akkor az lehetővé teszi az átjáród megnyílását. mert akkor is elaludhatsz! Ha pedig elalszol. hogy meditálj. figyelj a légzésedre! Ha ugyanis olyan dologra figyelsz.nagyon érdemes!!! -. azzal a szándékkal. akkor azt fogod tapasztalni. ami gondolkozásra. Na már most. pedig oly egyszerű! Elmondjuk.. és az valóban igen értékes. mert akkor elalszol! Túl kényelmes székbe se ülj. Tehát ott ülsz. hogy egyfajta zsibbadt állapotba merülj. mert igényeled. és úgy lesz! A hagyás érdekében a következő a teendő: naponta egyszer. Tudod. A szavak és könyvek remek dolgok. hogy nagyon mélyen lélegezz. Meditálást? Még soha nem próbáltam. Ha 20 napon át minden nap 15-20 percre leülsz. A folyamat valódi célja. elméd lecsöndesedik. hogyan tudod könnyen elérni ezt az állapotot. hogy lecsöndesítsd a fizikait. mintha egy kissé eltávolodtál volna az anyagi 93 .. ha azt mondjuk. zavaró fénytől és hangtól mentes környezetben. ÁBRAHÁM: Ó. s igy életélmény bevonzására késztet. Tehát ott ülsz. Azt a feladatot.

s ezt követően belső lényed elvégzi majd az ő részét. ami már az új. hogy a magad részét megtetted. Ha már mozgást kapsz (a fej körbegördül a nyakon). sem elhelyezkedésüket és mibenlétüket! Lényedben sok-sok hangolási pont található. nem ezt jelenti. mert megszeretik azt. S ahogy belső lényed elvégzi munkáját. fizikai átjáró töretik! Nem jár ez a folyamat semmiféle testi feszültséggel vagy kellemetlenséggel! Egyszerűen az energia átrendeződéséről van szó. egy kis szurkálást ott. és elérd a zsibbadtság állapotát. Tudnod kell. Minden. Csupán azt. ezt a zsibbadtságot. ahogy azt már kifejtettük. amelyik érzéseken keresztül már eddig is 94 . akkor nincs többé szükség erre a meditációs folyamatra. Első célod annyi.. hogy lényeden keresztül valóságos. hogy megnyitod az önmagad és az önmagad közötti kaput. Ha ez nem történik meg az első. akkor az átjáród teljesen nyitva van. az átjuthat rajta? Nem. Mit jelent ez? Mit eredményez. Ekkor tudhatod. rajtad átáramló energiát jelzi. Ha már elérted azt a zsibbadt állapotot. s te észreveszed a különbséget itt és ott. hogy minden egyes lépés teljesen világos legyen. Bár sokan folytatják. hogy ez egy új jelenség. Egy kis érintésszerű érzést érzel itt. ha megnyílt az átjáró? Talán azt jelenti.. hogy ez nem azt jelenti. és teljesen mindegy.világtól. majd ő elvégzi a folyamatot. hogy nyugodtan ülj. tehát az a részed. hogy bármi. fölismered. a második vagy akár a tizedik alkalomkor. akkor tudhatod. Tudatosan ne bonyolódj bele ezekbe! Hagyd belső lényedet. Ha már megtapasztaltad ezt. mint amennyit tudatos éned valaha is tudni fog róla! Hagyd rá mindezt belső lényedre! Neked csupán a testi rész lecsöndesítése a feladatod. s te hozzászoktál ehhez a téged átjáró. hogy elmém lecsöndesült. hogy átjáród megnyílt. hiszen ő sokkal többet tud erről. hogy például így szólsz: "Ó! Most épp az orromon dolgoznak! Most meg a lábujjaimban érzem őket." Csupán egy apró érzés. Ha pedig az átjáród már teljesen megnyílt. hogy érdekes érzéseid támadnak majd. A többit elintézi a belső lényed. s azt mondod rá: "ez az érzés az életérzés. ami odaát van. Abból is tudni fogod. mert akkor zsibbadtságot érzek. A meditációnak számos célja lehet. Születésed pillanata óta ismered. Belső lényed.talán az alattad lévő széket sem fogod érezni -." Most azonban egy új energia kezd majd hozzákeveredni ehhez. ami átjár és éltet. Létezik azonban egy olyan energia is. elvégezted feladatodat. És ezt már nem te csinálod! Nem kell tudatosan tudnod. Ez részed. az anyagi világban élő lénynek van teremtett teste. éltető energiához. Semmi fájdalmasat! De lehet. te. Ez teszi a különbséget élő és holt közt." S amikor megérzed ezt a bizsergést. belső lényed elkezdi megnyitni átjáródat. Kezdjük újra! Elmondjuk sorban a hangfelvétel kedvéért. A mi célunk. és az általunk átjárónyitásnak nevezett folyamat pontosan ezt célozza meg. hogy miként kell ezt végrehajtani! Nem kell ehhez ismerned a csakrák színeit. ami különbözik minden korábban megtapasztalt érzésedtől. Ha némi zsibbadtságot észlelsz . hogy hány nap alatt történik ez meg. ne aggódj! Fogalmazd meg gondolatban célodat: "Le akarom csöndesíteni elmémet! Tudni fogom. hogy megnyíljon az átjáró.

s 95 . mert az átjáró mindkét irányban lehetővé teszi az információáramlást! Érted? EZ AZ AZ ÉBREDÉS. mint korábban. hanem a belső dimenzióban létező valamennyi lény is tisztábban hasznát veszi a te életélményednek.ehhez az élményhez vezessünk el benneteket! KÉRDÉS: Azt mondtátok.és ez nagyon fog neked tetszeni (a kérdezőnek: mert nagyon nem akarsz önző lény lenni. hogy mindenben megtedd a magad részét) -. hogy továbbra is akard. Teremtesz valamit az életélményedben. mint amit valaha is éreztél. sokkal gyorsabban és sokkal drámaibb módon fogod vágyaidat manifesztálni. A legtöbben nem értik ezt. ha már nyitva van? ÁBRAHÁM: Bármit teremtettél. Érted? Fizikai létélményedben csodás lehetőségek szunnyadnak. mint azt jelenlegi ismereteiddel akárcsak elképzelni is tudod! Fizikai megtapasztalásod finomabb lesz. hogy elsősorban mi célból is léptünk kapcsolatba a jelenleg testben élőkkel.hiszen jelenleg a fizikai dimenzióban összpontosulsz.üzent neked. s akkor meglesz. akkor nem csupán te veszed hasznát a belső dimenzióból hozzád érkező tudásnak. hogy van. akinek minden nagyszerű élmény megadatik. hogy . mint korábban bármikor is volt! Örömöd eksztázissá válik.ha ti is úgy akarjátok . a belső lénynek és a tudatos. hogy ezt bárki megtapasztalhatja. Én mindennap meditálok. mert úgy érzem. AMIT EMLEGETTÜNK! A legtöbb ember nincs tudatában. testi lénynek az elegyedését. Ha már kinyitottad az átjárót. s ha hagyod. hogy hasznára teszel a Minden Létezőnek! Amikor ugyanis az átjáró nyitott. aki királynak születik. Minden élményed fölerősödik! Irányításod kifinomultabbá válik. Szereteted és szerelmed forróvá. egyetlen teremtés sem ér véget. fontos számodra. azok nagyon gyorsan realizálódnak majd. ÁBRAHÁM: Elegendő akarni. Ezt elérve pedig a testben töltött életed élménye . Hát nem így áll a helyzet! Az igazság az. a többiek meg csodálják őt. hanem gondolatokat is küldhet neked! És azt is jelenti . így már nemcsak egyértelműbb érzéseket. s ezek fölébresztése az átjáró megnyitásának tudatos megengedésével veszi kezdetét! Köszönjük kérdésedet.. hogy nyitva kell tartanom az átjárót. A lelki béke érzése simogatóbbá. KÉRDÉS: Elegendő akarni. Amint vizualizálod céljaidat.. Azért. hogy mindenki megkapja ezt az ébredést. utána már csak annyit kell tenned. Azt hiszik. mert abban akartál összpontosulni intenzívebbé válik. mert lehetővé tette számunkra annak kifejtését. KÉRDÉS: Mi zárná be újra? ÁBRAHÁM: A nyitvatartás nem akarása. hogy több célból lehet meditálni. Tudod.

történetesen mindkét említett könyv. és olyan is.miután megkaptad azt. Ezért aztán elkezdesz más dolgokat akarni. BÁRMIT IS AKARSZ. amit jobban akarsz. ÁBRAHÁM: Mindkét említett könyvben akad olyan. talán kérdezhetnélek titeket erről a két könyvről. jelenleg nincs tökéletes összhangban azzal.. ÉS HA ANNAK SZENTELSZ GONDOLATOT. KÉRDÉS: Kérdések merültek föl bennem néhány. Holott továbbra is akarnod kéne a már megteremtett valamit. mert akkor még máshol tartottatok.. és megnézheted. A Földön élők tudása a nem anyagi világról egy fejlödő jelenség. Érted? 96 . MEGJEGYZÉS: Szerintem ez egy jó törvény. Csak az előszavát olvastam el.. Ez mindenre érvényes. hogy megkérdezhetem róluk a véleményeteket. és utóbbi a saját szemed láttára fog szétesni! Az áhított dolgokra nézve érezz csodálatot irántuk! FOLYTASD AZ ÁLTALAD ÁHÍTOTT DOLGOK ÉLETEDBE VONZÁSÁT. Megiródásukkor azonban teljesen megfelelőek voltak.. Tele vagyunk véleménnyel. AMIT NEM AKARSZ.) KÉRDÉS: Elkezdtem olvasni egy (metafizikai témájú) könyvet.. hogy többé nem kell akarni. ami már megvan. úgy érzed. ami bármely pillanatban elérhet minket. és reméltem. különben eltűnik! Sokan megtapasztaljátok ezt a kapcsolataitokban. aztán csodálkozol. aki vagy.. hogy hol is tartasz. majd mivel már megvan. hogy az adott rész megfelel-e annak. (A csoport nevet. hogy miért is ért véget. ahogy darabjaira hullik! Irányítsd tekintetedet arra. nem akarod többé. mert így mindig tudod. Az általad említett könyv. ÁBRAHÁM: Nyugodtan. amikor belekezdtem egy másikba is.. amivel nem. amivel tökéletesen egyetértünk. Kezdd el nem akarni az autódat. ÁBRAHÁM: Így igaz. KÉRDÉS: De tudni fogom-e. hiszen már megvan. illetve figyelmet irányítani rá. az utóbbi időben olvasott könyvvel kapcsolatban. AKKOR AZT IS VONZANI FOGOD! EZ EGYSZERŰEN TÖRVÉNY. ÁBRAHÁM: Igen. vedd le akarásodat arról.. Az olvasás közben jelentkező érzésed fogja jelezni. Ismét beszélnünk kell arról. VONZZAD AZT GONDOLATODDAL. Életedbe vonzod azt. ahová mi a testben élőket el akarjuk juttatni. tudni fogod. Arra gondoltam.

Elérkezel majd egy ponthoz." Érted? Erre azonban még nem állsz készen. hogy "tartottatok". tehát a Föld bolygón. akkor általánosságban az emberiségre utalunk. amikor már nem fogunk egyetérteni azzal a dologgal. Ez az általánosítás mindig kissé zűrös ügy. amikor már nem azt fogod mondani. ami lelkes izgalomba hoz! Ha egy könyv ösztönöz. A megholt Mari nagynéni vagy Pista nagybácsi bejelentkezett. hogy lények jönnének ehhez az asszonyhoz (Eszterhez). Ám idővel egyre többen kezdték megtapasztalni. Nem értettétek ugyan. erre a gondolatösztönző összejövetelre." Eljön majd az idő. hogy útmutatás is érkezik odaátról. akkor az számukra nem is volt. angyaloknak nevezni. feltéve. Azt javasoljuk. érted. Aztán kezdtétek megérteni. hogy valami mégiscsak van. Sokan a legszívesebben kivágnák a nyelvét annak. hanem mindenki számára. nézni. szagolni vagy ízlelni. hogy valami érkezik a nem fizikai dimenzióból. hogy olvasása közben lelkes izgalom jár ár.) Minden könyv. ezért jó. Azt a valamit elkezdtétek ISTENNEK. Most pedig azt szeretnénk értésetekre hozni. hogy csak annak a létezésében hittek. amit meg tudtak fogni. hogy útmutatásért nem kell idejönnötök. de már tudtátok. hogy "itt én testi vagyok. hogy hajlandóak vagytok abban megbízni! Így hát eljön majd az idő. akkor olvasd! Valamennyi hasznát biztosan látod majd. aki ilyent mond. boszorkányoknak. Az emberek többségére azonban egy időben az volt a jellemző. mint pozitívum. mert ebben hisztek. hiszen az bennetek van. Érted? Igen. aki óhajtja! Továbbá. és ezért elkezdtétek vezetőknek nevezni ezeket a lényeket. Majd idővel arról kezdtetek beszélni. hogy "a holtak képesek kommunikálni velünk". hiszen valójában nem vagytok egyformák. hogy mindannyian hozzátok elő önmagatokból azt. Ha valaminek a létezését nem tudták bebizonyítani testi érzékszerveiken keresztül. Inkább az. Teremtő vagyok. Ha azonban az olvasása közben több negatívum jön elő belőled. hogy eljöttök ide. minden tapasztalás a tudásnak ezen fejlődéséhez ad hozzá. (suttogva:) mert a legtöbb ember még nem áll készen ennek meghallgatására. amikor így szólsz: "Isten vagyok. Akkor majd azt mondjuk: "ma már ez nem a mi igazságunk". Eljön azonban az idő. ha azt tapasztalod. ami a megfelelő! Ma még azonban a legtöbb lény nem bízik önmagában. hogy vezető nem csupán egy-két kiválasztott számára adatik meg. hogy nem tudod letenni. Érted? (A csoport nevet. ott (a túlvilágon) pedig a belső perspektívámból való.Amikor azt mondjuk. ezért mi sem mondjuk ezt gyakran. két különálló rész. amikor majd készen állnak. akkor tedd félre! Érted? 97 . testben élőkre. Érted szavainkat? Tehát egy folytonosan előrehaladó folyamatról van szó. hogy azt tedd. konkrét útmutatás. minden lény.

hisz oly különbözőek? Érted? BÍZZ MAGADBAN! HIDD EL. mert az ő élettapasztalatuk több tudást eredményezett számukra. mellőzd azt! Ugyanúgy. akik harmonizálnak a te szándékaiddal. Szívesen megtesszük. hogy mi vagyunk a legjobbak. akiknek a véleménye megfelelőbbnek tűnik. és nincsenek konkrétan kijelölt szintek.. BÁTRAN MEGTEHETED! KÉRDÉS: Valami azért mégis kissé zavaros számomra: úgy tűnik nekem. ezért kell lennie a jelenleg létező fölöttinek is. "Mi vagyunk a testetlen lények legjobbjai!" Érted? KÉRDÉS: Igaz.. Ezért hát máris nagyon alkalmas az idő. amilyenné teremted. Nincs vég. amikor főleg olyan embereket vonzol magadhoz. hogy a belőled előjövő reakcióra figyelj! Ha véleményeket kérsz. S olyan kor lesz az. és az ellenállást vált ki belőlem. kapcsolatunk a többi emberrel. hogy a ti létsíkotok fölött is van egy sík. hogy elkezdd azonosítani jelenlegi szándékaidat! Más szóval: ha olyannak látod magad. akadnak olyanok. vajon mit fogunk csinálni a tengelykorrekció után? Érdekel. hogy ha olyant hallasz.. hogy szolgáltasson néhány. Ugyanígy áll a helyzet a nem testben élőkkel.. akiket magadhoz vonzol. hogy ne kérj véleményt másoktól! Csak összezavarnának. Ezért azt javasoljuk. Tulajdonképpen épp ezért tetted föl kérdésedet. hogy a metafizikai témájú könyvek legtöbbje meglehetősen. ami nem áll összhangban azzal.. Azokkal fogsz interakcióba lépni. amíg meg nem ismered a kínálatukat. mert számodra túl sok még az ismeretlen tényező. ugyan melyikre hallgatnál. ha azt feltételezem. Nem tudod azonban megállapítani a különbséget addig. Azt kéred Ábrahámtól. Túl korán van még ahhoz. A meghalás önmagában még nem tesz minket okossá.KÉRDÉS: Ha tehát elmélyedek egy könyvben. akik a tudatosságnak vagy a tudásnak teljesen azonos szintjére jutottak volna. hogy annak birtokában elképzelhesd a jövődet. számodra pillanatnyilag még nem tudott információt. Ugyanis mindannyian azt fogjuk neked mondani. vajon miként alakul majd személyes életünk... akkor mellőzzem? ÁBRAHÁM: Tedd félre! Azt javasoljuk. aki szívesen vesz részt 98 . aki vagy. s hogy miként lehet fölkészülni minderre? ÁBRAHÁM: Olyan lesz.. Tévedek Ábrahám. amikor interakcióba léptek más emberekkel.. Érted? KÉRDÉS: Kíváncsi vagyok. hiszen nincs két olyan személy. hogy máris vizualizálni kezdd. ahova tartoztok? ÁBRAHÁM: A fejlődés soha nem ér véget. Arra biztatunk. hogy valamennyi a ti szintetekkel azonos szinten van? ÁBRAHÁM: Nem létezik két azonos..

akkor a kedvedért szép lesz. MEGJEGYZÉS: Legalábbis pillanatnyilag. Ezt nem értem. akkor őket vonzod majd magadhoz. akkor ő nem lesz hajlandó a kedvedre tenni. Ez persze nem jelenti. hogy éppen olyan embert vonzol magadhoz. Az összhang avagy harmónia nem azt jelenti.. ÁBRAHÁM: Nagyszerű..gyógyításban. KÉRDÉS: Ezek szerint ezeket te teremted meg? ÁBRAHÁM: Nem. amilyen te magad vagy! Azt jelenti. akik harmonizálnak veled. aki nem hajlandó a kedvedre tenni. Ily módon örömtelinek nevezhető a kép. Ha okosnak. Meg fognak rohanni. Azt tudjuk. akkor ostoba lesz. és mondd: "Örömteli teremtést és örömteli harmóniát akarok! Örömteli túlélést és örömteli kapcsolatot azokkal. Amikor azt mondtátok. KÉRDÉS: Egy dolog homályos számomra.. Érted? 99 . egy tágabb perspektívát biztosító pontra.. akkor olyan embert vonzol majd magadhoz.. mint a másík. akik összhangban állnak velem. az több dolgot is jelent. ahol együtt munkálkodtok! Nem erre utaltunk . akik kiegészítő hatású tudást nyújtanak majd. akkor halott. Ha megmentőnek látod magad. ÁBRAHÁM: Azt hívod elő a másikból." Amikor összhangot emlegetünk. hogy egy dologra sikerült leszűkítenünk a kört. Ha olyan lénynek látod magad. Azt javasoljuk.hacsak nem ezt akarod. aki egy másik vonatkozásban rendelkezik talentummal. ha halottnak. akkor okos. mint a másik. akik gyógyulásra szomjaznak. ha ostobának. Minden azon múlik.. hogy valami kommuna típusú embergyülekezetet vizualizálnánk számodra. és akkor ezt meg azt fogod előhozni belőlük". hogy mit akarsz megtapasztalni. ha a többi résztvevővel együtt látod magadat. A közöshöz hozzáadva saját tudásodat. Más szavakkal: egyik sem lesz nemesebb vagy helyénvalóbb. akkor már akár most ilyen lényeket kezdesz magadhoz vonzani. A döntés joga az övé. Csupán befolyásoló erődet használod. amit látsz benne. hogy lépj hátrébb. aki a fölkészületleneket babbal és rizzsel látja el.. hogy "lásd őket. és egyik élmény sem lesz jobb. akármilyennek is. akkor azokat vonzod majd magadhoz. Ha látsz egy lényt. Ha szépnek látod a másikat. hogy szó szerint azokat fogod majd magadhoz vonzani. olyanokat fogsz bevonzani. Más szavakkal: ha te egy adott területen tehetséges vagy. hogy azokat vonzod magadhoz. akikre akkor a legjobban vágysz.. tehát tanárokat vagy akik tanulók és tanároktól szeretnének tanulni. aki önmagához hasonlóakat akar magához vonzani.

És mivel éppen ez a célunk. s akkor . ha azt akarod.JERRY: Hallottam néhány éve két baby sitter beszélgetését. Kezded megérteni a gondolat erejét. Az egyik azt mondta: "Ki nem állhatom azt a kis bestiát!" Mire a másik: "Nem értelek! Az a gyerek mindig csodálatosan viselkedík velem!" ÁBRAHÁM: Úgy van. Az átjáró nyitva áll. s hogy azt használva miként viszonyultok egymáshoz.. és az általatok megtapasztaltak eljutnak a MINDEN LÉTEZŐHÖZ. március 2. ÁBRAHÁM: Valóban. Látjuk. hogy kapcsolatba léphettünk veled. már kezd összeállni számodra a kép. s a MINDEN LÉTEZŐ ennek nagyon örül! Érzitek magatokon ezt az érzést? Remek! Hatalmas szeretet van számotokra itt! Befejeztük. akkor lásd őt ilyennek vagy olyannak. Kezded megérteni a befolyás erejét is." Valójában az történt. ezért nagyon köszönjük segítségedet! Korábbi ígéretünk beteljesítésének voltatok ma tanúi. mert átélhettük fölfedezéseid sorát. Nem tapasztaltad még. hogy itt vagytok. Nagy értéket jelentesz számunkra. hogy benned miként csapódtak le azok. Igen hasznos. ha most. néhány másodpercet rászántok. Ezért. hogy valaki ilyen vagy olyan legyen. a kezdetkor. S általában nincsenek. pontosabban "félreteremtik" azt? ÁBRAHÁM: Ha nincsenek tisztában a teremtés folyamatával. Kezded megérteni.befolyásoló hatalmad révén . ÁBRAHÁM: Jó estét! Nagyon örülünk. s megrágni azokat. s ily módon hozzájárultál az emberekkel való kommunikációs képességünk fejlődéséhez. Mivel kész voltál meghallgatni minket és befogadni gondolatainkat.. KÉRDÉS: Most már értem. Csak azért nem volt világos. mert kérdéseid nélkül nem tudtuk volna ily világosan kifejezni mindezt.talán valóban ilyenné vagy olyanná válik számodra! MEGJEGYZÉS: Tehát befolyásoló hatásodra megteremtik az általad áhított vonást. majd jelezni. mert a teremtés folyamata azt mondja ki. mit jelent a szabadság. 1988. Ő hozza meg a tudatos döntést. 100 . hogy a befolyás ereje elsodort. Kezded megérteni az emberi interakciókban megmutatkozó teremtő jogosítványodat is. s igen hamar el is éred azt: szabad leszel! Nagyon örülünk. hogy egyes emberek körében csúcsformádat nyújtod. hogy tudatosítsátok magatokban. hogy nem teremthetsz egy másik ember életélményébe. mi a baj velem. míg mások körében mindig a leggyengébb oldaladat mutatod? Utána pedig így szólsz: "Nem értem. akkor kérdésedre igen a válaszunk. de a döntés joga az övé.

amikre gondolataid irányulnak.. Konkrétan a tengelykorrekció témája érdekel. számos valóság áll előttetek. s ha logikus gondolataidat az ismeretlen köré próbálod rendezni. Valóban azt vonzzátok. Sokan vannak. azt kezded vonzani. ha a pozitív történésekre gondolunk. Ezért ha olyan jövőt akarsz teremteni." Az érdekel. azt kezded az életedbe vonzani. mert nincs két ember. amelyröl túl sok konkrét gondolatot pillanatnyilag még nem tudsz megformálni. amelyben oly sok az ismeretlen tényező. Lásd magad bőségben és meleg környezetben élő. akikkel jól kijön! Lásd magad. akkor az ilyen történésekből vonzunk többet az életünkbe. az Örményországban lezajlottra-. aki olyanok társaságában tartózkodik. aki pontosan ugyanarra számítana. amilyen körülmények közt akarsz lenni. hogy gyorsan tudjátok azonosítani egy-egy időszakra vonatkozó célotokat. akkor kezded el a legnegatívabb teremtésedet. Gondolataiddal azokat az eseményeket kezded bevonzani. Néhány barátom azonban a következőt mondja: "Ha a világban mostanában történő jó dolgokra fókuszálunk. akár nem. amire gondoltok. s ezen félelemmel átitatott gondolataikat előrevetítve már most kezdik bevonzani a rettegett eseményeket. akik a tengelykorrekcióról hallva elkezdenek félni attól. hogy léteznek-e ebben a vonatkozásban is "párhuzamos valóságok"? ÁBRAHÁM: Nos. 20 másodperc szünet). Felfogtam. amire figyelmünket irányítjuk. és azt is értem. Nehéz ezt még most vizualizálni. De amilyennek látod magad. jól táplált embernek.pl. a Szovjetunióval kötött megállapodásunkra és hasonlókra. Ha a megtörténő földrengésekre koncentrálunk . amire vágysz! Különösen ebben az ügyben.. és tágabb perspektívából szemügyre venni az egészet. hogy azt vonzzuk életünkbe. és ez képszerűen számomra az Y betű elágazásaként jelenik meg. akár áhítod ezeket a történéseket. hogy milyen munkát végzel majd akkor. akkor tán számunkra szinte észrevétlenül zajlik le a Földnek ez a változása? Arra gondolok. míg. Tegnap erről beszélgettünk. hogy negatívan teremtesz? Természetesen a negatív érzés jelenlétéből. Érdemes rászokni. akkor értelemszerűen olyan jövőre kell gondolnod. Számos olyan vonatkozása van ugyanis.. Tehát amire gondolsz. akkor azzal előmozdítjuk a ramazurit.mit akartok átélni életetek most kezdődő. mert ezt valamennyi emberi teremtésre lehet vonatkoztatni. amit vizualizáltok. mint pl. Szeretnénk minderröl szélesebb összefüggésében beszélni. ami összhangban áll vágyaiddal. Mit akartok megtudni? KÉRDÉS: Szeretném. amint azt az örömteli életet éled.. 101 . Például. Igazad van. hogy ez a tengelykorrekció már régen elhatároztatott. ha megjegyzést fűznétek a "Párhuzamos valóságok és lehetséges jövők"-höz. együtt töltött időszegmensében (kb. mert oly sok mindent nem tudsz az ügyben! Miből tudod. Igen bölcs ezért ilyenkor inkább kissé hátrébb lépni.

. A Föld változásait értelemszerűen lényednek az ebben a dimenzióban fókuszált része fogja megtapasztalni. és tágabb. anélkül. És ha teljesen a harmónia és a jövőnk megteremtésére koncentrálunk. Nagyon bölcs vagyok." -. hogy tengerész férje miatt költözött oda. amit a tágabb perspektívából akarsz. hogy az ismeretlen tényezők miatt csak kínlódsz és erőlködsz. KÉRDÉS: Képtelen voltam megtalálni a megfelelő szavakat.tehát a testben. és térj vissza a harmóniát hozó. egyszerre több szinten szerzel tapasztalatot. aközben egyidejűleg több más dimenzióban is részt veszel a történésekben. olyannak vizualizálva azt. amelyben meghozhatod a szükséges döntéseket! És bízz magadban! Mondd magadnak: "Én teremtő vagyok. akkor elkezded azokat is a programozásodba illeszteni. Más szóval: jelenleg többdimenziós lény vagy. Tehát miközben itt vagy. Az itt ülők szempontjából nézve azonban . hogy a részletekkel valaha is foglalkoznál.Na már most: amint elkezded vágyni azt. akkor állítsd le magad. akkor még az is elképzelhető. mert ily módon negatív gondolatokat és érzéseket viszel a folyamatba! Lépj hátrébb.. harmóniára vágyom. és mindennap képes leszek az arra a napra vonatkozó megfelelő döntéseket meghozni. elkezded azt magadhoz vonzani. hogy akkor majd olyan helyzetben leszel. hogy próbáljanak elköltözni onnan. s ily módon immár konkrétabban teremted meg az általad áhított dolgokat." Érted? S ha bármi is aggodalmat ébresztene benned. "egészségre vágyom. Amikor pedig világosabbá válnak számodra a részletek. A többi részed vagy megtapasztalja. ÁBRAHÁM: Valóban.. vagy nem. de lehetséges. általánosabb "teremtőpontodra"! Elég világos ez? KÉRDÉS: Igen.. meglehetősen korlátozottak. hogy odatelepül. Ő döntött úgy. Nem valószínű. tágabb. amilyennek megtapasztalni szeretnénk. általánosabb dolgokat teremts! Tudd. Az Ő esélyei. tudatosan fókuszált állapotban lévők perspektívájából -tudni fogtok a változásról. attól függően. hogy milyen mértékben kapcsolódnak hozzád ebben a jelenlegi összpontosulási állapotodban. bár annyiból mégsem az ő döntése. Mit kérdeztek még? KÉRDÉS: A lányom Kaliforniában él. ereszd azt szélnek.pl. tehát valami általános dolgot . Érted? Szavaidat ilyen értelmezésben válaszoltuk meg. úgy hiszem. boldogságra vágyom. Tudnátok ebben segíteni? 102 . amikkel elmagyaráznám nekik. Tudod. mennyire fontos. hogy a Föld változásai nem lesznek számunkra igazán feltűnőek? ÁBRAHÁM: Lehetséges. Ha azonban azon kapod magad.

Akármilyen remekül is bánik valaki a szavakkal. mert ennek révén azonosíthatják be valódi szándékukat. amelyek révén az örömteli túlélést biztosítják majd maguk számára. Azt javasoltam. Meglehetősen hosszú ideig kellett a rendelő várójában ücsörögnünk. én csak gondolkodásra akarlak ösztönözni. Eközben ecsetelte nekem. Ha más személyekkel interakcióba lépve teljesen világos számodra a szándékod.. Egy alkalommal elvittem ezért az orvoshoz. akkor ösztönösen a tökéletesen helyénvaló szavak jönnek majd a szádra." Nos. hogy olyan gondolatokra ösztönözd őket." . azok révén már elkezdik magukhoz vonzani azt. akkor sem képes senki arra. beszélj a szívedből! Amit az előbb nekünk mondtál. Mire én: "Nem. ami a saját szándékukat szüli meg. MEGJEGYZÉS: A lányom valószínűleg ezt mondaná erre: "Persze mama. Tetszett neki a tipp.azt ugyanis nagyon rühelli.. Életed során az időben előre haladva számos szándékot formálsz meg.ÁBRAHÁM: Légy tisztában a következőkkel: ha olyan gondolatot indítasz útnak. Az is remek. Hülye kérdés.. Egy idő múlva kijött az asszisztens." Mi van még? KÉRDÉS: Az emberek befolyásolásával kapcsolatban lenne kérdésem. persze. Ha azonban bizonyos gondolatokra ösztönzöd őket. hogy eloszlathassam aggodalmamat. akkor az ő túlélési vágyuk elegendő a teremtés mozgásba lendítéséhez. Ezek közül pillanatnyilag az egyik különösen domináló vágyad.. Például ilyenek: "Milyen érzéseitek vannak e testi lét folytatásával kapcsolatban?" Persze hogy folytatni akarjuk. hogy gondolatoddal képes voltál a dolgok alapos megrágására ösztönözni őket. Feltéve. elfogadta az ötletet. megmérte a vérnyomását. Erre ő megkérdezte: "Meditálást ajánlasz?" . ami őket elgondolkodásra ösztönzi. és az alacsonyabb volt. Úgy érezzük. és akármilyen intenzív is a vágya.mondják majd várhatóan. hogy mennyire fáj és mennyire merev a nyaka. hogy tanuld meg ellazítani a nyakizmaidat és a lejjebb lévő izmaidat. mert tudomásom szerint valójában te is az örömteli túlélésre vágysz. ami az ő akaratukon kívül esik. ÁBRAHÁM: Mire te azt mondhatod: "Nos. az nagyon meggyőző volt.. Az anyósomnak gyakran magas a vérnyomása. hogy nem akarod olyanról meggyőzni őket. ezért hát azonnal megpróbálta ellazítaní magát. Ezért hát azt javasoljuk. relaxáljon. hogy a másik ember életébe teremtsen eseményt. Csak azt. hogy gondolkodásra ösztönzöd őket. mert szavaidból szeretet és megengedés egyaránt kicsendült.. mint korábban bármikor! Meg tudnátok ezt magyarázni? 103 .

ponton nem! Csak azért vagytok mégis ellenségek. hogy útnak indított gondolataiddal az univerzumból szó szerint bevonzod az élményt. hogy mindezt ők tették. az is világossá válik számodra hogy miként hívsz elő ilyen-olyan reakciót embertársaidból te magad. és azt az állapotot óhajtod elérni. mert a birtokotokban lévő tudás megszerzésére akartok ösztönözni másokat. hogy olyan dimenzióba jöttök.ÁBRAHÁM: Ez a befolyásolás hatalma. amit pedig nem akarsz. Épp emiatt döntöttetek úgy. mert már nem jelent számodra fenyegetést. amit kapsz.történetesen talán minden másnál jobban ebben a testi létben -. hogy tetszésed szerint szinte bármit megszerezz vagy megtehess. Beszéljünk az interakciókról. Egymással kapcsolatba lépve minden csodálatos dolog fölerősödik. Ám ennél valami többről van szó. Márpedig bármire is figyelsz. s milyen közel van hozzád. Legtöbbeteknek ugyanis sejtelme sincs róla. hogy örömforrás legyen. akivel nem nagyon óhajtasz együtt lenni . mert ez igen fontos téma. még többet vonzol abból. hogy milyen szörnyűséget is követ el a másik. akik lenni akarnak. bármi is történik körülötted. amit kapsz. Ugyanis valójában azt akarod megérteni . amelyben már hajlandó vagy megengedni másoknak. Rengeteget beszéltünk a teremtés folyamatáról. Mi annak a tágabb oka. Nincs többé szükség falakra vagy háborúkra! Nem kell többé erőösszpontosítás végett táborokba gyűlni. hogy invitálásod nélkül úgysem piszkíthat bele életélményedbe! Ezt megértve pedig hajlandó vagy békén hagyni őt. mert tudod. még akkor is. ahol sok lény közt lehettek. Amint megérted. ha ők történetesen nem akarják megengedni neked. hogy te teremted azt. azt magadhoz vonzod! Ezért aztán. 104 . miért kapod életedben azt. mert arra figyeltek egymásban. hogy invitálásod nélkül semmit sem tapasztalsz meg.nem kedveled. hogy megengedő. Megformálnak gondolatokat. hiszen az ellenséged -. és tulajdonképpen mit is jelent a kapcsolat. hogy megengedővé akarsz válni. mint ahány. s hogy gondolataiddal hívsz meg ezt vagy azt. illetve célja? Természetesen az. akkor máris szabaddá váltál! Mert nem számít. A legtöbb ember mégsem látja át. hogy miként is befolyásolják egymást. Életetek nagy részében megállapodásokkal szabályozott emberi kapcsolatokban vagytok. ahogy ránézel arra az emberre. aki vagy. hogy az akarsz lenni. mert világossá válik számodra. és ezért az emberek zöme sajnos többnyire félreteremt. hogy egyedül is erős vagy! Elég hatalmas ahhoz. s nem értik. mert azt akarjuk. Olyan helyet választottatok. Most figyelj! Még a legnagyobb ellenségeddel is több ponton harmonizálsz. amit nem kedveltek. hogy azok legyenek. teremtést vonzanak be. ahol nem lesztek egyedül. A történtekért így aztán másokat hibáztatnak vagy áldanak. Amikor azt mondjuk. már nem félsz tőle. amilyen vagy. hogy megértsd. Amint megérted. hogy olyan legyél. akkor azzal arra utalunk.

piros színű.. hogy "egy új autóra vágyom". Nos. akkor általában nem is fogod megtenni. Utána lelassítasz. Ha nem hiszed el. miről beszéljünk még? MEGJEGYZÉS: A teremtési folyamattal kapcsolatban lenne néhány kérdésem. tehát a hogyanokat. A hagyás magába foglalja VALAMENNYI hitedet. Minél tovább nézed. ami a legtöbb esetben az akadály számodra. hogy akkor teremthetünk félre. hogy hosszabb ideig hajthass vele egyvonalban.. egyszer csak meglátod! Ennek hatására lelkes izgalom jár át. hogy hajtasz az utcán. Úgy értettem. szinte érzem a kellemes illatát! Átélem. Lelassítasz. piros autót.. ÁBRAHÁM: Így igaz. és általában nem nagyon nyomod el szándékaidat. akkor majd megérted a konkrét részletek értékét." És ahogy ott hajtasz az utcán.) Azt mondod: "Gyönyörű kocsi! Menet közben még soha nem láttam. Amikor megérted. akikről pillanatnyilag ezt el sem tudnád képzelni.lelkes izgalom . vagy hogy képes vagy rá. hogy csodálatos emberi kapcsolatokra van lehetőséged még azokkal is. és kinézel kocsid ablakán. (A csoport nevet. akkor az szintén nagyon gyorsan tart feléd! Ha tehát azt mondod. de általában a "ha ás rész az. Ha valamitől nagyon félsz. annál gyorsabban jön össze a dolog! Tegyük fel. sok mindent akarsz. Érted? Például azt mondod: "egy kocsit akarok". azt mondom: "meg akarom háromszorozni a jövedelmemet!". Ha valamire nagyon vágysz. Aznap korábban már deklaráltad célodat. Mert tegyük fel. ezt a félretevést nem javasoljuk. annál boldogabb leszel. Ilyen és olyan évjáratú legyen. akkor az rendkívül gyorsan tart feléd. Ó. Belegyorsítasz. a teremtés folyamatának képlete így szól: akard és hagyd . milyen érzés belesüppedni a bőrülésébe! Nekem is lesz ilyenem! Tudom. hogy szemügyre vehesd a hátulját is.s van! Ha vágyod és megengeded. Amint tudod. ám hirtelen arra gondolok: "te jó ég! Aztán hogyan fogom azt elérni?" Úgy hiszem. Igen sok van belőlük. akkor az elindul feléd. hogy a konkrétumok váltják ki a lelkes izgalmat. Amíg nem konkretizálod eléggé. miszerint "akarok egy új. épp a részleteket kell félretenni a sikerhez. ha az egymással harmonizáló pontjaitokra fókuszálnál. ÁBRAHÁM: Nem. ilyen és olyan kiegészítőkkel. Beszélünk majd erről. akkor valóban eléred célodat.. addig valószínűleg nem is válsz túl lelkessé az ügyben. Ám minél pontosabban konkretizálod célodat és minél intenzívebb pozitív érzés .Végül is azt mondjuk. vagy valami hasonlót. hogy útban van már felém az én ilyen kocsim!" Ezen érzések hatására valóban gyorsabban manifesztálódik életedben az autó! 105 .ébred benned. ha a részletekbe megyünk bele. hogy neked meg kéne azt tenni. KÉRDÉS: Épp ezen morfondíroztam. Na mármost. hogy a tükörböő lásd az orrát.

ha az jut eszembe. ha egyáltalán nem is gondolsz rá. amikor teremtésed részleteibe bonyolódsz. és lelkes izgalmat is érzek iránta. és az anyagi lehetőségeim nem teszik lehetővé annak megvásárlását. félreteremtesz. nekem bezzeg güriznem kell érte!" (A csoport nevet. hogy azt mondom: "enyém lehet az a kocsi. akkor jobb. mert soha nem volt ilyened. akkor a logikus mechanizmusodat használod. mert már olyan régóta szeretnél egy ilyen kocsit. de még mindig nincs az meg. mert tudom. KÉRDÉS: Értem. Márpedig logikád csak azt nyújthatja neked. és a logikádra hagyatkozol. Ha azonban én nagyon vágyom valamire. mint pozitív. A piros autókat gyakrabban büntetik meg a rendőrök." Nagyon gyakran. A következő miatt: Amikor a konkrétumokon gondolkozol. KÉRDÉS: Értem. akkor azzal bizony távolítod magadtól. hogy "nem engedhetem meg magamnak". hanem visszamész a tágabb perspektívádhoz.. akkor ezzel távolítod azt magadtól! Vagy ha azt mondod. ha nincs elég pénzem ahhoz.Ha azonban a kocsit meglátva rosszkedvű leszel.. akkor már meg tudom azt venni"? ÁBRAHÁM: Ez már az áthidalás. Híd építése a negatív gondolattól és érzéstől a pozitív gondolathoz és érzéshez. ha soha nem volt még ilyen csodálatos autód. ám én mégis nagyon akarom a házat. ezzel még távolabbra lököd magadtól. és így továbbra is eltaszítod magadtól a kocsit. hogy közelíted vagy távolítod célodat. hogy "ennek a srácnak biztos az apja vette meg. Érzésed minősége jelzi." Érted? KÉRDÉS: Ez a "nem engedhetem meg magamnak" gondolat? ÁBRAHÁM: Ó. akkor úgy tehetem konkrétabbá a programozást.. Ezek szerint . Ezért.. a logikus részed száz és száz egyéb okot is talál! "A biztosítása sokba fog kerülni. KÉRDÉS: De mi van akkor. Ha az üggyel kapcsolatban nem tudod magad a lelkes izgalom szintjére hozni.az autó példájánál maradva -. amit tapasztalata alapján tud. Ha az autót látva inkább negatív érzés ébred benned. például egy szép otthonra. hogy megvegyem az autót? ÁBRAHÁM: Akkor a negatív érzés fönnmarad. és csak azt mondod: "Egy új kocsit akarok.) Nos." Számtalan indokot találhatsz az autó nem megteremtéséhez. hogy ha megkeresem a szükséges pénzt. akkor azért megteremtem? 106 . akkor az így szól: "soha nem lehet neked ilyened.

Ha ekkor azt mondod: "Negatív érzést érzek. hagyd abba azt.ÁBRAHÁM: Abban a pillanatban. nagyon bölcs. Amint azonban az üggyel kapcsolatban negatív érzés ébred benned. Jöhet a következő!" Ha ettől kezdve az üggyel kapcsolatban nem fordul meg negatív gondolat a fejedben.. majd tedd a zsebedbe. bármilyen ügyről van is szó. oly módon. amikor aggódsz miatta és arra gondolsz. Mit is akarok én?". addig az áhított dolog közeledik feléd. hogy valami másra gondolsz. akkor az áhított dolog a tiéd lesz! Ha pedig nagyon gyakran gondolsz vele kapcsolatban pozitív dolgokat. hogy valaki más szerint miért lenne jó neked a szóban forgó dolog! Azokat az okokat írd le. s akkor van! Fogalmazz meg egy szándéknyilatkozatot"! A "szándékozok" erőteljesebb. amikor a lelkes izgalmat érzed. mert egyszer vonzod. addig az számodra nem erőteljes! Ezt követően papírlapod másik oldalára írd le az összes okot. hogy nincs rá elegendő pénzed. egyszer vonzod. hogy figyeld az érzéseidet! Amint negatív érzés jelentkezik. Legtöbb teremtéseddel éppen ez történik. ami a negatív érzést kiváltotta! Ez persze nem azt jelenti. hogy meg tudod venni a kocsit. máskor taszítod. Abban a pillanatban. MEGJEGYZÉS: Elterelés? ÁBRAHÁM: Elterelés. máskor taszítod. akkor igen. amik miatt te akarod azt! Erő van a te akarásodban! Ha valaki más kíván a te számodra valamit. Ettől ugyanis a félreteremtés leáll. amit éppen csinálsz! Állítsd le a gondolataidat. Ennek ellenére a gondolat bármikor újra és újra és újra és újra felbukkanhat. Amíg csak pozitív vagy semleges érzést érzel. hagyd. vegyük át újra azok kedvéért. Megteremtetted őket. abban nincs erő. Csak azt jelenti. ami miatt tudhatod. Nem azt jelenti. mint az "akarok". akkor rendkívül gyorsan lesz a tiéd. Figyelj! Azt javaslom. és mondd: "Ez könnyű ügy volt. hogy nincs rá elég pénzed. Zajlik tovább a napod. . "Szándékozok" ezt és ezt "a következő okok miatt". ha ekkor másfelé tereled gondolataidat. Vágyott céljaid valahol lebegnek. hagyd abba azt.. Írd össze a belőled előjövő okokat! Ne azokat az okokat. máskor taszítod őket! A lényeg. hogy abbahagyd a félreteremtést. akik nem hallották. mégsem jutnak el hozzád. Nagyon gyorsan elmondjuk a folyamatot. hogy rögzíteni kéne a gondolatot. vagy más szóval a teremtés egyenletének megengedés részét. Tekintsd a dolgot elintézettnek! Hajtsd össze a papírt. szavaidat vagy tetteidet. mert a szándék magába foglalja az elvárást és az akarást is. Akard. abban a pillanatban elkezded azt ellökni magadtól. Amíg te magad nem akarod. hogy abba kell hagynod annak a gondolását. Ezért érdemes föltenni a következő kérdést: 107 . hogy el is éred áhított célodat! Ez erősíteni fogja a hitedet. hogy győzd meg magad arról. akkor viszont tolod el magadtól. egyszer vonzod.

Jelzések belső világodból. aközben eszembe jutottak mamám kedvemet szegő szavai! De hát mit is akarok én? A kocsit. aztán amarra. mint a lábujjaid vagy az orrod. félelem önt el. Ekkor így szólsz: "Áhá! Szóval ez az a gondolat! Tehát miközben megfogalmaztam e gyönyörű autó iránti vágyamat. és amikor észreveszed a negatív érzést. Ha napközben hirtelen negatív érzésed támad és hiába igyekszel. Nem olyanok. az már annak keletkezése után néhány másodperccel történik. valami akarásod. hogy félelmet érzel. ahol belső lényed lakozik. Akarom ezt a gyönyörű kocsit. mégsem tudod azonosítani az azt kiváltó gondolatot. vagy legalább nézz körül! Ha azonban ugyanez történik. ezzel megváltoztattad a hitedet. negatív érzés. Reagálj erre a félelemjelzésre azzal." Amikor elérkezel a "tettes" gondolathoz. erre gondoltam.más szóval gondolati teremtményedet ugyanis a hit az azáltal hogy gondolatot gyúrsz hozzá. Például: keresztülmész egy hatalmas. hogy néha kicsit hosszabb időbe. hatalmas tudáshoz 108 . sötét parkolón. hogy futni kezdesz. mert egyszerre több gondolat is lehet a fejedben. hogy azonosítsd a gondolatot. aminek nem vagy tudatos tudatában. Márpedig a teremtmények soha nem befejezettek.. ami aztán elvezetett ahhoz a gondolathoz. mint amikor egy érzékeny. Érted? Érzéseid a belső lényedtől érkező üzenetek. ahogy érzékennyé teszed magadat ezekre az érzésekre."Mi volt az a gondolat. amire éppen készülsz. fájós pontra rátapintasz. az pedig amahhoz a gondolathoz. hiszen ő sok olyan dolgot kíván vagy nem kíván nekem. Hirtelen intenzív feszültség. A hit teremtmény. Lehet. hogy belső lényed vesz valami jelet. akkor nagyon valószínű. amit éppen láttál vagy az élményre. tehát keresztülvágsz egy nagy. és kitűnő hangulatban lépdelsz. Elgondolkozol: "Milyen gondolat váltotta ki ezt az érzést? Nos. és tudom. akkor olyant fogsz észlelni. azzal még nem teszek feltétlenül mamám kedvére. ami aztán kiváltotta belőled a félelmet. ami kiváltotta belőlem ezt az érzést?" Egy-két másodpercedbe telik csak. mert egy pillanatra a negatív érzés fölerősödik és egyértelműbbé válik. A példád remek. Ha nincs ilyen autóm. Ha azonban csak gondolatelterelő manővert vetsz be és soha nem veszed a fáradságot a hídépítéshez és a gondolat megváltoztatásához akkor az továbbra is kísérthet. és eljuttatod magad ehhez a pozitív gondolathoz és pozitív érzéshez. Ezért negatív érzés észlelésekor érdemes a következőt tenni. hogy valami tapasztalásod váltotta azt ki.. Nagyon könnyen lehet. sötét parkolón. Ha már megtetted ezt akkor az többé nem akadályoz hiszen már meg változtattad. hogy hamarosan meg is lesz az nekem!" Ahogy kihozod magadat a negatív gondolatból és negatív érzésből. és gondolataidat még az járja át. tehát megépítetted a hidadat. hogy nagy valószínűséggel te teremtetted a gondolatot. Életélményemnek én vagyok a teremtöje! Ő a saját életélményének a teremtője. aztán arra. Te formázod a hitedet . hogy a moziban éppen "A láncfűrészes tömeggyilkos" című műalkotást tekintetted meg. és azon kapod magad. Arra a remek filmre gondolsz közben. akkor értsd meg. Ezért. ám emlékszel. amivel én nem értek egyet.

amit tenned kéne. Ha azonban képes vagy azt mondani. Folyton meglátogatod azonban azt. és képtelen vagy az interakciódban önmagadat eltéríteni. akkor hagyod a mamádat. amikor ő a te tetteid miatt aggodalmaskodik. amelyeknek tudatosan nem lehettél eddig a birtokában. annak oka van. hogy mamáddal sokkal több ponton harmonizálsz. Mivel azonban ez a másik szándék is benned van. Talán hasznodra lesz fölidézni azt. Legkönnyebb persze fizikailag távol tartani magadat a mamádtól. Na már most: ha megérted. Hallom amit 109 . Amikor szajkózza az általad egyáltalán nem óhajtott szövegét. aki befolyásol.juthatsz. ezért végigcsinálod. Szerinte ugyanis te nem azt teszed. amiben küzdesz valamivel. hogy megengedő légy. azon kívül. KÉRDÉS: Ezzel függ össze: valahányszor meglátogatom anyámat. egyszerűen hagyd a szavait figyelmen kívül! A figyelmeztető csengő akkor szól a leghangosabban. ezért olyan helyzetbe hozod magadat. ha ő nem hagy téged. és hogy a megengedővé válás meghozza számodra a teljes szabadságot. akkor mentes leszel az ilyen körülmények között föltoluló negatív érzésektől. hogy így érzel. hogy leginkább azt akarod megtanulni. negatív érzések ébrednek bennem.. hogy nem veszel részt abban. hogy nem akarsz olyant mondani. hogy megpróbáld azonosítani.. Igen hasznos ekkor némi időt szentelni arra. akkor ő már rég kiszállt volna az életedből. Erről bővebben is beszélünk még. hogy erősen szorongsz. hogy hagyod elmenni a füled mellett azt. mint ahányon nem. olyan információkhoz. Megteheted viszont. akkor kevesebb fájdalmad lesz. Ez pedig: mamád kedvében járni. hogy sokszor igen nagy erőfeszítésembe kerül megvédenem magamat tőlük. Megértelek. ami belőled negatív érzést vált ki. amivel ma este kezdtünk: ha fölismered. és ha nem élne benned a családi harmónia iránti szándék. Márpedig a tetteid mindig a domináló szándékaidat követik! A domináló szándékod az. Tudnátok-e egy-két ötletet adni erre? ÁBRAHÁM: Már beszéltünk erröl. Ha azon kapod magad. milyen gondolat járt a fejedben. mert ez olyan helyzet. még akkor is.. hogy: "Rendben van anyukám. ha hajlandó vagy a következőt mondani: "Rendben van. ami egyébként kihozna a sodrodból -jóllehet a szavait azért hallod -." . Igyekszem kezelni a dolgot. Domináló szándékod a harmónia. de minden szava annyira negatív és fatalista. hogy csak arra gondolj. ami általad nem kívánt dolgokról szól. amikor a szorongás föllépett. hogy él benned egy másik domináló szándék is.és ezt őszintén így is gondolod -. Ez persze nem jelenti azt.. és ő valamennyi szándékodat ismeri. Ennek ellenére nem akarom elkerülni őt. amit akarsz. és kitartóan csak ezekre a pontokra összpontosítasz. Meg kell értened. Belső lényed egy tágabb perspektívából figyel. aki gondolataidat az általad nem kívánt dolgok irányába tereli. ahol is tudatosan el kell döntened. hogy beragaszthatod a mamád száját.

hogy bölcsek is vagyunk.mondasz. érzed a negatív érzést.tehát összetalálkozott ez a tudatos. holott ő itt sincs! Ez a gondolat ereje. aki ott ül a széken. AKKOR VAGY SZABAD. HOGY ŐK IS ÖNMAGUK LEGYENEK! Mamádat . ahogy Eszter. ha nem tudod világosan. testi lény.. hogy az játék. és a testetlen dimenzióban sok komolytalan lény van ám. akik szintén tudják. ÉS MEG TUDOD ENGEDNI MÁSOKNAK. vagy ha akarsz.amint nemrég hallottam róluk -. aki nem fog ugratni téged. Ezért érdemes közvetlen ösvényt találni ahhoz. HA AZ TUDSZ LENNI. ahogy erről beszélünk. MEGJEGYZÉS: Ezek következetesen hazudnak? ÁBRAHÁM: Csak azért. Általában azért nem ajánljuk a tábla használatát. mert nem élünk testben. mint tündérek. akkor a kommunikációnak számos eszközét kapod kezedbe. hogy az állatok is rendelkeznek médiumi képességekkel? 110 . ami bánt téged! Még most is. Továbbá azt sem. látod? (Eszter nevet. A belső lényed soha nem fog szórakozni veled valami komoly ügy kapcsán. AKI ÉPPEN VAGY..gondolatoddal invitálod az életedbe.te pedig szabad leszel. de én már csak ilyen vagyok. MEGJEGYZÉS: Ezen a téren a viccek nem praktikusak.. az még nem jelenti. Beszélhetsz úgy. mert az játékként ismert. manók és hasonló.) Mi van még? KÉRDÉS: Miért érdemes egyáltalán igen-nem kérdésekkel operálni. de bizony sok frivol lény akad errefelé. használhatsz éppen táblát is. Ezért alaposan megtréfálhatnak. amíkor lehet a kommunikáció eszközéül például Ouija-táblát vagy hasonló eszközt is használni? ÁBRAHÁM: Ha már elegyedtél . de még azt is a gondolatoddal invitáltad meg. ÁBRAHÁM: De nem ám! KÉRDÉS: Léteznek-e olyan lények . hogy feltétlenül harmonizálunk veled. hogy mit akarsz." Ez esetben az említett érzések már nem jelentkeznek benned ólyan intenzíven . Valójában gondolatoddal hívtad be őt adott életélményedbe. és a benned lévő belső lény -.ebben a vonatkozásban . állítólag szintén médiumként funkcionáló entitások? Továbbá igaz-e..

ami szó szerint az. mint amit magamból szememmel látok. amannak is. hogy a gondolat valóban a túlvilágról érkezett. fölerősödik. Majd idővel . fizikai tapasztalás. és "lelki vezetőkről" kezdtetek beszélni. fizikai lényetek és belső lényetek elegyedik. hogy rajta keresztül egy kicsit tündéribb információt kapnátok. hogy ez 111 . az ébredés rendkívüli időszakában. Azt mondjátok: "Ráébredtem. szagolni tudott. ám nem oly sokan várták is el annak tényleges megérkezését. vagy valami más dimenzióbal Csupán azt szeretnénk. nagyobb tudás segítségével fokozni akarom ezt a fizikai életélményt. gondoskodó és szeretetteljes tanítóként manifesztálódik. hogy a felhők közé helyezzünk benneteket." Ha elég hosszan keresed. az néhány százezer évvel ezelőtti időt jelent . amit átélni szándékoztatok. Ha azonban az ő elvárása szerint Ábrahám egy tündér lenne. s így tudták. hogy létezik spirituális vezetés. hanem sok istent hittek.) A vevő elvárása az. testben élő lények. ami isteni. "Mindenki mellé ki van jelölve egy.. a vevő lény szándékától és elvárásától függően bármilyen formában megjelenhet.ÁBRAHÁM: Világosan értened kell.. Nem akarunk elvonni titeket a fizikai élettől. ami teremt! Ti részei vagytok az életélménynek. például nyúllábat használtak. Eszter elvárása és Ábrahámmal kapcsolatos ismeretei miatt Ábrahám itt egy nagyon bölcs.amikor nem oly régent mondunk. hogy megtapasztaljátok azt. akik hittek az istenek létezésében. Ez pedig az átjáró megnyitásával valósul meg. Két entitással kommunikáltam. akkor megtalálod őt.. hogy a "médiumon" keresztül jövő információ. tudtoke segíteni abban. Volt számukra istene ennek is. Ábrahám nem valami olyasmi. akik azt gondolták.és most hatalmas időugrásokat teszünk -. Majd idővel megjelentek azok. Ezért aztán egyikük sem várt a mennyekből útmutatást. amiröl sokan írtak.. annak is. immár a belülről jövő tudás fölerösítő hatásával. KÉRDÉS: Egy hete tapasztaltam meg első médiumélményemet. hogy immár mindannyian hozzáférhettek a végtelen intelligenciához! És ahogy megengeditek önmagatok belsejében az átjáró megnyilását. Az ébredés bennetek történik! Lényege: tudatos. Az ÉBREDÉS ideje érkezett el! Ti testben élő lények vagytok a Földön.nem észlelt semmi mást. Mi energia vagyunk. és szeretném megkérdezni. amelyben jelenleg összpontosultok. Azt szeretnénk megértetni veletek. tehát a nem fizikai dimenzióból fölfogott gondolat." A testben élő ember nem oly régen még . és a belülről előjövő. hogy a túlvilágról érkezett gondolatok egy megholt rokon formájában jelentek meg. Akadtak olyan. amit a te fizikai fogalmaiddal le tudnál írni. akkor ez a tudatos. akkor lehetséges. hogy több vagyok. Ehhez a folyamathoz valamilyen tárgyat. megérinteni. (A csoport nevet. Tehát nem egy istent. hogy létezik valami. Gondolat vagyunk. Majd elkezdtétek hinni. csak amit látni. amelyben éltek. amiről hallottatok. nem túl sokkal ezelőtt elkezdtétek fölismerni.

érthetően akarok beszélni!" MEGJEGYZÉS: Nem tudom. A legtöbben azt csinálják. aki nekünk már sok ezer órán át tolmácsolt. hogy: "Élek. Érted.jobban és többször menjen? Hogyan tudom ilyenkor jobban elereszteni önkontrollom gyeplőjét? Tudnátok-e ez ügyben tanáccsal szolgálni? ÁBRAHÁM: Mint minden új tevékenységet. ha nagyobb gyakorlatra teszel szert.. annál jobban bízol vevőképességedben. legyen az a vágyad. akiknek nem csupán az anyagi világban teremtődött húsuk és vérük van. hogy "tisztán. és kész! Nagyon jó úgy. elegánsan fölépített kérdést hallottál volna. hosszú. Ha a legelső ilyen összejöveteleken is részt vettél volna. úgy ezt is könnyedebben végzed majd.) 112 .mondatja veletek." Ezt követően egy újabb. ami áramlik bennetek. hogy csak mintegy kísérleteztek velem. hogy azokkal beszélhess. akik onnan valók. és meghallgatják Esztert. Talán mindkettöt. hogy veszi az információt." (Bár biztosan ezt nyilván nem tudhatod. Aztán. hanem egyfajta. gyönyörűen megfogalmazott kérdést. mert a te élményed a tiéd. Egyre könnyedebben kezeled majd az érkező információt. és ahogy nekiülsz. ahogy pillanatnyilag van. majd Abrahám válaszát: "No. amit meg kell tanulnom szélnek ereszteni? ÁBRAHÁM: Csupán arra van szükség. Ez a mindannyíótokat átjáró energia . Kérd. hogy mi adja meg ezt a lehetőséget? MEGJEGYZÉS: A megengedés. Igen hosszú. Ti fizikai lények vagytok. akkor a jelenlegitől meglehetősen eltérőt hallottál volna. amiben teljesen biztos volt. mert Eszter nem vette az üzent gondolatokat. ÁBRAHÁM: Kérd. ÁBRAHÁM: Úgy van.. Te is azt tapasztalod majd. ahogy veszed az információt. és ezért csak azt mondta ki. ahol belső lényed is lakozik! Mindig ez a legjobb. Gyakorold. hogy a két entitás közül mikor melyiket vettem. Mindenki más is nyilván ugyanígy érzi magát elevennek.ami különbséget tesz élő és holt között . majd Ábrahám válaszát: "Úgy van. És nem azért történt ilyeténképpen.. nem egészen úgy van. hogy beszélhess "családod" tagjaival! KÉRDÉS: Van-e olyan kontroll. Ne hasonlítgasd össze saját tapasztalatodat például Eszterével. hogy lecsöndesítsd elmédet. Gyanítom." És így tovább.. egyre jobban megy majd a "vétel". hanem mert nem hitt eléggé abban. hogy minél többet beszélsz így. hogy eljönnek ilyen összejövetelre. és világosan megfogalmazd szándékodat. a belső dimenzióból származó energiájuk is.

minél több időt fordítasz rá.nem kellemetlen . akár akarod. kisebb . és csupán vagy. Tehát minél jobban engeded. annál jobb. ami sorsszerűen végrehajtatik rajtad. annál bátrabban bízol képességedben. feltétlenül! Minél többször. Ne olyan átjáróra gondolj. hadd beszéljünk most ennek az átjárónak a megnyitásáról. A többit belső lényed végzi el. hogy azzal belső lényed jelzi. amikor senki sincs a közelemben? Amikor egyedül meditálok? ÁBRAHÁM: Igen. erre is érvényes a képlet: akard. Csupán annyit kell tenned. akkor tudd. amiről többször is szóltunk már. hogy ez a számodra most még szokatlan energia összekeveredjen a benned lévő energiával. egy-egy akaratlan izommozgást. ami nem igényel sok tudatos gondolatot. Ahogy képes leszel ezt az érzést ily módon erősíteni és gyengíteni. KÉRDÉS: Akkor is hangosan mondjam ki az érkező gondolatokat. Mondhatod erre: "De hiszen mindig vagyok! Ugyan! Hogyan tudnám megtenni. akkor a semmire gondolásra gondolnál. Ahogy hagyod. akkor azon azt értjük. ilyenolyan. a zsibbadás visszatér. az nem fog megtörténni! Ez nem olyan valami. hogy "ne gondolj semmire!". Ez az elegyedés. a bizsergésérzés elúszik.Ezért arra van szükség. hogy csak "legyél". ha olyanra figyelsz. annál megszokottabbá válik az számodra. hogy közben bármi más is történjen! Ha ugyanis azt mondanánk. amit hatalmas fejszecsapásokkal nyitnak meg! Valójában az energia elrendeződése történik meg.testi érzést. hamarosan nagy rutinnal tartózkodsz majd ebben az állapotban.és beáramoljon. nagyon hamar talán már az első alkalomkor . Ez az az átjárónyitás. akik hasznát látják. és akkor úgy lesz! Az átjáró megnyitásának akarásával a nagyját már meg is tetted. s ahogy hagyod gondolataidat efelé terelődni.egyfajta bizsergést érzel testedben. A "meditáció" szón a következőt értjük: biztosítasz életedben egy kis időt a lecsöndesedésre. Ilyen például a lélegzés. hogy ne legyek?" Amikor azt tanácsoljuk. hogy csöndesen ülsz. hogy lecsöndesítsd elmédet. így már érezheted a belső világodat! Ha a maximális zsibbadtságérzés állapotában gondolsz valamire. A meditálást a hagyás érdekében javasoljuk. Ahogy szélnek ereszted a gondolatot és lecsöndesíted elmédet. Talán még zsibbadást is. hogy a levegő ki. KÉRDÉS: A kérdéseimet is hangosan mondjam ki? ÁBRAHÁM: Igen. Minél többször veszel információt. hogy sikerült lecsöndesíteni fizikai részedet. és ennek tudatában vagy. 113 . Amint következetesen fönn tudod azt tartani. hogy ne akard. hogy végre érzékelhesd a belső világot. hagyd. Ehhez az a praktikus. és ezért érzel bizsergést. máris a hagyás állapotában vagy! A hagyás avagy megengedés állapotába jutva munkád befejeződött. akár nem! Mint minden teremtésre. Valójában az a teendőd. Azok kedvéért. Ne aggódj! Ha nem akarod. Ha érzed ezt a zsibbadást.

ha már más módszerrel is kerestél kapcsolatot a túlvilággal." Amikor bejelentkeztünk. Néhányan azért meditálnakvagyis csöndesítik le testüket. az már arra utal. amik mind azt jelzik. aki a legközelebb van éppen. mert belefáradtak a fizikaiba. akiktől jöttem. megállapodtak. mert ez volt Eszter elvárása. Én vagyok a te lelki vezetöd.". vagyis az energiák elegyengetésén. a többiek így szólnak: "kész. Azt mondta: "meg akarom ismerni a lelki vezetőmet. hogy vételre kapcsol. és ez teljesen helyénvaló. Ezt követően már nem tartjuk fontosnak. Azt azonban ne hidd. A "családjától". KÉRDÉS: Értem. hogy onnan kapjak információt. Ha már nyitott vagy. S ha már fölvette a kapcsolatot a "családjával". amelyből jöttél. akkor az információvételhez nem kell feltétlenül meditációs állapotban ücsörögnöd! Ekkor már elegendő tetszés szerint bármikor ." Ha ehelyett mondjuk azt mondaná. hogy a vételhez feltétlenül meditatív állapotban kell lenned! Eszter sincs meditatív állapotban. Tudja ugyanis. Azt ajánljuk. Ezt hát nyilván nem javasoljuk. Tudod. EI akarnak hát távolodni tőle. addig bárki részére szabad játékostársnak számítasz. Meditáció révén nyitotta meg átjáróját. KÉRDÉS: Mi akadályozza meg. a többiek nem zavarognak. hogy belső lényed az átjáró megnyitásán dolgozik. Eredetileg nem tudta.megfogalmazni vágyadat.Egy kis bizsergést érzel itt. vagy valakivel azok közül." Amikor Eszter a nap valamelyik szakában úgy dönt. de bármikor vehet információt. egy kis ilyen-olyan érzést ott. hacsak nem más célból végzed azt. Pihenés céljából kicsit ki akarják azt kapcsolni. akkor így szól: "Ábrahámmal akarok beszélni." Ha ezt megteszed. aki ott van! Bárkit veszek.. A meditálásnak számos célja lehet. Különösen. mondd: "Azt akarom ezzel a megnyílással. miszerint: venni szándékozok. hogy nyitott vagy. amikor csak akar. amelyikből a Földre érkeztél.. Ha azonban már fölvetted a kapcsolatot azzal a "családdal". hogy azoktól akar információt venni. ahonnan jöttem. akkor bizony kaphatna lényével nem harmonizáló valamit is. amíg nem léptél kapcsolatba annak a csoportnak az egyik tagjával. hogy: "Hahó! Univerzum! Itt vagyok! Szóljatok hozzám! Bárki." 114 . hogy érzékelhessék a belsőt -. így szóltunk: "Ábrahám vagyok. Érted? Ugyanez vonatkozik rád is. akik közül jött. Ti most egyedül vagytok itt? ÁBRAHÁM: Igen." Érted? A meditálás az átjáró megnyitását célzó folyamat. hogy kik vagyunk. s ne Ábrahám? ÁBRAHÁM: Eszter egyértelmü szándéka. Ha spontán izommozgás is jelentkezik. hogy egyszer csak egy másik lény kezdjen beszélni Eszteren keresztül. a többiek nem zavarognak.

azokat egyszerűen küldd el! Ne aggódj! Talán hallottál már arról.. mert ez sokat segít majd! A következő szavak sokat segítenek mindannyiótoknak. 115 . és a fejlődésnek még nincs vége. Eszter és Ábrahám kapcsolata így vált fokozatosan. hogy többé nem lépsz velük kapcsolatba! Hogy te vagy lényed fenntartója. amíg összejöttünk vele. hogy mit akar csinálni és mit nem. hogy a vezetője végre megmondja majd neki. ha ezek az entitások külön személyiségekként jelentkeznek? Külön lényekként és gondolatokként? Azt hogyan hozzam össze? ÁBRAHÁM: Azt akarva és megértve. azok soha nem fogják visszautasítani a szándékodat! Akik nincsenek harmóniában. aki csupán irányítást óhajt fölkínálni. Ezért tartott olyan hosszú ideig.KÉRDÉS: Mi történik akkor. Eszternek ez volt a legnagyobb félelme. S mivel belső lényed akarja a kommunikációt. hogy milyen nagy félelem él sokakban a "megszállással" kapcsolatban. Az idő múlásával sok mindenre derül még fény. hogy Ábrahám csak az alapelveket hajlandó közölni. de Eszternek kell eldöntenie. Figyelj. KÉRDÉS: És ha visszautasítják? ÁBRAHÁM: Akkor mondd nekik. Akik harmóniában vannak veled. te vagy élményeid megteremtője és kész. megengedésed és hited nagyon jelentős szerepet játszanak abban. akik kommunikálni akartok a belső dimenzióval: elvárásod. Érted? Ezért aztán Eszter hamarosan leszokott arról. napról napra fejlődve azzá. KÉRDÉS: Nem teremt az ilyenfajta osztályozás valamiféle egyensúlyvesztést? ÁBRAHÁM: Semmi olyan nem történik amit nem akarsz! Itt te vagy élményed megteremtője! Érted? Te szándékozol létrehozni az elegyedést belső lényeddel. hogy mit kapsz. ami segít neked megérteni a teljesebb történetet. Ha egy speciális módon várod el a kommunikálást. amit jelenleg tapasztalsz. mert élményének ő maga a megteremtője. Amikor Ábrahám találkozott Eszterrel. hogy Ábrahám nem óhajtja megmondani neki. amelyek mentén neki magának kell aztán a döntéseket meghoznia.. akkor más módon nem teszed azt lehetővé. hogy mit tegyen! Aztán rá kellett jönnie. Érted? Ezt követően aztán fokról fokra kapod azt az információt. Eszter egyetlen személynek érzékelte őt. Egy vezetőnek. Nem engeded meg. hogy végre átélhesd az élményt. Egy hozzá irányított léleknek. Rendkívül boldog volt. ezért kezdetben teljesen a te elvárásodhoz igazodik. hogy megkérdezze: "Ábrahám! Megegyem ezt vagy ne? Ábrahám! Balra menjek vagy jobbra?" Hamarosan megértette. hogy mit tegyen! Ábrahám tanító.

Így tapasztalod meg az ezzel kapcsolatos érzéseket. hogy itt lehess. A belső lény. Segíteni meglátnod. hatalmas tudással rendelkezik. és éppen ezzel a lénnyel keresed a kapcsolatot! Nehogy eszköznek lásd magad. amikor életed során olyan. hanem az eddiginél gyorsabb teremtést is. Mi van annak a bűntudatával. aki úgy döntött.. s mi közöljük. Valójában már hatalmas élettapasztalatot gyűjtöttél össze. lelkedet. akik jelenleg testben tartózkodtok a Földön. akkor tudd. hogy táblát használjon? ÁBRAHÁM: Nem rajtunk múlik. aki valójában "te a teben. szándékos megteremtője. Célunk azonban éppen az elegyítésed! Segíteni harmóniát találnod. felsőbb énedet. Valamelyik életében mindegyikötök ölt már vagy megöletett. hogy te valójában egy hatalmas és csodálatos lény vagy. hogy épp azért él benned ez a buzgó kíváncsiság. akárminek is nevezed őt! Kérd tőle azt. mások által tett dolgokat látsz. ami nem csupán több interakciót tesz lehetővé számodra a belső dimenzióval. mert élete legborzasztóbb élményét élte át azzal. akkor darabokra törünk." Amikor részekre szedünk szét. mint például gyilkosságot. akinek valami vagy valaki olyannal kell beszélgetnie. és azt fogod megkapni! Érted? No. és mi arra bíztatunk. mert te is átéltél már ilyen élményt. amik benned nem túl kellemes érzéseket ébresztenek. lássuk. aki megöl valakit? ÁBRAHÁM: Lénye állapotának szintjétől függ. amit meg akarsz tapasztalni. hogy kérd belső lényedet. Ezért ezek az érzések előjönnek 116 . hogy: "fizikai formában akarok lenni ebben az időszakban!" Célzottan ezt a korszakot választottad a Föld bolygón. Ezért. ISTENEDET. valamint fizikai lényedről szólunk. Nem most. mert tudatában voltál és vagy a teremtő energia növekedésének. hol is tartottunk veled kapcsolatban? KÉRDÉS: Megengednétek-e Eszternek. hogy mik voltak belső lényed szándékai! Figyelj: valamennyien. egy belső lényből jöttetek el. Nagyon akartad.. hogy mit tesz Eszter Az élményét ő választja meg! ESZTER: Úgy dönt-e ő. aki rajta keresztül akar szólni! Te lehetsz annak a tudatos. Mi van még? KÉRDÉS: A bűntudatról szeretnék még kérdezni. Egy belső lényből. Azt követően két hétig képtelen volt beszélni velünk. hogy teremtsd meg a magad választotta élményt. hogy valamikor használja majd a táblát? ÁBRAHÁM: Igen. és belső lényed is.Azt kívánjuk. akiből ebbe a fizikai dimenzióba érkeztél. és belső lényedről.

egyedi belső lény tartozik? Vagy talán egy belső lény egyszerre több fizikai lény formájában fejeződik ki? ÁBRAHÁM: Valamennyi változat. amiről belső lényed a leghatározottabban úgy véli. ha olyan tettre készülsz. KÉRDÉS: És szándékaink szerint csoportosultunk "családokba"? Ezért van aztán. aki vagy. amelyikre ő vágyik. A gondolatra reagál. amit esetleg megtennél. Amint valami el akarja nyomni szabadságodat. ha gondolsz arra. negatív érzelmek kerülnek felszínre. Érted. Egyetlen forrásból teremtődtünk? Valóban egyek vagyunk? ÁBRAHÁM: Igen. amik egyszerűen nem állnak összhangban azzal. mert a szabadság lényed alapvető velejárója.) Egyes belső lények fizikailag csak egyetlen lényben összpontosulnak. hogy a különböző szándékú "családok" között adott esetben nem lehet harmónia? ÁBRAHÁM: Pontosan.. KÉRDÉS: Ez akkor átvezet a következő kérdéshez. hogy 117 .vagy ő és a hozzá hasonló emberek egy csoportja csupán akaratával megakadályozni a tengelykorrekciót? ÁBRAHÁM: Kitűnő kérdés. akik több fizikai lényben. Akadnak ezért olyan esetek. és ez az oka. miközben bekapcsolja "antennáit". KÉRDÉS: Ha Eszter képes más entitásokat távol tartani. egyértelműen. amikor világossá vált számára. hogy fejlődésed jelenlegi fokán valójában te nem akarod azt. hogy akadnak olyan dolgok. amelyekben egyfajta negativitásérzés jön elő. hogy mit magyarázunk? KÉRDÉS: A Földön ugyanolyan sokféle belső lény létezik. amit éppenséggel bűntudatnak is nevezhetsz. a belső lény szándékától függően. Eszter is ezt kérdezte tőlünk. vagy minden egyes fizikai lényhez egyetlen. Tehát többféle variáció létezik. KÉRDÉS: Valamennyien? Mindenki és minden? ÁBRAHÁM: Igen. szinte első kérdéseként. (A csoport nevet. Akadnak azonban olyan belső lények is. hatalmas. akkor miért nem képes Eszter .a nagyobb tudásból. és ugyanakkor beengedni azt az egyet. ahány fizikai. Az érzés már egyszerűen csak attól jelentkezik.. Ez olyankor jelentkezik. Azt mondta: "Ábrahám! Meggyőztetek arról. hogy a tengelykorrekció valamikor meg fog történni.

ami teremtéshez vezet. hogy ne keljen föl reggel a Nap. Ez azonban meghaladja tudatosságotok és teremtőképességetek körét. de én azt akarom. Megállapodtatok abban. Belső lényed így szólt: "jelen akarok lenni a Föld bolygó kérgének e fölszakadásakor. Itt viszont együtt csatangoltok. mint amilyen a Földön már többször lejátszódott. ezért így szólok: nem lesz tengelykorrekció. és körülötte minden. ahogy rajta minden szintén él. Megállapodtatok abban. akkor számodra úgy lesz! A Föld bolygóra érkezésetek előtt számos megállapodást kötöttetek. nem olyan mértékű lesz. hogy ez a Föld nagyon hosszú ideig létezzen. Valamennyien társteremtői vagyok a Földnek. és belső lényed számára ez teljesen rendjén is való. És fejlődése és változása során folytonosan keresi egyensúlyi állapotát. az pedig örömhöz. hogy megtapasztaljátok a testiséget. Belső lényed megérti. egy óriási és erőteljes akarás hatására lendült mozgásba. Ti azt csináltok. Sokszor volt már ezen a bolygón nagyon jelentős tengelykorrekció! Az e korból származó történelmi följegyzések megsemmisültek." A Föld él! ÉI. hogy örömteli állapotban túléled az egészet. mert meg akarom tapasztalni az örömet. A Föld tengelykorrekciójának befolyásolása egyike ezeknek. Mire mi: "Akkor szedd össze barátaidat. A geológiai "följegyzések" azonban fönnmaradtak. amit akartok. hogy az szokatlanul nagy lehetőséget kínál majd kreativitásom megéléséhez! Tisztában vagyok azzal. hogy minden változás gondolatösztönző hatású. és akarjátok. hogy a dolog ne történjen meg. Geológusaitok pontosan tudják. és ennek az akarásnak egy része ezt mondta: "azt akarjuk. akik ugyanígy éreznek efelől?" "Igen" hangzott a válasz. amit az anyagtalan világban megtehetsz. hogy megtapasztaljátok a gravitációt. máskor meg szétváltok. ezért nem tudtok róla. mert ebben egyeztetek meg!" A Föld.legyőzhetetlen vagyok. Ám ezt olyan szinten tettétek ami meghaladta jelenlegi összpontosultsági állapototokat amelyben itt vagytok a Földön Azért vagytok itt és ezzel a kapacitással. mert tudom. mert minél jobban kibillen egyensúlyi állapotából. Belső lényed pontosan tisztában van az üggyel. úgy ő is új "bőrt" növeszt. amit magamban és másokban is meg fogok tapasztalni!" Érted? 118 . S mivel él. Résztvevője akarok lenni a Földön ekkor végbemenő ébredésnek. A nem fizikai dimenzióban egybeolvadsz másokkal. Ez az esemény. amit át fogtok élni. Vannak-e mások is. hogy ha a Föld nem találja meg egyensúlyi helyzetét. s hogy idén ne legyen tél! Hiszen ti indítottátok el a Föld megteremtődését részei vagytok annak. ami az elegyedésből származik. akkor az teljes pusztulását jelenti. ezért nő is." Így feleltünk: "Értjük. hogy nem új jelenségről van szó. ám az anyagi világban tartózkodva nem. azt már viszont képesek vagytok befolyásolni! Ha vizualizálod. S ahogy neked is új bőröd nő. annál nehezebben lehet azt kompenzálni. Hogy miként élitek át a történéseket. Számos olyan dolog létezik.

Az állatok . Részben emiatt akar majd sok-sok ember többet tudni.veled ellentétben . Tudatos részed is beleegyezését adta mindebbe. tudatos közbelépés nélkül. szavaink tán segítenek ebben. akik ugyanúgy teremtődtek. biztos. ami messze nem volt annyira kielégítő hatású. MEGJEGYZÉS: De korábban mondtatok valami olyant. Belső álláspontodról részben te teremtetted meg a várható történést. Reméljük.. És arról is beszéltetek. Rendkívül hosszú idő! Nem akarod könnyen föladni hát. Fizikai lényekként jönnek elő. hogy a túlvilágon a lelkek keresztülmennek egymáson.. és újrakezdeni az egészet. MEGJEGYZÉS: Beszéltetek a kívánásról.Számtalan élményt éltél át már e bolygón. oly módon. vagy valami hasonlóról. Világos a helyzet? KÉRDÉS: Hol jönnek be az állatok a képbe? ÁBRAHÁM: Ez ugyancsak tág téma. akkor úgy lesz. akit talán a belső lényed által elindított energia tölt föl. bár ez ritkán fordul elő. akárcsak te. mert a Föld fennmaradását akarod! Pontosan tisztában vagy vele. és ebben a fizikai környezetben sokkal inkább a belső tudásuk alapján reagálnak. Ezt hívod ösztönnek. az óhajtó gondolkozásról. mint amilyennek ez ígérkezik! Mert itt most szó szerint az ÉBREDÉS kora előtt állsz! A tengelykorrekció része ennek. mert ezt a tapasztalást is meg akarta szerezni. Csupán arról van szó. Ennek részleges megértéséhez elmondjuk. és úgy lesz! KÉRDÉS: Igen. Ők azonban más módon és más szándékkal érkeznek e világba. mint ti. Állataid a belső lényükből reagálnak. hogy akadnak olyan állatok. és eszed ágában sincs leállítani azt. lóval vagy macskával kapcsolatos életélmény szerzése is. és a rajtuk keresztüljövő energia is ugyanaz az energia. ám más megállapodások alapján. ahogy te arra képtelen vagy..nem tudatosan kifejlett lények. Állataitok csodálatosak. akkor átélhetek ebben az anyagi világban olyasmit. milyen hosszú idő is kell ahhoz. amelyek történetesen talán ugyanabból a forrásból származó energiát tapasztalják meg. hogy egy ekkora bolygó lakhatóvá váljék.. Ha hiszek benne és arra koncentrálok. hogy nehezedre esik belenyugodnod a dologba. hogy "ha kívánod. ÁBRAHÁM: A teremtésről beszélünk. mint ahonnan ti is kaptátok azt. mint ami bennetek van. Koncentrálj rá vagy hidd el. mint ti magatok." ÁBRAHÁM: Indíts útnak egy gondolatot. Más szóval: lehetséges számodra kutyával. mint a testen kívüli élmény? 119 . nem igaz? Állataitok olyan lények.

illetve meg tudnátok-e nevezni a hierarchia szintjeit? ÁBRAHÁM: Abban az értelemben nincs hierarchia.. nincs fűtés.) KÉRDÉS: Ábrahám! Február elején Coloradóban jártam üzleti úton. hogy meg is teszem ezt. mert pontosan tudjuk.szabad lettél! Szabadon lehettél bárki.. az iskola meg hazaengedett. Ha adódott életedben ilyen eset.) ÁBRAHÁM: Azért mondtad. Mi van még? (A csoport nevet. hogy egyszerű életet éljek? ÁBRAHÁM: Igen. így akadt időm mélyebben elgondolkozni. Lehet. hogy . akiknek a nevét mi sem tudjuk. illetve szabadon tehettél bármit. Érted? És nincs olyan.arra a napra . Mi van még? KÉRDÉS: Csak kíváncsi voltam. De amikor testen kívüli élményt élsz át. Ítélet és összehasonlitás sincs. hogy elromlott a kazán. ÁBRAHÁM: Igen. Sok ilyen létezik. hogy bement az iskolába. A fejlődés soha nem ér véget. aki pontozná teljesítményedet. Ezt nem tudjuk. hogy jelenlegi testedben lehess? Számunkra éppen azért érdekes jelenség a testen kívüli élmény. Számos lény létezik. vagy hogy lényegében ő lett volna az a lény. Mamád elengedett az iskolába. amikor kiderült. hogy nem tesz boldoggá az.. akivel előfordult. akkor valóban a testeden kívül vagy. akkor emlékszel a benned támadt eksztázisérzésre.hosszú idő 120 . hogy mennyire vágytál arra. ahogy életem eddig alakult. Csupán örömteli élettapasztalás. hogy ez a közelgő esemény hozzásegít ahhoz. Csupán folytonos fejlődés van. hogy egyesek el akarják azt hagyni. Van-e köztetek olyan. ahogy ti gondoljátok. hogy "Juhé!". mennyire akartatok testetekbe belekerülni! Ezért meglepő számunkra. így hát . Arra jutottam. Tudod-e. ahol kihirdették.. ÁBRAHÁM: Ő lenne a "valamennyiük legnagyobbika"? MEGJEGYZÉS: Igen. mert annak a napodnak a programját senki sem kontrollálta. és ezért elmarad a tanítás? MEGJEGYZÉS: Juhé! Igen! (A csoport nevet. Létezik-e valóban spirituális hierarchia. Egy ideig egyedül voltam.ÁBRAHÁM: Igen. Arra jutottam. hogy valójában az egyszerű élethez vágyom visszatérni. hogy létezik "Planetáris Logosz". aki jött és aztán a gondolata révén. tudnátok-e arról mondani valamit. És te? MEGJEGYZÉS: Azt hallottam. Azzal a boldog szándékkal tértem vissza utamról. és ha igen.

míg ugyanakkor elfojtod annak eldöntését. hogy te vagy tapasztalásod megteremtője és a megkapott valami uralója. ugyanakkor rád is helyezett lehetőség. amelyek pedig éppenséggel elvették tőletek a szabadságot. hogy aznap mit akarsz. És mivel nem tudod. amelyben egyszerre több lény válik életélményének tudatos megteremtőjévé. A legtöbb ember szokás alapján teremt. és meg is teheted. Legnagyobb teremtéseidet akarással végzed. Sokszor mondtuk. majd a meg nem kapás okoz. amire azt mondod: "én ezt nem akarom. amiben már több szoba lesz. A zavarodottság ugyanis véget ér. mert nem akarod átélni azt a csalódást.. hogy tudd. s így szól: "Néha érdemes kevés szobás házban élned. vagy bármilyen egyéb környezetben megtapasztalsz! És igazad van. így igen kevés elégedettségérzéshez jutsz. ez az általad választott. nos. a következő házadként olyant választasz. és mindent szépen elvégzel. mert nem tudod.. Keresztülmész az élet szokásos rituáléjain. majd megkapásból.. és eldöntheted. hogy egyszer eléred célodat. Az elkövetkezendő időszak a legnagyobb öröm lehetőségét hordozza magában számodra. mert kedved 121 . Mivel nem érted. áhított... Van egy nagyon híres állításunk. hogy azt kell tenned. amelyre az elárasztottság jellemző. ahelyett. Nos. amikkel más kedvében igyekeznél járni. Elégedettség ugyanis csak egy módon generálódik: akarásból. Ahogy azonban összevissza lötyögsz.. nevezetessé vált. ezt fogjátok átélni a tengelykorrekciókor. s nem azért csinálod. vagy folytasd azt. Részesei lesztek az újjáépítésnek. fizikai dolgokhoz kötődtök. hogy mi okozza. ezért nem hozol döntést. Nem óhajtasz túl sokat. hogy eddigi tevékenységeid közül mit akarsz újra fölvállalni.élményed megteremtőjévé válhatsz.után talán először . s az eredmény: ebből is. illetve meg is szerezheted azt. abból is kapsz egy kis ezt. Az elárasztottság. amikor a számodra legfontosabb dolgot csinálod majd. Olyan világ részese vagy." Leginkább a szabadságra vágytok.... mert valaki más úgy gondolja. hogy csupa olyant teremts. A legtöbb ember idejének javát mégis vágyainak elnyomására fordítja. Ekkor te döntheted el. amit megkapsz. amit ebben a fizikai. föllélegezhetsz. és mit nem. máskor nem. valóban az egyszerűség ideje lesz ez. amikor szándékaid még eltérőek voltak. hagyásból. ami számodra semmit nem jelent. Így aztán szelektív szűrő sem lehetsz." Eddig élt életednek is sok olyan része van. ami manapság nagyon ritka esetben fordul csak elő... Érted? Csak keveset akarsz. egy kis azt. amit olyan időben kezdtél meg. anélkül. hogy miért kapod meg azt. és sokan mégis azokhoz az általatok fölhalmozott. ezért inkább visszahúzódsz csigaházadba. mert tengernyi olyan dolgot kapsz. Olyan időszakot fogsz megtapasztalni. mert te magad akarod azt. hogy mi a fontos számodra! Most azonban végre közeleg a lehetőség. Nem azért vagy itt.. hogy jelentős elégedettségérzés járna át. Olyan időszakról beszélünk. amit a vágyás.

hogy . az univerzum pedig rendelkezésünkre bocsátja mindazt. ami blokkolja azt a teremtést. sosincs tartalék pénzem. Most már ugyanis tudom. Ebből kiderült egy önkorlátozó hitem.. érzéssel megfogalmazott gondolataidat. Eddig ezt tapasztaltam. testben. "sosincs elég!" Amint kimondod ezeket a szavakat." ügyet! MEGJEGYZÉS: Ezt már egyébként születésem óta tapasztalom. amire vágyunk és amit hagyunk. minden élmények legörömtelibbjének a közelében állsz! Igazad van. Látok másokat pénzzel olyan dolgokat tenni. ez az önkorlátozó hit így hangzik: nincs elegendő. ha tudnád.. Tudom. Szavaidnak hatalmas ereje van. amit most már tudok. Tisztában vagyok vele. ám máris benne vagyok ennek folyamatában! Tudom. mennyire értékeljük őszinteségedet. és tudom. hogy több is van. hogy "sosincs elég". azt tapasztalom. és szeretnék végre hidat építve átjutni rajta! ÁBRAHÁM: Helyes. 122 . hiszen látom mások életében. amikor még nem tudtam azt..szottyant idejönni. Tudom. Szeretnénk. Na elég! Többé inkább ki se mondjuk.placcs . Amikor fiam szórakozásra vagy másra kér pénzt. egyszerűbb lét lesz. ÁBRAHÁM: Igen. Lássuk hát ezt a "sosincs elég. hogy bőven van pénz. MEGJEGYZÉS: Tudom. Naponta ütközöm ebbe a gondba.itt is lettél. Nem azért vagy itt. hogy van bőven. hogy megtalálom a módját.. és egyértelműen. ÁBRAHÁM: Tökéletesen megfogalmaztad. Amikor a számláimat akarom kifizetni. amiket én nem tennék (herdálás). Valójában mi teremtjük meg a bőséget. Olyanról van szó. Az egyszerűség hozza meg neked a legnagyobb örömödet! A bonyolultság szüli a legnagyobb stresszedet.. és ezért már nagyon szeretnék hozzájutni az eszközökhöz.. hogy elkezdjem azt az életembe vonzani! Van bőven! Csupán arról van szó. amelyek segítségével túlléphetek rajta. mert így szóltál: "akarom!" És eléggé akartad és eléggé megengedted ezt ahhoz. mint amennyi elegendő. mert rád esett a szerencse választása. (A csoport nevet. hogy sosincs elég pénzem hozzá. Nos.) S ahogy itt vagy ebben a fizikai formában.) Íme a híd: "Nem volt elegendő. Múlt éjjel nagyon érdekes álmom volt. Azért vagy itt és most. hogy van bőven. amin ügyködöm. amiből mindenkinek merítenie kéne. KÉRDÉS: Szeretnék segítséget kérni valaminek az áthidalásában. (A csoport nevet. amivel életem minden napján szembetalálkozom... Ez azonban abban az időben történt. sosincs elegendő pénzem. hogy ez ideig nem vonzottam azt magamhoz. hogy nincs valamiféle aranytároló edény.

. TÖBB VAN.. hogy többet gondoljon és beszéljen arról. amit nem akarsz. Több van. mint elég!" MEGJEGYZÉS: Ó.) ÁBRAHÁM: Számodra is van elég. Bőven van mindannyiunk számára! Senkinek nem jut kevesebb. amiröl tudod. Így jutottam ide. hogy a bőség valójában kifogyhatatlan vizesésként zuhog alá. Eddig csöppnyi kulacskával jártam ehhez a vizeséshez. EGY MÁSIK MEGJEGYZÉS: Én is! (A csoport nevet. hogy nem vittem magammal nagyobb edényt. hogy állítsd le magad. A tieid is azok! Ezért. hogy csupán az a gond.) ÁBRAHÁM: A tartálykocsi helyett bölcsebb. Bőven van. amit akarsz! MEGJEGYZÉS: Köszönöm. ha inkább kaput nyitsz. ha én már nagyobb tartállyal megyek a vizeséshez. ahogy van. Tartálykocsival kell a vízeséshez menni. Valójában nem a pénz hiányáról van szó. akkor mondd neki: "Megtudtam. amire vágyik. (A csoport nevet. ám immár rájöttem. Ha pedig olyant mond. Továbbá. hogy többet engedjek belőle magamnak. amit akarsz!" 123 . hogy azt nem akarja.. Nyiss kaput. meg kell kérjelek. MEGJEGYZÉS: Az edénnyel volt a gond.. és számodra és számodra is. több. amikor most olyanról beszélsz. igen. hogy a bőség vég nélkül és folyamatosan áramoljon életedbe! Gyakorlatilag mindent megkaphatsz. ha arra biztatod. amit egy másik embernek adhatsz. ÁBRAHÁM: Szívesen. ÁBRAHÁM: És mi is vagyunk. mint amennyi elegendő. mert nem akarok a negatív teremtésedben asszisztálni neked! Beszélgessünk inkább arról. hogy nem vittem magammal elég nagy edényt. amit fölajánlhatok annak. KÉRDÉS: Mi lenne a legjobb és legpozitívabb. hogy mennyire erőteljes hatásúak gondolataim és szavaim. és élményemet én teremtem meg. Most azonban tágabb kaput nyitok a nagyobb bőség befogadására! A múltban nem volt ugyan elegendő. és engedd. mint elég! Több van. aki hozzám jön? ÁBRAHÁM: A legtöbb. hanem arról. ha tökéletes lénynek látod őt úgy. a jövőben azonban több. mint elég lesz. MINT ELÉG.Látom hát most már. mert ez a jelenlegi vágyam.

természetes szakaszokra! És minden egyes időszak elején fogalmazd meg magadnak világosan. egy másik szegmens veszi kezdetét. Amikor megmosod fogaidat. mert ez a szokása. vagy a kezét bámulja. Bármit is akarsz. akkor füleid bezárulnak. hogy nem figyelsz rájuk. mi a szándékod arra a periódusra vonatkozóan! Egy időszegmens például az. ám a példád még azoknál is erőteljesebb hatású! Légy az. akkor ennek hatására . szándékkal útnak indítani. A barátaid. hanem gondoljak arra. mire gondolunk? S ha egy pillanatra minden szegmens elején például így szólsz: "most azt akarom. ha észreveszik. elárulunk egy módszert. Ha valaki bejön a szobádba. ha ezt minden pillanatban meg tudnád tenni. Ugye érted már. Más szóval tehát ne fogadjam be csak úgy a felém áradó hatást. akkor egy újabb szakasz kezdődött el. s érzed. nem figyel rád? Elnéz a fejed mellett. Ha megértetted. a nap bármely szakában. Ha azonban rászánsz egy-két másodpercet. ha rászánsz egy pillanatot. hogy megfogalmazd szándékodat. osszad napodat időszegmensekre. régi szokásaid. és világosan megfogalmazod vágyadat. amit csinálni akarsz: mások befolyásoló hatása vagy saját.pl. hogy tudtad. és bekapcsolod a biztonsági övet. hogy elhajts valahová. amit akarunk. hogy amikor nem kívánt dologról beszél. lásd közben lelki szemeiddel. a szavaid erőteljesek. hogy nem figyel a szavaidra. befolyásoló hatású szavak elsodornak! Erre megy ki a játék. sőt percről percre tudatosan alakíthasd életélményedet. hogy biztonságosan megérkeztél úti célodhoz. Beszéltél-e már úgy valakihez. és nem arról. akkor rendkívül hasznos a gondolatodat tudatosan. amit én akarok? ÁBRAHÁM: Igen. Az lenne az ideális. hogy napról napra. Ezért azt javasoljuk. akik hozzád vonzódnak. Amikor fölveszed a csörgő telefont. Mire te: "Úgy látom nem értettél meg. hogy gondolataid valóságot teremtenek.. amikor beülsz a kocsidba. értem. hogy folytasd a mondataidat. Mit érzel ilyenkor? Elmegy a kedved attól. ami segíteni fog. de az ugyancsak körülményes lenne. ismét egy szakasz kezdődött el. Érted? Idővel meg fogják érteni álláspontodat! Tudod.Erre ő tovább mondja a maga negatív szövegét. frissen és időben! 124 . aki vagy! Látszódjék rajtad a tudásod! Azt ígértük. Érted? MEGJEGYZÉS: Igen. akkor már kisebb a valószínűsége annak. Ez egy szakasz. hogy a másoktól jövő. akkor úgy lesz. máshová mennek. telefonálás közben -jobban a nyelvedre jönnek majd a megfelelő szavak. amit nem!" Hamarosan észreveszi majd. miközben e telefonáló emberrel beszélek!". Alapvetően csak két dolog tarthat vissza attól. Nagyon komolyan mondom! Arról érdemes beszélnünk.. hogy világosan fejezzem ki magam. Amikor például beülsz a kocsidba.

azt ugyan megkaptad. hogy lásd lelki szemeiddel a dolog végét. Vég azonban nem létezik. hogy bármelyik úti célodhoz megérkeztél! Képzeld el bankszámládon azt a számot. amit valaki más teremtett meg. Ám azok a dolgok. amelyek lázas izgalomba hoznak. és érezd a lelkesedést. Legtöbbször el is veszíted iránta való vágyadat és érdeklődésedet. hagyod. amennyire vizualizálásoddal előre tudsz menni az időben! Lásd magad. föleg pénzzel kapcsolatban. képzeld el azt! Eddig a hiányra irányítottad figyelmedet. Ezért láss előre olyan időtávra. megkapod és elégedettséget érzel. Csak ha te magad akarsz és kapsz.visszafizetést vagy teremtést -. akkor a szóban forgó dolog épp csak úgy baktat feléd. pozitív érzést! Amint megérted. s nem egyedi emberként szemlélve titeket. ami a jelenleginél jobban tetszik! Vizualizáld magadat. majd kapsz. Ezért még több hiányt teremtettél. gyorsabban éred el azt. Amikor csak úgy szeretnél valamit. hogy "nem ezt akarom"! Gondolataid ugyanis azt vonzzák. Ez igen gyakori. amitől lelkes izgalom jár át. hozd magad a lelkes izgalom érzelmi állapotába! Lásd magad lelki szemeiddel. Akarod. amint számláid kifizetése után még bőven marad pénzed! Kezdj képeket küldeni. mert amit akartál. ahogy például a kifizetnivalóidra azt írod: "elintézve"! Lásd befejezettnek. Elégedettségérzés akkor születik. Minden esetben igy születik ez az érzés! Nem okoz elégedettségérzést az. Hadd mondjunk most valamit a pénzügyi helyzetetekről. egyik képet a másik után. hogy csak és kizárólag biztonságra vágysz és gondolsz! Nehogy balesetet képzelj el. amik olyannak mutatják valóságodat. szinte röpülnek életélményedbe! Ezért hát valahányszor vággyal vizualizálod azt. amit meg akarsz kapni. amint nagy összeget teszel be a bankodba! Lásd magad. amelyekre forrón vágysz. ezért aztán az soha nem is jelenik meg életedben. ám azt adósság árán teremted meg. amit áhítasz. amilyennek azt szeretnéd.Amikor biztonságot akarsz. amit mondunk? MEGJEGYZÉS: Honnan tudtátok? (A csoport nevet. mielőtt még odaérne. holott a kapás már megtörtént! Érted. ami ennek megtétele közben átjár! Lásd magad sokkal jobb anyagi helyzetben! Akármi is az.) 125 .. s ezzel útnak indítod teremtésedet. amire azok irányulnak! Minden teremtés kulcsa tehát annak vizualizálása. és azt mondd. Ha vágysz valaminek a létrehozására. Azzal kezdtük. amit elérni akarsz. hogy érzéseid mekkora erőt képviselnek. és egyúttal kérj megerősítő. akkor győződj meg róla. akkor a teremtés folyamata kibillen egyensúlyi állapotából. de még meg kell tenned az adást . most népként. ha hagysz..

Sok esetben már arra sem emlékszel.ÁBRAHÁM: Ezért hát ilyenkor nem érzel elégedettséget. Ez fölvetett bennem egy kérdést. hogy olyan okosak vagyunk. ahogy több pénzt szedsz össze. amint lépésről lépésre haladsz előre utadon. hogy egy régebbi szándékot hogyan kell megvalósítani. Képesek vagyunk pillanatról pillanatra megváltoztatni szándékainkat. én szeretnék köszönetet mondani nektek. és boldogan azt kiabálod. hogy "kész. több szobás házat szeretnél. Mi van még? MEGJEGYZÉS: Nos. hogy mit is kaptál a pénzért.. Ezért sokan. Kötelességed volt a törlesztés. van ilyen.. akkor lelkesedést és izgalmat érzel. hogy észrevették volna. Például: "azért vagyok kövér ebben az életemben. ÁBRAHÁM: Öröm tudni. (Sok ilyen példát láttunk. ezért érdemes egy új akarást teremteni! Korbácsold föl magadban a nem tartozás állapota iránti lelkes izgalom érzését! Vizualizáld magadat. mert az előzőben éhen haltam. letudtam!" Mindezt sokkal előbb. Vizualizáld például. ÁBRAHÁM: Igen.) Manapság az országotokban könnyű hitelhez jutni. elégedettségérzés jár át. ám ha ezt nem gyakoroljuk. Íme a megoldás! Tegyük fel.. az rendkívüli értéknek bizonyul." (A csoport 126 .. hogy a szabadság a fő célunk. akkor egyesek talán emiatt okolhatják ügyeikben a karmát. olyan házban élsz. és hagyjuk a régi mintákat érvényben maradni. mert a kapás okozta öröm már tovatűnt.. mint te. akkor viszont az negatív teremtés. anélkül. Ugyanis valahányszor eljövök egy ilyen találkozóra. MEGJEGYZÉS: Örülök. mint ahogy apránként vissza kellett volna fizetned! Jó. hiszen te alapvetően szabadságra vágysz. Ugyanakkor mentes is akarsz maradni a hitel terhétől.. Amikor kötelességed irányába. mert nem engedted meg. Mellesleg szavaitok abban a véleményemben is megerősítenek. hogy vagytok nekünk. Alakítsd hát azt elmédben nagyon is áhított dologgá. nem igaz!? A fizetési kötelezettségtől való mentesség szabadságára vágysz.. amit visszafizetsz. hogy széttéped a hitel-visszafizetési papírt. Amikor célod irányába teremtesz. hatalmas adósságokat halmoztak föl! Nem nagy öröm visszafizetni az adósságot. mint amennyire a részletek törlesztéséhez szükséged van! És ahogy ezt az új vágyat helyezed a régi helyébe. hogy vágyott dologként gondolj rá. s te nagyobb. ami az egyedek evolúciójával kapcsolatos.. Márpedig a kötelesség és a vágy egymással ellentétes valamik. MEGJEGYZÉS: Elhangzott valami olyasmi. Ezt nevezzük "kopott karmának". ahol kevés a szoba. A részletek fizetése nyomasztó hatású lett rád nézve. hogy eljöttök közénk. Köszönöm.

hogy vannak általad uralhatatlan. és 6.) KÉRDÉS: Soha nem veszem túl komolyan. hogy mit akarsz. Ezeket az érzéseket érzed. ugyanis Kaliforniában élek.. fölerősítette vagy megérintette a sebezhetőségérzésedet. hogy Kalifornia állítólag majd belezuhan az óceánba. szinte mindenkiben egy erősen kialakult mintát érint meg. de soha nem fogod tudni. akkor kiborultam. A döntés képessége nélkül pedig nem lehetsz tudatos teremtő! A harmadik lépés a legfontosabb: ha már azonosítottad célodat. hogy "ez érdekes" vagy "ez 127 . amíg nem tisztázod. A választás képessége nélkül ugyanis dönteni sem tudnál.. akkor másként reagáltál volna. Az első lépés annak azonosítása. hogy mit nem akarsz! Ez az a kontraszt. mert a számotokra ijesztő halálról és pusztulásról szóló információt . A sorrend nem számít.. bármit is érsz el rezgési harmóniával. hanem azt. Nem annyira a nyilvánosságra hozott információról kell elgondolkoznod. például.nevet. Ha abban a fejezetben azt mondtuk volna. hogy az említett könyvfejezet azért annyira felzaklató.1995. akit senki sem láthat.) Nos. Emlékeztetett arra. és a szóban forgó információ látszólag ellentmond a jólét üzenetének. KÉRDÉS: Elkezdtem olvasni az Új életet kezdhetsz! című könyvet. A második annak meghatározása. mint halál. Mi a jólét tanítói vagyunk. Igazán nem! Ötéves korom óta igyekszem itt hagyni ezt a bolygót.. úgy látszik. TOLDALÉK. augusztus 5. Csupán azért hoztuk mégis szóba. Azt akarjuk. ÁBRAHÁM: Először hallottál az itteni földrengés lehetőségéről? (A csoport nevet. Los Angeles. a hatósugaradat meghaladó dolgok. hogy megértsd.. ha már hibáztatom magamat. pusztulás. szeretteid elvesztésének lehetősége stb. tehát nem a halálfélelem a gond. nem kívánatos dolgokra gondolás. amit erről egyesek mondanak. meg kell találnod annak az érzési helyét. akkor miért ne hibáztassam magamat? Nem ezt a magamat. A teremtés folyamata valójában négy lépésből áll. mint inkább az érzéseidről. az tapasztalásoddá válik. s ami oly fontos. hogy hitünk szerint 2000 és 2020 között Kalifornia lakóinak a bőre fokozatosan kék színűre változik. A könyvnek ez a része mégis egyszerűen kiborított! ÁBRAHÁM: Nos.. amit nem akarsz. és ez talán kikezdi a védettségérzésedet. Talán azt mondod. S úgy gondoljuk.a tudatos teremtés kontextusába akartuk helyezni. mert az olyan. amiről beszéltünk. Amikor a földrengésről szóló fejezethez értem. de egyik a másik nélkül nem működik. És a haláltól sem félek. hogy mit akarsz. E két lépés fölcserélhető.

majd elégetitek azt a korábbi. Érted. hogy "igazán nem félek a haláltól! Ötéves korom óta igyekszem itt hagyni ezt a bolygót. ahol érezheted és megszabadulhatsz tőle. hogy megértsétek.. mire akarunk kilyukadni? Elolvastál egy fejezetet. akkor az említett fejezet olvasásakor így reagáltál volna: "Remek! Ez tökéletes harmóniában rezeg az én vágyammal! Végre lelécelhetek! Csak itt. ami valamennyi érzékeny pontodra rátaposott. amikor Eszternek lediktáltuk a könyvet. De engem az érdekel.". Ezért történik. valami csúnya és kellemetlen betegség vagy a helytelenítést kiváltó öngyilkosság nélkül is meghalhatok!" Érted már. hogy biztosan tudjátok-e ti fiúk odaát. A legtöbb ember folyamatosan igazítja vágyait. hanem amibe lazán bele kell simulni! A megállás nélkül alakuló. hogy ez valóban meg fog történni? (A csoport nevet. A legtöbb ember semmit sem tesz az ellenállástól való megszabadulás érdekében. s az még nem okoz fájdalmat. és úgy látjuk. Holott éppen azért foglalkoztunk a témával. ahogy az élet részeként el kell fogadnotok az általatok 128 .) ÁBRAHÁM: Azt tapasztaljuk. aminek keményen ellen kéne szegülni. Más szóval: hatására óriási mértékű ellenállást éreztél. Számtalan térképet rajzoltak. Ugyanúgy. ez nem olyasvalami.. És noha mi nem a tudatos ellenállás fölkavarásának a tanítói vagyunk. eltemetett civilizációk motorjaihoz hasonló masinákban. fájdalmasabban érzed a rezgésedben lévő valamennyi ellenállást. hogy kibírja a benne már meglévő ellenállást. Azt észleljük. főleg itt. úgy véljük. mint ti. és a bolygó újra és újra bekövetkező kiegyensúlyozódását. ki úgy reagált. s akkor autóbaleset. Kaliforniában kell lófrálnom. hogy a bolygó felszíne folyton változik. Amikor azt mondod nekünk. ha kiteszed azt az asztalra. Észrevetted? Azt is megfigyeltük. hogy ahhoz képest mindezt meglehetősen jól túlélitek. de nem érintett volna meg benned egyetlen érzékeny pontot sem.hülyeség". mert már jó ideje sokan rágódtok ezen. 1988 elején. hogy amikor fölizzítod vágyadat.. Más szóval: a mi szemszögünkből mi sokkal szélesebb képet láthatunk. akkor azt sajnos mi nem tudjuk neked elhinni. Azt akartuk. Azt tapasztaljuk. Ha ugyanis valóban igaz lenne ez. hogy hova akarunk kilyukadni? KÉRDÉS: Igen. nos. Meg akarjuk találni a téma megközelítésének legproduktívabb módját. Szemrevételezhetjük a folyamatos evolúciónak ezt a megállás nélküli folyamatát. hogy már történik. és ki így. hogy kiszivattyúzzátok az olajat. hogy bolygótok átrendeződése egy örökké tartó folyamat. hogy legtöbbetekben benne él az igazi tudásotokkal rezgési összhangban nem álló gondolatminta.. mert egy másfajta szemszögből akartuk azt bemutatni! A tudatos teremtéssel összefüggésben akartuk azt tálalni. nagy ribillió támadt a dolog körül. Kaliforniában. fizikai élet részeként érdemes elfogadni azt.

Ellenállásukkal csak fölfordulást hoznak magukra. áramoltatom energiámat és rezgésharmóniába kerülök választásommal." S ha azt mondanád: "Most." Más szóval: jóból és rosszból egyaránt adatik." Semmi ilyent nem mondtál! Valójában így szóltál: "Ó! Naná. de csak akkor. annál részletesebben tudod kibetűzni azt. A kibontakozás folytonos. ha gondoskodtok róla. hogy mindig van valami nálam hatalmasabb. hogy "imádom az életemet!". hogy "Ábrahám! A legcsodálatosabb időket éljük. az átrendeződést. rosszabb és engem uraló. a tengelykorrekciót. mintsem az ténylegesen bekövetkezne. az élet élvezeteit. akkor már semmi. mert oly sok testetlen tanító jön elő és adja meg nekünk a rég áhított útmutatást!" Ugyanakkor mások így szólnak: "Ezek a legszörnyűbb idők! Egyre több az erőszak.. a tengelykorrekciót nem vonnánk be célkitűzési folyamatunkba. akárminek is nevezzétek azt. A legtöbben ugyanis így szólnátok: "Univerzum! Én nem akarok földrengésben meghalni!" Vagy: "Univerzum! Segíts. jobban fog ez nekem menni?" És mi így felelünk: természetesen! Minél többet gyakorlod. hogy a megfelelő időben a megfelelő helyen legyek!" Mindezzel azonban valójában azt mondjátok. még egy súlyos földrengés sem érinti életélményedet.. akkor mindig a megfelelő időben a megfelelő helyre vezéreltetsz! 129 . mint amikor ki vagyok téve némi nem kívánt eseménynek. a bűntény. megpróbálja elkerülni a katasztrófát. hogy számtalan ember össze-vissza ugrándozik. hogy az áhítottnak a nem kívánt dolog is része! Többször hallottuk már. Ha mi a ti helyetekben lennénk. A fizikai élménybe merülésetekkor nem mondtátok. Ennek hatására életükben előbb történik meg a földrengés. A könyvnek az a fejezete tehát a tömegek tudatosságának sebezhetőségi érzését reprezentálja. Miközben valójában nincs ilyen dolog az egész univerzumban! Ha szinkronba tudsz kerülni az áramlásoddal. Átmeneti időszak. hogy testben idejöhessetek. növekszik a félelem. nagyobb. Azt az érzést. azt is el kell fogadnotok. hogy most már mindig igazam lesz?". hogy "Vezessetek el engem a nehézségektől!" Ha azonban azt mondjátok. mit is akarok.testi halálnak nevezett jelenséget. amelyre mindig elintézitek. és értékelitek ezeket a gyönyörű napokat. a következő választ kapnád: "Természetesen nem. Mellesleg ez azon időszakok egyike. akkor valóban rezgésharmóniát teremtetek vágyaitokkal! S amikor összhangba kerültél céloddal. kedvem lenne átmenni. hogy semmi nehézség ne várjon odaát! Csak kellemes érzéseket akarok átélni és vég nélkül. Ezek az évek a fölerősödött kontraszt évei. hogy belemerülök az ellentétek eme tengerébe! Hiszen soha máskor nem tudhatom oly tisztán. Az lesz majd a nagy élmény!" Azt látjuk. mert a rezgések szempontjából te már egy más helyen leszel! Ha meg akarnád kérdezni az univerzumtól: "Olyan okos vagyok. a földrengést. boldogan lébecolni. hogy kapom a nem fizikai energiát és lefordítom azt. amitöl tartanom kell. de semmi. hogy: "Nos. és ez a kontraszt segít majd választani! S ha választok.

Találd meg a rezgési harmóniádat azzal. hogy emberek fognak közlekedési balesetekben meghalni? Egyértelműen igen. Olvasok róla. Ellensúlyozzák-e a gyönyörű napok a földrengéseket? Egyértelműen igen. de nem érzem úgy. Biztosan állítható. hogy figyeljetek gondolataitokra? Azt ugyanis nagyon nehéz megtenni. hogy hogyan érzitek magatokat. hogy valami történik. sőt gyakorlatilag lehetetlen.A ti helyetekben mi így szólnánk: "Tudom. Biztosan állítható. hogy számtalan földrengés lesz. hallok róla. KÉRDÉS: Amint elfogadjuk. Három hete. amit akarsz. augusztus 5-én és 6-án magnóra vett toldaléknak. Ha azonban arra figyeltek.) Eszter így felel: "Tudom. hogy ez lehetséges? ÁBRAHÁM: Igen. Részei vagytok egy fizikai törvény megváltoztatásának. Ez pedig a következő: A bolygótokat tápláló teremtő energia jelentős mértékben fölgyorsult. Helyénvaló hát ezért elkezdeni odafigyelni érzéseitekre. megrándul a szemhéja. amióta férjével itt tartózkodik. rengetegszer rándult meg a szemhéja. és az lesz az élményed! Érted? VENDÉG: Igen. egy kis játékot játszik vele az univerzum: ha valami geológiai aktivitás van valahol." Amióta Eszter Kaliforniában tartózkodik. és ebben így már gyorsabban tudtok gondolattal manifesztálni. hogy nem azt mondtuk. Azt mondja Jerrynek: "Valami történik! Valami történik! Valami történik! Valami történik!" Mire Jerry megkérdezi: "Milyen messze innen? Hol?" (A csoport nevet. hogy emberek fognak meghalni ezekben a földrengésekben? Egyértelműen igen. amit lények sok-sok generációján keresztül elfogadtak és megtapasztaltak. Biztosan állítható. Ez egy fizikai törvény. hogy gondolataitokat a kívánt dolgok irányába tudjátok terelni! Észrevetted-e. hogy azzal nekünk foglalkoznunk kellene. Ez a fizikai törvény a ti életetek idején 130 ./ KÉRDÉS: Az emberiség a történelem során számos fizikai törvényt fedezett föl. Van itt kívánt dolog és annak a hiánya is. Sok gyönyörű nap lesz errefelé? Egyértelműen igen. Talán ebben a fizikai létélményben történik meg az első tudatos ráébredés. Köszönöm. hogy az univerzumnak ez a csücske különbözik az univerzum más csücskétől. akkor mindig a kívánt irányba tudtok teremteni. hogy ebben az évtizedben több földrengés lesz ebben a városban? Egyértelműen igen. Nem állítjuk. és csak kívánt dolog létezik benne. /Vége az 1995." Érted már? Sok földrengés lesz-e errefelé? Egyértelműen igen. de nem egyszerre mindet. Megváltoztathatjuk-e mi ezeket a fizikai törvényeket? ÁBRAHÁM: Igen.

Ezért vagytok hajlandók szóba állni halott" barátaitokkal is. Mert ahogy a világaink közti átjáró kinyílik. s kikkel együtt lépj itt "színre". Örömödben növekszel.) Mi azt szeretnénk.) Életed alapja a szabadság. hogy hol. hogy utolérd őt! Te a gondolat éle vagy.) 131 . szintén örömet kereső lények társaságában nagy várakozással érkeztél ide. hogy térben és időben megtapasztald ezt a gyönyörűséges kontrasztot.ami szó szerint minden. A Minden Létező . amik szintén módosulni fognak. hogy társteremtő lehess. hogy fizikai lényeiteket is elegyítsétek egymással.megváltozik. célja az öröm: Szabadon fedezhetsz föl az örömhöz vezető. Lehet. hogy kapcsolatba léphettünk veletek! Valami olyasmit akarunk veletek megértetni. amire eddig talán nem gondoltatok: olyan.. ha megértenétek. ami jó érzést ébreszt benned. és örömteli fejlődéseddel hozzájárulsz a Minden Létező növekedéséhez. testben élő lényeknek érzékelitek magatokat.Isten . akkor ez talán már a ti életetekben is bekövetkezhet. ami friss és dicsőségesen fölemelő. ami hozzájuk kapcsolódík . és ahogy ti egyenként is kinyitjátok átjáróitokat. tudatos teremtés folyamatát. Más. a testedben. Nagyon köszönjük. új utakat. kész valaki. ami csak ott létezik. (A csoport nevet. Ha akarjátok és hiszitek. és minden.hasznát veszi ennek a tapasztalásnak.nem egy befejezett. belső lényetek és "családotok". akik új tudásra szomjaznak. Lehet. (Azt is te választottad meg. hogy egyszer majd arra is képesek lesztek. Te akartad a lehetőséget. aki arra vár. mert minden egy .. amelyen át információ áramlik. (Jogodban áll azonban a rabszolgaság és a fájdalom választása is. (Lényegében a mennyet hozod a Földre. amelyik többet keres. Többet mindabból. mert így akartad. hogy egy nap majd csökken a Földön a gravitáció. amely amott lakozik. CSOPORT Köszönjük! ÁBRAHÁM TANÍTÁSÁNAK ÖSSZEGZÉSE A HICKS HÁZASPÁR MEGFOGALMAZÁSÁBAN Te a testetlen világ fizikai meghosszabítasa vagy. hogy finomíthasd a gondolattal történő szándékos. És vannak más hasonló törvények is. hogy nem csak ti veszitek hasznát a tőlünk érkező tudásnak. ne csak a belső lényeiteket. mikor és ki legyél.) Azért vagy itt. hanem kapcsolatunkkal a MINDEN LÉTEZŐ is gyarapszik. Hatalmas szeretet van itt számotokra! Befejeztük.

Érzéseid azonban jelzik. azt megkaphatod. úgy rezegsz. hogy megváltoztatod gondolatodat. s az univerzum elindítja azt feléd. Ahogy rezegsz.) A megteendő tettek és a kicserélendő pénzösszegek az örömre irányultságod melléktermékei. hogy gondolataiddal éppen az áhított vagy a nem kívánt dolgot teremted. mert mindig azt kapod. Gyakran hiba révén teremtesz. úgy vonzol. hogy miért akarod azt. hogy megéljék saját élményüket. akár általad áhított. Minél több dolgot méltányolsz. ez a megbecsülési állapotod annál több csatornát nyit majd meg benned ahhoz. (Ugyanolyan könnyű egy kastélyt megteremteni. (Mire összpontosul figyelmed?) Amit el tudsz képzelni. akkor az számodra is lehetővé teszi ugyanezt. hogy még több mindent értékelj nagyra.) Gondolati teremtő vagy egyedi örömutadon Senki sem korlátozhatja gondolatod irányát! Örömteli életutadon szerzett tapasztalataidat senki és semmi nem korlátozza! Mindazt fölfedezed. Amikor jó érzés jár át. (Ha hagysz másokat. mert ismeri legmélyebb szándékaidat. annak esszenciája aktiválódik. amit akarsz. Szerető belső lényed az útmutatást érzések formájában kínálja föl neked. és az univerzum folyamatosan erre az általad választott ösvényre irányít. azt megteheted.) Lazulj bele természetes jó közérzetedbe! Minden rendben. mint egy gombot. általad nagyra becsült dolog esszenciája folyamatosan realitásodba áramlik. akkor abban a pillanatban többet engedsz érvényesülni a tágabb látótered birtokában megfogalmazott szándékaidból. amire figyelmedet irányítod. annál gyorsabban érkezik meg az hozzád. akár nem kívánt dologról van is szó. Minden egyes gondolatoddal teremtesz. Nagyszerű szándékokkal érkeztél a Földre.) Gondolataid megválogatásával teremtményeidet válogatod meg. (Megtestesült lélek vagy. Minél intenzívebb pozitív érzések élnek benned a szóban forgó dologgal kapcsolatban.Teremtő vagy. (Valóban minden rendben van!) Valamennyi. amit a boldogságodhoz birtokolni vagy tenni szeretnél. azza válhatsz. (Ahogy gondolkozol. 132 . s ezzel máris megváltoztattad érzésedet és teremtésedet! (Hozz minél több döntést!) Az univerzum forrón szeret téged. s ennek megfelelően kívánatos vagy nem kívánatos érzést fogsz érezni! Dönts úgy. illetve aki lenni szeretnél. Melengess egy kívánt vagy egy nem kívánt gondolatot. Amint megkérdezed magadtól.

(Érezd jól magad! Légy laza! Nem tudod elrontani!) Utóirat: ahhoz. nem szükséges.) Testedet betegség és fájdalom nélkül hagyhatod el. Természetes állapotod az örökkévalóság.Tudatosan irányított. s így kevés örömet érez tettei vagy tulajdonai kapcsán. Dönthetsz úgy.) Nem tudsz meghalni. és mindvégig bőség kísér. hogy csodálatos. Érzéseid jelzik majd. boldog és produktív élettapasztalatot szerezzél. hogy rajtad kívül akár egyetlenegy személy is megértse az univerzum törvényeit vagy az itt ismertetett folyamatokat. (A legtöbb ember ezt fordítva csinálja. Csak te! Jerry & Esther Hicks. te örökké tartó élet vagy. november 133 . és hagyod. hogy méltósággal visszatérj színtiszta. (Bár ezzel kapcsolatban is szabadon hozhatsz ettől eltérő döntést. hogy megpihensz. Te vagy ugyanis élményeid vonzója. 1995. hogy magad választotta küldetésedet beteljesíted. pozitív energiád állapotába. Nem szükséges a távozás ürügyeként betegséget vagy fájdalmat vonzanod magadhoz! Természetes állapotod .érkezésedkor. örömteli utadon ösztönzést érzel majd tettekre. ittlétedkor és távozásodkor az egészség és a jó közérzet.