You are on page 1of 6

2-16-2020

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:
Refleksje duszpasterskie
W Starym Testamencie mędrzec KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
Pański Syracydes na temat przykazań ks. Andrzej Maślejak
Bożych napisał: "Jeśli zechcesz proboszcz
zachowasz przykazania, a dochować Ks. Robert Wojsław
wierności jest Jego upodobaniem… wikariusz
Nikomu nie przykazał być bezbożnym i Ks. Siarhei Anhur
nikomu nie zezwolił grzeszyć. (Syr 15, 15 wikariusz
-20)
Z kolei Chrystus w dzisiejszej SIOSTRY MISJONARKI
Ewangelii mówi do uczniów: "Nie CHRYSTUSA KRÓLA DLA
sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo POLONII ZAGRANICZNEJ
albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. (Mt 5,17) s. Aleksandra Antonik
Czy jesteśmy w stanie dobrze żyć? Czy mamy duchową siłę, by w życiu stawić przełożona
opór bezbożności, która się wciska drzwiami i oknami do naszego życia? s. Małgorzata Polańska
Św. Ignacy Antiocheński żyjący w pierwszym wieku uczył, że chrześcijanin to
nosiciel Boga, to człowiek przyozdobiony przykazaniami Chrystusa, to ten który NIEDZIELNE MSZE ŚW.
do końca żyje tak jak Chrystus, oraz cierpi i umiera jak Chrystus. sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
Zauważmy, że przykazania Boże nas przyozdabiają. One nie są ustanowione in English
żeby nas ciemiężyć, tylko żeby przynieść nam pokój serca i szczęście. Czy niedziela - 8:00, 9:30,
jesteśmy przekonani, że propozycja Boga, aby życie układać według Bożych 11:15 (z udziałem dzieci),
przykazań jest najlepszą propozycją dla każdego z nas? 1:00, 7:00
Co więc Bóg nam proponuje: wierną do końca miłość, trwałe małżeństwo, (z udziałem młodzieży)
szczęśliwą rodzinę, życie w przyjaźni z Bogiem i ludźmi. Na początku Bóg
stworzył Adama i Ewę i dlatego los ludzkości zależy od tego co dzieje się między
Codzienne Msze Św.
mężczyzną a kobietą. Czy zauważyliśmy, że przykazania "nie zabijaj", "nie
od poniedziałku do soboty
cudzołóż" dane są po to, aby pomiędzy mężczyzną i kobietą została zbudowana
o 9:00am;
wzajemna miłość, której owocem jest szczęśliwa więź małżeńska i szczęśliwa
od poniedziałku do piątku
rodzina?
o 7:00pm
Jak wytrwać w miłości? Do wytrwania potrzebujemy modlitwy, adoracji i
Eucharystii, bo miłość bez kontaktu z Bogiem nie może przetrwać. Biuro Parafialne czynne:
Wszystkie przykazania streszczają się w przykazaniu miłości Boga i bliźniego, od poniedziałku do piątku
dlatego zadbajmy o życiową mądrość, która będzie polegała na zachowaniu 10:00am -12:00pm
przykazania miłości, bo" ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce 1:00pm - 5:00pm
w soboty
człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go
10:00am - 2:00pm
miłują. (1Kor 2,9)
Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI B OŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

4:00 +Władysława i Edward Gabryel


5:30 +Feliks Nita - od rodziny
NIEDZIELA - 16 LUTY
NIEDZIELA - 23 LUTY
8:00 +Jan Mandziuk - od siostry z rodziną
9:30 +Ks. Konrad Urbanowski (8) 8:00 +Józef i Stanisława Byra - od syna z rodziną
11:15 +Karol Gutowski (1 rocz. śmierci) 9:30 +Ks. Konrad Urbanowski (15)
1:00 - O Boże bł i zdrowie dla Emilii Szymańskiej z ok. 80 11:15 +Michalina Chrobak
urodzin 1:00 - Dziękczynna i o Boże bł. dla Patryka z ok. urodzin
1:00 - O Boże bł., zdrowie i światło Ducha Św. dla Elżbiety 1:00 +Monika, Tomasz, Kamil Pelak
i Ani z ok. urodzin 1:00 +Józef Kopyłowski (10 rocz. śmierci)
1:00 - O Boże bł. dla Danuty Plaza z ok. 90-tych urodzin - 1:00 +Helena Lachowicz
brat Antoni z żoną 1:00 +Zofia Korol
1:00 - W intencji Bogu wiadomej 1:00 +Waldemar Polański
1:00 +Zofia Sarka 7:00 - O Boże bł. dla Nicholasa z ok. 21 urodzin
1:00 +Andrzej Zawadzki (14 rocz. śmierci)
1:00 +Grażyna Kowalska (1 rocz. śm.) - siostra z rodziną SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
1:00 +Helen Lachowicz
Przez przyjęcie łaski sakramentu
1:00 +Stanisław Dulak (13 rocz. śm.), +Janina Kozaczka chrztu świętego do wspólnoty Kościoła
(3 rocz. śmierci) została włączona: Maximilian
1:00 +Jerzy Gmyr (3 rocz. śmierci) Rogalski. Życzymy całej rodzinie
1:00 +Rafał Czekaj - od rodziców i siostry Bożego błogosławieństwa oraz opieki
1:00 +Zofia Korol Pani Jasnogórskiej, patronki naszej parafii!
1:00 +Waldemar Polański (mąż i ojciec)
1:00 +Stefan Szefer - od kolegów
1:00 +Anna Szyposzyński i zmarli z rodziny CZYTANIA NA NIEDZIELĘ
1:00 +Emilia, Jan Trojanowscy (6 rocz. śm.); +Juhna Syr 15,15-20; Ps 119; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37
Benjaniu Garail
1:00 +Bernard Kniaź
7:00 +Kazimierz Stechly (3 rocz. śmierci) żona i rodzina POSŁUGA W KOŚCIELE
PONIEDZIAŁEK - 17 LUTY LEKTORZY
9:00 +Antonina Szlaga Sobota/Niedziela 2 - 23
9:00 +Ks. Konrad Urbanowski (9) 4:00 - A. Marchel
7:00 +Regina i Henryk Japowscy (23 rocz. śm.) syn z 5:30 - J. Lewczuk
rodziną 8:00 - I. Jędrzejczak, A. Jachulski
9:30 - M. Grot, B. Dulemba, A. Karlic
WTOREK 18 LUTY 11:15 - Kl. 7
1:00 - S. Bis, Z. Duniec-Dmuchowska,
9:00 +Ks. Konrad Urbanowski (10)
K. Szymczakowska
7:00 - O zdrowie i opiekę MB dla Krystyny Noworyta 7:00 - J. A. Wróbel
ŚRODA 19 LUTY
KOLEKTORZY
9:00 +Ks. Konrad Urbanowski (11) Sobota/Niedziela 2 - 23
7:00 - O Boże bł. i opiekę MB dla Violety Ośko - urodziny 4:00 - chętnych zapraszamy do zakrystii
8:00 - Z. Sznitka, E. Szymanski
CZWARTEK - 20 LUTY
9:30 - S. Dutka, S. Kwiek, J. Madurski
9:00 +Ks. Konrad Urbanowski (12) 11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, Z. Wolan, K. Zadrozny
7:00 - W 30 rocznicę ślubu z podziękowaniem za 1:00 - T. Byra, S. Królczyk, J. Put, J. Wolkowicz
otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. dla rodziny 7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii

PIĄTEK - 21 LUTY
9:00 +Ks. Konrad Urbanowski (13) Bóg zapłać
7:00 - Z podziękowaniem za łaski z prośbą o uwolnienie i za troskę o Kościół
uzdrowienie dla dzieci i Adama
7:00 +Władysław Przestrzelski (24 rocz. śmierci)
7:00 +Eugeniusz Plewa (10 rocz. śmierci)
7:00 +Ryszard Sen (1 rocz. śmierci) SKŁADKA CSA - 9 LUTEGO 2020

SOBOTA - 22 LUTY DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA


9:00 +Ks. Konrad Urbanowski (14) CSA $51,224.00 44,132.00 7,092.00
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

INTENCJE PAPIESKIE NA LUTY 20’


Intencja powszechna: Módlmy się, aby głos braci
SERDECZNIE WITAMY!!! migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników,
Witamy w naszej parafii ks. Ryszarda Polek, który wygłosi pozbawionych skrupułów, był usłyszany oraz wzięty
apel misyjny w imieniu organizacji pod uwagę.
„Food For The Poor”.
Dzisiejsza II składka zostanie
zebrana na potrzeby organizacji ZAWIERZENIE JEZUSOWI PRZEZ SERCE
„Food For The Poor” MARYI W NASZEJ PARAFII
Nastąpiła zmiana w
rozpoczęciu
SPOTKANIE DLA przygotowania do
RODZICÓW Zawierzenia - rozpocznie
MŁODZIEŻY się ono w piątek, 21 lutego
PRZYGOTOWUJĄCEJ po Mszy wieczornej.
SIĘ DO SAKRAMENTU Zawierzenie odbędzie się 25
BIERZMOWANIA marca. Zapraszamy osoby
W dzisiejszą niedzielę, zainteresowane i te, które chcą
16 lutego na Mszę świętej o godz. 11:15am zapraszamy w odnowić swoje zeszłoroczne Zawierzenie oraz całe
szczególny sposób rodziców i młodzież przygotowującą się rodziny do udziału w tych przygotowaniach.
do Sakramentu Bierzmowania. Spotkanie odbędzie się w Będziemy korzystać z książki księdza M. Gaitley pt.”33
szkole. dni Chwały Poranka”. Jest to krótka, łatwa i bardzo
piękna książka. Kto się zawierzy Maryi tego Ona nigdy nie
zawiedzie! Św. Jan Paweł II będzie nam patronował i
CZEGO ŻĄDA OD NAS PAN BÓG towarzyszył w tym zawierzeniu. Można zapisywać się na
Wsłuchując się w dzisiejszą Ewangelię o Bożych Zawierzenie w zakrystii po Mszy Świętej lub w biurze
przykazaniach zapytajmy czego żąda od nas Pan Bóg? parafialnym. 586-977-7267
Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w Księdze
Powtórzonego Prawa w rozdziale dziesiątym:(10,12-13)
"Czego żąda od ciebie Pan, Bóg Twój? Tylko tego, byś się REKOLEKCJE
bał Pana, Boga swojego, chodził wszystkimi Jego drogami, DLA PARAFIAN
miłował Go, służył Panu, Bogu Twemu z całego serca i z W DOMU
całej duszy, strzegł poleceń Pana i Jego praw, które Ja ci REKOLEKCYJNYM
podaję dzisiaj dla twego dobra". SIÓSTR FELICJANEK
Pięć sposobów grzeszenia przeciw miłości Bożej W HOLLY,
MICHIGAN
Obojętność - zaniedbuje lub odrzuca miłość Bożą; nie
uznaje jej inicjatywy i neguje jej moc Ponad 20 osób udało
Niewdzięczność - pomija lub odrzuca uznanie miłości się w ten weekend na rekolekcje, aby mieć okazję
Bożej, jak również odwzajemnienie się miłością na miłość. pogłębienia swojej wiary. Temat rekolekcji, które
prowadzi ks. Profesor Adam Kubiś - biblista: „Czy Bóg
Oziębłość - jest zwlekaniem lub niedbałością w może nas wodzić na pokuszenie? Biblijna medytacja nad
odpowiedzi na miłość Bożą modlitwą Ojcze nasz”.
Znużenie lub lenistwo duchowe - posuwa się do Pamiętajmy w modlitwie o rekolektantach.
odrzucenia radości pochodzącej od Boga i do odrazy
wobec dobra Bożego
Nienawiść do Boga - rodzi się z pychy. Sprzeciwia się
ona miłości Boga, zaprzecza Jego dobroci i usiłuje Mu CSA - SKADKA NA CATHOLIC SERVICE APPEAL
złożeczyć jako Temu, który zakazuje grzechów i wymierza
kary. (Katechizm Kościoła Katolickiego 2094) W tym roku do końca kwietnia mamy zebrać $51,224.00 .
Pozostało nam jeszcze do zebrania $7,092.00. Bardzo
prosimy o donacje na ten
cel. Sugerowana donacja
na cały rok wynosi
$120.00 Kto jeszcze nie
złożył donacji na CSA
proszę to uczynić w
najbliższym czasie.
Kopertki na ten cel są
wyłożone przy
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

KONFERENCJA APOLOGETYCZNA MODLITWOM POLECAMY


W KOŚCIELE ŚW. CYRYLA I METODEGO CHORYCH I CIERPIĄCYCH
W sobotę, 22 lutego w kościele św. Cyryla i Irena, Antoni Popławski, Józef
Metodego odbędzie się konferencja apologetyczna: W Wasilewski, Anna Celińska, Maria
obronie wiary”. Konferencje wygłoszą: O. Frank A. Rożek, Eleonora, Teresa Szymański,
Pavone i Trevor Pollo. Rozpoczęcie Mszą Św. o godz. Anna Rusinowski, Krystyna, Helena
9:00. Rejestracja w biurze parafialnym św. Cyryla i Czapla, Magdalena Rożek, Barbara W,
Metodego. Marek N, Krystyna, Łukasz Siedlaczek,
Stanisława Mandziuk, Morgan Czerwiński, Lidia
Krzyształowicz, Halina Bazarewska, Mieczysław Basak,
Dorota Kuniec, Roma Muszyńska, Izabella, Maria,
KAWIARENKA - Elżbieta, Urszula Derecka, Sławomir, Jakub M, Helena
PODZIĘKOWANIE Redziniak, Peter B, Stanisław Radzik, Janina
Dochód z kawiarenki prowadzonej Pienkowska, Siery, Bronisława Macek, Marian B.,
przez Rodziców młodzieży Sohayla Babbie, Marian, Ryszard, Zbigniew Bartnik,
przygotowującej się do Bolesław Leśniak, Fran Gun, Ryszard Nytko, Izydor
Bierzmowania Szklarski, Adam Tobiasz; Danuta, Elżbieta i Urszula
z niedzieli, 9 lutego wynosi: Stasiak, Beata Dulak, Danuta, Kasia Bajwolska,
$755.00 Michalina Sliwinski.
Dziękujemy Rodzicom i młodzieży Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i
za zaangażowanie i wspaniałą pracę

PARADA MŁODYCH TALENTÓW


PODZĘKOWANIE za akcję “ZUPY” Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza
Serdecznie dziękujemy Księdzu Proboszczowi za organizuje 22 marca o godz. 2:30 po południu w sali
wyrażenie zgody na akcję “zupy” i wsparcie. Akcja zos- Jana Pawła II przy Kościele Matki Boskiej
tała zorganizowana w naszej parafii przez Komisję
Chrześcijańskiej Pomocy. Bardzo dziękujemy siostrom Częstochowskiej doroczną Paradę Młodych Talentów
Oli i Małgosi za pomoc w organizacji naszej akcji. dla dzieci polonijnych do lat 12-tu pod hasłem: "ECHA
Dziękujemy również pani Magdzie Hondo za instruktaż OJCZYZNY” Uczestnicy będą mogli zaprezentować się
i zakupy, a wszystkim Parafianom za zaufanie i zakup w następujących kategoriach: recytacja, śpiew, gra na
naszych zup. Mamy nadzieję, że smakowały. W sumie instrumentach, taniec, prace plastyczne i wypracowania.
uzbieraliśmy $755.
Zgłoszenia do dnia 18 marca 2020 przyjmują:
Podziękowania należą się również mamom, które
Elżbieta Wolska tel. 586 419-3353,
poświeciły swój czas i pracę jaką włożyły w gotowanie,
obsługę i sprzątanie kuchni i sali. Szczególnie dziękuje- Wanda Pejas tel. 586 944-6585
my liderce akcji “zupa” Angelice Pietrasik. Parada ma charakter polski i obowiązują utwory polskich
Bóg zapłać za miłą i rodzinną atmosferę. poetów, pisarzy i kompozytorów.
Komisja Chrześcijańskiej Pomocy
SPOTKANIE MŁODZIEŻY
STUDY DAYS DLA KSIĘŻY Zapraszamy młodzież w wieku
Od poniedziałku 17 lutego do piątku 21 lutego nasi od 14 do 18 lat na spotkania for-
księża udają się na spotkanie formacyjne - Study Days. macyjne. Spotkania odbywają się
Niech światło Ducha Św. towarzyszy Księżom w czasie w każdy drugi i trzeci piątek
spotkania. W tym czasie w zastępstwie będą nam miesiąca o godz. 7:00 p.m. w
posługiwać księża z Orchard Lake. salce pod plebanią.

WIELKI POST DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GRUPA WSPARCIA DLA UZALEŻNIONYCH


Zapraszamy dzieci i młodzież do aktywnego włączenia
się w Wielki Post. Rodzice są proszeni o pomoc Alkohol potrafi zawładnąć naszym życiem i życiem
dzieciom w razie potrzeby. Bedą to proste zadania, naszych bliskich bez względu na wiek, płeć czy status
modlitwy, przemyślenia na Wielki społeczny. Jeżeli myślisz że pijesz za dużo lub bliska ci
Post, które będzie można wziąć ze osoba pije za dużo możesz przyjść na spotkanie. Razem
sobą do domu i w dowolnym dla jest nam łatwiej powiedzieć: dość. W grupie jesteśmy
siebie czasie wykonać. silniejsi i wsparci naszą wiarą przerywamy ten stary tryb
Rozpoczynamy już w Środę życia. Jesteśmy tacy sami. Przyjdź, a twoje życie zmieni
Popielcową. Więcej informacji się na lepsze. Wtorek, 6:00pm w sali pod plebanią.
na lekcjach religii! Grupa prowadzona jest przez moderatorów i skupia się na
Komsja Chrześcijańskiej Pomocy aspekcie duchowym, psychologicznym i medycznym.
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

LIDERZY: GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka - Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska 2489521825
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002
Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Finanse
Ministranci - ks. Sergiusz Angur SChr
Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Duszpasterstwo dzieci - ks. Sergiusz i s. Ola
Koordynator do spraw Katechezy
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002 Duszpasterstwo młodzieży - ks. Sergiusz
Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Maślejak SChr;
Organistka
Lider - Halina Kocz
Justyna Pal - (586) 258-9586
Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Zakrystianka
s. Małgorzata Polańska (248) 505-4140 Róże Różańcowe - ks. Andrzej Maślejak SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275 - 5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
RADA DUSZPASTERSKA: Koło Seniorów „Złota Róża”
Przewodniczący: Mariusz Szrek Krystyna Palmeri - (586) 588 - 1932
(248) 909-9119 Arcybractwo konającego Serca Pana Jezusa
i Matki Bożej Bolesnej - Elżbieta Żyliński
Zastępca: Marek Bieciuk
Sekretarz: Katarzyna Berry
Brygida Czaczkowska, Barbara Fiśkiewicz
Joanna Przybylska, Lech Olszak
Wojciech Orlik, Paweł Rakowiecki
Maria Szaflarska, Mateusz Wasiołek
Zbigniew Ziarnowski, Daniel Myzia PIELGRZYMKA DO ZIEMII ŚWIĘTEJ
15-26 października 2020
Amman,
Petra,
Góra Nebo,
Madaba,
Ma’in Spa,
Komisja Chrześcijańskiej Pomocy Geraza,
Otacza opieką najbardziej potrzebujących w naszej Anjara,
parafii. Magdala,
Tyberiada, Hajfa, Góra Karmel, Góra Tabor, Nazaret,
Kontakt: Kordynator Kana Galilejska, Tel Aviv, Góra Błogosławieństw,
Barbara Słomińska (248) 467-6778 Tabgha, Kafarnaum, Abu Gosh, Jaffa, Betlejem,
Jerozolima, En Karem, Herodion, Jerycho, Qasr El
Yahud, Oaza En Gedi, Morze Martwe. Koszt: $ 2800
Opiekun Duchowy - Ks. Andrzej Maślejak, SChr
Opieka profesjonalnego przewodnika Przelot samolotem
Przedszkole parafialne
w obie strony z Detroit Klimatyzowany autokar
ANGEL’S CORNER CENTER Hotele***, pokoje dwuosobowe .
Justyna Pal - (586) 258-9586
Pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie) Bilety wstępów
Sala Jana Pawła II Ubezpieczenie medyczne, rejs po Jeziorze Galilejskim.
Rezerwacje - biuro parafialne
Więcej informacji na www.parisholc.org lub pod
numerem (630) 292-3332.
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynależność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty
Kościoła. Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ przygotowujących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek
miesiąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura
parafialnego przynajmniej sześć miesięcy przed
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO planowaną datą ślubu, aby sporządzić protokół
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt i przygotować potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do
KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
RÓŻANIEC godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY
W Wielkim Poście w piątki o godz. 3:00pm i 7:00pm.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm CHRYSTUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną
i wieczorną. SKLEPIK PARAFIALNY
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.