Rancangan Mengajar Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 5 - KBSM Minggu Bidang Pembelajaran Ayat Bacaan 1-10 Surah at-Taubat Ayat

Kefahaman Layanan baik kepada orang bukan Islam Amali Ayat Bacaan 11-20 Surah at-Taubat Aqidah Martabat2 Iman 2 Aqidah Tingkat Iman Aqidah Kemanisan Iman Amali Hasil Pembelajaran Aras 1 – membaca ayat tersebut dengan betul. Aras 2 – membaca ayat tersebut dengan betul dan bertajwid. Aras 3 – membaca ayat tersebut dengan tartil, bertajwid dan fasohah. Aras 1 – menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Aras 2 – menjelaskan tanggungjawab muslim selepas perdamaian. Aras 3 – menerangkan kepentingan memberi perlindungan kepada bukan Islam. Doa selepas solat Solat Zohor secara berjamaah Aras 1 – membaca ayat tersebut dengan betul. Aras 2 – membaca ayat tersebut dengan betul dan bertajwid. Aras 3 – membaca ayat tersebut dengan tartil, bertajwid dan fasohah. Aras 1 – menyatakan konsep martabat iman dan dalilnya. Aras 2 – menjelaskan sebab2 iman bertambah dan berkurang. Aras 3 – menerangkan perkara yang membatalkan iman. Aras 1 – menyatakan bahagian tingkat iman. Aras 2 – menjelaskan pengertian setiap tingkat iman. Aras 3 – menerangkan perbandingan antara tingkat2 iman. Aras 1 – menyatakan pengertian kemanisan iman. Aras 2 – menerangkan cara2 mendapat kemanisan iman. Aras 3 – menjelaskan beza orang yang mendapat kemanisan iman dan tidak mendapat kemanisan iman. Doa ketika menjual atau membeli Solat Zohor secara berjamaah Catatan

1

3

Ayat Bacaan 1-10 Surah at-Taubat Hadis Kefahaman Kehidupan dunia ibarat perantau Adab Adab Musafir Amali Adab Adab Bernegara

4

5 Amali 6 Ayat Bacaan 1-10 Surah at-Taubat Tamadun Islam Perkembangan Pendidikan Zaman Abbasiyah Tamadun Islam Perkembangan Sains dan Teknologi Zaman

Aras 1 – membaca ayat tersebut dengan betul. Aras 2 – membaca ayat tersebut dengan betul dan bertajwid. Aras 3 – membaca ayat tersebut dengan tartil, bertajwid dan fasohah. Aras 1 – menyatakan maksud keseluruhan hadis. Aras 2 – menjelaskan cara2 pengurusan masa yang betul. Aras 3 – menerangkan kebaikan menguruskan masa dengan bijak. Aras 1 – menyatakan pengertian musafir. Aras 2 – menjelaskan sebab perlu beradab sebelum, selepas dan kembali dari musafir. Aras 3 – menerangkan musafir yang ditegah dan diharuskan. Doa ketika menjual atau membeli. Solat Zohor secara berjamaah. Aras 1 – menyatakan pengertian negara. Aras 2 – menerangkan adab2 terhadap negara. Aras 3 – menjelaskan kesan positif menyintai negara. Doa ketika guruh. Solat Zohor secara berjamaah. Aras 1 – membaca ayat tersebut dengan betul. Aras 2 – membaca ayat tersebut dengan betul dan bertajwid. Aras 3 – membaca ayat tersebut dengan tartil, bertajwid dan fasohah. Aras 1 – menerangkan ilmu2 yang diterokai. Aras 2 – menjelaskan fungsi institusi pendidikan. Aras 3 – merumuskan faktor yang mendorong perkembangan ilmu. Aras 1 – menyatakan perkembangan Sains dan teknologi. Aras 2 – menilai kegigihan tokoh2 silam. Aras 3 – merumuskan kepentingan menguasai ilmu Sains dan

Abbasiyah. Amali Tamadun Islam Perkembangan Ekonomi Zaman Abbasiyah Amali Ayat Bacaan 1-10 Surah at-Taubat Ayat Kefahaman Batas2 Pergaulan Amali 9 Ayat Bacaan 65-77 Surah at-Taubat Aqidah Aqidah Ahli Sunnah

7

8

teknologi. Doa ketika guruh. Solat Zohor secara berjamaah. UJIAN PENILAIAN 1 Aras 1 – menyatakan sektor utama ekonomi. Aras 2 – menjelaskan sumber2 kewangan. Aras 3 – menyenaraikan faktor kekuatan ekonomi umat Islam. Doa ketika guruh. Solat Zohor secara berjamaah. Aras 1 – membaca ayat tersebut dengan betul. Aras 2 – membaca ayat tersebut dengan betul dan bertajwid. Aras 3 – membaca ayat tersebut dengan tartil, bertajwid dan fasohah. Aras 1 – menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Aras 2 – menghuraikan batas2 aurat. Aras 3 – menyenaraikan golongan yang boleh melihat perhasan wanita. Doa ketika guruh. Solat Zohor secara berjamaah. Aras 1 – membaca ayat tersebut dengan betul. Aras 2 – membaca ayat tersebut dengan betul dan bertajwid. Aras 3 – membaca ayat tersebut dengan tartil, bertajwid dan fasohah. Aras 1 – menyatakan pengertian ahli Sunnah wal Jamaah. Aras 2 – menjelaskan sebab perlu berpegang kepada ahli Sunnah wal Jamaah. Aras 3 – menerangkan perbezaan aqidah ahli Sunnah wal Jamaah dengan Syiah dan Khawarij.

Aqidah Prinsip2 Aqidah Ahli Sunnah Amali Ayat Bacaan 90-78 Surah at-Taubat Aqidah Perbandingan Antara Muslim, Mukmin, Munafik, Murtad dan lain2. Akhlak Adab Dengan Pemimpin Amali 11 Ayat Bacaan 90-78 Surah at-Taubat Ibadah Kaifiat Perkahwinan Pemilihan Calon

10

Aras 1 – menyatakan prinsip2 aqidah ahli Sunnah wal Jamaah. Aras 2 – menerangkan sumber pegangan ahli Sunnah. Aras 3 – membincangkan langkah memelihara diri dari fahaman yang bercanggah dengan ahli Sunnah. Doa ketika menziarahi orang sakit Solat Zohor secara berjamaah. Aras 1 – membaca ayat tersebut dengan betul. Aras 2 – membaca ayat tersebut dengan betul dan bertajwid. Aras 3 – membaca ayat tersebut dengan tartil, bertajwid dan fasohah. Aras 1 – menyatakan pengertian mengenai perkara2 tersebut. Aras 2 – menghuraikan ciri2 dan sebab2 kemunculan kumpulan tersebut. Aras 3 – menerangkan perbezaan antara setiap kumpulan tersebut. Aras 1 – menyatakan pengertian pemimpin Aras 2 – menghuraikan sebab rakyat mesti bertanggungjawab terhadap pemimpin mereka. Aras 3 – merumuskan langkah melahirkan rakyat yang patuh. Doa ketika menziarahi orang sakit. Solat Zohor secara berjamaah. Aras 1 – membaca ayat tersebut dengan betul. Aras 2 – membaca ayat tersebut dengan betul dan bertajwid. Aras 3 – membaca ayat tersebut dengan tartil, bertajwid dan fasohah. Aras 1 – menyatakan ciri dan syarat2 bakal isteri dan suami. Aras 2 – menerangkan panduan memilih jodoh. Aras 3 – menghuraikan akibat mengabaikan ciri2 yang disaran oleh Islam.

Ibadah Kaifiat Perkahwinan Peminangan Amali Ayat Bacaan 90-78 Surah at-Taubat 12 Ibadah Rukun Nikah, Mahar dan Walimah Urus Amali Adab Adab Berjihad 13 Amali 14 Ayat Kefahaman Hidayah Allah Ayat Hafazan 128-129 Surah at-Taubat

Aras 1 – menyatakan pengertian peminangan. Aras 2 – menjelaskan adab2 peminangan. Aras 3 – menerangkan tingkah laku yang menyalahi syarak sepanjang tempoh peminangan. Doa ketika menziarahi orang sakit. Solat Zohor secara berjamaah. Aras 1 – membaca ayat tersebut dengan betul. Aras 2 – membaca ayat tersebut dengan betul dan bertajwid. Aras 3 – membaca ayat tersebut dengan tartil, bertajwid dan fasohah. Aras 1 – menyatakan rukun nikah. Aras 2 – menjelaskan syarat2 wali nikah. Aras 3 – menghuraikan walimatul urus. Doa memohon rahmat dari Allah. Solat Zohor secara berjamaah. UJIAN PENILAIAN 2 Aras 1 – menyatakan maksud perjuangan. Aras 2 – menerangkan sebab perlu memperjuangkan kepentingan agama Islam. Aras 3 – menghuraikan kelebihan berjuang. Doa memohon rahmat dari Allah. Solat Zohor secara berjamaah. Aras 1 – menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Aras 2 – menyenaraikan orang yang mendapat nur Allah. Aras 3 – menjelaskan bukti al-Quran sebagai mukjizat. Aras 1 – menghafaz potongan ayat dengan sebutan yang betul Aras 2 – menghafaz dengan fasih dan lancar ayat tersebut Aras 3 – menghafaz dan menulis ayat hafazan dengan betul

Amali Ayat Bacaan 117-129 Surah at-Taubat Tamadun Islam Perkembangan Ketenteraan Zaman Abbasiyah Tamadun Islam Kegemilangan Tamadun Islam Tamadun Islam Faktor Keunggulan dan Kemerosotan Abbasiyah Amali 16 Ibadah Tanggungjawab Suami Isteri Ibadah Masalah Rumahtangga Talak Ibadah

15

Doa memohon rahmat Allah. Solat Zohor secara berjamaah Aras 1 – membaca ayat tersebut dengan betul. Aras 2 – membaca ayat tersebut dengan betul dan bertajwid. Aras 3 – membaca ayat tersebut dengan tartil, bertajwid dan fasohah. Aras 1 – menyatakan pencapaian ketenteraan. Aras 2 – menerangkan faktor2 kejayaan tentera Islam. Aras 3 – menghuraikan kepentingan keselamatan dan kestabilan untuk pembangunan negara. Aras 1 – menyatakan faktor kegemilangan tamadun Islam. Aras 2 – menerangkan perbandingan kegemilangan tamadun Islam. Aras 3 – merumuskan kewajipan generasi kini. Aras 1 – menyatakan faktor keunggulan dan kemerosotan. Aras 2 – menjelaskan kepentingan mempelajari kemerosotan tamadun Islam. Aras 3 – menghuraikan peranan generasi kini dalam usaha mengembalikan kegemilangan. Doa memohon rahmat Allah. Solat Zohor secara berjamaah Aras 1 – menyatakan tanggungjawab suami isteri. Aras 2 – menjelaskan sebab perlu suami isteri menunaikan tanggungjawab rumahtangga. Aras 3 – menerangkan kesan pengabaian tanggungjawab. Aras 1 – menyatakan pengertian talak, hukum dan rukun Aras 2 – menerangkan sebab talak dibolehkan dalam Islam Aras 3 – menghuraikan kesan talak terhadap diri, keluarga dab masyarakat. Aras 1 – menyatakan pengertian rujuk, hukum dan rukun

Masalah Rumahtangga Rujuk Amali Ayat Bacaan 13-25 Surah an-Nur 17 Tamadun Islam Ibnu Sina Amali Ayat Bacaan 26-35 Surah an-Nur Akhlak Islamiah Adab Memelihara Alam Tamadun Islam Ibnu Khaldun Amali 19 20

18

Aras 2 – menerangkan syarat isteri yang dirujuk Aras 3 – menghuraikan kesan rujuk terhadap hubungan suami dan isteri. Doa memohon rahmat Allah. Solat Zohor secara berjamaah Aras 1 – membaca ayat tersebut dengan betul. Aras 2 – membaca ayat tersebut dengan betul dan bertajwid. Aras 3 – membaca ayat tersebut dengan tartil, bertajwid dan fasohah. Aras 1 – menyatakan biodata, pendidikan dan latar belakang Aras 2 – menerangkan sumbangan beliau terhadap dunia Islam Aras 3 – menghuraikan hasil2 karya utama beliau. Doa berjuang Solat Zohor secara berjamaah Aras 1 – membaca ayat tersebut dengan betul. Aras 2 – membaca ayat tersebut dengan betul dan bertajwid. Aras 3 – membaca ayat tersebut dengan tartil, bertajwid dan fasohah. Aras 1 – menyatakan kepentingan memelihara alam Aras 2 – menjelaskan punca2 berlakunya pencemaran alam Aras 3 – menerangkan kebaikan memelihara alam semulajadi Aras 1 – menyatakan biodata, pendidikan dan latar belakang Aras 2 – menerangkan sumbangan beliau terhadap dunia Islam Aras 3 – menghuraikan hasil2 karya utama beliau. Doa berjuang Solat Zohor secara berjamaah PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Ayat Bacaan 1-10 Surah As-Sajadah Ibadah Iddah 21 Ibadah Fasakh Ibadah Khuluk Amali 22 Ayat Bacaan 11-20 Surah As-Sajadah Ibadah Lian Ibadah Zihar Ibadah Poligami

Aras 1 – membaca ayat tersebut dengan betul. Aras 2 – membaca ayat tersebut dengan betul dan bertajwid. Aras 3 – membaca ayat tersebut dengan tartil, bertajwid dan fasohah. Aras 1 – menyatakan pengertian iddah. Aras 2 – menjelaskan iddah talak hamil, wafat, hilang dan monopous. Aras 3 – menghuraikan kesan disyariatkan iddah terhadap isteri. Aras 1 – menyatakan pengertian fasakh Aras 2 – menerangkan sebab yang membolehkan fasakh Aras 3 – menjelaskan kesan fasakh dalam perkahwinan. Aras 1 – menyatakan pengertian khuluk Aras 2 – menjelaskan hikmah khuluk dalam Islam Aras 3 – menerangkan kesan khuluk dalam rumahtangga. Doa ketika menjual atau membeli Solat Zohor secara berjamaah Aras 1 – membaca ayat tersebut dengan betul. Aras 2 – membaca ayat tersebut dengan betul dan bertajwid. Aras 3 – membaca ayat tersebut dengan tartil, bertajwid dan fasohah. Aras 1 – menyatakan pengertian lian dan hukumnya. Aras 2 – menjelaskan sebab berlakunya lian. Aras 3 – menghuraikan tindakan yang harus diambil apabila berlaku qazaf. Aras 1 – menyatakan pengertian zihar. Aras 2 – menerangkan rukun dan syarat zihar. Aras 3 – menjelaskan langkah mengatasi masalah zihar. Aras 1 – menyatakan pengertian poligami dan hukumnya. Aras 2 – menjelaskan hikmah poligami yang disyariatkan.

Amali Ayat Kefahaman Peribadi Mukmin 23 Tamadun Islam Jamaluddin al-Afghani Amali Ayat Bacaan 21-30 Surah As-Sajadah Ibadah Kemahiran Keibubapaan 24 Tamadun Islam Muhammad Abduh Amali 25 Akhlak Islamiah Adab Memberi dan

Aras 3 – menerangkan kepentingan sifat adil dalam poligami. Doa ketika menjual atau membeli Solat Zohor secara berjamaah Aras 1 – menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Aras 2 – menerangkan kebaikan orang beriman dan keburukan orang yang tidak beriman. Aras 3 – menghuraikan bentuk infak yang disukai Allah. Aras 1 – menyatakan biodata, pendidikan dan latar belakang Aras 2 – menerangkan sumbangan beliau terhadap dunia Islam. Aras 3 – menghuraikan kesan pemikiran terhadap masyarakat Islam. Doa ketika menjual atau membeli Solat Zohor secara berjamaah Aras 1 – membaca ayat tersebut dengan betul. Aras 2 – membaca ayat tersebut dengan betul dan bertajwid. Aras 3 – membaca ayat tersebut dengan tartil, bertajwid dan fasohah. Aras 1 – menyatakan konsep kemahiran ibu bapa dan hukum melaksanakan tanggungjawab ibubapa. Aras 2 – menjelaskan tanggungjawab ibubapa kepada anak. Aras 3 – menerangkan kesan pengabaian tanggungjawab terhadap anak. Aras 1 – menyatakan biodata, pendidikan dan latar belakang Aras 2 – menerangkan sumbangan beliau terhadap dunia Islam. Aras 3 – menghuraikan kesan pembaharuan beliau terhadap masyarakat Islam. Doa ketika menjual atau membeli Solat Zohor secara berjamaah Aras 1 – menyatakan pengertian membri dan menerima hadiah. Aras 2 – menjelaskan bersedekah yang digalakkan dalam Islam.

Menerima Hadiah Hadis Orang Beriman Kekasih Allah Amali Ayat Bacaan 1-10 Surah Al-Hasyar Ibadah Undang-Undang Keluarga Islam Akhlak Islamiah Adab Berniaga Amali 27 Ayat Kefahaman 21-24 Surah al-Hasyar Ayat Hafazan 24-21 Surah al-Hasyar

26

Aras 3 – menghuraikan perbezaan antara amalan sedekah dengan memberi hadiah. Aras 1 – menyatakan maksud keseluruhan hadis. Aras 2 – menyenaraikan cara2 menjadi orang yang beriman kepada Allah. Aras 3 – menjelaskan kelebihan orang yang mengerjakan ibadah nawafil. Doa ketika musafir Solat Zohor secara berjamaah Aras 1 – membaca ayat tersebut dengan betul. Aras 2 – membaca ayat tersebut dengan betul dan bertajwid. Aras 3 – membaca ayat tersebut dengan tartil, bertajwid dan fasohah. Aras 1 – menyatakan secara ringkas mengenai akta kekeluargaan dan penubuhan mahkamah syariah. Aras 2 – menjelaskan bidang kuasa mahkamah syariah. Aras 3 – membandingkan bidang kuasa syariah dan sivil Aras 1 – menyatakan pengertian adab berjualbeli. Aras 2 – menerangkan adab2 berniaga yang disyariatkan. Aras 3 – menghuraikan bentuk2 perniagaan yang dilarang oleh Islam. Doa ketika musafir Solat Zohor secara berjamaah Aras 1 – menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Aras 2 – menerangkan keistimewaan al-Quran. Aras 3 – menghuraikan Asma Husna dan kesempurnaan Allah Taala. Aras 1 – menghafaz potongan ayat dengan sebutan yang betul Aras 2 – menghafaz dengan fasih dan lancar ayat tersebut

Tamadun Islam Sheikh Tahir Jalaluddin Amali Aqidah Ajaran Sesat Ciri2 dan Contoh Ajaran Sesat Aqidah Ajaran Sesat Bahaiyah Aqidah Ajaran Sesat Taslim Amali 29 Ayat Bacaan 11-24 Surah Al-Hasyar Ibadah Hadhanah

28

Aras 3 – menghafaz dan menulis ayat hafazan dengan betul Aras 1 – menyatakan biodata, pendidikan dan latar belakang Aras 2 – menerangkan sumbangan beliau terhadap dunia Islam. Aras 3 – menghuraikan kesan pembaharuan beliau terhadap masyarakat Islam nusantara. Doa ketika musafir Solat Zohor secara berjamaah UJIAN PENILAIAN 3 Aras 1 – menyatakan maksud ajaran sesat dan perkara yang menyeleweng dalam ajaran Islam. Aras 2 – menyatakan contoh ajaran sesat yang terdapat di Malaysia. Aras 3 – menjelaskan langkah2 menangani fahaman ajaran sesat dari mempengaruhi aqidah umat Islam. Aras 1 – menyatakan pengasas ajaran Bahai Aras 2 – menghuraikan ciri kesesatan dalam ajaran Bahai Aras 3 – menjelaskan keburukan mengamalkan ajaran tersebut kepada individu dan negara. Aras 1 – menyatakan pengasas ajaran Taslim Aras 2 – menghuraikan ciri kesesatan dalam ajaran Taslim Aras 3 – menjelaskan keburukan mengamalkan ajaran tersebut kepada individu dan negara. Doa ketika musafir Solat Zohor secara berjamaah Aras 1 – membaca ayat tersebut dengan betul. Aras 2 – membaca ayat tersebut dengan betul dan bertajwid. Aras 3 – membaca ayat tersebut dengan tartil, bertajwid dan fasohah. Aras 1 – menyatakan pengertian hadhanah Aras 2 – menghuraikan syarat2 kelayakan.

Tamadun Islam Hamka Amali 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Aras 3 – menerangkan hikmah disyariatkan. Aras 1 – menyatakan biodata, pendidikan dan latar belakang Aras 2 – menerangkan sumbangan beliau terhadap dunia Islam. Aras 3 – menghuraikan kesan pembaharuan beliau terhadap masyarakat Islam nusantara. Doa ketika musafir Solat Zohor secara berjamaah

MINGGU PENGUKUHAN DAN ULANGKAJI SPM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

MINGGU PENGUKUHAN DAN ULANGKAJI

Rancangan Mengajar Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 4 - KBSM Minggu 1 Bidang Pembelajaran Ayat Bacaan 1-35 Surah an-Anaam Ayat Kefahaman Manusia Perlu Bersyukur Aqidah Perkara Yang Hasil Pembelajaran Aras 1 – membaca ayat tersebut dengan betul. Aras 2 – membaca ayat tersebut dengan betul dan bertajwid. Aras 3 – membaca ayat tersebut dengan tartil, bertajwid dan fasohah. Aras 1 – menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Aras 2 – menjelaskan bentuk balasan dan sebab manusia dibinasakan. Aras 3 – menerangkan hikmah Allah membinasakan umat terdahulu. Aras 1 – menyatakan amalan syirk dan jenis syirik Aras 2 – membuat perbezaan antara syirik nyata dan khafi. Catatan

2

Membatalkan Iman Syirik Ibadah Konsep Ibadat Haji dan Umrah Tamadun Islam Pemerintahan Zaman Khulafa' ar-Rasyidin Adab Adab Berfikir Ayat Kefahaman Rasul Penyampai Wahyu

3

4 Aqidah Kufur

5

Ibadah Syarat Wajib, Rukun dan Sunat Haji Umrah Adab

Aras 3 – menerangkan syirik yang berlaku dalam masyarakat Islam. Aras 1 – menyatakan erti, hukum dan dalil haji. Aras 2 – menerangkan kesan haji dan umrah ke atas individu. Aras 3 – membandingkan antara haji dan umrah. Aras 1 – menyatakan ciri kepimpinan Khulafa' ar-Rasyidin. Aras 2 – membezakan sistem pemerintahan antara keempat Khulafa' ar-Rasyidin. Aras 3 – merumuskan keberkesanan pemerintahan Khulafa' ar-Rasyidin. Aras 1 – menyatakan adab berfikir dalam Islam. Aras 2 – menghuraikan faedah mengamalkan adab berfikir. Aras 3 – menerangkan hikmat berfikir menurut Islam. Aras 1 – menerangkan kandungan perbendaharaan Allah yang dicapai oleh manusia. Aras 2 – menjelaskan sebab manusia memerlukan wahyu dan rasul. Aras 3 – membezakan antara wahyu dan akal. Aras 1 – menyatakan pengertian kufur dan jenis kufur. Aras 2 – menyenaraikan perbuatan yang membawa kepada kufur. Aras 3 – menghuraikan faktor dalaman dan luaran yang mendorong kepada kekufuran. Aras 1 – menyatakan syarat wajib, rukun, cara melakukan haji dan umrah. Aras 2 – memahami kesilapan yang sering dilakukan semasa umrah. Aras 3 – menerangkan adab ketika haji dan umrah. Aras 1 – menjelaskan adab berhias diri menurut Islam.

Adab Berhias Diri Tamadun Islam Sistem Pentadbiran Khulafa' ar-Rasyidin Ayat Kefahaman Larangan Mempersendakan Agama Akidah Murtad Ibadat Wajib Haji dan Perkara Yang Dilarang Semasa Ihram. Tamadun Islam Penyebaran Islam Zaman Khulafa' Rasyidin Adab Adab Menjaga Orang Sakit

6

7

8

Aras 2 – menerangkan hikmat berhias diri. Aras 3 – menghuraikan keburukan orang tidak menjaga kekemasan diri. Aras 1 – menyatakan erti pentadbiran dan struktur pentadbiran Khulafa' ar-Rasyidin. Aras 2 – menjelaskan kebaikan cara pelantikan khalifah. Aras 3 – menghuraikan iktibar yang didapati dari memakmurkan rakyat dan negara. Aras 1 – menerangkan ciri kumpulan yang mempersendakan agama. Aras 2 – menghuraikan balasan mereka yang tertipu dengan kehidupan dunia. Aras 3 – menjelaskan cara menjauhkan diri dari kumpulan yang mempersendakan agama. Aras 1 – menyatakan maksud murtad. Aras 2 – menerangkan faktor membawa kepada murtad. Aras 3 – menerangkan langkah mengatasi murtad. Aras 1 – menyatakan perkara wajib haji dan cara melakukkannya serta perkara yang dilarang semasa ihram. Aras 2 – menerangkan hikmat meninggalkan perkara yang dilarang semasa ihram. UJIAN PENILAIAN 1 Aras 1 – menyatakan perkembangan dan penyebaran Islam di Zaman Khulafa' Rasyidin Aras 2 – menjelaskan kesan perubahan yang dilakukan oleh Khulafa' Rasyidin terhadap wilayahnya. Aras 1 – menyatakan adab menjaga orang sakit. Aras 2 – menerangkan sebab perlu beradab ketika menjaga orang sakit.

9

Ayat Kefahaman Hidayah Milik Allah Akidah Khurafat Ibadat Dam Tamadun Islam Perkembangan Islam Zaman Umaiyah Adab Adab Amar Makruf Nahi Mungkar Ayat Kefahaman Aqidah Teras Kehidupan

10

11

12

Aqidah Sihir

Aras 3 – menghuraikan akibat tidak beradab ketika menjaga orang sakit. Aras 1 – membezakan orang yang mendapt hidayah dan tidak mendapat hidayah. Aras 2 – menjelaskan cara memperolehi hidayah. Aras 3 – menghuraikan kesan orang yang mendapat hidayah. Aras 1 – menyatakan pengertian dan bentuk amalan khurafat. Aras 2 – menjelaskan sebab berlaku khurafat dalam masyarakat. Aras 3 – menerangkan akibat amalan khurafat . Aras 1 – menerangkan erti, hukum dan jenis dam. Aras 2 – menerangkan hikmat dilarang dan faedah meninggalkan ihram. Aras 3 – menyatakan hikmat dam. Aras 1 – menerangkan peristiwa yang membawa kepada penubuhan kerajaan Bani Umayyah. Aras 2 – menjelaskan peranan ketenteraan dan pendidikan. Aras 3 – membandingkan ketenteraan zaman Umaiyah dan Khulafa' ar Rasyidn. Aras 1 – menyatakan garis panduan amar makruf nahi mungkar. Aras 2 – menyatakan hikmat amar makruf nahi mungkar. Aras 3 – menjelaskan akibat meninggalkan amar maaruf nahi mungkar. Aras 1 – mengetahui maksud ayat secara ijmali. Aras 2 – menjelaskan Islam sebagai ad-Diin Aras 3 – menganalisa sifat manusia yang menderhakai Allah. Aras 1 – menyatakan maksud dan contoh bentuk amalan sihir Aras 2 – menghuraikan hikmat penharaman amalan sihir

Ibadah Cara mengerjakan Umrah dan Haji Tamadun Islam Perkembangan Islam Zaman Umaiyah aspek Ekonomi Adab Adab Tempat Rekreasi Ayat Bacaan 1-35 Surah al Mukminun Ayat Kefahaman Ciri2 Mukmin Berjaya Aqidah Nifaq 15 Ibadat Sembelihan

13

14

Aras 3 – menerangkan akibat sihir terhadap individu dan masyarakat. Aras 1 – menyatakan cara mengerjakan haji tamattuk, qiran dan ifrad Aras 2 – membezakan antara haji tamattuk, qiran dan ifrad Aras 3 – menyelesaikan masalah yang berkaiatan dengan haji dan umrah. Aras 1 – menyatakan sektor ekonomi zaman Umaiyyah. Aras 2 – menjelaskan aktiviti ekonomi zaman Umaiyyah. Aras 3 – menghuraikan perlaksanaan sistem cukai zaman Umaiyyah. Aras 1 – menyatakan garis panduan di tempat rekreasi Aras 2 – menyenaraikan kegunaan tempat rekreasi. Aras 3 – menghuraikan hikmat beradab di tempat rekreasi Aras 1 – membaca ayat tersebut dengan betul. Aras 2 – membaca ayat tersebut dengan betul dan bertajwid. Aras 3 – membaca ayat tersebut dengan tartil, bertajwid dan fasohah. Aras 1 – menyatakan ciri orang berjaya di dunia dan akhirat Aras 2 – menghuraikan cara khusyuk dalam solat Aras 3 –menjelaskan tujuan menunaikan amanah dan menepati janji. Aras 1 – menyatakan maksud nifak dan ciri nifaq. Aras 2 – menyatakan kesan buruk perbuatan nifaq. Aras 3 –menghuraikan implikasi nifaq terhadap seseorang. UJIAN PENILAIAN 2 Aras 1 – menerangkan erti, hukum, dalil serta syarat sembelihan. Aras 2 – menjelaskan hikmat sembelihan.

Tamadun Islam Kegemilangan dan Faktor Kemerosotan Adab Adab Menjaga Kemudahan Awam Hadis Makanan Yang Baik 17 Aqidah Dosa Besar Derhaka Kepada Ibu Bapa : Menipu : Berbohong Ibadat Korban Tamadun Islam Imam Abu Hanifah Adab

16

18

19

Aras 3 – menyelesaikan masalah berkaitan sembelihan. Aras 1 – menyatakan faktor kegemilangan dan kejatuhan Islam zaman Umaiyyah. Aras 2 – menjelaskan kegemilangan dan iktibar dari kejatuhan Umaiyyah. Aras 3 – menghuraikan kesan positif dari kegemilangan Islam. Aras 1 – menyatakan garis panduan adab menjaga kemudahan awam. Aras 2 - menjelaskan cara menggunakan kemudahan awam Aras 3 – menganalisa langkah mengatasi kerosakan kemudahan awam. Aras 1 – menyatakan maksud hadis secara keseluruhan. Aras 2 – menjelaskan ciri makanan yang halal dan haram Aras 3 –menerangkan pengajaran hadis. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN Aras 1 – menyatakan mengenai larangan menderhaka ibu bapa, menipu dan berbohong. Aras 2 – menghuraikan akibat perbuatan tersebut terhadap individu dan masyarakat. Aras 3 – menghuraikan ciri2 orang taat dan derhaka kepada ibubapa serta kesan berbohong dan menipu. Aras 1 – menerangkan erti, hukum syarat dan sunat korban Aras 2 – menjelaskan pembahagian daging korban. Aras 3 – menjelaskan kesan ibadat korban. Aras 1 – menyatakan riwayat, sifat, pendidikan dan pengalaman beliau. Aras 2 – menyatakan keistimewaan karangan beliau. Aras 3 – menjelaskan sumbangan beliau. Aras 1 – menyatakan garis panduan dan adab ziarah jenazah

Adab Ziarahi Jenazah Ayat Hafazan 12-19 Surah Loqman Ayat Kefahaman Nasihat Luqman Hakim Aqidah Dosa Besar :Mencuru : Dadah : Minum Arak Ibadat Aqiqah Tamadun Islam Imam Malik Adab Adab Zikrullah Hadis Perpaduan Teras Kemajuan Aqidah Dosa Besar : Qazaf : Zina : Liwat :

20

21

22

23

Aras 2 – menerangkan kelebihan dan faedah ziarah jenazah Aras 3 –menerangkan perbezaan cara ziarah muslim dan bukan muslim. Aras 1 – menghafaz potongan ayat dengan sebutan yang betul Aras 2 – menghafaz dengan fasih dan lancar ayat tersebut Aras 3 – menghafaz dan menulis ayat hafazan dengan betul Aras 1 – menyatakan kewajipan yang mesti dilaksanakan dalam ayat tersebut Aras 2 – menghuraikan nasihat Luqman Hakim Aras 3 – menerangkan pengajaran ayat. Aras 1 – menyatakan maksud dan larangan perbuatan tersebut Aras 2 – menerangkan sebab berlaku perbuatan tersebut Aras 3 – menghuraikan langkah menangani perbuatan tersebut Aras 1 – menerangkan erti dan hukum aqiqah Aras 2 – menjelaskan pembahagian daging aqiqah Aras 3 – menjelaskan kesan ibadat aqiqah. Aras 1 – menyatakan riwayat, sifat, pendidikan dan pengalaman beliau. Aras 2 – menyatakan keistimewaan karangan beliau. Aras 3 – menjelaskan sumbangan beliau. Aras 1 – menyatakan garis panduan adab zikir kepada Allah Aras 2 – menerangkan sebab perlunya adab berzikir Aras 3 – menghuraikan hikmat beradab ketika berzikir. Aras 1 – menyatakan maksud hadis secara menyeluruh. Aras 2 – menghuraikan larangan dalam hadis Aras 3 – menerangkan pengajaran hadis Aras 1 – mengetahui pengertian kalimah tersebut. Aras 2 – menjelaskan hukuman yang ditetapkan nas. Aras 3 – menghuraikan faktor yang mendorong manusia

Musahaqah Ibadah Jual Beli Tamadun Islam Imam as Syafie Adab Adab Terhadap Rasulullah Aqidah Dosa Besar : Riba : Makan Harta Anak Yatim : Bunuh Diri Ibadat Sewaan Tamadun Islam Imam Ahmad Hanbal Aqidah Dosa Besar : Lari Dari Medan Perang : Mengumpat dan Fitnah

24

25

26

terlibat dengan dosa tersebut. Aras 1 – menyatakan takrif jual beli daei bahasa dan istilah Aras 2 – menerangkan jenis jual beli yang dibenarkan Aras 3 – menerangkan keperluan jual beli kepada masyarakat. UJIAN PENILAIAN 3 Aras 1 – menyatakan riwayat, sifat, pendidikan dan pengalaman beliau. Aras 2 – menyatakan keistimewaan karangan beliau. Aras 3 – menjelaskan sumbangan beliau. Aras 1 – menyatakan garis panduan menghormati Rasulullah Aras 2 – menerangkan perbezaan antara adab rasul dengan orang awam. Aras 3 – menghuraikan hikmat beradab dalam menghormati Rasulullah. Aras 1 – menyatakan pengertian kalimah2 tersebut. Aras 2 – menerangkan hikmat disyariatkan hukuman tertentu bagi setiap kesalahan. Aras 3 – menerangkan langkah menangani masalah tersebut Aras 1 – menyatakan takrif dan hukum sewaan. Aras 2 – menghuraikan rukun dan syarat sewaan. Aras 3 – membincangkan isu semasa berkaitan sewaan. Aras 1 – menyatakan riwayat, sifat, pendidikan dan pengalaman beliau. Aras 2 – menyatakan keistimewaan karangan beliau. Aras 3 – menjelaskan sumbangan beliau. Aras 1 – menyatakan pengertian lari dari perang, mengumpat dan memfitnah. Aras 2 – menyenaraikan sebab berlakunya perbuatan tersebut. Aras 3 – menghuraikan langkah untuk mengatasi masalah

27

Ibadat Gadaian Tamadun Islam Imam al Ghazali Aqidah Taubat : Konsep dan Cara Ibadah Syarikat Tamadun Islam Imam Bukhari Ibadah Saham Ibadah Insuran Ibadah Hutang Pinjaman

28

29

30

tersebut. Aras 1 – menyatakan maksud dan hukum gadaian. Aras 2 – menghuraikan rukun dan syarat sah gadaian. Aras 3 – menghuraikan bentuk gadaian. Aras 1 – menyatakan riwayat, sifat, pendidikan dan pengalaman beliau. Aras 2 – menyatakan keistimewaan karangan beliau. Aras 3 – menjelaskan sumbangan beliau. Aras 1 – mengetahui pengertian dan cara untuk bertaubat Aras 2 – menhuraikan taubat merupakan tuntutan syarak. Aras 3 – membezakan kebaikan orang yang bertaubat dengan yang tidak bertaubat. Aras 1 – menyatakan maksud serta hukum syarikat. Aras 2 – menghuraikan rukun dan syarat sah syarikat. Aras 3 – menerangkan isu semasa yang berkaitan dengan syarikat. Aras 1 – menyatakan riwayat, sifat, pendidikan dan pengalaman beliau. Aras 2 – menyatakan keistimewaan karangan beliau. Aras 3 – menjelaskan sumbangan beliau. Aras 1 – menyatakan takrif dan hukum saham. Aras 2 – menjelaskan jenis saham yang diharuskan. Aras 3 – membezakan antara saham yang harus dengan yang dilarang. Aras 1 – menyatakan takrif dan hukum insuran Aras 2 – menjelaskan konsep insuran dan ciri insuran. Aras 3 – membezakan antara insuran Islam dan konvensional Aras 1 – menyatakan takrif dan hukum hutang. Aras 2 – menjelaskan rukun hutang dan syarat hutang.

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Aras 3 – membezakan antara hutang dan riba. MINGGU PENGUKUHAN DAN ULANGKAJI

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

MINGGU PENGUKUHAN DAN ULANGKAJI

Rancangan Mengajar Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 - KBSM

M 1 2

MP

Tajuk / Isi

Tilawah

Ayat Bacaan Ayat 1-4 Surah al A’raf

Ayat Kefaha man

Ayat 23 Surah AlA’raf

Ibadah

Solat Sunat Hajat

Objektif TAARUF DAN PENGENALAN SILIBUS Aras 1 Membaca kalimah dan potongan ayat dengan makhraj yang betul Membaca ayat yang ditentukan dengan makhraj yang betul. Aras 2 Membaca ayat yang ditentukan dengan lancar dan bertajwid. Membaca dengan bacaan tartil dan memberi perhatian khusus kepada hukum Mad Far’ie. Aras 3 Membaca ayat yang ditentukan mengikut bacaan tartil dan tadwir. Mengenal pasti dan membezakan antara bacaan Mad Far’ie. Aras 1 Menyatakan maksud ayat secara ijmali. Menyatakan latar belakang ayat. Aras 2 Bersegera bertaubat dan bermaafan. Aras 3 Menerangkan bagaimana cara dapat keampunan dan rahmat Allah Sentiasa mendapatkan rahmat Allah. Aras 1 Menyatakan pengertian solat sunat hajat. Menyatakan rukun-rukun solat sunat hajat. Aras 2 Menerangkan tujuan solat sunat hajat Meredoi dengan ketentuan Allah.

Kemahiran

Alat

Penerangan ringkas tentang adab membaca alQuran dan latar belakang surah yang dibaca. Bercerita kisah Nabi Adam dan Iblis dalam ayat Sumbang saran Latih tubi Membaca doa solat sunat hajat

Radio Kad ayat

Carta gambar

Adab

Adab terhadap ibu bapa dan keluarga.

3 Ayat Bacaan Ayat 5-9 Surah al A’raf

Tilawah

4

Ayat hafazan

Ayat 23 Surah al Ar’raf

Aras 3 Membezakan solat sunat hajat dengan solat sunat rawatib. Aras 1 Menyatakan pengertian ibu bapa. Menghuraikan cara-cara berbakti kepada ibu bapa Aras 2 Menjelaskan tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. Mengamalkan sifat setia dan taat kepada ibu bapa Aras 3 Menjelaskan wajib berbakti kepada ibu bapa walaupun lain agama. Berdoa untuk kesejahteraan ibu bapa selepas solat. Aras 1 Membaca kalimah dan potongan ayat dengan makhraj yang betul Membaca ayat yang ditentukan dengan makhraj yang betul. Aras 2 Membca ayat yang ditentukan dengan lancar dan bertajwid. Membaca dengan bacaan tartil dan memberi perhatian khusus kepada hukum Mad Aras 3 Membaca ayat yang ditentukan mengikut bacaan tartil dan tadwir. Mengenal pasti dan membezakan antara bacaan Mad Far’ie. Aras 1 Menghafaz kalimah potongan ayat yang ditentukan dengan betul Aras 2 Berdisiplin dalam kehidupan seharian

Soal jawab Bercerita tentang ketaatan Nabi Ismail perintah bapanya. P'bincangan kumpulan Penerangan ringkas tentang adab membaca alQuran dan latar belakang surah yang dibaca. Sumbang saran Latih tubi menghafaz

Radio Kad ayat

Adab

2

Adab melayan tetamu

Hadith

Amalan kebajikan mukmin

5 Ibadah Solat Aidil fitri dan aidil adha

6

Sirah

2 Saidat ina Aishah Abu

Aras 3 Menghafaz keseluruhan ayat hafazan yang ditentukan dengan bacaan yang betul dan bertajwid secara tartil dan tadwir. Aras 1 Menyatakan maksid tetamu. Menyatakan adab-adab terhadap tetamu Aras 2 Menjelaskan batas pergaulan ketika bersama tetamu Menyatakan dalil wajib melayani tetamu. Aras 3 Menerangkan implikasi tidak beradab dengan tetamu. Aras 1 Menyatakan maksud hadith secara ijmali. Berlumba-lumba melakukan kebajikan. Aras 2 Menjelaskan kelebihan amalan kebajikan Istiqamah dalam melakukan kebajikan Aras 1 Menyatakan pengertian Solat Aidil fitri dan aidil adha Menjelaskan kaifiat Solat Aidil fitri dan aidil adha Aras 2 Menghuraikan rukun, syarat dan sunat khutbah Solat Aidil fitri dan aidil adha. Aras 3 Membezakan di antara Solat Hari Raya dengan solat Jumaat Menerangkan hikmah Solat Aidil fitri dan aidil adha.. Aras 1 Mengetahui riwayat hidup Saidatina Aishah RH Menyatakan contoh sifat mulia wanita Islam.

P'bincangan Membuat lakonan secara berkumpulan . Pita rakaman dan CD Soal Jawab P'bincangan Soal jawab Simulasi Solat Aidil fitri dan aidil adha P'bincangan dalam kumpulan

Bakar

Ayat kefaham an

Ayat 57-58 Surah al A’raf

7

Solat ketika sakit Ibadah

Adab

Adab bekerja

Aras 2 Menjelaskan sifat-sifat mulia Saidatina Aishah RH Aras 3 Melibatkan diri dalam aktiviti yang bermanfaat. Aras 1 Menyatakan ayat secara ijmali Menyenaraikan bukti kekuasaan Allah berdsarkan ayat Aras 2 Menjelaskan cara bersyukur dengan nikmat Allah Aras 3 Menghuraikan pengajaran ayat Menghuraikan kepentingan penyelidikan Aras 1 Menerangkan maksud solat ketika sakit. Menerangkan cara melakukan solat ketika sakit. Aras 2 Menjelaskan hikmah diharuskan solat ketika sakit. Aras 3 Menerangkan sebab diwajibkan solat walau ketika sakit. Membezakan rukhsah solat ketika sakit dengan rukhsah solat semasa musafir. Aras 1 Menyatakan hukum bekerja dalam Islam Menghuraikan adab ketika bekerja Aras 2 Menghuraikan perkara yang perlu dielakkan semasa bekerja Menyatakan sebab perlu bekerja Aras 3 Menjelaskan kebaikan beradab semasa bekerja

Pembentang hasil kerja Membaca al A’raf melalui mashaf P'bincangan dalam kumpulan

P'bincangan Tunjuk cara solat

Pebincangan Sumbang saran Lawatan

Tilawah

Ayat Bacaan Ayat 10-14 Surah al A’raf

8 2 Aqidah Mentaa ti rasul bererti mentaati Allah

9 10

Sirah

Khalid ibnu al walid

Menerangkan akibat tidak bertanggungjawab dalam pekerjaaan Aras 1 Membaca potongan ayat dengan makhraj yang betul Membaca ayat yang ditentukan dengan makhraj yang betul. Aras 2 Membaca ayat yang ditentukan dengan lancar dan bertajwid. Membaca dengan bacaan tartil dan memberi perhatian khusus kepada hukum Mad. Aras 3 Membaca ayat yang ditentukan mengikut bacaan tartil. Mengenal pasti dan membezakan antara bacaan Mad Far’ie. Aras 1 Menyatakan pengertian nabi dan rasul Menyatakan maksud mentaati rasul bererti mentaati Allah Aras 2 Membezakan antara nabi dan rasul Menerangkan sebab wajib mentaati Rasul Aras 3 Menghuraikan tugas-tugas rasul UJIAN PENILAIAN 1 Aras 1 Menyatakan riwayat hidup Khalid ibnu al walid Menyatakan sifat mulia Khalid ibnu al walid Aras 2 Menjelaskan sumbangan Khalid al walid terhadap dakwah Islam Aras 3 Menghuraikan sumbang dan jasa

Penerangan tentang adab membaca alQuran dan latar belakang surah yang dibaca.

Radio Kad ayat

Sumbang saran Forum

Sumbang saran Membuat kajian perpustakaan

Ayat Hafazan

Ayat 9-11 Surah AlJumuah

Akidah

Rasulrasul yang wajib diketahui dan sejarahnya

11

Ibadah

Solat Sunat Tahajud

12

Tilawah

Ayat Bacaan Ayat 15-19

Aras 1 Menghafaz potongan ayat yang ditentukan dengan betul. Aras 2 Berdisiplin dalam kehidupan seharian Aras 3 Menghafaz keseluruhan ayat hafazan yang ditentukan dengan bacaan yang betul dan bertajwid secara tartil dan tadwir. Aras 1 Menyebutkan rasul-rasul yang wajib diketahui Menyatakan erti ulul azmi dan nama-nama rasul ulul azmi Aras 2 Menceritakan sejarah perjuangan rasul-rasul ulul azmi Mencontohi kasabaran rasul Aras 3 Menghuraikan pengorbanan rasul-rasul dalam menegakkan Islam Menerangkan mengenai dugaan yang diteima oleh rasul ulul azmi Aras 1 Menyatakan pengertian Solat Sunat Tahajud Menerangkan kaifiat Solat Sunat Tahajud Aras 2 Menyenaraikan hikmah Solat Sunat Tahajud Berdisplin dan ikhlas dalam pekerjaan Aras 3 Membezakan Solat Sunat Tahajud dan Solat Sunat Hajat Aras 1 Memabaca kalimah dan potongan ayat dengan makhraj yang betul

Sumbang saran Latih tubi menghafaz

Soal jawab Pebincangan

Soal jawab

Bercerita Penerangan ringkas tentang adab Radio Kad ayat

Surah al A’raf

Ayat Kafaha man

Ayat 179 Surah AlA’raf

Ibadah

Pengurusa n jenazah dan caracaranya

13

Tilawah

Ayat

Membaca ayat yang ditentukan dengan makhraj yang betul. Aras 2 Membca ayat yang ditentukan dengan lancar dan bertajwid. Membaca dengan bacaan tartil dan memberi perhatian khusus kepada hukum tajwid Aras 3 Membaca ayat yang ditentukan mengikut bacaan tartil dan tadwir. Mengenal pasti dan membezakan antara bacaan Mad Far’ie. Aras 1 Menyatakan maksud ayat secara ijmali Menyatakan sebab jin dan manusia menjadi penghuni neraka Aras 2 Menjelaskan fungsi mata, telinga dan hati Amanah dalam menggunakan pancaindera Aras 3 Menghuraikan amalan yang membolehkan seseorang menjadi penghuni syurga Menjelaskan pengajaran ayat Aras 1 Menyatakan kewajipan dan hukum terhadap pengurusan jenazah Menyatakan cara-cara pengurusan jenazah Aras 2 Menggalakkan diri dan melaksanalkan khidmat masyarakat Aras 3 Menjelaskan tujuan dan hikmah pengurusan jenazah Menunaikan hak kejiranan dan kemanusiaan Aras 1

membaca alQuran dan latar belakang surah yang dibaca Pembacaan melalui mashaf atau cd Video

Menonton video

Penerangan melalui ICT Penerangan

Bacaan Ayat 20-24 Surah al A’raf

Aqidah

Sifat-sifat para rasul

14 Fatimah Az-Zahra RH

Sirah

Aqidah

Kesan

Memabaca kalimah dan potongan ayat dengan makhraj yang betul Membaca ayat yang ditentukan dengan makhraj yang betul. Aras 2 Membaca ayat yang ditentukan dengan lancar dan bertajwid. Membaca dengan bacaan tartil dan memberi perhatian khusus kepada hukum Mad Far’ie. Aras 3 Membaca ayat yang ditentukan mengikut bacaan tartil dan tadwir. Mengenal pasti dan membezakan antara bacaan Mad Far’ie. Aras 1 Menyatakan sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi rasul Sentiasa amanah dalam pekerjaan Aras 2 Menghuraikan sebab rasul bersifat dengan sifat amanah, sidiq, tabligh dan fatonah Menjauhkan diri dari sifat mazmumah Aras 3 Membezakan sifat harus bagi rasul dengan sifat bagi manusia Aras 1 Menceritakan riwayat hidup Fatimah Az-Zahra RH Menyatakan kelebihan peribadi Fatimah Az-Zahra RH Aras 2 Menerangkan sumbangan Fatimah Az-Zahra RH Aras 3 Menganalisa sejauh mana wanita islam masa kini dapat mencontohi keperibadian Fatimah Az-Zahra RH Aras 1

ringkas tentang adab membaca alQuran dan latar belakang surah yang dibaca Sumbang saran Karangan tulisan jawi mengenai kepentingan sifat mahmudah Kertas edaran riwayat hidup Fatimah AzZahra RH Penghasilan peta minda P'bincangan

beriman kepada rasul

Ibadah

Konsep Zakat harta dan dalil wajib.

15 Adab bercakap dalam masjid

Adab

16

Tilawah

Ayat 25-29 Surah al

Menyatakan kepentingan mengambil iktibar beriman kepada rasul Menyatakan kesan beriman kepada rasul Aras 2 Mengamalkan sifat berani menegakkan kebenaran dan bercakap benar dengan seseorang Aras 3 Membincangkan akibat menolak sunah rasul terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara Aras 1 Menerangkan pengertian zakat Menerangkan jenis harta benda yang diwajibkan zakat Aras 2 Menghuraikan cara dan syarat khas zakat harta benda Aras 3 Menjelaskan hikmah Allah menetapkan asnaf Menyenaraikan peranan Institusi Pengurusan Zakat Malaysia Aras 1 Menyatakan maksud majlis dan jenia-jenis majlis Menerangkan adab bercakap dalam majlis Aras 2 Menerangkan kelebihan orang yang bercakap benar Bersopan ketika bercakap dalam majlis Aras 3 Menjelaskan akibat jika tidak menjaga adab ketika bercakap Tidak melampaui batas apabila bercakap Aras 1 Membaca kalimah dan potongan ayat dengan makhraj yang

dalam kumpulan Bercerita kisah umat terdahulu Tanyangan ICT berkenaan zakat Sumbang saran

Simulasi Forum

Penerangan ringkas

A’raf

Ayat kefaham an

Ayat 205 Surah al A’raf

17 18 19

Sirah

2

Piagam Madinah

betul Membaca ayat yang ditentukan dengan makhraj yang betul. Aras 2 Membca ayat yang ditentukan dengan lancar dan bertajwid. Membaca dengan bacaan tartil dan memberi perhatian khusus kepada hukum Mad Far’ie. Aras 3 Membaca ayat yang ditentukan mengikut bacaan tartil dan tadwir. Mengenal pasti dan membezakan antara bacaan Mad Far’ie. Aras 1 Menyatakan maksud ayat secara ijmali Menyatakan adab berzikir Aras 2 Menjelaskan peranan zikir dalam membentuk peribadi Membezakan ibadah manusia dengan ibadah malaikat Aras 3 Menyenaraikan faktor-faktor yang menyebabkan manusia lalai daripada mengingati Allah Menyatakan pengajaran ayat PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN Aras 1 Menerangkan maksud Piagam Madinah Menerangkan peristiwa terbentuknya Piagam Madinah Aras 2 Berpegang teguh kepada setiap janji dalam kehidupan Aras 3 Menghuraikan kesan Piagam Madinah

tentang adab membaca alQuran dan latar belakang surah yang dibaca

Bacaan dan terjemahan melalui pita rakaman P'bincangan

Kuiz berkumpulan Membuat carta minda

Ayat kefaham an

Ayat 9-11 Surah Al Jumuah

20 Beriman kepada Ismah Rasul

Aqidah

Ibadah

Konsep Zakat harta dan dalil wajib 2 Asnaf zakat Ayat 30-34

Tilawah

Menghuraikan akibat tidak mematuhi peraturan Aras 1 Menyatakan maksud ayat secara ijmali Menyenaraikan perintah Allah yang terdapat dalam ayat Aras 2 Menerangkan hikmah Allah menyuruh orang mukmin menjalankan kegiatan harian selepas solat Jumaat Aras 3 Menghuraikan kepentingan solat Jumaat dalam pembangunan umat Menyatakan pengajaran ayat Aras 1 Menyatakan takrif; mukjizat, karamah, sihir istidraj, irhas, maunah Menyebutkan dalil akli dan nakli mengenai maksum Aras 2 Menerangkan sebab rasul perlu bersifat maksum Membezakan di antara mukjizat hissi dan maknawi Aras 3 Membincangkan sebab rasul dilantik dari kalangan manusia Aras 1 Menerangkan pengertian zakat Menerangkan jenis harta benda yang diwajibkan zakat Aras 2 Menghuraikan cara dan syarat khas zakat harta benda Aras 3 Menjelaskan hikmah Allah menetapkan asnaf Menyenaraikan peranan Institusi Pengurusan Zakat Malaysia Aras 1

Pembacaan melalui CD Sumbang saran

Sumbang saran Forum

Tanyangan ICT berkenaan zakat Sumbang saran Penerangan

Surah al A’raf

Ayat 23 Surah AlA’raf Ayat Kefaha man 21 Konsep Zakat harta dan dalil wajib 2 Hikmah zakat Adab

Memabaca kalimah dan potongan ayat dengan makhraj yang betul.. Membaca ayat yang ditentukan dengan makhraj yang betul. Aras 2 Membca ayat yang ditentukan dengan lancar dan bertajwid. Membaca dengan bacaan tartil dan memberi perhatian khusus kepada hukum Mad Far’ie. Aras 3 Membaca ayat yang ditentukan mengikut bacaan tartil dan tadwir. Mengenal pasti dan membezakan antara bacaan Mad Far’ie. Aras 1 Menyatakan maksud ayat secara ijmali. Menyatakan latar belakang ayat. Aras 2 Bersegera bertaubat dan bermaafan. Aras 3 Menerangkan cara mendapat keampunan dan rahmat Allah. Sentiasa mendapatkan rahmat Allah. Aras 1 Menerangkan pengertian zakat Menerangkan jenis harta benda yang diwajibkan zakat Aras 2 Menghuraikan cara dan syarat khas zakat harta benda Aras 3 Menjelaskan hikmah Allah menetapkan asnaf Menyenaraikan peranan Institusi Pengurusan Zakat Malaysia Aras 1

ringkas tentang adab membaca alQuran dan latar belakang surah yang dibaca Bercerita kisah Nabi Adam dan Iblis yang berkaitan dengan ayat Sumbang saran Tayangan ICT berkenaan zakat Sumbang saran Bengkel

Carta gambar

Ibadah

22

Hadith

kepada binatang

Aqidah

Beriman kepada hari akhirat 2 Kemati an alam barzakh Perjanjian Hudaibiah

23

Sirah

Menyatakan maksud hadith secara ijmali Menerangkan maksud ihsan terhadap binatang Aras 2 Menjelaskan binatang yang harus dibunuh Mengamalkan perilaku ihsan kepada binatang Aras 3 Membandingbeza antara menyembelih dan membunuh binatang Menghuraikan implikasi penganiayaan terhadap binatang Aras 1 Menyatakan pengertian mati dan alam barzakh Menyatakan amalan menziarahi orang sakit menurut ajaran Islam Aras 2 Membincangkan tentang kehidupan di alam barzakh Menceritakan gambaran nikmat kubur dan azab kubur Aras 3 Menerangkan amalan sebagai persediaan menghadapi mati Istiqamah dalam ibadah dan berterusan mencari kesenangan hidup Aras 1 Menerangkan maksud perjanjian hudaibiah Menerangkan isi perjanjian hudaibiah Aras 2 Menjelaskan hikmah perjanjian hudaibiah Bersifat rasional dalam membuat keputusan Aras 3 Menjelaskan tindakan susulan selepas perjanjian hudaibiah Mengambil iktibar daripada ketaatan para sahabat terhadap

Pembentang kerja berkumpulan

P'bincangan

Carta aliran Bercerita

Tilawah

Ayat 35-39 Surah al A’raf

24

Ibadah

Konsep Zakat harta dan dalil wajib 2 Institusi Pengurusan Zakat Malaysia Adab berpidato

rasul Aras 1 Membaca kalimah dan potongan ayat dengan makhraj yang betul.. Membaca ayat yang ditentukan dengan makhraj yang betul. Aras 2 Membca ayat yang ditentukan dengan lancar dan bertajwid. Membaca dengan bacaan tartil dan memberi perhatian khusus kepada hukum mad. Aras 3 Membaca ayat yang ditentukan mengikut bacaan tartil dan tadwir. Mengenal pasti dan membezakan antara bacaan Mad Far’ie. Aras 1 Menerangkan pengertian zakat Menerangkan jenis harta benda yang diwajibkan zakat Aras 2 Menghuraikan cara dan syarat khas zakat harta benda Aras 3 Menjelaskan hikmah Allah menetapkan asnaf Menyenaraikan peranan Institusi Pengurusan Zakat Malaysia Aras 1 Menyatakan pengertian pidato Menerangkan adab ketika berpidato Aras 2 Menyatakan tujuan Islam menganjurkan beradab ketika berpidato Menerangkan cara-cara untuk menjadi pemidato yang baik

Penerangan ringkas tentang adab membaca alQuran dan latar belakang surah yang dibaca

Tanyangan ICT berkenaan zakat Sumbang saran P'bincangan Hafazan doa

Adab

Tilawah

Ayat 40-44 Surah al A’raf

25

Aqidah

Beriman kepada Hari Akhirat 2 Hari kiamat Konsep Zakat harta dan dalil wajib

26

Ibadah

Aras 3 Menghuraikan akibat buruk jika tidak beradab semasa berpidato Nasihat-menasihati dan mengamalkan sifat sopan santon Aras 1 Membaca kalimah dan potongan ayat dengan makhraj yang betul.. Membaca ayat yang ditentukan dengan makhraj yang betul. Aras 2 Membca ayat yang ditentukan dengan lancar dan bertajwid. Membaca dengan bacaan tartil dan memberi perhatian khusus kepada hukum Mad Far’ie. Aras 3 Membaca ayat yang ditentukan mengikut bacaan tartil dan tadwir. Mengenal pasti dan membezakan antara bacaan Mad Far’ie. Aras 1 Menyatakan takrif hari kiamat dan bahagiannya Menyenaraikan tanda hari kiamat Aras 2 Menceritakan gambaran ketika berlakunya hari kiamat Menerangkan nama-nama lain hari kiamat Aras 3 Membezakan antara tanda awal dengan tanda akhir kiamat Menerangkan hikmah Allah mengadakan hari kiamat Aras 1 Menerangkan pengertian zakat Menerangkan jenis harta benda yang diwajibkan zakat Aras 2

Penerangan ringkas tentang adab membaca alQuran dan latar belakang surah yang dibaca

Bercerita Soal jawab

Tanyangan ICT berkenaan zakat

2

Institusi Pengurusan Zakat Malaysia

Tilawah

Ayat 45-49 Surah al A’raf

27 Beriman kepada hari akhirat 2 ; Dosa Tindakan dan Strategi Rasul

Aqidah

Sirah

Menghuraikan cara dan syarat khas zakat harta benda Aras 3 Menjelaskan hikmah Allah menetapkan asnaf Menyenaraikan peranan Institusi Pengurusan Zakat Malaysia Aras 1 Memabaca kalimah dan potongan ayat dengan makhraj yang betul.. Membaca ayat yang ditentukan dengan makhraj yang betul. Aras 2 Membca ayat yang ditentukan dengan lancar dan bertajwid. Membaca dengan bacaan tartil dan memberi perhatian khusus kepada hukum Mad Far’ie. Aras 3 Membaca ayat yang ditentukan mengikut bacaan tartil dan tadwir. Mengenal pasti dan membezakan antara bacaan Mad Far’ie. Aras 1 Menyatakan pengertian dosa dan bahagiannya Menyatakn dalil nakli mengenai dosa Aras 2 Menjelaskan pembahagian dosa beserta contoh Menerangkan hikmah pembalasan dosa Aras 3 Membincangkan langkah menjauhi dosa Aras 1 Menceritakan sejarah latar belakang sebelum pembukaan Mekah Menyatakan hikmah dinamakan pembukaan Mekah

Sumbang saran

Penerangan ringkas tentang adab membaca alQuran dan latar belakang surah yang dibaca

Kertas edaran Kuiz Kajian perpustakaan Sumbang

semasa pembukan Mekah

Ayat kefaham an 28

Ayat 57-58 Surah al A’raf

Ibadah

Solat Sunat Hajat

29 30

Adab

Adab terhadap ibu bapa dan keluarga

Aras 2 Menjelaskan suasana pembukaan Mekah Menerangkan langkah Rasul selepas Pembukaan Mekah Aras 3 Menghuraikan faktor yang membawa kejayaan pembukaan Mekah Merumuskan kesan pembukaan Mekah. Aras 1 Menyatakan ayat secara ijmali Menyenaraikan bukti kekuasaan Allah berdsarkan ayat Aras 2 Menjelaskan cara bersyukur dengan nikmat Allah Aras 3 Menghuraikan pengajaran ayat Menghuraikan kepentingan penyelidikan Aras 1 Menyatakan pengertian solat sunat hajat. Menyatakan rukun-rukun solat sunat hajat. Aras 2 Menerangkan tujuan solat sunat hajat Meredoi dengan ketentuan Allah. Aras 3 Membezakan solat sunat hajat dengan solat sunat rawatib. UJIAN PENILAIAN 2 Aras 1 Menyatakan pengertian ibu bapa. Menghuraikan cara-cara berbakti kepada ibu bapa Aras 2 Menjelaskan tanggungjawab anak terhadap ibu bapa.

saran.

P'bincangan dalam kumpulan

Latih tubi Membaca doa solat sunat hajat Soal jawab Bercerita tentang ketaatan Nabi Ismail terhadap

2

Adab berbakti kepada ibu bapa

Ayat Kafaha man

Ayat 179 Surah AlA’raf

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Mengamalkan sifat setia dan taat kepada ibu bapa Aras 3 Menjelaskan kewajipan berbakti kepada ibu bapa walaupun berlainan agama. Berdoa untuk kesejahteraan ibu bapa selepas solat. Aras 1 Mayatakan maksud ayat secara ijmali Menyatakan sebab jin dan manusia menjadi penghuni neraka jahanam Aras 2 Menjelaskan fungsi mata, telinga dan hati untuk memperolehi Hidayah Amanah dalam menggunakan pancaindera Aras 3 Menghuraikan amalan untuk menjadi penghuni syurga Menjelaskan pengajaran ayat LATIH TUBI DAN MENGULANGKAJI PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR LATIH TUBI DAN MENGULANGKAJI LATIH TUBI DAN MENGULANGKAJI PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR)

perintah bapanya. P'bincangan kumpulan Pembacaan melalui mashaf atau cd video

M 1

MP Tilawah

2

Ayat Kefaha man Aqidah Tilawah

3 Ibadah Sirah 4 Tilawah 5 Ayat Hafazan

Rancangan Mengajar Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 1 - KBSM Tajuk / Isi Objektif Kemahiran TAARUF DAN PENGENALAN SILIBUS Ayat 1-8 Aras 1 - membaca potongan ayat dengan makhraj yang betul Membaca Surah alAras 2 - membaca ayat dengan lancar dan bertajwid. potongan ayat Baqarah Aras 3 - Membaca ayat mengikut bacaan tartil dan tadwir. secara bergilir Ayat 1-5 Aras 1 - menyatakan maksud ayat secara ijmali. Sumbang Saran Surah al Aras 2 - menerangkan konsep taqwa Cara Mendapat Baqarah Aras 3 - menjelaskan kelebihan konsep taqwa Taqwa Aras 1 - menyatakan pengertian aqidah Sentiasa Konsep Aras 2 - menerangkan sebab perlu aqidah yang betul. menghayati Aqidah Aras 3 – menjelaskan perkaitan aqidah dan syariat aqidah Ayat 9-16 Aras 1 - membaca potongan ayat dengan makhraj yang betul Membaca Surah alAras 2 - membaca ayat dengan lancar dan bertajwid. potongan ayat Baqarah Aras 3 - Membaca ayat mengikut bacaan tartil dan tadwir. secara bergilir Konsep Aras 1 - menyatakan pengertian fardu ain dan kifayah Meningkatkan Fardu Ain Aras 2 - menerangkan perbezaan fardu ain dan kifayah diri dengan & Kifayah Aras 3 – menjelaskan akibat mengabaikan fardu ain kfyah amalan fardu Riwayat Aras 1 - menyatakan nasab keturunan nabi secara ringkas Pelajar Hidup Aras 2 - menerangkan kehidupan sebelum menjadi nabi Mencintai Rasulullah Aras 3 - menjelaskan beza sifat Rasul dan sifat manusia Rasulullah Ayat 25-32 Aras 1 - membaca potongan ayat dengan makhraj yang betul Membaca Surah alAras 2 - membaca ayat dengan lancar dan bertajwid. potongan ayat Baqarah Aras 3 - Membaca ayat mengikut bacaan tartil dan tadwir. secara bergilir Ayat 1-5 Aras 1 – menghafaz ayat dengan betul Membaca Surah al Aras 2 – menhafaz ayat dengan fasih dan lancar Menghafaz

Catatan

Aqidah Tilawah 6 Ibadah

Baqarah Asas Aqidah Islam Ayat 33-40 Surah alBaqarah Konsep bersuci Masy. Arab Seblm & Slp Islam Ayat 41-48 Surah alBaqarah Ayat 83 Surah al Baqarah Adab Berkawan Ayat 49-56 Surah al Baqarah Ayat 23

Aras 3 – menghafaz ayat dengan bertajwid Aras 1 – menyatakan aqidah ada bukti yang jelas. Aras 2 – menerangka aqidah mempunyai tujuan yang mulia. Aras 3 – menjelaskan sebab berlaku salahlaku aqidah. Aras 1 - membaca potongan ayat dengan makhraj yang betul Aras 2 - membaca ayat dengan lancar dan bertajwid. Aras 3 - Membaca ayat mengikut bacaan tartil dan tadwir. Aras 1 - menyatakan pengertian bersuci Aras 2 – menerangkan kaitan bersuci dan ibadah. Aras 3 – menjelaskan akibat buruk mengabaikan kebersihan. Aras 1 – menyatakan pengertian jahiliah Aras 2 - menerangkan kebaikan selepas kerasulan Rasul Aras 3 – menbezakan amalan sebelum dan selepas kerasulan Aras 1 - membaca potongan ayat dengan makhraj yang betul Aras 2 - membaca ayat dengan lancar dan bertajwid. Aras 3 - Membaca ayat mengikut bacaan tartil dan tadwir. Aras 1 - menyatakan maksud ayat secara ijmali. Aras 2 - menerangkan cara berbakti kepada manusia Aras 3 - menjelaskan sebab perlu bersikap rasional Aras 1 – menyatakan kepentingan kawan Aras 2 – menerangkan hikmat hidup berkawan Aras 3 – menjelaskan kesan tidak bercakap kepada kawan Aras 1 - membaca potongan ayat dengan makhraj yang betul Aras 2 - membaca ayat dengan lancar dan bertajwid. Aras 3 - Membaca ayat mengikut bacaan tartil dan tadwir. UJIAN PENILAIAN 1 Aras 1 – menghafaz ayat dengan betul

Sentiasa menghayati aqidah Membaca potongan ayat secara bergilir Meningkatkan diri dengan amalan fardu Menjauhi diri dari amalan buruk jahiliah Membaca potongan ayat secara bergilir Menghormati ibu bapa dan anak miskin Beradab sopan Membaca potongan ayat secara bergilir Membaca

Sirah 7

Tilawah Ayat Kefaha man Adab

8 Tilawah 9 10 Ayat

Hafazan Aqidah Tilawah 11 Ayat Kefaha man Aqidah

12

Tilawah Ayat Kefaha man Aqidah

13 Tilawah 14 Adab

Surah al Baqarah Konsep Mukmin &muslim Ayat 65-72 Surah al Baqarah Ayat 155 Surah al Baqarah Rukun Iman Teras Aqidah Ayat 73-80 Surah al Baqarah Ayat 168 Surah al Baqarah Dalil Wujudnya Allah Ayat 73-80 Surah al Baqarah Adab Dengan

Aras 2 – menhafaz ayat dengan fasih dan lancar Aras 3 – menghafaz ayat dengan bertajwid Aras 1 – menyatakan pengertian Islam, Iman dan Ihsan Aras 2 – menerangkan sifat2 mukmin dan muslim Aras 3 – menjelaskan ciri2 muhsin yang sejati Aras 1 - membaca potongan ayat dengan makhraj yang betul Aras 2 - membaca ayat dengan lancar dan bertajwid. Aras 3 - Membaca ayat mengikut bacaan tartil dan tadwir. Aras 1 - menyatakan maksud ayat secara ijmali. Aras 2 – menerangkan hikmat ujian Allah kepada manusia Aras 3 - menjelaskan golongan yang mampu menerima ujian Aras 1 – menyatakan setiap rukun Iman Aras 2 - menerangkan akibat menafikan rukun Iman Aras 3 – menjelaskan hubungan antara rukun2 iman Aras 1 - membaca potongan ayat dengan makhraj yang betul Aras 2 - membaca ayat dengan lancar dan bertajwid. Aras 3 - Membaca ayat mengikut bacaan tartil dan tadwir. Aras 1 - menyatakan maksud ayat secara ijmali. Aras 2 – menerangkan maksud makanan yang halal Aras 3 – menjelaskan ciri2 makanan yang halal dan haram Aras 1 – menyatakan kejadian alam bukti kekuasaan Allah Aras 2 - menerangkan kejadian manusia, siang dan malam Aras 3 – menjelaskan dalil nakli Allah sebagai pencipta Aras 1 - membaca potongan ayat dengan makhraj yang betul Aras 2 - membaca ayat dengan lancar dan bertajwid. Aras 3 - Membaca ayat mengikut bacaan tartil dan tadwir. Aras 1 – menyatakan cara beradab kepada ibu bapa Aras 2 – menerangkan sebab wajib berbakti kepada ibu bapa

Menghafaz Sentiasa menghayati aqidah Membaca potongan ayat secara bergilir Sabar menerima ujian Sumbang saran Berbincang Membaca potongan ayat secara bergilir Sabar menerima ujian Sumbang saran Berbincang Membaca potongan ayat secara bergilir Beradab sopan

Tilawah Ibadah 15 Sirah Tilawah Ayat Kefaha man Adab 17 18 Tilawah 19 Aqidah

Ibu Bapa Ayat 81-88 Surah al Baqarah Istinjak Srategi Dakwah Rasulullah Ayat 86-96 Surah al Baqarah Ayat 201 Surah al Baqarah Adab Bergaul dengan Keluarga

16

Aras 3 – menjelaskan implikasi menderhakai ibu bapa Aras 1 - membaca potongan ayat dengan makhraj yang betul Aras 2 - membaca ayat dengan lancar dan bertajwid. Aras 3 - Membaca ayat mengikut bacaan tartil dan tadwir. Aras 1 - menyatakan pengertian istinjak Aras 2 – menjelaskan hikmah beristinjak Aras 3 – menjelaskan kesan dan hikmah istinjak Aras 1 – menyatakan strategi dakwah Rasulullah Aras 2 - menerangkan peristiwa perlantikan baginda Aras 3 – menerangkan masalah yang dihadapi Rasulullah Aras 1 - membaca potongan ayat dengan makhraj yang betul Aras 2 - membaca ayat dengan lancar dan bertajwid. Aras 3 - Membaca ayat mengikut bacaan tartil dan tadwir. Aras 1 - menyatakan maksud ayat secara ijmali Aras 2 - menerangkan pengertian doa Aras 3 - menjelaskan hikmah berdoa

Membaca potongan ayat secara bergilir Carta Gambar Mencontohi akhlak Rasulullah Membaca potongan ayat secara bergilir Menjelaskan pengertian ayat secara ringkas

Aras 1 – menyatakan adab bergaul dengan keluarga Aras 2 – menerang kebaikan menjaga adab bergaul dgn. keluarga Beradab sopan Aras 3 – menjelaskan implikasi tidak beradab dengan keluarga PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN Aras 1 - membaca potongan ayat dengan makhraj yang betul Aras 2 - membaca ayat dengan lancar dan bertajwid. Aras 3 - Membaca ayat mengikut bacaan tartil dan tadwir. Aras 1 – menyatakan kejadian alam bukti kekuasaan Allah Aras 2 - menerangkan kejadian manusia, siang dan malam Aras 3 – menjelaskan dalil nakli Allah sebagai pencipta

Ayat 97104 Surah al Baqarah Dalil Wujudnya Allah

Membaca potongan ayat secara bergilir Sumbang saran Berbincang

Tilawah 20 Ibadah Sirah Tilawah 21 Ayat Kefaha man Adab 22 Tilawah Ayat Hafazan 23 Ibadah 24 Tilawah

Ayat 105112 Surah al Baqarah Wuduk Hijrah Rasulullah Ayat 113120 Surah al Baqarah Ayat 219 Surah al Baqarah Adab Bergaul dgn Guru Ayat 121128 Surah al Baqarah Ayat 256 Surah al Baqarah Mandi Ayat 129136 Surah

Aras 1 - membaca potongan ayat dengan makhraj yang betul Membaca Aras 2 - membaca ayat dengan lancar dan bertajwid. potongan ayat Aras 3 - Membaca ayat mengikut bacaan tartil dan tadwir. secara bergilir Aras 1 – menyatakan pengertian wuduk Aras 2 – mengenali anggota wuduk Perbincangan Aras 3 – menerangkan hikmat berwuduk Aras 1 – menyatakan pengertian hijrah Redha dan Rela Aras 2 - menerangkan sebab2 hijrah Berkorban Aras 3 – menerangkan kelebihan hijrah Aras 1 - membaca potongan ayat dengan makhraj yang betul Membaca Aras 2 - membaca ayat dengan lancar dan bertajwid. potongan ayat Aras 3 - Membaca ayat mengikut bacaan tartil dan tadwir. secara bergilir Aras 1 - menyatakan maksud ayat secara ijmali Menjelaskan Aras 2 - menerangkan pengertian arak dan judi pengertian ayat Aras 3 - menjelaskan hikmah pengharaman arak secara ringkas Aras 1 – menyatakan adab bergaul dengan guru Aras 2 – menerang kebaikan menjaga adab bergaul dgn. guru Beradab sopan Aras 3 – menjelaskan implikasi tidak beradab dengan guru Aras 1 - membaca potongan ayat dengan makhraj yang betul Membaca Aras 2 - membaca ayat dengan lancar dan bertajwid. potongan ayat Aras 3 - Membaca ayat mengikut bacaan tartil dan tadwir. secara bergilir Aras 1 – menghafaz ayat dengan betul Membaca Aras 2 – menhafaz ayat dengan fasih dan lancar Menghafaz Aras 3 – menghafaz ayat dengan bertajwid Aras 1 – menyatakan pengertian mandi Aras 2 – menerangkan rukun mandi wajib Perbincangan Aras 3 – menerangkan jenis2 mandi sunat Aras 1 - membaca potongan ayat dengan makhraj yang betul Membaca Aras 2 - membaca ayat dengan lancar dan bertajwid. potongan ayat

al Baqarah Ibadah Tayamum Abu Bakar as Sidddiq Ayat 137144 Surah al Baqarah Ayat 255 Surah al Baqarah Adab Menuntut Ilmu Bersuci drpd Najis Perjuangan Nabi Muhamad Ayat 145152 Surah al Baqarah Sertu dan Samak

Sirah 25 Tilawah Ayat Kefaha man Adab Ibadah 27 Sirah Tilawah 28 Ibadah

26

Aras 3 - Membaca ayat mengikut bacaan tartil dan tadwir. Aras 1 – menyatakan pengertian tayammum Aras 2 – menerangkan rukun tayammum Aras 3 – menerangkan syarat2 tayammum Aras 1 – menyatakan riwayat, pendidikan dan pengalaman beliau. Aras 2 – menyatakan keistimewaan karangan beliau. Aras 3 – menjelaskan sumbangan beliau. Aras 1 - membaca potongan ayat dengan makhraj yang betul Aras 2 - membaca ayat dengan lancar dan bertajwid. Aras 3 - Membaca ayat mengikut bacaan tartil dan tadwir. Aras 1 - menyatakan maksud ayat secara ijmali Aras 2 - menerangkan tanda2 keagungan Allah Aras 3 - menjelaskan hikmah kejadian langit dan bumi Aras 1 – menyatakan adab menuntut ilmu Aras 2 – menerang kebaikan menjaga adab menuntut ilmu Aras 3 – menjelaskan implikasi tidak beradab menuntut ilmu Aras 1 – menyatakan pengertian najis Aras 2 – menerangkan hikmah bersuci Aras 3 – menerangkan cara menyucikan najis Aras 1 – menyatakan bentuk2 ancaman yang dihadapi Aras 2 – menerangkan cara2 dakwah Rasulullah Aras 3 – menjelaskan kecekalan Rasulullah menghadapi dugaan Aras 1 - membaca potongan ayat dengan makhraj yang betul Aras 2 - membaca ayat dengan lancar dan bertajwid. Aras 3 - Membaca ayat mengikut bacaan tartil dan tadwir. Aras 1 – menyatakan pengertian sertu dan samak Aras 2 – menerangkan rukun sertu dan samak Aras 3 – menerangkan syarat2 sertu dan samak

secara bergilir Perbincangan Contoh Teladan dari Sahabat Membaca potongan ayat secara bergilir Menjelaskan pengertian ayat secara ringkas Beradab sopan Tunjuk Ajar Contoh Teladan dari sifat Nabi Membaca potongan ayat secara bergilir Tunjuk Ajar

29 Tilawah 30 Ibadah Sirah Tilawah 31 Ayat Kefaha man Adab 32 Ayat Kefaha man Sirah Ibadah Ayat 153160 Surah al Baqarah Hikmah Bersuci Khadijah Khuwailid

Ayat 161168 Surah al Baqarah Ayat 256 Surah al Baqarah Adab Aras 1 – menyatakan adab terhadap harta sekolah Menjaga Aras 2 – menerang kebaikan menjaga harta sekolah Beradab sopan Harta Aras 3 – menjelaskan implikasi tidak beradab dengan harta sekolah Sekolah Ayat 286 Aras 1 - menyatakan maksud ayat secara ijmali Menjelaskan Surah al Aras 2 - menerangkan konsep hidab, azab dalam ayat pengertian ayat Baqarah Aras 3 - menjelaskan kuasa Allah dan kuasa manusia secara ringkas Aras 1 – menyatakan riwayat, pendidikan & pengalaman beliau. Contoh Sumaiyah Aras 2 – menyatakan keistimewaan karangan beliau. Teladan dari Aras 3 – menjelaskan sumbangan beliau. Sahabat Solat Aras 1 – menyatakan erti dan hukum solat Tunjuk Ajar Fardu Aras 2 – menerangkan waktu2 solat fardu Aras 3 – menerangkan dalil wajib solat

UJIAN PENILAIAN 2 Aras 1 - membaca potongan ayat dengan makhraj yang betul Aras 2 - membaca ayat dengan lancar dan bertajwid. Aras 3 - Membaca ayat mengikut bacaan tartil dan tadwir. Aras 1 – menyatakan amalan menjaga kebersihan adalah wajib Aras 2 – menerangkan cara2 menjaga kebersihan Aras 3 – menerangkan kepentingan menjaga kebersihan Aras 1 – menyatakan riwayat, pendidikan & pengalaman beliau. Aras 2 – menyatakan keistimewaan karangan beliau. Aras 3 – menjelaskan sumbangan beliau. Aras 1 - membaca potongan ayat dengan makhraj yang betul Aras 2 - membaca ayat dengan lancar dan bertajwid. Aras 3 - Membaca ayat mengikut bacaan tartil dan tadwir. Aras 1 - menyatakan maksud ayat secara ijmali Aras 2 - menerangkan Islam bukan agama paksaan Aras 3 - menjelaskan sifat2 Allah yang terdapat dalam ayat

Membaca potongan ayat secara bergilir Tunjuk Ajar Contoh Teladan dari Sahabat Membaca potongan ayat secara bergilir Menjelaskan pengertian ayat secara ringkas

Sirah Tilawah Ibadah 33 Adab Ibadah Tilawah Hadith 34 Ibadah Tilawah 35 Hadith

Bilal bin Rabah Ayat 169185 Surah al Baqarah Solat Berjamaah Adab Membaca alQuran Cara Khusyuk Ayat 185190 Surah al Baqarah Konsep Hadith Solat Jumaat Ayat 185190 Surah al Baqarah Galakan Menuntut

Aras 1 – menyatakan riwayat, pendidikan & pengalaman beliau. Aras 2 – menyatakan keistimewaan karangan beliau. Aras 3 – menjelaskan sumbangan beliau. Aras 1 - membaca potongan ayat dengan makhraj yang betul Aras 2 - membaca ayat dengan lancar dan bertajwid. Aras 3 - Membaca ayat mengikut bacaan tartil dan tadwir. Aras 1 – menyatakan erti dan hukum solat berjamaah Aras 2 – menerangkan pengertian masbuk dan muafik Aras 3 – menerangkan fadilat solat berjamaah Aras 1 – menyatakan adab membaca al quran Aras 2 – menerang kebaikan membaca al quran Aras 3 – menjelaskan implikasi tidak beradab dengan al quran Aras 1 – menyatakan erti khusyuk dalm solat Aras 2 – menerangkan perkara2 membawa khusyuk Aras 3 – menerangkan hikmah khusyuk dalam solat Aras 1 - membaca potongan ayat dengan makhraj yang betul Aras 2 - membaca ayat dengan lancar dan bertajwid. Aras 3 - Membaca ayat mengikut bacaan tartil dan tadwir. Aras 1 – menyatakan pengertian hadith Aras 2 – menerangkan beza hadith dan quran Aras 3 – menerangkan syarat2 perawi hadith Aras 1 – menyatakan konsep solat jumaat Aras 2 – menerangkan syarat wajib dan sah solat jumaat Aras 3 – menerangkan kelebihan solat jumaat Aras 1 - membaca potongan ayat dengan makhraj yang betul Aras 2 - membaca ayat dengan lancar dan bertajwid. Aras 3 - Membaca ayat mengikut bacaan tartil dan tadwir. Aras 1 – membaca potongan hadith dengan makhraj yang betul Aras 2 – menerangkn cara mengamalkan saranan hadith

Contoh Teladan dari Sahabat Membaca potongan ayat secara bergilir Tunjuk Ajar Beradab sopan Tunjuk Ajar Membaca potongan ayat secara bergilir Contohi akhlak perawi Tunjuk Ajar Membaca potongan ayat secara bergilir Contohi akhlak perawi

Ilmu Ibadah Adab Makmum Panduan Hidup Mukmin Solat Sunat Rawatib

Aras 3 – menerangkan pengajaran hadith Aras 1 – menyatakan adab makmum sebelum dan selepas jumaat Kepentingan Saf Aras 2 – menerangkan kelebihan adab makmum hadapan Aras 3 – menerangkan cara tingkatkan ibadah sunat Aras 1 – membaca potongan hadith dengan makhraj yang betul Aras 2 – menerangkanakibat mempersendakan hadith Aras 3 – menerangkan pengajaran hadith Aras 1 – menyatakan pengertian solat rawatib Aras 2 – menerangkan lafaz dan niat solat rawatib Aras 3 – menerangkan hikmah solat sunat PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN Tilawah al Quran & Pafa Tilawah al Quran & Pafa Tilawah al Quran & Pafa Tilawah al Quran & Pafa Contohi akhlak perawi Tunjuk Ajar

Hadith Ibadah 36 37 38 39 40 41

RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN TINGKATAN DUA

S.M.K. ST. ANTHONY, Jalan Sekolah, Peti Surat 128, 36008 Teluk Intan, Perak Darul Ridzuan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful