SOALAN-SOALAN ESEI UJIAN AKHIR KURSUS INDUKSI MODUL UMUM

MAC 2006 1 (a) Nyatakan dua prinsip asas dalam Sistem Belanjawan Diubahsuai. (5 markah)

(b) Apakah matlamat yang hendak dicapai dengan terlaksananya sistem ini? (10 markah) APRIL 2006 1 a) Dalam peraturan kewangan kerajaan, setiap wang yang diterima oleh pegawai kerajaan hendaklah dikeluarkan resit. Resit itu pula hendaklah disediakan oleh seorang pegawai lain dan ditandatangani oleh pegawai yang menerima wang. Dalam keadaan manakah peraturan ini boleh dikecualikan. Encik Shah adalah seorang pemungut hasil. Pada suatu hari salah seorang Pembantu Tadbir (P/O) di jabatannya telah melaporkan kepadanya bahawa beliau telah tersalah tulis tiga (3) helai borang resit dan akibatnya ketiga-tiga borang resit berkenaan telah menjadi rosak. Apakah nasihat yang perlu diberikan oleh Encik Shah kepada Pembantu Tadbirnya mengenai perkara ini. (15 Markah) JUN 2006 1 Semua wang hasil yang diterima oleh sesebuah jabatan Kerajaan sama ada dalam bentuk wang tunai, cek, kiriman pos dan lain-lain hendaklah dikeluarkan resit rasmi bagi mengakuterima wang yang diterima. Daftar dan senarai pungutan mestilah dibukukan oleh seorang anggota yang lain daripada kasyer. a) b) Terangkan peraturan-peraturan biasa dalam mengeluarkan resit. Nyatakan keadaan di mana penyediaan resit rasmi boleh dilakukan oleh seorang anggota sahaja.

b)

SEPTEMBER 2006 1 Jelaskan jenis-jenis panjar berikut yang terdapat di dalam Arahan Perbendaharaan. a) b) c) d) Panjar Gaji. Panjar Seperdua Belas. Panjar Unit. Panjar Wang Runcit.

TAHUN 2008
BULAN MAC 1 a) Dalam peraturan kewangan kerajaan, setiap wang yang diterima oleh pegawai kerajaan hendaklah dikeluarkan resit. Resit itu pula hendaklah disediakan oleh seorang pegawai lain dan ditandatangani oleh pegawai yang menerima wang. Dalam keadaan manakah peraturan ini boleh dikecualikan. (10 Markah) Encik Shah adalah seorang pemungut hasil. Pada suatu hari salah seorang Pembantu Tadbir (P/O) di jabatannya telah melaporkan kepadanya bahawa beliau telah tersalah tulis tiga (3) helai borang resit dan akibatnya ketiga-tiga borang resit berkenaan telah menjadi rosak. Apakah nasihat yang perlu diberikan oleh Encik Shah kepada Pembantu Tadbirnya mengenai perkara ini. (5 Markah) BULAN APRIL 1 (a) Nyatakan dua prinsip asas dalam Sistem Belanjawan Diubahsuai. (5 Markah)

b)

(b) Apakah matlamat yang hendak dicapai dengan terlaksananya sistem ini? (10 Markah)

BULAN MEI 1 (a) Dalam peraturan kewangan kerajaan, setiap wang yang diterima oleh pegawai kerajaan hendaklah dikeluarkan resit. Resit itu pula hendaklah disediakan oleh seorang pegawai lain dan ditandatangani oleh pegawai yang menerima wang. Dalam keadaan manakah peraturan ini boleh dikecualikan. (10 Markah)

(b) Encik Shah adalah seorang pemungut hasil. Pada suatu hari salah seorang Pembantu Tadbir (P/O) di jabatannya telah melaporkan kepadanya bahawa beliau telah tersalah tulis tiga (3) helai borang resit dan akibatnya ketiga-tiga borang resit berkenaan telah menjadi rosak. Apakah nasihat yang perlu diberikan oleh Encik Shah kepada Pembantu Tadbirnya mengenai perkara ini. (5 Markah)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful