RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 5 BAGI TAHUN 1999

TAJUK/KONSEP MINGGU 1 2. UBAHAN 2.1 UBAHAN LANGSUNG Pembolehubah y dikatakan berubah secara langsung dengan pembolehubah x jika nilai y/x adalah pemalar. Y berubah secara langsung dengan x ditulis sebagai y E x. Ini boleh dinyatakan sebagai y = kx, k ialah pemalar. a.

OBJEKTIF/KEMAHIRAN

RUMUS/ABM/CATATA

Eksperimen dalam sains harus dit Menyatakan apa yang terjadi kepada suatu kuantiti apabila kuantiti yang lain berubah dalam situasi harian yang melibatkan ubahan langsung. Menentukan sama ada suatu kuantiti berubah secara langsung terhadap kuantiti yang lain daripada maklumat yang diberikan. Menulis suatu ubahan langsung dalam bentuk persamaan yang melibatkan dua pembolehubah dengan mencari pemalar ubahan terlebih dahulu. Mengira nilai x atau y apabila y berubah secara langsung dengan x dan maklumat yang mencukupi diberikan. Mengulang kemahiran (b), (c), (d) bagi kes-kes berikut : y E x² y E x3 y E x 1/2

b.

Istilah µubahan langsung¶ tak perl diperkenalkan bagi (a). Jika ubah langsung wujud, jawapan ditulis bentuk y E x. Terangkan bahawa apabila y E x melawan x adalah garis lurus.

c.

d.

Penyelesaian boleh dilakukan den menggunakan hubungan i.
ii.

e.

y = kx atau y1 = y2 x1 x2

i. ii.
iii.

Penyelesaian dengan hubungan i. y = kx atau y1 = y2 x1n x2 n

2. 2

UBAHAN SONGSANG

a.

Pembolehubah y dikatakan berubah secara songsang dengan pembolehubah x jika hasil darab xy adalah pemalar. Y berubah secara songsang dengan x ditulis sebagai y E 1/x. Ini boleh dinyatakan seterusnya sebagai y = k/x, k ialah pemalar.

b.

c.

d.

e. i.
i.

Menyatakan apa yang terjadi kepada suatu kuantiti apabila kuantiti yang satu lagi berubah dalam situasi harian yang melibatkan ubahan songsang. Menentukan sama ada suatu kuantiti ber ubah secara songsang dengan kuantiti yang lain daripada maklumat yang diberikan. Menulis suatu ubahan songsang dalam bentuk persamaan yang melibatkan dua pembolehubah dengan mencari pemalar ubahan terlebih dahulu. Mengira nilai x atau nilai y apabila y b erubah secara songsang dengan x dan maklumat yang mencukupi diberikan. Mengulang kemahiran (b), (c), (d) bagi kes : y E x² y E x3 iii. y E x 1/2 a. Menulis suatu ubahan tercantum dengan menggunakan simbol µ µ bagi kes-kes yang melibatkan.

Istilah µubahan langsung¶ tidak pe diperkenalkan bagi (a).

Jika ubahan songsang wujud, jaw ditulis dalam bentuk y E 1/x.

Terangkan bahawa apabila y E 1/ melawan 1/x adalah garis lurus.

Penyelesaian dilakukan menggun hubungan berikut : i.
ii.

y = k/x atau x1 y1 = x2 y2

Jika y E 1/x (n = 2, 3, ½), graf y 1/x itu adalah garis lurus.

2.

UBAHAN TERCANTUM i. ii. iii.

Terhad kepada tiga pembolehuba

Ubahan tercantum merujuk kepada perkaitan antara tiga pembolehubah atau lebih sebegitu rupa sehinggakan suatu pembolehubah secara langsung berubah atau secara songsang

dua ubahan langsung. Dua ubahan songsang. Satu ubahan langsung dan satu ubahan songsang. b. Menulis suatu ubahan tercantum dalam bentuk

Dalam ubahan tercantum pembol pembolehubah itu dihubungkan d pendaraban atau pembahagian.

Bagi seluruh tajuk ini terhad kepa lurus sahaja. KECERUNAN DAN LUAS DI BAWAH GRAF. 3. Termasuk kes-kes seperti d. Mencari laju pada tempoh masa tertentu. iii. Melukis graf jarak-masa dan suatu jadual nilai jarak-masa dan mencari laju daripada graf itu.1 KUANTITI YANG DIWAKILI OLEH KECERUNAN GRAF. Contoh jarak masa Harus melibatkan contoh dalam b sains sosial dan ekonomi. Menyatakan kuantiti yang diwakili oleh kecerunan graf bagi kes-kes tertentu. apabila diberikan suatu graf jarak -masa.berubah dengan pembolehubah yang lain. b. ii. Termasuk graf yang terdiri daripa gabungan garis lurus. graf jarak-masa. . Contoh : i. c. Mencari nilai pembolehubah tertentu dalam suatu ubahan tercantum apabila maklumat yang mencukupi diberikan. e. ii. 3 a. Melukis graf jarak-masa apabila diberikan suatu hubungan antara jarak dengan masa. persamaan dengan mencari pemalar ubahan terlebih dahulu. Mencari laju daripada graf itu. Kecerunan graf sebagai kadar perubahan kuantiti pada paksi mencancang terhadap perubahan kuantiti pada paksi mengufuk. Graf laju-masa. y E xz y E 1/xz y E x/z 3. Melukis graf bagi hubungan antara dua pembolehubah yang mewakili ukuran harian dan menyatakan makna kecerunannya. i. Papan graf dan pembaris meter. c.

ii.2 KUANTITI YANG DIWAKILI OLEH LUAS DIBAWAH GRAF. a.3. Menyatakan kuantiti yang diwakili oleh luas dibawah graf yang diberikan. b. ii. Laju i. t mewakili masa ialah pemalar. lua dibawah graf tidak m kuantiti yang bermak Luas di bawah graf ja masa. a. (ii) dan (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan kecerunan dan luas di bawah graf. iii. Menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi suatu ujikaji. Mengira luas di bawah garis lurus yang selari dengan paksi -x garis lurus jenis y=kx + h gabungan (I) dan (ii) Mencari jarak dengan mengira luas di bawah graf laju-masa. graf laju-masa graf pecutan-masa Perlu diterangkan i. Termasuk kes-kes sep i. V mewakili laju. ii. . b. ii. a. iv. apabila graf itu selari dengan paksiuntuk masa ( laju seragam) jenis v = kt jenis v= kt + h gabungan (I). Masa 5 4. Contoh ujikaji i. iii. 4 Kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf ialah hasil darab kuantiti yang diwakili oleh paksi mencancang dengan kuantiti yang diwakili oleh paksi mengufuk. Melambung duit syili Kesudahannya adalah parlimen atau angka. Bagi kes tertentu . KEBARANGKALIAN 1. RUANG SAMPEL Ruang sampel ialah set semua kesudahan yang mungkin bagi suatu ujikaji. a. i. Menentukan sama ada sesuatu kesudahan yang mungkin bagi suatu ujikaji. hasil darab dua kuant berkenaan tidak seme memberi nilai luas di graf.

Secara penakulan. c. Menyenaraikan kesudahan peristiwa "A dan B" sebagai unsur set A ‰ B. Menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian. ii.3. Nisbah harus diperoleh melalui a Kebarangkalian diperoleh daripad i. Menentukan bilangan kesudahan yang dijangkakan bagi suatu peristiwa. Peristiwa pelengkap bagi peristiwa A dalam satu ruang sampel S terdiri daripada semua kesudahan S yang bukan kesudahan A. Menentukan samada sesuatu peristiwa adalah mungkin bagi suatu ruang sampel. Membuat pemilihan secara rawak Situasi yang menghasilkan p(A) = p(A) = 0 perlu dibincangkan. b. Mengira kebarangkalian peristiwa pelengkap. secara menyenaraikan kesudahan peristiwa bergabung.1 Kebarangkalian suatu peristiwa sebagai nisbah bilangan kali berlakunya peristiwa itu kepada bilangan yang cukup besar dalam suatu ujikaji. Peristiwa bergabung sebagai peristiwa yang dihasilkan daripada kesatuan atau persilangan dua peristiwa atau lebih. A atau B. Istilah µperistiwa tak bersandar¶ d peristiwa saling eksklusif tak perl diperkenalkan. Menulis ruang sampel dengan menggunakan tatanda set. 7 1. KEBARANGKALIAN PERISTIWA BERGABUNG a. Tatanda set. aktiviti. b. 4.2 Bagi ruang sampel S yang terdiri daripada kesudahan yang sama boleh jadi. 6 1. P(A¶) = 1 ± p(A) Termasuk pengiraan kebarangkal situasi harian. Data yang bersesuaia Melambung dadu yang adil. sampel = Parlimen. ii. i. a. Menyatakan unsur-unsur ruang sampel yang memenuhi syarat tertentu. Menyatakan kebarangkalian sesuatu peristiwa daripada bilangan cubaan yang cukup besar. Mengira kebarangkalian. Termasuk masalah harian yang b dan ramalan. Keseluruhan ruang samp merupakan suatu peristiwa. i. Menyatakan peristiwa pelengkap bagi sesuatu peristiwa dalam perkataan. A dan B. diberikan kebarangkalian peristiwa itu dan bilangan cubaan.i.3. Peristiwa itu adalah suatu subset bagi ruang sampel. Kebarangkalian (p) bagi suatu peristiwa A sebagai: p(A) = bilangan kesudahan A bilangan kesudahan S iaitu p(A) = n(A) . KEBARANGKALIAN PERISTIWA PELENGKAP. b. ii. KEBARANGKALIAN a. Menentukan kebarangkalian sesuatu peristiwa berhubung dengan ruang sampel yang semua kesudahannya sama boleh jadi. Menyenaraikan kesudahan "A atau B" sebagai unsur set AŠ B. PERISTIWA a. a. ii. a Melambung dadu. 1. daripada aktiviti. Peristiwa sebagai set kesudahan yang mewakili syarat tertentu. ii. Bagi kemahiran (c) dan (d) gamb pokok perlu digunakan apabila se . Termasuk peristiwa yang tidak m berlaku. a. 1. b. 0 e p(A) e 1 n(S) Menentukan nisbah bilangan kali berlakunya sesuatu peristiwa kepada bilangan cubaan. 4. b. c.

Mengira kebarangkalian peristiwa bergabung yang melibatkan hasil tambah kebarangkalian. Menyatakan koordinat -koordinat imej bagi satu titik di bawah gabungan dua penjelmaan. e.a. a. Kertas grid digunakan. daripada gambarajah yang diberikan. Dua pantulan. Satu translasi dan sat pantulan. Hasil darab kebarangkalian. . Terhad kepada gabungan dua per Perlu ditegaskan bahawa : i. a. UJIAN 1 8 9-10 4. Satu translasi dan sat putaran. Dua puaran. vi. Menghuraikan satu penjelmaan tunggal yang setara dengan gabungan dua penjelmaan isometri yang sama jenis. c. dua translasi. Mengenal pasti gambarajah yang diberikan. Satu pantulan dan sat putaran. PENJELMAAN (III) 1. GABUNGAN DUA PENJELMAAN. ii. ii. pengetahuan tentang kebarangkalian bergu membuat keputusan y bijak dan kebarangkalian tidak meramalkan peristiw pasti atau mutlak. imej bagi suatu objek dibawah gabungan dua penjelmaan isometri yang melibatkan translasi. Bagi dua penjelmaan A dan B gabungan penjelmaan AB bermaksud penjelmaan B diikuti dengan penjelmaan A. Faktor skala pembesaran haruslah b. iv. Menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian bergabung. iii. Harus me kes-kes berikut : i. Menentukan apabila penjelmaan A digabungkan Meliputi kes-kes seperti yang tela dalam kemahiran (a) dan (b). d. i. Mengenal pasti. Teg kegunaan gabungan penjelmaan d pembentukan corak. pantulan dan putaran. ii. f. Melukis imej bagi suatu objek di bawah sebarang gabungan dua penjelmaan. v. imej bagi suatu objek dibawah gabungan penjelmaan yang melibatkan dua pembesaran atau satu pembesaran dengan salah satu penjelmaan isometri.

dengan penjelmaan B. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pelan dan dongakan. sama ada AB setara dengan BA. Melukis dongakan depan dongakan sisi bagi pepejal yang diberikan. c. PELAN DAN DONGAKAN a. Menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek dan unjuran objek itu dari segi panjang sisi dan saiz sudut. b. ii. d. Melukis Pelan Dongakan tertentu Pelan sesuatu objek sebagai unjuran ortogon pada satah mengufuk. Jenis pepejal yang diutamakan ial kuboid. Melukis pelan bagi pepejal yang diberikan. b. i. 11 4. 12 1. Dongakan sesuatu objek sebagai unjuran ortogonnya pada satah mencancang. Melukis unjuran ortogon apabila diberikan objek dan satah. a. Menyatakan sama ada suatu unjuran adalah unjuran ortogon. ii. i. a. prisma dan tegak. . silinder. Termasuk penggunaaan mudah d senibina seperti membaca plan ru Hadkan kepada masalah mendap maklumat daripada pelan dan don sahaja. Tegaskan penggunaan garis putus garis penuh dalam lukisan pelan d dongakan. Model-model pepejal seperti kiub piramid dan sebagainya. UNJURAN ORTOGON Unjuran ortogon suatu objek kepada suatu satah sebagai imej yang terbentuk pada satah itu oleh normal -normal kepada satah itu daripada objek tersebut. kon. PELAN & DONGAKAN 1.

apabila diberikan latitud kedua-dua titik itu.2 LATITUD Bulatan agung yang satahnya berserenjang dengan paksi kutub dikenali sebagai Khatulistiwa.13 7. . Perlu diperkenalkan latitud Kutub dan latitud Kutub Selatan masing sebagai 90r U dan 90r S. Tempat pada permukaaan bumi d oleh satu titik. Bulatan pada permukaan bumi yang satahnya selari dengan satah khatulistiwa dikenali sebagai selarian latitud. f. 7. Mengira beza di antara dua longitud. g. c. Sesetengah bulatan agung yang menyambungkan Kutub Utara dengan Kutub Selatan dikenali sebagai meridian. Titik yang terletak pada meridian sama mempunyai longitud yang s Terdapat dua meridian pada satu agung yang melalui kutub. Model bumi. Menyatakan latitud dan longitud sesuatu tempat yang diberikan. Mengira beza di antara dua latitud. Jarak terpendek di antara dua titik pada permukaan bumi adalah disepanjang bulatan agung. a. d. Latitud sebagai sudut pada pusat bumi yang dicangkum oleh lengkok suatu meridian bermula dari Khatulistiwa ke selarian latitud ke utara atau ke selatan Khatulistiwa. Menandakan kedudukan sesuatu tempat. Melakar dan melabel longitud sesuatu meridian dengan menandakan sudut yang berkenaan. 7. Mengira jarak di antara dua titik.3 KEDUDUKAN TEMPAT Kedudukan tempat pada permukaan bumi ditentukan oleh latitud dan longitudnya. Mengira panjang lengkok bulatan agung dalam batu nautikal apabila diberikan sudut tercangkum di pusat bumi dan sebaliknya. a. d. Longitud 180r T dan longitud 18 merujuk kepada meridian yang sa Longitud xr T(atau B) dan longit x) r B (atau T) adalah pada bulata yang sama. Menyatakan hubungan antara jejari bumi den gan selarian latitud.4 JARAK PADA PERMUKAAN BUMI Jarak di antara dua titik pada permukaan bumi sebagai panjang lengkok bulatan yang menghubungkan dua titik itu disepanjang permukaan bumi. Mengira latitud salah satu daripada dua titik apabila diberikan jarak sepanjang meridian diantaranya dan latitud titik yang lain. Melakar dan melabel sesuatu selarian latitud dengan menandakan sudut yang berkenaan. a. Menyatakan longitud bagi sesuatu titik yang diberikan. d. Menyatakan hubungan antara panjang lengkok khatulistiwa dengan panjang lengkok yang Terhad kepada batu nautikal seba jarak. Terangkan satu batu nautikal seba panjang lengkok bulatan agung y mencangkum sudut satu minit di bumi. diberikan jarak di antaranyua dan longitud titik yang lain. 14 7. Menyatakan latitud bagi sesuatu titik yang diberikan. b. Perlu ditegaskan meridian yang m Greenwich di England sebagai M Greenwich dan longitudnya 0r . Melakar bulatan agung melalui Kutub Utara dan Kutub Selatan. Mengira longitud salah satu daripada dua titik pada khatulistiwa. c. Melakar bulatan yang selari dengan khatulistiwa. a. Mengira jarak di antara dua titik pada khatulistiwa. c. Longitud suatu meridian ditentukan oleh sudut di antara satah meridian itu dengan satah Meridian Greenwich serta kedudukanmeridian itu ke timur atau ke barat Meridian Greenwich. Perlu ditegaskan bahawa latitud khatulistiwa ialah 0 r . b. e. diukur sepanjang sesuatu meridian. diberikan longitud kedua -dua titik itu. Tegaskan semua titik pada selaria yang sama mempunyai latitud ya 7. BUMI SEBAGAI SFERA. b. b.1 LONGITUD Bulatan agung sebagai bulatan pada permukaan bumi dengan pusatnya di pusat bumi.

Mengira jarak terpendek di antara dua titik pada permukaan bumi.h. ii. i. Mengira jarak di antara dua titik pada selarian latitud yang sama. k. Mengira longitud salah satu daripada dua titik pada selarian latitud yang sama. PERCUBAAN SPM NEGERI MELAKA 32 U/KAJI UNTUK PERCUBAAN SPM ± SBP ZON SELATAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM ± SBP ZON SELATAN . i. Menyelesaikan masalah yang melibatkan jarak di antara dua titik perjalanan pada permukaaan bumi. j. sepadan pada selarian latitud. Hadkan kepada kes-kes yang mel bulatan agung yang melalui kutub pada khatulistiwa sahaja. Terhad kepada knot sebagai unit Knot adalah batu nautikal sejam d adalah unit laju dalam pelayaran penerbangan. diberikan jarak di antaranya dan longitud titik yang lain itu. Pengiraan jarak han melibatkan jarak di antara dua titi meridian atau selarian latitud yan 15 16-17 ULANG KAJI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 18 19-29 PERBINCANGAN KERTAS JAWAPAN PEPERIKSAAN U/KAJI UNTUK PERCUBAAN SPM NEGERI MELAKA 30-31 PEP.

Menyelesaikan soalan berformat SPM. SPM 35-41 a. . b. a. b. Kertas soalan SPM ta lepas. Mengukuhkan pemahaman dan penggunaan sesuatu rumus. c.33-34 ULANGKAJI UNTUK PEP. Kertas soalan dari Se Berasrama Penuh yan Kertas soalan contoh dibeli.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful