You are on page 1of 1

ምልማደ ንባብ ፫

(የንባብ መልመጃ ፫)
ጸሎት ዘወትር (Common Prayer)

አቡነ ዘበሰማያት Abunä zäbä-sämayat
ይትቀደስ ስምከ yətqäddäs Səməkä
ትምጻእ መንግሥትከ təmśa‘ Mängəstəkä
ወይኵን ፈቃድከ äyəkwun Fäqadəkä
በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር bäkämä-bäsämay, kämahu bämədr
ሲሳየነ ዘለለ᎐ ዕለትነ ሀበነ ዮም sisayänä, zälällä-‘əlätənä, habänä yom
ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ hədeg länä, abäsanä wägegayänä
ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ kämä-nəhnäni nəhdəg, läzä-abbäsä länä
ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት itabə’anä, ’əgzi’o wəstä mänsut
አላ አድኅነነ ወባልሀነ እም ኵሉ እኵይ alla adəhnännä, wäbaləhannä, əmkwulu əkwuy
እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት əsmä-zi’akä, yə’ti mängəst
ኀይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። hayl wäsəbhat, lä’alämä-aläm.

በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ bäsälamä-qəddus, Gäbrə’el mäl’ak
ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ o ‘əgzə’ətəyä Maryam, sälam läki
ድንግል በሕሊናኪ dəngəl bähəlinaki
ወድንግል በሥጋኪ wädəngəl bäsəgaki
እመ እግዚአብሔር ጸባዖት ሰላም ለኪ ‘əm-‘əgziabher tsba’ot, sälam läki
ቡርክት አንቲ እም አንስት burəkt anti, ‘əm’anəst
ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ wäburuk fəre-kərski
ተፈሥሒ ፍሥ᎐ሕት täfäsəhi fəsəht
ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ o məl’ətä-tsäga, ‘əgziabəher məsleki
ሰአሊ ወጸልዪ (በእንቲአነ/ለነ ምሕረተ) sä’ali wätsäləyi (bä’ənti’anä/länä məhrätä)
ኀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ habä-fəqur wäldəki, Iyyäsus Krəstos
ከመ ይሥረይ ለነ ኃጣውኢነ። kämä-yəsräy länä, haťaw’inä

Transliteration and Signs of Intonation:
አ = ä ኡ = u ኢ = i ኣ = a ኤ = e እ = ə ኦ = o ጠ = ť ጸ = ś
= ተነሽ = ወዳቂ = ተናባቢ = ጠባቂ
(rising (failing (forming (stress)
intonation) intonation) compound)