You are on page 1of 6

3-1-2020

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel.: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:
Oto sceneria historii zbawienia przed-
KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
stawiona w dzisiejszej Liturgii Słowa:
ks. Andrzej Maślejak
najpierw było kuszenie w raju, grzech
proboszcz
pierwszych rodziców, Adama i Ewy, po-
Ks. Robert Wojsław
tem było kuszenie Chrystusa na pustyni i
wikariusz
naprawa tego co zepsuli pierwsi rodzice.
Ks. Siarhei Anhur
Św. Paweł w liście do Rzymian praw- wikariusz
dę o naszym zbawieniu wyraził w nastę-
pujący sposób: "A zatem jak przestęp- SIOSTRY MISJONARKI
stwo jednego sprowadziło na ludzi wy- CHRYSTUSA KRÓLA DLA
rok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi POLONII ZAGRANICZNEJ
usprawiedliwienie dające życie." (Rzym 5,18) s. Aleksandra Antonik
przełożona
Chrystus nas odkupił, a my jesteśmy zaproszeni do przyjęcia daru odkupienia i s. Małgorzata Polańska
uwierzenia w Ewangelię. Środa Popielcowa przypomniała nam, że jesteśmy pro-
chem, ale gdy uwierzymy w Ewangelię, znajdziemy nowe życie w Jezusie Chry-
stusie. Zobaczcie Drodzy Parafianie i Przyjaciele, jak nasze życie jest kruche i dla- NIEDZIELNE MSZE ŚW.
tego tak ważną rzeczą jest zadbać o nasze wieczne zbawienie. sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
Dzisiejsza Ewangelia przenosi nas na pustynię, gdzie Chrystus był kuszony. in English
Dla nas najważniejsze są odpowiedzi jakie otrzymał szatan od Chrystusa: "Nie niedziela - 8:00, 9:30,
samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bo- 11:15 (z udziałem dzieci),
żych", następnie: "Nie będziesz wystawiał Pana Boga swego na próbę", i wreszcie: 1:00, 7:00
"Idź precz szatanie". (z udziałem młodzieży)

Przykład kuszonego Chrystusa uczy nas, że my również będziemy mogli od- Codzienne Msze Św.
rzucić pokusy szatańskie tak, jak je odrzucił Chrystus. Nie stanie się to jednak od poniedziałku do soboty
dzięki naszej sile i mocy, bo jej nie mamy, ale zwycięstwo nad złem możemy o 9:00am;
osiągnąć tylko z pomocą Chrystusa. Pomoc Chrystusa przychodzi do nas przez od poniedziałku do piątku
naszą modlitwę, post i jałmużnę, albo przez modlitwę, post i jałmużnę innych o 7:00pm
osób za nas.
Biuro Parafialne czynne:
W czasie Wielkiego Postu poprośmy też Matkę Najświętszą o Jej wstawiennic- od poniedziałku do piątku
two nad nami i naszymi rodzinami, abyśmy nie ulegli pokusie. 10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
Maryjo Królowo Polski, módl się nad nami; Święty Janie Pawle II, módl się za
w soboty
nami; Błogosławiony Księże Jerzy Popiełuszko, módl się za nami.
10:00am - 2:00pm
Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI B OŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

4:00 +Ilona Krzyżowska


5:30 +Stefania (2 rocz. śmierci); +Zofia, Jan Wilczyński
NIEDZIELA - 1 MARCA
NIEDZIELA - 8 MARCA
8:00 +Jan Pikus (12 rocz. śmierci) - od córki z rodziną
9:30 +Ks. Konrad Urbanowski (22) 8:00 +Bolesław Ziółkowski (5 rocz. śmierci)
11:15 +Józef, Maria Tabaka i Henia Tondera
1:00 - O Boże bł. i opiekę MB dla członków Koła Żywego Różań-
9:30 +Ks. Konrad Urbanowski (29)
ca 11:15 - O Boże bł. dla Marcina Popławskiego z ok. uro-
1:00 - O Boże bł. dla Dariusza Zawada z ok. urodzin dzin
1:00 +Leonora Sokołowski - rodzina 1:00 +Zofia Kucińska
1:00 +Zofia, Julian Surmiak 1:00 +Helena Lachowicz
1:00 +Helena Lachowicz
1:00 +Waleria, Karol Majewski
1:00 +z rodz. Janiszewskich i Kabatów
1:00 +Władysław Bełzak (7 rocz. śmierci) 1:00 +Zofia Korol
1:00 +Zofia Korol 1:00 +Waldemar Polański (mąż i ojciec)
1:00 +Waldemar Polański 1:00 +Michael Pietraszko
1:00 +Paulina Wilżak 1:00 +Anna Szyposzyński i zmarli z rodziny
1:00 +Anna Szyposzyński i zmarli z rodziny
1:00 +Władysław Golis (2 rocz. śmierci), +Janina Golis i Maria 1:00 +Bronisław, Bronisława Więcek
Sepko 1:00 +Janina i Wacław Oksztoł
1:00 +Helena Żabińska - od Marii i Stanisława Lipała 1:00 +Kazimierz i Alfreda Muszyński
7:00 +Henryk Kraszewski, Józef Chęciński 1:00 +Irena i Bogusław Bogusz
PONIEDZIAŁEK - 2 MARCA 7:00 +Jacek Pokus
9:00 +Ks. Konrad Urbanowski (23)
9:00 - O zdrowie i Boże bł. dla Janusza
7:00 +Tadeusz Zalewski - Zbigniew, Maria Lalewicz CZYTANIA NA I NIEDZIELĘ
WIELKIEGO POSTU
WTOREK 3 MARCA
Rdz 2,7–9;3,1–7; Ps 51; Rz 5,12–19; Mt 4,1–11
9:00 +Ks. Konrad Urbanowski (24)
9:00 - O zdrowie i Boże bł. dla Janusza
7:00 +Za zmarłych klijentów z Quest Financial
POSŁUGA W KOŚCIELE
ŚRODA 4 MARCA
9:00 +Ks. Konrad Urbanowski (25) LEKTORZY
9:00 +Kazimierz Choma i z rodziny Chomów i Skibińskich Sobota/Niedziela 3 - 8
7:00 +Kazimierz Grudka
4:00 - O. Ośko
CZWARTEK - 5 MARCA 5:30 - J. Lewczuk
9:00 +Irena Gardocki 8:00 - M. Mikołajczyk, R. Lisiak
9:00 +Ks. Konrad Urbanowski (26) 9:30 - Z.M. Purzyccy, A. Marchel
7:00 +Stanisław Kostka - od córki z rodziną 11:15 - Kl. 6
1:00 - K. Grzesiak, M. Vanderest, J. Majcher
PIĄTEK - 6 MARCA
7:00 - J. A. Wróbel
9:00 +Ks. Konrad Urbanowski (27)
9:00 - O łaski i bł. Boże dla Lorraine Dier KOLEKTORZY
7:00 - O uzdrowienie małej Izabeli z reumatyzmu i opiekę MB Sobota/Niedziela 3 - 8
7:00 - O dary duchowe dla członków Arcybractwa 4:00 - chętnych zapraszamy do zakrystii
7:00 - O łaski Ducha Św. dla Koła Biblijnego 8:00 - G. Mikołajczyk, I. Szklarski
7:00 - Z podziękowaniem za łaski i z prośbą o uwolnienie i 9:30 - J. Ryzner, Z. Skorupa, J. Szwakopf, M. Wach
uzdrowienie dla dzieci i Adama 11:15 - M. Przydział, J. Rakowiecki, J. Sokołowski, Z.
7:00 - O zdrowie, Boże bł. i opiekę MB Częstochowskiej dla Wolan
Krzysztofa Sienkiewicza z ok. urodzin 1:00 - T. Byra, S. Królczyk, J. Put, J. Wolkowicz
7:00 - Z podziękowaniem Bogu i MB za wszystkie łaski w rodzi- 7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
nie Szydłowskich i Dec
7:00 - John Matthew Co for Blessing
7:00 +Zygmunt Binkowski - od S. R. Trzemecki
7:00 +za dusze w czyśćcu cierpiące Bóg zapłać
7:00 +Helena Kurek - od córki za troskę o Kościół
7:00 + Irena Zawadzka
7:00 +Octavia Flores
7:00 +Maria Pichlak
7:00 +Jan, Stefania, Kazimierz Ułanowicz SKŁADKA CSA - 23 LUTEGO 2020
SOBOTA - 7 MARCA DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
9:00 +Ks. Konrad Urbanowski (28)
CSA $51,224.00 47,688.00 3,536.00
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

INTENCJE PAPIESKIE NA MARZEC 20’


Intencja powszechna: Módlmy się, aby Kościół w
ZAWIERZENIE JEZUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w
W ostatni piątek rozpoczęliśmy przygotowanie do zawie- jedności.
rzenia się Panu Jezusowi przez ręce Maryi na podstawie
programu napisanego przez marianina Fr. Michael E. Ga-
itley, MIC. W programie bierze udział 65 osób. Ogarnijmy
ich naszą modlitwą.

Co to znaczy zawierzyć się Jezusowi przez ręce


Maryi? -
Osobą, która nigdy nie przestaje
zabiegać o człowieka - choćby po
ludzku był on już stracony - jest Ma-
ryja. Ona nigdy nie pozostawia swych
dzieci w ciemnościach grzechu, atei-
zmu, niewiary i zepsucia. Szuka każ-
dego człowieka osobiście. Nie zraża
się ludzką nędzą i pychą.
Oddać się Maryi - to w praktyce
prosić Ją o wszystko. To pytać Ją o
wszystko i słuchać, czego Ona w kon-
kretnej sytuacji od nas oczekuje. To
nieustannie z Nią przebywać i rozmawiać. Wzrastać pod
Jej czułym spojrzeniem. Oddać się na Jej własność - to
pozwolić by Ona się nami posługiwała. To oddać Jej swoje
życie, zmysły, umiejętności, uczucia - to pozwolić Jej żyć,
działać i kochać w sobie. To także być gotowym uczynić
wszystko, czego pragnie, co może Ją pocieszyć.
Czego Maryja od nas pragnie? Wciąż aktualne jest
Jej matczyne pytanie, które kieruje do nas, swych dzieci,
tak jak kiedyś w Fatimie skierowała do naszych pastusz-
ków: "Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszyst-
kie cierpienia, które On wam ześle, jako zadośćuczynienie I PIĄTEK MIESIĄCA
za grzechy, którymi jest obrażany, i jako prośba o nawró- 6 marca przypada I piątek miesiąca.
cenie grzeszników? Odmawiajcie codziennie różaniec, aby *Całodobowa Adoracja Najświętszego Sakramentu
uzyskać pokój dla świata. Ofiarujcie się za grzeszników i *Litania do Serca Pana Jezusa 6:40pm - Okazja do spo-
mówcie często, zwłaszcza, gdy będziecie ofiary ponosić: wiedzi świętej pierwszopiątkowej rano od godz. 8:30am i
"O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie wieczorem od godz. 6:00pm
grzeszników i na zadośćuczynienie za grzechy popełnione *Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną.
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi." Niech ludzie już
dłużej nie obrażają Boga grzechami, już i tak został obra-
żony.
Za to dziecięce, pełne ufności oddanie, za trud współu-
czestniczenia w zdobywania wraz z Maryją dusz dla Jezu-
sa, Matka Najświętsza obiecuje: "Nigdy cię nie opuszczę.
Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą,
która Cię zaprowadzi do Boga." Małgorzata Radowska -
"Miłujcie się" - Wydanie specjalne

I CZWARTEK MIESIĄCA
5 marca przypada pierwszy
czwartek miesiąca – dzień, w
którym modlimy się o powoła- I SOBOTA MIESIĄCA
nia kapłańskie i zakonne. Za- 7 marca z okazji pierwszej soboty miesiąca
praszamy na Mszę św. o godz. poświęconej Niepokalanemu Sercu NMP zapra-
7:00pm i adorację Najświęt- szamy na śpiewanie godzinek o godz. 8:30am.
szego Sakramentu.
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

MODLITWOM POLECAMY RÓŻANIEC DLA MĘŻCZYZN


CHORYCH I CIERPIĄCYCH Drodzy Parafianie - powstała nowa inicjatywa Męski Ró-
Irena, Antoni Popławski, Józef Wasi- żaniec. Będzie on odmawiany przez mężczyzn w kaplicy
lewski, Anna Celińska, Maria Rożek, św. Maksymiliana Kolbe raz na miesiąc, w
Eleonora, Teresa Szymański, Anna pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy o
Rusinowski, Krystyna, Helena Czapla, 9:30. Inicjatorzy różańca uważają, że jako
Magdalena Rożek, Barbara W, Marek Wojownicy Maryi przez swoją modlitwę
N, Krystyna, Łukasz Siedlaczek, Stani- wymodlą wiele łask. Zapraszamy więc na
sława Mandziuk, Morgan Czerwiński, Lidia Krzyształo- pierwszy męski różaniec już w tę niedzielę
wicz, Halina Bazarewska, Mieczysław Basak, Dorota 1 marca po Mszy o 9:30
Kuniec, Roma Muszyńska, Izabella, Maria, Elżbieta,
Urszula Derecka, Sławomir, Jakub M, Helena Redzi-
niak, Peter B, Stanisław Radzik, Janina Pienkowska, SKŁADKA NA CSA
Siery, Bronisława Macek, Marian B., Sohayla Babbie, W tym roku do końca kwietnia mamy ze-
Marian, Ryszard, Zbigniew Bartnik, Bolesław Leśniak, brać $51,224. Pozostało nam jeszcze do
Fran Gun, Ryszard Nytko, Izydor Szklarski, Adam To- zebrania $3,536.00. Bardzo prosimy o do-
biasz; Danuta, Elżbieta i Urszula Stasiak, Beata Dulak, nacje na ten cel. Sugerowana donacja na
Danuta, Kasia Bajwolska, Michalina Sliwinski. cały rok wynosi $120.00. Kto jeszcze nie
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i złożył donacji na CSA, prosimy to uczynić w najbliższym
nazwisk bliskich chorych i cierpiących. czasie. Kopertki na ten cel są wyłożone przy biuletynach.

KAWIARENKA -
PODZIĘKOWANIE AKCJE WIELKOPOSTNE
Dochód z kawiarenki prowadzonej przez Rozpoczął się już czas Wielkiego Postu, czas skupienia,
Rodziców młodzieży przygotowującej się modlitwy, czas rozważania, czas poświęcenia i czas dziele-
do Bierzmowania z niedzieli, 23 lutego wynosi: nia.
$666.00. Dziękujemy Rodzicom i młodzieży Komisja Chrześcijańskiej Pomocy zwraca się do wszyst-
za zaangażowanie i wspaniałą pracę kich parafian z propozycją i prośbą o wzięcie udziału w
Serdeczne Bóg zapłać!!! Akcji Pomocy Bezdomnym i Potrzebującym. Prosimy o
przynoszenie papierowych artykułów higienicznych: chu-
steczki higieniczne, papier toaletowy, ręczniki papierowe,
BAZAR BIAŁOWIESKI - KAZIUKI i składanie ich w kościele, w pomieszczeniu szatni.
Związek Harcerstwa Polskiego Artykuły te dostarczymy do Shelters ( schroniska dla bez-
zaprasza na Bazar Białowieski domnych ) i do domu „Samotnej Matki”.
„Kaziuki”, który odbędzie się w dniach Bóg Zapłać za wszelkie donacje. Jeśli znacie miejsca lub
7/8 marca w sali Jana Pawła II grupy osób, które wymagają i oczekują pomocy, zgłaszaj-
sobota godz. 12:00pm - 8:00pm. cie je do Siostry Małgorzaty w zakrystii. Miejmy zawsze
i niedziela godz. 9:00am - 3:30pm. otwarte oczy i serca.
Zapraszamy organizacje, sprzedawców, sklepy twórców Komisja Chrześcijańskiej Pomocy
i biznesy do udziału w naszym corocznym bazarze.
Można rezerwować miejsca do sprzedaży lub reklamy i
promocji. Informacje i rezerwacja tel. 586-419-7513 lub
248-790-9348 PARADA MŁODYCH TALENTÓW

Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza


WIELKI POST DLA DZIECI I MŁODZIEŻY organizuje 22 marca o godz. 2:30 po południu w sali
W Środę Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post, a tym Jana Pawła II doroczną Paradę Młodych Talentów
samym akcję Komisji Chrześcijańskiej dla dzieci polonijnych do lat 12-tu pod hasłem:
Pomocy zachęcającą do Uczynków Miło- "ECHA OJCZYZNY”
sierdzia. W holu naszego kościoła jest
umieszczona korona cierniowa Pana Uczestnicy będą mogli zaprezentować się w następują-
Jezusa, a w niej karteczki z zadaniami cych kategoriach: recytacja, śpiew, gra na instrumentach,
wielkopostnymi. Prosimy, aby dzieci i taniec, prace plastyczne i wypracowania.
młodzież każdego tygodnia brały te kar- Zgłoszenia do dnia 18 marca 2020 przyjmują:
teczki i wykonywały przygotowane na nich zadania. Po Elżbieta Wolska tel. 586 419-3353,
wykonaniu zadania, karteczki prosimy przynosić na Wanda Pejas tel. 586 944-6585
Mszę niedzielną i składać w pojemniku stojącym przy
ołtarzu. Mamy nadzieję, że akcja pomoże Wam głębiej Parada ma charakter polski i obowiązują utwory polskich
przeżywać Wielki Post w tym roku i bardziej ucieszyć poetów, pisarzy i kompozytorów.
się ze Zmartwychwstania! KChP.
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

LIDERZY: GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka - Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska 2489521825
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002
Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Finanse
Ministranci - ks. Sergiusz Angur SChr
Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Duszpasterstwo dzieci - ks. Sergiusz i s. Ola
Koordynator do spraw Katechezy
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002 Duszpasterstwo młodzieży - ks. Sergiusz
Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Maślejak SChr;
Organistka Lider - Halina Kocz
Justyna Pal - (586) 258-9586
Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Zakrystianka
s. Małgorzata Polańska (248) 505-4140 Róże Różańcowe - ks. Andrzej Maślejak SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275 - 5792
SPOTKANIE Z REDAKTOREM Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Witoldem Gadowskim i Małgorzatą Puternicką Koło Seniorów „Złota Róża”
W niedzielę 15 marca, Klub Gazety Polskiej zaprasza Krystyna Palmeri - (586) 588 - 1932
na spotkanie z redaktorem Witoldem Gadowskim i re-
Arcybractwo konającego Serca Pana Jezusa
daktor Magorzatą Puternicką. W programie relacja z i Matki Bożej Bolesnej - Elżbieta Żyliński
Marszu Polonii w Auschwitz, trailer filmu „Święci z doli-
ny Niniwy”, prezentacja książek oraz rozmowy na temat
ważnych spraw dla Polski i Polaków.

GRUPA WSPARCIA DLA UZALEŻNIONYCH


Alkohol potrafi zawładnąć naszym życiem i życiem na-
szych bliskich bez względu na wiek, płeć czy status spo-
łeczny. Jeżeli myślisz że pijesz za dużo lub bliska ci osoba
pije za dużo możesz przyjść na spotkanie. Razem jest
nam łatwiej powiedzieć: dość. W grupie jesteśmy silniejsi
i wsparci naszą wiarą przerywamy ten stary tryb życia.
Jesteśmy tacy sami. Przyjdź, a twoje życie zmieni się na
lepsze. Wtorek, 6:00pm w sali pod plebanią. PIELGRZYMKA DO ZIEMII ŚWIĘTEJ
Grupa prowadzona jest przez moderatorów i skupia się 15-26 października 2020
na aspekcie duchowym, psychologicznym i medycznym. Amman, Petra, Góra Nebo, Madaba, Ma’in Spa, Geraza,
Anjara, Magdala, Tyberiada, Hajfa, Góra Karmel, Góra
Tabor, Nazaret, Kana Galilejska, Tel Aviv, Góra Błogosła-
SPOTKANIE MŁODZIEŻY wieństw, Tabgha, Kafarnaum, Abu Gosh, Jaffa, Betlejem,
Zapraszamy młodzież w wieku Jerozolima, En Karem, Herodion, Jerycho, Qasr El Ya-
od 14 do 18 lat na spotkania hud, Oaza En Gedi, Morze Martwe.
formacyjne. Spotkania odby- Koszt: $ 2800
wają się w każdy drugi i trzeci Opiekun Duchowy - Ks. Andrzej Maślejak, SChr
piątek miesiąca o godz. 7:00 Opieka profesjonalnego przewodnika Przelot samolotem
p.m. w salce pod plebanią. w obie strony z Detroit Klimatyzowany autokar Hote-
le***, pokoje dwuosobowe.
Pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie). Bilety wstępów
Przedszkole parafialne Ubezpieczenie medyczne, rejs po Jeziorze Galilejskim.
ANGEL’S CORNER CENTER Więcej informacji w biurze parafialnym lub pod nume-
Justyna Pal - (586) 258-9586 rem (630) 292-3332 - Cezary Lodzinski.
Sala Jana Pawła II Formularze do rejestracji dostępne w biurze parafial-
Rezerwacje - biuro parafialne nym i zakrystii.
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym. Przyna-
leżność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty Kościoła.
Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez przygotowu-
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ jących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek mie-
siąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura parafialne-
go przynajmniej sześć miesięcy przed planowaną datą ślu-
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO bu, aby sporządzić protokół i przygoto-
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt wać potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do
KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
RÓŻANIEC godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY CHRY-
W Wielkim Poście w piątki o godz. 3:00pm i 7:00pm.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm STUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną
i wieczorną. SKLEPIK PARAFIALNY
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.