Razboiul din Kosovo

Termenul de R zboiul din Kosovo (sau Conflictul din Kosovo ) este folosit pentru a descrie dou conflicte militare paralele din Kosovo: 1996±1999: Conflict între forìele sârbe èi iugoslave, èi armata de eliberare din Kosovo, o grupare paramilitar de gheril a etnicilor albanezi, susìinut de NATO. 1999: R zboiul dintre Republica federal Iugoslavia èi NATO, în perioada 24 martie 10 iunie 1999 cu scopul de atac asupra civililor èi armatei Iugoslaviei, rebelii albanezi continuând r zboiul cu forìele iugoslave, printre care o deplasare masiv a populaìiei în Kosovo.

Cauze
Este greu de stabilit cu precizie care a fost punctul de plecare real de la care a pornit razboiul si probabil ca nici nu a fost un motiv singular. Cel putin la suprafata au fost vizibile mai multe feluri de interese care au fost jucate in conflictul din Kosovo: de la incercarea disperata a NATO de a juca un rol dupa Razboiul Rece pana la dorinta lui Clinton de a gasi un dusman concret in perioada post-Lewinsky, pentru a arata ± urbi et orbi ± ca este un om de stat moral responsabil. De la dorinta SUA de a-si reafirma pozitia in relatiile transatlantice in contextul Tratatului de la Amsterdam si a aplicarii uniunii monetare europene la dorinta statelor UE de a preveni afluxul de milioane de refugiati kosovari. De la autoprezentarea fortei militare ca un fel de elita transnationala la interese industriale si tehnologice. Un rol covarsitor in declansarea razboiului impotriva Serbiei il poarta si un anumit discurs despre putere, de sorginte americana in cea mai mare parte, discursul moral al ³Occidentului´ (de exemplu, NATO ca o ³comunitate de valori´) in perioada de dupa Razboiul Rece. Incercand sa se autoimpuna ca o norma de comportament globala, discursul moral pretinde ca sprijina uneori suveranitatea (Kuweit), alteori drepturile omului (Kosovo) ba chiar recent, brusc, ii invoca pana si pe kurzii turci de care nu a pasat nimanui in ultimii zece ani. Noutatea povestirilor, ca sa nu spunem basmelor, despre ³axa Raului´ cu care s-ar confrunta aprig cavalerii americani ai justitiei universale, istorisite la gura sobei de inteleptul Obi One Kenobi din Texas este structura narativa specifica superproductiilor de gang Hollywoodiene. Poleiala si paietele acestui nou discurs ³etic´ - in realitate unul despre putere si expansiune, nu pot ascunde tenebrele din fundal unde se ghiceste instrumentalizarea in propriu avantaj a conflictelor specifice, actualele afirmatii ± povestiri ± cum le-am zis cu ingaduinta - urmand o veche traditie, de secole, ce aminteste retorica Omului Alb, discursul care a insotit colonizarea occidentala in ultimii 500 de ani. NATO a devenit dintr-o forta defensiva de protectie a Europei in fata amenintarii rusesti o forta de interventie americana, un instrument de impunere ± manu militari - a intereselor economice, politice si geostrategice americane, in principal. Aceasta transformare care a remodelat NATO pe liniile de forta ale conceptelor geo-strategice americane este una dintre semnificatiile importante ale razboiului pentru Kosovo. Ca urmare a schimbarii vadite a rolului si functionarii Aliantei pe durata razboiului dar mai ales

Ca atare ³rosii´. la conferinta de la Roma. Franta a fost evitata sau chiar exclusa din procesul deciziilor militare in timpul ostilitatilor. printre altele cu privire la selectia tintelor. cu atat mai mult cu cat imediat dupa razboi. Situatia Frantei nu a fost singulara. Dezbaterea asupra utilitatii reale a NATO are deja un istoric. aceeasi perioada in care Statele Unite sprijineau logistic Uniunea Sovietica. poate. de dupa al doilea razboi mondial. Se pare ca nimeni nu le-a spus pilotilor americani ca Iugoslavia a fost liderul miscarii tarilor nealiniate. iar dupa razboi s-au facut auzite din ce in ce mai multe plangeri ale aliatilor europeni deranjati de stilul de conducere american. In esenta era clar ca americanii vad in alb si negru. asa cum fusesera invatati sa denumeasca dusmanul in timpul razboiului rece (este interesanta schematizarea dincolo de orice limita a perceptiilor americane despre sarbi ± in acest context. Franta a tras concluzia ca este necesara o mai puternica integrare militara alaturi de NATO. Astfel.incheierea bombardamentelor au aparut la suprafata profunde discordante dintre partenerii NATO asupra rolului si rostului aliantei. necesitatea protectiei Europei de catre americani disparea (in prezent in Europa se afla 62 000 de militari americani). admitand existenta unui tipar logic. sau mai exact in rosu si negru fie si daca avem in vedere ca pilotii americani ii numeau pe sarbi ³rosii´. odata cu transformarea NATO intr-o forta de interventie globala. Divergentele au fost mult mai multe dar datorita masurilor de cenzura miltara au razbatut la suprafata doar cateva semnificative. . de exemplu. in urma americanilor). presedintele Frantei. Statelor Unite revenindu-le rolul dominant. in iulie 1991. sistematic. dolarul american a surclasat proaspata moneda europeana. iar de atunci incercarile europene de creare a unui sistem de aparare distinct nu au mers mai departe de gesturi si declaratii simbolice. odata cu disolutia Pactului de la Varsovia. care a ajuns in raport de subordonare fata de dolarul american. in noiembrie 1991. Cu toate acestea. ar fi putut fi desemnati sarbii. Ceilalti membri europeni au respins ideea constructiei unei aliante militare independente care ar fi putut duce la disolutia NATO. Ca atare in timpul interventiei militare impotriva Yugoslaviei. Francois Mitterrand a lansat propunerea dezvoltarii unei organizatii de aparare europene care formal ar fi urmat sa fie asociata cu NATO dar in acelasi timp ar fi avut calitatea de a actiona independent de Statele Unite. nici despre ostilitatea cvasirecunoscuta dintre sovietici si sarbi. dintre toate natiunile europene Franta a contribuit cu cel mai important contigent de soldati. Intre timp. Argumentul era faptul ca. Razboiul impotriva Iugoslaviei a readus la suprafata tensiunile dintre Lumea Veche si Lumea Noua iar hegemonia americana a reinceput sa fie pusa in discutie in plan european. doar.

daìi (Surse sârbe)  ¡ Combatanìi Iugoslavia Poliìia sârb Forìe paramilitare sârbe   Conduc tori Slobodan Milo evi Dragoljub Ojdani Svetozar Marjanovi Neboj a Pavkovi Efective Serbia 114.000-20.000 so.000 police Serbia 15.031+ avioane 12.000-8.000 de voluntari .Fort implic t Armata de Eliberare din Kosovo Voluntari Mujahideen NATO+ Participanìi activi: Albania Belgia Canada Danemarca Franìa Germania Italia Olanda Norvegia Polonia Portugalia Spania Turcia Regatul Unit Statele Unite ale Americii Wesley Clark Javier Solana Adem Jashari Suleiman Selimi Agim Çeku NATO: 1.000 soldaìi (Luptatori UCK) 6.000 soldiers Serbia 20.

inclusiv bunuri din partea Iranului è i a cunoscutul Osama Bin Laden (. Rezervele de material militar au fost jefuite cu impunitate de bande criminale cu cea mai mare parte a obiectivelor de metal oprindu-se pân în vestul provinciei Kosovo. În 1997. a Comitetul de Politic Republican a Senatului Statelor Unite è i-a exprimat necazurile cu "alianìa eficient " a administraìiei Clinton. Ministru plenipotenì iar din partea SUA. è i în 1999. Cu toate acestea. iniì ial era un clan mic. Cei mai mulì i albanezi au v zut UCK ca "lupt tori de libertate" legitimi. patru atacuri la personalul de securitate sârb s-au efectuat aproape simultan în mai multe p rìi ale provinciei Kosovo. un articol BBC. În 1998. Departamentul de Stat al SUA listase UCK ca o organizaì ie terorist . motivate de ideologia islamismului radical. Elveì ia).). din str mutaì i è i din someri. care a fost raportat c a fost desfiinìat èi absorbit de UCK în 1998. el a discutat cu doi b rbaìi care pretindeau c sunt lideri politici. Albania s-a pr buè it în haos dup c derea preè edintelui Sali Berisha. O organizaìie pân atunci necunoscut . De fapt.. dar grupul format de albanezii extremièti nu era foarte bine preg tit.Politi i t ì pasi a l i R ova a reuèit s menìin Kosovo în liniè te în timpul r zboiului cu Slovenia. a radicalizat mulìi albanezi.. La mijlocul anilor '90. a declarat c NATO în r zboi arat modul în care Statele Unite. Rugova a pledat pentru o forì de menì inere a p cii ale Naìiunilor Unite pentru Kosovo.. Robert Gelbard a raportat c UCK este o organizaìie de terorièti. În iunie 1998. a dus la creèterea frustr rilor populaì iei albaneze.). Pe 22 aprilie 1996. umbra prim-ministru în exil (la Zürich. Se presupune c UCK a primit suport material èi financiar din partea albanezilor kosovari èi din partea lorzilor de droguri albaneze stabiliì i în alte locuri din Europa. ¢ Desfasu a ea onfli telo £ £ ¢ ¢ . în timp ce guvernul iugoslav îi considera "terorièti" atacând poliì ia si civilii. Originea UCK a fost prima dat necunoscut . Milo èevici a fost promovat la funcì ia de Preè edinte al Republicii Federale Iugoslavia (Serbia èi Muntenegru." În 2000. UCK a constat în principal din fermierii locali. astfel m rind creèterea de arsenal pentru UCK. numit "Armata de Eliberare din Kosovo" (UCK) declarase c este responsabil pentru aceste fapte. cu UCK ca urmare a "numeroaselor rapoarte din surse neoficiale. în aprilie 1992). care a descris UCK ca "organizaì ie terorist ". mulì i dintre aceètia fiind din regiunea Drenica din vestul provinciei Kosovo. doreè te s formeze o relaì ie cu aceasta[18]. La începutul anului 1997. a înfiinìat un grup numit FARK (Forì ele Armate ale Republicii Kosova). care cuprinde Înc de la începuturile sale. c UCK este foarte mult implicat cu: extinderea reìelei de crime albaneze (. R spunzând la critici. Bujar Bukoshi. èi r zboaiele cu Bosnia è i Croaìia la începutul anilor '90.. Continuarea represiunii sârbe. el a precizat ulterior la Casa de Comisie pentru Relaìii Internaì ionale. [èi cu] organizaì ii teroriste. c "în timp ce au comis 'fapte teroriste' nu au fost clasificate legal de c tre Guvernul SUA ca o organizaì ie terorist ". cum a fost evi enì iat prin apariì ia UCK. unii dintre ei susì inând c numai cu ajutorul rezistenì ei armelor se poate duce la o schimbare a situaìiei.

Mai mult decât atât. care a fost legat de o serie de probleme. c tre Kilna è i au fost cele mai afectate zone de activitate UCK la început. centrate în zona v ii Drenica aranjate de Adem Jashari la un anumit punct focal. atacurile UCK s-au intensificat. armurile armatei albaneze au fost jefuite. pentru a termina toate sancì iunile. insurgenìa în Glodjane a fost departe de a se opri. în centrul oraè ului Tropoje. ducând la moartea a 30 de civili albanezi è i patru poliì ièti sârbi. Prima acì iune serioas de r zboi a început. din care optsprezece au fost femei è i zece au fost sub vârsta de èaisprezece. diploma ì ii occidentali au insistat s discute despre Kosovo èi c Serbia è i Iugoslavia fi receptive la cererile albanezilor din provincie. Dup câteva zile când Robert Gelbard a descris UCK ca un grup terorist. Poliì ia sârb a început s -l urm reasc pe Jashari èi pe discipolii s i în satul Prekaz. Multe din aceste arme jefuite au ajuns în mâinile a UCK în timp ce UCk a preluat zona de frontier . care a supravegheat ultimele faze ale conflictului bosniac. trebuie remarcat faptul c nici Statele Unite. condamn rile capitalelor occidentale nu erau atât de volubile pe cât urma s fie. În ciuda puterii superioare. Administrarea Clinton a susì inut c Dayton a obligat Iugoslavia ìin discuì ii cu Rugova despre Kosovo. inclusiv dreptul de a demite liderii aleèi. Acesta a fost urmat de întoarcerea din Grupul de Contact. de fapt. Delegaì ia din partea Serbiei. Un alt centru de activitate UCK a fost o parte din nordul Albaniei în apropierea frontierei. unde Comunitatea Internaì ional (aèa cum este definit în Acordul de la Dayton) a acceptat s ofere Înaltul Reprezentant în Bosnia puteri mari. Madeleine Albright a declarat c "aceast criz nu este o afacere intern a RFI". poliì ia sârb a r spuns atacurilor UCK în zona Likosane. Pe 24 martie. ce urma s devin în cadrul apropierii r zboiului. Criza a escaladat în decembrie 1997 la reuniunea Consiliului de Punere în Aplicare P cii de la Bonn. În acelaèi timp. A fost. Acesta a fost un teren de aèteptare pentru atacuri. în zona operaìional din Dukagjin è i a atacat un grup de rebeli. a luat cu asalt întâlnirea în protest. Un schimb violent de focuri asupra grupului lui Jashari a condus la un masacru de 60 de albanezi.De asemenea. forì ele sârbe au înconjurat satul Glodjane. În ciuda unor acuzaì ii de crime è i execuì ii sumare de civili. de forì ele sârbe nu au reuèit s distrug unitatea UCK care a fost obiectivul lor. unele p rì i din Albania au ajuns dincolo de raza de acì iune a autorit ì ilor naì ionale. Brusc. precum è i pentru transportul maritim de arme la fort reaì a Drenica. Deèi au existat decese èi r niri grave ale albanezilor. Ca urmare a conflictului civil albanez din 1997. În acelaè i timp. Acest eveniment de la 5 martie. . Drumul dintre ceste zone au p truns din Djakovica. Kosovo fiind una dintre ele. unul din cele mai puternice centre de rezistenì . Acestea au fost menì inute în ciuda acordului de la Dayton. SUA a ìinut un "zid exterior de sancì iuni" asupra Iugoslaviei. prigonind o parte din UCK la Cirez. èi declaraì iile puterii europene cerând Serbiei s rezolve problema cu Kosovo. câmpiile din Metohia. a provocat multe condamn ri din partea capitalelor Occidentului. nici alte puteri influenìabile n-au f cut nici un efort serios pentru a opri banii sau armele canalizate în Kosovo.

prin aceast criz . un spectacol în aer asupra graniì elor iugoslave. Aceasta a crescut nemulì umirea cu poziìia Serbiei între diploma ì ii occidentali è i purt tori de cuvânt. care a început operaìiunile de la începutul lunii iulie. Serbia a amenajat un referendum cu privire la problema de interferenì str in în Kosovo. c SUA s-a decis s susì in UCK è i oprirea asupririi populaì iei albaneze din Kosovo. simpatizanì ii è i a observatorilor UCK.. dar a denunìat iniì iativa de apel pentru a înceta focul reciproc. încercând s organizeze discuìii cu personalul lui Ibrahim Rugova (discuì ii care Rugova è i personalul s u a refuzat s participe). NATO a r spuns la aceast ofensiv în mijlocul lunii iunie cu operaì iune "Determined Falcon". deè i Rugova nu a fost prezent. dup o excursie la Belgrad. De asemenea un nou guvern sârb a fost format în acest moment. sârbii au continuat eforturile de diplomaì ie. controlând un teritoriu cu sediul în satul Glodjane. acolo. În acest timp. americanii au cerut ca partea sârbilor-iugoslavi s înceteze de focul "f r leg tur .Primul scop al UCK a fost s se mute de la fort reaìa din Drenica împreun cu aceasta în Albania iar acest lucru ar putea contura primele luni de lupt . pe 31 mai 1998. Aceasta a fost Misiunea pentru Observarea Diplomatic din Kosovo (KDOM). la o încetare a activit ì ii teroriste". La începutul lunii aprilie. Preè edintele ultra-naì ionalist al Partidului Radical Vojislav e elj a devenit viceprim-ministru. Astfel.UCK a înconjurat Pec. dou zile dup ce Richard Holbrooke a anunì at c va avea loc. è i au înfiinì at o capital intermediar în oraè ul Mali evo (la nord de Orahovac). Mai degrab . el s-a fost fotografiat cu UCK. . ce cuprindea împrejurimile sale. Djakovica.Aleg torii sârbi au respins decisiv interferenìa str in în aceast criz . UCK a cerut o mare parte din zon è i din jurul Decani. Publicarea acestor imagini a însemnat pentru suporterii. Aceè tia au ameninìat mina de c rbuni Belacevec è i i-au prins la sfârè itul lunii iunie. De fapt singura întâlnire între Milosevic è i Ibrahim Rugova a avut loc la 15 mai. condus de c tre Partidul Socialist din Serbia èi Partidul Radical Sârb. Holbrooke l-a ameninìat pe Miloè evici c dac nu ascult de "ceea ce a r mas din ìara ta va imploda vizitând zonele de frontier afectate de lupt la începutul lunii iunie. O lun mai târziu.. Acesta împreun cu personalul s u a insistat s discute cu oficialit ì ile iugoslave èi nu cele "sârbe" numai pentru a discuta despre modalit ì ile de a realiza independenì a Kosovo. Preè edintele sârb Milano Milutinovi a participat la una din întâlniri. care. ameninìând rezervele de energie din regiune. Trupele UCK s-au înfiltrat în Suva Réka è i la nord în zona de vest din Priètina. a invitat reprezentanì ii grupurilor minoritare din Kosovo pentru a asista è i susì ine invitaì ia albanezi. preè edintele iugoslav Miloè evici a ajuns la o înì elegere cu Boris Yeltsin a Rusiei de a opri operaì iunile ofensive è i preg tirea pentru convorbirile cu albanezi. Din iunie pân la mijlocul lunii iulie UCK s-a menìinut în avans. a refuzat s vorbesc cu partea sârb . preè edintele delegaì iei sârbe. De asemenea. Dup mai multe întâlniri ce nu au dat rezultat. Guvernului american a salutat aceast parte a acordului. În acelaèi timp. la Belgrad. armata iugoslav è i poliì ia intern a ministerului sârb început o operaì iune pentru a elimina frontiera UCK. Acordul de la Yeltsin. a inclus reprezentanì ii internaì ionali ai lui Milo èevici pentru institui o misiune în Kosovo èi Metohia pentru a monitoriza situaìia de acolo. dar nu è i cu cea iugoslav .

La 1 septembrie UCK a continuat o ofensiv în jurul oraè ului Prizren. cauzând prezenì a armatei Iugoslaviei. Cealalt problem major pentru cei care nu au v zut nici o opì iune. De asemenea pe 17 iulie 1998 cele dou sate din apropiere de Orahovac. f r îmbr c minte pentru a ìine de cald sau ad post. La începutul mijlocul lunii septembrie. care vor continua pân la început de august. Ea a cerut în special ca sârbii s sfârèeasc ofensivele sale împotriva UCK (f r a menìiona un sfârè it a atacurilor comise de UCK) în timp ce încerca s conving UCK s scad interesul pentru independenì . În cele din urm . În urma alegerilor. decât s recurg la folosirea forì ei a fost estimat la 250. a condus diploma ì ia suveic dintre delegaìia albanez è i autorit ì ile iugoslave è i sârbe. care a ameninìat c va distruge Belgradul. în timp ce a fost pustiit . Christopher Hill. Aceasta a condus la o serie de ofensive sârbe è i iugoslave. pe data de 12 octombrie 1998. Acesta s-a sfârè it odat cu capturarea Klecka pe data de 23 august è i cu descoperirea a unei activit ì i de crematoriu conduse de UCK în care unele dintre victime au fost de g site. Discuìiile lungi è i dureroase au dus la Acordul de Verificare cu privire la Kosovo. Similar.renumita pentru relicve din Vieì ile Sfinì ilor Kosmas èi Damianos è i venerate de albanezi .Cursul s-a schimbat în mijlocul lunii iulie atunci când UCK a capturat oraè ul Orahovac. Cu el a venit generalul Michael Short. comunitatea internaì ional . În acest timp mai multe ameninì ri au fost f cute de capitalele occidentale. culminând cu pornirea Ordinului de Activiì ionare NATO. în speranì a de a ajunge la o înì elegere cu Milosevic cu privire la punerea în aplicare a unei prezenì e NATO în Kosovo. Oficial. în jurul oraè ului Pec. biserica m n stirii è i construcì iile sale au fost a d râmate pân în temelii de mine explozive. dar a fost nevoie de un eveniment entuziasmat. sau chiar mai puì ine evenimente sistematice au avut loc in oraè ul Orahovac è i în satul sârb Velika ho a. Mai mult decât atât. la sfârè itul lui septembrie a determinarea unui efort a fost f cut pentru a elimina prezenì a CUK din p rìile nordice è i centrale în Kosovo èi din valea Drenica. c lug rii acesteia deportaìi la o închisoare din tab r UCK èi. sângeroasa descoperire a devenit întruchiparea imaginii pentru urm torul r zboi. Acesta a ap rut pe 28 septembrie când cadavrele mutilate ale unei famili au fost descoperite de c tre KDOM în afara satului Gornje Obrinje. În Metohia. Ambasadorul SUA al Republicii Macedoniei. ameninì rile s-au intensificat. un alt ofensator a cauzat condamnarea în timp ce oficialii internaìionali èi-au exprimat teama c o coloan mare de persoane str mutate fi atacat . Pe o perioad de dou s pt mâni. au fost raportate activit ì i UCK în nordul provinciei Kosovo. dintre care 30000 au fost în p dure. în jurul oraè ului Podujevo. Richard Holbrooke a plecat la Belgrad. cu apropierea rapid a iernii. ameninì rile s-au intensificat din nou. a cerut încetarea luptelor. M n stirea ortodox din Zociste situat la 5 km de Orehovac . au fost f cute încerc ri de a-l convinge pe Milo è evici s permit trupelor . Aceste întâlniri care au fost modelarea a unui aèa numit plan pentru menì inerea p cii discutat în perioada unei planific ri NATO de ocupare a provinciei Kosovo. cu toate acestea.000 de albanezi str mutaì i. pentru prima dat . În acelaèi timp. Retimlije èi Opteru a au fost capturate. Totul a fost gata ca bombele s poat zbura. dar acestea au fost mai temperat oarecum de alegerile din Bosnia aèa cum ei nu au dorit câètigarea alegerilor de c tre radicalii èi democraì ii sârbi.a fost jefuit . Un nou set de atacuri UCK la mijlocul lunii august a declanèat operaì iuni ale Iugoslaviei în sud-centrul provinciei Kosovo la sud de drumul dintre Pristina-Pec.

NATO a subestimat serios voinì a lui Miloè evici de a rezista: puì ini de la Bruxelles a crezut c a campania va dura mai mult de câteva zile èi. Astfel trupele iugoslave trebuie retrase è i înlocuite de forì ele internaì ionale de menì inere a p cii pentru a se asigura c albanezii se vor putea întoarce la casele lor. Campania a fost iniì ial conceput pentru a distruge defensiva aerian iugoslav èi obiectivele militare de înalt valoare. la r zboi. în 1991. de asemenea utilizat pe scar larg . Încetarea focurilor s-au oprit într-un interval de câteva s pt mâni èi combaterea a fost reluat în decembrie 1998. O încetare a focurilor a fost oprit . A fost urmat de Misiunea de Verificare Kosovo (KVM). au susìinut ei. inclusiv a bombardamentelor è i crime.000 de albanezi kosovari au fugit în Albania èi Macedonia. Pe teren. Rachetele de croazier Tomahawk au fost. în februarie în timp ce Acordul de Verificare din Kosovo s-a destr mat în martie 1999.NATO de menì inere a p cii s intre în Kosovo. un "ceas portocaliu" semnific un obiect nefolositor). Pentru forì ele germane aeriene (Luftwaffe) a fost prima dat când au participat la un conflict de la sfârè itul celui de-al doilea r zboi mondial. refugiaì i înapoi". a adus creèterea nesiguranì ei în zonele urbane. Astfel de atacuri au avut loc în timpul discuì iilor de la Rambouillet. Campania NATO de bombardare Campania de bombardare NATO a durat de la 24 martie la 11 iunie 1999. trase de la aeronave. nave si submarine. Acest lucru. Prin aprilie. Scopul declarat al operaìiunii NATO a fost rezumat de c tre purt torul de cuvânt ca "sârbi afar .000 de oameni-marea majoritate albanezi-au fugit de la casele lor. deè i bombardamentul iniì ial a fost mai mult decât o înì ep tur -ìintuit . dup ce UCK a ocupat câteva bunc re de c rbuni cu vedere strategic la drumul dintre Priètina èi Podujevo nu cu mult timp dup Masacrul Panda Bar dup ce aceè tia au tras într-o cafenea din Pe . Se presupune c UCK a asasinat primarul din Kosovo Polje. în zona Vucitrn în februarie è i zona Kacanik a fost neafectat la începutul lunii martie. Operaì iunile militare NATO s-au schimbat din ce în ce mai mult la atacarea pe teren a unit ì ilor iugoslave-lovind obiective mici precum tancurile è i piese de artilerie-precum èi . Acestea au fost poreclite "ceasurile portocale" cu referire la vehiculele lor colorate deschis (în limba englez . Organizaì ia Naì iunilor Unite a raportat c 850. în ciuda opoziì iei sale publice. La început aceasta nu a decurs tocmai conform planific rilor cu vremea rea împiedicând multe ieè iri devreme. aeronavele NATO au zburat in peste 38000 misiuni de lupt . printre alte locuri. Asasinate pe drumuri au continuat è i au crescut. ar permite lui Christopher Hill s continue procesul de pace è i de a accepta un acord de pace. Toì i membrii NATO au fost implicaì i într-o oarecare m sur . care a fost mare contingent ne înarmat de monitoarele de pace OSCE (oficial cunoscute ca verificatoare) mutate în Kosovo. acesta a fost nicidecum aproape de bombardamentele v zute în Bagdad. care implic pân la 1000 de aeronave care opereaz în principal de la bazele din Italia èi de aeronave de transport staì ionate în Adriatica. campania sârbilor de purificare etnic a fost intensificat èi într-o s pt mân de la începerea r zboiului peste 300. èi au fost în confrunt ri militare. intrarea forì elor de menì inere a p cii. Insuficienìa lor a fost evident de la început. chiar è i Grecia. În ianuarie-martie 1999 faza r zboiului. începând cu 25 octombrie 1998. cu alì i câì iva mii str mutaì i în Kosovo. Pe parcursul a zece s pt mâni de conflict.

Unii au v zut aceste acì iuni ca înc lc ri ale legii internaìionale. în ciuda elocvenì ei puternice anti-NATO de la Moscova. ukanovi . Acest lucru a fost provocat de un raport comun emis de ziarele The Observer (Regatul Unit) è i Politiken (Danemarca) susì inând c NATO a bombardat intenì ionat ambasada pentru c a fost ar fi utilizat ca o staìie de releu pentru semnale radio ale armatei iugoslave. a autorizat o operaì iune CIA pe teren pentru a antrena UCK. dar sârbii acuzat NATO c a atacat în mod deliberat refugiaì ii. îns a susì inut c aceste facilitati au fost potenì ial utile pentru armata iugoslav è i c bombardarea lor a fost astfel justificat . ofensând opinia public chinez . dar în cele din urm NATO a încetat cu scopul de a propti poziìia important a liderului anti-Miloè evici. forì ele speciale norvegiene au fost primele care au trecut graniì a în . Bill Clinton a fost îns extrem de reticenì s angajeze forì e americane pentru o ofensiv pe teren. èi turnul de difuzare a programelor de televiziune a statului sârb. Preè edintele SUA. Cercet rile Human Rights Watch din Kosovo a estimat c optsprezece prizonieri au fost ucièi de bombele NATO pe 21 mai (trei prizonieri è i un gardian au fost ucièi într-un atac ulterior pe 19 mai). dar care încorporeaz trupe NATO. Bombardarea a încordat relaì iile dintre China èi ì rile Occidentului. Pe 7 mai. În schimb. înainte venirii iernii. conflictul a p rut mai aproape de o rezoluì ie. totuè i.continuarea cu bombardament strategic. El a recunoscut în sfârè it c NATO vroia foarte mult s rezolve conflictul într-un fel sau altul è i faptul c Rusia nu va ap ra Serbia. un avion NATO a atacat un convoi de refugiaì i albanezi. Forì ele speciale norvegiene au è ezut cu UCK pe muntele Ramno la graniìa dintre Macedonia èi Kosovo è i au avut un excelent punct de a inspecta ce se întâmpl în provincie. în special Convenìiile de la Geneva. La începutul lunii mai. omorând trei jurnalièti chinezi. crezând c este un convoi militar iugoslav omorând în jur de cincizeci de persoane. condus de ONU. Preg tirea pentru invazia pe 12 iunie. fabrici. NATO. Aceast activitate a fost. Statele Unite èi NATO èi-au cerut mai târziu scuze. ca fiecare ì int necesar s fie aprobat de toate cele nou sprezece statele membre. provocând demonstraì ii sup r toarea în afara ambasadelor Occidentale din Beijing. NATO a susì inut c ìintea poziì iile iugoslave. Pân la începutul lunii aprilie. În acelaèi timp. instalaìii de telecomunicaì iicontorezând mai ales-sediile centrale ale membiilor unui partid iugoslav de stânga. centrale electrice. Forì ele norvegiene speciale Hærens Jegerkommando è i Forsvarets Spesialkommando au cooperat cu UCK pentru a aduna informaì ii secrete. au fost atacate: acesta include podul de peste Dun re. Muntenegru a fost bombardat de mai multe ori. è i ar fi mult de lucru pentru a îmbun t ì ii drumurile de la porturile din Grecia è i Albania pentru a lua în considerare rutele de invazie prin Macedonia è i nord-estul Albaniei. Împreun cu forì ele speciale britanice. negociatorii finlandezi è i ruèi au continuat s încerce s -l conving pe Miloè evici s dea înapoi. Aèa numitele obiective "cu dubl utilizare" folosite asupra civililor cât èi asupra armatei. foarte limitat de politic . sabotând è i deztabilizând guvernul sârb. Confruntându-se cu puì in alternative. un partid politic condus de soì ia lui Miloè evici. Miloè evici a acceptat condiì iile oferite de echipa de mediere finlandez -rus è i a fost de acord cu o prezenì militar în Kosovo. spunând c acesta a avut loc din cauza unei h rì i învechite furnizate de CIA. NATO èi-a recunoscut greè eala cinci zile mai târziu. è i ì rile NATO au început s se gândeasc serios despre o operaì iune pe sol-o invazie în Kosovo. Clinton. Într-un alt incident major-închisoarea Dubrava din Kosovo-guvernul iugoslav a atribuit 85 de civili decedaì i la bombardarea NATO. NATO a bombardat ambasada chinez de la Belgrad. Acest lucru ar trebui s fie organizat foarte repede.

regimul de infanterie 26 din partea Schweinfurt (Germania). èi trupe Echo. unitatea militar marin 26 de la tab ra Lejeune. batalionul de infanterie de mecanizare 501. o forì NATO. a fost condus de prima divizie blindat . din nordul Carolinei. al 4-lea regimul de cavalerie. Forì ele iniìiale SUA èi-au stabilit zona de operare în jurul oraè elor din districtul Uro evac. Acest lucru a fost f cut în condiì ii foarte dificile. În urma campaniei militare. forì ele NATO au p truns în Kosovo din Bosnia èi au asediat aeroportul din Priètina. Contribuì ia SUA. è i printre alte forì e care au intrat în Priètina. o brigad a armatei germane. è i tab ra Monteith din oraè ul Gnjilane èi au petrecut patru luni-începutul unei è ederi care continu s colecteze datestabilind ordinea în sectorul sud-est din Kosovo. dup ce Miloè evici a acceptat condiì iile. Conform lui Keith Graves cu reì eaua de televiziune Sky News. misiunea sa a fost doar de menì inere a p cii. norvegienii au fost deja în Kosovo cu 2 zile înainte de luna martie. Treburile Hærens Jegerkommando è i Forsvarets Spesialkommando au fost s elimine drumul dintre partide è i de a face înì elegeri cu localnici pentru implementarea p cii dintre sârbii è i albanezii kosovari. Acestea erau bazate pe sediile centrale Allied Rapid Reaction Corps. Retragerea armatei iugoslave èi intrarea trupelor KFOR La 12 iunie 1999. al doilea batalion. oferit tot din partea Schweinfurt. în timp ce alte forì e avansau din sud. În timpul incursiunii ini ìiale. dar în cele din urm . implicarea soldaì ilor de menìinere a p cii din Rusia s-a dovedit a fi dificil è i tensionat pentru forì ele NATO din Kosovo. soldaì ii SUA au fost primiìi cu aplauze de albanezi è i au aruncat flori. În cele din urm s-a ivit o înì elegere în care forì ele ruse au fost operate ca o unitate KFOR. Aceasta a constat din forì ele britanice. trei soldaì i SUA din partea Forì elor de Intrare Iniì iale èi-au pierdut vieì ile în accidente. Unit ì ile subordonate au inclus armuri TF 1-35 de la oraè ul german Baumholder. Operând cu suport din partea artileriei de câmp 2/3 a primei divizii armate. de artilerie de câmp Echo Battery 1/161 într-o încercare de a monitoriza è i a ajuta la eforturile de menì inere a p cii în sectorul rus. paraèute ale regimului de infanterie 505 dn partea Fort Bragg din nordul Carolina. trupele KFOR au început s intre în Kosovo. . în timp ce soldaì ii SUA è i KFOR sau r spândit în satele lor. În plus. rela ì iile de comercializare a armelor dintre Rusia èi Serbia au fost expuse. a fost preg tit pentru a efectua operaì iuni de lupt . KFOR. Ruè ii se aèteptau s aib un singur sector în Kosovo. nu sub comanda NATO. cunoscut ca Forìa Iniìial de Intrare. è i brig zi ale armatei italiene èi armatei statelor unite. Avanpost pentru artilerist a fost stabilit pe un punct înalt pe Valea Pre evo. în iunie 2000. doar pentru a nu fi cu perspectiv de exploatare. o brigad a armatei franceze. care au intrat din vest. Battery a fost capabil de a implementa cu succes è i în mod continuu de a opera radarul Firefinder care a permis forì elor NATO s ìine sub supraveghere activit ì ile în sector èi în valea Pre evo.Kosovo. De asemenea al turi de forìa SUA a fost armata Greciei. viitoare tab r Bondsteel. primul batalion. comandate atunci de locotenentul general Mike Jackson al Armatei Britanice. F r comunicare sau coordonare cu NATO. sub comanda NATO. care au dus la represalii è i bombardamente a zonelor de control ruse èi de poliì ie. Deèi nu a fost întâlnit nici o rezistenì .

Italia in special si-a asumat relatii speciale cu Muntenegru. Bosnia± Hertegovina (inclusiv Republica Srpska) aproape un miliard USD iar Romania si Ungaria peste un miliard USD.5 miliarde USD din PIB in 1999. Reprezentantul Bisericii Ortodoxe sarbe. Macedonia 0. campania sârbilor de purificare etnic a fost intensificat èi într-o s pt mân de la începerea r zboiului peste 300.60 familii de etnie sârb . s-a stabilit ca un num r de 60. De la izbucnirea crizei iugoslave. Astfel. ceea ce demonstreaza decizia Italiei de a interveni in procesul de control asupra Albaniei. Cei zece ani de tranzitie din Europa de Est au izolat fosta Iugoslavie± cu exceptia Sloveniei . dintre statele vecine. in afara de canalele de comunicare deschise cu Belgradul.000 de refugia i (în special persoane de etnie sârb ) s se întoarc la vechile locuin e.000 + mor i Pe teren. Chiar si in timpul embargoului.000 de albanezi kosovari au fugit în Albaniaèi Macedonia. Încerc rile timide de reîntoarcere din regiunea Gnjilane au fost nesemnificative i au întâmpinat o rezisten puternic din partea popula iei locale.Efecte Pierderi omeneèti UCK: 2.000 de oameni-marea majoritate albanezi-au fugit de la casele lor. Administra ia Interimar a Na iunilor Unite în Kosovo a stabilit câteva obiective ce trebuiesc îndeplinite pentru a se încadra în planul genera de încheiere a misiunii l ONU pân în anul 2007. . Apoi. Bandele inarmate conduse de sefi si sefuleti ai fostei UCK si-au facut de cap fara opreliste. episcopul Atanasie Rakita. cu alìi câìiva mii str mutaìi în Kosovo. Italia a reactivat cursa ferryboat Bari-Bar si a transmis ajutoare micii republici adriatice. Prin aprilie.in timp ce celalalt razboi care a facut ravagii in statele fostei Iugoslavii a adus nivelul PIB inapoi la cotele din 1989. Evaluarile variaza dar. in primavara lui 1997. În anul 2003. in conformitate cu surse locale. Organizaìia Naìiunilor Unite a raportat c 850. a afirmat ca peste 40 de biserici si manastiri. Revigorarea industriei petrolului ar putea fi un mijloc al iesirii Yugoslaviei din marasmul economic. Roma si-a asumat conducerea fortei internationale care a salvat Albania de la colaps. chiar sub privirile soldatilor (crestini?!) ai KFOR.5 miliarde USD. Croatia a pierdut aproape 1.000 NATO: 2 non-combatan i Iugoslavia Serbia 3. atacand uneori inclusiv soldati ai fortei KFOR considerati dupa parasirea provinciei de catre sarbi drept o piedica incalea obtinerii independentei totale a provinciei. Acest proces este îngreunat i de sentimentul de nesiguran pe care îl are înc popula ia de etnie sârb datorit atentatelor care au avut loc în regiune. Aceast cifr este în opinia noastr nerealizabil i estim m ca nici m car 10% dintre ace tia nu se vor reîntoarce. multe din secolele XIII si XIV au fost distruse de etnicii albanezi. În aceast perioad s demarat reconstruc ia -a satului sârbesc Belo Polje din regiunea Peja (care este cunoscut pentru puternicele sentimente antisârbe ti) unde urmeaz s se reîntoarc în jur de 50 . ideal exprimat fara incetare de liderii UCK.

în lag r. in mod indirect. Un procent de 10% va fi acordat pentru cele 7. cea mai mare parte a sumei urmand a fi directionata spre Kosovo. repararea si inlocuirea echipamentului si alte cheltuieli neprevazute. care a fost de 14 . un etnic albanez.000 de trupe din Germania si SUA si armele lor. Besi.000 de soldati. Alte costuri vor fi cele legate de antrenamente speciale. Republica Srpska. "În timpul r zboiului. din satul aglavica. conducerea monopolului petrolier croat INA din Zagreb a preluat procesarea petrolului din campurile petroliere sarbe din Voivodina. in jur de 50% din costuri vor acoperi cheltuielile legate de cazare. pentru a r zbuna împuè c tura lui Ivi . am fost un refugiat. O parte va fi alocata Albaniei si Macedoniei. au fost fug riìi de sârbi. un sârb de 18 ani. Produsele derivate au fost trimise inapoi in Serbia pe raul Sava.. And for them. când avea 11 sau 12 ani. Pentagonul estimea ca va trebui acordata o prima transa de trei miliarde USD pentru operatiunea de mentinere a pacii in Kosovo. hrana si intretinerea echipamentului. running from war can be just as dangerous as war itself²or even worse. Situatia copiilor În aproape fiecare caz. Pe un balcon i tata i fratele meu. apoi le-au prins. situat în centrul regiunii din Kosovo. jumatate din cei refugia i sunt copii. unde 80% din case si infrastructura a fost distrusa. din satul abar. El nu-si amintesc exact: "Mai întâi de toate au prins pe tata in fata ochilor mei am fost. blocând traficul. i pentru ei. proiectata a dura cativa ani.. unde au ramas 6. deoarece numai unii . începând de la r zboiul poate fi la fel de periculos ca r zboiul în sine. Dupa ce NATO a inceput sa distruga rafinarii de petrol din Serbia. Prima lun nu am putut citi sau scrie de bine de bine. In ce priveste misiunea de pace. in special in sectorul energetic si indeosebi in industria petroliera. deoarece tiau deja tat l meu i fratele meu." Enver Krasniqi este American pentru Refugia i agent Comitetului domeniul care se ocup de tab r : "Pentru copii este o dificultate de via aici. din ziua precedent . Sârbii din localitate s-au adunat pentru a protesta atacul tân rului. Se presupune c el împreun cu prietenii s i. din cauza scenelor vazute în r zboi. dureros de amintirea fugii din calea r zboiului din Kosovo în 1999. în apropierea unei comunit ìi sârbe din Zubin Potok. razboiul din Kosovo a recreat unele dintre vechile legaturi dintre republici din timpul Federatiei Iugoslave de dinainte de 1989. Am vrut s mergem în afara Kosovo. Cea mai mare tensiune a început pe data 15 Martie 2004. Al patrulea copil a supravieì uit." a spus el. Rafinariile bosniace din Bosanski Brod. Pornind de la experienta anterioara americana in Bosnia-Hertegovina. prin împuè carea lui Jovica Ivi . sau chiar mai r u. Adev rul din spatele acestui incident r mâne neclar. au facut o oferta similara. Pe data de 16 martie. trei copii de origine albanez au fost înnecaì i în râul Ibar. Estimarile initiale ale UE au dus la concluzia ca pentru reconstructia de dupa razboi si pentru asigurarea de medicamente si hrana pentru populatia Iugoslaviei este nevoie de 30 miliarde USD.In timp ce cooperarea intre foste campuri de lupta nu pare a fi posibila.

a spus ea.lucru care nu vrem.warchildren. http://ro.wikipedia.wikipedia. "Ei au suferit din cauza r zboiului i a acelor cicatrici pot s -i fac r zboinici.html 4.html .org/wiki/Revoltele_din_Kosovo_din_2004 5. care cauzeaz probleme pe termen lung pentru ei i restul lumii . deoarece ei se tem de atacuri etnice. a spus el." Bibliografie 1.ro/ro/pagini/ci_misPace. http://ro. o rezident în zona angajata de c tre Organiza ia Na iunilor Unite pentru a lucra în tab r Plementina. http://civicmedia. este îngrijorata de faptul c cicatricele de r zboi i trauma cu care fug de r zboi nu se va vindeca pentru ace ti copii. Sandra.dintre oamenii sunt liberi s se mi te.jandarmeriaromana.. "Pute i vedea mai multi dintre copii sunt violenti f r motiv".org/dangerous_escapes. dar unii se tem s ias afar la sat sau de la Pristina".php?option=com_content&task=view&id=567&Itemid =1 2. S aib mai mul i medici i profesori. http://www. de asemenea. mai ales sârbi i romi. http://www. cunoscut sub numele de igani-se tem s plece. Mul i dintre ace ti copii.org/wiki/R%C4%83zboiul_din_Kosovo 3.ro/acm/index.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful