POJAM I RAZVOJ INTERNETA

SADRŽAJ
SADRŽAJ..................................................................................................................................1 UVOD........................................................................................................................................2 POJAM I RAZVOJ INTERNETA.............................................................................................3 RAZVOJ INTERNETA.........................................................................................................3 POJAM INTERNETA...........................................................................................................4 ZAKLJUČAK............................................................................................................................9 LITERATURA.........................................................................................................................10

SEMINARSKI RAD

1

Internet je nastavak računalne mreže uspostavljene u Sjedinjenim Američkim Državama tijekom 1960. SEMINARSKI RAD 2 . radija i računala bili su tako podloga za pojavu interneta. telefona. Prvobitno zamišljen kako bi omogućio visoku učinkovitost u komunikaciji između istraživačkih centara.POJAM I RAZVOJ INTERNETA UVOD Razvoj interneta kao globalne mreže ponajprije je ovisio o razvoju sredstava komuniciranja. Kako je ARPANET rastao u 1970-ima. koja je povezivala nekoliko računala u četiri sveučilišta u državama Kalifornija i Utah. donijela je svijetu mnoge proizvode i tehnološke inovacije kojih. Znanstvenici su izgradili ARPANET s namjerom da to bude mreža koja će još uvijek uspješno raditi i u slučaju da dio mreže bude oštećen. godine od Advanced Research Projects Agency (ARPA). kako smatraju neki povjesničari ne bi bilo bez Hladnog rata. Bilo je to vrijeme hladnog rata. sveučilišta i vladinih agencija SAD-a internet je ubrzo prerastao u internacionalnu mrežu dostupnu svima. Izumi telegrafa. nazvana je ARPANET (ARPA NETwork). sa sve više i više sveučilišta i institucija koji su se spajali na njega. korisnici su uvidjeli potrebu razvijanja standarda za put kojim će podaci biti prenošeni internetom. Ta prva računalna mreža uopće. Takav koncept bio je važan vojnim organizacijama koje su proučavale načine da održe komunikacijske mreže u funkciji i u slučaju nuklearnog rata. i upravo ta stalna ratna opasnost i želja da se uvijek bude ispred protivnika.

U svakodnevnici Internet se često poistovjećuje sa World Wide Web (WWW). kao što bi se moglo pretpostaviti. Postoje dvije verzije razloga koje su dovele do razvoja ARPANET-a (Advanced Research Projects Agency Network). godine uspostavljena vojna računalna američka mreža ARPANET. ali samo informatičku pa je 1969. povezana s ARPANET-om u čvoru Sveučilišta Carnagie-Mellon. konkretni razlozi zbog kojih je američka vlada potaknula razvitak mreže. Stoga se vojska odlučila na decentralizaciju. a i računala. U prvom su koraku spojena dva računala na Sveučilištima UCLA i Berkley u Los Angelesu. a 1971. istovremeno korištenje brojnih računalnih baza podataka. Izraz Internet dolazi od engleske rijeci Interconnected (međusobno spojeni) i Networks (mrežni sustav računala). što u stvari nije točno jer je WWW samo jedan dio. vojni vrh SAD-a saznao je da SSSR posjeduje dalekometne. nastanak Interneta obavijen je velom tajni. iako je u pozadini tog omrežja bio razvoj razdijeljenog i ne ometanog komunikacijskog sustava za slučaj atomskog rata ("hladni rat"). Takvi vojni ciljevi bili su međutim. Tim je raketama sovjetska vojska mogla uništiti bilo koju točku na svijetu. Nastanak Interneta se veže za 1969 godine. a koji je povezivao računala na sveučilištima i znanstveno-istraživačkim centrima. Od tada se na mrežni sustav velikom brzinom priključuju nove mreže pa se naziv Internet počinje koristiti kao sinonim za taj mrežni konglomerat. praktično financirani civilnim projektima koji su taj sistem koristili. Na razvoj Interneta nije. Gledajući najraniju povijest Interneta čini se da je više nastao spontano nego planski. Neslužbeno. iz straha da će sve veći broj umreženih korisnika ugroziti nacionalnu sigurnost. Nejasni su pravi. Kao i većina projekata američke vojske i vlade. godine priključena je i mreža ALOHANET udaljenog i izoliranog Sveučilišta Hawaii. od kojih jedno u vlasništvu Ministarstva obrane SAD-a. Broj povezanih računala ubrzano raste. u ARPANET-u bilo čak 4. Vojni informacijski sustav bio je centraliziran i kada bi centar bio uništen. godine vojska se odvojila od ARPANET-a i osnovala svoju mrežu MILNET. Usporedno s tim dvjema mrežama razvija se i mreža Nacionalne fondacije za znanost NSFNET koja je 1988. presudno utjecao Windows Bill Gatesa (Microsoft). američke vojne jedinice postale bi nesposobne za obranu zemlje.POJAM I RAZVOJ INTERNETA POJAM I RAZVOJ INTERNETA RAZVOJ INTERNETA Nastanak Interneta. kada je u Sjedinjenim Američkim Državama profunkcionirao projekt Ministarstva obrane pod nazivom ARPANET (Advanced Research Project Agency ). da bi ih krajem 1969. jedna služba u okviru Interneta kao globalnog pojma. nego System SEMINARSKI RAD 3 . interkontinentalne nuklearne rakete. 1983. Službeni razlog izgradnje ARPANET-a bilo je omogućavanje stručnjacima zaposlenim u vojno-industrijskom kompleksu diljem svijeta. kao i dan danas i posvuda u svijetu. kao i njihov razvoj prvih godina zasluga je tehnološki najrazvijenije zemlje našeg vremena: Sjedinjenih Američkih Država.

a ne samo znanstvenici. postali su danas prilično komplicirani za one koji ga dobro ne poznaju. dakle.google. razvio je 1989.0 . Najvažnija aplikacija od samog početka postajanja sustava bila je elektronska pošta (E-Mail). a 1992. Peer-o.POJAM I RAZVOJ INTERNETA UNIX. naziva se mrežni čvor.Peer omrežja kao što je File Sharing i Online igrice.0. Sam Internet i mnogobrojne službe u okviru njega. Autor je Englez. Razvoj ide dalje preko Web 2.. godine kroz World Wide Web i prvi grafički sposoban Browser pod imenom "Mosaic". on prelazi prag od milijun računala raširenih posvuda u svijetu. Taj WWW. Tako je i Internet sam postao katalizator nagle digitalne revolucije koje smo sami svjedoci. Nagli razvoj Internet doživljava tek od 1993. što većina danas smatra Internetom. Svaki uređaj koji komunicira sa drugim uređajima u mreži. Slika 1. Web 3. Uvođenjem internetprotokola TCP/IP (kasnije Telnet. Video on demand. 1993. po prvi put su Internet mogli koristiti i amateri. godine osnovan je World Wide Web i Internet je ušao u svaki segment ljudskog djelovanja.. Engleska kraljica ga je promovirala u Ritera (Knight Commander of the Order of the British Empire). Blogs. Za svoj rad. ali je sistem promoviran u Cernu u Genevi (Švicarska). super brzi priključci koji omogućavaju Vlogs. Wikis. FTP) pocelo se u stvari rabiti ime Internet.telefonija. POJAM INTERNETA Termin računarska mreža u opštem smislu označava usklađen rad više međusobno povezanih resursa računarskih sistema radi razmjene podataka. jer nudi čitav niz uvijek novih mogućnosti. uz ostala brojna priznanja. Osnovan je Internet Society koje ga proglašava općim dobrom čovječanstva. njegovim pronalaskom i novim sustavom. Groupware. Dakle. Računarska mreža je. Slikovni prikaza interprotokola TCP/IP1 Internet je prekoračio granice SAD-a već u ranim sedamdesetim. službi i servisa: IP. skup međusobno povezanih računara.hr/slike/protokoli SEMINARSKI RAD 4 . Svaki čvor u principu mora biti opremljen mrežnim adapterom (karticom) kao 1 http://www. perifernih uređaja i drugih resursa. godine Sir Timothy John Berners-Lee.

WAN mreža (Wide Area Network). i 50. Fakultet poslovne informatike Banja Luka 2007. koja pokriva gradsko područje (oko 10 do 15 kilometara). Uloga računarske mreže za razmjenu podataka je da poveća produktivnost organizacije povezivanjem svih tih kompjutera i kompjuterskih mreža. dok je u WAN mreži brzina transfera nekoliko megabita u sekundi ili manje (interkontinentalne mreže). tako da će zbog otpora u provodnicima brzina prenosa podataka biti obrnuto proporcionalna udaljenosti između računara (ukupnoj dužini mrežnog kabla). Razlozi naglog širenja i primjene računarskih mreža su izuzetno brojni i apsolutno opravdavaju orijentaciju i pojedinačnih korisnika i preduzeća na razvoj ovog koncepta. Tako se u lokalnoj računarskoj mreži podaci prenose brzinom od oko 100 megabita u sekundi. može se izvršiti klasifikacija mreža na osnovu geografskog područja koje pokriva i prema vrsti usluga koju obezbjeđuje. kao i odgovarajućim mrežnim operativnim sistemom. a terminali jednostavni "neinteligentni". SEMINARSKI RAD 5 . skenera. 49. dr Branko Latinović. (Metropolitan Area Network). prenosnog (transportnog) podsistema. MAN mreža. – U zavisnosti od međusobne udaljenosti računarskih resursa i načina organizacije telekomunikacionih komponenti radi formiranja mreže. mogućnosti jeftinije nabavke licenciranog softvera (vrijeme piratskog kopiranja i ELEKTRONSKO POSLOVANJE – Prof. godine.POJAM I RAZVOJ INTERNETA hardverskom komponentom koja mu omogućava rad u mreži. Računari su u komunikacionim mrežama hardverski povezani (različitim vrstama kablova). čiji je osnovni zadatak osiguranje ispravnog prenosa podataka između elemenata podsistema računara i terminala. Pomenućemo neke najvažnije prednosti mrežnog rada:2 – – – 2 bolje iskorištenje postojećih računarskih resursa (štampača. Podjela računarskih mreža prema geografskim područjima je sljedeća: – – – LAN mreža. miniračunari ili PC računari. tako da zaposleni imaju pristup informacijama bez obzira na razlike u radnom vremenu. pristup i dijeljenje informacija u skladu sa savremenim konceptima njihove distribucije. Panevropski fakultet APERION. koja pokriva ograničena (uža) geografska područja (obično nekoliko kilometara). Računarske mreže se u osnovi sastoje (21/341) od dva podsistema: – podsistema računara i terminala. koja pokriva šira geografska područja. lokaciji ili tipu računarske opreme. str. modema itd. gdje računari mogu biti mainframe.). pa sve do složenih "inteligentnih" terminalskih podsistema. diskova.

POJAM I RAZVOJ INTERNETA – korišćenja softvera bespovratno prolazi.000 stalno aktivnih računara i oko 500. Zbog toga su mnoge kompanije promijenile poslovnu strategiju kako bi svoje mreže iskoristile shodno svom načinu poslovanja. razmjenjuju informacije. može otkucati i poslati tekst vlasniku nekog udaljenog kompjutera. Takav preneseni tekst predstavlja sljedeću hijerarhijsku cjelinu u stepenastoj strukturi Interneta. Procjenjuje se da ima oko 10. Internet je najveća postojeća računarska mreža sa ogromnim brojem stalnih i privremenih korisnika. pa ćemo i mi poželjeti da svoj računar što prije umrežimo. Ovaj momenat je istovremeno označio da Internet nije privilegija i potreba samo profesionalaca već i ostalih struktura stanovništva. Internet je praktična realizacija povezivanja stotina miliona kompjutera u jedinstvenu mrežu. SEMINARSKI RAD 6 . Zahvaljujući mogućnostima koje ima. elektronskog poslovanja i slično u uslovima rada u WAN mreži. a ono što ga je učinilo toliko popularnim su sadržaji koji se na toj bazi grade. na sceni je međunarodno kompjutersko i informaciono pravo).000. vode razgovor i na taj način otklanjaju barijere koje čini prostorna udaljenost jednih od drugih. Tekst se podijeli u pakete i onda raznim putevima (preko desetine kompjutera) putuje do primaoca. pored teksta mogu se prenositi i multimedijalne strukture (zvukovi. Tako se. na primjer. Ako je komunikacija dovoljno brza. gdje se nepogrešivo sklapa u tekst identičan originalu. Broj korisnika se stalno povećava tako da je u veoma kratkom vremenskom periodu Internet zauzeo jedno od najznačajnijih mjesta u oblasti skladištenja. slike i animacije). Dodajmo ovome i ogromne mogućnosti pribavljanja informacija i programa. ljudi brzo uspostavljaju međusobnu komunikaciju. slike i zvuka. Danas je uobičajeno da kompanija organizuje svoju poslovnu mrežu tako da najpogodnije koristi svoje resurse.000. Veoma važan momenat razvoja Interneta bio je upravo prenos multimedijalnih saržaja u vidu kombinacije teksta. Više nije potrebno da svi budu na istoj lokaciji da bi pristupili informacijama koje su neophodne za posao. To je informatička infrastruktura. znatno veća efikasnost rada u mreži. Mreže za razmjenu podataka mjenjaju način na koji posmatramo kompanije i zaposlene. pretraživanja i iskorištavanja različitih informacija.000 korisnika koji se povremeno uključuju s ciljem pretraživanja i razmjene informacija.

str. dr Branko Latinović. Panevropski fakultet APERION. Vint Ceri. Najvažniji rezultat razvoja mreža ARPANET i DDN je protokol. a naročito za period krajem šezdesetih godina. Posao je 1969. najvećim dijelom pristupačnih svakome ko posjeduje modem i odgovarajući softver. godine. Namjera mreže ARPANET je bila da ispita da li kompjuteri na raznim lokacijama mogu da budu međusobno povezani tehnologijom tipa paketnog prenosa (packet snjitching). da bi ga 1975. odnosno.Defense Data Netnjork. način za razmjenu informacija između raznorodnih kompjutera i mreža pod nazivom TCP/IP Transmission Control Protocol/lnterface Protocol. Steve Crocker.Advenced Research Projects Agency. Jon Postel. globalna veza više miliona kompjutera koji sadrže ogromnu količinu informacija. Newsweek. SEMINARSKI RAD 7 .3 Internet je "mreža nad mrežama" tj. Slika sa proslave 25 godina Interneta. godine napravio računarsku mrežu između svih važnijih naučnih i vojnih institucija i nazvao je ARPANET. Tokom ranih sedamdesetih ARPANET je intenzivno razvijan.POJAM I RAZVOJ INTERNETA Slika 2. Fakultet poslovne informatike Banja Luka 2007.1994.8. Porijeklo Interneta veže se za početak razvoja masovnih komunikcija. Pentagon je 1969. 8. 3 ELEKTRONSKO POSLOVANJE – Prof. 51. godine povjeren američkoj agenciji za savremene istraživačke projekte ARPA . kada su" istraživači u Americi počeli da eksperimentišu sa povezivanjem računara putem telefonskih linija. godine u potpunosti preuzelo Ministarstvo odbrane pretvorivši ga u sadašnju DDN .

Nacionalna naučna fondacija (NSF) osnovala je mrežu The Internet. a posebno njegova radna grupa IAB . U mreži Interneta kompjuteri predstavljaju samo jednu od komponenti mreže. Ovakav razvoj Interneta odredio je upravljanje njim. 52. konferencijski sistem posredstvom koga su u početku nastavnici i studenti američkih univerziteta razmjenjivali mišljenja o raznim temama. U idealnom svijetu ti kanali bi bili specijalno urađeni i prilagođeni digitalnoj komunikaciji. Svaki vlasnik kompjutera određuje put priključka na Mrežu i vrstu njenog sadržaja koju će eventualno prenositi sebi i slati drugima. Sve ovo je definitivno rezultovalo nastankom Interneta koji nam je i danas poznat. Fakultet poslovne informatike Banja Luka 2007. Panevropski fakultet APERION. ali se njihova nadležnost završava na dodjeljivanju adresa i preporuci standarda. već kompletne kompjuterske mreže koje su na različite načine organizovane. uzimajući u obzir da sastavni dijelovi globalne mreže nisu pojedinačni kompjuteri. Međutim. pojedine države i firme su vlasnici dijelova komunikacionih kanala ili opreme koja se koristi. ARPAnet 4 Godine 1980. Internet nema vlasnika tj. gdje je Internet nastao i gdje 4 ELEKTRONSKO POSLOVANJE – Prof. Do svakog korisnika Interneta dolazio bi kabl koji bi omogućio prenos podataka velikim brzinama. uključujući i državnu agenciju NASA. Paralelno se širio i USENET. IBM je 1977. jer svaki kompjuter u mreži mora da ima jedinstven identifikacioni broj. Tako je povezan EARN koji je postojao u mnogim državama. godine. Jedina centralizovana stvar je pitanje adresa. Istina. Jedino im je zajednički protokol za međusobnu komunikaciju TCP/IP. Bitna komponenta Interneta je i sistem komunikacionih kanala kojima se veze realizuju. dok bi gradovi. godine formirao BITNET mrežu. Oni nemaju nikakvu drugu kontrolu nad Internetom i njegovim sadržajima. koja je sedam godina kasnije povezana sa ARPANET/DDN mrežama i tako je nastao NSFNET. a kasnije u Evropi i ostalim krajevima svijeta. najprije na nacionalnom. kao što su u ukupno vlasništvo uključeni i pojedinačni vlasnici kompjutera. Naime. takva infrastruktura je toliko komplikovana i skupa da čak i u SAD. nijedna država ili privatna organizacija nema vlast nad njegovom cjelinom. NORDUNET u Skandinavskim zemljana. dr Branko Latinović. Ova tijela čine ljudi koji dobrovoljno posvećuju dio svog vremena razvoju Interneta na globalnom nivou. ali je to djelimični nivo vlasništva. Komercijalne organizacije su takođe prihvatile umrežavanje kompjutera. FUNET u Finskoj itd. str.Internet Architecture Board. SEMINARSKI RAD 8 . JANET u Velikoj Britaniji. u koju je uključio najprije univerzitetske kompjutere u Americi. države i kontinenti bili povezani višestrukim optičkim kablovima.Internet Sociaty. koji bi u svakom sekundu mogli da prenesu nekoliko terabita informacija. Njegov drugi naziv "Mreža svih mreža" krajnje je opravdan. Time se bavi ISOC ..POJAM I RAZVOJ INTERNETA Slika 2. a potom i globalnom nivou. Ova mreža je uglavnom okupljala akademske institucije širom SAD.

iz predmeta ELEKTRONSKI BIZNIS I INTERNET POSLOVANJE. koja se paralelno koristi za konvencionalno telefoniranje. koja je povezivala nekoliko računala u četiri sveučilišta u državama Kalifornija i Utah. odgovarajuća telefonska centrala koja može da bude ozbiljan limit uspješnoj komunikaciji. a to je telefonski sistem. vezan za pojam i razvoj interneta uopšte. predmetnog profesora Prof.POJAM I RAZVOJ INTERNETA ima najviše korisnika. se obradio bitan dio koji se nalazi u knjizi ELEKTRONSKO POSLOVANJE. parametri veze sa Internetom ne zavise samo od kompjuterske i komunikacione opreme sa strane korisnika. loše veze. Korištenje telefonske infrastrukture je ekonomično. SEMINARSKI RAD 9 . već i ukupne komunikacione opreme kao što je. koje se povremeno prekidaju i usporavaju prenos podataka. Zato se Internet uglavnom oslanja na infrastrukturu koja već postoji. digitalna komunikacija na nacionalnom nivou predstavlja projekat čija konačna realizacija treba da nastane u narednom periodu. Optičkim kablovima se povezuju veliki Internet provajderi ili posrednici. ZAKLJUČAK U ovom seminarskom radu. na temu pojam i razvoj interneta. Kroz ovaj seminarski rad se upoznalo sa pojmom internet koji predstavlja nastavak računalne mreže uspostavljene u Sjedinjenim Američkim Državama tijekom 1960. Jednostavno. godine od Advanced Research Projects Agency (ARPA). dr Branka Latinovića. ali ima i svoju negativnu stranu. novi kvalitet telefonske infrastrukture predstavlja uslov za uključenje u globalni informatički autoput. dok najveći broj korisnika obavlja komunikaciju sa mrežom telefonskih linija. na primjer. Zbog toga.

Internet je najveća postojeća računarska mreža sa ogromnim brojem stalnih i privremenih korisnika. koja predstavlja skup međusobno povezanih računara. Fakultet poslovne informatike Banja Luka 2007. http://sh.wikipedia. pretraživanja i iskorištavanja različitih informacija. Zahvaljujući mogućnostima koje ima Internet. godine. LITERATURA – ELEKTRONSKO POSLOVANJE – Prof. Broj korisnika se stalno povećava tako da je u veoma kratkom vremenskom periodu Internet zauzeo jedno od najznačajnijih mjesta u oblasti skladištenja. Svaki uređaj koji komunicira sa drugim uređajima u mreži. dr Branko Latinović. Procjenjuje se da ima oko 10. naziva se mrežni čvor. tako da zaposleni imaju pristup informacijama bez obzira na razlike u radnom vremenu. razmjenjuju informacije. perifernih uređaja i drugih resursa.000 korisnika koji se povremeno uključuju s ciljem pretraživanja i razmjene informacija. vode razgovor i na taj način otklanjaju barijere koje čini prostorna udaljenost jednih od drugih. kao i odgovarajućim mrežnim operativnim sistemom.000 stalno aktivnih računara i oko 500. lokaciji ili tipu računarske opreme.000.hr/slike/protokoli – – SEMINARSKI RAD 10 .000.org/wiki/Internet http://www.google. Svaki čvor u principu mora biti opremljen mrežnim adapterom (karticom) kao hardverskom komponentom koja mu omogućava rad u mreži. Panevropski fakultet APERION. ljudi brzo uspostavljaju međusobnu komunikaciju.POJAM I RAZVOJ INTERNETA Upoznati smo i sa pojmom računarske mreže. Uloga računarske mreže za razmjenu podataka je da poveća produktivnost organizacije povezivanjem svih tih kompjutera i kompjuterskih mreža.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful