Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009

NOMENCLATOR PRE URI CONVEN IONALE
PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR LA RE EAUA ELECTRICĂ A INSTALA IILOR MT-JT

PARTEA I
INTERVEN II

Proprietate intelectuală - Toate drepturile rezervate Toate procedurile, fişele de proces şi instruc iunile ce descriu activită i şi procese proprii sunt proprietatea exclusivă a ENEL ROMANIA . Orice multiplicare, difuzare sau utilizare par ială sau totală a acestor documente, fără aprobarea Directorului Achizitii al societă ii, este interzisă.

Enel-DIN Enel-DIN RO-Probate Specs RO-Probate ND: cn=Enel-DIN ROProbate Specs, c=IT Data: 2009.10.19 Specs 10:15:44 +03'00'
NEC RO_Rev 0

Firmato digitalmente da

Romania – Edi ia Iunie 2009
1/208

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009

ISTORICUL REVIZUIRILOR Nr. revizie Descrierea modificărilor

1

2

3

4

5

NEC RO_Rev 0

2/208

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009

Sec

Cap

Sub

1 1 1 2 3 0

2 2 1

1 2 3

2 3 1

0

1 2 3

2 4 1 2

0

1 2 1 2 3

3 5

0

CUPRINS Descriere PARTEA I - INTERVEN II Generalitati Legendă Sec iunea 1 – Grup merciologic LELE0501 Interven ii la Re eaua Electrica Aeriană Norme de Pre BAZĂ Norme de Pre SUPLIMENT Norme de Pre SUPLIMENT Avizarea Clientelei pentru Intreruperile Programate Norme de Pre SUPLIMENT Pentru Preturi Forfetare privind defectele Sec iunea 2 – Grup merciologic LELE0502 Interven ii la Re eaua Electrica Subterana Norme de Pre BAZĂ Norme de Pre SUPLIMENT Norme de Pre SUPLIMENT Avizarea Clientelei pentru Intreruperea Programata Norme de Pre SUPLIMENT Pentru Preturi Forfetare privind defectele Sec iunea 3 – Grup merciologic FECE0800 Interven ii la Posturile de Transformare Norme de Pre BAZĂ Norme de Pre SUPLIMENT Norme de Pre SUPLIMENT Avizarea Clientelei pentru Intreruperea Programata Norme de Pre SUPLIMENT Pentru Preturi Forfetare privind defectele Sec iunea 4 – Grup merciologic LEII1000 Interven ii la Bransamente Bransamente Individuale - Norme de Pre BAZĂ Bransamente Individuale - Norme de Pre SUPLIMENT Bransamente Colective – Tablouri Centralizate Norme de Pre BAZĂ Bransamente Colective – Tablouri Centralizate Norme de Pre SUPLIMENT Norme de Pre SUPLIMENT Avizarea Clientelei pentru Intreruperea Programata Norme de Pre SUPLIMENT Pentru Preturi Forfetare privind defectele Sec iunea 5 – Grup merciologic LEII1000 MĂSURĂ

Pagina 5 10 13 13 23 24 26 28 28 32 35 36 39 39 40 42 43 46 46 50 53 55 56 58 60 3/208

NEC RO_Rev 0

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009

1

1 2

2

2

Activită i numai la Grupurile de Măsură Norme de Pre BAZĂ Activită i numai la Grupurile de Măsură Norme de Pre SUPLIMENT Activită i la Grupurile de Măsură rela ionate cu Lucrările la bransamente Norme de Pre SUPLIMENT Fişe asociate cu Normele de Pre Cod FISA Grup merciologic LELE0501 Re ea Electrica Aeriană – Fişe BAZĂ Grup merciologic LELE0501 Re ea Electrica Aeriană – Fişe SUPLIMENT Grup merciologic LELE0502 Re ea Electrica Subterana – Fişe BAZĂ Grup merciologic LELE0502 Re ea Electrica Subterana – Fişe SUPLIMENT Grup merciologic FECE0800 Interven ii la Posturile de Transformare – Fişe BAZĂ Grup merciologic FECE0800 Interven ii la Posturile de Transformare – Fişe SUPLIMENT Grup merciologic LEII1000 Bransamente - Fişe BAZĂ Grup merciologic LEII1000 Bransamente - Fişe SUPLIMENT Grup merciologic LEII1000 Măsură - Fişe BAZĂ Grup merciologic LEII1000 Măsură - Fişe SUPLIMENT Ghid pentru identificarea Normei de Pre – Fişe BAZĂ Prospect de cumul între Fişe Bază- Supliment Ghid pentru identificarea lucrărilor, privind liniile electrice aeriene cu utilizarea de stâlpi, care pot fi executate în baza Normelor de Pre A-B03 – A-B04 – A-B02

60 61 61 63 64 65 93 102 109 125 133 144 161 183 186 191 194 197

NEC RO_Rev 0

4/208

INTERVEN II. De asemenea. Exemplul 2: într-un Proiect/Deviz pentru echiparea electromecanică a unui Post de Transformare. Exemplul 1: într-un Proiect/Deviz pentru racordarea unuia sau a mai multor utilizatori care cuprind lucrări la re eaua MT. Prezenta PARTE I – INTERVEN II este parte integrantă a Nomenclatorului de Preturi Conven ionale 5/208 NEC RO_Rev 0 . JT. pentru racordarea unui utilizator şi/sau a celor colective şi centralizarea Grupurilor de Măsură.INTERVEN II cuprinde Normele de Pre pentru compensarea lucrărilor. sau înlocuirea izolatoarelor pe mai mult de 3 (trei) stâlpi de linie MT. nu este permisă frac ionarea în mai multe păr i a lucrărilor cu dimensiuni care depăşesc limitele indicate în Normele de Pre BAZĂ şi fişele BAZĂ pentru a fi încredin ată prin contract singura PARTE L în baza PARTE I – INTERVEN II. Nu este deci permisă divizarea lucrarilor din Proiectele/Devizele redactate în baza Normelor de Pre descrise în PARTEA L – LUCRĂRI şi atribuirea lor prin contracte conform Normelor de Pre din prezenta PARTEA I – INTERVEN II. sau mutarea a mai mult de 3 (trei) stâlpi fixa i direct. nu pot fi excluse lucrările cu privire la montarea Transformatorului MT/JT şi/sau a tabloului JT pentru a fi atribuite prin contract în baza Normelor de Pre din prezenta PARTE I – INTERVEN II. in caz contrar atribuirea trebuie efectuată în baza Normelor de Pre din PARTEA L – LUCRĂRI. în termeni exemplifica i cu unicul scop de a clarifica lucrările care trebuie realizate.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 PARTEA I INTERVEN II LA RE EAUA ELECTRICĂ DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE GENERALITATI Prezenta PARTE I . Exemplul 3: dacă o lucrare necesită îndreptarea a mai mult de 3 (trei) stâlpi de pe aceeaşi linie. cu un con inut economic redus (microsantier). nu este posibil ca lucrările privind Racordurile să fie divizate pentru a fi încredin ate prin contract în baza Normelor de Pre din prezenta PARTE I – INTERVEN II. sunt definite “microsantiere” lucrările de realizare a instalatiilor declarate terminate. nu este permisă frac ionarea interven iei în două sau mai multe păr i cu scopul de a încredin a lucrarea prin contract pe baza prezentei PĂR II I . Atribuirea prin contract a lucrărilor din cadrul Normelor de Pre din prezenta PARTEA I – INTERVEN II este efectuată prin identificarea lucrării pe baza FIŞELOR BAZĂ verificând limitele de aplicabilitate. de acelas tip repetitive în domeniul de distribu ie a energiei electrice. în cadrul Normelorde Pre definite “BAZĂ” şi în cadrul Normelor de Pre definite “SUPLIMENT” enumerate în prezenta PARTEA I – INTERVEN II. Normele de Pre din prezenta PARTE I – INTERVEN II nu pot fi aplicate în cadrul lucrărilor de amploare sau oricum mai mari de limitele de aplicabilitate indicate în documentele explicative ale Normelor de Pre .

· Norme de Pre SUPLIMENT Pentru interven iile de executat. prezentul document con ine un “Ghid de identificare a lucrărilor aferente liniilor aeriene. denumită în continuare “Nomenclator de Preturi”. Normele de Pre SUPLIMENT sunt recunoscute Executantului doar dacă au fost expres indicate în Fişa BAZĂ şi în măsura în care au fost efectiv efectuate. care admit adunarea între Normele de Pre BAZĂ. Fiecare Sec iune include Normele de Pre pentru remunerarea lucrărilor din Normele de Pre definite ca “Interven ii” la re eaua de Distribu ie a Energiei Electrice. · Sec iunea 4: Grup merciologic LEII1000 Interven ii la Bransamente Individuale şi Colective. Fişele BAZĂ şi Fişele SUPLIMENT ofera informatii si nu inlocuiesc cele con inute în Normele de Pre BAZĂ şi SUPLIMENT. aferente următoarelor Grupe Merceologice: · Sec iunea 1: Grup merciologic LELE0501 Interven ii la Re eaua Electrica Aeriana MT-JT şi Posturi de Transformare pe Stâlp. in mod normal. Centralizatoare pentru Grupurile de Măsură · Sec iunea 5: Grup merciologic LEII1000 Interven ii la Grupurile de Măsură Normele de Pre . · Sec iunea 2: Grup merciologic LELE0502 Interven ii la Re eaua Electrica Subterană JT. acestea ultime au fost prevăzute pentru a da flexibilitate lucrărilor prevăzute în Normele de Pre şi Fişele BAZĂ aferente în func ie de obiectivul care trebuie realizat şi de realitatea operativă de pe şantier. Preturile prevăzute în Normele de Pre BAZĂ cu Preturile prevăzute în Normele de Pre SUPLIMENT indicate expres în Normele de Pre BAZĂ şi Fişele BAZĂ aferente. din fiecare sectiune. indicat în Contractul de executie lucrari. denumite în continuare “Interven ii”. Sunt cumulabile.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Edi ia Iunie 2009. excep iile. sunt împăr ite în 2 categorii: · Norme de Pre BAZĂ. Valorificarea echivalentului exprimat în Puncte este ob inuta prin produsul Punctelor cu valoarea Punctului exprimată în LEI. Fişele sunt denumite Fişe BAZĂ dacă sunt asociate Normelor de Pre BAZĂ sau Fişe SUPLIMENT dacă sunt asociate Normelor de Pre SUPLIMENT. şi este împăr ită în 5 Sec iuni. Compensa ia prevăzută pentru fiecare Norma de Pre este exprimată în puncte şi reprezintă contravaloarea “În bloc” pentru a preda lucrăriile/interven ile finalizate conform standardelor. cu utilizarea stâlpilor de sus inere. la fiecare Norma de Pre este asociată o “Fisă” explicativă. NEC RO_Rev 0 6/208 . comisionabili în contract…omis” în care sunt identificate configura iile instala iilor realizabile cu respectarea limitelor de utilizare a Normelor de pre inerente pozării de noi stâlpi de sus inere pentru liniile aeriene JT. · Sec iunea 3: Grup merciologic FECE0800 Interven ii la Posturile de transformare. sunt indicate în aceleaşi Norme de Pre şi Fişele BAZĂ aferente. cu instala ia electrică realizată data in exploatare sau gata pentru a fi data în exploatare. Pentru a facilita interpretarea corectă a lucrărilor de efectuat în baza contravalorii prevăzute în prezenta PARTE I – Interven ii. dar care nu este exhaustivă cu privire la lucrările necesare.

înlocuirea sau instalarea GdM. etc. · stabilirea. din prezenta PARTE I – INTERVEN II cuprind furnizarea franco şantier. inclusiv orice cheltuială aferentă personalului cu orice titlu (deplasări. Normele de Pre . · eliminarea materialului provenind din excavări pentru re eaua de canale in străzi cu pavaj (asfaltate etc. călătorii. dacă se face referire la acesta. formare profesională. în Contractul de executie lucrari. proprietatea Executantului. diurne. Colective şi Grupuri de Măsură) care posedă certificat de competen e în efectuarea de lucrări sub tensiune la sisteme de categoria 0 şi 1. · eliminarea materialului provenind din excavări dacă acestea sunt solicitate de către Enel pentru re eaua de canale la străzi fără paviment/fără asfalt şi funda iile pentru stâlpii de sus inere. a bransamentelor de la linia din cablu. ore suplimentare.). la divergente cu Clien ii Enel sau cei în cauză. singura excep ie o reprezintă Norma de Pre I 21106 (Fişa Bază IB06) care admite o contravaloare separată pentru furniarea capacului care este compensată cu Norma de Pre I 21205 (Fişa Supliment I-S05). utilizarea şi montarea tuturor utilajelor. · elaborarea “Cererilor de Lucru” conform dispozi iilor date de către Enel. atestat şi eliberat de către propriul Angajator). amplasarea/îndepărtarea protec iilor izolante şi a învelişurilor pentru activitatea lucrativa in apropirea partilor active. zile de sărbătoare. fie ca Hardware fie ca şi Software. · opera iunile de activare/dezactivare a Grupurilor de Măsură prin intermediul Hand-Unit (Palmare) sau alt instrument informatic. mutarea. Linii Electrice Subterane. inserarea şi scoaterea pun ilor de separare. la prescrip iile Enel şi în modalită ile definite de acesta. a citirii măsurătorilor de energie electrice atât în faza de activare cât şi în faza dezactivării Grupurilor de Măsură. Posturi de Transformare. · transportul. conform. chiar şi în zone istorice şi/sau neautorizate pentru tranzitul mijloacelor de transport. fie BAZĂ fie SUPLIMENT. mijloacelor speciale şi a aparatajelor necesare. de noapte. conform celor prevăzute de legisla ia şi normativele în vigoare în materie. NEC RO_Rev 0 7/208 . · actualizarea hăr ilor. cu orice calificare [conform Normei SR EN 50110-1 pentru categoria de persoane experte şi persoane autorizate pentru Tipologia Instala iei la care personalul trebuie să intervină (Linii Electrice Aeriene. ca document contractual. dacă acestea sunt men ionate. conform modalită ilor prevăzute în PARTEA L din Nomenclatorul Preturilor Conven ionale. · toate cele necesare siguran ei şi protejarii sănătă ii muncitorilor. furnizarea. Bransamente.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Normele de Pre . precum şi execu ia lucrărilor necesare deschiderii şi men inerii şantierului şi/sau locului de desfăşurare a activită ilor chiar şi în mai multe faze de lucru. transferul.). · legarea şi/sau dezlegarea bransamentelor de la casetele de separa ie şi cutiile de deriva ie. · taxe şi alte cheltuieli necesare şi solicitate de către Administra iile competente sau Ter i pentru toate mijloacele pe care Executantul le consideră a fi utilizate pentru execu ia lucrărilor. fie BAZĂ fie SUPLIMENT mai compensează fiecare şi orice cheltuială indicată de documente contractuale ulterioare. a materialelor indicate în documentul “Lista materialelor furnizate de societate” in responsabilitatea EXECUTANTULUI. şi în special: · presta ia personalului necesar.

5. cu sigilii furnizate de către acesta.51 devine 6.49 devine 5. egală cu 30. · cheltuielile de încărcare/descărcare inerente transportului de materiale. pentru pregătirea şantierului conform legisla iei şi normativelor în vigoare. blocajelor şi indicatoarelor inclusiv cele stradale. · compensarea daunelor inevitabile şi cele care nu pot fi evitate. ROTUNJIREA MĂSURILOR Cu scopul de a determina corect fiecare Norma de Pre care se atribuie activită ii comandate şi efectiv executată. · gestionarea informatizată a documentelor conform procedurilor de gestionare a antreprizei indicate de către Enel. se stabileşte limita care va fi luată în considerare pentru toate lungimile expuse pentru re elele de conducte şi pozarea cablului. · amplasarea regulamentară a delimitărilor. De exemplu: 5.50 m . în general.fişă bază: cantitate 1 (primii 5 metri) . Cheltuielile ulterioare specifice făcute de Executant sunt enumerate la începutul fiecărei Sec iuni şi Capitol precum şi separat la fiecare Norma de Pre .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 · luarea în primire şi predarea zilnică a instala iilor scoase de sub tensiune sau în siguran ă.50 Lungimea totală efectivă se va rotunji în minus dacă frac iunea zecimală este mai mică sau egală cu limita susmen ionată sau în plus dacă valoarea este mai mare. · gestionarea materialelor conform celor stabilite în Contractul de executie lucrari.51 m NEC RO_Rev 0 8/208 .00 (treizeci) metri”: Măsură efectiv realizată: 5.fişă supliment: nicio aplica ie Măsură efectiv realizată: 5. cauzate pe durata lucrărilor Clien ilor Enel şi Ter ilor.50 devine 5. · sigilarea Grupurilor de Măsură şi a casetelor sau dozelor de deriva ie conform indica iilor Enel. · gestionarea deşeurilor conform celor stabilite în Contractul de executie lucrari. Valoarea Limitei definite: 0. 5. · transportul aparatajelor/ materialelor recuperate de la instala ie la depozitele proprii sau ale ENEL. Exemplu de aplicare la o fişă bază şi supliment în prezen a următoarelor indica ii “Pentru o lungime a re elei de conducte (LC): 0 < LC <= 5 metri – lungime maximă totală a re elei de conducte.

SLP: supliment de lungime pentru bransament individual sau colectiv.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 . în restul cazurilor. în diferitele combina ii precedente aprobate” până la cofret.fişă bază: cantitate 1 (primii 5 m) . metri de cablu “la/de la stâlpul de sus inere. “GdM” sau “gdm”: Grup de Măsură pentru furnizarea energiei electrice de joasă tensiune (JT) pentru orice tip de utilizare. “MT”: Medie Tensiune conform normei SR-EN 50160 “JT”: Joasă Tensiune conform normei SR-EN 50160 “LO”: Contract de executare lucrari . monofazată sau trifazată. “IMS”: Întrerupător de Manevră Separator. SLC: supliment de lungime a re elei de canale realizată în plus fa ă de cea prevăzută în Fişa Bază plus limită: _ în linie dreaptă dacă derivă de la o fişă definită cu codul “DC”. în orice caz de: tip electronic.fişă supliment: cantitate 2 (por iune 5 m) DEFINI IA PRINCIPALELOR PRESCURTĂRI DC: lungimea în linie dreaptă a re elei de canale de la cofret la punctul de deriva ie.50 m . cu eventuale limite precizate în documentele tehnice sau în Contractul de executare lucrari. NEC RO_Rev 0 9/208 . de tip integrat. _ totală. LP: lungimea bransamentului.fişă supliment: cantitate 1 (por iune 5 m) Măsură efectiv realizată: 10.fişă supliment: cantitate 1 (por iune 5 m) Măsură efectiv realizată: 10. în tub existent.51 m . la perete. “PTA”: Post de Transformare Aerian pe Stâlp. de tip tradi ional cu Norme discrete. LPC: lungimea bransamentului colectiv: metri de cablu pozat până la tabloul centralizat sau nodul de centralizare.fişă bază: cantitate 1 (primii 5 m) .fişă bază: cantitate 1 (primii 5 m) . LC: lungimea re elei de canale realizată.

prin “grup” se în elege grup de trei conductoare. dacă acest lucru este prevăzut. “LCL”: Comanda de executare a lucrarii “PdL”: Planuri de Lucru pregătite de către Enel LEGENDA Pentru o mai bună în elegere a textelor din prezentul document se defineşte semnifica ia unor termeni utiliza i: “Instalatie electrica” Cuprinde toate elementele electrice corespunzătoare pentru producerea. transportul. “Forma ie”: Ansamblu de unu. acoperirea cu materialul prescris. şi/sau alte documente tehnice de proiect contractuale.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 “C. activită ile incluse sunt următoarele: excavare şi/sau demolarea pavajului stradal şi a stratului de sus inere de orice consisten ă. inclusiv furnizarea materialelor necesare. "Comisionat”: Prin presta ii încredin ate se în eleg cele indicate în Comanda de executare a lucrari (LCL) şi la care fac referire eventuale prescrip ii şi/sau analize tehnice (antecalcula ii).JT”: concentrator JT. cu cablul/cablurile electric/e MT sau JT. trei sau patru cabluri electrice pentru instalare aeriană sau subterană şi care alcătuiesc linia de MT sau JT. până la 1. distribu ia şi utilizarea energiei electrice. Acestea pot face referire la instala iile Enelului sau ale unor ter i. În cazul activită ilor pe aparaturi sau pe Norme ale canalelor electrice. Pentru defini ii ulterioare în acest sens se face trimitere la documentele tehnice enumerate în Comanda de executie a lucrarii drept documente contractuale. refacerea stratului NEC RO_Rev 0 10/208 . furnizare asumată prin contract de către Enel. transformarea. la adâncimea solicitată (de obicei. furnizarea materialului de umplere. “TC”: Transformator de curent“TT”: Transformator de Tensiune. transportul şi descărcarea materialului rezultat (inclusiv predarea acestuia la instala ia de recuperare/eliminare finală autorizată) şi/sau păstrarea. "Grup de trei conductoare“: Sistem alcătuit din trei conductoare neizolate sau “înveli i” pentru liniile aeriene. două. furnizarea şi amplasarea tuburilor de protec ie având caracteristicile şi dimensiunile indicate în fiecare Norma de Pre . inclusiv eventuala coardă de sus inere pentru conductoare aeriene.50 m) in tub de PVC rigid sau din polietilenă rigidă sau flexibilă. “Re ea de canale” Sintagma defineşte lucrarea completă care cuprinde toate activită ile. furnizate din când în când de către Enel.

Bransamentul se defineşte: “Bransament individual”: în cazul în care alimentează un singur consumator. este denumit şi “Nod de Alimentare”. ciment. “Panou centralizator”: Este constituit dintr-un ansamblu de materiale de sus inere care permit instalarea mai multor Grupuri de Măsură în acelaşi loc (de obicei în interiorul unui compartiment pentru cronometre) în vederea alimentării punctelor de furnizare a energiei electrice. cu beton armat sau conglomerat fluid sau alt material special similar. etc. alimentează un singur consumator.). etc. “Nod de centralizare” NEC RO_Rev 0 11/208 . inclusiv borduri. indiferent de modalită ile şi mijloacele utilizate (chiar si pentru umezire) pentru amestec şi turnare. amestecul de materiale inerte (în special referitor la amestecul de piatră spartă cu granulometrie stabilizată) amestecate cu liant (var hidratat. Se precizează faptul că pentru umpleri (straturi de suport). Pentru umplerea gropilor în zone nepavate (de ex. în cazul în care acestea sunt reutilizabile şi/sau cu excep ia cazului în care Enel dispune altceva în materialele de proiect sau în alte documente contractuale. ciment. “Nod de retea JT”: Punct de deriva ie de la o linie de distribu ie de joasă tensiune. “Bransament”: Por iune de conductoare de joasă tensiune.) pentru stabilizare nu este considerat “beton” sau “conglomerat fluid” sau “material special”. şi forma iune (cu asfalt. etc. sau chiar cu materialul excavat denumit şi “material de umplere”. Grupurile de Măsură cu privire la furnizare sunt alimentate prin cablaj intern la Panoul Centralizat. la un punct terminal al re elei JT numărul de conductoare poate fi egal cu doi.. cu pavele. etc. Nodul de Re ea de JT este alcătuit dintr-un şir de cleme de deriva ie sau dintr-o legătură rigidă. “Nod JT”: Este punctul din circuit la care sunt conectate din punct de vedere electric un număr mai mare sau egal cu trei conductoare. Umplerea gropilor rezultate în urma excavărilor pentru sus inerea pavajului. sau un grup de consumatori şi a căror Grupuri de Măsură sunt aliniate şi cablate direct între ele. Prin “pavare” se în elege stratul superficial (de acoperire) alcătuit dintr-un produs consistent. pentru canalizare şi gropi se poate realiza cu materiale inerte stabilizate şi nestabilizate. care indiferent de lungime. nivelate. marginile trotuarului cu excluderea frezării şi a stratului de uzură (covor) sau al masticului bituminos.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 de sus inere a drumului şi a pavajului. “Bransament colectiv”: în cazul în care alimentează un nod de centralizare “Centralizatoare grupuri de masura”: Este constituit din unul sau mai multe Grupuri de Măsură instalate pe Panoul Centralizat amplasat într-un loc special sau în gol pentru contor sau într-un cofret corespunzător. de orice tip. În general. cu punct de plecare de la un nod de re ea existent sau de constituit. borne.) de obicei se prevede umplerea cu materialele provenite din aceeaşi săpătură.

amplasat în acelaşi compartiment sau chiar în locul unde este amplasată centralizatorul. NEC RO_Rev 0 12/208 .. titular al acesteia. la autoriza ia zonei Clien i eliberată în baza unui Contract de furnizare.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Este nodul func ional la realizarea unui panou centralizat sau la alimentarea a două sau mai multe grupuri de măsură separate (alcătuite din cofrete cu şir de cleme sau cuti de deriva ie) . “Activare” Configurarea Grupului de Măsură se poate efectua prin Hand Unit (PalmTop) şi software conform modalită ilor prescrise de către Enel. se poate face prin îndepărtarea sigiliului pus de către Enel sau Executant pe întrerupătorul care limitează puterea şi care permite închiderea acestuia şi alimentarea aparatelor utilizate de către Client. va fi efectuată de către Clientul. “Citirea pentru impartire”: Citirea cadranului de numărare al dispozitivului de măsurare a energiei electrice efectuată cu ocazia schimbării titularului contractului de furnizare a energiei electrice şi reprezintă citirea finală pentru Clientul care încheie contractul şi prima citire pentru noul Client. punerea în exerci iu a Grupului de Măsură. verificarea dacă la bornele de ieşire ale Grupului de Măsură pus la dispozi ia Clientului tensiunea este prezentă. “Autoactivare”: Opera iunea de activare a furnizării de energie electrică. întrerupătorul integrat în Grupul de Măsură trebuie să fie în pozi ia “deschis”. “Unificarea furnizarii”: Interven ie de recuperare şi amplasare a Grupurilor de Măsură cu scopul de contorizare a consumului prin intermediul unui singur Grup de Măsură a furnizarii în curs realizate cu mai multe Grupuri de Măsură. Nodurile de centralizare nu constituie Noduri de Re ea JT.

Prezentul document con ine un “Ghid de identificare a lucrărilor aferente Liniilor Aeriene cu utilizarea stâlpilor de sus inere ……” în care sunt descrise principalele configura ii ale instala iilor. dacă lucrările de executat sunt mai mari de limitele de aplicabilitate impuse de Normele de Pre . în plus fa ă de cele descrise în Fişa aferentă. sau unul direct fixat şi unul cu funda ie. fie dacă aceştia sunt fixa i direct. Norma de Pre este aplicabilă până la 3 (trei) stâlpi pentru aceeaşi linie JT sau MT. în particular nu sunt aplicabile Normele de Pre I11103 şi I11104 în cazul în care lucrarea de executat prevede pozarea a mai mult de 2 (doi) noi stâlpi de sus inere. cu utilizarea a 2 (doi) noi stâlpi. Proiectul/Antecalcula ia trebuie redactat în func ie de Normele de Pre prevăzute în PARTEA L – Lucrări din Nomenclatorul de Preturi Conven ionale CAPITOLUL 1 NORME DE PRE “BAZĂ” I11101 Îndreptarea stâlpului mişcat JT sau MT. Pentru fiecare stâlp îndreptat: Fişă BAZĂ de referin ă: A-B01 Prezenta Norma de Pre .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ DESCRIERE UM COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE SEC IUNEA 1 GRUP MERCIOLOGIC LELE0501 INTERVEN II LA RE EAUA ELECTRICA AERIANĂ Prezenta Sec iune 1 nu este aplicabilă încredin ării prin contracte a Proiectelor /Antecalcula iilor reprezentate de Normele de Pre . sau cu funda ie. în Generalitati şi în Documentele Contractuale. În cazurile în care nu este aplicabil prezenta Sec iune 1. realizabile în func ie de limita susmen ionată. include: n 20 NEC RO_Rev 0 13/208 .

sau în caz de interven ie la stâlp de acelaşi fel. Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I11301 (Fişă Supliment A-S08) · I11302 (Fişă Supliment A-S09) I11102 Mutarea stâlpului JT sau MT. în plus fa ă de cele descrise în Fişa aferentă. Fişă BAZĂ de referin ă: A-B02 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I11301 (Fişă Supliment A-S08) · I11302 (Fişă Supliment A-S09) 60 NEC RO_Rev 0 14/208 . Pentru fiecare stâlp mutat. în Generalitati şi în Documentele Contractuale. · interven ie eventuală de toaletare şi/sau tăiere de plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie. de orice tip. inclusiv interven ia la stalpii adiacenti. include: · eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iilor. înlocuirii (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperării de stâlpii.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM · eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iilor. Prezenta Norma de Pre . şi eliminarea aferentă. · eventuala coborâre la sol a conductoarelor chiar şi pentru deschiderile adiacente. în cazul stâlpului MT trebuie utilizate aceleaşi materiale şi izolatie. sau în caz de interven ie la stâlp de acelaşi fel. înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării. fixat direct cu reutilizarea n stâlpului de mutat... şi eliminarea aferentă. înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării. înlocuirii (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperării de stâlpii. Norma de Pre este aplicabilă până la 3 (trei) stâlpi pentru aceeaşi linie JT sau MT. inclusiv interven ia la stalpii adiacenti. · interven ie eventuală de toaletare şi/sau tăiere de plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie.

pentru realizarea configura iilor de instala ie care necesită utilizarea a maxim 2 (doi) noi stâlpi exemplu: 2 cu funda ie. în plus fa ă de cele descrise în Fişa aferentă.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM · Fişa prezentă poate fi cumulată cu alte Fişe de Bază reprezentate în „Ghid de identificare a lucrărilor aferente Liniilor Aeriene cu utilizarea stâlpilor de sus inere …omis” inclus în prezentul document PARTEA I . este admisă cumularea demolării stâlpilor direct fixa i sau pe funda ie şi recuperarea şi reutilizarea de stâlpi fixa i direct în noua pozi ie. sau 1 cu funda ie + 1 fixat.. inclusiv interven ia la stalpii adiacenti. sau 2 doi fixa i direct]. pentru linia aeriană JT cu conductoare n neizolate şi/sau din cablu aerian torsadat. Fişă BAZĂ de referin ă: A-B03 Norme de Pre Supliment şi Bază cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I11201 (Fişă Supliment A-S01) · I11202 (Fişă Supliment A-S02) · I21103 (Fişă Bază I-B03) NEC RO_Rev 0 53 15/208 . fixat direct. · eventuala coborâre la sol a conductoarelor chiar şi pentru deschiderile adiacente · eventuala predare Enel a stâlpilor care nu mai pot fi reutiliza i în interven ie. I11103 Plantarea unui nou stâlp. Pentru fiecare stâlp nou direct fixat. sau în caz de interven ie la stâlp de acelaşi fel.Interven ii. conform reprezentării din „Ghid de identificare a lucrărilor aferente Liniilor Aeriene cu utilizarea stâlpilor de sus inere …omis” din prezentul document PARTEA I Interven ii. include: · eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iilor. înlocuirii (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperării de stâlpii. instalat: Prezenta Norma de Pre . în Generalitati şi în Documentele Contractuale. · interven ie eventuală de curatare şi/sau tăiere de plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie. şi eliminarea aferentă. Prezenta Fişă poate fi cumulată cu alte Fişe BAZĂ pentru realizarea configura iilor maxime de instala ie conform reprezentării din „Ghid de identificare a lucrărilor aferente Liniilor Aeriene cu utilizarea stâlpilor de sus inere …omis” din prezentul document PARTEA I .Interven ii. înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării.

montat: Prezenta Norma de Pre . sau 1 cu funda ie + 1 fixat. include: · eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iilor. sau 2 doi fixa i direct]. Pentru fiecare stâlp nou pentru linia aeriană JT tip B sau C sau D sau E.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM · I41102 (Fişă Bază PSB02) · I41104 (Fişă Bază PSB04) · I41106 (Fişă Bază PSB06) · I11102 (Fişă Bază A-B02) · I11104 (Fişă Bază A-B04) · I11113 (Fişă Bază A-B13) · I11301 (Fişă Supliment A-S08) · I11302 (Fişă Supliment A-S09) I11104 Montare stâlp tip B sau C sau D sau E. · eventuala coborâre la sol a conductoarelor chiar şi pentru deschiderile adiacente · eventuala predare Enelului a stâlpilor care nu mai pot fi reutiliza i în interven ie. pentru linia aeriană JT din conductoare neizolate şi/sau din cablu aerian torsadat. pentru realizarea configura iilor de instala ie care necesită utilizarea a maxim 2 (doi) noi stâlpi exemplu: 2 cu funda ie. înlocuirii (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperării de stâlpii. conform reprezentării din „Ghid de identificare a lucrărilor aferente Liniilor Aeriene cu utilizarea stâlpilor de sus inere …omis” din prezentul document PARTEA I Interven ii. sau în caz de interven ie la stâlp de acelaşi fel. din orice material.. este admisă cumularea demolării stâlpilor direct fixa i sau pe funda ie şi recuperarea şi reutilizarea de stâlpi fixa i direct în noua pozi ie. şi eliminarea aferentă. cu funda ia aferentă. 89 NEC RO_Rev 0 16/208 . în Generalitati şi în Documentele Contractuale. cu funda ie subterană sau n la suprafa ă. · interven ie eventuală de toaletate şi/sau tăiere de plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie. complet. inclusiv interven ia la stalpii adiacenti. în plus fa ă de cele descrise în Fişa aferentă. complet. înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata plantarii.

Pentru fiecare Transformator pe Stâlp înlocuit. include: · eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iilor. n cu o putere de până la 250 kVA. Fişa BAZĂ de referin ă: A-B04 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I11201 (Fişă Supliment A-S01) · I11202 (Fişă Supliment A-S02) · I21103 (Fişă Bază I-B03) · I41102 (Fişă Bază PSB02) · I41104 (Fişă Bază PSB04) · I41106 (Fişă Bază PSB06) · I11102 (Fişă Bază A-B02) · I11103 (Fişă Bază A-B03) · I11113 (Fişă Bază A-B13) · I11301 (Fişă Supliment A-S08) · I11302 (Fişă Supliment A-S09) I11105 Înlocuirea Transformatorului de pe Postul de Transformare pe Stâlp (PTA). în plus fa ă de cele descrise în Fişa aferentă. 60 NEC RO_Rev 0 17/208 . în urma unui defect sau pentru adecvarea puterii instalate. Sunt recunoscute Normele de Pre Supliment şi Bază indicate în prezenta Fişă.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM Prezenta Fişă poate fi cumulată cu alte Fişe BAZĂ pentru realizarea configura iilor maxime de instala ie conform reprezentării din „Ghid de identificare a lucrărilor aferente Liniilor Aeriene cu utilizarea stâlpilor de sus inere …omis” din prezentul document PARTEA I . înlocuirii (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperării de stâlpii. inclusiv interven ia la stalpii adiacenti.Interven ii. înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării. sau în caz de interven ie la stâlp de acelaşi fel. Prezenta Norma de Pre . în măsura în care sunt efectiv executate. în Generalitati şi în Documentele Contractuale..

înlocuirii (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperării de stâlpii. include: NEC RO_Rev 0 n 20 49 18/208 . sau în caz de interven ie la stâlp de acelaşi fel. Pentru fiecare Separator cu izloatie in aer înlocuit. în plus fa ă de cele descrise în Fişa aferentă. în Generalitati şi în Documentele Contractuale. include: · eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iilor. Pentru fiecare Tablou JT înlocuit. inclusiv interven ia la stalpii adiacenti. în Generalitati şi în Documentele Contractuale.. Prezenta Norma de Pre Bază se aplică. inclusiv întrerupător. · interven ie eventuală de toaletare şi/sau tăiere de plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie. pentru fiecare Tablou JT. Prezenta Norma de Pre .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM · interven ie eventuală de toaletate şi/sau tăiere de plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie. înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării. şi eliminarea aferentă. la toate eventualele Tablouri JT în serviciul unui PTA. Fişa BAZĂ de referin ă: A-B06 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I11301 (Fişă Supliment A-S08) · I11302 (Fişă Supliment A-S09) I11107 Înlocuirea Separatorului cu izolatie in aer montat pe stâlp. inclusiv întrerupător.. şi eliminarea aferentă. de orice tip şi în n orice pozi ie de montare (orizontală sau verticală). Fişa BAZĂ de referin ă: A-B05 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I11301 (Fişă Supliment A-S08) · I11302 (Fişă Supliment A-S09) I11106 Înlocuirea tabloului JT pe stâlp pentru PTA sau pe stâlp JT limitrof. Prezenta Norma de Pre este recunoscută şi pentru înlocuirea unui singur întrerupător din interiorul tabloului. în plus fa ă de cele descrise în Fişa aferentă. Prezenta Norma de Pre .

sau motorizata şi telecomandata. în plus fa ă de cele descrise în Fişa aferentă. Pentru fiecare Separator în SF6. înlocuirii (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperării de stâlpii. sau în caz de interven ie la stâlp de acelaşi fel. cu comandă manuală. NEC RO_Rev 0 50 n 21 19/208 . înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării. înlocuirii (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperării de stâlpii. sau n motorizat şi telecomandat). inclusiv interven ia la stalpii adiacenti. instalat pe linia aeriană MT cu conductoare neizolate. înlocuit: Prezenta Norma de Pre se aplică şi pentru înlocuirea Separatorului în SF6 cu comandă manuală cu Separator cu comandă motorizată şi telecomanda aferentă. sau în caz de interven ie la stâlp de acelaşi fel.. instalat pe Stâlp. · interven ie eventuală de toaletare şi/sau tăiere de plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie. Fişa BAZĂ de referin ă: A-B08 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I11301 (Fişă Supliment A-S08) · I11302 (Fişă Supliment A-S09) I11109 Înlocuirea Descărcătorilor SCS pe stâlp MT. şi eliminarea aferentă. şi eliminarea aferentă. inclusiv interven ia la stalpii adiacenti. include: · eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iilor. Prezenta Norma de Pre .. înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării. sau cu cablu aerian cu linie elicoidala pe coardă portantă.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM · eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iilor. Fişa BAZĂ de referin ă: A-B07 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I11301 (Fişă Supliment A-S08) · I11302 (Fişă Supliment A-S09) I11108 Înlocuirea Separatorului în SF6 pe Stâlp (cu comandă manuală. în Generalitati şi în Documentele Contractuale. · interven ie eventuală de toaletare şi/sau tăiere de plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie.

în plus fa ă de cele descrise în Fişa aferentă. de tip normal sau pentru medii saline. înlocuirii (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperării de stâlpii.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM Pentru fiecare grup de trei Descărcători SCS înlocui i: Prezenta Norma de Pre este recunoscută şi în cazul înlocuirii unui singur Descărcător SCS... Fişa BAZĂ de referin ă: A-B10 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I11301 (Fişă Supliment A-S08) NEC RO_Rev 0 n 33 20/208 .5~10 kA. inclusiv interven ia la stalpii adiacenti. · interven ie eventuală de toaletare şi/sau tăiere de plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie. include: · eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iilor. în Generalitati şi în Documentele Contractuale. Prezenta Norma de Pre . Prezenta Norma de Pre . şi eliminarea aferentă. înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării. sau în caz de interven ie la stâlp de acelaşi fel. · interven ie eventuală de toaletare şi/sau tăiere de plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie. inclusiv interven ia la stalpii adiacenti. Fişa BAZĂ de referin ă: A-B09 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I11301 (Fişă Supliment A-S08) · I11302 (Fişă Supliment A-S09) I11110 Înlocuirea unui grup de trei Descărcători MT cu oxizi metalici şi cu dispozitiv de decalare . sau în caz de interven ie la stâlp de acelaşi fel. Pentru fiecare grup de trei Descărcători înlocui i: Prezenta Norma de Pre este recunoscută şi în cazul înlocuirii unui singur Descărcător. include: · eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iilor. în Generalitati şi în Documentele Contractuale. în plus fa ă de cele descrise în Fişa aferentă. şi eliminarea aferentă. înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării. înlocuirii (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperării de stâlpii.

fie pentru legatura simplă sau legarura cu coarbe. şi eliminarea aferentă. cu eventuala înlocuire a tijelor port-izolator şi/sau inserarea unei prelungiri la tijă. înlocuirii (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperării de stâlpii. Norma de Pre se aplică până la un maxim de 3 (trei) stâlpi pentru linia MT.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM · I11302 (Fişă Supliment A-S09) I11111 Înlocuirea izolatoarelor rigide din sticlă de orice tip sau din orice tip de n compozi ie. sau în caz de interven ie la stâlp de acelaşi fel. · interven ie eventuală de toaletare şi/sau tăiere de plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie. . suspendat sau întins.. este inclusă înlocuirea izolatoarelor rigide la supratrecerea conductoarelor pe consolă sau capul de stâlp. fie cu armătură simplă fie cu armare cu lan dublu. Fişa BAZĂ de referin ă: A-B11 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I11301 (Fişă Supliment A-S08) · I11302 (Fişă Supliment A-S09) I11112 Înlocuirea lan ului de izolatoare din sticla capă-tijă de orice tip sau a n izolatorului din orice fel de compozi ie. Prezenta Norma de Pre Bază se aplică şi în cazul: . include: · eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iilor. 38 30 NEC RO_Rev 0 21/208 . Pentru fiecare grup de trei conductoare. înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării.înlocuirii unuia sau mai multe izolatoare rigide pe stâlp armat cu întindere dublă/triplă cu izolatoare suspendate. inclusiv interven ia la stalpii adiacenti. Pentru fiecare stâlp la care se efectuează interven ia: Norma de pre este aplicabilă până la un maxim de 3 (trei) stâlpi pentru linia MT. a eventualelor tije port-izolatoare şi eventual inserarea unei prelungirii la tijă.înlocuirii unui singur Izolator. sau a lan ului durificat cu coarne de descărcare cu/fără descărcătoare SCS. în Generalitati şi în Documentele Contractuale. Prezenta Norma de Pre . în plus fa ă de cele descrise în Fişa aferentă.

şi realizată o parte de la stâlp la perete iar o parte în perete până la Cofretul pentru Nodul de re ea JT sau Doza de Deriva ie pe perete. şi eliminarea aferentă. în Generalitati şi în Documentele Contractuale. sau în caz de interven ie la stâlp de oricefel fel. inclusiv interven ia la stalpii adiacenti. înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM Norma de Pre este aplicabilă si în cazul înlocuirii unui singur lan de izolatoare din sticlă cu capă-tijă sau a unui singur izolator din compozit. sau în caz de interven ie la stâlp de acelaşi fel. include: · eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iilor. include: · eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iilor. sau a unui singur lan durificat cu coarne de descărcare cu /fără descărcătoare SCS. Fişa BAZĂ de referin ă: A-B13 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : NEC RO_Rev 0 51 22/208 . Prezenta Norma de Pre . înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării. înlocuirii (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperării de stâlpii. · interven ie eventuală de toaletare şi/sau tăiere de plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie. Pentru lungimea Liniei (Cablului) până la 80 (optzeci) metri: pentru fiecare Linie: Prezenta Norma de Pre . înlocuirii (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperării de stâlpii. în Generalitati şi în Documentele Contractuale.. derivată de la stâlpul JT. · interven ie eventuală de toaletare şi/sau tăiere de plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie. inclusiv interven ia la stalpii adiacenti. în plus fa ă de cele descrise în Fişa aferentă. în plus fa ă de cele descrise în Fişa aferentă. Fişa BAZĂ de referin ă: A-B12 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I11301 (Fişă Supliment A-S08) · I11302 (Fişă Supliment A-S09) I11113 Realizarea unei linii de Re ea JT (nu bransament) in cablu aerian. şi eliminarea aferentă. de orice n tip şi sec iune.

înlocuirii (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperării de stâlpii. include: · eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iilor. Fişă SUPLIMENT de referin ă: A-S01 NEC RO_Rev 0 6 23/208 . Pentru fiecare doză de deriva ie înlocuită: Prezenta Norma de Pre .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM · I21203 (Fişă Supliment I-S03) · I21204 (Fişă Supliment I-S04) · I11301 (Fişă Supliment A-S08) · I11302 (Fişă Supliment A-S09) I11114 Înlocuirea dozei de deriva ie JT. înlocuirii (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperării de stâlpii. inclusiv interven ia la stalpii adiacenti. Fişa BAZĂ de referin ă: A-B14 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I11301 (Fişă Supliment A-S08) · I11302 (Fişă Supliment A-S09) n 18 NORME DE PRE “SUPLIMENT” I11201 Demolare stâlp de orice tip. de orice tip şi sec iune. include: · eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iilor. înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării. sau pe stâlp. fixat direct. · interven ie eventuală de toaletare şi/sau tăiere de plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie. în Generalitati şi în Documentele Contractuale. şi eliminarea aferentă. inclusiv interven ia la stalpii adiacenti. sau în caz de interven ie la stâlp de oricefel fel. Prezenta Norma de Pre . in linie aeriană JT cu conductoare neizolate n şi/sau cu cablu aerian torsadat. Pentru fiecare stâlp de sus inere fixat direct demolat. în plus fa ă de cele descrise în Fişa aferentă. în Generalitati şi în Documentele Contractuale. înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării. sau în caz de interven ie la stâlp de acelaşi fel. în plus fa ă de cele descrise în Fişa aferentă. pe cablu la perete.

înlocuirii (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperării de stâlpii. inclusiv interven ia la stalpii adiacenti. sau în caz de interven ie la stâlp de acelaşi fel. Fişă SUPLIMENT de referin ă:: A-S03 I11204 Eliminare bloc de funda ie pentru linia aeriană JT. înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării. inclusiv transportul şi n predarea la gropile de gunoi autorizate legal sau la societatile abilitate pentru tratarea deşeurilor. Pentru fiecare stâlp eliminat conform legisla iei în vigoare. inclusiv interven ia la stalpii adiacenti.. a liniei aeriene JT. în plus fa ă de cele descrise în Fişa aferentă. din linie aeriană JT cu conductoare n neizolate şi/sau cu cablu aerian torsadat. include: · eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iilor.4 6. include: · eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iilor. cu blocul de funda ie aferent. în plus fa ă de cele descrise în Fişa aferentă.6 24/208 . NEC RO_Rev 0 38 5. înlocuirii (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperării de stâlpii. în Generalitati şi în Documentele Contractuale. Pentru fiecare stâlp de sus inere şi blocul de funda ie aferent demolat: Prezenta Norma de Pre . sau în caz de interven ie la stâlp de acelaşi fel. în Generalitati şi în Documentele Contractuale. de orice tip.. Prezenta Norma de Pre . Pentru fiecare bloc de funda ie din beton aferent stâlpului de linie aeriană eliminat conform legisla iei în vigoare. înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării. n inclusiv transportul şi predarea la gropile de gunoi autorizate legal sau la societati abilitate pentru tratarea deşeurilor.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM Norma de Pre ulterioară cumulabilă cu prezenta Norma de Pre : · I11203 (Fişă Supliment A-S03) I11202 Demolarea stâlpului de orice tip. pentru linia aeriană JT. Fişă SUPLIMENT de referin ă: A-S02 Norme de Pre ulterioare cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I11203 (Fişă Supliment A-S03) · I11204 (Fişă Supliment A-S04) I11203 Eliminare stâlp.

în acest timp Executantul trebuie să transmită prin fax Enel confirmarea primirii serviciului. trebuie efectuată în perioada fixată de către Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei ANRE. în locuri vizibile.Pentru fiecare aviz individual înmânat trebuie luată şi o copie cu semnătura destinatarului. pe por iunile de drum care dau înspre construc ii. În orice caz. Fişă SUPLIMENT de referin ă: A-S04 Subcapitolul 3 Avizarea clientelei pentru suspendarea programată a serviciului de furnizare a energiei electrice Printre altele. în plus fa ă de cele descrise în Fişa aferentă. artizanale sau industriale. trebuie efectuată în toată zona unde este localizată clientela vizată de suspendarea programată. . . .reproducerea pe suport de hârtie în format A4 (chiar şi colorată) a avizelor de suspendare conform formularelor indicate local de către Enel.Lipirea avizelor. . sau în caz de interven ie la stâlp de acelaşi fel. inclusiv interven ia la stalpii adiacenti.transmiterea avizelor individuale clien ilor indica i de către Enel. Executantul trebuie să restituie Enel.Concomitent cu prezentarea contabilită ii lucrărilor... Enel poate încredin a prestarea chiar şi cu o zi înainte de termenul prevăzut pentru lipirea avizelor prescrise de către Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei ANRE. norma cuprinde: . şi în cazul blocurilor de apartamente sau clădirilor unde sunt desfăşurate activită i comerciale. copia avizului care include data şi ora NEC RO_Rev 0 25/208 .afişarea şi recuperarea avizelor.Enel comunică necesitatea efectuării activită ii prin solicitarea corespunzătoare (inerentă lucrărilor solicitate). înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau pe durata pozării. include: · eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iilor. . . pe clădiri publice. cu data şi ora completate. .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM Prezenta Norma de Pre . în Generalitati şi în Documentele Contractuale. înlocuirii (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperării de stâlpii.. în orice caz. în zona de acces sau în interiorul acestora.Lipirea şi transmiterea individuală clientului trebuie să aibă loc conform modalită ii şi formulării utilizate de către Unită ile care gestionează contractul cu Enel şi.

trebuie efectuată în termen de 5 zile de la executarea lucrărilor. Norma nu se aplică în cazurile de preaviz care se fac exclusiv clientelei interesate de execu ia lucrării. Fişă SUPLIMENT de referin ă: A-S09 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I11301 (Fişă Supliment A-S08) 1 NEC RO_Rev 0 26/208 . 7 I11301 Activitatea de preavizare a clientelei pentru suspendarea programată a n serviciului de furnizare a energiei electrice în condi iile susmen ionate. pe durata efectuării lucrărilor.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM - ultimei afişări şi/sau copia fiecărui aviz individual. În bloc pentru Plan de lucrare. Norma se cumulează cu cea precedentă I11301. numele persoanei care a efectuat această activitate ştampila şi semnătura Executantului. Recuperarea avizelor. Fişă SUPLIMENT de referin ă: A-S08 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I11302 (Fişă Supliment A-S09) I11302 Ca şi în cazul Normei I11301 dar pentru singurul client MT sau JT anun at n individual la cererea Enelului.

în zi normală de lucru. pentru responsabilitatea n Executantului privind execu ia de interven ii în urma solicitarii pentru remedierea defectelor apărute la Re eaua Electrică sau pentru eliminarea unui poten ial pericol. cu cel pu in 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execu ia interven iei.CAPITOLUL 2 NORME DE PRE “SUPLIMENT Normele de pre din prezentul Subcapitol sunt recunoscute. în timpul indicat în Comanda de executie a lucrarii. cumulabilă cu alte Norme. Prezenta Norma de Pre este recunoscută pentru interven ii efectuate integral în perioada orară 8. ca şi compensa ie forfetară.00 şi 20. pentru responsabilitatea n Executantului privind execu ia de interven ii în urma solicitarii pentru remedierea defectelor apărute la Re eaua Electrică sau pentru eliminarea unui poten ial pericol. În cazul în care repara iile trebuie efectuate în mai multe perioade orare se aplică norma de pre cu valoarea cea mai ridicată. cu echipa pregătită pentru interven ie.00 şi orele 20. duminica şi sărbătorile legale. Fişă SUPLIMENT de referin ă: A-S05 I12002 Compensa ie forfetară.00 din zilele normale de lucru. numai în cazul asolicitarii făcute de Executant din partea Enelului pentru execu ia de interven ii în urma solicitarii pentru remedierea defectelor la re eaua Electrică sau pentru eliminarea unui poten ial pericol. • în intervalul orar cuprins între orele 08. În bloc pentru fiecare solicitare: Prezenta Norma de Pre este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită interven ia în zi lucrătoare pentru a fi executată la începutul uneia din cele două zile lucrătoare imediat următoare. fiind excluse sâmbăta.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ DESCRIERE UM COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE SECTIUNEA 1 . cumulabilă cu alte Norme.00 şi orele 24.00. Normele de Pre nu sunt recunoscute în cazul încredin ării efectuate prin Comanda de executare a lucrari (LCL). dacă data emiterii acesteia se face în prealabil. I12001 Compensa ie forfetară. pentru chemarea efectuată prin intermediul fonogramei sau telefax sau în orarul (dacă diferit) prescris de către Enel în comunicarea de mai sus. Prezenta Norma de Pre este recunoscută pentru interven ii efectuate integral sau par ial: • în intervalul orar cuprins între orele 20.00. cumulabile cu alte Norme aplicabile. în zilele de NEC RO_Rev 0 20 30 27/208 .

cumulabilă cu celelalte Norme care se pot aplica. Fişă SUPLIMENT de referin ă: A-S06 I12003 Compensa ie forfetară.00 şi în intervalul orar cuprins între orele 20. Prezenta Norma de Pre este recunoscută pentru interven ii efectuate integral sau par ial: • în intervalul orar cuprins între orele 00. • în intervalul orar cuprins între orele 00. 50• în zilele întregi de duminică şi sărbători legale. imediat următoare.00 în zilele de sâmbătă.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ DESCRIERE UM COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE sâmbătă: În mod global pentru fiecare solicitare: Prezenta Norma de Pre este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită interven ia în zilele de vineri pentru a începe execu ia în ziua de sâmbătă. În bloc. n pentru cheltuielile Executantului privind execu ia de interven ii în urma solicitarii pentru remedierea defectelor apărute la Re eaua Electrică sau pentru eliminarea unui poten ial pericol. pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Pre este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită interven ia în zile de sâmbătă sau în zilele precedente pentru a fi efectuată la începutul zilei de duminică. Fişă SUPLIMENT de referin ă: A-S07 50 NEC RO_Rev 0 28/208 .00 şi orele 08.00 în zilele normale de lucru. imediat următoare.00 şi orele 24.00 şi orele 08. sau în ziua de sărbătoare imediat următoare.

În cazul în care nu se aplică prezenta Sec iune 2. realizata prin sec ionarea unui cablu subteran JT existent la o distan a de la Cofret la Cablul Existent (DC): până la 2 metri. Proiectul/Antecalcula ia trebuie redactată în coresponden ă cu Normele de Pre din PARTEA L – Lucrări din Nomenclatorul Preturilor Conven ionale Toate măsurile de lungime de referin ă. în cele ce urmează sunt supuse rotunjirii în limita prevăzută SECTIUNEA 2 . reprezentate de Normele de Pre . Sunt excluse: frezarea. toate remunerate separat. include: . în Generalitati şi în Documentele Contractuale. Prezenta Norma de Pre . mantaua de uzură (covor). dacă lucrările care trebuie efectuate sunt mai mari de limitele de aplicabilitate impuse în unele din Normele de Pre . masticul bituminos. pozarea de cabluri JT.eventuale extinderi ale excavării necesare pentru realizarea mansoanelor. n manşonare/i JT pentru realizarea unui nou Nod de Re ea JT.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ DESCRIERE UM COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE SEC IUNEA 2 GRUP MERCIOLOGIC LELE0502 INTERVEN II LA RE EAUA ELECTRICA SUBTERANĂ Prezenta Sec iune 2 nu se aplică pentru încredin area pe un contract a Proiectelor /Antecalcula iilor.indicatoarele provizorii şi definitive. Fişă SUPLIMENT de referin ă: I-B01 Norme de Pre Supliment comisionabile şi cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I41203 (Fişă Supliment PSS03) 29/208 62 NEC RO_Rev 0 . . în plus fa ă de cele descrise în Fişa aferentă.CAPITOLUL 1 NORME DE PRE “BAZĂ” I21101 Realizare de re ea de canale cu 2 tuburi alăturate. Pentru fiecare nou Nod de re ea JT cu distan a de la Cofret la Cablul Existent (DC): până la 2 metri.

indicatoarele provizorii şi definitive pentru toată por iunea vizată (bază şi supliment). masticul bituminos. mantaua de uzură (covor). n manşonare/i JT pentru un nou Nod de Re ea JT. Fişă BAZĂ de referin ă: I-B02 Norme de Pre Supliment comisionabile şi cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I21201 (Fişă Supliment I-S01) · I41203 (Fişă Supliment PSS03) · I42203 (Fişă Supliment PCS03) · I21203 (Fişă Supliment I-S03) · I21204 (Fişă Supliment I-S04) NEC RO_Rev 0 90 30/208 .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM · I42203 (Fişă Supliment PCS03) · I21203 (Fişă Supliment I-S03) · I21204 (Fişă Supliment I-S04) · I21206 (Fişă Supliment I-S06) · I21207 (Fişă Supliment I-S07) · I21208 (Fişă Supliment I-S08) · I21209 (Fişă Supliment I-S14) · I21301 (Fişă Supliment I-S12) · I21302 (Fişă Supliment I-S13) I21102 Realizare de re ea de canale cu 2 tuburi alăturate. pozarea cablurilor JT. include: . toate remunerate separat. Pentru fiecare nou Nod de re ea JT cu distan a de la Cofret la Cablul Existent (DC): 2 < DC <= 5 metri: Prezenta Norma de Pre . în plus fa ă de cele descrise în Fişa aferentă. în Generalitati şi în Documentele Contractuale. . Sunt excluse: frezarea.eventuale extinderi ale excavării necesare pentru realizarea mansoanelor. care se va realizeaza prin sec ionarea unui cablu subteran JT existent la o distan a de la Cofret la Cablul Existent (DC): 2 < DC <= 5 metri.

de la un stâlp JT (de la linie cu cleme şi cu perforare a izola iei. include: . Sunt excluse: frezarea. trebuie să se racordeze la o tubulatură existentă realizată de Ter i.de la un Nod de re ea JT existent.indicatoarele provizorii şi definitive pentru toată por iunea vizată (bază şi supliment).eventuale extinderi ale excavării necesare pentru realizarea mansoanelor. Prezenta Norma de Pre . sau de la doza de deriva ie) . toate remunerate separat. prevăzută în prezenta Norma de Pre . în plus fa ă de cele descrise în Fişa aferentă. pentru pozarea cablului în tubulatura existentă este recunoscută Norma de Pre Supliment I41201 (Fişa PSS01) pentru por iunea de cablu aferentă tubulaturii existente.de la linia JT din cablu subteran prin manşoane de deriva ie la pu existent.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM · I21206 (Fişă Supliment I-S06) · I21207 (Fişă Supliment I-S07) · I21208 (Fişă Supliment I-S08) · I21209 (Fişă Supliment I-S14) · I21301 (Fişă Supliment I-S12) · I21302 (Fişă Supliment I-S13) I21103 Realizarea Re elei de canale pentru pozarea cablului JT pentru alimentarea n unui nou Nod de Re ea JT in derivatie: . . Pentru o lungime a re elei de canale (LC): 0 < LC <= 5 metri Acolo unde noua re ea de canalizare. Fişă BAZĂ de referin ă: I-B03 Norme de Pre Supliment comisionabile şi cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I21202 (Fişa Supliment I-S02) · I41203 (Fişa Supliment PSS03) NEC RO_Rev 0 46 31/208 . mantaua de uzură (covor). masticul bituminos. în Generalitati şi în Documentele Contractuale. .

toate cheltuielile care derivă din rupturi. Pentru fiecare Şir de Cleme înlocuit. cu stelaj şi capac. Pentru fiecare Cofret înlocuit integral.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM · I41201 (Fişa Supliment PSS01) · I42203 (Fişa Supliment PCS03) · I21203 (Fişa Supliment I-S03) · I21204 (Fişa Supliment I-S04) · I21206 (Fişa Supliment I-S06) · I21207 (Fişa Supliment I-S07) · I21208 (Fişa Supliment I-S08) · I21209 (Fişa Supliment I-S14) · I21301 (Fişa Supliment I-S12) · I21302 (Fişa Supliment I-S13) I21104 Înlocuirea Şirului de Cleme de orice tip la Nodul de Re ea JT. modificări şi restructurarea şi supraînăl area pu ului. până la maxim 3 (trei). inclusiv: cofrajele şi armăturile din fier. NEC RO_Rev 0 n 11 30 19 32/208 . afectat în urma unui accident sau defect. Fişă BAZĂ de referin ă: I-B04 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : I21105 Înlocuirea Cofretului pentru Nodul de re ea JT cu soclu. inserate în Nodurile de re ea JT alimentate de Postul de Transfomare. sau parte din acesta: Fişă BAZĂ de referin ă: I-B05 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I21301 (Fişa Supliment I-S12) · I21302 (Fişa Supliment I-S13) I21106 Recuperarea şi pozarea capacului de tip carosabil de orice tip pentru n pozi ionarea la noua cotă stradală. Pentru fiecare capac carosabil adecvat cotei stradale sau cotei indicate de către Enel. pe re eaua de canale Enel existentă. pe bloc de funda ie n din beton. Prezenta Norma de Pre este aplicabilă până la un maxim de 3 (trei) capace la canalele de cabluri care pot fi vizitate.

Fişa Supliment I-S05. toate remunerate separat. Pentru fiecare por iune de lungime mai mare a re elei de canale (SLC) cuprinsă între 0.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM Este exclusă furnizarea capacului.01 şi 5.00 (treizeci) metri. pentru furnitura capacului din fontă se aplică Norma de Pre I21205 . masticul bituminos. Fişă BAZĂ de referin ă: I-B06 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de: · I21205 (Fişa Supliment I-S05) · I21209 (Fişa Supliment I-S14) NORME DE PRE “SUPLIMENT” I21201 Supliment pentru executarea re elei de canale. egală cu 30. în plus fa ă de primii 5. Fişă SUPLIMENT de referin ă: I-S01 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I21206 (Fişa Supliment I-S06) · I21207 (Fişa Supliment I-S07) · I21208 (Fişa Supliment I-S08) I21202 Supliment pentru realizarea unei lungimi mai mari de re ea de canale n pentru Re ea electrica JT subterană pe teren cu orice pavaj.00 metri. cuprinsă între 0. cu 2 (două) tuburi alăturate. pentru Re eaua JT. Norma de Pre este recunoscută pentru un număr de por iuni până la o lungime maximă totală a re elei de canale.00 (treizeci) metri. Sunt excluse: frezarea. atât din beton cât şi din fontă. masticul bituminos. Norma de Pre este recunoscută pentru un număr de por iuni până la o lungime maximă totală a re elei de canale cu 2 (două tuburi alăturate.00 (cinci) metri.00 metri. Pentru fiecare por iune de re ea de canale cu lungime mai mare (SLC). n cu o lungime mai mare de 5.00 (cinci) metri pentru realizarea unui nou Nod de Re ea JT cu sec ionarea unui cablu JT existent.01 şi 5. mantaua de uzură (covorul). Sunt excluse: frezarea. mantaua de uzură (covorul). egală cu 30. NEC RO_Rev 0 28 18 33/208 . pe teren cu orice fel de paviment.

chiar şi cu semi-capace triunghiulare.44 34/208 .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM toate remunerate separat. de orice dimensiune. de orice tip.23 0. Pentru fiecare Cofret pe coloană pentru Nodul de Re ea JT instalat: Fişă SUPLIMENT de referin ă: I-S04 I21205 Furnizarea la şantier a capacului din fontă de orice tip. Pentru fiecare Capac de fontă furnizat. NEC RO_Rev 0 n 13 15 0. vor trebuie realizate în linie la cele existente. evaluat în kilograme: Greutatea capacului care trebuie contabilizată se extrage din catalogul oficial al Furnizorului pe baza tipului şi caracteristicilor capacului stradal comandat. cu scopul de a crea o cavitate rectilinie egală cu lă imea solicitată. Fişă SUPLIMENT de referin ă: I-S03 I21204 Instalarea Cofretului pentru Nodul de Re ea JT cu soclu. Fişă SUPLIMENT de referin ă: I-S05 I21206 Frezare la rece. Fişă SUPLIMENT de referin ă:: I-S02 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I21206 (Fişa Supliment I-S06) · I21207 (Fişa Supliment I-S07) · I21208 (Fişa Supliment I-S08) I21203 Instalarea Cofretului pentru Nodul de Re ea JT. pe bloc de n funda ie din beton subterană sau la suprafa ă. împreună. complet cu soclu. cu un echipament autopropulsat. conform normei UNI EN 124 de orice clasă comandată. chiar şi kg nestandardizat de către Enel. până la o adâncime de 10 cm. care. transportul şi predarea la societati autoriza i privind activită ile de recuperare sau eliminare a materialului produs în urma opera iunii de frezare. Pentru fiecare Cofret de re ea JT incastrat în perete: Prezenta Norma de pre cuprinde şi instalarea în perete a Cofretului pentru Nodul de re ea JT. pregătită pentru a primi noi straturi de uzură. a straturilor de pavaje din m² conglomerat bituminos. incastrata în perete. măturarea şi cură area cavită ii definitivate. sunt incluse încărcarea.

este inclusă şi eventuala execu ie a unui înveliş din var. acoperirea. turnat la cald pentru o grosime de până la 2 (doi) cm cu suprafa a acoperită de granule de marmură sau drişcuită cu nisip fin. refacerea pavajului. corespunzător şi destinat să primească capacele stradale simple sau în partidă dublă din fontă sau din o el de orice tip şi dimensiune. _ Cofraje şi armături din fier. netezirea precum şi orice altă cheltuială pentru straturile bitumate şi refacerea indicatoarelor rutiere orizontale de orice tip Prezenta Norma de Pre este aplicată pentru suprafe ele de restructurare de până la 150 (osutăcincizeci) m2 încredin a i şi aferen i unui singur şantier.1 n 15 35/208 .25 1. pentru zona solicitată.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM Prezenta Norma de Pre este aplicată pentru suprafe ele de restructurare de până la 150 (osutăcincizeci) m2 încredin a i şi aferen i unui singur şantier. inserarea acestuia. Norma cuprinde: _ Excavare în orice tip de teren sau paviment. opere complementare şi accesorii pentru a preda produsul finit conform celor mai înalte standarde. Cantitatea luată în calcul este raportată la produsul între metrii pătra i de suprafa ă de restructurat pentru grosimea mantalei de uzură exprimată în centimetri. şi eventual. extirparea. restructurare totală. _ Este exclusă furnizarea capacului de orice tip. toate cheltuielile care derivă din rupturi. Pentru fiecare metru pătrat: Fişă SUPLIMENT de referin ă: I-S08 I21209 Furnizarea şi montarea a unui pu construit oricum inclusiv excavarea în orice tip de teren. Pentru fiecare metru pătrat: Fişă SUPLIMENT de referin ă: I-S06 I21207 Realizarea sau refacerea stratului de uzură de tip tradi ional cu o grosime m² egală cu 1 (un) cm. este inclusă aşternerea stratului de emulsie bituminoasă corespunzătoare. a stratului existent şi încărcarea. NEC RO_Rev 0 0. Pentru fiecare m2 echivalent (metrii pătra i de restructurat x cm grosime): Fişă SUPLIMENT de referin ă: I-S07 I21208 Realizarea sau refacerea pavajului pentru trotuarul din mastic de asfalt de m² orice culoare. transportul şi descărcarea la societati autorizate privind activită ile de recuperare sau eliminare a materialului provenind din restructurare.

artizanale sau industriale.reproducerea pe suport de hârtie în format A4 (chiar şi colorată) a avizelor de suspendare conform formularelor indicate local de către Enel. Lipirea şi transmiterea individuală clientului trebuie să aibă loc conform modalită ii şi formulării utilizate de către Unită ile care gestionează contractul cu Enel şi. În orice caz. Enel poate încredin a prestarea chiar şi cu o zi înainte de termenul prevăzut pentru lipirea avizelor prescrise de către Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei ANRE. . în zona de acces sau în interiorul acestora. Pentru fiecare aviz individual înmânat trebuie luată şi o copie cu semnătura destinatarului. pe por iunile de drum care dau înspre construc ii. Enel comunică necesitatea efectuării activită ii prin solicitarea corespunzătoare (inerentă lucrărilor solicitate).Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM Norma se aplică şi pentru inserarea pu ului în re eaua de canale existentă. şi în cazul blocurilor de apartamente sau clădirilor unde sunt desfăşurate activită i comerciale. Executantul trebuie să restituie Enel. norma cuprinde: . pe clădiri publice. în locuri vizibile. cu data şi ora completată.afişarea şi recuperarea avizelor. în orice caz. trebuie efectuată în perioada fixată de către Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei ANRE. Pentru fiecare pu montat Prezenta Norma de pre este aplicabilă până la un număr de 3 (trei) pu uri Fişă SUPLIMENT de referin ă: I-S14 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I21205 (Fişa Supliment I-S05) Subcapitolul 3 Avizarea clientelei pentru suspendarea programată a serviciului de furnizare a energiei electrice Printre altele. Lipirea avizelor. . în acest timp Executantul trebuie să transmită prin fax Enel confirmarea primirii serviciului. copia avizului care include data şi ora ultimei afişări şi/sau NEC RO_Rev 0 36/208 . Concomitent cu prezentarea contabilită ii lucrărilor.transmiterea avizelor individuale clien ilor indica i de către Enel. trebuie efectuată în toată zona unde este localizată clientela vizată de suspendarea programată.

cu cel pu in 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execu ia interven iei. numele persoanei care a efectuat această activitate ştampila şi semnătura Executantului. pentru chemarea efectuată prin intermediul fonogramei sau telefax sau în orarul (dacă diferit) prescris de către Enel în comunicarea de mai sus. 20 NEC RO_Rev 0 37/208 .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM copia fiecărui aviz individual. Norma nu se aplică în cazurile de preaviz care se fac exclusiv clientelei interesate de execu ia lucrării. Normele de Pre nu sunt recunoscute în cazul încredin ării efectuate prin Comanda de executare a lucrarii (LCL). Fişă SUPLIMENT de referin ă: I-S12 I21302 Idem Norma I21301 dar pentru singurul client MT sau JT anun at individual la cererea Enelui. numai în cazul solicitarii făcute de Executant din partea Enel pentru execu ia de interven ii în urma unei solicitari pentru remedierea defectelor la re eaua Electrică sau pentru eliminarea unui poten ial pericol. cumulabile cu alte Norme aplicabile. pe durata efectuării lucrărilor. trebuie efectuată în termen de 5 zile de la executarea lucrărilor. pentru responsabilitatea n Executantului privind execu ia de interven ii în urma unei solicitari pentru remedierea defectelor apărute la Re eaua Electrică sau pentru eliminarea unui poten ial pericol. În cazul în care repara iile trebuie efectuate în mai multe perioade orare se aplică norma de pre cu valoarea cea mai ridicată. în timpul indicat în Contractul de executie a lucrarii. dacă data emiterii acesteia se face în prealabil. cumulabilă cu alte Norme. ca şi compensa ie forfetară. Norma se cumulează cu cea precedentă I21301. I22001 Compensa ie forfetară. Recuperarea avizelor. cu echipa pregătită pentru interven ie. Fişă SUPLIMENT de referin ă: I-S13 n 1 7 SECTIUNEA 2 .CAPITOLUL 2 NORME DE PRE “SUPLIMENT” Normele de pre din prezentul Subcapitol sunt recunoscute.. I21301 Activitatea de preaviz a clientelei pentru suspendarea programată a n serviciului de furnizare a energiei electrice în condi iile susmen ionate. În bloc pentru Plan de lucrare.

fiind excluse sâmbăta. • în zilele întregi de duminică şi sărbători legale. Prezenta Norma de Pre este recunoscută pentru interven ii efectuate integral sau par ial: • în intervalul orar cuprins între orele 20.00 şi orele 24. n pentru cheltuielile Executantului privind execu ia de interven ii în urma unei solicitari pentru remedierea defectelor apărute la Re eaua Electrică sau pentru eliminarea unui poten ial pericol.00 şi orele 20. • în intervalul orar cuprins între orele 08. Fişă SUPLIMENT de referin ă: I-S09 I22002 Compensa ie forfetară. În bloc pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Pre este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită interven ia în zi lucrătoare pentru a fi executată la începutul uneia din cele două zile lucrătoare imediat următoare.00 şi orele 08. duminica şi sărbătorile legale.00 în zilele de sâmbătă. • în intervalul orar cuprins între orele 00. Prezenta Norma de Pre este recunoscută pentru interven ii efectuate integral sau par ial: • în intervalul orar cuprins între orele 00.00 şi orele 24. imediat următoare.00.00 şi 20. NEC RO_Rev 0 30 50 38/208 . cumulabilă cu alte Norme.00 şi în intervalul orar cuprins între orele 20. cumulabilă cu celelalte Norme care se pot aplica.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM Prezenta Norma de Pre este recunoscută pentru interven ii efectuate integral în perioada orară 8. pentru responsabilitatea n Executantului privind execu ia de interven ii în urma unei solicitari pentru remedierea defectelor apărute la Re eaua Electrică sau pentru eliminarea unui poten ial pericol. în zilele de sâmbătă: În mod global pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Pre este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită interven ia în zilele de vineri pentru a începe execu ia în ziua de sâmbătă.00 şi orele 08.00 din zilele normale de lucru.00.00 în zilele normale de lucru. Fişă SUPLIMENT de referin ă: I-S10 I22003 Compensa ie forfetară. în zi normală de lucru.

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM În bloc. imediat următoare. pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Pre este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită interven ia în zile de sâmbătă sau în zilele precedente pentru a fi efectuată la începutul zilei de duminică. sau în ziua de sărbătoare imediat următoare. Fişă SUPLIMENT de referin ă: I-S11 NEC RO_Rev 0 39/208 .

Pentru fiecare Transformator de putere până la 250 kVA înlocuit (sunt incluse recuperarea şi montarea). în Postul de Transformare MT/JT.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ DESCRIERE UM COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE SEC IUNEA 3 GRUP MERCIOLOGIC FECE0800 INTERVEN II LA POSTURILE DE TRANSFORMARE SEC IUNEA 3 . Pentru fiecare Celula MT. motorizat sau nemotorizat). înlocuit (sunt incluse atât recuperarea cât şi pozarea): Fişă BAZĂ de referin ă: C-B01 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I31301 (Fişa Supliment C-S08) · I31302 (Fişa Supliment C-S09) I31102 Înlocuirea. în urma unui defect sau pentru modificarea puterii instalate. în urma unui defect sau pentru modificarea puterii instalate. a transformatorului MT/JT cu o n putere de până la 250 kVA. din Postul de Transformare. a transformatorului MT/JT cu o n putere mai mare de 250 kVA până la 1000 kVA. motorizat şi nemotorizat.CAPITOLUL 1 NORME DE PRE “BAZĂ” I31101 Înlocuirea celulei MT de orice tip (celula linie sau celula Protec ie Transformator. Fişă BAZĂ de referin ă: C-B02 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I31203 (Fişa Supliment C-S03) · I31204 (Fişa Supliment C-S04) · I31301 (Fişa Supliment C-S08) · I31302 (Fişa Supliment C-S09) I31103 Înlocuirea. in Postul de Transformare. sau de la perete amplasat sub bara perimetrală orizontală. NEC RO_Rev 0 n 37 48 60 40/208 . din Postul de Transformare MT/JT.

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM Pentru fiecare Transformator cu o putere mai mare de 250 kVA până la 1000 kVA înlocuit (sunt incluse recuperarea şi montarea). Pentru fiecare Tablou JT pentru 2 linii JT în ieşire. complet cu întrerupătore de linie. a pentru 2 n linii JT în ieşire. Pentru fiecare grup de trei cabluri MT cu terminale preconfec ionate. Prezenta Norma de Pre este aplicabilă şi pentru înlocuirea unui singur întrerupător JT . complet cu întrerupătore şi/sau plăci de închidere. Fişă BAZĂ de referin ă: C-B03 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I31203 (Fişa Supliment C-S03) · I31204 (Fişa Supliment C-S04) · I31301 (Fişa Supliment C-S08) · I31302 (Fişa Supliment C-S09) I31104 Înlocuirea/Mutarea – Modificarea Tabloului JT anti-accident. sau frac iune din acestea: Prezenta Norma de Pre este aplicabilă chiar şi în cazul înlocuirii unui singur cablu din grupul de trei. Fişă BAZĂ de referin ă: C-B05 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I31301 (Fişa Supliment C-S08) · I31302 (Fişa Supliment C-S09) 12 25 NEC RO_Rev 0 41/208 . Fişă BAZĂ de referin ă: C-B04 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I31204 (Fişa Supliment C-S04) · I31301 (Fişa Supliment C-S08) · I31302 (Fişa Supliment C-S09) I31201 Înlocuirea unui grup de trei cabluri unipolare MT de legatura între n Transformatorul MT/JT şi Tabloul MT cu terminale corespunzătoare preconfec ionate.

ancoraje n efectuate cu utilaje/mijloace de transport şi/sau ridicare) pentru manipularea Transformatorului MT/JT din tir. Pentru fiecare Cantitate Echivalentă exprimată de produsul K x D: 0. Fişă BAZĂ de referin ă: C-B07 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I31301 (Fişa Supliment C-S08) · I31302 (Fişa Supliment C-S09) 24 10 NORME DE PRE “SUPLIMENT I31203 Compensa ie "în bloc" pentru opera i provizorii (montare schelă. de orice tip şi sec iune. în apropierea Postului de Transformare şi viceversa. Fişă BAZĂ de referin ă: C-B06 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I31301 (Fişa Supliment C-S08) · I31302 (Fişa Supliment C-S09) I31204 Înlocuirea cablurilor unipolare JT. legatura de la n Transformatorul MT/JT.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM I31202 Execu ia de trei terminale la cablurile unipolare MT de legatura între n Transformatorul MT/JT şi Tabloul MT cu dotări de orice tip. Cantitatea de contabilizat "Q" este exprimată în unitatea de măsură echivalentă dată de produsul dintre coeficientul "K" atribuit oricărui grad de putere al Transformatorului şi distan a "D" exprimată în metri. amplasat în pozi ia cea mai bună. Prezenta Norma de Pre este aplicabilă chiar şi în cazul execu iei unui singur Terminal din grup. al tabloului JT. sau frac iuni din acesta. pentru 2 (două) linii JT în ieşire.01 NEC RO_Rev 0 42/208 . Pentru fiecare grup de trei Terminale MT cu dotări de orice tip la cablurile unipolare MT. măsurată în lungul traseului urmat de Transformator: Q=K x D. sau frac iune din acesta. Pentru fiecare grup de cabluri unipolare JT compuse din patru cabluri. Prezenta Norma de Pre NU este aplicabilă dacă cablurile unipolare MT sunt dotate cu terminalei preconfec ionate.

între cele indicate. trebuie efectuată în perioada fixată de către Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei ANRE. TR 50 kVA TR 100 kVA TR 160 kVA K=5 TR 250 kVA K=6 TR 400 kVA K=9 TR 630 kVA K=12 K=15 K=20 Fişa SUPLIMENTARĂ de referin ă: C-S03 Subcapitolul 3 Avizarea clientelei pentru suspendarea programată a serviciului de furnizare a energiei electrice Printre altele.afişarea şi recuperarea avizelor. cu data şi ora completată. Enel comunică necesitatea efectuării activită ii prin solicitarea corespunzătoare (inerentă lucrărilor solicitate). Enel poate încredin a prestarea chiar şi cu o zi înainte de termenul prevăzut pentru lipirea avizelor prescrise de către Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei ANRE. în plus sau în minus. . Pentru fiecare aviz individual înmânat trebuie luată şi o copie cu semnătura destinatarului. în locuri vizibile. pe clădiri publice. în acest timp Executantul trebuie să transmită prin fax Enel confirmarea primirii serviciului. şi în cazul blocurilor de apartamente sau clădirilor unde sunt desfăşurate activită i comerciale. trebuie efectuată în toată zona unde este localizată clientela vizată de suspendarea programată. norma cuprinde: .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM În cazul manipulării Transformatoarelor cu niveluri diferite de putere.reproducerea pe suport de hârtie în format A4 (chiar şi colorată) a avizelor de suspendare conform formularelor indicate local de către Enel. Lipirea şi transmiterea individuală clientului trebuie să aibă loc conform modalită ii şi formulării utilizate de către Unită ile care gestionează contractul cu Enel şi. artizanale sau industriale. în orice caz. se consideră coeficientul "K" pentru nivelul de putere cel mai apropiat dintre cele indicate. .transmiterea avizelor individuale clien ilor indica i de către Enel. Concomitent cu prezentarea contabilită ii lucrărilor. copia avizului care include data şi ora ultimei afişări şi/sau copia fiecărui aviz individual. în zona de acces sau în interiorul acestora. Lipirea avizelor. În orice caz. numele persoanei care a efectuat această NEC RO_Rev 0 43/208 . Executantul trebuie să restituie Enel. pe por iunile de drum care dau înspre construc ii.

CAPITOLUL 2 NORME DE PRE “SUPLIMENT” Normele de pre din prezentul Subcapitol sunt recunoscute. cu cel pu in 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execu ia interven iei. în timpul indicat în Contractul de executie a lucrarii. numai în cazul solicitarii făcut de Executant din partea Enel pentru execu ia de interven ii în urma solicitarii pentru remedierea defectelor la re eaua Electrică sau pentru eliminarea unui poten ial pericol. pentru chemarea efectuată prin intermediul fonogramei sau telefax sau în orarul (dacă diferit) prescris de către Enel în comunicarea de mai sus. Fişă SUPLIMENT de referin ă: C-S09 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I31301 (Fişa Supliment C-S08) n 1 7 SEC IUNEA 3 . În bloc pentru fiecare Solicitare. NEC RO_Rev 0 44/208 . Normele de Pre nu sunt recunoscute în cazul încredin ării efectuate prin Comanda de executare a lucrărilor (LCL). dacă data emiterii acesteia se face în prealabil. trebuie efectuată în termen de 5 zile de la executarea lucrărilor. Norma nu se aplică în cazurile de preaviz care se fac exclusiv clientelei interesate de execu ia lucrării. În cazul în care repara iile trebuie efectuate în mai multe perioade orare se aplică norma de pre cu valoarea cea mai ridicată. pe durata efectuării lucrărilor.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM activitate ştampila şi semnătura Executantului. Fişă SUPLIMENT de referin ă: C-S08 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I31302 (Fişa Supliment C-S09) I31302 Idem Norma I31301 dar pentru un singur client MT sau JT anun at individual la cererea Enelui. cu echipa pregătită pentru interven ie. Norma se cumulează cu cea precedentă I31301. ca şi compensa ie forfetară. I31301 Activitatea de preaviz a clientelei pentru suspendarea programată a n serviciului de furnizare a energiei electrice în condi iile susmen ionate. Recuperarea avizelor. cumulabile cu alte Norme aplicabile.

cumulabilă cu alte Norme. imediat următoare. fiind excluse sâmbăta.00 din zilele normale de lucru.00 şi orele 20. Fişă SUPLIMENT de referin ă: C-S05 I32002 Compensa ie forfetară. duminica şi sărbătorile legale. cumulabilă cu alte Norme.00 în zilele normale NEC RO_Rev 0 20 30 50 45/208 . pentru responsabilitatea n Executantului privind execu ia de interven ii în urma unei solicitari pentru remedierea defectelor apărute la Re eaua Electrică sau pentru eliminarea unui poten ial pericol. pentru responsabilitatea n Executantului privind execu ia de interven ii în urma unei solicitari pentru remedierea defectelor apărute la Re eaua Electrică sau pentru eliminarea unui poten ial pericol. n pentru cheltuielile Executantului privind execu ia de interven ii în urma apelului pentru remedierea defectelor apărute la Re eaua Electrică sau pentru eliminarea unui poten ial pericol. Fişă SUPLIMENT de referin ă: C-S06 I32003 Compensa ie forfetară. Prezenta Norma de Pre este recunoscută pentru interven ii efectuate integral sau par ial: • în intervalul orar cuprins între orele 20.00. În bloc pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Pre este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită interven ia în zi lucrătoare pentru a fi executată la începutul uneia din cele două zile lucrătoare imediat următoare.00. • în intervalul orar cuprins între orele 08.00 şi orele 08.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM I32001 Compensa ie forfetară. cumulabilă cu celelalte Norme care se pot aplica.00 şi orele 24.00 şi 20. Prezenta Norma de Pre este recunoscută pentru interven ii efectuate integral sau par ial: • în intervalul orar cuprins între orele 00. în zi normală de lucru. Prezenta Norma de Pre este recunoscută pentru interven ii efectuate integral în perioada orară 8. în zilele de sâmbătă: În mod global pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Pre este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită interven ia în zilele de vineri pentru a începe execu ia în ziua de sâmbătă.

00 şi orele 24. În bloc.00 şi orele 08.00 în zilele de sâmbătă. pentru fiecare solicitare: Prezenta Norma de Pre este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită interven ia în zile de sâmbătă sau în zilele precedente pentru a fi efectuată la începutul zilei de duminică. • în zilele întregi de duminică şi sărbători legale. • în intervalul orar cuprins între orele 00. sau în ziua de sărbătoare imediat următoare.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM de lucru. imediat următoare.00 şi în intervalul orar cuprins între orele 20. Fişă SUPLIMENT de referin ă: C-S07 NEC RO_Rev 0 46/208 .

Proiectul/Antecalcula ia trebuie redactată în coresponden ă cu Normele de Pre din PARTEA L – Lucrări din Nomenclatorul Preturilor Conven ionale.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ DESCRIERE UM COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE SEC IUNEA 4 GRUP MERCIOLOGIC LEII1000 INTERVEN II LA BRANSAMENTE Prezenta Sec iune 4 nu se aplică pentru încredin area în contract a Proiectelor /Antecalcula iilor. derivată de la Nodul de Re ea JT. Pentru fiecare Bransament (Cablu). în cele ce urmează sunt supuse rotunjirii în limita prevăzută.CAPITOLUL 1 BRANSAMENTE INDIVIDUALE NORME DE PRE “BAZĂ” Bransamentului Individual pentru furnizarea n I41101 Realizarea monofazată/trifazată. dacă lucrările care trebuie efectuate sunt mai mari de limitele de aplicabilitate impuse în unele din Normele de Pre . reprezentate de Normele de Pre .00 m: Fişă BAZĂ de referin ă: PSB01 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I41201 (Fişă Supliment PSS01) · I52201 (Fişă Supliment M-S02) · I41204 (Fişă Supliment PSS04) · I41205 (Fişă Supliment PSS05) · I41206 (Fişă Supliment PSS06) · I42301 (Fişă Supliment P-S04) · I42302 (Fişă Supliment P-S05) · I41210 (Fişă Supliment PSS10) 47/208 11 NEC RO_Rev 0 . În cazul în care nu se aplică prezenta Sec iune 4. în tubulatură existentă până la cofretul pentru Grupurile de Măsură monofazate/trifazate introdus în perete sau în compartiment predispus special. de lungime (LP): 0 < LP <= 10. Toate măsurile de lungime de referin ă. SEC IUNEA 4 .

00 metri: Fişă BAZĂ de referin ă: PSB02 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I52201 (Fişă Supliment M-S02) · I41205 (Fişă Supliment PSS05) · I42301 (Fişă Supliment P-S04) · I42302 (Fişă Supliment P-S05) Bransamentului Individual pentru racordare n I41103 Realizarea monofazată/trifazată. de lungime (LP): LP <= 20. până la cofretul pentru Grupurile de Măsură monofazate/trifazate. Pentru fiecare Bransament (Cablu). derivată de la linia aeriană JT din conductoare neizolate sau din cablu aerian torsadat sau de la doza de deriva ie pe stâlp.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM · I21209 (Fişă Supliment I-S14) · I41202 (Fişă Supliment PSS02) Norma de Pre Supliment I41210 (Fişa PSS10) se aplică în limitele prevăzută de aceeaşi fişă. derivată de la linia aeriană JT la perete sau de doza de deriva ie. până la cofretul pentru Grupurile de Măsură fixat pe stâlp.00 metri Fişă BAZĂ de referin ă: PSB03 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I41201 (Fişă Supliment PSS01) · I52201 (Fişă Supliment M-S02) · I41204 (Fişă Supliment PSS04) · I41206 (Fişă Supliment PSS06) · I42301 (Fişă Supliment P-S04) · I42302 (Fişă Supliment P-S05) 22 20 NEC RO_Rev 0 48/208 . Pentru fiecare Bransament (Cablu). Cantită i mai mari vor fi recunoscute cu norma de pre I41202 (Fişă Supliment PSS02) Bransamentului Individual pentru racordare n I41102 Realizarea monofazată/trifazată. de lungime (LP): LP <= 20.

Cantită i mai mari vor fi recunoscute cu normanorma de pre I41202 (fişa supliment PSS02) Fişa BAZĂ de referin ă: PSB04 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I41202 (Fişă Supliment PSS02) · I52201 (Fişă Supliment M-S02) · I41204 (Fişă Supliment PSS04) · I41206 (Fişă Supliment PSS06) · I41201 (Fişă Supliment PSS01) · I41207 (Fişă Supliment PSS07) · I41208 (Fişă Supliment PSS08) · I41209 (Fişă Supliment PSS09) · I42301 (Fişă Supliment P-S04) · I42302 (Fişă Supliment P-S05) · I41210 (Fişă Supliment PSS10) 48 NEC RO_Rev 0 49/208 . pentru montarea Bransamentului (Cablului) în tubulatura existentă este recunoscută Norma de Pre Supliment I41201 (Fişa PSS01) pentru por iunea de bransament (Cablu) aferentă tubulaturii existente.Nod de Re ea JT inserat la linia din cablu subteran.linie aeriană JT din conductoare neizolate sau din cablu aerian sau de la doza de deriva ie pe stâlp.linie JT din cablu subteran în interiorul pu ului existent.00 metri: Acolo unde noua re ea de canale. . Pentru o lungime a re elei de canale (LC): 0 < LC <= 5. . în noua re ea de canale pe teren cu acelaşi tip de paviment. prevăzută în prezenta Fişă.linie aeriană JT din cablu torsadat la perete sau de doza de deriva ie la perete.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM Bransamentului Individual pentru racordare n I41104 Realizarea monofazată/trifazată. . În cazul tubulaturii construite norma de Pre Supliment I41210 (Fişa PSS10) se aplică în limitele prevăzute de aceeaşi filă. derivată de la: . trebuie racordată la o tubulatură existentă realizată de Ter i.

la cererea înaintată de Clientul Enel sau pentru nevoi tehnice. prin înlocuire. şi realizată de la stâlp pana la perete. · I41204 (Fişă Supliment PSS04) · I41206 (Fişă Supliment PSS06) · I42301 (Fişă Supliment P-S04) · I42302 (Fişă Supliment P-S05) · I41210 (Fişă Supliment PSS10) · I21209 (Fişă Supliment I-S14) I41106 Realizarea unui bransament in cablu aerian.00 (optzeci/00) metri: pentru fiecare Bransament: Fişa BAZĂ de referin ă: PSB06 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I41201 (Fişă Supliment PSS01) · I52201 (Fişă Supliment M-S02). a Grupului de Măsură existent. · I52201 (Fişă Supliment M-S02). în cazul mutării Grupului de Măsură existent. · I52203 (Fişă Supliment M-S04).Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM I41105 Mutarea traseului. si partea în perete până la Cofretul pentru Grupurile de măsură monofazate/trifazate. par ial sau total cu extinderea /reducerea traseului însuşi. în cazul instalării unui nou Grup de Măsură amplasat în locul celui recuperat. total sau par ial: În caz de prelungire a Bransamentului este recunoscută Norma de Pre I41201 (Fişă Supliment PSS01) în func ie de lungimea prelungirii. derivat n de la stâlpul JT. în cazul instalării unui nou Grup de NEC RO_Rev 0 13 55 50/208 . pentru a modifica punctul de racordare la reteaua electrica. Pentru fiecare Bransament mutat de pe traseu. Fişa BAZĂ de referin ă: PSB05 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I41201 (Fişă Supliment PSS01). · I52202 (Fişă Supliment M-S03). Pentru lungimea Bransamentului (Cablului) până la 80. n apar inând bransamentului individual. de orice tip şi sec iune. în cazul recuperării.

în tubulatura existentă (conform fişei PSB01 şi PSS03). egală cu 30.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM Măsură amplasat. în cazul mutării Grupului de Măsură în nouul Bransament. aplicarea următoarei fişe compensează toate cele indicate în Fişa Bază PSB04 (Norma de Pre I41104) pentru interven ii de până la cei 5 metri. în cazul recuperării. cuprinsă între 0. Fişă SUPLIMENT de referin ă: PSS02 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : NEC RO_Rev 0 n 2. · I52203 (Fişă Supliment M-S04). a Grupului de Măsură existent. cuprinsă între 0. Pentru fiecare por iune cu lungime mai mare a re elei de canalizare (SLC).00 (douăzeci) metri. Fişă SUPLIMENT de referin ă: PSS01 I41202 Supliment pentru execu ia de re ea de canale mai mare de 5.00 (cinci) m.1 18 51/208 . În caz de supliment la Fişa Bază I-B03 (Norma de Pre I21103).00 (zece) metri.00 (treizeci) metri. Norma de Pre este recunoscută pentru un număr de por iuni până la o lungime maximă totală a re elei de canale. · cu o lungime mai mare de 20.Fişa PSB04. · I52202 (Fişă Supliment M-S03).00 metri. în plus fa ă de primii 5.00 metri.01 şi 5. n pentru realizarea Bransamentului subterane in teren cu orice paviment. Pentru fiecare por iune ulterioară cu lungime mai mare decât cea a Bransamentului (Cablu) (SLP).01 şi 5. · de orice lungime dacă prezenta Norma de Pre este cumulată cu Norma de Pre I41104 . de la perete sau stâlp (conform fişelor PSB02-PSB03). pentru execu ia bransamentului cu re ea de canale de până la 5 metri. pentru Bransament. · I41204 (Fişă Supliment PSS04) · I42301 (Fişă Supliment P-S04) · I42302 (Fişă Supliment P-S05) NORME DE PRE “SUPLIMENT” I41201 Supliment pentru execu ia Bransamentului(Cablu): · cu o lungime mai mare de 10. prin înlocuire.00 (cinci) metri.

de lungime (LP): 0. n derivată de la Nodul de Re ea JT.3 8 4 12 52/208 . Pentru fiecare Bransament (Cablu).Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM · I41207 (Fişă Supliment PSS07) · I41208 (Fişă Supliment PSS08) · I41209 (Fişă Supliment PSS09) I41203 Realizarea Bransamentului individual pentru furnitură monofazată/trifazată. NEC RO_Rev 0 6.00 metri: Prezenta Norma de Pre Supliment este aplicabilă exclusiv în cazul atribuirii asociate cu lucrări la Re eaua Electrică de joasă tensiune. pe ăruşi sau în compartimentul predispus special. Cantită i mai mari sunt recunoscute cu norma de pre I41202 (fişa supliment PSS02) I41204 Execu ie firidă în zid de orice tip şi instalarea în aceasta a Cofretului pentru n Grupurile de Măsură monofazate/trifazate.00 < LP <= 10. Fişă SUPLIMENT de referin ă: PSS03 Ulterioare Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I41201 (Fişă Supliment PSS01) · I52201 (Fişă Supliment M-S02) · I41210 (Fişă Supliment PSS10) · I41202 (Fişă Supliment PSS02) Norma de Pre Supliment I41210 (Fişa PSS10) se aplică în limitele prevăzute de aceeaşi fisă. Pentru fiecare Cofret pentru Grupurile de Măsură monofazate/trifazate instalat pe stâlp (prin armătură corespunzătoare) sau la perete: Fişă SUPLIMENT de referin ă: PSS05 I41206 Instalarea Cofretului pentru Grupurile de Măsură monofazate/trifazate pe n ăruş cu soclu. în tubulatură predispusă până la cofretul pentru Grupurile de Măsură monofazate/trifazate în perete. Pentru fiecare Cofret pentru Grupurile de Măsură monofazate/trifazate instalat în firidă: Fişă SUPLIMENT de referin ă: PSS04 I41205 Instalarea Cofretului pentru Grupurile de Măsură monofazate/trifazate pe n stâlp (prin armătură corespunzătoare) sau la perete.

Pentru fiecare metru pătrat: NEC RO_Rev 0 0. până la o adâncime de 10 cm. pentru zona solicitată. turnat la cald pentru o grosime de până la 2 (doi) cm cu suprafa a acoperită de granule de marmură sau drişcuită cu nisip fin. pregătită pentru a primi noi straturi de uzură. este inclusă aşternerea stratului de emulsie bituminoasă corespunzătoare. este inclusă şi eventuala execu ie a unui înveliş din var. Fişă SUPLIMENT de referin ă: PSS07 I41208 Construc ia sau reconstruc ia stratului de uzură de tip tradi ional cu o m² grosime egală cu 1 (un) cm. transportul şi predarea la societati autoriza i privind activită ile de recuperare sau eliminare a materialului produs în urma opera iunii de frezare. a stratului existent şi încărcarea.1 53/208 . cu scopul de a crea o cavitate rectilinie egală cu lă imea solicitată. măturarea şi cură area cavită ii definitivate. Cantitatea luată în calcul este raportată la produsul între metrii pătra i de suprafa ă de restructurat pentru grosimea mantalei de uzură exprimată în centimetri. care. Pentru fiecare metru pătrat Prezenta Norma de Pre este aplicată pentru suprafe ele de restructurare de până la 150 (osutăcincizeci) m2 încredin a i şi aferen i unui singur şantier. împreună. Pentru fiecare m2 echivalent (metrii pătra i de restructurat x cm grosime): Prezenta Norma de Pre este aplicată pentru suprafe ele de restructurare de până la 150 (osutăcincizeci) m2 încredin a i şi aferen i unui singur şantier. vor trebuie realizate în linie la cele existente. netezirea precum şi orice altă cheltuială pentru straturile bitumate şi refacerea indicatoarelor rutiere orizontale de orice tip.44 0.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM Pentru fiecare Cofret pentru Grupurile de Măsură monofazate/trifazate pe ăruş cu soclu instalat: Fişă SUPLIMENT de referin ă: PSS06 I41207 Frezare la rece. transportul şi descărcarea la societati autoriza i privind activită ile de recuperare sau eliminare a materialului provenind din restructurare. Fişă SUPLIMENT de referin ă: PSS08 I41209 Construc ia şi reconstruc ia pavajului pentru trotuarul din mastic de asfalt m² de orice culoare. cu stivuitor autopropulsat. a straturilor de pavaje din m² conglomerat bituminos. sunt incluse încărcarea. extirparea.25 1.

Construc ie Centralizată pentru până la 12 (doisprezece) Grupuri de Măsură monofazate/trifazate. constituite oricum.00 (douăzeci) metri inclusiv doisprezece Grupuri de Măsură monofazate/trifazate. betonul armat şi nearmat şi în prezen a apei). m² realizată de Ter i. Lungime: LC<5 metri (axa longitudinală a re elei de canale). Este inclusă demolarea pavajului şi a stratului de sus inere.CAPITOLUL 2 BRANSAMENTE COLECTIVE NORME DE PRE “BAZĂ” I42101 Pozarea de Bransamente colective în tubulatură existenta. furnizarea şi pozarea/racordul tubului până la 145 mm2 necesară pentru a relua continuitatea canalelor. derivatie de la n Nodul de Re ea JT. pentru alimentarea Tabloului Centralizat a până la 12 (doisprezece) Grupuri de Măsură monofazate/trifazate. pentru îndepărtarea eventualelor obstruc ii prezente în re eaua de canale pentru a continua lucrările. 54/208 24 NEC RO_Rev 0 . amestec de pietriş. fiind exclusă eventuala frezare şi restructurare a mantalei de uzură şi/sau a pavajului din mastic de asfalt care sunt compensate separat. Pentru fiecare Bransament colectiv (Cablu) de lungime LPC: 0 < LPC <= 20.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM Fişă SUPLIMENT de referin ă: PSS09 I41210 Redeschiderea şi reînchiderea por iunilor de re ea de canale preexistentă. necesare pentru finisarea produsului conform celor mai înalte standarde şi descrise în Normele următoare (şi mai mult efectuate în perioade decalate). excavarea până la o adâncime de 1.50 m pe terenul de aceeaşi natură şi consisten ă (inclusiv roca. este prevăzută execu ia în mai multe faze a lucrărilor. Pentru fiecare metru pătrat: Fişă SUPLIMENT de referin ă: PSS10 8 SEC IUNEA 4 . eliminarea tuturor materialelor rezultate. execu ia în prealabil a sondajelor de investiga ie. umplerea cu materiale inerte (rocă eruptivă. pozare protec iilor pe cabluri şi pe manşoane înainte de acoperire. De asemenea. constituite oricum. refacerea stratului de suport şi a pavajului superficial. chiar şi pentru aprobarea de executare a unor lucrări electrice care le revin personalului angajat de către Enel. nisip) stabilizate cu orice dozaj de var hidratata sau ciment de tip 325/425 sau liant de alt tip.

În cazul instalării unui nou tablou centralizat pentru noile Grupurile de Măsură este recunoscută norma de pre I52201 (Fişa M-S02) şi norma de pre I52202 (Fişa M-S03) pentru Grupurile de Măsură recuperate de demolat. Fişă BAZĂ de referin ă: PCB02 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : NEC RO_Rev 0 22 55/208 .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM Fişă BAZĂ de referin ă: PCB01 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I41201 (Fişă Supliment PSS01) · I52201 (Fişă Supliment M-S02) · I42201 (Fişă Supliment PCS01) · I42202 (Fişă Supliment PCS02) · I42301 (Fişă Supliment P-S04) · I42302 (Fişă Supliment P-S05) · I41210 (Fişă Supliment PSS10) · I41202 (Fişă Supliment PSS02) Norma de Pre Supliment I41210 (Fişa PSS10) se aplică în limitele prevăzute de aceeaşi fişă. Pentru fiecare Tablou Centralizator până la 12 (doisprezece) Grupuri de Măsură reconstruit. În cazul instalării unui nou tablou centralizat pentru Grupurile de Măsură recuperate este recunoscută norma de pre I52203 (Fişa M-S04). În cazul în care bransamentul colectiv existentă este prelungită este recunoscută norma de pre I41201 (Fişa PSS01) în măsura în care prelungirea este executată efectiv. altfel se va aplica Norma de Pre I41104 (Fişa PSB04) şi Normele de pre Supliment aferente la care se face referire. În cazul în care bransamentul colectiv este refăcută integral este recunoscută norma de pre I41203 (Fişa PSS03). I42102 Refacerea Tabloului Centralizator constituit oricum cu până la 12 n (doisprezece) Grupuri de Măsură monofazate/trifazate. În cazul instalării unui nou Nod de centralizare este recunoscută norma de pre I42202 (Fişa PCS02).

În cazul execu iei de firidă în perete pentru Caseta sau doza de Deriva ie se aplică Norma de Pre I41204 (Fişa PSS04). Norma de pre este aplicabilă şi în cazul instalării unui Modul pentru montarea suplimentară a 1 sau 2 Grupuri de Măsură. inclusiv cablul n necesar legării de la nodul la centralizare. amplasat în interiorul localului/compartimentului în care se realizează centralizarea Grupurilor de Măsură (Cofret. a unui nou n Modul B3M. inclusiv legăturile la Tabloul Centralizat sau la Bransament sau la Nodul de Centralizare şi la Grupurile de Măsură. Casetă sau Doză de Deriva ie. În cazul montării de Module adi ionale pentru montarea suplimentară a 4 sau 5 Grupuri de Măsură. În cazul execu iei de firidă în perete pentru Cofretul aferent Nodului de Re ea JT se aplică Norma de Pre I21204 (Fişa I-S04). Pentru fiecare Modul B3M ulterior instalat. Fişă SUPLIMENT de referin ă: PCS02 NEC RO_Rev 0 3 3 56/208 .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM · I41203 (Fişă Supliment PSS03) · I41201 (Fişă Supliment PSS01) · I42201 (Fişă Supliment PCS01) · I42202 (Fişă Supliment PCS02) · I52201 (Fişă Supliment M-S02) · I52202 (Fişă Supliment M-S03) · I52203 (Fişă Supliment M-S04) · I42301 (Fişă Supliment P-S04) · I42302 (Fişă Supliment P-S05) NORME DE PRE “SUPLIMENT” I42201 Supliment pentru instalarea unui nou Tablou Centralizator. Pentru fiecare Nod de Centralizare. Fişă SUPLIMENT de referin ă: PCS01 I42202 Montarea/Recuperarea Nodului de Centralizare complet. Norma de Pre este recunoscută de 2 (două) ori. de orice tip inclusiv şirul de cleme intern).

pentru alimentarea Tabloului Centralizator pentru până la 6 (şase) Grupuri de Măsură monofazate/trifazate. derivată de la n Nodul de Re ea JT..Enel comunică necesitatea efectuării activită ii prin solicitarea corespunzătoare (inerentă lucrărilor solicitate).Lipirea şi transmiterea individuală clientului trebuie să aibă loc conform modalită ii şi formulării utilizate de către Unită ile care gestionează contractul cu Enel şi. norma cuprinde: .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM I42203 Pozarea Bransamentului colectiv în tubulatură existenta. până la 6 (şase) Grupuri de Măsură 17 Pentru fiecare Bransament colectiv (Cablu) de lungime LPC: 0 < LPC <= 20.afişarea şi recuperarea avizelor. în orice caz. . .00 (douăzeci) metri inclusiv Tabloul Centralizator pentru până la 6 (şase) Grupuri de Măsură monofazate/trifazate: Fişă SUPLIMENT de referin ă: PCS03 Ulterioare Norme de Pre cumulabile cu Prezenta Norma de Pre : · I41201 (Fişă Supliment PSS01) · I52201 (Fişă Supliment M-S02) · I42201 (Fişă Supliment PCS01) · I42202 (Fişă Supliment PCS02) · I41210 (Fişă Supliment PSS10) · I41202 (Fişă Supliment PSS02) Norma de Pre Supliment I41210 (Fişa PSS10) se aplică în limitele prevăzute de aceasta.transmiterea avizelor individuale clien ilor indica i de către Enel. Construc ie Centralizata pentru monofazate/trifazate. . trebuie efectuată în perioada fixată de către Autoritatea Nationala de reglementare in NEC RO_Rev 0 57/208 . . Cantită ile mai mari vor fi recunoscute cu norma de pre I41202 (fişa supliment PSS02) Subcapitolul 3 Avizarea clientelei pentru suspendarea programată a serviciului de furnizare a energiei electrice Printre altele.reproducerea pe suport de hârtie în format A4 (chiar şi colorată) a avizelor de suspendare conform formularelor indicate local de către Enel..

Lipirea avizelor. pe durata efectuării lucrărilor. Executantul trebuie să restituie Enelui. În orice caz. cu data şi ora completată. Norma se cumulează cu cea precedentă I42301 Fişă SUPLIMENT de referin ă: P-S04 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : · I42301 (Fişă Supliment P-S04) 1 NEC RO_Rev 0 58/208 . Enel poate încredin a prestarea chiar şi cu o zi înainte de termenul prevăzut pentru lipirea avizelor prescrise de către Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei ANRE. 7 I42301 Activitatea de preavizare a clientelei pentru suspendarea programată a n serviciului de furnizare a energiei electrice în condi iile susmen ionate. pe clădiri publice. Concomitent cu prezentarea contabilită ii lucrărilor. copia avizului care include data şi ora ultimei afişări şi/sau copia fiecărui aviz individual. trebuie efectuată în termen de 5 zile de la executarea lucrărilor. Fişă SUPLIMENT de referin ă: P-S05 Norme de Pre Supliment cumulabile cu prezenta Norma de Pre : I42302 (Fişă Supliment P-S05) I42302 Ca şi în cazul Normei I42301 dar pentru un client MT sau JT anun at n individual la cererea Enel. Norma nu se aplică în cazurile de preaviz care se fac exclusiv clientelei interesate de execu ia lucrării. în zona de acces sau în interiorul acestora. trebuie efectuată în toată zona unde este localizată clientela vizată de suspendarea programată.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM - - - domeniul energiei ANRE. în locuri vizibile. în acest timp Executantul trebuie să transmită prin fax Enelui confirmarea primirii serviciului. pe por iunile de drum care dau înspre construc ii. artizanale sau industriale. În bloc pentru Plan de lucrare. Recuperarea avizelor. Pentru fiecare aviz individual înmânat trebuie luată şi o copie cu semnătura destinatarului. numele persoanei care a efectuat această activitate ştampila şi semnătura Executantului. şi în cazul blocurilor de apartamente sau clădirilor unde sunt desfăşurate activită i comerciale.

cumulabilă cu alte Norme. I43001 Compensa ie forfetară. Prezenta Norma de Pre este recunoscută pentru interven ii efectuate integral în perioada orară 8. Prezenta Norma de Pre este recunoscută pentru interven ii efectuate integral sau par ial: • în intervalul orar cuprins între orele 20. cu cel pu in 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execu ia interven iei. duminica şi sărbătorile legale. pentru chemarea efectuată prin intermediul fonogramei sau telefax sau în orarul (dacă diferit) prescris de către Enel în comunicarea de mai sus. În cazul în care repara iile trebuie efectuate în mai multe perioade orare se aplică norma de pre cu valoarea cea mai ridicată. pentru responsabilitatea n Executantului privind execu ia de interven ii în urma solicitarii pentru remedierea defectelor apărute la Re eaua Electrică sau pentru eliminarea unui poten ial pericol. În bloc pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Pre este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită interven ia în zi lucrătoare pentru a fi executată la începutul uneia din cele două zile lucrătoare imediat următoare. numai în cazul solicitarii făcute de Executant din partea Enel pentru execu ia de interven ii în urma apelului pentru remedierea defectelor la re eaua Electrică sau pentru eliminarea unui poten ial pericol. ca şi compensa ie forfetară.00 şi orele 24. pentru responsabilitatea n Executantului privind execu ia de interven ii în urma apelului pentru remedierea defectelor apărute la Re eaua Electrică sau pentru eliminarea unui poten ial pericol. fiind excluse sâmbăta.00. în timpul indicat în Contractul de executie a lucrarii.00 şi 20. Fişă SUPLIMENT de referin ă: P-S01 I43002 Compensa ie forfetară. cumulabile cu alte Norme aplicabile.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM SEC IUNEA 4 . NEC RO_Rev 0 20 30 59/208 . în zi normală de lucru. (LCL). cumulabilă cu alte Norme.00 din zilele normale de lucru. dacă data emiterii acesteia se face în prealabil. cu echipa pregătită pentru interven ie. Normele de Pre nu sunt recunoscute în cazul încredin ării efectuate prin Comanda de executie a lucrarii.CAPITOLUL 3 NORME DE PRET “SUPLIMENTE” Normele de pre din prezentul Subcapitol sunt recunoscute.

pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Pre este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită interven ia în zile de sâmbătă sau în zilele precedente pentru a fi efectuată la începutul zilei de duminică. n pentru cheltuielile Executantului privind execu ia de interven ii în urma apelului pentru remedierea defectelor apărute la Re eaua Electrică sau pentru eliminarea unui poten ial pericol. cumulabilă cu celelalte Norme care se pot aplica. sau în ziua de sărbătoare imediat următoare. Prezenta Norma de Pre este recunoscută pentru interven ii efectuate integral sau par ial: • în intervalul orar cuprins între orele 00.00 în zilele normale de lucru.00 şi orele 24. imediat următoare. • în intervalul orar cuprins între orele 00.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM • în intervalul orar cuprins între orele 08.00 şi orele 20.00 şi în intervalul orar cuprins între orele 20. imediat următoare. • în zilele întregi de duminică şi sărbători legale. Fişă SUPLIMENT de referin ă: P-S02 I43003 Compensa ie forfetară.00 în zilele de sâmbătă. Fişă SUPLIMENT de referin ă: P-S03 50 NEC RO_Rev 0 60/208 .00.00 şi orele 08. În bloc. în zilele de sâmbătă: În mod global pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Pre este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită interven ia în zilele de vineri pentru a începe execu ia în ziua de sâmbătă.00 şi orele 08.

execu ia activită ilor de activare/ dezactivare a Grupurilor de Măsură prin Hand-Unit (PalmTop). pre urile compensează eventualele cheltuieli pentru realizarea de prelungiri rezonabile ale instala iei Clientului şi conectarea acesteia la Grupul de Măsură. atât ca Hardware cât şi ca Software.Capitolul 1. alimentate prin Bransamentele Individuale sau la Centralizarea Grupurilor de Măsură care necesită. Normele de Pre din prezenta Sec iune 5 – Capitolul 1 – se aplică tuturor interven iilor la grupuri monofazata sau trifazate (cu eventualele limite precizate în documentele tehnice sau în Contractul de executie a lucrarii). unificarea Grupurilor de Măsură. înlocuirea Grupurilor de Măsură sau a componentelor acestora). de asemenea. În cazul unificării sau înlocuirii Grupurilor de Măsură active . la prescrip iile Enel.CAPITOLUL 1 ACTIVITĂ I LA GRUPURILE DE MĂSURĂ ALE ENERGIEI ELECTRICE CU ACTIVAREA /DEZACTIVAREA NORMELE DE PRE ALE PREZENTEI SEC IUNI 5 – CAPITOLUL 1 SUNT APLICABILE ÎN CAZUL ATRIBUIRII SEPARATE A ACTIVITĂ I NUMAI LA GRUPURILE DE MĂSURĂ Normele de Pre din prezenta Sec iune 5 . la lucrări existente. sau alt instrument informatic conform.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ DESCRIERE UM COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE SEC IUNEA 5 GRUP MERCIOLOGICLEII1000 MĂSURĂ SEC IUNEA 5 . NEC RO_Rev 0 61/208 . compensează. a cofretelor pentru Grupurile de Măsură. recuperarea sau înlocuirea Grupurilor de Măsură sau componente din acestea. furnizare noua numai prin montarea Grupului de Măsură. montarea. fie pentru tranzi ia comercială generată de cererea Clientelei fie din ini iativa Enel. precum (de exemplu: opriri cu îndepărtarea Grupului de Măsură . proprietatea/sau în posesia Executantului. şi compensează şi eventuala montare sau înlocuire.

citirea contorului. în măsura în care este efectiv executată: · I51201 (Fişa Supliment M-S01) · I52201 (Fişa Supliment M-S02) 6 NORME DE PRE “SUPLIMENT” I51201 Neexecutarea interven iei solicitate din cauza unor anomalii descoperite la n Grupurile de Măsură existente. mai jos indicată. Pentru fiecare interven ie executată la furnitură. interven ie la un singur GdM decât la cele două solicitate). Pentru neefectuarea interven iei la furnitură: Prezenta Norma de Pre Supliment este recunoscută ca alternativă la Normele de Pre Bază care sunt aplicabile. constituit oricum. nu este recunoscută. unificarea. în orice caz. în caz de executarea par ială a unei activită i (Ex. etc. sau montarea individuală a Grupurilor de Măsură alături de cele existente sau montarea limitatoarelor amperometrici pentru furnizare forfetara sau extraordinara. dacă numărul de interven ii zilnice. prezenta Norma de Pre include..Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM NORME DE PRE “BAZĂ” I51101 Execu ia de Interven ii numai la Grupul de Măsură. precum: neconcordan ă datelor privind măsurătoriile sau a sigiliilor conform celor indicate în “Solicitarea de Lucrare”. Norma de Pre Supliment. este mai mic sau egal cu 5 (cinci): Fişă BAZĂ de referin ă: M-B01 În alternativă la prezenta Norma de pre este recunoscută şi dacă este necesară aplicarea acesteia. dacă sunt conform condi iilor prevăzute pentru recunoaştere. descoperirea unor efrac ii sau deschiderea neautorizată a Grupurilor de Măsură. înlocuirea de Grupuri de Măsură sau a unor componente din acestea. Fişă SUPLIMENT de referin ă: M-S01 4 NEC RO_Rev 0 62/208 . comisionate de fiecare Unitate Operativă de Zonă. care n necesită montarea şi/sau recuperarea.

Pentru fiecare Grup de Măsură montat şi activat: Fişă SUPLIMENT de referin ă: M-S02 I52202 Dezactivarea şi recuperarea constituit oricum.5 Pentru fiecare Grup de Măsură dezactivat şi recuperat: Fişă SUPLIMENT de referin ă: M-S03 I52203 Mutarea Grupului de Măsură monofazat/trifazat. constituit oricum: Fişă SUPLIMENT de referin ă: M-S04 3. Bransamente Colective şi Tablouri Centralizatoare NORME DE PRE “SUPLIMENT” I52201 Montarea şi activarea Grupului de Măsură monofazat/trifazat. Pentru fiecare Grup de Măsură mutat. n 2 n 2.5 NEC RO_Rev 0 63/208 . Grupului de Măsură monofazat/trifazat. fără n înlocuirea acestuia.CAPITOLUL 2 Normele de Pre din Sec iunea 5 . constituit oricum.Capitolul 2 sunt cumulabile cu Normele de Pre din Sec iunea 4 – Interven ii la bransamente din prezenta PARTE I – Interven ii deoarece sunt rela ionate cu Lucrările/Interven iile la Bransamente Individuale.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD NORMĂ COMPENSA IE UNITARĂ ÎN PUNCTE DESCRIERE UM SEC IUNEA 5 . pentru înlocuirea punctului de furnizare la cererea Clientului sau pentru exigen e tehnice.

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 FIŞE ASOCIATE LA NORMELE DE PRE Grup Merciologic LELE0501 LELE0501 LELE0502 LELE0502 FECE0800 FECE0800 LEII1000 LEII1000 LEII1000 LEII1000 Tip Instala ie RE EA ELECTRICA AERIANĂ RE EA ELECTRICA AERIANĂ RE EA ELECTRICA SUBTERANĂ RE EA ELECTRICA SUBTERANĂ POSTURI DE TRANSFORMARE POSTURI DE TRANSFORMARE BRANSAMENTE BRANSAMENTE MĂSURĂ MĂSURĂ Tip Fişă BAZĂ SUPLIMENT BAZĂ SUPLIMENT BAZĂ SUPLIMENT BAZĂ SUPLIMENT BAZĂ SUPLIMENT NEC RO_Rev 0 64/208 .

Progr.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 COD FIŞE ASOCIATE COMPONENTELOR DE PRE Sec iune instala ie P S Tip Fişă Num. Bransamente electrice Individuale B S 01 P C FIŞĂ BAZĂ FIŞĂ SUPLIMENT Progresiv Bransamente electrice Colective B S 01 I - FIŞĂ BAZĂ FIŞĂ SUPLIMENT Progresiv Re ea electrica subterană ---------------- B S 01 A - FIŞĂ BAZĂ FIŞĂ SUPLIMENT Progresiv Re ea electrica Aeriană ---------------- B S 01 C - FIŞĂ BAZĂ FIŞĂ SUPLIMENT Progresiv Posturi de transformare ---------------- B S 01 M - FIŞĂ BAZĂ FIŞĂ SUPLIMENT Progresiv Măsură ---------------- B S 01 FIŞĂ BAZĂ FIŞĂ SUPLIMENT Progresiv NEC RO_Rev 0 65/208 .

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 FIŞE GRUP MERCIOLOGIC LELE0501 LINII ELECTRICE AERIENE PTA FIŞE BAZĂ NEC RO_Rev 0 66/208 .

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009
GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SEC IUNE INSTALA IE: 46.1, 46.2, 45.1, 45.2

Fişă privind Norma de Pre : A-B01 Norma de Pre : BAZĂ

INTERVEN II
LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE
Norma de pre recunoscută pentru executarea Interven iei exemplificată în prezenta Fisă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc - Puncte:

I11101
Fişă:

20,00
I11302 A-S09 1,00

Ulterioare Interven ii, în combina ie la prezenta Fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, a una sau mai multe din Normele de Pre redate mai jos:
Norma de pre :

I11301

A-S08

Puncte

7,00

Norma de pre :

Fişă:

Puncte

Modalitatea de remunerare:
Pentru fiecare stâlp îndreptat. Norma de Pre este aplicabilă pentru un număr maxim de 3 (trei) stâlpi care constituie aceeaşi lini JT sau MT.

Obiectivul exemplificat de Interven ie
Îndreptarea de stâlp separat, JT sau MT.

Presta ii principale incluse în Norma de Pre - Contravântuirea stâlpului, excavare în jurul acestuia, îndreptarea stâlpului, pozarea coronamentelor necesare din piatră, acoperirea şi tasarea; - Lucrări complementare şi accesorii pentru a predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde; - Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iei, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare, înlocuirea (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperarea de stâlpi, sau interven ii la stâlp de orice tip, inclusiv interven ia la stalpii adiacenti;; - Eventual, interven ie de toaletare şi/sau tăiere plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie şi eliminarea aferentă.

SCHEMĂ ILUSTRATIVĂ
Stâlpi din beton armat centrifugat Stâlpi din o el sau lemn

Stâlp de îndreptat

Coronamente din pietre

strat de piatra

IMAGINE EXEMPLIFICATIVA

NEC RO_Rev 0

67/208

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009

Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale - PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii. Imagine exemplificativă În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual.

NEC RO_Rev 0

68/208

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009
GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA IE: 46.1, 46.2, 45.1, 45.2

Fişă privind Norma de Pre : A-B02 Norma de Pre : BAZĂ

INTERVEN II
LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE
Norma de pre recunoscută pentru executarea Interven iei exemplificată în prezenta Fisă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc - Puncte:

I11102
Fişa:

6 0,00
A-S09 1,00

Ulterioare Interven ii, în combina ie la prezenta Fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, a una sau mai multe din Normele de Pre Supliment:
Norma de Pre :

I11301

A-S08

Puncte

7,00

Norma de Pre :

I11302

Fişa:

Puncte

Modalitatea de remunerare:
Pentru fiecare stâlp direct fixat, mutat. Norma de Pre este aplicabilă pentru un număr maxim de 3 (trei) stâlpi care constituie aceeaşi lini JT sau MT. Prezenta Fişă poate fi cumulată cu alte Fişe Bază pentru realizarea de configura ii maxime privind instala iile reprezentate în
reprezentate în “Ghid pentru identificarea lucrărilor privind liniile aeriene, cu utilizarea de stâlpi, comisionabili în contract, …omis cele de omis”.

Obiectiv exemplificat de Interven ie
Mutare stâlp JT sau MT, de orice tip, fixat direct prin reutilizarea stâlpului care trebuie mutat; în cazul stâlpului MT trebuie utilizată aceeaşi armătură şi izola ie.

Presta ii principale incluse în Norma de Pre
- Execu ie groapă în teren pentru noua pozi ie de instalare al stâlpului şi introducerea stratului de piatra în fundul gropii; - Contravântuirea stâlpului de mutat; - Deconectarea liniei de la stâlpul de mutat; - Scoaterea terenului din jurul stâlpului de mutat până la baza acestuia; - Scoaterea stâlpului de mutat din rând şi fixarea acestuia în noua groapă; îndreptarea stâlpului; - Execu ia de coronamente din piatră în jurul stâlpului, acoperirea şi tasarea terenului din jurul acestuia; - Numai în cazul stâlpului JT: eventual, înlocuirea armăturii stâlpului, furnizarea la fa a locului a materialelor pentru armătura acestuia, dacă sunt prevăzute a fi responsabilitatea Executantului în documentul "Lista Materialelor de Livrat - Societate " document contractual, citat în Comanda de executie a lucrarii; - Reconectarea şi eventual, reîntinderea liniei; - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite la cele mai înalte standarde; - Actualizare cartografică, unde consideră a fi necesară Enel, conform modalită ilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Preturilor Conven ionale; - Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iei, înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare, înlocuirea (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperarea de stâlpi, sau interven ii la stâlp de orice tip, inclusiv interven ia la stalpii adiacenti;; - Eventual, coborârea la sol a conductoarelor precum şi a liniilor adiacente; - Eventual, interven ie de toaletare şi/sau tăiere plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie şi eliminarea aferentă.

NEC RO_Rev 0

69/208

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009

CONFIGURA IE MAXIMĂ REALIZABILĂ
ROŞU-NOU NEGRU-EXISTENT Încercuit – Stâlp fixat direct Încadrat+Încercuit – Stâlp cu funda ie

Stâlpi de mutat

Stâlpi muta i Mutarea a până la 3 stâlpi JT sau MT, direct fixa i, fără înlocuirea stâlpului. În cazul stâlpului MT trebuie reutilizată aceeaşi armătură şi izola ie

IMAGINE EXEMPLIFICATIVĂ
Stâlpi o el sau lemn Stâlpi

Coronamente din piatră

strat de piatra

Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale - PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii.

NEC RO_Rev 0

70/208

sau 2 fixa i direct]. direct fixat. citat în Comanda de executie a lucrarii.. . sau 1 cu funda ie + 1 fixat direct.00 Puncte 51.00 Ulterioare Interven ii.Eventual. cu utilizarea de stâlpi. interven ie de toaletare şi/sau tăiere plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie şi eliminarea aferentă.00 Puncte 46. Prezenta Fişă poate fi cumulată cu alte Fişe Bază pentru realizarea configura iilor maxime privind instala ia reprezentate în “Ghid pentru identificarea lucrărilor privind liniile aeriene.Puncte: I11103 53.Eventual. Sunt recunoscute Normele de Pre Supliment şi Bază indicate în prezenta Fişă.2. pentru realizarea de configura ii de instala ie care necesită utilizarea a maxim 2 (doi) noi stâlpi [exemplu. . document contractual. pentru linia JT din conductoare neizolate şi/sau din cablu aerian torsadat. în combina ie la prezenta Fişă. înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare.00 Norma de Pre : I11202 Fişă: A-S02 Norma de Pre : I41102 Fişă: PSB02 Norma de Pre : I41106 Norma de Pre : I11113 Norma de Pre : I11302 Fişă: PSB06 Fişă: A-B13 Fişă: A-S09 Puncte 38. . îndreptarea acestuia. Fişă privind Norma de Pre : A-B03 Norma de Pre : BAZĂ INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de pre BAZĂ recunoscută pentru executarea Interven iei exemplificată în prezenta Fisă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . NEC RO_Rev 0 71/208 .Execu ia de coronamente din piatră în jurul stâlpului. cu utilizarea de stâlpi. …omis cele de omis” inclus în prezentul document PARTEA I . cumulabilă.Execu ie groapă în teren pentru noua pozi ie de instalare a stâlpului şi introducerea stratului de piatra în fundul gropii.Actualizare cartografică. 46.1. sau interven ii la stâlp de orice tip. .00 Puncte 89. comisionabili în contract. .Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iei. . dacă sunt prevăzute a fi responsabilitatea Executantului în documentul Lista Materialelor de Furnizat Societate. care necesită recunoaşterea. Presta ii principale incluse în Norma de Pre .Interven ii. a una sau mai multe din Normele de Pre Supliment şi Bază: Norma de Pre : I11201 Norma de Pre : I21103 Norma de Pre : I41104 Norma de Pre : I11102 Norma de Pre : I11301 Norma de Pre : I11104 Fişă: A-S01 Fişă: I-B03 Fişă: PSB04 Fişă: A-B02 Fişă: A-S08 Fişă: A-B04 Puncte 6.Conectarea deschiderilor adiacente la stâlpul de linie şi tensionarea.00 Puncte 1.Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite la cele mai înalte standarde.Introducerea directă a stâlpului.00 Puncte 60.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA IE: 46.00 Puncte 48. de orice tip. . 2 cu funda ie. direct fixat.Eventuala predare către Enel a stâlpilor care nu pot fi reutiliza i în interven ie. …omis cele de omis” inclus în prezentul document PARTEA I .00 - Modalită i de remunerare: Pentru fiecare stâlp instalat.pozarea armăturii şi a eventualei izola ii. înlocuirea (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperarea de stâlpi. conform Ghid pentru identificarea lucrărilor privind liniile aeriene. . unde consideră a fi necesară Enel. comisionabili în contract. conform modalită ilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Preturilor Conven ionale. în măsura în care acestea sunt efectuate. acoperirea şi tasarea terenului din jurul acestuia. este admisă cumularea demolarea stâlpilor fixa i direct sau cu funda ie şi recuperarea şi utilizarea stâlpilor direct fixa i în noua pozi ie.Furnizarea la fa a locului a materialelor aferente armăturii stâlpului.00 Puncte 55. Obiectiv exemplificat de Interven ie Instalarea unui nou stâlp.00 Puncte 20.00 Puncte 7. inclusiv interven ia la stalpii adiacenti. coborârea la sol a conductoarelor precum şi a liniilor adiacente.Interven ii. . . .

PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. direct introdus cu eventuala demolare a stâlpului şi funda ia aferentă. În particular. NEC RO_Rev 0 72/208 . direct introdus cu eventuala demolare a stâlpului direct fixat Instalare de nou stâlp JT. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. în Contract de executie a lucrarii.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 CONFIGURA IE MAXIMĂ REALIZABILĂ ROŞU-NOU NEGRU-EXISTENT Încercuit – Stâlp fixat direct Încadrat+Încercuit – Stâlp cu funda ie Instalare de nou stâlp JT. legăturile electrice în punctele de alimentare. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. IMAGINE EXEMPLIFICATIVĂ Stâlpi Stâlpi din o el Coronamente din piatră strat de piatra Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale .

se admite cumularea demolării de stâlpi direct fixa i sau cu funda ie şi recuperarea şi reutilizarea de stâlpi direct fixa i în noua pozi ie. conform modalită ilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Preturilor Conven ionale. . cu utilizarea de stâlpi.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA IE: 46. conform reprezentării din “Ghid pentru identificarea lucrărilor privind liniile aeriene. pentru linie aeriană JT. interven ie de toaletare şi/sau tăiere plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie şi eliminarea aferentă. înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare.00 Puncte 60. înlocuirea (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperarea de stâlpi. coborârea la sol a conductoarelor precum şi a liniilor adiacente. în combina ie cu prezenta fişă.00 Interven ii ulterioare. Fişă privind Normele de Pre : A-B04 Norma de Pre : BAZĂ INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Preş recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc .00 Puncte 7.în cazul construc iei unei noi linii: pozarea noii linii.00 Puncte 51. în măsura în care acestea sunt efectuate.Introducerea noului stâlpului. Obiectiv exemplificat de Interven ie Instalare tip stâlp B sau C sau D sau E. NEC RO_Rev 0 73/208 . Sunt recunoscute Normele de Pre Supliment şi Bază indicate în prezenta Fişă. pentru linia aeriană JT din conductoare neizolate şi/sau din cablu aerian torsadat. . precum şi a aparatajelor aferente iluminatului public.Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iei. comisionabili în contract. …omis cele de omis” inclus în prezentul document PARTEA I . . . citat în Contract de executie a lucrarii. . .00 Puncte 46. . . . . dacă sunt prevăzute a fi responsabilitatea Executantului în documentul Lista Materialelor de Furnizat Societate. din orice material.00 Norma de pre : I11202 Norma de pre : I41102 Norma de pre : I41106 Norma de pre : I11113 Norma de pre : I11302 Fişă: PSB02 Puncte 20.pozarea armăturii şi a eventualei izola ii. care necesită recunoaşterea. cu una sau mai multe Norme de Pre Supliment sau Bază: Norma de pre : I11201 Norma de pre : I21103 Norma de pre : I41104 Norma de pre : I11102 Norma de pre : I11301 Norma de pre : I11103 Fişă: A-S01 Fişă: I-B03 Fişă: PSB04 Fişă: A-B02 Fişă: A-S08 Fişă: A-B03 Puncte 6.execu ia turnării betonului. Prezenta Fişă poate fi cumulată cu alte Fişe Bază pentru realizarea configura iilor maxime privind instala ia reprezentate în “Ghid pentru identificarea lucrărilor privind liniile aeriene.Interven ii.00 Puncte 53. sau interven ii la stâlp de orice tip.în cazul în mutării liniei: conexiunile la deschiderile a cel pu in două linii adiacente stâlpului co eventuala prelungire a conductoarelor de linie şi tensionarea.00 - Modalitate de remunerare: Pentru fiecare stâlp nou.Eventual.Execu ie excavare pentru funda ie. unde consideră a fi necesară Enel. complet cu funda ie subterană sau la vedere. 46. instalat. …omis cele de omis” inclus în prezentul document PARTEA I .Actualizare cartografică.00 Puncte 1.2.00 Puncte 48. comisionabili în contract.00 Fişă: A-S02 Puncte 38. .1. cu utilizarea de stâlpi.Eventuala predare către Enel a stâlpilor care nu pot fi reutiliza i în interven ie. tip B sau C sau D sau E cu funda ia aferentă. .Furnizarea la fa a locului a materialelor aferente armăturii stâlpului şi a conductoarelor de linie. cumulabilă. sau 1 cu funda ie + 1 introdus direct.00 Fişă: PSB06 Fişă: A-B13 Fişă: A-S09 Puncte55.Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite la cele mai înalte standarde.Eventual. document contractual. îndreptarea acestuia. pentru realizarea de configura ii care necesită utilizarea a maxim 2 stâlpi: 2 cu funda ie. inclusiv interven ia la stalpii adiacenti.. sau 2 direct fixa i].Interven ii. Presta ii principale incluse în Norma de Pre .Puncte: I11104 89.

PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. C. D.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 CONFIGURA IE MAXIMĂ REALIZABILĂ ROŞU-NOU NEGRUEXISTENT Încercuit – Stâlp fixat direct Încadrat+Încercuit – Stâlp cu funda ie Mutare stâlpi în linie dreaptă. E cu funda ia aferentă. C. tip B. legăturile electrice în punctele de alimentare. D. şi eventual demolarea stâlpului direct fixat sau cu funda ia aferentă Mutare stâlpi în linie dreaptă. C. D. E cu funda ia aferentă) Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . În particular. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii. care necesita instalarea a maxim doi stâlpi. (tip B. E cu funda ia aferentă. E cu funda ia aferentă şi fixarea directă) şi eventual demolarea stâlpului direct fixat sau cu funda ia aferentă Deschidere în deriva ia liniei existente care necesita instalarea în total a 2 stâlpi (tip B. în Contract de executie a lucrarii. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. D. D. tip B. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. C. D. tip B. NEC RO_Rev 0 74/208 . care necesita instalarea a maxim doi stâlpi. E cu funda ia aferentă şi fixarea directă) Deschidere în deriva ia liniei existente care necesita instalarea a maxim 2 stâlpi. C. C. E cu funda ia aferentă şi eventuala demolare a stâlpului fixat direct sau cu funda ia aferentă Deschidere în deriva ia liniei existente care necesita instalarea în total a 2 stâlpi tip B. şi eventual demolarea stâlpului direct fixat sau cu funda ia aferentă Mutare linie care necesită instalarea a maxim doi stâlpi.

Prezenta Norma de Pre Bază este aplicabilă pentru Interven ia atribuită individual şi nu în legătură cu activită ile prevăzute în alte Fişe "BAZĂ".Puncte: I11105 60.00 Norma de Pre : I11302 fişă: A-S09 Puncte 1. NEC RO_Rev 0 75/208 . . deriva ia JT şi instala ia de pământ. în măsura în care acestea sunt efectiv executate.Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite la cele mai înalte standarde. interven ie de toaletare şi/sau tăiere plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie şi eliminarea aferentă. . . în urma unui defect sau pentru adaptarea la puterea instalată. Sunt recunoscute Normele de Pre indicate în prezenta Fişă.Conectarea la noul transformator deriva ia MT. Obiectiv exemplificat de Interven ie Înlocuire Transformator pe Stâlp (PTA). în combina ie cu prezenta fişă. . cu o putere de până la 250 kVA.1 Fişă privind Normele de Pre : A-B05 Norma de Pre : BAZĂ INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre bază recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc .. citat în Contract de executie a lucrarii.00 Interven ii ulterioare. . . cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment sau Bază mai jos indicate: Norma de Pre : I11301 fişă: A-S08 Puncte 7.Instalarea unui nou transformator.Eventual.Furnizarea la fa a locului a materialelor prevăzute a fi responsabilitatea Executantului în documentul Lista Materialelor de Furnizat Societate.00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Transformator pe Stâlp înlocuit.Deconectarea transformatorului latura MT. deriva ia BT şi instala ia de pământ. document contractual. . inclusiv interven ia la stalpii adiacenti.Recuperarea transformatorului. sau interven ii la stâlp de orice tip.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA IE: 41. înlocuirea (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperarea de stâlpi. este inclusă recuperarea şi pozarea. cumulabilă. înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare.Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iei. care necesită recunoaşterea. Presta ii principale incluse în Norma de Pre .

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Schemă indicativă imagine exemplificativă Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. în Contract de executie a lucrarii. legăturile electrice în punctele de alimentare. În particular. NEC RO_Rev 0 76/208 .

cumulabilă. interven ie de toaletare şi/sau tăiere plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie şi eliminarea aferentă NEC RO_Rev 0 77/208 . . inclusiv interven ia la stalpii adiacenti. cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment sau Bază mai jos indicate: Norma de Pre : I11301 Fişă: A-S08 Puncte 7.00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare tablou JT înlocuit.00 Interven ii ulterioare. în combina ie cu prezenta fişă.Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iei. citat în Contract de executie a lucrarii.1 Fişă privind Normele de Pre : A-B06 Norma de Pre : BASE INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre bază recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . Prezenta Norma de Pre Bază este aplicabilă. care necesită recunoaşterea. înlocuirea (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperarea de stâlpi. sau interven ii la stâlp de orice tip.Deconectarea cablurilor JT de conectare la întrerupătorul transformatorului.Puncte: I11106 2 0. . inclusiv întrerupător. Presta ii principale incluse în Norma de Pre . .Instalarea unui nou Tabloul JT.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA IE: 41. pentru fiecare Tablou JT.. .Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite la cele mai înalte standarde. Prezenta Norma de Pre nu este rela ionată cu activită ile prevăzute în alte fişă "BAZĂ". document contractual. Obiectiv exemplificat de Interven ie Înlocuire tablou JT pe stâlp pentru PTA sau pe stâlp BT limitrof. . . tuturor eventualelor Tablouri JT în serviciul unui PTA. Prezenta Norma de Pre este recunoscută şi pentru numai pentru înlocuirea întrerupătorului din interiorul Tabloului. inclusiv întrerupător.Eventual. .Reconectarea cablurilor JT care au fost anterior deconectate. înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare. la re eaua JT şi la instala ia de pământ.Recuperarea Tabloului JT existent.00 Norma de Pre : I11302 Fişă: A-S09 Puncte 1.Furnizarea la fa a locului a materialelor prevăzute a fi responsabilitatea Executantului în documentul Lista Materialelor de Furnizat Societate.

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Schemă indicativă imagine exemplificativă Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. legăturile electrice în punctele de alimentare. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii. În particular. în Contract de executie a lucrarii. NEC RO_Rev 0 78/208 .

interven ie de toaletare şi/sau tăiere plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie şi eliminarea aferentă NEC RO_Rev 0 79/208 .00 Interven ii ulterioare.Reconectarea conexiunilor la instala ia de pământ. cu referin ă în special la armătura pentru instalarea Separatorului în aer liber. . inclusiv interven ia la stalpii adiacenti.Furnizarea la fa a locului a materialelor.Recuperarea Separatorul în aer liber existent. .Eventual. . . Presta ii principale incluse în Norma de Pre .reîntinderea cablurilor de coborâre şi refixarea armăturilor de întindere. . de orice tip şi în orice pozi ie de instalare (orizontală sau verticală). . adaptarea armăturii pentru instalarea unui nou Separator în aer liber. cumulabilă.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA IE: 41. în combina ie cu prezenta fişă.Eventual.Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite la cele mai înalte standarde. . document contractual. . prevăzute a fi responsabilitatea Executantului în documentul Lista Materialelor de Furnizat Societate.Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iei. înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare. citat în Contract de executie a lucrarii.Puncte I11107 49..Instalarea unui nou Separator în aer liber. care necesită recunoaşterea. Obiectiv exemplificat de Interven ie Înlocuirea de Separator pe stâlp în aer liber. .Deconectarea conductoarelor neizolate MT de la Separatorul în aer liber. deconectarea de la armătura de întindere şi coborârea la sol a conductoarelor şi izolatoarelor .00 Modalitate de remunerare: Pentru Separator în aer liber înlocuit.Luarea în primire a conductoarelor de linie.1 Fişă privind Normele de Pre : A-B07 Norma de Pre : BASE INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre bază recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc .00 Norma de pre : I11302 Fişă: A-S09 Puncte 1. .Reconectarea conductoarelor neizolate MT la Separatorul în aer liber. înlocuirea (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperarea de stâlpi.Deconectarea Separatorului în aer liber de la instala i de pământ. . sau interven ii la stâlp de orice tip. Prezenta Norma de pre Bază este aplicabilă pentru Interven ia încredin ată individual şi care nu este rela ionată cu activită ile prevăzute în alte Fişe "BAZĂ". cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment mai jos indicate:: Norma de pre : I11301 Fişă: A-S08 Puncte 7.

document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii. legăturile electrice în punctele de alimentare. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Schemă indicativă imagine exemplificativă Dispersor cu inel (Masa C1. În particular. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. în Contract de executie a lucrarii.3) Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni.6) Suport cu bandă din inox Bornă cu cuzinet Dispersor cu inel (Masa C1. NEC RO_Rev 0 80/208 .PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală.

Reconectarea conductoarelor neizolate MT la Separatorul în SF6.00 Fişă: A-S09 Puncte 1. .Instalarea unui nou Separator în SF6.Recuperarea Separatorul în SF6 existent. cu Separator cu comandă motorizat si telecomanda aferentă. . . cumulabilă. interven ie de toaletare şi/sau tăiere plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie şi eliminarea aferentă. sau interven ii la stâlp de orice tip. . cu referin ă în special la armătura pentru instalarea Separatorului în SF6. instalat pe stâlp. . . înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare. document contractual. .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA IE: 45. prevăzute a fi responsabilitatea Executantului în documentul Lista Materialelor de Furnizat Societate. deconectarea de la armătura de întindere şi coborârea la sol a conductoarelor şi izolatoarelor .Eventual. . inclusiv interven ia la stalpii adiacenti.00 Interven ii ulterioare.Deconectarea Separatorului în SF6 de la instala ia de pământ a conductoarelor de linie.00 Norme de Pre : I11302 Modalitate de remunerare: Pentru fiecare Separator în SF6. . Prezenta Norma de Pre este aplicabilă şi pentru înlocuirea de separator în Sf6 cu comandă manuală.Puncte: I11108 5 0. Prezenta Norma de pre Bază este aplicabilă pentru Interven ia încredin ată individual şi care nu este rela ionată cu activită ile prevăzute în alte Fişe "BAZĂ".reconectarea terminalelor de cablu aerian cordat pe conductor portant la Separatorului în SF6 .Conectarea\reconectarea conexiunilor aferente la aparatajele inerente. Presta ii principale incluse în Norma de Pre . care necesită recunoaşterea. sau din cablu aerian torsadat pe conductor portant. . înlocuit. citat în Contract de executie a lucrarii.Furnizarea la fa a locului a materialelor. cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment mai jos indicate: Norme de Pre : I11301 Fişă: A-S08 Puncte 7. motorizarea şi telecomanda. cu comandă manuală sau motorizat şi telecomandat. NEC RO_Rev 0 81/208 . Obiectiv exemplificat de Interven ie Înlocuirea de Separator pe Stâlp în SF6 (cu comandă manuală. . adaptarea armăturii pentru instalarea unui nou Separator în SF6.reîntinderea cablurilor de coborâre şi refixarea armăturilor de întindere.Deconectarea legăturilor aferente aparatajelor inerente.Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite la cele mai înalte standarde.Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iei. . instalat pe linia aeriană MT din conductoare neizolate. în combina ie cu prezenta fişă.Deconectarea conductoarelor neizolate MT de la Separatorul în SF6. înlocuirea (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperarea de stâlpi. motorizarea şi telecomanda.Eventual.1 Fişă privind Normele de Pre : A-B08 Norma de Pre : BASE INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre bază recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . sau motorizată şi telecomandat).Deconectarea terminalelor de cablu aerian cordat pe conductor portant de la Separatorului în SF6..

NEC RO_Rev 0 82/208 . acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Schemă indicativă imagine exemplificativă Electrod de legare la pământ cu inel Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. în Contract de executie a lucrarii.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. În particular. legăturile electrice în punctele de alimentare. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată.

interven ie de toaletare şi/sau tăiere plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie şi eliminarea aferentă.Furnizarea la fa a locului a materialelor prevăzute a fi responsabilitatea Executantului în documentul Lista Materialelor de Furnizat Societate. Prezenta Norma de Pre este recunoscută şi în cazul înlocuirii unui singur Descărcător SCS. cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment mai jos indicate: Norma de Pre : I11301 Fişă: A-S08 Puncte 7.1 Fişă privind Normele de Pre : A-B09 Norma de Pre : BAZĂ INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre bază recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . în combina ie cu prezenta fişă.00 Interven ii ulterioare. document contractual. .Instalarea de noi Descărcătoare SCS.Recuperarea Descărcătoarelor SCS existente. Prezenta Norma de pre Bază este aplicabilă pentru Interven ia încredin ată individual şi care nu este rela ionată cu activită ile prevăzute în alte Fişe "BAZĂ".00 Norma de Pre : I11302 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare grup de trei Descărcătoare SCS înlocuit. Obiectiv exemplificat de Interven ie Înlocuire de grup de trei Descărcătoare SCS pe stâlp MT Presta ii principale incluse în Norma de Pre . . înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA IE: 45. care necesită recunoaşterea. . cumulabilă. .reconectarea terminalelor de cablu aerian cordat pe conductor portant la Separatorului în SF6 .Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite la cele mai înalte standarde. NEC RO_Rev 0 83/208 . .00 Fişă: A-S09 Puncte 1. inclusiv interven ia la stalpii adiacenti.Reconectarea cablurilor de conectare apar inând Descărcătoarelor SCS la instala ia de pământ. înlocuirea (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperarea de stâlpi.Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iei.Puncte: I11109 21.Controlul şi reglarea distan elor de descărcare . citat în Contract de executie a lucrarii.Deconectarea cablurilor de conectare apar inând Descărcătoarelor SCS la instala ia de pământ.Eventual. . . sau interven ii la stâlp de orice tip..

în Contract de executie a lucrarii.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Schemă indicativă imagine exemplificativă Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. NEC RO_Rev 0 84/208 . Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii. În particular. legăturile electrice în punctele de alimentare.

Reconectarea Descărcătoarelor la instala ia de pământ. . document contractual. înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare. .00 Fişă: A-S09 Puncte 1.Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite la cele mai înalte standarde. Prezenta Norma de pre Bază este aplicabilă pentru Interven ia încredin ată individual şi care nu este rela ionată cu activită ile prevăzute în alte Fişe "BAZĂ". . sau interven ii la stâlp de orice tip. interven ie de toaletare şi/sau tăiere plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie şi eliminarea aferentă. de tip normal sau antisare. care necesită recunoaşterea.5~10 kA. cumulabilă.00 Interven ii ulterioare. Prezenta Norma de Pre este recunoscută şi în cazul înlocuirii unui singur Descărcător.1 Fişă privind Normele de Pre : A-B10 Norma de Pre : BAZĂ INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre bază recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc .Eventual. . . în combina ie cu prezenta fişă. Presta ii principale incluse în Norma de Pre . cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment mai jos indicate: Norma de Pre : I11301 Fişă: A-S08 Puncte 7.Puncte: I11110 33.. citat în Contract de executie a lucrarii. Obiectiv exemplificat de Interven ie Înlocuire de grup de trei Descărcătoare MT cu oxid metalic şi dispozitiv de decuplare . . .Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iei.Furnizarea la fa a locului a materialelor prevăzute a fi responsabilitatea Executantului în documentul Lista Materialelor de Furnizat Societate. .Instalarea de noi Descărcătoare şi eventual a unei noi armături de sprijin. înlocuirea (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperarea de stâlpi.Reconectarea Descărcătoarelor la deriva ia liniei.Deconectarea Descărcătoarelor de înlocuit în deriva ia liniei şi în lateralul instala iei de pământ. NEC RO_Rev 0 85/208 .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA IE: 45.00 Norma de Pre : I11302 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare grup de trei Descărcătoare înlocuite. inclusiv interven ia la stalpii adiacenti.Recuperarea Descărcătoarelor şi dacă este necesar şi a armăturilor de sprijin.

În particular.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. NEC RO_Rev 0 86/208 .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Schemă indicativă imagine exemplificativă Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . legăturile electrice în punctele de alimentare. în Contract de executie a lucrarii. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii.

1 Fişă privind Normele de Pre : A-B11 Norma de Pre : BASE INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre bază recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . citat în Contract de executie a lucrarii.Instalarea de noi Izolatoare rigide.Eventual. document contractual. .Eventuala înlocuire a tijelor port-izolatoare.Puncte: I11111 30. care necesită recunoaşterea.Eventual instalarea unor prelungiri pentru tijele port-izolatoare. Prezenta Norma de pre Bază este aplicabilă pentru Interven ia încredin ată individual şi care nu este rela ionată cu activită ile prevăzute în alte Fişe "BAZĂ". Obiectiv exemplificat de Interven ie Înlocuire de Izolatoare Rigide din sticlă.înlocuirii unuia sau a mai multo izolatoare rigide pe stâlp armat cu armătură dublă/triplă şi izolatoare suspendate. de orice tip şi cu compozi ie de orice tip. . sau interven ii la stâlp de orice tip. interven ie de toaletare şi/sau tăiere plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie şi eliminarea aferentă. .00 Interven ii ulterioare. NEC RO_Rev 0 87/208 .Execu ia legăturilor pentru conductoare la Izolatoarele rigide utilizând legăturile preformate. înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare. inclusiv interven ia la stalpii adiacenti. cu eventuala înlocuire a tijelor port-izolatoare şi/sau introducerea unei prelungiri la tijă. Presta ii principale incluse în Norma de Pre .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA IE: 45.înlocuirii unui singur Izolator. . .Furnizarea la fa a locului a materialelor prevăzute a fi responsabilitatea Executantului în documentul Lista Materialelor de Furnizat Societate. înlocuirea (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperarea de stâlpi. cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment mai jos indicate: Norme de Pre : I11301 Fişă: A-S08 Puncte 7. . .00 Fişă: A-S09 Puncte 1..Desfacerea legăturilor . fie pentru armătură simplă fie pentru cea întărită cu corbe.Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite la cele mai înalte standarde. cumulabilă.Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iei. Norma de Pre este aplicabilă până la un maxim de 3 (trei) stâlpi pentru linia MT.00 Norme de Pre : I11302 Modalitate de remunerare: Pentru fiecare stâlp la care se efectuează interven ia. . în combina ie cu prezenta fişă. Prezenta Norma de pre Bază este aplicabilă şi în cazul: . Nu este prevăzută înlocuirea consolei sau traversei şi a capului de stâlp .Recuperarea izolatoarelor rigide. .Amplasarea conductoarelor de linie pe consola sau traversă.

În particular. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. legăturile electrice în punctele de alimentare.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. NEC RO_Rev 0 88/208 .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Schemă indicativă IZOLATOARE RIGIDE Din sticlă din compozit tijă portizolator imagine exemplificativă Partea care strânge izolatorul trebuie să aibă firele blocate Prelungire pentru tijă portizolator Legături preformate Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. în Contract de executie a lucrarii. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii.

Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite la cele mai înalte standarde.puncte: I11112 3 8. Pentru conductoareconductoare fixa i la izolatoarele rigide. în suspendare sau în întindere. citat în Contract de executie a lucrarii. este inclusă şi înlocuirea izolatoarelor rigide pentru trecerea pe deasupra a conductoarelor la consolă şi capul de stâlp. Obiectiv exemplificat de Interven ie Înlocuirea unui lan de izolatoare din sticlă capă-tijă de orice tip sau de izolator din compozit de orice tip. . Prezenta Norma de Pre Bază este aplicabilă şi în cazul înlocuirii unui singur lan de izolatoare din sticlă cu capă-tijă. fie pentru armătura simplă sau ranforsată cu lan dublu. înlocuirea (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperarea de stâlpi.. sau a unui singur lan armat cu coarne de descărcare cu/sau fără descărcători SCS. . sau de lan armat cu coarne de descărcare cu/sau fără descărcători SCS. . sau interven ii la stâlp de orice tip.Eventuala instalare a unei prelungiri pentru tijele portizolatoare. . cumulabilă.Înlocuirea lan ului/lan urilor de izolatoare din sticlă sau compozit.Execu ia legăturilor pentru conductoare la Izolatoare utilizând legăturile preformate.Luarea în custodie a conductoarelor. Presta ii principale incluse în Norma de Pre .Furnizarea la fa a locului a materialelor prevăzute a fi responsabilitatea Executantului în documentul Lista Materialelor de Furnizat Societate. cu lan urile de izolatoare. . .00 Fişă: A-S09 Puncte 1.Eventuala înlocuire a tijelor portizolatoare.00 Interven ii ulterioare. în principiu. Prezenta Norma de pre Bază este aplicabilă pentru Interven ia încredin ată individual şi care nu este rela ionată cu activită ile prevăzute în alte Fişe "BAZĂ". interven ie de toaletare şi/sau tăiere plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie şi eliminarea aferentă. inclusiv interven ia la stalpii adiacenti.Desfacerea legăturilor şi amplasarea conductoarelor de linie la consolă sau traversă. Norma de Pre este aplicabilă până la un maxim de 3 (trei) stâlpi pentru linia MT. eventual introducerea unei prelungiri la tijă. . .Tensionarea conductoarelor şi legarea la armăturile de întindere. în combina ie cu prezenta fişă.Dezlegarea armăturii de întindere şi coborârea la sol a conductoarelor.00 Norma de Pre : I11302 Modalită i de remunerare: Pentru fiecare grup de trei conductoare.Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iei. document contractual.1 Fişă privind Normele de Pre : A-B12 Norma de Pre : BASE INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre bază recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . . înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare. a eventualelor tije portizolatoare şi . . care necesită recunoaşterea.Recuperarea Izolatoarelor rigide. NEC RO_Rev 0 89/208 .Instalarea de noi Izolatoare rigide.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA IE: 45. Lucrările diferă în func ie de armătura stâlpului: Pentru conductoareconductoare suspenda i principalele lucrări ar putea fi: .Eventual. a unui singur izolator din compozit. cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment mai jos indicate: Norma de Pre : I11301 Fişă: A-S08 Puncte 7. nu este prevăzută înlocuirea consolei sau traversei şi a capului de stâlp . lucrările ar putea fi următoarele: .

Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii. În particular. Prelungire pentru tijă portzilatoare NEC RO_Rev 0 90/208 . trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Schemă indicativă IZOLATOARE SUSPENDATE Capă-tijă Din compozit IZOLATOARE RIGIDE Din sticlă din compozit imagine exemplificativă Legături Tijă portizolatoar e Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . legăturile electrice în punctele de alimentare. în Contract de executie a lucrarii.

interven ie de toaletare şi/sau tăiere plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie şi eliminarea aferentă NEC RO_Rev 0 91/208 . tencuirea şi refacerea varului.Eventual.Pozarea.Execu ia conexiunilor electrice. de orice tip. de orice şi sec iune. pentru furnituri de până la 30 (treizeci) kW. Sunt recunoscute Normele de Pre Supliment indicate în prezenta Fişă. .Actualizare cartografică. . refacerea peretelui.Pozarea şirului de cleme. Obiectiv exemplificat de Interven ie Realizarea de linie pentru Re ea JT (nu Bransament) din cablu aerian. . înlocuirea (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperarea de stâlpi.Este exclusă pozarea Cofretului pentru Nodul de Re ea JT. .Pozarea de cablu aerian. . Prezenta Norma de pre Bază este aplicabilă pentru Interven ia încredin ată individual şi care nu este rela ionată cu activită ile prevăzute în alte Fişe "BAZĂ". găuri. în combina ie cu prezenta fişă. citat în Contract de executie a lucrarii.puncte: I11113 Fişă: 51. cumulabilă.00 Puncte 7. inclusiv interven ia la stalpii adiacenti. dacă sunt prevăzute a fi responsabilitatea Executantului în documentul Lista Materialelor de Furnizat Societate. .2 Fişă privind Normele de Pre : A-B13 Norma de Pre : BAZĂ INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre bază recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . . care necesită recunoaşterea. înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA IE: 46. şi realizată o partea în deschiderea dintre stâlp şi perete şi o parte la perete până la Cofretul pentru Nodul de Re ea JT sau Doza de Deriva ie la perete.00 Modalitatea de remunerare: Pentru lungimea Liniei (Cablului) până la 80 (optzeci) metri: pentru fiecare Linie. .Furnizarea la fa a locului a cablului. derivată de la stâlp JT. sau interven ii la stâlp de orice tip. tensionat în deschiderea dintre stâlp şi perete şi pozarea şi/sau tensionarea cablului aerian la perete. . Presta ii principale incluse în Norma de Pre . cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment mai jos indicate: I21203 Norma de Pre : I11301 Norma de Pre : I-S03 Fişă: A-S08 Puncte 13. pentru a preda lucrarea la cele mai înalte standarde. document contractual.00 Interven ii ulterioare. .00 I-S04 15.Furnizarea la fa a locului: a armăturii corespunzătoare pentru stâlp şi armătură pentru pozarea şi/sau întinderea cablului aerian la perete.Lucrări complementare şi accesorii inclusiv: trasări..00 Norma de Pre : I21204 Fişă: Puncte Norma de Pre : I11302 Fişă: A-S09 Puncte 1. de orice tip şi sec iune. în măsura în care sunt efectiv executate.Pozarea unei eventuale Doze de Deriva ie la perete. sau adaptarea armăturii pentru stâlp şi a armăturii pentru pozarea şi/sau reîntinderea cablului aerian la perete. .Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iei.

document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. în alternativă la Nodul de Re ea JT. o parte din cablu aerian la deschidere şi o partea la perete Alimentare. a unei noi Doze de deriva ie la perete imagine exemplificativă Alimentare. NEC RO_Rev 0 92/208 . în Contract de executie a lucrarii. a unei noi Doze de deriva ie la perete ROŞU=NOU NEGRU=EXISTENT Nou nod de re ea JT Stâlp de la care derivă noua linie Cofret pentru noul nod de re ea JT Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . în alternativă la Nodul de Re ea JT. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular. legăturile electrice în punctele de alimentare. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Schemă indicativă Nouă linie aeriană.

. Presta ii principale incluse în Norma de Pre .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA IE: 46. NEC RO_Rev 0 93/208 . în Contract de executie a lucrarii.puncte: I11114 Fişă: 18. inclusiv interven ia la stalpii adiacenti. În particular.00 Norma de Pre : I11302 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Doză de deriva ie înlocuită. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului.Deconectarea cablurilor JT în interiorul dozei de deriva ie. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii.Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iei. de orice tip şi sec iune.00 Interven ii ulterioare. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. citat în Contract de executie a lucrarii. Prezenta Norma de pre Bază este aplicabilă pentru Interven ia încredin ată individual şi care nu este rela ionată cu activită ile prevăzute în alte Fişe "BAZĂ". legăturile electrice în punctele de alimentare. care necesită recunoaşterea. interven ie de toaletare şi/sau tăiere plante care se vor efectua conform normelor în vigoare în materie şi eliminarea aferentă. cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment mai jos indicate: Norma de Pre : I11301 A-S08 Puncte 7.Reconectarea cablurilor JT care anterior au fost deconectate. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. . înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare.00 Fişă: A-S09 Puncte 1. sau interven ii la stâlp de orice tip. pe cablu la perete sau pe stâlp.. . înlocuirea (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperarea de stâlpi.Eventual.2 Fişă privind Normele de Pre : A-B14 Norma de Pre : BAZĂ INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre bază recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc .PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală.Recuperarea dozei de deriva ie existente. cumulabilă. Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite la cele mai înalte standarde. în combina ie cu prezenta fişă.Furnizarea la fa a locului a materialelor prevăzute a fi responsabilitatea Executantului în documentul Lista Materialelor de Furnizat Societate. . Obiectiv exemplificat de Interven ie Înlocuire doză de deriva ie JT. document contractual. . .Pozarea unei noi doze de deriva ie. Schemă indicativă imagine exemplificativă NU ESTE DISPONIBILĂ Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale .

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 FIŞE GRUP MERIOLOGIC LELE0501 LINII ELECTRICE AERIENE PTA FIŞE SUPLIMENT NEC RO_Rev 0 94/208 .

.Lucrări complementare şi accesorii pentru a preda lucrarea finită conform celor mai înalte standarde. NEC RO_Rev 0 95/208 .1.Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iei. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . cumulabilă.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA IE: 46. sau interven ii la stâlp de orice tip. . înlocuirea (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperarea de stâlpi. de linie aeriană JT din conductoare neizolate şi/sau din cablu aerian torsadat. care necesită recunoaşterea. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. inclusiv interven ia la stalpii adiacenti.40 - Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare stâlp direct fixat demolat. înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare. Presta ii principale incluse în Norma de Pre . 46. în combina ie cu prezenta fişă. În particular.puncte: I11201 Fişă: 6 ..2 Fişă privind Normele de Pre : A-S01 Norma de Pre : SUPLIMENT INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc .Scoaterea din rând a stâlpului de demolat . direct fixat. Obiectiv exemplificat de Interven ie Demolarea stâlpului de orice tip. cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment mai jos indicate: Norma de Pre : I11203 A-S03 Puncte 5.00 Interven ii ulterioare.Excavarea terenului din jurul stâlpului de recuperat până la baza stâlpului.Deconectarea liniei aeriene JT din conductoare neizolate sau din cablu aerian torsadat. Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre bază care necesită aplicabilitatea.Contravântuirea stâlpului. legăturile electrice în punctele de alimentare. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. în Contract de executie a lucrarii. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii. . .

acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. .Scoaterea materialul de umplere dintre stâlp şi blocul de funda ie.Deconectarea liniei de la stâlp.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA IE: 46. NEC RO_Rev 0 96/208 . în Contract de executie a lucrarii.2 Fişă privind Normele de Pre : A-S02 Norma de Pre : SUPLIMENT INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc .Demolarea armăturii de ciment. . în combina ie cu prezenta fişă. care necesită recunoaşterea. pentru linie aeriană JT din conductoare neizolate şi/sau din cablu aerian torsadat. înlocuirea (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperarea de stâlpi. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului.Excavare în jurul stâlpului pentru a ajunge la armătura de ciment între stâlp şi blocul de funda ie. înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare.. 46. . legăturile electrice în punctele de alimentare.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii. sau interven ii la stâlp de orice tip. .60 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare stâlp şi funda ia aferentă demolat.Lucrări complementare şi accesorii pentru a preda lucrarea finită conform celor mai înalte standarde. inclusiv interven ia la stalpii adiacenti. .Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iei.40 Norma de Pre : I11204 A-S04 Puncte 6.1. cumulabilă.Demolarea blocului de funda ie din beton . În particular.puncte: I11202 Fişă: 3 8. Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre bază care necesită aplicabilitatea. Presta ii principale incluse în Norma de Pre . trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată.00 Fişă: Interven ii ulterioare. SCHEMA ŞI IMAGINEA EXEMPLIFICATIVA NU SUNT NECESARE Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . cu blocul de funda ie aferent. . Obiectiv exemplificat de Interven ie Demolarea stâlpului de orice tip. cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment mai jos indicate: Norma de Pre : I11203 A-S03 Puncte 5.Scoaterea din rând a stâlpului de demolat.

.Predarea la gropile de gunoi autorizate sau abilitate legal pentru tratamentul deşeurilor. Modalită i de execu ie: -------------------------------------Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii.Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iei.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. de orice tip. de linie aeriană JT inclusiv transport şi descărcarea la gropile de gunoi autorizate sau abilitate legal pentru tratamentul deşeurilor. SCHEMA ŞI IMAGINEA EXEMPLIFICATIVA NU SUNT NECESARE Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . inclusiv interven ia la stalpii adiacenti. Presta ii principale incluse în Norma de Pre . pentru linia aeriană JT..2 Fişă privind Normele de Pre : A-S03 Norma de Pre : SUPLIMENT INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . înlocuirea (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperarea de stâlpi. .1.puncte: I11203 5 .Transportul stâlpului demolat. NEC RO_Rev 0 97/208 .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA IE: 46. Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre bază care necesită aplicabilitatea. întreg sau frac ionat în trunchiuri. sau interven ii la stâlp de orice tip. înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare. 46.40 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare stâlp eliminat conform legisla iei în vigoare. Obiectiv exemplificat de Interven ie Eliminare stâlp.

puncte: I11204 6 .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA IE: 46. .PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală.2 Fişă privind Normele de Pre : A-S04 Norma de Pre : SUPLIMENT INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . sau interven ii la stâlp de orice tip. SCHEMA SI IMAGINEA EXEMPLIFICATIVA NU SUNT NECESARE Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . NEC RO_Rev 0 98/208 . Modalită i de execu ie: -------------------------------------Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii.1. Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre bază care necesită aplicabilitatea Obiectiv exemplificat de Interven ie Eliminarea blocului de funda ie al stâlpului pentru linia aeriană JT. 46. înlocuirea (utilizând aceeaşi funda ie) sau recuperarea de stâlpi.Eventuale rambursări pentru daune inevitabile cauzate ter ilor pe durata construc iei. Presta ii principale incluse în Norma de Pre . înlocuirii sau recuperării de conductoare electrice aeriene sau în curs de pozare. inclusiv transportul şi predarea la gropile de gunoi autorizate sau abilitate legal pentru tratamentul deşeurilor.Transportul blocului de funda ie din beton spart cu dalta. .60 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare bloc de funda ie din beton pentru stâlp de linie aeriană JT eliminat conform legisla iei în vigoare. inclusiv interven ia la stalpii adiacenti..Predarea la gropile de gunoi autorizate sau abilitate legal pentru tratamentul deşeurilor.

trebuie să aibă loc. Pentru fiecare aviz individual predat va trebui luată o copie cu semnătura destinatarului. sau în cazul locuin elor de tip bloc sau clădirilor în care se desfăşoară activită i comerciale. numele persoanei care a efectuat activitatea. la zona de acces sau în interiorul zonei. pe por iunile de stradă din apropierea construc iilor. pe durata terminării lucrărilor. inclusiv data şi ora.predarea avizelor individuale la clien i indica i de Enel. care necesită recunoaşterea. pe căile publice. Concomitent cu prezentarea contabilită ii lucrărilor.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA IE: Fişă privind Normele de Pre : Norma de Pre : SUPLIMENT A-S08 INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . În orice caz Enel poate încredin a presta ia chiar şi cu o zi înainte de termenul prescris de Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei ANRE. oricum neexhaustive Norma cuprinde. copia avizului care include data şi ora ultimei afişări şi/sau copia fiecărui aviz individual. Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii.lipirea şi apoi recuperarea avizelor. cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment mai jos indicate: Norma de Pre : I11302 Fişă: A-S09 Puncte 1. pentru toată zona în care se găseşte clientela interesată de suspendarea programată. În bloc pentru fiecare Plan de lucru. în combina ie cu prezenta fişă. de efectuat în locuri vizibile. ştampila şi semnătura Executantului. printre altele: .00 Interven ii ulterioare. Enel comunică necesitatea de efectuare a activită ii prin cererea corespunzătoare (lucrări inerente deja comisionate). Norma se aplică în cazurile de preaviz care se face exclusiv clientelei vizate de execu ia lucrărilor. trebuie efectuată în termen 5 zile de la execu ia acestor lucrări.00 - Modalitatea de remunerare: Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază care necesită aplicabilitatea. Modalitatea de execu ie: Lipirea afişelor. . Obiectiv exemplificat de Interven ia Tipică din Prezenta Fişă Preaviz clientelei pentru suspendarea programată a serviciului de distribu ie a energiei electrice. Recuperarea avizelor.reproducerea pe suport de hârtie format L4 (şi colorată) a avizelor de suspendare conform formularisticii indicate local de Enel. în acest termen Executantul trebuie să restituie prin intermediul faxului Enelui confirmarea prestării serviciului. Lipirea sau înmânarea individuală către client conform modalită ii şi formularisticii utilizate de Unită ile care gestionează contractul comitentului şi trebuie să fie oricum efectuate în termenele fixate de Autoritatea pentru Energia Electrică şi gaz (AEEG). Executantul trebuie să restituie Enelui. NEC RO_Rev 0 99/208 . .puncte: I11301 7. Presta ii principale. cumulabilă.

Pentru fiecare aviz individual predat va trebui luată o copie cu semnătura destinatarului. Lipirea sau înmânarea individuală către client conform modalită ii şi formularisticii utilizate de Unită ile care gestionează contractul comitentului şi trebuie să fie oricum efectuate în termenele fixate de Autoritatea pentru Energia Electrică şi gaz (AEEG). numele persoanei care a efectuat activitatea. Executantul trebuie să restituie Enelui. .00 - Modalitatea de remunerare: Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază. pe por iunile de stradă din apropierea construc iilor. de efectuat în locuri vizibile. În orice caz Enel poate încredin a presta ia chiar şi cu o zi înainte de termenul prescris de Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei ANRE.puncte: I11302 1. oricum neexhaustive Norma cuprinde.predarea avizelor individuale la clien i indica i de Enel. trebuie efectuată în termen 5 zile de la execu ia acestor lucrări. Obiectiv exemplificat de Interven ie Preaviz clientelei pentru suspendarea programată a serviciului de distribu ie a energiei electrice pentru fiecare client MT sau JT avizat individual.reproducerea pe suport de hârtie format L4 (şi colorată) a avizelor de suspendare conform formularisticii indicate local de Enel. . Presta ii principale. Recuperarea avizelor. în acest termen Executantul trebuie să restituie prin intermediul faxului Enelui confirmarea prestării serviciului. Modalitatea de execuție : Lipirea afişelor. pe durata terminării lucrărilor. Enel comunică necesitatea de efectuare a activită ii prin cererea corespunzătoare (lucrări inerente deja comisionate). printre altele: . copia avizului care include data şi ora ultimei afişări şi/sau copia fiecărui aviz individual. trebuie să aibă loc. la zona de acces sau în interiorul zonei. Concomitent cu prezentarea contabilită ii lucrărilor. în combina ie cu prezenta fişă.lipirea şi apoi recuperarea avizelor. cumulabilă. Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 100/208 . ştampila şi semnătura Executantului. pe căile publice. care necesită aplicabilitatea. inclusiv data şi ora. cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment: Norma de Pre : I11301 Fişă: A-S08 Puncte 7. sau în cazul locuin elor de tip bloc sau clădirilor în care se desfăşoară activită i comerciale.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA IE: Fişă privind Normele de Pre : Norma de Pre : SUPLIMENT A-S09 INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc .00 Interven ii ulterioare. pentru toată zona în care se găseşte clientela interesată de suspendarea programată. care necesită recunoaşterea.

46.2 Fişă privind Normele de Pre : A. în zile normale de lucru. pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază. numai în cazul solicitării de interven ie. 45. Compensa ie forfetară. oricum neexhaustive Conform celor prevăzute în documentele contractuale.00 Modalitatea de remunerare: În bloc.1. Schema indicativă si imaginea exemplificativă nu sunt necesare Informa iile incluse în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclatorul Preturilor Conven ionale – PARTEA I şi au aceeaşi valoare contractuală Modalitatea de execu ie: -------------------------------------Gestionarea deşeurilor: -------------------------------------.05 Norma de Pre : SUPLIMENT S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc .puncte: I12001 20. acolo unde aplică. Prezenta Norma de Pre este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită interven ia în zi lucrătoare pentru a începe lucrarea în una din zilele lucrătoare imediat următoare.2 46. privind execu ia interven iilor în urma apelurilor pentru repara ia defectelor la Re eaua Electrică sau pentru eliminarea unui poten ial pericol. cumulabilă cu alte Norme aplicabile. Presta ii principale.00. cu excep ia sâmbetei. chiar şi dacă nu este solicitată de Normele de Pre Bază.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA IE: 45. în termenele prestabilite (a se vedea Contract de executie a lucrarii). NEC RO_Rev 0 101/208 . Prezenta Component de Pre este recunoscută pentru interven ii care sunt efectuate în totalitate în perioada orară cuprinsă între orele 8. duminicii şi sărbătorilor legale.00 şi orele 20. din partea Enelui. Obiectiv exemplificat de Interven ie ---------------------------------------Gestionarea deşeurilor: Informa iile incluse în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele con inute de Nomenclatorul de Preturi Conven ionale . nu este recunoscută însă în cazul atribuirii prin Scrisoarea de Încredin are Lucrări (LCL) dacă data emiterii LCL se face cu cel pu in 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execu ia interven iei. pentru cheltuielile Executantului.1.PARTEA I şi au valoare contractuală.

cumulabilă cu alte Norme aplicabile. Prezenta Norma de pre este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită interven ia în zilele de vineri pentru a începe execu ia în ziua de sâmbătă imediat următoare. NEC RO_Rev 0 102/208 .PARTEA I şi au valoare contractuală.2 46.00 în zilele de sâmbătă. Schema indicativă si imaginea exemplificativă nu sunt necesare Informa iile incluse în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclatorul Preturilor Conven ionale – PARTEA I şi au aceeaşi valoare contractuală. pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază. Modalitatea de execu ie: -------------------------------------Gestionarea deşeurilor: -------------------------------------.00 şi orele 24. • în perioada orară cuprinsă între orele 08. acolo unde aplică. în termenele prestabilite (a se vedea Contract de executie a lucrarii). numai în cazul solicitării de interven ie.06 Norma de Pre : SUPLIMENT S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc .1.puncte: I12002 30.00 din zilele normale de lucru. oricum neexhaustive Conform celor prevăzute în documentele contractuale.1.00 şi orele 20. chiar şi dacă nu este solicitată de Normele de Pre Bază. privind execu ia interven iilor în urma apelurilor pentru repara ia defectelor la Re eaua Electrică sau pentru eliminarea unui poten ial pericol. 46. Compensa ie forfetară. din partea Enelui.00 Modalitatea de remunerare: În bloc. total sau par ial: • în perioada orară cuprinsă între orele 20.2 Fişă privind Normele de Pre : A. nu este recunoscută însă în cazul atribuirii prin Scrisoarea de Încredin are Lucrări (LCL) dacă data emiterii LCL se face cu cel pu in 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execu ia interven iei. Obiectiv exemplificat de Interven ie ---------------------------------------Gestionarea deşeurilor: Informa iile incluse în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele con inute de Nomenclatorul de Preturi Conven ionale . pentru cheltuielile Executantului.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA IE: 45. Presta ii principale. 45. Prezenta Norma de Pre este recunoscută pentru interven ii care sunt efectuate.

Presta ii principale. • în perioada orară cuprinsă între orele 00. acolo unde aplică.puncte: I12003 50.2 46. privind execu ia interven iilor în urma apelurilor pentru repara ia defectelor la Re eaua Electrică sau pentru eliminarea unui poten ial pericol. • în zilele întregi de duminică şi sărbători legale. din partea Enelui. Prezenta Norma de Pre este recunoscută pentru interven ii care sunt efectuate. chiar şi dacă nu este solicitată de Normele de Pre Bază. 46.00 şi orele 24. numai în cazul solicitării de interven ie. oricum neexhaustive Conform celor prevăzute în documentele contractuale. Schema indicativă si imaginea exemplificativă nu sunt necesare Informa iile incluse în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclatorul Preturilor Conven ionale – PARTEA I şi au aceeaşi valoare contractuală. 45. Modalitatea de execu ie: -------------------------------------Gestionarea deşeurilor: -------------------------------------.00 în zilele de sâmbătă.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0501 SECTIUNE INSTALA IE: 45. cumulabilă cu alte Norme aplicabile. pentru cheltuielile Executantului. NEC RO_Rev 0 103/208 .1. nu este recunoscută însă în cazul atribuirii prin Scrisoarea de Încredin are Lucrări (LCL) dacă data emiterii LCL se face cu cel pu in 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execu ia interven iei.1.00 şi orele 08.00 Modalitatea de remunerare: În bloc. pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază. Obiectiv exemplificat de Interven ie Compensa ie forfetară. Prezenta Norma de Pre este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită interven ia în zilele de sâmbătă sau în zilele precedente sărbătorilor recunoscute legal pentru a începe execu ia în ziua de duminică imediat următoare sau în ziua de sărbătoare imediat următoare. total sau par ial: • în perioada orară cuprinsă între orele 0.2 Fişă privind Normele de Pre : A- S07 Norma de Pre : SUPLIMENT INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc .00 şi orele 08. în termenele prestabilite (a se vedea Contract de executie a lucrarii).00 şi în perioada orară cuprinsă între orele 20.00 în zilele normale de lucru.

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 FIŞE GRUP MERIOLOGIC LELE0502 LINII ELECTICE SUBTERANE FIŞE BAZĂ NEC RO_Rev 0 104/208 .

. .10 Puncte 1. toate compensate separat. . conform modalită ilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Preturilor Conven ionale.Actualizare cartografică.50 m) pe pavaj de orice tip şi cu reutilizarea materialelor prescrise de orice tip. .3 Fişă privind Normele de Pre : I- B01 Norma de Pre : BAZĂ INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre bază recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc .dacă sunt responsabilitatea Executantului prin documentul "Lista materialelor de furnizat de către Societate " solicita în Contract de executie a lucrarii. precum şi legături electrice.00 Puncte 0. pe soclu sau în perete.Furnizarea la fa a locului a materialelor (inclusiv Cablul de orice tip şi sec iune). în combina ie cu prezenta fişă.Execu ie de manşoane şi termina ii cabluri. Sunt cuprinse şi eventualele extensii necesare pentru executarea mansoanelor.00 PCS03 Fişă: I-S04 Fişă: I-S07 Fişă: I-S12 Fişă: I-S14 Fişă: Puncte 17. pentru Cablu JT. pozarea de cabluri JT. la adâncimea solicitată (Max=1.puncte: I21101 Fişă: 62. Este exclusă pozarea Cofretului pentru Nodul de Re ea JT. . de realizat sec ionând un cablu subteran JT existent cu distan a de la Cofret la Cablul existent (DC): de până la 2 metri Presta ii principale incluse în Norma de Pre . manşon/manşoane JT pentru realizarea unui Nod de Re ea JT.44 Puncte 1.Eventuale extensii ale excavării necesare pentru executarea mansoanelor.00 I42203 Norma de Pre : I21204 Norma de Pre : I21207 Norma de Pre : I21301 Norma de Pre : I21209 Norma de Pre : Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Nod de Re ea JT cu distan a de la Cofret la Cablul existent (DC): de până la 2 metri.Indicatoare provizorii şi temporare. în măsura în care sunt efectiv executate Obiectiv exemplificat de Interven ie Execu ia a 2 re ele de canale cu 2 tuburi alăturate.Instalare şir de cleme.00 Interven ii ulterioare. . Este exclusă: frezarea.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0502 SECTIUNE INSTALA IE: 46.30 Puncte 13. cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment: I41203 Norma de Pre : I21203 Norma de Pre : I21206 Norma de Pre : I21208 Norma de Pre : I21302 Norma de Pre : PSS03 Fişă: I-S03 Fişă: I-S06 Fişă: I-S08 Fişă: I-S13 Puncte 6.Execu ia de re ele de canale.25 Puncte 7.00 Puncte 15. mantaua de uzură (covoraşul).00 Puncte 15.00 Puncte 0. refacerea pavajului de orice tip în zonele publice şi/sau private. . masticul de asfalt. NEC RO_Rev 0 105/208 .Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrarea conform celor mai înalte standarde. cumulabilă. care necesită recunoaşterea. Sunt recunoscute Normele de Pre Supliment indicate în prezenta Fişă. Prezenta Norma de Pre Bază este aplicabilă pentru Interven ia încredin ată separat şi care nu are legătură cu nicio activitate prevăzută în alte Fişe "BAZĂ".

document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. în Contract de executie a lucrarii.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Schemă topoelectrică de maxim Roşu.nou Noi cabluri JT manşon JT Până la 2 metri imagine exemplificativă negru-existent Nod de Re ea JT Cablu JT existent Cablu de re ea JT existent Nod de Re ea JT Cablu de re ea JT Cablu rezistent redirec ionat Cablu JT existent Până la 2 metri Manşon JT Cablu de re ea JT existent Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . legăturile electrice în punctele de alimentare. În particular. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. NEC RO_Rev 0 106/208 . acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni.

în calitate de document contractual.00 Fişă: I-S06 Puncte 0. . care necesită recunoaşterea.00 PSS03 Puncte 6.Execu ia de re ele de canale. . Este exclusă: frezarea. masticul de asfalt.3 Fişă privind Normele de Pre : I- B02 Norma de Pre : BAZĂ INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Componentă de Pre bază recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Componentă de Pre : Compensa ie în bloc . Sunt recunoscute Normele de Pre Supliment indicate în prezenta Fişă. conform modalită ilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Compensa iilor Conven ionale. cu una sau mai multe Componentele de Pre Supliment: I21201 Componentă de Pre : I42203 Componentă de Pre : I21204 Componentă de Pre : I21207 Componentă de Pre : I21301 Componentă de Pre : I21209 Componentă de Pre : I-S01 Fişă: PCS03 Fişă: I-S04 Fişă: I-S07 Fişă: I-S12 Fişă: I-S14 Fişă: Puncte 28. Prezenta Norma de Pre Bază este aplicabilă pentru Interven ia încredin ată separat şi care nu are legătură cu nicio activitate prevăzută în alte Fişe "BAZĂ". . .furnizare la fa a locului a materialelor (inclusiv Cablul de orice tip şi sec iune).00 Puncte 15. NEC RO_Rev 0 107/208 .Manşonări şi Termina ii cabluri şi legături electrice.Eventuale extensii ale excavării necesare pentru executarea manşoane.dacă sunt responsabilitatea Executantului prin documentul "Lista materialelor de furnizate de către Societate " men ionat.Puncte --------Fişă: Fişă: Interven ii ulterioare.25 Puncte 7.Actualizare cartografică. .00 Fişă: -------.00 Puncte 15. refacerea pavajului de orice tip în zonele publice şi/sau private.50 m) pe pavaj de orice tip şi cu reutilizarea materialelor prescrise de orice tip. Sunt cuprinse şi eventualele extensii necesare pentru executarea manşoanelor. . de realizat sec ionând un cablu subteran JT existent cu distan a de la Cofret la Cablul existent (DC): 2 <DC<=5metri Presta ii principale incluse în Normele de Pre . pentru Cablu JT.00 Puncte 0. în măsura în care sunt efectiv executate Obiectiv exemplificat de Interven ie Execu ie re ea de canale cu 2 tuburi alăturate.00 Componentă de Pre : I41203 I21203 Componentă de Pre : I21206 Componentă de Pre : I21208 Componentă de Pre : I21302 Componentă de Pre : --------Componentă de Pre : Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Nod de Re ea JT cu distan a de la Cofret la Cablul existent (DC): 2 <DC<=5metri. mantaua de uzură (covoraşul). cumulabilă. în Contractul de executare lucrari. toate compensate separat. manşoane JT pentru realizarea unui Nod de Re ea JT.00 Puncte 17. -Pozare cabluri. Este exclusă pozarea Cofretului pentru Nodul de Re ea JT.Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării conform celor mai înalte standarde. la adâncimea solicitată (Max=1. pe soclu sau în perete.Indicatoare provizorii şi definitive pentru toată por iunea afectată (bază şi supliment). în combina ie cu prezenta fişă. pozarea de cabluri JT.puncte: I21102 90.10 Fişă: I-S13 Puncte 1.44 Fişă: I-S08 Puncte 1. .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0502 SEC IUNI INSTALA IE: 46.Instalare şir de cleme.30 I-S03 Puncte 13.

PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Schemă topoelectrică în linii mari Roşu. ca document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contractul de executare lucrari. legăturile electrice în punctele de alimentare.00 metri Manşon JT imagine exemplificativă Cablu de re ea JT existent Cablu de re ea JT existent Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt complementare şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator PreturilorConven ionale . trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. în Contractul de executare lucrari. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni.nou negru-existent Nod de re ea JT Noi cabluri JT DC=mai mare de 2. NEC RO_Rev 0 108/208 .00 metri şi până la 6. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului În particular.

de la un stâlp JT (de la linie cu cleme şi cu perforare a izola iei. prevăzută în prezenta Norma de Pre . .00 Fişă: PCS03 Puncte 17. .00 Fişă: I41203 Componentă de Pre : I21203 Componentă de Pre : I41201 Componentă de Pre : I21207 Componentă de Pre : I21301 Componentă de Pre : I21209 Componentă de Pre : --------Componentă de Pre : Modalitatea de remunerare: Pentru o lungime a re elei de canale (LC): 0 < LC <= 5 metri Atunci când noua re ea de canalizare.Actualizare cartografică.00 Fişă: PSS01 Puncte 2. în Contractul de executare lucrari . cumulabilă. .Execu ia de re ele de canale pentru Cablu JT. eventuala deriva ie din cablu subteran cu manşon de deriva ie sau cleme cu perfora ie a izola iei.30 Fişă: I-S03 Puncte 13. mantaua de uzură (covoraşul).44 Fişă: I-S08 Puncte 1. masticul de asfalt. Este exclusă pozarea Cofretului pentru Nodul de Re ea JT în perete sau pe soclu cu funda ie.Eventuale extensii ale excavării necesare pentru executarea manşonărilor.00 Fişă: I-S14 Puncte 15. sau de la cutia de deriva ie) .Furnizarea la fa a locului a materialelor (inclusiv Cablul de orice tip şi sec iune). cu una sau mai multe Componentele de Pre Supliment: I21202 Componentă de Pre : I42203 Componentă de Pre : I21204 Componentă de Pre : I21206 Componentă de Pre : I21208 Componentă de Pre : I21302 Componentă de Pre : I41202 Componentă de Pre : I-S02 Puncte 18. Este exclusă: frezarea. .25 Fişă: I-S12 Puncte 7.Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării conform celor mai înalte standarde profesionale.00 PSS03 Puncte 6. la adâncimea solicitată (Max=1.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0502 SEC IUNI INSTALA IE: 46.3 Fişă privind Normele de Pre : I- B03 Norma de Pre : BAZĂ INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre bază recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Componentă de Pre : Compensa ie în bloc . în combina ie cu prezenta fişă.Pozare cablu în re eaua de canale . trebuie să se racordeze la o tubulatură existentă realizată de Ter i. NEC RO_Rev 0 109/208 .00 Fişă: I-S06 Puncte 0.Indicatoare provizorii şi definitive pe întreaga por iune afectată (bază şi supliment).00 Fişă: I-S04 Puncte 15. Prezenta Norma de Pre Bază este aplicabilă pentru Interven ia încredin ată separat şi care nu are legătură cu nicio activitate prevăzută în alte Fişe "BAZĂ". refacerea pavajului de orice tip în zonele publice şi/sau private. .puncte: I21103 46. Presta ii principale incluse în Componenta de Pre .Puncte --------Fişă: Interven ii ulterioare.Instalare şir de cleme. în măsura în care sunt efectiv executate Obiectiv exemplificat de Interven ie Executarea Re elei de canale pentru pozarea cablului JT pentru alimentarea unui nou Nod de Re ea JT derivat: . care necesită recunoaşterea. pentru pozarea cablului în tubulatura existentă este recunoscută Norma de Pre Supliment I41201 (Fişa PSS01) pentru por iunea de cablu aferentă tubulaturii existente.10 Fişă: I-S13 Puncte 1.00 Fişă: PSS02 Puncte 18.de la linia JT din cablu subteran prin manşonare de deriva ie în pu existent sau de construit.00 Fişă: -------. Sunt recunoscute noemele de Pre Supliment indicate în prezenta Fişă. conform modalită ilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Preturilor Conven ionale.dacă sunt responsabilitatea Executantului prin documentul "Lista materialelor de furnizate de către Societate " men ionat.10 Fişă: I-S07 Puncte 0.de la un Nod de re ea JT existent. în calitate de document contractual.50 m) pe pavaj de orice tip şi cu reutilizarea materialelor prescrise de orice tip. . toate compensate separat.Termina ii cabluri şi legături electrice. .

nou negru-existent Nod Nou de re ea JT imagine exemplificativă Nod Nou de re ea JT Cablu JT existent Nou Cablu JT Re ea aeriană JT cu conductorare neizolate sau în cablu aerian.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Schemă topoelectrică în linii mari Roşu. cu/fără cutie de deriva ie Nou de re ea JT Stâlp Cablu JT existent Manşon de deriva ie nou Cablu JT existent Nou cablu JT Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt complementare şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . acolo unde nu pot fi executate în prezen a joasei tensiuni.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. NEC RO_Rev 0 110/208 . trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contractul de executare lucrari. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documenta ia Tehnică emisă de Enel şi aflată în posesia Executant În particular. în Contractul de executare lucrari. legăturile electrice în punctele de alimentare.

Deconectarea cablurilor JT de la şirul de cleme care trebuie înlocuit. legăturile electrice în punctele de alimentare. . Obiect exemplificat de Interven ie Înlocuire Şir de cleme de orice tip în Nodul de Re ea JT Presta ii principale incluse în Norma de Pre Furnizarea la fa a locului a materialelor inscrip ionate ENEL. În particular.00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Şir de cleme înlocuit. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului.Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrarea conform celor mai înalte standarde. care pot fi necesare. . NEC RO_Rev 0 111/208 . inserate în Noduri de re ea JT alimentate de la Sta ia de Transformare. în Contract de executie a lucrarii.Reconectarea cablurilor JT .3 Fişă privind Normele de Pre : I- B04 Norma de Pre : BAZĂ INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre bază recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc .Instalarea unui nou şir de cleme.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0502 SECTIUNE INSTALA IE: 46.puncte: I21104 11. Schemă topoelectrică de maxim imagine exemplificativă Nu este necesară Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . . Prezenta Norma de Pre Bază este aplicabilă pentru Interven ia încredin ată separat şi care nu are legătură cu nicio activitate prevăzută în alte Fişe "BAZĂ". .Recuperarea şirului de cleme de înlocuit. până la un maxim de 3 (trei). dacă sunt responsabilitatea Executantului prin documentul "Lista materialelor de furnizat de către Societate " solicita în Contract de executie a lucrarii .

00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Cofret înlocuit integral.Reconectarea cablurilor JT (şi/sau eventuale prelungiri).00 Fişă: Interven ii ulterioare. pe bloc de funda ie din beton defect afectat ca urmare a unui accident sau defect. cumulabilă.. cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment: Norma de Pre : I21301 I-S12 Puncte 7.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. . sau instalarea unui nou şir de cleme. care pot fi necesare. legăturile electrice în punctele de alimentare. . Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular.Recuperarea şirului de cleme. Presta ii principale incluse în Norma de Pre Furnizarea la fa a locului a materialelor inscrip ionate ENEL. . trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. care necesită recunoaşterea.Execu ia excavării necesare pentru execu ia sau adaptarea blocului de funda ie din beton. în Contract de executie a lucrarii. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. instalarea soclului din răşină sintetică cu fibră de sticlă şi a Cofretului pentru Nodul de Re ea JT. . instalarea sau aranjarea stelajului din o el pentru soclu.00 Norma de Pre : I21302 I-S13 Puncte 1.Reinstalarea şirului de cleme recuperat dacă este corespunzătoare.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0502 SECTIUNE INSTALA IE: 46. sau parte din acesta.3 Fişă privind Normele de Pre : I- B05 Norma de Pre : BAZĂ INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre bază recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . în combina ie cu prezenta fişă.Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrarea conform celor mai înalte standarde. Obiectiv exemplificat de Interven ie Înlocuire cofret pentru Nod de Re ea JT cu soclu. Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă NU este necesar Bloc de funda ie la vedere Bloc de funda ie subteran Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . . Prezenta Norma de Pre Bază este aplicabilă pentru Interven ia încredin ată separat şi care nu are legătură cu nicio activitate prevăzută în alte Fişe "BAZĂ".puncte: I21105 Fişă: 30. . document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 112/208 . dacă sunt responsabilitatea Executantului prin documentul "Lista materialelor de furnizat de către Societate " solicita în Contract de executie a lucrarii .Recuperarea Cofretului şi a soclului aferent.Deconectarea cablurilor JT de la şirul de cleme care trebuie înlocuit.

.Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrarea conform celor mai înalte standarde. Presta ii principale incluse în Norma de Pre . .pentru refacerea totală a pu ului este aplicabilă Norma de Pre I21209 . fie din beton fie din fontă: . NEC RO_Rev 0 113/208 .3 Fişă privind Normele de Pre : I- B06 Norma de Pre : BAZĂ INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre bază recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . inclusiv cofrajele şi armăturile din fier. modificări sau refaceri şi supra-ridicarea pu ului. Obiectiv exemplificat de Interven ie Recuperarea şi pozarea capacului stradal de tip carosabil de orice tip pentru pozi ionarea la noua cotă stradală. armăturile din fier. pe re eaua de canale Enel existentă.Execu ia de lucrări edilitare pentru pozi ionarea capacului la noua cotă stradală. Prezenta Norma de Pre Bază este aplicabilă pentru Interven ia încredin ată separat şi care nu are legătură cu nicio activitate prevăzută în alte Fişe "BAZĂ".Recuperarea capacului stradal de tip carosabil de orice tip cu ramă şi acoperitoare la re eaua de canale Enel. toate cheltuielile care derivă din rupturi.00 Fişă: Interven ii ulterioare. cu ramă şi acoperitoare. Este exclusă furnizarea capacului. inclusiv: cofrajele. cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment: Norma de Pre : I21205 I-S05 Puncte 0.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0502 SECTIUNE INSTALA IE: 46. . Prezenta Norma de Pre este aplicabilă până la un maxim de 3 (trei) capace pe canale de cablu care pot fi vizitate.. care necesită recunoaşterea.Fişa Supliment I-S09.23 Norma de Pre : I21209 I21209 Puncte 15. cumulabilă. în combina ie cu prezenta fişă.puncte: I21106 Fişă: 19.pozarea capacului recuperat cu ramă şi acoperitoare sau pozarea unui nou capac.pentru furnizarea capacului din fontă este aplicabilă Norma de Pre I21205 – Fişa Supliment I-S05. .00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare capac carosabil adecvat cotei stradale sau la cota indicată de Enel.

acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 114/208 . în Contract de executie a lucrarii. În particular. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. legăturile electrice în punctele de alimentare. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Schemă topo-electrică de maxim Imagine exemplificativă Nu este necesară Nu este necesară Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale .

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 FIŞE GRUP MERIOLOGIC LELE0502 LINII ELECTRICE SUBTERANE FIŞE SUPLIMENT NEC RO_Rev 0 115/208 .

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009
GRUP MERIOLOGIC LELE0502 SECTIUNE INSTALA IE: 46.3

Fişă privind Normele de Pre : I- 01 Norma de Pre : SUPLIMENT

S

INTERVEN II
LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE
Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc - puncte:

I21201
Fişă:

28,00
Fişă:

Interven ii ulterioare, în combina ie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment:
Norma de Pre :

I21207

I-S07

Puncte

0,25

Norma de Pre :

I21209

I21209

Puncte

15,00

Modalitatea de remunerare:
Pentru fiecare por iune cu lungime mai mare decât a re elei de canale (SLC), în plus fa ă de primii 5,00 (cinci) metri, cuprinsă între 0,01 şi 5,00 metri. Norma de Pre este recunoscută pentru un număr de por iuni de până la lungimea maximă totală a re elei de canale, cu 2 (două) tuburi alăturate, egale cu 30,00 (treizeci) metri. Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază care necesită aplicabilitatea acesteia.

Obiectiv exemplificat de Interven ie
Supliment pentru execu ia re elei de canale, cu 2 (două) tuburi alăturate, cu o lungime mai mare de 5,00 (cinci) metri pentru realizarea unui nou Nod de Re ea JT sec ionând un cablu JT existent, pe teren cu orice paviment.

Presta ii principale incluse în Norma de Pre
- Execu ie de por iune suplimentară, cuprinsă între 0,01 şi 5,00 metri, de re ea de canale, cu 2 (două) tuburi alăturate, la adâncimea solicitată (Max=1,50 m) pentru 2 (două) cabluri JT, pe paviment de orice tip şi cu îngroparea materialelor prescrise de orice tip, restructurarea pavajului de orice tip din zonele publice şi/sau private. Este exclusă frezare, mantaua de uzură (covoraşul), masticul de asfalt, toate remunerate separat. - Furnizarea la fa a locului a materialelor (inclusiv Cablul de orice tip şi sec iune), dacă opera iunea este prevăzută a fi responsabilitatea Executantului în documentul "Lista Materialelor de furnizat de către Societate" , document contractual citat în Contract de executie a lucrarii. - Pozarea cablului în re eaua de canale. - Lucrări complementare şi accesorii pentru a preda lucrarea finită la cele mai înalte standarde.

Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă ROŞU=NOU Dacă DC = 5m Por iune suplimentară NEGRU=EXISTENT Nod de re ea JT Noi cabluri JT
DC= Mai mare de 5 metri

Manşonare JT Cablu de re ea JT existent

Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale - PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

NEC RO_Rev 0

116/208

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009
GRUP MERIOLOGIC LELE0502 SECTIUNE INSTALA IE: 46.3

Fişă privind Normele de Pre : I- 02 Norma de Pre : SUPLIMENT

S

INTERVEN II
LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE
Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc - puncte:

I21202
Fişă:

18,00
Fişă:

Interven ii ulterioare, în combina ie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment:

I21206 Norma de Pre : I21208
Norma de Pre :

I-S06 Fişă: I-S08

0,44 Puncte 1,10
Puncte

Norma de Pre : -

I21207

I-S07

Puncte

0,25

Modalitatea de remunerare:
Pentru fiecare por iune cu o lungime mai mare decât a re elei de canale (SLC) cuprinsă între 0,01şi 5,00 metri. Norma de Pre este recunoscută pentru un număr de por iuni până la lungimea maximă totală a re elei de canale, pentru re eaua JT, egale cu 30,00 (treizeci) metri. Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază care necesită aplicabilitatea acesteia.

Obiectiv exemplificat de Interven ie
Supliment pentru execu ia unei lungimi mai mari de re ea de canale în vederea realizării de Re ea JT subterană pe teren cu orice tip de pavaj.

Presta ii principale incluse în Norma de Pre
- Execu ia de por iune suplimentară pentru re eaua de canale la adâncimea solicitată (Max=1,50 m) pentru cablu JT, cuprinsă între 0,01 şi 5,00 metri, pe paviment de orice tip şi cu îngroparea materialelor prescrise de orice tip, restructurarea pavajului de orice tip din zonele publice şi/sau private. Este exclusă frezare, mantaua de uzură (covoraşul), masticul de asfalt, toate remunerate separat. - Furnizarea la fa a locului a materialelor (inclusiv Cablul de orice tip şi sec iune), dacă opera iunea este prevăzută a fi responsabilitatea Executantului în documentul "Lista Materialelor de furnizat de către Societate" , document contractual citat în Contract de executie a lucrarii. - Pozarea cablului în re eaua de canale. - Lucrări complementare şi accesorii pentru a preda lucrarea finită la cele mai înalte standarde

NEC RO_Rev 0

117/208

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009

Schemă topoelectrică de maxim
ROŞU=NOU NEGRU=EXISTENT

imagine exemplificativă
Cablu JT existent

Nou cablu JT
Cablu JT existent

Nod de re ea JT

Nod de re ea JT

Re ea aeriană JT din conductori neizola i, sau din cablu aerian cu/fără doză de deriva ie

Stâlp
SLC Por iune ulterioară (SLC) cuprinsă între 0,01 şi 5,00 m pentru lungime de canalizare mai mare de 5,00 până la un total de 30,00m.

Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale - PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală.

Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

NEC RO_Rev 0

118/208

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009
GRUP MERIOLOGIC LELE0502 SECTIUNE INSTALA IE: 46.3

Fişă privind Normele de Pre : I- 03 Norma de Pre : SUPLIMENT

S

INTERVEN II
LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE
Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc - puncte:

I21203

13,00

Modalitatea de remunerare:
Pentru fiecare Cofret de Re ea JT inserat în perete. Prezenta Norma de Pre cuprinde şi instalarea în perete a Cofretului pentru Nodul de Re ea JT, cu tot cu soclu. Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază care necesită aplicabilitatea acesteia.

Obiectiv exemplificat de Interven ie
Instalare Cofret pentru Nodul de Re ea JT, de orice dimensiune, inserat în perete de orice tip.

Presta ii principale dar care oricum nu sunt exhaustive
- Conform celor prevăzute în documentele contractuale -

Schemă topoelectrică de maxim
Vedere frontală Vedere din lateral Perete
Cofret pentru nod de re ea JT

imagine exemplificativă

Fantă sub cofret Oche sub cofret Sol

Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale - PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală.

Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

NEC RO_Rev 0

119/208

în Contract de executie a lucrarii. subteran sau la vedere. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. Obiectiv exemplificat de Interven ie Instalarea Cofretului pentru Nodul de Re ea JT cu soclu. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 120/208 .Conform celor prevăzute în documentele contractuale - Schemă topo-electrică de maxim Cofret pentru nod de re ea JT Soclu din răşină sintetică cu fibră de sticlă imagine exemplificativă Stelaj pentru fixarea soclului Funda ie din beton pentru Cofretul unde va fi amplasat nodul de Re ea JT Bloc de funda ie la vedere sol Bloc de funda ie subteran Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale .PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată.3 Fişă privind Normele de Pre : I. Presta ii principale dar care oricum nu sunt exhaustive .04 Norma de Pre : SUPLIMENT S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc .puncte: I21204 15. pe bloc de funda ie din beton. Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază care necesită aplicabilitatea acesteia.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0502 SECTIUNE INSTALA IE: 46. În particular.00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Cofret cu coloană pentru Nod de Re ea JT instalat. legăturile electrice în punctele de alimentare.

05 Norma de Pre : SUPLIMENT S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . conform Normei UNI EN 124 de orice clasă comandată. care nu sunt oricum exhaustive . Greutatea capacului de contabilizat este preluată din catalogul oficial al Furnizorului pe baza tipului şi caracteristicilor capacului stradal solicitat. Presta ii principale.Conform celor prevăzute în documentele contractuale - Schemă de maxim imagine exemplificativă Nu este disponibilă Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . 45. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată.3 Fişă privind Normele de Pre : I. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 121/208 .23 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Capac din fontă furnizat. Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază care necesită aplicabilitatea acesteia. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. chiar şi dacă nu standardizat de Enel.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0502 SECTIUNE INSTALA IE: 46.puncte: I21205 0.3. legăturile electrice în punctele de alimentare. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. Obiectiv exemplificat de Interven ie Furnizarea la fa a locului a capacului din fontă de orice tip.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. chiar şi cu semi-capace triunghiulare. în Contract de executie a lucrarii. În particular.

06 Norma de Pre : SUPLIMENT S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . Presta ii principale. până la 10 (zece) cm adâncime. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. pentru a sus ine noi mantale de uzură care. Obiectiv exemplificat de Interven ie Frezare la rece. fărâmi area şi cură area cavită ii finit. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. predarea la subiec ii autoriza i pentru activită ile de recuperare sau de eliminarea a materialului produs în urma frezării. chiar dacă nu este necesară aplicabilitatea. este inclusă încărcarea. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 122/208 . cu scopul de a crea o cavitate rectilinie egală cu lă imea comisionată.3 Fişă privind Normele de Pre : I. cu maşină autopropulsată. legăturile electrice în punctele de alimentare. În particular.puncte: I21206 0. transportul.Conform celor prevăzute în documentele contractuale - Schemă de maxim imagine exemplificativă Nu este necesară Nu este necesară Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale .PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0502 SECTIUNE INSTALA IE: 46. împreună. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază. a straturilor de pavaj din conglomerat bituminos.44 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare metru pătrat: Prezenta Norma de Pre este aplicată suprafe elor de restructurat de până la 150 (osutăcincizeci) m2 atribuite prin una sau mai multe antecalcula ii privind un singur şantier. vor trebuie să fie în rând cu cele existente. în Contract de executie a lucrarii. care nu sunt oricum exhaustive .

Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului.puncte: I21207 0. în Contract de executie a lucrarii.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0502 SECTIUNE INSTALA IE: 46. În particular.07 Norma de Pre : SUPLIMENT S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . este inclusă stratul de amplasare cu emulsie bituminoasă corespunzătoare. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni.3 Fişă privind Normele de Pre : I. Cantitatea care trebuie contabilizată este raportată la produs dintre metri pătra i de suprafa ă care trebuie restructura i cu grosimea mantalei de uzură exprimată în centimetri. Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază. care nu sunt oricum exhaustive . Presta ii principale.25 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare m2 echivalent (metri pătra i de restructurat x cm grosime). legăturile electrice în punctele de alimentare. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 123/208 .Conform celor prevăzute în documentele contractuale - Schemă de maxim imagine exemplificativă Nu este necesară Nu este necesară Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . Prezenta Norma de Pre este aplicată suprafe elor de restructurat de până la 150 (osutăcincizeci) m2 atribuite prin una sau mai multe antecalcula ii privind un singur şantier. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. Obiectiv exemplificat de Interven ie Realizare sau refacerea mantalei de uzură de tip tradi ional cu o grosime egală cu 1 (unu) cm.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. rularea precum şi orice altă cheltuială pentru mantalele de uzură şi restructurarea indicatoarelor stradale orizontale de orice tip. chiar dacă nu este necesară aplicabilitatea.

transportul şi descărcarea la societati autoriza i privind activită ile de recuperare sau eliminare a materialului provenind din restructurare. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată.Conform celor prevăzute în documentele contractuale - Schemă de maxim imagine exemplificativă Nu este necesar Nu este necesar Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale .PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. şi cu suprafa a acoperită de granule de marmură sau drişcuită cu nisip fin. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 124/208 . pentru zona solicitată.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0502 SECTIUNE INSTALA IE: 46. extirparea.08 Norma de Pre : SUPLIMENT S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . turnat la cald pentru o grosime de 2 (doi) cm.puncte: I21208 1. Presta ii principale. care nu sunt oricum exhaustive . Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. chiar dacă nu este necesară aplicabilitatea Obiectiv exemplificat de Interven ie Construc ia şi reconstruc ia pavajului pentru trotuarul din mastic de asfalt de orice culoare. în Contract de executie a lucrarii. a stratului existent şi încărcarea. În particular. este inclusă şi eventuala execu ie a unui înveliş din var.3 Fişă privind Normele de Pre : I.10 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare metru pătrat: Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază. legăturile electrice în punctele de alimentare.

care nu sunt oricum exhaustive Excavarea în orice tip de teren sau paviment. toate cheltuielile care derivă din rupturi.23 - Modalitatea de remunerare: Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază. Norma se aplică şi pentru introducerea pu ului în re eaua de canale existentă. Presta ii principale.3 Fişă privind Normele de Pre : Norma de Pre : SUPLIMENT I-S14 INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . lucrări complementare şi accesorii pentru a preda lucrarea finită conform celor mai înalte standarde. care necesită aplicabilitatea Obiectiv exemplificat de Interven ie Furnizarea şi pozarea pu ului construit oricum. tencuirea. restructurarea totală şi eventual inserarea în re eaua de canale existentă. în Contract de executie a lucrarii. cumulabilă.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală.puncte: I21209 Fişă: 15. În particular.00 Interven ii ulterioare. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 125/208 . trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. de orice tip şi dimensiune. care necesită recunoaşterea.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0502 ECTIUNE INSTALA IE: 46. Este exclusă furnizarea capacului de orice tip. Prezenta Norma de Pre este aplicabilă până la un maxim de 3 (trei) pu uri. legăturile electrice în punctele de alimentare. Cofraje şi armături din fier. în combina ie cu prezenta fişă. cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment: Norma de Pre : I21205 I-S05 Puncte 0. corespunzătoare şi creată pentru a adăposti capace carosabile simple sau din două păr i din fontă sau din o el. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. refacerea pavajului. inclusiv excavarea în orice tip de teren. Pentru fiecare pu amplasat. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale .

ştampila şi semnătura Executantului.puncte: I21301 7. la zona de acces sau în interiorul zonei. În orice caz Enel poate încredin a presta ia chiar şi cu o zi înainte de termenul prescris de Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei ANRE.lipirea şi apoi recuperarea avizelor. cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment: Norma de Pre : I21302 Fişă: I-S13 Puncte 1. pe durata terminării lucrărilor. Pentru fiecare aviz individual predat va trebui luată o copie cu semnătura destinatarului. Recuperarea avizelor. pe por iunile de stradă din apropierea construc iilor. Executantul trebuie să restituie Enelui. În bloc pentru fiecare Plan de lucru. Modalită i de execu ie: Modalitatea de execu ie: Lipirea afişelor.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0502 SECTIUNE INSTALA IE: Fişă privind Normele de Pre : Norma de Pre : SUPLIMENT I-S12 INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . cumulabilă. trebuie să aibă loc. Norma se aplică în cazurile de preaviz care se face exclusiv clientelei vizate de execu ia lucrărilor Presta ii principale.00 Interven ii ulterioare.predarea avizelor individuale la clien i indica i de Enel. . care necesită aplicabilitatea Obiectiv exemplificat de Interven ie Preaviz clientelei pentru suspendarea programată a serviciului de distribu ie a energiei electrice.00 - Modalitatea de remunerare: Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază. Concomitent cu prezentarea contabilită ii lucrărilor. copia avizului care include data şi ora ultimei afişări şi/sau copia fiecărui aviz individual. în acest termen Executantul trebuie să restituie prin intermediul faxului Enelui confirmarea prestării serviciului. pe căile publice. în combina ie cu prezenta fişă. numele persoanei care a efectuat activitatea. inclusiv data şi ora. care necesită recunoaşterea. sau în cazul locuin elor de tip bloc sau clădirilor în care se desfăşoară activită i comerciale. de efectuat în locuri vizibile. trebuie efectuată în termen 5 zile de la execu ia acestor lucrări. Lipirea sau înmânarea individuală către client conform modalită ii şi formularisticii utilizate de Unită ile care gestionează contractul comitentului şi trebuie să fie oricum efectuate în termenele fixate de Autoritatea pentru Energia Electrică şi gaz (AEEG). . oricum neexhaustive Norma cuprinde. Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 126/208 . Enel comunică necesitatea de efectuare a activită ii prin cererea corespunzătoare (lucrări inerente deja comisionate). pentru toată zona în care se găseşte clientela interesată de suspendarea programată.reproducerea pe suport de hârtie format L4 (şi colorată) a avizelor de suspendare conform formularisticii indicate local de Enel. printre altele: .

trebuie să aibă loc. pe durata terminării lucrărilor.lipirea şi apoi recuperarea avizelor. Lipirea sau înmânarea individuală către client conform modalită ii şi formularisticii utilizate de Unită ile care gestionează contractul comitentului şi trebuie să fie oricum efectuate în termenele fixate de Autoritatea pentru Energia Electrică şi gaz (AEEG). printre altele: . cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment: Norma de Pre : I21301 Fişă: I-S14 Puncte 7. . cumulabilă.00 Interven ii ulterioare. în combina ie cu prezenta fişă. Recuperarea avizelor. Concomitent cu prezentarea contabilită ii lucrărilor. oricum neexhaustive Norma cuprinde. numele persoanei care a efectuat activitatea. Presta ii principale. care necesită recunoaşterea. pentru toată zona în care se găseşte clientela interesată de suspendarea programată. trebuie efectuată în termen 5 zile de la execu ia acestor lucrări. Pentru fiecare aviz individual predat va trebui luată o copie cu semnătura destinatarului. inclusiv data şi ora. Executantul trebuie să restituie Enelui. pe por iunile de stradă din apropierea construc iilor.puncte: I21302 1.reproducerea pe suport de hârtie format L4 (şi colorată) a avizelor de suspendare conform formularisticii indicate local de Enel.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0502 SECTIUNE INSTALA IE: Fişă privind Normele de Pre : Norma de Pre : SUPLIMENT I-S13 INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . ştampila şi semnătura Executantului. pe căile publice.00 - Modalitatea de remunerare: Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază. de efectuat în locuri vizibile. Obiectiv exemplificat de Interven ie Preaviz clientelei pentru suspendarea programată a serviciului de distribu ie a energiei electrice pentru fiecare client MT sau JT avizat individual. Enel comunică necesitatea de efectuare a activită ii prin cererea corespunzătoare (lucrări inerente deja comisionate). sau în cazul locuin elor de tip bloc sau clădirilor în care se desfăşoară activită i comerciale. . În orice caz Enel poate încredin a presta ia chiar şi cu o zi înainte de termenul prescris de Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei ANRE.predarea avizelor individuale la clien i indica i de Enel. care necesită aplicabilitatea. Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 127/208 . în acest termen Executantul trebuie să restituie prin intermediul faxului Enelui confirmarea prestării serviciului. Modalitatea de execuție : Lipirea afişelor. la zona de acces sau în interiorul zonei. copia avizului care include data şi ora ultimei afişări şi/sau copia fiecărui aviz individual.

privind execu ia interven iilor în urma apelurilor pentru repara ia defectelor la Re eaua Electrică sau pentru eliminarea unui poten ial pericol. Prezenta Component de Pre este recunoscută pentru interven ii care sunt efectuate în totalitate în perioada orară cuprinsă între orele 8.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0502 SECTIUNE INSTALA IE: 46.Conform celor prevăzute în documentele contractuale - Nu este necesară Nu este necesară Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . cu excep ia sâmbetei. Modalitatea de execu ie: ---------------------------------------Gestionarea deşeurilor: --------------------------------------- NEC RO_Rev 0 128/208 . duminicii şi sărbătorilor legale. numai în cazul solicitării de interven ie.00 Modalitatea de remunerare: În bloc. Presta ii principale.00. chiar şi dacă nu sunt men ionate în Normele de Pre Bază. din partea Enelui. în termenele prestabilite (a se vedea Contract de executie a lucrarii).PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală.09 Norma de Pre : SUPLIMENT S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . acolo unde aplică. Prezenta Norma de Pre este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită interven ia în zi lucrătoare pentru a începe lucrarea în una din zilele lucrătoare imediat următoare. care nu sunt oricum exhaustive . în zile normale de lucru.00 şi orele 20. Obiectiv exemplificat de Interven ie Compensa ie forfetară. pentru cheltuielile Executantului. nu este recunoscută însă în cazul atribuirii prin Scrisoarea de Încredin are Lucrări (LCL) dacă data emiterii LCL se face cu cel pu in 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execu ia interven iei.3 Fişă privind Normele de Pre : I. cumulabilă cu alte Norme aplicabile.puncte: I22001 20. pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază.

Obiectiv exemplificat de Interven ie Compensa ie forfetară. nu este recunoscută însă în cazul atribuirii prin Scrisoarea de Încredin are Lucrări (LCL) dacă data emiterii LCL se face cu cel pu in 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execu ia interven iei.00 în zilele de sâmbătă. • în perioada orară cuprinsă între orele 08. Prezenta Norma de Pre este recunoscută pentru interven ii care sunt efectuate. Presta ii principale.Conform celor prevăzute în documentele contractuale - Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă Nu este necesară Nu este necesară Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0502 SECTIUNE INSTALA IE: 46.00 Modalitatea de remunerare: În bloc. total sau par ial: • în perioada orară cuprinsă între orele 20. chiar şi dacă nu sunt men ionate în Normele de Pre Bază.00 din zilele normale de lucru.3 Fişă privind Normele de Pre : INorma de Pre : SUPLIMENT S10 INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . care nu sunt oricum exhaustive . cumulabilă cu alte Norme aplicabile.puncte: I22002 30. Prezenta Norma de pre este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită interven ia în zilele de vineri pentru a începe execu ia în ziua de sâmbătă imediat următoare.00 şi orele 20. pentru cheltuielile Executantului. acolo unde aplică. privind execu ia interven iilor în urma apelurilor pentru repara ia defectelor la Re eaua Electrică sau pentru eliminarea unui poten ial pericol.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. Modalitatea de execu ie: ---------------------------------------Gestionarea deşeurilor: --------------------------------------- NEC RO_Rev 0 129/208 . din partea Enelui. în termenele prestabilite (a se vedea Contract de executie a lucrarii). numai în cazul solicitării de interven ie.00 şi orele 24. pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază.

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LELE0502 SECTIUNE INSTALA IE: 46.00 în zilele normale de lucru. din partea Enelui.00 în zilele de sâmbătă. Prezenta Norma de Pre este recunoscută pentru interven ii care sunt efectuate.00 şi orele 08. care nu sunt oricum exhaustive . în termenele prestabilite (a se vedea Contract de executie a lucrarii). • în zilele întregi de duminică şi sărbători legale. Modalitatea de execu ie: ---------------------------------------Gestionarea deşeurilor: --------------------------------------- NEC RO_Rev 0 130/208 .puncte: I22003 50.00 Modalitatea de remunerare: În bloc. privind execu ia interven iilor în urma apelurilor pentru repara ia defectelor la Re eaua Electrică sau pentru eliminarea unui poten ial pericol. numai în cazul solicitării de interven ie. total sau par ial: • în perioada orară cuprinsă între orele 0. Prezenta Norma de Pre este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită interven ia în zilele de sâmbătă sau în zilele precedente sărbătorilor recunoscute legal pentru a începe execu ia în ziua de duminică imediat următoare sau în ziua de sărbătoare imediat următoare. pentru cheltuielile Executantului. acolo unde aplică. Presta ii principale. Obiectiv exemplificat de Interven ie Compensa ie forfetară.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală.00 şi orele 24.Conform celor prevăzute în documentele contractuale - Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă Nu este necesară Nu este necesară Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale .00 şi în perioada orară cuprinsă între orele 20. nu este recunoscută însă în cazul atribuirii prin Scrisoarea de Încredin are Lucrări (LCL) dacă data emiterii LCL se face cu cel pu in 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execu ia interven iei. pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază.3 Fişă privind Normele de Pre : INorma de Pre : SUPLIMENT S11 INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . • în perioada orară cuprinsă între orele 00.00 şi orele 08. cumulabilă cu alte Norme aplicabile. chiar şi dacă nu este solicitată de Normele de Pre Bază.

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 FIŞE GRUP MERIOLOGIC FECE0800 POSTURI DE TRANSFORMARE FIŞE BAZĂ NEC RO_Rev 0 131/208 .

în documentul corespunzător. În particular. etc. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. etc. motorizat şi nemotorizat.Pozi ionarea şi Instalarea noului Compartiment MT. motorizat sau nemotorizat) sau de IMS într-un singur înveliş la perete amplasat sub barele perimetrale orizontale.Legarea barelor la sistemul de bare MT al Tabloului MT existent. . . cumulabilă. dacă sunt prevăzute a fi efectuate de către Executant. în combina ie cu prezenta fişă.).Legarea la Terminalul MT .3 Fişă privind Normele de Pre : C- B01 Norma de Pre : BAZĂ INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre bază recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc .Legarea conexiunilor privind telecomanda şi a eventualelor dispozitive posibil prezente (reductoare toroidale. .2.puncte: I31101 Fişă: 37. cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment: Norma de Pre : I31301 C-S08 Puncte 7.Deconectarea barelor de linie de la sistemul de bare MT al Tabloului MT existent. . . document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 132/208 .PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. Presta ii principale incluse în Norma de Pre .). citat în Contract de executie a lucrarii.Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde. .00 Fişă: Interven ii ulterioare. 41. în Port de Transformare MT/JT. care necesită recunoaşterea.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC FECE0800 SECTIUNE INSTALA IE: 41.Recuperarea Compartimentului MT de înlocuit. înlocuit (este inclusă atât recuperarea cât şi pozarea): Prezenta Norma de Pre Bază este aplicabilă pentru Interven ia atribuită separat şi care nu este rela ionată cu alte activită i prevăzute în alte Fişe "BAZĂ". în Contract de executie a lucrarii. . Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale .Furnizarea la fa a locului a materialelor necesar.Deconectarea Terminalului MT.00 Norma de Pre : I31302 C-S09 Puncte 15. Obiectiv exemplificat de Interven ie Înlocuirea Compartimentului MT de orice tip (Compartiment linie sau Compartiment Protec ie Transformator. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. .Deconectarea conexiunilor privind telecomanda şi a eventualelor dispozitive posibil prezente (reductoare toroidale.00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Compartiment MT. legăturile electrice în punctele de alimentare.Deconectarea conexiunilor la instala ia de pământ.Legarea conexiunilor la instala ia de pământ. . document contractual. . Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului.

Legarea conexiunilor la instala ia de pământ. cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment: I31201 I31203 Norma de Pre : I31301 Norma de Pre : Norma de Pre : C-S01 C-S03 Fişă: C-S08 12. .Legarea Terminalelor MT la instala ia de pământ şi la Transformator. .00 Puncte 10. Este inclusă orice lucrare provizorie/mijloace pentru manipularea aparatajelor de instalat în sta ie cu tir amplasat în pozi ia cea mai apropiată de sta ia de transformare până la uşa sta ie şi viceversa.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC FECE0800 SECTIUNE INSTALA IE: 41.2.Deconectarea cablurilor JT de la Transformator. dacă sunt prevăzute a fi efectuate de către Executant.Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde. Sunt recunoscute Normele de Pre Supliment indicate în prezenta Fişă.Recuperarea transformatorului MT/JT existent de orice putere până la 250 kVA.00 Puncte Puncte I31202 Norma de Pre : I31204 Norma de Pre : I31302 Norma de Pre : 24.00 C-S02 Fişă: C-S04 Fişă: C-S09 Fişă: Interven ii ulterioare.Legarea cablurilor JT de la Transformator.Furnizarea la fa a locului a materialelor necesar.01 Puncte 7. în combina ie cu prezenta fişă. . document contractual. în urma unui defect sau pentru adaptarea la puterea instalată. a transformatorului MT/JT cu o putere de până la 250 kVA. Prezenta Norma de Pre Bază este aplicabilă pentru Interven ia atribuită separat şi care nu este rela ionată cu alte activită i prevăzute în alte Fişe "BAZĂ".00 Puncte Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Transformator de putere până la 250 kVA înlocuit.3 Fişă privind Normele de Pre : C- B02 Norma de Pre : BAZĂ INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre bază recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc .Deconectarea Terminalelor MT de la Transformator şi de la instala ia de pământ.00 Puncte 1. . NEC RO_Rev 0 133/208 . . Obiectiv exemplificat de Interven ie Înlocuirea.Pozi ionarea şi Instalarea unui nou transformator de Putere de până la 250 kVA. . în Sta ia de Transformare.puncte: I31102 Fişă: Fişă: 48. din Sta ia de Transformare MT/JT. . Presta ii principale incluse în Norma de Pre . care necesită recunoaşterea.Deconectarea conexiunilor de la instala ia de pământ. citat în Contract de executie a lucrarii. 41. în documentul corespunzător.00 0. . cumulabilă. . în măsura în care sunt efectiv executate.

PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 134/208 . Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. legăturile electrice în punctele de alimentare.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . În particular. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. în Contract de executie a lucrarii. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni.

3 Fişă privind Normele de Pre : C- B03 Norma de Pre : BAZĂ INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre bază recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . Este inclusă orice lucrare provizorie/mijloace pentru manipularea aparatajelor de instalat în sta ie cu tir amplasat în pozi ia cea mai apropiată de sta ia de transformare până la uşa sta ie şi viceversa. în urma unui defect sau pentru adaptarea la puterea instalată. . în documentul corespunzător.puncte: I31103 Fişă: Fişă: 60.Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde.Recuperarea transformatorului MT/JT existent cu putere mai mare de 250 kVA şi până la 1000kVA . NEC RO_Rev 0 135/208 . .00 Norma de Pre : I31302 C-S09 Puncte 1. . cumulabilă.Deconectarea conexiunilor de la instala ia de pământ. Sunt recunoscute Normele de Pre Supliment indicate în prezenta Fişă. a transformatorului MT/JT cu o putere mai mare de 250 kVA şi până la 1000kVA . . .Legarea Terminalelor MT la instala ia de pământ şi la Transformator. Obiectiv exemplificat de Interven ie Înlocuirea.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC FECE0800 SECTIUNE INSTALA IE: 41.01 7. . în măsura în care sunt efectiv executate. document contractual.Deconectarea cablurilor JT de la Transformator. în Sta ia de Transformare. în combina ie cu prezenta fişă. dacă sunt prevăzute a fi efectuate de către Executant. cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment: Norma de Pre : Norma de Pre : I31203 I31301 C-S03 C-S08 Puncte Puncte 0.Pozi ionarea şi Instalarea unui nou transformator de Putere mai mare de 250 kVA şi până la 1000 kVA. Prezenta Norma de Pre Bază este aplicabilă pentru Interven ia atribuită separat şi care nu este rela ionată cu alte activită i prevăzute în alte Fişe "BAZĂ".Furnizarea la fa a locului a materialelor necesar. . care necesită recunoaşterea. 41.00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Transformator cu putere mai mare de 250 kVA şi până la 1000 kVA înlocuit. . citat în Contract de executie a lucrarii. Presta ii principale incluse în Norma de Pre .00 Fişă: Interven ii ulterioare.Deconectarea Terminalelor MT de la Transformator şi de la instala ia de pământ.Legarea cablurilor JT de la Transformator.2.Legarea conexiunilor la instala ia de pământ.

În particular. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. legăturile electrice în punctele de alimentare. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 136/208 . în Contract de executie a lucrarii.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale .

cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment: Norma de Pre : I31302 C-S09 Puncte 1. Prezenta Norma de Pre este aplicabilă şi pentru înlocuirea unui singur întrerupător JT. Prezenta Norma de Pre Bază este aplicabilă pentru Interven ia atribuită separat şi care nu este rela ionată cu alte activită i prevăzute în alte Fişe "BAZĂ". cu întrerupătoare de linie.3 Fişă privind Normele de Pre : C- B04 Norma de Pre : BAZĂ INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre bază recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . cumulabilă.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC FECE0800 SECTIUNE INSTALA IE: 41. complet cu întrerupător/oare şi/sau plăci de închidere. Obiectiv exemplificat de Interven ie Înlocuire/Mutare – Adaptarea la dispozitive anti-accident. în documentul corespunzător. dacă sunt prevăzute a fi efectuate de către Executant.Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde.2. în măsura în care sunt efectiv executate.Deconectarea cablurilor JT ale liniilor în ieşire. a Tabloului JT pentru 2 linii JT în ieşire. NEC RO_Rev 0 137/208 . Presta ii principale incluse în Norma de Pre . Este inclusă orice lucrare provizorie/mijloace pentru manipularea aparatajelor de instalat în sta ie cu tir amplasat în pozi ia cea mai apropiată de sta ia de transformare până la uşa sta ie şi viceversa. .Furnizarea la fa a locului a materialelor necesar. .puncte: I31104 Fişă: 25.Deconectarea cablurilor de alimentare de la Transformatorul MT/JT. . a Tabloului JT pentru 2 linii JT în ieşire. . citat în Contract de executie a lucrarii. cu întrerupătoare de linie.Instalarea unui nou Tablou JT pentru 2 linii în ieşire/ Adaptarea la dispozitive anti-accident.Reconectarea cablurilor BT ale liniilor în ieşire. .Reconectarea cablurilor de alimentare de la Transformatorul MT/JT cu prelungirea/scurtarea cablurilor. document contractual.00Norma de Norma de Pre : I31301 C-S08 Puncte 7. care necesită recunoaşterea.Recuperarea Tabloului JT şi întrerupătoarelor de linie aferente.00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Tablou JT pentru 2 linii JT în ieşire. Sunt recunoscute Normele de Pre Supliment indicate în prezenta Fişă. în combina ie cu prezenta fişă. 41. . .00 Fişă: Interven ii ulterioare.

legăturile electrice în punctele de alimentare. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 138/208 . Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. În particular. în Contract de executie a lucrarii.

Conectarea. . . .Recuperarea grupului de trei cabluri unipolare MT de înlocuit. Prezenta Norma de Pre Supliment este aplicabilă şi în cazul înlocuirii unui singur cablu din cele trei. . Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază care solicită aplicabilitatea acesteia. . care necesită recunoaşterea.00 Fişă: Interven ii ulterioare. deriva ia Compartimentului MT şi deriva ia Transformatorului.Deconectarea Terminalelor MT. în combina ie cu prezenta fişă.00 - Norma de Pre : I31302 C-S09 Puncte 1. citat în Contract de executie a lucrarii. conexiunilor apar inând Terminalelor de la instala ia de pământ. cumulabilă. a legăturilor noilor Terminale la instala ia de pământ.Furnizarea la fa a locului a materialelor necesar.2. deriva iei Compartimentului MT şi deriva iei Transformatorului.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC FECE0800 SECTIUNE INSTALA IE:41.Conectarea Terminalelor MT la deriva ia Transformatorului şi la deriva ia Compartimentului MT.Deconectarea. 41. Obiectiv exemplificat de Interven ie Înlocuirea grupului de trei cabluri unipolare MT de conectare între Transformator MT/JT şi Tabloul MT cu termina ii corespunzătoare preconfec ionate. sau frac iune din acesta.Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde.00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare grup de trei cabluri MT cu terminale preconfec ionate. în documentul corespunzător.3 Fişă privind Normele de Pre : C- B05 Norma de Pre : BAZA INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . Presta ii principale incluse în Norma de Pre .puncte: I31201 Fişă: 12. NEC RO_Rev 0 139/208 . . . dacă sunt prevăzute a fi efectuate de către Executant. cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment: Norma de Pre : I31301 C-S08 Puncte 7. document contractual.Pozarea noului grup de trei cabluri unipolare MT cu Termina iile preconfec ionate. deriva iei Compartimentului MT şi deriva iei Transformatorului.

document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 140/208 . În particular.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . în Contract de executie a lucrarii.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă Grup de trei cabluri unipolare de conectare între Transformator Grup de trei cabluri unipolare de conectare între Transformator şi Tabloul MT cabluri unipolare de conectare între Transformator şi Tabloul MT. preconfec ionate şi presetate. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. legăturile electrice în punctele de alimentare. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului.

Trei terminale pentru cabluri unipolare MT de conectare între Transformator şi Tabloul MT.00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare grup de trei Terminale MT. în Contract de executie a lucrarii.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC FECE0800 SECTIUNE INSTALA IE: Fişă privind Normele de Pre : C- B06 Norma de Pre : Baza INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. legăturile electrice în punctele de alimentare. de orice tip pentru cabluri unipolare MT. Schemă topoelectrică de maxim imagine exemplificativă Trei terminale pentru cabluri unipolare MT de conectare între Transformator şi Tabloul MT. Prezenta Norma de Pre Supliment este aplicabilă şi în cazul execu iei unui singur Terminal din grupul de trei. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 141/208 .00 Fişă: Interven ii ulterioare.00 - Norma de Pre : I31302 C-S09 Puncte 1. Prezenta Norma de Pre NU este aplicabilă în cazul în care cablurile unipolare MT sunt dotate cu termina ii preconfec ionate. cumulabilă. în combina ie cu prezenta fişă. care oricum nu sunt exhaustive Execu ie de teri terminale pentru cablurile unipolare MT de conectarea între Transformatorul MT/JT şi tabloul MT. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului.puncte: I31202 Fişă: 24. În particular. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. care necesită recunoaşterea. Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază care solicită aplicabilitatea acesteia Obiectiv exemplificat de Interven ie Execu ie de grup de trei terminale pentru cabluri unipolare MT de conexiune între Transformator MT/JT şi Tabloul MT cu dotări de orice tip. Presta ii principale. sau frac iune din acesta. Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment: Norma de Pre : I31301 C-S08 Puncte 7.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală.

pentru conectarea la Transformatorul MT/JT al Tabloului JT. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. document contractual.3 Fişă privind Normele de Pre : C- B07 Norma de Pre : BAZA INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . Obiectiv exemplificat de Interven ie Înlocuirea de cabluri unipolare JT.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC FECE0800 SECTIUNE INSTALA IE:41. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni.Furnizarea la fa a locului a materialelor necesar. legăturile electrice în punctele de alimentare. dacă sunt prevăzute a fi efectuate de către Executant.Deconectarea cablurilor JT existente. Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază care solicită aplicabilitatea acesteia. în documentul corespunzător. În particular. cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment: Norma de Pre : I31301 C-S08 Puncte 7. . sau frac iune din acesta. de orice tip şi sec iune. cu pozarea calotei de protec ie împotriva contactelor directe. pentru 2 (două) linii JT în ieşire. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. . document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 142/208 . . cumulabilă.Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde. la deriva ia transformatorului Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . . în Contract de executie a lucrarii.00 Fişă: Interven ii ulterioare.00 - Norma de Pre : I31302 C-S09 Puncte 1. a deriva iei Transformatorului şi deriva iei Tabloului JT.Pozarea noilor cabluri unipolare de conectare între Transformatorul MT/JT şi Tabloul JT pentru 2 (două) linii în ieşire.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală.00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare circuit de cabluri unipolare JT compus din patru cabluri.Legături electrice la deriva ia Transformatorului. Presta ii principale incluse în Norma de Pre .puncte: I31204 Fişă: 10. 41. citat în Contract de executie a lucrarii.Recuperarea cablurilor unipolare existente. la deriva ia transformatorului Piuliță antideşurubare Clemă Protec ie izolator Bandă din poliamidă Calote de protec ie împotriva contactelor directe.2. Schemă topoelectrică de maxim Cabluri unipolare de conectare între Transformatorul MT/JT şi Tabloul JT pentru 2 linii JT în ieşire imagine exemplificativă Cabluri unipolare de conectare între Transformatorul MT/JT şi Tabloul JT pentru 2 linii JT în ieşire Izolator pasant JT Protec ie izolator Exemplu de calote de protec ie împotriva contactelor directe. şi deriva ia Tabloului JT. care necesită recunoaşterea. în combina ie cu prezenta fişă. .

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 FIŞE GRUP MERIOLOGIC FECE0800 POSTURI DE TRANSFORMARE FIŞE SUPLIMENT NEC RO_Rev 0 143/208 .

ancoraje. ancoraje. dintre cele indicate.. efectuate cu echipamente/mijloace de transport şi/sau ridicare. Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare circuit de cabluri unipolare JT compus din patru cabluri. etc. " Cantitate Echivalentă " de contabilizat "Q" este exprimată în unitatea de măsură echivalentă dată de produsul dintre coeficientul "K" atribuit fiecărei categorii de putere a Transformatorului pentru distan a "D" exprimată în metri. pozi ionat în ceam mai bună pozi ie în apropierea Sta iei de Transformare. măsurată de-a lungul traseului parcurs de Transformator: Q=K x D. este considerat coeficientul "K" al categoriei de putere cea mai apropiată. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului.2.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC FECE0800 SECTIUNE INSTALA IE:41.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. TR 50 kVA K=5 TR 250 kVA K=12 TR 100 kVA K=6 TR 400 kVA K=15 TR 160 kVA K=9 TR 630 kVA K=20 Presta ii principale. Schemă imagine exemplificativă Nu este necesară Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . 41.3 Fişă privind Normele de Pre : C. până la uşa Sta iei de Transformare şi viceversa. Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază care solicită aplicabilitatea acesteia. completate cu echipamente/mijloace de transport şi/sau ridicare) pentru manipularea Transformatorului MT/JT de la tir..03 Norma de Pre : SUPLIMENT S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază care solicită aplicabilitatea acesteia Obiectiv exemplificat de Interven ie Compensa ie "în bloc" pentru lucrări provizorii (împrejmuiri. care oricum nu sunt exhaustive Realizarea de opere provizorii precum împrejmuiri. În cazul manipulării Transformatoarelor cu puteri diferite.01 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Cantitate Echivalentă exprimată de produsul K x D. sau frac iune din acesta.puncte: I31203 0. în plus sau în minus. Obiectiv exemplificat de Interven ie NEC RO_Rev 0 144/208 .

document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 145/208 . Presta ii principale incluse în Norma de Pre . Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. . document contractual. pentru 2 (două) linii JT în ieşire. în documentul corespunzător.Legături electrice la deriva ia Transformatorului.Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde. legăturile electrice în punctele de alimentare. . la deriva ia transformatorului Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale .PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală.Recuperarea cablurilor unipolare existente.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Înlocuirea de cabluri unipolare JT.Pozarea noilor cabluri unipolare de conectare între Transformatorul MT/JT şi Tabloul JT pentru 2 (două) linii în ieşire. la deriva ia transformatorului Piuliță antideşurubare Clemă Protec ie izolator Bandă din poliamidă Calote de protec ie împotriva contactelor directe. În particular. a deriva iei Transformatorului şi deriva iei Tabloului JT. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. pentru conectarea la Transformatorul MT/JT al Tabloului JT. citat în Contract de executie a lucrarii. în Contract de executie a lucrarii. . şi deriva ia Tabloului JT. Schemă topoelectrică de maxim Cabluri unipolare de conectare între Transformatorul MT/JT şi Tabloul JT pentru 2 linii JT în ieşire imagine exemplificativă Cabluri unipolare de conectare între Transformatorul MT/JT şi Tabloul JT pentru 2 linii JT în ieşire Izolator pasant JT Protec ie izolator Exemplu de calote de protec ie împotriva contactelor directe. . cu pozarea calotei de protec ie împotriva contactelor directe. .Furnizarea la fa a locului a materialelor necesar. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni.Deconectarea cablurilor JT existente. dacă sunt prevăzute a fi efectuate de către Executant. de orice tip şi sec iune.

Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 146/208 . pe căile publice. Enel comunică necesitatea de efectuare a activită ii prin cererea corespunzătoare (lucrări inerente deja comisionate). la zona de acces sau în interiorul zonei. Concomitent cu prezentarea contabilită ii lucrărilor.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC FECE0800 SECTIUNE INSTALA IE:41. în combina ie cu prezenta fişă. Norma nu se aplică în cazurile de preaviz care se face exclusiv clientelei vizate de execu ia lucrărilor Presta ii principale.lipirea şi apoi recuperarea avizelor. copia avizului care include data şi ora ultimei afişări şi/sau copia fiecărui aviz individual. sau în cazul locuin elor de tip bloc sau clădirilor în care se desfăşoară activită i comerciale.3 Fişă privind Normele de Pre : C. trebuie să aibă loc.2. În orice caz Enel poate încredin a presta ia chiar şi cu o zi înainte de termenul prescris de Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei ANRE. pe por iunile de stradă din apropierea construc iilor. printre altele: .00 - Modalitatea de remunerare: Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază care necesită aplicabilitatea. cumulabilă.predarea avizelor individuale la clien i indica i de Enel. pe durata terminării lucrărilor. cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment: Norma de Pre : I31302 Fişă: C-S09 Puncte 1. pentru toată zona în care se găseşte clientela interesată de suspendarea programată. inclusiv data şi ora. numele persoanei care a efectuat activitatea. în acest termen Executantul trebuie să restituie prin intermediul faxului Enelui confirmarea prestării serviciului. trebuie efectuată în termen 5 zile de la execu ia acestor lucrări. oricum neexhaustive Norma cuprinde. 41. ştampila şi semnătura Executantului. care necesită recunoaşterea. Obiectiv exemplificat de Interven ia tipică din prezenta Fişă Preaviz clientelei pentru suspendarea programată a serviciului de distribu ie a energiei electrice. Pentru fiecare aviz individual predat va trebui luată o copie cu semnătura destinatarului. .reproducerea pe suport de hârtie format L4 (şi colorată) a avizelor de suspendare conform formularisticii indicate local de Enel. Executantul trebuie să restituie Enelui.puncte: I31301 7. Recuperarea avizelor.08 Norma de Pre : SUPLIMENT S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . Modalită i de execu ie: Lipirea afişelor.00 Interven ii ulterioare. Lipirea sau înmânarea individuală către client conform modalită ii şi formularisticii utilizate de Unită ile care gestionează contractul comitentului şi trebuie să fie oricum efectuate în termenele fixate de Autoritatea pentru Energia Electrică şi gaz (AEEG). . de efectuat în locuri vizibile. În bloc pentru fiecare Plan de lucru.

Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 147/208 . pe durata terminării lucrărilor. copia avizului care include data şi ora ultimei afişări şi/sau copia fiecărui aviz individual. cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment: Norma de Pre : I31301 Fişă: C-S08 Puncte 7. oricum neexhaustive Norma cuprinde. sau în cazul locuin elor de tip bloc sau clădirilor în care se desfăşoară activită i comerciale. Modalită i de execu ie: Lipirea afişelor.2. Concomitent cu prezentarea contabilită ii lucrărilor. Executantul trebuie să restituie Enelui.00 - Modalitatea de remunerare: Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază care necesită aplicabilitatea. inclusiv data şi ora. 41. cumulabilă.lipirea şi apoi recuperarea avizelor. în combina ie cu prezenta fişă. Lipirea sau înmânarea individuală către client conform modalită ii şi formularisticii utilizate de Unită ile care gestionează contractul comitentului şi trebuie să fie oricum efectuate în termenele fixate de Autoritatea pentru Energia Electrică şi gaz (AEEG). Enel comunică necesitatea de efectuare a activită ii prin cererea corespunzătoare (lucrări inerente deja comisionate).00 Interven ii ulterioare. care necesită recunoaşterea. pe por iunile de stradă din apropierea construc iilor. de efectuat în locuri vizibile.puncte: I31302 1. Obiectiv exemplificat de Interven ia tipică din prezenta Fişă Preaviz clientelei pentru suspendarea programată a serviciului de distribu ie a energiei electrice pentru fiecare client MT sau JT anun at individual. Presta ii principale. printre altele: . trebuie să aibă loc. . la zona de acces sau în interiorul zonei. numele persoanei care a efectuat activitatea. Pentru fiecare aviz individual predat va trebui luată o copie cu semnătura destinatarului.reproducerea pe suport de hârtie format L4 (şi colorată) a avizelor de suspendare conform formularisticii indicate local de Enel. ştampila şi semnătura Executantului.predarea avizelor individuale la clien i indica i de Enel. .3 Fişă privind Normele de Pre : C. trebuie efectuată în termen 5 zile de la execu ia acestor lucrări.09 Norma de Pre : SUPLIMENT S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC FECE0800 SECTIUNE INSTALA IE:41. în acest termen Executantul trebuie să restituie prin intermediul faxului Enelui confirmarea prestării serviciului. În orice caz Enel poate încredin a presta ia chiar şi cu o zi înainte de termenul prescris de Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei ANRE. Recuperarea avizelor. pentru toată zona în care se găseşte clientela interesată de suspendarea programată. pe căile publice. .

Presta ii principale. cu excep ia sâmbetei. acolo unde aplică.2. 41. din partea Enelui. privind execu ia interven iilor în urma apelurilor pentru repara ia defectelor la Re eaua Electrică sau pentru eliminarea unui poten ial pericol.00. chiar şi dacă nu sunt men ionate în Normele de Pre Bază. oricum neexhaustive Conform celor prevăzute în documentele contractuale. numai în cazul solicitării de interven ie. Obiectiv exemplificat al Intervenției Compensa ie forfetară. Modalită i de execu ie: -----------------------Gestionarea deşeurilor: ------------------------ NEC RO_Rev 0 148/208 . pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază.puncte: I32001 20. Prezenta Component de Pre este recunoscută pentru interven ii care sunt efectuate în totalitate în perioada orară cuprinsă între orele 8.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală.00 şi orele 20. Schemă topo-electrică de maxim Imagine exemplificativă Nu este necesară Nu este necesară Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale .3 Fişă privind Normele de Pre : C.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC FECE0800 SECTIUNE INSTALA IE:41. pentru cheltuielile Executantului. duminicii şi sărbătorilor legale. Prezenta Norma de Pre este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită interven ia în zi lucrătoare pentru a începe lucrarea în una din zilele lucrătoare imediat următoare. nu este recunoscută însă în cazul atribuirii prin Scrisoarea de Încredin are Lucrări (LCL) dacă data emiterii LCL se face cu cel pu in 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execu ia interven iei.05 Norma de Pre : SUPLIMENT S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . cumulabilă cu alte Norme aplicabile.00 Modalitatea de remunerare: În bloc. în zile normale de lucru. în termenele prestabilite (a se vedea Contract de executie a lucrarii).

Modalită i de execu ie: -----------------------Gestionarea deşeurilor: ------------------------ NEC RO_Rev 0 149/208 . oricum neexhaustive Conform celor prevăzute în documentele contractuale. numai în cazul solicitării de interven ie.00 din zilele normale de lucru. chiar şi dacă nu este solicitată de Normele de Pre Bază. Prezenta Norma de Pre este recunoscută pentru interven ii care sunt efectuate. Presta ii principale.00 şi orele 20. Obiectiv exemplificat de Interven ia Compensa ie forfetară. în termenele prestabilite (a se vedea Contract de executie a lucrarii).2.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală.41.06 Norma de Pre : SUPLIMENT S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . cumulabilă cu alte Norme aplicabile.3 Fişă privind Normele de Pre : C.00 în zilele de sâmbătă. nu este recunoscută însă în cazul atribuirii prin Scrisoarea de Încredin are Lucrări (LCL) dacă data emiterii LCL se face cu cel pu in 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execu ia interven iei. total sau par ial: • în perioada orară cuprinsă între orele 20. din partea Enelui.00 şi orele 24.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC FECE0800 SECTIUNE INSTALA IE:41.00 Modalitatea de remunerare: În bloc. Schemă topo-electrică de maxim Imagine exemplificativă Nu este necesară Nu este necesară Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază.puncte: I32002 30. pentru cheltuielile Executantului. privind execu ia interven iilor în urma apelurilor pentru repara ia defectelor la Re eaua Electrică sau pentru eliminarea unui poten ial pericol. • în perioada orară cuprinsă între orele 08. acolo unde aplică. Prezenta Norma de pre este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită interven ia în zilele de vineri pentru a începe execu ia în ziua de sâmbătă imediat următoare.

acolo unde aplică. Prezenta Norma de Pre este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită interven ia în zilele de sâmbătă sau în zilele precedente sărbătorilor recunoscute legal pentru a începe execu ia în ziua de duminică imediat următoare sau în ziua de sărbătoare imediat următoare. • în perioada orară cuprinsă între orele 00. cumulabilă cu alte Norme aplicabile. Presta ii principale. din partea Enelui.00 în zilele normale de lucru.2.00 în zilele de sâmbătă. Obiectiv exemplificat de Interven ia Compensa ie forfetară.41. Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă Nu este necesar Nu este necesară Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC FECE0800 SECTIUNE INSTALA IE:41.00 şi orele 08. chiar şi dacă nu este solicitată de Normele de Pre Bază. oricum neexhaustive Conform celor prevăzute în documentele contractuale. pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază.3 Fişă privind Normele de Pre : C. pentru cheltuielile Executantului.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. numai în cazul solicitării de interven ie. nu este recunoscută însă în cazul atribuirii prin Scrisoarea de Încredin are Lucrări (LCL) dacă data emiterii LCL se face cu cel pu in 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execu ia interven iei. Prezenta Norma de Pre este recunoscută pentru interven ii care sunt efectuate. Modalită i de execu ie: -----------------------Gestionarea deşeurilor: ------------------------ NEC RO_Rev 0 150/208 .puncte: I32003 50. în termenele prestabilite (a se vedea Contract de executie a lucrarii). • în zilele întregi de duminică şi sărbători legale.00 şi orele 08.00 Modalitatea de remunerare: În bloc. total sau par ial: • în perioada orară cuprinsă între orele 0.00 şi în perioada orară cuprinsă între orele 20.00 şi orele 24. privind execu ia interven iilor în urma apelurilor pentru repara ia defectelor la Re eaua Electrică sau pentru eliminarea unui poten ial pericol.07 Norma de Pre : SUPLIMENT S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc .

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 FIŞE GRUP MERIOLOGIC LEII1000 BRANSAMENTE INDIVIDUALE COLECTIVE TABLOURI CENTRALIZATOARE FIŞE BAZĂ NEC RO_Rev 0 151/208 .

cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment: I41201 I41204 Norma de Pre : I41206 Norma de Pre : I42302 Norma de Pre : I21209 Norma de Pre : Norma de Pre : PSS01 PSS04 Fişă: PSS06 Fişă: P-S05 Fişă: I-S14 2.50 Puncte 4. .00 m. . derivată de la Nodul de Re ea JT.00 M-S02 Fişă: PSS05 Fişă: P-S04 Fişă: PSS10 Fişă: Puncte Interven ii ulterioare. Presta ii principale incluse în Norma de Pre Conectarea Bransamentului în punctul de alimentare este prevăzută. Norma de Pre Supliment I41210 (Fişa PSS10) se aplică în limitele prevăzute de această fişă.1 Fişă privind Normele de Pre : PS B01 Norma de Pre : BAZĂ INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre bază recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA IE: 47.Eventuale trasări.Instalarea plăcu ei/lor de sprijin GdM monofazat/trifazat.puncte: I41101 Fişă: Fişă: 11. . altfel se va aplica Norma de Pre I41104 (Fişa PSB04) şi Normele de Pre Supliment aferente. pentru furnituri. Prezenta Norma de Pre Bază este aplicabilă pentru Interven ia atribuită separat şi care nu este rela ionată cu alte activită i prevăzute în alte Fişe "BAZĂ". în măsura în care sunt efectiv executate.Furnizarea la fa a locului a cablului. Sunt recunoscute Normele de Pre Supliment indicate în prezenta Fişă. Este exclusă pozarea cofretului pentru Grupurile de Măsură monofazate/trifazate şi a Grupului de Măsură. găuri şi restructurarea aferentă.10 8.00 Puncte 1. care necesită recunoaşterea. în combina ie cu prezenta fişă.Actualizare cartografică.00 Puncte 7. . .Cură area tubulaturii existente . cumulabilă. în documentul "Lista Materialelor de Furnizat de către Societate" citat. de obicei. dacă această opera iune este prevăzută ca fiind responsabilitatea Executantului.00 Puncte 12.Pozarea cablului. conform modalită ilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Preturilor Conven ionale. ca şi document contractual în Contract de executie a lucrarii. de lungime (LP): 0 < LP <= 10. NEC RO_Rev 0 152/208 . de orice tip şi sec iune. .00 Puncte 8.Termina ii cabluri şi conexiuni electrice. citate. Obiectiv exemplificat de Interven ia Realizarea de Bransamente individuale pentru furnitură monofazată/trifazată. în tubulatură existentă până la Cofretul Grupurilor de Măsură monofazate/trifazate fixat în perete. pe ăruş sau în compartiment special predispus.00 Puncte Puncte Norma de Pre : I52201 Norma de Pre : I41205 Norma de Pre : I42301 Norma de Pre : I41210 2.00 - Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Bransament (Cablu).Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde. în prezen a tensiunii la joasă tensiune. .00 Puncte 15.

legăturile electrice în punctele de alimentare. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 153/208 .PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. în Contract de executie a lucrarii. În particular. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă ROŞU=NOU NEGRU=EXISTENT Nod de re ea JT Cofret pentru Grupul de Măsură monofazat sau trifazat Priză JT Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului.

Instalarea plăcu ei/lor de sprijin GdM monofazat/trifazat.00 Fişă: Interven ii ulterioare. derivată de linia aeriană JT din conductoare neizolate sau din cablu aerian torsadat sau de la doza de deriva ie pe stâlp. în combina ie cu prezenta fişă. Obiectiv exemplificat de Interven ia Realizarea de Bransament individual. ca şi document contractual în Contract de executie a lucrarii.puncte: I41102 Fişă: Fişă: 20. care necesită recunoaşterea.1 Fişă privind Normele de Pre : PS B02 Norma de Pre : BAZĂ INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre bază recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc .00 Norma de Pre : I41205 Norma de Pre : I42302 PSS05 Fişă: P-S05 4. în măsura în care sunt efectiv executate. de orice tip şi sec iune. . NEC RO_Rev 0 154/208 . de lungime (LP): LP <= 20. pentru furnitură monofazată/trifazată.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA IE: 47. Presta ii principale incluse în Norma de Pre Conectarea Bransamentului în punctul de alimentare este prevăzută.50 7.00 Puncte Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Bransament (Cablu).Termina ii cabluri şi conexiuni electrice. Sunt recunoscute Normele de Pre Supliment indicate în prezenta Fişă.Pozarea cablului în deschiderea de la stâlp cu plintă de protec ie a cablului. . în documentul "Lista Materialelor de Furnizat de către Societate" citat.Actualizare cartografică. .00 Puncte 1.00 metri Prezenta Norma de Pre Bază este aplicabilă pentru Interven ia atribuită separat şi care nu este rela ionată cu alte activită i prevăzute în alte Fişe "BAZĂ". cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment: Norma de Pre : Norma de Pre : I52201 I42301 M-S02 P-S04 Puncte Puncte 2. . de obicei. pentru furnituri. chiar şi cu cleme cu dinți de perforat izolația. fixat pe stâlp. . . conform modalită ilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Preturilor Conven ionale. dacă această opera iune este prevăzută ca fiind responsabilitatea Executantului. cumulabilă.Furnizarea la fa a locului a cablului. până la Cofretul pentru Grupurile de Măsură. Este exclusă pozarea cofretului pentru Grupurile de Măsură monofazate/trifazate şi a Grupului de Măsură.Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde. în prezen a joasei tensiunii.

legăturile electrice în punctele de alimentare. În particular.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 155/208 . acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Schemă topo-electrică de maxim ROŞU=NOU Stâlp şi linie JT existente Cofret pentru Gdm imagine exemplificativă NEGRU=EXISTENT Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . în Contract de executie a lucrarii.

puncte: I41103 Fişă: Fişă: 22. . cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment: I41201 I41204 Norma de Pre : I42301 Norma de Pre : Norma de Pre : PSS01 PSS04 Fişă: P-S04 2.Pozarea cablului la perete cu protec ia aferentă.50 Puncte 12.00 Puncte 1. în măsura în care sunt efectiv executate.Instalarea plăcu ei/lor de sprijin GdM monofazat/trifazat.Furnizarea la fa a locului a cablului. în combina ie cu prezenta fişă. derivată de la linia aeriană JT la perete sau de la doza de deriva ie pe stâlp. . până la Cofretul pentru Grupurile de Măsură monofazate/trifazate. . . cumulabilă.00 Puncte Puncte Norma de Pre : I52201 Norma de Pre : I41206 Norma de Pre : I42302 M-S02 Fişă: PSS06 Fişă: P-S05 2. NEC RO_Rev 0 156/208 . dacă această opera iune este prevăzută ca fiind responsabilitatea Executantului. . de orice tip şi sec iune. Este exclusă pozarea cofretului pentru Grupurile de Măsură monofazate/trifazate şi a Grupului de Măsură. chiar şi cu cleme cu din si pentru perforat izolatia.00 Fişă: Interven ii ulterioare. Presta ii principale incluse în Norma de Pre Conectarea Bransamentului în punctul de alimentare este prevăzută.Actualizare cartografică. de obicei. pentru furnituri. de lungime (LP): LP <= 20.10 8. ca şi document contractual în Contract de executie a lucrarii. conform modalită ilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Preturilor Conven ionale.00 Puncte 7. în prezen a joasei tensiunii.Termina ii cabluri şi conexiuni electrice. în documentul "Lista Materialelor de Furnizat de către Societate" citat. . Obiectiv exemplificat de Interven ia Realizarea de Bransament individual. care necesită recunoaşterea. pentru furnitură monofazată/trifazată.00 metri Prezenta Norma de Pre Bază este aplicabilă pentru Interven ia atribuită separat şi care nu este rela ionată cu alte activită i prevăzute în alte Fişe "BAZĂ"..00 Puncte Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Bransament (Cablu).1 Fişă privind Normele de Pre : PS B03 Norma de Pre : BAZĂ INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre bază recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA IE: 47.Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde. Sunt recunoscute Normele de Pre Supliment indicate în prezenta Fişă.

În particular. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 157/208 . acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. legăturile electrice în punctele de alimentare. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. în Contract de executie a lucrarii.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Schemă topo-electrică de maxim ROŞU=NOU NEGRU=EXISTENT Linie JT la perete Doză de deriva ie din exterior Conexiune cu clemă perforatoare de izolator imagine exemplificativă Cofret pentru GdM monofazate sau trifazate Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată.

00 Fişă: I-S14 15.50 m). În cazul unei tubulaturi obstruc ionate. prevăzută în prezenta Fişă. în noua re ea de canale şi eventual în tubulatura existentă. Presta ii principale incluse în Norma de Pre Conectarea Bransamentului în punctul de alimentare este prevăzută.Termina ii cabluri şi/sau manşonări cabluri. aplicarea Normei de Pre Supliment I41201 (Fişa PSS01) este permisă numai pentru por iunea de tubulatură existentă.Instalarea plăcu ei/lor de sprijin GdM monofazat/trifazat. în noua re ea de canale pe teren cu orice tip de paviment.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA IE: 47. Obiectiv exemplificat de Interven ia Realizare de Bransament individual subterană pentru furnitură monofazată/trifazată. . trebuie să fie racordată la o tubulatură deja existentă.linia aeriană JT din conductoare neizolate sau din cablu aerian sau de la doza de deriva ie pe stâlp. Norma de Pre Supliment I41210 (Fişa PSS10) se aplică în limitele prevăzute de această fişă. de obicei. În acest ultim caz.10 Puncte Puncte Puncte P-S05 1.00 metri Prezenta Norma de Pre Bază este aplicabilă pentru Interven ia atribuită separat şi care nu este rela ionată cu alte activită i prevăzute în alte Fişe "BAZĂ".00 Norma de Pre : I52201 Norma de Pre : I41206 Norma de Pre : I41207 Norma de Pre : I41209 Norma de Pre : I42302 Norma de Pre : I21209 M-S02 Fişă: PSS06 2.00 Fişă: Interven ii ulterioare. . care nu este supusă restructurării.44 1.Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde. de orice tip şi sec iune. NEC RO_Rev 0 158/208 . pentru cablu JT. Este exclusă pozarea cofretului pentru Grupurile de Măsură.00 Modalitatea de remunerare: Pentru o lungime a re elei de canale (LC): 0 < LC <= 5. . Acolo unde noua re ea de canale.=1.Actualizare cartografică. Este exclusă frezarea. derivată de la: .00 Puncte Puncte Norma de Pre : I41201 Fişă: PSS01 Norma de Pre : I41208 Fişă: PSS08 Norma de Pre : I42301 Fişă: P-S04 Norma de Pre : I41210 Fişă: PSS10 Puncte 2.puncte: I41104 48. toate acestea fiind retribuite separat.25 Puncte 7. cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment: Norma de Pre : I41202 Fişă: PSS02 Norma de Pre : I41204 Fişă: Puncte Puncte PSS04 18. pentru furnituri. în combina ie cu prezenta fişă. în documentul "Lista Materialelor de Furnizat de către Societate" citat. la adâncimea solicitată (Max.Furnizarea la fa a locului a cablului. . conform modalită ilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Preturilor Conven ionale. Sunt recunoscute Normele de Pre Supliment indicate în prezenta Fişă.Nod de re ea JT inserat la linia din cablu subteran.10 Puncte 0. la perete cu protec ia aferentă. pe pavaj de orice tip şi cu folosirea materialelor prescrise de orice tip. cumulabilă. pentru pozarea BransamentuluiBransamentului (Cablului) în tubulatura existentă este recunoscută Norma de Pre Supliment I41201 (Fişa PSS01) pentru por iunea de Bransament (Cablu) aferentă tubulaturii existente. fixat la perete sau pe ăruş şi pozarea Grupului de Măsură. cu plintă de protec ie a cablului. .Execu ia re elei de canale. altfel se va aplica Norma de pre Supliment I41202 (Fişa PSS02).Cură area tubulaturii existente.00 8. mantaua de uzură (covoraşul).linia aeriană JT din cablu torsadat la perete sau de la doza de deriva ie la perete. . . . chiar cu cleme cu dinți de perforat izolația sau dotare cu manşon pentru deriva ie şi legături electrice.50 Puncte 12.linie JT din cablu subteran în interiorul pu ul existent. .00 Fişă: PSS07 Fişă: PSS09 Fişă: 0. în măsura în care sunt efectiv executate. masticul de asfalt.1 Fişă privind Normele de Pre : PS B04 Norma de Pre : BAZĂ INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre bază recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . . care necesită recunoaşterea. restructurarea pavajului de orice tip în zone publice şi/sau private. dacă această opera iune este prevăzută ca fiind responsabilitatea Executantului. realizată de Ter i. încastrat în zid. . ca şi document contractual în Contract de executie a lucrarii.Pozarea cablului în deschiderea stâlpului.00 Puncte 8. în prezen a joasei tensiunii.

trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată.NOU RE EA AERIANĂ JT DIN CONDUCTORI NEIZOLA I SAU DIN CABLU AERIAN. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. CU/FĂRĂ DOZĂ DE DERIVA IE STÂLP COFRET PENTRU GRUP DE MĂSURĂ MONOFAZAT/TRIFAZAT imagine exemplificativă Tubulatură preexistentă Re ea JT din cablu subteran Manşon JT Pu Cablu de re ea JT Re ea de conducte de realizat Cofret pentru Grupul de Măsură monofazat/trifazat Nod de re ea JT Priză JT Cofret pentru GdM monofazate sau trifazate Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . În particular. în Contract de executie a lucrarii. legăturile electrice în punctele de alimentare. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 159/208 .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Schemă topo-electrică de maxim ROŞU.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală.

a BransamentuluiBransamentului Individuale pentru a varia punctul de furnizare a energiei electrice. fixat în perete sau pe ăruş şi a pozarea Grupului de Măsură. în măsura în care sunt efectiv executate. cumulabilă. găuri şi restructurarea aferentă.Furnizarea la fa a locului a cablului. cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment: Norma de Pre : I41201 Fişă: PSS01 Puncte 2. .Actualizare cartografică. Sunt recunoscute Normele de Pre Supliment indicate în prezenta Fişă. . . în combina ie cu prezenta fişă. par ial sau total. . In caz prelungirii Bransamentului este recunoscută Norma de Pre I41201 (Fişa Supliment PSS01) în func ie de lungimea prelungirii.00 Puncte 1. Prezenta Norma de Pre Bază este aplicabilă pentru Interven ia atribuită separat şi care nu este rela ionată cu alte activită i prevăzute în alte Fişe "BAZĂ". care necesită recunoaşterea.00 I52203 Norma de Pre : I52201 Norma de Pre : I41206 Norma de Pre : Norma de Pre : I21209 Norma de Pre : I42301 Fişă: P-S04 Norma de Pre : I41210 Fişă: PSS10 M-S04 Fişă: M-S02 Fişă: PSS06 Norma de Pre : I42302 Fişă: P-S05 Fişă: I-S14 3. Este exclusă pozarea cofretului pentru Grupurile de Măsură.Eventuale urme. .puncte: I41105 13.00 Puncte 7. cu alungirea/scurtarea traseului.Termina ii şi/sau manşonări cabluri şi legături electrice. de orice tip şi sec iune. . conform modalită ilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Preturilor Conven ionale.50 Puncte 2. alungirea acestuia sau scurtarea.Instalarea (chiar şi conform vechii pozi ii) a plăcu ei de sprijin GdM monofazat/trifazat în noul punct de furnitură. la cererea Clientului din partea Enelui sau din motive tehnice. în documentul "Lista Materialelor de Furnizat de către Societate" citat.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA IE: 47. în cazul alungirii traseului de Bransament.Mutarea cablului . total sau par ial. ca şi document contractual în Contract de executie a lucrarii. de obicei.50 Puncte 12.00 Puncte 8.10 Puncte I52202 Norma de Pre : I41204 Norma de Pre : Fişă: M-S03 Fişă: PSS04 2. pentru furnituri. NEC RO_Rev 0 160/208 .00 Puncte Puncte 15. dacă sunt solicitate de către Enel. .00 Fişă: Interven ii ulterioare. Presta ii principale incluse în Norma de Pre Deconectarea/reconectarea Bransamentului în punctul de alimentare este prevăzută.Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde. dacă această opera iune este prevăzută ca fiind responsabilitatea Executantului.1 Fişă privind Normele de Pre : PS B05 Norma de Pre : BAZĂ INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre bază recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc .00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Bransament mutat.00 Puncte 8. a se face în prezen a joasei tensiuni. Obiectiv exemplificat de Interven ia Mutarea traseului.

trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. în Contractul de executie a lucrarii. legăturile electrice în punctele de alimentare. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Schemă topo-electrică de maxim ROŞU=NOU NEGRU=EXISTENT imagine exemplificativă Posibile noi puncte de furnitură Punct de furnitură MOD DE ALIMENTARE Nu este disponibilă Scurtare Priză JT existentă Prelungire Cabluri de re ea Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale .PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. În particular. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 161/208 .

cumulabilă. de orice tip şi sec iune. . în măsura în care sunt efectiv executate.10 Puncte 2.Pozarea cablului aerian de orice tip şi sec iune.Instalarea (chiar şi conform vechii pozi ii) a plăcu ei de sprijin GdM monofazat/trifazat în noul punct de furnitură. Sunt recunoscute Normele de Pre Supliment indicate în prezenta Fişă. pentru furnituri. de obicei. Este exclusă pozarea cofretului pentru Grupurile de Măsură. restructurarea zidurilor. .50 Puncte 3. fixat în perete sau pe ăruş şi a pozarea Grupului de Măsură.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA IE: 47.Lucrări complementare şi accesorii inclusiv:urme.pozarea sau adaptarea armăturii pentru stâlp şi pozare şi/sau tensionarea a cablului aerian la perete . .Furnizarea la fa a locului a cablului.Execu ia legăturilor electrice. iar o parte la perete până la Cofretul pentru Grupurile de Măsură monofazate/trifazate.Mutarea cablului . . .00 Puncte I52202 Norma de Pre : I41204 Norma de Pre : M-S03 Fişă: PSS04 Norma de Pre : I42302 Fişă: P-S05 Fişă: I52201 Norma de Pre : I52203 Norma de Pre : Norma de Pre : I42301 2. tencuirea şi refacerea culorii.puncte: I41106 55.00 1. dacă această opera iune este prevăzută ca fiind responsabilitatea Executantului. Presta ii principale incluse în Norma de Pre Deconectarea/reconectarea Bransamentului în punctul de alimentare este prevăzută.00 M-S02 Fişă: M-S04 Fişă: Fişă: P-S04 Puncte Interven ii ulterioare.00 - Modalitatea de remunerare: Pentru lungimea Bransamentului (Cablului) până la 80 (optzeci) metri: pentru fiecare Bransament.Furnizarea la fa a locului a: armăturii pentru stâlp şi echipamentului de pozare şi/sau tensionare a cablului aerian la perete. şi realizată o parte între deschiderea dintre stâlp şi perete. care necesită recunoaşterea. tensionat în deschiderea dintre stâlp şi perete şi pozarea şi/sau tensionarea cablului aerian la perete. conform modalită ilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Preturilor Conven ionale. pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde. .00 Puncte 8. Prezenta Norma de Pre Bază este aplicabilă pentru Interven ia atribuită separat şi care nu este rela ionată cu alte activită i prevăzute în alte Fişe "BAZĂ". găuri. în combina ie cu prezenta fişă. de orice tip şi sec iune. derivată de la stâlp JT.50 Puncte 7.1 Fişă privind Normele de Pre : PS B06 Norma de Pre : BAZĂ INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre bază recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . . . NEC RO_Rev 0 162/208 . alungirea acestuia sau scurtarea. Obiectiv exemplificat de Interven ia Realizarea de Bransament din cablu aerian. ca şi document contractual în Contractul de executie a lucrarii.Actualizare cartografică. a se face în prezen a joasei tensiuni. în documentul "Lista Materialelor de Furnizat de către Societate" citat. cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment: Norma de Pre : I41201 Fişă: PSS01 Puncte 2.

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Schemă topo-electrică de maxim
ROŞU-NOU NEGRU=EXISTENT
Priză nouă, o parte din cablu aerian în deschiderea iar o parte la perete Priză nouă, o parte din cablu aerian în deschiderea iar o parte la perete

imagine exemplificativă

Cofret pentru Grupul de Măsură monofazat/trifazat

Stâlp de a care derivă noua Priză

Cofret pentru Grupul de Măsură monofazat/trifazat

Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale - PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

NEC RO_Rev 0

163/208

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009
GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA IE: 47,2

Fişă privind Normele de Pre : PC

B01

Norma de Pre : BAZĂ

INTERVEN II
LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE
Norma de Pre bază recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc - puncte:

I42101

24,00
Fişă:

Interven ii ulterioare, în combina ie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment:
Norma de Pre : I41201 Norma de Pre : Fişă: PSS01 Fişă: Puncte 2,10 Puncte

I42201 I41210

PCS01 PSS10

3,00

I52201 Norma de Pre : I42202
Norma de Pre :

Norma de Pre : I42301 Norma de Pre :

Fişă: P-S04 Fişă:

Puncte 7,00 Puncte

8,00

M-S02 Fişă: PCS02 Norma de Pre : I42302 Fişă: P-S05 Norma de Pre : I41202 Fişă: PSS02

2,50 Puncte 3,00 Puncte 1,00 Puncte 18,00
Puncte

Modalitatea de remunerare:
Pentru fiecare Bransament colectiv (Cablu) de lungime LPC: 0 < LPC <= 20,00 (douăzeci) metri inclusiv Tablou Centralizat pentru până la 12 (doisprezece) Grupuri de Măsură pentru furnituri monofazate/trifazate. Prezenta Norma de Pre Bază este aplicabilă pentru Interven ia atribuită separat şi care nu este rela ionată cu alte activită i prevăzute în alte Fişe "BAZĂ". Sunt recunoscute Normele de Pre Supliment indicate în prezenta Fişă, în măsura în care sunt efectiv executate.

Obiectiv exemplificat de Interven ia
Pozarea de Bransament colectiv în tubulatură predispusă, derivată de la Nodul de Re ea JT, pentru alimentarea Tabloului Centralizat de până la 12 (doisprezece) Grupuri de Măsură pentru furnituri monofazate/trifazate. Construc ie Centralizată pentru până la 12 (doisprezece) Grupuri de Măsură pentru furnituri monofazate/trifazate.

Presta ii principale incluse în Norma de Pre Conectarea Bransamentului în punctul de alimentare este prevăzută, de obicei, a se face în prezen a joasei tensiuni. - Instalarea şi cablarea Modulelor B3M pentru realizarea configura iei solicitate, însă până la 12 (doisprezece) Grupuri de Măsură pentru furnituri monofazate/trifazate; - Pozarea cablului, în tubulatura predispusă, de la Nodul de Re ea JT la şirul de cleme pentru alimentarea Tabloului Centralizat;
- Furnizarea la fa a locului a cablului, de orice tip şi sec iune, pentru furnituri, dacă această opera iune este prevăzută ca fiind responsabilitatea Executantului, în documentul "Lista Materialelor de Furnizat de către Societate" citat, ca şi document contractual în Contract de executie a lucrarii. - Termina ii cabluri şi conexiuni electrice. - Mutarea cablului , alungirea acestuia sau scurtarea. - Instalarea (plăcilor sau capacelor de închidere unde nu este instalat Grupul de Măsură. - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde; - Actualizare cartografică, dacă este solicitată de către Enel, conform modalită ilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Preturilor Conven ionale. Este exclusă pozarea Grupurilor de Măsură.

NEC RO_Rev 0

164/208

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Schemă topo-electrică de maxim
ROŞU-NOU NEGRU=EXISTENT
Centralizare Grupuri de măsură în local corespunzător sau compartiment

imagine exemplificativă

Priză centralizată

Cablu JT existent

Nod de Re ea JT

Şosea

Exemple

Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale - PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular, legăturile electrice în punctele de alimentare, acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni, trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată, în Contract de executie a lucrarii, document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii

NEC RO_Rev 0

165/208

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009
GRUP MERIOLOGICL EII1000 SECTIUNE INSTALA IE: 47,2

Fişă privind Normele de Pre : PC

B02

Norma de Pre : BAZĂ

INTERVEN II
LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE
Norma de Pre bază recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc - puncte:

I42102

22,00
Fişă: PSS01 Fişă: Puncte 2,10 Puncte

Interven ii ulterioare, în combina ie cu prezenta fişă, care necesită recunoaşterea, cumulabilă, cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment:
Norma de Pre : I41203 Fişă: PSS03 Puncte 6,30 Norma de Pre : I41201 Norma de Pre :

I42201 Norma de Pre : I52201
Norma de Pre : Norma de Pre : I52203 Norma de Pre : I42302

PCS01 Fişă: M-S02
Fişă: Fişă: M-S04 Fişă:

3,00 Puncte 2,50
Puncte Puncte 3,50 Puncte

I42202

PCS02

3,00

Norma de Pre : I52202 Fişă: M-S03 Norma de Pre : I42301 Fişă: P-S04

Puncte 2,00 Puncte 7,00

P-S05

1,00

-

Modalitatea de remunerare:
Pentru fiecare Bransament colectiv de până la 12 (doisprezece) Grupuri de Măsură, reconstruiră. În cazul reinstalării în noul Centralizator de Grupuri de Măsură recuperate este recunoscută norma de Pre I52203 (Fişa M-S04). În cazul reinstalării în noul Centralizator de nou Grupuri de Măsură este recunoscută norma de Pre I51201 (Fişa M-S02) şi norma de Pre I52202 (Fişa MS03) pentru Grupurile de Măsură recuperate de demolat. În cazul restructurării integrale a bransamentuluibransamentului colectiv este recunoscută norma de pre I41203 (Fişa PSS03). În cazul prelungirii bransamentuluibransamentului colectiv existente este recunoscută norma de Pre I41201 (Fişa PSS01) în măsura în care prelungirea chiar este efectuată. În cazul instalării nodului de centralizare este recunoscută norma de Pre I42202 (Fişa PCS02).

Sunt recunoscute Normele de Pre Supliment indicate în prezenta Fişă, în măsura în care sunt efectiv executate.

Obiectiv exemplificat de Interven ia
Refacerea Tabloului Centralizat constituit oricum pentru până la 12 (doisprezece) Grupuri de Măsură monofazate/trifazate.

Presta ii principale incluse în Norma de Pre Conectarea Bransamentului în punctul de alimentare este prevăzută, de obicei, a se face în prezen a joasei tensiuni.
- Furnizarea la fa a locului a materialelor, dacă această opera iune este prevăzută ca fiind responsabilitatea Executantului, în documentul "Lista Materialelor de Furnizat de către Societate" citat, ca şi document contractual în Contract de executie a lucrarii. - Recuperarea Grupurilor de Măsură monofazate/trifazate de orice tip existente; - Demolarea Centralizatului vechi, constituit oricum; - Instalarea modulelor B3M pentru până la 12 (doisprezece) Grupuri de Măsură monofazate/trifazate; - Pozarea noului tablou centralizat pentru GdM recuperate; - ca alternativă la punctul precedent este posibilă montarea de GdM şi demolarea GdM-urilor recuperate - Eventuala înlocuire totală a bransamentului (cablului) centralizat; - Eventuala prelungirea a bransamentului (cablului) existente; - Eventuala instalare a Nodului de Centralizare; - Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde; Este exclusă pozarea Grupurilor de Măsură.

NEC RO_Rev 0

166/208

În particular. în Contract de executie a lucrarii. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 167/208 .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Schemă topo-electrică de maxim ROŞU-NOU NEGRU=EXISTENT Refacerea Tabloului Centralizat de până la 12 Grupuri de Măsură imagine exemplificativă Tablou Centralizat existent Bransament colectiv existentă Priză centralizată Cablu JT existent Nod de Re ea existent Şosea Exemple Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. legăturile electrice în punctele de alimentare.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului.

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 FIŞE GRUP MERIOLOGIC LEII1000 BRANSAMENTE INDIVIDUALE COLECTIVE TABLOURI CENTRALIZATE FIŞE SUPLIMENT NEC RO_Rev 0 168/208 .

Pozarea cablului în tubulatura predispusă sau la perete cu armătura aferentă sau în tubulatura preexistentă realizată de Ter i. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată.00 metri.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA IE: 47. cuprinsă între 0.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală.Lucrări complementare şi accesorii pentru a preda lucrarea conform celor mai înalte standarde. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. cuprinsă între 0.01 şi 5.Fişa PSB04. de orice tip şi sec iune. în Contract de executie a lucrarii. Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază care necesită aplicabilitatea acesteia.Furnizarea la fa a locului a cablului.00 metri Cabluri de re ea JT Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . dacă această opera iune este prevăzută ca fiind responsabilitatea Executantului. Obiectiv exemplificat de Interven ia Supliment pentru execu ia Bransamentului (Cablu): • cu o lungime mai mare de 10. • cu o lungime mai mare de 20.10 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare por iune ulterioară cu lungime mai mare decât a BransamentuluiBransamentului (Cablu) (SLP). . document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 169/208 . Presta ii principale incluse în Norma de Pre . • de orice lungime dacă prezenta Norma de Pre este cumulată cu Norma de pre I41104 . dacă se face la perete sau pe stâlp (conform fişelor PSB02-PSB03). privind por iunea de tubulură deja existentă. ca şi document contractual în Contract de executie a lucrarii .Cură area tubulaturii existente Schemă topo-electrică de maxim ROŞU-NOU NEGRU-EXISTENT imagine exemplificativă Cofret pentru Grupul de Măsură monofazat sau trifazat Nod de Re ea JT existent Priză JT Supliment pentru por iunea de priză. În particular.00 (douăzeci) metri.. dacă se face în tubulatură existentă (conform fişei PSB01).00 (zece) metri. în documentul "Lista Materialelor de Furnizat de către Societate" citat. . legăturile electrice în punctele de alimentare.puncte: I41201 2.1 Fişă privind Normele de Pre : PS 01 Norma de Pre : SUPLIMENTO S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc .01 şi 5.

de orice tip şi sec iune. cuprinsă între 0.10 Puncte I41208 Norma de Pre : I42202 Norma de Pre : 0.Lucrări complementare şi accesorii pentru a preda lucrarea finită conform celor mai înalte standarde. document contractuale. NEC RO_Rev 0 170/208 .44 Puncte 1.Pozarea cablului în re eaua de canale.00 (cinci) m.25 Puncte 3. mantaua de uzură (covoraşul).00 (treizeci) metri. pentru execu ia unei prize cu re ea de canale de până la 5 metri. Norma de Pre este recunoscută pentru un număr de por iuni de până la lungimea totală maximă a re elei de canale. cumulabilă.01 şi 5. .1 Fişă privind Normele de Pre : PS 02 Norma de Pre : SUPLIMENT S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . toate compensate separat. aplicarea următoarei fişe compensează toate cele indicate în Fişa Bază PSB04 (Norma de Pre I41104) pentru interven ii de până la cei 5 metri.00 metri. masticul de asfalt. =1. care necesită recunoaşterea. În caz de supliment la Fişa Bază I-B03 (Norma de Pre I21103). Este exclusă: frezarea. în combina ie cu prezenta fişă. Obiectiv exemplificat de Interven ia Supliment pentru execu ia re elei de canale cu o lungime mai mare de 5. .puncte: I41202 Fişă: 18. egală cu 30. de re ea de canale la adâncimea solicitată (Max. refacerea pavajului de orice tip în zone private şi/sau publice. pentru Bransament.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA IE: 47. cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment: I41207 Norma de Pre : I41209 Norma de Pre : PSS07 Fişă: PSS09 0. pentru furnituri.00 PSS08 Fişă: PCS02 Fişă: Interven ii ulterioare. .50 m) pentru cablu JT pe pavaj de orice tip şi cu nivelare cu materiale prescrise de orice tip.01 e 5. pentru realizarea bransamentului subterane pe teren cu price tip de paviment Presta ii principale incluse în Norma de Pre .Execu ie de por iune suplimentară.00 metri. citat în Contract de executie a lucrarii. cuprinsă între 0.00 (cinci) metri. Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază care necesită aplicabilitatea acesteia. dacă sunt prevăzute ca fiind responsabilitatea Executantului în documentul "Lista Materialelor DE furnizat de către Societate. în plus fa ă de cei 5.00 Puncte Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare por iune cu lungime mai mare decât a re elei de canale (SLC).Furnizarea la fa a locului a cablului.

În particular. până la 30m Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 171/208 .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Schemă topo-electrică de maxim ROŞU-NOU NEGRU-EXISTENT Imagine exemplificativă RE EA AERIANĂ JT DIN CONDUCTOR NEIZOLA I SAU DIN CABLU AERIAN.00 m. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni.01 şi 5. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată.00 m pentru o lungime a re elei de conducte pentru Priză > 5. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. CU/FĂRĂ CUTIE DE DERIVA IE Cofret pentru Grup de Măsură monofazate/trifazate Stâlp Supliment pentru por iunea cuprinsă între 0. în Contract de executie a lucrarii. legăturile electrice în punctele de alimentare.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală.

cumulabilă.. Norma de Pre Supliment I41210 (Fişa PSS10) se aplică în limitele prevăzute de această fişă.30 M-S02 Puncte 2. în tubulatură predispusă până la Cofretul pentru Grupurile de Măsură monofazate/trifazate fixat în perete. găuri şi restructurarea aferentă. Este exclusă pozarea cofretului pentru Grupurile de Măsură monofazate/trifazate şi a Grupului de Măsură.Instalarea plăcu e de sprijin GdM monofazat/trifazat. Prezenta Norma de Pre Supliment este aplicabilă exclusiv în cazul atribuirii asociată cu lucrări la Re eaua Electrică de joasă tensiune.Termina ii cabluri şi conexiuni electrice. cu lungimea (LP): 0. ca şi document contractual în Contract de executie a lucrarii.00 metri. .00 Puncte I52201 Norma de Pre : I41202 Norma de Pre : Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Bransament (Cablu). Obiectiv exemplificat de Interven ia Realizarea de Bransament individual pentru furnitură monofazată/trifazată. . NEC RO_Rev 0 172/208 .1 Fişă privind Normele de Pre : PS 03 Norma de Pre : SUPLIMENT S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . . derivată de la Nodul de Re ea JT. cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment: I41201 Norma de Pre : I41210 Norma de Pre : PSS01 Fişă: PSS10 2.Furnizarea la fa a locului a cablului.Pozarea cablului.10 Puncte 8. dacă această opera iune este prevăzută ca fiind responsabilitatea Executantului. în documentul "Lista Materialelor de Furnizat de către Societate" citat. Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază care solicită aplicabilitatea acesteia.00 Fişă: Interven ii ulterioare. care necesită recunoaşterea. .Actualizare cartografică. în combina ie cu prezenta fişă. Presta ii principale incluse în Norma de Pre Conectarea Bransamentului în punctul de alimentare este prevăzută.00 < LP <= 10.puncte: I41203 Fişă: 6. În acest ultim caz aplicarea Normei de Pre Suplimentare I41203 (Fişa PSS03) este permisă numai pentru por iunea de tubulatură existentă care nu este supusă restructurării.50 Fişă: PSS02 Puncte 18. pentru furnituri. pe ăruş sau în compartiment special predispus. de orice tip şi sec iune. altfel se va aplica Norma de Pre I41203 (Fişa PSS03) . . de obicei. în prezen a joasei tensiunii.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA IE: 47. .Eventuale semne.Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde. . conform modalită ilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Preturilor Conven ionale.

acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. În particular. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 173/208 .nou Negru-existent Imagine exemplificativă Cofret pentru Grupul de Măsură monofazate/trifazate Nod de re ea JT Bransament JT Cabluri de re ea JT Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . legăturile electrice în punctele de alimentare. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Schemă topo-electrică de maxim Roşu. în Contract de executie a lucrarii. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală.

Este inclusă execu ia santului sau ochetului pentru pozarea tubului corespunzător din PVC sau PE pentru introducerea cablului de alimentare al grupului de Măsură. precum restructurarea zidului. În particular. tencuiala şi refacerea culorii.Execu ia firidei în zidărie de orice tip pentru fixarea cofretului care adăposteşte Grupul de Măsură monofazat/trifazat şi montarea cofretului. Obiectiv exemplificat de Interven ia Execu ie firidă în zidărie de orice tip şi instalarea în aceasta a Cofretului pentru Grupul de Măsură monofazat/trifazat. Presta ii principale incluse în Norma de Pre . acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. .1 Fişă privind Normele de Pre : PS 04 Norma de Pre : SUPLIMENT S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc .puncte: I41204 8 . Schemă topo-electrică de maxim Vedere din fa ă Perete Cofret pentru Grupul de Măsură monofazat/trifazat imagine exemplificativă Tub PVC/EPR fixat pentru cablu Tub PVC/EPR fixat pentru cablu sol Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA IE: 47. . legăturile electrice în punctele de alimentare. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 174/208 . trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului.00 Modalitatea de remunerare Pentru fiecare cofret pentru Grupurile de Măsură monofazate/trifazate fixat în firidă.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. în Contract de executie a lucrarii.Lucrări complementare şi accesorii. Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază care solicită aplicabilitatea acesteia.

document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 175/208 . În particular. dacă opera iunea este prevăzută ca fiind responsabilitatea Executantului în documentul contractual "Lista Materialelor de furnizat de către Societate " citat în Contract de executie a lucrarii. în Contract de executie a lucrarii.00 Modalitatea de remunerare Pentru fiecare Cofret dedicat Grupului de Măsură monofazat/trifazat instalat pe stâlp (prin armătură corespunzătoare) sau la perete. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază care solicită aplicabilitatea acesteia. .Furnizarea la fa a locului a materialelor necesare.Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării conform celor mai înalte standarde.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală.Instalarea de Cofret pentru Grupului de Măsură monofazat/trifazat instalat pe stâlp cu bandă de o el sau la perete prin sistem de fixare corespunzător tipului de perete. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. Presta ii principale incluse în Norma de Pre .puncte: I41205 4. Obiectiv exemplificat de Interven ia Instalarea de Cofret pentru Grupul de Măsură monofazat/trifazat pe stâlp (prin armătură corespunzătoare) sau la perete. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. legăturile electrice în punctele de alimentare. .1 Fişă privind Normele de Pre : PS 05 Norma de Pre : SUPLIMENT S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . Schemă topo-electrică de maxim SUPORT PENTRU FIXAREA PE STÂLP A COFRETULUI PENTRU EXTERIOR FURNITURI DE PÂNĂ LA 30kW imagine exemplificativă Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA IE: 47.

puncte: I41206 12. a soclului din beton.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. În particular.00 Modalitatea de remunerare Pentru fiecare Cofret destinat Grupului de Măsură monofazate/trifazate pe ăruş cu soclu. dacă opera iunea este prevăzută ca fiind responsabilitatea Executantului în documentul contractual "Lista Materialelor de furnizat de către Societate " citat în Contract de executie a lucrarii. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului.Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării conform celor mai înalte standarde. în Contract de executie a lucrarii. Obiectiv exemplificat de Interven ia Instalarea de Cofret pentru Grupul de Măsură monofazat/trifazat pe ăruş cu soclu.Furnizarea la fa a locului a materialelor necesare. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 176/208 . Schemă topo-electrică de maxim ăruş din răşină sintetică cu fibră de sticlă imagine exemplificativă Nisip tasat Mortar din ciment Getto din beton Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . legăturile electrice în punctele de alimentare.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA IE: 47. Presta ii principale incluse în Norma de Pre . Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază care solicită aplicabilitatea acesteia. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni.1 Fişă privind Normele de Pre : PS 06 Norma de Pre : SUPLIMENT S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . . instalat. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. instalarea ăruşului şi a cofretului pentru Grupul de Măsură monofazat/trifazat.Execu ia excavării. .

care necesită aplicabilitatea Obiectiv exemplificat de Interven ia Frezare la rece. Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază. împreună. a straturilor de pavaj din conglomerat bituminos. 47. în Contract de executie a lucrarii. care nu sunt oricum exhaustive .1. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. cu maşină autopropulsată.44 Modalitatea de remunerare Pentru fiecare metru pătrat: Prezenta Norma de Pre este aplicată suprafe elor de restructurat de până la 150 (osutăcincizeci) m2 atribuite prin una sau mai multe antecalcula ii privind un singur şantier. În particular.Conform celor prevăzute în documentele contractuale - Schemă topo-electrică de maxim imagine exemplificativă Nu este necesară Nu este necesară Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . legăturile electrice în punctele de alimentare. transportul. pentru a sus ine noi mantale de uzură care. cu scopul de a crea o cavitate rectilinie egală cu lă imea comisionată. fărâmi area şi cură area cavită ii finite. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. este inclusă încărcarea. predarea la subiec ii autoriza i pentru activită ile de recuperare sau de eliminarea a materialului produs în urma frezării.2 Fişă privind Normele de Pre : PS 07 Norma de Pre : SUPLIMENT S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în m2 .PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. Presta ii principale. până la 10 (zece) cm adâncime. vor trebuie să fie în rând cu cele existente. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 177/208 .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA IE: 47.puncte: I41207 0 .

Cantitatea care trebuie contabilizată este raportată la produs dintre metri pătra i de suprafa ă care trebuie restructura i cu grosimea mantalei de uzură exprimată în centimetri. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. care nu sunt oricum exhaustive .2 Fişă privind Normele de Pre : PSS08 Norma de Pre : SUPLIMENT INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în m2 x cm .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA IE: 47. rularea precum şi orice altă cheltuială pentru mantalele de uzură şi restructurarea indicatoarelor stradale orizontale de orice tip.puncte: I41208 0 .Conform celor prevăzute în documentele contractuale - Schemă imagine exemplificativă Nu este necesară Nu este necesară Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . 47.1. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază. În particular. Prezenta Norma de Pre este aplicată suprafe elor de restructurat de până la 150 (osutăcincizeci) m2 atribuite prin una sau mai multe antecalcula ii privind un singur şantier. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului.25 Modalitatea de remunerare Pentru fiecare m2 echivalent (metri pătra i de restructurat x cm grosime).PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. Presta ii principale. este inclusă stratul de amplasare cu emulsie bituminoasă corespunzătoare. chiar dacă nu este necesară aplicabilitatea Obiectiv exemplificat de Interven ia Realizare sau refacerea mantalei de uzură de tip tradi ional cu o grosime egală cu 1 (unu) cm. legăturile electrice în punctele de alimentare. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 178/208 . în Contract de executie a lucrarii.

În particular. turnat la cald pentru o grosime de 2 (doi) cm.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 179/208 .2 Fişă privind Normele de Pre : PSS09 Norma de Pre : SUPLIMENT INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în m2 . a stratului existent şi încărcarea. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. pentru zona solicitată.10 Modalitatea de remunerare Pentru fiecare metru pătrat: Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. Presta ii principale. şi cu suprafa a acoperită de granule de marmură sau drişcuită cu nisip fin.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA IE: 47. transportul şi descărcarea la societati autoriza i privind activită ile de recuperare sau eliminare a materialului provenind din restructurare. care nu sunt oricum exhaustive . chiar dacă nu este necesară aplicabilitatea Obiectiv exemplificat de Interven ia Construc ia şi reconstruc ia pavajului pentru trotuarul din mastic de asfalt de orice culoare.puncte: I41209 1. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. în Contract de executie a lucrarii.1. este inclusă şi eventuala execu ie a unui înveliş din var. 47.Conform celor prevăzute în documentele contractuale -- Schemă imagine exemplificativă Nu este necesară Nu este necesară Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . extirparea. legăturile electrice în punctele de alimentare.

mai este cuprinsă şi execu ia în mai multe faze a lucrărilor necesare pentru predarea produsului finit conform celor mai înalte standarde şi descrise în Normele următoare (chiar şi dacă efectuate în perioade decalate). chiar dacă nu este necesară aplicabilitatea Obiectiv exemplificat de Interven ia Realizarea de groapă pentru deschiderea şi închiderea por iunilor din re eaua de canale preexistentă. În particular. legăturile electrice în punctele de alimentare. care nu sunt oricum exhaustive . beton arma sau nearmat şi în prezen a apei) – eliminarea materialelor rezultate – furnizarea şi pozarea tubului de până la 145 mm2 necesare pentru reluarea continuită ii canalei – umplerea cu materiale inerte (rocă vulcanică. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 180/208 .Excavarea până la o adâncime de 1. pentru a permite execu ia eventualelor lucrări electrice de către personalul Enelui.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. Lungime: LC < 4 m (axa longitudinală a re elei de canale) Presta ii principale.00 Modalitatea de remunerare Pentru fiecare metru pătrat: Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază.puncte: I41210 8. realizată de Ter i.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA IE: 47. Schemă imagine exemplificativă NU este necesară NU este necesară Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . pozarea protec iilor pe cabluri şi manşoane înainte de umplere. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. amestec de pietriş.2 Fişă privind Normele de Pre : PSS10 Norma de Pre : SUPLIMENT INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în m2 .1.execu ia preventivă a sondajelor de investiga ie. fiind exclusă frezarea şi restructurarea mantalei de uzură (covoraşului) şi sau a pavajului din mastic ce asfalt care sunt compensate separat .Demolarea pavajului şi stratului de sus inere constituite oricum . 47. nisip) stabilizate cu orice doză de var hidratat sau de ciment tip 325/425 sau liant de orice tip – refacerea stratului de sus inere şi a pavajului superficial. În plus. pentru îndepărtarea eventualelor obstruc ii prezente în aceasta cu scopul de a relua continuitatea. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. constituite oricum.50 m în teren de orice natură şi consisten ă (inclusiv rocă. în Contract de executie a lucrarii.

conform modalită ilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Preturilor Conven ionale. .Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde. Presta ii principale care nu sunt oricum exhaustive Conectarea BransamentuluiBransamentului în punctul de alimentare este prevăzută. În acest ultim caz aplicarea Normei de Pre Suplimentare I41203 (Fişa PSS03) este permisă numai pentru por iunea de tubulatură existentă care nu este supusă restructurării. în prezen a joasei tensiunii. Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază. . de obicei. Norma de Pre este recunoscută de (două) ori.2 Fişă privind Normele de Pre : PC 01 Norma de Pre : SUPLIMENT S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc .PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. În particular. legăturile electrice în punctele de alimentare. Norma de Pre este aplicabilă şi în cazul instalării Modulului pentru montarea suplimentară a unui sau două Grupuri de Măsură. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. care necesită aplicabilitatea acesteia. Norma de Pre Supliment I41210 (Fişa PSS10) se aplică în limitele prevăzute de această fişă. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. Schemă Roşu – nou Centralizat existent imagine exemplificativă Modul B3M Adi ional pentru 3 GdM Module adi ionale 3 montate Montate 54 sau 5 negru-existent Centralizare Grupuri de Măsură în local sau compartiment corespunzător Priză centralizată existentă Exemple Priză centralizată Modul B3M Adi ional pentru 12 GdM de integrat Solu ie pentru 4-5 Gdm În acest caz sunt amplasate 2 Module B3M Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . a unui ulterior Modul B3M.Cablarea Modulului B3M sau unul similar şi conexiunile electrice. altfel se va aplica Norma de Pre I41203 (Fişa PSS03) . .00 Modalitatea de remunerare Pentru fiecare Modul instalat. Este exclusă pozarea Grupurilor de Măsură. .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA IE: 47. Obiectiv exemplificat de Interven ia Supliment pentru instalarea unui nou Tablou Centralizat.puncte: I42201 3.Instalarea de plăci sau capace de închidere în pozi iile unde nu sunt instalate Grupurile de Măsură. În cazul instalării de Module adi ionale pentru pozarea suplimentară de 4 sau 5 Grupuri de Măsură. .Instalarea Modulului B3M sau unul similar adi ional.Actualizare cartografică. inclusiv conexiunile la Tabloul Centralizat sau la Bransament sau la Nodul de Centralizare şi la Grupurile de Măsură. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 181/208 . în Contract de executie a lucrarii.

PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală.puncte: I42202 3. Casetei Dozei de Deriva ie care sunt compensate separat. amplasat în interiorul localului /compartimentului unde este realizată centralizarea Grupurilor de Măsură (Cofret. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului.Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde. în Contract de executie a lucrarii. . Obiectiv exemplificat de Interven ia Pozarea/Recuperarea Nodului de Centralizare complet.2 Fişă privind Normele de Pre : PC 02 Norma de Pre : SUPLIMENT S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . este exclusă numai execu iei firidei în perete pentru instalarea Cofretului. În particular. . . În cazul execu iei de firidă fixată în perete pentru Casetă sau Doză de Deriva ie este aplicabilă Norma de Pre I41204 (Fişa PSS04). de obicei. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază. În cazul execu iei de firidă fixată în perete pentru Cofret de tip destinat Nodului de re ea JT este aplicabilă Norma de Pre I21204 (Fişa I-S04). legăturile electrice în punctele de alimentare. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. Principalele presta ii care oricum nu sunt exhaustive Conectarea Bransamentului în punctul de alimentare este prevăzută. casetei sau Dozei de Deriva ie de orice tip inclusiv şirul de cleme intern. care necesită aplicabilitatea acesteia. . document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 182/208 . Schemă Roşu – nou negru-existent Local sau compartiment pentru centralizarea Grupurilor de Măsură Nod de centralizare imagine exemplificativă Nu este disponibilă Priză centralizată Cablu JT existent Nod de re ea JT Şosea Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale .Instalarea Cofretului. în prezen a joasei tensiunii.Conexiunile electrice ale cablurilor în intrare şi ieşire. inclusiv cablul necesar de conexiune de la nodul de centralizare. casetă sau Doză de Deriva ie de orice tip inclusiv şirul de cleme intern).00 Modalitatea de remunerare Pentru fiecare Nod de Centralizare.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA IE: 47.Furnizarea la fa a locului a materialelor prevăzute ca fiind responsabilitatea Executantului în documentul contractual "Lista materialelor de furnizat de către Societate" citat în Contract de executie a lucrarii.

pentru alimentarea Tabloului Centralizat până la 6 (şase) Grupuri de Măsură pentru furnituri monofazate/trifazate.50 Puncte 3. derivată de la Nodul de Re ea JT.. .Pozarea cablului.00 (douăzeci) metri inclusiv Tablou Centralizat până la 6 (şase) Grupuri de Măsură pentru furnituri monofazate/trifazate. în combina ie cu prezenta fişă. . .Instalarea plăcilor sau capacelor de închidere în pozi iile unde nu este instalat Grupul de Măsură.00 Puncte 18. care necesită aplicabilitatea acesteia. . . oricum până la 6 (şase) Grupuri de Măsură .Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde. Obiectiv exemplificat de Interven ia Pozarea de Bransament Colectiv în tubulatura predispusă. care necesită recunoaşterea. .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA IE: 47. Presta ii principale incluse în Norma de Pre Conectarea Bransamentului în punctul de alimentare este prevăzută.00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Bransament colectiv (Cablu) de lungimea LPC: 0 < LPC <= 20. de orice tip şi sec iune precum şi a altor materiale.10 Puncte 3. Construc ie Centralizat până la 6 (şase) Grupuri de Măsură pentru furnituri monofazate/trifazate.2 Fişă privind Normele de Pre : PC 03 Norma de Pre : SUPLIMENT S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . cumulabilă.00 Puncte I52201 Norma de Pre : I42202 Norma de Pre : I41210 Norma de Pre : M-S02 Fişă: PCS02 Fişă: PSS10 Puncte 2. dacă este solicitată de către Enel.Termina ii cabluri şi conexiuni electrice.00 Fişă: Interven ii ulterioare. cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment: I41201 Norma de Pre : I42201 Norma de Pre : I41202 Norma de Pre : PSS01 Fişă: PCS01 Fişă: PSS02 2.Furnizarea la fa a locului a cablului care constituie Bransament centralizată. Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază sau Supliment..instalarea şi cablarea Modulelor B3M sau altele similare pentru realizarea configura iei solicitate. a cavo. de obicei. în tubulatura predispusă. Este exclusă pozarea Grupurilor de Măsură.puncte: I42203 Fişă: 17. de la Nodul de Re ea JT la şirul de cleme de alimentare a Tabloului Centralizat.00 Puncte 8. conform modalită ilor prevăzute în Partea L din Nomenclatorul Preturilor Conven ionale.Actualizare cartografică. în prezen a joasei tensiunii. prevăzute ca fiind responsabilitatea Executantului în documentul contractual "Lista materialelor de furnizat de către Societate" citat în Contract de executie a lucrarii. NEC RO_Rev 0 183/208 .

În particular. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Schemă topo-electrică de maxim Roşu – nou negru-existent centralizarea Grupurilor de Măsură în local sau compartiment Centralizator existent Bransament colectiv existentă Bransament colectiv imagine exemplificativă Cablu JT existent Nod de Re ea JT Şosea Exemple Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 184/208 .PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. în Contract de executie a lucrarii. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. legăturile electrice în punctele de alimentare.

Concomitent cu prezentarea contabilită ii lucrărilor. pe por iunile de stradă din apropierea construc iilor.00 - Modalitatea de remunerare: Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază. copia avizului care include data şi ora ultimei afişări şi/sau copia fiecărui aviz individual. Modalitatea de execu ie: Lipirea afişelor.puncte: I42301 7. . . de efectuat în locuri vizibile. Enel comunică necesitatea de efectuare a activită ii prin cererea corespunzătoare (lucrări inerente deja comisionate). Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 185/208 . Pentru fiecare aviz individual predat va trebui luată o copie cu semnătura destinatarului. Norma se aplică în cazurile de preaviz care se face exclusiv clientelei vizate de execu ia lucrărilor Presta ii principale. cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment: Norma de Pre : I42302 Fişă: P-S05 Puncte 1. oricum neexhaustive Norma cuprinde. În bloc pentru fiecare Plan de lucru. numele persoanei care a efectuat activitatea. trebuie efectuată în termen 5 zile de la execu ia acestor lucrări. trebuie să aibă loc. ştampila şi semnătura Executantului. în combina ie cu prezenta fişă. Lipirea sau înmânarea individuală către client conform modalită ii şi formularisticii utilizate de Unită ile care gestionează contractul comitentului şi trebuie să fie oricum efectuate în termenele fixate de Autoritatea pentru Energia Electrică şi gaz (AEEG). la zona de acces sau în interiorul zonei. sau în cazul locuin elor de tip bloc sau clădirilor în care se desfăşoară activită i comerciale. Executantul trebuie să restituie Enelui.reproducerea pe suport de hârtie format L4 (şi colorată) a avizelor de suspendare conform formularisticii indicate local de Enel. care necesită aplicabilitatea Obiectiv exemplificat de Interven ia Tipică din prezenta Schemă Preaviz clientelei pentru suspendarea programată a serviciului de distribu ie a energiei electrice. în acest termen Executantul trebuie să restituie prin intermediul faxului Enelui confirmarea prestării serviciului.predarea avizelor individuale la clien i indica i de Enel. În orice caz Enel poate încredin a presta ia chiar şi cu o zi înainte de termenul prescris de Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei ANRE.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA IE: Fişă privind Normele de Pre : Norma de Pre : SUPLIMENT P-S04 INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . pe căile publice. pentru toată zona în care se găseşte clientela interesată de suspendarea programată.00 Interven ii ulterioare. pe durata terminării lucrărilor. inclusiv data şi ora. printre altele: . Recuperarea avizelor. cumulabilă.lipirea şi apoi recuperarea avizelor. care necesită recunoaşterea.

cumulabilă. pe por iunile de stradă din apropierea construc iilor. Presta ii principale. Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 186/208 . În orice caz Enel poate încredin a presta ia chiar şi cu o zi înainte de termenul prescris de Autoritatea Nationala de reglementare in domeniul energiei ANRE. oricum neexhaustive Norma cuprinde. Executantul trebuie să restituie Enelui. Enel comunică necesitatea de efectuare a activită ii prin cererea corespunzătoare (lucrări inerente deja comisionate). ştampila şi semnătura Executantului. pe căile publice. în combina ie cu prezenta fişă. inclusiv data şi ora. trebuie să aibă loc. Obiectiv exemplificat de Interven ia Tipică din prezenta Schemă Preaviz clientelei pentru suspendarea programată a serviciului de distribu ie a energiei electrice pentru fiecare client MT sau JT avizat individual.00 Interven ii ulterioare. trebuie efectuată în termen 5 zile de la execu ia acestor lucrări. . Lipirea sau înmânarea individuală către client conform modalită ii şi formularisticii utilizate de Unită ile care gestionează contractul comitentului şi trebuie să fie oricum efectuate în termenele fixate de Autoritatea pentru Energia Electrică şi gaz (AEEG). care necesită recunoaşterea. Modalitatea de execu ie: Lipirea afişelor. copia avizului care include data şi ora ultimei afişări şi/sau copia fiecărui aviz individual. Pentru fiecare aviz individual predat va trebui luată o copie cu semnătura destinatarului. de efectuat în locuri vizibile. sau în cazul locuin elor de tip bloc sau clădirilor în care se desfăşoară activită i comerciale.reproducerea pe suport de hârtie format L4 (şi colorată) a avizelor de suspendare conform formularisticii indicate local de Enel. numele persoanei care a efectuat activitatea. . .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA IE: Fişă privind Normele de Pre : Norma de Pre : SUPLIMENT P-S05 INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment: Norma de Pre : I42301 Fişă: P-S04 Puncte 7. Concomitent cu prezentarea contabilită ii lucrărilor. printre altele: .puncte: I42302 1.lipirea şi apoi recuperarea avizelor. la zona de acces sau în interiorul zonei. care necesită aplicabilitatea. pentru toată zona în care se găseşte clientela interesată de suspendarea programată. pe durata terminării lucrărilor.predarea avizelor individuale la clien i indica i de Enel. Recuperarea avizelor.00 - Modalitatea de remunerare: Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază. în acest termen Executantul trebuie să restituie prin intermediul faxului Enelui confirmarea prestării serviciului.

din partea Enelui.1. în zile normale de lucru. în termenele prestabilite (a se vedea Contract de executie a lucrarii).00 şi orele 20.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. duminicii şi sărbătorilor legale. cumulabilă cu alte Norme aplicabile. cu excep ia sâmbetei. pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază.Conform celor prevăzute în documentele contractuale - Schemă topo-electrică de maxim Imagine exemplificativă Nu este necesară Nu este necesară Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . Obiectiv exemplificat de Interven ie Compensa ie forfetară. pentru cheltuielile Executantului. chiar şi dacă nu sunt men ionate în Normele de Pre Bază.2 Fişă privind Normele de Pre : P. privind execu ia interven iilor în urma apelurilor pentru repara ia defectelor la Re eaua Electrică sau pentru eliminarea unui poten ial pericol. Prezenta Component de Pre este recunoscută pentru interven ii care sunt efectuate în totalitate în perioada orară cuprinsă între orele 8.puncte: I43001 20. Prezenta Norma de Pre este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită interven ia în zi lucrătoare pentru a începe lucrarea în una din zilele lucrătoare imediat următoare.00 Modalitatea de remunerare: În bloc. nu este recunoscută însă în cazul atribuirii prin Scrisoarea de Încredin are Lucrări (LCL) dacă data emiterii LCL se face cu cel pu in 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execu ia interven iei Presta ii principale. Modalitatea de execu ie: ---------------------------------------Gestionarea deşeurilor: --------------------------------------- NEC RO_Rev 0 187/208 .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA IE:47. numai în cazul solicitării de interven ie. acolo unde aplică. 47. care nu sunt oricum exhaustive .01 Norma de Pre : SUPLIMENT S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc .00.

• în perioada orară cuprinsă între orele 08. pentru cheltuielile Executantului.puncte: I43002 3 0. Obiectiv exemplificat de Interven ia Compensa ie forfetară.00 şi orele 24.02 Norma de Pre : SUPLIMENT S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc .1. Prezenta Norma de Pre este recunoscută pentru interven ii care sunt efectuate. Modalitatea de execu ie: ---------------------------------------Gestionarea deşeurilor: --------------------------------------- NEC RO_Rev 0 188/208 .00 din zilele normale de lucru.Conform celor prevăzute în documentele contractuale - Schemă topo-electrică de maxim Imagine exemplificativă Nu este necesară Nu este necesară Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . nu este recunoscută însă în cazul atribuirii prin Scrisoarea de Încredin are Lucrări (LCL) dacă data emiterii LCL se face cu cel pu in 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execu ia interven iei Presta ii principale. chiar şi dacă nu sunt men ionate în Normele de Pre Bază. privind execu ia interven iilor în urma apelurilor pentru repara ia defectelor la Re eaua Electrică sau pentru eliminarea unui poten ial pericol. în termenele prestabilite (a se vedea Contract de executie a lucrarii). acolo unde aplică.00 Modalitatea de remunerare: În bloc. Prezenta Norma de pre este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită interven ia în zilele de vineri pentru a începe execu ia în ziua de sâmbătă imediat următoare. cumulabilă cu alte Norme aplicabile. pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază. numai în cazul solicitării de interven ie.00 şi orele 20.00 în zilele de sâmbătă. 47. din partea Enelui. care nu sunt oricum exhaustive . total sau par ial: • în perioada orară cuprinsă între orele 20.2 Fişă privind Normele de Pre : P.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA IE:47.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală.

total sau par ial: • în perioada orară cuprinsă între orele 0. Prezenta Norma de Pre este recunoscută şi în cazul în care Enel solicită interven ia în zilele de sâmbătă sau în zilele precedente sărbătorilor recunoscute legal pentru a începe execu ia în ziua de duminică imediat următoare sau în ziua de sărbătoare imediat următoare.puncte: I43003 50.00 şi orele 08.03 Norma de Pre : SUPLIMENT S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . acolo unde aplică. cumulabilă cu alte Norme aplicabile. pentru cheltuielile Executantului. Prezenta Norma de Pre este recunoscută pentru interven ii care sunt efectuate.2 Fişă privind Normele de Pre : P.00 în zilele normale de lucru.00 Modalitatea de remunerare: În bloc. care nu sunt oricum exhaustive . Modalitatea de execu ie: ---------------------------------------Gestionarea deşeurilor: --------------------------------------- NEC RO_Rev 0 189/208 .Conform celor prevăzute în documentele contractuale - Schemă topo-electrică de maxim Imagine exemplificativă Nu este necesară Nu este necesară Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale .PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. Obiectiv exemplificat de Interven ia Compensa ie forfetară. din partea Enelui. chiar şi dacă nu este solicitată de Normele de Pre Bază.00 şi orele 08.00 şi orele 24. 47. • în perioada orară cuprinsă între orele 00.00 în zilele de sâmbătă. nu este recunoscută însă în cazul atribuirii prin Scrisoarea de Încredin are Lucrări (LCL) dacă data emiterii LCL se face cu cel pu in 3 (trei) zile lucrătoare în raport cu data fixată pentru execu ia interven iei.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA IE:47. • în zilele întregi de duminică şi sărbători legale. Presta ii principale.00 şi în perioada orară cuprinsă între orele 20. privind execu ia interven iilor în urma apelurilor pentru repara ia defectelor la Re eaua Electrică sau pentru eliminarea unui poten ial pericol.1. numai în cazul solicitării de interven ie. în termenele prestabilite (a se vedea Contract de executie a lucrarii). pentru fiecare apel: Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază.

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 FIŞE GRUP MERIOLOGIC LEII1000 MĂSURĂ FIŞĂ BAZĂ NEC RO_Rev 0 190/208 .

unificarea.00 Fişă: Interven ii ulterioare. sau pozarea limitatoarelor amperometrice pentru furnituri a forfait sau extraordinare. ca alternativă la prezenta Norma de pre şi dacă este necesară aplicabilitatea. Norma de Pre Supliment indicată în prezenta Fişă. Obiectiv exemplificat de Interven ia Execu ia de interven ii numai la Grupul de Măsură constituit oricum.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA IE: 48. care necesită pozarea şi/sau recuperarea. solicitate de Unitatea Operativă de Zonă. care nu sunt oricum exhaustive Conectarea grupului de măsură este prevăzută. cu una sau mai multe Normele de Pre Supliment: Norma de Pre : I51201 M-S01 Puncte 4. de obicei. dacă numărul de interven ii zilnice. este mai mic sau egal cu 5 (cinci).50 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare interven ie efectuată la furnitură. substituirea Grupurilor de Măsură alături de furniturile existente. în măsura în care este efectiv executată. Pozarea/recuperarea şi activarea/dezactivarea Grupului de Măsură monofazate/trifazate NEC RO_Rev 0 191/208 .00 Norma de Pre : I52201 M-S02 Puncte 2. în combina ie cu prezenta fişă. a se face în prezen a joasei tensiuni.puncte: I51101 Fişă: 6. Presta ii principale. cumulabilă.1 Fişă privind Normele de Pre : M- B01 Norma de Pre : BAZĂ INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre bază recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . Este recunoscută. Prezenta Norma de Pre Bază este aplicabilă pentru Interven ia atribuită separat şi care nu este rela ionată cu alte fişe "BAZĂ". care necesită recunoaşterea.

trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. în Contract de executie a lucrarii.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. legăturile electrice în punctele de alimentare. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 192/208 .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Schemă topo-electrică de maxim Roşu=Nou Negru=Existent imagine exemplificativă Instalarea şi activarea Grupului de Măsură monofazat sau trifazat Nod de re ea JT Bransament de re ea JT Cabluri de re ea JT Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. În particular.

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 FIŞE GRUP MERIOLOGIC LEII1000 MĂSURĂ FIŞE SUPLIMENT NEC RO_Rev 0 193/208 .

prezenta Norma de Pre cuprinde. Prezenta Norma de Pre Supliment este recunoscută ca alternativă la Normele de Pre care solicită aplicabilitatea acesteia dacă se respectă condi iile prevăzute pentru recunoaştere. care nu sunt oricum exhaustive Conectarea grupului de măsură este prevăzută.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. detectarea de efrac ii sau omisiuni la Grupurile de Măsură. în Contract de executie a lucrarii. Presta ii principale. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 194/208 .00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare interven ie neefectuată la furnitură.puncte: I51201 4. legăturile electrice în punctele de alimentare. de obicei. etc. Schemă topo-electrică de maxim Roşu. citirea contorului. Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. nu este recunoscută în caz de execu ie par ială a unei lucrări (de exemplu: interven ie la un singur Grup de Măsură şi nu la cele două comandate). a se face în prezen a joasei tensiuni.1 Fişă privind Normele de Pre : M. Obiectiv exemplificat de Interven ia Neefectuarea interven iei solicitate din cauza unor anomalii detectate la Grupurile de Măsură existente precum: neconcordan a datelor privind măsurătorile sau sigiliile conform celor indicate în “Solicitarea de Lucrare”. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. Este prevăzută şi necesară elaborarea Raportului privind Interven ia Neefectuată'. În particular.01 Norma de Pre : SUPLIMENT S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . în orice caz.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA IE:48.nou negru-existent Imagine exemplificativă Neinstalarea Grupului de Măsură datorită anomaliilor detectate la GdM existente Nod de re ea existent Priză JT Cabluri de re ea JT Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale ..

02 Norma de Pre : SUPLIMENT S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc .50 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Grup de Măsură montat şi activat.1 Fişă privind Normele de Pre : M.nou negru-existent Imagine exemplificativă Instalarea şi activarea Grupului de Măsură monofazat-trifazat în cofret corespunzător Nod de re ea JT Priză JT Cabluri de re ea JT Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA IE:48. . Presta ii principale.Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde. În particular. în Contract de executie a lucrarii. . Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. legăturile electrice în punctele de alimentare. Prezenta Norma de Pre Supliment este recunoscută ca alternativă la Normele de Pre Bază care solicită aplicabilitatea acesteia. Obiectiv exemplificat de Interven ia Pozarea şi activarea Grupului de Măsură monofazat/trifazat. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni.Pozarea şi activarea Grupului de Măsură monofazat/trifazat.puncte: I52201 2. Schemă topo-electrică de maxim Roşu. de obicei. care nu sunt oricum neexhaustive Conectarea grupului de măsură este prevăzută. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 195/208 . a se face în prezen a joasei tensiuni.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală.

de obicei. din Nodul de Alimentare. . În particular. trebuie să fie atent izolate şi dispuse în aşa fel încât să nu intre în contact cu păr i sub tensiune. trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. . Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului.03 Norma de Pre : SUPLIMENT S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . a se efectua în prezen a joasei tensiuni.nou negru-existent Imagine exemplificativă Dezactivarea şi recuperarea Grupului de Măsură monofazat-trifazat chiar şi de tip tradi ional Nod de re ea JT Priză JT Cabluri de re ea JT Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . Prezenta Norma de Pre Supliment este cumulabilă cu Normele de Pre Bază care solicită aplicabilitatea acesteia.Dezactivarea şi recuperarea Grupului de Măsură monofazat/trifazat constituit oricum..puncte: I52202 2. Contactele electrice ale Bransamentului. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 196/208 . Obiectiv exemplificat de Interven ia Dezactivarea şi recuperarea Grupului de Măsură monofazat/trifazat constituit oricum Presta ii principale. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. care nu sunt oricum neexhaustive Nealimentarea Bransamentului pentru a proceda la recuperarea Grupului de Măsură este prevăzută.00 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Grup de Măsură dezactivat şi recuperat. în Contract de executie a lucrarii.1 Fişă privind Normele de Pre : M. legăturile electrice în punctele de alimentare.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală.Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde. Schemă topo-electrică de maxim Roşu.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA IE:48.

în Contract de executie a lucrarii. Presta ii principale.PARTEA I şi au aceeaşi valen ă contractuală. pentru varierea punctului de predare la cererea Clientului sau din motive tehnice.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GRUP MERIOLOGIC LEII1000 SECTIUNE INSTALA IE:48.puncte: I52203 3. Prezenta Norma de Pre este cumulabilă cu Normele de Pre Bază care solicită aplicabilitatea acesteia. de obicei.1 Fişă privind Normele de Pre : M. În particular.Dezactivarea şi recuperarea Grupului de Măsură monofazat/trifazat constituit oricum.50 Modalitatea de remunerare: Pentru fiecare Grup de Măsură mutat.nou Noi posibile puncte de furnitură Punct de furnitură existent Nod de alimentare Imagine exemplificativă negru-existent Nu este disponibilă Priza JT existentă Scurtarea prizei Prelungirea prizei Cablu de re ea JT Informa iile con inute în prezenta Fişă sunt integrative şi nu le înlocuiesc pe cele din Nomenclator Preturi Conven ionale . Modalită i de execu ie: Conform celor prevăzute în Documentele Tehnice emise de Enel şi aflate în posesia Executantului. care nu sunt oricum neexhaustive Nealimentarea/realimentarea Bransamentului pentru a proceda la mutarea Grupului de Măsură este prevăzută.Lucrări complementare şi accesorii pentru predarea lucrării finite conform celor mai înalte standarde Schemă topo-electrică de maxim Roşu. document contractual Gestionarea deşeurilor: Conform celor prevăzute în Contract de executie a lucrarii NEC RO_Rev 0 197/208 . constituit oricum. a se efectua în prezen a joasei tensiuni. . legăturile electrice în punctele de alimentare. fără înlocuirea Grupului de Măsură. acolo unde nu pot fi efectuate în prezen a joasei tensiuni. .04 Norma de Pre : SUPLIMENT S INTERVEN II LA RE EAUA DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE Norma de Pre supliment recunoscută pentru execu ia Interven iei exemplificate în prezenta Fişă: Norma de Pre : Compensa ie în bloc . trebuie să fie efectuate conform prescrip iilor din "Nota Tehnică" citată. Obiectiv exemplificat de Interven ia Mutarea Grupului de Măsură monofazat/trifazat constituit oricum. pozarea şi activarea grupului de Măsură recuperat în noul punct de distribu ie.

În plus fată de aceste limite Antecalcula iile de Lucrări trebuie să fie redactate şi date în contract având în Normele de Pre din PARTE L . sunt cumulabile. NEC RO_Rev 0 198/208 . limitele de aplica ie Normele de Pre /Fişe trebuie respectate. între Fişele Bază pilot şi Fişele Bază/Supliment citate. în care. sunt incluse în ceea ce urmează. pentru fiecare sectiune. de către Enel. a unei game variate de lucrări necesare unei realită i operative. În aceste prospecte sunt indicate toate Fişele Bază pilot chiar dacă acestea nu necesită Fişe Bază/Supliment cumulabile. numai în cazul de solicitare a interven iei. De asemenea.Lucrări. • cel de-al doilea indică Norma de Bază pilot pentru activită ile privind numai un singur Grup de Măsură (Gestiune Utilizare pură). Se precizează faptul că Fişele Supliment care prevăd. pentru simplificare. în 4 ore de la efectuarea apelului. însă numai unde sunt necesare pentru aplicare. având în vedere PARTEA I – Interven ii din Nomenclatorul de Preturi Conven ionale. Normele de Pre Bază şi/sau Supliment. sunt indicate primele Norme de Pre Bază/Supliment citate în Fişele Bază pilot. Fiecare fişă asociată cu Norma de Pre aferentă constituie Antecalcula ie de Lucrări de încredin at pentru execu ia în contract şi definită de Fişa Bază Pilot. începând de la Norma de Pre Bază/Fişă Bază pilot sunt cumulabile succesiv. sau telefax. Identificarea Normei de Pre Bază/Fişă Bază pilot trebuie se face utilizând următoarele două tabele: • primul indică Norma de Bază pilot în func ie de obiectivul care trebuie atins şi a Nodului de Re ea JT/Linie pentru alimentare aeriană sau din cablu subteran. Normele de Pre Bază şi Supliment citate în Fişa Bază pilot sunt cumulabile cu Norma de Pre pilot şi garantează posibilitatea de execu ie. 4 Prospecte de Cumul pentru Grupurile de Mărfuri.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 GHID PENTRU IDENTIFICAREA NORMELOR DE PRE – FIŞĂ BAZĂ PILOT Prezentul ghid este în eles ca material auxiliar pentru identificarea Normelor de Pre şi Fişa Bază pilot aferentă. cu excep ia GRUP MERIOLOGIC LEII1000 MĂSURĂ la care nu se aplică. prin fonogramă. chiar dacă nu citate în Fişa Bază pilot. recunoaşterea compensa iilor forfetare pentru execu ia interven iilor în urma unei solicitari pentru repararea defectelor la re eaua Electrică sau pentru eliminarea unui poten ial pericol. fiind valabilă caracteristica de cumul chiar şi Normele de Pre Supliment/Fişe Supliment citate succesiv.

plecând de la stâlpul sau nodul de Re ea JT existent Deriva ie de la cablul subteran cu realizarea de nou Nod I-B01. plecând de la stâlpul sau nodul de Re ea JT existent Deriva ie de la de la cablu subteran cu realizarea unui I-B01. A-B04 stâlpi Deriva ie de la nodul de Re ea JT cu pozarea I-B03 Bransamentului în re eaua de canale de realizat. ca urmare a mutării traseului. a Bransamentului Individual pentru a muta punctul de furnizare al energiei electrice. I-B02 nod de Re ea JT Deriva ie de la nodul de Re ea JT cu pozarea PCB01 Bransamentului colectiv în tubulatura predispusă Deriva ie de la nodul de Re ea JT cu pozarea I-B03 Bransamentului în re eaua de canale de realizat. I-B02 de Re ea JT PSB05 Deriva ie de la nodul de Re ea JT sau Nod de Alimentare existent. par ial/ total cu prelungirea/ scurtarea traseului. la cererea Clientului sau pentru motive tehnice Crearea unui Nod de Re ea JT din motive tehnice NEC RO_Rev 0 . I-B02 Punct de deriva ie a energiei electrice Mutarea traseului.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Obiectivul lucrării Racordarea Clientului cu Bransament Individual Racordarea Clien ilor cu Bransament Colectiv Norme de Pre Bază Fişă Bază Pilot Deriva ie de la nodul de Re ea JT cu pozarea PSB01 Bransamentului individual în tubulatura predispusă Deriva ie de la stâlpul de linei aeriane existentă cu punct PSB02 de distribu ie pe acelaşi stâlp Deriva ie de la doza de deriva ie la perete PSB03 Deriva ie de la stâlp de linia aeriană existentă cu PSB04 realizarea re elei de canale Deriva ie de la linia aeriană cu pozarea Bransamentului PSB06 în deschidere şi o parte la perete Deriva ie de la linia aeriană cu utilizarea a maxim 2 noi A-B03. punctul de deriva ie poate fi modificat Deriva ie de la cablul subteran urmărind sec ionarea 199/208 I-B01.

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Crearea unui Nod de Re ea JT din motive tehnice Crearea unui Nod de Re ea JT din motive tehnice acestuia Deriva ie de la nodul de Re ea JT existent sau de la stâlp existent cu realizarea re elei de canale Deriva ie de la stâlp existent cu pozarea conductoarelor parte în deschidere şi parte la perete. solicitate de Unitatea Operativă Zonală. pentru furnizare de până la 15 (cincisprezece) kW: NEC RO_Rev 0 200/208 . dacă M-B01 numărul de interven ii zilnice. este mai mic sau egal cu 5 (cinci). Descriere I-B03 A-I13 Interven ie Activitate efectuată numai la Grupul de Măsură Norme de Pre Bază Fişă Bază Pilot Pentru fiecare interven ie la grup de furnizare.

Fişele Bază Supliment citate în Fişele BAză\Supliment cumulabile de mai sus Fişe „Bază” Pilot (care pot fi date în antrepriză) Linii aeriene Linii subterane Fişe „Bază” cumulabil e cu fila Bază Pilot Linii sta ii de transformare Prize Individuale\Centralizate Tablouri Centralizate Măsură Aviz clientelei pentru suspendarea programată a distribu iei de energie electrică Fişe „Bază” cumulabile cu fila Bază Pilot Fişe „Bază” cumulabile cu fila Bază Pilot Fişe „Bază” cumulabile cu fila Bază Pilot Fişe „Bază” cumulabile cu fila Bază Pilot Fişe Supliment cumulabile cu fila Bază Pilot Compensa ii Cumulabile cu toate fişele Bază Pilot Pentru Toate Grupurile de Mărfuri în măsura în care sunt necesare GRUP MERIOLOGIC LELE0501 Linii Electrice Aerine NEC RO_Rev 0 201/208 . în cascadă. ÎNTRE FIŞELE BAZĂ PILOT ŞI FIŞELE BAZĂ\SUPLIMENT CITATE Sunt indicate Fişele Bază PILOT şi Fişele BAză\Supliment care pot fi cumulate şi direct necesare pentru Fişele Bază PILOT De asemenea sunt cumulabile.Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 PROSPECT DE CUMULARE PENTRU GRUPURILE DE MĂRFURI.

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 Aviz clientelei Aviz clientelei pentru suspendareaii Compensa programată a pentru forfetare suspendarea distribu iei de programată a energie electrică distribu iei de energie Fişe Supliment electrică Fişe „Bază” cumulabile cu fila Bază Pilot Fişe Supliment cumulabile cu fila Bază Pi cumulabile cu fila Bază Pilot Compensa ii forfetare Fişe „Bază” Pilot (care pot fi date în antrepriză) Fişe „Bază” cumulabile cu fila Bază Pilot Fişe Supliment cumulabile cu fila Bază Pilot Prize Individuale\Centralizate Tablouri Centralizate Compensa ii Cumulabile cu toate fişele Bază Pilot Pentru Toate Grupurile de Mărfuri în măsura în care sunt necesare GRUP MERIOLOGIC LELE0502 Linii Electrice Subterane Posturi de Transformare NEC RO_Rev 0 202/208 .

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009
PROSPECT DE CUMULARE PENTRU TIPURILE DE INSTALATII, ÎNTRE FIŞELE BAZĂ PILOT ŞI FIŞELE BAZĂ\SUPLIMENT CITATE Sunt indicate Fişele Bază PILOT şi Fişele BAză\Supliment care pot fi cumulate şi direct necesare pentru Fişele Bază PILOT De asemenea sunt cumulabile, în cascadă, Fişele Bază Supliment citate în Fişele BAză\Supliment cumulabile de mai sus Fişe „Bază” Pilot (care pot fi date în antrepriză)

Linii aeriene
Fişe „Bază” cumulabil e cu fila Bază Pilot

Linii subterane

Linii sta ii de transformare

Prize Individuale\Centralizate Tablouri Centralizate

Măsură

Fişe Supliment cumulabile cu fila Bază Pilot

Fişe „Bază” cumulabile cu fila Bază Pilot

Fişe Supliment cumulabile cu fila Bază Pilot

Fişe „Bază” cumulabil e cu fila Bază Pilot

Fişe Supliment cumulabile cu fila Bază Pilot

Fişe „Bază” cumulabile cu fila Bază Pilot

Fişe Supliment cumulabile cu fila Bază Pilot

Fişe „Bază” cumulabile cu fila Bază Pilot

Fişe Supliment cumulabile cu fila Bază Pilot

Fişe Supliment cumulabile cu fila Bază Pilot

Compensa ii Cumulabile cu toate fişele Bază Pilot Pentru Toate Grupurile de Mărfuri în măsura în care sunt necesare

MĂSURA

GRUP MERIOLOGIC LELE0501 (Bransamente INDIVIDUALE Colective – TABLOURI CENTRALIZATE)

NEC RO_Rev 0

203/208

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009

GHID
PENTRU IDENTIFICAREA LUCRĂRILOR PRIVIND LINIILE ELECTRICE AERIENE, CU UTILIZAREA DE STÂLPI, SOLICITATE PRIN COMANDA AVÂND ÎN VEDERE:
NORMA DE PRE BAZĂ I11103 I11104 I11102 FIŞĂ BAZĂ A- B03 A-B04 A-B02 FIŞĂ SUPLIMENT Citate în Fişa Bază Citate în Fişa Bază
---------------------------

DIN PREZENTA PARTE I – INTERVEN II

CONFIGURA II MAXIME ADMISIBILE CU NOI STÂLPI tip B-C-D-E (cu funda ie sau direct fixa i) În baza limitelor prevăzute în Fişa A-B03 şi A-B04

NEC RO_Rev 0

204/208

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009
Contravaloare – Fişe aplicabile

Noul stâlp are funda ie

Stâlp JT de demolat inclusiv funda ia

Stâlpul de demolat are fundatie

Noul stâlp este direct fixat

Lucrarea necesită instalarea UNUI SINGUR NOU stâlp cu demolare de stâlp
Noul stâlp are funda ie

Stâlp JT de demolat inclusiv funda ia

Instalare stâlp JT direct fixat

Stâlp JT de demolat direct fixat

Instalare stâlp JT în noua funda ie

Stâlpul de demolat este direct fixat

Pozarea de noi stâlpi cu demolarea stâlpilor existen i

Noul stâlp este direct fixat

Stâlp JT de demolat direct fixat

Instalare stâlp JT direct fixat

NEC RO_Rev 0

205/208

Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009
CONFIGURA II MAXIME ADMISIBILE CU NOI STÂLPI tip B-C-D-E (cu funda ie sau direct fixa i) În baza limitelor prevăzute în Fişa A-B03 şi A-B04

Contravaloare – Fişe aplicabile
Continuare pagina precedentă

Ipoteză de lucru
Stâlpii de demolat sunt direct fixa i

Noi stâlpi cu funda ie de instalat

Pozare de noi stâlpi cu demolarea celor existen i

Stâlpi direct fixa i de demolat Noi stâlpi cu funda ie de instalat

Lucrarea necesită demolarea stâlpilor din rectilinie

Stâlpii de demolat sunt unul direct fixat şi unul cu funda ie
Stâlpi (unul direct fixat şi unul cu funda ie ) de demolat Noi stâlpi cu funda ia de instalat

Stâlpii de demolat sunt cu funda ie Lucrarea necesită instalarea de NOI STÂLPI cu funda ie Stâlpii de demolat sunt direct fixa i
Stâlpi cu funda ie de demolat Noi stâlpi cu funda ie de instalat

Lucrarea necesită eventuala prelungire a liniei şi demolarea stâlpilor

Stâlpi direct fixa i de demolat Noi stâlpi cu funda ie de instalat

Stâlpii de demolat sunt unul direct fixat şi unul cu funda ie Stâlpii de demolat sunt cu funda ie

Stâlpi (unul direct fixat şi unul cu funda ie ) de demolat Noi stâlpi cu funda ia de instalat

Stâlpi cu funda ie de demolat Noi stâlpi cu funda ie de instalat

Lucrarea necesită demolarea stâlpilor din rectilinie Lucrarea necesită instalarea a DOI NOI stâlpi cu demolarea stâlpilor existen ă Lucrarea necesită instalarea de DOI STÂLPI noi unul cu funda ie şi unul direct fixat

Stâlpii de demolat sunt direct fixa i
Noi stâlpi de instalat (unul cu funda ia unul direct fixat Stâlpi direct fixa i de demolat

Stâlpii de demolat sunt unul direct fixat şi unul cu funda ie Stâlpii de demolat sunt cu funda ie

Stâlpi (unul direct fixat şi unul cu funda ie ) de demolat Noi stâlpi de instalat (unul cu funda ia unul direct fixat

Stâlpi cu funda ie de de,olat Noi stâlpi de instalat (unul cu funda ia unul direct fixat

Lucrarea necesită eventuala prelungire a liniei şi demolarea stâlpilor

Stâlpii de demolat sunt direct fixa i

Stâlpi fixa i direct de demolat Noi stâlpi de instalat (unul cu funda ia unul direct fixat

Stâlpii de demolat sunt unul direct fixat

Stâlpi (unul direct fixat şi unul cu funda ie ) de demolat Noi stâlpi de instalat (unul cu funda ia unul direct fixat

Stâlpii de demolat sunt cu funda ie
Stâlpi cu funda ie de demolat Noi stâlpi direct fixa i de instalat

Lucrarea necesită instalarea de DOI STÂLPI direct fixa i

Lucrarea necesită demolarea stâlpilor din aliniament

Stâlpii de demolat sunt direct fixa i
Stâlpi direct fixa i de demolat Noi stâlpi direct fixa i de instalat

Stâlpii de demolat sunt unul direct fixat şi unul cu funda ie Stâlpii de demolat sunt cu funda ie

Stâlpi (unul direct fixat şi unul cu funda ie) de demolat Noi stâlpi direct fixa i de instalat

Stâlpi cu funda ie de molat

NEC RO_Rev 0

206/208

ci doar construc ia liniei în deriva ie de la un stâlpul corespunzător apar inând liniei existente. Nouă linie în deriva ie pentru alimentarea prizei Lucrarea necesită instalarea a DOI STÂLPI unul cu funda ie şi unul direct fixat Noi stâlpi cu funda ie de instalat Stâlp corespunzător de deriva ie de linia existentă Lucrarea nu necesită demolarea stâlpului. Lucrarea necesită instalarea a DOI STÂLPI cu funda ie Noi stâlpi cu funda ie de instalat Noi stâlpi direct fixa i de demolat Stâlpul de demolat este direct fixat Lucrarea necesită demolarea stâlpului existent Noi stâlpi cu funda ie de instalat Stâlp cu funda ie de demolat Stâlpul de demolat este cu funda ie. ci doar construc ia liniei în deriva ie de la un stâlpul corespunzător apar inând liniei existente. Noi stâlpi (unul direct fixat şi unul cu funda ie) de instalat NEC RO_Rev 0 207/208 .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 CONFIGURA II MAXIME ADMISIBILE CU NOI STÂLPI tip B-C-D-E (cu funda ie sau direct fixa i) În baza limitelor prevăzute în Fişa A-B03 şi A-B04 (Maxim DOI NOI STÂLPI pentru proiect/antecalcula ie de lucrare) IPOTEZĂ DE LUCRU CONTRAVALOARE – FIŞE APLICABILE Stâlp corespunzător de deriva ie de linia existentă Lucrarea nu necesită demolarea stâlpului.

- Mutarea liniei cu prelungirea acesteia Lucrarea necesită instalarea UNUI NOU STÂLP CU FUNDA IE - instalarea unui nou stâlp cu funda ie de unghi reutilizarea unui nou stâlp cu funda ie . . . - instalarea unui nou stâlp cu funda ie de unghi reutilizarea în linie dreaptă a.Utilizarea în lie dreaptă a stâlpului direct fixat recuperat cu ocazia lucrării . recuperat în lucrare demolarea unui stâlp direct fixat demolarea funda iei stâlpului recuperat Stâlp cu funda ie (de demolat funda ia) de reutilizat în noua funda ie Stâlp direct fixat de mutat Lucrarea necesită. A-B04 ŞI A-B02.Pozarea unui nou stâlp cap de linie Stâlp direct fixat de mutat Nou stâlp cu funda ie de instalat Mutarea liniei cu prelungirea acesteia Lucrarea necesită instalarea UNUI NOU STÂLP CU FUNDA IE ŞI UNUL NOU DIRECT FIXAT Lucrarea necesită. . recuperat în lucrare reutilizarea în linie dreaptă a unui stâlp direct fixat recuperat demolarea funda iei stâlpului recuperat Stâlp cu funda ie (de demolat funda ia) de reutilizat în noua funda ie Nou stâlp cu funda ie de instalat Stâlpi direct fixa i de reutilizat pentru stâlpul cu funda ie (trebuie realizat blocul de funda ie) Mutarea liniei cu prelungirea acesteia Lucrarea nu necesită instalarea de NOI STÂLPI Lucrarea necesită.pozarea unui stâlp direct fixat în linie dreaptă . recuperat reutilizarea în linie dreaptă a unui stâlp direct fixat recuperat Stâlp direct fixat de mutat .instalarea unui stâlp cu funda ie de ungi .recuperarea unui stâlp direct fixat existent pentru a fi reutilizat în noua pozi ie.instalarea unui stâlp pentru deriva ia noii linii. RESPECTÂND LIMITELE INDICATE ÎN FIŞE (maxim DOI NOI STÂLPI pe proiect/antecalcula ie/lucrare) Ipoteză de lucrare Schemă Noi stâlpi cu funda ie de instalat CONTRAVALOARE – FIŞE APLICABILE Nouă linie în deriva ie pentru alimentarea prizei Lucrarea necesită instalarea a DOI NOI STÂLPI CU FUNDA IE Lucrarea necesită. - instalarea a doi noi stâlpi cu funda ie de unghi reutilizarea în linie dreaptă a a doi stâlpi recupera i Stâlpi direct fixa i de mutat Noi stâlpi cu funda ie de instalat Mutarea liniei cu prelungirea acesteia Lucrarea necesită. . în noua funda ie . a unui stâlp direct fixat. - Lucrarea necesită instalarea UNUI NOU STÂLP CU FUNDA IE - instalarea unui nou stâlp cu funda ie de unghi reutilizarea unui nou stâlp cu funda ie .Nomenclator Pre uri Conven ionale MT-JT – Partea I – Edi ie Iunie 2009 LUCRĂRI DE REALIZAT AVÂND ÎN VEDERE PARTEA I INTERVEN II UTILIZÂND FIŞELE A-B03.Demolarea unui stâlp direct fixat Stâlp direct fixat de mutat Nou stâlp direct fixat de instalat Noi stâlpi cu funda ie de instalat Mutarea liniei cu prelungirea acesteia Lucrarea necesită instalarea a DOI NOI STÂLPI CU FUNDA IE Lucrarea necesită.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful