Agenda 21 merupakan rencana menyeluruh tindakan yang harus diambil secara global, nasional dan tempatan oleh pertubuhan

Sistem PBB, Kerajaan, dan Kelompok Utama di setiap bidang di mana kesan manusia terhadap alam sekitar. Agenda 21, Deklarasi Rio tentang Alam Sekitar dan Pembangunan, dan Kenyataan prinsip Pengurusan Hutan Lestari telah diterima pakai oleh lebih dari 178 Kerajaan pada Persidangan PBB tentang Alam Sekitar dan Pembangunan (UNCED) yang diadakan di Rio de Janerio, Brazil, 3 14 Jun 1992. Suruhanjaya Pembangunan Berterusan (CSD) dibentuk pada bulan Disember 1992 untuk memastikan yang berkesan tindak lanjut dari UNCED, untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan perjanjianperjanjian di peringkat tempatan, kebangsaan, serantau dan antarabangsa. Disepakati bahawa lima tahun tinjauan kemajuan Sidang Kemuncak Bumi akan dibuat pada tahun 1997 oleh mesyuarat Perhimpunan Agung PBB dalam sesi khas. Implementasi penuh Agenda 21, Program Pelaksanaan lebih lanjut Agenda 21 dan Komitmen pada prinsip Rio, yang sangat menegaskan pada Sidang Kemuncak Dunia mengenai Pembangunan Berterusan (WSSD) yang diadakan di Johannesburg, Afrika Selatan dari 26 Ogos-4 September 2002.

Objektif Agenda 21 ialah:
y y y

Menggalakkan semua negara mempertahankan alam sekitar masing-masing. Memperbaiki kesihatan manusia dan mengatasi masalah kemiskinan. Merupakan satu pelan tindakan komprehensif yang akan dilaksanakan secara global, di peringkat nasional dan tempatan oleh badan-badan PBB, kerajaan dam

pelbagai badan-badan yang mana melibatkan kesan alam sekitar terhadap manusia. . mengawasi hasil-hasil bumi serta menjaga habitat semulajadi dan kehidupan liar. y Menggalakkan semua negara mengurangkan pencemaran alam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful