You are on page 1of 6

2-23-2020

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel.: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:
Refleksje duszpasterskie
Po wyjściu z niewoli egipskiej Mojżesz przekazał całej ludzkości jaki plan ma KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
Bóg wobec każdego człowieka: "Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan Bóg ks. Andrzej Maślejak
wasz."(Kpł 19,2) proboszcz
Ks. Robert Wojsław
Słysząc te słowa, jaka powinna być nasza refleksja: oto moja opcja życia, opcja
wikariusz
najlepsza, bo dana przez Boga. Jak ją zrealizować? Jak stać się świętym?
Ks. Siarhei Anhur
Znowu sam Bóg nam podpowiada, że każdy człowiek staje się świętym poprzez wikariusz
miłość. Stąd więc czytamy w Księdze Kapłańskiej dalsze rady Pana Boga: " Nie
będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie
zaciągnąć winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił SIOSTRY MISJONARKI
urazy do synów twego ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Ja CHRYSTUSA KRÓLA DLA
jestem Pan". (Kpł 19,17 - 18) POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Aleksandra Antonik
Jako katolicy powinniśmy realizować Bożą opcję życia. Jak jest w rzeczywisto-
przełożona
ści? Jeden człowiek idzie na prawo, drugi na lewo, trzeci ma wątpliwości, czwarty
s. Małgorzata Polańska
mówi, że szuka opcji życia, piąty zaś jest egoistą i koncentruje się tylko na sobie,
szósty mowi, że wierzy, a siódmy, że nie wierzy. Czyż życie nie jest po to, żeby się
dogadać z Bogiem i z drugim człowiekiem? A co jest najgorsze: brak codziennego NIEDZIELNE MSZE ŚW.
miłosierdzia, brak zrozumienia, brak przebaczenia, czyli brak świętości. sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
Zobaczmy jak Bożej opcji życia uczy nas Chrystus w dzisiejszej Ewangelii: in English
"Słyszeliście, że powiedziano: "Będziesz miłował bliźniego swego, a nieprzyjaciela niedziela - 8:00, 9:30,
swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyja- 11:15 (z udziałem dzieci),
ciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca wa- 1:00, 7:00
szego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad zły- (z udziałem młodzieży)
mi i dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych... Bądźcie
więc wy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski jest doskonały". (Mt 5,43-48)
Codzienne Msze Św.
Czym jest więc świętość - to przemienianie naszego serca. Św. Teresa od Dzie-
od poniedziałku do soboty
ciatka Jezus napisała: "Chce tylko te-
o 9:00am;
go, czego On chce".
od poniedziałku do piątku
W czasie dzisiejszej Mszy św. po- o 7:00pm
prośmy Chrystusa o łaskę uwolnienia
z niewłaściwych opcji życia. Im szyb- Biuro Parafialne czynne:
ciej to nastąpi, tym większa będzie od poniedziałku do piątku
nasza świętość. 10:00am -12:00pm
Czy chcesz tylko tego czego chce 1:00pm - 5:00pm
Chrystus? w soboty
10:00am - 2:00pm
Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI B OŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

4:00 +O zdrowie i Boże bł. dla Pawła z ok. urodzin


5:30 +Jan Jankowski (1 rocz. śmierci)
NIEDZIELA - 23 LUTY
NIEDZIELA - 1 MARCA
8:00 +Józef i Stanisława Byra - od syna z rodziną
9:30 +Ks. Konrad Urbanowski (15) 8:00 +Jan Pikus (12 rocz. śmierci) - od córki z rodziną
11:15 +Michalina Chrobak 9:30 +Ks. Konrad Urbanowski (22)
1:00 - Dziękczynna i o Boże bł. dla Patryka z ok. urodzin 11:15 +Józef, Maria Tabaka; Henia Tondera
1:00 - O Boże bł. dla Weroniki z ok. urodzin 1:00 - O Boże bł. i opiekę MB dla członków Koła Żywego
1:00 +Monika, Tomasz, Kamil Pelak Różańca
1:00 +Józef Kopyłowski (10 rocz. śmierci) 1:00 - O Boże bł. dla Dariusza Zawada z ok. urodzin
1:00 +Helena Lachowicz 1:00 +Leonora Sokołowski - rodzina
1:00 +Zofia Korol 1:00 +Zofia, Julian Surmiak
1:00 +Waldemar Polański 1:00 +Helena Lachowicz
1:00 +Anna Szyposzyński 1:00 +Waleria, Karol Majewski
1:00 +Romana Szczukowska i z rodziny Stelmosiewicz 1:00 +Władysław Bełzak (7 rocz. śmierci)
1:00 +Dorota Gutowska - od Jolanty, Romualda Gmu- 1:00 +Zofia Korol
rowskich 1:00 +Waldemar Polański
1:00 +Jadwiga i Kazimierz Górecki 1:00 +Paulina Wilżak
1:00 +Józef Jędraszek 1:00 +Anna Szyposzyński i zmarli z rodziny
1:00 +Jadwiga Gąsior 7:00 +Henryk Kraszewski, Józef Chęciński
1:00 +Ewa Konior zd. Denik
7:00 - O Boże bł. dla Nicholasa z ok. 21 urodzin
PONIEDZIAŁEK - 24 LUTY CZYTANIA NA VII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
9:00 +Ks. Konrad Urbanowski (16) Kpł 19,1-2.17-18 Ps 103 1 Kor 3,16-23 Mt 5,38-48
9:00 +Tadeusz Zalewski - od Renaty Lisiak
7:00 +Henryk Skiba, Mieczysław Cebula i za zmarłych z
rodzin Skibów i Detków
POSŁUGA W KOŚCIELE
WTOREK 25 LUTY
LEKTORZY
9:00 +Ks. Konrad Urbanowski (17)
Sobota/Niedziela 3 - 1
9:00 +Stanisław Zielonka (17 rocz. śmierci) - od żony
7:00 - O Boże bł. dla Jana Melnyk z ok. urodzin 4:00 - H. Jagłowska
5:30 - W. Występek
ŚRODA POPIELCOWA 26 LUTY 8:00 - D. Mandziuk, M. Kaniuch
9:30 - B. Zywalewska, S. Dobrzyński, A. Bryczkowska
9:00 +Ks. Konrad Urbanowski (18) 11:15 - Harcerze
5:00 - Za Parafian 1:00 - O. Ośko, T. Sliwecka - Płachyńska,
7:00 +Tadeusz Gołębiewski (4 rocz. śmierci) M. Grot
CZWARTEK - 27 LUTY
7:00 - J. A. Wróbel

9:00 +Anna Niebieszczańska KOLEKTORZY


9:00 +Ks. Konrad Urbanowski (19) Sobota/Niedziela 3 - 1
7:00 - O Boże bł. dla Babci i Miluni w dniu urodzin 4:00 - chętnych zapraszamy do zakrystii
8:00 - E. Filip, Z. Ziarnowski
PIĄTEK - 28 LUTY 9:30 - S. Kwiek, J. Madurski, E. Niemczyk, A. Nytko
9:00 +Ks. Konrad Urbanowski (20) 11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, Z. Wolan, K. Zadrozny
7:00 - O uzdrowienie małej Izabeli z reumatyzmu i opiekę Matki 1:00 - T. Byra, S. Królczyk, J. Put, J. Wolkowicz
Bożej 7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
7:00 - Z podziękowaniem za łaski i z prośbą o uwolnienie i
uzdrowienie dla dzieci i Adama
7:00 - O potrzebne łaski i opiekę NMP z ok. urodzin Sary
7:00 - O Boże bł. dla księży i sióstr z naszej Parafii Bóg zapłać
7:00 +Magdalena Vanderest za troskę o Kościół
7:00 +Genowefa Gasior
7:00 +Antoni Ziółkowski
7:00 +Ks. George Rutkowski, ks. Bolesław Król, ks. Stanisław
Drzał, SCh SKŁADKA CSA - 16 LUTEGO 2020
7:00 +Jacek Starostka
DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
SOBOTA - 29 LUTY
9:00 +Ks. Konrad Urbanowski (21) CSA $51,224.00 45,928.00 5,296.00
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

INTENCJE PAPIESKIE NA LUTY 20’


Intencja powszechna: Módlmy się, aby głos braci
migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników, po-
zbawionych skrupułów, był usłyszany oraz wzięty pod
uwagę.

W Środę Popielcową, rozpoczniemy okres przygotowa-


nia do świąt wielkanocnych, czyli Wielki Post. Obrzęd po-
sypania głów popiołem, w którym będziemy uczestniczyć,
ma nam przypominać o konieczności nawrócenia, czyli
zmiany naszego życia i postępowania. Mamy porządkować
nasze życie, eliminować z niego to wszystko, co nie służy
naszemu dobru. Może to być np. nieumiarkowanie w je-
dzeniu i piciu, czyli łakomstwo, nieopanowany gniew, któ-
remu ulegamy za każdym razem, gdy coś nie idzie po na-
szej myśli. Może to być zbyt długie przesiadywanie przed
komputerem czy telewizorem, co z kolei może prowadzić
do zaniedbywania obowiązków rodzinnych czy zawodo-
wych. Może to także być niechęć do wykonywania tego, co
jest naszym obowiązkiem, a w zamian oddawanie się tym
zajęciom, które nam sprawiają przyjemność, przy czym
niekoniecznie są właśnie tym, czym powinniśmy się zaj- MYŚLI DO ROZWAŻENIA
mować w danej chwili. Czy wiesz jak Bóg patrzy na człowieka?
W ŚRODĘ POPIELCOWĄ "On nie widzi twoich wad, nie widzi brudu choćbyś był
WSZYSTKICH OBOWIĄZUJE unurzany w błocie od stóp do głów. On cię kocha, czeka,
POST ŚCISŁY, poluje całe życie na twoje jedno słowo miłości, zezwolenia
polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych na pomoc. Czasem jedna myśl wystarczy, jedna myśl, aby
oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia możemy zjeść Bóg mógł działać. Potrzebna jest tylko twoja dobra wola,
trzy posiłki, w tym jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość zezwolenie na to, aby być uratowanym, tylko wezwanie
od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14 roku Go, zaufanie Mu, prośba, krzyk, myśl. Gdyby ludzie mogli
życia, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18 do 60 zrozumieć, jak wielkie jest miłosierdzie Boże, nikt nie
roku życia. Jednak Kościół zachęca, aby w praktykę postu mógłby być stracony.
wprowadzać także tych, którzy w sensie ścisłym nie są do
niego zobowiązani. Pamiętajmy też, że Wielki Post jest tak Przeznaczeniem każdej duszy jest dążenie do Boga, do
zwanym „czasem zakazanym” dla wszelkich hucznych we- włączenia się w Jego Kościół Mistyczny, Jego Królestwo.
sel, zabaw. Powstrzymajmy się też w tym świętym okresie Niebo – miejsce, gdzie nie ma możliwości grzeszenia, czy-
pokuty od picia napojów alkoholowych. li zaprzeczania Bożym prawom, bo znając je, rozumiejąc i
kochając, nie można im zaprzeczać. To tylko na ziemi jest
czas wyboru. Z powodu grzechu pierworodnego zostali-
ZAWIERZENIE JEZUSOWI PRZEZ SERCE śmy zaćmieni. Dlatego każdy z nas na ziemi musi opowie-
MARYI W NASZEJ PARAFII dzieć się za życiem. Trzeba wybrać Pana. To co się wybie-
W piątek, 21 lutego odbyło się spotka- ra na ziemi, ma dla nas wartość na wieczność. W niebie
nie organizacyjne przygotowujące do nie ma wyboru. Wszystko jest jasne, złudzenia i pomyłki
zawierzenia się Jezusowi przez Serce nie istnieją. Za nasze życie w niebie Jezus zapłacił swoją
Maryi. Zawierzenie odbędzie się 25 Krwią. On i tylko On jest twórcą naszego szczęścia. On
marca w dzień Zwiastowania Naj- zbudował nam dom, swoim trudem, swoją decyzją, swoją
świętszej Maryi Panny. miłością do nas."
Anna - "Świadkowie Miłosierdzia"
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

KAWIARENKA - MODLITWOM POLECAMY


PODZIĘKOWANIE CHORYCH I CIERPIĄCYCH
Dochód z kawiarenki prowadzonej Irena, Antoni Popławski, Józef Wasi-
przez Rodziców młodzieży przygo- lewski, Anna Celińska, Maria Rożek,
towującej się do Bierzmowania Eleonora, Teresa Szymański, Anna
z niedzieli, 16 lutego wynosi: Rusinowski, Krystyna, Helena Czapla,
$604.00 Magdalena Rożek, Barbara W, Marek
Dziękujemy Rodzicom i młodzieży N, Krystyna, Łukasz Siedlaczek, Stani-
za zaangażowanie i wspaniałą pracę sława Mandziuk, Morgan Czerwiński, Lidia Krzyształo-
wicz, Halina Bazarewska, Mieczysław Basak, Dorota Ku-
Serdeczne Bóg zapłać!!!
niec, Roma Muszyńska, Izabella, Maria, Elżbieta, Urszula
Derecka, Sławomir, Jakub M, Helena Redziniak, Peter B,
BAZAR BIAŁOWIESKI - KAZIUKI Stanisław Radzik, Janina Pienkowska, Siery, Bronisława
Związek Harcerstwa Polskiego Macek, Marian B., Sohayla Babbie, Marian, Ryszard, Zbi-
zaprasza na Bazar Białowieski gniew Bartnik, Bolesław Leśniak, Fran Gun, Ryszard Nyt-
„Kaziuki”, który odbędzie się w dniach ko, Izydor Szklarski, Adam Tobiasz; Danuta, Elżbieta i
7/8 marca w sali Jana Pawła II Urszula Stasiak, Beata Dulak, Danuta, Kasia Bajwolska,
sobota godz. 12:00pm - 8:00pm. Michalina Sliwinski.
i niedziela godz. 9:00am - 3:30pm. Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i
Zapraszamy organizacje, sprzedawców, sklepy twórców nazwisk bliskich chorych i cierpiących.
i biznesy do udziału w naszym corocznym bazarze.
Można rezerwować miejsca do sprzedaży lub reklamy i
promocji. Informacje i rezerwacja tel. 586-419-7513 lub PARADA MŁODYCH TALENTÓW
248-790-9348 Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza
organizuje 22 marca o godz. 2:30 po południu w sali
Jana Pawła II przy Kościele Matki Boskiej Częstochow-
WYMIANA TAJEMNIC skiej doroczną Paradę Młodych Talentów dla dzieci
RÓŻAŃCOWYCH polonijnych do lat 12-tu pod hasłem: "ECHA OJCZY-
Wymianę tajemnic różańcowych ZNY” Uczestnicy będą mogli zaprezentować się w nastę-
odbędzie się w następną pujących kategoriach: recytacja, śpiew, gra na instrumen-
niedzielę, 1 marca tach, taniec, prace plastyczne i wypracowania.
po Mszy Świętej
Zgłoszenia do dnia 18 marca 2020 przyjmują:
o godz. 1:00pm.
Elżbieta Wolska tel. 586 419-3353,
Wanda Pejas tel. 586 944-6585
SAKRAMENT CHRZTU ŚW. Parada ma charakter polski i obowiązują utwory polskich
Przez przyjęcie łaski sakramentu poetów, pisarzy i kompozytorów.
chrztu świętego do wspólnoty Kościoła
został włączony: Sebastian Pelc.
Życzymy całej rodzinie Bożego błogo- SPOTKANIE MŁODZIEŻY
sławieństwa oraz opieki Pani Jasno-
górskiej, patronki naszej parafii! Zapraszamy młodzież w wieku
od 14 do 18 lat na spotkania for-
macyjne. Spotkania odbywają się
WIELKI POST DLA w każdy drugi i trzeci piątek
DZIECI I MŁODZIEŻY miesiąca o godz. 7:00 p.m. w
salce pod plebanią.
26 lutego w Środę Popielcową
rozpoczynamy Wielki Post, a
tym samym akcję Komisji GRUPA WSPARCIA DLA UZALEŻNIONYCH
Chrześcijańskiej Pomocy zachę-
cającą do Uczynków Miłosier- Alkohol potrafi zawładnąć naszym życiem i życiem na-
dzia. W holu naszego kościoła szych bliskich bez względu na wiek, płeć czy status spo-
będzie umieszczona korona łeczny. Jeżeli myślisz że pijesz za dużo lub bliska ci osoba
cierniowa Pana Jezusa, a w niej karteczki z zadaniami pije za dużo możesz przyjść na spotkanie. Razem jest nam
wielkopostnymi. Prosimy aby dzieci i młodzież każdego łatwiej powiedzieć: dość. W grupie jesteśmy silniejsi i
tygodnia brały te karteczki i wykonywały przygotowane wsparci naszą wiarą przerywamy ten stary tryb życia. Je-
na nich zadania. Mamy nadzieję, że akcja pomoże Wam steśmy tacy sami. Przyjdź, a twoje życie zmieni się na lep-
głębiej przeżywać Wielki Post w tym roku i bardziej sze. Wtorek, 6:00pm w sali pod plebanią.
ucieszyć się ze Zmartwychwstania! Komisja Chrześci- Grupa prowadzona jest przez moderatorów i skupia się na
jańskiej Pomocy. aspekcie duchowym, psychologicznym i medycznym.
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

LIDERZY: GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka - Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska 2489521825
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002
Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Finanse
Ministranci - ks. Sergiusz Angur SChr
Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Duszpasterstwo dzieci - ks. Sergiusz i s. Ola
Koordynator do spraw Katechezy
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002 Duszpasterstwo młodzieży - ks. Sergiusz
Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Maślejak SChr;
Organistka
Lider - Halina Kocz
Justyna Pal - (586) 258-9586
Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Zakrystianka
s. Małgorzata Polańska (248) 505-4140 Róże Różańcowe - ks. Andrzej Maślejak SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275 - 5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
RADA DUSZPASTERSKA:
Koło Seniorów „Złota Róża”
Przewodniczący: Mariusz Szrek Krystyna Palmeri - (586) 588 - 1932
(248) 909-9119
Arcybractwo konającego Serca Pana Jezusa
Zastępca: Marek Bieciuk i Matki Bożej Bolesnej - Elżbieta Żyliński
Sekretarz: Katarzyna Berry
Brygida Czaczkowska, Barbara Fiśkiewicz,
Joanna Przybylska,
Wojciech Orlik, Paweł Rakowiecki,
Maria Szaflarska, Mateusz Wasiołek,
Zbigniew Ziarnowski, Daniel Myzia

RADA FINANSOWA:
Przewodnicząca: PIELGRZYMKA DO ZIEMII ŚWIĘTEJ
15-26 października 2020
Margaret Parker (248) 980 - 2797
Amman, Petra,
Zastępca: Jola Lewczuk (586) 484-2657 Góra Nebo, Madaba, Ma’in Spa, Geraza, Anjara, Magdala,
Jerzy Ryzner
Tyberiada, Hajfa, Góra Karmel, Góra Tabor, Nazaret, Ka-
na Galilejska, Tel Aviv, Góra Błogosławieństw, Tabgha,
Kafarnaum, Abu Gosh, Jaffa, Betlejem, Jerozolima, En
Komisja Chrześcijańskiej Pomocy
Karem, Herodion, Jerycho, Qasr El Yahud, Oaza En Gedi,
Otacza opieką najbardziej potrzebujących w naszej Morze Martwe.
parafii. Koszt: $ 2800
Kontakt: Kordynator Opiekun Duchowy - Ks. Andrzej Maślejak, SChr
Barbara Słomińska (248) 467-6778 Opieka profesjonalnego przewodnika Przelot samolotem
w obie strony z Detroit Klimatyzowany autokar Hote-
le***, pokoje dwuosobowe .
Przedszkole parafialne Pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie)
ANGEL’S CORNER CENTER Bilety wstępów Ubezpieczenie medyczne,
Justyna Pal - (586) 258-9586 rejs po Jeziorze Galilejskim.
Sala Jana Pawła II Więcej informacji na www.parisholc.org
Rezerwacje - biuro parafialne lub pod numerem (630) 292-3332.
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym. Przyna-
leżność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty Kościoła.
Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez przygotowu-
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ jących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek mie-
siąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura parafialne-
go przynajmniej sześć miesięcy przed planowaną datą ślu-
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO bu, aby sporządzić protokół i przygoto-
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt wać potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do
KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
RÓŻANIEC godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY CHRY-
W Wielkim Poście w piątki o godz. 3:00pm i 7:00pm.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm STUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną
i wieczorną. SKLEPIK PARAFIALNY
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.