You are on page 1of 1

MARTXOAREN 1ean, DOMEKAN

Irteera 8:00 etan

ERLO (1.026m) XOXOTE (912m)


AUKERAN KAKUTE (924m)
AITTOLAKO GURUTZE-tik Ibilbide zirkularra
IBILBIDEA: 10,5 km, denbora: 3:15 ordu gehi hamaiketakoarena
Gorako desnibela metatua 560m
Irteera ordua: 8:00 etan, batzokiko Hora de salida: 8:00 horas, desde la
patioaren aurrean dagoen autobus parada de autobús de enfrente del patio
geltokitik. Aldi honetan autobusez del batzoki. Esta vez salimos en
joango gara. autobus.
Itzulera: 14:30ak inguruan Regreso: sobre las 14:30

IZEN EMATEA: Posta elektroniko bat “itxartumendi2015@gmail.com”-era


bidali behar da, otsailaren 28a, ostirala baino lehenago. Telefono zenbaki
bat jarri behar da posta elektronikoan, deitzeko aldaketak izatekotan.
Algortatik autobusez aterako gara bidaiaren salneurria 10 eurokoa izanik,
autobusean bertan ordainduko da.

APUNTARSE: Enviar un correo electrónico a


itxartumendi2015@gmail.com antes del viernes día 28 de febrero. Anotar
en el correo un teléfono de contacto por si hubiera modificaciones en las
condiciones de salida. Salimos de Algorta en autobús, siendo el importe
del viaje 10 euros que se cobrará en el mismo autobús.

You might also like